A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság közigazgatási ügyszak ÜGYELOSZTÁSI RENDJE évi január hó 5. napjától ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság közigazgatási ügyszak ÜGYELOSZTÁSI RENDJE 2015. évi január hó 5. napjától ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK"

Átírás

1 FŐVÁROSI KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG ELNÖKE 2015.El.III.A.1. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság közigazgatási ügyszak ÜGYELOSZTÁSI RENDJE évi január hó 5. napjától I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.Az ügyelosztási rend a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság közigazgatási ügyszak (továbbiakban: Közigazgatási ügyszak) bírái közötti - az ügyek tárgya szerinti - munkamegosztást tartalmazza az ítélkezés szakszerűsége és időszerűsége érdekében. Az ügyelosztási rend tartalmazza továbbá nemperes referáda szabályozását a titkárok között. Egy ügycsoportot az ügyérkezés mennyiségének figyelembevételével több bíró (de legalább 2 bíró) tárgyal, biztosítva ezzel az ügyek arányos, egyenletes intézését, valamint a bírák közötti szakmai konzultáció lehetőségét ill. szükség esetén egymás helyettesítését. 2.Bármely okból a munkából kiesett (eltávozott, nyugállományba vonult, tartósan beteg, szülési szabadságot igénybe vett, stb.) bíró - folyamatban maradt ügyei átosztása után még felmerülő - kurrenciáját elsősorban az azonos referádát tárgyaló bírók dolgozzák fel, az elnök egyedi intézkedése szerint.

2 2 A munkavégzésben rövidebb ideig akadályozott bíró helyettesítéséről, folyamatban lévő ügyei intézéséről vagy más feladatai ellátásáról szintén az elnök intézkedik esetenként. A többletfeladatot ellátó bírók arányos leterhelése érdekében mind a helyettesítéssel, mind a kurrenciális feladatok ellátásával más referádát tárgyaló bíró is megbízható. 3.Az ügyelosztási rend kialakítására a közigazgatási ügyszak bírói javaslatot tehetnek. A referádák összeállítása a közigazgatási ügyszak feladatorientáltságán túlmenően a bírák egyéni szakmai érdeklődésére tekintettel is történik. 4.Az ügyelosztási rend naprakészen tartása, a változó körülményekhez igazítása az elnök feladata, amit azonban a bírák is kezdeményezhetnek. 5.A bírák az elnök utasítására az ügyosztási rendben meghatározott ítélkező munkán túlmenően más feladatot is kötelesek ellátni (pld. szakmai elemzések, értékelések készítése, bírói vizsgálatban közreműködés, gyakornok, fogalmazó instruálása, oktatás stb.), ill. szükség esetén - az ítélkező munka keretében - a referádájába nem tartozó, más ügyben is kötelesek eljárni az ügyek szignálását végző vezető döntése alapján. 6.Az ügyek kiszignálását azok lajstromozását követően minden munkanapon kora reggeli órákban az elnök végzi. Akadályozása esetén a csoportvezető illetve a csoportvezetőhelyettes látja el. Az újonnan beérkezett és iratborítóba helyezett iratok kiszignálása a beérkezést követő munkanapon a kora reggeli órákban történik. Automatikus szignálás hiányában az ügyek kiosztása úgy történik, hogy biztosított legyen a mennyiségi és minőségi (nehézségi fok) egyenlő elosztás. A vezetőkre tárgyalási kötelezettségük figyelembevételével történik az ügyek kiosztása. II. A HÁROMTAGÚ TANÁCS ALAKÍTÁSÁNAK RENDJE A Pp (4) bekezdésében foglalt ún. "tanácsos eljárás" rendje - az alábbi: Amennyiben az ügy előadó bírája a keresetlevél áttanulmányozása után úgy ítéli meg, hogy a bíróság elé került jogkérdés különösen bonyolult, vagy egyéb nyomós okból az ügy háromtagú tanácsban tárgyalása szükséges ill. célszerű, végzéssel elrendeli a tanács

3 3 alakítását. A végzést meg kell indokolni, melynek eredeti példányát következő sorszám alatt az iratokhoz kell fűzni, és a számítógépen a bírói modulban is rögzíteni. A végzés egy példányát a tanács tagjaira tett javaslattal kiegészítve be kell mutatni jóváhagyásra az elnöknek. A javaslat megtétele előtt a leendő tanácstagokkal egyeztetni kell a munkarend összehangolása céljából. A tanács elnöke köteles az ügy jellege szerinti referádát tárgyaló bírák közül választani a tanácstagokat. Ettől eltérni csak az esetben lehet, ha nincs további két azonos referádát tárgyaló bíró, vagy ők objektív okból akadályoztatva vannak. Amennyiben az elnök a javaslattal egyetért, azt jóváhagyja, és az iratot haladéktalanul visszajuttatja az előadó bírónak, aki azt az eredeti végzéshez - alszámon - hozzácsatolja. Egyet nem értés esetén az elnök egyeztet az előadó bíróval, ill. szükség esetén kijelöli a tanács tagjait. A végzést a feleknek kézbesíteni nem kell, de a tanácsalakítás indokát az első tárgyaláson ismertetni szükséges. Amennyiben a bíró tanácsot alakított, az ügyet végig tanácsban kell tárgyalnia. A tanács tagjaiban az eljárás folyamata alatt beállt esetleges indokolt változásra az általános szabályok irányadók. III. A SORON KÍVÜLI ÜGYEK TÁRGYALÁSÁNAK RENDJE A közigazgatási ügyszak ügykörébe tartozó, törvényi kötelezettség szerint soron kívül tárgyalandó vagy intézendő legfontosabb ügycsoportok az alábbiak: (a felsorolás nem kimerítő) - hírközlés - közbeszerzés - menekültügy

4 4 - idegenrendészet, kiutasítás - kiskorúak ügyei (többségében gyámügyek) - gyorsforgalmi utak építésével kapcsolatos engedélyezési eljárások és az ehhez kapcsolódó kisajátítás - kiemelt nemzetgazdasági jelentőségű nagyberuházások engedélyezésével kapcsolatos eljárások - energia ügy - média hatósági határozat felülvizsgálata - minősített adat - közbeszerzés - oktatásügy - gyülekezés (nemperes) - határozathozatalra kötelezés (nemperes) - közigazgatási végzés felülvizsgálata (nemperes) stb. Azon cél érdekében, hogy a közigazgatási ügyszak a törvényi kívánalomnak megfeleljen és a törvény(ek) által előírt ügykategóriákban ténylegesen soron kívüli legyen az eljárás, az ezen ügyekkel érintett bírák kötelesek minden hónap utolsó tárgyalási napját tartalék tárgyalási napként fenntartani. Erre a napra két ügyet kell tűzni azzal, hogy erre a napra kell kitűzni a soron kívüli ügyek tárgyalását is. A soron kívüli eljárás rövidített eljárási határidőinek általános szabályait a Pp (3) - (5) bekezdései tartalmazzák (a kitűzés, döntés, írásba foglalás, kézbesítés 8 ill. 30 napon belül kell legyen). Erre kell felhasználni a tartalék tárgyalási napot. Amelyik hónapban erre nincs szükség, úgy e napot tárgyaláson kívüli ítéletek ill. végzések írásba foglalására is kell fordítani. Erről tárgyalási jegyzéket kell készíteni, és ezen az ügyek befejezését feltüntetni, a jegyzéket az irodának leadni. Azon ügyekben, ahol a határidő még ennél is rövidebb (gyülekezés 3 nap, idegenrendészet, kiutasítás, médiaügyekben hozott határozat stb.), az ügyet mindent megelőzve haladéktalanul intézni kell. Soron kívüli ügykategóriával érintett bírónak az minősül, aki referádájában 1 vagy több olyan tárgyú ügytípus van, mely a törvény értelmében soron kívül tárgyalandó.

5 5 IV. ÜGYELOSZTÁS A BÍRÓK KÖZÖTT A referáda kategóriák jelölése a) főreferáda (peres) b) alreferáda (szükség szerint) (peres) c) nemperes referáda * d) egyéb speciális feladat Megjegyzés: Az adott bíró neve alatti referáda csak a (külön nevesített) nemperes ügyet tartalmazza. A 7/7 és 7/10-es kód alatt rögzített közigazgatási végzések felülvizsgálata iránti (külön nem nevesített) nemperes ügyek szignálása, minden bíró szükség szerint intézi ezeket. A sehová be nem sorolható - e kód alatt rögzített - ügyeket intéző bírák külön kijelölésre kerültek októberétől önálló aláírási joggal a titkárok intézik a nemperes ügyeket az előzőekben ismertetett szignálással. ÜGYELOSZTÁS A TITKÁROK KÖZÖTT a) főreferáda (nemperes) Az ügyekben eljáró valamennyi titkár, szakosodás nélkül intézi a nemperes ügyeket, kivéve azokat, ahol maga a jogszabály írja elő a bíró kötelező eljárását a nemperes ügyben (gyülekezés, menekültügy). 1.K. TANÁCS:. bíró a) EGYÉB PEREK (6/1), ADÓÜGYEK (6/2), ÉPÍTÉSI ÜGYEK (6/6), GYÁM- ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK (6/11 ÉS 6/13), IDEGENRENDÉSZET (6/18), HONTALANSÁG (6/18/ H), RENDÉSZETI IGAZGATÁS (6/19), VÍZÜGYI IGAZGATÁS (6/27), INGATLAN- NYILVÁNTARTÁS (6/28), KÖRNYEZETVÉDELEM (6/36), SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELET HATÁROZATAI (6/42), MAGYAR NEMZETI BANK HATÁROZATAI (PSZÁF) (6/42/P), NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/48),

6 6 MENEKÜLTÜGY (6/51), AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/52), IGAZSÁGÜGYI HIVATAL HATÁROZATAI (6/54), MVH HATÁROZATOK (6/57) b) közterületi ügyek (6/8), kisajátítás, korlátozási kártalanítás, lejegyzés, szolgalom (6/22), bányászati igazgatás (6/23), fogyasztóvédelem (6/26), vízügyi igazgatás (6/27), erdő- és vadgazdálkodás (6/29), vagyonátadási ügyek (6/30), vagyoni kárpótlás (6/31), állattartás (6/35), kamarai ügyek (6/37), személyi kárpótlás (6/45), fellebbezhető és nem fellebbezhető országos hatáskörű szervek határozatai (6/46) és 6/47) c) gyülekezés, tüntetés (7/4), sehová nem sorolható közigazgatási végzések felülvizsgálata (7/7, 7/10), hatásköri összeütközés (7/9), vízumkérelem (7/11) 2.K. TANÁCS: DR. HUBER GÁBOR bíró, csoportvezető-helyettes, évi 60 tárgyalási nappal a) EGYÉB PEREK (6/1), ADÓÜGYEK (6/2), HELYI ADÓ (6/3), ILLETÉK ÜGYEK (6/5), IDEGENRENDÉSZET (6/18), HONTALANSÁG (6/18/H), RENDÉSZETI IGAZGATÁS (6/19), NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/34 ÉS 6/48), KÖRNYEZETVÉDELEM (6/36), KÖZEGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET (6/39), SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELET HATÁROZATAI (6/42), MAGYAR NEMZETI BANK HATÁROZATAI (PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE HATÁROZATAI) (6/42/P), VERSENYÜGYEK (6/43), MENEKÜLTÜGY (6/51), A MINŐSÍTETT ADAT VÉDELMÉRŐL (6/55), ENERGIA ÜGYEK (6/56), MVH HATÁROZATOK (6/57) b) Közlekedési Felügyelet határozatai (6/33), fellebbezhető országos hatáskörű szervek határozatai (6/46), nem fellebbezhető országos hatáskörű szervek határozatai (6/47) c) menekült ügy (7/1), verseny nemperes ügyek (7/3), verseny adatgyűjtés (7/3/A), gyülekezés, tüntetés (7/4), határozathozatalra kötelezés (7/5), általános meghatalmazás (7/6), sehová nem sorolható közigazgatási végzések felülvizsgálata (7/7, 7/10), hatásköri összeütközés (7/9), vízumkérelem (7/11) d) Csoportvezető-helyettesként elvégzi a közigazgatási ügyszak működésével kapcsolatos informatikai feladatokat (anonimizálás, honlap szerkesztés, elektronikus ügyintézés) és minden olyan tevékenységeket, amelyet az SZMSZ hozzá telepít.

7 7 3.K. TANÁCS: DR. MOHAY GYÖRGY bíró a) EGYÉB PEREK (6/1), ADÓÜGYEK (6/2), IDEGENRENDÉSZET (6/18), HONTALANSÁG (6/18/H), RENDÉSZETI IGAZGATÁS (6/19), NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/34) és (6/48), KÖRNYEZETVÉDELEM (6/36), SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELET HATÁROZATAI (6/42), VERSENYÜGYEK (6/43), FELLEBBEZHETŐ ÉS NEM FELLEBBEZHETŐ ORSZÁGOS HATÁSKÖRŰ SZERVEK HATÁROZATAI (6/46 és 6/47), MENEKÜLTÜGY (6/51), ENERGIA ÜGYEK (6/56), MVH HATÁROZATOK (6/57) b) fogyasztóvédelem (6/26), Egyenlő Bánásmód Hatóság határozatai (6/52), kiemelt nemzetgazdasági fontosságú beruházások engedélyezése iránti határozatok (6/53) c) menekült ügy (7/1), verseny nemperes ügyek (7/3), gyülekezés, tüntetés (7/4), sehová nem sorolható közigazgatási végzések felülvizsgálata (7/7 és 7/10), hatásköri összeütközés (7/9), vízumkérelem (7/11) d) Európai jogi szaktanácsadó 4.K. TANÁCS:. bíró a) EGYÉB PEREK (6/1), ADÓÜGYEK (6/2), HELYI ADÓÜGYEK (6/3), VÁMÜGYEK (6/4), ILLETÉKÜGYEK (6/5), IDEGENRENDÉSZET (6/18), HONTALANSÁG (6/18/H), NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/34 és 6/48), KÖRNYEZETVÉDELEM (6/36), KÖZEGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET (6/39), SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELET HATÁROZATAI (6/42), KÖZBESZERZÉSI ÜGYEK (6/44), MENEKÜLT GYEK (6/51), ENERGIA ÜGYEK (6/56), MVH HATÁROZATOK (6/57) b) rendészeti igazgatás (6/19), fogyasztóvédelem (6/26), Magyar Nemzeti Bank határozatai (PSZÁF ügyek) (6/42/P), személyi kárpótlás (6/45), Egyenlő Bánásmód Hatóság határozatai (6/52) c) menekült ügy (7/1), gyülekezés, tüntetés (7/4), sehová nem sorolható közigazgatási végzések felülvizsgálata (7/7 és 7/10), hatásköri összeütközés (7/9), vízumkérelem (7/11)

8 8 5.K. TANÁCS: DR. REMES GÁBOR bíró a) EGYÉB PEREK (6/1), ADÓÜGYEK (6/2), HELYI ADÓÜGYEK (6/3), VÁM- JÖVEDÉK ÜGYEK (6/4), ILLETÉKÜGYEK (6/5), KERESKEDELMI IGAZGATÁS (TELEPENGEDÉLY, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY) (6/7), HADIGONDOZÁS (6/12), ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK (6/14), NÉPESSÉG NYILVÁNTARTÁS, ANYAKÖNYV- ÉS LAKCÍM ÜGYEK (6/15), IDEGENRENDÉSZET (6/18), HONTALANSÁG (6/18/H), RENDÉSZETI IGAZGATÁS (6/19), INGATLAN- NYILVÁNTARTÁS (6/28), VAGYONI KÁRPÓTLÁS (6/31), NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/34 és 6/48), KÖRNYEZETVÉDELEM (6/36), SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELET HATÁROZATAI (6/42), MAGYAR NEMZETI BANK HATÁROZATAI (PSZÁF ÜGYEK) (6/42/P), VERSENYÜGYEK (6/43), SZEMÉLYI KÁRPÓTLÁS (6/45), MENEKÜLTÜGYEK (6/51), ENERGIA ÜGYEK (6/56), MVH HATÁROZATOK (6/57) b) közterületi ügyek (6/8), szociális ügyek (6/13), közlekedési felügyeleti ügyek (6/33), állattartási határozatok (6/35), fellebbezhető és nem fellebbezhető országos hatáskörű szervek határozatai (6/46 és 6/47) c) menekült ügy (7/1), verseny nemperes ügyek (7/3), verseny adatgyűjtés (7/3/A), sehová nem sorolható közigazgatási végzések felülvizsgálata (7/7 és 7/10), hatásköri összeütközés (7/9), vízumkérelem (7/11) 6.K.TANÁCS:... bíró a) EGYÉB PEREK (6/1), ADÓÜGYEK (6/2), GYÁM- ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK (6/11 és 6/13), IDEGENRENDÉSZET (6/18), HONTALANSÁG (6/18/H), RENDÉSZETI IGAZGATÁS, LŐFEGYVER, GÉPJÁRMŰ VEZETŐI, -FORGALMI ENGEDÉLY STB. (6/19), OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS HATÁROZATOK (6/21), FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELET (6/26), NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/34 és 6/48), KÖRNYEZETVÉDELEM (6/36), SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELET HATÁROZATAI (6/42), FELLEBBEZHETŐ ÉS NEM FELLEBBEZHETŐ ORSZÁGOS SZERVEK HATÁROZATAI KÜLÖNÖSEN GYÓGYSZERTÁRI ÜGYEK (6/46 és 6/47), MENEKÜLTÜGYEK (6/51), AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/52), ENERGIA ÜGYEK (6/56), MVH HATÁROZATOK (6/57)

9 b) anyakönyv- és lakcím ügyek (6/15), rendkívüli haláleset (6/20), kamarai ügyek (6/37) 9 c) menekült ügy (7/1), sehová nem sorolható közigazgatási végzések felülvizsgálata (7/7 és 7/10), hatásköri összeütközés (7/9), vízumkérelem (7/11) d) Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával és a Helsinki Bizottsággal kapcsolattartás 7.K.TANÁCS: DR. SURÁNYI KATALIN bíró a) EGYÉB PEREK (6/1), ADÓÜGYEK (6/2), IDEGENRENDÉSZET (6/18), HONTALANSÁG (6/18/H), RENDÉSZETI IGAZGATÁS (6/19 és 6/19/B), KÖRNYEZETVÉDELEM (6/36), SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELET HATÁROZATAI (6/42), MAGYAR NEMZETI BANK HATÁROZATAI (PSZÁF HATÁROZATAI FELÜLVIZSGÁLATA) (6/42/P), VERSENY ÜGYEK (6/43), KÖZBESZERZÉSI ÜGYEK (6/44), FELLEBBEZHETŐ ÉS NEM FELLEBBEZHETŐ ORSZÁGOS HATÁSKÖRŰ SZERVEK HATÁROZATAI (6/46 és 6/47), NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/48), MENEKÜLTÜGY (6/51), MVH HATÁROZATOK (6/57) b) helyi adó ügyek (6/3), fogyasztóvédelem (6/26) c) menekült ügy (7/1), verseny nemperes ügyek (7/3), gyülekezés, tüntetés (7/4), egyéb közigazgatási nemperes ügyek, sehová nem sorolható közigazgatási végzések felülvizsgálata (7/7 és 7/10), hatásköri összeütközés (7/9), vízumkérelem (7/11) 8.K. TANÁCS: bíró a) EGYÉB PEREK (6/1), ADÓÜGYEK (6/2), HELYI ADÓÜGYEK (6/3), VÁM- ÉS JÖVEDÉK ÜGYEK (6/4), ÉPÍTÉSI ÜGYEK (6/6), GYÁMÜGY (6/11), SZOCIÁLIS ÜGYEK (6/13), NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÁS, ANYAKÖNYV (6/15), IDEGENRENDÉSZET (6/18), HONTALANSÁG (6/18/H), RENDÉSZETI IGAZGATÁS (6/19), OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS HATÁROZATOK (6/21), INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS (6/28), NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/34 és 6/48), KÖRNYEZETVÉDELEM (6/36), KAMARAI ÜGYEK (6/37), SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELET HATÁROZATAI (6/42), FELLEBBEZHETŐ ORSZÁGOS HATÁSKÖRŰ SZERVEK HATÁROZATAI (6/46), NEM FELLEBBEZHETŐ ORSZÁGOS HATÁSKÖRŰ SZERVEK HATÁROZATAI (6/47), MENEKÜLTÜGYEK (6/51), AZ EGYENLŐ

10 10 BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/52), ENERGIA ÜGYEK (6/56), MEZŐGAZDASÁGI ÜGYEK (KÜLÖNÖSEN AZ ORSZÁGOS BORMINŐSÍTŐ INTÉZET HATÁROZATAI) (6/57) b) illeték ügyek (6/5), fogyasztóvédelmi felügyelet (6/26), közegészségügyi felügyelet (6/39), Magyar Nemzeti Bank határozatai (PSZÁF határozatok) (6/42/P) c) menekült ügy (7/1), sehová nem sorolható közigazgatási végzések felülvizsgálata (7/7, 7/10), hatásköri összeütközés (7/9), vízumkérelem (7/11) 9.K. TANÁCS: DR. ANTAL REGINA bíró a) EGYÉB PEREK (6/1), EGYES FONTOS TISZTSÉGET BETÖLTŐ SZEMÉLYEKET ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG HATÁROZATAI (6/1), ADÓPEREK (6/2), HELYI ADÓ (6/3), ILLETÉK ÜGYEK (6/5), ÉPÍTÉSÜGYEK (6/6), KERESKEDELMI IGAZGATÁS (6/7), KÖZMŰFEJLESZTÉS, VÍZ- ÉS CSATORNAÜGYEK (6/10), GYÁM- ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK (6/11 és 6/13), ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK (6/14), NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÁS, ANYAKÖNYV- ÉS LAKCÍMÜGYEK (6/15), ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETI HATÁROZATOK (ÖTV.99., 6/17), IDEGENRENDÉSZET (6/18), HONTALANSÁG (6/18/H), RENDÉSZETI IGAZGATÁS (6/19), KISAJÁTÍTÁS, KORLÁTOZÁSI KÁRTALANÍTÁS, LEJEGYZÉS, SZOLGALOM (6/22), INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS (6/28), KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELET (6/33), NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/34 és 6/48), KÖRNYEZETVÉDELEM (6/36), KAMARAI HATÁROZATOK (6/37), KÖZEGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET (6/39), SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELET HATÁROZATAI (6/42), MAGYAR NEMZETI BANK HATÁROZATAI (PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE HATÁROZATAI) (6/42/P), SZEMÉLYI KÁRPÓTLÁS (6/45), MENEKÜLTÜGY (6/51), IGAZSÁGÜGYI SZERVEK HATÁROZATAI (6/54), ENERGIA ÜGYEK (6/56), MVH HATÁROZATOK (6/57) b) külföldiek tulajdonszerzése (6/41), fellebbezhető és nem fellebbezhető országos hatáskörű szervek határozatai (6/46 és 6/47) c) menekült ügy (7/1), gyülekezés, tüntetés (7/4), sehová nem sorolható közigazgatási végzések felülvizsgálata (7/7, 7/10), hatásköri összeütközés (7/9), vízumkérelem (7/11)

11 11 10.K. TANÁCS: DR. DRÁVECZ MARGIT GYÖNGYVÉR bíró a) EGYÉB PEREK (6/1), ADÓÜGYEK (6/2), HELYI ADÓ (6/3), ÉPÍTÉSI ÜGYEK (6/6), KÖZTERÜLETI ÜGYEK (6/8), KÖZMŰFEJLESZTÉS, VÍZ- ÉS CSATORNAÜGYEK (6/10), IDEGENRENDÉSZET (6/18), HONTALANSÁG (6/18/H), RENDÉSZETI IGAZGATÁS (6/19), KISAJÁTÍTÁS, KORLÁTOZÁSI KÁRTALANÍTÁS, LEJEGYZÉS, SZOLGALOM (6/22), BÁNYÁSZATI IGAZGATÁS (6/23), FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELET (6/26), INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS (6/28), NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/34 és 6/48), KÖRNYEZETVÉDELEM (6/36), SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELET HATÁROZATAI (6/42), SZEMÉLYI KÁRPÓTLÁS (6/45), FELLEBBEZHETŐ ÉS NEM FELLEBBEZHETŐ ORSZÁGOS HATÁSKÖRŰ SZERVEK HATÁROZATAI (6/46 ÉS 6/47), MENEKÜLTÜGY (6/51), KIEMELT NEMZETGAZDASÁGI FONTOSSÁGÚ BERUHÁZÁSOK ENGEDÉLYEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS HATÁROZATOK FELÜLVIZSGÁLATA (6/53), IGAZSÁGÜGYI SZERVEK HATÁROZATAI, ÁLDOZATSEGÍTÉS (6/54), MEZŐGAZDASÁGI ÜGYEK (6/57) b) lakás- és helyiségügyek (6/9) c) menekült ügy (7/1), sehová nem sorolható közigazgatási végzések felülvizsgálata (7/7, 7/10), hatásköri összeütközés (7/9), vízumkérelem (7/11) 11.K. TANÁCS: DR. KOPINJA MÁRIA bíró, elnök (havi 2 tárgyalási nap) a) EGYÉB PEREK (6/1), ADÓÜGYEK (6/2), HELYI ADÓÜGYEK (6/3), ILLETÉKÜGYEK (6/5), IDEGENRENDÉSZET (6/18), HONTALANSÁG (6/18/H), RENDÉSZETI IGAZGATÁS (6/19), KÖZLEKEDÉSI ÜGYEK (6/33), KÖRNYEZETVÉDELEM (6/36), SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELET HATÁROZATAI (6/42), MAGYAR NEMZETI BANK HATÁROZATAI (PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE HATÁROZATAI) (6/42/P), VERSENYÜGYEK (6/43), KÖZBESZERZÉSI ÜGYEK (6/44), NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/48), MENEKÜLTÜGYEK (6/51), ESÉLYEGYENLŐSÉG (6/52), A MINŐSÍTETT ADAT VÉDELMÉRŐL (6/55), MEZŐGAZDASÁGI ÜGYEK (6/57) b) vám- és jövedékügyek (6/4), ipari- és kereskedelmi igazgatás (6/7), Fogyasztóvédelmi Felügyelet (6/26), kamarai ügyek (6/37), fellebbezhető és nem fellebbezhető országos

12 hatáskörű szervek határozatai (6/46 és 6/47) 12 c) menekült ügy (7/1), verseny nemperes ügyek (7/3), verseny adatgyűjtés (7/3/A), gyülekezés, tüntetés (7/4), általános meghatalmazás (7/6), sehová nem sorolható közigazgatási végzések (7/7, 7/10), hatásköri összeütközés (7/9), vízumkérelem (7/11) d) Elnökként ellátja az e körbe rá háruló feladatokat. 12.K.TANÁCS: SÁGINÉ DR. MÁRKUS ANETT bíró a) EGYÉB PEREK (6/1), ADÓÜGYEK (6/2), HELYI ADÓK (6/3), VÁM- ÉS JÖVEDÉK ÜGYEK (6/4), ILLETÉK ÜGYEK (6/5), GYÁMÜGYEK (6/11), SZOCIÁLIS ÜGYEK (6/13), NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÁS, ANYAKÖNYV- ÉS LAKCÍMÜGYEK (6/15), IDEGENRENDÉSZET (6/18), HONTALANSÁG (6/18/H), RENDÉSZETI IGAZGATÁS (6/19), OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS HATÁROZATOK (6/21), INGATLAN- NYILVÁNTARTÁS (6/28), NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/34 és 6/48), KÖRNYEZETVÉDELEM (6/36), KAMARAI HATÁROZATOK (6/37), KÖZEGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET (6/39), SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELET HATÁROZATAI (6/42), MAGYAR NEMZETI BANK HATÁROZATAI (PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE HATÁROZATAI) (6/42/P), VERSENYÜGYEK (6/43), KÖZBESZERZÉS (6/44), FELLEBBEZHETŐ ORSZÁGOS HATÁSKÖRŰ SZERVEK HATÁROZATAI (6/46), NEM FELLEBBEZHETŐ ORSZÁGOS HATÁSKÖRŰ SZERVEK HATÁROZATAI (6/47), MENEKÜLT ÜGYEK (6/51), MEZŐGAZDASÁGI ÜGYEK (KÜLÖNÖSEN AZ ORSZÁGOS BORMINŐSÍTŐ INTÉZET HATÁROZATAI) (6/57) b) egyéb (munkaügyi, társadalombiztosítás stb.) ügyek (6/24 és 6/25), Fogyasztóvédelmi Felügyelet (6/26), közlekedési ügyek (6/33) c) menekült ügy (7/1), gyülekezés, tüntetés (7/4), sehová nem sorolható közigazgatási végzések felülvizsgálata (7/7, 7/10), hatásköri összeütközés (7/9), vízumkérelem (7/11) 13.K. TANÁCS: DR. VARGA ESZTER bíró a) EGYÉB PEREK (6/1), ADÓÜGYEK (6/2), HELYI ADÓÜGYEK (6/3), VÁMÜGYEK (6/4), ILLETÉKÜGYEK (6/5), KERESKEDELMI IGAZGATÁS (TELEPENGEDÉLY, MŰKÖDÉSI

13 13 ENGEDÉLY) (6/7), GYÁM- ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK (6/11 ÉS 6/13), IDEGENRENDÉSZET (6/18), HONTALANSÁG (6/18/H), RENDÉSZETI IGAZGATÁS (6/19), KÖRNYEZETVÉDELEM (6/36), KÖZEGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET (6/39), SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELET HATÁROZATAI (6/42), MAGYAR NEMZETI BANK HATÁROZATAI (PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELET HATÁROZATAI) (6/42/P), VERSENYÜGYEK (6/43), NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/48), MENEKÜLTÜGY (6/51), MVH HATÁROZATOK (6/57) b) oktatással kapcsolatos határozatok (6/21), kisajátítás, korlátozási kártalanítás, lejegyzés, szolgalom (6/22), Fogyasztóvédelmi Felügyelet (6/26), ingatlan-nyilvántartás (6/28), vagyonátadási ügyek (6/30), fellebbezhető és nem fellebbezhető országos hatáskörű szervek határozatai (6/46 és 6/47) c) menekültügy (7/1), gyülekezés, tüntetés (7/4), sehová nem sorolható közigazgatási végzések felülvizsgálata (7/7, 7/10), hatásköri összeütközés (7/9), vízumkérelem (7/11) 14.K. TANÁCS: DR. SZECSKÓ JÓZSEF bíró a) EGYÉB PEREK (6/1), ADÓÜGYEK (6/2), HELYI ADÓÜGYEK (6/3), ILLETÉK ÜGYEK (6/5), ÉPÍTÉSI ÜGYEK (6/6), KÖZTERÜLETI ÜGYEK (6/8), ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK (6/14), IDEGENRENDÉSZET (6/18), HONTALANSÁG (6/18/H), RENDÉSZETI IGAZGATÁS (6/19), RENDKÍVÜLI HALÁLESET (6/20), KISAJÁTÍTÁS, KORLÁTOZÁSI KÁRTALANÍTÁS, LEJEGYZÉS, SZOLGALOM (6/22), BÁNYÁSZATI IGAZGATÁS (6/23), KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELET (6/33), KÖRNYEZETVÉDELEM (6/36), SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELET HATÁROZATAI (6/42), KÖZBESZERZÉSI ÜGYEK (6/44), NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/48), MENEKÜLTÜGY (6/51), A KIEMELT NEMZETGAZDASÁGI FONTOSSÁGÚ BERUHÁZÁSOK ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI HATÁROZATOK FELÜLVIZSGÁLATA (6/53), MVH HATÁROZATOK (6/57) b) önkormányzati testületi határozatok felülvizsgálatával kapcsolatos ügyek (Ötv.99. ) (6/17), népesség-nyilvántartás, anyakönyv- és lakcím ügyek (6/15), fellebbezhető és nem fellebbezhető országos hatáskörű szervek határozatai (6/46 és 6/47) c) gyülekezés, tüntetés (7/4), közbeszerzési nemperes ügyek (7/8), hatásköri

14 14 összeütközés sehová nem sorolható közigazgatási végzések felülvizsgálata (7/7, 7/10), hatásköri összeütközés (7/9), vízumkérelem (7/11) 15.K. TANÁCS: DR. SURÁNYI JÓZSEF bíró a) EGYÉB PEREK (6/1), ADÓÜGYEK (6/2), HELYI ADÓÜGYEK (6/3), ÉPÍTÉSI ÜGYEK (6/6), KÖZTERÜLETI ÜGYEK (6/8), IDEGENRENDÉSZET (6/18), HONTALANSÁG (6/18/ H), RENDÉSZETI IGAZGATÁS (6/19), KÖZIGAZGATÁSI BÍRSÁG (6/19/B), KISAJÁTÍTÁS, KORLÁTOZÁSI KÁRTALANÍTÁS, LEJEGYZÉS, SZOLGALOM (6/22), BÁNYÁSZATI IGAZGATÁS (6/23), KÖZLEKEDÉS FELÜGYELET (6/33), NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/34), KÖRNYEZETVÉDELEM (6/36), SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELET HATÁROZATAI (6/42), MAGYAR NEMZETI BANK HATÁROZATAI (PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE HATÁROZATAI) (6/42/P), MENEKÜLTÜGYEK (6/51), MVH HATÁROZATOK (6/57) b) népességnyilvántartás, anyakönyv és lakcím ügyek (6/15), rendkívüli haláleset (6/20), Közegészségügyi Felügyelet (6/39), fellebbezhető és nem fellebbezhető országos hatáskörű szervek határozatai (6/46 és 6/47) c) menekült ügy (7/1), gyülekezés, tüntetés (7/4), sehová nem sorolható közigazgatási végzések felülvizsgálata (7/7, 7/10), hatásköri összeütközés (7/9), vízumkérelem (7/11) 16.K.TANÁCS: DR. KOVÁCS MÁRIA bíró a) EGYÉB PEREK (6/1), ADÓÜGYEK (6/2), HELYI ADÓÜGYEK (6/3), ILLETÉK ÜGYEK (6/5), IDEGENRENDÉSZET (6/18), HONTALANSÁG (6/18/H), RENDÉSZETI IGAZGATÁS (6/19), FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELET (6/26), NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/34 és 6/48), KÖRNYEZETVÉDELEM (6/36), SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELET HATÁROZATAI (6/42), VERSENYÜGYEK (6/43), MENEKÜLTÜGY (6/51), MVH HATÁROZATOK (6/57) b) vám- és jövedékügyek (6/4), ipari- és kereskedelmi igazgatás (6/7), Közlekedési Felügyelet (6/33), kamarai ügyek (6/37), fellebbezhető országos hatáskörű szervek határozatai (6/46), nem fellebbezhető országos hatáskörű szervek határozatai (6/47) c) verseny nemperes ügyek (7/3), sehová nem sorolható közigazgatási végzések

15 felülvizsgálata (7/7, 7/10), hatásköri összeütközés (7/9), vízumkérelem (7/11) K. TANÁCS: DR. DUDÁS DÓRA VIRÁG bíró a) EGYÉB PEREK (6/1), ADÓÜGYEK (6/2), HELYI ADÓ (6/3), ILLETÉK ÜGYEK (6/5), ÉPÍTÉSÜGY (6/6), IPARI ÉS KERESKEDELMI IGAZGATÁS (6/7), SZOCIÁLIS ÜGYEK (6/13), IDEGENRENDÉSZET (6/18), HONTALANSÁG (6/18/H), RENDÉSZETI IGAZGATÁS (6/19), KISAJÁTÍTÁS, LEJEGYZÉS, SZOLGALOM (6/22), FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELET HATÁROZATAI (6/26), NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/34 és 6/48), KÖRNYEZETVÉDELEM (6/36), KÖZEGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET (6/39), SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELET HATÁROZATAI (6/42), FELLEBBEZHETŐ ÉS NEM FELLEBBEZHETŐ ORSZÁGOS HATÁSKÖRŰ SZERVEK HATÁROZATAI, KÜLÖNÖSEN AZ ORSZÁGOS BORMINŐSÍTŐ INTÉZET HATÁROZATAI, EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PEREK (6/46 és 6/47), MENEKÜLTÜGYEK (6/51), ENERGIA ÜGYEK (6/56), MEZŐGAZDASÁGI ÜGYEK (6/57) b) oktatással kapcsolatos határozatok (6/21) c) menekült ügy (7/1), gyülekezés, tüntetés (7/4), sehová nem sorolható közigazgatási végzések felülvizsgálata (7/7 és 7/10), hatásköri összeütközés (7/9), vízumkérelem (7/11) 18.K. TANÁCS: DR. RÉTHY EDIT csoportvezető bíró (heti 1 nap tárgyalási kötelezettséggel) a) EGYÉB PEREK (6/1), ADÓÜGYEK (6/2), HELYI ADÓ (6/3), VÁM- ÉS JÖVEDÉK ÜGYEK (6/4), ILLETÉK ÜGYEK (6/5), ÉPÍTÉSI ÜGYEK (6/6), KERESKEDELMI IGAZGATÁS, TELEPENGEDÉLY, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY (6/7), KÖZTERÜLETI ÜGYEK (6/8), KÖZMŰFEJLESZTÉS, VÍZ- ÉS CSATORNAÜGYEK (6/10), GYÁMÜGYEK (6/11), SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ÜGYEK (6/13), ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK (6/14), ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETI HATÁROZATOK (ÖTV.99. ) (6/17), IDEGENRENDÉSZET (6/18), HONTALANSÁG (6/18/H), RENDÉSZETI IGAZGATÁS (6/19), KISAJÁTÍTÁS, KORLÁTOZÁSI KÁRTALANÍTÁS, LEJEGYZÉS, SZOLGALOM (6/22), VÍZÜGYI IGAZGATÁS (6/27), VAGYONÁTADÁS (6/30), KÖRNYEZETVÉDELEM (6/36), KÖZEGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET (6/39), SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELET HATÁROZATAI (6/42), VERSENYÜGYEK (6/43), FELLEBBEZHETŐ ÉS NEM FELLEBBEZHETŐ ORSZÁGOS HATÁSKÖRŰ SZERVEK HATÁROZATAI (6/46 és 6/47),

16 16 NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/48), MENEKÜLTÜGYEK (6/51), MVH HATÁROZATOK (6/57) b) lakás- és helyiségügyek (6/9), hadigondozás (6/12), népesség-nyilvántartás, anyakönyv- és lakcímügyek (6/15), rendkívüli haláleset (6/20), külföldiek tulajdonszerzése (6/41) c) menekült ügy (7/1), gyülekezés, tüntetés (7/4), sehová nem sorolható közigazgatási végzések felülvizsgálata (7/7, 7/10), hatásköri összeütközés (7/9), vízumkérelem (7/11) d) Ellátja a Fővárosi Törvényszék SZMSZ-ében meghatározott feladatokat. 19.K. DR. NAGY SZABOLCS bíró a) EGYÉB PEREK (6/1), ADÓÜGYEK (6/2), HELYI ADÓÜGYEK (6/3), ILLETÉK ÜGYEK (6/5), IDEGENRENDÉSZET (6/18), HONTALANSÁG (6/18/H), RENDÉSZETI IGAZGATÁS (6/19), KÖRNYEZETVÉDELEM (6/36), SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELET HATÁROZATAI (6/42), MAGYAR NEMZETI BANK HATÁROZATAI (PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE HATÁROZATAI) (6/42/P), KÖZBESZERZÉSI ÜGYEK (6/44), NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/48), MENEKÜLTÜGY (6/51), MVH HATÁROZATOK (6/57) b) fogyasztóvédelem (6/26), versenyügyek (6/43), fellebbezhető és nem fellebbezhető országos hatáskörű szervek határozatai (6/46 és 6/47) c) menekült ügy (7/1), sehová nem sorolható közigazgatási végzések felülvizsgálata (7/7 és 7/10), hatásköri összeütközés (7/9), vízumkérelem (7/11) 20.K.TANÁCS: DR. FÁBIÁN JUDIT bíró a) EGYÉB PEREK (6/1), ADÓÜGYEK (6/2), HELYI ADÓ (6/3), ÉPÍTÉSÜGYEK (6/6), IDEGENRENDÉSZET (6/18), HONTALANSÁG (6/18/H), RENDÉSZETI IGAZGATÁS, LŐFEGYVER, GÉPJÁRMŰ VEZETŐI-FORGALMI ENGEDÉLY stb. (6/19), RENDKÍVÜLI HALÁLESET (6/20), OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS HATÁROZATOK (6/21), KISAJÁTÍTÁS, KORLÁTOZÁSI KÁRTALANÍTÁS, SZOLGALOM (6/22), NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/34 ÉS 6/48), KÖRNYEZETVÉDELEM

17 17 (6/36), KAMARAI ÜGYEK (6/37), KÖZEGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET (6/39), KÜLFÖLDI TULAJDONSZERZÉS (6/41), SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELET HATÁROZATAI (6/42), KÖZBESZERZÉSI ÜGYEK (6/44), MENEKÜLTÜGYEK (6/51), EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/52), MVH HATÁROZATOK (6/57) b) egyéb (munkaügyi, társadalombiztosítási) ügyek (6/24 és 6/25), fellebbezhető és nem fellebbezhető országos hatáskörű szervek határozatai (6/46 és 6/47) c) menekült ügy (7/1), gyülekezés, tüntetés (7/4), sehová nem sorolható közigazgatási végzések felülvizsgálata (7/7, 7/10), hatásköri összeütközés (7/9), vízumkérelem (7/11) 21.K. TANÁCS: DR. GYEKICZKY TAMÁS bíró a) EGYÉB PEREK (6/1), ADÓÜGYEK (6/2), HELYI ADÓÜGYEK (6/3), VÁM- ÉS JÖVEDÉK ÜGYEK (6/4), ILLETÉK ÜGYEK (6/5), ÉPÍTÉSI ÜGYEK (6/6), IDEGENRENDÉSZET (6/18), HONTALANSÁG (6/18/H), RENDÉSZETI IGAZGATÁS (6/19), OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS HATÁROZATOK (6/21), KISAJÁTÍTÁS, KORLÁTOZÁSI KÁRTALANÍTÁS, LEJEGYZÉS, SZOLGALOM (6/22), FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELET HATÁROZATAI (6/26), INGATLAN- NYILVÁNTARTÁS (6/28), NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/34 és 6/48), KÖRNYEZETVÉDELEM (6/36), SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELET HATÁROZATAI (6/42), VERSENYÜGYEK (6/43), MENEKÜLTÜGY (6/51), AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/52), ENERGIA ÜGYEK (6/56), MVH HATÁROZATOK (6/57) b) gyámügyek (6/11), szociális ügyek (6/13), önkormányzati testületi határozatok (Ötv. 99. ) (6/17), fellebbezhető és nem fellebbezhető országos hatáskörű szervek határozatai (6/46, 6/47) c) menekült ügy (7/1), sehová nem sorolható közigazgatási végzések felülvizsgálata (7/7, 7/10), hatásköri összeütközés (7/9), vízumkérelem (7/11) 22.K. TANÁCS:... bíró a) EGYÉB - KÜLÖNÖSEN A MEZŐGAZDASÁGI TÁMOGATÁSOK, A HATÓSÁGI SZERZŐDÉSEKKEL KAPCSOLATOS - PEREK (6/1), EGYES FONTOS TISZTSÉGET

18 18 BETÖLTŐ SZEMÉLYEKET ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG HATÁROZATAI (6/1), ADÓÜGYEK (6/2), KÖZMŰFEJLESZTÉS, VÍZ- ÉS CSATORNAÜGYEK (6/10), GYÁMÜGYEK (6/11), HADIGONDOZÁS (6/12), SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ÜGYEK (6/13), ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK (6/14), NÉPESSÉG- NYILVÁNTARTÁS, ANYAKÖNYV ÉS LAKCÍM ÜGYEK (6/15), ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET HATÁROZATAI (6/17), IDEGENRENDÉSZET (6/18), HONTALANSÁG (6/18/H), RENDÉSZETI IGAZGATÁS (6/19), KÖZIGAZGATÁSI BÍRSÁG (6/19/b), OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS HATÁROZATOK (6/21), FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELET (6/26), KÖRNYEZETVÉDELEM (6/36), KAMARAI ÜGYEK (6/37), KÖZEGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET (6/39), SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELET HATÁROZATAI (6/42), SZEMÉLYI KÁRPÓTLÁS (6/45), FELLEBBEZHETŐ ÉS NEM FELLEBBEZHETŐ ORSZÁGOS HATÁSKÖRŰ SZERVEK HATÁROZATAI (6/46, 6/47), NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/48), MENEKÜLTÜGY (6/51), EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/52), MVH HATÁROZATOK (6/57) b) közterületi ügyek (6/8), vagyoni kárpótlás ügyek (6/31), állattartási határozatok (6/35) c) határozathozatalra kötelezés (7/5), sehová nem sorolható közigazgatási végzések felülvizsgálata (7/7, 7/10), hatásköri összeütközés (7/9), vízumkérelem (7/11) 23.K. TANÁCS: DR. SINKA ILDIKÓ bíró a) EGYÉB PEREK (6/1), ADÓÜGYEK (6/2), ÉPÍTÉSÜGY (6/6), KÖZTERÜLETI ÜGYEK, NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÁS, ANYAKÖNYV- ÉS LAKCÍMÜGYEK (6/15), IDEGENRENDÉSZET (6/18), HONTALANSÁG (6/18/H), RENDÉSZETI IGAZGATÁS (6/19), KISAJÁTÍTÁS, KORLÁTOZÁSI KÁRTALANÍTÁS, LEJEGYZÉS, SZOLGALOM (6/22), FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELET (6/26), VÍZÜGYI IGAZGATÁS (6/27), NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/34 és 6/48), KÖRNYEZETVÉDELEM (6/36), SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELET HATÁROZATAI (6/42), FELLEBBEZHETŐ ÉS NEM FELLEBBEZHETŐ ORSZÁGOS HATÁSKÖRŰ SZERVEK HATÁROZATAI (6/46 és 6/47), MENEKÜLTÜGY (6/51), KIEMELT NEMZETGAZDASÁGI ÉPÍTÉSÜGYEK (6/53), ENERGIA ÜGYEK (6/56), MVH HATÁROZATOK (6/57)

19 19 b) helyi adóügyek (6/3), vám- és jövedékügyek (6/4), illeték ügyek (6/5), önkormányzati hatósági ügyek (6/14), önkormányzati képviselő-testületi ügyek (6/17), bányászat (6/23), erdő- és vadgazdálkodás (6/29), vagyonátadás (6/30) c) sehová nem sorolható közigazgatási végzések felülvizsgálata (7/7, 7/10), hatásköri összeütközés (7/9), vízumkérelem (7/11) 24.K. TANÁCS: DR. HAJDÚ ÁGNES bíró a) EGYÉB PEREK (6/1), ADÓÜGYEK (6/2), HELYI ADÓÜGYEK (6/3), GYÁMÜGYEK (6/11), IDEGENRENDÉSZET (6/18), HONTALANSÁG (6/18/H), SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ÜGYEK (6/13), OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS ÜGYEK (6/21), FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELET (6/26), NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/34 és 6/48), KÖRNYEZETVÉDELEM (6/36), SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELET HATÁROZATAI (6/42), FELLEBBEZHETŐ ÉS NEM FELLEBBEZHETŐ ORSZÁGOS HATÁSKÖRŰ SZERVEK HATÁROZATAI (6/46, 6/47), MENEKÜLTÜGY (6/51), MVH HATÁROZATOK (6/57) b) önkormányzati hatósági ügyek (6/14), rendészeti igazgatás (6/19), vagyoni kárpótlás (6/31), személyi kárpótlás (6/45), Egyenlő Bánásmód Hatóság határozatai (6/52), Igazságügyi Hivatal határozata (6/54) c) menekült ügy (7/1), gyülekezés, tüntetés (7/4), sehová nem sorolható közigazgatási végzések felülvizsgálata (7/7, 7/10), hatásköri összeütközés (7/9), vízumkérelem (7/11) 25.K. TANÁCS:... bíró a) EGYÉB PEREK (6/1), ADÓÜGYEK (6/2), HELYI ADÓÜGYEK (6/3), VÁMÜGYEK (6/4), ILLETÉKÜGYEK (6/5), GYÁM- ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK (6/11 ÉS 6/13), ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETI HATÁROZATOK (ÖTV. 99., 6/17), IDEGENRENDÉSZET (6/18), RENDKÍVÜLI HALÁLESET (6/20), OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS HATÁROZATOK (6/21), INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS (6/28), KÖRNYEZETVÉDELEM (6/36), KAMARAI ÜGYEK (6/37), SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELET HATÁROZATAI (6/42), MAGYAR NEMZETI BANK HATÁROZATAI (PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE HATÁROZATAI) (6/42/P), FELLEBBEZHETŐ ÉS NEM FELLEBBEZHETŐ ORSZÁGOS HATÁSKÖRŰ SZERVEK

20 20 HATÁROZATAI - benne a MEZŐGAZDASÁGI TÁMOGATÁSOK - (6/46, 6/47), NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/48), MENEKÜLTÜGY (6/51), AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/52), MVH HATÁROZATOK (6/57) b) önkormányzati hatósági ügy (6/14), rendészeti igazgatás (6/19), Közegészségügyi Felügyelet (6/39) c) gyülekezés, tüntetés (7/4), sehová nem sorolható közigazgatási végzések felülvizsgálata (7/7, 7/10), hatásköri összeütközés (7/9), vízumkérelem (7/11) 26.K. TANÁCS: DR. BANU ZSOLTNÉ DR. SZABÓ JUDIT bíró a) EGYÉB PEREK (6/1), ADÓÜGYEK (6/2), HELYI ADÓÜGYEK (6/3), VÁM, JÖVEDÉK ÜGYEK (6/4), ILLETÉK ÜGYEK (6/5), IDEGENRENDÉSZET (6/18), HONTALANSÁG (6/18/H), RENDÉSZETI IGAZGATÁS (6/19), KISAJÁTÍTÁS (6/22), INGATLAN- NYILVÁNTARTÁS (6/28), VAGYONI KÁRPÓTLÁS (6/31), KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELET (6/33), NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HATÁROZATAI (6/36 ÉS 6/48), KÖRNYEZETVÉDELEM (6/36), SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELET HATÁROZATAI (6/42), MAGYAR NEMZETI BANK HATÁROZATAI (PSZÁF ÜGYEK) (6/42/P), VERSENYÜGYEK (6/43), KÖZBESZERZÉSI ÜGYEK (6/44), SZEMÉLYI KÁRPÓTLÁS (6/45), MENEKÜLTÜGY (6/51), IGAZGATÁSI SZERVEK HATÁROZATAI (6/54), ENERGIA ÜGYEK (6/56), MVH HATÁROZATOK (6/57) b) fogyasztóvédelem (6/26), fellebbezhető és nem fellebbezhető országos hatáskörű szervek határozatai (6/46, 6/47) c) menekült ügy (7/1), sehová nem sorolható közigazgatási végzések felülvizsgálata (7/7, 7/10), hatásköri összeütközés (7/9), vízumkérelem (7/11) 27.K. DR. BÖGÖS FRUZSINA bíró a) EGYÉB PEREK (6/1), ADÓÜGYEK (6/2), HELYI ADÓÜGYEK (6/3), ILLETÉK ÜGYEK (6/5), ÉPÍTÉSÜGY (6/6), SZOCIÁLIS ÜGY (6/13), IDEGENRENDÉSZET (6/18), HONTALANSÁG (6/18/H), RENDÉSZETI IGAZGATÁS (6/19), KISAJÁTÍTÁS (6/22), FOGYASZTÓVÉDELEM (6/26), INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS (6/28), VAGYONÁTADÁS (6/30), KÖRNYEZETVÉDELEM (6/36), SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELET

A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK 2015. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK 2015. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKE 2015.El.III.A.1/3.szám 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 1. t. 06 56 501 410 f. 06 56 410 906 e. birosag@szolnokit.birosag.hu http://www.szolnokitorvenyszek.birosag.hu A SZOLNOKI

Részletesebben

A PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK ÉS AZ ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN MŰKÖDŐ BÍRÓSÁGOK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK ÉS AZ ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN MŰKÖDŐ BÍRÓSÁGOK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ELNÖK 7623 Pécs, Rákóczi út 34., 7601 Pécs, Pf. 36. t. 06 72 503-502 f. 06 72 215-365 e. birosag@pecsit.birosag.hu pecsitorvenyszek.birosag.hu 2013. El. I.D.15. A PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK ÉS AZ ILLETÉKESSÉGI

Részletesebben

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 363 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

Részletesebben

A Kúria Elnökének. 21/2014. számú elnöki utasítása

A Kúria Elnökének. 21/2014. számú elnöki utasítása A KÚRIA ELNÖKE 2014. El. II. A. 1/33. szám A Kúria Elnökének 21/2014. számú elnöki utasítása a Kúria Ügyviteli Szabályzatáról ( a 1/2014., a 4/2014. és a 20/2014., a1/2015. számú elnöki utasításokkal egységes

Részletesebben

1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) a Mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) a Mellékletben foglaltak szerint határozom meg. 2362 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2011. évi 17. szám I. Utasítások A közigazgatási és igazságügyi miniszter 21/2011. (III. 4.) KIM utasítása a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Mûködési

Részletesebben

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás Közlönyállapot 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint

Részletesebben

2. A Szabályzatot, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal belsõ szabályzatait szükség szerint, de legalább évente felül kell vizsgálni.

2. A Szabályzatot, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal belsõ szabályzatait szükség szerint, de legalább évente felül kell vizsgálni. 2942 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2011. évi 19. szám I. Utasítások A közigazgatási és igazságügyi miniszter 27/2011. (III. 8.) KIM utasítása a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Szervezeti és

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K Elnöke Szombathely, Szily János u. 7. t. 06 21 2000-581 f. 06 94 312-184 e. elnok@szombathelyit.birosag.hu 2014.El.III.A.3/10. szám T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. Fejezet: A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2014. évi 65. szám 13731 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi

Részletesebben

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0198 A.1 Folyamatok felülvizsgálata, fejlesztő racionalizálása Helyzetértékelés és javaslattétel 2011. I. Tartalomjegyzék

Részletesebben

2. A Szabályzat XI. pontjában a Munkarend a Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozóan:

2. A Szabályzat XI. pontjában a Munkarend a Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozóan: K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (I.29.) Önkormányzati számu határozata:

Részletesebben

2011/9. SZÁM BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY TARTALOM HATÁROZATOK /3 HIVATALA VEZETŐJÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI /26 SZEMÉLYI RÉSZ /24

2011/9. SZÁM BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY TARTALOM HATÁROZATOK /3 HIVATALA VEZETŐJÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI /26 SZEMÉLYI RÉSZ /24 TARTALOM AZ ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS DÖNTÉSEI /3 HATÁROZATOK /3 126/2011. (IX. 13.) OIT határozat az intézmények 2010. év végi teljesítési adatairól és adósságállományuk alakulásáról szóló

Részletesebben

Ön egy megyei bíróság büntető kezelőirodájában ügyintéző. Egy folyamatban lévő ügyben ügyfélfogadási időben egy tanúként megidézett

Ön egy megyei bíróság büntető kezelőirodájában ügyintéző. Egy folyamatban lévő ügyben ügyfélfogadási időben egy tanúként megidézett Ön egy megyei bíróság büntető kezelőirodájában ügyintéző. Egy folyamatban lévő ügyben ügyfélfogadási időben egy tanúként megidézett személy kérelmére hivatkozva kér tanácsot. Tájékoztassa a tanúvédelem

Részletesebben

Siófok Város Polgármesteri Hivatalának

Siófok Város Polgármesteri Hivatalának Siófok Város Polgármesteri Hivatalának a 2012. Hatályos: 2012. január 1-jétől Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (2) bekezdésében, 35.

Részletesebben

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 422 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2015. évi 6. szám A földművelésügyi miniszter 3/2015. (II. 4.) FM utasítása az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Szervezeti és Működési

Részletesebben

Információtartalom vázlata. - Az érkeztetés - A lajstromozás folyamata - A szignálás lehetőségei - A soron kívüli eljárás esetei.

Információtartalom vázlata. - Az érkeztetés - A lajstromozás folyamata - A szignálás lehetőségei - A soron kívüli eljárás esetei. 3. Ön a bíróság egyik kezelőirodájának vezetője. Szakmai gyakorlatra érkezik néhány joghallgató. Ismertesse számukra egy kezdőirat ügyviteli útját a bíróságra érkezéstől az irattárba kerülésig! Térjen

Részletesebben

Siófok Város Polgármesteri Hivatalának

Siófok Város Polgármesteri Hivatalának Siófok Város Polgármesteri Hivatalának 2013. Siófok Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. (2) bekezdésében, 67. b), d) pontjaiban foglalt

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Drégelypalánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (XII.02.) önkormányzati rendelete Drégelypalánk Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Drégelypalánk Község Önkormányzat

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 3112 Az emberi erőforrások miniszterének 19/2015. (VI. 8.) EMMI utasítása az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2 1. Bevezető A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 119. ka-kd) pontja előírja, hogy a bíróság elnöke évente

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK KIVONAT Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. február 19-én 15.00 órakor tartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 4. függelék

ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 4. függelék 4. függelék ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselő testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatában a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselő testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatában a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

JOGI ASSZISZTENS OKJ TÉTELSOR 2013. 1603-06 Az igazságszolgáltatáson kívüli területeken jogi asszisztensi feladatok ellátása

JOGI ASSZISZTENS OKJ TÉTELSOR 2013. 1603-06 Az igazságszolgáltatáson kívüli területeken jogi asszisztensi feladatok ellátása JOGI ASSZISZTENS OKJ TÉTELSOR 2013. 1603-06 Az igazságszolgáltatáson kívüli területeken jogi asszisztensi feladatok ellátása 1 IK 1. Ön a Károlyvárosi Körzeti Földhivatal ügyfélszolgálati munkatársa. Egy

Részletesebben

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI SZERVEZET STATISZTIKAI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI SZERVEZET STATISZTIKAI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA 2014.OBH.XXI.J.6. AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI SZERVEZET STATISZTIKAI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA Az alábbiakban bemutatjuk a bírósági szervezet, a bírósági statisztika működésének legfontosabb jellemzőit. Lényegre

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított* 444/2010. (XII.09.) számú önkormányzati.határozata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítása a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról

Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítása a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról 1 Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítása a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt, Ludmanné Papp Ilona képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt, Ludmanné Papp Ilona képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. február 12-én du. 15 órakor az Ady Endre Általános Művelődési Központ és Városi könyvtár tanácstermében, a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése

Részletesebben

1. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak feladat- és hatáskörei, helyettesítés rendje

1. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak feladat- és hatáskörei, helyettesítés rendje 1. sz. függelék A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak feladat- és hatáskörei, helyettesítés rendje 1 I. Jegyző 1.) Jogállása, felelőssége, hatásköre A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

Részletesebben

3B. NAPIREND Ügyiratszám: 1/674/2008. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2008. december 23-i nyilvános ülésére

3B. NAPIREND Ügyiratszám: 1/674/2008. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2008. december 23-i nyilvános ülésére 3B. NAPIREND Ügyiratszám: 1/674/2008. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben