SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA"

Átírás

1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/ , Tel.:95/ M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete június 30-án /kedden/ órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre meghívom. Napirend előtt: A polgármester beszámol a két ülés között történt jelentősebb eseményekről, tett intézkedésekről. N A P I R E N D: 1. Önkormányzati rendeletalkotás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó: Kondora István polgármester 2. A Sárvár-Víz Kft. megszüntetése. Előadó: Kondora István polgármester 3. A Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása. Előadó: Máhr Tivadar alpolgármester 4. Önkormányzati rendeletalkotás az építészeti örökség helyi védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó: Kondora István polgármester 5. Sárvár Város településrendezési eszközeinek módosítása eljárást megindító döntés. Előadó: Kondora István polgármester 6. Sárvár Város Önkormányzata évi Közbeszerzési Tervének módosítása. Előadó: dr. Szijártó Valéria jegyző 7. A Sárvári Gyógyfürdő Kft. törzstőkéjének felemelése. Előadó: Kondora István polgármester 8. A Sárvár Ady Endre utca, a Deák Ferenc utca és a környező közterületek tulajdoni viszonyainak rendezése. 1

2 Előadó: Kondora István polgármester 9. Pályázat benyújtása a Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola tornacsarnokának épületenergetikai felújítása tárgyában. Előadó: Máhr Tivadar alpolgármester 10. Pályázat kiírása a Gondozási és Családsegítő Központ intézményvezetői álláshelyére. Előadó: Kondora István polgármester 11. A képviselő-testület II. félévi munkatervének megállapítása. Előadó: Sütő Károly aljegyző 12. Polgármesterek Szövetségéhez történő csatlakozás jóváhagyása. Előadó: Máhr Tivadar alpolgármester 13. Egyebek: - Tájékoztató Sárvár Város Önkormányzata pénzügyi helyzetéről (szóbeli előterjesztés). Előadó: Kondora István polgármester Napirend után: Kérdések, bejelentések. Zárt ülésen kerül tárgyalásra: 1. Szociális jellegű önkormányzati bérlakás bérleti szerződésének meghosszabbítása iránti kérelem elbírálása. Előadó: Dr. Szabó Gyula bizottsági elnök Sárvár, június 22. /: Kondora István :/ polgármester 2

3 Beszámoló a képviselő-testület május 27-i ülése óta történt jelentősebb eseményekről A Magyar Hősök Emléknapja alkalmából május 31-én, az ország számos más településéhez hasonlóan Sárváron is ünnepi megemlékezést tartottak. A sárvári Szent László templom fala vigyázza a város világháborús hőseinek emléket állító gránittáblákat. Május utolsó vasárnapján értük szólt az ünnepi szentmise. Az istentisztelet után a világháború sárvári áldozatait és hőseit felsoroló táblánál dr. Szijártó Valéria Sárvár Város Jegyzője és Kampel Oszkár Képviselő Úr helyezte el a város nevében a tisztelet és emlékezés koszorúját. Június 2-án a Koncz János Zene és Művészeti Iskola képzőművészet tagozatos diákjainak nyílt kiállítása a Danubius Hotelben, Varázsceruza címmel. Június 3-án, a Városháza nagytermében került sor a 2014/2015-ös tanévben tanulmányi versenyeken kiváló eredményt elért tanulók köszöntésére. Az ünnepségen Kondora István polgármester és Máhr Tivadar alpolgármester 80 tanulónak adott át elismerő oklevelet. Június 4-én a Sárvári Hagyományőrző és Íjász Egyesület rendezésében megemlékezésre került sor a nemzeti összetartozás napja, a trianoni békediktátum és a Szent Korona sárvári látogatásának évfordulója alkalmából. Az ünnepségen megjelenteket dr. Kereszty Gábor, az egyesület elnöke köszöntötte, beszédet mondott Takács Zoltán Bálint a Nádasdy Ferenc Múzeum igazgatója, majd a világháborús emlékműnél koszorúk elhelyezésére került sor. Június 5-én a Városháza nagytermében került megrendezésre a hagyományos városi Pedagógusnapi ünnepség, mely a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola diákjainak műsorával kezdődött, majd az ünnepi köszöntő után Kondora István polgármester és Máhr Tivadar alpolgármester önkormányzati kitüntetéseket és emlékérmet adott át. Átadásra kerültek a Barabás György Emlékplakettek is. A nyári fesztiválok nyitányaként rendezték meg Sárváron a IX. Sárvári Országos Mazsorett Fesztivál június 6-án. Június 7-én programok várták a gyermekeket és szüleiket a gyermekjuniálison a Nádasdyvárba. Június 9-én a Sárvári Csicsergő Óvoda gyermekei látogattak ovi olimpiára Csehországba a testvérvárosba Uherské Hradiště-be. Június között tartott felvételt és beiratkozást a Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola a 2015/2016-os tanévre grafika, festészet, néptánc, színjáték és zeneművészet képzésekre. Június 13-án a Körúti Színház Meseautó című darabjával indult a 2015-ös Sárvári Nyári Színházi Esték sorozat a Nádasdy-vár udvarán. Június 14-én a Nádasdy vár udvarán került megrendezésre a Kulturális Gála, amelyen a Kulturális Szemle döntőjének legjobbjai léptek fel. Június a között, a Vadkert Kempingben került megrendezésre a IV. Nemzetközi VW Bogártalálkozó. 3

4 Június 20-án Sárvári Szent Iván-éjszaka és XI. Halászléfőző verseny a Csónakázó-tónál. Június 22- július 3-a között a Gyermekjóléti Szolgálat szervez nyári napközis tábort és játszóházat. Június 27-én a Salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház a Lilomfit hozza a Sárvári Nyári Színházi Esték sorozat következő állomásaként a Nádasdy-vár udvarára. A Sárvári Oratórikus Kórus június 28-án, a Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola tornacsarnokában (Sárvár, Móricz Zs. u. 2.) tartja következő, MAGYAR SZÍVVEL című koncertjét. Sárvár Város Önkormányzata 2015-ban is meghirdette a Virágos Sárvárért környezetszépítő versenyt. A zsűri legkésőbb augusztus 31-ig értékeli az utcakertek, előkertek, homlokzatok, erkélyek virágosítását. Sárvár Város Önkormányzata Ft támogatásban részesült az Emberi Erőforrások Minisztériumától szociális nyári gyermekétkeztetés biztosítására. A támogatásból, valamint az önkormányzat saját forrásából összesen 50 gyermek nyári étkeztetése lesz biztosított a nyár folyamán. Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a szabadságolási ütemtervnek megfelelően május ig szabadságon voltam és június ig szabadságon leszek. Sárvár, június 24. Kondora István sk. 4

5 1./ Napirendi pont SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE HELYBEN ELŐTERJESZTÉS Önkormányzati rendeletalkotás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásának szabályairól szóló 24/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Az általános és a részletes indokolásokban ismertetésre kerülő okok miatt kérem, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról szóló 24/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) módosításának tervezetét megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Általános indokolás 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) szabályozása július 1. napjával változik a települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény méretére és jelölésére vonatkozó rendelkezések vonatkozásában: 7. (1) A vegyes hulladék szabványos gyűjtőedényben történő gyűjtéséhez a közszolgáltatónak biztosítania kell azt, hogy az ingatlanhasználó legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson. (1a) A közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül az (1c) bekezdésben meghatározott kivétellel a) a természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek az űrmértéke a 80 litert, b) a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek űrmértéke a 60 litert nem haladja meg. (1b) Az (1a) bekezdés b) pontja szerinti jogosultságot az ingatlanhasználó csak abban az esetben veheti igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja... A Hkr. módosításának a lényege, hogy a természetes személy ingatlanhasználónak biztosítani kell, hogy legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson, meghatározva a gyűjtőedény maximális méretét, és a települési önkormányzat feladatává téve az idézett 7. (1a) bekezdés b) pontja szerinti jogosultság igazolását. 5

6 A legalább 2 különböző méretű gyűjtőedény közül történő választás lehetősége az Ör. 11. (4) bekezdése alapján biztosított. ( A (3) bekezdésben meghatározott méretnél nagyobb méret is választható. ) A legkisebb rendszeresített gyűjtőedény mérete az Ör. szerint l, mely a módosító rendelettervezet szerint pontosításra kerül, és 60 l-es gyűjtőedény lesz a sztenderd. A lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére a 60 literes gyűjtőedény választásának lehetősége biztosítva lesz, azzal a feltétellel, hogy az ingatlanhasználó a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja ezt a körülményt. Az igazolás kiadására a rendelettervezet szerint a polgármester kap felhatalmazást a Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 41. (4) bekezdésében biztosított hatáskör-átruházásra vonatkozó jogánál fogva. 2. A hulladékról szóló évi CLXXXV. Törvény (továbbiakban: Ht.) 88. (4) bekezdés d) pontja felhatalmazást ad a települési önkormányzat képviselő-testületének, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjait, a díjalkalmazási feltételeket, a díjmegfizetés rendjét szabályozó megalkotásra még nem került miniszteri rendeletben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó, nem szabályozott díjalkalmazási és díjfizetési feltételeket rendeletben állapítsa meg. A közszolgáltató kérésére a fent említett felhatalmazás alapján - a rendelettervezet szerint a közszolgáltató és az ingatlanhasználó között megkötött egyedi hulladékszállítási szerződésben (technikailag az annak elválaszthatatlan részét képező, az általános szerződési feltételeknek megfelelő Szolgáltatási szabályzatban) a közszolgáltató a rendeletmódosítást követően szabályozhatja az ingatlanhasználó által az egyedi hulladékszállítási szerződésében meghatározott így a számlázás alapjául szolgáló - gyűjtőedény méretétől eltérő űrmértékű gyűjtőedény egyedi hulladékszállítási szerződésében nem rendezett használatára vonatkozó eljárásrendet. 3. A rendeletmódosítás tartalmaz néhány nem érdemi, Ht. által használt fogalmat átvevő rendelkezést (közületi hulladék fogalma helyett háztartási hulladékhoz hasonló hulladék fogalmának alkalmazása). Részletes indokolás: Az 1. az ingatlanhasználó által az egyedi hulladékszállítási szerződésében meghatározott így a számlázás alapjául szolgáló - gyűjtőedény méretétől eltérő űrmértékű gyűjtőedény egyedi hulladékszállítási szerződésében nem rendezett használatára vonatkozó eljárásrendet szabályozza. A k a legkisebb rendszeresített gyűjtőedény méretének pontosítását, a Hkr. július 1. napjától hatályos szabályainak való megfelelést biztosító rendelkezéseket, valamint Ht. által használt fogalmat átvevő, szövegpontosító rendelkezést tartalmazzák. 6

7 A 6. hatályba léptető és szövegpontosító rendelkezéseket tartalmaz, valamint rendelkezik a Hkr. 7. (1b) bekezdésében meghatározott igazolás kiadásával kapcsolatos hatáskör-átruházás SZMSZ-be történő beépítéséről. Várható hatások: A vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló legalább két különböző űrmértékű gyűjtőedény biztosítására vonatkozó rendelkezések Hkr. szerinti szabályozás figyelembe vételével történő pontosítása, továbbá az egyedi hulladékszállítási szerződésében meghatározott gyűjtőedény méreténél nagyobb űrmértékű gyűjtőedény egyedi hulladékszállítási szerződésében nem rendezett használatára vonatkozó eljárásrend meghatározására történő felhatalmazás a természetes személy ingatlanhasználók jogait és kötelezettségeit egyértelműsítik. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Határidő: azonnal Felelős: Kondora István polgármester Sárvár, június 9. Kondora István polgármester 7

8 Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(VI.... ) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és közterületek tisztán tartásának szabályairól szóló 24/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló évi CLXXXV. Törvény 88. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. Törvény 13. (1) bekezdés 19. pontjában és a hulladékról szóló évi CLXXXV. Törvény 35. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és közterületek tisztán tartásának szabályairól szóló 24/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 4. (3) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: (A szerződésben meg kell jelölni: ) c) a megrendelő által használható a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített szabványos gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám szerint azzal, hogy a közszolgáltató jogosult a természetes és a nem természetes személy ingatlanhasználó által a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás során használt gyűjtőedény méretét ellenőrizni és amennyiben helyszíni ellenőrzés alapján megállapítást nyer, hogy az ingatlanhasználó által használt gyűjtőedény mérete eltér a közszolgáltató által az egyedi hulladékszállítási szerződés alapján kiszámlázott ürítési díjnál figyelembe vett gyűjtőedény méretétől, a közszolgáltató jogosult az ingatlanhasználó számára az ellenőrzés időpontját követő tárgyhó, vagy tárgynegyedév első napjától kezdődően a ténylegesen használt hulladékgyűjtő edényzet méretének megfelelő ürítési díj kiszámlázására, 2. Az Ör. 7. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék gyűjtése és tárolása 60, vagy 80, vagy , vagy 240, literes űrtartalmú kukában, 770, vagy 1100 literes űrtartalmú konténerben, valamint hulladékgyűjtés céljára gyártott, a közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő zsákban (továbbiakban: hulladékgyűjtő edény) történhet. 3. Az Ör (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 8

9 (2) Ha a közszolgáltatást végző észleli, hogy a gyűjtőedényben olyan anyagot, tárgyat helyeztek el, amely nem minősül háztartási hulladéknak, vagy háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak, vagy a hulladék súlya a 8. szerinti értéket jelentősen meghaladja, akkor annak elszállítását megtagadhatja. 4. Az Ör. 10. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az a természetes személy ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, mivel az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásában bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a háztartási hulladékot a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett háztartási hulladékhoz hasonló hulladékától elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni. Az Ör. 11. (1), (3) és (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, továbbá a 11. kiegészül az alábbi (8) bekezdéssel: 5. (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát, és ürítésre való átadásának helyét a közszolgáltató állapítja meg a keletkezett hulladékmennyiség és a gyűjtési/ürítési gyakoriság figyelembe vételével. Az alkalmazható edények: szabvány szerinti 60, 80, , 240 literes kuka, 770 és 1100 literes konténer, valamint az alkalmi többlet hulladék gyűjtésére rendszeresített előnyomott hulladékgyűjtő zsák. (3) A hulladékgyűjtő edényzet mérete természetes személy ingatlanhasználó számára családi házban háztartásonként a) a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó esetében 60 liter, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja. b) 2 fő esetében legalább 80 liter, c) 3 vagy több fő esetében legalább 110 liter, d) többlakásos lakóházakban (társasházakban, szövetkezeti házakban) lakásonként számítva da) heti egyszeri szállítás esetén legalább az a)-c) pontoknak megfelelő edényzet, db) heti kétszeri szállítás esetén legalább ennek a fele. A hulladékgyűjtő edényzet minimális mérete nem természetes személy ingatlanhasználó esetén legalább 110 liter. (5) Ha az ingatlanhasználó által a közszolgáltatónak átadott települési szilárd hulladék mennyisége meghaladja a közszolgáltató számlázásának alapját képező gyűjtőedényzet űrtartalmát, úgy a közszolgáltató jogosult a tényleges mennyiségű 9

10 hulladéknak megfelelő űrtartalmú gyűjtőedényzet beszerzésére felhívni az ingatlanhasználót határidő megjelölésével. (8) Jelen (3) bekezdés a) pontja szerinti igazolás kiadása a polgármester hatáskörébe tartozik. 6. (1) Jelen rendelet július 1. napján lép hatályba. (2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Ör. 7. (3) és (6) bekezdése közületi hulladék szövegrésze helyébe háztartási hulladékhoz hasonló hulladék szövegrész lép. (3) Jelen rendelt hatálybalépésével egyidejűleg Sárvár város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2015. (III.30.) számú önkormányzati rendeletet 1. melléklete kiegészül az alábbi ponttal: Kiadja a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. (1b) bekezdésében meghatározott igazolást. (4) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Sárvár, /: Kondora István :/ sk. /: Dr. Szijártó Valéria :/ sk. polgármester jegyző 10

11 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA 9600 Sárvár, Várkerület 2. TÁJÉKOZTATÁS a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásának szabályairól szóló 24/2013.(IX.)30. önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos bizottsági döntésekről Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta: 188/2015./VI.11./ számú bizottsági határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásának szabályairól szóló 24/2013. (IX.) 30. önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el. Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ügyrendi Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta: 43/2015. (VI.11.) számú határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését és a tervezettel megegyező tartalmú rendelet megalkotását. Sárvár, június 12. /:Dr. Bankits László:/ Irodavezető 11

12 2./ Napirendi pont A Sárvár-Víz Kft. végelszámolással történő megszüntetése Határozati javaslat Sárvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, a Sárvár Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévő, SÁRVÁR-VÍZ Vízellátási és Szennyvízelvezetési Szolgáltató Kft (székhely: 9600 Sárvár, Nádasdy F. u. 136., cégjegyzékszám: Cg , adószám: ) végelszámolással történő, jogutód nélküli megszüntetését (2006. évi V. törvény 94..). A végelszámolás kezdő időpontja: július 15. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a SÁRVÁR-VÍZ Kft taggyűlésén a jelen határozatnak megfelelően képviselje az Önkormányzatot. Határidő: Felelős: azonnal Kondora István polgármester Sárvár, június 11. / : Kondora István : / Polgármester 12

13 Melléklet a /2015. (VI.30.) számú határozathoz Sárvár-Víz Kft végelszámolással történő megszüntetésének ütemterve Taggyűlési javaslat a Kft végelszámolásra a Képviselő Testületek felé; Képviselő Testületi határozatok a Kft végelszámolásáról; ig a Sárvár-Víz Kft Taggyűlésének döntése a társaság végelszámolással történő jogutód nélküli megszüntetéséről; Döntés a végelszámoló személyéről július 15-i hatállyal; (korábbi ügyvezető megbízása); Végelszámolás kezdő időpontja; Tevékenység lezáró beszámoló készítése, elfogadása, benyújtása NAV felé; A Sárvár-Víz Kft iratanyagának átadása a Végelszámoló felé /amennyiben más lenne a Végelszámoló/; kb Hitelezői követelések bejelentése a végelszámolónak; a Végelszámolás közzétételének időpontjától számított 40. nap; a Végelszámoló a bejelentett követeléseket nyilvántartásba veszi; NAV tevékenységet lezáró adóbevallást megelőző időszakra vonatkozó ellenőrzésének befejezése; legkésőbb A végelszámoló a tevékenységet záró beszámoló mérlegének adataiból végelszámolási nyitó mérleget, majd a hitelezői igénybejelentésre nyitva álló határidő elteltét követő legfeljebb 75 napon belül a hitelezői követelések jegyzékéből kiindulva korrigált végelszámolási nyitó mérleget készít, amelyet a cég legfőbb szerve elé terjeszt; Taggyűlés: korrigált végelszámolási nyitó mérleg jóváhagyása; Végelszámolás során elvégzendő feladatok: - Cég vagyoni helyzetének felmérése; - Követelés behajtás, fizetési felszólítások kiküldése folyamatosan; - Tartozások kiegyenlítése; - Szerződések azonnali felmondása is lehetséges, de a másik fél számára a szerződés felmondással okozott kár megtérítésére lekötött tartalékot kell képezni; - Szavatossági, jótállási és kártérítési kötelezettségek rendezésével a végelszámoló köteles harmadik személyt megbízni, akinek át kell adni az erre a célra lekötött tartalékot; - A cég eszközeit a tulajdonosok döntése szerint értékesíti, 13

14 2 - A hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a cég tagjai között pénzben és természetben felosztja vagyonmérleg, vagyonfelosztási javaslattal; - Végelszámolás befejezése után a záró adóbevallás (tao bevallás) beküldését követő 60 napon belül köteles a NAV az ellenőrzést befejezni, 30 napon belül határozathozatal, 8 nap fellebbezés előterjesztés; - NAV ellenőrzés befejezését követően lehet a cégbíróság felé jelezni a cég törlését, a vagyonfelosztási javaslat alapján a vagyon elosztását végrehajtani, bankon lévő pénzt visszautalni, majd a bankszámlát megszüntetni, a megszüntetéshez szükséges költségekre a vagyonfelosztáskor visszatartani; - A végelszámoló a végelszámolás utolsó üzleti évéről közbenső, illetve záró mérleget készít (amely az eszközöket és az esetleges kötelezettségeket piaci értéken tartalmazza). A végelszámolási időszak gazdasági eseményeinek bemutatásáról összefoglaló értékelést, vagyonfelosztási javaslatot és a záró adóbevallást is elkészíti. - A legfőbb szerv a végelszámoló által előterjesztett iratok, illetve a vagyonfelosztás tárgyában határozatot hoz, amelyben dönthet a jogok engedményezéséről és a kötelezettségek átruházásáról, illetve a cég tartozásának más által történő átvállalásáról is. - A határozatban szükséges rendelkezni továbbá: a végelszámoló díjazásáról; a végelszámoló költségeinek, köztük az iratanyag őrzésének és a cég megszűnésével kapcsolatban felmerülő egyéb költségeknek a viseléséről is. - Az adóhatóság a záró beszámoló közzétételét követő 90 napon belül az ügyfél külön kérelme nélkül elektronikus úton értesíti a cégbíróságot arról, hogy a társaságnál adóhatósági eljárás van/nincs folyamatban, valamint a NAV-nál nyilvántartott tartozása van/nincs; A végelszámolás befejezése - NAV végelszámolást lezáró adóbevallás ellenőrzésének befejezése; - Nyugdíjbiztosítás megfizetéséről igazolás kérése, mellékelni a törlési kérelemhez; - A végelszámolás időszakát lezáró számviteli beszámolót a gazdálkodó törlésére irányuló, cégbírósághoz benyújtandó törlés iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg, de legkésőbb a beszámoló fordulónapját követő 60 napon belül kell letétbe helyezni és közzétenni A cég törlése; Szombathely, Dr. Kovács László sk. Ügyvéd 14

15 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA 9600 Sárvár, Várkerület 2. TÁJÉKOZTATÁS a Sárvár-Víz Kft. megszűntetésével kapcsolatos bizottsági döntésekről Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta: 176/2015./VI.11./ számú bizottsági határozat Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága, javasolja a képviselő-testületnek az alábbi határozat elfogadását: Sárvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, a Sárvár Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévő, SÁRVÁR-VÍZ Vízellátási és Szennyvízelvezetési Szolgáltató Kft (székhely: 9600 Sárvár, Nádasdy F. u. 136., cégjegyzékszám: Cg , adószám: ) végelszámolással történő, jogutód nélküli megszüntetését (2006. évi V. törvény 94..). A végelszámolás kezdő időpontja: július 15. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a SÁRVÁR-VÍZ Kft taggyűlésén a jelen határozatnak megfelelően képviselje az Önkormányzatot. Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ügyrendi Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta: 41/2015. (VI.11.) számú határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy határozza el a Sárvár Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévő, SÁRVÁR-VÍZ Vízellátási és Szennyvízelvezetési Szolgáltató Kft (székhely: 9600 Sárvár, Nádasdy F. u. 136., cégjegyzékszám: Cg , adószám: ) végelszámolással történő, jogutód nélküli megszüntetését (2006. évi V. törvény 94..). A végelszámolás kezdő időpontja: július 15. A képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a SÁRVÁR-VÍZ Kft taggyűlésén a jelen határozatnak megfelelően képviselje az önkormányzatot. Sárvár, június 12. /:Dr. Bankits László:/ Irodavezető 15

16 3./ Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról Tisztelt Képviselő-testület! A Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója jelezte az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) módosításának, aktualizálásának szükségességét, egyben elkészítette a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ-t. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 78. (5) bekezdés b) pontja alapján az az önkormányzat, amely közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt tart fenn az e törvényben foglaltak alapján kiadja az általa fenntartott közművelődési intézmény alapító okiratát, működési engedélyét, jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát, éves munkatervét és költségvetését. Kérem tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésem megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: Kondora István polgármester Sárvár, június 4. Kondora István sk. Polgármester 16

17 A NÁDASDY VÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 17

18 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szervezeti és működési szabályzat célja 2. Az intézményre vonatkozó adatok 3. Feladatok 4. Az intézmény szervezete, irányítása 5. Működési és Ügyrendi Szabályok 6. A vezetés szintjei 7. Az intézmény gazdálkodása 8. Továbbképzési terv 9. Együttműködés más szervekkel 10.Intézkedések rendkívüli események (bombariadó) alkalmával 11. Záró rendelkezések 18

19 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogszabályi alapjai Az SZMSZ az intézmény céljainak és feladatainak összehangolt és hatékony megvalósítását szabályozza. Az SZMSZ határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, és mindazokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények és rendeletek: - a Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár, Sárvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete által 148/2007. (V.24.) számú határozatával jóváhagyott, a 71/2008. /III.27./ számú, a 201/2008. /VI.26./ számú, a 129/2009. /V.21./ számú, a 158/2011. /IX.12./ számú, és a 174/2014. /IX.18./ számú határozatával módosított Alapító Okirata szerint. - az évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról és e törvény módosításai, - az évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről / és a követő rendelkezések/. - Az SZMSZ és az egyéb belső szabályzatok, igazgatói utasítások betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára nézve kötelező érvényűek. Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezéseket azok is kötelesek betartani, akik az intézménnyel kapcsolatba kerülnek, valamint igénybe veszik annak szolgáltatásait. 19

20 2. Az intézményre vonatkozó adatok - A létrehozó önkormányzati határozat és az Alapító Okirat azonosítója: 148/2007. /V.24./ számú önkormányzati határozat - Alapító Okirat kelte: 2007.május Az intézmény jogelődjei A Kossuth Lajos Művelődési Központ, amely december 21-én kezdte el működését az egykori Korona szálló épületében, és augusztus 20. óta a Nádasdy-várban működik. Másik jogelődje a Sylvester János könyvtár, amelyik még mint Sárvári Községi Népkönyvtár 1951-ben létesült. A Sylvester János Könyvtár augusztus 20. óta szintén a Nádasdy-várban működik. A jelenlegi vár a XIII. században kezdett épülni, majd a XVII. század végére nyerte el mai formáját után kezdődött a vár épületének restaurálása, majd az 1970-es évek intenzív helyreállítási munkái következtében augusztus 20-án fejeződött be a palotaépület rekonstrukciója. A rekonstrukciós munkálatok építész tervezője Dragonits Tamás. A fő kivitelezők az Országos Műemléki Felügyelőség, a Vas megyei TANÉP, és a sárvári Városgazdálkodási Vállalat voltak. Az egész épületegyüttes műemlék, a Nemzeti Örökség része. Az épületben működő intézmények belső tervezői munkáját Sellyei Gábor végezte Az intézmény elnevezése, székhelye, címe: Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár 9600 Sárvár, Várkerület 1. Telefon: , , , Fax: Az intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású, közgyűjteményi és közművelődési intézmény 20

M E G H Í V Ó N A P I R E N D :

M E G H Í V Ó N A P I R E N D : SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG SÁRVÁR, 9600, VÁRKERÜLET 2-3 M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzata Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2012. szeptember 13-án, csütörtökön 13.30 órai kezdettel

Részletesebben

A Goldmark Károly Művelődési Központ

A Goldmark Károly Művelődési Központ A Goldmark Károly Művelődési Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. Készítette: Csengei Ágota igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

Művészetek Háza. Pilisvörösvár

Művészetek Háza. Pilisvörösvár Szervezeti és Működési Szabályzat Művészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Pilisvörösvár, 2014. április 1. 1. Tartalomjegyzék: I. Bevezető II. SZMSZ alapjául szolgálójogszabályok

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IFJÚSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Kiskunfélegyháza 2011

A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IFJÚSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Kiskunfélegyháza 2011 1. Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete 2011. április 1-jével létrehozta A Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központot Az alapító okirat kelte, 2011. június 23. száma: 115/2011. kt. határozat

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár, Marcali. (8700 Marcali, Park u. 2.) Szervezeti és Működési Szabályzata

Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár, Marcali. (8700 Marcali, Park u. 2.) Szervezeti és Működési Szabályzata A Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár (8700 Marcali, Park u. 2.) Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék I. A Szabályzat célja 2. oldal II. Az intézmény alapadatai III. Az intézmény alapfeladatai

Részletesebben

A Kölcsey Ferenc. Városi Könyvtár. szervezeti és működési szabályzata

A Kölcsey Ferenc. Városi Könyvtár. szervezeti és működési szabályzata A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár szervezeti és működési szabályzata Szervezeti és működési szabályzat Tartalomjegyzék Szervezeti és működés szabályzat... 2 1. sz. melléklet: A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI VÁROSRÉSZEK MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA ÉS KÖNYVTÁRA

ZALAEGERSZEGI VÁROSRÉSZEK MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA ÉS KÖNYVTÁRA ZALAEGERSZEGI VÁROSRÉSZEK MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA ÉS KÖNYVTÁRA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Wohner Csaba igazgató 1 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A Szervezeti és Működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére 10504-1/52009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére Tárgy: Katona József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési

Részletesebben

A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA

A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 027650 TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 1. A szervezeti és Működési szabályzatról általában 2. A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az SZMSZ célja, hatálya, módosítása 2. Az intézmény legfontosabb adatai 3. Illetékességi területe 4.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szerencsi Művelődési Központ Szerencs Szervezeti és Működési Szabályzat Szerencs, 2013. június 7. Csider Andor igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés, általános rendelkezések... 6 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, CÉLJA, HATÁLYA, AZOKAT MEGALAPOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS DOKUMENTUMOK 1. A szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA C E G L É D 2012.

KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA C E G L É D 2012. KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA C E G L É D 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 3 Az intézmény alapadatai...

Részletesebben

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk.

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033917 Készítette: Szabóné Szóládi Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Véleménynyilvánító:

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 04. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 04. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 04. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 78/2015.(III.04.) Kt. határozat Tárgy: 2015. március 04. rendkívüli testületi ülés

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BÓBITA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÓBITA ÓVODA 1172 Budapest, Heltai tér 1. OM azonosító 034633 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Szabó Ildikó Kelt: 2013. február 28. intézményvezető Bóbita Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 032406 Készítette: Bozóki Marianna igazgató Az Áprily Lajos Általános Iskola és

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

MŰVELŐDÉSI, SPORT-ÉS SZABADIDŐ KÖZPONT. Szeghalom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MŰVELŐDÉSI, SPORT-ÉS SZABADIDŐ KÖZPONT. Szeghalom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MŰVELŐDÉSI, SPORT-ÉS SZABADIDŐ KÖZPONT Szeghalom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

FOKI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

FOKI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI A FONYÓDI KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK FONYÓDI KULTURÁLIS KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOM 1. Általános rendelkezések 3. oldal 1.1. Jogszabályi háttér 3.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 3-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem

Részletesebben

VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA

VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 Vörösmarty téri Óvoda SZMSZ Az intézmény OM azonosítója: 201485 Készítette: --------------------------------------------- -------- intézményvezető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Mákszem Óvoda. 2040 Budaörs Patkó u.2. Gyöngyösi Mária. Ph. Intézményvezető: Az intézmény OM azonosítója:

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Mákszem Óvoda. 2040 Budaörs Patkó u.2. Gyöngyösi Mária. Ph. Intézményvezető: Az intézmény OM azonosítója: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mákszem Óvoda 2040 Budaörs Patkó u.2. Az intézmény OM azonosítója: 202684 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 7/2013. (VIII.28.) Legitimációs eljárás Intézményvezető:

Részletesebben

Budaörsi Kincskereső Óvoda

Budaörsi Kincskereső Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: Szilágyi Anikó Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

BICSKE VÁROSI ÓVODA 2060 Bicske, Árpád utca 13.

BICSKE VÁROSI ÓVODA 2060 Bicske, Árpád utca 13. BICSKE VÁROSI ÓVODA 2060 Bicske, Árpád utca 13. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. Bicske Városi Óvoda TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés A szervezeti és működési szabályzat tartalmi elemei Az intézmény adatai,

Részletesebben

Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és. Gimnázium

Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és. Gimnázium S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 2013. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

dokumentum jellege: Nyilvános

dokumentum jellege: Nyilvános 1 Hétpettyes Óvoda 1033. Budapest Harrer Pál u. 7 Szín- Kör- Játék Tagóvoda Iktatószám: 1032. Bp. Solymár u. 12-14 Telephely: 1032. Bp. Törzs u. 2. OM azonosító: 034265 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. január 26-án /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottságának 2011. június 16-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottságának 2011. június 16-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz/392/2011 ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottságának 2011. június 16-ai ülésére Tárgy: A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei

Részletesebben