SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA"

Átírás

1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/ , Tel.:95/ M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete június 30-án /kedden/ órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre meghívom. Napirend előtt: A polgármester beszámol a két ülés között történt jelentősebb eseményekről, tett intézkedésekről. N A P I R E N D: 1. Önkormányzati rendeletalkotás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó: Kondora István polgármester 2. A Sárvár-Víz Kft. megszüntetése. Előadó: Kondora István polgármester 3. A Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása. Előadó: Máhr Tivadar alpolgármester 4. Önkormányzati rendeletalkotás az építészeti örökség helyi védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó: Kondora István polgármester 5. Sárvár Város településrendezési eszközeinek módosítása eljárást megindító döntés. Előadó: Kondora István polgármester 6. Sárvár Város Önkormányzata évi Közbeszerzési Tervének módosítása. Előadó: dr. Szijártó Valéria jegyző 7. A Sárvári Gyógyfürdő Kft. törzstőkéjének felemelése. Előadó: Kondora István polgármester 8. A Sárvár Ady Endre utca, a Deák Ferenc utca és a környező közterületek tulajdoni viszonyainak rendezése. 1

2 Előadó: Kondora István polgármester 9. Pályázat benyújtása a Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola tornacsarnokának épületenergetikai felújítása tárgyában. Előadó: Máhr Tivadar alpolgármester 10. Pályázat kiírása a Gondozási és Családsegítő Központ intézményvezetői álláshelyére. Előadó: Kondora István polgármester 11. A képviselő-testület II. félévi munkatervének megállapítása. Előadó: Sütő Károly aljegyző 12. Polgármesterek Szövetségéhez történő csatlakozás jóváhagyása. Előadó: Máhr Tivadar alpolgármester 13. Egyebek: - Tájékoztató Sárvár Város Önkormányzata pénzügyi helyzetéről (szóbeli előterjesztés). Előadó: Kondora István polgármester Napirend után: Kérdések, bejelentések. Zárt ülésen kerül tárgyalásra: 1. Szociális jellegű önkormányzati bérlakás bérleti szerződésének meghosszabbítása iránti kérelem elbírálása. Előadó: Dr. Szabó Gyula bizottsági elnök Sárvár, június 22. /: Kondora István :/ polgármester 2

3 Beszámoló a képviselő-testület május 27-i ülése óta történt jelentősebb eseményekről A Magyar Hősök Emléknapja alkalmából május 31-én, az ország számos más településéhez hasonlóan Sárváron is ünnepi megemlékezést tartottak. A sárvári Szent László templom fala vigyázza a város világháborús hőseinek emléket állító gránittáblákat. Május utolsó vasárnapján értük szólt az ünnepi szentmise. Az istentisztelet után a világháború sárvári áldozatait és hőseit felsoroló táblánál dr. Szijártó Valéria Sárvár Város Jegyzője és Kampel Oszkár Képviselő Úr helyezte el a város nevében a tisztelet és emlékezés koszorúját. Június 2-án a Koncz János Zene és Művészeti Iskola képzőművészet tagozatos diákjainak nyílt kiállítása a Danubius Hotelben, Varázsceruza címmel. Június 3-án, a Városháza nagytermében került sor a 2014/2015-ös tanévben tanulmányi versenyeken kiváló eredményt elért tanulók köszöntésére. Az ünnepségen Kondora István polgármester és Máhr Tivadar alpolgármester 80 tanulónak adott át elismerő oklevelet. Június 4-én a Sárvári Hagyományőrző és Íjász Egyesület rendezésében megemlékezésre került sor a nemzeti összetartozás napja, a trianoni békediktátum és a Szent Korona sárvári látogatásának évfordulója alkalmából. Az ünnepségen megjelenteket dr. Kereszty Gábor, az egyesület elnöke köszöntötte, beszédet mondott Takács Zoltán Bálint a Nádasdy Ferenc Múzeum igazgatója, majd a világháborús emlékműnél koszorúk elhelyezésére került sor. Június 5-én a Városháza nagytermében került megrendezésre a hagyományos városi Pedagógusnapi ünnepség, mely a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola diákjainak műsorával kezdődött, majd az ünnepi köszöntő után Kondora István polgármester és Máhr Tivadar alpolgármester önkormányzati kitüntetéseket és emlékérmet adott át. Átadásra kerültek a Barabás György Emlékplakettek is. A nyári fesztiválok nyitányaként rendezték meg Sárváron a IX. Sárvári Országos Mazsorett Fesztivál június 6-án. Június 7-én programok várták a gyermekeket és szüleiket a gyermekjuniálison a Nádasdyvárba. Június 9-én a Sárvári Csicsergő Óvoda gyermekei látogattak ovi olimpiára Csehországba a testvérvárosba Uherské Hradiště-be. Június között tartott felvételt és beiratkozást a Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola a 2015/2016-os tanévre grafika, festészet, néptánc, színjáték és zeneművészet képzésekre. Június 13-án a Körúti Színház Meseautó című darabjával indult a 2015-ös Sárvári Nyári Színházi Esték sorozat a Nádasdy-vár udvarán. Június 14-én a Nádasdy vár udvarán került megrendezésre a Kulturális Gála, amelyen a Kulturális Szemle döntőjének legjobbjai léptek fel. Június a között, a Vadkert Kempingben került megrendezésre a IV. Nemzetközi VW Bogártalálkozó. 3

4 Június 20-án Sárvári Szent Iván-éjszaka és XI. Halászléfőző verseny a Csónakázó-tónál. Június 22- július 3-a között a Gyermekjóléti Szolgálat szervez nyári napközis tábort és játszóházat. Június 27-én a Salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház a Lilomfit hozza a Sárvári Nyári Színházi Esték sorozat következő állomásaként a Nádasdy-vár udvarára. A Sárvári Oratórikus Kórus június 28-án, a Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola tornacsarnokában (Sárvár, Móricz Zs. u. 2.) tartja következő, MAGYAR SZÍVVEL című koncertjét. Sárvár Város Önkormányzata 2015-ban is meghirdette a Virágos Sárvárért környezetszépítő versenyt. A zsűri legkésőbb augusztus 31-ig értékeli az utcakertek, előkertek, homlokzatok, erkélyek virágosítását. Sárvár Város Önkormányzata Ft támogatásban részesült az Emberi Erőforrások Minisztériumától szociális nyári gyermekétkeztetés biztosítására. A támogatásból, valamint az önkormányzat saját forrásából összesen 50 gyermek nyári étkeztetése lesz biztosított a nyár folyamán. Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a szabadságolási ütemtervnek megfelelően május ig szabadságon voltam és június ig szabadságon leszek. Sárvár, június 24. Kondora István sk. 4

5 1./ Napirendi pont SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE HELYBEN ELŐTERJESZTÉS Önkormányzati rendeletalkotás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásának szabályairól szóló 24/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Az általános és a részletes indokolásokban ismertetésre kerülő okok miatt kérem, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról szóló 24/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) módosításának tervezetét megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Általános indokolás 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) szabályozása július 1. napjával változik a települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény méretére és jelölésére vonatkozó rendelkezések vonatkozásában: 7. (1) A vegyes hulladék szabványos gyűjtőedényben történő gyűjtéséhez a közszolgáltatónak biztosítania kell azt, hogy az ingatlanhasználó legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson. (1a) A közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül az (1c) bekezdésben meghatározott kivétellel a) a természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek az űrmértéke a 80 litert, b) a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek űrmértéke a 60 litert nem haladja meg. (1b) Az (1a) bekezdés b) pontja szerinti jogosultságot az ingatlanhasználó csak abban az esetben veheti igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja... A Hkr. módosításának a lényege, hogy a természetes személy ingatlanhasználónak biztosítani kell, hogy legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson, meghatározva a gyűjtőedény maximális méretét, és a települési önkormányzat feladatává téve az idézett 7. (1a) bekezdés b) pontja szerinti jogosultság igazolását. 5

6 A legalább 2 különböző méretű gyűjtőedény közül történő választás lehetősége az Ör. 11. (4) bekezdése alapján biztosított. ( A (3) bekezdésben meghatározott méretnél nagyobb méret is választható. ) A legkisebb rendszeresített gyűjtőedény mérete az Ör. szerint l, mely a módosító rendelettervezet szerint pontosításra kerül, és 60 l-es gyűjtőedény lesz a sztenderd. A lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére a 60 literes gyűjtőedény választásának lehetősége biztosítva lesz, azzal a feltétellel, hogy az ingatlanhasználó a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja ezt a körülményt. Az igazolás kiadására a rendelettervezet szerint a polgármester kap felhatalmazást a Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 41. (4) bekezdésében biztosított hatáskör-átruházásra vonatkozó jogánál fogva. 2. A hulladékról szóló évi CLXXXV. Törvény (továbbiakban: Ht.) 88. (4) bekezdés d) pontja felhatalmazást ad a települési önkormányzat képviselő-testületének, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjait, a díjalkalmazási feltételeket, a díjmegfizetés rendjét szabályozó megalkotásra még nem került miniszteri rendeletben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó, nem szabályozott díjalkalmazási és díjfizetési feltételeket rendeletben állapítsa meg. A közszolgáltató kérésére a fent említett felhatalmazás alapján - a rendelettervezet szerint a közszolgáltató és az ingatlanhasználó között megkötött egyedi hulladékszállítási szerződésben (technikailag az annak elválaszthatatlan részét képező, az általános szerződési feltételeknek megfelelő Szolgáltatási szabályzatban) a közszolgáltató a rendeletmódosítást követően szabályozhatja az ingatlanhasználó által az egyedi hulladékszállítási szerződésében meghatározott így a számlázás alapjául szolgáló - gyűjtőedény méretétől eltérő űrmértékű gyűjtőedény egyedi hulladékszállítási szerződésében nem rendezett használatára vonatkozó eljárásrendet. 3. A rendeletmódosítás tartalmaz néhány nem érdemi, Ht. által használt fogalmat átvevő rendelkezést (közületi hulladék fogalma helyett háztartási hulladékhoz hasonló hulladék fogalmának alkalmazása). Részletes indokolás: Az 1. az ingatlanhasználó által az egyedi hulladékszállítási szerződésében meghatározott így a számlázás alapjául szolgáló - gyűjtőedény méretétől eltérő űrmértékű gyűjtőedény egyedi hulladékszállítási szerződésében nem rendezett használatára vonatkozó eljárásrendet szabályozza. A k a legkisebb rendszeresített gyűjtőedény méretének pontosítását, a Hkr. július 1. napjától hatályos szabályainak való megfelelést biztosító rendelkezéseket, valamint Ht. által használt fogalmat átvevő, szövegpontosító rendelkezést tartalmazzák. 6

7 A 6. hatályba léptető és szövegpontosító rendelkezéseket tartalmaz, valamint rendelkezik a Hkr. 7. (1b) bekezdésében meghatározott igazolás kiadásával kapcsolatos hatáskör-átruházás SZMSZ-be történő beépítéséről. Várható hatások: A vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló legalább két különböző űrmértékű gyűjtőedény biztosítására vonatkozó rendelkezések Hkr. szerinti szabályozás figyelembe vételével történő pontosítása, továbbá az egyedi hulladékszállítási szerződésében meghatározott gyűjtőedény méreténél nagyobb űrmértékű gyűjtőedény egyedi hulladékszállítási szerződésében nem rendezett használatára vonatkozó eljárásrend meghatározására történő felhatalmazás a természetes személy ingatlanhasználók jogait és kötelezettségeit egyértelműsítik. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Határidő: azonnal Felelős: Kondora István polgármester Sárvár, június 9. Kondora István polgármester 7

8 Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(VI.... ) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és közterületek tisztán tartásának szabályairól szóló 24/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló évi CLXXXV. Törvény 88. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. Törvény 13. (1) bekezdés 19. pontjában és a hulladékról szóló évi CLXXXV. Törvény 35. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és közterületek tisztán tartásának szabályairól szóló 24/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 4. (3) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: (A szerződésben meg kell jelölni: ) c) a megrendelő által használható a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített szabványos gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám szerint azzal, hogy a közszolgáltató jogosult a természetes és a nem természetes személy ingatlanhasználó által a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás során használt gyűjtőedény méretét ellenőrizni és amennyiben helyszíni ellenőrzés alapján megállapítást nyer, hogy az ingatlanhasználó által használt gyűjtőedény mérete eltér a közszolgáltató által az egyedi hulladékszállítási szerződés alapján kiszámlázott ürítési díjnál figyelembe vett gyűjtőedény méretétől, a közszolgáltató jogosult az ingatlanhasználó számára az ellenőrzés időpontját követő tárgyhó, vagy tárgynegyedév első napjától kezdődően a ténylegesen használt hulladékgyűjtő edényzet méretének megfelelő ürítési díj kiszámlázására, 2. Az Ör. 7. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék gyűjtése és tárolása 60, vagy 80, vagy , vagy 240, literes űrtartalmú kukában, 770, vagy 1100 literes űrtartalmú konténerben, valamint hulladékgyűjtés céljára gyártott, a közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő zsákban (továbbiakban: hulladékgyűjtő edény) történhet. 3. Az Ör (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 8

9 (2) Ha a közszolgáltatást végző észleli, hogy a gyűjtőedényben olyan anyagot, tárgyat helyeztek el, amely nem minősül háztartási hulladéknak, vagy háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak, vagy a hulladék súlya a 8. szerinti értéket jelentősen meghaladja, akkor annak elszállítását megtagadhatja. 4. Az Ör. 10. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az a természetes személy ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, mivel az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásában bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a háztartási hulladékot a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett háztartási hulladékhoz hasonló hulladékától elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni. Az Ör. 11. (1), (3) és (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, továbbá a 11. kiegészül az alábbi (8) bekezdéssel: 5. (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát, és ürítésre való átadásának helyét a közszolgáltató állapítja meg a keletkezett hulladékmennyiség és a gyűjtési/ürítési gyakoriság figyelembe vételével. Az alkalmazható edények: szabvány szerinti 60, 80, , 240 literes kuka, 770 és 1100 literes konténer, valamint az alkalmi többlet hulladék gyűjtésére rendszeresített előnyomott hulladékgyűjtő zsák. (3) A hulladékgyűjtő edényzet mérete természetes személy ingatlanhasználó számára családi házban háztartásonként a) a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó esetében 60 liter, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja. b) 2 fő esetében legalább 80 liter, c) 3 vagy több fő esetében legalább 110 liter, d) többlakásos lakóházakban (társasházakban, szövetkezeti házakban) lakásonként számítva da) heti egyszeri szállítás esetén legalább az a)-c) pontoknak megfelelő edényzet, db) heti kétszeri szállítás esetén legalább ennek a fele. A hulladékgyűjtő edényzet minimális mérete nem természetes személy ingatlanhasználó esetén legalább 110 liter. (5) Ha az ingatlanhasználó által a közszolgáltatónak átadott települési szilárd hulladék mennyisége meghaladja a közszolgáltató számlázásának alapját képező gyűjtőedényzet űrtartalmát, úgy a közszolgáltató jogosult a tényleges mennyiségű 9

10 hulladéknak megfelelő űrtartalmú gyűjtőedényzet beszerzésére felhívni az ingatlanhasználót határidő megjelölésével. (8) Jelen (3) bekezdés a) pontja szerinti igazolás kiadása a polgármester hatáskörébe tartozik. 6. (1) Jelen rendelet július 1. napján lép hatályba. (2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Ör. 7. (3) és (6) bekezdése közületi hulladék szövegrésze helyébe háztartási hulladékhoz hasonló hulladék szövegrész lép. (3) Jelen rendelt hatálybalépésével egyidejűleg Sárvár város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2015. (III.30.) számú önkormányzati rendeletet 1. melléklete kiegészül az alábbi ponttal: Kiadja a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. (1b) bekezdésében meghatározott igazolást. (4) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Sárvár, /: Kondora István :/ sk. /: Dr. Szijártó Valéria :/ sk. polgármester jegyző 10

11 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA 9600 Sárvár, Várkerület 2. TÁJÉKOZTATÁS a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásának szabályairól szóló 24/2013.(IX.)30. önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos bizottsági döntésekről Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta: 188/2015./VI.11./ számú bizottsági határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásának szabályairól szóló 24/2013. (IX.) 30. önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el. Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ügyrendi Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta: 43/2015. (VI.11.) számú határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését és a tervezettel megegyező tartalmú rendelet megalkotását. Sárvár, június 12. /:Dr. Bankits László:/ Irodavezető 11

12 2./ Napirendi pont A Sárvár-Víz Kft. végelszámolással történő megszüntetése Határozati javaslat Sárvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, a Sárvár Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévő, SÁRVÁR-VÍZ Vízellátási és Szennyvízelvezetési Szolgáltató Kft (székhely: 9600 Sárvár, Nádasdy F. u. 136., cégjegyzékszám: Cg , adószám: ) végelszámolással történő, jogutód nélküli megszüntetését (2006. évi V. törvény 94..). A végelszámolás kezdő időpontja: július 15. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a SÁRVÁR-VÍZ Kft taggyűlésén a jelen határozatnak megfelelően képviselje az Önkormányzatot. Határidő: Felelős: azonnal Kondora István polgármester Sárvár, június 11. / : Kondora István : / Polgármester 12

13 Melléklet a /2015. (VI.30.) számú határozathoz Sárvár-Víz Kft végelszámolással történő megszüntetésének ütemterve Taggyűlési javaslat a Kft végelszámolásra a Képviselő Testületek felé; Képviselő Testületi határozatok a Kft végelszámolásáról; ig a Sárvár-Víz Kft Taggyűlésének döntése a társaság végelszámolással történő jogutód nélküli megszüntetéséről; Döntés a végelszámoló személyéről július 15-i hatállyal; (korábbi ügyvezető megbízása); Végelszámolás kezdő időpontja; Tevékenység lezáró beszámoló készítése, elfogadása, benyújtása NAV felé; A Sárvár-Víz Kft iratanyagának átadása a Végelszámoló felé /amennyiben más lenne a Végelszámoló/; kb Hitelezői követelések bejelentése a végelszámolónak; a Végelszámolás közzétételének időpontjától számított 40. nap; a Végelszámoló a bejelentett követeléseket nyilvántartásba veszi; NAV tevékenységet lezáró adóbevallást megelőző időszakra vonatkozó ellenőrzésének befejezése; legkésőbb A végelszámoló a tevékenységet záró beszámoló mérlegének adataiból végelszámolási nyitó mérleget, majd a hitelezői igénybejelentésre nyitva álló határidő elteltét követő legfeljebb 75 napon belül a hitelezői követelések jegyzékéből kiindulva korrigált végelszámolási nyitó mérleget készít, amelyet a cég legfőbb szerve elé terjeszt; Taggyűlés: korrigált végelszámolási nyitó mérleg jóváhagyása; Végelszámolás során elvégzendő feladatok: - Cég vagyoni helyzetének felmérése; - Követelés behajtás, fizetési felszólítások kiküldése folyamatosan; - Tartozások kiegyenlítése; - Szerződések azonnali felmondása is lehetséges, de a másik fél számára a szerződés felmondással okozott kár megtérítésére lekötött tartalékot kell képezni; - Szavatossági, jótállási és kártérítési kötelezettségek rendezésével a végelszámoló köteles harmadik személyt megbízni, akinek át kell adni az erre a célra lekötött tartalékot; - A cég eszközeit a tulajdonosok döntése szerint értékesíti, 13

14 2 - A hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a cég tagjai között pénzben és természetben felosztja vagyonmérleg, vagyonfelosztási javaslattal; - Végelszámolás befejezése után a záró adóbevallás (tao bevallás) beküldését követő 60 napon belül köteles a NAV az ellenőrzést befejezni, 30 napon belül határozathozatal, 8 nap fellebbezés előterjesztés; - NAV ellenőrzés befejezését követően lehet a cégbíróság felé jelezni a cég törlését, a vagyonfelosztási javaslat alapján a vagyon elosztását végrehajtani, bankon lévő pénzt visszautalni, majd a bankszámlát megszüntetni, a megszüntetéshez szükséges költségekre a vagyonfelosztáskor visszatartani; - A végelszámoló a végelszámolás utolsó üzleti évéről közbenső, illetve záró mérleget készít (amely az eszközöket és az esetleges kötelezettségeket piaci értéken tartalmazza). A végelszámolási időszak gazdasági eseményeinek bemutatásáról összefoglaló értékelést, vagyonfelosztási javaslatot és a záró adóbevallást is elkészíti. - A legfőbb szerv a végelszámoló által előterjesztett iratok, illetve a vagyonfelosztás tárgyában határozatot hoz, amelyben dönthet a jogok engedményezéséről és a kötelezettségek átruházásáról, illetve a cég tartozásának más által történő átvállalásáról is. - A határozatban szükséges rendelkezni továbbá: a végelszámoló díjazásáról; a végelszámoló költségeinek, köztük az iratanyag őrzésének és a cég megszűnésével kapcsolatban felmerülő egyéb költségeknek a viseléséről is. - Az adóhatóság a záró beszámoló közzétételét követő 90 napon belül az ügyfél külön kérelme nélkül elektronikus úton értesíti a cégbíróságot arról, hogy a társaságnál adóhatósági eljárás van/nincs folyamatban, valamint a NAV-nál nyilvántartott tartozása van/nincs; A végelszámolás befejezése - NAV végelszámolást lezáró adóbevallás ellenőrzésének befejezése; - Nyugdíjbiztosítás megfizetéséről igazolás kérése, mellékelni a törlési kérelemhez; - A végelszámolás időszakát lezáró számviteli beszámolót a gazdálkodó törlésére irányuló, cégbírósághoz benyújtandó törlés iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg, de legkésőbb a beszámoló fordulónapját követő 60 napon belül kell letétbe helyezni és közzétenni A cég törlése; Szombathely, Dr. Kovács László sk. Ügyvéd 14

15 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA 9600 Sárvár, Várkerület 2. TÁJÉKOZTATÁS a Sárvár-Víz Kft. megszűntetésével kapcsolatos bizottsági döntésekről Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta: 176/2015./VI.11./ számú bizottsági határozat Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága, javasolja a képviselő-testületnek az alábbi határozat elfogadását: Sárvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, a Sárvár Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévő, SÁRVÁR-VÍZ Vízellátási és Szennyvízelvezetési Szolgáltató Kft (székhely: 9600 Sárvár, Nádasdy F. u. 136., cégjegyzékszám: Cg , adószám: ) végelszámolással történő, jogutód nélküli megszüntetését (2006. évi V. törvény 94..). A végelszámolás kezdő időpontja: július 15. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a SÁRVÁR-VÍZ Kft taggyűlésén a jelen határozatnak megfelelően képviselje az Önkormányzatot. Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ügyrendi Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta: 41/2015. (VI.11.) számú határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy határozza el a Sárvár Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévő, SÁRVÁR-VÍZ Vízellátási és Szennyvízelvezetési Szolgáltató Kft (székhely: 9600 Sárvár, Nádasdy F. u. 136., cégjegyzékszám: Cg , adószám: ) végelszámolással történő, jogutód nélküli megszüntetését (2006. évi V. törvény 94..). A végelszámolás kezdő időpontja: július 15. A képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a SÁRVÁR-VÍZ Kft taggyűlésén a jelen határozatnak megfelelően képviselje az önkormányzatot. Sárvár, június 12. /:Dr. Bankits László:/ Irodavezető 15

16 3./ Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról Tisztelt Képviselő-testület! A Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója jelezte az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) módosításának, aktualizálásának szükségességét, egyben elkészítette a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ-t. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 78. (5) bekezdés b) pontja alapján az az önkormányzat, amely közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt tart fenn az e törvényben foglaltak alapján kiadja az általa fenntartott közművelődési intézmény alapító okiratát, működési engedélyét, jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát, éves munkatervét és költségvetését. Kérem tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésem megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: Kondora István polgármester Sárvár, június 4. Kondora István sk. Polgármester 16

17 A NÁDASDY VÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 17

18 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szervezeti és működési szabályzat célja 2. Az intézményre vonatkozó adatok 3. Feladatok 4. Az intézmény szervezete, irányítása 5. Működési és Ügyrendi Szabályok 6. A vezetés szintjei 7. Az intézmény gazdálkodása 8. Továbbképzési terv 9. Együttműködés más szervekkel 10.Intézkedések rendkívüli események (bombariadó) alkalmával 11. Záró rendelkezések 18

19 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogszabályi alapjai Az SZMSZ az intézmény céljainak és feladatainak összehangolt és hatékony megvalósítását szabályozza. Az SZMSZ határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, és mindazokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények és rendeletek: - a Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár, Sárvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete által 148/2007. (V.24.) számú határozatával jóváhagyott, a 71/2008. /III.27./ számú, a 201/2008. /VI.26./ számú, a 129/2009. /V.21./ számú, a 158/2011. /IX.12./ számú, és a 174/2014. /IX.18./ számú határozatával módosított Alapító Okirata szerint. - az évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról és e törvény módosításai, - az évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről / és a követő rendelkezések/. - Az SZMSZ és az egyéb belső szabályzatok, igazgatói utasítások betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára nézve kötelező érvényűek. Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezéseket azok is kötelesek betartani, akik az intézménnyel kapcsolatba kerülnek, valamint igénybe veszik annak szolgáltatásait. 19

20 2. Az intézményre vonatkozó adatok - A létrehozó önkormányzati határozat és az Alapító Okirat azonosítója: 148/2007. /V.24./ számú önkormányzati határozat - Alapító Okirat kelte: 2007.május Az intézmény jogelődjei A Kossuth Lajos Művelődési Központ, amely december 21-én kezdte el működését az egykori Korona szálló épületében, és augusztus 20. óta a Nádasdy-várban működik. Másik jogelődje a Sylvester János könyvtár, amelyik még mint Sárvári Községi Népkönyvtár 1951-ben létesült. A Sylvester János Könyvtár augusztus 20. óta szintén a Nádasdy-várban működik. A jelenlegi vár a XIII. században kezdett épülni, majd a XVII. század végére nyerte el mai formáját után kezdődött a vár épületének restaurálása, majd az 1970-es évek intenzív helyreállítási munkái következtében augusztus 20-án fejeződött be a palotaépület rekonstrukciója. A rekonstrukciós munkálatok építész tervezője Dragonits Tamás. A fő kivitelezők az Országos Műemléki Felügyelőség, a Vas megyei TANÉP, és a sárvári Városgazdálkodási Vállalat voltak. Az egész épületegyüttes műemlék, a Nemzeti Örökség része. Az épületben működő intézmények belső tervezői munkáját Sellyei Gábor végezte Az intézmény elnevezése, székhelye, címe: Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár 9600 Sárvár, Várkerület 1. Telefon: , , , Fax: Az intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású, közgyűjteményi és közművelődési intézmény 20

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. június

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. június

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2015. június

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 1/2014. (I. 21.) BVKt határozat 2/2014. (I. 21.) BVKt határozat A Városi Művelődési

Részletesebben

Mátraterenye Községi Önkormányzat Polgármestere

Mátraterenye Községi Önkormányzat Polgármestere Mátraterenye Községi Önkormányzat Polgármestere Szám: /2015/I. Javaslat a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 10/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 44/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a települési hulladékgazdálkodásról szóló 27/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő:

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság. A döntéshez egyszerű/minősített többség szükséges.

ELŐTERJESZTÉS. Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság. A döntéshez egyszerű/minősített többség szükséges. ELŐTERJESZTÉS a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 25/2013.(XII.19.) számú önkormányzati rendelet módosítására Tárgy: Előterjesztő: Sárrétudvari Nagyközség

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 117/2013.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29 - i nyilvános testületi ülésére az 5. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: A helyi hulladékkezelési

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata

~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata I ~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata a Várday István Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról, és egységes szerkezetbe foglalásáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/506/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/506/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/506/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére Tárgy: A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról,

Részletesebben

(VI...) 55/2013. (XII.17.)

(VI...) 55/2013. (XII.17.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének../2015. (VI...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 55/2013. (XII.17.) önkormányzati

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 17/2015. (..) önkormányzati R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 17/2015. (..) önkormányzati R E N D E L E T E Képviselőtestülete MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2015. (..) önkormányzati R E N D E L E T E 9. sz. előterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról,

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Sárvár város Önkormányzata és a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. közötti közületi hulladékszállítási szerződés módosításáról

ELŐTERJESZTÉS Sárvár város Önkormányzata és a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. közötti közületi hulladékszállítási szerződés módosításáról SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Pf. 78. Fax.: 95/323-555, Tel.:95/ 320-265, Tx 37-417 ELŐTERJESZTÉS Sárvár város Önkormányzata és a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. közötti közületi

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése Sorszám: Ji Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Véleményező Bizottság: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Bereezki Ivett pénzügyi ügyintéző

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására Ózd, 2015. május 28. Előterjesztő: Város- és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény Intézményvezetője Előkészítő:

Részletesebben

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ Dunaharaszti Város Önkormányzata VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére 10. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 78/2011./IV.28./ számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 3298/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház alapító okiratának módosítása. Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12 - i nyilvános testületi ülésére a 3.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 2194/3/2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Papp Róbert sk. Jkv. hitelesítő

Papp Róbert sk. Jkv. hitelesítő Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 28-ai rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 85/2012.(VI.28.) sz. önkormányzati határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Döntéshozatal: minősített többség V-3/2014. Nyü. Ügyiratszám: /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2015. (IX.30.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2015. (IX.30.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/205. (IX.0.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A települési szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, elszállításával

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon:

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest,, 20(19 UK

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Városgondnokság alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2014.(I.30.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása 1 Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. 1918/2010/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2013. január 3. IX. évfolyam 1. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...5. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2013. január 3. IX. évfolyam 1. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...5. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2013. január 3. IX. évfolyam 1. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...5. oldal 1/2013. (I. 3.) önkormányzati rendelet Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének szervezeti

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum ALAPÍTÓ OKIRAT Preambulum Törökbálint Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban Áht.) 8. (1) bekezdése b) pontja és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

Szám: 02/32-25/2009. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 19-i ülésére

Szám: 02/32-25/2009. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-25/2009. E LŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik. 5/A. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCv. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

EDÉNYZET EGYSZERI ÜRÍTÉSI DÍJA

EDÉNYZET EGYSZERI ÜRÍTÉSI DÍJA Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A 2013. évi hulladékszállítási

Részletesebben