J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS MÁRCIUS 6-I ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT: 2003.MÁRCIUS 6-ÁN, 10 ÓRAKOR, ZALAEGERSZEGEN, A MEGYEHÁZA TANÁCSTERMÉBEN JELEN VANNAK: A MELLÉKELT JELENLÉTI ÍV SZERINT

2 2 Kiss Bódog Zoltán: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Tanács 23 tagjából 19 fő van jelen (a határozatképességhez a szavazati joggal rendelkező tagok legalább felének jelenléte szükséges, minimum 12 fő), tehát a Tanács határozatképes. A meghatalmazások alapján a következő tagokat helyettesítik Litter Nándort Röst János Dr. Ipkovich Györgyöt Csermelyi András Dr. Gyimesi Endrét Henics Attila Walter Dezsőt Kováts Árpád Dr. Németh Ilonát Lóska Anikó Hozzáteszi, hogy rendkívüli programegyeztetési gond miatt Dr. Németh Éva és helyettese sem tud részt venni az ülésen. Tájékoztatja a Tanácsot, hogy az ülésről jegyzőkönyv és hangfelvétel készül. Jegyzőkönyvvezetésre Polgár Juditot javasolja (RFÜ), a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Dr. Gyimesi Endre helyettesítőjét, Henics Attilát kéri fel. Szavazásra kéri fel a megjelenteket. Megállapítja, hogy a javaslatot a Tanács egyhangúlag elfogadta. Ismerteti, hogy a napirendi pontokhoz kiosztásra kerültek kiegészítő anyagok. 22. napirendi pontként javasolja megtárgyalni: A térség- és településfelzárkóztatási célelőirányzathoz kapcsolódó pályázati felhívás előkészítése című pontot. Kérdezi, hogy a napirendi pontokhoz valakinek további észrevétele van-e, a napirendhez további javaslat nem érkezett. Megállapítja, hogy a Tanács a 22. napirendi ponttal kiegészítve egyhangúlag elfogadta napirendjét. 1. Beszámoló az előző tanácsülés óta eltelt időszak eseményeiről 2. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht évi munkájának értékelése 3. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi költségvetési beszámolójának elfogadása 4. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi költségvetésének elfogadása 5. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht évi munkatervének elfogadása, valamint a Regionális Fejlesztési Ügynökség évi pénzügyi tervének elfogadása 6. Tájékoztatás a Regionális Felkészülési Program (RPP) megvalósításáról 7. A Nemzeti Fejlesztési Terv aktuális tervezési folyamata 8. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. felkészülése a Regionális Operatív Program közreműködő szervezeti feladatainak ellátására 9. A Phare Tükörprogram évi második pályázati fordulójában csökkentett támogatást nyert pályázók szerződéskötéséhez kapcsolódó módosító kérelmek jóváhagyása, valamint a Phare Tükörprogram évi támogatási kereteinek évek közötti átcsoportosítása 10. A Phare Tükörprogram évi pályázat 10 millió Ft feletti projektjeinek ellenőrzéséről szóló jelentés elfogadása, valamint tájékoztatás az Állami Számvevőszék vizsgálatáról 11. A Területfejlesztési Célelőirányzat évi keretéből készülő Hátrányos helyzetű fiatalok speciális képzési és foglalkoztatási lehetőségei a Nyugat-dunántúli régióban" c. program záró programdokumentumának elfogadása 12. Tájékoztatás és döntés az NFT tervezéséhez a régiók számára biztosított évi keret felhasználásáról 13. A Phare (Orpheus) Programhoz kapcsolódó pályázati felhívás előkészítése 14. A projektfejlesztés évi kiemelt támogatási formái: Projektelőkészítő Alap és "MATRA" képzési program 15. A Phare Tükörprogram évi keretéből megvalósuló egyedi projektek időközi jelentésének elfogadása 16. Javaslat a nyugat-dunántúli gazdaság és foglalkoztatás minőségi megerősítésére 17. A Nyugat-dunántúli Régió Kutatás-fejlesztési Cselekvési Tervének időközi értékelése 18. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács állásfoglalása a Balaton Rába folyóból történő vízutánpótlás tervéről

3 3 19. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács véleménye a területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvény módosításának tervéről, valamint a Tanács szervezetrendszerének átalakítására vonatkozó vezérelvek meghatározása 20. Társadalmi részvétel és nyilvánosság erősítése a Tanács és a régió önkormányzatainak működésében első olvasat 21. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztása 22. A térség- és településfelzárkóztatási célelőirányzathoz kapcsolódó pályázati felhívás előkészítése 1. napirendi pont Beszámoló az előző tanácsülés óta eltelt időszak eseményeiről Kiss Bódog Zoltán: Felhívja a figyelmet, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Portál kiegészült, ami megkönnyíti a kapcsolattartást, valamint a 2. számú mellékletben a West Pannon/Nyugat-Európai Régió évi eseménynaptára szerepel, melyben sok aktualitás található a Nyugat-dunántúli Régió ezévi tevékenységéről. Markó Péter: Felhívja a figyelmet arra, hogy a beszámolóban a Nyugat-Pannon Eurégió elnökségi üléséről szóló hírben, a Jövőrégió kezdeményezést említve mint résztvevő fél Vas megye kimaradt. Elmondja, hogy Vas megye a Jövőrégióban a legaktívabb szerepet játssza a magyar megyék közül. Győrffy Gábor: Elnézést kér, hogy a beszámolóból Vas megye kimaradt. Az ülésen kiosztott anyagok közül az első pontra hívja fel a figyelmet, amely egy feljegyzés a tanácsülést megelőző szakértői egyeztető fórumomról. Ismerteti, hogy a tanácsülést megelőzően az eddigi 4 bizottság ülésének pótlására február 28-án szakértői egyezető fórum került megrendezésre Szombathelyen, melyen megyei és megyei jogú városok szakértői, munkaügyi központok képviselői, valamint kistérségi szakértők és egy környezetvédelmi szakember vett részt. A résztvevők áttekintették a Tanács elé kerülő előterjesztéseket. A szakértői egyeztetés célja az volt, hogy informális beszélgetés keretében meggyorsítsák a döntés előkészítését. Elmondja, hogy olyan pont nem merült fel a szakértői egyeztetésen, amely radikálisan módosítaná az előterjesztéseket, megerősítésként szolgáltak. Utal rá, hogy a 19. napirendi pont keretében szó lesz a tanács bizottságainak struktúrájáról. 2. napirendi pont A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht évi munkájának értékelése Kiss Bódog Zoltán: Kifejti, hogy a munkaértékelés tematikája a célkitűzésekkel indul, majd a stratégiai tervezés, a regionális koordináció és a programvégrehajtás következik. Véleménye szerint a tematika nagyon jól végigkövethető. Kiegészíti a határozati javaslatot azzal, hogy megköszöni a minisztériumok, kistérségek, megyei jogú városok, a megyei területfejlesztési tanácsok és az állandó résztvevők munkáját. Javasolja, hogy minisztériumi küldöttek készítsenek tájékoztatót a miniszterek részére, amelyhez ez az anyag segítséget nyújthat. Szűcs Mihály: Úgy gondolja, hogy az anyag tükrözi a mögötte húzódó intenzív munkát. Véleménye szerint az elmúlt évben kiváló munka folyt a régióban, külön kiemeli az ügynökség szerteágazó tevékenységét, ami a Tanács eredményes munkájához vezetett. Hangsúlyozza, hogy amellett, hogy a bizottságok munkájában törés következett be, az ülések, ill. a programok előkészítésében mégis sikeres volt a szakértők bevonása. Markó Péter: Rámutat, hogy az eseménynaptárból látszik, tekintélyes mennyiségű munka folyt. A Tanács mellett az Ügynökség munkáját is elismeri. Felhívja a figyelmet, hogy a kutatás-fejlesztésnek és a felsőoktatásnak milyen sanyarú a sorsa a régióban, ehhez képest a sok intézkedésből és a

4 4 nagyságrendileg 2 milliárd forintból 405 millió forintot juttattak kutatásfejlesztéssel és felsőoktatásfejlesztéssel kapcsolatos program-előkészítésre vagy projektek megvalósítására. Ez is bizonyítéka annak, hogy a Tanács felismerte, hogy ez az egyik legfontosabb probléma és ennek a megoldása érdekében tenni is akar. Guitprechtné Molnár Erzsébet: Kistérségi delegáltként kiemeli a kezdeményező szerepet a régión belül és kívül, valamint a különböző országos programokban való részvételt és a nyitottságot, amellyel a Tanács és munkaszervezete dolgozik. Kiss Bódog Zoltán: Javasolja a határozat szövegét kiegészíteni. A Tanács megköszöni a tevékenységben résztvevő miniszteri képviselők, a megyei jogú városok, megyei területfejlesztési tanácsok és kistérségek delegáltjainak, valamint az állandó meghívottak munkáját, és kifejezi szándékát a további hatékony együttműködésre. Szavazásra bocsátja a javaslatot. Megállapítja, hogy a Tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 1 / (III. 6.) NYDRFT határozat (1) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elfogadja a évi munkájáról szóló beszámolót, és ennek részeként a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. tevékenység beszámolóját, amely egyben a társaság évi közhasznúsági jelentésének tevékenység beszámolóját képezi. (2) A Tanács megköszöni a tevékenységben résztvevő miniszteri képviselők, a megyei jogú városok, megyei területfejlesztési tanácsok és kistérségek delegáltjainak, valamint az állandó meghívottak munkáját, és kifejezi szándékát a további hatékony együttműködésre. Felelősök: Kiss Bódog Zoltán, a Tanács elnöke Győrffy Gábor, az Ügynökség ügyvezetője Határidő: március napirendi pont: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi költségvetési beszámolójának elfogadása Kiss Bódog Zoltán: Jelzi, hogy a költségvetés módosítás technikai jellegű, a Tanács működési költségeinek fedezetére kapott állami költségvetési hozzájárulás 40 ezer forinttal kevesebb a Tanács által elfogadott előirányzatnál, ebből következőleg kell módosítani a Nyugat-dunántúli RFT költségvetésének évi előirányzatát. A bevételek teljesülésével kapcsolatban kiemel 3 tételt évre vonatkozólag: a ERFP projektmenedzselése, a Pannon Gazdasági Kezdeményezés, valamint az Intelligens Régió projekt, melyek teljesítése és elszámolása áthúzódik 2003-ra. A forint módosított kiadási előirányzat forintra teljesült, az eltérés forint. A Tanács évi költségvetését forint maradvánnyal zárta. Elmondja, hogy a Tanács a pénzeszközeivel takarékosan és költségarányosan tevékenykedett. Megjegyzi, hogy 2. számú mellékletként megtalálható a TFC évi keretéből megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése, elszámolása. Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Tanács egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

5 5 2 / (III. 6.) NYDRFT határozat (1) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát forintról, forintra módosítja. (2) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a évi költségvetésének végrehajtását ,- Ft bevétellel ,- Ft kiadással ,-Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja. Határidő: március napirendi pont: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi költségvetésének elfogadása Kiss Bódog Zoltán: Kiemeli, hogy a költségvetés a munkához szükséges pénzügyi forrásokat megteremti, kiegészítést nem kíván tenni. Jelzi, hogy azon feladatok, illetve bevételi-kiadási tételek, amelyeknél nincs teljes körű információ, nem szerepelnek a Tanács költségvetésében. Hozzáteszi, ha érkezik forrás, akkor soron kívül bekerül majd a költségvetésbe, tehát a szükséges módosítást a Tanács elvégzi. Szűcs Mihály: Elmondja, hogy rövidesen megjelenik a Térség- és Településfelzárkóztatási Célelőirányzatról szóló kormányrendelet, amelyet 22. napirendi pontként tárgyal a Tanács. Ebből a régióra jutó keret 4 %-a menedzsment költségre fordítható, ez szükségessé teszi megjelenés után a költségvetés módosítását. Gurnik Ágnes: Úgy látja, hogy az előző napirendi pontban a pénzmaradvány forintjából valamivel több, mint forint működési kiadáson került megtakarításra. Jelzi, hogy a Tanács 2003-ban fejlesztési célra használja fel a pénzmaradvány teljes összegét. Kiss Bódog Zoltán: Javasolja, hogy a költségvetésben szereplő Felhalmozási célú pénzmaradvány sor kerüljön kiegészítésre és amennyiben működési pénzmaradvány is keletkezett felhalmozási és működési célú pénzmaradvány ként szerepeljen. Markó Péter: Jelzi, hogy a programmenedzsmentre fordítható százalékos költségarány folyamatosan csökken, annak ellenére, hogy növekedés volna kívánatos, és szervezetileg is fel kell készülni az EU csatlakozásra. Örül a Térség- és Településfelzárkóztatási Célelőirányzat menedzsmentjére fordítható 4 %-nak, de elmondja, hogy az ügynökség működtetése nagy nehézségekbe ütközik ilyen pénzügyi lehetőségek mellett. Guitprechtné Molnár Erzsébet: Elmondja, hogy a évi munkaterv nagy kihívást jelent mind a Tanácsnak, mind az Ügynökségnek. Jelzi, hogy felelősségteljes döntéshez nem lehet áttanulmányozni azon anyagokat, melyek az ülésen kerülnek kiosztásra. Kéri, hogy legalább digitálisan egy nappal előtte legyen elérhető az anyag, hogy felkészülhessenek és ne az ülésen kelljen áttanulmányozni. Úgy gondolja, hogy a évi pénzügyi tervet a kht. pénzügyi tervéhez kapcsolódóan a Felügyelő Bizottságnak tárgyalni kellett volna. Győrffy Gábor: Kifejti, hogy számos most kiosztott dokumentum még tegnapi egyeztetések anyagait is tartalmazza. Kiemeli, hogy a 22. napirendi pontnál próbálták a Magyar Közlönyt megszerezni, hogy ne -es üzenet alapján készüljön el az előterjesztés, jelenleg azonban nincs hivatalos anyag róla. Elmondja, hogy tudhatóan a rendelet előírja, hogy a pályázatnak április 3-ig meg kell jelennie. Felhívja a figyelmet arra, a tét az volt, hogy ha a legfontosabb pontoknál nem foglal állást a Tanács a mai napon, akkor 2-3 héten belül újra üléseznie kellene. Rámutat, hogy a rendelet nem ad sok

6 6 mozgásteret a Tanácsnak, erre az adott napirendnél szeretne majd visszatérni. Jelzi, hogy az anyagok en történő eljuttatására figyelmet firdítanak a következő alkalommal. A Felügyelő Bizottsággal kapcsolatban elmondja, hogy a Tanács december 31-ig kérte a tevékenység meghosszabbítását, erre az állapotra hivatkozva nem kezdeményeztek FB ülést. Röst János: Kérdezi, hogy az Ügynökség költségvetése milyen létszámstruktúrát tartalmaz. Jelzi, hogy ígéretet kaptak Győrffy Gábortól nagykanizsai létszámbővítésre, kérdése arra irányul, hogy a költségvetés ezt tartalmazza-e. Győrffy Gábor: Javasolja, hogy a következő napirendi pontnál térjenek vissza erre a kérdésre. Kiss Bódog Zoltán: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a határozati javaslatot a Tanács egyhangúlag elfogadta. 3 / (III. 6.) NYDRFT határozat A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács forint bevételi és kiadási előirányzattal elfogadja évi költségvetését. Határidő: március napirendi pont: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht évi munkatervének elfogadása, valamint a Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht évi pénzügyi tervének elfogadása Kiss Bódog Zoltán: Röviden kiemeli, hogy a Tanács a következő fő célkitűzéseire fekteti a hangsúlyt: regionális felkészülés az EU-s csatlakozásra, helyi felkészülés elősegítése és a fejlesztési programok megvalósításának biztosítása. Utal rá, hogy az Ügynökség munkaterve négy egységre épül, melyek a következők: az ügynökség tevékenysége a Tanács évi célkitűzések megvalósítása érdekében, az Ügynökség feladatainak áttekintő összegzése, részletes feladatterve valamint az Ügynökség pénzügyi terve. Kiemeli, hogy az Ügynökség pénzügyi terve eft bevételt tervez, a évi tervezett költségek összege eft. Felhívja a figyelmet, hogy az anyag tematikus rendszerben készült, minden egyes témakör részletesen kidolgozott, továbbá nagyra értékeli, hogy a szakterületek személyekre lebontva tartalmazzák a felelősségi köröket. Győrffy Gábor: Az Ügynökség munkatervével kapcsolatban megerősíti azt a gyakorlatot, melyet az elmúlt 2 évben is tapasztaltak, hogy az Ügynökség a Tanács célkitűzései megvalósításáért tevékenykedik, tehát munkájában alapvetően a Tanács célkitűzéseinek részletes lebontása jelenik meg. Az Ügynökség munkaterve és feladatterve két részre különíthető el: egyik a stratégiai tervezés, regionális koordináció, programvégrehajtás és a Pannon Gazdasági Kezdeményezés, melyek a konszolidált, jól ismert feladatok. A másik egység az új belépő feladatok, de a munkatervben ezekkel egyenlőre nem számoltak, csak a biztos pénzügyi háttérrel rendelkező tételek kerültek be. Elmondja, hogy a közreműködő szervezeti felkészüléshez szükséges pénzügyi fedezetet a pénzügyi terv nem tartalmazza, mert az nem ismert. Tájékoztat arról, hogy tárgyalások vannak folyamatban a MEH Nemzeti Területfejlesztési Hivatalával, valamint a Phare projektfejlesztési alap munkájában való részvétel ügyében. Jelzi, hogy a bevételi és kiadási oldal nem egyezik. A különbséget várható további éves bevétel feltüntetésével külön sorban javasolja megjeleníteni, melyek között szerepelne a Szűcs Mihály által említett Térség- és Településfelzárkóztatási Célelőirányzatról menedzsment összege, az Orpheus

7 7 programhoz kapcsolódó programmenedzsment bevétel, további pályázati bevételek összege, a közreműködő szervezeti felkészülési feladatok finanszírozása és a felkészüléshez kapcsolódó projektfejlesztési alaptámogatás. Nagykanizsa kérdésével kapcsolatban elmondja, hogy a jelenlegi pénzügyi keretek a jelenlegi személyi állománnyal ellátható feladatmennyiséget tartalmazzák. Jelzi hogy elszívás is tapasztalható, mint ahogy a nagykanizsai munkatársuk a Miniszterelnöki Hivatal ROP Irányító Hatóságánál folytatja munkáját. Reméli, hogy nem ez lesz a jellemző mozgásirány a regionális munkaszervezetből. Ígéretet tesz, hogy helyére új munkatársat keresnek, mellyel mindenképpen a nagykanizsai, illetve a zalai részvétel próbálják erősíteni a munkaszervezet munkájában. Jelzi azonban, hogy a bővítéshez további biztos bevételeknek kell érkezni. Gurnik Ágnes: Indítványozza, hogy a különbség ne egyéb soron kerüljön megjelenítve, hanem a bevételek között kerüljön megtervezésre a bevételek és a kiadások egyensúlyához szükséges összeg, melyet a térség- és település felzárkóztatásra vonatkozó kormányrendelet alapján lehet biztosítani. Kérdezi, hogy a RFT költségvetésében megtervezett kiadási előirányzatok és az Ügynökség költségvetésében megtervezett bevételi előirányzatok között milyen kapcsolatnak kell lennie. Kérdezi továbbá, hogy a évi ERFP évet megillető menedzsment költsége és a NFT költségvetési programjainak kidolgozása címén az Ügynökség pénzügyi tervében tervezett bevételek és a Tanács költségvetésében tervezett kiadások között mi a különbség. Győrffy Gábor: Kifejti, hogy különbséget kell tenni a Tanács költségvetési szervekre vonatkozó pénzforgalmi szemléletű költségvetése és a közhasznú társaságként működő Ügynökség számviteli szemléletű pénzügyi terve között. Jelzi, hogy az időbeli elhatárolások elszámolása március 31-i dátummal záródik le, és ennek megfelelően tárgyalható a májusi tanácsülésen az ügynökség évi éves beszámolója. Hozzáteszi, hogy az Ügynökség az egyes projektek Tanács elé kerülő beszámolóival ismerteti az RFT által átadott pénzeszközök felhasználását, a közhasznúsági megállapodás keretében átadott források a nevesített célokra kerülnek felhasználásra. Kiemeli, hogy a 286 millió Ft-os éves bevételnek 2003-ban 75 %-a utófinanszírozás, míg a korábbi években ez jóval alacsonyabb értéket jelentett. Megköszöni a megyei jogú városoknak és megyei közgyűléseknek a segítségét, akik hitelgaranciával, ill. közvetlen működési kölcsönnel az Ügynökség működőképességét segítették. Jelzi, hogy a belső cash flow (pénzáramlási) kimutatások alapján várhatóan ez év márciusától konszolidálódik a pénzügyi helyzet, ekkor nyílik mód a határidőn túli számlák kifizetésére. Feszített, de megbízható pénzügyi évvel számolnak. Amennyiben jelentős új feladat lép be, annak a pénzügyi fedezetét biztosítani kell. Mivel a Tanácsnak nincsen saját bevétele, ezért úgy látja, hogy ezt a MEH Nemzeti Területfejlesztési Hivatalának kell feladathoz kötötten biztosítania. Gurnik Ágnes: Javasolja, hogy amikor az Ügynökség évi beszámolójára sor kerül, az egyértelműség miatt ebben is legyen nyomon követhető a Tanács költségvetési beszámolója és az Ügynökség éves beszámolója közötti kapcsolat. Győrffy Gábor: Nem javasolja nevesíteni a TTFC-t (Térség és településfelzárkóztatási célelőirányzat), mert a rendeletben nem szerepel, hogy a 4 % menedzsment költség csak a RFT munkaszervezetének adható-e a TTFC források felhasználásának működtetésére. Hozzáteszi, hogy a rendeletben nevesített, hogy a programvégrehajtásban közreműködik a MÁK és a Regionális Fejlesztés Holding pályázatkezelő kht-ja. A jelenlegi állapot szerint ez tisztázás előtt áll, ezért javasolja, hogy további várható bevételként szerepeljen. Kiss Bódog Zoltán: Javasolja, hogy az 1. számú mellékletben további, az év folyamán várható bevételként szerepeljen a bevételi és kiadási terv közötti eft-os különbség. Szavazásra bocsátja, hogy NYDRFT elfogadja a évi munkatervét és a NYDRFÜ évi munkatervét valamint pénzügyi tervét forint összeggel.

8 8 Gurnik Ágnes: Jelzi, hogy véleménye szerint bizonytalanságot jelentene az Ügynökségnek, hogy ekkora különbség van a bevételi és a kiadási sor között. Győrffy Gábor: Az elhangzottak alapján elfogadja, hogy szerepeltessék a TTFC menedzsment díját külön soron. Kiss Bódog Zoltán: Javasolja, hogy az 1. számú melléklet bevételi oszlopában szerepeljen a TTFC menedzsment díja plusz bevételként eft összeggel. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a határozati javaslatot a Tanács egyhangúlag elfogadta. 4 / (III. 6.) NYDRFT határozat (1) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elfogadja a évi munkatervét. (2) A Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elfogadja a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht évi munkatervét és pénzügyi tervét. Felelősök: Kiss Bódog Zoltán, a Tanács elnöke Győrffy Gábor, az Ügynökség ügyvezetője Határidő: március napirendi pont: Tájékoztatás a Regionális Felkészülési Program (RPP) megvalósításáról Győrffy Gábor: Tájékoztat, hogy a Regionális Felkészülési Program (RPP) legnagyobb változása az elmúlt időszakban az volt, hogy az EU budapesti delegációjának a közreműködésével sikerült elérni, hogy a program lezárulása március 31. helyett június 15-re tolódjon. Ezáltal lehetővé válik, hogy a március 31-ig lezárandó ROP és végrehajtási rendszerének részletes ismeretében a következő három hónapban konkrét segítséget nyújtsanak az olasz szakértők a felkészülési munkában. Nagy öröm számukra, hogy Alessandro Napoli mellett EU budapesti delegációjának képviselője, Simone Raveis részt vesz az ülésen. Simone Rave: Megköszöni a lehetőséget, hogy részt vehet az ülésen. Elmondja, hogy különleges alkalom számára, hogy bár 1996 óta foglalkozik területfejlesztéssel Magyarországon, mégis első alkalommal vesz részt területfejlesztési tanácsülésen. Kifejti, hogy az EU delegációjának szerepe, hogy Phare programokat koordinál, másrészt az EU csatlakozási tárgyalások 21. fejezetében foglalt megállapodásokat ellenőrzik, és a felkészülést segítik. Két főigazgatóságot, a bővítésért felelős, valamint a regionális politikáért felelős bizottságot képviselnek. Ha megállapodásokat említ, akkor egyrészt a NFT-hez, másrészt az operatív programokhoz kapcsolódó programozási feladatra kell elsősorban gondolni, amelyeknek március végére kell elkészülniük. Másik tevékenységük az intézményfejlesztési terv monitoringja, illetve ezt az intézményfejlesztési tevékenységet megvalósító megállapodásoknak az ellenőrzése, mint pl. a közreműködő szervezeti szerepre való felkészülés. Bemutat néhány Phare programot, amely különböző módokon, különböző szinteken segítette Magyarország felkészülését. Az egyik program a RPP, amelynek közép- és nyugat-dunántúli előcsatlakozási tanácsadója Alessandro Napoli. Úgy érzi, hogy ez a legfontosabb olyan program a régiók számára, amely segíti a felkészülést az EU-s csatlakozásra, ez kifejezetten a régiókra koncentrál. Megemlíti a 2001-es nemzeti Phare keretből finanszírozott ún. kiegészítő, felkészítő program a strukturális alapok fogadására Ez a program öt előcsatlakozási tanácsadóval jelenik meg Magyarországon, akik az egyes operatív programok irányító hatóságai mellett fognak dolgozni, az

9 9 agrár OP keretében ez külön programot jelent. Az öt előcsatlakozási tanácsadó közül lesz egy, aki ROP irányító hatósága mellett fog dolgozni, vele a regionális fejlesztési tanács tagjai is kapcsolatba fognak kerülni a közreműködő szervezeti feladatok ellátása folyamán. A Kohéziós Alappal és belső felkészüléssel kapcsolatban további két programot említ: PGF, amiről külön napirendi pont szerepel a mai ülésen, legújabb információ szerint ennek a programnak a pályázati felhívásai várhatóan áprilisban jelennek meg. Ezzel párhuzamosan a minisztérium munkatársai információs körutat tartanak minden régióban, melynek során bemutatják a pályázati lehetőséget. Egy másik program a RFÜ-ekre mint projektelőkészítő szereplőkre koncentrál. Kifejti, hogy három nagyobb felhívás lesz a Phare program keretében, melyek a strukturális alapok eljárásrendjét mintázzák, tervezetten áprilisban kerülnek meghirdetésre. A 3 Grant Scheme célja hármas: egyrészt a helyi integrált fejlesztéseket célozza meg, ahol városi térségek felújítását és barnamezős beruházásokat finanszíroz, a második pályázati felhívás infrastrukturális, közúti beruházásokat támogat, kerékpárutak építését, ill. az előző pályázati felhívásban megjelenő területek közötti kapcsolatok kiépítését. A harmadik pályázati felhívás munkaügyi jellegű, a munkanélküliek munkaerőpiacra való visszaintegrálódását támogatja. Hozzáteszi, hogy a két utóbbinak kapcsolatban kell lennie az első céllal. Egy másik pályázati felhívás a 21. századi felsőoktatás címet viseli. Elmondja, hogy ez a pályázati felhívás elsősorban felsőoktatási intézményeknek az információ technológiai eszközökkel való ellátását célozza. A harmadik kiírás munkaügyi jellegű pályázati felhívás lesz, elsősorban hátrányos helyzetű, illetve roma munkanélkülieknek a munkaerőpiacra visszaintegrálódását célozza. Úgy érzi, el kell kezdeni a gondolkodást, hogy mely projektek indulhatnak a felhívásokon, illetve milyen projektkezdeményezések léteznek, amelyek majd a projektelőkészítő alapban szerepet kaphatnak. Kiss Bódog Zoltán: Megjegyzi, hogy a Nyugat-dunántúli Régiónak amely egyéb forrásokhoz való hozzájutásban elég kedvezőtlen helyzetben van egyik kitörési pontját jelentik az ismertetett Phare pályázatok. 7. napirendi pont: A Nemzeti Fejlesztési Terv aktuális tervezési folyamata Győrffy Gábor: Jelzi, hogy ehhez a ponthoz az ülés elején előterjesztés kiegészítés került kiosztásra, amely állásfoglalást igényel a Tanács részéről. Kifejti, hogy folyik a ROP és többi operatív program véglegesítése, ennek megfelelően decembertől februárig számos módosítás történt, pl. a felsőoktatási infrastruktúra fejlesztés intézkedés továbbra is a ROP-ban szerepel, nem a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban. Egy ellentétes irányú mozgás volt a gazdaságfejlesztés területén, a turizmus a GVOP-ból átkerült a ROP-ba. A városok, térségek számára nagy fontossággal bír a gazdaságfejlesztési infrastruktúra kérdésköre (ipari parkok, logisztikai központok), amely a jelenlegi állás szerint a közötti időszakban nem a ROP, hanem a GVOP részét fogja képezni. Kiemeli, hogy bizonytalan státuszú ebben az intézkedésben a közösségek megújuló energiaellátása és szennyvízkezelése típusú intézkedés, ami Nyugat-Dunántúl számára nagyon fontos, ezért ennek a státuszáért kell küzdeni. Másik fontos kérdéskörként emeli ki a pénzügyi vonalat. Elmondja, hogy késői szakaszban kerül részletes kibontásra az egész tervezési időszakhoz képest. Decemberben tudható volt, hogy a ROP a Strukturális Alapok 424 milliárd forint tervezett forrásából kb. 18 %-os részesedéssel 5,8 milliárd forint támogatáshoz fog jutni 3 év alatt, ehhez társul a hazai társfinanszírozás, illetve a pályázók önereje. Ez azt jelenti, hogy a ROP mellett a régiónak szükséges odafigyelnie a fennmaradó 82 %-os részt kitevő ágazati operatív programokra, és a Kohéziós Alap programra is, amelyből mintegy 200 milliárd forint fejlesztés valósul meg országosan, melyhez ugyanekkora nagyságrendű saját erő társul. Pénzügyi szempontból a Tanácsot érintően kiemeli, hogy március 31-ig nyilatkozni kell a régióknak, hogy a ma látható intézkedések és prioritások közül melyikre milyen forrásarányokat szánnak. Felhívja a figyelmet, hogy a határozati javaslat munkapozíciót javasol, de mivel az intézkedések

10 10 között várható mozgás, ezért javasolja, hogy tartsa fenn a Tanács a jogot, hogy az intézkedések véglegesítésekor faxos szavazással alakítsa ki végső álláspontját. Kéri, hogy tekintsék át az indikatív forrásfelosztást jelző táblát. Elmondja, hogy a javaslatot a fejlesztési igényeket, valamint az egyes fejlesztések egymáshoz való relatív pozícióit is mérlegelve alakították ki. Javasolja, hogy a rendelkezésére álló források 16 %-át fordítsa a régió a turisztikai vonzerők és turisztikai fogadókapacitás javítására, térségi infrastruktúra fejlesztésre a források 59 %- át, míg a társadalom megújító képességének a javítására 21 %-ot javasol. Hozzáteszi, hogy az első két prioritás csak a ROP-ból kerül támogatásra, a harmadik a ROP mellett a Humánerőforrás Operatív Program részét is képezi, míg a kutatás-fejlesztés a Gazdasági Versenyképesség OP-ban szerepel. Markó Péter: Hangsúlyozza, hogy a két táblázat elfogadásával súlyos döntéseket hoznak. Reméli, hogy akik a táblázatokat összeállították, valóban átgondolták, hogy olyan arányban támogassák a különböző intézkedéseket, amilyen arányban az elmúlt négy évben kialakult egy konszenzus meghatározza a Regionális Fejlesztési Tanácson, illetve a régión belül. Wagner András: Kiemeli, hogy közösségi alapelvek sorában fontos az addicionalitás. Kérdezi, hogy nemezeti vagy regionális szinten van-e átjárás az ágazati operatív programok és a ROP társfinanszírozása között. Győrffy Gábor: Jelzi, hogy a kezdeményezés megtörtént, pontos válasz akkor adható, amikor rögzülnek az operatív programok határai. Elmondja, hogy utoljára november 11-én került sor egyeztetésre az egyes operatív programok vezetői és a régiók között arról, hogy egy pályázatot egy forrásból kell támogatni. Hozzáteszi, hogy a jelenlegi magyarországi gyakorlat szerint sokszor több forrás egyidejű támogatására van szükség ahhoz, hogy egy pályázat megvalósulhasson. Hangsúlyozza, hogy magyar elképzeléseket társfinanszírozza az unió, nem fordítva, ahogy a szóhasználatban gyakran felcserélődik. Felsőoktatást tekintve példának felteszi a kérdést, hogy ha a ROP-ban marad ez a feladat, akkor ennek az intézkedésnek a társfinanszírozását vagy a kedvezményezettek vagy az illetékes minisztérium és a kedvezményezettek közösen kell, hogy biztosítják. Ebben az esetben felmerül a kérdés, hogy miért nem az illetékes minisztérium keretében történik. Másik megoldásként veti fel, hogy az illetékes minisztérium leadna akkora keretjellegű társfinanszírozási forrást a régióba, hogy ezt az intézkedést a régió normatív vagy valamilyen elosztási mód mentén társfinanszírozza. Meglátása szerint ez bonyolult egyeztetési folyamatot igényel. Szakács Imre: Hozzáteszi, hogy a települési infrastruktúra tekintetében sajátos helyzet alakult ki. Kiemeli azoknak a településeknek a helyzetét, melyek közvetlenül az osztrák határ mellett helyezkednek el és amelyek az EU-s csatlakozás után a határ keletebbre kerülésével nemcsak a határátkelőhelyeken kapcsolódik majd Ausztriához, Szlovákiához, Szlovéniához, hanem azoknak a korábbi utaknak és települések közötti úthálózatnak a kapcsolatán is, amely jelen pillanatban nincs, hiszen a határ elvágja őket. Elmondja, hogy az EU-s csatlakozás után ez problémaként fog felmerülni, hiszen az elhanyagolt utakat rendbe kell tenni. Kiss Bódog Zoltán: Ismerteti a határozati javaslatot, és szavazásra bocsátja azt. Megállapítja, hogy a Tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 5 / (III. 6.) NYDRFT határozat (1) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megismerte a Nemzeti Fejlesztési Terv és Operatív Programjai készítésének jelenlegi állapotát. A Tanács tudomásul veszi az ex-ante értékelés ajánlásai alapján véglegesített változatoknak az Európai Bizottság számára március 31-ig történő átadásának szükségességét.

11 11 (2) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megismerte a Regionális Operatív Program indikatív pénzügyi táblázatát és javaslatot tesz a nyugat-dunántúli régió forrásfelosztására a 2. mellékletben foglalt tervezései irányszámok alapján azzal a megkötéssel, hogy a ROP prioritásés intézkedésrendszerének további változása esetén lehetősége van az irányszámokon módosítani. A Tanács továbbá kéri a ROP tervezésért felelős Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Területfejlesztési Hivatalát, hogy a Tanács által megadott tervezési irányszámokat csak a prioritások szintjén vegye figyelembe. (3) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács felkéri a Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Területfejlesztési Hivatalát, valamint a Nemzeti Fejlesztési Terv és EU Támogatások Hivatalát, hogy során nyújtson számára tájékoztatást a Regionális Operatív Program finanszírozásába bevonásra kerülő hazai forrásokról. Határidő: március napirendi pont: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. felkészülése a Regionális Operatív Program közreműködő szervezeti feladatainak ellátására Győrffy Gábor: A közreműködő szervezeti feladatokkal kapcsolatban elmondja, hogy a decemberben született 1218/2002 számú kormányhatározat kimondja, hogy a regionális fejlesztési ügynökségek és a Váti Kht. közreműködik a Regionális Operatív Program végrehajtásában. Az Irányító Hatósági feladatokat a MEH Nemzeti Területfejlesztési Hivatal látja el. A Strukturális Alapok végrehajtásában közreműködő szervezeteknek egy akkreditációs folyamaton kell keresztülmenni. Első lépésként önértékelő jelentést kellett készíteni, melyet egyeztettek a KEHI ellenőreivel, akik ez alapján fogják elkészíteni az önértékelő jelentésről szóló részletes álláspontjukat, jelentésüket. Elmondja, hogy április 15-ig az ügynökségnek akciótervet kell elfogadniuk a közreműködő szervezeti felkészülésre. Kifejti, hogy várhatóan március 31-ig pontosul az ügynökségnek mint közreműködő szervezetnek a feladatrendszere, ezután kerülhet sor a konkrét felkészülési feladatokra. Ahogy a pénzügyi terv kapcsán is jelezte, az intézkedési feladatokhoz szükséges anyagi fedezet jelenleg nem áll rendelkezésre az ügynökségnél, tehát ha megszületik a felkészüléshez szükséges akcióterv, ezzel egyidőben a MEH Nemzeti Területfejlesztési Hivatalával megállapodást kell kötniük a megvalósítás formájáról. Kiss Bódog Zoltán: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 6 / (III. 6.) NYDRFT határozat (1) A Tanács megismerte és elfogadja a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. felkészülése a Regionális Operatív Program közreműködő szervezeti feladatainak ellátására témájú előterjesztést. (2) A Tanács támogatja, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. a Regionális Operatív Program közreműködő szervezeti feladatait ellássa, egyben felhatalmazza Elnökét, hogy a Közreműködő Szervezeti feladatvállalással kapcsolatos egyeztetéseket az ülések közötti időszakokban elvégezze és a kapcsolódó nyilatkozatokat megtegye. (3) A Tanács felkéri a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. ügyvezető igazgatóját, hogy a közreműködő szervezeti feladatok ellátásához szükséges előkészületeket tegye meg.

12 12 (4) A Tanács felkéri a MEH Nemzeti Területfejlesztési Hivatalt, hogy a közreműködő szervezeti feladatvállaláshoz szükséges humán és anyagi erőforrások évi költségvetési előirányzatát megállapítsa és biztosítsa. Határidő: folyamatos Felelősök: Kiss Bódog Zoltán, a Tanács elnöke Győrffy Gábor, NYDRFÜ ügyvezető igazgató 9. napirendi pont: A Phare Tükörprogram évi második pályázati fordulójában csökkentett támogatást nyert pályázók szerződéskötéséhez kapcsolódó módosító kérelmek jóváhagyása, valamint a Phare Tükörprogram évi támogatási kereteinek évek közötti átcsoportosítása Kiss Bódog Zoltán: Kiegészítést tesz a kiküldött előterjesztéshez képest, amit az ülésen kiosztott anyag tartalmaz. Ismerteti, hogy Mesteri Község Önkormányzat termálfürdő fejlesztési projektje támogatási szerződésének módosítása vált szükségessé, mert az önkormányzat ÁFA visszaigénylése során nem tud hozzájutni az őt megillető ÁFA összeg egy részéhez, ezért kéri, hogy a különbözetet a Tanács a támogatási összeg megemelésével biztosítsa. Gurnik Ágnes: Kérdezi, hogy hogyan fordulhat elő, hogy a Szikra intézkedésnél a Tanács 8 millió forinttal túllépte a keretet, illetve a határozati javaslat 2. pontjával kapcsolatban felteszi a kérdést, hogy mire vonatkozhat a következő: az elnök egy személyben dönt azokról a támogatásokról vagy annak elutasításáról, amely a projekt pénzügyi tartalmát nem érinti. Győrffy Gábor: Elmondja, hogy nem fedezet nélküli túllépésről van szó, hanem azt az összeget, amit a 2001-es keretre kellett volna elszámolni, a 2002-es keretre számolták el. Elszámolási pontatlanságról van szó, ami végösszeget nem érint. A második kérdéssel kapcsolatban elmondja, hogy az elnök felhatalmazása technikai módosításokra ad lehetőséget, a végső lezárás könyvvizsgálói és műszaki ellenőri ellenőrzés után lehetséges. Kiss Bódog Zoltán: A kiosztott kiegészítéssel együtt szavazásra bocsátja a javaslatot. Megállapítja, hogy a Tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 7 / (III. 6.) NYDRFT határozat (1) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a Phare 2002 Tükörprogram nyertes pályázatainak műszaki tartalom módosítására vonatkozó kérelmeket megtárgyalta, és azokat a szerződéseket érintően az alábbiak szerint jóváhagyja. Regisztrációs szám Támogatott neve Projekt módosított összköltsége eft Saját forrás e Ft Támogatás összege e Ft Eredeti össz költségvetés e Ft A csökkentett támogatás miatt változik a műszaki tartalom NYD NYD EDU-NET Oktatási Stúdió Kft Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

13 13 NYD NYD NYD NYD NYD NYD NYD NYD NYD NYD NYD NYD Berzsenyi Dániel Főiskola Gelse Község Önkormányzata Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Tanárképző Intézet Műszaki és Környezetpedagógiai Tanszék Vas Megyei Szakosított Otthon Írottkő Natúrparkért Egyesület Veszprémi Egyetem Tanácsadó, Továbbképző és Távoktatási Intézet Keszthelyi Akadémia Alapítvány Vas Megyei Markusovszky Kórház Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Veszprémi Egyetem Ökorégió Alapítvány a Fenntartható Fejlődésért ISLAND Kft (2) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a Phare 2002 Tükörprogram nyertes pályázóinak szerződésmódosítási kérelmével kapcsolatban felhatalmazza elnökét, hogy a projektek pénzügyi tartalmát nem érintő kérelmek esetében egy személyben dönthessen azok támogatásáról vagy elutasításáról. Amennyiben a módosítási kérelem a pénzügyi tartalmat is érinti, úgy a Tanács dönt. (3) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács felhatalmazza elnökét a Veszprémi Egyetem NYD regisztrációs számú Informatikai Logisztikai Innovációs Központ létrehozása Nagykanizsán c. projketjére vonatkozó támogatási szerződés aláírására. A projekt vissza nem térítendő támogatási összege a évi keretből 4000 eft évi keretből eft Összesen: eft (4) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács felhatalmazza elnökét a Röjtökmuzsaj község Önkormányzat NYD regisztrációs számú Röjtökmuzsaj és Ebergöc községek szennyvíztisztítása c. projketjére vonatkozó támogatási szerződés aláírására. A projekt vissza nem térítendő támogatási összege a évi keretből eft évi keretből eft Összesen: eft (5) A Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács felhatalmazza elnökét a Dunaszeg község Önkormányzat NYD regisztrációs számú Tanösvény kialakítása Dunaszegen

14 14 c. projketjére vonatkozó támogatási szerződés aláírására. A projekt vissza nem térítendő támogatási összege a évi keretből 3576 eft évi keretből 672 eft Összesen: 4248 eft (6) A Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács felhatalmazza elnökét a Mesteri község Önkormányzat NYD_18_2415_01/1C szerződésszámú Mesteri Termálfürdő fejlesztése projektre vonatkozó támogatási szerződésmódosítás aláírására. A projekt vissza nem térítendő támogatási összege a évi keretből eft évi keretből 0 eft Összesen: eft Határidő: folyamatos 10. napirendi pont: A Phare Tükörprogram évi pályázat 10 millió Ft feletti projektjeinek ellenőrzéséről szóló jelentés elfogadása, valamint tájékoztatás az Állami Számvevőszék vizsgálatáról Kiss Bódog Zoltán: Javasolja a határozat kiegészítését úgy, hogy az Állami Számvevőszék vizsgálata kapcsán a Tanács határozzon arról, hogyan intézkedik a területfejlesztésről szóló törvény előírásának betartásáról annak hatályba lépését követően. Győrffy Gábor: Az Állami Számvevőszék jelentéséből kiemeli, hogy a területfejlesztési források felhasználásában a Tanács jogszerűen, szabályosan és hatékonyan járt el. Hozzáteszi, az ÁSZ kifogásolta, hogy a Tanácsnak nincs önálló titkársága az Ügynökség mellett. Az ellenőrzésre vonatkozóan két projekt esetét emeli ki. Szentgotthárd Ipari Park esetében más mennyiséget építettek be egy bizonyos műszaki tárgyból, mint amennyit a szerződés előírt. Ezt mindenképpen pontosítani kell, ezért javasolja, hogy a Tanács ezt a kérdéskört tárgyalja újra. A Island Kft. esetében fél évvel korábban kezdték el a beruházást, műszakilag megfelelő, de a teljesítésigazolás nem volt megalapozott. Ezért a Tanács elé terjesztett javaslatban az szerepel, hogy a hiányosságok pótlása után a Tanács térjen vissza erre a kérdésre. Kiss Bódog Zoltán: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a javaslatot a Tanács egyhangúlag elfogadta. 8 / (III. 6.) NYDRFT határozat (1) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megismerte a évi Phare Tükörprogram alábbi 7 db 10 millió Ft feletti befejezett projektjének ellenőrzési folyamatát. Annak eredményéről a záró beszámoló, könyvvizsgálói jelentés és műszaki ellenőri jelentés alapján részletesen tájékozódott és azokat befejezettnek tekinti. Támogatott neve Projekt megnevezés Támogatás szerződés száma Lenti Gyógyfürdő Kft. Vízvisszaforgató berendezések telepítése NYD_20_2417_01/0C Lipóti Termálfürdő Kft. A Lipóti Termálfürdő fejlesztése NYD_08_2413_01/0C Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány Számítástechnikai tanterem kialakítása és számítógépek, bútorok beszerzése NYD_20_1312_01/0C

15 15 Apáczai Csere János Alapítvány 11-es huszárlaktanya emeletének NYD_18_4309_01/0C rekonstrukciója Zala Megyei Területfejlesztési Tanács Területfejlesztési iroda kialakítása NYD_20_3334_01/1C Lébény Nagyközség Önkormányzata Kerékpárút építés NYD_08_4335_01/0C Borgáta Község Önkormányzata A termálkút biztonságos üzemeltetési feltételeinek megteremtése NYD_18_2420_01/0C (2) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megismerte a évi Phare Tükörprogram alábbi 10 millió Ft feletti befejezett projektjének ellenőrzési folyamatát. A Regionális Fejlesztési Tanács a projektet részlegesen fogadja el, a támogatási szerződés VI/16 pontja értelmében a támogatott megküldi a Regionális Fejlesztési Ügynökségnek a monitoring jelentéssel együtt a könyvvizsgáló jelentésben foglalt hiányosságok pótlását. Szentgotthárd Város Önkormányzata Ipari Park infrastrukturális fejlesztése II. fázis NYD_18_2119_01/1C (3) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megismerte a évi Phare Tükörprogram alábbi 10 millió Ft feletti befejezett projektjének ellenőrzési folyamatát. A Regionális Fejlesztési Tanács a projektet részlegesen fogadja el, a támogatási szerződés VI/16 pontja értelmében a támogatott megküldi a Regionális Fejlesztési Ügynökségnek a monitoring jelentéssel együtt a könyvvizsgáló jelentésben foglalt hiányosságok pótlását, kiemelten a projekt üzembehelyezésére, jövőbeni hasznosulására vonatkozó dokumentumokat Island Területfejlesztési és Beruházási Kft Máriafürdő hévízkútjának fúrása NYD_08_2416_01/0C (4) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megismerte az Állami Számvevőszék jelentését a Tanács tevékenységének, a rendelkezésre álló területfejlesztési támogatások felhasználásának az ellenőrzéséről. Határidő: folyamatos 11. napirendi pont: A Területfejlesztési Célelőirányzat évi keretéből készülő Hátrányos helyzetű fiatalok speciális képzési és foglalkoztatási lehetőségei a Nyugat-dunántúli Régióban c. program záró programdokumentumának elfogadása Kiss Bódog Zoltán: Kiegészítésként elmondja, hogy a programot kidolgozó Reginnov Kft. a törvényi szabályozásnak megfelelően lefolytatta az előírt 60 napos egyeztetési eljárást, és elkészítette a program végleges változatát. A Tanács mai döntésének előkészítése érdekében a Humánerőforrásfejlesztési Bizottság, az Életminőség Bizottság, valamint az Esély és Háló Munkacsoportok tagjai megkereső levelet kaptak, hogy véleményüket en juttassák el az ügynökség projektmenedzseréhez. Tájékoztat, hogy ebben az utolsó véleményezési körben 4 vélemény érkezett. Mindegyikük kiemelte, hogy a program alapos, átgondolt, magas színvonalú, széles információbázisra épített anyag. Hozzáteszi, hogy aktuális téma került feldolgozásra és a megfogalmazott célrendszer reálisan, a megvalósíthatóság szempontjainak megfelelően került megfogalmazásra. A felsorolt projektjavaslatok a célok megvalósulását szolgálják, és egyben megfelelnek a fenntarthatóság elveinek is. Meglátása szerint a program elfogadására és a megvalósítás támogatására mielőbb pályázat kialakítása javasolt. Győrffy Gábor: Hozzáteszi, hogy a tfc keret projektjei ennek elfogadásával lezárulnak. Szűcs Mihállyal az elmúlt évben arról egyeztettek, hogy ennek megtörténtekor szükséges a visszatekintés a célelőirányzatból fel nem használt keretre. Rámutat, hogy nem valósult a Mosonmagyaróvári Egyetem

16 16 4 millió forint értékű projektje, melyet 2001 szeptemberében nyert el. A 4 millió forintos kerettel kapcsolatban két javaslatot terjeszt a Tanács elé. Egyik (A) változatban az elkészült stratégiák, projektgyűjtemények térinformatikai rendszerének a kialakítását, illetve a megvalósítás megkezdését javasolja. A másik (B) változatban a Nyugat-Pannon Eurégió 2003-as munkaterve egyes elemeinek megvalósítását javasolja, melyet az indokol, hogy évek óta forráshiány jelentkezik a megvalósítására a megyék részéről. Szűcs Mihály: Kiegészítésül elmondja, hogy a bizonytalanságot abban látja, hogy támogatással lekötött, de pénzmaradványként kezelhető, fel nem használt összegről van szó. Hozzáteszi, az elmúlt 3 év során 4,4 milliárd forint hiány keletkezett pénzügyi átcsoportosítás miatt, ezért bizonytalanság van abban, hogy a maradványösszegről lehet-e döntést hozni. Biztosítékként látja azonban, hogy a TFC keret átutalásra került a Tanács számlájára. Javasolja, hogy feltételes döntés szülessen, és a két változat közül a második (B) mellett döntene. Kiss Bódog Zoltán: A B változatot bocsátja szavazásra. Megállapítja, hogy 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett 17 igen szavazattal a Tanács elfogadta a B változatot. A teljes határozati javaslatot a Tanács egyhangúlag elfogadta. 9 / (III. 6.) NYDRFT határozat (1) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elfogadja a Hátrányos helyzetű fiatalok speciális képzési és foglalkoztatási lehetőségei a Nyugat-Dunántúli Régióban című program végteljesítését. A Tanács elfogadja a megbízási díj 100 %-ig történő kifizetését, egyúttal felkéri a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséget, hogy az OTK jogutódja ellenjegyzésének megérkezését követően a kifizetésről intézkedjen. Határidő: április 30. (2) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a Területfejlesztési Célelőirányzat évi kerete fennmaradó részének terhére a A Nyugat-Pannon Eurégió évi munkaterve egyes elemeinek megvalósítása, különös tekintettel a Területfejlesztési Operatív Program készítésének támogatására című projekt kidolgozását javasolja. A Tanács kéri az Országos Területfejlesztési Központ jogutódját, a Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Területfejlesztési Hivatalát, hogy 4 millió forint keret terhére ezen cél kidolgozását támogassa. (3) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megbízza a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséget, hogy az előterjesztésben megismert cél és tartalom alapján készítse el a projekt részletes feladat-meghatározását. A Tanács felhatalmazza Elnökét az előterjesztéssel tartalmilag összhangban álló feladat-meghatározás elfogadására. A Tanács felkéri az Ügynökséget, hogy az elnök által elfogadott feladat-meghatározást a Tanács döntésével együtt a MEH NTH részére juttassa el. (4) Tekintettel a projekt kiemelt regionális jelentőségére, illetve az elérni kívánt eredmények későbbi tulajdonviszonyaira és optimális hasznosulására, a Tanács indokoltnak látja és javasolja, hogy a projekt a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség végrehajtásában valósuljon meg. A Tanács kéri a MEH NTH vezetőjét, hogy a projekt jóváhagyása esetén a MEH és az Ügynökség közötti szerződés megkötéséről a Megállapodás szerint intézkedjen. Határidő: május 6.

17 napirendi pont: Tájékoztatás és döntés az NFT tervezéséhez a régiók számára biztosított évi keret felhasználásáról Győrffy Gábor: Ismerteti, hogy a MEH Nemzeti Területfejlesztési Hivatala 2002-ben 100 millió forintot biztosított minden régiónak arra, hogy az NFT-vel kapcsolatos fejlesztési feladatainak meg tudjon felelni. Elmondja, hogy ennek a forrásnak a felhasználása folyamatban van, és fontos szerepe van abban, hogy a korábban jelzett állami működési támogatás mellett az NFT-hez kapcsolódó működési és tervezési feladatokat teljesíteni tudják. Kiemeli, hogy három részteljesítéshez képest történt előrelépés, egyrészt az NFT tervezésében, másrészt a projektek előkészítésében, a KEZDEThez kapcsolódóan részletesebb kidolgozásában, harmadrészt a Nyugat-dunántúli Kistérségi Műhellyel kapcsolatos rendezvényszervezési munkáknak is megfeleltek. Kéri ezeknek a részteljesítéseknek az elfogadását. Ismerteti, hogy a 100 millió forintos keret terhére két új feladatnak a leírását tartalmazzák a mellékletek. Az 5. sz. melléklet tartalmazza az Operatív Programhoz kapcsolódó programkiegészítő dokumentum tervezésének leírását. Kifejti, hogy az Operatív Program megírását követően a régiónak és a MEH-nek közösen egy programkiegészítő dokumentumot szükséges elkészítenie, amely pályázatkiírás részletezettségével tárgyalja az egyes Operatív Programokban meghatározott intézkedéseket. A 6. sz. melléklet a kommunikációs programok, projektek előkészítése, a regionális kommunikációs tevékenységek bővítését célzó feladat-meghatározás, mely a következő fél évben 3 millió forint felhasználását jelenti. Kiss Bódog Zoltán: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Tanács egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 10 / (III. 6.) NYDRFT határozat (1) A Tanács megismerte az előterjesztés 1-4. mellékleteiben szereplő szakmai beszámolók tartalmát a következő projektekhez kapcsolódóan: - Nemzeti Fejlesztési Terv munkaanyagainak tervezési/egyeztetési feladatai az NFT készítésében való regionális részvétel biztosítása érdekében - II. szakmai jelentés, - Projektek megalapozottságának értékelése és az értékelésen alapuló projektfejlesztés a Strukturális Alapok fogadására való felkészülés jegyében (KEZDET) - II. szakmai jelentés, - Nyugat-dunántúli Kistérségi Műhely I. szakmai jelentés, - A Strukturális Alapok fogadására való felkészülést segítő képzések és tanulmányutak lebonyolítása I. szakmai jelentés A második részteljesítést jóváhagyva a Tanács megbízza a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséget a feladat-meghatározásokban foglalt további tevékenységek elvégzésére. (2) A Tanács elfogadja az előterjesztés 5. számú mellékletében szereplő feladat-meghatározást a A Nemzeti Fejlesztési Tervhez, különösen annak Regionális Operatív Programjához kapcsolódó fejlesztési programok kidolgozása a régióban című projekthez kapcsolódóan. Az ebben foglalt tevékenységek jelentősen hozzájárulnak a Tanács éves munkatervében foglaltak teljesítéséhez, elősegítik a Nemzeti Fejlesztési Terv készítésének folyamatát, egyúttal az EU csatlakozáshoz szükséges feltételek teljesítését. (3) A Tanács elfogadja az előterjesztés 6. számú mellékletében szereplő feladat-meghatározást a Regionális kommunikációs tevékenységek bővítése című projekthez kapcsolódóan. Az ebben foglalt tevékenységek jelentősen hozzájárulnak a Tanács éves munkatervében foglaltak teljesítéséhez, elősegítik a Nemzeti Fejlesztési Terv készítésének folyamatát, egyúttal az EU csatlakozáshoz szükséges feltételek teljesítését. Határidő: folyamatos

18 napirendi pont: A Phare (Orpheus) Programhoz kapcsolódó pályázati felhívás előkészítése Győrffy Gábor: : Szóbeli tájékoztatásként elmondja, hogy a Tanácsnak ma kellett volna döntenie erről a programról, ha megfelelő információk álltak volna rendelkezésre. Az eredeti ütemezés szerint májusban kerülne sor a pályázatkiírásra, de csúszás várható a kiírás és a pályázatbeadás idejében is. Továbbra is 2 milliárd forint áll rendelkezésre, amely elsősorban település-rehabilitáció és ahhoz kapcsolódó közlekedési és munkaügyi, foglalkoztatási, humánerőforrás-fejlesztési részprojektek támogatására fordítható. Hangsúlyozza, hogy elvi engedéllyel bíró pályázatok jogosultak igénybe venni ezt a forrást, ezért kéri, hogy a testületek az ehhez szükséges intézkedéseket időben tegyék meg. 14. napirendi pont: A projektfejlesztés évi kiemelt támogatási formái: Projektelőkészítő Alap és MATRA képzési program Győrffy Gábor: Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a Projektelőkészítő Alapban látható prioritásleírás, illetve az intézkedések sorrendje folyamatosan változik. A későbbi Operatív Programban jogosulttá váló pályázatoknak az előkészítésével lehet pályázni, a nyilvános pályázat április első felében kezdődik meg és kb. május vége lesz a pályázat beadási határideje. Megjegyzi, hogy a minisztériumoknak joga van pályázati eljáráson kívül is jóváhagyni egyes projekteket. Kéri a Tanácsot, hogy határozzanak meg olyan célokat, melyeket az irányító hatóság figyelmébe lehetne ajánlani pályázati eljáráson kívüli megvalósításra. Kiemeli, hogy az előterjesztés 2. része ismerteti a MATRA programot, ami 60 projektfejlesztő munkatárs felkészítését, képzését és gyakorlati munkáját biztosítja a régióban a holland kormány támogatásával. A munkatársak 2 x 3 napos tréningen vennének részt, és mindenkinek egy projektet kellene elkészítenie a több hónapos közös munka folyamán, ennek eredményeként a régióban versenyképes projekt előkészítése történne meg a képzés keretében. Felhívja a figyelmet, hogy a jelentkezéseket a hónap végéig kell beadni, nem lesz nyilvános pályázatkiírás, de az Ügynökség a Tempus Közalapítvány országos koordinációja alapján minden potenciális érdekeltnek levelet küld, és minden önkormányzatnak, tanácstagnak, állandó meghívottnak, kistérségnek felhívja a figyelmét a programra. A felhívás elérhető lesz a weboldalon is. Tájékoztatásként elmondja, hogy a jelentkezések alapján megoldható volna KSH kistérségenként Európai Szociális Alappal, Regionális Alappal és Mezőgazdasági Alappal foglalkozó szakértő kiválasztása. Hozzáteszi, hogy a választás nem feltétlenül a kistérségi társulás javaslatát, hanem a jelentkező személy és az általa hozott projektjavaslat minőségét közösen mérlegelve történik. Markó Péter: Javasolja, hogy a Szakács Imre által felvetett javaslat, mely a határon átnyúló falvakat összekötő kisebb utak helyrehozatalát célozná, pályázzon a projekt-előkészítő alapra. Guitprechtné Molnár Erzsébet: Kérdezi, lehet-e tudni, mekkora nagyságrendű az alap. Győrffy Gábor: Elmondja, hogy nagyobb projektek jelentkezését várják, mivel külföldi szakértők bevonásával dolgoznának és ez jelentős tranzakciós költséget von maga után Kiss Bódog Zoltán: Jelzi, hogy Zala megyében is lenne egy húsmarha program, amivel ide pályáznának. Győrffy Gábor: Az anyagot a tanácstagoknak megküldik, továbbá kéri, hogy a tanácstagok véleményezzék az anyagot, valamint a Tanács jóváhagyását kéri, hogy a véleményezése után elnöki hatáskörben kerülhessen elfogadásra a létszám.

19 19 Kiss Bódog Zoltán: Kérdezi a tagokat, egyetértenek-e azzal, hogy a 60 főre vonatkozó javaslattételek után a döntés elnöki hatáskörbe kerüljön. Megállapítja, hogy egyhangú döntéssel a Tanács a személyek kiválasztásának végső döntéshozatalában az elnököt hatáskörrel ruházta fel. 11 / (III. 6.) NYDRFT határozat A Tanács felhatalmazza elnökét a március 31-ig történő kiválasztási eljárás alapján meghatározott MATRA program nyugat-dunántúli résztvevők körének jóváhagyására. Határidő: április napirendi pont: A Phare Tükörprogram évi keretéből megvalósuló egyedi projektek időközi jelentésének elfogadása Győrffy Gábor: Bejelenti, hogy a Tanács, majd az Ügynökség számlájára megérkezett a Pannon Gazdasági Kezdeményezés II. valamint az Információs Társadalom projektek részteljesítéseinek kifizetése, amely bruttó 70, illetve 40 millió forint összeget jelent a tavaly áprilisban jóváhagyott projektjek július 1-től eddig megvalósult tevékenységeire vonatkozóan. Kiemeli, hogy az előtejesztés tartalmazza a decemberi és a februári részjelentéseket, melyek tartalmi jóváhagyása után nyílik meg a lehetőség a második és harmadik ütemű részteljesítést alátámasztó számlák benyújtására a MEH felé. A szűk határidőre való tekintettel annyit emel ki, hogy a Pannon Gyümölcsklaszter is megkezdte a működését. Kiss Bódog Zoltán: Szavazásra bocsátja a határozati javaslati pontokat. Megállapítja, hogy a Tanács egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot. 12 / (III. 6.) NYDRFT határozat (1) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elfogadja a Pannon Gazdasági Kezdeményezés a regionális gazdaságfejlesztési hálózat című egyedi projekt részbeszámolóját és felkéri a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséget a feladattal kapcsolatos számla kiállítására. (2) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elfogadja a Információs társadalom - az információs társadalmi szolgáltatások alkalmazásának elősegítése című egyedi projekt részbeszámolóját és felkéri a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséget a feladattal kapcsolatos számla kiállítására. (3) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács felhatalmazza elnökét a Tanács két ülése közötti időszakban a Pannon Gazdasági Kezdeményezés a regionális gazdaságfejlesztési hálózat című egyedi projekt további részbeszámolóinak elfogadására. (4) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács felhatalmazza elnökét a Tanács két ülése közötti időszakban az Információs Társadalom - az információs társadalmi szolgáltatások alkalmazásának elősegítése című egyedi projekt részbeszámolójának elfogadására. Határidő: folyamatos Felelős: Kiss Bódog Zoltán a Tanács elnöke

20 napirendi pont: Javaslat a nyugat-dunántúli gazdaság és foglalkoztatás minőségi megerősítésére Németh Ágnes: Elmondja, hogy a Tanács az alsópáhoki évindító egyezetésén 3 fő témakört tárgyalt, ezek között az egyik volt a gazdasági és a foglalkoztatási kérdések régión belüli továbbvitele, illetve egyfajta foglalkoztatási szerkezetváltásban való közreműködés. Az előterjesztés ennek a beszélgetésnek és a közös gondolkodásnak az előzményeire épít, ill. annak a klaszterszervezési folyamatnak a munkálataira, ami az elmúlt időszakban zajlott mind az autóipar, mind az elektornika területén. Kifejti, a határozati javaslat azt célozza meg, hogy 500 millió forintos keret kerüljön felhasználásra a régióban, ami segítséget nyújt a gazdaságfejlesztési szerkezetváltáshoz, illetve a szükséges lépések megtételéhez és a megkezdett klaszterszervezési folyamatok továbbviteléhez. Guitprechtné Molnár Erzsébet: Kérdezi, hogy ez az első lépés vagy folynak-e már a tárgyalások. Németh Ágnes: Válaszként elmondja, hogy ez az első lépés, amiben a Tanács kezdeményezne a Gazdasági Minisztérium, további illetékes minisztériumok és a MEH felé. Győrffy Gábor: Kiegészíti, hogy folyamatban van egy egyeztetés a MEH és az autóipari klaszter vezető vállalatai között, valamint folyamatban van egy másik egyeztetés a Gazdasági Minisztérium keretében. Az új megszólítottak a Foglalkoztatási Minisztérium és az Oktatási Minisztérium, akiktől amiatt kérnek segítséget, mert a klasszikus foglakoztatási válsághelyzetben lévő terület, a speciális struktúraváltási helyzet speciális eszközrendszert igényel, és a Tükörprogram kiválásával a régiónak a belső eszközrendszere, melyet ezelőtt rugalmasan alakíthatott e cél támogatására is, 2003 évben megszűnik. Rimányiné Somogyi Szilvia: Úgy gondolja, hogy konkrétabb elképzeléseket, célokat kellene megfogalmazni, hiszen elindultak olyan átalakulási folyamatok, amit a multinacionális cégek is kezdeményeztek. Németh Ágnes: Elmondja, hogy a feladat-meghatározásnak az előkészítése folyamatban van és figyelembe veszi azokat a folyamatokat, amik az elmúlt időszakban zajlottak a régióban akár a klaszter kezdeményezések kapcsán. Hozzáteszi, hogy a KEZDET regionális adattárában kb. 15 olyan fő kulcsprojekt-kezdeményezés van, amely becsatornázható lenne. Istók Lóránt: Kérdezi, hogy vannak-e elképzelések arra, hogy az 500 millió forint milyen keretből kerülne finanszírozásra a minisztériumok részéről, illetve kik által milyen formában kerülne felhasználásra a régióban. Győrffy Gábor: Az elhangzottakra utalva elmondja, hogy négy klaszter keretében, különösen az autóipari és az elektronikai klaszterben kb. fél éve nagyon pontos 2-3 évre szóló akcióterv kidolgozási munkálatok folynak, illetve a négy klaszterrel közösen 2002 augusztus-szeptemberében kidolgoztak egy olyan javaslatot, amelynek a pontosítása lehet az alapja ennek. Kiss Bódog Zoltán: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Tanács egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

Zártkörű tanácskozás.

Zártkörű tanácskozás. JEGYZŐKÖNYV DUNAKANYAR TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS 2007. március 30-ai váci üléséről Készült: A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács 2007. március 30-ai alakuló váci ülésén. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 59-10 /2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 2-án 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. május 29- én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/626/2014. TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról

Részletesebben

1. Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének V. számú módosítására Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök

1. Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének V. számú módosítására Előterjesztő: Jónás Gábor (1969), elnök Ikt.sz.: 33-11/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 10-én, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 33-9/2015. MELLÉKLET: 5 db TÁRGY: Tájékoztató Fejér megye Integrált Területi Programja tervezésével és végrehajtásával

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr.

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT Nógrád Megye Integrált Területi Programja módosításának igénybejelentésére

Részletesebben

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás Keretmegállapodás a 2014-2020 időszakra szóló Integrált Területi Program keretében benyújtandó projektek előkészítésében és a projekt megvalósításához nyújtott projektmenedzsmenti szolgáltatások ellátásában

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. április 15-én tartott munkaterv szerinti nyilvános üléséről Jelen voltak: Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei Zsolt bizottsági

Részletesebben

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS K INFORMATIKAI SZAKMAI BIZOTTSÁG 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Abajkovics Péter: Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, köszöntötte a e szavazásra. A bizottság

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Stolár Mihály Ferenc Indítványozta, hogy a tanács az ülés napirendjét a kiküldött meghívóban foglaltak szerint fogadja el.

Jegyzőkönyv. Stolár Mihály Ferenc Indítványozta, hogy a tanács az ülés napirendjét a kiküldött meghívóban foglaltak szerint fogadja el. Szám: 08/8-6/2014 Jegyzőkönyv Készült: 2014. május 14-én 10.00 órai kezdettel a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanácsnak a Veszprém Megyei Önkormányzat elnöki irodájában megtartott üléséről. Jelen van a

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi ülései

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi ülései A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2010. évi ülései 1. sz. melléklet 2010. január 7-i ülés zárt ülés 2010. január 21-i ülés napirendje: 4) Döntés a Pécs Város Önkormányzata által a KÖZOP keretében

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

Az előterjesztést megkapta: Városfejlesztési Bizottság Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Kulturális Oktatási és Sport Bizottság

Az előterjesztést megkapta: Városfejlesztési Bizottság Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Kulturális Oktatási és Sport Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58663-12 / 2009. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Fertőrákosi Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2016. február 27-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 10. számú jegyzőkönyve (2011. SZEPTEMBER 28.) Határozatok: 95/ /2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 10. számú jegyzőkönyve (2011. SZEPTEMBER 28.) Határozatok: 95/ /2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 10. számú jegyzőkönyve (2011. SZEPTEMBER 28.) Határozatok: 95/2011. 98/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Dr. Tarr Lajos tanácstagot a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

JEGYZŐKÖNYV. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Dr. Tarr Lajos tanácstagot a jegyzőkönyv hitelesítőjének. JEGYZŐKÖNYV Készült: Gyulai Kistérségi Társulás tanácskozójában (5700.Gyula, Damjanich u.6.) 2010. április 13án 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v testületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dics ő László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Böröcz Dániel, Pandurné Deák Ágnes, Taller József

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE TARTALOM Az Operatív Program Jogszabályok Uniós intézményrendszer Közreműködő Szervezet feladatai TERÜLET-

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július hó 19. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július hó 19. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július hó 19. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Az EU-s támogatások jelentősége

Az EU-s támogatások jelentősége Az ESZA NKft, mint Közreműködő Szervezet szerepe a hajléktalanellátás fejlesztésében az EU-s források hatékony szétosztása, kezelése és monitorozása Előadó: Laczkó Brigitta, programirányító Miről lesz

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Tét, Kisfaludy Panzió Jelen voltak: A csatolt jelenléti ív szerint. A Fejlesztési Tanács 12 fővel határozatképes volt.

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Tét, Kisfaludy Panzió Jelen voltak: A csatolt jelenléti ív szerint. A Fejlesztési Tanács 12 fővel határozatképes volt. JEGYZŐKÖNYV A Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2009. május 21-én, Téten megtartott Kistérségi Fejlesztési Tanácsüléséről Az ülés helye: Tét, Kisfaludy Panzió Jelen voltak:

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete október 30-án tartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete október 30-án tartott rendkívüli üléséről Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Jegyzőkönyv Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Árvay Attila, Braun

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Napirendi pontok: 2009. január 20-án Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testület Vállalkozói és Pályázati Bizottságának nyílt üléséről A mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tanakajd Község Képviselő-testületének június 2-án megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tanakajd Község Képviselő-testületének június 2-án megtartott üléséről 8/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tanakajd Község Képviselő-testületének 2011. június 2-án megtartott üléséről Hozott döntések: 33/2011. számú határozat Megállapodás módosító javaslatainak támogatásáról 34/2011.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről.

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 1. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI PUSKÁS DÁNIEL FŐOSZTÁLYVEZETŐ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2002. DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT: 2002. DECEMBER 10-ÉN, 10 ÓRAKOR, SÁRVÁRON, A POLGÁRMESTERI HIVATAL TANÁCSTERMÉBEN JELEN VANNAK: A MELLÉKELT JELENLÉTI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. április 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 2-án 9.00 órai

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata JK. 80.055-12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. június 06. napján 08.30

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-5/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Vas Megyei Közgyűlés november 30-án 9.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: a Vas Megyei Közgyűlés november 30-án 9.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2013. november 30-án 9.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott nyílt üléséről Jelen vannak: Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke, Marton Ferenc, a közgyűlés

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TATÓ Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 22-i ülésére Szám:02/86-26/20 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)4-011, FAX: (88)4-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 04-i rendkívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 04-i rendkívüli ülésén Polgármesteri Hivatal Titkárság Szarvas, Szabadság u. 25-27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. június 04-i rendkívüli ülésén Jelen vannak: Babák Mihály polgármester

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND)

II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND) Projektalapozás Pályázatkészítés Üzleti tervezés II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND) Szabó Sándor András pályázati és innovációs tanácsadó regisztrált pályázati tréner egyetemi oktató 1 Mi a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről

17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2015. (IX.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 22-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 02-1028/2006. TÁRGY: EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA PROGRAM FEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK ELŐKÉSZÍTÉSE MELLÉKLET: 1 E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 22-I

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottként megjelentek: Lebenszky Attila Kistérségi irodavezető, Szilágyiné Tóth Erzsébet Szociális Intézmény igazgató.

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottként megjelentek: Lebenszky Attila Kistérségi irodavezető, Szilágyiné Tóth Erzsébet Szociális Intézmény igazgató. Iktszám: 195/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Gyula Város Kistérségi Iroda Tárgyaló Termében 2008. augusztus 18. napján 11 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Rendkívüli Társulási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

ELJÁRÁSREND 6612/2006. Jóváhagyom: dr. Magyar Bálint

ELJÁRÁSREND 6612/2006. Jóváhagyom: dr. Magyar Bálint 6612/2006. Jóváhagyom: dr. Magyar Bálint ELJÁRÁSREND az Országos Szakképzési Tanács által a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprésze központi keretéből nyújtott támogatással kapcsolatban hozott állásfoglalás

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS GYULA a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról Kálló Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V T a r t a l m a z z a : 45/2012. (X.24.) számú kállói képviselő-

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.:

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Képviselő-testülete 2008. november 5-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Meghozott határozatok: 93/2008. (XI. 5.) határozat:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2. Javaslat a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének IV. számú módosítására

JEGYZŐKÖNYV. 2. Javaslat a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének IV. számú módosítására JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2013. november 5-én, Vanyarcon, a Könyvtár termében tartott közmeghallgatással egybekötött ülésén. Jelen vannak:, a testület e dr.

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Társulása taggyűlése a évre vonatkozó költségvetést elfogadja, e Ft bevétellel, és e Ft kiadással.

Társulása taggyűlése a évre vonatkozó költségvetést elfogadja, e Ft bevétellel, és e Ft kiadással. Határozat sorszáma 1/2003. (03.03..) 2/2003. 3/2003. 4/2003. 5/2003. Határozat szövege 1/2003. számú határozat (a taggyűlés egyhangúlag Nagykanizsa és a Környező Települések Településfejlesztési Társulása

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 16-án tartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 16-án tartott rendkívüli üléséről Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Jegyzőkönyv Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 16-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Csikja Sándorné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. március 22-én 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. március 22-én 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 5/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. március 22-én 17,30 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Eplény Közösségi Ház Jelen vannak: Fiskál János

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága február 8-i üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága február 8-i üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága 2008. február 8-i üléséről. Helyszín: Megyeháza, Külső-Szolnok terem Jelen vannak: Molnár Imre, a Bizottság elnöke

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Bogdán Gyula József, Németh Sándorné,

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyar BMX Cross-Triál Szövetég 2001. Április 24-én megtartott közgyűléséről és az ott hozott határozatokról. Közgyűlés időpontja: 2001. Április 24.

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 33-6/2015. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Fejér megye Integrált Területi Programja tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére 359/2011.(XI.10.)Kt.sz. 2012. évi költségvetési koncepció Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2012. február 23-i ülésére Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő- testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén Jegyzőkönyv amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén A küldöttközgyűlés helye: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió (Budapest V., Semmelweis u.

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, július 8.

Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, július 8. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, 2010. július 8. Előzmények EU tagállamokban kísérleti jelleggel 1997-ben foglalkoztatási paktumok létrehozása

Részletesebben

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Ikt.szám: 434/2007. NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 5. Telefon/fax: 93/326-323 Internet:www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.hu Elnökségi ülésről Jegyzőkönyv

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szegedi Szlovák Önkormányzat Segedínska slovenská samospráva Cím: Nemzetiségek Háza Adresa: Dom národností 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko Tel: (62) 424-248,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2. Telefon: 06-76/558-131 Fax: 06-76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 130-9/2012. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben