J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Belváros Északi Részének Városrészi Önkormányzata március 19-én megtartott üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Belváros Északi Részének Városrészi Önkormányzata 2014. március 19-én megtartott üléséről"

Átírás

1 KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK Belváros Északi része Városrészi Önkormányzata 6000 Kecskemét, Kossuth tér /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Belváros Északi Részének Városrészi Önkormányzata március 19-én megtartott üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja : Polgármesteri Hivatal I. em. 2 tárgyaló Kecskemét, Kossuth tér március óra Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Köszönti a megjelenteket az ülést 16 óra 30 perckor megnyitja. Megállapítja a részönkormányzati ülés határozatképes, a megválasztott 20 főből 11 fő jelen van. Megkérdezi a testület tagjait van-e módosító javaslatuk a napirendre vonatkozóan? Mivel hozzászólás, javaslat nem hangzott el, ezért javasolja a meghívó szerinti napirendek elfogadását. Szavaztatás után megállapítja, hogy a testület 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a napirendet elfogadták és az alábbi határozatot hozták: 11/2013( XI.20.) számú határozat Az ülés napirendje Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének Belváros északi része Városrészi Önkormányzata az napirendjét az alábbiak szerint hagyta jóvá: 1. A fennmaradó évi részönkormányzati keret további felosztása Előadó: Szemereyné Pataki Klaudia, a részönkormányzat elnöke Határozatról értesítést kapnak: 1./A részönkormányzat tagjai 2./Irattár

2 1. Napirendi pont A fennmaradó évi részönkormányzati keret felosztása A évi részönkormányzati keret összege Ft évben is lehetőség van arra, hogy a részönkormányzat által a felújításokra, a beruházásokra biztosítandó összeg erejéig kiegészíthető a költségvetés megfelelő soráról. Most elindul a Nyíri út felújítása a kórház előtti szakaszon. Az Akadémia krt. és a Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium közötti szakasz kerül felújításra. Ez a felújítás viszonylag gyorsan készen lesz, mert a kórház hivatalos ünnepségi átadása április 1. napján lesz. Kérdés az, hogy addigra elkészül-e a felújítás vagy nem? Valószínűsíthető, hogy a munkálatok 3-4 héten belül elkészülnek. A Bányai Júlia Gimnázium azzal a kéréssel kereste meg, hogy a gimnázium előtti szakaszon a terület kerüljön rendezésre. Ezen a területen parkoló állások kialakítását kérik, mivel itt elég problémás az autóforgalom főleg a reggeli időszakban. A részönkormányzat keretösszegét a korábbi években nem költötték el elsőnek. A beruházási és Városüzemeltetési Osztállyal készített egy igényfelmérést, hogy ezen a területen mennyibe kerülne a parkoló rendezése. Az osztály jelzése alapján ezen munkálatok elvégzése 5.6 millió forint. Javasolja, hogy a részönkormányzat Ft összeget biztosítson ezen munkálatok elvégzésére, s a másik fele a költségvetési forrásból kerüljön biztosításra, s így a munkafolyamatot a Nyíri úton egybe meglehetne rendelni. A fennmaradó összegről a következő ülésen felkészülve, a beérkező javaslatok alapján döntenének. Mennyi parkolóhelyről lenne szó? Igazából itt nem parkolóhelyek kialakítása lenne, hanem beálló helyek. A Bihar utca és a Balaton utca közötti útszakaszt, a gimnázium teljes hosszában kerülne kialakításra gyephézagos téglával a parkoló állások. Nyíri Klára: Nem volna hátrány, mivel veszélyes. Ezen az útszakaszon van kettő fa mely, ha nem kerül kivágásra a parkoló állások száma kevesebb lesz. Nem tudja, hogyha kivágásra kerülnek a fák lesz-e lakossági probléma. A kivágandó fák a társasház előtt vannak. Ha kivágásra kerülnek a fák, helyébe rögtön facsemetéket kellene ültetni. Lakossági kérésre a Széchenyivárosban sok parkolóhely került kialakításra, mely fakivágással is járt. Ez eddig nem volt probléma. Ezek a fák a társasháznak zaj és porvédelmet 2

3 biztosítanak. Nyíri Klára: Célszerű lenne a fákat meghagyni, maximum a parkoló hely lesz kevesebb. Igen, ez benne is felmerült, mert ez a témakör mindig kényes, s az igény érthető a társasház részéről. Zilahi Kálmán: Szabályos-e, hogy a választásokig a részönkormányzat a évi teljes keretösszegét elkölti? Szabályos, elfogadott éves költségvetés van. Kéri, a következő ülésre gyűjtsék össze a további igényeket, javaslatokat. Ezen a kérésen gondolkodni vagy pedig dönteni kell. A testület hozhat olyan döntést is, hogy a kérésről a következő ülésen a többi igénnyel, javaslattal együtt dönt. Javasolja, a második félévre ne hagyják meg a részönkormányzati keret összegének felosztását, mert a végrehajtás és a döntés nagyon lassú. A tavalyi évben hozott döntések végrehajtása a héten fejeződött be. A város területe sok, s mindig nagy probléma a közterületek, a parkok, a járdák, az utak állapota és a kátyúzás. Az építhetőségbe évben bevonásra került a Felsőszéktó, Felsőcsalános, Máriahegy területe, s a jogos igények onnan is jönnek. Ez felületben óriási terület, s a Beruházási és Városüzemeltetési Osztálynak az elkövetkezendő négy évben lesz feladata. A város az elmúlt években dinamikusan fejlődött és bővült, s ezért az igények jogosan jönnek. Javasolja, a kérést támogassák, szavazzák meg, ha már a gépek a Nyíri úton dolgoznak. Nyíri Klára: Az iskola előtti terület veszélyes, mivel sok esetben a gyerekek az autóból az úttestre szállnak ki. A gimnáziumba sok gyerek jár, illetve vár felvételre. Zilahi Kálmán: Ki lesz mérve, hogy hány parkolóhely lesz? Itt nem a napi parkolással van gond, hanem reggel, mikor a diákok érkeznek az iskolába, és délután, mikor távoznak. Ezek nem fixparkoló helyek, hanem egy lehetőség, hogy autóval le 3

4 tudjanak húzódni az útról, átmenetileg meg tudjanak állni. Probojáczné Túri Éva: A reggeli időszak a nagyon krtikus. A kérdés az, hogy érdemes-e ebbe fektetni? Probojáczné Tűri Éva: Véleménye szerint érdemes. Kecskeméten az intézmények nagyon rossz állapotban vannak. Az intézmények minden segítségnek örülnek, mivel nincs költségvetésük. A részönkormányzat csak kicsiben tud segíteni. Tavalyi évben a Gőzhajó utca környékét a részönkormányzat rendbe tette. Az első lépés a Petőfi Sándor utcai parkolók rendbetétele volt, a játszótér megépült. Soponyai Zoltán: A Mathiász és a Peturbán utca főjáróját rendbe kellene tenni, mert ott nem lehet közlekedni. Felveszi igényként, s a következő ülésre árajánlatot fog kérni. Ebben az évben a M. Bodon Pál Zeneiskola 120 éves, s most van az ünnepségsorozat. Kérte az igazgató urat, hogy gondolja végig a zeneiskolának mire lenne szüksége, s a következő ülésen megvitatják. Megkérdezi van-e más javaslat, hozzászólás? Megállapítja más javaslat, hozzászólás nem hangzott el. Az elhangzottak alapján az alábbi határozati javaslatot teszi: A Bihar utca és a Balaton utca közötti útszakaszon járda és az úttest közötti felületrendezésre a Bányai Júlia Gimnázium előtt megállóhelyek, parkolóhelyek kialakítására Ft-ot biztosít. Szavazás után megállapítja, hogy a testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 2/2014 ( III.19.) számú határozat A évi részönkormányzati keret felosztása A Belváros Északi Részének Városrészi Önkormányzata megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia elnök szóbeli indítványát és az alábbi határozatot hozta: 1) A Belváros Északi Részének Városrészi Önkormányzata úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetését érintő intézkedésekről szóló 4/2014.(II.12.) KH. számú határozatának 1. számú melléklete szerint a városrészi önkormányzat részére rendelkezésre álló ,- Ft keretösszeg 4

5 felosztását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 1) A testület Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2014. (II.12.) KH. számú határozatának 4. pontja figyelembevételével A részönkormányzatok infrastrukturális beruházásokról szóló döntése esetén a fejlesztés megvalósítása a Pályázati és fejlesztési tartalék előirányzata terhére legfeljebb a részönkormányzat által a feladat megvalósítására biztosítandó összeg erejéig kiegészíthető. A kiegészítés mértékéről a polgármester dönt. - A Bihar utca és a Balaton utca közötti útszakaszon járda és az úttest közötti felületrendezésre a Bányai Júlia Gimnázium előtt megállóhelyek, parkolóhelyek kialakítására Ft-ot biztosít. 2) A fenti pontban jóváhagyott összeg fedezete Kecskemét Megyei Jogú Város 2/2014. (II.12) önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében a részönkormányzatok által ellátott feladatok előirányzaton rendelkezésre áll. Határozatról értesítést kapnak: 1./A részönkormányzat tagjai 2./Finta Zita, a Gazdálkodási Osztály vezetője 3./Dr. Orbán Csaba, a Beruházási és Városüzemeltetési Osztály vezetője 4./ Irattár A következő ülés időpontjának április végét javasolja, s addig összegyűjtenék, végiggondolnák az elképzeléseket. Nem biztos, hogy túl szerencsés az időpont. Ha nem késő, akkor május elejét javasolja. Megkérdezi van-e kérdés, kérés, amivel a következő ülésre fel tud készülni? Ikényi Tünde: Az Izsáki úti kórházban milyen osztály van? A tüdő, fül-orrgége, a szülészet-nőgyógyászat, a reuma, a pszichiátria és a krónikus bel. Most ki költözik át az új szárnyba. Most az új szárnyba a tüdő, fül-orrgége, a szülészet-nőgyógyászat jön át. A krónikus bel osztály valószínűleg tud kapacitást osztani, mivel Kalocsát, Kiskunfélegyházát is regionálisan 5

6 kezelik. A reumatológiának és a pszichiátria osztálynak kell még hely, de átmenetileg a Honvéd kórházba fognak költözni. S mi lesz a kiürített kórházzal? Az ingatlant meghirdették azért, hogy a befolyó összegből bővíteni tudjanak. Úgy tudja, hogy érkezett az ingatlanra egy ajánlat, s ezzel be tudnák fejezni a kórház programot. A kórház műszaki átadása április 1. napján lesz, s az osztályok kötöztetését május-júniusban kezdik meg, s ezáltal a Nyíri úton a forgalom meg fog növekedni. Zilahi Kálmán: Lesz-e több parkolóhely? Nem, nincs több hely. Maximum a hátsó tartalék helyen tud majd a kórház parkolóhelyeket kialakítani. Több napirendi pont nem lévén, megköszönte a részvételt és az ülést 17 óra 30 perckor berekesztette. K. m. f. Szöllősi Szabolcs részönkormányzati tag Szemereyné Pataki Klaudia részönkormányzati elnök 6

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Kopcsek Tamás és Mikó Lászlóné képviselők.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Kopcsek Tamás és Mikó Lászlóné képviselők. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 15-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-6/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. április 23-án (szerdán) 17 órakor a Nádasd,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről. Ülés helye: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ 2344. Dömsöd, Béke tér 2. Ülés ideje: 2014. március 19.

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve 1 Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i rendes ülésének 4/2014. számú Jegyzőkönyve 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus hó 4. napján, a Városháza I. emeleti nagytermében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 13-án (Szerda) 16.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 13-án (Szerda) 16.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 13-án (Szerda) 16.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén. 13/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

Görög László Polgármester

Görög László Polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2012. június 27-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Tájékoztató

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat Művelődési és Oktatási Bizottságának üléséről készült jegyzőkönyv 2009. május 11.

Lajosmizse Város Önkormányzat Művelődési és Oktatási Bizottságának üléséről készült jegyzőkönyv 2009. május 11. Lajosmizse Város Önkormányzat Művelődési és Oktatási Bizottsága I/2-18/2009. Lajosmizse Város Önkormányzat Művelődési és Oktatási Bizottságának üléséről készült jegyzőkönyv 2009. május 11. Az ülésen hozott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 10-én 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Jelen vannak:pádár Lászlóné polgármester, Dr Bencze Miklós,

Részletesebben

Megállapítja, hogy a7 fős testület minden tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Megállapítja, hogy a7 fős testület minden tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 9.-én, az önkormányzat házasságkötő termében 17 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 7-i üléséről 47-53/2008. (07. 07.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16.-án megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16.-án megtartott üléséről Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 356/11/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16.-án megtartott üléséről Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő.

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30.-án, 17.00 órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

VOLLMUTH PÉTER: Üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy az 5 képviselő-testületi tag közül 4 megjelent, az ülés határozatképes.

VOLLMUTH PÉTER: Üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy az 5 képviselő-testületi tag közül 4 megjelent, az ülés határozatképes. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 5/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én, 17.30 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én, 17.30 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én, 17.30 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 123/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/3/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/3/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2009. október 19-én (hétfőn) 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak Községháza tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 5. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 5. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 5. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 1/2015.(II.05.) számú önkormányzati határozat 2/2015.(II.05.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. november 14-én a Polgármesteri Hivatal III. sz. tárgyalójában megtartott Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsági ülésen. Jelen vannak: Kiss Tibor elnök,

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 26-14/2014. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268/2014. (VII. 30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Kiss Norbert Ivó, Viplak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 179/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete 2012. május 24-én 18.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete 2012. május 24-én 18.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. KAMOND K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Ügyszám: 15-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete 2012. május 24-én 18.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. április 1-jén 8.30 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. április 1-jén 8.30 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ügyszám: 01/00009-016/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. április 1-jén 8.30 órakor megtartott rendkívüli üléséről Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 4/2009. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án tartott nyilvános üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. június 24-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben