PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA április 22-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. április 22-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E"

Átírás

1 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA április 22-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 32/2014. (IV. 22.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum intézménynyel in-house szerződés kötéséről a Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város elnevezésű, ÉAOP D/ azonosító számú városrehabilitációs projekt keretein belül soft elemek megvalósítása érdekében. 33/2014. (IV. 22.) önkormányzati testületi határozat pályázat benyújtásáról Püspökladány Város alábbi területein létesítendő térfigyelő kamerarendszer megvalósítására. 34/2014. (IV. 22.) önkormányzati testületi határozat a TÁMOP / azonosító számú, Építünk rád Püspökladány elnevezésű pályázat keretein belül képzési szolgáltatás megvalósítására tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről. 35/2014. (IV. 22.) önkormányzati testületi határozat Varga Lajos ügyvezető igazgató bérének meghatározásáról a jogutód Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. ügyvezetéséért.

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza tanácskozó termében megtartott április 22-i soron kívüli n y í l t üléséről. Jelen vannak: Dombi Imréné polgármester, Márkus Gábor, Kiss Zsigmond alpolgármesterek, Petőné Papp Margit tanácsnok, Kovács Krisztina (később érkezett), Tóth László, dr. Felszeghy Szabolcs, Kincses László képviselők, Keserű László jegyző. Igazoltan távol van: Szabó Attiláné tanácsnok, Borsos László, Duró Ferenc képviselő. Tanácskozási joggal megjelentek: Jeney Tibor a Városfejlesztési iroda vezetője, Pandur Erika a Városgazdálkodási iroda vezetője, Nádházi Imre informatikus, Mezei Imre közbeszerzési tanácsadó. Jegyzőkönyvvezető: Karacs Zoltán. Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait, a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésen 7 fő képviselő van jelen, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Kiss Zsigmond és Márkus Gábor alpolgármestereket javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 7 igen szavazat. Megállapítom, hogy a képviselő-testület Kiss Zsigmond és Márkus Gábor alpolgármestereket jegyzőkönyv-hitelesítőknek kijelölte. A meghívóban szereplő napirendekhez felvételre javaslom a következőket: - Előterjesztés ügyvezetői bér megállapításáról. Aki a napirendet a kiegészítéssel elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 6 igen, 1 nem.

3 2 N a p i r e n d : 1. Előterjesztés in-house szerződés megkötéséről. Előadó: Dombi Imréné polgármester 2. Előterjesztés Püspökladány belterületi térfigyelő rendszer fejlesztésének pályázati lehetőségéről. Előadó: Dombi Imréné polgármester 3. Előterjesztés megbízási szerződés a TÁMOP / azonosító számú Építünk rád Püspökladány elnevezésű pályázat keretein belül szolgáltatás megvalósításáról Előadó: Dombi Imréné polgármester 4. Előterjesztés ügyvezetői bér megállapításáról. Előadó: Dombi Imréné polgármester Kovács Krisztina képviselő megérkezett. A jelenlévő képviselők létszáma: 8 fő. 1. Napirend Úgy gondolom, hogy ilyen fajta közbeszerzéssel, illetve szerződéskötéssel még nem találkozott a képviselő-testület. Ezért is kértük, hogy legyen itt Mezei Imre közbeszerzési tanácsadó, aki a kérdésekre válaszolni fog. Igyekeztünk úgy előkészíteni az előterjesztést, hogy minél átláthatóbb legyen az in-house szerződés. Kérdések Az első kérdésem ügyrendi. Valamilyen határidő késztet bennünket arra, hogy ma tárgyaljuk ezt az előterjesztést? Elvileg két nap múlva van testületi ülésünk. A kiértesítés módja is meglehetősen diszkrétre sikerült, ez látszik a részvételből. Miközben látszólag ez egy új szerződési formának tűnik, úgy gondolom, az Európai Unió gyakorlatában biztosan nem az. Hogyan lehet az, hogy az évek során, hiszen európai uniós pályázatunk igen szép számmal volt már, bizonyos strukturális és bizonyos gazdasági függésben lévő intézményeink vagy vállalatunk többször nyújtottak be az önkormányzaton keresztül, vagy jutottak az önkormányzaton keresztül különböző eszközökhöz, lehetőségekhez, mégis egyetlen alkalommal sem kötöttünk ilyen típusú inhouse szerződéseket. Ugyanakkor én egy fél évvel ezelőtt már interpelláltam az akkor még Püspökladányi Tájékoztató Központ ügyében, hogy az európai uniós pályázatok marketingje, kommunikációja milyen fajta eljárás keretében, milyen fajta verseny kihagyásával került a Tájékoztató Központhoz. Egy tipikus in-house szerződés hiányzott onnan is. Úgy látom, hogy minden alkalommal, amikor az ilyen belső ügyeket intézzük,

4 3 késésben vagyunk, úgy is mondhatnám, hogy mulasztásban. Szeretném kérdezni, hogy melyek azok az okok, ami miatt most először bukkant fel ez a típusú szerződés, illetve, hogy az eddigieket miért nem tettük meg? A mulasztásokat hogyan pótoljuk? KESERŰ LÁSZLÓ jegyző az alábbi választ adta Kincses László képviselő kérdésére Az ügyrendi kérdésre szeretnék válaszolni. A következő napirendi pontot, ha megnézzük, akkor a pályázatok benyújtási határideje április 23., tehát nem tudtuk megvárni vele a soron következő testületi ülést. MEZEI IMRE közbeszerzési tanácsadó az alábbi választ adta Kincses László képviselő kérdésére A közbeszerzési törvény ad arra lehetőséget, hogy ún. házon belüli beszerzés keretében az irányító szerv, nevezetesen az önkormányzat a felügyelete, irányítása alatt álló szervezetet bízzon meg abban az esetben, ha a szervezet bevétele éves szinten, illetve tartósan, tehát a szerződéskötéstől számítva a 80 %-ot meghaladja. Ennek a feltételnek a Tájékoztató Központ megfelel. Úgy gondolom, hogy az önkormányzatoknak élniük kell ezzel a lehetőséggel, hiszen az a pályázati pénz, az a pályázati munka mindenképpen ott marad a városban, sőt az adott szervezet keretein belül. Úgy gondolom, hogy ez egy pozitív jellegű döntés. Utána olvastam, ennek ellenére szeretném, ha megjelenne a jegyzőkönyvben, hogy mit takarnak ezek a beruházási jellegű fejlesztéseket kiegészítő soft elemek, amelyekre eft került beállításra? A soft elemek újdonság volt ennél a pályázatnál. Az előterjesztésben összeírtuk azokat a soft elemeket, amelyek ebben a pályázatban szerepelnek. PANDUR ERIKA irodavezető az alábbi választ adta Kincses László képviselő kérdésére A tavalyi év során, március 28-án került a testület elé az ezzel kapcsolatos akcióterületi terv elfogadása, melynek szerves részét képezték a soft elemek. Több oldalon le van benne vezetve a 107. oldaltól kezdődően. Ezek a soft elemek, amelyeket a pályázat tartalmaz, az akcióterületen belül kell, hogy megvalósulásra kerüljenek. Az is le van szabályozva, hogy mi számít akcióterületnek.

5 4 Vélemények KINCSES LÁSZLÓ Azt az ellentmondást vélem felfedezni, hogy miközben mi ennek a pályázatnak a soft eleméről most így külön tárgyalunk, magáról a pályázat megvalósításáról, kivitelezéséről még eddig a testület elé anyag nem érkezett. Nincs-e abban némi ellentmondás, hogy a lényegről nem beszélünk, a mellékesről viszont már intézkedünk? Ez a pályázat két részből áll, magából a beruházásból, illetve külön szerepelnek a soft elemek. Összefügg a két dolog, hiszen egy pályázaton belül nyerte el Püspökladány Város Önkormányzata a beruházást is, illetve a soft elemeket is. Külön kell kezelnünk a két dolgot, mert ha az in-house szerződés meg tudjuk kötni egy olyan intézménnyel, amely az árbevételeinek a 80 %-át az önkormányzattól kapja, akkor a közbeszerzési eljárást nem kell lefolytatni. A beruházásnál viszont nyílt közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Amikor döntési helyzetbe kerülünk, természetesen előterjesztést fogunk készíteni ezzel kapcsolatban. A jelenlegi döntés tehát a pályázaton belüli soft elemekre vonatkozik. Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 7 igen, 1 tartózkodás. 32/2014. (IV. 22.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 9. (1) bekezdés k) pontja ka) alpontja értelmében felhatalmazza a polgármestert, hogy a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum intézménnyel in-house szerződést kössön a Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város elnevezésű, ÉAOP D/ azonosító számú városrehabilitációs projekt keretein belül soft elemek megvalósítása érdekében. Az in-house szerződés feltételeinek való folyamatos megfelelés érdekében a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum negyedévente tájékoztatja a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot a bevételek alakulásáról a szerződés időtartama alatt. Határidő: Felelős: 2. Napirend azonnal Dombi Imréné polgármester A rendőrségtől javaslatot kaptunk arra vonatkozóan, hogy hová lenne érdemes elhelyezni a térfigyelő kamerákat. Ezek szerepelnek az előterjesztésben. 100%-ban támogatott pályázatról van szó, és a holnapi nap a beadási határidő.

6 5 Kérdések A felsorolt helyek logikusnak tűnnek. Meglepődtem, hogy a buszpályaudvaron és a gyógyfürdőnél eddig nem volt kamera. Számomra kérdőjeles a Mikszáth utca és Balaton utca kereszteződése, mert úgy gondolnám, hogy a Kiss Ferenc utca és Balaton utca kereszteződése lesz a nagyobb forgalmú, veszélyesebb, és kevésbé belátható sarok. A Mikszáth utca és Balaton utca kereszteződése kb. 100 méterre van az aluljárótól, amely esetleg egy olyan pont, amit érdemes lenne figyelni, de nem tudom elképzelni, hogy az a kamera odáig is kivehető minőségű képben lát. Ezeket a javaslatokat lehet-e még annyiban módosítani, hogy inkább a Kiss Ferenc utcai kereszteződés kapjon vagy az is kapjon kamerát? az alábbi választ adta Kincses László képviselő kérdésére A rendőrséggel több körben egyeztettünk, és úgy gondolom, hogy a rendőrség az, aki a legjobban tudja, hol vannak azok a gócpontok, ahová érdemes elhelyezni ezeket a kamerákat. Amikor felállításra került az első kamerarendszer, a képviselőktől érkezett jelzések alapján többet áthelyeztünk olyan helyre, ahonnan a rendőrség több információt kaphat. Tehát úgy gondolom, hogy nyertes pályázat esetén felül lehet írni a mostani előterjesztésben szereplő kamerahelyeket. MÁRKUS GÁBOR alpolgármester Az önkormányzatnak mekkora szerepe volt ezeknek a kamerahelyeknek a kiválasztásában? Hiszen mégiscsak mi üzemeltetjük ezeket a kamerákat, a kamerarendszert. Nyilván a közbiztonság fontos dolog, de az önkormányzat érdekei is szerepet játszhatnak, és vannak olyan helyek ezeken kívül, ahol fontos lenne, hogy az önkormányzatnak kamerája legyen. Gondolok itt pl. a Városháza környékére. NÁDHÁZI IMRE informatikus az alábbi választ adta Márkus Gábor alpolgármester kérdésére Van egy hosszú listám, térképem, amit a kapitány-helyettes úrral többször átrágtunk. Erről ez a hat hely úgy lett kiválasztva, hogy a későbbi üzemeltetést minél kisebb költséggel lehessen megvalósítani. A rendőrség bűnügyi részlege is bevonásra került a kiválasztásba, ők javasolták a kerülőutak, surranóutak figyelembe vételét. A Mikszáth utcát is ilyen surranóútnak nevezték, ők tudják miért. Vélemények KOVÁCS KRISZTINA képviselő Úgy gondolom, hogy mint a város képviselői jogot formálhatunk arra, hogy egy ilyen pályázatnál a helyszínek kiválasztásában beleszólási jogunk legalább annyi

7 6 legyen, hogy javaslatot tehetünk veszélyes helyszínekre. Így tudnánk javaslatot tenni mi is a saját körzetünkből. Szeretnénk, ha olyan helyekre is kamerák kerülnének fel, ahol előkészítik a bűnözést. Az előterjesztésben szereplő hat helyszín közül pl. a Dózsa Gy. utca Bocskai utca kereszteződésére nem látok olyan hatalmas indokot, amiért oda térfigyelő kamerát kellene felszerelni, viszont az északi lakótelepen több hely is van, ahová indokolt lenne kamera felszerelése, hogy ne történjenek olyan tevékenységek, amelyek a bűnhöz hozzájárulnak. Kérem, hogy mielőtt előterjesztés készül, legalább a véleményünket kérjék ki. Az előterjesztés megfogalmazza, hogy ki igényelheti a vissza nem térítendő támogatást. A b) pont szerint: az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika alapján a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma a megelőző évhez képest csökkenést nem mutatott vagy a beruházás eredményeként a regisztrált bűncselekmények számának számottevő csökkenése várható.. Egyetértek abban, hogy szinte minden képviselői körzetben vannak olyan területek, ahol érdemes lenne kamerát elhelyezni. A magam részéről javasolni tudtam volna a temető környékét is, mert néhány hete ismételten elkezdődtek a viráglopások. Azt is tudnám támogatni, hogy a város be- és kivezető útjaira kerüljenek kamerák, de én maximálisan elfogadom a szakemberek véleményét, javaslatait. Javaslom, hogy éljünk ezzel a pályázati lehetősséggel. Amennyiben elnyerjük a pályázatot, lehetőség lesz arra, hogy ezek a kamerák máshová kerüljenek felszerelésre. PETŐNÉ PAPP MARGIT tanácsnok Szerencsésnek tartottam volna, ha mi is részt vehetünk az egyeztetéseken. Szeretném, hogy a jegyzőkönyv tartalmazza a következőt: nekem nagyon sokszor jelezték, hogy jó lenne, ha a vásártéri játszótér és környéke kamerarendszerrel megfigyelésre kerülne, ezért amint lehetőség lesz rá, szeretném ezt kérni. A Balaton és Mikszáth utcák kereszteződésére visszatérve, lakossági fórumon is elhangzott, attól félnek az ott élő emberek, hogy ha megépül a Mikszáth utcai kivezetés a 4-esre, akkor azt fogják használni arra, amire nem kellene, hiszen kertek mellett épülő kövesútról van szó. Abban teljesen egyetértek, hogy érdemes lenne átgondolni a Kiss F. utca és a Balaton utca kereszteződésének biztonságosabbá tételét is, főleg forgalomtechnikai szempontok miatt. Jegyző úrtól szeretném kérni, hogy amennyiben ilyenfajta egyeztetések lesznek akár a rendőrséggel, akár a polgárőrséggel, legyenek ott a képviselők is. Másfél éves távlatban, amíg az aluljáró épül, a Kiss Ferenc utcai átjáró terheltebb lesz, főleg az új Balaton utcai szakasz. Ugyanazon a Kiss Ferenc utcai átjárón lehet a

8 7 Mikszáth utca felé is és majd a nádudvari út felé is közlekedni gépkocsival. Ezért ez a sarok, amely közlekedési értelemben is veszélyes, mert nagyon szűk és ugyanakkor forgalomnövekedést fog elszenvedni, az átvágott kertek miatt ott magasabb veszélyeztetés lesz, ezért lenne ez a rész fontosabb. El tudom azt képzelni, hogy a Bocskai u. és Dózsa Gy. utca sarkára javasolt kamera inkább a Dózsa Gy. u. és Bodó u. sarkára kerüljön, bár ott a megvilágítás nagyobb lámpatesteket fog majd igényelni, és az eft-os bekerülési költségben biztosan nincs benne, hogy a kamerák éjszakai láthatósági területét az önkormányzatnak kell majd javítani. Arra is figyelemmel kell lennünk, hogy a kameráknak többlet-energiaigénye lesz, és valószínűleg a megfigyelőrendszer bővülésével a költségek is növekedni fognak. Ezekre nyilván még nincs utalás, de akkor, amikor ez a támogatható pályázat eljut abba a fázisba, hogy tényleg a konkrétumokat beszéljük meg, ezekre a kérdésekre nagyon erősen oda kell figyelni. A kiválasztásnál az is figyelembe lett véve, hogy milyen fenntartási költségek lesznek szükségesek a kamerák működtetéséhez, illetve megfelelő műszaki lehetőséget kellett keresni. Kérem, hogy figyeljük tovább a hasonló pályázati lehetőségeket, hiszen most is elhangzott, hogy jóval több kamerára lenne szükség a városban, hogy a rendőrség jobban átlássa a települést. Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 8 igen szavazat. 33/2014. (IV. 22.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 17. pontja alapján, hogy a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet keretében pályázatot nyújt be Püspökladány Város alábbi területein létesítendő térfigyelő kamerarendszer megvalósítására bruttó Ft bekerülési költséggel, mely megpályázandó összeg vissza nem térítendő támogatás formájában kerül elbírálásra. 1. Gyógyfürdő előtti tér 2. Zárda Iskola, Kiss Ferenc u, Haladás u. sarok 3. Vajda u, Északi sor kereszteződés 4. Busz pályaudvar 5. Mikszáth u. Balaton u. kereszteződés 6. Dózsa Gy. u. Bocskai u. kereszteződés

9 8 A képviselő-testület vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával használja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos ügyekben járjon el. Határidő: Felelős: azonnal Dombi Imréné polgármester 3. Napirend Kérdések Szeretnék egy kicsit többet tudni a Bihari Népfőiskolai és Szabadművelődési Egyesületről, illetve arról, hogy miért ő az egyetlen ajánlattevő? Legalábbis ő volt az, az ajánlattevő, aki 10 eft differenciával vágta, hogy mi a történet. Ez nekem több mint gyanús. MEZEI IMRE közbeszerzési tanácsadó az alábbi választ adta Kincses László képviselő kérdésére Az eljárás becsült értékéhez képest került az eljárás kiválasztásra, ez egy három ajánlatos hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás volt. Természetesen három ajánlattevő került kiválasztásra. Az ajánlattevők, akik felkérésre kerültek, visszaigazolták, hogy megkapták a dokumentációt, és jelezték, hogy ebben az időpontban nem áll rendelkezésükre olyan kapacitás, hogy ezt a feladatot el tudnák vállalni. A Bihari Népfőiskolai és Szabadművelődési Egyesület megfelel a pályázati feltételeknek, sőt az éves képzési árbevétele 80 millió Ft feletti, és megfelelő referenciákat nyújtott be. PETŐNÉ PAPP MARGIT tanácsnok Püspökladányban nem volt-e olyan egyesület, amely ezt a feladatot elláthatta volna, akit meg lehetett volna hívni a pályázatnak az ajánlattevőjének? MEZEI IMRE közbeszerzési tanácsadó az alábbi választ adta Petőné Papp Margit tanácsnok kérdésére Nincsenek olyan nyilvántartások, amelyekből ezt le lehet kérdezni. Ilyen információ nem állt rendelkezésünkre. Egyébként térségi, berettyóújfalui egyesületről van szó. KOVÁCS KRISZTINA képviselő Azt még szeretném megkérdezni, hogy hány olyan egyesületet talált, akiket meg lehetett volna még hívni, vagy csak ezt az egyet találták meg?

10 9 MEZEI IMRE közbeszerzési tanácsadó az alábbi választ adta Kovács Krisztina képviselő kérdésére Egy debrecenit, egy biharkeresztesit és egy berettyóújfaluit. Három a kötelező. Az első kettő nem tett ajánlatot, hanem mint korábban már elmondtam, levelet írtak az önkormányzatnak, hogy ebben az időpontban nincs szakmai kapacitásuk. Amennyiben ajánlatot tettek volna, valószínűleg megfelelnek, de nem tettek ajánlatot. Ismételten egy olyan típusú közbeszerzésről van most tapasztalatunk, ahol ahelyett, hogy visszaigazolnak egy ilyen jelzést, miszerint nekik nincs kapacitásuk, elkezdenének keresni másokat is. Helyette azt mondjuk, hogy beérkezett egy, és jól van. Ilyenkor mindig felmerül az emberben az a gondolat, hogy valószínűleg nem kellő energiát fektettek arra, hogy megfelelő kapacitásokkal rendelkező ajánlattevőket keressenek. Amennyiben így jártunk, akkor miért nem tettük új körben lehetővé, hogy mások is ajánlatot tegyenek. Így jelen esetben ez nem verseny, hanem egyszerűen a szubjektív körülményekre fogott, irányított odajuttatása ennek a tevékenységnek (Letelt az idő.) Irányított odajuttatás. Amennyiben visszaemlékszik képviselő úr, Püspökladány Város Önkormányzatának nem ez az első ilyen fajta pályázata. Ennek volt egy első lépcsője, amely már a megvalósulás folyamatában van. Jómagam is tapasztaltam, és képviselőtársaim is tudják, hogy milyen követelményeknek kell megfelelni egy felnőttképzésnél. Ennél a pályázatnál is nagyon körültekintően kell eljárni, hiszen a pályázatban résztvevőknek meg kell kapniuk a képzéseket. Mindannyian nagyon örülnénk annak, ha Püspökladányban is lennének olyan szervezetek, amelyek a felnőttképzéssel foglalkoznak, bár ez nem zárja ki, hogy püspökladányi emberek tanítsák ezeket a szakmákat. Vélemények Az előterjesztésből nem derül ki, hogy hány főt oktatnak, nem derül ki, hogy milyen időtartamban oktatnak, és a legfontosabb nem derül ki, hogy a foglalkoztatásukban milyen távlatok vannak. Nem azt kérdezem, hogy az eredményes vizsga utáni kötelező gyakorlathoz az önkormányzat lehetőséget biztosít-e, hanem azt, hogy ebben a két szakmának milyen távlatai vannak, különösen Püspökladányban, ahol építési tevékenység a legkevesebb zajlik. Karbantartási tevékenységre inkább szükség volna. Ezeket az előterjesztés nem tartalmazza, pedig tudnunk kellene

11 10 ahhoz, hogy tisztában legyünk a eft valós értékével. Tehát a létszám és az időtartam, ezek a legfontosabb szempontok. Olyan anyagköltségeket, olyan eszközbeszerzéseket is tartalmaz ez a pályázat, amit az egyik óvodánk felújítására tudunk fordítani. Előbb az embereknek meg kell kapniuk az elméleti és szakmai képzést, hogy utána, a pályázat továbbhaladtával az óvodát felújítsák. Erről is testületi határozatunk van. PANDUR ERIKA irodavezető A pályázaton belül 10 fő festő és 10 fő kőműves-hidegburkoló képzése fog megvalósulni. A festők képzése 6 hónap, a kőműves-hidegburkolóké pedig 9,5 hónap. Várhatóan május elején fog elindulni a képzés, amennyiben a képviselőtestület elfogadja az előterjesztést, és a szerződés aláírásra kerül. Az adatok azt mutatják, hogy egy ember képzése átlagosan 500 eft-ba kerül, de az időtartam arányában azt lehet mondani, hogy a festőké kb. 400 eft-ba, a kőműveseké pedig 600 eft-ba. Azt az óvodát, amelyet polgármester asszony említett, én csak a vizsgatétel utáni gyakorlatnak tudom be, hiszen nem akkora felület az, amely hónapokra, évekre munkát adna. Ennél fontosabb kérdés, hogy ezeket a frissen átképzett embereket ki fogja majd felügyelni, milyen struktúrában fognak dolgozni. Meg vagyunk-e győződve arról, hogy ezután a viszonylagosan rövid távú oktatás után ők számunkra megfelelő munkavégzésre lesznek képesek, és ezáltal az óvodánk tényleg úgy lesz felújítva, ahogyan az elvárható? Ezek azok a részei a dolognak, ahol nem a eft a központi kérdés, hanem az, hogy ennek a típusú oktatásnak, átképzésnek egyáltalán mennyi értelme van. Nem látom hosszú távú jövőjét azoknak az embereknek, még ha összesen 20 emberről is van szó, hogy majd 2-3 év múlva tudják-e az értelmes munkát végzők táborát gyarapítani, vagy visszasüllyednek a munkanélküliségbe. Ezeknek a püspökladányi embereknek lesz egy elméleti és egy gyakorlati képzése. El kell sajátítaniuk a festő, illetve a kőműves szakmát. Természetesen azok fogják felügyelni őket, akik az oktatást szervezik, hiszen ők a felelősek az elméleti és a gyakorlati képzésért is. Azzal nem értek egyet, amit kérdésként megfogalmazott képviselő úr, tehát, hogy milyen munkát fognak végezni. Azt gondolom, hogy ezek a szakmák megtanulhatóak, és ha Püspökladányban 20 embernek új szakmát tud adni ez az önkormányzat pályázati forrásból, ezzel élni kell. Ez mindenképpen elősegíti azt, hogy ezek az emberek könnyebben el tudjanak helyezkedni a munkaerőpiacon.

12 11 Azzal pedig mindenki nyer, hogy a gyakorlati képzés vagy akár vizsga keretében felújításra fog kerülni az óvoda. Ráfér. KOVÁCS KRISZTINA képviselő Egy kicsit komikusnak találtam, hogy a beérkezett ajánlatok száma 1, és az érvényes ajánlatot tevők között a legkedvezőbb ajánlatot az, az egy ajánlattevő tette. Azonban mindent támogatni fogok és kell támogatni, ahol szakmát adunk emberek kezébe. Ezek keresett szakmák, képzett emberek lesznek, könnyen el fognak helyezkedni a munka világában. Remélem, hogy ladányi szakemberek adják majd ezeket a képzéseket. Költői kérdésként felmerül bennem, hogy miért nincs Püspökladányban olyan egyesület, amely a felnőttképzésbe be tudna szállni? Itt a következő feladat, Püspökladányban is létre kell hoznunk egy képzésekre alkalmas bázist. Támogatom. Egy-egy előterjesztésből jön a következő feladat. Egyre több ilyen pályázat lesz, ezért érdemes és kell is, hogy helyi civileknél maradjanak ezek a lehetőségek. Fogadóórámon engem is megkerestek olyanok, akik a hirdetést látva, jelentkeznének oktatónak. Név szerinti szavazás következik. Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon. Dr. Felszeghy Szabolcs Kincses László Kiss Zsigmond Kovács Krisztina Márkus Gábor Petőné Papp Margit Tóth László Dombi Imréné igen igen igen igen igen igen igen igen A szavazás eredménye: 8 igen szavazat. 34/2014. (IV. 22.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 22. (5) bekezdése alapján ezúton kihirdeti, hogy a TÁMOP / azonosító számú, Építünk rád Püspökladány elnevezésű pályázat keretein belül képzési szolgáltatás megvalósítására tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes. Az eljárás nyertese a Bihari Népfőiskolai és Szabadművelődési Egyesület (4100 Berettyóújfalu, Oláh Zsigmond u. 3/a.).

13 12 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: Felelős: azonnal Dombi Imréné polgármester 4. Napirend Kérdések Most örülnöm kellene, hogy egy, két évvel ezelőtti mulasztást ilyen módon próbálunk bepótolni? április 26-án volt, hogy a rögzítés nem történt meg az akkori kinevezésben, így ha mi most rögzítünk valamit két évvel később, akkor ez egy visszamenőleges határozat. Ilyet a testület elég sokszor tett mostanában, ezek mind törvénysértések. Éppen ezért ez legfeljebb a mai naptól lehet érvényes, nem a jogutódlástól. Abban az esetben, ha egy ilyen eljárással kívánjuk legitimálni mindazt, ami az elmúlt két év során megtörtént, akkor még az is felmerül, hogy a felkért, de nem legitimált belső ellenőrzést minősítenünk szükséges, mert a belső ellenőrzés nem vette észre, hogy ez a bizonyos bérrögzítés nem volt, de mégis folyósítottak illegitim béreket. Ugyanakkor előterjesztést kellene tenni arról is, hogy ki és miért határozta meg, illetve kérte fel belső ellenőrzésre 2012 szeptemberében alpolgármester urat? Úgy látszik, az önkormányzat rájött, hogy amit eddig csinált az törvénysértő volt. Az a határidő, hogy jogutódlás a beismerése annak, hogy szabálytalanságok vannak, és attól több. Azt gondolom, hogy az előterjesztés ezen a módon szintén törvénysértő. KESERŰ LÁSZLÓ jegyző az alábbi választ adta Kincses László képviselő kérdésére Szeretném hangsúlyozni, hogy 2012-ben jogutódlás történt. A jogelőd ügyvezetői bérek meghaladták azt a bérkeretet, ami a jogutód ügyvezetőt megilleti, illetve amely meg lett részére állapítva. Tehát ilyen túlterjeszkedés nem történt a bérezés vonatkozásában. A jogutódlási folyamat egyrészt az ügyvédi, könyvvizsgálói és szakmai apparátusi munka nyomán történt meg, amelyet végig kontrolláltak az érintett szakemberek. Szóba került a belső ellenőrzés, amelynek kijelölése abszolút az ügyvezető igazgató hatásköre. Tehát a hatályon kívül helyezett Gt. azon szakaszai, amelyek meghatározták a tulajdonos jogkörét, nem tartalmazta, hogy ő jogosult a belső ellenőrzés kijelölésére. Közel két éve vannak bent azok a jegyzőkönyvek a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Törvényességi Főosztályán, amelyek a jogutódlással kapcsolatos

14 13 előterjesztéseket, képviselő-testületi megnyilatkozásokat, döntéseket tartalmazzák. E közel két év alatt a Törvényességi Főosztálytól az önkormányzathoz, a polgármesteri hivatalhoz törvényességi észrevétel nem érkezett. PETŐNÉ PAPP MARGIT tanácsnok Jogszerű-e, hogy határidőként a jogutódlás van megjelölve az előterjesztésben? KESERŰ LÁSZLÓ jegyző az alábbi választ adta Petőné Papp Margit tanácsnok kérdésére Miután kétségek merültek fel a dologgal kapcsolatosan, célszerű a jogutódlás időpontját megjelölni, hiszen akkortól él ez az illetmény, ez a bérezés. PETŐNÉ PAPP MARGIT tanácsnok A kérdésem úgy szólt, hogy jogszerű-e, nem azt kérdeztem, hogy célszerű-e? KESERŰ LÁSZLÓ jegyző az alábbi választ adta Petőné Papp Margit tanácsnok kérdésére Igen. KOVÁCS KRISZTINA képviselő július 31-én ugyanez a bére volt-e az ügyvezetőnek meghatározva? KESERŰ LÁSZLÓ jegyző az alábbi választ adta Kovács Krisztina képviselő kérdésére Igen, mint mondtam is, a jogelőd ügyvezetői bérek meghaladták ezt a bérkeretet, tehát nem történt meg a jogutódlással az azonos szintre való hozzányitás, hanem egy mérsékeltebb, csökkentett összegű bér került megállapításra, és azóta ez, az összeg él, tehát nem történt azóta változás. Úgy gondolom, hogy ha ez két évvel korábban szerepelt volna abban az előterjesztésben, ami az ügyvezető megválasztásáról szólt, akkor most nem kellene ezt csinálni. Azt, hogy a megyei kormányhivatal meg nem vette észre, nem tartom perdöntő tételnek. A megyei kormányhivatalnak ugyanolyan fideszes vezetői vannak, mint Püspökladány városának, nem ez a legfontosabb szempontjuk, hogy ilyenfajta törvényességi kifogásokat keresgessenek. Gyakorlatilag csak hat szám hiányzott, semmi több. Elég fontos. De azt hiszem, ennél még sokkal fontosabb az, hogy nem végeztünk semmilyen fajta racionalizálási vizsgálatot arra, hogy vajon ami az összeomlás után egy kft. marad, abban mik a reális bérszínvonalak? Egyszerűen

15 14 nem voltunk hajlandóak ezzel két évvel ezelőtt sem foglalkozni, meg azóta sem. Utólag tehát a bérkiáramlást legitimáljuk ezzel a (Letelt az idő.) KESERŰ LÁSZLÓ jegyző az alábbi választ adta Kincses László képviselő kérdésére Nem tudom, és nem is érdekel, hogy milyen vezetése van a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalnak, én azt tudom, hogy elég szoros és nagyon jó együttműködési munkakapcsolat alakult ki köztem, a Polgármesteri Hivatal között és a Kormányhivatal Törvényességi Főosztálya között, ahol kitűnő szakemberek dolgoznak. Nagyon sokat segítenek a mi munkánkban is. Nem gondolnám, hogy ők pártpolitikai alapon vizsgálnák a ladányi önkormányzat jegyzőkönyvét, hanem azt gondolom, hogy szakmai szempontból teszik. Püspökladány Város Önkormányzata azokat a döntéseket, amelyek a testületi ülésen megszületnek, továbbítja és ezekre a törvényességi felülvizsgálat vonatkozik. Vélemények Nem azt feltételeztem, hogy Püspökladánnyal kivételezne a kormányhivatal, ez minden fideszes önkormányzattal szemben így van. Amennyiben nem a kormányhivatal kezdeményezte, hanem nevezzük nevén, én, akkor ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem volt belső ellenőrzés. Ez azt jelenti, hogy a belső ellenőrzés sem az önkormányzatnál, sem a Városüzemeltető Kft-nél ezt nem tárta fel. Márpedig ez egy igen furcsa állapot, mert én már egy évvel ezelőtt is kezdeményeztem interpellációban, sőt előterjesztést fogalmaztam meg, hogy át kellene tekinteni a Városüzemeltető Kft. működését, és finoman fogalmazva megakadályozták az ebbe való betekintést, miközben elvileg egzisztált a belső ellenőr. Egy ilyen eljárásban ez bűnpártolás. Sőt, most legitimál valamit visszamenőleg, ami ettől a pillanattól kezdve úgy fest, mintha nem volna bűn. Márpedig bűn. Ez itt egy teljesen testületi határozat nélkül Ft, ami két évre visszamenőleg elég jelentős összeg, és természetesen vannak járulékai, és személyi következményei is, mert nem csak az ügyvezetőre vonatkozott ez a dolog, hanem a főkönyvelőjére is. Ebből pedig az következik, hogy itt tizenmillió forintok kerültek ki, egyelőre illegitim módon a Városüzemeltető Kfttől. Mi most két évvel később egyetlen gombnyomással, már aki ezt a gombot hajlandó megnyomni, törvényessé kívánja tenni. Utólag ilyesmit nem lehet, mert ebben az esetben bárki, bármit megtehet ebben az országban. Amennyiben ilyen döntésekre késztetik a püspökladányi önkormányzatot, akik előterjesztették, azok követik el a bűnt.

16 15 KESERŰ LÁSZLÓ jegyző Szeretném hangsúlyozni a jogutódlást, illetve, hogy ezt a céget a Cégbíróság is nyilvántartásba vette, szabálytalanságot nem talált. Ezek az adatok nyilvánosak. Jegyző úr, aki a törvényességért felelős, válaszolt a felmerülő kérdésekre, azok korrektül megválaszolásra kerültek. Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 7 igen, 1 nem. 35/2014. (IV. 22.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete figyelemmel a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény rendelkezéseire Varga Lajos ügyvezető igazgató bérét Ft-ban, azaz hatszázezer forintban határozza meg a jogutód Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. ügyvezetéséért. Határidő: Felelős: jogutódlás Dombi Imréné polgármester Köszönöm a megjelenést, az ülést bezárom. K.m.f. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző K i s s Zsigmond alpolgármester M á r k u s Gábor alpolgármester

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. szeptember 13-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. szeptember 13-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. szeptember 13-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 92/I/2011. (IX. 13.) önkormányzati testületi határozat az Őrdaru Egyesület által a TÁMOP-5.5.1B-11/2

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA október 26-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA október 26-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. október 26-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 116/2009. (X. 26.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány belterületi buszvárók felújítása tárgyában

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. február 6-i soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Arnóth Sándor polgármester, Kardos István alpolgármester, Petőné

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. július 17-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. július 17-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. július 17-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 65/2014. (VII. 17.) önkormányzati testületi határozat a Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 18-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 18-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 18-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 134/2009. (XI. 18.) önkormányzati testületi határozat folyószámla-hitelkeret meghosszabbításáról. 135/2009.

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2012. szeptember 26-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 67/2012. (IX.26.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

341-10/2013. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2013. július 24-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve

341-10/2013. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2013. július 24-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 341-10/2013. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. július 24-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 49/2013. (VII. 24.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Püspökladány,

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA május 22-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA május 22-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. május 22-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 56/2015. (V. 22.) önkormányzati testületi határozat külterületi lakott hely elnevezéséről. J E

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012.

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012. Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012. 88/2012. (XII. 13.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. július 5-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. július 5-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. július 5-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 70/2010. (VII. 5.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány Újtelepi Városrész szennyvízcsatorna

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30- án ( kedden ) 16,30 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai

Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai 39/2009.(X.22.) Közbeszerzési Szabályzat módosítása 40/2009.(X.22.) Az önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének J e g y z ő k ö n y v e 60/2014./VIII.21./ számú testületi határozat A napirendről 61/2014./VIII.21./

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. március 5-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. március 5-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. március 5-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 24/2015. (III. 5.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány a hagyományokra építő aktív

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 18. napján 9 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE március 12-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE március 12-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 12-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 21/2015.(III.12.) önkormányzati határozat 22/2015.(III.12.) önkormányzati

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 16.-án 17 óra 30

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2013. július 24-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 43/2013. (VII.24.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója 24/2013. (III. 25.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 25/2013. (III. 25.) sz.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 6-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága március 30-i soron következő ülésének jegyzőkönyve

Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága március 30-i soron következő ülésének jegyzőkönyve Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2016. március 30-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 20/2016. (III. 30.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat A Püspökladányi Városi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. augusztus 03. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Alkotmány út 3.), 2013. május 09. 16.00 órától 16.30 óráig a Képviselő-testület nyílt

Részletesebben

1.napirend. Kiss Zsigmond

1.napirend. Kiss Zsigmond Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. szeptember 17-ei ülésén hozott határozatai 34/2009.(IX.17.) Gyógyfürdőfejlesztés III. ütemű pályázatának visszavonása 35/2009.(IX.17.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 12-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 12-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 12-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 131/2009. (XI. 12.) önkormányzati testületi határozat a szabadpiaci energia beszerzésekre vonatkozó közbeszerzési

Részletesebben

1.napirend. Jurácsik Zoltán. Ökrös István. Jurácsik Zoltán

1.napirend. Jurácsik Zoltán. Ökrös István. Jurácsik Zoltán Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2010. január 21-i ülésén hozott határozatai 1/2009.(I.21.) A temető üzemeltetésével összefüggő bevételekről és kiadásokról 2/2009.(I.21.)

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2012. január 19-i ülésének jegyzőkönyve 1/2012. (I.19.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. február 11-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. február 11-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. február 11-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 11/2010. (II. 11.) önkormányzati testületi határozat pályázat benyújtásának szándékáról a Petőfi Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ügyszám: 1/8-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

2013. évi 21. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 05-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2013. évi 21. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 05-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2013. évi 21. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 05-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi Ikt.szám: 172.../2011. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. FEBRUÁR 12 -i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. FEBRUÁR 12 -i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 12 -i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 6/2014. (II. 12.) számú BKt. határozat 7/2014. (II. 12.) számú Bkt. határozat a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 58-6/2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 2. Napelemes rendszer kialakítása pályázati konstrukcióra pályázatírási szerződés megkötése (szóbeli előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 2. Napelemes rendszer kialakítása pályázati konstrukcióra pályázatírási szerződés megkötése (szóbeli előterjesztés) Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:1-3/2013. (I. 18.) számú határozatok d. rendeletek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus hó 22. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR június 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR június 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2015. június 26. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26. napján 10 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 6/2012. (IV. 13.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE április 29-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE április 29-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 29-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 28/2015. (IV.29) 29/2015. (IV.29.) 30/2015. (IV.29.) 31/2015. (IV.29.) 32/2015. (IV.29.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. július 07. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. Az ülés időpontja: 2015. augusztus 10. A kezdés időpontja:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 106/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 11-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. március 2. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

2014. évi. 7. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 13-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 7. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 13-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 7. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 13-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. március 21- én tartott rendkívüli nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 18. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 28. napján 7 30 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba elnök, Krausz Csaba bizottsági

Részletesebben

2014. évi. 28. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 28. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 28. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y ZŐ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 18-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 18-án megtartott soron kívüli ülésén. 8/2014. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 18-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/65/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 30-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 20. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata JK. 80.055-12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. június 06. napján 08.30

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete június 23-án megtartott. rendkívüli Nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete június 23-án megtartott. rendkívüli Nyílt üléséről Határozat: 215-217 Rendelet: - Jegyzőkönyv A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. június 23-án megtartott rendkívüli Nyílt üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült a Zalakaros Város Önkormányzata

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága 2010. szeptember 22-i ülésének jegyzőkönyve 9/2010. (IX.22.) sz. Városfejlesztési Bizottság határozata vízjogi engedéllyel nem rendelkező

Részletesebben

4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. július 11- én megtartott rendkívüli ülésének J

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. szeptember 21-i soron következő ülésének Jegyzőkönyve 56/2011. (IX. 21.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Az egyházi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Iktatószám: P-498-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2013. február 06. napján 15:00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete június 30-án 8,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete június 30-án 8,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Ügyiratszám: 23-43/2009. Jegyzőkönyv Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. június 30-án 8,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld Jelen vannak:

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. július 17-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. július 17-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. július 17-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 81/2015. (VII. 17.) önkormányzati testületi határozat az ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0018 azonosítószámú

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. április 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 2-án 9.00 órai

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 10/2013

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 10/2013 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 10/2013 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. április 11-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 23-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Városi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 21-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. február 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. február 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. február 22-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. február 22-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-5/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. február 22-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. augusztus 03. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi

Részletesebben

18/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

18/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 18/2014 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről Tartalmazza a : 10/2015.(II.23.)

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. június 14-i soron kívüli ülésének Jegyzőkönyve 40/2011. (VI. 14.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A folyószámla-hitel

Részletesebben

Görög László polgármester

Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. május 06-án megtartott rendkívüli testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 5/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 4-én (hétfő)

Részletesebben