PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA április 22-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. április 22-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E"

Átírás

1 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA április 22-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 32/2014. (IV. 22.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum intézménynyel in-house szerződés kötéséről a Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város elnevezésű, ÉAOP D/ azonosító számú városrehabilitációs projekt keretein belül soft elemek megvalósítása érdekében. 33/2014. (IV. 22.) önkormányzati testületi határozat pályázat benyújtásáról Püspökladány Város alábbi területein létesítendő térfigyelő kamerarendszer megvalósítására. 34/2014. (IV. 22.) önkormányzati testületi határozat a TÁMOP / azonosító számú, Építünk rád Püspökladány elnevezésű pályázat keretein belül képzési szolgáltatás megvalósítására tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről. 35/2014. (IV. 22.) önkormányzati testületi határozat Varga Lajos ügyvezető igazgató bérének meghatározásáról a jogutód Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. ügyvezetéséért.

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza tanácskozó termében megtartott április 22-i soron kívüli n y í l t üléséről. Jelen vannak: Dombi Imréné polgármester, Márkus Gábor, Kiss Zsigmond alpolgármesterek, Petőné Papp Margit tanácsnok, Kovács Krisztina (később érkezett), Tóth László, dr. Felszeghy Szabolcs, Kincses László képviselők, Keserű László jegyző. Igazoltan távol van: Szabó Attiláné tanácsnok, Borsos László, Duró Ferenc képviselő. Tanácskozási joggal megjelentek: Jeney Tibor a Városfejlesztési iroda vezetője, Pandur Erika a Városgazdálkodási iroda vezetője, Nádházi Imre informatikus, Mezei Imre közbeszerzési tanácsadó. Jegyzőkönyvvezető: Karacs Zoltán. Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait, a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésen 7 fő képviselő van jelen, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Kiss Zsigmond és Márkus Gábor alpolgármestereket javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 7 igen szavazat. Megállapítom, hogy a képviselő-testület Kiss Zsigmond és Márkus Gábor alpolgármestereket jegyzőkönyv-hitelesítőknek kijelölte. A meghívóban szereplő napirendekhez felvételre javaslom a következőket: - Előterjesztés ügyvezetői bér megállapításáról. Aki a napirendet a kiegészítéssel elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 6 igen, 1 nem.

3 2 N a p i r e n d : 1. Előterjesztés in-house szerződés megkötéséről. Előadó: Dombi Imréné polgármester 2. Előterjesztés Püspökladány belterületi térfigyelő rendszer fejlesztésének pályázati lehetőségéről. Előadó: Dombi Imréné polgármester 3. Előterjesztés megbízási szerződés a TÁMOP / azonosító számú Építünk rád Püspökladány elnevezésű pályázat keretein belül szolgáltatás megvalósításáról Előadó: Dombi Imréné polgármester 4. Előterjesztés ügyvezetői bér megállapításáról. Előadó: Dombi Imréné polgármester Kovács Krisztina képviselő megérkezett. A jelenlévő képviselők létszáma: 8 fő. 1. Napirend Úgy gondolom, hogy ilyen fajta közbeszerzéssel, illetve szerződéskötéssel még nem találkozott a képviselő-testület. Ezért is kértük, hogy legyen itt Mezei Imre közbeszerzési tanácsadó, aki a kérdésekre válaszolni fog. Igyekeztünk úgy előkészíteni az előterjesztést, hogy minél átláthatóbb legyen az in-house szerződés. Kérdések Az első kérdésem ügyrendi. Valamilyen határidő késztet bennünket arra, hogy ma tárgyaljuk ezt az előterjesztést? Elvileg két nap múlva van testületi ülésünk. A kiértesítés módja is meglehetősen diszkrétre sikerült, ez látszik a részvételből. Miközben látszólag ez egy új szerződési formának tűnik, úgy gondolom, az Európai Unió gyakorlatában biztosan nem az. Hogyan lehet az, hogy az évek során, hiszen európai uniós pályázatunk igen szép számmal volt már, bizonyos strukturális és bizonyos gazdasági függésben lévő intézményeink vagy vállalatunk többször nyújtottak be az önkormányzaton keresztül, vagy jutottak az önkormányzaton keresztül különböző eszközökhöz, lehetőségekhez, mégis egyetlen alkalommal sem kötöttünk ilyen típusú inhouse szerződéseket. Ugyanakkor én egy fél évvel ezelőtt már interpelláltam az akkor még Püspökladányi Tájékoztató Központ ügyében, hogy az európai uniós pályázatok marketingje, kommunikációja milyen fajta eljárás keretében, milyen fajta verseny kihagyásával került a Tájékoztató Központhoz. Egy tipikus in-house szerződés hiányzott onnan is. Úgy látom, hogy minden alkalommal, amikor az ilyen belső ügyeket intézzük,

4 3 késésben vagyunk, úgy is mondhatnám, hogy mulasztásban. Szeretném kérdezni, hogy melyek azok az okok, ami miatt most először bukkant fel ez a típusú szerződés, illetve, hogy az eddigieket miért nem tettük meg? A mulasztásokat hogyan pótoljuk? KESERŰ LÁSZLÓ jegyző az alábbi választ adta Kincses László képviselő kérdésére Az ügyrendi kérdésre szeretnék válaszolni. A következő napirendi pontot, ha megnézzük, akkor a pályázatok benyújtási határideje április 23., tehát nem tudtuk megvárni vele a soron következő testületi ülést. MEZEI IMRE közbeszerzési tanácsadó az alábbi választ adta Kincses László képviselő kérdésére A közbeszerzési törvény ad arra lehetőséget, hogy ún. házon belüli beszerzés keretében az irányító szerv, nevezetesen az önkormányzat a felügyelete, irányítása alatt álló szervezetet bízzon meg abban az esetben, ha a szervezet bevétele éves szinten, illetve tartósan, tehát a szerződéskötéstől számítva a 80 %-ot meghaladja. Ennek a feltételnek a Tájékoztató Központ megfelel. Úgy gondolom, hogy az önkormányzatoknak élniük kell ezzel a lehetőséggel, hiszen az a pályázati pénz, az a pályázati munka mindenképpen ott marad a városban, sőt az adott szervezet keretein belül. Úgy gondolom, hogy ez egy pozitív jellegű döntés. Utána olvastam, ennek ellenére szeretném, ha megjelenne a jegyzőkönyvben, hogy mit takarnak ezek a beruházási jellegű fejlesztéseket kiegészítő soft elemek, amelyekre eft került beállításra? A soft elemek újdonság volt ennél a pályázatnál. Az előterjesztésben összeírtuk azokat a soft elemeket, amelyek ebben a pályázatban szerepelnek. PANDUR ERIKA irodavezető az alábbi választ adta Kincses László képviselő kérdésére A tavalyi év során, március 28-án került a testület elé az ezzel kapcsolatos akcióterületi terv elfogadása, melynek szerves részét képezték a soft elemek. Több oldalon le van benne vezetve a 107. oldaltól kezdődően. Ezek a soft elemek, amelyeket a pályázat tartalmaz, az akcióterületen belül kell, hogy megvalósulásra kerüljenek. Az is le van szabályozva, hogy mi számít akcióterületnek.

5 4 Vélemények KINCSES LÁSZLÓ Azt az ellentmondást vélem felfedezni, hogy miközben mi ennek a pályázatnak a soft eleméről most így külön tárgyalunk, magáról a pályázat megvalósításáról, kivitelezéséről még eddig a testület elé anyag nem érkezett. Nincs-e abban némi ellentmondás, hogy a lényegről nem beszélünk, a mellékesről viszont már intézkedünk? Ez a pályázat két részből áll, magából a beruházásból, illetve külön szerepelnek a soft elemek. Összefügg a két dolog, hiszen egy pályázaton belül nyerte el Püspökladány Város Önkormányzata a beruházást is, illetve a soft elemeket is. Külön kell kezelnünk a két dolgot, mert ha az in-house szerződés meg tudjuk kötni egy olyan intézménnyel, amely az árbevételeinek a 80 %-át az önkormányzattól kapja, akkor a közbeszerzési eljárást nem kell lefolytatni. A beruházásnál viszont nyílt közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Amikor döntési helyzetbe kerülünk, természetesen előterjesztést fogunk készíteni ezzel kapcsolatban. A jelenlegi döntés tehát a pályázaton belüli soft elemekre vonatkozik. Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 7 igen, 1 tartózkodás. 32/2014. (IV. 22.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 9. (1) bekezdés k) pontja ka) alpontja értelmében felhatalmazza a polgármestert, hogy a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum intézménnyel in-house szerződést kössön a Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város elnevezésű, ÉAOP D/ azonosító számú városrehabilitációs projekt keretein belül soft elemek megvalósítása érdekében. Az in-house szerződés feltételeinek való folyamatos megfelelés érdekében a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum negyedévente tájékoztatja a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot a bevételek alakulásáról a szerződés időtartama alatt. Határidő: Felelős: 2. Napirend azonnal Dombi Imréné polgármester A rendőrségtől javaslatot kaptunk arra vonatkozóan, hogy hová lenne érdemes elhelyezni a térfigyelő kamerákat. Ezek szerepelnek az előterjesztésben. 100%-ban támogatott pályázatról van szó, és a holnapi nap a beadási határidő.

6 5 Kérdések A felsorolt helyek logikusnak tűnnek. Meglepődtem, hogy a buszpályaudvaron és a gyógyfürdőnél eddig nem volt kamera. Számomra kérdőjeles a Mikszáth utca és Balaton utca kereszteződése, mert úgy gondolnám, hogy a Kiss Ferenc utca és Balaton utca kereszteződése lesz a nagyobb forgalmú, veszélyesebb, és kevésbé belátható sarok. A Mikszáth utca és Balaton utca kereszteződése kb. 100 méterre van az aluljárótól, amely esetleg egy olyan pont, amit érdemes lenne figyelni, de nem tudom elképzelni, hogy az a kamera odáig is kivehető minőségű képben lát. Ezeket a javaslatokat lehet-e még annyiban módosítani, hogy inkább a Kiss Ferenc utcai kereszteződés kapjon vagy az is kapjon kamerát? az alábbi választ adta Kincses László képviselő kérdésére A rendőrséggel több körben egyeztettünk, és úgy gondolom, hogy a rendőrség az, aki a legjobban tudja, hol vannak azok a gócpontok, ahová érdemes elhelyezni ezeket a kamerákat. Amikor felállításra került az első kamerarendszer, a képviselőktől érkezett jelzések alapján többet áthelyeztünk olyan helyre, ahonnan a rendőrség több információt kaphat. Tehát úgy gondolom, hogy nyertes pályázat esetén felül lehet írni a mostani előterjesztésben szereplő kamerahelyeket. MÁRKUS GÁBOR alpolgármester Az önkormányzatnak mekkora szerepe volt ezeknek a kamerahelyeknek a kiválasztásában? Hiszen mégiscsak mi üzemeltetjük ezeket a kamerákat, a kamerarendszert. Nyilván a közbiztonság fontos dolog, de az önkormányzat érdekei is szerepet játszhatnak, és vannak olyan helyek ezeken kívül, ahol fontos lenne, hogy az önkormányzatnak kamerája legyen. Gondolok itt pl. a Városháza környékére. NÁDHÁZI IMRE informatikus az alábbi választ adta Márkus Gábor alpolgármester kérdésére Van egy hosszú listám, térképem, amit a kapitány-helyettes úrral többször átrágtunk. Erről ez a hat hely úgy lett kiválasztva, hogy a későbbi üzemeltetést minél kisebb költséggel lehessen megvalósítani. A rendőrség bűnügyi részlege is bevonásra került a kiválasztásba, ők javasolták a kerülőutak, surranóutak figyelembe vételét. A Mikszáth utcát is ilyen surranóútnak nevezték, ők tudják miért. Vélemények KOVÁCS KRISZTINA képviselő Úgy gondolom, hogy mint a város képviselői jogot formálhatunk arra, hogy egy ilyen pályázatnál a helyszínek kiválasztásában beleszólási jogunk legalább annyi

7 6 legyen, hogy javaslatot tehetünk veszélyes helyszínekre. Így tudnánk javaslatot tenni mi is a saját körzetünkből. Szeretnénk, ha olyan helyekre is kamerák kerülnének fel, ahol előkészítik a bűnözést. Az előterjesztésben szereplő hat helyszín közül pl. a Dózsa Gy. utca Bocskai utca kereszteződésére nem látok olyan hatalmas indokot, amiért oda térfigyelő kamerát kellene felszerelni, viszont az északi lakótelepen több hely is van, ahová indokolt lenne kamera felszerelése, hogy ne történjenek olyan tevékenységek, amelyek a bűnhöz hozzájárulnak. Kérem, hogy mielőtt előterjesztés készül, legalább a véleményünket kérjék ki. Az előterjesztés megfogalmazza, hogy ki igényelheti a vissza nem térítendő támogatást. A b) pont szerint: az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika alapján a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma a megelőző évhez képest csökkenést nem mutatott vagy a beruházás eredményeként a regisztrált bűncselekmények számának számottevő csökkenése várható.. Egyetértek abban, hogy szinte minden képviselői körzetben vannak olyan területek, ahol érdemes lenne kamerát elhelyezni. A magam részéről javasolni tudtam volna a temető környékét is, mert néhány hete ismételten elkezdődtek a viráglopások. Azt is tudnám támogatni, hogy a város be- és kivezető útjaira kerüljenek kamerák, de én maximálisan elfogadom a szakemberek véleményét, javaslatait. Javaslom, hogy éljünk ezzel a pályázati lehetősséggel. Amennyiben elnyerjük a pályázatot, lehetőség lesz arra, hogy ezek a kamerák máshová kerüljenek felszerelésre. PETŐNÉ PAPP MARGIT tanácsnok Szerencsésnek tartottam volna, ha mi is részt vehetünk az egyeztetéseken. Szeretném, hogy a jegyzőkönyv tartalmazza a következőt: nekem nagyon sokszor jelezték, hogy jó lenne, ha a vásártéri játszótér és környéke kamerarendszerrel megfigyelésre kerülne, ezért amint lehetőség lesz rá, szeretném ezt kérni. A Balaton és Mikszáth utcák kereszteződésére visszatérve, lakossági fórumon is elhangzott, attól félnek az ott élő emberek, hogy ha megépül a Mikszáth utcai kivezetés a 4-esre, akkor azt fogják használni arra, amire nem kellene, hiszen kertek mellett épülő kövesútról van szó. Abban teljesen egyetértek, hogy érdemes lenne átgondolni a Kiss F. utca és a Balaton utca kereszteződésének biztonságosabbá tételét is, főleg forgalomtechnikai szempontok miatt. Jegyző úrtól szeretném kérni, hogy amennyiben ilyenfajta egyeztetések lesznek akár a rendőrséggel, akár a polgárőrséggel, legyenek ott a képviselők is. Másfél éves távlatban, amíg az aluljáró épül, a Kiss Ferenc utcai átjáró terheltebb lesz, főleg az új Balaton utcai szakasz. Ugyanazon a Kiss Ferenc utcai átjárón lehet a

8 7 Mikszáth utca felé is és majd a nádudvari út felé is közlekedni gépkocsival. Ezért ez a sarok, amely közlekedési értelemben is veszélyes, mert nagyon szűk és ugyanakkor forgalomnövekedést fog elszenvedni, az átvágott kertek miatt ott magasabb veszélyeztetés lesz, ezért lenne ez a rész fontosabb. El tudom azt képzelni, hogy a Bocskai u. és Dózsa Gy. utca sarkára javasolt kamera inkább a Dózsa Gy. u. és Bodó u. sarkára kerüljön, bár ott a megvilágítás nagyobb lámpatesteket fog majd igényelni, és az eft-os bekerülési költségben biztosan nincs benne, hogy a kamerák éjszakai láthatósági területét az önkormányzatnak kell majd javítani. Arra is figyelemmel kell lennünk, hogy a kameráknak többlet-energiaigénye lesz, és valószínűleg a megfigyelőrendszer bővülésével a költségek is növekedni fognak. Ezekre nyilván még nincs utalás, de akkor, amikor ez a támogatható pályázat eljut abba a fázisba, hogy tényleg a konkrétumokat beszéljük meg, ezekre a kérdésekre nagyon erősen oda kell figyelni. A kiválasztásnál az is figyelembe lett véve, hogy milyen fenntartási költségek lesznek szükségesek a kamerák működtetéséhez, illetve megfelelő műszaki lehetőséget kellett keresni. Kérem, hogy figyeljük tovább a hasonló pályázati lehetőségeket, hiszen most is elhangzott, hogy jóval több kamerára lenne szükség a városban, hogy a rendőrség jobban átlássa a települést. Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 8 igen szavazat. 33/2014. (IV. 22.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 17. pontja alapján, hogy a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet keretében pályázatot nyújt be Püspökladány Város alábbi területein létesítendő térfigyelő kamerarendszer megvalósítására bruttó Ft bekerülési költséggel, mely megpályázandó összeg vissza nem térítendő támogatás formájában kerül elbírálásra. 1. Gyógyfürdő előtti tér 2. Zárda Iskola, Kiss Ferenc u, Haladás u. sarok 3. Vajda u, Északi sor kereszteződés 4. Busz pályaudvar 5. Mikszáth u. Balaton u. kereszteződés 6. Dózsa Gy. u. Bocskai u. kereszteződés

9 8 A képviselő-testület vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával használja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos ügyekben járjon el. Határidő: Felelős: azonnal Dombi Imréné polgármester 3. Napirend Kérdések Szeretnék egy kicsit többet tudni a Bihari Népfőiskolai és Szabadművelődési Egyesületről, illetve arról, hogy miért ő az egyetlen ajánlattevő? Legalábbis ő volt az, az ajánlattevő, aki 10 eft differenciával vágta, hogy mi a történet. Ez nekem több mint gyanús. MEZEI IMRE közbeszerzési tanácsadó az alábbi választ adta Kincses László képviselő kérdésére Az eljárás becsült értékéhez képest került az eljárás kiválasztásra, ez egy három ajánlatos hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás volt. Természetesen három ajánlattevő került kiválasztásra. Az ajánlattevők, akik felkérésre kerültek, visszaigazolták, hogy megkapták a dokumentációt, és jelezték, hogy ebben az időpontban nem áll rendelkezésükre olyan kapacitás, hogy ezt a feladatot el tudnák vállalni. A Bihari Népfőiskolai és Szabadművelődési Egyesület megfelel a pályázati feltételeknek, sőt az éves képzési árbevétele 80 millió Ft feletti, és megfelelő referenciákat nyújtott be. PETŐNÉ PAPP MARGIT tanácsnok Püspökladányban nem volt-e olyan egyesület, amely ezt a feladatot elláthatta volna, akit meg lehetett volna hívni a pályázatnak az ajánlattevőjének? MEZEI IMRE közbeszerzési tanácsadó az alábbi választ adta Petőné Papp Margit tanácsnok kérdésére Nincsenek olyan nyilvántartások, amelyekből ezt le lehet kérdezni. Ilyen információ nem állt rendelkezésünkre. Egyébként térségi, berettyóújfalui egyesületről van szó. KOVÁCS KRISZTINA képviselő Azt még szeretném megkérdezni, hogy hány olyan egyesületet talált, akiket meg lehetett volna még hívni, vagy csak ezt az egyet találták meg?

10 9 MEZEI IMRE közbeszerzési tanácsadó az alábbi választ adta Kovács Krisztina képviselő kérdésére Egy debrecenit, egy biharkeresztesit és egy berettyóújfaluit. Három a kötelező. Az első kettő nem tett ajánlatot, hanem mint korábban már elmondtam, levelet írtak az önkormányzatnak, hogy ebben az időpontban nincs szakmai kapacitásuk. Amennyiben ajánlatot tettek volna, valószínűleg megfelelnek, de nem tettek ajánlatot. Ismételten egy olyan típusú közbeszerzésről van most tapasztalatunk, ahol ahelyett, hogy visszaigazolnak egy ilyen jelzést, miszerint nekik nincs kapacitásuk, elkezdenének keresni másokat is. Helyette azt mondjuk, hogy beérkezett egy, és jól van. Ilyenkor mindig felmerül az emberben az a gondolat, hogy valószínűleg nem kellő energiát fektettek arra, hogy megfelelő kapacitásokkal rendelkező ajánlattevőket keressenek. Amennyiben így jártunk, akkor miért nem tettük új körben lehetővé, hogy mások is ajánlatot tegyenek. Így jelen esetben ez nem verseny, hanem egyszerűen a szubjektív körülményekre fogott, irányított odajuttatása ennek a tevékenységnek (Letelt az idő.) Irányított odajuttatás. Amennyiben visszaemlékszik képviselő úr, Püspökladány Város Önkormányzatának nem ez az első ilyen fajta pályázata. Ennek volt egy első lépcsője, amely már a megvalósulás folyamatában van. Jómagam is tapasztaltam, és képviselőtársaim is tudják, hogy milyen követelményeknek kell megfelelni egy felnőttképzésnél. Ennél a pályázatnál is nagyon körültekintően kell eljárni, hiszen a pályázatban résztvevőknek meg kell kapniuk a képzéseket. Mindannyian nagyon örülnénk annak, ha Püspökladányban is lennének olyan szervezetek, amelyek a felnőttképzéssel foglalkoznak, bár ez nem zárja ki, hogy püspökladányi emberek tanítsák ezeket a szakmákat. Vélemények Az előterjesztésből nem derül ki, hogy hány főt oktatnak, nem derül ki, hogy milyen időtartamban oktatnak, és a legfontosabb nem derül ki, hogy a foglalkoztatásukban milyen távlatok vannak. Nem azt kérdezem, hogy az eredményes vizsga utáni kötelező gyakorlathoz az önkormányzat lehetőséget biztosít-e, hanem azt, hogy ebben a két szakmának milyen távlatai vannak, különösen Püspökladányban, ahol építési tevékenység a legkevesebb zajlik. Karbantartási tevékenységre inkább szükség volna. Ezeket az előterjesztés nem tartalmazza, pedig tudnunk kellene

11 10 ahhoz, hogy tisztában legyünk a eft valós értékével. Tehát a létszám és az időtartam, ezek a legfontosabb szempontok. Olyan anyagköltségeket, olyan eszközbeszerzéseket is tartalmaz ez a pályázat, amit az egyik óvodánk felújítására tudunk fordítani. Előbb az embereknek meg kell kapniuk az elméleti és szakmai képzést, hogy utána, a pályázat továbbhaladtával az óvodát felújítsák. Erről is testületi határozatunk van. PANDUR ERIKA irodavezető A pályázaton belül 10 fő festő és 10 fő kőműves-hidegburkoló képzése fog megvalósulni. A festők képzése 6 hónap, a kőműves-hidegburkolóké pedig 9,5 hónap. Várhatóan május elején fog elindulni a képzés, amennyiben a képviselőtestület elfogadja az előterjesztést, és a szerződés aláírásra kerül. Az adatok azt mutatják, hogy egy ember képzése átlagosan 500 eft-ba kerül, de az időtartam arányában azt lehet mondani, hogy a festőké kb. 400 eft-ba, a kőműveseké pedig 600 eft-ba. Azt az óvodát, amelyet polgármester asszony említett, én csak a vizsgatétel utáni gyakorlatnak tudom be, hiszen nem akkora felület az, amely hónapokra, évekre munkát adna. Ennél fontosabb kérdés, hogy ezeket a frissen átképzett embereket ki fogja majd felügyelni, milyen struktúrában fognak dolgozni. Meg vagyunk-e győződve arról, hogy ezután a viszonylagosan rövid távú oktatás után ők számunkra megfelelő munkavégzésre lesznek képesek, és ezáltal az óvodánk tényleg úgy lesz felújítva, ahogyan az elvárható? Ezek azok a részei a dolognak, ahol nem a eft a központi kérdés, hanem az, hogy ennek a típusú oktatásnak, átképzésnek egyáltalán mennyi értelme van. Nem látom hosszú távú jövőjét azoknak az embereknek, még ha összesen 20 emberről is van szó, hogy majd 2-3 év múlva tudják-e az értelmes munkát végzők táborát gyarapítani, vagy visszasüllyednek a munkanélküliségbe. Ezeknek a püspökladányi embereknek lesz egy elméleti és egy gyakorlati képzése. El kell sajátítaniuk a festő, illetve a kőműves szakmát. Természetesen azok fogják felügyelni őket, akik az oktatást szervezik, hiszen ők a felelősek az elméleti és a gyakorlati képzésért is. Azzal nem értek egyet, amit kérdésként megfogalmazott képviselő úr, tehát, hogy milyen munkát fognak végezni. Azt gondolom, hogy ezek a szakmák megtanulhatóak, és ha Püspökladányban 20 embernek új szakmát tud adni ez az önkormányzat pályázati forrásból, ezzel élni kell. Ez mindenképpen elősegíti azt, hogy ezek az emberek könnyebben el tudjanak helyezkedni a munkaerőpiacon.

12 11 Azzal pedig mindenki nyer, hogy a gyakorlati képzés vagy akár vizsga keretében felújításra fog kerülni az óvoda. Ráfér. KOVÁCS KRISZTINA képviselő Egy kicsit komikusnak találtam, hogy a beérkezett ajánlatok száma 1, és az érvényes ajánlatot tevők között a legkedvezőbb ajánlatot az, az egy ajánlattevő tette. Azonban mindent támogatni fogok és kell támogatni, ahol szakmát adunk emberek kezébe. Ezek keresett szakmák, képzett emberek lesznek, könnyen el fognak helyezkedni a munka világában. Remélem, hogy ladányi szakemberek adják majd ezeket a képzéseket. Költői kérdésként felmerül bennem, hogy miért nincs Püspökladányban olyan egyesület, amely a felnőttképzésbe be tudna szállni? Itt a következő feladat, Püspökladányban is létre kell hoznunk egy képzésekre alkalmas bázist. Támogatom. Egy-egy előterjesztésből jön a következő feladat. Egyre több ilyen pályázat lesz, ezért érdemes és kell is, hogy helyi civileknél maradjanak ezek a lehetőségek. Fogadóórámon engem is megkerestek olyanok, akik a hirdetést látva, jelentkeznének oktatónak. Név szerinti szavazás következik. Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon. Dr. Felszeghy Szabolcs Kincses László Kiss Zsigmond Kovács Krisztina Márkus Gábor Petőné Papp Margit Tóth László Dombi Imréné igen igen igen igen igen igen igen igen A szavazás eredménye: 8 igen szavazat. 34/2014. (IV. 22.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 22. (5) bekezdése alapján ezúton kihirdeti, hogy a TÁMOP / azonosító számú, Építünk rád Püspökladány elnevezésű pályázat keretein belül képzési szolgáltatás megvalósítására tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes. Az eljárás nyertese a Bihari Népfőiskolai és Szabadművelődési Egyesület (4100 Berettyóújfalu, Oláh Zsigmond u. 3/a.).

13 12 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: Felelős: azonnal Dombi Imréné polgármester 4. Napirend Kérdések Most örülnöm kellene, hogy egy, két évvel ezelőtti mulasztást ilyen módon próbálunk bepótolni? április 26-án volt, hogy a rögzítés nem történt meg az akkori kinevezésben, így ha mi most rögzítünk valamit két évvel később, akkor ez egy visszamenőleges határozat. Ilyet a testület elég sokszor tett mostanában, ezek mind törvénysértések. Éppen ezért ez legfeljebb a mai naptól lehet érvényes, nem a jogutódlástól. Abban az esetben, ha egy ilyen eljárással kívánjuk legitimálni mindazt, ami az elmúlt két év során megtörtént, akkor még az is felmerül, hogy a felkért, de nem legitimált belső ellenőrzést minősítenünk szükséges, mert a belső ellenőrzés nem vette észre, hogy ez a bizonyos bérrögzítés nem volt, de mégis folyósítottak illegitim béreket. Ugyanakkor előterjesztést kellene tenni arról is, hogy ki és miért határozta meg, illetve kérte fel belső ellenőrzésre 2012 szeptemberében alpolgármester urat? Úgy látszik, az önkormányzat rájött, hogy amit eddig csinált az törvénysértő volt. Az a határidő, hogy jogutódlás a beismerése annak, hogy szabálytalanságok vannak, és attól több. Azt gondolom, hogy az előterjesztés ezen a módon szintén törvénysértő. KESERŰ LÁSZLÓ jegyző az alábbi választ adta Kincses László képviselő kérdésére Szeretném hangsúlyozni, hogy 2012-ben jogutódlás történt. A jogelőd ügyvezetői bérek meghaladták azt a bérkeretet, ami a jogutód ügyvezetőt megilleti, illetve amely meg lett részére állapítva. Tehát ilyen túlterjeszkedés nem történt a bérezés vonatkozásában. A jogutódlási folyamat egyrészt az ügyvédi, könyvvizsgálói és szakmai apparátusi munka nyomán történt meg, amelyet végig kontrolláltak az érintett szakemberek. Szóba került a belső ellenőrzés, amelynek kijelölése abszolút az ügyvezető igazgató hatásköre. Tehát a hatályon kívül helyezett Gt. azon szakaszai, amelyek meghatározták a tulajdonos jogkörét, nem tartalmazta, hogy ő jogosult a belső ellenőrzés kijelölésére. Közel két éve vannak bent azok a jegyzőkönyvek a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Törvényességi Főosztályán, amelyek a jogutódlással kapcsolatos

14 13 előterjesztéseket, képviselő-testületi megnyilatkozásokat, döntéseket tartalmazzák. E közel két év alatt a Törvényességi Főosztálytól az önkormányzathoz, a polgármesteri hivatalhoz törvényességi észrevétel nem érkezett. PETŐNÉ PAPP MARGIT tanácsnok Jogszerű-e, hogy határidőként a jogutódlás van megjelölve az előterjesztésben? KESERŰ LÁSZLÓ jegyző az alábbi választ adta Petőné Papp Margit tanácsnok kérdésére Miután kétségek merültek fel a dologgal kapcsolatosan, célszerű a jogutódlás időpontját megjelölni, hiszen akkortól él ez az illetmény, ez a bérezés. PETŐNÉ PAPP MARGIT tanácsnok A kérdésem úgy szólt, hogy jogszerű-e, nem azt kérdeztem, hogy célszerű-e? KESERŰ LÁSZLÓ jegyző az alábbi választ adta Petőné Papp Margit tanácsnok kérdésére Igen. KOVÁCS KRISZTINA képviselő július 31-én ugyanez a bére volt-e az ügyvezetőnek meghatározva? KESERŰ LÁSZLÓ jegyző az alábbi választ adta Kovács Krisztina képviselő kérdésére Igen, mint mondtam is, a jogelőd ügyvezetői bérek meghaladták ezt a bérkeretet, tehát nem történt meg a jogutódlással az azonos szintre való hozzányitás, hanem egy mérsékeltebb, csökkentett összegű bér került megállapításra, és azóta ez, az összeg él, tehát nem történt azóta változás. Úgy gondolom, hogy ha ez két évvel korábban szerepelt volna abban az előterjesztésben, ami az ügyvezető megválasztásáról szólt, akkor most nem kellene ezt csinálni. Azt, hogy a megyei kormányhivatal meg nem vette észre, nem tartom perdöntő tételnek. A megyei kormányhivatalnak ugyanolyan fideszes vezetői vannak, mint Püspökladány városának, nem ez a legfontosabb szempontjuk, hogy ilyenfajta törvényességi kifogásokat keresgessenek. Gyakorlatilag csak hat szám hiányzott, semmi több. Elég fontos. De azt hiszem, ennél még sokkal fontosabb az, hogy nem végeztünk semmilyen fajta racionalizálási vizsgálatot arra, hogy vajon ami az összeomlás után egy kft. marad, abban mik a reális bérszínvonalak? Egyszerűen

15 14 nem voltunk hajlandóak ezzel két évvel ezelőtt sem foglalkozni, meg azóta sem. Utólag tehát a bérkiáramlást legitimáljuk ezzel a (Letelt az idő.) KESERŰ LÁSZLÓ jegyző az alábbi választ adta Kincses László képviselő kérdésére Nem tudom, és nem is érdekel, hogy milyen vezetése van a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalnak, én azt tudom, hogy elég szoros és nagyon jó együttműködési munkakapcsolat alakult ki köztem, a Polgármesteri Hivatal között és a Kormányhivatal Törvényességi Főosztálya között, ahol kitűnő szakemberek dolgoznak. Nagyon sokat segítenek a mi munkánkban is. Nem gondolnám, hogy ők pártpolitikai alapon vizsgálnák a ladányi önkormányzat jegyzőkönyvét, hanem azt gondolom, hogy szakmai szempontból teszik. Püspökladány Város Önkormányzata azokat a döntéseket, amelyek a testületi ülésen megszületnek, továbbítja és ezekre a törvényességi felülvizsgálat vonatkozik. Vélemények Nem azt feltételeztem, hogy Püspökladánnyal kivételezne a kormányhivatal, ez minden fideszes önkormányzattal szemben így van. Amennyiben nem a kormányhivatal kezdeményezte, hanem nevezzük nevén, én, akkor ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem volt belső ellenőrzés. Ez azt jelenti, hogy a belső ellenőrzés sem az önkormányzatnál, sem a Városüzemeltető Kft-nél ezt nem tárta fel. Márpedig ez egy igen furcsa állapot, mert én már egy évvel ezelőtt is kezdeményeztem interpellációban, sőt előterjesztést fogalmaztam meg, hogy át kellene tekinteni a Városüzemeltető Kft. működését, és finoman fogalmazva megakadályozták az ebbe való betekintést, miközben elvileg egzisztált a belső ellenőr. Egy ilyen eljárásban ez bűnpártolás. Sőt, most legitimál valamit visszamenőleg, ami ettől a pillanattól kezdve úgy fest, mintha nem volna bűn. Márpedig bűn. Ez itt egy teljesen testületi határozat nélkül Ft, ami két évre visszamenőleg elég jelentős összeg, és természetesen vannak járulékai, és személyi következményei is, mert nem csak az ügyvezetőre vonatkozott ez a dolog, hanem a főkönyvelőjére is. Ebből pedig az következik, hogy itt tizenmillió forintok kerültek ki, egyelőre illegitim módon a Városüzemeltető Kfttől. Mi most két évvel később egyetlen gombnyomással, már aki ezt a gombot hajlandó megnyomni, törvényessé kívánja tenni. Utólag ilyesmit nem lehet, mert ebben az esetben bárki, bármit megtehet ebben az országban. Amennyiben ilyen döntésekre késztetik a püspökladányi önkormányzatot, akik előterjesztették, azok követik el a bűnt.

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. augusztus 13-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. augusztus 13-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. augusztus 13-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 67/2014. (VIII. 13.) önkormányzati testületi határozat az Egészségügyi alapellátás, egészségházak

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. január 30-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. január 30-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. január 30-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1/2014. (I. 30.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 104/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat a G. Nagy Ilián költő, drámaíró 100

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. június 27-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. június 27-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. június 27-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 80/2013. (VI. 27.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány Gyógyfürdő termálvíz hulladékhőjének

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. február 24-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. február 24-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. február 24-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2011. (II. 24.) önkormányzati testületi határozat a 2011. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról. 10/2011. (II.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 37/2010. (IV. 29.) önkormányzati testületi határozat az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 86/2012. (VI. 28.) önkormányzati testületi határozat az intézmények energiaszükségleteinek napenergiával történő ellátására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bakosné Farkas Krisztina

JEGYZŐKÖNYV. Bakosné Farkas Krisztina JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 17-i rendkívüli ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Bányász Róbert, Bodnár Pál, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Deák Boldizsár,

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án 16.10 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésén. Helye: Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. november 2-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. november 2-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. november 2-i üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. március 12. napján 14.00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyszám: 01/00025-017/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 30-án 09.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, VI. emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 18-án, 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Harsányi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-35/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a kispesti önkormányzat képviselő-testületének 2011. január 20-án 8 óra 30 perces kezdettel a i hivatal nagytermében (Bp. XIX., Városház tér 18. I. em. 41.) megtartott üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. január 08-án (Kedd) 11.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. augusztus 27-én megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. augusztus 27-én megtartott nyilvános üléséről Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága Ülés száma: PJB 118-22//2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság 2012.

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. július 17-én (Kedd) 16.50 órakor kezdődött soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. július 17-én (Kedd) 16.50 órakor kezdődött soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. július 17-én (Kedd) 16.50 órakor kezdődött soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2009. 03. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 678-12/2009. Jegyzőkönyv Inárcs Község Önkormányzata

Részletesebben

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott.

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 143/2008 Készült: Gyula Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér. 3. sz..) Ovális tárgyaló termében 2008. június. 12. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., emeleti nagyterem)

Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., emeleti nagyterem) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. január 22-én megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

lebonyolítása körében a következő jogokat biztosítja:

lebonyolítása körében a következő jogokat biztosítja: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. február 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 700-3/2013. ikt.sz. 3/2013.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 700-3/2013. ikt.sz. 3/2013. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről Az ülés ideje: 2015. április 23.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről Az ülés ideje: 2015. április 23. J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről Az ülés ideje: 2015. április 23. Az ülés helye: Balkány Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány,

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2010. 03. 31. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-8/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben