KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 21. napján megtartott rendes üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 21. napján megtartott rendes üléséről."

Átírás

1 BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 10 /2009 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 21. napján megtartott rendes üléséről. ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Dr. Bardócz Zsuzsanna, Cseh Sándor, Farkas Lászlóné, Sántha Géza, Vajai Tiborné, Veréb János képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző V O L L M U T H P É T E R: Üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, 6 képviselő jelen van. Az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Sántha Gézát és Vajai Tibornét javasolja. Javasolja a Képviselő-testület tagjainak, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg. A javaslatot a Képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. N A P I R E N D: 1. Orvosi rendelő felújítására pályázat módosítása Előadó: Vollmuth Péter polgármester 2.Vegyes ügyek Előadó: Vollmuth Péter polgármester 1. Orvosi rendelő felújítására pályázat módosítása DR HARKAI BARBARA: Megkaptuk az értesítést a megyei önkormányzattól és forinttal kaptunk kevesebb támogatást, mint amennyit igényeltünk. Két lehetőségünk van: vagy az önrészünket emeljük meg, vagy a munka tartamot csökkentjük. Az a véleményem, hogy nem kell a munkatartamot csökkenteni, mivel 4 ablak cseréről van szó, most melyik két ablakot ne újítsuk fel? Úgyhogy én kérném, hogy a határozati javaslatot fogadjuk el, nagyon sok volt a pályázó és úgy döntött a megyei önkormányzat, hogy egységesen mindenki kevesebb pénzt kap, mindenkinél csökkentették az összeget. Nyertünk forint támogatást az orvosi rendelő felújításához, ez kb. a fele költséget takarja be. CSEH SÁNDOR: És ez betakarja a költségeket? 1

2 DR. HARKAI BARBARA: A felét kb., az árajánlatok alapján dolgoztunk annyi, hogy lehet 5 % erre a két összegre ÁFA ez még nincs benne július 1-től és akkor ez így rendben van. Tehát Ft az önrészünk és nyertünk Ft-ot és akkor plusz az 5 % ÁFA emelés, ami az árajánlatkor még szó nem volt róla, amit július 1- től megemeltek. HORVÁTH ZOLTÁN: Durván még egy forint az áfa emelés miatt, összességében kétmillió forint összkiadással számolok. VOLLMUTH PÉTER: Szavazhatunk. Mennyi akkor a végösszeg? DR. HARKAI BARBARA: Ft támogatást azt elfogadjuk, és akkor az önerőnket megemeljük forintra. VOLLMUTH PÉTER: Ki az aki igennel szavaz, hogy módosítjuk az önrész mértékét a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésén kiírt pályázatának, amellyel Badacsonytördemic Szent I. u. 3/2.sz. alatti orvosi rendelő utólagos hőszigetelését és nyílászáró cseréjét oldjuk meg? Elnyert támogatás forint saját forrás forint. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi 54/2009. (VII.21) határozat Badacsonytördemic község önkormányzatának képviselő testülete módosítja az önrész mértékét a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének kiírt pályázatán- mellyel a Badacsonytördemic, Szent István u. 3/2. szám alatti orvosi rendelő utólagos hőszigetelését és nyílászáró cseréjét kívánja megoldani. Elnyert támogatás forint, saját forrást forintot biztosít. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az értesítést küldje meg. Felelős: jegyző Határidő: július Vegyes ügyek: VOLLMUTH PÉTER: Ma itt volt a Hársfalvi Úr. A strandfelújítási dologról 2

3 beszéltünk, Tapolca valamilyen szinten lassítja ezt a dolgot szerintem. Holnap reggel 8-kor megyek a tapolcai polgármester Úrhoz, szerintem, úgy lehetne felgyorsítani ezt a dolgot, ha megszavaznánk azt, hogy van az a szárazulatbővítés, ami azt jelenti, hogy minden ingatlan előtt méterrel feltöltődik a terület. Előttünk, a kemping előtt, és a katonák előtt is. Az lenne a gyorsító ötlet ebben az esetben, hogy ne legyen jogunk elővásárlási jogot szerezni, mert nem látom értelmét és évekre visszavetné ezt az egész dolgot. A Balaton törvény, ami biztosítaná nekünk, de ha lemondunk erről az elővásárlási jogról, akkor a camping előtt nem lesznek ilyen különféle egyéb dolgok vagyonvédelmi szempontból meg egyéb szempontból is biztosítani kellene. Azt gondolom mondjunk le erről a dologról és akkor talán Tapolca is partner lesz ebben, és együttműködik velünk ebben a rehabilitációs terv kialakításában. Ha mi ezt megszavaznánk, hogy egy gesztus értékben is és nemcsak gesztus, pénz is kell hozzá azt gondolom ez segítene ebben a strand helyzetében. Schumann Tamás szeptemberre ígért eredményt, ha meg lesz a vízjogi engedély, akkor elképzelhető, hogy elkezdődhet egy ilyen rendezése a dolognak, mert állítólag lesz kiírva pályázat, tehát ebben kellene döntenünk, hogy lemondunk az elővásárlási jogról erről a növekvő területről. DR. BARDÓCZ ZSUZSA: Arra nincs esély, hogy Tapolca valaha is visszaadja ezt a területet? Jó, hogy Badacsonytomaj ezzel a területtel kompenzálta őket. VOLLMUTH PÉTER: Akkor meg kellett volna támadni, de most nem szabad hadakozni én úgy gondolom túl sok idő telt el azóta. Nincs esély ezt visszakapni. DR HARKAI BARBARA: Három tulajdonos van ezen a partszakaszon. Most van Tapolcának is egy területe, nekünk is. Ha feltöltjük méterrel a rehabilitáció szerint, akkor keletkezik bent - ahol most víz van - egy kb. 35 méteres zöldterület, mert csak az keletkezhet. A Balaton törvény lehetőséget ad arra, hogy a helyi önkormányzat ill. az önkormányzat elővásárlási joggal élhet erre a szárazulatra. Nem magára ami most megvan, hanem arra a 35 m-re, ami új terület lesz. Tapolca úgy áll hozzá ehhez a kérdéshez, hogy garanciákat kér. Nekünk fontos ez az egész, és nem nekik. Nem Tapolcának és nem a Magyar Államnak, mert ők tudják használni a saját vízfelületüket, tiszták, rendben van, Tapolcának bérbe van adva, igazából nem érdeke egyiknek sem. A mi érdekünk, hogy legyen egy normális strandunk, és Tapolca azt mondja, ha ő nem kap arra garanciát, hogy ezt a 35 métert nem vesszük el tőlük, mert mondjuk élünk egy elővásárlási jogunkkal, akkor nem járul hozzá a vízjogi engedélyhez. Ha élünk az elővásárlási jogunkkal, akkor nem lesz közvetlen vízfelülete a továbbiakban, annak meg értelme nincsen. Mert ugye most közvetlen vízparti területe van Tapolcának, viszont ha mi arra a 35 méter szárazulatra benyújtanánk az elővásárlási jogunkat, akkor azt mondja Tapolca, hogy ez nekem nem érdekem, és nem fogok együttműködni, és csak úgy tudjuk megcsinálni ezt a partvonal szabályozási engedélyt, ha mind a három fél együttműködik. Ha Tapolcának marad a zöldfelület, és elveszíti a vízfelületét, nincs olyan önkormányzat, aki ebbe belemenne, és azért mondják, hogyha mi a törvény adta lehetőségünkről lemondunk, tehát, hogy ha azt mondjuk, amikor ez a munkálat elkezdődik, vagy befejeződik nem élünk ennek a területnek az elővásárlási jogával. 3

4 FARKAS LÁSZLÓNLÉ: És nekik nem kell lemondani erről? DR HARKAI BARBARA: Tapolcának nincs elővásárlási joga a mi területünkre, mivel ők nem Balaton-parti település. Maximális együttműködésre van szükség. Mi nem kérjük az ő területüket, hosszabbodjon meg az ő területük, és a miénk is, és maradjon mindenki a saját területén belül, és működjenek együtt és segítsék elő ezt az egész engedélyezési eljárást. CSEH SÁNDOR: Én csak azt szeretném kérdezni, hogy az elővásárlási jog akkor él, ha én el akarom neked adni, de ha én nem akarom eladni, akkor hiába van meg az elővásárlási jog. DR HARKAI BARBARA: Ez egy új terület lesz, egy új szárazulat lesz, itt nem kell adásvételi szándékot kifejezni, jogszabály alapján élhetsz az új szárazulatra az elővásárlási jogoddal. CSEH SÁNDOR: Én értem, csak azt nem értem még mindig, ha egyszer úgysem akarom megvenni, és ők sem akarják eladni, akkor miért kell nekem elővásárlási jog? FARKAS LÁSZLÓNÉ: Mert ha ő elakarja adni ezt a területet és bennünket erre vonatkozóan illet meg az elővásárlási jog, és akkor mi ezt megvennék ezt meg nem tudná eladni mert nem lenne ennek a területnek partszakasza, ő nem akar abba a helyzetbe kerülni, hogy itt lesz egy értéktelen terület. SÁNTHA GÉZA: Adott esetben Tapolcának nincs elővásárlási joga, mert nem balatoni önkormányzat. FARKAS LÁSZLÓNÉ: Mindegy, mivel itt van a területe, szerintem ugyanúgy van neki VOLLMUTH PÉTER: Egy biztos, le tudják lassítani ezt a folyamatot. DR HARKAI BARBARA: Az elővásárlási jog csak minket illet meg a tapolcai területre vonatkozóan, Tapolcára nem vonatkozik, mivel ő nem tartozik a Balaton törvény hatálya alá. SÁNTHA GÉZA: Szerintem a vízparti önkormányzatok közé Tapolca nincs besorolva. DR HARKAI BARBARA: Nincs besorolva. SÁNTHA GÉZA: Tapolcának nincs vízpartja és a Balaton törvény ezekre az önkormányzatokra vonatkozik. FARKAS LÁSZLÓNÉ: Az ingatlanja vízparton van. DR HARKAI BARBARA: Az mindegy, csak nem itteni önkormányzat az meg van 4

5 határozva a törvényben, hogy kikre vonatkozik, mellékletben van felsorolva, ahol Tapolca nem szerepel. DR. BARDÓCZ ZSUZSANNA: Annak milyen esélye van, hogy nem mondunk le az elővásárlási jogról, akkor egyszer majd megvásároljuk? DR. HARKAI BARBARA: Semmi esély megvenni. Nem az a baj, hanem ha nem mondunk le, akkor nem fognak együttműködni azért, hogy ezt az egészet megcsináljuk, nem fognak hozzá pénzt adni a saját részükre, nem fogják beküldeni a tulajdonosi hozzájárulást, ami most nagyon sürgős lenne. VOLLMUTH PÉTER: Nagyon hosszú bérleti szerződés lenne. FARKAS LÁSZLÓNÉ: Csak ez az esélyünk van arra, hogy megkapjuk a vízjogi engedélyt, ami csak nekünk fontos, nincs más megoldás. DR HARKAI BARBARA: Meg nem is kell nekünk ez a terület, hisz lesz egy sajátunk, amiben meg tudjuk közelíteni a vizet. FARKAS LÁSZLÓNÉ: Ez az egyik, a másik lemondunk erről az elővásárlási jogunkról, ha véletlenül ők el szeretnék adni, akkor még mindig tárgyalhatsz ennek az egésznek a megvételéről. Ez nem azt jelenti, hogy a vételtől te elzárod magad. SÁNTHA GÉZA: Ne felejtsük el, most arról van szó az új szárazulat elővásárlási jogáról mondunk le. DR HARKAI BARBRA: Csak erről beszélünk, semmi másról. SÁNTHA GÉZA: Amennyiben most kevesebb lesz a víz, több lesz a zöldterület csak arról mondunk le, a tábor területéről nem mondunk le. DR HARKAI BARBARA: Pl. ha egyszer 10 év múlva el akarják adni ezt az egészet ha addigra kialakul, akkor törvény alapján úgyis elővásárlási jogunk van. FARKAS LÁSZLÓNÉ: Szerintem a törvénybe, úgyis azért tették be, hogy ne lehessen kitolni a melletted lévővel, megveszed és neki meg nem lesz. Veréb János megérkezett, így a testületi tagok szám 7 főre változott. VERÉB JÁNOS: Nem ismerem az előzményt, csak néhány dolgot kérdeznék. DR HARKAI BARBARA: Jó pár év óta folyik egy engedélyezési eljárást és most július 19-én volt egy egyeztető értekezlet. Meghívtunk huszonvalahány érdekelt felet és arra jutottunk nagyon elő kellene mozdítani ezt a dolgot, és úgy tűnik mindenki partner benne az összes engedélyező hatóság is. A badacsonytördemici rehabilitációs terv úgy hozza, hogy nem kotorni kell ezt a strandrészt, hanem fel kell tölteni 35 5

6 méterrel befele a víz fele és ugye mind a három tulajdonos előtt létrejön egy 35 méteres új szárazulat. VERÉB JÁNOS: Tehát akkor hozzá is járultak. DR. HARKAI BARBARA: Nem, sajnos nem járultak hozzá, mert nincs meg az engedélyünk, mert ahhoz még kell kérnünk egy tulajdonosi engedélyt a vagyonkezelőtől. Egy mederkezelői engedélyt a magyar államtól és a Balaton törvény lehetőséget ad arra, hogy ez a szárazulat, ez csak zöld terület lehet, beépíteni nem lehet, tehát meg van határozva, hogy ezt hogyan lehet alkalmazni. Arra az új szárazulatra, amely a tapolcai önkormányzat előtt létrejön, tehát erről a 35 méterről beszélünk befele a víz fele, a tördemici önkormányzatnak elővásárlási joga van, és Tapolca azt mondja, és ebben igaza van hogy most ugye ő közvetlen vízparttal rendelkező település, mert ugye ott a campingje és ott van előtte a Balaton. Ha erre az új szárazulatra elővásárlási jogommal élek, akkor megfosztom őt a közvetlen víztől. És ő ezért kér arra garanciát és tőlünk egy testületi döntést, hogy erről az elővásárlási jogunkról erről az új szárazulatot érintő elővásárlási jogunkról mondjunk le. Különben nem fog velünk együttműködni és nem adja a saját részébe 25 millió forint önerőt, mert ez egy 186 millió forintos projekt lett. Itt van a részletes költségvetés, és azért a tapolcai rész biztos, hogy millió forintot érinteni fog. VOLLMUTH PÉTER: 50 %-os az érdekeltsége a tapolcai területnek. DR HARKAI BARBAR: A fele az övé, akkor még több is az önereje. Még mindig nincs meg az engedély rá, a vízügyi engedély még mindig nincs meg, de most úgy tűnik, hogy pár hónapon belül meg tudjuk szerezni. VERÉB JÁNOS: Hát akkor lett beadva a pályázat mellé akkor is kellet vízjogi engedély, amikor mentünk Fehérvárra akkor adtuk be. VOLLMUTH PÉTER: Nem volt vízjogi engedély, ott még csak az volt, hogy milyen partszakasz legyen kialakítva. VERÉB JÁNOS: Én úgy emlékszem meg van a vízjogi engedély, úgy szólt, hogy 30 m mélyen fog bemenni és a három partszakaszt együtt kell megcsinálni. Egy pályázathoz lett beadva. Mert akkor volt, az hogy megcsináljuk egyedül, mert új javaslatok nem jönnek, a honvédségnek nem volt pénze, a tapolcaiak meg majd meglátják és így ment el a pályázat és akkor csak a mi területünkről volt szó. VOLLMUTH PÉTER: Nem, úgy volt, hogy nem volt kialakított álláspont, hogy hogyan legyen kialakítva. És akkor két éve megjött az egyezség valahol elég botrányos körülmények között végül a lidós dolog mellett rakták le a dolgot. VERÉB JÁNOS: Akkor nem is lehet pályázni. A honvédek hozzájárulnak, mert elzárkóztak akkor is? 6

7 VOLLMUTH PÉTER: Majd akkor igazodnak. DR HARKAI BARBARA: Úgyis csak a jövő évben lesz aktuális. A honvédségnek írtunk is, hogy a jövő évben ennek az önrészét különítsék el. Nem gondolom hogy ők pályáznak, ott az állam odateszi a pénzt, ha meg nem, akkor lemaradnak aztán majd rákényszerülnek, hogy a saját részüket is feltöltsék mert akkor az fog iszaposodni. VAJAI TIBORNÉ: Meg lehet csinálni csak ezt a kettőt is, nem? VERÉB JÁNOS: Egyértelmű arról volt szó, hogy ha a többiek nem csinálják a saját részüket, akkor megcsináljuk mi a magunkét, nem befolyásol minket, az hogy Tapolca feltölti-e a saját részét. DR HARKAI BARBRA: A feltöltéshez engedély kell. FARKAS LÁSZLÓNÉ: Az előttünk lévő részhez ragaszkodunk, az övükéről lemondunk, de ők se tartsanak igényt a miénkre. VERÉB JÁNOS: Egy helyrajzi szám alatt van mind a kettő? DR HARKAI BARBARA: Nem. SÁNTHA GÉZA: Azt tegyük bele csak, hogy mi lemondunk erről, de ők viszont járuljanak hozzá ezekhez, ha ők kérnek valamit, akkor mi is. VOLLMUTH PÉTER: Működjenek együtt. VERÉB JÁNOS: Akar pályázni Tapolca vagy nem akar? DR HARKAI BARBARA: Azt mondták lesz rá pénz, ha arra kerül a sor, tehát beadják ők is. VERÉB JÁNOS: Szerintem az egésznek nincs semmi értelme, nekünk van valamink, nem akarjuk eladni, nem akarunk venni tőlük, akkor mit akarunk? Nincs aktualitása. VOLLMUTH PÉTER: Anélkül nem fog menni, hogyha mi nem mondunk le erről a dologról. VERÉB JÁNOS: Itt arról van szó, hogy mi nem akarunk semmi mást csak feltölteni a saját területünket, társulnak-e hozzánk vagy sem. Ha nem, akkor van miről beszélnünk. VOLLMUTH PÉTER: Ehhez az kell, hogy lemondjunk az elővásárlási jogunkról. VERÉB JÁNOS: És Tapolca miről mond le? FARKAS LÁSZLÓNÉ: Ugyanarról, a mi előttünk lévő új területről. 7

8 DR HARKAI BARBARA: Tapolca nem tud lemondani, mert nincs miről, nem balaton-parti település, így nincs elővásárlási joga a mi új szárazulatunkra, viszont nekünk az övékre van elővásárlási jogunk a Balaton törvény alapján. VOLLMUTH PÉTER: Ki az aki igennel szavaz, hogy a majd létesítendő szárazulat bővítésnél Tapolca Város Önkormányzat tulajdonát képező partszakasz szárazulat folytatásának elővásárlási jogáról lemond a badacsonytördemic önkormányzat? A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi 55/2009. (VII.21) határozat Badacsonytördemic község önkormányzatának képviselő testülete úgy dönt, hogy Badacsonytördemic partvonalszabályozása és vízpart-rehabilitációja során újonnan létrejövő és kialakuló szárazulat, amely közterületbe sorolt területként alakul ki, és amely a Tapolca Város Önkormányzat tulajdonát képező badacsonytördemici hrsz-ú táborhely megnevezésű ingatlan vízfelőli folytatásaként keletkezik, a Balaton kiemelt üdülőkörzet parti és partközeli településeire vonatkozó szabályokról szóló évi CXII. Törvény 20.. (2) bekezdésében biztosított elővásárlási jogával nem kíván élni, annak érdekében, hogy Tapolca Város Önkormányzata a továbbiakban is közvetlen vízparttal rendelkezzen. Ezen elővásárlási jogáról való lemondásért Tapolca Város Önkormányzatát felkéri az engedélyezési eljárásban való maximális együttműködésre, továbbá a partvonal-szabályozásra és vízpart-rehabilitációra esetlegesen kiírandó pályázati lehetőségek kihasználására és azon való indulására, saját partszakaszukhoz megfelelő önrész biztosítására. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az értesítést küldje meg. Felelős: jegyző Határidő: július 25. VOLLMUTH PÉTER: Javasolom, hogy Dr. Harkai Barbara jegyzőnek állapítsunk meg nettó forint jutalmat az eddig végzett jó munkájáért, szépen nyernek a pályázatok, amik az idén benyújtásra kerültek. VERÉB JÁNOS: Mint a Pénzügyi Bizottság elnöke támogatom a javaslatot. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 8

9 az alábbi 56/2009. (VII.21) határozat Badacsonytördemic község önkormányzatának képviselő-testülete Dr.. Harkai Barbara jegyző részére bruttó forint jutalom kifizetését engedélyezi a évi bérköltség terhére. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jutalom számfejtéséről gondoskodjon. Felelős: jegyző Határidő: július 30. FARKAS LÁSZLÓNÉ: Két éve húzódik a csendrendelet megalkotása. János neked is volt ezzel problémád, kérlek vezesd fel. VERÉB JÁNOS: Volt két társaság az egyik kb. 60 méter a másik kb 100 méter. Az egyik házban diákok voltak, két lány volt meg egy fiú és este fogják magukat egész este sütötték a nyársukat és füstöltek. Egyszer csak mondják, elmegyünk balhézni mondják egymásnak és lejönnek oda és felmennek a nádvágó készülékhez, én nem szóltam senkinek. A szomszédom szólt, hogy milyen banda volt, már szólni akart a rendőrségnek, hogy bejönnek és itt üvöltöznek, káromkodnak. Én tudom, mert itt voltak a győri gyerekek és azok csinálták. Én szóltam is nekik, hogy oltsák el a tüzet és szüntessék meg a füstöt ők visszaszóltak, hogy mi a problémája magának. Mondtam hát nekem az a problémám, hogy már éjfél van és ilyenkor csendbe kell lenni hát 10 óra körül úgy vagyunk itt a környéken, itt lakunk, itt van egy házaspár két kisgyermekkel és ilyen pici gyermekeknek pihenni kell. Előző napokban is volt zaj, de nem ekkora. Kérdezték, hogy szólók-e a rendőrségnek mondtam, hogy nem majd az önkormányzatnál utána nézek, mi is van leszabályozva nálunk. DR HARKAI BARBARA: A csendháborítás a szabálysértési eljárásról szóló jogszabályban alapból benne van, olyat nem szabályozok le, amit már egyszer egy magasabb szintű jogszabály szabályoz, hogyha van ilyen szabálysértés, egyértelműen megmondja mi minősül csendháborításnak. Tehát ha ilyen van és vállalja két tanú, akkor el lehet indítani egy szabálysértést, de ezt minden testületi ülésen elmondom, hogy ha nem indítanak nálam szabálysértést kutya és csendháborítás ügyében, akkor nem tudok eljárni. VERÉB JÁNOS: A másik eset, megjött egy szombathelyi társaság ezek már felnőttek, úgy 11-en voltak, ugyanazt csinálták, csak nagyobb ordítással. És ez minden évben így van. Ez a viselkedés az itt lakóknak problémát okoz. 9

10 DR HARKAI BARBARA: Ha valakit zavar a hangoskodás, mert olyan nagy mértékű, akkor rendőrt kell hívni, és akkor a csendháborítási szabálysértés elindul, és azt lefolytatom. De van lehetőség mégegyszer mondom, hogy szabálysértési eljárás keretében ezeket az ügyeket elvégezzük. Csak indítsa meg valaki. VERÉB JÁNOS: A másik meg a fűnyírás. Szombaton vagy vasárnap kezdik, van mikor ½ 6-kor nekiállnak, és ez is zavar embereket pl. miért pont hétvégén nyírja a füvet. DR HARKAI BARBARA: Azt azért el kell fogadni egy üdülőterületen, és ilyen szempontból megértem azokat az embereket, akik lejönnek hétvégére és esetleg esik az eső és vasárnap nyírja a füvet, mert utána nem jön három hétig és akkor majd a szomszéd bejelenti, hogy gazos a területe. VAJAI TIBORNÉ: És hogy fognak a mi közhasznú embereink dolgozni, akik szintén 6-kor kezdik a munkát? FARKAS LÁSZLÓNÉ: Én szerintem meg lehetne alkotni ezt a rendeletet, jó munkaszervezéssel úgy csoportosítani, hogy nem a lakott területen kezdesz, hanem kívül. Mindig ezt mondjuk, hogy ehhez nem kell rendelet, de a probléma mindig fennáll a kutyákkal, a hangoskodókkal amíg nem alkottunk meg. DR HARKAI BARBARA: Elmondtam, hogy a kutyákra is van szabálysértési törvény. Bejött valaki hozzám, vállalta, hogy feljelentem a szomszédomat, hogy feljelentem a szomszédomat és hozok egy bizonyítékot? Senki nem jött be. Van erre lehetőség, de senki nem jön be hozzánk feljelentést tenni, minek alkotnánk még egy rendeletet, van egy törvény és egy kormányrendelet minek kellene még egy helyi szabályozás amikor le van szabályozva? FARKAS LÁSZLÓNÉ: Jó, akkor következetesen ha van egy kiküldött levél, hogy zárja el a kutyáját, és ha nem teszi meg akkor szabálysértési eljárás indulhat. DR HARKAI BARBARA: Csak valaki indítsa el, és akkor köteles vagyok lefolytatni az eljárást és azt határozattal lezárni ilyen vagy olyan döntéssel, de senki nem vállalja fel a feljelentést. CSEH SÁNDOR: Én azt javasolnám ezzel kapcsolatban, te tudod hogy milyen jogszabályok vannak, ki kellene írni a táblára milyen törvények vannak DR HARKAI BARBARA: Tájékoztassak a következő helyi újságban a kutyáról és a csendháborításról? Hívjuk fel a lakosság figyelmét, az ingatlantulajdonosokat arra, hogy figyeljenek, ha ki is adják a házat ez így akkor jó? Hogy tudják a jogszabályi háttereket? FARKAS LÁSZLÓNÉ: Elmagyarázni, hogy nem alkotunk másik helyi rendeletet mert erre egyértelműen van magasabb jogszabály, és az akinek problémája van jelentse be. 10

11 Ha a felszólításnak nem tesznek eleget, nem tartják be, akkor a szabálysértési eljárást meg lehet indítani. A másik eset: üveg össze van törve, nem kell megvárni, hogy valaki majd utasítást ad, hogy összeszedje a közhasznú munkás. Volt olyan ember, aki két hétig azt figyelte, hogy a forgalmas úton üvegszilánkok szanaszét törve és arra volt kíváncsi, hogy az mikor tűnik el onnan. És tőle 10 m-re közhasznúak dolgoztak. VERÉB JÁNOS: Azt is tudatni kell, hogy minden házhoz állandó lakásokhoz, szoba kiadókhoz mindenhova egy ilyen papírt betenni, mert azt mondják nem is hallottak erről. DR HARKAI BARBARA: A helyi újság 450 példányban készül. VERÉB JÁNOS: Csak azok nem jönnek be újságért, pont azok nem jönnek be, akik nem itteni lakosok. FARKAS LÁSZLÓNÉ: Ez annak lényeges, aki itt lakik, ő tud mire hivatkozni, ő tudja mi lesz a folyamata. CSEH SÁNDOR: Az a helyzet, amikor a Pityu hordja az újságokat, akkor nincs panasz, akkor mindenki megkapja, de ha nem a Pityu viszi, akkor gond van, mert betesz egy kapuba hármat, négyet. DR HARKAI BARBARA: Nagyon sokszor szóltunk az újság miatt. Már egy éve dolgozunk ezen, és mindig elmondjuk, hogy vigyék mindenhová az újságot. CSEH SÁNDOR: Dobja be a kertbe, ha nincs postaláda. SÁNTHA GÉZA: Szeretnék megosztani veletek néhány dolgot. Utazásom során az önkormányzat tájékoztatott bennünket egy- két dologról, és meglepve tapasztaltam azt, hogy egy fős nagyközség, ahol 428 munkanélküli van a községben ebből az önkormányzat 208 főt foglalkoztat. A község rendkívül rendezett, tiszta, nincs eldobva egyetlen csikk sem, parlagfű sincs. Ez a község 10 km-re van Gyulától. Ebben a nagyközségben egyetlen foglalkoztató az önkormányzat, a vállalkozók nagyon kevés embert foglalkoztatnak. Az önkormányzat olyan szinten megoldotta ezt, hogy csak csodálkoztam, hogy ez hogy működik ezek közül a foglalkoztatottak közül van egy ember, aki tervez, annak agrármérnök a diplomája, két ember aki irányítja a csapatot és minden fős csoportban van egy ember aki vezető. Ehhez a 208 főhöz van egy felsővezető, fizetett felsővezető, akinek az a dolga, hogy beszámoljon az önkormányzat részére, meg a terveket elkészítse, ellenőrizzen, van még kettő közülük, aki a két csapatot vezeti, és brigádvezető és tökéletesen rend van. Olyan szinten rendben volt minden, hogy valami csoda. És ott sincsenek magasabb végzettségű közmunkások, sőt ennek 45 %-a roma. FARKAS LÁSZLÓNÉ: Az alapvető, amikor azt mondtam, hogy itt még felsővezető nélkül is meg lehet oldani, egyszerűen egy olyan terv kellene, hogy milyen falut akarok látni, hogyha meg van ez tervezve, most ezt a szakaszt csinálom meg utána ezt 11

12 és utána már csak rendben kell tartani, meg lehet csinálni ezzel az egy vezetővel. Azt mondom ehhez nem is pénz kell, hanem ehhez sok munka kell. VOLLMUTH PÉTER: Több tárgy hiányában az ülést 15,40 órakor bezárja. k.m.f.t. Vollmuth Péter Dr. Harkai Barbara polgármester jegyző Sántha Géza Vajai Tiborné Jegyzőkönyv hitelesítő Jegyzőkönyv hitelesítő 12

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 15-én megtartott rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 15-én megtartott rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12 /2008 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 15-én megtartott rendes üléséről.

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 26. napján megtartott rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 26. napján megtartott rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 9 /2009 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 26. napján megtartott rendes üléséről.

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 11. napján megtartott nyilvános, rendkívüli üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 11. napján megtartott nyilvános, rendkívüli üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 22/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 11. napján megtartott

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 09. napján megtartott rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 09. napján megtartott rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2 /2009 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 09. napján megtartott rendes üléséről.

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 29. napján megtartott rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 29. napján megtartott rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 16/2009 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 29. napján megtartott rendes üléséről.

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 14. napján megtartott rendkívüli üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 14. napján megtartott rendkívüli üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 7 /2009 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 14. napján megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 4/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 01. napján megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. Szám: 13 /2013. JEGYZŐKÖNYV

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. Szám: 13 /2013. JEGYZŐKÖNYV BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 13 /2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 18-án 8.00 órakor megtartott

Részletesebben

25. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről.

25. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Szám: 572-25/2011. 25. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Jelenlévők:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Szám: 260-12/2012. N A G Y T E V E L

Szám: 260-12/2012. N A G Y T E V E L Szám: 260-12/2012. N A G Y T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 24. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Nagytevel Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. október 22-én 18.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. október 22-én 18.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. október 22-én 18.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak: Balassa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. március 12. napján 14.00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Elekes Péter: De, én kérném, én kérném ezt napirendre fölvenni.

Elekes Péter: De, én kérném, én kérném ezt napirendre fölvenni. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2013. február 28-án 14.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Tóth Csabáné alpolgármester, Elekes

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 19/2013. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Balatonkenese, Balaton

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 25-én tartott nyílt ülésén folytatólagosan.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 25-én tartott nyílt ülésén folytatólagosan. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 25-én tartott nyílt ülésén folytatólagosan. Jelen vannak: Boros Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/2013. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. március 27. napján a Pénzügyi Bizottság és a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási,

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 7/2011. (IV. 29) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 5/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. március 11-én 14:00 órai kezdettel tartott RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 22/2011. (III. 16.) Könyvvizsgálói

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 27-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 27-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 27-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery Ildikó Anikó

Részletesebben

1. Napirend Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás iránti pályázat benyújtása

1. Napirend Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás iránti pályázat benyújtása Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2015. június 19-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. december 28-án 09.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. december 28-án 09.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. december 28-án 09.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv mely készült 2008. február 13-án Bajót község testületi üléséről

Jegyzőkönyv mely készült 2008. február 13-án Bajót község testületi üléséről Jegyzőkönyv mely készült 2008. február 13-án Bajót község testületi üléséről 1 Készült: 2008. február 13. Helyszín: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Napirend:

Részletesebben

Zalakomár község Önkormányzat képviselő testületének 18/2010. (IX.14.) számú jegyzőkönyve

Zalakomár község Önkormányzat képviselő testületének 18/2010. (IX.14.) számú jegyzőkönyve Zalakomár község Önkormányzata 18/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V TÁRGY: Zalakomár község Önkormányzat képviselő - testületének 2010. szeptember 14.- én Zalakomár Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében 17.00-

Részletesebben

Összesen: 22 képviselő-testületi tag. Rieder András, Dr. Szabó István

Összesen: 22 képviselő-testületi tag. Rieder András, Dr. Szabó István Ügyszám: 01/00005/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. január 13-án 14.30 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2009. számú JEGYZŐ KÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2009. számú JEGYZŐ KÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. számú JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2009. június 11-én 16 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Önkormányzat tárgyalóterme,

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. október 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben