A mezőgazdasági termékek árkülönbségei megyei szinten

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A mezőgazdasági termékek árkülönbségei megyei szinten"

Átírás

1 Kézirat (ábrák nélkül) A tanulmány megjelent: Hedonizmus; Győri tanulmányok tudományos szemle 25-ik száma, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kiadványa, pp Dusek Tamás A mezőgazdasági termékek árkülönbségei megyei szinten Az egyes termékek területileg különböző árai a gazdaság eltérő területi adottságait, keresletikínálati viszonyait tükrözik vissza. Ezért ezek vizsgálata a lokális gazdaságok egyik fontos jellemzőjének a feltárását jelentik. Jelen tanulmányban először a területi árkülönbségekkel kapcsolatos néhány általános elméleti szempontot tárgyalok, majd ezek illusztrálására a mezőgazdasági termékek egy körének a piaci felhozatali átlagárát használom fel. A számítások végzése (26 termény hat évre vonatkozó adatai alapján) során választ kapunk arra a kérdésre, hogy az ország egyéb kutatásokból ismert térszerkezeti sajátosságait a zöldségárak mennyiben tükrözik vissza. A területi árkülönbségek néhány elméleti kérdése Helyi árkülönbségek léteznek, aki nem egy helyben éli le életét, az tapasztalhatja is ezt a tényt. A területileg különböző árak kialakulása a termékek eltérő relatív szűkösségére vezethető vissza. Az eltérő relatív szűkösség három oka: különböző lokális természeti adottságok és termelési feltételek (a termék kínálati oldala), a fogyasztási szokások, emberi igények és keresleti lehetőségek különbözősége (a termék keresleti oldala), szállítási költségek létezése. Amennyiben a szállításnak se költsége, se időigénye nem létezne, a területi árkülönbségek nem alakulhatnának ki a szállítható termékek esetében, mivel azok az alacsonyabb árszínvonalú területekről a magasabb árszínvonalú területre szállítással rögtön kiegyenlítődnének. Azonban a szállítási költségek, az időtényező és a piaci információk részleges ismerete esetén, vagyis a valóságnak megfelelően a területi árkülönbségek természetesek, az árkülönbségek hiánya lenne természetellenes. A termelési többletű helyekről a fogyasztási többletű helyekre szállítással a területi árkülönbségek csupán mérséklődnek, annál nagyobb mértékben, minél kisebb a termék árához viszonyított szállítási költség. A lokális jószágok (ingatlanok, szolgáltatások nagy része) nem szállíthatóak, ezért esetükben a helyi keresleti-kínálati viszonyokat nem lehet a jószágok, hanem csupán a termelési tényezők szállításával befolyásolni, de így is csak bizonyos termékek és szolgáltatások esetében. A mezőgazdasági termékek esetén a helyi piac jelentősége a lokális jószágok és a könnyen szállítható versenyjavak mint a feldolgozóipari termékek nagy része, amelyeknél a szállításhoz kapcsolódó költségeknél gyakran jelentősebb árkülönbségeket okozó tényezőket lehet elkülöníteni, mint az árut eladó kereskedelmi egység jellege, valamint a termék csomagolásbeli, kiegészítő szolgáltatásbeli, mennyiségi kedvezménybeli és egyéb, árakra ható elemeket között helyezkedik el. Az eltérő helyi árrendszerek létezésének elemzése kapcsán kétféle értelmezés létezik. Az elterjedtebb nézet a pénz vásárlóerejének területi különbségéről beszél a termékek eltérő árszínvonalát tapasztalva. Többnyire ezzel szoktunk találkozni például a nemzetközi összehasonlítások során, amikor egyes pénzek országonként eltérő vásárlóerejéről beszélnek. De gyakran találkozhatunk néhány kiválasztott nemzetközi nagyváros árszínvonalának 1

2 összehasonlításával is. Statisztikai értelemben bármilyen területegységek összehasonlíthatóak, legfeljebb a területegységek nagyságrendjének nagymértékű különbözősége esetén csekély értelme lesz a vizsgálatnak (például egy budapesti kerület és az OECD országok átlagárainak összehasonlítása esetén). Ennek a nézetnek a következetes alkalmazása azzal a következménnyel jár, hogy a pénz vásárlóereje nem csak régiónként, hanem egy városon belül sétálva is változik, annak megfelelően, hogy milyen típusú üzletben, vagy melyik városrészben vásárolunk például egy üveg sört (Mises, 1981). Itt említek meg egy további, talán nem annyira nyilvánvalónak tűnő, de könnyen elkerülhető veszélyt, ami a pénz vásárlóerejének megállapításához szükséges aggregációból fakad, ezért ehhez az értelmezéshez inkább köthető. Az aggregált árszínvonal vizsgálata mellett ugyanolyan fontosságú az egyedi termékek, valamint az egész árszerkezet, az egyes termékek más termékekhez viszonyított relatív árában megmutatkozó területi különbségek elemzése is. Ha ettől eltekintenénk, elemzésünk hiányos maradna. A másik véleményünkkel megegyező nézőpont azt hangsúlyozza, hogy a technikailag azonos, de a tér különböző pontján lévő termékeket gazdaságilag különböző termékeknek kell tekinteni (Mises 1981). A Makó környékén termesztett hagyma Makón más gazdasági jószágnak tekintendő, mint ugyanaz a hagyma Sopronban, hiszen a térbeli különbséget szállítás révén kellett áthidalni. Egyedül a pénz esetén lehet eltekinteni a térpozíciótól, mivel a területen való mozgatása költségmentes 1. A pénz vásárlóereje mindenhol ugyanakkora, a jószágok szükségletkielégítési képességének viszont döntő tényezője azok térben elfoglalt pozíciója. Az egyes termékek mozgathatósága és ezzel együtt térértéke vagy árának területi meghatározottsága függ a fizikai jellemzőktől, a szállítási körülményektől és a keresleti viszonyoktól. Az árkülönbségek mindkét értelmezése szerint el lehet végezni ugyanazokat a vizsgálatokat, területi árszínvonalra vonatkozó és egyéb, árrendszerrel kapcsolatos számításokat, csak az eredmények interpretálása lesz más. A területi árkülönbségeket lehet vizsgálni egy termék esetén, termékcsoport esetén, valamint a teljes árrendszert reprezentáló termékek körével. A területi árszínvonalak számítása elvileg az időbeli összehasonlításokkal megegyező módon történik, csak az idő szerepét a tér veszi át. A teljes árindexek számításához szükséges adattömeg azonban csak országos szinten éri el a statisztikai megbízhatósághoz szükséges szintet. Az országos árrendzserek lokális alrendszereinek tapasztalati vizsgálata az adatgyűjtéssel kapcsolatos gyakorlati nehézségekbe ütközik. Ezért a lokális árrendszerek vizsgálata vagy megmarad elméleti szinten, vagy néhány kitüntetett, területi bontásban rendelkezésre álló termék árára szorítkozik. Az elméleti megfontolások illusztrálására ugyanakkor elégséges az árak egy csoportjának kiválasztása. Magyarországon a mezőgazdasági termékek piaci felhozatali átlagára alkalmas leginkább hosszú idősoros megyei szintű elemzésre. Az éves átlagárakon kívül több fontos termény esetében havi átlagárak is rendelkezésre állnak, ami az éven belüli ármozgások vizsgálatát is lehetővé teszi. Ez a mezőgazdasági termékekre jellemző erős szezonalitás miatt különösen fontos. A termékek területi árkülönbségeivel kapcsolatban végzett vizsgálatokat két típusba lehet sorolni. Az egyes termékek (pl. burgonya, karalábé, uborka, alma) árában megnyilvánuló területi árkülönbségek nagysága az adott termék (vagy termékcsoport) térérzékenységének mértékéről árulkodik: nagyobb árkülönbség esetén növekszik a lokális piac szerepe. Az árak területi eloszlása pedig az egyes megyék keresleti és kínálati sajátosságait tükrözi vissza: alacsonyabb árszint kisebb keresletről és/vagy nagyobb kínálatról tanúskodik. 1 Árupénz esetén létezik szállítási költség. 2

3 A számítások elvégzése előtt is tehetünk megállapításokat egy adott zöldség vagy gyümölcs területi árkülönbségeit meghatározó tényezőkről. A kínálati oldalon hat ilyen elemet célszerű elkülöníteni: 1. A termelhetőség földrajzi feltételei, éghajlati és talajadottságok. 2. A termék termelésére rendelkezésére álló földterület és munkaerő nagysága. 3. Időjárási viszonyok. 4. A termék tömegszerűsége. 5. Tömegszerű szállíthatóság, importálhatóság. 6. Eltarthatóság, kényesség. Az első szempont egy viszonylagos tényező, mivel egy jó éghajlati és talajadottságú területen előfordulhat, hogy minden terméket jobban lehet termelni, mint egy mostoha adottságokkal rendelkezőn, de a komparatív előnyök valószínűleg ebben az esetben is különbözni fognak termékenként. Ezért a termékek relatív árai is el fognak térni egymástól. Megyéken belül is jelentős éghajlati és talajeltérések lehetségesek, amelyek a tájtermesztési körzetek kialakulásához vezetnek, mint például az ismertebb Szeged és Kalocsa környéki fűszerpaprika, vagy a makói hagyma termesztése. Az adott termék termesztésére fordítható földterület nagysága összefüggésben van az összes többi termékre fordítható földterület nagyságával, és a föld nem mezőgazdasági célú hasznosítási lehetőségeinek jövedelmezőségével. Egy munkaigényes mezőgazdasági terméket felvásárló élelmiszeripari üzem (konzervgyár, dohánygyár) megtelepedése csökkentheti a többi termékek egy részének helyi termelését és kínálatát. Az időjárási viszonyok a növénytermesztésben fontos szerepet játszanak, és éves ingadozásokhoz vezethetnek. Egy szélsőséges időjárású (aszály vagy özönvíz, fagy) időszak az érintett területek termelését nagymértékben visszaveti, növeli a relatív szűkösséget. A kedvező időjárás növeli a termés mennyiségét, csökkenti az árat, a termelők jövedelmét viszont növelheti és csökkentheti is. Mivel egy adott évben a termények bizonyos körének árára jelentős hatással lehet az időjárás, ezért nem szerencsés egy kiragadott év árait az időjárási helyzet ismerete nélkül vizsgálni, több éves idősor esetén viszont el lehet tekinteni ettől a tényezőtől, és az egyik évről a másikra történő nagy áringadozások esetén lehet gyanakodni az időjárás hatására. Az összes mezőgazdasági termék számára egységesen jó időjárás nem képzelhető el, mivel az egyes termékeknek más és más az optimális napfény, hő és csapadékigénye. Ezért az időjárás függvényében is természetes módon változik az egyes termőterületek termésmennyisége és ára. A termék tömegszerűsége és szállíthatósága összefüggésben áll egymással. Kettős értelemben használjuk ezt a kifejezést: egyrészt a termelés munkaerőigényességét, másrészt a fogyasztásban betöltött súlyát is értjük alatta. Jellemző módon a nem, vagy csak részben gépesíthető terményeknek a fogyasztási súlya is kisebb, mint a jól gépesíthetőké. Minél nagyobb a tömegszerűség mértéke, az árak annál kisebb különbségére számíthatunk. Az eltarthatóság is befolyásolja a területi árkülönbségeket, a rövidebb ideig eltartható termények szállításának nagyobb kockázata áremelő tényező, amit a vásárlóknak kell megfizetniük. A keresleti oldalt meghatározó tényezők közül a következőket fontos elkülöníteni: 1. A lakosság jövedelmi helyzete. 2. Önellátó termelés fontossága. 3. A lakosság fogyasztási szokásai. 4. Helyettesítő termékek kínálata, ára. 5. Az exportálás lehetősége. 6. Bevásárlóturizmus jelentősége. A lakosság jövedelmi helyzete és a keresett mennyiség nagysága között normál jószágok esetén, egyéb tényezők változatlanul hagyása mellett, pozitív összefüggés van. Az Engel- 3

4 javaknál ez az összefüggés megváltozik, adott jövedelemszintig növekszik a jószág kereslete, ennél magasabb jövedelem esetén csökken. Az élelmiszerek között találhatunk néhány ilyen jószágot. A mezőgazdasági termékek nagy részénél a saját fogyasztás céljára történő termelésnek jelentős szerepe lehet. Ennek kiterjedtsége függ a helyi szokásoktól, a háztáji gazdaság elterjedtségétől, az emberek szabadidős lehetőségeitől. Ezek a szokások lassan változnak, rövid távon a termékek piaci ára nem hat rájuk, hosszú távon viszont az is befolyásolja a hobbikertészet jelentőségét. A lakosság fogyasztási szokásai számos módon befolyásolják az árak alakulását, a keresleti görbe helyzetét. A mezőgazdasági termékek helyettesítő termékei elsősorban a más élelmiszerek, a hazai gyümölcsöknek például a déligyümölcsök, szélesebb értelemben a desszertek, csokoládék, édesipari termékek, a zöldségeknek főleg a gabona, hús, zsír. Az exportálás és a bevásárlóturizmus árakra gyakorolt hatása egymáshoz hasonló. Mindkettő egy külső keresleti elem megjelenését jelenti, amelyek egyéb tényezők változatlansága mellett megemelik az adott terület árait. Az exportálás ugyanakkor a kínálati oldali importálási lehetőségnek az ellentéte, és a helyi kínálattal is összefügg: az exportálás csökkenti, az importálás növeli a helyi kínálat nagyságát. Az exportálás lehetősége továbbá kapcsolatban áll a kínálati oldalon felsorolt negyedik és ötödik tényezővel, a potenciális exportpiacok földrajzi elérhetőségével, keresleti-kínálati viszonyaival, a termelők piacismeretével, az információáramlással, a termék bejáratottságával, ismertségével, jogi, egészségügyi és egyéb előírásokkal és további elemekkel is. A bevásárlóturizmus annál jelentősebb, minél nagyobb vonzást gyakorol a piac a külső keresletre, minél nagyobb a nem helyi vásárlóerő támasztotta kereslet mértéke. A bevásárlóturizmus körébe azon vásárlási aktusokat értem jelen esetben, amely olyan, nem a lokális piachoz tartozó látogatóktól érkezik, akik, bár nem feltétlenül a vásárlás a fő céljuk, de mégis vevőként megjelennek a termék helyi piacán. Végül még azt is szükséges megjegyezni, hogy a területi árkülönbségek a mezőgazdasági termelők jövedelmi különbségeiről önmagukban semmit sem állítanak. A legkisebb árszínvonalú terület termelői nagyobb jövedelemre tehetnek szert a legnagyobb árszínvonalú terület termelőinél, egyrészt a termelési költségek ugyancsak eltérő szintje, másrészt az export lehetősége miatt. A statisztikai adatok elemzése 2 Az 1-5 ábrán látható térképek a mezőgazdasági termékek árszínvonalát mutatják 1993 és 1998 között. A térképeket tanulmányozva az árszínvonalra és közvetve az ország térszerkezetére vonatkozóan több egyértelmű kijelentést tehetünk. Az 1. ábrán hat év átlagát láthatjuk, az évenkénti kisebb ingadozásokat ezáltal kiszűrtük. Egyértelmű nyugat-keleti árlejtő a burgonya esetében állapítható meg, vagyis annál a terménynél, amelyiknél a könnyű és tömeges szállíthatóság és eltarthatóság miatt a lokális piac szerepe a legkisebb jelentőségű. A burgonya éves terméseredménye átlagosan megegyezik a készletek nagyságával. Az árszínvonalat tehát a lokális vásárlóerő, kereslet határozza meg nagyrészt, a kínálati eltérések a szállítás révén kis költséggel áthidalhatóak. A megfigyelhető árkülönbségek olyan mértékűek, ami mellett a szállítás már nem válna kifizetődővé (az alacsonyabb árú megyéből a magasabb árú megyébe). A burgonyát nemcsak fizikai jellemzői teszik különlegessé, hanem fogyasztásban betöltött nagy súlya is. A zöldségek árszínvonalában az egyértelmű nyugat-keleti lejtő helyett egy középső árgödröt tapasztalunk, Csongrád megye az országos árszínvonal mindössze 79,3%-át éri el, majd Jász- Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun, Nógrád és Pest megyét három dunántúli megye követi (Vas, 2 A vizsgálat adatbázisáról és a statisztikai elemzési módszeréről a függelékben olvashatunk, ezekkel a technikai részletekkel nem kívántam megtörni a tanulmányt. A táblázatok és ábrák is a tanulmány végén találhatóak. 4

5 Tolna, Baranya). Szabolcs-Szatmár-Bereg megye magas árszínvonala különösen figyelemre méltó, az ország legkeletibb megyéjét csupán Budapest, Zala és Veszprém megye előzi meg. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyénél ugyanakkor a burgonya csak kettő, a gyümölcs csak egy megyében olcsóbb. A gyümölcsök árszínvonala sem mutat teljesen szabályos területi elrendeződést, bár a legalacsonyabb árszínvonalú megyék mind a Dunától keletre, a magasak pedig nyugatra találhatóak. Összességében három megye árszínvonala emelkedik lényegesen az országos átlag fölé, Veszprémé, Zaláé és Budapesté. Ezek a megyék a burgonyát, zöldségeket és gyümölcsöket külön vizsgálva is a legdrágábbaknak számítanak. Budapest magas árszínvonala, ismerve a helyi vásárlóerő nagyságát, nem meglepő. Ugyanakkor Zala és Veszprém megye esetében a viszonylag kedvező helyi vásárlóerő önmagában nem magyarázza a magas árszínvonalat. Ehhez a tényezőhöz hozzájárul a kedvezőtlenebb mezőgazdasági termelési környezet és különösen Veszprém esetében a balatoni turizmus is, mint az a havi ármozgások alapján is érzékelhető. Vas megye helyzete meglepően kedvező, vagyis az összes termék árszínvonala az országos átlag 96,8%-a, és csak a burgonyáé haladja meg az átlagot 5,1%-al. A legalacsonyabb árszínvonalú megyék közül is hármat lehet kiemelni, Csongrádot, Bács- Kiskunt és Jász-Nagykun-Szolnokot. Az első kettő megye közismerten az ország legkedvezőbb növénytermesztési adottságokkal bíró területe. Az évenkénti árszínvonalakat mutató térképeket nézve az eddig elmondottakhoz hasonló megállapításokat tehetünk. Képünket annyival árnyalhatjuk, hogy évről-évre egyes megyék esetében természetesen léteznek kisebb-nagyobb áringadozások, amelyek a több év átlagát mutató térképekhez képest olykor szabályosabb, olykor tarkább képet rajzolnak ki országosan. A maximális és minimális árszínvonal közötti eltéréseket és az árszínvonalak szórását az 1.táblázatban láthatjuk. A legnagyobb eltérést 1996-ban tapasztaljuk, amikor Veszprém megye 57%-al haladta meg a Csongrád megyei árszínvonalat, a legkisebb maximális különbség pedig egy évvel korábban, ugyanezen két megye között volt tapasztalható, 31%-al. További érdekes információt szolgáltat az árkülönbségek jellegéről, ha az egyes termékeknek a megyei átlaghoz képesti szóródását vizsgáljuk meg (2. táblázat). Megállapíthatjuk, hogy az átlagos árszínvonal és az egyes termékek árszínvonala közötti összefüggés meglehetősen gyenge, és az árak szóródása sem függ az árszínvonal mértékétől, bár nagyon mérsékelt pozitív kapcsolat mutatható ki az árszínvonal és a szórás mértéke között. Ez alól a két legjelentősebb kivételt Veszprém megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye jelenti. Veszprém megye azért, mert itt nincsenek olyan termékek, amelyeket a megyei átlag alatt lényegesen olcsóbban lehetne megkapni (ellentétben például Zalával, ahol viszonylag olcsó a szamóca, körte, karalábé, uborka). Veszprémben a megyei árszínvonalhoz képesti legolcsóbb termékhez, a cseresznyéhez is az országos átlagnál 8%-al drágábban lehetett hozzájutni a hat év átlagában. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében viszont a termékek egy része az országban a legolcsóbbak közé tartozik: a dió az átlag 63,9%-a, a szilva 65,5%, az alma 74,8%, a körte 82,3%. Másik része ugyanakkor a legdrágábbak között található: petrezselyemgyökér 130,2%, zöldpaprika 124,5%, sárgarépa 119,8%. Ezen termékek termesztésének a földrajzi adottságai az alföldi megyék között itt a legrosszabbak. A 6.ábrán az országos átlagtól legnagyobb mértékben eltérő termények elhelyezkedését láthatjuk, a nyugat-keleti különbség ezekről a térképekről is könnyen leolvasható. Mint azt láttuk, az országon belüli, megyék közötti átlagos árkülönbségek is évről évre meglehetősen jelentős mértékűek, ám az egyes termékeket külön vizsgálva természetesen ennél jóval nagyobb árkülönbségeket tapasztalunk, mind a relatív szórás, mind a maximális és minimális ár közötti eltérés esetében (3.táblázat). Ha két termék között mindössze egy-két százalékpontos a különbség a relatív szórásban, illetve 10-20%-os az átlagos eltérésben, akkor az még nem mondható jelentős különbségnek, de ennél lényegesen nagyobb eltéréseket 5

6 is tapasztalunk. A legkisebb árkülönbségű termékek között a könnyen és tömegesen szállítható és eltartható termékeket (burgonya, kelkáposzta, fokhagyma) találjuk. A legnagyobb árkülönbségű termékek elsősorban a gyümölcsök közül kerülnek ki, mint a sárgadinnye és szilva, valamint a paraj, amelynek szállítási költsége az egységnyi súlyra jutó nagy térfogathányad és a fogyasztásban betöltött kicsi súlya miatt nagyon költséges. Hogyha az aggregált árszínvonalak szórását nézzük, akkor a gyümölcsöknek árnyalatnyival kisebb szórását tapasztaljuk a zöldségeknél, viszont hogyha egyesével adjuk össze és átlagoljuk az összes zöldség és gyümölcs szórását, akkor a gyümölcsök lényegesen nagyobb különbségét tapasztaljuk. Ha pusztán a termékek sorrendjére pillantunk rá, ez a különbség abból is kiderül, hiszen a lista elején, a viszonylag kisebb szórású termékek között jóval több zöldséget, a végén pedig inkább gyümölcsöket láthatunk. Ez az eredmény megfelel várakozásainknak. Egyrészt a termelés földrajzi feltételei a zöldség esetében többnyire kiegyenlítettebbek területileg, másrészt bár nem minden esetben többségük jobban eltartható és szállítható. Harmadrészt a zöldségek alapvetőbb élelmiszereknek számítanak a gyümölcsöknél, a kisebb jövedelmű emberek elsősorban a gyümölcsök vásárlásáról mondanak le. Ezért a helyi vásárlóerő differenciát okozó ereje is jelentősebb a gyümölcsöknél, mint a zöldségeknél. A maximális és minimális árak hányadosai között a kétszeres arány természetesnek mondható, a maximum mindegyik terméknél eléri a 172%-ot. Néhány különös évben egy-két kiugróan magas vagy alacsony árú megye miatt a maximális árkülönbségek többnyire meghaladják a kétszeres eltérést, a sárgadinnyénél 1998-ban (Zala megye drágasága miatt) nyolcszoros az érték, a zöldbabnál (Békés megye olcsósága miatt) ötszörös. Ezek után rátérek a havi árváltozások vizsgálatából levonható néhány további, áralakulással kapcsolatos jellemző tárgyalására. Áradatok csak a burgonyára és hat, egész éven át kapható zöldségre állnak rendelkezésre teljes körűen. Az árkülönbségek lényegesen megnövekednek, akár a szórást, akár a minimális és maximális ár közötti eltérést vizsgáljuk. A kisebb aggregációs szint mellett ez a jelenség általánosnak, bár nem kizárólagosnak mondható. A zöldségek árának legnagyobb különbségeit a primőrök érésének időszakában tapasztaljuk. Egyrészt az időjárás az ország déli és északi területei között napos eltérést eredményez a primőrök érési idejében, másrészt a helyi kínálati eltérések ebben az időszakban hidalhatóak át a legnehezebben a szállítással. A hét termék átlagos szórása alapján megerősíthetjük az eddig elmondottakat: április, május, június hónapokban, a primőr áruk megjelenésének időszakában a legnagyobbak az árkülönbségek (7.ábra). Ezután, egészen februárig, a szórások fokozatosan csökkenő mértékét tapasztaljuk. A szeptemberi kisebb csúcspont az ekkor érő vöröshagyma hatására alakul ki. A primőr időszak elmúltával a termékek árkülönbségei csökkennek, a nagyobb helyi terméskülönbségeket és árkülönbségeket a nagykereskedők letompították. Érdekes megnézni, hogy az egyes termékek árkülönbségei külön hogyan alakulnak az éven belül. A burgonya esetében az újburgonya áprilisi megjelenésekor a szórás 17,9%-ra ugrik fel a márciusi 10,5%-ról, majd májusban éri el a 27,8%-os csúcspontot (négy év átlagában). Júniusban az áprilisi szintre csökken, ezután pedig alig változva a 8,5-12,1%-os sávban mozog. A négy év átlagához képest az éves adatokban még ennél is hektikusabb ingadozást tapasztalunk. A burgonyával teljesen ellentétesen viselkedik a szárazbab ára, amelynek havi relatív szórása a 9,4-12,7%-os sávban mozog, júliusi csúcs, és januári mélyponttal. Ennek főleg az az oka, hogy a szárazbab az országban mindenhol hasonlóan megtermő, igénytelen növény, ráadásul mindemellett könnyen szállítható, jól eltartható. A sárgarépa mindvégig magas szórású, júniusi csúcs- és októberi mélyponttal. A petrezselyem áralakulása, a termesztés tulajdonságainak megfelelően, a sárgarépáéhoz hasonlóan alakul. A vöröshagyma csak a későbbi betakarítás miatt viselkedik rendhagyóan, nála a legnagyobb árkülönbség nem 6

7 tavasszal-kora nyáron, hanem szeptemberben jelentkezik (28%-al). Ennek a terméknek az áringadozásaiban a legnehezebb a trendszerűséget felfedezni. Érdekes kérdés, hogy az egyes megyék árszínvonala mely hónapokban haladja meg vagy múlja alul lényegesen az adott megye éves átlagár szerinti mértékét. Azt feltételezhetjük, hogy ahol korábban érik az adott termék, ott akkor lesz kisebb az országos átlaghoz képesti árszínvonal, a másik meghatározó tényező pedig a termelési mennyiség eltérései lesznek: a kevesebbet termő területeken a kezdeti magasabb árszínvonal később viszonylag lecsökken. A havi ármozgásokat elemezve ezt a feltételezést nem tudjuk cáfolni, de megerősíteni sem. Két esetben találunk igazán jelentős eltérést a betakarítási időszakban: a burgonya esetében Győr-Moson-Sopron megye és Budapest árszintje májusban átlagosan 48%-al haladja meg az országos átlagot (alacsony árszintű megyék: Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Komárom-Esztergom, Jász-Nagykun-Szolnok, Vas), a vöröshagyma árszintje pedig szeptemberben Budapesten 29%-al, Komárom-Esztergomban 38%-al, Zalában 61%-al haladja meg az országos átlagot (alacsony árszint: Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg). A feltételezéseket jobban lehetne ellenőrizni, hogyha egyrészt a havi adatokon kívül hetiekkel is rendelkeznénk, másrészt ha a hét terméken kívül továbbiakról is lenne információnk. Veszprém megyére vonatkozóan viszont érdekes megállapítást tehetünk a havi árszínvonalváltozás vizsgálata alapján. A hét termék júliusi és augusztusi árszínvonala egy-egy kivétellel meghaladja azt a megyében más hónapokban tapasztalt, országos átlaghoz képesti árszínvonal-különbséget (a 12 hónap átlagában 12,5%-al haladja meg a megyei árszínvonal az országosat, ám, júliusban 18,1%, augusztusban 17,6% az országos és a megyei szint közötti különbség). A másik kettő Balaton parttal rendelkező megyénél nincs ilyen összefüggés, Zalában az augusztustól novemberig terjedő időszak a legdrágább, Somogyban a június, de az átlagot csak 4%-al meghaladó módon. Veszprém megyében a hét megfigyelt piacból egy Balaton parti, négy Balatonhoz közeli, Zala megyében az ötből egy Balaton parti, Somogyban hatból kettő. A Veszprém megyei eredmények érdekes és meggyőző példáját szolgáltatják annak, hogy egy régióba történő vásárlóerő-, más néven pénzbeáramlást az áruk áramlása csak részben tudja követni, ez a hatás részlegesen mindig az árszínvonal növekedésében csapódik ki. A gyümölcsök árszínvonala hat év átlagában Veszprém megyében a legmagasabb az országban, az országos átlagot 21,9%-al haladja meg. Ez gyaníthatóan legalábbis részben annak tulajdonítható, hogy a gyümölcsök főszezonja a balatoni turistaszezonhoz hasonló időszakban zajlik. Záró megjegyzések A vizsgálatban bemutatott áradatok alapján az ország térszerkezetére vonatkozó feltételezéseink összhangban állnak az egyéb gazdasági-társadalmi indikátorokból levonható tanulságokkal. Az olyan direkt és indirekt, a gazdasági tevékenység szintjére és a lakossági jövedelmek nagyságára utaló mutatók, mint az egy lakosra jutó GDP nagysága, a személyi jövedelemadó alap mértéke, a személygépkocsi állomány nagysága alapján kialakított kép az áradatok alapján két kisebb módosítást kellett tennünk: az egyébként legfejlettebb Vas, Győr- Moson-Sopron és Fejér megyék helyett a kedvezőtlenebb adottságú Veszprém és Zala megyében magasabb a termékek árszínvonala, ugyanakkor a legalacsonyabb árszínvonal a közepesen fejlett, de kedvező mezőgazdasági adottságú Csongrád és Bács-Kiskun megyékben található. Külön a burgonyát tekintve viszont nagyobb a hasonlóság a fejletségi adatokkal, a korábban említett ok, az adott terméknél a lokális vásárlóerő fontossága, és a lokális kínálat kisebb jelentősége miatt. További tanulság, hogy az eltérő helyi árrendszerek miatt a reáljövedelem eltérései nem azonosak a nominális eltérésekkel. Jellemzően pozitív a kapcsolat a helyi jövedelem nagysága 7

8 és a helyi árszínvonal között, vagyis a reálkülönbségek valamivel mérsékeltebbek a nominális különbségeknél. Ennek nincsen objektív, pontos mértéke a különböző helyi viszonyok részleges összehasonlíthatósága miatt (Dusek, 2000), de több jellemző egyidejű leírásával árnyaltabb képet alkothatunk az egyes területek fejlettségéről és gazdasági körülményeiről. A tanulmány ennek a célnak is megfelel. Függelék Az éves átlagadatok forrásai a Központi Statisztikai Hivatal megyei statisztikai évkönyvei, a havi adatoké a KSH megyei negyedéves tájékoztatói. A KSH minden megyében több település piacán végzi hetente vagy kéthetente megfigyeléseit. Az átlagár a leggyakoribb ár, a módusz, a felhozatali mennyiséggel súlyozva. Az árindexek számításához az indexet alkotó termékeket a fogyasztásban betöltött súlyuk szerint kell súlyozni. Az ezzel kapcsolatos alapvető problémát az jelenti, hogy a súlyok kisebb-nagyobb mértékben évről évre változnak. Ugyanakkor mivel maguk az eredeti súlyok nagyságának a terméseredmények megállapítása is tartalmaz becslési elemet, valamint nagyságrendbeli különbségek és ingadozások nem jellemzők, ezért a probléma kezelhető. Az árindexekben alkalmazott súlyokat három év (1996, 1997, 1998) terméseredményének átlagai alapján számoltam (4.táblázat), a külkereskedelemtől eltekintettem, mivel az csekély mértékű, számos termék esetében nulla. Az egyes termékek éves átlagára alatt a húsz megye egyszerű súlyozatlan számtani átlagát értem. Ezek képezik az összehasonlítás alapját, az egységnyi árat. Az éves adatokban 26 termény szerepel (kivétel 1993, amelyben 25), ebből 16 zöldség, 10 gyümölcs, valamint a burgonya. A havi áradatok hét termény esetében állnak rendelkezésre hiánytalanul. Irodalomjegyzék Dusek T. (2000) A területi árrendszerek és fogyasztási szerkezetek eltérése és a gazdasági tevékenység szintjének összehasonlíthatósága Tér és Társadalom o. Mises, L. von (1980) The theory of money and credit. Indianapolis, Liberty Classics 8

9 1. táblázat A maximális és minimális árszínvonalú megyék hányadosa és az árszínvonal szórása a mezőgazdasági termékeknél, összes termény burgonya zöldségek gyümölcsök átlaga maxim minim uma uma maximum/mini mum, % relatív szórás 10,5 10,1 7,8 12,2 9,8 10,0 10,1 12,2 7,8 maximum/mini mum, % relatív szórás 9,1 5,7 7,9 13,6 14,6 8,1 9,8 14,6 5,7 maximum/mini mum, % relatív szórás 13,0 13,2 13,1 15,5 10,6 13,9 13,2 15,5 10,6 maximum/mini mum, % relatív szórás 13,3 14,2 9,1 12,4 12,5 10,9 12,0 14,2 9,1 2. táblázat A mezőgazdasági termékek árszínvonalának relatív szórása a megyei átlagokhoz képest átlagosan Zala 18,0 12,3 13,3 13,4 17,3 49,0 20,6 Szabolcs-Szatmár- 18,5 17,4 19,8 18,0 20,3 27,1 20,2 Győr-Moson-Sopron 15,7 14,6 16,1 19,2 20,1 20,3 17,7 Somogy 16,0 16,2 17,5 19,1 21,3 14,7 17,5 Vas 15,7 16,7 15,7 19,0 16,6 13,7 16,2 Csongrád 13,1 12,4 14,9 19,2 16,2 18,7 15,7 Heves 12,4 13,2 13,4 18,6 13,8 15,5 14,5 Fejér 11,0 13,9 14,4 13,6 14,1 18,2 14,2 Békés 11,0 10,0 18,4 15,1 17,2 10,8 13,8 Komárom-Esztergom 9,8 10,1 14,7 12,6 15,9 18,2 13,6 Hajdú-Bihar 10,5 11,2 16,5 10,3 16,1 15,1 13,3 Bács-Kiskun 11,8 16,9 9,5 15,3 12,9 11,3 13,0 Nógrád 12,3 8,0 12,4 16,0 12,6 16,5 13,0 Tolna 9,9 10,2 13,3 16,8 13,5 13,7 12,9 Budapest 12,0 12,1 15,9 11,0 10,0 14,9 12,6 Borsod-Abaúj-Zemplén 13,8 10,6 11,7 13,2 12,7 13,5 12,6 Baranya 17,2 10,8 12,2 12,2 9,7 8,2 11,7 Jász-Nagykun-Szolnok 10,3 11,3 12,6 12,3 10,8 11,1 11,4 Pest 9,2 9,0 9,5 7,5 9,0 8,0 8,7 Veszprém 7,7 9,5 7,6 9,7 8,6 8,0 8,5 átlagosan 12,8 12,3 14,0 14,6 14,4 16,3 14,1 9

A regionális GDP értelmezésének és használatának problémái

A regionális GDP értelmezésének és használatának problémái DR. DUSEK TAMÁS DR. KISS JÁNOS PÉTER A regionális GDP értelmezésének és használatának problémái Egy ország gazdasági teljesítményének regionális szintű nyomon követése a gazdaságpolitikai döntéshozók,

Részletesebben

Megjegyzés: a zárójelben levő számok azt jelzik, hány megye tartozik az adott kategóriába. Forrás: Országos Területfejlesztési Koncepció [1997].

Megjegyzés: a zárójelben levő számok azt jelzik, hány megye tartozik az adott kategóriába. Forrás: Országos Területfejlesztési Koncepció [1997]. 2. Emberi tényezők Nem panaszkodhat a hazai regionális tudomány, mert az emberi tényezőkön belül a népességi adatok, az azokból leszűrhető tendenciák alaposan feldolgozottak. A népességi jellemzők bár

Részletesebben

Növekedés alulnézetben

Növekedés alulnézetben Növekedés alulnézetben Budapest, 2000. december TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2000 Szerkesztette: Szivós Péter Tóth István György TÁRKI Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés 1132 Budapest, Victor Hugo u.

Részletesebben

OTP Lakóingatlan Értéktérkép 2015/1

OTP Lakóingatlan Értéktérkép 2015/1 OTP Lakóingatlan Értéktérkép 2015/1 OTP Lakóingatlan Értéktérkép 2015/1 A korábbi évek várakozásainak megfelelően a legfrissebb forgalmi adatok egyértelműen azt mutatják, hogy 2014 tényleg a fordulat éve

Részletesebben

Felmérés a hazai akkreditált felnõttképzési szervezetek mûködésérõl

Felmérés a hazai akkreditált felnõttképzési szervezetek mûködésérõl Dr. Koltai Dénes Felmérés a hazai akkreditált felnõttképzési szervezetek mûködésérõl Országos és regionális elemzés Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth

Részletesebben

2014/1. OTP Lakóingatlan Értéktérkép

2014/1. OTP Lakóingatlan Értéktérkép 2014/1 OTP Lakóingatlan Értéktérkép OTP Lakóingatlan Értéktérkép 2014/1 Az idén eddig megjelent, az első hónapok tapasztalatairól szóló, illetve a publikált statisztikákat kommentáló lakáspiaci híreket,

Részletesebben

2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata

2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztál ya 2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata 2012. július Készítette: Hollósné dr. Marosi Judit Dr. Császár

Részletesebben

TÁRSADALMI HELYZETKÉP KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

TÁRSADALMI HELYZETKÉP KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁRSADALMI HELYZETKÉP 2010 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Összegzés...3 Főbb jelenségek és folyamatok...4 Bevezető... 4 Hány évig élünk? Amit a várható élettartamok mutatnak... 4 Halálokok... 7 A halálhoz

Részletesebben

A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában

A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában. A LIGA Szakszervezetek 2006. november 23-24-i konferenciája előadásainak szerkesztett változata.

Részletesebben

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Varga-Haszonits Zoltán - Varga Zoltán - Lantos Zsuzsanna - Vámos Ottília - Schmidt Rezső Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Mosonmagyaróvár 2000 Lektorálta: Dr. Anda Angéla

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN

RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN RECHNITZER JÁNOS SMAHÓ MELINDA A HUMÁN ERŐFORRÁSOK SAJÁTOSSÁGAI AZ ÁTMENETBEN KTI IE KTI Könyvek 5. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Rechnitzer János Smahó Melinda A HUMÁN ERŐFORRÁSOK REGIONÁLIS SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK... 5 ÁBRAJEGYZÉK... 7 TÁBLÁZATJEGYZÉK... 8 1. BEVEZETÉS... 9 2. AZ ÚJ GAZDASÁG FOGALMA ÉS LEGFONTOSABB JELLEMZŐI...

TARTALOMJEGYZÉK... 5 ÁBRAJEGYZÉK... 7 TÁBLÁZATJEGYZÉK... 8 1. BEVEZETÉS... 9 2. AZ ÚJ GAZDASÁG FOGALMA ÉS LEGFONTOSABB JELLEMZŐI... 5 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 5 ÁBRAJEGYZÉK... 7 TÁBLÁZATJEGYZÉK... 8 1. BEVEZETÉS... 9 1.1. A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA... 9 1.2. A DOLGOZAT CÉLKITŰZÉSEI, KUTATÓI KÉRDÉSEK... 11 1.3. ALKALMAZOTT

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK AZ ÉSZAK-ALFÖLDÖN

Központi Statisztikai Hivatal NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK AZ ÉSZAK-ALFÖLDÖN Központi Statisztikai Hivatal Debreceni Igazgatósága Nyíregyházi Képviselet NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK AZ ÉSZAK-ALFÖLDÖN Nyíregyháza, 2007. május Központi Statisztikai Hivatal Debreceni Igazgatósága, 2007

Részletesebben

OTP Lakóingatlan Értéktérkép 2013/1

OTP Lakóingatlan Értéktérkép 2013/1 OTP Lakóingatlan Értéktérkép 2013/1 OTP Lakóingatlan Értéktérkép 2013/1 A korábbi várakozásokkal ellentétben a lakáspiac nem mozdult meg 2012-ben. A forgalom országos szinten stagnált, az árszint pedig

Részletesebben

Ők nem szavaznak ma Magyarországon

Ők nem szavaznak ma Magyarországon Ők nem szavaznak ma Magyarországon A Friedrich Ebert Alapítvány és a Policy Solutions elemzése a magyarországi nemszavazókról 2013. november Vezetői összefoglaló A Policy Solutions politikai elemző intézet

Részletesebben

MAGYARORSZÁG RÉGIÓINAK TÁRSADALMI-GAZDASÁGI PROFILJA 2013/5

MAGYARORSZÁG RÉGIÓINAK TÁRSADALMI-GAZDASÁGI PROFILJA 2013/5 MAGYARORSZÁG RÉGIÓINAK TÁRSADALMI-GAZDASÁGI PROFILJA 2013/5 MAGYARORSZÁG RÉGIÓINAK TÁRSADALMI-GAZDASÁGI PROFILJA Budapest, 2013. október 2 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan non-profit

Részletesebben

A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK KOMPETENCIAMÉRÉSEK SORÁN ELÉRT EREDMÉNYEINEK ELEMZÉSE

A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK KOMPETENCIAMÉRÉSEK SORÁN ELÉRT EREDMÉNYEINEK ELEMZÉSE A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK KOMPETENCIAMÉRÉSEK SORÁN ELÉRT EREDMÉNYEINEK ELEMZÉSE 1061 BUDAPEST, KIRÁLY U. 16. TEL.: (06-1) 411-1933, 411-1934. FAX: (06-1) 318-6906 WWW.EXPANZIO.HU EXPANZIO@EXPANZIO.HU

Részletesebben

A magyarországi pénzforgalom térképe

A magyarországi pénzforgalom térképe mnb-tanulmányok 84. 2010 Helmeczi istván A magyarországi pénzforgalom térképe A magyarországi pénzforgalom térképe 2010. május Az MNB-ta nul má nyok so ro zat ban meg je le nõ írá sok a szer zõk né ze

Részletesebben

Az Észak-Alföldi Régió

Az Észak-Alföldi Régió Az Észak-Alföldi Régió 1. Bevezetés A kutatási eredmények elemzéséhez elengedhetetlen az Észak-Alföldi Régió bemutatása, megismerése. Célunk a régió olyan aspektusú vizsgálata, mely tematikájában és hatásában

Részletesebben

Közgazdasági alapismeretek (oktatási segédlet)

Közgazdasági alapismeretek (oktatási segédlet) Közgazdasági alapismeretek (oktatási segédlet) Gödöllő 2012. 1. Mikroökonómia... 5 1.1. Piacgazdasági alapfogalmak... 5 1.1.1. A piac elemei, piaci tényezők... 5 1.1.2. A kereslet és kínálat függvényszerű

Részletesebben

KOVAI MELINDA ZOMBORY MÁTÉ: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG FOGLALKOZTATOTTSÁGA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA -

KOVAI MELINDA ZOMBORY MÁTÉ: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG FOGLALKOZTATOTTSÁGA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA - KOVAI MELINDA ZOMBORY MÁTÉ: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG FOGLALKOZTATOTTSÁGA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA - Tartalom I. A ROMA NÉPESSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE ÉS JELLEMZŐI... 3 I.1. A ROMA NÉPESSÉG LÉLEKSZÁMA...

Részletesebben

Magyar Innovációs Szövetség. Az ipari parkok fejlődési tendenciái és hatása a regionális és kistérségi fejlettségre

Magyar Innovációs Szövetség. Az ipari parkok fejlődési tendenciái és hatása a regionális és kistérségi fejlettségre Magyar Innovációs Szövetség Az ipari parkok fejlődési tendenciái és hatása a regionális és kistérségi fejlettségre Készítette: Lénárt Péter Róbert Budapest, 2005. június Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 1.1

Részletesebben

AZ ISKOLÁZOTTSÁG, A FOGLALKOZTATOTTSÁG ÉS AZ INGÁZÁS TERÜLETI ÖSSZEFÜGGÉSEI*

AZ ISKOLÁZOTTSÁG, A FOGLALKOZTATOTTSÁG ÉS AZ INGÁZÁS TERÜLETI ÖSSZEFÜGGÉSEI* Szociológiai Szemle 2009/2, 42 59. AZ ISKOLÁZOTTSÁG, A FOGLALKOZTATOTTSÁG ÉS AZ INGÁZÁS TERÜLETI ÖSSZEFÜGGÉSEI* FORRAY R. Katalin HÍVES Tamás PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológai Tanszék H-7624

Részletesebben

TARTALOM ÁBRAJEGYZÉK

TARTALOM ÁBRAJEGYZÉK TARTALOM oldal I. A KUTATÁS CÉLJA, A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA 2 II. ELMÉLETI HÁTTÉR, SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 6 III. A KUTATÁS MÓDSZERTANA 9 IV. KUTATÁSI EREDMÉNYEK, A HIPOTÉZISEK ÉRTÉKELÉSE 13 V. PUBLIKÁCIÓK,

Részletesebben

A magyar zöldség-gyümölcs ágazat stratégiai megvalósíthatósági tanulmánya

A magyar zöldség-gyümölcs ágazat stratégiai megvalósíthatósági tanulmánya A magyar zöldség-gyümölcs ágazat stratégiai megvalósíthatósági tanulmánya Készítette: FRUITVEB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet 1118 Budapest, Villányi út 35-43. Készült a FVM Vidékfejlesztési,

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztálya A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban (Nemek, ellátásfajták és megyék szerinti

Részletesebben

Területfejlesztés és Innováció

Területfejlesztés és Innováció Területfejlesztés és Innováció A PTE TTK Földrajzi Intézet Politikai Földrajzi és Területfejlesztési Tanszékének, valamint Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszékének elektronikus folyóirata Tartalom

Részletesebben

Jövedelemszerkezet és adóteher-megoszlás

Jövedelemszerkezet és adóteher-megoszlás Közgazdasági Szemle, XLIII. évf., 1996. április (277 302. o.) Tóth István János Ábrahám Árpád Jövedelemszerkezet és adóteher-megoszlás Az 1994-es személyi jövedelemadó-bevallások vizsgálata A szerzõk az

Részletesebben

LAKÁSPIACI VÁLTOZÁSOK MAGYARORSZÁGON ÉS BUDAPESTEN Tóth Krisztina 1

LAKÁSPIACI VÁLTOZÁSOK MAGYARORSZÁGON ÉS BUDAPESTEN Tóth Krisztina 1 LAKÁSPIACI VÁLTOZÁSOK MAGYARORSZÁGON ÉS BUDAPESTEN Tóth Krisztina 1 Bevezetés A rendszerváltás utáni Magyarországon nagyon rövid idő alatt érzékelhetővé váltak az ingatlanpiac törvényszerűségei. Az államszocialista

Részletesebben

A kistérségek egyes foglalkoztatási és képzési jellemzőinek térinformatikai megjelenítése

A kistérségek egyes foglalkoztatási és képzési jellemzőinek térinformatikai megjelenítése Szentiványi Tamás, Szentiványi Zoltán, Nagy János, Entz Domokos A kistérségek egyes foglalkoztatási és képzési jellemzőinek térinformatikai megjelenítése Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő:

Részletesebben