A MIKROTÉRSÉGI SZINTŰ TELEPÜLÉSTERVEZÉS MÓDSZERTANÁNAK KIDOLGOZÁSA (KUTATÁS)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MIKROTÉRSÉGI SZINTŰ TELEPÜLÉSTERVEZÉS MÓDSZERTANÁNAK KIDOLGOZÁSA (KUTATÁS)"

Átírás

1 MIKROTÉRSÉGI TELEPÜLÉSTERVEZÉS 1 KÁLI MEDENCE A MIKROTÉRSÉGI SZINTŰ TELEPÜLÉSTERVEZÉS MÓDSZERTANÁNAK KIDOLGOZÁSA (KUTATÁS) B MINTATERÜLET: A KÁLI MEDENCE MIKROTÉRSÉG (BALATONHENYE, KÉKKÚT, KŐVÁGÓÖRS, KÖVESKÁL, MINDSZENKÁLLA, MONOSZLÓ, SALFÖLD, SZENTBÉKKÁLLA) MEGLÉVŐ TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE Kedvezményezett: Völgyzugoly Műhely Kft Solymár, Bimbó u Balatonkenese, Bajcsy Zs. u. 55. Tel.: Kutatás vezető: Ferik Tünde okl. építészmérnök vezető településrendező tervező TT /06 (Völgyzugoly Műhely Kft.) Megbízott külső dr. Laposa József táj és kertépítész mérnök szakértő: Vezető településrendező tervező TT /02 Vezető területrendező tervező TR /01 (Környezetterv Kft.) Hegyi Róbert településmérnök Kurenkov Vjacseszlav okl. településmérnök, építőmérnök (Urb Plan Kft) Munkatársak: Südi Beáta építészmérnök Szilágyi Hajnalka okl. táj és kertépítész mérnök Kéthelyi Márton okl. táj és kertépítész mérnök Gólya Szilvia tájépítész hallgató Készült a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) és a Kutatás fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) támogatásával, melynek forrása a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap szeptember kali_ertekeles.do

2 MIKROTÉRSÉGI TELEPÜLÉSTERVEZÉS 2 KÁLI MEDENCE TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ ELŐZMÉNYEK... 5 HELYZETELEMZÉS TERVI ELŐZMÉNYEK TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK Jelenleg hatályos Balaton törvény (2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról) REGIONÁLIS KAPCSOLATOK, TELEPÜLÉSHÁLÓZAT, TÉRSÉGI SZEREPKÖR KÖZLEKEDÉSI KAPCSOLATOK TELEPÜLÉSHÁLÓZAT HELYZETELEMZÉS, HELYI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK A tervezési terület természetes határai Domborzati viszonyok Kőzettani felépítés Talajok Vízrajz Éghajlat Növényzet, élővilág A TELEPÜLÉS TÁRSADALMI ÖSSZETÉTELE, DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐK Népességszám alakulása Állandó és lakónépesség alakulása 1870 tól 2007 ig A népességszám alakulása között A népesség korösszetétele Tényleges szaporulat Lakások számának alakulása ( ) Oktatás, szociális ellátás TELEPÜLÉSSZERKEZETI VIZSGÁLAT A KÁLI MEDENCE TELEPÜLÉSEI KILAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETE A TELEPÜLÉS SZERKEZETI FEJLŐDÉSÉNEK ÉS MAI SZERKEZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE A Káli medence szerkezetének kialakulása a katonai felmérések tükrében A mikrotérség mai szerkezete TERÜLETFELHASZNÁLÁS, TERÜLETHASZNÁLAT, ÖVEZETI RENDSZER TÁJHASZNÁLAT, KÜLTERÜLETI TERÜLETFELHASZNÁLÁS... 48

3 MIKROTÉRSÉGI TELEPÜLÉSTERVEZÉS 3 KÁLI MEDENCE Beépítésre nem szánt területek Külterületi Beépítésre szánt területek BELTERÜLETI TERÜLETHASZNÁLAT VIZSGÁLATA Balatonhenye Kékkút Kővágóörs Köveskál Mindszentkálla Monoszló Salföld Szentbékkálla KÖRNYEZETI ÁLLAPOT ÉRTÉKELÉSE KÖRNYEZETVÉDELEM A felszíni és felszín alatti vizek védelme A talaj védelme A levegő tisztaságának védelme Hulladékkezelés Zaj és rezgésvédelem ÉRTÉKVIZSGÁLAT TÁJ ÉS TERMÉSZETVÉDELEM Nemzeti Parkhoz tartozó területek Ex lege védett területek Nemzetközi védettségű területek Egyéb védett területek ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉS ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT A Káli medence területén található régészeti lelőhelyek KÖZLEKEDÉSVIZSGÁLAT KÖZMŰVIZSGÁLAT VÍZI KÖZMŰVEK Vízellátás Csatornázás, vízelvezetés ENERGIAELLÁTÁS Gázellátás Villamosenergia ellátás ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS... 67

4 MIKROTÉRSÉGI TELEPÜLÉSTERVEZÉS 4 KÁLI MEDENCE II. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSE BEVEZETŐ A MIKROTÉRSÉG TELEPÜLÉSEIRE KÉSZÜLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK ÉRTÉKELÉSE BALATONHENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2005) KÉKKÚT FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2004) KŐVÁGÓÖRS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2004) KÖVESKÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2005) MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2005) MONOSZLÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2004) SALFÖLD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ (2003) SZENTBÉKKÁLLA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ (2000) ÖSSZEFOGLALÓ, ÉRTÉKELÉS A MIKROTÉRSÉG TELEPÜLÉSEIRE KÉSZÜLT MEGLÉVŐ SZERKEZETI TERVEK ÉRTÉKELÉSE A MIKROTÉRSÉG TELEPÜLÉSEIRE KÉSZÜLT SZABÁLYOZÁSOK ÖSSZEGZÉSE A MIKROTÉRSÉGI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSÉNEK ÖSSZEGZÉSE... 84

5 MIKROTÉRSÉGI TELEPÜLÉSTERVEZÉS 5 KÁLI MEDENCE 1. BEVEZETŐ 1.1. ELŐZMÉNYEK Irodánk a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) és a Kutatás fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) támogatásával melynek forrása a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap a Közép Dunántúli Régió pályázatán a településtervezés megújulására irányuló kutatási pályázatot nyert. A pályázat témája: A mikrotérségi 1 szintű településtervezés módszertanának kidolgozása, azaz a településtervezés települési szintről mikrotérségi szintre történő áthelyezés lehetőségének vizsgálata, általános tapasztalatok és mintaterületek vizsgálatával, s a tervezési szint áthelyezés indokoltságának értékelése, tervezési metodikai javaslat kidolgozása a szükséges jogszabályi háttér rendezésére vonatkozó javaslat elkészítése. A kutatás 2007 augusztusában kezdődött, és 2008 novemberig tart. A munka két mintaterületen, a Kálimedencében 8 településen, és a Somló területén 4 településen folyik. A Káli medence, mint mintaterület azért került kiválasztásra, mert itt a 8 településre 5 tervező cég készítette a településrendezési tervet, s ez alapján, valamint a terület táji, természeti, épített értékei, s a települések összetartozása miatt került kiválasztásra. A Káli medencében a kutatási feladat egy átfogó vizsgálatot követően a hatályos tervek elemzésével párhuzamosan mikrotérségi koncepció és szerkezeti terv készítése, melynek egyeztetési változatának elkészültét követően vonhatók le a hatályos tervekkel kapcsolatos végleges következtetések. Jelen dokumentáció a Káli medence területére készített meglévő tervek elemzése, mely a párhuzamosan készülő Mikrotérségi koncepció (II. kötet) és Mikrotérségi Szerkezeti terv (III. kötet) munkarészekkel egyidőben, de külön kötetben kerül dokumentálásra. Mindhárom dokumentáció alapja egy részletes helyzetelemzés volt. A helyzetelemzés munkarészben a helyszíni vizsgálataink és szakhatósági adatgyűjtéseink mellett az egyes településrendezési tervek vizsgálataira, valamint az Önkormányzatok adatszolgáltatásaira támaszkodtunk. Az összegyűjtött adatokat mikrotérségi szemlélettel átértékeltük és kiegészítettük. Kiemeltük, s rendszerbe foglaltuk azokat az adottságokat, azokat a településeken túlmutató kapcsolatokat, összefüggéseket, melyek nem csak egy egy település határán belül éreztetik hatásukat, hanem az egész mikrotérségre hatással vannak. A helyzetelemzés során kiemelt szempont lett a 8 település földrajzi összetartozásának alapja, azaz a Káli medence, mint földrajzi egység. Fontos volt még a helyzetértékeléskor, hogy levonhatók legyenek olyan általános következtetések, melyek hozzásegítenek más mikrotérségek összetartó erejének elemzéséhez, s ezen keresztül növeléséhez is. A munka során nagy hangsúlyt fektettünk továbbá a helyiekkel történő kapcsolattartásra. Személyesen találkoztunk a települések vezetőivel, képviselőkkel, vállalkozókkal, a civil szervezetek képviselőivel, mint térségi "véleményvezérekkel". Az így elkészített helyzetelemzés szolgált alapul, mind a meglévő tervek értékeléséhez, mind pedig a mikrotérségi szerkezeti terv és mikrotérségi koncepció készítéséhez. A hatályos tervek elemzése során a meglévő szerkezeti terveket összerajzoltuk, s javaslataikat, a kijelölt területfelhasználási egységeket összevetettük, mind egymással, mind a települések megismert elképzeléseivel, mind a jelenleg még hatályos Balaton törvénnyel. Az ellentmondásokat, értelmezési különbségeket megpróbáltuk megismerni, s olyan új összefüggések feltárását is megkíséreltük, amelyekre adott település önálló terveinek elkészítése során nem volt lehetőség. Tapasztalatainkat természetesen a Térségi szerkezeti terv elkészítése során is felhasználtuk. Ezzel párhuzamosan a települések jóváhagyott koncepcióit megismerve összevetettük azokat. Különös hangsúlyt fektettünk arra, hogy megtaláljuk azokat a pontokat, ahol a fejlesztési elképzelések megvalósítása már a települések elképzelései szerint is térségi összefogást igényel. 1 Mikrotérség: Közel azonos táji, természeti, gazdasági és ökológiai adottságokkal rendelkező szomszédos települések együttese, ahol az azonos adottságok alapján azonos fejlesztési elképzelések és irányok fogalmazhatók meg, s a fejlesztés során azonos, egymással összehangolt megoldások alkalmazhatók.

6 MIKROTÉRSÉGI TELEPÜLÉSTERVEZÉS 6 KÁLI MEDENCE A szabályozási tervek összehasonlítása táblázatos formában, adott szabályozási elemek települési összehasonlításával készült, mely tapasztalat megmutatta, hogy azonos jellegű terület különböző tervezési szempontok és érdekek eredményeként mennyire különbözőképp szabályozhatók, s ezen különböző szabályozásnak milyen területi következményei lehetnek. Végül a tapasztalatok alapján megkíséreltünk általános, a Káli medencén túlmutató következtetéseket levonni TERVEZÉSI TERÜLET LAHATÁROLÁSA A Káli medence a Balaton felvidék vulkanikus hegyeivel borított területén található, ahol a számos kisebbnagyobb medencét ezek a hegyek választják el egymástól. A Káli medence nyugati szomszédja a Tapolcaimedence. A Káli medence nyugati határát alkotja többek között Salföld hegye, a Tóti hegy, a Mindszentkálla fölé tornyosuló Kopasz hegy, észak felé haladva Szentbékkállától északra a Sátorma hegy, majd keleti irányban a Fekete hegy, Köveskáltól északra. A Boncsos tető Balatonhenyétől északra határolja a medencét. Monoszlót, mint a medence legkeletibb települését a Tói hegy és a Hangyás tető öleli körül. A medence déli határán szintén kisebb hegyek láncolata választja el a Káli medencét a Balatontól. Kelet felől haladva a tagyoni szőlőhegy és a Hegyestű, majd a Pál hegy, a Bálint hegy és a Küszöb orra. Kővágóörstől délre található a Fülöp hegy és az Ecséri szőlőhegy. Végül a Rendesi hegy a Szilvádi hegy és az Őrsi hegy vonulatain végighaladva jutunk vissza a kiindulási ponthoz. Mivel azonban adott települések csak igazgatási területükre vonatkozóan hozhatnak döntéseket, tervezési területként a medence 8 településének igazgatási területét jelöltük ki, azzal a különbséggel, hogy Kővágóörs part menti területét, Pálkövét egyáltalán nem, az Ecséri szőlőhegyet és környékét pedig csak az összefüggések ismerete miatt vizsgáltuk, s javaslataink is csak részlegesek e területre vonatkozóan. A települési és KSH adatok viszont adott település teljes igazgatási területére készülnek, így azok elemzése Kővágóörs esetében Pálkövére vonatkozó adatokat is tartalmaz. Tervezési alaptérkép A mikrotérségi terv készítéséhez a településrendezési terveket készítő tervezők által a rendelkezésünkre bocsátott, a tervek készítéséhez használt földhivatali alaptérképeket használtuk fel. Ezek egy része szkennelt állomány, más része digitalizált változat volt. Ezek összeillesztésével állítottuk elő a mikrotérségi tervezési alaptérképet. Ortofotó (légifotó) A tervkészítés folyamatában jelentős segítséget nyújt a 2005 ben készített ortofotó (FŐMI archívum). Az ortofotó olyan nagy magasságból készített légifelvétel, mely különböző eljárások hatására kiküszöböli a torzulásokat (azaz méretarányos), így mint egy viszonylag aktuális térképként is felfogható, a digitális térképállomány alá vetíthető. A légifelvételen pontosan követhetők az alaptérképen (még) nem ábrázolt beépítések, vagy területhasználatok. Az ortofotó segítségével természetesen könnyebben átlátható a települések szerkezete, illetve a közöttük lévő kapcsolatok is. Fotódokumentáció A vizsgálatok elvégzéséhez, bemutatásához további segítséget nyújtanak a településről készített digitális fotók. Ezek a felvételek a helyszínelés során készülnek, és a település egészének bemutatását segítik. Településrendezési tervek Az egyes települések településrendezési terveihez készített szerkezeti, illetve szabályozási tervek képezik alapját a az általunk készített mikrotérségi szerkezeti tervnek.

7 MIKROTÉRSÉGI TELEPÜLÉSTERVEZÉS 7 KÁLI MEDENCE I. HELYZETELEMZÉS

8 MIKROTÉRSÉGI TELEPÜLÉSTERVEZÉS 8 KÁLI MEDENCE 2. TERVI ELŐZMÉNYEK 2.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK Jelenleg hatályos Balaton törvény (2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról) Tervező: VÁTI Kht. A jelenleg hatályos, illetve egyeztetés/elfogadás alatt álló településrendezési tervek készítése során a jelenleg hatályban lévő Balaton törvény előírásait vették figyelembe a tervezők. Bár jóváhagyás előtt/alatt áll a törvény módosítása, s a Mikrotérségi szerkezeti terv készítése során ez utóbbihoz igazodtunk, a településrendezési tervek értékelése során a készítésük ideje alatt hatályos tervet vettük figyelembe. A Balaton Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló évi CXII. törvény (továbbiakban: Balaton törvény) 1. sz. melléklete tartalmazza a törvény hatálya alá eső települések nevét. A Káli medence minden települése a Balaton törvény hatálya alá esik. A Balaton törvény 2. sz. melléklete pedig a partközeli településeket sorolja fel, amelyek között a Káli medence 8 vizsgálat települése közül Kővágóörs szerepel. Mivel Kővágóörs part menti területe már nem tartozik a Káli medence földrajzi egységéhez, ezért a part menti területekre vonatkozó egyedi előírásokat nem ismertetjük, kizárólag a település egészét érintő szabályozási előírásokat részletezzük, amelyek a medencéhez tartozó területek fejlődését befolyásolhatják. A Balaton törvény a Kiemelt Üdülőkörzet térségi szerkezeti tervét és a térségi szabályozás övezeti tervlapjait, valamint a Balatoni Területrendezési Szabályzatot állapítja meg. Az övezeti szabályozási előírások a térségi szabályozás övezeti tervlapjaival együtt alkalmazandók, s az egy területre vonatkozó szabályozási előírások közül a szigorúbb előírást kell alkalmazni. A Balaton törvény hatálya alá eső területek mindegyikére vonatkozó általános előírások A meglévő erdőterületek beépítésre szánt területté való átminősítése tilos. Az egyes településeken lévő erdőterület nagysága összességében nem csökkenthető. Az üdülőkörzet beépítésre nem szánt területein 3000m 2 nél kisebb telket alakítani nem szabad. Az üdülőkörzet azon településeiben, ahol a szennyvízcsatorna hálózat nem épült ki, vagy a csatornába bekötött lakások, illetve üdülőegységek száma nem éri el a 60% ot és a szennvízcsatorna hálózat nem megfelelő kapacitású tisztítóműre csatlakozik, a település beépítésre szánt területe, illetve belterülete az január 1 i terület nagyságához képest legfeljebb 10% kal növelhető, partközelinek nem minősülő településeken 15% kal növelhető. Az üdülőkörzet településeinek beépítésre szánt területein, illetve belterületein, ahol a szennyvízcsatorna hálózat nem épült ki, illetve a tisztítómű tovább nem terhelhető, december 31. után új épület építésére építésügyi hatósági engedélyt adni, illetve az engedélyek érvényét meghosszabbítani csak a szennyvízcsatorna hálózat és a megfelelő kapacitású tisztítómű megléte esetén lehet. A települések szabályozási tervében és helyi építési szabályzatában szabályozni kell a tájékoztatótáblák, a köztárgyak, hirdető berendezések elhelyezhetőségét. A települések beépítésre szánt részén terepszint alatti építmény alapterülete a telek 10% át nem haladhatja meg.

9 MIKROTÉRSÉGI TELEPÜLÉSTERVEZÉS 9 KÁLI MEDENCE Mivel Kővágóörs part menti település ezért területén a partközeli településekre vonatkozó előírásokat is figyelembe kell venni: a beépítésre szánt terület, illetve a belterület nem növelhető, amennyiben a szennyvízcsatorna hálózat nem épült ki, vagy nem megfelelő kapacitás tisztítóműre csatlakozik, vagy a hálózatra rákötött lakások, illetve üdülőegységek száma nem éri el a 80% ot. a beépítésre szánt területen, belterületen, ahol a szennyvízcsatorna hálózat nem épült ki, illetve a tisztítómű tovább nem terhelhető, új épület építésére engedély nem adható ki. a beépítésre szánt terület, belterület növelésekor a növelés területének legkevesebb 10% án zöldterületet kell létesíteni. A Térségi szerkezeti terv ismertetése A Káli medence területén a térségi szerkezeti terv elsősorban erdőgazdálkodási és mezőgazdasági térséget jelöl ki. Erdőgazdálkodási térség jellemzően a medence peremén, a meglévő erdőterületeken, illetve tervezett erdőgazdálkodási terület a felhagyott bozótosodó volt zártkerti területeken került kijelölésre. E területek zöme a mikrotérség északi, illetve déli részén koncentrálódnak, míg mezőgazdasági térség elsősorban a medence középső részén, a meglévő gyep és szántóterületeken, illetve a még művelt vagy művelésre alkalmas szőlőhegyi területeken találhatók. Települési térség jellemzően a települések belterülete, illetve azok környezete, valamint a már beépített külterületi gazdasági területek egy része. Egyedileg meghatározott térségként a külterületi bányaterületek (Salföld, Köveskál, Balatonhenye) és egyéb fejlesztési területek (Kővágóörs, Monoszlón a belterülettől délre eső terület) kerültek kijelölésre. Vízgazdálkodási területfelhasználási kategória besorolást egyedül a Kővágóörs és Köveskál közös határán fekvő Kornyi tó kapott. A térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozóan a Balaton törvény nem tartalmaz előírásokat. A térségi szerkezeti tervben meghatározott infrastruktúra hálózat övezete Közlekedési elemek A Káli medence területét újonnan kijelölt kiemelt jelentőségű mellékutak nem érintik, az elsősorban északi irányban hiányzó közlekedési kapcsolatok javítására azonban a szerkezeti terv több kiépítendő mellékutat tartalmaz: Vigándpetend Monoszló Monoszló Balatoncsicsó Balatonhenye Monoszló Hegyesd Mindszentkálla Kővágóörs belterületét elkerülő utak A Kővágóörs területét érintő újonnan kijelölt mellékút a településen jelenleg nagy arányban átmenő forgalom hatását hivatott mérsékelni a belterületet elkerülő nyomvonal kialakításával. A Káli medence területét az országos kerékpáros törzshálózat nem érinti, de a Balaton törvényben tervezettek szerint területén két térségi jelentőségű kerékpárút is áthalad: A országos kerékpárhálózathoz Balatoncsicsónál és Badacsonytomajnál csatlakozó térségi kerékpárút nyomvonala a Monoszló Balatonhenye Köveskál Szentbékkálla Mindszentkálla Kékkút Salföld útvonalon halad; A fenti kerékpárútról Kékkút területén ágazik le a másik tervezett térségi kerékpárút, amely Kékkút Kővágóörs Köveskál külterület nyomvonalon csatlakozik az országos kerékpárúthoz Zánka területén A fent ismertetett közlekedési elemekkel kapcsolatban a Balaton törvény nem tartalmaz előírásokat.

10 MIKROTÉRSÉGI TELEPÜLÉSTERVEZÉS 10 KÁLI MEDENCE Közművek A térségi szerkezeti terv tartalmazza a meglévő és tervezett közművek főbb elemeit: Közös tervezett szennyvízcsatorna hálózat érinti Monoszló, Köveskál, Balatonhenye, Szentbékkálla és Mindszentkálla területét, a rendszert kiszolgáló kistérségi szennyvíztisztító telep helye Köveskál belterületétől délre tervezett; Kővágóörsről Révfülöpre, Salföldről pedig Balatonrendesre tervezett a szennyvíz elvezetése. A térségi szerkezeti terv ábrázol továbbá egy tervezett helyi szennyvíztisztító telepet Kékkút és Mindszentkálla közös településhatárán. Meglévő víztározót Köveskál, Kővágóörs és Salföld közigazgatási területén jelöl a térségi szerkezeti terv. Víznyomóvezetéket egyedül Zánka és Kővágóörs között tervez a térségi szerkezeti terv. A területen meglévő nagyközépnyomású gázvezeték Nemesgulácsról Salföldön és Kővágóörsön át vezet Révfülöpre. E vezetékről Kővágóörs területén ágazik le a tervezett nagyközépnyomású gázvezeték és látja el a Káli medence további települését. Meglévő térségi jelentőségű gázátadó állomás Balatonhenye és Szentbékkálla területén található. Meglévő térségi jelentőségű villamos távvezeték pedig egyedül Balatonhenye északi külterületét harántolja.

11 MIKROTÉRSÉGI TELEPÜLÉSTERVEZÉS MÓDSZERTANÁNAK VIZSGÁLATA 11 KÁLI MEDENCE Kivágat a Balaton törvény szerkezeti tervlapjából VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft

12 MIKROTÉRSÉGI TELEPÜLÉSTERVEZÉS 12 KÁLI MEDENCE Védelmi övezetek szabályozási előírásai 1. Természetvédelmi övezet A természetvédelmi övezeti tervlap alapján a Káli medence peremterületeinek kivételével szinte a teljes vizsgálati terület a védett természeti terület alövezethez tartozik. A Mindszentkálla északi, Salföld keleti és Kővágóörs déli területeinek döntő hányada, amelyek nem taroznak a védett természeti terület alövezethez, az ökológiai hálózat által érintett egyéb területek alövezet részét képezik. V 1 védett természeti területeken: A Nemzeti Park bemutató övezete kivételével a beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, illetve a belterület nem bővíthető, valamint a szántó művelési ágú területek beépítése sem engedélyezett. A kertgazdasági területek alövezetébe is besorolt területeken 2700 m 2 nél kisebb telkek nem építhetők be. Új bánya nyitása, illetve hulladékgazdálkodási létesítmények nem létesíthetők. Természetközeli erdőművelés, környezetkímélő mezőgazdasági termelés, integrált szőlőművelés és a természetvédelmet szolgáló vadállomány kezelés engedélyezhető. Közművek elhelyezése csak terepszint alatt, illetve növényzettel takartan lehetséges. V 3 ökológiai hálózat által érintett egyéb területeken: a kialakult tájhasználatot megváltoztatni csak a természeti állapothoz közelítés érdekében szabad; beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 2. Táj és településkép védelmi övezet Tájképvédelmi terület a Káli medence minden településén kijelölésre került. Ezek elsősorban a medence középső területei, valamint a teljes Fekete hegy, a Monoszló és Balatonhenye belterületétől északkeletre fekvő külterületi területek és Balatonhenye déli része. Településképvédelmi terület Kékkút, Salföld, Szentbékkálla, Kővágóörs és Köveskál központi belterülete. A tervlapon szereplő alövezetek mindegyikében közművek elhelyezése csak terepszint alatt lehetséges, kivéve, ha a terepszint alatti elhelyezés védendő értéket veszélyeztetne, károsítana. T 1 tájképvédelmi, illetve tájkarakter megőrzése szempontjából kiemelt jelentőségű területeken: beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, illetve a belterület nem bővíthető; a művelési ág váltás, illetve a más célú hasznosítás csak az adottságoknak megfelelő termelési szerkezet, tájhasználat kialakítása, illetve a tájkarakter erősítése, valamint közmű és közút építése érdekében engedélyezhető üzemanyagtöltő állomás és hulladékgazdálkodási létesítmények nem létesíthetőek.

13 MIKROTÉRSÉGI TELEPÜLÉSTERVEZÉS 13 KÁLI MEDENCE T 2 településkép védelmi területeken: helyi rendeletben az épületek paraméterei mellett elő kell írni, az építmények helyi építészeti hagyományokhoz illeszkedő megjelenését meghatározó elemeket és a helyi építészeti hagyományoknak megfelelő építési anyagok használatát; 3. Tájrehabilitációs övezet Komplex tájrehabilitácót igénylő területként a salföldi és a kővágóörsi bányák területe került kijelölésre, míg ökológiai rehabilitációra javasolt területként Köveskál, Balatonhenye korábbi bányái, valamint a Kővágóörs nyugati területére átnyúló balatonrendesi bányaterület ábrázolt. R 1 komplex tájrehabilitációt igénylő területeken: az újrahasznosítás célját, módozatait és szabályait tájrendezési terv alapján, a szabályozási tervben és helyi építési szabályzatban kell meghatározni. R 2 ökológiai rehabilitációra javasolt területeken: beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, illetve a belterület nem bővíthető, építési tevékenység nem folytatható; a tájrehabilitáció során a terület természeti, illetve természetközeli állapotához hasonló állapot visszaállítását kell megvalósítani, amelynek módját a helyi szabályozási tervben kell meghatározni. 4. Felszíni szennyeződésre érzékeny területek övezete A Káli medence területének túlnyomó része elsősorban a központi területek felszíni szennyeződésre fokozottak érzékeny terület. Az északi és déli, valamint a nyugati peremterületek egy része felszíni szennyeződésre érzékeny, illetve kevésbé érzékeny terület. SZ 1 felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny területek alövezetén: korlátozott vegyszer és műtrágya használatú, környezetkímélő vagy extenzív mezőgazdasági termelés, ezen belül integrált szőlőtermesztés folytatható. hulladékgazdálkodási létesítmények nem létesíthetőek. SZ 2 felszíni szennyeződésre érzékeny területek alövezetén: környezetkímélő erdő és mezőgazdasági termelés folytatható. SZ 3 felszíni szennyeződésre kevésbé érzékeny területek alövezetén: az üdülőkörzet, illetve a települések üzemelését, környezetvédelmét szolgáló létesítmények elhelyezésére a településrendezési, illetve a megyei területrendezési tervekben jelölendő ki terület.

14 MIKROTÉRSÉGI TELEPÜLÉSTERVEZÉS 14 KÁLI MEDENCE 5. Felszínmozgásra érzékeny területek övezete Eróziónak fokozottan kitett területként a Balaton törvény tervlapja a peremterületek dombvonulatait ábrázolja. Az alövezet területébe tehát elsősorban a volt zártkerti szőlőhegyek, illetve Salföld déli részén a meredeken emelkedő erdőterületek lábánál fekvő területek tartoznak. P 2 eróziónak fokozottan kitett területen: a földhasznosítás (művelési ág) tudatos megválasztásával, meliorációs talajvédelmi beavatkozások megvalósításával, talajvédő agrotechnikai eljárások alkalmazásával, a leginkább veszélyeztetett területek erdősítésével kivéve a szőlőkataszter szerint I. osztályú területeket kell az erózió mértékét csökkenteni; a már kialakult vízmosások rendezésével kapcsolatos feladatokat a településrendezési tervekben kell meghatározni 6. Felszíni vízminőség védelmi övezet Vízminőségvédelmi területként a Kornyi tavat ábrázolja az övezeti tervlap. F 1 vízminőség védelmi területeken: beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, illetve a belterület nem bővíthető; a horgászturizmust szolgáló esőbeálló, illetve a legeltetést biztosító állatállomány szállásául szolgáló, hagyományos istállóépületek kivételével épületek építése és bővítése nem engedélyezhető új hulladéklerakó, hulladéktároló telep, hulladékátrakó állomás, valamint szennyvízürítő nem létesíthető A kiemelt vízminőségvédelmi terület határa karsztosodott vízadókon Köveskál, Kékkút és Mindszentkálla területén halad át. A jelkulcshoz kapcsolható előírást a Balaton törvény nem tartalmaz.

15 MIKROTÉRSÉGI TELEPÜLÉSTERVEZÉS 15 KÁLI MEDENCE 7. Települési övezet Települési övezetbe a települések belterülete került, helyenként teret adva a belterület növelésének (pl. Kékkút). Gazdasági terület alövezetként a már meglévő külterületi gazdasági területeket (Kővágóörs, Kékkút, Mindszentkálla, Köveskál) ábrázolja az övezeti tervlap. U 1 települési területen: új beépítésre szánt terület határa utcahatárosan nem alakítható ki; az új beépítés szabályozásakor a meglévő beépítési magassághoz kell igazodni; a meglévő építmények felújításának, helyreállításának, átalakításának és korszerűsítésének lehetőségét e törvény szabályozási előírásainak figyelembevételével a helyi építési szabályzatban kell meghatározni. X 1 gazdasági terület a település beépítésre szánt területétől elkülönülő alövezetben a környezet, a táj értékeit és a térségben élő, üdülő embereket egyaránt kímélő, a környezetet nem károsító tevékenység folytatható; az új telephelyek területének 40% át növényzettel fedetten kell kialakítani. 8. Termelési övezet M 1 árutermelési mezőgazdasági terület Az alövezet területéből a településrendezési tervek készítése során ha az övezeti szabályozások összessége lehetővé teszi beépítésre szánt terület kijelölhető. A telkek művelési ága a beépítés feltételeként akkor fogadható el, ha az a telek területének legalább 80% án meghatározó. Szántóföldi művelés, gyepgazdálkodás, szőlőművelés és gyümölcsültetvényes területén egyaránt a terület rendeltetésszerű használatát szolgáló és a lakófunkciót is kielégítő épület építhető. Állattartó gazdasági épületet a tómedertől legkevesebb 1000 m, egyéb felszíni vizektől legkevesebb 200 m távolságra lehet elhelyezni. M 2 kertgazdasági terület A beépíthető telek legkisebb nagysága 2000 m 2, kivéve, ha e törvény hatálybalépése előtt a településrendezési terv és a helyi építési szabályzat más mértéket határozott meg. Műveltnek az a telek minősül, amelynek legalább 80% án szőlő, gyümölcs, illetve más intenzív kertészeti kultúra található. Lakóépület minimum 3000 m 2 es művelt telken létesíthető. Az építmények legfeljebb 3% os beépítettségűek lehetnek, és az építménymagasságuk 4,0 métert nem haladhatja meg, a homlokzatuk legmagasabb pontja nem lehet több 6,0 méternél.

16 MIKROTÉRSÉGI TELEPÜLÉSTERVEZÉS 16 KÁLI MEDENCE E 1 meglévő erdőgazdasági terület az erdőterület csak szőlőkataszter I. osztályú területté, illetve indokolt esetben az erdészeti hatóság engedélyével más területté is átminősíthető; védett erdőterületeken csak a természetvédelmi kezelési tervben meghatározott területeken kizárólag természetvédelmi, illetve erdő és vadgazdálkodási, illetve közjóléti célból szabad építeni; erdőterületen épületet 10ha nál nagyobb telken legfeljebb 0,3 % os beépítettséggel lehet építeni E 2 erdősítésre javasolt terület Beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, illetve a belterület nem bővíthető; az erdő művelési ág létrejöttéig az alövezetben csak az erdőtelepítés lehetőségét megőrző területhasználat folytatható; természetszerű, elegyes erdőket kell telepíteni. B 1 működő bányaterület a bányaterületekre tájrendezési (rekultivációs) terv készítendő, amelyben a jövőbeni hasznosítást kell megfogalmazni. 9. Minőségi fejlesztést szolgáló övezet Turisztikai fejlesztési terület övezete Monoszlón a belterülettől délre fekvő beépítetlen terület. Az alövezethez tartozó területeken: Ü 1 turisztikai fejlesztési terület 5 hektárnál nagyobb területű telken lehet építeni maximum 8 % ban; a környék táji adottságaihoz illeszkedni kell az épületnek; csak megfelelő szennyvízkezelés esetén adható építési engedély; a telek területének legalább 50% át növényzettel fedetten kell kialakítani. I. osztályú szőlőkataszteri területként a településeken történelmileg kialakult szőlőhegyek területe került kijelölésre. C 1 I. osztályú szőlőkataszteri terület a belterületen kívüli terület nem építhető be és nem is vonható belterületbe; építeni csak 80 % feletti szőlőművelésű területen lehet; a terület szőlőműveléssel és gyümölcstermesztéssel hasznosítandó; szőlő más művelési ágba a terület pihentetése, illetve egyéb célból csak az illetékes hegyközség, annak hiányában a település jegyzőjének engedélyével sorolható.

17 MIKROTÉRSÉGI TELEPÜLÉSTERVEZÉS 17 KÁLI MEDENCE 3. REGIONÁLIS KAPCSOLATOK, TELEPÜLÉSHÁLÓZAT, TÉRSÉGI SZEREPKÖR A Káli medence Veszprém megye Balaton felvidéki területének részeként a Veszprém Tapolca országos másodrendű főút és a Balaton északi partján haladó 71 es főút közötti területen egy bazalthegyekkel övezett medencében található. A medence nagy történelmi múltú kapcsolatokkal rendelkező települései ma is szoros egymásrautaltságban élnek. Káli medence 8 települése természeti, táji adottságai, gazdasági lehetőségei alapján önálló mikrotérségként kezelendő KÖZLEKEDÉSI KAPCSOLATOK Legfontosabb szerkezeti elem a medencén délkelet északnyugati irányba futó Zánka Tapolca út, mely Köveskálon halad át. Erre az útra mellékutakkal fűződnek fel az egyes települések, melyek a medencén kívüli területekkel továbbiakban csak a Balaton irányában rendelkeznek kapcsolatokkal (Ábrahámhegy, Révfülöp). Az Eger víz menti településekkel, valamint a Nivegy völgy településeivel az évszázadokon át fennálló közvetlen kapcsolat elsorvadt. Földút maradt a Mindszentkálla Monostorapáti, a Balatonhenye Kapolcs, és a Monoszló Balatoncsicsó út egyaránt, s ezzel párhuzamosan megnőtt a jelentősége az utolsó 100 évben rohamtempóban fejlődő balatoni településekkel való kapcsolatnak, hisz látszólag ez jelentette a haladást a medencei falvak számára. A medencei falvak Tapolca város vonzásában élnek. Tapolca, mint kistérségi központ, s a környék egyetlen városa oktatási, az ellátási, egészségügyi központként működik. A kistérségi lehatárolás egyik ellentmondása, hogy a medence falvai közül Monoszló nem tartozik a Tapolcai kistérséghez, s bár a Káliság miatt a medence többi településével szorosan összefügg minden fejlesztése, az oktatás, igazgatás, egészségügy terén a Füredi kistérség tagjaként a Nivegyvölgy és a Balatonfüred környéki településeihez kapcsolódik. Mivel a Leader csoport szerveződésének alapját is a kistérségi kapcsolatok jelentették, így állt elő az a helyzet, hogy míg a tapolcaiak a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Helyi Közösség Leader csoport tagjaként, addig Monoszló a Balaton felvidéki Akciócsoport tagjaként keresi fejlesztési lehetőségeit. A területi elszakítottság miatt azonban a közös fejlesztés egyre nehezebb. Forrás:www.terkepcentrum.hu

18 MIKROTÉRSÉGI TELEPÜLÉSTERVEZÉS 18 KÁLI MEDENCE 3.2. TELEPÜLÉSHÁLÓZAT A mikrotérségben található települések mindegyike község. A terület sűrű településhálózatú. Megállapítható, hogy a megyei átlaghoz képest is sűrűbb, hiszen míg a megyében átlagosan 100 km 2 re 4,7 település jut, addig a mikrotérségben 9,28. A falvak átlagos lélekszáma 273,25 fő, amely jóval alacsonyabb a megyei átlagnál (1666 fő/település). A Mikrotérségben található települések egy a 914 fős Kővágóörs kivételével törpe, azaz 500 fő alatti falu. Az aprófalvas településhálózat következtében a mikrotérségben a közigazgatás, az oktatás, az egészségügyi ellátás társult formában történik. Sajnálatos módon azonban a társulások sokszor a medencén kívülre mutatnak, s nem segítik a belső összetartó erő növekedését. Igazgatási társulásban működik Kővágóörs Salfölddel, Kékkút Mindszentkállával, Köveskál Balatonhenyével és Szentbékkállával, Monoszló Zánkával. Az ország gazdasági, társadalmi változásai következtében feltehetőleg az ilyen nagyságú aprófalvak további társulásokra kényszerülnek a jövőben, mely ideális lenne, ha a medencén belüli kapcsolatokat jelentene. Az oktatási társulások ennél is összetettebbek, s még inkább kifelé mutatnak a medence határain. Mindez azt az eredményt hozta, hogy a múlt évben bezárt a Káli medence utolsó iskolája is Kővágóörsön. A falvak iskoláskorú gyerekei jelenleg Zánka, Révfülöp és Tapolca általános iskoláiba járnak, kivéve a salföldieket, akik a közeli Badacsonytomajt választották. Történt mindez annak ellenére, hogy a Káli medencében ma is 170 iskoláskorú gyermek van, s ez a létszám egy jól működő iskola megtöltésére elegendő lenne.

19 MIKROTÉRSÉGI TELEPÜLÉSTERVEZÉS 19 KÁLI MEDENCE 4. HELYZETELEMZÉS, HELYI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA 4.1. TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK 2 A Káli medence egységesnek tűnő területe 3 kistáj területét is érinti. Nyugati szegélye Szentbékkállával, Mindszentkállával, Salfölddel a Badacsony Gulács csoport hoz tartozik, legnagyobb része (Balatonhenye, Kékkút, Köveskál, Monoszló) a Balaton felvidék és kismedencéi kistájhoz tartozik, Kővágóörs pedig a Balatoni riviéra kistáj része. Ez a felosztás is tükrözi a medence sokszínű természeti, táji adottságait A tervezési terület természetes határai A Káli medence a Balaton felvidék vulkanikus hegyei által övezett kisebb medencék egyike. Jelen lehatárolása nem követ egzakt földrajzi határvonalakat, a területet a medencét körbevevő hegyek, hegyvonulatok, dombok által alkotott vonallal határoljuk le ebben az esetben. A Káli medencét körülölelő kisebb nagyobb hegyek, dombok délnyugatról haladva a Kisörsi hegy és a Csönge hegy Salföldtől délnyugatra, majd észak felé haladva a Mohos tető, Cseres hegy és a Kütyüi domb. A Kanhegy, a Kékkúti hegy, és a Harasztos hegy áll Kékkút mellett, észak felé tovább haladva a Kopasz hegy Mindszentkálla fölé magasodik, szintén északra tőle a Sátorma hegy déli nyúlványai húzódnak a kőtengerekkel, Szentbékkállától északkeletre haladva a Fekete hegy és a Boncsos tető emelkedik. Tőlük délre, a hegyek lábánál található Köveskál. A Fekete hegy és a tőle keletre fekvő Magyal tető völgyében folyó Burnót patakra települt Balatonhenye. Immár dél keletre haladva a Tói hegy áll, melytől délre fekszik Monoszló község több kisebb dombocska által övezve. Monoszlótól délre fekvő vulkanikus hegyvonulat kiemelkedő pontja a Hegyestű. Ettől délre, a Horogi Séd patak völgye által elválasztva következnek a délnyugati vonulatú, többé kevésbé személyneveket viselő hegyek, nevezetesen: Pálhegy, Bálint hegy, Szűcs hegy, Küszöb orra, Fülöp hegy, mely utóbbi délkeletről már bekanyarodik Kővágóörs alá. Tőlük északra, Kővágóörstől északkeletre áll a Kis Hegyestű. Nyugat felé tovább haladva a Tepécs hegy és a Szilvádi hegy zárja a hegyek láncolatát visszaérve Salföldhöz Domborzati viszonyok A medence egészét, illetve az azt körülölelő hegységeket jellemzik a vulkáni kúpok, csonkakúpok, kiterjedt fennsíkok, alacsony helyzetű fennsíkmaradványok, vulkáni tanúhegyek, hegyközi medencék és eróziós völgyek, deráziós völgyekkel enyhén tagolt hegylábfelszínek. A mészköves felszíneken kisebb dolinák és karrok jelennek meg, továbbá a dolomitjelenség is megfigyelhető Kőzettani felépítés Nyugaton bazalt, bazalttufa, és ezek felaprózódott anyagai, lejtőüledékei takarják a felszínt. Ez utóbbiak közül Mindszentkálla közelében kvarchomokkő, Salföldnél homokkő, kavics található. Keleten és a medence közepén túlnyomó részt mezozoós mészkő és dolomitformációk a jellemzőek. Balatonhenyén mészkőbánya és feldolgozó is található, Köveskálon mészkőmurva a felhasználható nyersanyag. Délen permi vörös homokkő bukkan a felszínre Kővágóörs környékén, melynek régmúltba visszanyúló hasznosítását a település neve is őrzi Talajok A bazalthegyek területét köves, gyengén savanyú erdőtalajok borítják, a homokkő talajképző kőzeten többnyire savanyú, nem podzolos, homokos vályog fizikai féleségű, erodált termőrétegű, szélsőséges vízgazdálkodású, gyenge termőképességű barna erdőtalajok jöttek létre. A Kékkút környéki allúviumon képződött réti talajok agyagos vályog mechanikai összetételűek, szénsavas meszet nem tartalmaznak, szervesanyag tartalmuk 3 4% közötti, termékenységi besorolásuk VI. talajminőségi kategória. 2 A 4.2. Természeti adottságok című munkarész Magyarország kistájainak katasztere, illetve a Balatoni Nemzeti Park A Balaton-felvidék természeti értékei A Káli-medence című kiadványa alapján készült.

20 MIKROTÉRSÉGI TELEPÜLÉSTERVEZÉS 20 KÁLI MEDENCE Vízrajz A Káli medence legjelentősebb vízfolyása a Burnóti patak, mely Balatonhenyétől ereszkedik dél felé, majd délnyugatra tartva keresztül szeli a medencét, és a salföldi bányatavak előtt dél felé fordulva Ábrahámhegynél éri el a Balatont. A Burnót patakba fut bele északról a Tekeres séd és a Sásdi patak, a Monoszló fölötti Tói hegy közötti völgyekből ered a Horog séd, mely aztán Zánkánál éri el a Balatont. A vízfolyások minősége eléggé szennyezett. A források száma a medencében magas. Természetes tó a Káli medencében a Kornyi tó, nyersanyagkitermeléssel jöttek létre a Salföld melletti bányatavak, s duzzasztással alakították ki a Balatonhenyétől délre található víztározót. Összefüggő talajvízszint a völgyekben található, 4 6 méter között. A rétegvíz mennyisége 1 l/s*km2. A medence hidrogeológiai képe igen heterogén. A domborzati és talajtani viszonyoknak köszönhetően a területet ingadozó karszt és talajvízszint jelemzi Éghajlat A medence éghajlata igen változatos, nyugati részén mérsékelten hűvös, mérsékelten nedves, de a medence középső részén és keleten a mérsékelten száraz éghajlat is jellemzi. Délen, a Balaton közelében mérsékelten meleg mérsékelten száraz éghajlat jellemző. Az évi középhőmérséklet 10,0 10,5 C között alakul, az évi napfénytartam óra között van. Az évi csapadékösszeg mm körüli, a vegetációs időszakban mm hullik. A kevesebb délen, a több északon mért adat. A három kistáj összterületén található települések közül a legtöbb, 24 óra alatt lehullott csapadékot 82 mm t Szentbékállán mérték. Az uralkodó szélirány az északi, északnyugati, a szélsebesség 3 m/s körüli. A terület éghajlata a fagyérzékeny, hosszú tenyészidejű növények termesztésének kedvez Növényzet, élővilág A Káli medence élővilága a rendkívül változatos természeti adottságoknak köszönhetően nagyon színes. Vízi és vízparti közösségek A medence területének egyik meghatározó természeti eleme a víz, mely igen sokféle formában fordul elő. A legjelentősebb felszíni állóvize a Kornyi tó, mely a Balaton felvidék legnagyobb kiterjedésű természetes tava is egyben. Partja mentén a nádas társulás a legjellegzetesebb. A hozzá kötődő állatok közül legjelentősebb az ízeltlábúak fajainak száma, de a vízi madarak számára is kiemelkedő élőhelyet biztosít. Az utóbbi időszak szárazodása következtében a tó vízfelszíne rendkívül lecsökkent, ami jelentős hatással volt az itt élő madárpopulációkra is, melyek közül a gémfélék például ma már csak a medence alji vízfolyások medrében találnak megfelelő táplálékot. A Fekete hegy platóján található, főként csapadékvízből táplálkozó lefolyástalan tavak környezetében lápi növényzet, és az ehhez kapcsolódó élővilág alakult ki. Láprétek A medence belsejében található lápterületek nagyban eltérnek a fennsíkokon kialakult tavaktól. Ezeken a területeken az állandó vízborítást a felszín alatti talajvízszint megemelkedése biztosítja. A Káli medence legértékesebb üde láprétjei a szigorúan védett Sásdi réteken találhatók. Itt él a Balatoni Nemzeti Park címernövénye, a lisztes kankalin. Az állatok közül a gerincesek közül gyakori a fürge gyík, madarak közül a fehér gólya, illetve gyakoriak a talajon fészkelő fajok. Kaszálórétek Ezek a területek kaszálással, illetve kisebb mértékben sarjú legeltetéssel fenntartott mezofil gyepek, melyek évszázadok óta nagy arányban borítják a medence területét. A kétszikűekben igen gazdag gyepek jelentős

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

MÓDSZERTANÁNAK KIDOLGOZÁSA (KUTATÁS) B MINTATERÜLET: KÁLI MEDENCE MIKROTÉRSÉG (III. KÖTET) MIKROTÉRSÉGI SZERKEZETI TERV

MÓDSZERTANÁNAK KIDOLGOZÁSA (KUTATÁS) B MINTATERÜLET: KÁLI MEDENCE MIKROTÉRSÉG (III. KÖTET) MIKROTÉRSÉGI SZERKEZETI TERV MIKROTÉRSÉGI TELEPÜLÉSTERVEZÉS MÓDSZERTANÁNAK VIZSGÁLATA 1 KÁLI-MEDENCE A MIKROTÉRSÉGI SZINTŰ TELEPÜLÉSTERVEZÉS (KUTATÁS) B MINTATERÜLET: MIKROTÉRSÉG (III. KÖTET) Kedvezményezett: Völgyzugoly Műhely Kft.

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

TERVEZÉSI AJÁNLAT BALATONBOGLÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA

TERVEZÉSI AJÁNLAT BALATONBOGLÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA TERVEZÉSI AJÁNLAT BALATONBOGLÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT FELÜLVIZSGÁLATÁRA Balatonboglár Külterület Belterület Zártkert 2576ha 547ha

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 1 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Megbízó Máriahalom község Önkormányzata Murczin Kálmán Polgármester 2527 Máriahalom, Széchenyi

Részletesebben

A mészkőbányászat által roncsolt táj erdősítése az erdőmérnök kihívása

A mészkőbányászat által roncsolt táj erdősítése az erdőmérnök kihívása A mészkőbányászat által roncsolt táj erdősítése az erdőmérnök kihívása Készítette: Ádám Dénes Okl. erdőmérnök Igazságügyi szakértő www.erdoszakerto.hu Tartalom Helyszín Domborzat Termőhely Erdőállomány

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat

Részletesebben

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációja 2015. május TH-15-02-09 RÁBASZENTMIHÁLY rendezési

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29.

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. A településszerkezeti terv felépítése I. Bevezető II. Jóváhagyandó munkarész A terv leírása Rajzi

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag ÖRVÉNYES Jóváhagyásra előkészített anyag Megbízó Örvényes község Önkormányzata Huszár Zoltán polgármester 8242 Örvényes, Fenyves utca 1. Tel.: 87/449-034 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083, Solymár,

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

DÖRGICSE KÖZSÉG RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

DÖRGICSE KÖZSÉG RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA DÖRGICSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 33/2003.(IX.30.), 75/2008. (XI.5.), 17/2011.(II.11.), 32/2012.(VI.15.), 34/2012.(VI.15.), 35/2012.(VI.15.), 36/2012.(VI.15.), 37/2012.(VI.15.),

Részletesebben

Településrendezési terv módosítása

Településrendezési terv módosítása 255/2013. (XII. 30.) számú Kt. határozattal és 26/2013.(XII.30) Önk. rendelettel Jóváhagyott anyag 2013. Megbízó: Tervező Nagymaros város Önkormányzat 2626 Nagymaros Fő tér 5. Pro Arch. Építész Stúdió

Részletesebben

31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet. a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről

31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet. a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. -a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 85. -ának b) pontjában

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

BAJNA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

BAJNA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV BAJNA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 9/2008. (III.26.) sz. határozattal elfogadott Szerkezeti terv és 3/2008. (III.26.) önk. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 257/2003. (IX.23.) sz. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv 16/2003. (XI.1.) sz. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

1. ELŐZMÉNYEK 2. A TERVEZÉSI TERÜLET ADOTTSÁGAI

1. ELŐZMÉNYEK 2. A TERVEZÉSI TERÜLET ADOTTSÁGAI EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 022010/2 1. ELŐZMÉNYEK MŰSZAKI

Részletesebben

Véleményezési dokumentáció A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41. szerinti egyszerűsített eljáráshoz.

Véleményezési dokumentáció A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41. szerinti egyszerűsített eljáráshoz. HADAS ÉPÍTÉSZ MÉRNÖKI MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15. Tel./fax: +36/46/356-763 www.hadas.hu; muterem@hadas.hu KISGYŐR Kisgyőr Helyi Építési Szabályzatának és szabályozási tervének módosítása

Részletesebben

2001. évi LXXXVIII. törvény

2001. évi LXXXVIII. törvény - 1-2001. évi LXXXVIII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. 2007. évi. törvény

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. 2007. évi. törvény 2007. évi. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról 1. A Balaton

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

Értékesítési Tájékoztató Lakó- és különleges övezeti területek értékesítése Kunsziget

Értékesítési Tájékoztató Lakó- és különleges övezeti területek értékesítése Kunsziget Értékesítési Tájékoztató Lakó- és különleges övezeti területek értékesítése Kunsziget 2013 Kunsziget Termálfalu elhelyezkedése Kunsziget Győrtől 15 km-re, Hegyeshalom irányában található. A Budapest felől

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései

Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései Jövőkép a Budapest Balaton kerékpáros útvonalon című konferencia

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 48/2009. (VI.17.) határozattal elfogadott Településszerkezeti terv 8/2009. (VI.22.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Fürged

Részletesebben

Ferik Tünde okl. építészmérnök Völgyzugoly Műhely Kft. Corvinus Egyetem, 2010. március 22.

Ferik Tünde okl. építészmérnök Völgyzugoly Műhely Kft. Corvinus Egyetem, 2010. március 22. Ferik Tünde okl. építészmérnök Völgyzugoly Műhely Kft Corvinus Egyetem, 2010. március 22. Problémafelvetés Egy tervezési kutatás tapasztalatai Aprófalvas térségek Mikrotérségi tervezés Népességcsökkenés,

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020)

GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) GÁRDONY Város Települési Környezetvédelmi Programja (2015-2020) 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 5 1.1 A feladat meghatározása... 6 1.2 SZAKMAI ÉS MÓDSZERTANI KERETEK... 7 1.2.2. A környezeti problémákkal

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ)

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat T Á J T E R V M Ű H E L Y SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 8261 Badacsony, Római u. 197. e-mail: laposaj@bazaltbor.hu Megalapozó vizsgálat Óbudavár településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához 50-1855/2015

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. évfolyam 10. szám 2008. november 11. A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség 1055 Budapest, Honvéd u. 13 15. Telefon: 472-8534/Fax: 472-8324 E-mail: gazdasagi.kozlony@nfgm.gov.hu

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ZÁNKAI ERZSÉBET ÜDÜLŐKÖZPONT ÉS TÁBOR 71. sz. főúttól északra eső területére vonatkozó MÓDOSÍTÁSÁRA

ZÁNKAI ERZSÉBET ÜDÜLŐKÖZPONT ÉS TÁBOR 71. sz. főúttól északra eső területére vonatkozó MÓDOSÍTÁSÁRA ZÁNKAI ERZSÉBET ÜDÜLŐKÖZPONT ÉS TÁBOR 71. sz. főúttól északra eső területére vonatkozó TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRA Tartalom: 1. Összefoglaló 2. Tervező 3. Részletes

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

Falufelmérési Program Hargita megye Táji értékvédelem T metodika Csíkszépvíz mintaterület

Falufelmérési Program Hargita megye Táji értékvédelem T metodika Csíkszépvíz mintaterület Falufelmérési Program Hargita megye Táji értékvédelem T metodika Csíkszépvíz mintaterület Tájépítészet dr Herczeg Ágnes, Borbáth Mónika, Madár Kinga, Tikk Dóra, Csaba Kinga, Lovas Vilmos, Meszesán Péter,

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Gazdasági és közlekedési terek 2014 Előzetes tájékoztatási dokumentáció ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2014. Nagyhalász Város rendezési

Részletesebben

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark Befektetõi ajánlat Csalánosi Lakópark T E R V E Z Z E V E L Ü N K J Ö V Õ J É T! BEFEKTETÉSI LEHETÕSÉG Kecskemét, a közel 110 ezer lelket számláló hírös város, az Alföld dinamikusan fejlõdõ települése,

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE Jóváhagyva Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Egercsehi Község Önkormányzata A KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV melléklet a../2014.( ) számú önkormányzati határozathoz DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY Debrecen, Piac utca 20.sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail:

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó Óbudavár Helyi építési szabályzat tervezet MEGBÍZÓ: ÓBUDAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BODOR ANTAL POLGÁRMESTER 8272 ÓBUDAVÁR, Fő u. 18/1. TERVEZŐ: TÁJTERV MŰHELY KFT. 8261 BADACSONY, RÓMAI ÚT 197. Mobil: 20/913-8400

Részletesebben

BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT

BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1 Településhálózati összefüggések A település az Aszódi Járáshoz tartozik. A település Aszód és Gödöllő vonzáskörzetébe tartozik. 1.2 A területfejlesztési

Részletesebben

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK 1 1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK Draskovich-kastély, ma diákotthon Köztársaság tér 7. 976 hrsz. M 378 M ll. Kastélykert,

Részletesebben

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ ELŐZETES ( ELSŐKÖRÖS ) VÉLEMÉNYKÉRÉS GYÖNGYÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ CÍME: TERVEZŐ:

Részletesebben

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16.

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Magyarfalvi Attila Balatoni Integrációs Kft. Vers József, tájegység-vezető Balaton-felvidéki

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Településrendezési terv módosítása HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Pro Arch. 2015 Megbízó: Kesztölc Önkormányzat Tervező: Pro Arch. Építész Stúdió /1085 Budapest, József krt. 36./ R. Takács Eszter

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

SOMLÓSZŐLŐS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

SOMLÓSZŐLŐS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Településrendezési terv Somlószõlõs Somlószõlõs Somlószõlõs Somlószõlõs község Önkormányzata képviselõ-testületének 80/2010. (IX.22.) határozata község Településszerkezeti terv leírásról és településszerkezeti

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

Szélerőműpark kialakítására alkalmas terület kiválasztása geoinformatikai módszerekkel Csongrád megye példáján

Szélerőműpark kialakítására alkalmas terület kiválasztása geoinformatikai módszerekkel Csongrád megye példáján Szélerőműpark kialakítására alkalmas terület kiválasztása geoinformatikai módszerekkel Csongrád megye példáján Csikós Nándor BsC hallgató Dr. habil. Szilassi Péter egyetemi docens SZTE TTIK Természeti

Részletesebben

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Dombiratos község Önkormányzata Bojczán Endre Péter polgármester

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben