A Verseghy Ferenc Gimnáziumban folyó tehetséggondozás helyzete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Verseghy Ferenc Gimnáziumban folyó tehetséggondozás helyzete"

Átírás

1 A Verseghy Ferenc Gimnáziumban folyó tehetséggondozás helyzete Készítette: Algayné Varga Éva 1

2 Bár a tehetséggel foglalkozni igen megterhelő lehet, a tehetséges gyerek nem teher. Inkább kihívás. Kihívás mindazoknak akiknek van érzékük, hogy meglássák az értéket, és van képességük, hogy megértsék, a tehetség a természet azon értékei közé tartozik, amely gondozást kíván. Nem kapálást, nyírást, permetezést, csak dús termőtalajt, odafigyelést és szabadságot a növekedéshez. dr. Gyarmathy Éva 2

3 I. BEVEZETÉS A Verseghy Ferenc Gimnáziumban folyó tehetséggondozás helyzete a címe e dolgozatnak. Először lássuk, hogyan fogalmaznánk meg azt, hogy mi a tehetség (nehéz kérdés). E témával foglalkozók írásainak tanulmányozása során Dr. Schmercz István által megfogalmazott értelmezés áll hozzám a legközelebb. Ő a következőket írja: Áttekintve a pedagógiai-pszichológiai szakirodalmat a tehetség fogalmának vonásorientált, kognitív, teljesítményorientált és pszichoszociális meghatározásaival találkozhatunk a leggyakrabban. A széles választékból hármat emelünk ki. Az iskolai tehetségfejlesztő programok tervezéséhez annak az ismerete is szükséges, hogy milyen területen kívánjuk a gyermekeket kiemelten fejleszteni. Ebből a szempontból jól alkalmazható a következő értelmezés: Tehetségesnek tekinthetők azok a tanulók, akik egy vagy több részképességük alapján kiemelkedő teljesítményre képesek. (Ranschburg, 1989.) Itt a részképességek adják meg azokat a területeket, ahol - elsősorban tantárgycentrikusan - a tehetségfejlesztő foglalkozásokat szervezni lehet. Ez a meghatározás a minőség alapján differenciál. Hátránya, hogy kvantitatív összehasonlításra nehezen ad lehetőséget, hiszen pl.: egy tantárgyi tudásstruktúrát mérő normaorientált mérőeszköz eredménye kémiából és idegen nyelvből nehezen összehasonlítható dimenzió a tehetség természetének vonatkozásában. A tehetség személyiségstruktúrában történő értelmezése jelenik meg már ban Révész Gézánál. Ő a tehetségre irányuló hajlamok három összetevőjét említi: az intelligenciát, az intuíciót vagy spontaneitást és a gyermek magatartását. Ez utóbbi azt jelenti, hogy hogyan választja ki a tanuló a neki megfelelő tevékenységet, milyen mohósággal kötelezi el magát a feladatban, milyen a kitartása és az érdeklődése. (Herskovits, 1998.). Ez a meghatározás a 3

4 tehetséget a személyiségstruktúrában értelmezi: a képességek (intelligencia) mellett megjelennek az irányultság jellemzői (érdeklődés) valamint az akarati tulajdonságok is (kitartás, döntési képesség). Fontos összetevő lehet a tehetség kibontakozásában az intuíció is, melynek forrása a pszichikum tudattalan tartománya. A vonásorientált értelmezések közül Joseph Renzulli három gyűrűs elmélete terjedt el széles körben, az utóbbi évtizedben. Az alkotó emberekkel kapcsolatos kutatások arra utalnak, hogy nem egyetlen vonás vagy jellegzetesség határozza meg a tehetséget, hanem három tényező együttes jelenlétének, interakciójának eredményekét jelenik meg ez a komplex tulajdonság. Elméletében a három összetevő: az átlag feletti intelligencia, a kreativitás és a feladat iránti elkötelezettség. (Renzulli, 1998.) Kiemeljük, hogy ez az elképzelés abban tér el számos tehetségdiagnózistól, hogy nem túlozza el a képességek szerepét, hanem azt is egy összetevőnek tekinti a másik két lényeges személyiségtulajdonság mellett. A középiskolában könnyen felismerhetők a tehetséges tanulók. Ezek társaikhoz képest hamarabb észreveszik, ha valahol valami izgalmas probléma van. Igyekeznek önállóan dolgozni, nem értékelik a sablonos megoldásokat. Gyakran erős belső kontroll attitűd alakul ki náluk. A tanulmányi versenyeken jól szerepelnek. A mai generációk tehetség tekintetében semmivel sem indulnak rosszabb eséllyel a 20, 40, 80 évvel ezelőttiekhez képest, ám azt el kell fogadnunk, hogy a tehetség kibontakoztatásának hatékonysága döntő hatással van e tehetségek célba érésére. Azok a jól hangzó tételek, hogy az igazi tehetség úgyis utat tör magának, illetve hogy crescit sub pondere palma igen nagy veszteséggel működnek csak, és komoly hátrányba hozzák tehetségeinket a más kulturális környezetben (pl. angolszász, francia, német, kínai) felnövő tehetségekkel szemben. 4

5 Azért, hogy hatékonyabban tudjuk majd az iskolánkba jelentkező tehetséges tanulókat felkészíteni csatlakoztunk az Iskolai tehetséggondozás című pályázati felhíváshoz. II. Iskolánkról A Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok város gimnáziumai közül az egyik legkedveltebb. Sokan jelentkeznek iskolánkba a város és a megye általános iskoláiból, illetve a Pest megyéhez tartozó Abonyból. Az iskolára jellemző a természettudományos beállítottság. A 60-as évek végén néhány évig matematika-fizika tagozat, a 70-es évektől fizika tagozat működött az iskolában, közel egy évtizeden át ban indult a matematika tagozatos osztály. Az iskola egy másik profilját a nyelvi képzés adja. Évtizedekre visszamenően működött nyelvi tagozatos osztály, ma speciális nyelvi képzés folyik angol 1980 óta- és német 1998 óta nyelvből, mellette franciát is tanulhatnak a diákok. Jelenleg négy évfolyamon folyik az oktatás, évfolyamonként 4-4 osztállyal. Minden évfolyamon van természettudományi tagozat, ahol nagyobb óraszámban tanulják a fizikát, biológiát, kémiát speciális matematika tantervi, speciális angol nyelvi és speciális német nyelvi program és társadalomtudományi tagozat, ahol nagyobb óraszámban tanulják a történelmet, a magyar nyelv és irodalmat, illetve a földrajz tantárgyakat. Az oktatás színvonalát a legjobban a versenyeredmények, a felvételi eredmények mutatják (ezek napjainkban már nem olyan relevánsak). A versenyeredmények tekintetében az iskola a megye egyik legeredményesebb középiskolája. Tanulmányi versenyeken szerzett eredményekről már az 1900-as évek elejéről vannak adataink (amióta vannak tanulmányi versenyek). A tantárgyak közül nagyon sok szerepel az iskolai feljegyzésekben, de a 5

6 legnagyobb arányt a természettudományok, ebben is elsősorban a matematika, a fizika, a kémia és a biológia képviseli. Csak néhány régebbi eredmény a teljesség igénye nélkül: Baranyó Ernő (1901), Szegő Gábor (1912) az Eötvös versenyek I. helyezettjei, Richter (Tarján) Imre (1930), a fizika verseny I. helyezettje. III. Tehetséggondozás iskolánkban A Verseghy Ferenc Gimnázium minden pedagógusa nagy hangsúlyt fektet a tehetséges tanulók iskolánkba való csábítására illetve ezen diákok felkészítésére a különböző megméretetésekre. Az általános tehetséggondozáson belül nagyon fontos szerepet kap a matematikai tehetséggondozás; talán a matematika, mint tudományág egyedisége, és más tudományágak számára nélkülözhetetlen volta miatt is. Az iskola matematika munkaközössége 1994-ben határozott úgy, hogy méltó módon megünnepli Szegő Gábor azóta nevezetes tanítványának 100. születésnapját, és egyúttal lehetőséget teremt általános iskolások versenyzésére, valamint ily módon igyekszik enyhíteni beiskolázási problémáit. Az első versenyt 1994 szeptemberében hirdették meg, a harmadik, döntő fordulót úgy időzítették, hogy épp Szegő Gábor születésnapjára, január 20-ára essék. Azóta minden évben megrendezzük a versenyt. A verseny jelentős iskolánk számára is. Tizenöt éve beiskolázási gondjaink is voltak, az osztályok létszáma néhol minden törekvésünk ellenére sem érte el a 30 főt. Talán a Szegő versenynek is köszönhető, hogy mára stabil matematika tagozatos osztályaink vannak, beiskolázási gondjaink nincsenek. A verseny előkészíti a beiskolázást, kiválogatja bizonyos szempontból a legjobbakat. Egyre többen választják iskolánkat, a mai demográfiai helyzetben nem elhanyagolható, hogy a körülbelüli 130 helyre több éve a jelentkezők száma 6

7 meghaladta az 400 főt, bizonyos osztályokba több mint tízszeres a túljelentkezés. A versenyen is jól szereplő tanulókkal az esetek többségében könnyebb dolgozni, általában hozzák magukkal a matematika szeretetét, számukra természetes igény a tantárgyi versenyzés. Néha rivalizálnak, de többségében segítik egymást. Öröm velük dolgozni, és nem csak matematikából. A versenyen résztvevők száma sajnos az utóbbi években megcsappant (a felvételi eljárás módosítása után), de így is sokan jelentkeznek a háromfordulós versenyünkre (az első kettő levelezős, a döntő az iskolánkban zajlik). A résztvevők számát mutatja a következő diagram 1997 és 2009 között A résztvevők száma Összes résztvevő Döntő résztvevői Összességében, sajnos egy kicsit csökken az érdeklődés a verseny iránt, de még mindig több mint kétszer annyi induló vett részt az utolsó évben is a versenyen, mint ahány tanulót a döntőbe behívtunk, és a szervezők reményei szerint a legtehetségesebbek elindulnak a versenyen. A döntőben résztvevők száma nagy ingadozást mutat. A kezdeti 141-es létszám (1994-ban) először rohamosan 7

8 csökkent, majd megállapodott körüli létszámnál. A döntő résztvevőinek átlagos száma 88. Gyakran előfordult, hogy sokadikként behívott tanuló végül az első tíz helyezett között végzett, hiszen az otthoni munka nem feltétlenül önálló, míg a döntőben mindenki egyedül dolgozik. Ehhez persze hozzátartozik az is, hogy az egyébként okos, jó gondolkodású tanulók a beküldős fordulókban gyakran nem kellően szorgalmasak, így ott gyengébb teljesítményt érnek el, de a döntőben nagyon jól dolgoznak. A verseny létjogosultságát, eredményességét bizonyítja az a több ezer diák, aki részt vett rajta, azok a kimagasló eredmények, amelyeket a versenyen jól szereplő tanulók a későbbiekben elértek. Íme néhány szép eredmény: Az 1998/1999. évi verseny legjobbjai: Pongrácz András, Szekeres Balázs, Bóka Gergely iskolánk speciális matematika tagozatán tanultak tovább. Pongrácz András ebben az évben 7. osztályos volt, a következő évben újra indult és I. helyezést ért el. Pongrácz András eredményei a 10. évfolyamon: KÖMAL matematika 6. díj, Arany Dániel Matematikaverseny III: díj; a 11. évfolyamon: KÖMAL matematika 10. díj, matematika OKTV 17. helyezés; a 12. évfolyamon: KÖMAL matematika 6. díj, matematika OKTV 18. helyezés; Franciaországban a győztes magyar csapat tagja. Az ELTE-n tanult tovább matematika szakon. Szekeres Balázs eredményei a 10. évfolyamon: KÖMAL matematika 2. díj, KÖMAL fizika 1. díj, Mikola Sándor Fizikaverseny 5. helyezés; a 11. évfolyamon: KÖMAL fizika 1. díj, Eötvös verseny III. díj, fizika OKTV 5. helyezés; a 12. évfolyamon: KÖMAL fizika I. díj, fizika OKTV 3. helyezés ban nemzetközi diákolimpián bronzérmes. Tanulmányait jelenleg a BME fizikus szakán folytatja. Bóka Gergely eredményei a 10. évfolyamon: KÖMAL matematika 5. díj, KÖMAL fizika 2. díj; a 11. évfolyamon: KÖMAL matematika 1. díj, KÖMAL 8

9 fizika 2. díj, matematika OKTV 10. helyezés; a 12. évfolyamon: KÖMAL matematika 6. díj, KÖMAL fizika 2. díj, fizika OKTV 7. helyezés. Tanulmányait a BME Gépészmérnöki Karán fejezte be. A tehetséggondozáshoz hozzátartozik a Középiskolai Matematikai Lapok matematika és fizika feladatainak a megoldása. A tehetségek felkutatását és megnyerését teszi lehetővé a Tarján Imre Fizikaverseny ben indították útjára ezt a versenyt, ezzel tisztelegve iskolánk egykori tanítványa, a nemzetközileg is híres, ismert tudós emléke előtt. Felvetődött a kérdés, hogy mi legyen a verseny tárgya, amiben ez a verseny egyedülálló és ugyanakkor Tarján Imréhez, a kísérletező tudós fizikatanárhoz is hű lehet? Dr. Radnai Gyula javaslatára a gyerekjátékok fizikája lett a meghirdetett pályázati téma, amibe beleértendő a kerékpár, a legkülönbözőbb sporteszközök, hangszerek. Mivel kísérleti fizikáról van szó, ez biztosan tetszene Tarján Imrének. Iskolánk tanárainak javaslata volt, hogy ne egyéni verseny legyen, hanem csapatok versenyezzenek. Kezdettől fogva három-három osztálytárs alkot egy csapatot; együtt készítik el a pályázatokat, együtt mutatják be a kiválasztott játék fizikáját a zsűrinek, s még a délelőtti versenydolgozat példáit is közösen oldják meg. Két kategóriában folyik a verseny: külön értékelik a 7-8. osztályosok eredményét, és külön a osztályosokét. Mára a tematika kibővült, csak egy pár kísérlet címét sorolom fel az érdekesség kedvéért: Matchbox autópálya fizikája, A diavetítő, A lendkerekes autó, A hűtőszekrény, Megérintjük a csillagokat, A kuktafazék, A hangszóró és még sorolhatnám a sok érdekes kísérlet címét. Nemcsak a versenytárs diákok, de az őket elkísérő tanárok, szülők is nagyon élvezik a kísérleteket. Ez a verseny megszeretteti a fizikát a diákokkal, és talán ezzel a méltatlanul elhanyagolt tantárggyal fognak majd a későbbiekben foglalkozni. 9

10 A részvétel a következőképpen alakult az utolsó hat évben. Tarján Imre Emlékverseny Középiskolások száma Általános iskolások száma A tehetséges tanulókkal szakkörökön is foglalkozunk. Ilyen a matematika tehetséggondozó szakkör óta minden év szeptemberében megkeressük a környék általános iskoláit, azzal a felhívással, hogy elsősorban nyolcadikos diákjaik közül az általuk tehetségesnek ítélt tanulóknak szívesen tartanánk képességfejlesztő szakkört. Rendszerint diákot javasolnak, eredményeik feltűntetésével. Eddig még minden évben az összes felterjesztett tanulót meghívtuk szakkörünkre, és többségük rendszeresen részt is vett a munkában. Közülük kerültek ki a Szegő verseny győztesei, jelenlegi tanulóink legjobbjai. A szakkörökön előkerülnek olyan témakörök, amelyek az általános iskolai oktatásból időhiány vagy a csoportok összetétele miatt kimaradnak, viszont könnyen feldolgozhatóak és a logikus gondolkodást, az absztrakciós képességeket fejlesztik, ami a későbbiekben rendkívül hasznos lehet. Természetesen foglalkozunk versenyfeladatokkal, számukra is érthető nevezetes problémákkal. 10

11 Fontosnak gondoljuk azt, hogy már általános iskolás korukban érezzék figyelmünket, segítő szándékunkat a kiemelkedő képességű tanulók (is). Talán ez alapozza meg későbbi választásukat, eredményes együttműködésünk lehetőségét szeptemberétől 2 csoportot indítunk: egyet a 8-osok részére, és egy másikat a legfeljebb hetedikeseknek. Természetesen ezek a szakköri foglalkozások a tanulóknak anyagi terhet nem jelentenek. Az előbbiekben felsorolt versenyek, szakkörök már bejáratódtak, igen jó lehetőséget biztosítanak a matematikából, fizikából tehetséges tanulókkal való foglalkozásra. Más tantárgyak esetében a tehetségek felkutatására, velük való foglalkozásra a tanórákon kívül a szakkörök adnak lehetőséget. Maradva a reál tárgyaknál nézzük a kémiát. E tárgyat tanító kollégák minden évben szerveznek tehetséggondozó foglalkozásokat, heti rendszerességgel átlagosan 1-1 órában, ahol évfolyamonként 6-7 tanulóval foglalkoznak. Ennek eredményeképpen a kémia tantárgy országos versenyeinek döntőibe (Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny, OKTV, VegyÉsztorna feladatmegoldó verseny) minden évben rendszeresen kerülnek be tanulóink. Néhány a sok szép eredmény közül: Csúri Péter (1985) kémia OKTV 1. hely, Balaton Attila kémia OKTV 17. helyezés, Bazsó Gábor kémia OKTV 4. helyezés, Földes Tamás OKTV 5. helyezés, Bazsó Gábor (2005), Nagy Péter (2006) nemzetközi diákolimpia kémiából. A versenyek döntőiben gyakorlati feladatok (laboratóriumi munka) is szerepelnek, így közvetlenül a versenyek előtti időszakban ennél jóval több labormunkára lenne szükség. Tanulóink sikeres felkészítése csak ilyen módon valósulhat meg. Biológiából a tehetséggondozás igen sokrétű, hiszen a tárgyi tudás mellett szükség van a laboratóriumi munka módszereinek az elsajátítására, önálló kutatások elvégzésére kell felkészíteni a tanulókat, vizsgálati eredmények kiértékelését, bemutatását kell elsajátítaniuk. A korszerű ökológiai ismeretek 11

12 elsajátítását teszik lehetővé a terepgyakorlatok. Iskolánkban a biológiából érdeklődő és tehetséges tanulókat két szakkörön készítik fel tanáraink a versenyekre. Az egyik a feladatmegoldásokra koncentrál, a másikon kísérletekkel, terepgyakorlatokkal foglalkoztak a diákok. A norvég alapos pályázat kimozdította a tanulókat az iskola falai közül, terepgyakorlatokon, múzeumpedagógiai foglalkozásokon vettek részt, mindezek rendkívül hasznosak voltak. A sok szép eredményből néhány: Marofka Mátyás biológia OKTV 19. helyezés, Szekeres Attila (1996) biológia OKTV 1. hely, Gönczi Lóránt biológia OKTV (2009) 28. hely,(2010) 2. hely, Szvath Petra Biológia OKTV 32 hely,dr. Árokszállási Zoltán biológia verseny 13. hely. Földrajzból is szakkörön készülnek legjobbjaink a versenyekre. Az utóbbi években két rendkívül tehetséges tanulót készítetek fel tanáraik. Az egyik a tavaly érettségizett Ignéczi Ádám aki a földrajz OKTV 8. helyezettje volt, és tagja a magyar diákolimpiai csapatnak, ahol 2.lett, a másik Tombor Eszter aki tavaly a Less Nándor Országos Földrajzversenyen 4. lett, az idén 1. helyezett. a Lóczy Lajos Országos Földrajzi Tanulmányi Versenyen 9. lett. Felkészítő tanáraik velük külön is foglalkoztak szabadidejükben. 12

13 A különböző nyelvek melegéből keltek ki a különböző népek, melyeket az atyafiság és az együttes érdek alapján a közös szó szervezett nemzetekké. Velünk is ez történt. A magyarságot is az atyafiság és az együttes érdek alapján a sors verte egybe; hazát a bátorsággal irányított életösztön szerzett neki, de nemzetté a magyar szó teremtette. Mint jelképes hatalom, a magyar szó nekünk a legnagyobb ereklye. Kegyelet, hűség és becsület illeti őt. Tamási Áron Ezzel az idézettel rátérek a humán tárgyak tehetséggondozására. A magyar nyelv és irodalom szakos kollégáink a tehetséges tanulókkal az órákon kívül igen sokat foglalkoznak. Szakkörökön felkészítik tanulóinkat a versenyekre, a három fizetett órán kívül szerelemórákon, hiszen a Magyar Irodalom OKTV három fordulóban zajlik, rengeteg felkészülést igényel a kötelező tananyagon kívül. Talán ezzel is magyarázható, hogy igen kevesen jelentkeznek e versenyre. Akik azonban felvállalják iskolánkból kiválóan szerepelnek: Bóka János (1996) 2. hely, Deli Petra (2004) 5. hely, Kovács Györgyi (2009) 5. hely, Budai Mihály Egon (2009) 3. hely, Falusi Bernadett (2010) 12. hely. Szavalóversenyre készítik fel tehetséges tanulóinkat, novellapályázat, Biblia-pályázat, meseíró-pályázat Finnugor-pályázat megírását segítik. Mihály Zsanett és Falusi Bernadett a Finnugor-pályázat 1. helyezettje lett, Mihály Zsanett a Norvég alap novellapályázatán különdíjat kapott. Az Arany János Irodalmi versenyen is jó eredményeket érnek el diákjaink: Gere Szabina országos 2. hely, Falusi Bernadett két alkalommal is döntős. Nemcsak az irodalmi versenyeken vesznek részt tanulóink hanem az Implom József Helyesírási versenyen ahonnan mindig szép eredményekkel térnek vissza. 13

14 A magyar munkaközösség beszámolójában a következőket írta: Az irodalom értékközvetítő, személyiségnevelő szerepe különösen fontossá válik akkor, amikor komoly multikulturális kihívással állunk szemben, amit az informatika, az elektronikus információhordozók, a videokultúra térhódítása jelez. Azon túl, hogy e folyamat pozitív értékeit az irodalom oktatásába bevonjuk, növelni szeretnénk az élményszerű befogadás arányát, a hagyományok, a nemzeti múlt értékeinek a megismerését célzó rendezvények számát. A nemzeti kulturális hagyomány megismerésének egyik igen jó és hasznos lehetősége az irodalmi emlékhelyek felkeresése. A diákok találkozása az írok, költők lakhelyével, személyes tárgyaival, a nagy művek megszületésének folyamatával a sokoldalú ismeretszerzés egyik nagyszerű lehetősége. Hasonlóan fogalmazza meg a történelem munkaközösség terveit a tehetséggondozás területén. Az ország középső-keleti részén élő diákok számára a nyugati országrész nevezetes történelmi helyei jószerével csak a történelem könyvekből ismertek. Célunk, hogy történelem iránt érdeklődő, a történelem irányában elkötelezett tanulóink a valóságban is megismerjék a nyugati határszél nevezetes helyeit, előadásokon bővítsék ismereteiket az itteni nevezetes, a magyar történelemben meghatározó szerepet játszó családokról. A tervezett programok állomáshelyei lennének: Sárvár, Kőszeg, Ják, Léka (Ausztria), Rohonc(Ausztria), Borstyánkő (Ausztria), Fraknó (Ausztria), Kismarton(Ausztria). Jelenleg a tehetséges tanulók felkészítése szakkörökön valósul meg. Kiváló eredményeket értek el a következők: Andó Mária (2000) OKTV 2. hely, Hecker Héla (2005) 6.hely, Tóth Barbara (2008) OKTV 6.hely. Az OKTV-n kívül más versenyeken is indultak tanulóink ahol szintén jól szerepeltek. A nyelvi munkaközösségek esetében a tehetséggondozás nyílván a tagozatos osztályokban történik (vannak kivételek), hiszen ide jelentkeztek azok a tanulók akik érdeklődnek az adott nyelv iránt, és tehetségük is van a nyelvtanuláshoz. 14

15 A nyelvszakos tanárok rendkívül fontosnak tartják, hogy a tehetséges diákokkal külön is foglalkozzanak, lehetőséget adjanak nyelvi, kulturális ismereteik, jártasságaik fejlesztésében. Ez szakkörökön és egyéni foglalkozásokon valósul meg. A nyelvtanulást elősegíti a reutlingeni program, amelyen a nyelvszakos tanárok aktívan vesznek részt. Számos versenyen vettek részt tanulóink. E versenyek hozzájárultak a diákok tudásának felméréséhez, és sikerélményt is nyújtanak. Tanítványaink részt vettek az Országismereti Vetélkedőn, amit angol, német, francia nyelven szervezett a Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány, itt Tasi Réka angolból országos 3. helyezést ért el, francia nyelvből pedig a következő eredmények születtek: Budai Mihály 1. hely, Gál Attila 3. hely, Bakos Bettina 4. hely. Az OKTV-n a következő eredmények születtek: második fordulóba jutott ebben a tanévben Budai Mihály és Vécsey Máté angol nyelvből, König Erika németből, 2009-ben Budai Mihály 3. helyezett lett, Gáll Attila pedig 2010-ben 13. helyezést ért el francia nyelvből. Az Országos Német Szépkiejtési Versenyen Mikoly Zoltán 1. lett Krenák Kitti különdíjat kapott. Kollégáink kirándulásokat szerveztek angol, francia nyelvterületre. Felmerült egy tehetséggondozó tábor megszervezésének gondolata angol nyelvből, ahol a tehetséges tanulók nyelvi beszédkészségének, beszédértésének fejlesztésével foglalkoznának országismereti anyagokon keresztül, fejlesztenék vitakészségüket adott vitaindító szituációk segítségével. A testnevelésszakos tanároknak a tehetséggondozás tekintetében érdekes a helyzetük. A legtehetségesebb tanulók egyesületekben sportolnak, vagy miután kollégáink felfedezik őket, egyesületben folytatják a felkészülést. Szerencsére sokan vannak, akik nálunk, az iskolában készülnek az amatőr versenyekre, illetve olyanok is vannak, akik az egyesületi edzések mellett itt is részt vesznek tömegsport foglalkozásokon (csapatsportágaknál). Olyanok is akadnak, akik egy adott sportágban már igazolt versenyzők és iskolánkban 15

16 próbálnak ki egy más sportágat, amatőr szinten szép sikerrel. A versenyeztetéskor derül ki, hogy ki milyen eredményes második sportágában. Az iskolai tömegsport foglalkozások eredményessége leginkább az amatőr és tömegsport rendezvényeken mutatkozik meg. Kollégáink eredményességét mutatja, hogy a 2008/2009-es tanév összetett pontversenyét iskolánk megnyerte egy testnevelés tagozatos iskola előtt. Egy pár kiemelkedő eredményeink közül: A Magyar Köztársaság Jó Tanulója, Jó Sportolója kitüntető címet kapták: Kürti Szabina atlétika Franczen Árpád evezés Dezséri Dóra evezés Uri-Szabó olga evezés Pálinkás Csaba minigolf Pozderka István lábtenisz Dobos Ferenc kajak Lajtos Annamária kajak Boros Péter lábtoll-labda Dobos Ferenc kajak-kenu Erdős Krisztina kajak-kenu Kurdi Krisztina lábtoll-labda A 2009/2010-es tanévben a diákolimpián evezésben második, negyedik, hetedik helyezést értek el diákjaink, atlétikában második. A 2008/2009-es tanév pontverseny végeredménye: diákolimpiai pontrendszer I. hely tömegsport pontrendszer V. hely A sport a játék alatt tanítja meg az embert rövid idő alatt a legfontosabb polgári erényekre: az összetartásra, az önfeláldozásra, az egyéni érdek teljes alárendelésére, a kitartásra, a tettrekészségre, az abszolút tisztességre, és mindenekelőtt a fair play, a nemes küzdelem szabályaira. Szent-Györgyi Albert 16

17 A művészeti oktatás a rajz és az énekórákon valósul meg iskolánkban. A tehetséges tanulókkal e két tantárgy esetében is foglalkoznak kollégáink. Az órai munkák során magas szakmai színvonalon teljesítő tanulók lehetőséget kapnak arra, hogy tudásukat szakköri keretek között is gyarapíthassák. Sajnos sok tehetséges diák azért nem él a felkínált lehetőséggel, mert a más tantárgyhoz kötődő elfoglaltságai (fakultációs óra, más tantárgy szakköre, énekkar, edzés, stb.) miatt kénytelen fontossági sorrendet kialakítani, és ebben a helyzetben nem mindig a rajz szerepel az első helyen. Mindezek áthidalásaként az eseti konzultáció (az otthoni munkák tanítási időben történő kiértékelése, megbeszélése, egy-egy pályázatra felkészülés) segíthet ellensúlyozni az intézményesült tehetséggondozás esetleges hiányát. Általános jelenség, hogy a szakkörbe jelentkezettek közel fele - különböző okok miatt a tanév során lemorzsolódik. A megyei rajzverseny indulók köre az iskolai rajzversenyen kiemelkedően szereplők közül kerül ki. Az iskolánként legfeljebb 2-3 tanuló indulását lehetővé tevő megyei megmérettetés lehetőségét minden esetben a legtehetségesebb diákoknak tartjuk fenn. Ebben a tanévben középszinten érettségiző tanulónk volt rajzból Kovács Anikó aki 5-ös osztályzatot kapott. Kiváló rajzokat mutatott be. Kamarakórusunk minden iskolai rendezvényen fellép. A 2008/2009-es tanévben az Éneklő Ifjúság Országos Minősítő Hangversenyen Arany Diplomával minősítést szerzett. A művészeti oktatás fontosságát bizonyítja a következő idézet: A művészet varázs, amely átalakít. A könnycseppet persze gyöngyszemmé nem. Az embert emberebbé azonban igen. Poszler György 17

18 IV. Összefoglalás Elmondhatjuk tehát, hogy a Verseghy Ferenc Gimnázium tehetséggondozó iskola, és számunkra a tehetséggondozás területei igen szerteágazóak. Figyelemmel kísérhetjük diákjaink tehetségét a szakórai munkában, a házi és az iskolán kívüli tanulmányi versenyeken, szakköreinken, az egyes osztályok közösségi munkájában, a kórusban, a sportban, az iskolai színházi előadásokon, az iskolai újságban vagy akár a diákönkormányzati munkában. A tehetséggondozást tovább kell folytatnunk, a munkacsoportok által kidolgozandó programok szerint, ezzel még eredményesebbé téve munkánkat, hiszen: A tehetség elhanyagolása a nemzet gazdagságának lelkiismeretlen eltékozlása. Révész Géza 18

A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TANÉVRE

A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TANÉVRE A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A 2012 2013. TANÉVRE A személyi feltételekben fontos változás, hogy Kissné Szucsich Éva tanárnő nyugdíjba vonulása után az iskola nem alkalmazott

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Az I. Béla Gimnázium Tehetséggondozó Középiskola Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Pénziránytű

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Szekszárdi I. Béla Gimnázium Akkreditált Kiváló Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Mentoráló intézmény

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Képzési rend 2016-2017. tanév. Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban

Képzési rend 2016-2017. tanév. Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban Képzési rend 2016-2017. tanév Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban 9. A humán tantervű osztály magyar nyelv és irodalom csoport (17 fő) Tagozatkód: 001 1. : angol nyelv, német

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli AZ ISKOLA ADATAI Postacímünk: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, 4029 Debrecen, Csengő u. 4. E-mail: titkarsag@kossuth-gimn.unideb.hu Web-oldal: www.kossuth-gimn.unideb.hu

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

Idegen nyelvi munkaközösség

Idegen nyelvi munkaközösség Idegen nyelvi munkaközösség A Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában kiemelt odafigyeléssel kezeljük az idegen nyelv oktatását. Az iskolavezetés, a szakmai munkaközösség és a tantestület támogatásának

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A Hitel alapítvány díjazottjai 2012.

A Hitel alapítvány díjazottjai 2012. A Hitel alapítvány díjazottjai 2012. V. fokozat Osztovics Brigitta (volt 13. A) Többszörös országos bajnok, világbajnoki ezüstérmes karate sportágban Juhász Dániel Jeles német emelt szintű érettségi Felsőfokú

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanév A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TÁMOP 3.1.7. pályázat Referencia területünk: tehetséggondozás Jó gyakorlataink: Gólyanapi Filmszem Német nyelvi GÓLYANAP FILMSZEM A tehetséggondozással kapcsolatos

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés OKTV második forduló matematika Boncz Ádám 11.b biológia Csőkör Katalin 12.b Arany Dániel Matematika verseny döntő Milotai Zoltán 9.c OÁTV német nyelv megyei forduló Pauer László 7.a Czencz Máté 8.a Szöllősi

Részletesebben

A Neumann János Középiskola és Kollégium a 2014/2015. tanévet is sikerrel zárta

A Neumann János Középiskola és Kollégium a 2014/2015. tanévet is sikerrel zárta A János Középiskola és Kollégium a 2014/2015. tanévet is sikerrel zárta A fenntartói értékelés témái: Tanulmányi eredmények Érettségi vizsgákról János Középiskola és Kollégium nyelvvizsga eredményei Továbbtanulás

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

A 11. B osztály pályázata a Heptaéder Díjra

A 11. B osztály pályázata a Heptaéder Díjra A 11. B osztály pályázata a Heptaéder Díjra Az osztály adatai: Létszám a 2011/2012. tanévben: 25 fő (14 fő speciális biológia, 11 fő emelt matematika tagozat) Osztályfőnök: Gabnai Edit Osztályterem: 206.

Részletesebben

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat:

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat: Implom József Országos Helyesírási Verseny: Arany János Országos Irodalom Verseny: Rab Fanni 9.b 9. helyezett Zay János 7. helyezett Csóka Nikoletta 9.e I Boda Nikolett 11.d IV. helyezett (Antal Andrea)

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos olasz nyelvi diáktalálkozó Nosticzius Ákos 12. B novellafordítás 1. hely tanára: Matolcsi Balázs Seager-Smith Dániel 10.

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

ARANYKÖNYV. Horv{th Enikő 12.C. Az év tanulója

ARANYKÖNYV. Horv{th Enikő 12.C. Az év tanulója Horv{th Enikő 12.C Az év tanulója 2008-ban az Irinyi János Országos Középiskolai Kémia Versenyen bejutott a megyei döntőbe. 2009-ben az Irinyi János Országos Középiskolai Kémia Verseny Somogy megyei döntőjén

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola tájékoztatója a 2017/2018. tanévben induló tanulmányi

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola tájékoztatója a 2017/2018. tanévben induló tanulmányi A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola tájékoztatója a 2017/2018. tanévben induló tanulmányi területek képzési struktúrájáról Tájékoztató a tagozatokról

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2012. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk a 2012/13-as tanévben is, hogy minél

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

VÉGZŐS DIÁKOK JUTALMÁZÁSA KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

VÉGZŐS DIÁKOK JUTALMÁZÁSA KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG VÉGZŐS DIÁKOK JUTALMÁZÁSA KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG A KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM VÉGZŐS TANULÓINAK JUTALMAZÁSI KATEGÓRIÁI I. KÖLCSEY- DÍJ A díjat kaphatja a gimnázium végzős diákja / 1 fő /.

Részletesebben

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5 Telefon: 75/ 541-269,

Részletesebben

Sikeres asztalitenisz-pályázatok eredményei iskolánkban

Sikeres asztalitenisz-pályázatok eredményei iskolánkban Sikeres asztalitenisz-pályázatok eredményei iskolánkban Iskolánkban két pályázati lehetőség kihasználásának köszönhetően elindult, és egyre nagyobb népszerűségnek örvend, egyre sikeresebb az asztalitenisz

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója

Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója 6060 Tiszakécske, Erkel fasor 10. Telefon: 76/441-255, Fax: 76/440-063 OM azonosító:

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

Az Nkt a alapján a középiskolák által küldött eredményeket feldolgoztuk.

Az Nkt a alapján a középiskolák által küldött eredményeket feldolgoztuk. Az Nkt. 81. -a alapján a középiskolák által küldött eredményeket feldolgoztuk. Volt tanítványaink a következő eredményeket érték el a középfokú intézményekben. 2012/13. tanévben a nyolcadik osztály létszáma:

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító:

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Huzella Tivadar Általános Iskola. {mgmediabot2}path=images/video/idegennyelv.wmv width=352 height=288{/mgmediabot2}

Huzella Tivadar Általános Iskola. {mgmediabot2}path=images/video/idegennyelv.wmv width=352 height=288{/mgmediabot2} Idegen nyelvi A munkaközösség-vezetõ rövid, videón való bemutatkozását követõen kérjük, olvassa el a munkaközösség munkájáról szóló tájékoztatót is. (Ha felnagyítva kívánja megtekinteni a felvételt, kattintson

Részletesebben

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév Gimnáziumi felvételi tájékoztató 2017/2018. tanév Miért érdemes gimnáziumunkat választani? Jó hangulatú iskola. Értéket közvetítő hagyományok, rendezvények, sportolási lehetőségek (úszás, kézilabda, szertorna).

Részletesebben

A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2013/2014-es tanévre

A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2013/2014-es tanévre A Horváth Mihály Gimnázium helyi rendje a 2013/2014-es tanévre SZORGALMI IDŐ Az első tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfő) Az utolsó tanítási nap: 2014. június 13. (péntek) Az iskola utolsó, befejező

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Versenyeredmények 2010/2011. Berzsenyi Dániel Gimnázium

Versenyeredmények 2010/2011. Berzsenyi Dániel Gimnázium Versenyeredmények 2010/2011. Berzsenyi Dániel Gimnázium INFORMATIKA 1. Nemes Tihamér O.K. Alkalmazói Versenyen országos döntőbe jutottak: megyei 1. helyezés: Forgó Frigyes 11.E/A (országos 30.hely) felkészítő

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma:

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: 029743 Cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8. Telefonszám: 62/548-936 Fax: 62/548-936 E-mail: rmgszeged@gmail.com Honlap: www.radnoti-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca

Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/1-2008-0011 Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest Kárpát utca 49.-53. Tartalomjegyzék 1 Az érintett tevékenység

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Szakkörök 2015/2016.

Szakkörök 2015/2016. Szakkörök 2015/2016. tantárgy szakkör címe szakkört tartó tanár évfolyam angol egyeztetés alatt Bajza Sándor 7.c angol Felzárkóztatás, beszédkészség fejlesztés Eiben Ingeborg 8. évfolyam angol egyeztetés

Részletesebben

Beszámoló a Lóczy Lajos Országos Földrajzversenyről 2015

Beszámoló a Lóczy Lajos Országos Földrajzversenyről 2015 Beszámoló a Lóczy Lajos Országos Földrajzversenyről 2015 A 2014 októberében meghirdetett versenykiírás alapján február 5-ig 65 iskola regisztrált az ország minden részéből, ahonnan összesen 630 versenyző

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 Készítette: Kulcsárné Balázsi Erika Munkaközösség vezető Apagy, 2015.08.31. 1 A gondolkodás teszi az ember nagyságát. (...) Az ember minden méltósága a gondolkodásban

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2017/18

Felvételi tájékoztató 2017/18 Felvételi tájékoztató 2017/18 Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium Cím: 1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. Telephely kód: 001 Telefon: 06 1 362-1551 OM azonosító:

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Katona József Gimnázium Becsület és dicsőség az érdemesnek! 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3. Telefon: 76/481-583 www.kjg.hu OM azonosító: 027944 A 2016-2017. tanévben

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A PREMONTREI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM, EGYHÁZZENEI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON

A PREMONTREI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM, EGYHÁZZENEI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON A PREMONTREI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM, EGYHÁZZENEI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON (GÖDÖLLŐ, EGYETEM TÉR 16.) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a 2016/2017-es tanévre KEDVES SZÜLŐK, KEDVES FELVÉTELIZŐ DIÁKOK! Iskolánk,

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 2017/2018

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 2017/2018 Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium 2017/2018 Elérhetőségeink OM kód: 032286 Igazgató: Pálfalvai Zoltán Telephely kód: 001 Pályaválasztási felelős: Szabóné Básti Csilla Iskola címe: 3100 Salgótarján, Kissomlyó

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN "BRODARICS TERÜLETI ANYANYELVI VERSENY 13. hely: Balogh Zita (4.o) Felkészítő tanár: Horváth Ildikó 2. hely: Merzay Csenge(5.o) 2. hely: Péterffy Orsolya (5.o)

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Igazolás. az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyam tanévét kettővel megelőző évfolyam tanulójáról

Igazolás. az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyam tanévét kettővel megelőző évfolyam tanulójáról 1. sz. melléklet (Jelentkezési lap)... Jelentkezési lap OKTV-re tantárgy kategória felkészítő tanár(ok)...... a tanuló aláírása a szülő (gondviselő) aláírása (Csak akkor, ha a jelentkező nem nagykorú.)

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ HATODIK és NYOLCADIK OSZTÁLYOS TANULÓKNAK! A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium felvételi tájékoztatója a 2015/2016-os tanévre a HATÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL

BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL Terület: tanulmányi versenyekkel való elégedettség a 006-007. tanévben Partnerek: versenyző tanulók (II. kör:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

OKTATOTT IDEGEN NYELV

OKTATOTT IDEGEN NYELV Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Bemutatkozik a Béri Balogh Ádám Tagintézmény Zalaszentgrót www.bba.sulinet.hu

Bemutatkozik a Béri Balogh Ádám Tagintézmény Zalaszentgrót www.bba.sulinet.hu Bemutatkozik a Béri Balogh Ádám Tagintézmény Zalaszentgrót Képzési profilunk Általános gimnáziumi oktatás. Emelt nyelvi oktatás. Emelt informatika oktatás. Szakmai alapozó orientációs oktatás 9-10. évfolyamon.

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben