De minimis támogatások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "De minimis támogatások"

Átírás

1 Üzleti Navigátor Füzetek Dr. Badak Béla De minimis támogatások Opten Kft. Budapest,

2 Kiadja az OPTEN Informatikai Kft. Levélcím: 1142 Budapest, Rákospatak u ISBN Opten Informatikai Kft., Budapest, 2007 Minden jog fenntartva, beleértve a másolás, a sokszorosítás, a bővített és a rövidített kiadás, illetve az elektronikus hordozón megjelentetés jogát is! A kiadásért felel: Tóth Tamás ügyvezető Felelős szerkesztő: Varga Katalin Tipográfia: Gáll Zsolt Nyomdai munkálatok: Mesterprint Nyomda Kft. Felelős vezető: Mádi Lajos ügyvezető 2

3 Csekély összegű ( de minimis ) támogatások I. A de minimis fogalma (1998/2006 rendelettel szabályozott) Ez Európai Uniót létrehozó Római Szerződés kiemelten foglalkozott azzal a témakörrel, hogy az egyes tagállamoknak milyen mértékben van joguk saját (állami forrásokkal) vállalkozásaikat versenyelőny helyzetébe hozni a többi tagállamban működő vállalkozásokkal szemben. Erről a szerződés 87. cikk szól. 87. Cikk: Ha e szerződés másként nem rendelkezik, a közös piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amenynyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet. Ennek alapján minden állami támogatásra alkalmazni kell a közösségi állami támogatási előírásokat. A fenti korlátozás alól csak a külön rendeletben szabályozott módon adható csekély összegű ( de minimis ) támogatások jelentenek kivételt. Az Európai Unió a 1998/2006 rendelettel újonnan szabályozta a de minimis támogatásokat. Ezzel csak egy keretrendszert ad a tagállamoknak, akik a keretrendszer rendelkezéseit kötelesek betartani, és az így adott támogatások mértékéről összesítve jelentést is kell adniuk, de minden tagállam önállóan dönt arról melyek azok a támogatások, amelyeket ebbe a kategóriába sorol. A tagállamok által adható csekély összegű támogatásoknak a következő feltételeknek kell megfelelnie: Csak átlátható támogatásokra alkalmazható. Egy támogatás abban az esetben átlátható, ha előzetesen pontosan kiszámítható a bruttó támogatástartalom anélkül, hogy kockázatértékelést kellene végezni. 1. A következő típusú de minimis támogatások lehetségesek: a) a készpénz formájában nyújtott támogatások, b) kamattámogatások c) maximalizált összegű adókedvezmények d) tőkeinjekciókból álló támogatás (abban az esetben, ha az állami tőkeinjekció teljes összege alacsonyabb a csekély összegű ( de minimis ) felső határnál e) kockázati tőke-befektetési intézkedésekből álló támogatás: ha az érintett kockázati tőkebefektetési program minden egyes célvállalkozásnak csupán az adott csekély összegű ( de minimis ) felső határig nyújt tőkét f) hitelekből álló támogatás: Csak akkor átlátható csekély összegű ( de minimis ) támogatás, amennyiben a bruttó támogatástartalmat a támogatás odaítélésekor érvényes piaci kamatok alapján számították ki. g) kezességvállalási program keretében - a pénzügyi nehézségekkel nem küzdő- kis- és közép- vállalkozásoknak egyedi támogatás keretében nyújtott, alapul szolgáló hitel garantált összege vállalkozásonként nem több eurónál. h) kezességvállalási program keretében a pénzügyi nehézségekkel nem küzdő, a közúti szállítás- ban működő vállalkozásoknak egyedi támogatási program keretében nyújtott, alapjául szolgáló hitel garantált összege vállalkozásonként nem haladhatja meg a eurót. i) garancia nem lépheti túl az alapul szolgáló hitel 80 %-át. 2. de minimis támogatás korlátai (1998/2006 rendelettel szabályozott) Nem sorolhatóak a de minimis támogatások közé a következő támogatások: a) a 875/2007/EK hatálya alá tartozó, halászathoz vagy akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás. Továbbiakban: halászati de minimis b) a szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalko- zó vállalkozásoknak nyújtott támogatás. Továbbiakban agrár de minimis 3

4 c) a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásá- ban tevékeny vállalkozásoknak nyújtott támogatás, az alábbi esetekben: 1. amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, 2. amennyiben a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ; d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása: 1. az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás; 2. értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez adott támogatás 3. exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás; e) az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás; f) az 1407/2002/EK rendelet értelmében a szénágazatban tevékenységet folytató vállalkozásoknak nyújtott támogatás. g) a teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozások számára nyújtott támogatás; h) a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak nyújtott támogatás. Minden más vállalkozásra kiterjed a csekély összegű támogatásokról szóló rendelet hatálya. 3. de minimis támogatás feltételei: 1. Minden támogatás lehet de minimis támogatás, ha azt jogszabály, jogszabályon alapuló pályázati kiírás akként nevesíti, függetlenül annak formájától és céljától. 2. Az adózó bármely három adóévben legfeljebb eurónak megfelelő forintösszegű de minimis támogatást érvényesíthet. 3. Szállítási ágazatban az adózó bármely három adóévben legfeljebb eurónak megfelelő forintösszeget érvényesíthet. 4. Azonos költséghez (pl. beruházás) adott de minimis támogatást más állami támogatással együtt összevonva kell figyelembe venni (támogatási küszöbérték figyelembe vétele). 4. de minimis támogatások különleges esetei: 1. Közlekedési ágazat től a közlekedési ágazat is részesülhet de minimis támogatásban a következő feltételekkel: a. A maximális támogatási érték eurónak megfelelő forint összeg b. Teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozások számára nyújtott támogatás nem felel meg a de minimis támogatás feltételeinek. 2. Agrár ágazat Külön rendeletben került szabályozásra az ezen területen működő vállalkozásoknak nyújtható állami támogatások rendje. Az agrár de minimis támogatásokkal egy későbbi pontban részletesen foglalkozunk. A mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy marketingjével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás től nem tartozik a mezőgazdasági, az EK- Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű ( de minimis ) támogatások alkalmazásáról szóló, október 6-i 1860/2004/EK bizottsági rendelet hatálya alá. 4

5 Nem tartozik a feldolgozás illetve a marketing kategóriába, pl. a gabona félék aratása, vagy a tojás csomagolása. A mezőgazdasági termékek tovább feldolgozásával foglalkozó vállalkozások igénybe vehetik a de minimis támogatásokat. 3. Halászati ágazat től euro a halászati de minimis támogatás összeghatára vállalkozásonként. Magyarország esetében az éves halászati de minimis támogatás összege: Euro 5. Támogatások számítási módjai: Az egységes és összevethető támogatási rendszer miatt szabályozva van a támogatások számítási módja. a. Közvetlenül kapott támogatások esetén - A támogatás dátuma az a dátum, amikor a kedvezményezett a rendelkezés jogát megkapja, közvetlenül kapott támogatás estén a támogatás odaítélésének dátuma. - Rögzítésre került, hogy milyen árfolyamon kell a nemzeti valutában megkapott támogatást euróra átszámítani. Ez ebben az esetben a támogatási kérelem benyújtásának napját megelőző hónap utolsó napján érvényes MNB deviza árfolyam. - Ha a támogatást több részletben folyósítják, akkor jelenérték számítással kell a pontos támogatástartalmat kiszámítani. (A jelenérték fogalma: Egy jövőben megkapott pénz jelenlegi értékének meghatározása. Számítására a következő képlet szolgál: PV=Ö n x 1/(1+r) n ahol: n az időszak száma (ez lehet év, vagy hónap) Ö n Az n.-k időszakban kapott támogatás összege r éves referencia kamatláb értéke ( ha hónap az időszak, akkor az éves kamatlábat osztani kell 12-vel) A Pénzügyminisztérium közzéteszi a támogatások elszámolásához szükséges referencia kamatláb adott időpontban érvényes értékét. Ez a lista visszamenőleg tartalmazza a referencia kamatláb értékeket, így van lehetőség korábban kapott támogatások jelenértékének kiszámítására. A referencia kamatláb mértékei: (érvényességére minden esetben a naptári évet kell figyelembe venni): ,00 % ,40 % ,28 % ,48 % ,31 % ,79 % ,99 % ,59 % ,59 % ,04 % ,59 % ,54 % 5

6 Pl. Egy vállalkozás bérköltség támogatást kap, és pályázata után támogatásként megkapja az alkalmazott munkabérének 50 %-t 6 hónapon keresztül.(a kiírás szerint de minimis támogatásnak minősül) A pályázat beadási ideje: dátummal megkapja az értesítést a sikeres pályázatról. Ebben az esetben a támogatás dátuma Az MNB árfolyam: A pályázat beadási ideje Emiatt az előző hónap utolsó napján érvényes euro árfolyammal kell számolni én érvényes Euro árfolyam 258,04 Ft. A vállalkozás a támogatást minden hónapban megkapja, amely havonta Ft = *(1/(1+(8,54%/12)) *(1/(1+(8,54%/12)) *(1/(1+(8,54%/12)) *(1/(1+(8,54%/12)) Ft / 258,04 = Euro Ha nincs más de minimis támogatás, akkor erre a pénzügyi évre ennyi az euróban kapott de minimis támogatás. b. Közvetett támogatások esetén (pl. meg nem fizetett adó) Ez lehet adóalap kedvezmény igénybe vétele végett meg nem fizetett adó, vagy pl. beruházási hitel kamatkedvezménye alapján igénybe vett adócsökkentés. Az adózó a bevallás benyújtásával szerzi meg a kedvezményt, ezért a bevallás benyújtásának napját kell a támogatás megszerzésének tekinteni. A meg nem fizetett adó összegét kell átszámolni euróra. Árfolyam az adóév utolsó napján érvényes MNB árfolyam. 6. de minimis támogatás nyilvántartása 1) Igénybe vevő részéről: Folyamatosan működő olyan nyilvántartási rendszerre van szükség, amely 3 pénzügyi éven keresztül minden évre újra számolva folyamatosan követi a kapott támogatások fajtáját és öszszegét, figyelemmel a de minimis támogatás összegbeli korlátjára. Lényeges annak meghatározása és nyilvántartása, hogy az adott vállalkozás mikor kapta meg az adott támogatást, milyen összegben, és milyen árfolyamon kell számolnia. 2) Állam részéről: Folyamatos nyilvántartást vezet és adatot szolgáltat az Európai Unió felé az adott támogatásokról, mert pl. mezőgazdasági támogatásnál megvan az ország korlát is. II. de minimis támogatásnak minősülő adóalap és adó kedvezmények A közvetett támogatásnak minősülő adóalap- és adókedvezmények esetében csak a meg nem fizetett adó minősül de minimis támogatásnak, ezáltal csak a meg nem fizetett adót kell szerepeltetnünk a nyilvántartásban, amely 3 pénzügyi évre visszamenőleg tartalmazza a támogatásokat, és a meg nem fizetett adókat. 1. K+F (kutatás+ fejlesztés) költségek ( bizonyos feltételekkel a háromszorosuk) levonható az adóalapból (max. 50 millió Ft) Az alapkutatás, az alkalmazott kutatás vagy a kísérleti fejlesztés közvetlen költsége adóalap csökkentő tétel a következő feltételekkel: Ebből a szempontból nem elszámolható költség a következő adózóktól közvetve vagy közvetlenül igénybevett kutatási és kísérleti fejlesztési szolgáltatás ellenértéke. A megrendelőnek a szolgálta- 6

7 2. tást nyújtó nyilatkozik, hogy a költségek között nincsenek az alább felsorolt adózóktól igénybe vett szolgáltatások: - belföldi illetőségű adózótól - külföldi vállalkozó belföldi telephelyétől - személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozótól Az összes K+F költséget csökkenteni kell a következő esetekben: - a fent felsorolt adózóknak ilyen címen kifizetett ellenértékkel - a fejlesztés céljára vagy a tevékenység költségei (ráfordításai) ellentételezésére a mérlegkészítés napjáig az adóhatóságtól igényelt, vagy az adóévben - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott támogatás, juttatás összegével, illetve - ha él a választási lehetőséggel - a támogatás, juttatás alapján az adóévi adózás előtti eredménye javára elszámolt bevétellel Az adócsökkentést az adózó választása szerint következő módokon lehet érvényesíteni: 1. Ha a K+F költségeket a felmerülés évében aktiválja és értékcsökkenést számol el rá, akkor az elszámolt ÉCS mértékéig csökkentheti az adóalapját, minden évben addig, amíg a költségeket teljes mértékben el nem számolta. 2. Ha a felmerülés évében költségként elszámolja, akkor a teljes költség az adott évben adóalap csökkentésként elszámolható. Külön lehetőség, ha az adózó felsőoktatási intézmény és a Magyar Tudományos Akadémia által alapított kutatóintézet (kutatóhely) kezelésében lévő területen működő, és ott alapkutatást, alkalmazott kutatást vagy kísérleti fejlesztést végző adózó, mert ebben az esetben a K+F költségek háromszorosát veheti igénybe adócsökkentésként. Az ilyen címen igénybe vett adóalap csökkentés nem lehet több 50 millió forintnál. Ebben az esetben a meg nem fizetett adó, a maximális esetben az 50 millió forint 16%-a, azaz 8 millió forint számít de minimis támogatásnak. Kis és közepes vállalatok beruházási adó alapcsökkentési kedvezménye A kis- és középvállalkozások által az adott adóévben megvalósított, a kedvezményre jogosító beruházás értékével csökkenthető az adóalap, de ez nem lehet több mint a vállalkozás adóévi adózás előtti eredménye, és nem lehet több 30 millió Ft-nál. A három érték közül (beruházás értéke, adózás előtti eredmény, 30 millió Ft) mindig a legkisebb vonható le. Abban az esetben, ha a vállalkozás veszteséges, vagy adózás előtti eredménye 0, akkor a kedvezménnyel nem élhet. Példa a korlátok alkalmazására: Adózás előtti eredmény Kedvezményre jogosító Adóalap csökkentés beruházás értéke tényleges összege e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft A törvény nem írja elő, hogy a beruházást az adott évben kell megkezdeni, ezért van lehetőség arra, hogy nagyobb beruházás esetén amely több éven keresztül tart az adott évben beruházásra elszámolt értéket lehet kedvezményként figyelembe venni. A kedvezmény igénybevétele független a beruházás finanszírozásától, tehát lehet saját erőből, hitelből és támogatásból megvalósítani. 2.1 KKV besorolási feltételek Kis és középvállalkozás alatt azokat a társaságokat értjük, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: 7

8 Középvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. Kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg, továbbá c) megfelel a tulajdonosi feltételeknek. Mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás: a) amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg, továbbá c) megfelel a tulajdonosi feltételeknek Tulajdonosi feltételek: Egy vállalkozás akkor minősül KKV-nak, ha abban az állam, vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati jog alapján - külön-külön vagy együttesen sem haladja meg a 25%-ot. Nem kell alkalmazni a tulajdonosi korlátozást abban az esetben, ha a vállalkozás tulajdonosai olyan befektetők, amelyek nem rendelkeznek többségi irányítást biztosító befolyással. A megjelölt mutatókat az utolsó éves beszámoló vagy egyszerűsített éves beszámoló szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg alapján kell meghatározni. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eva tv.) hatálya alá tartozó vállalkozás minősítése a saját nyilvántartása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik. Az Eva tv. hatálya alá tartozó vállalkozás KKVnak történő minősítéséhez a vállalkozásnak foglalkoztatotti létszámra vonatkozó nyilvántartással kell rendelkeznie. Amennyiben az egyéni, illetve a társas vállalkozás működési ideje 1 évnél rövidebb, az adatokat éves szintre kell vetíteni. Éves beszámolóval, egyszerűsített éves beszámolóval, bevallással nem rendelkező újonnan alapított vállalkozás esetében a tárgyévre vonatkozó üzleti tervet kell figyelembe venni. Ha egy vállalkozás éves szinten túllépi (vagy elmarad) a KKV-ra megszabott feltételeket, csak akkor veszíti el (nyeri el) KKV-s besorolását, ha két egymást követő beszámolási időszakban lépi túl, vagy marad alatta. Az euróban megadott határértékeket mindig az adott üzleti év utolsó napján érvényes MNB árfolyam alapján kell számítani. Újonnan alapított vállalkozás esetén a tárgyévet megelőző év utolsó napján érvényes, MNB által megállapított devizaárfolyamot kell alkalmazni. 2.2 Beruházás értéke A számviteli törvény szerint meghatározott bekerülési érték. Ennek megfelelően a bekerülési érték része: - Vételár - Vissza nem igényelhető általános forgalmi adó (pl. a társaság nem alanya az ÁFAnak.) 8

9 - Üzembe helyezésig felmerült kamat - Minden olyan költség, amely az üzembe helyezésig felmerül: hatósági illetékek, szállítási költség, stb. A beruházásra adott előleget nem a beruházások között, hanem követelésként kell elszámolni, ezért adóalap kedvezmény igénybevételére nem jogosít. 2.3 Kedvezményre jogosító beruházás Az adóalap csökkentő kedvezményt nem lehet minden beruházásra érvényesíteni, csak a jogszabályban meghatározottakra: Ennek alapján: - Korábban még használatba nem vett ingatlan (kivéve üzemkörön kívüli ingatlan, követően beszerzett ültetvénynek az állományba vétel időpontjára megállapított beszerzési, bekerülési értékét.) Üzemkörön kívüli ingatlan fogalma: Mindazon ingatlanok, amelyek közvetve szolgálják a Vállalkozás jövedelemszerző tevékenységét. Pl. szociális, kulturális, sport, gyermekintézményi, üdülési célokat szolgáló ingatlanok. - Korábban még használatba nem vett műszaki berendezések, gépek, járművek közé sorolandó tárgyi eszközök Műszaki berendezés, a gép, a jármű fogalmába tartozik a rendeltetésszerűen használatba vett, a vállalkozási tevékenységet közvetlenül szolgáló erőgép, erőművi berendezés, műszer, szerszám, szállítóeszköz, hírközlő berendezés, számítástechnikai eszköz, jármű. 1. Az erőgép, az erőművi berendezés fogalmába tartozik különösen a vízi-, a szélerőgép, a légmotor, a rögzített, illetve félig rögzített gőzerőgép, a gyors és lassú égésű motor, az áramfejlesztő gépcsoport, az ipari kazán, a villamos forgógép, a transzformátor, a kis- és nagyfeszültségű villamos készülék, az erősáramú egyenirányító. 2. A műszer, a szerszám közé tartozik különösen a tartály, hűtőberendezés, szivattyú, ventilátorok, kompresszor, préslégszerszám, szerszámgép, a termelési profilnak megfelelő munkagép, műszer és eszköz. 3. A szállítóeszközök és hírközlő berendezések körébe tartozik általában a vállalkozás keretében anyag- és árumozgatás céljára használt emelő, daru, rakodógép, szállítótargonca, szállítószalag, szállítópálya, a konténer, a híradástechnikai gép és készülék (pl. a vezetékes és a vezeték nélküli hírközlő eszköz és berendezés). 4. Számítástechnikai eszköznek minősül az irányítástechnikai automatikai folyamatszabályozási rendszer, a számítógép, a központi és perifériális számítógép egység stb. 5. Járműnek minősül az általában közforgalmi (forgalmi) rendszámmal ellátott - közúti, vízi, vasúti és légi közlekedési jármű. - Ingatlan bekerülési értékét növelő adóévi felújítás, bővítés, rendeltetésváltozás, átalakítás (kivéve üzemkörön kívüli ingatlan) - Immateriális javak között korábban még használatba nem vett szellemi termék A korábban még használatba nem vett kifejezés azt jelenti, hogy az eszköznek újnak kell lennie, azt a vállalkozáson kívül más vállalkozás, intézmény, magánszemély sem belföldön sem külföldön nem vette használatba, nem helyezte üzembe. Nem felel meg a feltételeknek a földterület, telek. 9

10 A kedvezmény igénybevételének nem feltétele a beruházás üzembe helyezése, azt a kedvezmény igénybevételét követő negyedik adóév végéig kell elvégezni Kedvezményre jogosító eszközök besorolása: 1.Ingatlanok Fontos feltétel: Az üzemkörön kívüli ingatlanok nem felelnek meg a feltételeknek. Üzemkörön kívüli ingatlannak tekintendő pl. üzemen belüli lakóépület, az elsődlegesen jóléti célt szolgáló épületek, építmények (üdülő, étterem). Az egyedi esetek elbírálásával lehet eldönteni, megfelel-e az adott eset. Pl. lakóingatlan vásárlás. Ha a vállalkozás bérbeadás céljából vásárolja, és a tevékenységében szerepel az ingatlan hasznosítás, akkor jogosult a kedvezményre. Többfunkciós új épületnél csak akkor lehet igénybe venni a kedvezményt, ha az építési engedélyben és a használatbavételkor elkülönülnek az egyes funkciók, külön van nyilvántartva az üzemi étkezde és külön az üzemcsarnok. Azaz az ingatlan nyilvántartásból kiderül az egyes ingatlanrészek értéke. Bérbe vett ingatlanon is végezhető beruházás, és ha az egyéb feltételeknek megfelel (a vállalkozási tevékenységet közvetlenül szolgálja) akkor arra is igénybe vehető a kedvezmény. 2.Műszaki gépek, berendezések Műszaki gépek, berendezések, járművek közé a számviteli törvény olyan eszközöket sorol, amelyek közvetlenül szolgálják a vállalkozás tevékenységét. A besorolás mindig az adott vállalkozás tevékenységétől függ. Pl. a számítógép a könyvelő irodában közvetlenül szolgálja a vállalkozási tevékenységet Könyvvizsgálónál közvetlenül szolgálja a tevékenységet pl. Notebook Tervező irodában a számítógép közvetlenül szolgálja a tevékenységet, mert azon terveznek. De pl. ugyanaz a számítógép amelyet levelezésre, számlázásra használnak, egy fémedző műhelyben üzemkörön kívüli eszköz. 3.Járművek A járművek besorolásánál fontos szempont, hogy tevékenységi profilt meghatározónak kell lennie. A tárgyi eszköz akkor tekinthető a tevékenységi profilt meghatározónak, ha a tevékenység tárgyául szolgál, vagy a tevékenység folytatásához szorosan kapcsolódik és a vállalkozás azt a tevékenységéhez rendszeresen használja. Pl. egy számítógép szerviz beszerez egy kisteherautót a szerviz tevékenység ellátásához. Ez megfelel a feltételeknek. Rendszeresen használja, nélküle a tevékenység nem folytatható. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a beruházási kedvezmény csak akkor vehető igénybe, ha a társaság a könyveiben a megfelelő sorokon tartja nyilván az adott eszközt. Azaz nem vehető igénybe a kedvezmény akkor, ha a beruházás megvalósul, a célja megfelel a törvényi követelményeknek, de a nyilvántartásban nem a műszaki gépek, berendezéseknek megfelelő számlaszámra vannak könyvelve. 13 számla osztály A kedvezményt ki veheti igénybe o csak azok a vállalkozások vehetik igénybe, amelyeknél az adóév egészére vonatkoztatva (az igénybe vevőt kivéve) csak magánszemély tulajdonosok vannak. o A beruházási adókedvezmény nem vehető igénybe a következő esetekben: - nem alkalmazható az üzemkörön kívüli ingatlanra - Nem alkalmazható az ültetvény bekerülési értékére - az üzemkörön kívüli ingatlan, az ültetvény bekerülési értékét növelő adóévi felújítás, bővítés, rendeltetés-változtatás, átalakítás értékére 10

11 - valamint a hibás teljesítés miatt a jótállási időn belül cserébe kapott tárgyi eszköz, szellemi termék bekerülési értékére, ha a cserére visszaadott tárgyi eszközre, szellemi termékre az adózó már igénybe vette a beruházási adókedvezményt - a szállítási tevékenységet végző adózó a nemzetközi szállítási tevékenységhez használt tárgyi eszközre Az-az adózó amely nem felel meg a de minimis támogatás feltételeinek Az adóalap kedvezmény igénybevételének szankciói Ha a következő esetek fennállnak, akkor az adóalap csökkentés összegének kétszeresével kell növelni az adóalapot. o Ha a beruházást, szellemi terméket a kedvezmény igénybevételét követő negyedik adóév utolsó napjáig nem helyezi üzembe, nem veszi használatba, kivéve ha az üzembe helyezés elmaradása elháríthatatlan külső ok Pl. megrongálódás - következtében marad el. o A beruházást az adóalap-csökkentés adóévet követő negyedik adóév utolsó napjáig az egyéb berendezések, felszerelések, járművek között helyezi üzembe. o A beruházás alapján üzembe helyezett tárgyi eszközt az adóalap csökkentés adóévet követő negyedik adóév végéig üzemkörön kívüli ingatlanként is használja, vagy az egyéb berendezések, felszerelések, járművek, forgóeszközök közé sorolja át, kivéve ha az átsorolás elháríthatatlan külső ok miatti rongálódás következménye. o A beruházást, szellemi terméket, vagy a beruházás alapján üzembe helyezett tárgyi eszközt az adóalap csökkentés adóévet követő negyedik adóév végéig elidegeníti: - természetbeni juttatásként átadja - értékesíti - apportálja - térítés nélkül átadja (pl. végelszámolás során történő vagyonfelosztás során) - valamint a pénzügyi lízing keretében részletfizetéssel, halasztott fizetéssel átvett eszközt a feltételek teljesülésének meghiúsulása miatt visszaadja Minden más esetben bekövetkező elidegenítés vagy használatból történő kivonás (pl. átalakulás keretében átadott eszköz, elháríthatatlan külső ok miatti megrongálódás miatta leselejtezés, stb.) nem eredményezi a beruházás értékének kétszeresével történő adóalap emelést. A támogatás: a) az adóévben igénybe vett csekély összegű ( de minimis ) támogatásnak, vagy b) az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló 70/2001/EK rendelet 4. cikkében foglalt támogatásnak minősül. A meg nem fizetett adó számít de minimis támogatásnak. Ha a teljes 30 millió Ft adóalap csökkentést igénybe veszik, akkor 4,8 millió Ft lesz a meg nem fizetett adó összege és a de minimis támogatás összege. 3. Kis és közepes vállalkozások adó kedvezménye a beruházási hitelek kamatai után. ( után megkötött szerződések esetén) A hitelszerződés megkötése adóévének utolsó napján kis és közepes vállalkozónak minősülő adózó a ét követően megkötött hitelszerződés alapján tárgyi eszköz beszerzéséhez, előállításához igénybe vett és kizárólag erre a célra felhasznált hitel kamata után adókedvezményt vehet igénybe. Idetartozik a pénzügyi lízing után fizetett kamat is. Abban az esetben, ha egy már meglévő beruházási hitelt fizetnek vissza egy más forrásból felvett hitellel, akkor annak a kamatai után szintén igénybe vehető az adókedvezmény, ha az eredeti hitel megfelelt az adókedvezmény igénybevételéhez szükséges feltételeknek. 11

12 4. 5. Fontos feltétel, hogy csak pénzügyi intézménytől igénybe vett hitelek után fizetett kamatra lehet alkalmazni a kedvezményt Az adókedvezmény mértéke A hitel után az adóévben fizetett kamat 40 %-a. Az így igénybe vett adókedvezmény mértéke adóévenként nem haladhatja meg a 6 millió Ftot. Az adózó által igénybe vett adókedvezmény összege az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában az adózó választása szerint: a) az adóévben igénybe vett csekély összegű ( de minimis ) támogatásnak, vagy b) az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló 70/2001/EK rendelet 4. cikkében foglalt támogatásnak minősül Az adókedvezmény időtartalma Két időbeli korlát van: 1. Abban az adóévben vehető utoljára igénybe, amikor a hitelt az eredeti szerződés szerint vissza kell fizetni. Ez a feltétel azért fontos, mert az eredeti hitel kiváltásával felvett új hitel esetén is - amely lehet, hogy hosszabb futamidejű - az eredeti időpontban jár le a kedvezmény. 2. Abban az adóévben veheti igénybe ha a hitel futamideje még tart amelynek utolsó napján a tárgyi eszköz a nyilvántartásában szerepel Az adókedvezmény igénybevételének szankciói Az adókedvezményt késedelmi pótlékkal együtt vissza kell fizetni a következő esetekben: - a hitelszerződés megkötésének évét követő négy éven belül a beruházást nem helyezi üzembe, kivéve, ha az üzembe helyezés elháríthatatlan külső ok miatti megrongálódás következtében maradt el. - a tárgyi eszközt üzembe helyezésének adóévében vagy az azt követő három évben elidegeníti. Szabadalom, mintaoltalom adóalap kedvezménye Adóalap kedvezmény vehető igénybe az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősülő adózónál a szabadalom, a használati- és formatervezési mintaoltalom, továbbá a növényfajta-oltalom magyarországi megszerzésének és fenntartásának költségeinek összegéig, ha az nem minősül az alapkutatás, az alkalmazott kutatás, vagy a kísérleti fejlesztés közvetlen költségének. A meg nem fizetett adó minősül de minimis támogatásnak. Foglalkoztatási adóalap kedvezmény (csak mikrovállalkozások esetén) Létszámnöveléssel arányos éves minimálbér összegével csökkentheti az adóalapot (max. 5 fő esetén) az-az adózó, amely az adóév első napján mikro vállalkozás, és az adóév végén nincs köztartozása. Az adóév első napján mikro vállalkozásnak minősülő adózónál - döntése szerint - a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma előző adóévhez, az adózó átalakulása esetén a jogelőd utolsó adóévéhez, előző adóév hiányában nullához viszonyított növekményének és az adóév első napján érvényes havi minimálbér adóévre számított összegének szorzata, feltéve, hogy az adózó foglalkoztatottainak átlagos állományi létszáma a megelőző adóévben legfeljebb 5 fő, és az adózónak az adóév utolsó napján nincs az állami vagy önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása 12

13 A foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát két tizedes jegy pontossággal, azon személy nélkül kell megállapítani, aki az alkalmazást, de legkorábban január 1-jét megelőző tizenkét hónapban a) az adózó kapcsolt vállalkozásánál állt munkaviszonyban, munkaviszony jellegű jogviszonyban, személyesen közreműködő tagsági viszonyban, b) tevékenységét az adózó kapcsolt vállalkozásának minősülő egyéni vállalkozóként végezte. Kisvállalkozók 100 % ÉCS alkalmazási lehetősége Adóév utolsó napján kis- és közepes vállalkozásnak minősülő vállalkozás a korábban még használatba nem vett tárgyi eszközök közül az alábbi felsorolásban szereplő: - a műszaki gépek, berendezések - járművek (kivéve személygépkocsit) között nyilvántartott tárgyi eszköz bekerülési értéke esetében 100 % értékcsökkenési leírást érvényesíthet, amennyiben a tárgyi eszközt a leghátrányosabb helyzetű 48 kistérség valamelyikében helyezi üzembe. A továbbiakban már nem számolhat el értékcsökkenést, az ebbe a körbe tartozó eszközök után a társasági adó törvény szerint, de a számviteli törvény szerint igen. A tárgyi eszköz adózás előtti eredményének csökkentéseként figyelembe vett bekerülési értékének 1 %, jármű esetén 3 % az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések szerint: a. az adóévben igénybe vett de minimis támogatásnak minősül, vagy az adózó döntése szerint b. az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló 70/2001/EK rendelet 4. cikkében foglaltakkal összhangban vehető igénybe. Pl Ft bekerülési értékű tehergépkocsi esetén a bekerülési érték 3 %-a Ft. Ez számít de minimis támogatásnak. Sávos 10 % adókulcs alkalmazása a társasági adóban Mindenkinek járó kedvezmény, aki megfelel a feltételeknek. A sávos kedvezmény mértéke: max. 5 millió Ft-ig 10% a társasági adó mértéke. Igénybevétel feltétele: - Nem érvényesíthet társasági adókedvezményt ( de adóalap kedvezményt lehet) - Legalább 1 alkalmazottat kell foglalkoztatni - A minimál bér 1,5-szerese után kell járulékot fizetni, kivéve ha az adózó székhelye a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló kormányrendelet 3. számú melléklete szerinti kistérség, illetve 5. számú melléklete szerinti település valamelyikében van, akkor a minimálbér - adóévre évesített összege és a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma szorzatának megfelelő összegre vallott be nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot. A meg nem fizetett adó lesz a de minimis támogatás. Az adóalap 6 %-a maximum Ft. Ez egyetlen adókedvezmény, amely utólag önrevízióval igénybe vehető. Ez a kedvezmény mindenkinek jár, aki megfelel a feltételeknek és nem az adózó döntésétől függ az igénybe vétele mint a többi kedvezmény estében. Szoftver fejlesztés bérkedvezménye A gazdálkodó a vállalati fejlesztések segítésére, amennyiben saját szoftverfejlesztőt alkalmaz, a részére kifizetett bérköltség meghatározott százalékát társasági adókedvezményként elszámolhatja. 13

14 9. Az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősülő adózó a szoftverfejlesztő alkalmazására tekintettel elszámolt bérköltség 15 százalékának megfelelő összegű adókedvezményt vehet igénybe az adóévben és az azt követő három adóévben egyenlő részletekben, azzal, hogy a megelőző adóév(ek)ben - adó hiányában - nem érvényesített adókedvezmény az említett időszakon belül igénybe vehető. Igénybevétel feltételei: A törvény szoftverfejlesztő bérköltségére vonatkozik. a. Ki számít szoftverfejlesztőnek: A munkaszerződésben illetve a munkaköri leírásban egyértelműen szabályozni kell és szerepeltetni az elvégzendő feladatok között. A bejelentésnek meg kell felelnie a munkakörnek. A FEOR száma 213 kezdődik. b. Egyéb körülmények Az első év kivételével, amikor a fejlesztő munka indul az adott társaságnál, az immateriális javak között szerepelnie kell aktivált termékként a fejlesztett terméknek, amelyet a fejlesztés során előállítottak. Ha ez hiányzik, akkor szerződésekkel illetve egyéb módon alá kell támasztania a fejlesztés tényét. Pl. alvállalkozás esetén ) Pl. Az adott évben szoftverfejlesztésre felvett munkatárs részére kifizetnek Ft bérköltséget. Ezt 4 egyenlő részre kell elosztani, Ft/év. Igénybe lehet venni 15% adókedvezményt, jelen esetben Ft, amely de minimis támogatásnak minősül. Amennyiben az adott évben fizetendő társasági adó hiányában nem tudta igénybe venni az erre a jogcímre járó adókedvezményt, akkor átviheti a következő évre, és akkor a következő éven már Ft Ft adókedvezményt vehet igénybe. Amennyiben a következő adóévekben sem tudja adó hiányában az említett kedvezményt igénybe venni, akkor az eredeti jogcím évét kővető harmadik évig élhet az összegyűjtött kedvezmény igénybe vételének lehetőségével. Elektronikus bevallás kedvezménye Az állam az elektronikus bevallás kezdeti költségeinek mérséklésére adókedvezmény igénybevételére ad lehetőséget. E kedvezmény alanya: - minden olyan számviteli, könyvviteli szolgáltatást nyújtó vállalkozó, aki állandó képviseletet teljesít másik gazdálkodó szervezetnél, - azon cégek, akik képviselőt bíznak meg vagy maguk teljesítik bevallási kötelezettségüket. A bejelentkezés okmányirodai regisztráció után az adóhatóságnál történik. Az adókedvezmény igénybevétele de minimis támogatásnak minősül, a 98/2006/EK bizottsági rendelet rendelkezései értelmében. A Tao. és az Szja. törvény hatálya alá tartozó adózó kedvezményének (meg nem fizetett adóöszszeg) 100%-a minősül de minimis támogatásnak, az Eva. szerinti adóalany kedvezményének (az adóalapot csökkentő összeg) viszont csak a 25%-a Társasági adó törvény hatálya alá tartozó adózó Könyvviteli szolgáltatást igénybevevő vállalkozó adókedvezménye a) Bevallás benyújtásához állandó képviselő szolgáltatását veszi igénybe: Az elszámolt állandó képviselő szolgáltatási díjának 15%-át adókedvezményként veheti igénybe a 2007-es adóévre az a vállalkozó, aki: - a évi XCII. törvény alapján elektronikus bevallásra kötelezett, 14

15 évi árbevétele nem éri el a 4 millió forintot. b) Maga teljesíti bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét: Az a vállalkozó is vehet igénybe ezen jogcímen kedvezményt, aki nem alkalmaz külső állandó képviselőt. Ő szintén a 4 millió forintos árbevételi korlát mellett: - A 2006., adóévben beszerzett általános rendeltetésű számítástechnikai gépekre elszámolt terv szerinti értékcsökkenés értékének, - és a évben igénybe vett internet szolgáltatás költség együttes összegének 10 %-ával csökkentheti az adó összegét Állandó képviseletet ellátó vállalkozó (számviteli, könyvviteli tevékenységet végez) Számviteli, könyvviteli szolgáltatást végző vállalkozó (könyvelő, könyvvizsgáló) adókedvezményt vehet igénybe, amennyiben - állandó képviseletet lát el olyan cégnél, amely elektronikus bevallásra kötelezett, - 25 millió forintot nem haladja meg a évi árbevétele. A kedvezményt igénybe veheti: - A 2006, 2007 adóévben beszerzett általános rendeltetésű számítástechnikai gépre elszámolt 2007 évi terv szerinti értékcsökkenés, - és a évben igénybe vett internet szolgáltatás költség együttes összegének 10 %-ával csökkentheti az adó összegét. Elektronikus bevallásra kötelezett és 2007 évi árbevétele kevesebb 4 millió forintnál Állandó képviseletet lát el, és 25 millió forintnál kevesebb az árbevétele Nevében állandó képviselő jár el Képviselője díjának 15%-a a kedvezmény Tao. Tv. Hatálya alatt Maga jár el A kedvezmény a beszerzett szt. eszköz terv szerinti écs-je, és kifizetett internetdíj együttes összegének 10%-a Állandó képviseletet ellátó vállalkozó A kedvezmény a beszerzett szt. eszköz terv szerinti écs-je, és kifizetett internetdíj együttes összegének 10%-a 9.2. SZJA törvény hatálya alá tartozó adózó Az az elektronikus regisztrációra kötelezett egyéni vállalkozó, akinek az egyéni vállalkozói tevékenységéből származó adóévi bevétele nem éri el a 4 millió forintot, adókedvezményt vehet igénybe: a) az állandó képviselője részére számviteli és könyvviteli szolgáltatás ellenében igazoltan fizetett díj 15 %-áig, b) vagy ha nem bíz meg állandó képviselőt, vagy állandó képviseletet lát el más gazdálkodó szervezetnél (könyvelő, könyvvizsgáló): - a évi általános rendeltetésű számítástechnikai eszközök beszerzési értékének 2%-a, - és évben igazoltan igénybe vett internet szolgáltatás díjának 10%-a 15

16 együttes összegéig. Ennek feltétele, hogy a vállalkozó a kedvezmény alapjául szolgáló bizonylatokat a megállapításhoz való jog elévüléséig megőrizze. Amennyiben a tevékenység kezdés vagy megszüntetés miatt nem teljes évet ölel fel, az egy napra eső átlagos napi árbevétel 365 napra számított összegének kell 4 millió forint alatt maradnia. Elektronikus bevallásra kötelezett és 2007 évi árbevétele kevesebb 4 millió forintnál Állandó képviseletet lát el, és 25 millió forintnál kevesebb az árbevétele Nevében állandó képviselő jár el A kedvezmény képviselője díjának 15%-a Szja. Tv. Hatálya alatt Maga jár el A kedvezmény a beszerzett szt. értékének 2%-ának, és kifizetett internetdíj együttes összegének 10%-a Állandó képviseletet ellátó vállalkozó A kedvezmény a beszerzett szt. értékének 2%- ának, és kifizetett internetdíj együttes összegének 10%-a 9.3. EVA Az Eva. törvény hatálya alá tartozó adózó e-bevalláshoz kapcsolódó adókedvezménye nagyban eltér a más típusú adótörvény által engedélyezett kedvezmények feltételeitől, mivel a korábbiaktól eltérően itt az adóalap csökken. - Az az adóalany, aki állandó képviselő részére számviteli és könyvvezetési szolgáltatás ellenében megbízási díjat fizetett ki (könyvelője állandó képviselőként van bejelentve az adóhatóságnál), annak 60%-ával csökkentheti adóalapját, ha: a) elektronikus regisztrációra kötelezett személy, b) és e kedvezmény nélkül számított eva alapja nem éri el a 4 millió forintot. Amennyiben a főtevékenység kezdés vagy megszüntetés miatt nem teljes évet ölel fel, az egy napra eső átlagos napi árbevétel 365 napra számított összegének kell 4 millió forint alatt maradnia. - A adóévben beszerzett általános rendeltetésű számítástechnikai eszköz bruttó értékének 20 %-a és a évben fizetett internet szolgáltatás bruttó díjának 40%-a csökkenti az eva adóalapot, ha: a) állandó képviseletet lát el valamely gazdasági társaságnál (könyvelő, könyvvizsgáló) és e kedvezmény nélkül számított eva alapja nem éri el a 25 millió forintot, b) vagy regisztrációra kötelezett adóalany, aki bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét maga látja el, és e kedvezmény nélkül számított eva alapja nem éri el a 4 millió forintot. Az Eva. törvény hatálya alá tartozó adózó e-bevallással kapcsolatos adóalap kedvezmény jogcímen igénybevett kedvezményének csak a 25%-a számít de minimis támogatásnak. 16

17 Elektronikus bevallásra kötelezett és 2007 évi árbevétele kevesebb 4 millió forintnál Állandó képviseletet lát el, és 25 millió forintnál kevesebb az árbevétele Nevében állandó képviselő jár el Képviselője díjának 60%-ával csökkentheti adóalapját Eva tv. Hatálya alatt Maga jár el Beszerzett szt. eszköz bruttó értékének 20%-a és internet díjának 40%-a együttesen csökkenti az adóalapot Állandó képviseletet ellátó vállalkozó Beszerzett szt. eszköz bruttó értékének 20%-a és internet díjának 40%-a együttesen csökkenti az adóalapot Könyvviteli szolgáltatás: könyvvezetési, beszámoló készítési kötelezettség teljesítése érdekében elvégzendő feladatok összessége, valamint a könyvvizsgálói tevékenység. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak különösen: a) az alábbi feladatok: - a számviteli politika készítése, - a könyvviteli elszámolás készítése, - a beszámoló készítés rendszerének, módszerének kialakításával (ideértve a belső információs rendszer kialakítását is) kapcsolatos feladatok ellátása, - a számlarend, a könyvvezetéshez, a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása, - a főkönyvi nyilvántartások vezetése, - az összesítő feladások készítése, - a beszámoló összeállítása, - a beszámolóban, a könyvviteli nyilvántartásokban szereplő adatok elemzése, - a gazdasági döntéseket megalapozó következtetések levonása. b) az elszámolások, a beszámolóban szereplő adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságának, a számviteli alapelvek követelményei megtartásának biztosításával a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítása, szolgáltatása. A törvényi előírásoknak megfelelő, a vállalkozó vagyoni, pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről megbízható és valós összképet adó beszámoló készítőinek, illetve felülvizsgálóinak az ilyen tevékenységre jogosító - jogszabályi feltételeken alapuló - engedéllyel kell rendelkezniük. Ezek lehetnek: kamarai regisztrációval rendelkező mérlegképes könyvelő, vagy kamarai tagsággal rendelkező okleveles könyvvizsgáló. Állandó képviselő: az adózás rendjéről szóló törvény szerint az adózó képviseletére jogosult személy, ha elektronikus regisztrációra kötelezett személytől elektronikus adóbevallás és adatszolgáltatás benyújtására állandó meghatalmazással rendelkezik. Ez a kedvezmény a 70%-os kedvezmény körébe tartozik, vagyis az összes számított adót max. 70%-ával lehet csökkenteni ilyen jogcímen, a Tao. és az Szja. törvény hatálya alá tartozó adózó esetében. 17

18 III. 10. Szövetkezetek kedvezménye A szövetkezet a szövetkezetekről szóló évi X. törvény 58 -a alapján az adóévben képzett közösségi alap 6,5 százalékát adókedvezményként veheti igénybe. Az adókedvezmény az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában az adóévben igénybe vett csekély összegű ( de minimis ) támogatásnak minősül. Egyéb de minimis támogatások A Kormány meghatározza melyek azok célok és tevékenységek, amelyeket államilag támogatni kíván. Ezeket általában megjelentetik egy-egy összefoglaló rendeletben. Ezekben mindig jelölve vannak azok pontok amelyek de minimis támogatások alá tartoznak. Pl. 77/2007. (VII. 30.) FVM rendelet az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól A támogatások előirányzatok szerinti jogcímei 4. E rendelet alkalmazásában az ÚMVP forrásai az alábbi jogcímeken használhatók fel, amenynyiben azok a Vhr., illetve a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály alapján nem mezőgazdasági beruházás megvalósítását szolgálják: d) telephelyen belül történő energiaellátás megújuló energiaforrások felhasználásával; e) nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás; f) mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése; g) turisztikai tevékenységek ösztönzése; h) vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése. 22/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet a Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért prioritására és a Regionális Operatív Programok K+F és innováció tárgyú konstrukcióira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és a támogatás jogcímeiről 3. A GOP K+F és innováció a versenyképességért prioritására, valamint a ROP-ok regionális gazdaságfejlesztés című prioritásának K+F+I tárgyú konstrukcióira rendelt források az alábbi jogcímeken használhatók fel: i) K+F+I tanulmányok, elemzések készítéséhez nyújtott támogatás, l) K+F+I innovációs eredmények hasznosítása, m) marketing tevékenységek támogatása, n) nagyvállalatok részére innovációs tanácsadó szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás, o) nagyvállalat esetében szellemi tulajdon védelmével kapcsolatban nyújtott támogatás, 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplő Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól 4. A Regionális Fejlesztés Operatív Programok forrásai az alábbi jogcímeken használhatók fel: d) Távfűtő rendszerek kialakítása és korszerűsítése; dz) A biomassza megújuló energiaforrásként való felhasználását célzó beruházások; dzs)a növényi és állati eredetű, valamint szilárd és folyékony hulladék alapú biogáz hasznosításának fejlesztése; e) Turizmus fogadási feltételeinek javítása, szálláshelyfejlesztés, kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, fejlesztése, szervezeti és működési feltételek javítása; 18

19 g) Turisztikai hálózatok, klaszterek, együttműködések alapításának, szervezésének, általuk megvalósított beruházások támogatása; gy)a hazai geotermikus potenciál kihasználására épülő hőenergia ellátás fejlesztése, hőszivattyús rendszerek és passzív épületek fejlesztése; i) Kulturális, vallási, művészeti, gasztronómiai rendezvények, fesztiválok infrastrukturális fejlesztése, lebonyolítása; j) Sportrendezvények infrastrukturális fejlesztése, lebonyolítása; n) Ipari parkok létesítése, szolgáltatások fejlesztése, befektetési környezet fejlesztése; o) Vállalkozások betelepítésére alkalmas (ipari parki címmel nem rendelkező) ipari területek fejlesztése; q) Megvalósíthatósághoz kötődő dokumentáció elkészítése, beruházás előkészítése, hatásvizsgálatok készítése; s) Gazdasági tevékenység funkciójú intézmények, létesítmények utólagos akadálymentesítése; sz)települési szilárd hulladék, illetve annak egyes összetevői, állati eredetű, valamint építésibontási hulladékok kezelése; t) 5 MW teljesítmény alatti vízerőművek korszerűsítése, illetve létesítése; w) Gazdasági tevékenység funkciójú épületek energiaellátási rendszerének megújítása, különös tekintettel a megújuló energiaforrások felhasználására; y) Klaszterek, hídképző intézmények támogatása; z) Vállalati szervezetfejlesztés, folyamatmenedzsment támogatása; 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. prioritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritására vonatkozó részletes szabályokról 4. (1) A GOP, a GVOP 4. Információs társadalom és gazdaságfejlesztés prioritásának és a KMOP Tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozás-orientált fejlesztése című prioritásának forrásai az alábbi jogcímeken használhatók fel: c) Vállalati szervezet-fejlesztés, folyamatmenedzsment támogatása; d) Minőségbiztosítási, minőségellenőrzési, környezetirányítási és egyéb rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása; e) E-kereskedelem, e-szolgáltatások kialakítása, e-kereskedelem ösztönzése, e-gazdaság fejlesztése, beleértve az infokommunikációs technológia és szolgáltatások fejlesztését; f) Információs (digitális tartalom) iparág fejlesztése; j) Nagyvállalatok részére információnyújtás, valamint üzleti és piacfejlesztési tanácsadás nyújtása; n) Nagyvállalat által megvalósítandó projekt elindításához, megvalósításához kapcsolódó projekt tervezés és menedzsment tanácsadás; q) Kockázati tőkebefektetés nyújtása KKV-k részére; r) Vállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférésének elősegítése. Később ezekre a rendeletekre épülve jelennek meg az egyes pályázati kiírások, amelyek már csak az egyes részcélokra lettek kiírva. Pl. turizmus ágazatban a következőek:. 34/1. ÖTM pályázati felhívás a Tisza-tavi turisztikai régió ismertségét növelő, illetve a turisztikai termékek és szolgáltatások egyedi, speciális kínálatát népszerűsítő marketing célok támogatása 31/1. ÖTM pályázati felhívás 19

20 a Nyugat-dunántúli turisztikai régió ismertségét növelő turisztikai marketingeszközök támogatása 28/1. ÖTM pályázati felhívás a Közép-dunántúli turisztikai régió turisztikai táblarendszerének támogatása 25/1. ÖTM pályázati felhívás az Észak-magyarországi turisztikai régió ismertségét növelő turisztikai marketingeszközök támogatása 21/1. ÖTM pályázati felhívás a Dél-dunántúli régió turisztikai kínálatának piacra jutását elősegítő kampányok megszervezése és marketingeszközeinek támogatása 19/1. ÖTM pályázati felhívás hálózatépítés, irányítás, igazgatás a Dél-alföldi turisztikai régióban Egyes kereskedelmi vállalkozások támogatása. A kereskedelmi vállalkozás a fagykáros termelők részére nyújtott halasztott fizetésű növényvédő szer, műtrágya beszerzés nettó összegének 8%-ára támogatást vehet igénybe évi fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutásának támogatásáról. Ez kamattámogatás. IV. de minimis támogatás kapcsolata a kiegészítő melléklettel A kiegészítő mellékletben nem kötelező szerepeltetni a de minimis támogatások adott évben igénybe vett értékét. Javaslatunk ennek ellenére, hogy kerüljön bele, mert így elegendő az egyes éves beszámolók elővétele, és rendelkezésre állnak a szükséges adatok annak eldöntéséhez, hogy egy adott támogatást, vagy adó- illetve adóalap csökkentést igénybe lehet-e még venni. V. Agrár de minimis támogatások Csekély összegű támogatásnak minősülnek azon támogatások, melyekre alkalmazhatók az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (ún. de minimis ) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1860/2004/EK bizottsági rendelet rendelkezései. Ennek értelmében egy vállalkozásnak mezőgazdasági ágazatban bármely forrásból, csekély öszszegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma három év vonatkozásában nem haladhatja meg a eurónak megfelelő forintösszeget. A három év nem naptári évet jelent, minden egyes támogatás esetén vizsgálni kell az időtartamot. Eltérően a nem agrár de minimis támogatástól, ahol 3 pénzügyi év szerepel, itt naptári év és napra számítva. 1. Alapfogalmak 1. a mezőgazdasági ágazat vállalkozásai : a mezőgazdasági termékek előállításával, feldolgozásával vagy forgalmazásával foglalkozó vállalkozások; 2. mezőgazdasági termék : a Szerződés I. mellékletében felsorolt termékek, kivéve az e bekezdés 5. pontjában meghatározott halászati termékeket; 3. mezőgazdasági termék feldolgozása : olyan mezőgazdasági termékre irányuló tevékenység, ahol a tevékenység eredménye szintén egy mezőgazdasági termék; 2. Támogatás számítási módja: a) Közvetlenül kapott támogatás esetén. - dátuma a támogatás odaítélésének dátuma. - A támogatási kérelem benyújtásának napját megelőző hónap utolsó napján érvényes MNB devizaárfolyam szerint számolva - Ha a támogatást több részletben folyósítják, akkor jelenérték számítással kell a pontos támogatástartalmat kiszámítani. 20

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal Melléklet Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal 3. számú melléklet A PÉNZÜGYI VÁLSÁG KAPCSÁN NYÚJTOTT ÁTMENETI TÁMOGATÁSI

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

I. Közúti áruszállítási tevékenységet végző kkv-k tárgyi eszköz beruházásai

I. Közúti áruszállítási tevékenységet végző kkv-k tárgyi eszköz beruházásai Kis- és középvállalkozások beruházásai kapcsán igénybe vehető egyes kedvezmények az uniós szabályozásra is figyelemmel [Tao. tv. 4. 23/d. pont, 7. (12) bekezdés, 22/A. (4) bekezdés, 1. számú melléklet

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.11.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló beruházások esetében:

Részletesebben

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások 1. MELLÉKLET Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek A GOP 4 Portfoliógarancia Program keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel,

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

A csekély összegű (de minimis) támogatások szabályai

A csekély összegű (de minimis) támogatások szabályai A csekély összegű (de minimis) támogatások szabályai I. Háttér Egy támogatás általános megközelítésben - akkor minősül ún. állami támogatásnak, ha a következő feltételek mindegyike teljesül: A támogatás

Részletesebben

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

2. Technológia és infrastrukturális beruházások 2010. június 08., kedd FONTOSABB AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 2010. ÉVBEN 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Támogatás mértéke: max. 40 50% (jellegtől és helyszíntől

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó Adózási alapismeretek 4. konzultáció Társasági adó A törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági és osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

I. A Pályázó vállalkozás tulajdonosainak vizsgálata az államháztartáshoz kapcsolódás tekintetében.

I. A Pályázó vállalkozás tulajdonosainak vizsgálata az államháztartáshoz kapcsolódás tekintetében. A pályázó vállalkozás minősítése a kis-és középvállalkozás kedvezményezett helyzetének megállapításához a Bizottság 800/2008/EK rendelete (2008.08.06) valamint a KKV meghatározásáról szóló 2003/361/EK

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. OKTÓBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. OKTÓBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk tájékoztatni az újonnan megjelenő, és a folyamatosan beadható pályázatokról. Budapesti és Pest megyei cégek számára a pályázati lehetőségek jelentősen

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, kis- és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz 1 I. PROJEKT ADATLAP a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 2 PROJEKT

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk tájékoztatni az újonnan megjelenő, és a folyamatosan beadható pályázatokról. Budapesti és Pest megyei cégek számára a pályázati lehetőségek jelentősen

Részletesebben

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 136/2008 ( X.18.) FVM rendelet A támogatás célja A vidéki térségekben a vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az innovációs képesség ösztönzése, munkahelyek

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE Támogatás célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során

Részletesebben

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november Társasági adó változások 2010-2011, 2013 2010. november Adómérték A kedvezményes 10 %-os adókulcs változása 2010- ben átmenettel, új 29/K és 29/L -ok 2011-től minden adózóra 500 millió forint adóalapig

Részletesebben

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2011. január 19., szerda AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Pest megyén és Budapesten

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. melléklet a 19/2014.(XI. 27.) önkormányzati rendelethez 1 NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.

Részletesebben

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, Kis- és

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. tárgyú pályázathoz.

PROJEKT ADATLAP. a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. tárgyú pályázathoz. 1 I. PROJEKT ADATLAP a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: KMOP-2013-1.2.1/A 2 PROJEKT ADATLAP 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Társasági adótörvény változása

Társasági adótörvény változása Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. 01. 01. Adóalanyok Nem Tao alany a Nemzeti Eszközkezelő Zrt (2012. 06. 20.) Nem Tao alany a kényszertörlési eljárás alatt álló adózó a kényszertörlési

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HITELCÉL

KONDÍCIÓS LISTA HITELCÉL KONDÍCIÓS LISTA ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM BERUHÁZÁSI HITEL TÁMOGATOTT KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE Devizabelföldinek minősül, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Csoportos Egészségbiztosításra és (Euró Alapú) Kiegészítő Egészségbiztosításra vonatkozó, 2012-ben hatályos adózási,

Részletesebben

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Ormosy Gábor, vezérigazgató 2007. május 10. Legfőbb kritika az NFT I. időszakából Hosszú átfutás az értékelés, a szerződéskötés és a kifizetés tekintetében Bonyolult

Részletesebben

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

Pályázati felhívás Önerő támogatás nyújtására tatabányai mikro és kisvállalkozásoknak

Pályázati felhívás Önerő támogatás nyújtására tatabányai mikro és kisvállalkozásoknak Pályázati felhívás Önerő támogatás nyújtására tatabányai mikro és kisvállalkozásoknak Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 70/2014 (IV.24.) számú határozata alapján a következő pályázati

Részletesebben

a vállalkozások kutatási-fejlesztési tevékenységének

a vállalkozások kutatási-fejlesztési tevékenységének ÚTMUTATÓ a vállalkozások kutatási-fejlesztési tevékenységének számviteli elszámolásához Budapest, 2004. Készítette: dr. Nagy Gábor a Pénzügyminisztérium ny. főosztályvezetője 2 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 13

Részletesebben

29/2007. (X. 16.) ÖTM rendelet

29/2007. (X. 16.) ÖTM rendelet 29/2007. (X. 16.) ÖTM rendelet a Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért prioritására és a Regionális Fejlesztés Operatív Programok K+F és innováció tárgyú konstrukcióira

Részletesebben

A csekély összegű (de minimis) támogatások szabályai

A csekély összegű (de minimis) támogatások szabályai A csekély összegű (de minimis) támogatások szabályai Háttér Csekély összegű (de minimis) támogatás: a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 1. A pályázat alapvető célja A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Támogatás célja GINOP-1.2.1-15 A hazai ipar fejlesztése érdekében Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKVk

Részletesebben

Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató

Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató ELSŐ EGERSZEGI HITEL ZRT. Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató Hiteltermék Kedvezményezettjei: A devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Minimum 1 főt foglalkoztató mikro- és KKV pályázhat! GOP-2011-1.3.1/F 1. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZAT. Minimum 1 főt foglalkoztató mikro- és KKV pályázhat! GOP-2011-1.3.1/F 1. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZAT Minimum 1 főt foglalkoztató mikro- és KKV pályázhat! Program neve: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Támogatás szakmai iránya: Program kódja (betű + szám): Megvalósítandó cél: Innováció a fogászatban

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása Pénzügyi számvitel II. előadás Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása A befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak. támogatása GINOP-1.2.2-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak. támogatása GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak Támogatás célja támogatása GINOP-1.2.2-15 A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése,

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

START Tőkegarancia Zrt.

START Tőkegarancia Zrt. START Tőkegarancia Zrt. ÚJ TERMÉK A KKV-K SZÁMÁRA EU-S TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRE Az értékteremtő befektetés garanciája Szakmai Nap - 2007. június 26. Pályázati források a KKV-k részére

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA Támogatás célja: A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program prioritásainak kiemelt célja a vállalkozások nemzetközi versenyképességének javítása. Felismerve a vállalkozások számára szűkösen rendelkezésre

Részletesebben

Társasági adókedvezmények. HLB Klient Csoport Adóosztály 2011.05.11

Társasági adókedvezmények. HLB Klient Csoport Adóosztály 2011.05.11 Társasági adókedvezmények 2011 HLB Klient Csoport Adóosztály 2011.05.11 Áttekintés Társasági adókedvezmény típusok Beruházási adókedvezmények Térségi és egyéb adókedvezmények (módosult /módosuló szabályozás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása 1. Alapvető cél A Felhívás célcsoportjába azon vállalkozások tartoznak, amelyek hozzáadott érték-növekedési

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012.

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Vállalkozásfejlesztés Témakör Ki pályázhat? Támogatás összege (Ft) KKV-k pályázhatnak (nagyválallat nem!) KKV technológia fejlesztés (A)

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

Adózás HÁZI DOLGOZAT 2. III. évfolyam PSZ szak. 2013/2014. I. félév. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve:

Adózás HÁZI DOLGOZAT 2. III. évfolyam PSZ szak. 2013/2014. I. félév. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 III. évfolyam PSZ szak Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Adózás 2013/2014. I. félév

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

KKV-k piaci megjelenésének támogatása

KKV-k piaci megjelenésének támogatása A pályázat címe KKV-k piaci megjelenésének támogatása Benyújtás: 2014.11.10. 2014.12.31. Pályázó cég mérete: Mikro-, kis- és középvállalkozás Pályázat célja: A felhívás a vállalkozások külpiacra lépését

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Kombinált Mikrohitel. A Mikrovállalkozások fejlesztéséért

Kombinált Mikrohitel. A Mikrovállalkozások fejlesztéséért Kombinált Mikrohitel A Mikrovállalkozások fejlesztéséért Kombinált Mikrohitel Mikrovállalkozások fejlesztése - Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési pályázata - Újdonság a magyar finanszírozási termékpalettán

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012

Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012 Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012 Név Cél Pályázhatnak Elszámolható költségek Támogatás technológiafejlesztés GOP-2.1.1/A Közép-Magyarországi Régió felfüggesztve! Komplex vállalati technológiafejlesztés

Részletesebben

NYILATKOZAT A Növekedési Hitelprogram I. Pillérjére vonatkozóan

NYILATKOZAT A Növekedési Hitelprogram I. Pillérjére vonatkozóan NYILATKOZAT A Növekedési Hitelprogram I. Pillérjére vonatkozóan A(z).. (székhely: cégjegyzékszám:.., céget nyilvántartó bíróság a., mint Cégbíróság, adószám:.., statisztikai számjel:.., a továbbiakban:

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások komplex

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást?

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Előadó: Fehérváry Tamás 2011-10-27 Három termék Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel 50 millió forintig, önerő nélkül Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL 2. SZ. MELLÉKLET: TÁJÉKOZTATÓ A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL A

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom:

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom: Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom: Az elmúlt évben a gazdasági válság minden bizonnyal az

Részletesebben

1.. A 30/2012.(XII.12.) sz. helyi adókról szóló rendelet 25/A..-a (2) bekezdéssel egészül ki:

1.. A 30/2012.(XII.12.) sz. helyi adókról szóló rendelet 25/A..-a (2) bekezdéssel egészül ki: Újhartyán Város Önkormányzatának 19/2015.(XI.27.) sz. Önkormányzati rendelete a 30/2012. (XII.12.) sz. rendelete a helyi adókról szóló rendelet módosításáról Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITELGARANCIA

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITELGARANCIA TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A Mohácsi Takarék Bank Zrt. (7700 Mohács, Dózsa Gy. u. 31.) továbbiakban Bank - az Európai Regionális Fejlesztési Alapból nyújtott támogatások közül meghirdetésre került GOP 4. Pénzügyi

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Erősségeink Több mint 50 magasan képzett fejlesztési szakértő 700-800 vállalati ügyfél, 150 önkormányzat Több mint 90 Mrd Ft elnyert támogatás

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től, 2017. július 10-ig lehetséges. Támogatás célja A hazai ipar fejlesztése

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ Telephelyfejlesztés a területi kohéziórét /Dél-Dunántúl/ 2. oldal 3. oldal

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21.

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. 2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

2010. Telephelyfejlesztés 2010.03.10.

2010. Telephelyfejlesztés 2010.03.10. 2010. Telephelyfejlesztés 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez, kérem,

Részletesebben

NYILATKOZAT az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Programhoz

NYILATKOZAT az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Programhoz Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József A. út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu web:www.jnszvfa.hu NYILATKOZAT az Új Széchenyi

Részletesebben

Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály

Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály Mezőkovácsháza 2010. szeptember 8. Előadás tartalma Vállalkozások finanszírozási

Részletesebben

GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA

GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek

Részletesebben

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 22/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 22/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 22/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete A helyi adókról szóló 27/2002. (XII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Monor Város Önkormányzatának

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Gazdaságfejlesztési Operatív Program Kis és középvállalkozások fejlesztése prioritás Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2012-2.1.1/B - Ügyféltájékoztató

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg szabad vállalkozási

Részletesebben

PROJECT ZONE Szociális Szövetkezet 6723 Szeged, Brüsszeli krt. 21. www.project-zone.hu projectzone@project-zone.hu +36 20 503 5883

PROJECT ZONE Szociális Szövetkezet 6723 Szeged, Brüsszeli krt. 21. www.project-zone.hu projectzone@project-zone.hu +36 20 503 5883 Pályázat neve Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma GINOP-1.2.2-15 Beadás kezdete 2015. 07. 09. Beadási határidő 2017. 07. 10. Támogatás célja

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL 1 2. SZ. MELLÉKLET: TÁJÉKOZTATÓ A MÁK MONITIRING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben