De minimis támogatások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "De minimis támogatások"

Átírás

1 Üzleti Navigátor Füzetek Dr. Badak Béla De minimis támogatások Opten Kft. Budapest,

2 Kiadja az OPTEN Informatikai Kft. Levélcím: 1142 Budapest, Rákospatak u ISBN Opten Informatikai Kft., Budapest, 2007 Minden jog fenntartva, beleértve a másolás, a sokszorosítás, a bővített és a rövidített kiadás, illetve az elektronikus hordozón megjelentetés jogát is! A kiadásért felel: Tóth Tamás ügyvezető Felelős szerkesztő: Varga Katalin Tipográfia: Gáll Zsolt Nyomdai munkálatok: Mesterprint Nyomda Kft. Felelős vezető: Mádi Lajos ügyvezető 2

3 Csekély összegű ( de minimis ) támogatások I. A de minimis fogalma (1998/2006 rendelettel szabályozott) Ez Európai Uniót létrehozó Római Szerződés kiemelten foglalkozott azzal a témakörrel, hogy az egyes tagállamoknak milyen mértékben van joguk saját (állami forrásokkal) vállalkozásaikat versenyelőny helyzetébe hozni a többi tagállamban működő vállalkozásokkal szemben. Erről a szerződés 87. cikk szól. 87. Cikk: Ha e szerződés másként nem rendelkezik, a közös piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amenynyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet. Ennek alapján minden állami támogatásra alkalmazni kell a közösségi állami támogatási előírásokat. A fenti korlátozás alól csak a külön rendeletben szabályozott módon adható csekély összegű ( de minimis ) támogatások jelentenek kivételt. Az Európai Unió a 1998/2006 rendelettel újonnan szabályozta a de minimis támogatásokat. Ezzel csak egy keretrendszert ad a tagállamoknak, akik a keretrendszer rendelkezéseit kötelesek betartani, és az így adott támogatások mértékéről összesítve jelentést is kell adniuk, de minden tagállam önállóan dönt arról melyek azok a támogatások, amelyeket ebbe a kategóriába sorol. A tagállamok által adható csekély összegű támogatásoknak a következő feltételeknek kell megfelelnie: Csak átlátható támogatásokra alkalmazható. Egy támogatás abban az esetben átlátható, ha előzetesen pontosan kiszámítható a bruttó támogatástartalom anélkül, hogy kockázatértékelést kellene végezni. 1. A következő típusú de minimis támogatások lehetségesek: a) a készpénz formájában nyújtott támogatások, b) kamattámogatások c) maximalizált összegű adókedvezmények d) tőkeinjekciókból álló támogatás (abban az esetben, ha az állami tőkeinjekció teljes összege alacsonyabb a csekély összegű ( de minimis ) felső határnál e) kockázati tőke-befektetési intézkedésekből álló támogatás: ha az érintett kockázati tőkebefektetési program minden egyes célvállalkozásnak csupán az adott csekély összegű ( de minimis ) felső határig nyújt tőkét f) hitelekből álló támogatás: Csak akkor átlátható csekély összegű ( de minimis ) támogatás, amennyiben a bruttó támogatástartalmat a támogatás odaítélésekor érvényes piaci kamatok alapján számították ki. g) kezességvállalási program keretében - a pénzügyi nehézségekkel nem küzdő- kis- és közép- vállalkozásoknak egyedi támogatás keretében nyújtott, alapul szolgáló hitel garantált összege vállalkozásonként nem több eurónál. h) kezességvállalási program keretében a pénzügyi nehézségekkel nem küzdő, a közúti szállítás- ban működő vállalkozásoknak egyedi támogatási program keretében nyújtott, alapjául szolgáló hitel garantált összege vállalkozásonként nem haladhatja meg a eurót. i) garancia nem lépheti túl az alapul szolgáló hitel 80 %-át. 2. de minimis támogatás korlátai (1998/2006 rendelettel szabályozott) Nem sorolhatóak a de minimis támogatások közé a következő támogatások: a) a 875/2007/EK hatálya alá tartozó, halászathoz vagy akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás. Továbbiakban: halászati de minimis b) a szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalko- zó vállalkozásoknak nyújtott támogatás. Továbbiakban agrár de minimis 3

4 c) a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásá- ban tevékeny vállalkozásoknak nyújtott támogatás, az alábbi esetekben: 1. amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, 2. amennyiben a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ; d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása: 1. az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás; 2. értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez adott támogatás 3. exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás; e) az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás; f) az 1407/2002/EK rendelet értelmében a szénágazatban tevékenységet folytató vállalkozásoknak nyújtott támogatás. g) a teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozások számára nyújtott támogatás; h) a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak nyújtott támogatás. Minden más vállalkozásra kiterjed a csekély összegű támogatásokról szóló rendelet hatálya. 3. de minimis támogatás feltételei: 1. Minden támogatás lehet de minimis támogatás, ha azt jogszabály, jogszabályon alapuló pályázati kiírás akként nevesíti, függetlenül annak formájától és céljától. 2. Az adózó bármely három adóévben legfeljebb eurónak megfelelő forintösszegű de minimis támogatást érvényesíthet. 3. Szállítási ágazatban az adózó bármely három adóévben legfeljebb eurónak megfelelő forintösszeget érvényesíthet. 4. Azonos költséghez (pl. beruházás) adott de minimis támogatást más állami támogatással együtt összevonva kell figyelembe venni (támogatási küszöbérték figyelembe vétele). 4. de minimis támogatások különleges esetei: 1. Közlekedési ágazat től a közlekedési ágazat is részesülhet de minimis támogatásban a következő feltételekkel: a. A maximális támogatási érték eurónak megfelelő forint összeg b. Teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozások számára nyújtott támogatás nem felel meg a de minimis támogatás feltételeinek. 2. Agrár ágazat Külön rendeletben került szabályozásra az ezen területen működő vállalkozásoknak nyújtható állami támogatások rendje. Az agrár de minimis támogatásokkal egy későbbi pontban részletesen foglalkozunk. A mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy marketingjével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás től nem tartozik a mezőgazdasági, az EK- Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű ( de minimis ) támogatások alkalmazásáról szóló, október 6-i 1860/2004/EK bizottsági rendelet hatálya alá. 4

5 Nem tartozik a feldolgozás illetve a marketing kategóriába, pl. a gabona félék aratása, vagy a tojás csomagolása. A mezőgazdasági termékek tovább feldolgozásával foglalkozó vállalkozások igénybe vehetik a de minimis támogatásokat. 3. Halászati ágazat től euro a halászati de minimis támogatás összeghatára vállalkozásonként. Magyarország esetében az éves halászati de minimis támogatás összege: Euro 5. Támogatások számítási módjai: Az egységes és összevethető támogatási rendszer miatt szabályozva van a támogatások számítási módja. a. Közvetlenül kapott támogatások esetén - A támogatás dátuma az a dátum, amikor a kedvezményezett a rendelkezés jogát megkapja, közvetlenül kapott támogatás estén a támogatás odaítélésének dátuma. - Rögzítésre került, hogy milyen árfolyamon kell a nemzeti valutában megkapott támogatást euróra átszámítani. Ez ebben az esetben a támogatási kérelem benyújtásának napját megelőző hónap utolsó napján érvényes MNB deviza árfolyam. - Ha a támogatást több részletben folyósítják, akkor jelenérték számítással kell a pontos támogatástartalmat kiszámítani. (A jelenérték fogalma: Egy jövőben megkapott pénz jelenlegi értékének meghatározása. Számítására a következő képlet szolgál: PV=Ö n x 1/(1+r) n ahol: n az időszak száma (ez lehet év, vagy hónap) Ö n Az n.-k időszakban kapott támogatás összege r éves referencia kamatláb értéke ( ha hónap az időszak, akkor az éves kamatlábat osztani kell 12-vel) A Pénzügyminisztérium közzéteszi a támogatások elszámolásához szükséges referencia kamatláb adott időpontban érvényes értékét. Ez a lista visszamenőleg tartalmazza a referencia kamatláb értékeket, így van lehetőség korábban kapott támogatások jelenértékének kiszámítására. A referencia kamatláb mértékei: (érvényességére minden esetben a naptári évet kell figyelembe venni): ,00 % ,40 % ,28 % ,48 % ,31 % ,79 % ,99 % ,59 % ,59 % ,04 % ,59 % ,54 % 5

6 Pl. Egy vállalkozás bérköltség támogatást kap, és pályázata után támogatásként megkapja az alkalmazott munkabérének 50 %-t 6 hónapon keresztül.(a kiírás szerint de minimis támogatásnak minősül) A pályázat beadási ideje: dátummal megkapja az értesítést a sikeres pályázatról. Ebben az esetben a támogatás dátuma Az MNB árfolyam: A pályázat beadási ideje Emiatt az előző hónap utolsó napján érvényes euro árfolyammal kell számolni én érvényes Euro árfolyam 258,04 Ft. A vállalkozás a támogatást minden hónapban megkapja, amely havonta Ft = *(1/(1+(8,54%/12)) *(1/(1+(8,54%/12)) *(1/(1+(8,54%/12)) *(1/(1+(8,54%/12)) Ft / 258,04 = Euro Ha nincs más de minimis támogatás, akkor erre a pénzügyi évre ennyi az euróban kapott de minimis támogatás. b. Közvetett támogatások esetén (pl. meg nem fizetett adó) Ez lehet adóalap kedvezmény igénybe vétele végett meg nem fizetett adó, vagy pl. beruházási hitel kamatkedvezménye alapján igénybe vett adócsökkentés. Az adózó a bevallás benyújtásával szerzi meg a kedvezményt, ezért a bevallás benyújtásának napját kell a támogatás megszerzésének tekinteni. A meg nem fizetett adó összegét kell átszámolni euróra. Árfolyam az adóév utolsó napján érvényes MNB árfolyam. 6. de minimis támogatás nyilvántartása 1) Igénybe vevő részéről: Folyamatosan működő olyan nyilvántartási rendszerre van szükség, amely 3 pénzügyi éven keresztül minden évre újra számolva folyamatosan követi a kapott támogatások fajtáját és öszszegét, figyelemmel a de minimis támogatás összegbeli korlátjára. Lényeges annak meghatározása és nyilvántartása, hogy az adott vállalkozás mikor kapta meg az adott támogatást, milyen összegben, és milyen árfolyamon kell számolnia. 2) Állam részéről: Folyamatos nyilvántartást vezet és adatot szolgáltat az Európai Unió felé az adott támogatásokról, mert pl. mezőgazdasági támogatásnál megvan az ország korlát is. II. de minimis támogatásnak minősülő adóalap és adó kedvezmények A közvetett támogatásnak minősülő adóalap- és adókedvezmények esetében csak a meg nem fizetett adó minősül de minimis támogatásnak, ezáltal csak a meg nem fizetett adót kell szerepeltetnünk a nyilvántartásban, amely 3 pénzügyi évre visszamenőleg tartalmazza a támogatásokat, és a meg nem fizetett adókat. 1. K+F (kutatás+ fejlesztés) költségek ( bizonyos feltételekkel a háromszorosuk) levonható az adóalapból (max. 50 millió Ft) Az alapkutatás, az alkalmazott kutatás vagy a kísérleti fejlesztés közvetlen költsége adóalap csökkentő tétel a következő feltételekkel: Ebből a szempontból nem elszámolható költség a következő adózóktól közvetve vagy közvetlenül igénybevett kutatási és kísérleti fejlesztési szolgáltatás ellenértéke. A megrendelőnek a szolgálta- 6

7 2. tást nyújtó nyilatkozik, hogy a költségek között nincsenek az alább felsorolt adózóktól igénybe vett szolgáltatások: - belföldi illetőségű adózótól - külföldi vállalkozó belföldi telephelyétől - személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozótól Az összes K+F költséget csökkenteni kell a következő esetekben: - a fent felsorolt adózóknak ilyen címen kifizetett ellenértékkel - a fejlesztés céljára vagy a tevékenység költségei (ráfordításai) ellentételezésére a mérlegkészítés napjáig az adóhatóságtól igényelt, vagy az adóévben - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott támogatás, juttatás összegével, illetve - ha él a választási lehetőséggel - a támogatás, juttatás alapján az adóévi adózás előtti eredménye javára elszámolt bevétellel Az adócsökkentést az adózó választása szerint következő módokon lehet érvényesíteni: 1. Ha a K+F költségeket a felmerülés évében aktiválja és értékcsökkenést számol el rá, akkor az elszámolt ÉCS mértékéig csökkentheti az adóalapját, minden évben addig, amíg a költségeket teljes mértékben el nem számolta. 2. Ha a felmerülés évében költségként elszámolja, akkor a teljes költség az adott évben adóalap csökkentésként elszámolható. Külön lehetőség, ha az adózó felsőoktatási intézmény és a Magyar Tudományos Akadémia által alapított kutatóintézet (kutatóhely) kezelésében lévő területen működő, és ott alapkutatást, alkalmazott kutatást vagy kísérleti fejlesztést végző adózó, mert ebben az esetben a K+F költségek háromszorosát veheti igénybe adócsökkentésként. Az ilyen címen igénybe vett adóalap csökkentés nem lehet több 50 millió forintnál. Ebben az esetben a meg nem fizetett adó, a maximális esetben az 50 millió forint 16%-a, azaz 8 millió forint számít de minimis támogatásnak. Kis és közepes vállalatok beruházási adó alapcsökkentési kedvezménye A kis- és középvállalkozások által az adott adóévben megvalósított, a kedvezményre jogosító beruházás értékével csökkenthető az adóalap, de ez nem lehet több mint a vállalkozás adóévi adózás előtti eredménye, és nem lehet több 30 millió Ft-nál. A három érték közül (beruházás értéke, adózás előtti eredmény, 30 millió Ft) mindig a legkisebb vonható le. Abban az esetben, ha a vállalkozás veszteséges, vagy adózás előtti eredménye 0, akkor a kedvezménnyel nem élhet. Példa a korlátok alkalmazására: Adózás előtti eredmény Kedvezményre jogosító Adóalap csökkentés beruházás értéke tényleges összege e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft A törvény nem írja elő, hogy a beruházást az adott évben kell megkezdeni, ezért van lehetőség arra, hogy nagyobb beruházás esetén amely több éven keresztül tart az adott évben beruházásra elszámolt értéket lehet kedvezményként figyelembe venni. A kedvezmény igénybevétele független a beruházás finanszírozásától, tehát lehet saját erőből, hitelből és támogatásból megvalósítani. 2.1 KKV besorolási feltételek Kis és középvállalkozás alatt azokat a társaságokat értjük, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: 7

8 Középvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. Kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg, továbbá c) megfelel a tulajdonosi feltételeknek. Mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás: a) amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg, továbbá c) megfelel a tulajdonosi feltételeknek Tulajdonosi feltételek: Egy vállalkozás akkor minősül KKV-nak, ha abban az állam, vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati jog alapján - külön-külön vagy együttesen sem haladja meg a 25%-ot. Nem kell alkalmazni a tulajdonosi korlátozást abban az esetben, ha a vállalkozás tulajdonosai olyan befektetők, amelyek nem rendelkeznek többségi irányítást biztosító befolyással. A megjelölt mutatókat az utolsó éves beszámoló vagy egyszerűsített éves beszámoló szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg alapján kell meghatározni. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eva tv.) hatálya alá tartozó vállalkozás minősítése a saját nyilvántartása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik. Az Eva tv. hatálya alá tartozó vállalkozás KKVnak történő minősítéséhez a vállalkozásnak foglalkoztatotti létszámra vonatkozó nyilvántartással kell rendelkeznie. Amennyiben az egyéni, illetve a társas vállalkozás működési ideje 1 évnél rövidebb, az adatokat éves szintre kell vetíteni. Éves beszámolóval, egyszerűsített éves beszámolóval, bevallással nem rendelkező újonnan alapított vállalkozás esetében a tárgyévre vonatkozó üzleti tervet kell figyelembe venni. Ha egy vállalkozás éves szinten túllépi (vagy elmarad) a KKV-ra megszabott feltételeket, csak akkor veszíti el (nyeri el) KKV-s besorolását, ha két egymást követő beszámolási időszakban lépi túl, vagy marad alatta. Az euróban megadott határértékeket mindig az adott üzleti év utolsó napján érvényes MNB árfolyam alapján kell számítani. Újonnan alapított vállalkozás esetén a tárgyévet megelőző év utolsó napján érvényes, MNB által megállapított devizaárfolyamot kell alkalmazni. 2.2 Beruházás értéke A számviteli törvény szerint meghatározott bekerülési érték. Ennek megfelelően a bekerülési érték része: - Vételár - Vissza nem igényelhető általános forgalmi adó (pl. a társaság nem alanya az ÁFAnak.) 8

9 - Üzembe helyezésig felmerült kamat - Minden olyan költség, amely az üzembe helyezésig felmerül: hatósági illetékek, szállítási költség, stb. A beruházásra adott előleget nem a beruházások között, hanem követelésként kell elszámolni, ezért adóalap kedvezmény igénybevételére nem jogosít. 2.3 Kedvezményre jogosító beruházás Az adóalap csökkentő kedvezményt nem lehet minden beruházásra érvényesíteni, csak a jogszabályban meghatározottakra: Ennek alapján: - Korábban még használatba nem vett ingatlan (kivéve üzemkörön kívüli ingatlan, követően beszerzett ültetvénynek az állományba vétel időpontjára megállapított beszerzési, bekerülési értékét.) Üzemkörön kívüli ingatlan fogalma: Mindazon ingatlanok, amelyek közvetve szolgálják a Vállalkozás jövedelemszerző tevékenységét. Pl. szociális, kulturális, sport, gyermekintézményi, üdülési célokat szolgáló ingatlanok. - Korábban még használatba nem vett műszaki berendezések, gépek, járművek közé sorolandó tárgyi eszközök Műszaki berendezés, a gép, a jármű fogalmába tartozik a rendeltetésszerűen használatba vett, a vállalkozási tevékenységet közvetlenül szolgáló erőgép, erőművi berendezés, műszer, szerszám, szállítóeszköz, hírközlő berendezés, számítástechnikai eszköz, jármű. 1. Az erőgép, az erőművi berendezés fogalmába tartozik különösen a vízi-, a szélerőgép, a légmotor, a rögzített, illetve félig rögzített gőzerőgép, a gyors és lassú égésű motor, az áramfejlesztő gépcsoport, az ipari kazán, a villamos forgógép, a transzformátor, a kis- és nagyfeszültségű villamos készülék, az erősáramú egyenirányító. 2. A műszer, a szerszám közé tartozik különösen a tartály, hűtőberendezés, szivattyú, ventilátorok, kompresszor, préslégszerszám, szerszámgép, a termelési profilnak megfelelő munkagép, műszer és eszköz. 3. A szállítóeszközök és hírközlő berendezések körébe tartozik általában a vállalkozás keretében anyag- és árumozgatás céljára használt emelő, daru, rakodógép, szállítótargonca, szállítószalag, szállítópálya, a konténer, a híradástechnikai gép és készülék (pl. a vezetékes és a vezeték nélküli hírközlő eszköz és berendezés). 4. Számítástechnikai eszköznek minősül az irányítástechnikai automatikai folyamatszabályozási rendszer, a számítógép, a központi és perifériális számítógép egység stb. 5. Járműnek minősül az általában közforgalmi (forgalmi) rendszámmal ellátott - közúti, vízi, vasúti és légi közlekedési jármű. - Ingatlan bekerülési értékét növelő adóévi felújítás, bővítés, rendeltetésváltozás, átalakítás (kivéve üzemkörön kívüli ingatlan) - Immateriális javak között korábban még használatba nem vett szellemi termék A korábban még használatba nem vett kifejezés azt jelenti, hogy az eszköznek újnak kell lennie, azt a vállalkozáson kívül más vállalkozás, intézmény, magánszemély sem belföldön sem külföldön nem vette használatba, nem helyezte üzembe. Nem felel meg a feltételeknek a földterület, telek. 9

10 A kedvezmény igénybevételének nem feltétele a beruházás üzembe helyezése, azt a kedvezmény igénybevételét követő negyedik adóév végéig kell elvégezni Kedvezményre jogosító eszközök besorolása: 1.Ingatlanok Fontos feltétel: Az üzemkörön kívüli ingatlanok nem felelnek meg a feltételeknek. Üzemkörön kívüli ingatlannak tekintendő pl. üzemen belüli lakóépület, az elsődlegesen jóléti célt szolgáló épületek, építmények (üdülő, étterem). Az egyedi esetek elbírálásával lehet eldönteni, megfelel-e az adott eset. Pl. lakóingatlan vásárlás. Ha a vállalkozás bérbeadás céljából vásárolja, és a tevékenységében szerepel az ingatlan hasznosítás, akkor jogosult a kedvezményre. Többfunkciós új épületnél csak akkor lehet igénybe venni a kedvezményt, ha az építési engedélyben és a használatbavételkor elkülönülnek az egyes funkciók, külön van nyilvántartva az üzemi étkezde és külön az üzemcsarnok. Azaz az ingatlan nyilvántartásból kiderül az egyes ingatlanrészek értéke. Bérbe vett ingatlanon is végezhető beruházás, és ha az egyéb feltételeknek megfelel (a vállalkozási tevékenységet közvetlenül szolgálja) akkor arra is igénybe vehető a kedvezmény. 2.Műszaki gépek, berendezések Műszaki gépek, berendezések, járművek közé a számviteli törvény olyan eszközöket sorol, amelyek közvetlenül szolgálják a vállalkozás tevékenységét. A besorolás mindig az adott vállalkozás tevékenységétől függ. Pl. a számítógép a könyvelő irodában közvetlenül szolgálja a vállalkozási tevékenységet Könyvvizsgálónál közvetlenül szolgálja a tevékenységet pl. Notebook Tervező irodában a számítógép közvetlenül szolgálja a tevékenységet, mert azon terveznek. De pl. ugyanaz a számítógép amelyet levelezésre, számlázásra használnak, egy fémedző műhelyben üzemkörön kívüli eszköz. 3.Járművek A járművek besorolásánál fontos szempont, hogy tevékenységi profilt meghatározónak kell lennie. A tárgyi eszköz akkor tekinthető a tevékenységi profilt meghatározónak, ha a tevékenység tárgyául szolgál, vagy a tevékenység folytatásához szorosan kapcsolódik és a vállalkozás azt a tevékenységéhez rendszeresen használja. Pl. egy számítógép szerviz beszerez egy kisteherautót a szerviz tevékenység ellátásához. Ez megfelel a feltételeknek. Rendszeresen használja, nélküle a tevékenység nem folytatható. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a beruházási kedvezmény csak akkor vehető igénybe, ha a társaság a könyveiben a megfelelő sorokon tartja nyilván az adott eszközt. Azaz nem vehető igénybe a kedvezmény akkor, ha a beruházás megvalósul, a célja megfelel a törvényi követelményeknek, de a nyilvántartásban nem a műszaki gépek, berendezéseknek megfelelő számlaszámra vannak könyvelve. 13 számla osztály A kedvezményt ki veheti igénybe o csak azok a vállalkozások vehetik igénybe, amelyeknél az adóév egészére vonatkoztatva (az igénybe vevőt kivéve) csak magánszemély tulajdonosok vannak. o A beruházási adókedvezmény nem vehető igénybe a következő esetekben: - nem alkalmazható az üzemkörön kívüli ingatlanra - Nem alkalmazható az ültetvény bekerülési értékére - az üzemkörön kívüli ingatlan, az ültetvény bekerülési értékét növelő adóévi felújítás, bővítés, rendeltetés-változtatás, átalakítás értékére 10

11 - valamint a hibás teljesítés miatt a jótállási időn belül cserébe kapott tárgyi eszköz, szellemi termék bekerülési értékére, ha a cserére visszaadott tárgyi eszközre, szellemi termékre az adózó már igénybe vette a beruházási adókedvezményt - a szállítási tevékenységet végző adózó a nemzetközi szállítási tevékenységhez használt tárgyi eszközre Az-az adózó amely nem felel meg a de minimis támogatás feltételeinek Az adóalap kedvezmény igénybevételének szankciói Ha a következő esetek fennállnak, akkor az adóalap csökkentés összegének kétszeresével kell növelni az adóalapot. o Ha a beruházást, szellemi terméket a kedvezmény igénybevételét követő negyedik adóév utolsó napjáig nem helyezi üzembe, nem veszi használatba, kivéve ha az üzembe helyezés elmaradása elháríthatatlan külső ok Pl. megrongálódás - következtében marad el. o A beruházást az adóalap-csökkentés adóévet követő negyedik adóév utolsó napjáig az egyéb berendezések, felszerelések, járművek között helyezi üzembe. o A beruházás alapján üzembe helyezett tárgyi eszközt az adóalap csökkentés adóévet követő negyedik adóév végéig üzemkörön kívüli ingatlanként is használja, vagy az egyéb berendezések, felszerelések, járművek, forgóeszközök közé sorolja át, kivéve ha az átsorolás elháríthatatlan külső ok miatti rongálódás következménye. o A beruházást, szellemi terméket, vagy a beruházás alapján üzembe helyezett tárgyi eszközt az adóalap csökkentés adóévet követő negyedik adóév végéig elidegeníti: - természetbeni juttatásként átadja - értékesíti - apportálja - térítés nélkül átadja (pl. végelszámolás során történő vagyonfelosztás során) - valamint a pénzügyi lízing keretében részletfizetéssel, halasztott fizetéssel átvett eszközt a feltételek teljesülésének meghiúsulása miatt visszaadja Minden más esetben bekövetkező elidegenítés vagy használatból történő kivonás (pl. átalakulás keretében átadott eszköz, elháríthatatlan külső ok miatti megrongálódás miatta leselejtezés, stb.) nem eredményezi a beruházás értékének kétszeresével történő adóalap emelést. A támogatás: a) az adóévben igénybe vett csekély összegű ( de minimis ) támogatásnak, vagy b) az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló 70/2001/EK rendelet 4. cikkében foglalt támogatásnak minősül. A meg nem fizetett adó számít de minimis támogatásnak. Ha a teljes 30 millió Ft adóalap csökkentést igénybe veszik, akkor 4,8 millió Ft lesz a meg nem fizetett adó összege és a de minimis támogatás összege. 3. Kis és közepes vállalkozások adó kedvezménye a beruházási hitelek kamatai után. ( után megkötött szerződések esetén) A hitelszerződés megkötése adóévének utolsó napján kis és közepes vállalkozónak minősülő adózó a ét követően megkötött hitelszerződés alapján tárgyi eszköz beszerzéséhez, előállításához igénybe vett és kizárólag erre a célra felhasznált hitel kamata után adókedvezményt vehet igénybe. Idetartozik a pénzügyi lízing után fizetett kamat is. Abban az esetben, ha egy már meglévő beruházási hitelt fizetnek vissza egy más forrásból felvett hitellel, akkor annak a kamatai után szintén igénybe vehető az adókedvezmény, ha az eredeti hitel megfelelt az adókedvezmény igénybevételéhez szükséges feltételeknek. 11

12 4. 5. Fontos feltétel, hogy csak pénzügyi intézménytől igénybe vett hitelek után fizetett kamatra lehet alkalmazni a kedvezményt Az adókedvezmény mértéke A hitel után az adóévben fizetett kamat 40 %-a. Az így igénybe vett adókedvezmény mértéke adóévenként nem haladhatja meg a 6 millió Ftot. Az adózó által igénybe vett adókedvezmény összege az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában az adózó választása szerint: a) az adóévben igénybe vett csekély összegű ( de minimis ) támogatásnak, vagy b) az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló 70/2001/EK rendelet 4. cikkében foglalt támogatásnak minősül Az adókedvezmény időtartalma Két időbeli korlát van: 1. Abban az adóévben vehető utoljára igénybe, amikor a hitelt az eredeti szerződés szerint vissza kell fizetni. Ez a feltétel azért fontos, mert az eredeti hitel kiváltásával felvett új hitel esetén is - amely lehet, hogy hosszabb futamidejű - az eredeti időpontban jár le a kedvezmény. 2. Abban az adóévben veheti igénybe ha a hitel futamideje még tart amelynek utolsó napján a tárgyi eszköz a nyilvántartásában szerepel Az adókedvezmény igénybevételének szankciói Az adókedvezményt késedelmi pótlékkal együtt vissza kell fizetni a következő esetekben: - a hitelszerződés megkötésének évét követő négy éven belül a beruházást nem helyezi üzembe, kivéve, ha az üzembe helyezés elháríthatatlan külső ok miatti megrongálódás következtében maradt el. - a tárgyi eszközt üzembe helyezésének adóévében vagy az azt követő három évben elidegeníti. Szabadalom, mintaoltalom adóalap kedvezménye Adóalap kedvezmény vehető igénybe az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősülő adózónál a szabadalom, a használati- és formatervezési mintaoltalom, továbbá a növényfajta-oltalom magyarországi megszerzésének és fenntartásának költségeinek összegéig, ha az nem minősül az alapkutatás, az alkalmazott kutatás, vagy a kísérleti fejlesztés közvetlen költségének. A meg nem fizetett adó minősül de minimis támogatásnak. Foglalkoztatási adóalap kedvezmény (csak mikrovállalkozások esetén) Létszámnöveléssel arányos éves minimálbér összegével csökkentheti az adóalapot (max. 5 fő esetén) az-az adózó, amely az adóév első napján mikro vállalkozás, és az adóév végén nincs köztartozása. Az adóév első napján mikro vállalkozásnak minősülő adózónál - döntése szerint - a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma előző adóévhez, az adózó átalakulása esetén a jogelőd utolsó adóévéhez, előző adóév hiányában nullához viszonyított növekményének és az adóév első napján érvényes havi minimálbér adóévre számított összegének szorzata, feltéve, hogy az adózó foglalkoztatottainak átlagos állományi létszáma a megelőző adóévben legfeljebb 5 fő, és az adózónak az adóév utolsó napján nincs az állami vagy önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása 12

13 A foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát két tizedes jegy pontossággal, azon személy nélkül kell megállapítani, aki az alkalmazást, de legkorábban január 1-jét megelőző tizenkét hónapban a) az adózó kapcsolt vállalkozásánál állt munkaviszonyban, munkaviszony jellegű jogviszonyban, személyesen közreműködő tagsági viszonyban, b) tevékenységét az adózó kapcsolt vállalkozásának minősülő egyéni vállalkozóként végezte. Kisvállalkozók 100 % ÉCS alkalmazási lehetősége Adóév utolsó napján kis- és közepes vállalkozásnak minősülő vállalkozás a korábban még használatba nem vett tárgyi eszközök közül az alábbi felsorolásban szereplő: - a műszaki gépek, berendezések - járművek (kivéve személygépkocsit) között nyilvántartott tárgyi eszköz bekerülési értéke esetében 100 % értékcsökkenési leírást érvényesíthet, amennyiben a tárgyi eszközt a leghátrányosabb helyzetű 48 kistérség valamelyikében helyezi üzembe. A továbbiakban már nem számolhat el értékcsökkenést, az ebbe a körbe tartozó eszközök után a társasági adó törvény szerint, de a számviteli törvény szerint igen. A tárgyi eszköz adózás előtti eredményének csökkentéseként figyelembe vett bekerülési értékének 1 %, jármű esetén 3 % az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések szerint: a. az adóévben igénybe vett de minimis támogatásnak minősül, vagy az adózó döntése szerint b. az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló 70/2001/EK rendelet 4. cikkében foglaltakkal összhangban vehető igénybe. Pl Ft bekerülési értékű tehergépkocsi esetén a bekerülési érték 3 %-a Ft. Ez számít de minimis támogatásnak. Sávos 10 % adókulcs alkalmazása a társasági adóban Mindenkinek járó kedvezmény, aki megfelel a feltételeknek. A sávos kedvezmény mértéke: max. 5 millió Ft-ig 10% a társasági adó mértéke. Igénybevétel feltétele: - Nem érvényesíthet társasági adókedvezményt ( de adóalap kedvezményt lehet) - Legalább 1 alkalmazottat kell foglalkoztatni - A minimál bér 1,5-szerese után kell járulékot fizetni, kivéve ha az adózó székhelye a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló kormányrendelet 3. számú melléklete szerinti kistérség, illetve 5. számú melléklete szerinti település valamelyikében van, akkor a minimálbér - adóévre évesített összege és a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma szorzatának megfelelő összegre vallott be nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot. A meg nem fizetett adó lesz a de minimis támogatás. Az adóalap 6 %-a maximum Ft. Ez egyetlen adókedvezmény, amely utólag önrevízióval igénybe vehető. Ez a kedvezmény mindenkinek jár, aki megfelel a feltételeknek és nem az adózó döntésétől függ az igénybe vétele mint a többi kedvezmény estében. Szoftver fejlesztés bérkedvezménye A gazdálkodó a vállalati fejlesztések segítésére, amennyiben saját szoftverfejlesztőt alkalmaz, a részére kifizetett bérköltség meghatározott százalékát társasági adókedvezményként elszámolhatja. 13

14 9. Az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősülő adózó a szoftverfejlesztő alkalmazására tekintettel elszámolt bérköltség 15 százalékának megfelelő összegű adókedvezményt vehet igénybe az adóévben és az azt követő három adóévben egyenlő részletekben, azzal, hogy a megelőző adóév(ek)ben - adó hiányában - nem érvényesített adókedvezmény az említett időszakon belül igénybe vehető. Igénybevétel feltételei: A törvény szoftverfejlesztő bérköltségére vonatkozik. a. Ki számít szoftverfejlesztőnek: A munkaszerződésben illetve a munkaköri leírásban egyértelműen szabályozni kell és szerepeltetni az elvégzendő feladatok között. A bejelentésnek meg kell felelnie a munkakörnek. A FEOR száma 213 kezdődik. b. Egyéb körülmények Az első év kivételével, amikor a fejlesztő munka indul az adott társaságnál, az immateriális javak között szerepelnie kell aktivált termékként a fejlesztett terméknek, amelyet a fejlesztés során előállítottak. Ha ez hiányzik, akkor szerződésekkel illetve egyéb módon alá kell támasztania a fejlesztés tényét. Pl. alvállalkozás esetén ) Pl. Az adott évben szoftverfejlesztésre felvett munkatárs részére kifizetnek Ft bérköltséget. Ezt 4 egyenlő részre kell elosztani, Ft/év. Igénybe lehet venni 15% adókedvezményt, jelen esetben Ft, amely de minimis támogatásnak minősül. Amennyiben az adott évben fizetendő társasági adó hiányában nem tudta igénybe venni az erre a jogcímre járó adókedvezményt, akkor átviheti a következő évre, és akkor a következő éven már Ft Ft adókedvezményt vehet igénybe. Amennyiben a következő adóévekben sem tudja adó hiányában az említett kedvezményt igénybe venni, akkor az eredeti jogcím évét kővető harmadik évig élhet az összegyűjtött kedvezmény igénybe vételének lehetőségével. Elektronikus bevallás kedvezménye Az állam az elektronikus bevallás kezdeti költségeinek mérséklésére adókedvezmény igénybevételére ad lehetőséget. E kedvezmény alanya: - minden olyan számviteli, könyvviteli szolgáltatást nyújtó vállalkozó, aki állandó képviseletet teljesít másik gazdálkodó szervezetnél, - azon cégek, akik képviselőt bíznak meg vagy maguk teljesítik bevallási kötelezettségüket. A bejelentkezés okmányirodai regisztráció után az adóhatóságnál történik. Az adókedvezmény igénybevétele de minimis támogatásnak minősül, a 98/2006/EK bizottsági rendelet rendelkezései értelmében. A Tao. és az Szja. törvény hatálya alá tartozó adózó kedvezményének (meg nem fizetett adóöszszeg) 100%-a minősül de minimis támogatásnak, az Eva. szerinti adóalany kedvezményének (az adóalapot csökkentő összeg) viszont csak a 25%-a Társasági adó törvény hatálya alá tartozó adózó Könyvviteli szolgáltatást igénybevevő vállalkozó adókedvezménye a) Bevallás benyújtásához állandó képviselő szolgáltatását veszi igénybe: Az elszámolt állandó képviselő szolgáltatási díjának 15%-át adókedvezményként veheti igénybe a 2007-es adóévre az a vállalkozó, aki: - a évi XCII. törvény alapján elektronikus bevallásra kötelezett, 14

15 évi árbevétele nem éri el a 4 millió forintot. b) Maga teljesíti bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét: Az a vállalkozó is vehet igénybe ezen jogcímen kedvezményt, aki nem alkalmaz külső állandó képviselőt. Ő szintén a 4 millió forintos árbevételi korlát mellett: - A 2006., adóévben beszerzett általános rendeltetésű számítástechnikai gépekre elszámolt terv szerinti értékcsökkenés értékének, - és a évben igénybe vett internet szolgáltatás költség együttes összegének 10 %-ával csökkentheti az adó összegét Állandó képviseletet ellátó vállalkozó (számviteli, könyvviteli tevékenységet végez) Számviteli, könyvviteli szolgáltatást végző vállalkozó (könyvelő, könyvvizsgáló) adókedvezményt vehet igénybe, amennyiben - állandó képviseletet lát el olyan cégnél, amely elektronikus bevallásra kötelezett, - 25 millió forintot nem haladja meg a évi árbevétele. A kedvezményt igénybe veheti: - A 2006, 2007 adóévben beszerzett általános rendeltetésű számítástechnikai gépre elszámolt 2007 évi terv szerinti értékcsökkenés, - és a évben igénybe vett internet szolgáltatás költség együttes összegének 10 %-ával csökkentheti az adó összegét. Elektronikus bevallásra kötelezett és 2007 évi árbevétele kevesebb 4 millió forintnál Állandó képviseletet lát el, és 25 millió forintnál kevesebb az árbevétele Nevében állandó képviselő jár el Képviselője díjának 15%-a a kedvezmény Tao. Tv. Hatálya alatt Maga jár el A kedvezmény a beszerzett szt. eszköz terv szerinti écs-je, és kifizetett internetdíj együttes összegének 10%-a Állandó képviseletet ellátó vállalkozó A kedvezmény a beszerzett szt. eszköz terv szerinti écs-je, és kifizetett internetdíj együttes összegének 10%-a 9.2. SZJA törvény hatálya alá tartozó adózó Az az elektronikus regisztrációra kötelezett egyéni vállalkozó, akinek az egyéni vállalkozói tevékenységéből származó adóévi bevétele nem éri el a 4 millió forintot, adókedvezményt vehet igénybe: a) az állandó képviselője részére számviteli és könyvviteli szolgáltatás ellenében igazoltan fizetett díj 15 %-áig, b) vagy ha nem bíz meg állandó képviselőt, vagy állandó képviseletet lát el más gazdálkodó szervezetnél (könyvelő, könyvvizsgáló): - a évi általános rendeltetésű számítástechnikai eszközök beszerzési értékének 2%-a, - és évben igazoltan igénybe vett internet szolgáltatás díjának 10%-a 15

16 együttes összegéig. Ennek feltétele, hogy a vállalkozó a kedvezmény alapjául szolgáló bizonylatokat a megállapításhoz való jog elévüléséig megőrizze. Amennyiben a tevékenység kezdés vagy megszüntetés miatt nem teljes évet ölel fel, az egy napra eső átlagos napi árbevétel 365 napra számított összegének kell 4 millió forint alatt maradnia. Elektronikus bevallásra kötelezett és 2007 évi árbevétele kevesebb 4 millió forintnál Állandó képviseletet lát el, és 25 millió forintnál kevesebb az árbevétele Nevében állandó képviselő jár el A kedvezmény képviselője díjának 15%-a Szja. Tv. Hatálya alatt Maga jár el A kedvezmény a beszerzett szt. értékének 2%-ának, és kifizetett internetdíj együttes összegének 10%-a Állandó képviseletet ellátó vállalkozó A kedvezmény a beszerzett szt. értékének 2%- ának, és kifizetett internetdíj együttes összegének 10%-a 9.3. EVA Az Eva. törvény hatálya alá tartozó adózó e-bevalláshoz kapcsolódó adókedvezménye nagyban eltér a más típusú adótörvény által engedélyezett kedvezmények feltételeitől, mivel a korábbiaktól eltérően itt az adóalap csökken. - Az az adóalany, aki állandó képviselő részére számviteli és könyvvezetési szolgáltatás ellenében megbízási díjat fizetett ki (könyvelője állandó képviselőként van bejelentve az adóhatóságnál), annak 60%-ával csökkentheti adóalapját, ha: a) elektronikus regisztrációra kötelezett személy, b) és e kedvezmény nélkül számított eva alapja nem éri el a 4 millió forintot. Amennyiben a főtevékenység kezdés vagy megszüntetés miatt nem teljes évet ölel fel, az egy napra eső átlagos napi árbevétel 365 napra számított összegének kell 4 millió forint alatt maradnia. - A adóévben beszerzett általános rendeltetésű számítástechnikai eszköz bruttó értékének 20 %-a és a évben fizetett internet szolgáltatás bruttó díjának 40%-a csökkenti az eva adóalapot, ha: a) állandó képviseletet lát el valamely gazdasági társaságnál (könyvelő, könyvvizsgáló) és e kedvezmény nélkül számított eva alapja nem éri el a 25 millió forintot, b) vagy regisztrációra kötelezett adóalany, aki bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét maga látja el, és e kedvezmény nélkül számított eva alapja nem éri el a 4 millió forintot. Az Eva. törvény hatálya alá tartozó adózó e-bevallással kapcsolatos adóalap kedvezmény jogcímen igénybevett kedvezményének csak a 25%-a számít de minimis támogatásnak. 16

17 Elektronikus bevallásra kötelezett és 2007 évi árbevétele kevesebb 4 millió forintnál Állandó képviseletet lát el, és 25 millió forintnál kevesebb az árbevétele Nevében állandó képviselő jár el Képviselője díjának 60%-ával csökkentheti adóalapját Eva tv. Hatálya alatt Maga jár el Beszerzett szt. eszköz bruttó értékének 20%-a és internet díjának 40%-a együttesen csökkenti az adóalapot Állandó képviseletet ellátó vállalkozó Beszerzett szt. eszköz bruttó értékének 20%-a és internet díjának 40%-a együttesen csökkenti az adóalapot Könyvviteli szolgáltatás: könyvvezetési, beszámoló készítési kötelezettség teljesítése érdekében elvégzendő feladatok összessége, valamint a könyvvizsgálói tevékenység. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak különösen: a) az alábbi feladatok: - a számviteli politika készítése, - a könyvviteli elszámolás készítése, - a beszámoló készítés rendszerének, módszerének kialakításával (ideértve a belső információs rendszer kialakítását is) kapcsolatos feladatok ellátása, - a számlarend, a könyvvezetéshez, a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása, - a főkönyvi nyilvántartások vezetése, - az összesítő feladások készítése, - a beszámoló összeállítása, - a beszámolóban, a könyvviteli nyilvántartásokban szereplő adatok elemzése, - a gazdasági döntéseket megalapozó következtetések levonása. b) az elszámolások, a beszámolóban szereplő adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságának, a számviteli alapelvek követelményei megtartásának biztosításával a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítása, szolgáltatása. A törvényi előírásoknak megfelelő, a vállalkozó vagyoni, pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről megbízható és valós összképet adó beszámoló készítőinek, illetve felülvizsgálóinak az ilyen tevékenységre jogosító - jogszabályi feltételeken alapuló - engedéllyel kell rendelkezniük. Ezek lehetnek: kamarai regisztrációval rendelkező mérlegképes könyvelő, vagy kamarai tagsággal rendelkező okleveles könyvvizsgáló. Állandó képviselő: az adózás rendjéről szóló törvény szerint az adózó képviseletére jogosult személy, ha elektronikus regisztrációra kötelezett személytől elektronikus adóbevallás és adatszolgáltatás benyújtására állandó meghatalmazással rendelkezik. Ez a kedvezmény a 70%-os kedvezmény körébe tartozik, vagyis az összes számított adót max. 70%-ával lehet csökkenteni ilyen jogcímen, a Tao. és az Szja. törvény hatálya alá tartozó adózó esetében. 17

18 III. 10. Szövetkezetek kedvezménye A szövetkezet a szövetkezetekről szóló évi X. törvény 58 -a alapján az adóévben képzett közösségi alap 6,5 százalékát adókedvezményként veheti igénybe. Az adókedvezmény az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában az adóévben igénybe vett csekély összegű ( de minimis ) támogatásnak minősül. Egyéb de minimis támogatások A Kormány meghatározza melyek azok célok és tevékenységek, amelyeket államilag támogatni kíván. Ezeket általában megjelentetik egy-egy összefoglaló rendeletben. Ezekben mindig jelölve vannak azok pontok amelyek de minimis támogatások alá tartoznak. Pl. 77/2007. (VII. 30.) FVM rendelet az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól A támogatások előirányzatok szerinti jogcímei 4. E rendelet alkalmazásában az ÚMVP forrásai az alábbi jogcímeken használhatók fel, amenynyiben azok a Vhr., illetve a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály alapján nem mezőgazdasági beruházás megvalósítását szolgálják: d) telephelyen belül történő energiaellátás megújuló energiaforrások felhasználásával; e) nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás; f) mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése; g) turisztikai tevékenységek ösztönzése; h) vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése. 22/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet a Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért prioritására és a Regionális Operatív Programok K+F és innováció tárgyú konstrukcióira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és a támogatás jogcímeiről 3. A GOP K+F és innováció a versenyképességért prioritására, valamint a ROP-ok regionális gazdaságfejlesztés című prioritásának K+F+I tárgyú konstrukcióira rendelt források az alábbi jogcímeken használhatók fel: i) K+F+I tanulmányok, elemzések készítéséhez nyújtott támogatás, l) K+F+I innovációs eredmények hasznosítása, m) marketing tevékenységek támogatása, n) nagyvállalatok részére innovációs tanácsadó szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás, o) nagyvállalat esetében szellemi tulajdon védelmével kapcsolatban nyújtott támogatás, 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplő Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól 4. A Regionális Fejlesztés Operatív Programok forrásai az alábbi jogcímeken használhatók fel: d) Távfűtő rendszerek kialakítása és korszerűsítése; dz) A biomassza megújuló energiaforrásként való felhasználását célzó beruházások; dzs)a növényi és állati eredetű, valamint szilárd és folyékony hulladék alapú biogáz hasznosításának fejlesztése; e) Turizmus fogadási feltételeinek javítása, szálláshelyfejlesztés, kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, fejlesztése, szervezeti és működési feltételek javítása; 18

19 g) Turisztikai hálózatok, klaszterek, együttműködések alapításának, szervezésének, általuk megvalósított beruházások támogatása; gy)a hazai geotermikus potenciál kihasználására épülő hőenergia ellátás fejlesztése, hőszivattyús rendszerek és passzív épületek fejlesztése; i) Kulturális, vallási, művészeti, gasztronómiai rendezvények, fesztiválok infrastrukturális fejlesztése, lebonyolítása; j) Sportrendezvények infrastrukturális fejlesztése, lebonyolítása; n) Ipari parkok létesítése, szolgáltatások fejlesztése, befektetési környezet fejlesztése; o) Vállalkozások betelepítésére alkalmas (ipari parki címmel nem rendelkező) ipari területek fejlesztése; q) Megvalósíthatósághoz kötődő dokumentáció elkészítése, beruházás előkészítése, hatásvizsgálatok készítése; s) Gazdasági tevékenység funkciójú intézmények, létesítmények utólagos akadálymentesítése; sz)települési szilárd hulladék, illetve annak egyes összetevői, állati eredetű, valamint építésibontási hulladékok kezelése; t) 5 MW teljesítmény alatti vízerőművek korszerűsítése, illetve létesítése; w) Gazdasági tevékenység funkciójú épületek energiaellátási rendszerének megújítása, különös tekintettel a megújuló energiaforrások felhasználására; y) Klaszterek, hídképző intézmények támogatása; z) Vállalati szervezetfejlesztés, folyamatmenedzsment támogatása; 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. prioritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritására vonatkozó részletes szabályokról 4. (1) A GOP, a GVOP 4. Információs társadalom és gazdaságfejlesztés prioritásának és a KMOP Tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozás-orientált fejlesztése című prioritásának forrásai az alábbi jogcímeken használhatók fel: c) Vállalati szervezet-fejlesztés, folyamatmenedzsment támogatása; d) Minőségbiztosítási, minőségellenőrzési, környezetirányítási és egyéb rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása; e) E-kereskedelem, e-szolgáltatások kialakítása, e-kereskedelem ösztönzése, e-gazdaság fejlesztése, beleértve az infokommunikációs technológia és szolgáltatások fejlesztését; f) Információs (digitális tartalom) iparág fejlesztése; j) Nagyvállalatok részére információnyújtás, valamint üzleti és piacfejlesztési tanácsadás nyújtása; n) Nagyvállalat által megvalósítandó projekt elindításához, megvalósításához kapcsolódó projekt tervezés és menedzsment tanácsadás; q) Kockázati tőkebefektetés nyújtása KKV-k részére; r) Vállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférésének elősegítése. Később ezekre a rendeletekre épülve jelennek meg az egyes pályázati kiírások, amelyek már csak az egyes részcélokra lettek kiírva. Pl. turizmus ágazatban a következőek:. 34/1. ÖTM pályázati felhívás a Tisza-tavi turisztikai régió ismertségét növelő, illetve a turisztikai termékek és szolgáltatások egyedi, speciális kínálatát népszerűsítő marketing célok támogatása 31/1. ÖTM pályázati felhívás 19

20 a Nyugat-dunántúli turisztikai régió ismertségét növelő turisztikai marketingeszközök támogatása 28/1. ÖTM pályázati felhívás a Közép-dunántúli turisztikai régió turisztikai táblarendszerének támogatása 25/1. ÖTM pályázati felhívás az Észak-magyarországi turisztikai régió ismertségét növelő turisztikai marketingeszközök támogatása 21/1. ÖTM pályázati felhívás a Dél-dunántúli régió turisztikai kínálatának piacra jutását elősegítő kampányok megszervezése és marketingeszközeinek támogatása 19/1. ÖTM pályázati felhívás hálózatépítés, irányítás, igazgatás a Dél-alföldi turisztikai régióban Egyes kereskedelmi vállalkozások támogatása. A kereskedelmi vállalkozás a fagykáros termelők részére nyújtott halasztott fizetésű növényvédő szer, műtrágya beszerzés nettó összegének 8%-ára támogatást vehet igénybe évi fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutásának támogatásáról. Ez kamattámogatás. IV. de minimis támogatás kapcsolata a kiegészítő melléklettel A kiegészítő mellékletben nem kötelező szerepeltetni a de minimis támogatások adott évben igénybe vett értékét. Javaslatunk ennek ellenére, hogy kerüljön bele, mert így elegendő az egyes éves beszámolók elővétele, és rendelkezésre állnak a szükséges adatok annak eldöntéséhez, hogy egy adott támogatást, vagy adó- illetve adóalap csökkentést igénybe lehet-e még venni. V. Agrár de minimis támogatások Csekély összegű támogatásnak minősülnek azon támogatások, melyekre alkalmazhatók az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (ún. de minimis ) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1860/2004/EK bizottsági rendelet rendelkezései. Ennek értelmében egy vállalkozásnak mezőgazdasági ágazatban bármely forrásból, csekély öszszegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma három év vonatkozásában nem haladhatja meg a eurónak megfelelő forintösszeget. A három év nem naptári évet jelent, minden egyes támogatás esetén vizsgálni kell az időtartamot. Eltérően a nem agrár de minimis támogatástól, ahol 3 pénzügyi év szerepel, itt naptári év és napra számítva. 1. Alapfogalmak 1. a mezőgazdasági ágazat vállalkozásai : a mezőgazdasági termékek előállításával, feldolgozásával vagy forgalmazásával foglalkozó vállalkozások; 2. mezőgazdasági termék : a Szerződés I. mellékletében felsorolt termékek, kivéve az e bekezdés 5. pontjában meghatározott halászati termékeket; 3. mezőgazdasági termék feldolgozása : olyan mezőgazdasági termékre irányuló tevékenység, ahol a tevékenység eredménye szintén egy mezőgazdasági termék; 2. Támogatás számítási módja: a) Közvetlenül kapott támogatás esetén. - dátuma a támogatás odaítélésének dátuma. - A támogatási kérelem benyújtásának napját megelőző hónap utolsó napján érvényes MNB devizaárfolyam szerint számolva - Ha a támogatást több részletben folyósítják, akkor jelenérték számítással kell a pontos támogatástartalmat kiszámítani. 20

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I.

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I. 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Szabóné Máger Dóra Társasági adó A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-023-50 TÁRSASÁGI ADÓ ESETFELVETÉS

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.12.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 352/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 1407/2013/EU RENDELETE (2013. december 18.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

K+F TANÁCSADÓ. gazdálkodó szervezetek számára

K+F TANÁCSADÓ. gazdálkodó szervezetek számára K+F TANÁCSADÓ gazdálkodó szervezetek számára K+F TANÁCSADÓ gazdálkodó szervezetek számára alapfogalmak, lehetőségek, elszámolások, adókedvezmények TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 2 1. A K+F TEVÉKENYSÉGEKKEL

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről

206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről OptiJus Opten Kft. I. 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék Értelmező rendelkezések 1 A rendelet

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés Költségszámítás A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) 153. -a értelmében: 153. (1) A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a költségét, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek

Részletesebben

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Adó 2013 Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 1. /2012. évi CXLVII. tv./ Fogalmak: Kisadózó vállalkozás: EV (Szja szerinti!),

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015.

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015. A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) IV. fejezete szabályozza a cégautóadóval kapcsolatos

Részletesebben

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014.

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014. A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) IV. fejezete szabályozza a cégautóadóval kapcsolatos

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

olyan alkalmazás, eszköz melynek segítségével a felhasználó programokat és riportokat tud készíteni minimális technikai tudással

olyan alkalmazás, eszköz melynek segítségével a felhasználó programokat és riportokat tud készíteni minimális technikai tudással Fogalomjegyzék 4GL rendszer (Fourth Generation Language) a fejlesztések eredményeként korszerűsített felépítmény területe a fejlesztések eredményeként létrehozott felépítmény területe adaptív innováció

Részletesebben

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben)

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A helyi adókról (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A Fővárosi Közlöny Szerkesztőségének különkiadványa 2 FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben