TERVEZET. A Kormány. / ( ) Korm. rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERVEZET. A Kormány. / 2015. ( ) Korm. rendelete"

Átírás

1 A Kormány / ( ) Korm. rendelete a 2016/2017-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017-es tanévben induló képzésekben tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről A Kormány a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 88. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 84. (5) bekezdése alapján a Kormány 2016/2017-es tanévre szóló szakmaszerkezeti döntését (a továbbiakban: szakmaszerkezeti döntés) az 1 4. melléklet tartalmazza, az e -ban meghatározottak szerint. (2) Az 1. melléklet megyénként és a fővárosra elosztva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OKJ) szerinti, állam által elismert azon szakképesítéseket, amelyekre a 2016/2017-es tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben az oktatás munkarendjére tekintet nélkül a szakképző iskola fenntartója a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a továbbiakban: támogatott szakképesítés), b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott szakképesítés), c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott szakképesítés). (3) A 2. melléklet az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva az oktatás munkarendjére tekintet nélkül megyénként és a fővárosra külön tartalmazza a korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámait. (4) A 3. melléklet megyénként és a fővárosra lebontva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, OKJ szerinti azon szakközépiskolai ágazatokat, amelyekre a 2016/2017-es tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben az oktatás munkarendjére tekintet nélkül a szakképző iskola fenntartója a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a továbbiakban: támogatott ágazat), b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott ágazat), c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott ágazat). (5) A 4. melléklet az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva az oktatás munkarendjére tekintet nélkül megyénként és a fővárosra külön tartalmazza a korlátozottan támogatott ágazatok keretszámait.

2 (6) A szakmaszerkezeti döntés nem vonatkozik az iskolai rendszerű szakképzésben a) az Szt. 25. (5) bekezdése alapján részszakképesítésre, b) a kizárólag speciális szakiskolában oktatható szakképesítésre, c) a rendészetért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésre, d) a büntetés-végrehajtási intézetben történő beiskolázásra. (7) A szakmaszerkezeti döntés nem érinti a szakképző iskolai fenntartónak a (6) bekezdésben meghatározott szakképzésre történő beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulásra való jogosultságát. (8) A fenntartó a (6) bekezdés c) pontja szerinti képzésre történő beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulásra a rendészetért felelős miniszternek az Szt. 91. (7) bekezdése szerinti engedélye alapján jogosult. 2. (1) Az e rendeletben foglaltakat a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény pontjában foglaltaknak megfelelően a 2016/2017-es tanév második félévében induló képzésekre is alkalmazni kell. (2) Az 1. (4) és (5) bekezdésében, valamint a 3. és a 4. mellékletben foglaltakat az Szt. 27. (1) bekezdésében meghatározott beszámítás alapján a kilencedik évfolyamnál magasabb évfolyamon induló, érettségire felkészítő ágazati szakközépiskolai képzésre is alkalmazni kell. (3) Ha a tanuló évfolyamot ismétel, a tanulmányoknak az azonos szakképesítésre vagy szakközépiskolai ágazati képzésre való felkészítés keretében történő folytatása esetén a tanulót a megismételt évfolyamon a keretszám tekintetében figyelmen kívül kell hagyni, amennyiben az érintett szakképesítés vagy szakközépiskolai ágazat a megismételt évfolyam induló tanévében e rendelet szerint korlátozottan támogatottnak minősül. 3. (1) A fenntartó a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, az állami intézményfenntartó központ és az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban együttesen: állami fenntartó) kivételével köteles megteremteni a 2. és a 4. mellékletben rá meghatározott keretszám mértékéig az adott képzésre történő beiskolázás valamennyi feltételét, a képzést meghirdetni, és a szükséges intézkedéseket megtenni annak érdekében, hogy a rá meghatározott keretszámot be tudja tölteni a beiskolázás során. (2) A fenntartó jogutódlással történő megszűnése esetén a jogutód fenntartót illeti meg az érintett megyében vagy a fővárosban korlátozottan támogatott szakképesítés és szakközépiskolai ágazat esetén a megszűnt fenntartó e rendeletben meghatározott keretszám mértékéig érvényes költségvetési hozzájárulási jogosultsága. A jogutód fenntartó a jogutódlás tényének igazolásával, működési engedélyhez kötött szakképző iskola fenntartója esetén a jogerős működési engedély hiteles másolatával 15 napon belül írásban jelzi a jogutódlást az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek, amely a változást a honlapján nyilvánosságra hozza. 4.

3 (1) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter jogosult a 2. és a 4. melléklet szerint a nem állami fenntartóra meghatározott keretszámra vagy annak egy részére, ha a nem állami fenntartó egészben vagy részben nem tudja megteremteni beiskolázás feltételeit a) a jogutód nélküli megszűnése, miatt. b) a szakképző intézményének vagy annak feladatellátási helyének megszűnése, c) a szakképző intézményének jogutódlással történő fenntartóváltása, vagy d) az a) c) pont hatálya alá nem tartozó egyéb ok (2) A fenntartók között keretszám-átadásra nincs lehetőség. (3) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter (1) bekezdés szerinti jogosultságát a nem állami fenntartó legkésőbb augusztus 31-ig, a 2. (1) bekezdése szerinti képzések esetén január 15-ig az állami szakképzési és felnőttképzési szerv felé történő szakképesítésekre és szakközépiskolai ágazatokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége alapján gyakorolja. (4) A (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatás tartalmazza munkarend szerinti és megyénkénti és fővárosi bontásban a támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítésre és szakközépiskolai ágazatra a jelen rendelet alapján beiskolázott tanulók számát. A korlátozottan támogatott szakképesítések és szakközépiskolai ágazatok tekintetében a szakmaszerkezeti döntésben meghatározott keretszám és az e bekezdés szerinti adatszolgáltatásban tartalmazott beiskolázott és beiskolázandó létszám különbsége augusztus 16-tól, a 2. (1) bekezdése szerinti képzések esetén január 15-től a szakképzésért és felnőttképzésért felelős minisztert illeti meg. Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv az e bekezdésben meghatározottakon túl jogosult a szakmaszerkezeti döntést megalapozó adatok bekérésére a fenntartó által működtetett iskola tekintetében. (5) A (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás elmulasztása vagy a ténylegesen beiskolázott létszámmal meg nem egyező adatok szolgáltatása esetén a nem állami fenntartó a 2017/2018- as tanévben adott megyére és a fővárosra vonatkozóan keretszámra nem jogosult. Az adatszolgáltatás hitelességét az állami szakképzési és felnőttképzési szerv szükség esetén a költségvetést folyósító szerv adatai alapján jogosult ellenőrizni. 5. Az Szt. 82. b) pontja szerint tett javaslat alapján megyénként és a fővárosra tekintettel meghatározott, a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló kormányrendelet alapján a 2016/2017-es tanévben induló képzésekben tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiányszakképesítéseket az 5. melléklet tartalmazza. 6. A 6. melléklet az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva az oktatás munkarendjére tekintet nélkül megyénként és a fővárosra külön tartalmazza a rendészetért felelős miniszter határkörébe tartozó, korlátozottan támogatott ágazatok keretszámait. 7.

4 (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. (2) Az január 1-én lép hatályba.

5 1. melléklet a /2015. ( ) Korm. rendelethez 1. A támogatott, a nem támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítések a 2016/2017-es tanévtől az iskolai rendszerű képzésben megyénként és a fővárosra lebontva [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_1melleklet.xlsx nevű fájl táblázata] 2. Jelmagyarázat az 1. melléklet táblázatához T: támogatott [1. (2) bekezdés a) pontja szerint] N: nem támogatott [1. (2) bekezdés b) pontja szerint] K: korlátozottan támogatott [1. (2) bekezdés c) pontja szerint] 2. melléklet a /2015. ( ) Korm. rendelethez 1. A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként és megyénként 1. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Bács- Kiskun megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_2melleklet.xlsx nevű fájl Bács-Kiskun megye nevű 2. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Baranya megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_2melleklet.xlsx nevű fájl Baranya megye nevű 3. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Békés megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_2melleklet.xlsx nevű fájl Békés megye nevű 4. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Borsod- Abaúj-Zemplén megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_2melleklet.xlsx nevű fájl Borsod-Abaúj-Zemplén megye nevű 5. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Budapesten [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_2melleklet.xlsx nevű fájl Budapest nevű 6. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Csongrád megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_2melleklet.xlsx nevű fájl Csongrád megye nevű

6 7. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Fejér megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_2melleklet.xlsx nevű fájl Fejér megye nevű 8. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Győr- Moson-Sopron megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_2melleklet.xlsx nevű fájl Győr-Moson-Sopron megye nevű 9. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Hajdú- Bihar megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_2melleklet.xlsx nevű fájl Hajdú-Bihar megye nevű 10. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Heves megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_2melleklet.xlsx nevű fájl Heves megye nevű 11. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Jász- Nagykun-Szolnok megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_2melleklet.xlsx nevű fájl Jász-Nagykun-Szolnok megye nevű 12. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Komárom-Esztergom megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_2melleklet.xlsx nevű fájl Komárom-Esztergom megye nevű 13. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Nógrád megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_2melleklet.xlsx nevű fájl Nógrád megye nevű 14. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Pest megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_2melleklet.xlsx nevű fájl Pest megye nevű 15. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Somogy megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_2melleklet.xlsx nevű fájl Somogy megye nevű 16. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_2melleklet.xlsx nevű fájl Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nevű

7 17. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Tolna megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_2melleklet.xlsx nevű fájl Tolna megye nevű 18. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Vas megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_2melleklet.xlsx nevű fájl Vas megye nevű 19. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Veszprém megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_2melleklet.xlsx nevű fájl Veszprém megye nevű 20. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Zala megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_2melleklet.xlsx nevű fájl Zala megye nevű 2. Jelmagyarázat a 2. és a 4. melléklethez A B 1 Fenntartó megnevezése Kód 2 A Art Stúdió Iskolafenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. MF3 3 A Fiatalok Idegen Nyelv- és Szakmai Továbbképzéséért Alapítvány MF5 4 A Harmadik Évezred Oktatásáért Alapítvány MF157 5 A Korszerű Oktatás Támogatásáért Alapítvány MF7 6 A Magyar Felnőttoktatásért Alapítvány MF8 7 A Szakma Tisztességéért Közhasznú Alapítvány MF9 8 Ab esse ad posse A Létezőből a Lehetségbe - a jövő iskolájáért Alapítvány MF220 9 Abaúji Fiatalok Oktatásáért Alapítvány MF ADU-val Európába Alapítvány MF10 11 Ajkai Szent-Györgyi Albert Szakközépiskoláért Alapítvány MF12 12 Alapítvány a Művészeti Nevelésért MF14 13 Alba School Alapítvány MF Albastart Oktatási Közhasznú Nonprofit Kft. MF15 15 Alternatív Szakképzésért Alapítvány MF16 16 Az Egri Számítástechnikai és Rehabilitációs Szakképzésért Alapítvány MF19 17 Az Útban Európához Alapítvány MF21 18 Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy EJSZ2

8 A B 1 Fenntartó megnevezése Kód 19 Baranyai Református Egyházmegye EJSZ3 20 Békés Megyei IBSEN Oktatási, Művészeti és Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság MF23 21 Bereg Többcélú Egyesület MF25 22 Biztosítási Oktatási Intézet Fejlesztési Alapítvány MF Borsod és Térsége Képzési és Humánszolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság MF26 24 Budapesti Divatiskoláért Alapítvány MF Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Alapítvány MF City College Üzleti Szakképző Közhasznú Nonprofit Kft. MF28 27 Csillagfény Alapítvány MF30 28 Dalanics György Közoktatási és Kulturális Alapítvány MF31 29 Danubius Hotels Szakképző Iskola és Kollégium Alapítvány MF32 30 De La Salle Szent János Egyesület MF33 31 Debreceni Egyetem FI2 32 Diana Vadász - Felnőttképző Alapítvány MF35 33 Didactica Magna Alapítvány MF36 34 Dunántúli Református Egyházkerület EJSZ46 35 Dunavecsei Református Egyházközség EJSZ5 36 Dzsaj Bhím Triratna Buddhista Közösség MF Educationis Oktatási Alapítvány MF38 38 Egészségfejlesztési-Oktatási Alapítvány MF40 39 Egri Főegyházmegye EJSZ6 40 Egyenlő Esélyért a Pályakezdésnél Alapítvány MF41 41 Életen át tartó tanulásért Közhasznú Nonprofit Kft. MF42 42 E-médiainformatika Nonprofit Kft. MF43 43 Epona Spanyol Lovasiskola Nonprofit Kft. MF45 44 Értékadó Tanoda Alapítvány MF46 45 ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány MF48 46 Eszterházy Károly Főiskola FI12 47 Európa 2000 Közgazdasági, Idegenforgalmi és Informatikai Oktatási Központ Alapítvány MF52 48 Európai Nemzedék Alapítvány MF Európai Nyelvoktatás Alapítvány MF53 50 Eventus Üzleti Tudományok Szakképző Iskoláért Alapítvány MF54

9 A B 1 Fenntartó megnevezése Kód 51 Ezredfordító Oktatási Alapítvány MF55 52 FARBE Gyermekek és Fiatalok Fejlődését Segítő Közhasznú Alapítvány MF Fejlődésműhely Nonprofit Kft. MF Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány MF4 55 Fókusz Oktató Közhasznú Nonprofit Kft. MF58 56 Földművelésügyi Minisztérium FM 57 Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat ÖNK2 58 Gazdasági Szakoktatásért Alapítvány MF Gobbi Hilda Színjátszó Alapítvány MF Gondoskodó Jövő Szolgálat EJSZ47 61 Gondoskodó Szeretet Szociális-Oktatási Szolgáltató Központ MF Gorsium Zeneiskoláért Alapítvány MF60 63 GOURMAND Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakképzési Alapítvány MF Gödöllői Premontrei Perjelség EJSZ33 65 Gödöllői Szakképző Magániskoláért Alapítvány MF61 66 GRAND SCHOOL-SERVICE KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. MF62 67 Hajdúdorogi Egyházmegye EJSZ34 68 Hajnóczy Iván Alapítvány a A Modern Közgazdasági Szakképzésért MF63 69 HAJ-TAN Szakképzési Alapítvány KA5 70 Halásztelki Református Egyházközség EJSZ7 71 Hangkultúra Alapítvány MF Hansági Ferenc Oktatási Alapítvány MF64 73 Harlekin Színház Alapítvány KA14 74 Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. MF Hit Gyülekezete EJSZ8 76 HOSTIS Idegenforg. és Nemzetk. Gazd. Szakképzési Közalapítvány KA6 77 Humán Racionális Innovatív Alapítvány MF66 78 Humán-Pszicho 2002 Oktató és Szolgáltató Nonprofit Kft. MF67 79 Innováció Európáért Oktatási Közhasznú Nonprofit Kft. MF68 80 ISZTI Innovációs Szakképző és Továbbképző Iskola Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MF Jerikó Humán Egylet MF Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye EJSZ9

10 A B 1 Fenntartó megnevezése Kód 83 Kalyi Jag Roma Művészeti, Inter-Európai, Integrációs, Foglalkoztatási és Oktatásfejlesztési Közhasznú Egyesület MF Karcagi Református Egyházközség EJSZ10 85 Katedra Iskolai Alapítvány MF70 86 Kelta Iskola Oktatási Szolgáltató Nonprofit KFT MF71 87 Képességfejlesztés Alapítvány MF72 88 Képzett Polgárságért Alapítvány MF74 89 Kézfogás Észak-Magyarország Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság MF76 90 Kisújszállási Református Egyházközség EJSZ11 91 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ KLIK 92 Kodolányi János Főiskola FI4 93 Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet EJSZ12 94 KONTIKI - SZAKKÉPZő Szakképzés Szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú ZRT. MF79 95 KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvány MF80 96 Korszerű Fogtechnika Oktatásért Alapítvány MF81 97 Közös Kincs Oktatási Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft MF82 98 Leonardo Education Nonprofit Kft. MF85 99 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem FI9 100 Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság EJSZ Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. MF Magyar Képzőművészeti Egyetem FI3 103 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány EJSZ Magyar Minőségi Oktatásért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság MF Magyar Pünkösdi Egyház EJSZ Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete MF Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány EJSZ Magyarországi Evangélikus Egyház EJSZ Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség EJSZ Magyarországi Magiszter Alapítvány MF Magyarországi Metodista Egyház EJSZ Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány KA8

11 A B 1 Fenntartó megnevezése Kód 113 Makó-Belvárosi Református Egyházközség EJSZ Mátrix-Nebuló Nonprofit Közhasznú Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság MF Matura Alapítvány MF Mentor-Észak-Magyarország Nonprofit Kft. MF Mezőcsáti Református Egyházközség EJSZ Mezőtúri Református Egyházközség EJSZ MH Líceum Alapítvány MF Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata EJSZ MILANO EDUCATIO Nonprofit Kft. MF MIOK Dél-alföldi Régió Közhasznú Kft. MF MIOK Dél-dunántúli Régió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság MF MIOK Észak-Kelet-Magyarországi Régió Közhasznú Kft. MF Miskolc Felsővárosi Református Egyházközség EJSZ Miskolci Apostoli Exarchátus EJSZ MOSZI Magyar Országos Fodrász, Fogtechnikus, Kozmetikus, Kéz-, Lábápoló és Műkörömépítő, Szikvízkészítő, Kelmefestő Vegytisztító Szakmai Ipartestület MF Motúra Oktatási, Sport és Turisztikai Alapítvány MF Művész Gyerekekért Nonprofit Kft. MF Művészetért Közalapítvány KA9 131 Nagykanizsa és Térsége TISZK Szakképzésszervezési Közhasznú Nonprofit Kft. MF Nemzetgazdasági Minisztérium NGM 133 Nemzetközi Gazdasági-, Üzleti Középiskola és Akadémia Alapítvány MF Nyíregyházi Főiskola a Tanulási kompetenciák, az oktatás és a szakképzés fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány MF NYÍRSÉG-HÍD Oktatási Centrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság MF Nyír-Tánc Nonprofit Közhasznú Kft. MF Nyitott Ajtó Baptista Gyülekezet EJSZ Nyugat-magyarországi Egyetem FI7 139 Oktatóház Iskolacentrum Közoktatási Nonprofit Kft. MF Országos Roma Önkormányzat ÖNK1

12 A B 1 Fenntartó megnevezése Kód 141 Pannon Kincstár Tanoda Alapítvány MF Pécsi Tudományegyetem FI8 143 Penta Akadémia Alapítvány MF Perspektíva és Stúdium Alapítvány MF Piarista Rend Magyar Tartománya EJSZ Premontrei Női Kanonokrend EJSZ Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány MF Remédium Alapítvány MF Reményhír Intézményfenntartó Központ EJSZ Repetitio Oktatási Alapítvány MF239 Rockenbauer Felsőoktatási Közhasznú Nonprofit 151 MF114 Korlátolt Felelősségű Társaság 152 Schola Europa Oktató Nonprofit Kft. MF School of Business Vezetőképző és Tanácsadó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság MF Séf Szakiskola Vendéglátóipari és Kereskedelmi Közhasznú Nonprofit Kft. MF Sirius Oktatási Közhasznú Egyesület MF Studio Fehérvár Oktatási Nonprofit Kft. MF Stúdió Zene- és Táncművészeti Alapítvány MF Szakképzéssel az Emberekért és az Állatokért Közhasznú Alapítvány MF Szakképzett Ifjúságért Alapítvány MF Szak-Művészet Nonprofit Közhasznú Kft. MF Szalézi Intézmény Fenntartó EJSZ Szeged-Csanádi Egyházmegye EJSZ Székesfehérvár-Maroshegyi Kulturális Egyesület MF Széki Teleki László Közalapítvány KA Szent György Nonprofit Kft MF Szépség-Kultúra Szakképzésért Alapítvány MF Szinergia Gazdasági Oktatást Támogató Alapítvány MF Színészképző Stúdió Alapítvány MF Színház és Film Intézet Nonprofit Kft. MF Szociális Missziótársulat EJSZ TANULÁS A KARRIERÉRT ALAPÍTVÁNY MF Tanulni egy életen át Alapítvány MF Tatai Református Egyházközség EJSZ Tehetségekért Alapítvány MF Tehetséges Más Fogyatékosokért Oktatási Alapítvány MF137

13 A B 1 Fenntartó megnevezése Kód 176 Tett Oktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság MF Theatrum Scholae Közhasznú Alapítvány MF THÉBA Stúdió- Andor Alapítvány MF Tiszáninneni Református Egyházkerület EJSZ TIT Fejér Megyei Egyesület, Székesfehérvár MF Tudáscentrum a Társadalmi Esélyegyenlőségért Oktatási és Kulturális Alapítvány MF Új Előadóművészeti Alapítvány MF Vác-Felsővárosi Református Egyházközség EJSZ Váci Egyházmegye Ordináriusa EJSZ Világi Zsidó Iskola Alapítvány MF Vizuális Kultúráért Alapítvány MF145

14 3. melléklet a /2015. ( ) Korm. rendelethez 1. A támogatott, a nem támogatott és a korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok a 2016/2017-es tanévtől az iskolai rendszerű képzésben megyénként és a fővárosra lebontva [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_3melleklet.xlsx nevű fájl táblázata] 2. Jelmagyarázat a 3. melléklet táblázatához T: támogatott [1. (4) bekezdés a) pontja szerint] N: nem támogatott [1. (4) bekezdés b) pontja szerint] K: korlátozottan támogatott [1. (4) bekezdés c) pontja szerint] 4. melléklet a /2015. ( ) Korm. rendelethez A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként és megyénként 1. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként Bács-Kiskun megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_4melleklet.xlsx nevű fájl Bács-Kiskun megye nevű 2. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként Baranya megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_4melleklet.xlsx nevű fájl Baranya megye nevű 3. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként Békés megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_4melleklet.xlsx nevű fájl Békés megye nevű 4. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként Borsod-Abaúj-Zemplén megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_4melleklet.xlsx nevű fájl Borsod-Abaúj-Zemplén megye nevű 5. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként Budapesten [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_4melleklet.xlsx nevű fájl Budapest nevű 6. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként Csongrád megyében

15 [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_4melleklet.xlsx nevű fájl Csongrád megye nevű 7. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként Fejér megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_4melleklet.xlsx nevű fájl Fejér megye nevű 8. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként Győr-Moson-Sopron megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_4melleklet.xlsx nevű fájl Győr-Moson-Sopron megye nevű 9. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként Hajdú-Bihar megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_4melleklet.xlsx nevű fájl Hajdú-Bihar megye nevű 10. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként Heves megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_4melleklet.xlsx nevű fájl Heves megye nevű 11. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként Jász-Nagykun-Szolnok megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_4melleklet.xlsx nevű fájl Jász-Nagykun-Szolnok megye nevű 12. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként Komárom-Esztergom megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_4melleklet.xlsx nevű fájl Komárom-Esztergom megye nevű 13. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként Nógrád megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_4melleklet.xlsx nevű fájl Nógrád megye nevű 14. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként Pest megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_4melleklet.xlsx nevű fájl Pest megye nevű 15. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként Somogy megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_4melleklet.xlsx nevű fájl Somogy megye nevű 16. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

16 [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_4melleklet.xlsx nevű fájl Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nevű 17. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként Tolna megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_4melleklet.xlsx nevű fájl Tolna megye nevű 18. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként Vas megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_4melleklet.xlsx nevű fájl Vas megye nevű 19. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként Veszprém megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_4melleklet.xlsx nevű fájl Veszprém megye nevű 20. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként Zala megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_4melleklet.xlsx nevű fájl Zala megye nevű

17 5. melléklet a /2015. ( ) Korm. rendelethez Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítések a 2016/2017-es tanévben induló képzésekben A B C D 1 Sorszám Megye Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 2 I/1. Bács-Kiskun megye Ács I/2. Bács-Kiskun megye Asztalos I/3. Bács-Kiskun megye Autóelektronikai műszerész I/4. Bács-Kiskun megye Cukrász I/5. Bács-Kiskun megye Épület- és szerkezetlakatos I/6. Bács-Kiskun megye Faipari technikus I/7. Bács-Kiskun megye Festő, mázoló, tapétázó I/8. Bács-Kiskun megye Gépgyártástechnológiai technikus I/9. Bács-Kiskun megye Gépi forgácsoló I/10. Bács-Kiskun megye Gyakorló ápoló I/11. Bács-Kiskun megye Hegesztő I/12. Bács-Kiskun megye Húsipari termékgyártó I/13. Bács-Kiskun megye Ipari gépész I/14. Bács-Kiskun megye Kőműves és hidegburkoló I/15. Bács-Kiskun megye Női szabó I/16. Bács-Kiskun megye Szakács I/17. Bács-Kiskun megye Szerszámkészítő I/18. Bács-Kiskun megye Szociális gondozó és ápoló I/19. Bács-Kiskun megye Villanyszerelő I/20. Bács-Kiskun megye Vízügyi technikus II/1. Baranya megye Ács II/2. Baranya megye Bádogos II/3. Baranya megye Elektronikai műszerész II/4. Baranya megye Épület- és szerkezetlakatos II/5. Baranya megye Gépgyártástechnológiai technikus II/6. Baranya megye Gépi forgácsoló II/7. Baranya megye Gyakorló ápoló II/8. Baranya megye Hegesztő II/9. Baranya megye Húsipari termékgyártó II/10. Baranya megye Ipari gépész II/11. Baranya megye Kőműves és hidegburkoló II/12. Baranya megye Laboratóriumi technikus II/13. Baranya megye Mechatronikai technikus II/14. Baranya megye Műanyagfeldolgozó II/15. Baranya megye Női szabó II/16. Baranya megye Szociális gondozó és ápoló II/17. Baranya megye Vájár

18 A B C D 1 Sorszám Megye Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 39 II/18. Baranya megye Vegyipari technikus II/19. Baranya megye Villanyszerelő II/20. Baranya megye Víz-, csatorna- és közmű III/1. Békés megye Ács III/2. Békés megye Asztalos III/3. Békés megye Bádogos III/4. Békés megye Élelmiszeripari szakmunkás III/5. Békés megye Épület- és szerkezetlakatos III/6. Békés megye Erősáramú elektrotechnikus III/7. Békés megye Festő, mázoló, tapétázó III/8. Békés megye Gépi forgácsoló III/9. Békés megye Gyakorló ápoló III/10. Békés megye Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló III/11. Békés megye Hegesztő III/12. Békés megye Kárpitos III/13. Békés megye Kőműves és hidegburkoló III/14. Békés megye 56 III/15. Békés megye Magasépítő technikus III/16. Békés megye Mélyépítő technikus III/17. Békés megye Női szabó III/18. Békés megye Szociális gondozó és ápoló III/19. Békés megye Villanyszerelő III/20. Békés megye Víz-, csatorna- és közmű IV/1. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Ács IV/2. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Asztalos IV/3. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Édesipari termékgyártó IV/4. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Épület- és szerkezetlakatos IV/5. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Épületgépész technikus IV/6. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Festő, mázoló, tapétázó IV/7. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Gépgyártástechnológiai technikus IV/8. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Gépi forgácsoló IV/9. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Gyakorló ápoló IV/10. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Gyártósori gépbeállító IV/11. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hegesztő IV/12. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Ipari gépész IV/13. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kőműves és hidegburkoló IV/14. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Mechatronikai technikus IV/15. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Női szabó IV/16. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szerszámkészítő IV/17. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szociális gondozó és ápoló IV/18. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vájár

19 A B C D 1 Sorszám Megye Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 80 IV/19. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vegyipari technikus IV/20. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Villanyszerelő V/1. Budapest Ács V/2. Budapest Asztalos V/3. Budapest Épület- és szerkezetlakatos V/4. Budapest Gépi forgácsoló V/5. Budapest Gyakorló ápoló V/6. Budapest Hegesztő V/7. Budapest Húsipari termékgyártó V/8. Budapest Ipari gépész V/9. Budapest Kőműves és hidegburkoló V/10. Budapest 92 V/11. Budapest Laboratóriumi technikus V/12. Budapest Magasépítő technikus V/13. Budapest Női szabó V/14. Budapest Szárazépítő V/15. Budapest Szociális gondozó és ápoló V/16. Budapest Útépítő V/17. Budapest Vasúti villamos jármű szerelője V/18. Budapest Vegyipari technikus V/19. Budapest Villanyszerelő V/20. Budapest Víz-, csatorna- és közmű VI/1. Csongrád megye Ács VI/2. Csongrád megye Elektronikai műszerész VI/3. Csongrád megye Elektronikai technikus VI/4. Csongrád megye Épület- és szerkezetlakatos VI/5. Csongrád megye Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító VI/6. Csongrád megye Festő, mázoló, tapétázó VI/7. Csongrád megye Gépgyártástechnológiai technikus VI/8. Csongrád megye Gépi forgácsoló VI/9. Csongrád megye Gyakorló ápoló VI/10. Csongrád megye Hegesztő VI/11. Csongrád megye Húsipari termékgyártó VI/12. Csongrád megye Ipari gépész VI/13. Csongrád megye 115 VI/14. Csongrád megye Laboratóriumi technikus VI/15. Csongrád megye Mechatronikai technikus VI/16. Csongrád megye Mechatronikus-karbantartó VI/17. Csongrád megye Női szabó VI/18. Csongrád megye Szerszámkészítő

20 A B C D 1 Sorszám Megye Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 120 VI/19. Csongrád megye Szociális gondozó és ápoló VI/20. Csongrád megye Villanyszerelő VII/1. Fejér megye Asztalos VII/2. Fejér megye Elektromos gép- és készülékszerelő VII/3. Fejér megye Épület- és szerkezetlakatos VII/4. Fejér megye Festő, mázoló, tapétázó VII/5. Fejér megye Gépgyártástechnológiai technikus VII/6. Fejér megye Gépi forgácsoló VII/7. Fejér megye Gyakorló ápoló VII/8. Fejér megye Gyakorló mentőápoló VII/9. Fejér megye Gyártósori gépbeállító VII/10. Fejér megye Hegesztő VII/11. Fejér megye Húsipari termékgyártó VII/12. Fejér megye Ipari gépész VII/13. Fejér megye Karosszérialakatos VII/14. Fejér megye Kőműves és hidegburkoló VII/15. Fejér megye 137 VII/16. Fejér megye Laboratóriumi technikus VII/17. Fejér megye Ruhaipari technikus VII/18. Fejér megye Szerszámkészítő VII/19. Fejér megye Szociális gondozó és ápoló VII/20. Fejér megye Villanyszerelő VIII/1. Győr-Moson-Sopron megye Ács VIII/2. Győr-Moson-Sopron megye Asztalos VIII/3. Győr-Moson-Sopron megye Eladó VIII/4. Győr-Moson-Sopron megye Elektronikai technikus VIII/5. Győr-Moson-Sopron megye Épület- és szerkezetlakatos VIII/6. Győr-Moson-Sopron megye Épületgépész technikus VIII/7. Győr-Moson-Sopron megye Festő, mázoló, tapétázó VIII/8. Győr-Moson-Sopron megye Gépgyártástechnológiai technikus VIII/9. Győr-Moson-Sopron megye Gépi forgácsoló VIII/10. Győr-Moson-Sopron megye Gyakorló ápoló VIII/11. Győr-Moson-Sopron megye Hegesztő VIII/12. Győr-Moson-Sopron megye Ipari gépész VIII/13. Győr-Moson-Sopron megye Járműipari fémalkatrész-gyártó VIII/14. Győr-Moson-Sopron megye Kőműves és hidegburkoló VIII/15. Győr-Moson-Sopron megye 157 VIII/16. Győr-Moson-Sopron megye Mechatronikai technikus VIII/17. Győr-Moson-Sopron megye Női szabó VIII/18. Győr-Moson-Sopron megye Szakács

MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 10., kedd Tartalomjegyzék 13/2015. (II. 10.) Korm. rendelet A 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2015/2016-os

Részletesebben

1 / 36 2014.09.24. 15:02

1 / 36 2014.09.24. 15:02 1 / 36 2014.09.24. 15:02 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 225. szám 89951

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 225. szám 89951 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 225. szám 89951 A Kormány 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelete a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 158. szám 26471. Kormányrendeletek

MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 158. szám 26471. Kormányrendeletek MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 158. szám 26471 III. Kormányrendeletek A Kormány 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelete a 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésrõl, a 2013/2014-es tanévben induló

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelete a szakképzési kerettantervekről

A nemzetgazdasági miniszter 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelete a szakképzési kerettantervekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 58. szám 14691 d) 3. (1) bekezdésében és 10. -ában a kibocsátótól szövegrész helyébe a kibocsátótól (közreműködőtől) szöveg, e) 12. (2) bekezdésében a kibocsátónak szövegrész

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Szerződésszám:... TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS - pénzbeli fejlesztési támogatás nyújtására - Amely létrejött egyrészről a(z): Támogató neve: székhelye: postacíme: adószáma: számlavezető bank neve: bankszámlaszáma:

Részletesebben

(2) Az OKJ táblázatokban szakmairánnyal rendelkezőként megjelölt szakképesítések választható szakmairányait a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az OKJ táblázatokban szakmairánnyal rendelkezőként megjelölt szakképesítések választható szakmairányait a 2. melléklet tartalmazza. 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 2014.01.08 10 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. I. ÉVFOLYAM, 34. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. NOVEMBER 27. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. I. ÉVFOLYAM, 34. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. NOVEMBER 27. TARTALOM I. ÉVFOLYAM, 34. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. NOVEMBER 27. oldal JOGSZABÁLYOK 229/2009. (X. 16.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 20/1997. (II. 13.) Korm.

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészt a(z) Minta Kft. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS - pénzbeli fejlesztési támogatás nyújtására- székhelye: 1111 Budapest, Próba utca 111. postacím: 1444 Budapest, Pf 2345. adószáma: 12345678-9-12

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 12. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítása

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra I. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. JANUÁR 22. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra oldal JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 18/I. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. JÚLIUS 17. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 18/I. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. JÚLIUS 17. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 18/I. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. JÚLIUS 17. ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. július 3-tól a Közlönybolt új helyre, a Magyar Hivatalos Közlönykiadó jogi szolgáltató és tájékoztató központjába költözik,

Részletesebben

Alapító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye. Okirat száma: NGM/24439/5/2015.

Alapító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye. Okirat száma: NGM/24439/5/2015. Okirat száma: NGM/443//01. Alapító okirat Az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény 8/A. -a és a nemzeti köznevelésről szóló 011. évi CXC. törvény 1. () bekezdése alapján a Budapesti Gépészeti

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. /2012. (...) Korm. rendelete. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

TERVEZET. A Kormány. /2012. (...) Korm. rendelete. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről A Kormány /2012. (.....) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. (3)

Részletesebben

Javaslat a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás Megállapodásának módosítására

Javaslat a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás Megállapodásának módosítására Javaslat a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás Megállapodásának módosítására Ózd, 2012. március 22. Előterjesztő: Polgármester Tisztelt Képviselő-testület! A Sajó-menti TISZK Társulási Megállapodásának

Részletesebben

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2014 / 2015. TANÉVRE VONATKOZÓAN Készítette: Változó Világért Alapítvány Hende

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

21/2010. (V. 13) OKM rendelet Informatikai fejlesztési feladatok támogatása. 2. szerinti igénylés Nem állami fenntartók

21/2010. (V. 13) OKM rendelet Informatikai fejlesztési feladatok támogatása. 2. szerinti igénylés Nem állami fenntartók 1 Matura Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok Abigél Többcélú Intézmény 102703 Sóstóhegy 1 000 000 1 000 000 2 Miskolc-Tetemvári Református Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc Jókai Mór Református Általános Iskola és

Részletesebben

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM Esélyegyenlőségi alprogramok pályázati felhívás 2006 I. Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja... 3 II. Általános tudnivalók a pályázásról... 5 1. A pályázásra jogosultak köre...

Részletesebben

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat. Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat. Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcika, 2011. augusztus 8. Szerkesztette: Vattay József intézményvezető 1 1.

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2015/2016. tanévre

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2015/2016. tanévre OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2015/2016. tanévre Az adatok lezárva 2014. december 1-jén. A fenti dátum után bekövetkező változásokat az elektronikus

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve

Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve 2007-2013 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...5 I. HELYZETKÉP: A KÖZOKTATÁS HELYZETE MISKOLCON...8 1.

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnok tankerület szakképzésének bemutatása

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnok tankerület szakképzésének bemutatása Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnok tankerület szakképzésének bemutatása Szutorisz-Szügyi Csongor tankerületi igazgató Szolnok, 2013. szeptember 10. Amiről szó lesz Mi is a probléma? Az állami

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ASBÓTH SÁNDOR SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való: hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudás vágya, megismerje a jól végzett munka

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2013. április

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2013. április EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. április 10-én. ELŐTERJESZTÉS az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi

Részletesebben

HATÁROZATOK. LII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 7. TARTALOM

HATÁROZATOK. LII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 7. TARTALOM LII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 7. HATÁROZATOK 299/2007. (XII. 18.) KE határozat rektori megbízásról... 337 300/2007. (XII. 18.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésekrõl... 338 301/2007.

Részletesebben

Magán Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Zenemővészeti Szakképzı Iskola

Magán Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Zenemővészeti Szakképzı Iskola Sorszám Fenntartó neve Fenntartó város neve i összesen 1 Országos Szlovák Önkormányzat Magyar-Szlovák Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola és 2 Országos Szlovák Önkormányzat Szlovák Gimnázium, Általános

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 16., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi XXXVI. törvény Egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról 11146 164/2014. (VII. 16.) Korm. rendelet

Részletesebben

E módosító rendelet 7. (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. december 29. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

E módosító rendelet 7. (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. december 29. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól 1 A felnőttképzésről 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 4. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben