TERVEZET. A Kormány. / ( ) Korm. rendelete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERVEZET. A Kormány. / 2015. ( ) Korm. rendelete"

Átírás

1 A Kormány / ( ) Korm. rendelete a 2016/2017-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017-es tanévben induló képzésekben tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről A Kormány a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 88. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 84. (5) bekezdése alapján a Kormány 2016/2017-es tanévre szóló szakmaszerkezeti döntését (a továbbiakban: szakmaszerkezeti döntés) az 1 4. melléklet tartalmazza, az e -ban meghatározottak szerint. (2) Az 1. melléklet megyénként és a fővárosra elosztva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OKJ) szerinti, állam által elismert azon szakképesítéseket, amelyekre a 2016/2017-es tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben az oktatás munkarendjére tekintet nélkül a szakképző iskola fenntartója a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a továbbiakban: támogatott szakképesítés), b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott szakképesítés), c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott szakképesítés). (3) A 2. melléklet az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva az oktatás munkarendjére tekintet nélkül megyénként és a fővárosra külön tartalmazza a korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámait. (4) A 3. melléklet megyénként és a fővárosra lebontva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, OKJ szerinti azon szakközépiskolai ágazatokat, amelyekre a 2016/2017-es tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben az oktatás munkarendjére tekintet nélkül a szakképző iskola fenntartója a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a továbbiakban: támogatott ágazat), b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott ágazat), c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott ágazat). (5) A 4. melléklet az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva az oktatás munkarendjére tekintet nélkül megyénként és a fővárosra külön tartalmazza a korlátozottan támogatott ágazatok keretszámait.

2 (6) A szakmaszerkezeti döntés nem vonatkozik az iskolai rendszerű szakképzésben a) az Szt. 25. (5) bekezdése alapján részszakképesítésre, b) a kizárólag speciális szakiskolában oktatható szakképesítésre, c) a rendészetért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésre, d) a büntetés-végrehajtási intézetben történő beiskolázásra. (7) A szakmaszerkezeti döntés nem érinti a szakképző iskolai fenntartónak a (6) bekezdésben meghatározott szakképzésre történő beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulásra való jogosultságát. (8) A fenntartó a (6) bekezdés c) pontja szerinti képzésre történő beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulásra a rendészetért felelős miniszternek az Szt. 91. (7) bekezdése szerinti engedélye alapján jogosult. 2. (1) Az e rendeletben foglaltakat a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény pontjában foglaltaknak megfelelően a 2016/2017-es tanév második félévében induló képzésekre is alkalmazni kell. (2) Az 1. (4) és (5) bekezdésében, valamint a 3. és a 4. mellékletben foglaltakat az Szt. 27. (1) bekezdésében meghatározott beszámítás alapján a kilencedik évfolyamnál magasabb évfolyamon induló, érettségire felkészítő ágazati szakközépiskolai képzésre is alkalmazni kell. (3) Ha a tanuló évfolyamot ismétel, a tanulmányoknak az azonos szakképesítésre vagy szakközépiskolai ágazati képzésre való felkészítés keretében történő folytatása esetén a tanulót a megismételt évfolyamon a keretszám tekintetében figyelmen kívül kell hagyni, amennyiben az érintett szakképesítés vagy szakközépiskolai ágazat a megismételt évfolyam induló tanévében e rendelet szerint korlátozottan támogatottnak minősül. 3. (1) A fenntartó a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, az állami intézményfenntartó központ és az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban együttesen: állami fenntartó) kivételével köteles megteremteni a 2. és a 4. mellékletben rá meghatározott keretszám mértékéig az adott képzésre történő beiskolázás valamennyi feltételét, a képzést meghirdetni, és a szükséges intézkedéseket megtenni annak érdekében, hogy a rá meghatározott keretszámot be tudja tölteni a beiskolázás során. (2) A fenntartó jogutódlással történő megszűnése esetén a jogutód fenntartót illeti meg az érintett megyében vagy a fővárosban korlátozottan támogatott szakképesítés és szakközépiskolai ágazat esetén a megszűnt fenntartó e rendeletben meghatározott keretszám mértékéig érvényes költségvetési hozzájárulási jogosultsága. A jogutód fenntartó a jogutódlás tényének igazolásával, működési engedélyhez kötött szakképző iskola fenntartója esetén a jogerős működési engedély hiteles másolatával 15 napon belül írásban jelzi a jogutódlást az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek, amely a változást a honlapján nyilvánosságra hozza. 4.

3 (1) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter jogosult a 2. és a 4. melléklet szerint a nem állami fenntartóra meghatározott keretszámra vagy annak egy részére, ha a nem állami fenntartó egészben vagy részben nem tudja megteremteni beiskolázás feltételeit a) a jogutód nélküli megszűnése, miatt. b) a szakképző intézményének vagy annak feladatellátási helyének megszűnése, c) a szakképző intézményének jogutódlással történő fenntartóváltása, vagy d) az a) c) pont hatálya alá nem tartozó egyéb ok (2) A fenntartók között keretszám-átadásra nincs lehetőség. (3) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter (1) bekezdés szerinti jogosultságát a nem állami fenntartó legkésőbb augusztus 31-ig, a 2. (1) bekezdése szerinti képzések esetén január 15-ig az állami szakképzési és felnőttképzési szerv felé történő szakképesítésekre és szakközépiskolai ágazatokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége alapján gyakorolja. (4) A (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatás tartalmazza munkarend szerinti és megyénkénti és fővárosi bontásban a támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítésre és szakközépiskolai ágazatra a jelen rendelet alapján beiskolázott tanulók számát. A korlátozottan támogatott szakképesítések és szakközépiskolai ágazatok tekintetében a szakmaszerkezeti döntésben meghatározott keretszám és az e bekezdés szerinti adatszolgáltatásban tartalmazott beiskolázott és beiskolázandó létszám különbsége augusztus 16-tól, a 2. (1) bekezdése szerinti képzések esetén január 15-től a szakképzésért és felnőttképzésért felelős minisztert illeti meg. Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv az e bekezdésben meghatározottakon túl jogosult a szakmaszerkezeti döntést megalapozó adatok bekérésére a fenntartó által működtetett iskola tekintetében. (5) A (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás elmulasztása vagy a ténylegesen beiskolázott létszámmal meg nem egyező adatok szolgáltatása esetén a nem állami fenntartó a 2017/2018- as tanévben adott megyére és a fővárosra vonatkozóan keretszámra nem jogosult. Az adatszolgáltatás hitelességét az állami szakképzési és felnőttképzési szerv szükség esetén a költségvetést folyósító szerv adatai alapján jogosult ellenőrizni. 5. Az Szt. 82. b) pontja szerint tett javaslat alapján megyénként és a fővárosra tekintettel meghatározott, a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló kormányrendelet alapján a 2016/2017-es tanévben induló képzésekben tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiányszakképesítéseket az 5. melléklet tartalmazza. 6. A 6. melléklet az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva az oktatás munkarendjére tekintet nélkül megyénként és a fővárosra külön tartalmazza a rendészetért felelős miniszter határkörébe tartozó, korlátozottan támogatott ágazatok keretszámait. 7.

4 (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. (2) Az január 1-én lép hatályba.

5 1. melléklet a /2015. ( ) Korm. rendelethez 1. A támogatott, a nem támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítések a 2016/2017-es tanévtől az iskolai rendszerű képzésben megyénként és a fővárosra lebontva [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_1melleklet.xlsx nevű fájl táblázata] 2. Jelmagyarázat az 1. melléklet táblázatához T: támogatott [1. (2) bekezdés a) pontja szerint] N: nem támogatott [1. (2) bekezdés b) pontja szerint] K: korlátozottan támogatott [1. (2) bekezdés c) pontja szerint] 2. melléklet a /2015. ( ) Korm. rendelethez 1. A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként és megyénként 1. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Bács- Kiskun megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_2melleklet.xlsx nevű fájl Bács-Kiskun megye nevű 2. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Baranya megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_2melleklet.xlsx nevű fájl Baranya megye nevű 3. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Békés megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_2melleklet.xlsx nevű fájl Békés megye nevű 4. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Borsod- Abaúj-Zemplén megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_2melleklet.xlsx nevű fájl Borsod-Abaúj-Zemplén megye nevű 5. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Budapesten [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_2melleklet.xlsx nevű fájl Budapest nevű 6. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Csongrád megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_2melleklet.xlsx nevű fájl Csongrád megye nevű

6 7. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Fejér megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_2melleklet.xlsx nevű fájl Fejér megye nevű 8. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Győr- Moson-Sopron megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_2melleklet.xlsx nevű fájl Győr-Moson-Sopron megye nevű 9. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Hajdú- Bihar megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_2melleklet.xlsx nevű fájl Hajdú-Bihar megye nevű 10. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Heves megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_2melleklet.xlsx nevű fájl Heves megye nevű 11. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Jász- Nagykun-Szolnok megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_2melleklet.xlsx nevű fájl Jász-Nagykun-Szolnok megye nevű 12. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Komárom-Esztergom megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_2melleklet.xlsx nevű fájl Komárom-Esztergom megye nevű 13. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Nógrád megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_2melleklet.xlsx nevű fájl Nógrád megye nevű 14. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Pest megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_2melleklet.xlsx nevű fájl Pest megye nevű 15. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Somogy megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_2melleklet.xlsx nevű fájl Somogy megye nevű 16. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_2melleklet.xlsx nevű fájl Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nevű

7 17. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Tolna megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_2melleklet.xlsx nevű fájl Tolna megye nevű 18. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Vas megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_2melleklet.xlsx nevű fájl Vas megye nevű 19. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Veszprém megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_2melleklet.xlsx nevű fájl Veszprém megye nevű 20. táblázat: A korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámai fenntartónként Zala megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_2melleklet.xlsx nevű fájl Zala megye nevű 2. Jelmagyarázat a 2. és a 4. melléklethez A B 1 Fenntartó megnevezése Kód 2 A Art Stúdió Iskolafenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. MF3 3 A Fiatalok Idegen Nyelv- és Szakmai Továbbképzéséért Alapítvány MF5 4 A Harmadik Évezred Oktatásáért Alapítvány MF157 5 A Korszerű Oktatás Támogatásáért Alapítvány MF7 6 A Magyar Felnőttoktatásért Alapítvány MF8 7 A Szakma Tisztességéért Közhasznú Alapítvány MF9 8 Ab esse ad posse A Létezőből a Lehetségbe - a jövő iskolájáért Alapítvány MF220 9 Abaúji Fiatalok Oktatásáért Alapítvány MF ADU-val Európába Alapítvány MF10 11 Ajkai Szent-Györgyi Albert Szakközépiskoláért Alapítvány MF12 12 Alapítvány a Művészeti Nevelésért MF14 13 Alba School Alapítvány MF Albastart Oktatási Közhasznú Nonprofit Kft. MF15 15 Alternatív Szakképzésért Alapítvány MF16 16 Az Egri Számítástechnikai és Rehabilitációs Szakképzésért Alapítvány MF19 17 Az Útban Európához Alapítvány MF21 18 Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy EJSZ2

8 A B 1 Fenntartó megnevezése Kód 19 Baranyai Református Egyházmegye EJSZ3 20 Békés Megyei IBSEN Oktatási, Művészeti és Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság MF23 21 Bereg Többcélú Egyesület MF25 22 Biztosítási Oktatási Intézet Fejlesztési Alapítvány MF Borsod és Térsége Képzési és Humánszolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság MF26 24 Budapesti Divatiskoláért Alapítvány MF Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Alapítvány MF City College Üzleti Szakképző Közhasznú Nonprofit Kft. MF28 27 Csillagfény Alapítvány MF30 28 Dalanics György Közoktatási és Kulturális Alapítvány MF31 29 Danubius Hotels Szakképző Iskola és Kollégium Alapítvány MF32 30 De La Salle Szent János Egyesület MF33 31 Debreceni Egyetem FI2 32 Diana Vadász - Felnőttképző Alapítvány MF35 33 Didactica Magna Alapítvány MF36 34 Dunántúli Református Egyházkerület EJSZ46 35 Dunavecsei Református Egyházközség EJSZ5 36 Dzsaj Bhím Triratna Buddhista Közösség MF Educationis Oktatási Alapítvány MF38 38 Egészségfejlesztési-Oktatási Alapítvány MF40 39 Egri Főegyházmegye EJSZ6 40 Egyenlő Esélyért a Pályakezdésnél Alapítvány MF41 41 Életen át tartó tanulásért Közhasznú Nonprofit Kft. MF42 42 E-médiainformatika Nonprofit Kft. MF43 43 Epona Spanyol Lovasiskola Nonprofit Kft. MF45 44 Értékadó Tanoda Alapítvány MF46 45 ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány MF48 46 Eszterházy Károly Főiskola FI12 47 Európa 2000 Közgazdasági, Idegenforgalmi és Informatikai Oktatási Központ Alapítvány MF52 48 Európai Nemzedék Alapítvány MF Európai Nyelvoktatás Alapítvány MF53 50 Eventus Üzleti Tudományok Szakképző Iskoláért Alapítvány MF54

9 A B 1 Fenntartó megnevezése Kód 51 Ezredfordító Oktatási Alapítvány MF55 52 FARBE Gyermekek és Fiatalok Fejlődését Segítő Közhasznú Alapítvány MF Fejlődésműhely Nonprofit Kft. MF Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány MF4 55 Fókusz Oktató Közhasznú Nonprofit Kft. MF58 56 Földművelésügyi Minisztérium FM 57 Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat ÖNK2 58 Gazdasági Szakoktatásért Alapítvány MF Gobbi Hilda Színjátszó Alapítvány MF Gondoskodó Jövő Szolgálat EJSZ47 61 Gondoskodó Szeretet Szociális-Oktatási Szolgáltató Központ MF Gorsium Zeneiskoláért Alapítvány MF60 63 GOURMAND Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakképzési Alapítvány MF Gödöllői Premontrei Perjelség EJSZ33 65 Gödöllői Szakképző Magániskoláért Alapítvány MF61 66 GRAND SCHOOL-SERVICE KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. MF62 67 Hajdúdorogi Egyházmegye EJSZ34 68 Hajnóczy Iván Alapítvány a A Modern Közgazdasági Szakképzésért MF63 69 HAJ-TAN Szakképzési Alapítvány KA5 70 Halásztelki Református Egyházközség EJSZ7 71 Hangkultúra Alapítvány MF Hansági Ferenc Oktatási Alapítvány MF64 73 Harlekin Színház Alapítvány KA14 74 Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. MF Hit Gyülekezete EJSZ8 76 HOSTIS Idegenforg. és Nemzetk. Gazd. Szakképzési Közalapítvány KA6 77 Humán Racionális Innovatív Alapítvány MF66 78 Humán-Pszicho 2002 Oktató és Szolgáltató Nonprofit Kft. MF67 79 Innováció Európáért Oktatási Közhasznú Nonprofit Kft. MF68 80 ISZTI Innovációs Szakképző és Továbbképző Iskola Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MF Jerikó Humán Egylet MF Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye EJSZ9

10 A B 1 Fenntartó megnevezése Kód 83 Kalyi Jag Roma Művészeti, Inter-Európai, Integrációs, Foglalkoztatási és Oktatásfejlesztési Közhasznú Egyesület MF Karcagi Református Egyházközség EJSZ10 85 Katedra Iskolai Alapítvány MF70 86 Kelta Iskola Oktatási Szolgáltató Nonprofit KFT MF71 87 Képességfejlesztés Alapítvány MF72 88 Képzett Polgárságért Alapítvány MF74 89 Kézfogás Észak-Magyarország Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság MF76 90 Kisújszállási Református Egyházközség EJSZ11 91 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ KLIK 92 Kodolányi János Főiskola FI4 93 Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet EJSZ12 94 KONTIKI - SZAKKÉPZő Szakképzés Szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú ZRT. MF79 95 KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvány MF80 96 Korszerű Fogtechnika Oktatásért Alapítvány MF81 97 Közös Kincs Oktatási Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft MF82 98 Leonardo Education Nonprofit Kft. MF85 99 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem FI9 100 Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság EJSZ Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. MF Magyar Képzőművészeti Egyetem FI3 103 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány EJSZ Magyar Minőségi Oktatásért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság MF Magyar Pünkösdi Egyház EJSZ Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete MF Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány EJSZ Magyarországi Evangélikus Egyház EJSZ Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség EJSZ Magyarországi Magiszter Alapítvány MF Magyarországi Metodista Egyház EJSZ Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány KA8

11 A B 1 Fenntartó megnevezése Kód 113 Makó-Belvárosi Református Egyházközség EJSZ Mátrix-Nebuló Nonprofit Közhasznú Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság MF Matura Alapítvány MF Mentor-Észak-Magyarország Nonprofit Kft. MF Mezőcsáti Református Egyházközség EJSZ Mezőtúri Református Egyházközség EJSZ MH Líceum Alapítvány MF Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata EJSZ MILANO EDUCATIO Nonprofit Kft. MF MIOK Dél-alföldi Régió Közhasznú Kft. MF MIOK Dél-dunántúli Régió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság MF MIOK Észak-Kelet-Magyarországi Régió Közhasznú Kft. MF Miskolc Felsővárosi Református Egyházközség EJSZ Miskolci Apostoli Exarchátus EJSZ MOSZI Magyar Országos Fodrász, Fogtechnikus, Kozmetikus, Kéz-, Lábápoló és Műkörömépítő, Szikvízkészítő, Kelmefestő Vegytisztító Szakmai Ipartestület MF Motúra Oktatási, Sport és Turisztikai Alapítvány MF Művész Gyerekekért Nonprofit Kft. MF Művészetért Közalapítvány KA9 131 Nagykanizsa és Térsége TISZK Szakképzésszervezési Közhasznú Nonprofit Kft. MF Nemzetgazdasági Minisztérium NGM 133 Nemzetközi Gazdasági-, Üzleti Középiskola és Akadémia Alapítvány MF Nyíregyházi Főiskola a Tanulási kompetenciák, az oktatás és a szakképzés fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány MF NYÍRSÉG-HÍD Oktatási Centrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság MF Nyír-Tánc Nonprofit Közhasznú Kft. MF Nyitott Ajtó Baptista Gyülekezet EJSZ Nyugat-magyarországi Egyetem FI7 139 Oktatóház Iskolacentrum Közoktatási Nonprofit Kft. MF Országos Roma Önkormányzat ÖNK1

12 A B 1 Fenntartó megnevezése Kód 141 Pannon Kincstár Tanoda Alapítvány MF Pécsi Tudományegyetem FI8 143 Penta Akadémia Alapítvány MF Perspektíva és Stúdium Alapítvány MF Piarista Rend Magyar Tartománya EJSZ Premontrei Női Kanonokrend EJSZ Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány MF Remédium Alapítvány MF Reményhír Intézményfenntartó Központ EJSZ Repetitio Oktatási Alapítvány MF239 Rockenbauer Felsőoktatási Közhasznú Nonprofit 151 MF114 Korlátolt Felelősségű Társaság 152 Schola Europa Oktató Nonprofit Kft. MF School of Business Vezetőképző és Tanácsadó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság MF Séf Szakiskola Vendéglátóipari és Kereskedelmi Közhasznú Nonprofit Kft. MF Sirius Oktatási Közhasznú Egyesület MF Studio Fehérvár Oktatási Nonprofit Kft. MF Stúdió Zene- és Táncművészeti Alapítvány MF Szakképzéssel az Emberekért és az Állatokért Közhasznú Alapítvány MF Szakképzett Ifjúságért Alapítvány MF Szak-Művészet Nonprofit Közhasznú Kft. MF Szalézi Intézmény Fenntartó EJSZ Szeged-Csanádi Egyházmegye EJSZ Székesfehérvár-Maroshegyi Kulturális Egyesület MF Széki Teleki László Közalapítvány KA Szent György Nonprofit Kft MF Szépség-Kultúra Szakképzésért Alapítvány MF Szinergia Gazdasági Oktatást Támogató Alapítvány MF Színészképző Stúdió Alapítvány MF Színház és Film Intézet Nonprofit Kft. MF Szociális Missziótársulat EJSZ TANULÁS A KARRIERÉRT ALAPÍTVÁNY MF Tanulni egy életen át Alapítvány MF Tatai Református Egyházközség EJSZ Tehetségekért Alapítvány MF Tehetséges Más Fogyatékosokért Oktatási Alapítvány MF137

13 A B 1 Fenntartó megnevezése Kód 176 Tett Oktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság MF Theatrum Scholae Közhasznú Alapítvány MF THÉBA Stúdió- Andor Alapítvány MF Tiszáninneni Református Egyházkerület EJSZ TIT Fejér Megyei Egyesület, Székesfehérvár MF Tudáscentrum a Társadalmi Esélyegyenlőségért Oktatási és Kulturális Alapítvány MF Új Előadóművészeti Alapítvány MF Vác-Felsővárosi Református Egyházközség EJSZ Váci Egyházmegye Ordináriusa EJSZ Világi Zsidó Iskola Alapítvány MF Vizuális Kultúráért Alapítvány MF145

14 3. melléklet a /2015. ( ) Korm. rendelethez 1. A támogatott, a nem támogatott és a korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok a 2016/2017-es tanévtől az iskolai rendszerű képzésben megyénként és a fővárosra lebontva [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_3melleklet.xlsx nevű fájl táblázata] 2. Jelmagyarázat a 3. melléklet táblázatához T: támogatott [1. (4) bekezdés a) pontja szerint] N: nem támogatott [1. (4) bekezdés b) pontja szerint] K: korlátozottan támogatott [1. (4) bekezdés c) pontja szerint] 4. melléklet a /2015. ( ) Korm. rendelethez A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként és megyénként 1. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként Bács-Kiskun megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_4melleklet.xlsx nevű fájl Bács-Kiskun megye nevű 2. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként Baranya megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_4melleklet.xlsx nevű fájl Baranya megye nevű 3. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként Békés megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_4melleklet.xlsx nevű fájl Békés megye nevű 4. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként Borsod-Abaúj-Zemplén megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_4melleklet.xlsx nevű fájl Borsod-Abaúj-Zemplén megye nevű 5. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként Budapesten [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_4melleklet.xlsx nevű fájl Budapest nevű 6. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként Csongrád megyében

15 [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_4melleklet.xlsx nevű fájl Csongrád megye nevű 7. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként Fejér megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_4melleklet.xlsx nevű fájl Fejér megye nevű 8. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként Győr-Moson-Sopron megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_4melleklet.xlsx nevű fájl Győr-Moson-Sopron megye nevű 9. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként Hajdú-Bihar megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_4melleklet.xlsx nevű fájl Hajdú-Bihar megye nevű 10. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként Heves megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_4melleklet.xlsx nevű fájl Heves megye nevű 11. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként Jász-Nagykun-Szolnok megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_4melleklet.xlsx nevű fájl Jász-Nagykun-Szolnok megye nevű 12. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként Komárom-Esztergom megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_4melleklet.xlsx nevű fájl Komárom-Esztergom megye nevű 13. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként Nógrád megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_4melleklet.xlsx nevű fájl Nógrád megye nevű 14. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként Pest megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_4melleklet.xlsx nevű fájl Pest megye nevű 15. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként Somogy megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_4melleklet.xlsx nevű fájl Somogy megye nevű 16. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

16 [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_4melleklet.xlsx nevű fájl Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nevű 17. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként Tolna megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_4melleklet.xlsx nevű fájl Tolna megye nevű 18. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként Vas megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_4melleklet.xlsx nevű fájl Vas megye nevű 19. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként Veszprém megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_4melleklet.xlsx nevű fájl Veszprém megye nevű 20. táblázat: A korlátozottan támogatott szakközépiskolai ágazatok keretszámai fenntartónként Zala megyében [Ide kerül az szakmaszerkezeti2016_4melleklet.xlsx nevű fájl Zala megye nevű

17 5. melléklet a /2015. ( ) Korm. rendelethez Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítések a 2016/2017-es tanévben induló képzésekben A B C D 1 Sorszám Megye Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 2 I/1. Bács-Kiskun megye Ács I/2. Bács-Kiskun megye Asztalos I/3. Bács-Kiskun megye Autóelektronikai műszerész I/4. Bács-Kiskun megye Cukrász I/5. Bács-Kiskun megye Épület- és szerkezetlakatos I/6. Bács-Kiskun megye Faipari technikus I/7. Bács-Kiskun megye Festő, mázoló, tapétázó I/8. Bács-Kiskun megye Gépgyártástechnológiai technikus I/9. Bács-Kiskun megye Gépi forgácsoló I/10. Bács-Kiskun megye Gyakorló ápoló I/11. Bács-Kiskun megye Hegesztő I/12. Bács-Kiskun megye Húsipari termékgyártó I/13. Bács-Kiskun megye Ipari gépész I/14. Bács-Kiskun megye Kőműves és hidegburkoló I/15. Bács-Kiskun megye Női szabó I/16. Bács-Kiskun megye Szakács I/17. Bács-Kiskun megye Szerszámkészítő I/18. Bács-Kiskun megye Szociális gondozó és ápoló I/19. Bács-Kiskun megye Villanyszerelő I/20. Bács-Kiskun megye Vízügyi technikus II/1. Baranya megye Ács II/2. Baranya megye Bádogos II/3. Baranya megye Elektronikai műszerész II/4. Baranya megye Épület- és szerkezetlakatos II/5. Baranya megye Gépgyártástechnológiai technikus II/6. Baranya megye Gépi forgácsoló II/7. Baranya megye Gyakorló ápoló II/8. Baranya megye Hegesztő II/9. Baranya megye Húsipari termékgyártó II/10. Baranya megye Ipari gépész II/11. Baranya megye Kőműves és hidegburkoló II/12. Baranya megye Laboratóriumi technikus II/13. Baranya megye Mechatronikai technikus II/14. Baranya megye Műanyagfeldolgozó II/15. Baranya megye Női szabó II/16. Baranya megye Szociális gondozó és ápoló II/17. Baranya megye Vájár

18 A B C D 1 Sorszám Megye Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 39 II/18. Baranya megye Vegyipari technikus II/19. Baranya megye Villanyszerelő II/20. Baranya megye Víz-, csatorna- és közmű III/1. Békés megye Ács III/2. Békés megye Asztalos III/3. Békés megye Bádogos III/4. Békés megye Élelmiszeripari szakmunkás III/5. Békés megye Épület- és szerkezetlakatos III/6. Békés megye Erősáramú elektrotechnikus III/7. Békés megye Festő, mázoló, tapétázó III/8. Békés megye Gépi forgácsoló III/9. Békés megye Gyakorló ápoló III/10. Békés megye Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló III/11. Békés megye Hegesztő III/12. Békés megye Kárpitos III/13. Békés megye Kőműves és hidegburkoló III/14. Békés megye 56 III/15. Békés megye Magasépítő technikus III/16. Békés megye Mélyépítő technikus III/17. Békés megye Női szabó III/18. Békés megye Szociális gondozó és ápoló III/19. Békés megye Villanyszerelő III/20. Békés megye Víz-, csatorna- és közmű IV/1. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Ács IV/2. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Asztalos IV/3. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Édesipari termékgyártó IV/4. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Épület- és szerkezetlakatos IV/5. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Épületgépész technikus IV/6. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Festő, mázoló, tapétázó IV/7. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Gépgyártástechnológiai technikus IV/8. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Gépi forgácsoló IV/9. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Gyakorló ápoló IV/10. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Gyártósori gépbeállító IV/11. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hegesztő IV/12. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Ipari gépész IV/13. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kőműves és hidegburkoló IV/14. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Mechatronikai technikus IV/15. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Női szabó IV/16. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szerszámkészítő IV/17. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Szociális gondozó és ápoló IV/18. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vájár

19 A B C D 1 Sorszám Megye Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 80 IV/19. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vegyipari technikus IV/20. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Villanyszerelő V/1. Budapest Ács V/2. Budapest Asztalos V/3. Budapest Épület- és szerkezetlakatos V/4. Budapest Gépi forgácsoló V/5. Budapest Gyakorló ápoló V/6. Budapest Hegesztő V/7. Budapest Húsipari termékgyártó V/8. Budapest Ipari gépész V/9. Budapest Kőműves és hidegburkoló V/10. Budapest 92 V/11. Budapest Laboratóriumi technikus V/12. Budapest Magasépítő technikus V/13. Budapest Női szabó V/14. Budapest Szárazépítő V/15. Budapest Szociális gondozó és ápoló V/16. Budapest Útépítő V/17. Budapest Vasúti villamos jármű szerelője V/18. Budapest Vegyipari technikus V/19. Budapest Villanyszerelő V/20. Budapest Víz-, csatorna- és közmű VI/1. Csongrád megye Ács VI/2. Csongrád megye Elektronikai műszerész VI/3. Csongrád megye Elektronikai technikus VI/4. Csongrád megye Épület- és szerkezetlakatos VI/5. Csongrád megye Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító VI/6. Csongrád megye Festő, mázoló, tapétázó VI/7. Csongrád megye Gépgyártástechnológiai technikus VI/8. Csongrád megye Gépi forgácsoló VI/9. Csongrád megye Gyakorló ápoló VI/10. Csongrád megye Hegesztő VI/11. Csongrád megye Húsipari termékgyártó VI/12. Csongrád megye Ipari gépész VI/13. Csongrád megye 115 VI/14. Csongrád megye Laboratóriumi technikus VI/15. Csongrád megye Mechatronikai technikus VI/16. Csongrád megye Mechatronikus-karbantartó VI/17. Csongrád megye Női szabó VI/18. Csongrád megye Szerszámkészítő

20 A B C D 1 Sorszám Megye Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 120 VI/19. Csongrád megye Szociális gondozó és ápoló VI/20. Csongrád megye Villanyszerelő VII/1. Fejér megye Asztalos VII/2. Fejér megye Elektromos gép- és készülékszerelő VII/3. Fejér megye Épület- és szerkezetlakatos VII/4. Fejér megye Festő, mázoló, tapétázó VII/5. Fejér megye Gépgyártástechnológiai technikus VII/6. Fejér megye Gépi forgácsoló VII/7. Fejér megye Gyakorló ápoló VII/8. Fejér megye Gyakorló mentőápoló VII/9. Fejér megye Gyártósori gépbeállító VII/10. Fejér megye Hegesztő VII/11. Fejér megye Húsipari termékgyártó VII/12. Fejér megye Ipari gépész VII/13. Fejér megye Karosszérialakatos VII/14. Fejér megye Kőműves és hidegburkoló VII/15. Fejér megye 137 VII/16. Fejér megye Laboratóriumi technikus VII/17. Fejér megye Ruhaipari technikus VII/18. Fejér megye Szerszámkészítő VII/19. Fejér megye Szociális gondozó és ápoló VII/20. Fejér megye Villanyszerelő VIII/1. Győr-Moson-Sopron megye Ács VIII/2. Győr-Moson-Sopron megye Asztalos VIII/3. Győr-Moson-Sopron megye Eladó VIII/4. Győr-Moson-Sopron megye Elektronikai technikus VIII/5. Győr-Moson-Sopron megye Épület- és szerkezetlakatos VIII/6. Győr-Moson-Sopron megye Épületgépész technikus VIII/7. Győr-Moson-Sopron megye Festő, mázoló, tapétázó VIII/8. Győr-Moson-Sopron megye Gépgyártástechnológiai technikus VIII/9. Győr-Moson-Sopron megye Gépi forgácsoló VIII/10. Győr-Moson-Sopron megye Gyakorló ápoló VIII/11. Győr-Moson-Sopron megye Hegesztő VIII/12. Győr-Moson-Sopron megye Ipari gépész VIII/13. Győr-Moson-Sopron megye Járműipari fémalkatrész-gyártó VIII/14. Győr-Moson-Sopron megye Kőműves és hidegburkoló VIII/15. Győr-Moson-Sopron megye 157 VIII/16. Győr-Moson-Sopron megye Mechatronikai technikus VIII/17. Győr-Moson-Sopron megye Női szabó VIII/18. Győr-Moson-Sopron megye Szakács

TERVEZET. miatt. (4) A fenntartók között a 7. foglalt kivétellel keretszám-átadásra nincs lehetőség.

TERVEZET. miatt. (4) A fenntartók között a 7. foglalt kivétellel keretszám-átadásra nincs lehetőség. A Kormány / 2016. ( ) Korm. rendelete a 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2017/2018. tanévben induló Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről A Kormány

Részletesebben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben A B C D 1 Sorszám Megye/Főváros Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 2 I/1. Bács-Kiskun Ács 34-582-01 3 I/2. Bács-Kiskun Asztalos 34-543-02 4 I/3. Bács-Kiskun Épület- és szerkezetlakatos

Részletesebben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben A B C D 1. Sorszám Megye/Főváros Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 2. I/1. Bács-Kiskun Ács 34 582 01 3. I/2. Bács-Kiskun Épület- és szerkezetlakatos 34 582 03 4. I/3. Bács-Kiskun Finommechanikai

Részletesebben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben 1. A B C D 2. Sorszám Megye Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 3.

Részletesebben

Tagintézmény megnevezése

Tagintézmény megnevezése Szakképzési centrum megnevezése Tagintézmény megnevezése Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakközépiskolája, Felnőttoktatás keretében a 2015/16. tanévben meghirdetett szakképesítések / ágazatok OKJ szerinti

Részletesebben

2014/2015. tanévre szóló szakmaszerkezeti döntéssel kapcsolatos kétoldalú fenntartói megállapodások (562/2013. kormányrendelet 4.

2014/2015. tanévre szóló szakmaszerkezeti döntéssel kapcsolatos kétoldalú fenntartói megállapodások (562/2013. kormányrendelet 4. 2014/2015. tanévre szóló szakmaszerkezeti döntéssel kapcsolatos kétoldalú fenntartói megállapodások (562/2013. kormányrendelet 4. alapján) NMH iktatószám Átadó fenntartó neve Átvevő fenntartó neve Melléklet

Részletesebben

M A G YA R K Ö Z LÖ N Y 2013.évi 225.szám

M A G YA R K Ö Z LÖ N Y 2013.évi 225.szám A Kormány 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelete a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről,

Részletesebben

Mit kínálunk 2017/2018-ra?

Mit kínálunk 2017/2018-ra? Mit kínálunk 2017/2018-ra? Tervezett 9. osztályok száma: 53 db. Meghirdetett helyek száma: 1.517. 7 szakgimnázium: 20 ágazat 25 osztály 6 szakközépiskola: 10 szakmacsoport 20 osztály 1 szakiskola: 4 szakmacsoport

Részletesebben

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése 2017/2018. tanév beiskolázási engedély Szakgimnázum 2017/2018. tanévben indítani engedélyezett SZAKGIMNÁZIUMI ÁGAZATI képzés 9. évfolyamon - ágazat Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek)

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁS TISZTELT SZÜLŐK! TISZTELT PEDAGÓGUSOK!

PÁLYAVÁLASZTÁS TISZTELT SZÜLŐK! TISZTELT PEDAGÓGUSOK! PÁLYAVÁLASZTÁS 2016-2017. TISZTELT SZÜLŐK! TISZTELT PEDAGÓGUSOK! Gyermekeik, tanítványaik minél hatékonyabb pályaválasztását, az alábbi szervezetek támogatják, segítik, egymással együttműködésben: Tolna

Részletesebben

2017/2018-as tanévben, felnőttoktatásban tervezett képzéseink

2017/2018-as tanévben, felnőttoktatásban tervezett képzéseink 2017/2018-as tanévben, felnőttoktatásban tervezett képzéseink Egri SZC Bornemissza Gergely Eger, 3300 Kertész utca 128. E-mail: bginfo@bgeger.hu Tel.: +36 36 312 166 Honlap: http://www.bgeger.hu/ szakgimn

Részletesebben

Munkaerő-piaci konferencia

Munkaerő-piaci konferencia 2016. DECEMBER 05-09. Munkaerő-piaci konferencia Szekszárd, 2016. december 06. Az intézmény bemutatása Az intézmény megnevezése: Szekszárdi Szakképzési Centrum Székhelye: 7100 Szekszárd, Széchenyi u.

Részletesebben

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma IX.3.48. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Hajdú-Bihar megye Tankerület megnevezése: KLIK Debreceni Tankerülete OM azonosító: 031245 Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai

Részletesebben

Ssz. Megye Székhely szerinti település Képzés megnevezése Képző intézmény neve

Ssz. Megye Székhely szerinti település Képzés megnevezése Képző intézmény neve Ssz. Megye Székhely szerinti település Képzés megnevezése Képző intézmény neve Ajánlat tételi sorszám 1563 Szabolcs-Szatmár-Bereg Csenger Asztalos "Kevin-98" Bt. 1 1566 Szabolcs-Szatmár-Bereg Csenger Ács

Részletesebben

Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium. 2013-2014 tanév 2013.10.01-i állapotnak megfelelő tanulólétszáma:

Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium. 2013-2014 tanév 2013.10.01-i állapotnak megfelelő tanulólétszáma: Sorszám: Évfolyam típusa szak megnevezése OKJ száma létszám számított tanulói létszám osztály létszáma Tagiskola Rendészet 23 23 ágazati 1. 1/9. A 35 Informatika 12 12 ágazati Egészségügy 22 23 ágazati

Részletesebben

BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2016/17-es tanév. OM azonosító: 203028

BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2016/17-es tanév. OM azonosító: 203028 BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA 2016/17-es tanév OM azonosító: 203028 Intézmény Tagintézmény neve, címe, elérhetőség BSZC Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 149. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 149. szám MAGYAR KÖZLÖNY 149. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. október 13., kedd Tartalomjegyzék 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet A 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017.

Részletesebben

Képzés nyilvántartási. Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör. száma

Képzés nyilvántartási. Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör. száma Debreceni Szakképzési Centrum Felnőttképzési engedélyszám: E-001281/2015 Engedélyezett képzési programok S.sz. Képzési Képzés nyilvántartási Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör száma vételi időpontja

Részletesebben

ECDL vizsgára felkészítés: ---- Nyelvvizsgára felkészítés: ---- OKTATOTT IDEGEN NYELV. Angol vagy német. Angol vagy német.

ECDL vizsgára felkészítés: ---- Nyelvvizsgára felkészítés: ---- OKTATOTT IDEGEN NYELV. Angol vagy német. Angol vagy német. Nyíregyháza Az iskola neve: Abigél Többcélú Intézmény Címe: 4405 Nyíregyháza, Tünde u. /A 4029 Debrecen, Víztorony u. 9-11. E-mail: abigel.iskola@gmail.com abigeltodebrecen@gmail.com Igazgató: Bencze Rita

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /007

Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /007 Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/007 Cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86. Telefonszám: 62/551-540, 62/558-480 Fax: 62/444-178,

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER ÁTALAKULÁSA Szegedi Szakképzési Centrum A Jövőd itt kezdődik!

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER ÁTALAKULÁSA Szegedi Szakképzési Centrum A Jövőd itt kezdődik! A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER ÁTALAKULÁSA Szegedi Szakképzési Centrum A Jövőd itt kezdődik! Szakképzési törvény változása: - Szakképzési centrumok létrejötte (2015. július 1.) - Szegedi Szakképzési Centrum

Részletesebben

A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév

A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév Nappali munkarend Képzés megnevezése OKJ száma Időtartama Jelentkezés feltétele Képzést indító tagintézmény

Részletesebben

SZEGEDI MÓRAVÁROSI IPARI SZAKKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA BEMUTATKOZIK. Szabó Gábor intézményvezető-helyettes

SZEGEDI MÓRAVÁROSI IPARI SZAKKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA BEMUTATKOZIK. Szabó Gábor intézményvezető-helyettes SZEGEDI MÓRAVÁROSI IPARI SZAKKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA BEMUTATKOZIK Szabó Gábor intézményvezető-helyettes Az iskola bemutatása 2007. július 1. Az iskola bemutatása 2009. július 1. 2013. szeptember 1-től

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézménye. Gépészet szakközépiskola - 10 kód

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézménye. Gépészet szakközépiskola - 10 kód Gépészet szakközépiskola - 10 kód 4 évfolyamos; szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi területre látási fogyatékos (gyengénlátó),

Részletesebben

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott informatikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

Telefon: 88/ Telefon/fax: 88/ Internet cím:

Telefon: 88/ Telefon/fax: 88/ Internet cím: Telefon: 88/560-630 Telefon/fax: 88/560-730 e-mail: isk@ipariszakkozep.hu Internet cím: www.ipariszakkozep.hu Tanulmányi ösztöndíjak a hiányszakmákban Az ösztöndíj mértéke az első szakképzési évfolyam

Részletesebben

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1.

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1. www.bekszi.hu kozponti@mail.bekszi.hu Tel., Fax: +36 (66) 441-314 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. OM azonosító: 200913 Nyilvántartási szám: 21012-2007 Felnőttképz. akkr. lajstromsz.: AL-1663 5601 Békéscsaba,

Részletesebben

1/2009. (I. 20.) NFGM rendelet

1/2009. (I. 20.) NFGM rendelet a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

54 525 01 2 év érettségi végzettség és egészségügyi alkalmasság

54 525 01 2 év érettségi végzettség és egészségügyi alkalmasság A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév Nappali munkarend Képzés megnevezése OKJ száma Időtartama Jelentkezés feltétele Képzést indító tagintézmény

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE Csapi: Térségi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8755 Csapi, Petőfi út 5-7. 93/358-802 Hévíz : Hévízi Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

a 2015/2016-os tanévre 037557 Térségi Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8756 Csapi, Petőfi utca 5-7. 001 Térségi Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8756 Csapi, Petőfi utca 5-7. ; 01 02 nyelv,

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI IRODA - ÜRES FÉRŐHELYEK JEGYZÉKE - SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK 2012.04.27.

BEISKOLÁZÁSI IRODA - ÜRES FÉRŐHELYEK JEGYZÉKE - SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK 2012.04.27. Röviditések: = ővárosi Önkormányzat K = Kerületi Önkörmányzat = lapítványi, magán E = Egyházi fenntartású I = Intézményi fenntartású BEISKOLÁZÁSI IROD - ÜRES ÉRŐHELYEK JEGYZÉKE - SZKKÉPZŐ ISKOLÁK 2012.04.27.

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Vas megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Vas megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Vas Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás nélkül

Részletesebben

Jegyzőkönyv, amely készült a Csongrád Megyei Fejlesztési és képzési Bizottság szeptember 29-ei ülésén

Jegyzőkönyv, amely készült a Csongrád Megyei Fejlesztési és képzési Bizottság szeptember 29-ei ülésén Jegyzőkönyv, amely készült a Csongrád Megyei Fejlesztési és képzési Bizottság 2015. szeptember 29-ei ülésén Jelen vannak: Dr. Kőkuti Attila Dr. Pap Jánosné Dr. Zámbó Anita Hadházi Ilona Benkő Zsolt Dr.

Részletesebben

A KÖZÉPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS JÖVŐJE

A KÖZÉPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS JÖVŐJE A KÖZÉPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS JÖVŐJE Innováció a művészetoktatásban Szakmai konferencia, Budapest 2016. November 17. A Kormány 2015. februári döntése alapján a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvénynek

Részletesebben

Tájékoztató a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről

Tájékoztató a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről Tájékoztató a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről Greksa-Kis Anita osztályvezető NMH SZFI, Képzési Főosztály, Igazgatási és Koordinációs Osztály 2013.10.16. 1 A Kormány szakmaszerkezeti

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Békés megye A Kormány 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Bács-Kiskun Ügyiratszám: 00017/13-MFKK MFKB Ügyintéző: Gaál Bernadett Ügyintéző telefonszáma: 76/ 501-519, 70/ 933-4792 A Bács-Kiskun Megyei fejlesztési

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

XI. Villamosipar és Budapesti Gépészeti SZC Öveges József

XI. Villamosipar és Budapesti Gépészeti SZC Öveges József 1 54 525 01 Autói műszerész 13. Közlekedés XXII. Közlekedésgépész Budapesti Gépészeti SZC Bánki Donát 1_1 54 525 01 Autói műszerész 13. Közlekedés XXII. Közlekedésgépész Budapesti Gépészeti SZC Kossuth

Részletesebben

Az átalakított szakképzési rendszer jellemzői, működése november 16. Palotás József szakmai főigazgató-helyettes NSZFH

Az átalakított szakképzési rendszer jellemzői, működése november 16. Palotás József szakmai főigazgató-helyettes NSZFH Az átalakított szakképzési rendszer jellemzői, működése 2016. november 16. Palotás József szakmai főigazgató-helyettes NSZFH I. Szervezeti átalakítás szervezeti működés finomhangolása II. Változó képzési

Részletesebben

Tanulható nyelvek. Megjegyzések

Tanulható nyelvek. Megjegyzések Harruckern János Közoktatási Intézmény 5700 Gyula, Szent István út 38. Tel: (66)561-420, Fax: (66)561-436 E-mail: iskola@harruckern.hu Honlap: www.harruckern.hu Igazgató neve: Zámbó András Pályaválasztási

Részletesebben

Javaslattétel Heves megye

Javaslattétel Heves megye A Kormány 2014/2015. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése. A szakképzési megállapodás és a szakmaszerkezeti döntés.

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése. A szakképzési megállapodás és a szakmaszerkezeti döntés. Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése A szakképzési megállapodás és a szakmaszerkezeti döntés Nemzeti Fejlesztési Alap Képzési Alaprész 7/2012 támogatási

Részletesebben

Miskolci SZC felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend

Miskolci SZC felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend Képzést indító tagintézmény megnevezése Fazola Henrik Szakképző Iskolája www.fazolaszki.hu +36 46 530 438 Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó

Részletesebben

Szakmai vizsga eredmények 2016 év. Szakmai vizsga eredmények 2015 év

Szakmai vizsga eredmények 2016 év. Szakmai vizsga eredmények 2015 év Szakmai vizsga eredmények 2016 év Informatikai rendszergazda 9 érettségire épülő 6 2 1 0 0 4,56 Gépgyártástechnológiai technikus 16 érettségire épülő 0 6 5 4 1 Rehabilitációs nevelő, segítő 9 érettségire

Részletesebben

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola. szakmai alapdokumentuma

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola. szakmai alapdokumentuma Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Békés megye Tankerület megnevezése: KLIK Békéscsabai Tankerülete OM azonosító: 028452 Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola szakmai

Részletesebben

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója:

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója: Intézmény neve: József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 36-38. Tel./fax: 37/311-857, 37/311-673 Honlap: www.jozsefa-gy.sulinet.hu E-mail: jaszk@jozsefa-gy.sulinet.hu

Részletesebben

SZEGEDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MÓRAVÁROSI SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

SZEGEDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MÓRAVÁROSI SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZEGEDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MÓRAVÁROSI SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA Az iskola bemutatása 2007 régebben: 624. sz. Ipari Szakmunkásképző Iskola www.moravarosi.hu Miért jó móravárosis diáknak lenni?

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet az önkormányzati miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga ekről A 2008.10.11.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS, DUÁLIS KÉPZÉS MAGYARORSZÁGON

SZAKKÉPZÉS, DUÁLIS KÉPZÉS MAGYARORSZÁGON SZAKKÉPZÉS, DUÁLIS KÉPZÉS MAGYARORSZÁGON Bihall Tamás alelnök Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2016. szeptember 16. A Duális képzés bevezetése Magyarországon 2010-2016 Új szakképzési politika: Munka alapú

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 6400 Kiskunhalas, Kazinczy u. 5. Tel: (77)421-218, 422-218, 422-802, Fax: (77)422-802 E-mail: titkarsag.g@t-online.hu

Részletesebben

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1. CSEREANYAG Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59169/2010 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta:

Részletesebben

6. Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. 7. Az OKJ 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

6. Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. 7. Az OKJ 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul. 89951 A Kormány 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelete a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI IRODA - ÜRES FÉRŐHELYEK JEGYZÉKE - SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK 2012.04.27.

BEISKOLÁZÁSI IRODA - ÜRES FÉRŐHELYEK JEGYZÉKE - SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK 2012.04.27. Röviditések: = ővárosi Önkormányzat K = Kerületi Önkörmányzat = lapítványi, magán E = Egyházi fenntartású I = Intézményi fenntartású BEISKOLÁZÁSI IROD - ÜRES ÉRŐHELYEK JEGYZÉKE - SZKKÉPZŐ ISKOLÁK 2012.04.27.

Részletesebben

540 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám. Kormányrendeletek

540 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 13. szám. Kormányrendeletek 540 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 13. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 13/2015. (II. 10.) Korm. rendelete a 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2015/2016-os tanévben

Részletesebben

Tagintézményeink 2015.10.13. BSZC Bessenyei György Szakközépiskolája 4100 Berettyóújfalu Honvéd u. 11. Pedagógus létszám: 32 fő

Tagintézményeink 2015.10.13. BSZC Bessenyei György Szakközépiskolája 4100 Berettyóújfalu Honvéd u. 11. Pedagógus létszám: 32 fő Tagintézményeink BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 4100 BERETTYÓÚJFALU, EÖTVÖS U. 1. Tel.: 54/951-961, Fax: 54/500-109 E- mail: bessenyeiberettyo@gmail.com OM azonosító: 203030 Adószám: 15831842-2-09

Részletesebben

Kazincbarcikai Suränyi Endre Gimnäzium, Szakkôpz Iskola ôs Kollôgium szakmai alapdokumentuma

Kazincbarcikai Suränyi Endre Gimnäzium, Szakkôpz Iskola ôs Kollôgium szakmai alapdokumentuma V.8.44. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tankerület megnevezése: KLIK Miskolci Tankerülete OM azonosító: 0931 Kazincbarcikai Suränyi Endre Gimnäzium, Szakkôpz Iskola

Részletesebben

Budapest Budapest (Főváros) Ápolási asszisztens iskolarendszeren kívüli 2010. január 13 33 723 01 1000 00 00

Budapest Budapest (Főváros) Ápolási asszisztens iskolarendszeren kívüli 2010. január 13 33 723 01 1000 00 00 Egészségügyi szakképzés keretében kiadott bizonyítványok száma 2010-ben - teljes lista - 2011. február 28-ai állapot szerint ÉRKEZETT 2010.01.29 INTÉZMÉNY Egészségtudományi Kar INTÉZMÉNY TELEPÜLÉSE INTÉZMÉN

Részletesebben

Pályaválasztási szülői értekezlet a Könyvesben. (Időpontok-információ)

Pályaválasztási szülői értekezlet a Könyvesben. (Időpontok-információ) Pályaválasztási szülői értekezlet a Könyvesben (Időpontok-információ) Iskolaválasztás és pályaválasztás Az általános iskola kiemelt feladata Célok Az iskolaválasztás felelős segítése A szülők tájékoztatása

Részletesebben

Módszertani útmutató az Országos Képzési Jegyzékhez

Módszertani útmutató az Országos Képzési Jegyzékhez Módszertani útutató az Országos Képzési Jegyzékhez Az OKJ 133/2011. (VII. 18.) Kor. rendelettel ódosuló szakképesítései: (hatályos: 2011. július 26-tól, kivéve a *-gal jelöltek) OKJ-sorszá Szakképesítés

Részletesebben

Duális szakképzés. Együttműködési lehetőségek a Nyíregyházi Szakképzési Centrummal. Nyíregyháza, 2016. március 01.

Duális szakképzés. Együttműködési lehetőségek a Nyíregyházi Szakképzési Centrummal. Nyíregyháza, 2016. március 01. Duális szakképzés Együttműködési lehetőségek a Nyíregyházi Szakképzési Centrummal Nyíregyháza, 2016. március 01. 2015.07.01. 44 szakképzési centrum jött létre az országban, megyénkben három: Nyíregyházán,

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 158. szám 26471. Kormányrendeletek

MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 158. szám 26471. Kormányrendeletek MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 158. szám 26471 III. Kormányrendeletek A Kormány 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelete a 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésrõl, a 2013/2014-es tanévben induló

Részletesebben

Változások és új lehetőségek a szakképzésben

Változások és új lehetőségek a szakképzésben Változások és új lehetőségek a szakképzésben A szakképzés nem csak oktatáspolitikai tanügyi kérdés, hanem foglalkoztatáspolitikai, gazdaságpolitikai és társadalompolitikai feladat is. A munkaalapú társadalom

Részletesebben

a 25/26-os tanévre 2474 Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 8400 Ajka, Bródy utca 2. 0 Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 8400 Ajka, Bródy utca 2. 11 12 13 14 15 16 a(z) német nyelv; felvétel a tanulmányi

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL

ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 63341/2011 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta: Kulturális,

Részletesebben

Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola módosításokkal szerkesztett alapító okirata

Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola módosításokkal szerkesztett alapító okirata Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola módosításokkal szerkesztett alapító okirata Hatályos: 2014. szeptember 1-től 1 Alapító okirat A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy a nemzeti

Részletesebben

SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás főigazgatói döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek 2011. szeptember 29.

SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás főigazgatói döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek 2011. szeptember 29. SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás i döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek Feladatmutatóra jutó támogatás összege Békés Megyei Hajnal István Szociális 1 SZF-SZ-002/2-2010 Békés Megyei

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egybeszerkesztett Jándi Szakképző Iskola 1 A Bereg Többcélú Egyesület (székhelye: 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. szám, nyilvántartásba vételi : 3249.), mint fenntartó a

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSA JANOVICS LÁSZLÓ

A SZAKKÉPZÉS RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSA JANOVICS LÁSZLÓ A SZAKKÉPZÉS RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSA JANOVICS LÁSZLÓ A SZAKKÉPZÉS REFORMJA 2010 után egy átfogó köznevelési és szakképzési reform indul el: 3 éves szakképzés közismeret helyett szakmai képzés duális szakképzés

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. október 25., kedd Tartalomjegyzék 317/2016. (X. 25.) Korm. rendelet A 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2017/2018.

Részletesebben

Rendkívüli felvételi eljárás

Rendkívüli felvételi eljárás Rendkívüli felvételi eljárás OM azonosító: Név: Cím: 3051 Soproni Szakképzési Centrum 9400 Sopron, Virágoskert utca 7 SZAKGIMNÁZIUM Feladatellátási hely megnevezése és elérhetősége Képzés kódja és megnevezése

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 10., kedd Tartalomjegyzék 13/2015. (II. 10.) Korm. rendelet A 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2015/2016-os

Részletesebben

Egészségügyi szakképzés keretében kiadott bizonyítványok száma 2010-ben - teljes lista - 2011. április 21-ei állapot szerint. iskolarendszeren kívüli

Egészségügyi szakképzés keretében kiadott bizonyítványok száma 2010-ben - teljes lista - 2011. április 21-ei állapot szerint. iskolarendszeren kívüli Egészségügyi szakképzés keretében kiadott bizonyítványok száma 2010-ben - teljes lista - 2011. április 21-ei állapot szerint ÉRKEZETT INTÉZMÉNY INTÉZMÉNY TELEPÜLÉSE INTÉZMÉNY MEGYÉJE SZAKKÉPESÍTÉS KÉPZÉS

Részletesebben

Pápai Szakképzési Centrum ACSÁDY IGNÁC SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA

Pápai Szakképzési Centrum ACSÁDY IGNÁC SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA Több mint 130 éves nagy hagyományokra visszatekintő intézményünk jól felszerelt tanműhelyekben, mérő laborokban várja a tanulni kívánó érdeklődő tanulókat. Katonai alapismeretek tantárgy oktatása lévén

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2015.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2015. ALAPÍTÓ OKIRAT 2015. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

TÁMOP / azonosítószámú kiemelt projekt általános képzési jegyzékének módosítása július

TÁMOP / azonosítószámú kiemelt projekt általános képzési jegyzékének módosítása július OKJ azonosító / Országos Bács-Kiskun Betegkísérő OKJ 52 723 01 0100 33 01 69 10 Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Baranya Tűzvédelmi szakvizsga okj 31 521 11 0100 31 03 44 12 OKJ 31 582 06 0010 31 04

Részletesebben

A képzés helyszíne. 32 582 02 Mátészalka 30/30 151 1,90 2014.03.24 2014.05.21 20. 32 582 02 Nyírbátor 30/30 151 1,90 2014.03.24 2014.05.

A képzés helyszíne. 32 582 02 Mátészalka 30/30 151 1,90 2014.03.24 2014.05.21 20. 32 582 02 Nyírbátor 30/30 151 1,90 2014.03.24 2014.05. OKJ indítási 1. 2301-14 Tisztítás-technológiai szakmunkás 32 853 03 Nyíregyháza 35/40 726 4,70 2014.03.23 2014.08.14 20 2. 2302-14 3. 2303-14 4. 2304-14 5. 2305-14 32 582 02 Mátészalka 30/30 151 1,90 2014.03.24

Részletesebben

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 89. e), f) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes ek, valamint a Miniszterelnökséget

Részletesebben

1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere:

1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: 1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: Szakképesítés OKJ száma Szakmacsoportos oktatás Szakmacsoportos

Részletesebben

TÁMOP / azonosítószámú kiemelt projekt országos közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzési jegyzékének módosítása 2013.

TÁMOP / azonosítószámú kiemelt projekt országos közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzési jegyzékének módosítása 2013. létszám Bács-Kiskun Segéd gát- és csatornaőr Akkreditált 166 1 488 105 Bács-Kiskun Erdőművelő OKJ 31 623 01 0100 21 02 216 578 66 Bács-Kiskun Fakitermelő OKJ 31 623 01 0100 31 03 250 287 31 Bács-Kiskun

Részletesebben

USUS OPTIMUS KFT KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT ÉVI

USUS OPTIMUS KFT KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT ÉVI , USUS OPTIMUS KFT KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ 1. oldal Általános rész Vállalkozás megnevezése: USUS OPTIMUS Szakképzés-szervezési

Részletesebben

P I A C K É P E S S Z A K M A B I Z T O S J Ö V Ő

P I A C K É P E S S Z A K M A B I Z T O S J Ö V Ő PÁLYAVÁLASZTÁS, TOVÁBBTANULÁS P I A C K É P E S S Z A K M A B I Z T O S J Ö V Ő Az intézmény adatai: Intézményi OM azonosító: 203035 Cím: Eger, Kertész utca 128. Telefon: 06/36-312-166 Web: www.bgeger.hu

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Békés megye

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Békés megye OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Békés megye A jegyzék szerkesztése 2015. december 1-jén zárult le. Az ezen időpont után bekövetkező

Részletesebben

Iskolai rendszerű képzési idő. 2 év N

Iskolai rendszerű képzési idő. 2 év N 1. Abroncsgyártó 3 év N 2. Ács 3 év T IGEN 3. Agrár áruforgalmazó szaktechnikus 1 év N - 4. Államháztartási mérlegképes könyvelő 1 év N - 5. Államháztartási ügyintéző 2 év K 40 6. Állattartó szakmunkás

Részletesebben

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA KALMÁR ZSIGMOND TAGINTÉZMÉNY OM azonosító száma:029678 Cím: 68 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 7-9. Telefonszám 62-222-246 Fax

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Delfi Koronája Alapítványi Gimnázium és Szakképző Iskola

1. Az intézmény neve: Delfi Koronája Alapítványi Gimnázium és Szakképző Iskola A Delfi Koronája Alapítványi Gimnázium és Szakképző Iskola Alapító Okirata (2010. március 29-ai keltezésű okirat módosítása egységes szerkezetbe foglalva a változások félkövér dőlt betűvel jelölve) A Delfi

Részletesebben

20356 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám. Kormányrendeletek

20356 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 149. szám. Kormányrendeletek 20356 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 149. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelete a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 225. szám 89951

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 225. szám 89951 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 225. szám 89951 A Kormány 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelete a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben

Részletesebben

Komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézmények nyilvántartása. Bács-Kiskun Megye

Komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézmények nyilvántartása. Bács-Kiskun Megye Komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézmények nyilvántartása Agiosz Oktató Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Bács-Kiskun Megye intézmény szakképesítés engedély neve székhelye

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 10/2010.(II.11.)

Részletesebben

6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000 KECSKEMÉT, KVARC UTCA 1. 76-482-698. Felnőttoktatási ajánlat!

6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000 KECSKEMÉT, KVARC UTCA 1. 76-482-698. Felnőttoktatási ajánlat! KECSKEMÉTI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM HÍRLEVELE OM AZONOSÍTÓ: 203041 A RÉGIÓ SZAKKÉPZŐ CENTRUMA MINDENKI NÁLUNK TANUL! 2015. 3. SZÁM 6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000

Részletesebben

1 / 36 2014.09.24. 15:02

1 / 36 2014.09.24. 15:02 1 / 36 2014.09.24. 15:02 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL

ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59169/2010 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta: Kulturális,

Részletesebben

FODISZ - Labdarúg Országos Bajnokság június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport

FODISZ - Labdarúg Országos Bajnokság június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport 2016. június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport 1. 2. 3. 4. 5. Paks Bp. XXI. Alsózsolca Gyömrő Homok D csoport Paks Bp. XXI. Alsózsolca Gyömrő Homok Gy D V Pontszám Gólarány Helyezés Paks 6:2 3:2 3:4 6:0

Részletesebben

Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25.

Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25. Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25. A leghátrányosabb kistérségek Magyarországon (forrás:térport) A bruttó hozzáadott érték nemzetgazdasági ágak szerinti aránya a magyar GDP-ben,

Részletesebben

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Csongrád megye

Javaslattétel iskolai rendszerű szakképesítésekre Csongrád megye A Kormány 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntéséhez és a hiány-szakképesítések meghatározásához a(z) Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi javaslatot teszi. Korlátozás

Részletesebben