ÁSZÁRI HÍREK M Á J U S, J Ú N I U S, J Ú L I U S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á J U S, J Ú N I U S, J Ú L I U S"

Átírás

1 ÁSZÁRI HÍREK M Á J U S, J Ú N I U S, J Ú L I U S POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI Tájékoztató a képvisel-testület i ülésérl Május 26-án ülésezett a képvisel-testület, melyen 13 napirendet tárgyalt meg. Az ülésen egy kivételével valamennyi képvisel részt vett. A közfoglalkoztatás keretén belül lehetség adódott traktor, utánfutó és fkasza vásárlása céljából pályázat benyújtására. Ezt a pályázatot a képvisel-testület benyújtotta, eredményének kihirdetése szre várható. A gázftés árának nagymérték növekedése miatt a testület gazdaságosabb megoldást keresett intézményei ftésére. Az Els Hangya Biomassza Kft. alternatív, gazdaságosabb ftési technológiát, ftési rendszert ajánlott fel. A testület kifejezte csatlakozási szándékát a Kft-hez A képvisel-testület megtárgyalta az orvosi rendel pályázattal kapcsolatos pontosításokat, teendket, valamint a évi gyermekvédelmi beszámolót. Megvitatásra került az általános iskolán belüli osztálybontás szükségessége, melyet a szeptemberben induló 1. osztályt érintené a magas létszám miatt. Ennek engedélyezése a Többcélú Kistérségi Tanács hatáskörébe tartozik, mivel a fenntartó. (Sajnos a Kistérségi Tanács júniusi ülésén az osztálybontást nem engedélyezték.) A képvisel-testület épületgépészt kért fel az általános iskola gázftési rendszerének felmérésére, korszersítési javaslatok megtételére a magas költségek visszaszorítása érdekében. A testület kijelölte a évi Európai Parlamenti Választások Szavazatszámláló Bizottságának tagjait. A képvisel-testület Ft-tal támogatta Diákönkormányzat táboroztatásra vonatkozó hozzájárulási kérelmét. A képvisel-testület i ülésérl Június 23-án is ülésezett a képvisel-testület, melyen 10 napirendet tárgyalt meg. Az ülésen kett kivételével valamennyi képvisel részt vett. Az iskolával kapcsolatos kötbérper tárgyalását szeptemberre napolta a bíróság. A testület megvitatta és elfogadta a polgármesternek a választási ciklus gazdasági programjának idarányos végrehajtásáról szóló jelentését. A jelentést a követez számban közzé tesszük. Dr. Nemes Tünde Adrienne házirovos tájékoztatta a testületet a község egészségügyi állapotáról. A község lakóinak egészsége nem rosszabb a környéken élkénél. Kritikaként hangzott el, hogy a község lakossága a szrési lehetségeket nem használja ki teljes mértékben.

2 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. helyi végrehajtásáról szóló rendelet módosítása során szabályozásra került a szociális étkeztetésre jogosultak köre. Ennek értelmében szociális étkeztetésre jogosult, aki 70. életévét betöltötte, vagy fogyatékos, vagy krónikus betegségben szenved. A testület döntése alapján idei évben is sor kerül a kátyúzási munkálatokra, melyet a Korekt Kft. végez el 2.492,80 + áfa összegért. (A munkálatok befejezdtek.) Ft-tal támogatta a testület a Máltai Szeretetszolgálat kisbéri csoportjának kérelmét. Geczingerné Mészáros Henrietta KÖZÉRDEK HÍREK A mozgóboltokról Több községi lakos kifogásolta, hogy bár a mozgóbolti árusítás ellen nincs kifogása zavarja a nyugalmat az árusító jármvek figyelemfelkelt zeneszolgáltatása. Tárgyalást folytattam az érintett kereskedkkel, akik közölték, hogy azokon a helyeken, utcákban ahol kérik, csökkentett hangervel, illetve egyáltalán nem mködtetik a hangszórót. Kérem, hogy akit a mozgóboltok hangoskodása zavar, jelentse be hozzám, hogy azt a kereskedknek továbbíthassam. Igényeik megfogalmazásánál vegyék figyelembe, hogy a mozgóbolti árusítás az érintett kereskedk megélhetését jelentheti és egyes esetekben az ellátás minségét javítja, illetve a lakosság kényelmét szolgálja. Az alábbiakban közzéteszem a Kolcsár Sütipari Kft heti útvonal tervét. Hétfn és pénteken: Az árusítás kezdete: 07 óra 45 perc Befejezése: 10 óra 30 perc Útvonal: Gyári u. 35, Újszl út 4, Kiss u. 8. Ady E. u. 44. Jókai u. 8/a Kossuth u. 30, 13, 10. Gyri u. 36. Klapka u. 5, 18, 29, 25. Petfi u. 60, 30. Széchenyi u. 19, 37. Petfi u Dobó u. 6. Báthori u. 5/a. Jászai u. 7, 32, 37, 67, 56, 64. Diófa u. 6. Felszabadulás u. 12, 3. Dózsa u. 22, 11. Vörösmarty u. 22, 5. Kalász u. 5, 17, 34. Szerdán: Az árusítás kezdete 07 óra 45 perc Befejezése: 10 óra 30 perc Útvonal: Vörösmarty u. 22, 5. Kalász u. 5, 17, 34. Dózsa u. 22, 11. Felszabadulás u. 3, 12. Diófa u. 6. Jászai M. u 67, 56, 64, 37, 32, 7. - Báthori u. 5/a. Dobó u. 6. Petfi u. 1, 4. Széchenyi u. 19, 37. Petfi u , 60. Klapka u. 25, 29, 18, 5. Gyri u. 36. Kossuth u. 10, 13, 30. Jókai u. 8/a. Ady u. 44. Kiss u. 8. Újszl u. 17, 4. Gyári út 13, 3. 2

3 A horgászás tilalmáról Az utóbbi idben egyre gyakoribb, hogy immár nemcsak ászári lakosok a Hsök terén lév ún. Kis tóra járnak pecázni. Minden felntt magyar ember tudja, hogy engedély nélkül semmilyen vízen nem lehet horgászni. Vannak, akik arra hivatkoznak, hogy több évtizede pecáznak már a Kis tón. Engedély nélkül ez mindig tilos volt. A tó biológiai egyensúlyának helyreállítása céljából halakat is telepítettünk a tóba, nem lenne jó, ha az orvhorgászok ezt az egyensúlyt megbontanák. Félreértések elkerülése céljából: az engedély nélküli horgászás tilalma a gyerekekre is vonatkozik és értük szüleik tartoznak felelsséggel. A helyzetet súlyosbítja, hogy többen autóval érkeznek a helyszínre és a tó környéki parkot tönkreteszik, megrongálják. Ez egy újabb büntethet cselekmény. Kérem a község lakóit, hogy egyrészt tartózkodjanak a Kis tón való horgászástól, mert az tilos, másrészt az esetleg ott tartózkodó orvhorgászokat is figyelmeztessék erre! Kérek minden, a községet szeret lakost, segítsen értékeink megóvásában, mert az esetleges károk helyreállítása az adófizetk pénzén történik. A fogorvosi rendelrl Legutóbbi számunkban azt ígértem, hogy közölni fogjuk a fogorvosi rendelés idpontját. Sajnos most is csak azt ígérhetem, hogy majd a legközelebbi számunkban adunk tájékoztatást. Az azonban már biztos, hogy a rendel átadására legkésbb augusztus 31-ig megtörténik és szeptemberben kezddhet a rendelés. A gyógyszertár augusztus elején kerül végleges helyére, amely már ma is szép színfoltja a községnek. Jegyz A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról A regionális nyugdíj-biztosítási igazgatóság a Magyar Köztársaság területén bejelentett lakó-vagy tartózkodási hellyel rendelkez nagykorú személynek egyszeri, vissza nem térítend támogatást állapíthat meg. A támogatás összege legalább húszezer forint, legfeljebb ötvenezer különös méltánylásra okot adó körülmény fennállása esetén legfeljebb százezer forint. A támogatás egy alkalommal, a család egy tagja számára állapítható meg. A támogatást augusztus 1. és november 30. között lehet igényelni. (136/2009. (VI. 24.) Kormányrendele)t Krízishelyzetére tekintettel ki jogosult támogatásra? A nagykorú személy, ha - a családjában a kérelem benyújtását megelz hónapban az egy fre jutó havi jövedelem a minimálbér nettó összegét (2009-ben ,- Ft) nem haladta meg, - részére a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján nem folyósítanak öregségi nyugdíjat, rokkantsági nyugdíjat, baleseti rokkantsági nyugdíjat, 3

4 rehabilitációs járadékot, özvegyi nyugdíjat, árvaellátást, szüli nyugdíjat, baleseti hozzátartozói nyugellátást, bányásznyugdíjat, korengedményes nyugdíjat, az egyes mvészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíját, szolgálati nyugdíjat, elnyugdíjat, mezgazdasági szövetkezeti járadékot, mezgazdasági szakszövetkezeti járadékot, és a mezgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összeg járadékát, és - a gazdasági válsághoz kapcsolódó, elre nem látható esemény következtében a családja mindennapi életvitelének fenntartását súlyosan veszélyeztet krízishelyzetbe került. Mi minsül krízishelyzetnek? A család mindennapi életvitelének fenntartását súlyosan veszélyeztet krízishelyzetnek minsül különösen, ha a kérelmez - a munkahelyét szeptember 30-át követen elveszítette, - jövedelme a szeptember havi jövedelméhez képest 20%-ot elér mértékben csökkent, - lakáscélú kölcsönszerzdésébl ered fizetési kötelezettsége a törleszt-részlet szeptember havi összegéhez képest 20%-ot elér mértékben emelkedett, vagy - egészségi állapota indokolja. Hol kell igényelni a támogatást és hol szerezhet be a formanyomtatvány? A támogatás megállapítása iránti kérelmet augusztus 1. és november 30. között formanyomtatványon melyet tlem lehet igényelni- a kérelmez lakó-vagy tartózkodási helye szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzjéhez kell benyújtani. Milyen iratokat kell a kérelemhez mellékelni? A kérelemhez mellékelni kell - a jövedelem összegének igazolására alkalmas iratot vagy annak másolatát, valamint - a törleszt-részlet emelkedése esetén a havi törleszt-részlet emelkedését igazoló iratot. A kérelem benyújtását követen a jegyz megvizsgálja, hogy a kérelmez esetében a támogatásra való jogosultság feltételei fennállnak-e. Ha a kérelmet hiányosan nyújtották be, a jegyz a kérelmezt 3 munkanapos határidvel hiánypótlásra szólítja fel. Ki dönt a támogatás odaítélésérl? A jegyz a kérelmet 8 munkanapon belül továbbítja döntés céljából a székhelye szerint illetékes regionális nyugdíj-biztosítási igazgatóságnak. A támogatás odaítélésérl mennyi idn belül dönt az Igazgatóság? Az Igazgatóság a támogatásról, illetleg annak összegérl a kérelem beérkezésétl számított 10 munkanapon belül dönt. 5 munkanapon belül dönt az olyan személy támogatási kérelmérl, akinek az átmeneti segély megállapítása iránti kérelmét a támogatási kérelem benyújtását megelz 90 napon belül jogersen elutasították. A döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye. Ki folyósítja a támogatást? A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, a támogatás megállapításáról szóló határozat beérkezésétl számított 5 munkanapon belül. 4

5 Tekintettel arra, hogy a támogatás igénylésének nagyon szigorúan szabályozott feltételei vannak, arra kérnék mindenkit, hogy a kérelem benyújtását megelzen feltétlenül egyeztessen velem! Róthné Kertész Mónika szociális ügyintéz Az elmúlt idszak ászári eseményei Falunap Május 30-án volt a hagyományos falunapi rendezvényünk. Déleltt került sor a Turi József sakk emlékversenyre az általános iskolában, valamint Madarász József komáromi amatr fest kiállítását és vadászati bemutatót láthattak az érdekldk a régi óvoda épületében. A délutáni programok 15 órakor kezddtek dr. Árvai Lajos polgármester megnyitójával. Izgatottan és egyben reménykedve kémleltük az eget, bizakodva, hogy nem mossa el az es programjainkat. Sajnos hamarosan megérkeztek a kiadós est hozó felhk és egész estig nem tágítottak. Szerencsére a színpadot fedett sátorban állítottuk fel, így valamennyi msorszám alatt teltház volt. A szabadtéri programok egy része el is maradt, vagy félbe szakadt az es miatt. A meghirdetett pörköltfz verseny résztvevi kitartottak és mind a nyolc csapat önfeláldozóan és remek hangulatban teljesítette küldetését. Nagyon finom, ízletes pörköltek készültek, melyeket a felkért zsritagok értékeltek. A legjobban Zalka Zoltán és Zalka Zoltánné, Kovács Mihály és csapata, Seres Attila és Róth Lajos fztje ízlett. Gratulálunk valamennyi résztvevnek! A tombolasorsoláson közel 90 értékes tombolatárgy talált gazdára. Ezúton köszönjük mindazoknak, akik tombolatárgy felajánlásával, anyagi támogatással és egyéb módon hozzájárultak, hogy falunapi rendezvényünk sikeres legyen! Köszönjük a boros gazdáknak a borok felajánlását, mellyel lehetvé tették a Borutca nyitását! Hsök Napja Június 6-án délután tartottuk Hsök napi megemlékezésünket a Hsi emlékmnél. A megemlékezésen a három egyházi felekezet megáldotta az emlékmvet, szavalatokkal és énekszámokkal közremködtek az általános iskola tanulói és a Nyugdíjas Klub tagjai. A jövben kérnénk a lakosságot, hogy nagyobb számban vegyen részt az ünnepségen. Rászorultak támogatása Június án a Baptista Szeretetszolgálat jóvoltából élelmiszer segélyt osztottunk községünk rászoruló lakóinak. A tavalyinál most kevesebb csomag kiosztására nyílt lehetségünk, mivel a felajánlott mennyiség is kevesebb volt. A segélyosztásra az általános iskolában került sor. Ezúton mondunk köszönetet az iskola vezetésének, hogy lehetséget biztosított a csomagok tárolására és kiosztására. 5

6 Biorezonanciás állapotfelmérés Ászáron Olyan modern és egyre elterjedtebb szrvizsgálati lehetségre szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét, amellyel fájdalommentesen és idt megtakarítva kaphat tájékoztatást és megelz tanácsokat egészségi állapotáról. A szréshez nem kell elutaznia, mert azt helyben, elzetes idpont egyeztetés alapján végezzük. A teljes állapotfelmérés és az ún. kiegyensúlyozás 1½ órát vesz igénybe. A Biorezonancia számítógépes felmérés során a legtermészetesebb és legkímélbb módon kapunk betekintést a szervezetben zajló energetikai, anyagcsere folyamatokról, egészségi állapotról. Az állapotfelmérés és kezelés fájdalommentesen, küls eszköz behatásától mentesen végezhet. Fizikálisan úgy érezhetjük magunkat közben, mintha csak egy EKG vizsgálaton vennénk részt. A gyermekek számára is ezért, különösen kíméletes és ajánlott ez a módszer. Testünk minden egyes sejtje piciny elektromágneses egység, amely küls energia hatására elektromos impulzusokkal reagál, vagyis kommunikál. Ez a biokommunikációs irányítórendszerünk felels a sejtek biokémiai összehangolásáért. Ennek mérhet elektromos tevékenységébl következtetni lehet a szervezetben végbemen folyamatok állapotára a Biorezonancia mérésekkel. A felmérés legfontosabb pozitívuma a MEGELZÉS lehetsége. Láthatjuk, hogy már készüldik valami, valahol energetikai eltolódás kezddik, és idben közbe tudunk lépni: a legrövidebb id alatt és a leghatékonyabban harmonizálni az adott területet, ill. az egész szervezetet. A bioenergetikai egyensúlyozás mellett, kiemelten fontos a MÉREGTELENÍTÉS, melyet minden felmérés alkalmával elvégzünk. A felmérés célja: - rizikófaktorok, bakteriális, vírusos fertzések, gombás betegségek /Candida/ kiszrése, táplálkozási hiányok kimutatása, mozgásszervi panaszok szrése, emésztés immunrendszer, vitamin és ásványi anyag- háztartás feltérképezése, cukorbetegség kiszrése Milyen tünetek esetén javasolt a Biorezonanciás kiegyensúlyozás? - stressz, akut és krónikus fájdalmak, gyulladásos folyamatok, allergiás brgyulladások, /ekcéma, pikkelysömör, pattanásos br/, asztma, szénanátha, klimaxos panaszok, emésztési zavarok /reflux betegség!/ stb. Tájékoztatás és idpont egyeztetés az alábbi telefonszámon: mveldésszervez Tóth Gáborné Házasságot kötött GECZINGER TAMÁS ÉS MÉSZÁROS HENRIETTA Sok boldogságot kívánunk az ifjú párnak! Tóth János és Bogdola Andrea fiát, Pétert Turóczy Szabolcs és Simon Erika fiát, Doriánt Kovács Gábor és Gyovai Tímea lányát, Köszöntjük községünk újszülöttjeit: Vanessza Vivient Willisits Attila és Cseszregi Anett lányát, Leilát Tamtom Gábor és Kálmán Ágnes fiát, Áront 6

7 Császár Zsolt és Volf Ildikó fiát, Áront Csanádot Imre Zoltán és Molnár Anita fiát, Sok boldogságot és jó egészséget kívánunk az apróságoknak és szüleiknek! Búcsúzunk elhunytainktól: Nagy József (56) Pápai Ferenc (81) Zwickelsdorfer Károly (82) Róthné Kertész Mónika anyakönyvvezet V É D N I H Í R E K Az Anyatej Világnapjára Augusztus elsején ünnepeljük a Szoptatás Világnapját, valamint az anyatejet adó és szoptató édesanyákat. A WHO ajánlása szerint minden újszülöttnek 6 hónapos koráig kizárólag anyatejet kellene kapnia. Az anyatej nem csupán tápláléka a csecsemnek, hanem orvosság, megelz oltás és immunersít is egyben, mely szoros testi és lelki kapcsolatot teremt az anya és gyermeke között. Minden körülmények között a csecsem tökéletes tápláléka, még akkor is, ha a mama beteg, vagy alultáplált. Az anyatej egyedülálló tulajdonságai révén a legoptimálisabb tápláléka a gyermeknek. A tehéntejhez képest más a fehérje, aminosav összetétele, kisebb molekulája lévén a baba számára könnyebben emészthet. Nagy mennyiségben van benne lizozin, mely a vas felszívódását segíti, és véd a bélfertzésektl is. Az anyatej legfbb szénhidrátja a laktóz, vagy tejcukor, amely különleges szerepet tölt be az újszülött növekedésében, fként az agy számára fontos energiaforrás, és segíti a kalcium felszívódását a bélrendszerbl. Az anyatej a zsírokat vizes emulzió formájában tartalmazza, amely az emésztés szempontjából ideális, ezért van az, hogy az anyatejet kétszer olyan gyorsan megemészti a gyermek, mint a tápszert. Az anyatej él immunanyagokat tartalmaz, amelyek segítik a csecsem fejletlen védekezrendszerét. A szoptatott csecsemk lényegesen ritkábban betegszenek meg bélfertzésekben, középfülgyulladásban, tüdgyulladásban, és felslégúti fertzésekben. A szoptatás az allergiás megbetegedések kockázatát is csökkenti. 7

8 A baba testi táplálásán kívül a szoptatás megalapozza a gyermek érzelmi, pszichés, és intellektuális fejldését is, és szoros anya-gyermek kapcsolatot, érzelmi kötdést alakít ki. Ászáron is minden évben felköszöntjük a szoptató édesanyákat. A nyári szünetre való tekintettel a Szoptatás Világnapját szeptemberben ünnepeljük BÉBIOVI klub keretén belül a Kuckó Oviban. Változások az iskolások kötelez védoltási rendszerében Az általános iskolás gyermekek az alábbi kampányoltásokban részesülnek: A 6. osztályosok minden tanév szeptemberében DI-Te (Diftéria, Tetanusz ) elleni oltásban részesültek ez az oltás a most következ tanévben kiegészül még egy alkotórésszel, a szamárköhögés elleni komponenssel is. Szintén a 6. osztályos gyermekek minden tanév októberében MMR (mumpsz, kanyaró, rubeola ellen) újraoltásban részesültek ez az oltás változatlan maradt a következ 2009/2010-es tanévre vonatkozólag is. A 8. osztályos gyermekek Hepatits-B elleni oltásban részesültek, melynek els részét szeptemberben kapták, a második részét pedig márciusban. Változás az elz évekhez képest, hogy az új tanévben a 8. osztályosok mellett a 7. osztályosok is részesülnek a Hepatitis-B elleni védoltásokban, majd 2010 szeptemberétl ez a védoltás már csak az adott tanév 7. osztályosainak fog járni. Pékné Polgár Helga védn HÍREK A JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL Ismét Országos Diákolimpián az ászári focisták Ászáron idén is nagy várakozással tekintettek a III. korcsoportos labdarúgó diákolimpiai küzdelmek elé, hiszen az elmúlt 3 évben a tehetséges és rendkívül ügyes bársonyosi, ászári és császári focistákból álló csapat két alkalommal is országos döntbe jutott, ahol a bravúros 8. illetve 6. helyet szerezte meg. A várakozás nem volt alaptalan, tekintve, hogy a területi versenyek után a megyei eldöntben a komáromiak sem jelentettek akadályt. Ezt követte a Dorogon megrendezett megyei dönt, ahol szintén kiemelkedtek a meznybl. 9:1-es gólaránnyal szereztek megyei bajnoki címet. Ezzel ismét jogot nyertek a Debrecenben megrendezett országos döntn való részvételre. A minden labdarúgónak óriási élményt nyújtó, kiváló körülmények közt megrendezett versenyen sajnos elpártolt tlük a szerencse, hiszen a legnehezebb csoportba kerültek. Ám teljesítményük alapján még így is esélyük volt a legjobb 8 közé kerülésre, azonban apró figyelmetlenségek miatt csak a legalsó ágon folytathatták a küzdelmeket 8

9 Csoportmérkzések eredményei: Ászár Máriakálnok 0 :1 Ászár Debrecen 0:2 Ászár Kozármisleny 1:1 Ászár - Békéscsaba 1:1 A adik helyért zajló mérkzéseken mindkét alkalommal magabiztos gyzelmet arattak, jelezve, hogy tudásuk alapján nem ezen az ágon lett volna a helyük. Eredmények: Ászár Ajka 3:1 Ászár Fehérgyarmat 3:0 Ezzel a csapat a 17. helyet szerezte meg. A felkészítk (Nagy Csaba, Zámbó Attila) és a játékosok is emelt fvel, büszkén érkeztek haza, rengeteg tapasztalatot gyjtöttek, melyet a jövben hasznosítani tudnak a még kiemelkedbb eredmény elérése érdekében. Wellnesseltek a Legsokoldalúbb diákok! Az ászári Jászai Mari Általános Iskolában Zámbó Attila tanár úr szervezésében rendhagyó vetélked zajlott Ki a legsokoldalúbb diák? elnevezéssel. A 4 fs csapatoknak 5 hónapon át 4 területen ( gondolkodás, sport, mvészet, kutatás) kellett számot adniuk felkészültségükrl. Nem csak a feladat, hanem a díjazás is egyedülálló volt, hiszen a gyztes csapat 3 felejthetetlen napot töltött el Keszthelyen a 3 csillagos Hotel Helikonban. Itt napjaik svédasztalos étkezésekkel, pihenéssel, sportolással, szaunázással és városnézéssel teltek. A verseny összdíjazása Ft volt, melynek költségeit az iskola mellett önzetlen támogatók vállalták magukra, akik ezzel példát mutattak arra, hogy a tudás felé vezet út a helyes más tévutakkal szemben. Ezúton köszönet a támogatóknak: Hotel Helikon, Morvai Autószervíz Kft, Gádor Kft, Hering Trade Kft, Riez János, Ldi Dénes. Dr. Lunkné Nyuli Márta S P O R T H Í R E K Ászári KSE hírei május 31-én sportnapot szerveztünk annak tiszteletére, hogy az Ászári KSE 70 évvel ezeltt alakult. Déleltt a legkisebbek mérkztek, majd 12-tl a serdül korosztály játszott Környe hasonló korú csapatával órától az ifi csapat mérte össze tudását a Tatabányai FC ifjúsági csapatával, s órától a Fehérvár FC NB I. felntt csapata tette tiszteletét Ászáron. A fehérváriak a teljes els csapattal és a vezetséggel látogattak el hozzánk. 9

10 Közvetlenségük, kedvességük megnyer volt, játékuk örömet okozott a nézknek. Talán az idjárás okolható, hogy csak mintegy 200 néz volt kíváncsi a rendezvényre, de aki eljött, biztosan jól érezte magát. A mérkzéseken kívül volt csúszda, 11-es rúgó verseny kicsiknek és nagyoknak, fotókiállítás az egyesület történetébl. A Komárom-Esztergom megyei Labdarúgó Szövetség részérl Both Tibor köszöntötte az egyesületet a 70. évforduló alkalmából és egy szép kupát adott át Skultéti Ottónak, az egyesület örökös tiszteletbeli elnökének. Köszönet mindenkinek (név nélk l, mert véletlenül qem szeretnénk kihagy.i senkit), aki az elkészületekben, a lebonyolításban, a rendezvény utani munkákban részt vett, s hozzájárult ahhoz, hogy ez a nap megvalósuljon. Lezárult a 2008/2009. évi megyei labdarúgó bajnokság. A csapataink különböz teljesítményt nyújtottak. A serdül csapat a 4. helyen végzett a csoportjában, az ifisták a 7. helyen zárták az idényt, a felnttek sajnos csak a 13. helyet tudták elérni. Ez a helyezés azonban továbbra is biztosítja a megye II. osztályban való szereplést. Az évad végén tartott megbeszélésen azok a focisták, akik továbbra is Ászáron szeretnének játszani, úgy döntöttek, hogy a Megye II. osztályban induljanak a csapatok. Sajnos az öltöz vizesblokkjának és küls-bels vakolatának felújítására beadott pályázat nem nyert, így forrás hiány miatt a 2009/2010-ec sxezont is a jelenlegi körülmények között iell megkezdeni. A bajnokság augusztus 16-án kezddik. Várujk minden sportszerett, látogasson ki a hazai mérkzésekre, s buzdítsa az áqzári csapatot a minil jobb eredmény elérésére. Szurkoláskor mindenki tartsa szem elqtt, hogy nem a szidás és szóbeli bántalmazás, hanem a biztatás, a dicséret ad ert a pálián lévknek. (Csak zárójelben szeretném az olvasóknak elmondani$ hogy az egyesületben dolgozók közül mindenki társadalmi munkát végez. Senkinek nem fizetünk még útiköltséget sem, telefonszámlát sem, aki tesz a sportkörért azt mindenki saját zsebre teszi. Amikor idegenbe visszük a serdülket saját autókkal, illetve az ifi és felntt csapat szintén idegenbe megy a saját gépkocsijukkal, akkor azt mindenki a saját költségére teszi. A rengeteg telefonálást is benyeli minden vezetségi tag, mivel ezen költségek kifizetésére nincs lehetségünk. St, ha nevezési díjat, bírói díjat kell befizetni, s a kassza üres, akkor valaki a vezetség tagjai közül megellegezi ezt az összeget, aztán egy bizonytalan távoli idpontban megkapja a pénzét. Írom ezt azért, mert nem tetszek azok a felhangok, akik fennen szidják az önzetlen segítket, a sportolókat, akik sok pélzt áldozva teszfek az Ászári KSE jövjéért most, és tették ezt azeltt is mindazok, akik ezt a hálatlan feladatot felvállalták. Ennek tudatában vessen kövat bárki az egyesület vezetségére és az egyesület focisdáira.) Szeretettel várunk minden segítt, aki hajlandó társadalmi munkával vagy anyagiakkal támogatni az egyesületet. SE vezetsége 10

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához I. Alapadatok 1. számú melléklet a 138/2006. (VI. 29.) Korm. rendelethez Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához 1. A kérelmez személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj TÁJÉKOZTATÓ az özvegyi nyugdíj A hozzátartozói ellátások sajátossága, hogy a jogosultsági feltételeknek az elhunyt jogszerző és a nyugdíjigénylő részéről is teljesülniük kell. Özvegyi nyugdíj címén a jogosultat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSRÓL TÁJÉKOZTATÓ A RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSRÓL Az önkormányzat a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család idszakos létfenntartási gondokkal küzd,

Részletesebben

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel -testületének.../2013.(xii.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.30.) számú rendelet módosításáról Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S

ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI Tájékoztató a képvisel-testület 2009.03.17.-i ülésérl Március 17.-én kedden 15.00-kor tartott ülést a képvisel-testület,

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 1 Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2003. (V.19.) Önk. számú rendeletének

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ELLÁTÁSOK A gyermekvédelmi törvény valamint Enying Város Önkormányzatának 6/2006. (III.31.) sz. rendelete alapján adható pénzbeli ellátások városunkban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete Szociális célú tűzifa juttatásáról Jászjákóhalma község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2 Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

SZOCIÁLIS TÜZIFA IRÁNTI KÉRELEM

SZOCIÁLIS TÜZIFA IRÁNTI KÉRELEM A kérelmező adatai: SZOCIÁLIS TÜZIFA IRÁNTI KÉRELEM a) Neve: b) Születési neve: c) Születési hely, idő: d) Anyja neve: e) Bejelentett lakóhelye: (érvényes személyi igazolvány, lakcím kártya szerinti lakcím)

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, július 19.

Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, július 19. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /.... (........) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a. 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a. 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Szajol Községi Önkormányzat

Részletesebben

ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 8. A U G U S Z T U S

ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 8. A U G U S Z T U S ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 8. A U G U S Z T U S POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI Tájékoztató a képvisel-testület 2008. 08. 12-i ülésérl Augusztus 12-én kedden 15.00-kor tartotta a nyári szünet utáni els ülését a képviseltestület,

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA 1. Az ügy rövid leírása Az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely:

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely: KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására I. Személyi adatok 1.A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az újszülöttek támogatásáról.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az újszülöttek támogatásáról. Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az újszülöttek támogatásáról Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési támogatása ügyében

KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési támogatása ügyében Tura Város Polgármesteri Hivatal 2194 Tura, Petfi tér 1. Tel.:06-28-581-020 KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési támogatása ügyében A kérelmez személyére vonatkozó személyi adatok Neve:

Részletesebben

136/2009. (VI. 24.) Korm.rendelet a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról

136/2009. (VI. 24.) Korm.rendelet a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról 136/2009. (VI. 24.) Korm.rendelet a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. (1) bekezdés

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

FELHÍVÁS A krízishelyzetbe került személyek támogatására egyszeri,vissza nem térítendő támogatás Krízishelyzetnek minősül

FELHÍVÁS A krízishelyzetbe került személyek támogatására egyszeri,vissza nem térítendő támogatás Krízishelyzetnek minősül FELHÍVÁS A krízishelyzetbe került személyek támogatására A regionális nyugdíj biztosítási igazgatóság a Magyar Köztársaság területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező nagykorú személynek

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete

Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tarjánpuszta Község Önkormányzatának Képvisel-testülete a szociális

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2007. (II. 13.)

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, fizetendő

Részletesebben

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati. Rendelete. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati Rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Pusztavám Község Önkormányzati Képviselo- testületének 17/2008./XI.27./számú rendelete. A helyi lakáscélú támogatásokról

Pusztavám Község Önkormányzati Képviselo- testületének 17/2008./XI.27./számú rendelete. A helyi lakáscélú támogatásokról Pusztavám Község Önkormányzati Képviselo- testületének 17/2008./XI.27./számú rendelete A helyi lakáscélú támogatásokról Pusztavám Község Önkormányzati képviselo- testülete a helyi önkormányzatról szóló

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Neve:... TAJ:... Születési neve:...

Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Neve:... TAJ:... Születési neve:... Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS iránti kérelem A kérelmezô személyére vonatkozó adatok: Neve:... TAJ:... Születési neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap)... Anyja neve:...

Részletesebben

Egységes szerkezetben. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

Egységes szerkezetben. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2013.(IV.12.) önkormányzati rendelettel módosított 17/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 26/2008.(III.20.)* esztergomi ör. rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet célja, hatálya

1. A rendelet célja, hatálya Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2016. (X.5.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2016. (X.5.) önkormányzati

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

AJL. számú előterjesztés

AJL. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere AJL. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére az ápolási támogatással kapcsolatos pályázati felhívásról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrl

TÁJÉKOZTATÓ. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrl TÁJÉKOZTATÓ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrl A gyermekek védelmérl és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 19-20. ai, valamint a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 33/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelete a Human Papilloma Vírus (HPV) elleni védőoltás támogatásáról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 33/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelete a Human Papilloma Vírus (HPV) elleni védőoltás támogatásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 33/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelete a Human Papilloma Vírus (HPV) elleni védőoltás támogatásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére ÖCS KÖZS ÉG ÖNK ORM ÁNY ZA TA P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke utca 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/2-12/2013. Készítette: Farkasné Barka Andrea Tárgy: Szociális célú tűzifa juttatásáról

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 10/2016 (XI. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Zalaboldogfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Zalaboldogfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Zalaboldogfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Zalaboldogfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához. 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés helye, ideje:...

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához. 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés helye, ideje:... Beleg Község Önkormányzata 7543 Beleg, Kossuth u. 97. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu rendelethez 1. melléklet a 14/2013. (XII. 23.) önkormányzati KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Mindkét esetben az árvaellátás életkorra tekintet nélkül a rokkantság tartamára jár.

Mindkét esetben az árvaellátás életkorra tekintet nélkül a rokkantság tartamára jár. Ki jogosult árvaellátásra? Árvaellátásra az a gyermek jogosult - ideértve a házasságban vagy az élettársi közösségben együtt élők egy háztartásban közösen nevelt, korábbi házasságból, élettársi együttélésből

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Monostorapáti község Önkormányzata

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./ Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 3/2006. (I. 30.) rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008.

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS

FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS Az Önkormányzat által önként vállalt feladat keretében nyújtható FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS iránti kérelem Kérelmezô neve:... Leánykori neve:... Anyja neve:... Születési adatok (hely,

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 NYUGDÍJASOK TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

K É R E L E M. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI!

K É R E L E M. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI! (Átvétel: Szignó: Előzmény: ) K É R E L E M Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI! KÉRELMEZŐ ADATAI: Név: Születéskori

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzat Képvisel-testületének 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérl

Balatonkenese Város Önkormányzat Képvisel-testületének 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérl Balatonkenese Város Önkormányzat Képvisel-testületének 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérl Balatonkenese Város Önkormányzat a gyermekek védelmérl és a gyámügyi

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kérelem közlekedési kedvezmények iránti

Kérelem közlekedési kedvezmények iránti Felsőpáhok Községi Önkormányzat Jegyzőjének Benyújtási határidő: április 30-ig Felsőpáhok Szent I.u.67. Kérelem közlekedési kedvezmények iránti Alulírott kérem, hogy a mozgáskorlátozott személyek közlekedési

Részletesebben

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához Melléklet a 3/2013.(XI.30.) sz. rendelethez K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyes adatai Neve:. Születési neve:. Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 51/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÁPOLÁSI DÍJRÓL

TÁJÉKOZTATÓ ÁPOLÁSI DÍJRÓL TÁJÉKOZTATÓ ÁPOLÁSI DÍJRÓL Az ápolási díj olyan anyagi hozzájárulás, amelyet a tartósan gondozásra szoruló személyek otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozók vehetnek igénybe. Az ápolási díj három

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(XII.02.)

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRÓL TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRÓL A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM*

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM* Polgári Polgármesteri Hivatal 4090 Polgár, Barankovics tér 5. szám ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM* a.) temetés költségeinek viseléséhez nyújtandó önkormányzati segély b.) gyógyszertámogatás c.) szociális

Részletesebben