JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, Ludmanné Papp Ilona képviselő

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, Ludmanné Papp Ilona képviselő"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: márius 27-én du. 15 órakor az Ady Endre Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanástermében, a Városi Önkormányzat képviselő-testületének ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester Boros Lajosné, Csendes Feren, Juhász Sándor, Korsmáros Sándor, Kovás Zsolt, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők Vinze András jegyző, Dr. Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovás Lászlóné irodavezető, Dr.Korokani-Bokor Erzsébet irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. ügyvezetője, Tóthné Budaházi Judit ÁMK igazgatója, Pavluskáné Sulyok Julia bizottsági tag Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, Távolmaradását bejelentette: Ludmanné Papp Ilona képviselő Beke Imre polgármester, köszönti a megjelent képviselőket, vendégeket. Megállapította, hogy 8 fő képviselő jelen van, így a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő Előterjesztést tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre Csendes Feren és Juhász Sándor képviselőkre, melyet a testület 8 igen szavazattal elfogadott. Előterjesztést tett a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentésre, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal tudomásul vett. Ez követően az alábbiakban tájékoztatta a képviselő-testület tagjait a két ülés közötti fontosabb eseményekről:

2 - 2 - Elmondta, hogy a Debreeni Vízmü Zrt levélben kereste meg az önkormányzatot, melyben a konessziós szerződés felmondását kezdeményezte. Erre a levélre 30 napon belül reagálni kell, de előtte még egyeztetni kell Kvasz Jenővel és egy külső jogász véleményét is ki kell kérni. Kérdés az, hogy a felmondásnak hivatkozási alapja lehet e ez a levél. - Ma érkezett, hogy a hulladéklerakó fejlesztésre beadott pályáztunk nem nyert, tartaléklistára került. - 3 db. LEADER-es pályázatunk volt beadva, amelyből a buszöblök létesítésére beadott pályázat elutasításra került, a Jókai utai sportentrumra beadott pályázatnak sak részben adtak helyet. A kondiionáló terem berendezésére 7.8 millió ft-ot adtak. A harmadik pályázat a fürdő szauna ház kialakítása volt, azt is sak részben támogatták, sak az épületen végzett munkát, de a berendezésre nem adtak támogatást. - Kiadvány megjelentetésre 11 település 100 %-os támogatást kaphat. Rendezvények szervezése, lebonyolításának költségeire is lehet pályázni, az elosztás, pedig helyi fórumonként 100 eft-ot, ha LEADER-HACS akkor 250 eft-ot, regionális 400 eft, ha országos a rendezvény, akkor 2 millió forint a támogatási összeg. Szakbizottsággal egyeztetni kell április 15-ig. Beke Imre polgármester, kérte a képviselő-testület tagjait, hogy a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót vegyék tudomásul. Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő A képviselő-testület a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatást 8 igen szavazattal tudomásul vette. Beke Imre polgármester, javasolta, hogy a meghívóban közölt napirendeket az alábbi módosításokkal tárgyalják: 1./Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat képviselő-testületének a szoiális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 7/2013. (IV.5.) önkormányzati rendeletének módosítására 2./Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete módosítására 3/ Előterjesztés a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

3 4./ Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat évi közbeszerzési tervének megvitatására 5./ Előterjesztés az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár évi tevékenységéről szóló beszámolóra 6./ Előterjesztés az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár évi munkatervének megvitatására 7./ Különfélék A képviselő-testület a módosítás után a napirendeket 8 igen szavazattal elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalja: Napirendi pontok: 1./Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat képviselő-testületének a szoiális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 7/2013. (IV.5.) önkormányzati rendeletének módosítására 2./Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete módosítására 3/ Előterjesztés a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására 4./ Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat évi közbeszerzési tervének megvitatására 5./ Előterjesztés az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár évi tevékenységéről szóló beszámolóra 6./ Előterjesztés az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár évi munkatervének megvitatására 7./ Különfélék

4 - 4-1./ Napirendi pont megtárgyalása: Tárgy: Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat képviselő-testületének a szoiális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 7/2013. (IV.5.) önkormányzati rendeletének módosítására Beke Imre polgármester, előterjesztést tett Nádudvar Város Önkormányzat képviselő-testületének a szoiális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 7/2013. (IV.5.) önkormányzati rendeletének módosítására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Korsmáros Sándor ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság elnöke, a bizottság megtárgyalta az előterjesztésben szereplő rendelet-módosítást. Megállapította, hogy az évi III. tv. és a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdésében foglaltak szerint állapították meg a személyes gondoskodás körébe tartozó szoiális ellátások intézményi térítési díját. Jogszabály szerint és törvényesen jártak el. A társult önkormányzatok Tetétlenre és Bihardansházára is ez a rendelet vonatkozik. Újszerű a évi CXXX. tv a, amely előírja az előzetes hatásvizsgálat elvégzését, amelyről a testületet tájékoztatni kell, és vizsgálni kell a feltételeket is: Az étkezési térítési díj Bihardansházán 288,-ft, míg Nádudvaron és Tetétlenen egységesen 3xi étkezéssel 937,- ft. A bizottságnak az a véleménye, hogy a SZSZK térítési díja egészüljön ki az intézményi térítési dij után a Nappali ellátással, valamint a házi segítségnyújtással, nulla forinttal, mint a két társtelepülésen. A bizottság fenti javaslatával együtt a rendelet-módosítást elfogadásra javasolják Beke Imre polgármester, elmondta, hogy Bihardansháza nem tud önállóan konyhát működtetni és a Baptista Szeretetszolgálat vette át ezt a feladatot, de lehet, hogy a többit is átveszi. Rásó Tibor egészségügyi, ifjúsági és szoiális bizottság tagja, a bizottság is megtárgyalta a Nádudvar Város Önkormányzat képviselő-testületének a szoiális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó rendelet-módosítását. A megállapítása megegyező az ügyrendi, jogi és igazgatási bizottság elnöke által elmondottakkal az SZSZK térítési díja egészüljön ki az intézményi térítési díj után a Nappali ellátással, valamint a házi segítségnyújtással, nulla forinttal, mint a két társtelepülésen - elfogadásra javasolják. Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a két bizottság javaslatával együtt, mely szerint az SZSZK térítési díja egészüljön ki az intézményi térítési díj után a Nappali ellátással, valamint a házi segítségnyújtással, nulla forinttal, mint a két társtelepülésen, fogadják el. Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő A képviselő-testület a szoiális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó rendelet-módosítását a két bizottság javaslatával együtt, mely szerint az SZSZK térítési díja egészüljön ki az intézményi térítési díj után a nappali ellátással,

5 valamint a házi segitségnyujtással, nulla forinttal, mint a két társtelepülésen, 8 igen szavazattal elfogadta és azt rendeletté nyilvánitotta a következők szerint: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (III.28.) önkormányzati rendelete a szoiális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 7/2013 (IV.2.) önkormányzati rendelet módosításáról A Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. ikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szoiális igazgatásról és a szoiális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv 92. (1) bekezdés a) pontjában és a 92. (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szoiális ellátásokról, valamint személyes szolgáltatást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 7/2013 (IV. 5.) önkormányzati rendelete módosításáról Bihardansháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Tetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulásának kikérésével a következőket rendeli el: 1. A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Beke Imre Vinze András polgármester jegyző

6 - 6 - Melléklet a 8/2014 (III.28.) önkormányzati rendelethez A Nádudvari Mikrotérségi Szoiális- és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Szoiális Szolgáltató Központ intézményi térítési díjai: Bihardansháza Nappali ellátás Házi segítségnyújtás Szoiális étkeztetés /ebéd/ helyben fogyasztással 0 forint 0 forint 288 forint Nádudvar Nappali ellátás Házi segítségnyújtás Napi háromszori étkezés kiszállítással /maximális összeg/ Napi háromszori étkezés helyben /maximális összeg/ Szoiális étkeztetés /ebéd/ kiszállítással Szoiális étkeztetés /ebéd/ helyben fogyasztással 0 forint 0 forint 937 forint 850 forint 512 forint 425 forint Tetétlen Nappali ellátás Házi segítségnyújtás Szoiális étkeztetés /ebéd/ helyben fogyasztással 0 forint 0 forint 425 forint A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. Beke Imre polgármester Vinze András jegyző

7 - 7-2./ Napirendi pont megtárgyalása: Tárgy: Előterjesztés a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete módosítására. Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete módosítására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Korsmáros Sándor ügyrendi, igazgatási é jogi bizottság elnöke, a bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta és megállapította, hogy a törvénynek megfelelően készült el. Bár tavaly fogadta el a képviselő-testület a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendeletet, de módosítani szükséges, mert előzetes hatásvizsgálatot kell végezni, és a polgármester hoz határozatot az ügyben nem a képviselő-testület. megváltozott a közszolgáltatási díj számítási módja is, illetve mentesül a hulladékszállítási díj megfizetése alól az egyedülálló és egyedülélő személy, aki a 80. életévét betöltötte A bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Beke Imre polgármester javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetét fogadják el. Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő A képviselő-testület a a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetét 8 igen szavazattal elfogadta és azt rendeletté nyilvánitotta a következők szerint: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (III.28.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. ikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 35. -ában és 88. (4) bekezdés a) és ) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 33/2013 (XII.20.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

8 (1) A rendelet 12. (5) bekezdésének hatályos szövege a következő: A közszolgáltatási díj számítási módja: az adott időszakra eső ürítések számának és az ürítés díjának szorzata. (2) A rendelet 12. (6) bekezdésének hatályos szövege a következő: Mentesül a hulladékszállítási díj megfizetése alól az az egyedülálló és egyedülélő személy, aki a 80. életévét betöltötte. A díjmentességet a Polgármesteri Hivatal 1 számú szobájában beszerezhető kérelemben kell igényelni és a jogosultat a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától illeti meg. A mentességről szóló döntést a Polgármester hozza meg. 2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Beke Imre polgármester Vinze András jegyző 3./ Napirendi pont megtárgyalása: Tárgy: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet módosítása Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet módosítására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyvmellékletét képezi. Korsmáros Sándor ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság elnöke, a bizottság megtárgyalta a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításról szóló rendelet-tervezetet és az alábbiakat állapította meg: 2013-ban volt elfogadva a rendelet, de azóta a jogszabály változott és a mostani módosítás élja, hogy az önkormányzat feladatainak ellátását gördülékenyebbé tegye, illetve a szakfeladat-rendben bekövetkezett újabb módosításokat is át kell vezetni.

9 - 9 - Továbbá az iskola orvosi és a bölsődei feladatok ellátására vonatkozó szerződések aláírása a polgármesterre kerüljön átruházásra. Ugyansak ez vonatkozna a 80. évüket betöltött egyedülélő és egyedülálló magánszemélyeknél a hulladékgazdálkodásról szóló rendelet díjmentességénél hozott határozat aláírásánál is. Valamint Kovás Zsolt bizottsági ülésen javasolta, hogy Nádudvar Napja minden év szeptember második szombatján kerüljön megrendezésre, mert ez a dátum áll közelebb ahhoz a naphoz, amikor 1467-ben Nádudvaron járt Mátyás király. A bizottság ezekkel a megállapításokkal együtt elfogadásra javasolja a rendeletet. Dr. Sós Csaba aljegyző, Mátyás K. helyett Hunyadi Mátyás Király a pontos név. Boros Lajosné oktatási, kulturális, sport és idegenforgalmi bizottság elnöke, elmondta, hogy felkérték az aljegyző urat, hogy nézzen utána, hogyan lehetne összehangolni a városnapot a többi településsel, mert amikor nálunk van a városnap szeptember 13-án, akkor a környező településeken is vannak rendezvények. Legalábbis eddig igy volt. Azért is jó lenne, áthelyezni más napra, mert akkor többen el tudnának jönni, látogatottabb lenne ez a program. Mivel népi hagyományőrzésről van szó, igy ugyanazok a kézművesek vannak meghívva mindenhova. Kell egy fix napot keresni, és azt megjelölni. Beke Imre polgármester, neki a történetiség a fontos, de kell ezt az időpontot az SZMSZ-hez kötni? Dr. Sós Csaba aljegyző, bármikor dönthet a testület határozatban arról, hogy más időpontot jelöl meg. Juhász Sándor képviselő, a bizottsági ülésen Pavluskáné Sulyok Julia bizottsági tag elmondta, hogy jó lenne egy olyan személyt meghatározni, aki össze fogná, menedzselné ezeket a dolgokat. Aki utána járna, hogy a környező településeken mikor vannak rendezvények, igy akkor nem lenne egymásra szervezve. Kell egy személy aki ezzel foglalkozik. Neki egyébként a mostani márius 15-ei ünnepséggel kapsolatban is voltak hiányosságok. Boros Lajosné képviselő, a márius 15-ei ünnepségnek is volt gazdája, a tehnikai problémákról nem tehet. Vinze András jegyző, a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg az önkormányzat képviselő-testületének működését. Ebben szabályozva van az önkormányzat jelképei, a városi ünnepség, az önkormányzat hivatalos lapja, illetve honlapja. A rendezvényszervezésre beállítani egy főt nem tartja jónak, egyébként is egy-két alkalomról van szó. Meg kell határozni egy pontos dátumot a városi ünnepségekre és azt be kell tartani.

10 Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítást fogadják el: Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő A képviselő-testület a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítást 8 igen szavazattal elfogadta és azt rendeletté nyilvánitotta a következők szerint:: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. (III.28.) önkormányzati rendelete a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013 (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. ikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. ikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013 (V.2.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) módosításáról a következőket rendeli el: 1. A rendelet 5 (2) bekezdése a következő mondattal egészül ki: Hunyadi Mátyás király évi nádudvari látogatásának emlékére. 2. (1) A rendelet 2. sz. melléklete II. pontja a következő 14. ponttal egészül ki: Az iskola orvosi és a bölsőde orvosi feladat-ellátási szerződések aláírása Nádudvar Város Önkormányzata nevében. (2) A rendelet 2. sz. melléklete II. pontja a következő 15. ponttal egészül ki: A 80. életévüket betöltött egyedülálló és egyedülélő személyek esetében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 33/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 12. (6) bekezdése alapján a díjmentességről szóló döntés meghozatala.

11 A rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 4. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Beke Imre Vinze András polgármester jegyző 1. melléklet a10/2014. (III.28.) önkormányzati rendelethez Szakmai alaptevékenység: Adó-,vám- és jövedéki igazgatás K Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános közigazgatási tevékenysége K Köztemető- fenntartás és működtetés K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapsolatos feladatok K Országgyűlési, önkormányzati és EU-s parlamenti képviselő választással kapsolatos tevékenység K Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése K Országos és helyi népszavazással kapsolatos tevékenység K Út, autópálya építés K Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása K Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek K Víztermelés,- kezelés,- ellátás K Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Ö Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások K (pia, sportlétesítmény, hulladékgazdálkodás)

12 Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok K Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok K Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok K Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai K Közvilágítás K Nemzeti kulturális együttműködés Ö Zöldterület kezelés K Háziorvosi alapellátás K (ügyelet) Család és nővédelmi egészségügyi gondozás K Ifjúsági- egészségügyi gondozás K Iskolai intézményi étkezés ehhez kapsolódó szakfeladatok: K Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása ehhez kapsolódó szakfeladatok: Ö Közterület rendjének fenntartása Ö Könyvkiadás Ö Egyéb kiadói tevékenység Ö Rövid időtartamú közfoglalkoztatás K Start munkaprogram-téli közfoglalkoztatás K Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás K Közfoglalkoztatási mintaprogram K Szennyvízsatorna építése fenntartása, üzemeltetése K Vízellátással kapsolatos közmű építése, fenntartása üzemeltetése K Szabad kapaitás terhére végzett, nem haszonszerzési élú tevékenységek: Növénytermesztés, állattenyésztés és kapsolódó szolgáltatások ehhez kapsolódó szakfeladatok: Ö Támogatások: Lakáshoz jutást segítő támogatások K Egyéb szoiális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása Ö Mezőgazdasági támogatások Civil szervezetek működési támogatása K (polgárőrség, sport, kat.védelem, közgyűjteményi alapítvány, Liszt F. kórus támogatás) Civil szervezetek programtámogatása Ö Betegséggel kapsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Ö Tehnikai: Támogatási élú finanszírozási műveletek Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

13 Forgatási és befektetési élú finanszírozási műveletek Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Önkormányzatok funkióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről Szabad kapaitás terhére végzett, nem haszonszerzési élú tevékenységek bevételei és kiadásai ehhez kapsolódó szakfeladatok: Munkahelyi étkeztetés Ö Éttermi vendéglátás Ö Egyéb humán eü-i ellátás (labor) Ö Jelmagyarázat: Az Ö az önként vállalt önkormányzati feladat, a K a kötelező önkormányzati feladatot jelöli. Beke Imre Vinze András polgármester jegyző 4./ Napirendi pont megtárgyalása: Tárgy: Nádudvar Város Önkormányzat évi közbeszerzési terve elfogadása Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város Önkormányzat évi közbeszerzési tervének elfogadására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Dr. Sós Csaba aljegyző, elmondta, hogy a törvény alapján minden évben kötelező a közbeszerzési terv elkészítése. Először a költségvetési rendeletet kell elfogadni a saját erő miatt, utána a TVG Kft. ügyvezetőjével egyeztet a terv összeállításával kapsolatban. Ezt a közbeszerzési terv bármikor módosítható. Most konkrétan a Kövy Sándor Általános Iskola komplex fejlesztése ÉAOP-4.1.1/A építési beruházásról van szó, ami közel négyszázmillió forint, nyílt eljárás lesz. Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a Nádudvar Város Önkormányzat évi közbeszerzési tervét az alábbi határozati javaslattal fogadják el: A Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Határidő: azonnal

14 Felelős: Beke Imre polgármester Melléklet a 38/2014. (III.27.) Ök. sz. határozathoz Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő A képviselő-testület a Nádudvar Városi Önkormányzat évi Közbeszerzési tervét 8 igen szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2014. (III.27.) Önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Határidő: Felelős: azonnal Beke Imre polgármester Melléklet a 38/2014. (III.27.) Ök. sz. határozathoz

15 / Napirendi pont megtárgyalása: Tárgy: Előterjesztés az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár beszámolója a 2013 évi tevékenységére. Beke Imre polgármester, előterjesztést tett az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár beszámolója a 2013 évi tevékenységére, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Tóthné Budaházi Judit ÁMK Igazgató, elmondta, hogy szeptemberében lett a vezetője a művelődési háznak. Szép intézmény vezetését kapta feladatul. Kislétszámu, de lelkes sapat, 10 fővel dolgoznak. Az elmúlt félévben sikerül az általa elképzelt változásokat bevezetnie. Sok sikeres rendezvényt tudhatnak magukénak, és volt bevétel is. Jónak tartja azt, hogy a ivilszervezetek is szívesen satlakoznak az ÁMK által szervezett programokhoz. A söröző bérleti pályázata is eredményes volt, előrelépés az is, hogy a tinidisót is a söröző bérlője sinálja. A honlap is megújult, ajánlja figyelmébe mindenkinek. Sok fotó is van fent a rendezvényeken résztvevőkről. Az elkövetkezendő időszak bizonytalan, mert a létszám nem nagy, viszont a feladat annál több. Közmunkásokat kapnak ugyan, de ha lenne lehetőség, akkor szükséges lenne egy fő informatikus és egy fő takarítóra, ha közhasznú lesz az is jó. Boros Lajosné oktatási, kulturális, sport és idegenforgalmi bizottság elnöke, a bizottság széles körűen tárgyalta a beszámolót. Teljeskörü az előterjesztés, mert a Könyvtárat is tartalmazza. Egyetért azzal, hogy a szakmai dolgokat fix emberrel kell megoldani. Tárgyi feltételek: a Club Cafe vezetője a terasz felújítását kérte, de sajnos a tulajdonjogot nem rendezte az önkormányzat és a NAGISZ, ennek ellenére megsinálja. A könyvtár és az iskola közötti is nagyon jó a kapsolat, íróversenyeket, szavalóversenyeket tartottak. Szükséges lenne egy számítógép ide. Elfogadták a évi uj élokat is. A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. Beke Imre polgármester, a művelődési ház közös tulajdonban van, 50 % önkormányzat és 50 % NAGISZ Zrt. A NAGISZ Zrt. felajánlotta a részét megvásárlásra, de az önkormányzatnak nins erre pénze. Csendes Feren képviselő, nem érti, hogy a terasz építés és a tulajdonosi döntés hogy jön össze. A teraszépítéshez testületi döntés kell, önerő nélkül nem megy. Ebben a tulajdonostárs nem volt megkérdezve, sak a testület döntött így. Ehhez terv kell és jóváhagyás, nem pedig a tulajdonostárs hozzájárulása.

16 Rásó Tibor képviselő, a közmunka programban kell megkeresni a lehetőséget a takarítói létszámra, mert olsóbb. Át kell beszélni, ne maradjon takarító nélkül a művelődési ház Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár beszámolóját a 2013 évi tevékenységéről az alábbi határozati javaslat szerint fogadják el: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2014 (III.27.) Önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 6./ Napirendi pont megtárgyalása: Tárgy: Az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár évi munkatervének jóváhagyása Beke Imre polgármester, előterjesztést tett az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár évi munkatervének jóváhagyására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Boros Lajosné oktatási, kulturális, sport és idegenforgalmi bizottság elnöke, a bizottság részletesen tárgyalta a munkatervet, és támogatja. Egy komplex rendezvényterv van a képviselő-testület előtt. Májusban lesz 30 éves a Művelődési Központ. Ez alkalomból fotókiállítás és szabadtéri rendezvények lesznek. Méltó ünneplés lesz. A bizottság a munkatervet elfogadásra javasolja, és bíznak benne, hogy a finanszírozási gond megoldódik. Csendes Feren képviselő, nagyon jónak tartotta, hogy voltak színházi rendezvények, de most nem lát, mi az oka? Tóthné Budaházi Judit ÁMK. igazgató, elmondta, hogy lesz egy vizesblokk felújítás, azért nem írták bele a munkatervbe, hogy mikor lesz színházi rendezvény, mert amíg a felújítás folyik, addig nem lehet programokat szervezni. Május 12-re szeretne színházi rendezvényt betenni, ez szervezés alatt van. Színházra és

17 szórakoztató rendezvényre van keret, ezt ki akarja használni. A könnyed műfajt jobban szeretik a nádudvari emberek, sok látogatója volt a színházi elődadásoknak. A honlapra a színháztermet is feltették, hogy az érdeklődők jól láthassák, hogy néz ki, és igy meg tudja mondani, hogy honnan szeretné látni az előadást. Sokan jönnek Debreenből, Hajdúszoboszlóról, Kabáról. Szórakoztató programok irányában indultak el, de azért szeretne komolyabb műfajú színházi darabokat is Réz Szilárd alpolgármester, megjegyezte, hogy éveken keresztül sak azt hallották az előző igazgatónőtől, hogy nins kereslet a szilveszteri mulatságokra. Most bebizonyosodott, hogy igenis van kereslet rá, igénylik az emberek. Tóthné Budaházi Judit ÁMK. igazgató, igen van rá kereslet. Most szilveszterkor 800 fő volt jelen. Nem drága jegyeket árultak, mert nins az embereknek pénzük. Több lehetőség között választhattak. Nagy felelősség ez, de megérte, mert az emberek jól érezték magukat, ez köszönhető a Nádudvari Nilzen együttesnek is. Közmunkások sinálták a dekoráiót, az is nagyon szép volt. Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár évi munkatervét az alábbi határozati javaslattal fogadják el: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár évi munkatervét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. Határidő: folyamatos illetve deember 31. Felelős: Beke Imre polgármester Tóthné Budaházi Judit igazgató Melléklet a(z) /2014. ( ) Ök. sz. határozathoz Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár évi rendezvényterve Január - Január 20. Szép magyar beszéd a Kazinzy verseny városi döntője a Városi Könyvtárban - Január 21. A Magyar Kultúra Napja alkalmából, Oláhné Mednyánszki Krisztina előadása Magyar kommunikáió háttere, gondolataink ereje ímmel - Január 25. Játszóház Téma: Szélsengő készítés - Január 31. Dobiné Vass Julianna - nép iparművész, a Népművészet Mestere kiállításának megnyitója Mozi: Péntekenként filmvetítés Február - Február 16 Tiszavasvári SE Nádudvari Sakk SE soportmérkőzés - Február 18. Vidám Vándorok interaktív gyermek előadás óvodásoknak - Február 20. Őszirózsa Nyugdíjasklub Farsangi mulatsága

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények)

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) 2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) Január - Január 20. Szép magyar beszéd a Kazinczy verseny városi döntője a Városi Könyvtárban - Január 21. A Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Kovács Zsolt,Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Kovács Zsolt,Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013.szeptember 26-án du: 14 órakor a Művelődési Ház és Városi Könyvtár tárgyalójában a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. március 26-án du. 14 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésének alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 30-án du: 14 órakor a Művelődési Ház és Városi Könyvtár tárgyalójában a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. DECEMBER 13-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. DECEMBER 13-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. DECEMBER 13-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 10/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők,

JEGYZŐKÖNYV. Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. november 07-én d: 14,00 órakor az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanácstermében, a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt, Ludmanné Papp Ilona képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt, Ludmanné Papp Ilona képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. február 12-én du. 15 órakor az Ady Endre Általános Művelődési Központ és Városi könyvtár tanácstermében, a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-31/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én du. 15 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján 16.00 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján 16.00 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján 16.00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület 8 fővel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének, 2015. február 26.-án 16.00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének, 2015. február 26.-án 16.00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének, 2015. február 26.-án 16.00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. Jelen vannak: Pergő Margit Nyírő István Fülöp Attila

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szeghalmi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623

JEGYZŐKÖNYV. Szeghalmi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Szeghalmi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 384-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2014. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2013. március 28-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester,

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 881-16/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

Mélyen Tisztelt Kormánymegbízott Úr!

Mélyen Tisztelt Kormánymegbízott Úr! TISZALÖKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZORGALMATOSI KIRENDELTÉSGE JEGYZŐJÉTŐL 4441 Szorgalmatos, Pacsirta u. 18/a. Telefon: (42) 520-034 Fax: (42) 520-035 Ügyiratszám: 6-39/2013. Tárgy: Képviselő-testületi

Részletesebben

24/2010. számú 2010. november 24.-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

24/2010. számú 2010. november 24.-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.:12.523-2/2010. 24/2010. számú 2010. november 24.-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 242-264/2010. (XI.24.sz. Kth.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. március 27-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 10-én 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Jelen vannak:pádár Lászlóné polgármester, Dr Bencze Miklós,

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014.

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. március-április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes húsvéti ünnepeket! Marika néni Ma amikor az élet kicsit már továbbrepült

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait. 322 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen lévők: Meghívott,

Részletesebben

12/2014. 120/2014.(XII.18.) HATÁROZATA: Az Önkormányzat kormányzati funkciószámainak meghatározásáról.

12/2014. 120/2014.(XII.18.) HATÁROZATA: Az Önkormányzat kormányzati funkciószámainak meghatározásáról. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 12/2014. Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-án megtartott ülése jegyzőkönyve, rendelete, határozata mutatója. 15/2014.(XII.22.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 487-14//2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2015. június 23-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. július 2-án 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak:dr.sóvágó László polgármester, Holoda Attila

Részletesebben

tervezete Előadó: Nagy Józsefné polgármester Működési Szabályzatának módosítása Előadó: Nagy Józsefné polgármester Előadó: Nagy Józsefné polgármester

tervezete Előadó: Nagy Józsefné polgármester Működési Szabályzatának módosítása Előadó: Nagy Józsefné polgármester Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-6 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. március 28.-i

Részletesebben

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2013. június 26-án, 16 órai kezdettel

Részletesebben