JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, Ludmanné Papp Ilona képviselő

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, Ludmanné Papp Ilona képviselő"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: márius 27-én du. 15 órakor az Ady Endre Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanástermében, a Városi Önkormányzat képviselő-testületének ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester Boros Lajosné, Csendes Feren, Juhász Sándor, Korsmáros Sándor, Kovás Zsolt, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők Vinze András jegyző, Dr. Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovás Lászlóné irodavezető, Dr.Korokani-Bokor Erzsébet irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. ügyvezetője, Tóthné Budaházi Judit ÁMK igazgatója, Pavluskáné Sulyok Julia bizottsági tag Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, Távolmaradását bejelentette: Ludmanné Papp Ilona képviselő Beke Imre polgármester, köszönti a megjelent képviselőket, vendégeket. Megállapította, hogy 8 fő képviselő jelen van, így a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő Előterjesztést tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre Csendes Feren és Juhász Sándor képviselőkre, melyet a testület 8 igen szavazattal elfogadott. Előterjesztést tett a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentésre, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal tudomásul vett. Ez követően az alábbiakban tájékoztatta a képviselő-testület tagjait a két ülés közötti fontosabb eseményekről:

2 - 2 - Elmondta, hogy a Debreeni Vízmü Zrt levélben kereste meg az önkormányzatot, melyben a konessziós szerződés felmondását kezdeményezte. Erre a levélre 30 napon belül reagálni kell, de előtte még egyeztetni kell Kvasz Jenővel és egy külső jogász véleményét is ki kell kérni. Kérdés az, hogy a felmondásnak hivatkozási alapja lehet e ez a levél. - Ma érkezett, hogy a hulladéklerakó fejlesztésre beadott pályáztunk nem nyert, tartaléklistára került. - 3 db. LEADER-es pályázatunk volt beadva, amelyből a buszöblök létesítésére beadott pályázat elutasításra került, a Jókai utai sportentrumra beadott pályázatnak sak részben adtak helyet. A kondiionáló terem berendezésére 7.8 millió ft-ot adtak. A harmadik pályázat a fürdő szauna ház kialakítása volt, azt is sak részben támogatták, sak az épületen végzett munkát, de a berendezésre nem adtak támogatást. - Kiadvány megjelentetésre 11 település 100 %-os támogatást kaphat. Rendezvények szervezése, lebonyolításának költségeire is lehet pályázni, az elosztás, pedig helyi fórumonként 100 eft-ot, ha LEADER-HACS akkor 250 eft-ot, regionális 400 eft, ha országos a rendezvény, akkor 2 millió forint a támogatási összeg. Szakbizottsággal egyeztetni kell április 15-ig. Beke Imre polgármester, kérte a képviselő-testület tagjait, hogy a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót vegyék tudomásul. Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő A képviselő-testület a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatást 8 igen szavazattal tudomásul vette. Beke Imre polgármester, javasolta, hogy a meghívóban közölt napirendeket az alábbi módosításokkal tárgyalják: 1./Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat képviselő-testületének a szoiális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 7/2013. (IV.5.) önkormányzati rendeletének módosítására 2./Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete módosítására 3/ Előterjesztés a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

3 4./ Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat évi közbeszerzési tervének megvitatására 5./ Előterjesztés az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár évi tevékenységéről szóló beszámolóra 6./ Előterjesztés az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár évi munkatervének megvitatására 7./ Különfélék A képviselő-testület a módosítás után a napirendeket 8 igen szavazattal elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalja: Napirendi pontok: 1./Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat képviselő-testületének a szoiális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 7/2013. (IV.5.) önkormányzati rendeletének módosítására 2./Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete módosítására 3/ Előterjesztés a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására 4./ Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat évi közbeszerzési tervének megvitatására 5./ Előterjesztés az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár évi tevékenységéről szóló beszámolóra 6./ Előterjesztés az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár évi munkatervének megvitatására 7./ Különfélék

4 - 4-1./ Napirendi pont megtárgyalása: Tárgy: Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat képviselő-testületének a szoiális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 7/2013. (IV.5.) önkormányzati rendeletének módosítására Beke Imre polgármester, előterjesztést tett Nádudvar Város Önkormányzat képviselő-testületének a szoiális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 7/2013. (IV.5.) önkormányzati rendeletének módosítására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Korsmáros Sándor ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság elnöke, a bizottság megtárgyalta az előterjesztésben szereplő rendelet-módosítást. Megállapította, hogy az évi III. tv. és a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdésében foglaltak szerint állapították meg a személyes gondoskodás körébe tartozó szoiális ellátások intézményi térítési díját. Jogszabály szerint és törvényesen jártak el. A társult önkormányzatok Tetétlenre és Bihardansházára is ez a rendelet vonatkozik. Újszerű a évi CXXX. tv a, amely előírja az előzetes hatásvizsgálat elvégzését, amelyről a testületet tájékoztatni kell, és vizsgálni kell a feltételeket is: Az étkezési térítési díj Bihardansházán 288,-ft, míg Nádudvaron és Tetétlenen egységesen 3xi étkezéssel 937,- ft. A bizottságnak az a véleménye, hogy a SZSZK térítési díja egészüljön ki az intézményi térítési dij után a Nappali ellátással, valamint a házi segítségnyújtással, nulla forinttal, mint a két társtelepülésen. A bizottság fenti javaslatával együtt a rendelet-módosítást elfogadásra javasolják Beke Imre polgármester, elmondta, hogy Bihardansháza nem tud önállóan konyhát működtetni és a Baptista Szeretetszolgálat vette át ezt a feladatot, de lehet, hogy a többit is átveszi. Rásó Tibor egészségügyi, ifjúsági és szoiális bizottság tagja, a bizottság is megtárgyalta a Nádudvar Város Önkormányzat képviselő-testületének a szoiális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó rendelet-módosítását. A megállapítása megegyező az ügyrendi, jogi és igazgatási bizottság elnöke által elmondottakkal az SZSZK térítési díja egészüljön ki az intézményi térítési díj után a Nappali ellátással, valamint a házi segítségnyújtással, nulla forinttal, mint a két társtelepülésen - elfogadásra javasolják. Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a két bizottság javaslatával együtt, mely szerint az SZSZK térítési díja egészüljön ki az intézményi térítési díj után a Nappali ellátással, valamint a házi segítségnyújtással, nulla forinttal, mint a két társtelepülésen, fogadják el. Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő A képviselő-testület a szoiális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó rendelet-módosítását a két bizottság javaslatával együtt, mely szerint az SZSZK térítési díja egészüljön ki az intézményi térítési díj után a nappali ellátással,

5 valamint a házi segitségnyujtással, nulla forinttal, mint a két társtelepülésen, 8 igen szavazattal elfogadta és azt rendeletté nyilvánitotta a következők szerint: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (III.28.) önkormányzati rendelete a szoiális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 7/2013 (IV.2.) önkormányzati rendelet módosításáról A Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. ikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szoiális igazgatásról és a szoiális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv 92. (1) bekezdés a) pontjában és a 92. (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szoiális ellátásokról, valamint személyes szolgáltatást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 7/2013 (IV. 5.) önkormányzati rendelete módosításáról Bihardansháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Tetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulásának kikérésével a következőket rendeli el: 1. A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Beke Imre Vinze András polgármester jegyző

6 - 6 - Melléklet a 8/2014 (III.28.) önkormányzati rendelethez A Nádudvari Mikrotérségi Szoiális- és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Szoiális Szolgáltató Központ intézményi térítési díjai: Bihardansháza Nappali ellátás Házi segítségnyújtás Szoiális étkeztetés /ebéd/ helyben fogyasztással 0 forint 0 forint 288 forint Nádudvar Nappali ellátás Házi segítségnyújtás Napi háromszori étkezés kiszállítással /maximális összeg/ Napi háromszori étkezés helyben /maximális összeg/ Szoiális étkeztetés /ebéd/ kiszállítással Szoiális étkeztetés /ebéd/ helyben fogyasztással 0 forint 0 forint 937 forint 850 forint 512 forint 425 forint Tetétlen Nappali ellátás Házi segítségnyújtás Szoiális étkeztetés /ebéd/ helyben fogyasztással 0 forint 0 forint 425 forint A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. Beke Imre polgármester Vinze András jegyző

7 - 7-2./ Napirendi pont megtárgyalása: Tárgy: Előterjesztés a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete módosítására. Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete módosítására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Korsmáros Sándor ügyrendi, igazgatási é jogi bizottság elnöke, a bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta és megállapította, hogy a törvénynek megfelelően készült el. Bár tavaly fogadta el a képviselő-testület a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendeletet, de módosítani szükséges, mert előzetes hatásvizsgálatot kell végezni, és a polgármester hoz határozatot az ügyben nem a képviselő-testület. megváltozott a közszolgáltatási díj számítási módja is, illetve mentesül a hulladékszállítási díj megfizetése alól az egyedülálló és egyedülélő személy, aki a 80. életévét betöltötte A bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Beke Imre polgármester javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetét fogadják el. Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő A képviselő-testület a a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetét 8 igen szavazattal elfogadta és azt rendeletté nyilvánitotta a következők szerint: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (III.28.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. ikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 35. -ában és 88. (4) bekezdés a) és ) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 33/2013 (XII.20.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

8 (1) A rendelet 12. (5) bekezdésének hatályos szövege a következő: A közszolgáltatási díj számítási módja: az adott időszakra eső ürítések számának és az ürítés díjának szorzata. (2) A rendelet 12. (6) bekezdésének hatályos szövege a következő: Mentesül a hulladékszállítási díj megfizetése alól az az egyedülálló és egyedülélő személy, aki a 80. életévét betöltötte. A díjmentességet a Polgármesteri Hivatal 1 számú szobájában beszerezhető kérelemben kell igényelni és a jogosultat a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától illeti meg. A mentességről szóló döntést a Polgármester hozza meg. 2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Beke Imre polgármester Vinze András jegyző 3./ Napirendi pont megtárgyalása: Tárgy: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet módosítása Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet módosítására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyvmellékletét képezi. Korsmáros Sándor ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság elnöke, a bizottság megtárgyalta a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításról szóló rendelet-tervezetet és az alábbiakat állapította meg: 2013-ban volt elfogadva a rendelet, de azóta a jogszabály változott és a mostani módosítás élja, hogy az önkormányzat feladatainak ellátását gördülékenyebbé tegye, illetve a szakfeladat-rendben bekövetkezett újabb módosításokat is át kell vezetni.

9 - 9 - Továbbá az iskola orvosi és a bölsődei feladatok ellátására vonatkozó szerződések aláírása a polgármesterre kerüljön átruházásra. Ugyansak ez vonatkozna a 80. évüket betöltött egyedülélő és egyedülálló magánszemélyeknél a hulladékgazdálkodásról szóló rendelet díjmentességénél hozott határozat aláírásánál is. Valamint Kovás Zsolt bizottsági ülésen javasolta, hogy Nádudvar Napja minden év szeptember második szombatján kerüljön megrendezésre, mert ez a dátum áll közelebb ahhoz a naphoz, amikor 1467-ben Nádudvaron járt Mátyás király. A bizottság ezekkel a megállapításokkal együtt elfogadásra javasolja a rendeletet. Dr. Sós Csaba aljegyző, Mátyás K. helyett Hunyadi Mátyás Király a pontos név. Boros Lajosné oktatási, kulturális, sport és idegenforgalmi bizottság elnöke, elmondta, hogy felkérték az aljegyző urat, hogy nézzen utána, hogyan lehetne összehangolni a városnapot a többi településsel, mert amikor nálunk van a városnap szeptember 13-án, akkor a környező településeken is vannak rendezvények. Legalábbis eddig igy volt. Azért is jó lenne, áthelyezni más napra, mert akkor többen el tudnának jönni, látogatottabb lenne ez a program. Mivel népi hagyományőrzésről van szó, igy ugyanazok a kézművesek vannak meghívva mindenhova. Kell egy fix napot keresni, és azt megjelölni. Beke Imre polgármester, neki a történetiség a fontos, de kell ezt az időpontot az SZMSZ-hez kötni? Dr. Sós Csaba aljegyző, bármikor dönthet a testület határozatban arról, hogy más időpontot jelöl meg. Juhász Sándor képviselő, a bizottsági ülésen Pavluskáné Sulyok Julia bizottsági tag elmondta, hogy jó lenne egy olyan személyt meghatározni, aki össze fogná, menedzselné ezeket a dolgokat. Aki utána járna, hogy a környező településeken mikor vannak rendezvények, igy akkor nem lenne egymásra szervezve. Kell egy személy aki ezzel foglalkozik. Neki egyébként a mostani márius 15-ei ünnepséggel kapsolatban is voltak hiányosságok. Boros Lajosné képviselő, a márius 15-ei ünnepségnek is volt gazdája, a tehnikai problémákról nem tehet. Vinze András jegyző, a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg az önkormányzat képviselő-testületének működését. Ebben szabályozva van az önkormányzat jelképei, a városi ünnepség, az önkormányzat hivatalos lapja, illetve honlapja. A rendezvényszervezésre beállítani egy főt nem tartja jónak, egyébként is egy-két alkalomról van szó. Meg kell határozni egy pontos dátumot a városi ünnepségekre és azt be kell tartani.

10 Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítást fogadják el: Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő A képviselő-testület a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítást 8 igen szavazattal elfogadta és azt rendeletté nyilvánitotta a következők szerint:: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. (III.28.) önkormányzati rendelete a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013 (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. ikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. ikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013 (V.2.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) módosításáról a következőket rendeli el: 1. A rendelet 5 (2) bekezdése a következő mondattal egészül ki: Hunyadi Mátyás király évi nádudvari látogatásának emlékére. 2. (1) A rendelet 2. sz. melléklete II. pontja a következő 14. ponttal egészül ki: Az iskola orvosi és a bölsőde orvosi feladat-ellátási szerződések aláírása Nádudvar Város Önkormányzata nevében. (2) A rendelet 2. sz. melléklete II. pontja a következő 15. ponttal egészül ki: A 80. életévüket betöltött egyedülálló és egyedülélő személyek esetében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 33/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 12. (6) bekezdése alapján a díjmentességről szóló döntés meghozatala.

11 A rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 4. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Beke Imre Vinze András polgármester jegyző 1. melléklet a10/2014. (III.28.) önkormányzati rendelethez Szakmai alaptevékenység: Adó-,vám- és jövedéki igazgatás K Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános közigazgatási tevékenysége K Köztemető- fenntartás és működtetés K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapsolatos feladatok K Országgyűlési, önkormányzati és EU-s parlamenti képviselő választással kapsolatos tevékenység K Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése K Országos és helyi népszavazással kapsolatos tevékenység K Út, autópálya építés K Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása K Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek K Víztermelés,- kezelés,- ellátás K Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Ö Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások K (pia, sportlétesítmény, hulladékgazdálkodás)

12 Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok K Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok K Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok K Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai K Közvilágítás K Nemzeti kulturális együttműködés Ö Zöldterület kezelés K Háziorvosi alapellátás K (ügyelet) Család és nővédelmi egészségügyi gondozás K Ifjúsági- egészségügyi gondozás K Iskolai intézményi étkezés ehhez kapsolódó szakfeladatok: K Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása ehhez kapsolódó szakfeladatok: Ö Közterület rendjének fenntartása Ö Könyvkiadás Ö Egyéb kiadói tevékenység Ö Rövid időtartamú közfoglalkoztatás K Start munkaprogram-téli közfoglalkoztatás K Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás K Közfoglalkoztatási mintaprogram K Szennyvízsatorna építése fenntartása, üzemeltetése K Vízellátással kapsolatos közmű építése, fenntartása üzemeltetése K Szabad kapaitás terhére végzett, nem haszonszerzési élú tevékenységek: Növénytermesztés, állattenyésztés és kapsolódó szolgáltatások ehhez kapsolódó szakfeladatok: Ö Támogatások: Lakáshoz jutást segítő támogatások K Egyéb szoiális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása Ö Mezőgazdasági támogatások Civil szervezetek működési támogatása K (polgárőrség, sport, kat.védelem, közgyűjteményi alapítvány, Liszt F. kórus támogatás) Civil szervezetek programtámogatása Ö Betegséggel kapsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Ö Tehnikai: Támogatási élú finanszírozási műveletek Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

13 Forgatási és befektetési élú finanszírozási műveletek Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Önkormányzatok funkióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről Szabad kapaitás terhére végzett, nem haszonszerzési élú tevékenységek bevételei és kiadásai ehhez kapsolódó szakfeladatok: Munkahelyi étkeztetés Ö Éttermi vendéglátás Ö Egyéb humán eü-i ellátás (labor) Ö Jelmagyarázat: Az Ö az önként vállalt önkormányzati feladat, a K a kötelező önkormányzati feladatot jelöli. Beke Imre Vinze András polgármester jegyző 4./ Napirendi pont megtárgyalása: Tárgy: Nádudvar Város Önkormányzat évi közbeszerzési terve elfogadása Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város Önkormányzat évi közbeszerzési tervének elfogadására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Dr. Sós Csaba aljegyző, elmondta, hogy a törvény alapján minden évben kötelező a közbeszerzési terv elkészítése. Először a költségvetési rendeletet kell elfogadni a saját erő miatt, utána a TVG Kft. ügyvezetőjével egyeztet a terv összeállításával kapsolatban. Ezt a közbeszerzési terv bármikor módosítható. Most konkrétan a Kövy Sándor Általános Iskola komplex fejlesztése ÉAOP-4.1.1/A építési beruházásról van szó, ami közel négyszázmillió forint, nyílt eljárás lesz. Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a Nádudvar Város Önkormányzat évi közbeszerzési tervét az alábbi határozati javaslattal fogadják el: A Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Határidő: azonnal

14 Felelős: Beke Imre polgármester Melléklet a 38/2014. (III.27.) Ök. sz. határozathoz Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő A képviselő-testület a Nádudvar Városi Önkormányzat évi Közbeszerzési tervét 8 igen szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2014. (III.27.) Önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Határidő: Felelős: azonnal Beke Imre polgármester Melléklet a 38/2014. (III.27.) Ök. sz. határozathoz

15 / Napirendi pont megtárgyalása: Tárgy: Előterjesztés az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár beszámolója a 2013 évi tevékenységére. Beke Imre polgármester, előterjesztést tett az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár beszámolója a 2013 évi tevékenységére, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Tóthné Budaházi Judit ÁMK Igazgató, elmondta, hogy szeptemberében lett a vezetője a művelődési háznak. Szép intézmény vezetését kapta feladatul. Kislétszámu, de lelkes sapat, 10 fővel dolgoznak. Az elmúlt félévben sikerül az általa elképzelt változásokat bevezetnie. Sok sikeres rendezvényt tudhatnak magukénak, és volt bevétel is. Jónak tartja azt, hogy a ivilszervezetek is szívesen satlakoznak az ÁMK által szervezett programokhoz. A söröző bérleti pályázata is eredményes volt, előrelépés az is, hogy a tinidisót is a söröző bérlője sinálja. A honlap is megújult, ajánlja figyelmébe mindenkinek. Sok fotó is van fent a rendezvényeken résztvevőkről. Az elkövetkezendő időszak bizonytalan, mert a létszám nem nagy, viszont a feladat annál több. Közmunkásokat kapnak ugyan, de ha lenne lehetőség, akkor szükséges lenne egy fő informatikus és egy fő takarítóra, ha közhasznú lesz az is jó. Boros Lajosné oktatási, kulturális, sport és idegenforgalmi bizottság elnöke, a bizottság széles körűen tárgyalta a beszámolót. Teljeskörü az előterjesztés, mert a Könyvtárat is tartalmazza. Egyetért azzal, hogy a szakmai dolgokat fix emberrel kell megoldani. Tárgyi feltételek: a Club Cafe vezetője a terasz felújítását kérte, de sajnos a tulajdonjogot nem rendezte az önkormányzat és a NAGISZ, ennek ellenére megsinálja. A könyvtár és az iskola közötti is nagyon jó a kapsolat, íróversenyeket, szavalóversenyeket tartottak. Szükséges lenne egy számítógép ide. Elfogadták a évi uj élokat is. A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. Beke Imre polgármester, a művelődési ház közös tulajdonban van, 50 % önkormányzat és 50 % NAGISZ Zrt. A NAGISZ Zrt. felajánlotta a részét megvásárlásra, de az önkormányzatnak nins erre pénze. Csendes Feren képviselő, nem érti, hogy a terasz építés és a tulajdonosi döntés hogy jön össze. A teraszépítéshez testületi döntés kell, önerő nélkül nem megy. Ebben a tulajdonostárs nem volt megkérdezve, sak a testület döntött így. Ehhez terv kell és jóváhagyás, nem pedig a tulajdonostárs hozzájárulása.

16 Rásó Tibor képviselő, a közmunka programban kell megkeresni a lehetőséget a takarítói létszámra, mert olsóbb. Át kell beszélni, ne maradjon takarító nélkül a művelődési ház Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár beszámolóját a 2013 évi tevékenységéről az alábbi határozati javaslat szerint fogadják el: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2014 (III.27.) Önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 6./ Napirendi pont megtárgyalása: Tárgy: Az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár évi munkatervének jóváhagyása Beke Imre polgármester, előterjesztést tett az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár évi munkatervének jóváhagyására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Boros Lajosné oktatási, kulturális, sport és idegenforgalmi bizottság elnöke, a bizottság részletesen tárgyalta a munkatervet, és támogatja. Egy komplex rendezvényterv van a képviselő-testület előtt. Májusban lesz 30 éves a Művelődési Központ. Ez alkalomból fotókiállítás és szabadtéri rendezvények lesznek. Méltó ünneplés lesz. A bizottság a munkatervet elfogadásra javasolja, és bíznak benne, hogy a finanszírozási gond megoldódik. Csendes Feren képviselő, nagyon jónak tartotta, hogy voltak színházi rendezvények, de most nem lát, mi az oka? Tóthné Budaházi Judit ÁMK. igazgató, elmondta, hogy lesz egy vizesblokk felújítás, azért nem írták bele a munkatervbe, hogy mikor lesz színházi rendezvény, mert amíg a felújítás folyik, addig nem lehet programokat szervezni. Május 12-re szeretne színházi rendezvényt betenni, ez szervezés alatt van. Színházra és

17 szórakoztató rendezvényre van keret, ezt ki akarja használni. A könnyed műfajt jobban szeretik a nádudvari emberek, sok látogatója volt a színházi elődadásoknak. A honlapra a színháztermet is feltették, hogy az érdeklődők jól láthassák, hogy néz ki, és igy meg tudja mondani, hogy honnan szeretné látni az előadást. Sokan jönnek Debreenből, Hajdúszoboszlóról, Kabáról. Szórakoztató programok irányában indultak el, de azért szeretne komolyabb műfajú színházi darabokat is Réz Szilárd alpolgármester, megjegyezte, hogy éveken keresztül sak azt hallották az előző igazgatónőtől, hogy nins kereslet a szilveszteri mulatságokra. Most bebizonyosodott, hogy igenis van kereslet rá, igénylik az emberek. Tóthné Budaházi Judit ÁMK. igazgató, igen van rá kereslet. Most szilveszterkor 800 fő volt jelen. Nem drága jegyeket árultak, mert nins az embereknek pénzük. Több lehetőség között választhattak. Nagy felelősség ez, de megérte, mert az emberek jól érezték magukat, ez köszönhető a Nádudvari Nilzen együttesnek is. Közmunkások sinálták a dekoráiót, az is nagyon szép volt. Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár évi munkatervét az alábbi határozati javaslattal fogadják el: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár évi munkatervét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. Határidő: folyamatos illetve deember 31. Felelős: Beke Imre polgármester Tóthné Budaházi Judit igazgató Melléklet a(z) /2014. ( ) Ök. sz. határozathoz Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár évi rendezvényterve Január - Január 20. Szép magyar beszéd a Kazinzy verseny városi döntője a Városi Könyvtárban - Január 21. A Magyar Kultúra Napja alkalmából, Oláhné Mednyánszki Krisztina előadása Magyar kommunikáió háttere, gondolataink ereje ímmel - Január 25. Játszóház Téma: Szélsengő készítés - Január 31. Dobiné Vass Julianna - nép iparművész, a Népművészet Mestere kiállításának megnyitója Mozi: Péntekenként filmvetítés Február - Február 16 Tiszavasvári SE Nádudvari Sakk SE soportmérkőzés - Február 18. Vidám Vándorok interaktív gyermek előadás óvodásoknak - Február 20. Őszirózsa Nyugdíjasklub Farsangi mulatsága

18 - Február 20 Olvasási verseny az Általános Iskola és a Könyvtár szervezésében - Február 22. Edit Fitness Aerobi Gálája - Mozi: Péntekenként filmvetítés Kiállítás: Dobiné Vass Julianna - nép iparművész, a Népművészet Mestere kiállítása Márius - Márius 1. Fogi színháza bemutatja: Délután a legjobb - vígjáték 2 felvonásban - Márius 2. Nádudvari Sakk SE. EMSE Miskol soportmérkőzés - Márius 8. Játszóház - Márius 14. Fáklyás felvonulás - Márius 15. Nemzeti ünnep - Márius 22. Tavaszköszöntő Városbál Mozi: Péntekenként filmvetítés Kiállítás: Dobiné Vass Julianna - nép iparművész, a Népművészet Mestere kiállítása Április - Április 5. Mazsorett soportjaink 10 éves jubileumi gálaműsora - Április 10. Költészet Napja Szülőföldünk Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány szervezésében - Április Pásztor Nap - Április 13. Nádudvari Sakk SE. Piremon SE. soportmérkőzés - Április 15. Gyermek színház - Április 19. Tini Diso - Április 19. Játszóház Téma: Tavaszi díszek készítése - Április 25. Gyermekkönyvek Nemzetközi Napja alkalmából meseíró verseny döntője. Társszervező a Városi Könyvtár - Pályázat a Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítványhoz. - Április 27. Nádudvari Sakk SE. HSSE soportmérkőzés Mozi: Péntekenként filmvetítés Kiállítás: Pásztornapi kiállítás Május - Május 10. Életet az Éveknek Hajdú-Bihar megyei Nyugdíjasklubok 25. évfordulós rendezvénye és Anyák napi ünnepség - Május éves a Művelődési Központ. Ez alkalomból fotókiállítás és szabadtéri rendezvények - Május 20. Gyermek mozi vetítés - Május 31. Gyereknapi Tini diso Mozi: Péntekenként filmvetítés Kiállítás: Kreatív-interaktív kiállítás Június - Június 5. II. Kelet-Magyarországi Nyugdíjas Teke Verseny - Június 5-6 I. Világháborús entenáriumi rendezvény - Június 13. Kábítószer ellenes világnap alkalmából előadás: Módosult tudatállapotunk formái, lehetőségei, veszélyei ímmel

19 - Június 20. Játszóház Téma: Játékok a szabadban - Június 20. Tini diso - Június 21. Társasjáték délután Mozi: Péntekenként filmvetítés Kiállítás: Június 13-augusztus 10-ig Nádudvari Népi Kézműves Szakiskola évzáró kiállítása (Június 15- július 15-ig a vizesblokkok felújítása zajlik.) Július - Július 5. IV. Nádudvari Arató Fesztivál - Július 9. Szünidei Walt Disney vetítés - Július 12. Játszóház Téma: Süthető gyurmák - Július 12. Tini Diso - Július Batyus Bál a Nilzen zenekarral - Július Kutyás Tábor - Július 24. Az Anyatej Világnapja alkalmából, Baba - Mama Nap Társszervező: Anya és Gyermekvédelmi Tanásadó Mozi: Péntekenként filmvetítés és szabadtéri mozi Kiállítás: Az év természetfotói kiállítás Augusztus - Augusztus 9. Játszóház Téma: Papírsárkány készítés - Augusztus 9. Nyári színház - Augusztus 20. II. Vizifoi és teke kupa, BMX bemutatókkal - Augusztus 20. Nemzeti ünnep - Augusztus 30. Motoros találkozó és Konert program - Augusztus 30. Tini diso Mozi: Péntekenként filmvetítés és szabadtéri mozi Szeptember - Szeptember 18. Nyugdíjas Klubok III. Kelet-Magyarországi Sakk Bajnoksága. - Szeptember 19. Kolozsváriné Ugrai Mária festő kiállítása - Szeptember 20. Nádudvar Napja (Pálinka kóstolóval) - Szeptember 23. Gyermek mozi vetítés - Szeptember 27. Játszóház - Szeptember 27. Tini diso Mozi: Péntekenként filmvetítésű Október - Október 4. III. Kukoria fesztivál - Október 10. Idősek Világnapi rendezvény - Október 11. Játszóház Téma: Az ősz színei papírból - Október 11. Tini diso - Október 17. Városi irodalmi rendezvény az 1956-os forradalom emlékére (szavalóverseny) Társszervező: Városi Könyvtár - Október 17. Őszi- téli divat trendek előadás - Október 18. Őszi színház - Október 23. Nemzeti ünnep

20 Mozi: Péntekenként filmvetítés Kiállítás: Az őszi divat November - November 1. Halloween party tökfaragás, tini diso - November 15. A Szülőföldünk Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány születésnapi gálaműsora Fazekas Lajos népi iparművész, a Népművészet Mestere kiállítása 70. életéve alkalmából - November 11. Gyermekszínház - November Galamb kiállítás a Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete szervezésében Mozi: Péntekenként filmvetítés Deember - Adventi rendezvénysorozat - Deember 5-6. Mikulás bási mesél ímmel mese olvasás - Deember 13. Karásonyi vásár (kenyérlángossal, kürtőskalásal) - Deember 13. Tehetségek karásonyi gálája - Deember 31. Szilveszteri Batyus Bál Mozi: Péntekenként filmvetítés

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények)

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) 2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) Január - Január 20. Szép magyar beszéd a Kazinczy verseny városi döntője a Városi Könyvtárban - Január 21. A Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 03-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Városi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Boros Lajosné, Juhász

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 23-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Városi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2015.junius 25-én du: 14,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulási Tanács tanácsüléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2016. május 25-én de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács tanácsüléséről Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. január 16-án de: 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésének alkalmából. Jelen vannak: Beke

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 28-án de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulási Tanács tanácsüléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Beke Imre polgármester. Boros Lajosné, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Beke Imre polgármester. Boros Lajosné, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 18-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal hivatalai helyiségében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésének alkalmából. Jelen vannak:

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete. /2015.(...) önkormányzati rendelete

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete. /2015.(...) önkormányzati rendelete Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete /2015.(...) önkormányzati rendelete Monostorapáti község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XII.15.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. május 06-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének február 24-én (szerda) órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének február 24-én (szerda) órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 3/2016. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2016. február 24-én (szerda) 17 30 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: január 11-én de. 7,30 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: január 11-én de. 7,30 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. január 11-én de. 7,30 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester Boros Lajosné, Korcsmáros

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013 (IV.19) rendelet módosítására

Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013 (IV.19) rendelet módosítására 1 Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette:Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens, mb. osztályvezető JAVASLAT Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok Dunapataj Nagyközség a által ellátott kötelező és önként vállalt 18/2014.(XI.21.)számú rendelet 2. számú melléklete sorszám Kormányzati funkció Feladat megnevezése Kötelező Önként vállalt Társulás útján

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 06-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. július 04-én de.7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Távolmaradását

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/50-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület február 14-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/50-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület február 14-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/50-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71., TF.: 06 33 431 299, FAX.: 06 33 431 377, E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása Felelős készítő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. szeptember 17-én de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke

Részletesebben

Lovászpatona Község Önkormányzat Polgármestere 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. Tel.: ; fax:

Lovászpatona Község Önkormányzat Polgármestere 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. Tel.: ; fax: Lovászpatona Község Önkormányzat Polgármestere 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. Tel.: 06-89-345-107; fax: 06-89-345-109 NYÍLT ülésen tárgyalandó! A határozati javaslat elfogadásához minősített többség

Részletesebben

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012.(IV.18.) Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI.29.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Almásfüzitő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: május 16-ai de.7,30 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: május 16-ai de.7,30 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 16-ai de.7,30 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester Csendes Ferenc, Boros Lajosné,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete február 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete február 27-i ülésére Tárgy: A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető Igazgatási Osztály Sápi András intézményi referens Véleményező

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 126-127. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 126/2013.(X.07.)

Részletesebben

JAVASLAT. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. Készítette: Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens, mb. osztályvezető

JAVASLAT. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. Készítette: Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens, mb. osztályvezető Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens, mb. osztályvezető JAVASLAT Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22/2016. Tárgy: Az önkormányzat SzMSz-ének módosítása Mell.:1 pld. rendelet-tervezet

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete

A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 9-én 18 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 9-én 18 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. március 9-én 18 órakor megtartott nyilvános üléséről. J

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr. Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr. Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2016. július 05-én de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 29-irendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 16-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2015.(III.27.) Rendelet típusa: módosító Rendelet címe: A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

../2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

../2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 6. sz. előterjesztés MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2016. (...) ö n k o r m á n y z

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. alapító okiratok kiegészítésére. (2014. február 27.)

E L Ő T E R J E S Z T É S. alapító okiratok kiegészítésére. (2014. február 27.) Nyírábrány Nagyközség Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S alapító okiratok kiegészítésére (2014. február 27.) A Képviselőtestület 2014. február 5-ei ülésén az Államháztartásról szóló törvény és

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/201 (IX.2) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/201 (III.1) önkormányzati rendelet áról Sarkadkeresztúr Község

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI. 10.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI. 10.) önkormányzati rendelet módosítására Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI. 10.) önkormányzati rendelet módosítására Bánhorváti, 2016. január 13. Előterjesztő: Földvári István polgármester Tisztelt

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. január 31-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására

a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet 8/2012. (IV. 13.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének III. negyedévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének III. negyedévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71., TF.: 06 33 431 299, FAX.: 06 33 431 377, E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása Felelős

Részletesebben

../2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

../2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 8. sz. előterjesztés MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2016. (...) ö n k o r m á n y z

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 6/2012. (IV. 13.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71., TF.: 06 33 431 299, FAX.: 06 33 431 377, E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi módosítása Felelős készítő:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-én órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-én órakor megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25-én 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Nagy András polgármester Patyi Norbert alpolgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének február 15. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének február 15. napján tartandó ülésére Szám: 105-47/2016. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2016. február 15. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Részletesebben

A rendelet hatálya. Háziorvosi körzetek

A rendelet hatálya. Háziorvosi körzetek Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

../2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

../2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1. sz. előterjesztés../2016. (...) ö n k o r m á n y z

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 2-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 2-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 2-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 4/2012. (IV.03.) számú önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos I5 hulladékkezelési

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról

Részletesebben

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza.

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010.(XII.30.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.(IV.02.) rendeletének módosításáról Endrefalva Község Önkormányzata

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról Bánk Község Önkormányzata képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Czibere Lajos, Csendes Ferenc, Dr.Danka József, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők

Czibere Lajos, Csendes Ferenc, Dr.Danka József, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2016. augusztus 24-én de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 21-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február

Részletesebben

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottság Elnökétől Képviselő-testület 2016. március hónap 31. napján tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 29-I NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 29-I NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 29-I NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 5/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról

Részletesebben

12/2015. A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 06-án megtartott ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak.

12/2015. A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 06-án megtartott ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 12/2015 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 06-án megtartott ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. október 20. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Polgári Szociális Központ szociális alapszolgáltatásainak 2015. évi önköltség megállapítására és térítési díjainak

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 2. n a p i r e n d i p o n t E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő K ö r ö m K ö z s é g i Önkormányzat Képviselő-testülete 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. Tel.: 49/459-821; Fax: 49/459-817 E-mail: korom@korom.hu Szám: 4/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült: Köröm Község Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. májusi r e n d k í v ü l

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának május 28. napján megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának május 28. napján megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2008. május 28. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Jakab Magdolna Palsics János Tóth István bizottsági tagok, Távolmaradt: Farkas Ernő polgármester

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dorkó György képviselő Kelemen Tünde képviselő Pallagi László képviselő

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dorkó György képviselő Kelemen Tünde képviselő Pallagi László képviselő Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. június 25. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-ai ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2016. (IV.28.) önkormányzati számu határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Munkaügyi Központ munkaerő és

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-28/2015. Tárgy: Az önkormányzat SzMSz-ének módosítása Mell.:1 pld.

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

J E G Y ZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 1 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2011. január 3. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-én 15 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 12- én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 12- én megtartott nyílt ülésről. 171/16/2014 Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 12- én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 76/2014.(IX.12.) kt. határozat 77/2014.(IX.12.)

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben