JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, Ludmanné Papp Ilona képviselő

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, Ludmanné Papp Ilona képviselő"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: márius 27-én du. 15 órakor az Ady Endre Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanástermében, a Városi Önkormányzat képviselő-testületének ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester Boros Lajosné, Csendes Feren, Juhász Sándor, Korsmáros Sándor, Kovás Zsolt, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők Vinze András jegyző, Dr. Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovás Lászlóné irodavezető, Dr.Korokani-Bokor Erzsébet irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. ügyvezetője, Tóthné Budaházi Judit ÁMK igazgatója, Pavluskáné Sulyok Julia bizottsági tag Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, Távolmaradását bejelentette: Ludmanné Papp Ilona képviselő Beke Imre polgármester, köszönti a megjelent képviselőket, vendégeket. Megállapította, hogy 8 fő képviselő jelen van, így a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő Előterjesztést tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre Csendes Feren és Juhász Sándor képviselőkre, melyet a testület 8 igen szavazattal elfogadott. Előterjesztést tett a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentésre, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal tudomásul vett. Ez követően az alábbiakban tájékoztatta a képviselő-testület tagjait a két ülés közötti fontosabb eseményekről:

2 - 2 - Elmondta, hogy a Debreeni Vízmü Zrt levélben kereste meg az önkormányzatot, melyben a konessziós szerződés felmondását kezdeményezte. Erre a levélre 30 napon belül reagálni kell, de előtte még egyeztetni kell Kvasz Jenővel és egy külső jogász véleményét is ki kell kérni. Kérdés az, hogy a felmondásnak hivatkozási alapja lehet e ez a levél. - Ma érkezett, hogy a hulladéklerakó fejlesztésre beadott pályáztunk nem nyert, tartaléklistára került. - 3 db. LEADER-es pályázatunk volt beadva, amelyből a buszöblök létesítésére beadott pályázat elutasításra került, a Jókai utai sportentrumra beadott pályázatnak sak részben adtak helyet. A kondiionáló terem berendezésére 7.8 millió ft-ot adtak. A harmadik pályázat a fürdő szauna ház kialakítása volt, azt is sak részben támogatták, sak az épületen végzett munkát, de a berendezésre nem adtak támogatást. - Kiadvány megjelentetésre 11 település 100 %-os támogatást kaphat. Rendezvények szervezése, lebonyolításának költségeire is lehet pályázni, az elosztás, pedig helyi fórumonként 100 eft-ot, ha LEADER-HACS akkor 250 eft-ot, regionális 400 eft, ha országos a rendezvény, akkor 2 millió forint a támogatási összeg. Szakbizottsággal egyeztetni kell április 15-ig. Beke Imre polgármester, kérte a képviselő-testület tagjait, hogy a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót vegyék tudomásul. Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő A képviselő-testület a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatást 8 igen szavazattal tudomásul vette. Beke Imre polgármester, javasolta, hogy a meghívóban közölt napirendeket az alábbi módosításokkal tárgyalják: 1./Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat képviselő-testületének a szoiális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 7/2013. (IV.5.) önkormányzati rendeletének módosítására 2./Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete módosítására 3/ Előterjesztés a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

3 4./ Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat évi közbeszerzési tervének megvitatására 5./ Előterjesztés az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár évi tevékenységéről szóló beszámolóra 6./ Előterjesztés az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár évi munkatervének megvitatására 7./ Különfélék A képviselő-testület a módosítás után a napirendeket 8 igen szavazattal elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalja: Napirendi pontok: 1./Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat képviselő-testületének a szoiális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 7/2013. (IV.5.) önkormányzati rendeletének módosítására 2./Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete módosítására 3/ Előterjesztés a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására 4./ Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat évi közbeszerzési tervének megvitatására 5./ Előterjesztés az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár évi tevékenységéről szóló beszámolóra 6./ Előterjesztés az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár évi munkatervének megvitatására 7./ Különfélék

4 - 4-1./ Napirendi pont megtárgyalása: Tárgy: Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat képviselő-testületének a szoiális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 7/2013. (IV.5.) önkormányzati rendeletének módosítására Beke Imre polgármester, előterjesztést tett Nádudvar Város Önkormányzat képviselő-testületének a szoiális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 7/2013. (IV.5.) önkormányzati rendeletének módosítására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Korsmáros Sándor ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság elnöke, a bizottság megtárgyalta az előterjesztésben szereplő rendelet-módosítást. Megállapította, hogy az évi III. tv. és a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdésében foglaltak szerint állapították meg a személyes gondoskodás körébe tartozó szoiális ellátások intézményi térítési díját. Jogszabály szerint és törvényesen jártak el. A társult önkormányzatok Tetétlenre és Bihardansházára is ez a rendelet vonatkozik. Újszerű a évi CXXX. tv a, amely előírja az előzetes hatásvizsgálat elvégzését, amelyről a testületet tájékoztatni kell, és vizsgálni kell a feltételeket is: Az étkezési térítési díj Bihardansházán 288,-ft, míg Nádudvaron és Tetétlenen egységesen 3xi étkezéssel 937,- ft. A bizottságnak az a véleménye, hogy a SZSZK térítési díja egészüljön ki az intézményi térítési dij után a Nappali ellátással, valamint a házi segítségnyújtással, nulla forinttal, mint a két társtelepülésen. A bizottság fenti javaslatával együtt a rendelet-módosítást elfogadásra javasolják Beke Imre polgármester, elmondta, hogy Bihardansháza nem tud önállóan konyhát működtetni és a Baptista Szeretetszolgálat vette át ezt a feladatot, de lehet, hogy a többit is átveszi. Rásó Tibor egészségügyi, ifjúsági és szoiális bizottság tagja, a bizottság is megtárgyalta a Nádudvar Város Önkormányzat képviselő-testületének a szoiális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó rendelet-módosítását. A megállapítása megegyező az ügyrendi, jogi és igazgatási bizottság elnöke által elmondottakkal az SZSZK térítési díja egészüljön ki az intézményi térítési díj után a Nappali ellátással, valamint a házi segítségnyújtással, nulla forinttal, mint a két társtelepülésen - elfogadásra javasolják. Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a két bizottság javaslatával együtt, mely szerint az SZSZK térítési díja egészüljön ki az intézményi térítési díj után a Nappali ellátással, valamint a házi segítségnyújtással, nulla forinttal, mint a két társtelepülésen, fogadják el. Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő A képviselő-testület a szoiális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó rendelet-módosítását a két bizottság javaslatával együtt, mely szerint az SZSZK térítési díja egészüljön ki az intézményi térítési díj után a nappali ellátással,

5 valamint a házi segitségnyujtással, nulla forinttal, mint a két társtelepülésen, 8 igen szavazattal elfogadta és azt rendeletté nyilvánitotta a következők szerint: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (III.28.) önkormányzati rendelete a szoiális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 7/2013 (IV.2.) önkormányzati rendelet módosításáról A Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. ikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szoiális igazgatásról és a szoiális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv 92. (1) bekezdés a) pontjában és a 92. (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szoiális ellátásokról, valamint személyes szolgáltatást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 7/2013 (IV. 5.) önkormányzati rendelete módosításáról Bihardansháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Tetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulásának kikérésével a következőket rendeli el: 1. A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Beke Imre Vinze András polgármester jegyző

6 - 6 - Melléklet a 8/2014 (III.28.) önkormányzati rendelethez A Nádudvari Mikrotérségi Szoiális- és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Szoiális Szolgáltató Központ intézményi térítési díjai: Bihardansháza Nappali ellátás Házi segítségnyújtás Szoiális étkeztetés /ebéd/ helyben fogyasztással 0 forint 0 forint 288 forint Nádudvar Nappali ellátás Házi segítségnyújtás Napi háromszori étkezés kiszállítással /maximális összeg/ Napi háromszori étkezés helyben /maximális összeg/ Szoiális étkeztetés /ebéd/ kiszállítással Szoiális étkeztetés /ebéd/ helyben fogyasztással 0 forint 0 forint 937 forint 850 forint 512 forint 425 forint Tetétlen Nappali ellátás Házi segítségnyújtás Szoiális étkeztetés /ebéd/ helyben fogyasztással 0 forint 0 forint 425 forint A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. Beke Imre polgármester Vinze András jegyző

7 - 7-2./ Napirendi pont megtárgyalása: Tárgy: Előterjesztés a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete módosítására. Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete módosítására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Korsmáros Sándor ügyrendi, igazgatási é jogi bizottság elnöke, a bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta és megállapította, hogy a törvénynek megfelelően készült el. Bár tavaly fogadta el a képviselő-testület a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendeletet, de módosítani szükséges, mert előzetes hatásvizsgálatot kell végezni, és a polgármester hoz határozatot az ügyben nem a képviselő-testület. megváltozott a közszolgáltatási díj számítási módja is, illetve mentesül a hulladékszállítási díj megfizetése alól az egyedülálló és egyedülélő személy, aki a 80. életévét betöltötte A bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Beke Imre polgármester javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetét fogadják el. Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő A képviselő-testület a a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetét 8 igen szavazattal elfogadta és azt rendeletté nyilvánitotta a következők szerint: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (III.28.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. ikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 35. -ában és 88. (4) bekezdés a) és ) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 33/2013 (XII.20.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

8 (1) A rendelet 12. (5) bekezdésének hatályos szövege a következő: A közszolgáltatási díj számítási módja: az adott időszakra eső ürítések számának és az ürítés díjának szorzata. (2) A rendelet 12. (6) bekezdésének hatályos szövege a következő: Mentesül a hulladékszállítási díj megfizetése alól az az egyedülálló és egyedülélő személy, aki a 80. életévét betöltötte. A díjmentességet a Polgármesteri Hivatal 1 számú szobájában beszerezhető kérelemben kell igényelni és a jogosultat a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától illeti meg. A mentességről szóló döntést a Polgármester hozza meg. 2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Beke Imre polgármester Vinze András jegyző 3./ Napirendi pont megtárgyalása: Tárgy: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet módosítása Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet módosítására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyvmellékletét képezi. Korsmáros Sándor ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság elnöke, a bizottság megtárgyalta a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításról szóló rendelet-tervezetet és az alábbiakat állapította meg: 2013-ban volt elfogadva a rendelet, de azóta a jogszabály változott és a mostani módosítás élja, hogy az önkormányzat feladatainak ellátását gördülékenyebbé tegye, illetve a szakfeladat-rendben bekövetkezett újabb módosításokat is át kell vezetni.

9 - 9 - Továbbá az iskola orvosi és a bölsődei feladatok ellátására vonatkozó szerződések aláírása a polgármesterre kerüljön átruházásra. Ugyansak ez vonatkozna a 80. évüket betöltött egyedülélő és egyedülálló magánszemélyeknél a hulladékgazdálkodásról szóló rendelet díjmentességénél hozott határozat aláírásánál is. Valamint Kovás Zsolt bizottsági ülésen javasolta, hogy Nádudvar Napja minden év szeptember második szombatján kerüljön megrendezésre, mert ez a dátum áll közelebb ahhoz a naphoz, amikor 1467-ben Nádudvaron járt Mátyás király. A bizottság ezekkel a megállapításokkal együtt elfogadásra javasolja a rendeletet. Dr. Sós Csaba aljegyző, Mátyás K. helyett Hunyadi Mátyás Király a pontos név. Boros Lajosné oktatási, kulturális, sport és idegenforgalmi bizottság elnöke, elmondta, hogy felkérték az aljegyző urat, hogy nézzen utána, hogyan lehetne összehangolni a városnapot a többi településsel, mert amikor nálunk van a városnap szeptember 13-án, akkor a környező településeken is vannak rendezvények. Legalábbis eddig igy volt. Azért is jó lenne, áthelyezni más napra, mert akkor többen el tudnának jönni, látogatottabb lenne ez a program. Mivel népi hagyományőrzésről van szó, igy ugyanazok a kézművesek vannak meghívva mindenhova. Kell egy fix napot keresni, és azt megjelölni. Beke Imre polgármester, neki a történetiség a fontos, de kell ezt az időpontot az SZMSZ-hez kötni? Dr. Sós Csaba aljegyző, bármikor dönthet a testület határozatban arról, hogy más időpontot jelöl meg. Juhász Sándor képviselő, a bizottsági ülésen Pavluskáné Sulyok Julia bizottsági tag elmondta, hogy jó lenne egy olyan személyt meghatározni, aki össze fogná, menedzselné ezeket a dolgokat. Aki utána járna, hogy a környező településeken mikor vannak rendezvények, igy akkor nem lenne egymásra szervezve. Kell egy személy aki ezzel foglalkozik. Neki egyébként a mostani márius 15-ei ünnepséggel kapsolatban is voltak hiányosságok. Boros Lajosné képviselő, a márius 15-ei ünnepségnek is volt gazdája, a tehnikai problémákról nem tehet. Vinze András jegyző, a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg az önkormányzat képviselő-testületének működését. Ebben szabályozva van az önkormányzat jelképei, a városi ünnepség, az önkormányzat hivatalos lapja, illetve honlapja. A rendezvényszervezésre beállítani egy főt nem tartja jónak, egyébként is egy-két alkalomról van szó. Meg kell határozni egy pontos dátumot a városi ünnepségekre és azt be kell tartani.

10 Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítást fogadják el: Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő A képviselő-testület a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítást 8 igen szavazattal elfogadta és azt rendeletté nyilvánitotta a következők szerint:: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. (III.28.) önkormányzati rendelete a Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013 (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. ikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. ikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013 (V.2.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) módosításáról a következőket rendeli el: 1. A rendelet 5 (2) bekezdése a következő mondattal egészül ki: Hunyadi Mátyás király évi nádudvari látogatásának emlékére. 2. (1) A rendelet 2. sz. melléklete II. pontja a következő 14. ponttal egészül ki: Az iskola orvosi és a bölsőde orvosi feladat-ellátási szerződések aláírása Nádudvar Város Önkormányzata nevében. (2) A rendelet 2. sz. melléklete II. pontja a következő 15. ponttal egészül ki: A 80. életévüket betöltött egyedülálló és egyedülélő személyek esetében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 33/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 12. (6) bekezdése alapján a díjmentességről szóló döntés meghozatala.

11 A rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 4. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Beke Imre Vinze András polgármester jegyző 1. melléklet a10/2014. (III.28.) önkormányzati rendelethez Szakmai alaptevékenység: Adó-,vám- és jövedéki igazgatás K Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános közigazgatási tevékenysége K Köztemető- fenntartás és működtetés K Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapsolatos feladatok K Országgyűlési, önkormányzati és EU-s parlamenti képviselő választással kapsolatos tevékenység K Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése K Országos és helyi népszavazással kapsolatos tevékenység K Út, autópálya építés K Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása K Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek K Víztermelés,- kezelés,- ellátás K Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Ö Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások K (pia, sportlétesítmény, hulladékgazdálkodás)

12 Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok K Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok K Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok K Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai K Közvilágítás K Nemzeti kulturális együttműködés Ö Zöldterület kezelés K Háziorvosi alapellátás K (ügyelet) Család és nővédelmi egészségügyi gondozás K Ifjúsági- egészségügyi gondozás K Iskolai intézményi étkezés ehhez kapsolódó szakfeladatok: K Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása ehhez kapsolódó szakfeladatok: Ö Közterület rendjének fenntartása Ö Könyvkiadás Ö Egyéb kiadói tevékenység Ö Rövid időtartamú közfoglalkoztatás K Start munkaprogram-téli közfoglalkoztatás K Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás K Közfoglalkoztatási mintaprogram K Szennyvízsatorna építése fenntartása, üzemeltetése K Vízellátással kapsolatos közmű építése, fenntartása üzemeltetése K Szabad kapaitás terhére végzett, nem haszonszerzési élú tevékenységek: Növénytermesztés, állattenyésztés és kapsolódó szolgáltatások ehhez kapsolódó szakfeladatok: Ö Támogatások: Lakáshoz jutást segítő támogatások K Egyéb szoiális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása Ö Mezőgazdasági támogatások Civil szervezetek működési támogatása K (polgárőrség, sport, kat.védelem, közgyűjteményi alapítvány, Liszt F. kórus támogatás) Civil szervezetek programtámogatása Ö Betegséggel kapsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Ö Tehnikai: Támogatási élú finanszírozási műveletek Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

13 Forgatási és befektetési élú finanszírozási műveletek Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Önkormányzatok funkióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről Szabad kapaitás terhére végzett, nem haszonszerzési élú tevékenységek bevételei és kiadásai ehhez kapsolódó szakfeladatok: Munkahelyi étkeztetés Ö Éttermi vendéglátás Ö Egyéb humán eü-i ellátás (labor) Ö Jelmagyarázat: Az Ö az önként vállalt önkormányzati feladat, a K a kötelező önkormányzati feladatot jelöli. Beke Imre Vinze András polgármester jegyző 4./ Napirendi pont megtárgyalása: Tárgy: Nádudvar Város Önkormányzat évi közbeszerzési terve elfogadása Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Nádudvar Város Önkormányzat évi közbeszerzési tervének elfogadására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Dr. Sós Csaba aljegyző, elmondta, hogy a törvény alapján minden évben kötelező a közbeszerzési terv elkészítése. Először a költségvetési rendeletet kell elfogadni a saját erő miatt, utána a TVG Kft. ügyvezetőjével egyeztet a terv összeállításával kapsolatban. Ezt a közbeszerzési terv bármikor módosítható. Most konkrétan a Kövy Sándor Általános Iskola komplex fejlesztése ÉAOP-4.1.1/A építési beruházásról van szó, ami közel négyszázmillió forint, nyílt eljárás lesz. Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy a Nádudvar Város Önkormányzat évi közbeszerzési tervét az alábbi határozati javaslattal fogadják el: A Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Határidő: azonnal

14 Felelős: Beke Imre polgármester Melléklet a 38/2014. (III.27.) Ök. sz. határozathoz Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő A képviselő-testület a Nádudvar Városi Önkormányzat évi Közbeszerzési tervét 8 igen szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2014. (III.27.) Önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Határidő: Felelős: azonnal Beke Imre polgármester Melléklet a 38/2014. (III.27.) Ök. sz. határozathoz

15 / Napirendi pont megtárgyalása: Tárgy: Előterjesztés az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár beszámolója a 2013 évi tevékenységére. Beke Imre polgármester, előterjesztést tett az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár beszámolója a 2013 évi tevékenységére, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Tóthné Budaházi Judit ÁMK Igazgató, elmondta, hogy szeptemberében lett a vezetője a művelődési háznak. Szép intézmény vezetését kapta feladatul. Kislétszámu, de lelkes sapat, 10 fővel dolgoznak. Az elmúlt félévben sikerül az általa elképzelt változásokat bevezetnie. Sok sikeres rendezvényt tudhatnak magukénak, és volt bevétel is. Jónak tartja azt, hogy a ivilszervezetek is szívesen satlakoznak az ÁMK által szervezett programokhoz. A söröző bérleti pályázata is eredményes volt, előrelépés az is, hogy a tinidisót is a söröző bérlője sinálja. A honlap is megújult, ajánlja figyelmébe mindenkinek. Sok fotó is van fent a rendezvényeken résztvevőkről. Az elkövetkezendő időszak bizonytalan, mert a létszám nem nagy, viszont a feladat annál több. Közmunkásokat kapnak ugyan, de ha lenne lehetőség, akkor szükséges lenne egy fő informatikus és egy fő takarítóra, ha közhasznú lesz az is jó. Boros Lajosné oktatási, kulturális, sport és idegenforgalmi bizottság elnöke, a bizottság széles körűen tárgyalta a beszámolót. Teljeskörü az előterjesztés, mert a Könyvtárat is tartalmazza. Egyetért azzal, hogy a szakmai dolgokat fix emberrel kell megoldani. Tárgyi feltételek: a Club Cafe vezetője a terasz felújítását kérte, de sajnos a tulajdonjogot nem rendezte az önkormányzat és a NAGISZ, ennek ellenére megsinálja. A könyvtár és az iskola közötti is nagyon jó a kapsolat, íróversenyeket, szavalóversenyeket tartottak. Szükséges lenne egy számítógép ide. Elfogadták a évi uj élokat is. A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. Beke Imre polgármester, a művelődési ház közös tulajdonban van, 50 % önkormányzat és 50 % NAGISZ Zrt. A NAGISZ Zrt. felajánlotta a részét megvásárlásra, de az önkormányzatnak nins erre pénze. Csendes Feren képviselő, nem érti, hogy a terasz építés és a tulajdonosi döntés hogy jön össze. A teraszépítéshez testületi döntés kell, önerő nélkül nem megy. Ebben a tulajdonostárs nem volt megkérdezve, sak a testület döntött így. Ehhez terv kell és jóváhagyás, nem pedig a tulajdonostárs hozzájárulása.

16 Rásó Tibor képviselő, a közmunka programban kell megkeresni a lehetőséget a takarítói létszámra, mert olsóbb. Át kell beszélni, ne maradjon takarító nélkül a művelődési ház Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár beszámolóját a 2013 évi tevékenységéről az alábbi határozati javaslat szerint fogadják el: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 8 fő A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2014 (III.27.) Önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 6./ Napirendi pont megtárgyalása: Tárgy: Az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár évi munkatervének jóváhagyása Beke Imre polgármester, előterjesztést tett az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár évi munkatervének jóváhagyására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Boros Lajosné oktatási, kulturális, sport és idegenforgalmi bizottság elnöke, a bizottság részletesen tárgyalta a munkatervet, és támogatja. Egy komplex rendezvényterv van a képviselő-testület előtt. Májusban lesz 30 éves a Művelődési Központ. Ez alkalomból fotókiállítás és szabadtéri rendezvények lesznek. Méltó ünneplés lesz. A bizottság a munkatervet elfogadásra javasolja, és bíznak benne, hogy a finanszírozási gond megoldódik. Csendes Feren képviselő, nagyon jónak tartotta, hogy voltak színházi rendezvények, de most nem lát, mi az oka? Tóthné Budaházi Judit ÁMK. igazgató, elmondta, hogy lesz egy vizesblokk felújítás, azért nem írták bele a munkatervbe, hogy mikor lesz színházi rendezvény, mert amíg a felújítás folyik, addig nem lehet programokat szervezni. Május 12-re szeretne színházi rendezvényt betenni, ez szervezés alatt van. Színházra és

17 szórakoztató rendezvényre van keret, ezt ki akarja használni. A könnyed műfajt jobban szeretik a nádudvari emberek, sok látogatója volt a színházi elődadásoknak. A honlapra a színháztermet is feltették, hogy az érdeklődők jól láthassák, hogy néz ki, és igy meg tudja mondani, hogy honnan szeretné látni az előadást. Sokan jönnek Debreenből, Hajdúszoboszlóról, Kabáról. Szórakoztató programok irányában indultak el, de azért szeretne komolyabb műfajú színházi darabokat is Réz Szilárd alpolgármester, megjegyezte, hogy éveken keresztül sak azt hallották az előző igazgatónőtől, hogy nins kereslet a szilveszteri mulatságokra. Most bebizonyosodott, hogy igenis van kereslet rá, igénylik az emberek. Tóthné Budaházi Judit ÁMK. igazgató, igen van rá kereslet. Most szilveszterkor 800 fő volt jelen. Nem drága jegyeket árultak, mert nins az embereknek pénzük. Több lehetőség között választhattak. Nagy felelősség ez, de megérte, mert az emberek jól érezték magukat, ez köszönhető a Nádudvari Nilzen együttesnek is. Közmunkások sinálták a dekoráiót, az is nagyon szép volt. Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár évi munkatervét az alábbi határozati javaslattal fogadják el: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár évi munkatervét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. Határidő: folyamatos illetve deember 31. Felelős: Beke Imre polgármester Tóthné Budaházi Judit igazgató Melléklet a(z) /2014. ( ) Ök. sz. határozathoz Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár évi rendezvényterve Január - Január 20. Szép magyar beszéd a Kazinzy verseny városi döntője a Városi Könyvtárban - Január 21. A Magyar Kultúra Napja alkalmából, Oláhné Mednyánszki Krisztina előadása Magyar kommunikáió háttere, gondolataink ereje ímmel - Január 25. Játszóház Téma: Szélsengő készítés - Január 31. Dobiné Vass Julianna - nép iparművész, a Népművészet Mestere kiállításának megnyitója Mozi: Péntekenként filmvetítés Február - Február 16 Tiszavasvári SE Nádudvari Sakk SE soportmérkőzés - Február 18. Vidám Vándorok interaktív gyermek előadás óvodásoknak - Február 20. Őszirózsa Nyugdíjasklub Farsangi mulatsága

18 - Február 20 Olvasási verseny az Általános Iskola és a Könyvtár szervezésében - Február 22. Edit Fitness Aerobi Gálája - Mozi: Péntekenként filmvetítés Kiállítás: Dobiné Vass Julianna - nép iparművész, a Népművészet Mestere kiállítása Márius - Márius 1. Fogi színháza bemutatja: Délután a legjobb - vígjáték 2 felvonásban - Márius 2. Nádudvari Sakk SE. EMSE Miskol soportmérkőzés - Márius 8. Játszóház - Márius 14. Fáklyás felvonulás - Márius 15. Nemzeti ünnep - Márius 22. Tavaszköszöntő Városbál Mozi: Péntekenként filmvetítés Kiállítás: Dobiné Vass Julianna - nép iparművész, a Népművészet Mestere kiállítása Április - Április 5. Mazsorett soportjaink 10 éves jubileumi gálaműsora - Április 10. Költészet Napja Szülőföldünk Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány szervezésében - Április Pásztor Nap - Április 13. Nádudvari Sakk SE. Piremon SE. soportmérkőzés - Április 15. Gyermek színház - Április 19. Tini Diso - Április 19. Játszóház Téma: Tavaszi díszek készítése - Április 25. Gyermekkönyvek Nemzetközi Napja alkalmából meseíró verseny döntője. Társszervező a Városi Könyvtár - Pályázat a Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítványhoz. - Április 27. Nádudvari Sakk SE. HSSE soportmérkőzés Mozi: Péntekenként filmvetítés Kiállítás: Pásztornapi kiállítás Május - Május 10. Életet az Éveknek Hajdú-Bihar megyei Nyugdíjasklubok 25. évfordulós rendezvénye és Anyák napi ünnepség - Május éves a Művelődési Központ. Ez alkalomból fotókiállítás és szabadtéri rendezvények - Május 20. Gyermek mozi vetítés - Május 31. Gyereknapi Tini diso Mozi: Péntekenként filmvetítés Kiállítás: Kreatív-interaktív kiállítás Június - Június 5. II. Kelet-Magyarországi Nyugdíjas Teke Verseny - Június 5-6 I. Világháborús entenáriumi rendezvény - Június 13. Kábítószer ellenes világnap alkalmából előadás: Módosult tudatállapotunk formái, lehetőségei, veszélyei ímmel

19 - Június 20. Játszóház Téma: Játékok a szabadban - Június 20. Tini diso - Június 21. Társasjáték délután Mozi: Péntekenként filmvetítés Kiállítás: Június 13-augusztus 10-ig Nádudvari Népi Kézműves Szakiskola évzáró kiállítása (Június 15- július 15-ig a vizesblokkok felújítása zajlik.) Július - Július 5. IV. Nádudvari Arató Fesztivál - Július 9. Szünidei Walt Disney vetítés - Július 12. Játszóház Téma: Süthető gyurmák - Július 12. Tini Diso - Július Batyus Bál a Nilzen zenekarral - Július Kutyás Tábor - Július 24. Az Anyatej Világnapja alkalmából, Baba - Mama Nap Társszervező: Anya és Gyermekvédelmi Tanásadó Mozi: Péntekenként filmvetítés és szabadtéri mozi Kiállítás: Az év természetfotói kiállítás Augusztus - Augusztus 9. Játszóház Téma: Papírsárkány készítés - Augusztus 9. Nyári színház - Augusztus 20. II. Vizifoi és teke kupa, BMX bemutatókkal - Augusztus 20. Nemzeti ünnep - Augusztus 30. Motoros találkozó és Konert program - Augusztus 30. Tini diso Mozi: Péntekenként filmvetítés és szabadtéri mozi Szeptember - Szeptember 18. Nyugdíjas Klubok III. Kelet-Magyarországi Sakk Bajnoksága. - Szeptember 19. Kolozsváriné Ugrai Mária festő kiállítása - Szeptember 20. Nádudvar Napja (Pálinka kóstolóval) - Szeptember 23. Gyermek mozi vetítés - Szeptember 27. Játszóház - Szeptember 27. Tini diso Mozi: Péntekenként filmvetítésű Október - Október 4. III. Kukoria fesztivál - Október 10. Idősek Világnapi rendezvény - Október 11. Játszóház Téma: Az ősz színei papírból - Október 11. Tini diso - Október 17. Városi irodalmi rendezvény az 1956-os forradalom emlékére (szavalóverseny) Társszervező: Városi Könyvtár - Október 17. Őszi- téli divat trendek előadás - Október 18. Őszi színház - Október 23. Nemzeti ünnep

20 Mozi: Péntekenként filmvetítés Kiállítás: Az őszi divat November - November 1. Halloween party tökfaragás, tini diso - November 15. A Szülőföldünk Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány születésnapi gálaműsora Fazekas Lajos népi iparművész, a Népművészet Mestere kiállítása 70. életéve alkalmából - November 11. Gyermekszínház - November Galamb kiállítás a Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete szervezésében Mozi: Péntekenként filmvetítés Deember - Adventi rendezvénysorozat - Deember 5-6. Mikulás bási mesél ímmel mese olvasás - Deember 13. Karásonyi vásár (kenyérlángossal, kürtőskalásal) - Deember 13. Tehetségek karásonyi gálája - Deember 31. Szilveszteri Batyus Bál Mozi: Péntekenként filmvetítés

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények)

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) 2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) Január - Január 20. Szép magyar beszéd a Kazinczy verseny városi döntője a Városi Könyvtárban - Január 21. A Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 03-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Városi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Boros Lajosné, Juhász

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 28-án de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulási Tanács tanácsüléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 23-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Városi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. január 16-án de: 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésének alkalmából. Jelen vannak: Beke

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. május 06-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Beke Imre polgármester. Boros Lajosné, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Beke Imre polgármester. Boros Lajosné, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 18-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal hivatalai helyiségében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésének alkalmából. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. július 04-én de.7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Távolmaradását

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 06-án

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71., TF.: 06 33 431 299, FAX.: 06 33 431 377, E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása Felelős készítő:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 126-127. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 126/2013.(X.07.)

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok Dunapataj Nagyközség a által ellátott kötelező és önként vállalt 18/2014.(XI.21.)számú rendelet 2. számú melléklete sorszám Kormányzati funkció Feladat megnevezése Kötelező Önként vállalt Társulás útján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. szeptember 17-én de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. alapító okiratok kiegészítésére. (2014. február 27.)

E L Ő T E R J E S Z T É S. alapító okiratok kiegészítésére. (2014. február 27.) Nyírábrány Nagyközség Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S alapító okiratok kiegészítésére (2014. február 27.) A Képviselőtestület 2014. február 5-ei ülésén az Államháztartásról szóló törvény és

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. január 31-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 6/2012. (IV. 13.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet 8/2012. (IV. 13.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 29-I NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 29-I NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 29-I NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 5/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

12/2015. A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 06-án megtartott ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak.

12/2015. A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 06-án megtartott ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 12/2015 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 06-án megtartott ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71., TF.: 06 33 431 299, FAX.: 06 33 431 377, E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi módosítása Felelős készítő:

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a

P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9484 Pereszteg, Ady Endre utca 1. Telefon: 99/532-040, Fax: 99/532-041 E-mail: jegyzo@pereszteg.hu honlap: www.pereszteg.hu JEGYZŐKÖNYV Készült:

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2013. (III. 21) sz. önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Polgári Szociális Központ szociális alapszolgáltatásainak 2015. évi önköltség megállapítására és térítési díjainak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 2-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 2-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 2-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 4/2012. (IV.03.) számú önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos I5 hulladékkezelési

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 30-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. májusi r e n d k í v ü l

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 2. n a p i r e n d i p o n t E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 1/2015. (I. 23.) önkormányzati rendelet Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 13-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 13-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 13-i ülésére Tárgy: A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2010.(V.27.)

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ JEGYZŐKÖNYV, b./ TÁRGYSOROZATA c./ HATÁROZATA 1-5/2013.(I.30.) ÖK. sz. d./ RENDELETE 1 /2013. (II.6.) ÖK.

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Testületi ülés Január 29. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Kunhegyes, Városháza nagy tanácskozó terme

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Kunhegyes, Városháza nagy tanácskozó terme Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes város, Tiszagyenda és Tiszaroff Községek Önkormányzata Képviselőtestületeinek 2006. december 14-én megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Kunhegyes, Városháza nagy

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-28/2015. Tárgy: Az önkormányzat SzMSz-ének módosítása Mell.:1 pld.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5/2015. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve 5 5 5

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 18/2014. (III.17.) 19/2014. (III. 17.) 20/2014. (III.17.) 21/2014. (III.17.) A lejárt határidejű

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 16-17 /2012. (II. 20.) számú határozatok.

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015.április 10-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015.április 10-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015.április 10-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 28/2015 (IV.10.) számú Bkt. határozat: 29/2015 (IV.10.) számú Bkt. határozat: A belterületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v A 2013. június 26-án Zalabaksa községben, a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 17.30 órakor megtartott Együttes Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. augusztus 03. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Dr.Koroknai-Bokor Erzsébet irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Dr.Koroknai-Bokor Erzsébet irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. augusztus 18-án du. 16 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal hivatalai helyiségében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésének alkalmából. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

66/2011. (VI. 30.) önkormányzati testületi határozat hozzájárul és támogatja, hogy az E.ON Hungária csoport tagvállalatai és szerződéses partnerei Püspökladány település közvilágítási hálózatán a jövőbeni

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben