~ lőj-cfie~~ IÍ. Íl\tll?_l~/U~-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "~ lőj-cfie~~ IÍ. Íl\tll?_l~/U~-"

Átírás

1 ' l ~ lőj-cfie~~ IÍ. Íl\tll?_l~/U~- BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST XVI. KER. POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI IRODA Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Budapest, Semmelweis u Tárgy: évi szöveges beszámló Ikt.szám: 4/ /2014. VargaMária Igazgató részére Tisztelt Igazgató Asszny! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.) 88. (l) bekezdése, valamint az államháztartás szervezetei beszámlási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátsságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Krm. rendelet 7. -ának (l) bekezdése értelmében a helyi önkrmányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámlót készít, amelyet a Magyar Államkincstár területi szervének küld meg. Ehhez kapcslódóan szöveges beszámlót is kell készítenie, amelynek a tartalmi és szerkezeti felépítéséhez a szempntkat a Nemzetgazdasági Minisztérium Önkrmányzati Költségvetési Rendszerek Fősztálya és a Belügyminisztérium Önkrmányzati Gazdasági Fősztálya adtt meg az NGM/1936/2/2014. és a BMÖGF/65-2/2014. iktatószámú levelében. A kért tematika alapján készült el Budapest Fővárs XVI. kerületi Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) évi költségvetési beszámlójáhz kapcslódó szöveges beszámló. I. Önkrmányzati feladatellátás általáns értékelése, külön kiemelve a évben állami fenntartásba került intézmények számát és költségvetési kiadásait a évi beszámlói infrmáció rendszer alapján (NETTO 80-as űrlap a szöveges beszámló l. és 2. mellékletében) A évet érintően az Önkrmányzat költségvetési rendeletének módsítására négy alkalmmal került sr. Az I. számú módsítás a évi zárszámadási rendelet elfgadása után történt, ekkr került pntsításra és a rendeleten átvezetésre a Képviselő-testület által elfgadtt évi pénzmaradvány összege. A költségvetés főösszege l E Ft-tal nőtt, a ll. számú módsítás csak az engedélyezett létszám előirányzatkban kztt váltzást. A III. szám ú módsítás srán tvábbi l E Ft-tal növekedett a főösszeg. A IV. számú módsítás alkalmával- eleget téve az Áht. 30. (3) bekezdésének, miszerint a bevételi előirányzatkat a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén csökkenteni kell - a bevételi előirányzatk rendezése a teljesítéshez igazdva megtörtént A költségvetés főösszege E Ft-tal csökkent, azaz ll E Ft-ra váltztt. Mindezeken felül, mindhárm alkalmmal a költségvetési rendelethe beépültek az aktuális időszak alatt a pályázatkn elnyert támgatásk, a 408/2012. (XII. 28.) Krm. rendelet alapján a bérkmpenzációhz kapcslódó közpntsíttt támgatás összegei, az intézmények saját bevételei és átvett pénzeszközei miatt saját hatáskörben végrehajttt előirányzat módsításai és egyéb, a feladatk végrehajtáshz kapcslódó előirányzat-rendezések, költségvetési főösszeget nem érintő átcsprtsításk. J l

2 A évben a tárgyévi bevételek összege ll E Ft, ez a módsíttt előirányzat 102,5 %-a. Ezen belül a költségvetési bevételek l O 21 O 919 E Ft-ban, l 04,6 %-ban teljesültek. Az "alaptevékenységek bevételei" jgcímen az Önkrmányzat jelentős többletbevételt tudtt realizálni kártérítési bevételekből adódóan. A kamatbevételek szintén jóval terven felül teljesültek. A frrásmegsztási rendelet alapján tervezett iparűzési adó jgcímen E Ft-tal több bevételben részesült az Önkrmányzat, ugyanakkr az építmény- és telekadó, illetve a gépjárműadó adónemben elmaradás vlt az eredetileg tervezetthez képest. A fladatalapú támgatásk előirányzatát év közben a teljesítésekkel összhangban flyamatsan rendeztük, összesen E Ft-tal növeltük A működési célú közpntsíttt támgatásk előirányzata év közben 142 E Ft-ról E Ft-ra nőtt. Ez tartalmazza a "bérplitikai intézkedések támgatását" lll 430 E Ft összegben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Erzsébet-utalványának értékét E Ft -, valamint a létszámleépítéshez kapcslódó támgatást E Ft összegben, illetve az "Itthn vagy, Magyarrszág szeretlek" prgramsrzathz fűződő l 500 E Ft összegű támgatást. A "működési célú pénzeszköz átvétel államháztartásan belülről" előirányzatn a Kertvársi Egészségügyi Szlgálat OEP finanszírzása, a Ráksmenti Mezei Őrszlgálat finanszírzása a társulási tagk Önkrmányzataitól, az "idegenfrgalmi és üdülőhelyi feladatkhz kapcslódó támgatás, különböző pályázatkn elnyert összegek és egyéb szciális jellegű támgatásk szerepeitek A "működési célú pénzeszköz átvétel államháztartásan kívülről" előirányzatn zömében a garanciális javításkra felhasznált összegekjelennek meg teljesítésként Az Önkrmányzat felhalmzási bevételei esetében elmndható, hgy a tervezett felhalmzási bevételek a telek- és ingatlanértékesítési bevételek kivételével a várakzásnak megfelelően alakultak. A telek- és ingatlanértékesítési bevételekből a vártnál kevesebb realizálódtt, de az előirányzatk rendezése nem kztt év végén prblémát, mivel jelentős összeget képviseltek a költségvetési rendeletben a fejlesztési céltartalékk. Felhalmzási célú közpntsíttt támgatásként jelenik meg a beszámlóban a "fővársi kerületek szilárd burklattal való ellátásának" támgatása ( E Ft), a "lakssági közműfejlesztési támgatás (224 E Ft), a közművelődési és érdekeltségnövelő pályázatn elnyert l 359 E Ft, valamint az adósságknszlidációhz köthetően az állam által átvállalt fejlesztési célú hitell E Ft összegben. Az elmúlt években kifutttak azk a beruházásk, amelyek EU-s támgatással valósultak meg, így a évben már csak az "SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelés" prjekt keretében részesült az Önkrmányzat l O 025 E Ft fejlesztési célú támgatásban. Az előző évi pénzmaradvány (működési és felhalmzási) igénybevétele l 00,0 %-ban teljesült. A tárgyévi kiadásk összege E Ft, ez a módsíttt előirányzat 84,4 %-a. Ezen belül a költségvetési kiadásk E Ft-ban, 84,2 %-ban teljesültek. A működési kiadásk 93,1 %-ban teljesültek. A működési kiadáskn belül a személyi juttatásk (97,5%), a munkaadókat terhelő járulék és aszciális hzzájárulási adó (96,6%) kiadásai a tervezettnek megfelelően alakultak, míg a dlgi kiadásk 7,9 %-kal maradtak el a módsíttt előirányzattól A felhalmzási kiadásk 61,5 %-ban teljesültek. Az Önkrmányzat szciális kiadáskra 263 OOO E Ft-t, egyéb feladataira - mint zöldterület kezelés, közutak fenntartása, lakó és nem lakó ingatlank üzemeltetése, fenntartása, térfigyelő rendszer működtetése, hulladékgazdálkdási feladatk OOO E Ft-t, az intézmények felújítására (isklákkal együtt) közel 41 O OOO E Ft-t, ingatlanüzemeltetéssei kapcslats felújításkra l O OOO E Ft-t, a Plgármesteri Hivatal megkezdett felújítására közel 39 OOO E Ft frdíttt. Az Önkrmányzat egy nagybb 2

3 beruházás kivételével - csapadékvíz elvezetés - minden beruházást csak saját frrásból valósíttt meg. Ezek között kiemelendők a következők: 930 OOO E Ft-t frdíttt az Önkrmányzat út-, járda és parkló építésre, E Ft-t csapadékvíz elvezetésre, szabályzási tervek készítésére 23 OOO E Ft-t, az IKARUS sprttelep fejlesztésére E Ft-t, ingatlanvásárlásra közel 120 OOO E Ft-t, infrmatikai fejlesztésekre 25 OOO E Ft-t, környezetvédelmi fejlesztésekre E Ft-t, a Trianni Emlékmű megépítésére E Ft-t, közlekedésbiztnsági fejlesztésekre 28 OOO E Ft-t. A Magyar Labdarúgó Szövetséggel kötött együttműködési megállapdás alapján több kerületi futballpálya létrehzását támgatta az Önkrmányzat. Az Önkrmányzat gazdálkdása flyamán az elmúlt évekhez hasnlóan a évben sem merült fel likviditási prbléma. A béreket, a szciális támgatáskat, a segélyeket fennakadás nélkül, időben kifizette az Önkrmányzat, és az önkrmányzati intézmények gazdálkdásáhz is minden esetben biztsitva vltak a frrásk. A dlgi kiadáskkal és beruházáskkal összefiiggö számlák kifizetéséről a fizetési határidöknek megfelelöen intézkedtünk a likviditási ütemtervben rögzítettek alapján. A évi költségvetés egyensúlyának biztsítását hitel nélküllehetett tervezni. A működés srán- a hsszú évek gyakrlatának megfelelöen, váltzatlanul- még likviditási célú hitel (flyószámla, munkabér hitel) felvétele sem vlt szükséges. A évben is szigrú gazdálkdási fegyelem mellett a közfeladatk minél színvnalasabb, de hatékny és gazdaságs ellátására törekedett az Önkrmányzat. A nem kötelező feladatk vállalása srán tekintettel kellett lenni a bevételek alakulására is, ezért jelentős összeget (közel egy milliárd frintt) helyeztünk el tartalékkban arra az esetre, ha a tervezett bevételek nem teljesülnek, így kötelezettségvállalásra csak abban az esetben került sr, ha a frrás l 00 %-ban biztsíttt vlt. Az Önkrmányzat által fenntarttt intézmények finanszírzása a kiskincstári rendszer keretében történik. Az intézmények finanszírzását az Önkrmányzat az aktuális költségvetési rendeletében, illetve a kiskincstári rendeletben szabályzza. Az isklák állami fenntartásba vétele tárgyában a plgármester december 10-én kötött megállapdást a Klebelsberg Intézményfenntartó Közpnt XVI. kerületi tankerületének (a tvábbiakban: KLIK) igazgatójával. A KLIK az Önkrmányzat épületében kaptt helyet. A KLIK működési költségeit az Önkrmányzat állja, nem számlázza azt tvább január l-jétől tizennégy iskla (tíz általáns iskla, egy általáns iskla és gimnázium, egy gimnázium, egy gyógypedagógiai módszertani intézmény és egy alapfkú művészetktatási intézmény) fenntartását vette át a KLIK, amelyek működtetését az Önkrmányzat a Kerületgazda Szlgáltató Szervezet (a tvábbiakban: KSZSZ) útján gyakrlja. Az intézményhez 140 fö került át az isklákból, akik tt a technikai dlgzók (knyhásk, takarítók, prtásk, karbantartók, kézbesítök) állmányát alktták. A KSZSZ szervezi az étkeztetést, a térítési díjak beszedését, az üzemeltetési feladatk ellátását - mint takarítás, karbantartás, prtaszlgálat stb. -, ugyanakkr - mivel a KSZSZ nem önállóan működö és gazdálkdó intézmény - a pénzügyi, gazdálkdási, számviteli feladatk ellátása a Képviselö-testület által jóváhagytt munkamegsztási megállapdás alapján a Budapest Fővárs XVI. kerületi Önkrmányzat Gazdasági, Működtetö - Ellátó Szervezet (a tvábbiakban: G AMESZ) hatáskörébe tartzik július l-jétől az Önkrmányzat hárm önállóan működö és gazdálkdó intézményt tarttt fent, mint a GAMESZ, a Plgármesteri Hivatal és a XVI. kerületi Kertvársi Egészségügyi Szlgálat. Utóbbi látja el a XVI. kerületben az egészségügyi szakellátás és az alapellátás feladatait. Ezt saját bevételből, valamint OEP finanszírzásból tudja biztsitani, az alapellátás esetében önkrmányzati támgatással A GAMESZhz 13 önállóan működö intézmény tartztt. Ebből hét óvda, a Ráksmenti Mezei Őrszlgálat (a X., a XV., a XVI., a XVII. és a XVIII. kerületi Önkrmányzatk társulásának finanszírzásával fenntartva), a Crvin Művelödési Ház, a Területi Szciális Szlgálat, a Naprafrgó Családsegítő Szlgálat és a krábban említett KSZSZ - amely intézmény a közfglalkztatást is szervezi és bnylítja le a kerületben -, valamint öt telephellyel a XVI. kerületi Kertvársi Egyesített Bölcsőde. A költségvetési szervek engedélyezett létszáma összességében nem váltztt az év flyamán. Hárm intézményben csökkent összesen 11,8 fővel a státusz szám, ugyanakkr a hét óvdában a jgszabályi váltzásk következtében 12 státusszal nőtt az engedélyezett álláshelyek száma. 3

4 A közfglalkztatásban 2013-ban 161 fő vett részt. A január l-jétől életbe lépő váltzásk - hatósági feladatk egy részének átadása a Budapest Fővárs Krmányhivatala XVI. kerületi Hivatalának (a tvábbiakban: Krmányhivatal), valamint az isklák fenntartásának átadása- nagy hatással vltak a Budapest XVI. kerületi Plgármesteri Hivatal (a tvábbiakban: Plgármesteri Hivatal) életére, működésére. A Képviselő-testület döntése értelmében a szervezeti struktúra is módsult. 70 fő került áthelyezéssei a Krmányhivatalhz, 5 fő a KLIK-hez és létszámleépítésre is sr került. Mindezek azt eredményeztek, hgy a Plgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma a évi 232,5 főhöz visznyítva 136, illetve év végére 124 főre csökkent úgy, hgy év közben döntött a Képviselő-testület új feladat vállalásáról, miszerint a közterület felügyeleti feladatk ellátását 4 fővel meg kellett szervezni. Az Önkrmányzat 100 %-s tulajdnában van a REHAB XVI. ker. Kft., a Kertvársi Sprtlétesítményeket Üzemeltető Kft., a Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft., illetve év közben megvalósult a Képviselő-testület évi döntésének megfelelően a XVI. kerületi V árasfejlesztő Kft. belvadással történő megszüntetése. Az Önkrmányzat a Kertvársi Sprtlétesítményeket üzemeltető Kft. kmpenzációjára E Ft-t biztsíttt. A REHAB XVI. ker. Kft-t 2013-ban nem támgatta az Önkrmányzat, ugyanakkr a Képviselő-testület eltekintett a Kft. által a krábbi években igénybe vette 12 OOO E Ft összegű kölcsön visszafizetésétől A XVI. kerületi V árasfejlesztő Kft. támgatásban nem részesült, visznt a megszüntetésekr E Ft értékű tőkekivnásra került sr. A Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft-nek az Önkrmányzat E Ft összegű fejlesztési célú támgatást nyújttt. Pénzmaradvány kimutatása A beszámló 29. űrlapja alapján az Önkrmányzat évi módsíttt pénzmaradványa l E Ft, ebből kötelezettséggel terhelt E Ft. A szabadn felhasználható pénzmaradvány összege l E Ft. A szöveges beszámlóhz készült l. számú mellékletben kerül bemutatásra a évi nettósíttt költségvetési jelentés (NETT080-as űrlapja) alapján, hgy a évi teljesítési adatkból mekkra összegek vnatkztak az isklákra, bemutatjuk úgy is az Önkrmányzat teljesítését, hgy kiszűrjük belőle a 14 iskla adatait. A 2. számú melléklet tartalmazza ugyanezen űrlap évre vnatkzó teljesítési adatait. A két táblázat alapján a két év már összehasnlíthatóvá válik. A tárgyévi kiadásk E Ft-ról Ft-ra (121,2 %), míg a tárgyévi bevételek E Ft-ról ll E Ft-ra (120,4 %) növekedtek. II. A vagyn alakulása összefüggésben az I. pntban leírtakkal A január l-jétől életbe lépő feladatváltzásk az Önkrmányzat vagynában nem kztak vagyncsökkenést, mivel az Önkrmányzat a kerületi Krmányhivatal számára ingyenes használatba adta át a Barss Gábr utca alatt található ingatlanát (Okmányirda) és a Havashalm utcai épületegyüttesből a "C" épületet annak teljes felszerelésével együtt- ezt az Önkrmányzat mérlegében az "üzemeltetésre, kezelésre átadtt eszközök" között mutatjuk ki, valamint az isklák esetében is az ingatlan és ingó vagyn a KLIK ingyenes használatába került, tehát mindezek váltzatlanul az Önkrmányzat vagynát képezik, annak mérlegében mutathatók ki, azn belül is a KSZSZ mérlegében az "alapítás, átszervezés miatti átvétel" srkn (részletezve a 38-as űrlapn). Az Önkrmányzat összetlt Könyvviteli Mérlegében a évi nyitó állmányi érték eltér a évi záró állmányi értéktő!, amelynek az a magyarázata, hgy az átadtt isklák vagy na 2012 év végén az isklák egyéni beszámlójában szerepelt, ezek a tételek január 2-án kerültek át a KSZSZ állmányába, de a KSZSZ évi nyitó állmányának nem részei. A évben a Magyar Államkincstárral több alkalmmal is egyeztetésre került sr a prbléma megldására. A Könyvviteli Mérleg - benne a nyitó állmányi érték váltzásának levezetésével - a szöveges beszámló 3. mellékletét képezi. 4

5 A Kiinyvviteli Mérleg tükrében az Önkrmányzat vagynának növekedése 2013-ban E Ft. Ez az eszközök ldaláról tekintve a következő váltzáskkal magyarázható: I. Az immateriális javaknál a bruttó növekedés E Ft (ebből E Ft beszerzés, létesítés, E Ft alapítás, átszervezés miatti átvétel, E Ft egyéb növekedés) és bruttó csökkenés E Ft (ebből E Ft selejtezés, 536 E Ft térítésmentes átadás, 575 E Ft alapítás, átszervezés miatti átadás, E Ft egyéb csökkenés), az értékcsökkenés E Ft. A mérlegben az állmányi érték E Ft. Il. A tárgyi eszközök váltzása: - Az ingatlank és kapcslódó vagyni értékű jgk esetében a bruttó növekedés E Ft (pénzfrgalmi növekedés beszerzéshez, létesítéshez, felújításhz köthetően l E Ft, pénzfrgalmi nélküli növekedés E Ft, amelyből befejezetlen beruházásk aktiválása E Ft, térítésmentes átvétel E Ft, alapítás, átszervezés miatti átvétel E Ft, egyéb növekedés E Ft) és bruttó csökkenés E Ft (ebbő/ E Ft értékesítés, E Ft nem aktivált beruházás, E Ft selejtezés, E Ft térítésmentes átadás, alapítás, átszervezés miatti átadás E Ft, l E Ft egyéb csökkenés), az értékcsökkenés E Ft. A mérlegben az állmányi érték E Ft. A gépek, berendezések, felszerelések körében a bruttó növekedés E Ft (ebbő/ E Ft beszerzés, felújítás, E Ft térítésmentes átvétel, E Ft alapítás, átszervezés miatti átvétel, E Ft egyéb átvétel) és bruttó csökkenés l E Ft (ebből EF értékesítés, E Ft selejtezés, E Ft térítésmentes átadás, E Ft alapítás, átszervezés miatti átadás, E Ft egyéb csökkenés), az értékcsökkenés l E Ft. A mérlegben az állmányi érték E Ft. A járművek bruttó növekedése E Ft, valamint bruttó csökkenése E Ft, az értékcsökkenés E Ft. A mérlegben az állmányi érték E Ft. A beruházásk, felújításk tárgyévi állmányi értéke E Ft-tal csökkent (az aktiválásk összege magasabb vlt, mint a flyamatban lévő beruházásk, felújításk összege), összegszerűen l E Ft. A tárgyi eszközök tárgyévi állmányi értéke E Ft-ra módsult. III. A befektetett pénzügyi eszközök váltzását tekintve a tartós részesedések állmányi értéke E Ft-ról E Ft-ra csökkent, ugyanez az érték a tartósan adtt kölcsön esetében E Ftról E Ft-ra csökkent. IV. Az üzemeltetésre, kezelésre átadtt eszközök állmányi értéke E Ft-ról E Ft-ra nőtt (Krmány hivatalnak történő átadás). A befektetett eszközök állmányi értéke E Ft-ról E Ft-ra váltztt. I. A készletek állmányi értéke E Ft-ról E Ft-ra csökkent, amely intézményi körhöz köthető. II. A követelések állmányi értéke E Ft-ról E Ft-ra nőtt. III. Az értékpapírk állmányi értéke O E Ft. IV. Pénzeszközök állmányi értéke l E Ft-ról l E Ft-ra nőtt. Fentiek alapján a frgóeszközök állmányi értéke mindösszesen E Ft-ra váltztt. III. Értékpapír- és hitelműveletek, a hitel-állmány váltzásának tartalma, kai, ezzel összefüggésben a kötvényállmány alakulása Tekintettel Magyarrszág évi közpnti költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény aiban fglaltakra Budapest Fővárs XVI. kerületi Önkrmányzat Képviselő-testülete a 40/2013. (Il. 13.) Kt. határzatával kinyilváníttta azn szándékát, amely szerint a költségvetési törvényben írt feltételekkel az Önkrmányzat adósságállmányának Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni. 5

6 Ezáltal az Önkrmányzat hitel-és kötvényállmánrának nagymértékű csökkenését a december 31-én fennálló hitelállmány 40 %-ának Magyar Aliarn által történő átvállalása kzza. Ezen felül a hitelállmány csökkenéséhez hzzájárultak az Önkrmányzat által teljesített törlesztések is. A hitelállmány ennek tükrében a következőképpen alakult: l) A évben az intézményi világításkrszerűsítési beruházáshz felvett fejlesztési célú hitel törlesztéséhez kapcslódóan a Magyar Állam Ft-t vállalt át, az Önkrmányzat Ft-t törlesztett, a évrefennmaradó tőketörlesztési kötelezettség kamatk nélkül Ft. 2) Az Önkrmányzat a évben 3 milliárd Ft ("Fejlődő Kertvársért Kötvény 1."), a évben 2 milliárd Ft ("Fejlődő Kertvársért Kötvény Il.") névértékű kötvényt bcsáttt ki. Tőketörlesztésre a évben első alkalmmal május 15-én került sr Ft, valamint Ft összegben. A "Fejlődő Kertvársért Kötvény Il." fennmaradó ,45 CHF összegű hitelállmányát Ft ,10 CHF kamat megfizetésemellett a Magyar Állam teljes mértékben átvállalta. A "Fejlődő Kertvársért Kötvény 1."-hez kapcslódóan az átvállalás összege ,47 CHF Ft- 263,42 CHF kamat megfizetése mellett. Az Önkrmányzat nvember 15-én tvábbi Ft összegű tőketörlesztést teljesített, a fennmaradó fizetési kötelezettség kamatk nélkül Ft. Összefglalva: évben a hitel-és kötvényállmány Ft-tal csökkent, ebből a Magyar Állam adósságátvállalása Ft, a fennmaradó állmány Ft. Összességében elmndható, hgy az Önkrmányzat alkalmazkdtt a feladatváltzáskból adódó új helyzethez, ezáltal a kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatainak hiánytalanul eleget tett, és sikerült a évben is eredményes évet zárnia. A Plgármesteri Hivatal új szervezeti struktúrája megfelelt a hivatal zavartalan működéséhez, a hzzárendelt feladatk maradéktalan ellátásáhz. Az Önkrmányzat évi Gazdasági Prgramjában rögzített célkitűzések megvalósítása terv szerint haladt. Budapest, március ll. Tisztelettel: Mellékletek: l. NETT080- Nettásíttt költségvetési jelentés év isklákkal és isklák nélkül 2. NETT080- Nettásíttt költségvetésijelentés év 3. Könyvviteli Mérleg - benne a nyitó állmányi érték váltzásának levezetésével 6

7 Szöveges beszámló 1. melléklete Ssz. NETT080 Nettósittt költségvetési jelentés év 2012.év Budapest Fövérs XVl. kerületi Önkrményzet 2012.év lsklék összesen Teljesités E Ft-ban 2012.év Önkrményzet lsklék nélkül Osszesen Rendszeres személyi juttelés C=02109l Nem rendszeres személvi iultelés (=02142) Külsö személyi jutlelésk (=02148) Személvlluttatésk ) ( ) Szaeiélis hzzéjérulési adó, krkedvezmény-biztsítési jérulék, téppénz-hzzéjérulés = ) EaészséaüaYi hzzéjérulés (=02/52) Munkaadókat terhelő járulékk és azelélis hzzéjérulésl adó összesen (02155) (05+06) Dlgi kiadésk (=03/49) Dlgi jell~ü kiadésk (=03/69) Dlal kladésk mlndösszesenj3no) (08+09) Irényitó szarv aié tartzó költséavetési szarvnek flyósittt mükodési témaatés =04/01) 12 Témgatésértékü müködési kiadésk összesen (=04/15) Előző évi müködési célú elöirényzet-maradvény, pénzmaradvény étadés Osszesen (=04/47) Müködési célú pénzeszközétadásk éllamhéztartésn kivülre Osszesen1=04/67) Térsadalm- szciéipoiitikai és egyéb juttelés témgatés C=04/94l Egyéb müködésl célú témgatésk összesen C=041101l ) Alap. és véllalkzési tevékenység közölti elszémlésk (=06/67) 18 Tervezett maradvény és tartalék elöirénvzata =06/ /66) 19 Ellátttek pénzbeli jutlelésai (=04/1 00) Müködésl kiadásk összesen ( ) Felújítés!AF A-val (=05/06) Intézményi beruhézési kiadésk CAFA-vall C=05/31l Irényitó szerv aié tartzó költségvetési szarvnek flyósittt felhalmzési témgatés (=04/02) 24 Befektetéssel kapcslats kiadésk (=05/38) Témaatésértékü felhalmzési kiadésk összesen =04/38 26 Előző évi felhalmzasi célú elöirényzet-maradvény, pénzmaradvény étadés összesen (=04/55) Felhalmzás! célú pénzeszközétadásk éllamhéztartésn kívülre Osszesen (=04/88) Eavéb felhalmzésl kiadásk összesen (= /38) ( ) Felhalmzésl kiadásk összesen Támgatési kölcsönök nyújtésa éllamhéztartésn belülre (=06/17) 31 Támgatési kölcsönök nyújtésa éllamhéztartésn kivülre (=06/43) Támgatési kölcsönök törlesztése éllamháztartésn belülre (=06/60) 33 Támgatési kölcsönök nyüjtása és törlesztése összesen (06/61) ( ) Költséavetésl kiadásk Közhatalmi bevételek [(=07/04)+(16/01 +16/1 0+16/11 +16/12+16/13+16/ /24)vagy(= /05)) 36 IntézménYi müködési bevételek összesen 07/25) Támaatésértékü müködési bevételek Osszesen (=09/18) Előző évi müködési célú elöirényzet-maradvány, pénzmaradvény élvétel összesen (=09/53) Müködési célú pénzeszközétvétel éllamhéztartésn kivülről összesen (=07/35) Alap. és véllalkzési tevékenvséa közölti elszémlésk =10/65 41 Müködésl bevételek összesen ( TárgYi eszközök immateriális javak értékesitése (=08/13) Pénzügyi befektetések bevételei (=08122) IOnkrményzetk sajéts felhalmzési és töke bevételei =16/35 vaay C=11/06 11/05l 273 OOO 273 OOO 45 Felhalmzésl salát bevételek összesen ) Témaatésértékü fethalmzési bevételek összesen (=09/41) Előző évi felhalmzési célú elöirényzat-maradvény, pénzmaradvény élvétel összesen (=09/61) FelhalmzAsi célú pénzeszközétvételek éllamhéztartésn kivülről összesen C=08/42l Felhalmzésl bevételek összesen Témaatési kölcsönök visszatérülése éllamhéztartésn belülről 1=10/17) 51 Támgatési kölcsönök visszatérülése éllamhéztartésn kivülről (=10/42) Támgatési kölcsönök igénybevétele éllamhéztartésn belülről (=10/59) 53 Témgatésl kölcsönök viaszelérülése és igénybevétele összesen ( 10/60) ( ) Salét bevételek és étenaedell Pénzeszközök Onkrmánvzet költséavetésl témaatésa 1 09/06 16/531 rvaav 11/ Irényitó szarvtől kapatt témaatés (=09/05)

8 Szöveges beszámló 1. melléklete Ssz. NETT080 Nettósittt költségvetési jelentés év 2012.év Budapest Fővárs XVl. kerületi Önkrmányzat 2012.év Isklák összesen 2012.év Önkrmányzat Isklák nélkol összesen Előző évi költséavetési kieaészftések visszatérülések összesen (=09/45) 58 Támgatásk összesen ( ) Költségvetési bevételek (54+58) Költségvetési kiadásk és bevételek egyenlege {34-69) Költséavetési hiánv ha 60> Költségvetési többlet ha 60< Maradvány felhasználás (=1 0/ ) Finanszfrzási kiadásk_í=06/96j FOaaő átfutó kieavenlftő kiadásk (=06/1 OOl Finanszlrzási bevételek (=1 0/94) 67 FOggő átfutó kieavenlftő bevételek (=1 0/1 04) Tárgyévi kiadásk ( ) Tárgyévi bevételek ( ) Allamháztartásn bel01r61 kapott tevébbadési cél(l bevétel összesen (==10/97) 71 Allamhéztartásn klv01rc51 katt tevébbadési cél(l bevétel összesen _1=10/10Ql_ 72 Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzfrgalmi számlák) váltzésa ( ~ ) 73 Pénzkészlet Januér 1-Jén Pénzkészlet a tárgyldc5szak v~én (72+7:n_ Falalkztatettak létszalma lfc5l ldöszakra Munkalallétszém a tárayldc5szak véaén Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben) 78 Likvid hitelek felvétele (bruttó összeabenl 2

9 Szöveges beszámló 2. melléklete NETT080- Nettósittt költségvetési jelentés év Megnevezés Eredeti Módsittt Teljesités Teljesítés elöiránvzat elöiránvzat % Rendszeres személvi iuttatás C=02/09l % 02 Nem rendszeres személyi Juttatás (=02/42) ,7% 03 Külső személvi 'uttatásk =02/ % 04 Személy! juttatásk ) ,6% 06 Munkaadókat terhalil járulékk és azelélis hzzájárulási adó ,6% 11=02/ ebbéli: Eaészséaüavi hzzá árulás _(=02/52J % 07 Dlal kiadásk 1 03/ % 08 ebbéli: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57) 09 ebbéli: Kamatkiadásk =03/ ,5% 10 ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/ % 11 Müködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartásan belülre 1=04/01 l 12 Müködési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök nyújtása államháztartásan belülre (=04/11) 13 Müködési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök törlesztése államháztartásan belülre (=04/21 l 14 Müködési célú támgatásértékű kiadásk (=04/31) ,1% 15 Müködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kitizetás államháztartásan kívülre (=04/ Müködési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök nyújtása államháztartásan kívülre 1=04/41) ,7% 17 Müködési célú pénzeszközétadásk államháztartásan kivülre (=04/52) ,6% 18 Tartalékk (müködési célú) (=04/57) % 19 Egyéb mllködésl célú kiadásk összesen ,9% 20 Ellátttak pénzbell Juttatása! 1=12/60) % 21 Mllködésl kiadásk összesen ,1% Felúlitásk IAFA-vall 1= % 23 Beruházásk!ÁFA-vall 1= % 24 Felhalmzési célú garancia- és kezességvállalásból származó kitizetás államháztartásan belülre (=04/59) 25 Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök nyújtása államháztartásan belülre (=04/69) 26 Felhalmzisi célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök törlesztése államháztartásan belülre I=04n9) 27 Felhalmzési célú támgatásértékű kiadásk (=04/89) ,0% 28 Felhalmzisi célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartásan kívülre 1=04/ Felhalmzisi célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök nyújtása államháztartásan kívülre (=04/99) ,2% 30 Lakástámaatás (=04/1 OOl 31 Felhalmzisi célú pénzeszközétadásk államháztartásan kívülre 36 OOO ,4% =04/ Felhalmzisi célú céltartalék 1=04/112) ,0% 33 Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113) 34 Meglévő tartós részesedéshez kapcslódó tökeemelés kiadása (=04/114) 36 Egyéb felhalmzás! célú kiadásk összesen ) 36 Felhalmzás! kiadásk összesen Költségvetési kiadásk ,7% ,6% ,2% lntézménvl mfiködésl bevételek 1 07/ % 39 ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20) % 40 nkrménvzatk működési költséavetési támaatása 1=09/ % 41 Előző évi költségvetési kieaészítések visszatérülések (=09/ Müködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartásan belülről 1=09/ Müködési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartásan belülről (=09/35+09/134) 44 Müködési célú támgatásértéka bevételek =09/ % 46 Mfiködésl célú támgatásk államhéztartásn be1uir61 ( 09/47) ,2%

10 Szöveges beszámló 2. melléklete NETT080 - Nettósittt költségvetési jelentés év Megnevezés Eredeti Módsittt Teljesités Teljesités elöiránvzat elöiránvzat % Müködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtárolés államháztartásan kivülről (=09/48) 47 Működési célú visszatéritendo támgatásk, kölcsönök visszatéroiése államháztartásan kívülről (=09/57) ,8% 48 Működési célú Pénzeszközátvétel államháztartásan kívülről =09/ ,3% 49 MCiködésl célú étilett pénzeszközök 1=09/69\ \ % 60 Közhatalmi bevételek =16/ % 61 MCiködésl bevételek mlndösszesen ) % 52 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesitése összesen (AF A-val) ,5% 11=08/13) 53 Tartós részesedések értékesitése (=08/21 l 54 Meglévő részesedések tökekivnásáhz tókeleszállitásáhz kapcslódó ,0% bevételek (=08/22) 55 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22) % 56 ebből: Kamatbevételek =08/25+08/ ,0% 57 Felhalmzásibevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17) ,0% 68 Felhalmzás! bevételek ,3% Onkrmányzstk felhalmzási költségvetési támgatása (=09/79) ,0% 60 Felhalmzási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartásan belülrl <=09/80) 61 Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök igénybevétele, megtéroiése államháztartásan belülrl (=09/90+09/144) 62 Felhalmzási célú támgatásértékű bevételek (=091101) % 63 Felhalmzás! célú támgatásk államháztartásan belülrl (=09/102) \ ,6% 64 Felhalmzási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartásan kívülről (=09/1 03) 65 Felhalmzási célú visszatéritendó támgatásk, kölcsönök visszatéroiése államháztartásan kívülről (=09/112) 66 Felhalmzási célú pénzeszközátvétel államháztartásan kívülről (=09/123) ,7% ,1% 67 Felhalmzás! célú átvett pénzeszközök 1=09/124) ( ) % 68 Felhalmzás! bevételek mindösszesen \ ,5% 69 Költségvetési bevételek mlndösszesen ) ,6% 70 MCiködésl költségvetési kiadásk és bevételek egyenlege (21-61) ,7% 71 Felhalmzási költségvetési kiadásk és bevételek egyenlege (36-68) ,8% 72 Alap. és vállalkzási tevékenység közölti elszámlásk (=06/29) 73 Köznti iránvítószervi támaatás flvósítása =06/18) 74 Különbözö finanszírzási kiadásk (=06/30-06/18-06/29) ,0% 76 Flnanszirzásl kiadásk összesen ,0% \ 76 Füaaó átfutó kleavenllt6 kiadásk 1 06/34\ Maradvány müködési célú igénybevétele (=1 0/15+1 0/17) % 78 Maradvánv felhalmzási célú iaénvbevétele =10/16+10/18) % 79 AlaP- és vállalkzási tevékenvség közölti elszámlásk (=10/19) 80 Közpnti irányítószervi támgatás (=10/24) 81 Különbözö finanszirzási bevételek (=10/34-10/20-10/24 82 Finanszlrzási bevételek összesen ,0% ) 83 Függö átfutó kiegyenllt6 bevételek 1=10/38) Tárgyévi kiadásk ) 86 Tárgyévi bevételek ,4% ,6% ) 86 Pénzkészlet Január 1-Jén Pénzkészlet a táravidászak véaén Falalkztatttak létszáma (fó) - idószakra % 89 Munkaiai iétszám (fó) a tárgyidöszak végén % 2

11 Szöveges beszámló 3. melléklete 01 - Könyvvltell Mérleg - Nyitó állmány váltzásának levezetésével évi évi ZÁRÓ évi ZÁRÓ Allmányi érték Ssz. Megnevezés állmanyi érték állmányi évi ZÁRÓ Váltzás Önkrmányzat érték állmányi érték (7-4) - ÖSSZETOLT Isklák nélkül Isklák évi NYITÓ összesen ESZK Z K Alapltás-átszervezés aktivált értéke 111-böl112-böl Kisé~eü fe'lesztés aktivált értéke 111-böl 112-böl Vaavni értékű gk 111-ből 112-bői Szellemi termékek 111-ből 112-ből Immateriális avakra adttelöleaek Immateriális avak értékhelyesbitése l. Immateriális avak összesen Inaallanak és a kacslódó vaavni értékű ak ből Gépek berendezések és felszerelések ből Járművek böl Tenvészállatk ből Beruházásk felú'itásk 122-ből,127.,1312-böl1317.,1322-ből ből Beruházásraadttelőleaek Aliami készletek tartaiékek Tárvi eszközök értékhel esbltése , ll. Tárgyl eszközök összesen Tartós részesedés Ebből- tartós társulási részesedés 1711-böl 1751-böl Tartós hitelvisznvt meatestesitö értékair Tartósan adtt kölcsön ből1981-böl Hsszú le'áratú betétek Ebből: 4/a Hsszú le'áratú betétek bakerülési könvv szarinti értéke /b Hsszú le áratú betétek elszámlt értékvesztése Egyéb hsszú le'áratú követelések 195-ből 1982-böl Befektetett Pénzüvi eszközök értékhelvesbitése lll. Befektetett énzoavl eszközök összesen Uzemeltetésre, kezelésre átadt! eszközök Kncesszióba adtt eszközök Vagynkezelésbe adtt eszközök Vaavankezelésbe vett eszközök Uzemeltetésre, kezelésre átadt!, kncesszióba, vagynkezelésbe adtt, illetve vagvnkezelésbe vett eszközök értékhelvesbitése.(165ú 32 IV. Uzemeltetésre, kezelésre atadtt, kncesszlóba, vagynkezelésbe adtt, Illetve vaavnkezelésbe vett eszközök ( A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Anyagk 21., Bele' ezetlen termelés és félkész termékek Növendék- hizó és eavéb állatk Késztermékek /a Aruk, betétdija gönyölegek, közvetitett szlgáltatásk (22., 231., 232., 234., 242., 243., ) /b. Követelés fe' ében átvett eszközök készletek l. Készletek összesen Követelések áruszállitásból és szlgáltatásból (vevök) (282., 283., 264., 2882., 2883., Adósk 281., Rövid le'áratú adtt kölcsönök böl Ebből: tartósan adtt kölcsönökből a ménegfrdulónapt követő egy éven belül esedékes ( részletek ( böl 1981-ből) EQYéb követelések böl Ebből: - támaatási raaram elöleaek elöfinanszirzás miatti követelések tám atási raramk szabálvialan kifizetése miatti követelések nemzetközi támgatási prgrarnak miatti követelések Qarancia- és kezesséavállalásból származó követelések egyéb hsszú lejáratú követelésekből a mé~egfrdulónapt követő egy éven belül esedékes részletek (195-böl 1982-ből) Követelések összesen Frgatási célú részesedés 295-ből 298-ból 54 1/a Fratási célú részesedés bakerülési könvv szarinti értéke 295-böl 55 1/b Frgatási célú részesedés elszámlt értékvesztése 298-ból Frgatási célú hitelvisznyt megtestesitő értékpapir (291-böl, 292-böl, 293-ból, 294-ből, 298-bÓil 57 2/a Frgatási célú hitelvisznyt megtestesitö értékpapir bakerülési (könyv szerinti) értéke ( 291-ből 292-ből 293-ból 294-böll 58 2/b Frgatási célú hitelvisznyt megtestesitö értékpapi r elszámlt értékvesztése (298-ból) 59 lll. Ertékalrk összesen Pénztárak esekkek betétkönvvek Költséavetési énzfraalmi számlák Ebből: 2/a Költségvetési pénzfrgalmi számlák bakerülési (könyv szerinti) értéke (32-böl) /b Költséavetési Pénzfrnaimi számlák elszámlt értékvesztése Elszámlási számlák ldeaen Pénzeszközök számlál Ebből: 4/a ldeaen pénzeszközök bakerülési könyv szarinti értéke 35-böl 36-ból 67 4/b ldeaen pénzeszközök elszámlt értékvesztése l.k összesen aktiv füaaő elszámlásk aktiv átfutó elszámlásk aktiv kieavenlitö elszámlásk Költségvetésen kivüli aktiv énzavi elszámlásk v. Eavéb aktiv énzoavl elszámlásk összesen B FORG ESZK Z K SSZESEN ESZK Z K SSZESEN

12 Szöveges beszámló 3. melléklete 01 W'... Mérleg. Nyitó állmány ~n Ssz. Megnevezés 1 2 2~R~vl évi állmányi ~lmányi érték ' l ZÁRÓ érték Isklák :.': állmánvl érték Isklák 201 3_ évi uv ~" összesen """ " Váltzás (7-4) 8 Kezelésbe ve t eszközök tartós tökéie (4111. l 1 lévö eszközök tarts töké ie c 411: 'artós töke Kezelésbe ve t eszközök 1 (4' l 1lévö eszközök 1 (413. tl IZelésOe vett eszközök értékelési tartaléka (4' _83 ajál tulajdnban lévö eszközök értékelési tartaléka ( =--r.~~i~;>:'i ,1 ~~~\., 4214.: (87+88) Et~ 1(4211. 'év( ek: i tartalék' 1 (4214. (4212. i kiadási 1 : (425. i bevételi lemaradás (426. l (424. l tartaiékek ös11zesen Vá:lalkzási tartalé~ , (95+96\ Ebbö tár~ évi vállalkzási 1 (4221. >v(e 1 vállalkzási tartal ík 1 (4224. lalkozi i mar. advanv (4<. 42< lalkz, i kiadási 1 :(4: i bev ileli lemaradás (428. l ta~ alékk 1szesen El A. R' OK Hssz1l le áratra kaptt l csönök i cé l ( öl} 04. Tartz:ísc 'müködési célú l (43412-böll 3eruhHzási és teilesztési hitelek , , üködési célú hsszú lejáratú hitelek ( , :avéb hsszú lejáratú c l 438-bóll llöl: hsszú leiaratú szamtí tartazask 14386\ lsszú lejárati 'összesen Rövid leiáratú kaptt kölcsönök l ~:: ~1~.: ~~~~úl 5 lejáratra kaptt kölcsönök következ ö év et terhelő tmesztö részletei 112 l:s~~.~id lejaratú hitelek ( I, I, I, , 4521, 4551., ~~~~~~~7 ~~;,i~ hitelek és rövid lejáratú müködési célú nu.. v.. ' (455-0öl, ' l ' l ' : c : : : : ' : ; < : ' ' i célú i l származó tartzásk következo ével terhelő ltmesztö részletei (43411-böl) ~~~;~~á~!;~~~jl~sztési hitelek következő ével terhelő tör1esztö részletei ( , 117 ~~~~~~si célú hsszú lejaratú hítelek következ ével temelo tmesztö részletei ( , 118 l 1 l és l (szállilókl ( ( ) 19 EOOöt:- taravévi : temelo szamtí 120 targyévet követ ével terhelő szállitól l. Eavéb rid leiáratú l :(438-ból EbOöl:- t (44!. l szembeni lönféle '(445. l szemeni helyi adó Ilfizetése miatti 72.. tamaatasi praram >löleae miatti l t (449~ ;miatti c( kifizetesek miatti : l nemzetközi támgatási prgramk miatti '( aarancia és l l l származó :( c i2&1 c : 35 50~ 637: 815: i i 502! ' egyéb hsszú lejaratúl :következo ével temelo tör1esztö részletei ( } C táravévi t terhelő eavéb rövid leiáraté t böl) 1 O 41 E a tárgyével követö ével terhelo egyéb rövid lejáratú ' öll 69C l4. eavé :Oiönféle c (4499-böll 44 51" '()!) 15. Rövlclleláratú összesen ( ' 402 OOE i passziv tggö '( i passziv átfutó :( B1 2

13 q\ J ~ l 0\LO l L, XVl. Kerület Kertvársi Egészségügyi Szlgálata E l J:+-cr-J es 1163 Budapest, Tekla u. 2/c Tel: , Fax: Elöszám: Szöveges heszátnló Intézmény megnevezése: XVI. Kerület Kertvársi Egészségügyi Szlgálata Adószám: Tel.: Fax: Budapest, március 04. dr. Kiss Marianna Igazgató t/l.:: l... k)... :-7":' Kleiner Lajsné Gazdasági igazgató Hnlap: Adószám: Bankszámlaszám:

14 22. melléklet a 26/2013. (VI. 3.) Ök rendelettel módsíttt 4/2013. (IL Költségvetési szerv megnevezése: XVI. Kerületi Kertvársi Egészségügyi Szlgálata Előirányzat-csprt, kiemeit előirányzat megnevezése Munkaadókat terhelő járulékk és szciális hzzájárulási adó ,6% l ,35% Dlgi kiadásk Ellátttak pénzbeli i uttatásai Egyéb müködési célú kiadásk ebből: Támgatásértékű kiadásk ,3% ,65% Felújításk Egyéb fejlesztési célú kiadásk -ebből EU-s frrásból tám. megvalósuló prgramk, prjektek kiadásai III. Kölcsön nyújtása kiadásk Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfglalkztatttak létszáma (fő). 203,50 Budapest Készítette: Kleiner Lajsné

15 KESZ évi zárszámadás, Szöveges beszámló Aznsító adatk, bemutatkzás Az intézmény neve: XVI. Kerület Kertvársi Egészségügyi Szlgálata (KESZ) székhelye: 1163 Budapest, Tekla u. 2/c. telephelyei: 1165 Budapest, Barss G. u Budapest, Hunyadvár u. 43/B, C 1164 Budapest, Rádió u Budapest, Délceg u Budapest, Délceg u Budapest, Centenáriumi sétány Budapest, Csömöri út Budapest, Hősök tere Budapest, Margit u Budapest, Benő u Budapest, Zsenge u. 33. adószáma: törzsszám: OEP FIFO aznsító: H025 számlavezető bank neve, számlaszáma: OTP Bank Nyrt. Budapesti Önkrmányzati Fiók számlavezető bankban aláírásra jgsultak: dr. Kiss Marianna igazgató dr. Kndér Gyula igazgató helyettes Szecsődi Gábr gndnkság vezető Kleiner Lajs Emilné gazdasági igazgató alaptevékenységei: Járóbeteg-ellátás, fgrvsi ellátás l. Házirvsi alapellátás 2. Házirvsi ügyeleti ellátás 3. Járóbetegek gyógyító szakellátása 4. Járóbetegek gyógyító gndzása 5. Egynaps sebészeti ellátás 6. Fglalkzás-egészségügyi alapellátás 7. Fgrvsi szakellátás Egyéb humán-egészségügyi ellátás l. Képalktó diagnsztikai szlgáltatásk 2. Család- és nővédelmi egészségügyi gndzás 3. Ifjúság-egészségügyi gndzás 4. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (alaptevékenységen belüli) bérbeadása 5. Önkrmányzatk elszámlásai a költségvetési szerveikkel alapítói jgkkal felruháztt irányító szerv neve, székhelye: Budapest Fővárs XVI. Kerületi Önkrmányzat Képviselő-testülete 1163 Budapest Havashalm u. 43. l.

16 KESZ évi zárszámadás, Szöveges beszámló felügyeleti szervei: Budapest Fővárs XVI. Kerületi Önkrmányzat Képviselő-testülete Budapest Fővárs Krmányhivatala, Budapest Fővárs XIV-XVI. Kerületi Népegészségügyi Intézete Gazdálkdási besrlása: önállóan működő és gazdálkdó költségvetési szerv igazgatója: dr. Kiss Marianna gazdasági igazgató: Kleiner Lajs Emilné A Pénzügyminisztérium a 93/2002. (V.5.) Krm. rendelet alapján regisztrációs számn regisztrált mérlegképes könyvelői nyilvántartásban szerepel. Betegellátási-infrmatikai rendszer váltás történt Intézményünkben, a Fixvizit medicai prgramt któber 19-én leváltttuk a FőnixPr-ra január Ol-től Intézményünk SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Infrmatika Zrt. CREATOR Integrált Infrmatikai Rendszerét használja. A évi beszámlójában a tárgyi eszköz analitikát a SÁFÁR rendszer biztsíttta. A KESZ a járóbetegek rvsi ellátását és a gndzói hálózat működési és felhalmzási kiadásait saját bevételeiből, OEP által a hatálys jgszabályknak megfelelően szerződés szerinti biztsíttt frráskból, és az alapellátási feladatk vnatkzásában az Alapító támgatásából fedezi. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII előírásai alapján tekintettel arra, hgy a KESZ érvényes finanszírzási szerződéssel rendelkezik és az egészségügyi szakellátáskért az Egészségbiztsítási Alapból finanszírztt tételek éves összege eléri a 300 millió frintt, köteles beszámlóját könyvvizsgálóval ellenőriztetni. Könyvvizsgálónk: Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft Budapest, Bölcső u. 6. Adószáma: l Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: Intézményünknél kiépítésre, és bevezetésre került az ISO 9001 minőségirányítási rendszer, és ben az ISO 9001 szabványnak, valamint a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardknak mindenben megfeleltünk. 20 l O. évben intézetünk pályázatt nyújttt be a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram (T ÁMOP 6.2.4/A-09/1/KMR) keretében "Fglalkztatás támgatása egészségügyi intézmények számára" című pályázatra, melynek keretében ,- Ft támgatást nyert el. A pályázattal intézményünk sikeres működéséhez, az ellátási terület igényeinek ptimális kielégítéséhez szükséges képzett szakembergárda biztsítása vlt a cél. Az egészségügyben tapasztalható munkaerőhiány miatt kialakult várólisták csökkentését, és a betegellátás minőségének javítását célztuk meg. A prjekt 20 hónapra biztsíttta a hiányszakmára alkalmaztt szakemberek díjazását, így a diabetlógia, röntgen diagnsztika, tüdőgyógyászat, reumatlógia, pszichiátria és a védőnői területeken. A prjekt 7 fő közalkalmaztt dlgzó alkalmazásával, és 2 közreműködő tevékenységével valósult meg. A támgatási összegnek 97 %-a a közalkalmazttak személyi kifizetéseit és a számláztt szellemi. tevékenység fedezetét szlgálta. A prjekt hó 31-én lejárt, de 24 hónaps tvábbfglalkztatási kötelezettségünk csak én ér véget. 2.

17 KESZ évi zárszámadás, Szöveges beszámló Feladatellátás általáns értékelése Megnevezés Mérték- Eltérés Teljesítés e2}'sé =100% Járóbetegek Lejelentett szakellátása pntérték ,3 Járóbetegek Lejelentett gndzása pntérték ,7 Egynaps Lejelentett sebészeti ellátás súlyszám ,9 Fgalakzás- Rendelésen egészségügy megjelentek száma l 739 l ,2 Ktgvetési eng. létszám fő 203,5 203,50. 0,00 100,0 Vállakzó rvsk betöltött fő 13,2 17,80 4,60 134,8 státusza Összes betöltött státusz fő 187,2 194,80 7,60 104,1 Fglalkztatttak létszáma fő ,00 11,00 106,6 Személyi jellegű kiadásk E Ft ,4 l fő fgl-ra jutó személyi jell.kiad. Ft/fő/hó ,0 Kiadási E Ft l l ,7 előirányzat Tényleges kiadás összege Bevételi előirányzat Tényleges bevétel összege Befektetett Nettó ért. eszközök l státuszra jutó tény l. kiadás l státuszra jutó tény l. bevétel l státuszra jutó befekt N.eszk. E Ft l l ,8 E Ft l ,7 E Ft l l ,4 E Ft l l ll ,9 E Ft/fő ,1 E Ft/fő ,9 E Ft/fő ,1 Személyi jellegű kiadásaink növekedtek 2012-ről 2013-ra az alábbiak miatt: a minimálbér emelkedett, a 256/2013. (VII.5.), és a 394/2013. (XI.14.) Krmányrendelet alapján a szakellátásban dlgzók (rvsk, asszisztensek) bére emelkedett, bérkmpenzációt is megkapták dlgzóink hótól hóig, 3.

18 KESZ évi zárszámadás, Szöveges beszámló az alapellátásban dlgzó védőnőink, isklarvsk, közalkalmaztti státuszban álló fgrvsk és asszisztenseik plusz OEP támgatás terhére szintén kereset-kiegészítésben részesültek. A betöltött státuszunk előző évhez képest emelkedett, ugyanakkr a tényleges bevételünk és kiadásunk csökkent, ezért a mutatóink száz százalék alatt maradtak. Bevételi frrásk és azk teljesítése e Ft Megnevezés Előirányzat Eredeti Módsíttt Költségvetési maradvány igénybevétele Intézményi működési bevétel Felhalmzási bevétel 620 A tv ett működési pénzeszköz ebből: előző évi pénzmaradvány átvétele A tv ett felhalmzási pénzeszköz Működésiés felhalmzás i költségvetési támgatás Tényleges teljesítés Előirányzat Tényleges Eredeti Módsíttt teljesítés Bevétel növ. mód. EI képest % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Teljesítés 2012=100% 55,5 94,9 98,6 102,3 Bevételek összesen: Bevétel növekedés (előző évhez) l l ,0 91,5 A tényleges évi bevételünk 8,5 %-kal lett alacsnyabb 2012-höz visznyítva. Intézményi működési bevételünk Szlgáltatásaink bevétele 2013-ban tüdőszűrésből, ODM szűrésből, menedzser szűrések díjából, tvábbá fglalkzás-egészségügyi szlgáltatásból, rthpédia-, sebészeti-, endkrinlógia magánrendelésekből, gyógytrna- taiping kezelésekből jött össze höz visznyítva sajns 5,1 %-kal csökkent a bevételünk, amit egyrészt a fizetős szlgáltatásaink keresletének csökkenése idézett elő, másrészt a tüdőszűrés évközi rendeletváltzása. 40 év felett évente egy alkalmmal ingyenessé vált a szlgáltatás. Bérleti díj bevételeink szinten maradtak, bérbeadásaink nem szüneteltek, és az időközben megszünt bérleti szerződések által kiesett bevételt új szerződésekkel ellensúlyztuk 4.

19 KESZ évi zárszámadás, Szöveges beszámló Kamatbevételünk 2013-ban 2012-höz visznyítva kevesebb lett, mert az OTP betéti kamatláb jelentősen csökkent, valamint a szabad pénzeszközünk rövid lejáratú betétlekötésének (2012-ben 310 M Ft, 2013-ban 280M Ft) összege is kisebb lett. Felhalmzási bevételünk 2013-ban nem vlt. Az átvett pénzeszközünk teljesítése e Ft, melynek összetételét az alábbi táblázat szemlélteti. Megnevezés Átvett működési célú bevételek összesen -ebből:oep bevétel Diákmunka támgatása TÁMOP "Dhányzásleszkás" támgatása Átvett felhalmzási célú bevételek összesen -ebből: Alapítványtól eszközvásárlására ezer Ft A évi e Ft értékű bevételt ebben az évben 1,4%-kal alul teljesítettük Ennek ka egyrészt a kötelező tüdőszűrés megszűnése. Másrészt sajns 2013-ban az OEP "Kasszasöprése" a várttól elmaradt, mindössze l 264 e Ft-ban részesült Intézményünk. Költségvetési támgatásunk igénybevétele l 00 %-s, alulfmanszírzás nem keletkezett, előző (2012. évi) alulfinanszírzás nem vlt. évi Költségvetési támgatásk évben (e Ft) Megnevezés Működési Felhalmzási Összes támgatás támgatás támgatás Eredeti előirányzat Módsításk összesen ebből: Kmpenzáció hó éves jubileumi jutalmra 1199 l 199 Nyugdíjba vnulási jutalmra l 291 l 291 Orvsi ügyelet kiegészítésére Margit u. Felújítási terve l 727 l 727 Margit u. Felújítására Intézményvezető jutalma Strattmann napra Összes előirányzat Teljesítés Maradvány Pénzfrgalm nélküli bevételünk e Ft, amely a évi jóváhagytt pénzmaradvány. Az előző évi pénzmaradvány felhasználási szintje l 00 %, pénzügyi rendezése megtörtént 5.

20 KESZ évi zárszámadás, Szöveges beszámló Kiadásk alakulása (kieme/t előirányzatnkénti bntásban) e Ft Megnevezés Eredeti l Módsittt Tényleges Eredeti l Módsittt T ényi. Működési kiadásk össz. Előirányzat teljesítés Előirányzat Kiadás Kiadás maradvány maradvány EI képest EI képest telje-sítés % e Ft l l , Személyi jellegű , kiadásk Mu.adókat terhelő , járulékk Dlgi kiadá , sk összesen Atadtt pénzeszközáh-n kívül Felhalmzás i kiadásk: Kiadásk mindössz. Kiadás növekedése előző évhez képest , l l l , ,8 A évi kiadásaink teljesítése a módsíttt előirányzathz visznyítva 94,0 %. A e Ft kiadás maradvány a évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványunk Bérek és munkaadókat terhelő járulékk Intézményünk 2013-ben 177,0 fó alkalmaztti, és 17,8 fő vállalkzói státusszal látta el alap-, és szakellátási tevékenységét. A KESZ vezetősége 6 főből áll, éves bruttó személyi jellegű kiadásuk 26J39 e Ft, átlags bruttó jövedelmük Ft/fő/hó vlt hóbanjanuárig visszamenőleg béremelés történt a szakellátás területén dlgzó rvsk, és asszisztensek bérét illetően, tvábbá az alapellátás évközi bérkiegészítésének kiadása is megtörtént Fedezetet az OEP biztsíttta. Alkalmazttaink havnta 5 e Ft Erzsébet utalványt, és éves BKV bérletet kaptak én életbe léptetett nyugdíj törvény miatt az alábbi intézkedéseket tettük: l) A Minisztériumtól hiányszakmák flyamats betöltése miatt l O főnek kértünk engedélyt nyugdíj flyósítás mellett, amit meg is kaptunk. 2) Új kllégákat vettünk fel. 3) 6 fő alkalmazttunk megbízással flytatja intézményünknél tevékenységét. A évi pénzmaradványból képzettjutalmat évközben felhalmzási, és dlgi kiadásra átsrltuk. A munkaadókat terhelő járulékk módsíttt előirányzata e Ft, a teljesítése e Ft. A KESZ minden járulékfizetési kötelezettségének eleget tett. 6.

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE Gyömrő Várs Önkrmányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE ezer Ft-ban ESZKÖZÖK Előző évi költségvetési beszámló (+,-) Előző évi auditált beszámló Tárgyévi költségvetési beszámló (+,-) Tárgyévi auditált

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329343 1051 20 10/02 059899 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 27715

Részletesebben

12/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete

12/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IV. 18.) önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2013. évi költségvetési beszámlójáról,

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Köröstarcsa Község Önkormányzata 2013. évi összevont könyvviteli mérlege (adatok ezer Ft-ban) ESZKÖZÖK 01 1. Alapítás-átszervezés aktivált e (111-ből,112-ből) 02 2. Kísérleti fejlesztés aktivált e (111-ből,112-ből)

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása 10. melléklet az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Csatka Község Önkormányzatának 2014. évi pénzmaradványának elszámolása Ezer Ft-ban A B C MEGNEVEZÉS 2013. év 2014. év 1 Költségvetési bankszámlák

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 01/00 033495 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

MÁK program Készült: óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak)

MÁK program Készült: óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak) MÁK program Készült: 2008.03.05 14 óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE fejezet összesítő ( Szektorok együtt ) ***

Részletesebben

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL Cím / szám 1.számú melléklete A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Cím megnevezése BEVÉTEL Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL KIADÁSBÓL KIADÁS Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 1 Kistérségi

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete Doba Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege (eft) 2015.12.31. A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK Eredeti Módosított Teljesítés KIADÁSOK Eredeti Módosított

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege 2010. június 30-án ESZKÖZÖK Sorsz. 1. 2. 3. Vagyoni értékű 5 583 jogok 11 717 4. Szellemi28 termékek 493 85 249 5. 6. Nyitó Záró január 1. június 30. I. Immateriális

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2012 PMINFO - I. negyedév

2012 PMINFO - I. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 365028 1251 07 0200 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros Bartók Béla

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:439534 Pénzügyi k.:0100 MISKOLC SZENT FERENC KORHÁZ. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:439534 Pénzügyi k.:0100 MISKOLC SZENT FERENC KORHÁZ. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

GJ9. számú előterjesztés

GJ9. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ9. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

B E V É T E L E K melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1. melléklet az 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés

Részletesebben

/2014. (II.10.) ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

/2014. (II.10.) ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1./2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez Káptalantóti Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A 2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete,,A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet áról Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről Pusztaszabolcs Nagyközség Jegyzője Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 799799 1051 20 1002 335184 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1032 Budapest

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Az elmúlt évhez hasonlóan 2013. évben is támogatásban részesültek a településen működő civil szervezetek, egyesületek.

Az elmúlt évhez hasonlóan 2013. évben is támogatásban részesültek a településen működő civil szervezetek, egyesületek. A./2014. ( ) számú önkormányzati rendelet szöveges indoklása Tengelic Község Önkormányzata az 5/2013. (II.15.).sz. rendeletével hagyta jóvá a 2013.évi költségvetését, melyet a központi költségvetéstől

Részletesebben

01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4

01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben