~ lőj-cfie~~ IÍ. Íl\tll?_l~/U~-

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "~ lőj-cfie~~ IÍ. Íl\tll?_l~/U~-"

Átírás

1 ' l ~ lőj-cfie~~ IÍ. Íl\tll?_l~/U~- BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST XVI. KER. POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI IRODA Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Budapest, Semmelweis u Tárgy: évi szöveges beszámló Ikt.szám: 4/ /2014. VargaMária Igazgató részére Tisztelt Igazgató Asszny! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.) 88. (l) bekezdése, valamint az államháztartás szervezetei beszámlási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátsságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Krm. rendelet 7. -ának (l) bekezdése értelmében a helyi önkrmányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámlót készít, amelyet a Magyar Államkincstár területi szervének küld meg. Ehhez kapcslódóan szöveges beszámlót is kell készítenie, amelynek a tartalmi és szerkezeti felépítéséhez a szempntkat a Nemzetgazdasági Minisztérium Önkrmányzati Költségvetési Rendszerek Fősztálya és a Belügyminisztérium Önkrmányzati Gazdasági Fősztálya adtt meg az NGM/1936/2/2014. és a BMÖGF/65-2/2014. iktatószámú levelében. A kért tematika alapján készült el Budapest Fővárs XVI. kerületi Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) évi költségvetési beszámlójáhz kapcslódó szöveges beszámló. I. Önkrmányzati feladatellátás általáns értékelése, külön kiemelve a évben állami fenntartásba került intézmények számát és költségvetési kiadásait a évi beszámlói infrmáció rendszer alapján (NETTO 80-as űrlap a szöveges beszámló l. és 2. mellékletében) A évet érintően az Önkrmányzat költségvetési rendeletének módsítására négy alkalmmal került sr. Az I. számú módsítás a évi zárszámadási rendelet elfgadása után történt, ekkr került pntsításra és a rendeleten átvezetésre a Képviselő-testület által elfgadtt évi pénzmaradvány összege. A költségvetés főösszege l E Ft-tal nőtt, a ll. számú módsítás csak az engedélyezett létszám előirányzatkban kztt váltzást. A III. szám ú módsítás srán tvábbi l E Ft-tal növekedett a főösszeg. A IV. számú módsítás alkalmával- eleget téve az Áht. 30. (3) bekezdésének, miszerint a bevételi előirányzatkat a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén csökkenteni kell - a bevételi előirányzatk rendezése a teljesítéshez igazdva megtörtént A költségvetés főösszege E Ft-tal csökkent, azaz ll E Ft-ra váltztt. Mindezeken felül, mindhárm alkalmmal a költségvetési rendelethe beépültek az aktuális időszak alatt a pályázatkn elnyert támgatásk, a 408/2012. (XII. 28.) Krm. rendelet alapján a bérkmpenzációhz kapcslódó közpntsíttt támgatás összegei, az intézmények saját bevételei és átvett pénzeszközei miatt saját hatáskörben végrehajttt előirányzat módsításai és egyéb, a feladatk végrehajtáshz kapcslódó előirányzat-rendezések, költségvetési főösszeget nem érintő átcsprtsításk. J l

2 A évben a tárgyévi bevételek összege ll E Ft, ez a módsíttt előirányzat 102,5 %-a. Ezen belül a költségvetési bevételek l O 21 O 919 E Ft-ban, l 04,6 %-ban teljesültek. Az "alaptevékenységek bevételei" jgcímen az Önkrmányzat jelentős többletbevételt tudtt realizálni kártérítési bevételekből adódóan. A kamatbevételek szintén jóval terven felül teljesültek. A frrásmegsztási rendelet alapján tervezett iparűzési adó jgcímen E Ft-tal több bevételben részesült az Önkrmányzat, ugyanakkr az építmény- és telekadó, illetve a gépjárműadó adónemben elmaradás vlt az eredetileg tervezetthez képest. A fladatalapú támgatásk előirányzatát év közben a teljesítésekkel összhangban flyamatsan rendeztük, összesen E Ft-tal növeltük A működési célú közpntsíttt támgatásk előirányzata év közben 142 E Ft-ról E Ft-ra nőtt. Ez tartalmazza a "bérplitikai intézkedések támgatását" lll 430 E Ft összegben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Erzsébet-utalványának értékét E Ft -, valamint a létszámleépítéshez kapcslódó támgatást E Ft összegben, illetve az "Itthn vagy, Magyarrszág szeretlek" prgramsrzathz fűződő l 500 E Ft összegű támgatást. A "működési célú pénzeszköz átvétel államháztartásan belülről" előirányzatn a Kertvársi Egészségügyi Szlgálat OEP finanszírzása, a Ráksmenti Mezei Őrszlgálat finanszírzása a társulási tagk Önkrmányzataitól, az "idegenfrgalmi és üdülőhelyi feladatkhz kapcslódó támgatás, különböző pályázatkn elnyert összegek és egyéb szciális jellegű támgatásk szerepeitek A "működési célú pénzeszköz átvétel államháztartásan kívülről" előirányzatn zömében a garanciális javításkra felhasznált összegekjelennek meg teljesítésként Az Önkrmányzat felhalmzási bevételei esetében elmndható, hgy a tervezett felhalmzási bevételek a telek- és ingatlanértékesítési bevételek kivételével a várakzásnak megfelelően alakultak. A telek- és ingatlanértékesítési bevételekből a vártnál kevesebb realizálódtt, de az előirányzatk rendezése nem kztt év végén prblémát, mivel jelentős összeget képviseltek a költségvetési rendeletben a fejlesztési céltartalékk. Felhalmzási célú közpntsíttt támgatásként jelenik meg a beszámlóban a "fővársi kerületek szilárd burklattal való ellátásának" támgatása ( E Ft), a "lakssági közműfejlesztési támgatás (224 E Ft), a közművelődési és érdekeltségnövelő pályázatn elnyert l 359 E Ft, valamint az adósságknszlidációhz köthetően az állam által átvállalt fejlesztési célú hitell E Ft összegben. Az elmúlt években kifutttak azk a beruházásk, amelyek EU-s támgatással valósultak meg, így a évben már csak az "SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelés" prjekt keretében részesült az Önkrmányzat l O 025 E Ft fejlesztési célú támgatásban. Az előző évi pénzmaradvány (működési és felhalmzási) igénybevétele l 00,0 %-ban teljesült. A tárgyévi kiadásk összege E Ft, ez a módsíttt előirányzat 84,4 %-a. Ezen belül a költségvetési kiadásk E Ft-ban, 84,2 %-ban teljesültek. A működési kiadásk 93,1 %-ban teljesültek. A működési kiadáskn belül a személyi juttatásk (97,5%), a munkaadókat terhelő járulék és aszciális hzzájárulási adó (96,6%) kiadásai a tervezettnek megfelelően alakultak, míg a dlgi kiadásk 7,9 %-kal maradtak el a módsíttt előirányzattól A felhalmzási kiadásk 61,5 %-ban teljesültek. Az Önkrmányzat szciális kiadáskra 263 OOO E Ft-t, egyéb feladataira - mint zöldterület kezelés, közutak fenntartása, lakó és nem lakó ingatlank üzemeltetése, fenntartása, térfigyelő rendszer működtetése, hulladékgazdálkdási feladatk OOO E Ft-t, az intézmények felújítására (isklákkal együtt) közel 41 O OOO E Ft-t, ingatlanüzemeltetéssei kapcslats felújításkra l O OOO E Ft-t, a Plgármesteri Hivatal megkezdett felújítására közel 39 OOO E Ft frdíttt. Az Önkrmányzat egy nagybb 2

3 beruházás kivételével - csapadékvíz elvezetés - minden beruházást csak saját frrásból valósíttt meg. Ezek között kiemelendők a következők: 930 OOO E Ft-t frdíttt az Önkrmányzat út-, járda és parkló építésre, E Ft-t csapadékvíz elvezetésre, szabályzási tervek készítésére 23 OOO E Ft-t, az IKARUS sprttelep fejlesztésére E Ft-t, ingatlanvásárlásra közel 120 OOO E Ft-t, infrmatikai fejlesztésekre 25 OOO E Ft-t, környezetvédelmi fejlesztésekre E Ft-t, a Trianni Emlékmű megépítésére E Ft-t, közlekedésbiztnsági fejlesztésekre 28 OOO E Ft-t. A Magyar Labdarúgó Szövetséggel kötött együttműködési megállapdás alapján több kerületi futballpálya létrehzását támgatta az Önkrmányzat. Az Önkrmányzat gazdálkdása flyamán az elmúlt évekhez hasnlóan a évben sem merült fel likviditási prbléma. A béreket, a szciális támgatáskat, a segélyeket fennakadás nélkül, időben kifizette az Önkrmányzat, és az önkrmányzati intézmények gazdálkdásáhz is minden esetben biztsitva vltak a frrásk. A dlgi kiadáskkal és beruházáskkal összefiiggö számlák kifizetéséről a fizetési határidöknek megfelelöen intézkedtünk a likviditási ütemtervben rögzítettek alapján. A évi költségvetés egyensúlyának biztsítását hitel nélküllehetett tervezni. A működés srán- a hsszú évek gyakrlatának megfelelöen, váltzatlanul- még likviditási célú hitel (flyószámla, munkabér hitel) felvétele sem vlt szükséges. A évben is szigrú gazdálkdási fegyelem mellett a közfeladatk minél színvnalasabb, de hatékny és gazdaságs ellátására törekedett az Önkrmányzat. A nem kötelező feladatk vállalása srán tekintettel kellett lenni a bevételek alakulására is, ezért jelentős összeget (közel egy milliárd frintt) helyeztünk el tartalékkban arra az esetre, ha a tervezett bevételek nem teljesülnek, így kötelezettségvállalásra csak abban az esetben került sr, ha a frrás l 00 %-ban biztsíttt vlt. Az Önkrmányzat által fenntarttt intézmények finanszírzása a kiskincstári rendszer keretében történik. Az intézmények finanszírzását az Önkrmányzat az aktuális költségvetési rendeletében, illetve a kiskincstári rendeletben szabályzza. Az isklák állami fenntartásba vétele tárgyában a plgármester december 10-én kötött megállapdást a Klebelsberg Intézményfenntartó Közpnt XVI. kerületi tankerületének (a tvábbiakban: KLIK) igazgatójával. A KLIK az Önkrmányzat épületében kaptt helyet. A KLIK működési költségeit az Önkrmányzat állja, nem számlázza azt tvább január l-jétől tizennégy iskla (tíz általáns iskla, egy általáns iskla és gimnázium, egy gimnázium, egy gyógypedagógiai módszertani intézmény és egy alapfkú művészetktatási intézmény) fenntartását vette át a KLIK, amelyek működtetését az Önkrmányzat a Kerületgazda Szlgáltató Szervezet (a tvábbiakban: KSZSZ) útján gyakrlja. Az intézményhez 140 fö került át az isklákból, akik tt a technikai dlgzók (knyhásk, takarítók, prtásk, karbantartók, kézbesítök) állmányát alktták. A KSZSZ szervezi az étkeztetést, a térítési díjak beszedését, az üzemeltetési feladatk ellátását - mint takarítás, karbantartás, prtaszlgálat stb. -, ugyanakkr - mivel a KSZSZ nem önállóan működö és gazdálkdó intézmény - a pénzügyi, gazdálkdási, számviteli feladatk ellátása a Képviselö-testület által jóváhagytt munkamegsztási megállapdás alapján a Budapest Fővárs XVI. kerületi Önkrmányzat Gazdasági, Működtetö - Ellátó Szervezet (a tvábbiakban: G AMESZ) hatáskörébe tartzik július l-jétől az Önkrmányzat hárm önállóan működö és gazdálkdó intézményt tarttt fent, mint a GAMESZ, a Plgármesteri Hivatal és a XVI. kerületi Kertvársi Egészségügyi Szlgálat. Utóbbi látja el a XVI. kerületben az egészségügyi szakellátás és az alapellátás feladatait. Ezt saját bevételből, valamint OEP finanszírzásból tudja biztsitani, az alapellátás esetében önkrmányzati támgatással A GAMESZhz 13 önállóan működö intézmény tartztt. Ebből hét óvda, a Ráksmenti Mezei Őrszlgálat (a X., a XV., a XVI., a XVII. és a XVIII. kerületi Önkrmányzatk társulásának finanszírzásával fenntartva), a Crvin Művelödési Ház, a Területi Szciális Szlgálat, a Naprafrgó Családsegítő Szlgálat és a krábban említett KSZSZ - amely intézmény a közfglalkztatást is szervezi és bnylítja le a kerületben -, valamint öt telephellyel a XVI. kerületi Kertvársi Egyesített Bölcsőde. A költségvetési szervek engedélyezett létszáma összességében nem váltztt az év flyamán. Hárm intézményben csökkent összesen 11,8 fővel a státusz szám, ugyanakkr a hét óvdában a jgszabályi váltzásk következtében 12 státusszal nőtt az engedélyezett álláshelyek száma. 3

4 A közfglalkztatásban 2013-ban 161 fő vett részt. A január l-jétől életbe lépő váltzásk - hatósági feladatk egy részének átadása a Budapest Fővárs Krmányhivatala XVI. kerületi Hivatalának (a tvábbiakban: Krmányhivatal), valamint az isklák fenntartásának átadása- nagy hatással vltak a Budapest XVI. kerületi Plgármesteri Hivatal (a tvábbiakban: Plgármesteri Hivatal) életére, működésére. A Képviselő-testület döntése értelmében a szervezeti struktúra is módsult. 70 fő került áthelyezéssei a Krmányhivatalhz, 5 fő a KLIK-hez és létszámleépítésre is sr került. Mindezek azt eredményeztek, hgy a Plgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma a évi 232,5 főhöz visznyítva 136, illetve év végére 124 főre csökkent úgy, hgy év közben döntött a Képviselő-testület új feladat vállalásáról, miszerint a közterület felügyeleti feladatk ellátását 4 fővel meg kellett szervezni. Az Önkrmányzat 100 %-s tulajdnában van a REHAB XVI. ker. Kft., a Kertvársi Sprtlétesítményeket Üzemeltető Kft., a Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft., illetve év közben megvalósult a Képviselő-testület évi döntésének megfelelően a XVI. kerületi V árasfejlesztő Kft. belvadással történő megszüntetése. Az Önkrmányzat a Kertvársi Sprtlétesítményeket üzemeltető Kft. kmpenzációjára E Ft-t biztsíttt. A REHAB XVI. ker. Kft-t 2013-ban nem támgatta az Önkrmányzat, ugyanakkr a Képviselő-testület eltekintett a Kft. által a krábbi években igénybe vette 12 OOO E Ft összegű kölcsön visszafizetésétől A XVI. kerületi V árasfejlesztő Kft. támgatásban nem részesült, visznt a megszüntetésekr E Ft értékű tőkekivnásra került sr. A Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft-nek az Önkrmányzat E Ft összegű fejlesztési célú támgatást nyújttt. Pénzmaradvány kimutatása A beszámló 29. űrlapja alapján az Önkrmányzat évi módsíttt pénzmaradványa l E Ft, ebből kötelezettséggel terhelt E Ft. A szabadn felhasználható pénzmaradvány összege l E Ft. A szöveges beszámlóhz készült l. számú mellékletben kerül bemutatásra a évi nettósíttt költségvetési jelentés (NETT080-as űrlapja) alapján, hgy a évi teljesítési adatkból mekkra összegek vnatkztak az isklákra, bemutatjuk úgy is az Önkrmányzat teljesítését, hgy kiszűrjük belőle a 14 iskla adatait. A 2. számú melléklet tartalmazza ugyanezen űrlap évre vnatkzó teljesítési adatait. A két táblázat alapján a két év már összehasnlíthatóvá válik. A tárgyévi kiadásk E Ft-ról Ft-ra (121,2 %), míg a tárgyévi bevételek E Ft-ról ll E Ft-ra (120,4 %) növekedtek. II. A vagyn alakulása összefüggésben az I. pntban leírtakkal A január l-jétől életbe lépő feladatváltzásk az Önkrmányzat vagynában nem kztak vagyncsökkenést, mivel az Önkrmányzat a kerületi Krmányhivatal számára ingyenes használatba adta át a Barss Gábr utca alatt található ingatlanát (Okmányirda) és a Havashalm utcai épületegyüttesből a "C" épületet annak teljes felszerelésével együtt- ezt az Önkrmányzat mérlegében az "üzemeltetésre, kezelésre átadtt eszközök" között mutatjuk ki, valamint az isklák esetében is az ingatlan és ingó vagyn a KLIK ingyenes használatába került, tehát mindezek váltzatlanul az Önkrmányzat vagynát képezik, annak mérlegében mutathatók ki, azn belül is a KSZSZ mérlegében az "alapítás, átszervezés miatti átvétel" srkn (részletezve a 38-as űrlapn). Az Önkrmányzat összetlt Könyvviteli Mérlegében a évi nyitó állmányi érték eltér a évi záró állmányi értéktő!, amelynek az a magyarázata, hgy az átadtt isklák vagy na 2012 év végén az isklák egyéni beszámlójában szerepelt, ezek a tételek január 2-án kerültek át a KSZSZ állmányába, de a KSZSZ évi nyitó állmányának nem részei. A évben a Magyar Államkincstárral több alkalmmal is egyeztetésre került sr a prbléma megldására. A Könyvviteli Mérleg - benne a nyitó állmányi érték váltzásának levezetésével - a szöveges beszámló 3. mellékletét képezi. 4

5 A Kiinyvviteli Mérleg tükrében az Önkrmányzat vagynának növekedése 2013-ban E Ft. Ez az eszközök ldaláról tekintve a következő váltzáskkal magyarázható: I. Az immateriális javaknál a bruttó növekedés E Ft (ebből E Ft beszerzés, létesítés, E Ft alapítás, átszervezés miatti átvétel, E Ft egyéb növekedés) és bruttó csökkenés E Ft (ebből E Ft selejtezés, 536 E Ft térítésmentes átadás, 575 E Ft alapítás, átszervezés miatti átadás, E Ft egyéb csökkenés), az értékcsökkenés E Ft. A mérlegben az állmányi érték E Ft. Il. A tárgyi eszközök váltzása: - Az ingatlank és kapcslódó vagyni értékű jgk esetében a bruttó növekedés E Ft (pénzfrgalmi növekedés beszerzéshez, létesítéshez, felújításhz köthetően l E Ft, pénzfrgalmi nélküli növekedés E Ft, amelyből befejezetlen beruházásk aktiválása E Ft, térítésmentes átvétel E Ft, alapítás, átszervezés miatti átvétel E Ft, egyéb növekedés E Ft) és bruttó csökkenés E Ft (ebbő/ E Ft értékesítés, E Ft nem aktivált beruházás, E Ft selejtezés, E Ft térítésmentes átadás, alapítás, átszervezés miatti átadás E Ft, l E Ft egyéb csökkenés), az értékcsökkenés E Ft. A mérlegben az állmányi érték E Ft. A gépek, berendezések, felszerelések körében a bruttó növekedés E Ft (ebbő/ E Ft beszerzés, felújítás, E Ft térítésmentes átvétel, E Ft alapítás, átszervezés miatti átvétel, E Ft egyéb átvétel) és bruttó csökkenés l E Ft (ebből EF értékesítés, E Ft selejtezés, E Ft térítésmentes átadás, E Ft alapítás, átszervezés miatti átadás, E Ft egyéb csökkenés), az értékcsökkenés l E Ft. A mérlegben az állmányi érték E Ft. A járművek bruttó növekedése E Ft, valamint bruttó csökkenése E Ft, az értékcsökkenés E Ft. A mérlegben az állmányi érték E Ft. A beruházásk, felújításk tárgyévi állmányi értéke E Ft-tal csökkent (az aktiválásk összege magasabb vlt, mint a flyamatban lévő beruházásk, felújításk összege), összegszerűen l E Ft. A tárgyi eszközök tárgyévi állmányi értéke E Ft-ra módsult. III. A befektetett pénzügyi eszközök váltzását tekintve a tartós részesedések állmányi értéke E Ft-ról E Ft-ra csökkent, ugyanez az érték a tartósan adtt kölcsön esetében E Ftról E Ft-ra csökkent. IV. Az üzemeltetésre, kezelésre átadtt eszközök állmányi értéke E Ft-ról E Ft-ra nőtt (Krmány hivatalnak történő átadás). A befektetett eszközök állmányi értéke E Ft-ról E Ft-ra váltztt. I. A készletek állmányi értéke E Ft-ról E Ft-ra csökkent, amely intézményi körhöz köthető. II. A követelések állmányi értéke E Ft-ról E Ft-ra nőtt. III. Az értékpapírk állmányi értéke O E Ft. IV. Pénzeszközök állmányi értéke l E Ft-ról l E Ft-ra nőtt. Fentiek alapján a frgóeszközök állmányi értéke mindösszesen E Ft-ra váltztt. III. Értékpapír- és hitelműveletek, a hitel-állmány váltzásának tartalma, kai, ezzel összefüggésben a kötvényállmány alakulása Tekintettel Magyarrszág évi közpnti költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény aiban fglaltakra Budapest Fővárs XVI. kerületi Önkrmányzat Képviselő-testülete a 40/2013. (Il. 13.) Kt. határzatával kinyilváníttta azn szándékát, amely szerint a költségvetési törvényben írt feltételekkel az Önkrmányzat adósságállmányának Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni. 5

6 Ezáltal az Önkrmányzat hitel-és kötvényállmánrának nagymértékű csökkenését a december 31-én fennálló hitelállmány 40 %-ának Magyar Aliarn által történő átvállalása kzza. Ezen felül a hitelállmány csökkenéséhez hzzájárultak az Önkrmányzat által teljesített törlesztések is. A hitelállmány ennek tükrében a következőképpen alakult: l) A évben az intézményi világításkrszerűsítési beruházáshz felvett fejlesztési célú hitel törlesztéséhez kapcslódóan a Magyar Állam Ft-t vállalt át, az Önkrmányzat Ft-t törlesztett, a évrefennmaradó tőketörlesztési kötelezettség kamatk nélkül Ft. 2) Az Önkrmányzat a évben 3 milliárd Ft ("Fejlődő Kertvársért Kötvény 1."), a évben 2 milliárd Ft ("Fejlődő Kertvársért Kötvény Il.") névértékű kötvényt bcsáttt ki. Tőketörlesztésre a évben első alkalmmal május 15-én került sr Ft, valamint Ft összegben. A "Fejlődő Kertvársért Kötvény Il." fennmaradó ,45 CHF összegű hitelállmányát Ft ,10 CHF kamat megfizetésemellett a Magyar Állam teljes mértékben átvállalta. A "Fejlődő Kertvársért Kötvény 1."-hez kapcslódóan az átvállalás összege ,47 CHF Ft- 263,42 CHF kamat megfizetése mellett. Az Önkrmányzat nvember 15-én tvábbi Ft összegű tőketörlesztést teljesített, a fennmaradó fizetési kötelezettség kamatk nélkül Ft. Összefglalva: évben a hitel-és kötvényállmány Ft-tal csökkent, ebből a Magyar Állam adósságátvállalása Ft, a fennmaradó állmány Ft. Összességében elmndható, hgy az Önkrmányzat alkalmazkdtt a feladatváltzáskból adódó új helyzethez, ezáltal a kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatainak hiánytalanul eleget tett, és sikerült a évben is eredményes évet zárnia. A Plgármesteri Hivatal új szervezeti struktúrája megfelelt a hivatal zavartalan működéséhez, a hzzárendelt feladatk maradéktalan ellátásáhz. Az Önkrmányzat évi Gazdasági Prgramjában rögzített célkitűzések megvalósítása terv szerint haladt. Budapest, március ll. Tisztelettel: Mellékletek: l. NETT080- Nettásíttt költségvetési jelentés év isklákkal és isklák nélkül 2. NETT080- Nettásíttt költségvetésijelentés év 3. Könyvviteli Mérleg - benne a nyitó állmányi érték váltzásának levezetésével 6

7 Szöveges beszámló 1. melléklete Ssz. NETT080 Nettósittt költségvetési jelentés év 2012.év Budapest Fövérs XVl. kerületi Önkrményzet 2012.év lsklék összesen Teljesités E Ft-ban 2012.év Önkrményzet lsklék nélkül Osszesen Rendszeres személyi juttelés C=02109l Nem rendszeres személvi iultelés (=02142) Külsö személyi jutlelésk (=02148) Személvlluttatésk ) ( ) Szaeiélis hzzéjérulési adó, krkedvezmény-biztsítési jérulék, téppénz-hzzéjérulés = ) EaészséaüaYi hzzéjérulés (=02/52) Munkaadókat terhelő járulékk és azelélis hzzéjérulésl adó összesen (02155) (05+06) Dlgi kiadésk (=03/49) Dlgi jell~ü kiadésk (=03/69) Dlal kladésk mlndösszesenj3no) (08+09) Irényitó szarv aié tartzó költséavetési szarvnek flyósittt mükodési témaatés =04/01) 12 Témgatésértékü müködési kiadésk összesen (=04/15) Előző évi müködési célú elöirényzet-maradvény, pénzmaradvény étadés Osszesen (=04/47) Müködési célú pénzeszközétadásk éllamhéztartésn kivülre Osszesen1=04/67) Térsadalm- szciéipoiitikai és egyéb juttelés témgatés C=04/94l Egyéb müködésl célú témgatésk összesen C=041101l ) Alap. és véllalkzési tevékenység közölti elszémlésk (=06/67) 18 Tervezett maradvény és tartalék elöirénvzata =06/ /66) 19 Ellátttek pénzbeli jutlelésai (=04/1 00) Müködésl kiadásk összesen ( ) Felújítés!AF A-val (=05/06) Intézményi beruhézési kiadésk CAFA-vall C=05/31l Irényitó szerv aié tartzó költségvetési szarvnek flyósittt felhalmzési témgatés (=04/02) 24 Befektetéssel kapcslats kiadésk (=05/38) Témaatésértékü felhalmzési kiadésk összesen =04/38 26 Előző évi felhalmzasi célú elöirényzet-maradvény, pénzmaradvény étadés összesen (=04/55) Felhalmzás! célú pénzeszközétadásk éllamhéztartésn kívülre Osszesen (=04/88) Eavéb felhalmzésl kiadásk összesen (= /38) ( ) Felhalmzésl kiadásk összesen Támgatési kölcsönök nyújtésa éllamhéztartésn belülre (=06/17) 31 Támgatési kölcsönök nyújtésa éllamhéztartésn kivülre (=06/43) Támgatési kölcsönök törlesztése éllamháztartésn belülre (=06/60) 33 Támgatési kölcsönök nyüjtása és törlesztése összesen (06/61) ( ) Költséavetésl kiadásk Közhatalmi bevételek [(=07/04)+(16/01 +16/1 0+16/11 +16/12+16/13+16/ /24)vagy(= /05)) 36 IntézménYi müködési bevételek összesen 07/25) Támaatésértékü müködési bevételek Osszesen (=09/18) Előző évi müködési célú elöirényzet-maradvány, pénzmaradvény élvétel összesen (=09/53) Müködési célú pénzeszközétvétel éllamhéztartésn kivülről összesen (=07/35) Alap. és véllalkzési tevékenvséa közölti elszémlésk =10/65 41 Müködésl bevételek összesen ( TárgYi eszközök immateriális javak értékesitése (=08/13) Pénzügyi befektetések bevételei (=08122) IOnkrményzetk sajéts felhalmzési és töke bevételei =16/35 vaay C=11/06 11/05l 273 OOO 273 OOO 45 Felhalmzésl salát bevételek összesen ) Témaatésértékü fethalmzési bevételek összesen (=09/41) Előző évi felhalmzési célú elöirényzat-maradvény, pénzmaradvény élvétel összesen (=09/61) FelhalmzAsi célú pénzeszközétvételek éllamhéztartésn kivülről összesen C=08/42l Felhalmzésl bevételek összesen Témaatési kölcsönök visszatérülése éllamhéztartésn belülről 1=10/17) 51 Támgatési kölcsönök visszatérülése éllamhéztartésn kivülről (=10/42) Támgatési kölcsönök igénybevétele éllamhéztartésn belülről (=10/59) 53 Témgatésl kölcsönök viaszelérülése és igénybevétele összesen ( 10/60) ( ) Salét bevételek és étenaedell Pénzeszközök Onkrmánvzet költséavetésl témaatésa 1 09/06 16/531 rvaav 11/ Irényitó szarvtől kapatt témaatés (=09/05)

8 Szöveges beszámló 1. melléklete Ssz. NETT080 Nettósittt költségvetési jelentés év 2012.év Budapest Fővárs XVl. kerületi Önkrmányzat 2012.év Isklák összesen 2012.év Önkrmányzat Isklák nélkol összesen Előző évi költséavetési kieaészftések visszatérülések összesen (=09/45) 58 Támgatásk összesen ( ) Költségvetési bevételek (54+58) Költségvetési kiadásk és bevételek egyenlege {34-69) Költséavetési hiánv ha 60> Költségvetési többlet ha 60< Maradvány felhasználás (=1 0/ ) Finanszfrzási kiadásk_í=06/96j FOaaő átfutó kieavenlftő kiadásk (=06/1 OOl Finanszlrzási bevételek (=1 0/94) 67 FOggő átfutó kieavenlftő bevételek (=1 0/1 04) Tárgyévi kiadásk ( ) Tárgyévi bevételek ( ) Allamháztartásn bel01r61 kapott tevébbadési cél(l bevétel összesen (==10/97) 71 Allamhéztartásn klv01rc51 katt tevébbadési cél(l bevétel összesen _1=10/10Ql_ 72 Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzfrgalmi számlák) váltzésa ( ~ ) 73 Pénzkészlet Januér 1-Jén Pénzkészlet a tárgyldc5szak v~én (72+7:n_ Falalkztatettak létszalma lfc5l ldöszakra Munkalallétszém a tárayldc5szak véaén Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben) 78 Likvid hitelek felvétele (bruttó összeabenl 2

9 Szöveges beszámló 2. melléklete NETT080- Nettósittt költségvetési jelentés év Megnevezés Eredeti Módsittt Teljesités Teljesítés elöiránvzat elöiránvzat % Rendszeres személvi iuttatás C=02/09l % 02 Nem rendszeres személyi Juttatás (=02/42) ,7% 03 Külső személvi 'uttatásk =02/ % 04 Személy! juttatásk ) ,6% 06 Munkaadókat terhalil járulékk és azelélis hzzájárulási adó ,6% 11=02/ ebbéli: Eaészséaüavi hzzá árulás _(=02/52J % 07 Dlal kiadásk 1 03/ % 08 ebbéli: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57) 09 ebbéli: Kamatkiadásk =03/ ,5% 10 ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/ % 11 Müködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartásan belülre 1=04/01 l 12 Müködési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök nyújtása államháztartásan belülre (=04/11) 13 Müködési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök törlesztése államháztartásan belülre (=04/21 l 14 Müködési célú támgatásértékű kiadásk (=04/31) ,1% 15 Müködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kitizetás államháztartásan kívülre (=04/ Müködési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök nyújtása államháztartásan kívülre 1=04/41) ,7% 17 Müködési célú pénzeszközétadásk államháztartásan kivülre (=04/52) ,6% 18 Tartalékk (müködési célú) (=04/57) % 19 Egyéb mllködésl célú kiadásk összesen ,9% 20 Ellátttak pénzbell Juttatása! 1=12/60) % 21 Mllködésl kiadásk összesen ,1% Felúlitásk IAFA-vall 1= % 23 Beruházásk!ÁFA-vall 1= % 24 Felhalmzési célú garancia- és kezességvállalásból származó kitizetás államháztartásan belülre (=04/59) 25 Felhalmzási célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök nyújtása államháztartásan belülre (=04/69) 26 Felhalmzisi célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök törlesztése államháztartásan belülre I=04n9) 27 Felhalmzési célú támgatásértékű kiadásk (=04/89) ,0% 28 Felhalmzisi célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartásan kívülre 1=04/ Felhalmzisi célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök nyújtása államháztartásan kívülre (=04/99) ,2% 30 Lakástámaatás (=04/1 OOl 31 Felhalmzisi célú pénzeszközétadásk államháztartásan kívülre 36 OOO ,4% =04/ Felhalmzisi célú céltartalék 1=04/112) ,0% 33 Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113) 34 Meglévő tartós részesedéshez kapcslódó tökeemelés kiadása (=04/114) 36 Egyéb felhalmzás! célú kiadásk összesen ) 36 Felhalmzás! kiadásk összesen Költségvetési kiadásk ,7% ,6% ,2% lntézménvl mfiködésl bevételek 1 07/ % 39 ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20) % 40 nkrménvzatk működési költséavetési támaatása 1=09/ % 41 Előző évi költségvetési kieaészítések visszatérülések (=09/ Müködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartásan belülről 1=09/ Müködési célú visszatérítendő támgatásk, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartásan belülről (=09/35+09/134) 44 Müködési célú támgatásértéka bevételek =09/ % 46 Mfiködésl célú támgatásk államhéztartásn be1uir61 ( 09/47) ,2%

/x\ XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata

/x\ XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata /x\ XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 1163 Budapest, Tekla u. 2/c Tel: 401-1300, Fax: 401-0225 e-mail: titkarsag(5>szakrendelol6.hu Intézmény megnevezése: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének. ellenőrzéséről (43/2) 2011. december

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének. ellenőrzéséről (43/2) 2011. december ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Nógrád Megyei Önkrmányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1164 2011. december Számvevői Irda lktatószám: V-3020-10/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-aznsító szám:

Részletesebben

a; e. jegyző ( ~ .):'; (. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

a; e. jegyző ( ~ .):'; (. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere.):'; (. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. 2011. évi mérlegbeszámlója elfgadásáról

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere 0 _.-"(' )'lj.számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testülete részére a KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. 2013. évi üzleti

Részletesebben

Tájékoztató. a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről. I. Bevezető rész

Tájékoztató. a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről. I. Bevezető rész Tájékztató a Plgármesteri Hivatal tevékenységéről I. Bevezető rész A helyi önkrmányzatkról szóló 1990. évi LXV. törvény (a tvábbiakban: Ötv.) 38. (1) bekezdése alapján: A képviselő-testület egységes hivatalt

Részletesebben

-tts. számú előterjesztés

-tts. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere -tts. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Lengyeltóti Város Jegyzője 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u.2.

Lengyeltóti Város Jegyzője 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u.2. Lengyeltóti Várs Jegyzője 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u.2. Ügyiratszám: 3112/2012. E l ő t e r j e s z t é s A Lengyeltóti Vársi Önkrmányzat Képviselő-testülete 2012. március 29-én tartandó ülésére Napirend:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények száma a Polgármesteri

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd 7100, Szent István tér 11-13. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, mint az önkormányzat

Részletesebben

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 A plitikusnak az a dlga, hgy jövőképet vázljn fel és annak megvalósítását lehetővé is tegye. Nichlas Sarkzy Francia Köztársaság

Részletesebben

~. számú előterjesztés

~. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő- testület részére a Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány 2012. évi tevékenységéről szóló

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2014. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácskozó

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007.(IV.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2006. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007.(IV.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2006. évi gazdálkodásának zárszámadásáról VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 8701 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel: 85/501-003 Pf: 5. Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007.(IV.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2006. évi gazdálkodásának

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd Szent István tér 11-13. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 23-i

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 306-90/2010. MELLÉKLETEK: 21+5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2010. (IV.) Kgy.

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (IV..) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (IV..) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel: 85/501-000 Ügyiratszám: 1576/2015 5. számú előterjesztés Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (IV..)

Részletesebben

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. -a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. április 25-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. április 25-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. április 25-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek: 1. Tájékoztató

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/102-14/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

GJ9. számú előterjesztés

GJ9. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ9. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben