M EGHÍVÓ. 4. Területfejlesztési célú pályázatok benyújtása (TEKI, CÉDE) (teruletfejl)* Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M EGHÍVÓ. 4. Területfejlesztési célú pályázatok benyújtása (TEKI, CÉDE) (teruletfejl)* Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke"

Átírás

1 BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 184-4/2006. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde u. 5. szám alatti Dísztermében február 16-án (csütörtökön) 9,00 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Napirendi javaslat: 1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről (lejartfebr)* Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 2. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok, valamint a Baranya Megyei Területi Választási Bizottság tagjainak megválasztása (valasztasibiz)* Előadó: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző 3. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet módosítása (kvmod)* Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 4. Területfejlesztési célú pályázatok benyújtása (TEKI, CÉDE) (teruletfejl)* Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2006. (.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről (koltsegvetes)* Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 6. A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendelet módosítása (vagyon)* Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 7. A Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház közhasznú társasággá történő átalakítása (zsigmondy)* Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 72/ / * Az előterjesztés és mellékletei a oldalról a hivatkozott vezérszóval érhetők el.

2 2 8. Vagyoni ügyek a) A szigetvári tűzoltólaktanya tulajdonjogának átadása (tuzolto)* Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke b) Értékesítésre kijelölt ingatlanok becsült értékének áttekintése (ingatlanok)* Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 9. A Határon Túli Magyarságért Alapítvány pályázatához jogi biztosíték felajánlása (jelzalog)* Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 10. A Baranya Megyei Kórház Mentálhigiénés Intézet részére laboratórium épület átalakítása engedélyokiratának jóváhagyása (mentalengok)* Előadó: Bimbó István, a Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnöke 11. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének érdekeltségnövelő pályázata a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, valamint a Művészetek Háza technikaiműszaki felszereltségének javítására (erdnov06)* Előadó: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke 12. Tájékoztató az Európa Kulturális Fővárosa-projekt irányítási szerkezetének kialakításáról (ekfstrukt)* Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke, Tarrósy István, az Európa Centrum Kht. ügyvezető igazgatója 13. Tájékoztató az M6-M60-as út (autópályává fejleszthető gyorsforgalmi út) baranyai nyomvonalának régészeti feltárásáról (autop)* Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke, Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke 14. Hidas község szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezése (hidas)* Előadó: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke 15. Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény (kozoktfebr)* Előadó: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke 16. Interpellációk, bejelentések Pécs, február 8. Dr. Kékes Ferenc s.k. * Az előterjesztés és mellékletei a oldalról a hivatkozott vezérszóval érhetők el.

3 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 185/2006. MELLÉKLETEK: 9 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, és a két ülés közötti eseményekről ELŐTERJESZTŐ: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Czakóné Ferge Ilona, az Önkormányzati és Társadalmi Kapcsolatok Iroda csoportvezetője MEGTÁRGYALTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: január 25. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: január 25. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

4 II. 1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 170/2001. (XII. 18.) Kgy. határozatával elfogadta A leszakadó térségek, települések és településrészek komplex (szociális, építészeti és környezetvédelmi) rehabilitációjának programja című tanulmányt. A határozatban a közgyűlés támogatta a fenti témáról szóló pályázat benyújtását, amellyel kapcsolatban folyamatban van egy több országra kiterjedő Interreg III típusú pályázat benyújtása. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 152/2003. (XI. 19.) Kgy. határozata 2. pontjában foglaltaknak megfelelően, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala rendszeres pályázatfigyelést működtet. A határőrség munkáját érintő pályázati lehetőségek felkutatása és menedzselése terén a Pécsi Határőr Igazgatósággal való együttműködés folyamatos. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 167/2003. (XI. 19.) Kgy. határozatában felkérte tisztségviselőket, az érintett szakbizottságok elnökeit arra, hogy egyes intézmények és a hivatal szolgáltatói tevékenységének javítását szolgáló programok, javaslatok megvalósítására készítsenek intézkedési tervet. A közgyűlés a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja által a településeknek (kistérségeknek) a pedagógiai szakmai szolgáltatások és a pedagógiai szakszolgálatok területén végzett munkájáról szóló beszámolóját a 60/2004. (IV. 22.) Kgy. határozatával, és az intézmény középtávú fejlesztési koncepcióját, különös tekintettel a kistérségi és regionális szerepvállalásra,a 118/2004. (IX. 16.) Kgy. határozatával elfogadta. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 16/2004. (II. 19.) Kgy. határozatának 3. pontjával módosította a 6/2000. (II. 27.) Kgy. határozattal kijelölt Berkesd, Petőfi utca 12. szám alatti ingatlan minimális vételárát 7,4 millió forintra. Az ingatlan minimális vételárát a közgyűlés a 43/2005. (III. 24.) Kgy. határozatával a 6 millió forintra módosította. Az ingatlanra az adásvételi szerződést 2005-ben megkötöttük, a vételár kiegyenlítésre került. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 37/2004. (III. 18.) Kgy. határozatával pályázatot írt ki a Területfejlesztési Alapra felhasználására. A szakmai jellegű célelőirányzat felosztásáról a Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság a július 20-i ülésén döntött, melyen mintegy 800 e Ft pénz- maradványt osztott fel. A támogatási szerződéseket megkötöttük, a támogatások felhasználásának elszámolása folyamatban van. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 42/2004. (IV. 22.) Kgy. határozatával a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona (Helesfa) Érdekképviseleti Fórum tagjává választott Keczeliné Vörös Sára asszony a delegálásról értesítést kapott, a szervezet munkájában folyamatosan részt vesz.

5 2 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 51/2004. (IV. 22.) Kgy. határozatával jóváhagyta az olaszországi Nápoly megyével kötendő együttműködési megállapodást, és felhatalmazott annak aláírására. A keret-megállapodással összhangban konkrét programok meghatározása, egyeztetése az olasz féllel csak ezt követően kezdődhet meg, mivel az olasz partnernél új referenst jelöltek ki a kapcsolattartásra. Erre tekintettel a határozat végrehajtása határidejének 2006 szeptemberére való módosítását kezdeményezem a határozati javaslat 2. pontjában. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 60/2004. (IV. 22.) Kgy. határozatának 4. pontjában döntött arról, hogy az Angol Tanári Információs és Módszertani Központ működésével kapcsolatos költségeket a következő két évben a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja költségvetésében biztosítja. A évi költségvetés-tervezetben az intézmény részére az Angol Tanári Információs és Módszertani Központ működésével kapcsolatos költségek fedezetét a British Councillal kötött együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettségeknek megfelelően szerepeltetjük. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 68/2004. (IV. 22.) Kgy. határozatának 4. pontjával a Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztésével összefüggő, a 70/2004. (IV. 22.) Kgy. határozatának 12. pontjával A Mecsek Gyöngyszemei a Jakab-hegytől a Völgységi-patakig című pályázatok benyújtásról döntött. A pályázatokat benyújtottuk, elbírálásuk folyamatban van. A három ökoturisztikai pályázat önrésze összességében eft az önkormányzati pályázati alap terhére elkülönítésre került. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 73/2004. (IV. 22.) Kgy. határozatának 2. pontjával elrendelte az Egészségügyi Klaszter Hálózat pályázat önrészére az önkormányzat és évi költségvetésében 3-3 millió Ft elkülönítését. A pályázat a évben nem került befogadásra, így önrész biztosítására nem volt szükség. A pályázati önrészhez a közgyűlés a évi költségvetésben e Ftot biztosított, a évi költségvetés-tervezetében pedig e Ft szerepel erre a célra. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 89/2004. (VI. 10.) Kgy. határozatával jóváhagyta, hogy a Baranya Megyei Kórház a kidolgozás alatt álló HEFOP 4.4 Egészségügyi információ-technológia fejlesztés az elmaradott régiókban című pályázaton, valamint a pályázat keretében alakuló regionális konzorciumban részt vegyen. A 10 tagból álló konzorciumban a régió legnagyobb egészségügyi szolgáltatói (Pécsi Tudományegyetem, Kaposvári Egyetem, megyei kórházak, Szigetvár Városi Kórház, rendelőintézetek) vesznek részt, amelyek összesen 1,3 milliárd forint (önrész nélküli) támogatásban részesülnek. Az 1,3 milliárd forint támogatásból a Baranya Megyei Kórház részesedése 168 millió forint, amelyet intézményközti és belső informatikai fejlesztésre fordíthat. A konzorciumi tagok megállapodása alapján a működtetésre közhasznú társaságot hoznak létre, amelyre vonatkozóan jelenleg is folynak az egyeztetések, eddig csak a kht. társasági szerződés-tervezete készült el. A Baranya Megyei Kórház orvos-

6 3 igazgatójától kapott tájékoztatás alapján, a kórház a projekt jelenlegi szakaszában annak kialakítására forrást még nem biztosított, ugyanakkor előkészítés alatt állnak azok a közbeszerzési (egyszerűsített) eljárások, amelyek az intézményen belüli, illetve intézményközti informatikai rendszer kialakításához szükségesek. A projekt zárásának időpontja december 31-e, amely időpont valószínűleg fél évvel meghosszabbodik. Mindezekre tekintettel, a 63/2005. (VI. 16.) Kgy. határozatunk 2. pontjával módosított határidő november hó 30. napjára történő módosítását indítványozom a határozati javaslat 3. pontjában. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 97/2004. (VI. 10.) Kgy. határozatának 7. pontjában megbízta a Kisebbségkutató Közalapítványt, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségekkel foglalkozó szakmai, tudományos műhelyek, civil szervezetek és önkormányzatok bevonásával készítsen átfogó elemzést a Baranya megyében élő nemzeti és etnikai kisebbségekről, és azt kiadvány formájában jelentesse meg. Az elemzés elkészítésének módosított határideje december 31. volt. A Kisebbségkutató Közalapítvány elvégezte a kutatást és Kisebbségi jelenkutatás Baranya megyében címmel a Baranya Megyei Önkormányzat szervezésében december 19-én megtartott konferencián ismertette az első eredményeket, elemzéseket. A kutatási dokumentum kiadvány formájában várhatóan 2006 első félévében jelenik meg, annak módosított határideje június 30. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 102/2004. (VI. 10.) Kgy. határozatában értékesítésre kijelölte a Balatonberény, Béke utca 12. szám alatti üdülőt, valamint az Orfű 2111/23 és 2111/24 hrsz-ú kert megnevezésű ingatlanokat. Az ingatlanok értékesítését folyamatosan hirdetjük, de érdemi érdeklődés ez ideig nem volt. A közgyűlés a 128/2005. (IX. 15.) Kgy. határozatában módosította a Balatonberény, Béke utca 12. szám alatti ingatlan értékesítési feltételeit. A módosítás az ingatlan megosztására vonatkozik, amely folyamatban van. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 122/2004. (IX. 16.) Kgy. határozatában értékesítésre jelölte ki a Mohács 1356 hrsz-ú, Szerb utca 2. szám alatti múzeum megnevezésű önkormányzati tulajdonú ingatlant és minimális vételárát 20,4 millió Ft-ban határozta meg. Az ingatlanra a hirdetések ellenére sem volt érdeklődő, ezért a közgyűlés a 43/2005. (III. 24.) Kgy. határozatában a minimális pályázati árat bruttó 18 millió forintra módosította. Az ingatlan értékesítését továbbra is hirdetjük. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 126/2004. (IX. 16.) Kgy. határozatának 4. pontjában felhatalmazott a PANNON TISZK irányítását biztosító non-profit szervezet alapítói szerződésének aláírására. A szerződés aláírásának határidejét a 62/2005. (IV. 28.) Kgy. határozat 2. pontjában a közgyűlés február 28-ra módosította, tekintettel arra, hogy az Oktatási Minisztérium és pályázatok gesztora, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti TISZK Támogatási Szerződések aláírására 2005 decemberében került sor. Időközben a pályázat kiírójának szakmai előírása alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a határozatokban alapítói szerződésként megjelölt dokumentum megfelelője a pályázatokon nyertes szervezetek között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodás. A támogatási szerződések aláírását követően kerülhet sor a Konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására.

7 4 A konzorcium tagjai: - a PANNON Térségi Integrált Szakképző és Pedagógiai Szolgáltató Központ, mint konzorciumvezető, non-profit szervezet; - Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető, non-profit szervezet alapító konzorciumi tag; - a Baranya Megyei Önkormányzata, mint konzorciumvezető, non-profit szervezetben alapítóként nem szereplő konzorciumi tag; - a Magyar Iparszövetség Oktatási Központ Alapítvány, mint konzorciumvezető non-profit szervezetben alapítóként nem szereplő konzorciumi tag. A Konzorciumi együttműködési megállapodás tervezetét az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza, melynek jóváhagyását a határozati javaslat 4. pontjában indítványozom. Az együttműködési megállapodás aláírása kifejezi a konzorciumi tagok azon szándékát, hogy a projekt-célok megvalósítása érdekében a jövőben is együttműködnek, és az elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják. A 126/2004. (IX. 16.) Kgy. határozatának 5. pontjában a közgyűlés úgy döntött, hogy amennyiben a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonosként vesz részt a PANNON TISZK-ben, az önkormányzat évi költségvetésében a projektméret 6,25%-ának 10%-át, maximum 3,35 millió Ft-ot biztosít pályázati önrészként. Mivel a Baranya Megyei Önkormányzat nem tulajdonosként, hanem konzorciumi tagként vesz részt a PANNON TISZK-ben, a jelzett önrész biztosítása nem szükséges. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 161/2004. (XI. 18.) Kgy. határozatának 1-3. pontjában hozzájárult az önkormányzat tulajdonát képező Orfű 797/8 és 795/2 hrsz-ú ingatlanok telekalakításaihoz, illetve Orfű Nagyközség Önkormányzatával történő telekcseréhez. A telekalakítások és cserék lezajlottak. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 166/2004. (XI. 18.) Kgy. határozatának 4. pontjában az Interreg III/C pályázatokon való részvételről döntött. A pályázaton információs társadalom fejlesztési stratégiaalkotási projekt nyert. A projekt megvalósításáról szóló támogatási szerződést megkötöttük. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 174/2004. (XII. 16.) Kgy. határozatának 2. pontjában az Európa Kulturális Fővárosa 2010 pályázattal kapcsolatos megyei feladatok koordinálására szakmai munkacsoport létrehozását tartotta szükségesnek, felállítását a pályázat elbírálásáról szóló kormánydöntést követő első ülésére tervezte. A munkacsoport személyi összetételét a testület a 137/2005. (XI. 17.) Kgy. határozata 3. pontjában jóváhagyta. A munkacsoport ülésére várhatóan február 20- án kerül sor. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 27/2005. (III. 24.) Kgy. határozatának 6. pontjában döntött arról, hogy fenntartja igényét a szederkényi Időskorúak Otthonában ellátott Pávkovics Mátyásné térítési díj hátralékának, Ft összegnek a szederkényi Időskorúak Otthona számára történő megfizetése iránt. A közgyűlés felkért arra, hogy a tartozás kiegyenlítése után kezdeményezzem a Drávafok,

8 5 Kossuth utca 34. szám alatti, 193 helyrajzi számú ingatlanra a Baranya Megyei Önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjog törlését. A Baranya Megyei Önkormányzat július 7-én kapott értesítést Kásádiné dr. Kréter Judit siklósi közjegyzőtől arról, hogy a tartozás kiegyenlítése megtörtént. Ezt követően megkerestük a szigetvári Körzeti Földhivatalt a jelzálogjog törlése érdekében. A jelzálogjogot a földhivatal törölte, melyről augusztus 8-án értesítette az érintetteket. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 43/2005. (III. 24.) Kgy. határozatában áttekintette az értékesítésre kijelölt ingatlanok becsült értékét. A határozat 2. pontjában értékesítésre kijelölt ingatlanok közül értékesítésre került a révfülöpi üdülő, a töttösi szántó, a berkesdi családi ház, a harkányi mocsár, továbbá az Orfű 797/9 hrsz-ú ingatlan. A határozat 3. pontjában a közgyűlés felkért arra, hogy az Orfű, Dollár utcai üdülő ingatlan tekintetében az értékesítés alternatív lehetőségeit terjesszem a közgyűlés 2005 júniusi ülése elé. Ennek érdekében külső, független ingatlanforgalmi szakvélemény elkészíttetésére került sor, amely nem tudott új, érdemi javaslatot tenni. A szakvélemény az ingatlan forgalmi értékét a korábbiaknál alacsonyabban határozta meg. Az előterjesztés elkészítésének határidejét a közgyűlés a 106/2005. (IX. 15.) Kgy. határozata 2. pontjában módosította novemberre, erre azonban a potenciális vevővel folytatott/folyó érdemi tárgyalások miatt nem került sor. A közgyűlés soron következő ülésén dönthet arról, hogy csökkenti-e a jelenleg érvényes minimális pályázati árat. A határozat 4. pontjában a közgyűlés felkérte a hivatalt, hogy a Pécs, Hengermalom utca 4. szám alatti ingatlan (ATI Kft. telephelye) értékesítése érdekében tegyen közzé értékközlés nélküli nyílt ajánlati felhívást. Ez megtörtént, a felhívásra egy ajánlat érkezett, de annak ajánlati ára nem érte el a határozat 2. pontjában meghatározott minimális pályázati árat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 45/2005. (IV. 28.)Kgy. határozatával hozzájárult, hogy a Baranya Megyei Kórház struktúrájából a) gyermeksebészeti ágyszámából 20 ágy, 526,32 súlyszám 70 %-a átcsoportosításra kerüljön járóbeteg pontra, 30 %-a fekvőbeteg ellátáson maradjon. A belső struktúra módosítása nem következett be, tekintettel arra, hogy a közgyűlés a 119/2005. (IX. 15.) Kgy. határozatával úgy döntött, hogy a Baranya Megyei Kórház aktív (kihasználatlan) ágyaiból 16 (aktív) gyermeksebészeti ágyat a hozzátartozó volumennel együtt átcsoportosít a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórházhoz, november 1-jei hatállyal. A határozat b) pontjában nevesített 30 óra/hét kardiológia óra átcsoportosítása 30 óra/hét pulmonológiai órára, folyamatban van. A határozat c) pontja szerinti intézkedés a gyermek radiológiai tevékenységen belül 10 óra/hét, komplex 10 óra/hét szűrési tevékenységre történő módosítása megtörtént. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 49/2005. (IV. 28.) Kgy határozata Baranya megye Pécs Gazdaságfejlesztési Programjának támogatásáról szól. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara,

9 6 valamint a Baranya Megyei Önkormányzat 4-4 millió forint támogatásával elkészült új elnevezéssel a Pécs Fejlesztési Pólus program, melyet a közgyűlés a 2005 decemberi ülésén elfogadott. A program elkészítéséhez szükséges fedezetet, 4 millió Ft-ot a évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítottuk. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 53/2005. (IV. 28.) Kgy. határozatával elfogadta Baranya megye területrendezési tervéről szóló 9/2005. (V. 12.) Kgy. rendelettel összefüggő javaslatokat, ajánlásokat, melyeket a területrendezési terv I-II. számú mellékleteként határozott meg. A javaslatok, ajánlások végrehajtása folyamatos. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 64/2005. (VI. 16.) Kgy. határozatának 3. pontjában felkérte alelnökét, vizsgáltassa meg annak lehetőségét, hogy a Csorba Győző Megyei Könyvtár Hungária úti raktárából a könyvek jobb körülmények közé kerüljenek. A megyei önkormányzatnak jelenleg nincs olyan ingatlana, amely alkalmas a probléma kezelésére, az intézmény által megnevezett ingatlannak pedig igen magas volt a kért bérleti díja. A határozat 4. pontjában a közgyűlés felkérte a könyvtár igazgatóját, hogy a régiós feladatok ellátására készítsen szakmai koncepciót. Az anyagot az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elfogadta, majd a közgyűlés alelnöke megküldte a szomszéd megyék önkormányzatainak egy közös elképzelés kialakítása érdekében. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 68/2005. (VI. 16.) Kgy. határozatával módosította a fenntartásában működő intézmények alapító okiratát. A határozatban foglaltaknak megfelelően, az intézmények belső szabályzatainak szükséges módosításait az intézmények vezetői elvégezték. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 72/2005. (VI. 16.) Kgy. határozatával jóváhagyta, hogy az INTERREG III. C. Egészségügyi Klaszter Hálózat pályázatban a Baranya Megyei Önkormányzat, mint konzorciumi tag, támogatott partnerként részt vegyen. A határozat 3. pontjában a közgyűlés elrendelte az önkormányzat évi költségvetésében a projekthez e Ft keretösszeg elkülönítését, amelyből maximális felhasználás esetén az önkormányzat önrésze e Ft. Dr. Szekeres Péter, projekt menedzsment-koordinátor bevonásával megtervezésre került a projekt évi szakmai terve, amelyhez igazodóan a hivatal Közgazdasági Irodája összeállította annak megvalósítási költségeit is. A Baranya Megyei Önkormányzat által biztosított önrész, nemcsak a teljes költségek 25%-os önrészének fedezetére lesz elegendő, hanem az utólagos elszámolási kötelezettség miatt a költségek megelőlegezésére is. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 77/2005. (VI. 16.) Kgy. határozata alapján a Baranya Megyei Önkormányzat együttműködési keret-megállapodást kötött a megyében működő valamennyi többcélú kistérségi társulással. Az erről szóló dokumentumokat a többcélú kistérségi társulások vezetőivel aláírtuk. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 80/2005. (VI. 16.) Kgy. határozatának 2. pontjában felkérte alelnökét, hogy készíttesse el és terjessze a közgyűlés elé a lakásotthonok hálózatának felülvizsgálatát és továbbfejlesztésének tervét, valamint

10 7 a súlyos disszociális tüneteket és a súlyos pszichés tüneteket mutató gyermekek ellátását biztosító speciális gyermekotthon létrehozásának tervét. A közgyűlés szeptember 15-i ülésére előterjesztés készült A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátását biztosító intézményrendszer továbbfejlesztése címmel, melyet a testület elfogadott. Az előterjesztés tartalmazta a lakásotthonok racionalizálásának ütemtervét. A speciális ellátás megvalósítását regionális szinten tervezi a régió 3 megyéje. Baranya megye a súlyos pszichés tüneteket mutató gyermekek elhelyezésére 2 csoportos gyermekotthon létrehozását tervezi, 16 fő részére Szigetváron. A súlyos disszociális tüneteket mutató gyermekek számára a speciális gyermekotthon kialakítását Somogy megye vállalta. A regionális együttműködés ebben a kérdésben megkezdődött és szakmai anyag beterjesztésére kerül sor a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társuláshoz is. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 82/2005 (VI. 16.) Kgy. határozatával elfogadta Baranya megye turizmusfejlesztési dokumentumainak felülvizsgálata 2005 című előterjesztést. A határozat 2. pontjában szereplő, a Turizmusfejlesztési Programban elfogadott célkitűzésekhez illeszkedő turizmusfejlesztési munkatervet, a Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság a 2006 februári ülésén tárgyalja. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 88/2005. (VI. 16.) Kgy. határozatában felkérte az oktatási, a gyermekvédelmi és szociális ágazatokért felelős alelnökét, hogy az egyes ágazati tervekben, koncepciókban folyamatosan aktualizálja, és a feladatok ütemezésénél vegye figyelembe a feltárt összefüggéseket. A megye középfokú szakképzés-fejlesztési programja a határozatban foglalt követelményeknek megfelel. A megye közoktatás-fejlesztési tervének, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat közoktatási intézkedési tervének felülvizsgálatakor a határozati szempontokat folyamatosan figyelembe vesszük. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 91/2005. (VI. 16.) Kgy. határozatában jóváhagyta a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Bóly) lapos tetők szigetelési munkái engedélyokiratát. A beruházás kivitelezőjének kiválasztása egyszerű közbeszerzési eljárással megtörtént 2005 júliusában. A nyertes pályázó a Hoffmann és társa Kft. (Szederkény) volt. A kivitelezés július 30- án befejeződött és a munka átadásra került. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 92/2005. (VI. 16.) Kgy. határozatában egyetértett a Csorba Győző Megyei Könyvtár, Pécs, Apáca utca 8. szám alatti műemléképület tető és homlokzat felújítási munkáinak beruházásával és a beruházás engedélyokiratát jóváhagyta. A beruházás befejeződött, a műszaki átadás november 17-én megtörtént. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 93/2005. (VI. 16.) Kgy. határozatában jóváhagyta a Baranya Megyei Kórház A épület rekonstrukció engedélyokiratának 2. számú módosítását, a 107/2005. (IX. 15.) Kgy. határozata 1. pontjában a 3. számú módosítását, a 154/2005. (XI. 17.) Kgy. határozatában pedig a 4. számú módosítását. A rekonstrukció befejeződött, a műszaki átadás január 13-án lezárult.

11 8 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 104/2005. (IX. 15.) Kgy. határozatával a Költségvetési és Gazdasági Bizottság külső tagjává választott Szalai Ottó úr a megválasztásáról értesítést kapott, a bizottság munkájában részt vesz. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 106/2005. (IX. 15.) Kgy. határozat 4/a pontjával hozzájárult, hogy az iskola-egészségügy orvosi feladatainak ellátása szeptember 1-jétől, az OEP finanszírozás időtartamára átadásra kerüljön a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad), valamint Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad) vonatkozásában dr. Wilhelm Andrea vállalkozó orvos, a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) esetében Dr. Kálmánné Dr. Balogh Nóra részére, aki Komló Város Önkormányzatának közalkalmazottja, a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) intézménynél dr. Mészáros Kálmán, vállalkozó orvosnak. A feladatellátás átadására vonatkozó megállapodásokat az érintettekkel aláírtuk, azokat szeptember 1-ig a Baranya Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezetőjének megküldtem. A pénztár igazgatója a határozatlan időre szóló, iskolaegészségügyre vonatkozó finanszírozási szerződést szeptember 10-én részemre megküldte. A közgyűlés a 106/2005. (IX. 15.) Kgy. határozatának 5. pontjában Pellérd község fennállásának 700. évfordulója alkalmából, az 1305-ben Pellérden tartott megyegyűlésre és a jeles elődökre emlékezve, oklevelet adományozott Pellérd Község Önkormányzata Képviselőtestületének a település fejlődése érdekében tett erőfeszítéseiért, a kistérség szervezésében kifejtett tevékenységéért, a megye és a község kapcsolatának ápolásáért. Az oklevél átadására szeptember 24-én a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének és Pellérd Község Önkormányzata Képviselőtestületének Pellérden tartott együttes, ünnepi ülésén került sor. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 107/2005. (IX. 15.) Kgy. határozata 2. pontjában elrendelte a Baranya Megyei Kórház A épület rekonstrukcióhoz kapcsolódó egészségügyi gép-műszer beszerzésre, a közösségi rezsim szerint bonyolított, nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását ,- Ft. értékben. Az ajánlati felhívásra beérkezett ajánlatokat a Költségvetési és Gazdasági Bizottság január 24-i ülésén tárgyalja. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 108/2005. (IX. 15.) Kgy. határozatában egyetértett a Baranya Megyei Kórház egészségügyi gép-műszer beszerzése céltámogatással megvalósuló ezer forint összköltségű önkormányzati beruházással, és jóváhagyta annak engedélyokiratát. A határozat 3. pontjában a közgyűlés elrendelte a finanszírozási szerződés aláírását követően a közösségi rezsim szerinti bonyolított nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását. Az ajánlati felhívásra beérkezett ajánlatokat a Költségvetési és Gazdasági Bizottság január 24-i ülésén tárgyalja. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 111/2005. (IX. 15.) Kgy. határozatában döntött a Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 pályázat kommunikációs

12 9 kampányának támogatásáról 7 millió forint összegben. Ezt az összeget a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének speciális célú támogatásokra fordítható összegéből biztosítottuk. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 112/2005. (IX. 15.) Kgy. határozatának 2. pontjában a szederkényi Időskorúak Otthona férőhely bővítése kapcsán a évi költségvetési rendeletben a személyi feltételek fedezetét biztosította ,- Ft összegben. A határozat 4. pontja értelmében az intézmény módosított alapító okiratát megküldtük a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Területi Igazgatóságának. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 118/2005. (IX. 15.) Kgy. határozata 2. pontjában az intézmények I. félévi pályázati tevékenységének elismeréseként a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága és a Művészetek Háza részére jutalmazási célból fenntartói támogatást állapított meg. A támogatásokat a szeptemberi költségvetési rendelet módosítását követően az intézmények költségvetésébe átutaltuk. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 119/2005.(IX. 15.) Kgy. határozatával elfogadta A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány) közhasznú társasággá való átalakítása című előterjesztést. A határozat 2-3. pontjában foglaltak végrehajtása érdekében tárgyalásokat folytattam külső szakmai befektetőkkel, valamint kidolgoztattam a társaság alapításához szükséges dokumentációk tervezetét. A határozat 6. pontjában foglaltaknak megfelelően, a névváltozással összefüggő intézkedések megtörténtek, így ma a kórház hivatalos neve: Baranya Megyei Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház, rövidített neve: Zsigmondy Vilmos Gyógyfürdőkórház. A 146/2005.(XI. 17.) Kgy. határozata 1. pontjában a közgyűlés kimondta, hogy a VITAMIN Egészségbiztosítási Pénztárral kívánja megalapítani a Harkányi Zsigmondy Vilmos Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaságot a Baranya Megyei Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház által ellátott közfeladatok ellátására, annak funkcionális jogutódjaként. A kórház közhasznú társasággá történő átalakítását a közgyűlés a februári ülésén önálló napirendben tárgyalja. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 120/2005. (IX. 15.) Kgy. határozatával elfogadta a Baranya Megyei Kórház tervezett átalakítása című előterjesztést. A határozat 1. pontjában a testület meghatározta azokat a dokumentációkat, amelyek elkészülte után dönt a működtetés átalakításáról. A határozat 3. pontjában leírtakkal egyezően, a kórház feladat-átadására vonatkozó, valamint fejlesztési elképzeléseimet is tartalmazó javaslataimat a közgyűlés december 15-i ülése elé terjesztettem. Az ekkor hozott 170/2005. (XII. 15.) Kgy. határozat 1. pontjával a közgyűlés elfogadta a Baranya Megyei Kórház új szakmai fejlesztési koncepcióját. Határozott a testület arról is, hogy az új szakmai fejlesztési program megvalósítása céljából, az egészségügyi szakellátás átvállalására, az emeltszintű szociális szakellátási tevékenység feltételeinek kialakítására, a

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 555-4/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. március 22-én (csütörtökön)

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 131-6/2007. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehjatásáról,

Részletesebben

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 1416-3/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. szeptember 20-án (csütörtökön)

Részletesebben

SZEMÉLYI RÉSZ HATÁROZATOK

SZEMÉLYI RÉSZ HATÁROZATOK 2006. február 28. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 4/2006. (II. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése állandó bizottságai egyes külső tagjai megbízatásának megszűntetése

Részletesebben

SZEMÉLYI RÉSZ HATÁROZATOK

SZEMÉLYI RÉSZ HATÁROZATOK 2006. október 10. 14. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 94/2006. (VI. 15.) Kgy. Kitüntető díjak adományozása 4 104/2006. (VII. 4.) Kgy. Kitüntető díj adományozása 5 109/2006. (IX. 26.)

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 395-11/2005. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 105-8/2010. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. szeptember 15-i ülésére

KIEGÉSZÍTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. szeptember 15-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Szám: 392-17/2005. KIEGÉSZÍTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési

Részletesebben

M EGHÍVÓ. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének./2005. (.) Kgy. rendelete az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól (atmenr)*

M EGHÍVÓ. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének./2005. (.) Kgy. rendelete az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól (atmenr)* BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 2285-5/2005. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde u. 5. szám alatti Dísztermében 2005. december 15-én (csütörtökön)

Részletesebben

2006. június 22. 10. szám. Tartalomjegyzék

2006. június 22. 10. szám. Tartalomjegyzék 2006. június 22. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 69/2006. (VI. 15.) Kgy. A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazgatói állásra beérkezett

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol vannak: Müller Gábor, Szekó József, Székely Gábor, dr. Temesi Erika közgyűlési

JEGYZŐKÖNYV. Távol vannak: Müller Gábor, Szekó József, Székely Gábor, dr. Temesi Erika közgyűlési Szám: 400-10/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18- án 9.00 órára összehívott és a Baranya Megyei Önkormányzat dísztermében (Pécs, Papnövelde u. 5.)

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 334-5 /2006. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2001. február hó 1. 2. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 1/2001. (I.30.) Kgy. Ted Pinney emlékének megörökítése 3 RENDELET 1/2001.

Részletesebben

2009. július 3. 9. szám. Tartalomjegyzék. Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ

2009. július 3. 9. szám. Tartalomjegyzék. Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 2009. július 3. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 65/2009. (VI. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 46/2003. (IV. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Bíróság és a Pécsi Munkaügyi Bíróság ülnökeinek megválasztása

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1368-16/2009. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, 2013. november 12. Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM. Tartalomjegyzék. Tárgy

2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM. Tartalomjegyzék. Tárgy 2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM Tartalomjegyzék Tárgy Részletes jelentés a Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett,

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére

K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 317-9/2005. K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére Tárgy: A Baranya Megyei

Részletesebben

2006. augusztus 28. Különszám. Tartalomjegyzék

2006. augusztus 28. Különszám. Tartalomjegyzék 2006. augusztus 28. Különszám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal 1829/2006. Részletes jelentés a Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetéről és a 2002-2006 közötti választási ciklusban keletkezett,

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

2010. március 5. 3. szám. Tartalomjegyzék. 19/2010. (III. 3.) Kgy. Bizottsági tagok választása 4 HATÁROZATOK

2010. március 5. 3. szám. Tartalomjegyzék. 19/2010. (III. 3.) Kgy. Bizottsági tagok választása 4 HATÁROZATOK 2010. március 5. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 19/2010. (III. 3.) Kgy. Bizottsági tagok választása 4 HATÁROZATOK 16/2010. (III. 3.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. június hó 30. 9. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2003. (VI. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1189/2007. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: A megyei önkormányzat és a területi kisebbségi önkormányzatok közötti

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1593-33/2005. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: A Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház közhasznú

Részletesebben

Tárgy: A Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány 2005. évi közhasznúsági jelentése (2005bmkfk*)

Tárgy: A Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány 2005. évi közhasznúsági jelentése (2005bmkfk*) Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottság Elnöke Szám: 1522-3/2005. Melléklet: 3 db Előterjesztés a Költségvetési és Gazdasági Bizottság 2006. június 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában.

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. 34/2008. (IV. 25.) határozat A Közgyűlés Elnökének kuratóriumi

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/211-7/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben