M EGHÍVÓ. 4. Területfejlesztési célú pályázatok benyújtása (TEKI, CÉDE) (teruletfejl)* Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M EGHÍVÓ. 4. Területfejlesztési célú pályázatok benyújtása (TEKI, CÉDE) (teruletfejl)* Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke"

Átírás

1 BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 184-4/2006. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde u. 5. szám alatti Dísztermében február 16-án (csütörtökön) 9,00 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Napirendi javaslat: 1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről (lejartfebr)* Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 2. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok, valamint a Baranya Megyei Területi Választási Bizottság tagjainak megválasztása (valasztasibiz)* Előadó: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző 3. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet módosítása (kvmod)* Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 4. Területfejlesztési célú pályázatok benyújtása (TEKI, CÉDE) (teruletfejl)* Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2006. (.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről (koltsegvetes)* Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 6. A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendelet módosítása (vagyon)* Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 7. A Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház közhasznú társasággá történő átalakítása (zsigmondy)* Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 72/ / * Az előterjesztés és mellékletei a oldalról a hivatkozott vezérszóval érhetők el.

2 2 8. Vagyoni ügyek a) A szigetvári tűzoltólaktanya tulajdonjogának átadása (tuzolto)* Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke b) Értékesítésre kijelölt ingatlanok becsült értékének áttekintése (ingatlanok)* Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 9. A Határon Túli Magyarságért Alapítvány pályázatához jogi biztosíték felajánlása (jelzalog)* Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 10. A Baranya Megyei Kórház Mentálhigiénés Intézet részére laboratórium épület átalakítása engedélyokiratának jóváhagyása (mentalengok)* Előadó: Bimbó István, a Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnöke 11. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének érdekeltségnövelő pályázata a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, valamint a Művészetek Háza technikaiműszaki felszereltségének javítására (erdnov06)* Előadó: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke 12. Tájékoztató az Európa Kulturális Fővárosa-projekt irányítási szerkezetének kialakításáról (ekfstrukt)* Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke, Tarrósy István, az Európa Centrum Kht. ügyvezető igazgatója 13. Tájékoztató az M6-M60-as út (autópályává fejleszthető gyorsforgalmi út) baranyai nyomvonalának régészeti feltárásáról (autop)* Előadó: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke, Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke 14. Hidas község szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezése (hidas)* Előadó: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke 15. Települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről szakvélemény (kozoktfebr)* Előadó: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke 16. Interpellációk, bejelentések Pécs, február 8. Dr. Kékes Ferenc s.k. * Az előterjesztés és mellékletei a oldalról a hivatkozott vezérszóval érhetők el.

3 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 185/2006. MELLÉKLETEK: 9 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, és a két ülés közötti eseményekről ELŐTERJESZTŐ: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Czakóné Ferge Ilona, az Önkormányzati és Társadalmi Kapcsolatok Iroda csoportvezetője MEGTÁRGYALTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: január 25. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: január 25. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

4 II. 1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 170/2001. (XII. 18.) Kgy. határozatával elfogadta A leszakadó térségek, települések és településrészek komplex (szociális, építészeti és környezetvédelmi) rehabilitációjának programja című tanulmányt. A határozatban a közgyűlés támogatta a fenti témáról szóló pályázat benyújtását, amellyel kapcsolatban folyamatban van egy több országra kiterjedő Interreg III típusú pályázat benyújtása. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 152/2003. (XI. 19.) Kgy. határozata 2. pontjában foglaltaknak megfelelően, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala rendszeres pályázatfigyelést működtet. A határőrség munkáját érintő pályázati lehetőségek felkutatása és menedzselése terén a Pécsi Határőr Igazgatósággal való együttműködés folyamatos. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 167/2003. (XI. 19.) Kgy. határozatában felkérte tisztségviselőket, az érintett szakbizottságok elnökeit arra, hogy egyes intézmények és a hivatal szolgáltatói tevékenységének javítását szolgáló programok, javaslatok megvalósítására készítsenek intézkedési tervet. A közgyűlés a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja által a településeknek (kistérségeknek) a pedagógiai szakmai szolgáltatások és a pedagógiai szakszolgálatok területén végzett munkájáról szóló beszámolóját a 60/2004. (IV. 22.) Kgy. határozatával, és az intézmény középtávú fejlesztési koncepcióját, különös tekintettel a kistérségi és regionális szerepvállalásra,a 118/2004. (IX. 16.) Kgy. határozatával elfogadta. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 16/2004. (II. 19.) Kgy. határozatának 3. pontjával módosította a 6/2000. (II. 27.) Kgy. határozattal kijelölt Berkesd, Petőfi utca 12. szám alatti ingatlan minimális vételárát 7,4 millió forintra. Az ingatlan minimális vételárát a közgyűlés a 43/2005. (III. 24.) Kgy. határozatával a 6 millió forintra módosította. Az ingatlanra az adásvételi szerződést 2005-ben megkötöttük, a vételár kiegyenlítésre került. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 37/2004. (III. 18.) Kgy. határozatával pályázatot írt ki a Területfejlesztési Alapra felhasználására. A szakmai jellegű célelőirányzat felosztásáról a Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság a július 20-i ülésén döntött, melyen mintegy 800 e Ft pénz- maradványt osztott fel. A támogatási szerződéseket megkötöttük, a támogatások felhasználásának elszámolása folyamatban van. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 42/2004. (IV. 22.) Kgy. határozatával a Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona (Helesfa) Érdekképviseleti Fórum tagjává választott Keczeliné Vörös Sára asszony a delegálásról értesítést kapott, a szervezet munkájában folyamatosan részt vesz.

5 2 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 51/2004. (IV. 22.) Kgy. határozatával jóváhagyta az olaszországi Nápoly megyével kötendő együttműködési megállapodást, és felhatalmazott annak aláírására. A keret-megállapodással összhangban konkrét programok meghatározása, egyeztetése az olasz féllel csak ezt követően kezdődhet meg, mivel az olasz partnernél új referenst jelöltek ki a kapcsolattartásra. Erre tekintettel a határozat végrehajtása határidejének 2006 szeptemberére való módosítását kezdeményezem a határozati javaslat 2. pontjában. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 60/2004. (IV. 22.) Kgy. határozatának 4. pontjában döntött arról, hogy az Angol Tanári Információs és Módszertani Központ működésével kapcsolatos költségeket a következő két évben a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja költségvetésében biztosítja. A évi költségvetés-tervezetben az intézmény részére az Angol Tanári Információs és Módszertani Központ működésével kapcsolatos költségek fedezetét a British Councillal kötött együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettségeknek megfelelően szerepeltetjük. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 68/2004. (IV. 22.) Kgy. határozatának 4. pontjával a Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztésével összefüggő, a 70/2004. (IV. 22.) Kgy. határozatának 12. pontjával A Mecsek Gyöngyszemei a Jakab-hegytől a Völgységi-patakig című pályázatok benyújtásról döntött. A pályázatokat benyújtottuk, elbírálásuk folyamatban van. A három ökoturisztikai pályázat önrésze összességében eft az önkormányzati pályázati alap terhére elkülönítésre került. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 73/2004. (IV. 22.) Kgy. határozatának 2. pontjával elrendelte az Egészségügyi Klaszter Hálózat pályázat önrészére az önkormányzat és évi költségvetésében 3-3 millió Ft elkülönítését. A pályázat a évben nem került befogadásra, így önrész biztosítására nem volt szükség. A pályázati önrészhez a közgyűlés a évi költségvetésben e Ftot biztosított, a évi költségvetés-tervezetében pedig e Ft szerepel erre a célra. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 89/2004. (VI. 10.) Kgy. határozatával jóváhagyta, hogy a Baranya Megyei Kórház a kidolgozás alatt álló HEFOP 4.4 Egészségügyi információ-technológia fejlesztés az elmaradott régiókban című pályázaton, valamint a pályázat keretében alakuló regionális konzorciumban részt vegyen. A 10 tagból álló konzorciumban a régió legnagyobb egészségügyi szolgáltatói (Pécsi Tudományegyetem, Kaposvári Egyetem, megyei kórházak, Szigetvár Városi Kórház, rendelőintézetek) vesznek részt, amelyek összesen 1,3 milliárd forint (önrész nélküli) támogatásban részesülnek. Az 1,3 milliárd forint támogatásból a Baranya Megyei Kórház részesedése 168 millió forint, amelyet intézményközti és belső informatikai fejlesztésre fordíthat. A konzorciumi tagok megállapodása alapján a működtetésre közhasznú társaságot hoznak létre, amelyre vonatkozóan jelenleg is folynak az egyeztetések, eddig csak a kht. társasági szerződés-tervezete készült el. A Baranya Megyei Kórház orvos-

6 3 igazgatójától kapott tájékoztatás alapján, a kórház a projekt jelenlegi szakaszában annak kialakítására forrást még nem biztosított, ugyanakkor előkészítés alatt állnak azok a közbeszerzési (egyszerűsített) eljárások, amelyek az intézményen belüli, illetve intézményközti informatikai rendszer kialakításához szükségesek. A projekt zárásának időpontja december 31-e, amely időpont valószínűleg fél évvel meghosszabbodik. Mindezekre tekintettel, a 63/2005. (VI. 16.) Kgy. határozatunk 2. pontjával módosított határidő november hó 30. napjára történő módosítását indítványozom a határozati javaslat 3. pontjában. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 97/2004. (VI. 10.) Kgy. határozatának 7. pontjában megbízta a Kisebbségkutató Közalapítványt, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségekkel foglalkozó szakmai, tudományos műhelyek, civil szervezetek és önkormányzatok bevonásával készítsen átfogó elemzést a Baranya megyében élő nemzeti és etnikai kisebbségekről, és azt kiadvány formájában jelentesse meg. Az elemzés elkészítésének módosított határideje december 31. volt. A Kisebbségkutató Közalapítvány elvégezte a kutatást és Kisebbségi jelenkutatás Baranya megyében címmel a Baranya Megyei Önkormányzat szervezésében december 19-én megtartott konferencián ismertette az első eredményeket, elemzéseket. A kutatási dokumentum kiadvány formájában várhatóan 2006 első félévében jelenik meg, annak módosított határideje június 30. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 102/2004. (VI. 10.) Kgy. határozatában értékesítésre kijelölte a Balatonberény, Béke utca 12. szám alatti üdülőt, valamint az Orfű 2111/23 és 2111/24 hrsz-ú kert megnevezésű ingatlanokat. Az ingatlanok értékesítését folyamatosan hirdetjük, de érdemi érdeklődés ez ideig nem volt. A közgyűlés a 128/2005. (IX. 15.) Kgy. határozatában módosította a Balatonberény, Béke utca 12. szám alatti ingatlan értékesítési feltételeit. A módosítás az ingatlan megosztására vonatkozik, amely folyamatban van. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 122/2004. (IX. 16.) Kgy. határozatában értékesítésre jelölte ki a Mohács 1356 hrsz-ú, Szerb utca 2. szám alatti múzeum megnevezésű önkormányzati tulajdonú ingatlant és minimális vételárát 20,4 millió Ft-ban határozta meg. Az ingatlanra a hirdetések ellenére sem volt érdeklődő, ezért a közgyűlés a 43/2005. (III. 24.) Kgy. határozatában a minimális pályázati árat bruttó 18 millió forintra módosította. Az ingatlan értékesítését továbbra is hirdetjük. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 126/2004. (IX. 16.) Kgy. határozatának 4. pontjában felhatalmazott a PANNON TISZK irányítását biztosító non-profit szervezet alapítói szerződésének aláírására. A szerződés aláírásának határidejét a 62/2005. (IV. 28.) Kgy. határozat 2. pontjában a közgyűlés február 28-ra módosította, tekintettel arra, hogy az Oktatási Minisztérium és pályázatok gesztora, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti TISZK Támogatási Szerződések aláírására 2005 decemberében került sor. Időközben a pályázat kiírójának szakmai előírása alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a határozatokban alapítói szerződésként megjelölt dokumentum megfelelője a pályázatokon nyertes szervezetek között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodás. A támogatási szerződések aláírását követően kerülhet sor a Konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására.

7 4 A konzorcium tagjai: - a PANNON Térségi Integrált Szakképző és Pedagógiai Szolgáltató Központ, mint konzorciumvezető, non-profit szervezet; - Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető, non-profit szervezet alapító konzorciumi tag; - a Baranya Megyei Önkormányzata, mint konzorciumvezető, non-profit szervezetben alapítóként nem szereplő konzorciumi tag; - a Magyar Iparszövetség Oktatási Központ Alapítvány, mint konzorciumvezető non-profit szervezetben alapítóként nem szereplő konzorciumi tag. A Konzorciumi együttműködési megállapodás tervezetét az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza, melynek jóváhagyását a határozati javaslat 4. pontjában indítványozom. Az együttműködési megállapodás aláírása kifejezi a konzorciumi tagok azon szándékát, hogy a projekt-célok megvalósítása érdekében a jövőben is együttműködnek, és az elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják. A 126/2004. (IX. 16.) Kgy. határozatának 5. pontjában a közgyűlés úgy döntött, hogy amennyiben a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonosként vesz részt a PANNON TISZK-ben, az önkormányzat évi költségvetésében a projektméret 6,25%-ának 10%-át, maximum 3,35 millió Ft-ot biztosít pályázati önrészként. Mivel a Baranya Megyei Önkormányzat nem tulajdonosként, hanem konzorciumi tagként vesz részt a PANNON TISZK-ben, a jelzett önrész biztosítása nem szükséges. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 161/2004. (XI. 18.) Kgy. határozatának 1-3. pontjában hozzájárult az önkormányzat tulajdonát képező Orfű 797/8 és 795/2 hrsz-ú ingatlanok telekalakításaihoz, illetve Orfű Nagyközség Önkormányzatával történő telekcseréhez. A telekalakítások és cserék lezajlottak. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 166/2004. (XI. 18.) Kgy. határozatának 4. pontjában az Interreg III/C pályázatokon való részvételről döntött. A pályázaton információs társadalom fejlesztési stratégiaalkotási projekt nyert. A projekt megvalósításáról szóló támogatási szerződést megkötöttük. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 174/2004. (XII. 16.) Kgy. határozatának 2. pontjában az Európa Kulturális Fővárosa 2010 pályázattal kapcsolatos megyei feladatok koordinálására szakmai munkacsoport létrehozását tartotta szükségesnek, felállítását a pályázat elbírálásáról szóló kormánydöntést követő első ülésére tervezte. A munkacsoport személyi összetételét a testület a 137/2005. (XI. 17.) Kgy. határozata 3. pontjában jóváhagyta. A munkacsoport ülésére várhatóan február 20- án kerül sor. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 27/2005. (III. 24.) Kgy. határozatának 6. pontjában döntött arról, hogy fenntartja igényét a szederkényi Időskorúak Otthonában ellátott Pávkovics Mátyásné térítési díj hátralékának, Ft összegnek a szederkényi Időskorúak Otthona számára történő megfizetése iránt. A közgyűlés felkért arra, hogy a tartozás kiegyenlítése után kezdeményezzem a Drávafok,

8 5 Kossuth utca 34. szám alatti, 193 helyrajzi számú ingatlanra a Baranya Megyei Önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjog törlését. A Baranya Megyei Önkormányzat július 7-én kapott értesítést Kásádiné dr. Kréter Judit siklósi közjegyzőtől arról, hogy a tartozás kiegyenlítése megtörtént. Ezt követően megkerestük a szigetvári Körzeti Földhivatalt a jelzálogjog törlése érdekében. A jelzálogjogot a földhivatal törölte, melyről augusztus 8-án értesítette az érintetteket. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 43/2005. (III. 24.) Kgy. határozatában áttekintette az értékesítésre kijelölt ingatlanok becsült értékét. A határozat 2. pontjában értékesítésre kijelölt ingatlanok közül értékesítésre került a révfülöpi üdülő, a töttösi szántó, a berkesdi családi ház, a harkányi mocsár, továbbá az Orfű 797/9 hrsz-ú ingatlan. A határozat 3. pontjában a közgyűlés felkért arra, hogy az Orfű, Dollár utcai üdülő ingatlan tekintetében az értékesítés alternatív lehetőségeit terjesszem a közgyűlés 2005 júniusi ülése elé. Ennek érdekében külső, független ingatlanforgalmi szakvélemény elkészíttetésére került sor, amely nem tudott új, érdemi javaslatot tenni. A szakvélemény az ingatlan forgalmi értékét a korábbiaknál alacsonyabban határozta meg. Az előterjesztés elkészítésének határidejét a közgyűlés a 106/2005. (IX. 15.) Kgy. határozata 2. pontjában módosította novemberre, erre azonban a potenciális vevővel folytatott/folyó érdemi tárgyalások miatt nem került sor. A közgyűlés soron következő ülésén dönthet arról, hogy csökkenti-e a jelenleg érvényes minimális pályázati árat. A határozat 4. pontjában a közgyűlés felkérte a hivatalt, hogy a Pécs, Hengermalom utca 4. szám alatti ingatlan (ATI Kft. telephelye) értékesítése érdekében tegyen közzé értékközlés nélküli nyílt ajánlati felhívást. Ez megtörtént, a felhívásra egy ajánlat érkezett, de annak ajánlati ára nem érte el a határozat 2. pontjában meghatározott minimális pályázati árat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 45/2005. (IV. 28.)Kgy. határozatával hozzájárult, hogy a Baranya Megyei Kórház struktúrájából a) gyermeksebészeti ágyszámából 20 ágy, 526,32 súlyszám 70 %-a átcsoportosításra kerüljön járóbeteg pontra, 30 %-a fekvőbeteg ellátáson maradjon. A belső struktúra módosítása nem következett be, tekintettel arra, hogy a közgyűlés a 119/2005. (IX. 15.) Kgy. határozatával úgy döntött, hogy a Baranya Megyei Kórház aktív (kihasználatlan) ágyaiból 16 (aktív) gyermeksebészeti ágyat a hozzátartozó volumennel együtt átcsoportosít a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórházhoz, november 1-jei hatállyal. A határozat b) pontjában nevesített 30 óra/hét kardiológia óra átcsoportosítása 30 óra/hét pulmonológiai órára, folyamatban van. A határozat c) pontja szerinti intézkedés a gyermek radiológiai tevékenységen belül 10 óra/hét, komplex 10 óra/hét szűrési tevékenységre történő módosítása megtörtént. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 49/2005. (IV. 28.) Kgy határozata Baranya megye Pécs Gazdaságfejlesztési Programjának támogatásáról szól. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara,

9 6 valamint a Baranya Megyei Önkormányzat 4-4 millió forint támogatásával elkészült új elnevezéssel a Pécs Fejlesztési Pólus program, melyet a közgyűlés a 2005 decemberi ülésén elfogadott. A program elkészítéséhez szükséges fedezetet, 4 millió Ft-ot a évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítottuk. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 53/2005. (IV. 28.) Kgy. határozatával elfogadta Baranya megye területrendezési tervéről szóló 9/2005. (V. 12.) Kgy. rendelettel összefüggő javaslatokat, ajánlásokat, melyeket a területrendezési terv I-II. számú mellékleteként határozott meg. A javaslatok, ajánlások végrehajtása folyamatos. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 64/2005. (VI. 16.) Kgy. határozatának 3. pontjában felkérte alelnökét, vizsgáltassa meg annak lehetőségét, hogy a Csorba Győző Megyei Könyvtár Hungária úti raktárából a könyvek jobb körülmények közé kerüljenek. A megyei önkormányzatnak jelenleg nincs olyan ingatlana, amely alkalmas a probléma kezelésére, az intézmény által megnevezett ingatlannak pedig igen magas volt a kért bérleti díja. A határozat 4. pontjában a közgyűlés felkérte a könyvtár igazgatóját, hogy a régiós feladatok ellátására készítsen szakmai koncepciót. Az anyagot az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elfogadta, majd a közgyűlés alelnöke megküldte a szomszéd megyék önkormányzatainak egy közös elképzelés kialakítása érdekében. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 68/2005. (VI. 16.) Kgy. határozatával módosította a fenntartásában működő intézmények alapító okiratát. A határozatban foglaltaknak megfelelően, az intézmények belső szabályzatainak szükséges módosításait az intézmények vezetői elvégezték. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 72/2005. (VI. 16.) Kgy. határozatával jóváhagyta, hogy az INTERREG III. C. Egészségügyi Klaszter Hálózat pályázatban a Baranya Megyei Önkormányzat, mint konzorciumi tag, támogatott partnerként részt vegyen. A határozat 3. pontjában a közgyűlés elrendelte az önkormányzat évi költségvetésében a projekthez e Ft keretösszeg elkülönítését, amelyből maximális felhasználás esetén az önkormányzat önrésze e Ft. Dr. Szekeres Péter, projekt menedzsment-koordinátor bevonásával megtervezésre került a projekt évi szakmai terve, amelyhez igazodóan a hivatal Közgazdasági Irodája összeállította annak megvalósítási költségeit is. A Baranya Megyei Önkormányzat által biztosított önrész, nemcsak a teljes költségek 25%-os önrészének fedezetére lesz elegendő, hanem az utólagos elszámolási kötelezettség miatt a költségek megelőlegezésére is. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 77/2005. (VI. 16.) Kgy. határozata alapján a Baranya Megyei Önkormányzat együttműködési keret-megállapodást kötött a megyében működő valamennyi többcélú kistérségi társulással. Az erről szóló dokumentumokat a többcélú kistérségi társulások vezetőivel aláírtuk. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 80/2005. (VI. 16.) Kgy. határozatának 2. pontjában felkérte alelnökét, hogy készíttesse el és terjessze a közgyűlés elé a lakásotthonok hálózatának felülvizsgálatát és továbbfejlesztésének tervét, valamint

10 7 a súlyos disszociális tüneteket és a súlyos pszichés tüneteket mutató gyermekek ellátását biztosító speciális gyermekotthon létrehozásának tervét. A közgyűlés szeptember 15-i ülésére előterjesztés készült A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátását biztosító intézményrendszer továbbfejlesztése címmel, melyet a testület elfogadott. Az előterjesztés tartalmazta a lakásotthonok racionalizálásának ütemtervét. A speciális ellátás megvalósítását regionális szinten tervezi a régió 3 megyéje. Baranya megye a súlyos pszichés tüneteket mutató gyermekek elhelyezésére 2 csoportos gyermekotthon létrehozását tervezi, 16 fő részére Szigetváron. A súlyos disszociális tüneteket mutató gyermekek számára a speciális gyermekotthon kialakítását Somogy megye vállalta. A regionális együttműködés ebben a kérdésben megkezdődött és szakmai anyag beterjesztésére kerül sor a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társuláshoz is. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 82/2005 (VI. 16.) Kgy. határozatával elfogadta Baranya megye turizmusfejlesztési dokumentumainak felülvizsgálata 2005 című előterjesztést. A határozat 2. pontjában szereplő, a Turizmusfejlesztési Programban elfogadott célkitűzésekhez illeszkedő turizmusfejlesztési munkatervet, a Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság a 2006 februári ülésén tárgyalja. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 88/2005. (VI. 16.) Kgy. határozatában felkérte az oktatási, a gyermekvédelmi és szociális ágazatokért felelős alelnökét, hogy az egyes ágazati tervekben, koncepciókban folyamatosan aktualizálja, és a feladatok ütemezésénél vegye figyelembe a feltárt összefüggéseket. A megye középfokú szakképzés-fejlesztési programja a határozatban foglalt követelményeknek megfelel. A megye közoktatás-fejlesztési tervének, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat közoktatási intézkedési tervének felülvizsgálatakor a határozati szempontokat folyamatosan figyelembe vesszük. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 91/2005. (VI. 16.) Kgy. határozatában jóváhagyta a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Bóly) lapos tetők szigetelési munkái engedélyokiratát. A beruházás kivitelezőjének kiválasztása egyszerű közbeszerzési eljárással megtörtént 2005 júliusában. A nyertes pályázó a Hoffmann és társa Kft. (Szederkény) volt. A kivitelezés július 30- án befejeződött és a munka átadásra került. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 92/2005. (VI. 16.) Kgy. határozatában egyetértett a Csorba Győző Megyei Könyvtár, Pécs, Apáca utca 8. szám alatti műemléképület tető és homlokzat felújítási munkáinak beruházásával és a beruházás engedélyokiratát jóváhagyta. A beruházás befejeződött, a műszaki átadás november 17-én megtörtént. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 93/2005. (VI. 16.) Kgy. határozatában jóváhagyta a Baranya Megyei Kórház A épület rekonstrukció engedélyokiratának 2. számú módosítását, a 107/2005. (IX. 15.) Kgy. határozata 1. pontjában a 3. számú módosítását, a 154/2005. (XI. 17.) Kgy. határozatában pedig a 4. számú módosítását. A rekonstrukció befejeződött, a műszaki átadás január 13-án lezárult.

11 8 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 104/2005. (IX. 15.) Kgy. határozatával a Költségvetési és Gazdasági Bizottság külső tagjává választott Szalai Ottó úr a megválasztásáról értesítést kapott, a bizottság munkájában részt vesz. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 106/2005. (IX. 15.) Kgy. határozat 4/a pontjával hozzájárult, hogy az iskola-egészségügy orvosi feladatainak ellátása szeptember 1-jétől, az OEP finanszírozás időtartamára átadásra kerüljön a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad), valamint Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad) vonatkozásában dr. Wilhelm Andrea vállalkozó orvos, a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) esetében Dr. Kálmánné Dr. Balogh Nóra részére, aki Komló Város Önkormányzatának közalkalmazottja, a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) intézménynél dr. Mészáros Kálmán, vállalkozó orvosnak. A feladatellátás átadására vonatkozó megállapodásokat az érintettekkel aláírtuk, azokat szeptember 1-ig a Baranya Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezetőjének megküldtem. A pénztár igazgatója a határozatlan időre szóló, iskolaegészségügyre vonatkozó finanszírozási szerződést szeptember 10-én részemre megküldte. A közgyűlés a 106/2005. (IX. 15.) Kgy. határozatának 5. pontjában Pellérd község fennállásának 700. évfordulója alkalmából, az 1305-ben Pellérden tartott megyegyűlésre és a jeles elődökre emlékezve, oklevelet adományozott Pellérd Község Önkormányzata Képviselőtestületének a település fejlődése érdekében tett erőfeszítéseiért, a kistérség szervezésében kifejtett tevékenységéért, a megye és a község kapcsolatának ápolásáért. Az oklevél átadására szeptember 24-én a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének és Pellérd Község Önkormányzata Képviselőtestületének Pellérden tartott együttes, ünnepi ülésén került sor. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 107/2005. (IX. 15.) Kgy. határozata 2. pontjában elrendelte a Baranya Megyei Kórház A épület rekonstrukcióhoz kapcsolódó egészségügyi gép-műszer beszerzésre, a közösségi rezsim szerint bonyolított, nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását ,- Ft. értékben. Az ajánlati felhívásra beérkezett ajánlatokat a Költségvetési és Gazdasági Bizottság január 24-i ülésén tárgyalja. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 108/2005. (IX. 15.) Kgy. határozatában egyetértett a Baranya Megyei Kórház egészségügyi gép-műszer beszerzése céltámogatással megvalósuló ezer forint összköltségű önkormányzati beruházással, és jóváhagyta annak engedélyokiratát. A határozat 3. pontjában a közgyűlés elrendelte a finanszírozási szerződés aláírását követően a közösségi rezsim szerinti bonyolított nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását. Az ajánlati felhívásra beérkezett ajánlatokat a Költségvetési és Gazdasági Bizottság január 24-i ülésén tárgyalja. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 111/2005. (IX. 15.) Kgy. határozatában döntött a Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 pályázat kommunikációs

12 9 kampányának támogatásáról 7 millió forint összegben. Ezt az összeget a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének speciális célú támogatásokra fordítható összegéből biztosítottuk. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 112/2005. (IX. 15.) Kgy. határozatának 2. pontjában a szederkényi Időskorúak Otthona férőhely bővítése kapcsán a évi költségvetési rendeletben a személyi feltételek fedezetét biztosította ,- Ft összegben. A határozat 4. pontja értelmében az intézmény módosított alapító okiratát megküldtük a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Területi Igazgatóságának. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 118/2005. (IX. 15.) Kgy. határozata 2. pontjában az intézmények I. félévi pályázati tevékenységének elismeréseként a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága és a Művészetek Háza részére jutalmazási célból fenntartói támogatást állapított meg. A támogatásokat a szeptemberi költségvetési rendelet módosítását követően az intézmények költségvetésébe átutaltuk. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 119/2005.(IX. 15.) Kgy. határozatával elfogadta A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház (Harkány) közhasznú társasággá való átalakítása című előterjesztést. A határozat 2-3. pontjában foglaltak végrehajtása érdekében tárgyalásokat folytattam külső szakmai befektetőkkel, valamint kidolgoztattam a társaság alapításához szükséges dokumentációk tervezetét. A határozat 6. pontjában foglaltaknak megfelelően, a névváltozással összefüggő intézkedések megtörténtek, így ma a kórház hivatalos neve: Baranya Megyei Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház, rövidített neve: Zsigmondy Vilmos Gyógyfürdőkórház. A 146/2005.(XI. 17.) Kgy. határozata 1. pontjában a közgyűlés kimondta, hogy a VITAMIN Egészségbiztosítási Pénztárral kívánja megalapítani a Harkányi Zsigmondy Vilmos Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaságot a Baranya Megyei Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház által ellátott közfeladatok ellátására, annak funkcionális jogutódjaként. A kórház közhasznú társasággá történő átalakítását a közgyűlés a februári ülésén önálló napirendben tárgyalja. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 120/2005. (IX. 15.) Kgy. határozatával elfogadta a Baranya Megyei Kórház tervezett átalakítása című előterjesztést. A határozat 1. pontjában a testület meghatározta azokat a dokumentációkat, amelyek elkészülte után dönt a működtetés átalakításáról. A határozat 3. pontjában leírtakkal egyezően, a kórház feladat-átadására vonatkozó, valamint fejlesztési elképzeléseimet is tartalmazó javaslataimat a közgyűlés december 15-i ülése elé terjesztettem. Az ekkor hozott 170/2005. (XII. 15.) Kgy. határozat 1. pontjával a közgyűlés elfogadta a Baranya Megyei Kórház új szakmai fejlesztési koncepcióját. Határozott a testület arról is, hogy az új szakmai fejlesztési program megvalósítása céljából, az egészségügyi szakellátás átvállalására, az emeltszintű szociális szakellátási tevékenység feltételeinek kialakítására, a

13 10 kórház-ingatlanok felújításához szükséges források biztosítására, valamint a kórház likviditási egyensúlyának helyreállítása érdekében a működtetés átalakítására pályázati felhívást tesz közzé. A közgyűlés elfogadta továbbá a pályázati felhívás mellékletét képező pályázati dokumentációt. A határozat 3. pontjában foglaltaknak megfelelően, december 22-ig átdolgozásra került a beruházási és vagyonhasználati szerződés terv, és december hónapban 2-2 alakalommal megjelent a pályázati felhívás az Új Dunántúli Naplóban, valamint a Népszabadságban. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 124/2005. (IX. 15.) Kgy. határozata 2. pontjában felkérte alelnökét, hogy kezdeményezzen tárgyalást Pécs Megyei Jogú Város vezetőivel a volt Bányamentő Állomás épületének tartós használatba vételéről, vagy tulajdonjogának megszerzéséről, és gondoskodjon a garzonháznak a megyei gyermekvédelmi intézményrendszerbe való integrálásáról. Tekintettel arra, hogy a gyermekvédelmi szakellátásból nagykorúvá vált fiatal felnőttek lakástámogatását elősegítő Lakmusz Program második ütemben, 2006-ban folytatódik, indokolt a tárgyalások határidejét július 31-re módosítani. A határidő módosítását a határozati javaslat 5. pontjában indítványozom. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 126/2005. (IX. 15.) Kgy. határozatának 2. pontjában a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatási rendszeréhez a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésében 6 millió forint támogatást javasolt beépíteni. A évi költségvetéstervezet a határozatban elfogadott pályázati támogatás összegét tartalmazza. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 127/2005. (IX. 15.) Kgy. határozatában a Pécs, Szigeti út 39/1. szám alatti ingatlan értékesítését a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága megnövekedett tárolókapacitásának kielégítése céljából felfüggesztette. A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága az ingatlant használatra átvette. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 137/2005. (XI. 17.) Kgy. határozatának 4. pontjában a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács által meghirdetett TEKI támogatásra benyújtott pályázat tárgyában az Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága közgyűlést helyettesítő határozatát módosította. A pályázat célja Lépcsőnjáró berendezés kiépítése a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) intézményben. Az igényelt összeget, ,- Ft-ot elnyerte a Baranya Megyei Önkormányzat, amelyhez ,- Ft önrész szerepel a céltámogatások között a költségvetésben. Mivel az összes rendelkezésre álló fedezet (4,5 MFt) meghaladta az egyszerű közbeszerzési értékhatárt, szükséges volt egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatása. A Költségvetési és Gazdasági Bizottság a november 7-i ülésén jóváhagyta a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) részére, lépcsőnjáró beszerzéshez az ajánlattételi felhívást és dokumentációt. A beérkezett ajánlatok alapján a bizottság elfogadta a bíráló bizottság javaslatát, és az intézmény részére lépcsőnjáró szerkezet leszállítására és üzembe helyezésére a Lifttechnika Kft. (1145 Budapest, Szugló u. 66.) bruttó ,- Ft összegű ajánlatát hirdette ki nyertes ajánlatként. A kivitelezési munka befejeződött, műszaki átadása december 13-án megtörtént.

14 11 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 138/2005. (XI. 17.) Kgy. határozatában a PANNON TISZK Integrált Intézményirányítási Testület Konzorciumi Szekciójába Amigya Antal képviselőt és Kiss Árpád csoportvezetőt delegálta. A 162/2005. (XII. 15.) Kgy. határozat 1. pontjával a közgyűlés Kallós Miklósné dr. irodavezetőt bízta meg a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletével a PANNON TISZK Integrált Intézményirányítási Testületében. A határozat 2. pontjával a közgyűlés Tasnádi Pétert, a közgyűlés alelnökét, Németh Máriát és Amigya Antalt, a közgyűlés tagjait bízta meg a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletével a PANNON TISZK Integrált Intézményirányítási Testületének Koordinációs Testületében. A feladattal megbízottak megbízásuk megszűntéig képviselik a Baranya Megyei Önkormányzatot a PANNON TISZK testületeiben. Mindkét határozatról a PANNON TISZK vezetőjét határidőben értesítettük. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 139/2005. (XI. 17.) Kgy. határozatával módosította a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratát. A határozat 3. pontjában foglaltaknak megfelelően, az intézmény igazgatója aktualizálta az intézmény szabályzatait. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 140/2005. (XI. 17.) Kgy. határozatával módosította a Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona (Szigetvár- Turbékpuszta) intézmény alapító okiratát a nappali szociális ellátás szolgáltatással való bővítés érdekében. Az intézmény vezetője a módosítással összhangban aktualizálta az intézmény szabályzatait, a megyei főjegyző pedig a módosított alapító okiratot Magyar Államkincstár Baranya Megyei Területi Igazgatóságának november 28-án megküldte. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 143/2005. (XI. 17.) Kgy. határozatában döntött arról, hogy tulajdonrészt vásárol a Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht-ban. A társaság december 14-én tartott taggyűlésén önkormányzatunkat Tasnádi Péter alelnök képviselte. A taggyűlés egyhangúlag egyetértett a Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht. egyszemélyes társaságból alakuló többszemélyes társaság megalakításával, a törzstőke-emelés új Ft-os törzsbetét befizetésével történő megvalósulásával, melynek vevőjeként a Baranya Megyei Önkormányzatot jelölte ki. A taggyűlés határozata értelmében az új törzsbetét felének, Ft-nak az átutalása a kht. számlájára 8 napon belül megtörtént. Fentieknek megfelelően az új társasági szerződés, illetve a felek közötti megállapodás a tagok képviselői részéről aláírásra került. A taggyűlés Remenyik Bulcsú felügyelő bizottsági tag tagságáról való lemondása miatt a felügyelő bizottság új tagjául január 1. napjától egyhangúlag Német Máriát választotta meg, s egyhangúlag úgy döntött arról is, hogy a felügyelő bizottság tagjai január 1-től díjazásban nem részesülnek. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 144/2005. (XI. 17.) Kgy. határozatában döntött a Mecsek Gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig című projekthez kapcsolódó intézkedésekről. A határozatban felsorolt önrészek biztosításra kerültek az érintett évek költségvetésében.

15 12 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 145/2005. (XI. 17.) Kgy. határozata 1. pontjában foglaltaknak megfelelően, a Baranya Megyei Önkormányzat és az önkormányzat könyvvizsgálója közötti határozott idejű szerződést május 31-ig meghosszabbítottuk. A határozat 2. pontjában elrendelt szempontok figyelembevételével gazdálkodtak a közgyűlés tisztségviselői és az érintett bizottságok elnökei a likviditási helyzet javítása érdekében. A határozat 3. pontjának megfelelően ezer forint támogatás átvezetésre került a Siklós és Vidéke Cigányokért Érdekvédelmi Szervezet részére pályázati önrészhez. A határozat 4. pontjának megfelelően a Baranya Megyei Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórházban 6 álláshely megszüntetését eredményező létszámcsökkentés végrehajtása kezdődött meg, melyhez eft fedezetet biztosított a költségvetés, és amely lehívásra került 2006 januárjában. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 147/2005. (XI. 17.) Kgy. határozatának 1. pontjában döntött arról, hogy az alábbiakban megjelölt egyes pedagógiai szakszolgálati feladatokat a határozat melléklete szerinti módon adta/adja át a többcélú kistérségi társulásoknak: - Komló és kistérségében a nevelési tanácsadás, és logopédiai szolgáltatás feladatát a Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulásnak, - Mohács és kistérségében a továbbtanulás, pályaválasztási tanácsadás, és logopédiai szolgáltatás feladatát a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulásnak, - Pécs és kistérségében a nevelési tanácsadás, és logopédiai szolgáltatás feladatát a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulásnak, - Pécsvárad és kistérségében a nevelési tanácsadás, és logopédiai szolgáltatás feladatát a Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulásnak, - Sásd és kistérségében a gyógytestnevelés, és logopédiai szolgáltatás feladatát a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulásnak, - Sellye és kistérségében a nevelési tanácsadás, és logopédiai szolgáltatás feladatát a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulásnak, - Siklós és kistérségében a nevelési tanácsadás, és logopédiai szolgáltatás feladatát a Siklósi Többcélú Kistérségi Társulásnak, - Szentlőrinc és kistérségében a nevelési tanácsadás, gyógytestnevelés és logopédiai szolgáltatás feladatát a Szentlőrinc Többcélú Önkormányzati Társulásnak, - Szigetvár és kistérségében a gyógytestnevelés, és logopédiai szolgáltatás feladatát a Szigetvár-Dél-Zselic Kistérségi Többcélú Társulásnak. A fenti feladatok a Baranya Megyei Önkormányzat és a kistérségi központok közötti megállapodásokban a jogszabály rendelkezései folytán érvényüket vesztik. A Baranya Megyei Önkormányzat és a kistérségi központok (Sásd, Sellye, Siklós, Szentlőrinc, Szigetvár) közötti megállapodások a fenti határozattal módosultak.

16 13 A közgyűlés döntéséről a többcélú kistérségi társulások elnökeit november 24- én írásban értesítettük. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 149/2005. (XI. 17.) Kgy. határozatával fogadta el a évi munkatervét, melyet a szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendeletünk 10. (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az érintett személyeknek és szervezeteknek határidőben megküldtem. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 150/2005. (XI. 17.) Kgy. határozatában meghatározta a évre vonatkozó hivatali teljesítménykövetelmények alapját képező célokat, és felkérte a megyei főjegyzőt a köztisztviselők, engem pedig a megyei főjegyző egyéni teljesítmény-követelményeinek meghatározására. A határozat végrehajtásaként a megyei főjegyző valamennyi köztisztviselő évi teljesítmény-követelményét előírta. Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző évi teljesítmény-követelményei teljesítését értékeltem. A megyei főjegyző a Területi Választási Iroda vezetőjeként kiválóan látta el a évi országgyűlési választások előkészítésével összefüggő évi kiemelt feladatait. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 151/2005 (XI. 17.) Kgy. határozatával elfogadta az Eszék-Baranyai Zsupánság és a Baranya Megyei Önkormányzat közötti együttműködés fejlesztéséről szóló tájékoztatást. A határozat 2. pontja szerint 2005 decemberére tervezett Baranya megyei tanulmányút a horvát kollegák kérésére 2006 tavaszán kerül megrendezésre. Erre tekintettel a határozati javaslat 6. pontjában indítványozom a fenti határozat 2. pontja végrahajtása határidejének módosítását. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 156/2005. (XI. 17.) Kgy. határozatában döntött a címzett támogatással megvalósuló Zsolnay Múzeum rekonstrukció kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárásának indításáról. A Költségvetési és Gazdasági Bizottság a december 14-i ülésén jóváhagyta a nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és dokumentációját. Az ajánlattételi határidő március 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 160/2005. (XI. 17.) Kgy. határozatával döntött a kulturált környezetért évi építészeti pályázatok díjak odaítéléséről. A díjakat ünnepélyes keretek között december 8-án adtam át. A pénzdíjak átutalása megtörtént. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 163/2005. (XII. 15.) Kgy. határozatában foglaltaknak megfelelően, a megye lakosságának tájékoztatása érdekében, a megyei fenntartású szociális intézmények évi intézményi térítési díjairól szóló 20/2005. (XII. 20.) Kgy. rendeletet a Baranya Megyei Önkormányzat internetes honlapján, a Diskurzus című folyóiratban, továbbá a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal Tájékoztató Füzetében közzétettük. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 164/2005. (XII. 15.) Kgy. határozatában elfogadta a Baranya Megyei Önkormányzati Társulás megszüntető okiratát.

17 14 A határozat 1. pontja alapján ezer forint elkülönítésre került az egyszeri kiadásokra az önkormányzat évi költségvetésében. A határozat 6. pontjának megfelelően, a társulás törzskönyvi nyilvántartásból való törlése iránti kérelmet a megyei főjegyző megküldte a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Területi Igazgatóságának. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 165/2005. (XII. 15.) Kgy. határozatában elfogadta a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítását. A módosított alapító okiratot a megyei főjegyző megküldte a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Területi Igazgatóságának. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 167/2005. (XII. 15.) Kgy. határozatának 4. pontjában döntött arról, hogy az ifjúsági koncepcióban megfogalmazott feladatok ellátásának pénzügyi fedezetét az éves költségvetésében biztosítja. A Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata ugyanis március 29-én megállapodást kötöttek Pécs város és Baranya megye gyermek és ifjúsági feladatainak ellátása érdekében. A megállapodásban az önkormányzatok kinyilvánították, hogy fontosnak tartják a felnövekvő generáció támogatását, tudásuk, ismereteik bővítésében, életfeltételeik megteremtésében, szocializációjuk megvalósulásában és nyugodt biztonságos felnőttkoruk elérésében. Kinyilatkoztatták az önkormányzatok azon szándékukat, hogy a gyermek és ifjúsági feladataikat hivatali rendszeren kívül, közfeladat-ellátási szerződés megkötésével, közhasznú szervezeten keresztül kívánják ellátni, amely feladat ellátásra legalkalmasabbnak a Baranyai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központot fenntartó Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaságot tekintik. A megállapodás alapján mindkét önkormányzat határozatlan idejű közfeladat-ellátási szerződést kötött a kht-val. A feladatok ellátása érdekében 2002-ben mind a Baranya Megyei Önkormányzat, mind Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata ezer forinttal támogatta a kht. működését, továbbá elkötelezték magukat, hogy a következő években a KSH által közzé tett és hivatalos fogyasztói árindex növekedésének mértékével, az előző évhez, mint bázisévhez viszonyítva, növelik a támogatás öszszegét. Ez a bázis összeg jelenleg is szerepel a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetés-tervezetében, ezer forint számszerűsített értékben. A megyei ifjúsági koncepcióban megfogalmazott feladatok (elsődleges) ellátója a kht, amely szervezet támogatásának biztosítása egyben a feladatok végrehajtásának pénzügyi fedezetét is jelenti. A Baranya Megyei Önkormányzat további ifjúsági feladatai finanszírozásának forrását a évi költségvetés-tervezetének egyéb fejezetei és külső források bevonásával biztosítja. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 172/2005. (XII. 15.) Kgy. határozatában jóváhagyta a Baranya Megyei Önkormányzat és a Komló Város Önkormányzata között a komlói Nagy László Gimnázium által ellátott nevelési-oktatási feladatok ellátására, és az intézmény fenntartói jogának átadás-átvételére vonatkozó június 30-án kötött megállapodás módosítását. A megállapodás mind két fél részéről aláírásra került.

18 15 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 173/2005. (XII. 15.) Kgy. határozatában értékesítésre jelölte ki a Pécs, Mohácsi utca 55., valamint a Pécs, Pécsbányatelep, Kórház tér 1. szám alatti ingatlanait és meghatározta minimális pályázati áraikat. Az ingatlanokat folyamatosan hirdetjük, és szerződött ingatlanközvetítőink közreműködésére is számítunk. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 176/2005. (XII. 15.) Kgy. határozatával szakvéleményt adott ki arról, hogy a megye közoktatás-fejlesztési tervével megegyezőnek tartja a Komló Város Önkormányzata által fenntartott Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet pedagógiai szakfeladatának bővítését a gyógytestnevelés feladattal. A szakvéleményt az érintett önkormányzat részére december 19-én postázták munkatársaim. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 177/2005. (XII. 15.) Kgy. határozatával javasolta Sellye Város Önkormányzatának a véleményezésre benyújtott szociális szolgáltatástervezési koncepció elfogadását. A határozatról Sellye város jegyzőjét értesítettük. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 178/2005. (XII. 15.) Kgy határozatával módosította a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács által meghirdetett TEKI támogatási szerződést. A beruházás a módosított szerződésnek megfelelően folytatódik. 2. Átruházott hatáskörben hozott döntések a) A közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntései Az általános tartalék terhére - az intézményvezetők érdekeltségi rendszerére elkülönített célelőirányzat növelésére 973 e Ft, - a Baranyai Alkotótelepek Kht-nak Bencsik Imre Genezis című szobrának elkészítésére a Képző és Iparművészeti Lektorátushoz benyújtott pályázat megelőlegezéseként 300 e Ft, - a IX. Pécsi Egyetemi Nemzetközi Kultúrhét megszervezéséhez programtámogatásként 400 e Ft, - a Gazdasági Ellátó Szervezetünknek a balatonberényi üdülő területén lévő fák kivágására és tisztítására, valamint az épületek tetőjavítására 400 e Ft, - a Megyei Tüdőgondozó Intézetben és a gyermek-tüdőgondozó részlegben tisztasági festésre és legszükségesebb kőműves javítások elvégzésére 680 e Ft fenntartói, - a Kastélypark Módszertani Otthonunknak a HEFOP pályázathoz kapcsolódó utófinanszírozás miatt e Ft fenntartói, - a Horizont Otthonunk részére e Ft, - a Gyermekvédelmi Központunknak a gyermekgondozási díjban, illetve gyermekgondozási segélyben részesülő dolgozók részére kifizetett egy havi külön juttatás fedezetére e Ft,

19 16 - az Infocards Kft-nek a múzeumi információs kártyák elkészítésére és kihelyezésére e Ft, - a Zselic-Vár Egyesületnek a Szent Márton napi karnevál megrendezésére 100 e Ft támogatást biztosítottam. Az elnöki keretből nyújtott támogatások október 31-én - az Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny Baranya megyei és Pécs városi döntőjének költségeihez 50 e Ft, - Izomsorvadásos és Mozgássérült Egyesület (Versend) kérelmére kulturális rendezvényük, illetve egészségügyi fórumuk megtartásának költségeihez 70 e Ft, - KUL-TUR-VIN kereskedelmi és Szolgáltató BT kérelmére egy burgundiai neves borász egy hetes magyarországi tanulmányútjának költségeihez 60 e Ft, - Szava Község Önkormányzata kérelmére nyugdíjas kórus fesztivál megtartásának költségeihez 40 e Ft, - Fekete Gyémánt Fesztivál Fúvószenekar kérelmére évadzáró hangversenyük megrendezésének költségeihez 40 e Ft, - Hetedhéthatár 200. számának megünneplése költségeihez 10 e Ft, - Törő István író, újságíró kérelmére A győzelem íze c. verses-novellás kötete kiadásának költségeihez 62,5 e Ft, - Csorba Győző születésének 90. évfordulója alkalmából elhelyezésre kerülő emléktábla költségeihez 50 e Ft, - Dunaszekcsői Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelmére rendezvényeikhez 50 e Ft, - Újpetre Cigány Kisebbségi Önkormányzata kérelmére Roma nap megrendezésének költségeihez 40 e Ft, - Vókány Cigány Kisebbségi Önkormányzata kérelmére roma rendezvény megtartásának költségeihez 40 e Ft, - Dél-Baranyai Úszó Egylet kérelmére a XXI. Harkány Kupa verseny megrendezésének költségeihez 70 e Ft, - Kosztics László szobrászművész kiállítása megrendezésének költségeihez 30 e Ft, - Pécsi Horvát Színház kérelmére a Tuzlai Színházi Napok című nemzetközi fesztiválon történő részvétel költségeihez 50 e Ft, - Én is ember vagyok Értelmi Fogyatékosok Alapfokú Szakképzéséért Alapítvány kérelmére működési költségeikhez 50 e Ft, - Pécsi Ritmikus Gimnasztika Egyesület kérelmére Karácsonyi Zenés Sport- és Táncgála megrendezésének költségeihez 50 e Ft támogatást állapítottam meg.

20 17 A bizottságok átruházott hatáskörben korábban hozott döntéseinek pénzügyi teljesítése a bizottságok költségvetési előirányzata terhére Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság november 17-én, az 59/2005. (IX. 06.) TIIFB határozat alapján: - Magyarszéki Vállalkozók Egyesületének egyesületi program kidolgozásához 50 e Ft, - Oroszló Község Önkormányzatának rendezvény támogatására 50 e Ft, - Noé Bárkája Egyesületnek kertészeti szerszámok vásárlásához 50 e Ft, - PTE Természettudományi Karnak Falukutató program támogatásához 50 e Ft támogatás november 23-án, a 69/2005. (XI. 08.) TIIFB határozat értelmében: - Szigetvár Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulásnak 500 e Ft, - Európa Centrum Kht-nak kiadvány támogatására 100 e Ft támogatás december 14-én, a 76/2005. (XII. 06.) TIIFB határozat alapján: - Zöld Forrás Egyesületnek 100 e Ft, - Pécsi Ifjúsági Központnak színházi műhely munkán való részvételhez 50 e Ft, - Polgár Pincészetnek a borászati kultúra fejlesztéséért 79 e Ft támogatás. Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság december 14-én, a 120/2005. (XII. 7.) ESZGYB határozat értelmében, Siklósnagyfalu Önkormányzatának óvodások és nyugdíjasok karácsonyi rendezvényéhez 50 e Ft támogatás. b) A bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntései A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági Bizottsága a november 17-i ülésén a következőkről határozott. A bizottság a közgyűlés elnökével egyetértésben érvénytelennek nyilvánította az INTERREG III.C. Egészségügyi Klaszter Hálózat projekt menedzsment-koordinátori tevékenységre vonatkozó közbeszerzési eljárást, mivel a megadott határidőig csak két ajánlattevő nyújtott be pályázatot, ezért a közbeszerzési törvény szerint a beérkezett ajánlatok felbontására nem kerülhet sor, és az ajánlatkérő újabb ajánlattételi felhívásra köteles.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 185/2006. MELLÉKLETEK: 9 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet

1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet 1/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2010. (XII. 11.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2010. (XII. 11.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2010. (XII. 11.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII. 30) Kgy. rendelet módosításáról 1.

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2006. december 21. 19. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 20/2006. (XII. 21.) Kgy. a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó

Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2015. május 28-án (csütörtök) 09.00 órai kezdettel tartja ülését a Városháza nagytermében, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

Részletesebben

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye. Tartalomjegyzék

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye. Tartalomjegyzék 1 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 168/2004. (XII. 16.) Kgy. Bizottsági tagok választása 3 169/2004. (XII. 16.) Kgy. Külső bizottsági tag választása 3

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 979-2/2007. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat./2007.(.) Kgy. rendelete, a Baranya

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2005. november 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2005. november 14-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat FŐJEGYZŐJE Szám: 658-12/2005 Melléklet: 2 db ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2005. november 14-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék 2007. szeptember 28. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 87/2007. (IX. 20.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága vezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE 221/2007. (XII. 13.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÉVI MUNKATERVE február 14. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítása

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

2008. február 25. 2. szám. Tartalomjegyzék

2008. február 25. 2. szám. Tartalomjegyzék 2008. február 25. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 13/2008. (II. 21.) Kgy. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 14/2008.

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2006. június 19. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 8/2006. (VI. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról 2

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2008. (IV. 23.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 117-3/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról,

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 13/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. 13/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 13/2008. (IX. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999.(XII. 30.) Kgy. rendelet módosításáról 1. A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2009. július 21-i, valamint a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. július 21-i ülésére (zárt ülés)

ELŐTERJESZTÉS. 2009. július 21-i, valamint a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. július 21-i ülésére (zárt ülés) Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága elnöke ELŐTERJESZTÉS 215-78/2009 Baranya Megyei

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2004. szeptember 22. 8. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 17/2004. (IX. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2005. november 18. 11. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 14/2005. (XI. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2005. (II. 25.) Kgy.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Szociális feladatellátás átszervezése Iktatószám: 9672/2011. Melléklet:

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2010. szeptember 23. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 78/2010. (IX. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre,

Részletesebben

2005. szeptember 20. 10. szám. Tartalomjegyzék. 104/2005. (IX. 15.) Kgy. Külső bizottsági tag megválasztása 4 RENDELET

2005. szeptember 20. 10. szám. Tartalomjegyzék. 104/2005. (IX. 15.) Kgy. Külső bizottsági tag megválasztása 4 RENDELET 2005. szeptember 20. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 104/2005. (IX. 15.) Kgy. Külső bizottsági tag megválasztása 4 RENDELET 11/2005. (IX. 20.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére

K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 317-9/2005. K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére Tárgy: A Baranya Megyei

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

POLGÁRMESTERI JELENTÉS a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-én tartandó ülésére

POLGÁRMESTERI JELENTÉS a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-én tartandó ülésére 2. napirendi pont melléklete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Tel: (29) 633-061 Fax: (29) 433-894 e-mail: polgarmester@gomba.hu Ikt.sz.: 67-30/2014. POLGÁRMESTERI JELENTÉS a képviselő-testületi határozatok

Részletesebben

1/2006. (II. 16.) Kgy. határozat

1/2006. (II. 16.) Kgy. határozat 1/2006. (II. 16.) Kgy. határozat Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről, valamint interpellációra

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8/1698-8/2012 TÁRGY: MÚZEUMOK ÉS KÖNYVTÁR ÁTADÁS-ÁTVÉTELE MELLÉKLET: 5 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. NOVEMBER 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. NOVEMBER 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. NOVEMBER 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 145-25/2008. MELLÉKLETEK: 8 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2002. április hó 5. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 13/2002. (III.26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁRCIUS 19-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁRCIUS 19-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁRCIUS 19-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 419-2/2009. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: A települési önkormányzatok közoktatási intézkedéseiről megyei szakvélemény

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 609-12/2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. MÁRCIUS 24-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. MÁRCIUS 24-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. MÁRCIUS 24-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 759 /2005. MELLÉKLETEK: 0 DB TÁRGY: Javaslat a 2006. évi induló címzett támogatási, beruházási koncepciók

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben

2004. szeptember 22. 8. szám RENDELET. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2004. (IX. 22.) Kgy. rendelete

2004. szeptember 22. 8. szám RENDELET. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2004. (IX. 22.) Kgy. rendelete 2004. szeptember 22. 8. szám RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2004. (IX. 22.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2004.

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

Előterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. március 30-i ülésére. Tisztelt Bizottság!

Előterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. március 30-i ülésére. Tisztelt Bizottság! Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fõosztály 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel:72/ 533-800 Ügyiratszám:07-7/182-6/2011. Üi.: Dr.Takácsné Jászberényi Katalin Tárgy: Dél-Dunántúli Önkormányzati

Részletesebben

MEGHÍVÓ NAPIREND. Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására

MEGHÍVÓ NAPIREND. Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága 17215-6/2012. MEGHÍVÓ Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 20-án (csütörtökön) 10 órára meghirdetett ülése elmarad. Az új időpont:

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 2007. december 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 3 RENDELET 9/2007. (XII. 6.)

Részletesebben

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére Napirend előtt Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott

Részletesebben

10/2007. (II. 15.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben

10/2007. (II. 15.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben 10/2007. (II. 15.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alábbi szervezetekbe delegált képviselőinek eddigi áldozatos

Részletesebben

2007. június 28. 8. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2007. június 28. 8. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2007. június 28. 8. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 7/2007. (VI. 28.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosítása 2 HATÁROZAT

Részletesebben

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Szám: /2013. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Szám: /2013. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Készítette: Jegyzői Iroda Szám: 28.405-2/2013. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Melléklet: 1 db határozat-tervezet

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE. Pénzügyi Bizottság Önkormányzat könyvvizsgálója

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE. Pénzügyi Bizottság Önkormányzat könyvvizsgálója E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 102-3/2006. MELLÉKLETEK: 16 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: A Zoltán u. 42. sz. alatti

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2012. február 20. 4. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 10/2012. (II. 14.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat aljegyzői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 12/2012. (II. 14.)

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2005. szeptember hó 19. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 12/2005. (IX. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2005. (II. 25.) módosításáról

Részletesebben

15/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi Munkaterve

15/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi Munkaterve 15/2012.(II. 14.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. évi Munkaterve 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2012. évi munkatervét a határozat melléklete szerint állapítja

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület november 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület november 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2004. november 29-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította:

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megye Jogú Város K ö z g y ű l é s e KJ:16.058-2/2007. JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE Összeállította: Gombos Gáborné Közig. és Jogi Törvényességi

Részletesebben

2010. május szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK. 53/2010. (V. 13.) Kgy. A Dél-Zselici Középiskola alapfokú művészetoktatási feladatellátásának

2010. május szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK. 53/2010. (V. 13.) Kgy. A Dél-Zselici Középiskola alapfokú művészetoktatási feladatellátásának 010. május 13. 7. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK 53/010. (V. 13.) Kgy. A Dél-Zselici Középiskola alapfokú művészetoktatási feladatellátásának átadás-átvétele 54/010. (V. 13.) Kgy. Szigetvár

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2011. I. félévi M U N K A T E R V E 2 2011. február 11. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére 359/2011.(XI.10.)Kt.sz. 2012. évi költségvetési koncepció Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2012. február 23-i ülésére Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő- testülete

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT könyvéből. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Al 1. A Közgyűlés tudomásul veszi a Polgármester tájékoztatóját, hogy az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület június 25-i ülésére a lejárt határidejű határozatokról

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület június 25-i ülésére a lejárt határidejű határozatokról Városi Önkormányzat Polgármesterétől, Jegyzőjétől Telefon/fax: (53) 360-010 H-2740 Abony Kossuth tér 1. Előterjesztés készítésében részt vett: Jegyzői Titkárság 001/349-41/2009. Településfejlesztési Osztály

Részletesebben

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve 1 I. Dombóvár Város Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve A képviselőtestületi rendes ülések 1. napirendi pontja: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete:

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete: ... napirendi pont Az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Javaslat A Nevelési Tanácsadó Gyermek és Ifjúságpszichológiai Központ módszerbeli és szerkezeti

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006.DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006.DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006.DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 515-20/2006. MELLÉKLETEK: 0 DB TÁRGY: A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások

Részletesebben

19/2013. (III. 28.) Kgy. határozat. Az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatának, módosítási javaslatának véleményezése

19/2013. (III. 28.) Kgy. határozat. Az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatának, módosítási javaslatának véleményezése 16/2013. (III. 28.) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére 8104 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére Tárgy: 2006. évi pályázati forrással tervezett beruházások Az előterjesztést készítette: Tóth P. Edit főtanácsos

Részletesebben

11/2007. (II. 22.) MÖK

11/2007. (II. 22.) MÖK 11/2007. (II. 22.) MÖK határozat A Veszprém megyei egészségügyi ellátórendszer struktúra-átalakításának támogatása, az intézményi átalakítások megkezdése céljából a Veszprém megyei önkormányzati fenntartású

Részletesebben

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. február 16. Javaslat a Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága, valamint Költségvetési Bizottsága 2010. július 29-i együttes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága, valamint Költségvetési Bizottsága 2010. július 29-i együttes ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága elnöke 569-8/2010 ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. június 25. XX. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 3 III. Közgyűlési határozatok 5 IV. Közlemények, hirdetmények 7 2 I. Személyi

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. évi munkaterve. A közgyűlés állandó/aktualitásuktól függően állandó napirendi pontjai:

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. évi munkaterve. A közgyűlés állandó/aktualitásuktól függően állandó napirendi pontjai: A 154/2006. (XII. 7.) Kgy. határozat melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. évi munkaterve A közgyűlés állandó/aktualitásuktól függően állandó napirendi pontjai: - a Beszámoló a lejárt

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:752-3/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája,

Részletesebben

7/2007. (VI. 28.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról

7/2007. (VI. 28.) Kgy. rendelet. a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról 7/2007. (VI. 28.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) Kgy. rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés)

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 131-15/2007. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi munkatervére Január A napirendi pont címe: Bóbita Óvoda Intézmény vezetői pályázat elbírálása A napirendi pont

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

27/2005. (III. 24.) Kgy. határozat

27/2005. (III. 24.) Kgy. határozat 27/2005. (III. 24.) Kgy. határozat Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 2004. december 13. (hétfő) 17 óra Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság 2004. december 14. (kedd) 15,30 óra

Részletesebben

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 11. 17. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatánál könyvvizsgálati tevékenységre vonatkozó, új megbízási

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016.08.11. Javaslat a Vasmű út 41. Irodaház Kft. projekt társaságként történő kijelölésére és a társaság részére történő

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben