I. NEGYEDÉVES JELENTÉS (2009. január 30.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. NEGYEDÉVES JELENTÉS (2009. január 30.)"

Átírás

1 I. NEGYEDÉVES JELENTÉS (2009. január 30.) a 2006/18/ számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése címő projekthez Készítette: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság 1016 Budapest, Gellérthegy u Budapest január 31.

2 Részteljesítési igazolás Szerzıdést eredményezı eljárás hivatkozási száma és elnevezése: 2006/18/ számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése Szerzıdés nyilvántartási 2006/18/ száma: Tárgy: A Mőszaki leírás 7.2 pontjában foglalt I. Negyedéves jelentés teljesítés igazolása Vállalkozó: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság 1016 Budapest, Gellérthegy u Benyújtás dátuma: február 12. Benyújtó: VÁTI Kht. Témafelelıs: Göncz Annamária Megrendelı: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Pénzügyi és Szerzıdéskötı Egysége (CFCU) 1077 Budapest, Wesselényi u Kedvezményezett: A teljesítés igazolására jogosult személy: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 1011 Budapest, Fı u Huba Bence (SPO) igazgató Igazolom, hogy az I. Negyedéves jelentés szállítása maradéktalanul és teljes összhangban a fent jelölt szerzıdésben foglaltakkal megtörtént. A fenti hivatkozási számú projekt I. Negyedéves jelentését az Irányító testület március 3-án elfogadta. A teljesítést igazolja:.. Haraszthy László (KvVM) szakállamtitkár. Huba Bence (SPO) igazgató Kelt: Budapest, április.

3 2006/18/ számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése címő projekthez I. NEGYEDÉVI JELENTÉS Megrendelı képviselıje: Kedvezményezett képviselıje: Rónaszéki Gábor igazgató, NFÜ KPSZE Huba Bence igazgató KvVM FI Végsı Kedvezményezett képviselıje: Vállalkozó képviselıje: Dr. Haraszthy László Természet- és környezetmegırzési szakállamtitkár KvVM TKSZÁT Dr. Benedek János Vezérigazgató VÁTI Kht. Irányító Bizottság tagok: Haraszthy László IB elnök, szakállamtitkár, KvVM, TKSZÁT Sódor Márton IB alelnök, fıosztályvezetı KvVM, TKSZÁT Érdiné dr. Szekeres Rozália IB alelnök fıosztályvezetı, KvVM TKSZÁT, Természetmegırzési Fıosztály Pallag Orsolya projektfelelıs, vezetı fıtanácsos KvVM TKSZÁT Nemzeti parki és tájvédelmi Fıosztály, Tájvédelmi és Ökoturisztikai Osztály dr.varga Ildikó osztályvezetı, KvVM TKSZÁT, Természetmegırzési Fıosztály, Ökológiai osztály Vozár Ágnes tanácsos KvVM TKSZÁT,Természetmegırzési Fıosztály, Natura 2000 Osztály Tóth Péter osztályvezetı, KvVM TKSZÁT Nemzeti parki és Tájvédelmi Fıosztály, Agrárharmonizációs és Vagyonkezelési Osztály Kissné Dóczy Emília vezetı-tanácsos, KvvM TKSZÁT Nemzeti parki és Tájvédelmi Fıosztály, Agrárharmonizációs és Vagyonkezelési Osztály Kovács Eszter szakmai tanácsadó, KvVM TKSZÁT Udvardiné Kabay Krisztina tanácsadó projektmenedzser, KvVM FI Dr. Vajna Tamásné igazgató, KNPI Sipos Katalin osztályvezetı, DINPI Petróczi Imre szakmai igazgató helyettes, BfNPI Schmotzer András kutatási referens, BNPI

4 2006/18/ számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése címő projekthez I. NEGYEDÉVI JELENTÉS Az érintett nemzeti park igazgatóságok kapcsolattartói: Parrag Tibor osztályvezetı, DDNPI Schmotzer András kutatási referens, BNPI Megyer Csaba osztályvezetı, BfNPI Baranyai Zsolt ökológiai referens, DINPI Takács Gábor osztályvezetı, FHNPI Sipos Ferenc természetvédelmi szakreferens, KNPI Vállalkozó képviselıje: Göncz Annamária projektvezetı helyettes VÁTI Kht. Vállalkozó szakmai témafelelıse: Dr. Podmaniczky László projektvezetı, egyetemi docens SZIE KTI Alvállalkozók képviselıi: További szakértık, tervezık: Dr. Podmaniczky László projektvezetı, egyetemi docens SZIE KTI Dr. Pataki György kommunikációs felelıs szakértı, SZIE KTI dr. Horváth András botanikai szekértı, MTA ÖBKI Halmos Gergı zoológiai szakértı, MME Kenyeres Zoltán természetvédelmi szakértı, ACRIDA Bt. Vidéki Róbert botanikai szakértı, Doronicum Kft. dr. Boros Emil ökológiai szakértı, NATURGLOB Kft. Király Gergely ökológiai szakértı, Mohos-Csitri Kkt. Kelemen Eszter kommunikációs szakértı, SZIE KTI Magyari Julianna agrárkörnyezet-gazdálkodási szakértı, SZIE KTI Marticsek József agrár szakértı Králl Attila zoológiai szakértı, MME Schneller Krisztián területrendezési tervezı, VÁTI Kht. Faragóné Huszár Szilvia területrendezési tervezı,projektasszisztens VÁTI Budapest, 2009 január hó

5 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 1. A PROJEKT ELVÉGZETT FELADATAI Elızmények Honlap indítása A meglévı abiotikai és biotikai adatok összegyőjtése, irodalmazás, illetve a GAP-analízis elvégzése Az érintettek körének feltárása A meglévı kutatási eredmények (élıhelytérképek, jelenlét- és állományadatok, illetve kezelési tervek és erdıtervek stb.) összegyőjtése és rendszerezése A nemzetközi gyakorlat áttekintése (Natura 2000 fenntartási tervek tartalma, adatok, készítés, kifizetési gyakorlat ) Projektszervezési feladatok Következı negyedéves jelentésig elvégzendı feladatok 18 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet: Napló a NATURA 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése c. projekthez sz. melléklet : Területi adatok GAP-analízishez sz. melléklet: Érintettek elemzése sz. melléklet: Nemzetközi gyakorlat sz. melléklet: Területfelelısök sz. melléklet: Emlékeztetı a NATURA 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése c. projekt tárgyában november 13-án a VÁTI-ban tartott elsı tematikus értekezletrıl sz. melléklet: Emlékeztetı a NATURA 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése c. projekt tárgyában november 20-án a VÁTI-ban tartott második tematikus értekezletrıl sz. melléklet: Emlékeztetı a NATURA 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése c. projekt tárgyában november 27-én a VÁTI-ban tartott harmadik tematikus értekezletrıl sz. melléklet: Emlékeztetı a NATURA 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése c. projekt tárgyában december 3-án a VÁTI-ban tartott negyedik tematikus értekezletrıl 61 1

6 10. sz. melléklet: Emlékeztetı a NATURA 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése c. projekt tárgyában december 11-én a Csopakon tartott ötödik tematikus értekezletrıl sz. melléklet: Emlékeztetı a NATURA 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése c. projekt tárgyában január 13-án a VÁTI-ban tartott belsı projektértekezletrıl sz. melléklet: Emlékeztetı a NATURA 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése c. projekt tárgyában január 27-én a KvVM-ben tartott szakmai projektértekezletrıl 67 13/1. sz. melléklet: Javasolt interjúalanyok 74 13/2. sz. melléklet: Interjúfonal célcsoportonként 75 13/3. sz. melléklet: Interjúzás javasolt ütemterve sz. melléklet: Kapcsolatfelvétel hivatalos szervekkel sz. melléklet: Területhasználat jellemzése sz. melléklet: A 20 Natura 2000 területtel érintett település sz. melléklet: Településrendezési tervkataszter sz. melléklet: Településrendezési tervek feldolgozása sz. melléklet: Szórólap tervezete sz. melléklet: Emlékeztetı a NATURA 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése c. projekt tárgyában március 3-án a KvVM-ben tartott IB ülésrıl 97 2

7 BEVEZETÉS Jelen I. negyedéves jelentés a 2006/18/ számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül készülı Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése címő projekt megvalósításának nyomon követésére szolgál. A jelentést a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság (továbbiakban VÁTI Kht.), mint nyertes ajánlattevı dolgozza ki a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága (KvVM FI), mint Kedvezményezett és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természet- és Környezetmegırzési Szakállamtitkárság (továbbiakban KvVM TKSZÁT), mint Végsı Kedvezményezett tájékoztatására. A jelentés tervezet formában a Támogatási Szerzıdésben foglaltak alapján, valamint a Mőszaki leírás 7.2 pontjában foglaltaknak megfelelıen február 12-én került benyújtásra, amelyet március 5-én az Irányító Testület elfogadott. A jelentés tartalmát azon határidıs feladatok állapot jelentése képezi, amelyeket a munkaindító jelentés 4.1 pontjában elfogadott munkaterv tartalmaz i határidıvel. I. A PROJEKT ELVÉGZETT FELADATAI 1.1 Elızmények A munkaindító jelentésben elfogadott munkaterv a tervezés elıre haladásával módosul. Jelenleg a munkatervben javasolt változtatások, amelyek IB döntést igényelnek a következık: Az eredetileg január 31-ig elvégzendı két tevékenység a munkaterv 1.7 pontja A kezelési szempontból jelentıs jelölı fajok és élıhelyek kiválasztása és az 1.8 pontja Területi egyeztetés a kiválasztott jelölı fajok és élıhelyek vonatkozásában tekintetében nem zárult le, a szakértıi munka folyamatosan halad. Ezért ezek március 30-ig szóló határidı módosítását kezdeményezzük. A késıbbi belsı határidı megállapítását a jelölı fajok kiválasztásánál az idıjárási tényezık indokolják. Az utóbbinál javasolt a feladat tartalmának változtatása is. A területi egyeztetést nem a jelölı fajok tekintetében kívánjuk elvégezni, hanem a területen érintett tulajdonosokkal, kezelıkkel és gazdálkodókkal. A jelölı fajok területi egyeztetése az elızı 1.7 pontba integrálható. Az 1.8 pont feladat ajánlott új elnevezése: Elsı konzultációk és interjúk az érintettekkel. További változtatás javasolt a nemzetközi kitekintésnél a folyamatosan érkezı angol nyelvő anyagok fordítása, rendszerezése nagyobb idıigénye miatt. Ezért ennek a fejezetnek a kidolgozását nem célszerő lezárni az eredetileg tervezett december 31. határidıvel. A késıbbi belsı határidı megállapítását a területbejárásnál az érintettekkel való idıpont egyeztetés indokolja. A munkatervben a felelıs szakértı és intézmény megnevezése is változott annak alapján, hogy decemberben vált nyilvánvalóvá a területfelelısök köre. A szakértık rövidítése a jelentés 1.7 pontjában a nevesített szakértık neve mögött szerepel. A munkaterv ennek alapján aktualizálásra kerül. A munkatervben tételesen nem szereplı menedzsment feladatok közül a hónap jelentıs részét lefoglalta az alvállalkozói megállapodás elıkészítése, melynek alapját a meglévı abiotikai és biotikai adatok rendelkezésre állásának vizsgálata jelentette (GAP-analízis). Másik fontos szegmens a honlap egyeztetése volt. E feladatok a jelentés Szervezési feladatok fejezetében jelennek meg. 3

8 AKTUALIZÁLT MUNKATERV a munkaindító jelentés 4.1. A munkaterv tevékenységei, a hozzárendelt felelısök, a feladatok elvégzésének határideje és outputok c. táblázatából javítások átvezetésé Sorszám Tervezési feladatok Felelıs szakértı* Felelıs intézmény Közremőködı intézmény Belsı határidı Output Teljesítés 1. A tervdokumentációt megalapozó háttér (alap)adatok összegyőjtése 1.1. Honlap indítása KV 1.2. A meglévı abiotikai és biotikai adatok összegyőjtése, irodalmazás, illetve a GAP-analízis elvégzése Területfelelısök Területfelelısök SZIE-KTI VÁTI Kht Mőködıképes, a megfelelı tartalommal rendelkezı honlap ÖBKI, MME ACRIDA Bt. Naturglob Kft. Doronicum Kft. Mohos-Csitri Kkt. VÁTI Kht. SZIE KTI Alapállapot jellemzéséhez szükséges adatok teljesítve teljesítve 1.3. Az érintettek körének feltárása KV SZIE-KTI VÁTI Kht Érintettek körének listája teljesítve 1.4. A meglévı kutatási eredmények (élıhelytérképek, jelenlét- és állományadatok, illetve kezelési tervek és erdıtervek stb.) összegyőjtése és rendszerezése 1.5. A nemzetközi gyakorlat áttekintése (Natura 2000 fenntartási tervek tartalma, adatok, készítés, kifizetési gyakorlat ) Területfelelısök ÖBKI, MME ACRIDA Bt. Naturglob Kft. Doronicum Kft. Mohos-Csitri Kkt. VÁTI Kht. SZIE KTI Alapállapot jellemzéséhez szükséges rendszerezett adatok megléte PV SZIE-KTI VÁTI Kht Nemzetközi tervekbıl levonható tapasztalatok írásos összefoglalója mérföldkı: I. Negyedéves jelentés FTV VÁTI Kht. SZIE KTI Negyedéves elırehaladási aktualizált jelentés teljesítve folyamatban teljesítve 4

9 1.8. Elsı konzultációk és interjúk az érintettekkel Területi egyeztetés a kiválasztott jelölı fajok és élıhelyek vonatkozásában 1.9. A tervezési területre vonatkozó országos, regionális és helyi tervek (rendezési, szerkezeti, fejlesztési stb.) elıírásainak összegyőjtése A feltártságban tapasztalható egyenetlenségek kiegészítı adatgyőjtéssel történı megszőntetése 2. A tervezési területek alapállapot jellemzése 2.1. Környezeti adottságok (éghajlat, vízrajz, talajtan) feltárása 2.2. Természeti (természetvédelmi) adottságok feltárása (Élıhelyekre, növényfajokra, állatfajokra vonatkozó adatlapok kitöltése) 2.3. Területhasználat (mezıgazdaság, erdészet, vadgazdálkodás, vízgazdálkodás, turizmus, ipar, infrastruktúra, egyéb) jellemzése Területfelelısök Sorszám Tervezési feladatok 1.7. A kezelési szempontból jelentıs jelölı fajok és élıhelyek kiválasztása Felelıs szakértı* Felelıs intézmény Közremőködı intézmény Belsı határidı Output Területfelelısök ÖBKI, MME VÁTI Kht Kiválasztott, a ACRIDA Bt. kezelési terv Naturglob Kft. szempontjából Doronicum Kft. jelentıs jelölı fajok Mohos-Csitri (lista) Kkt. KV SZIE KTI VÁTI Kht Megtartott területi egyeztetések (jegyzıkönyv) TRV VÁTI Kht Tájoló Terv Kft Az alapállapot jellemzéséhez rendelkezésre álló regionális és Területfelelısök PV, FTV ÖBKI, MME ACRIDA Bt. Naturglob Kft. Doronicum Kft. Mohos-Csitri Kkt. ÖBKI, MME ACRIDA Bt. Naturglob Kft. Doronicum Kft. Mohos-Csitri Kkt. SZIE KTI VÁTI Kht. települési tervek VÁTI Kht Teljes körően feltárt adatok SZIE KTI VÁTI Kht Feldolgozott alapadatok a környezeti adottságok vonatkozásában Feldolgozott alapadatok a természeti adottságok vonatkozásában (kitöltött adatlapok) Feldolgozott alapadatok a területhasználat Teljesítés folyamatban folyamatban folyamatban folyamatban teljesítve teljesítve folyamatban 5

10 Sorszám Tervezési feladatok 2.4. A tervezési területet és az élıhelyeket bemutató áttekintı térkép, illetve a mővelési ágakat és az élıhelyek elhelyezkedését bemutató térképek szerkesztése Felelıs szakértı* 3. Veszélyeztetı tényezık összefoglalása Területi felelısök Felelıs intézmény Közremőködı intézmény Belsı határidı Output vonatkozásában PV, FTV SZIE KTI VÁTI Kht Elkészült áttekintı térképek és élıhelytérképek ÖBKI, MME ACRIDA Bt. Naturglob Kft. Doronicum Kft. Mohos-Csitri Kkt. VÁTI Kht. SZIE KTI Veszélyeztetı tényezık listája és leírása Teljesítés teljesítve folyamatban 4. A kezelési feladatok meghatározása 4.1. A természetvédelmi célkitőzések meghatározása Területfelelısök 4.2. A természetvédelmi célok eléréséhez szükséges beavatkozások meghatározása: Élıhelyek kezelési javaslatainak kidolgozása Élıhely-rekonstrukció és élıhely fejlesztés javaslatainak kidolgozása Fajvédelmi intézkedések meghatározása Kutatás, monitorozás feladatainak meghatározása A természetvédelmi kezelési javaslatok térképi és táblázatos bemutatása 4.3. Gazdálkodói elıíráscsomagok kialakítása az ökológiai célkitőzések alapján, nyílt tervezési eljárásban véglegesítve: Agrártámogatási javaslatok: Jelenleg mőködı agrártámogatási rendszerekben Javasolt agrártámogatási rendszer Pályázatok Egyéb megvalósítási lehetıségek AKGSZ BV ZV TV ÖBKI, MME ACRIDA Bt Naturglob Kft Doronicum Kft. Mohos-Csitri Kkt. SZIE KTI ÖBKI, MME, SZIE KTI, VÁTI Kht. VÁTI Kht. ÖBKI, MME ACRIDA Bt Naturglob Kft Doronicum Kft. Mohos-Csitri Kkt Felsorolt célkitőzések folyamatban Felsorolt beavatkozások Kidolgozott elıíráscsomagok; Kidolgozott agrár támogatási javaslatok, amelyek illeszkednek a jelenlegi agrártámogatási rendszerekhez; folyamatban tervezett 6

11 Sorszám Tervezési feladatok mérföldkı: Az elsı tervváltozat dokumentálása és II. Negyedéves jelentés 6. Az elsı tervváltozat egyeztetése 6.1. Konzultáció az érintettekkel, fórumok szervezése és lebonyolítása 6.2. Szakmai szervezetekkel való egyeztetés (KvVM, FVM, NPI, MVH, KöFe-k) 6.3. A tervkészítéshez kapcsolódó információk honlapon történı megjelenítése és tájékoztató anyagok készítése 6.4. A terv egyeztetése során beérkezı vélemények feldolgozása, beépítése a végleges javaslatba mérföldkı: a második tervváltozat dokumentálása és III. Negyedéves jelentés 8. A második tervváltozat egyeztetése (További konzultációk, a fenntartási tervek területi szinten történı egyeztetése, végsı egyeztetés) Felelıs szakértı* PV FTV KV Felelıs intézmény SZIE KTI VÁTI Kht. SZIE KTI Közremőködı intézmény Belsı határidı Output Kidolgozott, az agrártámogatások körébe nem tartozó megvalósítási javaslatok A fenntartási tervek elsı változata VÁTI Kht Megtartott egyeztetések és konzultációk (jegyzıkönyv) KV SZIE KTI VÁTI Kht Megtartott egyeztetések és konzultációk (jegyzıkönyv) KV SZIE KTI VÁTI Kht Rendszeresen frissített honlap FTV VÁTI Kht. SZIE KTI Feldolgozott és beépített vélemények PV FTV SZIE KTI VÁTI Kht. VÁTI Kht A fenntartási tervek második tervváltozata és jelentés KV SZIE KTI VÁTI Kht. II. negyedéves jelentésben részletezendı Megtartott egyeztetések és konzultációk (jegyzıkönyv) Teljesítés tervezett tervezett tervezett tervezett tervezett tervezett tervezett 7

12 Sorszám Tervezési feladatok 9. Javítások átvezetése, végsı terv dokumentálása, a kommunikáció dokumentálása 10. Nyomtatott ismertetı, tájékoztató kiadvány a gazdáknak 11. A fenntartási tervek formai és tartalmi követelményeire vonatkozó javaslatok összeállítása útmutató formájában Felelıs szakértı* FTV KV Felelıs intézmény VÁTI Kht., SZIE KTI Közremőködı intézmény Belsı határidı II. negyedéves jelentésben részletezendı KV SZIE KTI VÁTI Kht. II. negyedéves jelentésben részletezendı PV FTV 12. Projekt szervezési feladatok PV FTV SZIE KTI BV TV ZV SZIE KTI VÁTI Kht. II. negyedéves jelentésben részletezendı VÁTI Kht mérföldkı: a Zárójelentés elkészítése PV FTV SZIE KTI VÁTI Kht. Folyamatos Output A fenntartási tervek végleges változata, dokumentált kommunikáció Ismertetı kiadványok a gazdálkodók részére x példányban A fenntartási tervek formai és tartalmi követelményeinek útmutatója Projekt dokumentumok, szervezési feladatok eredményei, adminisztrációs végtermékek Teljesítés tervezett tervezett tervezett tervezett Jelentés tervezett *PV: projektvezetı, FTV: fenntartási tervek készítésének vezetıje, KV: kommunikációs vezetı, AKGSZ: agrár-környezetgazdálkodási szakértı, TVSZ: természetvédelmi szakérı, TRSZ: területrendezési szakértı, BV: botanikai szakmai vezetı, ZV: zoológiai szakmai vezetı Dr. Podmaniczky László (SZIE KTI): Projektvezetı Göncz Annamária (VÁTI Kht.): Projektvezetı-helyettes,Fenntartási tervek elkészítésének szakmai vezetıje (FTV) Dr. Magyari Julianna (SZIE KTI): Agrár-környezetgazdálkodási szakértı Dr. Pataki György (SZIE KTI): Kommunikációs szakértı (KV) Dr. Horváth András (MTA ÖBKI): Botanika szakértı Halmos Gergı (MME): Zoológiai szakértı (ZV) Kenyeres Zoltán (ACRIDA Bt.): Természetvédelmi szakértı (TV) Jaczenkó Judit (TÁJOLÓ-TERV Kft.): Területrendezési szakértı (TRV) 8

13 1.2 Honlap indítása Elindult a tervezési folyamat honlapja. A honlapterv november 14-re készült el, és november 28-án kezdett el mőködni ideiglenes címen (www.naturaterv.szie.hu). A honlap számára a következı domain regisztrációja megtörtént: A honlap 2009 februárjától érhetı el. A honlap célja az, hogy bemutassa a Natura 2000 területekre készülı fenntartási tervek tervezési folyamatát és lehetıséget biztosítson minden érintett számára a tervezésbe való bekapcsolódásra. A honlap egy drupal alapú tartalomkezelı rendszer, amely lehetıséget biztosít a honlap interaktív szerkesztésére. A honlap rendelkezésére jelenleg 5Gbyte tárhely van, ami igény szerint tovább bıvíthetı. A honlapot jelenleg a Szent István Egyetem Informatikai Hivatala üzemelteti, és fejlesztését folyamatosan végzik. A honlap szerkezete A honlapon a következı fımenük találhatók: Fıoldal: Bemutatkozó oldal, ahol ismertetésre kerül a projekt és a honlap célja, azaz a Natura 2000 területek fenntartási terveinek kidolgozási folyamata. Hírek: Folyamatos fejlesztés alatt álló, blog szerően felépülı rövid információk a tervezési területekrıl, és a tervezés folyamatáról. A munkaindító jelentés feltöltése megtörtént. Tervezés: A honlap lényegi oldalai itt találhatók. Minden egyes tervezési terület számára külön oldalt hoztak létre, ahol az érdeklıdık megtalálják a területtel kapcsolatos alapinformációkat és a szükséges háttérinformációkat. Innen tölthetık le majd az egyes tervváltozatok is. Jelenleg háttéranyagként a területek áttekintı térképei érhetık el. Arra is van lehetıség bárki számára, hogy véleményt mondjon az egyes tervváltozatokról. A véleményét egy felugró őrlap kitöltésével írhatja meg: Fórum: Itt biztosított az a lehetıség a regisztrált felhasználók számára, hogy véleményt mondjanak bármilyen, a tervezést érintı kérdéssel kapcsolatban. Területenként külön fórumokat nyitottunk, de lehetısége van a felhasználóknak új fórumtémákat is létrehozni. A fórum aktív mőködésének feltétele, hogy a projekt szakértık részt vesznek az ott felmerült témák megválaszolásában. 9

14 Galéria: A galériába kerülnek fel a területek természeti, kulturális értékeit bemutató fényképek, és innen tölthetık le a Natura 2000 területeket bemutató térképek is jpg formátumban. Kapcsolat: Itt találhatók a tervezést megbízók és a tervezésért felelıs szakértık elérhetıségei. A területenkénti felelısök neveit és elérhetıségei a területenkénti tervezési oldalak tartalmazzák. Tudástár: A tudástárban találhatók azok az alapfogalmak, amelyek a tervezés folyamatának megértését segítik. Itt győjtöttük össze a releváns hazai és külföldi linkeket is, és hamarosan letölthetık lesznek a tervezési folyamatot érintı jogszabályok is. Felhasználói csoportok A honlap szerkesztésében 4 felhasználói csoport vehet részt. Mind a négy csoport számára külön jogok definiáltak: 1. Bárki: A neve és címe megadása után bárki hozzászólhat az egyes tervváltozatokhoz. 2. Regisztrált felhasználó: A regisztrációs őrlap kitöltése után véleményt mondhat a hírek bejegyzésekhez és a fórumhoz hozzászólhat. 3. Tervezık: A belépéshez szükséges jelszót adminisztrátor hozza létre és küldi el közvetlenül a tervezıknek. Jogosultságok: blogot hozhat létre, képet tölthet fel, Web Fájl Manager-t használhatja, fórumtémát nyithat. 4. Adminisztrátor: teljes körő hozzáférés a rendszer adminisztrációjához. A 3, 4 felhasználói csoportok hozzáférnek a Web Fájl Manager szolgáltatáshoz. Ez lehetıséget biztosít számukra, hogy egy webes felület segítségével fel/letöltsék a tervezés során fontos fájlokat: A honlapra érkezett Irányító Testületi tagok és projektpartnerek észrevételei alapján a honlapon tartalmi és külalaki módosításokat hajtottak végre a szerkesztık. Ezek közül a legfontosabbak: A pontos projektcím (2006/18/ számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése c. projekt) felkerült a honlap alsó keretébe. A pontos projektcím minden honlap oldalon megjelenik. Design elemek változtak, az oldal megjelenése módosult. 10

15 Területenkénti tervezési oldalak megújultak, helyi kapcsolattartók megnevezésre kerültek. A tervezési fıoldal megújult, új tartalommal bıvült. A területek nevei helyesírási szempontból módosításra kerültek a 275/2004 Korm.rendeletnek megfelelıen. Natura2000 területenként új anyagok kerültek feltöltésre. Regisztrációs problémák kiküszöbölése megtörtént, errıl értesítést kaptak a sikertelenül regisztrálók. Új fényképek kerültek feltöltésre. Fıoldali logók javítása megtörtént. Kapcsolatok oldal formai és tartalmi megújítása megtörtént. Releváns jogszabályok letölthetıvé váltak a tudástárból. A területi tervezési oldalakról hamarosan letölthetık a tervváltozatok, és a területekkel kapcsolatos egyéb háttérinformációk. Galéria rész megújult, felugró ablakok létrejöttek. A naturaterv/hírek/fenntartási tervek blog alá bekerültek a területi kódok. A hírek részben új cikkek kerülnek publikálásra. A belépésre kérı szöveg módosult. Naptárba feltöltésre kerültek a kulcs dátumok. A tervezıi hozzáférések szétküldése megtörtént. Fıoldal, bemutatkozó szöveg módosult. További feladatok: Tudástár továbbfejlesztésére van szükség, alapfogalmak megjelenítése a tudástárban Képgalériában meg kell jeleníteni a fotó készítıinek nevét. A címoldal fejlécében elıtőnı képek kezelése. KÜVET-hez igazított határvonalas térkép megjelentetése. A 20 Natura 2000 területeket érintı fotódokumentumok feltöltése. Sajtó részére egy külön almenü beindítása. Innen tölthetik le majd az egyes események sajtóanyagait. A honlap folyamatos fejlesztése. Honlap kapcsolattartó: Bela Györgyi (SZIE-KTI-ESSRG) 1.3 A meglévı abiotikai és biotikai adatok összegyőjtése, irodalmazás, illetve a GAPanalízis elvégzése A projekt számára elsıdleges alapanyagnak tekintett Natura 2000 területek abiotikai és biotikai adatbázisát a projektpartnerek számára a KvVM TKSZÁT október folyamán átadta (Countryhu2008.mdb access adatbázis). Az alapadatbázis felépítéséhez kiegészítésül a TIR (Természetvédelmi Információs Rendszer) adatbázisát is felhasználtuk. GAP analízis (réselemzés) módszerével tematizáltuk és értékeltük az elızmény adatokat. Az elemzés célja volt, hogy a projektpartnerekkel tudassa milyen hiányok állnak fenn a rendelkezésre álló adatbázisban, amelyek pótlása elsı lépésben a fenntartási tervek alapját képezı Natura adatlapok kitöltéséhez és azt követıen a fenntartási tervek kezelési feladatainak meghatározásához szükséges. Az analízis eredménye a területek tervezési elıkészítettségét mutatja. Az analízis során egy mátrix táblázatot töltöttünk ki, amelyben a 20 terület, kiterjedésével együtt soronként és az egyes vizsgált adatjellemzık oszloponként jelennek meg. A táblázat egyrészt az adott területre jellemzı adat (pl. fajok) számát ill. kutatottságát és az adat elérhetıségét mutatja. Ennek szöveges magyarázata került be az egyes cellákba, majd 11

16 színezéses és súlyozásos (0-3 között legkevésbé elıkészített és legjobban elıkészített) konverzió alapján tudtuk a területek összehasonlítását elvégezni. A vizsgálat végsı célja az adatlapok (környezeti adottságok, természeti adottságok, veszélyeztetı tényezık) kitöltéséhez és a természetvédelmi kezelési elıírások meghatározásához szükséges idı és költség meghatározása volt a területfelelısök számára. A területen elıforduló konfliktusok kezelése, ezek idı és költség igénye kommunikációs szempontból nem része e táblázatnak (azt lásd az érintettek elemzése c. táblázatban). Így például elıállhat az a helyzet, hogy a terület igen jól elıkészített szakmailag, de az érintettek várható ellenállása miatt a problémás területek közé tartozik. A terület elıkészítettségi aránya 93%-os, a GAP analízis eredménye, azaz a hiány 7%. Az elsı és legfontosabb a közösségi jelentıségő élıhelyekre, növény és állatfajokra vonatkozó adathalmaz volt, amely a fenntartási terveket alátámasztó adatlapok alapját képezi. Az adatok jelöléskori, Brüsszelbe kiküldött állapotának és legfrissebb 2008-as változatának ismerete is szükséges a tervezéshez. A fajok listáját három egységben vizsgáltuk: - közösségi jelentıségő fajok, - ezen belül egy szőkebb kör a jelölı fajok, - és a közösségi jelentıségő fajokon túl, az egyéb nemzeti védett, kezelési szempontból fontos jelentıs fajok. Elsıdlegesen a jelölı fajok nagyságrendjére illetve azok térképi megjelentetéséhez szükséges munkaráfordításra koncentráltak a szakértık. Ott, ahol térkép már rendelkezésre állt, vagy a nemzeti park igazgatóság felajánlotta segítségét, illetve kis számú jelölı növény vagy állatfaj jellemezte a területet magas pontszámot kapott a terület. Az élıhelyek tekintetében az élıhelytérképek rendelkezésre állása, illetve elıkészítettsége volt a legfontosabb szempont. Az élıhelytérképek 3 terület kivételével hozzáférhetık. A 2006/ számú Átmeneti Támogatás: A madárvédelmi (79/409/EGK) és az élıhelyvédelmi (92/43/EGK) irányelveknek megfelelı monitorozás és területkezelés elıkészítése tárgyú projekt keretében kidolgozott térképeket a KvVM bocsájtotta rendelkezésünkre. A következı vizsgálati blokk az élıhelyek, növény- és állatfajok kutatottsága volt. Erre is a továbbiakban elvégzendı felmérések nagyságrendjének megítéléséhez volt szükségünk. A szöveges értékelés a táblázatban megjelenik, de a pontszámos eredménytáblázatban nem, mivel az elızı adatokra kapott pontszám inverzeként értelmezhetı. A veszélyeztetı tényezık vizsgálatánál figyelembe vettük a veszélyeztetı tényezık lehetséges számát, elıfordulási nagyságát és dokumentáltságát. Teljes adathiány ill. ismerethiány egyik területre sem jellemzı, legtöbb területnél csak pontosítás szükséges. A tervi koherenciát az egyéb tervekkel való összehangolás mértéke jelentette. Ezen belül elsıdlegességet kapott a kezelési tervek megléte. Az a NATURA terület, amely országos jelentıségő védett területtel nagy átfedésben van és nincs kezelési terv a legalacsonyabb pontszámot kapta. Alacsony pontszámot kaptak azon területek is, amelyek jelentıs egyeztetést kívánnak a kezelıvel (erdı, vizes vagy honvédelmi terület). A területhasználatra vonatkozó adatok informális jelleggel kerültek be a táblázatba. A pontszámos értékelésnél nem volt szempont, mivel ennek a tervezés következı szakaszában, a kezelési feladatok meghatározásánál lesz döntı jelentısége. Ez a feladat nem egyedi, hanem szakértıi team munkában készül majd. 12

17 A területek alapanyag elıkészítettségének pontszámos eredménye Kód A Natura 2000 terület megnevezése Terület típusa Területe (ha) Terület aránya a 20 Natura területhez viszonyítva (%) Háttér dokumentáció Elıkészítettsége (0-3 pontig:legkevésbé-legjobban) Élıhelyek Állatfajok Növényfajok Veszélyeztetı tényezık Tervi koherencia Elért pontszám Tényleges pontszám aránya az elérhetı pontokhoz képest Elızı oszlop inverze KMT HUKN30003 Izsáki Kolon-tó KTT ,1 HUKN20030 Pirtói Nagy-tó KTT 256 0, KMT HUKN30002 Gátéri Fehér-tó KTT 815 1, HUKN20032 Dél-İrjeg KTT , Tengelici HUDD20040 homokvidék KTT , Jánosházi-erdı HUDD20014 Égett-berek KTT 591 1, Szilvásváradi Aszaló és Szilváspatak HUBN20067 mente KTT 186 0, HUBN20030 Hejı mente KTT 463 1, Fertımelléki HUFH20003 dombsor KTT , HUFH20006 Dudlesz-erdı KTT , HUDI20047 Szigeti homokok KTT 788 1, HUDI20051 Turjánvidék KTT , HUDI20053 Velencei-hegység KTT , KTT HUDI30002 Zámolyi-medence + KMT , Veresegyházimedence HUDI20055 KTT 397 0, Lajoskomáromi HUDI löszvölgyek KTT 832 1, Miklósfai HUBF10001 Mórichelyihalastavak KMT 450 1, Berhidailöszvölgyek HUBF20024 KTT 108 0, HUBF20037 Alsó-Zala-völgy KTT , Dél-balatoni HUDD20041 berkek KTT 427 0, Rövidítések: KMT: Különleges madárvédelmi területek; KTT: Különleges, valamint kiemelt jelentıségő természetmegırzési területek 13

18 1.4 Az érintettek körének feltárása Az Natura 2000 területekkel ill. a fenntartási tervezéssel érintettek körének feltárása kommunikációs stratégia részét képezi. A kommunikációs csoport az érintettek közül elsı lépésben az önkormányzatok, területtulajdonosok/használók, falugazdászok, civil és tudományos csoportok körének azonosítását végezte el. Ennek egy rövid összefoglalóját a 3. sz. melléklet tartalmazza. Az érintettekkel való kapcsolatfelvétel különbözı formában történt. Az önkormányzatok számára beharangozó levél kiküldése vált célszerővé. A 14. sz. mellékletben egy mintalevél olvasható. A késıbbiekben a területrendezési tervek feldolgozásával egy idıben, az ezért felelıs szakértıvel együtt interjúzás veszi kezdetét januártól. A jelentıs nagy területet birtokló ill. jelentıs gazdasági hatással bíró gazdálkodók elérhetıségét a falugazdászok, nemzeti parki és önkormányzati munkatársak tudták a leghatékonyabban rendelkezésünkre bocsátani. A kiválasztott 20 Natura területen jelentıs területi arányban a kezelı egy-egy erdıgazdálkodási társaság, nemzeti park és vízügyi igazgatóság illetve honvédség. A velük való kapcsolat hivatalos felvétele megtörtént. Az interjúzással egyidejőleg szórólap kerül terjesztésre az érintettek körében. Tervezett példányszám 2000 db. A szórólap tervezetét a 19. sz. melléklet tartalmazza. A kommunikációs csoportot a vezetı és két állandó szakértı alkotja a SZIE-KTI-tıl. Feladataik közé a kapcsolatfelvétel, interjúzás, terepi egyeztetések, fórumok szervezése, honlap mőködtetése és ennek dokumentálása tartozik, az elfogadott ütemterv szerint. Ezek lépesei: 1. Érintettek körének beazonosítása, tipizálása, várható konfliktus helyének, mértékének prognosztizálása. 2. Kapcsolatfelvétel az érintettekkel: 2.1 Terepi interjúk készítése helyi gazdálkodókkal. Az interjúk célja megismerni a gazdálkodás helyi adottságait, valamint a természetvédelem és a gazdálkodás kapcsolatát, konfliktusait, együttmőködési területeit. Az interjúzás egy elıre elkészített interjúfonál mentén történik. Az interjúk készítésébe bevonjuk a SZIE-KTI Természetvédelmi mérnök képzésének diákjait. 2.2 Kapcsolatfelvétel az érintett NPI-k munkatársaival: elvárásaik, kapcsolódó terveik feltárása, összefoglalása. 3. Interjúzás dokumentálása Útinapló, fényképes dokumentáció és jegyzıkönyv készítése: a terepbejárás során feljegyzések és fényképek készítése a terepen látottakról, tapasztaltakról. Az útinapló és jegyzıkönyv fıként a természetvédelmi, ökológiai állapotra, a gazdálkodási módszerekre, típusokra, valamint az általános megélhetési viszonyokra tér ki. A terepbejárások során az adott NPI illetve igény szerint KvVM TKSZÁT munkatársai, részt vesznek. Megjelenés helyi sajtóban és a honlapon tervezett. 1.5 A meglévı kutatási eredmények (élıhelytérképek, jelenlét- és állományadatok, illetve kezelési tervek és erdıtervek stb.) összegyőjtése és rendszerezése A fenntartási tervek elkészítéséhez szükséges anyagokat a KvVM átadta a projekt vezetés számára átadás-átvételi jegyzıkönyv alapján. Az elsı rész átvételére október 14-én került sor, amely tartalmazta a Natura 2000 adatbázis frissített változatát, a 2008-as KÜVEThez igazított Natura 2000 fedvényeket, az országos jelentıségő védett területek fedvényét és egyéb szövegdokumentumokat, kezelési terv útmutatókat, jogszabályokat. A második átvételkor november 18-án 11 Natura 2000 terület élıhelytérképét és a hozzá tartozó 14

19 dokumentációt kapta kézhez a projektvezetés. S legutóbb december 4-én a 20 Natura 2000 területre leválogatott és georeferált ortofotó szelvényeket, digitalizált topográfiai szelvényeket és a javított 2008-as KÜVET fedvény településekre bontott dxf állományát vehette kézbe. Az utóbbi átadás kiegészítésre szorult a Dél-balatoni berkek tekintetében 2009 január 8-i átadással. Az egyéb szakmai háttéranyagokat a nemzeti park igazgatóságok (kezelési terv, kutatási jelentések), erdészetek (üzemterv), halgazdaságok, honvédség és egyéb szervezetek, személyek (kutatások, felmérési jegyzıkönyvek) szolgáltatják. Megkeresésük levélben megtörtént, az átadás folyamatos. A nemzeti park igazgatóságoktól kapott adatok az alábbiak: BfNPI Dél-balatoni-berkek botanikai adatainak (MS Excel formátumban) Lanszki József és Rozner György: Kisemlısök vizsgálata, különös tekintettel az északi pocok elterjedésére a Balatoni Nagyberekben c. cikk BNPI Szilvásváradi Aszaló és Szilvás-patak mente kezelési terve (mellékletekkel) digitálisan Jegyzıkönyv a Szilvásváradi Aszaló TT egyeztetı tárgyalásáról (2008. május 26.); kivonat Önk. Képviselı testület június 10-ei ülésérıl; kivonat Önk. Képviselı testület szeptember 30-ai ülésérıl (papír alapon) Natura 2000 Földkönyvi adatbázis (2004-es adatokkal) a két területre; a szilvásváradi területet illetıen 2008-as adatok is szerepelnek a természetvédelmi kezelési tervben KÜVET-hez igazított az érintett két Natura 2000 terület fedvényei (ArcView shape fájl formátumban) FHNPI Fertımelléki dombsor élıhelytérképe (2007) (ArcView shape fájl formátumban) Dudlesz-erdı élıhelytérképe (2006) (ArcView shape fájl formátumban) Bécsi-domb TT természetvédelmi kezelési terve (pdf formátumban) A területek tulajdonosi szerkezete (MS Excel formátumban) A területek mővelési ág szerinti összetétele (MS Excel formátumban) DDNPI Tengelici homokvidék növény és állatfajainak regisztrált lelıhelyei (ArcView shp formátum) Tengelici homokvidék erdıinek és gyepeinek természetvédelmi problémáiról és megoldásukról (MSWord formátum) DINPI A Mezıföld természetközeli löszterületeinek kutatása kutatási jelentés (MS Word formátumban) Löszgyep maradványok botanikai állapotfelmérése Fejér megyében (MS Word formátumban) Fejér megyei löszvölgyek élıhelyei, fajlistája (MS Excel formátumban) Erdırészletek térképei (ArcView shp formátumban) Szigeti-homokok védett növény, állatfajai és élıhelyei (ArcView shp formátumban) Bérces Sándor, Szél Gyızı, Ködöböcz Viktor: A magyar futrinka (Carabus hungaricus) elterjedése és természetvédelmi helyzete c. cikk (pdf formátumban) Bérces Sándor, Szél Gyõzõ, Ködöböcz Viktor, Kutasi Csaba, Szabó Krisztián, Fülöp Dávid, Pénzes Zsolt és Peregovits László: A magyar futrinka c. cikk (pdf formátumban) Nyílt, évelı, mészkedvelı homokpusztagyep (Festucetum vaginatae) monitorozása Csévharaszt és Nagykáta térségében, valamint a Szentendrei-szigeten - Kutatási jelentés (MS Word formátumban) Turjánvidék védett növény, állatfajai és élıhelyei (ArcView shp formátumban) 15

20 A Dabas-Tatárszentgyörgyi potenciális rákosi vipera élıhely régió területét lefedı élıhelytérkép (ArcView shp, MS Word, Excel formátumban) KNPI Dél-İrjeg Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezelési teve (MS Word formátumban) Császártöltési Vörös-mocsár természetvédelmi terület NP vagyonkezelésben lévı területeinek hrsz-es mővelési ág szerinti összetétele (MS Excel és Access formátumban) Jelentés a Gátéri Fehér-tó ökológiai állapotáról, és természetvédelmi kezelési javaslat az állapotjavításra (MS Word formátumban) Gátéri Fehér-tó természetvédelmi terület NP vagyonkezelésben lévı területeinek hrsz-es mővelési ág szerinti összetétele (MS Excel és Access formátumban) Hajósi-kaszáló és löszpartok TT NP vagyonkezelésben lévı területeinek hrsz-es mővelési ág szerinti összetétele (MS Excel és Access formátumban) Izsáki Kolon-tó kezelési terve (MS Word formátumban) Izsáki Kolon-tó NP vagyonkezelésben lévı területeinek hrsz-es mővelési ág szerinti összetétele (MS Excel formátumban) Izsáki Kolon-tó élıhelytérképe (pdf formátumban) Az Izsáki Kolon-tó országos jelentıségő védett természeti terület jellemzı élıhelyei és javasolt természetvédelmi kezelésük (MS Word formátumban) Pirtói Nagy-tó NP vagyonkezelésben lévı területeinek hrsz-es mővelési ág szerinti összetétele (MS Excel és Access formátumban) A hatékony egyeztetés céljából a kommunikációs csoport a természetvédelmi ırökkel személyesen is felvette a kapcsolatot, akiktıl a területen érintett gazdálkodókról, kezelıkrıl is felvilágosítást kaptak. A projekthez felhasznált teljes körő biotikai és abiotikai adatokról a fenntartási tervek készítését megalapozó háttéranyagok elkészülése után készíthetı egy összefoglaló táblázat. Az alapozó munkához alapvetıen a KvVM által szolgáltatott fentiekben leírt a 20 Natura terület biotikai és abiotikai adatbázisát, hrsz-oz illesztett natura területek térképeit, élıhelytérképeket, ortofotó térképeket használta fel a projekt. Ezen túlmenıen nemzeti park igazgatóságok által nyújtott dokumentumokra és információkra tudtak alapozni a szakértık. Az alapadatokat tartalmazó adatlap és természetvédelmi kezelési elıírások, (együttesen háttéranyag) kidolgozása során saját és egyéb kutatások jelentéseit használták fel a szakértık. A március végére elkészülı háttéranyag és az április végére elkészülı fenntartási tervek elsı változatában közölt felhasznált szakirodalom alapján állítható össze a projekt teljes adat és információ bázisa. 1.6 A nemzetközi gyakorlat áttekintése (Natura 2000 fenntartási tervek tartalma, adatok, készítés, kifizetési gyakorlat ) Az 1.5 pont nemzetközi gyakorlat áttekintése címő ponthoz kapcsolódóan megkezdıdött a kapcsolódó irodalom begyőjtése és feldolgozása. A már rendelkezésre álló és a továbbiakban feltárt dokumentumok részletes ismertetésére a negyedéves elırehaladási aktualizált jelentést követıen március 30-ig kerül majd sor. Az eddig áttekintett dokumentumok közül az elsı a fenntartási tervek készítéséhez készült útmutató, amely a németországi Mecklenburg-Vorpommer tartomány területén segíti a Natura 2000 helyszínekkel kapcsolatos tervezést. A dokumentum bemutatja a fenntartási tervek céljait és felépítését, illetve a fenntartási tervek készítésének folyamatát. A célok között szerepel többek között a természetmegırzés céljainak beépítése és földhasználókkal való konszenzuson alapuló megoldások megtalálása. A fenntartási terv struktúrájával kapcsolatban a tervet két fı fejezetre osztja. Az elsı fejezetet az alapinformációk összegyőjtésének 16

III. NEGYEDÉVES JELENTÉS (2009. szeptember 15.) Tervezet

III. NEGYEDÉVES JELENTÉS (2009. szeptember 15.) Tervezet III. NEGYEDÉVES JELENTÉS (2009. szeptember 15.) Tervezet a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások

Részletesebben

II. NEGYEDÉVES JELENTÉS (2009. április 30.)

II. NEGYEDÉVES JELENTÉS (2009. április 30.) II. NEGYEDÉVES JELENTÉS (2009. április 30.) a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások

Részletesebben

MUNKAINDÍTÓ JELENTÉS (Tervezet)

MUNKAINDÍTÓ JELENTÉS (Tervezet) Készült a Magyar Köztársaság Környezetvédelmi- és Vízügyi Minisztérium részére I. SZ. JELENTÉS (Tervezet) a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS (2009. december 1.) kivonat

ZÁRÓJELENTÉS (2009. december 1.) kivonat ZÁRÓJELENTÉS (2009. december 1.) kivonat a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS (2009. december 1.)

ZÁRÓJELENTÉS (2009. december 1.) ZÁRÓJELENTÉS (2009. december 1.) a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése című

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól A 36/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat melléklete Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Vízügyi Ingatlan-nyilvántartási Információs Rendszer kialakítása. Szakdolgozat Védés 2007

Vízügyi Ingatlan-nyilvántartási Információs Rendszer kialakítása. Szakdolgozat Védés 2007 Vízügyi Ingatlan-nyilvántartási Információs Rendszer kialakítása Szakdolgozat Védés 2007 Konzulens: Dr. Szepes András Készítette: Szigeti Ferenc Elızmények Szervezeti felépítés, szervezeti hierarchia Igazgató

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései 2010. január 11. Ambrusné dr. Tóth Éva JNOB, Nemzetközi Fıosztály Bevezetés Nem kell félretenni a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletet

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és M. S Concord Tanácsadó és Szolgáltató Bt. Határidı 2013. április 15.

Részletesebben

Nyilvánossági Útmutató

Nyilvánossági Útmutató Nyilvánossági Útmutató Készült az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi

Részletesebben

zat az letrendezési Tervben

zat az letrendezési Tervben Közlekedés-hálózat zat az Országos Területrendez letrendezési Tervben Dr. Tompai Géza fıosztályvezetı Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Területrendezési és Településügyi Fısztály 2007. május

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16.

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Magyarfalvi Attila Balatoni Integrációs Kft. Vers József, tájegység-vezető Balaton-felvidéki

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról

A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról 2.számú melléklet SZAKMAI ZSŐRI ÉRTÉKELÉSE A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról Ajánlattevı: Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok

Részletesebben

Módszertani útmutató

Módszertani útmutató ZÁRÓJELENTÉS (2009. december 1.) 2. sz. melléklet Módszertani útmutató A 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás keretében megvalósult, Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 Kovács Péter P fıosztályvezetı-helyettes Vízgyőjtı-gazdálkod lkodási és s VízvV zvédelmi Fıosztály Szolnok, 2008. június 26. Az ICPDR létrehozta a Tisza Csoportot,

Részletesebben

Tervezői válaszok a településfejlesztési dokumentumok Belügyminisztériumi jóváhagyásához

Tervezői válaszok a településfejlesztési dokumentumok Belügyminisztériumi jóváhagyásához Tervezői válaszok a településfejlesztési dokumentumok Belügyminisztériumi jóváhagyásához DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 Dél-Alföldi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM JKH-180/6/2008. Tervezet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreinek megállapításáról

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

Projektszerzıdés. és a..

Projektszerzıdés. és a.. Projektszerzıdés Mely létrejött egyrészrıl a Zalai Falvakért Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10., adószám: 19269830-1-20, képviseli Guitprechtné Molnár Erzsébet, a továbbiakban szolgáltató

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

A biodiverzitás és természetvédelem finanszírozási kérdései (EU finanszírozás 2014-2020)

A biodiverzitás és természetvédelem finanszírozási kérdései (EU finanszírozás 2014-2020) A biodiverzitás és természetvédelem finanszírozási kérdései (EU finanszírozás 2014-2020). Marczin Örs természetvédelmi fejlesztési referens Vidékfejlesztési Minisztérium, Természetmegırzési Fıosztály A

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca /

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca / KÉPZÉSI PROGRAM I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 Megye: - Utca

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 9/2010 Azonosító: 9-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

Éves ellenırzési terv 2014. évre

Éves ellenırzési terv 2014. évre A 208/2013.(XI.21.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Ikt. szám: 80 /2013. Éves ellenırzési terv 2014. évre A hivatal a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl

Részletesebben

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása (BEtter management and implementation of NATURa 2000 sites) Lenhoffer Andrea, Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Debrecen,

Részletesebben

Az ellenırzések helyszínei:

Az ellenırzések helyszínei: Az ellenırzések helyszínei: I. Általános területi ellenırzések ÚTMUTATÓ a NAPSUGÁR 2008 akció Élelmiszerlánc-felügyeleti nyári kiemelt ellenőrzés végrehajtásához I./1. Élelmiszerforgalmazó és vendéglátóhelyek,

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet

164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet 164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egészségügyi

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Magyarországi Natura 2000 területek bemutatása. 111.lecke A Tanács 79/409/EGK

Részletesebben

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók Pályázati felhívás Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve Integrációs tanácsadók felkészítése az

Részletesebben

Tárgy: Települési hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos döntés. vezetı tanácsos Önkormányzati Iroda

Tárgy: Települési hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos döntés. vezetı tanácsos Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 12-i ülésére Tárgy: Települési hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos döntés Az elıterjesztést

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

Elektronikus közbeszerzés Szlovákiában. Elıadó: Emília Gregorová Szlovák Köztársaság Közbeszerzési Hivatala

Elektronikus közbeszerzés Szlovákiában. Elıadó: Emília Gregorová Szlovák Köztársaság Közbeszerzési Hivatala Elektronikus közbeszerzés Szlovákiában Elıadó: Emília Gregorová Szlovák Köztársaság Közbeszerzési Hivatala Az elıadás vázlata 1.A Közbeszerzési Hivatal feladatai és céljai 2.Közbeszerzési folyamat és közbeszerzési

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása Típus: Leonardo da Vinci projekt Innovációtranszfer Fıpályázó: TÜV Rheinland Akademie GmbH, Berlin, Németország

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04. 2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

2007. ÉVBEN BEFEJEZETT KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) Pénzügyi ütemezés

2007. ÉVBEN BEFEJEZETT KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) Pénzügyi ütemezés . ÉVBEN BEFEJEZETT KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) 4.sz. melléklet Témaszám 7712/52/696901 7 200 000.06.30 2 200 000 ENSI hálózat Ökoiskola projektje OM-KvVM együttmőködési megállapodás alapján 2005.12.31

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer 1. oldal

szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer 1. oldal ----------------------- Page 1----------------------- Szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer Eredményességi mutatószámok Mutatószám megnevezése Célérték Akció A Képviselı Testület elvárásaihoz

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására EUROSTARS_HU_07 Pályázati felhívás Budapest, 2009. augusztus 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása AJÁNLATI FELHÍVÁS

M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása AJÁNLATI FELHÍVÁS M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-50/2013. AJÁNLATI

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Lajosmizse Város Önkormányzata 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában.

ELİTERJESZTÉS. Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában. Aszód Város Önkormányzat i Hivatal mőszaki iroda ELİTERJESZTÉS Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában. Aszódon a Csengey u és a kapcsolódó közterületek

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Monitoring, ellenırzés, értékelés Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Fogalmak Az ellenırzés a folyamatok, tevékenységek végrehajtásának állandó felülvizsgálatát jelenti,

Részletesebben

a Képviselı-testület 2010. április 28-án tartandó ülésére

a Képviselı-testület 2010. április 28-án tartandó ülésére E lıterjesztés a Képviselı-testület 2010. április 28-án tartandó ülésére Tárgy: Városi Bölcsıde infrastrukturális fejlesztése, kapacitás bıvítés címő pályázat kapcsán projektmenedzser/pénzügyi lebonyolító

Részletesebben

ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások. Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16.

ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások. Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16. ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16. TARTALOMJEGYZÉK I. Rövid áttekintés az ÚMFT programozási rendszerérıl II. Projekt kiválasztási

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Személyi javaslat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviseleteire

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29.

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával címő, DDOP- 4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ CATCH-MR Dissemination Workshop Budapest, 2011. május 9. Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ Kerényi László Sándor fıosztályvezetı Budapesti Közlekedési Központ Tartalom

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 609/2011. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak c. újság

Részletesebben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Dr. Tétényi Tamás a közgazdaságtudomány kandidátusa. A stratégiai és i Fıosztály vezetıje, Nemzeti

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI Új Magyarország Fejlesztési Terv A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak

Részletesebben

Az országos projekt állása,

Az országos projekt állása, Az országos projekt állása, aktuális kérdések Sebık Sándor projektvezetı SEPA szakmai fórum, 2011.11.17. Tartalom: Az eddig elvégzett feladatok Klíringtagi és GIRO státusz Aktuális feladatok, tesztelés

Részletesebben

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Szabó Imre miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tartalom 1. A feladatok és végrehajtásuk szükségessége,

Részletesebben

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány foglalkoztathatóság javítása, foglalkoztatás bıvítése projekt rövid címe SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ munkaerı-piaci

Részletesebben

Részvételi és szponzorációs ajánlat

Részvételi és szponzorációs ajánlat Részvételi és szponzorációs ajánlat Elsı Önkormányzati Projektbörze és Szakmai Konzultáció Budapest, 2010. március 31. Az európai uniós fejlesztési források elnyerése érdekében készült Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

Elıterjesztés a Képviselı-testület 2010. május 26-án tartandó ülésére

Elıterjesztés a Képviselı-testület 2010. május 26-án tartandó ülésére Elıterjesztés a Képviselı-testület 2010. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Városi Bölcsıde infrastrukturális fejlesztése, kapacitás bıvítés címő pályázat kapcsán nyilvánosság tájékoztatása feladat tárgyban

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda E L İ T E R J E S Z T É S Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület 2008.

Részletesebben

Az érintett területek területrendezési terveinek értékelése (tervezet)

Az érintett területek területrendezési terveinek értékelése (tervezet) II. NEGYEDÉVES JELENTÉS (2009. április 30.) a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül ek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése című projekthez

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl Budakeszi Város Önkormányzata (2092 Budakeszi, Fı utca 179.; törzsszáma: 390022000; adószáma: 15390022-2-13; képviseli: dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtása védett területeken

A Víz Keretirányelv végrehajtása védett területeken Water Resource Management in Protected Areas Vízkészletgazdálkodás védett területeken WAREMA Projekt Munkaülés A Víz Keretirányelv végrehajtása védett területeken Ijjas István egyetemi tanár a Magyar Hidrológiai

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Operatív Program természetés környezetvédelmi kiírások, projektek állása

A Közép-Magyarországi Operatív Program természetés környezetvédelmi kiírások, projektek állása A KözépMagyarországi Operatív Program természetés környezetvédelmi kiírások, projektek állása Budapest, 2009. december 11. Tartalomjegyzék Az elıadás témakörei Természet és környezetvédelmi kiírások a

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

Éves jelentés grafikai tervezése AJÁNLATI FELHÍVÁS

Éves jelentés grafikai tervezése AJÁNLATI FELHÍVÁS Éves jelentés grafikai tervezése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-138/2011. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. május hó 11 nap AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérı neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment Készítette: Dr. Sediviné Balassa

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. október 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Dabasi János, dr. Fekete Károly, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben