I. NEGYEDÉVES JELENTÉS (2009. január 30.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. NEGYEDÉVES JELENTÉS (2009. január 30.)"

Átírás

1 I. NEGYEDÉVES JELENTÉS (2009. január 30.) a 2006/18/ számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése címő projekthez Készítette: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság 1016 Budapest, Gellérthegy u Budapest január 31.

2 Részteljesítési igazolás Szerzıdést eredményezı eljárás hivatkozási száma és elnevezése: 2006/18/ számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése Szerzıdés nyilvántartási 2006/18/ száma: Tárgy: A Mőszaki leírás 7.2 pontjában foglalt I. Negyedéves jelentés teljesítés igazolása Vállalkozó: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság 1016 Budapest, Gellérthegy u Benyújtás dátuma: február 12. Benyújtó: VÁTI Kht. Témafelelıs: Göncz Annamária Megrendelı: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Pénzügyi és Szerzıdéskötı Egysége (CFCU) 1077 Budapest, Wesselényi u Kedvezményezett: A teljesítés igazolására jogosult személy: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 1011 Budapest, Fı u Huba Bence (SPO) igazgató Igazolom, hogy az I. Negyedéves jelentés szállítása maradéktalanul és teljes összhangban a fent jelölt szerzıdésben foglaltakkal megtörtént. A fenti hivatkozási számú projekt I. Negyedéves jelentését az Irányító testület március 3-án elfogadta. A teljesítést igazolja:.. Haraszthy László (KvVM) szakállamtitkár. Huba Bence (SPO) igazgató Kelt: Budapest, április.

3 2006/18/ számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése címő projekthez I. NEGYEDÉVI JELENTÉS Megrendelı képviselıje: Kedvezményezett képviselıje: Rónaszéki Gábor igazgató, NFÜ KPSZE Huba Bence igazgató KvVM FI Végsı Kedvezményezett képviselıje: Vállalkozó képviselıje: Dr. Haraszthy László Természet- és környezetmegırzési szakállamtitkár KvVM TKSZÁT Dr. Benedek János Vezérigazgató VÁTI Kht. Irányító Bizottság tagok: Haraszthy László IB elnök, szakállamtitkár, KvVM, TKSZÁT Sódor Márton IB alelnök, fıosztályvezetı KvVM, TKSZÁT Érdiné dr. Szekeres Rozália IB alelnök fıosztályvezetı, KvVM TKSZÁT, Természetmegırzési Fıosztály Pallag Orsolya projektfelelıs, vezetı fıtanácsos KvVM TKSZÁT Nemzeti parki és tájvédelmi Fıosztály, Tájvédelmi és Ökoturisztikai Osztály dr.varga Ildikó osztályvezetı, KvVM TKSZÁT, Természetmegırzési Fıosztály, Ökológiai osztály Vozár Ágnes tanácsos KvVM TKSZÁT,Természetmegırzési Fıosztály, Natura 2000 Osztály Tóth Péter osztályvezetı, KvVM TKSZÁT Nemzeti parki és Tájvédelmi Fıosztály, Agrárharmonizációs és Vagyonkezelési Osztály Kissné Dóczy Emília vezetı-tanácsos, KvvM TKSZÁT Nemzeti parki és Tájvédelmi Fıosztály, Agrárharmonizációs és Vagyonkezelési Osztály Kovács Eszter szakmai tanácsadó, KvVM TKSZÁT Udvardiné Kabay Krisztina tanácsadó projektmenedzser, KvVM FI Dr. Vajna Tamásné igazgató, KNPI Sipos Katalin osztályvezetı, DINPI Petróczi Imre szakmai igazgató helyettes, BfNPI Schmotzer András kutatási referens, BNPI

4 2006/18/ számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése címő projekthez I. NEGYEDÉVI JELENTÉS Az érintett nemzeti park igazgatóságok kapcsolattartói: Parrag Tibor osztályvezetı, DDNPI Schmotzer András kutatási referens, BNPI Megyer Csaba osztályvezetı, BfNPI Baranyai Zsolt ökológiai referens, DINPI Takács Gábor osztályvezetı, FHNPI Sipos Ferenc természetvédelmi szakreferens, KNPI Vállalkozó képviselıje: Göncz Annamária projektvezetı helyettes VÁTI Kht. Vállalkozó szakmai témafelelıse: Dr. Podmaniczky László projektvezetı, egyetemi docens SZIE KTI Alvállalkozók képviselıi: További szakértık, tervezık: Dr. Podmaniczky László projektvezetı, egyetemi docens SZIE KTI Dr. Pataki György kommunikációs felelıs szakértı, SZIE KTI dr. Horváth András botanikai szekértı, MTA ÖBKI Halmos Gergı zoológiai szakértı, MME Kenyeres Zoltán természetvédelmi szakértı, ACRIDA Bt. Vidéki Róbert botanikai szakértı, Doronicum Kft. dr. Boros Emil ökológiai szakértı, NATURGLOB Kft. Király Gergely ökológiai szakértı, Mohos-Csitri Kkt. Kelemen Eszter kommunikációs szakértı, SZIE KTI Magyari Julianna agrárkörnyezet-gazdálkodási szakértı, SZIE KTI Marticsek József agrár szakértı Králl Attila zoológiai szakértı, MME Schneller Krisztián területrendezési tervezı, VÁTI Kht. Faragóné Huszár Szilvia területrendezési tervezı,projektasszisztens VÁTI Budapest, 2009 január hó

5 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 1. A PROJEKT ELVÉGZETT FELADATAI Elızmények Honlap indítása A meglévı abiotikai és biotikai adatok összegyőjtése, irodalmazás, illetve a GAP-analízis elvégzése Az érintettek körének feltárása A meglévı kutatási eredmények (élıhelytérképek, jelenlét- és állományadatok, illetve kezelési tervek és erdıtervek stb.) összegyőjtése és rendszerezése A nemzetközi gyakorlat áttekintése (Natura 2000 fenntartási tervek tartalma, adatok, készítés, kifizetési gyakorlat ) Projektszervezési feladatok Következı negyedéves jelentésig elvégzendı feladatok 18 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet: Napló a NATURA 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése c. projekthez sz. melléklet : Területi adatok GAP-analízishez sz. melléklet: Érintettek elemzése sz. melléklet: Nemzetközi gyakorlat sz. melléklet: Területfelelısök sz. melléklet: Emlékeztetı a NATURA 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése c. projekt tárgyában november 13-án a VÁTI-ban tartott elsı tematikus értekezletrıl sz. melléklet: Emlékeztetı a NATURA 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése c. projekt tárgyában november 20-án a VÁTI-ban tartott második tematikus értekezletrıl sz. melléklet: Emlékeztetı a NATURA 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése c. projekt tárgyában november 27-én a VÁTI-ban tartott harmadik tematikus értekezletrıl sz. melléklet: Emlékeztetı a NATURA 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése c. projekt tárgyában december 3-án a VÁTI-ban tartott negyedik tematikus értekezletrıl 61 1

6 10. sz. melléklet: Emlékeztetı a NATURA 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése c. projekt tárgyában december 11-én a Csopakon tartott ötödik tematikus értekezletrıl sz. melléklet: Emlékeztetı a NATURA 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése c. projekt tárgyában január 13-án a VÁTI-ban tartott belsı projektértekezletrıl sz. melléklet: Emlékeztetı a NATURA 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése c. projekt tárgyában január 27-én a KvVM-ben tartott szakmai projektértekezletrıl 67 13/1. sz. melléklet: Javasolt interjúalanyok 74 13/2. sz. melléklet: Interjúfonal célcsoportonként 75 13/3. sz. melléklet: Interjúzás javasolt ütemterve sz. melléklet: Kapcsolatfelvétel hivatalos szervekkel sz. melléklet: Területhasználat jellemzése sz. melléklet: A 20 Natura 2000 területtel érintett település sz. melléklet: Településrendezési tervkataszter sz. melléklet: Településrendezési tervek feldolgozása sz. melléklet: Szórólap tervezete sz. melléklet: Emlékeztetı a NATURA 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése c. projekt tárgyában március 3-án a KvVM-ben tartott IB ülésrıl 97 2

7 BEVEZETÉS Jelen I. negyedéves jelentés a 2006/18/ számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül készülı Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése címő projekt megvalósításának nyomon követésére szolgál. A jelentést a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság (továbbiakban VÁTI Kht.), mint nyertes ajánlattevı dolgozza ki a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága (KvVM FI), mint Kedvezményezett és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természet- és Környezetmegırzési Szakállamtitkárság (továbbiakban KvVM TKSZÁT), mint Végsı Kedvezményezett tájékoztatására. A jelentés tervezet formában a Támogatási Szerzıdésben foglaltak alapján, valamint a Mőszaki leírás 7.2 pontjában foglaltaknak megfelelıen február 12-én került benyújtásra, amelyet március 5-én az Irányító Testület elfogadott. A jelentés tartalmát azon határidıs feladatok állapot jelentése képezi, amelyeket a munkaindító jelentés 4.1 pontjában elfogadott munkaterv tartalmaz i határidıvel. I. A PROJEKT ELVÉGZETT FELADATAI 1.1 Elızmények A munkaindító jelentésben elfogadott munkaterv a tervezés elıre haladásával módosul. Jelenleg a munkatervben javasolt változtatások, amelyek IB döntést igényelnek a következık: Az eredetileg január 31-ig elvégzendı két tevékenység a munkaterv 1.7 pontja A kezelési szempontból jelentıs jelölı fajok és élıhelyek kiválasztása és az 1.8 pontja Területi egyeztetés a kiválasztott jelölı fajok és élıhelyek vonatkozásában tekintetében nem zárult le, a szakértıi munka folyamatosan halad. Ezért ezek március 30-ig szóló határidı módosítását kezdeményezzük. A késıbbi belsı határidı megállapítását a jelölı fajok kiválasztásánál az idıjárási tényezık indokolják. Az utóbbinál javasolt a feladat tartalmának változtatása is. A területi egyeztetést nem a jelölı fajok tekintetében kívánjuk elvégezni, hanem a területen érintett tulajdonosokkal, kezelıkkel és gazdálkodókkal. A jelölı fajok területi egyeztetése az elızı 1.7 pontba integrálható. Az 1.8 pont feladat ajánlott új elnevezése: Elsı konzultációk és interjúk az érintettekkel. További változtatás javasolt a nemzetközi kitekintésnél a folyamatosan érkezı angol nyelvő anyagok fordítása, rendszerezése nagyobb idıigénye miatt. Ezért ennek a fejezetnek a kidolgozását nem célszerő lezárni az eredetileg tervezett december 31. határidıvel. A késıbbi belsı határidı megállapítását a területbejárásnál az érintettekkel való idıpont egyeztetés indokolja. A munkatervben a felelıs szakértı és intézmény megnevezése is változott annak alapján, hogy decemberben vált nyilvánvalóvá a területfelelısök köre. A szakértık rövidítése a jelentés 1.7 pontjában a nevesített szakértık neve mögött szerepel. A munkaterv ennek alapján aktualizálásra kerül. A munkatervben tételesen nem szereplı menedzsment feladatok közül a hónap jelentıs részét lefoglalta az alvállalkozói megállapodás elıkészítése, melynek alapját a meglévı abiotikai és biotikai adatok rendelkezésre állásának vizsgálata jelentette (GAP-analízis). Másik fontos szegmens a honlap egyeztetése volt. E feladatok a jelentés Szervezési feladatok fejezetében jelennek meg. 3

8 AKTUALIZÁLT MUNKATERV a munkaindító jelentés 4.1. A munkaterv tevékenységei, a hozzárendelt felelısök, a feladatok elvégzésének határideje és outputok c. táblázatából javítások átvezetésé Sorszám Tervezési feladatok Felelıs szakértı* Felelıs intézmény Közremőködı intézmény Belsı határidı Output Teljesítés 1. A tervdokumentációt megalapozó háttér (alap)adatok összegyőjtése 1.1. Honlap indítása KV 1.2. A meglévı abiotikai és biotikai adatok összegyőjtése, irodalmazás, illetve a GAP-analízis elvégzése Területfelelısök Területfelelısök SZIE-KTI VÁTI Kht Mőködıképes, a megfelelı tartalommal rendelkezı honlap ÖBKI, MME ACRIDA Bt. Naturglob Kft. Doronicum Kft. Mohos-Csitri Kkt. VÁTI Kht. SZIE KTI Alapállapot jellemzéséhez szükséges adatok teljesítve teljesítve 1.3. Az érintettek körének feltárása KV SZIE-KTI VÁTI Kht Érintettek körének listája teljesítve 1.4. A meglévı kutatási eredmények (élıhelytérképek, jelenlét- és állományadatok, illetve kezelési tervek és erdıtervek stb.) összegyőjtése és rendszerezése 1.5. A nemzetközi gyakorlat áttekintése (Natura 2000 fenntartási tervek tartalma, adatok, készítés, kifizetési gyakorlat ) Területfelelısök ÖBKI, MME ACRIDA Bt. Naturglob Kft. Doronicum Kft. Mohos-Csitri Kkt. VÁTI Kht. SZIE KTI Alapállapot jellemzéséhez szükséges rendszerezett adatok megléte PV SZIE-KTI VÁTI Kht Nemzetközi tervekbıl levonható tapasztalatok írásos összefoglalója mérföldkı: I. Negyedéves jelentés FTV VÁTI Kht. SZIE KTI Negyedéves elırehaladási aktualizált jelentés teljesítve folyamatban teljesítve 4

9 1.8. Elsı konzultációk és interjúk az érintettekkel Területi egyeztetés a kiválasztott jelölı fajok és élıhelyek vonatkozásában 1.9. A tervezési területre vonatkozó országos, regionális és helyi tervek (rendezési, szerkezeti, fejlesztési stb.) elıírásainak összegyőjtése A feltártságban tapasztalható egyenetlenségek kiegészítı adatgyőjtéssel történı megszőntetése 2. A tervezési területek alapállapot jellemzése 2.1. Környezeti adottságok (éghajlat, vízrajz, talajtan) feltárása 2.2. Természeti (természetvédelmi) adottságok feltárása (Élıhelyekre, növényfajokra, állatfajokra vonatkozó adatlapok kitöltése) 2.3. Területhasználat (mezıgazdaság, erdészet, vadgazdálkodás, vízgazdálkodás, turizmus, ipar, infrastruktúra, egyéb) jellemzése Területfelelısök Sorszám Tervezési feladatok 1.7. A kezelési szempontból jelentıs jelölı fajok és élıhelyek kiválasztása Felelıs szakértı* Felelıs intézmény Közremőködı intézmény Belsı határidı Output Területfelelısök ÖBKI, MME VÁTI Kht Kiválasztott, a ACRIDA Bt. kezelési terv Naturglob Kft. szempontjából Doronicum Kft. jelentıs jelölı fajok Mohos-Csitri (lista) Kkt. KV SZIE KTI VÁTI Kht Megtartott területi egyeztetések (jegyzıkönyv) TRV VÁTI Kht Tájoló Terv Kft Az alapállapot jellemzéséhez rendelkezésre álló regionális és Területfelelısök PV, FTV ÖBKI, MME ACRIDA Bt. Naturglob Kft. Doronicum Kft. Mohos-Csitri Kkt. ÖBKI, MME ACRIDA Bt. Naturglob Kft. Doronicum Kft. Mohos-Csitri Kkt. SZIE KTI VÁTI Kht. települési tervek VÁTI Kht Teljes körően feltárt adatok SZIE KTI VÁTI Kht Feldolgozott alapadatok a környezeti adottságok vonatkozásában Feldolgozott alapadatok a természeti adottságok vonatkozásában (kitöltött adatlapok) Feldolgozott alapadatok a területhasználat Teljesítés folyamatban folyamatban folyamatban folyamatban teljesítve teljesítve folyamatban 5

10 Sorszám Tervezési feladatok 2.4. A tervezési területet és az élıhelyeket bemutató áttekintı térkép, illetve a mővelési ágakat és az élıhelyek elhelyezkedését bemutató térképek szerkesztése Felelıs szakértı* 3. Veszélyeztetı tényezık összefoglalása Területi felelısök Felelıs intézmény Közremőködı intézmény Belsı határidı Output vonatkozásában PV, FTV SZIE KTI VÁTI Kht Elkészült áttekintı térképek és élıhelytérképek ÖBKI, MME ACRIDA Bt. Naturglob Kft. Doronicum Kft. Mohos-Csitri Kkt. VÁTI Kht. SZIE KTI Veszélyeztetı tényezık listája és leírása Teljesítés teljesítve folyamatban 4. A kezelési feladatok meghatározása 4.1. A természetvédelmi célkitőzések meghatározása Területfelelısök 4.2. A természetvédelmi célok eléréséhez szükséges beavatkozások meghatározása: Élıhelyek kezelési javaslatainak kidolgozása Élıhely-rekonstrukció és élıhely fejlesztés javaslatainak kidolgozása Fajvédelmi intézkedések meghatározása Kutatás, monitorozás feladatainak meghatározása A természetvédelmi kezelési javaslatok térképi és táblázatos bemutatása 4.3. Gazdálkodói elıíráscsomagok kialakítása az ökológiai célkitőzések alapján, nyílt tervezési eljárásban véglegesítve: Agrártámogatási javaslatok: Jelenleg mőködı agrártámogatási rendszerekben Javasolt agrártámogatási rendszer Pályázatok Egyéb megvalósítási lehetıségek AKGSZ BV ZV TV ÖBKI, MME ACRIDA Bt Naturglob Kft Doronicum Kft. Mohos-Csitri Kkt. SZIE KTI ÖBKI, MME, SZIE KTI, VÁTI Kht. VÁTI Kht. ÖBKI, MME ACRIDA Bt Naturglob Kft Doronicum Kft. Mohos-Csitri Kkt Felsorolt célkitőzések folyamatban Felsorolt beavatkozások Kidolgozott elıíráscsomagok; Kidolgozott agrár támogatási javaslatok, amelyek illeszkednek a jelenlegi agrártámogatási rendszerekhez; folyamatban tervezett 6

11 Sorszám Tervezési feladatok mérföldkı: Az elsı tervváltozat dokumentálása és II. Negyedéves jelentés 6. Az elsı tervváltozat egyeztetése 6.1. Konzultáció az érintettekkel, fórumok szervezése és lebonyolítása 6.2. Szakmai szervezetekkel való egyeztetés (KvVM, FVM, NPI, MVH, KöFe-k) 6.3. A tervkészítéshez kapcsolódó információk honlapon történı megjelenítése és tájékoztató anyagok készítése 6.4. A terv egyeztetése során beérkezı vélemények feldolgozása, beépítése a végleges javaslatba mérföldkı: a második tervváltozat dokumentálása és III. Negyedéves jelentés 8. A második tervváltozat egyeztetése (További konzultációk, a fenntartási tervek területi szinten történı egyeztetése, végsı egyeztetés) Felelıs szakértı* PV FTV KV Felelıs intézmény SZIE KTI VÁTI Kht. SZIE KTI Közremőködı intézmény Belsı határidı Output Kidolgozott, az agrártámogatások körébe nem tartozó megvalósítási javaslatok A fenntartási tervek elsı változata VÁTI Kht Megtartott egyeztetések és konzultációk (jegyzıkönyv) KV SZIE KTI VÁTI Kht Megtartott egyeztetések és konzultációk (jegyzıkönyv) KV SZIE KTI VÁTI Kht Rendszeresen frissített honlap FTV VÁTI Kht. SZIE KTI Feldolgozott és beépített vélemények PV FTV SZIE KTI VÁTI Kht. VÁTI Kht A fenntartási tervek második tervváltozata és jelentés KV SZIE KTI VÁTI Kht. II. negyedéves jelentésben részletezendı Megtartott egyeztetések és konzultációk (jegyzıkönyv) Teljesítés tervezett tervezett tervezett tervezett tervezett tervezett tervezett 7

12 Sorszám Tervezési feladatok 9. Javítások átvezetése, végsı terv dokumentálása, a kommunikáció dokumentálása 10. Nyomtatott ismertetı, tájékoztató kiadvány a gazdáknak 11. A fenntartási tervek formai és tartalmi követelményeire vonatkozó javaslatok összeállítása útmutató formájában Felelıs szakértı* FTV KV Felelıs intézmény VÁTI Kht., SZIE KTI Közremőködı intézmény Belsı határidı II. negyedéves jelentésben részletezendı KV SZIE KTI VÁTI Kht. II. negyedéves jelentésben részletezendı PV FTV 12. Projekt szervezési feladatok PV FTV SZIE KTI BV TV ZV SZIE KTI VÁTI Kht. II. negyedéves jelentésben részletezendı VÁTI Kht mérföldkı: a Zárójelentés elkészítése PV FTV SZIE KTI VÁTI Kht. Folyamatos Output A fenntartási tervek végleges változata, dokumentált kommunikáció Ismertetı kiadványok a gazdálkodók részére x példányban A fenntartási tervek formai és tartalmi követelményeinek útmutatója Projekt dokumentumok, szervezési feladatok eredményei, adminisztrációs végtermékek Teljesítés tervezett tervezett tervezett tervezett Jelentés tervezett *PV: projektvezetı, FTV: fenntartási tervek készítésének vezetıje, KV: kommunikációs vezetı, AKGSZ: agrár-környezetgazdálkodási szakértı, TVSZ: természetvédelmi szakérı, TRSZ: területrendezési szakértı, BV: botanikai szakmai vezetı, ZV: zoológiai szakmai vezetı Dr. Podmaniczky László (SZIE KTI): Projektvezetı Göncz Annamária (VÁTI Kht.): Projektvezetı-helyettes,Fenntartási tervek elkészítésének szakmai vezetıje (FTV) Dr. Magyari Julianna (SZIE KTI): Agrár-környezetgazdálkodási szakértı Dr. Pataki György (SZIE KTI): Kommunikációs szakértı (KV) Dr. Horváth András (MTA ÖBKI): Botanika szakértı Halmos Gergı (MME): Zoológiai szakértı (ZV) Kenyeres Zoltán (ACRIDA Bt.): Természetvédelmi szakértı (TV) Jaczenkó Judit (TÁJOLÓ-TERV Kft.): Területrendezési szakértı (TRV) 8

13 1.2 Honlap indítása Elindult a tervezési folyamat honlapja. A honlapterv november 14-re készült el, és november 28-án kezdett el mőködni ideiglenes címen (www.naturaterv.szie.hu). A honlap számára a következı domain regisztrációja megtörtént: A honlap 2009 februárjától érhetı el. A honlap célja az, hogy bemutassa a Natura 2000 területekre készülı fenntartási tervek tervezési folyamatát és lehetıséget biztosítson minden érintett számára a tervezésbe való bekapcsolódásra. A honlap egy drupal alapú tartalomkezelı rendszer, amely lehetıséget biztosít a honlap interaktív szerkesztésére. A honlap rendelkezésére jelenleg 5Gbyte tárhely van, ami igény szerint tovább bıvíthetı. A honlapot jelenleg a Szent István Egyetem Informatikai Hivatala üzemelteti, és fejlesztését folyamatosan végzik. A honlap szerkezete A honlapon a következı fımenük találhatók: Fıoldal: Bemutatkozó oldal, ahol ismertetésre kerül a projekt és a honlap célja, azaz a Natura 2000 területek fenntartási terveinek kidolgozási folyamata. Hírek: Folyamatos fejlesztés alatt álló, blog szerően felépülı rövid információk a tervezési területekrıl, és a tervezés folyamatáról. A munkaindító jelentés feltöltése megtörtént. Tervezés: A honlap lényegi oldalai itt találhatók. Minden egyes tervezési terület számára külön oldalt hoztak létre, ahol az érdeklıdık megtalálják a területtel kapcsolatos alapinformációkat és a szükséges háttérinformációkat. Innen tölthetık le majd az egyes tervváltozatok is. Jelenleg háttéranyagként a területek áttekintı térképei érhetık el. Arra is van lehetıség bárki számára, hogy véleményt mondjon az egyes tervváltozatokról. A véleményét egy felugró őrlap kitöltésével írhatja meg: Fórum: Itt biztosított az a lehetıség a regisztrált felhasználók számára, hogy véleményt mondjanak bármilyen, a tervezést érintı kérdéssel kapcsolatban. Területenként külön fórumokat nyitottunk, de lehetısége van a felhasználóknak új fórumtémákat is létrehozni. A fórum aktív mőködésének feltétele, hogy a projekt szakértık részt vesznek az ott felmerült témák megválaszolásában. 9

14 Galéria: A galériába kerülnek fel a területek természeti, kulturális értékeit bemutató fényképek, és innen tölthetık le a Natura 2000 területeket bemutató térképek is jpg formátumban. Kapcsolat: Itt találhatók a tervezést megbízók és a tervezésért felelıs szakértık elérhetıségei. A területenkénti felelısök neveit és elérhetıségei a területenkénti tervezési oldalak tartalmazzák. Tudástár: A tudástárban találhatók azok az alapfogalmak, amelyek a tervezés folyamatának megértését segítik. Itt győjtöttük össze a releváns hazai és külföldi linkeket is, és hamarosan letölthetık lesznek a tervezési folyamatot érintı jogszabályok is. Felhasználói csoportok A honlap szerkesztésében 4 felhasználói csoport vehet részt. Mind a négy csoport számára külön jogok definiáltak: 1. Bárki: A neve és címe megadása után bárki hozzászólhat az egyes tervváltozatokhoz. 2. Regisztrált felhasználó: A regisztrációs őrlap kitöltése után véleményt mondhat a hírek bejegyzésekhez és a fórumhoz hozzászólhat. 3. Tervezık: A belépéshez szükséges jelszót adminisztrátor hozza létre és küldi el közvetlenül a tervezıknek. Jogosultságok: blogot hozhat létre, képet tölthet fel, Web Fájl Manager-t használhatja, fórumtémát nyithat. 4. Adminisztrátor: teljes körő hozzáférés a rendszer adminisztrációjához. A 3, 4 felhasználói csoportok hozzáférnek a Web Fájl Manager szolgáltatáshoz. Ez lehetıséget biztosít számukra, hogy egy webes felület segítségével fel/letöltsék a tervezés során fontos fájlokat: A honlapra érkezett Irányító Testületi tagok és projektpartnerek észrevételei alapján a honlapon tartalmi és külalaki módosításokat hajtottak végre a szerkesztık. Ezek közül a legfontosabbak: A pontos projektcím (2006/18/ számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése c. projekt) felkerült a honlap alsó keretébe. A pontos projektcím minden honlap oldalon megjelenik. Design elemek változtak, az oldal megjelenése módosult. 10

15 Területenkénti tervezési oldalak megújultak, helyi kapcsolattartók megnevezésre kerültek. A tervezési fıoldal megújult, új tartalommal bıvült. A területek nevei helyesírási szempontból módosításra kerültek a 275/2004 Korm.rendeletnek megfelelıen. Natura2000 területenként új anyagok kerültek feltöltésre. Regisztrációs problémák kiküszöbölése megtörtént, errıl értesítést kaptak a sikertelenül regisztrálók. Új fényképek kerültek feltöltésre. Fıoldali logók javítása megtörtént. Kapcsolatok oldal formai és tartalmi megújítása megtörtént. Releváns jogszabályok letölthetıvé váltak a tudástárból. A területi tervezési oldalakról hamarosan letölthetık a tervváltozatok, és a területekkel kapcsolatos egyéb háttérinformációk. Galéria rész megújult, felugró ablakok létrejöttek. A naturaterv/hírek/fenntartási tervek blog alá bekerültek a területi kódok. A hírek részben új cikkek kerülnek publikálásra. A belépésre kérı szöveg módosult. Naptárba feltöltésre kerültek a kulcs dátumok. A tervezıi hozzáférések szétküldése megtörtént. Fıoldal, bemutatkozó szöveg módosult. További feladatok: Tudástár továbbfejlesztésére van szükség, alapfogalmak megjelenítése a tudástárban Képgalériában meg kell jeleníteni a fotó készítıinek nevét. A címoldal fejlécében elıtőnı képek kezelése. KÜVET-hez igazított határvonalas térkép megjelentetése. A 20 Natura 2000 területeket érintı fotódokumentumok feltöltése. Sajtó részére egy külön almenü beindítása. Innen tölthetik le majd az egyes események sajtóanyagait. A honlap folyamatos fejlesztése. Honlap kapcsolattartó: Bela Györgyi (SZIE-KTI-ESSRG) 1.3 A meglévı abiotikai és biotikai adatok összegyőjtése, irodalmazás, illetve a GAPanalízis elvégzése A projekt számára elsıdleges alapanyagnak tekintett Natura 2000 területek abiotikai és biotikai adatbázisát a projektpartnerek számára a KvVM TKSZÁT október folyamán átadta (Countryhu2008.mdb access adatbázis). Az alapadatbázis felépítéséhez kiegészítésül a TIR (Természetvédelmi Információs Rendszer) adatbázisát is felhasználtuk. GAP analízis (réselemzés) módszerével tematizáltuk és értékeltük az elızmény adatokat. Az elemzés célja volt, hogy a projektpartnerekkel tudassa milyen hiányok állnak fenn a rendelkezésre álló adatbázisban, amelyek pótlása elsı lépésben a fenntartási tervek alapját képezı Natura adatlapok kitöltéséhez és azt követıen a fenntartási tervek kezelési feladatainak meghatározásához szükséges. Az analízis eredménye a területek tervezési elıkészítettségét mutatja. Az analízis során egy mátrix táblázatot töltöttünk ki, amelyben a 20 terület, kiterjedésével együtt soronként és az egyes vizsgált adatjellemzık oszloponként jelennek meg. A táblázat egyrészt az adott területre jellemzı adat (pl. fajok) számát ill. kutatottságát és az adat elérhetıségét mutatja. Ennek szöveges magyarázata került be az egyes cellákba, majd 11

16 színezéses és súlyozásos (0-3 között legkevésbé elıkészített és legjobban elıkészített) konverzió alapján tudtuk a területek összehasonlítását elvégezni. A vizsgálat végsı célja az adatlapok (környezeti adottságok, természeti adottságok, veszélyeztetı tényezık) kitöltéséhez és a természetvédelmi kezelési elıírások meghatározásához szükséges idı és költség meghatározása volt a területfelelısök számára. A területen elıforduló konfliktusok kezelése, ezek idı és költség igénye kommunikációs szempontból nem része e táblázatnak (azt lásd az érintettek elemzése c. táblázatban). Így például elıállhat az a helyzet, hogy a terület igen jól elıkészített szakmailag, de az érintettek várható ellenállása miatt a problémás területek közé tartozik. A terület elıkészítettségi aránya 93%-os, a GAP analízis eredménye, azaz a hiány 7%. Az elsı és legfontosabb a közösségi jelentıségő élıhelyekre, növény és állatfajokra vonatkozó adathalmaz volt, amely a fenntartási terveket alátámasztó adatlapok alapját képezi. Az adatok jelöléskori, Brüsszelbe kiküldött állapotának és legfrissebb 2008-as változatának ismerete is szükséges a tervezéshez. A fajok listáját három egységben vizsgáltuk: - közösségi jelentıségő fajok, - ezen belül egy szőkebb kör a jelölı fajok, - és a közösségi jelentıségő fajokon túl, az egyéb nemzeti védett, kezelési szempontból fontos jelentıs fajok. Elsıdlegesen a jelölı fajok nagyságrendjére illetve azok térképi megjelentetéséhez szükséges munkaráfordításra koncentráltak a szakértık. Ott, ahol térkép már rendelkezésre állt, vagy a nemzeti park igazgatóság felajánlotta segítségét, illetve kis számú jelölı növény vagy állatfaj jellemezte a területet magas pontszámot kapott a terület. Az élıhelyek tekintetében az élıhelytérképek rendelkezésre állása, illetve elıkészítettsége volt a legfontosabb szempont. Az élıhelytérképek 3 terület kivételével hozzáférhetık. A 2006/ számú Átmeneti Támogatás: A madárvédelmi (79/409/EGK) és az élıhelyvédelmi (92/43/EGK) irányelveknek megfelelı monitorozás és területkezelés elıkészítése tárgyú projekt keretében kidolgozott térképeket a KvVM bocsájtotta rendelkezésünkre. A következı vizsgálati blokk az élıhelyek, növény- és állatfajok kutatottsága volt. Erre is a továbbiakban elvégzendı felmérések nagyságrendjének megítéléséhez volt szükségünk. A szöveges értékelés a táblázatban megjelenik, de a pontszámos eredménytáblázatban nem, mivel az elızı adatokra kapott pontszám inverzeként értelmezhetı. A veszélyeztetı tényezık vizsgálatánál figyelembe vettük a veszélyeztetı tényezık lehetséges számát, elıfordulási nagyságát és dokumentáltságát. Teljes adathiány ill. ismerethiány egyik területre sem jellemzı, legtöbb területnél csak pontosítás szükséges. A tervi koherenciát az egyéb tervekkel való összehangolás mértéke jelentette. Ezen belül elsıdlegességet kapott a kezelési tervek megléte. Az a NATURA terület, amely országos jelentıségő védett területtel nagy átfedésben van és nincs kezelési terv a legalacsonyabb pontszámot kapta. Alacsony pontszámot kaptak azon területek is, amelyek jelentıs egyeztetést kívánnak a kezelıvel (erdı, vizes vagy honvédelmi terület). A területhasználatra vonatkozó adatok informális jelleggel kerültek be a táblázatba. A pontszámos értékelésnél nem volt szempont, mivel ennek a tervezés következı szakaszában, a kezelési feladatok meghatározásánál lesz döntı jelentısége. Ez a feladat nem egyedi, hanem szakértıi team munkában készül majd. 12

Egyeztetési anyag. Készítette:

Egyeztetési anyag. Készítette: a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése címő projekthez Hejı mente (HUBN20030)

Részletesebben

K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. 2006. november 20.

K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. 2006. november 20. Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv és Program STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2006. november 20. Környezeti értékelés

Részletesebben

A kezelési javaslatok megvalósításának támogatási eszközei (tervezet)

A kezelési javaslatok megvalósításának támogatási eszközei (tervezet) II. NEGYEDÉVES JELENTÉS (2009. április 30.) a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások

Részletesebben

20. FEJEZET Projektek végrehajtása, projekt-adminisztráció

20. FEJEZET Projektek végrehajtása, projekt-adminisztráció 20. FEJEZET Projektek végrehajtása, projekt-adminisztráció Jelen fejezet sok szempontból a projekt-generálásról és projekt-tervezésrıl szóló (11. és 12.) fejezet folytatásának tekinthetı, tematikájában

Részletesebben

4. sz. melléklet Nemzetközi gyakorlat áttekintése a fenntartási tervek készítéséről

4. sz. melléklet Nemzetközi gyakorlat áttekintése a fenntartási tervek készítéséről ZÁRÓJELENTÉS (2009. december 1.) a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése című

Részletesebben

PROJEKT ZÁRÓJELENTÉS (5.)

PROJEKT ZÁRÓJELENTÉS (5.) BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VÍZÉPÍTÉSI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI TANSZÉK PROJEKT ZÁRÓJELENTÉS (5.) A magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának intézményfejlesztése. 1. rész

Részletesebben

HOGYAN LEHETÜNK SIKERESEBBEK EURÓPÁBAN?

HOGYAN LEHETÜNK SIKERESEBBEK EURÓPÁBAN? VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HOGYAN LEHETÜNK SIKERESEBBEK EURÓPÁBAN? Projekttervezés és pályázatkészítés Budapest, 2004. 2 VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE PROJEKTTERVEZÉS

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Az I. NFT fenntarthatósági értékelése. Értékelı jelentés. 2010. augusztus 24.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Az I. NFT fenntarthatósági értékelése. Értékelı jelentés. 2010. augusztus 24. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Az I. NFT fenntarthatósági értékelése Értékelı jelentés 2010. augusztus 24. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Az I. NFT fenntarthatósági értékelése Értékelı jelentés 2010. augusztus

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2010. JANUÁR KÉSZÜLT:

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2010. JANUÁR KÉSZÜLT: BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL 2009 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2010. JANUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS PROJEKTMENEDZSMENT...

Részletesebben

AZ ÁGAZATI STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA, VALAMINT AZ

AZ ÁGAZATI STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA, VALAMINT AZ AZ ÁGAZATI STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA, VALAMINT AZ EGYES ÁGAZATI VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI TÁMOP 4.1.3. Adattár Alapú Vezetői Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio

Részletesebben

HVS Tervezési Útmutató

HVS Tervezési Útmutató Készült az ÚMVP Irányító Hatóság (FVM) megbízásából 2008-01-21 HVS Tervezési Útmutató Segédlet az elızetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok és a Helyi Vidékfejlesztési Irodák számára 2008. január-április

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) a Közép-Magyarországi Operatív Program. Fenntartható életmód és fogyasztás

ÚTMUTATÓ a Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) a Közép-Magyarországi Operatív Program. Fenntartható életmód és fogyasztás ÚTMUTATÓ a Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) elkészítéséhez a Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható életmód és fogyasztás c. pályázati konstrukció B komponens: A fenntartható életmódot és az

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

A víz élet, gondozzuk közösen!

A víz élet, gondozzuk közösen! A víz élet, gondozzuk közösen! VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. március 5. VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi

Részletesebben

Dél-balatoni berkek (HUDD20041) NATURA 2000 terület fenntartási terve. Egyeztetési anyag

Dél-balatoni berkek (HUDD20041) NATURA 2000 terület fenntartási terve. Egyeztetési anyag a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése című projekthez Dél-balatoni berkek

Részletesebben

HELYZETFELMÉRİ JELENTÉS AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG JOGSZABÁLYI MANDÁTUMÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ

HELYZETFELMÉRİ JELENTÉS AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG JOGSZABÁLYI MANDÁTUMÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ HELYZETFELMÉRİ JELENTÉS AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG JOGSZABÁLYI MANDÁTUMÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ 1.1 tevékenység Készítették: Márta Hodász és Geraldine Scullion HU2004/IB/SO01-TL számú Twinning Light projekt

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV LÓNYAY-FİCSATORNA közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Felsı-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Közhasznúsági jelentés 2006.

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Közhasznúsági jelentés 2006. 1 Bevezetı... 2 2 A Társaság gazdálkodása... 3 2.1 A TÁRSASÁG VEZETÉSE... 3 2.2 A SZÁMVITELI POLITIKA RÖVID ISMERTETÉSE... 4 2.3 FORRÁSOK... 4 2.4 ESZKÖZÖK... 5 2.5 LELTÁROZÁS... 5 2.6 KIEGÉSZÍTÉSEK A

Részletesebben

a Duna hajózhatóságának javítására irányuló közlekedésfejlesztési tervek vonatkozásában I. A WWF Magyarország Alalpítvány beadványa

a Duna hajózhatóságának javítására irányuló közlekedésfejlesztési tervek vonatkozásában I. A WWF Magyarország Alalpítvány beadványa JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 Ügyszám: JNO-536- /2010. Ügyintézı: dr. Szüts Korinna Telefonszám: 06-1-4757-331

Részletesebben

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével nyertes pályázóinak eredményvizsgálata A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata Zárótanulmány Készült a Revita Alapítvány kutatómőhelyében

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 Harmadik akkreditációs értékelés Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/1. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı

Részletesebben

BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2011. JANUÁR KÉSZÜLT:

BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2011. JANUÁR KÉSZÜLT: BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL 2010 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2011. JANUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS

Részletesebben

JELENTÉS a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2009. évi munkavégzésérıl

JELENTÉS a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2009. évi munkavégzésérıl ÜVEGZSEB ADATOK 1.) Az államháztartásból támogatott szervek, személyek teljesítményét jelzı mutatók (feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, hatékonyság-, eredményességmutatók) alakulása a támogatott tevékenységet

Részletesebben

1. A nemzeti beszámoló összeállításának folyamata

1. A nemzeti beszámoló összeállításának folyamata NEMZETI BESZÁMOLÓ AZ AARHUSI EGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL 2011. 1. A nemzeti beszámoló összeállításának folyamata 1. Az Aarhusi Egyezmény 1 (Egyezmény) nemzeti végrehajtásáért a Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, -vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. március TARTALOM BEVEZETİ...1

Részletesebben

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling PhD Fekete István Kockázatelemzés és controlling 1. A bizonytalanság, a kockázat és a kockázatmenedzsment fogalma. A kockázat típusai. Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A MAGYAR FELSİOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 16. évfolyam 2. szám 2011. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTİ 2011. szeptember

Részletesebben

Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére

Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Reisinger Adrienn Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére

Részletesebben