1. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása Tanácsadás célja Tanácsadás által felölelt területek 1.2 Helyzetelemzés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása 1.1.1 Tanácsadás célja 1.1.2 Tanácsadás által felölelt területek 1.2 Helyzetelemzés"

Átírás

1 II./G. KÖRNYEZETBARÁT KÖZBESZERZÉSI GYAKORLAT BEVEZETÉSE

2 1. Elemző rész TARTALOMJEGYZÉK 1.1 Célok meghatározása Tanácsadás célja Tanácsadás által felölelt területek 1.2 Helyzetelemzés Helyzetelemzéshez feltárt információk Helyzetelemzés által vizsgált szempontok Beszerzések legfontosabb jellemzői Hivatal gyakorlatának erősségei Hivatal gyakorlatának gyengeségei Lehetőségek kedvező külső feltételek Fenyegetések kedvezőtlen külső feltételek Zöld közbeszerzés elterjedésének akadályai A zöld közbeszerzés általános akadályai 1.3 Következtetések

3 TARTALOMJEGYZÉK 2. Tanácsadó rész 2.1 Stratégiai tanácsok Fokozatosság lehetséges formái Rendszer kilkíáá kialakításávalkapcsolatos fő célok fl felsorolásalá 2.2 Taktikai tanácsok Javasolt cselekvési terv lépései Projektbizottság Környezetbarát közbeszerzési politika A megvalósítás eszközeinek rendelkezésére bocsátása Kommunikáció Monitorozás Értékelés 2.3 Eszközrendszerek Eszközrendszer alkalmazhatóságának igazolása Informatizálhatóság Létrehozandó adatbázisok Felhasznált irodalom Hasznos Linkek

4 1.Elemző ő rész 11Cél 1.1 Célok meghatározása á

5 1.1.1 A TANÁCSADÁS CÉLJA a környezetbarát beszerzés gyakorlati bevezetésének segítése, hogy a Hivatal a Közbeszerzési Törvény bekezdésének megfelelően beszerzései során figyelembe vehesse a környezetvédelmi szempontokat, hatékonyany végrehajtsa a város települési környezetvédelmi programját, segítse a környezet védelmét, valamint a környezetbarát termékek és szolgáltatások piacának fejlesztését,

6 1.1.1 A TANÁCSADÁS CÉLJA ÚMFT-hez beadott pályázatai megfeleljenek a fenntarthatóság horizontáliselvének, lé kihasználja az erőforrásokkal való takarékosságból adódó gazdasági előnyt, példát mutasson a lakosságnak, és közpénzből zdálk dó z r z tként b z rzé inél közpénzből gazdálkodó szervezetként beszerzéseinél ilyen tekintetben is a közjó érdekét szolgálja.

7 1.1.2 A TANÁCSADÁS ÁLTAL FELÖLELT TERÜLETEK A környezetbarát közbeszerzés általl kitűzendő célok (a zöld közbeszerzés által érintett termékek, a zöld közbeszerzés aránya) A zöld közbeszerzés hivatali irányítási rendszerének kialakítása A folyamat informatizálhatósága

8 1.Elemző rész 1.2 Helyzetelemzés

9 1.2.1 A HELYZETELEMZÉSHEZ FELHASZNÁLT INFORMÁCIÓK 1. Tolna Város Önkormányzatának 2/2009. (III.26.) eseti közbeszerzési szabályzata a KEOP kódszámú pályázat közbeszerzési eljárásainak felelősségi és dokumentálási rendjéről 2. Tolna Város Önkormányzatának 1/2009. (III. 26.) szabályzata az Önkormányzat közbeszerzési eljárásainak felelősségi és dokumentálási rendjéről 3. A évekre vonatkozó statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV., VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

10 1.2.1 A HELYZETELEMZÉSHEZ FELHASZNÁLT INFORMÁCIÓK 4. Tolna Város évi közbeszerzési terve 5. Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

11 1.2.2 A HELYZETELEMZÉS ÁLTAL VIZSGÁLT SZEMPONTOK 1. a beszerzések szerkezete beszerzési formák szerint (központosított, intézményi, eseti beszerzések) 2. a beszerzések jellemző termékcsoportjai 3. a környezetbarát beszerzések aránya

12 1.2.3 A BESZERZÉSEK LEGFONTOSABB JELLEMZŐI 1. A legnagyobb tételek a közbeszerzési törvény hatálya alá esőő egyedi beszerzések, azelmúlt 3 éb évben évente általában 1-6 db, amelyek között építési beruházások, árubeszerzések, szolgáltatások, szolgáltatási koncessziók egyaránt akadnak. 2. A beszerzések darabszámát tekintve a legjellemzőbbek a helyi pályázati úton történő beszerzések

13 1.2.3 A BESZERZÉSEK LEGFONTOSABB JELLEMZŐI 3. A beszerzésekben mindkét kategóriában a legnagyobb értékűékű termékcsoport más önkormányzatokhoz kh hasonlóan az építési, felújítási beruházások, illetve a hozzájuk kapcsolódó műszaki tervezési, műszaki ellenőrzési szolgáltatások 4. A környezetbarát közbeszerzés szempontjából szóba jövő egyéb jelentősebb termékcsoportok: közétkeztetési szolgáltatás, zöldterület fenntartás

14 1.2.4 A HIVATAL JELENLEGI BESZERZÉSI GYAKORLATÁNAK ERŐSSÉGEI ZÖLD KÖZBESZERZÉSI SZEMPONTBÓL 1. Az önkormányzat jelentős közbeszerzési tapasztalattal, kialakult belső közbeszerzési szabályozással, megfelelő humán erőforrásokkal rendelkezik, ami megkönnyíti a környezetbarát közbeszerzés alkalmazását.

15 1.2.4 A HIVATAL JELENLEGI BESZERZÉSI GYAKORLATÁNAK ERŐSSÉGEI ZÖLD KÖZBESZERZÉSI SZEMPONTBÓL 2. A Hivatal dolgozói őszén környezetbarát beszerzési tréningen vesznek részt, ahol megismerkedhetnek a környezetbarát beszerzés fogalmával és jelentőségével, a zöld közbeszerzés jogszabályi kereteivel, azöld közbeszerzés gyakorlati megvalósításának á lépéseivel, a felhasználható útmutatókkal és segédeszközökkel

16 1.2.4 A HIVATAL JELENLEGI BESZERZÉSI GYAKORLATÁNAK ERŐSSÉGEI ZÖLD KÖZBESZERZÉSI SZEMPONTBÓL 3. így lesz elég ismeretük ahhoz, hogy megkezdjék a zöld beszerzés gyakorlati megvalósítását.

17 1.2.5 ZÖLD KÖZBESZERZÉS A HIVATAL KÖZBESZERZÉS A HIVATAL BESZERZÉSI GYAKORLATÁBAN GYENGESÉGEK A Hivatalnak nincs környezetbarát beszerzési tapasztalata, s ebből adódóan nincs környezetbarát beszerzési politikája sem önálló dokumentumként, sem más tervek vagy szabályzatok részeként. A közbeszerzési szabályzat nem említi a környezettudatos beszerzést. i k k b b l k l Nincsenek a környezetbarát beszerzéssel kapcsolatos szabályok, eljárások

18 1.2.6 LEHETŐSÉGEK - A KÖRNYEZETBARÁT KÖZBESZERZÉS SZÁMÁRA KEDVEZŐ KÜLSŐ FELTÉTELEK Kd Kedvezőő jogszabályi környezet, amely nemcsak engedi, hanem szorgalmazza a közbeszerzéseknél a környezetvédelmi szempontok figyelembe vételét Az ÚMFTpályázati feltételeiből adódó ösztönzés a fenntartható fejlődés mint horizontális értékelési szempont a pályázatok elbírálásánál A zöld közbeszerzés iránt itthon is növekszik az érdeklődés, s emiatt egyre több információ ió áll magyarul is rendelkezésre a gyakorlati bevezetéshez

19 1.2.7 FENYEGETÉSEK - A KÖRNYEZETBARÁT KÖZBESZERZÉS SZÁMÁRA KEDVEZŐTLEN KÜLSŐ FELTÉTELEK A hazai zöld beszerzési gyakorlat fjltl fejletlensége, ebből adódóan kevés hazai tapasztalat, kevés követhető példa A sok éves zöld közbeszerzési tapasztalattal rendelkező országokban megszokott, az intézmények zöld beszerzését segítő hazai infrastruktúra fejletlensége (honlapok, hírlevelek, adatbázisok hiánya, a közbeszerzési tanácsadók ilyen irányú felkészültségének hiányosságai)

20 1.2.8 A ZÖLD KÖZBESZERZÉS ELTERJEDÉSÉNEK AKADÁLYAI 1. Szemléletbeni akadályok az a vélekedés, hogy a környezetbarát termékek drágábbak a szokásos termékeknél a környezetbarát termékek minősége elmarad a többi termékétől 2. A zöld beszerzéshez szükséges környezetvédelmi, jogi és piaci ismeretek hiánya

21 1.2.9 A ZÖLD KÖZBESZERZÉS ÁLTALÁNOS AKADÁLYAI* A megjelölhető akadályok a következők voltak: 1. Az a nézet, hogy a környezetbarát termékek drágábbak 2. A környezetvédelmi ismeretek, illetve a környezetvédelmi követelmények kialakításával kapcsolatos ismeretek hiánya *Az adott tényezőt akadálynak tekintő válaszok az összes válasz %-ában 3. A vezetők támogatásának, stratégiai szemléletének hiánya (beleértve a pénz- és időhiányt) 4. Gyakorlati útmutatók és információk hiánya (pl. kézikönyvek, internetes eszközök) 5. A beszerzők oktatásának hiánya

22 1. Elemző rész Következtetések t té k

23 1.3 KÖVETKEZTETÉSEK Az önkormányzat számottevő közbeszerzési rutinnal rendelkezik, de nincs környezetbarát beszerzési tapasztalata. Mivel eddig nem készült felmérés, amely vizsgálta volna a képiselőtestületnek, a Hivatal vezetésének és az alkalmazottaknak lm kn k a környezeti tdt tudatosságát, áát a környezetbarát beszerzésekre való fogékonyságát, nem lh lehet tudni, milyen mértékben lesznek hjl hajlandóak együttműködni a zöld közbeszerzés gyakorlati bevezetésében.

24 1.3 KÖVETKEZTETÉSEK A beszerzések száma, ismétlődő jellege miatt a környezetvédelmi szempontokat elsősorban a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, helyi pályázatok útján megvalósuló beszerzéseknél javasolt érvényesíteni.

25 1.3 KÖVETKEZTETÉSEK A környezetbarát gyakorlat kilkíááálf kialakításánál fokozatosságra van szükség, mert ilymódon az intézkedéseket azokra a beszerzésekre lehet összpontosítani, amelyeknél a környezetvédelmi és a gazdasági megfontolások leginkább összeegyeztethetők, és a környezetbarát beszerzés környezeti és gazdasági szempontból egyaránt előnyös;

26 1.3 KÖVETKEZTETÉSEK a Hivatal saját tapasztalatait hasznosítva, azokból tanulva kikísérletezheti a saját számára legkedvezőbb megoldásokat; könnyebben, y, lépésről lépésre teremtheti meg a szélesebbkörű alkalmazáshoz szükséges szervezeti, intézményi, humán stb. feltételeket.

27 2. Tanácsadói rész Stratégiai té it tanácsok

28 2.1.1 A FOKOZATOSSÁG LEHETSÉGES FORMÁI Bevezetés a beszerzések egy szűkebb körében (kiválasztott termékcsoportoknál vagy megadott értékhatár feletti/alatti beszerzéseknél),

29 2.1.1 A FOKOZATOSSÁG LEHETSÉGES FORMÁI A környezeti jellemzők széles skálája helyett csak a legfontosabb környezeti jll jellemzők figyelembe vétele, illetve bírálati szempontként az életciklusköltség alkalmazása. (Ez utóbbi nagyságát közvetve a környezeti jellemzők is befolyásolják, az anyag- és energiatakarékos a termékek alacsonyabb üzemeltetési költsége vagy a termék életciklusa végén jelentkező hulladékelhelyezési költségek például kedvezően befolyásolják az életciklus költség alakulását).

30 2.1.2 A KÖRNYEZETBARÁT BESZERZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FŐ CÉLOK 1. A zöld közbeszerzés számára olyan keretfeltételek kialakítása, amelyek meghatározzák áka Hivatal adottságainak megfelelő, fllő világos és reális célokat, a döntési kompetenciákat a döntéseket a megfelelő szintre delegálják, és megteremtik az egyes döntési szintek együttműködésének a feltételeit, ítik ré zt ők t zöld közb z rzé l segítik a résztvevőket a zöld közbeszerzéssel kapcsolatos feladataik elvégzésében.

31 2. Tanácsadói rész Taktikai it tanácsok

32 2.2.1 A JAVASOLT CSELEKVÉSI TERV LÉPÉSEI 1. Projektbizottság felállítása 2. Környezetbarát közbeszerzési politika elfogadása 3. A megvalósítás eszközeinek rendelkezésre bocsátása 4. Kommunikáció 5. Monitorozás 6. Értékelés

33 PROJEKTBIZOTTSÁG 1. Lépés a projektbizottság felállítása A projektbizottság gjavasolt feladata: elkészíti a környezetbarát beszerzési politika tervezetét, javaslatot tesz a céloknak k az önkormányzati célrendszerbe történő integrálására, javaslatot tesz a környezetbarát közbeszerzéssel kapcsolatos felelősségi és döntési körökre, eljárásokra, valamint a közbeszerzési szabályzat vagy az SZMSZ ennek megfelelő módosítására,

34 PROJEKTBIZOTTSÁG elkészít(tet)i a környezetbarát beszerzési irányelveket, figyelemmel kíséri és évente értékeli a környezetbarát közbeszerzési politikában kitűzött célok megvalósulását, szükség esetén javasolja a környezetbarát közbeszerzéssel kapcsolatos atos célok, felelősségi ee és döntési körök, ö illetve a környezetbarát beszerzési irányelvek módosítását.

35 Tagjai: PROJEKTBIZOTTSÁG A projektbizottság javasolt összetétele a bizottság vezetője, a környezetvédelmi és a közbeszerzési feladatokkal foglalkozó referensek, az önkormányzati intézmények képviselője, a környezetbarát beszerzésben járatos külső szakértő. A bizottság vezetője: A bizottság munkáját az alpolgármester / a jegyző / A bizottság munkáját az alpolgármester / a jegyző / aljegyző irányítja.

36 KÖRNYEZETBARÁT POLITIKA 2. Lépés Környezetbarát közbeszerzési politika elfogadása A környezetbarát közbeszerzési politika funkciója: A vezetés képviselőtestület állásfoglalása a környezetvédelmi szempontoknak a beszerzésekben való alkalmazása mellett, legitimizálja a környezettudatos beszerzést. A jelenlegi gyakorlat megváltoztatásához szükséges hajtóerő A zöld közbeszerzéssel kapcsolatos célok meghatározása Kommunikációs eszköz a szállítók, a piac, a lakosság felé

37 KÖRNYEZETBARÁT POLITIKA A zöld beszerzési politika felépítése A környezetbarát beszerzési politika általános céljai - a környezet, aklíma védelme, az energiával és általábanláb a természeti erőforrásokkal való takarékosság stb. A környezetbarát beszerzésekkel kapcsolatos konkrét célok meghatározása (pl. a környezetbarát szempontok alkalmazási köre mely termékcsoportoknál, milyen mértékben, milyen korlátok között)

38 KÖRNYEZETBARÁT POLITIKA A politika megvalósításának eszközei (pl. zöld beszerzéssel kapcsolatos felelősségi rend, zöld beszerzési irányelvek, oktatás) Kommunikáció - a politika megismertetése az érdekeltekkel Monitorozás és az értékelés módja

39 KÖRNYEZETBARÁT POLITIKA Javasolt célok 2012 végéig legalább egy környezetvédelmi szempont figyelembe vétele az épületfelújításokkal, épületberuházásokkal á lkapcsolatos tenderek k50% 50%-ánál ál Mérlegelendő: a százalékos érték nagysága, a határidő, illetve a környezetbarát beszerzések további termékcsoportokra vagy szolgáltatásokra való kiterjesztése.

40 KÖRNYEZETBARÁT POLITIKA A kiválasztott termékcsoport indoklása Az építési beruházások teszik ki a beszerzett termékek és szolgáltatások értékének túlnyomó részét, a kapcsolódó jelentős anyag- és energiafelhasználás csökkentésével számottevő környezetvédelmi és pénzügyimegtakarítás g érhető el. A környezetbarát közbeszerzésbe bevonandó termékek és szolgáltatások lálttá kközül az Európai Unió elsőnek ő az építési beruházásokat ajánlja.

41 KÖRNYEZETBARÁT POLITIKA Megjelenítési formája Külön dokumentum, közgyűlési határozat vagy A közbeszerzési szabályzatba beépülő paragrafusok a kötelezettségvállalásról, a zöld közbeszerzéssel kapcsolatos célokról, a megvalósítási eszközökről, a monitorozás és az értékelés módszerérőlstb.

42 KÖRNYEZETBARÁT POLITIKA 3. Lépés: A környezetbarát beszerzési politika megvalósítási eszközei felelősségi rend meghatározása, a környezetbarát közbeszerzéssel kapcsolatos eljárások kidolgozása, környezetbarát beszerzési iiá irányelvek elkészítése, é képzések, tanfolyamok esetleg, megfelelő körülmények esetén külső segítség (tanácsadó) bevonása, más önkormányzatokkal való együttműködés (tapasztalatcsere, közös beszerzés)

43 A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEINEK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA A környezetbarát beszerzések koordinálására, a környezetbarát beszerzési politika elfogadására, a zöld beszerzés felelőseinek megbízására, a környezetbarát beszerzési irányelvek jóváhagyására, a zöld beszerzések figyelemmel kísérésére, a környezetbarát beszerzések értékelésének jóváhagyására felhatalmazott testület, illetve személyek kijelölése.

44 A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEINEK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA A környezetbarát közbeszerzéssel kapcsolatos eljárási szabályok Ilyenek például a beszerzési irányelvek elfogadását, a környezetbarát beszerzések monitorozását és értékelését szabályozó belső eljárások.

45 A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEINEK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA Környezetbarát beszerzési irányelvek 1. A kiválasztott termékek beszerzésénél alkalmazandó műszaki követelmények, alkalmassági szempontok, bírálati szempontok és különleges szerződéses feltételek összefoglalása. 2 A k áli iá l k ód í á é kö b é i 2. Az aktuális irányelvek módosítása az éves közbeszerzési terv összeállításával párhuzamosan történhet.

46 A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEINEK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA Környezetvédelmi szempontok a közbeszerzést szabályozó dokumentumokban Az adott vállalatra / intézményre vonatkozik Az adott beszerzésre vonatkozik 1. Közbeszerzési szabályzat - a beszerzési eljárások alapkövetelményeinek meghatározása - a környezet védelme lehet általános cél 2. A szükséglet elemzése - a beszerzés szükségességének vizsgálata - az igényelt teljesítmény meghatározása 3. Közbeszerzési irányelvek - a pályáztatási folyamat és az ajánlattevők értékelésének alapelvei - a beszerzés során alkalmazandó követelmények és az elvárt (műszaki) teljesítmény meghatározása - lehetőség van a környezetvédelmi szempontok integrálására 4. Beszerzési felhívás - a vonatkozó jogszabályok betartása - a beszerzési irányelveknek a beszerzési dokumentációba történő átültetése - környezetvédelmi követelmények szerepeltetése a műszaki leírásban, az alkalmassági és az értékelési szempontok, illetve a szerződési feltételek között 6. Értékelés és nyomonkövetés - a beszerzett termék használatával kapcsolatos tapasztalatok összegyűjtése -az előző lépésekre vonatkozó továbbfejlesztési javaslatok megfogalmazása 5. A győztes kiválasztása - az ajánlatok gazdasági és ökológiai szempontok alapján történő értékelése

47 KOMMUNIKÁCIÓ 4. Lépés: Kommunikáció A Hivatalnak tájékoztatnia kell környezetbarát közbeszerzési politikájáról az érdekelteket, vagyis az alkalmazottakat, a szállítókat és a lakosságot, és ki kell választania ehhez a megfelelő eszközöket (pl. belső hírlevél, munkaértekezlet, tréning, brosúrák).

48 MONITOROZÁS 5. Lépés: Monitorozás 1. A zöld közbeszerzés ellenőrzése ő a közbeszerzés ellenőrzésével együtt történik. 2. Az ellenőrök vizsgálják a zöld közbeszerzési irányelvek alkalmazását, akörnyezetbarát beszerzési politikában lefektetett célok megvalósítását. 3. A célok megvalósulását láát az ellenőrök a környezetbarát rát közbeszerzési politikában meghatározott célokhoz kapcsolt teljesítménymutatók alapján ellenőrzik. k

49 ÉRTÉKELÉS 6. Lépés: Értékelés A Hivatal vezetése évente egyszer áttekinti a környezetbarát közbeszerzés eredményeit, és szükség esetén kezdeményezi a környezetbarát beszerzési politika módosítását, a végrehajtás eszközeinek a javítását. Az eredmények értékelésekor akörnyezetvédelmi és a gazdasági szempontokat egyaránt figyelembe veszi.

50 2. Tanácsadói rész Eszközrendszerek k

51 2.3.1 A ZÖLD KÖZBESZERZÉSI CÉLOK ELÉRÉSÉT SEGÍTŐ ESZKÖZRENDSZER ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK IGAZOLÁSA 1. A környezetbarát közbeszerzés eszközrendszere a közbeszerzés általános belső szabályozására épül, ahhoz szervesen kapcsolódik, 2. A meglevő eszközrendszerbe könnyen beleilleszthető, csak kisebb mértékű módosítást, kiegészítést igényel 3. Legjelentősebb új eleme a környezetbarát közbeszerzési irányelvek, 4. Nem kíván jelentős pénzügyi és humán erőforrásokat.

52 2.3.2 INFORMATIKAI MEGOLDÁSOK A környezetbarát közbeszerzést segítő információk, pl. kritériumrendszerek, útmutatók, leginkább a világhálón, elektronikusan érhetőkel A Hi l k éd já d bá i lé h i A Hivatalnak érdemes saját adatbázist létrehoznia a környezetbarát közbeszerzéshez szükséges adatokból.

53 2.3.3 LÉTREHOZANDÓ ADATBÁZISOK 1. A zöld közbeszerzési politikában ikáb meghatározott termékcsoportokhoz tartozó környezetbarát termékek adatbázisa (termékek megnevezése, mely tulajdonságuk miatt számítanak környezetbarátnak, gyártó cég, ár) 2. A kiválasztott termékcsoportok környezetbarát beszerzésénél használt kritériumok adatbázisa 3. A kiválasztott termékcsoportok esetében zöld beszerzést folytató más önkormányzatok adatbázisa (tapasztalatcsere, esetleg közös beszerzés céljából)

54 2.3.3 LÉTREHOZANDÓ ADATBÁZISOK 4. A szokásos szerződő partnerek adatbázisa, amely összefoglalja a partnerek környezeti teljesítményével, a jövőbeni új követelmények teljesítésére való alkalmasságukkal kapcsolatos információkat. 5. A megvalósított környezetbarát beszerzések jellemzői: a beszerzett termék/szolgáltatás fajtája, ára, az alkalmazott környezetvédelmi kritériumok.

55 2.3.4 FELHASZNÁLT IRODALOM Európai Közösségek (2005), Zöld közbeszerzés! A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés kézikönyve. een_ handbook_ hu.pdf ICLEI European Secretariat (2007), The Procura+ Manual. A Guide to Cost-Effective ti Sustainable Public Procurement, 2nd Edition. i / l / / l / New_website/Printed_Manual/Procura Manual_com plete.pdf

56 2.3.4 FELHASZNÁLT IRODALOM Környezettudományi Központ (2003), Zöld beszerzési kézikönyv önkormányzatok számára. ces.hu/kezikonyv.doc LEAP GPP Toolkit (2006),

57 2.3.5 HASZNOS LINKEK Termékminősítési rendszerek: dex.htm g (USA, energiahatékonysági) (svéd, energiahatékonysági) (európai energiahatékonysági) Global Eco-labelling Network (http://www.gen.gr.jp/)

58 Egyéb honlapok: HASZNOS LINKEK EU zöld beszerzés (http://europa.eu.int/comm/environment/gpp) / / i / Közbeszerzési Tanács zöld közbeszerzési oldalai: és p// / / Környezettudományi Központ (http://ktk-ces.hu/) GreenLabelsPurchase projekt magyar nyelvű útmutatók:

59 II./B STRATÉGIAI TERVEZÉS ÉS ÉVES KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEKAPCSOLÁSA

60 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elemző rész 1.11 Célok meghatározása 1.2 Helyzetelemzés 1.3 Következtetések 2. Tanácsadó rész 2.1 Stratégiai tanácsok 2.2 Taktikai tanácsok 2.3 Informatikai megoldások

61 1. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása

62 1.1 A CÉLOK MEGHATÁROZÁSA Stratégiai tervezés dokumentum céljai: Stratégia: a tervezési folyamat bemutatása Taktika: a cselekedetek, feladatok meghatározása Környezet: megvizsgálni azon tényezőket, amelyek hatással vannak a városfejlesztésre Források: leírni a rendelkezésre álló külső és belső forrásokat Célok összehangolása: a stratégiai és taktikai célok megvalósításának összhangba hozása

63 1. Elemző rész 1.2 Helyzetelemzés

64 1.2 HELYZETELEMZÉS Dokumentumok ka stratégiai té itervezéshez z Integrált Városfejlesztési Stratégia: Tolna városban még nem készült el ez a dokumentum, bár az elkészítése több tekintetben is hasznos lenne a városnak.

65 1.2 HELYZETELEMZÉS Egyrészt, a városfejlesztésekhez kötődő pályázatok szempontjából az IVS igen nagy jelentőséggel bír (elsősorban a meghirdetési időpontok miatt). Másrészt, egy széleskörű, fejlesztési stratégiát rendszerezetten összefogó dokumentum maga a város szempontjából is nagy jelentőséggel bír, nem csak az irány meghatározásában, de a konkrét projektek megtervezésében is.

66 1.2 HELYZETELEMZÉS Az IVS elkészítésének lépései: feltérképezni az Önkormányzat erős és gyenge g pontjait, ezáltal valós helyzetelemzést készítsen önmagáról a helyzetelemzésből felderített legfontosabb sajátosságaira alapozva meghatározni a szervezet irányát és hosszú távú céljait összefoglalni a stratégiai célok eléréséhez szükséges projekteket, feladatokat megvizsgálni, i hogy milyen forrásokat tlehet tbevonni a rövid és hosszú távú célok megvalósításába

67 1.2 HELYZETELEMZÉS Megjegyzés: a forrásvizsgálat nagyon fontos lépése a stratégiai tervezésnek, de nem feltétlenül a kezdőpontja.

68 1.2 HELYZETELEMZÉS A célok kdefiniálásához iálá áh hasonlóan a források esetén is elengedhetetlen a külső környezet hatásait vizsgálni a városra nézve. Ezek közül a legfontosabbak a különböző szabályozások, finanszírozási módok, és az intézményi környezet hatásait elemezni, és nem csak adott időpillanatokban, hanem lehetőség szerint rendszeresen ismétlődő jelleggel. Ezeknek tükrében lehet pontosan meghatározni, hogy a városfejlesztéshez mely forrásokra lh lehet számítani. Amennyiben a szervezet elmulasztja e külső tényezők vizsgálatát, a stratégiai terv nagyon magad kockázatfaktort hordozna magában. Tolna Város stratégiai fejlesztési irányát jelenleg két dokumentum határozza meg.

69 1.2 HELYZETELEMZÉS Az egyik meghatározó dokumentum a es2010 évek programja, amely gyakorlatilag megegyezik egy jól kidolgozott helyzetelemzéssel. A dokumentum megfelel ugyan a törvények által előírt gazdasági programmal formailag és tartalmilag, de a hosszú távú célokat csak röviden, felszínesen vázolja.

70 1.2 HELYZETELEMZÉS A gazdasági program egy átfogó helyzetelemzéssel indul, azonban számos hiányosságot lehet benne felfedezni. Egyrészt, az elemzés nem tér ki a szervezet erősségeinek és gyengeségeinek részletes feltárására, valamint nem taglalja a külső környezetben rejlő lehetőségeket és veszélyeket, ezért nem rendelkezik megfelelő alappal egy hosszú távú stratégia kijelöléséhez, vagy egy részletes fejlesztési terv elkészítéséhez. Következésképpen azon célok, amelyek a jövőbeli fejlesztéseket célozzák, csak tapasztalatokra alapozhatóak, de sajnos nem a helyzetelemzés által feltárt következményekből építkeznek.

71 1.2 HELYZETELEMZÉS A gazdasági program egyéb hiányosságai: hiányzik egy részletes forrás-elemzés, amelyből kiderülne, hogy nagyjából mekkora összegből sikerülne finanszírozni a meghatározott fejlesztési célokat arra sem tér ki a program, hogy a szükséges források az Önkormányzat rendelkezésre állnak-e, és ha nem, akkor honnan lehet majd őket megszerezni. A gazdasági programban meghatározott célok a település egészére, szerepét tekintve pedig számos fejlesztés tekintetében mint a mikrotérség vezető településére vonatkoznak.

72 1.2 HELYZETELEMZÉS A gazdasági programban nem találunk nagyságrendi vonatkozásokat a fejlesztések tekintetében. Ez nem gyenge pontja a dokumentumnak, sőt, ugyanis indokolt, alátámasztott kijelentéseket a fejlesztéshez szükséges forrásokról valóban csak a részletes tervezés után lehet csak tenni. Gyenge pontként említendő viszont az a tény, hogy a gazdasági program sajnos arra sem tér ki, hogy rendelkezésre állnak-e ekülső vagy belső források a fejlesztési célok megvalósításához.

73 1.2 HELYZETELEMZÉS Azzal is adós marad a program, hogy mely dokumentumokban lehet fellelni a fejlesztési tervek részletes leírását, úgy mint projekttervek és projektütemezések, éves költségvetési terv. A település fejlődésére hosszútávon meghatározó kihatással van Tolna Város egységes településrendezési terve és városfejlesztési koncepciója, melyet a 62./2004. (III. 29.) KT. határozattal hagyott jóvá a képviselőtestület.

74 1.2 HELYZETELEMZÉS A településrendezési l terv ugyanakkor elsősorban építési szempontból közelíti meg a település fejlesztésének témakörét, így nem tekinthető egységes stratégiai fejlesztési dokumentumnak. Még így is erősségének tekintjük, hogy foglalkozik a benne szereplő célok elérése léé érdekében édkéb a település lé ingatlanvagyoni helyzetével.

75 1.2 HELYZETELEMZÉS A településrendezési tervben szereplő célok megvalósulása érdekében fontos nem csak az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanvagyon, hanem a településen nem önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanvagyon is, hiszen ezek (is) meghatározzák a település külső karakterét. Erre vonatkozóan szintén pozitívumként értékeljük, hogy Tolna Város az építészeti örökség helyi védelméről szóló 6./2005. (III.1.) rendeletében megfelelő módon biztosítja az építészeti ingatlanvagyon védelmét. Fontos lenne, hogy ez a védelem a település környezeti értékeire is kiterjedjen.

76 1.2 HELYZETELEMZÉS Blő Belső erőforrásból fjl fejlesztéseket finanszírozni i akkor lh lehet, ha a szervezet egyrészt hatékonysági szempontokat figyelembe véve működik, másrészt, ha eredményes vagyongazdálkodási tevékenységet folytat.

77 1.2 HELYZETELEMZÉS Azon szabályok, amelyek éves viszonylatra vonatkoznak és az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodáshoz kötődnek, elsősorban az éves költségvetésben vannak meghatározva. Ezen szabályok hosszú távon történő szabályozása Önkormányzati rendeletek formájában történik. A jelenlegi szabályozás alapját a 21/1997 (XI 25 ) Ör A jelenlegi szabályozás alapját a 21/1997. (XI.25.) Ör. rendelet szabályozza.

78 1.2 HELYZETELEMZÉS A fenti rendelet szabályozásakor mindenképpen hasznos lenne kitérni a vagyongazdálkodásra is. Az Önkormányzatnak ebből két előnye is származhat: a vagyongazdálkodást g nem csak jogi vagy eljárásjogi, de hatékonysággal kapcsolatos szemszögbe helyezni, ezáltal eredményesebben valósulhatna meg a szabályozás hosszú távon közreműködne a fejlesztési célok megvalósulásához, forrásbiztosítás formájában.

79 1.2 HELYZETELEMZÉS Leginkább széttagoltság jellemzi az Önkormányzati vagyongazdálkodás aktuális állapotát Tolna városban. Nem csak a vagyonkataszterrel és a vagyonrendelettel kapcsolatban vannak rendkívül részletes szabályozások, hanem az Önkormányzat által birtokolt helyiségek és lakások esetén, a közterület használatáról, valamint a lakás és közcélú létesítményekhez kapcsolódó parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról szóló rendeletek esetén is. Ez a széttagoltság indokolható az egyes tartalmi elemek különbözőségével, ő é l stratégiai i célként azonban érdemes lenne legalább koncepció szintjén kijelölni azokat a legfontosabb irányvonalakat, amelyek mentén a vagyonnal való gazdálkodás hosszútávon is alapvetően szolgálhatja a település érdekeit.

80 1.2 HELYZETELEMZÉS A stratégiai té itervezés humánerőforrás á jellemzői A stratégia tervezés eddig elkészült alapdokumentumát jelentő program, azaz a tulajdonképpeni gazdasági program a város intézményén belül készült el. A fent említett stratégiatervezési dokumentumok és részdokumentumok mindenki számára hozzáférhetőek.

81 1.2 HELYZETELEMZÉS Nincs azonban tájékoztatás arról, hogy a városban lényegbevágóan megvitatásra kerültek volna a hosszú távú célok, amelyekre a város stratégiai fejlesztési tervei épülnek. Hozzátesszük, számunkra nyilvánvaló, hogy törvény írja elő a településrendezési tervvel kapcsolatban a közvélemény, a lakosság felvilágosítását.

82 1.2 HELYZETELEMZÉS A taktikai tervezés lépései Jelentés szempontjából a taktika tervezése vonatkozhat úgy tevékenységekre, mint konkrét projektekre. Mindkét esetben e tevékenységek és projektek a szervezet stratégiai tervéből származnak. Az éves költségvetés tartalmazza továbbá: a hosszú távú fejlesztési tervek által meghatározott intézkedések hatásait azon projektek következményeit, amelyek több évre is kiterjednek

83 1.2 HELYZETELEMZÉS A fenti adatokat átfogó formába helyezni hasznos és jelentős mind a város képviselőinek, mind azoknak, akik a tulajdonképpeni költségvetést összeállították. A gazdasági program keretén belül meghatározott célkitűzések, fejlesztések megvalósulásának idejét és rangsorát elsősorban az határozza meg, hogy milyen külső források állnak az Önkormányzat rendelkezésére, illetve hogy ezek a külső források milyen időpontokban lesznek elérhetőek.

84 1.2 HELYZETELEMZÉS Fontos megjegyezni azonban, hogy ezzel van esély az egységes stratégia beteljesedésének deformálódására. A Polgármesteri Hivatal munkatársai szervesen hozzájárulnak a városfejlesztési projektek előkészítéséhez, a hozzájuk kötődő pályázatok kidolgozásához.

1.2.6 Lehetőségek kedvező külső feltételek 1.2.7 Fenyegetések kedvezőtlen külső feltételek

1.2.6 Lehetőségek kedvező külső feltételek 1.2.7 Fenyegetések kedvezőtlen külső feltételek II./G. KÖRNYEZETBARÁT KÖZBESZERZÉSI GYAKORLAT BEVEZETÉSE TARTALOMJEGYZÉK 1. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása 1.1.1 Tanácsadás célja 1.1.2 Tanácsadás által felölelt területek 1.2 Helyzetelemzés 1.2.1

Részletesebben

1. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása 1.1.1 Tanácsadás célja 1.1.2 Tanácsadás által felölelt területek 1.2 Helyzetelemzés 1.2.1 Helyzetelemzéshez

1. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása 1.1.1 Tanácsadás célja 1.1.2 Tanácsadás által felölelt területek 1.2 Helyzetelemzés 1.2.1 Helyzetelemzéshez II./G. KÖRNYEZETBARÁT KÖZBESZERZÉSI GYAKORLAT BEVEZETÉSE TARTALOMJEGYZÉK 1. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása 1.1.1 Tanácsadás célja 1.1.2 Tanácsadás által felölelt területek 1.2 Helyzetelemzés 1.2.1

Részletesebben

1. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása 1.2 Helyzetelemzés 1.3 Következtetések 2. Tanácsadó rész 2.1. Stratégiai tanácsok 2.2 Taktikai tanácsok 2.

1. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása 1.2 Helyzetelemzés 1.3 Következtetések 2. Tanácsadó rész 2.1. Stratégiai tanácsok 2.2 Taktikai tanácsok 2. II./D. A KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉSÉNEK ÉS ELFOGADÁSÁNAK FOLYAMATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása 1.2 Helyzetelemzés 1.3 Következtetések 2. Tanácsadó rész 2.1. Stratégiai tanácsok 2.2

Részletesebben

1.2.5 Hivatal gyakorlatának gyengeségei 1.2.6 Lehetőségek kedvező külső feltételek

1.2.5 Hivatal gyakorlatának gyengeségei 1.2.6 Lehetőségek kedvező külső feltételek II./G. KÖRNYEZETBARÁT KÖZBESZERZÉSI GYAKORLAT BEVEZETÉSE TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 1. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása 1.1.1 Tanácsadás célja 1.1.2 Tanácsadás által felölelt területek 1.2 Helyzetelemzés

Részletesebben

1. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása 1.2 Helyzetelemzés 1.3 Következtetések 2. Tanácsadó rész 2.1 Stratégiai tanácsok 2.2 Taktikai tanácsok 2.

1. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása 1.2 Helyzetelemzés 1.3 Következtetések 2. Tanácsadó rész 2.1 Stratégiai tanácsok 2.2 Taktikai tanácsok 2. II./B STRATÉGIAI TERVEZÉS ÉS ÉVES KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEKAPCSOLÁSA TARTALOMJEGYZÉK 1. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása 1.2 Helyzetelemzés 1.3 Következtetések 2. Tanácsadó rész 2.1 Stratégiai tanácsok 2.2

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

1. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása

1. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása II./D. A KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉSÉNEK ÉS ELFOGADÁSÁNAK FOLYAMATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása 1.2 Helyzetelemzés 1.3 Következtetések 2. Tanácsadó rész 2.1. Stratégiai tanácsok 2.2

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

1. Elemző rész. 1.2 Helyzetelemzés 1.3 Következtetések 2. Tanácsadó rész 2.1 Stratégiai tanácsok 2.2 Taktikai tanácsok 2.3 Informatikai megoldások

1. Elemző rész. 1.2 Helyzetelemzés 1.3 Következtetések 2. Tanácsadó rész 2.1 Stratégiai tanácsok 2.2 Taktikai tanácsok 2.3 Informatikai megoldások II./B STRATÉGIAI TERVEZÉS ÉS ÉVES KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEKAPCSOLÁSA TARTALOMJEGYZÉK 1. Elemző rész 1.11 Célok meghatározása 1.2 Helyzetelemzés 1.3 Következtetések 2. Tanácsadó rész 2.1 Stratégiai tanácsok 2.2

Részletesebben

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 1. napjától 1/7. oldal Alcsútdoboz Település Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére 6. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi belső i tervének jóváhagyása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA

A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzések szabályairól szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. -ának megfelelően a közbeszerzési feladatok végrehajtása

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

INNOVÁCIÓ ÉS KÖZBESZERZÉS

INNOVÁCIÓ ÉS KÖZBESZERZÉS INNOVÁCIÓ ÉS KÖZBESZERZÉS Dr. Varga Ágnes Nemzetközi és Oktatási Főosztály főosztályvezető-helyettes 2013. május 8. Fenntartható közbeszerzések az Európai Unióban - Célkitűzések Európa 2020 stratégia Intelligens,

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pereszteg község Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

Zöld közbeszerzés a gyakorlatban

Zöld közbeszerzés a gyakorlatban MAGYAR KÖZBESZERZÉSI INTÉZET - the Greenstitute WWW.KOZBESZERZESIINTEZET.HU Zöld közbeszerzés a gyakorlatban Előadó: dr. Barna Orsolya ügyvéd, közbeszerzési és fenntarthatósági tanácsadó barnao@kozbeszerzesiintezet.hu

Részletesebben

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP-ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 1. BEVEZETÉS A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, az átalakulások korszakát élő közszolgáltatások, a közigazgatási

Részletesebben

BDO Magyarország Tanácsadó Kft. AKCIÓTERV

BDO Magyarország Tanácsadó Kft. AKCIÓTERV AKCIÓTERV a SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMYÁNYZATA által végrehajtott kötvény kibocsátásból a RAIFFEISEN BANK Zrt.-nél óvadékban lévő pénzösszegek kiengedéséhez szükséges önkormányzati program megvalósítására

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1b) a polgármesteri

Részletesebben

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is.

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sarkad Város Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012. 5720 Sarkad, Kossuth u. 27. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sarkad Város Önkormányzata valamint Sarkad Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint

Részletesebben

1. számú melléklet. Eljárási határidők és típusok összefoglalása

1. számú melléklet. Eljárási határidők és típusok összefoglalása 1. számú melléklet 1. számú melléklet Eljárási határidők és típusok összefoglalása Eljárás fajtája Közösségi értékhatárt elérő Nemzeti értékhatárt elérő I. EGY SZAKASZOS ELJÁRÁSOK 1. Nyílt eljárás 74.

Részletesebben

19./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre. Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

19./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre. Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 19./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Előterjesztő: Megtárgyalta: Partnerségi egyeztetés szabályainak

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

Mintacím szerkesztése

Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) bemutatása Budapest, 2012. május 16. Az Mintacím OHÜ külső szerkesztése működési modellje Nemzetgazdasági

Részletesebben

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata "ELSŐ LÉPÉS Szociális célú városrehabilitáció Pétervásárán tárgyú, ÉMOP-3.1.1-12-2013-0013 azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárásaira

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT.

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT. A stratégiai tervezés módszertana Koplányi Emil elearning Igazgatóság Educatio KHT. 1 Tartalom 1. A stratégiai tervezés szerepe a szaktanácsadói munkában 2. Stratégiai tervezés alapjai 3. Küldetés (misszió),

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

A közbeszerzési törvény szabályainak változása. változása

A közbeszerzési törvény szabályainak változása. változása A közbeszerzési törvény szabályainak változása ETK zrt. 2010. február Az előadás felépítése Gyakorlati alkalmazási kérdések kezelése a Kbt. módosításában - Formai megközelítés mérséklésére irányuló változások:

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

Tisztelet Képviselő-testület!

Tisztelet Képviselő-testület! Tisztelet Képviselő-testület! Putnok Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének felülvizsgálatát elvégeztem. A költségvetés előterjesztése a polgármester, a költségvetési rendelet-tervezet

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

1. A vállalkozási tevékenység

1. A vállalkozási tevékenység SZMSZ 3 A vállalkozási feladatok és közhasznú, vagy gazdasági társaságban részvételnek a részletes felsorolása, a feladatok forrásai 1. A vállalkozási tevékenység 1.1. A szerv vállalkozási tevékenységet

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Az innovációról a vállalkozásoknak egyszerűen 2015 1 www.glosz.hu 2015 Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 13. számú napirendi pont Tárgy: Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv Előterjesztő és

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről TERVEZET Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről Elvégeztük Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

Stratégiai döntés előkészítő

Stratégiai döntés előkészítő DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje 2014. június 30. DOKUMENTUM ADATLAP A projekt címe: A pályázat kódszáma: Fejlesztési

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

A~{- 2J. szám ú előterjesztés

A~{- 2J. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je A~{- 2J. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című (ÁROP-1.A.2.) pályázat benyújtása Az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Ikt.szám: 5048-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2013. évre Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 5254-12015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2016. évre Előterjesztő:

Részletesebben

CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 1. napjától ÖNKORMÁNYZATA 1/9. oldal /2015. (X..) SZ. HATÁROZATA A KÖZBESZERZÉSI ILL. BESZERZÉSI ELJÁRÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

2015. május 14-i rendkívüli ülésére

2015. május 14-i rendkívüli ülésére 7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Keret-megállapodásos közbeszerzési eljárás lefolytatásának

Részletesebben

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése Szentgotthárd Város Önkormányzata képviselő - testületének 6/2007.(III.01.) sz. rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről Módosítva

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25-i ülésére 15951/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S A Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. március 25i ülésére Tárgy: Önkormányzat és Intézményeinek 2015. évi közbeszerzési és közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési

Részletesebben

A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei. Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa

A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei. Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa A zöld közbeszerzés jogi feltételei az Unióban 1997. Európai Unió elkötelezte magát a fenntartható

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel

Részletesebben

3. A választott eljárás fajtája: Kbt. Második Része szerinti nyílt eljárás.

3. A választott eljárás fajtája: Kbt. Második Része szerinti nyílt eljárás. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Diákhitel Központ Zrt. kommunikációjához kapcsolódó médiatervezési és médiavásárlási, valamint az ehhez szükséges ügynökségi szolgáltatások ellátása 1. Az ajánlatkérő

Részletesebben

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya Szabályzat Kiskunhalas, Hősök tere 2. szám alatti Kiskunhalasi Református Egyházközség (továbbiakban: Egyházközség) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése Bartók Péter főosztályvezető helyettes BM Pénzügyi Erőforrás gazdálkodási Főosztály A BM fejezeti kezelésű előirányzatainak

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása a Teleki

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27.-i ülésére Tárgy: Zirc városfejlesztési stratégiai programja, árajánlat bekérése Előadó: Horváth László gazdasági

Részletesebben

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére Az előterjesztés száma: 46/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL

AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL 1. Az ellenőrzési nyomvonal fogalma Az Ámr. rendelkezése szerint az ellenőrzési nyomvonal A Polgármesteri Hivatal tervezési, pénzügyi lebonyolítási folyamatainak, valamint ellenőrzési

Részletesebben

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5)

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5) Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató zrt. Orosháza Fürdő utca 5. 5900 Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Közbeszerzési Szabályzata Készítette: Bozsár Lajos Közbeszerzési referens Jóváhagyta:

Részletesebben

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI MUNKAANYAG

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI MUNKAANYAG IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM IRM/CGKFO/481/2009 MUNKAANYAG a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról Budapest, 2009.

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról Karancsalja község Önkormányzatának

Részletesebben

Önkormányzatok gazdálkodása

Önkormányzatok gazdálkodása Önkormányzatok gazdálkodása Ökopolitika az önkormányzatokban az Ökopolisz Alapítvány képzése Írta: Nagyházi György Önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó jogszabályok A helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban

A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban d r N a g y Á g n e s f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s e k T a n á c s a Közzététel és kommunikáció A hirdetmények

Részletesebben

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára VÁLLALATI TANÁCSADÁS TÁMOGATÁSA KKV-K SZÁMÁRA 2013 Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára I. Pályázók köre Gazdasági társaságok Szövetkezetek Egyéni vállalkozók Egyéni cégek Non-profit gazdasági

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27. napján tartandó soron következő ülésére

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27. napján tartandó soron következő ülésére BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában Előadó: Ivanyos János Trusted Business Partners Kft. ügyvezetője Magyar Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítás szakosztályának

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

5/2007 (I.24.) rendelete

5/2007 (I.24.) rendelete KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2007 (I.24.) rendelete A közbeszerzés helyben központosításáról Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Közbeszerzésekről szóló 2003.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére Szám: 2-237/2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. december 4. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

Amit a zöld beszerzésről tudni kell. Bevezetés. Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11.

Amit a zöld beszerzésről tudni kell. Bevezetés. Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11. Amit a zöld beszerzésről tudni kell Bevezetés Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11. Tartalom Az Energiaklubról A zöld beszerzés definíciója A zöld beszerzés előnyei Buy Smart+ projekt

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben