Javaslat az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet és kapcsolódó határozatok elfogadására

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet és kapcsolódó határozatok elfogadására"

Átírás

1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 22222/2013. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 1 db Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés április 18. napján tartandó ülésére Javaslat az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet és kapcsolódó határozatok elfogadására Előkészítésért felelős: Egyeztetve: Farkasné Hadházi Ildikó főosztályvezető Gazdálkodási Főosztály Dr. Batta Angéla főosztályvezető Jegyzői Kabinet Papp Zsolt főosztályvezető Humán Főosztály Dr. Sömjéni Éva kabinetvezető Polgármesteri Kabinet Pintér Zoltán főosztályvezető Városfejlesztési és Üzemeltetési Főosztály Miklós Béláné Rostás László főosztályvezető főépítész Hatósági Főosztály Főépítészi Kabinet Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Csiszár Miklós jegyző

2 Tisztelt Közgyűlés! I. Tartalmai összefoglaló Az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást és a hozzá kapcsolódó határozati javaslatokat a következők szerint terjesztem elő: 1. Az önkormányzat évi zárszámadásáról szóló rendelettervezet A helyi önkormányzatok zárszámadásának készítési kötelezettségét és beterjesztésének rendjét az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény írja elő. A zárszámadás készítésével kapcsolatosan további szabályokat állapít meg az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet. A évi zárszámadás az önkormányzati bevételek és kiadások teljesítését a december 31-i állapotnak megfelelően módosított előirányzathoz viszonyítva mutatja be. A zárszámadás a jogszabály által előírt szerkezeti tagolásban készült. Az előterjesztés tartalmazza a kötelezően előírt mérlegeket, táblázatokat, a költségvetés bevételeinek és kiadásainak részletezését mind az előirányzatok, mind a teljesítések vonatkozásában. Az előterjesztésben elkülönítetten és összességében is megtalálhatók a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat, illetve az intézmények teljesítési adatai. Az előterjesztés az önkormányzat vagyoni helyzetének bemutatását, a vagyonmérleget, valamint a pénzmaradvány elszámolását és mindezek szöveges értékelését is tartalmazza. A évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóhoz további információkat tartalmaz az előterjesztéshez kapcsolódó szöveges és számszaki melléklet. 2. Egyszerűsített éves költségvetési beszámoló Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet 45/A. (2) bekezdése előírja, hogy az arra kötelezett helyi önkormányzatok egyszerűsített éves költségvetési beszámolót készítenek, melyet letétbe kell helyezni. A helyi önkormányzatok letétbe helyezési kötelezettségüknek az egyszerűsített beszámoló Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) részére történő megküldésével tesznek eleget. Az egyszerűsített beszámoló a következő mérlegeket illetve kimutatásokat tartalmazza: - egyszerűsített mérleg, - egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés, - egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás, - egyszerűsített vállalkozási-maradvány-kimutatás. Az egyszerűsített éves költségvetési beszámolóról szóló előterjesztéshez határozati javaslat kapcsolódik. 3

3 3. Tájékoztató a évi ÁSZ ellenőrzés javaslatai alapján készített Intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról Az ÁSZ a helyi önkormányzatok gazdálkodási rendszerének ellenőrzése keretében döntően a éveket felölelő időszakra vonatkozóan vizsgálta a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetét. Az ÁSZ az ellenőrzési megállapítások alapján javaslatokat fogalmazott meg. A javaslatok alapján Intézkedési Terv készült, melyet a Közgyűlés II-30/2329/2012. számú határozatával elfogadott és úgy döntött, hogy a feladatok végrehajtásáról a gazdálkodásról szóló tájékoztatók, beszámolók keretében kapjon tájékoztatást. Az előterjesztés vonatkozó része az Intézkedési Tervben szereplő feladatok időarányos teljesítését mutatja be, melyhez szintén határozati javaslat kapcsolódik. 4. A MISEK Nonprofit Kft. pályázati önrészeinek biztosítására irányuló határozatok vonatkozó rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Törvény) alapján május 1. napjától állami tulajdonba került a MISEK Nonprofit Kft. A Törvény értelmében, a települési önkormányzatok tulajdonában és fenntartásában lévő egészségügyi intézmények, valamint ezen intézményekkel kapcsolatos vagyon és vagyoni értékű jog, továbbá az intézményekkel kapcsolatos fenntartói jog és kötelezettség május 1-jével a magyar államra, illetve az egészségügyért felelős miniszter által kijelölt központi államigazgatási szervre a törvény erejénél fogva átszállt. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése és években, több esetben is határozattal döntött arról, hogy a 100%-ban Önkormányzati tulajdonú MISEK Nonprofit Kft. pályázataihoz szükséges önerőt az éves költségvetésében biztosítja. Mivel az Önkormányzat nem fenntartója/tulajdonosa a MISEK Nonprofit Kft-nek a pályázatokhoz tartozó pénzügyi kötelezettségvállalások nem az Önkormányzatot, hanem az új fenntartót/tulajdonost terhelik. Ahhoz, hogy az Önkormányzat évre áthúzódó tételei között a zárszámadásban ne szerepeljenek az előirányzat maradványok, szükséges a IX-230/32.285/2009. sz. határozat 3. pontjának, IX- 244/32.340/2009.sz. határozat 3. pontjának, valamint a VIII-237/23.205/2011. sz. határozat 3. pontjának pályázati önrész vállalására vonatkozó részeinek a hatályon kívül helyezése. II. Előzmények A Közgyűlés Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetését a 2/2012. (II.29.) önkormányzati rendeletével állapította meg. A költségvetési rendeletet a Közgyűlés a legutóbbi, március 7-ei módosítással együtt összességében öt alkalommal módosította. A költségvetési előirányzatok teljesítéséről, a költségvetésben szereplő feladatok végrehajtásáról eddig két alkalommal: először a gazdálkodás I. féléves helyzetéről, másodszor pedig a gazdálkodás I-III. negyedéves helyzetéről szóló tájékoztató keretében kapott tájékoztatást a Közgyűlés. 4

4 III. Várható szakmai hatások A szakmai feladatok végrehajtása a zárszámadásban bemutatott pénzügyi adatok alapján értékelhetővé válik. Megállapítható az egyes feladatokra teljesített ráfordítás és az is, hogy a költségvetési keretek megfelelő feltételeket teremtettek-e a szakmai feladatok teljesítéséhez. IV. Várható gazdasági hatások Az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás számszaki része bemutatja a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak alakulását, valamint az előirányzatok pénzügyi teljesítését, melyhez szöveges értékelés is kapcsolódik. A zárszámadás képet ad az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulásáról, melyet összefoglalóan az önkormányzat vagyonmérlege mutat be. A zárszámadás részét képező pénzmaradvány elszámolás alapján látható az év zárásakor keletkezett maradvány, valamint a maradványokat terhelő kötelezettség önkormányzati szinten és költségvetési szervenként. V. Kapcsolódások A zárszámadás az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról ad számot, így szoros kapcsolat van a költségvetés és a zárszámadás között. Tekintve, hogy a költségvetés a Közgyűlés korábbi döntései, különféle szakmai és ágazati koncepciók, programok figyelembevételével alakult ki, így áttételesen ugyan, de ezekhez is kapcsolódik. A zárszámadás és a vele együtt beterjesztett egyszerűsített beszámoló szorosan kapcsolódik egymáshoz, ugyanis az egyszerűsített beszámoló a zárszámadásnál is figyelembe vett adatok alapján készült. Ugyancsak van kapcsolat a zárszámadás, valamint a évi ÁSZ ellenőrzés javaslatai figyelembevételével készített Intézkedési Tervben foglaltak végrehajtásáról készített tájékoztató között is. Az ÁSZ javaslatok, illetve az Intézkedési Tervben foglaltak a pénzügyi helyzet biztonságosabbá tételét és hosszú távú fenntarthatóságát kívánják elérni, mely a költségvetésen keresztül valósul meg. Az előterjesztés az előzőekben hivatkozott jogszabályokhoz kapcsolódik. VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására A sajtó tájékoztatása indokolt. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendeletet megalkotni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. Miskolc, március 18. Dr. Kriza Ákos 5

5 Indokolás az Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló.../2013. ( ) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzatok zárszámadás készítési kötelezettségét az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, a további szempontokat és részleteket az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet határozza meg. A vonatkozó rendelkezések előírják, hogy a zárszámadási rendelet tervezetét a költségvetési évet követő negyedik hónap végéig kell a képviselő-testület elé terjeszteni. A most beterjesztésre kerülő zárszámadás és a zárszámadási rendelet tervezete az előírt szerkezetben készült. A zárszámadás bemutatja a évi költségvetés módosított bevételi és kiadási előirányzatait, azok teljesítését, a felújítások és beruházások megvalósításának helyzetét, az önkormányzati vagyon gyarapodását. A zárszámadás tartalmazza a évi pénzmaradvány elszámolását és a zárszámadás elfogadásáról szóló rendelet tervezetét. Miskolc, március 18. Dr. Kriza Ákos 6

6 Hatásvizsgálati lap az Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló /2013. (...) Önkormányzati rendelethez Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről I. Várható társadalmi hatások Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel helyi szabályairól szóló 25/2011. (IX.1.) önkormányzati rendelet előírásai szerint a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezet (zárszámadás) nem tartozik az egyeztetésre kerülő rendelettervezetek közé. II. Várható gazdasági, költségvetési hatások A zárszámadási rendeletnek közvetlen gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek. A zárszámadás keretében megállapításra kerülő pénzmaradvány az önkormányzat évi költségvetésében szereplő feladatokkal kapcsolatos áthúzódó kötelezettségek fedezeteként figyelembevételre kerül. III. Várható környezeti hatások Az önkormányzat évi zárszámadásáról szóló rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs. IV. Várható egészségi következmények A évi zárszámadásról szóló rendelet végrehajtása egészségi következményekkel nem jár. V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A zárszámadás elfogadásáról szóló önkormányzati rendelet külön adminisztratív teherrel nem jár. VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A zárszámadás elkészítésének kötelezettségét az ezzel kapcsolatos szabályokat az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet határozza meg. Ha az önkormányzat ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az államkincstár az állami támogatás folyósítását a kötelezettség teljesítéséig felfüggesztheti. 7

7 VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek Az önkormányzat zárszámadási rendeletének megalkotásával kapcsolatban személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosításának szükségessége nem merül fel. Miskolc, március 18. Dr. Kriza Ákos 8

8 MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK.../2013. (....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: államháztartási törvény) 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f), valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 42. (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 45. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága; és Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 45. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A zárszámadás főösszegei 1. (1) A Közgyűlés az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásának a) bevételi főösszegét ezer Ft, ebből: aa) költségvetési bevételek ezer Ft, ab) pénzmaradvány igénybevétele ezer Ft, ac) hitelfelvétel ezer Ft, 9

9 b) kiadási főösszegét ezer Ft, ebből: ba) költségvetési kiadások ezer Ft, bb) hiteltörlesztés ezer Ft összeggel állapítja meg. (2) A zárszámadás mérlegét az 1. melléklet, a bevételi és kiadási főösszegek működési és felhalmozási célú csoportosítását az 1/a. melléklet, az 1. (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételeket forrásonként a 2. melléklet, költségvetési szervenként a 4. melléklete tartalmazza. (3) A teljesített kiadásokat a 4., 5., 6., 7., 8. melléklet tartalmazza. Az 1. (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegen belül a) a személyi jellegű kiadások összege ezer Ft, b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege ezer Ft, c) a dologi jellegű kiadások összege ezer Ft, d) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összege ezer Ft, e) az egyéb működési célú kiadások összege ezer Ft, f) a felújítások összege ezer Ft, g) a beruházások összege ezer Ft, h) a pénzügyi befektetések összege ezer Ft, i) az adósságszolgálat összege ezer Ft A évi pénzmaradvány elszámolása 3. (1) A Közgyűlés az Önkormányzat évi pénzmaradványát a 10. melléklet szerint ezer Ft-ban állapítja meg, melynek összegét költségvetési szervenként a 10/c. melléklet részletezi. Az Önkormányzat áthúzódó feladatait tételesen a 10/a. melléklet tartalmazza, a Polgármesteri Hivatal áthúzódó feladatait a 10/b. melléklet tartalmazza. (2) A Közgyűlés az Önkormányzat évi vállalkozási maradványát a 10/d. melléklet tartalmazza. (3) A felhasználható pénzmaradvány ezer Ft, ebből az Önkormányzat pénzmaradványa ezer Ft, a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa ezer Ft az intézményi pénzmaradvány ezer Ft. (4) A felhasználható pénzmaradvány az Önkormányzat esetében a 11. melléklet szerinti a) előző évekről áthúzódó beruházási célhitel ezer Ft, b) felhalmozási célú, támogatásértékű és egyéb bevételek évről áthúzódó része ezer Ft, c) működési célú, támogatásértékű és egyéb bevételek évről áthúzódó része ezer Ft, d) kölcsönök törlesztése ezer Ft áthúzódó bevételi előirányzat-maradványokkal egészül ki. 10

10 (5) Az áthúzódó kiadások összege a) az Önkormányzatnál ezer Ft, b) a Polgármesteri Hivatalnál ezer Ft, c) a költségvetési intézményeknél ezer Ft, d) a költségvetési szervek vállalkozási maradványa ezer Ft. Az állami támogatás és állami hozzájárulás elszámolását a 2/u.,2/v.,2/w., 2/x., 2/y., 2/z., 2/aa., 2/ab. melléklet tartalmazza A zárszámadás végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 5. A zárszámadás elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről a költségvetési intézményeket a közgyűlés döntését követően értesíteni kell. 6. (1) A pénzmaradvány miatti változásokat a évi költségvetési előirányzatokon a rendelet 10., 10/a., 10/b.,10/c. és 11. mellékletben foglaltak szerint át kell vezetni. (2) A Közgyűlés a pénzmaradvány elszámolás szerinti az Önkormányzatnál jelentkező ezer Ft-os hiány fedezetét a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény 4. melléklet IV. pontjában meghatározott helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás elnyerésére irányuló pályázat benyújtásával kívánja megteremteni. A Polgármesteri Hivatalnál jelentkező ezer Ft áthúzódó kiadásokon túli maradvány összegét a Polgármesteri Hivatal szállítói állományának fedezetéül kívánja felhasználni. (3) A Közgyűlés a gazdálkodás helyzetéről szóló tájékoztató keretében a költségvetés helyzetét áttekinti és dönt a évi zárszámadás hatásaival kapcsolatos további szükséges intézkedésekről. 7. A Közgyűlés az Önkormányzat évi záró létszámát a 18. melléklet szerint állapítja meg. (1) A működéshez kapcsolódó bevételek részletezését a 2/a. melléklet tartalmazza. (2) A helyi adó bevételek részletezését a 2/b. melléklet tartalmazza. (3) Az átengedett központi adók részletezését a 2/c. melléklet tartalmazza. 8. (4) A helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek részletezését a 2/d. melléklet tartalmazza. (5) A támogatás a központosított előirányzatokból részletezését a 2/e. melléklet tartalmazza. 11

11 (6) A helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatását a 2/f. melléklet tartalmazza. (7) A normatív, kötött felhasználású támogatások részletezését a 2/g. melléklet tartalmazza. (8) Az egyéb költségvetési (működési) támogatások részletezését a 2/h. melléklet tartalmazza. (9) Az Önkormányzat támogatásértékű működési bevételeinek részletezését a 2/i. melléklet tartalmazza. (10) A Polgármesteri Hivatal támogatásértékű működési bevételeinek részletezését a 2/j. melléklet tartalmazza. (11) Az Önkormányzat Intézményeinek támogatásértékű működési bevételeinek részletezését a 2/k. melléklet tartalmazza. (12) Az Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése részletezését a 2/l. melléklet tartalmazza. (13) A Polgármesteri Hivatal tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése részletezését a 2/m. melléklet tartalmazza. (14) Az Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei részletezését a 2/n. melléklet tartalmazza. (15) A felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről részletezését a 2/o. melléklet tartalmazza. (16) A központosított felhalmozási célú támogatások részletezését a 2/p. melléklet tartalmazza. (17) Az egyéb költségvetési (felhalmozási) vis maior támogatások részletezését a 2/q. melléklet tartalmazza. (18) A felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek részletezését a 2/r. melléklet tartalmazza. (19) Az Önkormányzat Intézményeinek felhalmozási bevételeinek részletezését a 2/s. melléklet tartalmazza. (20) A támogatási kölcsönök visszatérülését a 2/t. melléklet tartalmazza. (21) A évi kiadások I-XII. havi teljesítését funkciónként a 3. melléklet tartalmazza. (22) Önállóan működő intézmények kiadásait a 4/a. melléklet tartalmazza. (23) A városüzemeltetési feladatok részletezését az 6/a. melléklet tartalmazza. (24) A választókerületi alap felhasználását a 6/b. melléklet tartalmazza. (25) A Polgármesteri mecénási alap évi felhasználását 6/c. melléklet tartalmazza. 12

12 (26) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok részletezését a 12. melléklet tartalmazza. (27) A évi állami támogatásokkal kapcsolatos visszafizetési kötelezettséget a 13. melléklet tartalmazza. (28) Az önkormányzat december 31-i hitelállományát a 14. melléklet tartalmazza. (29) A évi nyújtott kölcsönök állományáról szóló kimutatást a 15. melléklet tartalmazza. (30) A évi közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 16. melléklet tartalmazza. (31) A pénzeszközök változásáról szóló kimutatást a 17. melléklet tartalmazza. 9. Az Önkormányzat és intézményei vagyonának adatait, eszközeit és kötelezettségeit tartalmazó vagyonkimutatást december 31-i állapot szerint a 9. melléklet, vagyonmérlegét a 9/a., az önkormányzat részesedéseit a 9/b., a követelések könyv szerinti értékét a 9/c. melléklet tartalmazza. 4. Záró rendelkezések 10. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Ez a rendelet december 31-én hatályát veszti. (3) Hatályát veszti Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat évi zárszámadásának elfogadásáról szóló 11/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelet. Miskolc, április 18. Dr. Csiszár Miklós Dr. Kriza Ákos jegyző polgármester 13

13 14

14 MELLÉKLETEK az Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló../2012. ( / ) önkormányzati rendelethez

15 Mellékletek jegyzéke 1. melléklet A költségvetés mérlege 1/a. melléklet Folyó bevételek kiadások Tőkebevételek kiadások mérlege 2. melléklet Miskolc Megyei Jogú Város évi bevételei 2/a. melléklet Működéshez kapcsolódó bevételek részletezése 2/b. melléklet Helyi adó bevételek részletezése 2/c. melléklet Átengedett központi adók részletezése 2/d. melléklet Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatot megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek részletezése 2/e. melléklet Támogatás a központosított előirányzatokból 2/f. melléklet Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 2/g. melléklet Normatív, kötött felhasználású támogatások részletezése 2/h. melléklet Egyéb költségvetési (működési) támogatások részletezése 2/i. melléklet Önkormányzat támogatásértékű működési bevételeinek részletezése 2/j. melléklet Polgármesteri Hivatal támogatásértékű működési bevételeinek részletezése 2/k. melléklet Önkormányzat Intézményeinek támogatásértékű működési bevételeinek részletezése 2/l. melléklet Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2/m. melléklet Polgármesteri Hivatal tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2/n. melléklet Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2/o. melléklet Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2/p. melléklet Központosított felhalmozási célú támogatások részletezése 2/q. melléklet Egyéb költségvetési (felhalmozási) vis maior támogatások részletezése 2/r. melléklet Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek 2/s. melléklet Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételeinek részletezése 2/t. melléklet Támogatási kölcsönök visszatérülése 2/u-v. melléklet Normatív állami hozzájárulások elszámolása, feladatmutatók alakulása 2/w. melléklet Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 2/x-y. melléklet Normatív, kötött felhasználású támogatás elszámolása 2/z. melléklet Az előző évi (2011.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása 2/aa. melléklet A települési önkormányzatok évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolása 2/ab. melléklet A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása 3. melléklet A évi kiadások I-XII. havi teljesítése funkciók szerint 15

16 4. melléklet Kimutatás Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek évi gazdálkodásáról 4/a. melléklet Kimutatás Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő intézményeinek évi gazdálkodásáról 5. melléklet A Polgármesteri Hivatal évi kiadásainak I-XII. havi pénzügyi teljesítése 6. melléklet Az Önkormányzat évi kiadásainak I-XII. havi pénzügyi teljesítése 6/a. melléklet Városüzemeltetési feladatok évi működési kiadásainak I- XII. havi pénzügyi teljesítése 6/b. melléklet 6/c. melléklet Választókerületi Alap felhasználása Tájékoztató a Polgármesteri Mecénás Alap évi felhasználásáról 7. melléklet A évi felújítási előirányzatok I-XII. havi teljesítése 8. melléklet A évi beruházási előirányzatok I-XII. havi teljesítése 9. melléklet Vagyonkimutatás 9/a. melléklet 9/b. melléklet 9/c. melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata évi vagyonmérlege Az Önkormányzat részesedései december 31-én Követelések könyv szerinti értéke december 31-én 10. melléklet Pénzmaradvány elszámolás év 10/a. melléklet Az Önkormányzat kiadásainak pénzmaradványa 10/b. melléklet A Polgármesteri Hivatal kiadásainak pénzmaradványa 10/c. melléklet Az intézmények, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat évi pénzmaradvány elszámolása 10/d. melléklet Vállalkozási maradvány-kimutatás év 11. melléklet Önkormányzat áthúzódó bevételek 12. melléklet Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok 13. melléklet Összesítő a évi állami támogatásokkal kapcsolatos visszafizetési kötelezettségről 14. melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának hitelállománya XII. 31-én 15. melléklet Kimutatás a nyújtott kölcsönök állományáról XII. 31-én 16. melléklet Kimutatás a közvetett támogatásokról év 17. melléklet Kimutatás a pénzeszközök változásáról évben 18. melléklet Kimutatás a költségvetési intézmények december 31-i engedélyezett létszámkeretéről 16

17 Az előterjesztés 1. melléklete SZÖVEGES INDOKLÁS A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ ZÁRSZÁMADÁSHOZ

18 A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE (1/a. melléklet) Az államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően a zárszámadásban számszerűsítésre kerül a működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege, melyet az 1/a. melléklet mutat be. A mérleg a pénzügyi teljesítéseket a december 31-i állapotnak megfelelően szemlélteti. 1.) Működési célú bevételek és kiadások mérlege A klasszikus működési bevételek mellett itt került figyelembe vételre a működési jellegű költségvetési támogatások, az egyéb működési bevételek, valamint a nyújtott kölcsönök visszatérülése. Itt került számításba vételre továbbá az intézmények, a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat működési célra felhasznált pénzmaradványa. Mindezeket figyelembe véve a működési célú bevételek összege 42 milliárd 507,3 millió Ft. A működési kiadások között mutatjuk ki a klasszikus működési kiadások mellett (személyi kiadások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, stb.) a működési célú rövid lejáratú hitelek kamatát, valamint itt került számszerűsítésre a december 31-én fennálló likvid hitel rendezése is. Így a működési kiadások nagyságrendje 37 milliárd 471,5 millió Ft. 2.) Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege A felhalmozási és tőkejellegű bevételek mellett itt került számszerűsítésre a felhalmozáshoz kapcsolódó központosított, egyéb költségvetési támogatások, támogatásértékű bevételek összege. Mindemellett a felhalmozási kiadások között került figyelembe vételre a fejlesztési kölcsön visszatérülése, a felhalmozási célra felvett hitel, valamint az előző évi pénzmaradványból felhalmozási célra igénybevett összeg is. Az így számszerűsített felhalmozási célú bevételek összege 5 milliárd 587,8 millió Ft. A felhalmozási kiadások között a klasszikus beruházási, felújítási kiadásokon túlmenően itt került számszerűsítésre: - a pénzügyi befektetések összege, - a hosszúlejáratú hitel és kötvény kamatai, valamint - a hosszúlejáratú hiteltörlesztés. Előzőeket figyelembe véve a felhalmozási célú kiadások összességében 6 milliárd 608,6 millió Ft-os összegben számszerűsíthetők. 209

19 BEVÉTELEK

20 1. ábra

21 Az Önkormányzat évi bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva, jogcímenként millió Ft Módosított előirányzat Teljesítés Működéshez kapcsolódó bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Költségvetési támogatások Támogatásértékű működési bevételek Felhalmozási bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Előző évi pénzmaradvány Bankhitelek 2

22 2. ábra

23 Az Önkormányzat évi teljesített bevételeinek jogcímenkénti megoszlása Előző évi pénzmaradvány ; 2,4% Támogatási kölcsönök visszatérülése; 0,1% Felhalmozási bevételek; 8,9% Bankhitelek; 8,6% Működéshez kapcsolódó bevételek; 7,3% Támogatásértékű működési bevételek; 2,9% Önkormányzat sajátos működési bevételei; 34,4% Költségvetési támogatások; 35,4% 2

24 B E V É T E L E K (2. melléklet) Az Önkormányzat évi költségvetési forrásainak főösszege a hitel előirányzatokkal együtt az eredeti költségvetésben szereplő 41 milliárd 312,3 millió Ft-ról év végére 62 milliárd 146,3 millió Ft-ra módosult. A változás több tényező együttes hatását tükrözi. Az előirányzat növekedésének jelentős részét a évről áthúzódó bevételek előirányzata teszi ki, valamint meghatározó a növekményben a központi intézkedések nyomán központosított és önkormányzati feladatok ellátására, valamint a bérkompenzáció címén kapott költségvetési támogatások, az OEP finanszírozási körbe tartozó ellátások előirányzat módosítása, az elnyert pályázatok, és az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai. Csökkentette ugyanakkor a költségvetés bevételi-kiadási főösszegét az Önkormányzat költségvetési támogatásai között mutatkozó önkormányzati körön kívüli (egyházi) intézményátadás bejelentésének előirányzat változása, illetve az egyes szociális jövedelempótló támogatásoknál jelentkező bevételi kiesés. Év végén a bevételi teljesítéseket áttekintve megállapítást nyert, hogy a kiesések véglegesek, így az előirányzatok csökkentésre kerültek. Az önkormányzati források teljesítése év végén hitelfelvétellel együtt 48 milliárd 95,1 millió Ft, (77,4%). A módosított előirányzathoz viszonyítva a működési bevételek 38 milliárd 518,7 millió Ft összegben realizálódtak (99,5%), míg a felhalmozási bevételek 4 milliárd 260,9 millió Ft-ra teljesültek (29,3%). Számottevő növekedést jelentett a központi költségvetésből a helyi önkormányzatok támogatásaként megítélt Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak ellátására juttatott 2 milliárd 500 millió Ft, a központosított támogatásként realizált 972,1 millió Ft, valamint a pályázatokhoz kapcsolódó támogatásértékű bevételek összege az önkormányzatnál és az intézményeknél. A felhalmozási bevételeken belül, a támogatásértékű bevételeknél a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 21,7%. Ez utóbbi források beruházásokhoz kapcsolódnak és a kiadások teljesülésével arányosan, vagy elszámolás alapján utólag hívhatók le. A költségvetés finanszírozásához az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 milliárd 140,7 millió Ft volt. Forrásaink kiegészítésére összességében 4 milliárd 130,1 millió Ft hitelt vettünk igénybe. A év végén fennálló likvid hitel 2 milliárd 889,6 millió Ft-os állományát év végén működési célú hitelként kell kimutatni. Fejlesztési feladatokhoz kapcsolódik 1 milliárd 240,5 millió Ft. Az igénybe vett fejlesztési hitelből 789 millió Ft a évről, 451,4 millió Ft a évről áthúzódó hitelkeret terhére került lehívásra. Az egyes bevételi előirányzatok teljesítését a következők szerint mutatjuk be: Az önkormányzat működési bevételei összességében 38 milliárd 518,7 millió Ft összegben teljesültek (99,5%) a beszámolási időszak végére. Ezen belül a működéshez kapcsolódó bevételekkel összefüggésben 3 milliárd 496,5 millió Ft realizálódott (98,8%), melynek részletezését az 2/a. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat működési bevételeinél jelentős a működéshez kapcsolódó díj- és egyéb bevételek összege, 112,3 millió Ft, az ÁFA bevételek, visszatérülések nagysága, 633,3 millió Ft és a közhatalmi bevételek 70,5 millió Ft-os teljesülése. 213

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület május 09. napján tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület május 09. napján tartandó ülésére Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata JK: 314.024-5/2016. Melléklet: 1 db tájékoztató Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. május 09. napján tartandó ülésére Javaslat Miskolc Megyei

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület április 25. napján tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület április 25. napján tartandó ülésére Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata JK: 314.031-8/2016. Melléklet: 1 db tájékoztató Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. április 25. napján tartandó ülésére Javaslat Miskolc Megyei

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület április 26. napján tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület április 26. napján tartandó ülésére Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata JK: 314.029-9/2016. Melléklet: 1 db tájékoztató Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. április 26. napján tartandó ülésére Javaslat Miskolc

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára.

Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 15151/2014. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 1 db Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2014. május 8. napján tartandó ülésére Javaslat

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Községi Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

1. A 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014.(III. 8.) rendelete a 27/2013./XII.20./ rendelettel, a 22/2013. (XI. 29.) rendelettel, a 16/2013. (IX. 27) önkormányzati rendelettel, a 12/2013.VI.24)

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére 834-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének IV. negyedévi módosítása Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Baloghné Komlósi Ilona Véleményező bizottság: Gazdasági Osztály

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-én tartandó ülésének 1. számú A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalása

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720004/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 6 db Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2015. május 21. napján tartandó

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-án tartandó nyílt ülésére 5. Napirendi pont: Tárgy: a 2013. évi pénzügyi

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (III.05.) önkormányzati rendelete. Decs Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (III.05.) önkormányzati rendelete. Decs Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (III.05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete,

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Vadna községi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-i ülésére

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére 1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 202/2012. (IX.27.) sz. előterjesztés Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012.

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (V. 19.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL A Képviselő-testület 8 igen szavazattal

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(V.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének október 13-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének október 13-i ülésére /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 13-i ülésére Tárgy: Fülöpháza Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 26.)

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2014. (IV.25) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2015. (VIII. 28.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

1./ Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester

1./ Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester 1./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Diósjenő Község Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege Költségvetés Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege 1. melléklet a /2011.(..) önkormányzati rendelethez M ű k ö d é s i b e v é t e l e k M ű k öd é s

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére. E L Ő T E R J E S Z T É S Kétvölgy Községi Önkormányzat 2016. február 9.-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Kétvölgy Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésnek módosítására. Tisztelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006.(XII. 22.) rendelete Püspökladány Város Önkormányzata költségvetési- és zárszámadási rendeletéhez kapcsolódó tájékoztató mérlegek, kimutatások

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 20/2015.(VIII.17.) önkormányzati

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

III. számú előterjesztés

III. számú előterjesztés A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! III. számú előterjesztés Őcsény község képviselőtestületének 2009. december 16.án, 17órakor megtartandó ülésére A 2009. évi költségvetésről szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Orfalu Községi Önkormányzat 2016. február 12-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Orfalu Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésnek módosítására. Tisztelt

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére 2. ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről Ikt. szám: 91-73/2011. Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Hatástanulmány. Báta Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 8/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet-tervezetéhez

Hatástanulmány. Báta Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 8/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet-tervezetéhez Hatástanulmány Báta Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet-tervezetéhez Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosításának közvetlen

Részletesebben