AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat TANÁCSI RENDELET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat TANÁCSI RENDELET"

Átírás

1 HU HU HU

2 & w "is w AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, COM(2004)641 végleges Javaslat TANÁCSI RENDELET a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 77/388/EGK irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról (előterjesztő: a Bizottság) HU HU

3 MAGYARÁZÓ FELJEGYZÉS Háttér A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról közös hozzáadottértékadó-rendszerről, egységes adóalap-megállapításról szóló, május 17-i Hatodik tanácsi irányelv 1 29a. cikke alapján, a Tanács, a Bizottság javaslata alapján egyhangúlag eljárva, elfogadja a Hatodik irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket. A Tanács fenntartotta a jogot, hogy döntsön ezekről az intézkedésekről, mivel jelentős hatással lehetnek egy vagy több tagállam költségvetésére. A szóban forgó végrehajtási intézkedések hatóköre korlátozott marad, mivel noha ezeket úgy alakítottuk ki, hogy pontosítsák a Hatodik irányelvben megállapított rendelkezéseket nem térhetnek el azoktól. A végrehajtási intézkedéseknek biztosítaniuk kell a jelenlegi hozzáadottértékadó-rendszer korrekt és egységesebb alkalmazását a belső piac jobb működése érdekében. Különösen ott van szükség ezekre a lépésekre, ahol fennáll a határokon átnyúló tevékenységek kettős adózásának veszélye a tagállamok eltérő jogalkalmazási gyakorlata következtében, ami a kínálat helyét szabályozó Hatodik irányelv rendeleteit illeti és 2003 között, összhangban a Hatodik irányelv 29. cikke szerinti eljárás szabályaival, a hozzáadottérték-adó bizottság amely tanácsadási szerepkörben működik egyöntetűen elfogadott számos nem kötelező jellegű irányelvet azzal a szándékkal, hogy jobbá tegyék a jelenlegi hozzáadottérték-adó rendszer korrekt és egységesebb alkalmazását, és 1993 óta a belső piac működését. Ezek az irányelvek a Hatodik irányelv fontos aspektusait érintik, nevezetesen az adóalany definícióját; az áru- és szolgáltatásnyújtás helyét, az adóköteles összeget; adókulcsokat és az átmeneti rendelkezések alkalmazását. Ezek ily módon indokolják, hogy kötelező erejű jogszabály rendelet formájában rendezzék őket a jövőbeni jogbiztonság javítása érdekében, ami a Hatodik irányelv rendelkezéseinek alkalmazását illeti. A Bizottság áttekintette az egyöntetűen elfogadott alapelvek érvényességét és szükségességét, és most javaslatot tesz a szükséges esetekben a jogerőre emelésre. Ebben az összefüggésben nem szabad elfeledkezni arról, hogy az irányelveket a tagállamok által felvetett sajátos kérdésekre adott válaszként alakították ki. Ezért ezek egyedi kérdések kezelésében kerülnek alkalmazásra, vagyis szűk értelmezési körük van, és nem alkalmazandóak automatikusan más, hasonló esetekre. 1 HL L 145. szám, , 1. o. A legutóbb a 2004/66/EK irányelvvel (HL L 168. szám, , 35. o.) módosított irányelv. HU 2 HU

4 Egyedi rendelkezésekkel kapcsolatos észrevételek 1. cikk Tárgy Az 1. cikk felsorolja a 77/388/EGK irányelv összes olyan cikkét és a mellékletet, melyet a rendelet érint, és ennek megfelelően határozza meg a rendelet hatályát. 2. cikk Adóalany Ez a cikk pontosan meghatározza, hogy az Európai Gazdasági Egyesülések képesek saját jogon, adóalanyként adóköteles szolgáltatásokat nyújtani, amennyiben ennek összes feltétele teljesült. 3. cikk Szolgáltatások meghatározása A 3. cikk (1) bekezdése megállapítja, hogy egy jog gyakorlásának bizonyos opciói nyújtásának eladása saját jogon nyújtott szolgáltatásnak minősül, és így nem része az opció keretében vagy abból eredően teljesített szállításnak. A bekezdés a 77/388/EGK irányelv 13B. cikk (d) bekezdésének ötödik pontjában meghatározott opciókra korlátozódik. A 3. cikk (2) bekezdése az összeszerelést szolgáltatásnak minősíti (amennyiben a vásárló biztosítja az alkatrészeket). 4. cikk A 77/388/EGK irányelv 9. cikkének (1) bekezdése alá eső szolgáltatások A 4. cikk (1) bekezdése felsorolja azokat a különös eseteket, amelyekben az ellátás helyét mindig az említett irányelv 9. cikkének (1) bekezdésére hivatkozással határozzák meg. Ez a szabályozás nem vonatkozik a temetés keretében nyújtott szolgáltatásokra, kivéve, ha a szolgáltatás-nyújtás kizárólag a temetésre vonatkozik. A 4. cikk (2) bekezdése azokkal a helyzetekkel foglalkozik, amikor a szolgáltatás nyújtónak mind a megrendelő tagállamában, mind egy másik tagállamban van telephelye. Ilyen esetekben, az ellátás helye az lesz, ahol a szolgáltatás nyújtó létrehozta üzleti vállalkozását, kivéve, ha a szállítást ténylegesen a másik tagállamban lévő állandó szervezet végezte. Az egyes telephelyek szállítási érintettségének mértéke alapján a tagállamok egyedi döntést mérlegelhetnek. 5. cikk A 77/388/EGK irányelv 9. cikke (2) bekezdésének c) pontja alá eső szolgáltatások Az 5. cikk meghatározza az összeszerelés szolgáltatásának helyét. A cikk kiköti, hogy ez a szabályozás csak olyan szolgáltatásnyújtásra alkalmazandó, mely során a tárgyi eszközök nem válnak az ingatlan részévé. Ez kizárja például olyan gépek összeszerelését és üzembe helyezését, mint a lift vagy a légkondicionáló berendezés, mivel ezeknél a szolgáltatás része, hogy ezeket egy épület szerkezetébe beépítsék cikk A 77/388/EGK irányelv 9. cikk (2) bekezdése (e) pontja alá eső szolgáltatások A 6. cikk egyértelművé teszi, hogy a fordítási szolgáltatásokra a 9. cikk (2) bekezdése (e) pontja vonatkozik. HU 3 HU

5 A 7. cikk megállapítja, hogy a futballmeccsek televíziós műsorszórási jogai bizonyos körülmények között, mint jogátruházási eset a 9. cikk (2) bekezdésének (e) pontja alá tartozik (első alpont). A 8. cikk a 8. irányelv visszatérítéseivel foglalkozó szolgáltatást és a specifikus szoftver szállítását a 9. cikk (2) bekezdésének (e) pontja harmadik francia bekezdése alá utalja. A 9. cikk megerősíti, hogy a 9. cikk (2) bekezdésének (e) pontja hetedik francia bekezdés alapján az ügynök eljárhat a vásárló vagy az eladó nevében. A 10. cikk biztosítja, hogy a 9. cikk (2) bekezdésének (e) pontja nyolcadik francia bekezdés által említett ingóvagyon definíciója nem terjed ki a vontatókra és a nyerges vontatókra. A 11. cikk definiálja a 9. cikk (2) bekezdésének (e) pontjában 11. francia bekezdés szereplő rádió- és televíziós műsorszórási szolgáltatásokat. A 12. cikk az 1. melléklettel együtt segít meghatározni, hogy mely szolgáltatások tartoznak a 9. cikk (2) bekezdés (e) pontja utolsó francia bekezdés alá, és melyek a 77/388/EGK irányelv L. melléklete alá. E definíciók nem lépnek fel a teljesség igényével. A 13. cikk definiálja, hogy mely szolgáltatások nem tartoznak a 9. cikk (2) bekezdés (e) pontjának utolsó francia bekezdés hatálya alá. Ez a lista nem lép fel a teljesség igényével. 14. cikk Adóköteles összeg A 14. cikk tisztázza azt a hozzáadottérték-adó-kezelési gyakorlatot, amelyet egy szállítás adóköteles értékének csökkentésére alkalmaztak. Jóllehet, a végösszeg ugyanannyi marad a fizetés módjától függetlenül, amikor a fizetés hitelkártyával vagy bankkártyával történik, kártyakezelési költséget számítanak fel. Ennek a hatása, hogy az adóköteles összeg csökken a kártya kezelési költsége nagyságú összeggel, ami adómentes. A szabályozás biztosítja, hogy ahol az árukra vagy szolgáltatásokra megállapított teljes ár azonos, függetlenül annak megfizetési módjától, ott az adóköteles összeget nem érinti a fizetés módja. Ugyanakkor nem vonatkozik arra az esetre, ha hitelkártya használata miatt számítanak fel többletköltséget cikk Mentességek A 15. és a 16. cikk segít meghatározni, hogy mi tartozik a mentességek hatálya alá. A 15. cikk a szakképzés vagy továbbképzés fogalmával foglalkozik, mely a 6. irányelv 13A. cikke (1) bekezdésének (i) pontjában szerepel, és megállapítja, hogy a képzés időtartama nincs hatással a besorolásra. A 16. cikk a platinát kizárja a valuta, bankjegy és pénzérme mentességből, és gyűjtemény érmének tekinti annak ellenére, hogy Man-szigeten legális fizetőeszköz. A 17. cikk megállapítja, hogy a természetes személyek mellett a jogi személyek magáncélú szállítóeszköz-használata is a 6. irányelv 15. cikke (2) bekezdésének hatálya alá tartozik. HU 4 HU

6 A 18. cikk megerősíti, hogy a Hatodik irányelv 15. cikkének (2) bekezdésében szereplő küszöbértéket a számlázott értékek felhasználásával kell kiszámítani. Ha számos árut egy és ugyanazon számla szerint ugyanaz a szolgáltatás nyújtó szállított ugyanannak a megrendelőnek, a számlázott főösszeg felhasználható annak megállapítására, hogy a küszöbértéket túllépték-e vagy sem. A 19. cikk a repülőtéren belül végzett légiforgalom-irányítási szolgáltatásokat az Irányelv 15. cikke (9) bekezdésében szereplő mentesség hatálya alá helyezi. A mentesség kizárólag a 15. cikk (6) bekezdésében meghatározott, a légierő közvetlen szükségleteinek ellátására igénybe vett szolgáltatásokra alkalmazandó. 20. cikk Levonás bizonylatolása A 20. cikk lehetővé teszi, hogy a Hatodik irányelv 18. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában az importdokumentumok előállítását nyomtatott vagy elektronikus formában valósítsák meg, de csak akkor, ha az importáló állam rendelkezik elektronikus rendszerrel, és ha az elektronikus dokumentum ellenőrizhető. 21. cikk Mezőgazdasági átalánykulcs A 21. cikk a Hatodik irányelv 25. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról szólva, rendelkezik az átalánykulcs átlagos százalékok alapján történő kiszámításáról, és az átalánykulcs vonatkozó évét három közvetlenül megelőző évi adatállomány hiányában megengedi az utolsó három ismert év figyelembevételét. 22. cikk Befektetési arany meghatározása A 22. cikk egy melléklet révén meghatároz egy minimális súlydefiníciót, melyet az finomítatlannemesfém-piac egységesen elfogad. E súlyokat a tagállamoknak befektetési arany minősítő jelleggel kell elfogadniuk. A 77/388/EGK irányelv 26b. cikkében meghatározott lista felállítása céljából közös határidőt (április 1-je) állapít meg a tagállamok számára olyan teszt alkalmazására, mely aranyérmék befektetési aranyként történő meghatározására szolgál, tekintettel arra, hogy az aranyérmék eladási ára nem haladhatja meg a nyíltpiaci értéket több mint, 80%-kal. Amennyiben április 1- je olyan napra esik, amikor a piacok nem határoznak meg árat, egy alternatív időpontot biztosítanak, a következő napot, melyen árat rögzítenek. 23. cikk Elektronikus úton nyújtott szolgáltatások egyedi szabályozása A 23. cikk az elektronikus formában nyújtott szolgáltatások működtetésével kapcsolatos feltételekkel foglalkozik. A 23. cikk (1) bekezdése megállapítja, hogy a jogosulatlan adóalany, aki a 77/388/EGK irányelv 26c. cikke (B) bekezdésében meghatározott elektronikus úton nyújtott szolgáltatások egyedi szabályozását használja, bármikor kihagyható a egyedi szabályozásból az azt követő negyedévben, amikor teljesíti a kizárás kritériumait. Nem szükséges például, hogy megvárják a naptári év vagy naptári negyedév leteltét. HU 5 HU

7 A 23. cikk (1) bekezdésének második albekezdése biztosítja, hogy a kizárásig minden, a rendszer szerint teljesített szállítást a bevallás alapján számolnak el. A 26c. cikk (B)(5) albekezdése szerint ezt a bevallást a kizárás negyedévét követő 20. napig kell teljesíteni. Ebből következik, hogy a 26c. (B) cikk (6) és (7) bekezdése alkalmazandó erre a bevallásra, és a bevallás nem befolyásolja az adott személynek a normál szabályok szerinti kötelezettségeit. A 23. cikk (2) bekezdése a egyedi szabályozás keretében történő bevalláshoz képesti túlfizetésekről rendelkezik. Ha hibát fedeznek fel, mielőtt az azonosítási tagállam kifizetné ezeket az összegeket, akkor a kereskedőt közvetlenül fizetik ki. Ha a hibát azt követően fedezik fel, hogy az adót felosztották (például egy helytelen bevallás korrigálásának eredményeként), a tagállamok közvetlenül visszatérítenek a kereskedőnek és értesítik az azonosítási tagállamot. A 23. cikk (3) bekezdése kizárja hibák elszámolását az utólagos bevallásokon megjelenő javítások alapján. Megköveteli, hogy az adott negyedévben esedékes hozzáadottérték-adó kizárólag a tárgy-negyedévi bevallásban legyen feltüntetve, és fizetés csak arra a bevallásra legyen elszámolva. Annak biztosításával, hogy az adott időszakban felmerült adót kizárólag a szóban forgó időszakkal kapcsolatban vallják be és számolják el, minden egyes tagállam korrekt mértékű részesedést szerez a bevételből. A 23. cikk (4) bekezdése kiköti, hogy a szabályozás keretében teljesített bevallásokban szereplő számadatok nem kerekíthetők. 24. cikk A Közösségen belüli szállítások inkorrekt kezelése A 24. cikk azokról a körülményekről rendelkezik, amelyek között hibát követtek el a Közösségen belüli tevékenységek bizonyos szabályainak alkalmazásában. Biztosítja, hogy a szállítás inkorrekt kezelése az eladó tagállamában nem befolyásolja a szabályok korrekt alkalmazását a beszerző tagállamban. Minden hozzáadottérték-adó-visszatérítés az adóhatóság részéről az eladó tagállamban, amely tévesen fel- és elszámoltnak bizonyul, kizárólag a bejegyzett személynek teljesíthető, akire eredetileg az adót kivetették, a visszatérítéseket tartalmazó nemzeti szabályoknak megfelelően. 25. cikk Új közlekedési eszközök adózása A 25. cikk biztosítja, hogy egy szállítóeszköz átvitele a tagállamok között, magánszemély költözésével összefüggésben, nem képez adókötelezettséget, még akkor sem, ha az érintett szállítóeszköz még mindig új. Ez nem alkalmazandó arra az esetre, amikor az érintett személy bizonyíthatóan költözési szándékkal rendelkezett az új szállítóeszköz eredeti vásárlása idején. 26. cikk A távértékesítési küszöbértékek megszegésével járó következmények A 26. cikk távértékesítési küszöbértékek műveletével foglalkozik. A 26. cikk első alpontja a távértékesítés küszöbértékeinek érvényesítésével foglalkozik olyan szállítmányok esetében, melyeket azonban nem érint a küszöbérték megszegése. A 26. cikk második alpontja meghatározza, hogy azt a szállítmányt, melyet érint a kereskedelem küszöbértékeinek megszegése: az adott tagállamban az összes szállítás ( a betű); minden további szállítás abba a tagállamba ( b betű); és minden szállítmány a következő naptári évben abba a tagállamba ( c betű), mely a küszöbérték fölé vitte a szállítást, a célterületen kerül megadóztatásra. HU 6 HU

8 27. cikk Indulási adatok Magától értetődik. Mellékletek A 12. cikk (g) és (i) pontjaiban említett I. melléklet a szolgáltatásokról szóló jelzés értékű lista 77/388/EGK irányelv L. mellékletét bővíti ki. E melléklet a szolgáltatások nem teljes körű felsorolását tartalmazza, amelyeket ha az interneten vagy elektronikus hálózaton keresztül nyújtanak, elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokként definiálnak. A II. melléklet a 22. cikk (1) bekezdésére utal és felsorolja az finomítatlan nemesfém-piacok által elfogadott egységes kereskedelmi súlyokat. HU 7 HU

9 Javaslat TANÁCSI RENDELET a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 77/388/EGK irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, május 17-i 77/388/EGK tanácsi irányelvre 2, és különösen annak 29a. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára 3, mivel: (1) A belső piac működésének javítása érdekében lényeges, hogy a jelenlegi hozzáadottértékadó-rendszer egységesebb alkalmazása biztosítva legyen. A 77/388/EGK irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések elfogadása jelentős előrelépés e tekintetben. Egy rendelet, amely kötelező erejű és közvetlenül alkalmazandó minden tagállamban, biztosítani fogja, hogy a 77/388/EGK irányelv alkalmazásában egyes eltérések többé ne forduljanak elő a jövőben. Ez a rendelkezés csak akkortól kerül alkalmazásra, amikortól a hozzáadottérték-adó felszámítható válik. (2) Az arányosság elvével összhangban alapvető célkitűzésként a jelenlegi hozzáadottérték-adó rendszer egységesebb alkalmazása érdekében szükséges és célszerű a 77/388/EGK irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket megállapítani, különös tekintettel az adóalanyokra, az áruk értékesítésére és a szolgáltatások nyújtására, illetve ezek helyére. Ez a rendelet nem megy túl azon, ami a követett célok eléréséhez szükséges a Szerződés 5. cikke harmadik bekezdésével összhangban. (3) Az alkalmazandó rendelkezések külön szabályokat tartalmaznak az alkalmazással kapcsolatban felmerült egyes kérdéseket illetően, és csak e sajátos helyzetekben alkalmazandók következetesen a Közösség egészében. Más esetekre ezért nem terjednek ki. (4) A belső piac integrációjának előrehaladása a különböző tagállamokban letelepedett gazdasági szereplők közötti együttműködés fokozását igényelte a belső határokon átnyúlóan is, valamint az Európai Gazdasági Egyesülések létrehozását, melyeket a 2137/85/EGK tanácsi rendelettel 4 összhangban alakítottak meg; ennél fogva HL L 145. szám, , 1. o. A legutóbb a 2004/66/EK irányelvvel (HL L 168. szám, , 35. o.) módosított irányelv. HL C szám,,.o. HL L 199. szám, , 1. o. HU 8 HU

10 HU biztosítani kell, hogy ezek az egyesülések ott legyenek adóalanyok, ahol árukat értékesítenek vagy szolgáltatásokat nyújtanak vagy szándékoznak nyújtani ellenszolgáltatás fejében. (5) Meghatározott esetekben, a Közösségen belüli gépértékesítések együtt járnak bizonyos összeszerelési tevékenységekkel, és ily módon szükségessé válik annak meghatározása, hogy milyen esetekben kell az érintett termékértékesítéseket vagy szolgáltatások nyújtását, valamint ezek helyét megállapítani. (6) Egy opció eladása szolgáltatásnyújtásnak minősül és különállónak kell tekinteni az alapul szolgáló műveletektől, amelyekre a szolgáltatás vonatkozik. (7) A szolgáltatásnyújtás helyére vonatkozó szabályok alkalmazása vasúti kocsik bérlése esetén jelentősen eltér a különböző tagállamokban; mivel az ilyen bérlés gyakran határokon átnyúló eseményeket von maga után, szükség van a szolgáltatásnyújtás helyének pontosabb meghatározására. (8) Amennyiben temetés keretében végzett különböző szolgáltatások egyetlen szolgáltatás részét képezik, a szolgáltatás helyének meghatározására vonatkozó szabályt ugyancsak meg kell állapítani. (9) Amennyiben a szolgáltatásokat nyújtó üzletviteli helyét az egyik tagállamban hozta létre, miközben állandó telephellyel rendelkezik egy másikban, az előbbinek kell elsőbbséget biztosítani a szolgáltatásnyújtás helyének megállapításakor, kivéve ha a szolgáltatásnyújtás ténylegesen az utóbbi helyről történt. (10) Bizonyos meghatározott szolgáltatások, így a futballmeccsekkel kapcsolatos televíziós műsorszórási jogok átengedése, a fordítási szolgáltatások, a hozzáadottérték-adó visszatérítés igénylésére irányuló szolgáltatások, ügynöki szolgáltatások, közlekedési eszközök bérbeadása, rádió- és televíziós műsorszórási szolgáltatások, valamint bizonyos elektronikus szolgáltatások határokon átnyúló tevékenységi kört vonnak maguk után, vagy akár harmadik országban letelepedett gazdasági szereplők részvételét is. A szolgáltatások nyújtásának helye ennél fogva világosabb meghatározást igényel a nagyobb jogbiztonság érdekében. Megjegyzendő, hogy az elektronikus vagy egyéb szolgáltatásokként meghatározott szolgáltatások listája nem végleges, és nem kimerítő. (11) Bizonyos körülmények között egy hitelkártya vagy bankkártya kezelési díja, amelyet egy szolgáltatásnyújtással kapcsolatban fizettek ki, nem csökkentheti az utóbbi adóköteles összegét. (12) Az adómentes szakképzés és átképzés magában foglalja az olyan oktatást is, amely közvetlenül kapcsolódik egy szakmához vagy hivatáshoz, valamint az olyan oktatást, melynek célja szakmai rendeltetésű ismeretek megszerzése vagy felfrissítése, függetlenül a képzés időtartamától, mert ezek teljesítik a mentességhez szükséges követelményt. (13) Az úgynevezett nemesplatina (Platinum nobles) (legalább egy uncia {31,1 g} tiszta platinát tartalmazó érmék) gyűjteményi darabnak, illetve befektetési eszköznek minősül, ugyanakkor a Man-szigeten törvényes fizetőeszköz. Minden esetben a valutára, bankjegyekre és érmékre vonatkozó mentességek hatálya alól kizártnak kell tekinteni. 9 HU

11 (14) A társulásoknak és közjogi intézményeknek a természetes személyekhez hasonlóan nem kellene mentességben részesülniük a vásárló által a Közösségen kívülre szállított árukra vonatkozóan, valamint a közlekedési eszközök felszerelésére, üzemanyaggal való ellátására felhasznált áruk tekintetében. (15) Az utasok személyi poggyászában vitt áruk minimális adómentes kiviteli értéke kiszámításának gyakorlata a nemzeti adminisztratív eljárásokban jelentős mértékben eltér a különböző tagállamokban, ennélfogva összehangolást igényel. (16) A repülőterek területén folytatott egyes légiforgalom-irányítási tevékenységeknek megfelelő feltételek esetén mentességet kell kapniuk a hozzáadottérték-adó alól. (17) Az elektronikus behozatali okmányokat szintén el kell ismerni az adólevonási jog érvényesítéséhez, amennyiben megfelelnek ugyanazoknak a követelményeknek, mint a papíralapú dokumentumok. (18) Az átalánydíjas kompenzáció százalékait egységesen úgy kell kiszámítani, hogy el lehessen kerülni a versenytorzulásokat a különböző tagállamokban tevékenykedő mezőgazdasági termelők között. (19) A befektetési arany súlyait melyeket a finomítatlan nemesfémek piaca véglegesen elfogadott meg kell nevezni, és egy közös határidőt kell kitűzni az aranyérmék értékének megállapítása céljából, a gazdasági szereplők egyenlő elbánását biztosítva. (20) A Közösség területén letelepedett vagy tartózkodó nem adóalanyoknak elektronikus szolgáltatásokat nyújtó nem a Közösség területén letelepedett adóalany bizonyos feltételeknek van alávetve; és világossá kell tenni, hogy milyen következményekkel jár, ha ezeket a feltételeket nem tudja teljesíteni. (21) Amennyiben egyes, Közösségen belüli árubeszerzésekre vonatkozó szabályokat tévesen alkalmaztak, a beszerzési tagállamnak a beszerzés megadóztatására vonatkozó jogát nem érintheti a tevékenységek más tagállamokban való hozzáadottérték-adó szerinti elbírálása. (22) Biztosítani kell, hogy bizonyos körülmények között egy közlekedési eszköz tagállamok közötti magánszemély lakóhelyváltozásával összefüggő átvitele ne képezze egy második adókötelezettség alapját, még akkor sem, ha az érintett közlekedési eszköz még mindig új. (23) Szabályokat kell felállítani annak biztosítása érdekében, hogy az értékesítést egységesen kezeljék, ha egy értékesítő egy másik tagállammal szemben túllépte a távértékesítési küszöböt. HU 10 HU

12 ELFOGADTA EZT A RENDELETET: I. fejezet Tárgy 1. cikk Ez a rendelet a 77/388/EGK irányelv 4., 6., 9., 11., 13., 15., 18., 25., 26b., 26c., 28a. és 28b. cikke és annak L. melléklete végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket állapítja meg. II. fejezet Adóalanyok és adóköteles tevékenységek 1. SZAKASZ (77/388/EGK IRÁNYELV 4. CIKKE) 2. cikk Amennyiben egy Európai Gazdasági Egyesülés (EGE), amelyet a 2137/85/EGK rendelettel összhangban hoztak létre, ellenszolgáltatás fejében termékeket értékesít vagy szolgáltatásokat nyújt saját tagjainak vagy harmadik feleknek, az adott EGE a 77/388/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének értelmében gazdasági tevékenységet folytat. 2. SZAKASZ (77/388/EGK IRÁNYELV 6. CIKKE) 3. cikk (1) Egy opció eladása, amennyiben ez az eladás egy a 77/388/EGK irányelv 13. cikk B) rész d) pont 5) alpontja szerinti tevékenység, szolgáltatásnyújtásnak minősül az irányelv 6. cikk (1) bekezdése értelmében. Az ilyen szolgáltatásnyújtást különállónak kell tekinteni az alapul szolgáló műveletektől, amelyekre a szolgáltatás vonatkozik. (2) Amennyiben egy szolgáltatást nyújtó csak összeszereli a vásárlója által egy géphez adott különböző részeket, ezt a szolgáltatásnyújtást egy a 77/388/EGK irányelv 6. cikk (1) bekezdése szerinti szolgáltatásnyújtásnak kell tekinteni. HU 11 HU

13 III. fejezet Az adóköteles tevékenységek helye 1. SZAKASZ (77/388/EGK IRÁNYELV 9. CIKK (1) BEKEZDÉSE) 4. cikk (1) A szolgáltatásnyújtás helyét a következő tevékenységek vonatkozásában a 77/388/EGK irányelv 9. cikk (1) bekezdésével összhangban kell megállapítani: a) vasúti kocsik bérlése, b) szolgáltatásnyújtás egy temetés megszervezésének keretében, amennyiben az egyetlen szolgáltatást képez. (2) Amennyiben a szolgáltatást nyújtó üzletviteli helyét az egyik tagállamban hozta létre, de állandó telephellyel rendelkezik egy másikban, a szolgáltatásnyújtás helye a 77/388/EGK irányelv 9. cikk (1) bekezdése alapján az lesz, ahol a szolgáltatást nyújtó létrehozta üzletvitelét, kivéve ha a szolgáltatásnyújtást ténylegesen az állandó telephelye végezte. 2. SZAKASZ (77/388/EGK IRÁNYELV 9. CIKK (2) BEKEZDÉSE) 5. cikk Az e rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott szolgáltatások nyújtása esetén, a szolgáltatásnyújtás helyét a 77/388/EGK irányelv 9. cikk (2) bekezdés c) pontjával vagy 28b. cikk F) pontjával összhangban kell megállapítani, kivéve ha az összeszerelt termékek ingatlantulajdon részévé válnak. 6. cikk A szövegfordítási szolgáltatások a 77/388/EGK irányelv 9. cikk (2) bekezdés e) pontjának hatálya alá tartoznak. 7. cikk Amennyiben egy harmadik országban letelepedett szerv Közösségben letelepedett adóalanyoknak enged át futballmeccsekre vonatkozó televíziós műsorszórási jogokat, ez a tevékenység a 77/388/EGK irányelv 9. cikk (2) bekezdés e) pont első francia bekezdés hatálya alá tartozik. HU 12 HU

14 8. cikk A 79/1072/EGK tanácsi irányelv 5 szerinti hozzáadottérték-adó visszatérítése iránti folyamodás vagy annak fogadásával kapcsolatos szolgáltatás a 77/388/EGK irányelv 9. cikk (2) bekezdés e) pont harmadik francia bekezdés hatálya alá tartozik. 9. cikk Olyan ügynökök szolgáltatásai, akik vagy a vásárló nevében és számlájára, vagy a szolgáltatást nyújtó nevében és számlájára járnak el, a 77/388/EGK irányelv 9. cikk (2) bekezdés e) pont hetedik francia bekezdés hatálya alá tartoznak. 10. cikk A vontatókat és nyerges vontatókat a 77/388/EGK irányelv 9. cikk (2) bekezdés e) pont nyolcadik francia bekezdés alkalmazásában közlekedési formáknak kell tekinteni. 11. cikk A rádió- és televíziós műsorszórási szolgáltatások a 77/388/EGK irányelv 9. cikk (2) bekezdés e) pont tizenegyedik francia bekezdés értelmében kábelen vagy levegőn keresztül történő jelátvitelt jelentenek, ideértve a műholdas jeltovábbítást, amely a nyilvános foghatóságot célozza, még akkor is, ha a műsorszórás egyidejűleg interneten vagy hasonló elektronikus hálózatokon keresztül is történik. E szolgáltatások kizárják a műsorszórási vagy továbbítási jogok átengedésének lehetőségét, valamint a műsorszórás terén felhasznált műszaki berendezések vagy létesítmények bérbeadását. 12. cikk (1) Az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások a 77/388/EGK irányelv 9. cikk (2) bekezdés e) pont tizenkettedik francia bekezdése szerint olyan szolgáltatásokat jelentenek, melyeket interneten vagy más elektronikus hálózaton keresztül nyújtanak, és amelyeknek a természete ellátásukat erősen függővé teszik az információs technológiától, ennél fogva lényeges mértékben automatizáltak és minimális emberi közreműködést igényelnek, és információs technológia hiányában nem működőképesek. (2) A következő szolgáltatások amennyiben interneten vagy más elektronikus hálózaton keresztül nyújtják őket különösen az (1) bekezdés hatálya alá tartoznak: a) digitalizált termékek értékesítése általában, beleértve a szoftvert és annak módosításait vagy frissítéseit; 5 HL L 331. szám, , 11.o. HU 13 HU

15 b) szolgáltatások egy üzleti vállalkozás vagy személyes jelenlét elektronikus hálózaton, például web-oldalon történő megteremtésére vagy fenntartására; c) számítógépes úton automatikusan generált szolgáltatások interneten vagy más elektronikus hálózaton keresztül, az ügyfél specifikus adatbevitelére adott válaszként; d) on-line aukciós szolgáltatások, beleértve az on-line piaci szolgáltatásokat vagy on-line bevásárló portálokat, melyek automatizált adatbanktól és adatbeviteltől függenek a vásárló részéről, csekély vagy semmilyen emberi közreműködéssel; e) internet információs vagy interaktív szolgáltató csomagok, melyek többet jelentenek a puszta internet csatlakozáson, és amelyekben a telekommunikációs összetevő alárendelt résszé, kiegészítő eszközzé válik. (3) Az I. mellékletében felsorolt szolgáltatások listája a 77/388/EGK irányelv L. mellékletének hatálya alá tartozik. 13. cikk A következők, különösen, nem tartoznak a 77/388/EGK irányelv 9. cikk (2) bekezdés e) pont tizenkettedik francia bekezdés hatálya alá: (1) a 77/388/EGK irányelv 9. cikk (2) bekezdés e) pontjának tizenegyedik francia bekezdésben hivatkozott rádió- és televíziós műsorszórási szolgáltatások; (2) távközlési szolgáltatások, a 77/388/EGK irányelv 9. cikk (2) bekezdés e) pont tizedik francia bekezdése értelmében; (3) a következők értékesítése: a) áruk, amennyiben a megrendelés és a feldolgozás elektronikus úton történik; b) CD-ROM-ok, floppy-lemezek és hasonló adathordozók; c) nyomtatott anyagok, könyvek, hírlevelek, újságok vagy folyóiratok; d) CD-k, audiókazetták; e) videókazetták, DVD-k; f) játékok CD-ROM-on; g) szakmai szolgáltatások például ügyvédek és pénzügyi tanácsadók által, akik ügyfeleiket en látják el tanácsokkal; h) interaktív oktatási szolgáltatások, ahol a tanfolyami anyagokat egy oktató interneten vagy más elektronikus hálózaton, például távolsági összeköttetésen keresztül juttatja el a hallgatóhoz; i) számítógépes berendezés fizikai javítási szolgáltatásai; HU 14 HU

16 j) off-line adatraktározási szolgáltatások; k) reklámszolgáltatások, újságban, hirdetőtáblákon és televízión; l) telefonos ügyfélszolgálat; m) oktatási szolgáltatások, beleértve a kizárólag levelező oktatást, mint például a postai úton bonyolított tanfolyamok; n) hagyományos árverési szolgáltatások, melyek közvetlen emberi közreműködésre támaszkodnak, függetlenül attól, hogy az ajánlatokat milyen módon teszik; o) telefonos szolgáltatások videó komponenssel, más néven videofonszolgáltatásokkal; p) az internet és a világháló elérése; q) interneten keresztül nyújtott telefonos szolgáltatások. IV. fejezet Adóköteles összeg (77/388/EGK IRÁNYELV 11. CIKKE) 14. cikk Amennyiben a termékek értékesítője vagy a szolgáltatást nyújtó, vagy ezek társszolgáltatója kezelési díjat számít fel, mint a termékekért vagy szolgáltatásokért hitelkártyával vagy bankkártyával történő fizetés elfogadásának feltételét, és a teljes fizetendő árat nem befolyásolja a fizetés módja, a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás adóköteles összegét, amelyet a 77/388/EGK irányelv 11. cikke szerint állapítanak meg, nem lehet csökkenteni. V. fejezet Mentességek 1. SZAKASZ (77/388/EGK IRÁNYELV 13. CIKKE) 15. cikk A szakképzés és átképzés a 77/388/EGK irányelv 13. cikk A) rész (1) bekezdés i) alpontja értelmében magában foglalja az olyan oktatást is, amely közvetlenül kapcsolódik egy szakmához vagy hivatáshoz, valamint az olyan oktatást, melynek célja szakmai rendeltetésű ismeretek megszerzése vagy felfrissítése. A szakképzés és átképzés szerinti besorolás szempontjából lényegtelen a tanfolyam időtartama. HU 15 HU

17 16. cikk A 77/388/EGK irányelv 13. cikk B) rész d) pont 4) alpontja nem vonatkozik a nemesplatinára (platinum nobles). 2. SZAKASZ (77/388/EGK IRÁNYELV 15. CIKKE) 17. cikk A magán célra szolgáló közlekedési eszközök kifejezés a 77/388/EGK irányelv 15. cikk 2. pont első albekezdésében, magában foglalja az olyan közlekedési eszközöket, melyeket nem üzleti célokra használnak nem természetes személyek, például társulások és közjogi intézmények az irányelv 4. cikk (5) bekezdésével összhangban. 18. cikk Annak meghatározása érdekében, hogy a 77/388/EGK irányelv 15. cikk 2. pont második albekezdés harmadik francia bekezdésében előírt küszöböt túllépték-e, a számításokat a hozzáadottérték-adót tartalmazó számlaértékre kell alapozni. Különböző áruk összesített értékét csak akkor lehet felhasználni, ha az összes áru ugyanazon a számlán szerepel. 19. cikk A tagállamok által meghatározott repülőtéri zónán belüli légiforgalom-irányítási szolgáltatások a 77/388/EGK irányelv 15. cikk 9. pontja szerinti szolgáltatásnyújtásnak minősülnek, amennyiben a szolgáltatásnyújtás ezen cikk 6. pontjában meghatározottak szerinti repülőgép közvetlen szükségleteire vonatkozik. VI. fejezet Levonások (77/388/EGK IRÁNYELV 18. CIKKE) 20. cikk Amennyiben az importáló tagállam elektronikus rendszert vezetett be a vámkezelés elvégzéséhez, a behozatali okmány kifejezés a 77/388/EGK irányelv 18. cikk (1) bekezdés b) pontja értelmében, magában foglalja az ilyen dokumentumok elektronikus változatait, feltéve, hogy ez lehetővé teszi a levonási jog gyakorlásának megfelelő ellenőrzését. HU 16 HU

18 VII. fejezet Különös szabályozás (77/388/EGK IRÁNYELV 25-26C. CIKKE) 21. cikk A kompenzációs átalányszázalékok megállapítása érdekében, a 77/388/EGK irányelv 25. cikk (3) bekezdés első albekezdése értelmében a tagállamok átlagszázalékokat alkalmaznak. A szóban forgó átlagszázalékok a megelőző három év makrogazdasági statisztikáin alapulnak, ahhoz az évhez képest, amelyre vonatkozóan a kompenzációs átalányszázalékot megállapítják. Ahol ilyen adatok nem állnak rendelkezésre, a legutolsó három rendelkezésre álló év statisztikáit kell felhasználni. 22. cikk (1) A finomítatlan nemesfémek piaca által elfogadott súlyok -ra való hivatkozás a 77/388/EGK irányelv 26b. cikk A) rész első bekezdés i) pontjában, magában foglalja az e rendelet II. mellékletében feltüntetett mértékegységeket és kereskedési súlyokat. (2) A 77/388/EGK irányelv 26b. cikk A) rész ii) pont harmadik albekezdésében hivatkozott lista meghatározása céljából az árra és nyíltpiaci értékre való, ugyanezen pont negyedik francia albekezdésében történő hivatkozás, a minden év április 1-jén érvényes ár és nyíltpiaci érték. Ha április 1. nem esik olyan napra amelyen ezeket az értékeket rögzítik, akkor a következő olyan napra vonatkozik, amelyen az értéket rögzítik. 23. cikk (1) Amennyiben egy naptári negyedév során egy le nem telepedett adóalany a 77/388/EGK irányelv 26c cikke B) részében meghatározott különös szabályozást használja ki, és a 26c. cikk B) rész (4) bekezdésben meghatározott, kivételre vonatkozó pontok közül legalább az egyik érvényes rá, a személyt az adott negyedév során bármikor ki lehet hagyni a regisztrációs rendszerből. A kihagyás negyedévében a kihagyást megelőző értékesítések tekintetében az adott személynek a 26c cikk B) rész (5) bekezdése szerint kell adóbevallást benyújtani. Az adóbevallási kötelezettség nem befolyásolja azt a kötelezettséget amennyiben ilyen fennáll, hogy a tagállamban alkalmazott rendes szabályoknak megfelelően kerüljön regisztrálásra. (2) Ha az azonosító tagállam a 77/388/EGK irányelv 26c. cikk B) rész 5) pontja szerinti adóbevallással kapcsolatban túlfizetésben részesült, a tagállam a túlfizetés összegét közvetlenül az érintett személynek téríti vissza. HU 17 HU

19 Ha egy helytelen adóbevallás következtében történt túlfizetés szét lett osztva a fogyasztás szerinti tagállamok között, akkor e tagállamok visszatérítik az összeget az adóalanynak, valamint értesítik az azonosító tagállamot a túlfizetésről. (3) Amennyiben a 77/388/EGK irányelv 26c. cikk B) rész (5) bekezdése szerinti adóbevallás megtörtént, bármely ezt követő összegbeli változtatás, csak ennek az adóbevallásnak a módosításával történhet, és nem javított újabb adóbevallás benyújtásával. A 77/388/EGK irányelv 26c. cikk B) rész (7) bekezdése szerint fizetett hozzáadottérték-adó összegnek erre az adóbevallásra kell vonatkoznia. Bármely ezt követő összegbeli módosítás csak akkor lehet érvényes, ha hivatkozik erre az adóbevallásra, és azt nem lehet egy másik adóbevalláson benyújtani, vagy egy következő adóbevalláson módosítani. (4) A 77/388/EGK irányelv 26c. cikk B) rész szerinti különös szabályozás alapján készített hozzáadottérték-adó bevalláson szereplő összeget nem lehet sem felfelé sem lefelé kerekíteni a legközelebb eső kerek pénzügyi egységhez. A pontos hozzáadottérték-adó összeget kell szerepeltetni és befizetni. VIII. fejezet Átmeneti intézkedések (77/388/EGK IRÁNYELV 28A. ÉS 28B. CIKKE) 24. cikk Amennyiben egy Közösségen belüli beszerzés tévedésből nem került a 77/388/EGK irányelv 28a. cikk (1a) bekezdés szerinti hozzáadottérték-adó követelménye alá, akkor arra a beszerzés szerinti tagállam hozzáadottérték-adó követelménye vonatkozik, függetlenül attól, hogy más tagállamokban miként kezelték hozzáadottérték-adó szempontjából a tevékenységet. A szolgáltatásnyújtó által leszámlázott hozzáadottérték-adó visszatérítése a szolgáltatásnyújtót illeti meg a szolgáltatás helye szerinti tagállam által, annak nemzeti szabályai alapján. 25. cikk Új közlekedési eszköz egy másik tagállamba egy magánszemély által annak szokásos tartózkodási helyének áthelyezésével összefüggésben történő átvitele nem képez Közösségen belüli, 77/388/EGK irányelv 28a cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti új közlekedési eszköz beszerzését, amennyiben nem merül fel bizonyíték arra nézve, hogy az ilyen áthelyezés a beszerzés idején előrelátható volt. 26. cikk Amennyiben egy naptári év során, a 77/388/EGK irányelv 28b. cikk B) rész (2) bekezdésében meghatározott küszöböket átlépik, a 28b. cikk B) része nem érinti a szolgáltatás helyét azoknak a szolgáltatásoknak az esetében, amelyeket ugyanazon naptári évben hajtottak végre, HU 18 HU

20 és amelyek azt megelőzően zajlanak le, hogy 77/388/EGK irányelv 28b. cikk B) rész (2) bekezdés első francia bekezdésben meghatározott küszöböt átlépték volna, és amelyre vonatkozóan a szolgáltatásnyújtó nem gyakorolta a 77/388/EGK irányelv 28b. cikk B) rész (3) bekezdése alapján fennálló választási lehetőségét. A 77/388/EGK irányelv 28b. cikk B) része azonban a következő szolgáltatások helyét érinti ugyanazon tagállam vonatkozásában: a) az első olyan szolgáltatásnyújtás, amellyel átlépték ezen irányelv 28b. cikk B) rész (2) bekezdés első francia bekezdése szerinti tagállamok által meghatározott küszöböt; b) minden további szolgáltatásnyújtás ugyanabban a naptári évben; c) szolgáltatásnyújtások azon naptári évben, amely azt a naptári évet követi, amelyben az a) pontban hivatkozott esemény történt. IX. fejezet Záró rendelkezések 27. cikk Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő huszadik napon lép hatályba. Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Kelt Brüsszelben, -án/én. a Tanács részéről az elnök HU 19 HU

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE 2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE (2008. február

Részletesebben

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től A szolgáltatásnyújtások teljesítési helye Általános szabály (tv.37. ) Adóalany részére nyújtott szolgáltatások estén: a teljesítési hely ahol A szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.17. COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA az Egyesült Királyságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 06.01.2005 COM(2004) 854 végleges Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK hatodik

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.20. COM(2013) 932 final ANNEXES 1 to 4 MELLÉKLETEK Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a műszaki szabályokkal és az információs társadalom

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 1174/2009/EK RENDELETE

A BIZOTTSÁG 1174/2009/EK RENDELETE L 314/50 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.12.1. A BIZOTTSÁG 1174/2009/EK RENDELETE (2009. november 30.) az 1798/2003/EK rendelet 34a. és 37. cikkének a 2008/9/EK tanácsi irányelv szerinti héavisszatérítéssel

Részletesebben

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Direktíva változásához kapcsolódó, kihirdetett Áfa tv. módosítás 2014. évi XXXIII. tv. Magyar Közlöny 94. szám, kihirdetve 2014. 07. 14. Hatályba lép 2015. január 1. Az

Részletesebben

A teljesítési hely szabályainak változása és hatásai a kiemelt adózókra

A teljesítési hely szabályainak változása és hatásai a kiemelt adózókra A teljesítési hely szabályainak változása és hatásai a kiemelt adózókra dr. Boros Richárd NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatósága Különös Hatásköri Ellenőrzési Főosztály főosztályvezető Tartalom: I. Előzmények

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Javaslat: A TANÁCS RENDELETE Brüsszel, 2009.12.17. COM(2009)672 végleges 2009/0177 (NLE) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv végrehajtási

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Módosított javaslat TANÁCSI IRÁNYELV

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Módosított javaslat TANÁCSI IRÁNYELV HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 8.7.2004 COM(2004) 468 végleges 2003/0091 (CNS) Módosított javaslat TANÁCSI IRÁNYELV A postai szolgáltatásokra kivetett hozzáadottérték-adóról szóló

Részletesebben

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6954. számú törvényjavaslat a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 10.2.2005 COM(2005) 36 végleges 2005/0005 (CNS) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2792/1999/EK rendeletnek a 2004. évi cunami által sújtott országok részére történő

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL Budapest, 2008 Szerzők: Dr. Farkas Alexandra Dr. Kovács Tamás Dr. Kovács-Kozma Zsuzsanna Nagyné Véber Györgyi Dr. Rónai Gábor Száraz Tünde Varga Zoltán

Részletesebben

2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/23

2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/23 2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/23 A TANÁCS 2008/9/EK IRÁNYELVE (2008. február 12.) a nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban, hanem egy másik tagállamban letelepedett adóalanyok

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

Az ÁFA törvény változásai

Az ÁFA törvény változásai Törvény módosítás okai: Az ÁFA törvény változásai Hatályba lépése 2010. január l. Az Európai Közösségi irányelvek módosulása, a helyi jogalkalmazásba történı adaptálás Módosulnak: - Szolgáltatásnyújtások

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2011.3.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A TANÁCS 282/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2011. március 15.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK

Részletesebben

A szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének aktuális 2011. évi adójogszabályai

A szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének aktuális 2011. évi adójogszabályai A szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének aktuális 2011. évi adójogszabályai Előadó: RABB Andrea, okl.nki.áfa, adóellenőrzési adószakértő, Moklasz nemzetközi alelnök 1 Folyamatos változások a szolgáltatásnyújtás

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK HU 2011.8.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 222/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 842/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2011. augusztus 19. a közbeszerzési hirdetmények közzétételére

Részletesebben

VEZINFÓ. Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása. Budapest, 2012. június 5.

VEZINFÓ. Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása. Budapest, 2012. június 5. VEZINFÓ Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása Budapest, 2012. június 5. Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Kivételek Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Teljesítés helye 2010.

Részletesebben

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek 2011. május 4. Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Kivételek Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Főmenű Előadások 2010. adóévtől Szolgáltatás teljesítés helye Főszabály1 B2B Főszabály2 B2C

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Szolgáltatások

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Szolgáltatások 2011. június 16. Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Szolgáltatások Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Főmenű Előadások Fordított adózás Egyenes ÁFA elszámolás Eladó Nettó ellenérték +

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: Nyilvántartási száma:

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATÁRA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATÁRA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 13.10.2004 COM(2004)662 végleges Javaslat A TANÁCS HATÁROZATÁRA amely módosítja a 2001/865/EK határozatot, mely utóbbi felhatalmazza a Spanyol Királyságot olyan

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

(EGT vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

(EGT vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 200. május 7-i 200/26/EK IRÁNYELVE a veszélyes áruk közúti szállításával kapcsolatos ellenőrzésekre irányuló egységes eljárásokról szóló 95/50/EK tanácsi irányelv módosításáról

Részletesebben

1. számú melléklet. Eljárási határidők és típusok összefoglalása

1. számú melléklet. Eljárási határidők és típusok összefoglalása 1. számú melléklet 1. számú melléklet Eljárási határidők és típusok összefoglalása Eljárás fajtája Közösségi értékhatárt elérő Nemzeti értékhatárt elérő I. EGY SZAKASZOS ELJÁRÁSOK 1. Nyílt eljárás 74.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

BRÜSSZELNEK KÉRDÉST TETTÜNK FEL.

BRÜSSZELNEK KÉRDÉST TETTÜNK FEL. BRÜSSZELNEK KÉRDÉST TETTÜNK FEL. Az adójogilag releváns tényállás a következő: a magyar eladó közösségen belüli értékesítést végzett egy másik tagállamban bejegyzett adóalany részére és a közösségen belül

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(XII.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi iparűzési adóról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

2011-es ÁFA változások

2011-es ÁFA változások 2011-es ÁFA változások Kulturális, sportszolgáltatások teljesítési helye Idén nincs különbség az adóalanyoknak és a nem adóalanyoknak nyújtott kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.19. C(2014) 6515 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) a 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a hitelközvetítők számára

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.11.30. COM(2009)194 végleges/2 2009/0060 (COD) HELYESBÍTÉS A 2009.04.21-i COM(2009)194 végleges dokumentumot törli és annak helyébe lép. A helyesbítés a

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.17. C(2014) 4580 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) az EN14342 szabvány hatálya alá tartozó bizonyos, bevonat nélküli fa padlóburkolatok

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.13. C(2014) 1633 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2017.

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról 1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Módosítás: a) 3/2011 (II. 3.) ör. b) 50/2011 (XI. 28.) ör. c) 15/2014.

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

A díjképzés általános szabályai

A díjképzés általános szabályai A díjképzés általános szabályai Ht. 46. (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat - a vegyes hulladék mennyiségével arányosan a költségekre, továbbá az árakra, illetve a díjra vonatkozó közgazdasági

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása Az év végi zárlati tételek könyvelési rendje 1. Előirányzat számlák zárása a) kiadási előirányzatok közgazdasági osztályozás szerint T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái K 496 Előirányzatok

Részletesebben

Héa-rendelet. Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások

Héa-rendelet. Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások Áfa 2011. Héa-rendelet Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások Héa-rendelet - bevezetés Teljesítés helye: Adóalanyok közötti szolgáltatás: 1. Főszabály: megrendelő

Részletesebben

2010.10.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/3 RENDELETEK

2010.10.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/3 RENDELETEK 2010.10.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/3 RENDELETEK A BIZOTTSÁG 955/2010/EU RENDELETE (2010. október 22.) a 798/2008/EK rendeletnek a Newcastle-betegség elleni vakcinák felhasználása tekintetében

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai dr. Horváth Gábor 2015. január 2015. évi Art. módosítások I. A módosításokat a 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza! Alapelvek Az

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek 2011. február 8. Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Kivételek Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Főmenű Előadások 2010. adóévtől Szolgáltatás teljesítés helye Főszabály1 B2B Főszabály2

Részletesebben

A változásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések

A változásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések Tájékoztató a 2015. január 1-jétől a köztes terméknek minősülő, nagy testű élőállatokra (szarvasmarha, juh és kecske) és vágott testekre vonatkozó 5%-os adómérték alkalmazásáról Az egyes adótörvények és

Részletesebben

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek

Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó. Kivételek 2011. március 22. Dr. Ditrói Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Kivételek Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Főmenű Előadások 2010. adóévtől Szolgáltatás teljesítés helye Főszabály1 B2B Főszabály2

Részletesebben

(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG

(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG 2004.8.5. L 259/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁGA (2004. március 23.)

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015.

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.6. C(2012) 8806 final A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről HU HU A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A HELYI VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI JOGKÖRBE TARTOZÓ SZENNYVÍZELHELYEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL SZÓLÓ 34/2004.(XII. 23.) RENDELETÉNEK A 2/2005.(I.

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Hírlevél az aktuális áfa adminisztrációs tennivalókról

Hírlevél az aktuális áfa adminisztrációs tennivalókról Hírlevél az aktuális áfa adminisztrációs tennivalókról Hír-ADÓ Jelen hírlevelünk célja ügyfeleink tájékoztatása az áfa-törvény és az adózás rendjéről szóló törvény 2010. január 1-től hatályos változásaival

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 338. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 338. cikke (1) bekezdésére, L 189/128 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2014.6.27. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 659/2014/EU RENDELETE (2014. május 15.) a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2014. évi XXII. törvény 2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1 2014.8.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. Értelmező rendelkezések 1 2. Az adókötelezettség, az adóalany 1 3.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Átalány megállapításának szempontjai. Kedvezmény, mentesség. A díj bevallása, befizetése

A rendelet hatálya. Átalány megállapításának szempontjai. Kedvezmény, mentesség. A díj bevallása, befizetése Püspökmolnári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (III.21.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Püspökmolnári Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Jánoshalma település Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/1995. (XII.6.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Az 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az elismert harmadik államban letelepedett adóalany és a nem adóalany jogi személy adófizetésre kötelezetti státuszának igazolása

Az elismert harmadik államban letelepedett adóalany és a nem adóalany jogi személy adófizetésre kötelezetti státuszának igazolása 45836 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 188. szám A pénzügyminiszter 32/2009. (XII. 21.) PM rendelete a belföldön nem letelepedett adóalanyokat a Magyar Köztársaságban megilletõ általánosforgalmiadó-visszatéríttetési

Részletesebben

A kulturális adó szabályai 2016.

A kulturális adó szabályai 2016. A kulturális adó szabályai 2016. A 2012. január 1-jei hatállyal bevezetett - és ezen időponttól változatlan formában hatályban lévő - kulturális adó a pornográf tartalmú termékértékesítést/szolgáltatásnyújtást,

Részletesebben

Amit a cégautó adóról tudni érdemes

Amit a cégautó adóról tudni érdemes Amit a cégautó adóról tudni érdemes Cégautóadót kell fizetnünk abban az esetben, ha a személygépkocsink nem magánszemély tulajdonában áll, vagyis például egy társaság tulajdonában van ide nem értve a kizárólag

Részletesebben

Előadó: Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó

Előadó: Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Előadó: Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó 2010. szeptember 29. Kivételek Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Főmenű Előadások 2010. adóév Szolgáltatás teljesítés helye Főszabály1 B2B Főszabály2

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVEZET MINISZTER Szám: 2690-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos

Részletesebben

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Mintacím szerkesztése Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Általános szabályok szerint Az általános forgalmi adóra vonatkozó adókötelezettséget tartalmazó jogszabályok: 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Szolgáltatások ÁFA-ja és számlázása

Szolgáltatások ÁFA-ja és számlázása VEZINFÓ Szolgáltatások ÁFA-ja és számlázása Budapest, 2012. október 9. Előadó: Dr Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Adótanácsadók Egyesülete Szakmai Bizottság tagja Az előadás képei letölthetőek:

Részletesebben

2006.4.11. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/35

2006.4.11. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/35 2006.4.11. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/35 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006/22/EK IRÁNYELVE (2006. március 15.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.11.18. COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Készült a 2013. április 17. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: Szita Andrásné adó ügyosztályvezető

ALPOLGÁRMESTERE. Készült a 2013. április 17. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: Szita Andrásné adó ügyosztályvezető BUDAPEST FŐVÁROS XVL KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. április 17. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: Szita Andrásné adó ügyosztályvezető ülésre. Tárgy: Javaslat az építményadóról

Részletesebben

Palotai Kinga. Általános forgalmi adó változások 2013

Palotai Kinga. Általános forgalmi adó változások 2013 Palotai Kinga Általános forgalmi adó változások 2013 ÁFA VÁLTOZÁSOK OKOK, CÉLOK Jogharmonizáció különös tekintettel: számlázás Adópolitikai célok: Adócsalás elleni küzdelem összesítő jelentés, fordított

Részletesebben

RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 592/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.)

RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 592/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) 2008.7.4. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 177/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 592/2008/EK

Részletesebben

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.31. COM(2011) 23 végleges Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről INDOKOLÁS Az Európai

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben