AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat TANÁCSI RENDELET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat TANÁCSI RENDELET"

Átírás

1 HU HU HU

2 & w "is w AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, COM(2004)641 végleges Javaslat TANÁCSI RENDELET a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 77/388/EGK irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról (előterjesztő: a Bizottság) HU HU

3 MAGYARÁZÓ FELJEGYZÉS Háttér A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról közös hozzáadottértékadó-rendszerről, egységes adóalap-megállapításról szóló, május 17-i Hatodik tanácsi irányelv 1 29a. cikke alapján, a Tanács, a Bizottság javaslata alapján egyhangúlag eljárva, elfogadja a Hatodik irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket. A Tanács fenntartotta a jogot, hogy döntsön ezekről az intézkedésekről, mivel jelentős hatással lehetnek egy vagy több tagállam költségvetésére. A szóban forgó végrehajtási intézkedések hatóköre korlátozott marad, mivel noha ezeket úgy alakítottuk ki, hogy pontosítsák a Hatodik irányelvben megállapított rendelkezéseket nem térhetnek el azoktól. A végrehajtási intézkedéseknek biztosítaniuk kell a jelenlegi hozzáadottértékadó-rendszer korrekt és egységesebb alkalmazását a belső piac jobb működése érdekében. Különösen ott van szükség ezekre a lépésekre, ahol fennáll a határokon átnyúló tevékenységek kettős adózásának veszélye a tagállamok eltérő jogalkalmazási gyakorlata következtében, ami a kínálat helyét szabályozó Hatodik irányelv rendeleteit illeti és 2003 között, összhangban a Hatodik irányelv 29. cikke szerinti eljárás szabályaival, a hozzáadottérték-adó bizottság amely tanácsadási szerepkörben működik egyöntetűen elfogadott számos nem kötelező jellegű irányelvet azzal a szándékkal, hogy jobbá tegyék a jelenlegi hozzáadottérték-adó rendszer korrekt és egységesebb alkalmazását, és 1993 óta a belső piac működését. Ezek az irányelvek a Hatodik irányelv fontos aspektusait érintik, nevezetesen az adóalany definícióját; az áru- és szolgáltatásnyújtás helyét, az adóköteles összeget; adókulcsokat és az átmeneti rendelkezések alkalmazását. Ezek ily módon indokolják, hogy kötelező erejű jogszabály rendelet formájában rendezzék őket a jövőbeni jogbiztonság javítása érdekében, ami a Hatodik irányelv rendelkezéseinek alkalmazását illeti. A Bizottság áttekintette az egyöntetűen elfogadott alapelvek érvényességét és szükségességét, és most javaslatot tesz a szükséges esetekben a jogerőre emelésre. Ebben az összefüggésben nem szabad elfeledkezni arról, hogy az irányelveket a tagállamok által felvetett sajátos kérdésekre adott válaszként alakították ki. Ezért ezek egyedi kérdések kezelésében kerülnek alkalmazásra, vagyis szűk értelmezési körük van, és nem alkalmazandóak automatikusan más, hasonló esetekre. 1 HL L 145. szám, , 1. o. A legutóbb a 2004/66/EK irányelvvel (HL L 168. szám, , 35. o.) módosított irányelv. HU 2 HU

4 Egyedi rendelkezésekkel kapcsolatos észrevételek 1. cikk Tárgy Az 1. cikk felsorolja a 77/388/EGK irányelv összes olyan cikkét és a mellékletet, melyet a rendelet érint, és ennek megfelelően határozza meg a rendelet hatályát. 2. cikk Adóalany Ez a cikk pontosan meghatározza, hogy az Európai Gazdasági Egyesülések képesek saját jogon, adóalanyként adóköteles szolgáltatásokat nyújtani, amennyiben ennek összes feltétele teljesült. 3. cikk Szolgáltatások meghatározása A 3. cikk (1) bekezdése megállapítja, hogy egy jog gyakorlásának bizonyos opciói nyújtásának eladása saját jogon nyújtott szolgáltatásnak minősül, és így nem része az opció keretében vagy abból eredően teljesített szállításnak. A bekezdés a 77/388/EGK irányelv 13B. cikk (d) bekezdésének ötödik pontjában meghatározott opciókra korlátozódik. A 3. cikk (2) bekezdése az összeszerelést szolgáltatásnak minősíti (amennyiben a vásárló biztosítja az alkatrészeket). 4. cikk A 77/388/EGK irányelv 9. cikkének (1) bekezdése alá eső szolgáltatások A 4. cikk (1) bekezdése felsorolja azokat a különös eseteket, amelyekben az ellátás helyét mindig az említett irányelv 9. cikkének (1) bekezdésére hivatkozással határozzák meg. Ez a szabályozás nem vonatkozik a temetés keretében nyújtott szolgáltatásokra, kivéve, ha a szolgáltatás-nyújtás kizárólag a temetésre vonatkozik. A 4. cikk (2) bekezdése azokkal a helyzetekkel foglalkozik, amikor a szolgáltatás nyújtónak mind a megrendelő tagállamában, mind egy másik tagállamban van telephelye. Ilyen esetekben, az ellátás helye az lesz, ahol a szolgáltatás nyújtó létrehozta üzleti vállalkozását, kivéve, ha a szállítást ténylegesen a másik tagállamban lévő állandó szervezet végezte. Az egyes telephelyek szállítási érintettségének mértéke alapján a tagállamok egyedi döntést mérlegelhetnek. 5. cikk A 77/388/EGK irányelv 9. cikke (2) bekezdésének c) pontja alá eső szolgáltatások Az 5. cikk meghatározza az összeszerelés szolgáltatásának helyét. A cikk kiköti, hogy ez a szabályozás csak olyan szolgáltatásnyújtásra alkalmazandó, mely során a tárgyi eszközök nem válnak az ingatlan részévé. Ez kizárja például olyan gépek összeszerelését és üzembe helyezését, mint a lift vagy a légkondicionáló berendezés, mivel ezeknél a szolgáltatás része, hogy ezeket egy épület szerkezetébe beépítsék cikk A 77/388/EGK irányelv 9. cikk (2) bekezdése (e) pontja alá eső szolgáltatások A 6. cikk egyértelművé teszi, hogy a fordítási szolgáltatásokra a 9. cikk (2) bekezdése (e) pontja vonatkozik. HU 3 HU

5 A 7. cikk megállapítja, hogy a futballmeccsek televíziós műsorszórási jogai bizonyos körülmények között, mint jogátruházási eset a 9. cikk (2) bekezdésének (e) pontja alá tartozik (első alpont). A 8. cikk a 8. irányelv visszatérítéseivel foglalkozó szolgáltatást és a specifikus szoftver szállítását a 9. cikk (2) bekezdésének (e) pontja harmadik francia bekezdése alá utalja. A 9. cikk megerősíti, hogy a 9. cikk (2) bekezdésének (e) pontja hetedik francia bekezdés alapján az ügynök eljárhat a vásárló vagy az eladó nevében. A 10. cikk biztosítja, hogy a 9. cikk (2) bekezdésének (e) pontja nyolcadik francia bekezdés által említett ingóvagyon definíciója nem terjed ki a vontatókra és a nyerges vontatókra. A 11. cikk definiálja a 9. cikk (2) bekezdésének (e) pontjában 11. francia bekezdés szereplő rádió- és televíziós műsorszórási szolgáltatásokat. A 12. cikk az 1. melléklettel együtt segít meghatározni, hogy mely szolgáltatások tartoznak a 9. cikk (2) bekezdés (e) pontja utolsó francia bekezdés alá, és melyek a 77/388/EGK irányelv L. melléklete alá. E definíciók nem lépnek fel a teljesség igényével. A 13. cikk definiálja, hogy mely szolgáltatások nem tartoznak a 9. cikk (2) bekezdés (e) pontjának utolsó francia bekezdés hatálya alá. Ez a lista nem lép fel a teljesség igényével. 14. cikk Adóköteles összeg A 14. cikk tisztázza azt a hozzáadottérték-adó-kezelési gyakorlatot, amelyet egy szállítás adóköteles értékének csökkentésére alkalmaztak. Jóllehet, a végösszeg ugyanannyi marad a fizetés módjától függetlenül, amikor a fizetés hitelkártyával vagy bankkártyával történik, kártyakezelési költséget számítanak fel. Ennek a hatása, hogy az adóköteles összeg csökken a kártya kezelési költsége nagyságú összeggel, ami adómentes. A szabályozás biztosítja, hogy ahol az árukra vagy szolgáltatásokra megállapított teljes ár azonos, függetlenül annak megfizetési módjától, ott az adóköteles összeget nem érinti a fizetés módja. Ugyanakkor nem vonatkozik arra az esetre, ha hitelkártya használata miatt számítanak fel többletköltséget cikk Mentességek A 15. és a 16. cikk segít meghatározni, hogy mi tartozik a mentességek hatálya alá. A 15. cikk a szakképzés vagy továbbképzés fogalmával foglalkozik, mely a 6. irányelv 13A. cikke (1) bekezdésének (i) pontjában szerepel, és megállapítja, hogy a képzés időtartama nincs hatással a besorolásra. A 16. cikk a platinát kizárja a valuta, bankjegy és pénzérme mentességből, és gyűjtemény érmének tekinti annak ellenére, hogy Man-szigeten legális fizetőeszköz. A 17. cikk megállapítja, hogy a természetes személyek mellett a jogi személyek magáncélú szállítóeszköz-használata is a 6. irányelv 15. cikke (2) bekezdésének hatálya alá tartozik. HU 4 HU

6 A 18. cikk megerősíti, hogy a Hatodik irányelv 15. cikkének (2) bekezdésében szereplő küszöbértéket a számlázott értékek felhasználásával kell kiszámítani. Ha számos árut egy és ugyanazon számla szerint ugyanaz a szolgáltatás nyújtó szállított ugyanannak a megrendelőnek, a számlázott főösszeg felhasználható annak megállapítására, hogy a küszöbértéket túllépték-e vagy sem. A 19. cikk a repülőtéren belül végzett légiforgalom-irányítási szolgáltatásokat az Irányelv 15. cikke (9) bekezdésében szereplő mentesség hatálya alá helyezi. A mentesség kizárólag a 15. cikk (6) bekezdésében meghatározott, a légierő közvetlen szükségleteinek ellátására igénybe vett szolgáltatásokra alkalmazandó. 20. cikk Levonás bizonylatolása A 20. cikk lehetővé teszi, hogy a Hatodik irányelv 18. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában az importdokumentumok előállítását nyomtatott vagy elektronikus formában valósítsák meg, de csak akkor, ha az importáló állam rendelkezik elektronikus rendszerrel, és ha az elektronikus dokumentum ellenőrizhető. 21. cikk Mezőgazdasági átalánykulcs A 21. cikk a Hatodik irányelv 25. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról szólva, rendelkezik az átalánykulcs átlagos százalékok alapján történő kiszámításáról, és az átalánykulcs vonatkozó évét három közvetlenül megelőző évi adatállomány hiányában megengedi az utolsó három ismert év figyelembevételét. 22. cikk Befektetési arany meghatározása A 22. cikk egy melléklet révén meghatároz egy minimális súlydefiníciót, melyet az finomítatlannemesfém-piac egységesen elfogad. E súlyokat a tagállamoknak befektetési arany minősítő jelleggel kell elfogadniuk. A 77/388/EGK irányelv 26b. cikkében meghatározott lista felállítása céljából közös határidőt (április 1-je) állapít meg a tagállamok számára olyan teszt alkalmazására, mely aranyérmék befektetési aranyként történő meghatározására szolgál, tekintettel arra, hogy az aranyérmék eladási ára nem haladhatja meg a nyíltpiaci értéket több mint, 80%-kal. Amennyiben április 1- je olyan napra esik, amikor a piacok nem határoznak meg árat, egy alternatív időpontot biztosítanak, a következő napot, melyen árat rögzítenek. 23. cikk Elektronikus úton nyújtott szolgáltatások egyedi szabályozása A 23. cikk az elektronikus formában nyújtott szolgáltatások működtetésével kapcsolatos feltételekkel foglalkozik. A 23. cikk (1) bekezdése megállapítja, hogy a jogosulatlan adóalany, aki a 77/388/EGK irányelv 26c. cikke (B) bekezdésében meghatározott elektronikus úton nyújtott szolgáltatások egyedi szabályozását használja, bármikor kihagyható a egyedi szabályozásból az azt követő negyedévben, amikor teljesíti a kizárás kritériumait. Nem szükséges például, hogy megvárják a naptári év vagy naptári negyedév leteltét. HU 5 HU

7 A 23. cikk (1) bekezdésének második albekezdése biztosítja, hogy a kizárásig minden, a rendszer szerint teljesített szállítást a bevallás alapján számolnak el. A 26c. cikk (B)(5) albekezdése szerint ezt a bevallást a kizárás negyedévét követő 20. napig kell teljesíteni. Ebből következik, hogy a 26c. (B) cikk (6) és (7) bekezdése alkalmazandó erre a bevallásra, és a bevallás nem befolyásolja az adott személynek a normál szabályok szerinti kötelezettségeit. A 23. cikk (2) bekezdése a egyedi szabályozás keretében történő bevalláshoz képesti túlfizetésekről rendelkezik. Ha hibát fedeznek fel, mielőtt az azonosítási tagállam kifizetné ezeket az összegeket, akkor a kereskedőt közvetlenül fizetik ki. Ha a hibát azt követően fedezik fel, hogy az adót felosztották (például egy helytelen bevallás korrigálásának eredményeként), a tagállamok közvetlenül visszatérítenek a kereskedőnek és értesítik az azonosítási tagállamot. A 23. cikk (3) bekezdése kizárja hibák elszámolását az utólagos bevallásokon megjelenő javítások alapján. Megköveteli, hogy az adott negyedévben esedékes hozzáadottérték-adó kizárólag a tárgy-negyedévi bevallásban legyen feltüntetve, és fizetés csak arra a bevallásra legyen elszámolva. Annak biztosításával, hogy az adott időszakban felmerült adót kizárólag a szóban forgó időszakkal kapcsolatban vallják be és számolják el, minden egyes tagállam korrekt mértékű részesedést szerez a bevételből. A 23. cikk (4) bekezdése kiköti, hogy a szabályozás keretében teljesített bevallásokban szereplő számadatok nem kerekíthetők. 24. cikk A Közösségen belüli szállítások inkorrekt kezelése A 24. cikk azokról a körülményekről rendelkezik, amelyek között hibát követtek el a Közösségen belüli tevékenységek bizonyos szabályainak alkalmazásában. Biztosítja, hogy a szállítás inkorrekt kezelése az eladó tagállamában nem befolyásolja a szabályok korrekt alkalmazását a beszerző tagállamban. Minden hozzáadottérték-adó-visszatérítés az adóhatóság részéről az eladó tagállamban, amely tévesen fel- és elszámoltnak bizonyul, kizárólag a bejegyzett személynek teljesíthető, akire eredetileg az adót kivetették, a visszatérítéseket tartalmazó nemzeti szabályoknak megfelelően. 25. cikk Új közlekedési eszközök adózása A 25. cikk biztosítja, hogy egy szállítóeszköz átvitele a tagállamok között, magánszemély költözésével összefüggésben, nem képez adókötelezettséget, még akkor sem, ha az érintett szállítóeszköz még mindig új. Ez nem alkalmazandó arra az esetre, amikor az érintett személy bizonyíthatóan költözési szándékkal rendelkezett az új szállítóeszköz eredeti vásárlása idején. 26. cikk A távértékesítési küszöbértékek megszegésével járó következmények A 26. cikk távértékesítési küszöbértékek műveletével foglalkozik. A 26. cikk első alpontja a távértékesítés küszöbértékeinek érvényesítésével foglalkozik olyan szállítmányok esetében, melyeket azonban nem érint a küszöbérték megszegése. A 26. cikk második alpontja meghatározza, hogy azt a szállítmányt, melyet érint a kereskedelem küszöbértékeinek megszegése: az adott tagállamban az összes szállítás ( a betű); minden további szállítás abba a tagállamba ( b betű); és minden szállítmány a következő naptári évben abba a tagállamba ( c betű), mely a küszöbérték fölé vitte a szállítást, a célterületen kerül megadóztatásra. HU 6 HU

8 27. cikk Indulási adatok Magától értetődik. Mellékletek A 12. cikk (g) és (i) pontjaiban említett I. melléklet a szolgáltatásokról szóló jelzés értékű lista 77/388/EGK irányelv L. mellékletét bővíti ki. E melléklet a szolgáltatások nem teljes körű felsorolását tartalmazza, amelyeket ha az interneten vagy elektronikus hálózaton keresztül nyújtanak, elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokként definiálnak. A II. melléklet a 22. cikk (1) bekezdésére utal és felsorolja az finomítatlan nemesfém-piacok által elfogadott egységes kereskedelmi súlyokat. HU 7 HU

9 Javaslat TANÁCSI RENDELET a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 77/388/EGK irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, május 17-i 77/388/EGK tanácsi irányelvre 2, és különösen annak 29a. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára 3, mivel: (1) A belső piac működésének javítása érdekében lényeges, hogy a jelenlegi hozzáadottértékadó-rendszer egységesebb alkalmazása biztosítva legyen. A 77/388/EGK irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések elfogadása jelentős előrelépés e tekintetben. Egy rendelet, amely kötelező erejű és közvetlenül alkalmazandó minden tagállamban, biztosítani fogja, hogy a 77/388/EGK irányelv alkalmazásában egyes eltérések többé ne forduljanak elő a jövőben. Ez a rendelkezés csak akkortól kerül alkalmazásra, amikortól a hozzáadottérték-adó felszámítható válik. (2) Az arányosság elvével összhangban alapvető célkitűzésként a jelenlegi hozzáadottérték-adó rendszer egységesebb alkalmazása érdekében szükséges és célszerű a 77/388/EGK irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket megállapítani, különös tekintettel az adóalanyokra, az áruk értékesítésére és a szolgáltatások nyújtására, illetve ezek helyére. Ez a rendelet nem megy túl azon, ami a követett célok eléréséhez szükséges a Szerződés 5. cikke harmadik bekezdésével összhangban. (3) Az alkalmazandó rendelkezések külön szabályokat tartalmaznak az alkalmazással kapcsolatban felmerült egyes kérdéseket illetően, és csak e sajátos helyzetekben alkalmazandók következetesen a Közösség egészében. Más esetekre ezért nem terjednek ki. (4) A belső piac integrációjának előrehaladása a különböző tagállamokban letelepedett gazdasági szereplők közötti együttműködés fokozását igényelte a belső határokon átnyúlóan is, valamint az Európai Gazdasági Egyesülések létrehozását, melyeket a 2137/85/EGK tanácsi rendelettel 4 összhangban alakítottak meg; ennél fogva HL L 145. szám, , 1. o. A legutóbb a 2004/66/EK irányelvvel (HL L 168. szám, , 35. o.) módosított irányelv. HL C szám,,.o. HL L 199. szám, , 1. o. HU 8 HU

10 HU biztosítani kell, hogy ezek az egyesülések ott legyenek adóalanyok, ahol árukat értékesítenek vagy szolgáltatásokat nyújtanak vagy szándékoznak nyújtani ellenszolgáltatás fejében. (5) Meghatározott esetekben, a Közösségen belüli gépértékesítések együtt járnak bizonyos összeszerelési tevékenységekkel, és ily módon szükségessé válik annak meghatározása, hogy milyen esetekben kell az érintett termékértékesítéseket vagy szolgáltatások nyújtását, valamint ezek helyét megállapítani. (6) Egy opció eladása szolgáltatásnyújtásnak minősül és különállónak kell tekinteni az alapul szolgáló műveletektől, amelyekre a szolgáltatás vonatkozik. (7) A szolgáltatásnyújtás helyére vonatkozó szabályok alkalmazása vasúti kocsik bérlése esetén jelentősen eltér a különböző tagállamokban; mivel az ilyen bérlés gyakran határokon átnyúló eseményeket von maga után, szükség van a szolgáltatásnyújtás helyének pontosabb meghatározására. (8) Amennyiben temetés keretében végzett különböző szolgáltatások egyetlen szolgáltatás részét képezik, a szolgáltatás helyének meghatározására vonatkozó szabályt ugyancsak meg kell állapítani. (9) Amennyiben a szolgáltatásokat nyújtó üzletviteli helyét az egyik tagállamban hozta létre, miközben állandó telephellyel rendelkezik egy másikban, az előbbinek kell elsőbbséget biztosítani a szolgáltatásnyújtás helyének megállapításakor, kivéve ha a szolgáltatásnyújtás ténylegesen az utóbbi helyről történt. (10) Bizonyos meghatározott szolgáltatások, így a futballmeccsekkel kapcsolatos televíziós műsorszórási jogok átengedése, a fordítási szolgáltatások, a hozzáadottérték-adó visszatérítés igénylésére irányuló szolgáltatások, ügynöki szolgáltatások, közlekedési eszközök bérbeadása, rádió- és televíziós műsorszórási szolgáltatások, valamint bizonyos elektronikus szolgáltatások határokon átnyúló tevékenységi kört vonnak maguk után, vagy akár harmadik országban letelepedett gazdasági szereplők részvételét is. A szolgáltatások nyújtásának helye ennél fogva világosabb meghatározást igényel a nagyobb jogbiztonság érdekében. Megjegyzendő, hogy az elektronikus vagy egyéb szolgáltatásokként meghatározott szolgáltatások listája nem végleges, és nem kimerítő. (11) Bizonyos körülmények között egy hitelkártya vagy bankkártya kezelési díja, amelyet egy szolgáltatásnyújtással kapcsolatban fizettek ki, nem csökkentheti az utóbbi adóköteles összegét. (12) Az adómentes szakképzés és átképzés magában foglalja az olyan oktatást is, amely közvetlenül kapcsolódik egy szakmához vagy hivatáshoz, valamint az olyan oktatást, melynek célja szakmai rendeltetésű ismeretek megszerzése vagy felfrissítése, függetlenül a képzés időtartamától, mert ezek teljesítik a mentességhez szükséges követelményt. (13) Az úgynevezett nemesplatina (Platinum nobles) (legalább egy uncia {31,1 g} tiszta platinát tartalmazó érmék) gyűjteményi darabnak, illetve befektetési eszköznek minősül, ugyanakkor a Man-szigeten törvényes fizetőeszköz. Minden esetben a valutára, bankjegyekre és érmékre vonatkozó mentességek hatálya alól kizártnak kell tekinteni. 9 HU

11 (14) A társulásoknak és közjogi intézményeknek a természetes személyekhez hasonlóan nem kellene mentességben részesülniük a vásárló által a Közösségen kívülre szállított árukra vonatkozóan, valamint a közlekedési eszközök felszerelésére, üzemanyaggal való ellátására felhasznált áruk tekintetében. (15) Az utasok személyi poggyászában vitt áruk minimális adómentes kiviteli értéke kiszámításának gyakorlata a nemzeti adminisztratív eljárásokban jelentős mértékben eltér a különböző tagállamokban, ennélfogva összehangolást igényel. (16) A repülőterek területén folytatott egyes légiforgalom-irányítási tevékenységeknek megfelelő feltételek esetén mentességet kell kapniuk a hozzáadottérték-adó alól. (17) Az elektronikus behozatali okmányokat szintén el kell ismerni az adólevonási jog érvényesítéséhez, amennyiben megfelelnek ugyanazoknak a követelményeknek, mint a papíralapú dokumentumok. (18) Az átalánydíjas kompenzáció százalékait egységesen úgy kell kiszámítani, hogy el lehessen kerülni a versenytorzulásokat a különböző tagállamokban tevékenykedő mezőgazdasági termelők között. (19) A befektetési arany súlyait melyeket a finomítatlan nemesfémek piaca véglegesen elfogadott meg kell nevezni, és egy közös határidőt kell kitűzni az aranyérmék értékének megállapítása céljából, a gazdasági szereplők egyenlő elbánását biztosítva. (20) A Közösség területén letelepedett vagy tartózkodó nem adóalanyoknak elektronikus szolgáltatásokat nyújtó nem a Közösség területén letelepedett adóalany bizonyos feltételeknek van alávetve; és világossá kell tenni, hogy milyen következményekkel jár, ha ezeket a feltételeket nem tudja teljesíteni. (21) Amennyiben egyes, Közösségen belüli árubeszerzésekre vonatkozó szabályokat tévesen alkalmaztak, a beszerzési tagállamnak a beszerzés megadóztatására vonatkozó jogát nem érintheti a tevékenységek más tagállamokban való hozzáadottérték-adó szerinti elbírálása. (22) Biztosítani kell, hogy bizonyos körülmények között egy közlekedési eszköz tagállamok közötti magánszemély lakóhelyváltozásával összefüggő átvitele ne képezze egy második adókötelezettség alapját, még akkor sem, ha az érintett közlekedési eszköz még mindig új. (23) Szabályokat kell felállítani annak biztosítása érdekében, hogy az értékesítést egységesen kezeljék, ha egy értékesítő egy másik tagállammal szemben túllépte a távértékesítési küszöböt. HU 10 HU

12 ELFOGADTA EZT A RENDELETET: I. fejezet Tárgy 1. cikk Ez a rendelet a 77/388/EGK irányelv 4., 6., 9., 11., 13., 15., 18., 25., 26b., 26c., 28a. és 28b. cikke és annak L. melléklete végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket állapítja meg. II. fejezet Adóalanyok és adóköteles tevékenységek 1. SZAKASZ (77/388/EGK IRÁNYELV 4. CIKKE) 2. cikk Amennyiben egy Európai Gazdasági Egyesülés (EGE), amelyet a 2137/85/EGK rendelettel összhangban hoztak létre, ellenszolgáltatás fejében termékeket értékesít vagy szolgáltatásokat nyújt saját tagjainak vagy harmadik feleknek, az adott EGE a 77/388/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének értelmében gazdasági tevékenységet folytat. 2. SZAKASZ (77/388/EGK IRÁNYELV 6. CIKKE) 3. cikk (1) Egy opció eladása, amennyiben ez az eladás egy a 77/388/EGK irányelv 13. cikk B) rész d) pont 5) alpontja szerinti tevékenység, szolgáltatásnyújtásnak minősül az irányelv 6. cikk (1) bekezdése értelmében. Az ilyen szolgáltatásnyújtást különállónak kell tekinteni az alapul szolgáló műveletektől, amelyekre a szolgáltatás vonatkozik. (2) Amennyiben egy szolgáltatást nyújtó csak összeszereli a vásárlója által egy géphez adott különböző részeket, ezt a szolgáltatásnyújtást egy a 77/388/EGK irányelv 6. cikk (1) bekezdése szerinti szolgáltatásnyújtásnak kell tekinteni. HU 11 HU

13 III. fejezet Az adóköteles tevékenységek helye 1. SZAKASZ (77/388/EGK IRÁNYELV 9. CIKK (1) BEKEZDÉSE) 4. cikk (1) A szolgáltatásnyújtás helyét a következő tevékenységek vonatkozásában a 77/388/EGK irányelv 9. cikk (1) bekezdésével összhangban kell megállapítani: a) vasúti kocsik bérlése, b) szolgáltatásnyújtás egy temetés megszervezésének keretében, amennyiben az egyetlen szolgáltatást képez. (2) Amennyiben a szolgáltatást nyújtó üzletviteli helyét az egyik tagállamban hozta létre, de állandó telephellyel rendelkezik egy másikban, a szolgáltatásnyújtás helye a 77/388/EGK irányelv 9. cikk (1) bekezdése alapján az lesz, ahol a szolgáltatást nyújtó létrehozta üzletvitelét, kivéve ha a szolgáltatásnyújtást ténylegesen az állandó telephelye végezte. 2. SZAKASZ (77/388/EGK IRÁNYELV 9. CIKK (2) BEKEZDÉSE) 5. cikk Az e rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott szolgáltatások nyújtása esetén, a szolgáltatásnyújtás helyét a 77/388/EGK irányelv 9. cikk (2) bekezdés c) pontjával vagy 28b. cikk F) pontjával összhangban kell megállapítani, kivéve ha az összeszerelt termékek ingatlantulajdon részévé válnak. 6. cikk A szövegfordítási szolgáltatások a 77/388/EGK irányelv 9. cikk (2) bekezdés e) pontjának hatálya alá tartoznak. 7. cikk Amennyiben egy harmadik országban letelepedett szerv Közösségben letelepedett adóalanyoknak enged át futballmeccsekre vonatkozó televíziós műsorszórási jogokat, ez a tevékenység a 77/388/EGK irányelv 9. cikk (2) bekezdés e) pont első francia bekezdés hatálya alá tartozik. HU 12 HU

14 8. cikk A 79/1072/EGK tanácsi irányelv 5 szerinti hozzáadottérték-adó visszatérítése iránti folyamodás vagy annak fogadásával kapcsolatos szolgáltatás a 77/388/EGK irányelv 9. cikk (2) bekezdés e) pont harmadik francia bekezdés hatálya alá tartozik. 9. cikk Olyan ügynökök szolgáltatásai, akik vagy a vásárló nevében és számlájára, vagy a szolgáltatást nyújtó nevében és számlájára járnak el, a 77/388/EGK irányelv 9. cikk (2) bekezdés e) pont hetedik francia bekezdés hatálya alá tartoznak. 10. cikk A vontatókat és nyerges vontatókat a 77/388/EGK irányelv 9. cikk (2) bekezdés e) pont nyolcadik francia bekezdés alkalmazásában közlekedési formáknak kell tekinteni. 11. cikk A rádió- és televíziós műsorszórási szolgáltatások a 77/388/EGK irányelv 9. cikk (2) bekezdés e) pont tizenegyedik francia bekezdés értelmében kábelen vagy levegőn keresztül történő jelátvitelt jelentenek, ideértve a műholdas jeltovábbítást, amely a nyilvános foghatóságot célozza, még akkor is, ha a műsorszórás egyidejűleg interneten vagy hasonló elektronikus hálózatokon keresztül is történik. E szolgáltatások kizárják a műsorszórási vagy továbbítási jogok átengedésének lehetőségét, valamint a műsorszórás terén felhasznált műszaki berendezések vagy létesítmények bérbeadását. 12. cikk (1) Az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások a 77/388/EGK irányelv 9. cikk (2) bekezdés e) pont tizenkettedik francia bekezdése szerint olyan szolgáltatásokat jelentenek, melyeket interneten vagy más elektronikus hálózaton keresztül nyújtanak, és amelyeknek a természete ellátásukat erősen függővé teszik az információs technológiától, ennél fogva lényeges mértékben automatizáltak és minimális emberi közreműködést igényelnek, és információs technológia hiányában nem működőképesek. (2) A következő szolgáltatások amennyiben interneten vagy más elektronikus hálózaton keresztül nyújtják őket különösen az (1) bekezdés hatálya alá tartoznak: a) digitalizált termékek értékesítése általában, beleértve a szoftvert és annak módosításait vagy frissítéseit; 5 HL L 331. szám, , 11.o. HU 13 HU

15 b) szolgáltatások egy üzleti vállalkozás vagy személyes jelenlét elektronikus hálózaton, például web-oldalon történő megteremtésére vagy fenntartására; c) számítógépes úton automatikusan generált szolgáltatások interneten vagy más elektronikus hálózaton keresztül, az ügyfél specifikus adatbevitelére adott válaszként; d) on-line aukciós szolgáltatások, beleértve az on-line piaci szolgáltatásokat vagy on-line bevásárló portálokat, melyek automatizált adatbanktól és adatbeviteltől függenek a vásárló részéről, csekély vagy semmilyen emberi közreműködéssel; e) internet információs vagy interaktív szolgáltató csomagok, melyek többet jelentenek a puszta internet csatlakozáson, és amelyekben a telekommunikációs összetevő alárendelt résszé, kiegészítő eszközzé válik. (3) Az I. mellékletében felsorolt szolgáltatások listája a 77/388/EGK irányelv L. mellékletének hatálya alá tartozik. 13. cikk A következők, különösen, nem tartoznak a 77/388/EGK irányelv 9. cikk (2) bekezdés e) pont tizenkettedik francia bekezdés hatálya alá: (1) a 77/388/EGK irányelv 9. cikk (2) bekezdés e) pontjának tizenegyedik francia bekezdésben hivatkozott rádió- és televíziós műsorszórási szolgáltatások; (2) távközlési szolgáltatások, a 77/388/EGK irányelv 9. cikk (2) bekezdés e) pont tizedik francia bekezdése értelmében; (3) a következők értékesítése: a) áruk, amennyiben a megrendelés és a feldolgozás elektronikus úton történik; b) CD-ROM-ok, floppy-lemezek és hasonló adathordozók; c) nyomtatott anyagok, könyvek, hírlevelek, újságok vagy folyóiratok; d) CD-k, audiókazetták; e) videókazetták, DVD-k; f) játékok CD-ROM-on; g) szakmai szolgáltatások például ügyvédek és pénzügyi tanácsadók által, akik ügyfeleiket en látják el tanácsokkal; h) interaktív oktatási szolgáltatások, ahol a tanfolyami anyagokat egy oktató interneten vagy más elektronikus hálózaton, például távolsági összeköttetésen keresztül juttatja el a hallgatóhoz; i) számítógépes berendezés fizikai javítási szolgáltatásai; HU 14 HU

16 j) off-line adatraktározási szolgáltatások; k) reklámszolgáltatások, újságban, hirdetőtáblákon és televízión; l) telefonos ügyfélszolgálat; m) oktatási szolgáltatások, beleértve a kizárólag levelező oktatást, mint például a postai úton bonyolított tanfolyamok; n) hagyományos árverési szolgáltatások, melyek közvetlen emberi közreműködésre támaszkodnak, függetlenül attól, hogy az ajánlatokat milyen módon teszik; o) telefonos szolgáltatások videó komponenssel, más néven videofonszolgáltatásokkal; p) az internet és a világháló elérése; q) interneten keresztül nyújtott telefonos szolgáltatások. IV. fejezet Adóköteles összeg (77/388/EGK IRÁNYELV 11. CIKKE) 14. cikk Amennyiben a termékek értékesítője vagy a szolgáltatást nyújtó, vagy ezek társszolgáltatója kezelési díjat számít fel, mint a termékekért vagy szolgáltatásokért hitelkártyával vagy bankkártyával történő fizetés elfogadásának feltételét, és a teljes fizetendő árat nem befolyásolja a fizetés módja, a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás adóköteles összegét, amelyet a 77/388/EGK irányelv 11. cikke szerint állapítanak meg, nem lehet csökkenteni. V. fejezet Mentességek 1. SZAKASZ (77/388/EGK IRÁNYELV 13. CIKKE) 15. cikk A szakképzés és átképzés a 77/388/EGK irányelv 13. cikk A) rész (1) bekezdés i) alpontja értelmében magában foglalja az olyan oktatást is, amely közvetlenül kapcsolódik egy szakmához vagy hivatáshoz, valamint az olyan oktatást, melynek célja szakmai rendeltetésű ismeretek megszerzése vagy felfrissítése. A szakképzés és átképzés szerinti besorolás szempontjából lényegtelen a tanfolyam időtartama. HU 15 HU

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2011.3.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A TANÁCS 282/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2011. március 15.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A TANÁCS 2006/112/EK IRÁNYELVE. 2006. november 28. a közös hozzáadottértékadó-rendszerről

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A TANÁCS 2006/112/EK IRÁNYELVE. 2006. november 28. a közös hozzáadottértékadó-rendszerről 2006.12.11. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A TANÁCS 2006/112/EK IRÁNYELVE 2006. november 28. a közös hozzáadottértékadó-rendszerről AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

Részletesebben

Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény

Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Szolgáltatások teljesítési helyének Főszabály 37. meghatározása - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének

Részletesebben

Az ÁFA törvény változások 2015.

Az ÁFA törvény változások 2015. Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Szolgáltatások teljesítési helyének meghatározása Főszabály 37. - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az áfaalanyoknak 2013-tól eladói és vevői minőségükben is nyilatkozattételi kötelezettségük van. Eladóként azokról a számlákról kell nyilatkozniuk a bevallás részeként, amelyeknél

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I. L 177/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2004. december 21. (OR.en) 13781/2/04 REV 2. Intézményközi dokumentum: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2004. december 21. (OR.en) 13781/2/04 REV 2. Intézményközi dokumentum: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2004. december 21. (OR.en) Intézményközi dokumentum: 2002/0061 (COD) 13781/2/04 REV 2 ETS 52 CODEC 1144 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A Tanács által 2004. december

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2011.2.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 48/1 I (Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/7/EU IRÁNYELVE (2011. február 16.) a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o. 2005L0036 HU 01.01.2007 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről L 255/22 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről (EGT vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.12.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 352/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 1407/2013/EU RENDELETE (2013. december 18.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.

Részletesebben

Magyarázó megjegyzések A héa számlázásával kapcsolatos szabályok

Magyarázó megjegyzések A héa számlázásával kapcsolatos szabályok Magyarázó megjegyzések A héa számlázásával kapcsolatos szabályok (2010/45/EU tanácsi irányelv) Mi a magyarázó megjegyzések célja? A magyarázó megjegyzések célja az európai uniós szinten elfogadott jogszabályok,

Részletesebben

L 9/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.1.14. IRÁNYELVEK

L 9/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.1.14. IRÁNYELVEK L 9/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.1.14. IRÁNYELVEK A TANÁCS 2008/118/EK IRÁNYELVE (2008. december 16.) a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2013.3.20.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2013.3.20.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.3.20. C(2013) 1573 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2013.3.20.) A 2007 2013 közötti időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a

Részletesebben

Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

Kikre vonatkozik e tájékoztatás? Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfa-kötelezettségének

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 2004R0883 HU 01.05.2010 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE

Részletesebben

Változások az áfa szabályozásában 2014-től

Változások az áfa szabályozásában 2014-től Változások az áfa szabályozásában 2014-től Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-tv.) 2014. január 1-jén hatályba lépő előírásai alapvetően az egységes jogértelmezést,

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE. a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE. a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az

Részletesebben

A Bizottság 364/2004/EK rendelete

A Bizottság 364/2004/EK rendelete A Bizottság 364/2004/EK rendelete (2004. február 25.) a 70/2001/EK rendelet alkalmazási körének a kutatási és fejlesztési támogatásokra történő kiterjesztése tekintetében való módosításáról AZ EURÓPAI

Részletesebben

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN EURÓPAI BIZOTTSÁG ADÓÜGYI ÉS VÁMUNIÓS FŐIGAZGATÓSÁG Vámpolitika, jogszabályok, vámtarifa Vámjogszabályok Brüsszel, 2013. február 15. Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Áfakulcs. Tartalom BEKÖSZÖNTŐ. Tisztelt Olvasó! Szakmai folyóirat. I. évfolyam 3. szám 2015. április

Áfakulcs. Tartalom BEKÖSZÖNTŐ. Tisztelt Olvasó! Szakmai folyóirat. I. évfolyam 3. szám 2015. április Áfakulcs Szakmai folyóirat Bemutatószám 2014. június I. évfolyam 3. szám 2015. április BEKÖSZÖNTŐ Tisztelt Olvasó! Havonta megjelenő szaklapunkban megtalálja az általános forgalmi adó gyakorlati alkalmazásához

Részletesebben

1992L0012 HU 24.12.2004 005.001 1

1992L0012 HU 24.12.2004 005.001 1 1992L0012 HU 24.12.2004 005.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 92/12/EGK IRÁNYELVE (1992. február 25.) a jövedékiadó-köteles

Részletesebben

2006.12.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 368/15

2006.12.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 368/15 2006.12.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 368/15 A BIZOTTSÁG 1974/2006/EK RENDELETE (2006. december 15.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2009.10.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 268/11 BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2009. október 6.) az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás és műszaki elemei meghatározásáról (az értesítés

Részletesebben

A Legfelsőbb Bíróság Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2011. augusztus 31. II. évfolyam 8. szám

A Legfelsőbb Bíróság Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2011. augusztus 31. II. évfolyam 8. szám A Legfelsőbb Bíróság Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2011. augusztus 31. II. évfolyam 8. szám EURÓPAI UNIÓS JOGI KÖZLEMÉNYEK... 3 KÖZZÉTETT ELŐZETES DÖNTÉSHOZATAL IRÁNTI KÉRELMEK...3

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM

EURÓPAI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Útmutató az Európai Unió állami támogatási, közbeszerzési és belső piaci szabályainak az általános gazdasági

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2001. március 2-i 438/2001/EK RENDELETE

A BIZOTTSÁG 2001. március 2-i 438/2001/EK RENDELETE A BIZOTTSÁG 2001. március 2-i 438/2001/EK RENDELETE a strukturális alapok keretében nyújtott támogatások irányítási és ellenőrzési rendszerei tekintetében az 1260/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása

Részletesebben

A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2012. szeptember 30. III. évfolyam 9. szám

A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2012. szeptember 30. III. évfolyam 9. szám A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2012. szeptember 30. III. évfolyam 9. szám EURÓPAI UNIÓS JOGI KÖZLEMÉNYEK... 3 KÖZZÉTETT ELŐZETES DÖNTÉSHOZATAL IRÁNTI KÉRELMEK...3 BÜNTETŐ

Részletesebben

561/2006/EK rendelet. (6) Kívánatos ezen rendelet hatályának pontos meghatározása a szabályozása alá tartozó főbb járműkategóriák meghatározásával.

561/2006/EK rendelet. (6) Kívánatos ezen rendelet hatályának pontos meghatározása a szabályozása alá tartozó főbb járműkategóriák meghatározásával. 561/2006/EK rendelet 561/2006/EK rendelet AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 561/2006/EK RENDELETE (2006. március 15.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK

Részletesebben

2006.12.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 379/5

2006.12.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 379/5 2006.12.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 379/5 A BIZOTTSÁG 1998/2006/EK RENDELETE (2006. december 15.) a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK

Részletesebben