2007. évi CXXVII. törvény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2007. évi CXXVII. törvény"

Átírás

1 Számlázási szabályok évi CXXVII. törvény EU Közlekedési eszközök bérbeadása EU Közlekedési eszközök bérbeadása Rövid távú bérbeadás Hosszú távú bérbeadás Rövid távú bérbeadás Hosszú távú bérbeadás A birtokba adás helye (Áfa tv. 44. ) A bérlő adóalany A bérlő nem adóalany 30 nap 30 napon túli A bérlő adóalany A bérlő nem adóalany Az igénybevevő székhelye, telephelye 37. (1) 3 vízi járműnél 90 nap vízi járműnél 90 napon túli 4 1

2 Közlekedési eszközök nem adóalany részére bérbeadása Kedvtelési hajók nem adóalany részére történő hosszú távú bérbeadása esetén a teljesítés helye, ahol a hajót ténylegesen birtokba adják, de csak ha szolgáltatást ezen a helyen lévő székhelyéről nyújtják. NEM számít bele az 6 millió forintba 6 millió forint értékhatár BEVÉTEL Beleszámít az 6 millió forintba NEM számít bele az 6 millió forintba 1. Tárgyi eszköz értékesítése; 2. Immateriális jószág értékesítése; 3. Új közlekedési eszköz értékesítése a közösség más tagállamába; 4. Építési telek értékesítése (akkor sem kell figyelembe venni, ha nem tárgyi eszköz); 5. Befejezetlen építés alatt álló ingatlan értékesítése (akkor sem kell figyelembe venni, ha nem tárgyi eszköz) stb. Kata - áfa Akik áfa körbe tartoznak és év közben választják a KATA-t, ők már nem választhatják az alanyi adómentességet! Ez alól kivétel az a cég, aki év közben, az EVA körből lép át. Ügyelni a befogadott számlákra! 7 8 2

3 Pénzforgalmi szemlélet napos halasztási határidő Ezt nem kell a számlán feltüntetni. Devizás ügylet Devizás ügylet esetén devizás számlát kell kibocsátani. Az áfát devizában is fel kell tüntetni és Egyéni vállalkozó Költségvetési intézmény A számlára nem kell felírni, hogy pénzforgalmi áfás. Magyar forintban is fel kell tüntetni Az árfolyam feltüntetéses nem kötelező Nettó és bruttó érték devizában tüntetendő fel Devizás ügylet árfolyama MNB árfolyam Európai Központi Bank árfolyama Horvátország EU-csatlakozás Bármely más pénzváltási engedéllyel rendelkező hitelintézet eladási árfolyama Választást be kell jelenteni. 11 Export-import Közösségi kereskedelem 3

4 A számla kibocsátási kötelezettség 159. Gazdálkodó szervezetek közötti ügyletek Előzőek közötti előlegfizetés A vevő a számlát kéri forintot elérő előlegfizetés forintot elérő készpénzfizetés stb. Ésszerű időn belül 15 nap A számla kibocsátásának időpontjától a számla megőrzésére vonatkozó időszak végéig biztosítani kell a számla eredetének hitelességét, adattartalma sértetlenségét és olvashatóságát. Számla? A számla kötelező adattartalma a számlát azonosító adatok: a számla kibocsátásának kelte; a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja A számla kötelező adattartalma az Áfa tv. egyes speciális előírásaihoz kapcsolódóan feltüntetendő adatok fordított adózás kifejezés pénzforgalmi elszámolás kifejezés A termékértékesítésre, szolgáltatásnyújtásra vonatkozó adatok A termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma, amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítette 15 önszámlázás kifejezés, ha a számlát a terméket beszerző vagy a szolgáltatást igénybevevő állítja ki különbözet szerinti szabályozás - utazási irodák különbözet szerinti szabályozás - használt cikkek 16 4

5 Áfa törvény 169. d) pontjához Bizonyos esetekben de nem mindig a befogadó neve és címe mellett a számlán a számlabefogadó adószámát is szerepeltetni kell. belföldi fordított adózás alá eső ügylet esetén külföldre nyújtott olyan szolgáltatás esetén, ahol a külföldi igénybe vevő a teljesítési hely országában igénybe vevőként forgalmi adó fizetésére kötelezett a Közösségen belüli termékértékesítés esetén adóalanyra áthárított adó a 2 millió forintot eléri vagy meghaladja A számlakibocsátó a fenti három esetkörön túl nem köteles a vevői adószám számlán történő feltüntetésére, még akkor sem, ha ezt a vevő kifejezetten kéri. 17 Célok: Számlázási irányelv /45/EU irányelv Számlázási szabályok előmozdítása és további egyszerűsítése, Tagállami számlázási szabályok további harmonizálása Papíralapú és elektronikus számlák egyenlő kezelése Eredet hitelessége, tartalom sértetlensége és olvashatóság biztosítása terén választási szabadság TAX Számlázási irányelv /45/EU irányelv Az alapelv megfogalmazása szerint a kibocsátónak és a befogadónak törekedni kell a kibocsátás időpontjától a megőrzési időszak végéig az eredet hitelességének igazolhatóságára, a tartalom sértetlenségének biztosítására, valamint az olvashatóságra. Az olvashatóság az emberi érzékszervekre vonatkozó kitételt jelent Új típusú, egyszerűsített adattartalmú számla 100 eurós végösszeget meg nem haladó számláknál (nem kötelező az alkalmazása) nemcsak készpénzfizetés esetén adóval növelt ellenérték szerepel rajta nem alkalmazható közösségi mentes értékesítésnél, távolsági értékesítésnél, áfa területi hatályán kívüli számlánál

6 Üzleti ellenőrzési eljárás a számla lényegében megfelelő-e, vagyis, hogy a számlában feltüntetett ügylet ténylegesen a feltüntetett mennyiségben és minőségben teljesült-e, Az eljárási mód szabadon választható. a számla kibocsátójának ténylegesen a feltüntetett fizetési igénye van-e, a számla kibocsátója által megadott bankszámlaszám megfelelő-e és hasonlókat annak biztosítására, hogy ténylegesen csak azokat a számlákat egyenlítse ki, melyek kiegyenlítésére kötelezett. 21 Az ellenőrzés során nem lehet különbséget tenni a papíralapú és az elektronikus számlák között. Számlázási irányelv /45/EU irányelv Egyik bizonylati megjelenéshez sem rendelhetők olyan megszorítások, amely a másik megjelenési formában nem kötelező. Megszűnt az elektronikus számla fokozott biztonságú elektronikus aláírás, és időbélyegzővel való ellátásának törvényben kikényszerített kötelezettsége. 22 Papír vagy elektronikus? Elmosódni látszik a határ az elektronikus és papíralapú számla között. Ténylegesen ezt PDF számla ben elküldve. kibocsátó, vagy csak a számla befogadó nyilatkozata Papír? döntheti el, az elbírálása attól függ, hogy azt az Elektronikus? egyik és másik fél minek szánta. 23 Az e-számla kibocsátásának időpontja A számla kibocsátásának időpontjaként elektronikus számla esetében azt az időpontot lehet megjelölni, amelyben a számla a számlabefogadó rendelkezésére áll. Amely időpontot követően a számlabefogadó minden olyan adattal, információval rendelkezik, amely ahhoz szükséges, hogy a számlát megtekinthesse, letölthesse. 24 6

7 Az e-számla kibocsátásának időpontja Ha a számlakibocsátó egy címre küldi meg a számlát, akkor azt már a számla elküldésével a másik rendelkezésére bocsátja. Amennyiben a felek által kijelölt tárhelyre kerül a bizonylat, akkor a kibocsátás időpontja az a nap, amikor azt ott elhelyezték. ha tárhelyre kerül a számla, azonban a hozzáféréshez szükséges adatokat nem ismeri a számla címzettje, a számlakibocsátó addig nem teljesíti kötelezettségét, amíg ezeket az adatokat nem adja át a számlabefogadónak. Elektronikus számla Minden olyan számla, amelynek kibocsátása és befogadása elektronikus formában történik. A számlák adattartalma sértetlenségének és eredete hitelességének biztosítására alkalmazható bármely más üzleti ellenőrzési eljárás is. Tv. kettőt nevesít: EDI és elektronikus aláírás (már nem kell időbélyegző) Elektronikus megőrzési kötelezettség! Számlázási szabályok Az e-számlára vonatkozó szabályok országonként eltérőek, túl komplex és költséges folyamat Európai Bizottság szándéka, hogy az e-számlázás ig fő számlázási móddá váljon Számlázási változások Eat szerinti minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus úton kibocsátott számla (PKI) Befogadó beleegyezése szükséges 175. (3)b) 27 Prioritások: Jogbiztonság, nyitott és egyértelmű technikai környezet Nyitott és átjárható, közös szabványokon alapuló megoldások E-számlázás elterjedését elősegítő szervezeti struktúrák létrehozás Elektronikus adatcsere rendszerben (EDI) létrehozott és továbbított elektronikus adat. Előzetes írásos megállapodás kell Figyelem: Ez csak példálódzó felsorolás, más módon is kibocsátható 28 7

8 Számlázási változások X.- Az elektronikus számla fajtái III. Újdonság: Ezen kívül elfogadható bármilyen más üzleti eljárással előállított elektronikus számla elektronikus formában kibocsátott és befogadott számla - is, amely az eredet hitelességét, az adattartalom sértetlenségét és az olvashatóságát valamint termékértékesítéssel, szolgáltatásnyújtással a megbízható ellenőrzési kapcsolatot is biztosítja. Számlázási változások XI. Az elektronikus számla fogalma I. Az e-számlák kibocsátásánál könnyítés, hogy o ezeket bármely olyan üzleti ellenőrzési eljárás lehet biztosítani, amely a számla és az értékesítés között megbízható ellenőrzési kapcsolatot létesít o nem lesz kötelező az elektronikus aláírás és időbélyegző o csak akkor lehet kibocsátani, ha a befogadó hozzájárul (ez már 2o12-ben is megvalósult) A hitelesség A hitelesség A magyar gyakorlatban az elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátott számla minden további vizsgálatot kerülve igazolt eredetiséget és tartalmi sértetlenséget biztosít. Minden más esetben egy elektronikus számla akkor fogadható el adóigazgatási eljárásban befogadható dokumentumként, ha azt más, a befogadó által meghatározott üzleti eljárás igazolja, amely igazolás ez eredet hitelességére, és tartalmi sértetlenségére vonatkozik. 31 Ide tartozik elsősorban a valós gazdasági folyamathoz való kötöttség igazolása megrendelés, teljesítésigazolás, szerződés, levelezés, stb. A lefektetett szabályozás elégséges-e az eredet hitelessége? A tartalom sértetlenségének igazolásához, illetve a befogadott elektronikus számla megfelel-e a lefektetett szabályozásnak? Az elektronikus számla befogadásának üzleti eljárással való alátámasztására vonatkozó szabályozással a befogadó vállalkozásnak rendelkeznie kell. Ez benne lehet a (legjobb ha itt van) a számviteli politikában, vagy külön szabályozásban. 32 8

9 A tartalom sértetlenségének elve Elektronikus számláknál egy-egy konverzióra szükség lehet az adatok feldolgozása vagy egyéb okok végett, így az irányelv lehetővé teszi a tartalom változatlansága mellett az elektronikus számla formátumának megváltoztatását. Amennyiben azonban az adóalany úgy dönt, hogy a fokozott biztonságú aláírást alkalmazza, az egyik formátumból a másikba történő átalakítást az ellenőrzési nyomvonalon rögzíteni kell. 33 Az elektronikusan kiállított vagy befogadott számlát elektronikus módon kell megőrizni A számla megőrzése Egy papír alapú számla megőrizhető elektronikus úton is, míg az e-számla csak elektronikusan őrizhető. Az erre vonatkozó jogszabály azonban előírja a fokozott biztonságú elektronikus aláírás és minősített időbélyeg alkalmazását. 34 A számla megőrzése A jogszabály azt is engedi, hogy az e-számla csak a kibocsátónál legye őrizve. Ez azonban azt jelenti, hogy a kibocsátónak olyan zárt rendszerű archiválási rendszerrel kell rendelkeznie, amelyet a NHH auditált, és erről a számla befogadónak írásos szerződése is van. archiválási szabályzat Mentesülés a számla kibocsátási kötelezettség alól termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása a 85. (1) bekezdése és 86. (1) bekezdése szerint mentes az adó alól, feltéve, hogy gondoskodik olyan, az ügylet teljesítését tanúsító okirat kibocsátásáról, amely a Számv. tv. rendelkezései szerint számviteli bizonylatnak minősül

10 Mentesülés a számla kibocsátási kötelezettség alól a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője az ellenérték adót is tartalmazó összegét legkésőbb a 163. (1) bekezdésének a) pontjában, illetőleg a 164. (1) bekezdésének a) pontjában említett időpontig készpénzzel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel vagy pénzhelyettesítő eszközzel maradéktalanul megtéríti, és számla kibocsátását az adóalanytól nem kéri. Az (1) bekezdés b) pontja nem alkalmazható: a 6. (4) bekezdésében, a 29. és 89. -ban meghatározott esetekben a vevő, megrendelő egy másik adóalany vagy nem adóalany jogi személy részére történik; az ellenérték adót is tartalmazó összege eléri vagy meghaladja a forintnak megfelelő pénzösszeget. 37 Mentesülés a számla kibocsátási kötelezettség alól a közhatalmi tevékenységet végző Közhatalmi tevékenység különösen a jogszabály-alkotási, az igazságszolgáltatási, az ügyészi, a védelmi, a rendvédelmi, a külügyi és igazságügyi igazgatási, a közigazgatási jogalkalmazói, a hatósági ellenőrzési és pénzügyi ellenőrzési, a törvényességi felügyeleti és ellenőrzési, az államháztartási, európai uniós és egyéb nemzetközi támogatás elosztásáról való döntési 38 tevékenység. Számlázás? Nem minősül ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek, ha az adóalany - vállalkozásának céljára tekintettel - más tulajdonába ingyenesen enged át árumintát és kis értékű terméket. 39 Nyugtakibocsátási kötelezettség Abban az esetben, ha az adóalany mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól, köteles a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője részére nyugta kibocsátásáról gondoskodni. Nyugta helyett az adóalany számla kibocsátásáról is gondoskodhat. Ebben az esetben mentesül a külön jogszabályban előírt gépi kiállítású nyugtakibocsátási kötelezettség alól [Áfa tv.178. (1) bekezdése]

11 PÉNZTÁRGÉPEK Európában egyedülálló sajátos megoldás. Biztonságos, zárt rendszer ennek lelke az adóügyi ellenőrző egység FONTOS!!! Új szabály és fontos, hogy a napi nyitás során be kell ütni a pénztárgépbe a nyitó készpénzállományt. Minden nyitvatartási nap végén napi forgalmi jelentést kell készíteni. Nem kötelező a pénztárgép használata, ha minden vásárlónak számlát állít ki az eladó, DE itt jelentkezik a vevő neve probléma. Ennek hiányában a számla kibocsátás meghiúsulhat. Nyugtát kell adni! 42 Pénztárgépek A pénztárgépeket fel kell szerelni az adóügyi ellenőrző egységgel (AEE). Az AEE rögzíti és a rendeletben meghatározott szabályok szerint továbbítja a pénztárgépen keletkező adatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé. Nem rögzíthető bevétel bizonylat nyomtatása nélkül minden bizonylat adata bekerül az AEE-be 43 Pénztárgéppel kell nyugtát adni A gépi nyugtaadásra kötelezett adóalanyok, tevékenységek, üzletek körét a 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. Amennyiben az adott tevékenység nem tartozik a Rendelet 1. számú mellékletének felsorolásába, akkor nem kötelező a gépi nyugtaadás. Ilyenkor kézzel kell a nyugtát kiadni! 44 11

12 Pénztárgép alóli mentesség A kötelező pénztárgép használat alól azúj szabályok szerint nem lehet mentesülni. A régi szabályok alapján felmentést kapott adóalany, akinek március 19-én érvényes felmentése volt, annak a mentesítés december 31-ig érvényben marad. A nyugtaadási kötelezettség alól ez az engedély nem mentesít! Időszakos mentesülés Az üzemeltető mentesül a pénztárgép használata alól: meghibásodás áramszünet bevonás Eltulajdonítás megsemmisülés Elvesztés esetén, ha nincs más olyan pénzátvételi hely, ahol a gépi nyugtaadás megoldható lenne A gyógyszertár Kiskereskedelmi, Vendéglátási Kötelező a pénztárgép használata Szálláshely-szolgáltatási Kölcsönzési Javítási tevékenységet folytató A kivételekre és a kivételek kivételére ügyelni kell!! Valamennyiadóalany, üzlet, mozgóbolt Kivétel: a betétdíjas göngyöleget visszaváltó üzlet a csomagküldő kereskedelem a termelői borkimérés az utazási iroda, utazási ügynökség, turisztikai szolgáltató iroda 47 Kerékpár, kajak kölcsönzése a vízparton? Ha a kölcsönözői tevékenységet az adóalany közvetlenül az üzlete mellett végzi, például a strand épületének egyik helyiségében működik az üzlete, ott vannak betárolva a kölcsönzendő eszközök, melyeket az üzlet melletti területre, annak közvetlen közelében, például a fűre kitéve mutat be, kínál kölcsönzésre, akkor ezt üzletben folytatott tevékenységnek tekinthetjük, és a gépi nyugtaadási kötelezettség fennáll. Azonban, ha a tevékenység körülményei alapján azt valóban nem üzletben, hanem kitelepülve, az üzletén kívül, más helyen teljesíti az adóalany, akkor a nyugtaadási kötelezettséget a kitelepülés helyén nem köteles pénztárgéppel 48 teljesíteni. 12

13 K: Szükséges-e pénztárgép? Cipész mester saját termék előállítást, az előállított termékei értékesítését, javítási szolgáltatást is végez, egyéni vállalkozóként, azonos üzlethelyiségben (műhelyében) A cipész mesternél a saját előállítású termékeinek kiskereskedelmi értékesítésére tekintettel fennállna a gépi nyugtaadási kötelezettség, azonban a Rendelet 1. melléklet 1. bc) alpontjában 10 megfogalmazott kivételre tekintettel melyhez feltétel az egyéni vállalkozói státusza is e kereskedelmi tevékenysége tekintetében a gépi nyugtaadási kötelezettség nem terheli Azonban a cipő javítási szolgáltatását illetően a gépi nyugtaadási kötelezettség fennáll. 49 Kitelepülések Az alkalmi rendezvényeken, kitelepülésen, az ott felállított standokon a pénztárgép használat nem kötelező, de az adózó saját döntése alapján használhat pénztárgépet. Mivel ez az értékesítési forma jellemzően sem az üzlet, sem a mozgóbolt körébe nem tartozik. Ilyenkor kézzel kell a nyugtát kiadni! 50 Karácsonyi vásár - borfesztivál Mit jelent a mozgó vendéglátás? A karácsonyi vásárok, borfesztiválok stb. idején az egyes városrészekben felállított, bérelhető, kifejezetten erre az alkalomra felállított ideiglenes elárusító helyekre kitelepülve folytatott kiskereskedelmi értékesítés esetén kötelező-e a pénztárgépes nyugtaadás (az adóalany az állandó üzletében pénztárgép használatra Nem kell pénztárgépet működtetni. Azonnali közvetlen fogyasztásra alkalmas ételek és italok készítése és szolgáltatása mozgó (motorizált vagy nem motoros) járműről. nem biztosítanak ülőhelyet és nincs pincéri felszolgálás. A mozgó vendéglátás másik feltétele, hogy az üzlet változtatja a helyét, tehát nem tartózkodik huzamos ideig egy helyben. kötelezett)?

14 Mozgó vendéglátás Ez nem mozgó vendéglátás A mozgó vendéglátás körébe tartozik pl. a fagylaltos kocsi, a hot-dogos kocsi, amely az értékesítés helyét változtatva szolgálja ki a vevőket Bár nem rendelkezik járművel mozgó vendéglátásnak tekinthetjük azt is, ha nyakba akasztott tálcából értékesítenek főtt kukoricát, perecet, Amennyiben egy mozgásra alkalmas járműben működtetett vendéglátóegység folyamatosan egy helyben tartózkodik, nem tekinthető mozgó vendéglátó egységnek, bár besorolása ebben az esetben a mozgó vendéglátással azonos. üvevgtigris ÉTTEREM egyéb azonnali fogyasztásra alkalmas készételt KELL Mozgóbolt Nem minősül mozgó vendéglátásnak a fagyasztott vagy egyéb módon tartósított konyhakész ételek mozgó járműből történő értékesítése (ez kiskereskedelem). Még akkor sem minősül ez vendéglátásnak, ha azt otthon egyszerű melegítéssel fel lehet tálalni. A házhoz szállítás sem tartozik a mozgó vendéglátás körébe 55 Közvetlenül az üzlet előtti, melletti, például az utcára az üzlet elé (az üzlet homlokzatával érintkező területen) kihelyezett asztaloknál történő fogyasztó helyen kötelezőe a pénztárgép használat, vagy az már nem minősül üzletnek? SZÜKSÉGES Amikor az értékesítés körülményeiből adódóan, az adott üzlethez kapcsolódva került kialakításra az említett fogyasztó hely, a vásárlók, vendégek kiszolgálása az adott üzletből történik meg, akkor azt az üzletben folytatott tevékenységként kell megítélni

15 Kell/Nem kell pénztárgép fodrász, kozmetikus, mosoda NEM, kivéve, ha terméket is értékesít háztartási eszközök javításával foglalkozó kisiparos, ha helyszínre megy, akkor NEM mozgóbolt IGEN álló lakókocsiból lángos értékesítés IGEN, mert nem mozog ipari tevékenység helyszínén értékesít (kivéve élelmiszeripar), akkor NEM házhoz szállított ételekről NEM 57 Mentesülési szabályok nyugtaadás esetében Az Áfa tv a alapján mentesül a nyugtakibocsátási kötelezettség alól az adóalany abban az esetben, ha sajtóterméket értékesít; szerencsejáték szolgáltatást nyújt; kezelőszemélyzet nélküli automatát üzemeltet (kávé-, üdítőautomata) Ilyenkor nincs nyugtaadási kötelezettség! 58 A KOMMUNIKÁCIÓ AEE kezdeményezi a kommunikációt, 30 percenként, Elsőbbségi jelentéstételi üzenettel, ha az AEE megkezdi működését pénztárgép saját áramellátása megszűnik, ha a pénztárgép blokkolt állapotba kerül Ezt követően a NAV szerverének utasítására átadja az adatokat, vagy bontja a kapcsolatot Lehetőség van real-time lekérdezésre is Nem kell a pénztárgép üzemeltetőjének közreműködése 59 Felmentés A pénztárgéphasználatra kötelezett adóalany az állami adóhatóságtól akkor kérheti az elektronikus hírközlő hálózat útján történő adattovábbítás alóli felmentést, ha székhelye, telephelye, üzlete, pénzátvételi helye, ahol a pénztárgépet üzemelteti, olyan helyen található, ahol az adatkapcsolat létesítéséhez szükséges elektronikus hírközlő hálózat nem érhető el, és az elektronikus hírközlő hálózat elérése külső antennával vagy egyéb műszaki megoldás alkalmazásával sem biztosítható, illetve az aránytalan terhet jelentene az adóalany számára 60 15

16 Felmentés A kérelem benyújtása, illetve az egyedi mentesítés megadása azonban nem érinti az adóalany azon kötelezettségét, hogy nyugtát online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrző egységgel felszerelt pénztárgéppel állítson ki. Az egyedi mentesítés időtartama alatt a pénztárgép üzemeltetője az adatokat CD/DVD lemezre, illetve más, egyszer írható optikai adathordozóra menti és havonta megküldi az illetékes állami adóhatóságnak. Akkor is kell online pénztárgépet vásárolnom, ha nem vagyok pénztárgéphasználatra kötelezett? Igen, de nem most! A pénztárgép használatra nem kötelezett adóalanyok hagyományos pénztárgépüket január 1-éig üzemeltethetik Meddig kellett leadni az online pénztárgépre vonatkozó megrendelést? október 1-jéig minden arra kötelezettnek a forgalmazó által visszaigazolt megrendeléssel kellett rendelkeznie Október 1!!! Mire kell különösen figyelnem a forgalmazótól kapott visszaigazoláson? Arra, hogy a megrendelt pénztárgép MKEH engedéllyel rendelkező online típusú pénztárgép legyen, és a forgalmazó meghatározza a kassza leszállításának, beüzemelésének dátumát

17 Meddig kell üzembe helyezni az online pénztárgépet annak érdekében, hogy az Ft-os támogatást igénybe lehessen venni? A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a csökkentett vételáron értékesített pénztárgépet legkésőbb december 31- ig üzembe kell helyezni. Hogyan számolható el az Ft állami támogatás? Állami támogatás Ft eladási ára bruttó Ft A támogatást a pénztárgép forgalmazójánál érvényesítheti úgy, hogy a 16 jegyű regisztrációs kódot átadja az eladónak, az ellenőrzi annak érvényességét a NAV adatbázisában, majd levonja a támogatás összegét a pénztárgép eladási árából. 65 Fizetendő összeg Ft 66 Hogyan számolható el az Ft állami támogatás? Az online pénztárgép eladási ára bruttó Ft (nettó érték: Ft, áfatartalom: * 0,2126 = Ft), melyet az eladónak a számlán fel kell tüntetnie. A vevő a Ft áfát levonásba helyezheti. A vevő az online pénztárgép bekerülési értékeként a nettó összeget, azaz Ft-ot vesz figyelembe, az Ft támogatást pedig fejlesztési célra kapott támogatásként számolja el. A fizetendő végösszeg: Ft Ft Ft = Ft A belföldi összesítő jelentés Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 31/B. szabályozza a belföldi összesítő jelentéstételi kötelezettséget

18 Az összesítő jelentés adatainak lekérdezése Ügyfélkapun keresztül Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 175. (15) bekezdésének július 1-jétől hatályos d) pontja alapján az általános forgalmi adó alanya az általa befogadott számlák tekintetében más adózó által, az Art. 31/B. alapján teljesített általános forgalmi adó összesítő jelentés adataihoz hozzáférhet. 69 a 65 áfa-bevallás 65M-01 és 65M- 01-K lapjain, valamint a 43 evabevallás és 43-06/K lapjain szereplő adatokat teszi elérhetővé az állami adóhatóság évtől a 1365 számú áfa bevallás kötegelt nyomtatvány A A főnyomtatványhoz tartozó lapok jelölése: 1365A A melléknyomtatvány és a kapcsolódó lapok jelölése: 1365M A bevallásra kötelezettnek a bevallásba az adatokat ezer Ft-ra kerekítve kell bejegyezni a kerekítés általános szabályainak alkalmazásával 70 A belföldi áfa összesítő január 1-jén hatályba lépett az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 31. (16) bekezdése. Az új szabályozás következtében az áfa-bevallás kibővült egy 1365M megnevezésű alnyomtatvánnyal, A belföldi egyenes adózású ügyletekre vonatkozik 71 Nem szerepel a belföldi áfa összesítőben Belföldi fordított adózás Építési hatóság engedélyéhez kötött tevékenység Hulladék kereskedelem Bizonyos mezőgazdasági termékek értékesítése Hitelügylet dologi biztosítékának értékesítése Felszámolás alatti cégtől történő Tárgyi eszköz vásárlás Ft-ot elérő készlet vásárlása

19 Normál áfás? Evás? Külföldi nem adóalany? Külföldi adóalany? Magánszemély? Utazásszervező? Ki a vevő, megrendelő? Mi az adójogi statusa Társasház? Árrés szerint adózó? Mg. különleges jogállású? Tárgyi mentes Alanyi mentes? Közhatalmi tevékenység? 73 Nem szerepel a belföldi áfa összesítőben Termék export Termékimport Importszolgáltatás igénybevétele Közösségi értékesítés Közösségi beszerzés 74 A Z E L A D Ó Mely számlákat érinti? 1365M-01 Azon kiállított számlákról, amelyekben az áfa összege eléri vagy meghaladja a forintot. Abban az időszakban nyilatkozik, amikor az áfát meg kell állapítania Az eladó csak ezekről a számlákról, ő nem gyűjtögeti őket 1365M főlap 06. sor 75 A Z E L A D Ó Termékértékesítés 1365M-01 1 számlán 1 termék (pl.1 db személygépkocsi) 1 számlán több azonos termék (pl pár női bőrcsizma) 1 számlán többféle termék Vigyázni a magáncélú vásárlásokra A számla áfájának összegét figyelem 76 19

20 Áfa összege Több számla Összes áfa göngyölítve Számlánként nyilatkozni kell A vevő (szolgáltatást igénybe vevő) adószámának első 8 számjegyéről (CSASZ is) Ezt az eladó nem jelenti!! A számla sorszámáról Az áfa alapjáról Az áfa összegéről 1365M főlap Azonosítás (A) blokkjában nyilatkozik Nincs jelentési kötelezettség ELADÓ 78 A ki nem küldött számla Az előállított, de a vevőnek ki nem küldött számlákat nem kell a jelentésbe szerepeltetni (pl. hibás, helyesbített) A pénzforgalmi elszámolást választó által kibocsátott számla Arról az adó-megállapítási időszakról teljesítendő általános forgalmi adó bevallásban kell megtenni, amelyben ezen számla alapján az adózó első alkalommal beszerzőként adólevonási jogot érvényesít, illetve értékesítőként adó-megállapításra kötelezett

21 A V E V Ő Befogadott számláknál 1365M-02 Az ügylet teljesítését magában foglaló időszakban Azon kiállított számlákról, amelyekben a levonható áfa összege eléri vagy meghaladja a forintot. Számlánként nyilatkozni kell Az eladó (szolgáltatást nyújtó) adószámának első 8 számjegyéről (CSASZ is) A számla sorszámáról Az áfa alapjáról Az áfa összegéről 1365M főlap Azonosítás (A) blokkjában nyilatkozik A 1365M főlap 06. sorában ezen számlákban feltüntetett, áthárított általános forgalmi adó összegéről A Válogatni kell! A Befogadott számláknál 1365M-02 V E V Ő Nem lehet a könnyebbség kedvéért az összes számlát beletenni az összesítőbe, ki kell válogatni a 2 M Ft-os értékhatárra vonatkozó szabály szerint. V E V Ő Áfa (teljes egészében levonható) Jelentem Áfa (levonható ) Jelentem a Áfa (levonható ) NEM jelentem

22 A vevő jelentési kötelezettsége levonási jog hiányában A vevő, csak arról a számláról köteles nyilatkozni, amely alapján adólevonás jogot gyakorol! Az áthárított áfa hiába éri el az értékhatárt nem szerepel az összesítőben, ha a vevőnek nincs levonási joga. Pl. személygépkocsi, étel-ital vásárlás 85 A vevő jelentési kötelezettség arányosítás esetében 70% 30% Bevallás és a jelentés nem feltétlenül egyezik Az összesítőben a teljes összeget jelenteni kell. Levonni csak a 70%-ot lehet. Továbbszámlázás esetén kivétel. 86 Ugyanazon vevő-eladó több számlája 1365M-A Ha több számla tekintetében összesítve éri el az áfa összege a Ft-ot Csak a levont áfát kell összeszámolni. De a teljes összeget kell jelenteni! Áfa összege Levonható rész Le nem vonható rész Az összesítőn a VEVŐ által jelentendő összeg Az eladó nem jelenti 22

23 Áfa összege Levonható rész Le nem vonható rész Áfa összege Levonható rész Le nem vonható rész Nincs jelentési kötelezettség A vevőnek nincs jelentési kötelezettsége Az eladó jelenti az első számláját Áfa összege Levonható rész Le nem vonható rész Áfa összege Levonható rész Le nem vonható rész Alanyi mentes???? A vevőnek van jelentési kötelezettsége Az eladó jelenti az első számláját A vevőnek nincs jelentési kötelezettsége Az eladó jelenti az első számláját 23

24 Eladók Ugyanazon vevő- több eladó több számlája 1365M-A Áfa összege Levonható rész Le nem vonható rész A B C D Az összesítőn a VEVŐ EGYIKET SEM JELENTI 93 Gyűjtőszámla gyűjtőszámlák esetében a teljesítési időpont javasoltan az utolsó számla teljesítési időpontja Áfa összesítő jelentés 94 Az elszámolási időszakos ügyletek áfarendszerbeli megítélése 58. Átalánydíjas ügyletek Könyvelési szolgáltatás Bérbeadás Fuvarozás Fuvarszervezés Közüzemi szerződésen alapuló Ide tartozik minden olyan gazdasági esemény, ahol a teljesítés időszakát és annak ellenértékét időszakonként határozzák meg. Az az eset is, amikor a rendszeresen, folyamatos jelleggel beszerzett termékekről nem szállításonként, hanem meghatározott periódusokban számolnak el. periódusokban a periódus végén állapítják meg). Készpénzes értékesítés magánszemélynek A magánszemélynek nincs jelentési kötelezettsége. Az időszak lehet pl. két hét, egy hónap vagy több hónap, aszerint, hogy a 95 szerződésben hogyan állapodnak meg egymással a partnerek

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az áfaalanyoknak 2013-tól eladói és vevői minőségükben is nyilatkozattételi kötelezettségük van. Eladóként azokról a számlákról kell nyilatkozniuk a bevallás részeként, amelyeknél

Részletesebben

Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz:

Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz: LEADER rendelet 2013: Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz: (6) Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a támogatási kérelméhez vagy a kifizetési kérelméhez, a támogatásra

Részletesebben

Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013.

Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Értelmező rendelkezések 259. Új fogalmak: adattartalom sértetlensége elektronikus számla eredet hitelesége üzletág 13-01-28 2 A papír és elektronikus

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-törvény), valamint az

Részletesebben

Ki kötelezett pénztárgéppel, taxaméterrel teljesíteni a nyugtaadási kötelezettséget

Ki kötelezett pénztárgéppel, taxaméterrel teljesíteni a nyugtaadási kötelezettséget Ki kötelezett pénztárgéppel, taxaméterrel teljesíteni a nyugtaadási kötelezettséget I. A nyugtaadási kötelezettség, és annak gépi úton pénztárgéppel, taxaméterrel történő teljesítésére vonatkozó kötelezettség

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: áfatörvény), valamint az e

Részletesebben

Változások a számlázásban 2014. július 1-től

Változások a számlázásban 2014. július 1-től Változások a számlázásban 2014. július 1-től I. A számla, illetve nyugta kibocsátására irányadó szabályok Áfa tv. X. fejezet 159-178. -ok Számlakibocsátási kötelezettség Főszabály: Az adóalany köteles

Részletesebben

A FairConto Zrt összefoglalója előadó: Ruszin Zsolt

A FairConto Zrt összefoglalója előadó: Ruszin Zsolt ÁFA változások 2012-20132013 + tételes áfa ügyek A FairConto Zrt összefoglalója előadó: Ruszin Zsolt 1 ÁFA szint: 27% : őrültség? A kulcs az adóversennyel szembe megy A lemorzsolódás továbbra is 100 MdFt

Részletesebben

Az újrakodifikált áfa-törvény (2008 január 1-jétől)

Az újrakodifikált áfa-törvény (2008 január 1-jétől) Az újrakodifikált áfa-törvény (2008 január 1-jétől) Az általános forgalmi adóról szóló új törvény elfogadásának napja: 2007. november 12. Az újrakodifikáció indokai: - a korábbi szabályozás hatékonysága

Részletesebben

Változások az áfa szabályozásában 2014-től

Változások az áfa szabályozásában 2014-től Változások az áfa szabályozásában 2014-től Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-tv.) 2014. január 1-jén hatályba lépő előírásai alapvetően az egységes jogértelmezést,

Részletesebben

Hírlevél. Számla kötelező adattartalma. Tartalom. Vevő adószáma. Fordított adózás. Pénzforgalmi elszámolás. Kisadózó

Hírlevél. Számla kötelező adattartalma. Tartalom. Vevő adószáma. Fordított adózás. Pénzforgalmi elszámolás. Kisadózó Hírlevél 2012. év 13. szám 2012. december 20. Tartalom Számla kötelező adattartalma Módosulnak, illetve pontosításra kerülnek a számla tartalmi elemei. Pontosításra került, hogy mit kell a számlán feltüntetni

Részletesebben

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella 2013 Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CXLVI. törvény (pénzforgalmi elszámolás) Hatály: 2012. október 16. 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. január 1. 2013. április 1. 2013. július 1. Köztestület jogszabályon

Részletesebben

Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell

Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mikor kell számlát kiállítani?... 5 Mikor mentesülhetünk a számlakibocsátás alól?... 7 Meddig kell kibocsátani a számlát?...

Részletesebben

2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében

2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében 2013 évi adóváltozások a gyakorlat tükrében Általános forgalmi adó Ideiglenesen másik tagállamba kivitel: Abban az esetben sem keletkezik Közösségen belüli termékmozgatás jogcímén adóztatandó tényállás,

Részletesebben

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok A Magyar Közlöny 66. számában 2013. április 18-án jelent meg a 2013. évi XXXVII. Törvény az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól. A törvényben

Részletesebben

Áfakulcs. Tartalom BEKÖSZÖNTŐ. Tisztelt Olvasó! Szakmai folyóirat. I. évfolyam 3. szám 2015. április

Áfakulcs. Tartalom BEKÖSZÖNTŐ. Tisztelt Olvasó! Szakmai folyóirat. I. évfolyam 3. szám 2015. április Áfakulcs Szakmai folyóirat Bemutatószám 2014. június I. évfolyam 3. szám 2015. április BEKÖSZÖNTŐ Tisztelt Olvasó! Havonta megjelenő szaklapunkban megtalálja az általános forgalmi adó gyakorlati alkalmazásához

Részletesebben

2012.12.14. ÁFA PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS ADÓVÁLTOZÁSOK - 2013 ÁFA, ART, IPA EGYÉB VÁLTOZÁSOK PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA

2012.12.14. ÁFA PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS ADÓVÁLTOZÁSOK - 2013 ÁFA, ART, IPA EGYÉB VÁLTOZÁSOK PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA ÁFA ADÓVÁLTOZÁSOK - 2013 ÁFA, ART, IPA 2012. december 13. PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS ÁFA. XIII/A. FEJEZET alapján EGYÉB VÁLTOZÁSOK 2012 Bilance Kft. 2012 Moore Stephens Wagner Kft. www.bilance.hu www.moorestephens.co.hu

Részletesebben

Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

Kikre vonatkozik e tájékoztatás? Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfa-kötelezettségének

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. BIZONYLAT Számviteli bizonylat tartalma, könyvelése készpénzmozgáshoz, értékesítéshez, tulajdonosokkal szembeni követeléshez,

Részletesebben

DR. CSÁTALJAY ZSUZSANNA ROVATA

DR. CSÁTALJAY ZSUZSANNA ROVATA Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban III. évfolyam 10. szám, 2012. október T A R T A L O M dr. Csátaljay Zsuzsanna rovata A tételes áfa-bevallás 1 Mi a rendelkezés célja? A nyilatkozat

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gyebnár Gyuláné. Az általános forgalmi adó szabályai. A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok

MUNKAANYAG. Gyebnár Gyuláné. Az általános forgalmi adó szabályai. A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok Gyebnár Gyuláné Az általános forgalmi adó szabályai A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok A követelménymodul száma: 1976-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-006-50 AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft.

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. Ügyfél Hírlevél Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. A tájékoztatókat írták és szerkesztették: Molnár Imre Szilai László Vidáné Papp

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS ÚTON KIBOCSÁTOTT SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ EGYES RENDELKEZÉSEK ÉRTELMEZÉSÉRŐL

AZ ELEKTRONIKUS ÚTON KIBOCSÁTOTT SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ EGYES RENDELKEZÉSEK ÉRTELMEZÉSÉRŐL AZ ELEKTRONIKUS ÚTON KIBOCSÁTOTT SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ EGYES RENDELKEZÉSEK ÉRTELMEZÉSÉRŐL Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye 2009.10.26. I. Az elektronikus úton kibocsátott számlákról általában

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. BIZONYLAT Számviteli bizonylat tartalma, könyvelése készpénzmozgáshoz, értékesítéshez, tulajdonosokkal szembeni követeléshez,

Részletesebben

A magyar számlázási rendszer egyszerűsítésének javaslattervezete átfogó tanulmány keretében

A magyar számlázási rendszer egyszerűsítésének javaslattervezete átfogó tanulmány keretében A magyar számlázási rendszer egyszerűsítésének javaslattervezete átfogó tanulmány keretében 2009. december 2010. március 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az Európai Unió egyik jelentős célkitűzése, hogy a kis és

Részletesebben