2007. évi CXXVII. törvény

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2007. évi CXXVII. törvény"

Átírás

1 Számlázási szabályok évi CXXVII. törvény EU Közlekedési eszközök bérbeadása EU Közlekedési eszközök bérbeadása Rövid távú bérbeadás Hosszú távú bérbeadás Rövid távú bérbeadás Hosszú távú bérbeadás A birtokba adás helye (Áfa tv. 44. ) A bérlő adóalany A bérlő nem adóalany 30 nap 30 napon túli A bérlő adóalany A bérlő nem adóalany Az igénybevevő székhelye, telephelye 37. (1) 3 vízi járműnél 90 nap vízi járműnél 90 napon túli 4 1

2 Közlekedési eszközök nem adóalany részére bérbeadása Kedvtelési hajók nem adóalany részére történő hosszú távú bérbeadása esetén a teljesítés helye, ahol a hajót ténylegesen birtokba adják, de csak ha szolgáltatást ezen a helyen lévő székhelyéről nyújtják. NEM számít bele az 6 millió forintba 6 millió forint értékhatár BEVÉTEL Beleszámít az 6 millió forintba NEM számít bele az 6 millió forintba 1. Tárgyi eszköz értékesítése; 2. Immateriális jószág értékesítése; 3. Új közlekedési eszköz értékesítése a közösség más tagállamába; 4. Építési telek értékesítése (akkor sem kell figyelembe venni, ha nem tárgyi eszköz); 5. Befejezetlen építés alatt álló ingatlan értékesítése (akkor sem kell figyelembe venni, ha nem tárgyi eszköz) stb. Kata - áfa Akik áfa körbe tartoznak és év közben választják a KATA-t, ők már nem választhatják az alanyi adómentességet! Ez alól kivétel az a cég, aki év közben, az EVA körből lép át. Ügyelni a befogadott számlákra! 7 8 2

3 Pénzforgalmi szemlélet napos halasztási határidő Ezt nem kell a számlán feltüntetni. Devizás ügylet Devizás ügylet esetén devizás számlát kell kibocsátani. Az áfát devizában is fel kell tüntetni és Egyéni vállalkozó Költségvetési intézmény A számlára nem kell felírni, hogy pénzforgalmi áfás. Magyar forintban is fel kell tüntetni Az árfolyam feltüntetéses nem kötelező Nettó és bruttó érték devizában tüntetendő fel Devizás ügylet árfolyama MNB árfolyam Európai Központi Bank árfolyama Horvátország EU-csatlakozás Bármely más pénzváltási engedéllyel rendelkező hitelintézet eladási árfolyama Választást be kell jelenteni. 11 Export-import Közösségi kereskedelem 3

4 A számla kibocsátási kötelezettség 159. Gazdálkodó szervezetek közötti ügyletek Előzőek közötti előlegfizetés A vevő a számlát kéri forintot elérő előlegfizetés forintot elérő készpénzfizetés stb. Ésszerű időn belül 15 nap A számla kibocsátásának időpontjától a számla megőrzésére vonatkozó időszak végéig biztosítani kell a számla eredetének hitelességét, adattartalma sértetlenségét és olvashatóságát. Számla? A számla kötelező adattartalma a számlát azonosító adatok: a számla kibocsátásának kelte; a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja A számla kötelező adattartalma az Áfa tv. egyes speciális előírásaihoz kapcsolódóan feltüntetendő adatok fordított adózás kifejezés pénzforgalmi elszámolás kifejezés A termékértékesítésre, szolgáltatásnyújtásra vonatkozó adatok A termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma, amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítette 15 önszámlázás kifejezés, ha a számlát a terméket beszerző vagy a szolgáltatást igénybevevő állítja ki különbözet szerinti szabályozás - utazási irodák különbözet szerinti szabályozás - használt cikkek 16 4

5 Áfa törvény 169. d) pontjához Bizonyos esetekben de nem mindig a befogadó neve és címe mellett a számlán a számlabefogadó adószámát is szerepeltetni kell. belföldi fordított adózás alá eső ügylet esetén külföldre nyújtott olyan szolgáltatás esetén, ahol a külföldi igénybe vevő a teljesítési hely országában igénybe vevőként forgalmi adó fizetésére kötelezett a Közösségen belüli termékértékesítés esetén adóalanyra áthárított adó a 2 millió forintot eléri vagy meghaladja A számlakibocsátó a fenti három esetkörön túl nem köteles a vevői adószám számlán történő feltüntetésére, még akkor sem, ha ezt a vevő kifejezetten kéri. 17 Célok: Számlázási irányelv /45/EU irányelv Számlázási szabályok előmozdítása és további egyszerűsítése, Tagállami számlázási szabályok további harmonizálása Papíralapú és elektronikus számlák egyenlő kezelése Eredet hitelessége, tartalom sértetlensége és olvashatóság biztosítása terén választási szabadság TAX Számlázási irányelv /45/EU irányelv Az alapelv megfogalmazása szerint a kibocsátónak és a befogadónak törekedni kell a kibocsátás időpontjától a megőrzési időszak végéig az eredet hitelességének igazolhatóságára, a tartalom sértetlenségének biztosítására, valamint az olvashatóságra. Az olvashatóság az emberi érzékszervekre vonatkozó kitételt jelent Új típusú, egyszerűsített adattartalmú számla 100 eurós végösszeget meg nem haladó számláknál (nem kötelező az alkalmazása) nemcsak készpénzfizetés esetén adóval növelt ellenérték szerepel rajta nem alkalmazható közösségi mentes értékesítésnél, távolsági értékesítésnél, áfa területi hatályán kívüli számlánál

6 Üzleti ellenőrzési eljárás a számla lényegében megfelelő-e, vagyis, hogy a számlában feltüntetett ügylet ténylegesen a feltüntetett mennyiségben és minőségben teljesült-e, Az eljárási mód szabadon választható. a számla kibocsátójának ténylegesen a feltüntetett fizetési igénye van-e, a számla kibocsátója által megadott bankszámlaszám megfelelő-e és hasonlókat annak biztosítására, hogy ténylegesen csak azokat a számlákat egyenlítse ki, melyek kiegyenlítésére kötelezett. 21 Az ellenőrzés során nem lehet különbséget tenni a papíralapú és az elektronikus számlák között. Számlázási irányelv /45/EU irányelv Egyik bizonylati megjelenéshez sem rendelhetők olyan megszorítások, amely a másik megjelenési formában nem kötelező. Megszűnt az elektronikus számla fokozott biztonságú elektronikus aláírás, és időbélyegzővel való ellátásának törvényben kikényszerített kötelezettsége. 22 Papír vagy elektronikus? Elmosódni látszik a határ az elektronikus és papíralapú számla között. Ténylegesen ezt PDF számla ben elküldve. kibocsátó, vagy csak a számla befogadó nyilatkozata Papír? döntheti el, az elbírálása attól függ, hogy azt az Elektronikus? egyik és másik fél minek szánta. 23 Az e-számla kibocsátásának időpontja A számla kibocsátásának időpontjaként elektronikus számla esetében azt az időpontot lehet megjelölni, amelyben a számla a számlabefogadó rendelkezésére áll. Amely időpontot követően a számlabefogadó minden olyan adattal, információval rendelkezik, amely ahhoz szükséges, hogy a számlát megtekinthesse, letölthesse. 24 6

7 Az e-számla kibocsátásának időpontja Ha a számlakibocsátó egy címre küldi meg a számlát, akkor azt már a számla elküldésével a másik rendelkezésére bocsátja. Amennyiben a felek által kijelölt tárhelyre kerül a bizonylat, akkor a kibocsátás időpontja az a nap, amikor azt ott elhelyezték. ha tárhelyre kerül a számla, azonban a hozzáféréshez szükséges adatokat nem ismeri a számla címzettje, a számlakibocsátó addig nem teljesíti kötelezettségét, amíg ezeket az adatokat nem adja át a számlabefogadónak. Elektronikus számla Minden olyan számla, amelynek kibocsátása és befogadása elektronikus formában történik. A számlák adattartalma sértetlenségének és eredete hitelességének biztosítására alkalmazható bármely más üzleti ellenőrzési eljárás is. Tv. kettőt nevesít: EDI és elektronikus aláírás (már nem kell időbélyegző) Elektronikus megőrzési kötelezettség! Számlázási szabályok Az e-számlára vonatkozó szabályok országonként eltérőek, túl komplex és költséges folyamat Európai Bizottság szándéka, hogy az e-számlázás ig fő számlázási móddá váljon Számlázási változások Eat szerinti minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus úton kibocsátott számla (PKI) Befogadó beleegyezése szükséges 175. (3)b) 27 Prioritások: Jogbiztonság, nyitott és egyértelmű technikai környezet Nyitott és átjárható, közös szabványokon alapuló megoldások E-számlázás elterjedését elősegítő szervezeti struktúrák létrehozás Elektronikus adatcsere rendszerben (EDI) létrehozott és továbbított elektronikus adat. Előzetes írásos megállapodás kell Figyelem: Ez csak példálódzó felsorolás, más módon is kibocsátható 28 7

8 Számlázási változások X.- Az elektronikus számla fajtái III. Újdonság: Ezen kívül elfogadható bármilyen más üzleti eljárással előállított elektronikus számla elektronikus formában kibocsátott és befogadott számla - is, amely az eredet hitelességét, az adattartalom sértetlenségét és az olvashatóságát valamint termékértékesítéssel, szolgáltatásnyújtással a megbízható ellenőrzési kapcsolatot is biztosítja. Számlázási változások XI. Az elektronikus számla fogalma I. Az e-számlák kibocsátásánál könnyítés, hogy o ezeket bármely olyan üzleti ellenőrzési eljárás lehet biztosítani, amely a számla és az értékesítés között megbízható ellenőrzési kapcsolatot létesít o nem lesz kötelező az elektronikus aláírás és időbélyegző o csak akkor lehet kibocsátani, ha a befogadó hozzájárul (ez már 2o12-ben is megvalósult) A hitelesség A hitelesség A magyar gyakorlatban az elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátott számla minden további vizsgálatot kerülve igazolt eredetiséget és tartalmi sértetlenséget biztosít. Minden más esetben egy elektronikus számla akkor fogadható el adóigazgatási eljárásban befogadható dokumentumként, ha azt más, a befogadó által meghatározott üzleti eljárás igazolja, amely igazolás ez eredet hitelességére, és tartalmi sértetlenségére vonatkozik. 31 Ide tartozik elsősorban a valós gazdasági folyamathoz való kötöttség igazolása megrendelés, teljesítésigazolás, szerződés, levelezés, stb. A lefektetett szabályozás elégséges-e az eredet hitelessége? A tartalom sértetlenségének igazolásához, illetve a befogadott elektronikus számla megfelel-e a lefektetett szabályozásnak? Az elektronikus számla befogadásának üzleti eljárással való alátámasztására vonatkozó szabályozással a befogadó vállalkozásnak rendelkeznie kell. Ez benne lehet a (legjobb ha itt van) a számviteli politikában, vagy külön szabályozásban. 32 8

9 A tartalom sértetlenségének elve Elektronikus számláknál egy-egy konverzióra szükség lehet az adatok feldolgozása vagy egyéb okok végett, így az irányelv lehetővé teszi a tartalom változatlansága mellett az elektronikus számla formátumának megváltoztatását. Amennyiben azonban az adóalany úgy dönt, hogy a fokozott biztonságú aláírást alkalmazza, az egyik formátumból a másikba történő átalakítást az ellenőrzési nyomvonalon rögzíteni kell. 33 Az elektronikusan kiállított vagy befogadott számlát elektronikus módon kell megőrizni A számla megőrzése Egy papír alapú számla megőrizhető elektronikus úton is, míg az e-számla csak elektronikusan őrizhető. Az erre vonatkozó jogszabály azonban előírja a fokozott biztonságú elektronikus aláírás és minősített időbélyeg alkalmazását. 34 A számla megőrzése A jogszabály azt is engedi, hogy az e-számla csak a kibocsátónál legye őrizve. Ez azonban azt jelenti, hogy a kibocsátónak olyan zárt rendszerű archiválási rendszerrel kell rendelkeznie, amelyet a NHH auditált, és erről a számla befogadónak írásos szerződése is van. archiválási szabályzat Mentesülés a számla kibocsátási kötelezettség alól termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása a 85. (1) bekezdése és 86. (1) bekezdése szerint mentes az adó alól, feltéve, hogy gondoskodik olyan, az ügylet teljesítését tanúsító okirat kibocsátásáról, amely a Számv. tv. rendelkezései szerint számviteli bizonylatnak minősül

10 Mentesülés a számla kibocsátási kötelezettség alól a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője az ellenérték adót is tartalmazó összegét legkésőbb a 163. (1) bekezdésének a) pontjában, illetőleg a 164. (1) bekezdésének a) pontjában említett időpontig készpénzzel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel vagy pénzhelyettesítő eszközzel maradéktalanul megtéríti, és számla kibocsátását az adóalanytól nem kéri. Az (1) bekezdés b) pontja nem alkalmazható: a 6. (4) bekezdésében, a 29. és 89. -ban meghatározott esetekben a vevő, megrendelő egy másik adóalany vagy nem adóalany jogi személy részére történik; az ellenérték adót is tartalmazó összege eléri vagy meghaladja a forintnak megfelelő pénzösszeget. 37 Mentesülés a számla kibocsátási kötelezettség alól a közhatalmi tevékenységet végző Közhatalmi tevékenység különösen a jogszabály-alkotási, az igazságszolgáltatási, az ügyészi, a védelmi, a rendvédelmi, a külügyi és igazságügyi igazgatási, a közigazgatási jogalkalmazói, a hatósági ellenőrzési és pénzügyi ellenőrzési, a törvényességi felügyeleti és ellenőrzési, az államháztartási, európai uniós és egyéb nemzetközi támogatás elosztásáról való döntési 38 tevékenység. Számlázás? Nem minősül ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek, ha az adóalany - vállalkozásának céljára tekintettel - más tulajdonába ingyenesen enged át árumintát és kis értékű terméket. 39 Nyugtakibocsátási kötelezettség Abban az esetben, ha az adóalany mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól, köteles a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője részére nyugta kibocsátásáról gondoskodni. Nyugta helyett az adóalany számla kibocsátásáról is gondoskodhat. Ebben az esetben mentesül a külön jogszabályban előírt gépi kiállítású nyugtakibocsátási kötelezettség alól [Áfa tv.178. (1) bekezdése]

11 PÉNZTÁRGÉPEK Európában egyedülálló sajátos megoldás. Biztonságos, zárt rendszer ennek lelke az adóügyi ellenőrző egység FONTOS!!! Új szabály és fontos, hogy a napi nyitás során be kell ütni a pénztárgépbe a nyitó készpénzállományt. Minden nyitvatartási nap végén napi forgalmi jelentést kell készíteni. Nem kötelező a pénztárgép használata, ha minden vásárlónak számlát állít ki az eladó, DE itt jelentkezik a vevő neve probléma. Ennek hiányában a számla kibocsátás meghiúsulhat. Nyugtát kell adni! 42 Pénztárgépek A pénztárgépeket fel kell szerelni az adóügyi ellenőrző egységgel (AEE). Az AEE rögzíti és a rendeletben meghatározott szabályok szerint továbbítja a pénztárgépen keletkező adatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé. Nem rögzíthető bevétel bizonylat nyomtatása nélkül minden bizonylat adata bekerül az AEE-be 43 Pénztárgéppel kell nyugtát adni A gépi nyugtaadásra kötelezett adóalanyok, tevékenységek, üzletek körét a 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. Amennyiben az adott tevékenység nem tartozik a Rendelet 1. számú mellékletének felsorolásába, akkor nem kötelező a gépi nyugtaadás. Ilyenkor kézzel kell a nyugtát kiadni! 44 11

12 Pénztárgép alóli mentesség A kötelező pénztárgép használat alól azúj szabályok szerint nem lehet mentesülni. A régi szabályok alapján felmentést kapott adóalany, akinek március 19-én érvényes felmentése volt, annak a mentesítés december 31-ig érvényben marad. A nyugtaadási kötelezettség alól ez az engedély nem mentesít! Időszakos mentesülés Az üzemeltető mentesül a pénztárgép használata alól: meghibásodás áramszünet bevonás Eltulajdonítás megsemmisülés Elvesztés esetén, ha nincs más olyan pénzátvételi hely, ahol a gépi nyugtaadás megoldható lenne A gyógyszertár Kiskereskedelmi, Vendéglátási Kötelező a pénztárgép használata Szálláshely-szolgáltatási Kölcsönzési Javítási tevékenységet folytató A kivételekre és a kivételek kivételére ügyelni kell!! Valamennyiadóalany, üzlet, mozgóbolt Kivétel: a betétdíjas göngyöleget visszaváltó üzlet a csomagküldő kereskedelem a termelői borkimérés az utazási iroda, utazási ügynökség, turisztikai szolgáltató iroda 47 Kerékpár, kajak kölcsönzése a vízparton? Ha a kölcsönözői tevékenységet az adóalany közvetlenül az üzlete mellett végzi, például a strand épületének egyik helyiségében működik az üzlete, ott vannak betárolva a kölcsönzendő eszközök, melyeket az üzlet melletti területre, annak közvetlen közelében, például a fűre kitéve mutat be, kínál kölcsönzésre, akkor ezt üzletben folytatott tevékenységnek tekinthetjük, és a gépi nyugtaadási kötelezettség fennáll. Azonban, ha a tevékenység körülményei alapján azt valóban nem üzletben, hanem kitelepülve, az üzletén kívül, más helyen teljesíti az adóalany, akkor a nyugtaadási kötelezettséget a kitelepülés helyén nem köteles pénztárgéppel 48 teljesíteni. 12

13 K: Szükséges-e pénztárgép? Cipész mester saját termék előállítást, az előállított termékei értékesítését, javítási szolgáltatást is végez, egyéni vállalkozóként, azonos üzlethelyiségben (műhelyében) A cipész mesternél a saját előállítású termékeinek kiskereskedelmi értékesítésére tekintettel fennállna a gépi nyugtaadási kötelezettség, azonban a Rendelet 1. melléklet 1. bc) alpontjában 10 megfogalmazott kivételre tekintettel melyhez feltétel az egyéni vállalkozói státusza is e kereskedelmi tevékenysége tekintetében a gépi nyugtaadási kötelezettség nem terheli Azonban a cipő javítási szolgáltatását illetően a gépi nyugtaadási kötelezettség fennáll. 49 Kitelepülések Az alkalmi rendezvényeken, kitelepülésen, az ott felállított standokon a pénztárgép használat nem kötelező, de az adózó saját döntése alapján használhat pénztárgépet. Mivel ez az értékesítési forma jellemzően sem az üzlet, sem a mozgóbolt körébe nem tartozik. Ilyenkor kézzel kell a nyugtát kiadni! 50 Karácsonyi vásár - borfesztivál Mit jelent a mozgó vendéglátás? A karácsonyi vásárok, borfesztiválok stb. idején az egyes városrészekben felállított, bérelhető, kifejezetten erre az alkalomra felállított ideiglenes elárusító helyekre kitelepülve folytatott kiskereskedelmi értékesítés esetén kötelező-e a pénztárgépes nyugtaadás (az adóalany az állandó üzletében pénztárgép használatra Nem kell pénztárgépet működtetni. Azonnali közvetlen fogyasztásra alkalmas ételek és italok készítése és szolgáltatása mozgó (motorizált vagy nem motoros) járműről. nem biztosítanak ülőhelyet és nincs pincéri felszolgálás. A mozgó vendéglátás másik feltétele, hogy az üzlet változtatja a helyét, tehát nem tartózkodik huzamos ideig egy helyben. kötelezett)?

14 Mozgó vendéglátás Ez nem mozgó vendéglátás A mozgó vendéglátás körébe tartozik pl. a fagylaltos kocsi, a hot-dogos kocsi, amely az értékesítés helyét változtatva szolgálja ki a vevőket Bár nem rendelkezik járművel mozgó vendéglátásnak tekinthetjük azt is, ha nyakba akasztott tálcából értékesítenek főtt kukoricát, perecet, Amennyiben egy mozgásra alkalmas járműben működtetett vendéglátóegység folyamatosan egy helyben tartózkodik, nem tekinthető mozgó vendéglátó egységnek, bár besorolása ebben az esetben a mozgó vendéglátással azonos. üvevgtigris ÉTTEREM egyéb azonnali fogyasztásra alkalmas készételt KELL Mozgóbolt Nem minősül mozgó vendéglátásnak a fagyasztott vagy egyéb módon tartósított konyhakész ételek mozgó járműből történő értékesítése (ez kiskereskedelem). Még akkor sem minősül ez vendéglátásnak, ha azt otthon egyszerű melegítéssel fel lehet tálalni. A házhoz szállítás sem tartozik a mozgó vendéglátás körébe 55 Közvetlenül az üzlet előtti, melletti, például az utcára az üzlet elé (az üzlet homlokzatával érintkező területen) kihelyezett asztaloknál történő fogyasztó helyen kötelezőe a pénztárgép használat, vagy az már nem minősül üzletnek? SZÜKSÉGES Amikor az értékesítés körülményeiből adódóan, az adott üzlethez kapcsolódva került kialakításra az említett fogyasztó hely, a vásárlók, vendégek kiszolgálása az adott üzletből történik meg, akkor azt az üzletben folytatott tevékenységként kell megítélni

15 Kell/Nem kell pénztárgép fodrász, kozmetikus, mosoda NEM, kivéve, ha terméket is értékesít háztartási eszközök javításával foglalkozó kisiparos, ha helyszínre megy, akkor NEM mozgóbolt IGEN álló lakókocsiból lángos értékesítés IGEN, mert nem mozog ipari tevékenység helyszínén értékesít (kivéve élelmiszeripar), akkor NEM házhoz szállított ételekről NEM 57 Mentesülési szabályok nyugtaadás esetében Az Áfa tv a alapján mentesül a nyugtakibocsátási kötelezettség alól az adóalany abban az esetben, ha sajtóterméket értékesít; szerencsejáték szolgáltatást nyújt; kezelőszemélyzet nélküli automatát üzemeltet (kávé-, üdítőautomata) Ilyenkor nincs nyugtaadási kötelezettség! 58 A KOMMUNIKÁCIÓ AEE kezdeményezi a kommunikációt, 30 percenként, Elsőbbségi jelentéstételi üzenettel, ha az AEE megkezdi működését pénztárgép saját áramellátása megszűnik, ha a pénztárgép blokkolt állapotba kerül Ezt követően a NAV szerverének utasítására átadja az adatokat, vagy bontja a kapcsolatot Lehetőség van real-time lekérdezésre is Nem kell a pénztárgép üzemeltetőjének közreműködése 59 Felmentés A pénztárgéphasználatra kötelezett adóalany az állami adóhatóságtól akkor kérheti az elektronikus hírközlő hálózat útján történő adattovábbítás alóli felmentést, ha székhelye, telephelye, üzlete, pénzátvételi helye, ahol a pénztárgépet üzemelteti, olyan helyen található, ahol az adatkapcsolat létesítéséhez szükséges elektronikus hírközlő hálózat nem érhető el, és az elektronikus hírközlő hálózat elérése külső antennával vagy egyéb műszaki megoldás alkalmazásával sem biztosítható, illetve az aránytalan terhet jelentene az adóalany számára 60 15

16 Felmentés A kérelem benyújtása, illetve az egyedi mentesítés megadása azonban nem érinti az adóalany azon kötelezettségét, hogy nyugtát online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrző egységgel felszerelt pénztárgéppel állítson ki. Az egyedi mentesítés időtartama alatt a pénztárgép üzemeltetője az adatokat CD/DVD lemezre, illetve más, egyszer írható optikai adathordozóra menti és havonta megküldi az illetékes állami adóhatóságnak. Akkor is kell online pénztárgépet vásárolnom, ha nem vagyok pénztárgéphasználatra kötelezett? Igen, de nem most! A pénztárgép használatra nem kötelezett adóalanyok hagyományos pénztárgépüket január 1-éig üzemeltethetik Meddig kellett leadni az online pénztárgépre vonatkozó megrendelést? október 1-jéig minden arra kötelezettnek a forgalmazó által visszaigazolt megrendeléssel kellett rendelkeznie Október 1!!! Mire kell különösen figyelnem a forgalmazótól kapott visszaigazoláson? Arra, hogy a megrendelt pénztárgép MKEH engedéllyel rendelkező online típusú pénztárgép legyen, és a forgalmazó meghatározza a kassza leszállításának, beüzemelésének dátumát

17 Meddig kell üzembe helyezni az online pénztárgépet annak érdekében, hogy az Ft-os támogatást igénybe lehessen venni? A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a csökkentett vételáron értékesített pénztárgépet legkésőbb december 31- ig üzembe kell helyezni. Hogyan számolható el az Ft állami támogatás? Állami támogatás Ft eladási ára bruttó Ft A támogatást a pénztárgép forgalmazójánál érvényesítheti úgy, hogy a 16 jegyű regisztrációs kódot átadja az eladónak, az ellenőrzi annak érvényességét a NAV adatbázisában, majd levonja a támogatás összegét a pénztárgép eladási árából. 65 Fizetendő összeg Ft 66 Hogyan számolható el az Ft állami támogatás? Az online pénztárgép eladási ára bruttó Ft (nettó érték: Ft, áfatartalom: * 0,2126 = Ft), melyet az eladónak a számlán fel kell tüntetnie. A vevő a Ft áfát levonásba helyezheti. A vevő az online pénztárgép bekerülési értékeként a nettó összeget, azaz Ft-ot vesz figyelembe, az Ft támogatást pedig fejlesztési célra kapott támogatásként számolja el. A fizetendő végösszeg: Ft Ft Ft = Ft A belföldi összesítő jelentés Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 31/B. szabályozza a belföldi összesítő jelentéstételi kötelezettséget

18 Az összesítő jelentés adatainak lekérdezése Ügyfélkapun keresztül Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 175. (15) bekezdésének július 1-jétől hatályos d) pontja alapján az általános forgalmi adó alanya az általa befogadott számlák tekintetében más adózó által, az Art. 31/B. alapján teljesített általános forgalmi adó összesítő jelentés adataihoz hozzáférhet. 69 a 65 áfa-bevallás 65M-01 és 65M- 01-K lapjain, valamint a 43 evabevallás és 43-06/K lapjain szereplő adatokat teszi elérhetővé az állami adóhatóság évtől a 1365 számú áfa bevallás kötegelt nyomtatvány A A főnyomtatványhoz tartozó lapok jelölése: 1365A A melléknyomtatvány és a kapcsolódó lapok jelölése: 1365M A bevallásra kötelezettnek a bevallásba az adatokat ezer Ft-ra kerekítve kell bejegyezni a kerekítés általános szabályainak alkalmazásával 70 A belföldi áfa összesítő január 1-jén hatályba lépett az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 31. (16) bekezdése. Az új szabályozás következtében az áfa-bevallás kibővült egy 1365M megnevezésű alnyomtatvánnyal, A belföldi egyenes adózású ügyletekre vonatkozik 71 Nem szerepel a belföldi áfa összesítőben Belföldi fordított adózás Építési hatóság engedélyéhez kötött tevékenység Hulladék kereskedelem Bizonyos mezőgazdasági termékek értékesítése Hitelügylet dologi biztosítékának értékesítése Felszámolás alatti cégtől történő Tárgyi eszköz vásárlás Ft-ot elérő készlet vásárlása

19 Normál áfás? Evás? Külföldi nem adóalany? Külföldi adóalany? Magánszemély? Utazásszervező? Ki a vevő, megrendelő? Mi az adójogi statusa Társasház? Árrés szerint adózó? Mg. különleges jogállású? Tárgyi mentes Alanyi mentes? Közhatalmi tevékenység? 73 Nem szerepel a belföldi áfa összesítőben Termék export Termékimport Importszolgáltatás igénybevétele Közösségi értékesítés Közösségi beszerzés 74 A Z E L A D Ó Mely számlákat érinti? 1365M-01 Azon kiállított számlákról, amelyekben az áfa összege eléri vagy meghaladja a forintot. Abban az időszakban nyilatkozik, amikor az áfát meg kell állapítania Az eladó csak ezekről a számlákról, ő nem gyűjtögeti őket 1365M főlap 06. sor 75 A Z E L A D Ó Termékértékesítés 1365M-01 1 számlán 1 termék (pl.1 db személygépkocsi) 1 számlán több azonos termék (pl pár női bőrcsizma) 1 számlán többféle termék Vigyázni a magáncélú vásárlásokra A számla áfájának összegét figyelem 76 19

20 Áfa összege Több számla Összes áfa göngyölítve Számlánként nyilatkozni kell A vevő (szolgáltatást igénybe vevő) adószámának első 8 számjegyéről (CSASZ is) Ezt az eladó nem jelenti!! A számla sorszámáról Az áfa alapjáról Az áfa összegéről 1365M főlap Azonosítás (A) blokkjában nyilatkozik Nincs jelentési kötelezettség ELADÓ 78 A ki nem küldött számla Az előállított, de a vevőnek ki nem küldött számlákat nem kell a jelentésbe szerepeltetni (pl. hibás, helyesbített) A pénzforgalmi elszámolást választó által kibocsátott számla Arról az adó-megállapítási időszakról teljesítendő általános forgalmi adó bevallásban kell megtenni, amelyben ezen számla alapján az adózó első alkalommal beszerzőként adólevonási jogot érvényesít, illetve értékesítőként adó-megállapításra kötelezett

21 A V E V Ő Befogadott számláknál 1365M-02 Az ügylet teljesítését magában foglaló időszakban Azon kiállított számlákról, amelyekben a levonható áfa összege eléri vagy meghaladja a forintot. Számlánként nyilatkozni kell Az eladó (szolgáltatást nyújtó) adószámának első 8 számjegyéről (CSASZ is) A számla sorszámáról Az áfa alapjáról Az áfa összegéről 1365M főlap Azonosítás (A) blokkjában nyilatkozik A 1365M főlap 06. sorában ezen számlákban feltüntetett, áthárított általános forgalmi adó összegéről A Válogatni kell! A Befogadott számláknál 1365M-02 V E V Ő Nem lehet a könnyebbség kedvéért az összes számlát beletenni az összesítőbe, ki kell válogatni a 2 M Ft-os értékhatárra vonatkozó szabály szerint. V E V Ő Áfa (teljes egészében levonható) Jelentem Áfa (levonható ) Jelentem a Áfa (levonható ) NEM jelentem

22 A vevő jelentési kötelezettsége levonási jog hiányában A vevő, csak arról a számláról köteles nyilatkozni, amely alapján adólevonás jogot gyakorol! Az áthárított áfa hiába éri el az értékhatárt nem szerepel az összesítőben, ha a vevőnek nincs levonási joga. Pl. személygépkocsi, étel-ital vásárlás 85 A vevő jelentési kötelezettség arányosítás esetében 70% 30% Bevallás és a jelentés nem feltétlenül egyezik Az összesítőben a teljes összeget jelenteni kell. Levonni csak a 70%-ot lehet. Továbbszámlázás esetén kivétel. 86 Ugyanazon vevő-eladó több számlája 1365M-A Ha több számla tekintetében összesítve éri el az áfa összege a Ft-ot Csak a levont áfát kell összeszámolni. De a teljes összeget kell jelenteni! Áfa összege Levonható rész Le nem vonható rész Az összesítőn a VEVŐ által jelentendő összeg Az eladó nem jelenti 22

23 Áfa összege Levonható rész Le nem vonható rész Áfa összege Levonható rész Le nem vonható rész Nincs jelentési kötelezettség A vevőnek nincs jelentési kötelezettsége Az eladó jelenti az első számláját Áfa összege Levonható rész Le nem vonható rész Áfa összege Levonható rész Le nem vonható rész Alanyi mentes???? A vevőnek van jelentési kötelezettsége Az eladó jelenti az első számláját A vevőnek nincs jelentési kötelezettsége Az eladó jelenti az első számláját 23

24 Eladók Ugyanazon vevő- több eladó több számlája 1365M-A Áfa összege Levonható rész Le nem vonható rész A B C D Az összesítőn a VEVŐ EGYIKET SEM JELENTI 93 Gyűjtőszámla gyűjtőszámlák esetében a teljesítési időpont javasoltan az utolsó számla teljesítési időpontja Áfa összesítő jelentés 94 Az elszámolási időszakos ügyletek áfarendszerbeli megítélése 58. Átalánydíjas ügyletek Könyvelési szolgáltatás Bérbeadás Fuvarozás Fuvarszervezés Közüzemi szerződésen alapuló Ide tartozik minden olyan gazdasági esemény, ahol a teljesítés időszakát és annak ellenértékét időszakonként határozzák meg. Az az eset is, amikor a rendszeresen, folyamatos jelleggel beszerzett termékekről nem szállításonként, hanem meghatározott periódusokban számolnak el. periódusokban a periódus végén állapítják meg). Készpénzes értékesítés magánszemélynek A magánszemélynek nincs jelentési kötelezettsége. Az időszak lehet pl. két hét, egy hónap vagy több hónap, aszerint, hogy a 95 szerződésben hogyan állapodnak meg egymással a partnerek

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

Az online pénztárgépek bevezetésének ellenőrzési tapasztalatai. dr. Rusznák Ildikó

Az online pénztárgépek bevezetésének ellenőrzési tapasztalatai. dr. Rusznák Ildikó Az online pénztárgépek bevezetésének ellenőrzési tapasztalatai dr. Rusznák Ildikó Az informatikai háttérrendszerek kihasználása Előzmények Magyarországon a pénztárgépek használata 1990-re nyúlik vissza

Részletesebben

2012.12.14. ÁFA PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS ADÓVÁLTOZÁSOK - 2013 ÁFA, ART, IPA EGYÉB VÁLTOZÁSOK PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA

2012.12.14. ÁFA PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS ADÓVÁLTOZÁSOK - 2013 ÁFA, ART, IPA EGYÉB VÁLTOZÁSOK PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA ÁFA ADÓVÁLTOZÁSOK - 2013 ÁFA, ART, IPA 2012. december 13. PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS ÁFA. XIII/A. FEJEZET alapján EGYÉB VÁLTOZÁSOK 2012 Bilance Kft. 2012 Moore Stephens Wagner Kft. www.bilance.hu www.moorestephens.co.hu

Részletesebben

Belföldi áfa összesítő jelentés

Belföldi áfa összesítő jelentés Belföldi áfa összesítő jelentés Készítette: Balogh Szabolcs NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatása Kiutalás Előtti Ellenőrzési osztály 2. A belföldi áfa összesítő jelentésre vonatkozó jogszabályi háttér: Az

Részletesebben

ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI

ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 2012. december 13. 1 Titre de la présentation TELJESÍTÉSI HELY KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖK BÉRBEADÁSAKOR Adóalany részére történő bérbeadás Nem adóalany részére történő bérbeadás Hosszú

Részletesebben

Palotai Kinga. Általános forgalmi adó változások 2013

Palotai Kinga. Általános forgalmi adó változások 2013 Palotai Kinga Általános forgalmi adó változások 2013 ÁFA VÁLTOZÁSOK OKOK, CÉLOK Jogharmonizáció különös tekintettel: számlázás Adópolitikai célok: Adócsalás elleni küzdelem összesítő jelentés, fordított

Részletesebben

Belföldi összesítő jelentés

Belföldi összesítő jelentés Áfa Számlázás 2013. Belföldi összesítő jelentés 1. Tételes összesítő jelentés a) Eladói oldal - ha a számlán az áthárított áfa a 2 millió forintot eléri vagy meghaladja - csak egyenes adós ügyletek esetén

Részletesebben

Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról

Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról Tartalomjegyzék 1. Alkalmazandó jogszabályok... 3 2. Számlákkal kapcsolatos előírások... 4 2.1. Számlaadási kötelezettség... 4 2.2. A számla kötelező adattartalma...

Részletesebben

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Mintacím szerkesztése Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Általános szabályok szerint Az általános forgalmi adóra vonatkozó adókötelezettséget tartalmazó jogszabályok: 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

Tájékoztató a 2013-tól alkalmazandó új számlázási szabályokról. A papíralapú és az elektronikus számlára egyaránt vonatkozó követelmények

Tájékoztató a 2013-tól alkalmazandó új számlázási szabályokról. A papíralapú és az elektronikus számlára egyaránt vonatkozó követelmények Tájékoztató Tájékoztató a 2013-tól alkalmazandó új számlázási szabályokról A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a számlázási szabályai tekintetében történő módosításáról

Részletesebben

Áfa változások dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző

Áfa változások dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző Áfa változások 2015. dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző 2015 Időszakos elszámolású ügyletek Általános forgalmi adó 58. (1) bekezdés Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében,

Részletesebben

A pénzügyminiszter 47/2007. (XII. 29.) PM rendelete

A pénzügyminiszter 47/2007. (XII. 29.) PM rendelete A pénzügyminiszter 47/2007. (XII. 29.) PM rendelete a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló

Részletesebben

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella 2013 Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CXLVI. törvény (pénzforgalmi elszámolás) Hatály: 2012. október 16. 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. január 1. 2013. április 1. 2013. július 1. Köztestület jogszabályon

Részletesebben

ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 2013.10.02.

ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 2013.10.02. Az üzletág átruházás nem jár áfa fizetési kötelezettséggel. Üzletág: a vállalkozásnak olyan működő egysége, amely szervezeti szempontból függetlenül, a hozzá tartozó vagyonnal alkalmas az önálló gazdasági

Részletesebben

2013. Az általános forgalmi adó törvény módosítása

2013. Az általános forgalmi adó törvény módosítása Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Ideiglenesen más tagállamba történő kivitel 12. Abban az esetben sem keletkezik Közösségen belüli termékmozgatás jogcímén adóztatandó tényállás, ha a

Részletesebben

Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell

Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mikor kell számlát kiállítani?... 5 Mikor mentesülhetünk a számlakibocsátás alól?... 7 Meddig kell kibocsátani a számlát?...

Részletesebben

Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013.

Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Értelmező rendelkezések 259. Új fogalmak: adattartalom sértetlensége elektronikus számla eredet hitelesége üzletág 13-01-28 2 A papír és elektronikus

Részletesebben

Várható változások 2012

Várható változások 2012 Áfa 2012. Közhatalmi tevékenység fogalma 2011. 12. 31-ig: feltétel az, hogy a tevékenység során az államigazgatási jogkörben okozott kár szabályai alkalmazandók legyenek 2012-től ez a kitétel megszűnik

Részletesebben

Tájékoztató az adatexporttal összefüggésben felmerült egyes kérdésekről [23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 11/A. -a és 2-3.

Tájékoztató az adatexporttal összefüggésben felmerült egyes kérdésekről [23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 11/A. -a és 2-3. Tájékoztató az adatexporttal összefüggésben felmerült egyes kérdésekről [23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 11/A. -a és 2-3. mellékletei] A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015.

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség

Részletesebben

Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Ingatlan ÁFA

Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Ingatlan ÁFA Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Ingatlan ÁFA 2013. július 1. 1 Általános Forgalmi Adó Forgalom Eladás ( fizetendő ) Beszerzés (levonható ) 2 Ingatlan fogalmak Új Építési telek Régi Beépítetlen telek 3 Bary-

Részletesebben

Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás

Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás Előadó: Vadász Iván Budapest, 2013. január 24. Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás választhatja - kisvállalkozás - belföldön letelepedett - nem áll csőd és felszámolás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI ELSZÁMOLÁSÚ ÜGYLETEK SZÁMLÁZÁSÁNAK 2015. JÚLIUS 01-TŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI ELSZÁMOLÁSÚ ÜGYLETEK SZÁMLÁZÁSÁNAK 2015. JÚLIUS 01-TŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSÁRÓL BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelő KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: konyvvizsgalat@barama.hu Honlap: www.barama.hu TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI

Részletesebben

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6954. számú törvényjavaslat a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági

Részletesebben

ÁFA kulcs változás. 2012. január 1-től

ÁFA kulcs változás. 2012. január 1-től ÁFA kulcs változás 2012. január 1-től 2011. évi CLVI. törvény 112-133. Tartalom: 1. Főszabály 2. Külön szabály az 58. esetében 3. Előleg részteljesítés végszámla készítette: Vadász Iván Budapest, 2012.

Részletesebben

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Direktíva változásához kapcsolódó, kihirdetett Áfa tv. módosítás 2014. évi XXXIII. tv. Magyar Közlöny 94. szám, kihirdetve 2014. 07. 14. Hatályba lép 2015. január 1. Az

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: áfatörvény), valamint az e

Részletesebben

ÁFA tv. változások 2014

ÁFA tv. változások 2014 ÁFA tv. változások 2014 Áfa tv. 58.. Főszabály [58. (1)]: Ha a felek időszakonként, vagy az ellenértéket meghatározott időszakra állapítják meg, teljesítési időpont az érintett időszak utolsó napja. Kivétel

Részletesebben

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre 2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások 2013 1. Az általános forgalmi adóról szóló2007. évi CXXVII. törvény módosítása Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

Elektronikus számlázás

Elektronikus számlázás Elektronikus számlázás Czöndör Szabolcs 1 EDI EDI 2 Jogszabályi környezet I. 1999/93/EK irányelv az elektronikus aláírás közösségi keretszabályairól (910/2014 EU rendelet) II. 2006/112/EK irányelv a közös

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 3. modul: számlázás és egyéb gyakori kérdések Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Az alanyi adómentesség értékhatára

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA II. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA II. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG Áfa szakmai nap Változások 2015. E-számlázás Közösségi áfa Bírósági ítéletek - Gyakorlat 2015. március 24. Előadó: 10 00-11 00 Sike Olga főosztályvezető helyettes, NAV FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-törvény), valamint az

Részletesebben

Közlemény I. Bevezetés II. Támogatásra jogosultak

Közlemény I. Bevezetés II. Támogatásra jogosultak Közlemény a hagyományos pénztárgép online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról I. Bevezetés A Magyar Közlöny 2013/24.

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai dr. Horváth Gábor 2015. január 2015. évi Art. módosítások I. A módosításokat a 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza! Alapelvek Az

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

ÁFA és ahhoz kapcsolódó VÁLTOZÁSOK

ÁFA és ahhoz kapcsolódó VÁLTOZÁSOK ÁFA és ahhoz kapcsolódó VÁLTOZÁSOK 2017. Nagy Attila NAV Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatóság, Tájékoztatási Főosztály Mi változik? Áfa-kulcs változás Fordított adózás hulladékok Számla adattartalma vevő

Részletesebben

A változásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések

A változásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések Tájékoztató a 2015. január 1-jétől a köztes terméknek minősülő, nagy testű élőállatokra (szarvasmarha, juh és kecske) és vágott testekre vonatkozó 5%-os adómérték alkalmazásáról Az egyes adótörvények és

Részletesebben

Mi a teendője az elektronikus számlával

Mi a teendője az elektronikus számlával Mi a teendője az elektronikus számlával Tartalom Mi a teendője az elektronikus számlával... 4 1.1 Jogszabályi hierarchia... 5 1.2 Az elektronikus számla kibocsátásának jogszabályi háttere... 5 1.3 Hiteles

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Elektronikus számlázás. Czöndör Szabolcs

Elektronikus számlázás. Czöndör Szabolcs Elektronikus számlázás Czöndör Szabolcs Számlázási módszerek Jogszabály Menedzsment E-számla Informatika NAV Elektronikus számla fogalma ÁFA tv. 259. (5)elektronikus számla: az e törvényben előírt adatokat

Részletesebben

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról 2012.06.28. Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról (Áfa tv. 142. (1) bekezdés i) pont, 142. (8) bekezdés, Art. 31/A. ) A

Részletesebben

A Comarch ECOD Operator 2.0 WWW felhasználói kézikönyv UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA OLDALAK SZÁMA 15

A Comarch ECOD Operator 2.0 WWW felhasználói kézikönyv UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA OLDALAK SZÁMA 15 A Comarch ECOD Operator 2.0 WWW felhasználói kézikönyv UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA 2016-04-13 OLDALAK SZÁMA 15 STÁTUSZ BIZALMAS Tartalomjegyzék 1. Az adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás funkcióhoz kapcsolódó

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2012 Szeptember Tartalom 2013. január 1-én hatályba lépı törvényi változások A. Általános forgalmi adó B. Az adózás rendje C:\Documents and Settings\zba\Local Settings\Temporary

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Fordított adózású ügyletre adott előleg és az áfa

Fordított adózású ügyletre adott előleg és az áfa Fordított adózású ügyletre adott előleg vonatkozásában (mezőgazdasági termékeknél) NAV-tól kért állásfoglalás alább megtekinthető: (Természetesen nem tekinthető jogszabálynak!) 1.) Előleg kezelése a mezőgazdasági

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

1. Adóigazgatási azonosításra való alkalmasság. 2. Értelmező rendelkezések. 3. Nyomtatvánnyal szembeni követelmények

1. Adóigazgatási azonosításra való alkalmasság. 2. Értelmező rendelkezések. 3. Nyomtatvánnyal szembeni követelmények 10816 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 89. szám A nemzetgazdasági miniszter 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelete a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött

Részletesebben

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Adólevonási jog Vira Sándor Vincze Péter Saldo Zrt. Tanácsadó Igazgatóság 1 2 Ingatlan definíciója 282/2011/EU

Részletesebben

17. Kik tartoznak a különleges adózói körbe?

17. Kik tartoznak a különleges adózói körbe? 17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfa adózásának alapvető szabályai 2011. Kik tartoznak

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás. Adólevonási jog

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás. Adólevonási jog Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Határozott időszaki elszámolás Adólevonási jog Vira Sándor Vincze Péter Saldo Zrt. Tanácsadó Igazgatóság 1 Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek 2

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz:

Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz: LEADER rendelet 2013: Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz: (6) Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a támogatási kérelméhez vagy a kifizetési kérelméhez, a támogatásra

Részletesebben

Hírlevél. 2012. július. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2012. III. negyedév

Hírlevél. 2012. július. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2012. III. negyedév Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2012. III. negyedév 2012. július Tartalom Adótörvény változások az összesítő jelentés tükrében 2012. évi LXIX. törvény

Részletesebben

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től A szolgáltatásnyújtások teljesítési helye Általános szabály (tv.37. ) Adóalany részére nyújtott szolgáltatások estén: a teljesítési hely ahol A szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett

Részletesebben

ÁFA (Horányi Márton)

ÁFA (Horányi Márton) ÁFA - 2012 (Horányi Márton) 2011 évközi változások Törvényi szöveg változása (186 ). EU Bírósági döntés miatt a pénzügyileg nem rendezett tételek visszaigényelhet ségének TÖRLÉSE Értelmezés egyértelm sítése

Részletesebben

Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai. Csehné Telek Klára

Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai. Csehné Telek Klára Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai Csehné Telek Klára Az Áfa tv. 2013. évközi változásai 2013.04.21-től hatályos Ingatlanok használatbavételi engedélyének változása. Engedély

Részletesebben

Kik tartoznak a különleges adózói körbe?

Kik tartoznak a különleges adózói körbe? A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfa adózásának alapvető szabályai 2016. Kik tartoznak

Részletesebben

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése Adóalanyiság Az új Áfa törvény Az áfa alanyiság akkor jön létre, ha valaki gazdasági tevékenységet végez. Gazdasági tevékenység: Előadó: dr. Teszéri-Rácz Ildikó adójogi szakjogász üzletszerű a tevékenység

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása. 2013. január 1-től

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása. 2013. január 1-től Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása 2013. január 1-től Közösségen belüli termékmozgatás Nem keletkezik Közösségen belüli termékmozgatás jogcímén adóztatandó tényállás,

Részletesebben

Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás

Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás Előadó: Vadász Iván Budapest, 2013. január 24. Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás választhatja - kisvállalkozás - belföldön letelepedett - nem áll csőd és felszámolás

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó Bejelentkezéskor eldöntve, de minden adóév végén megváltoztatható Mindenki áfa alany, aki saját nevében gazdasági tevékenységet folytat Tevékenység üzletszerűen, rendszeresen folytatva, bevétel elérése

Részletesebben

Általános forgalmi adó. Feladatok

Általános forgalmi adó. Feladatok Általános forgalmi adó Feladatok Általános forgalmi adó 1. Adóköteles teljesítés Adóköteles termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetén Adólevonási jog illeti meg az adóalanyt A kulcsok mértéke Általános/normál

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

A fordított adózás alá tartozó mezőgazdasági termékek köre

A fordított adózás alá tartozó mezőgazdasági termékek köre Fordított ÁFA, fordított adózás 2012. július 1től gabona és olajos magvak értékesítése esetén ADÓBEVA 2012 június 25. (hétfő) 11:08 Utoljára frissítve 2012 június 25. (hétfő) 11:14 Fordított ÁFA, fordított

Részletesebben

Dr. Gróf Gabriella Igazságügyi adó- és könyvszakértő Jogász, bejegyzett könyvvizsgáló ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK

Dr. Gróf Gabriella Igazságügyi adó- és könyvszakértő Jogász, bejegyzett könyvvizsgáló ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK Dr. Gróf Gabriella Igazságügyi adó- és könyvszakértő Jogász, bejegyzett könyvvizsgáló ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2013/2014 2013. ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK A használatbavétel hatásági tudomásulvételének

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(XII.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi iparűzési adóról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Áfa 2010-2011. 1 Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Ingyenes átadás: a) Az adó levonható és nincs áfa-fizetés: Vállalkozási célú kisértékű termék Áruminta Adomány (feltéve, ha a beszerzéskor

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete A helyi iparűzési adóról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Áfa 2010-2011. 1 Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Ingyenes átadás: a) Az adó levonható és nincs áfa-fizetés: Vállalkozási célú kisértékű termék Áruminta Adomány (feltéve, ha a beszerzéskor

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások

Részletesebben

KEDVES ÜGYFELÜNK! REZON IRODA HÍRLEVÉL MÁRCIUS UTOLSÓ LEHETŐSÉG A MÓDOSÍTÁSRA. Márciusi híreink címszavakban:

KEDVES ÜGYFELÜNK! REZON IRODA HÍRLEVÉL MÁRCIUS UTOLSÓ LEHETŐSÉG A MÓDOSÍTÁSRA. Márciusi híreink címszavakban: REZON IRODA HÍRLEVÉL 2013. MÁRCIUS KEDVES ÜGYFELÜNK! Márciusi híreink címszavakban: A pénztárgépek bekötése a NAV-hoz mi a teendő? Éves kamarai tagdíjfizetés ahhoz képest, hogy csak regisztrációról volt

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról 1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Módosítás: a) 3/2011 (II. 3.) ör. b) 50/2011 (XI. 28.) ör. c) 15/2014.

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Őstermelés A 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemély, aki a Saját gazdaságában a 6. számú mellékletben felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenységet folytat, és ennek igazolására

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE APEH Közép-dunántúli Regionális Fıigazgatósága Jogi, Tájékoztatási és Törvényességi Fıosztály Tájékoztatási és Koordinációs Osztály Név: KNOW-HOW AUDIT Kft Cím: 2800 Tatabánya Ifjúmunkás út 23. fsz/2.

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

Változások a számlázásban 2014. július 1-től

Változások a számlázásban 2014. július 1-től Változások a számlázásban 2014. július 1-től I. A számla, illetve nyugta kibocsátására irányadó szabályok Áfa tv. X. fejezet 159-178. -ok Számlakibocsátási kötelezettség Főszabály: Az adóalany köteles

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal. SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv 1. 9.

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal. SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv 1. 9. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv 1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások

Részletesebben

1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től

1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től 1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/1995. (XII.6.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Az 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től 1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

Héa-rendelet. Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások

Héa-rendelet. Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások Áfa 2011. Héa-rendelet Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások Héa-rendelet - bevezetés Teljesítés helye: Adóalanyok közötti szolgáltatás: 1. Főszabály: megrendelő

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/203. (XI. 30.), 23/20. (XII. 6.) önkormányzati rendelettel módosított idegenforgalmi adóról szóló 40/2009. (XII. 8.) rendelete (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE III. [Áfa tv. 45/A. (2) bek., Mód. tv1. 9. ]

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE III. [Áfa tv. 45/A. (2) bek., Mód. tv1. 9. ] ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújthatószolgáltatások

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben