23. évf. 2013/2. február. Ára: 499 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "23. évf. 2013/2. február. Ára: 499 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG"

Átírás

1 A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 23. évf. 2013/2. február Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja

2

3 Tisztelt Olvasó! Elôttünk egy kutatói elemzés, adatai nem túl biztatóak. E szerint a hazai agrártermelés tavaly még optimista megközelítésben is erôsen vesztett jövedelmezôségébôl. Ám amikor az adatokat azok tényleges valójában boncolgatni kezdi a pénzintézetek megbízásából dolgozó elemzô, kiderül: jövedelemrôl a cégek talán harmada esetében lehet egyáltalán beszélni, százalék stagnált csupán 2012-ben, a többi pedig egyenesen úgy lett veszteséges, hogy gazdálkodásának készpénztartaléka nemcsak kimerült, de közvetlen hitelezhetôsége is kétségessé vált. És a baj nem válogat, a megszorultak között akad az egészen kis gazdaságból is bôven, de a legnagyobbak közül is jó pár. Az okokról nem kell hosszan polemizálni, a tavalyi idôjárás nemcsak a gazdaságok, de az ország összteljesítményén is méretes lyukat ütött százalékos, elháríthatatlan terméskiesésre érdemben felkészülni nem lehet, elôfordul az ilyen, bár az utóbbi években mintha szaporodna az ilyen esztendôk száma. Ám azon mégis érdemes elgondolkodni, hogy a magyar gazdálkodók bô harmadának miért is nincs semmilyen tartaléka aztán egy szárazság összerombolja a megélhetést. Beszédes adat: a mezôgazdasági termelôi vagyon százalékát rövid lejáratú hitel jelzáloga terheli, a törlesztés tényleges hátterét tavaly igazából a közvetlen európai uniós támogatás, rosszabb esetben az állatállományok közvetlen és gyorsított (kényszer)értékesítése adta. Ennyit a bajokról. Ám a jövô mégsem ennyire sötét. A kutatói elemzés ugyanis igazából annak alátámasztására készült, hogy eldönthetô legyen: érdemes-e ma hazánkban egy speciális agrárbankot létrehozni? A konklúzió egyértelmûen igen, mert szárazság, belvíz, viharok ide vagy oda, a pénzintézeti kutatók a magyar agrárgazdaságot igenis hosszú távon perspektivikus ágazatnak tartják, amely emiatt akár a mai, rövid távú finanszírozási gondok átmeneti könnyítésével is megbízhatóan hitelezhetô. Ehhez persze kellene némi költségvetési plusz is erôsen bízunk benne, hogy ezt a gazdaságpolitikai döntéshozók is meghallják. Kamara 4 Agrárkamarai választások 5 Lezajlottak a megyei küldöttválasztó közgyûlések 6 Ismét itt az adatszolgáltatás ideje! Agrárfinanszírozás 8 Nem csökkennek a támogatások Agrárstratégia a földbiznisz éve lehet Vetômag melléklet 19 Tavaszi vetésekrôl gazdálkodói szemmel 22 Továbbra is népszerû a napraforgó termesztése 26 A napraforgó komplex növényvédelme Tartalom 32 Lucernatermesztés alapjai, telepítésének szempontjai 34 Tavaszi munkák GPS-vezérléssel 38 A talajbiológia alapjai Élelmiszeripar 41 Érdemes figyelni a világtrendekre Interjú 44 Genezis 2.0 generációváltás a magyar mezôgazdaságban Baromfi 50 Nemzetközi hírek, elemzések a közeljövôrôl Agrárenergetika 52 A hazai biomassza-hasznosítás Kaleidoszkóp tartalom

4 4 Kamara Agrárkamarai választások E 1-jén megkezdôdtek az új köztestület, a Magyar Agár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara létrehozására irányuló választások a megyékben, ami a magyar vidék, és élelmiszer-gazdaság számára történelmi pillanat mondta Gyôrffy Balázs, a Magyar Agrárkamara átmeneti elnöke Budapesten, az Agromashexpón tartott sajtótájékoztatón. mlékeztetett arra, hogy február 1. és 21. között kell megtartani a megyei küldöttválasztó közgyûléseket, ahol 5 évre választanak tisztségviselôket. Gyôrffy Balázs kiemelte: a létrejövô új köztestület szélesebb bázison mûködik majd a jelenleginél, hiszen az agrártermelôk mellett a beszállítókat, az élelmiszer-feldolgozókat, a nagykereskedelmet, a vidékfejlesztést is magában foglalja, teljes termékpályákat fog lefedni, ezért fontos, hogy széles bázison nyugvó választást tudjanak lebonyolítani. Az elnök emlékeztetett arra, hogy a választási folyamat elsô lépése az agrárkamarai regisztráció volt. Az agrárkamara honlapján keresztül több mint 250 ezer kísérlet volt a regisztrációra, ebbôl 190 ezer volt sikeres. Ez utóbbiak szerepelnek a választói névjegyzéken, vagyis ôk választanak és választhatók. A megadott határidôig, január 21- éig 12 szakmai szervezet állított közösen listát, jelöltjeik megtalálhatók a megyei listákon. Azok számára, akik a regisztráción technikai okok miatt nem feleltek meg, fellebbezési jogorvoslati lehetôséget biztosítanak február 5-ig, pozitív döntés esetén számukra február 21-én pótválasztást tartanak a megyékben tájékoztatott az agrárkamara átmeneti elnöke. Gyôrffy Balázs elmondta továbbá, hogy a megyei küldöttválasztáson minden megyében több helyszínen is lehet majd szavazni. A megyei szervezetek március 9-én rendezik az alakuló ülésüket, ahol megválasztják majd a tisztségviselôket, köztük az elnököt és azt a 15 országos küldöttet, akik az országos küldöttgyûlésen képviselik az adott megyét. Az országos küldöttgyûlés március 28-án tartja majd alakuló ülését a Parlament felsôházi termében, és az alapszabály elfogadásával hivatalosan is létrejön az új Magyar Agrárkamara. Érdemi jelentôsége van annak, hogy a magyar vidék éljen a jogszabály adta lehetôséggel, és minél többen részt vegyenek az agrárkamarai választásokon. Az új köztestület létrejötte a magyar vidék számára a felemelkedés lehetôségét hordozza magában: a fejlett agrárkultúrával rendelkezô országokban jól mûködô agrárkamara segíti a gazdálkodókat, és ezen a területen a versenyhátrányt le kell dolgoznia Magyarországnak mondta Gyôrffy Balázs. Szemléletváltás: szolgáltató kamara Az agrárkamara átmeneti elnöke szerint az ban mindenképpen szemléletváltásra van szükség, a termelôknek növelniük kellene a feldolgozottsági szintet, mert ezzel saját maguk és az ország teljesítôképességét is javítanák. Az átmeneti elnök emlékeztetett, a korábbi rendszerben teljesen feleslegesen, egymással párhuzamosan három hálózat is mûködött, a falugazda hálózat, a tanácsadói hálózat és a szaktanácsadói hálózat. A párhuzamosan mûködô hálózatok helyett egyetlen jól szervezett és hatékony hálózatot kívánnak létrehozni, amely gyorsabb, pontosabb és használhatóbb információkat nyújt a gazdáknak. Az a célunk fogalmazott Gyôrffy, hogy ebben a rendszerben mindenki megtalálja a helyét, és mindenkinek azt adjuk, amire szüksége van. A kisebbeknek, ôstermelôknek nyilván szaktanácsadásra, míg a nagyobb vállalkozásoknak, gazdasági társaságoknak piaci szervezésre van igényük. A politikus szerint ebben minta lehet az osztrák agrárkamara, amely jól mutatja, hogyan lehet minden tagja számára hasznos és elérhetô egy ilyen rendszer. Az új kamara egységes szakmai irányítás alatt mûködik majd, és magasabb színvonalon, szélesebb palettán szolgáltat. A rendszer ugyanis akkor mûködik jól, ha a kamarai tagok a befizetett éves tagdíjukért cserébe annál sokkal nagyobb értékû szolgáltatást vehetnek ki a rendszerbôl vélekedett Gyôrffy Balázs. Emlékeztetett, hogy bár kötelezô a regisztráció, sokkal inkább arról van szó, hogy alanyi jogon lesz tagja mindenki, aki az mal foglalkozik. A késôbbiekben az éves tagdíjat a gazdasági teljesítôképesség szerint, sávosan határozzák meg. Ez az összeg adók módjára behajtható lesz, ami azt jelenti, hogy a kötelezettségek alól az sem mentesül, aki nem regisztrál, ugyanakkor elesik a szavazati jogától s ezáltal attól, hogy beleszólhasson az agrárkamara alakításába. Nagyon fontos ebben az új rendszerben, hogy az agrárkamarai választásokon minden szavazat egyenértékû. Ugyanúgy egy szavazata lesz egy ôstermelônek, mint mondjuk egy olyan társas vállalkozásnak, amely több ezer hektáron gazdálkodik jegyezte meg Gyôrffy Balázs. Ha valaki elmulasztja a regisztrációt, azt sem szankcionálják, ám az nem kerülhet fel a választói névjegyzékbe: nem lesz sem választó, sem választható.

5 Kamara 5 Az átmenti elnök számításai szerint az átalakítási folyamat 2015-ben zárulhat, közben lesz egy fontos fordulópont: 2013 végén ugyanis lejár az az uniós projekt, amelybôl jelenleg finanszírozzák a tanácsadói hálózatot. Gyôrffy Balázs szerint négyszázezer kamarai taggal számolnak, míg a korábbi kamaráknak összesen tízezer tagja volt. Egy ekkora létszámú csoportnak, ha véleményt formál, a szavait illik komolyan venni fogalmazott az elnök, aki hozzátette, hogy ez óriási lehetôség az nak, hiszen ilyen létszámú és ilyen jogosítványokkal bíró agrárszervezet még nem volt. Cáfolat a MOSZ vádjaira Arra a kérdésre, hogy mi az oka annak, hogy a MOSZ és az Agrya, a Fiatal Gazdák Szövetsége nem akar indulni ezen a választáson, bár nekik is kötelezô lesz kamarai tagnak lenni, Gyôrffy Balázs ideiglenes elnök, elmondta, hogy amióta jelenlegi posztját betölti, egyetlenegy megkeresés érkezett hozzá a MOSZ-tól: decemberben meghívták a közgyûlésükre a nézôk közé. Tehát ott sem kapott lehetôséget arra, hogy tájékoztassa a tagságot arról, mi az, ami a kamarai rendszerben változásként be fog következni. Nagyon szívesen beszéltem volna. Sajnos egy másik programra voltam hivatalos, ahol felkért elôadóként számítottak rám, így természetesen oda voltam kénytelen elmenni fûzte hozzá. A MOSZ szerint az agrárkamarai választások szabályai miatt nem tudtak jelölteket állítani. Gyôrffy viszont úgy gondolja, hogy november 30-ig kellett regisztrálni, és november 30-ig kellett az egyszeri nyilvántartásba vételi díjat megfizetni, ami 5000 Ft-ot jelent. Alapvetôen megdöbbenéssel szembesültünk a MOSZ vádjaival, hiszen január elején még ôk írtak egy levelet, amiben az egyik területi szervük megköszönte, hogy tájékoztatóra hívtuk ôket a kamarai választásokkal kapcsolatban. Sôt, a hónap közepén egy másik levélben egy egyébként a listaállításban részt vevô szervezetet megkerestek, hogy közös listában kívánnak gondolkodni velük. Ehhez képest néhány nap alatt a vezetôség teljesen revideálta az álláspontját. Megjegyezném, hogy a tagság nem. Hiszen a tagok közül nagyságrendileg 100 fô képviselteti magát a különbözô megyei listákon. Tehát ezt a fajta kommunikációt az én olvasatomban sokkal inkább a tagsággal kellene lefolytatni, hogy miért van az, hogy a tagok kénytelenek voltak más listákon indulni. Arra a felvetésre, hogy a MOSZ-nak esetleg az a problémája, hogy gyakorlatilag csak a MAGOSZ által összeállított névsorból, illetve a MAGOSZ szervezetei által vagy a MAGOSZ mellett más agrárszervezetek által is támogatott névsorból lehetett választani, az elnök úgy reagált, hogy a listaállításra egyébként a MOSZ önállón is jogosult lett volna. Az, hogy küldötteket kell állítani, tavaly augusztus óta mindenki számára nyilvánvaló, tehát lehetôségük lett volna felkészülni. Hogy miért nem tették, vagy milyen oknál fogva, milyen politikai háttéralkuk miatt nem tették ezt meg, ezt a MOSZ vezetôitôl kell megkérdezni. Gyôrffy Balázs sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy olyan jelentôs érdekképviselet, mint a MOSZ nem képviselteti magát a kamarai választásokon. Hozzátéve, hogy bármilyen formában is áll fel az új kamarai vezetés, egy olyan jelentôs érdekképviseletet, mint a MOSZ, nem lehet figyelmen kívül hagyni. Természetesen meg kell találni a közös hangot velük, hiszen a vezetôk személyes döntése miatt nem lehet a tagságot büntetni. Biztos benne, hogy a kamara késôbbi vezetése nemcsak a MOSZ-szal, hanem minden ágazati szereplôvel és érdekképviselettel konstruktív együttmûködésre fog törekedni. Végül az újságírói kérdésre, hogy Ki lesz a kamara elnöke? az elnök így válaszolt: Ezt majd a közgyûlés dönti el. Azt hiszem, hogy elkezdtünk egy munkát, amit adott esetben szívesen be is fejeznék, de nem szeretnék önjelöltként díszelegni. Amennyiben van támogatásom és van mögöttem olyan szakmai csapat, amelyre építkezve el tudom végezni azt a munkát, amit szerintem a magyar, a magyar élelmiszer-gazdaság érdekében el kell végezni, akkor érdemben érdemes gondolkodni ezen a felvetésen összegzett Gyôrffy Balázs. VB Lezajlottak a megyei küldöttválasztó közgyûlések Lezárultak az új Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara létrehozására irányuló megyei küldöttválasztó közgyûlések. A február közötti voksoláson 19 megyében összesen 1230 kamarai küldöttet választottak meg. A szavazás listás rendszerben történt, azaz a megyei küldöttjelölteket tartalmazó listákra lehetett szavazni. A megadott határidôig a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége (MAGOSZ) és tizenegy a mezôgazdaság, az élelmiszeripar, az erdôgazdálkodás és a vidékfejlesztés területén meghatározó érdekképviselet és szakmai szövetség állított közös listát. A megyei küldöttválasztásokat február között, megyénként több helyszínen és idôpontban, közjegyzô jelenlétében tartották meg. Február 21-én minden megyében pótszavazásra került sor, ezeken már csak a választási névjegyzékre pótlólag (fellebbezés után) felkerültek voksolhattak. Az agrárkamarai választói névjegyzékre en kerültek fel, ôk voltak jogosultak szavazni a megyei küldöttválasztó közgyûléseken. Közülük összesen leendô tag járult az urnákhoz, az érvénytelen szavazatok aránya nem érte el a 7%-ot. Az agrárkamarai választásokon tehát minden eddiginél többen vettek részt, a szavazók száma meghaladta a korábbi agrárkamara teljes taglétszámát. Az elôzô, 2008-ban lezajlott választáshoz képest több tízszeres volt a részvétel. A választási folyamat következô lépése a március 9-i megyei alakuló küldöttgyûlések, majd a március 28-i országos küldöttgyûlés megtartása lesz, az alapszabály elfogadásával hivatalosan is létrejön az új Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara.

6 6 Kamara Ismét itt az adatszolgáltatás ideje! Segít a kamarai tanácsadó! A támogatási határozat jogerôre emelkedését vagy a szerzôdés megkötését követô évtôl kezdôdôen a 13. és március 12. közötti idôszakban elektronikus úton adatot kell szolgáltatniuk az ügyfeleknek a rájuk irányadó üzemeltetési, fenntartási kötelezettség ideje alatt. M ár a tavalyi évben is észrevehetô volt, hogy egyszerûsödött az egyes agrártámogatást igénybe vevô, illetve elnyerô gazdákra vonatkozó monitoring-adatszolgáltatás menete. Lényege, hogy az ügyfeleknek kevesebb monitoringadatot kell rögzíteniük az elektronikus felületen, illetve az adatszolgáltatásban érintett jogcímek száma ugyan ez évben is bôvült, azonban az adatokat az MVH több esetben más adatforrásból szerzi be, így több támogatás esetében az ügyfeleknek nem kell közremûködniük az adatszolgáltatásban. Az elektronikus ûrlapon az ügyfélnek kizárólag azokat az adatokat kell megadnia, amelyek a támogatási és a kifizetési kérelmen vagy a támogatási szerzôdésben nem szerepelnek. A technikai közremûködôkön túl a kamarai tanácsadók is ebbe a körbe tartoznak, akik az adatszolgáltatást azonnal teljesíteni tudják meghatalmazott is igénybe vehetô, akiknek a meghatalmazást legalább öt nappal az adatszolgáltatás megkezdése elôtt kell az MVH felé beküldeni. Az alábbi támogatásokkal bôvült a monitoring-adatszolgáltatás: 1. Az EMVA-ból a fiatal mezôgazdasági termelôk indulásához a évben igényelhetô támogatások részletes feltételeirôl szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet. 2. Az EMVA-ból a kertészet korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirôl szóló 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet. 3. Az EMVA-ból az állattartótelepek korszerûsítéséhez a évtôl nyújtandó támogatások részletes feltételeirôl szóló 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet. 4. Az EMVA-ból a mezôgazdasági termékek értéknöveléséhez 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeirôl szóló 49/2012. (V. 22.). VM rendelet. 5. Az EMVA-ból a mezôgazdasági utak fejlesztéséhez a évtôl nyújtandó támogatások részletes feltételeirôl szóló 111/2011. (XI. 24.) VM rendelet. 6. Az EMVA-ból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-tôl nyújtandó támogatások részletes feltételeirôl szóló 33/2011. (VI. 28.) VM rendelet. 7. Az EMVA-ból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére a LEADER Helyi Akciócsoportok közremûködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeirôl szóló 47/2012. (V. 11.) VM rendelet. 8. Az EMVA-ból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közremûködésével 2012-tôl nyújtandó támogatások részletes feltételeirôl szóló 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet. 9. Az EMVA-ból a GAZDANET programhoz nyújtott támogatások igénybevételének részletes feltételeirôl szóló 60/2012. (VI. 28.) VM rendelet. 10. Az EMVA-ból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 43/2012. (V. 3.) VM rendelet. 11. Az EMVA-ból a juh- és kecskeállomány elektronikus jelölése kapcsán nyújtandó támogatás részletes feltételeirôl szóló 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet. 12. Az EMVA-ból a genetikai erôforrások megôrzését szolgáló intézkedés keretében, a védett ôshonos és veszélyeztetett mezôgazdasági állatfajták megôrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeirôl szóló 17/2012. (II. 29.) VM rendelet. A rendeletben szereplô 47 intézkedés természetesen ennél több a jogszabály, mivel egy intézkedésen belül több meghirdetésre is sor került nem mindegyike kötelezett tevôleges adatszolgáltatásra, mivel egyes esetekben az MVH a szükséges adatokat az adatbázisból is lekérdezheti. A tevôleges adatszolgáltatásra nem kötelezett intézkedések listáját az MVH Közlemény, illetve a kitöltési útmutató tartalmazza majd. Fontos továbbá, hogy ugyanezen idôpontban kell adatot szolgáltatniuk a HOP támogatásban jogerôs határozattal rendelkezô ügyfeleknek is! A tanácsadókat felkeresô azon gazdálkodók, akik ezen intézkedésben még nem mûködtek együtt a tanácsadóval, vigyék magukkal a meglévô MVH elektronikus jelszavukat is (PIN kódot) annak érdekében, hogy a gazdálkodók elektronikus felületét is használni tudják. Hasznos információkért látogassa meg a és a oldalakat. Magyar Agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálat Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. Az Európai Unió és Magyarország támogatásával.

7

8 8 Agrárfinanszírozás Nem csökkennek a támogatások Az agrárágazatnak nyújtott európai uniós és költségvetési támogatások összege mintegy 60 milliárd forinttal nô 2013-ban mondta Szentirmay Zoltán, a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) fôosztályvezetôje, Balatonfüreden, egy agrárvezetôknek tartott konferencián. Nemzeti agrártámogatásokra a hazai költségvetésbôl 2013-ban 61 milliárd forint jut, a nemzeti támogatások összértéke ezzel a tavalyi szinten marad. A z Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló támogatásokra 217 milliárd forint kifizetést tervez az idén a VM. Az EU közvetlen támogatásai közül az egységes területalapú támogatás (SAPS) az idén a becslések szerint összesen 400 milliárd forint lesz. Míg az ágazatnak 2012-ben 630 milliárd forint költségvetési transzfert juttattak, addig ez 2013-ban 690 milliárd forintra nô. A magyar mezôgazdaság az egyéb tételeket, köztük a Magyar Fejlesztési Bank által nyújtott kedvezményes hiteleket is beleszámítva az idén milliárd forintot kap. Az egységes területalapú támogatás hektáronként 66 ezer forintra nô a tavalyi 59 ezer forintról, ami az uniós csatlakozás óta a legmagasabb, statisztikai csúcs. A 2013-ban megnyíló új jogcímek elsôsorban erdészeti és vidékfejlesztési területen várhatóak, és a tárca a kertészeti géptámogatás újbóli bevezetését tervezi ban is lesz az állattenyésztô ágazatok és egyes foglalkoztatás-igényes növényi kultúrák esetében a területalapú támogatást kiegészítô nemzeti támogatás, ezt az Európai Tanács rendeletmódosítása lehetôvé teszi. Az EU Közös Agrárpolitikájának (KAP) jelenleg is zajló megújításáról szólva Szentirmay Zoltán elmondta, hogy a következô, közötti uniós költségvetési ciklus elsô éve, 2014 átmeneti év lesz, melyben a közvetlen támogatások változatlanok maradnak. Az új támogatási rendszer lényegében 2015-ben kezdôdik, a részletszabályokról a tárca a soros ír elnökséggel jelenleg is tárgyal, a végleges megállapodásról pedig intenzív tárgyalások kezdôdnek Brüsszelben. A tárgyalások jelenlegi állása szerint az alaptámogatás összege hektáronként 125 euró, míg az úgynevezett zöldítés szabályainak betartásáért járó támogatás mértéke 75 euró lesz. A magyar mezôgazdaság 2012 elsô három negyedévében a GDP 3,8 százalékát adta, a kibocsátás folyó áron számolva az elôzetes adatok szerint 2229 milliárd forintra nôtt az elôzô évi 2168 milliárd forintról. A mezôgazdasági beruházások értéke a tavalyi év elsô három negyedévében 158,5 milliárd forintot tett ki. Az ágazat tavaly a teljes nemzetgazdasági export közel 10 százalékát adta, ez 2011-ben 7,4 százalék volt. Hitelprogramok kedvezôbb feltételekkel 1. MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram A Kormány állattenyésztést támogató szándékának megfelelôen a már mûködô kedvezményes kamatozású hitelprogram feltételei már tavaly júniusban módosultak is, melynek alapján: 1. A hitel a forgóeszköz finanszírozás mellett a beruházásnak minôsülô tenyészállat vásárlására is felhasználható. 2. A hitelfelvevôk köre kibôvült a KKV-nak nem minôsülô vállalkozásokkal. Továbbá a csapadékhiányos idôjárás és az ezzel összefüggô takarmánypiaci problémák kezelése érdekében február 13-tól az alábbi újabb kedvezô módosításokra került sor: A jövôben a baromfi és a sertés mellett a nyúl- és a szarvasmarhaágazatban termeltetô tevékenységet végzô vállalkozások is igényelhetnek forgóeszköz, illetve tenyészállat-vásárlási célú hitelt. 3 évrôl 6 évre módosul a hitel maximális futamideje, illetve 1 évrôl 3 évre a tôketörlesztés maximális türelmi ideje. A termeltetôk által maximálisan igényelhetô hitelösszeg 250 millió forintról 500 millió forintra emelkedik. Újdonság még, hogy a hitel a jövôben felhasználható lesz meglévô hitel kiváltására is. Jelentôs segítséget jelenthet a hiteligénylôknek, hogy a VM a hitelprogram keretében felvett hitelek kamatfizetéshez 50%-os mértékû, maximum évi 4 százalékpont kamattámogatást biztosít, így az ügyfél által fizetendô kamat mintegy 3,9%/év szinten alakul. 2. Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogram A már régebben mûködô Hitelprogram keretében a mezôgazdasági tevékenységet folytató vállalkozások, fiatal mezôgazdasági termelôk, ôstermelôk, akár 15 éves lejáratú, kedvezményes kamatozású beruházási hitelt vehetnek igénybe a mezôgazdaság versenyképességét, a piacok megôrzését, az innovációt, a jó minôségû termékek elôállítását, az energia- és költségtakarékos módszerek alkalmazását, a környezetvédelmet elôsegítô beruházásokhoz, továbbá fejlesztési és beruházási tárgyú pályázatokhoz kapcsolódóan. A január 28-án életbe lépett módosítás értelmében a Hitelprogram keretében: Az Európai Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból induló támogatásban nem részesülô induló fiatal gazdák kedvezményes hitelt igényelhetnek maximum 50 millió forint összegben, az AVHGA ke-

9 Agrárfinanszírozás 9 Továbbra is prioritás az finanszírozása Szabó István, az OTP Bank agrárágazati igazgatója nemrég Herceghalmon vett részt egy konferencián, amelyen a pénzintézet agrárfinanszírozási tevékenységérôl adott tájékoztatást. Mit gondol az helyzetérôl, valamint az OTP Bank ban betöltött szerepérôl? A gazdaságot továbbra is visszafogott teljesítmény jellemezte 2012 év végén, és folytatódott a GDP visszaesése is. Ezzel párhuzamosan a mezôgazdaságot is gyengébb teljesítmény jellemezte. A növénytermesztést illetôen a KSH adati szerint 2%-kal nagyobb területen 27%-kal kevesebb gabona termett. Az állattenyészés terén sem szolgálhatunk kiemelkedô adatokkal, a szarvasmarhák száma ugyan mérsékelten növekedett, a sertés, valamint a baromfiállomány azonban csökkent. További problémát jelent, hogy az élelmiszeripar kibocsátása Magyarország EU-csatlakozása óta folyamatosan csökkenô tendenciát mutat, és a magyar élelmiszer-ipari feldolgozás is nagyon leszûkült ben az elôzetes adatok szerint a mezôgazdasági kibocsátás értéke viszont még így is kismértékben (0,7%-kal) meghaladta az elôzô évit, amit az elôzôekben említett volumen-visszaesés ellenére az árak 13%-os emelkedése tett lehetôvé. A romló gazdasági környezet, a beruházások és a fogyasztás csökkenô tendenciája Magyarország agrárszektora hitelállományának 2,3%-os csökkenéséhez vezetett az elôzô évi adatokhoz képest. A év szintén nem ígér kedvezô hitelezési kilátásokat, gondolva a kialakuló szigorodó hitelezési feltételekre, a banki különadó fenntartására, valamint a tranzakciós illeték bevezetésére. Ezzel szemben az OTP Bank 2012-ben mind a mikro- és kisvállalati hitel szektorban, mind az agrárszektorban növelni tudta hitelállományát, ami bizonyítja, hogy az OTP Bank stratégiájában prioritást élvez az finanszírozása. Célunk az idei évre vonatkozóan is az, hogy ezt az aktivitást továbbra is fenntartva azon dolgozzunk, hogy a kockázatok szem elôtt tartása mellett minél szélesebb körben lássuk el a mezôgazdasági, valamint élelmiszer-ipari vállalkozások finanszírozását, továbbá lehetôvé tegyük számukra a Közös Agrárpolitika támogatási rendszerébôl adódó források lehetô legteljesebb kihasználását. Az területén végrehajtott kormányzati intézkedések milyen hatással vannak az OTP Bank finanszírozási tevékenyégére? Tekintettel arra, hogy a as idôszak új agrárpolitikája jelentôs változásokat fog hozni mind a közvetlen támogatások, mind a vidékfejlesztés terén, ezért mind a Területalapú támogatás elôfinanszírozási és az Egyéb mezôgazdasági támogatások elôfinanszírozási termékeink felülvizsgálata szükséges. A kormányzati intézkedések közül meghatározó az új földtörvény szabályozási rendszere, amely hatással lehet a földet mûvelô gazdaságok finanszírozására, továbbá a termôföld fedezeti értékének meghatározására is. Ezen túlmenôen természetesen vannak olyan likviditást segítô támogatások állattartó telepek korszerûsítése IV., állattenyésztést érintô nemzeti támogatások, élelmiszer-ipari bankgarancia program stb. amelynek igénybevételéhez igyekszünk mind az ügyfelek, mind a bank szempontjából kedvezô megoldást találni. Ehhez kapcsolódóan likviditást támogató új banki termék kerül bevezetésre az év során, a faktorálás, amely mezôgazdasági támogatások elôfinanszírozásánál, és bármilyen bank által kockázatilag vállalható vevôkövetelés esetén alkalmazható, és a támogatás vagy bruttó számla %- os elôrehozott megszerzését is lehetôvé teszi zességvállalása mellett, a mezôgazdasági csoportmentességi rendelet alapján legfeljebb euró támogatástartalommal, amelyet termôföldvásárláshoz is felhasználhatnak. Továbbá a szabad mezôgazdasági de minimis kerettel rendelkezô mezôgazdasági termelôk is igényelhetnek kedvezményes termôföld-vásárlási hitelt, szintén AVHGA kezességvállalással, maximum 50 millió forint összegben, amely a földárak függvényében ha termôföld megvásárlására nyújthat lehetôséget. A fenti módosításokon túlmenôen elôkészítés alatt áll az Élelmiszer-ipari Forgóeszköz Hitelprogram, amely az élelmiszer-feldolgozással foglalkozó vállalkozások számára kínál kedvezô forgóeszköz-finanszírozási lehetôséget. A hitelprogram keretében felvehetô hitelek futamidô, kamatfeltétel, kamattámogatás tekintetében megegyeznének az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram feltételrendszerével. A mezôgazdasági termelôi szervezôdések (integráció) ösztönzése érdekében tervezzük továbbá a TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram jogosulti körének (igénybevevôi kör) kiterjesztését a zöldség-gyümölcs ágazaton kívüli, minôsített elismeréssel rendelkezô termelôi csoportokra. 3. Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Célja, hogy javítsa a termelôi értékesítô szervezetek (TÉSZ-ek) gazdasági válság következtében romló likviditási helyzetét. A termelôi csoportok legalább 50, legfeljebb 250 millió forint hitelt igényelhetnek, melyhez önerô nem szükséges. A Hitelprogram maximális futamideje 7 év, a türelmi idô 4 év. Agrár Széchenyi Kártya folyószámlahitel továbbra is fut A kormány szeptember 1-jétôl a Széchenyi Kártya Programot kiterjesztette az ôstermelôkre, a családi gazdaságokra, az erdôgazdálkodással, vadgazdálkodással és halgazdálkodással foglalkozó kis- és középvállalkozásokra. Az Agrár Széchenyi Kártyára igényelhetô egy-, kettô- vagy hároméves lejáratú folyószámlahitel összege minimum Ft, felsô határa 25 millió Ft. A konstrukcióhoz a magyar állam 2% kamattámogatást és kezességvállalási díjtámogatást biztosít. A hitelkérelmeket az OTP bank, a Volksbank és a Takarékszövetkezetek fiókjaiban lehet benyújtani. V.B

10

11

12

13

14

15 Agrárstratégia a földbiznisz éve lehet A hazai agrárgazdaság teljesítménye, illetve az azon belül mûködô mindenekelôtt a földben megjelenô vagyon az idei évben a közbeszéd egyik meghatározó témája, de ami ennél fontosabb, a befektetések egyik meghatározó célpontja lesz állítja most, 2013 elején a legtöbb szakember. Készül és várhatóan már az idén életbe lép a termôföldek forgalmazását, értékesítését, bérleti rendszerét alapvetôen meghatározó új törvény, amely alapján elsôsorban a hazai kis és közepes gazdaságok kerülnek elônybe a földpiacon. T avaly és tavalyelôtt kiderült, a magyar gazdaságban az agrárszektor igenis kulcstényezô. A 2011-es statisztikai adatok alapján a mezôgazdaság a bruttó hazai termék (GDP) termeléséhez 4,6%-os aránnyal járult hozzá, ám az idei évben, elsôsorban az aszálykárok miatt, brutális visszaesést produkált. Míg 2012 elsô negyedévében 6% körüli volt a mezôgazdasági termelés visszaesése a megelôzô év azonos idôszakához viszonyítva, addig a második negyedévben már több mint 17%, a harmadikban pedig már a 21%-ot is meghaladó volt a csökkenés, köszönhetôen a 2011-es év magas bázisának. Mindez alapvetôen befolyásolta az ország egész nemzeti termelésének viszonyait, így aligha véletlen, hogy ennek alapja, a nemzetközi összevetésben is kiemelkedô minôségû, pénzértékben gyakorlatilag kifejezhetetlen nemzeti vagyont megtestesítô termôföldünk piaci szerepe is új megvilágításba került. Fordulópont május 1-je fordulópont lesz a hazai termôfölddel kapcsolatos szabályozásban. Mivel ekkor lejár az Európai Unióval kötött egyezségünk a közösségi állampolgárok magyarországi termôföld-vásárlási korlátozásairól, új szabályozást kell életbe léptetnünk. Az errôl szóló javaslat már a parlament asztalán fekszik, döntés várhatóan tavasszal születik róla, s az elôzetes tervek szerint már az idén életbe is lép. (Lapunkban tavaly márciusban és szeptemberben beszámoltunk az erre vonatkozó kormányzati elképzelésekrôl, illetve az ügyben megindított társadalmi egyeztetésrôl a szerk.) Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter egy januári interjújában így fogalmazott a mára kialakult helyzetrôl. A termôföldrôl szóló jelenlegi törvény július 27-én lépett hatályba. Az eltelt mintegy 18 év alatt ezt a jogszabályt csaknem nyolcvan ponton módosították. A változtatások felét az élet kényszerítette ki. Be kellett zárni például azokat a kiskapukat, amelyeket kihasználva többen megpróbálták megkerülni a tulajdonszerzés tilalmait. A kiszámítható szabályozással szeretnénk elérni, hogy a birtokpolitika alapkérdéseiben különösen a földbirtokstruktúra, a földforgalom alapvetô rendelkezéseinél ne érvényesülhessenek az aktuálpolitika»szeszélyei«. Szinte mindenki egyetért abban a kérdésben, hogy a földforgalomnál szükséges az állami beavatkozás, a föld ugyanis nem korlátlan erôforrás. Azaz emberi munkával nem állítható elô, így piaci kínálata nem bôvíthetô, ennélfogva monopolizálható. Abban sincs nagy nézetkülönbség, hogy a mezôgazdasági termelés eszközeként a földmûvelôk, azok közül is a helyi gazdálkodók elônyös megkülönböztetésben részesüljenek. Hozzátette: Vita van a természetes és jogi személyekrôl, a földbirtokok nagyságáról, a befektetési szándékú földvásárlók és a nem honos földpiaci szereplôk szerepeinek megítélésérôl. Különösen érzékennyé teszi a szabályozást az a tény is, hogy ez nemcsak az agrárszféra termelését érinti, hanem a versengô földhasználati igényeket is, de nem szabad elfelejteni a természeti és környezeti szempontokat sem. Nem beszélve arról, hogy a föld az állami szuverenitás része is. Mindezek alapján indokolt a megkülönböztetett szabályozás. Kiegyensúlyozott földbirtokstruktúra kialakulását szeretnénk támogatni, és ebben történelmi távlatban a saját és családi munkaerôn alapuló kis- és középbirtokok megerôsítését kulcsfontosságúnak tartjuk. Ezt a törekvésünket nemcsak Nyugat-Európa hasonló birtokstruktúrája támasztja alá, hanem Magyarországnak a szocialista kényszerszövetkezetesítés elôtti polgárosodó paraszti világa is. Tartja az értékét Hogy az új szabályozás miként is hat majd a hazai földpiacra, arról még egyelôre kétkedô véleményeket alkot az ingatlanpiaci szakma. Akad, aki szerint a tervezett, erôteljesebb állami szerepvállalás élénkítô hatású lesz majd, mások szerint a bejelentett, továbbra is életbe lépô birtokméreti és területi alapú (állandó tartózkodási helyhez kötôdô) korlátozások inkább szûkítik majd a piacot. A legnagyobb hazai szakvállalkozások szerint mindenesetre jelenleg a perspektivikusabb beruházási területnek számít a termôföld mind vagyongyarapítás, mind folyamatos üzleti cél, bevételszerzés szempontjából. Az ellentmondásos helyzetet a következôképpen világította meg az Agráriumnak Tihanyi Zsolt ingatlanpiaci szakértô, független bírósági értékbecslô: Kétségkívül készen áll egy jelentôs befektetôi külföldi tôke arra, hogy magyarországi földterületeket szerezzen a moratórium feloldása után, de az ésszerû hazai szabályozással a belföldi kereslet is élénkíthetô lesz akár közvetlen állami befolyással, hitelekkel, kedvezményes bérletekkel is. A föld ára ugyanis, ha kisebb zökkenôkkel ugyan, de folyamatosan emelkedik.

22. évf. 2012/2. február. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

22. évf. 2012/2. február. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 22. évf. 2012/2. február Ára: 287 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Nem túl rózsás e szavakkal foglalta össze egyik legpatinásabb mezôgazdasági kutatóintézetünk professzora

Részletesebben

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/2. február. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/2. február. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 21. évf. 2011/2. február Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! A legtöbb szakértô abban egyetért, hogy éhezés ügyben sorsfordító idôket élünk. Ezen a ponton túl

Részletesebben

NAKlap. Magyar termôföld 2014 6-8. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. Õstermelôi igazolvány: Ingyen Interjú Gyôrffy Balázzsal 4-5 oldal

NAKlap. Magyar termôföld 2014 6-8. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. Õstermelôi igazolvány: Ingyen Interjú Gyôrffy Balázzsal 4-5 oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap 2014. január A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA Magyar termôföld 2014 6-8. oldal Õstermelôi

Részletesebben

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/5. május. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/5. május. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 21. évf. 2011/5. május Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! A Vidékfejlesztési Minisztériumban elkészült Nemzeti Vidékfejlesztési Koncepció 2020 címû átfogó

Részletesebben

agrárium Kamara: Az új ügyvezetô elnökség Javuló takarmányhelyzet 2013-ban? Jobban gazdálkodjunk vizeinkkel! 9 milliárd forint kárenyhítésre

agrárium Kamara: Az új ügyvezetô elnökség Javuló takarmányhelyzet 2013-ban? Jobban gazdálkodjunk vizeinkkel! 9 milliárd forint kárenyhítésre 23. évf. 2013/5. május Ára: 499 Ft NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA Kamara: Az új ügyvezetô elnökség Javuló takarmányhelyzet 2013-ban? Jobban gazdálkodjunk vizeinkkel! 9 milliárd forint kárenyhítésre Deszikkálási

Részletesebben

agrárium Gyors finanszírozási lehetõségek a Kvantum Faktor Zrt.-tõl Szeretne Ön állami támogatásához korábban hozzájutni?

agrárium Gyors finanszírozási lehetõségek a Kvantum Faktor Zrt.-tõl Szeretne Ön állami támogatásához korábban hozzájutni? 17. évf. 2007/5. május Ára: 287 Ft A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG Magyar Agrárkamarák lapja Gyors finanszírozási lehetõségek a Kvantum Faktor Zrt.-tõl Szeretne Ön állami támogatásához korábban hozzájutni? Üzleti

Részletesebben

J/13214. számú. jelentés. az agrárgazdaság 2012. évi helyzetéről. I-IL kötet. I. kötet

J/13214. számú. jelentés. az agrárgazdaság 2012. évi helyzetéről. I-IL kötet. I. kötet MAGYARORSZAG KORMÁNYA ÁTiKTATVA: B/46 J/13214. számú jelentés az agrárgazdaság 2012. évi helyzetéről I-IL kötet I. kötet Előadó: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Budapest, 2013. november í

Részletesebben

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe Prepared by/készítette: Agrárhaszon Kommunikációs Kft. Address/Postacím: Pomáz, 2013. Pf.: 201. E-mail: agrarhaszon@gmail.com Phone/Telefon (Belgium): +32.488.292.170 Phone/Telefon: (Magyarország) +36.20.444.0653

Részletesebben

agrárium 23. évf. 2013/8. augusztus Ára: 499 Ft

agrárium 23. évf. 2013/8. augusztus Ára: 499 Ft 23. évf. 2013/8. augusztus Ára: 499 Ft Tisztelt Olvasó! Lapunkban beszámolunk arról a fura helyzetrôl, ami napjainkra a gabonapiacon kialakult. Szerzôdés szinte alig érvényesül, a kereskedôk napi ajánlatokkal

Részletesebben

NAKlap. Itt az új KAP: zöldítési program. 6-7. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. A tárca és a kamara: interjú a miniszterrel 4-5.

NAKlap. Itt az új KAP: zöldítési program. 6-7. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. A tárca és a kamara: interjú a miniszterrel 4-5. ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG 2013. november A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA Itt az új KAP: zöldítési program 6-7. oldal A tárca

Részletesebben

23. évf. 2013/1. január. Ára: 499 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

23. évf. 2013/1. január. Ára: 499 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 23. évf. 2013/1. január Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! 2012-ben az a paraszt is megtanult imádkozni, aki még sosem járt templomban e keserûen ironikus

Részletesebben

NAKlap. Szeretik a bankok a gazdákat? Kész az etikai kódex. Új erdôtörvény kell! Növénytermesztôk: a legnépesebb osztály. 6-7.

NAKlap. Szeretik a bankok a gazdákat? Kész az etikai kódex. Új erdôtörvény kell! Növénytermesztôk: a legnépesebb osztály. 6-7. ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. június, II. évfolyam 6. szám Szeretik a bankok a

Részletesebben

A MAGYAR TEJÁGAZAT FEJLŐDÉSI PERSPEKTÍVÁJA A 2014-2020-AS KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAK TÜKRÉBEN

A MAGYAR TEJÁGAZAT FEJLŐDÉSI PERSPEKTÍVÁJA A 2014-2020-AS KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAK TÜKRÉBEN 2013. IV. negyedév A MAGYAR TEJÁGAZAT FEJLŐDÉSI PERSPEKTÍVÁJA A 2014-2020-AS KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAK TÜKRÉBEN III. Tejágazati Konferencia A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács 2013. november 21-én rendezte

Részletesebben

agrárium 23. évf. 2013/9. szeptember Ára: 499 Ft

agrárium 23. évf. 2013/9. szeptember Ára: 499 Ft 23. évf. 2013/9. szeptember Ára: 499 Ft Tisztelt Olvasó! Idén ismét viták kereszttüzébe került a hazai agrárgazdaság szerepe a nemzeti össztermék elôállításában. Abban igazából minden szakember, kormánytisztviselô,

Részletesebben

NAKlap. Állattenyésztés: a fejlesztés ideje. 6-7. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. Termõföld egyszeregy

NAKlap. Állattenyésztés: a fejlesztés ideje. 6-7. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. Termõföld egyszeregy ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap 2014. március II. évfolyam 3. szám A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA Állattenyésztés: a fejlesztés

Részletesebben

Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről. Budapest, 2011. augusztus

Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről. Budapest, 2011. augusztus Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről Budapest, 2011. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 7 I. ÉLELMISZERGAZDASÁG... 11 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági

Részletesebben

20. évf. 2011/9. szeptember. Ára: 287 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

20. évf. 2011/9. szeptember. Ára: 287 Ft. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 20. évf. 2011/9. szeptember Ára: 287 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! A magyar agrártermelés helyzetét évek óta megnehezítô helyzet kezelését határozta el a kormányzat

Részletesebben

NAKlap. A magyar virágkertészek mozgástere 18-19. oldal. A kamara a degresszióról 4-5. oldal

NAKlap. A magyar virágkertészek mozgástere 18-19. oldal. A kamara a degresszióról 4-5. oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. szeptember II. évfolyam 9. szám A magyar virágkertészek

Részletesebben

JELENTÉS az agrárgazdaság 2009. évi helyzetéről

JELENTÉS az agrárgazdaság 2009. évi helyzetéről Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS az agrárgazdaság 2009. évi helyzetéről Budapest, 2010. október TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 7 I. AKTUÁLIS HELYZET... 9 1. Az élelmiszergazdaság helye a nemzetgazdaságban...

Részletesebben

2005. novemberi hírek

2005. novemberi hírek 2005. novemberi hírek Hol vannak a középvállalkozások? Nem nőttek a vállalkozók terhei Az uniós pályázati projektekhez kapcsolódó kérdések Egyeztetés Brüsszellel a fejlesztési tervről November29-től lehet

Részletesebben

B/3566. számú. jelentés. az agrárgazdaság 2013. évi helyzetéről. I-II. kötet. I. kötet

B/3566. számú. jelentés. az agrárgazdaság 2013. évi helyzetéről. I-II. kötet. I. kötet MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/3566. számú jelentés az agrárgazdaság 2013. évi helyzetéről I-II. kötet I. kötet Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2015. március Tartalom Bevezetés...

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

NAKlap. Egy pillantás a múltunkba A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. 2013. szeptember. Érkezik a kamarai kártya 18. oldal

NAKlap. Egy pillantás a múltunkba A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. 2013. szeptember. Érkezik a kamarai kártya 18. oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap 2013. szeptember A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA Egy pillantás a múltunkba Érkezik a kamarai

Részletesebben

Gondolt arra, hogy aszályos lehet az idei év? NE KOCKÁZTASSON! Válassza az igazolt teljesítményű DEKALB kukorica hibrideket: DKC4590 DKC4795

Gondolt arra, hogy aszályos lehet az idei év? NE KOCKÁZTASSON! Válassza az igazolt teljesítményű DEKALB kukorica hibrideket: DKC4590 DKC4795 A hónap melléklete: növényvédelem 2014. március I 3. szám I Ára: 499 Ft Gondolt arra, hogy aszályos lehet az idei év? Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország WMO Kumulát csapadék-mennyiség 800 600 400 200

Részletesebben

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/3. március. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/3. március. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 21. évf. 2011/3. március Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Tartósan alacsony felvásárlási árak esetén a termelôk nem képesek intenzív gazdálkodásra, mert

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KOCSISNÉ ANDRÁSIK ÁGOTA

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KOCSISNÉ ANDRÁSIK ÁGOTA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KOCSISNÉ ANDRÁSIK ÁGOTA MOSONMAGYARÓVÁR 2004. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR AGRÁRGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK Programvezető:

Részletesebben

GARANCIA. az élelmiszeripar gazdasági teljesítményének javulása a mezőgazdaság fejlődéséhez is elengedhetetlen

GARANCIA. az élelmiszeripar gazdasági teljesítményének javulása a mezőgazdaság fejlődéséhez is elengedhetetlen IX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2015. augusztus GARANCIA AZ AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY KKV FEJLESZTÉSI MELLÉKLETE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG HETILAPHOZ Fejlesztésekre készülve Miközben az élelmiszeripar

Részletesebben

Amiből nem lehet kimaradni

Amiből nem lehet kimaradni A hónap melléklete: Állattenyésztés 2014. április I 4. szám I Ára: 499 Ft Amiből nem lehet kimaradni Növekvő globális hústermelés A szálastakarmány-betakarítás gépesítése ROUNDUP minden időben Alkalmazza

Részletesebben

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak 2006. júniusi hírek Pályázat a magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására Jól igényeltük az uniós pénzeket A

Részletesebben

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/4. április. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/4. április. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 21. évf. 2011/4. április Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Sok szó esik manapság akár a készülô hungarikumtörvény, akár a központi agrármarketing szervezet

Részletesebben