BESZÁMOLÓ POLGÁRMESTERI HIVATALA ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ POLGÁRMESTERI HIVATALA 2010. ÉVI MUNKÁJÁRÓL"

Átírás

1 Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi munkájáról, és tájékoztatás évi változásokról BESZÁMOLÓ BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA ÉVI MUNKÁJÁRÓL A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 40. (4) bekezdése értelmében a körjegyző évente beszámol minden képviselő-testületnek a körjegyzőség munkájáról. Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala - mint az önkormányzat munkaszervezete - legfőbb feladata, hogy biztosítsa a Képviselő-testület munkájának folytonosságát, valamint megoldja mindazon feladatokat, amelyek a közigazgatás felsőbb szervei (jogi aktus előírásai, átruházott hatáskör, áttétel, megkeresés, egyéb nyomán) illetve a helyi lakosság felől érkeznek, vagy rájuk vonatkoznak. E tájékoztatás célja, hogy áttekintse mindazon feladatköröket, elvégzett munkát, melyet a polgármesteri hivatal évben végzett el. A évi áttekintés azért történik most, mivel évben szeptemberben volt a beszámoló a hivatal tevékenységéről, így az egész évről, - illetve kiegészítve október 7. napjáig végzett hivatali tevékenységről - nem kapott az őszi választásoktól munkába lépett Képviselő-testület tájékoztatást. A hivatal valamennyi dolgozója saját munkakörét és feladatait áttekintve adta meg a beszámolóhoz szükséges adatokat. A hivatal dolgozói a különböző igazgatási tevékenységekhez kapcsolódó feladatát mindig a hatályos jogszabályok alapján végezte. A szakmai ismereteink bővítése céljából továbbképzéseken, szakmai napokon, értekezleteken részt veszünk. SZAKMAI FELADATOK A évi általános szakmai feladatok zökkenőmentes ellátása érdekében - az előző évekhez hasonlóan - az alábbiakat tartottuk és tartjuk a jövőben is a legfontosabbnak: A szolgáltató jellegű közigazgatás. A Képviselő-testület éves munkatervében meghatározottak végrehajtása, a döntések előkészítése és végrehajtása. Költségtakarékos gazdálkodás. Bevételnövelő lehetőségek feltárása, az ellenőrzések intenzitásának fokozása. Adóbevételek növelése. A működést szolgáló alapdokumentumok, szabályzatok felülvizsgálata, aktualizálása. Az ügyfelek elégedettségének növelése. Hatékonyabb belső kommunikáció, információáramlás az irodák közötti együttműködés javítása érdekében. A munkatársak szakmai felkészültségének biztosítása. A jogszabályok változásának folyamatos figyelemmel kísérése. Országgyűlési és önkormányzati választások lebonyolítása. Az oktatási-nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok. Pályázatok készítése és előkészítése. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása.

2 IGAZGATÁSI CSOPORT A képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról A október havi önkormányzati választás során megválasztott Képviselő-testület október 14-i alakuló ülését követően munkarendjének megfelelően, illetve rendkívüli időpontokban tartotta üléseit évben összesen 26 alkalommal, október hó közepéig 31 alkalommal. Határozathozatalainak száma évben összesen 662 db, évben október hó közepéig 495 db évben a Képviselő-testület 28 rendeletet alkotott, év október közepéig 12 rendeletet. A körjegyzőségben résztvevő testületek működésével kapcsolatos feladat- és hatáskörökben közreműködtünk a testületek zavartalan működésével kapcsolatos feladatok ellátásában, az önkormányzati döntések végrehajtásában, döntésre előkészítettük a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket. A jegyző, illetve az igazgatási csoportvezető tanácskozási joggal vett részt a képviselő-testületek, valamint bizottságaik ülésén. A testületi, illetve bizottsági ülések anyagait az ülést megelőzően írásos, illetve elektronikus formában juttattuk el a képviselőknek, bizottsági tagoknak, intézményvezetőknek, illetve a nyílt ülés anyagait közzétettük a honlapon. A testületi üléseken hozott határozatok, illetve az ülésekről felvett jegyzőkönyvek polgármesteri, jegyzői aláírást és 2 képviselő-testületi tag hitelesítését követően szintén felkerültek a honlapra, illetve továbbítottuk őket a Kormányhivatal felé. Kereskedelmi igazgatás A kereskedelmi nyilvántartásban a bejelentés-köteles új kereskedelmi tevékenységek száma: évben 49, októberig 7-ig: 31. Az új működési engedélyek száma: évben: 18, év október 7-ig: 7. Az új szálláshely üzemeltetési engedélyek száma: évben: 23, október 7-ig: 7. A nyilvántartásokról évi két alkalommal kell statisztikát készíteni, melyeknek határidőben eleget tettünk. A hivatal részéről a évi nyári szezonban egy-egy üzlet eseti ellenőrzése 12 alkalommal történt, átfogó ellenőrzésre 2 alkalommal került sor, melyek során nagyrészt mindent rendben találtunk, néhány esetben kellett figyelmeztetni az üzletvezetőket kisebb hibák helyretételére. ÁNTSZ, Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Tűzoltósági és egyéb szakhatósági ellenőrzés következtében üzlet bezárásra nem került sor. A kereskedelem vonatkozásában a nyári szezon folyamán ez évben is visszatérő problémát jelentett a vendéglátóhelyek részéről egyes esetekben előforduló, a helyi/nyaraló lakosság nyugalmát zavaró hanghatással járó rendezvény, illetve zeneszolgáltatás. A problémás esetek mindegyikét kivizsgáltuk, településőreink segítségével helyszíni ellenőrzéseket tartottunk az esti, éjszakai órákban is. A környezeti zajvédelem szabályairól minden esetben tájékoztattuk az ügyfeleket. Az ellenőrzések és a figyelmeztetések az esetek döntő többségében eredménnyel jártak, további szankciók végrehajtására nem volt szükség a problémás ügyekben. Iktatás, irattárazás A munkakörhöz tartozik a hivatalba érkezett levelek iktatása és irattárazása. Az iktatóprogramnál szükséges a biztonsági adatmentés, melyet cd-re való mentéssel oldottunk meg. Az irattárazás egész évben folyik, a kollégák részéről is folyamatos a leadás. Évekre visszamenőleg már nincsen semmilyen elmaradás, tavalyi évről vannak még iratok az ügyintézőknél. Selejtezésre nem került sor az év folyamán. Az éves statisztika elkészítés Csajág és Küngös településekkel együtt történik, amelynek az elkészítése könnyebb lett az egységes minősített program bevezetésével. Az ügyiratforgalom 2010.december 31-ig db (főszámok és alszámokkal együtt) 2

3 Gyermekvédelem, gyámügyi igazgatás, szociálpolitika Az ügyiratforgalom az előző évhez viszonyítva növekedést hozott, melynek fő oka a munkanélküliséggel, családok nehezebb életkörülményeivel, rezsiszámlák, hitelszámlák díjának ugrásszerű növekedésével járó többletköltségek keletkezése. Az ügyirat mennyiségnek önmagában az adminisztrációja, ügykezelése is jelentős feladatokat jelent, érdemi ügyintézése pedig az ügyintézőtől folyamatos feszített munkatempót követel meg. Szociális iroda működése Önkormányzatunknál a szociális- gyámügy gyermekvédelem jellegű feladatokat a szociális iroda látta el két fő ügyintézővel október 02. napjáig október 03. napjától szóbeli utasítás alapján egy ügyintéző látja el a gyermekvédelem gyámügy- szociális ellátások feladatait. A szociális támogatások nemeit, feltételeit, összegszerűségét a többszörösen módosított évi. III. törvény szabályozza, mely keretjelleget ad az Önkormányzatnak saját szociális rendeleteinek megalkotására a helyi adottságok keretében. A képviselő-testület jogszabályban biztosított jogkörében eljárva a szociális törvényben biztosított feladatainak egy részét a polgármesterre, szociális bizottságra ruházta át. Gyámügyi feladatok: gyámügy, gyermekvédelem, lakáshitelhez kapcsolódó szociálpolitikai támogatások (igazolás kiadása, felfüggesztő-átjegyző határozatok,) környezettanulmányok készítése gyámügygyermekvédelmi ügyekben, statisztika, szociális támogatások hó végi összesítése, utalása, Szociális feladatok: felnőtt védelem: ápolási díj, időskorúak járadéka, rendszeres szociális segély,átmeneti segély, munkanélküliek jövedelempótló támogatása, egészségügyi szolgáltatásra jogosultaknak hatósági bizonyítvány kiállítása, mozgáskorlátozottak támogatása, közgyógyellátás,temetési segély, születési támogatás október 03. napjától a mai napig folyamatosan, helyettesítő kijelölése nélkül az egy fő látja mindkét ügyfélkört. Többletfeladatként október 03. napjától szociális bizottsági hatáskörbe került az átmeneti segély, lakásfenntartási támogatás, étkezési térítési díj, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ami azt jelenti, hogy a zárt üléseken készült megállapított támogatásokról nemcsak határozatot, de jegyzőkönyvet is kell készíteni. Mindez tűzoltó munkában készül, nincs kellő idő jogszabályt tanulmányozni, elmélyülni a feladat szépségében, gyorsan, meglévő sémák szerint kell megalkotni a határozatokat. Nincs idő elemezni a problémákat, egyénre szabott megoldásokat keresni. Ettől frusztrált lesz az ügyfél és az ügyintéző is. Figyelemmel az Önkormányzat célkitűzéseire és a jogszabályi előírásokra a lehető legmagasabb színvonalon kell dolgoznunk és az elvárásoknak meg kell felelnünk. Szociális statisztika: Főszámos ügyirat 2010.október 4 napjától december 31. napjáig: 176 alszám: 102 Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság működése év utolsó negyedévben 3 ülés volt: határozatok száma: 47 A személyi adat és lakcímnyilvántartás, anyakönyvi igazgatás, hagyaték. Szabálysértés. Birtokvédelem, alapfokú oktatási intézmények ügyeivel kapcsolatos igazgatási eljárási feladatok A beszámoló időszakában a nyári időszak miatt megemelkedett a lakcímnyilvántartások száma a beszámoló időszakában 101 lakcímbejelentő lapot fogadtunk és rögzítettünk a népességnyilvántató rendszerben. Az hatósági bizonyítványok, kérelmek száma augusztus és szeptember hónapban igen magas a megnövekedett a szociális ellátások adatszolgáltatási követelmények miatt. Feladatokat megnövelte az egyszerűsített honosítással kapcsolatos eljárás, mert az igénylők, mivel viszonylag, kisebb település vagyunk, itt adják le a kérelmüket. Május és október hónapok között 18 házasságkötés történt a településünkön, ebből 10 házasságkötés szeptember hónapban. Hagyatéki eljárással kapcsolatban megfigyelhető, hogy a lakosság száma fogy, mert évről évre egyre több a hagyatéki eljárás, illetve más településekről érkező belföldi jogsegély kérelem, azért, mert az elhunyt hozzátartozója településünkön lakik. 3

4 Április hónaptól a Központi Statisztikai Hivatallal együttműködve a népszámlálási feladatok előkészítése került előterébe, ami november 15-ig egy embert szinte teljesen lefoglal. Szabálysértési ügyekben a nyári hónapokban az úgynevezett gazos telek miatt a feljelentések száma megnövekedett, sajnos az ügyintézés sok idő vesz igénybe, mert a társhatóságoknak a megkeresésünk után kell beidézni az ügyfelet meghallgatásra, ez utána megküldik a felvett jegyzőkönyvet részünkre, tehát a bizonyítási eljárás után lehet az ügyfelet valamilyen módon szankcionálni, ez kb két hónap. Persze a gazos telkek mellet az egyéb szabálysértési, ill. szabásértésekkel kapcsolatos társhatóságok megkereséseit is kezelni kell. Birtokvédelmi ügyek időszaka is inkább a tavasz-nyár a sajnos nehéz az ügyfelekkel megértetni, hogy a szomszédba átlógó fák ügye nem az Polgármesteri Hivatal hatáskörébe tarozik, hanem a szomszéd jogi kérdésekben az eljáró hatóság a bíróság. A birtokvédelmi ügyintéző az ügyfeleket tájékoztatni tudja jogaikról és kötelességeikről. Tavaszi és nyári időszakban a megnövekedett építések miatt több bejelentés érkezi, hogy a nyaralót nem tudják rendeltetésének megfelelően használni, mert a szomszéd vagy építkezik, vagy otthon dolgozik, ill. valamilyen zajos tevékenységet végez. Az alapfokú oktatási intézmények előterjesztéseit, ill. ügyeit május hónap előtt a régi jegyző asszony intézte, így nagy nehézséget jelent, hogy az általa előkészített ügyeket tovább vigyük. A dokumentumok pótlása többletfeladatot jelentett. Adó és értékbizonyítvány Magyarország lakosság fogyásának emelkedő tendenciája a rendkívül sok adó és értékbizonyítvány (napi 2-3 db.) kiállítás iránti kérelemben is megnyilvánul. E nagy mennyiség ellenére próbáljuk tartani a határidőt, hogy mindenki időben megkapja az értékelést, hogy a közjegyzőhöz illetve a bírósági végrehajtóhoz időben megérkezzen az anyag. Választással kapcsolatos feladatok A Helyi Választási Iroda 2010-ben az országgyűlési képviselők választása kapcsán ellátta a választás előkészítésével, szervezésével, lebonyolításával, a választópolgárok, a jelöltek és a jelölő szervezetek pártsemleges tájékoztatásával, választási adatkezeléssel, a technikai feltételek megteremtésével, a törvényes feltételek meglétének és a szakmai szabályok betartásának ellenőrzésével összefüggő feladatokat. Összességében elmondható, hogy az országgyűlési választásokkal kapcsolatos feladatok, illetve az október 3-ra kitűzött önkormányzati választások jelentősen növelik a hivatali ellátandókat, de a jegyző és az anyakönyvvezető koordinálásával a Polgármesteri Hivatal dolgozói problémamentesen oldották meg az országgyűlési választásokkal kapcsolatos feladatokat és a HVI lelkiismeretesen készül fel az őszi helyhatósági választásokra is. Személyi ügyek, titkárság A Polgármesteri Hivatalban 7 intézménynek, a balatonvilágosi Iskolának és Óvodának a személyi ügyei intézése folyik, mely magába foglalja a dolgozók személyi anyagának összeállítását, naprakész rögzítését. A MÁK által megküldött KIR program alapján adatrögzítés történik évben 46 fő közfoglalkoztatott lett foglalkozta a Munkaügyi Központ által kiírt pályázatok alapján hosszú, illetve rövid távú program keretében, ezzel elősegítve a családok jobb megélhetését. Folyamatosan kapcsolatot tartunk a Munkaügyi Központ felelős dolgozójával és lehetőség szerint új munkavállalók beiktatását szervezzük: a szociálisan rászorult munkavállalók foglalkoztatását. Az önkormányzati dolgozók kötelező átsorolása, esetleges munkaviszony meghosszabbítása, megszüntetése, folyamatosan történik. A hivatal dolgozói egyöntetűen rendelkeznek a törvény előírásának megfelelő alap illetve szakvizsgával. Új dolgozókat az előírt gyakorlati idő megszerzése után jelentjük szak, illetve alapvizsgára, melynek letétele feltétel a további jogviszony fenntartásához. Ezáltal szakmailag megfelelnek az elvárt követelményeknek. A köztisztviselők teljesítményértékelése megtörtént, több dolgozó jó minősítést kapott. A képviselők vagyonnyilatkozatának bekérése és beérkezése, valamint nyilvántartásba vétele határidőre befejeződött. Az szabadságolási terv alapján megállapítható, hogy a hivatal dolgozói a tárgyév február 28-ig leadott szabadságolási tervet nagyon nehezen tudják tartani a kis létszám és a megnövekedett munka miatt. Magyarország lakosság fogyásának emelkedő tendenciája a rendkívül sok adó és értékbizonyítvány kiállítás iránti kérelemben is megnyilvánul. Ebben az évben januártól- szeptemberig 126 db kérelem érkezett be. E nagy 4

5 mennyiség ellenére próbáljuk tartani a határidőt, hogy mindenki időben megkapja az értékelést, hogy a közjegyzőkhöz, illetve a bírósági végrehajtókhoz időben megérkezzen az anyag. A havi jelentések a Munkaügyi központ illetve a MÁK felé folyamatosan és pontosan történnek. Ügyfélszolgálat A hivatal ügyfélszolgálati irodájának működése, illetve ezen feladatok ellátása a hivatal 2007-es létszámcsökkentése óta probléma, pedig elengedhetetlen egy ügyfélbarát ügyfélszolgálati iroda működése. Pénzügyi és materiális lehetőségeinket is felmérve működtetjük év eleje óta jelenlegi formájában az ügyfélszolgálati irodát. A kollégák tapasztalata szerint az alábbiak mondhatók el: Az ügyfélszolgálat hétfőn és szerdán ig és , pénteken ig fogadja folyamatosan az ügyfeleket személyesen, illetve telefonon, de vannak napok, amikor ügyfélfogadáson kívül is sokan keresnek fel bennünket. Az új telefonközpont üzenetrögzítője nem érte el a kívánt célt, mert a nem ügyfélfogadási napokon is automatikusan becsörög az ügyintézőkhöz, megnehezítve ezzel az érdemi munkát. Konkrét ügyintézés esetén segítjük a hozzánk fordulókat abban, hogy megtalálják azt az ügyintézőt, aki az aktuális ügyet intézi, telefonos hívásoknál, ha kell, kapcsoljuk a kért mellékszámot, de sok esetben kérnek olyan információt, amit az ügyfélszolgálaton dolgozó is meg tud adni (pl. lomtalanítással, helyi szabályzatokkal, orvosi rendelő rendelési idejével, szolgáltatók elérhetőségével stb.) kapcsolatosan. Amennyiben szükség van rá, segítséget nyújtunk pl. nyomtatványok kitöltésébe.. Az ügyfélszolgálat napi munkájához tartozik a postai iktatókönyv vezetése, a hivatal leveleinek postázása. A lehetőségekhez mérten az iroda tehermentesíti a kollegák munkáját. GAZDÁLKODÁSI CSOPORT Pénzügyi iroda A Gazdálkodási Csoport Pénzügyi Irodája látja el a Polgármesteri Hivatal és az öt önállóan működő intézmény (Városgondokság, Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Közművelődési Intézmény és Könyvtár, Területi Szociális Szolgáltató, Napköziotthonos Óvoda Csajág) számviteli és pénzkezelési feladatait. A Pénzügyi Irodán 2010-ben 5 fő köztisztviselő dolgozott, hivatali átszervezés miatt jelenleg 4 fő látja el ugyanazokat a feladatokat. A kirendeltségeinken 1-1 fő látja el kapcsolt munkakörben e feladatokat. A SALDO integrált pénzügyi rendszer működésével dolgozik a csoport. Az ügyviteli rendszeren belül az alábbi modulokat használjuk: kötelezettségvállalás pénzügy-folyószámla (szállítói számlák analitikus nyilvántartása, utalványrendeletek elkészítése, banki és pénztári kifizetések rögzítése, vevő számlák előállítása) pénzügy -számvitel (főkönyvi könyvelés) beszámolók (mérlegjelentés, beszámolók elkészítése) költségvetési műveletek (költségvetés tervezése, előirányzat módosítása, előirányzat analitika). Az Önkormányzat eszköz nyilvántartása a KataWin tárgyi eszköz programjával készül. A program nincs kapcsolatban a SALDO főkönyvi moduljával, ezért az évközi változások a főkönyvi modulban kézi kontírozással kerülnek feladásra. Az önkormányzati vagyon vezetése, illtetve annak nyilvántartása is a KataWin programmal történik. Az évközi változások szintén kézi kontírozással kerülnek a főkönyvi könyvelésben feladásra. A Hivatalnál a nem rendszeres személyi juttatásokat a Magyar Államkincstár által rendelkezésre bocsátott IMI programban kerülnek számfejtésre. A költségvetés tervezése és végrehajtása, beszámoltatás vonatkozásában több területen is kapcsolódott a Magyar Államkincstár Közép-Dunántúli Regionális Igazgatóságához. 5

6 Az un. kiskincstári rendszer működtetésével lehetővé vált az intézmények költségvetési támogatási előirányzatainak figyelemmel kísérése. A pénzforgalom vezetése folyamatos volt, a csoport negyedévente, (igény esetén havonta) kimutatást készített az intézmények költségeinek alakulásáról. Kiemelt figyelmet fordított a csoport arra, hogy az intézmények gazdálkodását érintő információkat az intézmények vezetői megkapják, ezzel is segítve azt, hogy gazdálkodásuk a jogszabályi keretek között valósuljon meg. Negyedévente készítjük a Gazdaság statisztikai jelentést, melyet a Központi Statisztikai Hivatal felé továbbítunk. Az IMI programmal készített számfejtéseket és jelentéseket minden hónap 2. napjáig, valamint az ugyanezen programmal készített változó bért a hónap 8. napjáig küldjük szintén a Magyar Államkincstár felé e-adaton keresztül. Minden hónap 10.-ig igényeljük az állami támogatást azon szociális kifizetések után, melyre a törvény lehetőséget biztosít. (Ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendelkezésre állási támogatás, közcélú támogatás), valamint esetenkénti igényléseket is küldünk: közműfejlesztési támogatás, eseti gyermekvédelmi támogatás, mozgás korlátozattak támogatása. Az Általános Forgalmi Adóról készített bevallást havonta 20.-ig küldjük meg az APEH-nek évben önkormányzatunknál az ÁSZ nem végzett ellenőrzést évben a belső ellenőrzést önkormányzatunknál a Szántó és Társa Bt végezte a kistérségi együttműködési szerződés keretében. A belső ellenőrzés folyamatos, kapcsolatunk a gazdasági társasággal jó. A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményeinek gazdálkodási tevékenysége folyamatosan ellenőrzött, a könyvvizsgáló folyamatosan ellenőrzi az önkormányzat gazdálkodását, a költségvetés megalkotásával a zárszámadás elkészítésével, illetve a féléves beszámoló értékelésével kapcsolatban. Minden előirányzat módosítás és évközi beszámoló elkészítése előtt a könyvvizsgáló asszonnyal konzultálunk és az ő iránymutatása alapján készülnek el ezek a dokumentumok. Bármilyen konkrét kérdésben is segítséget kapunk tőle. A folyamatos könyvvizsgálat megvalósul. Mindemellett természetesen érvényesül a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés. Az ellenőrzési jelentések alapján megállapíthatjuk, hogy az önkormányzat és intézményei gazdálkodása az előírásoknak megfelelően, törvényesen történik évben valamennyi pénzügyi szabályzatunkat felülvizsgáltuk és átfogóan módosítottuk. Továbbra is fontos feladat a szabályzatokban foglaltak érvényre juttatása, illetve ezeknek a szabályzatoknak a naprakész állapotban tartása évben megkezdődött az évek óta elmaradt leltározás. Adóiroda A telekadó mértékének emelése miatt az elmúlt években folyamatosan nő a méltányossági kérelmek és a benyújtott fellebbezések száma. 69 méltányossági kérelem történt feldolgozásra telekadó tekintetében. Az elbírálás során 5 kérelem elutasítva, 2 kérelem esetében az eljárást megszüntettük, 62 kérelem esetében 10%-os, 25%-os, 50%-os és 75%-os törlésre került sor, mely összességében: ,- Ft. Határozatainkat a másodfokú hatóság túlnyomórészt helyben hagyta. Az idei év júliusától a Takarnet program használata, és az Onkadó program fejlesztője által kiküldött számlalevél az adócsoport munkáját megkönnyítette. Ezáltal a posta költségek jelentősen csökkentek. A befizetési postautalványok kitöltésével a hiba lehetőségek minimalizálva lettek. Komoly problémát jelentett ez év során is, hogy az ingatlantulajdonosok adásvételt követően nem jelentik be a változást, így gyakran későn derül ki a valódi adóalany személye, az adásvételi szerződéseket nem küldik el, sok a telefonos bejelentés. Segítség lenne ebben is a lakcímnyilvántartó online rendszerhez való csatlakozás, amiben nyomon lehetne követni a lakcímváltozásokat. Gépjárműadó tekintetében a központi BM lista segítségünkre van, de néhány esetben pontatlan. Sajnálatos, hogy nem készült még el az online rendszer, ahol az okmányiroda naprakészen átvezetett változásait mi is figyelemmel kísérhetnénk. Ebben az évben is voltak problémák az adatszolgáltatással, mivel azonban a korábbi évek tapasztalatai alapján már felkészültek voltunk (kapott adatok előzetes ellenőrzése, hibalisták készítése) nem 6

7 volt nagyobb fennakadás a feldolgozásban. A nyitó adatszolgáltatás feldolgozása részben a folyamatosan adózó adóalanyok számláinak terhelését, részben pedig a változással érintett illetve az új adózók részére határozatok kiküldését jelentette. Az idei évben változott a teljesítményadó mértéke, az adóalanyok részére a határozatok kiküldésre kerültek. Idegenforgalmi adó, tartózkodás utáni (kurtaxa) esetében augusztus 31.-ig 236 bevallást dolgoztunk fel, összehasonlítottuk a kurtaxa ellenőrök által felvett jegyzőkönyvekkel, előírtuk és a nem fizetők esetében felszólítást küldtünk ki. Az előző év december 31.-ig 384 bevallás került feldolgozásra. A Képviselő-testület a bevétel kiesés korrigálására a október 29.-i ülésén módosította az idegenforgalmi adóról szóló 6/1991.(V.16.) önkormányzati rendeletét. Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 340,-Ft-ra változott, a korábbi 330,-Ft-ról, valamint a kedvezmény mértéke 20 Ft/fő/vendégéjszakára változott a II., II/A, III., IV. övezetekben a korábbi 30 Ft/fő/vendégéjszakáról. A kedvezmény mértéke 60%-ról 80%-ra változott. Az adófizetés első félévi esedékessége minden adónem esetében március 15., a második félévi esedékesség szeptember 15., a bevételek az első félévben a megszokott ütemben folytak be. A havi adatszolgáltatások feldolgozása folyamatosan történt az év során. Hasznos lenne további szoftverfejlesztés a banki átutalások tekintetében, amivel időt takaríthatunk meg. Tájékoztató-összehasonlító adatok Adónemet érintő Adónem Új bevallások (db) értesítések száma (db) év év év Idegenforgalmi adó építmény után Építményadó Telekadó Gépjárműadó Iparűzési adó Pótlék A költségvetési előirányzatok és az adóbeszedési terv teljesülése az alábbiak szerint alakult: A költségvetési előirányzat az éves költségvetésben szereplő adóbevételi előirányzat. Az ezzel szemben álló teljesülés az adóbeszedési számláról a költségvetési számlára utalt összeg. A táblázatból kitűnik, hogy a költségvetési rendeletben előirányzott adóbevételek összege 61,5 %-ban teljesültek augusztus 31-ig, a második félévi adó esedékessége szeptember 15.-e. Évről-évre egyre nehezebb a kivetett adó beszedése, a fajlagos munkaráfordítás kétszeres időt vesz igénybe, az inkasszó próbálkozásaink eredménytelenek, 35 nap várakozási idő után a pénzintézet visszajelez, hogy a kötelezett számlája negatív. Az idegen helyről kimutatott végrehajtások (szabálysértés, munkaügyi felügyelőség, APEH, közigazgatási bírság) augusztus 31.-ig 248 db volt, ennek 95%-a közigazgatási bírság, amelynek behajtása esetén 30% marad az önkormányzatnál. A kimutatott hátralékok esetében a végrehajtási eljárás minden fokozata előfordult (felszólítás, végrehajtási értesítő, eljárás megindítása, lefoglalás). Az előző év december 31.-ig 144 db idegenhelyről kimutatott végrehajtás történt január 1-től az objektív felelősség megállapításából eredő közigazgatási bírságok is megjelentek az önkormányzatoknál, ha a gépjárművet használatba vevő személy a bírság fizetésére kötelezett és a jogerős határozatban kiszabott bírságot határidőig nem fizette meg és azt tőle nem lehet behajtani, a bírság megfizetésére az üzembetartót külön határozattal kell kötelezni. 7

8 Behajtási cselekmények évben Cselekmény fajtája Cselekmények száma Inkasszó 32 Nyugdíj letiltás 33 Átjelentés 2 végrehajtási értesitő 253 Jelzálogjog bejegyzés 7 Ingatlan végrehajtás 2 Földhivatal megkeresése 35 Rendőrség megkeresése 1 Lakcímnyilvántartó 26 Felhívás 489 Gj. forgalomból kitiltás 51 Egyéb 87 Összes ellenőrzés 637 8

9 Helyesbített folyó évi terhelés ig befolyt Építményadó eft eft Telekadó eft eft Ifa tartozkódás után eft eft Ifa építmény után Iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék Összesen: eft e Ft eft e Ft eft e Ft 6202 eft 3339 e Ft eft eft Hátralékváltozás Nyitó hátralék Hátralék Építményadó Telekadó Ifa tartózkodás után Ifa építmény után Iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék Összesen: Folyó évi hátralék Építményadó Telekadó Ifa tartózkodás után Ifa építmény után Iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék Összesen: méltányosság levonandó 2948 nem esedékes hátralék Építményadó Telekadó Ifa tartózkodás után Ifa építmény után Iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék Összesen: Helyi adó bevétel 2011 Várható kivetés Tervezhető bevétel eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft 6202 e Ft 3000 eft e Ft eft 9

10 Adófeltárást építményadó, idegenforgalmi adó építmény után, telekadó és iparűzési adó esetében végeztünk, ami 49 db adótárgyat és 113 db vállalkozást jelent, a feltárt adóhiány összege eft. Az ellenőrzések az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján, valamint az okmányirodai nyilvántartás és a Céginfó adatai alapján történtek, az adó megállapítására az elévülési időn belül több évre visszamenőleg került sor. Az adóhatóság a végrehajtási eljárásban az egyes végrehajtási cselekmények foganatosításakor a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény III-VII fejezeteiben meghatározott szabályokat alkalmazza. A törvény szerint a végrehajtási cselekmények: a végrehajtás munkabérre és egyéb járandóságra, végrehajtás pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összegre, ingóvégrehajtás, ingatlan végrehajtás. A tartozások beszedésével kapcsolatban meg kell említeni, hogy évről évre több részletfizetési kérelem érkezik. A végrehajtási eljárások mögött rengeteg adatkérés van (OEP, APEH, PSZÁF, bankok, ingatlan-nyilvántartás, gépjármű nyilvántartás), melynek egy része beépül nyilvántartásunkba, más részük azonban állandóan változik, ezért minden eljárásban újra meg kell kérni. Az önkormányzat bevételkiesésének elkerülése végett szigorúbban kell az adóellenőrzéseket, feltárásokat és végrehajtásokat végeznünk. Új címen is megpróbáljuk a tartozásokat behajtani, helyszíni behajtási eljárások során sor kerülhet ingóságok lefoglalására is. Ez a végrehajtási cselekmény eddig nem volt jellemző településünkön szeptemberében sikerült 3 bírósági végrehajtó irodával szerződést kötni az adó kintlévőség behajtásának felgyorsítása érdekében. A Képviselő-testület június 30-i ülésén a megállapodást tervezetet áttekintette. Az adócsoportnak még az alább felsorolt feladatai voltak: Adatváltozás, lakcím és név: 46 db Adóigazolás: 19 db Visszautalás, átvezetés kérése: 8 db Adatkérések: 6 db Pénzforgalmi tételek: db Átfutó tételek: 192 db Könyvelési tételek: db Utalási tételek száma: 28 db Aktuális kivetési iratok: db Havi rendszerességgel kerül átadásra a pénzügyi csoportnak az adó könyvelési feladás, negyedévente zárási összesítő készítése és a pénzügyi csoportnak adatok szolgáltatása a költségvetési beszámolókhoz, ezen kívül még adatot szolgáltat az alábbi szerveknek: MÁK, APEH, OMF, BRFK, Cégbíróságnak és Bíróságoknak stb. Analitikáinkat folyamatosan vezetjük, a változásokat nyilvántartásunkban naprakészen átvezetjük. Az adóhatósággal szemben támasztott elvárások változatlanul magasak: törvényesség, bevétel orientáltság, ügyfélbarát ügyintézés. A fontossági sorrendben első helyen a törvényesség betartása áll, ezt minden körülmények között biztosítanunk kell, fennmaradó energiáinkat továbbra is igyekszünk jól megosztani a másik két elvárás között. Az ügyfelekkel való konfliktusok elsősorban a végrehajtás során jelentkeznek, kezelésük nagy igénybevételt jelent a munkatársaknak. Jelenleg kapacitás nincs az adóbevallások helyszíni és hivatalban történő utóellenőrzésére. Amennyiben a Képviselő-testület növelni kívánja bevételeit, a feladatok ellátására 1 fő státusz létesítését javaslom. Szemétszállítás, viziközmű hátralékokkal kapcsolatos feladatok: A szemétszállítási díjhátralékok tekintetében sokszor megnehezíti az ügyintézést, hogy a tulajdonos részéről nincs bejelentve egy hatóságnak sem, hogy az ingatlanát már több éve eladta, átminősített az épületet, lebontotta, üres telke van stb. Az ingatlanok beazonosítása is nehéz az átszámozott utcák, illetve a hiányzó utcanevek miatt, amely főleg Balatonakarattya pusztán és a Soós hegyen lévő ingatlanokra a legjellemzőbb. Az ügyfelek hozzáállása sem könnyíti meg a munkát, mivel általában nem reagálnak a végrehajtási értesítőkre, hanem inkább csak a következő lépésre, a nyugdíjletiltásra, munkabér letiltásra illetve a gépjármű forgalomból való kivonására. A nyugdíjletiltások már folynak, a munkabér letiltások pedig folyamatban vannak. A hátralékok folyamatosan egyeztetve vannak az adóirodával a befizetések és egyéb változások miatt. A viziközmű hátralékok folyamatosan csökkennek köszönhetően a letiltásoknak, illetve a részletfizetéseknek. Adóiroda 2011 év. változások Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról illetve módosításáról szóló évi XC. törvény 24. -a január 1. napjától hatályon kívül helyezte az építmény utáni idegenforgalmi adót. Balatonkenese Város Önkormányzati adóbevétele ebből az adónemből volt a legnagyobb. 10

11 Legfontosabb feladatunk az építményadóra történő átkonvertálás volt, az adóprogram fejlesztője segített abban, hogy az adóalanyok ne tűnjenek el rendszerből. A helyi adóról szóló évi C. törvényben foglaltaknak megfelelően jártunk el. Az adóztatás bevallásra indult. A bevallásokat az adóalanyok egy része csak késve küldte évben fő adóalanynak küldtünk megszüntető határozatot és bevallási nyomtatványt az onkadó programból, olyan céllal, hogy az adatokat is karbantartsuk. Ugyanennyi adóalanynak építményadó kivetést küldtünk. Megjegyezni kívánom ezt a három lépést költségkímélő módon is meg lehetett volna oldani májusban kolléganőnk szülési szabadságra ment, ez megnehezítette munkánkat. Ezen időponttól az új kolléga (nő) betanítása nagy terhet rótt ránk a napi munka mellett. A jelenleg folyik az adóiroda felújítása, reméljük, hogy a szép környezetben az ügyfelek is elégedettebbek lesznek. MŰSZAKI CSOPORT A műszaki csoportnál évben 6 fő látta el, jelenleg 4 fő látja el a szakágazathoz tarozó feladatokat. Csoporton belül működik a Közterület-felügyelet két fővel, és a városüzemeltetés 1 fővel. A műszaki csoport kiemelt feladatai: nem kiemelt építésügyek, földművelésügyi igazgatási feladatok, méhekkel, ebekkel, állatvédelemmel kapcsolatos feladatok, területfejlesztési, területrendezési ügyek, utakkal kapcsolatos feladatok (közlekedési rend felülvizsgálata, útállapot ellenőrzés) telepengedélyezés szennyvízcsatornával kapcsolatos feladatok (behajtások, felszólítások) műszaki átadás-átvétel Balatonkenesei Beruházó és Víziközmű Társulat megszűnését követő feladatok elvégzése (2010-ben a műszaki csoport feladatai közé tartozott, 2011-től a pénzügyi iroda végzi.) hulladékgazdálkodás, kommunális igazgatás, házszámok kiadása, igazolása, beruházás, munkavédelem, tűzrendészeti feladatok, riasztórendszerrel kapcsolatos feladatok. A műszaki ügyintéző feladatai közé tartozik a rendezési terv módosítását érintő ügyek köre, ezzel összefüggésben a beérkező kérelmek testület elé terjesztése, kapcsolattartás a szakhatóságokkal, valamint a települési főépítésszel. Közterület-felügyelet Illegális szemétlerakó helyek felderítése, szankcionálása, Illegális fakivágások felderítése, szankcionálása, Nyári időszakban a rendszeres szúnyogirtással kapcsolatban, a méhészek kiértesítése telefonon. Együttműködés az állatorvossal (méhzárlat esetén). Az állattartási és eb-rendészeti feladatok ellenőrzése, betartatása (kutyasétáltatás közterületen, kutyaugatás, stb) Együttműködés az állatorvossal. Tűzgyújtási tilalom betartásának ellenőrzése, szankcionálása. Járőrözés. Tervezett útirány szerint a gazos, elhanyagolt ingatlanok tulajdonosainak felszólítása a terület rendbetételére. Feljelentés megtétele. Folyamatos járőrözés. Piacok ellenőrzése, az illegálisan árusítások kiszűrése, Nehézgépjárművek behajtásának ellenőrzése, Utakkal kapcsolatos feladatok, útállapot ellenőrzés Közterületen lévő rendszám nélküli, elromlott gépjárművek tulajdonosának felszólítása, Munkavédelmi előírások betartásának ellenőrzése, baleseti jegyzőkönyvek felvétele, Tűzrendészeti illetve tűzvédelmi feladatok ellátását. Földhivatali, Magyar Államkincstár, valamint egyéb ügyek intézése. Közterület-foglalási engedélyek kiadását, (építőanyag tárolás, sitt, növényi hulladék elhelyezés, stb) eredeti állapotra történő visszaállításának ellenőrzését, Engedély nélküli bontások ellenőrzése. 11

12 Helyszínelés után hatósági bizonyítvány (házszámigazolás) kiadása, Igazgatási csoporttal való közreműködés az adó és érték bizonyítvány kitöltéséhez-helyszínelés, valamint jegyzőkönyv és fényképkészítés., Közműbekötés előtti állapot helyszínelése, fényképezése, jegyzőkönyv felvétele. Plakátozás, hirdetmények kihelyezése Ezeken túlmenően végzik a lakossági bejelentések, panaszok kivizsgálását. Minden esetben a helyszínre mennek, és hivatalos jegyzőkönyv és fényképfelvétel készítése kerül sor. Városüzemeltetés A műszaki csoportnál 1 fő köztisztviselő látja el a városüzemeltetési feladatokat június 01. napjától. Előtte közterület-felügyelőként végezte a munkáját, amely során ez a státusza is megmaradt a városüzemeltetés mellett. Feladatai: utakkal kapcsolatos feladatok (közlekedési rend felülvizsgálata, útállapot ellenőrzés); tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulások kiadása; behajtási engedélyek kiadása; csőtörések utáni ellenőrzések; közterület-bontási engedélyek kiadása; szennyvízcsatornával kapcsolatos feladatok; az utólagos bekötések utáni műszaki átadás-átvétel; kifüggesztésekkel kapcsolatos ügyintézés; fakivágásokkal kapcsolatos ügyintézés; önkormányzati tulajdonú erőkben közös helyszínelés erdészeti szakírányítóval; strandokkal kapcsolatos ügyintézés (KDT VIZIG.; ÁNTSZ kapcsolattartás, közös helyszínelések, fürdőhely-fürdővíz használattal kapcsolatos feladatok); a lakosság által jelzett problémák kivizsgálása, megoldása (vegyes-sokrétű feladat); a Polgármesteri Hivatallal kapcsolatos feladatok ellátása; riasztórendszerrel kapcsolatos feladatok. Szükség szerint közös helyszíni szemléken vesz részt és segíti munkájukat a polgármesteri hivatal munkatársainak. Munkájában nagy segítséget nyújt a Városgondnokság, mellyel közösen oldják meg a Város problémáit. Vagyongazdálkodás A vagyongazdálkodáshoz tartoznak az önkormányzati tulajdont érintő telekrendezések, tulajdonjog bejegyzések földhivatali átvezetése, jelzálogtörléssel kapcsolatos ügyek intézése, kárigénnyel kapcsolatos bejelentések, kisajátítással kapcsolatos ügyek intézése, helységbérleti szerződések megkötése, elővásárlási joggal kapcsolatos ügyek előkészítése. A vagyongazdálkodást érintő feladatok között még mindig találkozunk évekkel ezelőtt megindított és el nem intézett, le nem zárt iratanyaggal, amely sok új feladatot és költséget ró hivatalunkra. A műszaki csoporttal folyamatos kapcsolattartás szükséges, amely a 2010-es évben a még jól működött, jelenleg azonban a műszaki csoport túlterheltsége miatt nehézkessé vált. A legtöbb probléma minden évben is az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatban merült fel. Lakásrendeletünk alapján a bérlők havonta kötelesek bemutatni a közüzemi díjak és a lakbér befizetését igazoló dokumentumokat minden hónapban. Amennyiben ezt a kötelezettségüket elmulasztják, az Önkormányzat kezdeményezheti a lakásbérleti szerződés felbontását. Eleinte a lakásbérlők bemutatták a csekkeket, mostanra azonban egyre jobban csökken ezek száma. Akik néhány hónapon keresztül elmulasztják fenti kötelezettségüket, felszólítást kapnak ennek pótlására. Sajnos néhány esetben így is jelentős közüzemi tartozások halmozódtak fel. Az idei évben azonban ez elmúlt évekkel ellentétben az tapasztalható, hogy ennek oka inkább a munkanélküliségre, pénztelenségre vezethető vissza, a hajlandóság és a megoldásra törekvés azonban érzékelhető a bérlőknél. Néhányan olyan kevés jövedelemből élnek, hogy szinte lehetetlen az összes közüzemi költséget és a lakbért kifizetni belőle. A bérleti szerződésekben szerepel, hogy az Önkormányzat évente egy alkalommal jogosult a lakások állapotát ellenőrizni. A bérlők általában rendben tartják a lakásokat, azonban sok problémát jeleztek az ellenőrzés alkalmával, az Önkormányzattól várnák továbbra is ezek megoldását (tetőszigetelés, nyílászárók, berendezések cseréje). 12

13 A tető szigetelése mindenképpen indokolt lenne, mivel az emeleti felújított lakások állapota is folyamatosan romlik a beázások miatt. A közterület-használati engedélyek kiadásával kapcsolatos feladatok: az alkalmi és éves közterület-használati engedélyek kiadása, területbérleti szerződések, földhasználati joggal kapcsolatos ügyek. A közterület-használattal kapcsolatban az élelmiszerbolt melletti piac -ra kellene továbbra is megoldást találni. Az ÁNTSZ is tett észrevételt ezzel kapcsolatban, változatlan feltételekkel a továbbiakban nem üzemeltethető. A jelenleg piac -ként használt terület közterületként kezelhető, mivel a hivatalos piac feltételei nem biztosítottak. Az éves közterület-használati engedéllyel rendelkezőknél (pl. Vak Bottyán, Bercsényi strand, Bezerédj strand pavilonsor) egyre gyakrabban jelent problémát a közterület-használati díj befizetése. Nyáron több helyszíni ellenőrzésre lenne szükség a közterületek-használat mértékére vonatkozóan, de az ebben az időszakban megsokszorozódott ügyek miatt továbbra is nehéz kivitelezni. Az ügyfelek nemcsak ügyfélfogadási napokon keresnek bennünket, a folyamatos ügyfélforgalom mellett nehezebb érdemi munkát végezni. A 2011-es évben a vagyongazdálkodási feladatokat a hivatali struktúra átalakítása miatt más személy végzi. Beruházás A beruházásokhoz kapcsolódó feladatokat 1 fő kolléga látta el a évben a polgármester és a jegyző irányítása mellett, akinek munkaviszonya 2011-ben megszűnt, 2011-ben a pályázatok hatékonyságának növelése érdekében 1 fő településmenedzsert alkalmazott a hivatal. A beruházó kollega munkaköre a műszaki ügyintéző és településmenedzser között került felosztásra, mely nagyon sok többletmunkát jelent az ügyintézők számára ben is törekedtünk a következő évekre tervezett beruházások előkészítésére, a több évre áthúzódó beruházási kiadások tekintetében a források megteremtésére. Tervezési munkálatok és pályázatokra való felkészülés, a pályázatkészítés folyamatosan zajlott. A pályázatok előkészítése, pályázati dokumentáció (terv-, költségvetés-, műszaki leírás, engedélyek) biztosítása, pályázat megírása, elszámolások bonyolítása, ellenőrzéseken való megfelelés biztosítása a beruházó feladata volt. ÖSSZEGZÉS Karrierfejlesztésük érdekében több munkatársunk önszorgalomból, szabadidejében is tanult, képezte magát, de különös gondot fordítottunk a továbbképzésekre is, mellyel megítélésünk szerint javíthattuk hivatalunk versenyképességét. A hivatali apparátus összességében ez évben képességeit, készségeit, tudását, jártasságát kihasználva törekedett a magas színvonalú közigazgatási szolgáltatások biztosítására. Munkatársaink teljesítménye jó, a folyamatosan jelentkező többletkövetelményeknek megfelelnek, bár túlterheltségük a határidők betartásán jelentkezik évben a hivatal szervezeti felépítésében változás állt be, irodán belül változtak a személyek és a munkakörök, melyek részletes ismertetését a évről szóló beszámoló tartalmazza majd. A feladatok színvonalas ellátásához szükség lenne szakmai értékelés alapján kiválasztott személyekkel az üres álláshelyek betöltésére. Végül, de nem utolsó sorban szeretnénk megköszönni Balatonkenese város Képviselő-testületének, Küngös és Csajág települések Képviselő-testületeinek és mindazoknak a támogatását, segítségét, akik hozzájárultak szakmai sikereink eléréséhez, a hivatali versenyképesség és a feltételek javításához. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy beszámolómat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Balatonkenese, 2011.október 20. Tömör István polgármester Fodor Krisztina jegyző 13

14 Záradék: A körjegyzőség évi munkájáról szóló beszámolót Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2011.( ) számú határozatával. HATÁROZATI JAVASLAT./2011. (X. 27.) képviselő-testületi határozat (a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges) Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának évi munkájáról szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja / nem fogadja el / az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:. 14

E L Ő T E R J E S Z T É S Szigliget és Hegymagas községek Képviselő-testületeinek 2012. április 25-én tartandó együttes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szigliget és Hegymagas községek Képviselő-testületeinek 2012. április 25-én tartandó együttes ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Szigliget és Hegymagas községek Képviselő-testületeinek 2012. április 25-én tartandó együttes ülésére Beszámoló a Körjegyzőség 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Készítette: dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta, jegyző A beszámoló összeállításában

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes ülésére 2014. június 26-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes ülésére 2014. június 26-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes ülésére 2014. június 26-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

A beszámoló külön tárgyalja a közös hivatal székhelyének és kirendeltségének munkáját.

A beszámoló külön tárgyalja a közös hivatal székhelyének és kirendeltségének munkáját. Tisztelt Képviselő-testület! A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 1. napjával kezdte meg működését. A közös hivatalt Kőröshegy és Balatonendréd községek képviselő-testületei alapították.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL 202. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A helyi önkormányzatokról szóló 990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 38. () bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testület egységes hivatalt hoz

Részletesebben

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesteri hivatal 2013. évi tevékenységéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Tisztelt Képviselő-testület! I. A törvényesség érvényesülése:

B E S Z Á M O L Ó Tisztelt Képviselő-testület! I. A törvényesség érvényesülése: B E S Z Á M O L Ó A törvényesség érvényesüléséről, a hatósági-igazgatási tevékenységről és a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal-2014. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006. évi munkájáról, a munkavégzés feltételeiről. Bevezetés

Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006. évi munkájáról, a munkavégzés feltételeiről. Bevezetés Törökbálint Nagyközség Jegyzője 2045 Törökbálint Munkácsy M. u. 79. Tel: 06-23-335-021, Fax: 06-23-336-039 e-mail: hivatal@torokbalint.hu www.torokbalint.hu Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006.

Részletesebben

Ügyiratszám: /2010. Napirend: 3.

Ügyiratszám: /2010. Napirend: 3. Ügyiratszám: /2010. Napirend: 3. ELŐTERJESZTÉS Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Lesencefalu, Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. február 10-i soron következő ülésére Tárgy: Beszámoló a

Részletesebben

Az előterjesztést készítette: A Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Az előterjesztést megtárgyalta: Valamennyi Bizottság T Á J É K O Z T A T Ó

Az előterjesztést készítette: A Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Az előterjesztést megtárgyalta: Valamennyi Bizottság T Á J É K O Z T A T Ó Városi Önkormányzat Aljegyzőjétől Abony Kossuth tér 1. 2146/2012/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: A Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről

a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről ÚJFEHÉRTÓ VÁROS JEGYZŐJE 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghivatal@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Ikt.sz.: /2009. B E S Z Á M O L Ó - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 12-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 12-i nyilvános ülésére 2. napirendi pont Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 192-121/2013.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről KUNHEGYES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Tel.: 59/530-500; Telefax: 59/326-057 E-mail: jegyzo@kunhegyes.hu TÁJÉKOZTATÓ a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről A Képviselő-testület

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 1. napirend:

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 1. napirend: 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 1. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Jegyzői beszámoló a Hivatal 2012.

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

Beszámoló Szendrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának

Beszámoló Szendrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Beszámoló Szendrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012. évi munkájáról Készítette: dr. Istenes Ibolya jegyző 1 BESZÁMOLÓ Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6.-i

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. május 27-i ülésére

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. május 27-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-132 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. május 27-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Héhalom és Egyházasdengeleg Községek Körjegyzősége 2011. évi munkájáról

BESZÁMOLÓ. Héhalom és Egyházasdengeleg Községek Körjegyzősége 2011. évi munkájáról BESZÁMOLÓ Héhalom és Községek Körjegyzősége 211. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testületek! A helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 4. (4) bekezdése alapján a körjegyző

Részletesebben

B e s z á m o l ó. a Képviselő-testület 2008. április 30-i ülésére. a Polgármesteri Hivatal 2008.évi munkájának értékelésére

B e s z á m o l ó. a Képviselő-testület 2008. április 30-i ülésére. a Polgármesteri Hivatal 2008.évi munkájának értékelésére Városi Önkormányzat Jegyzőjétől Abony Kossuth tér 1. : (53) 360-010 : (53) 360-010 Az előterjesztés készítésében közreműködött: A Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK JEGYZŐJE ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. december 18-i.

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK JEGYZŐJE ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. december 18-i. VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK JEGYZŐJE KOZP/4657 12/2013. ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-i ülésére Tárgy: Beszámoló Veszprém Megyei Jogú

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. a Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak ellátásáról

T Á J É K O Z T A T Ó. a Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak ellátásáról T Á J É K O Z T A T Ó a Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselőtestület! A Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai szerteágazóak és összetettek. Ezért

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem / Uram!

Tisztelt Hölgyem / Uram! C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVI. évfolyam 10. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2005. december 8. Tisztelt Hölgyem / Uram! A Ceglédi Viziközmû Társulat Szervezõbizottsága

Részletesebben

Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. 2014. évi tevékenységéről 1. melléklet Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2014. évi tevékenységéről Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. december 18-i ülésére Készítette: Dr. Gaál

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1007-1/2014/I. Üi.: Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ BESZÁMOLÓ Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS, EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT, HIDEGKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, TÓTVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

B e s z á m o l ó a. Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal. 2014. évi munkájáról. Előadó: Takács Lászlóné jegyző

B e s z á m o l ó a. Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal. 2014. évi munkájáról. Előadó: Takács Lászlóné jegyző B e s z á m o l ó a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról. Előadó: Takács Lászlóné jegyző 2 Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére

6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére 1 6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A beszámolómban igyekszem a hivatal

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Jegyzőjétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: jegyzo@fuzesgyarmat.hu BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2013. október

Részletesebben