BESZÁMOLÓ POLGÁRMESTERI HIVATALA ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ POLGÁRMESTERI HIVATALA 2010. ÉVI MUNKÁJÁRÓL"

Átírás

1 Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi munkájáról, és tájékoztatás évi változásokról BESZÁMOLÓ BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA ÉVI MUNKÁJÁRÓL A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 40. (4) bekezdése értelmében a körjegyző évente beszámol minden képviselő-testületnek a körjegyzőség munkájáról. Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala - mint az önkormányzat munkaszervezete - legfőbb feladata, hogy biztosítsa a Képviselő-testület munkájának folytonosságát, valamint megoldja mindazon feladatokat, amelyek a közigazgatás felsőbb szervei (jogi aktus előírásai, átruházott hatáskör, áttétel, megkeresés, egyéb nyomán) illetve a helyi lakosság felől érkeznek, vagy rájuk vonatkoznak. E tájékoztatás célja, hogy áttekintse mindazon feladatköröket, elvégzett munkát, melyet a polgármesteri hivatal évben végzett el. A évi áttekintés azért történik most, mivel évben szeptemberben volt a beszámoló a hivatal tevékenységéről, így az egész évről, - illetve kiegészítve október 7. napjáig végzett hivatali tevékenységről - nem kapott az őszi választásoktól munkába lépett Képviselő-testület tájékoztatást. A hivatal valamennyi dolgozója saját munkakörét és feladatait áttekintve adta meg a beszámolóhoz szükséges adatokat. A hivatal dolgozói a különböző igazgatási tevékenységekhez kapcsolódó feladatát mindig a hatályos jogszabályok alapján végezte. A szakmai ismereteink bővítése céljából továbbképzéseken, szakmai napokon, értekezleteken részt veszünk. SZAKMAI FELADATOK A évi általános szakmai feladatok zökkenőmentes ellátása érdekében - az előző évekhez hasonlóan - az alábbiakat tartottuk és tartjuk a jövőben is a legfontosabbnak: A szolgáltató jellegű közigazgatás. A Képviselő-testület éves munkatervében meghatározottak végrehajtása, a döntések előkészítése és végrehajtása. Költségtakarékos gazdálkodás. Bevételnövelő lehetőségek feltárása, az ellenőrzések intenzitásának fokozása. Adóbevételek növelése. A működést szolgáló alapdokumentumok, szabályzatok felülvizsgálata, aktualizálása. Az ügyfelek elégedettségének növelése. Hatékonyabb belső kommunikáció, információáramlás az irodák közötti együttműködés javítása érdekében. A munkatársak szakmai felkészültségének biztosítása. A jogszabályok változásának folyamatos figyelemmel kísérése. Országgyűlési és önkormányzati választások lebonyolítása. Az oktatási-nevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok. Pályázatok készítése és előkészítése. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása.

2 IGAZGATÁSI CSOPORT A képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról A október havi önkormányzati választás során megválasztott Képviselő-testület október 14-i alakuló ülését követően munkarendjének megfelelően, illetve rendkívüli időpontokban tartotta üléseit évben összesen 26 alkalommal, október hó közepéig 31 alkalommal. Határozathozatalainak száma évben összesen 662 db, évben október hó közepéig 495 db évben a Képviselő-testület 28 rendeletet alkotott, év október közepéig 12 rendeletet. A körjegyzőségben résztvevő testületek működésével kapcsolatos feladat- és hatáskörökben közreműködtünk a testületek zavartalan működésével kapcsolatos feladatok ellátásában, az önkormányzati döntések végrehajtásában, döntésre előkészítettük a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket. A jegyző, illetve az igazgatási csoportvezető tanácskozási joggal vett részt a képviselő-testületek, valamint bizottságaik ülésén. A testületi, illetve bizottsági ülések anyagait az ülést megelőzően írásos, illetve elektronikus formában juttattuk el a képviselőknek, bizottsági tagoknak, intézményvezetőknek, illetve a nyílt ülés anyagait közzétettük a honlapon. A testületi üléseken hozott határozatok, illetve az ülésekről felvett jegyzőkönyvek polgármesteri, jegyzői aláírást és 2 képviselő-testületi tag hitelesítését követően szintén felkerültek a honlapra, illetve továbbítottuk őket a Kormányhivatal felé. Kereskedelmi igazgatás A kereskedelmi nyilvántartásban a bejelentés-köteles új kereskedelmi tevékenységek száma: évben 49, októberig 7-ig: 31. Az új működési engedélyek száma: évben: 18, év október 7-ig: 7. Az új szálláshely üzemeltetési engedélyek száma: évben: 23, október 7-ig: 7. A nyilvántartásokról évi két alkalommal kell statisztikát készíteni, melyeknek határidőben eleget tettünk. A hivatal részéről a évi nyári szezonban egy-egy üzlet eseti ellenőrzése 12 alkalommal történt, átfogó ellenőrzésre 2 alkalommal került sor, melyek során nagyrészt mindent rendben találtunk, néhány esetben kellett figyelmeztetni az üzletvezetőket kisebb hibák helyretételére. ÁNTSZ, Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Tűzoltósági és egyéb szakhatósági ellenőrzés következtében üzlet bezárásra nem került sor. A kereskedelem vonatkozásában a nyári szezon folyamán ez évben is visszatérő problémát jelentett a vendéglátóhelyek részéről egyes esetekben előforduló, a helyi/nyaraló lakosság nyugalmát zavaró hanghatással járó rendezvény, illetve zeneszolgáltatás. A problémás esetek mindegyikét kivizsgáltuk, településőreink segítségével helyszíni ellenőrzéseket tartottunk az esti, éjszakai órákban is. A környezeti zajvédelem szabályairól minden esetben tájékoztattuk az ügyfeleket. Az ellenőrzések és a figyelmeztetések az esetek döntő többségében eredménnyel jártak, további szankciók végrehajtására nem volt szükség a problémás ügyekben. Iktatás, irattárazás A munkakörhöz tartozik a hivatalba érkezett levelek iktatása és irattárazása. Az iktatóprogramnál szükséges a biztonsági adatmentés, melyet cd-re való mentéssel oldottunk meg. Az irattárazás egész évben folyik, a kollégák részéről is folyamatos a leadás. Évekre visszamenőleg már nincsen semmilyen elmaradás, tavalyi évről vannak még iratok az ügyintézőknél. Selejtezésre nem került sor az év folyamán. Az éves statisztika elkészítés Csajág és Küngös településekkel együtt történik, amelynek az elkészítése könnyebb lett az egységes minősített program bevezetésével. Az ügyiratforgalom 2010.december 31-ig db (főszámok és alszámokkal együtt) 2

3 Gyermekvédelem, gyámügyi igazgatás, szociálpolitika Az ügyiratforgalom az előző évhez viszonyítva növekedést hozott, melynek fő oka a munkanélküliséggel, családok nehezebb életkörülményeivel, rezsiszámlák, hitelszámlák díjának ugrásszerű növekedésével járó többletköltségek keletkezése. Az ügyirat mennyiségnek önmagában az adminisztrációja, ügykezelése is jelentős feladatokat jelent, érdemi ügyintézése pedig az ügyintézőtől folyamatos feszített munkatempót követel meg. Szociális iroda működése Önkormányzatunknál a szociális- gyámügy gyermekvédelem jellegű feladatokat a szociális iroda látta el két fő ügyintézővel október 02. napjáig október 03. napjától szóbeli utasítás alapján egy ügyintéző látja el a gyermekvédelem gyámügy- szociális ellátások feladatait. A szociális támogatások nemeit, feltételeit, összegszerűségét a többszörösen módosított évi. III. törvény szabályozza, mely keretjelleget ad az Önkormányzatnak saját szociális rendeleteinek megalkotására a helyi adottságok keretében. A képviselő-testület jogszabályban biztosított jogkörében eljárva a szociális törvényben biztosított feladatainak egy részét a polgármesterre, szociális bizottságra ruházta át. Gyámügyi feladatok: gyámügy, gyermekvédelem, lakáshitelhez kapcsolódó szociálpolitikai támogatások (igazolás kiadása, felfüggesztő-átjegyző határozatok,) környezettanulmányok készítése gyámügygyermekvédelmi ügyekben, statisztika, szociális támogatások hó végi összesítése, utalása, Szociális feladatok: felnőtt védelem: ápolási díj, időskorúak járadéka, rendszeres szociális segély,átmeneti segély, munkanélküliek jövedelempótló támogatása, egészségügyi szolgáltatásra jogosultaknak hatósági bizonyítvány kiállítása, mozgáskorlátozottak támogatása, közgyógyellátás,temetési segély, születési támogatás október 03. napjától a mai napig folyamatosan, helyettesítő kijelölése nélkül az egy fő látja mindkét ügyfélkört. Többletfeladatként október 03. napjától szociális bizottsági hatáskörbe került az átmeneti segély, lakásfenntartási támogatás, étkezési térítési díj, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ami azt jelenti, hogy a zárt üléseken készült megállapított támogatásokról nemcsak határozatot, de jegyzőkönyvet is kell készíteni. Mindez tűzoltó munkában készül, nincs kellő idő jogszabályt tanulmányozni, elmélyülni a feladat szépségében, gyorsan, meglévő sémák szerint kell megalkotni a határozatokat. Nincs idő elemezni a problémákat, egyénre szabott megoldásokat keresni. Ettől frusztrált lesz az ügyfél és az ügyintéző is. Figyelemmel az Önkormányzat célkitűzéseire és a jogszabályi előírásokra a lehető legmagasabb színvonalon kell dolgoznunk és az elvárásoknak meg kell felelnünk. Szociális statisztika: Főszámos ügyirat 2010.október 4 napjától december 31. napjáig: 176 alszám: 102 Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság működése év utolsó negyedévben 3 ülés volt: határozatok száma: 47 A személyi adat és lakcímnyilvántartás, anyakönyvi igazgatás, hagyaték. Szabálysértés. Birtokvédelem, alapfokú oktatási intézmények ügyeivel kapcsolatos igazgatási eljárási feladatok A beszámoló időszakában a nyári időszak miatt megemelkedett a lakcímnyilvántartások száma a beszámoló időszakában 101 lakcímbejelentő lapot fogadtunk és rögzítettünk a népességnyilvántató rendszerben. Az hatósági bizonyítványok, kérelmek száma augusztus és szeptember hónapban igen magas a megnövekedett a szociális ellátások adatszolgáltatási követelmények miatt. Feladatokat megnövelte az egyszerűsített honosítással kapcsolatos eljárás, mert az igénylők, mivel viszonylag, kisebb település vagyunk, itt adják le a kérelmüket. Május és október hónapok között 18 házasságkötés történt a településünkön, ebből 10 házasságkötés szeptember hónapban. Hagyatéki eljárással kapcsolatban megfigyelhető, hogy a lakosság száma fogy, mert évről évre egyre több a hagyatéki eljárás, illetve más településekről érkező belföldi jogsegély kérelem, azért, mert az elhunyt hozzátartozója településünkön lakik. 3

4 Április hónaptól a Központi Statisztikai Hivatallal együttműködve a népszámlálási feladatok előkészítése került előterébe, ami november 15-ig egy embert szinte teljesen lefoglal. Szabálysértési ügyekben a nyári hónapokban az úgynevezett gazos telek miatt a feljelentések száma megnövekedett, sajnos az ügyintézés sok idő vesz igénybe, mert a társhatóságoknak a megkeresésünk után kell beidézni az ügyfelet meghallgatásra, ez utána megküldik a felvett jegyzőkönyvet részünkre, tehát a bizonyítási eljárás után lehet az ügyfelet valamilyen módon szankcionálni, ez kb két hónap. Persze a gazos telkek mellet az egyéb szabálysértési, ill. szabásértésekkel kapcsolatos társhatóságok megkereséseit is kezelni kell. Birtokvédelmi ügyek időszaka is inkább a tavasz-nyár a sajnos nehéz az ügyfelekkel megértetni, hogy a szomszédba átlógó fák ügye nem az Polgármesteri Hivatal hatáskörébe tarozik, hanem a szomszéd jogi kérdésekben az eljáró hatóság a bíróság. A birtokvédelmi ügyintéző az ügyfeleket tájékoztatni tudja jogaikról és kötelességeikről. Tavaszi és nyári időszakban a megnövekedett építések miatt több bejelentés érkezi, hogy a nyaralót nem tudják rendeltetésének megfelelően használni, mert a szomszéd vagy építkezik, vagy otthon dolgozik, ill. valamilyen zajos tevékenységet végez. Az alapfokú oktatási intézmények előterjesztéseit, ill. ügyeit május hónap előtt a régi jegyző asszony intézte, így nagy nehézséget jelent, hogy az általa előkészített ügyeket tovább vigyük. A dokumentumok pótlása többletfeladatot jelentett. Adó és értékbizonyítvány Magyarország lakosság fogyásának emelkedő tendenciája a rendkívül sok adó és értékbizonyítvány (napi 2-3 db.) kiállítás iránti kérelemben is megnyilvánul. E nagy mennyiség ellenére próbáljuk tartani a határidőt, hogy mindenki időben megkapja az értékelést, hogy a közjegyzőhöz illetve a bírósági végrehajtóhoz időben megérkezzen az anyag. Választással kapcsolatos feladatok A Helyi Választási Iroda 2010-ben az országgyűlési képviselők választása kapcsán ellátta a választás előkészítésével, szervezésével, lebonyolításával, a választópolgárok, a jelöltek és a jelölő szervezetek pártsemleges tájékoztatásával, választási adatkezeléssel, a technikai feltételek megteremtésével, a törvényes feltételek meglétének és a szakmai szabályok betartásának ellenőrzésével összefüggő feladatokat. Összességében elmondható, hogy az országgyűlési választásokkal kapcsolatos feladatok, illetve az október 3-ra kitűzött önkormányzati választások jelentősen növelik a hivatali ellátandókat, de a jegyző és az anyakönyvvezető koordinálásával a Polgármesteri Hivatal dolgozói problémamentesen oldották meg az országgyűlési választásokkal kapcsolatos feladatokat és a HVI lelkiismeretesen készül fel az őszi helyhatósági választásokra is. Személyi ügyek, titkárság A Polgármesteri Hivatalban 7 intézménynek, a balatonvilágosi Iskolának és Óvodának a személyi ügyei intézése folyik, mely magába foglalja a dolgozók személyi anyagának összeállítását, naprakész rögzítését. A MÁK által megküldött KIR program alapján adatrögzítés történik évben 46 fő közfoglalkoztatott lett foglalkozta a Munkaügyi Központ által kiírt pályázatok alapján hosszú, illetve rövid távú program keretében, ezzel elősegítve a családok jobb megélhetését. Folyamatosan kapcsolatot tartunk a Munkaügyi Központ felelős dolgozójával és lehetőség szerint új munkavállalók beiktatását szervezzük: a szociálisan rászorult munkavállalók foglalkoztatását. Az önkormányzati dolgozók kötelező átsorolása, esetleges munkaviszony meghosszabbítása, megszüntetése, folyamatosan történik. A hivatal dolgozói egyöntetűen rendelkeznek a törvény előírásának megfelelő alap illetve szakvizsgával. Új dolgozókat az előírt gyakorlati idő megszerzése után jelentjük szak, illetve alapvizsgára, melynek letétele feltétel a további jogviszony fenntartásához. Ezáltal szakmailag megfelelnek az elvárt követelményeknek. A köztisztviselők teljesítményértékelése megtörtént, több dolgozó jó minősítést kapott. A képviselők vagyonnyilatkozatának bekérése és beérkezése, valamint nyilvántartásba vétele határidőre befejeződött. Az szabadságolási terv alapján megállapítható, hogy a hivatal dolgozói a tárgyév február 28-ig leadott szabadságolási tervet nagyon nehezen tudják tartani a kis létszám és a megnövekedett munka miatt. Magyarország lakosság fogyásának emelkedő tendenciája a rendkívül sok adó és értékbizonyítvány kiállítás iránti kérelemben is megnyilvánul. Ebben az évben januártól- szeptemberig 126 db kérelem érkezett be. E nagy 4

5 mennyiség ellenére próbáljuk tartani a határidőt, hogy mindenki időben megkapja az értékelést, hogy a közjegyzőkhöz, illetve a bírósági végrehajtókhoz időben megérkezzen az anyag. A havi jelentések a Munkaügyi központ illetve a MÁK felé folyamatosan és pontosan történnek. Ügyfélszolgálat A hivatal ügyfélszolgálati irodájának működése, illetve ezen feladatok ellátása a hivatal 2007-es létszámcsökkentése óta probléma, pedig elengedhetetlen egy ügyfélbarát ügyfélszolgálati iroda működése. Pénzügyi és materiális lehetőségeinket is felmérve működtetjük év eleje óta jelenlegi formájában az ügyfélszolgálati irodát. A kollégák tapasztalata szerint az alábbiak mondhatók el: Az ügyfélszolgálat hétfőn és szerdán ig és , pénteken ig fogadja folyamatosan az ügyfeleket személyesen, illetve telefonon, de vannak napok, amikor ügyfélfogadáson kívül is sokan keresnek fel bennünket. Az új telefonközpont üzenetrögzítője nem érte el a kívánt célt, mert a nem ügyfélfogadási napokon is automatikusan becsörög az ügyintézőkhöz, megnehezítve ezzel az érdemi munkát. Konkrét ügyintézés esetén segítjük a hozzánk fordulókat abban, hogy megtalálják azt az ügyintézőt, aki az aktuális ügyet intézi, telefonos hívásoknál, ha kell, kapcsoljuk a kért mellékszámot, de sok esetben kérnek olyan információt, amit az ügyfélszolgálaton dolgozó is meg tud adni (pl. lomtalanítással, helyi szabályzatokkal, orvosi rendelő rendelési idejével, szolgáltatók elérhetőségével stb.) kapcsolatosan. Amennyiben szükség van rá, segítséget nyújtunk pl. nyomtatványok kitöltésébe.. Az ügyfélszolgálat napi munkájához tartozik a postai iktatókönyv vezetése, a hivatal leveleinek postázása. A lehetőségekhez mérten az iroda tehermentesíti a kollegák munkáját. GAZDÁLKODÁSI CSOPORT Pénzügyi iroda A Gazdálkodási Csoport Pénzügyi Irodája látja el a Polgármesteri Hivatal és az öt önállóan működő intézmény (Városgondokság, Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Közművelődési Intézmény és Könyvtár, Területi Szociális Szolgáltató, Napköziotthonos Óvoda Csajág) számviteli és pénzkezelési feladatait. A Pénzügyi Irodán 2010-ben 5 fő köztisztviselő dolgozott, hivatali átszervezés miatt jelenleg 4 fő látja el ugyanazokat a feladatokat. A kirendeltségeinken 1-1 fő látja el kapcsolt munkakörben e feladatokat. A SALDO integrált pénzügyi rendszer működésével dolgozik a csoport. Az ügyviteli rendszeren belül az alábbi modulokat használjuk: kötelezettségvállalás pénzügy-folyószámla (szállítói számlák analitikus nyilvántartása, utalványrendeletek elkészítése, banki és pénztári kifizetések rögzítése, vevő számlák előállítása) pénzügy -számvitel (főkönyvi könyvelés) beszámolók (mérlegjelentés, beszámolók elkészítése) költségvetési műveletek (költségvetés tervezése, előirányzat módosítása, előirányzat analitika). Az Önkormányzat eszköz nyilvántartása a KataWin tárgyi eszköz programjával készül. A program nincs kapcsolatban a SALDO főkönyvi moduljával, ezért az évközi változások a főkönyvi modulban kézi kontírozással kerülnek feladásra. Az önkormányzati vagyon vezetése, illtetve annak nyilvántartása is a KataWin programmal történik. Az évközi változások szintén kézi kontírozással kerülnek a főkönyvi könyvelésben feladásra. A Hivatalnál a nem rendszeres személyi juttatásokat a Magyar Államkincstár által rendelkezésre bocsátott IMI programban kerülnek számfejtésre. A költségvetés tervezése és végrehajtása, beszámoltatás vonatkozásában több területen is kapcsolódott a Magyar Államkincstár Közép-Dunántúli Regionális Igazgatóságához. 5

6 Az un. kiskincstári rendszer működtetésével lehetővé vált az intézmények költségvetési támogatási előirányzatainak figyelemmel kísérése. A pénzforgalom vezetése folyamatos volt, a csoport negyedévente, (igény esetén havonta) kimutatást készített az intézmények költségeinek alakulásáról. Kiemelt figyelmet fordított a csoport arra, hogy az intézmények gazdálkodását érintő információkat az intézmények vezetői megkapják, ezzel is segítve azt, hogy gazdálkodásuk a jogszabályi keretek között valósuljon meg. Negyedévente készítjük a Gazdaság statisztikai jelentést, melyet a Központi Statisztikai Hivatal felé továbbítunk. Az IMI programmal készített számfejtéseket és jelentéseket minden hónap 2. napjáig, valamint az ugyanezen programmal készített változó bért a hónap 8. napjáig küldjük szintén a Magyar Államkincstár felé e-adaton keresztül. Minden hónap 10.-ig igényeljük az állami támogatást azon szociális kifizetések után, melyre a törvény lehetőséget biztosít. (Ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendelkezésre állási támogatás, közcélú támogatás), valamint esetenkénti igényléseket is küldünk: közműfejlesztési támogatás, eseti gyermekvédelmi támogatás, mozgás korlátozattak támogatása. Az Általános Forgalmi Adóról készített bevallást havonta 20.-ig küldjük meg az APEH-nek évben önkormányzatunknál az ÁSZ nem végzett ellenőrzést évben a belső ellenőrzést önkormányzatunknál a Szántó és Társa Bt végezte a kistérségi együttműködési szerződés keretében. A belső ellenőrzés folyamatos, kapcsolatunk a gazdasági társasággal jó. A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményeinek gazdálkodási tevékenysége folyamatosan ellenőrzött, a könyvvizsgáló folyamatosan ellenőrzi az önkormányzat gazdálkodását, a költségvetés megalkotásával a zárszámadás elkészítésével, illetve a féléves beszámoló értékelésével kapcsolatban. Minden előirányzat módosítás és évközi beszámoló elkészítése előtt a könyvvizsgáló asszonnyal konzultálunk és az ő iránymutatása alapján készülnek el ezek a dokumentumok. Bármilyen konkrét kérdésben is segítséget kapunk tőle. A folyamatos könyvvizsgálat megvalósul. Mindemellett természetesen érvényesül a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés. Az ellenőrzési jelentések alapján megállapíthatjuk, hogy az önkormányzat és intézményei gazdálkodása az előírásoknak megfelelően, törvényesen történik évben valamennyi pénzügyi szabályzatunkat felülvizsgáltuk és átfogóan módosítottuk. Továbbra is fontos feladat a szabályzatokban foglaltak érvényre juttatása, illetve ezeknek a szabályzatoknak a naprakész állapotban tartása évben megkezdődött az évek óta elmaradt leltározás. Adóiroda A telekadó mértékének emelése miatt az elmúlt években folyamatosan nő a méltányossági kérelmek és a benyújtott fellebbezések száma. 69 méltányossági kérelem történt feldolgozásra telekadó tekintetében. Az elbírálás során 5 kérelem elutasítva, 2 kérelem esetében az eljárást megszüntettük, 62 kérelem esetében 10%-os, 25%-os, 50%-os és 75%-os törlésre került sor, mely összességében: ,- Ft. Határozatainkat a másodfokú hatóság túlnyomórészt helyben hagyta. Az idei év júliusától a Takarnet program használata, és az Onkadó program fejlesztője által kiküldött számlalevél az adócsoport munkáját megkönnyítette. Ezáltal a posta költségek jelentősen csökkentek. A befizetési postautalványok kitöltésével a hiba lehetőségek minimalizálva lettek. Komoly problémát jelentett ez év során is, hogy az ingatlantulajdonosok adásvételt követően nem jelentik be a változást, így gyakran későn derül ki a valódi adóalany személye, az adásvételi szerződéseket nem küldik el, sok a telefonos bejelentés. Segítség lenne ebben is a lakcímnyilvántartó online rendszerhez való csatlakozás, amiben nyomon lehetne követni a lakcímváltozásokat. Gépjárműadó tekintetében a központi BM lista segítségünkre van, de néhány esetben pontatlan. Sajnálatos, hogy nem készült még el az online rendszer, ahol az okmányiroda naprakészen átvezetett változásait mi is figyelemmel kísérhetnénk. Ebben az évben is voltak problémák az adatszolgáltatással, mivel azonban a korábbi évek tapasztalatai alapján már felkészültek voltunk (kapott adatok előzetes ellenőrzése, hibalisták készítése) nem 6

7 volt nagyobb fennakadás a feldolgozásban. A nyitó adatszolgáltatás feldolgozása részben a folyamatosan adózó adóalanyok számláinak terhelését, részben pedig a változással érintett illetve az új adózók részére határozatok kiküldését jelentette. Az idei évben változott a teljesítményadó mértéke, az adóalanyok részére a határozatok kiküldésre kerültek. Idegenforgalmi adó, tartózkodás utáni (kurtaxa) esetében augusztus 31.-ig 236 bevallást dolgoztunk fel, összehasonlítottuk a kurtaxa ellenőrök által felvett jegyzőkönyvekkel, előírtuk és a nem fizetők esetében felszólítást küldtünk ki. Az előző év december 31.-ig 384 bevallás került feldolgozásra. A Képviselő-testület a bevétel kiesés korrigálására a október 29.-i ülésén módosította az idegenforgalmi adóról szóló 6/1991.(V.16.) önkormányzati rendeletét. Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 340,-Ft-ra változott, a korábbi 330,-Ft-ról, valamint a kedvezmény mértéke 20 Ft/fő/vendégéjszakára változott a II., II/A, III., IV. övezetekben a korábbi 30 Ft/fő/vendégéjszakáról. A kedvezmény mértéke 60%-ról 80%-ra változott. Az adófizetés első félévi esedékessége minden adónem esetében március 15., a második félévi esedékesség szeptember 15., a bevételek az első félévben a megszokott ütemben folytak be. A havi adatszolgáltatások feldolgozása folyamatosan történt az év során. Hasznos lenne további szoftverfejlesztés a banki átutalások tekintetében, amivel időt takaríthatunk meg. Tájékoztató-összehasonlító adatok Adónemet érintő Adónem Új bevallások (db) értesítések száma (db) év év év Idegenforgalmi adó építmény után Építményadó Telekadó Gépjárműadó Iparűzési adó Pótlék A költségvetési előirányzatok és az adóbeszedési terv teljesülése az alábbiak szerint alakult: A költségvetési előirányzat az éves költségvetésben szereplő adóbevételi előirányzat. Az ezzel szemben álló teljesülés az adóbeszedési számláról a költségvetési számlára utalt összeg. A táblázatból kitűnik, hogy a költségvetési rendeletben előirányzott adóbevételek összege 61,5 %-ban teljesültek augusztus 31-ig, a második félévi adó esedékessége szeptember 15.-e. Évről-évre egyre nehezebb a kivetett adó beszedése, a fajlagos munkaráfordítás kétszeres időt vesz igénybe, az inkasszó próbálkozásaink eredménytelenek, 35 nap várakozási idő után a pénzintézet visszajelez, hogy a kötelezett számlája negatív. Az idegen helyről kimutatott végrehajtások (szabálysértés, munkaügyi felügyelőség, APEH, közigazgatási bírság) augusztus 31.-ig 248 db volt, ennek 95%-a közigazgatási bírság, amelynek behajtása esetén 30% marad az önkormányzatnál. A kimutatott hátralékok esetében a végrehajtási eljárás minden fokozata előfordult (felszólítás, végrehajtási értesítő, eljárás megindítása, lefoglalás). Az előző év december 31.-ig 144 db idegenhelyről kimutatott végrehajtás történt január 1-től az objektív felelősség megállapításából eredő közigazgatási bírságok is megjelentek az önkormányzatoknál, ha a gépjárművet használatba vevő személy a bírság fizetésére kötelezett és a jogerős határozatban kiszabott bírságot határidőig nem fizette meg és azt tőle nem lehet behajtani, a bírság megfizetésére az üzembetartót külön határozattal kell kötelezni. 7

8 Behajtási cselekmények évben Cselekmény fajtája Cselekmények száma Inkasszó 32 Nyugdíj letiltás 33 Átjelentés 2 végrehajtási értesitő 253 Jelzálogjog bejegyzés 7 Ingatlan végrehajtás 2 Földhivatal megkeresése 35 Rendőrség megkeresése 1 Lakcímnyilvántartó 26 Felhívás 489 Gj. forgalomból kitiltás 51 Egyéb 87 Összes ellenőrzés 637 8

9 Helyesbített folyó évi terhelés ig befolyt Építményadó eft eft Telekadó eft eft Ifa tartozkódás után eft eft Ifa építmény után Iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék Összesen: eft e Ft eft e Ft eft e Ft 6202 eft 3339 e Ft eft eft Hátralékváltozás Nyitó hátralék Hátralék Építményadó Telekadó Ifa tartózkodás után Ifa építmény után Iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék Összesen: Folyó évi hátralék Építményadó Telekadó Ifa tartózkodás után Ifa építmény után Iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék Összesen: méltányosság levonandó 2948 nem esedékes hátralék Építményadó Telekadó Ifa tartózkodás után Ifa építmény után Iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék Összesen: Helyi adó bevétel 2011 Várható kivetés Tervezhető bevétel eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft eft 6202 e Ft 3000 eft e Ft eft 9

10 Adófeltárást építményadó, idegenforgalmi adó építmény után, telekadó és iparűzési adó esetében végeztünk, ami 49 db adótárgyat és 113 db vállalkozást jelent, a feltárt adóhiány összege eft. Az ellenőrzések az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján, valamint az okmányirodai nyilvántartás és a Céginfó adatai alapján történtek, az adó megállapítására az elévülési időn belül több évre visszamenőleg került sor. Az adóhatóság a végrehajtási eljárásban az egyes végrehajtási cselekmények foganatosításakor a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény III-VII fejezeteiben meghatározott szabályokat alkalmazza. A törvény szerint a végrehajtási cselekmények: a végrehajtás munkabérre és egyéb járandóságra, végrehajtás pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összegre, ingóvégrehajtás, ingatlan végrehajtás. A tartozások beszedésével kapcsolatban meg kell említeni, hogy évről évre több részletfizetési kérelem érkezik. A végrehajtási eljárások mögött rengeteg adatkérés van (OEP, APEH, PSZÁF, bankok, ingatlan-nyilvántartás, gépjármű nyilvántartás), melynek egy része beépül nyilvántartásunkba, más részük azonban állandóan változik, ezért minden eljárásban újra meg kell kérni. Az önkormányzat bevételkiesésének elkerülése végett szigorúbban kell az adóellenőrzéseket, feltárásokat és végrehajtásokat végeznünk. Új címen is megpróbáljuk a tartozásokat behajtani, helyszíni behajtási eljárások során sor kerülhet ingóságok lefoglalására is. Ez a végrehajtási cselekmény eddig nem volt jellemző településünkön szeptemberében sikerült 3 bírósági végrehajtó irodával szerződést kötni az adó kintlévőség behajtásának felgyorsítása érdekében. A Képviselő-testület június 30-i ülésén a megállapodást tervezetet áttekintette. Az adócsoportnak még az alább felsorolt feladatai voltak: Adatváltozás, lakcím és név: 46 db Adóigazolás: 19 db Visszautalás, átvezetés kérése: 8 db Adatkérések: 6 db Pénzforgalmi tételek: db Átfutó tételek: 192 db Könyvelési tételek: db Utalási tételek száma: 28 db Aktuális kivetési iratok: db Havi rendszerességgel kerül átadásra a pénzügyi csoportnak az adó könyvelési feladás, negyedévente zárási összesítő készítése és a pénzügyi csoportnak adatok szolgáltatása a költségvetési beszámolókhoz, ezen kívül még adatot szolgáltat az alábbi szerveknek: MÁK, APEH, OMF, BRFK, Cégbíróságnak és Bíróságoknak stb. Analitikáinkat folyamatosan vezetjük, a változásokat nyilvántartásunkban naprakészen átvezetjük. Az adóhatósággal szemben támasztott elvárások változatlanul magasak: törvényesség, bevétel orientáltság, ügyfélbarát ügyintézés. A fontossági sorrendben első helyen a törvényesség betartása áll, ezt minden körülmények között biztosítanunk kell, fennmaradó energiáinkat továbbra is igyekszünk jól megosztani a másik két elvárás között. Az ügyfelekkel való konfliktusok elsősorban a végrehajtás során jelentkeznek, kezelésük nagy igénybevételt jelent a munkatársaknak. Jelenleg kapacitás nincs az adóbevallások helyszíni és hivatalban történő utóellenőrzésére. Amennyiben a Képviselő-testület növelni kívánja bevételeit, a feladatok ellátására 1 fő státusz létesítését javaslom. Szemétszállítás, viziközmű hátralékokkal kapcsolatos feladatok: A szemétszállítási díjhátralékok tekintetében sokszor megnehezíti az ügyintézést, hogy a tulajdonos részéről nincs bejelentve egy hatóságnak sem, hogy az ingatlanát már több éve eladta, átminősített az épületet, lebontotta, üres telke van stb. Az ingatlanok beazonosítása is nehéz az átszámozott utcák, illetve a hiányzó utcanevek miatt, amely főleg Balatonakarattya pusztán és a Soós hegyen lévő ingatlanokra a legjellemzőbb. Az ügyfelek hozzáállása sem könnyíti meg a munkát, mivel általában nem reagálnak a végrehajtási értesítőkre, hanem inkább csak a következő lépésre, a nyugdíjletiltásra, munkabér letiltásra illetve a gépjármű forgalomból való kivonására. A nyugdíjletiltások már folynak, a munkabér letiltások pedig folyamatban vannak. A hátralékok folyamatosan egyeztetve vannak az adóirodával a befizetések és egyéb változások miatt. A viziközmű hátralékok folyamatosan csökkennek köszönhetően a letiltásoknak, illetve a részletfizetéseknek. Adóiroda 2011 év. változások Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról illetve módosításáról szóló évi XC. törvény 24. -a január 1. napjától hatályon kívül helyezte az építmény utáni idegenforgalmi adót. Balatonkenese Város Önkormányzati adóbevétele ebből az adónemből volt a legnagyobb. 10

11 Legfontosabb feladatunk az építményadóra történő átkonvertálás volt, az adóprogram fejlesztője segített abban, hogy az adóalanyok ne tűnjenek el rendszerből. A helyi adóról szóló évi C. törvényben foglaltaknak megfelelően jártunk el. Az adóztatás bevallásra indult. A bevallásokat az adóalanyok egy része csak késve küldte évben fő adóalanynak küldtünk megszüntető határozatot és bevallási nyomtatványt az onkadó programból, olyan céllal, hogy az adatokat is karbantartsuk. Ugyanennyi adóalanynak építményadó kivetést küldtünk. Megjegyezni kívánom ezt a három lépést költségkímélő módon is meg lehetett volna oldani májusban kolléganőnk szülési szabadságra ment, ez megnehezítette munkánkat. Ezen időponttól az új kolléga (nő) betanítása nagy terhet rótt ránk a napi munka mellett. A jelenleg folyik az adóiroda felújítása, reméljük, hogy a szép környezetben az ügyfelek is elégedettebbek lesznek. MŰSZAKI CSOPORT A műszaki csoportnál évben 6 fő látta el, jelenleg 4 fő látja el a szakágazathoz tarozó feladatokat. Csoporton belül működik a Közterület-felügyelet két fővel, és a városüzemeltetés 1 fővel. A műszaki csoport kiemelt feladatai: nem kiemelt építésügyek, földművelésügyi igazgatási feladatok, méhekkel, ebekkel, állatvédelemmel kapcsolatos feladatok, területfejlesztési, területrendezési ügyek, utakkal kapcsolatos feladatok (közlekedési rend felülvizsgálata, útállapot ellenőrzés) telepengedélyezés szennyvízcsatornával kapcsolatos feladatok (behajtások, felszólítások) műszaki átadás-átvétel Balatonkenesei Beruházó és Víziközmű Társulat megszűnését követő feladatok elvégzése (2010-ben a műszaki csoport feladatai közé tartozott, 2011-től a pénzügyi iroda végzi.) hulladékgazdálkodás, kommunális igazgatás, házszámok kiadása, igazolása, beruházás, munkavédelem, tűzrendészeti feladatok, riasztórendszerrel kapcsolatos feladatok. A műszaki ügyintéző feladatai közé tartozik a rendezési terv módosítását érintő ügyek köre, ezzel összefüggésben a beérkező kérelmek testület elé terjesztése, kapcsolattartás a szakhatóságokkal, valamint a települési főépítésszel. Közterület-felügyelet Illegális szemétlerakó helyek felderítése, szankcionálása, Illegális fakivágások felderítése, szankcionálása, Nyári időszakban a rendszeres szúnyogirtással kapcsolatban, a méhészek kiértesítése telefonon. Együttműködés az állatorvossal (méhzárlat esetén). Az állattartási és eb-rendészeti feladatok ellenőrzése, betartatása (kutyasétáltatás közterületen, kutyaugatás, stb) Együttműködés az állatorvossal. Tűzgyújtási tilalom betartásának ellenőrzése, szankcionálása. Járőrözés. Tervezett útirány szerint a gazos, elhanyagolt ingatlanok tulajdonosainak felszólítása a terület rendbetételére. Feljelentés megtétele. Folyamatos járőrözés. Piacok ellenőrzése, az illegálisan árusítások kiszűrése, Nehézgépjárművek behajtásának ellenőrzése, Utakkal kapcsolatos feladatok, útállapot ellenőrzés Közterületen lévő rendszám nélküli, elromlott gépjárművek tulajdonosának felszólítása, Munkavédelmi előírások betartásának ellenőrzése, baleseti jegyzőkönyvek felvétele, Tűzrendészeti illetve tűzvédelmi feladatok ellátását. Földhivatali, Magyar Államkincstár, valamint egyéb ügyek intézése. Közterület-foglalási engedélyek kiadását, (építőanyag tárolás, sitt, növényi hulladék elhelyezés, stb) eredeti állapotra történő visszaállításának ellenőrzését, Engedély nélküli bontások ellenőrzése. 11

12 Helyszínelés után hatósági bizonyítvány (házszámigazolás) kiadása, Igazgatási csoporttal való közreműködés az adó és érték bizonyítvány kitöltéséhez-helyszínelés, valamint jegyzőkönyv és fényképkészítés., Közműbekötés előtti állapot helyszínelése, fényképezése, jegyzőkönyv felvétele. Plakátozás, hirdetmények kihelyezése Ezeken túlmenően végzik a lakossági bejelentések, panaszok kivizsgálását. Minden esetben a helyszínre mennek, és hivatalos jegyzőkönyv és fényképfelvétel készítése kerül sor. Városüzemeltetés A műszaki csoportnál 1 fő köztisztviselő látja el a városüzemeltetési feladatokat június 01. napjától. Előtte közterület-felügyelőként végezte a munkáját, amely során ez a státusza is megmaradt a városüzemeltetés mellett. Feladatai: utakkal kapcsolatos feladatok (közlekedési rend felülvizsgálata, útállapot ellenőrzés); tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulások kiadása; behajtási engedélyek kiadása; csőtörések utáni ellenőrzések; közterület-bontási engedélyek kiadása; szennyvízcsatornával kapcsolatos feladatok; az utólagos bekötések utáni műszaki átadás-átvétel; kifüggesztésekkel kapcsolatos ügyintézés; fakivágásokkal kapcsolatos ügyintézés; önkormányzati tulajdonú erőkben közös helyszínelés erdészeti szakírányítóval; strandokkal kapcsolatos ügyintézés (KDT VIZIG.; ÁNTSZ kapcsolattartás, közös helyszínelések, fürdőhely-fürdővíz használattal kapcsolatos feladatok); a lakosság által jelzett problémák kivizsgálása, megoldása (vegyes-sokrétű feladat); a Polgármesteri Hivatallal kapcsolatos feladatok ellátása; riasztórendszerrel kapcsolatos feladatok. Szükség szerint közös helyszíni szemléken vesz részt és segíti munkájukat a polgármesteri hivatal munkatársainak. Munkájában nagy segítséget nyújt a Városgondnokság, mellyel közösen oldják meg a Város problémáit. Vagyongazdálkodás A vagyongazdálkodáshoz tartoznak az önkormányzati tulajdont érintő telekrendezések, tulajdonjog bejegyzések földhivatali átvezetése, jelzálogtörléssel kapcsolatos ügyek intézése, kárigénnyel kapcsolatos bejelentések, kisajátítással kapcsolatos ügyek intézése, helységbérleti szerződések megkötése, elővásárlási joggal kapcsolatos ügyek előkészítése. A vagyongazdálkodást érintő feladatok között még mindig találkozunk évekkel ezelőtt megindított és el nem intézett, le nem zárt iratanyaggal, amely sok új feladatot és költséget ró hivatalunkra. A műszaki csoporttal folyamatos kapcsolattartás szükséges, amely a 2010-es évben a még jól működött, jelenleg azonban a műszaki csoport túlterheltsége miatt nehézkessé vált. A legtöbb probléma minden évben is az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatban merült fel. Lakásrendeletünk alapján a bérlők havonta kötelesek bemutatni a közüzemi díjak és a lakbér befizetését igazoló dokumentumokat minden hónapban. Amennyiben ezt a kötelezettségüket elmulasztják, az Önkormányzat kezdeményezheti a lakásbérleti szerződés felbontását. Eleinte a lakásbérlők bemutatták a csekkeket, mostanra azonban egyre jobban csökken ezek száma. Akik néhány hónapon keresztül elmulasztják fenti kötelezettségüket, felszólítást kapnak ennek pótlására. Sajnos néhány esetben így is jelentős közüzemi tartozások halmozódtak fel. Az idei évben azonban ez elmúlt évekkel ellentétben az tapasztalható, hogy ennek oka inkább a munkanélküliségre, pénztelenségre vezethető vissza, a hajlandóság és a megoldásra törekvés azonban érzékelhető a bérlőknél. Néhányan olyan kevés jövedelemből élnek, hogy szinte lehetetlen az összes közüzemi költséget és a lakbért kifizetni belőle. A bérleti szerződésekben szerepel, hogy az Önkormányzat évente egy alkalommal jogosult a lakások állapotát ellenőrizni. A bérlők általában rendben tartják a lakásokat, azonban sok problémát jeleztek az ellenőrzés alkalmával, az Önkormányzattól várnák továbbra is ezek megoldását (tetőszigetelés, nyílászárók, berendezések cseréje). 12

13 A tető szigetelése mindenképpen indokolt lenne, mivel az emeleti felújított lakások állapota is folyamatosan romlik a beázások miatt. A közterület-használati engedélyek kiadásával kapcsolatos feladatok: az alkalmi és éves közterület-használati engedélyek kiadása, területbérleti szerződések, földhasználati joggal kapcsolatos ügyek. A közterület-használattal kapcsolatban az élelmiszerbolt melletti piac -ra kellene továbbra is megoldást találni. Az ÁNTSZ is tett észrevételt ezzel kapcsolatban, változatlan feltételekkel a továbbiakban nem üzemeltethető. A jelenleg piac -ként használt terület közterületként kezelhető, mivel a hivatalos piac feltételei nem biztosítottak. Az éves közterület-használati engedéllyel rendelkezőknél (pl. Vak Bottyán, Bercsényi strand, Bezerédj strand pavilonsor) egyre gyakrabban jelent problémát a közterület-használati díj befizetése. Nyáron több helyszíni ellenőrzésre lenne szükség a közterületek-használat mértékére vonatkozóan, de az ebben az időszakban megsokszorozódott ügyek miatt továbbra is nehéz kivitelezni. Az ügyfelek nemcsak ügyfélfogadási napokon keresnek bennünket, a folyamatos ügyfélforgalom mellett nehezebb érdemi munkát végezni. A 2011-es évben a vagyongazdálkodási feladatokat a hivatali struktúra átalakítása miatt más személy végzi. Beruházás A beruházásokhoz kapcsolódó feladatokat 1 fő kolléga látta el a évben a polgármester és a jegyző irányítása mellett, akinek munkaviszonya 2011-ben megszűnt, 2011-ben a pályázatok hatékonyságának növelése érdekében 1 fő településmenedzsert alkalmazott a hivatal. A beruházó kollega munkaköre a műszaki ügyintéző és településmenedzser között került felosztásra, mely nagyon sok többletmunkát jelent az ügyintézők számára ben is törekedtünk a következő évekre tervezett beruházások előkészítésére, a több évre áthúzódó beruházási kiadások tekintetében a források megteremtésére. Tervezési munkálatok és pályázatokra való felkészülés, a pályázatkészítés folyamatosan zajlott. A pályázatok előkészítése, pályázati dokumentáció (terv-, költségvetés-, műszaki leírás, engedélyek) biztosítása, pályázat megírása, elszámolások bonyolítása, ellenőrzéseken való megfelelés biztosítása a beruházó feladata volt. ÖSSZEGZÉS Karrierfejlesztésük érdekében több munkatársunk önszorgalomból, szabadidejében is tanult, képezte magát, de különös gondot fordítottunk a továbbképzésekre is, mellyel megítélésünk szerint javíthattuk hivatalunk versenyképességét. A hivatali apparátus összességében ez évben képességeit, készségeit, tudását, jártasságát kihasználva törekedett a magas színvonalú közigazgatási szolgáltatások biztosítására. Munkatársaink teljesítménye jó, a folyamatosan jelentkező többletkövetelményeknek megfelelnek, bár túlterheltségük a határidők betartásán jelentkezik évben a hivatal szervezeti felépítésében változás állt be, irodán belül változtak a személyek és a munkakörök, melyek részletes ismertetését a évről szóló beszámoló tartalmazza majd. A feladatok színvonalas ellátásához szükség lenne szakmai értékelés alapján kiválasztott személyekkel az üres álláshelyek betöltésére. Végül, de nem utolsó sorban szeretnénk megköszönni Balatonkenese város Képviselő-testületének, Küngös és Csajág települések Képviselő-testületeinek és mindazoknak a támogatását, segítségét, akik hozzájárultak szakmai sikereink eléréséhez, a hivatali versenyképesség és a feltételek javításához. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy beszámolómat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Balatonkenese, 2011.október 20. Tömör István polgármester Fodor Krisztina jegyző 13

14 Záradék: A körjegyzőség évi munkájáról szóló beszámolót Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2011.( ) számú határozatával. HATÁROZATI JAVASLAT./2011. (X. 27.) képviselő-testületi határozat (a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges) Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának évi munkájáról szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja / nem fogadja el / az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:. 14

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló 2011. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2012. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatásról Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2015. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról 1. Göd Város Önkormányzatának 40/2006.(XII.14.) sz.

Részletesebben

Kővágóörsi Közös Hivatal

Kővágóörsi Közös Hivatal Kővágóörsi Közös Hivatal - Szervezeti struktúra A Hivatal létszáma 22 fő, melyből - 1 fő: jegyző - 1 fő aljegyző - 1 fő: igazgatási csoportvezető - 1 fő: szociális és gyermekvédelmi ügyintéző - 2 fő: kereskedelmi

Részletesebben

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 43/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Beszámoló a 2012.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról

T Á J É K O Z T A T Ó. A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról 2. számú napirend a Képviselő testület 2013. szeptember 25 i ülésén T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról Tisztelt Képviselő testület! A 2013. évi helyi adó kivetések és

Részletesebben

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 81/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. április 29-én, 19 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 9. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 1. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati

Részletesebben

BESZÁMOLÓ BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület december 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület december 19-i ülésére BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL J E G Y Z Ő 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám:./2013 Előkészítő: Horváth Zsolt ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról

T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról sz. napirend a Képviselő-testület 2014. november 29-i ülésén T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról Tisztelt Képviselő-testület! Rábapatona Község Önkormányzata illetékességi

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11. napjára összehívott ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S 5. napirendi pont E LŐ T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló.

Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló. Csanádpalota Város Jegyzője Csanádpalota, Kelemen L. tér 10. Telefon 263-026. 9-109/2010. Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló. Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

Adóigazgatási tevékenység értékelése különös tekintettel a behajtási tevékenységre. Ónodiné Horváth Mariann adóügyi előadó

Adóigazgatási tevékenység értékelése különös tekintettel a behajtási tevékenységre. Ónodiné Horváth Mariann adóügyi előadó E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. MÁJUS 17 -ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Tárgy: Adóigazgatási tevékenység értékelése különös tekintettel

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Település Önkormányzata. Képviselő-testületének. 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Település Önkormányzata. Képviselő-testületének. 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére 3. napirendi pont Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-1/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Zirc-Eplény Körjegyzői

Részletesebben

- 2014. évben 143 adóalany adózott, a folyó évi kivetés 3.271.320 Ft volt, ezzel szemben 3.082.764 Ft volt a befolyt építményadó.

- 2014. évben 143 adóalany adózott, a folyó évi kivetés 3.271.320 Ft volt, ezzel szemben 3.082.764 Ft volt a befolyt építményadó. 6. NAPIREND Ügyiratszám: 2/162-6/2015. ELŐTERJESZTÉS Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-i ülésére Határozathozatal: egyszerű többség / Nyü. Ügyiratszám: / E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 22-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi adók alakulásáról,

Részletesebben

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egység Egység feladatai Vezető

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját vitassa meg és hozza meg döntését!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját vitassa meg és hozza meg döntését! ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Ügyiratszám: 2280/2015. Tárgy: Beszámoló a Csanádpalotai Közös i Hivatal 2014. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti :Vargáné Fodor Rita: TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati adóhatósági feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről

Részletesebben

Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014 évben összesen 25 testületi ülést tartott.

Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014 évben összesen 25 testületi ülést tartott. ELŐTERJESZTÉS Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó rendkívüli ülésének, 2. számú Beszámoló a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről tárgyú

Részletesebben

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Előterjesztés Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 2014. április hónapban tartandó együttes ülésére Tárgy: Beszámoló a Kunágotai Közös

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére 1558-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette: Farkas

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr.

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr. 3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók 2013.

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA A jelen folyamatszabályozás a helyi adók kivetésével, beszedésével, a nem adózók felkutatásával, továbbá az önkormányzat adóhátralékainak és az

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére MUNKAKÖRI LEIRÁS LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére Beosztása: pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó köztisztviselő. Munkaideje: hétfőtől-csütörtökig 8 00 órától 16 30 óráig. pénteken 8 00 órától

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület december 15-i ülésére. A méltányossági kérelmek elbírálása adónemenként az alábbiak szerint alakult:

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület december 15-i ülésére. A méltányossági kérelmek elbírálása adónemenként az alábbiak szerint alakult: BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL J E G Y Z Ő 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com Szám: 1/217- /2016 Előkészítő: Horváth Zsolt ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016.

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 138/2016.

Az előterjesztés száma: 138/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 138/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

SZABÁLYZAT a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozási rendjéről

SZABÁLYZAT a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozási rendjéről SZABÁLYZAT a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozási rendjéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 81. (3) bekezdés j) pontjában foglalt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 30-i ülésére 3890/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. május 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette: Farkas

Részletesebben

Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság. Ülések száma: 6 Határozatok száma: 15. Ügyrendi és Szociális Bizottság

Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság. Ülések száma: 6 Határozatok száma: 15. Ügyrendi és Szociális Bizottság ELŐTERJESZTÉS Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. 12. 19-én tartandó ülésének, a a 2. számú - Beszámoló a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról - tárgyú napirendi pontjához.

Részletesebben

Hivatal általános ügyfélfogadási rendje és elérhetősége Irodák ügyfélfogadási rendje. Ügyfélszolgálati Iroda félfogadása:

Hivatal általános ügyfélfogadási rendje és elérhetősége Irodák ügyfélfogadási rendje. Ügyfélszolgálati Iroda félfogadása: Hivatal általános ügyfélfogadási rendje és elérhetősége Irodák ügyfélfogadási rendje Hétfő 13,00-17,30 Szerda 08,00-12,00; 13,00-15,30 Péntek 08,00-12,00 Ügyfélszolgálati Iroda félfogadása: Hétfő: 08,00-17,30

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY. r e n d e l e t e. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY. r e n d e l e t e. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY r e n d e l e t e a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről (egységes szerkezetben a 29/2009.(IX.29.) KGY rendelettel)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról, behajtások helyzetéről a Képviselő-testület november 22-én tartandó ülésére

TÁJÉKOZTATÓ az adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról, behajtások helyzetéről a Képviselő-testület november 22-én tartandó ülésére TÁJÉKOZTATÓ az adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról, behajtások helyzetéről a Képviselő-testület 2011. november 22-én tartandó ülésére 1.) Magánszemélyek kommunális adója A magánszemélyek kommunális

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Titkárság A titkárság feladata a polgármester és a jegyző mellett az adminisztratív,

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testületnek. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. a Képviselő-testületnek. Tisztelt Képviselő-testület! Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Jegyzőjétől Előterjesztés a Képviselő-testületnek az önkormányzat adórendeleteinek felülvizsgálatára, tájékoztató az adóztatás helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Öcsöd

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Lontai Anita, Jánosik Gabriella, Máté

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Lontai Anita, Jánosik Gabriella, Máté

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 259/2011.(XII.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a megelőlegezési likvid hitel felvételre vonatkozó előterjesztést. A likviditásának biztosítása érdekében

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Lontai Anita, Jánosik Gabriella Előterjeszti:

Részletesebben

Beszámoló a helyi adók és egyéb pénzügyi követelések állományáról, behajtásuk helyzetéről. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. május 20-i ülésére

Beszámoló a helyi adók és egyéb pénzügyi követelések állományáról, behajtásuk helyzetéről. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. május 20-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Az előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjesztő: aljegyző

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2004. (VIII.23.) Kt. számú rendelettel módosított 35/2003. (XI.26.) Kt. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS június 30-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS június 30-i rendes ülésére Új napirendi pont Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 30-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) rendelet

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2010. október 28-i rendes ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2010. október 28-i rendes ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB Képviselő-testület nyílt egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2010. október 28-i rendes ülésére A HELYI ADÓK MÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Víziközmű Társulat 2013. I. negyedévi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadásáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Víziközmű Társulat 2013. I. negyedévi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadásáról Püspökladányi Víziközmű Társulat Elnökétől 4150 Püspökladány, Kossuth u. 26. E L Ő T E R J E S Z T É S a Víziközmű Társulat 2013. I. negyedévi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadásáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a 2014. évi adóbevételek teljesítéséről E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 29-I RENDES ÜLÉSÉRE

Részletesebben

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont Dunakeszi Város Polgármesterétől Sajtó tájékoztatható Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére.. napirendi pont Dunakeszi Város 2012. évi költségvetésének 1. sz.

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás Ügytípus tájékoztató általános igazgatás Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1., tel.: (48) 574-140, fax: (48) 574-149 Ügyfélfogadás rendje: hétfő szerda péntek 13-16

Részletesebben

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 201/2016. (IV.28.) Tárgy: Javaslat együttműködési megállapodás jóváhagyására Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád polgármester

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról az alábbiakban tájékoztatom Önöket:

A Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról az alábbiakban tájékoztatom Önöket: 14. napirendi pont Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról Előterjesztő: Dr. Lajos Krisztina aljegyző Ikt. szám: 167-24/2013. Előterjesztés jellege: Határozat-tervezet Döntés: minősített

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi hatósági ellenőrzési terve. Dr. Dancsecs Zsolt jegyző Oldal: 1 / 5

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi hatósági ellenőrzési terve. Dr. Dancsecs Zsolt jegyző Oldal: 1 / 5 A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi i ellenőrzési terve Hatósági terület Kereskedelmi igazgatás Szálláshelyek re vonatkozó hatásköri Jogszabály által kötelezően 2005. évi CLXIV. tv.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e a helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról * Püspökladány Város

Részletesebben

Tájékoztató a 2013. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Tájékoztató a 2013. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 49/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. március 26-án, 18-órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNYI VÍZIKöZMÜ TÁRSULAT INTÉző BIZOTTSÁGÁTÓL BESZÁMOLÓ. a Víziközmű Társulat 2013. IV. negyedévi gazdálkodásáról

PÜSPÖKLADÁNYI VÍZIKöZMÜ TÁRSULAT INTÉző BIZOTTSÁGÁTÓL BESZÁMOLÓ. a Víziközmű Társulat 2013. IV. negyedévi gazdálkodásáról PÜSPÖKLADÁNYI VÍZIKöZMÜ TÁRSULAT INTÉző BIZOTTSÁGÁTÓL BESZÁMOLÓ a Víziközmű Társulat 2013. IV. negyedévi gazdálkodásáról A Püspökladányi Viziközmű Társulat 2013. IV. Negyedévi gazdálkodásáról. Tisztelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. január 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. január 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29.

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. M U N K A T E R V 2013.04.01-től PÉNZÜGYI CSOPORT 1.) OTP felé a névváltozás lejelentése,

Részletesebben

Építményadó. Jogszabályi háttér

Építményadó. Jogszabályi háttér Jogszabályi háttér az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény; a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nemti Község Polgármesterétől Nemti, Kossuth út 28. TÁJÉKOZTATÓ a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról Készült: a Képviselő-testület 2013.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK 1 Páty Község Önkormányzata 2013. évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK I. Bevételek I/1. I/2. I/3. I/4. I/5. I/6. I/7. Az önkormányzat sajátos m ködési bevételei Intézményi m ködési bevételek

Részletesebben

Előterjesztés Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én tartandó ülésére. Jogszabályok

Előterjesztés Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én tartandó ülésére. Jogszabályok 1 Előterjesztés Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 25-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló az adóhatóság 2015. évben végzett munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! 11. számú

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a évi adóigazgatási tevékenységről

BESZÁMOLÓ a évi adóigazgatási tevékenységről BESZÁMOLÓ a 2016. évi adóigazgatási tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezik azon adózási eljárás szabályairól, melyet az adóhatóságok -

Részletesebben

számú napirendi pont Előterjesztés Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 29- én tartandó ülésére

számú napirendi pont Előterjesztés Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 29- én tartandó ülésére számú napirendi pont Előterjesztés Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 29- én tartandó ülésére Tárgy:Tájékoztatás a helyi adók beszedéséről, a kintlévőségek behajtásának alakulásáról

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

NEMESNÁDUDVARI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

NEMESNÁDUDVARI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 3. napirendi pont NEMESNÁDUDVARI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 6345 Nemesnádudvar, Szentháromság tér 1. : 79/478-643 E-mail: jegyzo@nemesnadudvar.hu Ügyiratszám: 9-2/2016 Készítette: Kucsoráné dr.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Pénzügyi Főosztály főbb feladatai:

Pénzügyi Főosztály főbb feladatai: a.) Pénzügyi controlling feladatok: Pénzügyi Főosztály főbb feladatai: Elkészíti a likviditási tervet. Figyelemmel kíséri az előirányzatok teljesítését. Ellenőrzi az előirányzatok módosításait a Forrás

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzatát, Eszközök és források értékelési szabályzatát, Selejtezési és hasznosítási szabályzatát, Házipénztár és pénzkezelési szabályzatát, Bizonylati szabályzatát, Önköltségszámítási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére 784-2/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

Tárgy: A évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása

Tárgy: A évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása Tárgy: A 2016. évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester Összeállította: Dr. Görög István jegyző Melléklet: 2016. évi

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

2. Az SZMSZ 7. (1) bekezdés első mondata kiegészül az alábbiak szerint:

2. Az SZMSZ 7. (1) bekezdés első mondata kiegészül az alábbiak szerint: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2013.(IV. 5.) rendelete a 14/2012.(V.25.) rendelettel és a 16/2012. (VI.29) rendelettel módosított, az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben