készült a képviselő-testület október 26-án órakor kezdődő nyilvános üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "készült a képviselő-testület 2005. október 26-án 14.00 órakor kezdődő nyilvános üléséről"

Átírás

1 Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület október 26-án órakor kezdődő nyilvános üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u I. emeleti Díszterme Jelen vannak: 28 fő képviselő (Ambrus János, Árkosi Sándor, Baracskay Éva, Bori Ferenc, Csaba Elemér, Fekete István, Goró Oszkár, Győri-Molnár Lajos, Gyurcsánszky János, Hajdu László, dr. Hetyei László, Király Csaba, Kökény Rita, Marsovszky Györgyné, dr. Matlák Gábor, dr. Márkus Szabolcs, Máté Gyula, Mihályi Zoltán, Mirilo Milos, Molnár István, Monostori Zsolt, Móricz Eszter, Németh Angéla, dr. Pálinszki Antal, Podmaniczky Elek, Rezács Istvánné, Tóth Imre, Varga Imre) Meghívottként jelen van: Dr. Nagy Antal jegyző, dr. Herczeg Julianna aljegyző, Mollnár Andor a Pénzügyi Osztály vezetője, Moór Árpád az Igazgatási Osztály vezetője, Bacsa Gábor az Építésügyi Osztály részéről, Németh Tibor a Városüzemeltetési Osztály vezetője, Lindner Gusztáv az Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője, Kovácsné Márkus Éva a Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője, Erdélyiné Kincses Andrea a Vagyon- és Lakásgazdálkodási Osztály vezetője, dr. Paor Emőke a Jogi és Szervezési Osztály vezetője, Budai Sándorné a Lakásbérlők XV. kerületi Szervezete részéről, dr. Szakonyi Tiborné a CORTEX Alapítvány részéről, Fehér István főszerkesztő, valamint a KTV munkatársa.

2 2 A képviselő-testület ülésén részt vett Szánti Ottóné, a Polgármesteri Titkárság vezetője, Pfliegel Katalin és Lukács Lászlóné jegyzőkönyvvezetők. Hajdu László: A XV. kerületi Önkormányzat képviselőtestülete nevében köszönti a megjelent képviselőket, a civil szervezetek képviselőit, a hivatal és az intézmények vezető munkatársait, a jelenlévő pártok képviselőit, valamint a KTV adását néző kerületi lakosokat. A hétvége a Mindenszentek napja jegyében telik. Kéri, 1 perces néma felállással emlékezzenek elhunyt szeretteikre. (Egy perces néma felállás) Bejelenti, hogy Vizér Klára képviselőasszony egészséges kislánynak adott életet. A nyilvánosság előtt is gratulál képviselőasszonynak. Az október 23-i ünnepi testületi ülésen kitüntetéseket, elismeréseket adtak át. Forgács József az ünnepi ülésen nem tudott részt venni, ezért részére a Budapest XV. kerület Díszpolgára címet a mai napon adják át. (Dr. Nagy Antal jegyző felolvassa a képviselő-testület döntését. A kitüntetést Hajdu László polgármester adja át.) Hajdu László: Az írásos meghívóhoz képest javasol módosításokat. Az 1. napirendi pontot Előterjesztés a XV. kerület Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 17/2004. (IV. 1.) ök. rendelet módosítására az előterjesztő visszavonja. Vizér Klára képviselőasszony kérte, hogy képviselői indítványát ne tárgyalja meg a mai ülésen a képviselő-testület, ezért azt leveszik a napirendről. Sürgősséggel javasolja megtárgyalni az 1 milliárd Ft összegű, multifunkcionális hitelkeret megnyitására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról és a hitelkeret-szerződés megkötéséről című előterjesztést, a zárt ülést megelőző utolsó napirendként. Ismerteti a napirendi javaslatot. Napirenden kívüli hozzászólásra nem érkezett bejelentés. A polgármesteri tájékoztatót írásban megkapták a képviselők. Kéri a képviselőket, tegyék fel kérdéseiket, mondják el észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban. Goró Oszkár: Az ügy fontosságára tekintettel javasolja, hogy a sürgősséggel beterjesztett anyagot 1. napirendként tárgyalja meg a képviselőtestület.

3 3 Hajdu László: Megállapítja, hogy több kérdés, észrevétel nincs, a napirend vitáját lezárja. Goró Oszkár indítványát nem támogatja, az SZMSZ szerint a sürgősséggel beterjesztett előterjesztést utolsó napirendként kell tárgyalni. Az előterjesztett napirend elfogadásáról kér szavazást. 423/2005. (X. 26) sz. h a t á r o z a t Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztett napirendi pontokat és azok tárgyalási sorrendjét. (Szavazati arány: 23 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 2 tartózkodás) N A P I R E N D 1. Előterjesztés a hirdetmények elhelyezésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására (Ikt.sz: /2005. sz. anyag) Előadó: Gyurcsánszky János alpolgármester R 2. Előterjesztés a közigazgatási hatósági eljárásban alkalmazandó elektronikus ügyintézésről és elektronikus tájékoztató szolgáltatásról szóló rendelet megalkotására (Ikt.sz: /2005. sz. anyag) Előadó: Dr. Nagy Antal jegyző R 3. Előterjesztés a Belső Ellenőrzési Iroda évi munkatervére (Ikt.sz: /2005. sz. anyag) Előadó: Dr. Nagy Antal jegyző 4. Előterjesztés a közterületi játszóterek eszközeinek szabványossági ellenőrzésének tapasztalatairól, javaslat további működtetésükre (Ikt.sz /2005. sz. anyag) Előadó: Gyurcsánszky János alpolgármester 5. Előterjesztés a Képviselő-testület 159/2005. (IV.27.) számú határozatának visszavonásáról (Zajkontroll Szövetség) (Ikt.sz: /2005. sz. anyag) Előadó: Gyurcsánszky János alpolgármester

4 4 6. Előterjesztés közalapítvány alapítása a kerületi egészségügyi ellátás körébe tartozó egyes feladatok átvállalására (Ikt.sz: /2005. sz. anyag) Előadó: Király Csaba alpolgármester 7. Előterjesztés a Rákospalota - Városrészközpont kerületi szabályozási tervével kapcsolatos törvényességi észrevételre (Ikt.sz: /2005. sz. anyag) Előadó: Gyurcsánszky János alpolgármester 8. Előterjesztés a Bp. XV., Bácska u szám alatti, 87677/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlan megosztásáról (Ikt.sz /2005. sz. anyag) Előadó: Király Csaba alpolgármester 9. Előterjesztés Bp. XV., Késmárk utcai 91128/1, 91128/2 és a hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről (Ikt.sz: /2005. sz. anyag) Előadó: Király Csaba alpolgármester 10. Előterjesztés a Bp. XV., Erdőkerülő u. 36. szám alatti, 91158/53 hrsz-ú, felépítményes ingatlan elidegenítéséről (Ikt.sz: /2005. sz. anyag) Előadó: Király Csaba alpolgármester 11. Előterjesztés a Bp. XV., Fő út 80. szám alatti helyiség vételárának részletekben történő megfizetéséről (Ikt.sz: /2005. sz. anyag) Előadó: Király Csaba alpolgármester 12. Előterjesztés a Bp. XV., Szilas park 1. fszt. 2. szám alatti lakásra fennálló bérleti szerződés módosítására (Ikt.sz: /2005. sz. anyag) Előadó: Király Csaba alpolgármester 13. Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő egyes lakások állományból való törléséről (Ikt.sz: /2005. sz. anyag) Előadó: Király Csaba alpolgármester 14. Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat Bűnmegelőzési Koncepciójára (Ikt.sz: /2005. sz. anyag) Előadó: Hajdu László polgármester

5 5 15. Előterjesztés felújítási feladat átcsoportosításáról (Ikt.sz: /2005. sz. anyag) Előadó: Gyurcsánszky János alpolgármester 16. Előterjesztés alapítványok részére történő utalások jóváhagyására (Ikt.sz: /2005. sz. anyag) Előadó: Hajdu László polgármester 17. Előterjesztés Udvarhelyszék árvízkárosultjainak megsegítésére (Ikt.sz: /2005. sz. anyag) Előadó: Goró Oszkár képviselő 18. Előterjesztés az 1 milliárd Ft összegű multifunkcionális hitelkeret megnyitására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról és a hitelkeret-szerződés megkötéséről (Ikt.sz: /2005. sz. anyag) Előadó: Hajdu László polgármester Zárt ülésen tárgyalandó (Az Ötv. 12. (4) bekezdés a) pontja alapján) 19. Előterjesztés a Palota Holding Ingatlan és Vagyonkezelő Részvénytársaság vezérigazgatói állás betöltésére (Ikt.sz: /2005. sz. anyag) Előadó: Hajdu László polgármester 20. Előterjesztés lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet elutasító határozat elleni fellebbezésről (Ikt.sz: /2005. sz. anyag) Előadó: Király Csaba alpolgármester - Polgármesteri tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ ANYAGOK - Intézkedési terv a Budapest, XV., Őrjárat u sz. alatti ingatlannal kapcsolatos Megállapodás végrehajtására (Ikt.sz: /2005. sz. anyag)

6 6 - Tájékoztató a 26/2003. (VI. 30.) önkormányzati rendelet hatályba lépése óta az adósságtérítéses cserékkel megtérült lakhatási szolgáltatások díjának teljes elszámolásáról, valamint e folyamatnak a folytatásáról (Ikt.sz: /2005. sz. anyag) - Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott jogkörében hozott határozatokról (Ikt.sz: /2005. sz. anyag) 1. Előterjesztés a hirdetmények elhelyezésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására (Ikt.sz: /2005. sz. anyag) Előadó: Gyurcsánszky János alpolgármester kiegészítését. Hajdu László: Kéri alpolgármester urat, tegye meg szóbeli Gyurcsánszky János: A rendelettervezet teljesebb, szakszerűbb a korábbinál, tartalmazza a törvényi változások miatt szükségessé vált módosításokat. Külön foglalkozik a közterület és a közterületi műtárgyak pontos meghatározásával. Tartalmazza a közutakon a közlekedést akadályozó reklámok elhelyezésének tiltását. Amennyiben nem köztulajdonban lévő műtárgyra kívánnak reklámhordozót elhelyezni, akkor az engedélyezéshez be kell nyújtani a tulajdonosi hozzájárulást is. Kiosztásra került a Fővárosi Közgyűlés 5/1998. (II. 27.) számú rendelete, ami a reklámelhelyezés tilalmát rögzíti, tartalmazza a tiltás kritériumait, felsorolja a kiemelt védettséget élvező épületeket. A jövő évben tervezik hasonló tárgyú rendelet megalkotását. Felhívja a figyelmet arra, hogy a tervezet nem tartalmaz a kampányidőszakra vonatkozó szabályozást. Erről a kérdésről majd a választások kiírását követően kell tárgyalni. Néhány pontosításra hívja fel a figyelmet. A 3. -ban tévesen két (3) bekezdés szerepel, itt a számozás értelemszerűen változik. A 4. (3) bekezdésének utolsó mondatrészét visszavonja. A rendelet november 15-én lépne hatályba. A Kerületfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság kérte, hogy a polgármester készíttessen felmérést arról, hol lehetne ingyenes lakossági reklámokat elhelyezni. Ez nem a mai rendeletalkotás témája, erre a későbbiekben vissza kell térni.

7 7 Hajdu László: A bizottsági elnököknek ad szót. Bori Ferenc: A Kerületfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság foglalkozott azzal a problémával is, hogy a lakosságnak, az intézményeknek van hirdetési igényük. Ha mindenfajta hirdetés kihelyezését megtiltják, az intézmények nem tudják felhívni a figyelmet rendezvényeikre. Ezért kérte a bizottság, hogy a lakossági ingyenes hirdetéseknek adjanak teret. A bizottság ennek a problémának a figyelembevételével megtárgyalásra javasolta a tervezetet. Molnár István: A Tulajdonosi, Vagyonkezelési és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolta az előterjesztést. Máté Gyula: A Jogi, Ügyrendi, Közrendvédelmi és Integrációs Bizottság egyhangúan megtárgyalásra és elfogadásra javasolta a rendelettervezetet. következnek. Hajdu László: Megállapítja, hogy kérdés nincs, hozzászólások Bori Ferenc: Alátámasztva a bizottság véleményét elmondja, hogy ezt a rendeletet nem lehet betartatni. Nem lehet betartatni ugyanúgy, mint az ebtartással kapcsolatos szabályokat, vagy a parkolási rendelet szabályozásait. Akkor tartaná jónak a szabályozást, ha meg lenne a lehetőség arra, hogy a jelenlegi valóban tarthatatlan helyzeten változtassanak. Csak tiltással ezt a kérdést nem lehet megoldani. Hajdu László: Fogadóóráján megkereste egy hölgy, elmondta, hogy egy vállalkozónál dolgozik, aki falragaszok legyártását, illegális kihelyezését vállalja. Egy alkalommal a VIII. kerületben elkapták a közterület-felügyelők és megbüntették Ft-ra. Ebben a példában sorozatos törvénysértések tapasztalhatók. A vállalkozó nem adózott, a foglalkoztatott hölgyet nem jelentette be. Azt látni, hogy a kerületben sem elsősorban lakossági hirdetéseket látni az oszlopokon, falakon, hanem cégek, vállalkozók hirdetéseit. Ebben a helyzetben szeretnének a rendelettel rendet teremteni. Győri-Molnár Lajos: A rendelettervezet leírja a hirdetmények elhelyezésének szabályait. Az értelmező rendelkezések között szerepelnek a hirdető táblák is.

8 8 Ha a kerületet határoló utakon végigmennek, láthatják, hogy milyen sok céges hirdetőtábla van kitéve. Kérése az előterjesztőhöz, hogy a jövőben vizsgálják meg a hirdetőtáblák kérdését is, szülessen ezeknek a kihelyezéséről is hasonló rendelet. előterjesztőnek. Hajdu László: A vitát lezárja. Megadja a szót az Gyurcsánszky János: Egy jogszabályt sem könnyű betartani, betartatni, de azt reméli, nem hiába alkotnak rendeleteket. Az ingyenes lakossági hirdetések kihelyezésének lehetőségeit meg fogják vizsgálni. Jelenleg erre a Városházi Naplóban van lehetőség. Természetesen az elkóborolt cicák keresésére az újságban nincs mód. A rendelet módot ad büntetésre, szankcionálásra. Nincs lehetőség szankcionálásra a Fővároshoz tartozó közterületeken, de a figyelmet felhívhatják ezekre a területekre is. Kéri a képviselőket, alkossák meg a rendeletet. Hajdu László: Ismerteti a rendeletalkotási javaslatot. A rendelet megalkotásához minősített szavazattöbbség szükséges. R e n d e l e t a l k o t á s Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a hirdetmények elhelyezésének szabályairól szóló 28/2005. ök. rendeletét. (Szavazati arány: 20 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 6 tartózkodás) 2. Előterjesztés a közigazgatási hatósági eljárásban alkalmazandó elektronikus ügyintézésről és elektronikus tájékoztató szolgáltatásról szóló rendelet megalkotására (Ikt.sz: /2005. sz. anyag) Előadó: Dr. Nagy Antal jegyző kiegészítését. Hajdu László: Kéri jegyző urat, tegye meg szóbeli Dr. Nagy Antal: Az előterjesztés a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényhez igazodik. A törvény november 1-jei hatállyal felváltja az eddig alkalmazott államigazgatási törvényt.

9 9 Ez a törvény korszakos törvényként fogható fel, mert a polgármesteri hivatalok ennek az új törvénynek a szellemében intézik a jövőben az állampolgárok ügyeit. A törvény nem a hatósági, hanem a szolgáltatási jelleget, az egymással való együttműködést erősíti. Célja, hogy a hivatalok még szorosabban működjenek együtt az állampolgárokkal ügyeik megoldásában. A bevezetés feltételei még nem alakultak ki teljes körűen. A végrehajtás fokozatosan történik. Első lépcsőként kell megalkotni az elektronikus ügyintézésről, tájékoztatásról szóló rendeletet. A rendeletet a törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek megjelenésének ütemében kell majd a jövőben módosítani. Jelenleg az Okmányirodán van lehetőség az elektronikus ügyintézés működtetésére. Kéri a képviselőket, fogadják el az előterjesztést, alkossák meg a rendeletet. Hajdu László: A Jogi, Ügyrendi, Közrendvédelmi és Integrációs Bizottság elnökének ad szót. Máté Gyula: A bizottság egyhangúan megtárgyalásra és elfogadásra javasolta a rendelettervezetet. Hajdu László: Kérdések következnek. Bori Ferenc: A rendelet november 1-jén lép hatályba. Rendelkezésre állnak a feltételek ahhoz, hogy a hatálybalépést követően elektronikus úton lehessen például útlevél-kérést intézni? Kökény Rita: Milyen alapon választották ki a tervezet 2. (2) bekezdésében felsorolt ügyfajtákat? Miért nem szerepel a felsorolásban a tulajdoni lap kikérése? előterjesztőnek. Hajdu László: A kérdéseket lezárja, megadja a szót az Dr. Nagy Antal: A rendelettervezetben azokat a lehetséges ügyintézési formákat rögzítették, amelyek működtetéséhez adottak a feltételek. Jelenleg még nem megoldott a tulajdoni lap kikérése elektronikus úton, ilyen formában nem lehet hiteles tulajdoni laphoz jutni. Hajdu László: Megállapítja, hogy észrevétel nincs, a vitát lezárja. Ismerteti a rendeletalkotási javaslatot. A rendelet megalkotásához minősített szavazattöbbség szükséges.

10 10 R e n d e l e t a l k o t á s Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a közigazgatási hatósági eljárásban alkalmazandó elektronikus ügyintézésről és elektronikus tájékoztató szolgáltatásról szóló 29/2005. ök. rendeletét. (Szavazati arány: 27 igen szavazat, egyhangú) 3. Előterjesztés a Belső Ellenőrzési Iroda évi munkatervére (Ikt.sz: /2005. sz. anyag) Előadó: Dr. Nagy Antal jegyző kiegészítését. Hajdu László: Kéri jegyző urat, tegye meg szóbeli Dr. Nagy Antal: A helyi önkormányzatokról szóló törvény módosítása értelmében a pénzügyi, gazdálkodási, szakmai ellenőrzést ki kell terjeszteni az önkormányzati gazdasági társaságokra, a törvény szabályozása szerint az éves ellenőrzési tervet a képviselő-testületnek kell elfogadnia. A munkatervben leírták, hogy mely területeket kívánják a évben ellenőrizni. A rendszer eddig is jól működött. A Palota Holding Rt.-nél, illetve az Egészségügyi Intézménynél tervezett ellenőrzés időpontjának megváltoztatását javasolja. Novemberben terjesztik a képviselő-testület elé azt a javaslatot, hogy az ellenőrzési ütemterv elfogadását utalja a képviselő-testület a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság hatáskörébe. Kéri a képviselő-testület támogatását. ad szót. Hajdu László: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének Varga Imre: A bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri a belső ellenőrzés munkáját. Megtárgyalták és elfogadták az éves munkaterveket. Felhívja a figyelmet arra, hogy jó lenne SZMSZ módosítás keretében a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatköröket a bizottság, vagy a polgármester hatáskörébe utalni. Ezzel egyszerűbben tudnának eleget tenni a törvényi kötelezettségeknek.

11 11 következnek. Hajdu László: Megállapítja, hogy kérdés nincs, hozzászólások Bori Ferenc: Az előterjesztés 27. oldalán fogalmazzák meg az ellenőrzési feladatok összegzését, mely szerint a feladatellátás szabályosságának, célszerűségének, hatékonyságának a vizsgálata a cél. A feladatellátás hatékonyságának vizsgálata során nem csak a pénzügyi szempontokat kell ellenőrizni, hanem például egy oktatási intézménynél az oktatás hatékonyságát, vagy például az étkeztetéssel való elégedettséget. Ha a képviselő-testület átadja a hatáskört a bizottságnak, akkor nem biztos, hogy minden kérdésben a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság lesz illetékes. Ajánlja, hogy ellenőrizzék az intézményeknél az étkeztetést abban a vonatkozásban, hogy az érintettek elégedettsége milyen mértékű. Varga Imre: A belső ellenőrzés elsősorban gazdálkodási kérdésekkel foglalkozik. A feladat kiterjesztésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy az Iroda 3 fős, véges a kapacitásuk. Molnár István: Az ÁNTSZ ellenőrzései elsősorban a konyhák állapotára terjed ki. A számlázás, a normafelhasználás ellenőrzése a belső ellenőrzés feladata. Bori Ferenc: Az ellenőrzési terv valóban pénzügyi folyamatra vonatkozik. Jó lenne azonban azt is vizsgálni, hogy a különféle feladatellátásokkal kapcsolatban milyen az elégedettség. előterjesztőnek. Hajdu László: A vitát lezárja, megadja a szót az Dr. Nagy Antal: Foglalkoznak azzal, amit Bori képviselő úr felvetett. A jövőben, ha ütemezett gazdasági ellenőrzést végeznek egy oktatási intézménynél, akkor pénzügyi ellenőrzéssel egyidőben végzi az ellenőrzést a tanügyi igazgatás is. Tervezik, hogy a szakterület felelősei elemző végkövetkeztetéseket vonjanak le. A realizáló értekezleteken folyamatosan felvetődik ez a kérdés. róla. Hajdu László: Ismerteti a határozati javaslatot, szavazást kér

12 12 424/2005. (X. 26) sz. h a t á r o z a t Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Belső Ellenőrzési Iroda évre vonatkozó munkatervét. Felkéri a polgármestert, hogy erről az érintett intézmények és gazdasági társaságok vezetőit értesítse. Felelős : polgármester Határidő : november 15. (Szavazati arány: 27 igen szavazat, egyhangú) 4. Előterjesztés a közterületi játszóterek eszközeinek szabványossági ellenőrzésének tapasztalatairól, javaslat további működtetésükre (Ikt.sz: /2005. sz. anyag) Előadó: Gyurcsánszky János alpolgármester kiegészítését. Hajdu László: Kéri alpolgármester urat, tegye meg szóbeli Gyurcsánszky János: Az előterjesztett határozati javaslatok tartalmazzák a tényeket, illetve a célt, amit szeretnének elérni. Megtörtént a játszóterek felülvizsgálata. A vizsgálat alapján tervezik az élet- és balesetveszélyes játszóeszközök leszerelését, cserélését. Az előterjesztés nem terjed ki azoknak a dühöngőknek az állapotára, amelyek a fiatal korosztály szórakozását szolgálják. Felvetették azt is, hogy vizsgálni kellett volna a kihelyezett ping-pong asztalok állapotát is. Jelenleg csak a játszóterek állapotát vizsgálták. A jövő évben tervezik a dühöngők, ping-pong asztalok felülvizsgálatát. Érkezett javaslat arra vonatkozóan, hogy a kerület szélén építsenek olyan játszóhelyet, ahol gördeszkázásra, mounten bike használatára lenne lehetőségük a fiataloknak. Kértek árajánlatot, amiből kiderült, hogy a beruházás nagyon komoly költségekkel járna. Tovább kell vizsgálni a megfelelő terület kiválasztását is, figyelemmel a zajhatásra ban fogadták el a programot, amiben első helyen szerepel az élet- és balesetveszély megszüntetése a játszótereken. Ennek megfelelően rangsorolták a játszótereket, döntöttek arról, hogy mely játszótereket kívánják továbbfejleszteni, illetve melyikből alakítanak ki pihenőparkot. Tervezik a jövőben parkőrök alkalmazását, ennek meg kell teremteni a költségvetési lehetőségeit. Kéri a képviselőket, fogadják el az előterjesztett határozati javaslatokat.

13 13 Hajdu László: A bizottsági elnököknek ad szót. Varga Imre: Az ifjúság sportolási lehetőségeinek többek között a dühöngök állapotának felmérésére a jövő évben kerüljön sor. A bizottság úgy látta, ez a törekvés azonosul a vezetés elgondolásaival is. Ennek figyelembevételével a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztésben foglaltakat. Bori Ferenc: Az előterjesztés igen alapos munkát tükröz, alkalmas arra, hogy a kerületen található, játszótérnek minősülő területeket valóban áttekintse a képviselő-testület. Azokon a helyeken, ahol az első határozati javaslat a pihenőparkká alakítást tartalmazza, mérlegelték azt, hogy ha a parkban legalább egy játszóeszköz található, akkor az a terület már játszótérré van nyilvánítva. Alpolgármester úr említette a dühöngőket és grundokat. Ez is felmerült a bizottság ülésén, de nem ehhez az előterjesztéshez tartozik. Ezért, úgy gondolták, hogy a jövő év első félévi munkatervének összeállításánál fognak erre nézve külön előterjesztést megtárgyalni. Egy grund létrehozása szükséges, de nem vonatkoznak rá olyan EU-előírások mint a játszóterekre. Alpolgármester úr azt mondta, egyszer lesznek parkőrök is. A parkőr alkalmazásának lehetőségét irányozza elő a második határozati javaslatban foglalt vizsgálat, amelyben már a feladatok elvégzésére intézkedési terv összeállításáról van szó. Több területet sorol fel a 2. határozati javaslat. A 3. határozati javaslat két pontjával egyetértett a bizottság. Most hallották, hogy van egy módosító indítvány, amely ezt a határozatot merőben módosítja, a Tarpai tér kimarad, a Mézeskalács tér az első, a Vácduka tér a második és a Száraznád utcai játszótér felújítása a harmadik helyen szerepel. Jó lenne megindokolni az eltérést. Az általa elmondottak figyelembevételével megtárgyalásra és elfogadásra javasolta a Kerületfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztést. Marsovszky Györgyné: A Szociálpolitikai és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta és egyetértett az előterjesztésben foglaltakkal. Javasolják, hogy a balesetveszélyes játékszerek helyére fákat és cserjéket ültessenek a zöldfelület növelése érdekében. Hajdu László: Kéri a napirenddel kapcsolatos kérdéseket.

14 14 Ambrus János: A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság elnökeként sajnálattal vette tudomásul, hogy a bizottság nem kapta meg tárgyalásra az előterjesztést. Mi más lenne a bizottság hatáskörében, mint a sport, a szabadidő eltöltése, a mozgás? Részben a gyerekekről szól ez az előterjesztés, ezért számára érthetetlen, hogy a tárgyaló bizottságok között nincs felsorolva a MOS Bizottság. Szorgalmazták a parkok, játszóterek felmérésének elkészítését. Most jött el az a helyzet, hogy érdemben javaslatot tehettek volna ebben a témában. Hajdu László: Kéri a napirenddel kapcsolatos hozzászólásokat. Monostori Zsolt: Az anyagnak van egy olyan fejezete, amely az átalakításra tesz javaslatot. Az átalakítandó játszóterek listáját javasolja bővíteni a Palotás téri játszótérrel. Ezen a helyen egy padot, egy homokozót és egy mászókát helyeztek el. Maga a terület olyan pici, hogy játszótérnek nem nevezhető, három úttal van körbevéve, közülük az egyik nagyon forgalmas, ezért labdajátékokra nem alkalmas. Néhány hajléktalan és kutya kivételével ezen a játszótéren nincs senki. Ezért javasolja ezt a játszóteret pihenőparkká alakítani. Goró Oszkár: Hosszú út vezetett addig, amíg az önkormányzat eljutott oda, hogy parkőröket alkalmazzon a játszóterek, közparkok védelmében. Örvendetes, hogy ez megvalósulhat. Ha nem is közvetlenül, de közvetetten tetten érhető, hogy maga a kezdeményezés honnan származik. A több civilszervezet által kezdeményezett népszavazás egyik pontja, hogy a közparkok, játszóterek védelme érdekében az önkormányzat parkőri szolgálatot létesítsen. Illett volna elmondani, honnan származik az ötlet. Például, a Mézeskalács téren a játszótér építése szintén a helyi lakosság kezdeményezése volt három évvel ezelőtt. Támogatandónak tartja az előterjesztést, kéri a képviselőket, szavazzák meg a parkőri szolgálat beindítását. Podmaniczky Elek: Megelégedésére szolgál, hogy képviselői javaslatára bekerült az anyagba a Pestújhelyi térre kutyapiszok tároló edény terve. Ha a tulajdonosok a VII. kerületi tapasztalatokhoz hasonlóan igénybe veszik ezt a lehetőséget, és kultúrált megoldásnak minősül, akkor érdemes lenne elterjeszteni a kerület más részein is. A parkőrökkel kapcsolatban elmondja, a Pestújhelyi térnél is érdemes lenne parkőröket alkalmazni. Tóth Imre: Az előterjesztés rámutat arra, hogy szükség van a felújításokra a szabványosság szempontjából. Ezután biztosak lehetnek abban, hogy a játszótereken a biztonságos játék feltételei biztosítottak a gyermekek számára.

15 15 Az előterjesztés arra is rámutat, hogy túlnyomórészt azokról a játszóterekről van szó, melyek a házak között helyezkednek el, kisebb területtel rendelkeznek, de mégis a gyerekek szempontjából fontos funkciójuk van. A veszélyes játszóeszközöket is folyamatosan cserélni kell a szabványoknak megfelelő játékokra. A parkőrrel kapcsolatban elmondja; lehet, hogy Goró képviselő úrnak nincs tudomása arról, hogy a Karácsony Benő parkban már van parkőr szolgálat. A választások közeledtével nagyon bízik abban, hogy ha a parkőri szolgálatról szavazni fog a testület, akkor abban az évben a költségvetést is hajlandó lesz megszavazni minden képviselő. Baracskay Éva: A képviselői körzetében több témát, helyszínt is érint az előterjesztés. Köszönettel vették a lakók a József Attila játszótér felújítását. Itt van parkőri szolgálat, a működését a RÉPSZOLG Kht. biztosítja. Emellett a játszóteret használó lakóközösség is jelzi, milyen mulasztások történnek. Örül annak, hogy azok a homokozók, melyek már nem játszótérként funkcionálnak, a figyelem középpontjába kerültek. Ezek a Páskomliget u. 22. és Páskomliget u. 62.-nél lévő homokozók, ahol kis díszkertet és pihenőparkot alakítanak ki. A lakók is észrevételezték, hogy ezen a részen már nincs szükség a játszótér funkcióra. Alpolgármester úr említette a dühöngők helyzetét. Ez a kérdés a körzetében is felmerült, a Sárfű utcai dühöngő esetében. Bízik abban, hogy a következő évben ez a kérdés is megnyugtatóan oldódik meg. Goró Oszkár: Tóth Imre képviselő úrnak szeretné elmondani, hogy az ő frakciójuk kezdeményezte a parkőri szolgálat kialakítását. Azért nem szavazták meg az éves költségvetést, mert nem tartalmazott erre a célra előirányzatot. Hozzászólásának a lényege az volt: örül annak, hogy a városvezetés figyelembe veszi a helyi szervezetek által kezdeményezett népszavazás egyik kérdését. Szeretné, ha a többi kérdésben is ugyanígy járnának el. Tóth Imre: A népszavazás szintén költségbe kerül, melyet megint csak önkormányzati forrásból kellene biztosítani. Ezt az összeget szintén nem szavazták meg a másik frakció képviselői. Molnár István: Jó lenne elgondolkodni azon, hány játszóteret lehetne felújítani a népszavazás költségein. Ahelyett, hogy különböző szervezetek az önkormányzatnak feladatokat találnak ki, jó lenne, ha az emberek nevelésében vennének részt, meggátolnák a játszóeszközök rongálását, a parkok szennyezését.

16 16 Bori Ferenc: Tóth Imre képviselő úrnak válaszul elmondja; évtizedeken keresztül volt szó arról: aki vele nem ért egyet, az rosszat akar. Ne kenjék ezt rá bárkire, aki a költségvetés bizonyos részeivel nem ért egyet. Móricz Eszter: Goró Oszkár felvetésére elmondja; az általa említette egyesületek felvetéséről a szocialista frakciónak nincs tudomása. Valamennyi szocialista frakcióhoz tartozó képviselő programjában szerepelt a balesetmentes játszóterek létrehozása. Ezen kívül valamennyien leadták a programjukban ezeknek a játszótereknek melyek most ebben az előterjesztésben is szerepelnek a felújítására, illetve megszüntetésére vonatkozó javaslataikat. Tehát, nem az egyesületek kezdeményezésére kezdődött el ez a munkafolyamat. Monostori Zsolt: Véleménye szerint, a napirendi pont tárgyalása messze eltér a tárgytól. Nagyon sok olyan politikai felvetés hangzott el, amiket véleménye szerint kerülni kellene. Mirilo Milos: Nem ért egyet Monostori Zsolt indítványával, mely szerint meg kellene szüntetni a Palotás téren lévő játszóteret. Ez a tér valóban pici, de hétvégenként nagyon sok gyerek játszik ott, tehát szükség van rá. Monostori Zsolt: Az MSZP frakció képviselőinek programjában az szerepelt, hogy Európai Uniós szabványoknak megfelelő játszótér épül a Palotás téren. Nap, mint nap arra jár, így minden egyes alkalommal azt tapasztalja, hogy egy gyerek sem tartózkodik a romos, elavult, életveszélyes játszóeszközökkel felszerelt téren. Sokkal több hasznot hozna a játszótér parkká alakítása. Bori Ferenc: Korábban mindenki a Palotás téren tette le a szemetét. Nem volt véletlen, hogy a Kerületfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság a ciklus elején ennek a parknak a helyreállítására a környezetvédelmi alapból forrást biztosított. Tehát, a játszótérre szükség van. Amennyiben úgy alakul, hogy ellehetetlenül ez a tér, csak abban az esetben gondoljanak pihenőparkká alakításra. A jelenlegi formájában is alkalmas pihenésre, hiszen padok is találhatók ezen a részen. Egy játszótér jobban visszatartja a szemétlerakástól a környékbelieket. Hajdu László: További hozzászólás hiányában a vitát lezárja, megadja a szót az előterjesztőnek.

17 17 Gyurcsánszky János: Három helyen őrzik a játszótereket jelenleg, nyilván ez a környező park felügyeletével is együtt jár. Erre a célra külön összeg nincs elkülönítve, a RÉPSZOLG Kht oldja meg saját költségvetési keretéből. A lehetőségek függvényében jó lenne, ha ez a gyakorlat a jövőben is folytatódna. A Palotás teret illetően elmondja; természetesen a játszóteret meg kell hagyni, csak ott javasolnak parkká fejlesztést, ahol nem indokolt a játszótér fejlesztése. Goró képviselő úrnak elmondja; a Pestújhelyi téren nagyon jól működő játszótér van. Ugyanez a helyzet a Besenyő parkban, a Kolozsvár utcai iskola mellett lévő játszótér esetében is. A lakótelepi játszótereknek különleges funkciója van. A nagyobb, tömeges igények kielégítését a Vácduka téri játszótér biztosítja. Ezért készült a módosító indítvány az előterjesztéshez. Ambrus János képviselő úr felvetése teljesen jogos, a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságnak valóban tárgyalnia kellett volna az előterjesztést. Nyilvánvalóan adminisztrációs hiba történhetett. Monostori képviselő úr javaslatát nem támogatja. Hajdu László: Először a módosító indítványról, majd az előterjesztett határozati javaslatokról kér szavazást. 425/2005. (X. 26) sz. h a t á r o z a t Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadta el azt a javaslatot, hogy az átalakításra szánt játszótereket a Palotás téri játszótérrel bővítse ki parkká alakítás módján. (Szavazati arány: 9 igen szavazat, 8 ellenszavazat, 10 tartózkodás) 426/2005. (X. 26) sz. h a t á r o z a t Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Drégelyvár u , Erdőkerülő u. 10., Erdőkerülő u. 19., Karatna tér, Nádastó park 5., Nádastó park 22., Nyírpalota u , Páskomliget u. 17., Páskomliget u. 22., Páskomliget u. 62., Páskom park 4., Páskom park 12., Páskompark , Páskom park 13. Páskom park Zsókavár u. 39., Páskom park Óvoda cím alatti játszótereket pihenő parkká alakítja. Felelős : polgármester Határidő : december 31. (Szavazati arány: 27 igen szavazat, egyhangú)

18 18 427/2005. (X. 26) sz. h a t á r o z a t Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Drégelyvár u. 1-5., Drégelyvár u , Kozák tér, Közvágóhíd tér, Nyírpalota u , Obsitos tér, Őrjárat u., Zsókavár u. 22., Zsókavár u cím alatti játszótereket bővíti új játszóeszközökkel. Felkéri a polgármestert, hogy a feladatok elvégzésére intézkedési terv készítéséről gondoskodjon. Felelős : polgármester Határidő : március 31. (Szavazati arány: 27 igen szavazat, egyhangú) 428/2005. (X. 26) sz. h a t á r o z a t Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest, XV. kerület Mézeskalács téren, Vácduka téren és a Száraznád utcában játszóteret épít az alábbi sorrendben: 1. Mézeskalács tér 2. Vácduka tér 3. Száraznád u. Felkéri a polgármestert, hogy a évi, illetve a évi költségvetésben, a lehetőségek figyelembevételével, az előirányzat tervezéséről gondoskodjon. Felelős : polgármester Határidő : február 28., illetve február 28. (Szavazati arány: 25 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 2 tartózkodás) 5. Előterjesztés a Képviselő-testület 159/2005. (IV. 27.) számú határozatának visszavonásáról (Zajkontroll Szövetség) (Ikt.sz: /2005. sz. anyag) Előadó: Gyurcsánszky János alpolgármester Hajdu László: Megadja a szót az előterjesztőnek. Gyurcsánszky János: Az elképzelésük az volt, hogy jó együttműködéssel a kerület hasznára lesz ez a társulás. A tervezetthez képest kevesebb önkormányzat kíván csatlakozni, így a magas költségek miatt már nem érdemes részt venni a társulásban. Kéri a képviselőket, fogadják el az előterjesztett határozati javaslatot.

19 19 Hajdu László: Megadja a szót a bizottságok elnökeinek. Varga Imre: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság támogatja a határozati javaslatot. Bori Ferenc: A Zajkontroll Egyesületbe való belépésről a Kerületfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság elvi döntést hozott, hiszen a költségeket a tárgyalás alkalmával még nem ismerte. Nyilvánvalóan a már ismert költségek mellett vissza kell vonni a korábbi döntést, meg kell hozni azt a határozatot, hogy nem lépnek be ebbe a szerveződésbe. A bizottság a Környezetvédelmi Alapból biztosította a kerület részére zajmérő műszer beszerzését, ami alkalmas a felmerülő igények kielégítésére. Ha hivatalos mérésre van szükség, azt erre hivatott szakcégtől kell megrendelni. Tehát, semmiféle kockázatot, csak előnyt jelent a hivatal részére, ha a határozati javaslatot a testület elfogadja. Máté Gyula: A Jogi, Ügyrendi, Közrendvédelmi és Integrációs Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolta az előterjesztést. Hajdu László: Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nincs, ismerteti a határozati javaslatot, szavazást kér róla. 429/2005. (X. 26) sz. h a t á r o z a t 1.) Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy visszavonja 159/2005. (IV. 27.) számú határozatát. Felelős : polgármester Határidő : október ) Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, felkéri a polgármestert, hogy a határozat megküldésével értesítse az érintett XIII. kerületi Önkormányzatot. Felelős : polgármester Határidő: november 15. (Szavazati arány: 27 igen szavazat, egyhangú)

20 20 6. Előterjesztés közalapítvány alapítása a kerületi egészségügyi ellátás körébe tartozó egyes feladatok átvállalására (Ikt.sz: /2005. sz. anyag) Előadó: Király Csaba alpolgármester Hajdu László: Megadja a szót az előterjesztőnek. Király Csaba: Egy kissé eltér előterjesztés az előterjesztő szándékától. Mindenki jó szándékkal közelítette meg a témát. Az előterjesztés lényege az, hogy folytassák az alapítványi munkát úgy, hogy új alapítványt hoznak létre, a meglévőt pedig, megszüntetik. Kéri a képviselő-testületet, hogy benyújtott módosító határozati javaslatát fogadják el, mely szerint az előterjesztett határozati javaslat 2. pontja elmarad. Hajdu László: Megadja a szót a bizottságok elnökeinek. Varga Imre: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elgondolása megegyezett az előterjesztő szándékaival. A 2. határozati javaslatról a bizottság megállapította, hogy a tisztségviselők személyére vonatkozóan érdemi döntés jelenleg nem hozható. Ennek figyelembevételével megtárgyalásra és elfogadásra javasolják az előterjesztést. Marsovszky Györgyné: A Szociálpolitikai és Egészségügyi Bizottság hosszú vita után megtárgyalásra és elfogadásra javasolta az előterjesztésben foglaltakat. Máté Gyula: A Jogi, Ügyrendi, Közrendvédelmi és Integrációs Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az előterjesztést, az első és a harmadik határozati javaslat elfogadását támogatta. Hajdu László: Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nincs, ismerteti a határozati javaslatokat, kéri a képviselő-testület szavazatát.

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 28-án az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER

Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER 1153 Bp., Bocskai u. 1-3. 1601 Bp. Pf. 46. Tel.: 307-6479 Fax.: 307-7360 polgarmester@bpxv.hu www.bpxv.hu Fogadónap: Minden

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a bizottság 2012. február 28-án 15 00 órakor kezdődő nyilvános ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a bizottság 2012. február 28-án 15 00 órakor kezdődő nyilvános ülésén Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottsága Ülés száma: 112-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a bizottság 2012. február 28-án 15 00 órakor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ GZT-821 forgalmi rendszámú

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

4. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2010-2014. években végzett tevékenységéről Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző

4. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2010-2014. években végzett tevékenységéről Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző Ikt.sz.: 43-13/2014. Jegyzőkönyv Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2014. június 26-án, a Megyeháza I. emeleti Hadady-Hargitay termében tartott soron következő

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI AUTÓBUSZ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ TULAJDONOSI DÖNTÉSEK MEGHOZATALA

KÖZÖSSÉGI AUTÓBUSZ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ TULAJDONOSI DÖNTÉSEK MEGHOZATALA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen!

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2013. augusztus 28. napján tartandó Kt. ülésre Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási referens Tárgy: Egyes állami ingatlanok

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. április 7-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. április 7-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. április 7-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Kocsis Tibor

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 35/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17- /1/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17- /1/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17- /1/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 2-1 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 4/2015.(II.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 5/2015.(II.03.) Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 29-én (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 29-én (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-13/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 29-én (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Lakiter Hungária Európa Kft. ingatlan vásárlásáról szóló 82/2014.

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: RENDELETEK: 81-83/2012. (IX.13.) 12-13/2012.(IX.14.)

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5/2015. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve 5 5 5

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz- 355/2013. ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére Tárgy: MACOVEI ERZSÉBET egyéni vállalkozó közterület-használati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V és Szavazatszámláló Bizottságának 2015. február 24-én megtartott nyilvános üléséről. Tartalmazza: 7/2015./II.24./ 8/2015./II.24./ 9/2015./II.24./ 10/2015./II.24./ 11/2015./II.24./

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2013. évi 20. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére Előterjesztés 7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére Tárgy: OTP helyiséggel kapcsolatos döntés Az előterjesztést készítette: Dodonka Csaba vezető tanácsos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20-án délután

Részletesebben

M E G H Í V Ó. C. épület I. em. Kossuth-terem

M E G H Í V Ó. C. épület I. em. Kossuth-terem Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, Városüzemeltetési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottsága E l n ö k M E G H Í V Ó

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 11-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 11-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én megtartott rendkívüli üléséről. Határozat Tárgya: száma: 89/2015.(XI.11.) Pedagógiai asszisztens álláshely 90/2015.(XI.11.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 07-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2013. (I. 07.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA E L N Ö K É T Ő L Szám: 7/4-18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készül: a Pénzügyi Bizottság 2011. november 23-án 10 óra 05 perckor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság ülése Helyszín:

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 44/2015. (VI. 23.) számú TKt 45/2015. (VI. 23.) számú TKt 46/2015. (VI. 23.) számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23. Ügyszám: 16-22/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2015. február 23. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Településközpont vegyes övezetben

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 6-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur. Szám: 600/14/2015. RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.hu JEGYZŐKÖNYV 2015. július 22. napján 18:00

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben