készült a képviselő-testület október 26-án órakor kezdődő nyilvános üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "készült a képviselő-testület 2005. október 26-án 14.00 órakor kezdődő nyilvános üléséről"

Átírás

1 Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület október 26-án órakor kezdődő nyilvános üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u I. emeleti Díszterme Jelen vannak: 28 fő képviselő (Ambrus János, Árkosi Sándor, Baracskay Éva, Bori Ferenc, Csaba Elemér, Fekete István, Goró Oszkár, Győri-Molnár Lajos, Gyurcsánszky János, Hajdu László, dr. Hetyei László, Király Csaba, Kökény Rita, Marsovszky Györgyné, dr. Matlák Gábor, dr. Márkus Szabolcs, Máté Gyula, Mihályi Zoltán, Mirilo Milos, Molnár István, Monostori Zsolt, Móricz Eszter, Németh Angéla, dr. Pálinszki Antal, Podmaniczky Elek, Rezács Istvánné, Tóth Imre, Varga Imre) Meghívottként jelen van: Dr. Nagy Antal jegyző, dr. Herczeg Julianna aljegyző, Mollnár Andor a Pénzügyi Osztály vezetője, Moór Árpád az Igazgatási Osztály vezetője, Bacsa Gábor az Építésügyi Osztály részéről, Németh Tibor a Városüzemeltetési Osztály vezetője, Lindner Gusztáv az Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője, Kovácsné Márkus Éva a Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője, Erdélyiné Kincses Andrea a Vagyon- és Lakásgazdálkodási Osztály vezetője, dr. Paor Emőke a Jogi és Szervezési Osztály vezetője, Budai Sándorné a Lakásbérlők XV. kerületi Szervezete részéről, dr. Szakonyi Tiborné a CORTEX Alapítvány részéről, Fehér István főszerkesztő, valamint a KTV munkatársa.

2 2 A képviselő-testület ülésén részt vett Szánti Ottóné, a Polgármesteri Titkárság vezetője, Pfliegel Katalin és Lukács Lászlóné jegyzőkönyvvezetők. Hajdu László: A XV. kerületi Önkormányzat képviselőtestülete nevében köszönti a megjelent képviselőket, a civil szervezetek képviselőit, a hivatal és az intézmények vezető munkatársait, a jelenlévő pártok képviselőit, valamint a KTV adását néző kerületi lakosokat. A hétvége a Mindenszentek napja jegyében telik. Kéri, 1 perces néma felállással emlékezzenek elhunyt szeretteikre. (Egy perces néma felállás) Bejelenti, hogy Vizér Klára képviselőasszony egészséges kislánynak adott életet. A nyilvánosság előtt is gratulál képviselőasszonynak. Az október 23-i ünnepi testületi ülésen kitüntetéseket, elismeréseket adtak át. Forgács József az ünnepi ülésen nem tudott részt venni, ezért részére a Budapest XV. kerület Díszpolgára címet a mai napon adják át. (Dr. Nagy Antal jegyző felolvassa a képviselő-testület döntését. A kitüntetést Hajdu László polgármester adja át.) Hajdu László: Az írásos meghívóhoz képest javasol módosításokat. Az 1. napirendi pontot Előterjesztés a XV. kerület Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 17/2004. (IV. 1.) ök. rendelet módosítására az előterjesztő visszavonja. Vizér Klára képviselőasszony kérte, hogy képviselői indítványát ne tárgyalja meg a mai ülésen a képviselő-testület, ezért azt leveszik a napirendről. Sürgősséggel javasolja megtárgyalni az 1 milliárd Ft összegű, multifunkcionális hitelkeret megnyitására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról és a hitelkeret-szerződés megkötéséről című előterjesztést, a zárt ülést megelőző utolsó napirendként. Ismerteti a napirendi javaslatot. Napirenden kívüli hozzászólásra nem érkezett bejelentés. A polgármesteri tájékoztatót írásban megkapták a képviselők. Kéri a képviselőket, tegyék fel kérdéseiket, mondják el észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban. Goró Oszkár: Az ügy fontosságára tekintettel javasolja, hogy a sürgősséggel beterjesztett anyagot 1. napirendként tárgyalja meg a képviselőtestület.

3 3 Hajdu László: Megállapítja, hogy több kérdés, észrevétel nincs, a napirend vitáját lezárja. Goró Oszkár indítványát nem támogatja, az SZMSZ szerint a sürgősséggel beterjesztett előterjesztést utolsó napirendként kell tárgyalni. Az előterjesztett napirend elfogadásáról kér szavazást. 423/2005. (X. 26) sz. h a t á r o z a t Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztett napirendi pontokat és azok tárgyalási sorrendjét. (Szavazati arány: 23 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 2 tartózkodás) N A P I R E N D 1. Előterjesztés a hirdetmények elhelyezésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására (Ikt.sz: /2005. sz. anyag) Előadó: Gyurcsánszky János alpolgármester R 2. Előterjesztés a közigazgatási hatósági eljárásban alkalmazandó elektronikus ügyintézésről és elektronikus tájékoztató szolgáltatásról szóló rendelet megalkotására (Ikt.sz: /2005. sz. anyag) Előadó: Dr. Nagy Antal jegyző R 3. Előterjesztés a Belső Ellenőrzési Iroda évi munkatervére (Ikt.sz: /2005. sz. anyag) Előadó: Dr. Nagy Antal jegyző 4. Előterjesztés a közterületi játszóterek eszközeinek szabványossági ellenőrzésének tapasztalatairól, javaslat további működtetésükre (Ikt.sz /2005. sz. anyag) Előadó: Gyurcsánszky János alpolgármester 5. Előterjesztés a Képviselő-testület 159/2005. (IV.27.) számú határozatának visszavonásáról (Zajkontroll Szövetség) (Ikt.sz: /2005. sz. anyag) Előadó: Gyurcsánszky János alpolgármester

4 4 6. Előterjesztés közalapítvány alapítása a kerületi egészségügyi ellátás körébe tartozó egyes feladatok átvállalására (Ikt.sz: /2005. sz. anyag) Előadó: Király Csaba alpolgármester 7. Előterjesztés a Rákospalota - Városrészközpont kerületi szabályozási tervével kapcsolatos törvényességi észrevételre (Ikt.sz: /2005. sz. anyag) Előadó: Gyurcsánszky János alpolgármester 8. Előterjesztés a Bp. XV., Bácska u szám alatti, 87677/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlan megosztásáról (Ikt.sz /2005. sz. anyag) Előadó: Király Csaba alpolgármester 9. Előterjesztés Bp. XV., Késmárk utcai 91128/1, 91128/2 és a hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről (Ikt.sz: /2005. sz. anyag) Előadó: Király Csaba alpolgármester 10. Előterjesztés a Bp. XV., Erdőkerülő u. 36. szám alatti, 91158/53 hrsz-ú, felépítményes ingatlan elidegenítéséről (Ikt.sz: /2005. sz. anyag) Előadó: Király Csaba alpolgármester 11. Előterjesztés a Bp. XV., Fő út 80. szám alatti helyiség vételárának részletekben történő megfizetéséről (Ikt.sz: /2005. sz. anyag) Előadó: Király Csaba alpolgármester 12. Előterjesztés a Bp. XV., Szilas park 1. fszt. 2. szám alatti lakásra fennálló bérleti szerződés módosítására (Ikt.sz: /2005. sz. anyag) Előadó: Király Csaba alpolgármester 13. Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő egyes lakások állományból való törléséről (Ikt.sz: /2005. sz. anyag) Előadó: Király Csaba alpolgármester 14. Előterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat Bűnmegelőzési Koncepciójára (Ikt.sz: /2005. sz. anyag) Előadó: Hajdu László polgármester

5 5 15. Előterjesztés felújítási feladat átcsoportosításáról (Ikt.sz: /2005. sz. anyag) Előadó: Gyurcsánszky János alpolgármester 16. Előterjesztés alapítványok részére történő utalások jóváhagyására (Ikt.sz: /2005. sz. anyag) Előadó: Hajdu László polgármester 17. Előterjesztés Udvarhelyszék árvízkárosultjainak megsegítésére (Ikt.sz: /2005. sz. anyag) Előadó: Goró Oszkár képviselő 18. Előterjesztés az 1 milliárd Ft összegű multifunkcionális hitelkeret megnyitására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról és a hitelkeret-szerződés megkötéséről (Ikt.sz: /2005. sz. anyag) Előadó: Hajdu László polgármester Zárt ülésen tárgyalandó (Az Ötv. 12. (4) bekezdés a) pontja alapján) 19. Előterjesztés a Palota Holding Ingatlan és Vagyonkezelő Részvénytársaság vezérigazgatói állás betöltésére (Ikt.sz: /2005. sz. anyag) Előadó: Hajdu László polgármester 20. Előterjesztés lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet elutasító határozat elleni fellebbezésről (Ikt.sz: /2005. sz. anyag) Előadó: Király Csaba alpolgármester - Polgármesteri tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ ANYAGOK - Intézkedési terv a Budapest, XV., Őrjárat u sz. alatti ingatlannal kapcsolatos Megállapodás végrehajtására (Ikt.sz: /2005. sz. anyag)

6 6 - Tájékoztató a 26/2003. (VI. 30.) önkormányzati rendelet hatályba lépése óta az adósságtérítéses cserékkel megtérült lakhatási szolgáltatások díjának teljes elszámolásáról, valamint e folyamatnak a folytatásáról (Ikt.sz: /2005. sz. anyag) - Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott jogkörében hozott határozatokról (Ikt.sz: /2005. sz. anyag) 1. Előterjesztés a hirdetmények elhelyezésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására (Ikt.sz: /2005. sz. anyag) Előadó: Gyurcsánszky János alpolgármester kiegészítését. Hajdu László: Kéri alpolgármester urat, tegye meg szóbeli Gyurcsánszky János: A rendelettervezet teljesebb, szakszerűbb a korábbinál, tartalmazza a törvényi változások miatt szükségessé vált módosításokat. Külön foglalkozik a közterület és a közterületi műtárgyak pontos meghatározásával. Tartalmazza a közutakon a közlekedést akadályozó reklámok elhelyezésének tiltását. Amennyiben nem köztulajdonban lévő műtárgyra kívánnak reklámhordozót elhelyezni, akkor az engedélyezéshez be kell nyújtani a tulajdonosi hozzájárulást is. Kiosztásra került a Fővárosi Közgyűlés 5/1998. (II. 27.) számú rendelete, ami a reklámelhelyezés tilalmát rögzíti, tartalmazza a tiltás kritériumait, felsorolja a kiemelt védettséget élvező épületeket. A jövő évben tervezik hasonló tárgyú rendelet megalkotását. Felhívja a figyelmet arra, hogy a tervezet nem tartalmaz a kampányidőszakra vonatkozó szabályozást. Erről a kérdésről majd a választások kiírását követően kell tárgyalni. Néhány pontosításra hívja fel a figyelmet. A 3. -ban tévesen két (3) bekezdés szerepel, itt a számozás értelemszerűen változik. A 4. (3) bekezdésének utolsó mondatrészét visszavonja. A rendelet november 15-én lépne hatályba. A Kerületfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság kérte, hogy a polgármester készíttessen felmérést arról, hol lehetne ingyenes lakossági reklámokat elhelyezni. Ez nem a mai rendeletalkotás témája, erre a későbbiekben vissza kell térni.

7 7 Hajdu László: A bizottsági elnököknek ad szót. Bori Ferenc: A Kerületfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság foglalkozott azzal a problémával is, hogy a lakosságnak, az intézményeknek van hirdetési igényük. Ha mindenfajta hirdetés kihelyezését megtiltják, az intézmények nem tudják felhívni a figyelmet rendezvényeikre. Ezért kérte a bizottság, hogy a lakossági ingyenes hirdetéseknek adjanak teret. A bizottság ennek a problémának a figyelembevételével megtárgyalásra javasolta a tervezetet. Molnár István: A Tulajdonosi, Vagyonkezelési és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolta az előterjesztést. Máté Gyula: A Jogi, Ügyrendi, Közrendvédelmi és Integrációs Bizottság egyhangúan megtárgyalásra és elfogadásra javasolta a rendelettervezetet. következnek. Hajdu László: Megállapítja, hogy kérdés nincs, hozzászólások Bori Ferenc: Alátámasztva a bizottság véleményét elmondja, hogy ezt a rendeletet nem lehet betartatni. Nem lehet betartatni ugyanúgy, mint az ebtartással kapcsolatos szabályokat, vagy a parkolási rendelet szabályozásait. Akkor tartaná jónak a szabályozást, ha meg lenne a lehetőség arra, hogy a jelenlegi valóban tarthatatlan helyzeten változtassanak. Csak tiltással ezt a kérdést nem lehet megoldani. Hajdu László: Fogadóóráján megkereste egy hölgy, elmondta, hogy egy vállalkozónál dolgozik, aki falragaszok legyártását, illegális kihelyezését vállalja. Egy alkalommal a VIII. kerületben elkapták a közterület-felügyelők és megbüntették Ft-ra. Ebben a példában sorozatos törvénysértések tapasztalhatók. A vállalkozó nem adózott, a foglalkoztatott hölgyet nem jelentette be. Azt látni, hogy a kerületben sem elsősorban lakossági hirdetéseket látni az oszlopokon, falakon, hanem cégek, vállalkozók hirdetéseit. Ebben a helyzetben szeretnének a rendelettel rendet teremteni. Győri-Molnár Lajos: A rendelettervezet leírja a hirdetmények elhelyezésének szabályait. Az értelmező rendelkezések között szerepelnek a hirdető táblák is.

8 8 Ha a kerületet határoló utakon végigmennek, láthatják, hogy milyen sok céges hirdetőtábla van kitéve. Kérése az előterjesztőhöz, hogy a jövőben vizsgálják meg a hirdetőtáblák kérdését is, szülessen ezeknek a kihelyezéséről is hasonló rendelet. előterjesztőnek. Hajdu László: A vitát lezárja. Megadja a szót az Gyurcsánszky János: Egy jogszabályt sem könnyű betartani, betartatni, de azt reméli, nem hiába alkotnak rendeleteket. Az ingyenes lakossági hirdetések kihelyezésének lehetőségeit meg fogják vizsgálni. Jelenleg erre a Városházi Naplóban van lehetőség. Természetesen az elkóborolt cicák keresésére az újságban nincs mód. A rendelet módot ad büntetésre, szankcionálásra. Nincs lehetőség szankcionálásra a Fővároshoz tartozó közterületeken, de a figyelmet felhívhatják ezekre a területekre is. Kéri a képviselőket, alkossák meg a rendeletet. Hajdu László: Ismerteti a rendeletalkotási javaslatot. A rendelet megalkotásához minősített szavazattöbbség szükséges. R e n d e l e t a l k o t á s Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a hirdetmények elhelyezésének szabályairól szóló 28/2005. ök. rendeletét. (Szavazati arány: 20 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 6 tartózkodás) 2. Előterjesztés a közigazgatási hatósági eljárásban alkalmazandó elektronikus ügyintézésről és elektronikus tájékoztató szolgáltatásról szóló rendelet megalkotására (Ikt.sz: /2005. sz. anyag) Előadó: Dr. Nagy Antal jegyző kiegészítését. Hajdu László: Kéri jegyző urat, tegye meg szóbeli Dr. Nagy Antal: Az előterjesztés a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényhez igazodik. A törvény november 1-jei hatállyal felváltja az eddig alkalmazott államigazgatási törvényt.

9 9 Ez a törvény korszakos törvényként fogható fel, mert a polgármesteri hivatalok ennek az új törvénynek a szellemében intézik a jövőben az állampolgárok ügyeit. A törvény nem a hatósági, hanem a szolgáltatási jelleget, az egymással való együttműködést erősíti. Célja, hogy a hivatalok még szorosabban működjenek együtt az állampolgárokkal ügyeik megoldásában. A bevezetés feltételei még nem alakultak ki teljes körűen. A végrehajtás fokozatosan történik. Első lépcsőként kell megalkotni az elektronikus ügyintézésről, tájékoztatásról szóló rendeletet. A rendeletet a törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek megjelenésének ütemében kell majd a jövőben módosítani. Jelenleg az Okmányirodán van lehetőség az elektronikus ügyintézés működtetésére. Kéri a képviselőket, fogadják el az előterjesztést, alkossák meg a rendeletet. Hajdu László: A Jogi, Ügyrendi, Közrendvédelmi és Integrációs Bizottság elnökének ad szót. Máté Gyula: A bizottság egyhangúan megtárgyalásra és elfogadásra javasolta a rendelettervezetet. Hajdu László: Kérdések következnek. Bori Ferenc: A rendelet november 1-jén lép hatályba. Rendelkezésre állnak a feltételek ahhoz, hogy a hatálybalépést követően elektronikus úton lehessen például útlevél-kérést intézni? Kökény Rita: Milyen alapon választották ki a tervezet 2. (2) bekezdésében felsorolt ügyfajtákat? Miért nem szerepel a felsorolásban a tulajdoni lap kikérése? előterjesztőnek. Hajdu László: A kérdéseket lezárja, megadja a szót az Dr. Nagy Antal: A rendelettervezetben azokat a lehetséges ügyintézési formákat rögzítették, amelyek működtetéséhez adottak a feltételek. Jelenleg még nem megoldott a tulajdoni lap kikérése elektronikus úton, ilyen formában nem lehet hiteles tulajdoni laphoz jutni. Hajdu László: Megállapítja, hogy észrevétel nincs, a vitát lezárja. Ismerteti a rendeletalkotási javaslatot. A rendelet megalkotásához minősített szavazattöbbség szükséges.

10 10 R e n d e l e t a l k o t á s Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a közigazgatási hatósági eljárásban alkalmazandó elektronikus ügyintézésről és elektronikus tájékoztató szolgáltatásról szóló 29/2005. ök. rendeletét. (Szavazati arány: 27 igen szavazat, egyhangú) 3. Előterjesztés a Belső Ellenőrzési Iroda évi munkatervére (Ikt.sz: /2005. sz. anyag) Előadó: Dr. Nagy Antal jegyző kiegészítését. Hajdu László: Kéri jegyző urat, tegye meg szóbeli Dr. Nagy Antal: A helyi önkormányzatokról szóló törvény módosítása értelmében a pénzügyi, gazdálkodási, szakmai ellenőrzést ki kell terjeszteni az önkormányzati gazdasági társaságokra, a törvény szabályozása szerint az éves ellenőrzési tervet a képviselő-testületnek kell elfogadnia. A munkatervben leírták, hogy mely területeket kívánják a évben ellenőrizni. A rendszer eddig is jól működött. A Palota Holding Rt.-nél, illetve az Egészségügyi Intézménynél tervezett ellenőrzés időpontjának megváltoztatását javasolja. Novemberben terjesztik a képviselő-testület elé azt a javaslatot, hogy az ellenőrzési ütemterv elfogadását utalja a képviselő-testület a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság hatáskörébe. Kéri a képviselő-testület támogatását. ad szót. Hajdu László: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének Varga Imre: A bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri a belső ellenőrzés munkáját. Megtárgyalták és elfogadták az éves munkaterveket. Felhívja a figyelmet arra, hogy jó lenne SZMSZ módosítás keretében a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatköröket a bizottság, vagy a polgármester hatáskörébe utalni. Ezzel egyszerűbben tudnának eleget tenni a törvényi kötelezettségeknek.

11 11 következnek. Hajdu László: Megállapítja, hogy kérdés nincs, hozzászólások Bori Ferenc: Az előterjesztés 27. oldalán fogalmazzák meg az ellenőrzési feladatok összegzését, mely szerint a feladatellátás szabályosságának, célszerűségének, hatékonyságának a vizsgálata a cél. A feladatellátás hatékonyságának vizsgálata során nem csak a pénzügyi szempontokat kell ellenőrizni, hanem például egy oktatási intézménynél az oktatás hatékonyságát, vagy például az étkeztetéssel való elégedettséget. Ha a képviselő-testület átadja a hatáskört a bizottságnak, akkor nem biztos, hogy minden kérdésben a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság lesz illetékes. Ajánlja, hogy ellenőrizzék az intézményeknél az étkeztetést abban a vonatkozásban, hogy az érintettek elégedettsége milyen mértékű. Varga Imre: A belső ellenőrzés elsősorban gazdálkodási kérdésekkel foglalkozik. A feladat kiterjesztésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy az Iroda 3 fős, véges a kapacitásuk. Molnár István: Az ÁNTSZ ellenőrzései elsősorban a konyhák állapotára terjed ki. A számlázás, a normafelhasználás ellenőrzése a belső ellenőrzés feladata. Bori Ferenc: Az ellenőrzési terv valóban pénzügyi folyamatra vonatkozik. Jó lenne azonban azt is vizsgálni, hogy a különféle feladatellátásokkal kapcsolatban milyen az elégedettség. előterjesztőnek. Hajdu László: A vitát lezárja, megadja a szót az Dr. Nagy Antal: Foglalkoznak azzal, amit Bori képviselő úr felvetett. A jövőben, ha ütemezett gazdasági ellenőrzést végeznek egy oktatási intézménynél, akkor pénzügyi ellenőrzéssel egyidőben végzi az ellenőrzést a tanügyi igazgatás is. Tervezik, hogy a szakterület felelősei elemző végkövetkeztetéseket vonjanak le. A realizáló értekezleteken folyamatosan felvetődik ez a kérdés. róla. Hajdu László: Ismerteti a határozati javaslatot, szavazást kér

12 12 424/2005. (X. 26) sz. h a t á r o z a t Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Belső Ellenőrzési Iroda évre vonatkozó munkatervét. Felkéri a polgármestert, hogy erről az érintett intézmények és gazdasági társaságok vezetőit értesítse. Felelős : polgármester Határidő : november 15. (Szavazati arány: 27 igen szavazat, egyhangú) 4. Előterjesztés a közterületi játszóterek eszközeinek szabványossági ellenőrzésének tapasztalatairól, javaslat további működtetésükre (Ikt.sz: /2005. sz. anyag) Előadó: Gyurcsánszky János alpolgármester kiegészítését. Hajdu László: Kéri alpolgármester urat, tegye meg szóbeli Gyurcsánszky János: Az előterjesztett határozati javaslatok tartalmazzák a tényeket, illetve a célt, amit szeretnének elérni. Megtörtént a játszóterek felülvizsgálata. A vizsgálat alapján tervezik az élet- és balesetveszélyes játszóeszközök leszerelését, cserélését. Az előterjesztés nem terjed ki azoknak a dühöngőknek az állapotára, amelyek a fiatal korosztály szórakozását szolgálják. Felvetették azt is, hogy vizsgálni kellett volna a kihelyezett ping-pong asztalok állapotát is. Jelenleg csak a játszóterek állapotát vizsgálták. A jövő évben tervezik a dühöngők, ping-pong asztalok felülvizsgálatát. Érkezett javaslat arra vonatkozóan, hogy a kerület szélén építsenek olyan játszóhelyet, ahol gördeszkázásra, mounten bike használatára lenne lehetőségük a fiataloknak. Kértek árajánlatot, amiből kiderült, hogy a beruházás nagyon komoly költségekkel járna. Tovább kell vizsgálni a megfelelő terület kiválasztását is, figyelemmel a zajhatásra ban fogadták el a programot, amiben első helyen szerepel az élet- és balesetveszély megszüntetése a játszótereken. Ennek megfelelően rangsorolták a játszótereket, döntöttek arról, hogy mely játszótereket kívánják továbbfejleszteni, illetve melyikből alakítanak ki pihenőparkot. Tervezik a jövőben parkőrök alkalmazását, ennek meg kell teremteni a költségvetési lehetőségeit. Kéri a képviselőket, fogadják el az előterjesztett határozati javaslatokat.

13 13 Hajdu László: A bizottsági elnököknek ad szót. Varga Imre: Az ifjúság sportolási lehetőségeinek többek között a dühöngök állapotának felmérésére a jövő évben kerüljön sor. A bizottság úgy látta, ez a törekvés azonosul a vezetés elgondolásaival is. Ennek figyelembevételével a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság támogatta az előterjesztésben foglaltakat. Bori Ferenc: Az előterjesztés igen alapos munkát tükröz, alkalmas arra, hogy a kerületen található, játszótérnek minősülő területeket valóban áttekintse a képviselő-testület. Azokon a helyeken, ahol az első határozati javaslat a pihenőparkká alakítást tartalmazza, mérlegelték azt, hogy ha a parkban legalább egy játszóeszköz található, akkor az a terület már játszótérré van nyilvánítva. Alpolgármester úr említette a dühöngőket és grundokat. Ez is felmerült a bizottság ülésén, de nem ehhez az előterjesztéshez tartozik. Ezért, úgy gondolták, hogy a jövő év első félévi munkatervének összeállításánál fognak erre nézve külön előterjesztést megtárgyalni. Egy grund létrehozása szükséges, de nem vonatkoznak rá olyan EU-előírások mint a játszóterekre. Alpolgármester úr azt mondta, egyszer lesznek parkőrök is. A parkőr alkalmazásának lehetőségét irányozza elő a második határozati javaslatban foglalt vizsgálat, amelyben már a feladatok elvégzésére intézkedési terv összeállításáról van szó. Több területet sorol fel a 2. határozati javaslat. A 3. határozati javaslat két pontjával egyetértett a bizottság. Most hallották, hogy van egy módosító indítvány, amely ezt a határozatot merőben módosítja, a Tarpai tér kimarad, a Mézeskalács tér az első, a Vácduka tér a második és a Száraznád utcai játszótér felújítása a harmadik helyen szerepel. Jó lenne megindokolni az eltérést. Az általa elmondottak figyelembevételével megtárgyalásra és elfogadásra javasolta a Kerületfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztést. Marsovszky Györgyné: A Szociálpolitikai és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta és egyetértett az előterjesztésben foglaltakkal. Javasolják, hogy a balesetveszélyes játékszerek helyére fákat és cserjéket ültessenek a zöldfelület növelése érdekében. Hajdu László: Kéri a napirenddel kapcsolatos kérdéseket.

14 14 Ambrus János: A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság elnökeként sajnálattal vette tudomásul, hogy a bizottság nem kapta meg tárgyalásra az előterjesztést. Mi más lenne a bizottság hatáskörében, mint a sport, a szabadidő eltöltése, a mozgás? Részben a gyerekekről szól ez az előterjesztés, ezért számára érthetetlen, hogy a tárgyaló bizottságok között nincs felsorolva a MOS Bizottság. Szorgalmazták a parkok, játszóterek felmérésének elkészítését. Most jött el az a helyzet, hogy érdemben javaslatot tehettek volna ebben a témában. Hajdu László: Kéri a napirenddel kapcsolatos hozzászólásokat. Monostori Zsolt: Az anyagnak van egy olyan fejezete, amely az átalakításra tesz javaslatot. Az átalakítandó játszóterek listáját javasolja bővíteni a Palotás téri játszótérrel. Ezen a helyen egy padot, egy homokozót és egy mászókát helyeztek el. Maga a terület olyan pici, hogy játszótérnek nem nevezhető, három úttal van körbevéve, közülük az egyik nagyon forgalmas, ezért labdajátékokra nem alkalmas. Néhány hajléktalan és kutya kivételével ezen a játszótéren nincs senki. Ezért javasolja ezt a játszóteret pihenőparkká alakítani. Goró Oszkár: Hosszú út vezetett addig, amíg az önkormányzat eljutott oda, hogy parkőröket alkalmazzon a játszóterek, közparkok védelmében. Örvendetes, hogy ez megvalósulhat. Ha nem is közvetlenül, de közvetetten tetten érhető, hogy maga a kezdeményezés honnan származik. A több civilszervezet által kezdeményezett népszavazás egyik pontja, hogy a közparkok, játszóterek védelme érdekében az önkormányzat parkőri szolgálatot létesítsen. Illett volna elmondani, honnan származik az ötlet. Például, a Mézeskalács téren a játszótér építése szintén a helyi lakosság kezdeményezése volt három évvel ezelőtt. Támogatandónak tartja az előterjesztést, kéri a képviselőket, szavazzák meg a parkőri szolgálat beindítását. Podmaniczky Elek: Megelégedésére szolgál, hogy képviselői javaslatára bekerült az anyagba a Pestújhelyi térre kutyapiszok tároló edény terve. Ha a tulajdonosok a VII. kerületi tapasztalatokhoz hasonlóan igénybe veszik ezt a lehetőséget, és kultúrált megoldásnak minősül, akkor érdemes lenne elterjeszteni a kerület más részein is. A parkőrökkel kapcsolatban elmondja, a Pestújhelyi térnél is érdemes lenne parkőröket alkalmazni. Tóth Imre: Az előterjesztés rámutat arra, hogy szükség van a felújításokra a szabványosság szempontjából. Ezután biztosak lehetnek abban, hogy a játszótereken a biztonságos játék feltételei biztosítottak a gyermekek számára.

15 15 Az előterjesztés arra is rámutat, hogy túlnyomórészt azokról a játszóterekről van szó, melyek a házak között helyezkednek el, kisebb területtel rendelkeznek, de mégis a gyerekek szempontjából fontos funkciójuk van. A veszélyes játszóeszközöket is folyamatosan cserélni kell a szabványoknak megfelelő játékokra. A parkőrrel kapcsolatban elmondja; lehet, hogy Goró képviselő úrnak nincs tudomása arról, hogy a Karácsony Benő parkban már van parkőr szolgálat. A választások közeledtével nagyon bízik abban, hogy ha a parkőri szolgálatról szavazni fog a testület, akkor abban az évben a költségvetést is hajlandó lesz megszavazni minden képviselő. Baracskay Éva: A képviselői körzetében több témát, helyszínt is érint az előterjesztés. Köszönettel vették a lakók a József Attila játszótér felújítását. Itt van parkőri szolgálat, a működését a RÉPSZOLG Kht. biztosítja. Emellett a játszóteret használó lakóközösség is jelzi, milyen mulasztások történnek. Örül annak, hogy azok a homokozók, melyek már nem játszótérként funkcionálnak, a figyelem középpontjába kerültek. Ezek a Páskomliget u. 22. és Páskomliget u. 62.-nél lévő homokozók, ahol kis díszkertet és pihenőparkot alakítanak ki. A lakók is észrevételezték, hogy ezen a részen már nincs szükség a játszótér funkcióra. Alpolgármester úr említette a dühöngők helyzetét. Ez a kérdés a körzetében is felmerült, a Sárfű utcai dühöngő esetében. Bízik abban, hogy a következő évben ez a kérdés is megnyugtatóan oldódik meg. Goró Oszkár: Tóth Imre képviselő úrnak szeretné elmondani, hogy az ő frakciójuk kezdeményezte a parkőri szolgálat kialakítását. Azért nem szavazták meg az éves költségvetést, mert nem tartalmazott erre a célra előirányzatot. Hozzászólásának a lényege az volt: örül annak, hogy a városvezetés figyelembe veszi a helyi szervezetek által kezdeményezett népszavazás egyik kérdését. Szeretné, ha a többi kérdésben is ugyanígy járnának el. Tóth Imre: A népszavazás szintén költségbe kerül, melyet megint csak önkormányzati forrásból kellene biztosítani. Ezt az összeget szintén nem szavazták meg a másik frakció képviselői. Molnár István: Jó lenne elgondolkodni azon, hány játszóteret lehetne felújítani a népszavazás költségein. Ahelyett, hogy különböző szervezetek az önkormányzatnak feladatokat találnak ki, jó lenne, ha az emberek nevelésében vennének részt, meggátolnák a játszóeszközök rongálását, a parkok szennyezését.

16 16 Bori Ferenc: Tóth Imre képviselő úrnak válaszul elmondja; évtizedeken keresztül volt szó arról: aki vele nem ért egyet, az rosszat akar. Ne kenjék ezt rá bárkire, aki a költségvetés bizonyos részeivel nem ért egyet. Móricz Eszter: Goró Oszkár felvetésére elmondja; az általa említette egyesületek felvetéséről a szocialista frakciónak nincs tudomása. Valamennyi szocialista frakcióhoz tartozó képviselő programjában szerepelt a balesetmentes játszóterek létrehozása. Ezen kívül valamennyien leadták a programjukban ezeknek a játszótereknek melyek most ebben az előterjesztésben is szerepelnek a felújítására, illetve megszüntetésére vonatkozó javaslataikat. Tehát, nem az egyesületek kezdeményezésére kezdődött el ez a munkafolyamat. Monostori Zsolt: Véleménye szerint, a napirendi pont tárgyalása messze eltér a tárgytól. Nagyon sok olyan politikai felvetés hangzott el, amiket véleménye szerint kerülni kellene. Mirilo Milos: Nem ért egyet Monostori Zsolt indítványával, mely szerint meg kellene szüntetni a Palotás téren lévő játszóteret. Ez a tér valóban pici, de hétvégenként nagyon sok gyerek játszik ott, tehát szükség van rá. Monostori Zsolt: Az MSZP frakció képviselőinek programjában az szerepelt, hogy Európai Uniós szabványoknak megfelelő játszótér épül a Palotás téren. Nap, mint nap arra jár, így minden egyes alkalommal azt tapasztalja, hogy egy gyerek sem tartózkodik a romos, elavult, életveszélyes játszóeszközökkel felszerelt téren. Sokkal több hasznot hozna a játszótér parkká alakítása. Bori Ferenc: Korábban mindenki a Palotás téren tette le a szemetét. Nem volt véletlen, hogy a Kerületfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság a ciklus elején ennek a parknak a helyreállítására a környezetvédelmi alapból forrást biztosított. Tehát, a játszótérre szükség van. Amennyiben úgy alakul, hogy ellehetetlenül ez a tér, csak abban az esetben gondoljanak pihenőparkká alakításra. A jelenlegi formájában is alkalmas pihenésre, hiszen padok is találhatók ezen a részen. Egy játszótér jobban visszatartja a szemétlerakástól a környékbelieket. Hajdu László: További hozzászólás hiányában a vitát lezárja, megadja a szót az előterjesztőnek.

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2004. augusztus 26-án 9.00 órakor kezdődő rendkívüli nyilvános üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV.,

Részletesebben

Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u. 1-3. I. emeleti Díszterme

Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u. 1-3. I. emeleti Díszterme Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2008. október 29-én 14.00 órakor kezdődő üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u. 1-3. I. emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2012. december 19-én 11.00 órakor kezdődő rendkívüli nyilvános üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. augusztus 27-én megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. augusztus 27-én megtartott nyilvános üléséről Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága Ülés száma: PJB 118-22//2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. május 24-én megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. május 24-én megtartott nyilvános üléséről Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága Ülés száma: PJB 118-14//2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság 2012.

Részletesebben

készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl

készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u.

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2011. június 29-én 14.00 órakor kezdődő nyilvános üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp.,

Részletesebben

Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u. 1-3. I. emeleti Díszterme

Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u. 1-3. I. emeleti Díszterme Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2007. szeptember 26-án 14.00 órakor kezdıdı nyilvános ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat 1-46-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2015. március 26-án 14.00 órakor kezdődő üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153

Részletesebben

készült a képviselı-testület 2007. szeptember 5-én 14.00 órakor kezdıdı rendkívüli nyilvános ülésérıl

készült a képviselı-testület 2007. szeptember 5-én 14.00 órakor kezdıdı rendkívüli nyilvános ülésérıl Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2007. szeptember 5-én 14.00 órakor kezdıdı rendkívüli nyilvános ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV.,

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat 1-46-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2015. február 26-án 14.00 órakor kezdődő üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről 3-1-5/2005. Jegyzőkönyv Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2005. április 7-i üléséről Jelen vannak: Bókay Endre, Cservék Ágnes, De Blasio Antonio, Erb József, dr. Fekete Éva, dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Xantus Judit jegyző, és az osztályvezetők jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Xantus Judit jegyző, és az osztályvezetők jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. október 15-én 14 00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 8.

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2013. október 30-án 14.00 órakor kezdődő nyilvános üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Ehrenberger Krisztina Nagy István Gazdasági és Pénzügyi Iroda

Ehrenberger Krisztina Nagy István Gazdasági és Pénzügyi Iroda BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16-án (csütörtökön) megtartott üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. december 4-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-207/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. szeptember 25-én (kedden) 9,00 órai kezdettel a

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Vasemberház Díszterem Nagykanizsa, Erzsébet tér

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/132-51/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. december 10-én

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat 1-46-4/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2015. február 19-én 16.00 órakor kezdődő üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Jegyzőkönyv

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Jegyzőkönyv BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Jegyzőkönyv Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. június 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel a Csepeli Munkásotthon

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 458-14/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. szeptember 21-én, 14 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. április 25-én megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. április 25-én megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. április 25-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István köszönti a képviselő-testület

Részletesebben

2./ Javaslat Polgár város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára Előterjesztő: Tóth József polgármester

2./ Javaslat Polgár város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára Előterjesztő: Tóth József polgármester Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3176-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V, mely készült 2015. március 26-án 14.00 órai kezdettel Polgáron, a Polgármesteri Hivatal Kovács Istvánné termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának tanácstermében az Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben