Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata pénzügyi átvilágítása SZAKÉRTŐI JELENTÉS. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata pénzügyi átvilágításáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata pénzügyi átvilágítása SZAKÉRTŐI JELENTÉS. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata pénzügyi átvilágításáról"

Átírás

1 SZAKÉRTŐI JELENTÉS Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata pénzügyi átvilágításáról Készítette: Budapest Investment Zrt június Budapest Investment Zrt. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. VIZSGÁLATI FELADAT...4 II. III. I.1. Az Önkormányzat rövid és középtávú pénzügyi állapotának bemutatása...4 I.2. A jelenlegi helyzet kialakulását előidéző külső és belső tényezők feltárása...4 I.3. Az intézkedési irányokra vonatkozó javaslatok körvonalazása..5 RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK...7 II.1. Az önkormányzat rövid és középtávú pénzügyi állapotának bemutatása...7 II.1.1. Rövidlejáratú kötelezettségek...7 II.1.2. A hosszú távú kötelezettségek...9 II.1.3. Kötelezettségvállalások...10 II.1.4. Összes kötelezettség...11 II.1.5. A évi költségvetés pénzügyi egyensúlya...12 II.2. II.3. A kötelezettségek növekedésének kronológiája...15 Működési hiányok alakulása...16 II.4. A felhalmozási hiányok alakulása...16 A jelenlegi helyzet kialakulását előidéző tényezők összefoglalása...18 III.1. A gazdálkodásra ható tényezők számszerű kibontása...19 III.1.1. A költségvetési bevételek csökkenése...19 III.1.2. A helyi adóbevételek alakulása...20 III.1.3. Ingatlanhasznosítási és értékesítési bevételek...21 III.2. A költségvetési kiadások alakulása...23 III.2.1. A személyi juttatások és dologi kiadások alakulása...23 III.2.2. Beruházások és felújítások...25 IV. A működési költségek és fejlesztési kiadások vizsgálata...30 IV.1. A polgármesteri hivatal működési kiadásainak vizsgálata...30 IV.2. Szociális és társadalompolitikai kiadások...33 IV.3. Lakásgazdálkodási bevételek és kiadások...34 IV.4. Az intézményi támogatás kiegészítések vizsgálata...36 IV.4.1. Oktatási intézmények támogatása...37 IV.4.2. A Szivárvány Intézmény támogatásai...43 IV.4.3. A Városi Kórház és Rendelőintézet vizsgálata...44 Budapest Investment Zrt. 2

3 IV.5. Az egyes korábbi beruházási döntések hatásainak vizsgálata IV.5.1. A városi sportcsarnok...52 IV.5.2. Kiskunfélegyházi Ipari Park beruházás bemutatása...58 V. Az önkormányzat pénzügyi mozgásterének bemutatása...60 Budapest Investment Zrt. 3

4 I. VIZSGÁLATI FELADAT A Budapest Investment Zrt a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatától és az OTP Regionális Igazgatóságától megbízást kapott Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata pénzügyi átvilágítására. A megbízási szerződésben foglaltak szerint a vizsgálat feladata, az alábbiakban foglalható össze. I.1. Az Önkormányzat rövid és középtávú pénzügyi állapotának bemutatása A pénzügy állapot felmérése ki kell, hogy mutassa: Az önkormányzat jelenlegi költségvetési hiányának valós nagyságát, a kötvénykibocsátásból, és beruházási hitelfelvételekből fakadó kötelezettségek alakulását, a banki hitelek terheinek az alakulását, a szállítói állomány görgetéséből származó rendezési igények alakulását, a folyó működési költségvetések hiányának az alakulását, továbbá a folyamatban lévő fejlesztésekből, a belépő beruházásokból származó kötelezettségek alakulását elsősorban a és évekre I.2. A jelenlegi helyzet kialakulását előidéző külső és belső tényezők feltárása A jelenlegi helyzet kialakulását előidéző külső és belső tényezők közül vizsgáltuk, hogy: a gazdasági környezet változása, amely az adóbevételek és egyéb saját bevételek szűkülésével járt, Budapest Investment Zrt. 4

5 a normatívák folyamatos szűkítése miatt milyen nagyságrendű kiegészítő támogatást kellett nyújtani az Önkormányzatnak az intézményei részére, a szociális kasszára nehezedő nyomásként, milyen plusztámogatási igények jelentkeztek. Mivel számos befektetést is valósítottak meg Ipari Park és a Sport Centrum stb. amitől bevételek növekedését várták, vizsgáltuk, hogy a megvalósíthatósági tervekben jelzett bevétel növekmény és/vagy hasznosítási költségviselési hányadok realizálódnak-e? Továbbá ezen beruházások milyen rövid és hosszabb távú kötelezettségeket jelentettek az Önkormányzat számára. Az elmúlt időszakban több ingatlan értékesítését/hasznosítását tűzték ki célul. A válság miatt az ebből származó bevételek rendre nem teljesültek. E bevétel elmaradások mennyiben járultak hozzá a jelenlegi pénzügyi helyzet kialakulásához. I.3. Az intézkedési irányokra vonatkozó javaslatok körvonalazása Az intézkedési irányokra vonatkozó javaslatok körvonalazása területén vizsgáltuk, hogy az Önkormányzat milyen intézkedéseket tett: a központi költségvetési támogatások folyamatos szűkítésének ellensúlyozására, a feladatok szűkítésére (a nem alapellátás, a nem alapfeladatok korlátozása,) a költségek csökkentése, illetve (létszámleépítés, szigorú bérfejlesztés és költséggazdálkodás, rezsi és igazgatási költségek csökkentését szolgáló összevonások, az inflációs hatások kivédését szolgáló takarékossági intézkedések stb.) a saját bevételek növelése érdekében. Budapest Investment Zrt. 5

6 A vizsgálat eredményeként összeállított javaslatainkat az alábbiakban körvonalazzuk: további takarékossági intézkedések felvázolása, a strukturális irányok felvázolása. a juttatási rendszerek csorbítása, a fejlesztési tervek felülvizsgálata, a működéshez nem szükséges vagyontárgyak értékesítésének felgyorsítása további külső finanszírozási források bevonása A jelen vizsgálatnak nem feladata az önkormányzat, illetve intézményei működésének szakmai átvilágítása, ezért az alábbiakban csak összehasonlító elemzéseket végzünk, részben az elmúl időszak változásairól, részben más önkormányzatoknál hasonló feladatokat ellátó intézmények gazdálkodási mutatóinak összehasonlításával. Célunk ezzel az, hogy ráirányítsuk a figyelmet a jövőben mélyebben vizsgálandó területekre, és takarékossági célfeladatokra. Munkánkhoz nagy segítséget jelentett, hogy az önkormányzat vezetésétől és szakmai apparátusától maximális segítséget kaptunk, továbbá az önkormányzat beszámolóiban és egyéb testületi előterjesztéseiben részletes elemző anyagok voltak, melyeket munkánk során fel tudtunk használni. Budapest Investment Zrt. 6

7 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK II.1. Az önkormányzat rövid és középtávú pénzügyi állapotának bemutatása A Kiskunfélegyházi Önkormányzat pénzügyi állapotát a évi zárszámadás, és a évi költségvetés pénzügyi mérlegei alapján lehet a legátfogóbban bemutatni. II.1.1. Rövidlejáratú kötelezettségek A évi zárszámadás pénzügyi mérlegéből (1. sz. melléklet) megállapítható, hogy az Önkormányzat évi: Működési hiánya eft Felhalmozási hiánya eft Összes hiánya eft volt. A hiány finanszírozására eft folyószámlahitelt vettek igénybe. A tényleges hiány meghatározásánál azonban figyelembe kell venni, hogy az önkormányzatok pénzforgalmi szemléletben vezetik nyilvántartásaikat. A pénzforgalmi szemléletű pénzügyi mérlegben a kiadások között nem szerepelnek a szállítói tartozások, azon szolgáltatások, illetve beszerzések, ellenértéke, melyeket az Önkormányzat valamint az intézményei már valójában elköltöttek, de a szállítók felé nem kerültek kifizetésre. Az alulfinanszírozás összege a évi zárszámadás szerint eft, mely tovább növelte a 2008-tól áthúzódó ki nem egyenlített szállítói kötelezettségek összegét. Budapest Investment Zrt. 7

8 Az önkormányzat és intézményei a kórházzal együtt december 31-én eft-tal tartoztak a szállítóknak. Az alábbi táblázatból látható, hogy a szállító tartozások felhalmozódása nem egy év alatt keletkezett, és az elmúlt években fokozatosan emelkedett. A szállítóállomány alakulása Adatok: eft Megnevezés Alsófokú Okt. I. GESZ Móra F. Gimnázium Móra F. Műv. Közp Közgazdasági SZKI Petőfi Gépészeti SZKI Mezőgazdasági KSZI Kossuth Szakm. KSZI Oktatási int. összesen Kkfh.Közp.isk Városfenntartó Kvi Szerv Kórház és Rendelőint Szivárvány Szem.G.Ny. I Polgármesteri Hivatal Ö s s z e s e n : Az év végi eft szállítói állományból a évben lejárt állomány e/ft, a évben esedékes pedig, e/ft volt. A teljes pénzügyi hiány december 31-én tehát valójában eftvolt, melyből eft-ot a folyószámlahitel és eft a ki nem fizetett szállítói tartozások összege. A évet terhelő összes rövid lejáratú kötelezettség: eft Ebből: - Beruházási hitel évi törlesztése eft - Kötvény évi törlesztése eft - folyószámla+munkabér hitel eft - szállítói állomány eft Budapest Investment Zrt. 8

9 Összességében tehát amennyiben a folyószámlahitel tervezett növekedését is figyelembe vesszük az Önkormányzatnak további 1,2 milliárd Ft finanszírozási forrást kell szerezni az elmúlt évek felgyülemlett működési tartozásainak rendezéséhez. A hitelfelvételi korlát számítás szerint a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa az önkormányzat esetében eft, tehát a további forrás bevonásánál elsősorban a hosszabb távú finanszírozási módokat kell keresni. II.1.2. A hosszú távú kötelezettségek Az önkormányzat teljes tartozásállományának meghatározásához, a rövidlejáratú kötelezettségeken túl figyelembe kell venni a korábbi években beruházási célra felvett hitelek, illetve a kötvénykibocsátásból fennálló tartozások összegét. A év végén fennálló teljes hitel és kötvénytartozás összegét az alábbi táblázat tartalmazza. A hitel és kötvény állományának alakulása évben Adatok: eft Hitel B e v é t e l Törlesztés Állomány állomány Megnevezés terv tény terv tény év végén 23 bérlakás hitel Fecskeház hitel évi beruházási hitel ről áthúzódó hitel évi hitelszerződés évi ber. hitelkeret max Beruházási hitel összesen Kötvény Bácsvíz Zrt kölcsön zsírfogó Hosszú lejáratú összesen Rövid lejáratú hitelek ÖSSZESEN Budapest Investment Zrt. 9

10 Az önkormányzatnak tehát december 31-én a folyószámla hitelen felül eft beruházási hitel, és eft kötvénykibocsátásból származó tartozása, összesen eft középlejáratú tartozása állt fenn. II.1.3. Kötelezettségvállalások A fentieken túl a a valós kötelezettségállomány meghatározásánál számolni kell a következő évekre vállalt kötelezettségekkel, melyeket más intézmények helyett, illetve egyéb szerződésekben (pl. PPP program) vállaltak. Ezek összegét a évi zárszámadás is tartalmazza. Összefoglaló adatait az alábbi táblázatban mutatjuk be: Kötelezettségvállalás a következő évekre Adatok eft Megnevezés Városi Sportcsarnok PPP program keretében tört. megvalós. 2. Szemünk fénye - világításkorszerűsítés Caminus Zrt 3. Könyvvizsgálat Utak kátyúzása Kórház Gyógyszertár építés Zárt csapadékelvezető csatornahál. teljesk. üzemeltetése Hőszolgáltatás (DVG) Összesen A fenti táblázat szerint a fejlesztési hiteleken és a kötvény visszafizetési kötelezettségen felül évekre eft, évekre eft, összesen eft kötelezettségvállalása Budapest Investment Zrt. 10

11 van az Önkormányzatnak, melyet a hiteltörlesztéseken és a kötvénytartozások rendezésén felül ugyancsak teljesíteni kell. II.1.4. Összes kötelezettség Az előzőekben kifejtettek összegzéseként megállapítható, hogy Kiskunfélegyházi Önkormányzat következő 15 évben törlesztendő teljes adóssága: eft, ebből hitel és kötvény: eft kötelezettségvállalás: eft rövid lejáratú kötelezettség: eft mely meghaladja az önkormányzat éves költségvetésének összegét, és négyszerese az önkormányzat teljes évi saját bevételének. A fenti összefoglaló számadatokat azért tartottuk szükségesnek már a jelentés elején kiemelni, hogy érzékeltessük az Önkormányzat évi és a rákövetkező években lehetséges mozgásterét. A teljes kötelezettségállományból ugyan évente csak az adott évre esedékes rövidlejáratú kötelezettségeket kell fedezni, azonban ezek forrása csak az önkormányzat később részletezett saját működési bevétele és a vagyonértékesítésből származó felhalmozási bevétele lehet. A saját bevételekből azonban elsősorban a folyó működési kiadásokat kell rendezni, és elvileg csak a saját bevételek működési hiányokat meghaladó részéből, vagyis a bevételi többletekből fizethetők az egyéb kötelezettségek többek között a hitelkamatok és a hitel, valamint kötvény esedékes törlesztései is. Budapest Investment Zrt. 11

12 Az előző évek tapasztalatai, és a évi költségvetés előirányzatai ugyanakkor azt mutatják, hogy jelenleg az önkormányzatnak nincs bevételi többlete, sőt évről évre költségvetési hiánya van. II.1.5. A évi költségvetés pénzügyi egyensúlya Ahhoz, hogy a fenti kötelezettségeket az önkormányzat folyamatosan teljesíteni tudja-e meg kell vizsgálnunk a év és a következő évek költségvetésének pénzügyi egyensúlyát. Az Önkormányzat évre eft működési bevételt és eft működési kiadást tervezett. Ennek alapján a működési hiány összege eft-ban lett meghatározva. A működési hiányt részben a folyószámlahitel előző évi összegének eftos növelésével (769 millió Ft-ról 900 millió Ft-ra), részben a felhalmozási bevételek többletéből tervezik fedezni. A évre tervezett felhalmozási bevételek összege ugyanis eftban, míg a felhalmozási kiadás eft-ban lett meghatározva. Tehát évre a felhalmozási bevételek tervezett többlete eft. A évi költségvetés pénzügyi mérlegét a 2. sz. mellékletben mutatjuk be, a főbb adatokat az alábbiakban részletezzük: Budapest Investment Zrt. 12

13 Bevételi cím Az önkormányzat 2010.évi mérlege M Ű K Ö D É S Kiadási cím Adatok: eft I. Működési bevételek Személyi juttatás ebből: Működési célú pe. átvét. Áht-n kívülről 0 2. Munkaadót terhelő járulékok II. Működési célú támogatások Dologi és egyéb folyó kiadások III. Támogatásértékű működési bevétel Áht-n belül Speciális célú támogatások MŰKÖDÉSI B EVÉTEL ÖSSZESEN Működési célú kamatkiadások MŰKÖDÉSI HIÁNY ÖSSZEGE: Hiány finanszírozása: Folyószámla hitel További működési hiány IV. Felhalmozási célú támogatások V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ebből: Felhalm.célú pe. átvét. Áht-n kívülről VI. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Áht-n belül VII. Tám kölcs. Vtér. (10 űrlap 05., 08.sor) FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN Folyószámla hitel törlesztés MŰKÖDÉSI KIADÁSOK EGYÜTT F E L H A L M O Z Á S Céltartalék Felhalmozási kiadások a/ beruházás b/ felújítás c/ felhalm. célú pe.átadás áht-n kívül Kamatkiadások Kölcsönök nyújtása áht-n ívülre FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN Hitel + kötvény törlesztése FELHALMOZÁSI HIÁNY, TÖBBLET a/ beruházási hitel törlesztése Finanszírozás módja: Hosszú lejáratú hitel pü-i vállalkozástól b/ Kötvény törlesztése FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN MINDÖSSZESEN A felhalmozási többlet a mérleg sajátos szerkezete szerint úgy alakul ki, hogy a kiadások nem tartalmazzák a beruházási hitelek törlesztésének összegét eft-ot, illetve a kötvény évre esedékes eft-os törlesztését. Budapest Investment Zrt. 13

14 Ezek fedezete a évi költségvetés pénzügyi mérlege szerint 202 millió Ft újabb beruházási hitel felvétele. Szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy a felhalmozási bevételekben eft összegben szerepel az ingatlanok és a bérlakások értékesítéséből várható bevétel. Ezen a címen évben is hasonló összegű bevételt terveztek, azonban a ténylegesen realizált bevétel csak eft-ban realizálódott. Az alábbiakban bemutatjuk az ingatlanértékesítés bevételeinek alakulását az elmúlt években: Ingatlan értékesítés alakulása Adatok: eft mód.ei. teljesítés mód.ei. teljesítés mód.ei. teljesítés ingatlan értékesítés Ismerve az ingatlanpiac jelenlegi helyzetét az ingatlanértékesítési bevétel realizálódása évben is bizonytalan, és nagy erőfeszítéseket kíván, a tervezett bevétel elérése. Ez előrevetíti egy további legalább millió Ft-os hiány kialakulását. A évi költségvetésben ugyancsak nem szerepel a kiadások között a évről áthúzódó szállítóállomány lerendezése. A szállítói tartozások a vizsgálat időpontjáig kis mértékben csökkentek, azonban április 30-án a lejárt szállítói tartozás még 741 millió Ft volt, mely azt jelenti, hogy más forrás bevonása hiányában év végén közel 1 milliárd forint összegű szállítói tartozása lenne az önkormányzatnak, mely véleményünk szerint nem volna kezelhető. Budapest Investment Zrt. 14

15 Adatok: eft Város Önkormányzatának korosított szállítóállománya április 30-án Adatok: eft Intézmény Nem lejárt Lejárt összesen 1-30 nap nap nap nap 361- nap Polgármesteri Hivatal Kórház Összevont Középiskola GAESZ Sziv.Szem.G.Ny.Int VSZKSZ Összesen Összességében tehát a költségvetésben tervezett 900 millió Ft folyószámla hitelen felül, a szállítói tartozások rendezésére, valamint a folyamatban lévő fejlesztések finanszírozására a tervezett felhalmozási bevételek realizálódásának függvényében, további legalább 1,5 1,8 milliárd forint átmeneti forrásra lesz szüksége az önkormányzatnak addig, amíg az ingatlanértékesítések és a későbbiekben részletezett takarékossági intézkedések megvalósulnak. II.2. A kötelezettségek növekedésének kronológiája Az alábbiakban bemutatott számadatok azt bizonyítják, hogy a jelenlegi kritikus pénzügyi helyzet nem egy év alatt alakult ki, hanem az elmúlt évek rendszeres működési, de főképp felhalmozási hiányainak valamint a hiányok kezelésének következménye. Budapest Investment Zrt. 15

16 II.3. Működési hiányok alakulása Az alábbi táblázatból látható, hogy az elmúlt években egyedül évben nem volt működési hiány, mely részben annak tudható be, hogy évben a kötvénykibocsátás kapcsán a rövidlejáratú hiteleket is lerendezték, részben pedig azzal, hogy amint az előzőekben bemutatott szállítóállomány alakulását tartalmazó táblázatból látható, a év végi szállítóállomány már ismét meghaladta a 400 millió Ft-ot. A működési hiányok alakulását részletesen a 3. sz. mellékletben, főbb adatait az alábbi táblázatban mutatjuk be: Működési hiányok alakulása Adatok: eft Bevételi cím Teljesítés MŰKÖDÉSI B EVÉTEL ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI HIÁNY ÖSSZEGE: Hiány finanszírozása: Folyószámla hitel II.4. A felhalmozási hiányok alakulása Az önkormányzatnak a fejlesztésekkel összefüggő évenként esedékes kötelezettségeket, valamint a beruházások saját erő szükségletét a felhalmozási bevételekből kellene rendezni. A felhalmozási bevételek és kiadások elmúlt időszaki alakulása azonban működési hiánynál is kedvezőtlenebb képet mutat. Igaz, hogy az önkormányzat a fejlesztésekhez jelentős központi támogatást is kapott, azonban a saját felhalmozási bevételek nem megfelelő realizálódása miatt a hiányt beruházási hitelből kellett finanszírozni, amely egyre növelte az önkormányzat beruházási hiteltartozását. Budapest Investment Zrt. 16

17 Az optimista hitelfelvételhez az is hozzájárult, hogy a pénzintézetek különösen kedvező hitelkonstrukciókat ajánlottak az önkormányzat számára. A felhalmozási hiányok alakulása az elmúlt években Adatok: eft Bevételi cím Teljesítés V. Felhalmozási célú támogatások VI. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ebből: Felhalm.célú pe. átvét. Áht-n kívülről VII. Támogatásértékű felhalm. bevétel Áht-n belül VIII. Tám kölcs. Vtér. (10 űrlap 05., 08.sor) FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI HIÁNY, TÖBBLET A felhalmozási hiányok halmozódása következtében az elmúlt négy évben összesen eft felhalmozási hiány finanszírozását kellett megoldani. Ez az összeg megközelítőleg azonos a teljes beruházási hitel és a szállítói állomány összegével. Az Önkormányzat pénzügyi egyensúlya folyamatosan gyengült évek óta, mind a működési, mind a fejlesztési költségvetés komoly feszültségeket tartalmaz mára. Az elkövetkező évek pénzügyi mozgástere teljesen beszűkült, a fizetőképesség fenntartása borotva élen táncol, egyes területeken az alapszolgáltatások fenntarthatósága is veszélybe került. Budapest Investment Zrt. 17

18 III. A jelenlegi helyzet kialakulását előidéző tényezők összefoglalása Az Önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetének kialakulását az elmúlt években több külső és belső tényező együttesen idézte elő: A költségvetési támogatások folyamatos szűkítése, mely egyrészt a központi bevételek csökkenésével járt, másrészt részben az előbbiek okán a saját bevételek egyre nagyobb hányadát kellett a normatív támogatások, illetve egyéb szociális kiadások fedezetére fordítani. A gazdasági környezet válsághatásai, mely az adó jellegű bevételek csökkenésével, illetve stagnálásával együtt a tervezett értékesítési programok jelentős alulteljesítésében mutatkozott meg. A kialakult helyzetben az önkormányzat korábbi, részben más gazdasági és finanszírozási feltételek mellett meghozott fejlesztési, beruházási döntéseinek vártnál alacsonyabb megtérülésében, illetve alacsonyabb gazdaságosságú működésében mutatkozik meg. A fejlesztési költségvetés feszültségét növelte, az alacsonyabb támogatási intenzitás mellett, vagy támogatás nélkül megvalósuló beruházások megvalósulása A kötvénykibocsátásból származó források a kényszerhelyzetből adódó - részben működési célra történő felhasználása, csak elodázta a gazdálkodásban rejlő feszültségeket, ezért azok a következő években újratermelődtek. Budapest Investment Zrt. 18

19 Nem kerültek megvalósításra a kialakult helyzet által megkövetelt strukturális döntések, melynek pénzügyi terhei jelenleg a város előtt tornyosulnak, Az alapellátáson felül az önkormányzat továbbra is jelentős feladatokat lát el, melyek normatívánál magasabb szintű költségeit ugyancsak a saját bevételekből kellene fedezni. III.1. A gazdálkodásra ható tényezők számszerű kibontása Az alábbiakban konkrét számadatokkal mutatjuk be, hogy a fenti kritikus pénzügyi helyzet kialakulása több éves folyamat eredménye. III.1.1. A költségvetési bevételek csökkenése A központi költségvetési bevételek az elmúlt négy évben fokozatosan csökkentek. A csökkenés megközelítette az elmúlt évben a 600 millió Ft-ot. A csökkenését jól tükrözik az alábbi összefoglaló táblázatok. A költségvetési bevételek változása BEVÉTEL Adatok: eft Megnevezés Intézményi működési bevételek Sajátos működés bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Támogatások, kiegészítések, átvett pe Hitelek, kölcsönök, kötvények bevételei Pénzforgalmi bevételek Pforg.nélküli bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő bev BEVÉTELEK ÖSSZESEN Budapest Investment Zrt. 19

20 III.1.2. A helyi adóbevételek alakulása Az önkormányzat a központi költségvetési bevételek csökkenését a saját bevételek növelésével igyekezett ellensúlyozni, azonban a gazdálkodási környezet hatása következtében az adóbevételek sem emelkedtek olyan mértékben, hogy a központi költségvetési támogatások csökkenését ellensúlyozni tudják. A helyi adóbevételek alakulása Adatok: eft Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Bevezetése óta a helyi iparűzési adó adja a helyi adóbevételek meghatározó súlyát, a bevezetett helyi adókból származó bevétel 85 %-át teszi ki. Az állandó jelleggel folytatott tevékenység után a költségvetési bevétel: eft. A helyi adók alakulását az alábbi grafikonon mutatjuk be: Az építményadó és az iparűzési adó alakulása között: építményadó iparűzési adó A gazdasági lassulás jelei már a 2008 évi adóbevallások feldolgozásánál is érzékelhetőek voltak, azonban a bevételekre tett negatív hatása a feltöltés címén befizetett összegek nagyságánál érzékelhető jobban. Budapest Investment Zrt. 20

21 2009 évben 10 vállalkozás felszámolása fejeződött be, és 31 vállalkozás felszámolása volt folyamatban. A bejelentett hitelezői igény szerint a nyilvántartott tartozás összege eft, melyek megtérülése szinte teljesen reménytelen évben a felszámolások következtében 14 vállalkozás eft összegű hátralékát törölte behajthatatlanság címen az adóhatóság, tekintettel arra, hogy ezen időszakban már nincs mód a végrehajtásra. Az adóelőleg csökkentési kérelmek száma, a fizetési hajlandóság visszaesése, a felszámolások vagy megszűnések száma, a város vállalkozásainak helyzete, komolyan befolyásolja az iparűzési adó idei és jövőbeli alakulását. Építményadóból származó költségvetési bevétel összege: eft volt. Az adó mértéke a nem lakás célját szolgáló épületek hasznos alapterülete után 500 és 550 Ft. A városon belül földrajzi elhelyezkedése alapján differenciált évben az adó mértéke nem emelkedett. A maximált törvényi mérték a hasznos alapterület után Ft/év/m2 lehetne. Az önkormányzati rendelet mentességet biztosít a saját gépkocsi tárolására szolgáló garázsokra, valamint a külterületi nem állandó lakás célját szolgáló hobbiházakra, tanyákra. (Az adóköteles építményekre kivetett adó összege: eft.) III.1.3. Ingatlanhasznosítási és értékesítési bevételek Az önkormányzatoknál az elmúlt időszakokban általában az ingatlanhasznosítási bevételek képezték a működési hiányok meghatározóan az intézményi normatív támogatások kiegészítése miatt keletkező működési hiányai kipótlásának forrását. A Kiskunfélegyházi Önkormányzat költségvetése egyensúlyát és a pénzügyi képességét, tartósan és egyre nagyobb mértékben kölcsönforrások bevonásával és vagyonértékesítési tervekkel, ígérvényekkel biztosította. Budapest Investment Zrt. 21

22 A Kiskunfélegyházi Önkormányzatnál, ugyanakkor ingatlanhasznosításból származó bevételeket, amint azt korábban is megállapítottuk nem sikerült egyik éven sem a tervezett mértékben realizálni. Ez ugyanakkor azzal a következménnyel járt, hogy elsősorban a fejlesztési kiadások tervezésénél évről évre számoltak, az ingatlanhasznosítási bevétellel és ezek a beruházások meg is valósultak, ezért a felhalmozási kieső bevételeket kénytelenek voltak beruházási hitelekkel pótolni. A vagyonértékesítés sikertelenségéhez valószínűleg az is hozzájárult, hogy nem a piaci keresletnek leginkább megfelelő vagyontárgyakat igyekeztek piacra vinni, valamint az értékesítési limitárak karbantartása ellenére, sem sikerült a piaci szereplők érdeklődését felkelteni. Azt sem szabad persze figyelmen kívül hagyni, hogy az elmúlt időszak gazdasági környezetének kedvezőtlen változása is hátráltatta az ingatlanok értékesítését. Az ingatlanértékesítési bevételek alakulását az alábbiakban mutatjuk be: Ingatlan értékesítés mód.ei. teljesítés mód.ei. teljesítés mód.ei. teljesítés ingatlan értékesítés Budapest Investment Zrt. 22

23 III.2. A költségvetési kiadások alakulása Az önkormányzat a bevételek csökkenésével párhuzamosan igyekezett szinten tartani, sőt csökkenteni a működési kiadásait, melyet jól érzékeltet az elmúlt évek kiadásainak kronologikus vizsgálata. A évi költségvetési kiadás 1,357 milliárd forinttal alacsonyabb, mint az előző évi és 2,6 milliárd forinttal, mint a évi. Az elmúl évek kiadásainak alakulását az alábbi táblázatban mutatjuk be: Kiadások az elmúlt öt év tényszámai alapján Adatok: eft Megnevezés Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi, egyéb folyó Végl.pe.,társ.szoc.p.j Ellátottak juttatásai Gazdálkodás működési kiad Felújítás Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Hitel, kötvény, kölcsön Költségvetési kiadások Kiegyenl,függő,átfutó Kiadások összesen III.2.1. A személyi juttatások és dologi kiadások alakulása Az önkormányzatnál a személyi juttatások és a járulékok aránya meghaladja a teljes költségvetés 50 %-át. Tehát ezek alakulása meghatározza az önkormányzat költségvetési helyzetét. Budapest Investment Zrt. 23

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.21.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2012.évi költségvetés megállapításáról szóló 6/2012.(III.07.)

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat BEVÉTELEK 1.sz. melléklet Tiszalök Városi Önkormányzat Feladat finanszírozás 295 427 Intézményi tevékenység bevétele 37 71 Átvett pénzeszközök (Működési célú) 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013.(.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2013. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2006. I. félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont Dunakeszi Város Polgármesterétől Sajtó tájékoztatható Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére.. napirendi pont Dunakeszi Város 2012. évi költségvetésének 1. sz.

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 005. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 650

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Kiegészítés Ecsegfalva község Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-án tartandó ülésére

Kiegészítés Ecsegfalva község Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-án tartandó ülésére Kiegészítés község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! 2013. május 21-én a tisztelt Képviselő-testület már tárgyalta első körben az Intézményfenntartó

Részletesebben

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 60 59 63 2 Műk.

Részletesebben

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383 Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: Személyi jellegű. Bérek Egyéb

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: Személyi jellegű. Bérek Egyéb ./2011. (.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 2010. évi költségvetés CÍMREND Jogcímcsoport: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai 1/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére

Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Előirányzat módosítási javaslat a Képviselő-testület 2011. szeptember 21-i testületi ülésére Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a mellékelt előirányzat módosítási és átcsoportosítási javaslatot

Részletesebben

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI 2013.év II. Költségvetési Előirányzat Tiszalök Városi Önkormányzat 1.sz. melléklet Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI Feladat finanszírozás 318 308 0 318 308 Intézményi tevékenység bevétele

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet Dunavarsány Kossuth L. u. 2. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 006. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 991 3

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére Péteri Község Polgármesterétől 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Telefon: 06-29/314-069. Fax: 06-29/314-070. E-mail: polgarmester@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege Költségvetés Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege 1. melléklet a /2011.(..) önkormányzati rendelethez M ű k ö d é s i b e v é t e l e k M ű k öd é s

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

1. melléklet Címszám Alcímszám Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Kiem. ei. név módosított Teljesítés ered. ei. mód. ei. I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET 1 Egészségügyi-Szociális Központ Általános

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról 2. Napirend Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyévi gazdálkodás helyzetének értékelését

Részletesebben

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének február 27-én tartandó együttes ülésére

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének február 27-én tartandó együttes ülésére Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27-én tartandó együttes ülésére Tárgy: A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének

Részletesebben

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet táblázat 3. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11.

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben