Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata pénzügyi átvilágítása SZAKÉRTŐI JELENTÉS. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata pénzügyi átvilágításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata pénzügyi átvilágítása SZAKÉRTŐI JELENTÉS. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata pénzügyi átvilágításáról"

Átírás

1 SZAKÉRTŐI JELENTÉS Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata pénzügyi átvilágításáról Készítette: Budapest Investment Zrt június Budapest Investment Zrt. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. VIZSGÁLATI FELADAT...4 II. III. I.1. Az Önkormányzat rövid és középtávú pénzügyi állapotának bemutatása...4 I.2. A jelenlegi helyzet kialakulását előidéző külső és belső tényezők feltárása...4 I.3. Az intézkedési irányokra vonatkozó javaslatok körvonalazása..5 RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK...7 II.1. Az önkormányzat rövid és középtávú pénzügyi állapotának bemutatása...7 II.1.1. Rövidlejáratú kötelezettségek...7 II.1.2. A hosszú távú kötelezettségek...9 II.1.3. Kötelezettségvállalások...10 II.1.4. Összes kötelezettség...11 II.1.5. A évi költségvetés pénzügyi egyensúlya...12 II.2. II.3. A kötelezettségek növekedésének kronológiája...15 Működési hiányok alakulása...16 II.4. A felhalmozási hiányok alakulása...16 A jelenlegi helyzet kialakulását előidéző tényezők összefoglalása...18 III.1. A gazdálkodásra ható tényezők számszerű kibontása...19 III.1.1. A költségvetési bevételek csökkenése...19 III.1.2. A helyi adóbevételek alakulása...20 III.1.3. Ingatlanhasznosítási és értékesítési bevételek...21 III.2. A költségvetési kiadások alakulása...23 III.2.1. A személyi juttatások és dologi kiadások alakulása...23 III.2.2. Beruházások és felújítások...25 IV. A működési költségek és fejlesztési kiadások vizsgálata...30 IV.1. A polgármesteri hivatal működési kiadásainak vizsgálata...30 IV.2. Szociális és társadalompolitikai kiadások...33 IV.3. Lakásgazdálkodási bevételek és kiadások...34 IV.4. Az intézményi támogatás kiegészítések vizsgálata...36 IV.4.1. Oktatási intézmények támogatása...37 IV.4.2. A Szivárvány Intézmény támogatásai...43 IV.4.3. A Városi Kórház és Rendelőintézet vizsgálata...44 Budapest Investment Zrt. 2

3 IV.5. Az egyes korábbi beruházási döntések hatásainak vizsgálata IV.5.1. A városi sportcsarnok...52 IV.5.2. Kiskunfélegyházi Ipari Park beruházás bemutatása...58 V. Az önkormányzat pénzügyi mozgásterének bemutatása...60 Budapest Investment Zrt. 3

4 I. VIZSGÁLATI FELADAT A Budapest Investment Zrt a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatától és az OTP Regionális Igazgatóságától megbízást kapott Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata pénzügyi átvilágítására. A megbízási szerződésben foglaltak szerint a vizsgálat feladata, az alábbiakban foglalható össze. I.1. Az Önkormányzat rövid és középtávú pénzügyi állapotának bemutatása A pénzügy állapot felmérése ki kell, hogy mutassa: Az önkormányzat jelenlegi költségvetési hiányának valós nagyságát, a kötvénykibocsátásból, és beruházási hitelfelvételekből fakadó kötelezettségek alakulását, a banki hitelek terheinek az alakulását, a szállítói állomány görgetéséből származó rendezési igények alakulását, a folyó működési költségvetések hiányának az alakulását, továbbá a folyamatban lévő fejlesztésekből, a belépő beruházásokból származó kötelezettségek alakulását elsősorban a és évekre I.2. A jelenlegi helyzet kialakulását előidéző külső és belső tényezők feltárása A jelenlegi helyzet kialakulását előidéző külső és belső tényezők közül vizsgáltuk, hogy: a gazdasági környezet változása, amely az adóbevételek és egyéb saját bevételek szűkülésével járt, Budapest Investment Zrt. 4

5 a normatívák folyamatos szűkítése miatt milyen nagyságrendű kiegészítő támogatást kellett nyújtani az Önkormányzatnak az intézményei részére, a szociális kasszára nehezedő nyomásként, milyen plusztámogatási igények jelentkeztek. Mivel számos befektetést is valósítottak meg Ipari Park és a Sport Centrum stb. amitől bevételek növekedését várták, vizsgáltuk, hogy a megvalósíthatósági tervekben jelzett bevétel növekmény és/vagy hasznosítási költségviselési hányadok realizálódnak-e? Továbbá ezen beruházások milyen rövid és hosszabb távú kötelezettségeket jelentettek az Önkormányzat számára. Az elmúlt időszakban több ingatlan értékesítését/hasznosítását tűzték ki célul. A válság miatt az ebből származó bevételek rendre nem teljesültek. E bevétel elmaradások mennyiben járultak hozzá a jelenlegi pénzügyi helyzet kialakulásához. I.3. Az intézkedési irányokra vonatkozó javaslatok körvonalazása Az intézkedési irányokra vonatkozó javaslatok körvonalazása területén vizsgáltuk, hogy az Önkormányzat milyen intézkedéseket tett: a központi költségvetési támogatások folyamatos szűkítésének ellensúlyozására, a feladatok szűkítésére (a nem alapellátás, a nem alapfeladatok korlátozása,) a költségek csökkentése, illetve (létszámleépítés, szigorú bérfejlesztés és költséggazdálkodás, rezsi és igazgatási költségek csökkentését szolgáló összevonások, az inflációs hatások kivédését szolgáló takarékossági intézkedések stb.) a saját bevételek növelése érdekében. Budapest Investment Zrt. 5

6 A vizsgálat eredményeként összeállított javaslatainkat az alábbiakban körvonalazzuk: további takarékossági intézkedések felvázolása, a strukturális irányok felvázolása. a juttatási rendszerek csorbítása, a fejlesztési tervek felülvizsgálata, a működéshez nem szükséges vagyontárgyak értékesítésének felgyorsítása további külső finanszírozási források bevonása A jelen vizsgálatnak nem feladata az önkormányzat, illetve intézményei működésének szakmai átvilágítása, ezért az alábbiakban csak összehasonlító elemzéseket végzünk, részben az elmúl időszak változásairól, részben más önkormányzatoknál hasonló feladatokat ellátó intézmények gazdálkodási mutatóinak összehasonlításával. Célunk ezzel az, hogy ráirányítsuk a figyelmet a jövőben mélyebben vizsgálandó területekre, és takarékossági célfeladatokra. Munkánkhoz nagy segítséget jelentett, hogy az önkormányzat vezetésétől és szakmai apparátusától maximális segítséget kaptunk, továbbá az önkormányzat beszámolóiban és egyéb testületi előterjesztéseiben részletes elemző anyagok voltak, melyeket munkánk során fel tudtunk használni. Budapest Investment Zrt. 6

7 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK II.1. Az önkormányzat rövid és középtávú pénzügyi állapotának bemutatása A Kiskunfélegyházi Önkormányzat pénzügyi állapotát a évi zárszámadás, és a évi költségvetés pénzügyi mérlegei alapján lehet a legátfogóbban bemutatni. II.1.1. Rövidlejáratú kötelezettségek A évi zárszámadás pénzügyi mérlegéből (1. sz. melléklet) megállapítható, hogy az Önkormányzat évi: Működési hiánya eft Felhalmozási hiánya eft Összes hiánya eft volt. A hiány finanszírozására eft folyószámlahitelt vettek igénybe. A tényleges hiány meghatározásánál azonban figyelembe kell venni, hogy az önkormányzatok pénzforgalmi szemléletben vezetik nyilvántartásaikat. A pénzforgalmi szemléletű pénzügyi mérlegben a kiadások között nem szerepelnek a szállítói tartozások, azon szolgáltatások, illetve beszerzések, ellenértéke, melyeket az Önkormányzat valamint az intézményei már valójában elköltöttek, de a szállítók felé nem kerültek kifizetésre. Az alulfinanszírozás összege a évi zárszámadás szerint eft, mely tovább növelte a 2008-tól áthúzódó ki nem egyenlített szállítói kötelezettségek összegét. Budapest Investment Zrt. 7

8 Az önkormányzat és intézményei a kórházzal együtt december 31-én eft-tal tartoztak a szállítóknak. Az alábbi táblázatból látható, hogy a szállító tartozások felhalmozódása nem egy év alatt keletkezett, és az elmúlt években fokozatosan emelkedett. A szállítóállomány alakulása Adatok: eft Megnevezés Alsófokú Okt. I. GESZ Móra F. Gimnázium Móra F. Műv. Közp Közgazdasági SZKI Petőfi Gépészeti SZKI Mezőgazdasági KSZI Kossuth Szakm. KSZI Oktatási int. összesen Kkfh.Közp.isk Városfenntartó Kvi Szerv Kórház és Rendelőint Szivárvány Szem.G.Ny. I Polgármesteri Hivatal Ö s s z e s e n : Az év végi eft szállítói állományból a évben lejárt állomány e/ft, a évben esedékes pedig, e/ft volt. A teljes pénzügyi hiány december 31-én tehát valójában eftvolt, melyből eft-ot a folyószámlahitel és eft a ki nem fizetett szállítói tartozások összege. A évet terhelő összes rövid lejáratú kötelezettség: eft Ebből: - Beruházási hitel évi törlesztése eft - Kötvény évi törlesztése eft - folyószámla+munkabér hitel eft - szállítói állomány eft Budapest Investment Zrt. 8

9 Összességében tehát amennyiben a folyószámlahitel tervezett növekedését is figyelembe vesszük az Önkormányzatnak további 1,2 milliárd Ft finanszírozási forrást kell szerezni az elmúlt évek felgyülemlett működési tartozásainak rendezéséhez. A hitelfelvételi korlát számítás szerint a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa az önkormányzat esetében eft, tehát a további forrás bevonásánál elsősorban a hosszabb távú finanszírozási módokat kell keresni. II.1.2. A hosszú távú kötelezettségek Az önkormányzat teljes tartozásállományának meghatározásához, a rövidlejáratú kötelezettségeken túl figyelembe kell venni a korábbi években beruházási célra felvett hitelek, illetve a kötvénykibocsátásból fennálló tartozások összegét. A év végén fennálló teljes hitel és kötvénytartozás összegét az alábbi táblázat tartalmazza. A hitel és kötvény állományának alakulása évben Adatok: eft Hitel B e v é t e l Törlesztés Állomány állomány Megnevezés terv tény terv tény év végén 23 bérlakás hitel Fecskeház hitel évi beruházási hitel ről áthúzódó hitel évi hitelszerződés évi ber. hitelkeret max Beruházási hitel összesen Kötvény Bácsvíz Zrt kölcsön zsírfogó Hosszú lejáratú összesen Rövid lejáratú hitelek ÖSSZESEN Budapest Investment Zrt. 9

10 Az önkormányzatnak tehát december 31-én a folyószámla hitelen felül eft beruházási hitel, és eft kötvénykibocsátásból származó tartozása, összesen eft középlejáratú tartozása állt fenn. II.1.3. Kötelezettségvállalások A fentieken túl a a valós kötelezettségállomány meghatározásánál számolni kell a következő évekre vállalt kötelezettségekkel, melyeket más intézmények helyett, illetve egyéb szerződésekben (pl. PPP program) vállaltak. Ezek összegét a évi zárszámadás is tartalmazza. Összefoglaló adatait az alábbi táblázatban mutatjuk be: Kötelezettségvállalás a következő évekre Adatok eft Megnevezés Városi Sportcsarnok PPP program keretében tört. megvalós. 2. Szemünk fénye - világításkorszerűsítés Caminus Zrt 3. Könyvvizsgálat Utak kátyúzása Kórház Gyógyszertár építés Zárt csapadékelvezető csatornahál. teljesk. üzemeltetése Hőszolgáltatás (DVG) Összesen A fenti táblázat szerint a fejlesztési hiteleken és a kötvény visszafizetési kötelezettségen felül évekre eft, évekre eft, összesen eft kötelezettségvállalása Budapest Investment Zrt. 10

11 van az Önkormányzatnak, melyet a hiteltörlesztéseken és a kötvénytartozások rendezésén felül ugyancsak teljesíteni kell. II.1.4. Összes kötelezettség Az előzőekben kifejtettek összegzéseként megállapítható, hogy Kiskunfélegyházi Önkormányzat következő 15 évben törlesztendő teljes adóssága: eft, ebből hitel és kötvény: eft kötelezettségvállalás: eft rövid lejáratú kötelezettség: eft mely meghaladja az önkormányzat éves költségvetésének összegét, és négyszerese az önkormányzat teljes évi saját bevételének. A fenti összefoglaló számadatokat azért tartottuk szükségesnek már a jelentés elején kiemelni, hogy érzékeltessük az Önkormányzat évi és a rákövetkező években lehetséges mozgásterét. A teljes kötelezettségállományból ugyan évente csak az adott évre esedékes rövidlejáratú kötelezettségeket kell fedezni, azonban ezek forrása csak az önkormányzat később részletezett saját működési bevétele és a vagyonértékesítésből származó felhalmozási bevétele lehet. A saját bevételekből azonban elsősorban a folyó működési kiadásokat kell rendezni, és elvileg csak a saját bevételek működési hiányokat meghaladó részéből, vagyis a bevételi többletekből fizethetők az egyéb kötelezettségek többek között a hitelkamatok és a hitel, valamint kötvény esedékes törlesztései is. Budapest Investment Zrt. 11

12 Az előző évek tapasztalatai, és a évi költségvetés előirányzatai ugyanakkor azt mutatják, hogy jelenleg az önkormányzatnak nincs bevételi többlete, sőt évről évre költségvetési hiánya van. II.1.5. A évi költségvetés pénzügyi egyensúlya Ahhoz, hogy a fenti kötelezettségeket az önkormányzat folyamatosan teljesíteni tudja-e meg kell vizsgálnunk a év és a következő évek költségvetésének pénzügyi egyensúlyát. Az Önkormányzat évre eft működési bevételt és eft működési kiadást tervezett. Ennek alapján a működési hiány összege eft-ban lett meghatározva. A működési hiányt részben a folyószámlahitel előző évi összegének eftos növelésével (769 millió Ft-ról 900 millió Ft-ra), részben a felhalmozási bevételek többletéből tervezik fedezni. A évre tervezett felhalmozási bevételek összege ugyanis eftban, míg a felhalmozási kiadás eft-ban lett meghatározva. Tehát évre a felhalmozási bevételek tervezett többlete eft. A évi költségvetés pénzügyi mérlegét a 2. sz. mellékletben mutatjuk be, a főbb adatokat az alábbiakban részletezzük: Budapest Investment Zrt. 12

13 Bevételi cím Az önkormányzat 2010.évi mérlege M Ű K Ö D É S Kiadási cím Adatok: eft I. Működési bevételek Személyi juttatás ebből: Működési célú pe. átvét. Áht-n kívülről 0 2. Munkaadót terhelő járulékok II. Működési célú támogatások Dologi és egyéb folyó kiadások III. Támogatásértékű működési bevétel Áht-n belül Speciális célú támogatások MŰKÖDÉSI B EVÉTEL ÖSSZESEN Működési célú kamatkiadások MŰKÖDÉSI HIÁNY ÖSSZEGE: Hiány finanszírozása: Folyószámla hitel További működési hiány IV. Felhalmozási célú támogatások V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ebből: Felhalm.célú pe. átvét. Áht-n kívülről VI. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Áht-n belül VII. Tám kölcs. Vtér. (10 űrlap 05., 08.sor) FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN Folyószámla hitel törlesztés MŰKÖDÉSI KIADÁSOK EGYÜTT F E L H A L M O Z Á S Céltartalék Felhalmozási kiadások a/ beruházás b/ felújítás c/ felhalm. célú pe.átadás áht-n kívül Kamatkiadások Kölcsönök nyújtása áht-n ívülre FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN Hitel + kötvény törlesztése FELHALMOZÁSI HIÁNY, TÖBBLET a/ beruházási hitel törlesztése Finanszírozás módja: Hosszú lejáratú hitel pü-i vállalkozástól b/ Kötvény törlesztése FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN MINDÖSSZESEN A felhalmozási többlet a mérleg sajátos szerkezete szerint úgy alakul ki, hogy a kiadások nem tartalmazzák a beruházási hitelek törlesztésének összegét eft-ot, illetve a kötvény évre esedékes eft-os törlesztését. Budapest Investment Zrt. 13

14 Ezek fedezete a évi költségvetés pénzügyi mérlege szerint 202 millió Ft újabb beruházási hitel felvétele. Szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy a felhalmozási bevételekben eft összegben szerepel az ingatlanok és a bérlakások értékesítéséből várható bevétel. Ezen a címen évben is hasonló összegű bevételt terveztek, azonban a ténylegesen realizált bevétel csak eft-ban realizálódott. Az alábbiakban bemutatjuk az ingatlanértékesítés bevételeinek alakulását az elmúlt években: Ingatlan értékesítés alakulása Adatok: eft mód.ei. teljesítés mód.ei. teljesítés mód.ei. teljesítés ingatlan értékesítés Ismerve az ingatlanpiac jelenlegi helyzetét az ingatlanértékesítési bevétel realizálódása évben is bizonytalan, és nagy erőfeszítéseket kíván, a tervezett bevétel elérése. Ez előrevetíti egy további legalább millió Ft-os hiány kialakulását. A évi költségvetésben ugyancsak nem szerepel a kiadások között a évről áthúzódó szállítóállomány lerendezése. A szállítói tartozások a vizsgálat időpontjáig kis mértékben csökkentek, azonban április 30-án a lejárt szállítói tartozás még 741 millió Ft volt, mely azt jelenti, hogy más forrás bevonása hiányában év végén közel 1 milliárd forint összegű szállítói tartozása lenne az önkormányzatnak, mely véleményünk szerint nem volna kezelhető. Budapest Investment Zrt. 14

15 Adatok: eft Város Önkormányzatának korosított szállítóállománya április 30-án Adatok: eft Intézmény Nem lejárt Lejárt összesen 1-30 nap nap nap nap 361- nap Polgármesteri Hivatal Kórház Összevont Középiskola GAESZ Sziv.Szem.G.Ny.Int VSZKSZ Összesen Összességében tehát a költségvetésben tervezett 900 millió Ft folyószámla hitelen felül, a szállítói tartozások rendezésére, valamint a folyamatban lévő fejlesztések finanszírozására a tervezett felhalmozási bevételek realizálódásának függvényében, további legalább 1,5 1,8 milliárd forint átmeneti forrásra lesz szüksége az önkormányzatnak addig, amíg az ingatlanértékesítések és a későbbiekben részletezett takarékossági intézkedések megvalósulnak. II.2. A kötelezettségek növekedésének kronológiája Az alábbiakban bemutatott számadatok azt bizonyítják, hogy a jelenlegi kritikus pénzügyi helyzet nem egy év alatt alakult ki, hanem az elmúlt évek rendszeres működési, de főképp felhalmozási hiányainak valamint a hiányok kezelésének következménye. Budapest Investment Zrt. 15

16 II.3. Működési hiányok alakulása Az alábbi táblázatból látható, hogy az elmúlt években egyedül évben nem volt működési hiány, mely részben annak tudható be, hogy évben a kötvénykibocsátás kapcsán a rövidlejáratú hiteleket is lerendezték, részben pedig azzal, hogy amint az előzőekben bemutatott szállítóállomány alakulását tartalmazó táblázatból látható, a év végi szállítóállomány már ismét meghaladta a 400 millió Ft-ot. A működési hiányok alakulását részletesen a 3. sz. mellékletben, főbb adatait az alábbi táblázatban mutatjuk be: Működési hiányok alakulása Adatok: eft Bevételi cím Teljesítés MŰKÖDÉSI B EVÉTEL ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI HIÁNY ÖSSZEGE: Hiány finanszírozása: Folyószámla hitel II.4. A felhalmozási hiányok alakulása Az önkormányzatnak a fejlesztésekkel összefüggő évenként esedékes kötelezettségeket, valamint a beruházások saját erő szükségletét a felhalmozási bevételekből kellene rendezni. A felhalmozási bevételek és kiadások elmúlt időszaki alakulása azonban működési hiánynál is kedvezőtlenebb képet mutat. Igaz, hogy az önkormányzat a fejlesztésekhez jelentős központi támogatást is kapott, azonban a saját felhalmozási bevételek nem megfelelő realizálódása miatt a hiányt beruházási hitelből kellett finanszírozni, amely egyre növelte az önkormányzat beruházási hiteltartozását. Budapest Investment Zrt. 16

17 Az optimista hitelfelvételhez az is hozzájárult, hogy a pénzintézetek különösen kedvező hitelkonstrukciókat ajánlottak az önkormányzat számára. A felhalmozási hiányok alakulása az elmúlt években Adatok: eft Bevételi cím Teljesítés V. Felhalmozási célú támogatások VI. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ebből: Felhalm.célú pe. átvét. Áht-n kívülről VII. Támogatásértékű felhalm. bevétel Áht-n belül VIII. Tám kölcs. Vtér. (10 űrlap 05., 08.sor) FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI HIÁNY, TÖBBLET A felhalmozási hiányok halmozódása következtében az elmúlt négy évben összesen eft felhalmozási hiány finanszírozását kellett megoldani. Ez az összeg megközelítőleg azonos a teljes beruházási hitel és a szállítói állomány összegével. Az Önkormányzat pénzügyi egyensúlya folyamatosan gyengült évek óta, mind a működési, mind a fejlesztési költségvetés komoly feszültségeket tartalmaz mára. Az elkövetkező évek pénzügyi mozgástere teljesen beszűkült, a fizetőképesség fenntartása borotva élen táncol, egyes területeken az alapszolgáltatások fenntarthatósága is veszélybe került. Budapest Investment Zrt. 17

18 III. A jelenlegi helyzet kialakulását előidéző tényezők összefoglalása Az Önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetének kialakulását az elmúlt években több külső és belső tényező együttesen idézte elő: A költségvetési támogatások folyamatos szűkítése, mely egyrészt a központi bevételek csökkenésével járt, másrészt részben az előbbiek okán a saját bevételek egyre nagyobb hányadát kellett a normatív támogatások, illetve egyéb szociális kiadások fedezetére fordítani. A gazdasági környezet válsághatásai, mely az adó jellegű bevételek csökkenésével, illetve stagnálásával együtt a tervezett értékesítési programok jelentős alulteljesítésében mutatkozott meg. A kialakult helyzetben az önkormányzat korábbi, részben más gazdasági és finanszírozási feltételek mellett meghozott fejlesztési, beruházási döntéseinek vártnál alacsonyabb megtérülésében, illetve alacsonyabb gazdaságosságú működésében mutatkozik meg. A fejlesztési költségvetés feszültségét növelte, az alacsonyabb támogatási intenzitás mellett, vagy támogatás nélkül megvalósuló beruházások megvalósulása A kötvénykibocsátásból származó források a kényszerhelyzetből adódó - részben működési célra történő felhasználása, csak elodázta a gazdálkodásban rejlő feszültségeket, ezért azok a következő években újratermelődtek. Budapest Investment Zrt. 18

19 Nem kerültek megvalósításra a kialakult helyzet által megkövetelt strukturális döntések, melynek pénzügyi terhei jelenleg a város előtt tornyosulnak, Az alapellátáson felül az önkormányzat továbbra is jelentős feladatokat lát el, melyek normatívánál magasabb szintű költségeit ugyancsak a saját bevételekből kellene fedezni. III.1. A gazdálkodásra ható tényezők számszerű kibontása Az alábbiakban konkrét számadatokkal mutatjuk be, hogy a fenti kritikus pénzügyi helyzet kialakulása több éves folyamat eredménye. III.1.1. A költségvetési bevételek csökkenése A központi költségvetési bevételek az elmúlt négy évben fokozatosan csökkentek. A csökkenés megközelítette az elmúlt évben a 600 millió Ft-ot. A csökkenését jól tükrözik az alábbi összefoglaló táblázatok. A költségvetési bevételek változása BEVÉTEL Adatok: eft Megnevezés Intézményi működési bevételek Sajátos működés bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Támogatások, kiegészítések, átvett pe Hitelek, kölcsönök, kötvények bevételei Pénzforgalmi bevételek Pforg.nélküli bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő bev BEVÉTELEK ÖSSZESEN Budapest Investment Zrt. 19

20 III.1.2. A helyi adóbevételek alakulása Az önkormányzat a központi költségvetési bevételek csökkenését a saját bevételek növelésével igyekezett ellensúlyozni, azonban a gazdálkodási környezet hatása következtében az adóbevételek sem emelkedtek olyan mértékben, hogy a központi költségvetési támogatások csökkenését ellensúlyozni tudják. A helyi adóbevételek alakulása Adatok: eft Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Bevezetése óta a helyi iparűzési adó adja a helyi adóbevételek meghatározó súlyát, a bevezetett helyi adókból származó bevétel 85 %-át teszi ki. Az állandó jelleggel folytatott tevékenység után a költségvetési bevétel: eft. A helyi adók alakulását az alábbi grafikonon mutatjuk be: Az építményadó és az iparűzési adó alakulása között: építményadó iparűzési adó A gazdasági lassulás jelei már a 2008 évi adóbevallások feldolgozásánál is érzékelhetőek voltak, azonban a bevételekre tett negatív hatása a feltöltés címén befizetett összegek nagyságánál érzékelhető jobban. Budapest Investment Zrt. 20

21 2009 évben 10 vállalkozás felszámolása fejeződött be, és 31 vállalkozás felszámolása volt folyamatban. A bejelentett hitelezői igény szerint a nyilvántartott tartozás összege eft, melyek megtérülése szinte teljesen reménytelen évben a felszámolások következtében 14 vállalkozás eft összegű hátralékát törölte behajthatatlanság címen az adóhatóság, tekintettel arra, hogy ezen időszakban már nincs mód a végrehajtásra. Az adóelőleg csökkentési kérelmek száma, a fizetési hajlandóság visszaesése, a felszámolások vagy megszűnések száma, a város vállalkozásainak helyzete, komolyan befolyásolja az iparűzési adó idei és jövőbeli alakulását. Építményadóból származó költségvetési bevétel összege: eft volt. Az adó mértéke a nem lakás célját szolgáló épületek hasznos alapterülete után 500 és 550 Ft. A városon belül földrajzi elhelyezkedése alapján differenciált évben az adó mértéke nem emelkedett. A maximált törvényi mérték a hasznos alapterület után Ft/év/m2 lehetne. Az önkormányzati rendelet mentességet biztosít a saját gépkocsi tárolására szolgáló garázsokra, valamint a külterületi nem állandó lakás célját szolgáló hobbiházakra, tanyákra. (Az adóköteles építményekre kivetett adó összege: eft.) III.1.3. Ingatlanhasznosítási és értékesítési bevételek Az önkormányzatoknál az elmúlt időszakokban általában az ingatlanhasznosítási bevételek képezték a működési hiányok meghatározóan az intézményi normatív támogatások kiegészítése miatt keletkező működési hiányai kipótlásának forrását. A Kiskunfélegyházi Önkormányzat költségvetése egyensúlyát és a pénzügyi képességét, tartósan és egyre nagyobb mértékben kölcsönforrások bevonásával és vagyonértékesítési tervekkel, ígérvényekkel biztosította. Budapest Investment Zrt. 21

22 A Kiskunfélegyházi Önkormányzatnál, ugyanakkor ingatlanhasznosításból származó bevételeket, amint azt korábban is megállapítottuk nem sikerült egyik éven sem a tervezett mértékben realizálni. Ez ugyanakkor azzal a következménnyel járt, hogy elsősorban a fejlesztési kiadások tervezésénél évről évre számoltak, az ingatlanhasznosítási bevétellel és ezek a beruházások meg is valósultak, ezért a felhalmozási kieső bevételeket kénytelenek voltak beruházási hitelekkel pótolni. A vagyonértékesítés sikertelenségéhez valószínűleg az is hozzájárult, hogy nem a piaci keresletnek leginkább megfelelő vagyontárgyakat igyekeztek piacra vinni, valamint az értékesítési limitárak karbantartása ellenére, sem sikerült a piaci szereplők érdeklődését felkelteni. Azt sem szabad persze figyelmen kívül hagyni, hogy az elmúlt időszak gazdasági környezetének kedvezőtlen változása is hátráltatta az ingatlanok értékesítését. Az ingatlanértékesítési bevételek alakulását az alábbiakban mutatjuk be: Ingatlan értékesítés mód.ei. teljesítés mód.ei. teljesítés mód.ei. teljesítés ingatlan értékesítés Budapest Investment Zrt. 22

23 III.2. A költségvetési kiadások alakulása Az önkormányzat a bevételek csökkenésével párhuzamosan igyekezett szinten tartani, sőt csökkenteni a működési kiadásait, melyet jól érzékeltet az elmúlt évek kiadásainak kronologikus vizsgálata. A évi költségvetési kiadás 1,357 milliárd forinttal alacsonyabb, mint az előző évi és 2,6 milliárd forinttal, mint a évi. Az elmúl évek kiadásainak alakulását az alábbi táblázatban mutatjuk be: Kiadások az elmúlt öt év tényszámai alapján Adatok: eft Megnevezés Személyi juttatás Munkált. terh. járulék Dologi, egyéb folyó Végl.pe.,társ.szoc.p.j Ellátottak juttatásai Gazdálkodás működési kiad Felújítás Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadások Hitel, kötvény, kölcsön Költségvetési kiadások Kiegyenl,függő,átfutó Kiadások összesen III.2.1. A személyi juttatások és dologi kiadások alakulása Az önkormányzatnál a személyi juttatások és a járulékok aránya meghaladja a teljes költségvetés 50 %-át. Tehát ezek alakulása meghatározza az önkormányzat költségvetési helyzetét. Budapest Investment Zrt. 23

Az Áht. 71.. szerint, a jegyző által elkészített rendelettervezetet a polgármester február 15-éig terjeszti a Képviselő-testület elé.

Az Áht. 71.. szerint, a jegyző által elkészített rendelettervezetet a polgármester február 15-éig terjeszti a Képviselő-testület elé. Tisztelt Képviselő-testület! Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendelettervezete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 71.

Részletesebben

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. -a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1547-3/2007. MELLÉKLETEK: 1+2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Vas Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének. ellenőrzéséről (43/2) 2011. december

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Vas Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének. ellenőrzéséről (43/2) 2011. december ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Vas Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1169 2011. december Számvevői Iroda Iktatószám: V-3025-09j2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, 2012. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, 2012. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, 2012. novemberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-11474-13/2012. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata 2009. évi gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettségének

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata

Szentes Város Önkormányzata Szentes Város Önkormányzata Készült: 2009. november hónapban - 2 - SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Képviselő-testülete 2009. november 27- i ülésére Szentes Város Önkormányzata 2010.

Részletesebben

JELENTÉS ABONY VÁROS PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL AZ ÁROP 3.A.2. PROJEKT KERETÉBEN. KÉSZÍTETTE: IPS Tanácsadó KFT.

JELENTÉS ABONY VÁROS PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL AZ ÁROP 3.A.2. PROJEKT KERETÉBEN. KÉSZÍTETTE: IPS Tanácsadó KFT. a 159/2014. (VII.28.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete JELENTÉS ABONY VÁROS PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL AZ ÁROP 3.A.2. PROJEKT KERETÉBEN KÉSZÍTETTE: IPS Tanácsadó KFT. 2014. MÁJUS

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Nádudvar Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Városi Önkormányzat Polgármesterétől 4181 Nádudvar, Fő út 119. Ügyszám: 317-19/2009. Nádudvar Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése A Nádudvar Város Önkormányzata a 6/2009. (II.26.) Ök. sz. rendeltével

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a jász-nagykun-szolnok Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének e!lenőrzéséről (43/2) 1162 2011.

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a jász-nagykun-szolnok Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének e!lenőrzéséről (43/2) 1162 2011. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a jász-nagykun-szolnok Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének e!lenőrzéséről (43/2) 1162 2011. december Számvevői Iroda Iktatószám: V-3018-13/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-9/2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének tervezetére

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Az önkormányzat 2009. évi költségvetése 23.173,3 millió Ft-os bevételi, 28.785,6 millió Ftos kiadási főösszeggel

Részletesebben

Hatékonyságnövelés lehetőségei (3. pályázati elem) (2/1. tanulmány)

Hatékonyságnövelés lehetőségei (3. pályázati elem) (2/1. tanulmány) Hatékonyságnövelés lehetőségei (3. pályázati elem) (2/1. tanulmány) Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 3 2.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján

Részletesebben

2006. augusztus 28. Különszám. Tartalomjegyzék

2006. augusztus 28. Különszám. Tartalomjegyzék 2006. augusztus 28. Különszám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal 1829/2006. Részletes jelentés a Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetéről és a 2002-2006 közötti választási ciklusban keletkezett,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 306-90/2010. MELLÉKLETEK: 21+5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2010. (IV.) Kgy.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) és egyéb kapcsolódó előterjesztések

B E S Z Á M O L Ó. az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) és egyéb kapcsolódó előterjesztések MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 4128-4/2007. Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése H e l y b e n B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) és

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése Száma: /2009. Címzett Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda Az anyagot látta:..... Véleményezésre megküldve:

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2006.(IV.27) számú rendelete az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2006.(IV.27) számú rendelete az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 8701 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel: 85/501-003 Pf: 5. Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2006.(IV.27) számú rendelete az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított 2011.

Részletesebben

2014. október. Törökbálint Város Önkormányzata. ... Cikluszáró beszámoló a Város helyzetéről

2014. október. Törökbálint Város Önkormányzata. ... Cikluszáró beszámoló a Város helyzetéről Törökbálint Város Önkormányzata... Cikluszáró beszámoló a Város helyzetéről 2014. október Törökbálint Város Önkormányzata számára az alábbiakban összefoglaltak szerint teszem közzé a 2010-2014. közötti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ü l é s é r e

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E VI. /2012 ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról Szentes Város Önkormányzata SZENTES VÁROS 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA KÉSZÜLT: 2008. NOVEMBER HÓNAPBAN 2 SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE Előterjesztés Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007.(IV.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2006. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007.(IV.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2006. évi gazdálkodásának zárszámadásáról VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 8701 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel: 85/501-003 Pf: 5. Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007.(IV.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2006. évi gazdálkodásának

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről LŐRINCI. 13094 2013. szeptember

JELENTÉS. az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről LŐRINCI. 13094 2013. szeptember JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről LŐRINCI 13094 2013. szeptember Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0030-351-010/2013. Témaszám: 1069 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre

Részletesebben

2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM. Tartalomjegyzék. Tárgy

2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM. Tartalomjegyzék. Tárgy 2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM Tartalomjegyzék Tárgy Részletes jelentés a Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett,

Részletesebben