Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének december 02-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. december 02-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet"

Átírás

1 I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 211. december 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 4 Az Önkormányzat 211. évi átmeneti gazdálkodásának szabályairól szóló rendelet... 5 Az Önkormányzat 21. évi költségvetési rendeletének módosítása napirend elhalasztása... 9 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 211. évi I. féléves munkaterve, valamint a 211. február 3-i rendes közgyűlés időpontjának megváltoztatása Beszámoló a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda működéséről Szilárd- folyékony- gáznemű, ipari és háztartási veszélyes hulladékok gyűjtésének, tárolásának és közömbösítésének lehetőségei és gyakorlata térségünkben (tájékoztató) Személy és vagyonbiztonság, közrend és közbiztonság helyzete városunkban (rendőrség, mezőőrség, polgárőrség) Közéleti fórum szervezése A külterületen található mezőgazdasági utak és csatornák állapota, védelme... 98

2 I/A kötet 2. oldal HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Iktatószám: /21. POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 52/26. (11.1.) Kgy. rendelet 1. (1) bekezdés értelmében Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendes ülését összehívom. 21. december 2-án, 1 órára Helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I/6. (Díszterem). Közmeghallgatás : 16 órától az 52/26. (11.1.) Kgy. rendelet 5. (1) bekezdése értelmében 1. Napirend: Tájékoztató a Közterület Felügyelet, a Mezei Őrszolgálat és a parkoló őrök helyzetéről, pozíciójáról /szóbeli/ Előadó: Polgármester Véleményezésre : Valamennyi Bizottságnak 2. Napirend: Az Önkormányzat 211. évi költségvetésének átmeneti szabályairól szóló rendelet tervezete Előadó: Polgármester Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 3. Napirend: Az Önkormányzat 21. évi költségvetési rendeletének módosítása Előadó: Polgármester Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 4. Napirend: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 211. évi I. féléves munkaterve Előadó: Polgármester Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak 5. Napirend: A Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda beszámolója Előadó: Mucsi László, irodavezető Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak

3 I/A kötet 3. oldal 6. Napirend: Szilárd- folyékony- gáznemű, ipari és háztartási veszélyes hulladékok gyűjtésének, tárolásának és közömbösítésének lehetőségei és gyakorlata térségünkben Előadó: Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 7. Napirend: Személy és vagyonbiztonság, közrend és közbiztonság helyzete városunkban (rendőrség, mezőőrség, polgárőrség) Előadó: Rendőrség, Mezei Őrszolgálat, Polgárőrség Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 8. Napirend: Magyar Szemmel vagy Polgári Esték címmel havi közéleti nyilvános fórum szervezése (politika, társadalomtudományok, egészségügy, oktatás, kultúra, gazdaság, környezet, múltunk és velünk élő történelmünk stb. témakörökben) a magyar szellemi élet jeleseinek részvételével Előadó: Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ, Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár vezetői Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 9. Napirend: A külterületen található, mezőgazdasági utak és csatornák állapota, védelme Előadó: Mezőőrök, Lakosságszolgálati Iroda Véleményezésre : Valamennyi Bizottságnak 1. Napirend: Egyebek Hódmezővásárhely, 21. november 22. Tisztelettel: Dr. Lázár János

4 I/A kötet 4. oldal Iktatószám: /21. Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás Tisztelt Cím! Tájékoztatom, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének bizottságai az alábbiak szerint tartják üléseiket: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülése: helye: Díszterem I/ november 29. / hétfő / délelőtt 1 óra Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság ülése: helye: Díszterem I/ november 29. /hétfő / délelőtt 11 óra Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági- és Sport Bizottság ülése: helye: Díszterem I/ november 29. / hétfő / délután 12 3 óra Mezőgazdasági és Vállalkozási Bizottság ülése: helye: Házasságkötő fsz november 3. / kedd / délelőtt 1 3 óra Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság ülése: Házasságkötő terem fsz november 3. / kedd / délelőtt 11 3 óra Egészségügyi és Szociális Bizottság ülése: Házasságkötő terem fsz november 3. / kedd / délután 12 3 óra Hódmezővásárhely, 21. november 23. Tisztelettel: Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző

5 I/A kötet 5. oldal Iktatószám: /21. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Az Önkormányzat 211. évi átmeneti gazdálkodásának szabályairól szóló rendelet Az anyagot készítette: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Varga Jánosné könyvvizsgáló

6 I/A kötet 6. oldal Szám: /21. Tárgy: 211. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló rendelet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tisztelt Közgyűlés! Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. Tv. 76. (1) bekezdés értelmében, ha a költségvetési rendeletet azon év január 1-ig, amelyre szól, a képviselő testület nem állapította meg, akkor az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkothat, amelyben felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy a helyi önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse és kiadásait fedezhesse, illetve meghatározza, milyen intézkedéseket tehet a rendelet keretein belül. Az Államháztartásról szóló törvény rendelkezése szerint a polgármesternek a költségvetési rendelet tervezetét február 15. napjáig kell benyújtani a képviselő-testület elé. Ha a Költségvetési Törvény kihirdetésére a költségvetési éven belül kerül sor a benyújtási határidő a Költségvetési Törvény kihirdetését követő 45. nap. Munkatervünkben az önkormányzat 211. évi költségvetésének tárgyalását a februári rendes ülésen tervezzük, így mindenképpen indokolt a január 1. és a helyi rendelet kihirdetése közötti időszak gazdálkodásának szabályozása érdekében a mellékelt tervezet alapján rendeletünk megalkotása. Hódmezővásárhely, 21. december 2. Tisztelettel: Dr. Lázár János polgármester

7 I/A kötet 7. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének./21. (12....) Önkormányzati Rendelete az Önkormányzat 211. évi átmeneti gazdálkodásának szabályairól Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az évi XX. tv (1) bekezdésének l) pontjában biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat 211. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletet az alábbiak szerint alkotja meg. 1. (1) Az évi XXXVIII. tv. 76. (1) bekezdése alapján a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy 211. január 1-től a 211. évi végleges költségvetési rendelet megalkotásáig az Önkormányzatot megillető bevételeket folytatólagosan beszedje, kiadásait a 21. évi költségvetés időarányos keretei között teljesítse. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatokhoz szükséges nyilatkozatokat aláírja. (3) A Közgyűlés által jóváhagyott folyamatban lévő beruházások, felújítások, a 21. évben jóváhagyottak szerint folytathatók. (4) A 211. évre tervezett új beruházások, felújítások, egyéb feladatok esetén a végleges költségvetési rendelet megalkotásáig csak azok indíthatók, amelyekre közvetlen állami támogatást kapott az Önkormányzat. Egyéb feladatokra kötelezettség nem vállalható, pénzügyi kifizetés nem teljesíthető. 2. A Közgyűlés felhatalmazza az önállóan gazdálkodó intézményeinek vezetőit, hogy a 211. évi költségvetési rendelet megalkotásáig az intézményt megillető bevételeket beszedjék, illetve a működtetéshez szükséges kiadásokat teljesítsék. 3. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a köztisztviselők illetményalapját az évi XXIII. Törvény 42. (1) bekezdésének megfelelően 211. évre a 211. évi Költségvetési Törvényben meghatározott mértékben állapítja meg.

8 I/A kötet 8. oldal 4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat likviditásának biztosítására az előző költségvetési év kondícióival és feltételeivel, az előző évivel megegyező mértékű folyószámla-, és munkabérhitelt vegyen igénybe. 5. (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit 211. január 1-től kell alkalmazni. (2) A 3. -ban meghatározott illetményalapra vonatkozó rendelkezést a végleges rendeletbe be kell építeni. (3) Jelen rendelet a 211. évre vonatkozó végleges költségvetési rendelet hatálybalépésének napján hatályát veszti. Hódmezővásárhely, 21. december 2. Dr. Lázár János s.k. Dr. Korsós Ágnes s. k. polgármester jegyző

9 I/A kötet 9. oldal Iktatószám: /21. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Az Önkormányzat 21. évi költségvetési rendeletének módosítása napirend elhalasztása Az anyagot készítette: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Varga Jánosné könyvvizsgáló

10 I/A kötet 1. oldal Iktatószám: /21. Tárgy: Az Önkormányzat 21. évi költségvetési rendeletének módosítása napirend elhalasztása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Hódmezővásárhely Tisztelt Közgyűlés! Az Önkormányzat 21. évi munkaterve szerint Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 21. évi költségvetési rendeletének következő módosítását a december 2. napján tartandó ülésén tárgyalja meg. Tekintettel arra, hogy ezen módosítás jelen költségvetési évben az utolsó ilyen tárgyú előterjesztés lesz, célszerű, hogy mind a kiadások, mind a bevételek tekintetében a költségvetési év befejezéséhez minél közelebbi időpontban rendelkezésre álló pénzügyi adatokon alapuló javaslatot tárgyaljon a Közgyűlés. Fenti indokra tekintettel javasoljuk a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a 21. évi költségvetés módosítás megtárgyalását tűzze a decemberi 16-i ülés napirendjére. Hódmezővásárhely, 21. december 2. Tisztelettel: Dr. Lázár János polgármester

11 I/A kötet 11. oldal Száma:../21. (12....) Kgy. Határozat Tárgy: a 21. évi költségvetési rendelet módosítása tárgyú napirend elhalasztása Határozati javaslat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 21. évi költségvetési rendelet módosításának megtárgyalását december 16-i időpontra halasztja. Hódmezővásárhely, 21. december 2. Dr. Lázár János polgármester Dr. Korsós Ágnes jegyző A határozatról értesül: 1. Dr. Lázár János polgármester 2. Dr. Korsós Ágnes jegyző 3. Dr. Végh Ibolya aljegyző 4. Közgazdasági Iroda Helyben 5. Irattár

12 I/A kötet 12. oldal Iktatószám: /21. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 211. évi I. féléves munkaterve, valamint a 211. február 3-i rendes közgyűlés időpontjának megváltoztatása Az anyagot készítette: Jogi Iroda Önkormányzati Csoport Jogi Csoport Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Nincs meghívandó személy

13 I/A kötet 13. oldal Iktatószám: /21. Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 211. évi I. féléves munkaterve, valamint a 211. február 3-i rendes közgyűlés időpontjának megváltoztatása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 52/26. (11. 1.) Kgy. sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 8. (1) bekezdése értelmében a közgyűlés üléseit munkaterv szerint tartja. A munkatervet féléves időszakra kell készíteni. A Rendelet 8. (2) bekezdése kimondja, hogy a munkaterv elkészítésére javaslatot kell kérni a./ a képviselőktől, b./ a bizottságoktól, c./ a tisztségviselőktől, d./ a jegyzőtől, e./ a közszolgáltatást végző szervek vezetőitől, f./ az önkormányzat által alapított társaságok, intézmények vezetőitől, g./ a kisebbségi önkormányzat elnökétől. A beérkezett javaslatok ismertetését megelőzően kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy szíveskedjék dönteni a február 3-i rendes közgyűlés február 7-re (hétfő) történő halasztásáról az előzetes egyeztetésnek megfelelően. A megkeresettek a Közgyűlés 211. évi I. féléves munkatervének elkészítéséhez az alább felsorolt napirendi pontokra tettek javaslatot: Dr. Kószó Péter, alpolgármester: 1. Hódmezővásárhelyen található műemlékeink állagának áttekintése és lajstromba vétele Benkő Zsolt, képviselő: 1. Alternatív, természetbarát módszerek alkalmazása a belterületi és Mártély üdülőterületi, nyári szúnyogpopuláció csökkentésére. Madárbarát város és madárbarát kert programok bevezetése, együttműködve az Országos Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel 2. Tájékoztató az önkormányzat fenntartásában működő óvoda- és iskolaépületek állapotáról, javaslatok a szükséges felújítások elvégzésére és ütemezésére, kiemelt tekintettel a fűtéskorszerűsítések lehetőségeire Kisebbségi önkormányzatok: 1. Tájékoztató a Cigány Kisebbségi Önkormányzat tevékenységéről A Polgármesteri Hivatal részéről érkezett javaslatok: 1. Az önkormányzat 211. évi költségvetési rendelete 2. A 21. évi költségvetési rendelet módosítása 3. Az önkormányzat 21. évi zárszámadási rendelete 4. Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport 21. év IV. negyedévi tevékenységéről 5. Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport 21. évi tevékenységéről

14 I/A kötet 14. oldal 6. Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport 211. év I. negyedévi tevékenységéről 7. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 21. évi ellátásáról Az önkormányzat intézmények vezetői az alábbi javaslatokat tették: 1. A Hódmezővásárhelyi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság beszámolója 2. Beszámoló a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ 21. évi tevékenységéről és 211. évi munkatervéről 3. Beszámoló a HÓDFÓ Szociális Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. 21. évi tevékenységéről 4. A városi intézmények beszámolói 5. Tájékoztató az oktatási intézményekben megvalósuló pályázatokról Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy szíveskedjék a 211. év I. félévi munkatervi javaslatokat megvitatni, és a mellékelt határozati javaslatok szerinti döntéseket meghozni. Hódmezővásárhely, 21. december 2. Tisztelettel: Dr. Lázár János polgármester

15 I/A kötet 15. oldal Tárgy: A 211. február 3-i rendes közgyűlés időpontjának megváltoztatása HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a februári rendes ülését február 7-én (hétfőn) kívánja megtartani. 2./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a februári közgyűlés összehívása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: polgármester Határidő: azonnali Hódmezővásárhely, 21. december 2. Határozatot kapja: 1./ PH tisztségviselők, helyben 2./ A Szervezeti és Működési Szabályzatban megjelöltek 3./ Irattár Dr. Lázár János sk. polgármester

16 I/A kötet 16. oldal Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 211. évi I. féléves munkaterve HATÁROZATI JAVASLAT Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 211. évi I. féléves munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: Február 7. /Közgyűlési anyag leadási határideje: 211. január 28. (péntek) / 1. Napirend: Tájékoztató a közterületen végzett munkáról /szóbeli/ Előadó: polgármester Véleményezésre : valamennyi bizottságnak 2. Napirend: Az önkormányzat 211. évi költségvetési rendelete Előadó: polgármester Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 3. Napirend: Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport 21. év IV. negyedévi tevékenységéről Előadó: címzetes főjegyző Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 4. Napirend: A 21. március 3- i közmeghallgatás témáinak meghatározása Előadó: polgármester Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 5. Napirend: Beszámoló a Hódfó Szociális Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. 21. évi tevékenységéről Előadó: Chappon Adrienne, ügyvezető Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 6. Napirend: A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 52/26. (11.1.) Kgy. számú rendelet felülvizsgálata Előadó: Jogi Iroda, Jogi Csoport Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 7. Napirend: Beszámoló az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó működéséről Előadó: intézményvezető Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 8. Napirend: Egyebek

17 I/A kötet 17. oldal Március 3. /Közgyűlési anyag leadási határideje: 21. február 19. (péntek)/ Közmeghallgatás 16 órától az 52/26. (11.1.) Kgy. rendelet 5. (1) bekezdése értelmében 1. Napirend: Tájékoztató a közterületen végzett munkáról /szóbeli/ Előadó: polgármester Véleményezésre : valamennyi bizottságnak 2. Napirend: A 21. évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: polgármester Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 3. Napirend: Beszámoló a Hódmezővásárhelyi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 21. évi tevékenységéről Előadó: Molnár Péter, tűzoltó őrnagy, parancsnok Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 4. Napirend: Beszámoló a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ 21. évi tevékenységéről és a 211. évi munkatervéről Előadó: Dr. Nagy Imre, múzeumigazgató Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 5. Napirend: Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Városi Rendőrkapitányság 21. évi működéséről Előadó: Dr. Rádi Norbert, alezredes, rendőrkapitány Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 6. Napirend: Alternatív, természetbarát módszerek alkalmazása a belterületi és Mártély üdülőterületi, nyári szúnyogpopuláció csökkentésére. Madárbarát város és madárbarát kert programok bevezetése, együttműködve az Országos Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel Előadó: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal szakirodái Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 7. Napirend: Beszámoló a Szent István Általános Iskola működéséről Előadó: intézményvezető Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 8. Napirend: Egyebek

18 I/A kötet 18. oldal Április 7. /Közgyűlési anyag leadási határideje: 21. március 25. (péntek)/ 1. Napirend: Tájékoztató a közterületen végzett munkáról /szóbeli/ Előadó: polgármester Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 2. Napirend: Az önkormányzat 21. évi zárszámadási rendelete Előadó: polgármester Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 3. Napirend: Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport 21. évi tevékenységéről Előadó: címzetes főjegyző Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 4. Napirend: Hódmezővásárhelyen található műemlékeink állagának áttekintése és lajstromba vétele Előadó: Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 5. Napirend: Tájékoztató az Önkormányzat fenntartásában működő óvoda és iskola épületek állapotáról, javaslatok a szükséges felújítások elvégzésére és ütemezésére, kiemelt tekintettel a fűtéskorszerűsítések lehetőségeire Előadó: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 6. Napirend: Tájékoztató az oktatási intézményekben megvalósuló pályázatokról Előadó: Jogi Iroda, Oktatási Csoport Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 7. Napirend: Beszámoló a Hermann Alice Óvoda működéséről Előadó: intézményvezető Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 8. Napirend: Egyebek

19 I/A kötet 19. oldal Május 5. /Közgyűlési anyag leadási határideje: 21. április 22. (péntek)/ 1. Napirend: Tájékoztató a közterületen végzett munkáról /szóbeli/ Előadó: polgármester Véleményezésre : valamennyi bizottságnak 2. Napirend: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 21. évi ellátásáról Előadó: Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ, Gyámhivatal, Lakosságszolgálati Iroda, Népjóléti Csoport, Lakosságszolgálati Iroda, Általános Igazgatás, Gyámhatóság Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 3. Napirend: Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok mérlegbeszámolóinak elfogadása Előadó: Jogi Iroda, irodavezető Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 4. Napirend: Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport 211. év I. negyedévi tevékenységéről Előadó: címzetes főjegyző Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 5. Napirend: Hódmezővásárhely Városáért Közalapítvány 21. évi beszámolója Előadó: Jogi Iroda, Jogi Csoport Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 6. Napirend: Vásárhelyi Fiatalokért Közalapítvány 21. évi beszámolója Előadó: Jogi Iroda, Jogi Csoport Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 7. Napirend: Czirbusz Piroska Közalapítvány 21. évi beszámolója Előadó: Jogi Iroda, Jogi Csoport Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 8. Napirend: Beszámoló a Varga Tamás Általános Iskola működéséről Előadó: intézményvezető Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 9. Napirend: Egyebek

20 I/A kötet 2. oldal Június 2. /Közgyűlési anyag leadási határideje: 21. május 2., (péntek)/ 1. Napirend: Tájékoztató a közterületen végzett munkáról /szóbeli/ Előadó: polgármester Véleményezésre : valamennyi bizottságnak 2. Napirend: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 211. évi II. féléves munkaterve Előadó: polgármester Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 3. Napirend: Beszámoló a Janikovszky Éva Óvoda működéséről Előadó: intézményvezető Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 4. Napirend: A Bodnár Bertalan Természet- és Környezetvédelmi Oktatóközpont beszámolója Előadó: Jogi Iroda, Jogi Csoport Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 5. Napirend: Egyebek Felelős: polgármester Határidő: azonnali Hódmezővásárhely, 21. december 2. Határozatot kapja: 1./ PH tisztségviselők, helyben 2./ A Szervezeti és Működési Szabályzatban megjelöltek 3./ Irattár Dr. Lázár János sk. polgármester

21 I/A kötet 21. oldal Iktatószám:35 - /21. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda működéséről Az anyagot készítette: Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

22 I/A kötet 22. oldal Száma: /21. Tárgy: Beszámoló a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda működéséről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyű lése Helyben Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 26. novemberében hozott döntése értelmében a a Műszaki Iroda és a Városstratégiai Iroda szervezeti egységeiből létrejött a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda. A beszámoló az Iroda szervezetét és működését mutatja be. 1. Szervezeti felépítés Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda 2 csoporttal és a Közterület Felügyelettel az alábbi szervezeti diagramm szerint működik. Irodavezető Mucsi László szakmai főtanácsadó Városfejlesztési Szakmai főtanácsadó Szilágyi Tamás Városüzemeltetési Csoportvezető Ékes Józef Tourinform Iroda Városfejlesztési csoport Városüzemeltetési csoport Közterület- Felügyelet Tóth Ferenc csoportvezető Az Iroda élén Irodavezető áll, akinek a feladata az Iroda munkájának koordinálása. Az Irodavezető közvetlenül irányítja a Tourinform Irodát is. A Városfejlesztési Csoport élén a szakmai főtanácsadó áll. A Városüzemeltetési csoport élén csoportvezető áll. A Városüzemeltetési Csoporthoz tartozik a Közterület-felügyelet, melynek munkáját csoportvezető irányítja. A Szervezeti és Működési Szabályzat alapján 21. december 1-jétől a Közterület-felügyeleti Csoport nem tartozik az Iroda szervezetéhez. Jelenleg városi főépítészi munkakör nincs betöltve.

23 I/A kötet 23. oldal 2. Feladatkörök Az Iroda feladatkörébe tartoznak az alábbi feladatkörök: - a város területén a közterületek és intézmények fenntartása, üzemeltetése. - a városi fejlesztési tervek és programok előkészítése és végrehajtása, ennek koordinálása és menedzselése különböző ágazatok területén, - Tourinform Iroda működtetése, turisztikai programok koordinálása. - Fejlesztési pályázatok elkészítése, koordinálása és lebonyolítása. - Pénzügyi elszámolások, kifizetési kérelmek benyújtása. - Projektek utóellenőrzésein részvétel, fenntartási időszakban helytállás. 3. Humán erőforrás Az Iroda munkáját az alábbi munkatársakkal végzi: Név Státusz Beosztás 1 Baksics Erika köztisztviselő pályázati ügyintéző 2 Barna Erika köztisztviselő beruházási ügyintéző 3 Borbás István köztisztviselő városüzemeltetési ügyintéző 4 Búza Géza köztisztviselő közterület-felügyelő 5 Cseuz László köztisztviselő pályázati ügyintéző 6 Ékes József köztisztviselő csoportvezető 7 Fazekas Ferenc köztisztviselő létesítménygazdálkodási ügyintéző 8 Fekete Ferenc köztisztviselő közterület-felügyelő 9 György Anikó köztisztviselő mérnök 1 Hegedűs László M.T. hatálya városüzemeltetési ügyintéző 11 Hegedűs Zoltán köztisztviselő pályázati ügyintéző 12 Herczeg Anna köztisztviselő közterület-felügyelő 13 Kelemen Zoltánné köztisztviselő közútkezelő ügyintéző 14 Kéri Enikő köztisztviselő pályázati ügyintéző 15 Kuczik Eszter köztisztviselő mérnök 16 Mártonné Tülkös Ildikó köztisztviselő turisztikai referens (Tourinform Iroda) 17 Mucsi László köztisztviselő irodavezető 18 Ritzl Zoltán köztisztviselő közterület-felügyelő 19 Szekeres István köztisztviselő városüzemeltetési ügyintéző 2 Szilágyi Gábor köztisztviselő közterület-felügyelő 21 Szilágyi László köztisztviselő kertész 22 Szilágyi Tamás köztisztviselő szakmai főtanácsadó 23 Szilágyi Zsolt köztisztviselő közterület-felügyelő 24 Szirbik Zoltán köztisztviselő területfejlesztési ügyintéző 25 Szűcsné Márkus Gabriella köztisztviselő beruházási ügyintéző 26 Tóth Ferenc köztisztviselő csoportvezető 27 Varga Anikó köztisztviselő pályázati ügyintéző 28 Vas Zoltán köztisztviselő közterület-felügyelő 29 Vígh Ádám köztisztviselő közterület-felügyelő 3 Vitális Imre köztisztviselő közterület-felügyelő

24 I/A kötet 24. oldal Az Irodán összesen 3 fő dolgozik ebből: - 29 köztisztviselő, - 1 munkaszerződéses. Az Iroda munkatársai közül 22 fő felsőfokú végzettségű, ami az Iroda létszámához viszonyítva 73 %. 3 fő felsőfokú tanulmányokat folytat. 4. Városfejlesztési Csoport 4.1. A csoport által ellátandó tevékenységek: - fejlesztési programok kidolgozása; - rendezési terv kezelése; - közmű fejlesztések koordinálása; - út és közlekedési fejlesztések irányítása; - energetikai, vízgazdálkodási és környezetvédelmi fejlesztések összehangolása; - fejlesztési pályázatok elkészítése; - intézményi felújítások és beruházások, új intézmények építésének lebonyolítása; - beruházások során műszaki szakértés; - pénzügyi elszámolások, kifizetési kérelmek elkészítése; - projekt fenntartási jelentések elkészítése; - projektek külső ellenőrzések koordinálása; - szakmai ismereteihez kapcsolódó közbeszerzési eljárások lebonyolításában részvétel A csoport által a közel múltban végrehajtott feladatok: Útépítés területén Hódmezővásárhely és Barattyosi településközpontot összekötő közlekedési kerékpárút építése. Külterület: 5912 fm, hosszú 2,6 m széles, önálló nyomvonal vezetésű; belterület: 6 fm hosszú, 2, széles kerékpársáv; 1 % os állami támogatás külterületre 186 M Ft (GKM), belterületi rész önerő 27 M Ft; projekt célja a 45. számú főút kerékpáros forgalomtól mentesítése Barattyosig. Tóalj utca Kaszap utca Hódtó utca ( 47 sz. főút km. sz. ) csomópontban körforgalmi csomópont kialakítás Bagolyvári körforgalom. A kör külső sugara 13 m, a belső sziget átmérője 6. m, melyből 1.5 m járható gyűrű. A körforgalomba belépő ívek 1 méteresek, míg a kilépő ívek 15 méteresek. Minden ágon terelő - elválasztó szigetek, két ágon rázó burkolatok kerültek kialakításra, Tóalj utcai ág (47 sz. főút burkolata), Hódtó utcai ág, Kaszap utcai ág ( 47 sz. főút burkolata ), Kaszap utcai ág ( PENNY Market felé ). A csomópontba történő behajtó ágak 4. m szélesek, míg a kihajtó ágak 4,5 m szélességben kerültek kialakításra, a szigetek, rázó burkolatok járható burkolattal kerültek megépítésre, közös gyalog-, kerékpárút rendezett átépítése történt meg. A beruházás 4 M Ft-ból valósult meg. Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása (TEUT) 27 A Pályázat a Pál, Gorkij, Juhász Mihály, Bánfi, Hattyas és Ábray Károly utcák burkolat felújítására vonatkozott, mely 28-ban valósult meg. A beruházás során 1863,29 m burkolat felújításra került sor.

25 I/A kötet 25. oldal A munkálatok bruttó ,- Ft összegbe kerültek, mely összeg az előkészítő, földmunka és a forgalomtechnika költségein kívül tartalmazták az útburkolati rétegek díjait is. Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása (TEUT) 28 Pályázat a Boróka utca, Csalogány utca, Jázmin utca, Rozmaring utca, Serháztér utca és Tulipán utca burkolat felújítására vonatkozott, mely 29-ben valósult meg, 1,8 km hosszúságban. A beruházás során az alépítmény kijavítását követően AB-11 aszfalt kiegyenlítő réteg, továbbá 5 cm AB-11 aszfaltzáró rétegek kerültek kialakításra. A felújításhoz ,- Ft 5 %-os támogatást kapott Önkormányzatunk. Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása (TEUT) 29 A Pályázat a Malom utca, Csillag utca és László utca burkolat felújítására vonatkozott, mely 21-re valósult meg, összesen 1224 m hosszúságban. A munkálatok bruttó ,- Ft összegbe kerültek, mely összeg a előkészítő, földmunka és a forgalomtechnika költségein kívül tartalmazzák a útburkolat megerősítési rétegek díjait is. A felújításhoz ,- Ft támogatást kapott Önkormányzatunk. Belterületi gyűjtő utak korszerűsítése a Belvárosban és Csúcs városrészben Hódmezővásárhelyen (DAOP-3.1.1/B ) A beruházás során a Bercsényi, Táncsics,Teleki, Szt. István, Vöröskereszt utcák útburkolat felújítása valósult meg. A burkolat felújítás m hosszúságban történt meg, 6 cm aszfalt kötő- és 5 cm aszfalt kopóréteg elhelyezésével, nemes padkával illetve útszegéllyel. A Szt. István és a Bercsényi utcák esetében m közötti szélesítés is megtörtént. Az elkészült utak a városrészeik jelentős szerkezeti elemei, közepes teherforgalommal a Teleki és Vöröskereszt utcán helyi-, és távolsági autóbusz közlekedéssel, oktatási intézményekkel. A Beruházás teljes költsége ,- Ft, melyből 65 % ,- Ft európai uniós támogatást nyert az Önkormányzat. A beruházáshoz szorosan kapcsolódik a Teleki - Vöröskereszt - Táncsics utcák kereszteződésében ún.: kettős körforgalom megépítése. Kettő körpálya került betervezésre, középszigetek belső sugara 5, m, melyből járható 1,5 m. A külső sugár 12, m, a körpályák szélessége 7, m. Két körpálya között a minimális felállási szakasz 8, m, a burkolat szélessége 6,75 m. A beruházás költsége 48 M Ft. Jelenleg a közműkiváltások vannak folyamatban, várható befejezés 211. májusa. Hódmezővásárhely 472 sz. főközlekedési út és 4415 j. út (Ipari Park Szikáncs felé vezető út) összekötő út építése. (DAOP-3.1.1/B ) A megvalósult projekt három részre osztható. Első része: 472-es út Kaszap utcai körforgalomtól a 4414-es jelű útig (Batida fele vezető út) 2,5 km hosszon. Második része: 4414 jelű út (Batida fele vezető út) és összekötő út találkozásánál lévő körforgalom építés és a Hód - Ipari park belső úthálózatáig tartó útépítés,5 km hosszon. A j. országos közút +7 km szelvényében körforgalom épült, mely külső sugara 15 m, középsziget járható burkolattal lett ellátva az Iparterület felé haladó nehézgépjárművek biztonságos továbbhaladása érdekében. Harmadik része: Hód - Ipari park belső úthálózat felújítását jelentette. Az összekötő út kétirányú, kétnyomú forgalmat bonyolít le, koronaszélessége 9, m, burkolatszélessége 6,5 m, padkaszélessége 1,25-1,25 m, 11,5 tonna teherbírású. Forgalom

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 13-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 13-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 13-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet MEGHÍVÓ...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 Hódmezővásárhely

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám:./2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: 2007. évi zárszámadás Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda Az anyagot látta:......... Véleményezésre megküldve: Valamennyi

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...4

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Kötelezettségvállalás biztosítása a TAMOP-3.3.3-08/1. Integrációs közoktatási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztést?

JEGYZŐKÖNYV. Kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztést? JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Bizottságának 2014. április 22-én tartott nyílt üléséről. Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti

Részletesebben

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI PROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA 2007 2010.

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI PROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA 2007 2010. NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI PROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA 2007 2010. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.4 1. GAZDASÁGI PROGRAM GAZDASÁGI, GAZDÁLKODÁSI FELADATOK... 5 1.1. Vagyongazdálkodás...

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére. Tárgy: Beszámoló a Képviselő-testület 2010-2014-es választási ciklusban végzett munkájáról,

Részletesebben

Beszámoló. Püspökladány Város Önkormányzata négyéves gazdasági programjának (2011-2014) végrehajtásáról

Beszámoló. Püspökladány Város Önkormányzata négyéves gazdasági programjának (2011-2014) végrehajtásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Beszámoló Püspökladány Város Önkormányzata négyéves gazdasági programjának (2011-2014) végrehajtásáról 2 A 2010. október 3-án megtartott

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 329/2012. (XII. 13.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 329/2012. (XII. 13.) számú. határozata 1 NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 329/2012. (XII. 13.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának az elmúlt két évben megvalósult, megvalósítás alatt álló és elbírálás

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 8-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 8-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 8-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. szeptember 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. szeptember 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. szeptember 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Samu Katalin Derkovits-díjas szobrászművész életmű-kiállítása és

Részletesebben

...4 /..@:... [Lol 'L ()'\

...4 /..@:... [Lol 'L ()'\ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-545 Fax: (42) 524-546 E-maiI: gazdalpolg@nyiregyhaza.hu Ügyiratszám: 49229/2012/XIV. Ügyintéző:

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. szeptember 5-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. szeptember 5-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. szeptember 5-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 14-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 14-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 14-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. október 12-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. október 12-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. október 12-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 11-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 11-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 11-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Előterjesztés A képviselőtestület 2011. szeptember 1-jén tartandó ülésére

Előterjesztés A képviselőtestület 2011. szeptember 1-jén tartandó ülésére Orgovány Község Polgármesterétől Előterjesztés A képviselőtestület 2011. szeptember 1-jén tartandó ülésére Orgovány Község Önkormányzatának 2011-2014. évekre szóló gazdasági programja 1. Bevezetés A helyi

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. május 15-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. május 15-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. május 15-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tájékoztató a nevelés-oktatás területén dolgozók,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. március 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. március 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. március 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet HISZK Gregus Máté Tagintézmény Gorzsai Tangazdaság fejlesztési tervének

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 13-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 13-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 13-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...4 Beszámoló a Belső

Részletesebben

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 Titkar3 Tartalomjegyzék: Bevezetés...2 Demográfiai adatok...3 Az önkormányzati intézményrendszer; Önkormányzati gazdasági társaságok...3 Polgármesteri

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. február 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. február 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. február 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Iktatószám:35 - /2008 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: AGÓRA multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek

Részletesebben