Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének december 02-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. december 02-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet"

Átírás

1 I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 211. december 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 4 Az Önkormányzat 211. évi átmeneti gazdálkodásának szabályairól szóló rendelet... 5 Az Önkormányzat 21. évi költségvetési rendeletének módosítása napirend elhalasztása... 9 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 211. évi I. féléves munkaterve, valamint a 211. február 3-i rendes közgyűlés időpontjának megváltoztatása Beszámoló a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda működéséről Szilárd- folyékony- gáznemű, ipari és háztartási veszélyes hulladékok gyűjtésének, tárolásának és közömbösítésének lehetőségei és gyakorlata térségünkben (tájékoztató) Személy és vagyonbiztonság, közrend és közbiztonság helyzete városunkban (rendőrség, mezőőrség, polgárőrség) Közéleti fórum szervezése A külterületen található mezőgazdasági utak és csatornák állapota, védelme... 98

2 I/A kötet 2. oldal HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Iktatószám: /21. POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 52/26. (11.1.) Kgy. rendelet 1. (1) bekezdés értelmében Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendes ülését összehívom. 21. december 2-án, 1 órára Helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I/6. (Díszterem). Közmeghallgatás : 16 órától az 52/26. (11.1.) Kgy. rendelet 5. (1) bekezdése értelmében 1. Napirend: Tájékoztató a Közterület Felügyelet, a Mezei Őrszolgálat és a parkoló őrök helyzetéről, pozíciójáról /szóbeli/ Előadó: Polgármester Véleményezésre : Valamennyi Bizottságnak 2. Napirend: Az Önkormányzat 211. évi költségvetésének átmeneti szabályairól szóló rendelet tervezete Előadó: Polgármester Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 3. Napirend: Az Önkormányzat 21. évi költségvetési rendeletének módosítása Előadó: Polgármester Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 4. Napirend: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 211. évi I. féléves munkaterve Előadó: Polgármester Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak 5. Napirend: A Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda beszámolója Előadó: Mucsi László, irodavezető Véleményezésre: Valamennyi bizottságnak

3 I/A kötet 3. oldal 6. Napirend: Szilárd- folyékony- gáznemű, ipari és háztartási veszélyes hulladékok gyűjtésének, tárolásának és közömbösítésének lehetőségei és gyakorlata térségünkben Előadó: Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 7. Napirend: Személy és vagyonbiztonság, közrend és közbiztonság helyzete városunkban (rendőrség, mezőőrség, polgárőrség) Előadó: Rendőrség, Mezei Őrszolgálat, Polgárőrség Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 8. Napirend: Magyar Szemmel vagy Polgári Esték címmel havi közéleti nyilvános fórum szervezése (politika, társadalomtudományok, egészségügy, oktatás, kultúra, gazdaság, környezet, múltunk és velünk élő történelmünk stb. témakörökben) a magyar szellemi élet jeleseinek részvételével Előadó: Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ, Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár vezetői Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak 9. Napirend: A külterületen található, mezőgazdasági utak és csatornák állapota, védelme Előadó: Mezőőrök, Lakosságszolgálati Iroda Véleményezésre : Valamennyi Bizottságnak 1. Napirend: Egyebek Hódmezővásárhely, 21. november 22. Tisztelettel: Dr. Lázár János

4 I/A kötet 4. oldal Iktatószám: /21. Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás Tisztelt Cím! Tájékoztatom, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének bizottságai az alábbiak szerint tartják üléseiket: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülése: helye: Díszterem I/ november 29. / hétfő / délelőtt 1 óra Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság ülése: helye: Díszterem I/ november 29. /hétfő / délelőtt 11 óra Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági- és Sport Bizottság ülése: helye: Díszterem I/ november 29. / hétfő / délután 12 3 óra Mezőgazdasági és Vállalkozási Bizottság ülése: helye: Házasságkötő fsz november 3. / kedd / délelőtt 1 3 óra Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság ülése: Házasságkötő terem fsz november 3. / kedd / délelőtt 11 3 óra Egészségügyi és Szociális Bizottság ülése: Házasságkötő terem fsz november 3. / kedd / délután 12 3 óra Hódmezővásárhely, 21. november 23. Tisztelettel: Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző

5 I/A kötet 5. oldal Iktatószám: /21. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Az Önkormányzat 211. évi átmeneti gazdálkodásának szabályairól szóló rendelet Az anyagot készítette: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Varga Jánosné könyvvizsgáló

6 I/A kötet 6. oldal Szám: /21. Tárgy: 211. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló rendelet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tisztelt Közgyűlés! Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. Tv. 76. (1) bekezdés értelmében, ha a költségvetési rendeletet azon év január 1-ig, amelyre szól, a képviselő testület nem állapította meg, akkor az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkothat, amelyben felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy a helyi önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse és kiadásait fedezhesse, illetve meghatározza, milyen intézkedéseket tehet a rendelet keretein belül. Az Államháztartásról szóló törvény rendelkezése szerint a polgármesternek a költségvetési rendelet tervezetét február 15. napjáig kell benyújtani a képviselő-testület elé. Ha a Költségvetési Törvény kihirdetésére a költségvetési éven belül kerül sor a benyújtási határidő a Költségvetési Törvény kihirdetését követő 45. nap. Munkatervünkben az önkormányzat 211. évi költségvetésének tárgyalását a februári rendes ülésen tervezzük, így mindenképpen indokolt a január 1. és a helyi rendelet kihirdetése közötti időszak gazdálkodásának szabályozása érdekében a mellékelt tervezet alapján rendeletünk megalkotása. Hódmezővásárhely, 21. december 2. Tisztelettel: Dr. Lázár János polgármester

7 I/A kötet 7. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének./21. (12....) Önkormányzati Rendelete az Önkormányzat 211. évi átmeneti gazdálkodásának szabályairól Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az évi XX. tv (1) bekezdésének l) pontjában biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat 211. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletet az alábbiak szerint alkotja meg. 1. (1) Az évi XXXVIII. tv. 76. (1) bekezdése alapján a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy 211. január 1-től a 211. évi végleges költségvetési rendelet megalkotásáig az Önkormányzatot megillető bevételeket folytatólagosan beszedje, kiadásait a 21. évi költségvetés időarányos keretei között teljesítse. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatokhoz szükséges nyilatkozatokat aláírja. (3) A Közgyűlés által jóváhagyott folyamatban lévő beruházások, felújítások, a 21. évben jóváhagyottak szerint folytathatók. (4) A 211. évre tervezett új beruházások, felújítások, egyéb feladatok esetén a végleges költségvetési rendelet megalkotásáig csak azok indíthatók, amelyekre közvetlen állami támogatást kapott az Önkormányzat. Egyéb feladatokra kötelezettség nem vállalható, pénzügyi kifizetés nem teljesíthető. 2. A Közgyűlés felhatalmazza az önállóan gazdálkodó intézményeinek vezetőit, hogy a 211. évi költségvetési rendelet megalkotásáig az intézményt megillető bevételeket beszedjék, illetve a működtetéshez szükséges kiadásokat teljesítsék. 3. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a köztisztviselők illetményalapját az évi XXIII. Törvény 42. (1) bekezdésének megfelelően 211. évre a 211. évi Költségvetési Törvényben meghatározott mértékben állapítja meg.

8 I/A kötet 8. oldal 4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat likviditásának biztosítására az előző költségvetési év kondícióival és feltételeivel, az előző évivel megegyező mértékű folyószámla-, és munkabérhitelt vegyen igénybe. 5. (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit 211. január 1-től kell alkalmazni. (2) A 3. -ban meghatározott illetményalapra vonatkozó rendelkezést a végleges rendeletbe be kell építeni. (3) Jelen rendelet a 211. évre vonatkozó végleges költségvetési rendelet hatálybalépésének napján hatályát veszti. Hódmezővásárhely, 21. december 2. Dr. Lázár János s.k. Dr. Korsós Ágnes s. k. polgármester jegyző

9 I/A kötet 9. oldal Iktatószám: /21. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Az Önkormányzat 21. évi költségvetési rendeletének módosítása napirend elhalasztása Az anyagot készítette: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Varga Jánosné könyvvizsgáló

10 I/A kötet 1. oldal Iktatószám: /21. Tárgy: Az Önkormányzat 21. évi költségvetési rendeletének módosítása napirend elhalasztása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Hódmezővásárhely Tisztelt Közgyűlés! Az Önkormányzat 21. évi munkaterve szerint Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 21. évi költségvetési rendeletének következő módosítását a december 2. napján tartandó ülésén tárgyalja meg. Tekintettel arra, hogy ezen módosítás jelen költségvetési évben az utolsó ilyen tárgyú előterjesztés lesz, célszerű, hogy mind a kiadások, mind a bevételek tekintetében a költségvetési év befejezéséhez minél közelebbi időpontban rendelkezésre álló pénzügyi adatokon alapuló javaslatot tárgyaljon a Közgyűlés. Fenti indokra tekintettel javasoljuk a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a 21. évi költségvetés módosítás megtárgyalását tűzze a decemberi 16-i ülés napirendjére. Hódmezővásárhely, 21. december 2. Tisztelettel: Dr. Lázár János polgármester

11 I/A kötet 11. oldal Száma:../21. (12....) Kgy. Határozat Tárgy: a 21. évi költségvetési rendelet módosítása tárgyú napirend elhalasztása Határozati javaslat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 21. évi költségvetési rendelet módosításának megtárgyalását december 16-i időpontra halasztja. Hódmezővásárhely, 21. december 2. Dr. Lázár János polgármester Dr. Korsós Ágnes jegyző A határozatról értesül: 1. Dr. Lázár János polgármester 2. Dr. Korsós Ágnes jegyző 3. Dr. Végh Ibolya aljegyző 4. Közgazdasági Iroda Helyben 5. Irattár

12 I/A kötet 12. oldal Iktatószám: /21. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 211. évi I. féléves munkaterve, valamint a 211. február 3-i rendes közgyűlés időpontjának megváltoztatása Az anyagot készítette: Jogi Iroda Önkormányzati Csoport Jogi Csoport Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Nincs meghívandó személy

13 I/A kötet 13. oldal Iktatószám: /21. Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 211. évi I. féléves munkaterve, valamint a 211. február 3-i rendes közgyűlés időpontjának megváltoztatása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 52/26. (11. 1.) Kgy. sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 8. (1) bekezdése értelmében a közgyűlés üléseit munkaterv szerint tartja. A munkatervet féléves időszakra kell készíteni. A Rendelet 8. (2) bekezdése kimondja, hogy a munkaterv elkészítésére javaslatot kell kérni a./ a képviselőktől, b./ a bizottságoktól, c./ a tisztségviselőktől, d./ a jegyzőtől, e./ a közszolgáltatást végző szervek vezetőitől, f./ az önkormányzat által alapított társaságok, intézmények vezetőitől, g./ a kisebbségi önkormányzat elnökétől. A beérkezett javaslatok ismertetését megelőzően kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy szíveskedjék dönteni a február 3-i rendes közgyűlés február 7-re (hétfő) történő halasztásáról az előzetes egyeztetésnek megfelelően. A megkeresettek a Közgyűlés 211. évi I. féléves munkatervének elkészítéséhez az alább felsorolt napirendi pontokra tettek javaslatot: Dr. Kószó Péter, alpolgármester: 1. Hódmezővásárhelyen található műemlékeink állagának áttekintése és lajstromba vétele Benkő Zsolt, képviselő: 1. Alternatív, természetbarát módszerek alkalmazása a belterületi és Mártély üdülőterületi, nyári szúnyogpopuláció csökkentésére. Madárbarát város és madárbarát kert programok bevezetése, együttműködve az Országos Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel 2. Tájékoztató az önkormányzat fenntartásában működő óvoda- és iskolaépületek állapotáról, javaslatok a szükséges felújítások elvégzésére és ütemezésére, kiemelt tekintettel a fűtéskorszerűsítések lehetőségeire Kisebbségi önkormányzatok: 1. Tájékoztató a Cigány Kisebbségi Önkormányzat tevékenységéről A Polgármesteri Hivatal részéről érkezett javaslatok: 1. Az önkormányzat 211. évi költségvetési rendelete 2. A 21. évi költségvetési rendelet módosítása 3. Az önkormányzat 21. évi zárszámadási rendelete 4. Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport 21. év IV. negyedévi tevékenységéről 5. Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport 21. évi tevékenységéről

14 I/A kötet 14. oldal 6. Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport 211. év I. negyedévi tevékenységéről 7. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 21. évi ellátásáról Az önkormányzat intézmények vezetői az alábbi javaslatokat tették: 1. A Hódmezővásárhelyi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság beszámolója 2. Beszámoló a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ 21. évi tevékenységéről és 211. évi munkatervéről 3. Beszámoló a HÓDFÓ Szociális Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. 21. évi tevékenységéről 4. A városi intézmények beszámolói 5. Tájékoztató az oktatási intézményekben megvalósuló pályázatokról Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy szíveskedjék a 211. év I. félévi munkatervi javaslatokat megvitatni, és a mellékelt határozati javaslatok szerinti döntéseket meghozni. Hódmezővásárhely, 21. december 2. Tisztelettel: Dr. Lázár János polgármester

15 I/A kötet 15. oldal Tárgy: A 211. február 3-i rendes közgyűlés időpontjának megváltoztatása HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a februári rendes ülését február 7-én (hétfőn) kívánja megtartani. 2./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a februári közgyűlés összehívása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: polgármester Határidő: azonnali Hódmezővásárhely, 21. december 2. Határozatot kapja: 1./ PH tisztségviselők, helyben 2./ A Szervezeti és Működési Szabályzatban megjelöltek 3./ Irattár Dr. Lázár János sk. polgármester

16 I/A kötet 16. oldal Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 211. évi I. féléves munkaterve HATÁROZATI JAVASLAT Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 211. évi I. féléves munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: Február 7. /Közgyűlési anyag leadási határideje: 211. január 28. (péntek) / 1. Napirend: Tájékoztató a közterületen végzett munkáról /szóbeli/ Előadó: polgármester Véleményezésre : valamennyi bizottságnak 2. Napirend: Az önkormányzat 211. évi költségvetési rendelete Előadó: polgármester Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 3. Napirend: Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport 21. év IV. negyedévi tevékenységéről Előadó: címzetes főjegyző Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 4. Napirend: A 21. március 3- i közmeghallgatás témáinak meghatározása Előadó: polgármester Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 5. Napirend: Beszámoló a Hódfó Szociális Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. 21. évi tevékenységéről Előadó: Chappon Adrienne, ügyvezető Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 6. Napirend: A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 52/26. (11.1.) Kgy. számú rendelet felülvizsgálata Előadó: Jogi Iroda, Jogi Csoport Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 7. Napirend: Beszámoló az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó működéséről Előadó: intézményvezető Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 8. Napirend: Egyebek

17 I/A kötet 17. oldal Március 3. /Közgyűlési anyag leadási határideje: 21. február 19. (péntek)/ Közmeghallgatás 16 órától az 52/26. (11.1.) Kgy. rendelet 5. (1) bekezdése értelmében 1. Napirend: Tájékoztató a közterületen végzett munkáról /szóbeli/ Előadó: polgármester Véleményezésre : valamennyi bizottságnak 2. Napirend: A 21. évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: polgármester Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 3. Napirend: Beszámoló a Hódmezővásárhelyi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 21. évi tevékenységéről Előadó: Molnár Péter, tűzoltó őrnagy, parancsnok Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 4. Napirend: Beszámoló a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ 21. évi tevékenységéről és a 211. évi munkatervéről Előadó: Dr. Nagy Imre, múzeumigazgató Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 5. Napirend: Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Városi Rendőrkapitányság 21. évi működéséről Előadó: Dr. Rádi Norbert, alezredes, rendőrkapitány Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 6. Napirend: Alternatív, természetbarát módszerek alkalmazása a belterületi és Mártély üdülőterületi, nyári szúnyogpopuláció csökkentésére. Madárbarát város és madárbarát kert programok bevezetése, együttműködve az Országos Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel Előadó: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal szakirodái Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 7. Napirend: Beszámoló a Szent István Általános Iskola működéséről Előadó: intézményvezető Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 8. Napirend: Egyebek

18 I/A kötet 18. oldal Április 7. /Közgyűlési anyag leadási határideje: 21. március 25. (péntek)/ 1. Napirend: Tájékoztató a közterületen végzett munkáról /szóbeli/ Előadó: polgármester Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 2. Napirend: Az önkormányzat 21. évi zárszámadási rendelete Előadó: polgármester Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 3. Napirend: Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport 21. évi tevékenységéről Előadó: címzetes főjegyző Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 4. Napirend: Hódmezővásárhelyen található műemlékeink állagának áttekintése és lajstromba vétele Előadó: Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 5. Napirend: Tájékoztató az Önkormányzat fenntartásában működő óvoda és iskola épületek állapotáról, javaslatok a szükséges felújítások elvégzésére és ütemezésére, kiemelt tekintettel a fűtéskorszerűsítések lehetőségeire Előadó: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 6. Napirend: Tájékoztató az oktatási intézményekben megvalósuló pályázatokról Előadó: Jogi Iroda, Oktatási Csoport Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 7. Napirend: Beszámoló a Hermann Alice Óvoda működéséről Előadó: intézményvezető Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 8. Napirend: Egyebek

19 I/A kötet 19. oldal Május 5. /Közgyűlési anyag leadási határideje: 21. április 22. (péntek)/ 1. Napirend: Tájékoztató a közterületen végzett munkáról /szóbeli/ Előadó: polgármester Véleményezésre : valamennyi bizottságnak 2. Napirend: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 21. évi ellátásáról Előadó: Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ, Gyámhivatal, Lakosságszolgálati Iroda, Népjóléti Csoport, Lakosságszolgálati Iroda, Általános Igazgatás, Gyámhatóság Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 3. Napirend: Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok mérlegbeszámolóinak elfogadása Előadó: Jogi Iroda, irodavezető Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 4. Napirend: Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport 211. év I. negyedévi tevékenységéről Előadó: címzetes főjegyző Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 5. Napirend: Hódmezővásárhely Városáért Közalapítvány 21. évi beszámolója Előadó: Jogi Iroda, Jogi Csoport Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 6. Napirend: Vásárhelyi Fiatalokért Közalapítvány 21. évi beszámolója Előadó: Jogi Iroda, Jogi Csoport Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 7. Napirend: Czirbusz Piroska Közalapítvány 21. évi beszámolója Előadó: Jogi Iroda, Jogi Csoport Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 8. Napirend: Beszámoló a Varga Tamás Általános Iskola működéséről Előadó: intézményvezető Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 9. Napirend: Egyebek

20 I/A kötet 2. oldal Június 2. /Közgyűlési anyag leadási határideje: 21. május 2., (péntek)/ 1. Napirend: Tájékoztató a közterületen végzett munkáról /szóbeli/ Előadó: polgármester Véleményezésre : valamennyi bizottságnak 2. Napirend: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 211. évi II. féléves munkaterve Előadó: polgármester Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 3. Napirend: Beszámoló a Janikovszky Éva Óvoda működéséről Előadó: intézményvezető Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 4. Napirend: A Bodnár Bertalan Természet- és Környezetvédelmi Oktatóközpont beszámolója Előadó: Jogi Iroda, Jogi Csoport Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 5. Napirend: Egyebek Felelős: polgármester Határidő: azonnali Hódmezővásárhely, 21. december 2. Határozatot kapja: 1./ PH tisztségviselők, helyben 2./ A Szervezeti és Működési Szabályzatban megjelöltek 3./ Irattár Dr. Lázár János sk. polgármester

21 I/A kötet 21. oldal Iktatószám:35 - /21. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda működéséről Az anyagot készítette: Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

22 I/A kötet 22. oldal Száma: /21. Tárgy: Beszámoló a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda működéséről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyű lése Helyben Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 26. novemberében hozott döntése értelmében a a Műszaki Iroda és a Városstratégiai Iroda szervezeti egységeiből létrejött a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda. A beszámoló az Iroda szervezetét és működését mutatja be. 1. Szervezeti felépítés Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda 2 csoporttal és a Közterület Felügyelettel az alábbi szervezeti diagramm szerint működik. Irodavezető Mucsi László szakmai főtanácsadó Városfejlesztési Szakmai főtanácsadó Szilágyi Tamás Városüzemeltetési Csoportvezető Ékes Józef Tourinform Iroda Városfejlesztési csoport Városüzemeltetési csoport Közterület- Felügyelet Tóth Ferenc csoportvezető Az Iroda élén Irodavezető áll, akinek a feladata az Iroda munkájának koordinálása. Az Irodavezető közvetlenül irányítja a Tourinform Irodát is. A Városfejlesztési Csoport élén a szakmai főtanácsadó áll. A Városüzemeltetési csoport élén csoportvezető áll. A Városüzemeltetési Csoporthoz tartozik a Közterület-felügyelet, melynek munkáját csoportvezető irányítja. A Szervezeti és Működési Szabályzat alapján 21. december 1-jétől a Közterület-felügyeleti Csoport nem tartozik az Iroda szervezetéhez. Jelenleg városi főépítészi munkakör nincs betöltve.

23 I/A kötet 23. oldal 2. Feladatkörök Az Iroda feladatkörébe tartoznak az alábbi feladatkörök: - a város területén a közterületek és intézmények fenntartása, üzemeltetése. - a városi fejlesztési tervek és programok előkészítése és végrehajtása, ennek koordinálása és menedzselése különböző ágazatok területén, - Tourinform Iroda működtetése, turisztikai programok koordinálása. - Fejlesztési pályázatok elkészítése, koordinálása és lebonyolítása. - Pénzügyi elszámolások, kifizetési kérelmek benyújtása. - Projektek utóellenőrzésein részvétel, fenntartási időszakban helytállás. 3. Humán erőforrás Az Iroda munkáját az alábbi munkatársakkal végzi: Név Státusz Beosztás 1 Baksics Erika köztisztviselő pályázati ügyintéző 2 Barna Erika köztisztviselő beruházási ügyintéző 3 Borbás István köztisztviselő városüzemeltetési ügyintéző 4 Búza Géza köztisztviselő közterület-felügyelő 5 Cseuz László köztisztviselő pályázati ügyintéző 6 Ékes József köztisztviselő csoportvezető 7 Fazekas Ferenc köztisztviselő létesítménygazdálkodási ügyintéző 8 Fekete Ferenc köztisztviselő közterület-felügyelő 9 György Anikó köztisztviselő mérnök 1 Hegedűs László M.T. hatálya városüzemeltetési ügyintéző 11 Hegedűs Zoltán köztisztviselő pályázati ügyintéző 12 Herczeg Anna köztisztviselő közterület-felügyelő 13 Kelemen Zoltánné köztisztviselő közútkezelő ügyintéző 14 Kéri Enikő köztisztviselő pályázati ügyintéző 15 Kuczik Eszter köztisztviselő mérnök 16 Mártonné Tülkös Ildikó köztisztviselő turisztikai referens (Tourinform Iroda) 17 Mucsi László köztisztviselő irodavezető 18 Ritzl Zoltán köztisztviselő közterület-felügyelő 19 Szekeres István köztisztviselő városüzemeltetési ügyintéző 2 Szilágyi Gábor köztisztviselő közterület-felügyelő 21 Szilágyi László köztisztviselő kertész 22 Szilágyi Tamás köztisztviselő szakmai főtanácsadó 23 Szilágyi Zsolt köztisztviselő közterület-felügyelő 24 Szirbik Zoltán köztisztviselő területfejlesztési ügyintéző 25 Szűcsné Márkus Gabriella köztisztviselő beruházási ügyintéző 26 Tóth Ferenc köztisztviselő csoportvezető 27 Varga Anikó köztisztviselő pályázati ügyintéző 28 Vas Zoltán köztisztviselő közterület-felügyelő 29 Vígh Ádám köztisztviselő közterület-felügyelő 3 Vitális Imre köztisztviselő közterület-felügyelő

24 I/A kötet 24. oldal Az Irodán összesen 3 fő dolgozik ebből: - 29 köztisztviselő, - 1 munkaszerződéses. Az Iroda munkatársai közül 22 fő felsőfokú végzettségű, ami az Iroda létszámához viszonyítva 73 %. 3 fő felsőfokú tanulmányokat folytat. 4. Városfejlesztési Csoport 4.1. A csoport által ellátandó tevékenységek: - fejlesztési programok kidolgozása; - rendezési terv kezelése; - közmű fejlesztések koordinálása; - út és közlekedési fejlesztések irányítása; - energetikai, vízgazdálkodási és környezetvédelmi fejlesztések összehangolása; - fejlesztési pályázatok elkészítése; - intézményi felújítások és beruházások, új intézmények építésének lebonyolítása; - beruházások során műszaki szakértés; - pénzügyi elszámolások, kifizetési kérelmek elkészítése; - projekt fenntartási jelentések elkészítése; - projektek külső ellenőrzések koordinálása; - szakmai ismereteihez kapcsolódó közbeszerzési eljárások lebonyolításában részvétel A csoport által a közel múltban végrehajtott feladatok: Útépítés területén Hódmezővásárhely és Barattyosi településközpontot összekötő közlekedési kerékpárút építése. Külterület: 5912 fm, hosszú 2,6 m széles, önálló nyomvonal vezetésű; belterület: 6 fm hosszú, 2, széles kerékpársáv; 1 % os állami támogatás külterületre 186 M Ft (GKM), belterületi rész önerő 27 M Ft; projekt célja a 45. számú főút kerékpáros forgalomtól mentesítése Barattyosig. Tóalj utca Kaszap utca Hódtó utca ( 47 sz. főút km. sz. ) csomópontban körforgalmi csomópont kialakítás Bagolyvári körforgalom. A kör külső sugara 13 m, a belső sziget átmérője 6. m, melyből 1.5 m járható gyűrű. A körforgalomba belépő ívek 1 méteresek, míg a kilépő ívek 15 méteresek. Minden ágon terelő - elválasztó szigetek, két ágon rázó burkolatok kerültek kialakításra, Tóalj utcai ág (47 sz. főút burkolata), Hódtó utcai ág, Kaszap utcai ág ( 47 sz. főút burkolata ), Kaszap utcai ág ( PENNY Market felé ). A csomópontba történő behajtó ágak 4. m szélesek, míg a kihajtó ágak 4,5 m szélességben kerültek kialakításra, a szigetek, rázó burkolatok járható burkolattal kerültek megépítésre, közös gyalog-, kerékpárút rendezett átépítése történt meg. A beruházás 4 M Ft-ból valósult meg. Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása (TEUT) 27 A Pályázat a Pál, Gorkij, Juhász Mihály, Bánfi, Hattyas és Ábray Károly utcák burkolat felújítására vonatkozott, mely 28-ban valósult meg. A beruházás során 1863,29 m burkolat felújításra került sor.

25 I/A kötet 25. oldal A munkálatok bruttó ,- Ft összegbe kerültek, mely összeg az előkészítő, földmunka és a forgalomtechnika költségein kívül tartalmazták az útburkolati rétegek díjait is. Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása (TEUT) 28 Pályázat a Boróka utca, Csalogány utca, Jázmin utca, Rozmaring utca, Serháztér utca és Tulipán utca burkolat felújítására vonatkozott, mely 29-ben valósult meg, 1,8 km hosszúságban. A beruházás során az alépítmény kijavítását követően AB-11 aszfalt kiegyenlítő réteg, továbbá 5 cm AB-11 aszfaltzáró rétegek kerültek kialakításra. A felújításhoz ,- Ft 5 %-os támogatást kapott Önkormányzatunk. Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása (TEUT) 29 A Pályázat a Malom utca, Csillag utca és László utca burkolat felújítására vonatkozott, mely 21-re valósult meg, összesen 1224 m hosszúságban. A munkálatok bruttó ,- Ft összegbe kerültek, mely összeg a előkészítő, földmunka és a forgalomtechnika költségein kívül tartalmazzák a útburkolat megerősítési rétegek díjait is. A felújításhoz ,- Ft támogatást kapott Önkormányzatunk. Belterületi gyűjtő utak korszerűsítése a Belvárosban és Csúcs városrészben Hódmezővásárhelyen (DAOP-3.1.1/B ) A beruházás során a Bercsényi, Táncsics,Teleki, Szt. István, Vöröskereszt utcák útburkolat felújítása valósult meg. A burkolat felújítás m hosszúságban történt meg, 6 cm aszfalt kötő- és 5 cm aszfalt kopóréteg elhelyezésével, nemes padkával illetve útszegéllyel. A Szt. István és a Bercsényi utcák esetében m közötti szélesítés is megtörtént. Az elkészült utak a városrészeik jelentős szerkezeti elemei, közepes teherforgalommal a Teleki és Vöröskereszt utcán helyi-, és távolsági autóbusz közlekedéssel, oktatási intézményekkel. A Beruházás teljes költsége ,- Ft, melyből 65 % ,- Ft európai uniós támogatást nyert az Önkormányzat. A beruházáshoz szorosan kapcsolódik a Teleki - Vöröskereszt - Táncsics utcák kereszteződésében ún.: kettős körforgalom megépítése. Kettő körpálya került betervezésre, középszigetek belső sugara 5, m, melyből járható 1,5 m. A külső sugár 12, m, a körpályák szélessége 7, m. Két körpálya között a minimális felállási szakasz 8, m, a burkolat szélessége 6,75 m. A beruházás költsége 48 M Ft. Jelenleg a közműkiváltások vannak folyamatban, várható befejezés 211. májusa. Hódmezővásárhely 472 sz. főközlekedési út és 4415 j. út (Ipari Park Szikáncs felé vezető út) összekötő út építése. (DAOP-3.1.1/B ) A megvalósult projekt három részre osztható. Első része: 472-es út Kaszap utcai körforgalomtól a 4414-es jelű útig (Batida fele vezető út) 2,5 km hosszon. Második része: 4414 jelű út (Batida fele vezető út) és összekötő út találkozásánál lévő körforgalom építés és a Hód - Ipari park belső úthálózatáig tartó útépítés,5 km hosszon. A j. országos közút +7 km szelvényében körforgalom épült, mely külső sugara 15 m, középsziget járható burkolattal lett ellátva az Iparterület felé haladó nehézgépjárművek biztonságos továbbhaladása érdekében. Harmadik része: Hód - Ipari park belső úthálózat felújítását jelentette. Az összekötő út kétirányú, kétnyomú forgalmat bonyolít le, koronaszélessége 9, m, burkolatszélessége 6,5 m, padkaszélessége 1,25-1,25 m, 11,5 tonna teherbírású. Forgalom

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

Az anyagot látta: Előadók: Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes

Az anyagot látta: Előadók: Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Iktatószám: 21-3429-1/2012. (1 db rendelet tervezet 1 db. határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek

Részletesebben

Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők. Sokszorosításra érkezett: 2014. 06. 06. Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó *

Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők. Sokszorosításra érkezett: 2014. 06. 06. Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * Iktatószám: 22-7247-1/2014. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása Az anyagot készítette: Közgazdasági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

Tájékoztató a 2006-ban elfogadott Városfejlesztési terv megvalósulásáról

Tájékoztató a 2006-ban elfogadott Városfejlesztési terv megvalósulásáról Tájékoztató a 2006-ban elfogadott Városfejlesztési terv megvalósulásáról Hódmezővásárhely, 2008. február 7. Készítette: Városfejlesztési Csoport Csáki Imre Városi főmérnök Hódmezővásárhely Megyei Jogú

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Közösségi tér fejlesztése című (DAOP-2008-4.1.3 A.B.) pályázat benyújtása Az előterjesztést

Részletesebben

Hódmezővásárhely. Tájékoztató a pályázattal megvalósítandó belvárosi fejlesztésekről

Hódmezővásárhely. Tájékoztató a pályázattal megvalósítandó belvárosi fejlesztésekről Tájékoztató a pályázattal megvalósítandó belvárosi fejlesztésekről AGÓRA AGÓRA multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása

Részletesebben

157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:

157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: 157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: Január: 1. Az önkormányzat gazdasági ciklusprogramjának meghatározása

Részletesebben

J A V A S L A T. Város-rehabilitációs pályázathoz EU Önerő Alap támogatás igénylésre

J A V A S L A T. Város-rehabilitációs pályázathoz EU Önerő Alap támogatás igénylésre VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-125/2010. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont: Sürgősségi előterjesztés Sopron Megyei

Részletesebben

Határidő: 8 napon belül Felelős: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 11131/2013.

Határidő: 8 napon belül Felelős: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 11131/2013. 11131/2013. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 252/2013.(XI.27.) határozata Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. I. félévi munkatervének jóváhagyásáról Sátoraljaújhely

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése P I/B kötet 1. oldal UIktatószám:U 22-133-15 / 2011. UCímzett:U Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése UTárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása

Részletesebben

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Január: KÖZMEGHALLGATÁS (tervezet) Január: 1.) Csorvás Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének megalkotása. (I. forduló) 2.)

Részletesebben

47 sz. főút - 4415 j. út Hódmezővásárhely, Kálvin János tér, jelzőlámpás csomópont átépítése kétsávos turbó típusú körforgalmú csomóponttá 2009. A Kálvin János téri csomópont Hódmezővásárhelyen, a 47 sz.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. június 21-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testület 2004. II. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület!

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület! Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület az általa elvégzendő munkájának tervszerű, kiegyensúlyozott

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A munkaterv célja: - meghatározni a legfontosabb feladatoknak az éves végrehajtását, melyet a Képviselőtestület a nagyközség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve. Január

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve. Január A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve Január 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi előzetes beszerzési terve 2.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Turisztikai attrakciófejlesztés DDOP-2.1.1/A.B-12 tárgyú 90/2012.

Részletesebben

/2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről

/2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről /2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 17-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Lengyeltóti Város Polgármestere 8693. Lengyeltóti, Zrinyi u.2. Szám: 261/2015. Előterjesztés a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Napirend: A Képviselő-testület

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok:

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/. (II.17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Pályázati lehetőségeket kell felkutatni a) község útjainak

Részletesebben

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította:

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megye Jogú Város K ö z g y ű l é s e KJ:16.058-2/2007. JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE Összeállította: Gombos Gáborné Közig. és Jogi Törvényességi

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

1.) Fogadja el a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervét. 2.) Utasítsa a jegyzőt, hogy a napirendek előadóit írásban értesítse.

1.) Fogadja el a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervét. 2.) Utasítsa a jegyzőt, hogy a napirendek előadóit írásban értesítse. ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. december 14- ei ülésére. Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervére Határozati javaslat: Nyergesújfalu

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

ll~v Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY

ll~v Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY Ügyiratszám: 6258/2012.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Fejlődő városunk Előadó : Tóth Ivett osztályvezető

Fejlődő városunk Előadó : Tóth Ivett osztályvezető Fejlődő városunk Előadó : Tóth Ivett osztályvezető Hatvani utak, közterületek, parkok fejlesztése Vasúti felüljáró híd építése 10,3 milliárd Ft átadás: 2015. nyár Hatvani utak, közterületek, parkok fejlesztése

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1.337-6/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66) 523-S04 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom a Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 12-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 12-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

I. A testületi ülések és azok napirendje

I. A testületi ülések és azok napirendje KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2006. II. félévi MUNKATERVE 2006. augusztus 24. I. A testületi ülések és azok napirendje 1.) Vállalkozások foglalkoztatás növelő támogatásáról szóló rendelet

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott 2015. II. félévi Munkaterve SZEPTEMBER 24. (csütörtök) Az előterjesztések leadási határideje:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2013. augusztus 29. napján tartandó Képviselőtestületi ülésére Tárgy: feltételes szabadkézi beszerzések indítása közbeszerzési tanácsadó kiválasztására

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS. 11. napirendi pontjához

KIEGÉSZÍTÉS. 11. napirendi pontjához KIEGÉSZÍTÉS a Közgyűlés 2006. május 12-én tartandó ülésének 11. napirendi pontjához a Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései című előterjesztéshez Tisztelt Közgyűlés! I.) Tájékoztatás Szeged Megyei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA VEZETŐJE. Szám: 2130-6/2009.

ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA VEZETŐJE. Szám: 2130-6/2009. VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA VEZETŐJE Szám: 2130-6/2009. ELŐTERJESZTÉS Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. május 28-i Közgyűlésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Ikt.szám: 10.202-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: a i Hivatal SZMSZ-ének módosítása, létszám átcsoportosítás Az előterjesztést

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS RÉSZLETES INDOKOLÁS. 1. -hoz

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS RÉSZLETES INDOKOLÁS. 1. -hoz SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Önkormányzati és Szervezési Iroda A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szentendre

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére 8104 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére Tárgy: 2006. évi pályázati forrással tervezett beruházások Az előterjesztést készítette: Tóth P. Edit főtanácsos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Bartók és Hunyadi utcák tervezését érintő döntésekhez.

ELŐTERJESZTÉS a Bartók és Hunyadi utcák tervezését érintő döntésekhez. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Bartók és Hunyadi utcák tervezését érintő döntésekhez. Répcelak Város Önkormányzata pályázat útján a Kvarcit Bt.-t választotta ki a Bartók utcában zárt csapadékcsatorna,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

J a v a s l a t. kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatainak benyújtására

J a v a s l a t. kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatainak benyújtására J a v a s l a t kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatainak benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ó z

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. január 31-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év június 21.-i ülésére Tárgy: TEKI pályázatok benyújtása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz Előadó: Horváth László

Részletesebben

Galgamácsa Község Polgármestere Napirendi pont: Előterjesztés Galgamácsa Község Önkormányzatának 2015. május 28- i rendkívüli ülésére Pályázat- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

2015. május 28-i rendes ülésére

2015. május 28-i rendes ülésére Új napirendi pont 33. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása Önkormányzati feladatellátást

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV 2014. január 29. (szerda) 1.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetése (első olvasat) 2.) A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 213/2012. (12.06.) Öh. sz. határozata

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban A projekt bruttó összköltsége: 166.817.040.- Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett. Megvalósítási időszak: 2015.02.02-2015.05.29. Projektazonosító:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY. Szociális város-rehabilitáció Szárazréten KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0004

TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY. Szociális város-rehabilitáció Szárazréten KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0004 TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY Szociális város-rehabilitáció Szárazréten KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0004 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális város-rehabilitáció Szárazréten címmel projektet valósít

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand. LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.hu KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 07/205-2008, 07/217-2008, 07/225-2008, 07/231-2008

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. szeptember 23-i RENDES ÜLÉSÉRE

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. szeptember 23-i RENDES ÜLÉSÉRE AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS JEGYZŐJE Előterjesztés a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2009. évi Éves Belső Ellenőrzési Tervére Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére 4. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének.. /2013. ( ) önkormányzati rendelete a lakossági

Részletesebben

Iktatószám: 3-21-33/2012. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Iktatószám: 3-21-33/2012. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám: 3-21-33/2012. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére megállapítható szociális, jóléti, kulturális és

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-12/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 18-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

,).fd. számú előterjesztés

,).fd. számú előterjesztés ,).fd. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a KEOP-5.3.0/A/09-2010-0159 azonosító számú "Az energetikai hatékonyság

Részletesebben

Városfejlesztéssel kapcsolatos szerződések

Városfejlesztéssel kapcsolatos szerződések Városfejlesztéssel kapcsolatos szerződések tárgya DAOP - Emlékpont időszaki kiállítás - közbeszerzési feladatok CeRamICa INTERREG IVC projekt - kommunikációs és disszeminációs feladatok ÉSZ-KER Szolgáltató

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE Összeállította: Márok Csaba polgármester 2 Közmeghallgatás 2014. február 10. 17.00

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK:

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. melléklet a 390/2015. 390(XII.10.) Dv. Kt. számú határozathoz DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. VÁROSPOLITIKAI

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Gerõfi

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT könyvéből. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Al 1. A Közgyűlés tudomásul veszi a Polgármester tájékoztatóját, hogy az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22.

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22. A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22. Előterjesztés a 2015. évi adóellenőrzési terv elfogadásáról Előadó: Jegyző Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Adóiroda Előterjesztés a Szentendre

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI MUNKATERVE. 1./ 2015. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotása

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI MUNKATERVE. 1./ 2015. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotása JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI MUNKATERVE 1./ 2015. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotása Közreműködők: állandó bizottságok Határidő: 2015. február 18. 2./ A

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

Valamennyi Bizottságnak

Valamennyi Bizottságnak Iktatószám:31- /2008 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Fogorvosi hétvégi ügyeleti rendszer Az anyagot készítette: Jogi Közbeszerzési Oktatási Iroda Az anyagot látta: Véleményezésre

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

Cím: Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról. Gazdasági Bizottság

Cím: Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról. Gazdasági Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 61596/2009. Cím: Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról Előterjesztő: Dr. Fodor Tamás

Részletesebben

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft A megvalósítás tervezett ütemezése: 2012. december 21-2013. december 31. Projektgazda neve: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projektgazda székhelye: 6720, Szeged, Stefánia 4. Közreműködő szervezet:

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Környezetvédelmi Bizottsága 2015. február 10-i ülésén az alábbi határozatokat

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető Kovács

Részletesebben

Pajna Zoltán alpolgármester Dr. Szekeres Antal jegyző Kovács Lászlóné Gazdálkodási Főosztály vezetője Dr. Bene Edit Humán Főosztály vezetője részére

Pajna Zoltán alpolgármester Dr. Szekeres Antal jegyző Kovács Lászlóné Gazdálkodási Főosztály vezetője Dr. Bene Edit Humán Főosztály vezetője részére Előterjesztő: Humán Főosztály vezetője Tárgy: Pályázat benyújtása és saját forrás biztosítása a 2007. évi Észak - Alföldi Operatív Program keretében oktatásinevelési intézmények fejlesztéséhez kapcsolódó

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben