KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Köztéri alkotásainkról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Köztéri alkotásainkról"

Átírás

1 XXII. évfolyam, szeptember KISBÍRÓ KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Azt mondják, legtöbbször akkor díszíti az ember a lakását, a környezetét, amikor otthon érzi benne magát. Ennek nyomán, ha városunk legújabb szobraira gondolunk, mondhatjuk talán, hogy a kisújszállásiak is otthon érzik itt magukat. Bár az önkormányzat, támogató civil szervezetek, vállalkozások, magánszemélyek és pályázati források állnak egy-egy köztéri alkotás létrejötte mögött - nem pedig az egyes emberek -, mégis azt gondolom, hogy a lakosok jelentős része egyetért városunk ily módokon is történő szépítésével, gazdagításával. Hogy miért mondhatom ezt? Azért, mert látom ezen alkotások fogadtatását. Nemcsak érdeklődést és örömöt látok a szoboravatókon és ezt követően a mindennapokban, hanem a szeretet megnyilvánulásait is mert mi mást is mondhatnék arra, amikor gyerekek és felnőttek köszönnek Bagamérinek, szemébe néznek, rámosolyognak, vagy megsimítják a Piacos fiút, sőt kosarában a libát is, és így tovább. Biztosan sokan tapasztalták ezt a kedves Olvasók. Számomra ez olyan, mintha a kisújszállásiak díszítenék saját otthonukat. Ezt erősítette meg bennem az, amit tapasztaltam augusztus 20-án a legújabb képzőművészeti alkotás, a Pintér Attila szobrászművész által készített humán napóra és városmakett avatásán, de utána is. Köszönöm az érdeklődést, amivel az avatáson körülvették a városközpont legjellegzetesebb épületeinek kicsinyített mását, a városmakettet. És köszönöm azt az érdeklődést, amit azóta is tapasztalhattunk. Magam nap mint nap gyakran járok el a makett mellett, de szinte nincs olyan perc, amikor ne látnék körülötte érdeklődőket, gyerekeket szüleikkel, vagy körülötte üldögélő idősebbeket. E helyen is köszönetet mondok mindenkinek, akinek része volt a napóra és a városmakett elkészítésében. Hogy mi lesz a következő? kérdezik többen. Nos, a következő egy szobor felújítása lesz. Ennek egy fájdalmas Köztéri alkotásainkról Na végre! Én is felülről láthatom! évforduló adta az aktualitását : az első világháború kitörésének századik esztendeje. A Városháza parkjában álló lovas szobor talapzatán 428 kisújszállási lakos neve szerepel. Gondoljuk el az elképzelhetetlent: ennyi hajdani kisújszállási testvérünk vesztette életét a Nagy Háborúban, mindegyiknek voltak rokonai, barátai, ismerősei Mennyi keserűség sújtotta a várost, a betegségek, a hadifogság, a nélkülözések Az ő emlékükre állíttatta a város 1941-ben e lovas szobrot, Tápai Antal szobrászművész alkotását. Ezt a szobrot fogjuk felújíttatni, és az év vége felé járva, amikor újjáavathatjuk fejet hajtunk elhunyt testvéreink emléke előtt. Kérem, jöjjenek majd el a decemberre tervezett megemlékezésre, legyen közös a kegyelettételünk. Ezután, már majd jövőre Kiss Tamás kisújszállási születésű költőnek szeretnénk emléket állítani. A csendes szavú, mély érzésű Tamás bácsi versekben őrizte Kisújszállást, mi pedig a már idős, békésen üldögélő alakját formáljuk meg, illetve formálja meg szobrászművészünk, Pintér Attila. Mindkét szobor megvalósításához pályázati támoga-tásban részesültünk, ám ez kevesebb, mint a teljes bekerülési költség, ezért saját forrást is biztosítunk a munkálatokhoz. Ha Önök is szeretnének részesei lenni a megvalósításnak, szeretnének csatlakozni a szükséges öszszegek előteremtéséhez, felajánlásaikkal megtehetik. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókról városunk Polgármesteri Hivatalának munkatársai szívesen adnak tájékoztatást. Azt mondtam írásom elején, hogy az ember akkor díszíti környezetét, ha otthon érzi magát benne. Köztéri szobraink, műalkotásaink valóban díszítik is városunkat, de mélységet is adnak a hozzá való kötődésnek. Az otthon ilyen: szép kötelék. Kecze István polgármester

2 2. oldal Kisbíró szeptember 6. Jegyzék Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselőtestülete a május 20-ai rendkívüli, a május 27-ei soron következő, a június 3-ai rendkívüli, a június 26-ai soron következő, a július 29-ei rendkívüli és a augusztus 28-ai soron következő ülésén hozott döntéseiről. A jegyző az önkormányzati rendeletek kihirdetéséről az önkormányzat honlapján gondoskodott. Rendeletek: 16/2014. (V. 28.) a évi költségvetésről szóló 5/2014. (III. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról 17/2014. (V. 28.) Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 45/2012. (XII. 19.) rendelet módosításáról 18/2014. (V. 28.) az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 18/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 19/2014. (VI. 27.) a házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról 20/2014. (VI. 27.) a közterület igénybevételének, használatának, és a közterületi fák, cserjék telepítési szabályairól szóló 41/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 21/2014. (VI. 27.) az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 34/2005. (IX. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról 22/2014. (VI. 27.) az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 18/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 23/2014. (VI. 27.) a évi költségvetésről szóló 5/2014. (III. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról Határozatok: 144/2014. (V. 20.) Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének május 20-ai, rendkívüli, nyilvános ülése napirendjéről 145/2014. (V. 20.) a Humán Erőforrás Bizottság tag-jának megválasztásáról 146/2014. (V. 20.) Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság tagjának megválasztásáról 147/2014. (V. 20.) kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatásáról 148/2014. (V. 27.) Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének május 27-ei zárt ülése napirendjéről 149/2014. (V. 27.) Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének május 27-ei, nyilvános és zárt ülése napirendjéről 150/2014. (V. 27.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról 151/2014. (V. 27.) önkormányzati tulajdonú ingatlan további hasznosításáról 152/2014. (V. 27.) Kisújszállás Város Település-rendezési Terve Szatmári György és Bézi László vállal-kozók által benyújtott kezdeményezéssel összefüggő módosításának megindításáról 153/2014. (V. 27.) a méhnyakrák elleni védőoltás folytatásáról 154/2014. (V. 27.) a Kisújszállás Városi Ösztöndíj Alapítvány működéséről szóló tájékoztató tudomásulvételéről 155/2014. (V. 27.) a lakossági fórumokon elhangzott panaszokról, igényekről, hibákról, az ezekkel kapcsolatos intézkedések ütemezéséről 156/2014. (V. 27.) Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepció elfogadásáról 157/2014. (V. 27.) a Polgárőr Város cím elnyerésére pályázat benyújtásáról 158/2014. (V. 27.) Kisújszállás Város Önkormányzata évi módosított közbeszerzési tervének elfogadásáról 160/2014. (V. 27.) az önkormányzat és intézményei január január 1. közötti időszakra eső vagyonés felelősségbiztosítási szolgáltatójának kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról 161/2014. (V. 27.) a Kumánia Gyógyfürdő Kft évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról 163/2014. (V. 27.) a Kumánia Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatójának évre vonatkozó teljesítménykövetelményének értékeléséről 164/2014. (V. 27.) a Kumánia Gyógyfürdő Kft. továbbműködéséről 165/2014. (V. 27.) a Kumánia Gyógyfürdő Kft. tőkeszerkezetének átalakításáról 166/2014. (V. 27.) a Kumánia Gyógyfürdő Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról 167/2014. (V. 27.) a Kumánia Gyógyfürdő Kft. alapító okiratának módosításáról 179/2014. (VI. 3.) Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 3-ai, rendkívüli ülése zárt napirendjéről 180/2014. (VI. 3.) Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 3-ai, rendkívüli ülése napirendjéről 181/2014. (VI. 3.) a képviselő-testület évi munkatervének módosításáról 183/2014. (VI. 26.) Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai zárt ülése napirendjéről 184/2014. (VI. 26.) Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai, nyilvános és zárt ülése napirendjéről 185/2014. (VI. 26.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról 186/2014. (VI. 26.) a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére nyújtott visszatérítendő támogatás visszafizetési határidejének módosításáról 187/2014. (VI. 26.) a képviselő-testület évi munkatervének módosításáról 188/2014. (VI. 26.) a nyári tábori támogatás felhasználásának egyedi elbírálásáról 189/2014. (VI. 26.) a nyári tábori támogatás visszamondásáról 190/2014. (VI. 26.) általános iskolai osztály táborozási támogatásáról 192/2014. (VI. 26.) az V. iskolaorvosi körzet ellátásáról 194/2014. (VI. 26.) a évi 1. számú Településrendezési tervmódosítás véleményezési szakaszának lezárásáról 195/2014. (VI. 26.) a évi 1. számú Településrendezési terv módosítással kapcsolatosan a 2/2005.(I.11.) Korm. Rendeletben megfogalmazott környezeti vizsgálat (környezeti értékelés szükségességéről vagy szükségtelenségéről 197/2014. (VI. 26.) a Piculás civilház térítésmentes használatba adásáról 200/2014. (VI. 26.) a Bűnmegelőzési Alapítvány támogatásáról 201/2014. (VI. 26.) a Türr István Képző és Kutató Intézettel kötött vagyonkezelői szerződés módosításáról 202/2014. (VI. 26.) külterületi csatornák üzemeltetésbe adásáról 203/2014. (VI. 26.) a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadásáról 204/2014. (VI. 26.) a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról 205/2014. (VI. 26.) a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának elfogadásáról 206/2014. (VI. 26.) Kisújszállás Város Önkormányzata alaptevékenységei kormányzati funkciók szerinti besorolásának elfogadásáról 207/2014. (VI. 26.) a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 208/2014. (VI. 26.) az önkormányzat fenntartásában álló intézmény, és gazdasági társaságok feladatellátási és - finanszírozási modellének felülvizsgálatáról (ÁROP- 1.A ) 209/2014. (VI. 26.) ingatlanok telekhatárának rendezéséről 210/2014. (VI. 26.) temetői kegyeleti helyek, valamint híd építéséről 211/2014. (VI. 26.) az önkormányzati tulajdonú közutak forgalmi rendjéről szóló 257/2011. (X. 25.) önkormányzati határozat felülvizsgálatáról 212/2014. (VI. 26.) rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről 213/2014. (VI. 26.) javaslatról a KEOP /N kódszámú pályázat benyújtásáról szóló határozati javaslathoz 214/2014. (VI. 26.) a KEOP /N kódszámú pályázat benyújtásáról 215/2014. (VI. 26.) a kisújszállási szociális otthon energetikai korszerűsítéséről 241/2014. (VII. 29.) Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 29-ei, rendkívüli ülése napirendjéről 242/2014. (VII. 29.) Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 29-ei, rendkívüli ülése napirendjéről 245/2014. (VII. 29.) Vigadó Kulturális Központ funkcióbővítő megújítása során felmerült kiegészítő munka beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 247/2014. (VII. 29.) a Vigadó Kulturális Központ moziés színpadtechnikai eszközeinek beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról szóló határozat módosításáról 250/2014. (VII. 29.) a Városháza déli homlokzatának állagmegóvására irányuló beszerzési eljárás megindításáról 253/2014. (VIII. 28.) Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 28-ai nyilvános és zárt ülése napirendjéről 255/2014. (VIII. 28.) kegyeleti helyek terveinek jóváhagyásáról 256/2014. (VIII. 28.) Csónakázó-tó feletti híd tervének jóváhagyásáról 257/2014. (VIII. 28.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról 258/2014. (VIII. 28.) Kisújszállás Város Településrendezési Terve Farkas Csaba (Dog-Puppies Bt. Kisújszállás, Deák Ferenc utca 119.) vállalkozó által kezdeményezett módosításának megindításáról 260/2014. (VIII. 28.) természeti területek helyi védelméről 261/2014. (VIII. 28.) Kisújszállás víziközműveinek gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról 262/2014. (VIII. 28.) a és között megvalósult létesítmények garanciális munkáinak teljesüléséről 263/2014. (VIII. 28.) a Közbiztonsági Szakmai Egyeztető Fórum II. negyedéves munkájáról 264/2014. (VIII. 28.) a köztemető kialakításáról 265/2014. (VIII. 28.) Kisújszállás Város Önkormányzata Humánerőforrás Stratégiájának elfogadásáról 266/2014. (VIII. 28.) a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal szervezetének felülvizsgálatáról 267/2014. (VIII. 28.) bűnmegelőzési tevékenység támogatásáról 268/2014. (VIII. 28.) külterületi csatornák üzemeltetésbe adásáról 269/2014. (VIII. 28.) helyi választási bizottság megválasztásáról 270/2014. (VIII. 28.) szavazatszámláló bizottság megválasztásáról nemzetiségi önkormányzati választásra A képviselő-testület évi munkaterve szerinti soron következő ülését, szeptember 30-án, (kedden), órai kezdettel tartja. A képviselő-testület nyilvános ülésén bárki részt vehet. A nyilvános ülés anyaga megtekinthető a városi könyvtárban és a városi honlapon.

3 2014. szeptember 6. Kisbíró 3. oldal Együtt eredményesebben! A Közbiztonsági Szakmai Egyeztető Fórum második negyedéves munkájáról A Polgármesteri Hivatal ismét beszámolt a képviselő-testületnek a Közbiztonsági Szakmai Egyeztető Fórum elmúlt negyedéves munkájáról. A Szakmai Egyeztető Fórum tagjai Kecze István polgármester, dr. Varga Zsolt jegyző, dr. Kui Gábor aljegyző, Borók Tibor őrsparancsnok, dr. Malatinszky András, aki a Kisújszállási Nagykun Polgárőr Egyesület vezetője, Oros Kálmán mezőőr, Ducza Endre és Székely Attila közterületfelügyelők, Finta Orsolya igazgatásiosztály-vezető, Kovács Sándor fővadász a Nagykun 2000 Mezőgazdasági Zrt. részéről, Patkó Gyula erdész a NEFAG Zrt. Szolnoki Erdészete részéről, Posztós Zsolt, aki a Kisújszállási Petőfi Vadásztársaság vezetője. Borók Tibor őrsparancsnok beszámolt az eltelt három hónapos időszak jellemző bűneseteiről. Szólt a fiatalokkal kapcsolatos problémákról, az előfordult lopásokról, közöttük arról a sorozatbetörésről, amely júliusban érthetően különösen foglalkoztatta a lakosságot. Ötször követtek el így betörést és vittek el pénzt házakból a besurranó tolvajok, akiket azonban sikerült elfogni. A bűncselekmények megelőzése és felderítése érdekében a polgárőrség éjszakai járőrözéssel segítette és segíti a rendőrség munkáját. Dr. Malatinszky András, a Kisújszállási Nagykun Polgárőr Egyesület vezetője felhívta a figyelmet a lakásotthonokban élő, kábítószert fogyasztó neveltek problémájára. Továbbá elmondta, hogy a nyáron sok fiatal kerül a közterületre. A vendéglátóhelyek üzemeltetőinek tájékoztatása is szükséges, mit kell megtenniük azért, hogy ne legyenek a nyár folyamán problémák. Emelett hangsúlyozta még, ha meg akarják akadályozni a városban a falopásokat, akkor folytatni kell az eddigi prevenciós tevékenységeket. A mezőőrök az elmúlt időszakban lineár riasztások miatt vonultak külterületi ingatlanokhoz. Egy idős eltűnt személy keresésében vettek részt, akit Szőcs Béla mezőőr talált meg a városban. Útelszántás, földút összevágása, földút javítása, ill. kóbor ebek miatt intézkedtek. Falopások, továbbá engedély nélküli horgászat miatt tettek feljelentést. Három tűzeset történt, erről a tűzoltóságot értesítették. A Nagykun 2000 Mezőgazdasági Zrt. tulajdonában lévő területen a körbálák őrzését segítették. A parlagfüves területeket ellenőrzik. A Turgonynál lévő egyik kukoricaföldön kézigránátot találtak, ezért a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot értesítették. A közterület-felügyelők lopás, közlekedési táblák rongálása, köztisztasági veszélyeztetés kutyával, jogosulatlan közterületi értékesítés szabálysértések elkövetése, továbbá szabálytalan bálatárolás miatt intézkedtek az elmúlt időszakban. Kényszerkaszálások elrendelésére került sor a város egyes területein. A rendőrség munkáját segítve a mezőőrökkel, polgárőrökkel közös éjszakai ellenőrzéseken vettek részt hetente több alkalommal a város bel- és külterületén, a piacon történő ellenőrzésük is folyamatos. A mezőőrök és közterület-felügyelők is részt vettek májusban a Te Szedd! hulladékgyűjtési akcióban. Kovács Sándor fővadász vadazonosító táblalopásról, járhatatlan földutakról, általuk tapasztalt idegen személyek mozgásáról számolt be. Kóbor ebekkel kapcsolatos problémákra hívta fel a figyelmet. Továbbá tájékoztatott arról, hogy 12 bérvadászat a területükön balesetmentesen lezárult. Júliusban több rizsőrkunyhót feltörtek, onnan az elkövetők minden értéket elvittek. A rendőrség eredményesen felderítette az ügyet. Patkó Gyula erdész favágásokról, fakitermelőkről tájékoztatott. Műveleti lapot adott át, amely segíti a mezőőrök munkáját. Elmondta, hogy szeptember végéig fakitermelés folyik a Varjasban. Területbejáráson vettek részt, a pusztuló erdőrészeket tekintették meg. Jelenleg Kisújszálláson egy ilyen erdőrész van, a kenderesi vasút közelében egy 2,5 hektáros terület, melynek rendbetétele költséges. A mezőőrök, polgárőrök közös éjszakai ellenőrzéseken vettek részt a közterület-felügyelőkkel hetente bel- és külterületen, a játszóterek, szórakozóhelyek ellenőrzése is megtörtént. A szakmai együttműködés az érintett hatóságok, szervezetek között az elmúlt időszakban folyamatos volt, a szakmai egyeztető fórum segítette a hatékony feladatellátást. Finta Orsolya osztályvezető Megkérdeztük: Önnek miért tetszik a városmakett? Kis Henrietta családanya Leginkább azért tetszik, mert dédnagyanyám sokat mesélt a városról, sok régi fényképe is volt róla, és jó dolognak tartom, hogy ezt a régies stílust próbálják visszahozni. A makett a gyerekeknek is nagyon tetszik, könnyen meg lehet nekik mutatni rajta, hogy melyik épület merre van, és könnyebb eligazodni a városban is. Sándor Ilona nyugdíjas Tulajdonképpen nagyon tetszik, el lehet rajta igazodni, szép és jó lett. Ha ránéz az ember, még ha nem is ismerős a városban, akkor is láthatja, mi és merre található. Nagyon valósághűen ábrázolja a városközpontot és nagyon ügyes a készítője, Pintér Attila. Oláh Tiborné háziasszony Tetszik a városmakett. Arányosan vannak lekicsinyítve és nagyon élethűek az épületek. Nagyon tetszik mint alkotás, a lényeges épületek megtalálhatók rajta. Úgy gondolom, ideje volt már egy ilyen alkotást elhelyezni a városban, az idegenforgalom szempontjából ez egy érdekesség, látnivaló. Monoki Lukácsné bolti eladó Nagyon tetszik, szépnek tartom. Látom rajta a városközpont minden jelentős épületét. Rajta van minden, ami a városközpontban a legfontosabb nevezetességnek számít. A családoknak egy jó programlehetőség akár, hogy meglátogatják. Én még csak most láttam először, de a gyerekeket mindenképp elhozom. (Összeállította: Oláh Vera Kása Tamás)

4 4. oldal Kisbíró szeptember 6. Választási hírek A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására, valamint városunkban a roma nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztására október 12-én kerül sor. A választási eljárásról szóló törvény alapján a Nemzeti Választási Iroda augusztus 25-ig megküldte az értesítőt a választópolgárok részére. A központi névjegyzékben szereplő adatokon túl ebből az iratból derül ki, hogy a választópolgár az adott település melyik szavazókörében voksolhat, és melyik nemzetiség tagjaként szerepel a központi névjegyzékben. Amennyiben nem érkezett meg személyre szóló értesítőjük, a későbbi félreértések elkerülése érdekében szíveskedjenek ennek tényét a Polgármesteri Hivatalban működő helyi választási irodában bejelenteni. Az egyéni választókerületek száma megegyezik a szavazókörök számával, amelyek címét mindkét soron következő választás tekintetében - tájékoztatásképpen közöljük. 1. Szavazókör: Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u Szavazókör: Kádas György Ált. Isk. és Gyermekotthon, Bajcsy-Zs. u Szavazókör: Pitypang Óvoda, Ifjúság u Szavazókör: Sallai úti Óvoda, Esze T. u Szavazókör: Kossuth L. Ált. Isk., Rákóczi u Szavazókör: Sásastó Úti Óvoda, Sásastó u Szavazókör: Piculás Civil Ház, Vásár u Szavazókör: Béla király úti Óvoda, Béla király u. 67. A roma nemzetiségi önkormányzati választás során a választásra jogosultak számára egy közös szavazókör került kijelölésre: Szavazókör: Kádas György Ált. Isk., Bajcsy-Zs. u. 37. Választásokkal kapcsolatos kérdéseik megválaszolásához kiváló segítséget nyújt a Nemzeti Választási Iroda honlapja (www.valasztas.hu). Egyéb kérdéseikkel és problémáikkal továbbra is bizalommal fordulhatnak a Kisújszállási Polgármesteri Hivatalban működő helyi választási irodához is (5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1., telefonszám: 06 59/ ). Dr. Varga Zsolt, a Kisújszállási Helyi Választási Iroda Vezetője Ügyfélfogadás a reggeli órákban az ügyfél-elégedettség érdekében Tisztelt Kisújszállásiak! A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal igyekszik kielégíteni az ügyfelek valamennyi igényét. Felmérve, hogy sok esetben a munkaidő előtt, néhány perc alatt elintézhető ügyeket szívesen rendeznék a hivatalban, lehetőséget biztosítunk a szociális és adócsoport szolgáltatásainak igénybevételére szeptember 3-tól szerdánként 7 órától. Bízunk abban, hogy a módosítás hatására ügyfeleink elégedettsége tovább fog nőni. Dr. Varga Zsolt jegyző Piaci Hírmondó Kedden és szombaton, 7 és 10 óra között a város legfrissebb híreivel várjuk a piac vásárlóit. A közfoglalkoztatásról Jelenleg több közfoglalkoztatási program folyik városunkban. Három hagyományos közfoglalkoztatási program zárult augusztus 31-ig, amely programok pályázati létszáma összesen 154 fő volt. Még tartanak a március, május hónapban elindult Startmunka programelemek összesen 115 fővel. A mezőgazdasági program szeptember 30-ig, az értékteremtő program november 30-ig tart szeptember elején két új program indult el: egy hagyományos, hosszabb idejű közfoglalkoztatási program 70 fővel, és a Startmunka program elemei közül az illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása, ill. a mezőgazdasági földutak rendbetétele programok összesen 64 fővel. A kulturális közfog-lalkoztatási program szeptember 1-jén pedig 12 fővel indult el a városban. Az ebben a programban résztvevők a Polgármesteri Hivatalban, a művelődési központban és a Piculásban látnak el feladatokat. Várhatóan november 1-jétől újra képzésekkel kombinált közmunkaprogram indulhat. Az ezzel kapcsolatos tárgyalások, egyeztetések még folyamatban vannak, szerződés megkötésére még nem került sor. Finta Orsolya osztályvezető A KSH KÖZLEMÉNYE A Központi Statisztikai Hivatal a KSH Elnöke által engedélyezett évi adatgyűjtési program szerint önkéntes adatszolgáltatáson alapuló felmérést hajt végre. Az Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2014) ötévenkénti végrehajtását az Európai Parlament és Tanács 1338/2008/EK rendelete írja elő az Európai Unió tagállamai számára. A nemzetközi összehasonlítást is lehetővé tévő adatfelvétel Magyarországon szeptember 15-től december 15-ig tart, célja a lakosság egészségi állapotának, életmódjának és az egészségügyi szolgáltatásokkal való elégedettségének vizsgálata. Ezek az információk az uniós adatszolgáltatási kötelezettségünk teljesítésén túl hozzájárulhatnak az egészségpolitikai intézkedések meghozatalához és az egészségügyi ellátórendszer minőségének javításához. A válaszadó személyeket, az ország 532 településéről összesen 9479 főt, véletlen mintavétellel választottuk ki. A felvételben részt vevők névre szóló értesítő levelet kapnak, majd a KSH összeírója a fent jelzett időszakban felkeresi őket. Az adatgyűjtést végrehajtó kérdezők hivatalos igazolvánnyal rendelkeznek. Információkérés, kapcsolatfelvétel: Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2014) Honlap Telefonszám 1/ (H-Cs: 8-16 óra; P: 8-14 óra) Az adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag statisztikai célra, összesítve, egyedi azonosítás lehetőségét kizáróan használjuk fel, pontosan követve a statisztikáról szóló évi XLVI. törvény, valamint az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény előírásait. A felmérésből származó összesített eredmények a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé válnak, az első adatközlésekre várhatóan 2015 tavaszán kerül sor. Az együttműködők értékes válaszait apró ajándékkal köszönjük meg.

5 2014. szeptember 6. Kisbíró 5. oldal A településrendezési terv módosítása előtt Kisújszállás új, módosított településrendezési terve négy meghatározott környékre vonatkozik. A tervmódosítás környezeti hatása beépíthetőségre, megközelíthetőségre, utcakorrekcióra, illetve néhány ingatlant érintő korlátozásokra terjed ki. A Kunsági Téglaipari Kft. telephelye melletti területen védőerdő övezet kerül kijelölésre, amely a káros környezeti hatásoktól való védelmet biztosítaná. A város északnyugati perifériáján, a Brassó utca északkeleti területére irányuló úthálózat felülvizsgálatra került. Megfelelő megoldásnak látszik az Orgona utca északi irányú továbbvezetése a Brassó utca keleti irányú folytatásában tervezett kiszolgáló útig. A terv a beépíthetőség érdekében jobban igazodik a telkek és az épületek adottságaihoz. A Deák Ferenc utca és a Veres Pálné utca kereszteződésénél lévő terület sajátos beépítési és hasznosítási lehetőségeket biztosító különleges övezetbe kerül átsorolásra. A Győrffy István utca folytatásában egy rövid zsákutca épülne, amely alternatív megközelítési lehetőséget biztosítana, valamint parkolóként is funkcionálna. Korlátozásokat szabtak ki néhány, a város belterületén lévő ingatlanra. A korlátozások főként útkorrekciókra terjednek ki, mint pl. út elhagyása vagy szélesítése. A tervezett változtatások részleteiről a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályán érdeklődhetnek, továbbá a tervezet dokumentációja a város honlapján a Településrendezési tervmódosítás menüpont alatt megtekinthető, letölthető. A tervezetről írásban lehet észrevételeket tenni szeptember 15-ig, a címen, valamint a Polgármesteri Hivatalnak címezve (Kisújszállás, Szabadság tér 1.). (Zsemberi István városi főépítész és Horváth István városfejlesztési ügyintéző) Dr. Petkovich Tamás örökében Az önkormányzat a város szociális és egészségügyi ellátásában, karitatív tevékenységekben, az elesett és kiszolgáltatott helyzetben lévők megsegítésében kiválóan, példamutató emberséggel dolgozó, munkálkodó személyek és közösségek elismerésére, a tevékenységük iránti tiszteletadás szándékától ösztönözve, egyben a város kiváló orvosának, a díj alapításakor 110 éve született dr. Petkovich Tamásnak emléket állítva, Dr. Petkovich Tamás Szociális és Egészségügyi Díj elnevezésű díjat alapított. A kitüntető díjból évente egy adományozható. A díjjal oklevél és díszes dobozban bronzplakett jár, melynek alkotója Pintér Attila kisújszállási szobrászművész. A kitüntető díj átadására ünnepélyes keretek között a szociális munka napja alkalmából rendezett városi ünnepségen kerül sor. Az elismerésre bárki javaslatot tehet. A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy, közösség főbb adatait és az elismerés alapjául szolgáló tevékenység részletes ismertetését. A javaslatokat szeptember 30-ig kell eljuttatni Kisújszállás Város Polgármesterének címezve a Polgármesteri Hivatalba. (Formanyomtatvány a városi honlapról tölthető le, valamint a Városháza portáján kérhető.) (Szerk.) Hitelek nélkül mérlegen az első félév önkormányzati gazdálkodása Az augusztusi testületi ülésen tárgyalta a képviselő-testület az önkormányzat első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. Évtizedek óta ez volt az első félév, amikor a működéshez nem volt szükség folyószámla- és munkabérhitel felvételére, sőt az elmúlt évi maradványt le tudtuk kötni, amelyből az alacsony betéti kamatok ellenére közel három millió forint bevételt értünk el. Az, hogy az önkormányzat az előző éveknél gazdasági szempontból sokkal kedvezőbb év elé néz, már a költségvetés tervezése során kiderült. A működésben olyan kiadásokat tudtunk szerepeltetni intézményi épületek, utak, járdák, földutak karbantartása, egyéb kommunális feladatok végrehajtása melyekre már évek óta nem jutott elegendő forrás. Figyelmet fordítottunk a tervezett kiadások ütemezésére. Az előirányzatok az első hat hónapban időarányosan teljesültek, a kiadások teljesítése 42,78 % volt. A évi költségvetés I. félévi sikeres teljesítéséhez több tényező együttesen járult hozzá. A legnagyobb hatást a gazdálkodásra az állami adósságátvállalás gyakorolta, amelynek végrehajtása után minden hosszú lejáratú kötelezettségünk megszűnt. Azoknak az elmúlt években hozott döntéseknek is beért az eredménye, melyek az önkormányzati feladatok ésszerűsítését, a takarékosabb gazdálkodás megvalósítását célozták meg. A saját bevételeink is kedvezően alakultak, a helyi adókból befolyt bevételek a városban folyó beruházásoknak köszönhetően az elmúlt években folyamatosan növekedtek. Nem utolsósorban ki kell emelnünk a pályázataink sikerességét, melyekből a lehívott források egy része az önkormányzat működési feladatainak (többek között az idén lezárult Kétkezi munka becsülete programsorozatnak) megvalósítását segítette, nagyobb hányada a költségvetésben elfogadott fejlesztési feladatok városközpont megújítása, Gyermekorvosi Rendelő felújítása - megvalósítását tette és teszi lehetővé. Törekedtünk a bevételek teljes körű feltárására, a kintlévőségek csökkentésére. Június 30-ig a tervezett bevételek 43,33 %-a befolyt az önkormányzat költségvetésébe. Bögös Katalin osztályvezető Miniszteri elismerés Dr. Fazekas Sándor miniszter államalapító Szent István királyunk ünnepe, augusztus 20-a alkalmából Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott Dr. Tóth Istvánnak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal hatósági állatorvosának, az állategészségügy területén végzett közel négy évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként. Doktor úr szép elismeréséhez tisztelettel gratulálunk. (Sz.E.)

6 6. oldal Kisbíró szeptember 6. Értékeinkről Mint ahogyan az egyes embernek vagy a családoknak, úgy egy-egy közösségnek, jelesül egy-egy városnak is vannak értékei. Lehetnek ezek pénzben kifejezhető értékek, de lehetnek olyanok is, amelyek pénzben nem mérhetőek, mert valami másért fontosak. Egy-egy fotó, kézműves munka, étel, természeti szépség, egy-egy jeles fa vagy növény, egy sajátos tudás, néphagyomány vagy akár egy épület - és lehetne sorolni még ezernyi példát. Két éve annak, hogy megszületett országosan a kezdeményezés: legyünk tudatában, milyen közösségi értékek birtokosai vagyunk, ezért gyűjtsék össze, tárják fel a települések is saját értékeiket. Rendszerezzék azokat, gondolják végig, melyek azok, amelyeknek helyi jelentőségük van, vagy megyei, is sőt országos jelentőséggel is bírnak. Így kialakul azoknak az értékeknek a köre is, amelyek pályázhatnak a hungarikum minősítésre. Mint arról már hírt adtunk, önkormányzatunk is létrehozta a helyi értéktár bizottságot, amely elkezdte munkáját dr. Tóth Albert főiskolai tanár vezetésével. A bizottság másik két tagja dr. Ducza Lajos és Nagy István szintén gazdag helyismerettel rendelkeznek. Munkájukat egy pályázatnak köszönhetően Tatár Péter segíti. A bizottság összeállította azon értékek listáját, amelyek feltárásához leírások és fotódokumentációk készítésével hozzá is láttak. Százharminc értéket neveztek meg eddig, felhasználva a már korábban is elkészített leírásokat. Az érdeklődők a városi honlapon e listát megtekinthetik. Az értéktár összeállítása azonban nem szűk körű munka, mások közreműködését is szívesen várják. Ezért szeptember 16-án, kedden 15 órakor a Városháza 31. termében várják az értéktár iránt érdeklődő személyeket és civil szervezeteket. Az értéktár bizottság tagjai bemutatják azt a százharminc érték megnevezéséből álló listát, amely az újabb javaslatok alapján még tovább bővülhet. (Ez a lista egyébként a városi honlapon is elérhető.) Ízelítőt adnak abból is, hogy melyek azok az értékek, amelyekről már összegyűjtötték a legfontosabb információkat. Aki tehát érdeklődik az értéktár iránt, javaslatai vannak, azt szeretettel várják a fenti időpontban. Természeti értékeinkről Kisújszálláson számos természeti érték kiált védelemért. A képviselőtestület egy korábbi döntésében elrendelte, hogy felül kell vizsgálni a védett természeti értékeink körét, és meg kell vizsgálni más természeti értékeink védetté nyilvánításának indokoltságát. Ehhez kérte a civil szervezetek, valamint a természetvédelem iránt elkötelezett személyek bevonását, és felkérte a helyi természetvédelemért elhivatottan dolgozó Monoki Ákost, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának munkatársát az erről szóló tanulmány elkészítésére. Az általa készített szakmai elemzés alapján a képviselő-testület indokoltnak tartja a helyi védettséget az Erzsébet királyné ligetre, valamint a Református templom kertjében és az Arany János Református Általános Iskola területén az erdei fülesbaglyok gyülekezőhelyére. A védelem mellett a következő természeti értékek esetében javasolta, hogy indokolt a bemutatást lehetővé tenni: Öregerdő és csatlakozó tisztások, legelők, kaszálók; Gyalpári erdő és csordajárás, Nagyrét, illetve a kisújszállási rizsföldek. Mindezek nyomán a következő feladat a helyi védettséget megalapozó előkészítő munka. Ezzel együtt a Polgármesteri Hivatal munkatársai figyelemmel fogják kísérni azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek révén kiépíthető lehet a természeti értékeink bemutatásához szükséges infrastruktúra kialakítása. (Szerk. KMJ) Szalma- és csuhéfonó tábor a kunok földjén Július 7-13-ig a Szalma- és Csuhéfonók Baráti Társasága Egyesület tábort szervezett Szalma-, csuhéfonó tábor a kunok földjén címmel. Ennek a megvalósítását az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya által az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program LEADER támogatása segítette. Az ország számos helyéről érkeztek hozzánk ügyes kezű táborlakók. Ennek az egyhetes programnak elsődleges célja a szalmafonással, csuhésodrással, csuhé tárgyak készítésével meg ismertetni az érdeklődőket és az esetlegesen meglévő tudást tovább mélyíteni. Ezt egészítette ki a sokrétű kulturális program: városnéző séta a Városvédő és -Szépítő Egyesülettel, táncház és kunlepényevés a Bokorvirág Hagyományőrző Egyesülettel, valamint pusztabuszozás Horváth György jóvoltából. A Kálvin parkban és a Kumánia Gyógy- és Strandfürdőben minden érdeklődő ingyenesen kipróbálhatta a tudását, játszóházi foglalkozás keretében. Szakmai tudásunk továbbfejlesztése céljából este kerekasztal-beszélgetést szerveztünk a csuhé felhasználási lehetőségeiről régen és most, valamint látogatást tettünk a Papi Lajos Alkotóházba. A főként vidéki táborlakók megismerkedhettek Kisújszállás értékeivel, és reményeink szerint jó szívvel fognak emlékezni ránk. Kalandozás az ókori egyiptomiak földjén A Szalma- és Csuhéfonók Baráti Társasága Egyesület augusztus ig ezzel a címmel rendezett kézműves tábort a gyerekeknek. 51 érdeklődő gyermek készíthetett ruhát, sarut, álarcot, parókát, ókori társasjátékot, képet, amulettet, gallért, alátétből ékszereket, karvédőt, múmiát, álszakállt, ankort, sistrumot, királyi jelvényeket és fáraó süveget. Sóczóné Kása Gyöngyi vezetésével hieroglifákkal díszített agyagtáblák, Mészárosné Szabó Katalin segítségével pedig gyöngyékszerek születtek. A sok elkészült tárgy és a jó hangulat elérésében segített Márki Anita, Márki Szabolcs, Mihály Enikő, Mészáros Enikő, Szabó Edit és Vigh Boglárka, akik a saját munkájuk mellett a kisebbeknek is segítettek, valamint Gönczi Edit, Sokacz Marietta, Széll Katalin és Szoboszlai István Róbertné. Szerdán a Kumánia Gyógy- és Strandfürdőben, csütörtökön pedig a Horváth-tanyán mozoghattunk. A tábor megvalósulását Kisújszállás Város Önkormányzata támogatta. Vár a Kisújvár Az ÉAOP /D-09-2f számú, Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása című városrehabilitációs projekt keretében egyesületünk a Kálvin parkban augusztus 16-án rendezvényt tartott. Az érdeklődők egy régies nyelven megírt levél alapján a felújított helyszíneket bejárva apróbb feladatokat teljesíthettek. A Kálvin parkban lúdtollal írtak, a Vigadó előtt kirakóztak, a Járásbíróság lépcsőin ördöglakatot nyitottak ki, a Régi Piactér egyik sarkán kikiáltás, a másik sarkán zöldségek válogatása volt a feladat. Aki a helyszíneken sikeresen teljesített, átmehetett a dobozokból épített labirintuson, és leülhetett kézműveskedni, valamint azon a napon felhasználható ingyenes csúszdajegyet kapott a Kumánia Gyógy- és Strandfürdő jóvoltából. Szabó Katinka

7 2014. szeptember 6. Kisbíró 7. oldal MEGHÍVÓ A Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület szeretettel meghívja Önt és kedves családját, a holokauszt 70. évfordulója alkalmából rendezett REKVIEM EGY KÖZÖSSÉGÉRT KIÁLLÍTÁSRA ÉS KÖNYVBEMUTATÓRA, melyet szeptember 19-én órakor tartunk a Piculás Civilházban (Vásár u. 16.) A kiállítást megnyitja: Nagy Gy. Róza, az egyesület elnökségi tagja A könyvbemutatót tartja: Dr. Ducza Lajos, az egyesület tiszteletbeli elnöke Tisztelegjünk együtt városunk egykori zsidó közösségének emléke előtt! A rendezvény a Kulturális Örökség Napjai alkalmából, az egyesület Magyar Holokauszt 2014 Kisújszálláson című pályázatának keretében valósul meg. Támogató: Miniszterelnökség Civil Alap 2014 pályázati program A 2014/2015-ös tanév rendjéről Az őszi szünet október 27-től október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő). Programajánló október 11-én, szombaton 18 órakor a művelődési házban: BEST OF L ART POUR L ART A L art pour L art Társulat önálló estje a legjobb jelenetekből válogatva. Helyre szóló belépőjegyek már kaphatók a művelődési házban. Telefon: 59/ A téli szünet december 22-től január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 5. (hétfő). A tavaszi szünet április 2-től április 7-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda). A 2014/15. tanév utolsó tanítási napja június 15. * * * Készült: a 2014/2015-ös tanév rendjéről szóló 35/2014 (IV.30) EMMI rendelet alapján, mely a Magyar Közlöny 61. számában jelent meg. (Szerk.)

8 8. oldal Kisbíró szeptember 6. A kisújszállási Római Katolikus Egyházközség közleménye Templombúcsú Kisújszálláson 2014 Máriával Jézushoz A kisújszállási Római Katolikus Egyházközség szeptember 14-én (vasárnap) tartja templomának búcsúünnepét, a Boldogságos Szűzanya tiszteletére. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond főtisztelendő Vízi János újmisés atya 9.30 órakor Rózsafüzér imádság 10 órakor ünnepi szentmise szentségi körmenettel Ezt követően agapét, szeretetvendégséget tartunk a templomkertben. Lehetőség lesz kegytárgyak vásárlására is. A templombúcsúra készülvén szeptember 13-án (szombaton) délután 15 órától, a Mária-imakör szentségimádást és engesztelő imaórát tart a Fatimai Szűzanya tiszteletére a katolikus templomban. Szeretettel várjuk minden kedves testvérünket! Jöjjenek, imádkozzunk együtt! Mészáros Ferenc plébános Ismét tüdőszűrés Kisújszálláson szeptember 25. és november 3. között a művelődési ház kistermében hétfőn és kedden óráig szerdán, csütörtökön, pénteken óráig. november 3-án, az utolsó napon óráig lesz szűrés (október 24. péntek pihenőnap, ekkor nem lesz szűrés) Kisújszálláson 2013-tól már nem kötelező a tüdőszűrés, mert a fertőzöttek száma nem éri el a jogszabályban rögzített mértéket. A tüdőszűrés - 40 év felett ingyenes és ajánlott, - beutalóval a év közöttiek is igénybe vehetik, de 1700 Ft-ot kell befizetniük a helyszínen kapott csekken, - a Kisújszálláson sem állandó, sem tartózkodási lakcímmel nem rendelkező 40 év felettiek is részt vehetnek a szűrésen, nekik nem kell beutaló, de 1700 Ft-ot kell csekken befizetniük, - 18 év alatt a beutalón és az 1700 Ft csekken történő befizetésén túl szülői beleegyező nyilatkozat is szükséges. Akiknek szükségük van a leletre, vigyenek magukkal felbélyegzett és saját nevükre megcímzett borítékot. A vizsgálat eredményét így egy későbbi időpontban, postán fogják megkapni. A szűrésre mindenki vigye magával a TAJ-kártyáját, a lakcímkártyáját és személyazonosításra alkalmas okmányt (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél). Kérünk minden 40 év felettit, hogy a saját egészsége érdekében vegyen részt a szűrésen. A tüdőgümőkór fertőzésen túl a vizsgálat lehetővé teheti a tüdődaganatok felderítését is. A kezdeti stádiumban észlelt daganatos megbetegedés jó eséllyel gyógyítható. Kiss Endre osztályvezető MEGHÍVÓ Szeretettel hívjuk és várjuk a város lakosságát szeptember 29-én, hétfőn 17 órakor a zenei világnap alkalmával megrendezendő hangversenyre a Városháza parkjában lévő Zenepavilonba. Népi hangszerekkel fognak közelebbről megismertetni bennünket az Alapfokú Művészeti Iskola népzene szakos növendékei Golenya Gréta tanárnő vezetésével. (Rossz idő esetén a Városháza dísztermében kerül megrendezésre). A programra az ÉAOP-5.1.1/D-09-2f azonosító számú, Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása c. pályázat keretében kerül sor. A rendezvény támogatója: Kisújszállás Város Önkormányzata Szervező: az Arany Diák Alapítvány közreműködve a Móricz Zsigmond Református Kollégium Arany János Református Általános Iskola tagintézménnyel Ismét lesz mammográfia Kisújszálláson Október 10. és október 18. között ismét kihelyezett lakossági emlőszűrés lesz városunkban. A mobil szűrőbusz a Tűzoltóság udvarán várja a hölgyeket. A mammográfiás szűrővizsgálat segítségével elérhető a korai felismerés és kezelés. A készülék nagy felbontású, korszerű technikával működik, ezért a legkisebb elváltozásokat is feltünteti a röntgenképen. A képet a memóriájában tárolja, így a következő szűréskor már nem kell az előző leletet magával hoznia a páciensnek. A kiértékelés két szakorvos által történik, a felvételek digitális úton kerülnek továbbításra a szakorvosokhoz. Nagyon érzékeny készülék, minimális a mellre gyakorolt nyomás, ezért mondhatni fájdalommentes a vizsgálat. A kétévenkénti emlőszűrésben a év közötti nők érintettek. A szűrésért nem kell fizetni, a költségeket az Országos Egészségbiztosítási Pénztár állja. Az érintetteket levélben értesítik a szűrés időpontjáról. Amennyiben a vizsgálat ideje nem felel meg, új időpont kérhető személyesen, a szűrőbusz felkeresésével vagy a szűrőbusz telefonszámán. A vizsgálatra a névre szóló meghívólevelet, a társadalombiztosítási kártyát és a korábbi mammográfiás felvételt és leletet el kell vinni. A vizsgálaton azok is részt vehetnek, akik egy éven belül nem voltak hasonló vizsgálaton, a 40. életévüket betöltötték, panaszmentesek és érvényes háziorvosi beutalóval rendelkeznek. Nekik előzetesen időpontot kell egyeztetniük a szűrőbusz telefonszámán. Az idei szűrés leleteit december 1-jétől lehet átvenni a Védőnői Szolgálatnál hétfőtől csütörtökig , valamint óra között. Kérjük a munkáltatókat, tegyék lehetővé dolgozóik számára az emlőszűrésen való részvételt. A szűrés időpontjai Kisújszálláson: október 10. péntek , október , hétfő-szombat , Időpont egyeztetése azok számára, akik nem kaptak meghívót: személyesen a szűrőbusznál vagy telefonon a 06-30/ os számon. (Kérjük, hogy ezt a telefonszámot csak október 10-től hívják.) A vizsgálatra vigyék magukkal a névre szóló értesítőlevelet, a társadalombiztosítási kártyát, a korábbi mammográfiás felvételt és leletet. Kiss Endre osztályvezető

9 2014. szeptember 6. Kisbíró 9. oldal Tizenöt éve Kisújszálláson a Borsodi Műhely Kft. Augusztus 29-én a Horváth-tanyán családi napot rendezett a Borsodi Műhely Kft. Ezen a napon városunkba érkezett Győrből, Szentgothárdról, Szombathelyről a cég minden dolgozója és családtagjaik. Ebből az apropóból találkoztunk a cég alapítójával, Borsodi Lászlóval, valamint gyermekeivel, a cég jelenlegi ügyvezető igaz-gatóival, Horváthné Borsodi Mónikával és ifj. Borsodi Lászlóval. A vidám színes forgatagban készséggel válaszoltak néhány kérdésre. Olvastam a cég történetében, hogy vállalkozásuk a nyugat-magyarországi Mén-főcsanakon indult. Miért éppen Kisúj-szálláson, ilyen távol hoztak létre egy új telephelyet? Ifj. Borsodi László: A Borsodi Műhely Kft óta beszállítója volt az OPEL szentgotthárdi autógyárnak. Ezt a kapcsolatot kizárólagos beszállítói szerződéssel szerették volna folytatni, ám a megbízás feltétele egy másik telephely megléte volt. Kisújszállást a véletlen sodorta az utunkba. Egy kisújszállási illetőségű személy beszélgetett édesapámmal, és elmondta, hogy a kisújszállási AVIG csődeljárás előtt áll. Ezzel a céggel korábban volt már munkakapcsolatunk, beszállítója volt a győri üzemünknek. Ismertük a tevékenységét, a felszerelését, a szakembergárdáját, így kínálkozott az alkalom, hogy megvásároljuk a kisújszállási üzemet. Ezzel mindenki jól járt. Az alkalmazottakat tovább foglalkoztattuk, így senki sem vált munkanélkülivé, nekünk pedig rövid időn belül rendelkezésre állt a második telephely. Az elmúlt évek nehézségeinek volt-e valamilyen hatása a cég működésére? Horváthné Borsodi Mónika: A Borsodi Műhely Kft. egyedi gépalkatrészeket gyárt. Autógyárak gyártósorainak alkotórészeitől kezdve az egészségügyben használt protézisekig széles skálán mozog az általunk készített termékek sora. Az elmúlt ínséges időszak világossá tette számunkra, hogy nem szabad csak a járműiparra alapozni. Ettől az évtől kezdve fokozottan keressük az egyéb iparágakat, ahol megrendelésekre tehetünk szert. Ezen túl a külföldi partnerek felkutatására is nagyobb energiát fordítunk. Panaszra azonban nincs okunk. Számos kisebb cég mellett továbbra is fontos partnerünk az OPEL Autóipari Kft., a LUK Savaria Kft., a TDK- EPCOS Kft., valamint egyéb, Magyarországon működő autóipari cégek. Nem lehet egyszerű kiszolgálni ezeket a nagyvállalatokat. Tudomásom szerint nagyon jó az együttműködés az Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskolával. Ifj. Borsodi László: 2008-ban kezdeményeztük a gépi forgácsoló szak újbóli beindítását a képző intézetben. Büszkék vagyunk arra, hogy 2009 óta 35 tanulmányi szerződéssel nálunk foglalkoztatott végzős tanulónk volt, akik közül 18-an kollégák maradtak. Kiváló szakemberképzés folyik Kisújszálláson Kacsó Sándor munkatársunk vezetésével, azonban nagy nehézséget okoz, hogy a fiatalok nem szívesen költöznek, sem a győri, sem a szombathelyi telephelyünk nem vonzza őket eléggé. Ez persze valahol érthető, de nekünk ott lenne a legnagyobb szükségünk a szakemberekre. Ezen kívül a győri Széchenyi István Egyetemmel, a Miskolci Egyetemmel és több felsőoktatási intézménnyel is képzési együttműködést tartunk fenn, így igyekszünk biztosítani a mérnöki utánpótlást. Édesapjuk a cég alapítója, most mégsem vele, hanem a két gyermekével beszélgetek. Ez azt jelenti, hogy megtörtént a generációváltás? Ő teljesen visszavonult? Horváthné Borsodi Mónika: Édesapám a cég vezetését teljesen kettőnkre, az öcsémre és rám bízta mert szeretne egy kicsit háttérbe vonulni. A körülmények azonban ezt egyelőre nem teszik lehetővé. Szombathelyen egy új, száz fő foglalkoztatására alkalmas üzemcsarnokot és irodaépületet szeretnénk létesíteni. Ehhez azonban komoly előkészületekre van szükség, egészen a telek kiválasztásától az építkezésen át a gépek munkába állításáig. Mindehhez az ő tapasztalataira van szükség. Nem kis feladat, de már mégis más, mint amikor a cég napi ügyeivel kellett bajlódnia. Olvastam az interneten, hogy komoly energiát fordítanak a munkatársak munkakörülményeinek javítására és csapatépítésre. Ugyanilyen fontosnak tartják a jótékonysági célokat. Ifj. Borsodi László: Magyarországi cégként kötelességünknek tartjuk, hogy támogatást adjunk szociális és kulturális célok megvalósulására, aminek a kereteit már az év eleji pénzügyi tervben meghatározzuk. Komoly elvárásaink vannak a munkatársainkkal szemben, amiért cserébe versenyképes jövedelmet biztosítunk. Fontos, hogy kollegáink milyen hangulatban dolgoznak, hiszen ez befolyásolja a teljesítményüket, ezért igyekszünk pozitív munkahelyi légkört biztosítani, valamint segíteni őket az aktív pihenésben és kikapcsolódásban. Minden évben fejenként megállapítunk egy keretet, amit az adott telephely dolgozói valamilyen közös programra költhetnek el. Ezen kívül nagyon élvezzük az évente megrendezésre kerülő családi napot, amire idén végre Kisújszálláson kerülhetett sor. Aki évekig kitart mellettünk, tíz év után jubileumi arany pecsétgyűrűt kap. Idén Kisújszálláson 12 kollégánknak adhattunk át ilyet, köztük egy helyi munkatársunknak, Angyal Jánosnak. Most ünnepeltünk egy olyan kollégát, aki húsz éve dolgozik nálunk, de több olyan vendégünk is van, aki tőlünk ment nyugdíjba. Ez azt jelenti, hogy a munkatársaink szeretnek nálunk dolgozni, ami nekünk is nagyon fontos. Kívánom a két fiatal ügyvezető igazgatónak, hogy továbbra is eredményesen és hatékonyan tudják vezetni ezt a nagyszerű családi céget, édesapjuknak pedig hogy jó egészségben, békésen, tevékenyen teljenek a nyugdíjas évei. Szabó Erika Tizenöt éve annak, hogy a Borsodi Műhely Kft. Kisújszálláson telephelyet létesített. Ebből az alkalomból Kecze István polgármester ajándékkal (Józsa János festőművész alkotásával) köszöntötte a cégvezetést.

10 10. oldal Kisbíró szeptember 6. Visszatekintő Kisújszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának tájékoztatása a év első félévének programjairól Önkormányzatunk ebben a félévben több sikeres rendezvényt valósított meg. Első nagy programunk a február elején, Hajdúszoboszlón megrendezett gyermektábor volt, mely tizenhárom roma és nem roma hátrányos helyzetű gyermek számára nyújtott élményekben gazdag kikapcsolódást. A gyermekek a tábornak köszönhetően ellátogattak Debrecenbe, egy háromdimenziós moziba és jégkorcsolyázni is, mely felejthetetlen élményeket nyújtott számukra. Márciusban megtartottuk első Roma nőnapunkat a Nagykun Klubban, ahol meghitt, kellemes délutánt tölthettünk el. A jelenlévő vendégek között képviselők és pedagógusok is megjelentek. Férfiúink közreműködésével sikerült mosolyt, nevetést, boldogságot becsempészni lányaink, asszonyaink délutánjába. Gyermekeink fellépései még színesebbé tették a napot. A svédasztalos megvendégelés mellett a jó hangulatról egész idő alatt egy autentikus cigányzenekar gondoskodott. Az Országos Roma Önkormányzat létrehozott egy foglalkoztatási szövetkezetet Híd a munka világába címmel. Április 1-jén önkormányzatunk közreműködésével Farkas Flórián úr, az ORÖ elnöke megtartotta azt a szövetkezeti fórumot, ahol tájékoztatást nyújtott a jövőbeni foglalkoztatási lehetőségekről, lehetséges vállalkozói formákról. Biztosította a kisújszállási hátrányos helyzetű embereket, hogy a munkájukra feltétlenül szükség van. A program ősztől indul el. Vendégünk volt a helyi települési önkormányzat részéről Tatár Zoltán alpolgármester úr. A svédasztalos megvendégelés mellett a napot Bódi Guszti és családja zenés koncertje zárta. Április 5-én Cigány múltunk és jövőnk címmel került sor első gasztronómiai rendezvényünkre. Számos roma és nem roma család főzőcsapatokat alkotva mutatta be a térség hagyományos ételeit. A környező településekről is érkeztek csapatok, vendégek. Az egész napos rendezvény jó hangulatban telt. Baráti kapcsolatok ápolása mellett lehetőséget biztosított arra is, hogy megismerhessük, elfogadhassuk egymás kultúráját és hagyományát. Április 17-én Tanuljunk meg élni a lehetőségekkel Északalföldi Roma Régiós Konferenciát tartottunk, melyen Tűhegyi Julianna, a Széchenyi Programiroda tanácsadója tartott tájékoztató előadást a évi pályázati lehetőségekről. Az előadáson Jász-Nagykun-Szolnok megye mellett Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is képviseltette magát. Sok fontos információt tudhattunk meg az EU-s projektekről, jövőbeli tervekről. Májusban tartottuk Gasztronómiai kulturális és hagyományápoló programunkat. Az egész napos rendezvény keretében a felnőttek hagyományos cigány ételeket készítettek, míg a gyermekek részére sok színes programot szerveztünk. Tájékoztató, felvilágosító előadásaink (drogprevenció, kerekasztal-beszélgetés, pályázati útmutatás, egészséges életmódhoz tanácsok stb.) sok hasznos információhoz juttatták a jelenlévőket. Az egész napos jó hangulatról Leila és a Dani Family gondoskodott. Szintén májusban indult az ECDL számítógépes tanfolyamunk, melyet az ORÖ és a TKKI közreműködésével tudtunk megvalósítani. A tanfolyamon résztvevők június végén hét modulból vizsgáztak le. Az országos összesítésben elért kiemelkedően sikeres vizsgákért az Országos Roma Önkormányzat tabletet ajándékozott a végzett tanulóknak. Június 7-én megtartottuk gyermeknapunkat, ahol sok hátrányos helyzetű roma és nem roma gyermeknek tudtunk egész napos rendezvénnyel, színes programokkal kedveskedni. Ugrálóvár, arcfestés, sorversenyek, Ki mit tud?, kvíz, ügyességi versenyek, zsákbamacska várta az érdeklődő gyermekeket. A nagyszabású rendezvényt számos helyi vállalkozó és magánszemély támogatta. Nyári népismereti olvasó- és fejlesztő tábort szerveztünk, ahol 15 hátrányos helyzetű roma és nem roma gyermekünk vett részt. Célunk volt a gyermekek kizökkentése a szürke hétköznapokból, valamint közösségépítés, a közösségi élet megélése, élmények becsempészése az életükbe. Véleményünk szerint a táborban résztvevő gyermekek élményekkel feltöltve, tapasztalatokkal gazdagabban tértek haza, ezáltal újult erővel kezdhetik az új tanévet. Az Oktatási és Továbbképzési Központ Alapítvány támogatásával augusztus 9-én önkormányzatunk megrendezte a mára már hagyománnyá vált kulturális romanapját. Városunkból és a környező településekről több százan vettek részt a kora reggeltől késő estig tartó programunkon. Ezen a napon hagyományos roma ételeket készítettek el a főzőversenyen résztvevők. A gyermekek számára folyamatos gyermekprogramok mellett rendelkezésre állt: ugrálóvár, trambulin, jégkása, vattacukor és főtt kukorica. A nap folyamán sztárvendégeink voltak: Kis Grofó, a Vojasa együttes, a Lankuda Fivérek, Gitano és Fooka. Rendezvényünk egész nap kellemes hangulatban, és élményekben gazdagon telt. Önkormányzatunk munkája az első félévben eredményesnek mondható, terveinket a második félévben is szeretnénk megvalósítani sok színes programmal, rendezvénnyel kedveskedni a hátrányos helyzetű roma és nem roma lakosság számára. Programjaink és egyre szélesedő átképzési, továbbképzési lehetőségeink mellett minden hozzánk forduló hátrányos helyzetű embernek próbálunk segítséget nyújtani. Önkormányzatunk a hátrányos helyzetű családok nevében ezúton is tisztelettel megköszöni a következő cégek és magánszemélyek segítő támogatását: Kisújszállás Város Önkormányzata, Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár, NAGYKUN 2000 Mg. Zrt., EPOSZ Kft., KUNSZÖV Kft, GABOO- OPTIKA Kft., BELONA COMPANY Kft., ALBÁN Pékség, Varga Kálmán, Farkas Attila, Demeter Sándor, Molnár Rudolf, Farkas Tamás, Herczeg Tibor, Imre Endréné, Fülöp Gáborné, Lázár Mónika. Kisújszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata nevében: Kovács Józsefné elnök MEGHÍVÓ 2014 október 1-jén órakor a Városháza Dísztermében a zenei világnap alkalmából a Baptista Alapfokú Művészetoktatási Iskola hangversenyt rendez. Fellép a Szimfonik Harsona Együttes. A belépés díjtalan Szeretettel várják a zeneszerető közönséget!

11 2014. szeptember 6. Kisbíró 11. oldal szeptember Szeptember 21. vasárnap 17 óra, Városháza park Rendezvénytér: CSÍK ZENEKAR koncertje Szeptember 21. vasárnap 19 óra, Nagykun klub. TÁNCHÁZ a Suttyomba zenekarral és kemencés sütemények kóstolója Szeptember 26. péntek 18 óra, Kálvin park: TÁROGATÓS TORONYZENE Szeptember 27. szombat Városháza park, Rendezvénytér, Nagykun klub, Papi Lajos Alkotóház 8.30: NÉPTÁNCOS FELVONULÁS 9.00: SZÖKŐKÚTAVATÁS 9.15: A FŐZŐVERSENY MEGNYITÁSA káposztás étkek és bográcsos ételek főzőversenye. A helyszínen elkészített ételeket a zsűri 12 órától értékeli. Jelentkezési határidő: szeptember 23-ig a művelődési házban, jelentkezési lappal 9.30: AVATÓ ÜNNEPSÉG Köszöntőt mond: Kecze István polgármester Avatóbeszédet mond: dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter A megújult Városháza, valamint Városháza park átadó ünnepsége, a Virágos Kisújszállásért és a Legszebb konyhakertek versenyek eredményhirdetése ig: NÉPTÁNC- ÉS NÉPZENEI GÁLA 10.00: PULITALÁLKOZÓ (Erzsébet királyné liget), KÖNYVKUCKÓ, VERTCSIPKE KIÁLLÍTÁS, MESTERSÉGEK ÉS MAGYAR ÍZEK UTCÁJA, SZABAD LOVAGOK TÁBORA, ZÖLD SÁTOR, ZÖLDSÉGKUPA stb : KISÚJSZÁLLÁSI KAMRÁK KINCSEI Keressük Kisújszállás legfinomabb házi szörpjét, aszalványait és házi szalámiját! A versenyre 11 óráig a helyszínen lehet nevezni kóstoló leadásával a főzőverseny zsűrijének sátránál 10.30: PÁLINKAVERSENY a Papi Lajos Alkotóházban. Pálinkafőzési szaktanácsadás és kóstoló a Papi Lajos Alkotóházban 10.30: ÁLLATAINK A MAGYAR TANYAVILÁGBAN szalma- és csuhékiállítás 11.00: KÉPZŐMŰVÉSZETI JÁTSZÓHÁZ 11.00: MÁGA ERNŐ ÉS ZENEKARA a zenepavilonban és a főzősátraknál 13.30: ÉLJEN A MAGYAR! operettgála 13.30: MÁSKÉPP SZÓL EGYÜTTES utcazenészek a Zenepavilonnál 14.30: FREAK FUSION CABARET - KRIPLICIRKUSZ 15.00: MEGNYÍLIK A MESEPARK 15 óra: Szárnyas sárkányok interaktív térjátéka gólyalábakon 16 óra: Aranygyapjú Társulat: Rúzsa Sándor, az alföldi betyár 17.15: Kuckó Művésztanya vásári komédiája 15.00: KÁLLAY SAUNDERS ANDRÁS 15.30: PETRUSKA ANDRÁS FINGERSTYLE GITÁROS Nagykun klub 16.30: DANICS DÓRA a évi X Faktor győztesének műsora 17.00: SZIRTES EDINA MÓKUS és a FABULA RÁZÁCSKA Nagykun klub 18.00: LOVAGI TORNA KISÚJSZÁLLÁSI SZABAD LOVAGOK RENDJE 18.00: PG CSOPORT KONCERT 19.00: SÁRKÁNYLÁNYOK TŰZZSONGLŐR MŰSORA 19.30: FÉNYFESTÉS 20.00: REPUBLIC KONCERT : HÁZIBULI A DECIBAND ZENEKARRAL Szeretettel vár minden érdeklődőt Kisújszállás Város Önkormányzata!

12 12. oldal Kisbíró szeptember 6. VÁR A PARK, MOZDULJ VELÜNK! SPORTFESZTIVÁL szeptember 6. szombat Kisújszállás, Kálvin park Szervező: KISÚJSZÁLLÁSI SE A programra az ÉAOP-5.1.1/D-09-2f azonosító számú Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása c. pályázat keretében kerül sor. MEGVALÓSÍTÓ: KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 10 órától: KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG (gyermek) a Móricz Zsigmond Református Kollégium műfüves pályáján 14 órától STREETBALL BAJNOKSÁG nevezés a helyszínen Korcsoportok: 14 éves korig, éves korig, 18 év felett 14 órától: LÁBTENISZ páros bajnokság, nevezés a helyszínen óráig: FITTSÉGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MÉRÉSEK órától: PRÓBÁLD KI, ISMERD MEG A JÁTÉKOT! speedminton, handtisch, petanque, függőtenisz, extrém sportok (bemutató és kipróbálási lehetőség) 15 órától: PARKFUTÁS 0-99 éves korig, különböző távon korcsoportonként. Nevezés a helyszínen 15 órától: Sakkszimultán Berebora Ferenc nemzetközi mesterrel és Kecze István polgármesterrel - nevezés a helyszínen 16 órától: BRINGÁZZ EGYET KISÚJON! kerékpáros ügyességi verseny és kerékpáros felvonulás 17 órától: TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÓVERSENY, digitális méréssel órától: FREESTYLE FOCI bemutató az új műfüves pályán, majd órától A MŰFÜVES FOCIPÁLYA ÁTADÁSA Köszöntőt mond: Kecze István polgármester A pályát felavatja és átadja a Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és általános iskolának: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter A pályát átveszi az iskolafenntartó Kisújszállási Református Egyházközség nevében: Szilágyi Gábor lelkészelnök, és Tóth József főigazgató órától: MAGYAR ÖREGFIÚK VÁLOGATOTT KISÚJSZÁLLÁS ÖREGFIÚK barátságos labdarúgó-mérkőzés a felavatott műfüves pályán órától: COPY CON SOUND SYSTEM a gimnázium udvarán A programokra a belépés díjtalan! Ugyanezen a napon órától a Porcsalmi Lajos Sporttelepen: Kisújszállás Jászapáti bajnoki labdarúgó-mérkőzés Kisújszállás hazavár A Városvédő és -Szépítő Egyesület, Kisújszállás Város Önkormányzata, a Városi Nyugdíjas Klub és az Öregdiákok Baráti Köre szeretettel meghívja a Kisújszállásról elszármazottakat a szeptember én rendezendő TALÁLKOZÓRA Szeptember 20-án vendégváró program órától a Városháza parkjában: MŰVÉSZETEK SÉTÁNYA - UTAZÁS A VILÁGBAN órakor a Városháza dísztermében: TALÁLKOZÓ A vendégeket köszönti: Dr. Tóth Albert, Kisújszállás díszpolgára Kisújszállás városfejlesztési eredményeit bemutatja: Kecze István polgármester Matti Armas Korpela finn festőművész kiállítását megnyitja: Dr. Szabó Gábor Tamás Közreműködnek: kisújszállási fellépők Helyi kiadványok bemutatója és vására órakor a Református templomban: ÜNNEPI ISTENTISZTELET órakor a Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tornatermében: ZENÉS VACSORAEST Köszöntő, pohárköszöntő és asztali áldás A vacsorán közreműködik: Angyal Ferenc citerazenész Kisújszállási kézművesek kiállítása és vására; zene: Szabó Sándor Péter A vacsorán lesz lehetőség arra, hogy a hazaérkezett kisújszállásiak két-három percben a találkozó közönségéhez szóljanak. Kérjük, hogy aki szeretné ezt megtenni, e szándékát előre jelezze a szervezőknek. Szeptember 21-én, vasárnap 8 órától a Kisúj étterem elől indulva: KIRÁNDULÁS A VÁROS HATÁRÁBA A kirándulást vezetik: Dr. Tóth Albert, Kisújszállás díszpolgára és Tatár Zoltán, a Városvédő és -Szépítő Egyesület elnöke Emléktábla avatása a Lipcsey-iskola helyén Az iskolára visszaemlékezik: Dr. Ducza Lajos tiszteletbeli egyesületi elnök Jelentkezni lehet szeptember 15-ig a következő elérhetőségeken: telefon: 59/ , , Örömmel várjuk azon kisújszállásiak jelentkezését, akik hajdani barátaikat, ismerőseiket, osztálytársaikat szívesen hazahívnák a találkozóra. Ha megadják elérhetőségüket, meghívót küldünk számukra. Az ÉAOP-5.1.1/D-09-2f azonosító számú, Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása című pályázat keretében megvalósuló rendezvény

13 2014. szeptember 6. Kisbíró 13. oldal 100 éves köszöntése Barabás Erzsébet augusztusban ünnepelte 100. születésnapját. Erzsike néni a szociális otthonban lakik, jó egészségnek örvend, derűsen fogadta a születésnapi köszöntést. E jeles alkalmat keresztlányai, a Szociális Otthon lakói és gondozói körében ünnepelte. Kecze István polgármester és dr. Varga Zsolt jegyző is felkereste őt ebből az alkalomból, és önkormányzatunk nevében ajándékcsomaggal köszöntötte. (Szerk. Sz. E.) MEGHÍVÓ SZÉPKORÚAK KÖSZÖNTÉSÉRE Kisújszállás Város Önkormányzata és a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár tisztelettel meghív minden kedves szépkorút AZ IDŐSEK NAPJA ALKALMÁBÓL tartandó ünnepi délutánjára október 3-án, pénteken 15 órára a művelődési házba. Ünnepi köszöntőt mond: Kecze István polgármester Jöjjenek el egy kellemes délutánra a művelődési házba, ahol jó hangulatú műsorral, szerény vendéglátással várjuk városunk minden tisztességben megőszült polgárát! Beszélgessünk egy jót, koccintsunk egy pohár borral, tapsoljunk a tehetséges kisújszállási gyerekeknek, unokáknak. Mindenkit szeretettel várnak a rendezők. Nagyszínpad a városban Meghívó A Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület szeretettel hív és vár minden kedves érdeklődőt szeptember 21-én a LIPCSEY ISKOLÁSOK TALÁLKOZÓJÁRA és az ISKOLA EMLÉKTÁBLÁJÁNAK AVATÁSÁRA. Program: órakor: Buszok indulása, gyülekező 9.45-kor a Kisúj étterem parkolójában órakor: A Lipcsey-iskola egykori tanárai sírjának megkoszorúzása órakor: Emléktábla-avatás A vendégeket köszönti: Nagy Lajos alelnök Emlékező beszédet mond: Dr. Ducza Lajos tiszteletbeli elnök, ref. egyházi főgondnok Az iskola tanárainak leszármazottjaként emlékezik: Toroczkay Endre A táblát leleplezi: Kecze István polgármester és Tatár Zoltán elnök Csoportképkészítés, beszélgetés, emlékezés órakor: Ebéd a Kisúj étteremben A rendezvényre szeptember 16-ig várjuk a jelentkezéseket a 06/ telefonszámon, vagy a címen. A rendezvényen való részvétel ingyenes, az ebéd önköltsége 1800 Ft/fő. Kérjük, ha busszal szeretnének jönni, jelezzék, hány fővel kívánnak részt venni, ebéd igénylése esetén pedig a választott menü megjelölését is kérjük. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a találkozóra és a táblaavatásra! Elevenítsük fel együtt a sok éves szép emlékeket! A rendezvény támogatója: Kisújszállás Város Önkormányzata Örömmel értesítjük a tisztelt olvasókat, hogy az Arany János Diáksport Egyesület nyertes pályázat keretében Ft értékben egy 6x10 m-es színpadot és hozzá tartozó fedősátort szerezhetett be. A sikeres LEADER pályázatra az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a jogcímkódú turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport közreműködésével került sor. Az utófinanszírozás megelőlegezéséhez Kisújszállás Város Önkormányzata nyújtott maximális anyagi segítséget. A színpadot már az augusztus 20-ai városi rendezvényen láthatták, majd a Kivilágos Kivirradtig rendezvénysorozaton is sok élményt nyújtó programelem zajlik a nagyszínpadon, melyet az egyesület a város rendezvényeihez biztosít. A színpadot külön vagy sátorral együtt a városban és a környező településeken, a közreműködő LEADER HACS területén is rendelkezésre bocsátjuk, valamint az Ecsegfalvi Vízibázis turisztikai vonzerejének növelésére is használni kívánjuk. Az érdeklődők a színpad használatával kapcsolatban Nagy Lajost kereshetik 30/ ). K. Szabó Jánosné, az Arany DSE elnöke Tatár Zoltán egyesületi elnök

14 14. oldal Kisbíró szeptember 6. Osztálykirándulás? Hungaroring! Májusban a Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola 6/a osztálya elhatározta, hogy pályázatot nyújt be a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványhoz. Július elején értesültünk a pályázat sikerességéről. A nyári szünet ellenére hamar összegyűlt a 20 fős kis csapatunk, és július 25-én nagy várakozással indult Mogyoród felé, hogy betekinthessen a Forma-1 különleges világába. A forgalomirányítást és ellenőrzést leküzdve sikerült megtalálnunk a buszunk számára kijelölt parkolót. Átvettük a belépőjegyeinket, és elindultunk a tömeggel, hogy megnézhessük előbb a GP 2-esek versenyét, majd a várva várt sztárok, a Forma-1-esek délutáni szabadedzését. A tribün, ahol ültünk, légvonalban kb. 50 méterre volt a pályától, így elég közelről láthattuk ezeket a nem mindennapi autókat. Volt olyan tanuló, aki a bukósisakról, a versenyautó színeiről meg tudta mondani, hogy melyik versenyzőt látjuk. A másfél órás dübörgés után élményekkel gazdagítva indultunk a buszhoz. Hazaérkezve sok mesélnivalónk volt a szülőknek. Jövőre ismét szeretnénk eljutni a Hungaroringre. 7/a osztályosok és K. Szabó Jánosné osztályfőnök Kosárlabda edzőtábor Zánka, 2014 Az Erzsébet-program keretében már második alkalommal vehettünk részt a Zánkán megrendezett edzőtáborban. A tanév befejezése után, június 15-én már indultunk is 20 kosaras lánnyal a Balatonhoz. A hosszú vonatozást követően örömmel foglaltuk el szállásunkat, és kíváncsian vártuk a programok kezdetét. A létesítményt nemrégiben újították fel, tisztaság és szép környezet fogadott minket. A táborban napi két edzést tartottak, ezeket Báder Márton (a Szolnoki Olajbányász játékosa) szervezte és tartotta neves edzők segítségével. Az edzések között szabadfoglalkozások voltak. Ekkor a lányok pihenhettek, strandolhattak, nézelődhettek vagy akár be is kapcsolódhattak az Erzsébet-tábort szervezők által nyújtott színes programokba. Volt is rá jelentkező közülünk: szerepeltünk például a tábori Ki mit tud?-on és a kézműves foglalkozásokon, a bátorságpróbán pedig csapatban vettünk részt. A színvonalas edzések alatt lányaink más településekről érkezett kosaras diákokkal ismerkedtek meg és barátságokat is kötöttek. A táborban betekintést nyertünk a dunántúli ételek sajátos ízvilágába, mely nem igazán nyerte el a tetszésünket, ezért estére korgó gyomrunkat többször is pizzával kellett csitítanunk. Az időjárás sem fogadott minket igazán a kegyeibe, de ez nem vette el a kedvünket attól, hogy néhányszor megmártózzunk a magyar tengerben. A tábor alatt a kis csapatunk jól összekovácsolódott, ennek köszönhetően a következő tanév edzéseibe és mérkőzéseibe csapategységként vágunk bele. K. Szabó Jánosné és Váradi-Szabó Szilvia Hírek, programok, aktualitások: MEGHÍVÓ A Kisújszállási Lövészklub Modellező Szakosztálya Füleki Lajos Emléknap néven repülőmodellező baráti találkozót és VICK mini dlg vitorlázórepülő-modell versenyt rendez. A rendezvény ideje: október 5., (vasárnap) délelőtt 10 óra Helye: Kisújszállás Csordajárás, a mezőgazdasági reptéren (az ecsegi út mellett) A bemutatók és a verseny megtekintése díjtalan. Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár a rendezőség. Lövészverseny szeptember 14-én A Kisújszállási Lövészklub szeptember 14-én, vasárnap 9.00 órától városi légfegyveres lövészversenyt rendez a városi lőtéren (Eszperantó u. 10/a). A versenyen 10 méteres nyílt irányzékos légpuskás, légpisztolyos (csak 14 év fölött), légfegyveres futóvadlövő és íjászat fegyvernemekben zajlik a verseny. Nevezés a helyszínen óráig. Nevezési díj felnőtteknek 200 Ft/versenyszám, éveseknek 100 Ft, 14 év alatt díjmentes. Eredményt minden fegyvernemben, egyéniben, életkorok és nemek szerint külön kategóriákban hirdetünk, várhatóan és óra között a helyszínen. A díjazás érem és kupa. A mind a négy fegyvernemben induló egyéni versenyzők egyéni összetett eredménye alapján is hirdetünk győztest, nemenként. A rendezvényt Kisújszállás Város Önkormányzata is támogatja. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Hornyák János elnök A legeredményesebb szakosztály Június harmadik hetében tartotta a Megyei Kosárlabda Szövetség az éves értékelését és díjkiosztóját. Városunkat a Kisújszállási Sportegyesület játékosai és edzői képviselték. Csapataink szinte minden korosztályban versenyeztek. Nemcsak a megyei bajnokságban, hanem az országos fordulókban is részt vettek. Eredmények: Palánta (3-4.oszt.) Dobd a kosárba I. helyezés. Serdülő bajnokságban: KSE A (7. 8. oszt.) I. helyezés, KSE B (5-6.oszt. ) III. helyezés. A Móriczos lányok a középiskolás bajnokságban a II. helyen végeztek. Ezeknek a jó eredményeknek köszönhető, hogy a Kisújszállási Sportegyesület női kosárlabdázói kiérdemelték a Megye Legeredményesebb Női Szakosztálya címet. A további sikerek reményében, a következő edzőknél várjuk az új játékosok jelentkezését: U-10 és U-11 Rehócsin Mária, U-12 fiúk Somogyiné Harmati Angéla, U-13 és U-15 lányok K. Szabó Jánosné, U-14 fiúk Kálmán Éva, U-16 lányok Szénási László, U- 17 fiúk K. Szabó János. Az edzések időpontjáról az edzőknél és az iskolákban lehet érdeklődni. A Kisújszállási Sportegyesület Kosárlabda Szakosztályának edzői

15 2014. szeptember 6. Kisbíró 15. oldal Ebek veszettség elleni kötelező védőoltása Értesítjük a tisztelt ebtulajdonosokat, hogy Kisújszálláson a évi veszettség elleni szervezett eboltásra az alábbi helyeken és időpontokban kerül sor: Szeptember 9-én, kedden 9-11 óráig az Állatorvosi Rendelőben (Szabadság u. 5.) Olt: Dr. Tóth István Szeptember 10-én, szerdán óráig a Petőfi u. Kígyó u. saroknál (Italbolt): Olt: Dr. Tóth István Szeptember 11-én, csütörtökön óráig a Bittner faluban (Galó Italbolt) óráig a Gyöngy Presszónál Olt: Dr. Terjék Imre Szeptember 12-én, pénteken órakor a Babó központban órakor Csorba központban Olt: Dr. Terjék Imre 14 órakor Márialaka központban: Olt: Dr. Tóth István Szeptember 13-án, szombaton 9-11 óráig az Állatorvosi Rendelőben (Szabadság u. 5.) Olt: Dr. Tóth István 9-11 óráig az Állatorvosi Rendelőben (Kálvin u. 4.) Olt: Dr. Terjék Imre Szeptember 20-án, szombaton PÓTOLTÁS 9-11 óráig az Állatorvosi Rendelőben (Szabadság u. 5.) Olt: Dr. Tóth István 9-11 óráig az Állatorvosi Rendelőben (Kálvin u. 4.) Olt: Dr. Terjék Imre Az oltás díja a Magyar Állatorvosi Kamara ajánlása alapján 3000 Ft/eb + a féregtelenítő tabletta 100 Ft/ttkg. Felhívjuk a kutyatulajdonosok figyelmét, hogy január 1-jétől az ebek mikrocsipes megjelölése kötelező. Veszettség elleni védőoltást csak az ilyen módon megjelölt eb kaphat. Az állatorvosi rendelőben a két művelet egyszerre is elvégezhető. Az ebek oltási bizonyítványát hozzák magukkal. Új oltási bizonyítvány 200 Ft/db. L O M T A L A N Í T Á S A Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. lomtalanítást hirdet szeptember 8-12-ig és ig. Arról, hogy ezen időpontokon belül mely utcákban mikor lesz lomtalanítás, szórólapokon és a város hirdetőtábláin elhelyezett plakátjainkon adunk tájékoztatást. A lomtalanítás a nagyobb méretű darabos hulladékokra, berendezési tárgyakra terjed ki, például az elhasználódott bútorokra (szék, fotel, asztal, szekrény, műanyag vagy fém kerti bútorok stb.), berendezési eszközökre (gáztűzhely, konvektor, radiátor, fűnyírók stb.). Nem terjed ki azokra a hulladékokra, amelyek a szabványos gyűjtőedényzetbe beleférnek. Ilyenek például a veszélyes hulladékok köréből a következők: festékes doboz, spray flakon, izzók, neoncsövek, szárazelem stb., és ilyenek az építési törmelékek is, mint pl. az inert hulladékok, tégla, beton vályog stb. A lomtalanítás nem terjed ki továbbá trágyára, lombra (kerti zöld hulladékra, gallyra, fűnyesedékre stb.), autóroncsra, gumiabroncsra, valamint ipari, mezőgazdasági, vállalkozási tevékenységből származó hulladékra. A zsákokba kihelyezett hulladékokat ürítési díj ellenében szállítjuk el! A lomtalanítás keretében elszállításra kihelyezett hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű- és gyalogosforgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, és a hulladékszállítást végző célgép azt jól meg tudja közelíteni. A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény rendelkezései szerint a lomtalanítás során közterületre helyezett hulladék a közszolgáltató tulajdonát képezi. Így aki ezt a hulladékot illetéktelenül elviszi, tulajdon elleni lopást követ el, ami értékhatártól függően szabálysértési vagy büntetőeljárást vonhat maga után! Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Munkalehetőség! Dr. Tóth István állatorvos A PROFI-MÉDIA Kft. megváltozott munkaképességű dolgozók jelentkezését várja 4, illetve 5 órás munkavégzésre nők részére betanított csomagoló, férfiak részére anyagmozgató munkakörbe. Jelentkezését az alábbi címen várjuk: PROFI-MÉDIA Kft Körösladány, Dévaványai út 37. Telefon: 06-66/ , 06-30/

16 16. oldal Kisbíró szeptember 6. A Kisbíró következő száma október 18-án, szombaton jelenik meg. Lapzárta október 10-én, pénteken órakor. Cikket a Polgármesteri Hivatal 27-es irodájában lehet leadni, elektronikus adathordozón vagy a címre elküldve. (Szerk. ) VÉRADÁS Kisújszálláson legközelebb szeptember 10-én, szerdán óráig lesz véradás a művelődési házban. Köszönettel: Kovács Mária TOPÁZ ÓRA-ÉKSZER SZAKÜZLET Kisújszállás, Arany János út 2. Tel.: 59/ Nyitva: h-p.: ; szombat: Aranyékszerek, karikagyűrűk, órák nagy választéka Ékszerjavítás Tört arany felvásárlás, csere Kvarcóraelem-csere Bankkártya elfogadó hely Barátságos kiszolgálás; minőség, kedvező ár! Kisbíró - Kisújszállás Város Önkormányzatának hírlevele Megjelenik havonta az önkormányzati üléseket követő héten 5000 példányban. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős kiadó: Kisújszállás Város Önkormányzata A szerkesztőség címe: Polgármesteri Hivatal, 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. Telefon: (59) Telefax: (59) Tördelés: Járfás Eszter Luca ISSN: (Nyomtatott), HU ISSN (Online) - Nyomdai munkák: KIS-ÚJ-LAP Kft., 5310 Kisújszállás, Munkácsy u. 8. Telefon: 06-20/

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013.

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013. 18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/692-12/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai Kisújszállás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának Szervezeti és Működési Szabályzata Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 113/2016. (IV. 28.) számú önkormányzati határozatával

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. évi m u n k a t e r v e A Képviselő-testület a munkatervet a 299/2014. (XI. 27.) sz. határozatával elfogadta. - 2-2015. JANUÁR 29. (CSÜTÖRTÖK)

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E 1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselő-testület a 79/2015.(VI.29.) KT határozatával 2 M U N K A T E R V 2015. július 1-től

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi munkatervére Január A napirendi pont címe: Bóbita Óvoda Intézmény vezetői pályázat elbírálása A napirendi pont

Részletesebben

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év Bizottság keretéből nyújtott támogatások 2016. év Az egyes bizottságok keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló módosított 2/2006. (I.31.) önkormányzati rendelet 8. (6) bekezdése

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. március 25. (szerda) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. március 23. (hétfő) 16,00 óra Emberi

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. május 26. (kedd) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. május 22. (péntek) 9,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK II. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK II. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2016. II. FÉLÉVI MUNKATERVE 2016. szeptember 22. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Előterjesztő: Szociálpolitikai Osztály vezetője

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE JANUÁR 30. - A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendelése - A Polgármester beszámolója átruházott hatáskörben

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 1/2015. (I. 29.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2/2015. (I. 26.) Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.)

Részletesebben

2015. f e b r u á r 1 6. Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, án 16:00 órakor kezdődő Pénzügyi Bizottsági ülésén.

2015. f e b r u á r 1 6. Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, án 16:00 órakor kezdődő Pénzügyi Bizottsági ülésén. Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i ülés 2015. f e b r u á r 1 6. Készült: Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2015.02.16-án

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK:

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. melléklet a 390/2015. 390(XII.10.) Dv. Kt. számú határozathoz DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. VÁROSPOLITIKAI

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2./ Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselőtestületének

M E G H Í V Ó. 2./ Javaslat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselőtestületének M E G H Í V Ó Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-án /csütörtökön/ 9:00 órai kezdettel megtartandó ülésére Az ülés helye: Zuglói Városgazdálkodási

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja.

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-9/2015.NY. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 8-án,

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 120/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Képviselő-testület tudomásul vette a rendőrkapitány közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját. könyvéből: 121/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom a Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi

Részletesebben

2015. április 30-án (csütörtökön) órára

2015. április 30-án (csütörtökön) órára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere M E G H Í V Ó Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlését a 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. -ában foglalt jogkörömben eljárva a Városháza I. emeleti Dr. Förster Kálmán

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 18-i ülésén

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évre vonatkozó MUNKATERVE Képviselőtestületi Február 9. Pénzügyi Osztály/ 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására Pénzügyi Osztály

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Ózd, 2015. július 23. Előterjesztő: Polgármester Készítette: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 2 10/2015.

Részletesebben

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai:

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai: Szám: 10/2011. Vámosmikola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 30-án (szerda) 14.15 órakor tartja soron következő ülését. 1/ A 13/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet a köztisztaságról

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselőtestület a137/2013.(xii.16.) számú határozatával 2 M U N K A T E R V 2014. január 1től 2014.

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2013. ÉV 2013. január 30. (szerda) 1.1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat) 1.2. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetés

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek:

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek: B e s z á m o l ó Mágocs Város Képviselő-testületének 2016. augusztus 16-i ülésére. Tárgy: Tájékoztató a két ülés közötti időben történt eseményekről, tett intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE

KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2013. február: 1.) Kelebia Község 2013. évi költségvetési rendeletének tárgyalása 2.) 2013. évi munkaterv elfogadása 3.) Kilépési nyilatkozat

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet az ÉAOP-2009. 5.1.1/D-09-2f 2011 0006 számú, Kisújszállás városközpont funkcióbővítő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve. Január

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve. Január A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve Január 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi előzetes beszerzési terve 2.

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. I. negyedévi feladatterve. A közgyűlés tervezett időpontja: 2015. január 29.

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. I. negyedévi feladatterve. A közgyűlés tervezett időpontja: 2015. január 29. 652/2014. (XII.18.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2015. év I. negyedévi feladattervét, valamint a 2015. év II. negyedévi feladatterv-tervezetét elfogadta. Felelős:

Részletesebben

XV évfolyam - 4 szám 2014 Április Tüdoszurés A 40 év feletti biztosítottak részére az évente egy alkalommal igénybe vehető térítésmentes lakossági tüdőszűrést csak abban az esetben tudjuk elvégezni, amennyiben

Részletesebben

5. Az Év Tűzoltója kitüntető cím adományozása Előterjesztő: dr. Őri László alpolgármester. Előadó: Vetusinszki Balázs t.alezredes kirendeltségvezető

5. Az Év Tűzoltója kitüntető cím adományozása Előterjesztő: dr. Őri László alpolgármester. Előadó: Vetusinszki Balázs t.alezredes kirendeltségvezető 4. A TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, illetve a TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése projektek keretében Pécs MJV tulajdonában lévő Pécs, Csontváry

Részletesebben

Tárgy: Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Tárgy: Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Jaksa Zsoltné főelőadó Tárgy: Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Tisztelt

Részletesebben

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér 137/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(I.29.) számú határozata - Szándéknyilatkozat a 2014-2020 közötti vidékfejlesztési

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 2-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 2-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2016. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Dr. Juhász Csilla jogász Véleményező Valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/9 Döntéshozatal

Részletesebben

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta 1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez Pályázati felhívás-minta P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Kazincbarcika város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A TKKI szakmai feladatai a 3/2011. KIM rendelet hátrányos helyzetűek képzettségének,

Részletesebben

Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2009. (IV. 23.) rendelete

Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2009. (IV. 23.) rendelete Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2009. (IV. 23.) rendelete A Virágos Szabadszállásért elismerő cím alapításáról és adományozásának rendjéről Módosítja a: 7/2010. (III.19.) Ezen

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Gazdasági Bizottság évi munkatervéről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Gazdasági Bizottság évi munkatervéről Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének tagja ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Gazdasági Bizottság 2013. évi munkatervéről I. Tartalmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 1 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Közzétételi lista a 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete szerinti adattartalommal. I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18. Ügyszám: 87-79/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 18. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 226/2001. (VIII. 27.) számú. h a t á r o z a t a. átruházott hatáskörök gyakorlásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 226/2001. (VIII. 27.) számú. h a t á r o z a t a. átruházott hatáskörök gyakorlásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 226/2001. (VIII. 27.) számú h a t á r o z a t a átruházott hatáskörök gyakorlásáról A Közgyűlés 1./ Az Egészségügyi Bizottság: - 3/2001. (VI.25.) számú határozatát

Részletesebben

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2016.01.27.-i ülésére (2. napirendi pont) Tárgy: A 2016. évi munkaterv elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. JANUÁR 29. (negyedik csütörtök) 2./ Beszámoló az átruházott hatáskörben végzett munkáról 3./ 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 30-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 30-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-2/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12-én 14 00 órai kezdettel tartott üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT SZÁMA

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselőtestület a 159/2010.(XII.13.) számú határozatával 2 M U N K A T E R V 2011. január 1től 2011.

Részletesebben

K i v o n a t Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/I/2015. K i v o n a t Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. június 17-én 11.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. június 17-én 11.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros ának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. június 17-én 11.00 órakor megtartott

Részletesebben