TARTALOMJEGYZÉK. II. Fejlesztési lehetőségek 8. oldal - Tervezett fejlesztési irányok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK. II. Fejlesztési lehetőségek 8. oldal - Tervezett fejlesztési irányok"

Átírás

1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Az önkrmányzat pénzügyi-gazdasági pzíciója a években 3. ldal - Az önkrmányzat és közpnti költségvetés kapcslatai 4. ldal - Önkrmányzati saját frrásk, működési kiadásk 6. ldal - Működési költségvetéshez kapcslódó főösszeg és frráshiány 6. ldal II. Fejlesztési lehetőségek 8. ldal - Tervezett fejlesztési irányk III. KIEMELT PROJEKTEK 13. ldal - Vársi alközpntk - Járóbeteg szakellátás - Oktatási beruházásk - Közbiztnság növelése - Közérzeti és rekreációs fejlesztések - Lakásgazdálkdás IV. Vársfejlesztés 16. ldal - Vársi alközpntk - Lakótelep-fejlesztés V. Egészségügy 18. ldal - Alapellátás - Járóbeteg szakellátás VI. Szciális és ktatásügy 19. ldal - Szciális beruházásk - Oktatási beruházásk - Akadálymentesítés - Energetikai krszerűsítés VII. Életminőség javítása 22. ldal - Közérzeti és rekreációs fejlesztések VIII. Fenntartható fejlődés 24. ldal - Lakásgazdálkdás - Infrastruktúra - Frgalmtechnika - Útfenntartás és felújítás IX. Kerületi Szabályzási tervek 25. ldal ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER Gazdasági prgram

3 Helyzetértékelés I. Az Önkrmányzat pénzügyi-gazdasági pzíciója években A évi gazdasági-fejlesztési prgram kialakításáhz felmértük a kerület fntsabb fejlesztési igényeit és a fejlesztések megvalósításáhz hzzárendelhető saját és külső frrásk becsült előirányzatait. A hárm éves gazdasági-fejlesztési prgram-tervezet kialakításánál tvábbra is elsődleges szempntként szerepel a kerület működőképességének fenntartása, a pénzügyi lehetőségeket figyelembe vevő és a kckázatmentesen finanszírzható frráshiány meghatárzása. A pénzügyi kalkulációt vársfejlesztési előirányzatk nélkül - csak a működési kiadáskra és a működéshez szrsan kapcslódó fejlesztésekre végeztük el, ezzel bemutatva a vársfejlesztési kncepció végrehajtásának pénzügyi lehetőségeit és krlátait. A jelenleg rendelkezésre álló infrmációk alapján készült pénzügyi becslésekből megállapítható, hgy az önkrmányzat pénzügyi helyzete a következő években nem javul és a kötelező feladatk finanszírzása tartósan flyószámla-hitelből valósítható meg. A évi makrgazdasági mutatók és a évi közpnti költségvetési tervezet alapján: az alapfeladatk közpnti finanszírzásának váltzása a prgnsztizált infláció mértékét sem éri, így a feladatellátáshz hzzárendelt saját frrásk aránya tvább rmlik. Az Ötv. 8.. (1) bekezdése leszabályzza a települési önkrmányzatk kötelező feladatait és kapcslódó hatásköreit és ehhez az 1.. (5) bekezdése kimndja, hgy az Országgyűlés biztsítja az ellátáshz szükséges anyagi feltételeket. Ennek ellenére a mindenkri költségvetési törvény nrmatív támgatási rendszere csak részben biztsítja és biztsíttta a kötelező feladatk ellátásáhz szükséges közvetlen frráskat (2007. évi költségvetésünkben ez 40-45%;pl.: ktatási ágazatban közpnti finanszírzás 40%, szciális ágazatban 35%). Az önkrmányzatknak lyan vagynprivatizációs bevételekből és helyi adókból kell a hiányzó frrást pótlni, melyek a településfejlesztés frrásai lennének. Emiatt az önkrmányzatk a fejlesztési célú vagyn felélésére és ezzel párhuzamsan a település alapvető érdekeit szlgáló fejlesztésekhez hitelfelvételre, vagy kötvénykibcsátásra kényszerülnek. A működés biztsításának érdekébe kénytelenek helyi adókat kivetni és ezzel a plitikai felelősséget átvállalni az államtól a laksság felé, miközben az eladósdásuk mértéke is tvább növekszik/növekedhet. (Zárójelben megjegyezzük, állam közpnti finanszírzási rendszere is refrmkra szrul) A helyzetet tvább rntja, hgy a vagynprivatizációból származó bevételeink a következő években látványsan csökkennek. Az értékalapú ingatlanadó az építményadót kiváltva és nem alternatív módn - az építményadó meghagyása mellett - került bevezetése, ennek következtében től a helyi adó bevételeink átmenetileg jelentősen csökkenhetnek. Pzitív elemként kell említeni, hgy az Európai Bizttság az uniós elvekkel összhangban lévőnek találta az iparűzési adót, ezért ez az adónem tvábbra is jelentős súllyal fg szerepelni frrásaink között. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER Gazdasági prgram

4 A tervezés biznytalanságát ezzel szemben növeli az a tény, hgy fővársi frrásmegsztást (ezen belül az iparűzési adó megsztást) szabályzó évi CXXXIII. Tv. tvábbra is ellentétes az ÖTV ában meghatárztt alapelvvel, mely kimndja, hgy a fővársi és kerületi önkrmányzatk közötti feladat és hatásköraránys frrásmegsztás érdekében nrmatív eljáráskat kell alkalmazni. Ezzel szemben a hivatkztt frrásmegsztási törvény a fővársi önkrmányzat felsztandó frráskból történő részesedést, fixen 47%-ban állapítja meg, figyelmen kívül hagyva az évről évre váltózó feladat és hatáskörmegsztás szerkezetét. A fentiekből következik, hgy a működőképesség megőrzése mellett, a vársfejlesztési prgram végrehajtásáhz szükséges az intézményszerkezetben lévő tartalékk feltárása, a kötelező és önként vállat feladatk közötti arányk felülvizsgálata, a már bevezetésre került nrmatív 0 bázisú költségvetési tervezés tvábbfejlesztése, a költségvetés végrehajtsa srán a pénzügyi-gazdasági kntrlling erősítése és a feladat-finanszírzáshz külső pályázati frrásk bevnása. A évi gazdasági-fejlesztési prgram-tervezethez készült kalkulációnál figyelembe vettük a Krmány által decemberében elfgadtt és évekre vnatkzó, Magyarrszág Aktualizált Knvergencia Prgramját és Magyar Köztársaság évre vnatkzó költségvetési törvényjavaslatát, valamint a évre vnatkzó költségvetési törvényt. Az önkrmányzat közpnti költségvetési kapcslatai Az önkrmányzat évi pénzügyi lehetőségeit alapvetően meghatárzza a gazdaság egészét beflyásló makrgazdasági mutatók, valamint az önkrmányzatk közpnti költségvetésből származó frrásai. Fntsabb makrgazdasági mutatók alakulása Infláció évi alakulása az előző év százalékában: 103,3; 103,0; 102,8 %. GDP vlumenindexe évi árn az előző év százalékában: 102,6; 104,2; 104,3 %. Közszféra bér és járulékai alakulása flyó árn az előző év %-ban: 97,62; 104,26; 105,12 %. Áruk és szlgáltatásk alakulása flyó árn: 98,92; 103,,49; 103,25 %. Az önkrmányzatk évi közpnti támgatása Makrgazdasági szinten az önkrmányzatk évi tervezett támgatása a évihez visznyítva csökkeni fg (99,94%). Az összehasnlításnál nem vettük figyelembe a 4-es metróhz nyújttt közpnti támgatáskat (2007: mft, 2008: mft). Előirányzat csprtnként a közpnti támgatásk 99,94%-s alakulása előirányzat csprtnként eltérő mértéket mutatnak. Közktatási feladatk. Közktatási alapfeladathz kapcslódó előirányzat 95,04%-ra, közktatás kiegészítés előirányzat 91,16%-ra tervezték. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER Gazdasági prgram

5 Szciális feladatk. Pénzbeli szciális ellátás 110,36 %, kiegészítő támgatás szciális feladatkhz 104,1 %, szciális és gyermekjóléti alapfeladatk 111,51 %. Közpntsíttt támgatásk várható alakulása: 110,73%. Az átengedett személyi jövedelemadó: 110,14 %. Az átengedett SZJA-ból történő részesedésünket beflyáslja az önkrmányzatk adóerő-képessége. Közpnti támgatás (Nrmatív támgatás) lehívását és felhasználását beflyásló fntsabb népességi adatk: A kerület népességszáma flyamatsan csökken évben: fő, évben fő, évben: fő, évben: fő, évben: fő Az ktatási ágazatban várható gyereklétszám alakulása: krcsprtk szerint Óvdai gyereklétszámk alakulása: 2008: 3662 Fő, 2009: 3692 Fő; 2010:3708 Fő Előző év %-ban: 2009: 100,82 %; 2010: 100,43%. Általáns isklai gyereklétszámk alakulása: 2008: 8324 Fő; 2009: 8485 Fő; 2010: 8729 Fő Előző év %-ban: 2009: 101,93; 2010: 102,87. Az ktatási ágazatban várható szakmai és technikai létszámk alakulása: Óvdai szakmai létszám 2008: 355 Fő, 2009: 355 Fő; 2010: 355 Fő Óvdai technikai létszám 2008: 269 Fő, 2009: 269 Fő; 2010: 269Fő Általáns isklák szakmai létszám: 2008: 895 Fő; 2009: 899 Fő; 2010: 903 Fő Általáns isklák technikai létszám: 2008: 214 Fő; 2009: 214 Fő; 2010: 214 Fő Közpnti frrásk alakulása: A közpnti nrmatív támgatásk tervezésénél figyelembe vettük a kerület népességszámának flyamats csökkenését, az ktatási ágazatban várható gyermeklétszám a feladatmutatók alakulását, valamint az önkrmányzatk támgatását meghatárzó évi törvénytervezetet. Az óvatsság elvét figyelembe véve a évi közpnti és SZJA nrmatív támgatást (összességében csökkenést mutat) a évi szinten tartttuk a következő években 1%-1%-kal növeltük. Az átengedett SZJA-t évre a tv. Javaslatban megfgalmaztt 10%-kal, a tvábbi években a GDP vlumenindexével növeltük (104,2 % és 104,3%). ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER Gazdasági prgram

6 Önkrmányzati saját frrásk, működési kiadásk Saját frrásk alakulása Az iparűzési és idegenfrgalmi adó tervezésénél a GDP flyóárn történő növekedését vettük figyelembe (ez az inflációt is tartalmazza). Az Európai Bíróság az uniós elvekkel összhangban lévőnek találta az iparűzési adót, ezért a következő években a fővársi önkrmányzat és a kerületi önkrmányzatk közötti frrásmegsztásról szóló CXXXIII. Törvényt kell alkalmazni. A helyi adók tervezésénél az adózói létszám bővülését és a hátralékk csökkenését figyelembe véve: Építményadónál: 2008: 104,17; 2009: 105,6%; 2010: 107,58% növekedéssel, Gépjárműadónál: egységesen eft bevétellel számltunk. Az építményadót évtől felváltó egységes, értékalapú ingatlanadó jelenleg nem becsülhető frráskiesést kzhat. Ingatlanértékesítésből származó bevételek az elkövetkezendő években flyamats csökkennek és ez egyben a legnagybb bevételkiesést is jelenti. A Vársfejlesztési Fősztály előrejelzése szerint előző évihez képest: 2008: 47,31%; 2009: 89,98%; 2010: 100,0% -ra módsul a tervezhető előirányzat Az intézmények saját bevételei tervezésénél a makrgazdasági mutatószámknál megadtt inflációs mértékkel számltunk. Működési kiadásk alakulása A kiadási előirányzatkn belül meghatárzó az alapfeladatk ellátáshz kapcslódó előirányzatk (személyi juttatásk, közműdíjak, gyermekélelmezés, alapvető karbantartási kiadásk és tárgyi eszközök). Személyi kiadásk tervezésénél általáns elvként vettük figyelembe a makrgazdasági mutatókn belül közszféra bér és járulékai alakulására vnatkzó mutatószámkat. A dlgi kiadásknál és pénzeszköz átadásknál a tervezett évekre vnatkzó becsült inflációt vettük figyelembe. A pénzeszközátadás előirányzatainál az újnnan léthztt Közterület-felügyelet és a Sprt és Szabadidő Nn-prfit Kft. finanszírzásával is számltunk. A céltartalékt és általáns tartalékt összességében - az ktatási és szciális ágazat tartalékának növelése mellett - csökkentettük. Az ktatási ágazat tartalékát a Képviselőtestület által elfgadtt minimális tárgyi eszköz jegyzék alapján módsítttuk. Az intézmények felújítási, felhalmzási, valamint az ingatlan- karbantartási kiadási előirányzatait az infláció mértékével növeltük. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER Gazdasági prgram

7 Működési költségvetéshez kapcslódó főösszeg és frráshiány (A főösszegben csak a működéshez szrsan kapcslódó felhalmzási kiadásk szerelnek) A költségvetési működési főösszeg és a szükséges többletfrrásk ( frráshiány ) alakulását a következő adatsr mutatja be. A működési főösszeg alakulása előző év %-ban: 2008: 100,2%; 2009: 102,19%; 2010: 102,143 % A rendszer finanszírzhatósága érdekében a felvázlt fejlesztési előirányzatkból elsősrban a pályázati frráskkal lefedhető feladatkat kell megvalósítani. Figyelembe kell venni, hgy fejlesztési hitel felvétele esetén a működési kiadásk, valamint a fejlesztési hittel kamatai és törlesztő részletei finanszírzásáhz szükséges flyószámla-hitel a jelenlegi keretet ne haladja meg. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER Gazdasági prgram

8 Helyzetértékelés-célmeghatárzás II. FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK Óbuda-Békásmegyeren, az elmúlt néhány évben, a fejlesztésekben elmaradásk tapasztalhatók. Ezek általában a kerületen belüli adttságk különbözőségeiből származnak. Emiatt szükséges meghatárzni azt a kncepciót és azkat a priritáskat a tervezési időszakra ( ), amelyek megvalósításával ezeket az egyenlőtlenségeket enyhíteni lehet. A pzitív flyamatk beindításáhz jelentős saját erő megmzgatásával fejlesztési célú beruházáskat kell elindítani, amelyek aztán vállalkzói frráskból tvábbi piaci alapú befektetéseket indukálnak. Ezek körültekintő szervezés és lebnylítás esetén, vagy a prgramban vázlt saját frráskat csökkentik, vagy a fejlesztések összvlumenét növelik meg, akár a többszörösére is. Adttságk: Az elmúlt évek alatt felgyrsult a fővársból kiköltözés flyamata, az agglmeráció a kerülethatárk közelében dinamikusan fejlődik, miközben az emberek dlgzni és különböző szlgáltatásk és ellátásk igénybevételéért tvábbra is a bejárnak a fővársba. Ez a mzgás lyan feszültségeket eredményez, amelyek nem ldhatók meg helyi szinten. Kijelenthető, hgy 15 éve nem történt kmlyabb közlekedés-fejlesztés a kerületet érintően, míg a kiköltöző ingázók miatt az átmenő frgalmból származó minden hátrány Óbuda-Békásmegyerre hárul. A fővársi fejlesztési priritásk a III. kerületet tvábbra sem vagy csak elenyésző mértékben érintik, emiatt szükség van lyan célkitűzések megfgalmazására, amelyeket akkr is el kell érni, ha nincs közpnti segítség a megvalósításhz. Több lyan prjekt-terület van, amelyen nem lehet önálló fejlesztést végrehajtani, mert nem kizárólags kerületi tulajdnban van, illetve a tulajdnvisznyai rendezetlenek. Tömegközlekedés fejlesztése kiemelt fntsságú, bár ez elsődlegesen fővársi hatáskör, visznt a levezető úthálózat egy részének kezelése, fejlesztése a helyi önkrmányzat feladatai között szerepel. Jelentős elmaradás tapasztalható az infrastrukturális fejlesztésekben, ezeknek részben az az ka, hgy krábban zártkerti, illetve hétvégi pihenőkertként használt területek váltak lakóterületekké, de a közterületek állapta nem követte a funkcióváltást. Ennek egyik legjellemzőbb példája Aranyhegy-Ürömhegy térsége, ahl a belterületbe vnás után közműfejlesztés nem, vagy csak nagyn lassan követte a lakóövezet funkciót. Itt jelentős mértékben hiányznak a csatrnák, a teljes szerkezetű utak, a felszíni vízelvezetések, és csak részben épült ki a vezetékes ivóvíz hálózat. Békásmegyer-Ófalu térségében a vezetékes ivóvíz hálózat kiépítése szükséges. Csillaghegy térségében látszatra nagyn sk út tűnik szilárd burklatúnak, de ezek többnyire nem rendelkeznek megfelelő alappal, ezért nem tekinthetők teljes szerkezetű utaknak. Az úthálózat felülvizsgálata mst flyik, melynek eredménye várhatóan az lesz, hgy több út visszaminősítésre kerül, ezáltal bevnhatóvá válik a teljes szerkezetű útépítési prgramba, melyre elsősrban a földút alap nyújt pénzügyi fedezetet. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER Gazdasági prgram

9 A kerület fejlesztési irányát meghatárzó SWOT analízis Erősségek III. kerületnek az agglmerációval való szrs kapcslata Történelmi és kulturális szerepe jelentős Vnzó idegenfrgalmi célpnt a Duna és a Budai hegyvidék közelsége miatt Zöld területek magas aránya Jelentős számban működnek kis- és középvállakzásk Lehetőségek Vissza nem térítendő európai uniós és hazai támgatásk bevnása a fejlesztési prgramkba Közterület rehabilitációs prgram Lakótelep rehabilitációs prgram Infrastrukturális fejlesztések Szciális és ktatási beruházásk Frgalmtechnikai fejlesztések Útfenntartási és felújítási prgram Közbiztnság növelése Közérzeti és rekreációs fejlesztések Környezetvédelmi prgramk Egészségügyi fejlesztések Gyengeségek Az önkrmányzat pénzügyi és vagyni helyzete Hiánys infrastrukturális ellátttság Szciális juttatásban részesülők magas aránya Lakótelepi övezetek magas aránya Veszélyek A feladatellátáshz hzzárendelt saját frrásk aránya tvább rmlik Fejlesztési célú vagyn felélése Rendezetlen tulajdnvisznyk miatt néhány prjekt-területen történő fejlesztés ellehetetlenülhet Integrált vársfejlesztési stratégia kidlgzásának elhúzódása Egészségügyi ellátórendszer stabilizációjának elhúzódása A fejlesztési célk tehát a fentiek alapján részterületekre bntva a következők: a) a vársi hálózatk összekapcslása, alközpntk létrehzása, b) a lakótelepek élhetőbbé tétele, rehabilitációja, c) egészségügyi ellátórendszer bővítése és mdernizálása, d) szciális és közktatási feltételek fejlesztése, krszerűsítése, e) életminőséget javító, egészséges életmódt és pihenést szlgáló prgramk, f) fenntartható és dinamikusan fejlődő vársrész létrehzása. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER Gazdasági prgram

10 Tervezett fejlesztési irányk a) Vársi hálózatk és alközpntk Közterület rehabilitáció A kerületfejlesztési kncepciónk készítése srán a lakssági lekérdezések nagyban rámutattak, hgy az emberek a váltzáskat leginkább a közterületek állaptában látják, érzékelik. Ebbe bele kell érteni az utak, járdák burklatát, de az utcabútrkat, közvilágítás megfelelőségét is. Tekintettel a harmadik kerület nagyságára, a közterületi rehabilitációt csak összefgttan, irányítttan, ütemezetten lehet elkezdeni, úgy, hgy az így átalakuló, megszépülő terekre ne csak esztétikai értékeket közvetítsenek, hanem jótékny hatást fejtsenek ki a mellettük elhelyezkedő területek gazdasági fejlődésére is, Ezáltal partnerségi kapcslat kialakítására nyílhat mód az érintettekkel. Budai prmenád: A kerület krábbi fejlesztési kncepciójában is szerepelt már a belső és külső turizmus fejlődését, a római kri és a múlt századi helyi épített építészeti értékeink megfelelő helyzetbe hzásának javaslata. Ennek iránymutatója a Budai prmenád névre keresztelt gyalgs útvnal, mely a Klsy tértől a Fő térig felfűzi és összeköti e két végpnt között fellelhető értékeinket, a Nagyszmbat utcai amfiteátrumt, a Lajs utcai műemléképületeinket, a Kiskrna utcai klstrrmt, a vlt zsinagóga előtti teresedést, és a régi óbudai hangulatt tükröző Óbudai Szent Péter és Pál főplébánia környezetét, majd a Szent lélek téren keresztül ér el a Fő térre. Kaszásdűlő, Csillaghegy és Békásmegyer (kelet és nyugat): Területi elhelyezkedését és funkcinális szerepét tekintve mindegyik helyszín négy önálló kis vársközpntként működhet, csökkenteni tudják a belső-óbudai zsúfltságt, és közelebb hzzák az emberekhez a helyi ügyek intézésének és szlgáltatásk igénybevételének lehetőségét. b) Lakótelepek átfgó fejlesztése Lakótelep rehabilitációs prgram A kerületfejlesztési kncepció vizsgálati anyaga rámutattt, hgy a 70-es, 80-as években Óbudán végrehajttt vársfejlesztés következtében a kerületünk laksainak közel kétharmada ma lakótelepen él. Ezen panels épületek lebntásának gazdasági realitása igen kevés, ezért ezek átfgó és az önkrmányzat által irányíttt rehabilitációját kell célul kitűzni. A prgram részét kell képezze, az isklaudvark és trnatermek megnyitása a sprtlásra közösségi életre igényes laksság számára, ezzel is javítva az életminőséget. Ezáltal a helyiek még inkább a sajátjuknak érzik majd az intézményeket, és önszerveződő módn segítik annak működését. A prgram első lépéseként az egyik legrégebbi és leginkább elhanyaglt lakóteleppel, a Békásmegyeri lakóteleppel kell elkezdeni a munkát. c) Egészségügyi ellátórendszer mdernizálása Alap- és járóbeteg szakellátás Az egészségügyi ellátórendszer az önkrmányzat egyik legjelentősebb feladat-területe. Az alapellátás kötelező, míg a szakellátás önként vállalt, melynek átvételére a srzats panaszk miatt vlt szükség. Ezzel együtt az rszágs ellátó rendszer átszervezéséből fakadó biznytalanság is indklja az önkrmányzati részvétel tvábbi erősítését. A feladattal együtt átadtt intézményhálózat és infrastruktúra állapta nem tekinthető krszerűnek. Kielégítő állaptba hzása tvábbi jelentős anyagi erőfeszítést igényel. Emellett a hangsúlyt az egészséges életmódra való nevelésre, a betegség-megelőzésre kell helyezni. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER Gazdasági prgram

11 d) Szciális és közktatási feltételek krszerűsítése Szciális és közktatási beruházásk Az rszágsan ismert demgráfiai flyamatk, melyek a hazai népesség fkzats csökkenését jelentik, kerületünkben is érvényesülnek, annak ellenére, hgy a születések száma kissé emelkedő tendenciát mutat. Növekedett az isklás krt elért gyermekek száma is. A demgráfiai adatsrk tanúsága szerint az általáns isklás krú gyermekek létszáma a tervezési ciklusn belül mintegy 1,5 %-al, míg az óvdás krúaké majdnem 5 %-al bővül. Ez a flyamat az előrejelzések szerint, rövid távn nem is váltzik, fel kell tehát készülni a helyzet kezelésére. Az óvdai férőhelyek bővítése szükséges, valamint a meglévő épületállmány krszerűsítése is elengedhetetlen, hiszen nem mindenhl felelnek meg az intézmények a jgszabályi előírásknak. Meg kell ldani a bölcsődei befgadóképesség növelését, hiszen a szülők gazdasági szükségszerűségből fakadóan egyre krábban kényszerülnek a GYES-ről, GYED-ről visszamenni dlgzni. A bölcsődékben már mst is flyamats a túljelentkezés és a várólista. Ezzel egyidejűleg a nyugdíjas-tthnk férőhelyszámának bővítésére is fkzódik az igény. A fenntartható fejlődés zálga, hgy a munkavállaló laksság száma növekedjék, amelyhez lyan bérlakás állmány és ellátó hálózat megteremtése szükséges, amely kielégíti az igényeket. A különböző magánbefektetések révén megvalósuló munkahelyteremtő beruházásk ptenciális munkavállalói körének, a fiatalknak az első lakáshz jutását könnyíthetik meg a fecskeházak létrehzását célzó fejlesztések. e) Életminőséget javító, egészséges életmódt és pihenést szlgáló prgramk Közbiztnság növelése A gazdasági helyzet rmlása következtében mind több a magántulajdn elleni és erőszaks bűncselekmény, valamint a mrális értékek gyengülése miatt a köztulajdn ellen irányuló rngálás. Ennek visszaszrítása érdekében a szükséges beruházásk már megkezdődtek, és a következő években flytatódnak. Közérzeti, rekreációs fejlesztések Kerület lakóinak jgs igénye a zöldterületek kultúrált állaptú fenntartása, biztnságs és tiszta játszóterek létrehzása. Ennek megteremtése érdekében flyamats fenntartási és javítási munkát kell végezni. A kerületfejlesztési kncepció vizsgálata rámutattt, hgy a kerület nagyságáhz képest az itt élőknek krlátzttak a krszerű sprtlási lehetőségei. A lakótelep rehabilitáció kapcsán elengedhetetlen az tt élők számára ennek megteremtése is. f) Fenntarthatóság és a dinamikus fejlődés elősegítése Lakásgazdálkdás és ingatlanhasznsítás A piaci alapú bérlakás állmány növelésével megteremthetőek a flyamats lakásgazdálkdás feltételei. Ezen kívül az új építésű és tartósan önkrmányzati tulajdnban maradó lakásk lehetőséget nyújtanak a rászrultság alapján, támgattt bérleti rendszerben, bérbeadásra. Célszerű az ingatlanhasznsítás srán nem a még meglévő üres telkek értékesítése, hanem felértékelés rendezés, KSZT, közművesítés, prjekttervek és akár finanszírzási tervek elkészítése utáni piacra vezetése. Infrastrukturális fejlesztések Megörökölt elmaradásk felszámlása érdekében az alapfeladatk körébe tartzó beruházáskat flytatni kell, és ahl ez elérhető a finanszírzásba az érdekelt laksság bevnása szükséges. Frgalmtechnikai fejlesztések Az átvezető úthálózat zsúfltsága és tvábbi terhelésnövekedése miatt várható, hgy a párhuzams kisebb, lakóterületeken keresztülmenő utakat nagybb igénybevétel éri. Ennek megakadályzása érdekében szükséges óvintézkedéseket tenni. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER Gazdasági prgram

12 Útfenntartási és felújítási prgram A jelenlegi úthálózat a kerület egyes részein kifejezetten rssz állaptban van, a járdák, az útpályák felújításra szrulnak, valamint szükség van a vársi közlekedés eszközváltó tendenciái miatt kerékpárs infrastruktúra megteremtésére is. A közpnti költségvetésből adódó frráshiány miatt a prjektcsprtt ketté kell bntani. Az első csprtba azk a KIEMELT-PROJEKTEK tartznak amelyeket a tervezési ciklusn belül mindenképpen meg kell valósítani. Ezek általában nagy frrásigényűek, külső támgatásk vagy pályázati pénzek bevnására nincs vagy jelentéktelen az esélyük, de ennek ellenére természetesen minden eszközzel fel kell kutatni külső frrásk bevnásának lehetőségét. A fejlesztések finanszírzási szempntból másik csprtja a jellemzően pályázati, PPP, társfinanszírzású pénzek bevnásával megvalósítandó PROJEKTEK, amelyeknél a megvalósítás srrendjét a bevnható frrásk határzzák meg. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER Gazdasági prgram

13 III. KIEMELT-PROJEKTEK Elsősrban saját erőből megvalósítandó, jellemzően frrásigényes fejlesztések, de természetesen ezeknél is flyamats vizsgálat tárgya külső pénzeszközök bevnása. VÁROSI ALKÖZPONTOK Közterület rehabilitáció Budai prmenád Óbuda-Újlak Ez a terület a Budai prmenád kerületi kezdőpntja, melynek rendezése elemi érdek. A megvalósítás srán a jelenlegi katikus parklásiközterülethasználati rendszer megszűnik, az új funkció megteremti a kultúrált szórakzás terét, és visszaidézi a nagy múltú óbudai vendéglátó hagymánykat. Krábban pályázati finanszírzással terveztük a megvalósítását, aznban jelen helyzet szerint valószínűtlen, hgy kizárólags pályázati frrásból meg tud megvalósulni. Szükség van a helyi vállalkzásk lehető legnagybb mértékű bevnására a finanszírzás és a megvalósítás srán. Eredmény: A fejlesztés srán várható a turisztikai vnzerő növekedése, tvábbi vállalkzásk megjelenése a terület flyamats fejlődése. Fő tér és környéke Az óbudai Vársháza és tágabb környezete a Budai prmenád kerületi végpntja. A Fő tér jelenlegi turisztikai vnzereje méltatlanul kicsi, bár az utóbbi időben kmly erőfeszítések történnek a látgatók ide vnzása és itt tartása érdekében. Mindaddig aznban, ameddig valamilyen knkrét állandó vnzerőt nem tudunk biztsítani a térnek nincs esélye a méltó rangra emelkedéshez. Elkészült a Zsinagógától egészen a Szt. Péter Pál Plébánia Templmig tartó közterület és park felújítási terve, melynek következtében ez a terület a Budai Prmenád szerves része lehet úgy megjelenésében, mint funkciójában. A Fő tér terveinek elkészítése kezdeti stádiumban van, jelenleg az egyeztetések flynak az elképzelésekről. A beruházás srán a jelenleg itt működő vállalkzásk erőtlensége miatt nem lehet vállalkzói tőkét bevnni, visznt az elkészült beruházást követően a területhasználatból, és újabb tőkeerős vállalkzásk megjelenéséből flyamats bevétel származhat. Eredmény egy igazi FŐ-TÉR, agóra, ahl az emberek között a párbeszéd zajlik. EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZER Járóbeteg szakellátás A Vörösvári úti rendelő bővítése A Szent Margit Kórház biznytalan helyzete kán felmerült egy új irány a önkrmányzati fenntartású egészségügyi ellátásban. Az elfgadtt refrmk következtében a III. kerületi betegek jóval kevésbé tudják a hsszú utazás és a jelentős várakzás miatt igénybe venni a fekvőbeteg ellátást. Ugyanakkr jól érzékelhető, hgy a közfinanszírzás visszaszrulása, valamint a privát ellátás tekintetében növekvő igény az egészségügyi szlgáltatásk üzleti alapú megközelítéséhez is kedvező feltételeket teremt. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER Gazdasági prgram

14 A Vörösvári úti épület KSZT módsítás nélkül 25%-al bővíthető, illetve a gyermekrendelő műtőn kívüli emelet ráépítésének tvábbi lehetősége is adtt. A körülbelül m2 bővítéssel lehetőség nyílik egy ágyas kórházi htelrészleg kialakítására. Ez az új szlgáltatás elérhető knstrukcióban biztsíthatná a III. kerületieknek, hgy akár az egynaps sebészeti beavatkzásk után, akár más ellátásk kapcsán több napt is rvsi megfigyelés alatt tölthessenek krházi körülmények között. A prgram kidlgzása kezdeti stádiumban van. Eredmény a laksság egészségi állaptának javulása, ezáltal az egészségügyi kiadásk hsszú távn történő csökkenése. KÖZOKATÁS Alapfkú ktatás Óvda építés Ürömi út óvda áthelyezése Régóta húzódó prbléma, a HÉV sínek mentén fekvő ingatlanunkn működő óvda, amely létrejötte idején még ideális fekvésű lehetett. Közlekedési és tömegközlekedési kapcslatai kiválóak, a környezet pedig a frgalm alacsny mértéke miatt kedvező vlt. Mára aznban a kerület egyik legfrgalmasabb csmópntjává vált, ezáltal egyedüli vnzereje a tömegközlekedéssel való kapcslata maradt, miközben hátrányai erősödtek. A jelenlegi helyén tehát bővítésnek krszerűsítésnek nincs semmi értelme. Eközben a lakóterületek fejlődése is kivívta az igényt nagybb és krszerűbb intézmény megvalósítására. Mivel a közelben óvda építésére közvetlenül alkalmas telek nem áll rendelkezésre, flyamats egyeztetés flyik a fővárssal a Mcsárs-dűlő területén az erre alkalmas terület kijelölésére. Külső Bécsi úti óvda A kerület Bécsi út mentén zajló fejlődése kán egyre sürgetőbb az igény ezen a területen is egy óvda kialakítására, hiszen előbb-utóbb a még külterületi besrlású Csúcs hegy is lakóterületté válik, és igényelni fgja a tvábbi férőhelybővítéseket. Itt is az alkalmas terület keresése flyik, ezt követően lehet a knkrétumkat megfgalmazni Eredménye a demgráfiai flyamatk követése, és az alapellátást szlgáló intézményhálózat krszerű bővítése. Mindkét beruházás esetén vársfejlesztési megállapdás megkötésével lehet a szükséges frráskat részben, vagy egészben biztsítani. ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA Közbiztnság növelése Térfigyelő rendszer kiépítése Évről évre kmly gndt jelent, a közterületeken flyó illegális, szabálytalan tevékenységek visszaszrítása, valamint a - gazdasági nehézségek növekedése által generált -, emelkedő bűnözés. E miatt indult el már az idei évben a kerületi közterületeken a térfigyelő rendszer kiépítése, melynek első üteme a Fő tér és környékét, valamint a Békásmegyeri lakótelepet érinti. Ezzel egyidőben a Tímár utcai rendőrség épületében elkészül a diszpécser-közpnt is. A flytatásban a években a fejlesztés srán kerületben elkészül a teljes lefedettséget jelentő hálózat. Eredménye a biztnságsabb, élhetőbb lakókörnyezet, elégedett laksságág. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER Gazdasági prgram

15 Közérzeti, rekreációs fejlesztések Sprtlétesítmények A Kalap utcai multifunkcinális sprtcsarnk megépítése A kerület fejlesztési terveiben már krábban is szerepelt ez a prjekt. Engedélyezett tervekkel rendelkezik, melyek aznban felülvizsgálatra szrulnak. Hiányzik egy lyan multifunkcinális sprt és rendezvény csarnk, amely méltó helyet biztsít különböző sprt, szabadidős és kulturális prgramk számára, ezáltal vnzerőt jelent vársrészi és agglmerációs szinten is. A területen egy kb m 2 -es sprtlétesítményt lehetne építeni, mely 3 év alatt kivitelezhető. Eredmény a kultúrált sprtlási és szabadidős prgramk lehetőségének megteremtése, és lyan hasznsítási lehetőség, mely idegenfrgalmi vnzerőt is generál. FENNTARTHATÓ ÉS DINAMINKUS FEJLŐDÉS Lakásgazdálkdás és ingatlanhasznsítás Bérlakás építés A Királyk útján található két 5000 m 2 -es ingatlanunk lakóházakkal történő beépítése Az elfgadásra váró KSZT alapján, mind a két ingatlanra kb m 2 lakóterületet lehetne építeni. Felmerül annak a lehetősége, hgy az egyik telek értékesítése esetén a másik telek beépítésének finanszírzását legalább részben meg lehet ldani. Emiatt célszerű két azns léptékű beruházásról beszélni, amelyek egymástól függetlenül megvalósíthatók. A Vályg utcában található ingatlanunk lakáskkal történő beépítése Az ingatlann lakásk építhetők, összesen 1800 m 2 területtel. A knkrét tervezés srán lehet eldönteni a lakásméreteket, ami meghatárzza, hgy garznházként fecskeház, vagy vegyes lakásmérettel valósul meg a beruházás A fejlesztés eredményeként piaci alapú bérleti díjjal, illetve eladásból származó bevétellel lehet számlni, de laksság-megtartó szerepe is lehet. A fejlesztés eredményeként piaci alapú bérleti díjjal, illetve eladásból származó bevétellel lehet számlni, a lakásgazdálkdást segíti. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER Gazdasági prgram

Jászfényszaru Város Önkormányzata SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ ÉS LAKOSSÁGI INTEGRÁCIÓ JÁSZFÉNYSZARU FEJLŐDÉSÉÉRT. Végleges Akcióterületi Terv

Jászfényszaru Város Önkormányzata SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ ÉS LAKOSSÁGI INTEGRÁCIÓ JÁSZFÉNYSZARU FEJLŐDÉSÉÉRT. Végleges Akcióterületi Terv Jászfényszaru Várs Önkrmányzata SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ ÉS LAKOSSÁGI INTEGRÁCIÓ JÁSZFÉNYSZARU FEJLŐDÉSÉÉRT Végleges Akcióterületi Terv Győriné dr. Czeglédi Márta plgármester dr. Gócza Tamás helyettes

Részletesebben

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 2 Fidesz Magyar Plgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 6400 Kiskunhalas, Kssuth u. 27. E mail: inf@halasifidesz.hu Telefn: +36 20 917 5205 Hnlap: www.halasifidesz.hu Szerkesztő: Dr. Skribanek Zltán Szerkesztőbizttság

Részletesebben

BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS III. KÖTET ELFOGADVA A 207/2012.(IX.27) HATÁROZATTAL Megbízó Balatnalmádi Várs Önkrmányzata Keszey Jáns Plgármester 8220 Balatnalmádi, Széchenyi sétány

Részletesebben

A budapesti kerékpáros közlekedés fejlesztési koncepciója

A budapesti kerékpáros közlekedés fejlesztési koncepciója A budapesti kerékpárs közlekedés fejlesztési kncepciója 2013 Tartalm 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 Szakmai és civil szervezetekkel való együttműködés... 9 2. BEVEZETÉS...12 2.1. llleszkedés a magasabb szintű

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzata INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Szentendre Város Önkormányzata INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarrszági Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési Stratégiák

Részletesebben

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 A plitikusnak az a dlga, hgy jövőképet vázljn fel és annak megvalósítását lehetővé is tegye. Nichlas Sarkzy Francia Köztársaság

Részletesebben

MONOR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MONOR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MONOR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarrszági Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Kézikönyv sportszervezetek és önkormányzatok számára,

Kézikönyv sportszervezetek és önkormányzatok számára, Kézikönyv sprtszervezetek és önkrmányzatk számára, sprtcélú fejlesztések megtervezéséhez az EU által társfinanszírztt prgramk keretében készült a CEDEC Kft. és a Vitál Pr Kft. által készített tanulmányk

Részletesebben

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 1 Kivnat Jászberény Várs Önkrmányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtarttt ülésének jegyzőkönyvéből 6/2011. (I. 12.). önkrmányzati határzat Jászberény Várs Közbiztnsági és Bűnmegelőzési

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégia

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégia GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014. augusztus KÉSZÍTETTÉK MEGBÍZÓ GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9021 GYŐR, VÁROSHÁZ TÉR 1. Révi Zslt Plgári István Babs Anikó főépítész

Részletesebben

FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV

FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV Milleflium Stratégia Kft. 2012 Tartalmjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Működő mdellek elemzése, értékelése... 5 2.1 Elemzés módszertana... 5 2.2 Elemzési

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 3. egyeztetési váltzat 2013. január 30. 1 Vezetői összefglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés - sikeres Vas megye. Ez

Részletesebben

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Reginális Fejlesztési Prgramk Irányító Hatósága Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Alkalmazandó a Dél-dunántúli reginális peratív prgram

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

BALASSAGYARMAT 2013. MÁRCIUS

BALASSAGYARMAT 2013. MÁRCIUS V Á R O S Ü Z E M E L T E T É S I N O N P R O F I T K F T H-2660 Balassagyarmat Mikszáth út 59 Pf. 48 : 35/301-377; 35/301-402; Telefn/Fax: 35/301-402 E-mail: bgyvarsuz@t-nline.hu Cégjegyzékszám: 12-09-002237

Részletesebben

SZERVEZETI TÉRKÉP, SZMSZ, ÜGYREND MÓDOSÍTÁSI

SZERVEZETI TÉRKÉP, SZMSZ, ÜGYREND MÓDOSÍTÁSI SZERVEZETI TÉRKÉP, SZMSZ, ÜGYREND MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK ÖSSZEFOGLALÁSA Kerekegyháza Várs Önkrmányzata Plgármesteri Hivatala részére Kmplex szervezetfejlesztési prjekt megvalósítása Kerekegyháza Várs Önkrmányzatánál

Részletesebben

ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE

ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE Encsencs Község Önkrmányzat SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI! c. prjekt TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0023 2013. május 13. I. Bevezető Az egészség alapvető emberi jg, ami teljes fizikai, lelki

Részletesebben

Európai Uniós források igénybevételének lehetőségei a sportcélú fejlesztések előmozdítása érdekében

Európai Uniós források igénybevételének lehetőségei a sportcélú fejlesztések előmozdítása érdekében Európai Uniós frrásk igénybevételének lehetőségei a sprtcélú fejlesztések előmzdítása érdekében Budapest, 2008. április 24. Európai Uniós frrásk igénybevételének lehetőségei.. Tartalmjegyzék ELSŐ RÉSZ:

Részletesebben

SMJV ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAI ELLÁTÁSÁNAK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉSE

SMJV ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAI ELLÁTÁSÁNAK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉSE Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzata (9400 Sprn, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60865/2009. CÍM: SMJV ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAI ELLÁTÁSÁNAK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉSE Előterjesztő: Abdai

Részletesebben

Országos Civil Adatbázis HOWTO

Országos Civil Adatbázis HOWTO Országs Civil Adatbázis megvalósíthatósági tanulmány Országs Civil Adatbázis HOWTO Életfa Környezetvédő Szövetség Csathó Tibr 2004 2005 Országs Civil Adatbázis HOWTO Országs Civil Adatbázis megvalósíthatósági

Részletesebben

Zalakaros VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA

Zalakaros VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA Zalakars VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA Bevezető Várs Önkrmányzata a felnövekvő generációk társadalmi beilleszkedése érdekében kiemelt fntsságúnak tartja a család és az iskla működési feltételeinek legptimálisabb

Részletesebben

Beruházási alapismeretek

Beruházási alapismeretek Beruházási alapismeretek Beruházási alapismeretek Dr. Papp Péter Dr. habil. Szűcs Edit TERC Kft. Budapest, 2013 Dr. Papp Péter Dr. habil. Szűcs Edit, 2013 Kézirat lezárva: 2012. december 14. ISBN 978-963-9968-59-2

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet M U N K A A N Y A G 2014. február Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2. A megye célrendszerének bemutatása...

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének. ellenőrzéséről (43/2) 2011. december

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének. ellenőrzéséről (43/2) 2011. december ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Nógrád Megyei Önkrmányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1164 2011. december Számvevői Irda lktatószám: V-3020-10/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-aznsító szám:

Részletesebben

A KERÉKPÁROZÁS ÚTJAI II.

A KERÉKPÁROZÁS ÚTJAI II. A KERÉKPÁROZÁS ÚTJAI II. KÉZIKÖNYV A KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSÉHEZ Budapest, 2010. augusztus hó 1/152 A kézikönyvet készítették Pej Kálmán kl. építőmérnök vezetésével Bdr Ádám, gegráfus-közgazdász

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciója

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciója Brsd-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Brsd-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet M U N K A A N Y A G 2013. december Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2.

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 EURÓPAI UNIÓ Európai Szmszédsági és Partnerségi Eszköz Magyarrszág-Szlvákia-Rmánia- Ukrajna Határn Átnyúló Együttműködési Prgram 2007-2013 Közös Operatív Prgram Végleges javíttt váltzat, 2008. július 23.

Részletesebben

INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT. Szedlárné Gáll Ibolya. elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége

INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT. Szedlárné Gáll Ibolya. elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT Szedlárné Gáll Iblya elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőfrrás-gazdálkdási Tanácsadók Országs Szövetsége Innváció Humán innváció Számmra az innváció tartalma nem más, mint

Részletesebben

A területi közigazgatás reformját elősegítő tanácsadás a modern kori járások központjainak és lehatárolásának tárgyában

A területi közigazgatás reformját elősegítő tanácsadás a modern kori járások központjainak és lehatárolásának tárgyában Az államt közel kell hzni az államplgárkhz, a közigazgatásnak «emberarcúvá» kell válnia. (Magyary Zltán) A területi közigazgatás refrmját elősegítő tanácsadás a mdern kri járásk közpntjainak és lehatárlásának

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivnat Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzat Közgyűlése 2015. április 30-ai közgyűlésének nyilváns üléséről készült jegyzőkönyvéből. 7. napirendi pnt: Előterjesztés Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzata

Részletesebben