A gyorsolvasás programozott tankönyve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A gyorsolvasás programozott tankönyve"

Átírás

1

2 Dr. Dezső Zsigmondné A gyorsolvasás programozott tankönyve Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Budapest 1974

3 Irta: DR. DEZSŐ Z S IG M O N D N É Illusztrálta: S A JD IK F E R E N C Dr. Dezső Zsigmondné, Budapest 1974 ISBN

4 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ NAP LÁSSUNK HÁT MUNKÁHOZ! 2. NAP Látószögnövelő gyakorlat. Olvasási gyakorlat: Néhány gondolat a gyorsolvasás körüli félreértésekről... SZEMMŰKÖDÉS 3. NAP Ritmikus szemmozgásgyakorlat. Látószögnövelő gyakorlat. Olvasási gyakorlat: A csomagolásból eredő szemét problémája az USA-ban..... KONCENTRÁLT FIGYELEM Jelkeresés. Kombinált gyakorlatok: Fogalom válogatás. Ismétlődő számcsoportok. Látószögnövelő gyakorlat. Olvasási gyakorlat: Szomszédságmozgalmak, lakótelepek....

5 4. NAP AKTÍV OLVASÁS Hibakeresés. Szókeresés. Látószögnövelő gyakorlat. Olvasási gyakorlat: A mozgó munkaidő szabályozása az NSZK-ban..... * NAP FIGYELMES OLVASÁS, UTASÍTÁSOK KÖVETÉSE Ismétlődő számcsoportok. Fogalom válogatás. Jelkeresés. Olvasási gyakorlat: Az osztrák idegenforgalom piacproblémái NAP SZÓKINCS Szókincsteszt. Hibakeresés. Látószögnövelő gyakorlat. Olvasási gyakorlat: A hivatásszerű munka hatása az idős emberek emlékezetének állapotára NAP EGY KIS SZÁMVETÉS Szókincsteszt. Hibakeresés. Szókeresés. Látószögnövelő gyakorlat. Olvasási gyakorlat: A gyorsolvasás elsajátításának szükségessége NAP A LÉNYEG FELISMERÉSE Fogalom válogatás. Szóképzés. Jelkeresés. Látószögnövelő gyakorlat. Olvasási gyakorlat: A világítás kérdése...

6 9. NAP Szókincs teszt. Hibakeresés. Ismétlődő számcsoportok. Látószögnövelő gyakorlat. Olvasási gyakorlat: A szemétégetés füstgázai NAP REGRESSZIÓ Regressziót gátló gyakorlat. Hibakeresés. Szókeresés. Látószögnövelő gyakorlat. Olvasási gyakorlat: A jövő alakíthatósága és szétrombolhatósága NAP GYAKOROLJUK AZ EDDIG TANULTAKAT Szókincsteszt. Jelkeresés. Regressziót gátló gyakorlat. Látószögnövelő gyakorlat. Olvasási gyakorlat: Irodai berendezések méretei NAP HANGOS OLVASÁS Regressziót gátló gyakorlat. Szóképzés. Látószögnövelő gyakorlat. Olvasási gyakorlat: A hőerőművek telepítése és a környezet NAP KÉSZÜLJÜNK A HOLNAPI SZÁMVETÉSRE Szókincsteszt. Látószögnövelő gyakorlat. Hibakeresés. Olvasási gyakorlat: Zajártalmak és elh árításu k

7 14. NAP PROGRAMUNK FELÉHEZ ÉRKEZTÜNK Jelkeresés. Szókincsteszt. Látószögnövelő gyakorlat. Olvasási gyakorlat: Cél szerinti o lv a sá s NAP SKIPPING Olvasási gyakorlat (skipping): Kadmium a környezetünkben. Szókeresés. Fogalom válogatás. Látószögnövelő gyakorlat NAP SKIMMING Szókincsteszt. Hibakeresés. Látószögnövelő gyakorlat. Olvasási gyakorlat NAP Jelkeresés. Szóképzés. Regressziót gátló gyakorlat. Látószögnövelő gyakorlat. Olvasási gyakorlat: Fordítástechnika NAP Szókincsteszt. Hibakeresés. Látószögnövelő gyakorlat. Olvasási gyakorlat (skipping) NAP 8 Regressziót gátló gyakorlat. Hibakeresés. Ismétlődő számcsoportok. Látószögnövelő gyakorlat. Olvasási gyakorlat: A francia oktatás fejlődése és reformja

8 20. NAP Skipping gyakorlat Fogalom válogatás. Látószögnövelő gyakorlat. Regressziót gátló gyakorlat. Olvasási gyakorlat: A klimatizálás NAP PROGRAMUNK VÉGÉHEZ KÖZELEDÜNK Jelkeresés. Szókincsteszt. Látószögnövelő gyakorlat. Olvasási gyakorlat: A cél: az olvasottak rögzítése és felidézése NAP FOLYTASSUK A GYAKORLÁST! Szóképzés. Hibakeresés. Látószögnövelő gyakorlat. Olvasási gyakorlat: Lakás és k ö rn y ezet NAP Szókincsteszt. Jelkeresés. Látószögnövelő gyakorlat. Olvasási gyakorlat (skipping). Olvasási gyakorlat: Megfelelő akusztikai viszonyok NAP Regressziót gátló gyakorlat. Szóképzés. Látószögnövelő gyakorlat. Olvasási gyakorlat NAP Szókincsteszt. Ismétlődő számcsoportok. Látószögnövelő gyakorlat. Olvasási gyakorlat: Egy új divatos szakkifejezés, az im ag e

9 26. NAP GYAKOROLNI, GYAKOROLNI... Szókincsteszt. Hibakeresés. Látószögnövelő gyakorlat. Olvasási gyakorlat: Utasítás és gondolat k ö v etése NAP MÁR NEM SOK VAN HÁTRA! Szókeresés. Jelkeresés. Fogalom válogatás. Látószögnövelő gyakorlat. Olvasási gyakorlat: Követelmények a városépítészettel és a várostervezéssel szemben NAP MÉG EGY UTOLSÓ NEKIRUGASZKODÁS Regressziót gátló gyakorlat. Szóképzés. Látószögnövelő gyakorlat. Olvasási gyakorlat: Még néhány szó a gyorsolvasásról PROGRAMUNK VÉGÉHEZ ÉRTÜNK FÜGGELÉK Táblázatok Feloldás IRODALOMJEGYZÉK 345

10 Előszó El akarja sajátítani az olvasmányok tartalm ának optimális megközelítési módját, a hatékony olvasás módszerét, a korszerű olvasás mesterségét? Elhatározta már, hogy megtanul gyorsolvasni? Bizonyára azért, mert nem akar megrekedni a fejlődés már elért szintjén, hanem tovább akar haladni, többet látni, tanulni, több és jobb munkát végezni és ehhez keresi a megfelelő eszközöket, módszereket. Akkor ez a könyv Önnek készült. Vagy egyelőre még csak céltalanul lapozgat, ismerkedik a gyorsolvasásnak hazánkban viszonylag új fogalmával? Vagyis érdeklődő ember, akinek felkelti figyelmét az új, az ismeretlen? Akkor kérem lapozgasson még egy kicsit, ismerkedjék tovább a könyvvel és tárgyával, hátha kedvet kap a tanuláshoz. Higgye el, segítségére lehet abban, hogy sokirányú érdeklődését kielégítse, többet olvashasson és így jobban megismerje a világ fontos, hasznos és érdekes dolgait. Vagy talán csak a szükség kényszerítő hatására keres valami megoldást, m ert már nem tu d megbirkózni a napi munkája során feldolgozandó olvasmányok hatalmas tömegével? Akkor semmi esetre se tekintse ezt a könyvet újabb tehertételnek, még egy darabnak az elolvasandó könyvek amúgyis nyomasztó halmazában és ne mondja, hogy nincs már ideje további feladatok vállalására. Ennek a könyvnek éppen az a célja, hogy segítse m unkájában, módot adjon jelenlegi olvasási készsége fejlesztésére, a gyorsabb, de egyúttal eredményesebb 11

11 olvasás elsajátítására, felhívja figyelmét néhány gyakorlati fogásra és megismertesse új módszerekkel vagy ha már eddig is alkalmazta volna őket tudatosabbá tegye használatukat. Lehet, hogy most felteszi a kérdést: hogyan beszélhetünk egyáltalában módszerekről, gyakorlati fogásokról az olvasással kapcsolatban? Hiszen eddig úgy tudtuk, hogy az olvasás: az olvasás és kész. Hogyan lehetne azt többféleképpen csinálni? Pedig az olvasás még művészet is lehet ezt az irodalmárok jól tudják, de ugyancsak kevesen gondolnak arra, hogy valamiféle mesterségnek tekintsék. Holott, ma már, amikor az olvasás a kutató munkában, a termelésben, az ügyintézésben a munkanapnak egyre jelentősebb hányadát teszi ki, és mind fontosabbá válik a műhelyekben, a munkapadok mellett is, akkor már szinte külön folyamatnak tekinthetjük. A szakirodalom és a hivatalos iratok nagyrésze munkaeszközzé válik. Nem is szólva a tanulásról, amelynek ugyancsak munkaeszköze a könyv, a jegyzet. Az köztudomású, hogy nincs az az egyszerű munka, amelynek ne lenne valamiféle módszere, technikája, amelyet ne lehetne jobban vagy rosszabbul, szervezetlenül vagy racionálisan végezni, hogyne lehetne akkor módszere és technikája egy olyan sokrétűen összetett, bonyolult munkafolyamatnak, mint az olvasás. De minden további magyarázat helyett vegyünk inkább egy kis ízelítőt magából a könyvből, és lássuk közelebbről az egyik olvasási módszert. Hiszen még nem is döntötte el talán, hogy valóban akar-e tovább is foglalkozni a könyvvel. Mielőtt végleg határozna, ismerkedjen vele még egy kicsit. Kérem lapozzon még előre a 16. napra és olvassa el a skimming módszerére vonatkozó szakaszt. Most akár előszöri, akár csak másodszori nekifutásra megismerkedett már közelebbről is könyvünkkel. Ugyanakkor, anélkül, hogy erre előre készült volna, már meg is tanulta a gyorsolvasás egyik lényeges módszerét, sőt a gyakorlatban is elvégzett egy feladatot. Ugye nem is került nagy fáradságába? Most pedig kivételesen és természetesen a nyilvánvaló, konkrét adatok felesleges ismételgetése nélkül nem a feloldásban, hanem itt 12

12 következnek rövid összefoglalásként a helyes válaszok: a könyv bem utatása, úgy érzem, elsődlegesen a szerző feladata. Amint az alcímből és a tartalomjegyzékből is kitűnik: ismereteket, tényeket, tudnivalókat csak a legszükségesebb mértékben közlő, elsősorban elvégzendő gyakorlatokat tartalmazó tankönyvről van szó, mely nem arra szolgál, hogy elolvassák, hanem hogy dolgozzanak vele. De tapasztalhatta, milyen egyszerű és szinte köznapi dologról esik majd szó. És ha nem is lesz mindig minden feladat ennyire könnyű, egy kis igyekezettel úrrá lehet a felmerülő kisebb-nagyobb nehézségeken is. Ez a könyv a gyorsolvasás programozott tankönyve, teljesen önálló mű nem újabb kiadása és nem is folytatása régebben megjelent m unkáknak, még a szerző korábban megjelent módszertani útm utatójának sem. Önmagában, minden ismeret nélkül használható. A felhasznált irodalom felsorolásából kitűnik, hogy a könyv számos külföldi forrás felhasználásával készült. Ez érthető, hiszen hazai ta pasztalatok jóformán egyáltalában nem, vagy csak alig állnak rendelkezésre, ezért a neves külföldi gyorsolvasó iskolák széles körű gyakorlati tapasztalatai alapján összeállított tankönyvekre kellett támaszkodni. A magyar nyelv sajátosságainak figyelembevételével át-, illetve kidolgozott gyakorlatok kipróbálását azonban lehetővé tette néhány önkéntes vállalkozó lelkes segítőkészsége. Tanácsaikért, javaslataikért, megjegyzéseikért ezúton mondok köszönetét. Akiknek a könyv átlapozása során nem tű n t volna szembe a gyakorlatokkal kapcsolatos tipográfiai sajátosság: a különböző tárgykörökből válogatott olvasási gyakorlatokat más betűtípussal szedtük, hogy esetleges félreértések elkerülése végett megkülönböztessük azokat a könyvnek a gyorsolvasásra vonatkozó mondanivalójától. A gyorsolvasással kapcsolatos tudnivalókat összefoglaló olvasmányoktól eltekintve, valamennyi olvasási gyakorlat az Országos Műszaki K önyvtár és Dokumentációs Központ kiadványaiból, nevezetesen a Műszaki Információ Korszerű munkafeltételek és a Környezetvédelem, valam int a Műszaki Gazdasági Információ Trendek, prognózisok és Nemzetközi marketing c. sorozatainak és évfolyamaiból való. És ezzel végére is értünk a könyvvel való ismerkedésnek. Most már csak az elhatározás van h á tra : holnaptól kezdve rendszeresen elvégzi a kijelölt feladatokat, mindennap szorgalmasan gyakorol, és mindent elkövet, hogy önmagával versenyezve egyre jobb eredményeket érjen el. Holnaptól k e z d v e...vagy van még egy kis ideje, nem is fáradt és máris el akarja kezdeni? Kérem, tessék!

13

14 Lássunk hát munkához! Először is nézzük, milyen eszközökre lesz szüksége: # jegyzetekhez, válaszok leírásához: néhány ív papírra és valamilyen írószerre (toll vagy ceruza); # időméréshez: másodpercmutatós órára. Ha netán stopperóra is rendelkezésére áll, annál jobb, az időmérésben és ellenőrzésben időnként segítségére lehetnek barátok, családtagok is. Hosszabb időszakaszok mérésénél ügyes megoldás az e célra előre elkészített hangszalag. Amikor a felvételnél az időmérést megkezdi, egyet kopog vagy bemondja az indul szót. Ezután egy, két illetve három koppantással jelzi a 15., a 30., illetve a 45. másodpercet, a teljes percek számát pedig egyszerűen bemondja perces felvételnél hosszabbra általában nem lesz szüksége. A jelzések persze lehetnek szükség szerint sűrűbbek (10 másodperc) vagy ritkábbak (1 1 perc). Így a gyakorlatok közben a hangszalagra felvett időjelzéseket visszajátszva nem kell az órát figyelnie: a magnetofon figyelmezteti a kiszabott idő lejártára, illetve így tudhatja meg mennyi időt fordított egy-egy gyakorlat elvégzésére. Sem a stopperóra, sem a magnetofon nem nélkülözhetetlen kellék, és a könyvből teljesen egyedül, minden baráti segítség nélkül is tanulhat. Van viszont valami, ami nélkül nem érhet célt és ami a jó

15 eredmény alapvető feltétele: kedv a munkához, a tanuláshoz. Bebizonyított tény, hogy már az akarat, az elhatározás is hoz némi eredményt. Szüksége lesz még sok szorgalomra, türelemre, kitartásra is. Nem ígérhetünk könnyű munkát és gyors sikert, sőt lehet, hogy eleinte némi visszaesés is mutatkozik teljesítményében ez azonban természetes jelenség, nem szabad, hogy elcsüggedjen. Ha következetesen és rendszeresen elvégzi a gyakorlatokat, az eredmény sem m aradhat el. Amire most vállalkozik, az komoly munka aszerint kell végeznie. Ha a könyvet este fáradtan csak elalvás előtt forgatja, nézegeti, az vajmi keveset használ. Lehetőleg a napnak mindig ugyanazon meghatározott szakában dolgozzon, olyankor, amikor még valóban képes tanulni, gyakorolni. A 28 napos beosztástól szükség esetén némiképp eltérhet, azaz, ha néha persze csak ritkán és ha valóban nem jut rá ideje egy-egy napra kim arad a gyakorlás, vagy az egy napra kiszabott anyagot soknak találja és azt két nap alatt végzi el, nem olyan nagy baj. Kisebb hiba, ha megosztja, több lépésben veszi át az anyagot, mintha túl sokat markol egyszerre. Inkább végezzen hosszabb idő alatt, de a rendszerességhez feltétlenül ragaszkodnia kell. Semmi esetre se akarjon hosszabb kihagyásokat úgy pótolni, hogy több napi feladatot egy ültő helyében egyszerre elvégez, m ert annak nem lesz sok eredménye. Legyen sportszerű tartsa be a játékszabályokat! A könyv pontosan megmondja, mit kell tennie, kövesse az előírásokat. Most már ismeri a könyv szerkezetét, felépítését, nincs többé szükség arra, hogy céltalanul lapozgasson és előre beleolvasson az egyes gyakorlatokba. H a pedig a feloldásokat nézegeti meg előre, célját téveszti az egész tanulás. A gyakorlatok az előrehaladással válnak mind nehezebbekké és bonyolultabbakká. Az első napok minden nehézség nélkül megoldható feladatai amellett, hogy már az elérendő célt szolgálják, segítenek abban, hogy hozzászokjon ezekhez az első látásra talán itt-ott túlságosan egyszerűnek tűnő, de többnyire nem is olyan könnyű gyakorlatokhoz tehát ne lapozza á t ezeket sem! E nnyit elöljáróban a legszükségesebb tudnivalókról, vagyis hogy a tanuláshoz feltétlenül szüksége lesz 1}...é s... és 2>...Ha megoldható, jó ha kéznél van, de nem nélkülözhetetlen kellék egy 3 )...és 4) , időnként pedig segítségére lehetnek 5 )... is. A legfontosabb azonban, ami nélkül nem érhet el eredm ényt6 )......és 7 )...a feladatokat pedig 8) kell végeznie. 16

16 Ez most csak egy kis próba volt. Ki tudja tölteni a kipontozott sorokat anélkül, hogy újra vissza kellene lapoznia a szövegben? Ha nem, ez azt jelenti, hogy nem olvasott elég figyelmesen. A jövőben mindig arra kell törekednie, hogy egyszeri olvasás után is fel tudja idézni az olvasott szöveg leglényegesebb pontjait. Ezzel a.... jellel még gyakran fog a könyvben találkozni és ide először mindig emlékezetből, a szövegre való visszatérés nélkül próbálja a hiányzó fogalmat, kifejezést, gondolatot beírni. H a nem megy, mindig lapozzon vissza és az egész szövegrészből keresse meg a megoldást. A következő páros oldalon m egadott feloldás csak ellenőrzésül szolgál. Most pedig lépjünk egy lépéssel tovább, és tisztázzuk, mit is akarunk elérni, mi az, amire törekszünk? Olvasási készségünket szeretnénk továbbfejleszteni de mi is az olvasás? Ennek meghatározását kezdjük egy kis fejtöréssel. Tegyük fel, hogy egy fiatal mérnöknek technikatörténeti kutatásai közben egy gót betűkkel írott, régi, német szövegrészlet kerül a kezébe. Bár kitűnően beszél németül, a gót betűket sohasem tanulta, azokat egyáltalában nem ismeri. Rövid töprengés után eszébe jut, hogy grafikus barátja a különböző betűtípusok, formák tanulmányozása során különös figyelmet szentelt a gót betűknek, azok megfejtése tehát semmi problémát nem jelenthet számára. A mérnök el is szalad barátjához, aki szívesen vállalkozik a segítségre. A bökkenő csak az, hogy ő viszont egy szót sem tud németül. Nyilvánvalóan csak egy megoldás kínálkozik : a grafikus felolvassa a szövegrészletet melyből azonban egy szót sem ért a mérnök pedig aki viszont az írást nem tudja kibetűzni végighallgatja és megérti a szöveget. Mit gondol, tulajdonképpen melyikük olvasott? Karikázza be a helyesnek ta rto tt választ: a) a mérnök b) a grafikus c) egyik sem d) mind a kettő Ha eldöntötte a kérdést, megpróbálná megindokolni a választ? 17

17 1) papírra és írószerre 2) másodpercmutatós órára # 8) stopperóra # 4) magnetofon 5) barátok, családtagok # 6) kedv a tanuláshoz o 7) szorgalom, türelem, kitartás 8) rendszeresen A helyes válasz c, azaz egyik sem. A mérnök és a grafikus különkülön végezték el az olvasás folyamán együttesen ható két funkciót, a felismerést és a felfogást. Az olvasás ugyanis bonyolultan összetett művelet, melyben szemünk és agyunk egyformán részt vesz. A Magyar értelmező kéziszótár szerint az egyéb forrásokban található meghatározásokhoz hasonlóan aki olvas, az írásjelek során szemével végighaladva a szöveg értelmét felfogja. Ebből pedig számunkra az a tanulság, hogy jelenlegi olvasási készségünk fizikai és szellemi tényezőit egyformán fejleszteni kell, a kettő elválaszthatatlan egymástól. Ezt a tényt soha nem szabad szem elől téveszteni, még akkor sem, ha céljainkat és előttünk álló feladatainkat világosabb körvonalazásuk érdekében megpróbáljuk valamiképpen rendszerezni. így csoportosításunk szerint az, am it jelenlegi készségünkkel, szokásainkkal kapcsolatban meg kell változtatni: # az olvasás technikája, # m agatartásunk, # az olvasmány megközelítésének módja, úgyszólván minden, ahogy és am it jelenleg olvasás közben teszünk. Régi szokásokon változtatni nem könnyű, ebben lesznek segítségére a különböző elvégzendő gyakorlatok, melyek legtöbbje ugyancsak több célt szolgál egyszerre, és az olvasási készség több tényezőjére is hat. Az egyes napok feladatainak módszeres felépítése érdekében azonban valamilyen megkülönböztetést mégis kellett tennünk aszerint, hogy elsősorban mi a gyakorlat célja. Például a szemműködést, a koncentrált figyelmet, a szókincset fejleszti-e; valamelyik rossz szokás leküzdését segíti-e, vagy pedig az olvasás egyes módszereinek begyakorlását célozza-e leginkább. Hogy az olvasó is tudja, mire kell legfőképpen figyelemmel lennie az egyes gyakorlatok elvégzésénél, azok célját a szükséges magyarázatokon túlmenően megfelelő jelekkel is feltüntetjük. Ezek a következők: 18

18 <s> Vw\ szem gyakorlat (létoszögnöveló és ritmikus) regresszió olvasási gyakorlat koncentráció & o skipping skimming lényeg megragadás V szókincs feloldás pontosan nem adható meg Most pedig szóljunk még néhány szót megváltoztatandó olvasási készségünknek az előbbi csoportosításban elsőként em lített tényezőjéről, az... Ide tartozik a megfelelő szemműködés kialakítása. Szemünk m ű ködéséről olvasás közben részletesebben holnap lesz szó, most egyelőre csak a látószögnövelő gyakorlatokkal, illetve végzésük módjával kell megismerkednie. Ez a gyakorlat nagyon fontos a gyorsolvasás technikájának elsajátításában, ezért még ha néha kényelmetlennek vagy unalmasnak tűnik is soha ne mulassza el. Ahhoz, hogy valóban jól végezze a gyakorlatokat, megfelelő eszközök hiányában némi kézügyességre van szüksége, először teh át a kézmozdulatot kell begyakorolnia. A következőkben három oszlopban számokkal, betűkkel, szavakkal találkozik. Minden egyes oszlopon külön-külön kell függőleges irányban végighaladnia. Tulajdonképpen minden egyes egyelőre 3 tagú szám- vagy betűcsoport egy-egy külön feladat. Lényege, hogy az értelmetlen szám- vagy betűkombinációkat, illetve értelmes szavakat egyet- 2* 19

19 olvasás technikájáról 4 <\ 2 5 (\ 2 1 í 9 4 i; 7 3 (> 7 3 l : 2 4 (i 8 3 ] 0 2 í> 8 3 *> 9 1 l 8 2 <: 0 1 (> 6 3 l* 8 3 ' 5 1 (- 8 4 í 6 2 íí 9 2 ( 6 1 í> 8 8 " 3 5 íi (i 9 0 4: 8 7 ; 8 6 í 5 9 <: 7 2 r 5 0 e ál; al k o miita t é i* m pe <iig b X ai íelv á 3 1 m 'Isik b i o vi ág n 1 1 m írét s 7 i ke vet y : r an nak ö J t mi ínét á í o ed iig é :r c va jmi 1 i ü ke vés k «1 u eg; ^es u ; s kö: 5tÍ ll ; z rö1nd g - e V<3jíyük o b sül*get cl j á,ti ogó e <) j szc ros a 1 h hói JSZÚ s g föl ^am z 3 é kö: sött y. J t j ö i őbe c u sol kai g? y ga1>ona o 1 cl pél dák b 3 1 lér\yeg o s le\'ö g ő X é lel)bgő 20

20 len villanásnyi idő alatt felismerje anélkül, hogy közben szeme a szokásos módon balról jobbra haladna. Vegye elő a könyvhöz csatolt könyvjelzőt és helyezze az első oszlopra úgy, hogy az a számokat takarja, a nyíl hegye pedig egy vonalban legyen az oszlop közepén végighúzódó függőleges vonallal. Pillantását szögezze a nyíl hegyére ez lesz a fixációs pont, majd egy villámgyors mozdulattal rántsa le a kartont az oszlop legfelső számáról, de ugyanazzal a lendülettel már csúsztassa is vissza. A kitakarás nem tarthat tovább egy másodperc kis töredékénél, a mozdulat sebessége csak akkor megfelelő, ha nehézségbe ütközik még ennek a háromjegyű számnak a felismerése is. (Egy ötvened vagy század m á sodperc hihetetlenül rövid idő. Ha például az egyik angol gyorsolvasó iskola kis kézi gyakorló eszközét erre az időre beállítja, a gyakorlatlan szemlélő legelőször szinte még azt sem érzékeli, hogy valamiféle jel egyáltalában felvillant rajta, és eleinte még az értelmes, 2 3 betűs szavakat is alig ismeri fel. A későbbi leckék során ugyanezzel a gyakorló eszközzel ugyanennyi idő 1/100 másodperc alatt el kell jutni 10 számjegy, illetve betűs szócsoportok felismeréséig!) Most pedig kérem, gyakorolja ezt a nagyon gyors mozdulatot esetleg próbálja meg két kézzel, ha úgy jobban megy, hogy holnap már minden nehézség nélkül kezdhessen hozzá ehhez a gyakorlathoz. A mai napra még két feladatunk van hátra. Lehet, hogy eddig még egyáltalán nem foglalkozott a gyorsolvasással, vagy ami a nagyobb baj csak a körülötte tapasztalható félreértésekből hallott valam it. Akkor ideje, hogy némi fogalmat alkosson az új módszer lényegéről. A másik feladat, hogy felmérjük jelenlegi olvasási készségét. A két feladatot összekapcsolva, első olvasási gyakorlatunk tárgya maga a gyorsolvasás. Persze lehet, hogy korábban már foglalkozott e kérdéssel, akkor kérem, nézze el, ha itt-o tt egy-egy lényegesebb gondolattal esetleg újra találkozik. De a kísérletek során szerzett tapasztalatok alapján arra is kérem, vigyázzon, nehogy az ismerősnek vélt szöveg felületességre, figyelmetlenségre csábítsa. Az ezután következő és minden további olvasási gyakorlatnál mindig két eredményt m érünk: a sebességet és a felfogás mértékét. Az utóbbi alatt az olvasmányban levő adatoknak, gondolatoknak azt a mennyiségét értjük, melyet egyszeri elolvasás után megjegyzett, azaz az ad o tt kérdésekre helyesen és pontosan felidéz. Ha a sebesség mérésére nem áll rendelkezésére stopperóra vagy az előbb leírtak szerint elkészített hangszalag, jegyezze fel egy papírra az olvasás megkezdésének és befejezésének időpontját természetesen a 21

21 másodperceket is. (Legegyszerűbb, ha bevárja, míg a másodpercmutató kerek percet jelez és akkor kezdi az olvasást.) Az olvasással töltött percek és másodpercek alapján a Függelékben megadott táblázatból ki* keresheti olvasási sebességét. Az olvasási gyakorlatokat mindig csak egyszer olvassa végig, a m ár elolvasott részekre ne térjen vissza. A gyakorlat után feltett kérdésekre kizárólag emlékezetből válaszoljon anélkül, hogy az olvasm ányba még egyszer belenézne. Holnaptól kezdve arra fogjuk kérnif igyekezzék mindig egy kicsit gyorsabban és nagyobb figyelemmel olvasni, mint ahogyan azt megszokta és az kényelmes lenne. Most azonban az a célunk, hogy meg^ állapítsuk, milyen az a készség, ahonnan elindul, tehát a következő gyakorlatot még ugyanúgy végezze el, olyan sebességgel és olyan figyelemmel, ahogy az eddig természetes volt. Most pedig nézzen az órára és kezdje az olvasást. Olvasási gyakorlat Néhány gondolat a gyorsolvasás körüli félreértésekről A gyorsolvasásnak hazánkban viszonylag új fogalmát még kevesen ismerik, vannak azonban, akik félreértik célját és elsajátításának lehetőségeit. Éppen ezért lényegének közelebbi megismerését a félreértések eloszlatásával kell kezdeni. Nézzük előbb az új módszer ellenzőit. Szerintük a gyorsolvasás felületességre szoktat, mert ők a gyorsaságot minden gondosságot, alaposságot nélkülöző elsietéssel, kapkodással asszociálják. Nos, ezzel a felületességgel éppen ők vádolhatok, hiszen anélkül, hogy előbb kissé tájékozódnának, csupán a gyorsolvasás szóból indulnak ki, már pedig ez az elnevezés az egész módszernek csak egyik bár kétségtelenül fontos tényezőjét hangsúlyozza. Most már késő azt vitatni, mennyire kifejező és helyes ez az elnevezés. A z azonban bizonyos, hogy nemigen akad egyetlen olyan újonnan felbukkanó fogalom sem, melynek lényegét egyetlen szóból álló elnevezése teljes mértékben kifejezné olyannyira, hogy kizárólag annak alapján a fogalmat már valóban ismerhetnénk, sőt pálcát is törhetnénk felette. Már pedig az ellenzők ezt teszik. Ő k nyilvánvalóan egyáltalában nem ismerik sem a gyorsaság szerepét a gyors -olvasá$ban, sem az egyéb tényezők jelentőségét, melyeket pedig minden gyorsolvasással foglalkozó közlemény még a legrövidebb hír is állandóan hangsúlyoz. 22

22 A gyorsaság szerepének helyes megvilágítására vegyük példának a term e lést, mely annál ésszerűbb és gazdaságosabb, minél kevesebb ráfordítással érhet el nagyobb eredményt. Hasonlóképpen az olvasás is melyről már megállapítottuk, hogy ugyancsak munkafolyamat akkor racionális, ha kevesebb időráfordítással és kisebb fáradsággal minél nagyobb eredményt érünk el, azaz minél több információt fogunk fel az olvasmányból. Bármennyi gondot is fordítanak a termelésben az ésszerűsítésre, ráfordítások csökkentésére, ez sohasem öncélú, közben nem téveszthető szem elől az igazi, végső cél, a termelés eredménye, a mennyiségileg és minőségileg egyaránt megfelelő termék. Ugyanígy, bármenynyit is fáradozunk azon, hogy megtanuljunk gyorsan olvasni, végső célunk nem az, hogy hihetetlen sebességgel tudjunk végigszáguldani a sorokon, hanem hogy meglepő módon éppen a nagyobb sebesség következtében egyúttal sokkal több eredményt is érjünk el. A gyorsabb olvasásnak az az előnye, hogy azonos idő alatt, adott mennyiségnek két-, háromszorosát tudjuk elolvasni, egészen nyilvánvaló. A rra azonban már kevesen gondolnak, hogy éppen a nagyobb sebesség még jobb eredményt is hoz. A gyorsolvasás egyik alaptétele, hogy nem szavakat, hanem összefüggő szócsoportokat, teljes gondolategységeket olvasunk ehhez kell a tanulás során szemünket és agyunkat hozzászoktatni. Ez pedig ha már megtanultuk szemünknek és agyunknak sokkal kevésbé fárasztó, mint a szavankénti olvasás, vagyis jelenlegi olvasási módszerünk. A gyorsabb olvasással agyunk teljes kapacitása is le van kötve kísérletek hosszú sorával bizonyított tapasztalati tény, hogy jelenleg vizuális képességeink 1/5-ét sem használjuk ki nem tudunk úgy elkalandozni, mint a lassú olvasás közben, jobban figyelünk, és ennek a lekötött figyelemnek természetes következménye a jobb, teljesebb felfogás. A gyorsolvasásnak ez a koncentrált figyelem éppen olyan alapvető jellemzője, mint a gyorsaság. A gyorsaság és a felületesség közé semmiképpen nem tehetünk egyenlőségjelet, mint ahogy azt a felületes bírálók teszik. Sokan a szépirodalom olvasásának élményét, az esztétikai élvezetet féltik a gyorsolvasástól. Ebben tökéletesen igazuk is lenne, ha abban versenyeznénk, ki tud nagyobb sebességgel átfutni egy hangulatokkal, érzésekkel, gondolatokkal teli lírai verset, novellát vagy drámát. De nem győzzük eleget hangoztatni: a gyorsolvasás módszere az olvasással járó munkát akarja megkönnyíteni, gyorsabbá tenni, csak a gyakorlati prózára vagyis azokra az olvasmányokra vonatkozik, melyek munkával, tanulással, ismeretszerzéssel függnek össze. A szépirodalom körünkön kívül esik, azzal egyáltalában nem foglalkozunk, bár a gyorsolvasás kedvező mellékhatásai érvényesülnek akkor is, ami kor az esztétikai élvezetért olvasunk. A megszokott nagyobb figyelem, teljes koncentráció, valamint a tudatosan gazdagabbá tett, bővített szókincs, az a törekvés, hogy minden olvasott szó értelmével teljesen tisztában legyünk, ne érjük be valamiféle homályos, 23

23 ködös sejtéssel és főleg, hogy már nem siklunk el gondtalanul egy-egy ismeretlen szó fölött: az olvasmányokkal szemben tanúsított új magatartásunknak ezek a tényezői melyek a gyakorlati próza olvasása céljából váltak állandó szokásunkká csak hasznára válnak a szépirodalom olvasásának is. Nem helytálló ugyanis az ellenzőknek az a kifogása, hogy ha valaki hozzászokott a gyorsabb olvasáshoz, nem tud többé lassan olvasni. Ezek szerint egy autóversenyzőt, aki megszokta a versenypályán a hihetetlen sebességeket, nem szabad többé beengedni a nagyváros állandó tilos jelzésekkel, közlekedési dugókkal teli forgalmába? Nos ennyit a bírálók ellenvetéseiről. Nálunk veszélyesebb azonban a lelkes hívők túlzott optimizmusa. Ő k azt hiszik, elég ha beiratkoznak egy tanfolyamra, elolvasnak egy tankönyvet vagy éppenséggel meghallgatnak néhány előadást és már minden magától fog menni. Sajnos ez nem így van. A gyorsolvasást meg lehet tanulni, az mindenki számára hozzáférhető, de türelem, szorgalom és főleg kitartás szükséges hozzá. Időt kell rá szentelni, el kell végezni minden előírt gyakorlatot, és már tanulás közben, a napi munka során is törekedni kell az újonnan tanultak alkalmazására; be kell idegződnie minden új szokásnak; és végül az eredményesen elvégzett tanulást sem szabad soha befejezettnek tekinteni, mindig vigyázni kell arra, hogy a régi szokások vissza ne térjenek. Jelenlegi olvasási készségünk szó percenkénti sebesség, % - os felfogással attól függően, mennyire gyakorlott, jó olvasóról, illetve milyen jellegű olvasmányról van szó. A külföldi tapasztalatok szerint (néhány kimagasló rekordteljesítmény, illetve átlag 3%-nyi lemaradás mellett) a tanfolyamok hallgatóinak átlaga két-, háromszorosára fokozta olvasási sebességét, felfogása pedig 70 80%-ra emelkedett. Megállapították azonban azt is, hogy ha valaki el is érte ezt a teljesítményt, de többé nem gyakorolt, teljesítménye rövid időn belül újra visszaesett, ha nem is egészen a kezdeti szintre, de hozzávetőleg a régi és új teljesítménye közé. Nem szabad tehát alábecsülnünk a nehézségeket, melyek az elsajátítás során várnak ránk. A gyorsolvasás készség akár az úszás, gépírás vagy autóvezetés állandó gyakorlás nélkül elhalványul, feledésbe merül, elszokunk tőle. A túlzottan optimisták lelkesedése azért veszélyes, mert könnyen érheti őket csalódás, könnyű, gyors sikert várnak, és ha ez elmarad, rögtön elvesztik kedvüket, sutba dobják a tankönyvet és ostobaságnak, szemfényvesztésnek minősítik az egész gyorsolvasást. Ő ket már nehezebb lesz meggyőzni tévedésükről és rábírni arra, hogy kezdjék újra a tanulást, de most már a kellő szorgalommal és kitartással. Ezért jobb, ha mindenki előre tudja: amire vállalkozik, az komoly feladat, nehéz munka. Tudni kell azonban azt is, hogy megéri: megkapja jutalmát a hatékonyabb olvasási készségben, a jobban, gyorsabban végzett mun 24

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM Dr. Balogh László TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI Debrecen, 1995 A kéziratot lektorálta: Dr. Madácsi Mária tanszékvezetõ fõiskolai tanár

Részletesebben

Tanulásmódszertan e-book Dinyáné Szabó Mariann

Tanulásmódszertan e-book Dinyáné Szabó Mariann TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Tanulásmódszertan e-book Dinyáné Szabó Mariann TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Képességfejlesztés és iskolai tanulás: problémák és megoldások *

Képességfejlesztés és iskolai tanulás: problémák és megoldások * Balogh László Képességfejlesztés és iskolai tanulás: problémák és megoldások * I. Ismeretátadó vagy képességfejlesztő iskola? Ha erre a kérdésre válaszolnunk kellene, természetesen minden pedagógus amellett

Részletesebben

Tanulási technikák. I/13. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Tanulási technikák. I/13. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés, tanulási technikák Tanulási technikák I/13. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt

Részletesebben

Az ismeretátadás módszertana a szaktanácsadásban

Az ismeretátadás módszertana a szaktanácsadásban FVM A Földmûvelésügyi és Vi d é k f e j l e s z t é s i M i n i s z t é r i u m támogatásával készült D r. C s e p r e g i T i b o r, D r. K o z á r i J ó z s e f Az ismeretátadás módszertana a szaktanácsadásban

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÉS AKADÁLYOK A DISZLEXIÁS GYERMEKEK

Részletesebben

Dr. Miháltz Gábor: A klarinétjáték módszertana Tartalomjegyzék

Dr. Miháltz Gábor: A klarinétjáték módszertana Tartalomjegyzék Dr. Miháltz Gábor: A klarinétjáték módszertana Tartalomjegyzék 1. Bevezetés................................2. 2. Technika................................ 9. 3. Gyakorlás...............................11.

Részletesebben

Nyissunk be. 1. kötet

Nyissunk be. 1. kötet Nyissunk be a tanterembe 1 kötet.indd 1 A Nyissunk be a tanterembe! eredeti nyelven kilenc kiadást ért meg. Tizedik, átdolgozott, bővített változata ennek alapján készült a fordítás a magyar kiadással

Részletesebben

Tartalom. Készítette a szlovén projektcsoport:

Tartalom. Készítette a szlovén projektcsoport: 2010 Tartalom 1. Ismerjük meg a diszlexiát 2. Ismerjük saját problémáinkat, erősségeinket 3. Tanulási készségek és vizsgákra készülés 4. Segítő technológiák 5. Mikor kérjük szakértő segítségét Készítette

Részletesebben

KÓSA ANDRÁS VEZÉRFONAL

KÓSA ANDRÁS VEZÉRFONAL KÓSA ANDRÁS VEZÉRFONAL a felsőoktatási jegyzetek írásához SZIE GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GÖDÖLLŐ, 2010 Írta: Dr. Kósa András professor emeritus Belső használatra SzIE Gazdaság- és Társadalomtudományi

Részletesebben

LUCRARE METODICO-ŞTIINŢIFICĂ pentru obţinerea gradului didactic I

LUCRARE METODICO-ŞTIINŢIFICĂ pentru obţinerea gradului didactic I UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ LUCRARE METODICO-ŞTIINŢIFICĂ pentru obţinerea gradului didactic I Coordonator

Részletesebben

Tanuljunk meg tanulni!

Tanuljunk meg tanulni! Werner Metzig-Martin Schuster Tanuljunk meg tanulni! A tanulási stratégiák hatékony alkalm azásának módszerei Medicina Budapest, 2003 A magyar fordítás alapjául szolgáló mű: Werner Metzig-Martin Schuster:

Részletesebben

Mikulás Gábor: Menedzsment. 2. Tervezés

Mikulás Gábor: Menedzsment. 2. Tervezés "Régi korok árnya felé visszamerengni mit ér? Messze jövendővel komolyan vess össze jelenkort..." Kölcsey Ferenc: Huszt A magyar könyvtárakban a menedzsment funkciói közül a tervezés és az irányítás szorul

Részletesebben

CZAKÓ DEZSŐ. Internet-, adatbázis- és könyvtárhasználat

CZAKÓ DEZSŐ. Internet-, adatbázis- és könyvtárhasználat CZAKÓ DEZSŐ Internet-, adatbázis- és könyvtárhasználat Hatékony tanulási módszerek, színvonalas szakirodalom-kutatás, igényes dolgozatok Bevezetés Ez a jegyzet az Internet-, adatbázis- és könyvtárhasználat

Részletesebben

Üzleti informatika tantárgyi kalauz

Üzleti informatika tantárgyi kalauz Dúl Imre Miskolczi Ildikó: Üzleti informatika tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2005. Üzleti informatika tantárgyi kalauz A kalauz az alábbi 2 könyvhöz készült: 1. Kacsukné dr. Bruckner Lívia

Részletesebben

Integrált gyártórendszer-karbantartás és a karbantartó mérnök szerepe (dr. Péczely György)

Integrált gyártórendszer-karbantartás és a karbantartó mérnök szerepe (dr. Péczely György) A.A. Stádium Kft. www.aastadium.hu Integrált gyártórendszer-karbantartás és a karbantartó mérnök szerepe (dr. Péczely György) Napjaink gyártási rendszerei mind bonyolultabbak, a gazdasági kihívások is

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatikai Kar. Kétszemélyes logikai játékok

Debreceni Egyetem Informatikai Kar. Kétszemélyes logikai játékok Debreceni Egyetem Informatikai Kar Kétszemélyes logikai játékok Témavezető: Mecsei Zoltán Egyetemi tanársegéd Készítette: Szabó Dániel András Programtervező Informatikus Debrecen 21 Ezúton szeretnék köszönetet

Részletesebben

Tisztelt Pedagógusok!

Tisztelt Pedagógusok! Tisztelt Pedagógusok! Makó Város Önkormányzata mindig kiemelt figyelmet fordított az oktatásra, mert tudtuk és ma is így gondoljuk, hogy a jövõnket ezzel alapozzuk meg. Ezért történt meg az, hogy 2003

Részletesebben

CSEnDőRSÉGILAPOK. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában. Amen.

CSEnDőRSÉGILAPOK. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában. Amen. XXVI. évfolyam. Bu(lapest, 1936 novembe. 15. 22. szám. CSEnDőRSÉGILAPOK SZERKESZTI I.. O B Á C S Y L A.J O S SZÁZADOS Szerkesztöstlg és Jda4óhivatal BUDAPEST, (. KEH., BÖSZÖRMÉNYI. Ú'J' 2 1 Me;:j e lenik

Részletesebben

Bevezetés a szociológiába tantárgyi kalauz

Bevezetés a szociológiába tantárgyi kalauz Dr. Székely Péter Bevezetés a szociológiába tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2005. Bevezetés a szociológiába tantárgyi kalauz Ez a kalauz 2 tankönyvhöz és egy munkafüzethez készült: Andorka Rudolf:

Részletesebben

Az önismeret forrásai, a saját személyiség megismerése

Az önismeret forrásai, a saját személyiség megismerése Polacsek Lajos Az önismeret forrásai, a saját személyiség megismerése A követelménymodul megnevezése: Gondozási-ápolási alapfeladatok A követelménymodul száma: 1851-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

José Silva & Philip Miele

José Silva & Philip Miele NNCL1516-527v1.0 José Silva & Philip Miele Agykontroll Silva módszerével ÉLETÜNK MEGVÁLTOZTATÁSÁNAK DÖBBENETES MÓDJA Az eredeti mű cime: The Silva Mind Control Method Copyright José Silva 1977 Fordította:

Részletesebben

A CSODÁK TANÍTÁSA Munkafüzet: 1-30. leckék A CSODÁK TANÍTÁSA. Munkafüzet. Leckék: 1-30

A CSODÁK TANÍTÁSA Munkafüzet: 1-30. leckék A CSODÁK TANÍTÁSA. Munkafüzet. Leckék: 1-30 1 A CSODÁK TANÍTÁSA Munkafüzet Leckék: 1-30 2 Kedves Útitársam! Rendkívül boldoggá tesz, hogy immár téged is a csodautasok között üdvözölhetlek! Akár az én fordításomat használod (ami az alábbiakban következik),

Részletesebben

Megjegyezhető kandzsik

Megjegyezhető kandzsik Megjegyezhető kandzsik Első kötet Kézikönyv a japán írásjegyek jelentésének és írásmódjának megjegyzéséhez James W. Heisig Rácz Zoltán SHIROKUMA Tartalom Előszó a magyar kiadáshoz... 7 Bevezető... 9 Első

Részletesebben

Az eredményesebb kommunikáció elérése 1. Ösztönözze vállalatát arra, hogy javítson mindenfajta kommunikációt.

Az eredményesebb kommunikáció elérése 1. Ösztönözze vállalatát arra, hogy javítson mindenfajta kommunikációt. KOMMUNIKÁCIÓ Bevezetés Mondanivalójának eredményes közlése nagyon fontos, ha sikeres menedzserré akar válni. Ha szeretne magabiztosan előadni, és gördülékenyen tárgyalni, akkor ez a fejezet segíteni fog

Részletesebben

BEVEZETÉS. Pályázatom célja

BEVEZETÉS. Pályázatom célja 1 BEVEZETÉS Pályázatom célja Pályázatom témája a Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoporton belül az üzleti terv készítése kiscsoportos szakmai munka végzésével, irányítással, majd írásos

Részletesebben

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk. A követelménymodul megnevezése: Boros-Farkas Bernadett Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

Indító. Gyerekparadicsom Alapítvány Budapest, 2005

Indító. Gyerekparadicsom Alapítvány Budapest, 2005 Indító 2005 Gyerekparadicsom Alapítvány Budapest, 2005 Grafikai szerkesztô: Balázs Andrea Kiadja a Gyerekparadicsom Alapítvány Felelôs kiadó: Tóbiás László Készítette a Print City Kft. Felelôs vezetô:

Részletesebben

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2.

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV módszertani útmutatóval Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. kötet Beszéd és olvasás 2. munkafüzet 2. osztályosoknak Beszéd

Részletesebben

NOTA BENE 1 Tények és vélemények civil szemmel civileknek. Projektfejlesztés, pályázatírás

NOTA BENE 1 Tények és vélemények civil szemmel civileknek. Projektfejlesztés, pályázatírás NOTA BENE 1 Tények és vélemények civil szemmel civileknek Projektfejlesztés, pályázatírás 1 Impresszum Projektfejlesztés, pályázatírás Szerkesztette: Perneczky László, perneczky.laszlo@mobius.hu, (20)

Részletesebben