A gyorsolvasás programozott tankönyve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A gyorsolvasás programozott tankönyve"

Átírás

1

2 Dr. Dezső Zsigmondné A gyorsolvasás programozott tankönyve Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Budapest 1974

3 Irta: DR. DEZSŐ Z S IG M O N D N É Illusztrálta: S A JD IK F E R E N C Dr. Dezső Zsigmondné, Budapest 1974 ISBN

4 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ NAP LÁSSUNK HÁT MUNKÁHOZ! 2. NAP Látószögnövelő gyakorlat. Olvasási gyakorlat: Néhány gondolat a gyorsolvasás körüli félreértésekről... SZEMMŰKÖDÉS 3. NAP Ritmikus szemmozgásgyakorlat. Látószögnövelő gyakorlat. Olvasási gyakorlat: A csomagolásból eredő szemét problémája az USA-ban..... KONCENTRÁLT FIGYELEM Jelkeresés. Kombinált gyakorlatok: Fogalom válogatás. Ismétlődő számcsoportok. Látószögnövelő gyakorlat. Olvasási gyakorlat: Szomszédságmozgalmak, lakótelepek....

5 4. NAP AKTÍV OLVASÁS Hibakeresés. Szókeresés. Látószögnövelő gyakorlat. Olvasási gyakorlat: A mozgó munkaidő szabályozása az NSZK-ban..... * NAP FIGYELMES OLVASÁS, UTASÍTÁSOK KÖVETÉSE Ismétlődő számcsoportok. Fogalom válogatás. Jelkeresés. Olvasási gyakorlat: Az osztrák idegenforgalom piacproblémái NAP SZÓKINCS Szókincsteszt. Hibakeresés. Látószögnövelő gyakorlat. Olvasási gyakorlat: A hivatásszerű munka hatása az idős emberek emlékezetének állapotára NAP EGY KIS SZÁMVETÉS Szókincsteszt. Hibakeresés. Szókeresés. Látószögnövelő gyakorlat. Olvasási gyakorlat: A gyorsolvasás elsajátításának szükségessége NAP A LÉNYEG FELISMERÉSE Fogalom válogatás. Szóképzés. Jelkeresés. Látószögnövelő gyakorlat. Olvasási gyakorlat: A világítás kérdése...

6 9. NAP Szókincs teszt. Hibakeresés. Ismétlődő számcsoportok. Látószögnövelő gyakorlat. Olvasási gyakorlat: A szemétégetés füstgázai NAP REGRESSZIÓ Regressziót gátló gyakorlat. Hibakeresés. Szókeresés. Látószögnövelő gyakorlat. Olvasási gyakorlat: A jövő alakíthatósága és szétrombolhatósága NAP GYAKOROLJUK AZ EDDIG TANULTAKAT Szókincsteszt. Jelkeresés. Regressziót gátló gyakorlat. Látószögnövelő gyakorlat. Olvasási gyakorlat: Irodai berendezések méretei NAP HANGOS OLVASÁS Regressziót gátló gyakorlat. Szóképzés. Látószögnövelő gyakorlat. Olvasási gyakorlat: A hőerőművek telepítése és a környezet NAP KÉSZÜLJÜNK A HOLNAPI SZÁMVETÉSRE Szókincsteszt. Látószögnövelő gyakorlat. Hibakeresés. Olvasási gyakorlat: Zajártalmak és elh árításu k

7 14. NAP PROGRAMUNK FELÉHEZ ÉRKEZTÜNK Jelkeresés. Szókincsteszt. Látószögnövelő gyakorlat. Olvasási gyakorlat: Cél szerinti o lv a sá s NAP SKIPPING Olvasási gyakorlat (skipping): Kadmium a környezetünkben. Szókeresés. Fogalom válogatás. Látószögnövelő gyakorlat NAP SKIMMING Szókincsteszt. Hibakeresés. Látószögnövelő gyakorlat. Olvasási gyakorlat NAP Jelkeresés. Szóképzés. Regressziót gátló gyakorlat. Látószögnövelő gyakorlat. Olvasási gyakorlat: Fordítástechnika NAP Szókincsteszt. Hibakeresés. Látószögnövelő gyakorlat. Olvasási gyakorlat (skipping) NAP 8 Regressziót gátló gyakorlat. Hibakeresés. Ismétlődő számcsoportok. Látószögnövelő gyakorlat. Olvasási gyakorlat: A francia oktatás fejlődése és reformja

8 20. NAP Skipping gyakorlat Fogalom válogatás. Látószögnövelő gyakorlat. Regressziót gátló gyakorlat. Olvasási gyakorlat: A klimatizálás NAP PROGRAMUNK VÉGÉHEZ KÖZELEDÜNK Jelkeresés. Szókincsteszt. Látószögnövelő gyakorlat. Olvasási gyakorlat: A cél: az olvasottak rögzítése és felidézése NAP FOLYTASSUK A GYAKORLÁST! Szóképzés. Hibakeresés. Látószögnövelő gyakorlat. Olvasási gyakorlat: Lakás és k ö rn y ezet NAP Szókincsteszt. Jelkeresés. Látószögnövelő gyakorlat. Olvasási gyakorlat (skipping). Olvasási gyakorlat: Megfelelő akusztikai viszonyok NAP Regressziót gátló gyakorlat. Szóképzés. Látószögnövelő gyakorlat. Olvasási gyakorlat NAP Szókincsteszt. Ismétlődő számcsoportok. Látószögnövelő gyakorlat. Olvasási gyakorlat: Egy új divatos szakkifejezés, az im ag e

9 26. NAP GYAKOROLNI, GYAKOROLNI... Szókincsteszt. Hibakeresés. Látószögnövelő gyakorlat. Olvasási gyakorlat: Utasítás és gondolat k ö v etése NAP MÁR NEM SOK VAN HÁTRA! Szókeresés. Jelkeresés. Fogalom válogatás. Látószögnövelő gyakorlat. Olvasási gyakorlat: Követelmények a városépítészettel és a várostervezéssel szemben NAP MÉG EGY UTOLSÓ NEKIRUGASZKODÁS Regressziót gátló gyakorlat. Szóképzés. Látószögnövelő gyakorlat. Olvasási gyakorlat: Még néhány szó a gyorsolvasásról PROGRAMUNK VÉGÉHEZ ÉRTÜNK FÜGGELÉK Táblázatok Feloldás IRODALOMJEGYZÉK 345

10 Előszó El akarja sajátítani az olvasmányok tartalm ának optimális megközelítési módját, a hatékony olvasás módszerét, a korszerű olvasás mesterségét? Elhatározta már, hogy megtanul gyorsolvasni? Bizonyára azért, mert nem akar megrekedni a fejlődés már elért szintjén, hanem tovább akar haladni, többet látni, tanulni, több és jobb munkát végezni és ehhez keresi a megfelelő eszközöket, módszereket. Akkor ez a könyv Önnek készült. Vagy egyelőre még csak céltalanul lapozgat, ismerkedik a gyorsolvasásnak hazánkban viszonylag új fogalmával? Vagyis érdeklődő ember, akinek felkelti figyelmét az új, az ismeretlen? Akkor kérem lapozgasson még egy kicsit, ismerkedjék tovább a könyvvel és tárgyával, hátha kedvet kap a tanuláshoz. Higgye el, segítségére lehet abban, hogy sokirányú érdeklődését kielégítse, többet olvashasson és így jobban megismerje a világ fontos, hasznos és érdekes dolgait. Vagy talán csak a szükség kényszerítő hatására keres valami megoldást, m ert már nem tu d megbirkózni a napi munkája során feldolgozandó olvasmányok hatalmas tömegével? Akkor semmi esetre se tekintse ezt a könyvet újabb tehertételnek, még egy darabnak az elolvasandó könyvek amúgyis nyomasztó halmazában és ne mondja, hogy nincs már ideje további feladatok vállalására. Ennek a könyvnek éppen az a célja, hogy segítse m unkájában, módot adjon jelenlegi olvasási készsége fejlesztésére, a gyorsabb, de egyúttal eredményesebb 11

11 olvasás elsajátítására, felhívja figyelmét néhány gyakorlati fogásra és megismertesse új módszerekkel vagy ha már eddig is alkalmazta volna őket tudatosabbá tegye használatukat. Lehet, hogy most felteszi a kérdést: hogyan beszélhetünk egyáltalában módszerekről, gyakorlati fogásokról az olvasással kapcsolatban? Hiszen eddig úgy tudtuk, hogy az olvasás: az olvasás és kész. Hogyan lehetne azt többféleképpen csinálni? Pedig az olvasás még művészet is lehet ezt az irodalmárok jól tudják, de ugyancsak kevesen gondolnak arra, hogy valamiféle mesterségnek tekintsék. Holott, ma már, amikor az olvasás a kutató munkában, a termelésben, az ügyintézésben a munkanapnak egyre jelentősebb hányadát teszi ki, és mind fontosabbá válik a műhelyekben, a munkapadok mellett is, akkor már szinte külön folyamatnak tekinthetjük. A szakirodalom és a hivatalos iratok nagyrésze munkaeszközzé válik. Nem is szólva a tanulásról, amelynek ugyancsak munkaeszköze a könyv, a jegyzet. Az köztudomású, hogy nincs az az egyszerű munka, amelynek ne lenne valamiféle módszere, technikája, amelyet ne lehetne jobban vagy rosszabbul, szervezetlenül vagy racionálisan végezni, hogyne lehetne akkor módszere és technikája egy olyan sokrétűen összetett, bonyolult munkafolyamatnak, mint az olvasás. De minden további magyarázat helyett vegyünk inkább egy kis ízelítőt magából a könyvből, és lássuk közelebbről az egyik olvasási módszert. Hiszen még nem is döntötte el talán, hogy valóban akar-e tovább is foglalkozni a könyvvel. Mielőtt végleg határozna, ismerkedjen vele még egy kicsit. Kérem lapozzon még előre a 16. napra és olvassa el a skimming módszerére vonatkozó szakaszt. Most akár előszöri, akár csak másodszori nekifutásra megismerkedett már közelebbről is könyvünkkel. Ugyanakkor, anélkül, hogy erre előre készült volna, már meg is tanulta a gyorsolvasás egyik lényeges módszerét, sőt a gyakorlatban is elvégzett egy feladatot. Ugye nem is került nagy fáradságába? Most pedig kivételesen és természetesen a nyilvánvaló, konkrét adatok felesleges ismételgetése nélkül nem a feloldásban, hanem itt 12

12 következnek rövid összefoglalásként a helyes válaszok: a könyv bem utatása, úgy érzem, elsődlegesen a szerző feladata. Amint az alcímből és a tartalomjegyzékből is kitűnik: ismereteket, tényeket, tudnivalókat csak a legszükségesebb mértékben közlő, elsősorban elvégzendő gyakorlatokat tartalmazó tankönyvről van szó, mely nem arra szolgál, hogy elolvassák, hanem hogy dolgozzanak vele. De tapasztalhatta, milyen egyszerű és szinte köznapi dologról esik majd szó. És ha nem is lesz mindig minden feladat ennyire könnyű, egy kis igyekezettel úrrá lehet a felmerülő kisebb-nagyobb nehézségeken is. Ez a könyv a gyorsolvasás programozott tankönyve, teljesen önálló mű nem újabb kiadása és nem is folytatása régebben megjelent m unkáknak, még a szerző korábban megjelent módszertani útm utatójának sem. Önmagában, minden ismeret nélkül használható. A felhasznált irodalom felsorolásából kitűnik, hogy a könyv számos külföldi forrás felhasználásával készült. Ez érthető, hiszen hazai ta pasztalatok jóformán egyáltalában nem, vagy csak alig állnak rendelkezésre, ezért a neves külföldi gyorsolvasó iskolák széles körű gyakorlati tapasztalatai alapján összeállított tankönyvekre kellett támaszkodni. A magyar nyelv sajátosságainak figyelembevételével át-, illetve kidolgozott gyakorlatok kipróbálását azonban lehetővé tette néhány önkéntes vállalkozó lelkes segítőkészsége. Tanácsaikért, javaslataikért, megjegyzéseikért ezúton mondok köszönetét. Akiknek a könyv átlapozása során nem tű n t volna szembe a gyakorlatokkal kapcsolatos tipográfiai sajátosság: a különböző tárgykörökből válogatott olvasási gyakorlatokat más betűtípussal szedtük, hogy esetleges félreértések elkerülése végett megkülönböztessük azokat a könyvnek a gyorsolvasásra vonatkozó mondanivalójától. A gyorsolvasással kapcsolatos tudnivalókat összefoglaló olvasmányoktól eltekintve, valamennyi olvasási gyakorlat az Országos Műszaki K önyvtár és Dokumentációs Központ kiadványaiból, nevezetesen a Műszaki Információ Korszerű munkafeltételek és a Környezetvédelem, valam int a Műszaki Gazdasági Információ Trendek, prognózisok és Nemzetközi marketing c. sorozatainak és évfolyamaiból való. És ezzel végére is értünk a könyvvel való ismerkedésnek. Most már csak az elhatározás van h á tra : holnaptól kezdve rendszeresen elvégzi a kijelölt feladatokat, mindennap szorgalmasan gyakorol, és mindent elkövet, hogy önmagával versenyezve egyre jobb eredményeket érjen el. Holnaptól k e z d v e...vagy van még egy kis ideje, nem is fáradt és máris el akarja kezdeni? Kérem, tessék!

13

14 Lássunk hát munkához! Először is nézzük, milyen eszközökre lesz szüksége: # jegyzetekhez, válaszok leírásához: néhány ív papírra és valamilyen írószerre (toll vagy ceruza); # időméréshez: másodpercmutatós órára. Ha netán stopperóra is rendelkezésére áll, annál jobb, az időmérésben és ellenőrzésben időnként segítségére lehetnek barátok, családtagok is. Hosszabb időszakaszok mérésénél ügyes megoldás az e célra előre elkészített hangszalag. Amikor a felvételnél az időmérést megkezdi, egyet kopog vagy bemondja az indul szót. Ezután egy, két illetve három koppantással jelzi a 15., a 30., illetve a 45. másodpercet, a teljes percek számát pedig egyszerűen bemondja perces felvételnél hosszabbra általában nem lesz szüksége. A jelzések persze lehetnek szükség szerint sűrűbbek (10 másodperc) vagy ritkábbak (1 1 perc). Így a gyakorlatok közben a hangszalagra felvett időjelzéseket visszajátszva nem kell az órát figyelnie: a magnetofon figyelmezteti a kiszabott idő lejártára, illetve így tudhatja meg mennyi időt fordított egy-egy gyakorlat elvégzésére. Sem a stopperóra, sem a magnetofon nem nélkülözhetetlen kellék, és a könyvből teljesen egyedül, minden baráti segítség nélkül is tanulhat. Van viszont valami, ami nélkül nem érhet célt és ami a jó

15 eredmény alapvető feltétele: kedv a munkához, a tanuláshoz. Bebizonyított tény, hogy már az akarat, az elhatározás is hoz némi eredményt. Szüksége lesz még sok szorgalomra, türelemre, kitartásra is. Nem ígérhetünk könnyű munkát és gyors sikert, sőt lehet, hogy eleinte némi visszaesés is mutatkozik teljesítményében ez azonban természetes jelenség, nem szabad, hogy elcsüggedjen. Ha következetesen és rendszeresen elvégzi a gyakorlatokat, az eredmény sem m aradhat el. Amire most vállalkozik, az komoly munka aszerint kell végeznie. Ha a könyvet este fáradtan csak elalvás előtt forgatja, nézegeti, az vajmi keveset használ. Lehetőleg a napnak mindig ugyanazon meghatározott szakában dolgozzon, olyankor, amikor még valóban képes tanulni, gyakorolni. A 28 napos beosztástól szükség esetén némiképp eltérhet, azaz, ha néha persze csak ritkán és ha valóban nem jut rá ideje egy-egy napra kim arad a gyakorlás, vagy az egy napra kiszabott anyagot soknak találja és azt két nap alatt végzi el, nem olyan nagy baj. Kisebb hiba, ha megosztja, több lépésben veszi át az anyagot, mintha túl sokat markol egyszerre. Inkább végezzen hosszabb idő alatt, de a rendszerességhez feltétlenül ragaszkodnia kell. Semmi esetre se akarjon hosszabb kihagyásokat úgy pótolni, hogy több napi feladatot egy ültő helyében egyszerre elvégez, m ert annak nem lesz sok eredménye. Legyen sportszerű tartsa be a játékszabályokat! A könyv pontosan megmondja, mit kell tennie, kövesse az előírásokat. Most már ismeri a könyv szerkezetét, felépítését, nincs többé szükség arra, hogy céltalanul lapozgasson és előre beleolvasson az egyes gyakorlatokba. H a pedig a feloldásokat nézegeti meg előre, célját téveszti az egész tanulás. A gyakorlatok az előrehaladással válnak mind nehezebbekké és bonyolultabbakká. Az első napok minden nehézség nélkül megoldható feladatai amellett, hogy már az elérendő célt szolgálják, segítenek abban, hogy hozzászokjon ezekhez az első látásra talán itt-ott túlságosan egyszerűnek tűnő, de többnyire nem is olyan könnyű gyakorlatokhoz tehát ne lapozza á t ezeket sem! E nnyit elöljáróban a legszükségesebb tudnivalókról, vagyis hogy a tanuláshoz feltétlenül szüksége lesz 1}...é s... és 2>...Ha megoldható, jó ha kéznél van, de nem nélkülözhetetlen kellék egy 3 )...és 4) , időnként pedig segítségére lehetnek 5 )... is. A legfontosabb azonban, ami nélkül nem érhet el eredm ényt6 )......és 7 )...a feladatokat pedig 8) kell végeznie. 16

16 Ez most csak egy kis próba volt. Ki tudja tölteni a kipontozott sorokat anélkül, hogy újra vissza kellene lapoznia a szövegben? Ha nem, ez azt jelenti, hogy nem olvasott elég figyelmesen. A jövőben mindig arra kell törekednie, hogy egyszeri olvasás után is fel tudja idézni az olvasott szöveg leglényegesebb pontjait. Ezzel a.... jellel még gyakran fog a könyvben találkozni és ide először mindig emlékezetből, a szövegre való visszatérés nélkül próbálja a hiányzó fogalmat, kifejezést, gondolatot beírni. H a nem megy, mindig lapozzon vissza és az egész szövegrészből keresse meg a megoldást. A következő páros oldalon m egadott feloldás csak ellenőrzésül szolgál. Most pedig lépjünk egy lépéssel tovább, és tisztázzuk, mit is akarunk elérni, mi az, amire törekszünk? Olvasási készségünket szeretnénk továbbfejleszteni de mi is az olvasás? Ennek meghatározását kezdjük egy kis fejtöréssel. Tegyük fel, hogy egy fiatal mérnöknek technikatörténeti kutatásai közben egy gót betűkkel írott, régi, német szövegrészlet kerül a kezébe. Bár kitűnően beszél németül, a gót betűket sohasem tanulta, azokat egyáltalában nem ismeri. Rövid töprengés után eszébe jut, hogy grafikus barátja a különböző betűtípusok, formák tanulmányozása során különös figyelmet szentelt a gót betűknek, azok megfejtése tehát semmi problémát nem jelenthet számára. A mérnök el is szalad barátjához, aki szívesen vállalkozik a segítségre. A bökkenő csak az, hogy ő viszont egy szót sem tud németül. Nyilvánvalóan csak egy megoldás kínálkozik : a grafikus felolvassa a szövegrészletet melyből azonban egy szót sem ért a mérnök pedig aki viszont az írást nem tudja kibetűzni végighallgatja és megérti a szöveget. Mit gondol, tulajdonképpen melyikük olvasott? Karikázza be a helyesnek ta rto tt választ: a) a mérnök b) a grafikus c) egyik sem d) mind a kettő Ha eldöntötte a kérdést, megpróbálná megindokolni a választ? 17

17 1) papírra és írószerre 2) másodpercmutatós órára # 8) stopperóra # 4) magnetofon 5) barátok, családtagok # 6) kedv a tanuláshoz o 7) szorgalom, türelem, kitartás 8) rendszeresen A helyes válasz c, azaz egyik sem. A mérnök és a grafikus különkülön végezték el az olvasás folyamán együttesen ható két funkciót, a felismerést és a felfogást. Az olvasás ugyanis bonyolultan összetett művelet, melyben szemünk és agyunk egyformán részt vesz. A Magyar értelmező kéziszótár szerint az egyéb forrásokban található meghatározásokhoz hasonlóan aki olvas, az írásjelek során szemével végighaladva a szöveg értelmét felfogja. Ebből pedig számunkra az a tanulság, hogy jelenlegi olvasási készségünk fizikai és szellemi tényezőit egyformán fejleszteni kell, a kettő elválaszthatatlan egymástól. Ezt a tényt soha nem szabad szem elől téveszteni, még akkor sem, ha céljainkat és előttünk álló feladatainkat világosabb körvonalazásuk érdekében megpróbáljuk valamiképpen rendszerezni. így csoportosításunk szerint az, am it jelenlegi készségünkkel, szokásainkkal kapcsolatban meg kell változtatni: # az olvasás technikája, # m agatartásunk, # az olvasmány megközelítésének módja, úgyszólván minden, ahogy és am it jelenleg olvasás közben teszünk. Régi szokásokon változtatni nem könnyű, ebben lesznek segítségére a különböző elvégzendő gyakorlatok, melyek legtöbbje ugyancsak több célt szolgál egyszerre, és az olvasási készség több tényezőjére is hat. Az egyes napok feladatainak módszeres felépítése érdekében azonban valamilyen megkülönböztetést mégis kellett tennünk aszerint, hogy elsősorban mi a gyakorlat célja. Például a szemműködést, a koncentrált figyelmet, a szókincset fejleszti-e; valamelyik rossz szokás leküzdését segíti-e, vagy pedig az olvasás egyes módszereinek begyakorlását célozza-e leginkább. Hogy az olvasó is tudja, mire kell legfőképpen figyelemmel lennie az egyes gyakorlatok elvégzésénél, azok célját a szükséges magyarázatokon túlmenően megfelelő jelekkel is feltüntetjük. Ezek a következők: 18

18 <s> Vw\ szem gyakorlat (létoszögnöveló és ritmikus) regresszió olvasási gyakorlat koncentráció & o skipping skimming lényeg megragadás V szókincs feloldás pontosan nem adható meg Most pedig szóljunk még néhány szót megváltoztatandó olvasási készségünknek az előbbi csoportosításban elsőként em lített tényezőjéről, az... Ide tartozik a megfelelő szemműködés kialakítása. Szemünk m ű ködéséről olvasás közben részletesebben holnap lesz szó, most egyelőre csak a látószögnövelő gyakorlatokkal, illetve végzésük módjával kell megismerkednie. Ez a gyakorlat nagyon fontos a gyorsolvasás technikájának elsajátításában, ezért még ha néha kényelmetlennek vagy unalmasnak tűnik is soha ne mulassza el. Ahhoz, hogy valóban jól végezze a gyakorlatokat, megfelelő eszközök hiányában némi kézügyességre van szüksége, először teh át a kézmozdulatot kell begyakorolnia. A következőkben három oszlopban számokkal, betűkkel, szavakkal találkozik. Minden egyes oszlopon külön-külön kell függőleges irányban végighaladnia. Tulajdonképpen minden egyes egyelőre 3 tagú szám- vagy betűcsoport egy-egy külön feladat. Lényege, hogy az értelmetlen szám- vagy betűkombinációkat, illetve értelmes szavakat egyet- 2* 19

19 olvasás technikájáról 4 <\ 2 5 (\ 2 1 í 9 4 i; 7 3 (> 7 3 l : 2 4 (i 8 3 ] 0 2 í> 8 3 *> 9 1 l 8 2 <: 0 1 (> 6 3 l* 8 3 ' 5 1 (- 8 4 í 6 2 íí 9 2 ( 6 1 í> 8 8 " 3 5 íi (i 9 0 4: 8 7 ; 8 6 í 5 9 <: 7 2 r 5 0 e ál; al k o miita t é i* m pe <iig b X ai íelv á 3 1 m 'Isik b i o vi ág n 1 1 m írét s 7 i ke vet y : r an nak ö J t mi ínét á í o ed iig é :r c va jmi 1 i ü ke vés k «1 u eg; ^es u ; s kö: 5tÍ ll ; z rö1nd g - e V<3jíyük o b sül*get cl j á,ti ogó e <) j szc ros a 1 h hói JSZÚ s g föl ^am z 3 é kö: sött y. J t j ö i őbe c u sol kai g? y ga1>ona o 1 cl pél dák b 3 1 lér\yeg o s le\'ö g ő X é lel)bgő 20

20 len villanásnyi idő alatt felismerje anélkül, hogy közben szeme a szokásos módon balról jobbra haladna. Vegye elő a könyvhöz csatolt könyvjelzőt és helyezze az első oszlopra úgy, hogy az a számokat takarja, a nyíl hegye pedig egy vonalban legyen az oszlop közepén végighúzódó függőleges vonallal. Pillantását szögezze a nyíl hegyére ez lesz a fixációs pont, majd egy villámgyors mozdulattal rántsa le a kartont az oszlop legfelső számáról, de ugyanazzal a lendülettel már csúsztassa is vissza. A kitakarás nem tarthat tovább egy másodperc kis töredékénél, a mozdulat sebessége csak akkor megfelelő, ha nehézségbe ütközik még ennek a háromjegyű számnak a felismerése is. (Egy ötvened vagy század m á sodperc hihetetlenül rövid idő. Ha például az egyik angol gyorsolvasó iskola kis kézi gyakorló eszközét erre az időre beállítja, a gyakorlatlan szemlélő legelőször szinte még azt sem érzékeli, hogy valamiféle jel egyáltalában felvillant rajta, és eleinte még az értelmes, 2 3 betűs szavakat is alig ismeri fel. A későbbi leckék során ugyanezzel a gyakorló eszközzel ugyanennyi idő 1/100 másodperc alatt el kell jutni 10 számjegy, illetve betűs szócsoportok felismeréséig!) Most pedig kérem, gyakorolja ezt a nagyon gyors mozdulatot esetleg próbálja meg két kézzel, ha úgy jobban megy, hogy holnap már minden nehézség nélkül kezdhessen hozzá ehhez a gyakorlathoz. A mai napra még két feladatunk van hátra. Lehet, hogy eddig még egyáltalán nem foglalkozott a gyorsolvasással, vagy ami a nagyobb baj csak a körülötte tapasztalható félreértésekből hallott valam it. Akkor ideje, hogy némi fogalmat alkosson az új módszer lényegéről. A másik feladat, hogy felmérjük jelenlegi olvasási készségét. A két feladatot összekapcsolva, első olvasási gyakorlatunk tárgya maga a gyorsolvasás. Persze lehet, hogy korábban már foglalkozott e kérdéssel, akkor kérem, nézze el, ha itt-o tt egy-egy lényegesebb gondolattal esetleg újra találkozik. De a kísérletek során szerzett tapasztalatok alapján arra is kérem, vigyázzon, nehogy az ismerősnek vélt szöveg felületességre, figyelmetlenségre csábítsa. Az ezután következő és minden további olvasási gyakorlatnál mindig két eredményt m érünk: a sebességet és a felfogás mértékét. Az utóbbi alatt az olvasmányban levő adatoknak, gondolatoknak azt a mennyiségét értjük, melyet egyszeri elolvasás után megjegyzett, azaz az ad o tt kérdésekre helyesen és pontosan felidéz. Ha a sebesség mérésére nem áll rendelkezésére stopperóra vagy az előbb leírtak szerint elkészített hangszalag, jegyezze fel egy papírra az olvasás megkezdésének és befejezésének időpontját természetesen a 21

21 másodperceket is. (Legegyszerűbb, ha bevárja, míg a másodpercmutató kerek percet jelez és akkor kezdi az olvasást.) Az olvasással töltött percek és másodpercek alapján a Függelékben megadott táblázatból ki* keresheti olvasási sebességét. Az olvasási gyakorlatokat mindig csak egyszer olvassa végig, a m ár elolvasott részekre ne térjen vissza. A gyakorlat után feltett kérdésekre kizárólag emlékezetből válaszoljon anélkül, hogy az olvasm ányba még egyszer belenézne. Holnaptól kezdve arra fogjuk kérnif igyekezzék mindig egy kicsit gyorsabban és nagyobb figyelemmel olvasni, mint ahogyan azt megszokta és az kényelmes lenne. Most azonban az a célunk, hogy meg^ állapítsuk, milyen az a készség, ahonnan elindul, tehát a következő gyakorlatot még ugyanúgy végezze el, olyan sebességgel és olyan figyelemmel, ahogy az eddig természetes volt. Most pedig nézzen az órára és kezdje az olvasást. Olvasási gyakorlat Néhány gondolat a gyorsolvasás körüli félreértésekről A gyorsolvasásnak hazánkban viszonylag új fogalmát még kevesen ismerik, vannak azonban, akik félreértik célját és elsajátításának lehetőségeit. Éppen ezért lényegének közelebbi megismerését a félreértések eloszlatásával kell kezdeni. Nézzük előbb az új módszer ellenzőit. Szerintük a gyorsolvasás felületességre szoktat, mert ők a gyorsaságot minden gondosságot, alaposságot nélkülöző elsietéssel, kapkodással asszociálják. Nos, ezzel a felületességgel éppen ők vádolhatok, hiszen anélkül, hogy előbb kissé tájékozódnának, csupán a gyorsolvasás szóból indulnak ki, már pedig ez az elnevezés az egész módszernek csak egyik bár kétségtelenül fontos tényezőjét hangsúlyozza. Most már késő azt vitatni, mennyire kifejező és helyes ez az elnevezés. A z azonban bizonyos, hogy nemigen akad egyetlen olyan újonnan felbukkanó fogalom sem, melynek lényegét egyetlen szóból álló elnevezése teljes mértékben kifejezné olyannyira, hogy kizárólag annak alapján a fogalmat már valóban ismerhetnénk, sőt pálcát is törhetnénk felette. Már pedig az ellenzők ezt teszik. Ő k nyilvánvalóan egyáltalában nem ismerik sem a gyorsaság szerepét a gyors -olvasá$ban, sem az egyéb tényezők jelentőségét, melyeket pedig minden gyorsolvasással foglalkozó közlemény még a legrövidebb hír is állandóan hangsúlyoz. 22

22 A gyorsaság szerepének helyes megvilágítására vegyük példának a term e lést, mely annál ésszerűbb és gazdaságosabb, minél kevesebb ráfordítással érhet el nagyobb eredményt. Hasonlóképpen az olvasás is melyről már megállapítottuk, hogy ugyancsak munkafolyamat akkor racionális, ha kevesebb időráfordítással és kisebb fáradsággal minél nagyobb eredményt érünk el, azaz minél több információt fogunk fel az olvasmányból. Bármennyi gondot is fordítanak a termelésben az ésszerűsítésre, ráfordítások csökkentésére, ez sohasem öncélú, közben nem téveszthető szem elől az igazi, végső cél, a termelés eredménye, a mennyiségileg és minőségileg egyaránt megfelelő termék. Ugyanígy, bármenynyit is fáradozunk azon, hogy megtanuljunk gyorsan olvasni, végső célunk nem az, hogy hihetetlen sebességgel tudjunk végigszáguldani a sorokon, hanem hogy meglepő módon éppen a nagyobb sebesség következtében egyúttal sokkal több eredményt is érjünk el. A gyorsabb olvasásnak az az előnye, hogy azonos idő alatt, adott mennyiségnek két-, háromszorosát tudjuk elolvasni, egészen nyilvánvaló. A rra azonban már kevesen gondolnak, hogy éppen a nagyobb sebesség még jobb eredményt is hoz. A gyorsolvasás egyik alaptétele, hogy nem szavakat, hanem összefüggő szócsoportokat, teljes gondolategységeket olvasunk ehhez kell a tanulás során szemünket és agyunkat hozzászoktatni. Ez pedig ha már megtanultuk szemünknek és agyunknak sokkal kevésbé fárasztó, mint a szavankénti olvasás, vagyis jelenlegi olvasási módszerünk. A gyorsabb olvasással agyunk teljes kapacitása is le van kötve kísérletek hosszú sorával bizonyított tapasztalati tény, hogy jelenleg vizuális képességeink 1/5-ét sem használjuk ki nem tudunk úgy elkalandozni, mint a lassú olvasás közben, jobban figyelünk, és ennek a lekötött figyelemnek természetes következménye a jobb, teljesebb felfogás. A gyorsolvasásnak ez a koncentrált figyelem éppen olyan alapvető jellemzője, mint a gyorsaság. A gyorsaság és a felületesség közé semmiképpen nem tehetünk egyenlőségjelet, mint ahogy azt a felületes bírálók teszik. Sokan a szépirodalom olvasásának élményét, az esztétikai élvezetet féltik a gyorsolvasástól. Ebben tökéletesen igazuk is lenne, ha abban versenyeznénk, ki tud nagyobb sebességgel átfutni egy hangulatokkal, érzésekkel, gondolatokkal teli lírai verset, novellát vagy drámát. De nem győzzük eleget hangoztatni: a gyorsolvasás módszere az olvasással járó munkát akarja megkönnyíteni, gyorsabbá tenni, csak a gyakorlati prózára vagyis azokra az olvasmányokra vonatkozik, melyek munkával, tanulással, ismeretszerzéssel függnek össze. A szépirodalom körünkön kívül esik, azzal egyáltalában nem foglalkozunk, bár a gyorsolvasás kedvező mellékhatásai érvényesülnek akkor is, ami kor az esztétikai élvezetért olvasunk. A megszokott nagyobb figyelem, teljes koncentráció, valamint a tudatosan gazdagabbá tett, bővített szókincs, az a törekvés, hogy minden olvasott szó értelmével teljesen tisztában legyünk, ne érjük be valamiféle homályos, 23

23 ködös sejtéssel és főleg, hogy már nem siklunk el gondtalanul egy-egy ismeretlen szó fölött: az olvasmányokkal szemben tanúsított új magatartásunknak ezek a tényezői melyek a gyakorlati próza olvasása céljából váltak állandó szokásunkká csak hasznára válnak a szépirodalom olvasásának is. Nem helytálló ugyanis az ellenzőknek az a kifogása, hogy ha valaki hozzászokott a gyorsabb olvasáshoz, nem tud többé lassan olvasni. Ezek szerint egy autóversenyzőt, aki megszokta a versenypályán a hihetetlen sebességeket, nem szabad többé beengedni a nagyváros állandó tilos jelzésekkel, közlekedési dugókkal teli forgalmába? Nos ennyit a bírálók ellenvetéseiről. Nálunk veszélyesebb azonban a lelkes hívők túlzott optimizmusa. Ő k azt hiszik, elég ha beiratkoznak egy tanfolyamra, elolvasnak egy tankönyvet vagy éppenséggel meghallgatnak néhány előadást és már minden magától fog menni. Sajnos ez nem így van. A gyorsolvasást meg lehet tanulni, az mindenki számára hozzáférhető, de türelem, szorgalom és főleg kitartás szükséges hozzá. Időt kell rá szentelni, el kell végezni minden előírt gyakorlatot, és már tanulás közben, a napi munka során is törekedni kell az újonnan tanultak alkalmazására; be kell idegződnie minden új szokásnak; és végül az eredményesen elvégzett tanulást sem szabad soha befejezettnek tekinteni, mindig vigyázni kell arra, hogy a régi szokások vissza ne térjenek. Jelenlegi olvasási készségünk szó percenkénti sebesség, % - os felfogással attól függően, mennyire gyakorlott, jó olvasóról, illetve milyen jellegű olvasmányról van szó. A külföldi tapasztalatok szerint (néhány kimagasló rekordteljesítmény, illetve átlag 3%-nyi lemaradás mellett) a tanfolyamok hallgatóinak átlaga két-, háromszorosára fokozta olvasási sebességét, felfogása pedig 70 80%-ra emelkedett. Megállapították azonban azt is, hogy ha valaki el is érte ezt a teljesítményt, de többé nem gyakorolt, teljesítménye rövid időn belül újra visszaesett, ha nem is egészen a kezdeti szintre, de hozzávetőleg a régi és új teljesítménye közé. Nem szabad tehát alábecsülnünk a nehézségeket, melyek az elsajátítás során várnak ránk. A gyorsolvasás készség akár az úszás, gépírás vagy autóvezetés állandó gyakorlás nélkül elhalványul, feledésbe merül, elszokunk tőle. A túlzottan optimisták lelkesedése azért veszélyes, mert könnyen érheti őket csalódás, könnyű, gyors sikert várnak, és ha ez elmarad, rögtön elvesztik kedvüket, sutba dobják a tankönyvet és ostobaságnak, szemfényvesztésnek minősítik az egész gyorsolvasást. Ő ket már nehezebb lesz meggyőzni tévedésükről és rábírni arra, hogy kezdjék újra a tanulást, de most már a kellő szorgalommal és kitartással. Ezért jobb, ha mindenki előre tudja: amire vállalkozik, az komoly feladat, nehéz munka. Tudni kell azonban azt is, hogy megéri: megkapja jutalmát a hatékonyabb olvasási készségben, a jobban, gyorsabban végzett mun 24

Mesénkben a példák, amelyeket az óvodáskorú gyermekek könnyen megérthetnek, elemi matematikai információkat közölnek. Könyvünk matematikai anyaga

Mesénkben a példák, amelyeket az óvodáskorú gyermekek könnyen megérthetnek, elemi matematikai információkat közölnek. Könyvünk matematikai anyaga ELŐSZÓ Kedves szülők! Gyermekeik, mint egykor önök is, szeretik a meséket. Reméljük, hogy könyvünk tetszeni fog nekik. De önöknek elárulunk egy titkot: ez a könyv nem csak mese. Azt szeretnénk, ha gyermekeik,

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

A BESZÉD, MINT MŰALKOTÁS

A BESZÉD, MINT MŰALKOTÁS házi András emlékére Lőrincz Róza neje 1907"; ennek hasonmása szintén használatban van, melyen ez a felirat olvasható: özv. Jakabházi An-drásné Lorinczi Róza emlékére." Jakabházi András és neje sírja az

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 1 I. HALmAZOk 1. JELÖLÉSEk A halmaz fogalmát tulajdonságait gyakran használjuk a matematikában. A halmazt nem definiáljuk, ezt alapfogalomnak tekintjük. Ez nem szokatlan, hiszen

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Kompetencia és performancia /Egy útkeresés tapasztalatai/

Kompetencia és performancia /Egy útkeresés tapasztalatai/ Kompetencia és performancia /Egy útkeresés tapasztalatai/ Oktatáspolitikai alapdokumentumok kívánják meg a ma iskolájától, hogy mielőbb jusson túl azon a tartalmi és módszertani váltáson, amit már maga

Részletesebben

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK VÁLTOZZ A VILÁGGAL HEFOP 2.1.6. PROGRAM NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HEFOP-2.1.6/05/1-2005-08-0062/1.0 NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK Készítette: Abonyi Krisztina

Részletesebben

Hol és hogyan tanuljunk? A környezet befolyása a tanulás hatékonyságára

Hol és hogyan tanuljunk? A környezet befolyása a tanulás hatékonyságára Hol és hogyan tanuljunk? A környezet befolyása a tanulás hatékonyságára Ezen a foglalkozáson arra keressük a választ, milyen módon lehet a legeredményesebb a tanulásod. Ez azért fontos, mert az, ahogy

Részletesebben

Tanulási stílus kérdőív

Tanulási stílus kérdőív Szitó Imre(1987) A tanulási stratégiák fejlesztése, Iskolapszichológiai füzetek, 2.sz. ELTE Tanulási stílus kérdőív Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatokat. Döntsd el, hogy az öt válasz közül melyik

Részletesebben

BEKÖSZÖNTŐ. háztartási és hasonló jellegű villamos gépek és készülékek-, illetve a villamos forgórészek javítás és módosítás utáni vizsgálatai.

BEKÖSZÖNTŐ. háztartási és hasonló jellegű villamos gépek és készülékek-, illetve a villamos forgórészek javítás és módosítás utáni vizsgálatai. BEKÖSZÖNTŐ A következőkben közzétesszük a javítás utáni vizsgálatokról szóló szakmai irányelveket (MEE.SZI 0401-1, -2), melyeket a szerviz tevékenységet végző javító-szolgáltató szakembereknek ajánljuk

Részletesebben

Felkészülés a leendő munkaadóval való állásinterjúra

Felkészülés a leendő munkaadóval való állásinterjúra Eszköztár reumatológiai betegségben szenvedő fiatalok számára Belépés a munka világába Felkészülés a leendő munkaadóval való állásinterjúra Amikor behívják egy állásinterjúra, ez izgalmas, de egyben ijesztő

Részletesebben

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk!

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Sokszor nagyon kevés dolgon múlik, hogy egy kapcsolat miképpen alakul. Ugyanazzal az energiával lehet építeni és rombolni is. A lényeg a szándék, illetve

Részletesebben

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat Egy híján húsz Kérdőív az olvasási szokásokról A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Erasmus csoportjának javasolt kérdései a diákok olvasási szokásainak/ kedvének felmérésére 1. Mit olvasol a

Részletesebben

L E G T R A I N E R GYVC-008. Használat elõtt figyelmesen olvassa el a tájékoztatót!

L E G T R A I N E R GYVC-008. Használat elõtt figyelmesen olvassa el a tájékoztatót! LEG_TARINER.qxp 2007.08.03. 9:06 Page 1 L E G Használat elõtt figyelmesen olvassa el a tájékoztatót! T R A I N E R GYVC-008 A VIVAMAX Leg Trainerrel Ön otthonában, kényelmesen edzheti lábait és fenekét,

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

Jelige/Név:. Válaszadó: y, osztály:, születési év

Jelige/Név:. Válaszadó: y, osztály:, születési év Forrás: Bernáth László, N. Kollár Katalin, Németh Lilla: A tanulási stílus mérése ELTE Eötvös Kiadó, Bp. 2015. 1. melléklet A végsõ kérdõív Tanulási stílusok kérdőív Jelige/Név:. Válaszadó: y, osztály:,

Részletesebben

Egyszerű tábla. Nagy Zsófia: A mi táblánk

Egyszerű tábla. Nagy Zsófia: A mi táblánk Nagy Zsófia: A mi táblánk 2011 decemberében, karácsonyi meglepetésként, egyik diákom családjának közbenjárása révén került osztálytermünkbe egy Mimio interaktív tábla. Persze nagy volt az öröm a gyerekek

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal

Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal Matematika A 2. évfolyam Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal 35. modul Készítette: Szitányi Judit 2 modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés

Részletesebben

MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN

MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN A Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés (TÁRKI) 1993 végén, a Népjóléti Minisztérium megbízásából végzett kutatásainak

Részletesebben

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV sorszám EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV A válaszadás önkéntes! Tisztelt Asszonyom! Tisztelt Uram! Kérjük, válaszolja meg ezeket a kérdéseket is. Munkatársunk megvárja, amig Ön befejezi a válaszadást.

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

A vállalatok és a minőségbiztosítás

A vállalatok és a minőségbiztosítás 4. A vállalatok és a minőségbiztosítás 4.1 Minőségbiztosítás piaci ösztönzői A vállalatok piaci helyzete nagyon különböző. A minőségbiztosítás bevezetésére vonatkozó kényszereket és ösztönzőket ez a piaci

Részletesebben

A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon

A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1117 Budapest, Erőmű u. 4. sz. Tel/fax: 381-0664 e-mail: pszk@pszk.hu A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon Tartalom: Általános és speciális részkészségek mérésének összefoglaló

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

A változás szabadsága I.

A változás szabadsága I. Hollenda Zsolt A változás szabadsága I. www.tudatossag.hu www.tokeleteselet.hu Munkafüzet Tartalomjegyzék Miért vagyunk itt?... 3 Megéri változtatni?... 4 Sosem késő... 5 Sorsunk a saját kezünkben van!...

Részletesebben

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK:

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Gyorsjelentés az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Hunya Márta PhD Kőrösné dr. Mikis Márta Tartsayné Németh

Részletesebben

Az új Tanulási stílus kérdőív. A kérdőív skálái, használati javaslatok, kutatási eredmények

Az új Tanulási stílus kérdőív. A kérdőív skálái, használati javaslatok, kutatási eredmények Az új Tanulási stílus kérdőív A kérdőív skálái, használati javaslatok, kutatási eredmények Miről lesz szó? Az új tanulási stílus kérdőív kialakítása A kérdőív és az alskálák bemutatása A kérdőív használata

Részletesebben

GYORS TÉNYKÉP FÉRFI ÉS NŐI MUNKANÉLKÜLIEK A SOMOGY MEGYEI TELEPÜLÉSEKEN

GYORS TÉNYKÉP FÉRFI ÉS NŐI MUNKANÉLKÜLIEK A SOMOGY MEGYEI TELEPÜLÉSEKEN Tér és Társadalom 7. 1993.1-2: 103-111 GYORS TÉNYKÉP FÉRFI ÉS NŐI MUNKANÉLKÜLIEK A SOMOGY MEGYEI TELEPÜLÉSEKEN (Employment situation of men and women in rural and urban settlements of Somogy country) TARDOS

Részletesebben

A magyar közvélemény és az Európai Unió

A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió 2016. június Szerzők: Bíró-Nagy András Kadlót Tibor Köves Ádám Tartalom Vezetői összefoglaló 4 Bevezetés 8 1. Az európai

Részletesebben

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 139022 OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Részletesebben

DR. KÓNYA LÁSZLÓ: BEVEZETÉS AZ ELŐADÁSOKHOZ

DR. KÓNYA LÁSZLÓ: BEVEZETÉS AZ ELŐADÁSOKHOZ . DR. KÓNYA LÁSZLÓ: BEVEZETÉS AZ ELŐADÁSOKHOZ 2004.03.02 ADOBE ACROBAT ALAPGONDOLAT: PLATFORMFÜGGETLEN MEGJELENÍTÉS ÉS NYOMTATÁS PDF=PORTABLE DATA FORMAT (HORDOZHATÓ ADATFORMÁTUM) LEHETSÉGES ELEKTRONIKUS

Részletesebben

Ajánlások sajátos nevelési igényű gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez

Ajánlások sajátos nevelési igényű gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez Inkluzív nevelés Ajánlások sajátos nevelési igényű gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez Bevezető az óvodai nevelés kompetenciaterület ajánlásaihoz Szerkesztette Czibere Csilla sulinova Közoktatás-fejlesztési

Részletesebben

Szövegértés-szövegalkotás A

Szövegértés-szövegalkotás A Szövegértés-szövegalkotás A 1 2. évfolyam olvasás mintamodulok az én, te... mi című könyv feldolgozásához Az elveszett dínó Halnevelde Piacon Cirkuszban Iskola után Függelék Készítette: Rózsa Vincéné Olvasás

Részletesebben

Módszertani sokféleség

Módszertani sokféleség Módszertani sokféleség Egyéni anyanyelvi fejlesztés a Hallássérültek Tanintézetében A gyermeki személyiség egyénre szabott fejlesztése a korszerű pedagógia egyik legfontosabb követelménye. Fel kell mérni,

Részletesebben

Latin négyzet és SUDOKU a tanítási órákon. készítette: Szekeres Ferenc

Latin négyzet és SUDOKU a tanítási órákon. készítette: Szekeres Ferenc Latin négyzet és SUDOKU a tanítási órákon készítette: Szekeres Ferenc a latin négyzet Leonhard Euler (1707 1783) svájci matematikustól származik eredetileg latin betűket használt szabályai: egy n x n es

Részletesebben

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska!

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska! Hosszúhetény Online H.H.Franciska 2012. júl. 24. 12:00 Válasz #70 Köszi a gyors választ! Csak arra tudok gondolni, hogy nem jutott el a felajánlás az illetékesekhez, mert máskülönben biztosan éltek volna

Részletesebben

ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN

ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN Matematika A 3. évfolyam ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN 16. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 16. modul összeadás, kivonás az egy 0-ra végződő számok körében

Részletesebben

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE 13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE Mindegyikünknek kétféle szokásai vannak: jók és rosszak. A jó szokásaink közelebb visznek minket álmaink földjére, és a rosszak távolabb visznek álmaink földjétől. A jó szokások

Részletesebben

Tanulj meg angolul 6 hónap alatt az IMPREVO-val! Essentials

Tanulj meg angolul 6 hónap alatt az IMPREVO-val! Essentials Tanulj meg angolul 6 hó alatt az IMPREVOval! Essentials Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék 2. Miért született meg ez az Ebook? 3. Miért éppen 6 hó? 5. hogyan használjam az IMPREVOt? 11. 200 os ütemterv

Részletesebben

Ön egy DOMYOS márkájú terméket választott, és köszönjük bizalmát. Akár kezdő, akár magas szintű sportoló, a DOMYOS az Ön szövetségese fizikai kondíciójának megtartásában vagy fejlesztésében. Munkatársaink

Részletesebben

6. óra TANULÁSI STÍLUS

6. óra TANULÁSI STÍLUS 6. óra TANULÁSI STÍLUS CÉL: az egyén jellemzőinek megfelelő tanulási stílus kialakítása. Eszközök: A TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV kinyomtatva (a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban). A Kiértékelés kinyomtatva

Részletesebben

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul Matematika A 3. évfolyam DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS 33. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 33. modul DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

A boldog felhasználó

A boldog felhasználó A boldog felhasználó Ingyenes e-book, a Felhasználó Update csapattól Írta: Vidi Rita Mi a különbség a begyakorolt, monoton, örökké félelmetesnek tűnő felhasználás, és a tudás alapú, céltudatos, örömfelhasználás

Részletesebben

Suri Éva Kézikönyv www.5het.hu. Kézikönyv. egy ütős értékesítési csapat mindennapjaihoz. Minden jog fenntartva 2012.

Suri Éva Kézikönyv www.5het.hu. Kézikönyv. egy ütős értékesítési csapat mindennapjaihoz. Minden jog fenntartva 2012. Kézikönyv egy ütős értékesítési csapat mindennapjaihoz 1 Mi az, amin a legtöbbet bosszankodunk? Az értékesítőink teljesítményének hektikusságán és az állandóan jelenlévő fluktuáción. Nincs elég létszámunk

Részletesebben

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek É R T É K E L É S a program szóbeli interjúján résztvevő személyről K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek Értékelés: A terület pontozása 1-5 tartó skálán, ahol az egyes pontszám a

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

SZKA_106_29. A modul szerzője: Nahalka István. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM

SZKA_106_29. A modul szerzője: Nahalka István. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM tanulás egész SZK_106_29 é n é s a v i l á g életen át modul szerzője: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYM 418 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Ökoiskola. Ökoiskolaság és szakképzés

Ökoiskola. Ökoiskolaság és szakképzés Ökoiskola Ökoiskolaság és szakképzés Réti Mónika Varga Attila Ökoiskolaság és szakképzés A bevezetõ szövegek szinte mindig általánosságokról szólnak, és emiatt nagy a veszélye annak, hogy csak a felszínt

Részletesebben

Az idősek (65 év felettiek) és az élelmiszer-biztonság

Az idősek (65 év felettiek) és az élelmiszer-biztonság Kutatási előzmények Az idősek (65 év felettiek) és az élelmiszer-biztonság A KÉKI 2001 óta foglalkozik az élelmiszer-biztonság társadalmi-gazdasági hátterének elemzésével. Elsődleges célunk feltárni azt

Részletesebben

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy Örömre ítélve Fotók: Gál Efraim Ha a drog egy fallal körbezárt város, akkor ki engedélyezi vagy tiltja a kijárást? Vajon ha az embernek több száz kulcsa lenne az örömhöz, bárhova bezárhatnák? Nem tudom.

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz

Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz Szilágyi N. Sándor Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 10. rész Hányféle lehetőségünk van

Részletesebben

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás 1. oldal ASTER motorok Felszerelési és használati utasítás A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel

Részletesebben

Alig kezdődött el a NAT, illetve az iskolák által elkészített pedagógiai programok és

Alig kezdődött el a NAT, illetve az iskolák által elkészített pedagógiai programok és Iskolakultúra 2002/10 Liskó Ilona Tantervi reformok a szakképzésben 1998 őszén a magyar közoktatási rendszerbe bevezették a NAT-ot, ami a tananyag átalakításán túl iskolaszerkezeti változásokkal is együtt

Részletesebben

6. AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE

6. AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE 6. AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE A kurzus anyagát felhasználva összeállíthatunk egy kitűnő feladatlapot, de még nem dőlhetünk nyugodtan hátra. Diákjaink teljesítményét még osztályzatokra kell átváltanunk,

Részletesebben

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 1. A filozófiának, a nyelvészetnek és a pszichológiának évszázadok óta visszatérô kérdése, hogy milyen a kapcsolat gondolkodás vagy általában a megismerési folyamatok és nyelv,

Részletesebben

2008/2009-es tanév. Kedves Kollégák!

2008/2009-es tanév. Kedves Kollégák! 2008/2009-es tanév tankönyvi elemzések, bemutatások is segíteni kívánják Önöket a bonyolult világunkban történő könnyebb eligazodásban. Kitekintés rovatunkban olyan külföldi tapasztalatokat mutatunk be,

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA Nyíregyháza, 2010. május Készült a Felső-Tisza Alapítvány megbízásából. Szerkesztette: Filepné dr. Nagy Éva Katona Mariann Tóth Miklós Lezárva 2010. május 31-én. Nyíregyháza,

Részletesebben

Legénytoll a láthatáron II.

Legénytoll a láthatáron II. DIÓSI PÁL Legénytoll a láthatáron II. A fiatalok helyzetérõl, problémáiról Feladatunkat szûkösen értelmeznénk, ha megkerülnénk annak vizsgálatát, hogy a megkérdezettek milyennek látják generációjuk körülményeit.

Részletesebben

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI Széchy Anna Zilahy Gyula Bevezetés Az innováció, mint versenyképességi tényező a közelmúltban mindinkább

Részletesebben

Arcjóga Arctorna Edzésterv

Arcjóga Arctorna Edzésterv Arcjóga Arctorna EDZÉSTERV Hogyan haladj a gyakorlatokkal? Lépésről lépésre. Gondolj arra, mintha lego kockákból várat építenél. Türelemjáték. Milyen jó lenne, minél gyorsabban egymásba kapcsolni a lego

Részletesebben

Varga András. Õsi magyar nyelvtan

Varga András. Õsi magyar nyelvtan Varga András Õsi magyar nyelvtan Õsi magyar nyelvtan Tartalomjegyzék Õsi magyar nyelvtan...1 Bevezetõ...1 Mi a probléma az indogermán nyelvelemzõ készlettel?...1 Alá és fölérendelt mondatok...1 Az egész

Részletesebben

Az enyhe értelmi fogyatékos fővárosi tanulók 2009/2010. tanévi kompetenciaalapú matematika- és szövegértés-mérés eredményeinek elemzése

Az enyhe értelmi fogyatékos fővárosi tanulók 2009/2010. tanévi kompetenciaalapú matematika- és szövegértés-mérés eredményeinek elemzése E L E M Z É S Az enyhe értelmi fogyatékos fővárosi tanulók 2009/2010. tanévi kompetenciaalapú matematika- és szövegértés-mérés eredményeinek elemzése 2010. szeptember Balázs Ágnes (szövegértés) és Magyar

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.5. KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.5. KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.5. KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy

Részletesebben

file://c:\coeditor\data\local\course410\tmp.xml

file://c:\coeditor\data\local\course410\tmp.xml 1. oldal, összesen: 7 Tanulási célok: A lecke feldolgozása után Ön képes lesz: saját szavaival meghatározni a grafikus fordatervezés módszerét támogató körülményeket; saját szavaival meghatározni a grafikus

Részletesebben

TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV

TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV 1. A tanulási mintázat kérdőív... 215 2. A hallgatói élettörténetek gyűjtésének kutatási eszköze... 223 3. A tanulási orientációk állításainak újrarendezési kísérlete faktoranalízis segítségével (N=1004)...

Részletesebben

Számlázó program vásárlás előtt áll? Nehezen választ a sok hasonlónak tűnő ajánlat közül? Segítségre lenne szüksége?

Számlázó program vásárlás előtt áll? Nehezen választ a sok hasonlónak tűnő ajánlat közül? Segítségre lenne szüksége? Számlázó program vásárlás előtt áll? Nehezen választ a sok hasonlónak tűnő ajánlat közül? Segítségre lenne szüksége? Íme 7+1 szempont, amelyet ne hagyjon figyelmen kívül a választás előtt 1. Kezelhetőség

Részletesebben

A hipnotikus prosi. Ha a cég- vagy termékismertetőd szinte önmagától is elad, akkor itt fejezd be az olvasást!

A hipnotikus prosi. Ha a cég- vagy termékismertetőd szinte önmagától is elad, akkor itt fejezd be az olvasást! A hipnotikus prosi Ha a cég- vagy termékismertetőd szinte önmagától is elad, akkor itt fejezd be az olvasást! Még itt vagy? Akkor hadd mutassam meg, hogy mitől válik érdekessé, eldobhatatlanná egy prosi,

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4.

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. A Győri Műszaki SZC Gábor László Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. Győr, 2015. július 1. 1 Tartalomjegyzék 1. A választott kerettanterv megnevezése...4 1.1. Célok, feladatok...4 1.2.

Részletesebben

Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet: Módszertani útmutató mentorok számára az. Elektronikus írástechnika III. kurzus szakmai gyakorlatához

Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet: Módszertani útmutató mentorok számára az. Elektronikus írástechnika III. kurzus szakmai gyakorlatához B/V. Külsı szakmai gyakorlat kidolgozása (tananyagának, tematikáinak, módszertani útmutatóinak kidolgozása a mentorok számára) Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet: Módszertani útmutató mentorok számára az

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

Hogyan készült a Vizsolyi Biblia szedése?

Hogyan készült a Vizsolyi Biblia szedése? Hogyan készült a Vizsolyi Biblia szedése? Timkó György 1906-ban jelent meg Beöthy Zsolt szerkesztésében A magyar irodalom története című kétkötetes könyv. Ebben olvasható: [Károlyi] nem oly jártas ugyan

Részletesebben

EDUCATIO 1997/2 AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI

EDUCATIO 1997/2 AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI AZ ISKOLARENDSZERÛ FELNÕTTOKTATÁS KÉRDÕJELEI A felnõttoktatás funkciója, az intézményrendszer mûködésének feltételei évek óta átalakulóban vannak. Változik a képzés iránti kereslet, s változik a kínálat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. Hogyan kell használni a GONAL-f előretöltött injekciós tollat? 2. Mielőtt megkezdené az előretöltött injekciós toll használatát 3.

TARTALOMJEGYZÉK 1. Hogyan kell használni a GONAL-f előretöltött injekciós tollat? 2. Mielőtt megkezdené az előretöltött injekciós toll használatát 3. TARTALOMJEGYZÉK 1. Hogyan kell használni a GONAL-f előretöltött injekciós tollat? 2. Mielőtt megkezdené az előretöltött injekciós toll használatát 3. Az előretöltött injekciós toll előkészítése az injekció

Részletesebben

Buzsáki Gábor: Az életed kiszámolható!

Buzsáki Gábor: Az életed kiszámolható! Minden jog fenntartva 2015 www.asztropatika.hu 1 Ha egy problémával sokat foglalkozol, előbb-utóbb rátalálsz a megoldásra! Pontosan úgy, ahogyan ez lassan már 20 éve velem is történt a személyes tanácsadásaim

Részletesebben

ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2009 ÚTMUTATÓ. A 4. ÉVFOLYAM telephelyi koordinátorainak és felmérésvezetőinek

ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2009 ÚTMUTATÓ. A 4. ÉVFOLYAM telephelyi koordinátorainak és felmérésvezetőinek Oktatási Hivatal ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2009 ÚTMUTATÓ A 4. ÉVFOLYAM telephelyi koordinátorainak és felmérésvezetőinek 2009-ben 3-féle Útmutató készült a telephelyi koordinátorok és felmérésvezetők részére:

Részletesebben

TÖRPE GONDOLATOK TÖRPE JÖVŐ*

TÖRPE GONDOLATOK TÖRPE JÖVŐ* TÖRPE GONDOLATOK TÖRPE JÖVŐ* BESZÉLGETÉS KOVÁCS GÉZÁVAL, A MAGYAR TUDOMÁNYOS JÖVŐKUTATÁSI SZAKOSZTÁLYÁNAK VEZETŐJÉVEL AKADÉMIA KORPA: Egy idézettel kezdeném a beszélgetést: A jövő kritikus elágazási pontjai"

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

VÁLLALATI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK, INTERNETES TECHNIKÁK

VÁLLALATI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK, INTERNETES TECHNIKÁK VÁLLALATI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK, INTERNETES TECHNIKÁK A digitális gyár mint a termékéletciklusmenedzsment megvalósításának központi eleme A termékéletciklus-menedzsment lényege az üzleti folyamatok olyan

Részletesebben

Nem 1. Férfi 2. Nő Kor: Iskolai végzettséged: 1. 8 osztály 2. középiskola 3. főiskola/egyetem

Nem 1. Férfi 2. Nő Kor: Iskolai végzettséged: 1. 8 osztály 2. középiskola 3. főiskola/egyetem Név. szám Nem 1. Férfi 2. Nő Kor: Iskolai végzettséged: 1. 8 osztály 2. középiskola 3. főiskola/egyetem BIS-11 HU Az emberek különböznek abban, hogy miként gondolkoznak a különböző dolgokról és hogyan

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint 1413 ÉRETTSÉGI VIZSGA 014. május 19. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint,

Részletesebben

Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON

Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON - Alapfokú angol nyelvtudással rendelkezel? - Szeretnél folyékonyan, bátran beszélni angolul? - Középfokú nyelvvizsgát szeretnél tenni,

Részletesebben

Miért van szükség üzleti tervre?

Miért van szükség üzleti tervre? Pólya Árpád Kulcs az üzleti terv összeállításához ÖTLETHÍD Gazdaságfejlesztő, Mérnöki és Oktatási Tanácsadó, Szolgáltató Kft. Miért van szükség üzleti tervre? A jövő formálása mindig izgalmas és egyben

Részletesebben

I. EXPOZÍCIÓS PROGRAMOK FÉLAUTOMATA PROGRAMOK...

I. EXPOZÍCIÓS PROGRAMOK FÉLAUTOMATA PROGRAMOK... Haladó Tanfolyam Tartalomjegyzék I. EXPOZÍCIÓS PROGRAMOK FÉLAUTOMATA PROGRAMOK... 3 1. BEVEZETŐ AZ EXPOZÍCIÓS PROGRAMOKBA... 3 1. ISO érzékenység... 5 2. WB Fehér egyensúly beállítása... 9 3. Fénymérési

Részletesebben

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Budapest, 2009 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos (1.-4. és 6. fejezetek) Dr. Pucsek József (5. fejezet) Lektorálta: Dr. Bíró Tibor ISBN 978 963 638 291

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ. Általános útmutató

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ. Általános útmutató ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Bevezetés a programozásba I.

Bevezetés a programozásba I. Bevezetés a programozásba I. 3. gyakorlat Tömbök, programozási tételek Surányi Márton PPKE-ITK 2010.09.21. ZH! PlanG-ból papír alapú zárthelyit írunk el reláthatólag október 5-én! Tömbök Tömbök Eddig egy-egy

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének OPTIKAI CSALÓDÁSOK Mint azt tudjuk a látás mechanizmusában a szem által felvett információt az agy alakítja át. Azt hogy valójában mit is látunk, nagy szerepe van a tapasztalatoknak, az emlékeknek.az agy

Részletesebben

2. MÉRÉSELMÉLETI ISMERETEK

2. MÉRÉSELMÉLETI ISMERETEK 2. MÉRÉSELMÉLETI ISMERETEK A fejezet célja azoknak a módszereknek a bemutatása, amelyekkel adatokat gyűjthetünk annak érdekében, hogy kérdéseinkre választ kapjunk. Megvizsgáljuk azokat a feltételeket is,

Részletesebben

Számvitel mesterszak. Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése. Nappali tagozat. Tantárgyi útmutató

Számvitel mesterszak. Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése. Nappali tagozat. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése Nappali tagozat Tantárgyi útmutató 2014/2015. tanév 2. félév

Részletesebben

0663 MODUL SÍKIDOMOK. Háromszögek, nevezetes vonalak. Készítette: Jakucs Erika, Takácsné Tóth Ágnes

0663 MODUL SÍKIDOMOK. Háromszögek, nevezetes vonalak. Készítette: Jakucs Erika, Takácsné Tóth Ágnes 0663 MODUL SÍKIDOMOK Háromszögek, nevezetes vonalak Készítette: Jakucs Erika, Takácsné Tóth Ágnes Matematika A 6. évfolyam 0663. Síkidomok Háromszögek, nevezetes vonalak Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS A

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom tantárgy 1-3. évfolyam 2013. Bevezetés célok, alapelvek Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Ritzelés körkéses ritzelőgépeken

Ritzelés körkéses ritzelőgépeken Ritzelés körkéses rizelőgépeken - 1 - Ritzelés körkéses ritzelőgépeken 1 Bevezető A ritzen német szó hasítást, karcolást jelent. Nyomdai körökben ritzelés (riccelés) alatt leginkább öntapadó anyagok öntapadó

Részletesebben

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA BABITS FELJEGYZÉSEI ARANY JÁNOSRÓL Kézirat, rekonstrukció, kiadás * Horváth János a következő mondattal zárta az 1910-es évek első felében írt, de csupán a hagyatékból

Részletesebben

AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA

AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA Befogadást segítő eszközök Jelnyelvi tolmács (leköti a vizuális figyelem nagy részét, speciális ismeret kell hozzá) -a válaszadó siketek

Részletesebben

Szakmai terv 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja

Szakmai terv 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai terv 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja MEREK 2010. évi szakmai terv A MEREK szakmai terve 2010. évre Misszió A Merek célja a mozgássérült emberek társadalmi integrációjának elősegítése

Részletesebben

Kódelméleti elemi feladatgyűjtemény Összállította: Hraskó András és Szőnyi Tamás

Kódelméleti elemi feladatgyűjtemény Összállította: Hraskó András és Szőnyi Tamás Kódelméleti elemi feladatgyűjtemény Összállította: Hraskó András és Szőnyi Tamás 1. Mérlegelés 1.1 Egy cég 10 szériában gyártott egész kg-os súlyokat. Az első szériában 1, a másodikban 2, a harmadikban

Részletesebben