lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig"

Átírás

1 munka kör alapítvány hallássérültek foglalkoztatásáért lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig információs füzet i. 2013

2

3 lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig információs füzet i. Készítettük mindezt azért, mert a napi tanácsadói tapasztalataink során mi magunk sem találtunk olyan kézikönyvet, mely útmutató lenne a hallási fogyatékossággal született gyermeket nevel családok számára. Ez a kiadványt a 2013 júniusában hatályban lév jogszabályok alapján készült, ezért fontos, hogy minden egyes lehet ség és támogatás igénybe vételekor meg kell keresni az illetékes hatóságot, szervezetet, amelyet kiadványunkban megtalálhattok. Munka-Kör Alapítvány munkatársai munka kör alapítvány 2013

4 A kiadvány megjelenését támogatta: Nemzeti Együttm ködési Alap Szerkesztette: Dubniczki Csilla Az érthet séget nagyothallók és siketek tesztelték, valamennyien a Munka-Kör Alapítvány munkatársai. Felel s szerkeszt : Dr. Soósné Szigetvári Ágnes Felel s kiadó: Munka-Kör Alapítvány, 1021 Budapest, H vösvölgyi út 81. A borítót tervezte adományként: Komlós Andrea, LA4 Média K. Kép és illusztráció: Alapítvány fotóarchívuma A szakmai anyag összeállításában közrem ködött önkéntesként: Mohácsiné Dim Rita osztályvezet, Vác Város Önkormányzata, Intézményfelügyeleti és Humánosztály Nyomda: Litoplan Nyomdaipari K. Felel s vezet : Tóth Zoltán ISSN:???, GÁBOR

5 Tartalomjegyzék Bevezet 4. oldal A Munka-Kör Alapítvány története, bemutatása : Hogyan segítjük a hallássérülteket? 6. oldal Támogatások születést l feln ttkorig 1. Anyasági támogatás 10. oldal 2. Terhességi gyermekágyi segély (TGYÁS) 10. oldal 3. Gyermekgondozási díj (GYED) 11. oldal 4. Gyermekgondozási segély (GYES) 11. oldal 5. Gyermeknevelési támogatás 12. oldal 6. Családi pótlék: nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás 12. oldal 7. Magasabb összeg családi pótlék 14. oldal 8. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 16. oldal 9. Térítésmentes tankönyvellátás 18. oldal 10. Étkezési térítési díjkedvezmény 19. oldal 11. Óvodáztatási támogatás 20. oldal 12. Aktív korúak ellátása (rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesít támogatás) 20. oldal 13. Közgyógyellátás (alanyi, normatív, méltányossági) 21. oldal 14. Ápolási díj 22. oldal 15. Utazási kedvezmények (MÁK, SINOSZ-kártya) 24. oldal 16. Utazási költségtérítés 25. oldal 17. Fogyatékossági támogatás 25. oldal 18. REHAB-kártya 27. oldal 19. START-kártya 28. oldal 20. Lakhatási támogatás 29. oldal Munkaadókra vonatkozó kötelezettségek és kedvezmények 21. Rehabilitációs hozzájárulás be zetése alóli mentesség 30. oldal 22. Munkahelyvédelmi Akcióterv 31. oldal 23. Jeltolmács szolgálatok miért fontos regisztrálni? 32. oldal 24. Oktatás képzés 35. oldal 25. ÁLLÁSKERESÉS 37. oldal 3

6 Bevezet Nincs annál csodálatosabb és felemel bb pillanat, amikor egy kisbaba megszületik. Minden édesanya els kérdése az orvosa felé: Ugye egészséges? Ugye minden rendben? Igen, van, amikor minden rendben és szép, egészséges újszülöttet vihet haza pár nap múlva az édesanya. De van, amikor sajnos nem így alakulnak a dolgok. Méhen belüli fert zés, magas vérnyomás, egyéb okok miatt korán indul meg a szülés és a koraszülöttségb l kés bb adódnak egészségügyi problémák. Vagy a születés után közlik a szül kkel, hogy valami baj van. Már pár hónapos korban észrevehet, ha nem fordul a hang irányába a gyermek. Vannak olyan esetek, amikor a gyermek 2-3 éves korában nem beszél, mert nem hall. És megkezd dik a versenyfutás az orvosokkal, fejleszt -pedagógusokkal, hogy mit is tehet a szül, merre induljon, hogyan segítsen gyermekének. Már az els BERAvizsgálaton, az els hallásvizsgálaton kiderül, hogy veleszületett, idegrendszeri sérülésb l adódó, vezetéses vagy genetikai hallássérülésr l, vagy teljes siketségr l van szó. Az esetek dönt többségében a hallássérülés örökl dik. A genetikában 53 gén felel a hallássérülésért, ebb l ha hármat ismernek hazánkban és tudnak gyógyítani. Sajnos a magzati korban még nem tudnak olyan vizsgálatot végezni, mely kisz rné a hallássérülésért felel s géneket. Minden csak a születés után derül ki. A szül k ott állnak magukban, mindenfajta segítség nélkül, de tenni kell, menni kell tovább, hiszen minél korábban kezd dik meg a hallás- és beszédfejlesztés, a jelnyelv tanítása, a szájról olvasás, kés bb annál könnyebb lesz az integrált környezetbe való beilleszkedés. Hallássérült és hallássérült, siket és siket között is óriási különbségek vannak. Ami látható: ha a megfelel, stabil családi háttér, a segít -szeret -támogató szül i háttér biztosított, a hallássérült gyermek, kés bb feln tt bárhol megállja a helyét. A hallássérült gyermek nevelése, oktatása nem kis terhet ró a szül kre. Nekik kell dönteni: speciális vagy integrált intézményt választanak gyermeküknek. Bölcs de esetében nincs választási lehet ség, óvodánál már van. A legtöbb óvodai nevelési intézmény bentlakásos, és olyan gyermekeket fogad, akiknél a hallássérülés mellé más egészségügyi, mentális, pszichés problémák is társulnak. Az integrált környezetben pedig nem mindig kapja meg a gyermek a megfelel fejlesztést, hiszen törvény szabályozza hetente hány óra fejlesztés jár a 4

7 gyermeknek. Az óvoda után az iskola, majd a szakmaválasztás a legnagyobb fordulópont egy hallássérült életében, hiszen olyan szakmát, képesítést kell szereznie, mellyel el tud helyezkedni a munkaer -piacon. Nem mindegy milyen képesítést tud megszerezni. Nem mindegy, hogy jelnyelven tud csak kommunikálni, vagy készülékkel és hangzó beszéddel is. Eljut az érettségiig vagy nem?nagyonsokmúlikaszül kön,apedagógusokonésmagánahallássérülten is, hogy mennyire sikerül beilleszkednie a társadalomba és elfogadtatnia másságát, fogyatékosságát. A Munka-Kör Alapítvány m ködésének tíz éve alatt nagyon sok súlyosan fogyatékos hallássérülttel találkozott, adott szakmai és életvezetési tanácsot, és legf képpen munkahelyi elhelyezkedésüket biztosította. Ebben a tájékoztató-információs füzetben adjuk közre az évek alatt összegy jtött tapasztalatainkat, információkat, melyek reméljük hasznos lesz minden hallássérült álláskeres, leend és jelenlegi munkaadó, hallássérültekkel foglalkozó munkatárs és önkéntes számára is. Dubniczki Csilla sorstárs-segít, alapítványi szóviv Budapest, július 5

8 A Munka-Kör Alapítvány története, bemutatása Az Alapítvány 2003-ban alakult meg hivatalosan. Létrejöttének el zménye azonban sokkal korábbra nyúlik vissza az id ben. Köszönhet ez egy hallássérült atalembernek, aki részt vett a ma már Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépészeti és Mérnöki Karaként ismert iskolán egy munkaügyi, álláskeresési tréningen, melyet Dr. Soósné Szigetvári Ágnes tartott. Áginak felt nt, hogy a atalember mindig vitte a székét oda, ahol volt, mindig ment utána. Ági csak kés bb tudta meg, hogy hallássérült, szo verfejlesztést tanult, és már egy éve nincs munkája. Ági felkarolta ezt a út, és segített neki elhelyezkedni. Megvolt benne az az ambíció és motiváció, hogy megmutassa: is akar és tud dolgozni. Esélyt kapott a munkára, ahogy mindazok a hallássérült álláskeres k, akik a 10 év alatt megfordultak nálunk. Mivel foglalkozunk? A Munka-Kör Alapítvány Magyarországon egyedülálló módon támogatja a siket és nagyothalló emberek foglalkoztatásának el segítését, els sorban a nyílt munkaer -piacon való elhelyezkedésüket segíti a Közép-Magyarországi Régióban: Budapesten és Pest megyében. A tavalyi évben már több vidéki nagyvárosból is fordultak hozzánk állásügyben. A lehet ségeinkhez mérten próbálunk ügyfeleinknek segíteni. Hogyan segítjük a hallássérülteket? Magyarországon több mint 1 millió hallássérült van. Magukat els sorban nem fogyatékosnak, hanem jelnyelvi kisebbségnek tartják. akiknek csak a töredéke dolgozik. Szeretnének és tudnak is dolgozni, de ehhez segítségre van szükségük. A hozzánk forduló súlyosan fogyatékos hallássérültek álláskeresési és életvezetési problémáiban sorstárs-segít k közrem ködésével az alábbi módokon tudunk segíteni. Álláskeresés: - kutatjuk és felvesszük a kapcsolatot a potenciális munkaadókkal, - közvetítünk az állást keres k és a munkaadók között - alapítványunk irodájában segítünk telefonon felvenni a kapcsolatot a munkát hirdet cégekkel, 6

9 - segítünk a pro önéletrajz megírásában; - állásinterjúra kísérjük az ügyfelet, - tolmácsolunk felvételhez kapcsolódó ügyintézésnél, - munkaszerz dés kötésnél jelen vagyunk, - munkavédelmi oktatáson, interjúkon segítjük a hallássérülteket. - ingyenes internet-hozzáférést biztosítunk irodánkban - személyes találkozás keretében felmérjük a hozzánk fordulók képességeit, - a felmért igények, képességek, készségek alapján együtt választjuk ki a megfelel munkahelyet, - igény szerint állásinterjúra, munkapróbára kísérjük ügyfeleinket; - segítünk az álláskeresés során felmerül kommunikációs akadályok elhárításában, - álláskeresési technikák ismertetésével, - a személyes találkozások alapján ajánlásokat készítünk munkaadók kérésére a munkára jelentkez kr l A mindennapi életet megkönnyítend tanácsadás - ellátjuk ket a hivatalos ügyintézéshez szükséges nyomtatványokkal; - segítünk a komplex felülvizsgálathoz szükséges iratok beszerzésében; - segítünk a hivatali ügyintézésben, - kapcsolatot tartunk a Budapest F város Kormányhivatala Munkaügyi Központjával és a Rehabilitációs Szakigazgatási Szervvel - fellebbezéseket, kérelmeket írunk - olyan kísér lappal látjuk el ket, ami tartalmazza azt, hogy ha az ügyintéz nem érti ügyfelünket, akkor hívhat minket - hallássérülteknek szóló szakmai képzések felkutatásával, - él párbeszéd formájában fórumokat, találkozókat, felvilágosító-tájékoztató el adásokat szervezünk hallássérültek, velük foglalkozó munkaadók, civil szervezetek képvisel i számára; - honlapunkon, hírlevelünkben, közösségi oldalunkon (Hallássérültek Munkavállalása Facebook) folyamatosan közzétesszük a megváltozott munkaképesség eknek szóló információkat, jogszabályokat, valamint naponta feltöltjük a legfrissebb állásajánlatokat; - a hallássérülteket és munkaadóikat speciális munka-t z és balesetvédelmi oktatási segédlettel látjuk el; 7

10 - munkatársainkat is folyamatosan képezzük, hogy minél hatékonyabban tudjanak kommunikálni és segíteni a hozzánk forduló álláskeres knek; - tájékoztatást adunk az igénybe vehet kedvezményekr l, támogatásokról; A jól felkészített hallássérült megfelel munkakörben legalább olyan jól teljesít, mint halló társa. Ez a vegyes foglalkoztatás ráadásul mindegyik félnek jó, növeli a munkamorált, az önbecsülést, az összetartást. Ezeket a helyeket azonban fel kell kutatni és összehozni az érintetteket, mindez sok munkával, fáradsággal és költséggel jár. A válság minket sem kímél, alapítványunk pályázatokból, adományokból gazdálkodik és folyamatosan keresi az új forrásokat. Érzékenyítés A lehetséges társszervezetekkel, hallássérültekkel foglalkozó civil szervezetekkel, alapítványokkal, oktatási és képzési intézményekkel, jelnyelvi tolmácsszolgálatokkal is folyik a kapcsolatfelvétel és az együttm ködések kialakítása a minél hatékonyabb és eredményesebb fellépés érdekében. Sikerült olyan szervezeteket is találni, amelyek csak közvetve érintettek (pl.: hallókészülék forgalmazók), de ezekkel is folynak az együttm ködés kialakítására tárgyalások. Fontosnak tarjuk már idejekorán elkezdeni az érzékenyítést, ezért tartunk tájékoztató el adások általános és középiskolákban és szervezünk országos információs-kampányokat. A munkaadókat személyesen keressük fel és tájékoztatjuk ket az adó és egyéb kedvezményekr l, segítünk nekik leküzdeni azokat a félelmeket, melyek visszatartják ket a hallássérültek alkalmazásától. A számokról, eredményeinkr l Több olyan megváltozott munkaképesség eket foglalkoztató munkahellyel is együttm ködési megállapodásunk van, ahol folyamatosan vesznek fel hallássérülteket. A munkavállalók közül 2011-ben több mint 150-en fordultak az Alapítványhoz munkavállalási szándékkal, akikkel a folyamatos kapcsolattartást sikerült megvalósítani. A kapcsolattartást legf képpen interneten keresztül valósítjuk meg, a már regisztrált munkavállalókkal ben, a még nem regisztrált munkavállalókkal a közösségi oldalakon és hirdetéseken keresztül próbáljuk elérni ben segítségünkkel 120 hallássérült álláskeres talált munkát 8

11 integrált munkahelyen. Ismertségünknek köszönhet en az Alapítvány már nem csak a budapesti régióban, hanem az ország teljes területér l fogadja a súlyosan fogyatékos munkavállalókat és segíti elhelyezkedésüket lakóhelyükhöz közel. Az Alapítvány a külföldi szervezetekkel való kapcsolatfelvételt is megkezdte. Országos szinten az Alapítvány a célcsoport kategóriájában az egyik legnagyobb ilyen speciális szervezet, amely kifejezetten felkutatja és rábírja a munkaadókat a foglalkoztatásra és az esélyegyenl ség biztosítására. Célunk, hogy minél több hallássérült elhelyezkedését biztosítsuk a nyílt munkaer piacon. Szeretnénk tevékenységi körünket a többi megyére is kiterjeszteni, információs pontok létrehozásával. A változó jogszabályokról, az ügyintézésr l, az álláskeresési technikákról nemcsak a hallássérülteket kívánjuk tájékoztatni, hanem tervezzük országszerte újabb munkaadók megkeresését, akiket személyes találkozók során készítjük fel a hallássérült munkavállaló fogadására. Ez az országos felvilágosító, tanácsadói munka azonban csak önkéntesek bevonásával valósulhatna meg. Törekszünk arra, hogy a sorstárs-segít i feladatokba minél több atalt vonjunk be. Ennek érdekében indítjuk útjára el adás-sorozatunkat általános és középiskolákban. Alapítványunk eddigi eredményei igazolják: a fogyatékosság nem lehet gátja a jó munkavégzésnek. Sikertörténetek támasztják alá, hogy közfeladatot ellátó tevékenységünknek, m ködésünknek van létjogosultsága, helye a foglalkoztatási szférában. Ebben a tájékoztató kiadványban összegy jtöttük azokat a legfontosabb támogatásokat, melyek megilletik a hallássérült gyermeket nevel szül ket, illetve a feln tt hallássérült embereket. 9

12 Támogatások és kedvezmények születést l feln ttkorig 1. Anyasági támogatás Anyasági támogatásra vonatkozó igényt a szülést követ 6 hónapon belül lehet benyújtani a lakóhely szerint illetékes Magyar Államkincstárnál, egyszeri támogatás. Ki jogosult anyasági támogatásra? - Az a n, aki várandóssága alatt legalább 4 alkalommal, koraszülés esetén legalább 1 alkalommal terhes gondozáson részt vett. Az anyasági támogatás iránti kérelem Az anyasági támogatás iránti igény benyújtása az Kérelem anyasági támogatás megállapítására" cím formanyomtatvány kitöltésével történik. 2. Terhességi - Gyermekágyi Segély (TGYÁS) Ki jogosult rá? - Aki a szülést megel z 2 éven belül 365 napon át biztosított, és ennek megsz nése után 42 napon belül szül. - továbbá, aki a munkaviszony megsz nése után baleseti táppénzt kap, és a táppénz megsz nése után 28 napon belül szül. Összege: Anapiátlagkereset70%-a Id tartama: A TGYÁS id tartama 24 hét (168 nap). Ez alatt szülési szabadságon van az anyuka. Holkellbenyújtani? Lakóhely szerinti illetékes egészségbiztosítási pénztárnál, Igénybejelentés terhességi-gyermekágyi segély megállapításához nev formanyomtatványon. 10

13 3. Gyermekgondozási díj (GYED) Jogosultság feltétele: A szülés el tti 2 évben 365 nap munkaviszonnyal kell rendelkezni. Mikor jár? TGYÁSletelteutánagyermek2éveskoráig. Holkellbenyújtani? Az igényt a foglalkoztatónál kell bejelenteni, "Igénybejelentés gyermekgondozási díjra" elnevezés formanyomtatványon. Egyéni vállalkozó a telephelye szerint illetékes kormányhivatal egészségbiztosítási pénztár szakigazgatási szervéhez nyújthatja be a kérelmét. 4. Gyermekgondozási segély (GYES) Alanyi jogon jár, tehát az is jogosult igénybe venni, akinek nincs munkaviszonya. Ki igényelheti? - Munkaviszonnyal rendelkez knek a GYED lejártától (agyermek2éveskorától)agyermek3éveskoráig. - Akinek nincs munkaviszonya: A szülés napjától a gyermek 3éveskoráig. - Ikrek esetén a tankötelessé válás évének végéig. (A legkés bb tankötelessé váló gyermeket kell gyelembe venni, de legfeljebb a gyermek 10 éves koráig. - Tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. élet évének betöltéséig. Az igénylést Magyar Államkincstár területileg illetékes kirendeltségéhez kell benyújtania Kérelem gyermekgondozási segély megállapítására nev nyomtatványon. 11

14 5. Gyermeknevelési támogatás Ki jogosult gyermeknevelési támogatásra? A szül, nevel szül, gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel. A támogatás a leg atalabb gyermek 3. életévének betöltését l 8. életévének betöltéséig jár. Megsz nik a jogosultság akkor is, ha a legid sebb gyermek betölti a 18. életévét. A gyermeknevelési támogatásban részesül személy, keres tevékenységet heti 30 órát meg nem haladóan folytathat, vagy id korlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik. Gyermeknevelési támogatás iránti kérelem A gyermeknevelési támogatásra vonatkozó igény benyújtása a Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására" cím formanyomtatvány kitöltésével történik, a Magyar Államkincstárnál kell benyújtani. 6. Családi pótlék: nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás, A családi pótlék két ellátást foglal magába, a nevelési ellátást, és az iskoláztatási támogatást. A nevelési ellátást a még nem tanköteles, az iskoláztatási támogatást a tanköteles, s már nem tanköteles, de közoktatási (középfokú oktatási) intézményben tanulmányokat folytató gyermekek után folyósítják. A nevelési ellátás és az iskoláztatási támogatás megállapításának feltételei és az ellátás összege azonos a korábban folyósított családi pótlék összegével. Nevelési ellátás Az állam havi rendszerességgel hozzájárul a gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez nevelési ellátás vagy iskoláztatási támogatás (együtt: családi pótlék) formájában. A nevelési ellátás (Cst. 7. ) a gyermek születését l a tankötelezetté válása évének október 31-ig jár az ügyfél részére. Továbbá nevelési ellátásra saját jogán is jogosult a 18. életévét betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy az iskoláztatási támogatásra való jogosultság megsz nésének id pontjától. 12

15 Ki jogosult nevelési ellátásra? Nevelési ellátásra jogosult: a saját háztartásban nevelt gyermek vér szerinti, vagy örökbe fogadó szül je, a saját háztartásban nevelt gyermek szül jével együtt él házastárs, az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van (a fentiek elnevezése együttesen: szül ) a nevel szül, a hivatásos nevel szül a gyám, akinél a gyermeket a Gyvt. alapján ideiglenes hatállyal elhelyezték a gyermekotthon vezet je a gyermekotthonban nevelt, a szociális intézmény vezet je az intézményben elhelyezett, még nem tanköteles gyermekre tekintettel. Saját jogán az az ügyfél kérelmezheti a nevelési ellátást, aki a 18. életévét betöltötte, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos és iskoláztatási támogatásra való jogosultsága megsz nt. Iskoláztatási támogatás Az iskoláztatási támogatás a tankötelessé válás évének november 1-jét l a tankötelezettség teljes id tartamára, valamint a tankötelezettség megsz nését követ en közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek a 20. életévét, sajátos nevelési igény gyermek esetén a 23. életévét betölti. A közoktatási törvény szerint sajátos nevelési igény gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakért i és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes el fordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismer funkciók vagy a viselkedés fejl désének organikus okra visszavezethet tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a megismer funkciók vagy a viselkedés fejl désének organikus okra vissza nem vezethet tartós és súlyos rendellenességével küzd; Ki jogosult iskoláztatási támogatásra? például a saját háztartásban nevelt gyermek vér szerinti, vagy örökbe fogadó szül je stb. 13

16 Saját jogán az az ügyfél kérelmezheti az iskoláztatási támogatást, aki közoktatási intézményben tanulmányokat folytat, a tankötelezettsége megsz nt és egyik vagy mindkett szül je meghalt. 7. Magasabb összeg családi pótlék Ki után, illet leg kinek a részére lehet magasabb összeg családi pótlékot folyósítani? A tartósan beteg, illet leg súlyosan fogyatékos gyermek után. Magasabb összeg családi pótlékot (nevelési ellátást) folyósítanak 1500 gramm születési súly alatt született gyermekek után 3 éves korig különös betegség nélkül. Saját jogán jogosult nevelési ellátásra a tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy az iskoláztatási támogatásra való jogosultság megsz nésének id pontjától. Ki min sül tartósan beteg, súlyosan fogyatékos személynek? Tartósan beteg, súlyosan fogyatékos: a) az a tizennyolc évesnél atalabb gyermek, aki külön jogszabályban meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul. Az ehhez szükséges nyomtatványt: Igazolás tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekr l" a gyermekklinika, gyermek szakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendel vagy szakgondozó intézmény szakorvosa állítja ki két példányban. Amennyiben a szakvélemény szerint a gyermek nem jogosult a magasabb összeg ellátásra, a szül az igazolás kiállítását követ 15 napon belül kérheti annak felülvizsgálatát a gyermek állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyei gyermekgyógyász szakf orvostól. A megyei gyermekgyógyász szakf orvos a felülvizsgálati eljárás során új igazolást állít ki. (Ha a gyermek a nem magasabb összeg családi pótlék folyósításának ideje alatt válik tartósan beteggé, illetve súlyosan fogyatékossá és ennek tényét a folyósító igazgatóság felé bejelentik, a családi pótlék magasabb összegben történ megállapítására új kérelmet nem kell benyújtani.) b)atizennyolcévesnélid sebbszemélyesetébenkérelmetkellbenyújtani ennek megállapításához az lakóhely szerint illetékes Magyar 14

17 Államkincstárhoz, aki tizennyolcadik életévének betöltése el tt munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, illetve legalább 50 %-os mérték egészségkárosodást szenvedett, és ez az állapot legalább egy éve tart, vagy el reláthatólag legalább egy évig fennáll. Ezen feltételek fennállását a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vizsgálja és igazolja, amelyr l szakhatósági állásfoglalást ad ki. A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel vagy személy részére járó magasabb összeg családi pótlék annak a hónapnak a végéig jár, ameddig a betegség, súlyos fogyatékosság fennállását -akülönjogszabályban el írtak szerint - igazolták. A 18. életévét betöltött, közoktatási intézményben tanulmányokat folytató beteg gyermek után, ha az ügyfél a gyermek tizennyolcadik életévének betöltéséig magasabb összeg iskoláztatási támogatásban részesült, akkor továbbra is jogosult a magasabb összeg iskoláztatási támogatásra mindaddig, amígagyermekközoktatásiintézménybentanul,delegfeljebbannakatanévneka végéig, amelyben a 20. életévét - sajátos nevelési igény tanuló esetén -a23. életévét betölti. Amennyiben a gyermek, aki után igénylik az ellátást már nem tanköteles korú, de közoktatási intézmény tanulója a tanulói jogviszony igazolást is csatolni kell az Igazolás tanulói jogviszony fennállásáról" elnevezés nyomtatványon. Fogyatékossági támogatásban részesül személy nem részesülhet családi pótlékban,ill.afogyatékosságitámogatásnemállapíthatómeg,haa18évenfelüli személy vagy rá tekintettel más személy családi pótlékban részesül. A nagykorú személynek orvosi igazolást kell-e benyújtani az igénybejelentéskor? Nem. Esetében a Kincstár hivatalból kér orvosi szakért i állásfoglalást. Ennek alapján fogják az igényt elbírálni. Változik-e a családi pótlék összege, ha javul a gyermek állapota? Ha állapotjavulás miatt a magasabb összeg családi pótlék már nem jár, a jogosultság megsz nését követ hónaptól a családi pótlékot új összeggel (pl. egy gyermek esetén ,- Ft) folyósítják, feltéve, ha a szül egyébként jogosult a családi pótlékra. 15

18 A 18. életévét betöltött személy a magasabb összeg családi pótlék folyósítása alatt rendelkezhet-e rendszeres jövedelemmel? Annak a személynek, akinek rendszeres jövedelme (legalább három egymást követ hónapban keletkezett jövedelem, mely meghaladja a minimálbér összegét) van, a részére megállapított családi pótlék folyósítását a negyedik hónaptól mindaddig szüneteltetni kell, amíg rendszeres jövedelemmel rendelkezik. A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel megállapítható egyéb ellátások közgyógyellátás ingyenes tankönyvellátás gyermekétkeztetés esetén 50%-os mérték térítési díj-kedvezmény gyermekgondozásisegély10éveskorig ápolási díj, ha önmaga ellátására képtelen, s állandó felügyeletre, gondozásra szorul utazási kedvezmény, utazási költségtérítés 8. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Jogosultsági feltételek A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy f re jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 140%-át (2013-ban Ft), ha - aa) a gyermeket egyedülálló szül, illetve más törvényes képvisel gondozza, vagy - ab) a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy - ac) a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, VAGY fels fokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be. Természetesen a vagyoni helyzetet is vizsgálják. b) Afentiekbenemtartozóesetekbenannakagyermeknek,akinekacsaládjában az egy f re jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 16

19 legkisebb összegének 130%-át ( Ft), feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy f re jutó vagyon értéke nem haladja meg a gyermekvédelmi törvényben szabályozott értéket. Jogosultságot az illetékes Önkormányzat jegyz je állapítja meg szociális rászorultság esetén 1 évre. Természetbeni támogatás A települési Önkormányzat jegyz je annak a gyermeknek, atal feln ttnek, akinek Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága - tárgyév augusztus 01-jén - tárgyév november 01-jén fennáll természetben támogatást nyújt Erzsébet utalvány formájában. Mire jogosít? A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény többek között jogosít: - a bölcs dés, az óvodás és az általános iskola 1-8 évfolyamán nappali rendszer iskolai oktatásban részt vev gyermekek ingyenes étkezésre - fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, fenti életkorú gyermekek számára ingyenes étkezésre - a fenti életkor alá nem tartozó tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át kell meg zetni - egyszeri támogatásra (akinek a rendszeres kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 01. napján fennáll augusztus hónapban, akinek jogosultsága november 01. napján fennáll, november hónapban), melynek összege 2012-ben alkalmanként Ft - hátrányos helyzet nek min sítésre a fels oktatási intézménybe történ felvétel során - ingyenes tankönyvellátásra. Az adatlaphoz csatolni kell: 1. jövedelem igazolásokat (önkormányzati nyomtatvány tartalmazza, postai szelvényt be kell mutatni (GYES, GYED, nyugdíj, munkanélküli ellátás, családi pótlék, árvaellátás, tartásdíj, rokkantsági ellátás..stb.). Vállalkozó esetén tárgyévi személyi jövedelemadó bevallás másolatát. 2. Jövedelem nélküliek nyilatkozatát alkalmi munkavállalásról 3. Tanulmányok igazolását (tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolása, ösztöndíj összegér l) 17

20 4. Tartós betegség igazolását (tartósan beteg, illet leg súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozik szakorvosi vagy kezel i orvosi igazolás) 5. Gyermek elhelyezésének igazolását (bírósági, gyámhatósági döntés a szül k felügyeleti jogáról) 6. Tartásdíj igazolását (postai szelvény, átvételi elismervény, önbevallás) 7. Igazolásokat, ha nincs tartásdíj (bírósági határozat másolata, bírósági végrehajtás megindításáról szóló igazolás másolata) 8. Vagyonnyilatkozatot A szükséges nyomtatványt, adatlapot a területileg illetékes Önkormányzat Népjóléti Csoportjánál vagy Szociális Osztályán kell igényelni, benyújtani. 9. A térítésmentes tankönyvellátás Jogosultak köre: ingyenes tankönyvellátásra jogosultak a nappali rendszer iskolai oktatásban részt vev minden olyan tanuló, aki tartósan beteg, testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes el fordulása esetén halmozottan fogyatékos, pszichés fejl dés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar), három- vagy többgyermekes családban él, nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül Ingyenesen jár a jogosultaknak a tankönyv a szakképzési évfolyamokon is! Az ingyenes tankönyvre való jogosultságot az alábbiak szerint kell igazolni: - A normatív kedvezményre való jogosultságot a tartósan beteg, három-vagy többgyermekes családban él gyermek esetén, nagykorú és saját jogán családi pótlékban részesül személy esetén a hasonló jogcímen folyósított családi pótlékról kiállított igazolással, illetve ha a családi pótlékra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt megsz nt, szakorvosi igazolással. - Sajátos nevelési igény gyermek esetén a szakért i és rehabilitációs bizottság szakvéleményével 18

21 - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az err l szóló határozattal kell igazolni Holkellbenyújtani? Annál az intézménynél, ahol a tanuló tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, a beiratkozást követ 60 napon belül, az oktatási intézmény által kiadott igényl lapon (igénylés, kérelem, nyilatkozat) a kötelez en csatolt mellékletek és igazolások benyújtásával. 10. Étkezési térítési díjkedvezmény Ki jogosult és milyen mérték étkezési térítési díj-kedvezményre? Gyermekétkeztetés esetén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül bölcs dés, óvodás, az 1-8. évfolyamon nappali rendszer iskolai oktatásban részt vev, fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, gyermek az intézményi térítési díj 100%- át afentiekalánemtartozó,tartósanbetegvagyfogyatékosgyermek,tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át kedvezményként kell biztosítani. A normatív kedvezményre jogosult gyermeknek igénybe kell venni a napközit annak érdekében, hogy a kedvezményben részesülhessen? Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhet. Milyen igazolást kell becsatolni a normatív kedvezmény igénybevételéhez? A normatív kedvezmény megállapításához a térítési díj zetésére kötelezettnek kérelmet/ nyilatkozatot kell benyújtania az intézményhez. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a zetésre kötelezettel közös háztartásban él vagy intézményben elhelyezett 18évenaluli, 25 évesnél atalabb és oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló, 19

EMELT ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉK. Az ügyintézés menete:

EMELT ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉK. Az ügyintézés menete: 2013. április 4-i tájékoztatás: Az 54. számú Magyar Közlönyben foglaltaknak megfelelően a 24/2013. (III.29.) számú EMMI rendelet és annak 26. számú melléklete szerint a scoliosis (M.41.0- M41.9), illetve

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012.

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Jövedelemre vonatkozó adatok -Nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásként kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga BevezetÔ A Munkáltatók Esélyegyenlôségi Fóruma Egyesület célja,

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről 1. oldal 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási ekről A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Fát.) 9. -ának (4) bekezdésében

Részletesebben

Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009.

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (a megfelelő po bekarikázni!):

A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (a megfelelő po bekarikázni!): KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés. Katona Nóra

Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés. Katona Nóra Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés Katona Nóra - 2 - I. Ki az iskolapszichológus és mi az iskolapszichológia 3 I.1. A definíció szintjén 3 I.2. Jelenlegi kihívások a magyar rendszerben

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ az Út a munkához program megvalósítására Budapest, 2008. szeptember 2 1. Az Út a munkához program célja Az Út a munkához program fő célja a rendszeres

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról A lakásfinanszírozási kormányrendelet (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet) egybeszerkesztve az azt módosító 3/2005. (I. 12.) Korm. rendelettel (a módosítások idézõjelben és színnel jelölve). Az egybeszerkesztés

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS. Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató. muaszfut20140315

APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS. Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató. muaszfut20140315 APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató APRIL MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Hogyan tudom a jövedelmemet garantálni? Ki fogja

Részletesebben