lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig"

Átírás

1 munka kör alapítvány hallássérültek foglalkoztatásáért lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig információs füzet i. 2013

2

3 lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig információs füzet i. Készítettük mindezt azért, mert a napi tanácsadói tapasztalataink során mi magunk sem találtunk olyan kézikönyvet, mely útmutató lenne a hallási fogyatékossággal született gyermeket nevel családok számára. Ez a kiadványt a 2013 júniusában hatályban lév jogszabályok alapján készült, ezért fontos, hogy minden egyes lehet ség és támogatás igénybe vételekor meg kell keresni az illetékes hatóságot, szervezetet, amelyet kiadványunkban megtalálhattok. Munka-Kör Alapítvány munkatársai munka kör alapítvány 2013

4 A kiadvány megjelenését támogatta: Nemzeti Együttm ködési Alap Szerkesztette: Dubniczki Csilla Az érthet séget nagyothallók és siketek tesztelték, valamennyien a Munka-Kör Alapítvány munkatársai. Felel s szerkeszt : Dr. Soósné Szigetvári Ágnes Felel s kiadó: Munka-Kör Alapítvány, 1021 Budapest, H vösvölgyi út 81. A borítót tervezte adományként: Komlós Andrea, LA4 Média K. Kép és illusztráció: Alapítvány fotóarchívuma A szakmai anyag összeállításában közrem ködött önkéntesként: Mohácsiné Dim Rita osztályvezet, Vác Város Önkormányzata, Intézményfelügyeleti és Humánosztály Nyomda: Litoplan Nyomdaipari K. Felel s vezet : Tóth Zoltán ISSN:???, GÁBOR

5 Tartalomjegyzék Bevezet 4. oldal A Munka-Kör Alapítvány története, bemutatása : Hogyan segítjük a hallássérülteket? 6. oldal Támogatások születést l feln ttkorig 1. Anyasági támogatás 10. oldal 2. Terhességi gyermekágyi segély (TGYÁS) 10. oldal 3. Gyermekgondozási díj (GYED) 11. oldal 4. Gyermekgondozási segély (GYES) 11. oldal 5. Gyermeknevelési támogatás 12. oldal 6. Családi pótlék: nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás 12. oldal 7. Magasabb összeg családi pótlék 14. oldal 8. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 16. oldal 9. Térítésmentes tankönyvellátás 18. oldal 10. Étkezési térítési díjkedvezmény 19. oldal 11. Óvodáztatási támogatás 20. oldal 12. Aktív korúak ellátása (rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesít támogatás) 20. oldal 13. Közgyógyellátás (alanyi, normatív, méltányossági) 21. oldal 14. Ápolási díj 22. oldal 15. Utazási kedvezmények (MÁK, SINOSZ-kártya) 24. oldal 16. Utazási költségtérítés 25. oldal 17. Fogyatékossági támogatás 25. oldal 18. REHAB-kártya 27. oldal 19. START-kártya 28. oldal 20. Lakhatási támogatás 29. oldal Munkaadókra vonatkozó kötelezettségek és kedvezmények 21. Rehabilitációs hozzájárulás be zetése alóli mentesség 30. oldal 22. Munkahelyvédelmi Akcióterv 31. oldal 23. Jeltolmács szolgálatok miért fontos regisztrálni? 32. oldal 24. Oktatás képzés 35. oldal 25. ÁLLÁSKERESÉS 37. oldal 3

6 Bevezet Nincs annál csodálatosabb és felemel bb pillanat, amikor egy kisbaba megszületik. Minden édesanya els kérdése az orvosa felé: Ugye egészséges? Ugye minden rendben? Igen, van, amikor minden rendben és szép, egészséges újszülöttet vihet haza pár nap múlva az édesanya. De van, amikor sajnos nem így alakulnak a dolgok. Méhen belüli fert zés, magas vérnyomás, egyéb okok miatt korán indul meg a szülés és a koraszülöttségb l kés bb adódnak egészségügyi problémák. Vagy a születés után közlik a szül kkel, hogy valami baj van. Már pár hónapos korban észrevehet, ha nem fordul a hang irányába a gyermek. Vannak olyan esetek, amikor a gyermek 2-3 éves korában nem beszél, mert nem hall. És megkezd dik a versenyfutás az orvosokkal, fejleszt -pedagógusokkal, hogy mit is tehet a szül, merre induljon, hogyan segítsen gyermekének. Már az els BERAvizsgálaton, az els hallásvizsgálaton kiderül, hogy veleszületett, idegrendszeri sérülésb l adódó, vezetéses vagy genetikai hallássérülésr l, vagy teljes siketségr l van szó. Az esetek dönt többségében a hallássérülés örökl dik. A genetikában 53 gén felel a hallássérülésért, ebb l ha hármat ismernek hazánkban és tudnak gyógyítani. Sajnos a magzati korban még nem tudnak olyan vizsgálatot végezni, mely kisz rné a hallássérülésért felel s géneket. Minden csak a születés után derül ki. A szül k ott állnak magukban, mindenfajta segítség nélkül, de tenni kell, menni kell tovább, hiszen minél korábban kezd dik meg a hallás- és beszédfejlesztés, a jelnyelv tanítása, a szájról olvasás, kés bb annál könnyebb lesz az integrált környezetbe való beilleszkedés. Hallássérült és hallássérült, siket és siket között is óriási különbségek vannak. Ami látható: ha a megfelel, stabil családi háttér, a segít -szeret -támogató szül i háttér biztosított, a hallássérült gyermek, kés bb feln tt bárhol megállja a helyét. A hallássérült gyermek nevelése, oktatása nem kis terhet ró a szül kre. Nekik kell dönteni: speciális vagy integrált intézményt választanak gyermeküknek. Bölcs de esetében nincs választási lehet ség, óvodánál már van. A legtöbb óvodai nevelési intézmény bentlakásos, és olyan gyermekeket fogad, akiknél a hallássérülés mellé más egészségügyi, mentális, pszichés problémák is társulnak. Az integrált környezetben pedig nem mindig kapja meg a gyermek a megfelel fejlesztést, hiszen törvény szabályozza hetente hány óra fejlesztés jár a 4

7 gyermeknek. Az óvoda után az iskola, majd a szakmaválasztás a legnagyobb fordulópont egy hallássérült életében, hiszen olyan szakmát, képesítést kell szereznie, mellyel el tud helyezkedni a munkaer -piacon. Nem mindegy milyen képesítést tud megszerezni. Nem mindegy, hogy jelnyelven tud csak kommunikálni, vagy készülékkel és hangzó beszéddel is. Eljut az érettségiig vagy nem?nagyonsokmúlikaszül kön,apedagógusokonésmagánahallássérülten is, hogy mennyire sikerül beilleszkednie a társadalomba és elfogadtatnia másságát, fogyatékosságát. A Munka-Kör Alapítvány m ködésének tíz éve alatt nagyon sok súlyosan fogyatékos hallássérülttel találkozott, adott szakmai és életvezetési tanácsot, és legf képpen munkahelyi elhelyezkedésüket biztosította. Ebben a tájékoztató-információs füzetben adjuk közre az évek alatt összegy jtött tapasztalatainkat, információkat, melyek reméljük hasznos lesz minden hallássérült álláskeres, leend és jelenlegi munkaadó, hallássérültekkel foglalkozó munkatárs és önkéntes számára is. Dubniczki Csilla sorstárs-segít, alapítványi szóviv Budapest, július 5

8 A Munka-Kör Alapítvány története, bemutatása Az Alapítvány 2003-ban alakult meg hivatalosan. Létrejöttének el zménye azonban sokkal korábbra nyúlik vissza az id ben. Köszönhet ez egy hallássérült atalembernek, aki részt vett a ma már Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépészeti és Mérnöki Karaként ismert iskolán egy munkaügyi, álláskeresési tréningen, melyet Dr. Soósné Szigetvári Ágnes tartott. Áginak felt nt, hogy a atalember mindig vitte a székét oda, ahol volt, mindig ment utána. Ági csak kés bb tudta meg, hogy hallássérült, szo verfejlesztést tanult, és már egy éve nincs munkája. Ági felkarolta ezt a út, és segített neki elhelyezkedni. Megvolt benne az az ambíció és motiváció, hogy megmutassa: is akar és tud dolgozni. Esélyt kapott a munkára, ahogy mindazok a hallássérült álláskeres k, akik a 10 év alatt megfordultak nálunk. Mivel foglalkozunk? A Munka-Kör Alapítvány Magyarországon egyedülálló módon támogatja a siket és nagyothalló emberek foglalkoztatásának el segítését, els sorban a nyílt munkaer -piacon való elhelyezkedésüket segíti a Közép-Magyarországi Régióban: Budapesten és Pest megyében. A tavalyi évben már több vidéki nagyvárosból is fordultak hozzánk állásügyben. A lehet ségeinkhez mérten próbálunk ügyfeleinknek segíteni. Hogyan segítjük a hallássérülteket? Magyarországon több mint 1 millió hallássérült van. Magukat els sorban nem fogyatékosnak, hanem jelnyelvi kisebbségnek tartják. akiknek csak a töredéke dolgozik. Szeretnének és tudnak is dolgozni, de ehhez segítségre van szükségük. A hozzánk forduló súlyosan fogyatékos hallássérültek álláskeresési és életvezetési problémáiban sorstárs-segít k közrem ködésével az alábbi módokon tudunk segíteni. Álláskeresés: - kutatjuk és felvesszük a kapcsolatot a potenciális munkaadókkal, - közvetítünk az állást keres k és a munkaadók között - alapítványunk irodájában segítünk telefonon felvenni a kapcsolatot a munkát hirdet cégekkel, 6

9 - segítünk a pro önéletrajz megírásában; - állásinterjúra kísérjük az ügyfelet, - tolmácsolunk felvételhez kapcsolódó ügyintézésnél, - munkaszerz dés kötésnél jelen vagyunk, - munkavédelmi oktatáson, interjúkon segítjük a hallássérülteket. - ingyenes internet-hozzáférést biztosítunk irodánkban - személyes találkozás keretében felmérjük a hozzánk fordulók képességeit, - a felmért igények, képességek, készségek alapján együtt választjuk ki a megfelel munkahelyet, - igény szerint állásinterjúra, munkapróbára kísérjük ügyfeleinket; - segítünk az álláskeresés során felmerül kommunikációs akadályok elhárításában, - álláskeresési technikák ismertetésével, - a személyes találkozások alapján ajánlásokat készítünk munkaadók kérésére a munkára jelentkez kr l A mindennapi életet megkönnyítend tanácsadás - ellátjuk ket a hivatalos ügyintézéshez szükséges nyomtatványokkal; - segítünk a komplex felülvizsgálathoz szükséges iratok beszerzésében; - segítünk a hivatali ügyintézésben, - kapcsolatot tartunk a Budapest F város Kormányhivatala Munkaügyi Központjával és a Rehabilitációs Szakigazgatási Szervvel - fellebbezéseket, kérelmeket írunk - olyan kísér lappal látjuk el ket, ami tartalmazza azt, hogy ha az ügyintéz nem érti ügyfelünket, akkor hívhat minket - hallássérülteknek szóló szakmai képzések felkutatásával, - él párbeszéd formájában fórumokat, találkozókat, felvilágosító-tájékoztató el adásokat szervezünk hallássérültek, velük foglalkozó munkaadók, civil szervezetek képvisel i számára; - honlapunkon, hírlevelünkben, közösségi oldalunkon (Hallássérültek Munkavállalása Facebook) folyamatosan közzétesszük a megváltozott munkaképesség eknek szóló információkat, jogszabályokat, valamint naponta feltöltjük a legfrissebb állásajánlatokat; - a hallássérülteket és munkaadóikat speciális munka-t z és balesetvédelmi oktatási segédlettel látjuk el; 7

10 - munkatársainkat is folyamatosan képezzük, hogy minél hatékonyabban tudjanak kommunikálni és segíteni a hozzánk forduló álláskeres knek; - tájékoztatást adunk az igénybe vehet kedvezményekr l, támogatásokról; A jól felkészített hallássérült megfelel munkakörben legalább olyan jól teljesít, mint halló társa. Ez a vegyes foglalkoztatás ráadásul mindegyik félnek jó, növeli a munkamorált, az önbecsülést, az összetartást. Ezeket a helyeket azonban fel kell kutatni és összehozni az érintetteket, mindez sok munkával, fáradsággal és költséggel jár. A válság minket sem kímél, alapítványunk pályázatokból, adományokból gazdálkodik és folyamatosan keresi az új forrásokat. Érzékenyítés A lehetséges társszervezetekkel, hallássérültekkel foglalkozó civil szervezetekkel, alapítványokkal, oktatási és képzési intézményekkel, jelnyelvi tolmácsszolgálatokkal is folyik a kapcsolatfelvétel és az együttm ködések kialakítása a minél hatékonyabb és eredményesebb fellépés érdekében. Sikerült olyan szervezeteket is találni, amelyek csak közvetve érintettek (pl.: hallókészülék forgalmazók), de ezekkel is folynak az együttm ködés kialakítására tárgyalások. Fontosnak tarjuk már idejekorán elkezdeni az érzékenyítést, ezért tartunk tájékoztató el adások általános és középiskolákban és szervezünk országos információs-kampányokat. A munkaadókat személyesen keressük fel és tájékoztatjuk ket az adó és egyéb kedvezményekr l, segítünk nekik leküzdeni azokat a félelmeket, melyek visszatartják ket a hallássérültek alkalmazásától. A számokról, eredményeinkr l Több olyan megváltozott munkaképesség eket foglalkoztató munkahellyel is együttm ködési megállapodásunk van, ahol folyamatosan vesznek fel hallássérülteket. A munkavállalók közül 2011-ben több mint 150-en fordultak az Alapítványhoz munkavállalási szándékkal, akikkel a folyamatos kapcsolattartást sikerült megvalósítani. A kapcsolattartást legf képpen interneten keresztül valósítjuk meg, a már regisztrált munkavállalókkal ben, a még nem regisztrált munkavállalókkal a közösségi oldalakon és hirdetéseken keresztül próbáljuk elérni ben segítségünkkel 120 hallássérült álláskeres talált munkát 8

11 integrált munkahelyen. Ismertségünknek köszönhet en az Alapítvány már nem csak a budapesti régióban, hanem az ország teljes területér l fogadja a súlyosan fogyatékos munkavállalókat és segíti elhelyezkedésüket lakóhelyükhöz közel. Az Alapítvány a külföldi szervezetekkel való kapcsolatfelvételt is megkezdte. Országos szinten az Alapítvány a célcsoport kategóriájában az egyik legnagyobb ilyen speciális szervezet, amely kifejezetten felkutatja és rábírja a munkaadókat a foglalkoztatásra és az esélyegyenl ség biztosítására. Célunk, hogy minél több hallássérült elhelyezkedését biztosítsuk a nyílt munkaer piacon. Szeretnénk tevékenységi körünket a többi megyére is kiterjeszteni, információs pontok létrehozásával. A változó jogszabályokról, az ügyintézésr l, az álláskeresési technikákról nemcsak a hallássérülteket kívánjuk tájékoztatni, hanem tervezzük országszerte újabb munkaadók megkeresését, akiket személyes találkozók során készítjük fel a hallássérült munkavállaló fogadására. Ez az országos felvilágosító, tanácsadói munka azonban csak önkéntesek bevonásával valósulhatna meg. Törekszünk arra, hogy a sorstárs-segít i feladatokba minél több atalt vonjunk be. Ennek érdekében indítjuk útjára el adás-sorozatunkat általános és középiskolákban. Alapítványunk eddigi eredményei igazolják: a fogyatékosság nem lehet gátja a jó munkavégzésnek. Sikertörténetek támasztják alá, hogy közfeladatot ellátó tevékenységünknek, m ködésünknek van létjogosultsága, helye a foglalkoztatási szférában. Ebben a tájékoztató kiadványban összegy jtöttük azokat a legfontosabb támogatásokat, melyek megilletik a hallássérült gyermeket nevel szül ket, illetve a feln tt hallássérült embereket. 9

12 Támogatások és kedvezmények születést l feln ttkorig 1. Anyasági támogatás Anyasági támogatásra vonatkozó igényt a szülést követ 6 hónapon belül lehet benyújtani a lakóhely szerint illetékes Magyar Államkincstárnál, egyszeri támogatás. Ki jogosult anyasági támogatásra? - Az a n, aki várandóssága alatt legalább 4 alkalommal, koraszülés esetén legalább 1 alkalommal terhes gondozáson részt vett. Az anyasági támogatás iránti kérelem Az anyasági támogatás iránti igény benyújtása az Kérelem anyasági támogatás megállapítására" cím formanyomtatvány kitöltésével történik. 2. Terhességi - Gyermekágyi Segély (TGYÁS) Ki jogosult rá? - Aki a szülést megel z 2 éven belül 365 napon át biztosított, és ennek megsz nése után 42 napon belül szül. - továbbá, aki a munkaviszony megsz nése után baleseti táppénzt kap, és a táppénz megsz nése után 28 napon belül szül. Összege: Anapiátlagkereset70%-a Id tartama: A TGYÁS id tartama 24 hét (168 nap). Ez alatt szülési szabadságon van az anyuka. Holkellbenyújtani? Lakóhely szerinti illetékes egészségbiztosítási pénztárnál, Igénybejelentés terhességi-gyermekágyi segély megállapításához nev formanyomtatványon. 10

13 3. Gyermekgondozási díj (GYED) Jogosultság feltétele: A szülés el tti 2 évben 365 nap munkaviszonnyal kell rendelkezni. Mikor jár? TGYÁSletelteutánagyermek2éveskoráig. Holkellbenyújtani? Az igényt a foglalkoztatónál kell bejelenteni, "Igénybejelentés gyermekgondozási díjra" elnevezés formanyomtatványon. Egyéni vállalkozó a telephelye szerint illetékes kormányhivatal egészségbiztosítási pénztár szakigazgatási szervéhez nyújthatja be a kérelmét. 4. Gyermekgondozási segély (GYES) Alanyi jogon jár, tehát az is jogosult igénybe venni, akinek nincs munkaviszonya. Ki igényelheti? - Munkaviszonnyal rendelkez knek a GYED lejártától (agyermek2éveskorától)agyermek3éveskoráig. - Akinek nincs munkaviszonya: A szülés napjától a gyermek 3éveskoráig. - Ikrek esetén a tankötelessé válás évének végéig. (A legkés bb tankötelessé váló gyermeket kell gyelembe venni, de legfeljebb a gyermek 10 éves koráig. - Tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. élet évének betöltéséig. Az igénylést Magyar Államkincstár területileg illetékes kirendeltségéhez kell benyújtania Kérelem gyermekgondozási segély megállapítására nev nyomtatványon. 11

14 5. Gyermeknevelési támogatás Ki jogosult gyermeknevelési támogatásra? A szül, nevel szül, gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel. A támogatás a leg atalabb gyermek 3. életévének betöltését l 8. életévének betöltéséig jár. Megsz nik a jogosultság akkor is, ha a legid sebb gyermek betölti a 18. életévét. A gyermeknevelési támogatásban részesül személy, keres tevékenységet heti 30 órát meg nem haladóan folytathat, vagy id korlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik. Gyermeknevelési támogatás iránti kérelem A gyermeknevelési támogatásra vonatkozó igény benyújtása a Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására" cím formanyomtatvány kitöltésével történik, a Magyar Államkincstárnál kell benyújtani. 6. Családi pótlék: nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás, A családi pótlék két ellátást foglal magába, a nevelési ellátást, és az iskoláztatási támogatást. A nevelési ellátást a még nem tanköteles, az iskoláztatási támogatást a tanköteles, s már nem tanköteles, de közoktatási (középfokú oktatási) intézményben tanulmányokat folytató gyermekek után folyósítják. A nevelési ellátás és az iskoláztatási támogatás megállapításának feltételei és az ellátás összege azonos a korábban folyósított családi pótlék összegével. Nevelési ellátás Az állam havi rendszerességgel hozzájárul a gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez nevelési ellátás vagy iskoláztatási támogatás (együtt: családi pótlék) formájában. A nevelési ellátás (Cst. 7. ) a gyermek születését l a tankötelezetté válása évének október 31-ig jár az ügyfél részére. Továbbá nevelési ellátásra saját jogán is jogosult a 18. életévét betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy az iskoláztatási támogatásra való jogosultság megsz nésének id pontjától. 12

15 Ki jogosult nevelési ellátásra? Nevelési ellátásra jogosult: a saját háztartásban nevelt gyermek vér szerinti, vagy örökbe fogadó szül je, a saját háztartásban nevelt gyermek szül jével együtt él házastárs, az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van (a fentiek elnevezése együttesen: szül ) a nevel szül, a hivatásos nevel szül a gyám, akinél a gyermeket a Gyvt. alapján ideiglenes hatállyal elhelyezték a gyermekotthon vezet je a gyermekotthonban nevelt, a szociális intézmény vezet je az intézményben elhelyezett, még nem tanköteles gyermekre tekintettel. Saját jogán az az ügyfél kérelmezheti a nevelési ellátást, aki a 18. életévét betöltötte, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos és iskoláztatási támogatásra való jogosultsága megsz nt. Iskoláztatási támogatás Az iskoláztatási támogatás a tankötelessé válás évének november 1-jét l a tankötelezettség teljes id tartamára, valamint a tankötelezettség megsz nését követ en közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek a 20. életévét, sajátos nevelési igény gyermek esetén a 23. életévét betölti. A közoktatási törvény szerint sajátos nevelési igény gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakért i és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes el fordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismer funkciók vagy a viselkedés fejl désének organikus okra visszavezethet tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a megismer funkciók vagy a viselkedés fejl désének organikus okra vissza nem vezethet tartós és súlyos rendellenességével küzd; Ki jogosult iskoláztatási támogatásra? például a saját háztartásban nevelt gyermek vér szerinti, vagy örökbe fogadó szül je stb. 13

16 Saját jogán az az ügyfél kérelmezheti az iskoláztatási támogatást, aki közoktatási intézményben tanulmányokat folytat, a tankötelezettsége megsz nt és egyik vagy mindkett szül je meghalt. 7. Magasabb összeg családi pótlék Ki után, illet leg kinek a részére lehet magasabb összeg családi pótlékot folyósítani? A tartósan beteg, illet leg súlyosan fogyatékos gyermek után. Magasabb összeg családi pótlékot (nevelési ellátást) folyósítanak 1500 gramm születési súly alatt született gyermekek után 3 éves korig különös betegség nélkül. Saját jogán jogosult nevelési ellátásra a tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy az iskoláztatási támogatásra való jogosultság megsz nésének id pontjától. Ki min sül tartósan beteg, súlyosan fogyatékos személynek? Tartósan beteg, súlyosan fogyatékos: a) az a tizennyolc évesnél atalabb gyermek, aki külön jogszabályban meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul. Az ehhez szükséges nyomtatványt: Igazolás tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekr l" a gyermekklinika, gyermek szakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendel vagy szakgondozó intézmény szakorvosa állítja ki két példányban. Amennyiben a szakvélemény szerint a gyermek nem jogosult a magasabb összeg ellátásra, a szül az igazolás kiállítását követ 15 napon belül kérheti annak felülvizsgálatát a gyermek állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyei gyermekgyógyász szakf orvostól. A megyei gyermekgyógyász szakf orvos a felülvizsgálati eljárás során új igazolást állít ki. (Ha a gyermek a nem magasabb összeg családi pótlék folyósításának ideje alatt válik tartósan beteggé, illetve súlyosan fogyatékossá és ennek tényét a folyósító igazgatóság felé bejelentik, a családi pótlék magasabb összegben történ megállapítására új kérelmet nem kell benyújtani.) b)atizennyolcévesnélid sebbszemélyesetébenkérelmetkellbenyújtani ennek megállapításához az lakóhely szerint illetékes Magyar 14

17 Államkincstárhoz, aki tizennyolcadik életévének betöltése el tt munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, illetve legalább 50 %-os mérték egészségkárosodást szenvedett, és ez az állapot legalább egy éve tart, vagy el reláthatólag legalább egy évig fennáll. Ezen feltételek fennállását a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vizsgálja és igazolja, amelyr l szakhatósági állásfoglalást ad ki. A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel vagy személy részére járó magasabb összeg családi pótlék annak a hónapnak a végéig jár, ameddig a betegség, súlyos fogyatékosság fennállását -akülönjogszabályban el írtak szerint - igazolták. A 18. életévét betöltött, közoktatási intézményben tanulmányokat folytató beteg gyermek után, ha az ügyfél a gyermek tizennyolcadik életévének betöltéséig magasabb összeg iskoláztatási támogatásban részesült, akkor továbbra is jogosult a magasabb összeg iskoláztatási támogatásra mindaddig, amígagyermekközoktatásiintézménybentanul,delegfeljebbannakatanévneka végéig, amelyben a 20. életévét - sajátos nevelési igény tanuló esetén -a23. életévét betölti. Amennyiben a gyermek, aki után igénylik az ellátást már nem tanköteles korú, de közoktatási intézmény tanulója a tanulói jogviszony igazolást is csatolni kell az Igazolás tanulói jogviszony fennállásáról" elnevezés nyomtatványon. Fogyatékossági támogatásban részesül személy nem részesülhet családi pótlékban,ill.afogyatékosságitámogatásnemállapíthatómeg,haa18évenfelüli személy vagy rá tekintettel más személy családi pótlékban részesül. A nagykorú személynek orvosi igazolást kell-e benyújtani az igénybejelentéskor? Nem. Esetében a Kincstár hivatalból kér orvosi szakért i állásfoglalást. Ennek alapján fogják az igényt elbírálni. Változik-e a családi pótlék összege, ha javul a gyermek állapota? Ha állapotjavulás miatt a magasabb összeg családi pótlék már nem jár, a jogosultság megsz nését követ hónaptól a családi pótlékot új összeggel (pl. egy gyermek esetén ,- Ft) folyósítják, feltéve, ha a szül egyébként jogosult a családi pótlékra. 15

18 A 18. életévét betöltött személy a magasabb összeg családi pótlék folyósítása alatt rendelkezhet-e rendszeres jövedelemmel? Annak a személynek, akinek rendszeres jövedelme (legalább három egymást követ hónapban keletkezett jövedelem, mely meghaladja a minimálbér összegét) van, a részére megállapított családi pótlék folyósítását a negyedik hónaptól mindaddig szüneteltetni kell, amíg rendszeres jövedelemmel rendelkezik. A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel megállapítható egyéb ellátások közgyógyellátás ingyenes tankönyvellátás gyermekétkeztetés esetén 50%-os mérték térítési díj-kedvezmény gyermekgondozásisegély10éveskorig ápolási díj, ha önmaga ellátására képtelen, s állandó felügyeletre, gondozásra szorul utazási kedvezmény, utazási költségtérítés 8. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Jogosultsági feltételek A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy f re jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 140%-át (2013-ban Ft), ha - aa) a gyermeket egyedülálló szül, illetve más törvényes képvisel gondozza, vagy - ab) a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy - ac) a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, VAGY fels fokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be. Természetesen a vagyoni helyzetet is vizsgálják. b) Afentiekbenemtartozóesetekbenannakagyermeknek,akinekacsaládjában az egy f re jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 16

19 legkisebb összegének 130%-át ( Ft), feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy f re jutó vagyon értéke nem haladja meg a gyermekvédelmi törvényben szabályozott értéket. Jogosultságot az illetékes Önkormányzat jegyz je állapítja meg szociális rászorultság esetén 1 évre. Természetbeni támogatás A települési Önkormányzat jegyz je annak a gyermeknek, atal feln ttnek, akinek Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága - tárgyév augusztus 01-jén - tárgyév november 01-jén fennáll természetben támogatást nyújt Erzsébet utalvány formájában. Mire jogosít? A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény többek között jogosít: - a bölcs dés, az óvodás és az általános iskola 1-8 évfolyamán nappali rendszer iskolai oktatásban részt vev gyermekek ingyenes étkezésre - fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, fenti életkorú gyermekek számára ingyenes étkezésre - a fenti életkor alá nem tartozó tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át kell meg zetni - egyszeri támogatásra (akinek a rendszeres kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 01. napján fennáll augusztus hónapban, akinek jogosultsága november 01. napján fennáll, november hónapban), melynek összege 2012-ben alkalmanként Ft - hátrányos helyzet nek min sítésre a fels oktatási intézménybe történ felvétel során - ingyenes tankönyvellátásra. Az adatlaphoz csatolni kell: 1. jövedelem igazolásokat (önkormányzati nyomtatvány tartalmazza, postai szelvényt be kell mutatni (GYES, GYED, nyugdíj, munkanélküli ellátás, családi pótlék, árvaellátás, tartásdíj, rokkantsági ellátás..stb.). Vállalkozó esetén tárgyévi személyi jövedelemadó bevallás másolatát. 2. Jövedelem nélküliek nyilatkozatát alkalmi munkavállalásról 3. Tanulmányok igazolását (tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolása, ösztöndíj összegér l) 17

20 4. Tartós betegség igazolását (tartósan beteg, illet leg súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozik szakorvosi vagy kezel i orvosi igazolás) 5. Gyermek elhelyezésének igazolását (bírósági, gyámhatósági döntés a szül k felügyeleti jogáról) 6. Tartásdíj igazolását (postai szelvény, átvételi elismervény, önbevallás) 7. Igazolásokat, ha nincs tartásdíj (bírósági határozat másolata, bírósági végrehajtás megindításáról szóló igazolás másolata) 8. Vagyonnyilatkozatot A szükséges nyomtatványt, adatlapot a területileg illetékes Önkormányzat Népjóléti Csoportjánál vagy Szociális Osztályán kell igényelni, benyújtani. 9. A térítésmentes tankönyvellátás Jogosultak köre: ingyenes tankönyvellátásra jogosultak a nappali rendszer iskolai oktatásban részt vev minden olyan tanuló, aki tartósan beteg, testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes el fordulása esetén halmozottan fogyatékos, pszichés fejl dés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar), három- vagy többgyermekes családban él, nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül Ingyenesen jár a jogosultaknak a tankönyv a szakképzési évfolyamokon is! Az ingyenes tankönyvre való jogosultságot az alábbiak szerint kell igazolni: - A normatív kedvezményre való jogosultságot a tartósan beteg, három-vagy többgyermekes családban él gyermek esetén, nagykorú és saját jogán családi pótlékban részesül személy esetén a hasonló jogcímen folyósított családi pótlékról kiállított igazolással, illetve ha a családi pótlékra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt megsz nt, szakorvosi igazolással. - Sajátos nevelési igény gyermek esetén a szakért i és rehabilitációs bizottság szakvéleményével 18

21 - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az err l szóló határozattal kell igazolni Holkellbenyújtani? Annál az intézménynél, ahol a tanuló tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, a beiratkozást követ 60 napon belül, az oktatási intézmény által kiadott igényl lapon (igénylés, kérelem, nyilatkozat) a kötelez en csatolt mellékletek és igazolások benyújtásával. 10. Étkezési térítési díjkedvezmény Ki jogosult és milyen mérték étkezési térítési díj-kedvezményre? Gyermekétkeztetés esetén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül bölcs dés, óvodás, az 1-8. évfolyamon nappali rendszer iskolai oktatásban részt vev, fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, gyermek az intézményi térítési díj 100%- át afentiekalánemtartozó,tartósanbetegvagyfogyatékosgyermek,tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át kedvezményként kell biztosítani. A normatív kedvezményre jogosult gyermeknek igénybe kell venni a napközit annak érdekében, hogy a kedvezményben részesülhessen? Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhet. Milyen igazolást kell becsatolni a normatív kedvezmény igénybevételéhez? A normatív kedvezmény megállapításához a térítési díj zetésére kötelezettnek kérelmet/ nyilatkozatot kell benyújtania az intézményhez. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a zetésre kötelezettel közös háztartásban él vagy intézményben elhelyezett 18évenaluli, 25 évesnél atalabb és oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló, 19

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

Igazolás és szakvélemény* az ápolási díj megállapításához / kötelez felülvizsgálatához ( Az ápolt személy háziorvosa tölti ki)

Igazolás és szakvélemény* az ápolási díj megállapításához / kötelez felülvizsgálatához ( Az ápolt személy háziorvosa tölti ki) Igazolás és szakvélemény* az ápolási díj megállapításához / kötelez felülvizsgálatához ( Az ápolt személy háziorvosa tölti ki) I. Igazolom, hogy: Név:... Születési neve:. Anyja neve:... Szül. hely, év,

Részletesebben

KÉRELEM ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM ápolási támogatás megállapítására KÉRELEM ápolási támogatás megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Ha az ápolt személy nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: A törvényes

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÁPOLÁSI DÍJRÓL

TÁJÉKOZTATÓ ÁPOLÁSI DÍJRÓL TÁJÉKOZTATÓ ÁPOLÁSI DÍJRÓL Az ápolási díj olyan anyagi hozzájárulás, amelyet a tartósan gondozásra szoruló személyek otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozók vehetnek igénybe. Az ápolási díj három

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1 KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Átvettem: 2012 szignó. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Városi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és Szociális Osztály Levélcím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. : (32) 460-155 A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok: Neve:.. Születési neve:... Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:...

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve: 1.1.2. Születési neve:

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Társadalombiztosítási Azonosító Jele: Adóazonosító jele: Az ápolt személlyel

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Részletesebben

Születési neve: Születési hely, év, hó, nap:, év hó nap. Lakóhely:, u. hsz. em. a. Tartózkodási hely:, u. hsz. em. a. TAJ száma: Adóazonosító jel:

Születési neve: Születési hely, év, hó, nap:, év hó nap. Lakóhely:, u. hsz. em. a. Tartózkodási hely:, u. hsz. em. a. TAJ száma: Adóazonosító jel: Algyői Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Csoport IG-APTT www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 201. Ügyintéző aláírása: KÉRELEM A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását,

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Érkezett: Szignó:. 0501 I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve: Szül. hely, év, hó, nap: Lakcíme: Tartózkodási címe: TAJ száma:

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI JÁRÁSI HIVATALA. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

MEZŐKÖVESDI JÁRÁSI HIVATALA. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Benyújtandó: Mezőkövesd, Mátyás király út 112. Tel.: 49/511-554 Ügyfélfogadás: H, Sze: 8:00-16:00 P: 8:00-12:00 MEZŐKÖVESDI JÁRÁSI HIVATALA KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... I. Személyi adatok Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmez személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvényben (továbbiakban: Mmtv.), valamint a végrehajtása tárgyában kiadott,

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

Mit kell csatolni a kérelemhez illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton?

Mit kell csatolni a kérelemhez illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton? ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ: Ki jogosult rá? A hozzátartozó

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1.Neve:... 1.1.2.Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Kérelem az ápolási díj megállapítására

Kérelem az ápolási díj megállapítására 1. számú melléklet a 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelethez [6. számú melléklet a 32/1993. (II. 17.) Korm. rendelethez] I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok Kérelem az ápolási díj megállapítására

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

KÉRELEM ÁPOLÁSI DÍJ. megállapításához

KÉRELEM ÁPOLÁSI DÍJ. megállapításához Papkeszi Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8183 Papkeszi, Fő u. 42. Tel: 06/88-588-650 KÉRELEM ÁPOLÁSI DÍJ megállapításához Ügyfélfogadás rendje: Hétfő és szerda: 8.00 16.00 óráig Péntek: 8.00

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

KÉRELEM ápolási díj megállapítására

KÉRELEM ápolási díj megállapítására KÉRELEM ápolási díj megállapítására Azonosítószám: Változat: I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

e.) Megállapítja, megszünteti az ápolási díjat és kétévente legalább egyszer felülvizsgálja az ápolási díjra való jogosultságot.

e.) Megállapítja, megszünteti az ápolási díjat és kétévente legalább egyszer felülvizsgálja az ápolási díjra való jogosultságot. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2002.(02.15.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 50/1999.(11.25.) számú

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén 1. Alulírott:... Születési neve:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakcíme:...,

Részletesebben

Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Neve:... TAJ:... Születési neve:...

Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Neve:... TAJ:... Születési neve:... Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS iránti kérelem A kérelmezô személyére vonatkozó adatok: Neve:... TAJ:... Születési neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap)... Anyja neve:...

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatala KÉRELEM az ápolási díj megállapítására/kötelező felülvizsgálatára

Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatala KÉRELEM az ápolási díj megállapítására/kötelező felülvizsgálatára Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatala KÉRELEM az ápolási díj megállapítására/kötelező felülvizsgálatára 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok: 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: - a gyermekétkeztetés

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELMEZŐ ADATAI

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELMEZŐ ADATAI 4. melléklet a 10/2000. (VI.9.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELMEZŐ ADATAI Kérelmező neve :.... Leánykori neve:. Szül. hely, idő :. Anyja neve:..

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapítására*

K É R E L E M ápolási díj megállapítására* K É R E L E M ápolási díj megállapítására* I. ÁPOLÁST VÉGZŐ SZEMÉLYRE VONATKOZÓ ADATOK: 1.) Személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Állampolgársága:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására A Hivatal tölti ki! Érk.dátum: Érk. szám: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM az ápolási díj megállapítására A Hivatal tölti ki! ELLENŐRIZTEM Dátum: Aláírás: 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1.

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról Gönyű Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról BEVEZETŐ RÉSZ Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja Előadó: Kovács Ibolya igazgató Budapest

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához A gyed extra a gyermekgondozási díjra (továbbiakban: gyed) vonatkozóan 4 fő rendelkezést tartalmaz. Ebben a tájékoztatóban ahhoz kívánunk segítséget nyújtani, hogy minden

Részletesebben

KÉRELEM rendszeres szociális segély megállapítására/felülvizsgálatára

KÉRELEM rendszeres szociális segély megállapítására/felülvizsgálatára 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Személyi adatok KÉRELEM rendszeres szociális segély megállapítására/felülvizsgálatára 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:...

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

Munkáltatónál (ha a foglalkoztató jogutód nélkül megsz nt, a lakóhely. egyéni vállalkozónak, stermel nek, ún. önfoglalkoztatónak: székhelye

Munkáltatónál (ha a foglalkoztató jogutód nélkül megsz nt, a lakóhely. egyéni vállalkozónak, stermel nek, ún. önfoglalkoztatónak: székhelye Hatóságiügyneve: Ahatáskörrelrendelkezd szervneve, postacím,ügyfélfogadásicím, elérhetségésnyitvatartásiid Eljárószervilletékességi területe Ügyintézéshezszükséges dokumentumok Ügymenet Eljárástmegindítóirat

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 201 KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

2010/2011-es tanév II. félévére

2010/2011-es tanév II. félévére Pályázati felhívás Bőcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot hirdet középiskolában nappali tagozaton tanulói jogviszonnyal rendelkezők tanulmányainak támogatására. 2010/2011-es tanév II.

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra

A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra Kovács Ibolya BFKH RSZSZ igazgató Kovacs.ibolya@rszsz.nrszh.hu Tel: 323-6472 1. Alapfeladatok BFKH RSZSZ illetékessége

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Jogszabályi háttér: - 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 19-20/A. -ai, - 149/1997. IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.) - 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet -

Részletesebben

... Foglalkozása, munkahelye:..

... Foglalkozása, munkahelye:.. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. KÉRELEM RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ Kérem, hogy szíveskedjenek

Részletesebben

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához I. Alapadatok 1. számú melléklet a 138/2006. (VI. 29.) Korm. rendelethez Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához 1. A kérelmez személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 105. szám 17839 III. Kormányrendeletek A Kormány 190/2015. (VII. 20.) Korm. rendelete a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I P É N Z T Á R I S Z A K I G A Z G A T Á S I S Z E R V E TÁJÉKOZTATÓ I. Utazási költségtérítés Ki jogosult az utazási

Részletesebben

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására /felülvizsgálatához

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására /felülvizsgálatához Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. sz. ( ÁTVÉTEL: SZIGNÓ: ) I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján K É R E L E M Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1./ Kérelmező neve:... 2./ Kérelmező leánykori neve:... 3./ Születési helye:...születési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/2000.(V.1.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 46/1999.(X.1.)számú

Részletesebben

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők: I. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet főbb rendelkezései:

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok 1.2.1. Az ápolási díj megállapítását arra való tekintettel kérem, hogy az ápolt személy: 1.2.1.1. súlyosan fogyatékos, 1.2.1.2. fokozott ápolást igénylő

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ III. törvény 40. - 44. - A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006.

Részletesebben

Tájékoztatás a családtámogatási ellátásokról

Tájékoztatás a családtámogatási ellátásokról Tájékoztatás a családtámogatási ellátásokról I. Családi pótlékra jogosult: (a) a vér szerinti, az örökbe fogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs, az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására A Hivatal tölti ki! Érk.dátum: Érk. szám: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM az ápolási díj megállapítására A Hivatal tölti ki! ELLENŐRIZTEM Dátum: Aláírás: 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1.

Részletesebben

Nyilatkozat a rendszeres szociális segély felülvizsgálatához

Nyilatkozat a rendszeres szociális segély felülvizsgálatához Nyilatkozat a rendszeres szociális segély felülvizsgálatához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az eljárás az ügyfél kérelmére indul, formanyomtatványon. elbírálásához csatolni kell:

ÁPOLÁSI DÍJ. Az eljárás az ügyfél kérelmére indul, formanyomtatványon. elbírálásához csatolni kell: ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult hozzátartozók: a házastárs,

Részletesebben

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!)

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) I. A kérelmező személyi adatai Név:... Születési név:... Születési hely:...év:...hónap:...nap:..... Anyja

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási dij megállapítására

KÉRELEM az ápolási dij megállapítására KÉRELEM az ápolási dij megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. 1. Személyes adatok 1.1.1. Neve: 1.1.2. Születési neve: 1.1.3. Anyja neve: 1.1.4. Születési hely, idő (év, hó, nap):

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, munkába helyezés

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, munkába helyezés Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, munkába helyezés Kovács Ibolya igazgató Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve budapest@rszsz.nrszh.hu Megváltozott munkaképességű

Részletesebben

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... állampolgársága:.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSRÓL TÁJÉKOZTATÓ A RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSRÓL Az önkormányzat a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család idszakos létfenntartási gondokkal küzd,

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

4.számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

4.számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4.számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására 1. A kérelmező személyes adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:. Születési neve:. Anyja neve:.... Születési hely, év, hó, nap:.... Lakóhely:.... Tartózkodási hely:. Társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás)

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) KÉRELEM BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap:

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szociális és Köznevelési Osztály 1139. Budapest XIII., Béke tér 1. elektronikus elérhetőség: szoco@bp13.hu Sz/11/8 KÉRELEM Önkormányzati segély gyermekek

Részletesebben