Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Iroda 4069 Egyek, Fő u. 3. Tel./fax: 52/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Iroda 4069 Egyek, Fő u. 3. Tel./fax: 52/378-028 E-mail: egyek.onkiroda@bicomix.hu"

Átírás

1 Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott pályázatokról és önkormányzati döntések végrehajtásáról, valamint a közterület használatával, közterület foglalással kapcsolatos intézkedésekről Készítette: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző Bóta Barbara aljegyző 1

2 Tisztelt Képviselők! A címben jelölt témában készített tájékoztatatónkat legutóbb a ei ülésén tárgyalta a Képviselő-testület, akkor a tájékoztató tudomásul vételéről döntött. Az azóta eltelt időszakban az alábbi pályázatok kerültek benyújtásra: 1. KEOP pályázati konstrukció keretében, a szennyvízhálózat bővítése és a szennyvíztelep áthelyezése tárgyban pályázatot nyújtottunk be. A projekt elszámolható összköltsége (az összes költség ÁFA nélkül): Ft. Az igényelt támogatás: Ft. (Azaz a pályázat 94,04663%-os támogatást élvez.) A pályázat benyújtására sokáig az ért nem kerülhetett sor, mert az önerő mértéke a megvalósíthatósági tanulmányban szereplő adatok függvénye, és ezt több alkalommal is módosult. (szerencsére a több mint 94%-os támogatási intenzitás sikerült elérni) Ebben a hónapban már nem várhattunk tovább a pályázat benyújtásával, mert félő volt, hogy a keretek kimerülése miatt a pályázati lehetőséget bezárják, így án a pályázat benyújtásra került. 2. A nyári gyermekétkeztetés megvalósítására idén is lehetett pályázni. E pályázatunk keretében 400 fő gyermek számára kértük biztosítani az egyszeri meleg étkezést. A pályázat támogatásban részesült, összesen Ft. E pályázat kapcsán jelzés érkezett hivatalukhoz, hogy a pályázat benyújtásakor, és a rászorulói kör meghatározásakor nem kértük ki a települési képviselők véleményét (azaz csak a polgármesterrel a Szöghatár Nonprofit Kft-vel és a jogszabályi előírásnak megfelelően a gyermekjóléti szolgálattal egyeztettünk), Ezért kérjük Önöket, hogy a tájékoztató tudomásul vételén túl döntsenek abban is, hogy a továbbiakban, e pályázat során milyen eljárást alkalmazzunk, hogy a jövőben ennek megfelelően járhassunk el, mert a célunk az, hogy valamennyi pályázatunk a lehető legsikeresebben valósuljon meg, összhangban az önkormányzati érdekkel. 2

3 3. Az idei LEADER támogatások most érkeztek abba a szakaszba, hogy a projekt ötleteket be lehetett nyújtani ( ig). Önkormányzatunk két területen nyújtott be projekt ötletet: a évi rendezvények (Egyeki Vigasságok, Vesszős Nap, Idősek Karácsonya) és a közösségi tér kialakítása (erre két évvel ezelőtt sikertelenül pályáztunk. A projektötletek benyújtása nem egyenlő a pályázat benyújtásával. A projektötletek pozitív elbírálása alapján lehet majd a részletes pályázatot benyújtani (várhatóan valamikor ősszel). A rendezvények esetében Ft támogatással, a közösségi tér esetében Ft támogatással kalkuláltunk (mindkét esetben az ÁFA minősül önerőnek) 4. Az intézményi (huzamosabb időtartamú) közfoglalkoztatásra az idén is nyújtottunk be pályázatokat. Az első még márciusban elkezdődött, összesen 18 fő foglalkoztatását valósítjuk meg, sajnos csak napi 6 órás foglalkoztatási keretek között. A következő augusztus 1-én kezdődik és ig tart ebben további 33 fő foglalkoztatását oldjuk meg (itt plusz keretből részsült támogatásban az önkormányzat, a polgármester közbenjárásra, és itt már 8 órás foglalkoztatást is engedélyeztek. A korábban benyújtott pályázataink további sorsát az alábbiakban mutatjuk be: 1. Az EU Önerő Alap támogatáson túl Önkormányzatunk egy másik pályázati forrásból megigényelhette a fennmaradó önkormányzati önerő összegét a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségen keresztül. E pályázati konstrukcióban csak a még kifizetési kérelemre be nem nyújtott számlák önerejét támogatták. Egyek bel- és külterületi csapadékelvezető rendszer rekonstrukciója elnevezésű ÉAOP 5.1.2/D jelű projektünk esetében is benyújtásra került a pályázat a fennmaradó önerőre (összesen: Ft-ra), ezt a pályázatot azonban forráshiányra hivatkozva nem támogatták. Talán nagyobb eséllyel pályáztunk volna év elején (az április és májusi kérelmeket már mind elutasították), a szolgalomi jog bejegyzése jogerőre emelkedésének elhúzódása miatt azonban a pályázatot nem tudtuk benyújtani (mert nem tudtunk volna mellé pontos időbeli ütemezést tenni). 3

4 2. Az egészségre és sportra való nevelés TÁMOP / azonosító számú projektet az Agenda Pályázatház Pályázati Tanácsadó Kft. közreműködésével a polgármesteri hivatal dolgozói készítették. A projekt összköltsége Ft mely 100%-os támogatottságú azaz önerőt nem igényel. Nyertes pályázat esetén lehetőség lesz eszközbeszerzésre valamint sportnapok, egészségnapok, előadások megszervezésére. A pályázatot még 2012.augusztus 3-án befogadták, a támogató szerv döntése alapján a pályázat forráshiány miatt tartaléklistára került. 3. A másik igen jelentős pályázat a Gondozási központ átalakítása-bővítése és eszközbeszerzése Egyeken című TIOP / azonosító számú projekt. Ezt a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása mint fenntartó nyújthatta be de a pályázatot a polgármesteri hivatal dolgozói készítették. A projekt összköltsége Ft, mely 100%-os támogatottság mellett önerőt nem igényelt. Sajnos a pályázat támogatásban nem részesült, az elutasító döntésben foglalt indokokat tekintve kifogást nyújtottunk be a Támogató felé, ez azonban még nem került elbírálásra. 4. A év végén 6 területen benyújtott kistérségi start mintaprojektjeink mindegyike támogatásban részesült. A projekt március, április és május hónapokban elkezdődtek. Összesen 444 fő foglakoztatását segítik elő és összesen támogatást nyújtva (100%). 5. Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése címmel kiírt ÉAOP-4.1.2/A-12 jelű pályázati konstrukcióban pályázatot nyújtottunk be a Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítására. A projekt összköltségvetése: Ft. Az igényelt támogatás: Ft. (Azaz a pályázat 100%-os támogatást élvez.) A pályázatot december 31-ig lehetett benyújtani. Azóta már megérkezett a Közreműködő Szerv értesítése a döntésről, sajnos forráshiány miatt tartaléklistára került. 6. A 4/2012. (III.1) BM rendelet valamint az 5/2012. (III.1) BM rendelet alapján 2 pályázatot nyújtottunk be még 2012-ben. 4

5 Az 5/2012.(III.1) BM rendelet alapján elkészített és megnyert pályázatunk mely az étteremre vonatkozott befejeződött, elszámolása lezárult a beszámolót a támogató szerv elfogadta! A 4/2012 (III.1) BM rendelet alapján án benyújtott pályázatunk is részbeni támogatásban részesült. Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztésként, a rendőrség épületére (magastető ráépítés, felületkezelés, szigetelés, és légkondicionáló elhelyezés), Ft. támogatást kaptunk, amelyhez a biztosítandó önerő mértéke: Ft. A projektet június 30-ig meg kell valósítanunk, a kivitelezés jelenleg folyik. A júniusi hónapra jellemző meglehetősen esős időjárás miatt azonban nem a tervek szerint halad a kivitelezés, így kérelmet nyújtottunk be a BM felé határidő módosítás érdekében erre azonban választ még nem kaptunk. 7. A tavalyi évben nyertes összesen 4 db LEADER pályázatunk a megvalósítás szakaszába ért, két képzés (hulladékgyűjtő és ebrendész képzés) már sikeresen befejeződött, a harmadik pedig jelenleg is zajlik (csipke készítő), az idei Egyeki Vigasságok a tavaly támogatott projektünk segítségével kerül megrendezésre. A térfigyelő rendszer kiépítése kapcsán a hitelkérelmünket támogatta a Takarékszövetkezet így a közelmúltban el is fogadta a testület az ajánlattételi felhívást illetve kiválasztotta azon cégeket akiktől ajánlatot vár. Ez az eljárás folyik, eredmény várhatóan júliusban lesz és a kivitelezés augusztusban elkezdődhet. A térfigyelő rendszerre írt projektünk kivételével valamennyi esetben megtörtént már az 1. számú kifizetési kérelem benyújtása, sőt a hulladékgyűjtő képzés támogatása már meg is érkezett. 8. A KEOP-7.1.0/11 pályázati konstrukció keretében Egyek Nagyközség Szennyvízkezelése című pályázatunk már korábban támogatásban részesült. A projekt az utolsó szakaszba érkezett. Jogerős elvi engedélyes tervvel rendelkezünk, a második fordulós pályázat benyújtásra került, már csak a záró beszámolót és a záró kifizetési kérelmet kell benyújtani. 9. ÉAOP //D2-11 pályázati konstrukcióban benyújtott, Egyek bel- és külterületi csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója c. pályázatunkban az eltelt időben számos 5

6 előre lépés történt. A tavaly óta hózódó szolgalmi jog bejegyzés körüli herce-hurca lezárult, még május hónapban, így megkezdhettük a projekt tényleges megvalósítását és leutalták a projekt megvalósításához igényelt pénzügyi előleget. A megvalósítás első lépéseiként kiválasztásra került a projekt kapcsán a könyvvizsgálati tevékenység végzésére a Big Audit Kft., valamint a nyilvánosság biztosítására a EF-NA Bt. Jelenleg ezen projekt kapcsán a kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása és a közbeszerzési eljárás megindításának szakaszába értünk. A kivitelezés tervezett kezdete: 2013.szeptember hónap Közterület használat évben a közterületek használatának helyszíni ellenőrzése még nem történt meg, így annak eredményéről jelen tájékoztató keretei között nem áll módunkban beszámolni. A közterületek használatával kapcsolatban - a 177/2013. (V.30) önkormányzati határozat alapján az Önkormányzati Iroda munkatársai elkészítették a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló rendelet módosításának tervezetét (a rendelet-tervezet a június 27-ei ülésen kerül tárgyalásra) A rendelet elfogadását követően valamennyi, a településen működő mozgóárus megkeresésre kerül, hogy tegyen eleget bejelentési és díjfizetési kötelezettségének. Egyéb önkormányzati döntések végrehajtása január 1. napjától hatályát vesztette a helyi önkormányzat társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló évi CVII. törvény. Ezzel egyidejűleg január 1. napjától hatályba lépett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény( a továbbiakban: Mötv.) a, ami az önkormányzati társulásokra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Ezek szerint a társulások nem szűnnek meg a törvény 6

7 erejénél fogva, hanem a szabad társulás alkotmányos elve alapján működnek tovább, azzal a feltétellel, hogy nem működhetnek ellentétesen a Mötv. rendelkezéseivel. A törvényalkotó a Mötv (1) bekezdésében rögzítette azt is, hogy a társulási megállapodásokat június 30-ig felül kell vizsgálni. A társulásokat az önkormányzatok képviselő-testületei közötti megállapodások hozták létre, így a felülvizsgálat során is a képviselő-testületeknek kell döntést hoznia. A képviselőtestületek dönthetnek a társulások jogutódlásáról, esetleges megszüntetéséről is, azonban ebben az esetben a társulás jövőjére vonatkozó döntések során a fennmaradó kötelezettségeket is vállalni kell. Megszüntetés esetén a társulás által ellátott kötelező önkormányzati feladat nem maradhat ellátatlanul. Nem kötelező önkormányzati feladat esetén dönthet úgy a képviselő-testület, hogy a továbbiakban nem látja el az adott feladatot. A felülvizsgálati kötelezettség teljesítéséig a korábban kötött társulási megállapodás és a szervezeti- és működési szabályzat szerint működhetnek tovább a társulások június 30- ig. Fontos szabály, hogy a társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó napjával lehet, ha törvény vagy a társulási megállapodás másként nem rendelkezik. A társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a társulási tanácsot értesíteni kell. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Megállapodása pontja is akként rendelkezik, hogy a társulási megállapodást felmondani csak a naptári év utolsó napjával lehet, és legalább hat hónappal korábban köteles erről a képviselő-testület dönteni, illetve június 30-ig erről a társulás tagjait értesíteni kell. Fentiekből eredően a Képviselő-testület a i ülésén kifejezte szándékár miszerint az eddigiekhez hasonlóan továbbra is a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása által kívánja feladatait ellátni. A Központi Orvosi Ügyelet kapcsán a Társulás megszüntetéséről döntöttek az ügyelet további működését megállapodás megkötésével biztosítja. Erről a május 30-i ülésen határozott a Képviselő-testület. 7

8 A járási hivatalokhoz kapcsolódva Polgármester Úr kezdeményezte, hogy a munkaügyi központ is havonta egy-két alkalommal tartson kihelyezett ügyfélfogadást tekintettel a munkanélküliek igen magas számára. Erre nézve egyezség született miszerint kéthetente Csütörtök délelőtt a hivatalban lesz a kihelyezett ügyfélfogadás. Kérjük a tájékozató megvitatását és tudomásul vételét! Egyek, június 19. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző Bóta Barbara aljegyző 8

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-B

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek (kiemelten tábor és ifjúsági turizmus) támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-14-B A Gyermek- és Ifjúsági

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE UTB Envirotec Kft. H-1139 Budapest, Lomb utca 15. Tel.: (+36) 1 413-3600 Fax: (+36) 1 413-3601 Email: solutions@utb.com www.utb.hu TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése 2014. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2 A folyamatmenedzsment... 5 3 Alkalmazott

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 08- án 16.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3 Kedves Olvasó! Az Esély ez évi első számát az Út a munkához program eddigi tapasztalatai ismertetésének szenteli. A program kezdettől fogva a szakmai, szakpolitikai viták kereszttüzében állt; szociálpolitikusok,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben