KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL BESZÁMOLÓ A ÉVI TEVÉKENYSÉGRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL BESZÁMOLÓ A 2007. ÉVI TEVÉKENYSÉGRŐL"

Átírás

1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL BESZÁMOLÓ A ÉVI TEVÉKENYSÉGRŐL Budapest, február 28.

2 2 Tartalomjegyzék 1.Bevezetés A régió főbb jellemzőinek (lakosságszám, terület, településszerkezet, települések, önkormányzatok és önkormányzati hivatalok száma, jellege, kistérségek) bemutatása (1-5. számú melléklet) A hivatal alap- és kiemelt feladatainak összefoglalása, a működés főbb jellemzői, az ügyiratforgalom változásának bemutatásával (6. számú melléklet) Törvényességi ellenőrzési, törvényességi felügyeleti munka A számszerű tapasztalatok értékelése; az önkormányzati rendeletekre tett törvényességi felhívások eredményessége, az önkormányzati határozatok törvényességének biztosítása (7-10. számú melléklet) Az önkormányzatok törvényes működését befolyásoló tények, körülmények, a jellemző jogszabálysértési tendenciák bemutatása; A törvényesség fenntartása érdekében a hivatal által alkalmazott eszközök, módszerek Az önkormányzatokkal történő kapcsolattartás, szakmai segítségnyújtás Összeférhetetlenség (hivatal általi kezdeményezése) A hivatal munkája a kisebbségi önkormányzatok törvényes működésének biztosításában (11. számú melléklet) A hivatal tevékenysége a többcélú kistérségi társulások vonatkozásában A törvényességi felügyeleti munka módszerei, ellenőrzések, intézkedések (12. számú melléklet) Az önkormányzatok működésével kapcsolatos ügyféli panaszbeadványok, közérdekű bejelentések, javaslatok tapasztalatai, száma, jellemzői, főbb tárgy szerinti megoszlása, megalapozottsága (13. számú melléklet) Az önkormányzati szervek, és a közigazgatási hivatal hatósági tevékenysége Az önkormányzati szervek államigazgatási feladatellátásának tapasztalatai különös tekintettel a közigazgatási hivatal cél-, téma és komplex vizsgálataira A megállapítások alapjául szolgáló cél-, téma és komplex vizsgálatok (14. számú melléklet) A jegyző, a polgármester és az ügyintézők államigazgatási hatósági tevékenységének elemzése ágazati bontásban, az ügyszám, a jogorvoslati arány, az ügyintézési határidők betartásának, az ágazatpolitikai célkitűzések teljesülésének és a jogi szabályozás problémáinak, valamint a jellemző jogszabálysértések, mulasztások, tendenciák bemutatásával (15. számú melléklet) A polgármesteri hivatalokat érintő ügyféli panaszbeadványok, közérdekű bejelentések, javaslatok tapasztalatai, száma, jellemzői, főbb tárgy szerinti megoszlása, megalapozottsága (16. számú melléklet) A közigazgatási hivatal államigazgatási feladatai Az elsőfokú államigazgatási hatósági tevékenység elemzése ágazati bontásban, az ügyszám, a jogorvoslati arány, az ügyintézési határidők betartásának, az ágazatpolitikai célkitűzések teljesülésének és a jogi szabályozás problémáinak bemutatásával ( számú melléklet) A másodfokú államigazgatási hatósági tevékenység elemzése ágazati bontásban, az ügyszám, a jogorvoslati arány, az ügyintézési határidők betartásának, az ágazatpolitikai célkitűzések teljesülésének és a jogi szabályozás problémáinak bemutatásával ( számú melléklet) Segítségnyújtás a jogalkalmazóknak a Ket.-tel kapcsolatos jogértelmezés problémákban 114

3 A közigazgatási hivatalt érintő ügyféli panaszbeadványok, közérdekű bejelentések, javaslatok tapasztalatai, száma, jellemzői, főbb tárgy szerinti megoszlása, megalapozottsága (25. számú melléklet) A regionális átalakulás hatása a hatósági munkára Az R a szerinti új jogintézmény tapasztalatai A koordinációs és szervezési feladatok A hivatalvezető régiós átalakulás következtében fennálló többletjogosítványai a területi államigazgatási szervek tekintetében, ezek gyakorlásának tapasztalatai A koordinációs jogkör a regionális átalakulásra figyelemmel A területi államigazgatási szervek együttműködési készsége, ezt befolyásoló tényezők változás a regionalizációval A közigazgatási korszerűsítési feladatok kezdeményezésében és végrehajtásában betöltött szerep A több ágazatot érintő kormányzati döntések végrehajtásának területi összehangolása érdekében végzett tevékenység A területi államigazgatási szervek ügyfélfogadási, ügyfélszolgálati és információs rendszerei összehangolásának érdekében végzett tevékenység A regionális államigazgatási kollégium működésének adatai, a kollégium összetétele, struktúrájának hatékonysága (bizottságok, kapcsolattartás, ülések gyakorisága) Az államigazgatási kollégium döntései; a koordináció területei; a központi feladatok (például az uniós pályázatokhoz kapcsolódó teendők) elősegítése, végrehajtása érdekében végzett érdemi, tartalmi munka A közigazgatási hivatal ellenőrzési tevékenységének helyzete, hatékonysága; változása a regionális átalakulás következtében; az ellenőrzött szervek, ellenőrzött területek A munkáltatói intézkedések törvényességére vonatkozó közszolgálati ellenőrzések A Ket. hatályosulására vonatkozó ellenőrzések Az ügyiratkezelésről, a közigazgatási szervek által kezelt adatok nyilvántartásáról és védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályok végrehajtására vonatkozó ellenőrzések, ügyiratkezelési szabályzatok jóváhagyása Az informatikai programok jogtisztaságára vonatkozó ellenőrzések A területi államigazgatási szervek ellenőrzési tevékenységének összehangoltsága érdekében végzett tevékenység A tartalékállomány és a KÖZIGTAD kezelésével kapcsolatos feladatok Informatikai feladatok Az informatikai tevékenység feltételeinek alakulása, eszközellátottság (26. számú melléklet) A közigazgatási hivatalok informatikai tevékenysége Az informatikai tevékenység összehangolása érdekében tett intézkedések Az elektronikus közigazgatás helyzete A regionális átalakulás hatása a tevékenységre Képzés és továbbképzés Az egyes képzési formák, hatásuk a konkrét közigazgatási feladatok ellátására és annak színvonalára; a képzések szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok, tapasztalatok, eredmények, résztvevők (27. számú melléklet) A központi célelőirányzatból megvalósított képzések (28. számú A Regionális Operatív Programokból finanszírozott képzések (29. számú melléklet) Egyéb képzések A közigazgatási alap- és szakvizsgák, anyakönyvi szakvizsgák, alkotmányos alapismereti és egyéb vizsgák (30. számú melléklet) Közigazgatási alapvizsgák és a vizsgára felkészítő tanfolyamok (31. számú melléklet) 142

4 6.2.2.Közigazgatási szakvizsgák és a vizsgára felkészítő tanfolyamok (32.számú melléklet) Közigazgatási szakvizsgák és vizsgára felkészítő tanfolyamok Anyakönyvi szakvizsga és a vizsgára felkészítő tanfolyam (33. számú melléklet) Alkotmányos alapismeretek vizsga (34. számú melléklet) A regionális átalakulás hatása a tevékenységre A hivatal szervi fenntartói és funkcionális tevékenysége A működési feltételek alakulásának általános bemutatása; a regionális átalakulás által indukált változások A hivatali feladatokban bekövetkezett változások következményeinek értékelése, a bér-, és létszámgazdálkodásra, elhelyezési feltételekre gyakorolt hatása A bér-, és létszámgazdálkodás számszerű bemutatása, értékelése, a személyi juttatások alakulása A személyi működési feltételek, ezek alakulása - létszám, végzettség, szakmai összetétel; az emberi erőforrás stratégiája, értékelése; a hivatali munka teljesítmény elismerése, a hiányosságok, hibák leküzdése, illetve az esetleges fegyelmi intézkedések ( számú melléklet) A hivatal pénzügyi feltételének bemutatása, számszerű és szöveges értékeléssel ( számú melléklet) A tárgyi feltételek alakulásának bemutatása A minőségügyi rendszerek alkalmazása A hivatali Szervezet működtetésében alkalmazott korszerű szervezési és vezetési módszerek alkalmazási tapasztalatai, különös tekintettel a szervezetfejlesztés érdekében esetlegesen bevezetett módszerek, kidolgozott stratégiák Kapcsolattartás: szervi és ágazati irányító; más közigazgatási hivatalok, közigazgatási szervek, lakosság, civil szervezetek, sajtó, nemzetközi kapcsolatok Az ügyiratkezelés helyzete Az év során kiemelt, országos jelentőségű feladatok, illetve ezek végrehajtása A régió többcélú kistérségi társulásai működésének tapasztalatai; a kistérségi kapacitásfejlesztés és a koordináció javítása érdekében tett lépések, a hivatal kapcsolata a kistérségekkel Országos jelentőségű eseti feladatok végrehajtásának, lebonyolításának sikeressége, esetlegesen felmerült problémák A közigazgatási szolgáltatások korszerűsítési programjában való részvétel tapasztalata különös tekintettel a regionalizációra A hatékony és költségtakarékos gazdálkodás érdekében tett intézkedések; különös tekintettel a regionális átalakulásra A területfejlesztési intézményekkel való kapcsolattartás A hivatal működésének körében felmerült egyéb országos jelentőségű ügyek, események, rendezvények stb A szakigazgatási szervek és az állami főépítész tevékenysége A fogyasztóvédelmi felügyelőség A tevékenység prioritásai Az elsőfokú államigazgatási hatósági tevékenység elemzése (ágazati bontásban, az ügyszám, a jogorvoslati arány, az ügyintézési határidők betartásának, az ágazatpolitikai célkitűzések teljesülésének és a jogi szabályozás problémáinak bemutatásával) Az ellenőrzési tevékenység eredményessége, kiemelt feladatok/vizsgálatok A közigazgatási hivatalból történő kiválás A szociális és gyámhivatal tevékenységének rövid értékelése ( számú melléklet) A működés általános tapasztalatai, (a regionális átalakítás hatása) 164 4

5 Az elsőfokú államigazgatási hatósági tevékenység elemzése (ágazati bontásban, az ügyszám, a jogorvoslati arány, az ügyintézési határidők betartásának, az ágazatpolitikai célkitűzések teljesülésének és a jogi szabályozás problémáinak bemutatásával) A másodfokú államigazgatási hatósági tevékenység elemzése (ágazati bontásban, az ügyszám, a jogorvoslati arány, az ügyintézési határidők betartásának, az ágazatpolitikai célkitűzések teljesülésének és a jogi szabályozás problémáinak bemutatásával) A tevékenysége hatása a közigazgatási korszerűsítésre, valamint az ágazatpolitikai célkitűzések megvalósításában A szakmai tevékenységet irányító főhatósággal való kapcsolatok Tevékenysége területei, prioritásai, kiemelt feladatok (pl. közgyógyellátási igazolványok cseréje) Az állami főépítész tevékenységének rövid értékelése A működés általános tapasztalatai, (a beintegrálódás hatása) Az állami főépítész hatósági tevékenysége (területrendezési hatósági és szakhatósági tevékenység) Az állami főépítész egyéb tevékenységének prioritásai, kiemelt feladatok (településrendezési tervek véleményezése, tervtanácsok működésének tapasztalatai) A területi államigazgatási szervek és az államigazgatási feladatot ellátó más szervek államigazgatási feladatellátásának jellemzői a régióban ( számú melléklet) Az államigazgatási hatósági tevékenység súlya, nagyságrendje a szervezet által ellátott feladatokon belül Az elsőfokú államigazgatási hatósági tevékenység elemzése (ágazati bontásban, az ügyszám, a jogorvoslati arány, az ügyintézési határidők betartásának, az ágazatpolitikai célkitűzések teljesülésének és a jogi szabályozás problémáinak, valamint a jellemző jogszabálysértések, mulasztások, tendenciák bemutatásával) A másodfokú államigazgatási hatósági tevékenység elemzése (ágazati bontásban, az ügyszám, a jogorvoslati arány, az ügyintézési határidők betartásának, az ágazatpolitikai célkitűzések teljesülésének és a jogi szabályozás problémáinak, valamint a jellemző jogszabálysértések, mulasztások, tendenciák bemutatásával) A szakhatósági tevékenység elemzése (ágazati bontásban) Az államigazgatási feladatot ellátó szervek által végzett hatósági ellenőrzések száma, tapasztalatai, ellenőrzési módszerek Az államigazgatási feladatot ellátó szerveket érintő ügyféli panaszbeadványok, közérdekű bejelentések, javaslatok tapasztalatai, száma, jellemzői, főbb tárgy szerinti megoszlása, megalapozottsága A regionális átalakulás hatása a hatósági feladatellátásra Összefoglalás A hivatal évi feladatainak és kiemelt céljainak teljesülése A jövőbeni legfontosabb feladatok...237

6 6 1.Bevezetés 1.1. A régió főbb jellemzőinek (lakosságszám, terület, településszerkezet, települések, önkormányzatok és önkormányzati hivatalok száma, jellege, kistérségek) bemutatása (1-5. számú melléklet) A fővárost és Pest megyét magában foglaló Közép-magyarországi régió a hét régió közül területileg a legkisebb, az ország társadalmi-gazdasági életében betöltött szerepét tekintve azonban rendkívüli jelentősséggel bír. A térség kiemelkedő szerepe alapvetően a népesség és a termelési erőforrások nagyfokú koncentrációjára, valamint a fejlett infrastruktúrára vezethető vissza. A Közép-magyarországi régió az ország legnagyobb lélekszámú és legsűrűbben lakott területe, az ország népességének 28%-a él ezen a területen, közel kétharmaduk a fővárosban. További sajátosság, hogy a Pest megyében lakók száma meghaladja az 1,1 millió főt és eltérően az országos tendenciáktól ez a lakosságszám folyamatosan növekszik. Budapest központi szerepéből adódóan a fővárosi agglomeráció is rendkívül dinamikusan fejlődik, a megyéhez tartozó települések több mint 40%-a a bővülő fővárosi agglomeráció része. A régióban működik a legtöbb nemzetközi vállalkozás, itt a legmagasabb az éves beruházások értéke, és a térségben koncentrálódnak az autópálya- és egyéb kiemelt építkezések is. Ez a gazdasági és népességi koncentráció egyúttal azt is jelenti, hogy az ország lakosságának 1/3-a a Közép-magyarországi régióban veszi igénybe a közszolgáltatásokat, itt találkozik az önkormányzati és államigazgatási szervekkel, és intézi többek között hatósági ügyeit is. Bár a Közép-magyarországi régiót alkotó Budapest és Pest megye együttes gazdasági mutatói igen kedvezőek, a két fél között meglévő szerkezeti, infrastrukturális és egyéb (pl. önkormányzati rendszer) különbségek a hivatal tevékenységére is kihatnak. Az évi XLIII. törvény szerint április 24. napja óta Budapest Főváros 23 kerületből áll, így a fővárosi szintű önkormányzat mellett 23 fővárosi kerületi önkormányzat létrehozatalára került sor. A fővárosi önkormányzat adminisztratív szerveként a Főpolgármesteri Hivatal, míg a 23 kerületi önkormányzat mellett 23 polgármesteri hivatal működik. Pest megyében 187 települési önkormányzat - ebből 12 körjegyzőség található, valamint a megyei önkormányzat. A megyében az elmúlt években folyamatosan emelkedett a városok száma ben összesen 4 nagyközség kezdeményezte várossá nyilvánítását (Biatorbágy, Maglód, Törökbálint, Tápiószentmárton), ebből 3 település kapta meg a városi rangot (Biatorbágy, Maglód, Törökbálint). A megyében továbbra is egyetlen megyei jogú város van, Érd (3. sz. melléklet). Pest megyében országos összehasonlításban is kiemelkedően magas a városok száma. Ennek egyik oka nyilvánvalóan a főváros közelsége, elsősorban az agglomerációs települések kezdeményezik nagy számban a várossá nyilvánítást. A városok egy része idegenforgalmi, turisztikai szempontból jelentős, mások pedig az ipari, kereskedelmi szektor erősödése miatt. A 4. sz. mellékletből látható, hogy 2007-ben Pest megyében 12 körjegyzőség volt, 3-mal több, mint 2006-ban. A körjegyzőségek száma és összetétele folyamatosan változik, 2007-ben újonnan alakult 4 körjegyzőség, ezek közül hármat olyan települések alkotnak, amelyek korábban nem voltak részei körjegyzőségnek, egy esetben pedig a korábbi Ráckeve-Lórév körjegyzőségből kivált Lórév, és Makád településsel alkotott új körjegyzőséget. A év folyamán megkezdődött további két új körjegyzőség kialakítása, ezek január 1-jétől kezdték meg működésüket. A

7 7 körjegyzőségek megalakításával kapcsolatban problémaként jelentkezik, hogy az Ötv. 39. (1) bekezdése értelmében kizárólag a megyén belül egymással közvetlenül határos községek alakíthatnak és tarthatnak fenn körjegyzőséget. A szobi kistérségben két, nél kevesebb lakosú település szeretne körjegyzőséget létrehozni, a települések azonban egymással nem határosak, így a jelenlegi jogi szabályozás értelmében erre nincs mód. Érdemes lenne ezt az előírást felülvizsgálni, ez ugyanis a gyakorlatban komoly problémát jelenthet, mivel mint a jelen esetben is - a települések önállóan csak nagy nehézséggel tudják fenntartani hivatalukat, más körjegyzőségek pedig nem támogatták a csatlakozásukat A hivatal alap- és kiemelt feladatainak összefoglalása, a működés főbb jellemzői, az ügyiratforgalom változásának bemutatásával (6. számú melléklet) A térségben csak az elsőfokú önkormányzati és államigazgatási hatósági ügyek száma évente két- és hárommillió között mozog. Az ebből származó, másodfokon is jelentkező munkateher a közigazgatási hivatal által nem befolyásolható és nem függ össze az általa végzett munka szakmai színvonalával sem. A hivatal alapfeladatai megvalósítása során a következő feladatcsoportokra koncentrált (és koncentrál) kiemelten: - Az uniós források megszerzésének segítése az önkormányzati működésben és a területi államigazgatásban. E területen a hivatal elsődleges célja, hogy sajátos közvetítőként kapcsolja össze a fejlesztési tervező, stratégiaformáló, programkidolgozó és végrehajtó állami intézményrendszert, valamint az illetékességi területén működő önkormányzatokat és területi államigazgatási szerveket. A törvényességi ellenőrzési és felügyeleti tevékenység kiemelt feladatának tekintettük a kistérségek további erősítését, valamint a kistérségi fejlesztési tanácsok, a megyei területfejlesztési tanács, a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács és a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács törvényességi felügyeletét, illetve a szakmai segítségnyújtást. - Az EU támogatással tervezett nagyberuházások, valamint az autópályák és gyorsforgalmi utakkal kapcsolatos kisajátítások kiemelt feladatként történő kezelése. - A hatósági ellenőrzések erősítése. - A törvényességi ellenőrzési munka színvonalának fenntartása, emelése. - A területi államigazgatással kapcsolatos ellenőrzési és koordinációs feladatok, amelyek körében fontos eredménynek tartjuk többek között a gyorsforgalmi utak kisajátítási ügyeiben a földhivatalokkal és a gyámhatóságokkal folytatott egyeztetések eredményeként az ügyintézés összehangolt rendjének kialakítását, valamint a parlagfűmentesítés körében megvalósult koordinációt. Az ügyiratforgalom változására vonatkozó megállapításainkat a pontban fejtjük ki.

8 8 2. Törvényességi ellenőrzési, törvényességi felügyeleti munka 2.1. A számszerű tapasztalatok értékelése; az önkormányzati rendeletekre tett törvényességi felhívások eredményessége, az önkormányzati határozatok törvényességének biztosítása (7-10. számú melléklet) Az elemzésben kizárólag a és évi megyei és fővárosi adatok összevetésére vállalkozhatunk, így régiós elemzésre a jelenlegi helyzetben nem látunk lehetőséget. Véleményünk szerint a fővárosi és a megyei (települési) önkormányzatok működése és főként a döntések jellege jelentős mértékben eltér. Az, ami települési szinten komoly probléma, akár a működőképesség veszélyeire is felhívhatja a figyelmet, az a fővárosi önkormányzatok esetében gyakorlatilag elképzelhetetlen (pl. általános iskolai oktatás megoldatlansága). Ebből adódóan bár a módszertan a régiós összevonással közössé vált - más területek kapnak hangsúlyt a két önkormányzati rendszer ellenőrzésében és főként segítésében. A fővárosi és kerületi önkormányzatok képviselő-testületei évben a nyilvántartás jelenlegi adatai szerint 550 jegyzőkönyvet küldtek meg hivatalunkhoz (7. sz. melléklet). Ezzel összefüggésben - mint ahogy a táblázatokban szereplő valamennyi adat vonatkozásában - előzetesen meg kell jegyezni, hogy a jelentős késéssel történő jegyzőkönyv megküldések miatt a jegyzőkönyvek kb. 20%-a még nem kerülhetett rögzítésre az adatok alapjául szolgáló TORV programban, így az elemzéseket erre tekintettel végeztük el. Ezzel összefüggésben e helyütt is szeretnénk kiemelni, hogy a késve küldött jegyzőkönyvek esetén érdemi intézkedésre nincs lehetősége a hivatalnak, mivel a konkrét felelős, a tényleges mulasztó személyének meghatározása nem tartozhat hivatalunk hatáskörébe, a jegyzőt figyelmeztethetjük ezen kötelezettségére, azonban egyéb, eredményt is hozó intézkedés megtételére a törvényességi ellenőrzési jogkör keretei nem elégségesek. A beküldött 550 testületi jegyzőkönyv mely nem a tényleges testületi ülések számát tükrözi is már jelzi, hogy a fővárosban működő önkormányzatok évente átlagosan 24 ülést tartanak, ami jelentősen meghaladja az Ötv. szerinti minimumot. A fővárosi önkormányzatok jellemzően a rendes üléseken nagyszámú (20-40) napirendi pontot is tárgyalnak, a közgyűlés pedig ülésenként napirendi pontban hoz döntéseket. Ez az oka annak, hogy a megyeihez képest alacsonyabb ülésszámhoz viszonyítva igen magas a testületi határozatok száma. A számadat jelzi továbbá, hogy a szervezeti és működési szabályzatban az általában havi egy ülést szabályozó rendszerben gyakran válik szükségessé rendkívüli ülések összehívása, amelyek elsősorban gazdasági - költségvetési kérdések (nagyberuházások, hitelfelvétel, elidegenítés stb.) megtárgyalására irányulnak. E körben meg kell jegyezni, hogy a rendkívüli ülések ez alatt e helyütt a munkatervben szabályozott üléseken kívüli ülések értendők jelentős részét a polgármester hívja össze, kevésbé gyakori az Ötv ában biztosított, a képviselők egynegyedét, illetve a bizottságokat megillető ülés kezdeményezési jog gyakorlása. Az ülés összehívással kapcsolatban egy esetben hívtuk fel a polgármester figyelmét az ülés összehívásának kötelezettségére, a hivatal általi testületi ülés összehívásra az elmúlt évben a fővárosban nem került sor.

9 ben Pest megyében 5 %-kal kevesebb testületi ülést tartottak, mint 2006-ban. A nyilvános ülések száma mintegy 4 %-kal, a zárt ülések száma pedig közel 8 %-kal csökkent. Kevéssel nőtt az együttes ülések, illetve a közmeghallgatások száma. A fentiek alapján azonban ez az adat sem a valós számokat tükrözi, tekintettel arra, hogy a jegyzőkönyv felterjesztési fegyelem a megyében is nagyon. A 10. sz. mellékletből látható, hogy a beérkezett jegyzőkönyvek közel 20 %-a 60 napon túl került megküldésre, ami azt is jelenti, hogy az adatszolgáltatás időpontjában a év végi jegyzőkönyvek egy része még nem állt rendelkezésünkre. Ezen körülmények figyelembe vételével elmondható, hogy Pest megyében 2007-ben megközelítően ugyanannyi testületi ülést tartottak, mint 2006-ban, illetve valamivel többet ben tehát a Pest megyei képviselő-testületek összesen 4097 ülést tartottak, ami átlagosan 22 testületi ülést jelent önkormányzatonként. Ez igen magas szám (noha valamivel kevesebb, mint a fővárosban működő önkormányzatok esetén), figyelembe véve azt, hogy az Ötv. alapján mindössze 6 testületi ülés tartása kötelező évenként. Ez az adat azt is jelzi, hogy a rendkívüli ülések száma nagyon magas az egyes önkormányzatoknál, hiszen rendes ülést nem terveznek az előírtnál lényegesen nagyobb számban (maximum havonta egy ülés, nyáron egy-két hónap ülésezési szünettel). A rendkívüli ülések összehívásával kapcsolatban megállapítható, hogy az egyes településeken ritkán élnek a képviselők az Ötv ában biztosított üléskezdeményezési jogukkal. Azokban az esetekben viszont, amikor képviselők kezdeményezték a polgármesternél rendkívüli ülés összehívását, több megkeresés is érkezett hivatalunkhoz, melyekben elsősorban annak értelmezését kérték tőlünk (az ülést kezdeményező képviselők), hogy az Ötv a alapján a polgármester köteles-e minden esetben összehívni az ülést. Állásfoglalásainkban kifejtettük, hogy ilyen irányú kezdeményezés esetén, ha az a szükséges számú képviselőtől származik, a polgármester nem mérlegelheti, hogy az ülést összehívja-e, és azt a képviselők által megjelölt napirenddel kell megtennie. A hivatalvezető 2007-ben egy alkalommal hívta össze Pest megyében az ülést az Ötv. 98. (2) bekezdés f) pontja alapján. A nyilvános és zárt ülések száma alapján megállapítható, hogy a fővárosban igen magas a zárt ülések aránya (40%), azonban a zárt üléseken hozott határozatok számaránya ennél lényegesen alacsonyabb, mivel ezeken az üléseken tipikusan vagyongazdálkodási kérdésekben, illetve önkormányzati hatósági ügyekben, továbbá személyi kérdésekről (bizottsági tagok, felügyelő bizottsági tagok és intézményvezetők, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetőinek megválasztása) döntenek a testületek. A zárt ülések magas száma felveti azt a kérdést, hogy nem alkalmazzák-e a fővárosi önkormányzatok indokolatlanul is ezt a nyilvánosság elvének érvényesülését gátló eszközt működésük során. Erre vonatkozó megállapításaink szerint egyre ritkább az, hogy nem indokolt a zárt ülés elrendelése, bár a zárt ülésen történő rendeletalkotás, illetve a pusztán önkormányzati vagyonnal való rendelkezésre hivatkozással elrendelt zárt ülések esetén felhívással élünk a testületek felé. Általánosságban elmondható, hogy a fővárosban a rendes ülések során gyakorlatilag minden esetben található jogszerű indok a zárt ülések elrendelésére, azonban csak néhány napirend vonatkozásában és ez esetben is gondoskodnak az önkormányzatok a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról. Ezt erősíti meg az, hogy ilyen tartalmú panasz ritkán érkezik hivatalunkhoz. Az ezzel kapcsolatos panaszok, bejelentések többsége önkormányzati képviselőktől származik.

10 10 Pest megyében az összes testületi ülés kb. 27 %-a zárt ülés. Zárt ülés tartására általában valamilyen személyi ügy tárgyalása esetén kerül sor (intézményvezetői, jegyzői kinevezés, felmentés, fegyelmi eljárás). Néhány esetben zárt ülésen került sor rendeletalkotásra, illetve nem minden esetben volt indokolt zárt ülés tartása, ezekben az esetekben törvényességi észrevétellel éltünk. Szintén gyakori probléma volt, hogy anélkül tartottak zárt ülést, hogy az érintettet nyilatkoztatták volna arról, hogy hozzájárul-e a nyilvános üléshez. Volt példa arra is, hogy az érintett kifejezetten kérte nyilvános ülés tartását, ennek ellenére zárt ülésen történt a fegyelmi eljárás megindítása. Pest megyében a zárt ülésekkel kapcsolatban szintén visszatérő probléma, hogy az ülésen történtek, a meghozott döntések megismerésére milyen mértékben jogosultak az állampolgárok. Az Ötv. 17. (3) bekezdése értelmében a választópolgárok a zárt ülés kivételével betekinthetnek a képviselő-testület előterjesztésébe és ülésének jegyzőkönyvébe. A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni. A külön törvény szerinti közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét zárt ülés tartása esetén is biztosítani kell. Ennek ellenére gyakori, hogy a zárt ülések jegyzőkönyvébe semmilyen betekintést nem tesznek lehetővé az önkormányzatok, és nem biztosítják a közérdekű adatok megismerésének a lehetőségét sem. Amennyiben az SZMSZ-ek ezzel kapcsolatos rendelkezést nem tartalmaztak, észrevételben hívtuk fel a testületek figyelmét a szabályozás szükségességére. Együttes képviselő-testületi ülés nem jellemző a fővárosban, a kétszintű települési önkormányzati rendszer nem is igényli a közhatalom gyakorlásának e módját. Pest megyében az együttes testületi ülések tartása gyakoribb, általában a körjegyzőséget alkotó települések tartanak együttes ülést, illetve szomszédos települések egy-egy nagyobb, közös beruházás érdekében üléseznek együttesen. Együttes ülésekre bizottságok esetében is sor kerül. Valamennyi fővárosi, kerületi önkormányzat tart közmeghallgatást, amelyek nem minden esetben önálló ülésként, hanem valamely rendes ülés napirendi pontjaként jelennek meg. Közmeghallgatás elmaradásával összefüggő panasz kizárólag kisebbségi önkormányzatokkal kapcsolatban érkezik a hivatalhoz. A közmeghallgatást érintő panaszok általában a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott válaszadási határidő túllépését, illetve a nem kielégítő választ nehezményezik. Az önkormányzatok többsége Pest megyében is eleget tesz annak a kötelezettségének, hogy évente egy alkalommal kötelező közmeghallgatást tartani, közmeghallgatás elmaradása miatt panasszal nem fordultak hivatalunkhoz. A fővárosban működő képviselő-testületektől ez ideig beérkezett, 550 darab jegyzőkönyv az elmúlt évek átlagához viszonyítva (kb. 400) magas, tehát a sokasodó önkormányzati feladatok teljesítése a testületi ülések számának emelkedésével is járt (8. sz. melléklet). A jelentősebb önkormányzati feladatok át nem ruházható hatáskörben történő megállapítása mellett további indoka a testületi ülések gyakoribb összehívásának az, hogy rendszeresen szükséges olyan kiemelt kérdésekben is dönteni, amelyet maguk a testületek tartanak saját hatáskörben (nagyberuházások, elidegenítés, intézményrendszer-átalakítással együttjáró, elsősorban gazdasági jellegű döntések stb.). A bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvek száma a fővárosban (2268 db) kb. 25%-kal marad el a többéves átlagtól, ez azonban ismételten visszavezethető a bizottsági jegyzőkönyvek felterjesztési fegyelmének hiányosságaira. Sajnos, még ez évben is irányadó az a gyakorlat, hogy a legtöbb önkormányzattól a bizottsági ülések anyagai

11 11 csomagban érkeznek, amely beérkezések jelentősen meghaladják a törvényi határidőt (több mint 60 nap). Így várhatóan az éves átlagnak megfelelő vagy attól csekély mértékben elmaradó bizottsági jegyzőkönyv beérkezése még várható. A csökkenés oka azonban visszavezethető arra a tényre is, hogy a testületek többsége a választásokat követően az előző ciklusban létrehozott bizottságokhoz képest csökkentette állandó bizottságai számát és összevont bizonyos bizottsági feladatokat. Ezeket racionalizálási és szakmai szempontokkal is indokolták. Összességében tehát a fővárosban elmondható, hogy a beérkezett jegyzőkönyvek (2268 db) száma 30%-kal marad el a év beérkezett jegyzőkönyveitől (5967 db). A felterjesztés késlekedése miatt ennek elemzése nem feltétlenül tükrözné a valós helyzetet, azonban tény: alacsonyabb a bizottsági és kisebbségi önkormányzati jegyzőkönyvek száma, így kevesebb ülést tartottak mind a bizottságok, mind a kerületi szintű kisebbségi önkormányzatok, amely a bizottsági ülések tekintetében visszavezethető a növekvő számú testületi ülésre. A 8. sz. melléklet adataiból Pest megye vonatkozásában megállapítható, hogy 2007-ben a beérkezett jegyzőkönyvek tanúsága szerint mintegy 5 %-kal csökkent a testületi ülések száma. A bizottsági ülések száma nagyjából megegyezik a korábbi évek adataival, míg a kisebbségi önkormányzatok valamennyivel több ülést tartottak az elmúlt évhez képest. 9. sz. melléklet: Az összes beérkező jegyzőkönyv száma tehát a fent említett okok miatt csökkenő tendenciát mutat, azonban ezen belül a testületi ülések számának növekedése jelzi, hogy egyre több olyan feladatot lát el és egyre több olyan kérdésben jogosult és köteles dönteni az önkormányzat, ahol indokolt a testületi hatáskörben történő döntés. A testületi döntések a mai napig nagyobb elfogadottsággal bírnak a lakosság körében, és a bizottsági átruházott hatáskör esetén automatikusnak tartják a testülethez történő fellebbezés lehetőségét, függetlenül attól, hogy a bizottsági átruházott hatáskörben hozott döntések jelentős része a fővárosban tulajdonosi jogkörben hozott, polgári jellegű döntés (bérleti jogviszonnyal, elidegenítéssel kapcsolatos), mivel az önkormányzati hatósági ügyek jelentős részét az egyszerűbb, hatékonyabb és gyorsabb határozathozatal érdekében a polgármesterek hatáskörébe utalják a testületek. A fővárosi közgyűlés e tekintetben természetesen speciális - az Ötv.-ben megengedett módon, több hatáskört (személyi, intézmény fenntartási ügyek) bizottságaira ruházott át, azonban az önkormányzati hatósági ügyekben történő döntés a fővárosban is jellemzően a főpolgármester hatáskörébe került. A rendeletek száma sem tekinthető véglegesnek, azonban a jelenlegi adatok is megfelelnek a többéves átlagnak, a fővárosban a évihez képest is közel 6%-os emelkedést mutat. Várhatóan az összes beérkezést követően közel 1000 önkormányzati rendelet elfogadásáról beszélhetünk. A jelenlegi adatok alapján a fővárosban működő önkormányzatok átlagosan 37 rendeletet alkottak évben, ami jelentős jogalkotási tevékenységként értékelhető, különös tekintettel arra, hogy a kötelezően megalkotandó gazdasági szabályozók mellett a szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata és a szociális joganyag változása tette szükségessé ki az önkormányzati rendeletalkotást. Természetesen a fővárosi közgyűlés alkotta a legtöbb önkormányzati rendeletet az elmúlt évben is, szám szerint 78-at, ami ismereteink szerint kimagasló országos szinten is.

12 12 A rendeletek száma Pest megyében kb. 10 %-kal csökkent az előző évihez képest. Az adatokból kiolvasható, hogy az önkormányzatok átlagosan 17 rendeletet alkottak az elmúlt évben, ami a fővárosban működő önkormányzatokhoz viszonyítva alacsony szám. A rendeletek törvényessége a fővárosban a tárgyév előtti évhez hasonlóan alakult, évben a rendeletek közel 10 %-át találta jogsértőnek hivatalunk és tett írásbeli vagy szóbeli észrevételt a jogsértés megszüntetése érdekében, ezek többsége lakás- és helyiségrendeletre és költségvetési rendeletre tett észrevétel volt évben a rendeletek több mint 9%-ára tett észrevételt hivatalunk a fővárosban, ezek jelentős része szabályozási tervvel, költségvetéssel, környezetvédelemmel és a célvizsgálat keretében vizsgált szervezeti és működési szabályzatokkal kapcsolatos (a rendeletekre tett észrevételek részletes ismertetése a 2.2. ponton belül történik, régiós szinten.). Változott az aránya a rendeletekre tett szóbeli és írásbeli észrevételeknek, mert a korábbi évhez viszonyítva (írásbeli 48 % - szóbeli 52 %) évben a fővárosi rendeletekre tett észrevételek 56 % írásbeli, 44 % -a pedig szóbeli volt. Ennek oka, hogy a szóbeli észrevétel eredménytelensége esetén csak később tud a hivatal Alkotmánybírósághoz fordulni, ami az állampolgárokat közvetlenül érintő rendeleti tárgykörökben késedelmet okoz ben Pest megyében a rendeletek 9 %-ával szemben éltünk törvényességi észrevétellel, illetve szóbeli jelzéssel, vagyis a rendeletek törvényessége a régióban megközelítően azonos. A évi Pest megyei adatokhoz képest azonban ez jelentős növekedés, aminek egyik magyarázata, hogy 2007-ben elvégeztük a szervezeti-és működési szabályzatok teljes körű felülvizsgálatát, melynek eredményeképpen az önkormányzatok több mint a felénél tettünk írásbeli vagy szóbeli észrevételt. Szintén jelentős számban éltünk jelzéssel a költségvetési rendeletekkel szemben. A rendeletek esetében 41 %-ban írásbeli, 59 %-ban pedig szóbeli észrevétellel éltünk. Pest megyében jóval nagyobb arányban alkalmazzuk a szóbeli jelzéseket, mint a fővárosban. Természetesen a szóbeli jelzés nem elsősorban a klasszikus, telefonon, illetve személyesen tett észrevételt jelenti, hanem mindazokat a jelzéseket, amelyeket ugyan írásban tettünk, de nem minősülnek az Ötv. értelmében törvényességi észrevételnek. Ezek elsősorban a jegyző, illetve a polgármester részére kerültek kiküldésre ben a jegyzőkkel történt konzultációt követően megtett szóbeli jelzések általában eredményesek voltak, nem volt szükség ezt követően írásbeli észrevétel megtételére. Az elmúlt évben a régióban emelkedett az előzetes normakontroll iránti megkeresések száma, vagyis egyre több jegyző kereste meg hivatalunkat azzal, hogy adjunk előzetesen véleményt az elfogadni tervezett rendelet törvényességével kapcsolatban. Ez nem tartozik bele az Ötv. szerinti törvényességi ellenőrzési jogkörbe, ami utólagos, ugyanakkor az ilyen jellegű megkereséseknek is minden esetben igyekeztünk eleget tenni. Ez jelentős többletterhet ró a kollégákra, tekintettel arra, hogy a legtöbb esetben mindössze néhány nappal a testületi ülést megelőzően kaptuk meg a rendelettervezetet. Az előzetes normakontroll nem jelenti azt, hogy utóbb nincs szükség a rendelet felülvizsgálatára, hiszen sok esetben nem teljes egészében az előzetesen véleményezett tartalommal kerül a rendelet elfogadásra. A rendeletekre tett törvényességi észrevételek a későbbiekben kerülnek részletezésre, fontos azonban megemlíteni ezzel kapcsolatban a hivatal szervezeti egységei közötti együttműködés szükségességét. Egyes rendeleti tárgykörök ugyanis olyan speciális szakértelmet igényelnek, amellyel a törvényességi ellenőrök nem rendelkeznek. Tekintettel arra, hogy a főosztályon a kistérségi beosztás szerint látják el a munkatársak a

13 13 törvényességi ellenőrzési tevékenységet, nincs mód a szakosodásra, ami azt jelenti, hogy minden ügyintézőnek valamennyi ágazatot ismernie kell. Különösen bonyolult az egyes építési tárgyú rendeletek felülvizsgálata, de az adórendeletek és a szociális rendeletek vonatkozásában is szükség van a társfőosztályokkal való szoros együttműködésre. Egyegy szakkérdés vizsgálata komolyabb szakmai erőfeszítést igényel az ügyintézőktől is, mivel az ilyen tárgyú rendeletek vizsgálatához elengedhetetlen az adott ágazat végrehajtási szakmai joganyagának ismerete is. Így álláspontunk szerint indokolt lenne az ágazati jellegű képzés, szakosodás is a törvényességi területen. A rendeletekre tett észrevételek el nem fogadása miatt a fővárosban 8 esetben fordult hivatalunk az Alkotmánybírósághoz, ami a 2006-os évhez viszonyítva jelentős növekedés (2-ről 8-ra), viszont nem haladja meg a több éves alkotmánybírósági indítványaink átlagát. Jelzi ezt, hogy év első néhány hetében már 5 alkotmánybírósági indítványt tettünk hivatalunk. A fővárosban a rendeletekre tett észrevételek elfogadása során is megfigyelhető az önkormányzati érdek maximális figyelembe vétele, így nem fogadták el a testületek az általunk úthasználati díjnak nevezett, egyébként a nagy össz-tömegű tehergépjárművek közlekedését díjhoz kötő rendeletekre tett észrevételeinket, mivel önkormányzati érdek kötődik hozzá. Hasonlóan nem fogadták el a saját cégeik számára kedvező, ám álláspontunk szerint jogsértő önkormányzati rendeletekre tett észrevételeket sem (távhő, hulladékgazdálkodás). Továbbá nem fogadták el a testületek az állami tulajdonú területekre elrendelt, álláspontunk szerint az Alkotmányt sértő változtatási tilalomról szóló rendeletekre tett észrevételeinket sem, melyeket szintén önkormányzati érdekekre hivatkozással utasítottak el. Az Alkotmánybíróság több döntésében komoly lehetőséget biztosít a helyi önkormányzatoknak a helyi jogalkotásra, akár megengedve azt is, hogy a magasabb szintű jogszabályokat mintegy kiegészítsék, tekintettel a helyi érdekekre. Így a rendeletek esetén többször jogi problémát vethet fel, hogy a látszólag magasabb szintű jogszabályokkal összhangban nem álló, esetlegesen felhatalmazáson túlterjeszkedő önkormányzatok nem csupán a helyi közügyek körében hoznak-e az Alkotmányban biztosított körben rendeleteket. Az egyértelmű törvénysértések esetén többnyire nincs vita az önkormányzat és közigazgatási hivatal álláspontja között (így a szervezeti és működési szabályzatokra, lakásrendeletekre, költségvetési rendeletekre tett észrevételeket elfogadják), azonban az önkormányzat gazdasági érdekét érintő jogalkotási probléma esetén az észrevétel el nem fogadása előre látható. Érdekes kérdést vetett fel a évben elfogadott fővárosi forrásmegosztási rendelet, amikor is a főváros tulajdonképpen a jog szerint neki járó bevételekről is a kerületek javára rendelkezett, amivel megsértette a törvényt, azonban a feladatellátáshoz jobban igazodó, igazságosabb felosztásról döntött. Éppen ezért az eddigi évektől eltérően a kerületi önkormányzatok nem kérték az elfogadott forrásmegosztási rendelet felülvizsgálatát, amely egyébként a törvényi szabályozás szerint igen nehézkes is lenne, mivel nincs már lehetőség évközi korrekcióra, csak a tárgyévet követő évben. Ezzel összefüggésben még kiemelhető, hogy az ilyen tartalmú rendeletek esetében az alkotmánybírósági kontroll sem jelent érdemi megoldást, mivel a korábbi években pl. a forrásmegosztási rendeletre tett indítványunkat csak a tárgyévet követően vizsgálta az Alkotmánybíróság, amikor érdemi megállapításokat már nem is tehetett ben Pest megyében mindössze két alkalommal fordultunk Alkotmánybírósághoz, ez alacsonyabb az előző évi indítványok számánál, és jól mutatja azt, hogy igen nagy arányban tesznek eleget a testületek a törvényességi észrevételeinkben foglaltaknak. Kiemelkedő, hogy az SZMSZ-ekre tett, közel 100 észrevétel közül mindössze egy esetben nem értett egyet a testület hivatalunkkal (az Alkotmánybírósági indítvány

14 14 megtételére már 2008-ban került sor). A két AB indítvány közül az egyiket egy helyi adó rendelettel, a másikat egy építési tárgyú rendelet hatályba léptető rendelkezésével szemben tettük (az AB indítványok részletesebb ismertetésére a 2.2. pont keretében kerül sor). A beérkező határozatok száma (kisebbségi önkormányzatokkal és más önkormányzati határozatokkal együtt) a fővárosban 77238, ami a évi teljes adatokhoz viszonyítva 23 %-os csökkenést mutat. Ezzel összefüggésben meg kell jegyezni, hogy év hasonló időpontjában a beérkező határozatok száma volt, ami nem mutat jelentős különbséget a évi számokhoz viszonyítva. Ebből adódóan tehát a évben hozott határozatok száma a beérkező jegyzőkönyvek arányában még jelentős növekedést fog mutatni. Pest megyében a beérkező határozatok számában kb. 3 %-os csökkenés figyelhető meg, ami nem jelentős, a hiányzó jegyzőkönyvek beérkezését követően várhatóan a tavalyi fölé fog emelkedni a határozatok száma. Itt is kiemelendő, hogy a tavalyi év hasonló időszakában a határozatok száma csupán volt, ami a jelenlegi hez viszonyítva lényegesen alacsonyabb. Az ÖTM -mel történt egyeztetést követően a 9. számú melléklet táblázatában csak a képviselő-testületek, bizottságok és polgármesterek határozataira tett észrevételeket szerepeltettük, a kisebbségi önkormányzatok működéséről önálló anyagot készítettünk. A fővárosban a határozatokra tett törvényességi észrevételek száma, pontosabban az észrevételezett határozatok száma a évhez viszonyítva jelentősen, 70 %-kal nőtt. A képviselő-testületi határozatokra évben 16, évben 38 törvényességi észrevételt tettünk, ami több mint 100%-os emelkedést mutat. A határozatok jelentős része önkormányzati vagyon elidegenítésével és intézményfenntartással, intézményvezetői kinevezéssel kapcsolatos. Az önkormányzati vagyont érintő észrevételeinket az önkormányzatok általában nem fogadják el, hivatkozással egyrészt a vagyoni autonómiára, másrészt a polgári jogi jogviszonyok fennállására. Ez a probléma továbbra is meghatározó jelentőségű a törvényességi ellenőrzési munkában, elsősorban a fővárosi önkormányzatok és a nagyobb városok ellenőrzésére jellemző. Esetükben az önkormányzati alap- és sok esetben a szakellátás is megoldott, a különböző közüzemek elkülönült szervezetben végzik munkájukat, így a lakosság panaszai is ritkább esetben irányulnak alapellátás hiányára. (Természetesen a panaszok száma jelentős, a tartalmi részletezést a 2.9. pontban végeztük el.) Ezzel szemben igen magas az olyan ügyek száma (panaszos és hivatalból indult egyaránt), ahol önkormányzati vagyont érintő döntést hoz a testület, illetve ezzel összefüggésben dönt, amellyel értelemszerűen együtt jár a polgári jogviszony létesülése is. Ez az a pont, ahol a hivatal hiába észleli a problémákat, teszi meg észrevételét és indít közigazgatási pert, a mögötte álló polgári jogviszony tartalmába nem avatkozhat be semmiféle módon. Ettől függetlenül mind a képviselők, mind az állampolgárok és a közigazgatási szervek a törvényességi ellenőrzési jogkörre hivatkozva várják a közigazgatási hivataloktól a megoldást. Jelen pereink egy része a 20 millió forint feletti önkormányzati vagyon elidegenítéséről szóló határozatok ellen indult per, ahol az Áht. és lakástörvény közötti értelmezési kérdésben hivatalunk azt az álláspontot képviselte, hogy 20 millió forint feletti értékű önkormányzati vagyon elidegenítése esetén kötelező a nyilvános versenytárgyalás. Álláspontunkat a fővárosi bíróság elfogadta, a Legfelsőbb Bíróság azonban nem. Tapasztalataink szerint egyre növekvő számban a gazdálkodási jellegű kérdések kerülnek előtérbe a fővárosban, sokasodnak a polgári

15 15 jellegű jogviszonyok (saját gazdasági társaság feladatellátása, más gazdasági társasággal való szerződéskötés), ahol a jogi probléma észlelése nem feltétlenül elegendő, mivel a polgári jogi szerződések megtámadására nincs jogkörünk. A közbeszerzésekkel kapcsolatos tapasztalataink szerint legtöbbször a szerződés megkötését követően a közbeszerzési jogorvoslat határidejének lejárta után, vagy csak némileg korábban jutunk a határozatot tartalmazó jegyzőkönyvhöz, amikor már nincs lehetőség a döntőbizottsági jogorvoslati eljárásának kezdeményezésére a határidő eltelte miatt. Annak megfontolása, hogy a hivatal Döntőbizottsághoz forduljon-e, mindenképpen dokumentumokon és a tényállás alapos rögzítésén alapul, a rendelkezésünkre álló idő nem feltétlenül elegendő a jogorvoslati eljáráshoz szükséges iratok beszerzéséhez és a tényállás teljes körű feltárásához. Az Állami Számvevőszékhez való fordulás lehetősége az Ötv. alapján biztosított a hivatal részére, azonban az ÁSZ folyamatos túlterheltsége előttünk is ismert, ennek megfelelően az ÁSZ csak a munkatervében rögzített feladataira tudja korlátozni vizsgálati tevékenységét. Pest megyében a határozatok esetében 63 %-ban írásban, 37 %-ban szóban tettünk észrevételt. Az észrevételek száma majdnem teljesen megegyezik a évben a határozatokra tett észrevételek számával. Pest megyében a határozatokra azok nagy száma ellenére jóval kisebb arányban éltünk észrevételekkel, mint a rendeletekre. A 29 írásos, és 17 szóbeli észrevétel száma nem mutat jelentős eltérést az előző évekhez képest. Kiemelkedő az intézményvezetői megbízásokkal kapcsolatos észrevételek száma, illetve több határozatra a közoktatási törvény megsértése miatt tettünk észrevételt. A megyében a gazdálkodási jellegű problémák jóval kisebb arányban jelentkeznek, mint a fővárosban. A bizottsági határozatokra tett észrevételek száma a fővárosban a évhez képest szintén növekvő tendenciát mutat: 36-ról 47-re nőtt a számuk, ami 30 %-os emelkedést jelent. A bizottsági határozatok ellenőrzésére a korábbiakban részletezettekhez hasonló problémák jellemzőek, azaz a fő kérdések: vagyoni jellegű döntés, vagyoni és nem vagyoni pályázatok elbírálása és a közterület-használat kérdései. Vagyoni ügyekben a probléma megegyezik a fent ismertetettel, vagyoni pályázat esetén az eljárás vizsgálatára van lehetősége a hivatalnak, az elbírálás esetében azonban nincs perbeli legitimációja, legfelsőbb bírósági döntés alapján. Nem vagyoni (tipikusan civil szervezetek támogatása, kivételes esetben kisebbségi önkormányzatoknak kiírt) pályázatok elbírálása, pedig jellemzően mérlegelési jogkörben hozott döntés. Itt azonban felmerülhetnek olyan kérdések, amelyek egy esetleges közigazgatási hivatali fellépést igényelnek, azonban a végső szót minden esetben a bíróság mondja ki. Pervesztéshez, pedig megalapozott tényállás és érvelés esetén is elég lehet az ellenérdekű fél azon hivatkozása, miszerint a közigazgatási hivatal nem jogosult a szerződések ellenőrzésére. Pest megyében a korábbi évekhez hasonlóan most sem jelentős a bizottsági határozatokra tett észrevételek száma, 2007-ben mindössze 3 esetben fordultunk írásos észrevétellel a bizottságok felé. A polgármesteri döntésekre évben nem tettünk észrevételt. A polgármesteri döntések jelentős része a fővárosban a lakásokkal, esetlegesen helyiségekkel kapcsolatos tulajdonosi döntés, közterület-használat engedélyezése, amely ügyet a fővárosi önkormányzatok jelentős részénél (21 kerület) önkormányzati hatósági ügyként kezeltek,

16 16 továbbá egyéni szociális önkormányzati hatósági ügyek. Ez utóbbiban eleve csökkent az önkormányzati kompetencia, hiszen rendszeres szociális segély, ápolási segély, lakásfenntartási támogatás jegyzői hatáskörbe került. A évben kibocsátott 2 észrevétel a fővárosban polgármesteri hatáskör-túllépés miatt keletkezett. A polgármesteri döntésekkel kapcsolatban Pest megyében észrevétellel nem éltünk, ezek száma és jelentősége messze elmarad a fővárosi polgármesteri határozatokétól. A fővárosban a részönkormányzatok továbbra sem nagy súllyal és befolyással rendelkeznek az önkormányzati munkára (nincs érdemi átruházott hatáskörük), így a véleményezési jogkörben hozott döntéseik érdemi jogsértést nem keletkeztettek. A megyében működő részönkormányzatokkal összefüggésben egy esetben éltünk jelzéssel, tekintettel arra, hogy a részönkormányzat megalakulása óta nem választotta meg elnökét. A polgármester tájékoztatása szerint több alkalommal is napirenden volt az elnökválasztás, de tekintettel arra, hogy egyetlen képviselő sem vállalta az elnöki feladatok ellátását, továbbra sincs elnöke a részönkormányzatnak. Ezen túl a részönkormányzatok működésével kapcsolatban jogsértést nem észleltünk, ezzel kapcsolatos beadvány nem érkezett a hivatalhoz. Az önkormányzati társulások ellenőrzése a következő okok miatt szintén nehezebb: a fővárosban elsősorban közös feladatellátásra jönnek létre társulások, közös intézményfenntartó egy, míg önálló jogi személyként működő önkormányzati társulás csupán három önkormányzatnál van. A megyében ennél több társulás működik, felmérésük jelenleg is folyamatban van. A társulások ellenőrzésére vonatkozó joganyag hiányos és nem következetes. A társulások működése nehezebben követhető, a jegyzőkönyv beküldése esetleges. Ez tulajdonképpen egy működő, egyéb módon könnyen ellenőrizhető társulás esetén nem okoz problémát (önálló költségvetési szerv látja el a társulási feladatokat vagy a közös intézmény fenntartása, amely általában belső problémakezelést igényel). Azonban a jogi személyiséggel nem rendelkező, testületek által is magukra hagyott társulások esetében már a jegyzőkönyvek megküldésének kikényszerítése sem működőképes. Ezt követően a törvényességi jogkör gyakorlását egyrészt az Ötv. (társulás által hozott önkormányzati döntés) másrészt a társulási törvény szabályozza (működés, döntéshozatal), viszont a perlés tekintetében nincsenek szabályok és nincs bírói gyakorlat sem évben a Fővárosi Önkormányzatok Parkolási Társulása ellen intézett észrevételt, majd indított keresetet hivatalunk (részletesen 2.2. pont alatt), ahol több, fent jelzett kérdéssel szembesültünk. Tekintettel arra, hogy a bírósági eljárás folyamatban van, így érdemi következtetések nem vonhatók le, de meg kell jegyeznünk, hogy szintén gazdasági jellegű kérdések taglalásáról van szó, ami polgári jogi jogügylettel párosul, továbbá végrehajtási kérdésekről, amelyek nem jelentek meg formalizált határozat formájában, azonban jelentősen kihatnak az állampolgárok jogaira, korlátozva azokat. A működésre, mulasztásra tett észrevételek száma a fővárosban a 2006-os évhez viszonyítva nem változott jelentősen, évben 4, míg évben 5 mulasztásiműködési észrevételt tettünk. E körbe tartozik a rendeletalkotás zárt ülésen, a költségvetési koncepció el nem fogadása, fővárosi önkormányzathoz intézett felhívás a kerületi javaslatról szóló döntés meghozatala érdekében. A fővárosban működő önkormányzatokra kevéssé jellemző a mulasztás, a hatásköri problémák is ritkán jelentkeznek, az alkotmánybírósági indítványaink is kivételes esetben - az Étv. szerinti egyeztetési eljárás hiányai miatti indítványainktól eltekintve irányulnak jogalkotási

17 17 mulasztás megállapítására évben egy ilyen esetünk volt: a lakásrendeletben nem szabályozta a testület az önkormányzati lakás szociális helyzet alapján történő bérbeadásának a lakás bérbeadásakor fennálló jövedelmi és vagyoni körülményekhez igazodó feltételeit. Pest megyében a működésre, mulasztásra tett észrevételek száma az előző évihez képest majdnem duplájára nőtt, a szóbeli észrevételek aránya magasabb, mint az írásosaké. Általában az ilyen tárgyú észrevételek előzménye, hogy egy képviselő hívja fel a figyelmet valamilyen jogszabálysértésre, gyakran azt megelőzően, hogy az ülés jegyzőkönyve rendelkezésünkre állna. A megyében ahogy azt már a korábbiakban jeleztük több probléma van a zárt ülések tartásával kapcsolatban, illetve nem ritka az sem, hogy megfelelő előkészítés előterjesztések, határozati javaslatok nélkül tárgyalnak egyes napirendeket a testületek. Az észrevételek elsősorban a működéssel kapcsolatosak, mulasztás miatt ritkábban fordulnak elő ben ilyen volt a zárszámadási rendeletek, illetve az SZMSZ határidőben történő elfogadásának elmulasztása, valamint a jegyzőkönyvek be nem küldése miatt tett észrevétel (illetve a már ismertetett, a részönkormányzat elnökének meg nem választására tett jelzés). A bírósági keresetek száma a fővárosban 10-zel nőtt, így évben 22 bírósági keresetet nyújtott be hivatalunk Fővárosi Bírósághoz. A keresetek több önkormányzati és társulási döntést tartalmaznak, volt olyan kereset, ahol 10 önkormányzati döntést is kifogásoltunk. A keresetek jelentős része az észrevételek ismertetése során már jelzett vagyon elidegenítés tárgykörében keletkezett. A társulási döntések elleni keresetek esetén valamennyi, a társulásban részes (7) önkormányzat ellen benyújtotta hivatalunk a keresetet, tekintettel arra, hogy az Ötv. szerint a kereset kizárólag az önkormányzat ellen nyújtható be. Jellemzően tehát a gazdasági jellegű határozatokra tett észrevételeket nem fogadják el a testületek, illetve döntéshozó szerveik, beleértve ebbe a körbe az önkormányzati fenntartású intézményekre vonatkozó gazdasági-pénzügyi döntéseket is. Indokunk egyébként többnyire a törvényességi jogkör hiánya vagyoni kérdésekben, továbbá az önkormányzat gazdasági érdekei. Egyéb, nem kifejezetten gazdasági döntés esetén az észrevételeket elfogadják a testületek és szerveik. Pest megyében 2007-ben összesen 4 esetben fordultunk keresettel a bírósághoz, törvényességi észrevételünk elutasítása miatt. Ez a szám azt mutatja összehasonlítva a rendeletekkel szembeni észrevételek, illetve AB indítványok arányával -, hogy a határozatokra tett észrevételeket kisebb arányban fogadják el a testületek. Tekintettel arra, hogy keresettel nyilvánvalóan csak az írásban tett észrevétel elutasítása esetén élhetünk, megállapítható, hogy az észrevételek 14 %-át nem fogadták el a testületek, illetve a bizottság. A 4 bírósági kereset közül egyet bizottsági határozat ellen, hármat pedig testületi határozat ellen nyújtottunk be. Bírósági keresettel éltünk arra való hivatkozással, hogy a korábbi képviselő-testület által meghozott (polgármester és alpolgármester elleni) fegyelmi határozatokat az új képviselő-testület jogellenessé nyilvánította és visszavonta, amire véleményünk szerint a Pttv. és a Ktv. vonatkozó rendelkezései alapján nem volt jogosult. A bíróság hivatalunk álláspontjával egyetértve a határozatokat hatályon kívül helyezte. A további 3 esetben a bírósági eljárás még folyamatban van (a kereseteket a 2.2. pont alatt részletesen ismertetjük).

18 18 A 10. sz. mellékletből látható, hogy a jegyzőkönyvek felterjesztési fegyelme a korábbi évekhez hasonlóan meglehetősen alacsony, ez a tény az elmúlt években nem változott. A fővárosban jellemzően a bizottsági és polgármesteri döntések, valamint a kisebbségi önkormányzatok jegyzőkönyvei megküldésével késlekednek a jegyzők, Pest megyében azonban komoly gondot jelent a testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek késedelmes megküldése is. A fővárosban a évben beérkező jegyzőkönyvek mindössze 14,6 %-a (613 db) érkezett a törvényi határidőn belül (ez a régiós átlaghoz viszonyítva - 19, 4% - közel azonos), nap között érkezik a fővárosi jegyzőkönyvek 23, 4 %-a, ami 975 db jegyzőkönyvet takar (a régiós átlag 29, 5 %). A legtöbb jegyzőkönyv (1355 db) 32,5 % 30 és 60 nap között érkezik, és hasonló nagyságrendű a 60 napon túli beérkező jegyzőkönyvek száma (1232 db) és aránya (29,5 %). A régiós átlagok némileg jobb arányokat mutatnak, ami jelzi, hogy a fővárosban rosszabb a felterjesztési fegyelem. Elsősorban a bizottsági jegyzőkönyvek késése jelentős, a testületi jegyzőkönyvek csúszása meghatározott időszakokhoz, eseményekhez köthető (jegyzőváltás, hivatali szerkezetben történő jelentős változás, hosszabb ünnepek, választások). Pest megyében a 2007-ben beérkezett jegyzőkönyveknek mindössze a 22 %-a került a törvényi határidőn, tehát 15 napon belül felterjesztésre nap között érkezik a jegyzőkönyvek 32 %-a, nap között 26 %, 60 napon túl pedig 20 %. Mindez azt jelenti, hogy a jegyzőkönyvek közel fele (46 %-a) 30 napon túl kerül a hivatal részére megküldésre. Sajnálatos módon nagyarányú a késedelem a testületi jegyzőkönyvek vonatkozásában. A jegyzőkönyvek határidőn túli felterjesztése miatt a tárgyidőszakban írásos törvényességi észrevételt Pest megyében egy alkalommal tettünk. A vizsgált időszakot megelőzően és azt követően többször került sor képviselő-testülethez címzett törvényességi észrevétel kibocsátására, de gyakoribb, hogy a késedelmet a jegyzőnek telefonon jelezzük. Amennyiben a jegyzőkönyvek 30 napon belül megérkeznek, nem élünk jelzéssel. Amennyiben szükséges, abban az esetben a jegyzők soron kívül megküldik a törvényességi ellenőrzéshez szükséges dokumentumokat, azonban tapasztalataink szerint a 15 napos határidő megtartása gondot jelent a településeken. A kis létszámmal működő hivatalokban nem tudják időben elkészíteni a jegyzőkönyveket, tekintettel arra, hogy egyegy köztisztviselő több munkakört is ellát. Azokon a településeken, ahol az SZMSZ szerint jegyzőkönyv-hitelesítők is aláírják a jegyzőkönyveket, erre való hivatkozással lépik túl gyakran a határidőt. Több olyan település is van továbbá, ahol olyan gyakoriak a testületi és bizottsági ülések, hogy nem győzik elkészíteni a jegyzőkönyveket. Szintén jellemző probléma, hogy sok esetben kérik a képviselők a szó szerinti jegyzőkönyvezést, ami miatt jóval hosszabbak a jegyzőkönyvek, elkészítésük nagyon időigényes. Törvényességi felhívás kibocsátása esetén, amennyiben a testület azzal nem ért egyet, nem fordulhat a hivatal bírósághoz, mivel a Fővárosi Bíróság a mulasztásokkal összefüggésben kifejtette, hogy annak orvoslására nincs jogi lehetősége, így a bírói út lehetősége nem áll fenn. A jegyző felelősségre vonásának kezdeményezése pedig a legtöbb ilyen tartalmú ügy esetében nem megalapozott, mivel a mulasztás nem minden esetben egyértelműen a jegyzőnek felróható.

19 19 A fentiek azonban indokolttá teszik átfogó intézkedés megtételét a régióban, működési jogsértésre hivatkozással Az önkormányzatok törvényes működését befolyásoló tények, körülmények, a jellemző jogszabálysértési tendenciák bemutatása; A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok működése megfelelő. A fővárosban minden önkormányzat jól képzett és évtizedes tapasztalatokkal bíró polgármesteri hivatali apparátussal rendelkezik, ami véleményünk szerint jelentősen kihat az önkormányzati munkára és a döntések törvényességére, sőt, ezen túl azok színvonalára is. A polgármesteri hivatali infrastruktúra és személyi állomány nagysága lehetőséget ad a nagyfokú szakmai specializációra, a jogszabályok változásainak folyamatos figyelemmel kísérésére és ezzel összefüggésben a jogalkotási tevékenységhez szükséges előkészítő munkára. Tapasztalataink szerint a fővárosban működő önkormányzatok a jogalkotási tevékenységük során nagy gondossággal járnak el, a szükséges egyeztetési eljárásoknak az építési szabályokat tartalmazó rendeletek esetén kivétellel és gyakran támadott módon eleget tesznek. A jegyzők élnek az Ötv. 36. (3) bekezdésben meghatározott jogkörükkel és felhívják elsősorban - a képviselő-testület figyelmét a jogsértő önkormányzati döntésekre. Természetesen e jog gyakorlására ritkábban van szükség olyan önkormányzatok esetében, ahol a jegyző is részt vesz a döntés érdemi előkészítésében. Az eddigi évektől eltérően évben hat új kerületi jegyző (I., VI. XII., XVI. XVII. és XXII. kerület) kinevezésére került sor, ami az elmúlt időszakokhoz viszonyítva igen magas arány. A korábbi jegyzők jogviszonya általában közös megegyezéssel szűnt meg, a választásokat követő egy éven belül. Véleményünk szerint a jegyző és aljegyző személye is jelentős mértékben meghatározza az önkormányzati működés és döntések törvényességét, ezért tartjuk fontosnak, hogy a fővárosban hosszú évek szakmai tapasztalataival rendelkező jegyzők és aljegyzők dolgoznak. A jegyző hiánya rövidtávon kevésbé, viszont hosszabb időtartamot figyelembe véve már befolyásolhatja a működést, mivel a fővárosban a polgármesteri hivatalok jelentős mennyiségű hatósági, közszolgáltatói tevékenységet is ellátnak, így indokolt és szükséges a jegyzői és az aljegyzői állás betöltése. A fővárosban jelentős azon polgármestereknek és önkormányzati képviselőknek a száma, akik több cikluson keresztül viselték, viselik tisztségüket, tehát kialakulóban van az önkormányzati képviselői szakma is. A nagy tapasztalattal rendelkező polgármesterek és képviselők értelemszerűen javítják az önkormányzati munka színvonalát. Egyre gyakrabban találkozunk önálló képviselői indítványként készülő rendelettervezetekkel, ami valóban nagy felkészültséget és körültekintést feltételez. Gyakoriak a képviselői megkeresések is, ami szintén jelzi, hogy az önkormányzati képviselők érdemben és határozottan vesznek részt az önkormányzati munkában. A fővárosban jellemző jogszabálysértési tendenciák felvázolása nehezebben lehetséges, bár a kerületi önkormányzatok nagyban támaszkodnak egymás önkormányzati

20 20 rendeleteire és döntéshozatali gyakorlatára, ami egy-egy szabályozási tárgykörben típushibákat eredményezhet. Fontos még kiemelni, hogy a fővárosban működő önkormányzatok részletes, meglehetősen bonyolult eljárásrendet tartalmazó szervezeti és működési szabályzatokkal rendelkeznek, különös tekintettel az ülés összehívásának, az előterjesztések megküldésének módjára, valamint a képviselői hozzászólások, kérdések és interpellációk szabályaira. E szabályzatok megsértésére gyakran hivatkoznak a képviselők beadványaikban, amelynek okát elsősorban a szervezeti és működési szabályzatok túlszabályozottságában és pontatlanságában látjuk, amelyek azonban törvényességi szempontból nem támadhatók. A fentieken túl még ki kell emelni az építésügyi szabályozókkal kapcsolatos problémákat, amelyek a kétszintű önkormányzati rendszer miatt, az országoshoz viszonyítva még egy többlet egyeztetést jelentenek, mivel a lakossági igények és érdekek mellett megjelenhet a fővárosi és kerületi önkormányzatok közötti érdek- és véleménykülönbség. Ezen túlmenően a nagyberuházásokat és az állami szektort közvetlenül érintő, ám nagy lakossági ellenállást kiváltó ügyek folyamatosan jelen vannak (bevásárlóközpontok, autópálya bevezető szakaszok, állami intézményekkel kapcsolatos jogi szabályozás elidegenítési tilalom elrendelése, kormányzati negyed). Az elmúlt évekhez hasonlóan 2007-ben is jelentős volt a Pest megyei településeken a jegyzői fluktuáció. Összesen 39 jegyzőváltás volt az év során. A kis részének az oka új körjegyzőségek alakulása, illetve régiek megszűnése, valamint nyugdíjazás, nagyobb része azonban arra vezethető vissza, hogy a októberében felálló képviselőtestületek (vagy a megválasztott új polgármester) és a jegyzők nem tudtak megfelelően együtt dolgozni. A jegyzőváltások egy részére a jegyző jogviszonyának megszüntetése révén került sor (elsősorban közös megegyezéssel), ahol azonban nem sikerült békésen megválni a jegyzőtől, ott fegyelmi eljárást indított a testület. Az elmúlt évekhez képest nincs változás abban a tekintetben, hogy a kis települések polgármesteri hivatalaiban gyakran a jegyző az egyetlen felsőfokú végzettségű köztisztviselő, ami jelentős terheket jelent, és emiatt a szakmai munka színvonala gyakran nem megfelelő. Kis hivatalokban az is jellemző, hogy egy-egy ügyintéző több munkakört is ellát ben az önkormányzatok működésében Pest megyében az egyre éleződő konfliktusok voltak a jellemzőek. A választásokat követően a testületek egy részében a polgármester ellenzéke szerzett többséget. Ez komoly feszültségeket eredményezett, némely esetben a működésképtelenség veszélye is fennállt. Sok településen alakult ki patthelyzet a testületben, amikor is a két tábor egyenlő szavazattal rendelkezik. Így fontos kérdésekben nem képesek döntéseket hozni. Ebből a kiélezett helyzetből az önkormányzatok egy része az önfeloszlásban találta meg a kiutat. Pest megyében ben 7 képviselő-testület mondta ki önfeloszlását, 4 esetben az időközi választásra is sor került 2007-ben, a másik 3 esetben a választásokat 2008-ban tartják (tartották). Az önfeloszlásokon kívül két esetben került sor időközi választásra a megyében, mindkétszer a polgármester halála miatt. Egy település polgármestere pedig a tavalyi évben lemondott, de a választást csak 2008-ban tartották. Az önfeloszlásokat követő választások több esetben is azt az eredményt hozták, hogy a polgármestert újraválasztották, a képviselőtestületet azonban csak részben, és a polgármesternek meg lett a többsége a testületben. Ezeken a településeken valamelyest javult a helyzet, azonban egy községben, Pilisjászfalun a júliusban lezajlott időközi választást követően ismét az önfeloszlást fontolgatja a testület. A helyzetet súlyosbítja, hogy a település polgármestere 2007.

04/725/2011. Beszámoló. A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal és a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2010. évi tevékenységéről

04/725/2011. Beszámoló. A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal és a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2010. évi tevékenységéről 04/725/2011 Beszámoló A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal és a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2010. évi tevékenységéről TARTALOMJEGYZÉK I. BESZÁMOLÓ A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI

Részletesebben

9. Közérdekű bejelentések és panaszok... 26

9. Közérdekű bejelentések és panaszok... 26 TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 1 2. Az intézményi munkatervben foglaltak érvényesülése... 2 3. A Kormányhivatalt érintő feladat- és hatáskörök változása... 2 3.1. A járási hivatalok működésével

Részletesebben

1. V ezetői összefoglaló 4 2. A z intézményi munk ater vben foglaltak ér vényesülése 5 3. A kormányhivatalt feladat- és hatáskör ök változása 6

1. V ezetői összefoglaló 4 2. A z intézményi munk ater vben foglaltak ér vényesülése 5 3. A kormányhivatalt feladat- és hatáskör ök változása 6 T A R T AL OM J E G Y ZÉ K 1. V ezetői összefoglaló 4 2. A z intézményi munk ater vben foglaltak ér vényesülése 5 3. A kormányhivatalt feladat- és hatáskör ök változása 6 3.1. A járási hivatalok működésével

Részletesebben

ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 2007.

ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 2007. ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 00. KORMÁNYZATI SZEMÉLYÜGYI SZOLGÁLTATÓ ÉS KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI KÖZPONT A tankönyvet megalapozó tanulmányok szerzői: I. fejezet: Dr. Kökényesi József II. fejezet:

Részletesebben

39 Szociális foglalkoztatási módszertani intézmény kijelölése 39

39 Szociális foglalkoztatási módszertani intézmény kijelölése 39 III. évfolyam 2 3 A helyi önkormányzatok kötvénykibocsátása és hitelfelvétele 3 Tájékoztató a helyben központosított közbeszerzés szabályairól, valamint az elektronikus közbeszerzéssel kapcsolatos jövőbeni

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1133/2010. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

[1] Szakmai beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2014. évi tevékenységéről

[1] Szakmai beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2014. évi tevékenységéről [1] BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA Szakmai beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2014. évi tevékenységéről [2] I. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK

Részletesebben

A helyi önkormányzatok szervezete és működése

A helyi önkormányzatok szervezete és működése DR. ZONGOR GÁBOR DR. ZONGOR A helyi GÁBOR önkormányzatok szervezete és működése Háttéranyag önkormányzati képviselők számára A helyi önkormányzatok szervezete és működése 1 2 3 4 5 6 6 Kiadja a Települési

Részletesebben

CIVIL BESZÁMOLÓ ÉS VÉLEMÉNY AZ AARHUS-I EGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL 2005-2007 MAGYARORSZÁG

CIVIL BESZÁMOLÓ ÉS VÉLEMÉNY AZ AARHUS-I EGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL 2005-2007 MAGYARORSZÁG CIVIL BESZÁMOLÓ ÉS VÉLEMÉNY AZ AARHUS-I EGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL 2005-2007 MAGYARORSZÁG CIVIL BESZÁMOLÓ ÉS VÉLEMÉNY AZ AARHUS-I EGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL 2005-2007 MAGYARORSZÁG Szerkesztette: F. Nagy

Részletesebben

A helyi nemzetiségi önkormányzatok ellenőrzéséről

A helyi nemzetiségi önkormányzatok ellenőrzéséről Összefoglaló tanulmány A helyi nemzetiségi ok ellenőrzéséről Célunk a terület átláthatóságának, elszámoltathatóságának és a szabályos működésének biztosítása, ezáltal a nemzetiségek társadalmi beágyazottságának

Részletesebben

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6.

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA J e l e n t é s A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetéről, a bűnmegelőzési tevékenység 2 0 13. évi értékeléséről

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2003. január 1. december 31.

BESZÁMOLÓ. A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2003. január 1. december 31. BESZÁMOLÓ A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2003. január 1. december 31. 1 2 J/8928 BESZÁMOLÓ A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK

Részletesebben

(2006. július) I. A Hatóság megalakulása, gazdálkodási feltételei, szervezeti felépítése

(2006. július) I. A Hatóság megalakulása, gazdálkodási feltételei, szervezeti felépítése Jelentés az Egyenlő Bánásmód Hatóság tevékenységéről, valamint az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alkalmazásának tapasztalatairól (2006. július)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA BESZÁMOLÓ. A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2003. február 2005.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA BESZÁMOLÓ. A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2003. február 2005. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA BESZÁMOLÓ A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2003. február 2005. február) Budapest, 2005. június Bevezetés A nemzeti és etnikai

Részletesebben

Általános rendelkezések. Az önkormányzat feladata, hatásköre

Általános rendelkezések. Az önkormányzat feladata, hatásköre Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2011.() önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról (indokolás) Jelen indokolás biztosítja a rendelet megfelelő

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1-119/2013. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető...8 1. A bíróságok igazgatásának új rendszere...9 2. Az OBH elnökének igazgatási tevékenysége...10 2.1. Stratégiai

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * SZÕRÖS LÍVIA ÁGNES egyetemi hallgató

AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * SZÕRÖS LÍVIA ÁGNES egyetemi hallgató Iustum Aequum Salutare II. 2006/1 2. 271 288. AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * egyetemi hallgató I. Az ügyészi törvényességi felügyelet 1. Az ügyészségrõl általában A

Részletesebben

A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. Összefoglaló

A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. Összefoglaló A 2011. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység Az intézmény neve: Egyenlő Bánásmód Hatóság Törzskönyvi azonosítószáma: 598196 Honlapok címe: www.egyenlobanasmod.hu; www.antidiszko.hu

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Területi államigazgatási szervek együttműködésének kezdeti tapasztalatai, különös tekintettel a hatósági tevékenységre

Területi államigazgatási szervek együttműködésének kezdeti tapasztalatai, különös tekintettel a hatósági tevékenységre Előterjesztés: 2008. április 22. ülésre Területi államigazgatási szervek együttműködésének kezdeti tapasztalatai, különös tekintettel a hatósági tevékenységre Előterjesztő: Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási

Részletesebben

Az egyenlő bánásmód sérelme miatt indult hatósági eljárások tapasztalatai

Az egyenlő bánásmód sérelme miatt indult hatósági eljárások tapasztalatai Az egyenlő bánásmód sérelme miatt indult hatósági eljárások tapasztalatai Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (továbbiakban: hatóság) 2005. februári megalakulása óta vissza-visszatérő kérdés, hogy lehet-e hatósági

Részletesebben

Átvilágító tanulmány Paks Város hivatalának szervezetfejlesztésével kapcsolatban

Átvilágító tanulmány Paks Város hivatalának szervezetfejlesztésével kapcsolatban Átvilágító tanulmány Paks Város hivatalának szervezetfejlesztésével kapcsolatban 2009 T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. Levélcím: H-7622 Pécs Jogász u. 2. Telefon: +36 70 504-40-34 E-mail: tilk@ajk.pte.hu

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOKRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKHOZ. Kiadja: Budapest Főváros Kormányhivatala

ÚTMUTATÓ A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOKRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKHOZ. Kiadja: Budapest Főváros Kormányhivatala ÚTMUTATÓ A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOKRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKHOZ Kiadja: Budapest Főváros Kormányhivatala 2 A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐ KIEMELTEN FONTOS JOGSZABÁLYOK 1. Magyarország

Részletesebben

A Kúria középtávú intézményi stratégiája, különös tekintettel a joggyakorlat-elemző tevékenység fejlesztésére

A Kúria középtávú intézményi stratégiája, különös tekintettel a joggyakorlat-elemző tevékenység fejlesztésére A Kúria középtávú intézményi stratégiája, különös tekintettel a joggyakorlat-elemző tevékenység fejlesztésére 2013 Semmelweis Kiadó, Budapest, 2013 Grafi kai tervezés, borítóterv: Táncos László Layout:

Részletesebben

Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS. Jogi útmutató civil szervezetek számára

Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS. Jogi útmutató civil szervezetek számára Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS Jogi útmutató civil szervezetek számára Településfejlesztés, településrendezés - Jogi útmutató civil szervezetek számára

Részletesebben

Hivatali Tájékoztató. Tartalom. I. évfolyam 2011. évi 3. szám

Hivatali Tájékoztató. Tartalom. I. évfolyam 2011. évi 3. szám I. évfolyam Tartalom 6741 Szeged, Rákóczi tér 1. www.csmkh.hu vezeto@csmkh.hu Tel.: 62/562-662 Fax: 62/562-601 A kiadásért felelős: B. Nagy László kormánymegbízott Szerkeszti: Koordinációs és Szervezési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1

Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1 Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1 Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése

Részletesebben

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.30.) önkormányzati RENDELETE Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Rákócziújfalu

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK JEGYZŐJE ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. december 18-i.

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK JEGYZŐJE ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. december 18-i. VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK JEGYZŐJE KOZP/4657 12/2013. ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-i ülésére Tárgy: Beszámoló Veszprém Megyei Jogú

Részletesebben