Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Iroda 4069 Egyek, Fő u. 3. Tel./fax: 52/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Iroda 4069 Egyek, Fő u. 3. Tel./fax: 52/378-028 E-mail: egyek.onkiroda@bicomix.hu"

Átírás

1 Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott pályázatokról és önkormányzati döntések végrehajtásáról, valamint a közterület használatával, közterület foglalással kapcsolatos intézkedésekről Készítette: Csepreginé Kocsis Nóra jegyző Bóta Barbara aljegyző 1

2 Tájékoztató a 2012 júliusa és 2012 decembere között benyújtott pályázatokról A vonatkozó időszakban benyújtásra kerülő pályázatok az alábbiak voltak: 1. Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése címmel kiírt ÉAOP-4.1.2/A-12 jelű pályázati konstrukcióban pályázatot nyújtottunk be a Védőnői szolgálat épületének külső-belső felújítására. A projekt összköltségvetése: Ft. Az igényelt támogatás: Ft. (Azaz a pályázat 100%-os támogatást élvez.) A pályázatot december 31-ig lehetett benyújtani. Azóta már megérkezett a Közreműködő Szerv értesítése a pályázat befogadásáról. Jelenleg a pályázat teljességének ellenőrzése folyik (azaz hamarosan hiánypótlási felhívás érkezése várható). A pályázat elkészítését a Polgármesteri Hivatal dolgozói végezték. 2. A 6/2012 (II.1) BM rendelet alapján Önkormányzatunk ismét pályázhatott EU Önerő Alap támogatásra. Ez összesen 2 folyamatban lévő projektünket érintette, így összesen 2 pályázat benyújtására került sor. Mindkét pályázatunkat támogatásban részesítették. Egyek bel- és külterületi csapadékelvezető rendszer rekonstrukciója elnevezésű ÉAOP 5.1.2/D jelű projektünk esetében az önerő 65%-át támogatták, mindösszesen Ft. összegben. Egyek Nagyközség Szennyvízkezelése elnevezésű KEOP-7.1.0/ számon nyilvántartott pályázatunk esetében a saját forrás 55%-át támogatták, Ft. összegben. A pályázat elkészítését a Polgármesteri Hivatal dolgozói végezték. 2

3 3. AZ EU Önerő Alap támogatáson túl Önkormányzatunk egy másik pályázati forrásból megigényelhette a fennmaradó önkormányzati önerő összegét a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségen keresztül. E pályázati konstrukcióban csak a még kifizetési kérelemre be nem nyújtott számlák önerejét támogatták. Az Egyek Nagyközség Szennyvízkezelése projektünk esetében 1 közbeszerzéses számla már benyújtásra került, így arra támogatást már nem tudtuk igénybe venni, de így is Ft támogatásban részesültünk. Egyek bel- és külterületi csapadékelvezető rendszer rekonstrukciója elnevezésű ÉAOP 5.1.2/D jelű projektünk esetében is benyújtásra került a pályázat a fennmaradó önerőre (összesen: Ft-ra), ezt a pályázatot azonban még nem bírálták el. A pályázatokat az Opus Team Kft munkatársa készítette, a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak közreműködésével. 4. A 2012-es év november és december hónapjában folyt a évi kistérségi közfoglalkoztatási programok előkészítése. E programok előkészítése során összesen 6 területen dolgoztunk ki pályázatot (mezőgazdasági, téli és egyéb értékteremtő munka, belvíz elvezetés, közúthálózat karbantartása, illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, valamint bio- és megújuló energiafelhasználás). A pályázat segítségével összesen 494 fő foglalkoztatása valósul meg évben. A támogatás 100%-os mértékű. A bérre és járulékokra előzetesen Ft-ot, a közvetlen költségekre Ft-ot igényeltük. Azaz összesen Ft. az előzetesen igényel támogatás február 1- re ígérték a döntés megszületésének véghatáridejét. Ebben már valószínűleg nem döntenek határidőben, annak ellenére, hogy a jegyzőkönyv az előbb ismertetett (és a BM illetékese által elfogadott) költségekről még december 5-én megszületett. 3

4 A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal illetékesei a polgármester irányítása mellett készítették. A többfordulós egyezetési eljárásokon a polgármester és az aljegyző vett részt. 5. A kistérségi mintaprogramokon túl további 5 pályázat került benyújtásra a tájékoztatóval érintett időszakban a közfoglalkoztatás területén. E pályázatok legfontosabb adatait az összefoglaló táblázatban mutatjuk be: Pályázat megnevezése Foglalkoztatottak száma (fő) Foglalkoztatás időtartama Támogatás mértéke (%) Támogatás mértéke (Ft) Kazán program Ft Intézményi és közterületi közfoglalkoztatás Mezőgazdasági Téli- és egyéb értékteremtő Irányításért felelősek foglalkoztatása Összesen: A fent összefoglalt pályázatok mindegyike támogatásban részesült. E pályázatainkat is saját dolgozóink készítették Összefoglalva elmondhatjuk, hogy az elmúlt fél évben összesen 16 pályázat került benyújtásra, amiből 13-at a saját dolgozónk készítettek. A pályázatok fele ( 8 db) támogatásban részesült, másik fele elbírálás alatt van. A benyújtott pályázatok közül 11 db a közfoglalkoztatás területét érinti. Jelenőségük abban van, hogy összesen több mint 600 fő foglalkoztatását oldják meg, és a közvetlen költségek 4

5 támogatása is jelentős (így lehetőség van pl. kazán- beszerzésére a hivatalban, tároló építésére, zúzott kő vásárlására, stb..). A közmunka pályázatok kapcsán meg kell említenünk, hogy nagyon nehezítette a dolgunkat, hogy a pályázathoz nem volt útmutató. Az útmutatást sebtében kiadott ek jelentették, amik alapján sokszor komplett elképzeléseket kellett egyetlen éjszaka alatt kidolgozni, illetve teljesen átdolgozni. Az, hogy mit lehet a pályázatban elszámolni és mi maradhat benne nagymértékben függött attól, hogy épp kivel (a BM ill. a Munkaügyi Központ) mely illetékessel tárgyaltunk. Tájékoztató a korábban (2012 júliusa előtt) benyújtott pályázatokról 1. A KEOP-7.1.0/11 pályázati konstrukció keretében Egyek Nagyközség Szennyvízkezelése című pályázatunk már korábban támogatásban részesült. Jelenleg a pályázat megvalósítása zajlik, illetve a következő hónapban befejeződik. Ennek keretében Önkormányzatunk elkészítette és benyújtotta a Megvalósíthatósági Tanulmányt. Ezt követen benyújtottuk a 2. számú kifizetési kérelmünket. Jelenleg a projekt az utolsó szakaszba érkezett. Remélhetőleg legkésőbb február hónapban jogerős elvi engedélyes tervvel rendelkezünk. (Ahhoz, hogy be tudjuk nyújtani a 2. fordulós pályázatot, a megvalósításra, ennek teljesülnie is kell.) A pályázat projektmenedzseri feladatait az Opus Team Kft. végzi. 2. ÉAOP //D2-11 pályázati konstrukcióban benyújtott, Egyek bel- és külterületi csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója c. pályázatunkat támogatásra érdemesnek ítélték. A június 20-án ékezett döntés értelmében önkormányzatunk Ft elszámolható összköltség mellett Ft támogatásban részesültünk. A támogatási szerződésünk én hatályba lépett. A pályázathoz kapcsolódó kiviteli terv készítésre vonatkozó közbeszerzés eljárást decemberében lefolytattuk. A nyertes (és a szerzői jog védelme alatti terv miatt, egyedüli) ajánlattevővel - Musta Albert egyéni vállalkozóval án a szerződést Önkormányzatunk megkötötte. A pályázat projektmenedzseri feladatait az Opus Team Kft. végzi. 5

6 3. A Hortobágyi HACS-nál - még novemberében benyújtott, összesen 5 db pályázatunk közül 4 részesült támogatásban, az alábbiak szerint: Projekt megnevezése Összköltség Igényelt támogatás Önerő Ft. Ft. Térfigyelő rendszer kiépítése Legnépszerűbb egyeki rendezvények támogatása Képzés - munkanélküliek részére Képzés - (hagyományőrző, korszerű vállalkozási ismeretek) Összesen: E pályázatok megvalósítása részben megkezdődött. A Legnépszerűbb egyeki rendezvények támogatása című pályázati forrásból került idén megrendezésre az augusztus 20-ai rendezvény, valamint az Idősek Karácsonya (és ebből kerül megrendezésre a évi Egyeki Vigasságok). A munkanélküliek részére szervezett hulladékgyűjtő képzés november 5-én elkezdődött és itt 11 fő már sikeres vizsgát is tett. Az ebrendész képzés jelenleg is zajlik, várhatóan április körül fejeződik be. A hagyományőrző csipkekészítő képzésre a tavalyi évben még nem volt elég jelentkező. Mára ez az akadály elhárult és a már kiválasztott képző szerv (Probitas Plus Kft.) hamarosan el tudja indítani a képzést. A térfigyelő rendszer kiépítésével várnunk kellett, mert az önerőre fedezetet nyújtó hitel ügyében a Takarékszövetkezet még nem döntött. Amennyiben hitelkérelmünk támogatásban részesül, úgy a közbeszerzési eljárás elindítható lesz. 6

7 E pályázatok végrehajtásával kapcsolatos teendőket (végrehajtás szervezése irányítása, elszámolások benyújtása) a Polgármesteri Hivatal dolgozói végzik. 4. A 4/2012. (III.1) BM rendelet valamint az 5/2012. (III.1) BM rendelet alapján 2 pályázatot nyújtottunk be még az év (2012) első felében. Az 5/2012 (III.1.) BM rendelet alapján május 2-án nyújtottunk be pályázatot önfenntartó képességet segítő, önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása, átalakítása és bővítése tárgyában. Ebben az esetben az étterem infrastrukturális fejlesztését céloztunk meg (nyílászárók cseréje, légkondicionálás). A projekt összköltsége Ft. volt, ezt a pályázat elbírálásakor teljes összegben meg is kaptuk és a támogatás teljes összegét előre leutalták. Azóta a projekt megvalósult, a támogatási összeggel a évről szóló beszámolóval egyidejűleg kell elszámolnunk a Magyar Államkincstár felé. Egy decemberi döntés értelmében a 4/2012 (III.1) BM rendelet alapján án benyújtott pályázatunk is részbeni támogatásban részesült. Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztésként, a rendőrség épületére (magastető ráépítés, felületkezelés, szigetelés, és légkondicionáló elhelyezés), Ft. támogatást kaptunk, amelyhez a biztosítandó önerő mértéke: Ft. A projektet június 30-ig meg kell valósítanunk. A végrehajtással kapcsolatos teendőket e projektek esetében is a hivatal dolgozói végzik évben még további két jelentős pályázat benyújtására került sor: Az egészségre és sportra való nevelés TÁMOP / azonosító számú projektet az Agenda Pályázatház Pályázati Tanácsadó Kft. közreműködésével a polgármesteri hivatal dolgozói készítették. A projekt összköltsége Ft mely 100%-os támogatottságú azaz önerőt nem igényel. Nyertes pályázat esetén lehetőség lesz eszközbeszerzésre valamint sportnapok, egészségnapok, előadások megszervezésére. A pályázatot még 2012.augusztus 3-án befogadták elbírálása azóta is folyamatban van. A másik igen jelentős pályázat a Gondozási központ átalakítása-bővítése és eszközbeszerzése Egyeken című TIOP / azonosító számú projekt. Ezt a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása mint fenntartó nyújthatta be de a pályázatot 7

8 a polgármesteri hivatal dolgozói készítették. A projekt összköltsége Ft, mely 100%-os támogatottság mellett önerőt nem igényelt. Nyertes pályázat esetén lehetőség lesz 10 férőhellyel bővíteni az épületet valamint korszerűbbé tenni a jelenlegi lakókörnyezetet, továbbá eszköz és bútorzat beszerzése valósulhat meg. A pályázatot még 2012.júliusában befogadták azóta elbírálása folyamatban van. 6. A tájékoztatással érintett időszakban több pályázat kötelező fenntartási időszaka is lezárult. A TRFC/EA/090008/2004 számú Bocskai utca építésére vonatkozó 5 éves fenntartási kötelezettség lejárt, a én megtartásra került záró ellenőrzés megállapította, hogy a vállalt kötelezettségek, a án született egyoldalú döntéshozói nyilatkozat a pályázatot lezártnak tekintette. A TRFC/EA/t/ /2005 számú (Szúnyoggyérítés: Egyek belterület, Félhalom, Telekháza, Ohat, Tiszapart) esetében is ugyanez a döntés született. Az AVOP /0.6 jelű, Tárkányi Béla Könyvtár épületéhez kapcsolódó fejlesztés kötelező működtetési időszaka én járt le, a projekthez kapcsolódó zárójelentés benyújtásra került. Közterület használat június első hetében a település bejárása megtörtént. 7 olyan ingatlant találtunk, mely előtt a közterületen valamilyen mezőgazdasági gép, vagy hosszú ideje tárolt építési anyag található. Az ingatlan tulajdonosokat július hónapban felszólítottuk. A felszólítás eredményeként a mezőgazdasági gépek és építőanyagok közterületen történő tárolásával felhagytak, azokat a saját tulajdonú ingatlanaikon helyezték el. Minderről utóellenőrzés formájában győződtünk meg. Egyéb önkormányzati döntések végrehajtása Az elmúlt időszak legfontosabb és legtöbb végrehajtási feladatot eredményező döntése az iskola és óvoda fenntartói jogának egyházi kezekbe történő adása volt. A feszített és fegyelmezett munkának köszönhetően május 31-én - a jogszabályi előírások teljes körű betartása mellett megszületett a döntés, amelynek értelmében az önkormányzat a 2012/2013-as tanévtől/nevelési évtől kezdődően az ETKIKI Többcélú Intézmény Móra Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda - egységes óvoda-bölcsőde fenntartói 8

9 jogát a Magyar Katolikus Egyház Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye (4024 Debrecen, Varga u. 4.) egyházi szervezet részére átadja. Természetesen a döntéssel az intézmény-átszervezés feladatai nem értek véget, még számos teendő várt a végrehajtás szereplőire (munkáltatói intézkedések, költségvetés módosítás, leltár és átadás-átvételi eljárás, a változás bejelentése az illetékes szervek felé, csak, hogy a legfontosabbakat említsem). A másik ugyan törvényből eredő, de igen fontos feladat volt a járási hivatalok kialakításának előkészítése: Az Országgyűlés július 5. napján hirdette ki a járások kialakításáról, valamint egyes összefüggő törvények módosításáról szóló évi XCIII. törvényt (továbbiakban: törvény). A törvény 2. (1) bekezdése alapján a települési önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni értékű joga (a továbbiakban: vagyon) leltár szerint, amelyek a jogszabály által meghatározott, átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását biztosítják, január 1-jén a feladat ellátásának időtartamára a Magyar Állam ingyenes használatába kerül. Az ingatlan nyilvántartásba használati jog került bejegyzésre. A járási hivatal a feladatait az illetékességébe tartozó települések tekintetében kirendeltségek és települési ügysegédek útján is elláthatja. Az okmányirodák mellett a járási hivatalokhoz kerültek a fővárosi, megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveinek helyi szervei is, pl. a körzeti földhivatalok, városi munkaügyi kirendeltségek. A járásszékhelyek mellett, a jelenleg okmányirodát működtető településeken is lettek járási kormányablakok. Az előzetes egyeztetések során arról tájékoztattak, hogy azokon a településeken, ahol jelenleg történik hatósági ügyintézés, azonban nem lesz járási székhely és nem lesz kormányablak sem, ott is megmarad az ügyintézési helyszín (települési ügysegédek).egyek település ezen kategóriába tartozik. Elmondták, hogy minél több feltételt biztosít a település annál nagyobb a valószínűsége, hogy maradhat helyben az ügyintézés. 9

10 A járási hivatalok kialakításához kapcsolódó előkészítő eljárás során mindenek előtt azt tartottuk szem előtt, hogy Egyek település az átszervezés miatt ne kerüljön hátrányos helyzetbe. A fentiek érdekében mind a helyiséget, az eszközöket biztosítottuk a járási hivatal kialakításához. A Képviselő-testület támogatásának köszönhetően 2 fő álláshelyet hoztunk létre melyre egyeki kollégák kerültek kinevezésre majd átadásra a járási hivatalhoz. Itt az egyik kolléga esetében korábbi munkáltatója felé a szabadságmegváltás fedezetét is biztosítottuk. Az üzemeltetetési költségek tekintetében is vállaltuk, hogy a járási hivataltól hozzájárulást nem kérünk. Tettük mindezt azért, hogy településünk érdekeit szolgáljuk. Mint arról értesült már a Képviselő-testület, hogy sajnálatos módon az átszervezés kezdeti szakaszában problémaként merült fel, hogy a fentiekkel ellentétben mégsem lett volna ügyintézés Egyeken. Heti egy-két alkalommal biztosítottak volna lehetőséget az ügyfeleknek. Figyelemmel azonban az előkészítő eljáráson elhangzottakra több egyeztetést kezdeményeztünk minek hatására - az eredeti ígéretnek megfelelően- sikerült elérni, hogy az ügyintézés helyben történik, hetente egy alkalommal szükséges a kollégáknak más településen ellátni feladataikat. A járási hivatalokhoz kapcsolódva Polgármester Úr kezdeményezte, hogy a munkaügyi központ is havonta egy-két alkalommal tartson kihelyezett ügyfélfogadást tekintettel a munkanélküliek igen magas számára. Erre nézve Kormánymegbízott Úrtól támogató levelet kaptunk azonban még számos egyeztetés szükséges hozzá. További megoldandó feladat a Falugazdász által biztosított ügyfélfogadás problémája erre nézve szintén kezdeményezünk egyeztetéseket. Kérjük a tájékozató megvitatását és tudomásul vételét! Egyek, Csepreginé Kocsis Nóra jegyző Bóta Barbara aljegyző 10

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG. Rendszerváltás az oktatásban. A kezdő lépések

CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG. Rendszerváltás az oktatásban. A kezdő lépések CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG "A múltat végleg eltörölni" Rendszerváltás az oktatásban A kezdő lépések Néhány nap van hátra addig az időpontig, 2012. szeptember 1-jéig, amikor megkezdődik

Részletesebben

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE UTB Envirotec Kft. H-1139 Budapest, Lomb utca 15. Tel.: (+36) 1 413-3600 Fax: (+36) 1 413-3601 Email: solutions@utb.com www.utb.hu TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése 2014. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2 A folyamatmenedzsment... 5 3 Alkalmazott

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

Tevékenység: Eredmény:

Tevékenység: Eredmény: Tevékenység: Polgármesteri hivatalok és települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitás-gazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának illeszkedésének

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pályázati Kiírás 2015.

Pályázati Kiírás 2015. Pályázati Kiírás 2015. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

Tanulmány az önkormányzati feladatváltozás által érintett feladatok és munkakörök felméréséről

Tanulmány az önkormányzati feladatváltozás által érintett feladatok és munkakörök felméréséről Tanulmány az önkormányzati feladatváltozás által érintett feladatok és munkakörök felméréséről DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ az Út a munkához program megvalósítására Budapest, 2008. szeptember 2 1. Az Út a munkához program célja Az Út a munkához program fő célja a rendszeres

Részletesebben

Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig

Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig Palotás Zoltán Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2. A

Részletesebben

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft.

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft. 1 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 2010. július 2 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-NY/14 2014. szeptember 29. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei...3 1. Előzmények...3 2. Pályázat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. oldal 2

TARTALOMJEGYZÉK. oldal 2 Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok, illetve a kiszervezett és kiszervezhető feladatok felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye. 2012. év

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye. 2012. év CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. év 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu Készítette:

Részletesebben

Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve

Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatóak. Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben