A Dunaújváros Szekszárd szakasz építése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Dunaújváros Szekszárd szakasz építése"

Átírás

1 DUNAÚJVÁROS SZEKSZÁRD A Dunaújváros Szekszárd szakasz építése A beruházás technológiai szempontból is nagy feladatot jelentett Magyarország, földrajzi fekvéséből adódóan, európai viszonylatban fontos közlekedési folyósok keresztezésében, a kontinens szívében fekszik. Az M6-os autópálya M0 Dunaújváros közötti korábban elkészült szakasza után szükségessé vált az észak déli európai közlekedési folyosó részét képező autópálya bővítése egészen a déli országhatárig. A már meglévő 6-os számú főút, amely Dunaújvárostól az ország déli vidékeit kapcsolja be a közlekedési hálózatba, már elérte teljesítőképességének határait, így vált az M6-os autópálya építése az ország egyik legfontosabb közlekedési infrastrukturális beruházásává 2009-ben. Az autópálya Dunaújváros Szekszárd szakaszának nyomvonala a már korábban Dunaújvárosig megépült előző szakasz folytatásaként párhuzamosan fut a Duna mellett déli irányban egészen Szekszárdig, ahol kapcsolódik a már elkészült M9-es autópálya-szakaszhoz, amely nyugati keleti irányban keresztezi az M6-os autópálya nyomvonalát. A beruházás keretén belül 65,1 kilométer hosszú autópályaszakasz épült, amely magában foglalja az összes szükséges kapcsolódó műtárgyat és létesítményt is. Az üzemeltetési feladatok zavartalan ellátása érdekében egy mérnökségi telepet is létrehoztak, ahonnan a teljes autópálya-szakasz felügyelete, karbantartása és ellenőrzése folyik. Magasan kvalifikált partnerek együttműködése A beruházás főbb létesítményei 65,1 km autópálya-építés (M6) 8 db autópálya-csomópont 58 db híd (beleértve egy-egy vasbeton és hullámosított acélátereszt) 6 völgyhíd 13 felüljáró 37 aluljáró 2 párhuzamos földúthoz tartozó híd 2 db komplex pihenő, üzemanyagtöltő állomással 2 db egyszerű pihenőhely 1 db autópálya-mérnökségi telep Követve az Európa-szerte elterjedt tendenciát, a magyar kormány az M6-os autópálya új szakaszának építésére kiírt pályázatot PPP- (Public Private Partnership) finanszírozás keretében tette közzé 2008 januárjában. A pályázat nyertese egy nemzetközi vállalatokat Bilfinger Berger Project Investment SCA, Porr Solutions Immobilien- und Infrastrukturprojekte GmbH és Egis Investment Partners SCA tömörítő konzorcium, az M6 Tolna Konzorcium volt. Az M6 Tolna Autópálya Koncessziós Zrt. alapítása július 16-án, a Koncessziós Szerződés aláírásával egy időben történt. A koncessziós társaság célja az M6-os autópálya Dunaújváros Szekszárd közötti szakaszának építési és üzemeltetési feladatainak ellátása. A kivitelezési teendők közvetlen ellátására egy új céget M6 Dunaújváros Szekszárd Kkt. alapított a Bilfinger Berger Fotók: Deák-Kapusi 993-as völgyhíd a Gyűrűs-árok felett március Különszám

2 A projektrésztvevők struktúrája Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Műszaki képviselő NIF Más állami intézmények (MNV, NKH, KÖSZ stb.) Koncessziós szerződés Részvényesek/Tulajdonosok Koncesszor/SPC M6 Tolna Autópálya Koncessziós Zrt. Hitelező konzorcium Üzemeltető M6 Tolna Üzemeltető Kft. Független mérnök Transinvest Metrober Utiber Hitelező műszaki tanácsadója Üzemanyagtöltő állomás üzemeltetők Shell Mol Építési vállalkozó (CJV) A. Porr AG Bilfinger Berger AG Hungária Kft. és a Porr Építési Kft százalékos részesedéssel. Az alkalmazott PPP-modellnek megfelelően a kivitelezés finanszírozására az érintett partnerek, azaz magántőke bevonásával került sor. Jelentős saját anyagi felelősségvállalásán túl az M6 Tolna Autópálya Koncessziós Zrt. képes volt teljes finanszírozási szerződést kötni egy nemzetközi banki konzorciummal a kivitelezés és az üzemeltetés költségeinek fedezésére az autópálya teljes harmincéves koncessziós periódusára, beleértve a kivitelezési időszakot is. Amint az autópálya forgalomba helyezése megtörténik, a koncessziós társaságnak a koncessziós időszak lejártáig a magyar állam havi rendszerességgel rendelkezésre állási díjat fizet. Logisztikai kihívások A rövid kivitelezési idő következtében, amely mindössze 20 hónapot tett ki az építés augusztusi megkezdésétől a március 31-i ideiglenes forgalomba helyezésig, a projekt zökkenőmentes lebonyolítása hatalmas logisztikai szervezést igényelt, és jelentős technikai kihívásokat kellett leküzdeni a kivitelezés előtt és alatt egyaránt. A csúcsidőszakokban napi több mint 700 munkagép és közel 3500 ember dolgozott a 65 kilométer hosszú munkaterületen. A projekt befejezéséig a következő főbb mennyiségek lettek megmozgatva, elszállítva vagy beépítve: 13 millió köbméter föld köbméter Ckt tonna aszfalt pályaszerkezet méter fúrt cölöp méter vert cölöp méter előre gyártott vasbeton tartó négyzetméter hídfelület tonna betonvas méter szalagkorlát méter védőcső (Üzemi Hírközlő Hálózat) A technológiai rendszer kialakítása Az M6-os autópálya Dunaújváros Szekszárd kilométerszelvény építési szakasz építésének indulásakor a Bilfinger Berger és Porr alkotta konzorcium számára a mintegy 65,1 kilométer hosszú nyomvonal nemcsak kivitelezési, hanem technológiai szempontból is nagy feladatot jelentett. Mindenekelőtt egy működő technológiai rendszert kellett kialakítani. A projektkézikönyv mellett kidolgoztak egy technológiai eljárási és nyilvántartási rendet, amely a technológiai munkafolyamatokat bontja le a laboránsi feladatkörtől egészen a konzorciumi főtechnológus munkakörig. Gyakorlatilag végigköveti technológiai szempontból az építési feladatokat a dokumentálás szemszögéből. Segítségül egy mátrix rendszerű építményjegyzék szerinti Technológiai utasítás (TU) és egy Mintavételi és minősítési terv (MMT) lista szolgál, amely alapján beazonosíthatók a munkafolyamatok, sorszám és építményszám szerint. A lényege, hogy minden egyes minősítő vizsgálat a technológus és a független mérnök szempontjából is nyomon követhető legyen, a laboratóriumi megrendelőtől a minősítés elkészítéséig. Az M6-os autópályának ezen a szakaszán a hídépítési műtárgyakat illetően 644 Technológiai utasítást és Mintavételi és minősítési tervet dolgoztak ki és fogadtattak el a független mérnök szervezetével. Ez annak ismeretében is jelentős, hogy a 65,1 kilométer hosszú létesítményen 58 híd épült meg, ebből 3 völgyhíd, melyek több mint 300 méter hosszúságúak. Közülük kiemelkedik a 993-as jelű völgyhíd 630 méteres hosszával és tolt szerkezetű technológiájával, mely az építés fázisában kihívást jelentett a kivitelezőknek. A híd március Különszám 15

3 1040-es völgyhíd a Vörösmalmi-árok felett 25 méteres pillérmagasságával impozáns látványt nyújt. Az útépítés tekintetében ez a darabszám a technológiák vonatkozásában 281, a Mintavételi és minősítési tervek vonatkozásában 746. A közműépítés területén 54 TU és MMT került kidolgozásra. A Minősítési vizsgálati jegyzőkönyvek elérhetik a negyvenezres darabszámot. Ezekből a számokból is érzékelhető a projekt nagysága, valamint az, hogy ez mekkora feladatot jelentett mind kidolgozási, mind kontrollálási, mind szervezési szempontból a projektben részt vevő valamennyi munkatárs számára. Mivel a kivitelezésre rendelkezésre álló idő szűkös, mindössze húsz hónap volt, ezalatt két tél is nehezítette az építkezést, különösen fontos volt egy olyan precíz eljárási rendszer kiépítése, mely ugyan mindenkitől nagyfokú pontosságot követelt, de csak ezzel volt biztosítható, hogy a minősítés a kivitelezési munkálatoknak megfelelő ütemben történjen. A rendkívül feszített építési idő azt követelte meg a projektben részt vevő technológusoktól és a független mérnöki szervezettől, hogy a technológiai részfeladatokat a legapróbb részletekig lebontsák, és határidők szerint dol- Alapréteg aszfaltozása a as szelvényben március Különszám

4 gozzanak. Ez a feladat természetesen a laboratóriumoktól is nagyfokú szervezési feladatot várt el. A töltések konszolidációjának vizsgálatára 88 süllyedésmérő helyet telepítettek, valamint geotechnikai szakértők bevonásával a talajrétegződések alapján került sor a várható süllyedések előrejelzésére a töltésteher hatásának megfelelően. A geotechnikai szakértői vélemények alapján megfelelő technológiákat kellett kialakítani a konszolidáció gyorsítására, melyek között a függőleges szalagdrénes konszolidációgyorsítás és georáccsal, geotextíliával megerősített töltésalapozás mellett a túltöltések alkalmazásai voltak a legmegfelelőbb eljárások az építési idő rövidsége miatt. Nagy figyelmet kapott a hídműtárgyak hídháttöltéseinek konszolidálása a fent említett technológiák megválasztásánál. Több mint 100 ÉME és CE minősítésű anyagot használtak fel technológiai vonatkozásban az út és híd létesítmények építésénél. A minősítő vizsgálatokat 25, a Nemzeti Akkreditáló Testület által ÁKMI jártassági vizsgálattal rendelkező laboratórium végezte. A felhasznált betont illetően, figyelembe véve a különböző betonfajtákat, 69 keverék alkalmassági vizsgálatát fogadta el a független mérnök szervezete, ezeket építették be a különböző betonszerkezetekbe. A hídműtárgyak esetében a menynyiség körülbelül 100 ezer köbméter betont jelentett. Anyagnyerőhelyek tekintetében 41 bánya anyagát használták fel, ezek közül is kiemelendő a másodlagos nyersanyagként nyilvántartott, a dunaújvárosi kohóban melléktermékként képződő kohókő, melyből körülbelül 400 ezer tonnát szállítottak és építettek be. A kohókövet azért fontos külön megemlíteni, mert nagy mennyiségben és széles körben felhasználható termék. Felhasználási területei: a szállítóutak, párhuzamos és keresztezőutak megerősítése; töltésalapozásoknál, a felső 50 centiméterében és az alsó 35 centiméterében; az M56-os réteg építésénél kötőanyag nélküli mechanikai stabilizációként. A kohókő elfogadtatása Magyarországon eddig meglehetősen nehézkes volt, pedig a hazai szabványok (ÚT ), korábbi kutatási munkák és a évi CXXVIII. törvény alapján, mint ipari melléktermék és nem hulladék, nem veszélyes, lehetővé teszi a széles körű alkalmazást. Vadátjáró acélszerkezete, 1105-ös híd Ezért Magyarországon először az ISD Dunaferr Zrt. a KTI mint tanúsító szervezet bevonásával szerezte meg a CE tanúsítványt az M6 Kkt. aktív közreműködésével. A tanúsítás alapja az EN 13242: 2002/AC:2004 volt, az így tanúsított frakciók: 0/56, 20/80, 0/20. Ezenkívül toxikussági vizsgálat, kioldhatósági vizsgálat és fázisanalitika is készült. A terméknek EWC kódja van, tehát nem veszélyes hulladék. A szakértői vélemények alapján a vizsgált kohókő radiológiai szempontból korlátozás nélkül felhasználható az útépítésnél. A hatósági hozzájárulásokat a vizsgálati eredmények figyelembevételével a Talajvédelmi Szolgálat, az Országos Környezetvédelmi Felügyelőség és a Nemzeti Közlekedési Hatóság adta ki. A beépített rétegeknél megfigyelhető volt a lényeges teherbírás-különbség az egyéb bányatermékekkel szemben. Konkrét példán érzékeltetve a kohókőből épült földmű felső 50 centiméterének alsó 35 centiméterében a teherbírás átlag E 2 = 89,2 N/mm 2. Egyéb bányatermékek esetében ez az átlag E 2 = 80,7 N/mm 2. Az eltérés a mérési eredmények átlaga között 10,5 százalék, ami nem elhanyagolható abból a szempontból, hogy az autópályákon épülő pályaszerkezet nagymodulusú aszfaltpályaszerkezetből áll, ahol az előírás a vonatkozó ÉME MSZF 3.3/2004 H2 műszaki szállítási feltétel szerint az alsó 35 centiméteres rétegre E 2 = 60 N/mm 2, a felső 15 centiméteres rétegre E 2 = 80 N/mm 2, melyet a legtöbb esetben csak valamilyen stabilizálási eljárással lehet elérni, tehát a jelen esetben is tetten érhető a gazdaságossági és környezetvédelmi szempont. DUNAÚJVÁROS SZEKSZÁRD A tapasztalatok alapján műszakilag kiválóan használható az útépítésben. Sőt esetleg kutatásokkal előnyben lehetne részesíteni a még értékesebb felhasználási területeket, mint például a beton, Ckt vagy aszfaltgyártás. Környezetvédelmi szempontból a vasgyártási kohókő alkalmazása bizonyos vizsgálatok elvégzése után nem kifogásolható, valamint a szabványok számos ponton támogatják a kohókövek felhasználását. A másodlagos nyersanyagok felhasználásával szükségtelenné válhat a célkitermelőhelyek létesítése az egyes építések térségében, ami csökkenti az építéssel együtt járó környezeti terhek mértékét. Összességében megállapítható, hogy a másodlagos nyersanyag felhasználása az útépítésnél nemcsak környezetvédelmi, hanem műszaki és gazdaságossági szempontból is előnyös. A technológiai rendszer kialakításáról szóló részt összeállította: Fisi Roland minőségirányítási főmérnök, M6 Kkt. Földmunkák és területrendezés Az építési idő rövidsége csak egy teljes nyári időszak állt rendelkezésre a földmunkák maradéktalan teljesítésére nagy kihívást jelentett a kivitelezésben dolgozó, elsősorban a szállításért, valamint a logisztikáért felelős mérnökök számára, ugyanúgy, ahogy az építés technológiai sorrendje. A kivitelezési munkák kezdetén az építési terület megközelíthetősége sok helyen nehézkes vagy lehetetlen volt, ezért több mint 45 kilométer hosszan szállítóutakat kellett kiépíteni, vagy már meglévő földutakat kellett megerősíteni az építési forgalom zavartalan biztosítása érdekében március Különszám 17

5 A Gyűrűs-árok feletti völgyhíd madártávlatból Egyes területeken az autópálya nyomvonala a Duna korábbi árterületén vezet keresztül, ezért a nagy nedvességtartalmú üledékes talajviszonyok miatt több helyen is töltésalapozásra volt szükség. Emiatt a magas töltések környezetében a később megépülő töltés konszolidációs idejének csökkentése érdekében függőleges szalagdrént kellett beépíteni még a töltésalapozás előtt, így sikerült az altalaj nedvességtartalmát csökkenteni és egyidejűleg a teherbírását növelni. A töltésalapozás során beépített georács és zúzottkő elsődleges funkciója a leendő terhelés egyenletes elosztása és átadása az altalajnak. Számos közművezetéket kellett kiváltani a zavartalan kivitelezés érdekében, összehangolva a földmunkák építésével. Több mint kilencven víz-, gáz-, szénhidrogén-, elektromos és telekommunikációs vezeték keresztezte az autópálya nyomvonalát. A hatékony vízelvezető rendszer kialakítása érdekében körülbelül 5600 méter áteresz és 60 kilométer hossz- és keresztcsatorna épült ellenőrző aknákkal együtt az autópálya alatt. A nagy tömegű földmunkák befejeztével a koronaélen kívüli vízelvezetés részeként 135 kilométer burkolt árkot és folyókát alakítottak ki az autópálya mentén. Hogy az autópálya elsősorban optikailag minél jobban visszailleszkedjen a tájba, hatalmas rézsűket és síkfelületeket füvesítettek be, valamint több ezer bokrot és facsemetét ültettek el a rekultiváció során. 993-as számú, szakaszos előretolásos technológiával épült híd vasbeton felépítménnyel Az M6-os pályája a kilométerszelvénynél keresztezi a Gyűrűs-patak völgyét, amely fokozottan védett természetvédelmi terület. A területen a természetes élővilág megzavarásának minimalizálása 993-as híd zömökének vasalása március Különszám

6 érdekében az autópályát egy 630 méter hosszúságú, 14 támaszú völgyhídon vezették át a és a kilométerszelvény között. Alapozás és tartóoszlop-építés A 12 pillér és két hídfő fúrt cölöpökkel készült, összesen több mint 8500 méternyi cölöp tartja a hidat. A kivitelezésre rendelkezésre álló szűkös idő miatt a pillérek és a felszerkezet építése párhuzamosan zajlott, kis eltéréssel. A pillérek építése során ezért nagy szerepe volt az ütemterv pontos betartásának, hogy ez ne hátráltassa a felszerkezet építését és az egyes zömök kitolását. A legmagasabb pillér 24,4 méteres, a pillérek közötti távolság pedig 50 méter. Szakaszos előretolásos technológiával épült vasbeton felszerkezet A hidat szakaszos előretolású vasbeton felépítménnyel tervezték és építették meg, amely enyhe jobb ívben helyezkedik el, és 1,1 százalékban észak felé lejt. Az indítóállvány az északi hídfő előtt épült meg, és az első zömök építése és annak kitolása 2009 márciusában kezdődött. Összesen 27 zöm készült el mindkét pályán, és a tolási folyamat 2009 szeptemberében fejeződött be, mindöszsze hét hónap alatt, ami azt jelenti, hogy átlagban nyolcnaponta egy új zöm készült el. Valójában azonban, amint a munkások megfelelő rutinra tettek szert és beletanultak az eljárásokba, az egyes szakaszok építési idejét az előretolással együtt sikerült öt napra csökkenteni. Lelet az avar kori temetőből Régészeti munkák Egy késő avar kori temető egyik sírjának feltárásával 2009 augusztusában fejeződtek be a régészeti munkálatok az M6-os autópálya nyomvonalán tavaszától másfél millió négyzetméternyi terület régészeti kutatását végezték el. Összesen 23 régészcsapat dolgozott az ásatásokon. A Magyar Tudományos Akadémia és az ELTE régészeti intézetei, illetve a Magyar Nemzeti Múzeum bevonásával sokszínű, gazdag leletanyag került elő, amely képet ad a Dunántúl keleti területén élt népek sokoldalú kultúrájáról, temetkezési szokásairól és településszerkezetéről. A leletek között kuriózumnak számított például egy több ezer sírt számláló neolit település és egy középkori település, ahol a régészek nemcsak a templomot és a körülötte lévő temetőt tárták fel, hanem megtalálták a templom építéséhez használt tégla- és mészégető kemencét is. A M6-os autópálya tengelici csomópontjánál, ahol a Porr Építési Kft. kivitelezésében az autópálya-mérnökség épült, a földmunkák során például egy ötezer négyzetméternyi területen fekvő, összesen 377 nyughelyet számláló avar kori temetőre bukkantak a régészek. Megtalálták egy a fejétől sírrablók által megfosztott harmincéves férfi csontvázát is. A lelőhely utolsóként feltárt sírjából a leleteket a Porr és a Bilfinger Berger kooperációjával létrehozott M6 Dunaújváros- Szekszárd Kkt. műszaki igazgatója és a régészeti munkálatok koordinálásáért felelős szakmai felügyeleti szerv igazgatója televíziós kamerák és a nyomtatott sajtó képviselőinek jelenlétében szimbolikusan emelte ki. ma M6 Tolna Autópálya Koncessziós Zrt Budapest, Budafoki út 56. Tel.: (1) Fax: (1) március Különszám 19

7 Dunaújvárostól Paksig rendben az út Egy híján harminc hidat építettek a 33,5 kilométeres szakaszon A Porr Építési Kft. és alvállalkozói számára az autópálya Észak-Tolna megyei szakaszának építése nem a különleges földrajzi viszonyok, műszaki megoldások, hanem a rendelkezésre álló rövid idő miatt jelentett nagy kihívást, ám a jó csapatmunkának és az erőforrások hatékony felhasználásának köszönhetően elkészült az M6-os autópálya Dunaújváros Paks közötti szakasza. Befejeződött az M6-os autópálya Dunaújváros és Paks közötti 33,5 kilométeres szakaszának építése. A Porr Építési Kft. kivitelezésében elkészült szakaszról Fehér Zsolt fő-építésvezető, az építési szakasz felelős műszaki vezetője számolt be. A hosszan tartó hideg és csapadékos időjárás hátráltatta a munkálatokat, végül azonban elhárult minden akadály a forgalomba helyezés elől. Az, hogy sikerült tartani a határidőt, Fehér Zsolt szerint munkatársaik rátermettségét és szakmai tudását dicséri. A főépítésvezető hozzátette, az építési munkálatok sokfélesége és nagyságrendje miatt szakvállalkozók közreműködésére is Az autópálya-mérnökség szükség volt, különösen a nagy tömegű szállításoknál, földmunkáknál segédkeztek, de a műtárgyak építésénél is vontak be külső vállalkozókat, hogy kiegészítsék a meglévő kapacitást. A rendelkezésre álló erőforrásokat tehát sikerült jól felhasználni, ami elengedhetetlen volt, hiszen a Dunaújváros Paks közötti pályaszakaszon fél évvel később kezdődött el a kivitelezés, mint a szekszárd pécsin, az átadási határidő azonban mindkét esetben azonos volt. A november 5-i ünnepélyes alapkőletétel után nagy lendülettel láttak munkához. Azonnal elkezdték a tárgyalásokat még az építés megkezdése előtt az érintett településekkel, a szállításhoz használt útvonalak üzemeltetőivel. Az állapotfelmérések után előbb azt határozták meg, hogy alkalmas-e szállítási igény kiszolgálására, majd megállapodtak abban, hogy a használt utakon milyen beavatkozásokat végeznek el a munkák befejeztével. Miután túl voltak a jelentős szállítási feladatokon, Fotók: Deák-Kapusi Befejező munkák a 86-os kilométerszelvény környékén március Különszám

8 A 993-as völgyhíd a Gyűrűs-árok felett az időjárás függvényében elkezdték, némely helyen befejezték már a burkolatjavítást, aszfaltozást. Ezzel is végezni kellett az átadási határidőig, hiszen az autópálya forgalomba helyezésének egyik feltétele volt az eredeti állapotok visszaállítása. Fehér Zsolt felidézte, hogy 2008 ősze a nagy tömegű földmunkák ideje volt, humuszleszedés, töltésfejtés, bevágásépítés folyt. Ezzel párhuzamosan elkezdődött a közművezetékek kiváltása is, ami 2009 közepéig tartott. A földművekbe elhelyezték a vízelvezető rendszereket, csatornákat, szivárgórendszereket. Az alakító földmunkák után a műtárgyak, így a völgyhidak, felüljárók, aluljárók építése következett, majd 2009 közepétől a burkolatépítés. Bármennyire furcsa, még szkíta harcosok is hátráltatták a beruházást. A régészeti leletmentés során Baracsnál népes temetkezési helyre bukkantak, a leletmentés hosszú ideig tartott, befejezéséig 3-4 kilométeres szakaszon nem dolgozhattak az útépítők. A Dunaújváros Paks közötti autópályaszakasz építésekor több millió tonna földet mozgattak meg: a leszedett humusz 1,3 millió köbméter volt, a töltések építése 2,65 millió köbméter, a bevágásfejtés 2,6 millió köbméter föld megmozgatásával járt. Komoly műszaki kihívás volt a vízelvezetés, amit jól érzékeltet az a tény, hogy 1270 aknát, 29 ezer méter csatornát, 108 ezer négyzetméternyi burkolt árkot építettek. A hídépítés az autópálya-kivitelezés látványos eleme. Hídból különféle hosszban és magasságban egy híján harmincat építettek. A fúrt cölöpök hossza méter, a betonacél mennyisége 4440 tonna volt. A Dunaújváros Paks közötti autópályaszakaszhoz négy csomópont, egy komplex és egy egyszerű pihenőhely tartozik, a párhuzamos és keresztező utak száma 74. A szükséges építési anyagok beszállítása közúton történt. A homokos kavics, aszfalt és egyéb alapanyag mennyisége megközelítette a kétmillió tonnát. Ez napi 280 szállítójárművet jelentett. Csúcsidőben, a nagy tömegű földmunkák idején közel 160 munkagép dolgozott az építési szakaszon. A műtárgyakhoz szükséges előre gyártott A Gabonás-völgyi csomópont március Különszám 21

9 A 993-as völgyhíd a Gyűrűs-árok felett Elültetett facsemeték elemek hossza 45 méter volt. Ezek is közúton érkeztek. Az útvonalak kiválasztása, a szállítás szervezése különleges logisztikát követelt január elsején megkezdődött a műszaki átadás-átvétel hosszadalmas és alapos folyamata. A főpályát három szakaszra osztották, és méterről méterre bejárták, hogy felmérjék, alkalmas-e az üzemszerű működésre. Ugyancsak egyenként adták át az üzemeltetőknek az összes elkészült műtárgyat a csomópontoktól kezdve a vadátjárókig. Az építés nem a különleges földrajzi viszonyok, műszaki megoldások, hanem a rendelkezésre álló idő rövidsége miatt jelentett komoly kihívást, mondja Fehér Zsolt. Nagy energiákat, erőket kellett megmozgatni, ami jelentős szervezést és összpontosítást igényelt. Jó csapatmunkára volt szükség, összegezte a szakember. A főépítésvezető kiemelte, hogy az időszűke nem befolyásolta a munka minőségét. Nagy hangsúlyt fektettek erre, illetve az elkészült létesítmények minősítésére és dokumentálására. A felelős műszaki vezető hozzáfűzte, hogy a kivitelezés során a nyelvi és egyéb különbségek ellenére igen hatékonyan dolgoztak együtt a magyar, német és osztrák szakemberek. Mindenki más mentalitást, szaktudást képviselt, de közös volt a cél: határidőre, megfelelő minőségben megépíteni az autópályát. A sajnálatos magyar gyakorlattal szemben a Porr Kft. megbecsüli és határidőre kifizeti partnereit, szögezte le Fehér Zsolt. Teljes bizonyossággal állíthatom, hogy azok az alvállalkozók, akik a teljesítésigazolással egy időben számlájukat benyújtották, határidőre ki is lettek fizetve, jelentette ki a felelős műszaki vezető. Nincs elmaradás, nincsenek többhetes, hónapos csúszások, mondta. Kiemelte, hogy cégük alapfilozófiája a partnerek megbecsülése, amihez természetesen hozzátartozik a számlák határidőre történő teljesítése is. Emellett arra is törekszenek, hogy az új projektekben is szerepet kapjanak azok, akikkel megfelelően és jó minőségben tudtak korábban együtt dolgozni. A Porr konszern Európában jelentős építési kapacitással bír, sőt Európán kívül is vannak építési projektjei. A konszernhez tartozó Porr Építési Kft. korábban dolgozott az M0-s és az M7-es kivitelezésén is. Az M6-os autópálya Dunaújvárostól Paksig tartó szakasza, amely 33,5 kilométer hosszú, európai szinten is kiemelkedő megbízás, így büszke is rá a cég vezetése. A konszern egyéb építéskivitelezéssel is foglalkozik, vagyis nemcsak autópálya-építésben érdekelt, hanem például magasépítési és környezetvédelmi projektekben is. A Porr Építési Kft. vezetésében ez év elején változás történt. A megújult cégvezetés egyik fő feladata, hogy új piacokat kutasson fel, például a vasútépítési és környezetvédelmi beruházások terén, és irányítása alatt új területeken is megvethesse lábát a Porr Kft. Magyarországon. ma Porr Építési Kft Budapest, Váci u. 81. Tel.: (1) Fax: (1) Honlap: március Különszám

10 Pakstól Szekszárdig 31,6 kilométer Két pihenőhely, négy csomópont és huszonhat híd A szűkösre szabott határidejű beruházást, az M6-os autópálya Paks és Szekszárd közötti szakaszát, az építés közben bekövetkezett több kedvezőtlen körülmény ellenére is határidőre sikerült átadni a forgalom számára. Mint a Bilfinger Berger Civil Hungária Kft. lapunknak nyilatkozó ügyvezető igazgatójától, Barabás Miklóstól megtudtuk, a cég az autópálya építésén kívül vízügyi feladatokat, valamint több jelentős környezetvédelmi beruházást valósít meg. Tagja továbbá egy olyan konzorciumnak is, amely három metróállomást épít. Az M6-os autópálya-beruházás melyik részében kaptak feladatot? A Paks és Szekszárd közötti szakaszt építette a Bilfinger Berger. A 31,6 kilométeres szakasz kivitelezésére 2008 nyarán írtuk alá a szerződést. Az átadás március 31-i dátuma bizonyos szempontból logikusnak tekinthető a parlamenti választások tervezett ideje előtti hetekre esik, de elég szűkös volt az idő. Hogyan sikerült mégis befejezni a munkát? Természetesen be tudtuk fejezni, bár kétségtelenül voltak bizonyos kockázati tényezők. Például az, hogy az építési időszakra két tél is esett. Mindkettő jelentős csapadékot hozott, és gyakorlatilag hét hónappal lerövidítette az eredetileg is szűkös időt. Az átázott talaj késleltette a kivitelezést. A sok csapadék miatt folyamatosan eróziós károkkal küzdöttünk. További probléma volt, hogy a rendkívül nagyszámú lelőhely miatt elhúzódtak a régészeti feltárások is. Ez azzal függ össze, hogy itt, a régi Duna-ágak vidékén évezredek óta éltek emberek. Egyebek közt Mözs térségében a régészek rendkívül gazdag, több korszak emlékeit őrző leleteket találtak, amelyek megmentése időt igényelt. Eredetileg 2008 novemberére tervezték a befejezést, ám csak 2009 nyarára végeztek a munkálatokkal. Végül így is meg tudtunk felelni szerződéses kötelezettségeinknek. Egy ekkora beruházás komoly logisztikai szervezést is igényel. Valóban, a feladat jelentős mennyiségű anyag megmozgatásával járt. A távolsági szállítás nyolcvan százaléka vasúton történt. A földmű építéséhez szükséges 2,2 millió köbméter töltésanyagot egy már korábban üzemelő bányából és az építés során megnyitott további négy célkitermelőhelyről szállítottuk. A szállítást kizárólag a lakott településeket elkerülő utakon valósítottuk meg. Közel 1,8 millió tonna kőanyagot szállítottunk a munkaterületre, ennek túlnyomó részét vasúton. Több mint fél évig naponta átlagosan öt irányvonatot fogadtunk, az általuk szállí- DUNAÚJVÁROS SZEKSZÁRD Réteg réteg után A pályaszerkezet a következő elemekből épül fel: A földmű felső 50 centimétere az ún. fagyvédő réteg, amely dolomitból készült. Erre jön a 20 centiméter vastag, ún. Ckt réteg. A Ckt rétegre bitumenemulzióval feszültségmentesítő rétegként üvegszálas aszfaltrácsot ragasztottunk. Ez a Ckt alaprétegben keletkezett esetleges repedések továbbterjedésének megakadályozását szolgálja. A feszültségmentesítő rétegre kerül 7 centiméter vastagságú aszfalt alapréteg, valamint a szintén 7 centiméter vastagságú kötőréteg, végül a 4 centiméter vastagságú kopóréteg zárja az aszfaltrétegek sorát. Elválasztósáv- és padkaépítés Fotók: Deák-Kapusi Tengelici csomópont március Különszám 23

11 Az 1105-ös híd, vadátjáró Vadvédő kerítés Kötőréteg aszfaltozása tott anyagmennyiség napi 6500 tonna volt. Átszámítva ez hatszáz kamion napi fuvarteljesítményével egyenlő. Arra is ügyeltünk, hogy a vonatforgalom, a kirakodás semmilyen formában, de legalábbis minél kevésbé zavarja a helybelieket. Cégünk a pályaszakaszon harmincötnegyven locsolóautót üzemeltetett. A vízre egyrészt a por ellen volt szükség, másrészt építéstechnológiai szempontok miatt. A homokos talaj betömörítéséhez az optimális víztartalmat folyamatos locsolással tudtuk biztosítani. A kavicsot és kohókövet közúton szállítottuk, ezek összmennyisége is meghaladta az egymillió tonnát. Ha mindent összeadunk, a földműépítési munkákhoz mintegy negyven saját, nagy teljesítményű munkagépet szállítottunk a munkaterületre, ezek túlnyomórészt hajóval érkeztek. Ehhez társult úgy ötven bérelt teherautó. Kezelőik közül többen Norvégiából érkeztek: olyan magyar emberekről van szó, akik ebben az északi országban a Bilfinger Berger által épített autópályán dolgoztak. Saját, tehát Bilfinger Berger Hungária Kft. állományba tartozó munkatársaink dolgoztak az aszfaltkeverő telepen, illetve az aszfaltbedolgozó gépláncok mellett. A földmunkavégzésen összesen hat jelentősebb alvállalkozót foglalkoztattunk. Milyen műszaki adatok jellemzik az önök által épített autópálya-szakaszt? Építési szakaszunk a kilométerszelvények között helyezkedik el. A forgalom számára négy csomóponton keresztül van felhajtási lehetőség: a Paks-déli forgalmi csomópont a Kölesd, Nagydorog és Paks irányából érkezőknek, a tengelici csomópont a Fadd, Dunaszentgyörgy és Tengelic irányából érkezőknek március Különszám

12 Aszfaltkeverő, finiser és henger: felvonulnak a nagy teljesítményű gyorsan dolgozó munkagépek A cég korszerű eszközparkot vonultatott fel az építkezésen. Az Amman 240 és Amman 160 típusú, vadonatúj gépek, miképp az nevükből is kitűnik, óránként 240, illetve 160 tonna aszfaltot képesek keverni. Ez összességében 400 tonnát jelent óránként. Barabás Miklós megjegyezte, hogy igen megbízható, svájci óraként működő berendezésekről van szó, melyek ideális esetben saját, gyárilag meghatározott teljesítményeiket is képesek felülmúlni. Az aszfaltkeverék bedolgozását a bedolgozó géplánc végezte, amely két aszfaltfiniserből, egy aszfaltadagoló berendezésből és nyolc különböző súlyú vibrációs, illetve statikus hengerből áll. Egy ideális napon, tehát ha nem esett az eső és nem volt géphiba, mintegy tonna aszfaltot is beépítettek. Ez percenként négyméteres haladást jelent. Csehországból szállították a bitument és a szénport A pályaszerkezet alap- és kötőrétegeit adó zúzott dolomitkövek a Bakonyból és a Vértes környékéről származnak. A kopóréteg alapanyaga bazalt, amit a Sümeg melletti Uzsabányáról szállítottak a helyszínre. A kötőanyagként szolgáló különleges, modifikált bitumen pedig egyenesen Csehországból érkezett. A tengelic-szőlőhegyi aszfaltkeverő telepen a szárítódob fűtése barnakőszénporral történt, melyet szintén Csehországból szereztek be. Nagyjából ezer kilométerről érkezett ez az alacsony kéntartalmú kőszénpor, sajnos Magyarországon nincs ehhez hasonló jó minőségű tüzelőanyag. A szedresi csomópontban csatlakozik az autópálya-beruházás keretein belül megépült mintegy 5 kilométer hosszúságú szedresi elkerülő út, amely (az állami közúthálózat részeként a 631-es út) a 63-as számú főút forgalmát vezeti az autópályára. Negyedik a 6-os úti csomópont, amelyet a 6-os és 5112-es számú utakon építettünk ki. Ez utóbbi csomópont kialakításánál fogva lehetőséget teremtett a két fenti és a 63-as út rendkívül balesetveszélyes, a korábbi években több életet követelő A 135-ös kilométerszelvény kereszteződésének forgalomtechnikai átszervezésére is. Huszonhat hidat építettünk, ezek közül négy vadátjáró, melyek öszvértartó szerkezetűek. A további húsz, előre gyártott vasbeton gerendás híd mellett egy 11 méter átmérőjű hullámosított acéllemez és egy monolit vasbeton hidat is építettünk. Szakaszunk legnagyobb műtárgya a 271 méter hosszú, kilencnyílású gerendás híd, amely a gemenci nemzeti park szélén készült négy funkcióval; vízfolyást és földutat ível át, valamint vadátjáró szerepe mellett a környezetében elterülő ősgyepet is hivatott megvédeni. Autópálya-szakaszunkon két pihenőhely épült: Dunaszentgyörgy térségében egy egyszerű, amely a parkolási lehetőségen kívül WC épületeket foglal magában, valamint egy komplex pihenő Fácánkert közelében, amely lényegesen nagyobb területen helyezkedik el, itt benzinkutakat is fognak majd üzemeltetni. A tengelici csomópont mellett épült a Dunaújváros Szekszárd szakaszt üzemeltető mérnökségi telephely. Közel 40 kilométer hosszúságban építettünk a környező mezőgazdasági forgalom számára keresztező-, illetve párhuzamos utakat. Ezek részben aszfaltozottak, illetve kőburkolatúak. Az építés során 180 ezer köbméter Ckt-t és 400 ezer tonna aszfaltot kevertünk le és dolgoztunk be. Az aszfaltgyártáshoz szükséges bitument és barnakőszénport Csehországból szereztük be. Ez utóbbiak időben történő szállítása komoly logisztikai problémákat vetett fel, de kisebb fennakadásoktól eltekintve munkatársaink ezt is sikerrel oldották meg. A balesetek megelőzése érdekében kéthetenként munkavédelmi szemléket tartottunk, ezek negatív tapasztalatait megosztottuk alvállalkozóinkkal és munkatársainkkal. Megköveteltük a munkavédelmi szempontból is helyes munkavégzést. Fontos eredménynek tartjuk, hogy az építés során mindössze két, személyi sérüléssel járó balesetünk volt. Az első alkalommal két tehergépkocsi ütközött össze egy szállító úton, ahol az egyik gépkocsivezető súlyosan megsérült. A második balesetnél egy munkatársunk az egyik hídról egy sérült Ck lap miatt leesett, és sarokcsonttöréseket szenvedett. Az átadással az önök feladatai is véget értek? A munka legnagyobb, legfontosabb részét elvégeztük, de még nem távozunk a helyszínről, hiszen befejezzük a közlekedést nem zavaró egyéb létesítményeket. bm Bilfinger Berger Civil Hungária Kft Budapest, Neumann J. u. 1. Infopark B ép. Tel.: (1) Fax: (1) Honlap: március Különszám 25

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza Beruházó: Tervező: Mérnök: Kivitelező: Magyarország közúthálózata Az M0 gyűrű környezete Az M0 gyűrű áttekintő térképe

Részletesebben

M6-M60 AUTÓPÁLYA GEOTECHNIKAI TERVEZÉSE AZ ELŐKÉSZÍTÉSTŐL A KIVITELEZÉSIG. Wolf Ákos

M6-M60 AUTÓPÁLYA GEOTECHNIKAI TERVEZÉSE AZ ELŐKÉSZÍTÉSTŐL A KIVITELEZÉSIG. Wolf Ákos M6-M60 AUTÓPÁLYA GEOTECHNIKAI TERVEZÉSE AZ ELŐKÉSZÍTÉSTŐL A KIVITELEZÉSIG Wolf Ákos Tartalom 2 Bevezetés projekt ismertetés Geotechnikai tervezési feladatok útépítés hídépítés alagútépítés Tervfázisok

Részletesebben

Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása november 5.

Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása november 5. Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása 2015. november 5. 1 8. sz. főút és az M8-M9 gyorsforgalmi úti szakaszok 1.) M8 autópálya Országhatár Körmend Kelet közötti szakasz

Részletesebben

Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között

Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között Reményik Kálmán elnök-vezérigazgató, NIF Zrt. Csicsely Gábor projektvezető, NIF Zrt. Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között

Részletesebben

Alapadatok. Érintett települések: Tiszakürt, Cserkeszőlő, Kunszentmárton, Öcsöd

Alapadatok. Érintett települések: Tiszakürt, Cserkeszőlő, Kunszentmárton, Öcsöd Alapadatok Útszakasz megnevezése: M44 gyorsforgalmi út Tiszakürt Kunszentmárton között Állapot: Kivitelezés megkezdése elött Kivitelező: Duna Aszfalt Kft. Hódút Kft. közös ajánlattevők Kivitelezés szerződéses

Részletesebben

A.12_Mennyiség 1/41 Főpálya_0+000-0+350

A.12_Mennyiség 1/41 Főpálya_0+000-0+350 Tétel-szám Megnevezés Mennyiség Útépítés 1 * Mértékegység E.ár [Ft] Költség [ E Ft] Főpálya építés 0+000-0+350km sz. között (M3 ap. csp-hoz tartozó főpálya szakasz) 1 * 200 000 ELŐKÉSZÍTŐ- ÉS FÖLDMUNKÁK

Részletesebben

Többet ésszel, mint erővel!

Többet ésszel, mint erővel! Többet ésszel, mint erővel! Tóth Gergő Gradex Mérnöki és Szolgáltató Kft. 1034 Budapest, Bécsi út 120. Telefon: +36-1/436-0990 www.gradex.hu Stabilizáció Mechanikai módszerek (tömörítés, víztelenítés,

Részletesebben

FEJLESZTÉSEK AZ AUTÓPÁLYA ÜZEMELTETÉSBEN

FEJLESZTÉSEK AZ AUTÓPÁLYA ÜZEMELTETÉSBEN FEJLESZTÉSEK AZ AUTÓPÁLYA ÜZEMELTETÉSBEN JÁKLI ZOLTÁN MŰSZAKI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES Közlekedésfejlesztés Magyarországon Konferencia Balatonföldvár, 2011. május 11-13. ÁAK zrt. kezelés- üzemeltetés tevékenységi

Részletesebben

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipari tevékenységekre vonatkozó követelményeket, szervezett munkavégzés esetén alapvetően a 4/2002.

Részletesebben

régészeti feltárás 2006. július 28-ig végzett munkáiról

régészeti feltárás 2006. július 28-ig végzett munkáiról M6 Tolna-Mözs - Bátaszék szakasz megelőző régészeti feltárás részszámlához szakmai beszámoló A 032-es lelőhely déli felén 3312 m²-t humuszoltunk le, itt lelassította munkánkat az átlag 1 méter feletti

Részletesebben

GEOplaner Építőipari Tervező KFT

GEOplaner Építőipari Tervező KFT P É T F Ü R D Ő PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT ISKOLA UTCA CSATLAKOZÁSÁBAN ÁTERESZ MEGHOSSZABBÍTÁS TERVE TERVSZÁM: 718/15 MEGRENDELŐ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 6. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter./2006. ( ) GKM rendelete az M6 autóút Szekszárd - Bóly közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről

A gazdasági és közlekedési miniszter./2006. ( ) GKM rendelete az M6 autóút Szekszárd - Bóly közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről 1 TERVEZET A gazdasági és közlekedési miniszter./2006. ( ) GKM rendelete az M6 autóút Szekszárd - Bóly közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-EI ÜLÉSÉRE. dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-EI ÜLÉSÉRE. dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-EI ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 520 /2009. MELLÉKLETEK: 3 TÁRGY: Tájékoztató az M6-M60-as gyorsforgalmi út fejlesztésének állásáról

Részletesebben

Vas megyei és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása. 2013. július 29.

Vas megyei és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása. 2013. július 29. Vas megyei és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása 2013. július 29. 1 A. M86 autóút Szombathely - Csorna 80+775 139+165 km sz. 1.) 86. sz. főút (távlati M86) Szombathely - Vát szakasz

Részletesebben

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK 2040 Budaörs, 1 www.viaconhungary.hu 1. BEÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK: A beépítés betartandó fő fázisai: - kitűzés - ágyazat- készítés -

Részletesebben

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja 2006. Május 16. Az MO jelentősége, szerepe - 1976 OMFB koncepció a magyarországi autópálya hálózatról - 1976-77 UVATERV részletes tanulmányterv a teljes

Részletesebben

A.D.U. Építész Iroda Kft

A.D.U. Építész Iroda Kft A.D.U. Építész Iroda Kft TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV M30 MISKOLC MJV 2016. szeptember M30 GYORSFORGALMI ÚT MISKOLC TORNYOSNÉMETI KÖZÖTTI SZAKASZÁNAK MISKOLC VÁROS ÉRINTETT TERÜLETEIRE PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Közlekedési szakterület. 2014. szeptember 08.

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Közlekedési szakterület. 2014. szeptember 08. Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga Kérdésbank Mintakérdések Közlekedési szakterület 2014. szeptember 08. Tartalomjegyzék I. Kérdésbank.3 II. Mintakérdések 8 I. A Miniszterelnökség által jóváhagyott

Részletesebben

Funkciók jó gördülési ellenállás minden időjárási körülmények között járható felület egyszerű fenntartás és üzemeltetés közúti járművek/nehéz járművek

Funkciók jó gördülési ellenállás minden időjárási körülmények között járható felület egyszerű fenntartás és üzemeltetés közúti járművek/nehéz járművek Kerékpárutak tervezése A pályaszerkezet kialakítása Pethő László BME Út és Vasútépítési Tanszék 13. Útépítési Akadémia 2007. december 6-7. 1 Funkciók jó gördülési ellenállás minden időjárási körülmények

Részletesebben

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Műtárgy karbantartás Előadó: Palotás Gábor Munka, tűz és környezetvédelmi igazgató KÖZGÉP Építő és Fémszerkezetgyártó Zrt. Munkavédelmi Igazgatóság E-mail

Részletesebben

A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak

A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak Hidász Napok, 2015. Visegrád Kardos Gábor Műszaki igazgató BEVEZETŐ, TARTALOM Keretek, források Megvalósuló gyorsforgalmi kivitelezési projektek Megvalósuló

Részletesebben

Szolnok Sz gyalog gy os alog Tisz Tis a z híd építése épít 2010.10.22.

Szolnok Sz gyalog gy os alog Tisz Tis a z híd építése épít 2010.10.22. 2010.10.22. A feladat: Tisza a folyó 334+845 fkm szelvényében A szolnoki Tisza folyó felett átívelő gyalogos éskerékpáros projekt az alábbi fő részfeladatokból tevődik össze: Tiszaligeti oldalon: számára

Részletesebben

5. sz.főút km szelv-ben KECSKEMÉTI FELÜLJÁRÓ

5. sz.főút km szelv-ben KECSKEMÉTI FELÜLJÁRÓ 10104 Közművezetékek kiváltása m 70,0 0 Közművezetékek kiváltása, áthelyezése, terv szerinti módon, a hatósági üzemeltetői előírásoknak megfelelően teljesen készen. (Pl. elektromos, hírközlő, gáz, víz,

Részletesebben

UNITEF UVATERV KONZORCIUM

UNITEF UVATERV KONZORCIUM Tsz.: 2819 Tsz.: 52.260 / Unitef 83 Zrt. / Uvaterv Zrt. Aláírólap Tervjegyzék Rajz- és iratjegyzék Minőségellenőrzési nyilatkozat Minőségbiztosítási bizonylat Szaktervezői nyilatkozatok Konzorciumvezetői

Részletesebben

A MELLÉKÚTHÁLÓZAT TÖBB, MINT 40% - A A TEHERBÍRÁSI ÉLETTARTAM VÉGÉN, VAGY AZON TÚL JÁR

A MELLÉKÚTHÁLÓZAT TÖBB, MINT 40% - A A TEHERBÍRÁSI ÉLETTARTAM VÉGÉN, VAGY AZON TÚL JÁR ESETTANULMÁNY: PÁLYASZERKEZET ERŐSÍTÉS MÉRETEZÉS FWD EREDMÉNYEK FELHASZNÁLÁSÁVAL 1 1 A MELLÉKÚTHÁLÓZAT TÖBB, MINT 40% - A A TEHERBÍRÁSI ÉLETTARTAM VÉGÉN, VAGY AZON TÚL JÁR 2 2 1 ALKALMAZOTT MÉRETEZÉSI

Részletesebben

X. Határok nélküli partnerség. Sipos Zsolt

X. Határok nélküli partnerség. Sipos Zsolt X. Határok nélküli partnerség Sipos Zsolt Mit jelent a határok felé menő forgalom? A 21. sz. főút négysávosításának építésekor tapasztalt szakmai kihívások. N5 N3 N4 N5 N2 N1 H1 Múlt Jelen - Jövő A nagy

Részletesebben

X+n érv. együttműködésünk mellett

X+n érv. együttműködésünk mellett X+n érv együttműködésünk mellett Társaságunk még mindig 100%-ban magyar szakmai befektetők tulajdona, és már 20 éve van a piacon. Társaságunknál első a minőség, melynek garanciája: - a számítógép által

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól

Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE ÖSSZEÁLLÍTÁS a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól Budapest, 2008. augusztus

Részletesebben

Debrecen, július 6. Budapest, III. ker. Nánási úti felüljárónál lévő EKO-SYSTEM mobil árvízvédelmi fal 1

Debrecen, július 6. Budapest, III. ker. Nánási úti felüljárónál lévő EKO-SYSTEM mobil árvízvédelmi fal 1 Köszöntöm a Magyar Hidrológiai Társaság által rendezett XXXIV. Országos Vándorgyűlésen a Budapest III. kerületi, Nánási úti felüljárónál lévő mobil árvízvédelmi fal kivitelezésének bemutatása című előadás

Részletesebben

KÖLTSÉGBECSLÉS NAGYKOVÁCSI, RÁKÓCZI UTCA ÚTÉPÍTÉS, CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS ENGEDÉLYEZÉSI TERV. Megnevezés Egység Egységár

KÖLTSÉGBECSLÉS NAGYKOVÁCSI, RÁKÓCZI UTCA ÚTÉPÍTÉS, CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS ENGEDÉLYEZÉSI TERV. Megnevezés Egység Egységár KÖLTSÉGBECSLÉS NAGYKOVÁCSI, RÁKÓCZI UTCA ÚTÉPÍTÉS, CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS ENGEDÉLYEZÉSI TERV Megnevezés Egység Egységár Bontási munkák, terület előkészítés Kiemelt szegély bontása 350 m 2 500 Döntött szegély

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG XXXIII. Országos Vándorgyűlés Szombathely, 2015. július 1-3.

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG XXXIII. Országos Vándorgyűlés Szombathely, 2015. július 1-3. MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG XXXIII. Országos Vándorgyűlés Szombathely, 2015. július 1-3. KOMÁROM, ALMÁSFÜZITŐ ÁRVÍZVÉDELMI VÉDVONAL FEJLESZTÉSÉNEK TERVEZÉSI TAPASZTALATAI Szerzők: Déri Lajos - Horváth

Részletesebben

A K T U Á L B A U I N G A T L A N F O R G A L M A Z Ó K F T. I N G A T L A N P A R K 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A D E B R E C E N I Ú T

A K T U Á L B A U I N G A T L A N F O R G A L M A Z Ó K F T. I N G A T L A N P A R K 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A D E B R E C E N I Ú T I N G A T L A N P A R K 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A D E B R E C E N I Ú T 2 0 1 0. J A N U Á R 26. A K T U Á L I N G A T L A N P A R K K I A D Ó R A K T Á R I G É N Y S Z E R I N T E L H E L Y E Z K

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés

Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés SZENTES VÁROS

Részletesebben

A FELÜGYELŐMÉRNÖK SZEREPE, FELADATA A KÖZOP PROJEKTEK ELLENŐRZÉSÉBEN GERGELY KRISZTINA

A FELÜGYELŐMÉRNÖK SZEREPE, FELADATA A KÖZOP PROJEKTEK ELLENŐRZÉSÉBEN GERGELY KRISZTINA A FELÜGYELŐMÉRNÖK SZEREPE, FELADATA A KÖZOP PROJEKTEK ELLENŐRZÉSÉBEN GERGELY KRISZTINA osztályvezető Közlekedési Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság Projektvégrehajtási Főosztály A Felügyelőmérnök

Részletesebben

BERHIDAI ÚT 21+481.65-21+525 KM MEGBÍZÓ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 6.

BERHIDAI ÚT 21+481.65-21+525 KM MEGBÍZÓ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 6. BERHIDAI ÚT 21+481.65-21+525 KM SZELVÉNYEK KÖZÖTT MEGBÍZÓ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 6. TERVEZŐ: GEOplaner Építőipari Tervező KFT 8200 VESZPRÉM, JÓZSEF ATTILA UTCA 40.

Részletesebben

Korrigendum 2: Nagygyanté és Geszt települések közötti jelű országos közút felújítása (burkolatszélesítés, megerősítés és építés) (K421.

Korrigendum 2: Nagygyanté és Geszt települések közötti jelű országos közút felújítása (burkolatszélesítés, megerősítés és építés) (K421. Korrigendum 2: Nagygyanté és Geszt települések közötti 42154. jelű országos közút felújítása (burkolatszélesítés, megerősítés és építés) (K421.05) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 1 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Az elmúlt időszakban megvalósult és előkészítés alatt álló határmenti közúti fejlesztések

Az elmúlt időszakban megvalósult és előkészítés alatt álló határmenti közúti fejlesztések Az elmúlt időszakban megvalósult és előkészítés alatt álló határmenti közúti fejlesztések Határ Renáta Koordinációs főmérnök, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Siófok, 2014. október 29. 1 Határmenti

Részletesebben

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 A régészeti kutatómunkák 2004 májusában kezdődtek, ekkor a miskolci Herman Ottó Múzeum örökségvédelmi hatástanulmányban elemezte a

Részletesebben

KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ

KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ M4 Autópálya Törökszentmiklós Kelet Püspökladány közötti szakasz KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ Készítette: Megbízó: Budapest -2014- UTIBER Kft.: Uvaterv Zrt.: Roden Kft.: Szentes László,

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS V E S Z P R É M, B E MJÓZSEF UTCA. Munkaszám: 877/4-08 TARTALOMJEGYZÉK

MŰSZAKI LEÍRÁS V E S Z P R É M, B E MJÓZSEF UTCA. Munkaszám: 877/4-08 TARTALOMJEGYZÉK MŰSZAKI LEÍRÁS Munkaszám: 877/4-08 A V E S Z P R É M, B E MJÓZSEF UTCA Ú T É P Í T É S I ENGE D É L Y E Z É S I TER V É H E Z TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK...2 MEGLÉVŐ ÁLLAPOTOK...2 TERVEZETT BURKOLATOK ÉS

Részletesebben

Ajánlati felhívás módosítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/83

Ajánlati felhívás módosítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/83 Ajánlati felhívás módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/83 1 Beszerzés tárgya: Megbízási szerződés/ 1. rész: 51.sz. főút 77+917 85+200 km.sz. (Apostag Solt) és az 97+765 98+723 (Harta átkelés mellett)

Részletesebben

Útépítő Útépítő Térburkoló Útépítő

Útépítő Útépítő Térburkoló Útépítő A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Felelős műszaki vezető

Felelős műszaki vezető Felelős műszaki vezető A felelős műszaki vezető irányítja az építési munkahelyen a kivitelezést. A felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező építési szerződésében vállalt

Részletesebben

2006. Május 3. Fenntartható Jövő Konferencia. A M8 dunaújv. 10+300 km szelvényt 15+500 km szelvényig

2006. Május 3. Fenntartható Jövő Konferencia. A M8 dunaújv. 10+300 km szelvényt 15+500 km szelvényig 2006. Május 3. Fenntartható Jövő Konferencia A M8 dunaújv jvárosi Duna-híd építés s aktuális munkálatai 10+300 km szelvényt nytől l a 15+500 km szelvényig Garamvölgyi LászlL szló (DunaÚJ-HÍD D Konzorcium)

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SWIETELSKY Magyarország Kft. Bemutatkozik

SWIETELSKY Magyarország Kft. Bemutatkozik SWIETELSKY Magyarország Kft. Bemutatkozik Az osztrák alapító Hellmuth SWIETELSKY 1936-ban indította el családi vállalkozását Ausztriában. 1991 óta van jelen, a magyar építőipari piacon, a SWIETELSKY Magyarország

Részletesebben

BETONBURKOLATÚ UTAK Az útépítés új kihívásai

BETONBURKOLATÚ UTAK Az útépítés új kihívásai SZTE Betonszakosztály BETONBURKOLATÚ UTAK Az útépítés új kihívásai dr. Karsainé Lukács Katalin Bors Tibor KTI Nonprofit Kft. 2009. február 17. 1 ELŐZM ZMÉNYEK 1911. Igló 1927-1975 Őskor Ókor Középkor Újkor

Részletesebben

47 sz. főút - 4415 j. út Hódmezővásárhely, Kálvin János tér, jelzőlámpás csomópont átépítése kétsávos turbó típusú körforgalmú csomóponttá 2009. A Kálvin János téri csomópont Hódmezővásárhelyen, a 47 sz.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL ÉS FELÚJÍTÁSI LEHETŐSÉGEIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL ÉS FELÚJÍTÁSI LEHETŐSÉGEIRŐL TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL ÉS FELÚJÍTÁSI LEHETŐSÉGEIRŐL Szolnok, 2015. október hó TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 4 II. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ORSZÁGOS

Részletesebben

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe A, Szekszárd-Bóly-Pécs üzemeltetésére alakult külföldi tulajdonú ALAGÚT TECHNIKUS Az üzemmérnökségen és az autópályán található alagutakban telepített biztonságtechnikai és forgalomszabályozási rendszer,

Részletesebben

75 SZ. ÚT FELÚJÍTÁSA, 76 SZ. ÚT ÉPÍTÉSE DINAMIKUS TALAJCSERE K TÖMZZSEL ELJÁRÁS BEMUTATÓ

75 SZ. ÚT FELÚJÍTÁSA, 76 SZ. ÚT ÉPÍTÉSE DINAMIKUS TALAJCSERE K TÖMZZSEL ELJÁRÁS BEMUTATÓ 75 SZ. ÚT FELÚJÍTÁSA, 76 SZ. ÚT ÉPÍTÉSE DINAMIKUS TALAJCSERE K TÖMZZSEL ELJÁRÁS BEMUTATÓ TARTALOM 2 El zmények, helyszíni adottságok Geotechnikai adottságok Számítási modell Elvégzett számítások Junttan

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére A közútkezelői hatáskörök átruházásáról A 2012. évi XCIII. Törvény megszüntette a jegyző közútkezelői hatáskörét

Részletesebben

8. számú főút fejlesztésének bemutatása Veszprém megyében, valamint a fejlesztéshez kapcsolódó projektek ismertetése. Veszprém, 2014. március 13.

8. számú főút fejlesztésének bemutatása Veszprém megyében, valamint a fejlesztéshez kapcsolódó projektek ismertetése. Veszprém, 2014. március 13. 8. számú főút fejlesztésének bemutatása Veszprém megyében, valamint a fejlesztéshez kapcsolódó projektek ismertetése Veszprém, 2014. március 13. 8. sz. főút fejlesztése Veszprém megyében A 8. sz. főút

Részletesebben

VIII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP

VIII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP VIII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP Elek István: A közelmúlt és közeljövő szegedi pályás fejlesztései Közelmúlt 2008-2012 Közelmúlt és jelen 2014-2015 1. Füves felületű vágányok ügye 3.820 m ilyen vágány

Részletesebben

Az M0 autópálya 29-42 km közötti szakaszának betonburkolata Tapasztalatok és tanulságok Dr Keleti Imre

Az M0 autópálya 29-42 km közötti szakaszának betonburkolata Tapasztalatok és tanulságok Dr Keleti Imre MAUT Útépítési Akadémia 5. BMGE 2006.05.16. Az M0 autópálya 29-2 km közötti szakaszának betonburkolata Tapasztalatok és tanulságok Dr Keleti Imre A BETON ÚTBURKOLATOK TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON Magyarországon

Részletesebben

Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala

Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala 2009. május júniusában régészeti feltárást végeztünk Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti

Részletesebben

Város Polgármestere. Tájékoztató az Ország úti zajvédő fal létesítésével összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Tájékoztató az Ország úti zajvédő fal létesítésével összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tájékoztató az Ország úti

Részletesebben

Utak és környezetük tervezése

Utak és környezetük tervezése Dr. Fi István Utak és környezetük tervezése Autópályák szolgáltató létesítményei 1 Autópályák szolgáltató létesítményei Az európai gyakorlattal összhangban a magyar autópályák és autóutak mellé telepítendő

Részletesebben

MISKOLC NYÍREGYHÁZA VASÚTVONAL TOKAJ TISZA ÁRTÉRI HIDAK

MISKOLC NYÍREGYHÁZA VASÚTVONAL TOKAJ TISZA ÁRTÉRI HIDAK MISKOLC NYÍREGYHÁZA VASÚTVONAL TOKAJ TISZA ÁRTÉRI HIDAK ÁRTÉRI SZAKASZ HOSSZA 2,5 km JELENLEGI ÁLLAPOT KEDVEZŐTLEN ALTALAJVISZONYOK 6-10 m MAGAS TÖLTÉS FOLYAMATOSAN SÜLLYED AZ ÁTFOLYÁST 4 DB MŰTÁRGY BIZTOSÍTJA:

Részletesebben

REPÜLŐTEREK Dr. LŐRINCZ JÁNOS általános igazgató Re 1

REPÜLŐTEREK Dr. LŐRINCZ JÁNOS általános igazgató Re 1 REPÜLŐTEREK Dr. LŐRINCZ L JÁNOSJ általános igazgató Re 1 College Park Reptér Washington, DC től északra. 1909 óta működik, hat évvel később kezte működését azután, hogy a Wright Fivérek először repültek

Részletesebben

Tárgyalásra kerülő témakörök: Témakört érintő legfontosabb előírások:

Tárgyalásra kerülő témakörök: Témakört érintő legfontosabb előírások: TANTÁRGY:LÉTESÍTÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEKMUNKABIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYE II. FÉLÉV Tárgyalásra kerülő témakörök: Építési munkahelyeken az építési folyamatok során megvalósítandó minimális egészségvédelmi és biztonsági

Részletesebben

HajózásVilág konferencia

HajózásVilág konferencia HajózásVilág konferencia Vasúti és folyami árufuvarozás: együttműködési lehetőség vagy konkurenciaharc? Vernes András ügyvezető igazgató Budapest, 2017. 03. 30. 1 Fejlesztéspolitikai célkitűzések Cél:

Részletesebben

EASYWAY ESG2: európai léptékű hálózati forgalmi menedzsment és ko-modalitás munkacsoport. ITS Hungary Egyesület Szakmai programja 2011.07.11.

EASYWAY ESG2: európai léptékű hálózati forgalmi menedzsment és ko-modalitás munkacsoport. ITS Hungary Egyesület Szakmai programja 2011.07.11. EASYWAY ESG2: európai léptékű hálózati forgalmi menedzsment és ko-modalitás munkacsoport Nagy Ádám forgalomszabályozási mérnök ITS Hungary Egyesület Szakmai programja 2011.07.11. Általános információk

Részletesebben

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23.

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Állandó és ideiglenes sebességkorlátozások alakulása A pályafelügyeleti

Részletesebben

A kompaktaszfalt pályaszerkezetek építése és alkalmazásának céljai Dr. Pethő László,

A kompaktaszfalt pályaszerkezetek építése és alkalmazásának céljai Dr. Pethő László, A kompaktaszfalt pályaszerkezetek építése és alkalmazásának céljai Dr. Pethő László, 1 Burkolattal szemben támasztott követelmények utazáskényelem forgalombiztonság a forgalom okozta emisszió minimalizálása

Részletesebben

K Ö L T S É G V E T É S I K I Í R Á S

K Ö L T S É G V E T É S I K I Í R Á S GÁT-JA BT. Nyíregyháza, Ószőlő u. 116. K Ö L T S É G V E T É S I K I Í R Á S Készült: Csengersima Község Önkormányzat Csengersima, Kossuth u. 60., a Csengersima külterületén a Hrsz: 0138/88 alatt meglévő

Részletesebben

KÖTI-VIZIG-Szolnok Város Térségi fejlesztése- Tájékoztató szerződésmódosításról

KÖTI-VIZIG-Szolnok Város Térségi fejlesztése- Tájékoztató szerződésmódosításról KÖTI-VIZIG-Szolnok Város Térségi fejlesztése- Tájékoztató szerződésmódosításról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/49 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Tájékoztató a szerződés

Részletesebben

továbbiakban: Szerződő Felek között, az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint.

továbbiakban: Szerződő Felek között, az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint. MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Pilis Város Önkormányzata cím: 2721 Pilis, Kossuth L. út. 47. adószám: 15392103-2-13 képviseli: Simó Gábor Csabáné, polgármester önálló képviseleti jogosultsággal

Részletesebben

M T S MOBILE TIEFBAU SAUGSYSTEME

M T S MOBILE TIEFBAU SAUGSYSTEME SZENNYVÍZISZAP KEZELÉSI TECHNIKÁK szakmai konferencia SAUGBAGGER TECHNIK 2015. Szeptember 15. Az MTS GmbH által gyártott berendezések bemutatása valamint a szívó-kotró technológia gyakorlati alkalmazási

Részletesebben

Tisztelt Képviselő testület!

Tisztelt Képviselő testület! Tisztelt Képviselő testület! Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. nyílt közbeszerzési eljárást írt ki Esztergom intermodális csomópont fejlesztésének két részajánlatára vonatkozóan. Az első részajánlat

Részletesebben

GEOplaner Építőipari Tervező KFT

GEOplaner Építőipari Tervező KFT P É T F Ü R D Ő LISZT FERENC UTCA 3. SZ. ELŐTTI LÉPCSŐ TERVSZÁM: 719/15 MEGRENDELŐ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 6. KÉSZÍTETTE: GEOplaner Építőipari Tervező KFT 8200 VESZPRÉM,

Részletesebben

A klímaváltozás és az útügyi műszaki szabályozás

A klímaváltozás és az útügyi műszaki szabályozás Útügyi Szabályozási Napok Sopron, 2011. május 3-4. A klímaváltozás és az útügyi műszaki szabályozás Dr. Gáspár László kutató professzor, KTI egyetemi tanár, SZE Tartalom 1. Az éghajlatváltozás 2. Lehetséges

Részletesebben

Az M0 útgyűrű keleti szektor M5 autópálya új 4. sz. főút közötti szakaszának tervezése beton burkolattal

Az M0 útgyűrű keleti szektor M5 autópálya új 4. sz. főút közötti szakaszának tervezése beton burkolattal Az M0 útgyűrű keleti szektor M5 autópálya új 4. sz. főút közötti szakaszának tervezése beton burkolattal Előadás az Útépítési akadémia 5. sz. szimpóziumára 2006. május 16. Az előadást készítette: Fekete

Részletesebben

Minisztériumi elvárások

Minisztériumi elvárások Minisztériumi elvárások Vagyongazdálkodási konferencia, Magyar Közút NZrt. Mátraháza, 2017. május 9. Thoroczkay Zsolt főosztályvezető NFM Közúti Infrastruktúra Fejlesztési Főosztály Minisztériumi elvárások

Részletesebben

Komárom, Almásfüzitő árvízvédelmi öblözet árvízvédelmi biztonságának javítása Előadó: Varga István

Komárom, Almásfüzitő árvízvédelmi öblözet árvízvédelmi biztonságának javítása Előadó: Varga István Komárom, Almásfüzitő árvízvédelmi öblözet árvízvédelmi biztonságának javítása Előadó: Varga István 2351 Alsónémedi, Ócsai út, hrsz. 2405/4 A beruházás rövid ismertetése A beruházás előkészületei már 2003.

Részletesebben

Kivitelezők minősítése, kiválasztása

Kivitelezők minősítése, kiválasztása Kivitelezők minősítése, kiválasztása A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. elosztói engedélyesi minőségirányítási rendszerében a MU 1.4-1-3 sz. Kivitelezők minősítése, kiválasztása c. szabályozás kivonata 1/9

Részletesebben

T-01/2015. Tel: 30/677-6080. Kelt:

T-01/2015. Tel: 30/677-6080. Kelt: Terv megnevezése: Celica 2004 Mérnöki Szolgáltató Kft. Tervszám: T-01/2015 Kiskőrös-Kalocsa 153 sz. vasútvonal 98+13 vkm, 5309 sz. út 0+893 km terelőút kiépítésének engedélyezési terve és a vasúti átjáró

Részletesebben

A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint

A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint Tartószerkezeti Eurocode-ok EN 1990 EC-0 A tartószerkezeti tervezés alapjai EN 1991 EC-1: A tartószerkezeteket érő hatások EN 1992 EC-2: Betonszerkezetek

Részletesebben

Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő 8SZ jelű szivattyútelep fejlesztése

Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő 8SZ jelű szivattyútelep fejlesztése Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő 8SZ jelű szivattyútelep fejlesztése TARTALOMJEGYZÉK Szöveges munkarészek Tartalomjegyzék Tervezői nyilatkozat Iratok Műszaki leírás Üzemelési

Részletesebben

SZEPTEMBER HAVI JELENTÉS

SZEPTEMBER HAVI JELENTÉS HÉB HUNGÁRIA ÉPÍTŐ ÉS BEFEKTETÉSI KFT. 1095 BUDAPEST, IPAR U. 7. B ÉP. VII. EM. 2. JÁNOSHALMA-MÉLYKÚT IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROJEKT KEOP-1.3.0/09-11-2011-008 SZEPTEMBER HAVI JELENTÉS Kedvezményezett: Jánoshalma

Részletesebben

2007-13 támogatási ciklus számokban A Felügyelő mérnök. Szakmai naphoz. Dr. Nagy Gábor Vezérigazgató-helyettes KIKSZ Zrt.

2007-13 támogatási ciklus számokban A Felügyelő mérnök. Szakmai naphoz. Dr. Nagy Gábor Vezérigazgató-helyettes KIKSZ Zrt. 2007-13 támogatási ciklus számokban A Felügyelő mérnök Szakmai naphoz Dr. Nagy Gábor Vezérigazgató-helyettes KIKSZ Zrt. Projektjeink számokban Gyorsforgalmi utak MT: 450 km fejlesztésének vizsgálata Előkészítés:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Barcika Centrum Kft. 3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Dombóvár - Baté vv. nyíltvonali szakaszainak vasútépítési munkái visszavonás

Dombóvár - Baté vv. nyíltvonali szakaszainak vasútépítési munkái visszavonás Dombóvár - Baté vv. nyíltvonali szakaszainak vasútépítési munkái visszavonás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/5 Meglévő 13,4 vkm 48 rendszerű hézagnélküli vágány és alépítményének elbontása Baté/Csoma-Szabadi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 82208-5-37/2016. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Csókási Antia Filakné Enyedi Andrea Kovács Viktor Tel.: +36 (62) 681-668/2668 Tárgy: Déli Áramlat Magyarország Zrt.,

Részletesebben

Az autópályák fenntartásának tervezése

Az autópályák fenntartásának tervezése Az autópályák fenntartásának tervezése Tímár József vezérigazgató Állami Autópálya Kezelő Rt. A kezelt hálózat 15 Miskolc M30 M1 Győr Tatabánya M1 M3 Budapest Hatvan Gyöngyös M3 Görbeháza Debrecen M0 M5

Részletesebben

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére Készítette: Emesz Tibor Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014. május 29. Jogszabályi háttér 306/2010 (XII.23.) Korm.

Részletesebben

2 CE minõsítés megléte (amennyiben ezt harmonizált EU direktíva megköveteli)

2 CE minõsítés megléte (amennyiben ezt harmonizált EU direktíva megköveteli) Elõre gyártott építészeti hõ(hang)szigetelõ anyagok I. Termékjellemzõk Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A mûszaki specifikáció: MSZ EN ÉME Egyéb A megfelelõség-igazolás

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az új gazdasági év tervezésénél egy vállalat marketing munkatársat kíván foglalkoztatni. A marketinges alkalmazásának feltételei során meg kell határozni a feladatokat. Fogalmazza meg a leendő

Részletesebben

PÖRGETETT BETON CÖLÖPÖK

PÖRGETETT BETON CÖLÖPÖK PÖRGETETT BETON CÖLÖPÖK CÖLÖPÖK Típusválaszték: - Kúpos cölöp Max. 22 m Nagy teherbírás - Hengeres cölöp Max. 20 m - Cölöp és pillér egy szerkezetben - Egyedi tervezésű cölöpök - Minőségbiztosítás - Minden

Részletesebben

Javítás: Betonburkolatú és kompozitburkolatú útpályaszerkezetek méretezése. Előírás. Kiadás éve: 2006

Javítás: Betonburkolatú és kompozitburkolatú útpályaszerkezetek méretezése. Előírás. Kiadás éve: 2006 Javítás Fedlap: B Betonburkolatú és kompozitburkolatú útpályaszerkezetek méretezése Előírás Kiadás éve: 2006 Kiadó: Magyar Útügyi Társaság (MAÚT) MAÚT-szám: e-ut 06.03.15 (ÚT 2-3.211) MAÚT-kategória: előírás

Részletesebben

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Jóváhagyandó terv 2014. június Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező Fehér Vártervező Kft 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

TÖLTÉSALAPOZÁS ESETTANULMÁNY MÁV ÁGFALVA -NAGYKANIZSA

TÖLTÉSALAPOZÁS ESETTANULMÁNY MÁV ÁGFALVA -NAGYKANIZSA 48 Ágfalva Nagykanizsa vasútvonal, Nemesszentandrás külterülete Több évtizede tartó függőleges és vízszintes mozgások Jelentős károk, folyamatos karbantartási igény 49 Helyszín Zalai dombság É-D-i völgye,

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS VÁROSFEJLESZTÉSI ALPOLGÁRMESTERE

SZENTENDRE VÁROS VÁROSFEJLESZTÉSI ALPOLGÁRMESTERE SZENTENDRE VÁROS VÁROSFEJLESZTÉSI ALPOLGÁRMESTERE Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Főmérnök, Jogi Iroda A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Egres

Részletesebben

ENGEDÉLYEZÉSI TERV. Huba utcai 3 csoportos óvoda KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZ. Tárnok belterület, Huba utca hrsz. 607/4.

ENGEDÉLYEZÉSI TERV. Huba utcai 3 csoportos óvoda KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZ. Tárnok belterület, Huba utca hrsz. 607/4. ENGEDÉLYEZÉSI TERV Huba utcai 3 csoportos óvoda KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZ Tárnok belterület, Huba utca hrsz. 607/4. Építtető: TÁRNOK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2461 Tárnok Dózsa György út 150. Tervező: PALÁDI

Részletesebben

GEOTECHNIKA III. (LGB SE005-3) FÖLDALATTI MŰTÁRGYAK, ALAGÚTÉPÍTÉS

GEOTECHNIKA III. (LGB SE005-3) FÖLDALATTI MŰTÁRGYAK, ALAGÚTÉPÍTÉS GEOTECHNIKA III. (LGB SE005-3) FÖLDALATTI MŰTÁRGYAK, ALAGÚTÉPÍTÉS Földalatti műtárgyak, alagútépítés 2 Bevezetés: funkció, keresztmetszeti kialakítás, vonalvezetés, építési eljárások, módszerek Zárt építési

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1495/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Innovia Minőségellenőrzési Technológiai és Innovációs Kft. I., II., III., IV

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/87. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 8550/2016 CPV Kód:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/87. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 8550/2016 CPV Kód: M35 autópálya 4. sz. főút - 481. sz. főút közötti szakasz (I. ütem) kivitelezési munkáinak elvégzése (A035.06) és a 481. sz. főút kivitelezési munkáinak elvégzése (K481.10) Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben