2009/5. szám 142. évfolyam. Atartalomból: Nyersanyag- és energiapolitika Robbantástechnika. kitüntetett tagtársainkat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2009/5. szám 142. évfolyam. Atartalomból: Nyersanyag- és energiapolitika Robbantástechnika. kitüntetett tagtársainkat"

Átírás

1 BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK AZ ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET LAPJA ALAPÍTOTTA PÉCH ANTAL 1868-BAN Atartalomból: Nyersanyag- és energiapolitika Robbantástechnika Köszöntjük vas-, gyémánt- és aranyoklevéllel kitüntetett tagtársainkat 2009/5. szám 142. évfolyam

2 TiszteltTagtársak! Felhívás Az OMBKEbányásztagjainak díszegyenruhájáhoztartozó zöldnyakkendõ márnem kapható, ezértabból figyelembevévea 2010.éviEurópaiBányász KohászTalálkozóigényeitis utángyártásttervezünk. Kérjük,hogyakinekilyenigénye van,aztaz OMBKE titkárságán, vagyahelyicsoportjatitkáránál 2009.november30-ig jelezze, hogyelegendõmennyiségû nyakkendõttudjunkbiztosítani. Kérjükahelyititkárokat,hogy azigényeketugyanezenhatáridõig azombke titkárságáratovábbítsák. Anyakkendõ2010.I.negyedévébenkészülel,várhatóára:3000Ft/db. Az OMBKEtitkárság címei: posta:1371budapestpf.433 telefon: Jószerencsét! Bányászati Szakosztály AXIII. Európai Bányász Kohász Találkozó (Knappentag) az OMBKE szervezésében május án Pécsett kerül megrendezésre az Európa Kulturális Fõvárosa rendezvénysorozat részeként. Arendezvénnyel kapcsolatos részletes információk awww.knappentag.hu internetes honlapon találhatók. Knappentag Szervezõ Bizottsága Termékeink: Feszítõperemes fém és mûanyagrosták Mûanyagrosta/rendszerek (CLIP TEC, UNIPLANK,UNISTEP Vibro Elastic,Síkrosta) Hárfarosták,préshegesztett rosták, perforáltlemezek Iparidrótszövet(vibrátorfonatok)osztályozógépekhez, magaskopás-ésrezgésállórugóacélból,rozsdamenteskivitelbenis Allgaierszitabetétek javítása, felújítása Hullámrácsok tetszõlegesrácsosztással,jólhegeszthetõ anyagból,rozsdamentes kivitelbenis Mûszakiszövetek,szitaszövetek 0,04 mm-tõlrozsdamentes, rugóacél,horganyzottésszénacélanyagokból Szúnyoghálók széleinszegett, szõtt kivitelben(barna, fehér, szürke,zöldszínekben;1,0;1,2;1,5 mszéles tekercsekben) Vadhálók tûzihorganyzott kivitelben Kerítéselemek,kerítésmezõk 3000 Hatvan Nagygombos Tel./Fax:06-37/ ; Közvetlenfaxszám:06-37/ Mobil:06-20/ Weboldalunk: Tisztelt Tagtársak! Alapfolyamatosküldésénekbiztosítása érdekébenkérjük,esetleges LAKCÍMVÁLTOZÁSAIKAT az OMBKEtitkárságán,vagyaBKL Bányászatszerkesztõségébenbejelenteni szíveskedjenek. OMBKE:1371Budapest Pf.433 Tel./fax: Szerkesztõség:8301TapolcaPf.17 Tel.: Segítségüket ezúton is köszönjük! Jó szerencsét! Szerkesztõség Hirdetmény Agricolakutató kedvezõáron felkínálja könyvgyûjteménye25dbkötetét. Jegyzéketkívánságraküldök. Telefon: (üzenetrögzítõs)

3 Bányászati és Kohászati Lapok Aszerkesztõségcíme: Postacím:Tapolca Pf Felelõsszerkesztõ: PodányiTibor (tel.: ) Aszerkesztõ bizottság tagjai: Bagdy István (szerkesztõ) dr. Csaba József (olvasó szerkesztõ) dr. Gagyi Pálffy András Kovács Béla (szerkesztõ) Bariczáné Szabó Szilvia Bircher Erzsébet dr. Dovrtel Gusztáv Erdélyi Attila dr. Földessy János Gyõrfi Géza dr. Horn János Jankovics Bálint Kárpáty Erika Livo László Lois László Mara Márta-Éva dr. Mizser János Sóki Imre dr. Sümegi István dr. Szabó Imre dr. Turza István Vajda István dr. Vojuczki Péter Kiadja: Országos MagyarBányászati éskohászatiegyesület 1027Budapest, Fõutca68. Telefon/fax: Felelõskiadó: dr.tolnaylajos Nyomdaielõkészítés: VoráknéSzecseiMónika Nyomda: Press+Print Nyomda,Kiskunlacháza Belsõtájékoztatásra,kereskedelmi forgalombanem kerül HUISSN TARTALOM HORÁNYI ISTVÁN: Európainyersanyag-politikaistratégia holtart Magyarország?...2 TheEuropean rawmaterialsinitiative whereishungary? DR.FÖLDESSY JÁNOS: Utazásabányászatjövõjében...6 Travellingin thefutureofmining DR.KATICS FERENC: VéleményazMVMenergiapolitikájáróla Vértkapcsán...9 RemarksontheenergypolicyofMVMinconnection ofvért NAGY LAJOS: Arobbantásgeometriaiparamétereinekés a robbantottkõhalmazszemszerkezeténekösszefüggései...11 Relationsbetweengeometricparametersofblastingand thegrain-sizedistributionofmuckpile DR.FÖLDESI JÁNOS: Az ipariés bányászatirobbantásokkárhatásairól...16 Aboutthedamagingeffectsofblastsinconstructionandmining DR.HAVELDA TAMÁS: AlkalmazkodóMárkushegy...26 TheadaptableMárkushegy Konferenciadr.RichterRichárdemlékére...28 Conferencein memoryofdr.richárdrichter Helyreigazítás...27 Egyesületiügyek...30 Köszöntjüktagtársainkatszületésnapjukon...36 Tiszteletdiplomákátadása,kitüntetettekköszöntése...39 Hazaihírek...25,55 Külföldihírek...5,10,15,27,42,68 Gyászjelentés...62,67 WisnowszkyKároly...62 Dr.KolozsváriGábor...63 VígEde...64 SzõkeJános...65 BátaiJózsef...65 SzappanFerenc...66 GordoniMiklós...67 Könyvismertetõ,lapszemle...B3 ABKL Bányászat2008.évinívódíjasai...B3 Hirdetmények,felhívások...B2 Megjelenik2009.október30. BányászatiésKohászatiLapok BÁNYÁSZAT 142.évfolyam,5.szám 1

4 Európai nyersanyag-politikai stratégia hol tart Magyarország? HORÁNYI ISTVÁN okl. bányamérnök, mûszaki tanácsadó KÕKA Kõ- és Kavicsbányászati Kft. Báragazdaságivilágválságidõlegesenabányatermékekirántiigénytisvisszavetette,azEurópaiUnió felismerte, hogy aversenyképességét csak úgy tudja biztosítani, ha csökkenti anyersanyagoktól való importfüggõségét, és új nyersanyag-stratégiát dolgoz ki. Aszerzõ cikkében megvizsgálja ahazai helyzetet. Bevezetés Günter Verheugen, az Európai Bizottság elnökhelyettese, iparügyi biztos november 4-én mutatta be hivatalosan a27 tagállam közös nyersanyagpolitikai kezdeményezését,melynekcéljaanem-energiahordozó ásványokkalkapcsolatos,közösstratégiakidolgozása.a kezdeményezésfõcélkitûzései: Európa ipariásványokkalvalóellátásánakjavítása; Európaépítõiparialapanyagokkalvaló100%-osönellátásánakhosszútávúbiztosítása A közlemény szerint afolyamatos nyersanyag-ellátás európai forrásokból való biztosíthatóságának javasolt eszközei,teendõi: 1.az engedélyezési folyamatok egyszerûsítése/gyorsítása 2.anyersanyagnyerõ helyek figyelembevétele atelepülésrendezés során 3.alapanyag-kitermelésaNATURA2000területeken 4.az alapanyagok jelentõségének tudatosítása anyilvánosságkörében Tekintsükát,hogyazajánlotteszközökterületénhol tartma Magyarország. Az engedélyezési folyamatok egyszerûsítése/gyorsítása A jelenleg érvényben lévõ rendelkezés, a már egyszerûsítésthozó362/2008.(xii.31.)korm.rendelet (az MBFH-ról szóló rendelet módosítása) 15. melléklete szerint a hatósági lépcsõfokok a bányanyitási szándékelsõbejelentésétõlaz elsõkapavágásig. Érdekességként érdemes összeszámolni, hogy a bánya megnyitásáig ugyanarról abányáról (területrõl) Azeljárás tárgya Engedélyezõhatóság Szakhatóság Kutatásijog-adomány Bányahatóság KutatásiMÜT Földhivatal,KÖF,Önkormányzat, (MûszakiÜzemiTerv) Bányahatóság Esetenként: Tûzoltóság,Közl.H., Orsz.TisztiorvosiHiv.,Honvédv.f.,KÖH Környezetvédelmi Bányahatóság(!),Önkormányzat, engedélyelõzetes, KÖF Földhivatal,Mg.Szakig.H. talajvédelem, majdáltalábanrészletes erdészet,köh;közl.h.,ántsz-jogutód Erdõérintettségeesetén erdõmûvelésbõlvalókivonáselviengedélye Mg.Szakig.H. Önkormányzat,KÖF Földhivatal,Önkormányzat,KÖF;KÖH Bányatelek Bányahatóság Esetenként: Nemz.Hírk.H.,Honvédv.f., Tûzoltóság,Közl.H.Orsz.TisztiorvosiHiv. Mûvelésiágbólkivonás erdõesetén: Mg.Szakig.H. Önkormányzat,Földhivatal,KÖF termõföldesetén: Földhivatal Mg.Szakig.H.;Önkormányzat,KÖF TermelésiMÜT Bányahatóság Önkormányzat,Mg.Szakig.H.,KÖF Esetenként: Honvédv.f. Robbantással,robbantóanyaggal kapcsolatosengedélyek Bányahatóság KÖF,Rendõrség Rövidítések: KÖF=KörnyezetvédelmiFelügyelõség KÖH=KulturálisÖrökségvédelmiHivatal Mg.Szakig.H. =MezõgazdaságiSzakigazgatásiHivatal Nemz.Hírk.H.=NemzetiHírközlésiHatóság Közl. H.=KözlekedésiHatóság Honvéd v.f.=honvéd Vezérkarfõnöke 2 BányászatiésKohászatiLapok BÁNYÁSZAT 142.évfolyam,5.szám

5 hány önálló ügyben, milyen szerepben nyilatkozik például akörnyezetvédelmihatóság: 1.KutatásiMÜT szakhatóság 2.Elõzeteskörnyezetvédelmiengedély engedélyezõ 3.Erdészetielvimûv.ágbólvalókivonás szakhatóság 4.Környezetvédelmimûködésiengedély engedélyezõ 5.Erdõmûvelésiágbólvalókivonása szakhatóság 6.Termõföldmûvelésiágbólvaló kivonása szakhatóság 7.Mûszakiüzemiterv szakhatóság 8.TermelésiMÜT szakhatóság 9.Robbantássalkapcsolatosengedélyek szakhatóság Afentiekbõlfakad,például,akövetkezõvalóstörténet: az elõzetes környezetvédelmi engedélyhez kellett az Erdészeti Igazgatóság hozzájárulása, melyet esetünkben elsõfokon elutasítottak.fellebbezés során a másodfok ahozzájárulás feltételéül szabta, hogy abányavállalkozó szerezze meg az elvi kivonási engedélyt. Az elvi kivonási engedélyezési eljárásban akörnyezetvédelmi Hatóság mint szakhatóság nem nyilatkozott,hivatkozva arra, hogyhatóságánál ugyanezenügybeneljárásvanfolyamatban.aköfhozzájárulásahiányában az elsõfokú Erdészeti Hatóság az elvi kivonási engedélytmegtagadta.azeljárásháromévehúzódik! Európa alapanyaggal való önellátása érdekében egyszerûsítenikellazengedélyezésifolyamatokat. (?) Anyersanyagnyerõ helyek figyelembevétele a településrendezés során Ma Magyarországon a évi L. törvénnyel módosított évi XXVI. törvény szól az Országos TerületrendezésiTervrõl. EnnekV.fejezete Az országosövezetekrevonatkozószabályokszerint: Országosökológiaihálózatövezete Kiválótermõhelyiadottságúerdõterületövezete Országosjelentõségûtájképvédelmiterületövezete Kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendõ területövezete Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminõség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenységet abányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. Az Ásványinyersanyag-gazdálkodásiterületövezete címszó alatt akövetkezõk állnak: 16/A. Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetét atelepülésrendezés eszközeiben tényleges kiterjedésének megfelelõen kell lehatárolni, és az építési övezetre vagy övezetre szabályokatmegállapítani. Valójábanamondatmásodikfele számomra nehezen értelmezhetõ, kíváncsian várom a gyakorlatialkalmazást. Arendeletszerint Atérségiszabályozássorán Magterületövezete Ökológiaifolyosóövezete Térségijelentõségû tájképvédelmiterületövezete Világörökségésvilágörökség-várományosterület övezetbenújkülszínimûvelésûbányateleknemlétesíthetõ, meglévõkülszínimûvelésû bányateleknem bõvíthetõ. Ezzel szemben a22. -ban 12 címen sorol fel olyan területeket, melyek különbözõ övezetében térségi hulladéklerakó hely nem jelölhetõ ki, de ezek között nem szerepel az ásványvagyon-gazdálkodási terület, amit így hulladéklerakó hely kijelölésekor nem kell figyelembe venni. Alapanyag-kitermelés anatura 2000 területeken Atermészetvédelem anatura2000program keretében Magyarország területének 21,6%-át védelem alá helyezte.talánmondanomsemkell,hogyeterületeklefedikszinteazösszesolyanhegyet,dombot,völgyetvagy síkterületet,aholegyáltalánásványvagyonlétezhet. ANatura2000-rõlszóló275/2004.Korm.sz.rendelet értelmezésében az érvényes mûszaki üzemi tervvel rendelkezõbányatelkekesetébensemmilyenkorlátozásnincs, és nem isvárható írja az egyik nemzeti park igazgatóságaanatura2000alávonásellenitiltakozólevélrefogalmazott sokszorosított válaszában. Idõközben atermészetvédelem aföldhivatalokkal bejegyezteti atulajdoni lapokra anatura 2000-be tartozást,függetlenülattól,hogyazingatlanonbányatelekkel,müt-telrendelkezõbányamûködik egykonkrét példa szerint 1973 óta. ANATURA 2000 bejegyzés elleni fellebbezést amegyei földhivatal elutasította, majdamegyeibíróságonvalópervesztésutánazalkotmánybíróság következett, hiszen egy olyan hatósági döntésrõl volt szó,melyneknincsjogorvoslatilehetõsége. Az Alkotmánybíróság öt és fél hónap után felszólította abányavállalkozót, hogy keresetéhez mellékelje a másodfokú bíróság kereset-elutasító határozata kézbesítõ tértivevényét. (Az nem amegyei bíróságnál van?) Nyilvánadöntésreméghosszúideigvárnikell. Kíváncsianvárjuk,mileszakövetkezõMÜT-eljárás eredménye. Lesz-e szakhatósági hozzájárulás atermészetvédelem részérõlegynatura2000területre. A témakör lezárásaként idézek az EU-Bizottság közleményébõl: A Bizottság hangsúlyozza, hogy a NATURA2000jogszabályoknemzárjákkikategorikusanakitermelõitevékenységet,aBizottságésatagállamokvállalták,hogyútmutatókatdolgoznakkiaziparág és ahatóságok számára, pontosítva, hogy anatura 2000 természetvédelmi területeken vagy azok közelébenfolytatottkitermelésitevékenységhogyanegyeztethetõösszeakörnyezetvédelmével.avégleges útmutatókvárhatóan2008 végére készülnekelés alétezõlegjobb gyakorlaton fognak alapulni. (Ez acikk 2009 júniusábaníródott, de sajnos ilyenútmutatóról még nem tudokbeszámolni.) Az alapanyagok jelentõségének tudatosítása anyilvánosság körében ABizottság ajánlott eszközei közül az utolsó az alapanyagok nélkülözhetetlenségének, és azok bányászati módszerekkel történõ biztosítása szükségességének tudatosítása, aszéleskörû felvilágosítás jó kísérlete volt a május én megrendezett Minerals Day BányászatiésKohászatiLapok BÁNYÁSZAT 142.évfolyam,5.szám 3

6 2009 (Ásványok Napja 2009) rendezvénysorozat, amelynek kapcsán Magyarországon tízegynéhány bányaüzem elõre meghirdetve nyílt napot tartott, melyre meghívtákakörnyéklakosságát,de célzottan akörnyezõiskoláktanulóitis. Arendezvénycéljaazvolt,hogyabányavállalkozók felhívják az érdeklõdõk figyelmét az alapanyagok nélkülözhetetlenségére, az alapanyagok ásványi eredetére tehátarra,hogyazokatcsakbányászatimódszerekkel lehet elérni. Ugyanakkor arra is, hogy abányászat méghaátmenetiidõszakra sebetisejtatermetttermészeten nem csak természetromboló, de akár élõhelyteremtõislehet(pl.uhu-bagolyatállyaikõbányában, kunsági bükköny az alsózsolcai kavicsbányában), és mindent megtesz, smeg is kell tennie atermészetben esettkárokhelyreállítására. A Bizottság által javasolt, fentebb említett négy eszköz,feladatközülazelsõháromcímzettjeiatagállamok, tehát az érintett országok kormányai. Anegyediket legalábbismagyarországon,éstovábbi21országban abányavállalkozók és szervezeteik magukra vállalták.ez utóbbifeladat 2009.május énEurópa-szerte166bányaüzembemutatásakapcsánteljesült! Ásványvagyon-gazdálkodás, ásványvagyongazdálkodási stratégia Úgy gondolom, mint tagállamnak, nekünk magyaroknak is meg kellene fogalmaznunk, sapolitikával éppúgy mint alakossággal meg kell tudnunk értetni, hogy a Fenntartható Fejlõdés Stratégiája nevû program vagy akár program nélkül afenntarthatóság és fejlõdésmaga komolyakadályokbaütközhetfizikailag elérhetõ,sugyanakkormegfizethetõnyersanyagokhiányában. Emlékezzünkaz elmúltõszre,az orosz-ukrángázvitára,amely valljukbe megrengetteazegészvilágeddigi jól leülepedett, megkövesedett energiapolitikai gondolkodását.aképletazóta sem tisztultle,éppenaz elmúlt napokban volt egy hasonló konfliktus, csak hát arrólamédia alighogyemlítésttett,hiszencsaknéhány napig tartott,meg hát nyár lévén nem fagyottmeg senki.bekell látni, aszénhidrogénekterén,sezáltal energiagazdálkodásunkkal egészeurópávalegyütt sérülékeny köldökzsinóron lógunkannakellenére, hogytárolókapacitás dolgában lakosságarányosan Európában élenjárunk. Voltszerencsém (?)vagykét éveakormányszámára készítettkomolytanulmányokatolvasni,melyekvalójában javaslatok voltak az ország ásványvagyon- és energiaellátási stratégiájának kidolgozásához. Meg kell mondjam, megdöbbentõ volt olvasni anyugati kézben lévõ, magukat mértékadónak tartó szakértõ intézetek magyarnevû,denembányászszakemberképviselõinek tanulmányaitarról,hogyhogyansmelyiránybólkellene biztosítaniamagyarországnakazelkövetkezõévtizedek ellátásához szükséges szénhidrogén- és villamos-energia importját. A többtíz oldalas tanulmányok még csak említésre sem méltatták Magyarország saját, meglévõ stratégiai ebbenazesetbenenergiahordozó ásványvagyonát,deazittfolyóvizeinket,vagynetánaz ugyancsakeladhatatlanszeletsem említették. Az egyébalapanyagokról,ásványokrólszósemesett. Minthanemistudnánakazóriásifeltártéstermelés alattlévõ,avagycsakismert,de blokkolt hatalmaslignitkészletekrõlsabizonyhelyenkéntmégnemvéglegeseneltemetettbarna-ésfeketeszeneinkrõl.demivana mindennapi létünkre és környezetünkre vonatkozó fenntarthatósággal és fejlõdéssel? Oda, kérem, kõ kell, meg kavics, meg homok, meg agyag, meg sok mindenféleegyébásvány! Az elmúlt évben amagyar Bányászati és Földtani Hivatal még közreadta az ország évi ( i állapot) ásványvagyon-mérlegét, melyben beszámoltarról,hogyrettenetesgazdagokvagyunk:gazdaságosan kitermelhetõ ipari vagyonunk millió tonna, melynek NGE-értéke (Nominál Gazdasági Eredménytartalma):8.932MrdFt. Ezzel szemben felteszem azt a ma még akadékoskodásnak tûnõ kérdést:mondja megvalaki,mennyiebbõl amintegy14mrdtipariásványvagyonbólatényleghozzáférhetõ, amit atermészetvédelem, akörnyezetvédelem, a vízvédelem, aföldvédelem, atalajvédelem, az erdõvédelem, anemzeti örökség védelme, valamint ahisztérikussá felfejlõdött bányászatellenes hangulatból eredõ, az önkormányzatiképviselõk kicsinyes, személyesérdekeibõl születõtelepülésrendezésitervekvalóbanhozzáférhetõnekmeghagytak? ErreakérdésremaMagyarországonsenkinemtudjaaválaszt,sõt,azMBFHa2008-asadatokatmárközzé semtette. Apolitikarégimulasztásaújrafelmerül:aBányatörvénymártöbbmintmásfélévtizedeelõírta,hogykikell dolgozni az ország ásványvagyon-stratégiáját és meg kell alkotni az ásványvagyon-gazdálkodásról (netán védelemrõl?)szólójogszabályt. Anélkül,hogytisztázódna valójábanmirõl,melytömegrõl szóljonez astratégia, ill.jogszabály, mik akülönbözõ ipari ágazatok számára nélkülözhetetlen,sezértvédendõ,ún. kritikusnyersanyagok, mi is az az ásványvagyon-mennyiség, amivel kalkulálhatunk, aminek akiaknázását, hasznosításának menetét, feltételeit szabályozni kívánjuk, kár lennebelefogniakeretekmegfogalmazásába. Nyilvánvalóan óriási munkáról van szó, de egyszer rákellszánniazidõtésköltséget:felkellmérni,hogyaz ismert,meglévõásványvagyonból,ill.az annakún. ipari vagyonként nyilvántartott hányadából mennyi a valójában hozzáférhetõ, amit nem blokkol akár hivatalosan,akárkendõzöttformában egyszakhatóságsem. El kell ismernünk, hogy minden hatóság asaját szakterületénazállamnevébenlépfel,ésképviselisaját szakterületénekérdekeit.ugyanakkorazásványinyersanyagok kitermelésének korlátozásával az állam nevébenéppen az államotkorlátozzákegyrészt atulajdona, az ásványvagyon feletti rendelkezésében, másrészt abban,hogyafelmerülõnyersanyagigénykielégítésétale- 4 BányászatiésKohászatiLapok BÁNYÁSZAT 142.évfolyam,5.szám

7 hetõ leggazdaságosabb módon biztosíthassa. Ezért kell sürgõsen megalkotni az ország ásványvagyon-gazdálkodássalkapcsolatosstratégiáját! Azállamnakelkelldöntenie,hogyakülönbözõirányú,sokszorellentétesérdekûfeladataiközöttholtalálja meg akompromisszumot, aközös nevezõt az egyes szakágak között. Át kellene gondolni: egy-egy szakág érdekeinekérvényesítéseaszakmailagvédhetõ,mûszakilag és gazdaságilag megvalósítható keretfeltételek megfogalmazásahelyettvalóbancsakisamásikmegfojtásával,igényeinekfigyelembevételenélküllehetséges? Ha pedig ez így van, akkor bizony az alapanyag-ellátásértfelelõs(vanilyen?)szakágállamiképviselõjefelmutathatja a döntéshozóknak a hozzáférhetõ ásványi nyersanyagok adatsorát, mely bizonyíték arra, hogy gazdagezazország,komolynyersanyagkészletekismertek, csak éppen egyik vagy másik szakági szempont erõsebb voltarévénnem hozzáférhetõek. Ezenkeretfeltételekkidolgozásánakszükségességét jelziazeurópaibizottságközleményeis! Becslésem szerint bizonyos ásványi nyersanyagok hiánya fõként az építõipariadalékanyagok, mintakõ és akavics tíz éven belül már bizonyos régiókban jelentkezni fog, saz idõ múlásával egyre nagyobb területekre fog kiterjedni. Az elsõ jelek természetesen alegnagyobb piacon, Budapesten lesznekészlelhetõek. Annak ellenére, hogy atérségben óriási ásványvagyonmennyiségtalálható,ennekjelentõs hányada részbenfeltárt,denemhozzáférhetõ, részben valószínûsített, de kivett vagy kivettnek tervezett (mint pl. atervezett ökológia háló) tehát nem hozzáférhetõ. Ugyanakkor jelentõs mennyiségben vannak bennmaradt,csakfelszínesen,rossztechnológiávalletermelt ásványvagyonokis. Ezek utólagos kitermelését akár támogatniiskellene. Afejlõdéstfennkelltartani,tehát hanemváltozik ajogi helyzet egyre távolabbról fogják szállítani az alapanyagokat.megkellfontolni:engedjük-ekitermelni ott az ásványvagyont, ahol az megfelelõ minõségben és mennyiségben afelhasználás helyéhez legközelebb megtalálható,vagyaszállítássalterheljükakörnyezetet. Példaként csak akavicsra, mint az építõipar egyik legfontosabb alapanyagára szorítkozva elmondható: az ásványvagyon csökkenése folyamatát megállítani nem lehet,hiszenafolyók fõkéntaduna újkavicsotavízlépcsõk miatt alig termelnek, ezért akavicsra vonatkozóan is alaptörvény: ásványvagyont elveszni hagyni nem szabad. Visszamaradó ásványvagyont hagyni bûn, mert idõveltönkremegy(akõvagyonmállik,akavicstelepeliszaposodik, benövényesül ). Ásványvagyont atöltésanyagért lefedni hagyni felelõtlenség, mert afelsõ réteget elfedi anövényzet, sa gyökérzóna óriásiásványvagyon-veszteségetokoz. Ásványvagyonraegyébépítményeket ipartelep,lakótelep, hulladéklerakó stb. telepíteni vétek, hiszen mindazokatmáshováislehetnetelepíteni. Azásványvagyoncsakottelérhetõ,aholazkeletkezett. Haaténylegesenkitermelhetõásványvagyonhiánya már nyomja apiacot, késõ lesz elkezdeni az érdekek egyeztetését! Ez alegjobb esetben is több éves folyamat! Drága árat fog követelni minden késedelem. Végül is valamennyi bányatermék az ember igényeit szolgálja,azembervédelme,afenntarthatóállapot netán fenntartható fejlõdés védelme mikor kerül napirendre? HORÁNYI ISTVÁN 1971-ben szerzett bányamérnöki diplomát bányageológus szakon. AVízkutató és Fúró Vállalat Gyõrszemerei Üzemvezetõségénél kezdte szakmai pályáját mint fúrómester, körzeti elõadó tõl amélyépterv Szombathelyi Osztályán közmûtervezéssel foglalkozott talajmechanika, vízellátás, csatornázás és gázellátás szakterületeken.ny-dunántúlközségivíz-éscsatornahálózataikiépítéseill.földgázravalóátállásakapcsánkomolyfeladatokat kapott tõl abauholding építõipari konszern munkatársa, majd akonszern magyarországi építõanyag-ipari alapanyag-bányászatának felelõsvezetõjevolt.nyugdíjbavonulásaótamûszakitanácsadó. Külföldi hírek Új lignit külfejtés Törökországban Törökországban, az Afsin Elbistan régióban Kahraman MarastelepülésterületénüzemelaCinerCsoportCöllolárnevû,újkülfejtéseslignitbányaüzeme,melynek szénvagyona3,8 Mrd t. Törökország éves lignittermelése több mint 60 Mt, és ezzelamennyiséggelkétszéntüzelésûerõmûvetlátnakel,melyek együttesen az ország villamosenergia-igényének 24%-át adják. Mivel az ország energiaigénye tovább növekszik, az új bányaüzem évestermelésétaközeljövõben 17 Mtonnáratervezikemelni. Aberuházásiköltségekcsökkentéseésatermelésirányítás rugalmasabbátételeérdekébenateljeskülfejtésiüzemremegrendelték asiemens legmodernebb, drót-nélküli LAN típusú termelésirányító és kommunikációs rendszerét, amit szeptemberbenhelyeznek üzembe. Aufbereitungs Technik, január Bogdán Kálmán Aranybányanyitás Egyiptomban A Perth-i székhelyû ausztrál Centamin Egypt vállalat február közepén jelentette be, hogy megkezdték Egyiptomban Sukartelepülésmellett(30km-reaVörös-tengertõl)akülfejtéses aranybányanyitását. Az ércelõkészítõ mû 2009 második negyedévében lesz kész, mert a berendezést a Centamin Bolíviában lévõ Kori Kollo bányájából való leszerelés után tudják Egyiptombaszállítani. Abányatervezettkapacitása4Mt/évérc,melybõl uncia/év (5670kg/év)aranyatnyernek. Amegkutatottvagyon 350 tfém arany. Aletakarítási arány 4,8:1. Az ércelõkészítõ mûhöz szükséges 500 m 3 /nap vizet avörös-tengerbõl nyerik, melyettisztítanak,avillamosenergiát 28MW ahelyszínen épített,nehézolajtüzelésûerõmûbenállítják elõ. Engineering and Mining Journal, március Bogdán Kálmán BányászatiésKohászatiLapok BÁNYÁSZAT 142.évfolyam,5.szám 5

8 Utazás abányászat jövõjében Beszámoló asecuring the Future 2009 és ICARD8 konferenciáról DR. FÖLDESSY JÁNOS okl. geológus, tanszékvezetõ egyetemi tanár Miskolci Egyetem Acikkben asvéd Bányászati Szövetség bányászat és környezet témakörrel foglalkozó konferenciájáról számolokbe.egy konferenciáról abeszámolórendszerint egyhírerejéigterjed.máraviszontannyira megváltozott abányászattal kapcsolatos világméretû összkép és stratégiaépítés ahazai szakmai állóvíz endemikus mocsárvilágához képest,hogy érdemes és tanulságos lehet egy bõvebb cikkerejéig beszámolót adni az itt hallott és látott élményekrõl. Bevezetés A Securing the Future konferenciát asvéd Bányászati Szövetségasvédmûszakiegyetemekkelkaröltverendezi meg négyévente, mindig ugyanazon ahelyszínen, az északiskelleftea-ban,amelyakörnyezõcu,zn,pb,au ércesedésekbányászatánakéskohászatánakközpontja. IttaszékhelyeaNew Boliden nevû,európaiméretekben jelentõs (és nálunk biztosan multinak becézendõ) bányászati vállalatnak is. Akonferencia alcíme: Bányászat,fémekésakörnyezetünkegyfenntarthatótársadalomban. A konferencia meghívóján Madame Maud Olofssonnak, avállalkozási, Energiaügyi és Kommunikációs Minisztérium vezetõjének üzenetét olvashatjuk (ez önmagában jelzi abányászattal kapcsolatos svéd közfelfogástéspolitikaiértékrendet).2001ótaezaharmadik alkalom, hogyrészt veszek akonferencián, ígya tendenciákat közel egy évtizedes távlatban volt alkalmammegfigyelni. Az idén vele egy helyszínen megrendezett ICARD konferenciát hároméves gyakorisággal, de különbözõ helyszíneken rendezik. Arövidítés kifejtése: InternationalConferenceon Acid Rock Drainage azaznemzetközi konferencia, amely abányászat egyik legkedvezõtlenebbtartóskörnyezetihatásával,akõzetekbõloxidációval keletkezõsavakokozta ártalmakkal, sezekkezelési illetvemegelõzésilehetõségeivelfoglalkozik. Az együtt tartott két konferencián 5kontinensrõl 350-en vettek részt, tudományos színvonalára harminc tagúnemzetközibizottságfelügyelt,szûrteapublikációkat. Akét konferencia hétnapos programjának elsõ napján továbbképzés jellegûrövid kurzusok, utolsó két napjánkirándulásokvoltak. Akonferenciák Az elõadó napok mindegyike egy másfél órás panel fórummal kezdõdött, amelyek témái: (1) afenntarthatóság fenntarthatósága agazdasági krízis idején, (2) az ARD (kõzetsavasodás) vizsgálatok nemzetközi szabványosítása, (3) afejlõdõ országok kitermelõ iparának helyzete és (4) az urániumbányászathoz fûzõdõ kérdésekéskételyekvoltak.mindennaponavilágnégy-négy elismertszakemberealakítottakiavitaalapjátadókörképet. Az egyes plenáris témákterületénkörvonalazódott, hogy (1) anyersanyag- és energiagazdálkodás területén a fenntarthatóságról, mint elsõrendû végcélról ajelen gazdasági helyzetben le kell mondani, az ásványi nyersanyagforrásokkalvalógazdálkodáslehetakrízisbõlvaló kilábalásegyikeszköze,(2)hogyazardvizsgálatokés minõsítések világméretû és európai szintû irányelv- és normarendszerének bevezetése a küszöbön áll, (3) a fejlõdõ országok gazdasága sokszor 50%-ot meghaladó mértékben függ abányászattól. Azok fejlõdése biztosított,aholazállamibevételekbányászatbavisszaforgató felhasználása átlátható, korrupciótól mentes és jól elosztott, (4) az uránium ércek kutatása és termelése a széndioxid-kibocsátási korlátozások miatt kritikus fontosságú, denagyonnagylemaradásokvannaketéren aföldtanikutatásbanésaszakemberekképzésében. Atöbbi 140elõadásés 61 poszter 10 szekcióba sorolvakerültbemutatásra: ARDelõrejelzésésbecslés Bányászatihulladékkezelés Környezetihatások Felhagyottésrégibányák+energia WISMUTHrekultivációs program Bányabezárásistratégiák Bányászatésfémekatársadalomban Urániumbányászat Alapvetõ gazdasági folyamatok a bányászattal kapcsolatban Vízgazdálkodás Mint afelsorolásból is látható, amûvelésiés feldolgozás-technológiai kérdések itt csak akörnyezetgazdálkodással összekapcsoltan kerültek terítékre. Világosan kibontakozott az,hogyamai modern bányászat és ércfeldolgozástechnológiaikérdéseinekkutatás-fejlesztése mellettmamáregyenrangúanfontosakörülvevõegyéb tudományok, technológiák, gazdasági és politikai, szociológiaimegfontolásokvizsgálata,kutatása. Magyarországról a Miskolci Egyetem csapata mutatta be arudabányai ércesedés új kutatási eredményeit és Móricz Ferenc (Miskolci Egyetem) a bolíviai Oruro meddõhányóinakdinamikusardteszteredményeit. 6 BányászatiésKohászatiLapok BÁNYÁSZAT 142.évfolyam,5.szám

9 Akonferenciánanyugatiféltekefejlettországaiban mûködõ globális bányászati nagyvállalatok (pl. Anglo- American, RioTinto, New Boliden, CVPD, LKAB) és környezet-technológiát, szolgáltatásokat kínáló szakértõicégek (pl.golder,srkconsulting)voltaktúlsúlyban arésztvevõk között. Jól látható és anévjegyek változásántapinthatóirányzatazegyrenagyobb tõkekoncentráció, mind atermelõk, mindaszolgáltatók piacán. Avilág bányászatát ma döntõen befolyásoló, és atermelési piramis csúcsát alkotó multinacionális konglomerátumok száma kevesebb mint 40, az alattuk lévõ szintet alkotó középvállalatok száma mintegy 500, a futottak még kategóriában pedig több tízezer kisebb-nagyobb vállalkozás sorakozik, melyek léte döntõen afelsõháziak diktálta versenyfeltételektõl és áraktól függ. Akörnyezetgazdálkodási és szociális követelmények ma annyira megnövekedtek avilág minden részén, hogy bányanyitásra és folyamatos üzemeltetésre csak közepes illetve nagy bányavállalatok pénzügyi hátterével lehet vállalkozni. Még ezen aszinten is gyakoriaka csõdök,összeolvadások, különösena2008-asgazdasági válságbegyûrûzõdésétkövetõen. Igen fontos üzenete akonferenciának, hogy abányászati termékek ciklikus kereslet-kínálat változása okozta hatások rárakódnak az általánosan növekvõ nyersanyagigényekhosszabbtávútendenciájára.agazdasági válságokkal egybeesõ mélypontokon leálló bányászati fejlesztések akövetkezõ ciklusban összegyûlt, elhalasztott igényként dinamikusan megugró kereslet- és árnövekedéstváltanakki,amelyekreamélypontokidején afejlesztésekre fordított nagyobb erõforrásokkal, a képzés fenntartásával, amunkaerõmegtartásával lehet aleghatékonyabbanfelkészülni. Aszámunkra legérdekesebb témák között szemezgetve és ahazai vonatkozásokat is kiemelve agard (Global Acid Rock Drainage Guide) létrehozását kell említeni. Akõzetsavasodás jelenségének jelentõs környezeti hatása tette szükségessé ezen új nemzetközi környezetgazdálkodásiirányelv kidolgozását,ami nemsokára az európai, illetve ahazai környezeti szabályozásba is beépülmajd. Szakmai kirándulások A konferenciát kirándulások követték, én az Aitik (Európa legnagyobb külszíni rézérc bányája) és Kiruna (Európa legnagyobb föld alatti ércbányája) bányáit érintõútvonalatválasztottam. Az Aitik bánya Lappföldön, Gellivare városa mellett, Kirunától északra található, porfíros rézérc lelõhely,anew Boliden üzemeltetésében.akülfejtésmérete3 1km,pillanatnyimélysége450m.Jelenlegévi18 millió tonna rézércet termel, kapacitását akövetkezõ néhányévalattmegduplázzák. Akapacitásbõvítésengedélyeztetésekevesebbmint10 hónap alattlezajlott. Atermelés fúrás-robbantás-szállítás ciklusban történik, a szállítást 250 tonnás jármûvek végzik. Aszállítójármûvektöbbmint50%-án nõivezetõk ülnek. 1.ábra: Ércrakodásnálalkalmazottkanalaskotró 14m 3 -eskanállal azaitikbányában Szelektíventörténikameddõelhelyezésis;ameddõ kõzetetaz érchez hasonlóelemzésirendszerrelminõsítik savtermelõ vagy nem savtermelõ jelleg szerint. Az ércelõkészítés törés-õrlés-flotálás folyamatban zajlik, azzalakiegészítéssel,hogyapiritetis leválasztják, sígy nagy tömegû inert meddõ és kis tömegû külön kezelést igénylõ, ARD-veszélyes (pirites) meddõ keletkezik. A termeltkoncentrátumotabányavasútiszerelvényekkel szállítja közvetlenül askelleftea melletti Rönnskar kohóüzembe. 2.ábra: AzAitikbányaüzem képeaturistákszámára fenntartottkilátópontról A 100hektár felületû zagytározó gátja 2001 szeptemberébenátszakadt,akiömlõmintegy2millióm 3 zagyot azakkorittmárkiépítettvésztározófogtameg.abõségesen rendelkezésre álló vízkészletek ellenére az üzem zárt körfolyamatban, teljes vízvisszaforgatással mûködik.egyikfontoskörnyezetiveszélyameddõhányókfelületi kiporzódása, ezért a portalanítást helikopteres permetezéssel segítik. Apotenciálisan savképzõ meddõzagy semlegesítésére Stockholmból érkezik szennyvíziszapirányvonatokon. Amásikjólismertlelõhely, Kiruna szinténnagyváltozásokelõttáll.avárosközvetlenülabányaüzemmellett épültfel,ésamûveltérctest aváros irányába dõlve húzódik amélyben, így az aláfejtett területek mozgása szükségessé teszi ateljes város áthelyezését alelõhely fekü oldalára, annak érdekében, hogy ajelenlegi mközötti mûvelési mélységtõl tovább tudjanak bõvülni az 1400 mmélységû szintig. Amintegy BányászatiésKohászatiLapok BÁNYÁSZAT 142.évfolyam,5.szám 7

AZ ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET LAPJA ALAPÍTOTTA PÉCH ANTAL 1868-BAN

AZ ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET LAPJA ALAPÍTOTTA PÉCH ANTAL 1868-BAN BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK AZ ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET LAPJA ALAPÍTOTTA PÉCH ANTAL 1868-BAN A tartalomból: Tiltakozások a Vértesi Erõmû és a Márkushegyi Bányaüzem bezárása ellen

Részletesebben

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Þ_ÒÇ_ÍÆßÌ WÍ ÕÑØ_ÍÆßÌ ÔßÐÑÕ ßÆ ÑÎÍÆ_ÙÑÍ ÓßÙÇßÎ Þ_ÒÇ_ÍÆßÌ WÍ ÕÑØ_ÍÆßÌ ÛÙÇÛÍDÔÛÌ ÔßÐÖß ßÔßÐSÌÑÌÌß ÐWÝØ ßÒÌßÔ ïèêèóþßò ß Ò»³» µ* Þ?² ³7 + Û¹» $» ø ÍÓ È ò Õ±²¹» «Ó 7 ²»³ 7 $ ñ7 $ & ¹² ¾? &» +³%á Õ$ 3²³± ¹?

Részletesebben

Ásványvagyon-hasznosítási és készletgazdálkodási Cselekvési Terv

Ásványvagyon-hasznosítási és készletgazdálkodási Cselekvési Terv Ásványvagyon-hasznosítási és készletgazdálkodási Cselekvési Terv 2013. február Tartalom 1 Vezetői összefoglaló... 2 2 Bevezető... 4 3 Helyzetkép... 4 3.1 Szenek... 5 3.1.1 A szénvagyon potenciál nemzetgazdasági

Részletesebben

148. évfolyam. A tartalomból: Bemutatkozik a Baumit Kft. A Mikoviny Sámuel Doktori Iskola

148. évfolyam. A tartalomból: Bemutatkozik a Baumit Kft. A Mikoviny Sámuel Doktori Iskola BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK AZ ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET LAPJA ALAPÍTOTTA PÉCH ANTAL 1868-BAN JÓ SZERENCSÉT! A tartalomból: Bemutatkozik a Baumit Kft. Bányamérési munkák a Bükkábrányi

Részletesebben

A VE Zrt bezárása ellen! Demonstráltak a szakszervezetek

A VE Zrt bezárása ellen! Demonstráltak a szakszervezetek 97. év fo lyam 3. szám Bu da pest, 2010. július 90 fo rint A VE Zrt bezárása ellen! Demonstráltak a szakszervezetek Mintegy másfélezer bányász és erőműi dolgozó, valamint a velük szolidáris bányák és erőművek

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Huzsvai Nelli 2010

SZAKDOLGOZAT Huzsvai Nelli 2010 SZAKDOLGOZAT Huzsvai Nelli 2010 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdas{gdiplom{cia szakir{ny MAGYARORSZ[G ÉS BELGIUM ENERGIAFÜGGŐSÉGÉNEK ÖSSZEHASONLÍT[SA

Részletesebben

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Þ_ÒÇ_ÍÆßÌ WÍ ÕÑØ_ÍÆßÌ ÔßÐÑÕ ßÆ ÑÎÍÆ_ÙÑÍ ÓßÙÇßÎ Þ_ÒÇ_ÍÆßÌ WÍ ÕÑØ_ÍÆßÌ ÛÙÇÛÍDÔÛÌ ÔßÐÖß ßÔßÐSÌÑÌÌß ÐWÝØ ßÒÌßÔ ïèêèóþßò ß ÓÛÝÍÛÕWÎÝ ÆÎÌò»ª7µ»² 7¹» 7»»¼³7²» îððèñíò?³ ïìïò 7ªº± ³ Þ?? Ó?» + µ² îððë &² « Bányászati

Részletesebben

Földhő Hírlevél 29. A bűvös térkép. Tartalom. A Terv. 2011. január VIII./1.

Földhő Hírlevél 29. A bűvös térkép. Tartalom. A Terv. 2011. január VIII./1. A bűvös térkép Földhő Hírlevél A Magyar Geotermális Egyesület tájékoztató kiadványa A 2009. év végén lezárult vízgyűjtő gazdálkodási tervezés fontos eredményeket szolgáltatott többek között a felszín alatti

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK

BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK 2003/4. szám 2003/4. szám 2003/9. szám A tartalomból: Az OMBKE 92. Küldöttgyûlése AZ ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET LAPJA ALAPÍTOTTA PÉCH ANTAL 1868-BAN

Részletesebben

Bányászati és Kohászati Lapok

Bányászati és Kohászati Lapok Bányászati és Kohászati Lapok KÕOLAJ ÉS FÖLDGÁZ BUDAPEST 2014/4. 147. évfolyam 1 28. oldal KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Az OMBKE vezetõi, szervezetei és tagsága ezúton fejezi ki köszönetét az Egyesület jogi-tag

Részletesebben

Magyarországi fenntartható energiastratégia

Magyarországi fenntartható energiastratégia Magyarországi fenntartható energiastratégia (Tanulmány) Energia Klub 2006. május Szerzők: Ámon Ada, Kardos Péter, Kazai Zsolt, Perger András, Tóth Nelli A szerzők köszönetet mondanak az Energia Klub többi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET LAPJA ALAPÍTOTTA PÉCH ANTAL 1868-BAN. A tartalomból: Az erõmûi pernye hasznosítása 144.

AZ ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET LAPJA ALAPÍTOTTA PÉCH ANTAL 1868-BAN. A tartalomból: Az erõmûi pernye hasznosítása 144. BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK AZ ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET LAPJA ALAPÍTOTTA PÉCH ANTAL 1868-BAN A tartalomból: A Máza-Dél Váralja-Dél feketekõszén-telepes összlet kutatása és várható

Részletesebben

MARKETING LEHETŐSÉGEK A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN A DOPPSTADT HUNGÁRIA KFT. MARKETINSTRATÉGIÁJÁN KERESZTÜL

MARKETING LEHETŐSÉGEK A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN A DOPPSTADT HUNGÁRIA KFT. MARKETINSTRATÉGIÁJÁN KERESZTÜL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány MARKETING LEHETŐSÉGEK A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN A DOPPSTADT HUNGÁRIA

Részletesebben

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI XLVIII. ÉVFOLYAM 2011. 1. SZÁM A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI ÚJ, HATÉKONY KERESKEDÉSI ESZKÖZ, A CTF HUPX: A MAGYAR ÁRAMTÔZSDE A PAKSI ATOMERÔMÛ BÔVÍTÉSE ÚJ BLOKKOKKAL AKKREDITÁCIÓ A VILLAMOSENERGIA-IPARBAN

Részletesebben

1146 Budapest, Hungária krt. 162. Telefon: +36-1-471-9201 +36-20-9514-799. Fax: +36-1-471-9200. e-mail: laszlo.gaszner@ metso.com

1146 Budapest, Hungária krt. 162. Telefon: +36-1-471-9201 +36-20-9514-799. Fax: +36-1-471-9200. e-mail: laszlo.gaszner@ metso.com METSO MINERALS (Austria) GmbH 1230 Wien, Josef Benc Gasse 3. Képviselete: 1146 Budapest, Hungária krt. 162. Telefon: +36-1-471-9201 +36-20-9514-799 Fax: +36-1-471-9200 e-mail: laszlo.gaszner@ metso.com

Részletesebben

Egyesületi ügyek. Dr. Vajda György elõadása Sopronban

Egyesületi ügyek. Dr. Vajda György elõadása Sopronban Bányamérõ konferencia Salgótarjánban A XLIV. Bányamérõ Továbbképzõ és Tapasztalatcserét az OMBKE Bányamérõ Szakcsoportja és házigazdaként a Geofor Föld- és Bányamérési Kft. szervezte 2005. május 18-20-án

Részletesebben

KÖZÉLET GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ

KÖZÉLET GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ KÖZÉLET GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ Ajánlatunk a 7. oldalon ÖSSZEFÉRHETETLEN TISZTSÉGEK MERRE TOVÁBB, POLGÁRMESTEREK? (Információink a 3. oldalon) KÖZÉLET Nem az

Részletesebben

59. ÉVFOLYAM 9. SZÁM KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 2009. SZEPTEMBER

59. ÉVFOLYAM 9. SZÁM KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 2009. SZEPTEMBER 59. ÉVFOLYAM 9. SZÁM KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 2009. SZEPTEMBER FELELÔS KIADÓ: Kerékgyártó Attila fôigazgató FELELÔS SZERKESZTÔ: Dr. Koren Csaba SZERKESZTÔK: Fischer Szabolcs Dr. Gulyás András Dr. Petôcz

Részletesebben

XXXII. évfolyam, 4. szám 2009. április. Vezérigazgató úr! Gratulálok a kinevezésedhez,

XXXII. évfolyam, 4. szám 2009. április. Vezérigazgató úr! Gratulálok a kinevezésedhez, XXXII. évfolyam, 4. szám 2009. április Zöld út Paks-2 létesítésének elõkészítõ tevékenységéhez A paksi atomerõmû bõvítésére vonatkozó parlamenti határozatot az energetikáért felelõs miniszter, Molnár Csaba

Részletesebben

SPECIÁLIS KÖRNYEZETI KÉRDÉSEK MAGYARORSZÁGON, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEIRE

SPECIÁLIS KÖRNYEZETI KÉRDÉSEK MAGYARORSZÁGON, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEIRE SPECIÁLIS KÖRNYEZETI KÉRDÉSEK MAGYARORSZÁGON, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEIRE Bencze Bőcs Bernadett Budapesti Corvinus Egyetem 2006. március 1. 2/64 3/64 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az Európai Bizottság új környezetvédelmi politikájának hatása az vasúti közlekedési alágazat fejlődésére, azon keresztül a vasúti foglalkoztatottságra

Az Európai Bizottság új környezetvédelmi politikájának hatása az vasúti közlekedési alágazat fejlődésére, azon keresztül a vasúti foglalkoztatottságra Az Európai Bizottság új környezetvédelmi politikájának hatása az vasúti közlekedési alágazat fejlődésére, azon keresztül a vasúti foglalkoztatottságra készült a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal támogatásával

Részletesebben

A ZÖLD KÖZBESZERZÉS HAZAI MŰKÖDÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA

A ZÖLD KÖZBESZERZÉS HAZAI MŰKÖDÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA Környezettudományi Központ Center for Environmental Studies 1094 Budapest, Angyal u. 15/b. fszt. 4. Tel: (1) 455-8055, Fax: (1) 216-0911 e-mail: mail@ktk-ces.hu, http:// www.ktk-ces.hu A ZÖLD KÖZBESZERZÉS

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Stabil növekedés kezdõdhet. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Stabil növekedés kezdõdhet. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Stabil növekedés kezdõdhet Galler Károly, a KEMGYE új elnöke Komárom-Esztergom megye üzleti kilátásairól (11 12. oldal) Kötelezõ

Részletesebben

Aki a pénzügyek Tudósítóinktól

Aki a pénzügyek Tudósítóinktól www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 15. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Felnövekvõ ágban a VIT Nyugdíjpénztár Megújul a VIT - új, aktív, dinamikus kommunikációs csatornákat nyitottunk

Részletesebben

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A TARTALOMBÓL Az energia, mint az országok és a szövetségek biztonsági problémája Rendvédelmi együttműködés béketámogató műveletek során Terroristák

Részletesebben

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban AZ A KINCS AMI NINCS 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban A gazdálkodó szervezetek érdekei a hulladékgazdálkodásban

Részletesebben

III. MUNKAVÉDELMI JOGSZABÁLYOK...20

III. MUNKAVÉDELMI JOGSZABÁLYOK...20 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...6 CSATLAKOZÁS EURÓPÁHOZ...6 HAZAI HÁTTÉR...7 A MUNKAVÉDELEM KÖRE...9 II. EURÓPAI ELŐZMÉNYEK...12 A SZOCIÁLIS KARTA ÉS AZ EGYSÉGES EURÓPAI OKMÁNY...12

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés 2009. Szilárd, megbízható alapokon

Fenntarthatósági jelentés 2009. Szilárd, megbízható alapokon Fenntarthatósági jelentés 2009 Szilárd, megbízható alapokon Bevezetô 2 Kedves Olvasó! Mennyire fenntarthatóak a fenntarthatósági törekvéseink a válság idején? Minden bizonnyal ez a leggyakrabban elhangzó

Részletesebben

)mert. magazin. MÁTRAI ERÕMÛ Zrt.( 2010 nyár

)mert. magazin. MÁTRAI ERÕMÛ Zrt.( 2010 nyár mert magazin 2010 / nyár magazin 2010 nyár Mátrai Erőmű Zrt. )mert MÁTRAI ERÕMÛ Zrt.( Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság H-3271 Visonta, Erőmű utca 11. Tel.: +36 37 334 000, Fax: +36 37 334

Részletesebben