2009/5. szám 142. évfolyam. Atartalomból: Nyersanyag- és energiapolitika Robbantástechnika. kitüntetett tagtársainkat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2009/5. szám 142. évfolyam. Atartalomból: Nyersanyag- és energiapolitika Robbantástechnika. kitüntetett tagtársainkat"

Átírás

1 BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK AZ ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET LAPJA ALAPÍTOTTA PÉCH ANTAL 1868-BAN Atartalomból: Nyersanyag- és energiapolitika Robbantástechnika Köszöntjük vas-, gyémánt- és aranyoklevéllel kitüntetett tagtársainkat 2009/5. szám 142. évfolyam

2 TiszteltTagtársak! Felhívás Az OMBKEbányásztagjainak díszegyenruhájáhoztartozó zöldnyakkendõ márnem kapható, ezértabból figyelembevévea 2010.éviEurópaiBányász KohászTalálkozóigényeitis utángyártásttervezünk. Kérjük,hogyakinekilyenigénye van,aztaz OMBKE titkárságán, vagyahelyicsoportjatitkáránál 2009.november30-ig jelezze, hogyelegendõmennyiségû nyakkendõttudjunkbiztosítani. Kérjükahelyititkárokat,hogy azigényeketugyanezenhatáridõig azombke titkárságáratovábbítsák. Anyakkendõ2010.I.negyedévébenkészülel,várhatóára:3000Ft/db. Az OMBKEtitkárság címei: posta:1371budapestpf.433 telefon: Jószerencsét! Bányászati Szakosztály AXIII. Európai Bányász Kohász Találkozó (Knappentag) az OMBKE szervezésében május án Pécsett kerül megrendezésre az Európa Kulturális Fõvárosa rendezvénysorozat részeként. Arendezvénnyel kapcsolatos részletes információk awww.knappentag.hu internetes honlapon találhatók. Knappentag Szervezõ Bizottsága Termékeink: Feszítõperemes fém és mûanyagrosták Mûanyagrosta/rendszerek (CLIP TEC, UNIPLANK,UNISTEP Vibro Elastic,Síkrosta) Hárfarosták,préshegesztett rosták, perforáltlemezek Iparidrótszövet(vibrátorfonatok)osztályozógépekhez, magaskopás-ésrezgésállórugóacélból,rozsdamenteskivitelbenis Allgaierszitabetétek javítása, felújítása Hullámrácsok tetszõlegesrácsosztással,jólhegeszthetõ anyagból,rozsdamentes kivitelbenis Mûszakiszövetek,szitaszövetek 0,04 mm-tõlrozsdamentes, rugóacél,horganyzottésszénacélanyagokból Szúnyoghálók széleinszegett, szõtt kivitelben(barna, fehér, szürke,zöldszínekben;1,0;1,2;1,5 mszéles tekercsekben) Vadhálók tûzihorganyzott kivitelben Kerítéselemek,kerítésmezõk 3000 Hatvan Nagygombos Tel./Fax:06-37/ ; Közvetlenfaxszám:06-37/ Mobil:06-20/ Weboldalunk: Tisztelt Tagtársak! Alapfolyamatosküldésénekbiztosítása érdekébenkérjük,esetleges LAKCÍMVÁLTOZÁSAIKAT az OMBKEtitkárságán,vagyaBKL Bányászatszerkesztõségébenbejelenteni szíveskedjenek. OMBKE:1371Budapest Pf.433 Tel./fax: Szerkesztõség:8301TapolcaPf.17 Tel.: Segítségüket ezúton is köszönjük! Jó szerencsét! Szerkesztõség Hirdetmény Agricolakutató kedvezõáron felkínálja könyvgyûjteménye25dbkötetét. Jegyzéketkívánságraküldök. Telefon: (üzenetrögzítõs)

3 Bányászati és Kohászati Lapok Aszerkesztõségcíme: Postacím:Tapolca Pf Felelõsszerkesztõ: PodányiTibor (tel.: ) Aszerkesztõ bizottság tagjai: Bagdy István (szerkesztõ) dr. Csaba József (olvasó szerkesztõ) dr. Gagyi Pálffy András Kovács Béla (szerkesztõ) Bariczáné Szabó Szilvia Bircher Erzsébet dr. Dovrtel Gusztáv Erdélyi Attila dr. Földessy János Gyõrfi Géza dr. Horn János Jankovics Bálint Kárpáty Erika Livo László Lois László Mara Márta-Éva dr. Mizser János Sóki Imre dr. Sümegi István dr. Szabó Imre dr. Turza István Vajda István dr. Vojuczki Péter Kiadja: Országos MagyarBányászati éskohászatiegyesület 1027Budapest, Fõutca68. Telefon/fax: Felelõskiadó: dr.tolnaylajos Nyomdaielõkészítés: VoráknéSzecseiMónika Nyomda: Press+Print Nyomda,Kiskunlacháza Belsõtájékoztatásra,kereskedelmi forgalombanem kerül HUISSN TARTALOM HORÁNYI ISTVÁN: Európainyersanyag-politikaistratégia holtart Magyarország?...2 TheEuropean rawmaterialsinitiative whereishungary? DR.FÖLDESSY JÁNOS: Utazásabányászatjövõjében...6 Travellingin thefutureofmining DR.KATICS FERENC: VéleményazMVMenergiapolitikájáróla Vértkapcsán...9 RemarksontheenergypolicyofMVMinconnection ofvért NAGY LAJOS: Arobbantásgeometriaiparamétereinekés a robbantottkõhalmazszemszerkezeténekösszefüggései...11 Relationsbetweengeometricparametersofblastingand thegrain-sizedistributionofmuckpile DR.FÖLDESI JÁNOS: Az ipariés bányászatirobbantásokkárhatásairól...16 Aboutthedamagingeffectsofblastsinconstructionandmining DR.HAVELDA TAMÁS: AlkalmazkodóMárkushegy...26 TheadaptableMárkushegy Konferenciadr.RichterRichárdemlékére...28 Conferencein memoryofdr.richárdrichter Helyreigazítás...27 Egyesületiügyek...30 Köszöntjüktagtársainkatszületésnapjukon...36 Tiszteletdiplomákátadása,kitüntetettekköszöntése...39 Hazaihírek...25,55 Külföldihírek...5,10,15,27,42,68 Gyászjelentés...62,67 WisnowszkyKároly...62 Dr.KolozsváriGábor...63 VígEde...64 SzõkeJános...65 BátaiJózsef...65 SzappanFerenc...66 GordoniMiklós...67 Könyvismertetõ,lapszemle...B3 ABKL Bányászat2008.évinívódíjasai...B3 Hirdetmények,felhívások...B2 Megjelenik2009.október30. BányászatiésKohászatiLapok BÁNYÁSZAT 142.évfolyam,5.szám 1

4 Európai nyersanyag-politikai stratégia hol tart Magyarország? HORÁNYI ISTVÁN okl. bányamérnök, mûszaki tanácsadó KÕKA Kõ- és Kavicsbányászati Kft. Báragazdaságivilágválságidõlegesenabányatermékekirántiigénytisvisszavetette,azEurópaiUnió felismerte, hogy aversenyképességét csak úgy tudja biztosítani, ha csökkenti anyersanyagoktól való importfüggõségét, és új nyersanyag-stratégiát dolgoz ki. Aszerzõ cikkében megvizsgálja ahazai helyzetet. Bevezetés Günter Verheugen, az Európai Bizottság elnökhelyettese, iparügyi biztos november 4-én mutatta be hivatalosan a27 tagállam közös nyersanyagpolitikai kezdeményezését,melynekcéljaanem-energiahordozó ásványokkalkapcsolatos,közösstratégiakidolgozása.a kezdeményezésfõcélkitûzései: Európa ipariásványokkalvalóellátásánakjavítása; Európaépítõiparialapanyagokkalvaló100%-osönellátásánakhosszútávúbiztosítása A közlemény szerint afolyamatos nyersanyag-ellátás európai forrásokból való biztosíthatóságának javasolt eszközei,teendõi: 1.az engedélyezési folyamatok egyszerûsítése/gyorsítása 2.anyersanyagnyerõ helyek figyelembevétele atelepülésrendezés során 3.alapanyag-kitermelésaNATURA2000területeken 4.az alapanyagok jelentõségének tudatosítása anyilvánosságkörében Tekintsükát,hogyazajánlotteszközökterületénhol tartma Magyarország. Az engedélyezési folyamatok egyszerûsítése/gyorsítása A jelenleg érvényben lévõ rendelkezés, a már egyszerûsítésthozó362/2008.(xii.31.)korm.rendelet (az MBFH-ról szóló rendelet módosítása) 15. melléklete szerint a hatósági lépcsõfokok a bányanyitási szándékelsõbejelentésétõlaz elsõkapavágásig. Érdekességként érdemes összeszámolni, hogy a bánya megnyitásáig ugyanarról abányáról (területrõl) Azeljárás tárgya Engedélyezõhatóság Szakhatóság Kutatásijog-adomány Bányahatóság KutatásiMÜT Földhivatal,KÖF,Önkormányzat, (MûszakiÜzemiTerv) Bányahatóság Esetenként: Tûzoltóság,Közl.H., Orsz.TisztiorvosiHiv.,Honvédv.f.,KÖH Környezetvédelmi Bányahatóság(!),Önkormányzat, engedélyelõzetes, KÖF Földhivatal,Mg.Szakig.H. talajvédelem, majdáltalábanrészletes erdészet,köh;közl.h.,ántsz-jogutód Erdõérintettségeesetén erdõmûvelésbõlvalókivonáselviengedélye Mg.Szakig.H. Önkormányzat,KÖF Földhivatal,Önkormányzat,KÖF;KÖH Bányatelek Bányahatóság Esetenként: Nemz.Hírk.H.,Honvédv.f., Tûzoltóság,Közl.H.Orsz.TisztiorvosiHiv. Mûvelésiágbólkivonás erdõesetén: Mg.Szakig.H. Önkormányzat,Földhivatal,KÖF termõföldesetén: Földhivatal Mg.Szakig.H.;Önkormányzat,KÖF TermelésiMÜT Bányahatóság Önkormányzat,Mg.Szakig.H.,KÖF Esetenként: Honvédv.f. Robbantással,robbantóanyaggal kapcsolatosengedélyek Bányahatóság KÖF,Rendõrség Rövidítések: KÖF=KörnyezetvédelmiFelügyelõség KÖH=KulturálisÖrökségvédelmiHivatal Mg.Szakig.H. =MezõgazdaságiSzakigazgatásiHivatal Nemz.Hírk.H.=NemzetiHírközlésiHatóság Közl. H.=KözlekedésiHatóság Honvéd v.f.=honvéd Vezérkarfõnöke 2 BányászatiésKohászatiLapok BÁNYÁSZAT 142.évfolyam,5.szám

5 hány önálló ügyben, milyen szerepben nyilatkozik például akörnyezetvédelmihatóság: 1.KutatásiMÜT szakhatóság 2.Elõzeteskörnyezetvédelmiengedély engedélyezõ 3.Erdészetielvimûv.ágbólvalókivonás szakhatóság 4.Környezetvédelmimûködésiengedély engedélyezõ 5.Erdõmûvelésiágbólvalókivonása szakhatóság 6.Termõföldmûvelésiágbólvaló kivonása szakhatóság 7.Mûszakiüzemiterv szakhatóság 8.TermelésiMÜT szakhatóság 9.Robbantássalkapcsolatosengedélyek szakhatóság Afentiekbõlfakad,például,akövetkezõvalóstörténet: az elõzetes környezetvédelmi engedélyhez kellett az Erdészeti Igazgatóság hozzájárulása, melyet esetünkben elsõfokon elutasítottak.fellebbezés során a másodfok ahozzájárulás feltételéül szabta, hogy abányavállalkozó szerezze meg az elvi kivonási engedélyt. Az elvi kivonási engedélyezési eljárásban akörnyezetvédelmi Hatóság mint szakhatóság nem nyilatkozott,hivatkozva arra, hogyhatóságánál ugyanezenügybeneljárásvanfolyamatban.aköfhozzájárulásahiányában az elsõfokú Erdészeti Hatóság az elvi kivonási engedélytmegtagadta.azeljárásháromévehúzódik! Európa alapanyaggal való önellátása érdekében egyszerûsítenikellazengedélyezésifolyamatokat. (?) Anyersanyagnyerõ helyek figyelembevétele a településrendezés során Ma Magyarországon a évi L. törvénnyel módosított évi XXVI. törvény szól az Országos TerületrendezésiTervrõl. EnnekV.fejezete Az országosövezetekrevonatkozószabályokszerint: Országosökológiaihálózatövezete Kiválótermõhelyiadottságúerdõterületövezete Országosjelentõségûtájképvédelmiterületövezete Kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendõ területövezete Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminõség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenységet abányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. Az Ásványinyersanyag-gazdálkodásiterületövezete címszó alatt akövetkezõk állnak: 16/A. Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetét atelepülésrendezés eszközeiben tényleges kiterjedésének megfelelõen kell lehatárolni, és az építési övezetre vagy övezetre szabályokatmegállapítani. Valójábanamondatmásodikfele számomra nehezen értelmezhetõ, kíváncsian várom a gyakorlatialkalmazást. Arendeletszerint Atérségiszabályozássorán Magterületövezete Ökológiaifolyosóövezete Térségijelentõségû tájképvédelmiterületövezete Világörökségésvilágörökség-várományosterület övezetbenújkülszínimûvelésûbányateleknemlétesíthetõ, meglévõkülszínimûvelésû bányateleknem bõvíthetõ. Ezzel szemben a22. -ban 12 címen sorol fel olyan területeket, melyek különbözõ övezetében térségi hulladéklerakó hely nem jelölhetõ ki, de ezek között nem szerepel az ásványvagyon-gazdálkodási terület, amit így hulladéklerakó hely kijelölésekor nem kell figyelembe venni. Alapanyag-kitermelés anatura 2000 területeken Atermészetvédelem anatura2000program keretében Magyarország területének 21,6%-át védelem alá helyezte.talánmondanomsemkell,hogyeterületeklefedikszinteazösszesolyanhegyet,dombot,völgyetvagy síkterületet,aholegyáltalánásványvagyonlétezhet. ANatura2000-rõlszóló275/2004.Korm.sz.rendelet értelmezésében az érvényes mûszaki üzemi tervvel rendelkezõbányatelkekesetébensemmilyenkorlátozásnincs, és nem isvárható írja az egyik nemzeti park igazgatóságaanatura2000alávonásellenitiltakozólevélrefogalmazott sokszorosított válaszában. Idõközben atermészetvédelem aföldhivatalokkal bejegyezteti atulajdoni lapokra anatura 2000-be tartozást,függetlenülattól,hogyazingatlanonbányatelekkel,müt-telrendelkezõbányamûködik egykonkrét példa szerint 1973 óta. ANATURA 2000 bejegyzés elleni fellebbezést amegyei földhivatal elutasította, majdamegyeibíróságonvalópervesztésutánazalkotmánybíróság következett, hiszen egy olyan hatósági döntésrõl volt szó,melyneknincsjogorvoslatilehetõsége. Az Alkotmánybíróság öt és fél hónap után felszólította abányavállalkozót, hogy keresetéhez mellékelje a másodfokú bíróság kereset-elutasító határozata kézbesítõ tértivevényét. (Az nem amegyei bíróságnál van?) Nyilvánadöntésreméghosszúideigvárnikell. Kíváncsianvárjuk,mileszakövetkezõMÜT-eljárás eredménye. Lesz-e szakhatósági hozzájárulás atermészetvédelem részérõlegynatura2000területre. A témakör lezárásaként idézek az EU-Bizottság közleményébõl: A Bizottság hangsúlyozza, hogy a NATURA2000jogszabályoknemzárjákkikategorikusanakitermelõitevékenységet,aBizottságésatagállamokvállalták,hogyútmutatókatdolgoznakkiaziparág és ahatóságok számára, pontosítva, hogy anatura 2000 természetvédelmi területeken vagy azok közelébenfolytatottkitermelésitevékenységhogyanegyeztethetõösszeakörnyezetvédelmével.avégleges útmutatókvárhatóan2008 végére készülnekelés alétezõlegjobb gyakorlaton fognak alapulni. (Ez acikk 2009 júniusábaníródott, de sajnos ilyenútmutatóról még nem tudokbeszámolni.) Az alapanyagok jelentõségének tudatosítása anyilvánosság körében ABizottság ajánlott eszközei közül az utolsó az alapanyagok nélkülözhetetlenségének, és azok bányászati módszerekkel történõ biztosítása szükségességének tudatosítása, aszéleskörû felvilágosítás jó kísérlete volt a május én megrendezett Minerals Day BányászatiésKohászatiLapok BÁNYÁSZAT 142.évfolyam,5.szám 3

6 2009 (Ásványok Napja 2009) rendezvénysorozat, amelynek kapcsán Magyarországon tízegynéhány bányaüzem elõre meghirdetve nyílt napot tartott, melyre meghívtákakörnyéklakosságát,de célzottan akörnyezõiskoláktanulóitis. Arendezvénycéljaazvolt,hogyabányavállalkozók felhívják az érdeklõdõk figyelmét az alapanyagok nélkülözhetetlenségére, az alapanyagok ásványi eredetére tehátarra,hogyazokatcsakbányászatimódszerekkel lehet elérni. Ugyanakkor arra is, hogy abányászat méghaátmenetiidõszakra sebetisejtatermetttermészeten nem csak természetromboló, de akár élõhelyteremtõislehet(pl.uhu-bagolyatállyaikõbányában, kunsági bükköny az alsózsolcai kavicsbányában), és mindent megtesz, smeg is kell tennie atermészetben esettkárokhelyreállítására. A Bizottság által javasolt, fentebb említett négy eszköz,feladatközülazelsõháromcímzettjeiatagállamok, tehát az érintett országok kormányai. Anegyediket legalábbismagyarországon,éstovábbi21országban abányavállalkozók és szervezeteik magukra vállalták.ez utóbbifeladat 2009.május énEurópa-szerte166bányaüzembemutatásakapcsánteljesült! Ásványvagyon-gazdálkodás, ásványvagyongazdálkodási stratégia Úgy gondolom, mint tagállamnak, nekünk magyaroknak is meg kellene fogalmaznunk, sapolitikával éppúgy mint alakossággal meg kell tudnunk értetni, hogy a Fenntartható Fejlõdés Stratégiája nevû program vagy akár program nélkül afenntarthatóság és fejlõdésmaga komolyakadályokbaütközhetfizikailag elérhetõ,sugyanakkormegfizethetõnyersanyagokhiányában. Emlékezzünkaz elmúltõszre,az orosz-ukrángázvitára,amely valljukbe megrengetteazegészvilágeddigi jól leülepedett, megkövesedett energiapolitikai gondolkodását.aképletazóta sem tisztultle,éppenaz elmúlt napokban volt egy hasonló konfliktus, csak hát arrólamédia alighogyemlítésttett,hiszencsaknéhány napig tartott,meg hát nyár lévén nem fagyottmeg senki.bekell látni, aszénhidrogénekterén,sezáltal energiagazdálkodásunkkal egészeurópávalegyütt sérülékeny köldökzsinóron lógunkannakellenére, hogytárolókapacitás dolgában lakosságarányosan Európában élenjárunk. Voltszerencsém (?)vagykét éveakormányszámára készítettkomolytanulmányokatolvasni,melyekvalójában javaslatok voltak az ország ásványvagyon- és energiaellátási stratégiájának kidolgozásához. Meg kell mondjam, megdöbbentõ volt olvasni anyugati kézben lévõ, magukat mértékadónak tartó szakértõ intézetek magyarnevû,denembányászszakemberképviselõinek tanulmányaitarról,hogyhogyansmelyiránybólkellene biztosítaniamagyarországnakazelkövetkezõévtizedek ellátásához szükséges szénhidrogén- és villamos-energia importját. A többtíz oldalas tanulmányok még csak említésre sem méltatták Magyarország saját, meglévõ stratégiai ebbenazesetbenenergiahordozó ásványvagyonát,deazittfolyóvizeinket,vagynetánaz ugyancsakeladhatatlanszeletsem említették. Az egyébalapanyagokról,ásványokrólszósemesett. Minthanemistudnánakazóriásifeltártéstermelés alattlévõ,avagycsakismert,de blokkolt hatalmaslignitkészletekrõlsabizonyhelyenkéntmégnemvéglegeseneltemetettbarna-ésfeketeszeneinkrõl.demivana mindennapi létünkre és környezetünkre vonatkozó fenntarthatósággal és fejlõdéssel? Oda, kérem, kõ kell, meg kavics, meg homok, meg agyag, meg sok mindenféleegyébásvány! Az elmúlt évben amagyar Bányászati és Földtani Hivatal még közreadta az ország évi ( i állapot) ásványvagyon-mérlegét, melyben beszámoltarról,hogyrettenetesgazdagokvagyunk:gazdaságosan kitermelhetõ ipari vagyonunk millió tonna, melynek NGE-értéke (Nominál Gazdasági Eredménytartalma):8.932MrdFt. Ezzel szemben felteszem azt a ma még akadékoskodásnak tûnõ kérdést:mondja megvalaki,mennyiebbõl amintegy14mrdtipariásványvagyonbólatényleghozzáférhetõ, amit atermészetvédelem, akörnyezetvédelem, a vízvédelem, aföldvédelem, atalajvédelem, az erdõvédelem, anemzeti örökség védelme, valamint ahisztérikussá felfejlõdött bányászatellenes hangulatból eredõ, az önkormányzatiképviselõk kicsinyes, személyesérdekeibõl születõtelepülésrendezésitervekvalóbanhozzáférhetõnekmeghagytak? ErreakérdésremaMagyarországonsenkinemtudjaaválaszt,sõt,azMBFHa2008-asadatokatmárközzé semtette. Apolitikarégimulasztásaújrafelmerül:aBányatörvénymártöbbmintmásfélévtizedeelõírta,hogykikell dolgozni az ország ásványvagyon-stratégiáját és meg kell alkotni az ásványvagyon-gazdálkodásról (netán védelemrõl?)szólójogszabályt. Anélkül,hogytisztázódna valójábanmirõl,melytömegrõl szóljonez astratégia, ill.jogszabály, mik akülönbözõ ipari ágazatok számára nélkülözhetetlen,sezértvédendõ,ún. kritikusnyersanyagok, mi is az az ásványvagyon-mennyiség, amivel kalkulálhatunk, aminek akiaknázását, hasznosításának menetét, feltételeit szabályozni kívánjuk, kár lennebelefogniakeretekmegfogalmazásába. Nyilvánvalóan óriási munkáról van szó, de egyszer rákellszánniazidõtésköltséget:felkellmérni,hogyaz ismert,meglévõásványvagyonból,ill.az annakún. ipari vagyonként nyilvántartott hányadából mennyi a valójában hozzáférhetõ, amit nem blokkol akár hivatalosan,akárkendõzöttformában egyszakhatóságsem. El kell ismernünk, hogy minden hatóság asaját szakterületénazállamnevébenlépfel,ésképviselisaját szakterületénekérdekeit.ugyanakkorazásványinyersanyagok kitermelésének korlátozásával az állam nevébenéppen az államotkorlátozzákegyrészt atulajdona, az ásványvagyon feletti rendelkezésében, másrészt abban,hogyafelmerülõnyersanyagigénykielégítésétale- 4 BányászatiésKohászatiLapok BÁNYÁSZAT 142.évfolyam,5.szám

7 hetõ leggazdaságosabb módon biztosíthassa. Ezért kell sürgõsen megalkotni az ország ásványvagyon-gazdálkodássalkapcsolatosstratégiáját! Azállamnakelkelldöntenie,hogyakülönbözõirányú,sokszorellentétesérdekûfeladataiközöttholtalálja meg akompromisszumot, aközös nevezõt az egyes szakágak között. Át kellene gondolni: egy-egy szakág érdekeinekérvényesítéseaszakmailagvédhetõ,mûszakilag és gazdaságilag megvalósítható keretfeltételek megfogalmazásahelyettvalóbancsakisamásikmegfojtásával,igényeinekfigyelembevételenélküllehetséges? Ha pedig ez így van, akkor bizony az alapanyag-ellátásértfelelõs(vanilyen?)szakágállamiképviselõjefelmutathatja a döntéshozóknak a hozzáférhetõ ásványi nyersanyagok adatsorát, mely bizonyíték arra, hogy gazdagezazország,komolynyersanyagkészletekismertek, csak éppen egyik vagy másik szakági szempont erõsebb voltarévénnem hozzáférhetõek. Ezenkeretfeltételekkidolgozásánakszükségességét jelziazeurópaibizottságközleményeis! Becslésem szerint bizonyos ásványi nyersanyagok hiánya fõként az építõipariadalékanyagok, mintakõ és akavics tíz éven belül már bizonyos régiókban jelentkezni fog, saz idõ múlásával egyre nagyobb területekre fog kiterjedni. Az elsõ jelek természetesen alegnagyobb piacon, Budapesten lesznekészlelhetõek. Annak ellenére, hogy atérségben óriási ásványvagyonmennyiségtalálható,ennekjelentõs hányada részbenfeltárt,denemhozzáférhetõ, részben valószínûsített, de kivett vagy kivettnek tervezett (mint pl. atervezett ökológia háló) tehát nem hozzáférhetõ. Ugyanakkor jelentõs mennyiségben vannak bennmaradt,csakfelszínesen,rossztechnológiávalletermelt ásványvagyonokis. Ezek utólagos kitermelését akár támogatniiskellene. Afejlõdéstfennkelltartani,tehát hanemváltozik ajogi helyzet egyre távolabbról fogják szállítani az alapanyagokat.megkellfontolni:engedjük-ekitermelni ott az ásványvagyont, ahol az megfelelõ minõségben és mennyiségben afelhasználás helyéhez legközelebb megtalálható,vagyaszállítássalterheljükakörnyezetet. Példaként csak akavicsra, mint az építõipar egyik legfontosabb alapanyagára szorítkozva elmondható: az ásványvagyon csökkenése folyamatát megállítani nem lehet,hiszenafolyók fõkéntaduna újkavicsotavízlépcsõk miatt alig termelnek, ezért akavicsra vonatkozóan is alaptörvény: ásványvagyont elveszni hagyni nem szabad. Visszamaradó ásványvagyont hagyni bûn, mert idõveltönkremegy(akõvagyonmállik,akavicstelepeliszaposodik, benövényesül ). Ásványvagyont atöltésanyagért lefedni hagyni felelõtlenség, mert afelsõ réteget elfedi anövényzet, sa gyökérzóna óriásiásványvagyon-veszteségetokoz. Ásványvagyonraegyébépítményeket ipartelep,lakótelep, hulladéklerakó stb. telepíteni vétek, hiszen mindazokatmáshováislehetnetelepíteni. Azásványvagyoncsakottelérhetõ,aholazkeletkezett. Haaténylegesenkitermelhetõásványvagyonhiánya már nyomja apiacot, késõ lesz elkezdeni az érdekek egyeztetését! Ez alegjobb esetben is több éves folyamat! Drága árat fog követelni minden késedelem. Végül is valamennyi bányatermék az ember igényeit szolgálja,azembervédelme,afenntarthatóállapot netán fenntartható fejlõdés védelme mikor kerül napirendre? HORÁNYI ISTVÁN 1971-ben szerzett bányamérnöki diplomát bányageológus szakon. AVízkutató és Fúró Vállalat Gyõrszemerei Üzemvezetõségénél kezdte szakmai pályáját mint fúrómester, körzeti elõadó tõl amélyépterv Szombathelyi Osztályán közmûtervezéssel foglalkozott talajmechanika, vízellátás, csatornázás és gázellátás szakterületeken.ny-dunántúlközségivíz-éscsatornahálózataikiépítéseill.földgázravalóátállásakapcsánkomolyfeladatokat kapott tõl abauholding építõipari konszern munkatársa, majd akonszern magyarországi építõanyag-ipari alapanyag-bányászatának felelõsvezetõjevolt.nyugdíjbavonulásaótamûszakitanácsadó. Külföldi hírek Új lignit külfejtés Törökországban Törökországban, az Afsin Elbistan régióban Kahraman MarastelepülésterületénüzemelaCinerCsoportCöllolárnevû,újkülfejtéseslignitbányaüzeme,melynek szénvagyona3,8 Mrd t. Törökország éves lignittermelése több mint 60 Mt, és ezzelamennyiséggelkétszéntüzelésûerõmûvetlátnakel,melyek együttesen az ország villamosenergia-igényének 24%-át adják. Mivel az ország energiaigénye tovább növekszik, az új bányaüzem évestermelésétaközeljövõben 17 Mtonnáratervezikemelni. Aberuházásiköltségekcsökkentéseésatermelésirányítás rugalmasabbátételeérdekébenateljeskülfejtésiüzemremegrendelték asiemens legmodernebb, drót-nélküli LAN típusú termelésirányító és kommunikációs rendszerét, amit szeptemberbenhelyeznek üzembe. Aufbereitungs Technik, január Bogdán Kálmán Aranybányanyitás Egyiptomban A Perth-i székhelyû ausztrál Centamin Egypt vállalat február közepén jelentette be, hogy megkezdték Egyiptomban Sukartelepülésmellett(30km-reaVörös-tengertõl)akülfejtéses aranybányanyitását. Az ércelõkészítõ mû 2009 második negyedévében lesz kész, mert a berendezést a Centamin Bolíviában lévõ Kori Kollo bányájából való leszerelés után tudják Egyiptombaszállítani. Abányatervezettkapacitása4Mt/évérc,melybõl uncia/év (5670kg/év)aranyatnyernek. Amegkutatottvagyon 350 tfém arany. Aletakarítási arány 4,8:1. Az ércelõkészítõ mûhöz szükséges 500 m 3 /nap vizet avörös-tengerbõl nyerik, melyettisztítanak,avillamosenergiát 28MW ahelyszínen épített,nehézolajtüzelésûerõmûbenállítják elõ. Engineering and Mining Journal, március Bogdán Kálmán BányászatiésKohászatiLapok BÁNYÁSZAT 142.évfolyam,5.szám 5

8 Utazás abányászat jövõjében Beszámoló asecuring the Future 2009 és ICARD8 konferenciáról DR. FÖLDESSY JÁNOS okl. geológus, tanszékvezetõ egyetemi tanár Miskolci Egyetem Acikkben asvéd Bányászati Szövetség bányászat és környezet témakörrel foglalkozó konferenciájáról számolokbe.egy konferenciáról abeszámolórendszerint egyhírerejéigterjed.máraviszontannyira megváltozott abányászattal kapcsolatos világméretû összkép és stratégiaépítés ahazai szakmai állóvíz endemikus mocsárvilágához képest,hogy érdemes és tanulságos lehet egy bõvebb cikkerejéig beszámolót adni az itt hallott és látott élményekrõl. Bevezetés A Securing the Future konferenciát asvéd Bányászati Szövetségasvédmûszakiegyetemekkelkaröltverendezi meg négyévente, mindig ugyanazon ahelyszínen, az északiskelleftea-ban,amelyakörnyezõcu,zn,pb,au ércesedésekbányászatánakéskohászatánakközpontja. IttaszékhelyeaNew Boliden nevû,európaiméretekben jelentõs (és nálunk biztosan multinak becézendõ) bányászati vállalatnak is. Akonferencia alcíme: Bányászat,fémekésakörnyezetünkegyfenntarthatótársadalomban. A konferencia meghívóján Madame Maud Olofssonnak, avállalkozási, Energiaügyi és Kommunikációs Minisztérium vezetõjének üzenetét olvashatjuk (ez önmagában jelzi abányászattal kapcsolatos svéd közfelfogástéspolitikaiértékrendet).2001ótaezaharmadik alkalom, hogyrészt veszek akonferencián, ígya tendenciákat közel egy évtizedes távlatban volt alkalmammegfigyelni. Az idén vele egy helyszínen megrendezett ICARD konferenciát hároméves gyakorisággal, de különbözõ helyszíneken rendezik. Arövidítés kifejtése: InternationalConferenceon Acid Rock Drainage azaznemzetközi konferencia, amely abányászat egyik legkedvezõtlenebbtartóskörnyezetihatásával,akõzetekbõloxidációval keletkezõsavakokozta ártalmakkal, sezekkezelési illetvemegelõzésilehetõségeivelfoglalkozik. Az együtt tartott két konferencián 5kontinensrõl 350-en vettek részt, tudományos színvonalára harminc tagúnemzetközibizottságfelügyelt,szûrteapublikációkat. Akét konferencia hétnapos programjának elsõ napján továbbképzés jellegûrövid kurzusok, utolsó két napjánkirándulásokvoltak. Akonferenciák Az elõadó napok mindegyike egy másfél órás panel fórummal kezdõdött, amelyek témái: (1) afenntarthatóság fenntarthatósága agazdasági krízis idején, (2) az ARD (kõzetsavasodás) vizsgálatok nemzetközi szabványosítása, (3) afejlõdõ országok kitermelõ iparának helyzete és (4) az urániumbányászathoz fûzõdõ kérdésekéskételyekvoltak.mindennaponavilágnégy-négy elismertszakemberealakítottakiavitaalapjátadókörképet. Az egyes plenáris témákterületénkörvonalazódott, hogy (1) anyersanyag- és energiagazdálkodás területén a fenntarthatóságról, mint elsõrendû végcélról ajelen gazdasági helyzetben le kell mondani, az ásványi nyersanyagforrásokkalvalógazdálkodáslehetakrízisbõlvaló kilábalásegyikeszköze,(2)hogyazardvizsgálatokés minõsítések világméretû és európai szintû irányelv- és normarendszerének bevezetése a küszöbön áll, (3) a fejlõdõ országok gazdasága sokszor 50%-ot meghaladó mértékben függ abányászattól. Azok fejlõdése biztosított,aholazállamibevételekbányászatbavisszaforgató felhasználása átlátható, korrupciótól mentes és jól elosztott, (4) az uránium ércek kutatása és termelése a széndioxid-kibocsátási korlátozások miatt kritikus fontosságú, denagyonnagylemaradásokvannaketéren aföldtanikutatásbanésaszakemberekképzésében. Atöbbi 140elõadásés 61 poszter 10 szekcióba sorolvakerültbemutatásra: ARDelõrejelzésésbecslés Bányászatihulladékkezelés Környezetihatások Felhagyottésrégibányák+energia WISMUTHrekultivációs program Bányabezárásistratégiák Bányászatésfémekatársadalomban Urániumbányászat Alapvetõ gazdasági folyamatok a bányászattal kapcsolatban Vízgazdálkodás Mint afelsorolásból is látható, amûvelésiés feldolgozás-technológiai kérdések itt csak akörnyezetgazdálkodással összekapcsoltan kerültek terítékre. Világosan kibontakozott az,hogyamai modern bányászat és ércfeldolgozástechnológiaikérdéseinekkutatás-fejlesztése mellettmamáregyenrangúanfontosakörülvevõegyéb tudományok, technológiák, gazdasági és politikai, szociológiaimegfontolásokvizsgálata,kutatása. Magyarországról a Miskolci Egyetem csapata mutatta be arudabányai ércesedés új kutatási eredményeit és Móricz Ferenc (Miskolci Egyetem) a bolíviai Oruro meddõhányóinakdinamikusardteszteredményeit. 6 BányászatiésKohászatiLapok BÁNYÁSZAT 142.évfolyam,5.szám

9 Akonferenciánanyugatiféltekefejlettországaiban mûködõ globális bányászati nagyvállalatok (pl. Anglo- American, RioTinto, New Boliden, CVPD, LKAB) és környezet-technológiát, szolgáltatásokat kínáló szakértõicégek (pl.golder,srkconsulting)voltaktúlsúlyban arésztvevõk között. Jól látható és anévjegyek változásántapinthatóirányzatazegyrenagyobb tõkekoncentráció, mind atermelõk, mindaszolgáltatók piacán. Avilág bányászatát ma döntõen befolyásoló, és atermelési piramis csúcsát alkotó multinacionális konglomerátumok száma kevesebb mint 40, az alattuk lévõ szintet alkotó középvállalatok száma mintegy 500, a futottak még kategóriában pedig több tízezer kisebb-nagyobb vállalkozás sorakozik, melyek léte döntõen afelsõháziak diktálta versenyfeltételektõl és áraktól függ. Akörnyezetgazdálkodási és szociális követelmények ma annyira megnövekedtek avilág minden részén, hogy bányanyitásra és folyamatos üzemeltetésre csak közepes illetve nagy bányavállalatok pénzügyi hátterével lehet vállalkozni. Még ezen aszinten is gyakoriaka csõdök,összeolvadások, különösena2008-asgazdasági válságbegyûrûzõdésétkövetõen. Igen fontos üzenete akonferenciának, hogy abányászati termékek ciklikus kereslet-kínálat változása okozta hatások rárakódnak az általánosan növekvõ nyersanyagigényekhosszabbtávútendenciájára.agazdasági válságokkal egybeesõ mélypontokon leálló bányászati fejlesztések akövetkezõ ciklusban összegyûlt, elhalasztott igényként dinamikusan megugró kereslet- és árnövekedéstváltanakki,amelyekreamélypontokidején afejlesztésekre fordított nagyobb erõforrásokkal, a képzés fenntartásával, amunkaerõmegtartásával lehet aleghatékonyabbanfelkészülni. Aszámunkra legérdekesebb témák között szemezgetve és ahazai vonatkozásokat is kiemelve agard (Global Acid Rock Drainage Guide) létrehozását kell említeni. Akõzetsavasodás jelenségének jelentõs környezeti hatása tette szükségessé ezen új nemzetközi környezetgazdálkodásiirányelv kidolgozását,ami nemsokára az európai, illetve ahazai környezeti szabályozásba is beépülmajd. Szakmai kirándulások A konferenciát kirándulások követték, én az Aitik (Európa legnagyobb külszíni rézérc bányája) és Kiruna (Európa legnagyobb föld alatti ércbányája) bányáit érintõútvonalatválasztottam. Az Aitik bánya Lappföldön, Gellivare városa mellett, Kirunától északra található, porfíros rézérc lelõhely,anew Boliden üzemeltetésében.akülfejtésmérete3 1km,pillanatnyimélysége450m.Jelenlegévi18 millió tonna rézércet termel, kapacitását akövetkezõ néhányévalattmegduplázzák. Akapacitásbõvítésengedélyeztetésekevesebbmint10 hónap alattlezajlott. Atermelés fúrás-robbantás-szállítás ciklusban történik, a szállítást 250 tonnás jármûvek végzik. Aszállítójármûvektöbbmint50%-án nõivezetõk ülnek. 1.ábra: Ércrakodásnálalkalmazottkanalaskotró 14m 3 -eskanállal azaitikbányában Szelektíventörténikameddõelhelyezésis;ameddõ kõzetetaz érchez hasonlóelemzésirendszerrelminõsítik savtermelõ vagy nem savtermelõ jelleg szerint. Az ércelõkészítés törés-õrlés-flotálás folyamatban zajlik, azzalakiegészítéssel,hogyapiritetis leválasztják, sígy nagy tömegû inert meddõ és kis tömegû külön kezelést igénylõ, ARD-veszélyes (pirites) meddõ keletkezik. A termeltkoncentrátumotabányavasútiszerelvényekkel szállítja közvetlenül askelleftea melletti Rönnskar kohóüzembe. 2.ábra: AzAitikbányaüzem képeaturistákszámára fenntartottkilátópontról A 100hektár felületû zagytározó gátja 2001 szeptemberébenátszakadt,akiömlõmintegy2millióm 3 zagyot azakkorittmárkiépítettvésztározófogtameg.abõségesen rendelkezésre álló vízkészletek ellenére az üzem zárt körfolyamatban, teljes vízvisszaforgatással mûködik.egyikfontoskörnyezetiveszélyameddõhányókfelületi kiporzódása, ezért a portalanítást helikopteres permetezéssel segítik. Apotenciálisan savképzõ meddõzagy semlegesítésére Stockholmból érkezik szennyvíziszapirányvonatokon. Amásikjólismertlelõhely, Kiruna szinténnagyváltozásokelõttáll.avárosközvetlenülabányaüzemmellett épültfel,ésamûveltérctest aváros irányába dõlve húzódik amélyben, így az aláfejtett területek mozgása szükségessé teszi ateljes város áthelyezését alelõhely fekü oldalára, annak érdekében, hogy ajelenlegi mközötti mûvelési mélységtõl tovább tudjanak bõvülni az 1400 mmélységû szintig. Amintegy BányászatiésKohászatiLapok BÁNYÁSZAT 142.évfolyam,5.szám 7

10 lakosúvárosáthelyezéseakövetkezõ4-5évprogramja, salakosságteljesegyetértéséveltörténik,tekintve,hogy akörnyékegyetlenjelentõsmunkaadójánaktovábbilétefüggettõlabõvítéstõl. 3.ábra: Akirunaiföldalattibányászatközéptávú bõvítési terveiéskihatásaavárosra(forrás: Akirunaivasércbányákrólmárkorábbanisjelentek megebbenalapbanbeszámolók,detalánnemérdektelenmegemlíteni,hogyazüzemautomatizáltságamatalánazegészvilágon egyedülállóanmagasfokú, ésa skandináv bányagép ipar K+F eredményeinek bevezetése legtöbbször ezekben az üzemekben történik. Az LHD technológiára berendezett osztószintes fejtésmódot alkalmazóbányamûvelésbenanagyrésztautomatizáltfúrás és arobbantás során még dolgoznak kis számban gépkezelõk, de arakodás, szállítás minden fázisa automatizált, távvezérelt LHD jármûvek, bunkervonatok és szkipek hozzák afelszínre amûszakonként kb tonna mennyiségû termelt ércet. Abánya irányító központjaazirodaházuk7.emeleténvan, aholazoperátorok képernyõkelõttülveirányítjákakülönbözõberendezéseket. 4.ábra: TávvezéreltLHDrobotakirunaiércszállításban Forrás:(www.lkab.com) Az ércjelentõsrészétspeciálispelletkéntdolgozzák fel, avásárló igényeinek megfelelõen elõre keverik a vasérc, ötvözõfémek stb. anyagokat avégtermék pelletbe. Atermelés jelenlegi 25 millió tonna/év mértékét akövetkezõ 10 évben 30 millió tonna/év nagyságúra bõvítik. Az üzem méreteire jellemzõ néhány szám: az éves vágathajtási igény km (a képen is látható szelvényméretben), az éves robbantólyuk fúrás összmennyisége 1millióméter. Az 1800 fõnyi teljes létszám mellett aföldalattilétszám400fõ. Ha apénzügyi számokat megnézzük, ajelenleg is 100% állami tulajdonban lévõ LKAB konszern megszenvedteavilágotmegrázógazdaságiválságot,árbevétele 64%-kal, a bányászat termelési értéke 42%-kal csökkent,ésjelenlegmintegy0,5milliárdsekveszteséget jelentett (www.lkab.com, 2009/2. negyedéves jelentés). Afejlesztésitervekrõlviszontnemmondottle, inkább új piacok felkutatásába kezdett, sma rendelésállományánakjelentõsrészétkínai,egyébtávol-keletiésközelkeleti vásárlók jelentik. Hosszú távú terveinek célkitûzéseit megtartva esetleg afejlesztések idõbeli átütemezésérekényszerülhet. Összefoglalás Amagyar olvasó afentiekbõl számos tanulságot vonhat le. Elsõként azt, hogy abányászati ipar és általános gazdasági fejlettség nincsenek ellentétben egymással, ahogyeztmahazánkbanaziparfejlesztésértfelelõspolitikusainkközülsokanképzelik.ellenkezõleg,egyfejlett és stabil állam gerince anyersanyag (és energiahordozó) kitermelés- és ellátás biztonság, természetesen minél magasabb hozzáadott érték megteremtése mellett. Amegállíthatatlannak tûnõ bányászati globalizációs folyamatban megmarad anemzeti tõke jelentõs szerepe (és piacképes megtérülése), amennyiben aktívan részt vesz afejlesztésekben (pl. anew Boliden). Másodszor azt, hogy az állami tulajdon nem mindenütt és mindenkor szinonimája akorrupciónak, hozzá nem értésnek és herdálásnak, sokkal inkább lehet eszköze olyanközép- éshosszútávústratégiaifejlesztéseknek, mely eszközök a mindennapi piac gyorsan változó körülményei miatt a versenyszférában csak a legtõkeerõsebbek számára állnak rendelkezésre. Harmadszor, a bányászat ma már nem jelenti a környezetgazdálkodással, aszociális környezet javításával, atermészeti értékek megõrzésével való szembemenetelést és hadakozást, sokkal inkább az anyagi eszközök és infrastruktúra megteremtésének okos és fenntartható eszközét aregionális fejlesztésben. Nem halat,hálótkelladni abányászatfejlesztésérealkalmas területeken. (A tanulságok aktuális viszonyainkra való fordításátazolvasóra bízom.) FÖLDESSY JÁNOS okl.geológus,aföldtudománykandidátusa,phd1970-benszerzettgeológusokleveletabudapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen ig az Országos Érc- és Ásványbányák Recski Rézérc Mûveinél dolgozott geológus,késõbbföldtaniosztályvezetõhelyettesibeosztásban közöttkubábanmûködöttnyersanyagkutatási szakértõként ig az Enargit Kft. igazgatójaként alahócai aranyérc-kutatásokat vezette. Jelenleg amiskolci EgyetemFöldtan-teleptaniTanszékétirányítja. 8 BányászatiésKohászatiLapok BÁNYÁSZAT 142.évfolyam,5.szám

11 Vélemény az MVM energiapolitikájáról avért kapcsán DR. KATICS FERENC okl. bányamérnök, okl. gazdasági mérnök AszerzõaVértesi Erõmû Zrt. kapcsán amagyar energiapolitika újragondolását szorgalmazza. Az energiaellátásunk importtól való függõségének csökkentésére ahazai források fokozottabb bekapcsolásának szükségességét hangsúlyozza. Elõzmények AMagyarVillamosMûvekZrt.(MVM)közgyûlése elé kerülõ szakértõi anyagban ( ) avértesi Erõmû Zrt. (Vért) azonnali, jogutód nélküli megszüntetése,vagynovemberigvalómûködéseszerepelt. Aközgyûlésen abezárást egyelõre levették anapirendrõl. Atérség országgyûlési képviselõje lehetõséget kapott aminiszterelnöktõl, hogy javaslatokat tegyen a cég 2014-ig történõ mûködésére. AMagyar Nemzeti VagyonkezelõZrt.(MNV)vizsgáljaalehetségesmegoldásokgazdaság-és társadalompolitikaihatásait. Aközlemények szerint avért havonta egymilliárd forint veszteséget termel, afinanszírozástaz MVM átmenetileg, csoporton belüli vagyonátcsoportosítással oldjameg. Kormányhatározatszületettacégéletbentartásáról (06.23.).MTIközlemények: avért-reamagyarenergiarendszernek nincs szüksége ( ), a GKI Gazdaságkutató Zrt. legfrissebb tanulmánya ( ) szerint: az idén mintegy 20 milliárd forint veszteséggel mûködõ erõmûtársaság bánya nélkül, ajelenlegi négy helyett két blokkal üzemelhetne racionálisan. Abánya ésazerõmûélettartama 2020-igszól,deha addig teljes kapacitással mûködik, az 134 milliárd forint terhet jelentene aköltségvetésnek. AGKI szerint ezer embert kellelbocsátani,600pedig nyugdíjba vonulna. Indokolt tehátakérdéstovábbivizsgálata. Kérdések és ellenérvek 1. Elöljáróban: hogyan gondolták a szakértõk a vertikum azonnali bezárását, a máról-holnapra fellépõ foglalkoztatási, munkanélküliségi gondok kezelését? A novemberi változat is azonnali! Érintett 2100 munkavállaló (pontosabban család!), továbbá az infrastruktúrában, abeszállítóknál dolgozók, valamint akörnyezõ 6-7 település, melyek közül hármat az iparûzési adó is érint. Továbbá Oroszlány város távfûtésének kiváltását (3200lakás, közintézmények, iparipark)?különösena jelenlegi,kedvezõárszintmegõrizhetõségeakérdés. 2. Atérségben jelentõs szénvagyon található, melybõl fejlesztett áram költsége versenyképes az importéval. Az erõmûvet aközmúltban felújították és füstgáz-kéntelenítõvel szerelték fel. Két blokk fluidágyas, azaz lehetséges mezõgazdasági melléktermékekkel is tüzelni. Hangsúlyozni kell, hogy abiotechnológiához is szükség vanszénre, ezértfelelõtlenabiztosszénbázisleépítése. Rövidtávúérdekekmiatt ajelenlegiimportenergiafüggõség és ellátás-biztonság mellett lemondhatunk-e 3-4% hazai forrásról? Nyilvánvaló, hogy ugyanennyivel növekednefüggõségünk.különösendekonjuktúrákidejénnyúlunkenergiaforrásainkcsonkolásához? Ha tehát avért ahazai energiapolitika számottevõ része,bezárásapedigazadotttérségrendkívülifelkészítésétigényli,akkormegállapítható,hogyasorsávalkapcsolatosdöntéstúlkellmutassonegygazdaságitársaság kompetenciáján.ennekegyetlenokavan:azmvmmaga is apiaci verseny egyik szereplõje, és mint látjuk, a vállalkozásésazországérdekeiidõnkéntkeresztezhetik egymást.(hasonlópélda korábbról akb.15 milliótonna, nagyrészt feltárt szénvagyonú balinkai bánya bezárása). 3.AVértveszteségérevonatkozóadatokkiragadása a bezárási szándék megalapozását szolgálja, de ajelenlegi szabadpiaci ár azigazi ok.ezzelszembenazahelyzet, hogy konszolidált, rendkívüli hatásoktól mentes idõszakokbanavertikuméletképes. AVértadózáselõttieredménye2007.és2008.évekbenpozitív volt (0,7és 4,4MrdFt).Ahosszútávúkörnyezetvédelmi kötelezettségekre, adolgozók nyugdíjazására fordított kiadások,valamint az elhibázottáramvásárlási szerzõdésekre képzett céltartalék miatt váltott a szaldónegatívra. Amárkushegyibányatermeléseazemlítettévekben optimálisvolt,megfeleltazerõmûfûtõanyag-igényének (14,5-15,5PJ). AVért évi kritikus pénzügyihelyzeteaz alábbiak összegzõ hatásaiból adódik: a gazdasági válság miattkb.felérecsökkentáramárból(amiátmeneti),valamint avért és egy külsõ cég közötti áramvásárlási szándék meghiúsulásaokozta,kb.tízmilliárdoskártérítésiigénybõl(amiegyszeri). Hibázunk, ha ajelenlegi hatásokkalterhelt bevételi adatokat használjuk ajövõbeli paraméterek becsléséhez. Mivel akiesõ, hazai forrást pótolni kell, ezért az összehasonlításalapjaennekösszesköltségelehet,beleértveabezárásiésahumánköltségeketis. BányászatiésKohászatiLapok BÁNYÁSZAT 142.évfolyam,5.szám 9

12 4.Alapvetõazországenergiaellátás-biztonsága.Ezt szolgálja anémetországban több évtizede alkalmazott ún. szénfillér. Lényege, hogy akülsõ (olaj, gáz árváltozásaitól) függés enyhítésére életben tart pillanatnyilag nem gazdaságos bányákat is. (Az EU lehetõséget ad, hogyatagállamellátás-biztonságiokokbólelõnybenrészesítse ahazai, primer energiaforrásokat felhasználó termelõ létesítményeket, jelenleg Lengyelország és Spanyolország isalkalmazzaaszénfillért.) Aszénfillérbeépülazáramárába,melyetafogyasztófizet.Márkushegykapcsánezkb.23fillér/kWh,idén összesen7,5mrdft.ez apénzügyihídlehetalapjahazaienergetikaierõforrásunkmegtartásának. Világos beszédeseténamagyarlakosság melynek 90%-a közvetvevagy közvetlenülgázfogyasztó ebben partner. Aközvéleményt ugyanis agázkorlátozási fenyegetettségek(pl.2006-banés2009-ben)rádöbbentettékazegyoldalúenergiafüggõségünkkockázatára. 5.Atársaság2009.éviüzletistratégiájaamárkushegyibányánálirreverzibilisfolyamatokatindítel.Lecsökkenti abánya termelési kapacitását (és atényleges termelést is), növekednek afajlagos költségek évre tervezett termelés 9,9PJ. Az erõmûbiztonságosellátásáhozesetenkéntmásodikfejtésrevoltszükség.ajövõbenezalehetõségnemállrendelkezésre. Abányától1990ótanyugdíjazásmiattfolyamatosan távoztakahuszonötévföldalattimunkaviszonytteljesítõ,kvalifikáltszakemberek.pótlásukranyugdíjasokatés 240 fõerdélyi, magyar nemzetiségû bányászt alkalmaztak.ezutóbbiakmunkaviszonyátmájustólmegszüntettékéstovábbi350fõleépítéséthatároztákel. Az elõállt helyzet acég átvilágítására, ésszerûsítésekrekényszerít. Az erõltetett ütemû visszafejlesztés, a bizonytalanság fel fogja gyorsítani a pályaelhagyásokat, ezért rövid idõn belül ismét bányabeli létszámhiány várható. Ugyanakkor megbomlik a munkaerõ szerkezete, strukturális aránytalanságok lépnek fel. Köztudott,hogyaföldalatt,veszélyeskörülményekközött végzett munka nem idényjellegû, fontos amagas szintû technikai, villamos és biztonsági követelményeknek megfelelés. A2010-tõl életbe lépõ szabályok miatt anyugdíjasokat mintmunkaerõt elveszítjük. Azelküldött,szülõföldjükrevisszatérõ,márkushegyi tapasztalatokkal már rendelkezõ erdélyi bányászok az idõ elõrehaladtával mind kevésbé lesznek visszahozhatók. Az egyetlen pótlási lehetõséget õk jelentik, ezért teljeslétszámúelküldésükbírálható.késõbbifoglalkoztatásuk lehetõségét fenn kell tartani. Mellettük szól még,hogyfoglalkoztatásukköltségekb.afeleamagyar állampolgárságútársaikénak,magyar nyelvûakommunikáció, hiányszakmákban is foglalkoztathatók, és már beilleszkedtekahelyitársadalomba. 6. Ha az ország energiafüggetlensége, atérség foglalkoztatási gondjai fontosak, akkor afenti kérdésekre választkelladniaegyszakértõianyagnak. Havalakivégiggondolja,miértvanMagyarországon két villamosenergia piac, ráadásul mindkettõ torz, és egyik sem afelhasználók érdekei szerint mûködik, akkor választ kellene adnia arra akérdésre is, hogy az MVM monopolizálta piac aszolgáltatásaiért miért a szabadpiaciár3-4-szeresétkéri. Ha agázerõmûvek20-30ft/kwh-érttermelikavillamos energiát, miért kényszerítik avértre a10-15 forintot? Amagyar energiapolitikát kell újragondolni afogyasztók és gazdálkodók érdekében, komolyan véve a legkisebb költség szintjének betartását, mert a Vért mostanihelyzeteaztmutatja,hogyezameghirdetettelv avalóságbannemérvényesül.holotttény,hogyapaksi és amátrai erõmû után avért a3-4. legkisebb önköltséggelmûködõáramtermelõ. DR.KATICS FERENC bányatechnikusként,fizikaimunkánkezdteszakmaipályáját1961-benatatabányai,majd1962- tõl apusztavámi ill. oroszlányi szénbányáknál. Munka mellett tanulva, a Miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetem BányamérnökiKaránszerzettbányamérnöki(1971),bányaiparigazdaságimérnöki(1979)ésegyetemidoktorioklevelet (1986).Volttermelésikörletvezetõ,bányamester,terv-ésdöntés-elõkészítõcsoportvezetõ,termelésifõmérnök,ill tól adéli-, majd amárkushegyi Bányaüzem felelõs mûszaki vezetõje tõl abányavállalat központjában tervgazdaságifõmérnök,1990-tõlmûszakivezérigazgató-helyettesvolt.1992-tõlazoroszlányibányákkft.ügyvezetõigazgatójalett,1994-ben nyugdíjbament. ARusal Guineában Anyugat-afrikaiország,Guinearendelkezik avilág egyik legnagyobbbauxitvagyonával,deezabbaniskülönleges,hogy ez hatalmas kiterjedésû külfejtésre alkalmas vékony telepi ércvagyon, melynek kitermelése különleges bányagépeket igényel. Az orosz United Company Rusal alumínium konszern, amely a világ második legnagyobb alumínium-termelõje, Wirtgengyártmányú gépekkelmegoldottaavékonytelepfejtésiproblémáját,ésaguineaikormányhozzájárulásávalmegszerezteabauxitkitermeléséreabányászatijogokat. Guineában kétbauxitbányászatiszervezetvan: A CompagniedesBauxitesdeKindia (CBK),melynek éves bauxittermelése2008-ban3,17mtvolt.abányakindiaváros mellettvan,conakrytólészakkeletre.acégre(debetebányaüzem, vasútvonal, kikötõi rakodó és központi javító) arusal 2001-ben szerezte meg abányászati jogokat 25 év idõtartamra. Az Alumina Co. of Guine-ra (ACG), melynek termelése 2008-ban1.9Mtbauxités640000ttimföldvolt,aRusal2002- ben 22 évre vette meg a bányászati jogokat ban a privatizáció során atimföldgyár, valamint ahozzá tartozó Frigula bánya arusal tulajdonába ment át. Abánya Fria városmellettvan, Conakrytól160km-re. ACBK által termelt bauxitból arusal éves szinten több mint 2Mt-át Ukrajnába, anikolayev timföldgyárba, amaradékot pedig Szardíniába, az Eur Alumina és Írországba, az Aughinish timföldgyárakba szállít. ARusal atimföld teljes mennyiségéthazaikohóiban dolgozzafel. Mining Magazine, április Bogdán Kálmán 10 BányászatiésKohászatiLapok BÁNYÁSZAT 142.évfolyam,5.szám

13 Arobbantás geometriai paramétereinek és arobbantott kõhalmaz szemszerkezetének összefüggései NAGY LAJOS okl. bányamérnök, ügyvezetõ (Omya Hungária Kft., Eger) Amészkõbánya termelési hatékonyságának javítása érdekében atúlaprózódás elkerülésére elméleti megfontolások alapján üzemi robbantási kísérleteket végeztek, melyek alapján arobbantási technológia geometriai elemei optimalizálhatók. Bevezetés Az alkalmazott jövesztés és elõkészítés technológiája AzOmyaHungáriaKft.felnémetimészkõbányában azún.bervaimészkõösszletkerülkitermelésre,amelya Bükk hegység DNY-i részén, aberva völgytõl afelsõtárkányi Mészvölgyig terjed. Kora triász felsõladinikarni emeletû. Összetételében három fõ típusát tudjuk megkülönböztetni: világos,kékesszürkés,néholfehér,mikrokristályos szövetûmészkõ, sötétszürke,mikrokristályos,szakaszosankovasavbangazdag mészkõ, világosszürke,breccsásszövetûmészkõ. Akutatások és abányászat által kimutatott vetõzónák,törésvonalak,karsztosüregekjelentõsmennyiségû meddõ anyagot tartalmaznak. Ameddõ, melynek kora holocén, pleisztocén bemosott törmelék (agyag, homok,homokosagyag,mészkõésagyagpalatörmelék, áthalmozott riolittufa stb.). Atermelési adatok alapján amészkövetszennyezõösszesmeddõmennyisége35% körülvan. Abányában alkalmazott feldolgozási, elõkészítési technológiafõbbelemeitaz 1.ábra mutatja. 1.ábra: Amészkõfeldolgozásfolyamatábrája Ajövesztésnagyfúrólyukas 89mm robbantássaltörténik,azalkalmazottrobbanóanyagando-prill, melynek iniciálását villamos gyutaccsal és Permon 10T, szintén ammónium-nitrát alapú robbanóanyaggal végezzük. Arobbantásnál használt technológiai elõírás paramétereiazévtizedeksoránkialakultparamétereket tartalmazzák,melyekkelnagybiztonsággallehetjórobbantásokatvégezni. Afentebb már említett ~35% meddõtartalom sok esetben problémát jelent az egyes szinteken kijelölésre kerülõ, robbantandó falszakaszok hosszának megválasztásában.igyekszünkavetõzónákat,meddõvelkitöltöttrepedéseketarobbantandófalszakaszhatárpontjaikéntkitûzni,desokesetbenmégezekfigyelembevétele esetén is kerül alerobbantott kõzethalmazba meddõ, amiavégtermékekminõségérekomolykihatássallehet, ezért kezelésükkel, amészkõbõl való elválasztásukkal, az elválasztás hatékonyságának növelésévelrégóta foglalkozunk. Ahogyatechnológiaiábránlátható,márabányafalnál, arobbantást követõenvégzünkelõleválasztást mobilrostával.arobbantotthalmazazonrészekerülátrostálásra, ahol szemmel is jól láthatóan magas ameddõtartalom, de ateljes mennyiség közvetlen meddõhányóra történõ szállítása anyersanyagveszteségmiattkároslenne. Abányafaltólazelõkészítõgépsorraszállítottnyerskövetegyelõleválasztó szitára adjuk fel, ahol három frakcióra osztályozzuk arobbantott mészkövet. A250 mm feletti részt apofástörõre adjuk fel, a mm közötti frakció a törõ elkerülésével kerül a törtkõdepóra,míga35mmalattirész, az ún. leválasztott meddõ részben értékesítésre, részben ameddõhányóra kerül. Abedöntõre szállított nyerskõ tömegében viszonyítva aleválasztottmeddõarányaazelmúltévekbena következõkszerintalakult: BányászatiésKohászatiLapok BÁNYÁSZAT 142.évfolyam,5.szám 11

14 1.táblázat: Ameddõaránya év meddõ ,8% ,8% ,5% ,0% ,9% ,9% Aleválasztott meddõ tömegaránya elég nagy volt ahhoz, hogy vizsgáljuk abelsõ anyag tartalmát. Nagy mintaszámú laboratóriumi vizsgálataink eredménye azt mutatta, hogy aleválasztott meddõ mészkõtartalma átlagosan 82%. Abedöntõreszállítottéves~670et-ásnyerskõmennyiségbõl kiindulva óvatos becsléssel is et az a mészkõmennyiség, amelyet aleválasztásnál elvesztünk. Atényleges veszteség természetesen kevesebb, hisz bárlényegesenalacsonyabbáron,mintazõrleményt a leválasztott meddõ egy részét értékesíteni tudjuk. Alapvetõen azonban olyan problémával kerültünk szembe, amellyel foglalkozni kell, hisz aveszteségek mérséklésejavíthatja atársaság gazdálkodásának eredményességét. Kísérleteinkaz elsõfázisban arra irányultak, hogy a vibrációs rosta csokorméreténekacsökkentésévelelérjük a leválasztott meddõ arányának a csökkentését; 20 mm-es, majd 25 mm-es csokorméretû szitákkal kísérleteztünk.abbanazesetben,haanyerskõmeddõtartalma 20% körüli volt, még száraz körülmények és 20 Cfelettikülsõhõmérsékleteseténisfolyamatosvolt arosta síkon abetapadás, ami jelentõs állásidõt és termeléskiesést eredményezett. Bár valós eredményt ez a kísérlet nem hozott, de ráirányította afigyelmünket arra, hogy ajó minõségû falszakaszok robbantásakor gyakorlatilag meddõnélküli feladásesetén érdemes a35 mm-es rosta síkotgumihevederrellefedniés ateljeskõmennyiségetazelõtörtkõdepóra szállítani. Ezekutánfordultafigyelmemarobbantásitechnológia felülvizsgálata, módosítása felé, abból acélból, hogy alerobbantott kõzethalmaz 35 mm alatti részét csökkentsük,mégolyanáronis,hogya800mm-nélnagyobb ún. batárkövek aránya emelkedik, illetve ilyen irányúváltozáseseténvizsgáljukmeggazdaságosságioldalról,hogya35mm alatti frakcióveszteségénekcsökkenése fedezi-e atúlméretes kövek másodlagos aprításánakköltségét. Az ideális robbantástechnológiai paraméterek meghatározása. A számításokhoz használt, a felnémeti bányára jellemzõparaméterek: az évestermelésnagysága T=1*10 6 t akõzetrétegekátlagosvastagsága X er =1,8m az ANDOPrillsûrûsége a =820kg/m 3 az ANDOPrilldetonációssebessége D=3574m/sec arugalmashullámokterjedésisebessége C r =4.000m/sec afojtássûrûsége f =2.000kg/m 3 amészkõsûrûsége m =2.711kg/m 3 amészkõtörõszilárdsága ¼ ß =150MPa ahomlokfaldõlése =70 fajlagosrobbanóanyag felhasználás q=0,405kg/m 3 Afenti paraméterek részben méréseken, részben sokévesstatisztikaiadatokonalapulnak,ill.arobbanóanyag szállítójától kapott adatok. Ezek reprezentálják ésfigyelembeveszikabányasajátosságait. Afenti adatok felhasználásával atovábblépéshez szükséges paraméterekszámításátelvégeztem.ezek: a)közelségitényezõ b)arobbantólyukátmérõje azaz d 90mm c) azelõtétnagysága Arobbantástechnológia felülvizsgálata Arobbantási tevékenység felülvizsgálatát négy lépcsõbenvégeztemel. 1. Atényleges robbantási paraméterek meghatározása, és ezek felhasználásával egy elméleti technológia paraméter-rendszerénekmeghatározása. 2. Aszámított és mért technológiaiparaméterekkel arobbantott nyerskõ halmaz Rosin-Rammler függvényének, ill. függvény paramétereinek ameghatározása, afüggvényfelírása. 3.Afüggvénysegítségévelaszemcseeloszlásfüggvényénekakiszámítása,megrajzolása. 4. Kísérleti robbantások végzése ageometriai paraméterekváltoztatásával,amérésekkiértékelése. d)afojtáshossza e)atúlfúrás hossza L a =0,3 W =1,05 m f)alyuksorokközöttitávolság b =1,2 W =4,2 m 12 BányászatiésKohászatiLapok BÁNYÁSZAT 142.évfolyam,5.szám

15 Aszemcseeloszlási függvény meghatározása Akövetkezõlépésbenhatározzukmegarobbantott kõzethalmazrosin-rammlerfüggvényét: x c (az ún. karakterisztikus méret) egy matematikai pont, amelynek nincs gyakorlati jelentõsége, az csupánagörbeegypontja,aholx=x c Ekkor: Svéd vizsgálatok szerint ajövesztett kõzet várható közepesmérete: Ezen összefüggés alapján egyértelmû, hogy afúrólyukátmérõjéneknövelésévelnõalerobbantotthalmaz szemcseméreteis. Anemzetközigyakorlatbanajövesztetthalmazátlagos szemnagyságának ameghatározására elterjedtebb az ún. Kuznyecov-féle összefüggés használata, amely szerint: azaz agrafikonnak az apontja, ahol akõzetdarabok 37%-anagyobbmintx c. Egy adott robbantási technológia esetén arobbantott halmaz szemcseeloszlását csak akkor tudjuk meghatározni, ha ismerjük n és x c értékét. Az n kitevõtõl függ agörbealakja.kis n értéknél szûkebb határokközöttvanaszemcseeloszlás,mígnagyobb n értékeseténkevesebbazapróésaméretenfelüliszemcse. HaaKuznyecov-féleösszefüggéstelfogadjuk,akkor arosinrammlergörbeegypontjátkönnyenmeglehet határozni, vagyis az x -ot, azt aszitanyílást, amelyen a robbantottanyag50%-aátesik(lásdfent). Az x c karakterisztikusméretmeghatározásakorelõszöraz n kitevõtkellmeghatározni,amitakövetkezõ összefüggésselszámolhatunk: [cm] aholamárismertjelölésekmellett: L töltet arobbantólyukbanatöltethossza [m] ÜW arobbantólyukak talpának eltérése atervezett helytõl, értéke 0,3-1,0 mközött változik, esetünkben0,5m. Az nkitevõmeghatározása: aholamárismertjelölésekentúl K arobbantandó kõzettõl függõ állandó, melynek értéke közepesenszilárdkõzeteknél 7 szilárd,erõsenrepedezettkõzeteknél 10 (esetünkbeneztazértékethasználtuk) igenszilárd,gyengénrepedezettkõzeteknél 13 B arobbanóanyag brizanciája atnt-hez viszonyítva,%(esetünkbenb=100) H abányafalmagassága(m) Azátlagosszemcsenagyságértékénekmeghatározásántúllehetõségünkvanarrais,hogyaszemcseeloszlási függvényt határozzuk meg. A 70-es években végzett hazai vizsgálatok és anemzetközi szakirodalom szerint a robbantással jövesztett kõzet szemcseeloszlása a Rosin-Rammlerösszefüggésselírhatóle: ahol: R az x -nél nagyobb kõzetszemcsék mennyisége a robbantottkõzethalmazban(%) x akõzetdarabokátmérõje(cm) n arosinrammlerkitevõ Az n és x ismeretében ar Regyenletben szereplõx c meghatározásaegyszerû: melybõl: azadatokatbehelyettesítve Így aszemcseeloszlás számítására alkalmas R-R függvény BányászatiésKohászatiLapok BÁNYÁSZAT 142.évfolyam,5.szám 13

16 Az elméleti és kísérleti szemcseeloszlási függvények Arobbantás elméletileg számított paramétereivel meghatároztam arobbantott kõ elméleti szemeloszlás görbéjét (2. és 3 ábra). A 3. ábrán látható diagram az elméletir-rfüggvény35cmalattirészétmutatja. 2. ábra: Elméletiszemeloszlás-görbeaR-R függvény alkalmazásával 2.táblázat Kísérletirobbantások robbantásjele me geometriaitényezõk elõtétavízszintessíkon [m] 3,80 3,96 3,91 3,63 sorokszáma db sortáv [m] 4,00 0,00 0,00 0,00 lyuktáv [m] 4,00 4,19 4,71 4,20 közelségitényezõ 1,05 1,20 1,19 1,23 össz.fúrtfm [m] robbantóanyag-felhasználás ANDOprill [kg] Permon 10T [kg] gyutacs [db] arobbantáseredménye kõmennyiség: [t] leválasztottmeddõ: [t] ,1% 17,9% 18,3% 21,8% batár: [t] ,9% 16,9% 6,4% 6,3% batárleválasztott: [t] kihozatalifajlagosok fajlagosandoprill [kg/t] 0,13 0,10 0,11 0,12 jövesztettkõ/ando [t/kg] 7,60 9,76 9,17 8,23 tömeg/fúrólyukhossz [t/m] ábra: ElméletiszemeloszlásigörbeaR-R függvény alkalmazásával35mm-nél Az összehasonlítás végett akorábbi mérési adatok alapjánkészítettemegydiagramot,amelyenazelméleti ésacélkéntmegfogalmazottszemeloszlásigörbékmellett feltüntettem a közötti éves átlagokból készített eloszlásfüggvényeket (4.ábra). 5.ábra: ANDO prillfajlagosrobbanóanyag-felhasználás 6.ábra: ANDO-ra vonatkoztatottjövesztettkõkihozatal 4.ábra: Arobbantottkészletekszemeloszlás-görbéi Amérési eredmények kiértékelése Afüggvények felrajzolása után végeztük el atényleges robbantási kísérleteket (2. táblázat).az elsõ robbantást az elméleti számításokkal meghatározott paraméterekkelvégeztükel,adataita4jelûoszloptartalmazza. Arobbantás utáninyerskõhalmazkitüntetett pont- 7.ábra: Fúrásravonatkoztatottjövesztettkõkihozatal 14 BányászatiésKohászatiLapok BÁNYÁSZAT 142.évfolyam,5.szám

17 8. ábra: Elméletiésvalósszemeloszlásgörbék ar-r függvényalkalmazásával jain mértük atényleges kihozatalt (x 1 =350 és x 2 =800 mm-nél) és megrajzoltuk arosin Ramler függvényt (8.ábra).Azábrábólegyértelmûenlátszik,hogyatényleges R-R függvény az elméleti alatt fut, kedvezõbb és jól simul az elméletihez. (Az elméleti szemcseeloszlástólagyakorlatiadatokpl.a30mmalattiszemcseméretnél10%-kaltérnekel.) Akívánt cél elérése irányában akorábbi évek gyakorlatáhozképestsikerült elõrelépni,deigazánjelentõs változást nem mutatott ez arobbantás agyakorlatban kialakított és tapasztalati úton meghatározott geometriai paraméterû robbantásokkal szemben. Az elsõ kísérleti robbantást még három követte, amelyeknél változtattuk arobbantás geometriai paramétereit. (Ezen paramétereket és arobbantás jellemzõit a2. táblázat 1, 2, 3oszlopai tartalmazzák.) Atáblázatból és amérések alapjánmegrajzolt R-R függvényekbõl is látszik, hogya legkedvezõbb eredményt a2-es robbantásnál értük el, de a 3-aseredményei isehhez közel állnak (9.ábra). Aszemcseeloszlás után arobbantás gazdaságosságára tekintettelmegvizsgáltam arobbanóanyag,afúrás és kihozatal alakulását, amelyeket az 5., 6. és 7. ábrák oszlopdiagramjaimutatnak.ezenszempontokszerintis a2-eskísérletirobbantásmutattaalegjobberedményeket,éseztközelítettea3-as. Összefoglalás Avizsgálatok alapján megállapítható, hogy afelnémetimészkõbányarobbantásitevékenységesoránarobbantottnyerskõszemcseeloszlásátarosin-romlerfüggvényjólírjale.azelméletiszemcseeloszlásésatényleges robbantásihalmazszemcseeloszlásajóllefediegymást. Fontosnaktartom,hogyazelméletiparaméterekismeretében, atapasztalatok alapján végezzünk módosításokat, hogy ezekbõl afinomításokkal megtaláljuk a szemcseeloszlás ésagazdaságosságoptimumát. 9.ábra: Az1-3jelû kísérletekszemeloszlásigörbéiar-r függvényalkalmazásával FELHASZNÁLTIRODALOM Dr.FöldesiJános: BányászatiRobbantástechnikaI-II./1988. Dr.Bohus-Horváth-Papp: Iparirobbantástechnika1983. Dr.FöldesiJános-dr.BohusGéza: Kutatásijelentés,javaslatoka felnémeti bányában alkalmazott robbantási technológiák módosítására(1991) Dr. Földesi János: ANagyharsányi Kõbánya robbantási technológiájának felülvizsgálata(2008) NAGY LAJOS bányamérnöki oklevelét 1975-ben szerezte amiskolci Nehézipari Mûszaki Egyetemen és 1985 közöttaborsodiszénbányák FarkaslyukiAknaüzemébendolgozottmintüzemmérnök,majdkörletvezetõfõmérnök tõl 1990-ig az Egercsehi Bányaüzem üzemvezetõ fõmérnöke volt tõl az Országos Érc- és Ásványbányák FelnémetiBányaüzeméhezkerült,aholatulajdonosváltásután azomyaegerkft.ügyvezetõigazgatójalett. Irányításával készült el avilágszínvonalú technológiájú új felnémeti bánya és mészkõõrlõ üzem beruházása. Jelenleg a magyarországiomyacégek igazgatója. Energiatermelõ szállítás Chilében Chilébenazegyikrézbánya3200mmagasanvanatengerszint felett, az ércelõkészítõ mûnek viszont csak az 1600 m magasan fekvõ völgyben találtak helyet. Abányaüzem asiemenscégetbíztamegmind aszállítás,mindazenergiaellátás megoldásával. ASiemens egy 13km hosszú hevederesszállítószalag rendszert épített ki az érc szállítására abányától az ércelõkészítõmûig.anagyszintkülönbségetviszontúgyhasználtákki,hogyaszalagrendszerthajtóvillamosmotorokatgenerátorkéntmûködtetik,ésígyazáltaluktermeltárammal(ez 17MW!)lényegesentudjákcsökkenteniabányaüzemtermelésiköltségét. Aufbereitungs Technik, január Bogdán Kálmán Külföldi kutatások Mongóliában A Polo Resources Ltd. engedélyt kapott a mongol kormánytól, hogy kutatásokat végezzen ahatalmas szénvagyonnal és más ásványkincsekkel kecsegtetõ Dél-Góbi Régióban. Amunkákramártöbbmint100 fõtirányítottak Mongóliába. AjelentõsértékekmiattaPeabody vállalat(usa)tárgyalásokat kezdeményezett apolo-val, hogy megvenné az engedélybenlévõrészesedés50%-át.apeabodyszámáraazüzletfontos, mert két nagy igénylõ és biztos felhasználó, Kína és Oroszország a készletek közelében helyezkedik el. A szerzõdést2009elsõnegyedévébenírjákalá. Engineering and Mining Journal, március Bogdán Kálmán BányászatiésKohászatiLapok BÁNYÁSZAT 142.évfolyam,5.szám 15

18 Az ipari és bányászati robbantások kárhatásairól DR. FÖLDESI JÁNOS okl. bányamérnök, amûszaki tudományok kandidátusa, ügyvezetõ (DETONET Kft., Miskolc) Cikkünkbenaztkívánjuk bemutatni, hogy hosszú évek alatt azipari ésbányászati robbantásoknálmilyen intenzitású rezgéseket és zajokat mértünk. Javaslatot teszünk arra is, hogy arobbantások végzõinek mire kell figyelni anemkívánatos hatások (különösen azajok és vibrációk) csökkentése érdekében. Bevezetés Arendszerváltástkövetõenegyreszaporodnakazok aperek, amelyek apolgári célú robbantások nemkívánatos hatásaival (szeizmikus, léglökési repesz és por) kapcsolatosak. Ez azért is érdekes, mert arobbantásokatkivitelezõcégekésvállalatokrobbantásaiknálalkalmazzák az utóbbi évek mûszaki fejlesztéseinek termékeit (NONEL és elektronikus gyutacsok), melyekkel a robbantások nemkívánatos hatásainak értékét minden esetbenjóvalazépület-károsodásokatokozó,megengedett szint alatt tartják. Ezt igazolják azok aszeizmikus mérésieredmények,amelyekaz 1-3.ábrákon láthatók. 1. ábra: Gyöngyöstarjánirobbantásokszeizmikus sebességei 3.ábra: EredõrezgésisebességekértékeiaDolomitKft. csókakõikõbányájánakkörnyezetében Véleményünkszerint alegnagyobb gond az, hogy a közérdekû bejelentéseketafeljelentettkivitelezõkkötelesektûrni,illetvepolgári peres eljárás keretébenkereshetik igazukat, mely perekben a legtöbb esetben igazságtalanbíróidöntésekszületnek.aközérdekûbejelentést tevõnek semmilyen objektív adattal nem kell rendelkezni, elég az érzetekre hagyatkozni. Nem egy esetbenabíróságokelõtt ahiányos szakmai ismeretekkel rendelkezõ bírósági szakértõk szerepelnek, akik soha nem láttakrobbantástésrobbantásikárhatást. Arobbantásokkal okozott károk mértékét abejelentésttevõkés afelületesvagynullarobbantás-technikai,talajmechanikaiésépületstatikaiismerettelrendelkezõ bírósági szakértõk nem tudjákeldönteni. Ha az épületeken láthatókárok vannakésnincsalaposvizsgálat, akkor a szakértõk akárok okaként abányászati robbantásokat jelölik meg. Arobbantások környezetre gyakorolt hatását csak amûszeres mérések adatainak elemzésévelleheteldönteni.abíróságiszakértõkzöme nemmér,csakalátottakalapjánfeltételezi,hogyarobbantások okozhatták az ingatlanokon látható károkat akkoris,ha arepedéseknem X alakúak. Arobbantásnál felszabaduló energiák megoszlása 2.ábra: Azeredõrezgésisebességatávolság függvényében(nagyharsány ) Robbanótöltetekszilárdkõzetekbentörténõfelrobbantásaeseténafelszabadulóenergia%-osmegoszlása azalábbiakszerintalakul: akõzetekbenlévõin-siturepedésektágítására:<1%, kõzettöréséremaximum:15%, jövesztettkõzetkivetésére:4%, 16 BányászatiésKohászatiLapok BÁNYÁSZAT 142.évfolyam,5.szám

19 robbantólyuk körüli kõzet plasztikus deformálására: 1,5-2%, kõzetszórásra:<1%, maradófalrepesztésére:<1%, szeizmikushatásra:40%, léglökésre:38-39%. Afelsorolásbóllátszik,hogyarobbanóanyagokenergiájának közel 80%-a nemkívánatos hatásokat (szeizmikus, repesz és léglökés) kelt. Ezért lényeges tehát, hogy ezeket az energiahányadokat kézben tartsuk és a környezetünketcsakelviselhetõmértékbenzavarjuk. Az emberek reagálása azajokra és avibrációkra Az 1.táblázat felsorolásábóllátható,hogykörnyezetünkbengyakorlatilagmindentevékenységzajjalésvibrációval jár. Azajok és vibrációknagyrészét, legyen az természetes vagy mesterséges, az emberek zöme elfogadja,sõtadiszkókban,rock-fesztiválokon,tûzijátékok, sportesemények alkalmával és az autókban órákon keresztülélvezikis. 1.táblázat: Azemberikörnyezetben elõforduló zajokésvibrációk Természetes Kulturális Ipariésegyéb földrengés autókésautó- polgári versenyek robbantások villámlás repülõgépek sûrítettlevegõs vésõk,fúrók vízesés vasút cölöpverés lavina lakóházak kovácsolás földcsuszamlás szórakozóhelyek hidraulikus (pl.diszkó) bontókalapács barlangokomlása hangversenyek gyárak mûködése erõsszéllökések sportesemények háborúk szökõár tûzijáték terrorcselekmények Azajok és vibrációk közül az emberek egyedül a bányászatiésiparirobbantássalkeltettzajokatésvibrációkatnemfogadjákel.abbanazesetben,haarobbantások lakott területek közelében vannak, akkor a lakosság aföld minden országában kifogásolja arobbantásokkörnyezetihatásait.akifogásalapjapedigaz, hogyazemberitestrendkívülérzékenyarobbantásokat kísérõ vibrációkra és zajokra. Érzetek alapján ezek a hatásokalkalmasakarra,hogyjogvitákalapjailegyenek. Azemberitestnagyonkisrezgéseketképesérzékelniés felnagyítani. Ezt a tényt igazolja a 2. táblázatban megadott adatsor, melyet az Egyesült Államokban határoztakmeg. Afenti táblázat adatsoránakhelyességétigazolja az a hazai méréssor is, melyet az 1. ábrán szemléltettünk. Afeltüntetett 54 db mérési eredménybõl mindössze kettõ esetében volt az eredõ rezgési sebesség nagyobb mint 2mm/s. Alakosság a7. és a24. számú robbantás hatásátkifogásolta.a3.ábrán feltüntetettrobbantások mindegyikét kifogásolta alakosság. Úgy ítélték meg a 2. táblázat: Az emberek reagálása atalajrezgésekre Emberireagálás Érzékelhetõ Észrevehetõ Kellemetlen Zavaró Kifogásolható Szeizmikus rezgésisebesség (mm/s) 0,2 0,5 0,5 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 5,0 két településen, hogy arobbantásokföldrengésszerûek voltak. Itt kell megjegyezni, hogy óriási különbség van a földrengésekáltalkeltettrezgésekésaziparirobbantásokhatásaiközött,mertrendkívülimódonkülönböznek afelszabadítottenergiák,arezgésekfrekvenciáiésidõtartamai.az alapvetõkülönbségekaz alábbiak: a földrengéseknél a rezgés frekvenciája minden esetben } 2 Hz, az ipari és bányászati robbantásoknál a legrosszabbesetbenis5-10hz, a földrengés esetén a rezgés idõtartama több perc is lehet, apolgári robbantásoknál arezgési idõ néhány másodperc, arezgésisebességek éselmozdulások értékei aföldrengésnél nagyságrendekkel nagyobbak, mint az ipari robbantásoknál, aföldrengéseknél afelszabaduló energiák több kilotonnásak.magyarországonabányászatirobbantásoknál atöltetek tömege ritkán éri el a10 tonnát. Anagyobb töltetek felrobbantása is több fokozatban, késleltetett gyutacsok alkalmazásával történik. (Az egy késleltetési fokozatban (8 ms alatt) robbanó töltetekmaximálistömege<200kg.) Arobbantásoknál kárt nem okozó, megengedhetõ vibrációsjellemzõket,pl.arezgéseksebességétanemzetköziéshazaielõírásokigenszigorúanszabályozzák.miután az embereket az érzékszerveik becsapják, ezért az ingatlanokban keletkezõ legkisebb károkat is arobbantásoknaktulajdonítják.ezenkijelentésünkbizonyítására nézzük meg, hogy elõírásaink milyen rezgési sebességeket engednek meg. Az MSZ 13018:1991 szabvány, amely azonos anemzetközileg elfogadott, német DIN 4150 jelû szabványelõírásaival, arezgési sebességekre a 3.táblázatban feltüntetettértékeketengedimeg. Az MSZ 13018:1991szabványmegadja aszerkezeti károsodásokbekövetkezésénekvalószínûségét is arezgési sebesség függvényében (4. ábra). Látható, hogy a károsodások m10 mm/s-os rezgési sebességnél várhatók. Az 5.ábrán arégebbidemokráciákban, pl.svédországban károsodás nélkül megengedett rezgési sebességek láthatók[1].az 5.ábra 4 jelûvonala adja amagyarázatát annak,hogyazemberekmiértkifogásoljákarobbantásokkalkeltettrezgéseket. A 2. táblázatban és az 1-3. ábrákon feltüntetett rezgési sebességértékeket a3.táblázat és az 5.ábra adataivalösszehasonlítvaegyértelmû,hogyazépítményekkárosodásátokozórezgésisebességekegynagyságrenddel nagyobbak, mint az arezgési sebesség, amelyet az emberekmárföldrengésszerûnektartanak.eztakijelentésünket erõsíti a4. és 5. táblázat adatsorais. BányászatiésKohászatiLapok BÁNYÁSZAT 142.évfolyam,5.szám 17

20 3.táblázat: Épületfajta Av i rezgéssebességmegengedettirányértékeiarövididejûrázkódásihatásokmegítéléséhez Amaximálisrezgési sebesség komponensmegengedett értékei,(mm/s) Alegfelsõteljes Azépületalapjánál szintfödémsíkjában Frekvenciák* Bármely 10Hz alatt 10-50Hz Hz frekvencián Ipari,éshasonlójellegûépületek Lakó-és hasonlójellegûépületek Épületek,melyekkülönlegesrezgésérzékenységükmiattnem tartoznakazelõzõcsoportokba éskülönösenfontosavédelmük(pl.mûemlékek) Statikailagbizonytalan,építésielõírásoknak megnem felelõépületek 4.táblázat: Szakértõimérlegelésszerint *100Hzfelettifrekvenciák esetében azirányérték mégnagyobbislehet,dea100hz-heztartozó értéketkell figyelembevenni. Aszeizmikuskárokmértékéheztartozórezgésisebességértékek ahullámterjedésisebességfüggvényében[9]szerint Akárjellegenormálépítményeknél Ahullámterjedésisebességeakõzetben(km/s) 1,0-1,5 2,0-3,0 4,5-6,0 Repedéseknemészlelhetõk 18mm/s 30mm/s 70mm/s Finomrepedésekavakolaton 30mm/s 55mm/s 100mm/s Repedésekkialakulása 40mm/s 80mm/s 150mm/s Erõsrepedésekkialakulása 60mm/s 115mm/s 225mm/s 5.táblázat: Épületkárokkülönbözõrezgésisebességértékeknél [10] szerintésabecsülthelyreállításiköltséghányadosok Rezgési Szeizmikus sebesség Szeizmikushatás kárhányad (mm/s) (%) 8-15 Ablaküvegrezonálása Könnyûsérülésekaz épületekhibahelyein Könnyûsérülésbizonytalanszerkezetirészeken Vakolatirepedések,válaszfalakrepednek Jelentõskárok Részlegesomlás 99 > 480 Teljesomlás táblázat: Mértrezgésisebességekésfrekvenciákkülönbözõrobbantásoknál Méréshelye Rezgésiparaméterek Rezgésforrásés (objektum) sebesség frekvencia robbantottkõzet (mm/s) (Hz) Kár Beremend* Nagyfúrólyukasrobbantás (téglaépületen) mészkõben Nemkeletkezett Beremend* > Nagyfúrólyukas Repedéseka (téglaépületen) robbantás mészkõben nyílászáróknál Kisgyõr Kisátmérõjûrobbantó- (lakóépület) lyukakkalárokrobbantás vízszintesrétegzõdésûriolitban Nemkeletkezett HutaCerteze Nagyfúrólyukasrobbantás Románia 31,8 85 tömbös andezitben Nemkeletkezett (gázvezetékfelett) (2000kg-ostalptöltet) OrasuNou Nagyfúrólyukasrobbantás Románia 26,7 6,5 perlitben,vízzeltelt Nemkeletkezett (lakóépületen) lyukakban *akbfimérései 18 BányászatiésKohászatiLapok BÁNYÁSZAT 142.évfolyam,5.szám

Aggregátum bányászat Magyarországon

Aggregátum bányászat Magyarországon Nemzetközi Konferencia Cím: Az európai kitermelésben az ásványi források technikai, környezetvédelmi és biztonsági kiválóságának bemutatásai Helyszín: Radisson Blu Béke Hotel, H-1067 Budapest, Teréz Körút

Részletesebben

Robbantással jövesztett kőzet, két bánya közötti szállításának megoldási lehetőségei

Robbantással jövesztett kőzet, két bánya közötti szállításának megoldási lehetőségei Robbantással jövesztett kőzet, két bánya közötti szállításának megoldási lehetőségei ALBERT Károly PhD hallgató Miskolci Egyetem, Bánya és Geotechnikai Intézet, 3515, Miskolc - Egyetemváros, Egyetem út

Részletesebben

Természeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás

Természeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás Természeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás Dr. Kovács Ferenc egyetemi tanár, az MTA rendes tagja Valaska József a Magyar

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Magyar Bányászati és Földtani Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék önbevallásról, befizetésről 2014. év Budapest, 2015. május 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. Bányajáradék fizetési kötelezettség

Részletesebben

Towards the optimal energy mix for Hungary. 2013. október 01. EWEA Workshop. Dr. Hoffmann László Elnök. Balogh Antal Tudományos munkatárs

Towards the optimal energy mix for Hungary. 2013. október 01. EWEA Workshop. Dr. Hoffmann László Elnök. Balogh Antal Tudományos munkatárs Towards the optimal energy mix for Hungary 2013. október 01. EWEA Workshop Dr. Hoffmann László Elnök Balogh Antal Tudományos munkatárs A Magyarországi szélerőmű-kapacitásaink: - ~330 MW üzemben (mind 2006-os

Részletesebben

Dr. Horn János levele Nagy Gábor Miklós úrhoz

Dr. Horn János levele Nagy Gábor Miklós úrhoz Dr. Horn János levele Nagy Gábor Miklós úrhoz Nagy Gábor Miklós úrnak, a Magyar Közgazdasági Társaság titkárságvezetője Budapest Tisztelt Nagy Gábor Miklós Úr! Köszönöm, hogy munkahelyi e-mail-emre visszaigazolta

Részletesebben

helye az igazgatási rendszerben

helye az igazgatási rendszerben A bányafelügyelet helye az igazgatási rendszerben A bányászat állami szakigazgatási feladatait a Magyar Bányászati Hivatal és területi szervei, a bányakapitányságok (együtt: bányafelügyelet) látja el.

Részletesebben

Átalakuló energiapiac

Átalakuló energiapiac Energiapolitikánk főbb alapvetései ügyvezető GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Átalakuló energiapiac Napi Gazdaság Konferencia Budapest, December 1. Az előadásban érintett témák 1., Kell-e új energiapolitika?

Részletesebben

MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK

MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK ELJÁRÁSTECHNIKA A Miskolci Egyetem közleménye 84. kötet, 2. szám (2013) MISKOLCI EGYETEMI KIADÓ 2013 A kiadvány főszerkesztője: DR. KOVÁCS FERENC az MTA rendes tagja a

Részletesebben

A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban

A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban Kovács Pál energiaügyért felelős államtitkár Országos Bányászati Konferencia, 2013. november 7-8., Egerszalók Tartalom 1. Globális folyamatok

Részletesebben

Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Varga Mihály miniszter, Nemzetgazdasági Minisztérium

Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Varga Mihály miniszter, Nemzetgazdasági Minisztérium MBFH/-1/2013. MBFH/-2/2013. Kapja: Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Varga Mihály miniszter, Nemzetgazdasági Minisztérium Tisztelt Miniszter Asszony/Úr! A bányászatról szóló 1993.

Részletesebben

2009/2-3. szám 142. évfolyam. Atartalomból: EU nyersanyagpolitikai kezdeményezés. Környezettudatos bányászkodás Felnémeten

2009/2-3. szám 142. évfolyam. Atartalomból: EU nyersanyagpolitikai kezdeményezés. Környezettudatos bányászkodás Felnémeten BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK AZ ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET LAPJA ALAPÍTOTTA PÉCH ANTAL 1868-BAN Atartalomból: EU nyersanyagpolitikai kezdeményezés Az erõmûi füstgázokból történõ

Részletesebben

A kavicsbányászat, valamint a víz- és termőföld védelme konfliktusának egyes kérdései

A kavicsbányászat, valamint a víz- és termőföld védelme konfliktusának egyes kérdései A kavicsbányászat, valamint a víz- és termőföld védelme konfliktusának egyes kérdései FAVA 2012. konferencia, Siófok dr. Balásházy László balashaz@enternet.hu A konfliktus lényege Kavicsbányászatra

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Magyar Bányászati Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék bevallásról, befizetésről 2003. év Budapest, 2004. április A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) a kitermelt ásványi

Részletesebben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Péterffy Attila erőmű üzletág-vezető ERŐMŰ FÓRUM 2012. március 22-23. Balatonalmádi Tartalom 1. Bemutatkozás 1.1 Tulajdonosi háttér 1.2 A pécsi erőmű 2. Tapasztalatok

Részletesebben

Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Dr. Matolcsy György miniszter Nemzetgazdasági Minisztérium

Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Dr. Matolcsy György miniszter Nemzetgazdasági Minisztérium MBFH/412-1/2012. MBFH/412-2/2012. Kapja: Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Dr. Matolcsy György miniszter Nemzetgazdasági Minisztérium Tisztelt Miniszter Úr/Asszony! A bányászatról

Részletesebben

Lignithasznosítás a Mátrai Erőműben

Lignithasznosítás a Mátrai Erőműben Lignithasznosítás a Mátrai Erőműben > Balatonalmádi, 212. március 22. Giczey András termelési igazgató 1 > Ha egyetlen mondatban akarnánk összefoglalni az Energiastratégia fő üzenetét, akkor célunk a függetlenedés

Részletesebben

A palagáz-kitermelés helyzete és szerepe a világ jövőbeni földgázellátásában. Jó szerencsét!

A palagáz-kitermelés helyzete és szerepe a világ jövőbeni földgázellátásában. Jó szerencsét! A palagáz-kitermelés helyzete és szerepe a világ jövőbeni földgázellátásában Jó szerencsét! Holoda Attila ügyvezető igazgató Budapesti Olajosok Hagyományápoló Köre Budapest, 2014. február 28. A palagáz

Részletesebben

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén Lontay Zoltán irodavezető, GEA EGI Zrt. KÖZÖS CÉL: A VALÓDI INNOVÁCIÓ Direct-Line Kft., Dunaharszti, 2011.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Magyar Bányászati és Földtani Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék bevallásról, befizetésről 2007. év Budapest, 2008. április A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) a

Részletesebben

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása Ipari szimbiózis workshop Orosz Zoltán 2014.04.15. 1 A Mátrai Erőmű ZRt. vállalati profilja Telephely Mutatók Tulajdonosi struktúra Beépített teljesítm. Értékesített

Részletesebben

Túlélés és kivárás 51. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS. átmeneti állapot a villamosenergia-piacon. Biró Péter

Túlélés és kivárás 51. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS. átmeneti állapot a villamosenergia-piacon. Biró Péter Túlélés és kivárás átmeneti állapot a villamosenergia-piacon 51. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS Biró Péter 2 Kereslet Kínálat rendszerterhelés 3 4 Árak 5 Termelői árrés 6 Költségtényezők Végfogyasztói árak, 2012

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÁSVÁNYI NYERSANYAGAI, TERMELÉS, ENERGIAFELHASZNÁLÁS

MAGYARORSZÁG ÁSVÁNYI NYERSANYAGAI, TERMELÉS, ENERGIAFELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁG ÁSVÁNYI NYERSANYAGAI, TERMELÉS, ENERGIAFELHASZNÁLÁS Dr. Fodor Béla Budapest, 2010. január 20. Az ásványvagyon korlátozottan rendelkezésre álló, meg nem újuló természeti erőforrás. Minden emberi

Részletesebben

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata dr. Matos Zoltán elnök, Magyar Energia Hivatal zoltan.matos@eh.gov.hu Energia másképp II. 2010. március 10. Tartalom 1)

Részletesebben

A szén alkalmazásának perspektívái és a Calamites Kft. üzleti törekvései

A szén alkalmazásának perspektívái és a Calamites Kft. üzleti törekvései A szén alkalmazásának perspektívái és a Calamites Kft. üzleti törekvései Dr. Kalmár István üzletfejlesztési igazgató Calamites Kft. Máza, 2010. február 25. A szén alkalmazási lehetőségei A klasszikus égetési

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Problémák, feladatok és lehetőségek az építési-bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban

Problémák, feladatok és lehetőségek az építési-bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban Problémák, feladatok és lehetőségek az építési-bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban Előadó: Lengyel Attila, általános igazgatóhelyettes, ZHK Kft. Szombathely, 2008. április 22. A bodrogkeresztúri

Részletesebben

4 évente megduplázódik. Szélenergia trend. Európa 2009 MW. Magyarország 2010 december MW

4 évente megduplázódik. Szélenergia trend. Európa 2009 MW. Magyarország 2010 december MW Szélenergia trend 4 évente megduplázódik Európa 2009 MW Magyarország 2010 december 31 330 MW Világ szélenergia kapacitás Növekedés 2010 2020-ig 1 260 000MW Ez ~ 600 Paks kapacitás és ~ 300 Paks energia

Részletesebben

Közép és Kelet-Európa gázellátása

Közép és Kelet-Európa gázellátása Közép és Kelet-Európa gázellátása Előadó: Csallóközi Zoltán Magyar Mérnöki Kamara Gáz- és Olajipari Tagozat elnöke Budapest, 2012. október 4. Földgázenergia felhasználás jellemző adatai A földgáz a világ

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztály tevékenysége 2010-2012

Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztály tevékenysége 2010-2012 Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztály tevékenysége 2010-2012 Dr. Tóth Anikó ME Kőolaj és Földgáz Intézet Budapest, 2012. december 12. Geotermikus Szakosztály alakulás

Részletesebben

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató Sajtótájékoztató 2010. január 26. Süli János vezérigazgató 1 A 2009. évi üzleti terv Legfontosabb cél: biztonságos üzemeltetés stratégiai projektek előkészítésének és megvalósításának folytatása Megnevezés

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

Érzékeny földünk. Városi Pedagógiai Intézet Miskolc, 2006 április 19. ME MFK Digitális Közösségi Központ

Érzékeny földünk. Városi Pedagógiai Intézet Miskolc, 2006 április 19. ME MFK Digitális Közösségi Központ Érzékeny földünk Városi Pedagógiai Intézet Miskolc, 2006 április 19 ME MFK Digitális Közösségi Központ Földessy János ...ha egy pillangó szárnya rebbenésével megmozdítja a levegőt, mondjuk Pekingben, akkor

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS Szombathely, 2008. április 24. A HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓS PÁLYÁZATÁVAL KAPCSOLATOS ANOMÁLIÁK Előadó: Déri Lajos ügyvezető SOLVEX Kft. TERVEZŐI

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

energetikai fejlesztései

energetikai fejlesztései Miskolc város v energetikai fejlesztései sei 2015. 09. 04. Kókai Péter MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Célok A város levegőminőségének javítása Helyi adottságok kihasználása Miskolc város v energiastratégi

Részletesebben

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza 2008-2009. tanév tavaszi félév Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Forrás: GKM Alapkérdések a XXI. század

Részletesebben

Geotermia az NCST-ben - Tervek, célok, lehetőségek

Geotermia az NCST-ben - Tervek, célok, lehetőségek Geotermia az NCST-ben - Tervek, célok, lehetőségek Szita Gábor okl. gépészmérnök Magyar Geotermális Egyesület (MGtE) elnök Tartalom 1. Mi a geotermikus energiahasznosítás? 2. A geotermikus energiahasznosítás

Részletesebben

Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során?

Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során? Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során? Tósné Lukács Judit okl. hidrogeológus mérnök egyéni vállalkozó vízimérnök tervező,

Részletesebben

Az energiapiac helyzete Magyarországon a teljes piacnyitás kapujában. Előadó: Felsmann Balázs infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár

Az energiapiac helyzete Magyarországon a teljes piacnyitás kapujában. Előadó: Felsmann Balázs infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár Az energiapiac helyzete Magyarországon a teljes piacnyitás kapujában Előadó: Felsmann Balázs infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár Tartalom I. Az új magyar energiapolitikai koncepció II. Ellátásbiztonság

Részletesebben

II. INNOVATÍV TECHNOLÓGIÁK

II. INNOVATÍV TECHNOLÓGIÁK A Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézete, az MTA Bányászati Tudományos Bizottsága MAB Bányászati Szakbizottság, Szénhidrogénipari és Geotermikus Albizottság, az OMBKE Egyetemi Osztálya közös szervezésében

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22 Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből Mező Csaba 2009.01.22 Cél 2006/32 EK irányelv Célok Biztosítani a lehetőségét az energiahordozók (gáz, villamos energia, hőmennyiség, víz)

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) (KM002_1) 11. Fenntartható erőforrásgazdálkodás és fejlődés 2007/2008-as tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Fenntartható fejlődés a fenntartható fejlődés

Részletesebben

Magyar Bányászati Szövetség 1024 Budapest, Margit krt. 85. Tel/Fax: (06-1) 336-7801 E-mail: mbsz@t-online.hu, www.mabsz.hu

Magyar Bányászati Szövetség 1024 Budapest, Margit krt. 85. Tel/Fax: (06-1) 336-7801 E-mail: mbsz@t-online.hu, www.mabsz.hu Magyar Bányászati Szövetség 1024 Budapest, Margit krt. 85. Tel/Fax: (06-1) 336-7801 E-mail: mbsz@t-online.hu, www.mabsz.hu Köszöntöm a MET ERŐMŰ FÓRUM tisztelt RÉSZTVEVŐIT! A HAZAI BARNA ÉS KŐSZÉNVAGYON

Részletesebben

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga BME Közgazdaságtudományi Kar: TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS szakirányt választott IV. éves hallgatók MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA szaktárgya keretében, a: TERÜLETI ENERGIAGAZDÁLKODÁS és ENERGIAELLÁTÁS és HÍRKÖZLÉS

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról

KÖZLEMÉNY. környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról KÖZLEMÉNY környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról Az ügy tárgya: A CALAMITES Kft. Máza-dél, Váralja-dél mélyművelésű bányaüzem összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati

Részletesebben

Köszöntöm a MineralsDay Bányászati Nyílt napok ünnepi megnyitó konferencia TISZTELT RÉSZTVEVŐIT!

Köszöntöm a MineralsDay Bányászati Nyílt napok ünnepi megnyitó konferencia TISZTELT RÉSZTVEVŐIT! Köszöntöm a MineralsDay Bányászati Nyílt napok ünnepi megnyitó konferencia TISZTELT RÉSZTVEVŐIT! Az MBSZ szerepe, lehetőségei a bányászat szakmai érdekérvényesítésében. Az MBSZ feladata, Tagsága Az MBSZ

Részletesebben

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások szolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások Pécs, 2010. szeptember 14. Győri Csaba műszaki igazgatóhelyettes Németh András üzemviteli mérnök helyett/mellett megújuló energia Megújuló Energia

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása

Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása Háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakoztatása II. Villanyszerelő Konferencia az intelligens házakról és megújuló energiákról Előadás témája: Az alkalmazás alapja Kiserőművek csatlakoztatásának alapja

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

A magyar energiapolitika alakulása az Európai Unió energiastratégiájának tükrében

A magyar energiapolitika alakulása az Európai Unió energiastratégiájának tükrében REKK projekt konferencia Budapest, 2005.december 8. A magyar energiapolitika alakulása az Európai Unió energiastratégiájának tükrében Hatvani György helyettes államtitkár Az energiapolitika lényege Az

Részletesebben

Energetikai Szakkollégium Egyesület

Energetikai Szakkollégium Egyesület Csetvei Zsuzsa, Hartmann Bálint 1 Általános ismertető Az energiaszektor legdinamikusabban fejlődő iparága Köszönhetően az alábbiaknak: Jelentős állami és uniós támogatások Folyamatosan csökkenő költségek

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés

Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés Dr. Kiss Csaba MKET Elnökhelyettes Alstom Hungária Zrt. Ügyvezető Igazgató 2014. március 18. Az Irányelv története 2011 2012: A direktíva előkészítése,

Részletesebben

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály MAGYARORSZÁG ERDŐTERÜLETE NAPJAINKBAN Területi adatok Erdőgazdálkodás alá vont terület: -

Részletesebben

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Dr. Ivelics Ramon PhD. irodavezetı-helyettes Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Hulladékgazdálkodás

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Települések hőellátása helyi energiával

Települések hőellátása helyi energiával MTA KÖTEB Jövőnk a Földön Albizottság MTA Energetikai Bizottság, Hőellátás Albizottság, a MMK, MATÁSZSZ és MTT közreműködésével szervezett konferencia Települések hőellátása helyi energiával A konferencia

Részletesebben

bányajáradék bevallásról, befizetésről

bányajáradék bevallásról, befizetésről Magyar Bányászati és Földtani Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék bevallásról, befizetésről 2013. év Budapest, 2014. április 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. Bányajáradék fizetési kötelezettség

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Magyar Bányászati és Földtani Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék önbevallásról, befizetésről 2015. év Budapest, 2016. április Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. Bányajáradék fizetési kötelezettség

Részletesebben

HÓDOSI JÓZSEF osztályvezető Pécsi Bányakapitányság. Merre tovább Geotermia?

HÓDOSI JÓZSEF osztályvezető Pécsi Bányakapitányság. Merre tovább Geotermia? HÓDOSI JÓZSEF osztályvezető Pécsi Bányakapitányság Merre tovább Geotermia? Az utóbbi években a primer energiatermelésben végbemenő változások hatására folyamatosan előtérbe kerültek Magyarországon a geotermikus

Részletesebben

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6.

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6. A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai Örményi Viktor 2015. május 6. Előzmények A Virtuális Erőművek kialakulásának körülményei 2008-2011. között a villamos energia piaci árai

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

A decentralizált megújuló energia Magyarországon A decentralizált megújuló energia Magyarországon Közpolitikai gondolatok Őri István Green Capital Zrt. Bevált portugál gyakorlatok konferencia Nyíregyháza 2010. június 4. Miről fogok beszélni? A portugál-magyar

Részletesebben

Energiastratégia és ásványvagyon készletezés

Energiastratégia és ásványvagyon készletezés Energiastratégia és ásványvagyon készletezés 45. Bányagépészeti és Bányavillamossági Konferencia Balatongyörök 2012. 09. 27. Bencsik János Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Nemzeti Alkalmazkodási Központ

Részletesebben

"Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen)

Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta. (Woody Allen) "Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen) Kapcsolt energiatermelés helyzete és jövője, MET Erőmű fórum, 2012. március 22-23.; 1/18 Kapcsolt energiatermelés

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE Környezeti szabályozás, környezetvédelmi stratégiák A környezeti szabályozás célja, feladatai Közvetett vagy gazdasági szabályozás A környezetvédelem térnyerése a vállalati gyakorlatban

Részletesebben

Pelletgyártási, felhasználási adatok

Pelletgyártási, felhasználási adatok Construma Építőipari Szakkiállítás Budapest 2011. április 08. Pelletgyártási, felhasználási adatok Pannon Pellet Kft Burján Zoltán vállalkozási vezető Pelletgyár létesítés I. A BERUHÁZÁSI CÉLOK, KÖRNYEZET

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1 2 TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló.5 Nemzeti energiapolitika....6 Jogszabályi környezet...8 Cégismertető...9 Távhő fejlesztési koncepció.10 Fogyasztói kör bővítése...11 Pályázatok.. 12 2016. évi

Részletesebben

lehetőségei és korlátai

lehetőségei és korlátai A geotermikus energia hasznosítás lehetőségei és korlátai Szanyi János GEKKO - Geotermikus Koordinációs és Innovációs Alapítvány szanyi@iif.u-szeged.hu Utak a fenntarható fejlődés felé, 2010. 01. 20. Tartalom

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

Biogázüzem Tápiószentmártonon

Biogázüzem Tápiószentmártonon Biogázüzem Tápiószentmártonon AGROmashEXPO 30. Nemzetközi mezőgazdasági és mezőgép kiállítás Biogáz technológiák 2012-ben Magyarországon (biogáz, biometán, CNG) Budapest; 2012.01.27. Nawaro Kft 2006-2009;

Részletesebben

Sósvíz behatolás és megoldási lehetőségeinek szimulációja egy szíriai példán

Sósvíz behatolás és megoldási lehetőségeinek szimulációja egy szíriai példán Sósvíz behatolás és megoldási lehetőségeinek szimulációja egy szíriai példán Allow Khomine 1, Szanyi János 2, Kovács Balázs 1,2 1-Szegedi Tudományegyetem Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék 2-Miskolci

Részletesebben

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN A SZERZŐI KÖNYVKIADÁS FORRADALMA II. Évad, 2. Szám, 2015. 07. A HÓDÍTÓ ÍR Egy kis whisky-történelem A TŐZSDEI ROBOT Barát vagy ellenség? INGYENES TECHNOLÓGIA ÉS ÜZLET MÁSKÉPP SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról Módosítással érintett terület 1. sz. melléklet Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról 1 2. sz. melléklet A módosítás alá vont terület hatályos szerkezeti és szabályozási terv kivonata Településszerkezeti

Részletesebben

Szanyi János. GEKKO - Geotermikus Koordinációs és Innovációs Alapítvány szanyi@iif.u-szeged.hu. Bányászat és Geotermia 2009, Velence

Szanyi János. GEKKO - Geotermikus Koordinációs és Innovációs Alapítvány szanyi@iif.u-szeged.hu. Bányászat és Geotermia 2009, Velence Magyarországi geotermikus energia hasznosítás eredményei, lehetőségei és korlátai Szanyi János GEKKO - Geotermikus Koordinációs és Innovációs Alapítvány szanyi@iif.u-szeged.hu Bányászat és Geotermia 2009,

Részletesebben

A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése

A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése Boda Erika III. éves doktorandusz Konzulensek: Dr. Szabó Csaba Dr. Török Kálmán Dr. Zilahi-Sebess

Részletesebben

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Energia Másképp III., Heti Válasz Konferencia 2011. március 24. Dr. Németh Miklós, ügyvezető igazgató Projektfinanszírozási Igazgatóság OTP Bank

Részletesebben

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Javaslat a készülő energiapolitikai stratégiához Domina Kristóf 2007 A Paksi Atomerőmű jelentette kockázatok, illetve az általa okozott károk negyven éves szovjet

Részletesebben

Geotermikus távhő projekt modellek. Lipták Péter

Geotermikus távhő projekt modellek. Lipták Péter Geotermikus távhő projekt modellek Lipták Péter Geotermia A geotermikus energia három fő hasznosítási területe: Közvetlen felhasználás és távfűtési rendszerek. Elektromos áram termelése erőművekben; magas

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD ELSŐ SZALMATÜZEL ZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD HőerH erőmű Zrt. http:// //www.bhd.hu info@bhd bhd.hu 1 ELŐZM ZMÉNYEK A fosszilis készletek kimerülése Globális felmelegedés: CO 2, CH 4,... kibocsátás Magyarország

Részletesebben

A Kormány 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete a szélerőművekre vonatkozó szabályok módosításáról

A Kormány 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete a szélerőművekre vonatkozó szabályok módosításáról A Kormány 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete a szélerőművekre vonatkozó szabályok módosításáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés

Részletesebben

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében 2012.09.20. A legnagyobb mennyiségű égetésre alkalmas anyagot a Mechanika-i Biológia-i Hulladék tartalmazza (rövidítve

Részletesebben

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság Energiastratégia 2030 a magyar EU elnökség tükrében Globális trendek (Kína, India); Kovács Pál helyettes államtitkár 2 A bolygónk, a kontinens, és benne Magyarország energiaigénye a jövőben várhatóan tovább

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

Részletesebben

HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA.

HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA. MAGYAR TALÁLMÁNYOK NAPJA - Dunaharaszti - 2011.09.29. HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA. 1 BEMUTATKOZÁS Vegyipari töltő- és lefejtő

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Balassagyarmat, 2013.május 09. Mizik András erdőmérnök Ipoly Erdő Zrt. Miért Zöldgazdaság? A Zöldgazdaság alapelvei:

Részletesebben

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Dióssy László Szakállamtitkár, c. egyetemi docens Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Enterprise Europe Network Nemzetközi Üzletember

Részletesebben

Hőközpont-korszerűsítés távfelügyeleti rendszer kiépítésével a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben KEOP-5.4.0/12-2013-0030 azonosító számú projekt

Hőközpont-korszerűsítés távfelügyeleti rendszer kiépítésével a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben KEOP-5.4.0/12-2013-0030 azonosító számú projekt Hőközpont-korszerűsítés távfelügyeleti rendszer kiépítésével a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben KEOP-5.4.0/12-2013-0030 azonosító számú projekt MOM Kulturális Központ, 2014. március 27. A FŐTÁV a hazai távhő

Részletesebben