A Sajó magyarországi része (Dél-Gömör)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Sajó magyarországi része (Dél-Gömör)"

Átírás

1 IV. A SAJÓ MAGYARORSZÁGI RÉSZE (DÉL-GÖMÖR) A Sajó magyarországi része (Dél-Gömör) Dél-Gömör A történelmi Gömör megye, több más egykori magyarországi megyéhez hasonlóan, az Osztrák-Magyar Monarchia bukása után kettészakadt. Csehszlovákia létrejöttekor a megye déli része a határon túl maradt. A határt először 1919-ben a csehszlovák elképzelés szerint vonták meg, amit a trianoni tárgyalások után kis módosításokkal rögzítettek is. Dél-Gömör Magyarországon maradt része az Aggteleki-karszttól a Putnoki-dombságon keresztül a Heves-Borsodi-dombságig húzódik. Felöleli a Száraz-, Szuha-, Csörgős- és Keleméri-patakok völgyeit, továbbá a Sajó völgyének néhány települését. Nyugaton a Hangony-patak völgyével zárul. Ezen a jobbára vizekben gazdag, sok helyen lápos, mocsaras vidéken Ila Bálint szerint - nem települtek meg a megyébe legkorábban érkező honfoglaló magyarok. A Sajó völgyét a honfoglaló Hanva nemzetség vette birtokba még a X. század közepén. A déli területeket legeltetésre használták, a téli szálláshelyek északabbra, a mai Hanva környékén voltak. Kialakult településekről (falvakról) azonban ebben az időszakban még nem beszélhetünk. A Száraz-völgybe települő magyarok a nagyértékű királyi erdők védelmét kapták feladatul. A vidék őri szolgálatot ellátó királyi népei a Szuha-patak középső erének forrásvidékén ütötték fel szállásaikat, amelyek egybeolvadtak a vízóvók földjeivel. Ezt a területet a Kacsics nemzetség kapta birtokul. A későbbiekben a Csoltói, Gutkeled, Ajtony és Rátold nemzetségek, valamint az északi területek egy részét az idegen eredetű Zágráb-Korpás nemzetség tagjai kapták meg. A nyugati részek a Hangony nemzetség birtokába jutottak. E területen a századok folyamán sok olyan település is kialakult, amelyek a későbbiekben vagy megszűntek létezni vagy egybeolvadtak más településekkel. Itt említhetjük meg Noák, Márkrét, Látránfalva, Csákány, Kázmértelke, Ozdabug, Apáti, Ivánfalva, Lőrincfalva, Pokaj, Igalon, Csintalan, Pogony, Dénesfalva, Nehe nevét. Ma e terület keletről haladva Jósvafő, Aggtelek, Trizs, Imola, Kánó, Szuhafő, Ragály, Zubogy, Zádorfalva, Alsószuha, Gömörszőlős, Kelemér, Serényfalva, Putnok, Bánréve, Sajópüspöki, Hét, Susa, Uraj, Szentsimon és Hangony településeket foglalja magába. A török időkben sokat szenvedtek az itt élők. Számos település néptelenedett el hosszabb-rövidebb időre, esetleg meg is szűnt létezni. A reformáció tanaira fogékony volt a vidék lakossága, ez alól Sajópüspöki képez kivételt, mely egyházi birtok lévén mindvégig megmaradt katolikusnak. Az ellenreformáció idején sok protestáns lelkészt a pozsonyi vértörvényszék elé idéztek, többen közülük börtönben haltak meg vagy gályarabságra kerültek. Dél-Gömör lakosainak életmódja olyan, mint a többi szomszédos gömöri településeké. Ez a vidék Magyarországon Gömör megyeként Putnok székhellyel 1922-ig létezett, majd Borsod- Abaúj-Zemplén megyéhez csatolták. A falvak a gömöri népi építészet emlékeinek kincsestárai. Az itt élők tudatosan vállalják a természetvédelmet, a hagyományőrzést és az értékek megóvását. 178

2 IV. A SAJÓ MAGYARORSZÁGI RÉSZE (DÉL-GÖMÖR) SAJÓ MENTE Bánréve Földrajzi elhelyezkedés: A Sajó-völgyben a szlovák határ mentén terül el Ózdtól 15 km-re. Lakossága: 1454 fő. A település neve a bán méltóságnév és a rév - átkelőhely főnév birtokos személyragú alakjának az összetétele. A X. században érkeztek ide a Hanvák, ők birtokolták a területet. Neve előfordult Banreue, Banrewe, Banrew alakokban is. Írásos formában Bánrévét ben említik először forrásaink. A korábban ezen a területen állt település a tatárjárás idején elpusztult, lakói a környező erdőségekben bújtak el, majd újra felépítették falujukat, melyet 1566-ban ismét felégettek a törökök. Az 1760-as évekig a terület lakatlan maradt, ekkor azonban birtokosai, a Szentmiklóssyak szláv és környékbeli magyar jobbágyokkal telepítették be. A magyar lakosság református volt, a szlávok katolikusok ben kolerajárvány, majd sáskajárás, 1845-ben éhínség, 1846-ban pedig tífusz pusztított a községben. A XIX. század végén és a XX. század elején a település népessége megnőtt, iskola, templomok épültek. Római katolikus templom, Magyarok Nagyasszonya tiszteletére felszentelve, 1928-ban épült. Református templom, 1926-ból. Serényi-kastély, jelenleg óvoda működik benne. Hősi emlékmű. A katolikus templom FELADAT: 1. Járj utána a Serényi-kastély és lakói történetének. Sajópüspöki A település első okleveles említése 1263-ból való, amikor királyi tizedszedők előtt megjelent Sajópüspöki Mátyás magister. Ez azt is jelzi, hogy ekkor már plébánia volt a községben. Első elnevezései Pispuki, Pyspuk. A XIV. században a Putnokyak voltak a földesurai, 1411-ben azonban már a rozsnyói püspökség birtokai között található. Temploma régóta volt, de 1753-ban olyan rossz állapotba került, hogy az összeomlás fenyegette. A jelenlegi késő barokk stílusú templom alapjait 1792-ben rakták le, és 1794-ben szentelték fel. A tornyot a királyi kamara építtette hozzá 1799-ben. Mivel a község csaknem folyamatosan az egyház tulajdonában volt, ezért lakói mindvégig katolikusok maradtak és 1991 között Bánrévéhez tartozott, a rendszerváltozás után lett újra saját önkormányzattal bíró település. A község a Sajó jobb partján fekszik Ózdtól 12, Putnoktól 10 km távolságra. Lakossága: 588 fő. A település látványossága: Római katolikus templom. A római katolikus templom 179

3 IV. A SAJÓ MAGYARORSZÁGI RÉSZE (DÉL-GÖMÖR) SAJÓ MENTE Hét A Sajó-völgy kiszélesedő részén, sík vidéken épült község. Lakossága: 546 fő. A falu nevét valószínűleg a Hét személynévtől vette, az előzménye a hét számnév. A néphagyomány szerint a tatárok elől menekülve hét család rejtőzött el a mocsaras területen fekvő nádasban, ők alapították a falut. Lakói azonban már korábban, a honfoglaláskor a gömörőrséggel együtt települtek itt meg. A Hanva nemzetség földje volt. Később a Zágráb nemzetség igyekezett a területet megszerezni hosszabb perlekedéssel ben kénytelenek voltak kiegyezni a Hanva nemzetségből származó Héthy család leszármazottaival, akik aztán hosszú ideig birtokukban tartották a falut. A XVI. század végére a Héthy nemzetség számos családra növekedett, mely mellett a beházasodott nemesi családok is megjelentek, s az egész határ a nemeseké lett. A török hódoltság idején a falu teljesen elpusztult, pusztaként tartották számon. Az 1600-as évek végére a nemesség is teljesen elszegényedett, a falu 1696-ra kiürült. Csak a XVIII. században kezdték újra benépesíteni. A két világháború között dinnye és káposzta termesztéséről volt híres. A második világháború után egészen a rendszerváltásig Putnokhoz tartozott. Református templom. Horgásztó. Tudod-e, hogy: A falu két részből áll: ófaluból és újfaluból. Itt született Gömör néprajzának fáradhatatlan kutatója, Ujváry Zoltán, a Debreceni Egyetem nyugalmazott professzora. A református templom 1. Mi a különbség az armális és a kuriális kisnemesek között? Készíts erről tanulmányt. 2. Járj utána, kik voltak a gömörőrök és a vízőrök, mi volt a feladatuk. Serényfalva A Putnoki-dombságban, alacsony átlagmagasságú területen, a Sajóba torkolló Keleméri-patak kiszélesedő völgyében épült fel. Ezt a területet a magyarok megjelenése után Málé néven ismerték. Lakossága: 1101 fő. Múltját már a XIII. század óta őrzik írásos emlékek. Oklevelekben Mál, Mála, Malah, Nagymale, Kys Male névalakokban fordul elő. A község területét a honfoglalás után a Hanva nemzetség használta, de nem tudta megtartani ben királyi adományként már a Putnokyak kezén volt a község, 1465-ben pedig az Abaffyakat iktatták az egyik Málé birtokába ban a török seregek felégették, ekkor hanyatlásnak indult, a folytonos harcok miatt nem tudott fejlődni és 1680-ra teljesen elnéptelenedett. Az 1700-as évek elején került a Serényi grófok birtokába, akik Trencsén megyei birtokaikról szlovák lakosságot telepítettek a községbe. Velük megjelentek a morvák is. Még száz évvel később is sokan beszélték a szlovák nyelvet. A település mai nevét a Serényi család iránti tisztelet- Millénniumi emlékmű 180

4 IV. A SAJÓ MAGYARORSZÁGI RÉSZE (DÉL-GÖMÖR) SAJÓ MENTE ből kapta 1929-ben. Ekkor Serényifalvának nevezték, ezt az 50-es évek elején módosították Serényfalvára. A község az 1990-es évek elején nyerte vissza önálló önkormányzati státuszát. Református templom. Milleniumi emlékmű. Szabadidőpark. Serényfalva látképe FELADAT: 1. Mit ábrázol a serényfalvi Millenniumi emlékmű? Készíts róla leírást. 2. Járj utána a Serényi család történetének. Készítsd el a családfájukat! Kelemér Kelemér község a magyar-szlovák államhatár mellett, a Sajó völgyétől északra fekvő település. Lakossága: 580 fő. A település neve feltehetően a Kelemen személynévből alakult ki, írták még Kelemyr, Kellemer és Kalemer formában is. A honfoglalókkal érkező Hanva nemzetség szállta meg e területet, a Keleméri-völgyet terjeszkedésük során a XI. században vették birtokukba. Írásban először egy 1232-ben kelt oklevélben tűnik fel a neve. Ekkor már a Gudkeled nemzetség birtokolta, akik a tatárjárás után várat is építettek itt. Ez Mátyás király uralkodása alatt még menedéket adott a huszitáknak. Valószínűleg a török idők alatt pusztult el. Katolikus egyházát a pápai tizedszedők is feljegyezték 1332-ben. A XVI. század végéig többször lakatlan volt a település, mert lakói elmenekültek ben még katolikus plébániája volt, de a reformáció során lakossága reformátussá lett, a templom is a birtokukba került. Későbbi birtokosai a Putnokyak, Hámosok, Diószegiek, Vadnayak voltak ben árvíz pusztította el a falut. Iskolája 1766-tól működött. Tompa Mihály két évig volt a falu lekésze. Tompa Mihály Emlékház. Díszes fatornácos házak. Református templom a külső keleti falrészen látható töredékes freskó az utasok védőszentjét, Szent Kristófot ábrázolja. Mohos-tavak. Református lelkészét, Karasznai Mihályt a pozsonyi vértörvényszék elé idézték, és gályarabságra ítélték. Rabságából 1676-ban szabadult, majd Velencén keresztül Zürichbe ment. Onnan ban hazaindult és Harmacra került lelkésznek. Tompa Mihály múzeum Fejfák 1. Kersd meg a Mohos-tavakat. Írd le a tájat a természetvédő szempontjából. 2. Látogass el a Tompa Mihály Emlékházba. Készíts leírást az ott található múzeumi tárgyakról, azok funkciójáról. 181

5 IV. A SAJÓ MAGYARORSZÁGI RÉSZE (DÉL-GÖMÖR) SAJÓ MENTE Gömörszőlős A Putnoki-dombságban, völgyekkel szabdalt területen, a Keleméri-patak völgyében helyezkedik el. Meglehetősen elzárt település. Lakossága: 77 fő. A régi neve Poszoba, szláv személynév. Írták Pozoba, Pozuba, Puzaba alakban is. Poszoba néven 1232-ben említik először oklevélben. Zsigmond király egy 1397-es oklevele is megemlíti ben a Doby család birtoka volt ban a török felgyújtotta a falut. Elemi csapások is gyakran érték, ben elmosta egy vihar, de újra felépült tól a szőlőkultúra emlékeként felvette a Gömörszőlős nevet. A trianoni szerződés érzékenyen érintette, mivel a község nyugati széle országhatár lett. Az ezen túli területek Szlovákiához kerültek, többek között a község erdőinek nagy része is. A falu elzártságának köszönhetően számos hagyományos lakóház, gazdasági épület maradt fenn, amelyek közül több gondosan fel van újítva. A lassan elnéptelenedő falunak új lehetőséget kínál az ökofalu projekt, amelynek keretén belül természetbarát gazdálkodással, környezetkímélő háztartás működtetésével, hagyományos gyapjúfeldolgozással, valamint fiatalok ökotáboroztatásával és ismeretterjesztéssel foglalkoznak. Református templom festett mennyezetű, az 1662-ben készült úrasztala az egyik legrégebbi Magyarországon. Téglatornácos ház népi lakóház, 1885 körül épült. Néprajzi múzeum gyapjúfeldolgozó műhely, gömöri kerámia- és festőasztalos kiállítás. Kisgaléria - Tompa-kiállítás. Ökoházak. Gondosan felújított falusi ház FELADAT: 1. Kersed meg, mely szlovákiai községhez van közel Gömörszőlős. Térkép segítségével utazz el Gömörszőlősre. Utad során mely településeket érinted, mik a látványosságai. 182 Putnok Putnok kisváros Borsod-Abaúj-Zemplén megye északnyugati részén helyezkedik el a Sajó bal partján. Északi határa a Putnoki-dombság tagolt felszíni területére is kiterjed. Lakossága: 7618 fő. A település neve nagy valószínűséggel szláv eredetű, utast, útmentit jelent. A terület feltehetőleg már a neolit korban is lakott volt ig királyi birtokként a gömöri uradalom része, később székhelye ban IV. László király a Rátolth (később: Putnoky) családnak adományozta, amelyik 300 éven keresztül volt a vidék ura. A Putnokyak építtették a putnoki várat 1412-től 1427-ig. A vár a török hódoltság idején védelmet nyújtott a vidék lakosságának. Orlay Miklós, a putnoki vár ura A katolikus templom

6 IV. A SAJÓ MAGYARORSZÁGI RÉSZE (DÉL-GÖMÖR) SAJÓ MENTE részt vett a Wesselényi-féle összeesküvésben, ezért birtokaitól megfosztották. A vár ezután szinte évenként cserélt gazdát, senki nem erősítette meg, a császáriak pedig tudatosan pusztították. A XIX. században már csak töredékei voltak meg, az akkori birtokosok, a Serényiek 1834-ben kastélyt építettek a helyén. A szatmári béke után Orlay Borbála, Serényi András feleségeként visszaperelte a putnoki uradalmat, így lettek 1717-től a Serényi grófok a város hűbérurai. A XIX. században a Serényi grófok birtokaként a város fejlődött, kulturális intézményeket alapítottak, ennek ellenére 1881-ben Putnok elveszítette városi rangját. A trianoni szerződést követően a kettészakított Gömör és Kishont vármegye Magyarországnál maradt részének székhelye lett 1920 és 1923 között, akkor azonban a megyetöredék kis mérete miatt Borsod vármegye része lett. A II. világháború utáni években Putnok folyamatosan veszített jelentőségéből ben újra várossá nyilvánították. Gömöri Múzeum. Holló László Galéria ben nyílt meg. Holló László ( ) festőművész alkotásait, képzőés iparművészeti emlékeit mutatja be. Városháza. Köztéri szobrok: Szent István, Petőfi Sándor, gróf Serényi Béla szobra, Világháborús emlékmű. Serényi-kastély - Az egykori végvár helyén épült a XVIII. században. Mai klasszicista alakját 1834-ben nyerte el. A Serényi- kastély A világháborús emlékmű A városháza Római katolikus templom. Alapjait 1829-ben rakták le a romokban lévő vár déli részén. Barokk stílusú. Serényi-kripta - neoklasszicista stílusban készült 1860-ban. Nepomuki Szent János szobra - XVIII. századi késő barokk munka. A kastélypark és a templom kerítését képező kőfalban van. Műemléki védelem alatt áll. Református templom és 1804 között épült késő barokk stílusban. Tudod-e, hogy: 1600 után a kálvinizmus terjedésének hatására Gömört is elérte az ellenreformáció. A Putnokon lakott Herkó páternek még most is él nem irigylendő emlékezete írja Hunfalvy János Gömör és Kishont törvényesen egyesült vármegyének leírása című monográfiájában (Pest, Emich Gusztáv nyomdája, 1867). Halász Péter A szepsi katolikus plébánia története 2. tanulmányában részletesen foglalkozik a ferences barát, Herkó János Bódva-völgyi tevékenységével. A tanulmány a Gömörország folyóiratban jelent meg, amit a Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület ad ki Rimaszombatban. Református lelkészét, Kálnai Pétert a pozsonyi vértörvényszék elé idézték, javainak elkobzására ítélték, de az ítéletet nem hajtották végre ben a lipótvári börtönbe szállították, majd tíz hónap után Triesztbe vitték. Az utat mezítláb tette meg társaival ben Nápolyban 50 aranyért eladták gályarabnak ban szabadult, majd hazaindult ban újra elfoglalta helyét a putnoki református gyülekezet élén. 1. Melyik neves magyar építész tervezte a Serényi család kriptáját? Kutasd fel az építész további munkásságát. Készíts róla beszámolót. 2. Készíts prezentációt Holló László műveiből. 3. Milyen külső és belső jegyek alapján lehet megkülönböztetni a református és a katolikus templomot. Az összehasonlításról készíts beszámolót. 4. Járj utána, kutass az interneten, milyen emléke maradt fenn Herkó páternek Putnokon és Gömörben azon kívül, hogy a hitetlen emberről azt mondjuk: Ezt maga a Herkópáter sem győzné meg! 183

7 IV. A SAJÓ MAGYARORSZÁGI RÉSZE (DÉL-GÖMÖR) HANGONY-PATAK VÖLGYE Hangony Hangony község Ózdtól 9 kilométerre nyugatra, a Hangony-patak partján fekszik. Lakossága: 1782 fő. A település neve Anonymus Gestájában jelent meg először a völgyön végigfutó Hangony-patak neveként (fluvium Hongun). A honfoglalás során a vidéket a Berény nemzetség szállta meg. Az első írásos oklevél 1214-ből származik. Először 1327-ben említik Hangun és Hangonfew (Hangonyfő) néven a települést ban a hangonyi nemesek pálos kolostort alapítottak. A késői középkortól Alsó- és Felsőhangony nevű település volt egymás mellett. A XV. században a közeli Domaháza községhez tartozott. A török hódoltság alatt a falu elnéptelenedett, majd 1686 után népesedett be újra. A mai Hangony község Alsó- és Felsőhangony egyesüléséből jött létre. A település híres szülötte: Holló Barnabás (Alsóhangony, május 16. Budapest, november 2.) szobrászművész. Művészeti tanulmányait a budapesti iparművészeti iskolában és a mintarajziskolában végezte. Stróbl Alajos tanítványa volt. A magyar művészettörténet a millennium kör- A katolikus templom nyéki időszak történelmi szobrászatának jeles képviselőjeként tartja számon. Nevét országosan ismertté tette a Magyar Tudományos Akadémia alapítását ábrázoló domborműve. Számunkra legismertebb alkotása a sajógömöri Mátyás király kapás szobra, illetve a rimaszombati Tompa téren álló Tompa Mihály szobra. Birinyi- és Pogányvár. Római katolikus templom - Szent Anna tiszteletére szentelve. FELADAT: 1. Járj utána Holló Barnabás munkásságának. Munkádról készíts beszámolót. Szentsimon Ózd mellett fekvő település, ma Ózd városrésze. Az egykori Gömör és Kishont vármegye egyik legdélebbi települése volt. A Bükk-hegységtől északra a Hangony-patak völgyében található. Néprajzilag a sokat vitatott barkóság közepe. Hangony-puszta néven említik írásban először egy 1214-ből származó oklevélben. Ekkor a Hangonyi nemzetség szállásföldjéhez tartozott, majd a rimaszécsi Széchy Balog nemzetség kapta királyi adományul ben Szentsimonúr a neve temploma védőszentjéről. Az 1427-es összeírás szerint a falu Szécsi Miklós birtoka volt, 1554-ben a török hódoltság peremén kettős adóztatású terület lett. A környék első iskoláját is Szentsimonban létesítették. A római katolikus templom Emlékmű 1683-ban a török felégette a falut re a lakosság teljesen elfogyott, rövid időre lakatlanná vált. Az as évek elejétől gyarapodni kezdett, többen visszatértek ban gróf Csáky Imre bíboros megvette a falut. 184

8 IV. A SAJÓ MAGYARORSZÁGI RÉSZE (DÉL-GÖMÖR) HANGONY-PATAK VÖLGYE A település látványossága: Római katolikus templom. Freskói az 1330 és as évekből származnak, festett famennyezetét ben készítették. A római katolikus templom beltere Uraj Ózd mellett fekvő település, ma Ózd városrésze. Nevének alapja a magyar úr főnév származéka. A helység neve előfordult még Wroy, Uray, Vray, Wray, Wary, Vrey, Vra, Wrary, Wralya alakokban is. Eredetileg királyi birtok volt. A török pusztítása után elnéptelenedett, majd később újra benépesült. Római katolikus temploma 1730-ban épült, de már az 1400-as években is volt temploma a községnek. A település látványossága: Római katolikus templom. A katolikus templom FELADAT: 1. Mikor lett Susa, Uraj és Szentsimon Ózd városrésze, mi volt ennek az oka. Járj utána. Susa Ózd mellett fekvő település, ma Ózd városrésze. Első írásos említése 1213-ból származik. A török elpusztította, ezután másfél évszázadig lakatlan maradt. Csak az 1700-as években kezdett újra benépesülni. Az 1800-as években mint református községet tartották számon ben Csehszlovákiához csatolták, de 1922-ben visszakerült Magyarországhoz. A település látványossága: Református templom. A református templom FELADAT: 1. Nézz utána Hangony, Uraj, Susa és Szentsimon templomai történetének. Munkádhoz használd az internetet. 185

9 IV. A SAJÓ MAGYARORSZÁGI RÉSZE (DÉL-GÖMÖR) JÓSVA-PATAK VÖLGYE Jósvafő A település a Jósva-, Kecső-, Kajta- és Tohonya-patakok összefolyásánál, erdőborította sziklás hegyoldalak által körülzárt völgyben található a Gömör-Tornai-karszton, Aggtelek szomszédságában. Lakossága: 322 fő. A község neve először Ilsuafey formában egy 1272-es oklevélben szerepel. Zsigmond király ben kelt okiratában már a település részletes leírását találjuk, mely egy működő hámor és egy torony nélküli kőtemplom leírását is tartalmazza. A falu környezetében több helyütt is a koraközépkori vasművesség nyomaira bukkantak. A falu határában feltárt Békebarlang az Aggteleki-barlangrendszer részét képezi, így ez is szerepel az UNESCO Világörökség listáján. Ördögszántás a Gömör-Tornai-karsztban Református templom - A templom erődfallal körülvett, belsejét festett kazettás mennyezet díszíti, figyelemre méltó a karzat, a szószékkorona és a padelők díszítése is. Kossuth-barlang. Béke-barlang cseppkőbarlang, melynek egy részében szanatórium működik. Millenniumi emlékpark, kopjafákkal. Régi falurész 1999 óta műemléki jellegű terület. Vízimalom. Hucul-ménes. Falusi csendélet Falunapok Jósvafőn 1. Jósvafőtől nem messze található Derenk. Miről nevezetes? Kik laktak Derenken? Kutass utána. 2. Kutasd fel, milyen a hucul-ménes. Készíts róla leírást. 3. Kutass utána, honnan kapta az Ördögszántás a nevét. 186

10 IV. A SAJÓ MAGYARORSZÁGI RÉSZE (DÉL-GÖMÖR) JÓSVA-PATAK VÖLGYE Aggtelek Tudod-e, hogy: Református lelkészét, Pápai Jánost a pozsonyi vértörvényszék elé idézték, de nem jelent meg, így megmenekült a gályarabságtól. Aggtelek a Domica-barlang közelében, attól 5 kilométerre található az Aggteleki Nemzeti Park déli lábánál. Lakossága: 628 fő. A terület az őskor óta lakott, itt kerültek elő az ún. bükki kultúra tárgyi leletei. A település már a honfoglalás idején benépesült, a tatárjárás után azonban hosszú évtizedekre lakatlan maradt. Elsőként ben említik Ogogteluk néven ban tűzvész pusztította el a települést, a II. világháború idején pedig a frontvonal közelsége viselte meg a lakosságot. Aggtelek elsősorban az itt található Aggteleki cseppkőbarlang által lett ismert. Az Aggteleki Nemzeti Park védelme 1940-ben kezdődött. A faluban sok gondot fordítanak a hagyományőrzésre és a kulturális programok szervezésére. Minden évben közösen a szlovákiai oldallal részt vesznek a Gömör-Tornai fesztivál megszervezésében. Baradla-barlang. Aggteleki Nemzeti Park. Református templom. Barlangmúzeum. Falumúzeum. A tóvégi szabadtéri színpad A barlang bejárata 1. Látogass el a Baradla-barlangba. Járj utána, milyen leleteket találtak itt. 2. Keresd meg, hány barlang található az Aggteleki Nemzeti Parkban! Az egyikről készíts leírást. 3. Keresd meg, milyen állat a szimbóluma az Aggteleki Nemzeti Parknak és miért. Készíts tanulmányt erről az állatról. 4. Keresd meg az interneten a legújabb információkat a Gömör-Tornai fesztiválról. Tervezd meg a fesztivál plakátját. 187

11 IV. A SAJÓ MAGYARORSZÁGI RÉSZE (DÉL-GÖMÖR) SZUHA-PATAK VÖLGYE Szuhafő Tudod-e, hogy: Református lelkészét, Szentpéteri Jánost a pozsonyi vértörvényszék elé idézték, de nem jelent meg, így megmenekült a gályarabságtól. A község a Szuha-patak völgyében, a szlovák határ mellett található. Lakossága: 194 fő. Szuhafő környékét a XIII. században a Bors-Miskóc nemzetség birtokolta. A középkorban feltehetően már volt kápolnája, erről azonban írásos emlék nem áll rendelkezésre. A reformáció itt korán elterjedt, a községben 1540-ben már református gyülekezet volt. A XVIII. században volt egy fatemploma, ez 1780-ban a faluval együtt leégett. Ma is álló temploma 1782-ben, tornya pedig 1861-ben épült. A Szent Erzsébet tiszteletére szentelt kápolnát ben építették. Református templom. Szent Erzsébet kápolna. FELADAT: Népi építészet 1. Keresd meg, volt-e köze egymáshoz Szuhafőnek és Alsószuhának a történelem folyamán! Zádorfalva Református templom barokk elemekkel 1803-ból és a klasszicista stílusú lelkészlak. Alsószuha és Szuhafő között fekszik a Szuha-patak völgyében. Lakossága: 529 fő. Névadója Zádor, a XIII. század első felében élt ben már fia, Péter volt a falu ura, amely évszázadokon át az Árpád-kori Zádortól leszármazott családok kezén fordult meg. A XVIII. század végétől kisgimnázium működött a községben, ahol magyar és latin nyelven is tanítottak. A falu nemesi község volt, a településen több kúria is található. Zádori-fasor vadgesztenye, nyárfa, tatár és ezüstjuhar alkotják. Lenkey-ház kisnemesi kúria. A Lenkey- kúria 1. Hogyan nevezik a helyiek a vadgesztenyefákat? Járj utána. 2. Járj utána a kúriák történetének. Munkádról készíts beszámolót. 188

12 IV. A SAJÓ MAGYARORSZÁGI RÉSZE (DÉL-GÖMÖR) SZUHA-PATAK VÖLGYE Alsószuha A község a Szuha-patak völgyében található a Rudabányai-hegység nyugati lábánál. Lakossága: 520 fő. Vízfolyásának, a Szuhának szláv eredetű neve azt jelenti: kiszárad. Határában honfoglaláskori vasolvasztásra utaló salakhalmok, fúvócsődarabok és IX-XI. századi cserépedény-töredékek kerültek elő. Innen származik a történeti jelentőségű Szuhay család. A XIV. század elején említik először az írások a középkori templomot, melyet eredetileg Szent György tiszteletére emeltek. Védőszentjéről ekkor a községet Szentgyörgyszuhának nevezték ban török csapatok égették fel a falut, ami később újra benépesült. A reformáció idejéből lakosai már reformátusok voltak. A XIX. században ismét leégett a község. Ma kedvelt kirándulóhely. A település látványossága: Református templom. Késő barokk stílusban épült 1828-ban. Tudod-e, hogy: Református lelkészét, Báthori Jeremiást a pozsonyi vértörvényszék elé idézték, gályarabságra ítélték, de megszabadult. Trizs Trizs község az Aggteleki Nemzeti Park szomszédságában, a Csörgős-patak mentén elhelyezkedő település. Lakossága: 278 fő. Strizs elnevezéssel illették a környékbeli szlávok a helyet. Jelentése: őri. Ebből alakult ki a jelenlegi Trizs név. Első írásos említése 1275-ben történik, de a terület előtte is lakott volt. Királyi birtokként királyi őrök éltek itt ban a Tornallyay család volt a földesura. A török hódoltság alatt teljesen elnéptelenedett, később népesedett be újra ra a magyar lakosság mellett jelentős volt a betelepült pásztor népesség. A falu fekvése miatt nem volt alkalmas földművelésre. Lakói állattartással, faszén- és mészégetéssel foglalkoztak. A falu határában a XX. század második felében végzett ásatások során Árpád-kori vaskohót, bucakemencét tártak fel a régészek, mely most a rudabányai múzeumban található. A település látványossága: Református templom - homlokzat előtti, hagymasisakos fa harang-tornyos templom, 1825-ben épült. A református parókia udvara Mészégetés 1. Keresd meg és készíts leírást, hogy hogyan nézett ki a bucakemence! Gömör mely másik településén találtak még bucakemencét járj utána. 3. Mi a mészégetés és hogyan történik a folyamat. Írd le. 189

13 IV. A SAJÓ MAGYARORSZÁGI RÉSZE (DÉL-GÖMÖR) SZUHA-PATAK VÖLGYE Ragály Az Aggteleki Nemzeti Park peremén helyezkedik el Aggtelektől 10 km-re. Lakossága: 693 fő. A ragály szó szláv eredetű, jelentése szarv, hegyes. A község nevét először egy 1216-ban kelt adománylevélben említik, első formái Rogas, Rogal, Ragalzuhaya, Ragalpataka, Ragalfeulde. A község területe már a bronzkorban is lakott volt, ezt bizonyítják a falu határában feltárt kardleletek. A helység a XV. században kettévált, Nagyragályra és Kisragályra, de továbbra is összetartozott, hiszen egy bírójuk volt. A törökök folytonos támadásai miatt Kisragály 1560-ra teljesen elnéptelenedett, jobbágyai elmenekültek vagy más településekre vándoroltak. Nagyragály is hanyatlásnak indult. A település ekkortájt került a kiscsoltói eredetű, gömöri nemesi származású Ragályi család birtokába. Ragályi Nándor az 1848/49-es szabadságharc idején előbb a dunántúli, majd az északi seregek élelmezési biztosa lett. A ragályi uradalmat Balassa-Ragályi Ferenc virágoztatta fel a XX. század elején. A település látványosságai: Ragályi Balassakastély 1743-ban épült, ma a polgármesteri hivatalnak ad otthont. Ragályi-kastély klasszicista stílusban épült 1820-ban. Értékes az emeleti díszterem majolika padlója. A református templom Református templom legrégibb része a XIII. században épült. Római katolikus templom 1842-ből. Falumúzeum Balassi Bálint emlékkiállítással. Emléktölgy a falutól nem messze álló 26 méter magas kocsányos tölgy. Korát 350 évre becsülik ben azért menekült meg a kivágástól, mert a favágóknak nem volt olyan nagy fűrészük, amivel ki tudták volna vágni. Tudod-e, hogy: Évente megrendezik a Vredestein-Miskolc Rallyt, melynek gyorsasági szakasza a Kánó-Imola-Ragály útvonal. FELADAT: A Ragályi-kastély 1. Járj utána, mi kötötte Balassi Bálintot a faluhoz. Miért van a falumúzeumban emlékkiállítása. 2. Kutatással tárd fel a kastélyok lakóinak életét. Készíts róla beszámolót. Zubogy A Rudabányai-hegység lábánál fekvő település. Lakossága: 612 fő. Neve szláv eredetű. Névadója valószínűleg egy Zbud nevű szláv származású ember volt. Régészeti leletek szerint a település már a XII. században is létezett. Erdős, mocsaras volt a környék, a honfoglaló magyarok szállásterületet nem létesítettek itt, így királyi birtok lett. Első írásos említése egy adománylevélben történt 1282-ben. A községben a XV. és XVI. század forduló- 190

14 IV. A SAJÓ MAGYARORSZÁGI RÉSZE (DÉL-GÖMÖR) SZUHA-PATAK VÖLGYE ján kisnemesi családok telepedtek le. A török hódoltság idején lakossága erősen lecsökkent, fejlődése a XX. század iparfejlesztése nyomán indult meg. Hagyományos parasztházak. Református templom középkori eredetű, mind a karzatok, mind a szószék, valamint a padsorok előlapjai is festettek. Tudod-e, hogy: Református lelkészét, Szalóczi Mihályt a pozsonyi vértörvényszék halálra ítélte. Tíz hónapig a lipótvári börtönben raboskodott, ahonnan Nápolyba vitték és eladták gályarabnak ban szabadult, Zürichen keresztül 1677 őszén tért haza, és egy évre rá újra megkezdte szolgálatát a zubogyi egyház élén. A református templom 1. Miről nevezetes Rudabánya, mit találtak itt nemrég? Kutasd ezt fel és készíts róla beszámolót. 2. Rabszolgaként, gályarabként címmel írd meg Szalóczi Mihály prédikátor történetét. Imola Ragály és Kánó között fekvő község. Lakossága: 123 fő. Imola régi magyar nyelvemléki szó, jelentése hínáros, mocsaras, békás terület. A történelem folyamán még Imula, Ymola, Imolah alakban fordult elő. Imola 1295 és 1344 között alakulhatott ki, amikor a Szuhai család megvásárolta a területet. Mivel a Szuha-völgyi birtokaitól távolabb esett, a terület nagy részét a későbbiekben kiengedték a kezükből. Azt házasság vagy egyéb úton más nemesi családok szerezték meg és kúriákat építettek ott. A török pusztítás századokra visszavetette a község fejlődését ben már nem volt egyetlen lakott portája sem. Csak a törökvész elmúltával jelentek meg a faluban a ma is itt élő családok ősei, akik kuriális és armalista nemesek voltak. Az úrbéres Imola így lassan nemesi faluvá vált. Gerendavázas parasztházak. Református templom festett kazettás mennyezetű, a karzat mellvédjeit és a papi szószék előrészét és háttámláját is képek díszítik. Református templombelső 1. Miről nevezetes Imola olaszországi névrokon települése? Kutasd ezt fel. 2. Járj utána, milyen a gerendavázas faház. Rajzold le, mutasd be társaidnak. 191

15 IV. A SAJÓ MAGYARORSZÁGI RÉSZE (DÉL-GÖMÖR) SZUHA-PATAK VÖLGYE Kánó Földrajzi elhelyzkedése: A település Rudabányától mintegy 8 km-re, a Galyaság déli lábánál, erdőktől-domboktól övezve helyezkedik el az Aggteleki Nemzeti Park peremén. Lakossága: 200 fő. Kánó Árpád-kori település. A honfoglaló Kacsics nemzetség Kánai ága alapította, feltehetően a XII. század második felében. Első írásos említése 1272-ből származik, Kalnau néven. Neve a későbbiekben még Kalnou, Kalnow, Kalna, Kalno alakban fordul elő. Első lakói elsősorban a névadó szlávok, részben magyar etnikumú királyi szolgálónépek voltak ben már 21 adózó portája volt, de a törökdúlás következtében elnéptelenedett től sokáig Pusztakálnó néven szerepelt, földjeit a környező falvak használták ban a terület akkori birtokosai, a Lorántffy, Széni és Telekesi családok vámprivilégiumot kaptak a királytól, mert Kánón keresztül haladt a gömöri vas és egyéb áruk útja az Alföld felé. A falu állandó benépesülése csak a Rákóczi- -szabadságharc után kezdődött meg újra, amikor református vallású lakosság telepedett le a községben. Lakói elsősorban erdőgazdálkodásból és állattenyésztésből éltek. Tudod-e, hogy: Bornemissza Gergely november 1-jén Budán török fogságban írt végrendeletében kánói -nak nevezte magát, ahogy később két fia, György és János is. A falu nevének jelentése sár vagy ostormányfa, fagyal szláv szóból származik. Késő barokk stílusban épült református templom. Faragott fejfák a helyi temetőben. 1. Kutasd fel, mi volt a vámprivilégium lényege. Készíts róla tanulmányt. 2. Térkép segítségével tervezz biciklitúrát szülőfalud és Kánó között. Írd le, milyen településeket érintesz, mennyi idő alatt érsz oda, hol tartasz pihenőt. 192

16 IV. A SAJÓ MAGYARORSZÁGI RÉSZE (DÉL-GÖMÖR) SZUHA-PATAK VÖLGYE 193

Aggtelek PUTNOK. Putnok vá. Aggteleki bg. 33. NAP. Kelemér. Trizs. Zádorfalva Gömörszőlős. Kiszsidány SZLOVÁKIA

Aggtelek PUTNOK. Putnok vá. Aggteleki bg. 33. NAP. Kelemér. Trizs. Zádorfalva Gömörszőlős. Kiszsidány SZLOVÁKIA Ször-nyűvölgyi-patak 244 245 Kéktúraállomás 33. NAP: Putnok vá. i barlang Az út hossza: 25,9 km Pecsét kiegészítőút Ajánlott szálláshelyek Szakasz (kezdőpont, végpont) Táv (km) Emelkedés (m) Lejtés (m)

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

Nyitra felől Turóc-völgyébe

Nyitra felől Turóc-völgyébe Nyitra felől Turóc-völgyébe Felsőelefánt (Horné Lefantovce) Kisebbik kastélya eredetileg az 1369-ben létesült pálos kolostor, a rend tartományi főnökének székhelye és a novícius szerzetesek szemináriuma

Részletesebben

HAJDÚSZOVÁT. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor

HAJDÚSZOVÁT. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor HAJDÚSZOVÁT Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor Elérhetőség: Hajdúszovát Község Önkormányzata 4212 Hajdúszovát, Hősök tere 1. Telefon: 52/559-211, Fax: 52/559-209 Hajdúszovát

Részletesebben

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA Tartalomjegyzék Hol található Tömörd? 3. oldal Információk... 4. oldal Története 5. oldal Nevezetességek... 6. oldal Szent Ilona-templom. 7. oldal Charnel-kastély

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

BÖRZSÖNYI IMPRESSZIÓK

BÖRZSÖNYI IMPRESSZIÓK Vasvári Zoltán BÖRZSÖNYI IMPRESSZIÓK Néprajzi és irodalmi tanulmányok Budapest, 2014 TARTALOM Matyikó Sebestyén József: AJÁNLÓ SOROK... 9 ELŐSZÓ... 13 SZOKOLYÁRÓL... 18 KÉT SZOKOLYAI KÖZÖS GYŰJTŐÚT...

Részletesebben

Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM. 7. évfolyamos tanulók számára 2. forduló

Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM. 7. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 7. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Postára adás utolsó határideje: 2016. november 24. (postabélyegző) 38 p Név:.. Iskola

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3.

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. A, Bevezetés Az 1972-ben létrehozott Helytörténeti Gyűjtemény községünk történetével, régészetével, néprajzával foglalkozó gyűjtemény.

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

OKT 50 napi túratervek B.-A.-Z. megyei szakasz VIII. 2011. 08. 01. hétfő. Putnok, 08:00. Zádorfalva, 17:00. 18,4 km. 375 m

OKT 50 napi túratervek B.-A.-Z. megyei szakasz VIII. 2011. 08. 01. hétfő. Putnok, 08:00. Zádorfalva, 17:00. 18,4 km. 375 m OKT 50 napi túratervek B.-A.-Z. megyei szakasz 1. 2011. 08. 01. hétfő Putnok, 08:00 Zádorfalva, 17:00 18,4 km 375 m Putnok (reggel vásárlás a helyi boltokban) Mohos-tavak Kelemér Gömörszőlős Zádorfalva

Részletesebben

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Túra hossza: 39 km Nehézsége: Könnyű Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth úton a falut északi

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök MŰEMLÉKVÉDELEM Erdősmecske Készítette: dr. Tihanyi Csaba Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök 12 11 93/2 93/3 9 8 7 16 15 1 2 27 31 31/2 6 30 3 39 40 4 89 90 91 98 51 50 49 48 47 95 81 182 46 99 45 96 97

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG TÖRTÉNETE

ÁRTÁND KÖZSÉG TÖRTÉNETE ÁRTÁND KÖZSÉG TÖRTÉNETE Ártánd Község a Bihari síkságon található Sík vidéki utcás útifalu a 42. sz. főút mentén határátkelőhely Románia felé. Árpádkori település a megye egyik legrégibb faluja. 1075-ben

Részletesebben

Bodágmindszent: Református temploma 1800 körül épült.

Bodágmindszent: Református temploma 1800 körül épült. Adorjás: 1837-ben szentelték fel a református templomot, festett kazetták, mellette parókia. Birtokosai: Garaiak, Gerébek, Perényiek, Batthyányiak, Zrínyiek. Baranyahídvég: Baranyahídvég (Hídvég) nevét

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Határtalanul programjának keretében a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola harmincegy

Részletesebben

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára 1 A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal összekapcsolja azokat a településeket, ahol Szent Márton járt és ahol az

Részletesebben

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi kistérség Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózd Kistérség Többcélú Társulása 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel/fax: 48/470-332 ozdgfi@axelero.hu Az Észak-magyarországi régióhoz tartozik,

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

KISÚJFALU (NOVÁ VIESKA)

KISÚJFALU (NOVÁ VIESKA) KISÚJFALU (NOVÁ VIESKA) (Karol Kósa, Beáta Udvardi) A falu temploma A Faluház Kisújfalu szûkebb környezete Kisújfalu (Nová Vieska) Szlovákia délnyugati részén, a Kisalföldön terül el. Érsekújvárt (Nové

Részletesebben

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár 1. Keress szimmetrikus elemeket a képeken! Stróbl Alajos: Mátyás kútja Keresd meg a főszereplőket: Mátyás király, Szép Ilonka, Galeotto

Részletesebben

MELLÉKLETEK Magyargencs.

MELLÉKLETEK Magyargencs. MELLÉKLETEK Magyargencs. 1. Bibliográfia és források. 69. old. 2. Összefoglaló táblázatok. 70-71 old. 3. Térképek. 72-73. old. 68 Irodalom. (Válogatás). Magyargencs. * BONA Gábor: Tábornokok és törzstisztek

Részletesebben

Legyél te is határvadász! - Pályázati felhívás

Legyél te is határvadász! - Pályázati felhívás 2016.09.07. Legyél te is határvadász! - Pályázati felhívás Részletek HIRDETMÉNY HATÁROZAT - A 301060-508 számú vadászterület határának megállapítása (VEH/001/1013-1/2016. HIRDETMÉNY 1 / 7 HATÁROZAT - A

Részletesebben

Kamond (település bemutatása)

Kamond (település bemutatása) Kamond (település bemutatása) Kamond elhelyezkedése: Kamond község Magyarországon, Veszprém megye nyugati peremén, a Devecseri Járás területén, a 8-as számú Főút és a Marcal folyó mellett található. Területe:

Részletesebben

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó Jelzése: piros

Részletesebben

Sárospataki kistérség

Sárospataki kistérség Sárospataki kistérség Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. stkt@pr.hu 47/511451 A Sárospataki kistérség természeti környezetét a Zempléni-hegység (Tokaji-hegység) vulkánikus

Részletesebben

ÁSVÁNYRÁRÓ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI FEJEZET

ÁSVÁNYRÁRÓ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI FEJEZET ÁSVÁNYRÁRÓ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI FEJEZET 1 1. 072/3 Zsejke-puszta, Fő utca 4. Helyi védelemre javasolt Szűz-Mária szobor. Folyamatos állagmegóvás és a környezet karbantartása

Részletesebben

Bethlen emlékút. A Bethlen-út rövid története:

Bethlen emlékút. A Bethlen-út rövid története: Bethlen emlékút A Bethlen-út a Bükk első turista útja volt, átadására 1892. július 17-én került sor. A Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület a 120 éves jubileumra emlékezve határozta el, hogy az

Részletesebben

Kastély látogató Magyarózdon

Kastély látogató Magyarózdon Kastély látogató Magyarózdon *Ha először jár Magyarózdon, olvassa el figyelmesen az Ú (mint útmutatás) jelzést. Festői képet nyújt az a lankás dombokkal övezett völgy, amely Marosludastól húzódik déli

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

Kőröshegy-Tab-Siófok kerékpártúra

Kőröshegy-Tab-Siófok kerékpártúra Kőröshegy-Tab-Siófok kerékpártúra Túra hossza: 70 km Nehézsége: Közepes Terep: Dombvidék Kerékpártúránkat a kőröshegyi templomnál indítjuk(1). A Petőfi úton tekerve hagyjuk el a falut déli irányba. Utunk

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Herendi templom litofán ablaka

Herendi templom litofán ablaka Herendi Római Katolikus templom Herend, Kossuth Lajos u. 38 TARTALOM: Borító Tartalomjegyzék Bevezető Lokalizáció Az ablak templomba kerülésének története (Hudi József Herend története) Csapváry Károly

Részletesebben

Pesthidegkút bemutatása

Pesthidegkút bemutatása BUDAPEST II. kerület / Pesthidegkút Pesthidegkút bemutatása 2013. szeptember 26. 1 Budapest II. kerülete A II. kerület területe: 36 km 2 Népesség: Polgármester: 88 200 fő Dr. Láng Zsolt 2 Pesthidegkút

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. turizmus

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. turizmus 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 1. A nemzeti érték megnevezése: Szalkszentmárton faluközpont 2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

A keszegi leányegyház (filia) története

A keszegi leányegyház (filia) története A keszegi leányegyház (filia) története A török hódoltság idején Keszeg lakossága csaknem teljesen kipusztult, a XVIII. szászad elején a település újranépesítésére volt szükség, amely 1716-ban kezdődött

Részletesebben

Csengersima, református templom

Csengersima, református templom Szakács Béla Zsolt Csengersima, református templom A Szamos jobb oldalán, az ugocsai főesperességben elterülő falu neve a Simon személynévvel hozható összefüggésbe. 1 Első említése 1327-ből való, amikor

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott;

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Rudabányai református templom Megközelítés: H-3733 Rudabánya,Temető u. 8.; GPS koordináták: É 48,38152 ; K 20,62107 ; Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Jelenlegi

Részletesebben

DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig

DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig 2014.06.13., péntek a DrávaTour második napja. Délelőtt 10 órakor rajtolt el a 120 fős mezőny Koprivnica (Kapronca) városából. A túra-verseny második

Részletesebben

Ajánlott túraútvonalak Faluséta

Ajánlott túraútvonalak Faluséta MONOSTORAPÁTI Monostorapáti a Veszprém és Tapolca között húzódó út mentén fekszik, az Eger-patak völgyében, mely a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz tartozik. Határai: északon az Agártető, délkeleten a

Részletesebben

IV.ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ -SZERELÉSI BAJNOKSÁG 6. forduló- Tolcsva

IV.ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ -SZERELÉSI BAJNOKSÁG 6. forduló- Tolcsva IV.ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ -SZERELÉSI BAJNOKSÁG 6. forduló- Tolcsva A Tolcsva Ö.T.E.kismotorfecskendő szerelési csapata által megrendezésre kerülő 6.fordulójának a versenykiírása. 1.A verseny célja:

Részletesebben

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza A SZENT GYÖRGY TÉR TOPOGRÁFIAI VÁLTOZÁSAI ^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza 1687-ben nyomán ;PíWS«fit......... f... /í Szén? György tér és környéke 1753-ban részlet a Hadtörténeti

Részletesebben

Álmodik a múlt - Szent Ilona és Zsófia is...

Álmodik a múlt - Szent Ilona és Zsófia is... 2013 október 16. Flag 0 Értékel kiválasztása Még Givenincs Álmodik értékelve a múlt - Szent Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Rudabánya - amelynek neve az ószláv érc, vasérc szóból származik - első írásos említe

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

30 éves az Aggteleki Nemzeti Park

30 éves az Aggteleki Nemzeti Park 30 éves az Aggteleki Nemzeti Park Az Aggteleki Nemzeti Park jelenlegi területének a védelme 1940-től kezdődött... Hazánk nemzeti parkjai közül ez az első, amelyet hangsúlyozottan a földtani természeti

Részletesebben

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE VASAS VASAS. A szöveget írta: Biró József BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE VASAS VASAS. A szöveget írta: Biró József BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ PÉCS ÉS KÖRNYÉKE VASAS VASAS A szöveget írta: Biró József BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ 103 5. térkép, Vasas 5.1. Petőfi-akna Toboz utca Búzaberki Fenyő utca V a s a s Szövetkezet utca - t e t ő Parcsin utca köz Liget

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk:

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk: ALSÓNYÉK 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 3204 ha 6302 m2 Ebből szántó 2486 ha 2422 m2 gazdasági erdő 131 ha 8569 m2 védett terület - ipari hasznosítású - terület egyéb 586

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

Krasznabéltek, római katolikus templom

Krasznabéltek, római katolikus templom Papp Szilárd Krasznabéltek, római katolikus templom A Kraszna egyik jobb oldali mellékpatakjáról elnevezett, a megye déli részén fekvő település a XIV. század végén lett királyi tulajdonból földesúri birtok.

Részletesebben

Windsor-i kastély története

Windsor-i kastély története 2009 október 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A kastély 1000 éves története összeforrt a monarchia történetével, hiszen nem volt

Részletesebben

Feladatok a múzeumi kiállításban

Feladatok a múzeumi kiállításban 1., Kiss Bálint református lelkész fia, ifj. Kiss Bálint, festımővész lett. Egyik, 1836-ban alkotott képét megtalálod a kiállítás elsı, történeti részében, azt a személyt ábrázolja, akit késıbb a város

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

HÉ-1. malomépület építmény (egyedi védelem) jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes

HÉ-1. malomépület építmény (egyedi védelem) jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes HÉ-1 RENDELTETÉS, HSZNÁLT VÉDETTSÉGI KTEGÓRI VÉDETTSÉG INDOKLÁS ÍM Nemesdömölk, Nemesdömölki u. 15. HRSZ. 2 malomépület jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes

Részletesebben

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI Visegrád Esztergom KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI 0 A Dunakanyar legszebb városai Duna folyó Esztergom Visegrád Szentendre Vác Budapest Duna folyó 1 ESZTERGOM VISEGRÁD A Duna

Részletesebben

NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):...

NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):... NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):........ 1. Párosítsd össze a múzeumokat a bennük látható kiállításokkal, tárgyakkal! Ha a kiállítási tárgyak betűjelét beírod a megfelelő négyzetbe,

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

Nagyrécse-Kisbalaton-Nagykanizsa kerékpártúra

Nagyrécse-Kisbalaton-Nagykanizsa kerékpártúra Nagyrécse-Kisbalaton-Nagykanizsa kerékpártúra Túra hossza: 76 km Nehézsége: Közepesen nehéz Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth

Részletesebben

A kultúra és nyugalom völgye.

A kultúra és nyugalom völgye. Vereb A kultúra és nyugalom völgye. Vereb község Fejér megyében fekszik a Velencei-tótól 15 km-re, északra. Lakosainak száma 829 fő. Kicsi település, vendégszeretete annál nagyobb. Látogasson el hozzánk

Részletesebben

Készítette: Habarics Béla

Készítette: Habarics Béla A Simai-tó tanösvény terve Készítette: Habarics Béla A településről hhhhhhhhhelyszí Csengersima a 49. számú főút mellett keletről elterülő ne község. Közúti és teherforgalmi határátkelőhely található külterületén.

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

A régi és új Kolozsvár fényképekben

A régi és új Kolozsvár fényképekben HAZAI TÜKÖR A régi és új Kolozsvár fényképekben Fényképek fekszenek előttem. Kolozsvár első fényképészének, a nagytudású Veress Ferencnek néhány, városképet ábrázoló felvétele. 1850-től több mint hatvan

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS A 7. OSZTÁLY TANULÓI

KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS A 7. OSZTÁLY TANULÓI KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS A 7. OSZTÁLY TANULÓI 0 Börzsöny Visegrádi - hegység Duna A Duna Budapest és Esztergom közötti régiójának neve Dunakanyar, Magyarország második kiemelt turisztikai központja

Részletesebben

A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély)

A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély) A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély) I. Az épület története A mai épület elődjét, a várkastélyt, a Kacsics nemzetségből származó Szécsényi Tamás, vagy

Részletesebben

Pesthidegkút bemutatása

Pesthidegkút bemutatása BUDAPEST II. kerület / Pesthidegkút Pesthidegkút bemutatása 2012. október 4. 1 Budapest II. kerülete P.H P.H. A II. kerület területe: Népesség: Polgármester: 36 km 2 88 200 fő Dr. Láng Zsolt 2 Pesthidegkút

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006.(XII. 21.) rendelete

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006.(XII. 21.) rendelete Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006.(XII. 21.) rendelete az Önkormányzat 2007. január 1.-tól 2010. december 31-ig terjedő időszakára szóló gazdasági programjáról Taktaszada Község

Részletesebben

EMLÉKHELYEK ÉS EMLÉKMŰVEK PILISCSABA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN

EMLÉKHELYEK ÉS EMLÉKMŰVEK PILISCSABA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN EMLÉKHELYEK ÉS EMLÉKMŰVEK PILISCSABA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN Készítette: Rozovics Ferenc Hornyák Ferenc Csaba Faragó Péter István 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Emlékhelyek és emlékművek felsorolása

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Árgyelán Erzsébet. Kétegyháza 2016.

Részletesebben

Szemere, a Lipcsey, a Király, az Okolicsányi, a Veresmarty családot.

Szemere, a Lipcsey, a Király, az Okolicsányi, a Veresmarty családot. Településünkről Magyarország Észak Alföldi Régiójához tartozó Jász Nagykun Szolnok megye észak keleti csücskében, a Tiszafüredi Kistérségben található Tiszaigar települése. A község Tiszafüred Városától

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM.

VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM. VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM. Közismert tény, hogy a magyar vezetéknevek kialakulása a XIV. században kezdödött ; először fó1eg a nemeseknél, de a XV. század folyamán már gyakori az öröklődő név a jobbágyok

Részletesebben

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A

Részletesebben

Hidroplánleszálló is volt egykor a Duna újbudai szakaszán

Hidroplánleszálló is volt egykor a Duna újbudai szakaszán Hidroplánleszálló is volt egykor a Duna újbudai szakaszán 2016. július 3. 10:55 portfolio.hu A XI. kerület Budapest fiatalabb kerületei közé tartozik. A terület szentimrevárosi és lágymányosi részei a

Részletesebben

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT ARCHEOSZTRÁDA KFT. 2004. JÚNIUS Taszár Kaposvár határától 5 km-re keletre, a 61.sz.Nagykanizsa-Dombóvár főút közvetlen közelében terül el.

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

Pusztaradvány: Pallavichini-kastélyszálló

Pusztaradvány: Pallavichini-kastélyszálló Pusztaradvány: Pallavichini-kastélyszálló Készítette: Az Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség megbízásából Dr. Dávid Lóránt a Károly Róbert Főiskola Turizmus Tanszékének vezetője ENCS 2005

Részletesebben

A Bódva vizét több malomgát, fenékgát és gázló duzzasztja. Ezen régi létesítmények nagy

A Bódva vizét több malomgát, fenékgát és gázló duzzasztja. Ezen régi létesítmények nagy Bódva: A Bódváról röviden A Bódva a Gömör-Szepesi-érchegység déli lejtőjén ered, majd a rövid szlovákiai szakasz után Hidvégardónál lépi át a magyar határt. Ezután a Tornai-dombsághoz tartozó Szalonnaihegység

Részletesebben

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16.

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A trianoni

Részletesebben

ANP osztálykirándulásos ajánlatai Barlang túrák Hucul programok Kúria Oktatóközpont Tanösvények Faluséták és kultúrtörténeti helyszínek

ANP osztálykirándulásos ajánlatai Barlang túrák Hucul programok Kúria Oktatóközpont Tanösvények Faluséták és kultúrtörténeti helyszínek ANP osztálykirándulásos ajánlatai Barlang túrák Hucul programok Kúria Oktatóközpont Tanösvények Faluséták és kultúrtörténeti helyszínek Baradla-barlang, aggteleki rövidtúra 700Ft/fő A túra hossza: 1 km

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Új városaink. Jelen számunkban elkezdjük a 2007. nyarán várossá avatott települések bemutatását.

Új városaink. Jelen számunkban elkezdjük a 2007. nyarán várossá avatott települések bemutatását. Új városaink Amint már júliusi számunkban jeleztük, Magyarország városainak száma kilenccel ismét gyarapodott. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 94. b) pontja alapján az önkormányzati

Részletesebben

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység Interdiszciplinaritás a régiókutatásban IV. BÉRES JÚLIA A Hortobágy mint tájegység 1. A Hortobágy Közép-Európa legnagyobb füves pusztája, mely a Tisza bal partján, a Hajdúságtól keletre, az Észak-Tiszántúlon

Részletesebben

EMLÉKOSZLOP AVATÁS MIKÓFALVÁN

EMLÉKOSZLOP AVATÁS MIKÓFALVÁN EMLÉKOSZLOP AVATÁS MIKÓFALVÁN Magyarországon először állítottak köztéri emlékoszlopot a volt budapesti kitelepítettek, a befogadó családokra emlékezve. 2009. június 21-én 10 órakor ökomenikus megemlékezés

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:..

Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:.. CSEPEL HALÁSZTELEK: SZ.SZENTMIKLÓS: SZIGETHALOM: TÖKÖL: SZIGETCSÉP: SZ.SZENTMÁRTON: SZIGETÚJFALU: RÁCKEVE: SZIGETBECSE: MAKÁD: Név: Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:.. Túrázás

Részletesebben

Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 258

Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 258 Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 258 Kartográfiai Vállalat, Budapest, 1986. 638285 GYULA Műemlékek Gyula Budapesttől 220 km-re az ország délkeleti határszélén fekszik, s a várostól néhány száz méternyire

Részletesebben

Szabadka urbanisztikai és építészeti fejlõdése a XIX XX. század fordulóján

Szabadka urbanisztikai és építészeti fejlõdése a XIX XX. század fordulóján Dömötör Gábor Szabadka urbanisztikai és építészeti fejlõdése a XIX XX. század fordulóján Európa nagy építészei közül valaki azt mondta: Ahol a homlokzatokról hullik a vakolat, az utcák pedig elhanyagoltak,

Részletesebben

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: Hősök voltak mindannyian (URL: hosokvoltak.blog.hu) Jász-Nagykun-Szolnok Megye helyismereti

Részletesebben

Természeti adottságok

Természeti adottságok Földrajzi fekvése Téglást az ész.47 42 és a kh. 21 40 földrajzi koordinátáknál található A település Észak- Alföldön van Hajdú-Bihar valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye határán Két legközelebbi nagyváros

Részletesebben