BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu (PROTOKÓŁ)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu (PROTOKÓŁ)"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu Ikt.szám.: 18-1/5/2012. JEGYZŐKÖNYV (PROTOKÓŁ) Készült a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének év augusztus hó 6. napján tartott ülésén a Budapest XVII., Kecel u. 13. szám alatt megtartott nyílt, rendes ülésén. Jelen vannak: Buskó András elnök, Puskás Zoltán elnökhelyettes, Buskó Gábor Balázs és Olejnik Marek képviselők Meghívott: Olejnik Ilona, a Diadal Úti Általános Iskola igazgatója Buskó András: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy megjelent 4 fő, az ülés határozatképes. Buskó András: szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot: 1.) Döntés a évi feladatalapú támogatás felhasználásáról 2.) Döntés támogatási szerződések megkötésével kapcsolatban 3.) Döntés a Diadal Úti Általános Iskola TÁMOP Innovatív iskolák fejlesztése pályázat támogatásáról 4.) Elnöki beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről 5.) Egyebek Megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 40/2012. (VIII. 6.) LNÖ határozata A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a augusztus 6-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1.) Döntés a évi feladatalapú támogatás felhasználásáról 2.) Döntés támogatási szerződések megkötésével kapcsolatban 3.) Döntés a Diadal Úti Általános Iskola TÁMOP Innovatív iskolák fejlesztése pályázat támogatásáról 4.) Elnöki beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről 5.) Egyebek (4 igen szavazat, egyhangú) 1/59

2 1.) Döntés a évi feladatalapú támogatás felhasználásáról (írásbeli előterjesztés). Előterjesztő: Buskó András Elnök Buskó András: a évi feladatalapú támogatással kapcsolatban ismerteti a Közlemény a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok évi feladatalapú támogatásának összegéről szóló előterjesztést (1. sz. melléklet). Támogató meghozta a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása döntéseit a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 28/2012. (III. 6.) Korm. rendelet alapján. Azok a nemzetiségi önkormányzatok, amelyek nem teljesítették az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján előírt adatszolgáltatásokat (zárszámadás, költségvetési jelentés), azok részére a feladatalapú támogatás felfüggesztésre került, a támogatás folyósításáról az adatszolgáltatási kötelezettségeik teljesítését követően rendelkezik Támogató. Azok a nemzetiségi önkormányzatok, amelyek nem teljesítették a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény a szerinti önálló fizetési számlanyitási kötelezettségüket, és a törzskönyvi nyilvántartásba vételt, azok részére számlanyitást és a Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartásba történő vételét követően történik a folyósítás. (Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság) A nemzetiségi önkormányzatok éves támogatása a következőképpen alakult: évben a települési kisebbségi önkormányzatok támogatása: Ft, a területi kisebbségi önkormányzatok támogatása: Ft volt, mindösszesen: Ft évben a települési kisebbségi önkormányzatok támogatása: Ft, a területi kisebbségi önkormányzatok támogatása: Ft volt. Mindösszesen: Ft. A települési és területi lengyel nemzetiségi önkormányzatok támogatása a támogatási keretösszeg közel állandó volta mellett drasztikusan csökkent évben a lengyel területi kisebbségi önkormányzatok támogatása: Ft, a lengyel települési kisebbségi önkormányzatok támogatása: Ft volt, mindösszesen: Ft volt. Ezzel szemben 2012-ben a területi lengyel nemzetiségi önkormányzatok Ft, a települési lengyel nemzetiségi önkormányzatok Ft, mindösszesen Ft feladatalapú támogatásban részesültek. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat évi feladatalapú támogatása: Ft. Buskó András: megköszöni a Testület elmúlt évi tevékenységét. Ennek megfelelően felteszi szavazásra az előterjesztésben szereplő javaslatot, miszerint a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elfogadja a Közlemény a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok évi feladatalapú támogatásának összegéről szóló előterjesztést. Javasolja a évi feladatalapú támogatás a kerületi nemzetiségi pályázat figyelembe vételével történő alábbi táblázat szerinti felosztását: Sorszám évi feladatalapú Téma támogatásból előre tervezhető (E Ft) honlap és a Polakia Magazin elektronikus hírlevél támogatása 50 (eszközbeszerzés + karbantartás) Küngösi r.k. templom Szent Kinga-oltár készítéséhez 50 Megjegyzés Felhasználás: Dessewffy Zsolt webmester útján, számla ellenében Felhasználás: Beke Zsolt atya útján, számla ellenében, támogatási szerződés alapján 2/59

3 sz. Pro Patria Cserkészcsapat működési támogatás Nemzetiségi Fesztivál megrendezése: november 28-án, a Vigyázó Sándor Művelődési Házban ANDRZEJKI Nemzetiségi Fesztivál megrendezése: november 30-án, a Csekovszky Árpád Művelődési Házban Diadal Úti Általános Iskola lengyel művészeti csoportjának támogatása 7. Országos Lengyel Nyelvoktató Iskola évnyitójának támogatása Országos Lengyel Önkormányzat Szögligeti Lengyel Kulturális Kirendeltség területéhez tartozó Szádvár feltárásának támogatása Csekovszky Árpád Közalapítvány támogatása, Csekovszky Árpád keramikusművész hagyatékának ápolása Felhasználás: számla ellenében, támogatási szerződés alapján Felhasználás: RÁZENE Zenekar közreműködésével, számla ellenében, támogatási szerződés alapján Felhasználás: Magyar- Lengyel Baráti Kör közreműködésével, számla ellenében Felhasználás: Diadal Úti Általános Iskola közreműködésével, számla ellenében, támogatási szerződés alapján Felhasználás: Országos Lengyel Nyelvoktató Iskola közreműködésével, számla ellenében, támogatási szerződés alapján 50 Felhasználás: Szádvárért Baráti Kör közreműködésével, számla ellenében, támogatási szerződés alapján 50 Felhasználás: Csekovszky Árpád Közalapítvány közreműködésével, számla ellenében, támogatási szerződés alapján Lengyel kultúra ápolása, lengyel kulturális programok támogatása Felhasználás: támogatási szerződés alapján Mindösszesen: Ft Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 41/2012. (VIII. 6.) LNÖ határozata Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól a évre kapott ,- Ft feladatalapú támogatást dologi kiadásokra fordítja. Felelős: Buskó András elnök Határidő: azonnal (4 igen szavazat, egyhangú) 2.) Döntés támogatási szerződések megkötésével kapcsolatban (szóbeli előterjesztés) Előterjesztő: Buskó András elnök 3/59

4 Buskó András: az 1. pont alapján ismerteti a szükséges támogatási szerződéseket. A megjelent képviselők, Olejnik Marek, Buskó Gábor Balázs valamint Puskás Zoltán elnökhelyettes az előterjesztéssel egyhangúan egyetértenek, a támogatási szerződések megkötését támogatják. Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 42/2012. (VIII. 6.) LNÖ határozata Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy a évi költségvetésének dologi kiadás előirányzatából 50 E Ft-ot biztosít honlap és a Polakia Magazin elektronikus hírlevél támogatása (eszközbeszerzés + karbantartás) céljára. Felhasználás: Dessewffy Zsolt webmester útján, számla ellenében. Felelős: Buskó András elnök Határidő: azonnal, elszámolás: számla ellenében (4 igen szavazat, egyhangú) Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 43/2012. (VIII. 6.) LNÖ határozata 1. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy a évi költségvetésének dologi kiadás előirányzatából 50 E Ft-ot biztosít a küngösi r.k. templom Szent Kinga-oltárának készítéséhez. Felhasználás: Beke Zsolt atya útján, számla ellenében, támogatási szerződés alapján. 2. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete felkéri elnökét, hogy az 1. pontban foglalt döntésnek megfelelően kösse meg a támogatási szerződést Beke Zsolt atyával (Veszprémi Főegyházmegye, Berhida). Felelős: Buskó András elnök Határidő: azonnal, elszámolás: számla ellenében (4 igen szavazat, egyhangú) Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 44/2012. (VIII. 6.) LNÖ határozata 1. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy a évi költségvetésének dologi kiadás előirányzatából 50 E Ft-ot átcsoportosít a 140. sz. PRO PATRIA Cserkészcsapat részére támogatási szerződés keretében, a Budapest XVII., Pesti út 228. sz. ingatlanon lévő lengyel kegyoszlop, lengyel történelmi emlékhely gondozására. 2. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete felkéri elnökét, hogy az 1. pontban foglalt döntésnek megfelelően kösse meg a támogatási szerződést a 140. sz. PRO PATRIA Cserkészcsapattal. Felelős: Buskó András elnök Határidő: azonnal, a támogatási szerződés megkötésére: a döntést követő 30 napon belül elszámolás: számla ellenében (4 igen szavazat, egyhangú) 4/59

5 Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 45/2012. (VIII. 6.) LNÖ határozata 1. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy a évi költségvetésének dologi kiadás előirányzatából 300 E Ft-ot biztosít a Vigyázó Sándor Művelődési Házban november 28-án tartandó Lengyel Nemzetiségi Fesztivál megrendezésére. Felhasználás: RÁZENE Zenekar közreműködésével, számla ellenében, támogatási szerződés alapján. 2. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete felkéri elnökét, hogy az 1. pontban foglalt döntésnek megfelelően kösse meg a támogatási szerződést a Rákosmenti Zenebarátok Egyesületével. Felelős: Buskó András elnök Határidő: azonnal, elszámolás: számla ellenében (4 igen szavazat, egyhangú) Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 46/2012. (VIII. 6.) LNÖ határozata 1. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy a évi költségvetésének dologi kiadás előirányzatából 200 E Ft-ot biztosít az ANDRZEJKI Nemzetiségi Fesztivál november 30-án, a Csekovszky Árpád Művelődési Házban történő megrendezésére. Felhasználás: a Magyar-Lengyel Baráti Kör közreműködésével, számla ellenében, támogatási szerződés alapján. 2. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete felkéri elnökét, hogy az 1. pontban foglalt döntésnek megfelelően kösse meg a támogatási szerződést a Vigyázó Sándor Művelődési Házzal. Felelős: Buskó András elnök Határidő: azonnal, elszámolás: számla ellenében (4 igen szavazat, egyhangú) Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 47/2012. (VIII. 6.) LNÖ határozata 1. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy a évi költségvetésének dologi kiadás előirányzatából 100 E Ft-ot biztosít a Diadal Úti Általános Iskola lengyel néptánc oktatására. Felhasználás: a Diadal Úti Általános Iskola közreműködésével, számla ellenében, támogatási szerződés alapján. 2. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete felkéri elnökét, hogy az 1. pontban foglalt döntésnek megfelelően kösse meg a támogatási szerződést Olejnik Ilonával, a Diadal Úti Általános Iskola igazgatónőjével. Felelős: Buskó András elnök Határidő: azonnal, elszámolás: számla ellenében (4 igen szavazat, egyhangú) Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 5/59

6 48/2012. (VIII. 6.) LNÖ határozata 1. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy a évi költségvetésének dologi kiadás előirányzatából 50 E Ft-ot biztosít az Országos Lengyel Nyelvoktató Iskola tanévnyitójának megrendezésére. 2. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete felkéri elnökét, hogy az 1. pontban foglalt döntésnek megfelelően kösse meg a támogatási szerződést Rónayné Slaba Ewával, az Országos Lengyel Nyelvoktató Iskola igazgatónőjével. Felelős: Buskó András elnök Határidő: azonnal, elszámolás: számla ellenében (4 igen szavazat, egyhangú) Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 49/2012. (VIII. 6.) LNÖ határozata 1. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy a évi költségvetésének dologi kiadás előirányzatából 50 E Ft-ot biztosít az Országos Lengyel Önkormányzat Szögligeti Lengyel Kulturális Kirendeltség területéhez tartozó Szádvár feltárásának támogatása céljára. Felhasználás: Szádvárért Baráti Kör közreműködésével, számla ellenében, együttműködési megállapodás alapján. 2. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete felkéri elnökét, hogy az 1. pontban foglalt döntésnek megfelelően kösse meg az együttműködési megállapodást a Szádvárért Baráti Körrel. Felelős: Buskó András elnök Határidő: azonnal, elszámolás: számla ellenében (4 igen szavazat, egyhangú) Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 50/2012. (VIII. 6.) LNÖ határozata 1. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy a évi költségvetésének dologi kiadás előirányzatából 50 E Ft-ot biztosít a Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítványnak Csekovszky Árpád életművének megőrzésére és a művész emlékének ápolására, lengyel kulturális program szervezésére. 2. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete felkéri elnökét, hogy az 1. pontban foglalt döntésnek megfelelően kösse meg a támogatási szerződést Csekovszky Árpádnéval, a Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány képviselőjével. Felelős: Buskó András elnök Határidő: azonnal, elszámolás: számla ellenében (4 igen szavazat, egyhangú) Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 51/2012. (VIII. 6.) LNÖ határozata Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy a évi költségvetésének dologi kiadás előirányzatából Ft-ot biztosít a lengyel kultúra ápolására, lengyel kulturális programok támogatására. 6/59

7 Felelős: Buskó András elnök Határidő: azonnal, elszámolás: számla ellenében (4 igen szavazat, egyhangú) 3.) Döntés a Diadal Úti Általános Iskola TÁMOP Innovatív iskolák fejlesztése pályázat támogatásáról (Az előterjesztést a 8. sz. melléklet tartalmazza) Előterjesztő: Buskó András elnök Buskó András: tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy Olejnik Ilona, a Diadal Úti Általános Iskola igazgatója támogató nyilatkozat kérésével fordult a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzathoz, TÁMOP Innovatív iskolák fejlesztése pályázat támogatásával kapcsolatban. Buskó András: felteszi szavazásra a TÁMOP Innovatív iskolák fejlesztése pályázat támogatásával kapcsolatos javaslatot. Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 52/2012. (VIII. 6.) LNÖ határozata 1. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy a Diadal Úti Általános Iskola TÁMOP Innovatív iskolák fejlesztése pályázatát támogatja. 2. Az együttműködés a pályázati útmutató C1. pontjában szereplő tevékenységek közül az alábbiakra irányul: iskolai keretek között a lengyel nemzetiségi kultúra ápolása; az elsajátított lengyel nemzetiségi néptáncprodukciók színpadra állításának, a művészeti csoport utaztatásának támogatása; a bemutatási és fellépési lehetőségek segítése, a lengyel nemzetiségi hagyományok és ünnepek megismertetése és ápolása. 3. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete felkéri elnökét, hogy az 1. pontban foglalt döntésnek megfelelően Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának egyetértése esetén kösse meg az együttműködési megállapodást Olejnik Ilonával, a Diadal Úti Általános Iskola igazgatónőjével. Felelős: Buskó András elnök Határidő: azonnal (4 igen szavazat, egyhangú) 4.) Elnöki beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről Előterjesztő: Buskó András elnök Buskó András: tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a április 2-i rendes ülését követően számos, a lengyel kultúrát érintő tevékenységet folytatott, illetve ünnepségen, rendezvényen vett részt. Ezt az alábbi bontásban lehet értékelni a 2-6. sz. mellékletekben foglaltak alapján: a.) Kiállítások (írásbeli előterjesztés 2. sz. melléklete) Április 23-án a Lengyel Múzeum kiállítótermében a Múzeum és a Tarnówi Regionális Múzeum rendezésében nyílt meg Gabriel Morvay Új visszatérés a soha nem látott hazába" c. kiállítás. A Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltára valamint a Tytus Chałubiński Tátramúzeum, Zakopane és a Zakopanei Nemzeti Park a magyar és lengyel hegymászás közös történetét bemutató EGYÜTT A TÁTRA CSÚCSAIRA című kiállítás megnyitóját június 20-án 17 órakor tartotta a múzeum időszaki kiállítások termében. 7/59

8 2012. április 27 - Lengyelország szubjektíven - Polska subiektywnie Kiállítás Múcsonyban (Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat szervezése), június 22. Lengyelország szubjektíven - Polska subiektywnie Kiállítás Egerben (Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat szervezése). Buskó András: az előzőek alapján hangsúlyozza, hogy a Magyarországon élő lengyelek körében nagy jelentősége van az anyaország bemutatásának. Mind az Országos Lengyel Múzeum és Levéltár, mind pedig a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében megrendezett kiállítások ezt a célt szolgálják. Buskó András: felteszi szavazásra az elnöki beszámolóban foglalt, kiállításokkal kapcsolatos célok megvalósítását valamint a 2012 novemberében a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat fennállása 10. évfordulója alkalmából szervezendő kiállítással kapcsolatos javaslatot. Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 53/2012. (VIII. 6.) LNÖ határozata 1. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy kiemelt feladatának tekinti Lengyelország kultúrájának és hagyományainak feltárását, nagy hangsúlyt fektet az azt bemutató kiállításokra. 2. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete felkéri elnökét, hogy az 1. pontban foglalt döntésnek megfelelően 2012 novemberében a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat fennállása 10. évfordulója alkalmából Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente területén is szervezze meg a Lengyelország szubjektíven - Polska subiektywnie kiállítást. Felelős: Buskó András elnök Határidő: azonnal (4 igen szavazat, egyhangú) b.) Ünnepségek - megemlékezések (írásbeli előterjesztés 3. sz. melléklete) április A katyńi áldozatokra emlékeztek Óbudán április 15-én Rákoshegyen, a Szent István téri Szent Teréz templomban 10 órakor a XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat megemlékezést tartott II. János Pál pápa halálának évfordulója alkalmából. A mise után a pápa szobránál megemlékezésre kerül sort május 3. Lengyel Alkotmány Ünnepe: a Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetsége a diplomáciai szervezetek képviselői, a gazdasági, önkormányzati és civil szervezetek képviselői és a megjelent vendégek részvételével május 3-án ünnepséget rendezett a Szépművészeti Múzeumban a Lengyel Alkotmány Ünnep és a Polónia Világnap alkalmából. Magyarországi Lengyelség Napja 2012 Somogyvár; Somogyvár - święto węgierskiej Polonii Derenki búcsú: július 29-én (vasárnap) 11 órakor kezdődött a hagyományos magyarlengyel derenki búcsú kor ünnepi szentmisét tartottak a kápolnánál. Az ünnepi műsor eredetileg kor kezdődött volna, de némi késéssel került sor a műsor, melynek keretében a Niedzicából való "Spisoki" együttes, illetve a szendrői táncegyüttes mutatta be műsorát. Buskó András: az előzőek alapján hangsúlyozza, hogy a Magyarországon élő lengyelek körében a nemzetiséget érintő állami és egyházi ünnepek megüneplése nemzeti kötelesség. Buskó András: felteszi szavazásra a lengyel nemzeti és egyházi ünnepek megtartásával valamint a 2012 szeptemberében a lengyel kegyoszlopnál tartandó megemlékezéssel kapcsolatos javaslatot. 8/59

9 Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 54/2012. (VIII. 6.) LNÖ határozata 1. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy kiemelt feladatának tekinti a lengyel nemzeti és egyházi ünnepek megtartását. 2. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete felkéri elnökét, hogy az 1. pontban foglalt döntésnek megfelelően 2012 szeptemberében a Budapest XVII., Péceli út 228. sz. alatt lévő lengyel kegyoszlopnál tartson megemlékezést a II. világháború kitörésének napján a világháborúban elesettek emlékére. Felelős: Buskó András elnök Határidő: azonnal (4 igen szavazat, egyhangú) c.) Rendezvények (írásbeli előterjesztés 4. sz. melléklete) május Cimbalomzene határok nélkül: kerületünk kiváló cimbalom művésze Herencsár Viktória egy nemzetközi művészcsapattal lépett fel a Bartók Zeneházban. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a Cimbalomzene határok nélkül program megrendezését 50 E Ft-tal támogatta. A XX. RÁZENE RÁKOSMENTE Fesztivál keretében az Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola előtt felállított sátorban, június 8-án számos zenei irányzat mutatkozott be. A huszadik RÁZENE Fesztivál a fővédnök Riz Levente polgármester, Rákosmente országgyűlési képviselője ünnepi köszöntőjével vette kezdetét. A nemzetközi seregszemlén Olaszországból is érkezett egy ütős együttes, de Magyarország több települése is képviseltette magát. Az esten fellépett a Riz Levente és Barátai zenekar, akik több klasszikus hazai és külföldi dalt adtak elő nagy sikerrel. Szombat este a skót dudások és a RÁZENE Városi Fúvós Zenekar szerepelt kimagaslóan. A rendezvény fesztiváligazgatója Dely Csaba, Rákosmente díszpolgára volt. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a XX. RÁZENE RÁKOSMENTE Fesztivál program megrendezését 30 E Ft-tal támogatta június Múzeumok éjszakája a Rákosmentén június V. BUDAPESTI NEMZETKÖZI CHOPIN FESZTIVÁL A Fővárosi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, és a 18. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, valamint Pestszentlőrinc - Pestszentimre Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatai szervezésében június 23-án került sor az idei Budapesti Lengyel Fesztiválra. Buskó András: az előzőek alapján hangsúlyozza, hogy a lengyel kultúra bemutatása kiemelt feladat. Ez így történt a V. Rákosmenti Majális, a XX. RÁZENE RÁKOSMENTE Fesztivál illetve június 23-i Budapesti Lengyel Fesztivál keretében, ahol a Diadal Úti Általános Iskola színvonalas lengyel néptánc bemutatókat tartott. A Diadal Úti Általános Iskola lengyel kultúrát és hagyományokat bemutató művészeti csoportját továbbra is támogatni kell. Buskó András: felteszi szavazásra a Diadal Úti Általános Iskola művészeti csoportjának támogatásával kapcsolatos javaslatot. Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 9/59

10 55/2012. (VIII. 6.) LNÖ határozata 1. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy kiemelt feladatának tekinti a Diadal Úti Általános Iskola lengyel kultúrát és hagyományokat bemutató művészeti csoportjának támogatását. 2. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete felkéri elnökét, hogy az 1. pontban foglalt döntésnek megfelelően a II. félévi programokat egyeztesse Olejnik Ilona igazgatónővel. Felelős: Buskó András elnök Határidő: azonnal (4 igen szavazat, egyhangú) d.) Kultúra - Művelődés (írásbeli előterjesztés 5. sz. melléklete) A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus negyedik alkalommal hirdette meg nemzetiségi fotópályázatát "Nemzetiségeink múltja és jelene 2012"címmel május 31-én, Buskó András, az Országos Lengyel Önkormányzat elnökhelyettese (Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke) Lengyel katonai parcella című alkotásáért különdíjat és oklevelet kapott. A díjat Borbáth Erika főigazgató adta át a Budai Vigadó épületében rendezett ünnepélyes eredményhirdetés keretében. Elkészült az Epilógus című szimfonikus zenekarra írt mű, Mondvay György szerzeménye. Mondvay György, aki a BM zenekarától kezdve a MÁV Szimfonikusok Zenekaráig számos zenekarban előfordult és több zeneművet írt, befejezte az egykori krakkói emléke alapján készült darabot. Mondvay György műveit nehéz lenne felsorolni, itt csak néhányra vállalkozunk: Csepeli Fesztivál induló, melynek ősbemutatóját a Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar tartotta továbbá Katonazenészek indulója, Intermezzo, Romantikus miniatűr. Rengeteg művet hangszerelt fúvós-, szimfonikus és más zenekarra, többek között: Liszt Ferenc II. Magyar Rapszódiáját, M. A. Charpentier Te Deum miséjét, Erkel Ferenc: Magyar Ünnepi Nyitányát, a TITANIC című film néhány betétdalát is Mondvay György hangszerelte. Mondvay György között a Bartók Béla Zeneművészeti szakközépiskola és Gimnázium oktatója volt. A szerző ajánlását magyar és lengyel nyelven az alábbiakban olvashatják. Mondvay György Budapest, XVII. kerület, Rákoskerten élő zeneszerző legújabb partitúrája Parafrázis lengyel dalokra címmel Szent László Nap ünnepi alkalmából készült el. A mű néhány romantikus lengyel dalt dolgoz fel, így az Od Jutrzenki - Ty Jesteś Piękniejsza Máriaéneket, a Hej Sokoly ismert kozák-lengyel népdalt és a Jakeś Ty Kasiu népdalt. A mű a magyar-lengyel barátság jelképe, és a népszerű lengyel dalok magyar népszerűsítésére törekszik. Buskó András: az előzőek alapján hangsúlyozza, hogy a lengyel kulturális értékek megőrzése és ápolása kiemelt feladat. A magyarországi lengyel emlékhelyek és programok bemutatása képileg a jövőben is szükséges, ezért a "Nemzetiségeink múltja és jelene című fotópályázatot továbbra is támogatja. Mondvay György zeneszerző két partitúrájának bemutatását a novemberi rendezvénysorozat keretében elő kell segíteni. Buskó András: felteszi szavazásra Mondvay György zeneszerző két partitúrája bemutatásának támogatásával kapcsolatos javaslatot. Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 10/59

11 56/2012. (VIII. 6.) LNÖ határozata 1. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy támogatja Mondvay György zeneszerző két partitúrájának bemutatását novemberi rendezvénysorozat keretében. 2. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete felkéri elnökét, hogy az 1. pontban foglalt döntésnek megfelelően vegye fel a kapcsolatot Mondvay György zeneszerzővel és a RÁZENE Városi Fúvószenekarral. Felelős: Buskó András elnök Határidő: azonnal (4 igen szavazat, egyhangú) e.) Kultúra - Művelődés (írásbeli előterjesztés 6. sz. melléklete) június 1-3. között a rákosligeti Magyar-Lengyel Baráti Kör lengyelországi kirándulása során ellátogatott a sörgyártásáról nevezetes Żywiecbe, és a környező kirándulóhelyekre. Buskó András: hangsúlyozza, hogy a lengyel kultúra ápolását és fejlesztését a kerületben működő Magyar-Lengyel Baráti Kör keretében elő kell segíteni. Buskó András: felteszi szavazásra a Magyar-Lengyel Baráti Kör tevékenységének támogatásával kapcsolatos javaslatot. Buskó András: megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 57/2012. (VIII. 6.) LNÖ határozata 1. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete úgy dönt, hogy továbbra is támogatja a Magyar-Lengyel Baráti Kör tevékenységét a lengyel kultúra ápolása és fejlesztése terén. 2. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Testülete felkéri elnökét, hogy az 1. pontban foglalt döntésnek megfelelően vegye fel a kapcsolatot Puskás Máriával, a Magyar-Lengyel Baráti Kör vezetőjével. Felelős: Buskó András elnök Határidő: azonnal (4 igen szavazat, egyhangú) 5.) Egyebek (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Buskó András elnök a.) Budapest XVII. kerület, Péceli út 228. sz. területén lévő lengyel kegyoszlop környezetének parkosítása Buskó András: tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy Budapest XVII. kerület, Péceli út 228. sz. területén lévő Lengyel-kegyoszlop környezetének parkosítását a Csaba City Kft júliusában elvégezte. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a Budapest XVII. kerület, Péceli út 228. sz. területén lévő Lengyel-kegyoszlop környezetének parkosítását 50 E Ft-tal támogatta. A 140. sz. Pro Patria Cserkészcsapat a munka elvégzését telefoni úton jelezte, a munka végrehajtása ellenőrzésre került (Csaba City Kft., Gyeplős u. 20.). 11/59

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu JEGYZŐKÖNYV (PROTOKÓŁ)

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu JEGYZŐKÖNYV (PROTOKÓŁ) BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu Ikt.szám.: 18-1/8/2012. JEGYZŐKÖNYV (PROTOKÓŁ) Készült a Lengyel Nemzetiségi

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi beszámolója

Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi beszámolója BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD NARODOWOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1173. Budapest, XVII., Pesti út 165. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu Iktatószám: 18-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a Lengyel

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu Iktatószám: 18-6/2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a Budapest

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2003. évi beszámolója

Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2003. évi beszámolója 1 Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2003. évi beszámolója Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2003. évi beszámolója I. negyedév 2003. január 9.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu Iktatószám: 18-7/6/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a Budapest

Részletesebben

1/9 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/9 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/9 Ikt.szám.: 18-6/4/2009. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a Lengyel

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu Ikt.szám.: 18-3/3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ Készült a Lengyel Nemzetiségi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. SamorządNarodowościPolskiej w 17-tej DzielnicyBudapesztu

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. SamorządNarodowościPolskiej w 17-tej DzielnicyBudapesztu BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SamorządNarodowościPolskiej w 17-tej DzielnicyBudapesztu Iktatószám: 18-7/3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a Budapest

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi beszámolója

Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi beszámolója BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1173. Budapest, XVII., Pesti út 165. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel

Részletesebben

1/6. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/6. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/6 Ikt.szám: 18-205/3/2003. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a Lengyel

Részletesebben

A kisebbségi önkormányzatok 10 éve Budapesten

A kisebbségi önkormányzatok 10 éve Budapesten A kisebbségi önkormányzatok 10 éve Budapesten A Barátság melléklete A Városháza Dísztermében 2006. június 20-án megtartott konferencia szerkesztett anyaga Megyesné Dr. Hermann Judit aljegyző megnyitója

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1 /8 Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU Ikt.szám: 18-205/14/2003. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A Nemzeti Kulturális Alap 2013. évi beszámolója 2 / 267 TARTALOMJEGYZÉK Rövidítések jegyzéke... 4 I. A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP BIZOTTSÁGA 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA...

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Nemzetiségi és Etnikai Tanácsnoka a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-i ülésére Tárgy:

Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Nemzetiségi és Etnikai Tanácsnoka a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Nemzetiségi és Etnikai Tanácsnoka ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Nemzetiségi

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. november 27-én (csütörtök) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. november 27. Határozat:

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L K I S E B B S É G I H Í R L E V É L 2 0 1 0. á p r i l i s Miniszterelnöki Hivatal JOGI INFORMÁCIÓK... 3 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FŐOSZTÁLY HÍREI... 12 A kisebbségi önkormányzatok 2010. évi differenciált

Részletesebben

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L

K I S E B B S É G I H Í R L E V É L JOGI INFORMÁCIÓK A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FŐOSZTÁLY HÍREI HAZAI HÍREK KÜLFÖLDI HÍREK Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa hírei... 11 Etnikai adatokat is rögzíthetnek a 2011. évi népszámláláson...

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/211-7/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Okmányiroda a Kucorgónál is Ügyfélszolgálat is várja a lakosokat Rákoskerten

Okmányiroda a Kucorgónál is Ügyfélszolgálat is várja a lakosokat Rákoskerten 2008. június 26. hirhozo@t-online.hu A X V I I. ke r ü l e t ö n ko r m á n y z a t á n a k l a p j a XVIII. évfolyam 11. szám Okmányiroda a Kucorgónál is Ügyfélszolgálat is várja a lakosokat Rákoskerten

Részletesebben

Kisebbségi Hírlevél. Miniszterelnöki Hivatal JOGI INFORMÁCIÓK. Jogszabályváltozások... 2 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa hírei...

Kisebbségi Hírlevél. Miniszterelnöki Hivatal JOGI INFORMÁCIÓK. Jogszabályváltozások... 2 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa hírei... JOGI INFORMÁCIÓK Jogszabályváltozások... 2 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa hírei... 6 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FÕOSZTÁLY HÍREI A Magyar Televízió Nemzetiségi Szerkesztõségének köszöntése...

Részletesebben

lk ú. számú előterjesztés --

lk ú. számú előterjesztés -- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere lk ú. számú előterjesztés -- Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a helyi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi támogatásáról

Részletesebben

NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje

NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALJEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:! 406/2015. Előadó: dr. Bacsáné Kutyej Bozsena Mell.: 5 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax:

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan ÉRTESÍTŐ A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA Megjelenik időszakosan 2012. március 2012/1 Tisztelt Adófizető Honpolgár! Amennyiben más szervezetnek még nem kötelezte el magát, kérjük, ajánlja fel

Részletesebben

A TARTALOMBÓL M E GÚ JU L T K Ö N YV T Á R H ON L A P J A.

A TARTALOMBÓL M E GÚ JU L T K Ö N YV T Á R H ON L A P J A. 2011. FEBRUÁR A TARTALOMBÓL - Figyelő: Közművelődési statisztikai adatszolgáltatás a 2010. évről Kitüntetettek - Előretekintő: Felhívás gyermek színjátszó csoportoknak Felhívás vers és prózamondóknak -

Részletesebben

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet 26. évi beszámoló szöveges indoklása Budapest, 27. február 28. (Szabó Ágnes) gazdasági főigazgató helyettes (dr Lauter Éva) főigazgató 1 Tartalomjegyzék oldal I.

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA A Nemzeti Kulturális Alap 2012. évi beszámolója 1 / 269 A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA A Nemzeti Kulturális Alap 2012. évi beszámolója 2 / 269 TARTALOM I. A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága

Részletesebben

Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat Eln8ke

Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat Eln8ke Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat Eln8ke jp^f-z^ltj- i Bud ap c S, WMM : Tárgy: Beszámoló a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben