MÚZEUMPEDAGÓGIA A KOLLÉGIUMI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN Acsai Éva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÚZEUMPEDAGÓGIA A KOLLÉGIUMI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN 2010. Acsai Éva"

Átírás

1 MÚZEUMPEDAGÓGIA A KOLLÉGIUMI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN Készítette: Sarkadi László Acsai Éva

2 Tartalom 1. Az intézmény rövid bemutatása Az innovációt kidolgozó fejlesztők bemutatása A múzeumpedagógiai program kollégiumban történő alkalmazásának indokoltsága, megalapozottsága, kapcsolódása az intézmény nevelési, pedagógiai programjához, tevékenységéhez A természettudományok és a biológia tanításának célja, helyzete napjainkban A múzeumpedagógia fogalma, alkalmazásának lehetőségei A múzeumpedagógia módszerei Miért jó a múzeum mint oktatási helyszín? Kapcsolódás iskolánk környezeti nevelési programjához Az innováció az intézmény életében melyik területen alkalmazható Az innováció megvalósításához javasolt időkeret megadása Sarkadi László: Mezőkovácsháza és környéke élővilága állandó kiállítás Az innováció tartalma, a foglalkozások leírása A fejlesztés eddigi tapasztalatai Az innováció újdonságértéke a kollégium életében Az innováció hasznossága, várható eredményei, az eredményességének mérésére Milyen intézményeknek ajánlott az innováció alkalmazása Felhasznált irodalom

3 1. Az intézmény rövid bemutatása A többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény július 01-től működik Hunyadi János Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Kollégium néven. A szolgáltatási területek a következők: gimnáziumi, szakközépiskolai képzés, művészeti oktatás, speciális gondoskodást, nevelést, szakképzést igénylő tanulók ellátása, pedagógiai szakszolgálat, nevelési tanácsadás. E feladatok ellátását segíti az otthonos, széleskörű tanulási és szabadidős tevékenységet kínáló kollégiumi ellátás: Magyarbánhegyesen 105, Mezőkovácsházán 80 diáklakó számára. Az intézmény Összetett iskola intézményegysége (középiskola, szakközépiskola, alapfokú művészetoktatási intézmény) és a feladatellátáshoz kapcsolódó kollégium a székhelyen, Mezőkovácsházán található. Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani intézmény és pedagógiai szakszolgálat intézményegysége két feladat ellátási helyen működik: Magyarbánhegyesen az EGYMI (általános iskola) és speciális szakiskola a feladatellátáshoz kapcsolódó kollégium, Orosházán a pedagógiai szak-és szakmai szolgáltatás, nevelési tanácsadó működik. A minőségi középiskolai oktatás tudásbázisa a Békés Megyei Önkormányzat által fenntartott, és július 1-jétől három iskola összevonásával, mezőkovácsházi székhellyel működő közös igazgatású intézmény, ahol több mint 700 diák tanul. Az intézmény mikrotérségi központként Dél- Békésben biztosítja a közoktatási feladatok széleskörű ellátását, koordinatív szerepkört tölt be, minőségi oktatási szolgáltatást nyújt. Beiskolázási vonzáskörzethez 60 település tartozik. A mezőkovácsházi feladat-ellátási helyén oktatási tevékenységét a gimnáziumi képzés mellett elsősorban az informatikai, közgazdasági és művészeti, közművelődés és kommunikáció szakmacsoportokba tartozó érettségire épülő nappali tagozatos iskolarendszerű szakképzés jellemzi, mely szakmacsoportok különböző szakmái lehetőséget biztosítanak a gyors munka-erőpiaci elhelyezkedésre. A gimnáziumi osztályok specializációs iránya az idegen nyelv, az informatika mellett biztosított a humán és reálszakterületek tehetséggondozása. A 3

4 nyelvi előkészítő osztályok mellett a 2007/2008. tanévtől kezdve folyamatos a képzés a hatosztályos gimnáziumi osztályokban, melyek a térség tehetséggondozását hivatottak szolgálni. Az érettségire épülő nappali tagozatos szakképzésben a közép és felsőfokú újságíró szakmai követelményeit sajátíthatják el a tanulók. Akkreditált felsőfokú szakképzés keretében, együttműködésben a békéscsabai Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Főiskolai Karával, számviteli szakügyintéző (OKJ ) képzés, a veszprémi Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karával együttműködésben informatikai statisztikus gazdasági tervező (OKJ ) képzés indítására van lehetőség. Pályázati lehetőségek fejlesztése révén az intézmény informatikai eszközellátottsága magas színvonalú, három tanulóra jut egy számítógép. A 2006/2007. tanévtől kezdve informatika és közgazdasági szakmacsoportos szakközépiskolai képzéssel bővült az intézmény, új képzési és szakmatanulási lehetőséget biztosítva a 8. osztályt végzett tanulók számára. Az intézmény az alapfokú művészetoktatás feladatait a 2006/2007. tanévtől folyamatosan felvállalja. Az intézmény ECDL vizsgaközpontként működik. Az informatikai ismeretek, a digitális kultúra megerősödött, melynek köszönhetően a tanulók többsége ECDL vizsgát tesz. Az ECDL vizsgarendszer követelményeit beépítettük a Helyi Tantervbe, így a Pedagógiai Program révén diákjaink alanyi jogosultak a bizonyítvány megszerzésére. A Akkreditált Felnőttképzési Központként működik. Iskolarendszeren kívüli képzés keretében ECDL tanfolyamokat szervez, az informatikai, idegen nyelvi ismeretek, közgazdasági, pénzügyi ismeretek elsajátítását, ill. továbbfejlesztését biztosítja a térség lakosai számára. A szakképzés személyi és tárgyi feltételei magas színvonalon adottak. A személyi feltételek biztosítottak, a szakos ellátottság teljes. A pedagógus továbbképzés keretében a pedagógusok sokrétű kompetenciákkal rendelkeznek. Az intézmény rendelkezik kompetencia térképpel. A humán erőforrás széleskörű kihasználásával a középiskola szakmai programkínálata változatos. Az elmúlt években olyan innovációk indultak el, mint a nyelvi előkészítő osztály, az emelt szintű informatikai, a kommunikációs, a gazdasági-, és vállalkozói ismeretek, a drámapedagógiai, a művészeti oktatás, magas színvonalú környezeti- és egészségnevelés. Csoportbontásban történik az idegen nyelvek, a matematika és az informatika oktatása. Az oktatás során a tanórák egyre nagyobb százalékában kerülnek alkalmazásra a kompetencia-alapú oktatás módszerei, a projektmunkák készítése, valamint a 7. és 9. évfolyamon a kooperatív tanulási 4

5 módszerek formái. Hangsúly helyeződik a digitális tananyagfejlesztésre és a digitális tanulási programcsomagok alkalmazására, digitális kultúra fejlesztésére, tanulásmódszertan, egészségnevelésre, készség- és képességfejlesztésére (kompetencia-alapú módszerek, kooperatív tanulási módszerek alkalmazása, tehetséggondozás). A drámapedagógia módszer hatékony alkalmazásával kerül növelésre a tanítási, tanulási folyamatok eredményessége évfolyamon választható emelt szintű érettségire felkészítés, emelt óraszámú tantárgyválasztással, gazdasági, vállalkozási ismeretek oktatása, életpálya-tervezés, munkahelykereső tréningek, önismereti tréningek. A tárgyi feltételek lehetővé teszik a számítógéppel kiegészített oktatást mind az idegen nyelv, mind a közismereti és szaktantárgyak területén egyaránt. A hatosztályos gimnáziumi osztály nyelvi előkészítővel: évfolyamon folyó képzést jellemzi az emelt szintű idegen nyelvoktatás heti 5 órában, csoportbontásban (angol-, német nyelven), emelt szintű informatikaoktatás, digitális kultúra fejlesztése, tanulásmódszertan, egészségnevelés, készségés képességfejlesztés (kompetencia-alapú módszerek, kooperatív tanulási módszerek alkalmazása, tehetséggondozás). Nyelvi előkészítő osztály (angol, német nyelv): évfolyamon a képzést jellemzi az emelt szintű idegen nyelv- (9. évfolyamon heti óra angol-, német nyelv oktatása csoportbontásban) és informatikaoktatás (9. évfolyamon heti 4-5 óra csoportbontásban), digitális kultúra fejlesztése, tanulásmódszertan, egészségnevelés, készség- és képességfejlesztés (kompetencia-alapú módszerek, kooperatív tanulási módszerek alkalmazása, tehetséggondozás). Az intézmény pedagógusai közül 5 fő részt vett a Phare (HU ) program keretén belül a Vállalkozói készségek fejlesztése a közoktatásban című pályázati programban. A program célja a középiskolai tanulók vállalkozási ismereteinek bővítése elméleti és gyakorlati képzés formájában. A program során a pedagógusok a modern digitális technológiára alapozva oktatási-képzési anyagokat (alaptankönyv, modulfüzet) készítettek el, amelynek tananyagát 2001 óta a 11. és a 12. évfolyamon a gazdasági ismeretek tantárgy keretén belül sajátíttatnak el a tanulókkal. A képzés során a tanulók gyakorlat orientált módszerekkel, életszerű feladatok segítségével, naprakészen sajátítják el a vállalkozási ismeretek alapjait. A program keretében a tanulók mini vállalkozásokat hoznak létre, üzleti tervet készítenek és működtetik a vállalkozásaikat. A tananyagot elsajátító diákok körében megfigyelhető, hogy fejlődik a kommunikációs, a kockázatvállalási és a problémamegoldó készségük. 5

6 A HEFOP A kompetencia-alapú oktatás elterjesztése című pályázat KOMP-ra szállás projektjében az intézmény valamennyi pedagógusa részt vett. A projekt célja a kompetencia-alapú nevelési, oktatási módszertan megismertetése a pedagógusok körében, és a megfelelő környezetben a pozitív attitűdök elterjesztése, valamint a projekt közvetítette tanítási gyakorlat hasznosítható formáinak bevezetése az oktatás folyamatába. A 2009/2010. tanévben az intézmény a középiskola feladat-ellátási helyen a TÁMOP Kompetencia-alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat keretében bevezette a kompetencia-alapú oktatást a szövegértés-szövegalkotás, matematika és idegen nyelvek területén a következő osztályokban: 7. o. és 9. A osztály: szövegértés-szövegalkotás, matematika, 10. C osztály: angol és német nyelv. A pályázat során az említett osztályokban teljes tanórai lefedettséggel megvalósult a kompetenciaalapú oktatás a megnevezett kompetencia-területeken, valamint bevezetésre kerültek új tanulásszervezési eljárások: tantárgytömbösített oktatás, műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása, témahét, három hetet meghaladó projekt. A pályázat során a pedagógusok sokoldalú képzése valósult meg, valamint kompetencia-alapú oktatócsomagok kerültek beszerzésre, amelyek segítségével hatékonyabban alkalmazhatók a kompetencia-alapú oktatás módszerei. A projektek során elsajátított ismeretek függvényében az intézményben a következő területen valósul meg a kompetencia-alapú oktatási tevékenység: Az idegen nyelvoktatás területén csoportmunka, projektmunka, számítógéppel kiegészített oktatás, alapkészségek folyamatos fejlesztése a megfelelő feladattípusok és módszerek megválasztásával. A közismereti tantárgyak területén csoportmunka, projektmunka, digitális tananyagok, SDTalkalmazás, és az alapkészségek, valamint a kompetencia-területek fejlesztése kerül az oktatás középpontjába. A szakközépiskolai képzésben, valamint az osztályfőnöki órák keretében tanulás-módszertani és élet- és pályatervezési ismeretek elsajátítása. A hatosztályos gimnáziumi képzésben a kooperatív tanulási módszerek segítségével a tehetséggondozás, a motiváció erősítése a tantárgyak irányában a tanulók körében. Továbbképzések szervezése (idegen nyelvi) az általános iskolákkal a Világ-Nyelv-Program keretében. 6

7 Bemutató órák szervezése a térség pedagógusai számára a kompetencia-alapú oktatás során megvalósuló tevékenységek bemutatására, megismertetésére. A tanórai és tanórán kívüli tevékenységeik sokrétűek, fontos szerephez jut a tanulók egészséges életmódra, környezetvédelemre való nevelése és a rekreáció. A Pedagógiai Programban rögzített egészségnevelési program és környezetnevelési program keretében évfolyamonként szervezett kirándulásokra, egészségnevelési rendezvényekre, ill. projektnapok, témahetek szervezésére van lehetőség. Vetélkedők szervezése (Világ-Nyelv-Program, kistérségi szintű tantárgyi vetélkedők, Halloween, Advent), évfolyam-kirándulások szervezése (Hódmezővásárhely, Ópusztaszer, Szeged), szakkörök szervezése (tantárgyi szakkörök, környezetvédelmi szakkör, tehetséggondozó szakkörök, iskolarádió, fotószakkör), tömegsport foglalkozások, könyvtári foglalkozások, táborok szervezése (Sí táborok, Gólyatábor, Varázslótábor, szaktáborok, rekreációs táborok), színházi előadások szervezése, rendezvények (Egészségnap - Egészség köztársaság, Vöröskeresztes Világnapi rendezvény, Gólyabál, Szalagavató Bál, Adventprogramsorozat, Karácsonyi műsor, Ballagás, Hunyadi Gála). A szakképző évfolyamokon olyan képzések, programok indítása szerepel, amelyek segítségével a tanulók az elméleti és a gyakorlati tudás birtokában a mindennapi élet több területén alkalmasak a megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazására és továbbfejlesztésére. Az újságíró képzésben részt vevő tanulók minden tanévben szakmai tanulmányi kirándulást tesznek a Hungaroprint Nyomdában, a Csaba TV és a Csaba Rádió stúdiójában egyéb médiumokban, valamint bekapcsolódnak a Békés Megyei Hírlap Sajtó és Tanulás programjába. A kollégium 1985-ben nyitotta meg kapuit 21 lakóval. A Hősök terén található, volt járási hivatal épületét alakították át leánykollégiummá. Az iskolától távol helyezkedik el, ez egy önálló régi épület. Kollégiumunk pedagógiai tevékenysége során kiegészíti a családi és az iskolai nevelést, egyben szociális ellátást, biztonságot és érzelmi védettséget nyújt lakóinak. Jelenleg is a középiskolával közös igazgatásban működik. Ez az intézmény egyre nagyobb szerepet tölt be az iskola életében, hiszen az eltelt időszak alatt a létszám növekedett. Így szükségessé vált a kollégium befogadóképességének növelése július 1-től 50-ről 70-re nőtt a férőhelyek száma, amelyet nagyarányú bővítéssel sikerült elérni. 7

8 1995-ben az iskola profilja megváltozott a szakképző évfolyam indításával és lényeges változáson ment keresztül tanulóink összetétele, s így koedukált kollégium lettünk. A korosztály szerinti megoszlás is átalakult: évesek a diákok. Kollégistáink 2-6 fős szobában kerülnek elhelyezésre. Nyertes pályázatok révén valósulhatott meg, hogy otthonos környezetben lakhatnak a tanulók ben a megyei fenntartó segítségével felújítottuk a vizesblokkot, amely tovább erősítette a komfortosságot. A 2000-ben létrehozott számítástechnikai teremnek nagy szerepe van az iskolai informatika órán tanultak elmélyítésében, valamint az önálló tudásbázis kialakításában. A számítógépeken 2003-tól Internet hozzáférés biztosított, amellyel tovább bővíthetik diáklakóink ismereteiket és a szabadidő hasznos eltöltését is segíti. A rekreációs tevékenységek színtere a 2001-ben pályázati úton megvalósított sportudvar ban a kollégium férőhelyeinek száma 80-ra nőtt ben az iskola profilja tovább bővült a hat osztályos gimnáziumi képzéssel, amellyel a kollégium korosztály szerinti megosztása is változott, hiszen ettől kezdve a év közötti korosztály számára nyújtunk otthonos környezetet ben megvalósultak a kollégium épület külső festésének munkálatai, valamint a belső padlózat fényezése és laminált parkettával történő felújítása. Az informatika terem számítógép parkja öt új, komplett számítógép használatba vételével került korszerűsítésre. 2. Az innovációt kidolgozó fejlesztők bemutatása Sarkadi László biológia- kémia-földrajz szakos középiskolai tanár, a természettudományok területén a kompetencia alapú oktatás, a projektpedagógia intézményi innovátora. Az intézmény környezeti nevelési programjának életre hívója, és szakmai vezetője. A környezettudatos magatartás és életvitel elkötelezett, hiteles képviselője. Természetbarát és környezetvédő. Acsai Éva történelem-pedagógia-biológia szakos középiskolai tanár és kollégiumi nevelő, a környezetnevelési program végrehajtásában aktív szakmai szerepvállaló és programkoordinátor. A kollégiumi környezeti nevelés szakmai vezetője, szervezője. 8

9 3. A múzeumpedagógiai program kollégiumban történő alkalmazásának indokoltsága, megalapozottsága, kapcsolódása az intézmény nevelési, pedagógiai programjához, tevékenységéhez 3.1. A természettudományok és a biológia tanításának célja, helyzete napjainkban A természettudományos tantárgyak tanítása során fontos feladat, hogy a diákok eljussanak a tudományos megértés egy bizonyos szintjére, alkalmazzák a tudományok által megkívánt ismereteket és képességeket a mindennapi életükben, vagyis rendelkezzenek kellő tudományos műveltséggel. Tanulóink képesek legyenek saját kutatásokra és betekintést nyerjenek a tudományok működésébe. Törekedjenek ők maguk is a körülöttünk zajló folyamatok megértésére (Mihály, 2001). A fent említettek megvalósításához elengedhetetlen a tanulók motiválása, az elvont gondolkodás és az elmélyült problémamegoldás megvalósítása (Franyó, 2002). A legnagyobb problémát a természettudományok tanítása során az jelenti, hogy a növekvő tudományos ismeretek hatására a tananyag tanítása során egyre kevesebb idő jut arra, hogy a tanulók aktív tevékenység modellezés, kísérletezés, gondolkodás - során sajátíthassák el a természettudományokat. Nagyon fontos lenne a gondolkodásfejlesztés, a megértéshez vezető tanulás, emellett az egyes tantárgyak tanítása során a képességfejlesztés (Csapó, 2003). Fontos lenne a tanulók folyamatos manuális és szellemi munkáltatása. A szemléltetés mellett a mai biológiatanításban egyre fontosabb szerepet töltenek be a növényhatározások, rovarfelismerési gyakorlatok és kísérletek és egyre gyakoribb a tanulók bevonása a biológiai kutatásba. A jelenlegi társadalmi elvárások két területen érintik a biológiatanítás tartalmát. Az egyik a testi és lelki egészség megteremtésének igénye, vagyis a tanulók olyan felnőtté váljanak, akik harmóniában vannak belső környezetükkel, azaz egészséges életmódra törekednek. A másik feladat a fenntartható fejlődés, a tanulók környezettudatos magatartásának kialakítása, vagyis éljenek harmóniában a külső környezetükkel is. A tantárgy tanítása során a következő célokat tartjuk fontosnak: érdeklődés felkeltése; a természet szépségeinek felfedezése; a jelenségek, folyamatok vizsgálata; 9

10 az önálló, motivált ismeretszerzés; a természet- és környezetvédelem elveinek gyakorlati alkalmazása; A népszerűség kulcsa az alábbi tevékenységek tananyagba iktatása, gyakoroltatása: a tanulók munkáltatása; az önálló megfigyelés, leírás, összehasonlítás; mérések; csoportosítás és rendszerezés; oknyomozó kísérletezés; Emellett nagyon fontos az IKT eszközök nyújtotta lehetőségek kiaknázása a biológiatanításban. Nagy számban készültek CD-anyagok, melyek elősegítik a szemléltetést (Franyó, 2002) A múzeumpedagógia fogalma, alkalmazásának lehetőségei A múzeumpedagógia fogalmának meghatározása a TÁMOP-3.2.8/B komponens Útmutatójában: A múzeumpedagógia oktató, nevelő és ismeretterjesztő céllal közvetíti a látogatók számára a múzeumokban felhalmozott tudást és ismereteket, az életkori sajátosságoknak és a célcsoportnak megfelelő módszerekkel. A múzeumpedagógiai tevékenységek célja, hogy a múzeumok gyűjteményei, kiállításai értelmezhetővé és hasznosíthatóvá váljanak a látogatók, jelen innováció keretében kiemelten a kollégiumi oktatásban részt vevők számára. Fontos lenne olyan múzeumpedagógiai foglalkozások szervezése, melyek felkészültek az adott gyermekcsoport sajátosságaira, igényeire. Nem gyakori a múzeumokban a diákcsoportok feladatlapos vagy más jellegű foglalkoztatása. Hisz mindezek elősegítenék a hallottak és látottak megértését, elmélyítését. Ezáltal a kiállítások gyermekközpontúvá válhatnának. A tanulók nyitottabbá és érdeklődőbbé és lehetővé válna a diákok jobb tájékoztatása, bevonása a kutatási, gyűjtési folyamatba (Sinkó, 1997). A múzeumpedagógia egyik leglényegesebb célkitűzése a különböző korosztályok múzeumlátogató, az ott látottakat megértő és befogadó felnőttekké nevelése. A múzeumban eltöltött idő nem helyettesítheti a tanítási órákat, azonban ott a diákoknak használniuk, alkalmazniuk kell a 10

11 tanítási órán hallottakat, ezáltal elősegíthető a kapcsolódó anyagrész elmélyítése és gyakorlása. Ugyanakkor a kiállításon látottak is segítséget nyújthatnak a tanítási órán elhangzottak megértésében (Magyar, 1998). A középiskolában a diákok számára az egyes tudományágak alapjainak elsajátításán túl a megértés, az ismeretek önállóbb befogadása, a tudományos szemlélet alapjainak bevésése, a tananyagba való beillesztés válik fontosabbá és az, hogy a részek egésszé szintetizálódjanak. Ehhez nyújthatnak segítséget a természettudományos múzeumi látogatások. A korszerű múzeumpedagógiai módszerek alkalmazásával a fiatal rákényszerül, hogy tudatosan nézegesse a kiállítást, keresse az összefüggéseket és rendezze a látottakat. Emellett központi kategória az élmény. Az élményszerűség egyik elsődleges, az iskolai foglalkozásoktól megkülönböztető jegye a múzeumi foglakozásoknak. Az élmény hatására feloldódhat a diákokban a múzeumlátogatásokkal szembeni - a kötelező jellegből adódó - esetleges belső ellenállás (Bereczki, é.n.). A tanulók számára a játék azaz az alkotóképesség -, az exploráció az ismeretszerző képesség - és a próbálkozás - vagyis a problémamegoldó képesség együttesen alkotják a tudásszerző képességet. E tevékenységek során minél nagyobb az élmény, annál motiváltabb lesz a tanuló a hallottak és látottak befogadására és elmélyítésére (Nagy, 2002) A múzeumpedagógia módszerei A múzeumpedagógia módszereit öt altípusba sorolhatjuk (Bereczki, é.n.): Magyarázat, kifejtés: Ez a múzeumpedagógiai ismereteket feldolgozó módszerek legegyszerűbb fajtája. Formailag nem sokban különbözik a klasszikus tárlatvezetésektől, tartalmilag viszont egészen más, hiszen a múzeumpedagógus a kiállításról való tudását a csoport adottságainak (életkori sajátosságok, értelmi szint, előzetes ismeretek) megfelelően transzformálja, s ennek megfelelően formálja meg mondandóját. Ebben a formában a múzeumba látogató diákok passzív befogadói a múzeumpedagógiai foglalkozás nyújtotta élményeknek. Kérdés-felelet, rávezetés: Az előző módszernél fejlettebb és hatékonyabb forma. Épít a diákok aktivitására. A múzeumpedagógus kéréseket tesz fel, s a diákok a kiállítás alapján fogalmazzák meg válaszaikat. Az irányított beszélgetés során a rávezetés módszere által a diákok maguk 11

12 ismerhetnek fel bizonyos összefüggéseket. Ennek a rávezetéses módszernek a pedagógiai hatékonysága igen nagy, hiszen az önmagunk által felismert összefüggések jobban bevésődnek a tudatunkba, mint a készen kapottak. Feladatlapos feldolgozás: Ez a módszer a múzeumpedagógustól előzetesen átgondolt, precíz munkát követel, a múzeumtól pedig bizonyos anyagi ráfordítást. Pedagógiai szempontból igen hasznos és hatékony módszer. A múzeumi feladatlapok a kiállítás tematikus gyerekvezetőinek is tekinthetők, összeállításakor fontos szem előtt tartani, hogy tartalmilag a téma komplex feldolgozását adják, formailag pedig arányosan szerkesztettek és a feladattípusokat tekintve változatosak legyenek. A különböző feladattípusok váltakozása ébren tartja a figyelmet. A feladatok kidolgozásánál célszerű arra is figyelni, hogy a kérdések a kiállítás alapján könnyen megválaszolhatók legyenek, ne követeljenek előzetes ismereteket. Ez pedagógiai szempontból azért lényeges, mert ez teszi lehetővé azt, hogy a feladatlapokkal megküzdve a gyengébb képességű diákok is sikerélményhez jussanak. Manuális tevékenység: A múzeumpedagógiai foglalkozások során a múzeumpedagógus kezdeményezésére és irányításával, az adott kiállításhoz kapcsolódóan végeznek tevékenységeket, például: mikroszkópok használata, preparálás, fotók készítése, gyűjtés. E tevékenység során az adott témával kapcsolatos elméleti tudásukat a gyakorlati tapasztalás segítségével elmélyíthetik. A manuális tevékenység segít a dolgok belső logikájának megértésében, segíti a mélyebb megismerésre ösztönző érzelmi ráhangolódást. Szerepjátékok, szituációs játékok: E módszer a diákok aktivitására épít, valós vagy elképzelt szituációkat. Ezeknek a játékoknak a hangulatteremtő ereje olyan élményt nyújt, mely a további ismeretszerzést erősen motiválja. Ez a tevékenység természettudományos kiállítás kapcsán viszonylag csekély szereppel bír Miért jó a múzeum mint oktatási helyszín? a természeti örökség emlékeit az iskolai oktatás eszköztárába emeli; 12

13 a kiállítás, az oktatási programok, múzeumi foglalkozások jó módszertan alkalmazásával növelik az iskolai képzés hatékonyságát; a múzeumról alkotott kép megváltozhat: unalmas, poros, régi, elavult helyett felfedezni való, érdekes szintér lehet; a tanulás iránt elkötelezett diákok számára az önálló tanulást kínálja, további kutatásra ösztönöz; a gyengébb képességűek és az elutasítók számára a kreatív környezet inspiráló hatású az ismeretszerzésre; élményszerűsége maradandó hatást eredményez; áthelyezi a hangsúlyt a tudásról, az ismeretek megtanulásáról a képesség és készség fejlesztésre, a motiváltság kialakítására; segítséget nyújt a tanulók sajátos, egyéni igényeihez való igazodáshoz, a tanulási környezet sokféleségének és a tanítás individualizálásának eléréséhez; 3.5. Kapcsolódás iskolánk környezeti nevelési programjához A környezeti nevelés fogalma és célja: Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő és élettelen természet érdekeit is figyelembe vevő cselekvésre. Ezért a környezeti nevelés: megfelelően stabil és megújulásra képes érzelmi kapcsolatot alapoz és erősít meg az élő ill. élettelen környezettel; kifejleszti a szándékot és képességet a környezet aktív megismerésére; felkelti az igényt, képessé tesz: a környezet változásainak, jelzéseinek felfogására; összefüggő rendszerben történő értelmezésére; a rendszerben felismerhető kapcsolatok megértésére; a problémák megkeresésére, okainak megértésére; 13

14 kritikai és kreatív gondolkodás kialakítására, és ezáltal a lehetséges megoldások megkeresésére; az egyéni és közösségi döntések felelősségének megértésére, vállalására környezeti kérdésekben; a környezet érdekeit figyelembe vevő cselekvésre. (KöNKomP, 2004) A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. A fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata feltételezi az egész életen át tartó tanulást, amelynek segítségével olyan tájékozott és tevékeny állampolgárok nevelődnek, akik kreatív, problémamegoldó gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet és a környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság terén, és felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös tetteikben. (NAT 243/2003) A tanulók kollégista tanulók környezeti nevelése szempontjából fontos: ismerjék meg a természeti és emberi környezet értékeit, azok esztétikumát és tanulják megbecsülni azt; ismerjék fel a környezetkárosító magatartást és legyenek motiváltak annak elkerülésére; tanuljanak meg kialakítani és gyakorolni segítő, együttműködő emberi kapcsolatokat; legyenek képesek pozitív, környezettudatos döntéseket hozni és azokat megvalósítani; A tanulókban alakuljon ki a környezettel harmonikus, életvezetés, pozitív jövőkép; fejlődjön a környezetbarát életmód iránti igény, és alakuljon ki a kultúrált lakhely kialakításának fontossága; alakuljanak ki környezettudatos fogyasztási szokások, részesítsék előnyben a természetes, újrahasznosítható anyagokat; (Pedagógiai Program) 14

15 A múzeumpedagógiai program elősegíti az előzőekben leírt, nevelési programunkban megjelenő célokat és egyben az alábbi oktatás-fejlesztés stratégiai célok elérését is szolgálja: Az élethosszig tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztése révén: A diákok a foglalkozások során életközeli helyzetekben gyakorolják, erősítik az élethosszig tartó tanulás képességének fejlesztési folyamatában is nélkülözhetetlen kompetenciáikat (pl. értő olvasás, tudományos adatgyűjtés és elemzés, szóbeli információszerzés más emberektől, kommunikációs kompetencia). Az oktatási esélyegyenlőtlenségek mérséklése: A hagyományos óraszervezéstől eltérő tanulási formák sok lehetőséget adnak azon diákok érvényesülésére, fejlődésére is, akiket a hagyományos tanórai keretekben nem, vagy csak kevéssé sikerül aktivizálni, fejleszteni. A sajátos nevelési igényű tanulókat jól segítő módszerek is fellelhetők, a széles módszertani választék garancia arra, hogy a program keretein belül megoldható a diákokkal való differenciált foglalkozás, illetve az egyénre szabott pedagógiai módszerek alkalmazása. Az oktatás minőségének fejlesztése: A módszerek sokfélesége és nem hagyományos jellege elősegíti a tanítás-tanulás folyamatának módszertani megújítását. A környezeti nevelés jelen-, illetve jövőorientáltsága pedig segíti a tanításközpontú pedagógiából a tanulásközpontúba való átmenetet. Az oktatás tárgyi feltételei javítása: A rendelkezésre álló pályázati források segítségével létrejött kiállítás hozzásegíti iskolánkat a tanulás tárgyi feltételeinek javításához. 1. táblázat: Rövid távú célok, feladatok és sikerkritériumok Célok Feladatok Sikerkritériumok A tanulók ismerjék meg természeti környezetük értékeit, problémáit! Erdei iskola: terepgyakorlatok, vizsgálatok, mérések végzése. Kiállítások, versenyek szervezése, azokon tanulóink részvétele. Ha ismeri környezetét, jobban szereti, kötődik hozzá és megóvja. Legyenek a tanulók környezetük, szülőföldjük A tanuló átérzi munkájának fontosságát, jelentőségét, kötődik 15

16 védelmezői! Teremtsük meg a tanulók önálló ismeretszerzési képességét ösztönözzük őket az élethosszig tartó tanulásra! Fejlesszük a problémamegoldó gondolkodást! Projektek kidolgozása szülőföldjéhez! A tanulókban kialakul az önálló ismeretszerzés-rendszerezés képessége. A széttagolt ismeretek rendszerszemlélettel összekapcsolódnak, egyre több tanuló vesz részt tanulási projektben A múzeumpedagógiai program elősegíti kollégiumunk számára a különböző intézményekkel való pozitív kapcsolat kiépítését. A kollégistáink szabadidejét színesebbé és tartalmasabbá teszi a különböző intézmények meglátogatása, melyek közül kiemelkedően fontosak a Munkácsy Mihály Múzeum (Békéscsaba), Körös Maros Nemzeti Park Bemutatóháza (Szarvas), Városi Könyvtár (Mezőkovácsháza) időszakos kiállításai, programjai. Emellett a program a civil szervezetekkel való jó kapcsolat kiépítését is elősegítheti például: Városvédők Köre, Mezőkovácsháza; Szárazér Társaság, Tótkomlós, akik szakmai ismereteikkel és programjaikkal segítik környezeti nevelési munkánkat. A program megvalósításának helyszínéül szolgáló múzeum részletesen bemutatja az alábbi, lakóhelyünk környezetében található természeti értékeket, melyek megóvása és megismerése elengedhetetlen tanulóink számára, hiszen bentlakó diákjaink is a környező településekről érkeznek: Rajta erdő: Bár telepített, 185 hektárnyi területén idős tölgyek, az Alföld őshonos cserjéi és fái, csaknem félszáz gomba, száz madár, 300 lepkefaj, sok más rovar, és gerinces található meg, közöttük sok védett és vörös Könyves faj is. Kiváló lehetőséget találunk itt az erdei iskolai programok megvalósításához. Távolsága mindössze 5 km intézményünktől. Vizes élőhelyek: Szárazér: /a Maros levágott fattyúága/ nevének megfelelően gyakran kiszáradt, Phare-rekonstrukcióval korszerűsítették /hidak, átereszek/, ezért az ökológiai minimum biztosított. Keresztülfolyik a Rajta-erdőn, ami komplex megismerést tesz lehetővé rövid időn belül. 16

17 Víztározók: a Rajta erdőben, illetve vele érintkezve a 67-es major mellett létesült. A vizes élőhelyek a vízi, és vízhez kötődő társulások, fajok megismerését, illetve vízminőség vizsgálatok elvégzését teszi lehetővé. Löszgyepek: térségünkben valaha nagy kiterjedésben fordultak elő, mint zonális társulások. Fajgazdagságuk a gyepek között a legnagyobb. Tompapuszta: a Körös-Maros Nemzeti Park 20 hektáros, fokozottan védett löszgyepe, mintegy 200 növényfaj fordul itt elő. Engedéllyel látogatható. Védett gyepsáv a battonyai úton: az útszéli gyepsáv iskolánk kezdeményezésére lett védett, és mi vagyunk a védnökei a területnek. Több védett növénynek, és a fokozottan védett atracélcincérnek az élőhelye. Löszgyepsáv a Szárazér partján, az egykori Terra-fürdőnél : A terület tudományos feltárása iskolánkhoz kapcsolódik, több védett, illetve Vörös Könyves növényfaj található itt. Löszgyepsáv a Katalin-major és a kunágotai kereszteződés között: Sok védett löszgyepfaj, és több száz fokozottan védett atracélcincér található itt. Rajta-erdő széle: Védett növények és a Vörös Könyves délvidéki poszméh élőhelye 17

18 4. Az innováció az intézmény életében melyik területen alkalmazható A múzeumpedagógiai program által az alábbi kompetenciák, képességek, készségek és motívumok fejlesztése segíthető elő: - SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK (A személyes szükségletek kielégítése és a személyes érdekek érvényesítése.): Személyes motívumok: önbizalom, önbecsülés, ambíció, életcélok; önmegismerés, az önfejlődés vágya; önállósulási, öntevékenységi vágy; Személyes kompetenciát alkotó képességek: befogadói-, önkifejezési készség; kreativitás; önszabályozó, önfejlesztő képesség; - KOGNITÍV KOMPETENCIÁK (Az információkezelés motívum- és képességrendszere.) Kommunikatív: ábraolvasás, ábrázolás; anyanyelvi beszéd és beszédértés; Gondolkodási: kombinatív képesség; konvertáló képesség; logikai képesség; rendszerező képesség; Tudásszerző: alkotóképesség; 18

19 ismeretszerző képesség; összefüggés-kezelő képesség; Tanulási: ismeretelsajátító képesség; képességfejlesztő képesség; készségfejlesztő képesség; motívumelsajátító képesség; - SZOCIÁLIS KOMPETENCIÁK (Kommunikatív képességek): Együttélési: értékek képviselete; empátia; csoportkezelő képesség, alkalmazkodás, elfogadás; kapcsolatkezelési; - KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK: Minden kompetenciaterület használata szükséges ahhoz, hogy valaki aktív, felelős, környezettudatos állampolgárként kapcsolódhasson be a társadalom életébe, a fenntarthatóság, a környezeti problémák kezelésébe. Az európai referenciakeretben meghatározott kompetenciák mellett a fenntartható fejlődés érdekében történő cselekvés az alábbi kompetenciaelemeket igényli még (UNECE Strategy for Education for Sustainable Development, 2005): rendszerszemléletű gondolkodás; kritikai gondolkodás; kreatív gondolkodás; a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos tudáselemek; a fenntartható fejlődést nem támogató döntések következményeinek ismerete; 19

20 a globális, regionális, nemzeti és helyi környezeti problémák ismerete; a környezeti problémák gazdasági, ökológiai, és társadalmi következményeinek ismerete; az iskola és a helyi társadalom új szövetsége a térségfejlesztés terén; A programnak az alábbi kiemelt fejlesztési területei vannak: ALAPFOK: Ember és környezete: környezettudatos magatartás; kritikai gondolkodás; az emberiség értékeinek védelme; a biztonságos életvitel kialakítása; aktív felelősségtudat; Az együttműködés fejlesztése: baráti magatartás; hitelesség; empátia; kooperativitás; autonómia és elfogadás; Önállóság, önbizalom, kreativitás: önállóság; önbizalom, pozitív énkép; belső harmóniára való képesség; a fejlődés igénye; önértékelés; alkotókedv; 20

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Javaslat. Mezőkovácsháza és környéke élővilága" - állandó kiállítás. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat. Mezőkovácsháza és környéke élővilága - állandó kiállítás. települési értéktárba történő felvételéhez 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Mezőkovácsháza és környéke élővilága" - állandó kiállítás települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Sarkadi László z' (név),/ív.v....á?....^trj^r

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31.

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 2014 Ökoiskolai munkaterv Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 1. Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Tápai Zsuzsanna Tamás Emilia Élő Márta Jobbágy Miklósné Felker Fruzsina Lecsek

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - gödi innovatív intézményekben A projekt az Európai Unió

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009 Az OKNT-adhoc bizottság kerettanterve Természettudományt mindenkinek 2009 I. A kerettanterv általános jellemzıi 1. Célok és feladatok Pedagógiai rendszer A természettudományos tantárgyak önállóságának

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázaton.

TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázaton. Intézményünk, a Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat (Nyíregyháza, Szarvas u. 10-12.) nyert a TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2014/2015-ös tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 26. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezető 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP / STORYLINE KERETTÖRTÉNET

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP / STORYLINE KERETTÖRTÉNET XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 STORYLINE KERETTÖRTÉNET STORYLINE METHODE, KERETTÖRTÉNET MÓDSZER: Élményalapú, felfedeztető tanítási forma FORRÁSA,

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészítés a kompetencia alapú. HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése

HEFOP/2005/ Felkészítés a kompetencia alapú. HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése HEFOP/2005/3.1.3. Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra HEFOP-3.1.3 A program megvalósítása

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS Neumayer Éva http://www.ofi.hu/sh45 A Zöld Óvoda céljai Fenntarthatóságra nevelés Környezettudatos szemlélet kialakítása Egészséges életmód Természettel való kapcsolat

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

alapú vel HEFOP-3.1.3

alapú vel HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás s bevezetésével vel HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP-3.1.4.- 12/2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

4. AZ ISKOLA CÉL- ÉS FELADATRENDSZERE. 1. Célunk színvonalas, következetes oktatást biztosítani tanulóink számára.

4. AZ ISKOLA CÉL- ÉS FELADATRENDSZERE. 1. Célunk színvonalas, következetes oktatást biztosítani tanulóink számára. 4. AZ ISKOLA CÉL- ÉS FELADATRENDSZERE Alapelveinkből, domináns értékeinkből következő, kiemelten kezelt stratégiai céljaink, ezek megvalósításához szükséges legfontosabb feladataink, legjelentősebb tevékenységeink

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Városi Művelődési Központ Rakamaz

Városi Művelődési Központ Rakamaz Városi Művelődési Központ Rakamaz TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Élj a lehetőséggel Pályázati célok: A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása a közművelődési intézmények bevonásával és eszközeivel A

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27.

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27. TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) Készítette: Nagyközségi Pogány Önkormányzat Gyuláné szakmai Nyírábrány vezető 2010.08.27.

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI

TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI Az intézményben tanulásban és értelmileg akadályozott általános iskolai tanulók gyógypedagógiai nevelése-oktatása folyik. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya 47%, hátrányos

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA Neve: Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Címe: 1144 Budapest, Kerepesi út 124. Résztvevő diákok száma: 35 Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 5 Kapcsolattartó

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés FÉLÚTON... SZAKMAI KONFERENCIA Szeged, 2014. december 16. A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés Dina Miletta SZTE JGYPK egyetemi tanársegéd KÖVI oktató, tréner

Részletesebben

ADVENT 2009 PROGRAMTERV

ADVENT 2009 PROGRAMTERV ADVENT 2009 PROGRAMTERV A megvalósítás időpontja: 2009. november 30-december 17. Az ADVENT 2009 programsorozat célja: A minket körülvevő világ kulturális örökségeinek a Szociális, életviteli és környezeti,

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév Igazgató: Dr. Sipos Mihály Pályaválasztási felelős: Dr. Liptainé Reszegi Ágnes, általános igazgatóhelyettes Az Arany János

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás 2009.

A kompetencia alapú oktatás 2009. A kompetencia alapú oktatás 2009. Kompetencia alapú okt. Hunyadi Stratégia Hunyadi János J KözoktatK zoktatási Intézm zmény Stratégi giájának ismertetése, se, prezentálása Az előzmények (1) Miért tudunk

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

A rendelkezésre álló erőforrások rövid bemutatása rövid ismertetése

A rendelkezésre álló erőforrások rövid bemutatása rövid ismertetése A rendelkezésre álló erőforrások rövid bemutatása rövid ismertetése Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye erőforrásai: Iskolai költségvetés (állami, önkormányzati támogatások)

Részletesebben

HR Portál.hu. Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak

HR Portál.hu. Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak HR Portál.hu Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak 2009.06.30 A TÁMOP projekt keretében szakmai konferencia zajlott 2009. június 26-án az Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskolában. A projekt célja,

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben