Közzététel Közzétéve: 2013.október 31., csütörtök BAnz AT B2 1/6 oldal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közzététel Közzétéve: 2013.október 31., csütörtök BAnz AT 2013.10.31. B2 1/6 oldal"

Átírás

1 1/6 oldal Szövetségi Munkaügyi és Szociális Minisztérium "A szakképzésben érdekelt európai fiatalok és a fiatal munkanélküli szakmunkások szakmai mobilitásának támogatását célzó (MobiPro-EU) speciális program irányelvei 1 A támogatás célja és a jogalap október Németország a speciális program keretében a szakképzésben érdekelt európai fiatalok és a fiatal szakmunkások számára olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyek a duális szakmai képzésben való részvételhezés a németországi munkahelyen történő foglalkoztatáshoz szükségesek. A német állam ezzel járul hozzá a fiatalok munkanélkülisége elleni harchoz az Európai Unión (EU) belül, illetve a németországi szakemberigény kielégítéséhez. A speciális program az EU 18 és 35 év közötti fiataljait támogatja (külön megindokolandó kivételes esetekben 40 éves korig, pl.az egészségügyben dolgozókat), akik előtt a jelenlegi kiélezett oktatási és munkaerőpiaci helyzetben származási országaikban csak korlátozott szakmai perspektívák nyílnak. A program lehetővé teszi a számukra, hogy gyakorlati, munkahelyi képzést kezdjenek vagy szakképzettséget igénylő munkát találjanak Németországban valamely hiányszakmában. A hiányszakmákat a Szövetségi Munkaügyi Hivatal (BA) hiányelemzése határozza meg, amelyet rendszeresenfrissítenek. Ennek során mérlegelhetik a regionális igényeket. A speciális program hozzájárul a szakmai mobilitáshoz az EU-n belül garantált szabad mozgáshoz való jog értelmében. A támogatási irányelv nem jár automatikusan a támogatás odaítélésével. 1.2 A speciális program által nyújtott támogatások célja elsősorban a nyelvi akadályokés azon feltételezhető nehézségek leküzdése, amelyek a németországi beilleszkedéstmegnehezítenék. A program fő célkitűzése, hogy azok a gyakorlati, munkahelyi képzés irántérdeklődő fiatalok, akik származási országaiban nem létezik ez a fajta szakképzési forma, szakmai gyakorlatot szerezhessenek. A pályázók ezért először egy üzemben előkészítő szakmai gyakorlatot végeznek, aminek legfőbb célja, hogy ne kerüljön sor a képzés későbbi megszakítására. 1.3 A Szövetségi Munkaügyi Hivatal (BA) külföldi munkával és szakképzett munkaerő közvetítésével foglalkozó központja (ZAV), a továbbiakban: támogatást nyújtó hatóságbonyolítja le a speciális programot. 1.4 A 4.3 és a 4.4 bekezdésben felsorolt eltérések kivételével a Szövetségi Költségvetési Rend (BHO) 44. cikkére vonatkozó általánosközigazgatási előírások érvényesek. 1.5 A Munkaügyi és Szociális Minisztérium (BMAS) saját hatáskörben utal ki eszközöket a támogatási célok megvalósításaérdekében a támogatást nyújtó hatóságnak. A támogatást nyújtó hatóság a BMAS jóváhagyásával a BHO 23. és 44. és a vonatkozó Általános Közigazgatási Előírások alapján saját hatáskörében és a BMAS által gazdálkodás céljából a támogatást nyújtó hatóságrabízott költségvetési eszközök keretein belül hoz döntést a támogatásról, amennyiben az irányelv, illetve a közigazgatási hatósági eljárásokról szóló törvény (VwVfG) és ezen irányelv rendelkezései másképpen nem rendelkeznek. A kérelmezőnek nem jár a juttatás. 1.6 A támogatások kiutalásának feltétele, hogy rendelkezésre álljanak a megfelelő költségvetési eszközök. 2 A támogatás tárgya 2.1 Az üzemi szakmai képzés előkészítésére, illetve az előzetes szakmai gyakorlatra és a szakmai képzés, illetve a kiegészítő gyakorlati képzés idejére, amelyre valamely már megszerzett szakképesítés elismeréséhez van szükség, alábbi támogatások igényelhetők: Előkészítő német nyelvtanfolyam finanszírozása a származási országban (lásd Támogatásokat tartalmazó katalógusi. fejezet 1. pont [lásd melléklet]) - A szakmai gyakorlatot kísérő német nyelvtanfolyam finanszírozása, illetve rendelkezésre bocsátása (lásd Támogatásokat tartalmazó katalógus I. fejezet, 2. pont) Bemutatkozó beszélgetéssel, szakmai gyakorlat megkezdésével, szakmai képzés megkezdésével vagy adott esetbenidő előtti befejezésével kapcsolatos útiköltségek átalánydíjas visszatérítése (lásd Támogatásokat tartalmazó katalógus I. fejezet, 3. pont) - A megélhetést biztosító támogatás a szakmai gyakorlatra felkészítő képzés, illetve a szakmai képzés alatt (lásd Támogatásokat tartalmazó katalógus I. fejezet, 4. pont)

2 2/6 oldal - A szakmai gyakorlatot kísérő támogatás finanszírozása, illetve rendelkezésre bocsátása (lásd Támogatásokat tartalmazó katalógus I. fejezet, 5. pont) A kiegészítő szakmai gyakorlatot kísérő német nyelvtanfolyam, szociálpedagógiai támogatás, valaminta megélhetést biztosító támogatás a kiegészítő szakmai képzés ideje alatt (lásd Támogatásokat tartalmazó katalógus I. fejezet, 6. pont) - Harmadik fél támogatásért folyamodó kérvénye (lásd Támogatásokat tartalmazó katalógus I. fejezet, 7. pont) 2.2 A következő támogatások igényelhetők hiányszakmákban a szakképzettséget igénylő munkavállalásra való felkészülésre és annak során: -Német nyelvtanfolyam finanszírozása a származási országban (lásd Támogatásokat tartalmazó katalógusii. fejezet, 1. pont) Bemutatkozó beszélgetés illetve munka megkezdése céljából tett utazás és költözés költségeinek átalánydíjas megtérítése (lásd Támogatásokat tartalmazó katalógusii. fejezet, 2. pont) - A szabályozott hiányszakmák esetén az elismertetési eljárás költségeinek átvállalása (lásd Támogatásokat tartalmazókatalógus II. fejezet, 3. pont) - Fiatal munkaerők első németországi lépéseinek finanszírozása (lásd Támogatásokat tartalmazó katalógus II. fejezet, 4. pont) 3 A támogatás kedvezményezettje 3.1 A támogatás kedvezményezettei azok a természetes személyek, akik élnek az Európai Unión belüli szabadságokkal és szeretnének Németországban elkezdeni egy gyakorlati, munkahelyi képzést, vagy szakképzettséget igénylő munkát vállalnának valamely hiányszakmában. Csak azon személyeknek jár Németországban szakképzett munkaerőként támogatás, akik az EU-ban munkanélküliek voltak. Azok a személyek kezdhetnek gyakorlati, munkahelyi képzést, akik rendelkeznek elismert iskolaivégzettséggel, de a származási országukban nem fejeztek be gyakorlati, munkahelyi képzést. 3.2 A gyakorlati, munkahelyi képzés területén harmadik fél (elsősorban kamaraszervezetek, szakmai társulások) kaphat kedvezményezettként projekttámogatást. A projekt keretében az I. fejezet 1. pontja és az I. fejezet 6. pontja között leírt támogatások kérvényezésére és jóváhagyást követően azok folyósítására, illetve a résztvevőknek történő továbbirányításra van lehetőség. Az I. fejezet 3. pontjában és az I. fejezet 4. pontjában leírt támogatásokhoz (Átalánydíjas útiköltség térítés és a megélhetés biztosításának támogatása) a támogatás kedvezményezettje és a szakmai gyakorlatot végző, illetve szakmai képzésben résztvevő tanuló közötti szerződés bemutatása feltétlenülszükséges. A Támogatásokat tartalmazó katalógus I. fejezet 4. pontján kívül az összes támogatás legfeljebb 5%-áig kezelési költség kérvényezésére van lehetőség, amennyiben a csoport létszáma kérvényenként eléri legalábba tíz főt. A támogatás egyik feltétele, hogy a kérvényező a fiatalokat, akik üzemi, szakmai képzésben szeretnének részt venni, semmilyen költséggel nem terheli. 4 További feltételek és eljárások 4.1 Juttatás jóváhagyásához írásos kérvény benyújtása szükséges. Az üzemi szakmai képzéssel kapcsolatos kérelmek benyújtása a képzés tervezett időpontja előtt legfeljebb 12 hónappal történhet. A kérelem benyújtási határideje november Az intézkedések támogatásának feltétele a BA/ZAV közvetítőinek jóváhagyása, illetve írásos ajánlat egy németországi képzési helyről vagy egy állásajánlat. 4.3 A német nyelvtanulás területén kizárólag olyan intézmények támogathatók, amelyek ESF-BAMF-nyelvtanfolyamokat kínálnak, a Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatal (BAMF) által tanúsítottak, Goethe-Intézetek Németországban vagy az AZAV (akkreditációs eljárás és követelményrendszer) 2 -val kapcsolatosan a Drittes Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) (szociális biztonságról szóló törvénykönyv harmadik könyve) 178 értelmében erre jogosultak. 4.4 A képzést kísérő támogatások területén kizárólag olyan intézmények támogathatók, amelyek az akkreditációs eljárás és követelményrendszer (AZAV) szerint tanúsítvánnyal minősítettek. A engedélyezés területének az AZAV cikkelye értelmében nincs jelentősége. 4.5 A 2. pontban felsorolt támogató intézkedések, amelyekre egy másik EU-országban kerül sor, pl. német nyelvtanfolyam a származási országban, átalánydíj az odautazás költségeinek fedezésére és a származási országból- Németországba való költözés költségeire kifizetése rendszerint a kérelmező, illetve a külföldi nyelvtanfolyam finanszírozója általi előzetes kifizetést követően történik meg (visszatérítés elve). 4.6 A juttatások kifizetése kizárólag németországi képzési vagy munkaszerződés felmutatását vagy a BA/ZAV közvetítőjének pozitív elbírálását, valamint a támogatás rendeltetésszerű, a Támogatásokat tartalmazó katalógusban leírtak szerintifelhasználásának igazolását követően történik.

3 3/6 oldal EU-országban látogatott nyelvtanfolyam esetén a támogatási célnak megfelelő felhasználás bizonyítására a következő dokumentumok alkalmasak: a nyelvtanfolyamot kínáló intézmény által kiadott részvételi igazolás, a nyelvtanfolyamot kínáló intézmény által szabályosan kiállított számla, illetve fizetési meghagyás Az odautazás költségeinek és a költözési költségek fedezésére szolgáló átalánydíjak esetén a támogatási célnak megfelelő felhasználásbizonyítására a következő dokumentumok alkalmasak: - egy képzési vagy munkaszerződés, amennyiben nem egy állásinterjúra való utazásról van szó, valamint az oktató üzem, illetve a munkáltató igazolása arról, hogy a bemutatkozó beszélgetés megtörtént, az oktató üzem igazolása arról, hogy pályázó a szakmai gyakorlatot vagy a képzést megkezdte (átalánydíjas útiköltség térítés) illetve munkáltató foglakoztatási jogviszonyról szóló igazolása (költözés költségeinek átalánydíjas megtérítése). 4.7 A támogatásokról a kérvények beérkezésének sorrendjében születik döntés. A támogatás odaítélésére, kifizetésére és elszámolására, valamint a felhasználás igazolására és ellenőrzésére, a támogatási határozat esetlegesen szükséges megszüntetésére és az odaítélt támogatás visszakövetelésére a Szövetségi Költségvetési Rend (BHO) 44. cikkére vonatkozó közigazgatási előírások (VV), a BHO 44. cikkére vonatkozó VV 5.1 pontjára vonatkozó 2. melléklet 8. pontja, valamint a közigazgatási hatósági eljárásokról szóló törvény (VwVfG) cikkei vonatkoznak, amennyiben arról jelen támogatási irányelv és a Támogatásokat tartalmazó katalógus másképpen nem rendelkezik. A ZAV a közigazgatási előírások (VV) 7.1 pontjára vonatkozó BHO 44 -ával eltérően kezdeményezheti a forrás függvényében az odaítélt támogatások kifizetését, ha a támogatási program célja csak ezzel érhető el. Ez kizárólag az egyéni támogatás keretében természetes személyekre, mint kedvezményezettekre vonatkozik. 4.8 A juttatások kedvezményezettjeit a támogatást nyújtó hatóság ellenőrzés alá vonhatja. A Szövetségi Számvevőszék ellenőrzésijogát a BHO 91 és 100 támasztja alá. 5 A támogatási eszközök jellege, mértéke és összege 5.1 A 3.1 pont értelmében vett kérvényezőknek a támogatást a részleges finanszírozás keretein belül projekttámogatásként ítélik oda, mint vissza nem térítendő juttatást. A 3.2 pont értelmében vett kérvényezőknek a támogatást teljes finanszírozás útján vissza nem térítendő támogatásként ítélik oda. 5.2 Azok a kiadások számítanak támogathatónak, amelyek jelen irányelv részeként csatolt Támogatásokat tartalmazó katalógus tartalmaz. 5.3 A speciális program keretein belül és között az odaítélhető támogatások együttes összege legfeljebb 139 millió euró. 6 Az irányelv egyéb rendelkezései A támogatást nyújtó hatóság a BMAS részére minden negyedév végén áttekintést küld a költségvetés eszközeinek felhasználásáról, valamint statisztikai adatokat tartalmazó összefoglaló éves jelentést (szakmai beszámoló). Ezzel kapcsolatban a VV 11a pontjának a BHO 44. cikkére vonatkozó 2. mondatát kell figyelembe venni. 7 A támogatás kezdete és időtartama 7.1 A Támogatásokat tartalmazó katalógus értelmében azokat a tevékenységeket lehet támogatni, amelyek január 2. előtt kezdődtek és legkésőbb december 31-ig befejeződnek. 7.2 Amennyiben megszűnnek a támogatás előfeltételei, úgy a támogatás folyósítása is megszűnik a tárgyhónap végéig. 8 Hatálybalépés Az irányelv a Szövetségi Közlönyben való közzététel napjával lép hatályba. A változtatás joga fenntartva és a változtatásokra az általános közigazgatási előírás 15.2 pontja a BHO 44. cikkére vonatkozó 2. mondata alkalmazandó. Jelen irányelv a 2012.december 27-i (BAnz AT B5) irányelvet helyettesíti; Berlin, 2013.október 28. Szövetségi Munkaügyi és Szociális Minisztérium Dr. E. Neifer-Porsch megbízásából

4 Közzétéve: 013.október 31., csütörtök BAnz AT 4/6 oldal Melléklet Támogatásokat tartalmazó katalógus A támogatás odaítélése és a bizonyítási folyamat I. A következő támogatásokat lehet igényelni a gyakorlati, munkahelyi képzés előkészítése vagy az előzetes szakmai gyakorlat és a gyakorlati, munkahelyi képzés idejére: 1. Előkészítő nyelvtanfolyam finanszírozása a származási országban 16 hét alatt legfeljebb 400, egyenként 45 perces óra modulokban az adott országban elfogadott áron; legfeljebb 12 euró/óra (tananyagotbeleértve). A kérelmezés folyamata: A kérelmet a nyelvtanfolyam kezdete előtt kell benyújtani a tanfolyamot előreláthatólag tartó intézmény és a tanfolyam költségeinek megadásával. A kérvényhez csatolni kell a BA/ZAV közvetőtőjének pozitív elbírálását vagy egy szakmai gyakorlatra vagy képzésre vonatkozó írásos ajánlatot. A bizonyítás folyamata: A nyelvtanfolyamot tartó intézmény írásos igazolása a rendszeres részvételről, valamint az intézmény által kiállított számla a megkezdett illetve teljesített modulokról, illetve a fizetési meghagyás. 2. A szakmai gyakorlatot kísérő német nyelvtanfolyam finanszírozása, illetve rendelkezésre bocsátása A szakmai gyakorlat ideje alatt legfeljebb 12 hétig perces óra; legfeljebb 12 euró/óra áron (tananyagot beleértve). A kérelmezés folyamata: A kérelmet a nyelvtanfolyam megkezdése előtt kell benyújtani az oktató üzemmel kötött, gyakorlatra vonatkozó szerződés csatolásával, amelyen fel kell tüntetni a képzés helyét, valamint csatolni kellkérelmező tanfolyamot tartó intézménynél kitöltött jelentkezési lapját. A bizonyítás folyamata: Rendszeres részvételről szóló igazolás, valamint a nyelviskola számlája, illetve fizetési meghagyása. 3. Bemutatkozó beszélgetéssel, szakmai gyakorlat megkezdésével, szakmai képzés megkezdésével vagy adott esetben idő előtti befejezésével kapcsolatos útiköltségek átalánydíjas visszatérítése Bemutatkozó beszélgetéssel, szakmai gyakorlat megkezdésével, szakmai képzés megkezdésével kapcsolatos útiköltség visszatérítés átalánydíja (oda- és visszaút) 500 km-ig 200 euró, 500 km-től 300 euró. A szakmai képzés megkezdésével kapcsolatos költségek fedezésére, illetve a képzés esetleges idő előtti befejezése esetén 500 euró összegű visszatérítésre van lehetőség. Ez az összeg magában foglalja a költözés költségeit. Az útiköltséget először a kérelmezőnek kell kifizetnie. A kérelmezés folyamata: A kérvényt az utazás megkezdése előtt kell benyújtani a leendő oktató üzemfeltüntetésével. A kérvényhez csatolni kell a BA/ZAV közvetítőjének pozitív elbírálását vagy egy szakmai gyakorlatra vonatkozó írásos ajánlatot, illetve a szakmai képzés megkezdése esetén a képzési szerződést. A bizonyítás folyamata: alábbi dokumentumokat kell benyújtani (a menetjegyek benyújtására nincs szükség): a) Oktató üzem igazolása arról, hogy a bemutatkozó beszélgetés megtörtént, b) a szakmai gyakorlatról szóló szerződés és az oktató üzem igazolása a szakmai gyakorlatmegkezdéséről vagy c) képzési szerződés és az oktató üzem igazolása arról, hogy az üzemi szakmai képzés kezdetét vette, illetve idő előtt befejeződött. 4. A megélhetés biztosításának támogatása a képzést előkészítő szakmai gyakorlat illetve az üzemi szakmai képzés ideje alatt Maximum 818 euró havonta, amibe beleszámít a szakmai gyakorlat után járó juttatás, legfeljebb 3 hónapig (a szakmai gyakorlat időtartama), illetve a képzés után járó juttatás. Az üzemi szakmai képzés keretében ezen túlmenően képzési évenként két hazautazás (oda- ésvisszaút) támogatására van lehetőség 500 km-ig 200 euró, 500 km-től 300 euró értékben. A legfeljebb 818 euró összeghez hozzáadódik még 130 euró gyermekgondozási díj, amennyiben a szakképzésben résztvevő tanulónak gyermekei vannak, akikről ő gondoskodik. A kérelmezés folyamata: A kérvényt a képzést előkészítő szakmai gyakorlat illetve az üemi szakmaiképzés megkezdése előtt az oktató üzemszakmai gyakorlatról szóló, illetve képzési szerződésének csatolásával kell benyújtani. A bizonyítás folyamata: Az oktató üzem igazolása a szakmai gyakorlaton való rendszeres részvételről, illetve az oktató üzem igazolása a képzési jogviszony változatlan fennállásáról.

5 5/6 oldal 5. Képzést kísérő támogatások finanszírozása illetve rendelkezésre bocsátása (német nyelvtanulás támogatása, korrepetálás szakmai tantárgyakból, valamint szociálpedagógiai támogatás) A költségek átvállalásának maximális mértéke a képzés teljes időtartama alatt alapvetően a BA (Szövetségi Munkaügyi Hivatal) képzést kísérő támogatásainak átalánydíjától függ (abhintézkedések), amelyek regionális eltéréseket mutathatnak. Amennyiben a határokon átívelő mobilitás keretében a szociális integráció olyan mértékű támogatása szükséges, amely az SGB III 75 értelmében minőségében és/vagy mennyiségében túlmutat a képzést kísérő támogatásokon, úgy lehetőség van a képzést kísérő támogatások átalánydíjának mértékéig továbbiköltségátvállalásra, ha a finanszírozó a többletköltségeket rendelkezésre bocsátja. Egyedi esetekben lehetőség van a szakmai gyakorlat és az üzemi képzéskeretében közhasznúintézmények által nyújtott tiszteletbeli támogatás költségeinek fedezésére 85 euró összegű havi támogatás megítélésére. A kérelmezés folyamata: A fiatal pályázó kérvényét a képzést kísérő támogatás megkezdése előtt a képzési szerződés csatolásával nyújtja be. Finanszírozó nyilatkozata a többletköltség fedezéséhez szükséges források rendelkezésre bocsátásáról, amennyiben finanszírozó igényli azon költségeinek megtérítését, amelyek az SGB III 75 értelmében minőségében és/vagy mennyiségében túlmutatnak a képzést kísérő támogatásokon. A bizonyítás folyamata: A szolgáltató rendszeres jelentése a szolgáltatás jellegéről, tartalmáról és a kérelmező rendszeresrészvételéről. 6. Kiegészítő szakmai gyakorlatot kísérő nyelvtanfolyam, szociálpedagógiai támogatás, valamint a megélhetés biztosításának támogatása a kiegészítő szakmai gyakorlat ideje alatt (maximum 12 hónap) Teljesítés Kiegészítő szakmai gyakorlatot kísérő nyelvtanfolyam, szociálpedagógiai támogatás (lásd I. fejezet 5. pont), valamint a megélhetés biztosításának támogatása a kiegészítő szakmai gyakorlat ideje alatt a képzés harmadik évében járódíjazás beszámításával (lásd I. fejezet 4. pont). A kérelmezés folyamata: A kérvényt a kiegészítő szakmai gyakorlat megkezdése előtt a származási országban szerzett, szakképesítést igazoló bizonyítvány, az illetékes hatóság honosítási eljárásról szóló határozatának (a szükséges szakmai elméleti ismeretek teljesértékű elfogadása, szakmai gyakorlati ismeretek hiányosságai), valamint egy erre épülő és a honosító hatóság által jóváhagyott kiegészítő szakmai gyakorlati terv és az oktató üzemmel kötött képzési szerződés csatolásával kell benyújtani. A bizonyítás folyamata: Oktató üzem igazolása a kiegészítőszakmai gyakorlaton való rendszeres részvételről, valamint az illetékes hatóság határozata a külföldi szakképesítésegyenértékűségéről a kiegészítő szakmai gyakorlat befejezése után. 7. Támogatás kérvényezése harmadik fél által Egyedi támogatás mellett harmadik fél számára (támogatás kedvezményezettje) projekttámogatás odaítélésére is lehetőség nyílik. Az I. fejezet 1. pontja és az I. fejezet 6. pontja között leírt támogatásokatharmadik fél is kérvényezheti, jóváhagyást követően teljesítheti illetvetovábbíthatja. A Támogatásokat tartalmazó katalógus I. fejezet 4. pontjában leírt támogatásokon kívül az összes támogatás legfeljebb 5%-áig kezelési költség kérvényezésére van lehetőség, amennyiben a csoport létszáma eléri legalább a tíz főt. A támogatás egyik feltétele, hogy a kérvényező a fiatalokat, akik üzemi, szakmai képzésben szeretnének részt venni, semmilyen költséggel nem terheli. A kérelmezés folyamata: A kérvényt az első támogatás kiutalását megelőzően kell benyújtani valamennyi, az I. fejezet 1. pontja és az I. fejezet 6. pontja között leírt dokumentumok, valamint az üzemek írásos igazolásának csatolásával, arról, hogy elegendő számú szakmai gyakorlatiilletve képzési helyet bocsát rendelkezésre. Ezenkívül, csatolandó egy projekt-ütemterv, amelyből láthatók a támogatás lépései a szakmai képzés kezdetétől fogva. A bizonyítás folyamata: A támogatáshoz szükséges igazolások mellett a támogatás kedvezményezettje köteles évente felhasználásról szóló igazolástbenyújtani. Ezen túlmenően kötelező az I. fejezet 3. pontjában és az I. fejezet 4. pontjában leírt támogatások továbbításához a támogatás kedvezményezettje és a szakmai gyakorlat résztvevője között kötött továbbításról szóló szerződés bemutatása.

6 6/6 oldal pii. A következő támogatások igényelhetők hiányszakmákban a szakképzettséget igénylő munkavállalásra való felkészülésre és annak során: 1. Német nyelvtanfolyam finanszírozása a származási országban illetve Németországban Maximum erces óra modulokban, az adott országban elfogadott áron;- legfeljebb 12 euró/óra (tananyagot beleértve). Kérvényező szabadon dönthet arról, mely EU-országban kívánja igénybe venni az oktatást. A nyelvvizsga díja (a Közös Európai referenciakeret szerint B2-szint KER) 150 euróig visszatéríthető. A kérelmezés folyamata: A kérelmet a nyelvtanfolyam kezdete előtt kell benyújtani a tanfolyamot előreláthatólag tartó intézményés a tanfolyam költségeinek megadásával. A kérvényhez csatolni kell a BA/ZAV közvetőtőjének pozitív elbírálását, illetve egy írásos németországi állásajánlatot. A bizonyítás folyamata: A nyelvtanfolyamot kínáló intézmény igazolása a rendszeres részvételről, valamint az intézmény által kiállított számla a megkezdett illetve teljesített modulokról, illetve a fizetési meghagyás. 2. Személyes találkozás illetve a foglalkoztatás megkezdésével kapcsolatos útiköltségek és költözés költségeinek átalánydíjas megtérítése Bemutatkozó beszélgetéssel kapcsolatosútiköltség visszatérítés átalánydíja (oda- és visszaút)- 500 km-ig 200 euró, 500 km-től 300 euró. A munkakezdést megelőző költözés költségeire 890 euró támogatás igényelhető. Az útiköltséget először a kérelmezőnek kell kifizetnie. A kérelmezés folyamata: A kérvény benyújtása a személyes megbeszélés, illetve a foglalkoztatás megkezdése céljából történő utazás megkezdéseelőtt a leendő munkáltató adatainak megadásával történik. A kérvényhez csatolni kell a BA/ZAV közvetítőjének pozitív elbírálását vagy egy írásosnémetországi állásajánlatot. A bizonyítás folyamata: Alábbi dokumentumokat kell benyújtani (a menetjegyek benyújtására nincs szükség): a) Munkáltató igazolása arról, hogy a bemutatkozó beszélgetés megtörtént vagy b) a munkaszerződés bemutatása, valamint a munkáltató igazolása arról, hogy a kérelmező megkezdte a munkát. 3. A szabályozott hiányszakmák esetén az elismertetési eljárás költségeinek átvállalása Eljárási költségek legfeljebb 1000 euró értékben, beleértve a fordításokat és hitelesítéseket. Különleges esetekben, amennyiben jelentős különbségek merülnek fel, a beilleszkedést elősegítő intézkedések költségei is átvállalhatók (a beilleszkedést elősegítő tanfolyam vagy alkalmassági vizsga). A kérelmezés folyamata: A kérvényt az elismertetési eljárás megkezdése előtt a külföldi bizonyítvány csatolásával kell benyújtani. A kérvényhez csatolni kell a BA/ZAV közvetítőjének pozitív elbírálását vagy egy írásos németországi állásajánlatot. A bizonyítás folyamata: Az illetékes intézmény költségigazolásának, a fordítások és a hitelesítések, valamint a fizetési bizonylat bemutatása. 4. Fiatal munkaerők első németországi lépéseinek finanszírozása Közhasznú intézmények által nyújtott tiszteletbeli támogatás költségeinek fedezése fiatal munkaerők első németországi lépéseinek finanszírozása résztvevőnként85 euróösszegű havi támogatás keretében (legfeljebb hat hónapig). A kérelmezés folyamata: A kérvényt a tiszteletbeli támogató közhasznú intézménye nyújtja be az intézkedés megkezdése előtt a fiatalszakképzett munkaerő munkaszerződésének csatolásával. A kifizetés az igazolást követően történik. A bizonyítás folyamata: A kifizetés a tiszteletbeli támogató a szolgáltatás típusát és tartalmát kifejtő jelentését követően történik az intézkedés befejezése után. Nyilatkozat: A jelen finanszírozási irányelv eredetileg német nyelven készült. A szöveg egyéb nyelveken is elérhető. A rendelkezések értelmezésekor a német nyelvű változat az irányadó.

Munkaügyi és Szociális Minisztérium

Munkaügyi és Szociális Minisztérium Munkaügyi és Szociális Minisztérium Irányelv Az Európai Unióból érkező szakmai képzés iránt érdeklődő fiatalok és a fiatal munkanélküli szakmunkások szakmai mobilitásának előmozdítására (MobiPro-EU) létrehozott

Részletesebben

Oktatás- és képzésszervezés

Oktatás- és képzésszervezés Oktatás- és képzésszervezés A munkaügyi központok ajánlati és képzés-támogatási rendszere Előadó: Veressné dr. Kiss Anna Munkaerő-piaci Eszközök és Képzési Osztály Hajdúszoboszló, Új arculati javaslatok

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról Tájékoztató Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázatról A pályázati kiírás célja A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

Részletesebben

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Szentendre Város Önkormányzata a társasházak energetikai korszerűsítését elősegítendő ösztönző támogatást kíván nyújtani az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2 Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai

A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai Szakképzés 2015. január 8. A 139/2008. (X.22.) FVM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2 Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám, nyilvántartási szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Telephely:

Részletesebben

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete a településen működő vállalkozások támogatásának helyi szabályairól Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Információk a németországi egészségügyi munkavállaláshoz

Információk a németországi egészségügyi munkavállaláshoz Információk a németországi egészségügyi munkavállaláshoz Tisztelt érdeklődő! Cégünk, a Medikwork megalapításának fő célja, hogy professzionális munkaerő közvetítésével megállítsuk, illetve lelassítsuk

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról MEGŐRZÉS-9122/2009 (A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál)

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 34/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 34/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 34/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete A sajátos nevelési igényű gyermekek nem az önkormányzat fenntartásában működő intézményben fizetendő térítési

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

SZABADKA VÁROS. meghirdeti az alábbi PÁLYÁZATOT KÖZMUNKÁK SZERVEZÉSÉRE SZABADKA VÁROS TERÜLETÉN A ÉVBEN

SZABADKA VÁROS. meghirdeti az alábbi PÁLYÁZATOT KÖZMUNKÁK SZERVEZÉSÉRE SZABADKA VÁROS TERÜLETÉN A ÉVBEN A foglalkoztatásról és a munkanélküliség elleni biztosításról szóló törvény 57. és 59. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 36/2009, 88/2010 és 35/2015 száma) alapján, és a Nemzeti foglalkoztatási akciótervvel,

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Rektorának és Kancellárjának E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem közalkalmazottainak külföldi tanulmányútjához, valamint munkavállalás és egyéb célból

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

/2014. XII. 19- 1. A rendelet hatálya

/2014. XII. 19- 1. A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az Esélyegyenlőségi Program keretében biztosított támogatásokról a) módosította a

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Tanfolyam nyilvántartási száma: amely létrejött a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 13..-a alapján egyrészről a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola (1106 Budapest,

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás KA107 pénzügyi kérdések szeptember 6. Projektindító értekezlet

Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás KA107 pénzügyi kérdések szeptember 6. Projektindító értekezlet Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás KA107 pénzügyi kérdések 2016. szeptember 6. Projektindító értekezlet Költségek elszámolhatóak, amennyiben (Általános feltételek B rész): a végrehajtási időszakban merültek

Részletesebben

A 2015/2016. tanév október-novemberi érettségi vizsgaidőszak

A 2015/2016. tanév október-novemberi érettségi vizsgaidőszak Kedves Érettségizők! A 2015/2016. tanév október-novemberi érettségi vizsgaidőszak A Budapest XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium a 2015/2016. tanév október-novemberi érettségi vizsgaidőszakban érettségi

Részletesebben

Az Országos szakértői névjegyzék elektronikus felületének kezelése. felhasználói leírás

Az Országos szakértői névjegyzék elektronikus felületének kezelése. felhasználói leírás Az Országos szakértői névjegyzék elektronikus felületének kezelése felhasználói leírás Tartalom 1. Belépés a felületre... 2 2. Adatok módosítása... 2 2.1. Helyes személyi adatok, végzettség és elvégzett

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

A hazai K+F+I pályázatok iparjogvédelmi vonatkozásai

A hazai K+F+I pályázatok iparjogvédelmi vonatkozásai A hazai K+F+I pályázatok iparjogvédelmi vonatkozásai Németh Gábor Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Múlt jelen jövő a szellemi tulajdon világában MIE szakmai konferencia, Visegrád, 2015. november 25.

Részletesebben

Egyes szociális ellátásokról szóló 24/2003. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Egyes szociális ellátásokról szóló 24/2003. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 Jászapáti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (IV.11.) önkormányzati rendelet Egyes szociális ellátásokról szóló 24/2003. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Jászapáti Város

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

GINOP GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA

GINOP GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA A FELHÍVÁS INDOKOLTSÁGA ÉS CÉLJA Az intézkedés kiemelt célja, hogy javuljon a fiatalok gyakornoki képzésben való részvétele, képzettsége, szakmai gyakorlati

Részletesebben

A pályázat benyújtásának határideje: március óra.

A pályázat benyújtásának határideje: március óra. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 21/2015.(VIII.27.) számú önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a helyi

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 26/2008.(III.20.)* esztergomi ör. rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A regionális támogatási térkép azonosítja azokat a régiókat, amelyek az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) állami támo-

A regionális támogatási térkép azonosítja azokat a régiókat, amelyek az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) állami támo- Állami támogatások joga 7 (2010/3) 3 8. A BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁSOK ESETÉBEN BUDAPESTRE ALKALMAZANDÓ MAXIMÁLIS TÁMOGATÁSI INTENZITÁS 2011-TŐL TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ EGYES KÉRDÉSEK Hargita

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. számú melléklet 1 NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december18-i 1407/2013/EU bizottsági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 58/2014. (IV.11.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 58/2014. (IV.11.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 58/2014. (IV.11.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

Pályázati felhívás. A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül, az a személy, aki

Pályázati felhívás. A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül, az a személy, aki Pályázati felhívás A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége pályázatot hirdet megyei Szakmai vizsgabizottsági tagi névjegyzékébe történő felvételre 1. A pályázati kiírás célja:

Részletesebben

1/2007. (II. 6.) SZMM

1/2007. (II. 6.) SZMM 1/2007. (II. 6.) SZMM rendelet a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról A szakképzési hozzájárulásról és a képzés

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról melléklet a 155/2016.(XI. 21.) KT. számú határozathoz Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 39/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 39/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 39/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelete A sajátos nevelési igényű gyermekek nem az önkormányzat fenntartásában működő intézményben fizetendő térítési díjainak

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (VII.2.) önkormányzati rendelete a városi gimnáziumi, szakgimnáziumi és szakközépiskolai tanulmányi ösztöndíjról és a tanulók utazási támogatásáról

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 6-i rendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés a szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám A TANÁCS 1968. október 15-i 68/360/EGK IRÁNYELVE a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Budapest, 2006. szeptember

Budapest, 2006. szeptember SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 2458-2/2006. TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t a helyi önkormányzatok részére gyermek- és ifjúsági feladatok ellátása céljából nyújtandó támogatás igénylésének,

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelete

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelete Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 12/2015.(XI.27.) rendelet módosításáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A BUDAPESTI NÉMET ISKOLA ALAPÍTVÁNY TANDÍJFIZETÉSI RENDJE

A BUDAPESTI NÉMET ISKOLA ALAPÍTVÁNY TANDÍJFIZETÉSI RENDJE A BUDAPESTI NÉMET ISKOLA ALAPÍTVÁNY TANDÍJFIZETÉSI RENDJE A 2017/2018. ÉVI TANÉVTŐL 1. Általános rendelkezések A Budapesti Német Iskola látogatása díjköteles, az iskola fenntartója, a Budapesti Német Iskola

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A földprogram működtetéséről

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A földprogram működtetéséről Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a gazdálkodást segítő támogatásról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Vállalkozz Magyarország! Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Alföld régióban GINOP A projekt bemutatása

Vállalkozz Magyarország! Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Alföld régióban GINOP A projekt bemutatása Vállalkozz Magyarország! Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Alföld régióban GINOP-5.2.2-14-2015-00027 A projekt bemutatása Kitekintés Ifjúsági Garancia Rendszer I. Ifjúsági Garancia Rendszer:

Részletesebben

GINOP ÚT A MUNKAERŐPIACRA

GINOP ÚT A MUNKAERŐPIACRA ÚT A MUNKAERŐPIACRA ÚT A MUNKAERŐPIACRA Az Európai Unió a tagjai számára számos támogatási formát nyújt. Magyarország a csatlakozást követően jogosulttá vált ezen támogatási formák igénybevételére. A Széchenyi

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről Itt az egészségügyet részletesen szabályozó törvényből két területet emelünk ki, az egészségügyi szolgáltatások szakmai követelményeire

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelete a Befektetés a jövőbe Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelete a Befektetés a jövőbe Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelete a Befektetés a jövőbe Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I.

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I. 14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól Szám: 14/2013. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésével

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Támogatható a járási hivatal által felajánlott vagy elfogadott képzése annak a személynek [Flt. 14. (1) bekezdés a)-g)]: aki álláskereső, o

Támogatható a járási hivatal által felajánlott vagy elfogadott képzése annak a személynek [Flt. 14. (1) bekezdés a)-g)]: aki álláskereső, o Ügytípus megnevezése: A foglalkoztatást elősegítő képzési támogatás Ügytípus rövid leírása: Támogatható a járási hivatal által felajánlott vagy elfogadott képzése annak a személynek [Flt. 14. (1) bekezdés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról szóló 37/2012. (XII.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

A helyi iparűzési adóról szóló 37/2012. (XII.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 37/2012. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet. a helyi iparűzési adóról

43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet. a helyi iparűzési adóról 43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról (Módosította a 24/2012. (VI.28.), a 16/2015. (V.7.), a 34/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ROMA TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ROMA TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ROMA TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázati felhívást tesz közzé az alábbiak szerint: Pályázat célja: Beleg Község Roma Nemzetiségi

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók tanulmányi ösztöndíjáról Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata Ezen utasítás továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Homlokzat-felújítás támogatására, a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013 (III.28.) önkormányzati rendelete alapján 1. A pályázat célja Nyírbátor Város településképének

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP 1. Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus hallgatók 2 kiegészítő támogatása (2011/2012-es tanév)

PÁLYÁZATI ŰRLAP 1. Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus hallgatók 2 kiegészítő támogatása (2011/2012-es tanév) PÁLYÁZATI ŰRLAP 1 Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus hallgatók 2 kiegészítő támogatása (2011/2012-es tanév) A pályázó neve (teljes hivatalos név!) Állandó lakcím Postai levelezési cím Telefonszám

Részletesebben

KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK AKKREDITÁCIÓS SZABÁLYZATA

KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK AKKREDITÁCIÓS SZABÁLYZATA MPTSZ Nonprofit Kft. HAQFP Hungarian Association of Qualified Financial Planners Nonprofit Ltd. Sas utca 9, II/5, Budapest H-1051, Hungary P: (+36)309444260 e-mail: info@mptsz.org www.mptsz.org KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

Ellend Községi Önkormányzat Ellend, Petőfi u. 37.

Ellend Községi Önkormányzat Ellend, Petőfi u. 37. 1. számú melléklet Ellend Községi Önkormányzat Ellend, Petőfi u. 37. Települési támogatás iránti kérelem Lakhatási támogatás / Egészségügyi támogatás 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL T á j é k o z t a t ó egyes textil- és ruházati termékek importjának 2015. január 1-jétől érvényes autonóm szabályozásáról Észak-Korea, Fehéroroszország Felhívjuk

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Bakonyszücs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló1990. évi C.

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2. Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartó személy:

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2. Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartó személy: Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Nyugat-magyarországi Egyetem.Kar Cím:. Pf. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 08-0124-05, OM azonosítója: FI 21120 Képviseli: Prof. Dr. Faragó Sándor

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2016. (IX. 21.) számú közleménye

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2016. (IX. 21.) számú közleménye A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2016. (IX. 21.) számú közleménye az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet szerinti, a 2016/2017. tanévre vonatkozó kifizetési

Részletesebben

TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára

TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára Zalaszentgrót 2012.03.28. A kiírás célja A gazdaság versenyképességének

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. sz. melléklet az 1/2016.(II.02.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.

Részletesebben

Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VI.29.) Rendelete a helyi iparűzési adóról. Az adó mértéke.

Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VI.29.) Rendelete a helyi iparűzési adóról. Az adó mértéke. Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VI.29.) Rendelete a helyi iparűzési adóról Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

Engedélyezési eljárásra vonatkozó eljárási szabályok. Az engedélyek kiadásához a kérelmezőnek előzetesen kell az engedélykérelmet benyújtani.

Engedélyezési eljárásra vonatkozó eljárási szabályok. Az engedélyek kiadásához a kérelmezőnek előzetesen kell az engedélykérelmet benyújtani. Engedélyezési eljárásra vonatkozó eljárási szabályok I. Általános szabályok A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (Mnbtv.) 46. -ában foglalt rendelkezések alapján az MNB hatósági eljárásaira

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben