Közzététel Közzétéve: 2013.október 31., csütörtök BAnz AT B2 1/6 oldal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közzététel Közzétéve: 2013.október 31., csütörtök BAnz AT 2013.10.31. B2 1/6 oldal"

Átírás

1 1/6 oldal Szövetségi Munkaügyi és Szociális Minisztérium "A szakképzésben érdekelt európai fiatalok és a fiatal munkanélküli szakmunkások szakmai mobilitásának támogatását célzó (MobiPro-EU) speciális program irányelvei 1 A támogatás célja és a jogalap október Németország a speciális program keretében a szakképzésben érdekelt európai fiatalok és a fiatal szakmunkások számára olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyek a duális szakmai képzésben való részvételhezés a németországi munkahelyen történő foglalkoztatáshoz szükségesek. A német állam ezzel járul hozzá a fiatalok munkanélkülisége elleni harchoz az Európai Unión (EU) belül, illetve a németországi szakemberigény kielégítéséhez. A speciális program az EU 18 és 35 év közötti fiataljait támogatja (külön megindokolandó kivételes esetekben 40 éves korig, pl.az egészségügyben dolgozókat), akik előtt a jelenlegi kiélezett oktatási és munkaerőpiaci helyzetben származási országaikban csak korlátozott szakmai perspektívák nyílnak. A program lehetővé teszi a számukra, hogy gyakorlati, munkahelyi képzést kezdjenek vagy szakképzettséget igénylő munkát találjanak Németországban valamely hiányszakmában. A hiányszakmákat a Szövetségi Munkaügyi Hivatal (BA) hiányelemzése határozza meg, amelyet rendszeresenfrissítenek. Ennek során mérlegelhetik a regionális igényeket. A speciális program hozzájárul a szakmai mobilitáshoz az EU-n belül garantált szabad mozgáshoz való jog értelmében. A támogatási irányelv nem jár automatikusan a támogatás odaítélésével. 1.2 A speciális program által nyújtott támogatások célja elsősorban a nyelvi akadályokés azon feltételezhető nehézségek leküzdése, amelyek a németországi beilleszkedéstmegnehezítenék. A program fő célkitűzése, hogy azok a gyakorlati, munkahelyi képzés irántérdeklődő fiatalok, akik származási országaiban nem létezik ez a fajta szakképzési forma, szakmai gyakorlatot szerezhessenek. A pályázók ezért először egy üzemben előkészítő szakmai gyakorlatot végeznek, aminek legfőbb célja, hogy ne kerüljön sor a képzés későbbi megszakítására. 1.3 A Szövetségi Munkaügyi Hivatal (BA) külföldi munkával és szakképzett munkaerő közvetítésével foglalkozó központja (ZAV), a továbbiakban: támogatást nyújtó hatóságbonyolítja le a speciális programot. 1.4 A 4.3 és a 4.4 bekezdésben felsorolt eltérések kivételével a Szövetségi Költségvetési Rend (BHO) 44. cikkére vonatkozó általánosközigazgatási előírások érvényesek. 1.5 A Munkaügyi és Szociális Minisztérium (BMAS) saját hatáskörben utal ki eszközöket a támogatási célok megvalósításaérdekében a támogatást nyújtó hatóságnak. A támogatást nyújtó hatóság a BMAS jóváhagyásával a BHO 23. és 44. és a vonatkozó Általános Közigazgatási Előírások alapján saját hatáskörében és a BMAS által gazdálkodás céljából a támogatást nyújtó hatóságrabízott költségvetési eszközök keretein belül hoz döntést a támogatásról, amennyiben az irányelv, illetve a közigazgatási hatósági eljárásokról szóló törvény (VwVfG) és ezen irányelv rendelkezései másképpen nem rendelkeznek. A kérelmezőnek nem jár a juttatás. 1.6 A támogatások kiutalásának feltétele, hogy rendelkezésre álljanak a megfelelő költségvetési eszközök. 2 A támogatás tárgya 2.1 Az üzemi szakmai képzés előkészítésére, illetve az előzetes szakmai gyakorlatra és a szakmai képzés, illetve a kiegészítő gyakorlati képzés idejére, amelyre valamely már megszerzett szakképesítés elismeréséhez van szükség, alábbi támogatások igényelhetők: Előkészítő német nyelvtanfolyam finanszírozása a származási országban (lásd Támogatásokat tartalmazó katalógusi. fejezet 1. pont [lásd melléklet]) - A szakmai gyakorlatot kísérő német nyelvtanfolyam finanszírozása, illetve rendelkezésre bocsátása (lásd Támogatásokat tartalmazó katalógus I. fejezet, 2. pont) Bemutatkozó beszélgetéssel, szakmai gyakorlat megkezdésével, szakmai képzés megkezdésével vagy adott esetbenidő előtti befejezésével kapcsolatos útiköltségek átalánydíjas visszatérítése (lásd Támogatásokat tartalmazó katalógus I. fejezet, 3. pont) - A megélhetést biztosító támogatás a szakmai gyakorlatra felkészítő képzés, illetve a szakmai képzés alatt (lásd Támogatásokat tartalmazó katalógus I. fejezet, 4. pont)

2 2/6 oldal - A szakmai gyakorlatot kísérő támogatás finanszírozása, illetve rendelkezésre bocsátása (lásd Támogatásokat tartalmazó katalógus I. fejezet, 5. pont) A kiegészítő szakmai gyakorlatot kísérő német nyelvtanfolyam, szociálpedagógiai támogatás, valaminta megélhetést biztosító támogatás a kiegészítő szakmai képzés ideje alatt (lásd Támogatásokat tartalmazó katalógus I. fejezet, 6. pont) - Harmadik fél támogatásért folyamodó kérvénye (lásd Támogatásokat tartalmazó katalógus I. fejezet, 7. pont) 2.2 A következő támogatások igényelhetők hiányszakmákban a szakképzettséget igénylő munkavállalásra való felkészülésre és annak során: -Német nyelvtanfolyam finanszírozása a származási országban (lásd Támogatásokat tartalmazó katalógusii. fejezet, 1. pont) Bemutatkozó beszélgetés illetve munka megkezdése céljából tett utazás és költözés költségeinek átalánydíjas megtérítése (lásd Támogatásokat tartalmazó katalógusii. fejezet, 2. pont) - A szabályozott hiányszakmák esetén az elismertetési eljárás költségeinek átvállalása (lásd Támogatásokat tartalmazókatalógus II. fejezet, 3. pont) - Fiatal munkaerők első németországi lépéseinek finanszírozása (lásd Támogatásokat tartalmazó katalógus II. fejezet, 4. pont) 3 A támogatás kedvezményezettje 3.1 A támogatás kedvezményezettei azok a természetes személyek, akik élnek az Európai Unión belüli szabadságokkal és szeretnének Németországban elkezdeni egy gyakorlati, munkahelyi képzést, vagy szakképzettséget igénylő munkát vállalnának valamely hiányszakmában. Csak azon személyeknek jár Németországban szakképzett munkaerőként támogatás, akik az EU-ban munkanélküliek voltak. Azok a személyek kezdhetnek gyakorlati, munkahelyi képzést, akik rendelkeznek elismert iskolaivégzettséggel, de a származási országukban nem fejeztek be gyakorlati, munkahelyi képzést. 3.2 A gyakorlati, munkahelyi képzés területén harmadik fél (elsősorban kamaraszervezetek, szakmai társulások) kaphat kedvezményezettként projekttámogatást. A projekt keretében az I. fejezet 1. pontja és az I. fejezet 6. pontja között leírt támogatások kérvényezésére és jóváhagyást követően azok folyósítására, illetve a résztvevőknek történő továbbirányításra van lehetőség. Az I. fejezet 3. pontjában és az I. fejezet 4. pontjában leírt támogatásokhoz (Átalánydíjas útiköltség térítés és a megélhetés biztosításának támogatása) a támogatás kedvezményezettje és a szakmai gyakorlatot végző, illetve szakmai képzésben résztvevő tanuló közötti szerződés bemutatása feltétlenülszükséges. A Támogatásokat tartalmazó katalógus I. fejezet 4. pontján kívül az összes támogatás legfeljebb 5%-áig kezelési költség kérvényezésére van lehetőség, amennyiben a csoport létszáma kérvényenként eléri legalábba tíz főt. A támogatás egyik feltétele, hogy a kérvényező a fiatalokat, akik üzemi, szakmai képzésben szeretnének részt venni, semmilyen költséggel nem terheli. 4 További feltételek és eljárások 4.1 Juttatás jóváhagyásához írásos kérvény benyújtása szükséges. Az üzemi szakmai képzéssel kapcsolatos kérelmek benyújtása a képzés tervezett időpontja előtt legfeljebb 12 hónappal történhet. A kérelem benyújtási határideje november Az intézkedések támogatásának feltétele a BA/ZAV közvetítőinek jóváhagyása, illetve írásos ajánlat egy németországi képzési helyről vagy egy állásajánlat. 4.3 A német nyelvtanulás területén kizárólag olyan intézmények támogathatók, amelyek ESF-BAMF-nyelvtanfolyamokat kínálnak, a Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatal (BAMF) által tanúsítottak, Goethe-Intézetek Németországban vagy az AZAV (akkreditációs eljárás és követelményrendszer) 2 -val kapcsolatosan a Drittes Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) (szociális biztonságról szóló törvénykönyv harmadik könyve) 178 értelmében erre jogosultak. 4.4 A képzést kísérő támogatások területén kizárólag olyan intézmények támogathatók, amelyek az akkreditációs eljárás és követelményrendszer (AZAV) szerint tanúsítvánnyal minősítettek. A engedélyezés területének az AZAV cikkelye értelmében nincs jelentősége. 4.5 A 2. pontban felsorolt támogató intézkedések, amelyekre egy másik EU-országban kerül sor, pl. német nyelvtanfolyam a származási országban, átalánydíj az odautazás költségeinek fedezésére és a származási országból- Németországba való költözés költségeire kifizetése rendszerint a kérelmező, illetve a külföldi nyelvtanfolyam finanszírozója általi előzetes kifizetést követően történik meg (visszatérítés elve). 4.6 A juttatások kifizetése kizárólag németországi képzési vagy munkaszerződés felmutatását vagy a BA/ZAV közvetítőjének pozitív elbírálását, valamint a támogatás rendeltetésszerű, a Támogatásokat tartalmazó katalógusban leírtak szerintifelhasználásának igazolását követően történik.

3 3/6 oldal EU-országban látogatott nyelvtanfolyam esetén a támogatási célnak megfelelő felhasználás bizonyítására a következő dokumentumok alkalmasak: a nyelvtanfolyamot kínáló intézmény által kiadott részvételi igazolás, a nyelvtanfolyamot kínáló intézmény által szabályosan kiállított számla, illetve fizetési meghagyás Az odautazás költségeinek és a költözési költségek fedezésére szolgáló átalánydíjak esetén a támogatási célnak megfelelő felhasználásbizonyítására a következő dokumentumok alkalmasak: - egy képzési vagy munkaszerződés, amennyiben nem egy állásinterjúra való utazásról van szó, valamint az oktató üzem, illetve a munkáltató igazolása arról, hogy a bemutatkozó beszélgetés megtörtént, az oktató üzem igazolása arról, hogy pályázó a szakmai gyakorlatot vagy a képzést megkezdte (átalánydíjas útiköltség térítés) illetve munkáltató foglakoztatási jogviszonyról szóló igazolása (költözés költségeinek átalánydíjas megtérítése). 4.7 A támogatásokról a kérvények beérkezésének sorrendjében születik döntés. A támogatás odaítélésére, kifizetésére és elszámolására, valamint a felhasználás igazolására és ellenőrzésére, a támogatási határozat esetlegesen szükséges megszüntetésére és az odaítélt támogatás visszakövetelésére a Szövetségi Költségvetési Rend (BHO) 44. cikkére vonatkozó közigazgatási előírások (VV), a BHO 44. cikkére vonatkozó VV 5.1 pontjára vonatkozó 2. melléklet 8. pontja, valamint a közigazgatási hatósági eljárásokról szóló törvény (VwVfG) cikkei vonatkoznak, amennyiben arról jelen támogatási irányelv és a Támogatásokat tartalmazó katalógus másképpen nem rendelkezik. A ZAV a közigazgatási előírások (VV) 7.1 pontjára vonatkozó BHO 44 -ával eltérően kezdeményezheti a forrás függvényében az odaítélt támogatások kifizetését, ha a támogatási program célja csak ezzel érhető el. Ez kizárólag az egyéni támogatás keretében természetes személyekre, mint kedvezményezettekre vonatkozik. 4.8 A juttatások kedvezményezettjeit a támogatást nyújtó hatóság ellenőrzés alá vonhatja. A Szövetségi Számvevőszék ellenőrzésijogát a BHO 91 és 100 támasztja alá. 5 A támogatási eszközök jellege, mértéke és összege 5.1 A 3.1 pont értelmében vett kérvényezőknek a támogatást a részleges finanszírozás keretein belül projekttámogatásként ítélik oda, mint vissza nem térítendő juttatást. A 3.2 pont értelmében vett kérvényezőknek a támogatást teljes finanszírozás útján vissza nem térítendő támogatásként ítélik oda. 5.2 Azok a kiadások számítanak támogathatónak, amelyek jelen irányelv részeként csatolt Támogatásokat tartalmazó katalógus tartalmaz. 5.3 A speciális program keretein belül és között az odaítélhető támogatások együttes összege legfeljebb 139 millió euró. 6 Az irányelv egyéb rendelkezései A támogatást nyújtó hatóság a BMAS részére minden negyedév végén áttekintést küld a költségvetés eszközeinek felhasználásáról, valamint statisztikai adatokat tartalmazó összefoglaló éves jelentést (szakmai beszámoló). Ezzel kapcsolatban a VV 11a pontjának a BHO 44. cikkére vonatkozó 2. mondatát kell figyelembe venni. 7 A támogatás kezdete és időtartama 7.1 A Támogatásokat tartalmazó katalógus értelmében azokat a tevékenységeket lehet támogatni, amelyek január 2. előtt kezdődtek és legkésőbb december 31-ig befejeződnek. 7.2 Amennyiben megszűnnek a támogatás előfeltételei, úgy a támogatás folyósítása is megszűnik a tárgyhónap végéig. 8 Hatálybalépés Az irányelv a Szövetségi Közlönyben való közzététel napjával lép hatályba. A változtatás joga fenntartva és a változtatásokra az általános közigazgatási előírás 15.2 pontja a BHO 44. cikkére vonatkozó 2. mondata alkalmazandó. Jelen irányelv a 2012.december 27-i (BAnz AT B5) irányelvet helyettesíti; Berlin, 2013.október 28. Szövetségi Munkaügyi és Szociális Minisztérium Dr. E. Neifer-Porsch megbízásából

4 Közzétéve: 013.október 31., csütörtök BAnz AT 4/6 oldal Melléklet Támogatásokat tartalmazó katalógus A támogatás odaítélése és a bizonyítási folyamat I. A következő támogatásokat lehet igényelni a gyakorlati, munkahelyi képzés előkészítése vagy az előzetes szakmai gyakorlat és a gyakorlati, munkahelyi képzés idejére: 1. Előkészítő nyelvtanfolyam finanszírozása a származási országban 16 hét alatt legfeljebb 400, egyenként 45 perces óra modulokban az adott országban elfogadott áron; legfeljebb 12 euró/óra (tananyagotbeleértve). A kérelmezés folyamata: A kérelmet a nyelvtanfolyam kezdete előtt kell benyújtani a tanfolyamot előreláthatólag tartó intézmény és a tanfolyam költségeinek megadásával. A kérvényhez csatolni kell a BA/ZAV közvetőtőjének pozitív elbírálását vagy egy szakmai gyakorlatra vagy képzésre vonatkozó írásos ajánlatot. A bizonyítás folyamata: A nyelvtanfolyamot tartó intézmény írásos igazolása a rendszeres részvételről, valamint az intézmény által kiállított számla a megkezdett illetve teljesített modulokról, illetve a fizetési meghagyás. 2. A szakmai gyakorlatot kísérő német nyelvtanfolyam finanszírozása, illetve rendelkezésre bocsátása A szakmai gyakorlat ideje alatt legfeljebb 12 hétig perces óra; legfeljebb 12 euró/óra áron (tananyagot beleértve). A kérelmezés folyamata: A kérelmet a nyelvtanfolyam megkezdése előtt kell benyújtani az oktató üzemmel kötött, gyakorlatra vonatkozó szerződés csatolásával, amelyen fel kell tüntetni a képzés helyét, valamint csatolni kellkérelmező tanfolyamot tartó intézménynél kitöltött jelentkezési lapját. A bizonyítás folyamata: Rendszeres részvételről szóló igazolás, valamint a nyelviskola számlája, illetve fizetési meghagyása. 3. Bemutatkozó beszélgetéssel, szakmai gyakorlat megkezdésével, szakmai képzés megkezdésével vagy adott esetben idő előtti befejezésével kapcsolatos útiköltségek átalánydíjas visszatérítése Bemutatkozó beszélgetéssel, szakmai gyakorlat megkezdésével, szakmai képzés megkezdésével kapcsolatos útiköltség visszatérítés átalánydíja (oda- és visszaút) 500 km-ig 200 euró, 500 km-től 300 euró. A szakmai képzés megkezdésével kapcsolatos költségek fedezésére, illetve a képzés esetleges idő előtti befejezése esetén 500 euró összegű visszatérítésre van lehetőség. Ez az összeg magában foglalja a költözés költségeit. Az útiköltséget először a kérelmezőnek kell kifizetnie. A kérelmezés folyamata: A kérvényt az utazás megkezdése előtt kell benyújtani a leendő oktató üzemfeltüntetésével. A kérvényhez csatolni kell a BA/ZAV közvetítőjének pozitív elbírálását vagy egy szakmai gyakorlatra vonatkozó írásos ajánlatot, illetve a szakmai képzés megkezdése esetén a képzési szerződést. A bizonyítás folyamata: alábbi dokumentumokat kell benyújtani (a menetjegyek benyújtására nincs szükség): a) Oktató üzem igazolása arról, hogy a bemutatkozó beszélgetés megtörtént, b) a szakmai gyakorlatról szóló szerződés és az oktató üzem igazolása a szakmai gyakorlatmegkezdéséről vagy c) képzési szerződés és az oktató üzem igazolása arról, hogy az üzemi szakmai képzés kezdetét vette, illetve idő előtt befejeződött. 4. A megélhetés biztosításának támogatása a képzést előkészítő szakmai gyakorlat illetve az üzemi szakmai képzés ideje alatt Maximum 818 euró havonta, amibe beleszámít a szakmai gyakorlat után járó juttatás, legfeljebb 3 hónapig (a szakmai gyakorlat időtartama), illetve a képzés után járó juttatás. Az üzemi szakmai képzés keretében ezen túlmenően képzési évenként két hazautazás (oda- ésvisszaút) támogatására van lehetőség 500 km-ig 200 euró, 500 km-től 300 euró értékben. A legfeljebb 818 euró összeghez hozzáadódik még 130 euró gyermekgondozási díj, amennyiben a szakképzésben résztvevő tanulónak gyermekei vannak, akikről ő gondoskodik. A kérelmezés folyamata: A kérvényt a képzést előkészítő szakmai gyakorlat illetve az üemi szakmaiképzés megkezdése előtt az oktató üzemszakmai gyakorlatról szóló, illetve képzési szerződésének csatolásával kell benyújtani. A bizonyítás folyamata: Az oktató üzem igazolása a szakmai gyakorlaton való rendszeres részvételről, illetve az oktató üzem igazolása a képzési jogviszony változatlan fennállásáról.

5 5/6 oldal 5. Képzést kísérő támogatások finanszírozása illetve rendelkezésre bocsátása (német nyelvtanulás támogatása, korrepetálás szakmai tantárgyakból, valamint szociálpedagógiai támogatás) A költségek átvállalásának maximális mértéke a képzés teljes időtartama alatt alapvetően a BA (Szövetségi Munkaügyi Hivatal) képzést kísérő támogatásainak átalánydíjától függ (abhintézkedések), amelyek regionális eltéréseket mutathatnak. Amennyiben a határokon átívelő mobilitás keretében a szociális integráció olyan mértékű támogatása szükséges, amely az SGB III 75 értelmében minőségében és/vagy mennyiségében túlmutat a képzést kísérő támogatásokon, úgy lehetőség van a képzést kísérő támogatások átalánydíjának mértékéig továbbiköltségátvállalásra, ha a finanszírozó a többletköltségeket rendelkezésre bocsátja. Egyedi esetekben lehetőség van a szakmai gyakorlat és az üzemi képzéskeretében közhasznúintézmények által nyújtott tiszteletbeli támogatás költségeinek fedezésére 85 euró összegű havi támogatás megítélésére. A kérelmezés folyamata: A fiatal pályázó kérvényét a képzést kísérő támogatás megkezdése előtt a képzési szerződés csatolásával nyújtja be. Finanszírozó nyilatkozata a többletköltség fedezéséhez szükséges források rendelkezésre bocsátásáról, amennyiben finanszírozó igényli azon költségeinek megtérítését, amelyek az SGB III 75 értelmében minőségében és/vagy mennyiségében túlmutatnak a képzést kísérő támogatásokon. A bizonyítás folyamata: A szolgáltató rendszeres jelentése a szolgáltatás jellegéről, tartalmáról és a kérelmező rendszeresrészvételéről. 6. Kiegészítő szakmai gyakorlatot kísérő nyelvtanfolyam, szociálpedagógiai támogatás, valamint a megélhetés biztosításának támogatása a kiegészítő szakmai gyakorlat ideje alatt (maximum 12 hónap) Teljesítés Kiegészítő szakmai gyakorlatot kísérő nyelvtanfolyam, szociálpedagógiai támogatás (lásd I. fejezet 5. pont), valamint a megélhetés biztosításának támogatása a kiegészítő szakmai gyakorlat ideje alatt a képzés harmadik évében járódíjazás beszámításával (lásd I. fejezet 4. pont). A kérelmezés folyamata: A kérvényt a kiegészítő szakmai gyakorlat megkezdése előtt a származási országban szerzett, szakképesítést igazoló bizonyítvány, az illetékes hatóság honosítási eljárásról szóló határozatának (a szükséges szakmai elméleti ismeretek teljesértékű elfogadása, szakmai gyakorlati ismeretek hiányosságai), valamint egy erre épülő és a honosító hatóság által jóváhagyott kiegészítő szakmai gyakorlati terv és az oktató üzemmel kötött képzési szerződés csatolásával kell benyújtani. A bizonyítás folyamata: Oktató üzem igazolása a kiegészítőszakmai gyakorlaton való rendszeres részvételről, valamint az illetékes hatóság határozata a külföldi szakképesítésegyenértékűségéről a kiegészítő szakmai gyakorlat befejezése után. 7. Támogatás kérvényezése harmadik fél által Egyedi támogatás mellett harmadik fél számára (támogatás kedvezményezettje) projekttámogatás odaítélésére is lehetőség nyílik. Az I. fejezet 1. pontja és az I. fejezet 6. pontja között leírt támogatásokatharmadik fél is kérvényezheti, jóváhagyást követően teljesítheti illetvetovábbíthatja. A Támogatásokat tartalmazó katalógus I. fejezet 4. pontjában leírt támogatásokon kívül az összes támogatás legfeljebb 5%-áig kezelési költség kérvényezésére van lehetőség, amennyiben a csoport létszáma eléri legalább a tíz főt. A támogatás egyik feltétele, hogy a kérvényező a fiatalokat, akik üzemi, szakmai képzésben szeretnének részt venni, semmilyen költséggel nem terheli. A kérelmezés folyamata: A kérvényt az első támogatás kiutalását megelőzően kell benyújtani valamennyi, az I. fejezet 1. pontja és az I. fejezet 6. pontja között leírt dokumentumok, valamint az üzemek írásos igazolásának csatolásával, arról, hogy elegendő számú szakmai gyakorlatiilletve képzési helyet bocsát rendelkezésre. Ezenkívül, csatolandó egy projekt-ütemterv, amelyből láthatók a támogatás lépései a szakmai képzés kezdetétől fogva. A bizonyítás folyamata: A támogatáshoz szükséges igazolások mellett a támogatás kedvezményezettje köteles évente felhasználásról szóló igazolástbenyújtani. Ezen túlmenően kötelező az I. fejezet 3. pontjában és az I. fejezet 4. pontjában leírt támogatások továbbításához a támogatás kedvezményezettje és a szakmai gyakorlat résztvevője között kötött továbbításról szóló szerződés bemutatása.

6 6/6 oldal pii. A következő támogatások igényelhetők hiányszakmákban a szakképzettséget igénylő munkavállalásra való felkészülésre és annak során: 1. Német nyelvtanfolyam finanszírozása a származási országban illetve Németországban Maximum erces óra modulokban, az adott országban elfogadott áron;- legfeljebb 12 euró/óra (tananyagot beleértve). Kérvényező szabadon dönthet arról, mely EU-országban kívánja igénybe venni az oktatást. A nyelvvizsga díja (a Közös Európai referenciakeret szerint B2-szint KER) 150 euróig visszatéríthető. A kérelmezés folyamata: A kérelmet a nyelvtanfolyam kezdete előtt kell benyújtani a tanfolyamot előreláthatólag tartó intézményés a tanfolyam költségeinek megadásával. A kérvényhez csatolni kell a BA/ZAV közvetőtőjének pozitív elbírálását, illetve egy írásos németországi állásajánlatot. A bizonyítás folyamata: A nyelvtanfolyamot kínáló intézmény igazolása a rendszeres részvételről, valamint az intézmény által kiállított számla a megkezdett illetve teljesített modulokról, illetve a fizetési meghagyás. 2. Személyes találkozás illetve a foglalkoztatás megkezdésével kapcsolatos útiköltségek és költözés költségeinek átalánydíjas megtérítése Bemutatkozó beszélgetéssel kapcsolatosútiköltség visszatérítés átalánydíja (oda- és visszaút)- 500 km-ig 200 euró, 500 km-től 300 euró. A munkakezdést megelőző költözés költségeire 890 euró támogatás igényelhető. Az útiköltséget először a kérelmezőnek kell kifizetnie. A kérelmezés folyamata: A kérvény benyújtása a személyes megbeszélés, illetve a foglalkoztatás megkezdése céljából történő utazás megkezdéseelőtt a leendő munkáltató adatainak megadásával történik. A kérvényhez csatolni kell a BA/ZAV közvetítőjének pozitív elbírálását vagy egy írásosnémetországi állásajánlatot. A bizonyítás folyamata: Alábbi dokumentumokat kell benyújtani (a menetjegyek benyújtására nincs szükség): a) Munkáltató igazolása arról, hogy a bemutatkozó beszélgetés megtörtént vagy b) a munkaszerződés bemutatása, valamint a munkáltató igazolása arról, hogy a kérelmező megkezdte a munkát. 3. A szabályozott hiányszakmák esetén az elismertetési eljárás költségeinek átvállalása Eljárási költségek legfeljebb 1000 euró értékben, beleértve a fordításokat és hitelesítéseket. Különleges esetekben, amennyiben jelentős különbségek merülnek fel, a beilleszkedést elősegítő intézkedések költségei is átvállalhatók (a beilleszkedést elősegítő tanfolyam vagy alkalmassági vizsga). A kérelmezés folyamata: A kérvényt az elismertetési eljárás megkezdése előtt a külföldi bizonyítvány csatolásával kell benyújtani. A kérvényhez csatolni kell a BA/ZAV közvetítőjének pozitív elbírálását vagy egy írásos németországi állásajánlatot. A bizonyítás folyamata: Az illetékes intézmény költségigazolásának, a fordítások és a hitelesítések, valamint a fizetési bizonylat bemutatása. 4. Fiatal munkaerők első németországi lépéseinek finanszírozása Közhasznú intézmények által nyújtott tiszteletbeli támogatás költségeinek fedezése fiatal munkaerők első németországi lépéseinek finanszírozása résztvevőnként85 euróösszegű havi támogatás keretében (legfeljebb hat hónapig). A kérelmezés folyamata: A kérvényt a tiszteletbeli támogató közhasznú intézménye nyújtja be az intézkedés megkezdése előtt a fiatalszakképzett munkaerő munkaszerződésének csatolásával. A kifizetés az igazolást követően történik. A bizonyítás folyamata: A kifizetés a tiszteletbeli támogató a szolgáltatás típusát és tartalmát kifejtő jelentését követően történik az intézkedés befejezése után. Nyilatkozat: A jelen finanszírozási irányelv eredetileg német nyelven készült. A szöveg egyéb nyelveken is elérhető. A rendelkezések értelmezésekor a német nyelvű változat az irányadó.

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről 1. oldal 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (1) bekezdés m) pontjában kapott

Részletesebben

Az első EURES-állásod

Az első EURES-állásod Az első EURES-állásod 2014-2015 Útmutató munkakeresőknek és munkáltatóknak eures.europa.eu ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob Szociális Európa Az első EURES-állásod Megkönnyítjük a szabad mozgást és

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. augusztus 1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről (Egységes szerkezetbe foglalva az 52/2005. (XI.30.) KR., a 3/2006. (I.31.)

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. december 16. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben]

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben] Az 58/2006. (VI. 28.) számú határozattal elfogadott és a 2008. január 31- ig jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzat 7. számú mellékletének III/1.

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert):

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02532 Postai cím: Szabadság tér tér 1. Város: Füzesgyarmat

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

118/2013. (XII. 16.) VM rendelet

118/2013. (XII. 16.) VM rendelet 118/2013. (XII. 16.) VM rendelet a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2013-2016 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

Munkaügyi Együttműködési Fórum. Munkaerő-piaci nyitással összefüggő kérdések és válaszok gyűjteménye

Munkaügyi Együttműködési Fórum. Munkaerő-piaci nyitással összefüggő kérdések és válaszok gyűjteménye Munkaügyi Együttműködési Fórum Munkaerő-piaci nyitással összefüggő kérdések és válaszok gyűjteménye Munkaügyi Együttműködési Fórum 2 1 Tartalomjegyzék Szakképesítések elismerése... 3 Munkaerő-piaci nyitás

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. VII. 24-től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 43/2014. (IV. 9.) szenátusi határozat, valamint a 93/2014. (VII. 16.) szenátusi

Részletesebben

A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 26294 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a kötelező

Részletesebben

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I.

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I. 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga BevezetÔ A Munkáltatók Esélyegyenlôségi Fóruma Egyesület célja,

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 28. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben