2007 OKTÓBER XXV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2007 OKTÓBER XXV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM"

Átírás

1 ENERGIA HÍREK 2007 OKTÓBER XXV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM IGEN ÉLÉNK, NEM EGYSZER INDULATOKKAL TELI vita folyt különbözõ fórumokon a bioetanol jövõbeni szerepérõl a magyar gazdaságban. Hallhattuk azok véleményét, akik szerint hazánk rövid idõn belül bioetanol nagyhatalom lehet, sót azzá kell válnia. Ugyanakkor találkozhattunk olyan véleményekkel is, miszerint ez az egész egy agyrém, amit gyorsan el kell felejteni. Egy külsõ szemlélõ nem lett okosabb az egymással szemben álló szakemberek gyenge lábakon álló érvelését olvasva. Hasonló volt a helyzet az Egyesült államokban is, ahol az etanol program már a 90-es évek elején beindult. Kezdetben itt is megfigyelhetõ volt, hogy ki-ki adott helyzetébõl kindulva, vagyis érdekeinek megfelelõen hol az egyik, hol a másik tanulmányra hivatkozva foglalt állást. Másfél évtizednek kellett eltelni ahhoz, hogy végre elkészüljön egy tárgyilagos elemzés, amelynek alapját tíz, különbözõ idõben készült tanulmány adta. Ezek közül hat kukorica keményítõn alapú technológiákkal, mig négy a cellulózra alapozott technológiákkal foglalkozott. Az elemzés módszeresen készült: elõször is meghatároztak egy dimenzió nélküli hatékonysági mutatót (re) amelynek számlálójában a termelt etanol által képviselt energia értéke van, a nevezõben pedig a teljes folyamatban a kukorica vetését megelõzõ szántástól kezdve felhasznált összes energia mennyisége szerepel. Ha az re >1, akkor nyerünk bizonyos mennyiségû plusz energiát, ha viszont ez kisebb mint 1, akkor az akció már deficittel jár. A konkrét adatok azt mutatják, hogy a kukorica alapú etanolgyártási technológiáknál a hatékonysági mutató viszonylag széles határok között változik (0,84 re1,65) és értéke nem túl magas. A cellulózból kiinduló gyártásnál ennél jóval kedvezõbb értékeket kaptak (4,40 re 6,61). Más kérdés, hogy a négy közül a túlzottan alacsony, mindössze re=0,69 értéket kitevõ hatékonysági mutatót nem vették figyelembe az átlag számításánál. (Forrás: Environmental Science & Technology / VOL. 40. NO )

2 Hõmennyiségmérés lakásonként A távhõ felhasználóinak régi igénye a lakásonként teljes önállóságot biztosító szolgáltatás. A fûtés esetében ez amegfelelõ mûszaki átalakítás után eddig is biztosítható volt, de a használati meleg víz készítése korábban csak az épület egészére volt lehetséges, így csak az együtt mért hõenergiára vonatkozó költségosztás lehetett az elszámolás alapja. A felhasználók egyéni igényeinek kiszolgálását, mint komplett rendszert a Fõtáv Zrt.-vel egyeztetve dolgozta ki a Líra Kft. a német Meibes és a hazai Temesi Kft által forgalmazott mini-hõközponttal tervezi megvalósítani. A lakásban alkalmazható hõközpont a fûtési igények korlátlan kielégítésére alkalmas, a melegvíz-készítés esetében pedig két teljesítmény-kategóriában készül. A mini-hõközpont fogyasztók számára megmutatkozó legnagyobb elõnye az egyéni igényekhez igazodó szabályozhatóság, a fûtés tetszõleges igénybevétele (akár nyáron is) vagy szüneteltetése, vagyis kialakítása esetében ugyanazt a szabadságot biztosítja a felhasználok számára, mint a hagyományos cirko-fûtés. A mini-hõközpont biztosítja az egyedi szabályozást, a FÕTÁV Zrt. pedig biztosítja a szükséges energiát, valamint a felhasznált fogyasztás lakásonkénti mérését, elszámolását, akár távleolvasással is. A mini-hõközpont egyaránt felhasználható meglévõ épületek fûtési rendszereinek felújításánál, valamint új létesítmények kialakításánál. Alkalmazásával lehetõség van meglévõ panelházak távfûtéses rendszerének egyedi, lakásonkénti mérésének kialakítására, vagy meglévõ társasházak távhõre kapcsolására. Meglévõ épületek esetén természetesen a jelenlegi központi fûtési rendszert el kell bontani, és helyette egy lakásonként önálló rendszert kialakítani. Ebben a konstrukcióban a mini-hõközpont biztosítja az egyedi mérés, szabályozás feltételeit, a meleg víz elõállítását. Meglévõ épület átalakítása esetén a hõközpont és a szükséges átalakítások együttes költsége lakásonként ezer forint között változhat. Új létesítmények esetén pedig egyre inkább elvárás a társasházi lakások fûtési és használati melegvíz-ellátó rendszereinek kialakításakor a felhasznált hõmennyiség egyedi mérése, szabályozása és elszámolása. A FÕTÁV Zrt. a mini-hõközpont energiaellátása, a mért fogyasztás elszámolás során a felhasználó igényeihez rugalmasan alkalmazkodik. Ennek részeként a FÕTÁV Zrt. ingyenesen biztosítja az egyéni hõközpontok mérõberendezéseit, az épület meglévõ hõközpontjában szükséges átalakításokat, a táv-adatleolvasáshoz, és távmûködtetéshez szükséges eszközöket és szerelvényeket. Természetesen lakásonként egyénileg köt szerzõdést a felhasználókkal, és az egyénileg mért hõfogyasztás alapján állítja ki a számlát. Folytatás a 15. oldalon 4

3 energia hírek Meg kell szüntetnünk a Fõtáv Zrt. versenyhátrányát INTERJÚ DR. ZSEBIK ALBINNAL, A FÕTÁV ZRT. MÛSZAKI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESÉVEL DR. ZSEBIK ALBIN PRÁGÁBAN KEZDTE EGYETEMI TANULMÁNYAIT, majd két évvel késõbb a Budapesti Mûszaki Egyetem hõerõgépész szakán folytatta, és itt szerzett diplomát 1974-ben. Az egyetem után három évig a Pozsonyi Energiakutató Intézetben dolgozott, majd 1977-ben újra a BME re vezetett útja, a Hõ-és Rendszertechnikai Intézet aspiránsa lett. A kandidátusi cím megszerzése után rövid ideig dolgozott még a Pozsonyi Energiakutató Intézetben, de 1983-ban véglegesen lehorgonyzott a Budapesti Mûszaki Egyetemen. Azóta is itt oktat és kutat, de emellett számos egyéb feladatot is ellát ig a Rendszer- és Irányítástechnikai Tanszék vezetõje volt. Évek évek óta szoros kapcsolatban van a hazai távhõszolgáltató cégekkel, megbízóinak készített tanulmányaival közremûködött a bajai, dunaújvárosi, kaposvári, makói, nyíregyházi, szegedi, székesfehérvári, és további városok távhõrendszerének fejlesztésében. Szakmai körökben határainkon túl is jól ismerik nevét, közremûködött több külföldi projektben, munkájára igényt tartottak Németországban, Finnországban és Szlovákiában is. Több jelentõs megbízást kapott a hazai kormányhívataloktól, dolgozott a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumnak, a Magyar Energia Hívatalnak. Évek óta aktív tevékenységet fejt ki az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesületben tõl a Hõszolgáltatási Szakosztály titkára, között elnöke, ezt követõen az Egyesület alelnöke, 2001-tõl fõtitkára, s mellette az Energiagazdálkodás címû folyóirat fõszerkesztõje. Dr. Zsebik Albint elõször arról kérdeztük, hogyan fogadták a tudomány fellegvárából érkezõ vezetõt a Fõtáv-nál. Kedvezõek a tapasztalataim. Sok szakembert ismerek itt, és nekem se kellett mindenkinek bemutatkoznom, akikkel az elsõ napokban találkoztam. A cég mûszaki szakemberei jól felkészült mérnökök, nem egy közülük tanítványom is volt az egyetemen. Meggyõzõdésem, ez a csapat alkalmas arra, hogy 2-3 éven belül megszüntessük a Fõtáv versenyhátrányát, visszaszerezzük a távhõszolgáltatás tekintélyét. Ehhez szükség van külsõ segítségre is gondolok itt elsõsorban a fõvárosi és kerületi önkormányzatok, a kormány támogatására de legalább ennyire fontos az is, hogy a fogyasztókkal a fûtési rendszereik korszerûsítése érdekében sikerüljön egy igazán konstruktív együttmûködést kialakítani. El kell érnünk, hogy ennek az üzletnek minden érintettje, a döntéshozók (a kormány, a fõvárosi önkormányzat), a hõtermelõk, a fogyasztók és a Fõtáv Zrt. egyet akarjon és aszerint cselekedjen. Közös érdekünk, hogy a fogyasztó által igényelt hõkomfortot minél kevesebb hõvel biztosítsuk. A megtakarítással járuljunk hozzá, hogy az energiahordozók árának növekedése minél kisebb mértékben hasson a lakossági költségek növeléséhez, csökkentsük az energiaimport-függõséget, s nem utolsó sorban a környezet szennyezését. De az üzletnek hazánkban sok távhõs cég esetében így Önöknél is van egy fõszereplõje, az erõmû, amelytõl a hõt, vagy legalábbis annak egy részét vásárolják. Velük hogyan sikerül majd zöld ágra vergõdni? Társaságunknak több hosszútávú szerzõdése van a Budapesti Erõmû Zrtvel. A szerzõdésekben rögzített hõár viszonylag magas, ez korlátozza a versenyképességünket a központi hõellátással szemben. Ezt tudják a BE Zrt. vezetõi is. Szóban már megállapodtunk abban, hogy a fõvárosban rendkívûl fontos a távfûtés helyzetének javítása, és ennek érdekében közösen fogjuk keresni a költségcsökkentési lehetõségeket. A versenyképesség megteremtése közös érdekünk. Ha ez rövid idõn belül nem sikerül, Budapesten beindul egy olyan folyamat, amely a távfûtési piac számottevõ szûkülését fogja eredményezni. Ezt az erõmû is meg fogja érezni. Ahogy mondani szokás, egy hajóban evezünk, nincs tehát kétségem afelõl, hogy energiahatékonysági terveinkhez, s az Ökoprogram megvalósításához a Budapesti Erõmû Zrt. is konstruktívan fog viszonyulni OKTÓBER XXV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 3

4 Ha már megemlítette, kérem fejtse ki kicsit részletesebben, hogy mit is jelent az Ökoprogram. Az Ökoprogramot én egy a fogyasztói rendszerek korszerûsítése érdekében történõ kezdeményezésnek, az érintett felek összefogásnak, a megvalósítás szervezésének tekintem. Budapesten az elmúlt másfél évtizedben 100 lakásból csupán 12-ben végezték el a lakók azt a korszerûsítést, aminek eredményeként lehetõvé vált az egyedi szabályozás és a felhasznált hõ lakásonkénti fogyasztásarányos megosztása. Az a tervünk, hogy ez általánossá tegyük a fõvárosban. Ehhez hasonló programot már több városban sikeresen megvalósítottak. Az eddigi tapasztalatok azt mutatták ami természetesen nem lepte meg a szakembereket, hogy jelentõs mértékben csökkent a fogyasztás. A lakók törekszenek a takarékosságra, ha ehhez a szabályozószelepek zárásával, nyitásával megvan a lehetõségük, s hozzá anyagi érdek is fûzõdik. Engedje meg, hogy közbevetõleg megemlítsem: ha mindenki takarékoskodni fog, akkor a Fõtáv és az erõmû feltehetõen jelentõs bevételektõl esik majd el. Ez így csak részben igaz. A hõ árának nagy részét a tüzelõanyag költségek teszik ki. Ezért a takarékossággal nemcsak a bevételek, a kiadások is csökkenni fognak. A fogyasztói hõigények csökkenése a hõszolgáltatás fajlagos költségeinek növekedését fogják eredményezni, ezért különös figyelmet kell fordítanunk arra, hogy a beépített erõmûvi és hálózati kapacitást új fogyasztók ellátására használjuk fel. Az ára miatt sok fogyasztó elfordul a távhõellátástól, ezen hogy kívánnak változtatni? Budapesten jelenleg valóban magas a távhõre kapcsolt lakások hõellátási költsége. Ez nagyrészt az épületek rossz hõtechnikai tulajdonságai és fûtési rendszerei miatt van így. Azon leszünk, hogy segítsük fogyasztóinkat ezek jobbításában. Ha közremûködésünkkel, vagy nélkülünk minél hamarabb megteszik ezt, annál korábban fog csökkenni költségük. Vannak, akik szûklátókörûen, vagy érdekeiktõl vezérelve a leválás mellett érvelnek. Képzelje el, lakónegyedeinket a pincében, vagy a tetõn elhelyezett kazánok füstfelhõiben. Vajon átgondolják-e a leválások pártfogói a helyi hõtermelés környezeti hatását? Költségesítették-e az ablakok közelében kiáramló, sok esetben a lakóházak közé beszoruló füstgáz hatását az ott lakók egészségre? A távhõszolgáltatástól való elfordulást a költségeink csökkentésével, s nem utolsó sorban a fentiek tudatosításával kívánjuk mérsékelni. Hosszabb távon a fõváros belsõ kerületeirõl sem szabad lemondanunk, hiszen itt is tisztább lenne a levegõ, ha a sokszor rosszúl beszabályozott egyedi gázfûtés helyett a lakók a környezetbarát távhõszolgáltatást vennék igénybe. A távolabbi jövõben a távfûtés mellett a távhûtést is szeretnénk megvalósítani. Elsõ lépésként a fogyasztónál fogunk abszorpciós hûtõt telepíteni, s a hõt a jövõ nyáron nemcsak víz melegítésére, de néhány helyen már hûtésre is fogjuk szolgáltatni. Erre már hazánkban is van igény, s van egy-két jó példa is. Miben áll az Ökoprogram újszerûsége? A program részletein most dolgozunk. Újszerûsége csupán abban van, hogy az eddigiektõl nagyobb erõvel fogunk a megvalósításán dolgozni. Tudatában vagyunk annak, hogy a távhõ termelõ, szolgáltató és fogyasztó kölcsönösen egymásra utalt, s csak az összehangolt fejlesztéssel valósítható meg gazdaságosan a távhõszolgáltatás. A Fõtáv a korszerûsítést anyagilag is támogatni fogja. Bízunk abban, hogy a környezetvédelmi haszna miatt, s az energia import függõség csökkentése érdekében a megvalósítását a kormány is támogatni fogja. Arra számítunk, hogy a fogyasztók legjobb belátásuk és lehetõségeik függvényében vagy azonnali hozzájárulással, vagy a díjba beépítve járulnak hozzá fûtési rendszereik korszerûsítéséhez. Arra számítunk, õk is felismerik, hogy korszerûsített lakásuk nemcsak energiatakarékosabb, de értékesebb is lesz. A panel lakások tulajdonosai nem egyszer szóvá tették, hogy szerintük túlságosan magas az alapdíj aránya, és ez hátrányosan érinti õket különösen az enyhébb telek idején. Lehetne ezen változtatni? Az alapdíjat, mint díjtételt nem lehet megszüntetni bár sokan ezt szeretnék mert a távfûtõ rendszernek kis teljesítményen való mûködése idején is igen jelentõs költségek merülnek fel, és ezeknek a fedezetérõl gondoskodni kell. Bizonyos módosítási javaslatot azonban már elõ is terjesztettünk. A fõváros minden fogyasztónak szeretné megadni a lehetõséget arra, hogy 2008 januárjától maga válasszon a lehetséges kétféle alapdíjhõdíj változat közûl. A vevõinknek természetesen elõre kell nyilatkozniuk arról, hogy esetükben a 35:65, vagy pedig a 48:52 százalékos arányszámot vegyük figyelembe. Nem elhanyagolható az sem, hogy társaságunk az Ökoprogramhoz csatlakozók részére további 10 százalékkal mérsékli az alapdíjat. Ön elismert szakembere a hazai távhõszolgáltatásnak. Olvasóink bizonyára kiváncsiak arra, hogyan látja a szakma jövõjét. Hazánkban közel 100 településen mûködik távhõszolgáltatás, a bekapcsolt lakások száma meghaladja a 600 ezret, ez az ország teljes lakásállományának több, mint 16 százaléka. A szolgáltatott távhõ 12 százalékát közületek, 37 százalékát pedig ipari fogyasztók használják fel. Ezek az adatok is alátámasztják, hogy Magyarországon széles körben elterjedt a környezetbarát távhõszolgáltatás. Arra azonban nincs okunk, hogy elbizakodottak legyünk. Tekintve, hogy az energia minél hatékonyabb felhasználása létfontosságú az ország számára, törekednünk kell arra, hogy a távhõrendszerek mûszaki színvonalát is javítsuk. Ennek a fõvárosban nagyon fontos eleme a az Ökoprogram, de számos egyéb helyen is jobbíthatók a korábbi gazdasági környezetben épült rendszerek. Számítunk arra is, hogy az elkövetkezõ években egyre nagyobb igény lesz a távhûtésre. Növelni fogjuk a villamosenergiával kapcsoltan termelt hõ hûtésre történõ hasznosításának arányát, vagyis szerepet kell vállalnunk nem csak a fûtésben, hanem a hûtésben is. A hõtermelés egyenletessé tétele, és a csúcsidõben történõ villamosenergia termelés megvalósításához keresni fogjuk a hõtárolás lehetõségét. Ehhez alkalmaznunk kell majd a legkorszerûbb technológiákat is. Én bízom abban, hogy a távhõszolgáltatás értékét egyre többen felismerik és tudatosítják, majd pártfogásukba és igénybe is veszik e megbízható és környezetkímélõ szolgáltatást. Árokszállási Kálmán OKTÓBER XXV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

5 energia hírek A kezdõ vállalkozói aktivitás ösztönzése A pályázati konstrukció alapvetõ célja a vállalkozóvá válás, a kezdõ vállalkozói aktivitás ösztönzése gazdasági, vállalkozói ismeretek, tananyag kifejlesztése, oktatása, tanácsadása révén; ezáltal a vállalkozói kultúra, a vállalkozói lét, imázs erõsítése, s a versenyképes vállalkozói tudás, a legjobb gyakorlatok, PR és kommunikációs ismeretek fejlesztése. A december közepén meghirdetésre került konstrukció keretében a támogatás céljának megfelelõ oktatási, tanácsadási tevékenységet végzõ szervezetek (költségvetési szerv és intézménye, egyesület, kamara, alapítvány, közhasznú társaság) nyújthatnak be támogatási kérelmet február hónapban. A támogatható tevékenységek köre: Vállalkozások indításához és mûködtetéséhez kapcsolódó tanácsadói tevékenység nyújtása, gazdasági vállalkozói ismeretek elméleti és gyakorlati tudás transzfer, tananyag, tréninganyag kidolgozása vagy már meglévõ továbbfejlesztése oktatási célra, mentor program: már sikeresen mûködõ vállalkozó és leendõ vállalkozó közötti kapcsolat létrehozása és mûködtetése, vállalkozói lét mint társadalmi érték megjelenítése, imázsának építésére szolgáló PR és kommunikációs költségek. A támogatásra 500 millió Ft keret áll rendelkezésre, ami várhatóan pályázat támogatását teszi lehetõvé. Egy pályázó % mértékû, minimum 3 millió Ft és maximum 35 millió Ft támogatást nyerhet el. A pályázáshoz szükséges dokumentáció január 10-tõl olvasható és tölthetõ le a GKM honlapjáról. (GKM) ÉGHAJLATVÁLTOZÁS Gazdasági Klímaváltozás A globális felmelegedés gazdasági hatásainak kiértékelése céljából, Éghajlatváltozás Gazdasági Klímaváltozás címmel nagyszabású közös konferenciát rendezett október 4-én a Világgazdaság címû napilap, a budapesti Brit Nagykövetség és a Magyar Környezetgazdaságtani Központ. A Hotel Mercure Budapest szállodában megrendezett eseményen a résztvevõk a legilletékesebb külföldi és hazai elõadóktól szerezhettek naprakész ismereteket a szükséges intézkedések költségeirõl és várható hasznáról, a kormányzati szerepvállalásról, valamint egyes nagyvállalatok alkalmazkodási stratégiáiról. A konferenciát megelõzõen és azzal egyidõben a Világgazdaság több szakosított oldalt jelentetett meg a globális felmelegedés következményeit a gazdaság oldaláról bemutatva. A brit kormány megrendelésére elkészített, az éghajlatváltozás gazdasági hatásait bemutató Stern-jelentésre támaszkodva az elõadók sorra vették, hogy milyen várható kiadásokat, illetve megtakarítást jelenthet a vállalatoknak a klímaváltozásra történõ felkészülés, továbbá milyen költségeket okozhat a további tétlenség. Több elõadás foglalkozott a kormányzati szerepvállalás témájával, részletesen kiértékelve a lehetséges szakpolitikai intézkedések következményeit, illetve az Új Magyarország Fejlesztési Terv fenntartható fejlõdést segítõ támogatási rendszerét. Ezt követõen a konferencia résztvevõi a Shell, a British Telecom, a Mol Nyrt., az MVM csoport, valamint a Vertis Zrt. tapasztalatain keresztül több nagyvállalat alkalmazkodási stratégiáját, valamint a klímapolitikákkal kapcsolatos tapasztalatait és dilemmáit ismerhették meg A rendezvényen külön szekcióülés foglalkozott a klímakockázatok pénzügyi kezelésével, s ennek részeként a biztosítási és banki szektor tevékenységének változásaival, a projektportfoliók, a hitelkockázatelemzés és a kockázati prémiumok rendszerének átalakulásával. A zárószekcióban az érdeklõdõk a klímaváltozás állami kockázatkezelésének strukturális eszközeivel ismerkedhettek meg. Ennek részeként pedig részletes információkat kaptak a klímaváltozás és az árvízvédelmi intézkedések kölcsönhatásairól, valamint a közpénzekbõl finanszírozott ágazati fejlesztési politikák közötti összhang követelményeirõl OKTÓBER XXV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 5

6 Hõtárolás távfûtõ mûvekben Az európai országok Kyoto-i céljainak teljesítése Ország CO 2 emisszió, millió tonna Kyoto-i cél Többlet a re célhoz képest % Luxemburg 11,30 12,80 12,70 9,14 38,95 Ausztria 92,50 91,20 93,30 68,68 35,85 Spanyolország 407,40 425,20 440,60 332,79 32,40 Olaszország 577,30 580,50 582,20 485,88 19,84 Dánia 73,60 68,20 63,90 54,77 16,67 Portugália 83,70 84,60 85,50 76,15 12,28 Írország 68,40 68,60 69,90 63,03 10,90 Szlovénia 19,70 19,90 20,30 18,60 9,14 Belgium 147,60 147,60 143,80 135,87 5,84 Hollandia 215,40 218,40 212,10 201,45 5,29 Németország 1024, , ,50 917,67 3,07 Görögország 137,20 137,60 139,20 138,82 0,27 Kevesebb, mint a cél % Lettország 10,70 10,70 10,90 23,82 54,24 Litvánia 16,70 21,10 22,60 46,86 51,77 Észtország 21,20 21,20 20,70 39,23 47,23 Bulgária Nincs adat 68,90 69,80 121,50 42,55 Románia Nincs adat 160,10 153,70 259,90 40,86 Magyarország 83,30 79,50 80,50 114,89 29,93 Szlovákia 51,10 49,50 48,70 67,36 27,70 Lengyelország 382,50 396,70 399,00 531,34 24,91 Cseh Köztársaság 147,50 147,30 145,60 180,58 19,37 Svédország 70,90 69,70 67,00 75,35 11,08 Finnország 85,40 81,20 69,30 71,10 2,53 Franciaország 560,90 556,00 553,40 567,09 2,41 Egyesült Királyság 668,00 660,40 657,40 671,90 2,16 Málta 3,10 3,20 3,40 Nincs cél Nincs cél Ciprus 9,20 9,90 9,90 Nincs cél Nincs cél A dán távfûtõ cégeket a helyszínen tanulmányozó szakemberek meglepve tapasztalják, hogy szinte minden távhõs rendszerben található egy mûködõ hõtároló berendezés. Ezeknek a tárolóknak fontos szerepe van a kogenerációs rendszerek hatékony üzemeltetésében a szilárd tüzelésû berendezések hatásfokának növelésében a napi fogyasztási ingadozások kiegyenlítésében a rendszerben a nyomás szintjének fenntartásában téli hideg napokon a csúcsigények kielégítéséban. A viszonylag egyszerû, atmoszférikus tartályok leginkább közvetlenûl vannak a rendszerhez kapcsolva. Van azonban néhány bonyolultabb megoldás is, ahol az üzemi hõmérséklet 120 o C, és szívattyún, illetve fojtó szelepen keresztül csatlakoznak a rendszerhez. Ezt a technológiát választották például a Koppenhágai távfûtõ vállalatnál is, ahol 2 db, egyenként 50 ezer m 3 térfogatú tartály szolgál a hõenergia tárolására. Forrás: European Environmental Agency Megjegyzés: Látható, hogy hazánk több kelet-európai országgal együtt a Kyoto-célt már jócskán teljesítette OKTÓBER XXV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

7 energia hírek A 289/2007.(X.31.) Kormány rendelet értelmében módosult a lakossági gázfogyasztás szociális támogatásának igénybevétele. A évre vonatkozó jogosultság december 31-én lejárt, így a támogatási kérelmet újra el kell juttatni a Magyar Államkincstár (MÁK) illetékes regionális igazgatóságához, akkor is, ha a fogyasztónak 2007-re megítélték a gázártámogatást. A Magyar Államkincstár azoknak, akik 2007-ben már kapták gázártámogatást, november 20-ig postai úton eljuttatta a évre vonatkozó igénylõlapot. Amennyiben a gázfogyasztó nem kapta meg a támogatáshoz szükséges igénylõlapot, letöltheti a Magyar Államkincstár (www.allamkincstar.gov.hu) és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapjáról (www.szmm.gov.hu) illetve személyesen átveheti a Kincstár ügyfélszolgálati irodáiban. A kitöltött igénylõlapot a MÁK Területi Igazgatóságára kell visszaküldeniük az alábbi kötelezõen csatolandó mellékletekkel együtt: a legutóbbi gázszámla másolata, legutóbb kézhez kapott gázszámla másolata, új fogyasztási hely esetén a gázszolgáltató társasággal kötött szerzõdés másolata. Az igénylõlap 4. pontjának kitöltéséhez szükséges, gázszolgáltatásra vonatkozó adatok mindegyike megtalálható a gázfogyasztásról kapott számlán, felsorolásuk és további segítség megtalálható társaságunk honlapján: illetve további tájékoztatás elérhetõ a társaság telefonos ügyfélszolgálati rendszerében is. Fontos tudni, hogy a 2008-as támogatás GÁZÁR- TÁMOGATÁS január 1-jétõl érvényesíthetõ, azonban nem visszamenõlegesen. Így tehát 2008 egész évére csak azok kapnak támogatást, akik még az idén beadják a szükséges mellékletekkel együtt a Magyar Államkincstárhoz az igénylést. Minden más esetben hibátlan igénylés esetén az igénylést követõ hónap 1-jétõl kap az igénylõ támogatást. A gázártámogatásra kizárólag a fogyasztó jogosult, akinek a nevén szerepel a gázmérõ. Mivel a támogatás odaítélése a háztartásban élõk egy fogyasztási helyre esõ jövedelmétõl függ ezért mindegy, hogy a háztartás tagjai közül kinek a nevén szerepel a gázmérõ. A szociális támogatásra beadott igénylések elbírálásával, illetve az esetleges hiánypótlással kapcsolatban kizárólag a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatósága tud felvilágosítást adni, illetve tájékoztatás kérhetõ a címen is. Minden gázszolgáltató, így társaságunk is a Magyar Államkincstártól heti gyakorisággal kapja meg a határozatokat, a támogatás a MÁK határozatában megállapított kezdõ dátumtól automatikusan kerül érvényesítésre a számlákban. A gázszolgáltató kizárólag a Magyar Államkincstártól kapott adatok alapján érvényesíti a támogatást, ezzel kapcsolatban semmilyen döntési joga nincs. (Fõgáz Zrt.) 2007 OKTÓBER XXV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 7

8 Különbözõ ADSZORPCIÓS HÛTÕ RENDSZEREK teljesítmény mutatói Az elmúlt két évtizedben megnõtt az érdeklõdés az adszropciós hûtõberendezések iránt és ennek megfelelõen néhány kutató helyen végzett fejlesztõ munka eredményeként lényegesen javultak a COP és a SCP mutatók. Az alábbi táblázatban a különbözõ prototipusok legfontosabb jellemzõit láthatjuk. Ezek az adatok rámutatnak arra, hogy az egyes technológiáktól mit várhatunk el, arra azonban nem alkalmasak, hogy az egyes eljárások hatékonyságát összehasonlítsuk egymással, mivel az üzemi feltételek eltérnek egymástól. Az adszorpciós hûtõberendezésekben hasznosítani lehet az alacsony hõmérséklet szintû hulladék hõáramok energiáját és a sikkollektorok által befogott napenergiát is. Egy német kórház és a kinai Shanghai Jiao Tong University példája mutatja, hogy ez a technológia a trigenerációs rendszerekbe is jól beilleszthetõ, az összes hatásfok ilyen esetekben meghaladja a 70 százalékot. Irodaházak esetében egy trigenerációs rendszer megtérülési ideje (12 kw névleges villamos teljesítményt, 10 kw névleges hûtõ teljesítményt és 28 kw névleges fûtõteljesítményt alapul véve) 2-3,2 év között várható feltéve, hogy a földgáz ára 0,19-0,23 USD/ Nm 3. Alkalmazás A hõforrás hõmérséklete Adszorbens COP SCP vagy a termelt jég vagy a besugárzás és munkaközeg mértéke mennyisége Jéggyártás 20MJ/m 2 nap Aktív szén- metanol 0,12 6 kg/napm 2 Jéggyártás 105 o C Aktív szén- ammónia 0,10 36 W/kg Jéggyártás 18,1-19,2 MJ/m 2 nap Aktív szén-metanol 0,12-0,14 5,0-6,0 kg/nap m 2 Jéggyártás MJ/m 2 nap Aktív szén-metanol 0,13-0,15 6,0-7,0 kg/nap m 2 Jéggyártás 15,4 MJ/m 2 nap Szilika gél-víz 0,16 2,05 kg/napm 2 Jéggyártás 20 MJ/m 2 nap Aktív szén-metanol 0,16 9,4 kg/napm 2 Jéggyártás <120 o C Aktív szén-metanol 0,18 27 W/kg Jéggyártás <120 o C Aktív szén+ 0, W/kg CaCl 2 -ammónia Hûtött víz 55 o C Szilikagél-víz 0,36 3,2 KW/ üzem Hûtött víz 100 o C Aktív szén-metanol 0,40 73,1 W/ kg Hûtött víz 65 o C Szilikagél-víz 0,28 12,0 KW/ üzem Hûtött víz o C Szilikagél-víz 0,35-0,60 15,0 kw/m 3 Hûtött víz o C Szilikagél-víz 0,30-0,60 20 W/kg Hûtött víz 80 o C Szilikagél-víz 0,30-0,50 91,7-171,8 W/kg Légkondicionálás 232 o C Aktív szén-ammónia 0,42-1,19 nincs adat Légkondicionálás 204 o C Zeolit-víz 0,60-1, W/ kg Légkondicionálás 230 o C Zeolit-víz 0,41 97 W/ kg Légkondicionálás 310 o C Zeolit-víz 0,38 25,7 W/ kg Légkondicionálás 100 o C Aktív szén- ammónia 0, W/ kg Légkondicionálás o C Zeolit-víz 0, ,4-30 W/ kg COP=Coefficient of Performance SCP=Specific Cooling Power (W/kg), a hasznos hûtõteljesítmény osztva az adszorbens mennyiségével ENERGIATAKARÉKOSSÁGI PÁLYÁZATOK A Nemzeti Energiatakarékossági Program és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram pályázatainak befogadása december 15-én lezárult. Az eddigi jelentõs érdeklõdést figyelembe véve a tárca jövõre ismét meghirdeti az energiatakarékossági programot, melyre várhatóan 2008 tavaszán kerül sor. Az eddig összesített adatok a következõk: Beérkezett pályázatok száma összesen 3725 db. A támogatott pályázatok száma 3437, ami nagyobb, mint az elõzõ esztendõben (2969) Ez a növekedés az egyszerûsített pályázati rendszernek köszönhetõ. Megítélt támogatás összege 757 M Ft. Az ehhez kapcsolódó kedvezményes megítélt hitel 2100,8 M Ft. Az így generált beruházások összértéke 5525,6 M Ft. Kedvezményes hitel csak 2007-tõl állt a pályázók rendelkezésére. A hitel jelentõsen hozzájárult ahhoz, hogy 2007-ben az elõzõ évhez képest lényegesen nagyobb az eddig regisztrált beruházások összértéke is. (2006-ban ez az összeg 3397 M Ft volt.) A lakossági energiatakarékossági pályázat támogatási kerete 2007-ben 2000 M Ft, eddig a beérkezett 3217 db pályázatból 2978 kapott 647,3 M Ft támogatást és 1740 M Ft kedvezményes hitelt a 4596,6 M Ft értékû beruházáshoz. A megújuló energiaforrások felhasználása pályázat támogatási kerete 2007-ben 400 M Ft, az eddig beérkezett 508 db pályázatból 459 kapott 109,7 M Ft támogatást és 360,8 M Ft kedvezményes hitelt a 929 M Ft értékû beruházáshoz. (GKM) OKTÓBER XXV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

9 energia hírek Kis hírek a nagyvilágból SAJTÓKÖZLEMÉNY Izlandon a geotermális létesítmények kútjainak mélyítése révén az áramtermelést tízszeresére tudják növelni. A kútmélyítési projekt keretében számos helyen lefúrnak 3,5 kilométer mélységig, ahonnan már magas hõmérsékletû vizet tudnak a felszínre hozni. Szaud-Arábiában a Shuqaiq Water and Electricity Company szerzõdést kötött a francia Areva nevü céggel egy 400/132 kvos alállomás építésére. A 67 millió euróba kerülõ létesítményt amelynek funkciója egy tengervíz sótalanító üzem áramellátása 2009-ben helyezik üzembe. Az Egyesült Államokban (Új Mexico) a Fluor Corporation nevû fõvállalkozó cég kapott megbízást egy 1,5 GW teljesítményû korszerû, széntüzelésû erõmû megépítésére. A létesítmény ban fog teljes kapacitással járni és a káros anyag kibocsátása a legalacsonyabb lesz az USA-ban. Az olasz Enel cég engedélyt kapott arra, hogy teljes ellenõrzése alá vegyen egy orosz áramtermelõ céget. Az illetékes orosz hatóság közölte, hogy az Enel 30 százakékról 70 százalékra emelhette tulajdoni hányadát a 9 GW teljesítményû hõerõmûben. Az Enel azáltal is erõsítette pozicióját, hogy Oroszország legnagyobb áramszolgáltató vállalatában 49 százalékos részesedést szerzett. Nincs olyan tényezõ, ami miatt a lakossági áramszolgáltatás esetében kétszámjegyû áremelkedésre kellene számítani. A kormány a rendelkezésre álló valamennyi eszközzel élni kíván, hogy a villamos energiára ható árnyomást csökkentse. Nincs olyan tényezõ, ami miatt a lakossági áramszolgáltatás esetében kétszámjegyû áremelkedésre kellene számítani. A kormányzat az egyetemes szolgáltatás zavartalansága érdekében biztosítja az ahhoz szükséges megfelelõ villamosenergiamennyiség rendelkezésre állását. Az egyetemes szolgáltatásnál az állam nem vonul ki teljesen a rendszerbõl, egyfajta hatósági árellenõrzés a továbbiakban is megmarad. A jövõben is lehetõsége van a Magyar Energia Hivatalnak és a Gazdasági Versenyhivatalnak, hogy betekintsen a piaci szereplõk árképzésébe. A nem lakossági fogyasztók esetében a vonatkozó törvények lehetõséget biztosítanak a fent említett hatóságoknak, hogy a piaci erõfölénnyel való visszaélés esetén megfelelõ intézkedéseket foganatosítsanak a piaci szereplõkkel szemben. (GKM) Indiai Kalyani csoport megvásárolta a német RSBconsult nevû, szélenergia szakértõ céget és így szeretne vezetõ poziciót szerezni az indiai szélenergia hasznosítási piacon. Az RSB feladata a jövõben az indiai projektekkel kapcsolatos mûszaki tervek elkészítése és a létesítmények kivitelezése lesz. A vietnámi kormány garanciát vállalt azokra a hitelekre, amelyeket külföldi bankok nyújtanak két energetikai projekt finanszírozására. Az egyik létesítmény egy 360 MW teljesítményû vízerõmû, a másik pedig egy 300 MW-os széntüzelésü erõmû. Thaiföld négy széntüzelésü erõmû építését tervezi, hogy csökkentse az ország földgáz függõségét. Az ország áramellátásáért felelõs hatóság (EGAT) vezetõje úgy nyilatkozott, hogy az egyenként 800 MW teljesítményû erõmûvek megvalósíthatósági tanulmányai jelenleg készülnek. Jenbacher gázmotork Dunaújvárosban a távhõellátó üzemben elhelyezett Jenbacher gázmotorok 36,5 megawatt elektromos energiát és 36,8 megawatt hõenergiát állítanak elõ. A projektet a távhõellátó üzem tulajdonosa, az Energott Kft. dolgozta ki, mely egyben a projekt fõvállalkozója is volt. A leszállított GE JMS 620 GS-N.LC típusú 3 megawatt teljesítményû Jenbacher motorok 86,4 százalékos hatásfok mellett képesek elektromos energiát és hõenergiát termelni. A GE Energy eddig összesen mintegy 220 megawatt energia elõállítását biztosító Jenbacher gázmotort szállított a távhõellátás területén mûködõ magyarországi ügyfeleinek. Miután Közép- és Kelet-Európában egyre több kogenerációs erõmû létesül, a GE Energy 2005 végén megnyitotta a Jenbacher motorok magyarországi szervizközpontját. A Budapesttõl 20 km-re fekvõ Veresegyházon található a vevõszolgálati iroda és a GE gázturbina alkatrész gyártó üzeme is OKTÓBER XXV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 9

Folytatás a 15. oldalon

Folytatás a 15. oldalon 2. oldal ENERGIA HÍREK XXV. ÉVF 1. SZÁM Hõmennyiségmérés lakásonként A távhõ felhasználóinak régi igénye a lakásonként teljes önállóságot biztosító szolgáltatás. A fûtés esetében ez a megfelelõ mûszaki

Részletesebben

Hamupipőkéből királyné. A Levegő Munkacsoport véleménye a távfűtés jövőjéről

Hamupipőkéből királyné. A Levegő Munkacsoport véleménye a távfűtés jövőjéről Hamupipőkéből királyné A Levegő Munkacsoport véleménye a távfűtés jövőjéről 1 A korszerű távfűtést második évtizede szorgalmazza a Levegő Munkacsoport. Környezeti és szociális szempontok mellett műszaki

Részletesebben

Északkelet-Magyarország geotermikus energiáinak feltárási lehetősége. Hibridkollektor azaz napkollektor és napelem egyben

Északkelet-Magyarország geotermikus energiáinak feltárási lehetősége. Hibridkollektor azaz napkollektor és napelem egyben A tartalomból: Északkelet-Magyarország geotermikus energiáinak feltárási lehetősége Hibridkollektor azaz napkollektor és napelem egyben Víz és élelem a jövő két globális kihívása Pitvaros Község pályázatáról

Részletesebben

2014. október Fenntartható települési energiastratégiától a cselekvési tervig - Útmutató önkormányzatok részére készítette: Csanaky Lilla, Irmalós Zsuzsanna 1 Impresszum Szerző: Csanaky Lilla (Energiaklub)

Részletesebben

ENERGIA HÍRLEVÉL. IV.évf. 12. szám, 2012. december

ENERGIA HÍRLEVÉL. IV.évf. 12. szám, 2012. december ENERGIA HÍRLEVÉL Az Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. havi kiadványa IV.évf. 12. szám, 2012. december Épületenergetikai, megújuló energia és energiahatékonysági KEOP pályázatok

Részletesebben

ENERGIA HÍRLEVÉL. Jön az épületenergetikai cselekvési terv

ENERGIA HÍRLEVÉL. Jön az épületenergetikai cselekvési terv ENERGIA HÍRLEVÉL Az Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. havi kiadványa V.évf. 2. szám, 2013. február Jön az épületenergetikai cselekvési terv Folyik a zöld cselekvési terv felülvizsgálata,

Részletesebben

Követendő példák. Energiahatékonyság, megújulók, sikerek

Követendő példák. Energiahatékonyság, megújulók, sikerek Követendő példák Energiahatékonyság, megújulók, sikerek impresszum előszó Kiadja az Energia Klub 1056 Budapest, Szerb utca 17 19. Telefon:(06-1) 411-3526 E-mail: energiaklub@energiaklub.hu www.energiaklub.hu

Részletesebben

ENERGIA HÍRLEVÉL. Új Széchenyi Terv- megújulók újult erővel

ENERGIA HÍRLEVÉL. Új Széchenyi Terv- megújulók újult erővel ENERGIA HÍRLEVÉL Az Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. havi kiadványa II. évf. 8. szám, 2010. augusztus Új Széchenyi Terv- megújulók újult erővel Egymillió új munkahely, a magyar

Részletesebben

energiatrend Instant Audit Így spórolhat vállalkozása energiafogyasztásán Hírek az energia világából az üzleti ügyfelei számára 2014.

energiatrend Instant Audit Így spórolhat vállalkozása energiafogyasztásán Hírek az energia világából az üzleti ügyfelei számára 2014. energiatrend M A G A Z I N Hírek az energia világából az üzleti ügyfelei számára 2014. nyár Instant Audit Így spórolhat vállalkozása energiafogyasztásán Instant Audit infra 1 infra 2 total thermal x-ray

Részletesebben

AMAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI

AMAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI AZ ÁRAM FORRÁSA AMAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI XL. ÉVFOLYAM 2003. 4. SZÁM Nyitottság és szigor Interjú Horváth J. Ferenccel Az MVM Rt. által rendezett elsô magyar kapacitásaukcióról A paksi üzemzavar

Részletesebben

Ülést tartott a LOSZ Elnöksége és Felügyelőbizottsága 2008. április 24-ére összehívta az elnökség a LOSZ küldöttgyűlését

Ülést tartott a LOSZ Elnöksége és Felügyelőbizottsága 2008. április 24-ére összehívta az elnökség a LOSZ küldöttgyűlését XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2008. ÁPRILIS Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének lapja Ülést tartott a LOSZ Elnöksége és Felügyelőbizottsága 2008. április 24-ére összehívta az elnökség a LOSZ

Részletesebben

KÖVETENDÔ PÉLDÁK. Sikeres megújuló energia beruházások a Visegrádi Négyek országaiban

KÖVETENDÔ PÉLDÁK. Sikeres megújuló energia beruházások a Visegrádi Négyek országaiban KÖVETENDÔ PÉLDÁK Sikeres megújuló energia beruházások a Visegrádi Négyek országaiban A kiadvány elkészítésében részt vettek: Csehország: Hnuti Duha - Friends of the Earth Csehország Kontakt: Petr Holub

Részletesebben

BUS rendszerű gőzkazán vezérlés ENERGOSTOP Szerviz Kft. 1155 Széchenyi u. 39. 1-273-1497

BUS rendszerű gőzkazán vezérlés ENERGOSTOP Szerviz Kft. 1155 Széchenyi u. 39. 1-273-1497 2011 FEBRUÁR XXIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM BUS rendszerű gőzkazán vezérlés ENERGOSTOP Szerviz Kft. 1155 Széchenyi u. 39. 1-273-1497 Biztonság Interjú Kálmán Ferenc ügyvezető igazgatóval és Ádám Edvárd ügyvezetővel

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 65-98 MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK Prof. Dr. Barótfi István tanszékvezető egyetemi tanár Szent István Egyetem Környezettechnika és Épületgépészet

Részletesebben

ENERGIA HÍRLEVÉL. Marginális területek, mint a megújuló energia hasznosítás helyszínei

ENERGIA HÍRLEVÉL. Marginális területek, mint a megújuló energia hasznosítás helyszínei ENERGIA HÍRLEVÉL Az Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. havi kiadványa V. évfolyam. 5. szám, 2013. május-június Marginális területek, mint a megújuló energia hasznosítás helyszínei

Részletesebben

Takarékoskodjunk együtt: segítsük a panelprogram céljának elérését

Takarékoskodjunk együtt: segítsük a panelprogram céljának elérését Tartalom 1 2 3 4 5 6 7 Előszó... Lakóépületek keretében történő korszerűsítése... 1. Szolgáltatói adatok rendelkezésre bocsátása... 1.1 A fűtési rendszer átalakítása... 1.1.1 Egycsöves átfolyós fűtési

Részletesebben

A távhőellátás bővítésének lehetőségei a közintézmények korszerűsítése kapcsán

A távhőellátás bővítésének lehetőségei a közintézmények korszerűsítése kapcsán A távhőellátás bővítésének lehetőségei a közintézmények korszerűsítése kapcsán Budapest, 2012. szeptember A távhőellátás bővítésének lehetőségei a közintézmények korszerűsítése kapcsán A Levegő Munkacsoport

Részletesebben

ENERGIA HÍRLEVÉL. Energetikai törvényt nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. T a r t a l o m

ENERGIA HÍRLEVÉL. Energetikai törvényt nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. T a r t a l o m ENERGIA HÍRLEVÉL Az Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. havi kiadványa IV.évf. 11. szám, 2012. november Energetikai törvényt nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium A kormány

Részletesebben

ENERGIA. A tudatos fogyasztókat célozzák Megújuló energiából termelt áramot kínál az ELMŰ-ÉMÁSZ MAGAZIN. www.aram.hu. 2011. osz

ENERGIA. A tudatos fogyasztókat célozzák Megújuló energiából termelt áramot kínál az ELMŰ-ÉMÁSZ MAGAZIN. www.aram.hu. 2011. osz ENERGIA MAGAZIN AZ ELMU ÉS AZ ÉMÁSZ ENERGIATAKARÉKOSSÁGI MAGAZINJA 2011. osz Valódi alternatíva lehet az e-mobilitás Takarékoskodni segít az iphone Mivel fűtsünk télen és mennyiért? A tudatos fogyasztókat

Részletesebben

Készítette: dr. Forgács Emese. Német és dán megújuló energia

Készítette: dr. Forgács Emese. Német és dán megújuló energia Készítette: dr. Forgács Emese Német és dán megújuló energia Bevezetés... 3 Alapvetés...4 Szélenergia... 4 Napenergia... 5 Árapály energia... 6 Geotermikus energia... 6 Biomassza... 6 Németország...7 A

Részletesebben

Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv

Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv Nyírtávhő Kft. Üzleti Terv 2 TARTALOMJEGYZÉK oldal I. ELŐSZÓ.. 3. II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.. 5. III. A NYÍRTÁVHŐ KFT. RÖVID BEMUTATÁSA.... 11. IV. ÜZLETI KÖRNYEZET... 13. V. KOCKÁZATELEMZÉS.. 14. VI. MARKETING

Részletesebben

AKCIÓTERV. a hőszivattyús megoldások széles körű alkalmazására az Észak-alföldi Régióban

AKCIÓTERV. a hőszivattyús megoldások széles körű alkalmazására az Észak-alföldi Régióban AKCIÓTERV a hőszivattyús megoldások széles körű alkalmazására az Észak-alföldi Régióban Tartalomjegyzék 1. Háttér... 2 2. A GEO.POWER projekt keretében azonosított jó gyakorlatok... 3 2.1. Távfűtő rendszer,

Részletesebben

energiatrend Versenycsökkentés A versenypiacon csapódnak le az állami árszabályozás hátrányai Önerő nélkül nem zöldítenek a kisvállalatok

energiatrend Versenycsökkentés A versenypiacon csapódnak le az állami árszabályozás hátrányai Önerő nélkül nem zöldítenek a kisvállalatok energiatrend Hírek az energia világából az üzleti ügyfelei számára 2013. ősz M A G A Z I N Rezsicsökkentés Lehetetlen helyzetbe hozhatja az energiaszolgáltatókat az újabb kormányzati lépés. A mind nagyobb

Részletesebben

KPMG Energetikai Évkönyv 2011

KPMG Energetikai Évkönyv 2011 ENERGETIKAI ÉS KÖZÜZEMI SZEKTOR KPMG Energetikai Évkönyv 2011 TANÁCSADÁS KPMG Energetikai Évkönyv 2011 3 Tisztelt Olvasó! Immár harmadik éve, hogy kezében tarthatja a KPMG Energetikai Évkönyvét. Az elmúlt

Részletesebben

1. HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TRENDEK A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TERÜLETÉN Chlepkó Tamás Takács Sándor

1. HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TRENDEK A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TERÜLETÉN Chlepkó Tamás Takács Sándor 1. HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TRENDEK A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TERÜLETÉN Chlepkó Tamás Takács Sándor Ez a kiadvány az agráriumban tevékenykedők számára készült azzal a céllal, hogy összefoglalja a megújuló

Részletesebben

KÖZÉLET GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ

KÖZÉLET GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ KÖZÉLET GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ Ajánlatunk a 7. oldalon ÖSSZEFÉRHETETLEN TISZTSÉGEK MERRE TOVÁBB, POLGÁRMESTEREK? (Információink a 3. oldalon) KÖZÉLET Nem az

Részletesebben

Földhő Hírlevél 29. A bűvös térkép. Tartalom. A Terv. 2011. január VIII./1.

Földhő Hírlevél 29. A bűvös térkép. Tartalom. A Terv. 2011. január VIII./1. A bűvös térkép Földhő Hírlevél A Magyar Geotermális Egyesület tájékoztató kiadványa A 2009. év végén lezárult vízgyűjtő gazdálkodási tervezés fontos eredményeket szolgáltatott többek között a felszín alatti

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 email: unkedit@actel.hu NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya

Részletesebben

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 1.. kötet. Beruházási lehetőségek a megújuló energia területén

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 1.. kötet. Beruházási lehetőségek a megújuló energia területén Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 1.. kötet Beruházási lehetőségek a megújuló energia területén 2012 1 Tartalom 1 Abstract 5 2 A projektről 7 3 Bevezető 8 4 Megújuló energiaforrások

Részletesebben

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben