2007 OKTÓBER XXV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2007 OKTÓBER XXV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM"

Átírás

1 ENERGIA HÍREK 2007 OKTÓBER XXV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM IGEN ÉLÉNK, NEM EGYSZER INDULATOKKAL TELI vita folyt különbözõ fórumokon a bioetanol jövõbeni szerepérõl a magyar gazdaságban. Hallhattuk azok véleményét, akik szerint hazánk rövid idõn belül bioetanol nagyhatalom lehet, sót azzá kell válnia. Ugyanakkor találkozhattunk olyan véleményekkel is, miszerint ez az egész egy agyrém, amit gyorsan el kell felejteni. Egy külsõ szemlélõ nem lett okosabb az egymással szemben álló szakemberek gyenge lábakon álló érvelését olvasva. Hasonló volt a helyzet az Egyesült államokban is, ahol az etanol program már a 90-es évek elején beindult. Kezdetben itt is megfigyelhetõ volt, hogy ki-ki adott helyzetébõl kindulva, vagyis érdekeinek megfelelõen hol az egyik, hol a másik tanulmányra hivatkozva foglalt állást. Másfél évtizednek kellett eltelni ahhoz, hogy végre elkészüljön egy tárgyilagos elemzés, amelynek alapját tíz, különbözõ idõben készült tanulmány adta. Ezek közül hat kukorica keményítõn alapú technológiákkal, mig négy a cellulózra alapozott technológiákkal foglalkozott. Az elemzés módszeresen készült: elõször is meghatároztak egy dimenzió nélküli hatékonysági mutatót (re) amelynek számlálójában a termelt etanol által képviselt energia értéke van, a nevezõben pedig a teljes folyamatban a kukorica vetését megelõzõ szántástól kezdve felhasznált összes energia mennyisége szerepel. Ha az re >1, akkor nyerünk bizonyos mennyiségû plusz energiát, ha viszont ez kisebb mint 1, akkor az akció már deficittel jár. A konkrét adatok azt mutatják, hogy a kukorica alapú etanolgyártási technológiáknál a hatékonysági mutató viszonylag széles határok között változik (0,84 re1,65) és értéke nem túl magas. A cellulózból kiinduló gyártásnál ennél jóval kedvezõbb értékeket kaptak (4,40 re 6,61). Más kérdés, hogy a négy közül a túlzottan alacsony, mindössze re=0,69 értéket kitevõ hatékonysági mutatót nem vették figyelembe az átlag számításánál. (Forrás: Environmental Science & Technology / VOL. 40. NO )

2 Hõmennyiségmérés lakásonként A távhõ felhasználóinak régi igénye a lakásonként teljes önállóságot biztosító szolgáltatás. A fûtés esetében ez amegfelelõ mûszaki átalakítás után eddig is biztosítható volt, de a használati meleg víz készítése korábban csak az épület egészére volt lehetséges, így csak az együtt mért hõenergiára vonatkozó költségosztás lehetett az elszámolás alapja. A felhasználók egyéni igényeinek kiszolgálását, mint komplett rendszert a Fõtáv Zrt.-vel egyeztetve dolgozta ki a Líra Kft. a német Meibes és a hazai Temesi Kft által forgalmazott mini-hõközponttal tervezi megvalósítani. A lakásban alkalmazható hõközpont a fûtési igények korlátlan kielégítésére alkalmas, a melegvíz-készítés esetében pedig két teljesítmény-kategóriában készül. A mini-hõközpont fogyasztók számára megmutatkozó legnagyobb elõnye az egyéni igényekhez igazodó szabályozhatóság, a fûtés tetszõleges igénybevétele (akár nyáron is) vagy szüneteltetése, vagyis kialakítása esetében ugyanazt a szabadságot biztosítja a felhasználok számára, mint a hagyományos cirko-fûtés. A mini-hõközpont biztosítja az egyedi szabályozást, a FÕTÁV Zrt. pedig biztosítja a szükséges energiát, valamint a felhasznált fogyasztás lakásonkénti mérését, elszámolását, akár távleolvasással is. A mini-hõközpont egyaránt felhasználható meglévõ épületek fûtési rendszereinek felújításánál, valamint új létesítmények kialakításánál. Alkalmazásával lehetõség van meglévõ panelházak távfûtéses rendszerének egyedi, lakásonkénti mérésének kialakítására, vagy meglévõ társasházak távhõre kapcsolására. Meglévõ épületek esetén természetesen a jelenlegi központi fûtési rendszert el kell bontani, és helyette egy lakásonként önálló rendszert kialakítani. Ebben a konstrukcióban a mini-hõközpont biztosítja az egyedi mérés, szabályozás feltételeit, a meleg víz elõállítását. Meglévõ épület átalakítása esetén a hõközpont és a szükséges átalakítások együttes költsége lakásonként ezer forint között változhat. Új létesítmények esetén pedig egyre inkább elvárás a társasházi lakások fûtési és használati melegvíz-ellátó rendszereinek kialakításakor a felhasznált hõmennyiség egyedi mérése, szabályozása és elszámolása. A FÕTÁV Zrt. a mini-hõközpont energiaellátása, a mért fogyasztás elszámolás során a felhasználó igényeihez rugalmasan alkalmazkodik. Ennek részeként a FÕTÁV Zrt. ingyenesen biztosítja az egyéni hõközpontok mérõberendezéseit, az épület meglévõ hõközpontjában szükséges átalakításokat, a táv-adatleolvasáshoz, és távmûködtetéshez szükséges eszközöket és szerelvényeket. Természetesen lakásonként egyénileg köt szerzõdést a felhasználókkal, és az egyénileg mért hõfogyasztás alapján állítja ki a számlát. Folytatás a 15. oldalon 4

3 energia hírek Meg kell szüntetnünk a Fõtáv Zrt. versenyhátrányát INTERJÚ DR. ZSEBIK ALBINNAL, A FÕTÁV ZRT. MÛSZAKI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESÉVEL DR. ZSEBIK ALBIN PRÁGÁBAN KEZDTE EGYETEMI TANULMÁNYAIT, majd két évvel késõbb a Budapesti Mûszaki Egyetem hõerõgépész szakán folytatta, és itt szerzett diplomát 1974-ben. Az egyetem után három évig a Pozsonyi Energiakutató Intézetben dolgozott, majd 1977-ben újra a BME re vezetett útja, a Hõ-és Rendszertechnikai Intézet aspiránsa lett. A kandidátusi cím megszerzése után rövid ideig dolgozott még a Pozsonyi Energiakutató Intézetben, de 1983-ban véglegesen lehorgonyzott a Budapesti Mûszaki Egyetemen. Azóta is itt oktat és kutat, de emellett számos egyéb feladatot is ellát ig a Rendszer- és Irányítástechnikai Tanszék vezetõje volt. Évek évek óta szoros kapcsolatban van a hazai távhõszolgáltató cégekkel, megbízóinak készített tanulmányaival közremûködött a bajai, dunaújvárosi, kaposvári, makói, nyíregyházi, szegedi, székesfehérvári, és további városok távhõrendszerének fejlesztésében. Szakmai körökben határainkon túl is jól ismerik nevét, közremûködött több külföldi projektben, munkájára igényt tartottak Németországban, Finnországban és Szlovákiában is. Több jelentõs megbízást kapott a hazai kormányhívataloktól, dolgozott a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumnak, a Magyar Energia Hívatalnak. Évek óta aktív tevékenységet fejt ki az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesületben tõl a Hõszolgáltatási Szakosztály titkára, között elnöke, ezt követõen az Egyesület alelnöke, 2001-tõl fõtitkára, s mellette az Energiagazdálkodás címû folyóirat fõszerkesztõje. Dr. Zsebik Albint elõször arról kérdeztük, hogyan fogadták a tudomány fellegvárából érkezõ vezetõt a Fõtáv-nál. Kedvezõek a tapasztalataim. Sok szakembert ismerek itt, és nekem se kellett mindenkinek bemutatkoznom, akikkel az elsõ napokban találkoztam. A cég mûszaki szakemberei jól felkészült mérnökök, nem egy közülük tanítványom is volt az egyetemen. Meggyõzõdésem, ez a csapat alkalmas arra, hogy 2-3 éven belül megszüntessük a Fõtáv versenyhátrányát, visszaszerezzük a távhõszolgáltatás tekintélyét. Ehhez szükség van külsõ segítségre is gondolok itt elsõsorban a fõvárosi és kerületi önkormányzatok, a kormány támogatására de legalább ennyire fontos az is, hogy a fogyasztókkal a fûtési rendszereik korszerûsítése érdekében sikerüljön egy igazán konstruktív együttmûködést kialakítani. El kell érnünk, hogy ennek az üzletnek minden érintettje, a döntéshozók (a kormány, a fõvárosi önkormányzat), a hõtermelõk, a fogyasztók és a Fõtáv Zrt. egyet akarjon és aszerint cselekedjen. Közös érdekünk, hogy a fogyasztó által igényelt hõkomfortot minél kevesebb hõvel biztosítsuk. A megtakarítással járuljunk hozzá, hogy az energiahordozók árának növekedése minél kisebb mértékben hasson a lakossági költségek növeléséhez, csökkentsük az energiaimport-függõséget, s nem utolsó sorban a környezet szennyezését. De az üzletnek hazánkban sok távhõs cég esetében így Önöknél is van egy fõszereplõje, az erõmû, amelytõl a hõt, vagy legalábbis annak egy részét vásárolják. Velük hogyan sikerül majd zöld ágra vergõdni? Társaságunknak több hosszútávú szerzõdése van a Budapesti Erõmû Zrtvel. A szerzõdésekben rögzített hõár viszonylag magas, ez korlátozza a versenyképességünket a központi hõellátással szemben. Ezt tudják a BE Zrt. vezetõi is. Szóban már megállapodtunk abban, hogy a fõvárosban rendkívûl fontos a távfûtés helyzetének javítása, és ennek érdekében közösen fogjuk keresni a költségcsökkentési lehetõségeket. A versenyképesség megteremtése közös érdekünk. Ha ez rövid idõn belül nem sikerül, Budapesten beindul egy olyan folyamat, amely a távfûtési piac számottevõ szûkülését fogja eredményezni. Ezt az erõmû is meg fogja érezni. Ahogy mondani szokás, egy hajóban evezünk, nincs tehát kétségem afelõl, hogy energiahatékonysági terveinkhez, s az Ökoprogram megvalósításához a Budapesti Erõmû Zrt. is konstruktívan fog viszonyulni OKTÓBER XXV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 3

4 Ha már megemlítette, kérem fejtse ki kicsit részletesebben, hogy mit is jelent az Ökoprogram. Az Ökoprogramot én egy a fogyasztói rendszerek korszerûsítése érdekében történõ kezdeményezésnek, az érintett felek összefogásnak, a megvalósítás szervezésének tekintem. Budapesten az elmúlt másfél évtizedben 100 lakásból csupán 12-ben végezték el a lakók azt a korszerûsítést, aminek eredményeként lehetõvé vált az egyedi szabályozás és a felhasznált hõ lakásonkénti fogyasztásarányos megosztása. Az a tervünk, hogy ez általánossá tegyük a fõvárosban. Ehhez hasonló programot már több városban sikeresen megvalósítottak. Az eddigi tapasztalatok azt mutatták ami természetesen nem lepte meg a szakembereket, hogy jelentõs mértékben csökkent a fogyasztás. A lakók törekszenek a takarékosságra, ha ehhez a szabályozószelepek zárásával, nyitásával megvan a lehetõségük, s hozzá anyagi érdek is fûzõdik. Engedje meg, hogy közbevetõleg megemlítsem: ha mindenki takarékoskodni fog, akkor a Fõtáv és az erõmû feltehetõen jelentõs bevételektõl esik majd el. Ez így csak részben igaz. A hõ árának nagy részét a tüzelõanyag költségek teszik ki. Ezért a takarékossággal nemcsak a bevételek, a kiadások is csökkenni fognak. A fogyasztói hõigények csökkenése a hõszolgáltatás fajlagos költségeinek növekedését fogják eredményezni, ezért különös figyelmet kell fordítanunk arra, hogy a beépített erõmûvi és hálózati kapacitást új fogyasztók ellátására használjuk fel. Az ára miatt sok fogyasztó elfordul a távhõellátástól, ezen hogy kívánnak változtatni? Budapesten jelenleg valóban magas a távhõre kapcsolt lakások hõellátási költsége. Ez nagyrészt az épületek rossz hõtechnikai tulajdonságai és fûtési rendszerei miatt van így. Azon leszünk, hogy segítsük fogyasztóinkat ezek jobbításában. Ha közremûködésünkkel, vagy nélkülünk minél hamarabb megteszik ezt, annál korábban fog csökkenni költségük. Vannak, akik szûklátókörûen, vagy érdekeiktõl vezérelve a leválás mellett érvelnek. Képzelje el, lakónegyedeinket a pincében, vagy a tetõn elhelyezett kazánok füstfelhõiben. Vajon átgondolják-e a leválások pártfogói a helyi hõtermelés környezeti hatását? Költségesítették-e az ablakok közelében kiáramló, sok esetben a lakóházak közé beszoruló füstgáz hatását az ott lakók egészségre? A távhõszolgáltatástól való elfordulást a költségeink csökkentésével, s nem utolsó sorban a fentiek tudatosításával kívánjuk mérsékelni. Hosszabb távon a fõváros belsõ kerületeirõl sem szabad lemondanunk, hiszen itt is tisztább lenne a levegõ, ha a sokszor rosszúl beszabályozott egyedi gázfûtés helyett a lakók a környezetbarát távhõszolgáltatást vennék igénybe. A távolabbi jövõben a távfûtés mellett a távhûtést is szeretnénk megvalósítani. Elsõ lépésként a fogyasztónál fogunk abszorpciós hûtõt telepíteni, s a hõt a jövõ nyáron nemcsak víz melegítésére, de néhány helyen már hûtésre is fogjuk szolgáltatni. Erre már hazánkban is van igény, s van egy-két jó példa is. Miben áll az Ökoprogram újszerûsége? A program részletein most dolgozunk. Újszerûsége csupán abban van, hogy az eddigiektõl nagyobb erõvel fogunk a megvalósításán dolgozni. Tudatában vagyunk annak, hogy a távhõ termelõ, szolgáltató és fogyasztó kölcsönösen egymásra utalt, s csak az összehangolt fejlesztéssel valósítható meg gazdaságosan a távhõszolgáltatás. A Fõtáv a korszerûsítést anyagilag is támogatni fogja. Bízunk abban, hogy a környezetvédelmi haszna miatt, s az energia import függõség csökkentése érdekében a megvalósítását a kormány is támogatni fogja. Arra számítunk, hogy a fogyasztók legjobb belátásuk és lehetõségeik függvényében vagy azonnali hozzájárulással, vagy a díjba beépítve járulnak hozzá fûtési rendszereik korszerûsítéséhez. Arra számítunk, õk is felismerik, hogy korszerûsített lakásuk nemcsak energiatakarékosabb, de értékesebb is lesz. A panel lakások tulajdonosai nem egyszer szóvá tették, hogy szerintük túlságosan magas az alapdíj aránya, és ez hátrányosan érinti õket különösen az enyhébb telek idején. Lehetne ezen változtatni? Az alapdíjat, mint díjtételt nem lehet megszüntetni bár sokan ezt szeretnék mert a távfûtõ rendszernek kis teljesítményen való mûködése idején is igen jelentõs költségek merülnek fel, és ezeknek a fedezetérõl gondoskodni kell. Bizonyos módosítási javaslatot azonban már elõ is terjesztettünk. A fõváros minden fogyasztónak szeretné megadni a lehetõséget arra, hogy 2008 januárjától maga válasszon a lehetséges kétféle alapdíjhõdíj változat közûl. A vevõinknek természetesen elõre kell nyilatkozniuk arról, hogy esetükben a 35:65, vagy pedig a 48:52 százalékos arányszámot vegyük figyelembe. Nem elhanyagolható az sem, hogy társaságunk az Ökoprogramhoz csatlakozók részére további 10 százalékkal mérsékli az alapdíjat. Ön elismert szakembere a hazai távhõszolgáltatásnak. Olvasóink bizonyára kiváncsiak arra, hogyan látja a szakma jövõjét. Hazánkban közel 100 településen mûködik távhõszolgáltatás, a bekapcsolt lakások száma meghaladja a 600 ezret, ez az ország teljes lakásállományának több, mint 16 százaléka. A szolgáltatott távhõ 12 százalékát közületek, 37 százalékát pedig ipari fogyasztók használják fel. Ezek az adatok is alátámasztják, hogy Magyarországon széles körben elterjedt a környezetbarát távhõszolgáltatás. Arra azonban nincs okunk, hogy elbizakodottak legyünk. Tekintve, hogy az energia minél hatékonyabb felhasználása létfontosságú az ország számára, törekednünk kell arra, hogy a távhõrendszerek mûszaki színvonalát is javítsuk. Ennek a fõvárosban nagyon fontos eleme a az Ökoprogram, de számos egyéb helyen is jobbíthatók a korábbi gazdasági környezetben épült rendszerek. Számítunk arra is, hogy az elkövetkezõ években egyre nagyobb igény lesz a távhûtésre. Növelni fogjuk a villamosenergiával kapcsoltan termelt hõ hûtésre történõ hasznosításának arányát, vagyis szerepet kell vállalnunk nem csak a fûtésben, hanem a hûtésben is. A hõtermelés egyenletessé tétele, és a csúcsidõben történõ villamosenergia termelés megvalósításához keresni fogjuk a hõtárolás lehetõségét. Ehhez alkalmaznunk kell majd a legkorszerûbb technológiákat is. Én bízom abban, hogy a távhõszolgáltatás értékét egyre többen felismerik és tudatosítják, majd pártfogásukba és igénybe is veszik e megbízható és környezetkímélõ szolgáltatást. Árokszállási Kálmán OKTÓBER XXV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

5 energia hírek A kezdõ vállalkozói aktivitás ösztönzése A pályázati konstrukció alapvetõ célja a vállalkozóvá válás, a kezdõ vállalkozói aktivitás ösztönzése gazdasági, vállalkozói ismeretek, tananyag kifejlesztése, oktatása, tanácsadása révén; ezáltal a vállalkozói kultúra, a vállalkozói lét, imázs erõsítése, s a versenyképes vállalkozói tudás, a legjobb gyakorlatok, PR és kommunikációs ismeretek fejlesztése. A december közepén meghirdetésre került konstrukció keretében a támogatás céljának megfelelõ oktatási, tanácsadási tevékenységet végzõ szervezetek (költségvetési szerv és intézménye, egyesület, kamara, alapítvány, közhasznú társaság) nyújthatnak be támogatási kérelmet február hónapban. A támogatható tevékenységek köre: Vállalkozások indításához és mûködtetéséhez kapcsolódó tanácsadói tevékenység nyújtása, gazdasági vállalkozói ismeretek elméleti és gyakorlati tudás transzfer, tananyag, tréninganyag kidolgozása vagy már meglévõ továbbfejlesztése oktatási célra, mentor program: már sikeresen mûködõ vállalkozó és leendõ vállalkozó közötti kapcsolat létrehozása és mûködtetése, vállalkozói lét mint társadalmi érték megjelenítése, imázsának építésére szolgáló PR és kommunikációs költségek. A támogatásra 500 millió Ft keret áll rendelkezésre, ami várhatóan pályázat támogatását teszi lehetõvé. Egy pályázó % mértékû, minimum 3 millió Ft és maximum 35 millió Ft támogatást nyerhet el. A pályázáshoz szükséges dokumentáció január 10-tõl olvasható és tölthetõ le a GKM honlapjáról. (GKM) ÉGHAJLATVÁLTOZÁS Gazdasági Klímaváltozás A globális felmelegedés gazdasági hatásainak kiértékelése céljából, Éghajlatváltozás Gazdasági Klímaváltozás címmel nagyszabású közös konferenciát rendezett október 4-én a Világgazdaság címû napilap, a budapesti Brit Nagykövetség és a Magyar Környezetgazdaságtani Központ. A Hotel Mercure Budapest szállodában megrendezett eseményen a résztvevõk a legilletékesebb külföldi és hazai elõadóktól szerezhettek naprakész ismereteket a szükséges intézkedések költségeirõl és várható hasznáról, a kormányzati szerepvállalásról, valamint egyes nagyvállalatok alkalmazkodási stratégiáiról. A konferenciát megelõzõen és azzal egyidõben a Világgazdaság több szakosított oldalt jelentetett meg a globális felmelegedés következményeit a gazdaság oldaláról bemutatva. A brit kormány megrendelésére elkészített, az éghajlatváltozás gazdasági hatásait bemutató Stern-jelentésre támaszkodva az elõadók sorra vették, hogy milyen várható kiadásokat, illetve megtakarítást jelenthet a vállalatoknak a klímaváltozásra történõ felkészülés, továbbá milyen költségeket okozhat a további tétlenség. Több elõadás foglalkozott a kormányzati szerepvállalás témájával, részletesen kiértékelve a lehetséges szakpolitikai intézkedések következményeit, illetve az Új Magyarország Fejlesztési Terv fenntartható fejlõdést segítõ támogatási rendszerét. Ezt követõen a konferencia résztvevõi a Shell, a British Telecom, a Mol Nyrt., az MVM csoport, valamint a Vertis Zrt. tapasztalatain keresztül több nagyvállalat alkalmazkodási stratégiáját, valamint a klímapolitikákkal kapcsolatos tapasztalatait és dilemmáit ismerhették meg A rendezvényen külön szekcióülés foglalkozott a klímakockázatok pénzügyi kezelésével, s ennek részeként a biztosítási és banki szektor tevékenységének változásaival, a projektportfoliók, a hitelkockázatelemzés és a kockázati prémiumok rendszerének átalakulásával. A zárószekcióban az érdeklõdõk a klímaváltozás állami kockázatkezelésének strukturális eszközeivel ismerkedhettek meg. Ennek részeként pedig részletes információkat kaptak a klímaváltozás és az árvízvédelmi intézkedések kölcsönhatásairól, valamint a közpénzekbõl finanszírozott ágazati fejlesztési politikák közötti összhang követelményeirõl OKTÓBER XXV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 5

6 Hõtárolás távfûtõ mûvekben Az európai országok Kyoto-i céljainak teljesítése Ország CO 2 emisszió, millió tonna Kyoto-i cél Többlet a re célhoz képest % Luxemburg 11,30 12,80 12,70 9,14 38,95 Ausztria 92,50 91,20 93,30 68,68 35,85 Spanyolország 407,40 425,20 440,60 332,79 32,40 Olaszország 577,30 580,50 582,20 485,88 19,84 Dánia 73,60 68,20 63,90 54,77 16,67 Portugália 83,70 84,60 85,50 76,15 12,28 Írország 68,40 68,60 69,90 63,03 10,90 Szlovénia 19,70 19,90 20,30 18,60 9,14 Belgium 147,60 147,60 143,80 135,87 5,84 Hollandia 215,40 218,40 212,10 201,45 5,29 Németország 1024, , ,50 917,67 3,07 Görögország 137,20 137,60 139,20 138,82 0,27 Kevesebb, mint a cél % Lettország 10,70 10,70 10,90 23,82 54,24 Litvánia 16,70 21,10 22,60 46,86 51,77 Észtország 21,20 21,20 20,70 39,23 47,23 Bulgária Nincs adat 68,90 69,80 121,50 42,55 Románia Nincs adat 160,10 153,70 259,90 40,86 Magyarország 83,30 79,50 80,50 114,89 29,93 Szlovákia 51,10 49,50 48,70 67,36 27,70 Lengyelország 382,50 396,70 399,00 531,34 24,91 Cseh Köztársaság 147,50 147,30 145,60 180,58 19,37 Svédország 70,90 69,70 67,00 75,35 11,08 Finnország 85,40 81,20 69,30 71,10 2,53 Franciaország 560,90 556,00 553,40 567,09 2,41 Egyesült Királyság 668,00 660,40 657,40 671,90 2,16 Málta 3,10 3,20 3,40 Nincs cél Nincs cél Ciprus 9,20 9,90 9,90 Nincs cél Nincs cél A dán távfûtõ cégeket a helyszínen tanulmányozó szakemberek meglepve tapasztalják, hogy szinte minden távhõs rendszerben található egy mûködõ hõtároló berendezés. Ezeknek a tárolóknak fontos szerepe van a kogenerációs rendszerek hatékony üzemeltetésében a szilárd tüzelésû berendezések hatásfokának növelésében a napi fogyasztási ingadozások kiegyenlítésében a rendszerben a nyomás szintjének fenntartásában téli hideg napokon a csúcsigények kielégítéséban. A viszonylag egyszerû, atmoszférikus tartályok leginkább közvetlenûl vannak a rendszerhez kapcsolva. Van azonban néhány bonyolultabb megoldás is, ahol az üzemi hõmérséklet 120 o C, és szívattyún, illetve fojtó szelepen keresztül csatlakoznak a rendszerhez. Ezt a technológiát választották például a Koppenhágai távfûtõ vállalatnál is, ahol 2 db, egyenként 50 ezer m 3 térfogatú tartály szolgál a hõenergia tárolására. Forrás: European Environmental Agency Megjegyzés: Látható, hogy hazánk több kelet-európai országgal együtt a Kyoto-célt már jócskán teljesítette OKTÓBER XXV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

7 energia hírek A 289/2007.(X.31.) Kormány rendelet értelmében módosult a lakossági gázfogyasztás szociális támogatásának igénybevétele. A évre vonatkozó jogosultság december 31-én lejárt, így a támogatási kérelmet újra el kell juttatni a Magyar Államkincstár (MÁK) illetékes regionális igazgatóságához, akkor is, ha a fogyasztónak 2007-re megítélték a gázártámogatást. A Magyar Államkincstár azoknak, akik 2007-ben már kapták gázártámogatást, november 20-ig postai úton eljuttatta a évre vonatkozó igénylõlapot. Amennyiben a gázfogyasztó nem kapta meg a támogatáshoz szükséges igénylõlapot, letöltheti a Magyar Államkincstár (www.allamkincstar.gov.hu) és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapjáról (www.szmm.gov.hu) illetve személyesen átveheti a Kincstár ügyfélszolgálati irodáiban. A kitöltött igénylõlapot a MÁK Területi Igazgatóságára kell visszaküldeniük az alábbi kötelezõen csatolandó mellékletekkel együtt: a legutóbbi gázszámla másolata, legutóbb kézhez kapott gázszámla másolata, új fogyasztási hely esetén a gázszolgáltató társasággal kötött szerzõdés másolata. Az igénylõlap 4. pontjának kitöltéséhez szükséges, gázszolgáltatásra vonatkozó adatok mindegyike megtalálható a gázfogyasztásról kapott számlán, felsorolásuk és további segítség megtalálható társaságunk honlapján: illetve további tájékoztatás elérhetõ a társaság telefonos ügyfélszolgálati rendszerében is. Fontos tudni, hogy a 2008-as támogatás GÁZÁR- TÁMOGATÁS január 1-jétõl érvényesíthetõ, azonban nem visszamenõlegesen. Így tehát 2008 egész évére csak azok kapnak támogatást, akik még az idén beadják a szükséges mellékletekkel együtt a Magyar Államkincstárhoz az igénylést. Minden más esetben hibátlan igénylés esetén az igénylést követõ hónap 1-jétõl kap az igénylõ támogatást. A gázártámogatásra kizárólag a fogyasztó jogosult, akinek a nevén szerepel a gázmérõ. Mivel a támogatás odaítélése a háztartásban élõk egy fogyasztási helyre esõ jövedelmétõl függ ezért mindegy, hogy a háztartás tagjai közül kinek a nevén szerepel a gázmérõ. A szociális támogatásra beadott igénylések elbírálásával, illetve az esetleges hiánypótlással kapcsolatban kizárólag a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatósága tud felvilágosítást adni, illetve tájékoztatás kérhetõ a címen is. Minden gázszolgáltató, így társaságunk is a Magyar Államkincstártól heti gyakorisággal kapja meg a határozatokat, a támogatás a MÁK határozatában megállapított kezdõ dátumtól automatikusan kerül érvényesítésre a számlákban. A gázszolgáltató kizárólag a Magyar Államkincstártól kapott adatok alapján érvényesíti a támogatást, ezzel kapcsolatban semmilyen döntési joga nincs. (Fõgáz Zrt.) 2007 OKTÓBER XXV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 7

8 Különbözõ ADSZORPCIÓS HÛTÕ RENDSZEREK teljesítmény mutatói Az elmúlt két évtizedben megnõtt az érdeklõdés az adszropciós hûtõberendezések iránt és ennek megfelelõen néhány kutató helyen végzett fejlesztõ munka eredményeként lényegesen javultak a COP és a SCP mutatók. Az alábbi táblázatban a különbözõ prototipusok legfontosabb jellemzõit láthatjuk. Ezek az adatok rámutatnak arra, hogy az egyes technológiáktól mit várhatunk el, arra azonban nem alkalmasak, hogy az egyes eljárások hatékonyságát összehasonlítsuk egymással, mivel az üzemi feltételek eltérnek egymástól. Az adszorpciós hûtõberendezésekben hasznosítani lehet az alacsony hõmérséklet szintû hulladék hõáramok energiáját és a sikkollektorok által befogott napenergiát is. Egy német kórház és a kinai Shanghai Jiao Tong University példája mutatja, hogy ez a technológia a trigenerációs rendszerekbe is jól beilleszthetõ, az összes hatásfok ilyen esetekben meghaladja a 70 százalékot. Irodaházak esetében egy trigenerációs rendszer megtérülési ideje (12 kw névleges villamos teljesítményt, 10 kw névleges hûtõ teljesítményt és 28 kw névleges fûtõteljesítményt alapul véve) 2-3,2 év között várható feltéve, hogy a földgáz ára 0,19-0,23 USD/ Nm 3. Alkalmazás A hõforrás hõmérséklete Adszorbens COP SCP vagy a termelt jég vagy a besugárzás és munkaközeg mértéke mennyisége Jéggyártás 20MJ/m 2 nap Aktív szén- metanol 0,12 6 kg/napm 2 Jéggyártás 105 o C Aktív szén- ammónia 0,10 36 W/kg Jéggyártás 18,1-19,2 MJ/m 2 nap Aktív szén-metanol 0,12-0,14 5,0-6,0 kg/nap m 2 Jéggyártás MJ/m 2 nap Aktív szén-metanol 0,13-0,15 6,0-7,0 kg/nap m 2 Jéggyártás 15,4 MJ/m 2 nap Szilika gél-víz 0,16 2,05 kg/napm 2 Jéggyártás 20 MJ/m 2 nap Aktív szén-metanol 0,16 9,4 kg/napm 2 Jéggyártás <120 o C Aktív szén-metanol 0,18 27 W/kg Jéggyártás <120 o C Aktív szén+ 0, W/kg CaCl 2 -ammónia Hûtött víz 55 o C Szilikagél-víz 0,36 3,2 KW/ üzem Hûtött víz 100 o C Aktív szén-metanol 0,40 73,1 W/ kg Hûtött víz 65 o C Szilikagél-víz 0,28 12,0 KW/ üzem Hûtött víz o C Szilikagél-víz 0,35-0,60 15,0 kw/m 3 Hûtött víz o C Szilikagél-víz 0,30-0,60 20 W/kg Hûtött víz 80 o C Szilikagél-víz 0,30-0,50 91,7-171,8 W/kg Légkondicionálás 232 o C Aktív szén-ammónia 0,42-1,19 nincs adat Légkondicionálás 204 o C Zeolit-víz 0,60-1, W/ kg Légkondicionálás 230 o C Zeolit-víz 0,41 97 W/ kg Légkondicionálás 310 o C Zeolit-víz 0,38 25,7 W/ kg Légkondicionálás 100 o C Aktív szén- ammónia 0, W/ kg Légkondicionálás o C Zeolit-víz 0, ,4-30 W/ kg COP=Coefficient of Performance SCP=Specific Cooling Power (W/kg), a hasznos hûtõteljesítmény osztva az adszorbens mennyiségével ENERGIATAKARÉKOSSÁGI PÁLYÁZATOK A Nemzeti Energiatakarékossági Program és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram pályázatainak befogadása december 15-én lezárult. Az eddigi jelentõs érdeklõdést figyelembe véve a tárca jövõre ismét meghirdeti az energiatakarékossági programot, melyre várhatóan 2008 tavaszán kerül sor. Az eddig összesített adatok a következõk: Beérkezett pályázatok száma összesen 3725 db. A támogatott pályázatok száma 3437, ami nagyobb, mint az elõzõ esztendõben (2969) Ez a növekedés az egyszerûsített pályázati rendszernek köszönhetõ. Megítélt támogatás összege 757 M Ft. Az ehhez kapcsolódó kedvezményes megítélt hitel 2100,8 M Ft. Az így generált beruházások összértéke 5525,6 M Ft. Kedvezményes hitel csak 2007-tõl állt a pályázók rendelkezésére. A hitel jelentõsen hozzájárult ahhoz, hogy 2007-ben az elõzõ évhez képest lényegesen nagyobb az eddig regisztrált beruházások összértéke is. (2006-ban ez az összeg 3397 M Ft volt.) A lakossági energiatakarékossági pályázat támogatási kerete 2007-ben 2000 M Ft, eddig a beérkezett 3217 db pályázatból 2978 kapott 647,3 M Ft támogatást és 1740 M Ft kedvezményes hitelt a 4596,6 M Ft értékû beruházáshoz. A megújuló energiaforrások felhasználása pályázat támogatási kerete 2007-ben 400 M Ft, az eddig beérkezett 508 db pályázatból 459 kapott 109,7 M Ft támogatást és 360,8 M Ft kedvezményes hitelt a 929 M Ft értékû beruházáshoz. (GKM) OKTÓBER XXV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

9 energia hírek Kis hírek a nagyvilágból SAJTÓKÖZLEMÉNY Izlandon a geotermális létesítmények kútjainak mélyítése révén az áramtermelést tízszeresére tudják növelni. A kútmélyítési projekt keretében számos helyen lefúrnak 3,5 kilométer mélységig, ahonnan már magas hõmérsékletû vizet tudnak a felszínre hozni. Szaud-Arábiában a Shuqaiq Water and Electricity Company szerzõdést kötött a francia Areva nevü céggel egy 400/132 kvos alállomás építésére. A 67 millió euróba kerülõ létesítményt amelynek funkciója egy tengervíz sótalanító üzem áramellátása 2009-ben helyezik üzembe. Az Egyesült Államokban (Új Mexico) a Fluor Corporation nevû fõvállalkozó cég kapott megbízást egy 1,5 GW teljesítményû korszerû, széntüzelésû erõmû megépítésére. A létesítmény ban fog teljes kapacitással járni és a káros anyag kibocsátása a legalacsonyabb lesz az USA-ban. Az olasz Enel cég engedélyt kapott arra, hogy teljes ellenõrzése alá vegyen egy orosz áramtermelõ céget. Az illetékes orosz hatóság közölte, hogy az Enel 30 százakékról 70 százalékra emelhette tulajdoni hányadát a 9 GW teljesítményû hõerõmûben. Az Enel azáltal is erõsítette pozicióját, hogy Oroszország legnagyobb áramszolgáltató vállalatában 49 százalékos részesedést szerzett. Nincs olyan tényezõ, ami miatt a lakossági áramszolgáltatás esetében kétszámjegyû áremelkedésre kellene számítani. A kormány a rendelkezésre álló valamennyi eszközzel élni kíván, hogy a villamos energiára ható árnyomást csökkentse. Nincs olyan tényezõ, ami miatt a lakossági áramszolgáltatás esetében kétszámjegyû áremelkedésre kellene számítani. A kormányzat az egyetemes szolgáltatás zavartalansága érdekében biztosítja az ahhoz szükséges megfelelõ villamosenergiamennyiség rendelkezésre állását. Az egyetemes szolgáltatásnál az állam nem vonul ki teljesen a rendszerbõl, egyfajta hatósági árellenõrzés a továbbiakban is megmarad. A jövõben is lehetõsége van a Magyar Energia Hivatalnak és a Gazdasági Versenyhivatalnak, hogy betekintsen a piaci szereplõk árképzésébe. A nem lakossági fogyasztók esetében a vonatkozó törvények lehetõséget biztosítanak a fent említett hatóságoknak, hogy a piaci erõfölénnyel való visszaélés esetén megfelelõ intézkedéseket foganatosítsanak a piaci szereplõkkel szemben. (GKM) Indiai Kalyani csoport megvásárolta a német RSBconsult nevû, szélenergia szakértõ céget és így szeretne vezetõ poziciót szerezni az indiai szélenergia hasznosítási piacon. Az RSB feladata a jövõben az indiai projektekkel kapcsolatos mûszaki tervek elkészítése és a létesítmények kivitelezése lesz. A vietnámi kormány garanciát vállalt azokra a hitelekre, amelyeket külföldi bankok nyújtanak két energetikai projekt finanszírozására. Az egyik létesítmény egy 360 MW teljesítményû vízerõmû, a másik pedig egy 300 MW-os széntüzelésü erõmû. Thaiföld négy széntüzelésü erõmû építését tervezi, hogy csökkentse az ország földgáz függõségét. Az ország áramellátásáért felelõs hatóság (EGAT) vezetõje úgy nyilatkozott, hogy az egyenként 800 MW teljesítményû erõmûvek megvalósíthatósági tanulmányai jelenleg készülnek. Jenbacher gázmotork Dunaújvárosban a távhõellátó üzemben elhelyezett Jenbacher gázmotorok 36,5 megawatt elektromos energiát és 36,8 megawatt hõenergiát állítanak elõ. A projektet a távhõellátó üzem tulajdonosa, az Energott Kft. dolgozta ki, mely egyben a projekt fõvállalkozója is volt. A leszállított GE JMS 620 GS-N.LC típusú 3 megawatt teljesítményû Jenbacher motorok 86,4 százalékos hatásfok mellett képesek elektromos energiát és hõenergiát termelni. A GE Energy eddig összesen mintegy 220 megawatt energia elõállítását biztosító Jenbacher gázmotort szállított a távhõellátás területén mûködõ magyarországi ügyfeleinek. Miután Közép- és Kelet-Európában egyre több kogenerációs erõmû létesül, a GE Energy 2005 végén megnyitotta a Jenbacher motorok magyarországi szervizközpontját. A Budapesttõl 20 km-re fekvõ Veresegyházon található a vevõszolgálati iroda és a GE gázturbina alkatrész gyártó üzeme is OKTÓBER XXV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 9

10 Külföldi rendezvények 2008-ban 1 JANUÁR World Future Energy Summit Abu Dhabi, UAE DistribuTECH 2008 Tampa.FL, USA 2 FEBRUÁR International Power Summit Barcelona, Spain 3 MÁRCIUS Transmission and Distribution Europe Amsterdam, the Netherland 5 MÁJUS WindEnergy 2008 Hamburg, Germany Mechanical Power Transmission and Motion Control Milan, Italy 8 AUGUSZTUS COAL-GEN Louiswillw, Ky,USA 9 SZEPTEMBER China Power, Oil and Gas Guangzhou, China POWER-GEN Middle East 2008 Manama, Bahrain POWER-GEN Renewable Energy and Fuels 2008 Las Vegas, NV, USA E-World Energy and Water 2008 Essen, Germany Expo Energetica Valencia, Spain Genera 08 Madrid, Spain 4 ÁPRILIS POWER-GEN India and Central Asia New-Delhi, India Renewable Energy World Exhibition Johannesburg, South Africa Russia Power Moscow, Russia Africa Power and Electricity Congress Johannesburg, South Africa POGEE 2008 Karachi, Pakistan 6 JÚNIUS POWER-GEN Europe Milan, Italy POWERGRID Europe Milan, Italy Renewable Energy Europe Milan, Italy 7 JÚLIUS COAL-GEN Europe Warsaw, Poland PowerExpo+ Zaragoza, Spain 10 OKTÓBER POWER-GEN Asia 2008 Kuala Lumpur, Malaysia 11 DECEMBER POWER-GEN International Orlando, FL,USA OKTÓBER XXV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

11 energia hírek Napelem falra kenve? A New Jersey Institute of Technology kutatói a közelmúltban közölték, hogy sikerült kifejleszteniük egy új tipusú napelemet, amely nem csak olcsó, hanem rendelkezik azzal az elõnyös tulajdonsággal is, hogy felkenhetõ egy hajlékony mûanyag lemezre, mintha festék lenne, vagy akár közvetlenül a ház falára. Somenath Mitra, az intézet kémiai osztályának professzora szerint a technológia olyan egyszerû, hogy adott esetben egy otthoni tintasugaras nyomtatóval is elkészíthetõk a napelem modulok, és ezeket a falra, tetõre, vagy a kerítésre erõsítve ki kimegépítheti saját mini erõmûvét. A gyártási folyamatban fontos szerepe van azoknak a nanocsöveknek, amelyek szénatomokból állnak össze, és henger alakot vesznek fel. Méretük szer kisebb, mint az ember hajszála, ugyanakkor kiválóan alkalmasak a napenergia befogására, vezetõképességük pedig még a réznél is jobb. A kutatók a szén nanocsöveket kombinálták fullerénekkel és így egy kigyó alakú strukturát hoztak létre. A fullerén befogja a képzõdõ elektronokat, de mivel nem képes azok elvezetésére, szükség van a nanocsövekre is. Az olcsó, könnyen hozzáférhetõ, felhasználóbarát áramtermelõ megoldás a fejlesztõk szerint forradalmasítani fogja a napenergia hasznosítását. (Journal of Materials Chemistry 2007 junius) hírek Az IEA szerint a Dániában összes energia fogyasztás több, mint 30 éve nem változott, miközben az ország GDP-je kétszeresére növekedett. Ugyanebben az idõszakban az USA energiafogyasztása 40 százalékkal, a GDP-je négyszeresére növekedett. Egy átlagos dán állampolgár évente 6600 kwó villamos energiát használ fel, egy átlagos amerikai pedig ennek több mint kétszeresét hírek Titkolózások és több évig tartó elzárkózást követõen Irán a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség rendelkezésére bocsátott több fontos dokumentumot, és megengedte a NAÜ szakértõinek, hogy kikérdezzék azokat az iráni szakembereket, akik résztvettek a titkos centrifuga fejlesztõ munkában. Az ügynökség képviselõi szerint nem volt tapasztalható olyan szándék iráni részrõl, hogy félrevezessék õket. Ugyanakkor teljes bizonyossággal nem volt megállapítható, hogy Irán nem rejteget-e valamit ezen a téren. A tisztánlátást nehezíti az is, hogy az ügynökség ellenõreit csak néhány létesítménybe engedték be hírek Biogáz üzemet avattak Kaposváron, amely egyedülálló technológiára alapozva épült meg. Arról van szó, hogy ez az üzem ellentétben más biogáz elõállító létesítményekkel kizárólag a cukorgyártás melléktermékeként keletkezõ répaszeletet használja alapanyagként. A Magyar Cukor Zrt. gyárában az évi 60 napos kampányban 400 ezer tonna cukorrépát dolgoznak fel, amibõl 110 ezer tonna préselt répaszelet keletkezik. A biogáztermelõ üzem kapacitása napi 110 ezer m 3 biogáz hírek Magyarországnak a stratégiáiban felvázolt fejlõdése csak úgy tartható, ha teljes mértékben az orosz energia importra támaszkodik vélekedett Dennis Meadows amerikai ökológus professzor, aki a Tudomány Világfórumára érkezett Budapestre. Bármilyen döntést is hoz azonban Magyarország, 25 év múlva jelentõs energiahiánnyal kell szembe néznie. Az egyetemi tanár az atomenergiát nem látja megoldásnak hazánk számára sem környezeti, sem gazdasági szempontból OKTÓBER XXV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 11

12 Közmûvek összefognak Samso önellátó energiából Aki látogatást tesz a dán félszigettõl kétórás hajóutra fekvõ Samso szigetén az a jövõvel találkozhat. Az alig több, mint 100 négyzetkilométernyi sziget négyezer lakója megálmodta a jövõt és meg is valósította azt. A jármûvek repcébõl gyártott biodízellel mûködnek, a meleg vizet és az áramot napkollektorokkal és szélturbinákkal állítják elõ. Fosszilis fûtõanyagokat egyáltalán nem használnak. A sziget lakói tíz évvel ezelõtt, amikor a kormány azzal a felhívással fordult az ország lakóihoz, hogy használjanak mind nagyobb mértékben megújuló energia forrásokat, lehetõség szerint legyenek önellátóak energiából, és törekedjenek a széndioxid kibocsátás csökkentésére, igennel válaszoltak. Az elhatározást tettek követték. Tekintve, hogy a szigeten gyakran fúj a szél, számos szélturbinát állítottak fel. A repceolaj energetikai hasznosítására biodízel üzemet építettek. A lakóházak fûtésére a szigeten korábban hulladékként kezelt szalmát alapul véve távhõrendszert alakítottak ki, amely az egyedi fûtési megoldásokkal szemben sokkal hatékonyabb, és egyben környezetbarát is. A tiszta sziget híre gyorsan terjedt az országban, és így ma már több turista is megfordul itt, mint régebben. A Fõvárosi Gázmûvek Zrt. és a Fõvárosi Vízmûvek Zrt. közös programot indít a két társaság ügyfeleinek még hatékonyabb és gördülékenyebb kiszolgálására. A megállapodás célja, hogy a közös lehetõségek feltárásával és kiaknázásával racionalizálják az ügyfélszolgálatok mûködését a fogyasztók minél magasabb szintû kiszolgálása érdekében. Az együttmûködés három lépcsõben valósul meg. Egyes változások, fejlesztések már ebben az évben is érzékelhetõek lesznek a fogyasztók számára. Ilyen például 1 az automatán keresztül közölt mérõállások egy a Fõvárosi Vízmûvek által üzemeltetett rendszerben történõ fogadása, a két társaság honlapjainak átjárhatósága, valamint a két cég információs anyagainak elérhetõsége a partner ügyfélszolgálatain. Ezen túlmenõen olyan, a fogyasztók számára egyelõre láthatatlan folyamatok is elindulnak, mint például a közös szolgáltatási szintek szolgáltatási színvonal, megválaszolási idõ, ügyintézési idõ meghatározása folyamán közös ügyfélszolgálati pontokat alakítanak ki a már meglévõ ügyfélszolgálati irodákban, és a ter- 2 vek szerint az ügyfelek számára közös internetes felületen lesz elérhetõ a mérõállás rögzítése. Hosszabb távon a két társaság tervei között szerepel egy 3 olyan eljárási rend kialakítása, amely felgyorsítja és racionalizálja a víz- és gázszolgáltatással kapcsolatos ügyintézést például az átíráshoz szükséges dokumentumok és az átírás menetének egységesítése, a legjobb gyakorlatok átadása, illetve közös elektronikus ügyfélszolgálati felület létrehozása és üzemeltetése OKTÓBER XXV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

13 energia hírek A hazai szerelvény- és síktömítés piac vezetõszállítója KLINGER KHA és KHI gömbcsapok KHA gömbcsapok Karimás DN 15 DN 125-ig, menetes ½" - 2"-ig és hegtoldatos DN 10 DN 125 kivitelben Kompakt rugós tömítõelemmel 300 C-ig alkalmazható Cseppmentes biztos zárás KHI gömbcsapok Karimás és hegtoldatos kivitelben DN 150 DN 800-ig Kompakt rugózó tömítõelemmel Elérhetõség: 1225 Budapest, Bányalég u. 48. Tel: Fax: Internet:www.soltesz.hu Távhõtermelõ projekt Miskolcon December 11-én ünnepélyesen átadták Miskolcon azt a több távhõtermelõ létesítményt magába foglaló beruházást, amely Miskolc jelentõsebb távhõkörzeteiben az Avasi, a Belvárosi, a Diósgyõri és a Bulgárföldi távhõkörzetekben olcsóbb hõenergia termelésére szolgál. E létesítmények megvalósításának jogát az MVM Zrt. nyerte el a Miskolc város Közgyûlése által is támogatott a MIHÕ Kft ben kiírt pályázatán. A több részbõl és több ütembõl álló beruházás teljeskörûen december 1-jére készült el 16,7 Mrd Ft projekt költséggel, amelynek finanszírozása 70%-ban hosszú lejáratú bankhitellel történt. A beruházás a MIFÛ Kft. mint projekttársaság bonyolításában zajlott, amely társaságnak az MVM Zrt. több mint 99%-ban tulajdonosa, kisebbségi tulajdonosa pedig a miskolci távhõszolgáltató. A projekt elsõ ütemében gázmotoros erõmûfejlesztések történtek, amelyek még az MVM Zrt. beruházásában 2003 év végére készültek el, és azóta folyamatosan üzemelnek. Miskolcon a Tatár utcában 5x3,9 MW villamos és 5x4,1 MW hõteljesítményû, a diósgyõri hõkörzetben 1x3,9 MW villamos, és 1x4,1 MW hõteljesítményû, míg a bulgárföldi hõkörzetben 1x1 MW villamos és 1,1 MW hõteljesítményû gázmotoros fûtõerõmû létesült. A gázmotoros erõmû egységek üzemeltetésére alakult meg 2003-ban a Miskolci Fûtõerõmû Kft., amely a további létesítmények beruházója is lett. Ezek a gázmotorok december 1-jével apportálásra kerültek a MIFÛ Kft.-be és ezáltal váltak a projekt részévé, mint a projekt saját forrása. A második ütem során Miskolcon a Hold utcában egy 42 MW villamos és 35 MW hõteljesítményû kombinált ciklusú erõmû. létesült., mely a sikeres próbaüzem után december 1-jén kezdte meg a folyamatos termelést. Ezzel Miskolc két legnagyobb hõkörzetének, az Avasi és Belvárosi hõkörzeteknek hõigényét 2/3 részben korszerû kogenerációs technológiával elégítik ki. A projekt második ütemének részeként a MIFÛ Kft. a beruházási költség terhére. kivásárolta a MIHÕ Kft. Tatár utcában meglévõ 2x100 MW és 2x50 MW teljesítményû PTVM kazánjait és annak infrastruktúráját. Ezáltal e két körzet hõigényét teljes körûen az MVM tulajdonú MIFÛ Kft elégíti ki. A két ütemben és több hõkörzetben megvalósított beruházások eredményeként a MIFÛ Kft. összesen 66,4 MW villamos és 360,7 MW hõteljesítménnyel rendelkezik. Az átadó ünnepségen a beruházó részérõl Dr. Kocsis István, az MVM Zrt. vezérigazgatója méltatta az elkészült létesítményeket. Kiemelte hogy az MVM stratégiájának részeként befektetõként is támogatja mind a hazai, mind az EU jogszabályok által is preferált nagy hatékonyságú kapcsolt villamosenergia-termelést. (MVM) 2007 OKTÓBER XXV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 13

14 Közlemény Tisztelt Szerkesztõség! Tekintve, hogy az energia számlák összege a mi családi költségvetésünkben is egy jelentõs tételt jelent, idén elhatároztam, hogy egy kicsit alaposabban utánanézek annak, hogyan lehetne a fûtési számlák összegét csökkenteni. Elhatároztam, hogy elkészítem a házunk belsõ hõmérsékleti térképét. Vettem egy tapintó hõmérõt és azzal a pincétõl a padlásig végig mértem a különbözõ felületek hõfokát, és berajzoltam a hideg zónákat A4-es lapokra. Meglepõ dolgokra derült fény. Kiderült például, hogy a harmadik szinten két hálószoba alatt egy-egy árkád helyezkedik el és ezeken a helyeken a padló 2-3 fokkal hidegebb mint máshol. Mivel egyelõre nem tervezünk külsõ szigetelést, a hideg felületekre vastag szõnyeget terítettünk. A hõvadászat során megtaláltam azokat a helyeket is, ahol az egyébként tûrhetõ minõségû kétrétegû fa ablakok vetemedése miatt kisebb hideg levegõáramlatok alakúltak ki. Ezekre a helyekre gumi hõszigetelõ szalag darabokat ragasztottam be, és ezzel szüntettem meg a befúvásokat. Az egyik emeleti hálószoba északi fekvésû fala érthetõ módon feltûnõen hídeg volt. Ide közvetlenûl a fal mellé áttelepítettem egy nagyméretû, régi könyvekkel teli polcot. Így a sok régi könyv ezután hõszigetelõként is funkcionál, tehát segít majd a gázfogyasztás csökkentésében. T. Károly, Miskolc A Szerkesztõség azt szeretné, ha a jövõben lapunk olvasói rendszeresen véleményt nyílvánítának a lapban megjelent cikkekkel kapcsolatban, illetve bármilyen más témában is, ami összefügg az energetikával. Küldje el cikkét a következõ címre: A legjobb cikkek íróit megjutalmazzuk január elsejétõl megindult a verseny a teljes egészében liberalizált magyar árampiacon azonban még az átmenet, az új modell bevezetésének éve lesz, mivel a piaci szereplõk most tanulják az új szabályokat. A lakosságot ellátó egyetemes szolgáltatói piacon 3-4 éven belül már valódi piaci verseny lesz tapasztalható. Az árampiac liberalizációjának jogszabályi elõkészítése december 21-én lezárult, a piacnyitáshoz szükséges jogszabályok a Magyar Közlöny december 29-i, 187. számában megtalálhatók, az alábbi linken elérhetõk: nkonline/index.php?menuindex=200&pagei ndex=kozltart&ev=2007&szam=187 Felsmann Balázs, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium szakállamtitkára december 21-én sajtóbeszélgetés keretében elmondta: kielégítõ a szabályozás, amely alkalmas arra, hogy a piac megfelelõ módon elindulhasson, és 2008-ban csak finomhangolásra legyen szükség. (GKM) ENERGIA HÍREK Megjelenik minden páros hónapban Szerkeszti a Szerkesztõbizottság A szerkesztõbizottság elnöke: dr. Garbai László Tagjai: Bohoczky Ferenc, Csonka Tibor, Gasz Zoltán, Horváth J. Ferenc, H. Szováti Miklós, László György, Móczár Gábor, Dr. Molnár László, Németh Frigyes, Németh Gábor, Dr. Szerdahelyi György, Dr. Zentai Károly Felelõs szerkesztõ: Árokszállási Kálmán Lapmenedzser: Csuti József Tervezõ szerkesztõ: Barczag Andrea Kiadó és Szerkesztõség: Roxa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Cím: 2030 Érd, Emília u. 27. Tel.: / A kiadásért felelõs: Árokszálllási Kálmán HU ISSN Index OKTÓBER XXV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

15 A távhõvel együtt alkalmazott mini-hõközpont elõnyei: 4 Nem kell lakásonként kéményt kialakítani. 4 Nincs a lakásban gáztüzelés. 4 A gáz égéstermék visszaáramlása nem történhet meg. 4 Új építésnél a kéményekre és gázvezetékre elõírt kötöttségektõl mentesül a tulajdonos és a beruházó, a gáz hiányában könnyebben teljesíthetõk az építésügyi elõírások. 4 A mini-hõközpont közvetlenül csatlakozik az épület fûtési elosztó hálózatához valamint a hidegvíz-rendszerhez, tehát a lakásig, üzlethelyiségig csupán a hideg víz és a fûtési vezetékpár kiépítése szükséges. 4 A használati meleg víz elõállítása és elosztása közvetlenül a lakásban történik. 4 A mini-hõközpont után a lakásban vízszintes fûtési és melegvíz-hálózat úgy kerülhet kiépítésre, mint bármely egyedi készülékkel rendelkezõ lakásban, vagy családi házban. 4 Lakáshoz tartozó mini-hõközpont elhelyezhetõ meglévõ épületeknél a jelenlegi strangban közös területen, vizesblokkban, új létesítményben bárhol. 4 Nincs szükség kiterjedt központi használati melegvíz hálózatra és keringtetõ rendszerre, ezáltal szinte nincs hõvesztesége a melegvízszolgáltatásnak. 4 Egyedi kombinált készülékekkel és a hozzájuk szükséges kéményekkel szemben alacsonyabb a mini-hõközpontra kapcsolt távhõ beruházási költsége, nincs helyi füstgázkibocsátás. 4 A meleg víz hõmérséklete a legnagyobb és a legkisebb vételezési mennyiség között csak ± 3 C mértékben változik. 4 A lakásokban a többi lakótól független fûtési rendszer, az egyéni hõmérséklet-szabályozás érdekében mágnesszeleppel és egy szobatermosztáttal vezérelt, a hõleadók pedig egyedi szabályozókkal is elláthatók. MEGLÉVÕ ÉPÜLETBEN A MINI-HÕKÖZ- PONT ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ÁTALAKÍTÁSOK 4 Jelenleg egy-egy lakásban több fûtési felszálló vezeték (strang) van. Ez az oka annak, hogy nem lehet egy lakást leválasztani a rendszerrõl. Ezeket a strangokat meg kell szüntetni, és az egymás fölötti lakásokhoz egy-egy szekunder felszálló strangot kell kiépíteni. Erre a vezetékpárra csatlakozik a lakást ellátó mini-hõközpont. 4 A mini-hõközpont rendszerbe állításával az eddigi melegvíz-hálózat a teljes csõrendszer és cirkulációs rendszer, feleslegessé válik, azt meg kell szüntetni. Ezzel jelentõs hibaforrás küszöbölhetõ ki és költség takarítható meg. A melegvíz-ellátást a mini-hõközpontba épített hõcserélõ helyben és folyamatosan biztosítja. 4 A fûtési rendszer szekunder strangjának kiépítésével egy idõben a gépészeti rendszerek mûszaki állapotára tekintettel a lakás hidegvíz-strangját is célszerû kicserélni. 4 A felújított strangra csatlakoztatható a mini-hõközpont, mely tartalmazza a már a hitelesített egyéni vízmérõt is.

16 (

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA KORSZERŰ, MÉRHETŐ FŰTÉS ÉS MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS TULAJDONI EGYSÉGENKÉNTI / LAKÁSONKÉNTI HŐMENNYISÉG MÉRÉSSEL TÁVFŰTÉS VAGY KÖZPONTI KAZÁNHÁZ ALKALAMZÁSA

Részletesebben

ÓVJUK MEG A TERMÉSZETBEN KIALAKULT EGYENSÚLYT!

ÓVJUK MEG A TERMÉSZETBEN KIALAKULT EGYENSÚLYT! ÓVJUK MEG A TERMÉSZETBEN KIALAKULT EGYENSÚLYT! 24. Távhő Vándorgyűlés Épület-felújítások üzemviteli tapasztalatai dr. Zsebik Albin zsebik@energia.bme.hu BME, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék NYÍREGYHÁZA,

Részletesebben

A fenntartható energetika kérdései

A fenntartható energetika kérdései A fenntartható energetika kérdései Dr. Aszódi Attila igazgató, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technikai Intézet elnök, MTA Energetikai Bizottság Budapest, MTA, 2011. május 4.

Részletesebben

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások szolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások Pécs, 2010. szeptember 14. Győri Csaba műszaki igazgatóhelyettes Németh András üzemviteli mérnök helyett/mellett megújuló energia Megújuló Energia

Részletesebben

Miskolci geotermikus és biomassza projektek tapasztalatai, a távhő rendszer fejlesztése

Miskolci geotermikus és biomassza projektek tapasztalatai, a távhő rendszer fejlesztése Miskolci geotermikus és biomassza projektek tapasztalatai, a távhő rendszer fejlesztése 2014. 11. 13. Nyíri László MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Áttekintés Miskolci távhőszolgáltató bemutatása Mutatószámok

Részletesebben

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldakadémia Nádudvar 2009 május 8 dr.tóth József Összefüggések Zöld energiák Alternatív Energia Alternatív energia - a természeti jelenségek kölcsönhatásából kinyerhető

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője Dr. Aszódi Attila elnök, MTA Energetikai Bizottság igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet Energetikáról Másként Budapest, Magyar Energetikusok Kerekasztala,

Részletesebben

Új fogyasztók bekapcsolása a távhőszolgáltatásba A felszabaduló kapacitások kihasználása

Új fogyasztók bekapcsolása a távhőszolgáltatásba A felszabaduló kapacitások kihasználása Kaposvári Vagyonkezelő Zrt Távfűtési Üzem Új fogyasztók bekapcsolása a távhőszolgáltatásba A felszabaduló kapacitások kihasználása Zanatyné Uitz Zsuzsanna okl. gépészmérnök Nyíregyháza, 2011. szeptember

Részletesebben

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ

Részletesebben

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika szerepe és kihívásai Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika célrendszere fenntarthatóság (gazdasági, társadalmi és környezeti) versenyképesség (közvetlen

Részletesebben

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1.

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az enhome komplex energetikai megoldásai Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az energiaszolgáltatás jövőbeli iránya: decentralizált energia (DE) megoldások Hagyományos, központosított energiatermelés

Részletesebben

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. 5440 Kunszentmárton Zrínyi u. 42. Telefon: 56/560-040, 30/970-5749 frankelektro.kft@gmail.com BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. telephely korszerűsítése, építési munkái. A Frank-Elektro

Részletesebben

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14.

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14. Az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energiaforrást támogató pályázati lehetőségek Havasi Patrícia Energia Központ Szolnok, 2011. április 14. Zöldgazdaság-fejlesztési

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

energetikai fejlesztései

energetikai fejlesztései Miskolc város v energetikai fejlesztései sei 2015. 09. 04. Kókai Péter MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Célok A város levegőminőségének javítása Helyi adottságok kihasználása Miskolc város v energiastratégi

Részletesebben

Napenergiás helyzetkép és jövőkép

Napenergiás helyzetkép és jövőkép Napenergiás helyzetkép és jövőkép Varga Pál elnök MÉGNAP Egyesület Napkollektoros és napelemes rendszerek (Magyarországon) Napkollektoros és napelemes rendszerek felépítése Hálózatra visszatápláló napelemes

Részletesebben

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai Nemzetközi Geotermikus Konferencia A pályázati támogatás tapasztalatai Bús László, Energia Központ Nonprofit Kft. KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetőségek, tapasztalatok, Budapest, eredmények 2010.

Részletesebben

A MATÁSZSZ JAVASLATAI A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAK TÁVHŐFEJLESZTÉSEIRE. dr. Orbán Péter projektvezető

A MATÁSZSZ JAVASLATAI A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAK TÁVHŐFEJLESZTÉSEIRE. dr. Orbán Péter projektvezető A MATÁSZSZ JAVASLATAI A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAK TÁVHŐFEJLESZTÉSEIRE dr. Orbán Péter projektvezető Röviden a MaTáSzSz-ról A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége 1993- ban alakult. A hazai távhőszektor

Részletesebben

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft.

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft. A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján Nagy András VÁTI Nonprofit Kft. Szén-dioxid semlegesség A vízió: 2025-ben Koppenhága lesz az első szén-dioxidsemleges főváros a világon. az összes

Részletesebben

MEE Szakmai nap Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében.

MEE Szakmai nap Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében. MEE Szakmai nap 2008. Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében. Hatvani György az Igazgatóság elnöke A hazai erőművek beépített teljesítőképessége

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon Műhelymunka A SEAP finanszírozási lehetőségei: Fókuszban a megtakarítás-alapú energiaszolgáltatási

Részletesebben

Megújuló források integrálása az épületekben Napenergia + hőszivattyú

Megújuló források integrálása az épületekben Napenergia + hőszivattyú Megújuló források integrálása az épületekben Napenergia + hőszivattyú Dr. Ádám Béla PhD HGD Kft. ügyvezető igazgató 2016.11.25. Német-Magyar Tudásközpont, 1024 Budapest, Lövőház utca 30. Tartalom HGD Kft.

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA

A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA Dr. Szerdahelyi György Főosztályvezető-helyettes Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Megújuló energiahordozó felhasználás növelés szükségességének

Részletesebben

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk. I. táblázat

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk. I. táblázat Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre

Részletesebben

ESCO 2.0 avagy költségtakarékosság, megújuló energia vállalatoknál és önkormányzatoknál, kockázatok nélkül

ESCO 2.0 avagy költségtakarékosság, megújuló energia vállalatoknál és önkormányzatoknál, kockázatok nélkül ESCO 2.0 avagy költségtakarékosság, megújuló energia vállalatoknál és önkormányzatoknál, kockázatok nélkül Kuntner Gábor vezérigazgató, Energy Hungary Zrt Energiamegtakarítás = függetlenség Energiamegtakarítás

Részletesebben

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20.

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20. KKV Energiahatékonysági Stratégiák Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20. Áttekintés 1. Az energiahatékonyság fejlesztésének irányai 2. Energetikai rendszerek üzemeltetésének kiszervezése 3. Az ALTEO

Részletesebben

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

A decentralizált megújuló energia Magyarországon A decentralizált megújuló energia Magyarországon Közpolitikai gondolatok Őri István Green Capital Zrt. Bevált portugál gyakorlatok konferencia Nyíregyháza 2010. június 4. Miről fogok beszélni? A portugál-magyar

Részletesebben

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon (az Európai Parlament és a Tanács 2004/8/EK irányelv 6. cikk (3) bekezdésében

Részletesebben

Új fogyasztók távhőrendszerre. Csákvári Csaba Dr. Csűrök Tibor

Új fogyasztók távhőrendszerre. Csákvári Csaba Dr. Csűrök Tibor Új fogyasztók távhőrendszerre kapcsolása KEOP támogatással Csákvári Csaba Dr. Csűrök Tibor Helyzet Salgótarjánban A távhőszektor tipikus problémái Demagógia Erősödő verseny (a politikai hangulatkeltés

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fenntartható gazdaság szempontjai

Részletesebben

Távhőszolgáltatásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk a 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet alapján. I. táblázat

Távhőszolgáltatásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk a 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet alapján. I. táblázat Távhőszolgáltatásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk a 157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.23. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 MELLÉKLETEK a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az energiahatékonyságról, és annak az

Részletesebben

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek Dr. Boross Norbert Kommunikációs igazgató ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Miért van szükség az energiahatékonyságra? Minden változáshoz,

Részletesebben

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Energia Másképp III., Heti Válasz Konferencia 2011. március 24. Dr. Németh Miklós, ügyvezető igazgató Projektfinanszírozási Igazgatóság OTP Bank

Részletesebben

A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában. Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár

A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában. Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár A Nap- és szél alapú megújuló energiaforrások nagyléptékű integrálása az országos és

Részletesebben

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe Fosszilis energiák jelen- és jövőképe A FÖLDGÁZELLÁTÁS HELYZETE A HAZAI ENERGIASZERKEZET TÜKRÉBEN Dr. TIHANYI LÁSZLÓ egyetemi tanár, Miskolci Egyetem MTA Energetikai Bizottság Foszilis energia albizottság

Részletesebben

Hőközpont-korszerűsítés távfelügyeleti rendszer kiépítésével a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben KEOP-5.4.0/12-2013-0030 azonosító számú projekt

Hőközpont-korszerűsítés távfelügyeleti rendszer kiépítésével a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben KEOP-5.4.0/12-2013-0030 azonosító számú projekt Hőközpont-korszerűsítés távfelügyeleti rendszer kiépítésével a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben KEOP-5.4.0/12-2013-0030 azonosító számú projekt MOM Kulturális Központ, 2014. március 27. A FŐTÁV a hazai távhő

Részletesebben

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök TARTALOM Energia hordozók, energia nyerés (rendelkezésre állás, várható trendek) Energia termelés

Részletesebben

A NAPENERGIA PIACA. Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

A NAPENERGIA PIACA. Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA A NAPENERGIA PIACA Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék 2005. 07.07. Készült az OTKA T-046224 kutatási projekt keretében TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

Részletesebben

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató Termikus napenergia hasznosítás napkollektoros rendszerekkel Általában kiegészítő

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban

Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban Kiss Balázs Energia Központ Debrecen, 2011. április

Részletesebben

15. Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel ezer Ft 0 0 0 0

15. Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel ezer Ft 0 0 0 0 I táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső

Részletesebben

Dr. Stróbl Alajos. ENERGOexpo 2012 Debrecen, 2012. szeptember 26. 11:50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva

Dr. Stróbl Alajos. ENERGOexpo 2012 Debrecen, 2012. szeptember 26. 11:50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva Dr. Stróbl Alajos Erőműépítések Európában ENERGOexpo 2012 Debrecen, 2012. szeptember 26. 11:50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva egyéb napelem 2011-ben 896 GW 5% Változás az EU-27 erőműparkjában

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

Magyarország energiaellátásának általános helyzete és jövıje

Magyarország energiaellátásának általános helyzete és jövıje Magyarország energiaellátásának általános helyzete és jövıje Dr. Aszódi Attila elnök, MTA Energetikai Bizottság igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI 1 Társadalmunk mindennapjai

Részletesebben

A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban

A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban Pálfy Miklós Solart-System Bevezetés 2005-ben több mint 1460 MWp PV Éves növekedés>40% EU a legnagyobb piac Bevezetés

Részletesebben

A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 17/I. (1) bekezdése szerinti adatok: Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk. I.

A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 17/I. (1) bekezdése szerinti adatok: Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk. I. Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási

Részletesebben

Fűtési rendszerek korszerűsítése energetikai befektetővel

Fűtési rendszerek korszerűsítése energetikai befektetővel Fűtési rendszerek korszerűsítése energetikai befektetővel Küszöbön a felújítás! Cothec Kft. Az ESCO-ról általában ESCO 1: Energy Service Company ESCO 2: Energy Saving Company Az 1900-as évek elejétől létező

Részletesebben

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag ? A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag Tartalom MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG A biogáz és a fosszilis energiahordozók A biogáz felhasználásának

Részletesebben

A megújuló energiahordozók szerepe

A megújuló energiahordozók szerepe Magyar Energia Szimpózium MESZ 2013 Budapest A megújuló energiahordozók szerepe dr Szilágyi Zsombor okl. gázmérnök c. egyetemi docens Az ország energia felhasználása 2008 2009 2010 2011 2012 PJ 1126,4

Részletesebben

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft Környezetvédelemi és Energetikai fejlesztések támogatási lehetőségei 2007-13 KEOP Energia prioritások Megújuló energiaforrás felhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek ERFA alapú támogatás KMR

Részletesebben

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA TARTALOM I. HAZAI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 1. KEHOP, GINOP 2014-2020 2. Pályázatok előkészítése II. ENERGIA HATÉKONY VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEK

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

A magyar geotermikus energia szektor hozzájárulása a hazai fűtés-hűtési szektor fejlődéséhez, legjobb hazai gyakorlatok

A magyar geotermikus energia szektor hozzájárulása a hazai fűtés-hűtési szektor fejlődéséhez, legjobb hazai gyakorlatok A magyar geotermikus energia szektor hozzájárulása a hazai fűtés-hűtési szektor fejlődéséhez, legjobb hazai gyakorlatok GeoDH Projekt, Nemzeti Workshop Kujbus Attila, Geotermia Expressz Kft. Budapest,

Részletesebben

Megújuló energia, megtérülő befektetés

Megújuló energia, megtérülő befektetés Megújuló energia, megtérülő befektetés A megújuló energiaforrás fogalma Olyan energiaforrás, amely természeti folyamatok során folyamatosan rendelkezésre áll, vagy újratermelődik (napenergia, szélenergia,

Részletesebben

4. Új fogyasztók távhőre kötése a belvárosi hőellátási körzetben, a primer távhőrendszer energetikai korszerűsítése

4. Új fogyasztók távhőre kötése a belvárosi hőellátási körzetben, a primer távhőrendszer energetikai korszerűsítése 4. Új fogyasztók távhőre kötése a belvárosi hőellátási körzetben, a primer távhőrendszer energetikai korszerűsítése Pályázati konstrukció: KEOP-5.4.0/12-2013-0031 A projekt a belvárosi körzet szomszédságában,

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Fejlesztési

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A Fejlesztési program eszközrendszere: Energiahatékonyság Zöldenergia megújuló energiaforrások

Részletesebben

A FŐTÁV pályázati törekvéseinek és energiahatékonysági irányainak bemutatása

A FŐTÁV pályázati törekvéseinek és energiahatékonysági irányainak bemutatása A FŐTÁV pályázati törekvéseinek és energiahatékonysági irányainak bemutatása 2014. október 28. Balog Róbert Kapcsolati és üzletfejlesztési igazgató, FŐTÁV Zrt. 2010-2013 2 Távfelügyelet Műszaki tartalom:

Részletesebben

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13.

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Támogatható tevékenységek köre I. Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-,

Részletesebben

22. Távhõ Vándorgyûlés

22. Távhõ Vándorgyûlés ENERGIAGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET HÕSZOLGÁLTATÁSI SZAKOSZTÁLYA rendezésében 22. Távhõ Vándorgyûlés MAGASABB KOMFORT KEVESEBB ENERGIÁVAL! Távfûtött épületek energetikai jellemzõi, korszerûsítési

Részletesebben

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat 4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban

Részletesebben

A kapcsolt energiatermelés jelene és lehetséges jövője Magyarországon

A kapcsolt energiatermelés jelene és lehetséges jövője Magyarországon ENERGETIKAI ÉS KÖZÜZEMI TANÁCSADÁS A kapcsolt energia jelene és lehetséges jövője Magyarországon Magyar Kapcsolt Energia Társaság (MKET) 2010 TANÁCSADÁS A kapcsolt a primerenergia-megtakarításon keresztül

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

PannErgy Nyrt.-ről röviden

PannErgy Nyrt.-ről röviden PannErgy Nyrt.-ről röviden Tulajdonosi szerkezet 11,5% 22,3% 8,6% 8,0% 8,7% 25,3% Benji Invest 2,5% 13,2% ONP Holding SE Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt Külföldi intézményi Alkalmazottak, vezetők PannErgy

Részletesebben

PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA

PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA Magyarország fakitermelése em 3 AESZ 2008 6000 5000 4000 3000 5836 5784 5659 5940 5912 2000 1000 0 2002 2003 2004 2005 2006 A kemény sarangolt és

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XV. évfolyam, 2. szám, 202 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XV. évfolyam, 2. szám, 202 Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó Tartalomjegyzék Piaci

Részletesebben

HŐENERGIA HELYBEN. Célok és lehetőségek. Fűtsünk kevesebbet, olcsóbban, hazai energiával!

HŐENERGIA HELYBEN. Célok és lehetőségek. Fűtsünk kevesebbet, olcsóbban, hazai energiával! HŐENERGIA HELYBEN Célok és lehetőségek Fűtsünk kevesebbet, olcsóbban, hazai energiával! Hazánk hőellátó energiahordozó struktúrája ma (EurObserv ER 2013): Földgáz 340 PJ (9,3 milliárd m3) Geotermia 4,5

Részletesebben

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat melléklete 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat

Részletesebben

Kapros Zoltán: A napenergia hasznosítás környezeti és társadalmi hatásai

Kapros Zoltán: A napenergia hasznosítás környezeti és társadalmi hatásai Kapros Zoltán: A napenergia hasznosítás környezeti és társadalmi hatásai "Nap Napja" (SunDay) rendezvény 2016. Június 12. Szent István Egyetem, Gödöllő A klímaváltozás megfékezéséhez (2DS szcenárió) ajánlott

Részletesebben

Távhőszolgáltatási Konferencia 2014. Távhő fejlesztések műszaki megoldások, rendszerek, eszközök a Szabályozó és Kompenzátor Kft.

Távhőszolgáltatási Konferencia 2014. Távhő fejlesztések műszaki megoldások, rendszerek, eszközök a Szabályozó és Kompenzátor Kft. Távhőszolgáltatási Konferencia 2014 Távhő fejlesztések műszaki megoldások, rendszerek, eszközök a Szabályozó és Kompenzátor Kft. kínálatában Távhő fejlesztési lehetőségek - Fűtőművek, kazánházak rekonstrukciója,

Részletesebben

4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk

4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső

Részletesebben

"Lehetőségek" a jelenlegi villamos energia piaci környezetben

Lehetőségek a jelenlegi villamos energia piaci környezetben "Lehetőségek" a jelenlegi villamos energia piaci környezetben SZAPPANOS Sándor Siófok, 2014. 03. 18. EHU termelő kapacitások Rugalmas és hatékony kapcsolt energiatermelési portfolió Szabályozás United

Részletesebben

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17.

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. 2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök

Részletesebben

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül 2010. február1. KEOP-2009-4.2.0/A: Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal A konstrukció ösztönözni és támogatni

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza, 2012.11.29

Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza, 2012.11.29 Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza, 2012.11.29 Mi várható 2012-ben? 1331/2012. (IX. 7.) Kormányhatározat alapján Operatív programok közötti

Részletesebben

Megújuló energia és energiahatékonysági beruházások pályázati finanszírozásának lehetőségei Előadó: Vámosi Gábor, igazgató

Megújuló energia és energiahatékonysági beruházások pályázati finanszírozásának lehetőségei Előadó: Vámosi Gábor, igazgató Megújuló energia és energiahatékonysági beruházások pályázati finanszírozásának lehetőségei Előadó: Vámosi Gábor, igazgató Zöldségtermesztés a homokon szakmai konferencia Nyíradony, 2015.09.25. Tartalom

Részletesebben

Energiahatékonyság - Társasházak energiahatékony felújítása Tatabánya, 2010. október 26. Előadó: Szigeti László értékesítő

Energiahatékonyság - Társasházak energiahatékony felújítása Tatabánya, 2010. október 26. Előadó: Szigeti László értékesítő Energiahatékonyság - Fűtéskorszerűsítés önerő nélkül Társasházak energiahatékony felújítása Tatabánya, 2010. október 26. Előadó: Szigeti László értékesítő 1. Három ok - ami cselekvésre sarkall 2. Megoldást

Részletesebben

Önfinanszírozó beruházások, energiamegtakarítás ESCO konstrukcióban. Kuntner Gábor vezérigazgató, Energy Hungary Zrt

Önfinanszírozó beruházások, energiamegtakarítás ESCO konstrukcióban. Kuntner Gábor vezérigazgató, Energy Hungary Zrt Önfinanszírozó beruházások, energiamegtakarítás ESCO konstrukcióban Kuntner Gábor vezérigazgató, Energy Hungary Zrt Energiamegtakarítás = függetlenség Energiamegtakarítás Energiahatékonyságból Plusz energiateremtés

Részletesebben

Napenergia-hasznosítás hazai és nemzetközi helyzetkép. Varga Pál elnök, MÉGNAP

Napenergia-hasznosítás hazai és nemzetközi helyzetkép. Varga Pál elnök, MÉGNAP Varga Pál elnök, MÉGNAP Globális helyzetkép Forrás: EA Solar Heating & Cooling Programme Solar Heat Worldwide, 2016 A többi megújuló-energia hasznosítási módhoz hasonlítva, az éves hőenergia termelés tekintetében

Részletesebben

1. Technológia és infrastrukturális beruházások

1. Technológia és infrastrukturális beruházások AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK NAGYVÁLLALATOKNAK A 2009-2010 ÉVEKBEN 1. Technológia és infrastrukturális beruházások Technológia fejlesztés I. Támogatás mértéke: max. 30% Támogatás összege:

Részletesebben

Napenergiás jövőkép. Varga Pál elnök. MÉGNAP Egyesület

Napenergiás jövőkép. Varga Pál elnök. MÉGNAP Egyesület Napenergiás jövőkép Varga Pál elnök MÉGNAP Egyesület Fototermikus napenergia-hasznosítás Napkollektoros hőtermelés Fotovoltaikus napenergia-hasznosítás Napelemes áramtermelés Új technika az épületgépészetben

Részletesebben

1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 5,9 5,3 5,4 2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ

1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 5,9 5,3 5,4 2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ 4. számú melléklet 157/2005. (VIII.15.) Korm. Rendelet alapján Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk 2013 év I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért,

Részletesebben

A TÁVHŐ FEJLESZTÉSEK GLOBÁLIS ÉS LOKÁLIS HASZNA. Orbán Tibor Műszaki vezérigazgató-helyettes

A TÁVHŐ FEJLESZTÉSEK GLOBÁLIS ÉS LOKÁLIS HASZNA. Orbán Tibor Műszaki vezérigazgató-helyettes A TÁVHŐ FEJLESZTÉSEK GLOBÁLIS ÉS LOKÁLIS HASZNA 26. TÁVHŐ VÁNDORGYŰLÉS A jövő a tét Lillafüred, 2013. szeptember 10-11. Orbán Tibor Műszaki vezérigazgató-helyettes A távhő globális haszna és a haszon realizálásának

Részletesebben

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Kovács Tamás műszaki csoportvezető 23. Távhő Vándorgyűlés Pécs, 2010. szeptember 13. Előzmények Bongáncs utcai hulladéklerakó 1973-2006 között üzemelt

Részletesebben

A FŐTÁV Zrt. stratégiája, 2013 céljai

A FŐTÁV Zrt. stratégiája, 2013 céljai A FŐTÁV Zrt. stratégiája, 2013 céljai 2013. június 4. Fekete Csaba FŐTÁV Zrt. vezérigazgató Magyarország Nemzeti Energiastratégia 2030 Távhőfejlesztési Cselekvési Terv Nemzeti Energiastratégia 2030 A távhőrendszerek

Részletesebben

Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Zöldgazdaság-fejlesztési program 1. prioritás: Egészséges, tiszta települések 2. prioritás: Vizeink jó kezelése 3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése

Részletesebben

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében 2012.09.20. A legnagyobb mennyiségű égetésre alkalmas anyagot a Mechanika-i Biológia-i Hulladék tartalmazza (rövidítve

Részletesebben

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt.

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. A rendszerirányítás szerepe és feladatai Figyelemmel a változó erőművi struktúrára Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. Kihívások a rendszerirányító felé Az évtized végéig számos hazai

Részletesebben

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Dióssy László Szakállamtitkár, c. egyetemi docens Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Enterprise Europe Network Nemzetközi Üzletember

Részletesebben

Az egyedi mérés és szabályozás, valamint a panelprogram hatása a távfűtött épületek hőfelhasználására Básthy Gábor ügyvezető igazgató Szegedi

Az egyedi mérés és szabályozás, valamint a panelprogram hatása a távfűtött épületek hőfelhasználására Básthy Gábor ügyvezető igazgató Szegedi Az egyedi mérés és szabályozás, valamint a panelprogram hatása a távfűtött épületek hőfelhasználására Básthy Gábor ügyvezető igazgató Szegedi Hőszolgáltató Kft. Cégtörténelem 1949. augusztus 15. - 1991.

Részletesebben

15. Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel ezer Ft

15. Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel ezer Ft I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szerepl árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső

Részletesebben

FÓRUM ÜZLETKÖZPONT TÁVFŰTÉSE ÉS HŰTÉSE

FÓRUM ÜZLETKÖZPONT TÁVFŰTÉSE ÉS HŰTÉSE 21. Távhő Vándorgyűlés 2008. szeptember 23-24. SZEGED FÓRUM ÜZLETKÖZPONT TÁVFŰTÉSE ÉS HŰTÉSE Kovács Zsolt szolgáltatási igazgató DIN EN ISO 9001:2000 A távhőrendszer fő jellemzői NA 300 NA 400 NA 350 NA

Részletesebben

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31.

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31. BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31. VIZSGATESZT Klímabarát zöldáramok hete Című program Energiaoktatási anyag e-képzési program HU0013/NA/02 2009. május

Részletesebben