Energiatudatos iskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Energiatudatos iskola"

Átírás

1 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP /1. Energiatudatos iskola Iskolai innováció Megvalósítás helye: Damjanich János Általános Iskola Isaszeg, Madách u 1 Megvalósítás ideje: szeptember-2012.június Szakmai vezető: Koháry Orsolya Folyamat tanácsadó: Tarján András Innovációt készítő pedagógusok: Bagó Beatrix Tóthné Ludman Ilona Készült: január április

2 A téma aktualitása Magyarország természeti szépségekben és - a gazdasági szempontú megítéléstől eltérően - erőforrásokban gazdag ország. Szelíd és vadregényes tájaink, erdőségeink, barlangjaink, folyóink, mocsaraink, termőföldjeink, homok pusztáink vannak. Ezen a tájon több tízezer éve élnek emberek, mindenkor használták a természeti erőforrásokat és kialakították az emberi létezés feltételeit. Az utóbbi évszázadokban, évtizedekben a természet használata helyenként túlzott mértéket ért el, és ennek következményeként az ember lakóhelye, környezete sem csak előnyére változott. Ez a folyamat egyre többünkben tudatosul. Világszerte, így Magyarországon is minden dokumentum megemlíti, hogy a környezeti nevelésnek, azaz a tudatformálásnak alapvető szerepe van a környezeti gondok megoldásában. Sólyom László a Nemzeti Környezeti nevelési stratégia előszavában írta le ezeket a gondolatokat 1998-ban. Egyesült Nemzetek Szervezetének 57. közgyűlése december 20-án a közötti évtizedet a Tanulás a fenntarthatóságért évtizedének nyilvánította. A nemzetközi közösség egy teljes évtizedet szán annak a célnak az elérésre, hogy az oktatás minden szintjét és formáját áthassák a fenntarthatóság, a környezet- és egészségvédelem alapértékei. Az oktatással kapcsolatban természetesen a legfőbb cél, hogy mindenki számára elérhetővé válhasson a tanulás. Ahhoz, hogy valaki érdemben tanulni tudjon, be tudjon kapcsolódni a társadalom életébe az első lépés, hogy megtanuljon írni és olvasni. Nemzeti Alaptantervünkben 2003-ban így fogalmazódik meg a környezeti nevelés célja: elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését ben e vitathatatlanul elsődleges célok közé emelte az ENSZ a fenntarthatóságot. Ugyanis hiába jut oktatáshoz valaki, hiába tanul meg írni-olvasni, ha a társadalom, amelyben él fenntarthatatlan, és előbb-utóbb összeomlik. Ezért szükséges, hogy a nevelés egészét áthassa a fenntarthatóság, a természeti és társadalmi környezet harmonikus együttélésének eszmerendszere. Azonban csak akkor érhetünk el eredményeket a fenntarthatóság pedagógiája, a környezeti nevelés terén, ha az oktatási rendszerből kikerülő állampolgárok képessé válnak minden megszerzett kompetenciájukat a fenntarthatóság, a környezeti problémák kezelésének érdekében is használni. A szövegértésen keresztül a szociális kompetenciák kialakításáig, minden kompetenciaterület használata szükséges ahhoz, hogy valaki aktív, felelős, környezettudatos állampolgárként kapcsolódhasson be a társadalom életébe. 2

3 Milyen iskola, milyen tanulási környezet felel meg ennek a célnak? Ha válaszolni akarunk a kérdésre, abból kell kiindulni, hogy mi vált ki a legnagyobb ellenállást a gyerekekben a mai iskolában. Biztosan nem maga a tanulás! Az lehet, hogy a felkínált tudás tartalmában távol áll tőlük, de ha a téma feldolgozása valamilyen érdekes tevékenység során valósul meg, akkor lelkesen, szinte észrevétlenül tanulnak. Ha a készségek és képességek fejlesztése az iskola elsődleges célja, akkor a tartalom vonzóbbá tehető. A problémaközpontú, projekt tevékenységre épülő tanulás, a változatos csoportképzés sikeres, éppen természetessége, dinamizmusa miatt. Az ilyen tanulási környezetben a gyerekekkel együtt kell élni, a hagyományos pedagógus szerep is átalakul. Megfelel-e iskolánk ennek a feltételnek? Iskolánk, a Damjanich János Általános Iskola bemutatása Iskolánkat 1905-ben alapították, a falu első általános iskolájaként. Tanulólétszámunk jelenleg 372 fő, közülük 42 tanuló sajátos nevelési igényű. A hátrányos helyzetű tanulók száma a 2010/2011-es tanévben 195, közülük halmozottan hátrányos helyzetű 116 gyermek. Az iskola küldetésnyilatkozata értelmében gyermek centrikus pedagógiai koncepciót követ, az egyének közötti különbségeket természetesnek fogadja el. A gyerekek a 2010/2011-es tanévben 19 csoportban tanulnak. A tanulók oktatását és nevelését 35, a fenntarthatóság pedagógiája mellett elkötelezett, innovatív pedagógus végzi. Az iskolai munkát segíti 10 technikai dolgozó. A tanulók oktatása a 2008/2009-es tanév végéig a főépületben és még két telephelyen történt. A 2009/2010-es tanévben egy nyertes ROP-pályázat kapcsán EU-s finanszírozásában felújították a régi épületet és új szárnnyal bővítették. Így megszűnt a korábbi széttagoltság, és jelentősen javult az iskolába járó gyerekek tanulási környezete. Az új természettudományi előadó kialakításával és felszerelésével a természettudományos oktatás feltételei is jelentősen javultak. Az iskola közvetlen környezete is megújult, udvari játékok, padok, esőház teszi kényelmesebbé a szünetek eltöltését tavaszán iskolánk elnyerte az Ökoiskola címet. A pedagógiai programunkba és a helyi tantervünkbe ekkor került be hangsúlyosan a fenntarthatóságra nevelés. A környezeti problémákat az elmúlt években tudatosítottuk a tanulók gondolkodásában. Megismertettük őket a globális és a közvetlen lakókörnyezetükben megjelenő környezeti problémákkal, okokkal és következményekkel. Felhívtuk figyelmüket arra, hogy mindannyian használjuk, terheljük, szennyezzük környezetünket életünk során, tehát annak állapota saját életvitelünktől is függ. A környezettudatos magatartás kialakítása a tanórákon kívül a szakkörökön és minden tanulócsoportra kiterjedő, hangulatos projektnapokon történt az elmúlt években. Az épület tárgyi és technikai megújulásával, a TÁMOP pályázat pedagógus-módszertani megújulást segítő továbbképzési programjaival egy olyan tanulási környezet alakult ki, amelyben az energiatudatos iskolai működés nem csak szlogen, hanem reális valóság lehet. Iskolai házirendünkben is benne foglaltatik elvárásként a környezettudatos magatartási normák szerinti viselkedés. Létrehoztuk az iskolában az öko - munkacsoportot, amelyben az iskola minden polgára képviselteti magát. Az öko - munkacsoport szervezi, irányítja, koordinálja az iskola ilyen jellegű tevékenységét. Az együttműködés az iskolába működő egyéb munkaközösségekkel és a DÖK-kel zökkenőmentes. 3

4 Összességében elmondhatjuk, hogy: o az iskolánk és környezete megfelel a korszerű oktatás igényeinek. o A tantermek kialakítása, berendezése, alkalmas a kooperatív tanulásra. o A tanórai munka során gyakran kapnak a tanulók együttműködést igénylő feladatokat. o Az iskolai közös munka és élet produktumai megjelennek a falakon. o A pedagógusok felkészültek az új típusú tanári attitűdre. (facilitátori szerep) o Az iskolában valódi döntéshelyzetekben vannak a tanárok és a diákok az iskolai programok meghatározása szempontjából. o Az iskolai tanulás során a problémamegoldó gondolkodás kialakítása van előtérben. o Iskolában szerepet kap a teljesítmény-centrikus, versenyeztető pedagógia mellett a kooperatív tanulás. Az Energiatudatos iskola innovációval is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy az iskolánkból kikerülő diákok környezettudatosan éljenek, cselekvő, felelősségteljes magatartással járuljanak hozzá szűkebb hazánk, Isaszeg és tágabb otthonunk a Föld élhetőségének megőrzéséhez. Miért éppen az energia? o A világon az elmúlt 50 évben kétszer több energiát használtunk fel, mint civilizációnk történelmében összesen. (Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék) o Nemcsak az energiaforrások előteremtéséről kell gondoskodni, hanem számolni kell az energetika közvetetett és közvetlen környezeti - a bioszféra terhelhetősége, az üvegházhatás felerősödése, globális felmelegedés, klímaváltozás -, valamint társadalmi, szociális hatásaival is. A Föld napja mozgalom egyik jelmondata találóan fejezi ki törekvéseinket a fenntarthatóság pedagógiájának terjesztése érdekében: Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot? A téma feldolgozásának módját Eötvös József szavai fejezik ki találóan: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanítunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, amelyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad. Nevelési céljaink az Energiatudatos Iskola program megvalósításához fűződően: o Környezetbarát iskola kialakítása Igényes környezeti kultúra kialakítása a tantermekben, az iskola belső terében, az iskola körül. Funkcionális és aktuális dekoráció, derűs hangulatú, virágokkal díszített belső terek és ápolt udvar kialakítása. 4

5 o Hulladékok megfelelő kezelése A helyes fogyasztási szokások kialakítása, ezzel a hulladékok mennyiségének csökkentése Étkezési, vásárlói szokások felmérése, megfigyelése, módosítása. o Takarékosság Takarékos és figyelmes anyaghasználatra való nevelés Energiatakarékosság, papír újrahasznosítása, elemgyűjtés stb. o Egészségre nevelés Megteremteni az egészséges iskolai munka feltételeit. A táplálkozás szerepe az egészség megőrzésében, a betegségek megelőzésében. Bio élelmiszerek népszerűsítése, szenvedélybetegségek megelőzése. o Természeti értékeink megőrzése ápolása A diákokban tudatosítani kell, hogy az éghajlatváltozás legfőbb okozója energiatermelésünk és energiafelhasználásunk jelenlegi módja. A cél, hogy a tanulók megismerjék, hogyan tudnak változtatni szokásaikon, és takarékosabban illetve környezetbarátabb módon felhasználni az energiát. A természeti és mesterséges környezet esztétikumának alakítása. Együttműködés az isaszegi Hermann Ottó környezetvédelmi szakkörrel-( Zöld Szív ). Együttműködés az Isaszeg Természetvédeleméért és Környezetvédelméért Közalapítvánnyal, az Isaszeg Néphagyományiért Alapítvánnyal és az Isaszeg Sportjáért Alapítvánnyal. o Társadalmi kapcsolatok ápolása Szülőkkel és a családdal való folyamatos kapcsolattartás. Alkalmanként riportok készítése a város felelős vezetőivel energia-témában. Az energiatudatosságra nevelés színterei Érdekes és a nevelésnek is új színtereket adó tevékenységünk átszövi az iskola oktatási- nevelési rendszerét. Mivel elsősorban nevelésről, szemléletfelfogásról van szó, így minden pedagógus kihasználja a témában rejlő lehetőségeket. A pedagógiai programunk és helyi tantervünk is tartalmazza az energiatudatossággal kapcsolatos ismeretek közlése, a tanmenetekben minden év elején beépülnek a tanulócsoportnak megfelelő ismeretek. A történelemoktatásban például fontos nevelési cél a jövőért érzett felelősség múltbéli példáinak megjelenítése, és a magyar irodalom órán is izgalmas fogalmazás kerekedhet ilyen címekből, mint például: Milyennek képzelitek el 20 év múlva országunk energiaellátását? A természettudományos órák keretében direkt módon foglalkozunk az energia fajtákkal, előállításukkal, az előállítás környezeti hatásaival, a már két éve folyó Energia-projekt keretében. Ennek sikeressége bizonyított, legnagyobb pozitívumát abban látjuk, hogy a tanulók egy csoportja Önképzőkör jelleggel viszi tovább a témát. Matematika órán kiszámíthatjuk, mennyibe kerül az energia előállítása, grafikonon ábrázolhatjuk az energiafogyasztás alakulását. Az életvitel és osztályfőnöki órákon is fontos feladat az intelligens energiafelhasználás, a tudatos fogyasztói magatartás, a takarékossági szemlélet kialakítása. 5

6 A művészeti oktatás keretében rajzban, zenében, képzőművészeti alkotásokban jeleníthetik meg azokat az érzéseket, amelyeket egy-egy környezeti probléma felidéz bennük. Pl: A Tiszánál c. vers aktualitása. Informatika órákon IKT-s eszközökkel nyerhetünk kitekintést a világ energiafelhasználására és az ebből adódó problémákra. A tanórán kívüli tevékenység egyik fontos formája a projektnap. Minden tanévben 3 projektnapot tartunk, amikor a tanulóink az energiatudatosság témakörével foglalkoznak: október 31- én a Takarékosság világnapján, március 22-én A víz világnapján és április 22-én A Föld napján. Bármely iskolai tevékenység akkor lesz eredményes, ha bevonjuk a tanulókat lehetőség szerint már a tervezésbe is és számítunk nagyfokú együttműködésükre a programok megvalósítása során is. Az iskolai Diákönkormányzat és Öko-szakkör olyan bázisként működik a program megvalósítása során, amelyre építve bízhatunk a program sikerében. Az iskolában folyó nevelő munka sajátos területei között az egyik legjelentősebb a diákönkormányzat tevékenysége. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola keretein belül végzi, a tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, jogaik érvényesítésére a tanulók tanórán kívüli szabadidős tevékenységének segítésére. Jelentőségét az emeli ki, hogy átfogja az iskolában tanuló diákokat. Rendkívül alkalmas arra, hogy a tanulói öntevékenység maximálisan előtérbe kerüljön. Szervezeti keretei, vezetési mechanizmusa, tartalmi tevékenysége alkalmas arra, hogy a gyermekek, ezen kereten belül tanulják meg a közösséghez tartozás és alkalmazkodás formáit, lehetőséget ad a közösségi élet kialakítására, és ezen kereten belül elsajátíthatják a közösségi lét, demokrácia játékszabályait. Fontos, hogy a diákok gazdái legyenek a mindennapi diákéletnek, kötelességüknek érezzék környezetük megóvását. Tevékenységek / gyakorlatok / feladatok augusztus 23- szeptember 1 Nevelőtestületi nyitó értekezlet: a tantestület állást foglal abban a Munkaforma Eszközigény Időterv (perc) Szervezési kérdések Feladatok ellenőrzési/ értékelési módja/sikerkritérium Munkaértekezlet 2 óra Az iskola pedagógusain kívül a technikai dolgozók is törekedjenek munkájuk során az energiatudatos iskolai Október végi nevelői értekezlet 6

7 kérdésben, hogy az iskolai működés minden területén törekszik a fenntartó által biztosított erőforrások takarékos, energia-és környezettudatos felhasználására. Munkaterv megbeszélése: az öko-napok időpontjának, az energia-projekt ütemezésének, az öko-szakkör szervezésének kérdései szeptember 1. Az első osztályfőnöki órán az első osztályos tanulókat megismertetjük iskolánkkal, 2-8. osztályos tanulókkal pedig felelevenítjük az iskolai élet és iskolai együttélés szabályait. Frontális osztálymunka Az innováció dokumentációja nyomtatott és elektronikus formában is rendelkezésére áll az iskola pedagógusainak. Házirend Az első osztályos termekben, mellékhelyiségekben takarékosságra felhívó piktogramokat helyezünk el. munka elősegítésére. Az Energiatudatos iskola-innováció keretében elkészült oktatási segédanyagok beépítése az egyes tantárgyak tanmeneteibe. Ökoszakkör szervezése, együttműködés kidolgozása az iskolai Diákönkormányzattal. Minden osztály delegál egy tanulót a DÖK-be. Az ökoszakkört, amelynek keretében havonta energia-őrjáratot tartunk az iskolában, szintén meghirdetjük. Félévi, év végi nevelési értekezlet 2011.szeptember 1- Pedagógusok egyéni Az iskola pedagógiai 20 óra Az elkészült 7

8 2011. szeptember 30. Tanmenetek elkészítése, ökomunkaterv és DÖK munkaterv elkészítése az innováció tartalmi elemeivel Az iskolai Diákönkormányzat és Öko-szakkör közös tevékenysége az energiatudatosság növelése érdekében Szeptember: osztály tisztasági és dekorációs verseny meghirdetése Az iskola közös és közös munkája programja, Helyi tanterve, számítógép, Internet, Módszertani kézikönyvek, Az energiatudatos iskolainnováció dokumentációja, Hol az Energia? oktatócsomag CD, amelyet az ENERGIA KLUB (1519 Budapest, Pf. 411) adott ki, tankönyvek, nyomtató, fénymásoló Beszélgetés Felhívások megfogalmazása Az osztályok 1-2 tanulót delegálnak az iskolai DÖK-be, amelynek munkáját egy pedagógus segíti. Az öko-szakkör tevékenységébe saját döntésük alapján kapcsolódnak be az érdeklődő tanulók. 1 óra Szempontsor elkészítése, amely magába foglalja a környezet megóvását, ízléses, tanmeneteket és munkaterveket az iskola igazgatója hagyja jóvá. A termek tisztaságának és dekorációjának ellenőrzése és pontozásos értékelése 8

9 helyiségeinek-aula, folyosók-dekorációja Papír- használt elem és PET-palack gyűjtés Beszélgetés Felhívások megfogalmazása Számítógép, nyomtató, színes karton környezetbarát, újrahasznosítható, aktuális dekoráció elkészítését. 0,5 óra Verseny hirdetése az osztályok között A gyűjtés során számítunk a szülők aktív közreműködésére. havonta történik. A gyűjtési akciót átlag kéthavonta megismételjük, így elérjük, hogy iskolánk környezetében élők kevéssé terhelik a környezetet. A hulladékért kapott pénzen a DÖK és az Öko-csoport által meghirdetett versenyeket díjazzuk. Október: Hogyan takarékoskodhatunk az energiával? Beszélgetés Riport készítése az iskola igazgatójával Felhívások megfogalmazása, iskolarádió A riport kérdéssorait a melléklet tartalmazza. 1 óra Energiavadászat - kutatás az iskolában Csoportot szervezünk az öko-szakkör és a diákönkormányzat tagjaiból, akik arra keresik a választ, mit tudnának a diákok tenni annak érdekében, hogy takarékosabban használják az energiát. Riport készítése az iskola igazgatójával A tevékenység akkor sikeres, ha az iskola energia fogyasztása kimutathatón csökken. 9

10 Akcióterv készítése a takarékosságra vonatkozóan- MIT TEHETÜNK MI? ENERGIADETEKT ÍVEK AZ ISKOLÁBAN Öko-csoport megbeszélése Szúrópróba szerű ellenőrzés szünetekben illetve tanítás után az osztálytermekben és az iskola közös helységeiben Jegyzetfüzet Detektív napló Táblázat értékeléshez az Havonta 2 x 0,5 óra az energiatakarékosság kérdésében. A közös akciótervet diák-közgyűlésen ismertetik a diákok társaikkal. Újabb javaslatokat is tehetnek a tanulók. Az öko szakkör vezetője által megbízott tagok (alkalmanként más és más tanuló) 3 as csoportokban, meghatározott időpontban ellenőrzik az iskola osztálytermeit és közös helységeit, figyelve a fűtés, a világítás, a víz takarékos a nyílászárók előírásszerű használatára, és a hulladékok szelektív gyűjtésére. Pontozással értékelnek és a pillanatnyi állást az iskola ÖKO- falán A sikeresség feltétele, hogy mindenki megismerje a tervet és egyetértsen vele. A tevékenység akkor sikeres, hogyha tendenciájában csökken az energiapazarlás, a hulladékokat megfelelően kezelik 10

11 Gyalogosan kerékpárral közlekedj! és Takarékossági világnap október 31.-programjainak előkészítése Osztályfőnöki órák A gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályainak elsajátításához Közlekedési ismeretek-füzetek, társasjátékok Öko-csoport és DÖK megbeszélés; A segítő tanárok programjavaslatának megbeszélése. Felkészülés a vetélkedőre, segítség hozzá az interneten a.hu/khely/021031/t.h tml kodas.hu/gyik.php https://www.otpbank. hu/otp_portal/file/ _Takarekossag i.pdf, (1-4. oldalig) n.hu ovetkezetek.hu/f ebf9f5.php, elhelyezett táblázatban rögzítik. KRESSZ versenyek hírdetése alsó és felső tagozatban 1 óra Osztályok közötti vetélkedő kiírása: Hogyan takarékoskodhatunk? Ösztönözzük tanítványainkat gyalogos kerékpáros közlekedésre. a és Projektnap Takarékossági világnap 11

12 Előkészítés Megbeszélés Programtervezet, jegyzetfüzet Projektnap Takarékossági világnap A projektnap tartalmi terve Az osztályok ráhangolása a projekt témájára, tájékoztatás a projekt céljáról, a feladatokról Csoportok kialakítása, elnevezése, a csoportvezetők megválasztása, feladatai Alsó tagozatosok feladatai Iskolarádió műsora F.o.m, csoportmunka A feladatokat a melléklet tartalmazza. 1 óra Külön program készül alsó-és felső tagozatosok számára, külön tanóránként Előzetes feladat: tablókészítés- minden osztálynak és csoportnak OSZTÁLYUNK TAKARÉKOSKODÁ SA vagy CSOPORTUNK TAKARÉKOSKODÁ SA címmel 4 óra Alsó tagozatban osztályközösségek tagjaiból szerveznek csoportot az osztályfőnökök, felső tagozatban a már előzőleg megszervezett vegyes életkorú csoportokkal dolgozunk. Sikeres, ha a gyerekekben tudatosítjuk, hogy milyen fontos a takarékoskodás a mai világban, és minél több ötletet adunk arra vonatkozóan, hogy mivel és hogyan lehet kell takarékoskodniuk. 12

13 1.feladat: A két kis malacpersely 2. feladat Az energiára fordított energia megtérül Energiához köthető logikai feladatok megoldása Egyéni munka füzet, ceruza Magyar óra-1-4.o. Olvasás, szövegértés, Illusztráció készítése a szöveg alapján. A kész alkotásokból kiállítást rendezünk. Matematika óra1-4. o. A feladatokhoz ábrák, illusztrációk készítése segíti a megoldást. 3. feladat: CSIRKE NEVELÉS Mennyi csirkét nevelhetünk fel a megmaradt tízórainkból? A megmaradt tízóraikat gyűjtjük az aulában. 10 perc A szünetben végzik a gyerekek 4. feladat: Megújuló energiaforrásokat használunk 5. feladat Aszfaltrajzverseny Tanítói bemutató kísérlet, páros munka, egymás segítése Kísérleti egységcsomag: Megújuló energiaforrások feladatlap és Környezet óra 1-4. o. A feladatlapokat frontálisan ellenőrzik. 13

14 Így takarékoskodunk mi címmel F.o. munka Színes aszfaltkréták 20 perc Rajz foglalkozás A tartalmat, az ötletességet és a kivitelezés esztétikumát értékeljük. A rajzokat lefényképezzük és kiállítást rendezünk a képekből. 6. feladat Takarékossági feliratok készítése és elhelyezése az osztályteremben Felső tagozatosok feladatai 1.feladat: Csoportnév választás és csoportinduló komponálása az Ég a gyertya ég című gyerekdalra Zsírkréta, filctollak, színes ceruzák, színes lapok és olló 25 perc 15 perc Technika, fogalmazás készség, helyesírás Ének-zene, fogalmazás A felhívó feliratokat elhelyezik a saját osztálytermeikben az osztályok. Előadókészséget, ötletességet pontozzuk. 2.feladat: Energiapazarlók megkeresése termekben a Plakátok és feladatlap kérdésekkel 15 perc Szövegértés, fizika, kémia, koncentráció Ellenőrzése is egyben az első feladatnak 3.feladat: Energiapazarlás Igaz hamis módra Feladatlap 6 perc Életvitel 14

15 4.feladat: Megújuló TOTÓ energia 5.feladat: Nem megújuló energia TOTÓ TOTÓ TOTÓ 10 perc 10 perc Természetismeret, fizika, kémia, földrajz Természetismeret, fizika, kémia, földrajz 6. feladat: Tabló bemutatása Csoportból kiválasztanak egy tanulót, aki bemutatja a tablót Előre elkészített tabló OSZTÁLYUNK TAKARÉKOSKODÁ SA vagy CSOPORTUNK TAKARÉKOSKODÁ SA címmel 25 perc Technika és rajz foglalkozás, fogalmazás A tablók bemutatásánál az esztétikát, a tartalmat, az ötletességet pontozzuk. A legszebb és legtartalmasabb tablókat az iskola aulájában kiállítjuk. 7.feladat: Takarékosság - kvíz Frontális osztálymunkában a különböző csoportok vetélkednek Kvíz kérdések 15 perc Szövegértés, történelem Verseny: Melyik csoport gyűjti a legtöbb pontot? Aki a legtöbb kérdésre tud válaszolni, az kapja a pontot. 15

16 Takarékosság-a számok tükrében Rajzpályázat meghirdetése az Energiatakarékossági Világnap március 5. alkalmából -A jövő energiaforrása - címmel Projektnap A víz világnapja Előkészítés Öko-csoport Az iskola villamos megbeszélése energia, víz-és gázfogyasztásának ábrázolása grafikonon havonkénti bontásban. A grafikont az ökofalon helyezzük el, és összehasonlítjuk az előző év hasonló időszakával. Egyéni munka A beérkezett rajzokból kiállítást szervezünk a Föld napján. A rajzpályázat díjazását a hulladék gyűjtésből kapott pénzből végezzük. Külön program készül alsó-és felső tagozatosok számára, külön tanóránként. Öko-csoport és DÖK Programtervezet, 1,5 óra Előzetes feladatok a megbeszélés. A segítő jegyzetfüzet felsős osztályoknak tanárok Minden osztályfőnök programjavaslatának a saját osztályát 4 A csoportteljesítmények összesítése után eredmény hírdetés, jutalmazás zárja a napot. Szándékaink szerint a gyerekek erre az időpontra rendelkeznek annyi ismerettel a témában, hogy kreatív alkotások szülessenek. Sikeresnek tekintjük a programot, ha minden tanulók részt vesz a közös munkában. Külön eredmény, ha a kész programba saját ötleteiket, elképzeléseiket, 16

17 Tanulmányi kirándulás Látogatás az isaszegi szennyvíztisztító telepen megbeszélése. csapatra ossza be, (a csapattagok között legyenek jó és gyengébb tanulók egyaránt). Mindegyik csapatnak kell egy vízzel kapcsolatos nevet választania és egy menetlevelet készítenie. Mérete A4 es lap. A lap egyik felére montázsszerűen - bármilyen technikával - a csapatnév kerüljön, valamint a vízzel kapcsolatos montázs, a másik felére kerülnek a pontok. Osztályok osztályfőnökökkel Jegyzetfüzet, megfigyelési szempontok. mellékletben 2 óra Az osztályok látogatásuk alkalmával a szennyvíztisztító telepen megismerkedhetnek azokkal a technológiai eljárásokkal, amelyekkel az isaszegi szennyvízből kívánságaikat beleszövik. is A kirándulás akkor éri el célját, ha a gyerekekben tudatosul, hogy milyen fontos takarékoskodni az ivóvizzel. Milyen költséges eljárásokkal lehet megtisztítani a szennyvizet. 17

18 ismét tiszta víz lesz. A látogatásról beszámolót készítenek az osztályok, a legérdekesebbet leadjuk iskolarádión keresztül. Projektnap A víz világnapja A projektnap tartalmi terve Az osztályok ráhangolása a projekt témájára, tájékoztatás a projekt céljáról, a feladatokról Csoportok kialakítása, elnevezése, a csoportvezetők megválasztása, feladatai F.o.m, csoportmunka Csapatonként 1 doboz színes zsírkréta, 1 doboz legalább 6 színű filctoll, 2 ceruza és két toll. Iskolarádió műsora: A Víz Világnapjaismertető Lehoczky János: A vizek fohásza 4 óra Alsó tagozatban osztályközösségek tagjaiból szerveznek csoportot az osztályfőnökök, felső tagozatban a már előzőleg megszervezett vegyes életkorú csoportokkal dolgozunk. Alsó tagozatosok 18

19 feladatai 1. feladat : Zelk Zoltán: Párácska A tanulók kooperatív csoportokban dolgoznak minden órán Zelk Zoltán: Párácska-szöveg/ mellékletben. Magyar óra-1-4.o. Olvasás, szövegértés, Illusztráció készítése a szöveg alapján. A kész alkotásokból kiállítást rendezünk. 2. feladat Vízi állatok, vízi növények gyűjtése 3. feladat Többet ésszel, mint erővel! Vízhez köthető logikai feladatok megoldása A 4-es lap, színes filctollak a csapattagok számának megfelelően különböző színben. Számítógép, projektor A feladatokat a melléklet tartalmazza. Környezet óra 1-4. o. Melyik csapat tud többet összegyűjteni? Ellenőrzés: szóforgóval, az állatok, növények színes képeinek bemutatása, élőhelyük jellegzetességei Matematika óra1-4. o. A feladatokhoz ábrák, illusztrációk készítése segíti a megoldást. 4. feladat Gólya -béka-szúnyog játék (A Sárkány - királylány-szamuráj játék elvén) 10 perc Testnevelés A játékos testmozgást óraközi szünetben végzik a tanulók. A legeredményesebb csapat nyer 5.feladat Vízhez, vízi Forgó papír módszer A dalok, mondókák címeit a melléklet 10 perc Ének-zenei foglalkozás 19

20 növényekhez, vízi állatokhoz köthető dalok, mondókák gyűjtése, eléneklése, elmondása, meghallgatása. 6. feladat Papírhajó hajtogatás Tanítói bemutatás, egyéni munka, egymás segítése tartalmazza. Közben: Zenei cd hallgatása Cd 1 : 23 tétel Száraz tónak 32. tétel Házasodik a tücsök Cd 2 : 11 esővarázsló Zenehallgatás 3 : 19. tétel Vízi zene Újságpapír, színes lapok, rajzlapok, írólapok 15 perc Technika foglalkozás Verseny Melyik csapat hajtogatja a legszebb és legjobb minőségű papírhajót? Az elkészült plakátokat kiállítjuk az iskola aulájában. 7. feladat Plakát készítése Témakörök: - Barátunk a víz - Ellenségünk a víz - Létfontosságú víz - A víz mint szórakozás Felső tagozatosok feladatai 1. feladat Víz a földrajzban és Karton, olló, ragasztó, színes ceruzák, színes újságok 5-6. és 7-8. osztályosok feladatlapjai 30 perc 15 perc Földrajz, történelem, helyesírás Ellenőrzés: szóforgó 20

21 a történelemben 2. feladat Ha én víz lennék /szóforgó/ 3. feladat: Víztakarékossági praktikák! 4. feladat: Ének az esőben A tavaszi szél vizet áraszt, vagy a Kiskacsa fürdik fekete tóban című dalt kell előadni RAP, FUNKY - DISCO, ROCK vagy HEAVY METAL formában. Csoport munka, forgó papír módszer : felhívások megfogalmazása A4-es lap, színes ceruzák, annyi színben, ahány fős a csapat Színes papírcsíkok Dalcímeket, előadási módot tartalmazó papírcsíkok 5 perc 15 perc 10 perc Fogalmazás Életvitel Ének-zene Minél figyelemfelkeltőbb, egyértelműbb felhívások legyenek, és ez alapján pontozunk Az elkészült makettekből kiállítást rendezünk az aulában. 5. feladat: Makett készítés osztály a víz körforgását, a osztály egy vízimalmot készít osztály: hungarocell lap, színes kupakok, ragasztó, olló, papírcsíkok, filctoll 7-8. osztály: csoportonként 3 műanyag flakon, hurkapálca, 2 parafa dugó, olló, vázlatrajz 25 perc Technika foglalkozás A csoportteljesítmények összesítése után 21

22 6. feladat Mit iszunk? 20 perc Bemutató kísérlet a vízimalomhoz Vízbontó készülék Film a vízrőlprojektor, számítógép 30 perc Természetismeret, kémia eredmény hírdetés, jutalmazás zárja a napot. Projektnap A Föld napja Előkészítés Öko-csoport és DÖK megbeszélés; A segítő tanárok programjavaslatának megbeszélése. Programtervezet, jegyzetfüzet 1,5 óra Külön program készül alsó-és felső tagozatosok számára, külön tanóránként. Előzetes feladatok az osztályoknak Minden osztály 5 db egynyári virágpalántát és virágföldet hoz. A felsős osztályok menetlevelet készítenek az akadályversenyre. A menetlevél borítóján rajzos formában jelenítsék meg, hogy milyennek képzelik a Földünket 50 év múlva. A felsős osztályok a város zöld A program akkor sikeres, hogyha tudatosítjuk tanulóinkban, hogy a Földet unokáinktól kaptuk kölcsön. A gyerekek tevékenyen részt vettek a program kialakításában és megvalósításában. 22

23 Filmvetítés és ankét Az öko-csoport tagjai és az érdeklődő felső tagozatos tanulók, tanárok tanítás után Projektor, Kegyetlen igazság c. All Gore-film 2 óra övezetében szerevezett akadályversenyen vesznek részt. Az alsós osztályok az iskola szabadtéri esőházaiban vetélkednek. A filmet a Föld napja előtt vetítjük le, a globális felmelegedés következményeire, az egyes országok, egyének felelősségére hívja fel a figyelmet. A látottak alapján film-ajánló megfogalmazása az iskola tanulói számára, amelyet iskolarádión és iskolánk honlapján keresztül is eljuttatunk az érdeklődő diákokhoz és felnőttekhez. Az Energiatakarékossági Világnap alkalmából meghirdetett rajzpályázat értékelése és az 23

Az energiára fordított ENERGIA megtérül!

Az energiára fordított ENERGIA megtérül! Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. PROJEKT Az energiára fordított ENERGIA megtérül! Megvalósítás helye: Damjanich János Általános Iskola Isaszeg,

Részletesebben

Környezeti nevelési program

Környezeti nevelési program Környezeti nevelési program Már a 2003-os NAT szerint is A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának életvitelének kialakítását annak érdekében, hogy a

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM A világ erőforrásai elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki szükségleteit, de nem elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki mohóságát. 1. JÖVŐKÉP Mahatma Gandhi Napjainkban

Részletesebben

A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Ikt.: A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Környezeti Nevelési Programja 2014. Felülvizsgálta és módosította a Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola Nevelőtestülete Felsőpakony, 2014. március

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM PP 2. sz. melléklete 2013 KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM Szentlőrinci Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Szentlőrinci

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Jeles napok, ünnepek: Állatok világnapja Készült: Damjanich János Általános Iskola Isaszeg

Részletesebben

EGYÜTT A JÖVŐNKÉRT! CÍMŰ KÖRNYEZETVÉDELMI PROJEKT 4.d 4.f osztály Készítette: Mezeiné Szegedi Erzsébet

EGYÜTT A JÖVŐNKÉRT! CÍMŰ KÖRNYEZETVÉDELMI PROJEKT 4.d 4.f osztály Készítette: Mezeiné Szegedi Erzsébet MEZŐBERÉNY-BÉLMEGYER KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ ZENE- ÉS MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, KOLLÉGIUM ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 5650 Mezőberény, Petőfi S. út 17-19. Tel.: 66/515-573 Fax: 66/515-570

Részletesebben

Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Környezeti- és egészségnevelési programja

Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Környezeti- és egészségnevelési programja 1. BEVEZETÉS 1.1 A környezeti nevelés fogalma Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint

Részletesebben

Mérk-Vállaj ÁMK Környezetnevelési program

Mérk-Vállaj ÁMK Környezetnevelési program Mérk-Vállaj ÁMK Környezetnevelési program A Nevelési Program jellemzői: Törvényességi kötelezettség: minden intézményben szükséges (iskola, kollégium) A KEN program a helyi tanulásfejlesztési célokat támogatja

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLET KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 1. A KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉNEK ALAPJAI

PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLET KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 1. A KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉNEK ALAPJAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 1. A KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉNEK ALAPJAI 1.1 Az iskolai környezeti nevelés törvényi háttere 1.1.1 Az Alkotmány környezetvédelemmel kapcsolatos paragrafusai: 8.

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001. Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési Központ Mezőberény

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001. Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési Központ Mezőberény TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési Központ Mezőberény Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési oktatási intézményeiben

Részletesebben

Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola. Pedagógiai Program 2013.

Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola. Pedagógiai Program 2013. Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola 2013. 2 Darus Utcai Általános és Magyar -Német Két Tannyelvű Iskola P e d agógia i P ro g ra m 2013. március 3 TARTALOMJEGYZÉK AZ ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja

Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja 2004. március MAKÓ Tartalomjegyzék I. Jövőkép-alapelvek és célok 2 Az iskola jövőképe 2 Alapelvek 2 Célok 2 II. Törvényi háttér, szabályzók

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA,

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA, HPP-08/2013 Az úrhidai Gróf Batthyány Lajos Általános Iskola Géza Fejedelem Tagiskolája nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA, melyet az iskola nevelőtestülete 2013. március 27-én fogadott el. 1. Az

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 32 AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 1 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2013. április 01.

PEDAGÓGIAI PROGRAM EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2013. április 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA Ercsi, 2013. április 01. 1 I. FEJEZET... 5 1. Bevezetés... 5 2. Küldetésnyilatkozat... 6 3. Iskolánk története... 7 4. Helyzetelemzés... 8 5. Alapító okirat...

Részletesebben

H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. PEDAGÓGIAI PROGRAM

H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. PEDAGÓGIAI PROGRAM Tel.:/Fax: 06 23 375 230 E-mail: h unyadi.erd@h awk.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Tel.:/Fax: 06 23 375 230 E-mail: h unyadi.erd@h awk.hu A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 037324 MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI

Részletesebben

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013.

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013. Ady Endre Általános Iskola Pedagógiai program 2013. Jóváhagyta: Hornok István - 0 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 6 ISKOLÁNK ARCULATA, KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK 7 Az iskola környezete,

Részletesebben

A Pedagógiai program változásai, kiegészítései, az új tantervek nélkül

A Pedagógiai program változásai, kiegészítései, az új tantervek nélkül A Pedagógiai program változásai, kiegészítései, az új tantervek nélkül NEVELÉSI PROGRAM Az iskola nevelési programja az alábbi fő elemeken keresztül valósul meg: Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

A KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A nevelőtestület munkája nyomán összeállította: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK I. PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK 4 II. AZ ISKOLA

Részletesebben

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013.

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. 1 NEVELÉSI PROGRAM 2 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1. A nevelő-oktató

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 2013 PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 Tartalom BEVEZETŐ... 2 1 Iskolánk nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Pedagógiai program. Nevelési program

Pedagógiai program. Nevelési program Diadal Úti Általános Iskola OM azonosító sz.: 035103 KIK iskolakód: 202006: 1172 Budapest, Rákoscsaba-Újtelep, Diadal u. 43-49. Tel: 2576-514 Fax: 253-5445 E-mail: diadal43@gmail.com HTTP://DIADAL.HU Pedagógiai

Részletesebben

KLIK Kecskeméti Tankerület Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

KLIK Kecskeméti Tankerület Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 KLIK Kecskeméti Tankerület Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 I. Tartalomjegyzék II. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 III. PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Ásotthalom. Pedagógiai Program KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Ásotthalom. Pedagógiai Program KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK Intézményünk bemutatása 4. oldal I. Nevelési program 5. oldal 1. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

A Neumann János Középiskola és Kollégium Pedagógiai programja

A Neumann János Középiskola és Kollégium Pedagógiai programja A Neumann János Középiskola és Kollégium Pedagógiai programja 2013 3300 Eger, Rákóczi út 48. tel.: (36) 536-070 fax: (36) 325-311 www.nejanet.hu Neumann János Középiskola és Kollégium 1. VÉLEMÉNYEZÉS,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010.

PEDAGÓGIAI PROGRAM PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. PEDAGÓGIAI PROGRAM PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. Tartalomjegyzék: I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 1 1. HELYZETELEMZÉS:... 3 1.1. A váci Petőfi Sándor Általános Iskola rövid története:... 3 1.2.

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG 1 1. Előzmények Iskolánkban jelentős hagyományai vannak a környezeti nevelésnek. Az 1990-es évek végén a SOROS Alapítvány Környezeti Nevelési

Részletesebben