Energiatudatos iskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Energiatudatos iskola"

Átírás

1 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP /1. Energiatudatos iskola Iskolai innováció Megvalósítás helye: Damjanich János Általános Iskola Isaszeg, Madách u 1 Megvalósítás ideje: szeptember-2012.június Szakmai vezető: Koháry Orsolya Folyamat tanácsadó: Tarján András Innovációt készítő pedagógusok: Bagó Beatrix Tóthné Ludman Ilona Készült: január április

2 A téma aktualitása Magyarország természeti szépségekben és - a gazdasági szempontú megítéléstől eltérően - erőforrásokban gazdag ország. Szelíd és vadregényes tájaink, erdőségeink, barlangjaink, folyóink, mocsaraink, termőföldjeink, homok pusztáink vannak. Ezen a tájon több tízezer éve élnek emberek, mindenkor használták a természeti erőforrásokat és kialakították az emberi létezés feltételeit. Az utóbbi évszázadokban, évtizedekben a természet használata helyenként túlzott mértéket ért el, és ennek következményeként az ember lakóhelye, környezete sem csak előnyére változott. Ez a folyamat egyre többünkben tudatosul. Világszerte, így Magyarországon is minden dokumentum megemlíti, hogy a környezeti nevelésnek, azaz a tudatformálásnak alapvető szerepe van a környezeti gondok megoldásában. Sólyom László a Nemzeti Környezeti nevelési stratégia előszavában írta le ezeket a gondolatokat 1998-ban. Egyesült Nemzetek Szervezetének 57. közgyűlése december 20-án a közötti évtizedet a Tanulás a fenntarthatóságért évtizedének nyilvánította. A nemzetközi közösség egy teljes évtizedet szán annak a célnak az elérésre, hogy az oktatás minden szintjét és formáját áthassák a fenntarthatóság, a környezet- és egészségvédelem alapértékei. Az oktatással kapcsolatban természetesen a legfőbb cél, hogy mindenki számára elérhetővé válhasson a tanulás. Ahhoz, hogy valaki érdemben tanulni tudjon, be tudjon kapcsolódni a társadalom életébe az első lépés, hogy megtanuljon írni és olvasni. Nemzeti Alaptantervünkben 2003-ban így fogalmazódik meg a környezeti nevelés célja: elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését ben e vitathatatlanul elsődleges célok közé emelte az ENSZ a fenntarthatóságot. Ugyanis hiába jut oktatáshoz valaki, hiába tanul meg írni-olvasni, ha a társadalom, amelyben él fenntarthatatlan, és előbb-utóbb összeomlik. Ezért szükséges, hogy a nevelés egészét áthassa a fenntarthatóság, a természeti és társadalmi környezet harmonikus együttélésének eszmerendszere. Azonban csak akkor érhetünk el eredményeket a fenntarthatóság pedagógiája, a környezeti nevelés terén, ha az oktatási rendszerből kikerülő állampolgárok képessé válnak minden megszerzett kompetenciájukat a fenntarthatóság, a környezeti problémák kezelésének érdekében is használni. A szövegértésen keresztül a szociális kompetenciák kialakításáig, minden kompetenciaterület használata szükséges ahhoz, hogy valaki aktív, felelős, környezettudatos állampolgárként kapcsolódhasson be a társadalom életébe. 2

3 Milyen iskola, milyen tanulási környezet felel meg ennek a célnak? Ha válaszolni akarunk a kérdésre, abból kell kiindulni, hogy mi vált ki a legnagyobb ellenállást a gyerekekben a mai iskolában. Biztosan nem maga a tanulás! Az lehet, hogy a felkínált tudás tartalmában távol áll tőlük, de ha a téma feldolgozása valamilyen érdekes tevékenység során valósul meg, akkor lelkesen, szinte észrevétlenül tanulnak. Ha a készségek és képességek fejlesztése az iskola elsődleges célja, akkor a tartalom vonzóbbá tehető. A problémaközpontú, projekt tevékenységre épülő tanulás, a változatos csoportképzés sikeres, éppen természetessége, dinamizmusa miatt. Az ilyen tanulási környezetben a gyerekekkel együtt kell élni, a hagyományos pedagógus szerep is átalakul. Megfelel-e iskolánk ennek a feltételnek? Iskolánk, a Damjanich János Általános Iskola bemutatása Iskolánkat 1905-ben alapították, a falu első általános iskolájaként. Tanulólétszámunk jelenleg 372 fő, közülük 42 tanuló sajátos nevelési igényű. A hátrányos helyzetű tanulók száma a 2010/2011-es tanévben 195, közülük halmozottan hátrányos helyzetű 116 gyermek. Az iskola küldetésnyilatkozata értelmében gyermek centrikus pedagógiai koncepciót követ, az egyének közötti különbségeket természetesnek fogadja el. A gyerekek a 2010/2011-es tanévben 19 csoportban tanulnak. A tanulók oktatását és nevelését 35, a fenntarthatóság pedagógiája mellett elkötelezett, innovatív pedagógus végzi. Az iskolai munkát segíti 10 technikai dolgozó. A tanulók oktatása a 2008/2009-es tanév végéig a főépületben és még két telephelyen történt. A 2009/2010-es tanévben egy nyertes ROP-pályázat kapcsán EU-s finanszírozásában felújították a régi épületet és új szárnnyal bővítették. Így megszűnt a korábbi széttagoltság, és jelentősen javult az iskolába járó gyerekek tanulási környezete. Az új természettudományi előadó kialakításával és felszerelésével a természettudományos oktatás feltételei is jelentősen javultak. Az iskola közvetlen környezete is megújult, udvari játékok, padok, esőház teszi kényelmesebbé a szünetek eltöltését tavaszán iskolánk elnyerte az Ökoiskola címet. A pedagógiai programunkba és a helyi tantervünkbe ekkor került be hangsúlyosan a fenntarthatóságra nevelés. A környezeti problémákat az elmúlt években tudatosítottuk a tanulók gondolkodásában. Megismertettük őket a globális és a közvetlen lakókörnyezetükben megjelenő környezeti problémákkal, okokkal és következményekkel. Felhívtuk figyelmüket arra, hogy mindannyian használjuk, terheljük, szennyezzük környezetünket életünk során, tehát annak állapota saját életvitelünktől is függ. A környezettudatos magatartás kialakítása a tanórákon kívül a szakkörökön és minden tanulócsoportra kiterjedő, hangulatos projektnapokon történt az elmúlt években. Az épület tárgyi és technikai megújulásával, a TÁMOP pályázat pedagógus-módszertani megújulást segítő továbbképzési programjaival egy olyan tanulási környezet alakult ki, amelyben az energiatudatos iskolai működés nem csak szlogen, hanem reális valóság lehet. Iskolai házirendünkben is benne foglaltatik elvárásként a környezettudatos magatartási normák szerinti viselkedés. Létrehoztuk az iskolában az öko - munkacsoportot, amelyben az iskola minden polgára képviselteti magát. Az öko - munkacsoport szervezi, irányítja, koordinálja az iskola ilyen jellegű tevékenységét. Az együttműködés az iskolába működő egyéb munkaközösségekkel és a DÖK-kel zökkenőmentes. 3

4 Összességében elmondhatjuk, hogy: o az iskolánk és környezete megfelel a korszerű oktatás igényeinek. o A tantermek kialakítása, berendezése, alkalmas a kooperatív tanulásra. o A tanórai munka során gyakran kapnak a tanulók együttműködést igénylő feladatokat. o Az iskolai közös munka és élet produktumai megjelennek a falakon. o A pedagógusok felkészültek az új típusú tanári attitűdre. (facilitátori szerep) o Az iskolában valódi döntéshelyzetekben vannak a tanárok és a diákok az iskolai programok meghatározása szempontjából. o Az iskolai tanulás során a problémamegoldó gondolkodás kialakítása van előtérben. o Iskolában szerepet kap a teljesítmény-centrikus, versenyeztető pedagógia mellett a kooperatív tanulás. Az Energiatudatos iskola innovációval is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy az iskolánkból kikerülő diákok környezettudatosan éljenek, cselekvő, felelősségteljes magatartással járuljanak hozzá szűkebb hazánk, Isaszeg és tágabb otthonunk a Föld élhetőségének megőrzéséhez. Miért éppen az energia? o A világon az elmúlt 50 évben kétszer több energiát használtunk fel, mint civilizációnk történelmében összesen. (Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék) o Nemcsak az energiaforrások előteremtéséről kell gondoskodni, hanem számolni kell az energetika közvetetett és közvetlen környezeti - a bioszféra terhelhetősége, az üvegházhatás felerősödése, globális felmelegedés, klímaváltozás -, valamint társadalmi, szociális hatásaival is. A Föld napja mozgalom egyik jelmondata találóan fejezi ki törekvéseinket a fenntarthatóság pedagógiájának terjesztése érdekében: Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot? A téma feldolgozásának módját Eötvös József szavai fejezik ki találóan: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanítunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, amelyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad. Nevelési céljaink az Energiatudatos Iskola program megvalósításához fűződően: o Környezetbarát iskola kialakítása Igényes környezeti kultúra kialakítása a tantermekben, az iskola belső terében, az iskola körül. Funkcionális és aktuális dekoráció, derűs hangulatú, virágokkal díszített belső terek és ápolt udvar kialakítása. 4

5 o Hulladékok megfelelő kezelése A helyes fogyasztási szokások kialakítása, ezzel a hulladékok mennyiségének csökkentése Étkezési, vásárlói szokások felmérése, megfigyelése, módosítása. o Takarékosság Takarékos és figyelmes anyaghasználatra való nevelés Energiatakarékosság, papír újrahasznosítása, elemgyűjtés stb. o Egészségre nevelés Megteremteni az egészséges iskolai munka feltételeit. A táplálkozás szerepe az egészség megőrzésében, a betegségek megelőzésében. Bio élelmiszerek népszerűsítése, szenvedélybetegségek megelőzése. o Természeti értékeink megőrzése ápolása A diákokban tudatosítani kell, hogy az éghajlatváltozás legfőbb okozója energiatermelésünk és energiafelhasználásunk jelenlegi módja. A cél, hogy a tanulók megismerjék, hogyan tudnak változtatni szokásaikon, és takarékosabban illetve környezetbarátabb módon felhasználni az energiát. A természeti és mesterséges környezet esztétikumának alakítása. Együttműködés az isaszegi Hermann Ottó környezetvédelmi szakkörrel-( Zöld Szív ). Együttműködés az Isaszeg Természetvédeleméért és Környezetvédelméért Közalapítvánnyal, az Isaszeg Néphagyományiért Alapítvánnyal és az Isaszeg Sportjáért Alapítvánnyal. o Társadalmi kapcsolatok ápolása Szülőkkel és a családdal való folyamatos kapcsolattartás. Alkalmanként riportok készítése a város felelős vezetőivel energia-témában. Az energiatudatosságra nevelés színterei Érdekes és a nevelésnek is új színtereket adó tevékenységünk átszövi az iskola oktatási- nevelési rendszerét. Mivel elsősorban nevelésről, szemléletfelfogásról van szó, így minden pedagógus kihasználja a témában rejlő lehetőségeket. A pedagógiai programunk és helyi tantervünk is tartalmazza az energiatudatossággal kapcsolatos ismeretek közlése, a tanmenetekben minden év elején beépülnek a tanulócsoportnak megfelelő ismeretek. A történelemoktatásban például fontos nevelési cél a jövőért érzett felelősség múltbéli példáinak megjelenítése, és a magyar irodalom órán is izgalmas fogalmazás kerekedhet ilyen címekből, mint például: Milyennek képzelitek el 20 év múlva országunk energiaellátását? A természettudományos órák keretében direkt módon foglalkozunk az energia fajtákkal, előállításukkal, az előállítás környezeti hatásaival, a már két éve folyó Energia-projekt keretében. Ennek sikeressége bizonyított, legnagyobb pozitívumát abban látjuk, hogy a tanulók egy csoportja Önképzőkör jelleggel viszi tovább a témát. Matematika órán kiszámíthatjuk, mennyibe kerül az energia előállítása, grafikonon ábrázolhatjuk az energiafogyasztás alakulását. Az életvitel és osztályfőnöki órákon is fontos feladat az intelligens energiafelhasználás, a tudatos fogyasztói magatartás, a takarékossági szemlélet kialakítása. 5

6 A művészeti oktatás keretében rajzban, zenében, képzőművészeti alkotásokban jeleníthetik meg azokat az érzéseket, amelyeket egy-egy környezeti probléma felidéz bennük. Pl: A Tiszánál c. vers aktualitása. Informatika órákon IKT-s eszközökkel nyerhetünk kitekintést a világ energiafelhasználására és az ebből adódó problémákra. A tanórán kívüli tevékenység egyik fontos formája a projektnap. Minden tanévben 3 projektnapot tartunk, amikor a tanulóink az energiatudatosság témakörével foglalkoznak: október 31- én a Takarékosság világnapján, március 22-én A víz világnapján és április 22-én A Föld napján. Bármely iskolai tevékenység akkor lesz eredményes, ha bevonjuk a tanulókat lehetőség szerint már a tervezésbe is és számítunk nagyfokú együttműködésükre a programok megvalósítása során is. Az iskolai Diákönkormányzat és Öko-szakkör olyan bázisként működik a program megvalósítása során, amelyre építve bízhatunk a program sikerében. Az iskolában folyó nevelő munka sajátos területei között az egyik legjelentősebb a diákönkormányzat tevékenysége. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola keretein belül végzi, a tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, jogaik érvényesítésére a tanulók tanórán kívüli szabadidős tevékenységének segítésére. Jelentőségét az emeli ki, hogy átfogja az iskolában tanuló diákokat. Rendkívül alkalmas arra, hogy a tanulói öntevékenység maximálisan előtérbe kerüljön. Szervezeti keretei, vezetési mechanizmusa, tartalmi tevékenysége alkalmas arra, hogy a gyermekek, ezen kereten belül tanulják meg a közösséghez tartozás és alkalmazkodás formáit, lehetőséget ad a közösségi élet kialakítására, és ezen kereten belül elsajátíthatják a közösségi lét, demokrácia játékszabályait. Fontos, hogy a diákok gazdái legyenek a mindennapi diákéletnek, kötelességüknek érezzék környezetük megóvását. Tevékenységek / gyakorlatok / feladatok augusztus 23- szeptember 1 Nevelőtestületi nyitó értekezlet: a tantestület állást foglal abban a Munkaforma Eszközigény Időterv (perc) Szervezési kérdések Feladatok ellenőrzési/ értékelési módja/sikerkritérium Munkaértekezlet 2 óra Az iskola pedagógusain kívül a technikai dolgozók is törekedjenek munkájuk során az energiatudatos iskolai Október végi nevelői értekezlet 6

7 kérdésben, hogy az iskolai működés minden területén törekszik a fenntartó által biztosított erőforrások takarékos, energia-és környezettudatos felhasználására. Munkaterv megbeszélése: az öko-napok időpontjának, az energia-projekt ütemezésének, az öko-szakkör szervezésének kérdései szeptember 1. Az első osztályfőnöki órán az első osztályos tanulókat megismertetjük iskolánkkal, 2-8. osztályos tanulókkal pedig felelevenítjük az iskolai élet és iskolai együttélés szabályait. Frontális osztálymunka Az innováció dokumentációja nyomtatott és elektronikus formában is rendelkezésére áll az iskola pedagógusainak. Házirend Az első osztályos termekben, mellékhelyiségekben takarékosságra felhívó piktogramokat helyezünk el. munka elősegítésére. Az Energiatudatos iskola-innováció keretében elkészült oktatási segédanyagok beépítése az egyes tantárgyak tanmeneteibe. Ökoszakkör szervezése, együttműködés kidolgozása az iskolai Diákönkormányzattal. Minden osztály delegál egy tanulót a DÖK-be. Az ökoszakkört, amelynek keretében havonta energia-őrjáratot tartunk az iskolában, szintén meghirdetjük. Félévi, év végi nevelési értekezlet 2011.szeptember 1- Pedagógusok egyéni Az iskola pedagógiai 20 óra Az elkészült 7

8 2011. szeptember 30. Tanmenetek elkészítése, ökomunkaterv és DÖK munkaterv elkészítése az innováció tartalmi elemeivel Az iskolai Diákönkormányzat és Öko-szakkör közös tevékenysége az energiatudatosság növelése érdekében Szeptember: osztály tisztasági és dekorációs verseny meghirdetése Az iskola közös és közös munkája programja, Helyi tanterve, számítógép, Internet, Módszertani kézikönyvek, Az energiatudatos iskolainnováció dokumentációja, Hol az Energia? oktatócsomag CD, amelyet az ENERGIA KLUB (1519 Budapest, Pf. 411) adott ki, tankönyvek, nyomtató, fénymásoló Beszélgetés Felhívások megfogalmazása Az osztályok 1-2 tanulót delegálnak az iskolai DÖK-be, amelynek munkáját egy pedagógus segíti. Az öko-szakkör tevékenységébe saját döntésük alapján kapcsolódnak be az érdeklődő tanulók. 1 óra Szempontsor elkészítése, amely magába foglalja a környezet megóvását, ízléses, tanmeneteket és munkaterveket az iskola igazgatója hagyja jóvá. A termek tisztaságának és dekorációjának ellenőrzése és pontozásos értékelése 8

9 helyiségeinek-aula, folyosók-dekorációja Papír- használt elem és PET-palack gyűjtés Beszélgetés Felhívások megfogalmazása Számítógép, nyomtató, színes karton környezetbarát, újrahasznosítható, aktuális dekoráció elkészítését. 0,5 óra Verseny hirdetése az osztályok között A gyűjtés során számítunk a szülők aktív közreműködésére. havonta történik. A gyűjtési akciót átlag kéthavonta megismételjük, így elérjük, hogy iskolánk környezetében élők kevéssé terhelik a környezetet. A hulladékért kapott pénzen a DÖK és az Öko-csoport által meghirdetett versenyeket díjazzuk. Október: Hogyan takarékoskodhatunk az energiával? Beszélgetés Riport készítése az iskola igazgatójával Felhívások megfogalmazása, iskolarádió A riport kérdéssorait a melléklet tartalmazza. 1 óra Energiavadászat - kutatás az iskolában Csoportot szervezünk az öko-szakkör és a diákönkormányzat tagjaiból, akik arra keresik a választ, mit tudnának a diákok tenni annak érdekében, hogy takarékosabban használják az energiát. Riport készítése az iskola igazgatójával A tevékenység akkor sikeres, ha az iskola energia fogyasztása kimutathatón csökken. 9

10 Akcióterv készítése a takarékosságra vonatkozóan- MIT TEHETÜNK MI? ENERGIADETEKT ÍVEK AZ ISKOLÁBAN Öko-csoport megbeszélése Szúrópróba szerű ellenőrzés szünetekben illetve tanítás után az osztálytermekben és az iskola közös helységeiben Jegyzetfüzet Detektív napló Táblázat értékeléshez az Havonta 2 x 0,5 óra az energiatakarékosság kérdésében. A közös akciótervet diák-közgyűlésen ismertetik a diákok társaikkal. Újabb javaslatokat is tehetnek a tanulók. Az öko szakkör vezetője által megbízott tagok (alkalmanként más és más tanuló) 3 as csoportokban, meghatározott időpontban ellenőrzik az iskola osztálytermeit és közös helységeit, figyelve a fűtés, a világítás, a víz takarékos a nyílászárók előírásszerű használatára, és a hulladékok szelektív gyűjtésére. Pontozással értékelnek és a pillanatnyi állást az iskola ÖKO- falán A sikeresség feltétele, hogy mindenki megismerje a tervet és egyetértsen vele. A tevékenység akkor sikeres, hogyha tendenciájában csökken az energiapazarlás, a hulladékokat megfelelően kezelik 10

11 Gyalogosan kerékpárral közlekedj! és Takarékossági világnap október 31.-programjainak előkészítése Osztályfőnöki órák A gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályainak elsajátításához Közlekedési ismeretek-füzetek, társasjátékok Öko-csoport és DÖK megbeszélés; A segítő tanárok programjavaslatának megbeszélése. Felkészülés a vetélkedőre, segítség hozzá az interneten a.hu/khely/021031/t.h tml kodas.hu/gyik.php https://www.otpbank. hu/otp_portal/file/ _Takarekossag i.pdf, (1-4. oldalig) n.hu ovetkezetek.hu/f ebf9f5.php, elhelyezett táblázatban rögzítik. KRESSZ versenyek hírdetése alsó és felső tagozatban 1 óra Osztályok közötti vetélkedő kiírása: Hogyan takarékoskodhatunk? Ösztönözzük tanítványainkat gyalogos kerékpáros közlekedésre. a és Projektnap Takarékossági világnap 11

12 Előkészítés Megbeszélés Programtervezet, jegyzetfüzet Projektnap Takarékossági világnap A projektnap tartalmi terve Az osztályok ráhangolása a projekt témájára, tájékoztatás a projekt céljáról, a feladatokról Csoportok kialakítása, elnevezése, a csoportvezetők megválasztása, feladatai Alsó tagozatosok feladatai Iskolarádió műsora F.o.m, csoportmunka A feladatokat a melléklet tartalmazza. 1 óra Külön program készül alsó-és felső tagozatosok számára, külön tanóránként Előzetes feladat: tablókészítés- minden osztálynak és csoportnak OSZTÁLYUNK TAKARÉKOSKODÁ SA vagy CSOPORTUNK TAKARÉKOSKODÁ SA címmel 4 óra Alsó tagozatban osztályközösségek tagjaiból szerveznek csoportot az osztályfőnökök, felső tagozatban a már előzőleg megszervezett vegyes életkorú csoportokkal dolgozunk. Sikeres, ha a gyerekekben tudatosítjuk, hogy milyen fontos a takarékoskodás a mai világban, és minél több ötletet adunk arra vonatkozóan, hogy mivel és hogyan lehet kell takarékoskodniuk. 12

13 1.feladat: A két kis malacpersely 2. feladat Az energiára fordított energia megtérül Energiához köthető logikai feladatok megoldása Egyéni munka füzet, ceruza Magyar óra-1-4.o. Olvasás, szövegértés, Illusztráció készítése a szöveg alapján. A kész alkotásokból kiállítást rendezünk. Matematika óra1-4. o. A feladatokhoz ábrák, illusztrációk készítése segíti a megoldást. 3. feladat: CSIRKE NEVELÉS Mennyi csirkét nevelhetünk fel a megmaradt tízórainkból? A megmaradt tízóraikat gyűjtjük az aulában. 10 perc A szünetben végzik a gyerekek 4. feladat: Megújuló energiaforrásokat használunk 5. feladat Aszfaltrajzverseny Tanítói bemutató kísérlet, páros munka, egymás segítése Kísérleti egységcsomag: Megújuló energiaforrások feladatlap és Környezet óra 1-4. o. A feladatlapokat frontálisan ellenőrzik. 13

14 Így takarékoskodunk mi címmel F.o. munka Színes aszfaltkréták 20 perc Rajz foglalkozás A tartalmat, az ötletességet és a kivitelezés esztétikumát értékeljük. A rajzokat lefényképezzük és kiállítást rendezünk a képekből. 6. feladat Takarékossági feliratok készítése és elhelyezése az osztályteremben Felső tagozatosok feladatai 1.feladat: Csoportnév választás és csoportinduló komponálása az Ég a gyertya ég című gyerekdalra Zsírkréta, filctollak, színes ceruzák, színes lapok és olló 25 perc 15 perc Technika, fogalmazás készség, helyesírás Ének-zene, fogalmazás A felhívó feliratokat elhelyezik a saját osztálytermeikben az osztályok. Előadókészséget, ötletességet pontozzuk. 2.feladat: Energiapazarlók megkeresése termekben a Plakátok és feladatlap kérdésekkel 15 perc Szövegértés, fizika, kémia, koncentráció Ellenőrzése is egyben az első feladatnak 3.feladat: Energiapazarlás Igaz hamis módra Feladatlap 6 perc Életvitel 14

15 4.feladat: Megújuló TOTÓ energia 5.feladat: Nem megújuló energia TOTÓ TOTÓ TOTÓ 10 perc 10 perc Természetismeret, fizika, kémia, földrajz Természetismeret, fizika, kémia, földrajz 6. feladat: Tabló bemutatása Csoportból kiválasztanak egy tanulót, aki bemutatja a tablót Előre elkészített tabló OSZTÁLYUNK TAKARÉKOSKODÁ SA vagy CSOPORTUNK TAKARÉKOSKODÁ SA címmel 25 perc Technika és rajz foglalkozás, fogalmazás A tablók bemutatásánál az esztétikát, a tartalmat, az ötletességet pontozzuk. A legszebb és legtartalmasabb tablókat az iskola aulájában kiállítjuk. 7.feladat: Takarékosság - kvíz Frontális osztálymunkában a különböző csoportok vetélkednek Kvíz kérdések 15 perc Szövegértés, történelem Verseny: Melyik csoport gyűjti a legtöbb pontot? Aki a legtöbb kérdésre tud válaszolni, az kapja a pontot. 15

16 Takarékosság-a számok tükrében Rajzpályázat meghirdetése az Energiatakarékossági Világnap március 5. alkalmából -A jövő energiaforrása - címmel Projektnap A víz világnapja Előkészítés Öko-csoport Az iskola villamos megbeszélése energia, víz-és gázfogyasztásának ábrázolása grafikonon havonkénti bontásban. A grafikont az ökofalon helyezzük el, és összehasonlítjuk az előző év hasonló időszakával. Egyéni munka A beérkezett rajzokból kiállítást szervezünk a Föld napján. A rajzpályázat díjazását a hulladék gyűjtésből kapott pénzből végezzük. Külön program készül alsó-és felső tagozatosok számára, külön tanóránként. Öko-csoport és DÖK Programtervezet, 1,5 óra Előzetes feladatok a megbeszélés. A segítő jegyzetfüzet felsős osztályoknak tanárok Minden osztályfőnök programjavaslatának a saját osztályát 4 A csoportteljesítmények összesítése után eredmény hírdetés, jutalmazás zárja a napot. Szándékaink szerint a gyerekek erre az időpontra rendelkeznek annyi ismerettel a témában, hogy kreatív alkotások szülessenek. Sikeresnek tekintjük a programot, ha minden tanulók részt vesz a közös munkában. Külön eredmény, ha a kész programba saját ötleteiket, elképzeléseiket, 16

17 Tanulmányi kirándulás Látogatás az isaszegi szennyvíztisztító telepen megbeszélése. csapatra ossza be, (a csapattagok között legyenek jó és gyengébb tanulók egyaránt). Mindegyik csapatnak kell egy vízzel kapcsolatos nevet választania és egy menetlevelet készítenie. Mérete A4 es lap. A lap egyik felére montázsszerűen - bármilyen technikával - a csapatnév kerüljön, valamint a vízzel kapcsolatos montázs, a másik felére kerülnek a pontok. Osztályok osztályfőnökökkel Jegyzetfüzet, megfigyelési szempontok. mellékletben 2 óra Az osztályok látogatásuk alkalmával a szennyvíztisztító telepen megismerkedhetnek azokkal a technológiai eljárásokkal, amelyekkel az isaszegi szennyvízből kívánságaikat beleszövik. is A kirándulás akkor éri el célját, ha a gyerekekben tudatosul, hogy milyen fontos takarékoskodni az ivóvizzel. Milyen költséges eljárásokkal lehet megtisztítani a szennyvizet. 17

18 ismét tiszta víz lesz. A látogatásról beszámolót készítenek az osztályok, a legérdekesebbet leadjuk iskolarádión keresztül. Projektnap A víz világnapja A projektnap tartalmi terve Az osztályok ráhangolása a projekt témájára, tájékoztatás a projekt céljáról, a feladatokról Csoportok kialakítása, elnevezése, a csoportvezetők megválasztása, feladatai F.o.m, csoportmunka Csapatonként 1 doboz színes zsírkréta, 1 doboz legalább 6 színű filctoll, 2 ceruza és két toll. Iskolarádió műsora: A Víz Világnapjaismertető Lehoczky János: A vizek fohásza 4 óra Alsó tagozatban osztályközösségek tagjaiból szerveznek csoportot az osztályfőnökök, felső tagozatban a már előzőleg megszervezett vegyes életkorú csoportokkal dolgozunk. Alsó tagozatosok 18

19 feladatai 1. feladat : Zelk Zoltán: Párácska A tanulók kooperatív csoportokban dolgoznak minden órán Zelk Zoltán: Párácska-szöveg/ mellékletben. Magyar óra-1-4.o. Olvasás, szövegértés, Illusztráció készítése a szöveg alapján. A kész alkotásokból kiállítást rendezünk. 2. feladat Vízi állatok, vízi növények gyűjtése 3. feladat Többet ésszel, mint erővel! Vízhez köthető logikai feladatok megoldása A 4-es lap, színes filctollak a csapattagok számának megfelelően különböző színben. Számítógép, projektor A feladatokat a melléklet tartalmazza. Környezet óra 1-4. o. Melyik csapat tud többet összegyűjteni? Ellenőrzés: szóforgóval, az állatok, növények színes képeinek bemutatása, élőhelyük jellegzetességei Matematika óra1-4. o. A feladatokhoz ábrák, illusztrációk készítése segíti a megoldást. 4. feladat Gólya -béka-szúnyog játék (A Sárkány - királylány-szamuráj játék elvén) 10 perc Testnevelés A játékos testmozgást óraközi szünetben végzik a tanulók. A legeredményesebb csapat nyer 5.feladat Vízhez, vízi Forgó papír módszer A dalok, mondókák címeit a melléklet 10 perc Ének-zenei foglalkozás 19

20 növényekhez, vízi állatokhoz köthető dalok, mondókák gyűjtése, eléneklése, elmondása, meghallgatása. 6. feladat Papírhajó hajtogatás Tanítói bemutatás, egyéni munka, egymás segítése tartalmazza. Közben: Zenei cd hallgatása Cd 1 : 23 tétel Száraz tónak 32. tétel Házasodik a tücsök Cd 2 : 11 esővarázsló Zenehallgatás 3 : 19. tétel Vízi zene Újságpapír, színes lapok, rajzlapok, írólapok 15 perc Technika foglalkozás Verseny Melyik csapat hajtogatja a legszebb és legjobb minőségű papírhajót? Az elkészült plakátokat kiállítjuk az iskola aulájában. 7. feladat Plakát készítése Témakörök: - Barátunk a víz - Ellenségünk a víz - Létfontosságú víz - A víz mint szórakozás Felső tagozatosok feladatai 1. feladat Víz a földrajzban és Karton, olló, ragasztó, színes ceruzák, színes újságok 5-6. és 7-8. osztályosok feladatlapjai 30 perc 15 perc Földrajz, történelem, helyesírás Ellenőrzés: szóforgó 20

21 a történelemben 2. feladat Ha én víz lennék /szóforgó/ 3. feladat: Víztakarékossági praktikák! 4. feladat: Ének az esőben A tavaszi szél vizet áraszt, vagy a Kiskacsa fürdik fekete tóban című dalt kell előadni RAP, FUNKY - DISCO, ROCK vagy HEAVY METAL formában. Csoport munka, forgó papír módszer : felhívások megfogalmazása A4-es lap, színes ceruzák, annyi színben, ahány fős a csapat Színes papírcsíkok Dalcímeket, előadási módot tartalmazó papírcsíkok 5 perc 15 perc 10 perc Fogalmazás Életvitel Ének-zene Minél figyelemfelkeltőbb, egyértelműbb felhívások legyenek, és ez alapján pontozunk Az elkészült makettekből kiállítást rendezünk az aulában. 5. feladat: Makett készítés osztály a víz körforgását, a osztály egy vízimalmot készít osztály: hungarocell lap, színes kupakok, ragasztó, olló, papírcsíkok, filctoll 7-8. osztály: csoportonként 3 műanyag flakon, hurkapálca, 2 parafa dugó, olló, vázlatrajz 25 perc Technika foglalkozás A csoportteljesítmények összesítése után 21

22 6. feladat Mit iszunk? 20 perc Bemutató kísérlet a vízimalomhoz Vízbontó készülék Film a vízrőlprojektor, számítógép 30 perc Természetismeret, kémia eredmény hírdetés, jutalmazás zárja a napot. Projektnap A Föld napja Előkészítés Öko-csoport és DÖK megbeszélés; A segítő tanárok programjavaslatának megbeszélése. Programtervezet, jegyzetfüzet 1,5 óra Külön program készül alsó-és felső tagozatosok számára, külön tanóránként. Előzetes feladatok az osztályoknak Minden osztály 5 db egynyári virágpalántát és virágföldet hoz. A felsős osztályok menetlevelet készítenek az akadályversenyre. A menetlevél borítóján rajzos formában jelenítsék meg, hogy milyennek képzelik a Földünket 50 év múlva. A felsős osztályok a város zöld A program akkor sikeres, hogyha tudatosítjuk tanulóinkban, hogy a Földet unokáinktól kaptuk kölcsön. A gyerekek tevékenyen részt vettek a program kialakításában és megvalósításában. 22

23 Filmvetítés és ankét Az öko-csoport tagjai és az érdeklődő felső tagozatos tanulók, tanárok tanítás után Projektor, Kegyetlen igazság c. All Gore-film 2 óra övezetében szerevezett akadályversenyen vesznek részt. Az alsós osztályok az iskola szabadtéri esőházaiban vetélkednek. A filmet a Föld napja előtt vetítjük le, a globális felmelegedés következményeire, az egyes országok, egyének felelősségére hívja fel a figyelmet. A látottak alapján film-ajánló megfogalmazása az iskola tanulói számára, amelyet iskolarádión és iskolánk honlapján keresztül is eljuttatunk az érdeklődő diákokhoz és felnőttekhez. Az Energiatakarékossági Világnap alkalmából meghirdetett rajzpályázat értékelése és az 23

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév Készítette: Bádonyiné Olasz Erzsébet Börcsökné Csontos Tünde Ökoiskolai munkacsoport: Tagjai: Alsós osztályfőnöki mk: Felsős osztályfőnöki mk.: Alsós humán mk.: Felsős

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016-2017. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 05-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László, Frák Erika 09.01 Felhívás

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE. a 2011/2012-es tanévre

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE. a 2011/2012-es tanévre 3. számú melléklet A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE a 2011/2012-es tanévre Készítette: ÖKO munkacsoport vezetője Jóváhagyta:

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

2014-2015 ÖKO munkaterv

2014-2015 ÖKO munkaterv Isaszegi Damjanich János Általános Iskola 2014-2015 ÖKO munkaterv Isaszeg, 2014. szeptember 7. Balázs Judit ÖKO mk. vezetője A jövő nem fogja jóvátenni,, amit te a jelenben elmulasztasz. (Albert Schweitzer)

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév Szentlőrinc, 2014. 09. 24. Készítette: Tóth Beáta Iskolánk, a Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye pályázati úton, a 2012/2013-as

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2014/2015-ös tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 26. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezető 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

reál munkaközösségének munkaterve 2012/2013

reál munkaközösségének munkaterve 2012/2013 A Batthyány József Általános Iskola reál munkaközösségének munkaterve 2012/2013 Pintér Sándor mkv. TANTÁRGYI KÖR Biológia Fizika Földrajz Kémia Matematika Technika Természetismeret MUNKAKÖZÖSSÉGÜNK TAGJAI:

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2016/2017. tanév Készítette: munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Öko Munkacsoport Koordinátor Kovácsné Lébényi

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Dugár Györgyné és Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: 1. ÖKO munkaterv készítése 2012. szeptember 30.

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31.

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 2014 Ökoiskolai munkaterv Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 1. Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Tápai Zsuzsanna Tamás Emilia Élő Márta Jobbágy Miklósné Felker Fruzsina Lecsek

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013/2014 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

2014-2015 és. 2015-2016-os tanév. intézmény egység vezető helyettes. felsős munkaközösség vezető

2014-2015 és. 2015-2016-os tanév. intézmény egység vezető helyettes. felsős munkaközösség vezető Csornai Általános Iskola És Alapfokú Művészeti Iskola ÖKO iskolai munkaterve 2014-2015 és 2015-2016-os tanév Az ÖKO iskolai munkacsoport tagjai: - tanító intézmény egység vezető helyettes Szabóné Varga

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014/2015 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Ökomunkaközösség E g e r, 2011. szeptember 01. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2013/2014.

Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2013. szeptember 1. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok 2014.június

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV THÖKÖLY IMRE KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV

ÖKOISKOLAI MUNKATERV THÖKÖLY IMRE KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ÖKOISKOLAI MUNKATERV THÖKÖLY IMRE KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV.] ÖKOISKOLAI MUNKATERV Az ökoiskolai munka célja: Fenntarthatóságra nevelés: példamutatás, tapasztalatszerzés. Szemléletformálás,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Öko munkaterv 2015-2016. tanév

Öko munkaterv 2015-2016. tanév Öko munkaterv 2015-2016. tanév Az Ökoiskola munkacsoport tagjai: Nagy Sándor, földrajz-történelem tanár, a munkacsoport vezetője Szűcsné Csontos Katalin, földrajz-német tanár, intézményvezető-helyettes

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

ANGOL NYELVI PROJEKTHÉT AZ ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN BAJA

ANGOL NYELVI PROJEKTHÉT AZ ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN BAJA CHRISTMAS WEEK ANGOL NYELVI PROJEKTHÉT AZ ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN BAJA 2012. DECEMBER 17-2012. DECEMBER 21. Készítette: Mellár Valéria Ez a témahét az Újvárosi Általános Iskola éves munkatervének

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. tanév Készítette: biolológia-földrajz szakos tanár tanító Debrecen,2015. szeptember 2 ÖKO MUNKACSOPORT TAGJAI tanár Munkacsoport vezető tanító

Részletesebben

1. Az iskola diákönkormányzatának (DÖK) munkaterve

1. Az iskola diákönkormányzatának (DÖK) munkaterve 1. Az iskola diákönkormányzatának (DÖK) munkaterve A Halmi Telepi Általános Iskola- az érvényes DÖK SZMSZ alapján- egy diákönkormányzat működik, ennek megfelelően határozzuk meg a 2015/2016. tanév céljait,

Részletesebben

BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA

BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA ELŐDISKOLÁINK FÉNYES TÁNCSICS SZIGETI KOSSUTH A Budai Középiskola születése 2004 Táncsics Mihály Angol Kéttannyelvű Gimnázium Kossuth Lajos Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása.

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása. Foglalkozás tervezett időpontja 1. tanítási Időtartama Helyszíne, körülményei 1 óra A 11. számú interaktív táblás (TTSZK) 2. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai alapismeretek I 3. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések

Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések A dohányzás káros hatásai Javasolt évfolyam: 7 12. Időbeosztás Tanári

Részletesebben

1. osztály. 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök

1. osztály. 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök 5 db vonalas füzet (kódszáma: 14-32) 5 db négyzetrácsos füzet 1 db hangj egyfüzet 1. osztály 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök 1 db gyűjtő mappa rajz órára, mely tartalmazzon: 30 db rajzlapot,

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT

KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT 2010. MÁJUS 21 28. A környezetvédelmi témahét lezárása, összegzése A tanmenetbe tervezett programokat, tananyagokat, különböző osztályfokon, tantárgyakhoz, az alábbi témakörökben

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDŐ KOMMANDÓ MUNKATERVE

KÖRNYEZETVÉDŐ KOMMANDÓ MUNKATERVE KÖRNYEZETVÉDŐ KOMMANDÓ MUNKATERVE Készítette: Szurovecz Zoltánné A Környezetvédő Kommandó programja a 2010/2011-es nevelési- és oktatási évben Iskolánk környezeti nevelését az alábbi színtereken szeretnénk

Részletesebben

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban Időpont: 2010. február 22. A projekt célja: A diákok jogi tudásának, ismeretének bővítése, gyakorlati feladatok keretében felkészíteni

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: 5-6. évfolyam Téma: Én és a környezetem - esszé a hulladékkezelésről Tanóra időtartama: 45 Nevelési cél:

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ISKOLAI ÖKOMUNKATERV 2014-2015.

II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ISKOLAI ÖKOMUNKATERV 2014-2015. II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ISKOLAI ÖKOMUNKATERV 2014-2015. Alsó és felső tagozat A 2014/15 tanévben is folytatjuk iskolánkban

Részletesebben

reál munkaközösségének munkaterve 2011/2012

reál munkaközösségének munkaterve 2011/2012 A Batthyány József Általános Iskola reál munkaközösségének munkaterve 2011/2012 Készítette: Pintér Sándor mkv. A munkaterv a munkaközösségi kör tagjainak bevonásával készült, azt a tagság elfogadta. TANTÁRGYI

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014.

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 36 óra Készítette: 2013. szeptember 1. ------------------------------------- Dr. Halász Mátyásné Ellenőrizte:.. munkaközösség-vezető

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014

ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014 ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014 Készítette: Mujzer Richárd ÖKOiskola vezető Győr, 2013. szeptember 5. Ha majd kivágtad az utolsó fát, megmérgezted az utolsó folyót, és kifogtad az utolsó halat, rádöbbensz,

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17-ES TANÉV

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17-ES TANÉV ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17-ES TANÉV Készítette: Az ÖKO munkacsoport Beled, 2016. szeptember 5. Az ÖKO-munkacsoport tagjai: Borosné Tóth Zsuzsanna Ágostonné Hajnali Csilla Homlokné Halász Judit igazgató

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

AZ ÖKO MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE a 2014/2015-ös tanévre

AZ ÖKO MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE a 2014/2015-ös tanévre AZ ÖKO MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE a 2014/2015-ös tanévre A munkaközösség tagjai Molnár Rózsa Ábriné Nagy Judit Salzer Gabriella Lovasné Virányi Zsuzsa Tóbiás Rita Enyedyné Horváth Réka Kiss Brigitta Fazekas

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő

Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő technikai dolgozó) Munkaközösségi vállalások elkészítése

Részletesebben

Állathangok a zenében

Állathangok a zenében TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) MŰVÉSZETI ESZTÉTIKAI KOMPETENCIA

Részletesebben

Az energiára fordított ENERGIA megtérül!

Az energiára fordított ENERGIA megtérül! Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. PROJEKT Az energiára fordított ENERGIA megtérül! Megvalósítás helye: Damjanich János Általános Iskola Isaszeg,

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

A PROJEKTTERV VÁZLATA. 3 hetet meghaladó projekt

A PROJEKTTERV VÁZLATA. 3 hetet meghaladó projekt A PROJEKTTERV VÁZLATA 3 hetet meghaladó projekt 1.A projekt címe Tavaszváró 2.A projekt indoklása A tavasz sokoldalú megismerése, tantárgyakban művészetekben. A pályázati anyag része. 3.Célcsoport A 9.B.osztály

Részletesebben

ISZKASZENTGYÖRGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE 2015 / 2016 TANÉV

ISZKASZENTGYÖRGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE 2015 / 2016 TANÉV ISZKASZENTGYÖRGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE 2015 / 2016 TANÉV KÉSZÍTETTE: Rakovics Judit földrajz-technika szakos tanár Kukucska Istvánné Tárnai Henrietta tanító JÓVÁHAGYTA: Szonn Ibolya Mária

Részletesebben

Ökoiskola munkaterve a 2014/2015. tanévre

Ökoiskola munkaterve a 2014/2015. tanévre Ökoiskola munkaterve a 2014/2015. tanévre Készítette: ÖKO je 2007-ben nyerte el iskolánk az Ökoiskola Címet először, 2010-ben második alkalommal is sikeresen pályáztunk.2014-ben benyújtottuk pályázatunkat

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Oktat: Alsó tagozat 1. osztályban minden tantárgyat az ének kivételével

Oktat: Alsó tagozat 1. osztályban minden tantárgyat az ének kivételével 1. KTKT Általános Iskola és Középiskola Páhi Általános Iskolájában 2012/2013-es tanévben tanítók Név: Csviláné Polgár Erika 8. osztályfőnök tanító, angol műveltségterület, inkluzív nevelés tanár Oktat:

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE TANÉV

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE TANÉV A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2016-2017. TANÉV Készítette: Nagy-Peidl Éva DÖK segítő pedagógus Bátonyterenye, 2016. szeptember 1. Iskolánk diákönkormányzata elsődlegesen a tanulók érdekeinek képviseletére

Részletesebben