Agrártámogatások 2014:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Agrártámogatások 2014:"

Átírás

1 Agrártámogatások Elsősorban közvetlen területalapú támogatások és a kölcsönös megfeleltetés rendszere, de más is Agrártámogatások Magyarország (Mrd Ft) Megnevezés évi előirányzat évi előirányzat Nem zeti támo gatás EU forrás/ Egyéb bevétel Összesen Nemzeti támogatás EU forrás/ Egyéb bevétel 1. Nemzeti támogatások 49,7 2,0 51,7 59,5 2,0 61,5 Ebből folyó kiadás és jövedelemtámogatás 2. EU társfinanszírozással működő támogatások 42,8-42,8 53,1-53,1 Összesen 37,7 96,8 134,5 60,5 145,0 205,5 Ebből ÚMVP 33,8 95,3 129,1 49,9 142,3 192,2 3. EU által közvetlenül térített támogatás - 276,7 276,7-323,4 323,4 2014: Az egységes kérelem benyújtási határideje: május 15. Egységes kérelmet az a mezőgazdasági termelő nyújthat be, aki a támogatás alapjául szolgáló terület vonatkozásában jogszerű földhasználónak minősül. Ebből: Piaci támogatás - 41,7 41,7-21,9 21,9 Területalapú- és egyéb közvetlen támogatás Agrár- és vidékfejlesztési támogatások összesen - 235,0 235,0-301,5 301,5 87,4 375,6 463, ,4 590,4

2 Nálunk hogy néz ki? Egységes területalapú támogatás (SAPS), amit az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA) Garancia Részlege, illetve 2007-től az EMGA finanszíroz, Kiegészítő nemzeti támogatás (Top-up), amely kapcsolódik a SAPS-hoz, de forrása a magyar költségvetés. EU társfinanszírozású területek ÚMVP programok kifizetései Hazai tárfinanszírozás is kell (pl. méhészeti nemzeti program, igyál tejet program, TÉSZ támogatás, iskolagyümölcs program, stb.) Kizárólag EU finanszírozás Piaci támogatás Területalapú támogatás Egyéb közvetlen támogatás Területalapú támogatás, és kapcsolódó közvetlen kifizetések Magyarországon

3 Egységes területalapú támogatás (SAPS) A SAPS (Single Area Payment Scheme) keretében adható támogatás éves összege a Csatlakozási Szerződésben foglalt kvóták és bázisterületek alapján kerül meghatározásra. A támogatásra jogosult mezőgazdasági terület (SAPS terület) nagyságának meghatározása az érintett tagállam feladata, ahogyan annak eldöntése is, hogy mekkora legyen a támogatható minimális birtokméret a 0,3ha - 1ha határértékek között. Magyarországra vonatkozó paraméterek a Koppenhágai Megállapodásban Növénytermesztés GOF növények regionális hozam (t/ha), 4,73 GOF növények bázisterület (ha) Durumbúza hagyományos terület (ha) Durumbúza nem hagyományos terület (ha) Egyéb hüvelyesek (ha) Dohány összesen (t) Vetőmagvak (t) Állattenyésztés Speciális húsmarha támogatási prémium (db) Anyatehén támogatás (db) Vágási támogatás borjú (db) Vágási támogatás felnőtt (db) Anyajuh támogatás (db) Tej Nemzeti kvóta (t) Tartalék kvóta (t) (2006-tól) Forrás:Székely-Dunay, /2013. (IV. 9.) VM rendelet Kiindulópont mindig a hatályos jogszabály legyen! Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről Ki jogosult rá? Egységes területalapú támogatás iránti kérelmet az a mezőgazdasági termelő nyújthat be, aki a támogatás alapjául szolgáló terület vonatkozásában az Egységes kérelem rendelet alapján jogszerű földhasználónak minősül.

4 Jogszerű földhasználó Meg is van: A tárgyév június 9-ei dátum szerinti állapotnak megfelelően földhasználóként bejegyzett ügyfél, vagy az az ügyfél, akinek földhasználati joga önhibáján kívüli okból nem került a földhasználati nyilvántartásba bejegyzésre és a földhasználati jogosultságát igazoló egyéb okirattal rendelkezik. Vissza a területalapú rendelethez E rendelet szerint egységes területalapú támogatás alapjául szolgáló területnek a 73/2009/EK tanácsi rendelet 124. cikk (1) (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelő mezőgazdasági területet kell tekinteni. Akkor mire is lehet adni területalapú támogatást? 73/2009 EK rendelet 124. cikk (1)-(5) bek. azon mezőgazdasági területek részesülhetnek, amelyek június 30-án jó mezőgazdasági állapotban tartott hasznosított mezőgazdasági területnek minősülnek.. hasznosított mezőgazdasági terület : a szántóterületek, az állandó gyepterületek, az állandó kultúrák és a konyhakertek összterülete a Bizottság által statisztikai célokra megállapítottak szerint. 73/2009 EK rendelet 124. cikk (1)-(5) bek..gazdaságonként 0,3 ha a támogatásra jogosult azon terület minimális mérete, amelyre vonatkozóan kifizetés igényelhető. Objektív és megkülönböztetéstől mentes kritériumok alapján és a Bizottság jóváhagyását követően azonban bármely új tagállam dönthet úgy, hogy a minimális méretet magasabb, de 1 ha-t meg nem haladó értékben határozza meg.

5 Nálunk mi a területméret előírás? Érje el az 1 hektárt. Ha a támogatható terület több mezőgazdasági parcellából áll, az egyes mezőgazdasági parcellák támogatható területének el kell érnie a 0,25 hektárt. Ha szőlő, vagy gyümölcsös: > 0,3 hektár Kis segítség: Ha az egységes területalapú támogatási kérelem vonatkozásában a támogatható terület nem éri el együttesen az 1 hektárt, de a mezőgazdasági termelő rendelkezik 0,3 hektárnál nagyobb támogatható szőlőültetvény vagy gyümölcsös ültetvény területtel, e terület és az egyéb támogatható területek után együttesen folyósítható a támogatás. 73/2009 EK rendelet 124. cikk (1)-(5) bek jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeknek való megfelelés, a következő ütemezés szerint: a) a II. melléklet A. pontjában említett követelményeket január 1-jétől kell alkalmazni; b) a II. melléklet B. pontjában említett követelményeket január 1-jétől kell alkalmazni; c) a II. melléklet C. pontjában említett követelményeket január 1-jétől kell alkalmazni; 73/2009 EK rendelet 124. cikk (1)-(5) bek A termelés, illetve a termelési tényezők alkalmazása nem kötelező. Jó mezőgazdasági és környezeti állapot minden esetben kötelező (akkor is, ha nincs támogatás igénylés!!) 2013: közvetlen területalapú támogatáshoz kapcsolódó Átmeneti nemzeti támogatás: a) hízottbikatartás támogatása, b) tejtámogatás, c) anyatehéntartás támogatása, d) extenzifikációs szarvasmarha támogatás, e) anyajuhtartás támogatása, f) kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtámogatás, g) Burley-dohány termesztésének támogatása, h) Virginia-dohány termesztésének támogatása, i) héjas gyümölcsek termesztésének támogatása (dió, mogyoró és mandula).

6 Területalapú támogatáshoz kapcsolódó egyéb kiegészítő támogatások Elkülönített cukortámogatás (alapja 2004/2005 és 2005/2006 év) Elkülönített zöldség és gyümölcs támogatás (alapja a 2006/2007 gazdasági év /refererenciaidőszak/ - ekkor termelői szervezeten keresztül feldolgozóipari támogatásban részesült) Elkülönített bogyós gyümölcs támogatás Zöldség (torma fűszerpaprika, spárga, dinnye), gyümölcs (alma, körte, cseresznye, meggy, őszi- és sárgabarack, szilva) és dohány szerkezetátalakítási nemzeti program alap 2009! SAPS-on kívül kiegészítő uniós támogatás igényelhető Különleges rizstámogatás min 1 ha méret EMVA-KAT támogatás KAT=Kedvezőtlen adottságú terület (nálunk kb 880ezer ha, azaz a megművelt (mg+erdő) terület 14%-a) hegyvidéki területek, kevésbé termékeny, nehezen művelhető területek, vagy ahol speciális okokból van szükség a gazdálkodásra (pl. természet védelem, idegenforgalom fenntartása stb) Csak gyep, vagy tömegtakarmány-termelő szántó lehet Min 1 ha méret kell a támogatási kérelemben (0,3 táblaméret Legalább 5 éven át kell vállalni a gazdálkodást, azaz az elnyert támogatás 5 éven át jár. HMKÁ kötelező betartása- súlyos szankciók ha nem tartja be Támogatás:85,9 euro/ha, illetve 10,94 euro/ha de méretfüggő (degresszív kifizetés 500 ha felett már csak az 50%-a jár) EMVA-Natura 2000 gyepterületek támogatása Min 0,3 ha parcella terület Vissza nem térítendő kompenzációs támogatás 38 euro/ha Több feltétel: pl. képzésen kell részt venni, gazdálkodási naplót kell vezetni, HMKÁ, JFGK betartása szigorú ellenőrzésre lehet számítani EMVA AKG támogatás Agrárkörnyezetgazdálkodás: termőhelyi adottságoknak megfelelő termelési szerkezet és környezettudatos gazdálkodás. Feltétel: TAK benyújtásra került és van jogerős határozat, kötelező képzés, meghatározott célprogramban való részvétel (pl.szántóföldi,gyepgazdálkodási, ültetvényekre vonatkozó, vizes élőhely, stb) gazdálkodási napló vezetése, HMKÁ, földhasználati terv, stb.

7 Egyéb jogcímek EMVA-mezőgazdasági területek erdősítése támogatás EMVA erdészeti potenciál helyreállítása EMVA fás szárú energiaültetvény EMVA évelő lágy szárú energiaültetvény EMVA agrár-erdészeti rendszerek létrehozása EMVA erdő-könyezetvédelmi intézkedések EMVA nem termelő mg-i beruházások EMVA kertészeti ültetvények korszerűsítése Kölcsönös megfeleltetés A közvetlen támogatást igénylő gazdálkodók számára egy gazdálkodási keretet írnak elő. Az előírásokat valamennyi gazdálkodó a jogszabályokban előírtaknak megfelelően köteles betartani a gazdaság teljes területén. a Helyes Mezgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) előírásai, illetve Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelmények (JFGK) előírásai KM vonatkozik az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (EMGA) finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS) elkülönített cukortámogatás elkülönített zöldség-gyümölcs támogatás elkülönített bogyós gyümölcs támogatás héjas gyümölcsűek termesztésének támogatása a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatása a tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó különleges támogatás különleges rizs támogatás kérődző szerkezetátalakítási program mezőgazdasági célú biztosítási díj támogatás

8 az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott: KAT gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs kifizetés Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs kifizetés Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs kifizetés mezőgazdasági földterületek első erdősítésének támogatása agrár-környezetvédelmi kifizetések erdő-környezetvédelmi kifizetések védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a növényi genetikai erőforrások ex situ megőrzéséhez nyújtandó támogatás Szőlő- és borpiaci intézkedések (szőlőültetvények szerkezetátalakítása és átállása, szőlőültetvények kivágása) kifizetései JFGK területek JFGK 1. környezetvédelem 2. köz-, állat- és növényegészségügy 3. állatjólét

9 JFGK 1. A vadon élő madarak védelme JFGK 5. A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelme Natura 2000 területekre vonatkozik csak engedéllyel lehet: A gyepterületeket feltörni, felülvetni. A gyepterületeken nádat irtani. A gyepterületeken október 31. és április 23. között legeltetni. Mezőgazdasági területet erdősíteni. A termőföld más célú hasznosítását eredményező területhasználatot folytatni. Kötelezően betartandó földhasználati szabályok Natura 2000 gyepterületeken: Legeltetéssel, illetve kaszálással kell hasznosítani támogatás 100%-a a szankció Csak szarvasmarha, juh, kecske, szamár, ló és bivaly legeltethető (60% a szankció) A kaszálás tervezett időpontját be kell jelenteni a működési terület szerint érintett nemzeti park igazgatóságának. A terület legalább 5, legfeljebb 10%-át kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul kell hagyni. Kaszálás módjának megválasztásánál tekintettel kell lenni az élőhely védelmére. Az inváziós és termőhely-idegen növényfajok megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni a gazdálkodás során. Gyepfeltörés csak engedéllyel Kaszálási szabályok

10 Natura 2000 területen tilos: A gyepterület túllegeltetése. Tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által elhullajtott ürülékből származhat, bármely plusz trágya (műtrágya, szerves trágya, hígtrágya) kiszórása tilos. A belvíz gyepterületről elvezetése és a gyepterület öntözése. Napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés. Gyepterületen a szálas takarmány tárolása a kaszálást követő 30 napon túl. Minden olyan tevékenység, amely a gyepfelszínen maradandó károsodást okoz. A madarak fészkének és fészkelésének zavarása, megrongálása vagy elpusztítása. A védett növényfajok egyedeinek engedély nélküli elpusztítása, károsítása, begyűjtése, birtokban tartása, adásvétele, cseréje. JFGK 2. A felszín alatti vizek szennyezés elleni védelme Tilos a felszín alatti vizek közvetlen és közvetett elszennyezése. Minden gazdálkodóra vonatkozik. Szennyezőanyag: Szerves trágya Műtrágya Olaj és üzemanyag Növényvédőszer Szennyvíz, mosóvíz JFGK 3. A szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása Követelmények: Talajvédelmi hatóság engedélye kell a szennyvíziszap kijuttatásához. (nem lehet legelőre, zöldségnövényekre, fagyott területre, stb) A szennyvíziszapot vagy közvetlenül a felszín alá kell bejuttatni, vagy a felszínre történő kijuttatás és szikkadás után haladéktalanul bedolgozni.

11 JFGK 4. A mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezés elleni védelem Követelmények Nyilvántartásvezetés. A nitrátérzékeny területen gazdálkodónak folyamatos nyilvántartást (gazdálkodási napló) kell vezetnie. A szervestrágya-kijuttatás mennyiségi korlátjának betartása. Lejtős területen történő trágyázás. 12%-nál meredekebb lejtésű területre műtrágya és szerves trágya csak a jogszabályi feltételek mellett alkalmazható. 17%-nál meredekebb lejtésű területre trágya nem juttatható ki. Hígtrágya-kijuttatás: Hígtrágya csak talajvédelmi tervre alapozott talajvédelmi hatósági engedély birtokában használható fel mezőgazdasági területen. Műtrágyázás: Nitrátérzékeny területen a műtrágyafelhasználás feltétele, hogy a gazdálkodó rendelkezzen 5 évnél nem régebbi talajvizsgálati eredménnyel. Szerves trágya termőföldön történő tárolása: Istállótrágya mezőgazdasági területen történő tárolása során be kell tartani az ideiglenes tárolásra vonatkozó előírásokat. Trágyatárolóra vonatkozó előírások: Állattartó telepen képződött trágyát szivárgásmentes, szigetelt, műszaki védelemmel ellátott tárolóban kell gyűjteni. A trágyatároló kapacitásának legalább 6 havi trágya befogadására kell elegendőnek lennie. Silótároló: Amennyiben a gazdálkodó rendelkezik silótárolóval, akkor annak aljzatának és a keletkező silólé összegyűjtésére szolgáló aknának meg kell felelnie a szivárgásmentességi előírásoknak. Nitrátérzékeny területen nem megengedett: A trágyakijuttatás november 15-től február 15-ig. Az őszi kalászosok fejtrágyázása február 1. előtt. Fagyott, vízzel telített, összefüggő hótakaróval borított talajra trágyát kijuttatni. Műtrágya és szervestrágya a felszíni vízek partvonalától mért védőtávolságon belüli kijuttatása.

12 Tilos 170 kg/ha/év nitrogén hatóanyag érték feletti szerves eredetű trágya kijuttatása. Trágya kijuttatása 17 %-nál nagyobb lejtésű területre. Kijuttatni könnyen oldódó nitrogén trágyát a betakarítás után, amennyiben megfelelő talajfedettséget biztosító növény vetésére 15 napot követően nem kerül sor, vagy a szármaradványok lebomlása azt nem igényli. Nitrát érzékeny területek A MePAR (Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer) szerinti fizikai blokkok szintjén közzétett a 43/2007. (VI. 1.) FVM rendeletben szereplő blokkok; Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alá tartozó állattartó telepek (40000 férőhely baromfi, 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertés, 750 férőhely anyakoca), valamint az állattartó telephez tartozó trágyatárolók területe; A nagy létszámú állattartó telepek (az állategészségügyi szabályok szerint: harminc ló, vagy ötven szarvasmarha, vagy kétszáz juh, kecske vagy száz sertés, vagy kettőezer broiler baromfi, vagy ötszáz kifejlett baromfi (tyúkfélék, víziszárnyasok, pulyka stb.) vagy ötven strucc, vagy ötven anyanyúl és szaporulata), valamint az állattartó telephez tartozó trágyatárolók területe, illetve a külön jogszabály szerinti trágyafeldolgozás területe. JFGK 6. A sertések azonosítása és nyilvántartása Követelmények: Tenyészet bejelentési kötelezettség: Tenyészet létesítését, a sertéstartás megkezdését vagy megszüntetését országos adatbázisba Az állatmozgás-nyilvántartás vezetése: A nyilvántartás adatait legalább három évig, illetve a három éven belül indított tartás esetén a tartás kezdetétől kell megőrizni.

13 JFGK 7. A szarvasmarhák azonosítása és nyilvántartása A sertés szállítólevél használata: Az állattartónak, illetve az állat szállítójának gondoskodnia kell arról, hogy az állatokat szállításkor érvényes sertés szállítólevél kísérje. A sertés szállítólevelet és az egyéb ENAR-bizonylatokat három évig, illetve később indított tartás esetén a tartás kezdetétől kell megőrizni és az ellenőrzés során be kell mutatni az ellenőrzést végző személynek. A sertések jelölése: A sertéseket a jobb fülben elhelyezett, tenyésztési hatóság által engedélyezett ENAR-füljelzővel kell megjelölni, ha az állat elhagyja a tenyészetet. Önálló tenyészetből hazai vágóhídra történő szállításkor az állatok jelölése jelölőkalapács használatával is történhet. Követelmények: Bejelentés: A tenyészetbe, illetve az onnan kifelé irányuló valamennyi állatmozgást, az állatok gazdaságban történő születését, illetőleg kiesését, továbbá ezen események időpontját be kell jelenteni. Az állomány-nyilvántartás vezetése: legalább három évig, illetve a három éven belül indított tartás esetén a tartás kezdetéig visszamenőleg kell megőrizni. JFGK 8. A juh és a kecskefélék azonosítása és nyilvántartása A szarvasmarhafélék jelölése: Minden Magyarországon született szarvasmarhafélét mindkét fülben elhelyezett füljelzővel kell megjelölni. Az állatok jelölését a borjú születését követő húsz napon belül kell elvégezni. Az ún. harmadik országból, azaz az EU területén kívülről importált szarvasmarha-félék esetén az eredeti füljelzőt el kell távolítani, és helyette a szükséges állategészségügyi vizsgálatoktól számított húsz napon belül a NÉBIH által kiadott füljelzőt kell behelyezni. Követelmények: A juh- és kecskefélék jelölése Az állatokat, mielőtt elhagyják a születéskori gazdaságot, de legkésőbb 6 hónapos korukig kell megjelölni. Születési helyükről közvetlenül hazai vágóhídra kerülő juh és kecske egyedeket két füljelzővel kell ellátni, melyek közül az egyik vonalkódot is tartalmaz. Élő állatként az Unión belül kereskedelembe kerülő juh és kecske egyedeket elsődleges jelölési módként elektronikus füljelzővel, másodlagos jelölési módként füljelzővel kell ellátni.

14 Az állomány-nyilvántartás vezetése Az állattartónak a tenyészetben található egyedekről, valamint a be- és kiszállításokról állatfajonként az előírtaknak megfelelő tartalommal naprakész nyilvántartást kell vezetni. Az állattartónak rendelkeznie kell az állomány-nyilvántartó mellékletét képző dokumentumokkal. Az állomány-nyilvántartás adatait legalább három évig, illetve a három éven belül indított tartás esetén a tartás kezdetétől meg kell őrizni. HMKÁ HMKÁ 2013: 11 előírás Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot Cél: A minimális gazdálkodási és környezetvédelmi előírások meghatározásával a mezőgazdasági földterületek jó mezőgazdasági és ökológiai állapotban tartása 1. Talajerózió elleni védelem: 12%-nál nagyobb lejtésű területen az alábbi kultúrák termesztése tilos: dohány, cukorrépa, takarmányrépa, burgonya, csicsóka. b) 12%-nál nagyobb lejtésű területen a nyári és őszi betakarítású kultúrák lekerülése után gondoskodni kell a talaj fedettségéről: ba) őszi kultúra vetésével, vagy bb) a tarló október 30-ig történő megőrzésével vagy legfeljebb sekély tarlóhántás és ápolás elvégzésével, valamint a tarló gyommentes állapotban tartásával, vagy bc) másodvetésű takarónövény termesztésével

15 HMKÁ 2. A szőlőültetvényekben kialakított teraszok megőrzése kötelező. 3. Bizonyos kivételektől eltekintve egy adott növény ugyanazon a területen önmaga után nem termeszthető. (kalászosok két év, búza dohány 3 év, tökre oltott dinnye 2012-től szintén 2 év). 4. Tarló, nád, növényi maradványok, valamint gyepek égetése tilos. 5. Mezőgazdasági területeken vízzel telített talajon mindennemű gépi munkavégzés tilos, kivéve a belvíz, árvíz levezető árkok létesítésekor és értékmentéskor végzendő gépi munkavégzést. 6. Gyepterületek túllegeltetése, valamint maradandó károsodás okozása tilos 7. A mezőgazdasági területeket gyommentesen kell tartani. 8. A mezőgazdasági területeken a hasznosítás szempontjából nemkívánatos fás szárú növények megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni. 9. A tájképi elemek (gémeskutak, kunhalmok) megőrzése kötelező. 10. Öntözési célú vízhasználat csak érvényes vízjogi üzemeltetési engedély esetén lehetséges. 11. Vízvédelmi sávokban nem juttatható ki szerves, illetve műtrágya Ellenőrzés A Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot előírásainak, illetve a JFGK 1 és 5 követelményeinek (vadon élő madarak védelme, élőhely-védelem) betartását a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ellenőrzi. A JFGK 2,3,4 (környezetvédelem), illetve a JFGK 6-15 (állatazonosítás és állatnyilvántartás; növényvédelem; élelmiszer-biztonság; állategészségügy) ellenőrzését a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal felügyelete mellett a területileg illetékes kormányhivatal végzi.

16 LEGELŐ? Gyepként igényelt terület

17 Hogyan érvényesíthető? A terület elveszítheti a támogatási jogosultságot! - HMKÁ, vagy az állatok átváltási arányára vonatkozó ismételt és szándékos meg nem felelés esetén. Következmény: MePAR-ban nem támogatható területté válik a következő év március 1-ig. KÉRELEM (egységes területalapú támogatási) MVH dönt, a határozat tartalmazza: az egységes területalapú támogatási kérelem vonatkozásában igényelt terület nagyságát, a támogatás alapjául szolgáló támogatható terület nagyságát, a mezőgazdasági termelőt megillető támogatási összeget, és az alkalmazott közösségi jogi aktus szerinti jogkövetkezményeket. Jogkövetkezmények? Jogosulatlan igénylés: A gazdálkodó nagyobb területre nyújtott be igényt (+ 2 ha/vagy +3-20%) a támogatási összeg a kérdéses évben az eltérés kétszeresével csökken. 3% alatt nincs szankció. Mondjuk van 10 ha jogosult területünk, de mi 11,5 ha-ra adtuk be az igényt. Az eltérés: 1,5 ha, ami 15%. Szankció: 2x1,5 ha= 3 ha-nak megfelelő összeg. A jogosulatlan igénylés 20-50% között van, akkor a tárgyévre nem adható támogatás. Lett volna 20 ha támogatható terület, de 26 hara adott be igényt. Ez 30%-os túllépés (26-20)/20. Nem kapja meg a 20 ha-ra járót sem.

18 Jogosulatlan igénylés >50%. Ez már nagyon komoly. Elbukja a támogatási összeget teljesen, plusz a következő évben a túligénylés területét levonjuk. Pl. 10 ha jogosult, de 16 ha-ra adta be. Tárgyévben semmit sem kap, következő évben, ha a 10 ha után kéri, akkor levonunk belőle 6-ot (az elmúlt év jogosulatlan igénylését) és csak a fennmaradó 4 ha után adunk támogatást. Ha esetleg ebben az évben csak négyre kérne támogatást semmit sem fog kapni. És további két hektárt még átvisz a következőre is, mint jogosulatlan igénylést Szándékos jogosulatlan igénylés: (>+1 ha, vagy >+0,5%) nem kapja meg a támogatást, amire jogosult lenne. Szándékos jogosulatlan igénylés (eltérés >20%). kétszer alkalmazzuk a szankciót három éven belül. Késedelmes benyújtás: Van ugyan póthatáridő, de késedelmes munkanaponként -1% a támogatási összegből. 25 nap késedelmen túl elutasítás. Elfelejt területet bejelenteni (ebből következik, hogy a támogatási kérelemben kötelező minden a gazdasághoz tartozó mg. területet bejelenteni): Mérettől függ, támogatás egy részét elveszíti 3-10% terület kimaradás: -1% 10-20% terület kimaradás: -2% 20%< terület kimaradás: -3%

19 A kérelem vizsgálata Kölcsönös megfeleltetés rendszerében rögzített előírások be nem tartása: amennyiben a földhasználó a neki közvetlenül felróható cselekmény vagy mulasztás következtében nem tartja be a kölcsönös megfeleltetés rendszerében rögzített előírásokat, az előírások megsértésének naptári évében számára nyújtandó közvetlen kifizetések teljes összege csökkentésre kerül, melynek mértéke a1122/2009/ek bizottsági rendelet alapján kerül megállapításra. Alapjogosultsági vizsgálat pl. határidő betartása Adminisztratív ellenőrzés Formai: hiányoznak-e adatok, vagy dokumentumok Tartalmi: feltüntetett adatok megfelelnek-e a jogszabály által előírt követelményeknek, keresztellenőrzés összevetik az igénylést a MePAR-rel. Fizikai ellenőrzés: Helyszíni ellenőrzés Távérzékelés Kifizetés: évente egy alkalommal, tárgyév december 1-je és következő év április 30-a között. A SAPS támogatást a tagállamoknak meg kell előlegezniük, mert a Bizottság a részletes elszámolás benyújtását követő két hónapon belül utalja csak át a támogatást. Lehetőség van december 1-jét megelőző kifizetésre is a tagállamok kérelme alapján, erősen indokolt esetben. Ennek részaránya azonban nem haladhatja meg az éves támogatás 50%-át.

20 Mekkora összeg és hányan jogosultak? (a teljesség igénye nélkül) Területalapú: (becsült területméret 2004-ben: 4,355 millió ha, 2013: több mint 5 millió ha) Kiszámítás: támogatási alapösszeg (egységes) x referenciahozam (országonként eltérő, nálunk 4,73 t/ha GOFR) 2013: kb Ft/ha (tavaly Ft/ha) előlegek átutalása megkezdődött októberben előleget igénylők között (teljes támogatási összeg:~340 Mrd Ft, ebből 170 Mrd Ft-ot előlegként vesznek fel a gazdák) Kérelmek száma: 177 ezer (180 e?) 2011: termelő 280 Mrd Ft (56 ezer Ft/ha) A területalapú támogatás a jövedelem %-át is kiteheti! Állatjóléti támogatások (előírtnál nagyobb férőhely biztosítása, természetszerű tartás, fény, alom, mikroklíma, stb): 2012: 12 Md Ft (novemberben indul a kifizetés) Baromfi: 4,8 Md Ft Sertés: 7,2 Md Ft Erdősítési támogatás: 2012: 1,4 Md Ft (2300 igénylés) Génmegőrzés (Őshonos és veszélyeztetett mg-i állatfajták) 1,1 Md Ft (600 állattartó) Juh- és kecskeállomány elektronikus jelölés: 72 millió Ft (3500 ügyfél) Különleges tejtámogatás: 6 Mrd Ft (2555 ügyfél) Fiatal gazda támogatás 2014 A támogatás jellege visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás, közismert néven vissza nem térítendő támogatás, melynek 90%-át az MVH előre kifizeti. A támogatás mértéke az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU rendelete szerint 2014-től kezdődően euró, amely 2014-ben történő kifizetés esetén 297,04 forint/euró árfolyamon kerül átváltásra. A fiatal gazda támogatás teljes összege tetszőleges célra fordítható. A pályázaton 2014-ben max Euro (11,8 MFt) támogatás nyerhető.

Kedvezőtlen adottságú területek támogatása

Kedvezőtlen adottságú területek támogatása NVT Tanácsadói képzés - 2005 Kedvezőtlen adottságú területek támogatása Szerzők: Lektorok: Gonda Judit Kovács Lászlóné Szerkesztette: Tar Ferenc FVM KSZI 2005. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE az Európai Unió Tanácsa által kiadott 1259/1999/EK rendelet, az Európai Unió Bizottsága által kiadott 2199/2003/EK

Részletesebben

Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell

Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell Bevezetés Az iparszerű mezőgazdasági termelés egyre jelentősebb környezetterhelő hatása, illetve a társadalom környezet iránti érzékenységének

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter 9/2015. (III. 13.) FM rendelete a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól

A földművelésügyi miniszter 9/2015. (III. 13.) FM rendelete a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 32. szám 2679 A földművelésügyi miniszter 9/2015. (III. 13.) FM rendelete a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

I. FEJEZET KÖZÖS SZABÁLYOK. 1. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET KÖZÖS SZABÁLYOK. 1. Értelmező rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 32. szám 2711 A földművelésügyi miniszter 10/2015. (III. 13.) FM rendelete az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás

Részletesebben

Budapest, 2015. február

Budapest, 2015. február MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3412. számú törvényjavaslat egyes agrártámogatási tárgyú törvények módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2015. február 2015. évi törvény egyes

Részletesebben

46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet

46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 126. szám 13453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

Magyar joganyagok - 10/2015. (III. 13.) FM rendelet - az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági 1.

Magyar joganyagok - 10/2015. (III. 13.) FM rendelet - az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági 1. Magyar joganyagok - 10/2015. (III. 13.) FM rendelet - az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági 1. oldal gyakorla 10/2015. (III. 13.) FM rendelet az éghajlat és környezet szempontjából

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás. 2014.7.29. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. melléklet a 12/2012. (VI. 8.

OptiJUS Opten Kft. I 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás. 2014.7.29. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. melléklet a 12/2012. (VI. 8. OptiJUS Opten Kft. I 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenységének egységes szakmai alapelvek szerinti ellátásáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 13., péntek Tartalomjegyzék 51/2015. (III. 13.) Korm. rendelet Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 59. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 59. szám MAGYAR KÖZLÖNY 59. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 28., kedd Tartalomjegyzék 3/2015. (IV. 28.) NMHH rendelet A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 13., szerda Tartalomjegyzék 118/2015. (V. 13.) Korm. rendelet Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.

Részletesebben

ELEKTRONIKUS ÚTON VAGY PAPÍR ALAPON BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK TÁJÉKOZTATÓ 2015

ELEKTRONIKUS ÚTON VAGY PAPÍR ALAPON BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK TÁJÉKOZTATÓ 2015 ELEKTRONIKUS ÚTON VAGY PAPÍR ALAPON BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK TÁJÉKOZTATÓ 2015 Az alábbiakban felsorolt dokumentumokat - az ügyfél választása szerint - elektronikus úton vagy papír alapon, postai úton kell

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve

A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve Fotó: http://civertan.blogter.hu/tag/jaszsag Készítette a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Budapest, 2013

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

Mit kell tudnia, ha a Szentendrei-szigeten gazdálkodik?

Mit kell tudnia, ha a Szentendrei-szigeten gazdálkodik? Mit kell tudnia, ha a Szentendreiszigeten gazdálkodik? Különleges adottság, hogy Európa egyik legnagyobb, egy helyre koncentrált parti szűrésű ivóvízkészlete található a Szentendreiszigeten. A sziget parti

Részletesebben

Művelés alól kivett területek. Alrészletenkénti nyilvántartás. Művelési ágak

Művelés alól kivett területek. Alrészletenkénti nyilvántartás. Művelési ágak Művelés alól kivett területek Belterületen az állandó jellegű épülettel beépített földrészletet művelés alól kivett területként kell nyilvántartani. Ugyancsak művelés alól kivett területként tartjuk nyilván

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 17. szám 827 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 7/2015. (II. 17.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

Segédlet a Gazdálkodási Napló kitöltéséhez

Segédlet a Gazdálkodási Napló kitöltéséhez Segédlet a Gazdálkodási Napló kitöltéséhez Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II. Kinek kell gazdálkodási naplót vezetni?... 2 III. Milyen fontosabb kifejezéseket tartalmaz, illetve melyek azok, melyeket

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség

ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség 6. Napirend Tisztelt képviselő-testület! ELŐ TERJESZTÉS Pályázati lehetőség Csizmár Gábor bánki lakos a tó feletti önkormányzati parkerdőben kiépíthető tanösvény és kilátóhely létesítésének gondolatával

Részletesebben

Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően. Dr. Roszík Péter:

Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően. Dr. Roszík Péter: Dr. Roszík Péter: Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően Dr. Roszík Péter c. egyetemi docens, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár

Részletesebben

7. nemzetiségi nevelés és oktatás szakterület a nemzetiségi szakirány megjelölésével

7. nemzetiségi nevelés és oktatás szakterület a nemzetiségi szakirány megjelölésével 2674 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 32. szám 5 7. nemzetiségi nevelés és oktatás szakterület a nemzetiségi szakirány megjelölésével g) nemzeti és etnikai kisebbségi nevelés és oktatás, nemzetiségi

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról 1 / 29 2015.01.26 23:10 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról 2015.01.01 5 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet a halgazdálkodás és a halvédelem

Részletesebben

Natura 2000 területek egységes kezelési előírásai

Natura 2000 területek egységes kezelési előírásai Natura 2000 területek egységes kezelési előírásai Sorsz. Kategória Szántókra vonatkozó előírások SZ01 Napnyugtától napkeltéig gépi munkavégzés tilos. Évelő szálas pillangós takarmánynövények teljes területének

Részletesebben

MÁRTÉL DÓRA Tájékoztató a 2015-től bevezetendő közvetlen támogatási rendszerről és a zöldítésről

MÁRTÉL DÓRA Tájékoztató a 2015-től bevezetendő közvetlen támogatási rendszerről és a zöldítésről MÁRTÉL DÓRA Tájékoztató a 2015-től bevezetendő közvetlen támogatási rendszerről és a zöldítésről Petőfiszállás, 2014. október 29. A Közös Agrárpolitika költségvetése A 2014-2020 közötti költségvetési időszakban

Részletesebben