Agrártámogatások 2014:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Agrártámogatások 2014:"

Átírás

1 Agrártámogatások Elsősorban közvetlen területalapú támogatások és a kölcsönös megfeleltetés rendszere, de más is Agrártámogatások Magyarország (Mrd Ft) Megnevezés évi előirányzat évi előirányzat Nem zeti támo gatás EU forrás/ Egyéb bevétel Összesen Nemzeti támogatás EU forrás/ Egyéb bevétel 1. Nemzeti támogatások 49,7 2,0 51,7 59,5 2,0 61,5 Ebből folyó kiadás és jövedelemtámogatás 2. EU társfinanszírozással működő támogatások 42,8-42,8 53,1-53,1 Összesen 37,7 96,8 134,5 60,5 145,0 205,5 Ebből ÚMVP 33,8 95,3 129,1 49,9 142,3 192,2 3. EU által közvetlenül térített támogatás - 276,7 276,7-323,4 323,4 2014: Az egységes kérelem benyújtási határideje: május 15. Egységes kérelmet az a mezőgazdasági termelő nyújthat be, aki a támogatás alapjául szolgáló terület vonatkozásában jogszerű földhasználónak minősül. Ebből: Piaci támogatás - 41,7 41,7-21,9 21,9 Területalapú- és egyéb közvetlen támogatás Agrár- és vidékfejlesztési támogatások összesen - 235,0 235,0-301,5 301,5 87,4 375,6 463, ,4 590,4

2 Nálunk hogy néz ki? Egységes területalapú támogatás (SAPS), amit az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA) Garancia Részlege, illetve 2007-től az EMGA finanszíroz, Kiegészítő nemzeti támogatás (Top-up), amely kapcsolódik a SAPS-hoz, de forrása a magyar költségvetés. EU társfinanszírozású területek ÚMVP programok kifizetései Hazai tárfinanszírozás is kell (pl. méhészeti nemzeti program, igyál tejet program, TÉSZ támogatás, iskolagyümölcs program, stb.) Kizárólag EU finanszírozás Piaci támogatás Területalapú támogatás Egyéb közvetlen támogatás Területalapú támogatás, és kapcsolódó közvetlen kifizetések Magyarországon

3 Egységes területalapú támogatás (SAPS) A SAPS (Single Area Payment Scheme) keretében adható támogatás éves összege a Csatlakozási Szerződésben foglalt kvóták és bázisterületek alapján kerül meghatározásra. A támogatásra jogosult mezőgazdasági terület (SAPS terület) nagyságának meghatározása az érintett tagállam feladata, ahogyan annak eldöntése is, hogy mekkora legyen a támogatható minimális birtokméret a 0,3ha - 1ha határértékek között. Magyarországra vonatkozó paraméterek a Koppenhágai Megállapodásban Növénytermesztés GOF növények regionális hozam (t/ha), 4,73 GOF növények bázisterület (ha) Durumbúza hagyományos terület (ha) Durumbúza nem hagyományos terület (ha) Egyéb hüvelyesek (ha) Dohány összesen (t) Vetőmagvak (t) Állattenyésztés Speciális húsmarha támogatási prémium (db) Anyatehén támogatás (db) Vágási támogatás borjú (db) Vágási támogatás felnőtt (db) Anyajuh támogatás (db) Tej Nemzeti kvóta (t) Tartalék kvóta (t) (2006-tól) Forrás:Székely-Dunay, /2013. (IV. 9.) VM rendelet Kiindulópont mindig a hatályos jogszabály legyen! Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről Ki jogosult rá? Egységes területalapú támogatás iránti kérelmet az a mezőgazdasági termelő nyújthat be, aki a támogatás alapjául szolgáló terület vonatkozásában az Egységes kérelem rendelet alapján jogszerű földhasználónak minősül.

4 Jogszerű földhasználó Meg is van: A tárgyév június 9-ei dátum szerinti állapotnak megfelelően földhasználóként bejegyzett ügyfél, vagy az az ügyfél, akinek földhasználati joga önhibáján kívüli okból nem került a földhasználati nyilvántartásba bejegyzésre és a földhasználati jogosultságát igazoló egyéb okirattal rendelkezik. Vissza a területalapú rendelethez E rendelet szerint egységes területalapú támogatás alapjául szolgáló területnek a 73/2009/EK tanácsi rendelet 124. cikk (1) (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelő mezőgazdasági területet kell tekinteni. Akkor mire is lehet adni területalapú támogatást? 73/2009 EK rendelet 124. cikk (1)-(5) bek. azon mezőgazdasági területek részesülhetnek, amelyek június 30-án jó mezőgazdasági állapotban tartott hasznosított mezőgazdasági területnek minősülnek.. hasznosított mezőgazdasági terület : a szántóterületek, az állandó gyepterületek, az állandó kultúrák és a konyhakertek összterülete a Bizottság által statisztikai célokra megállapítottak szerint. 73/2009 EK rendelet 124. cikk (1)-(5) bek..gazdaságonként 0,3 ha a támogatásra jogosult azon terület minimális mérete, amelyre vonatkozóan kifizetés igényelhető. Objektív és megkülönböztetéstől mentes kritériumok alapján és a Bizottság jóváhagyását követően azonban bármely új tagállam dönthet úgy, hogy a minimális méretet magasabb, de 1 ha-t meg nem haladó értékben határozza meg.

5 Nálunk mi a területméret előírás? Érje el az 1 hektárt. Ha a támogatható terület több mezőgazdasági parcellából áll, az egyes mezőgazdasági parcellák támogatható területének el kell érnie a 0,25 hektárt. Ha szőlő, vagy gyümölcsös: > 0,3 hektár Kis segítség: Ha az egységes területalapú támogatási kérelem vonatkozásában a támogatható terület nem éri el együttesen az 1 hektárt, de a mezőgazdasági termelő rendelkezik 0,3 hektárnál nagyobb támogatható szőlőültetvény vagy gyümölcsös ültetvény területtel, e terület és az egyéb támogatható területek után együttesen folyósítható a támogatás. 73/2009 EK rendelet 124. cikk (1)-(5) bek jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeknek való megfelelés, a következő ütemezés szerint: a) a II. melléklet A. pontjában említett követelményeket január 1-jétől kell alkalmazni; b) a II. melléklet B. pontjában említett követelményeket január 1-jétől kell alkalmazni; c) a II. melléklet C. pontjában említett követelményeket január 1-jétől kell alkalmazni; 73/2009 EK rendelet 124. cikk (1)-(5) bek A termelés, illetve a termelési tényezők alkalmazása nem kötelező. Jó mezőgazdasági és környezeti állapot minden esetben kötelező (akkor is, ha nincs támogatás igénylés!!) 2013: közvetlen területalapú támogatáshoz kapcsolódó Átmeneti nemzeti támogatás: a) hízottbikatartás támogatása, b) tejtámogatás, c) anyatehéntartás támogatása, d) extenzifikációs szarvasmarha támogatás, e) anyajuhtartás támogatása, f) kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtámogatás, g) Burley-dohány termesztésének támogatása, h) Virginia-dohány termesztésének támogatása, i) héjas gyümölcsek termesztésének támogatása (dió, mogyoró és mandula).

6 Területalapú támogatáshoz kapcsolódó egyéb kiegészítő támogatások Elkülönített cukortámogatás (alapja 2004/2005 és 2005/2006 év) Elkülönített zöldség és gyümölcs támogatás (alapja a 2006/2007 gazdasági év /refererenciaidőszak/ - ekkor termelői szervezeten keresztül feldolgozóipari támogatásban részesült) Elkülönített bogyós gyümölcs támogatás Zöldség (torma fűszerpaprika, spárga, dinnye), gyümölcs (alma, körte, cseresznye, meggy, őszi- és sárgabarack, szilva) és dohány szerkezetátalakítási nemzeti program alap 2009! SAPS-on kívül kiegészítő uniós támogatás igényelhető Különleges rizstámogatás min 1 ha méret EMVA-KAT támogatás KAT=Kedvezőtlen adottságú terület (nálunk kb 880ezer ha, azaz a megművelt (mg+erdő) terület 14%-a) hegyvidéki területek, kevésbé termékeny, nehezen művelhető területek, vagy ahol speciális okokból van szükség a gazdálkodásra (pl. természet védelem, idegenforgalom fenntartása stb) Csak gyep, vagy tömegtakarmány-termelő szántó lehet Min 1 ha méret kell a támogatási kérelemben (0,3 táblaméret Legalább 5 éven át kell vállalni a gazdálkodást, azaz az elnyert támogatás 5 éven át jár. HMKÁ kötelező betartása- súlyos szankciók ha nem tartja be Támogatás:85,9 euro/ha, illetve 10,94 euro/ha de méretfüggő (degresszív kifizetés 500 ha felett már csak az 50%-a jár) EMVA-Natura 2000 gyepterületek támogatása Min 0,3 ha parcella terület Vissza nem térítendő kompenzációs támogatás 38 euro/ha Több feltétel: pl. képzésen kell részt venni, gazdálkodási naplót kell vezetni, HMKÁ, JFGK betartása szigorú ellenőrzésre lehet számítani EMVA AKG támogatás Agrárkörnyezetgazdálkodás: termőhelyi adottságoknak megfelelő termelési szerkezet és környezettudatos gazdálkodás. Feltétel: TAK benyújtásra került és van jogerős határozat, kötelező képzés, meghatározott célprogramban való részvétel (pl.szántóföldi,gyepgazdálkodási, ültetvényekre vonatkozó, vizes élőhely, stb) gazdálkodási napló vezetése, HMKÁ, földhasználati terv, stb.

7 Egyéb jogcímek EMVA-mezőgazdasági területek erdősítése támogatás EMVA erdészeti potenciál helyreállítása EMVA fás szárú energiaültetvény EMVA évelő lágy szárú energiaültetvény EMVA agrár-erdészeti rendszerek létrehozása EMVA erdő-könyezetvédelmi intézkedések EMVA nem termelő mg-i beruházások EMVA kertészeti ültetvények korszerűsítése Kölcsönös megfeleltetés A közvetlen támogatást igénylő gazdálkodók számára egy gazdálkodási keretet írnak elő. Az előírásokat valamennyi gazdálkodó a jogszabályokban előírtaknak megfelelően köteles betartani a gazdaság teljes területén. a Helyes Mezgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) előírásai, illetve Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelmények (JFGK) előírásai KM vonatkozik az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (EMGA) finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS) elkülönített cukortámogatás elkülönített zöldség-gyümölcs támogatás elkülönített bogyós gyümölcs támogatás héjas gyümölcsűek termesztésének támogatása a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatása a tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó különleges támogatás különleges rizs támogatás kérődző szerkezetátalakítási program mezőgazdasági célú biztosítási díj támogatás

8 az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott: KAT gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs kifizetés Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs kifizetés Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs kifizetés mezőgazdasági földterületek első erdősítésének támogatása agrár-környezetvédelmi kifizetések erdő-környezetvédelmi kifizetések védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a növényi genetikai erőforrások ex situ megőrzéséhez nyújtandó támogatás Szőlő- és borpiaci intézkedések (szőlőültetvények szerkezetátalakítása és átállása, szőlőültetvények kivágása) kifizetései JFGK területek JFGK 1. környezetvédelem 2. köz-, állat- és növényegészségügy 3. állatjólét

9 JFGK 1. A vadon élő madarak védelme JFGK 5. A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelme Natura 2000 területekre vonatkozik csak engedéllyel lehet: A gyepterületeket feltörni, felülvetni. A gyepterületeken nádat irtani. A gyepterületeken október 31. és április 23. között legeltetni. Mezőgazdasági területet erdősíteni. A termőföld más célú hasznosítását eredményező területhasználatot folytatni. Kötelezően betartandó földhasználati szabályok Natura 2000 gyepterületeken: Legeltetéssel, illetve kaszálással kell hasznosítani támogatás 100%-a a szankció Csak szarvasmarha, juh, kecske, szamár, ló és bivaly legeltethető (60% a szankció) A kaszálás tervezett időpontját be kell jelenteni a működési terület szerint érintett nemzeti park igazgatóságának. A terület legalább 5, legfeljebb 10%-át kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul kell hagyni. Kaszálás módjának megválasztásánál tekintettel kell lenni az élőhely védelmére. Az inváziós és termőhely-idegen növényfajok megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni a gazdálkodás során. Gyepfeltörés csak engedéllyel Kaszálási szabályok

10 Natura 2000 területen tilos: A gyepterület túllegeltetése. Tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által elhullajtott ürülékből származhat, bármely plusz trágya (műtrágya, szerves trágya, hígtrágya) kiszórása tilos. A belvíz gyepterületről elvezetése és a gyepterület öntözése. Napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés. Gyepterületen a szálas takarmány tárolása a kaszálást követő 30 napon túl. Minden olyan tevékenység, amely a gyepfelszínen maradandó károsodást okoz. A madarak fészkének és fészkelésének zavarása, megrongálása vagy elpusztítása. A védett növényfajok egyedeinek engedély nélküli elpusztítása, károsítása, begyűjtése, birtokban tartása, adásvétele, cseréje. JFGK 2. A felszín alatti vizek szennyezés elleni védelme Tilos a felszín alatti vizek közvetlen és közvetett elszennyezése. Minden gazdálkodóra vonatkozik. Szennyezőanyag: Szerves trágya Műtrágya Olaj és üzemanyag Növényvédőszer Szennyvíz, mosóvíz JFGK 3. A szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása Követelmények: Talajvédelmi hatóság engedélye kell a szennyvíziszap kijuttatásához. (nem lehet legelőre, zöldségnövényekre, fagyott területre, stb) A szennyvíziszapot vagy közvetlenül a felszín alá kell bejuttatni, vagy a felszínre történő kijuttatás és szikkadás után haladéktalanul bedolgozni.

11 JFGK 4. A mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezés elleni védelem Követelmények Nyilvántartásvezetés. A nitrátérzékeny területen gazdálkodónak folyamatos nyilvántartást (gazdálkodási napló) kell vezetnie. A szervestrágya-kijuttatás mennyiségi korlátjának betartása. Lejtős területen történő trágyázás. 12%-nál meredekebb lejtésű területre műtrágya és szerves trágya csak a jogszabályi feltételek mellett alkalmazható. 17%-nál meredekebb lejtésű területre trágya nem juttatható ki. Hígtrágya-kijuttatás: Hígtrágya csak talajvédelmi tervre alapozott talajvédelmi hatósági engedély birtokában használható fel mezőgazdasági területen. Műtrágyázás: Nitrátérzékeny területen a műtrágyafelhasználás feltétele, hogy a gazdálkodó rendelkezzen 5 évnél nem régebbi talajvizsgálati eredménnyel. Szerves trágya termőföldön történő tárolása: Istállótrágya mezőgazdasági területen történő tárolása során be kell tartani az ideiglenes tárolásra vonatkozó előírásokat. Trágyatárolóra vonatkozó előírások: Állattartó telepen képződött trágyát szivárgásmentes, szigetelt, műszaki védelemmel ellátott tárolóban kell gyűjteni. A trágyatároló kapacitásának legalább 6 havi trágya befogadására kell elegendőnek lennie. Silótároló: Amennyiben a gazdálkodó rendelkezik silótárolóval, akkor annak aljzatának és a keletkező silólé összegyűjtésére szolgáló aknának meg kell felelnie a szivárgásmentességi előírásoknak. Nitrátérzékeny területen nem megengedett: A trágyakijuttatás november 15-től február 15-ig. Az őszi kalászosok fejtrágyázása február 1. előtt. Fagyott, vízzel telített, összefüggő hótakaróval borított talajra trágyát kijuttatni. Műtrágya és szervestrágya a felszíni vízek partvonalától mért védőtávolságon belüli kijuttatása.

12 Tilos 170 kg/ha/év nitrogén hatóanyag érték feletti szerves eredetű trágya kijuttatása. Trágya kijuttatása 17 %-nál nagyobb lejtésű területre. Kijuttatni könnyen oldódó nitrogén trágyát a betakarítás után, amennyiben megfelelő talajfedettséget biztosító növény vetésére 15 napot követően nem kerül sor, vagy a szármaradványok lebomlása azt nem igényli. Nitrát érzékeny területek A MePAR (Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer) szerinti fizikai blokkok szintjén közzétett a 43/2007. (VI. 1.) FVM rendeletben szereplő blokkok; Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alá tartozó állattartó telepek (40000 férőhely baromfi, 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertés, 750 férőhely anyakoca), valamint az állattartó telephez tartozó trágyatárolók területe; A nagy létszámú állattartó telepek (az állategészségügyi szabályok szerint: harminc ló, vagy ötven szarvasmarha, vagy kétszáz juh, kecske vagy száz sertés, vagy kettőezer broiler baromfi, vagy ötszáz kifejlett baromfi (tyúkfélék, víziszárnyasok, pulyka stb.) vagy ötven strucc, vagy ötven anyanyúl és szaporulata), valamint az állattartó telephez tartozó trágyatárolók területe, illetve a külön jogszabály szerinti trágyafeldolgozás területe. JFGK 6. A sertések azonosítása és nyilvántartása Követelmények: Tenyészet bejelentési kötelezettség: Tenyészet létesítését, a sertéstartás megkezdését vagy megszüntetését országos adatbázisba Az állatmozgás-nyilvántartás vezetése: A nyilvántartás adatait legalább három évig, illetve a három éven belül indított tartás esetén a tartás kezdetétől kell megőrizni.

13 JFGK 7. A szarvasmarhák azonosítása és nyilvántartása A sertés szállítólevél használata: Az állattartónak, illetve az állat szállítójának gondoskodnia kell arról, hogy az állatokat szállításkor érvényes sertés szállítólevél kísérje. A sertés szállítólevelet és az egyéb ENAR-bizonylatokat három évig, illetve később indított tartás esetén a tartás kezdetétől kell megőrizni és az ellenőrzés során be kell mutatni az ellenőrzést végző személynek. A sertések jelölése: A sertéseket a jobb fülben elhelyezett, tenyésztési hatóság által engedélyezett ENAR-füljelzővel kell megjelölni, ha az állat elhagyja a tenyészetet. Önálló tenyészetből hazai vágóhídra történő szállításkor az állatok jelölése jelölőkalapács használatával is történhet. Követelmények: Bejelentés: A tenyészetbe, illetve az onnan kifelé irányuló valamennyi állatmozgást, az állatok gazdaságban történő születését, illetőleg kiesését, továbbá ezen események időpontját be kell jelenteni. Az állomány-nyilvántartás vezetése: legalább három évig, illetve a három éven belül indított tartás esetén a tartás kezdetéig visszamenőleg kell megőrizni. JFGK 8. A juh és a kecskefélék azonosítása és nyilvántartása A szarvasmarhafélék jelölése: Minden Magyarországon született szarvasmarhafélét mindkét fülben elhelyezett füljelzővel kell megjelölni. Az állatok jelölését a borjú születését követő húsz napon belül kell elvégezni. Az ún. harmadik országból, azaz az EU területén kívülről importált szarvasmarha-félék esetén az eredeti füljelzőt el kell távolítani, és helyette a szükséges állategészségügyi vizsgálatoktól számított húsz napon belül a NÉBIH által kiadott füljelzőt kell behelyezni. Követelmények: A juh- és kecskefélék jelölése Az állatokat, mielőtt elhagyják a születéskori gazdaságot, de legkésőbb 6 hónapos korukig kell megjelölni. Születési helyükről közvetlenül hazai vágóhídra kerülő juh és kecske egyedeket két füljelzővel kell ellátni, melyek közül az egyik vonalkódot is tartalmaz. Élő állatként az Unión belül kereskedelembe kerülő juh és kecske egyedeket elsődleges jelölési módként elektronikus füljelzővel, másodlagos jelölési módként füljelzővel kell ellátni.

14 Az állomány-nyilvántartás vezetése Az állattartónak a tenyészetben található egyedekről, valamint a be- és kiszállításokról állatfajonként az előírtaknak megfelelő tartalommal naprakész nyilvántartást kell vezetni. Az állattartónak rendelkeznie kell az állomány-nyilvántartó mellékletét képző dokumentumokkal. Az állomány-nyilvántartás adatait legalább három évig, illetve a három éven belül indított tartás esetén a tartás kezdetétől meg kell őrizni. HMKÁ HMKÁ 2013: 11 előírás Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot Cél: A minimális gazdálkodási és környezetvédelmi előírások meghatározásával a mezőgazdasági földterületek jó mezőgazdasági és ökológiai állapotban tartása 1. Talajerózió elleni védelem: 12%-nál nagyobb lejtésű területen az alábbi kultúrák termesztése tilos: dohány, cukorrépa, takarmányrépa, burgonya, csicsóka. b) 12%-nál nagyobb lejtésű területen a nyári és őszi betakarítású kultúrák lekerülése után gondoskodni kell a talaj fedettségéről: ba) őszi kultúra vetésével, vagy bb) a tarló október 30-ig történő megőrzésével vagy legfeljebb sekély tarlóhántás és ápolás elvégzésével, valamint a tarló gyommentes állapotban tartásával, vagy bc) másodvetésű takarónövény termesztésével

15 HMKÁ 2. A szőlőültetvényekben kialakított teraszok megőrzése kötelező. 3. Bizonyos kivételektől eltekintve egy adott növény ugyanazon a területen önmaga után nem termeszthető. (kalászosok két év, búza dohány 3 év, tökre oltott dinnye 2012-től szintén 2 év). 4. Tarló, nád, növényi maradványok, valamint gyepek égetése tilos. 5. Mezőgazdasági területeken vízzel telített talajon mindennemű gépi munkavégzés tilos, kivéve a belvíz, árvíz levezető árkok létesítésekor és értékmentéskor végzendő gépi munkavégzést. 6. Gyepterületek túllegeltetése, valamint maradandó károsodás okozása tilos 7. A mezőgazdasági területeket gyommentesen kell tartani. 8. A mezőgazdasági területeken a hasznosítás szempontjából nemkívánatos fás szárú növények megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni. 9. A tájképi elemek (gémeskutak, kunhalmok) megőrzése kötelező. 10. Öntözési célú vízhasználat csak érvényes vízjogi üzemeltetési engedély esetén lehetséges. 11. Vízvédelmi sávokban nem juttatható ki szerves, illetve műtrágya Ellenőrzés A Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot előírásainak, illetve a JFGK 1 és 5 követelményeinek (vadon élő madarak védelme, élőhely-védelem) betartását a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ellenőrzi. A JFGK 2,3,4 (környezetvédelem), illetve a JFGK 6-15 (állatazonosítás és állatnyilvántartás; növényvédelem; élelmiszer-biztonság; állategészségügy) ellenőrzését a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal felügyelete mellett a területileg illetékes kormányhivatal végzi.

16 LEGELŐ? Gyepként igényelt terület

17 Hogyan érvényesíthető? A terület elveszítheti a támogatási jogosultságot! - HMKÁ, vagy az állatok átváltási arányára vonatkozó ismételt és szándékos meg nem felelés esetén. Következmény: MePAR-ban nem támogatható területté válik a következő év március 1-ig. KÉRELEM (egységes területalapú támogatási) MVH dönt, a határozat tartalmazza: az egységes területalapú támogatási kérelem vonatkozásában igényelt terület nagyságát, a támogatás alapjául szolgáló támogatható terület nagyságát, a mezőgazdasági termelőt megillető támogatási összeget, és az alkalmazott közösségi jogi aktus szerinti jogkövetkezményeket. Jogkövetkezmények? Jogosulatlan igénylés: A gazdálkodó nagyobb területre nyújtott be igényt (+ 2 ha/vagy +3-20%) a támogatási összeg a kérdéses évben az eltérés kétszeresével csökken. 3% alatt nincs szankció. Mondjuk van 10 ha jogosult területünk, de mi 11,5 ha-ra adtuk be az igényt. Az eltérés: 1,5 ha, ami 15%. Szankció: 2x1,5 ha= 3 ha-nak megfelelő összeg. A jogosulatlan igénylés 20-50% között van, akkor a tárgyévre nem adható támogatás. Lett volna 20 ha támogatható terület, de 26 hara adott be igényt. Ez 30%-os túllépés (26-20)/20. Nem kapja meg a 20 ha-ra járót sem.

18 Jogosulatlan igénylés >50%. Ez már nagyon komoly. Elbukja a támogatási összeget teljesen, plusz a következő évben a túligénylés területét levonjuk. Pl. 10 ha jogosult, de 16 ha-ra adta be. Tárgyévben semmit sem kap, következő évben, ha a 10 ha után kéri, akkor levonunk belőle 6-ot (az elmúlt év jogosulatlan igénylését) és csak a fennmaradó 4 ha után adunk támogatást. Ha esetleg ebben az évben csak négyre kérne támogatást semmit sem fog kapni. És további két hektárt még átvisz a következőre is, mint jogosulatlan igénylést Szándékos jogosulatlan igénylés: (>+1 ha, vagy >+0,5%) nem kapja meg a támogatást, amire jogosult lenne. Szándékos jogosulatlan igénylés (eltérés >20%). kétszer alkalmazzuk a szankciót három éven belül. Késedelmes benyújtás: Van ugyan póthatáridő, de késedelmes munkanaponként -1% a támogatási összegből. 25 nap késedelmen túl elutasítás. Elfelejt területet bejelenteni (ebből következik, hogy a támogatási kérelemben kötelező minden a gazdasághoz tartozó mg. területet bejelenteni): Mérettől függ, támogatás egy részét elveszíti 3-10% terület kimaradás: -1% 10-20% terület kimaradás: -2% 20%< terület kimaradás: -3%

19 A kérelem vizsgálata Kölcsönös megfeleltetés rendszerében rögzített előírások be nem tartása: amennyiben a földhasználó a neki közvetlenül felróható cselekmény vagy mulasztás következtében nem tartja be a kölcsönös megfeleltetés rendszerében rögzített előírásokat, az előírások megsértésének naptári évében számára nyújtandó közvetlen kifizetések teljes összege csökkentésre kerül, melynek mértéke a1122/2009/ek bizottsági rendelet alapján kerül megállapításra. Alapjogosultsági vizsgálat pl. határidő betartása Adminisztratív ellenőrzés Formai: hiányoznak-e adatok, vagy dokumentumok Tartalmi: feltüntetett adatok megfelelnek-e a jogszabály által előírt követelményeknek, keresztellenőrzés összevetik az igénylést a MePAR-rel. Fizikai ellenőrzés: Helyszíni ellenőrzés Távérzékelés Kifizetés: évente egy alkalommal, tárgyév december 1-je és következő év április 30-a között. A SAPS támogatást a tagállamoknak meg kell előlegezniük, mert a Bizottság a részletes elszámolás benyújtását követő két hónapon belül utalja csak át a támogatást. Lehetőség van december 1-jét megelőző kifizetésre is a tagállamok kérelme alapján, erősen indokolt esetben. Ennek részaránya azonban nem haladhatja meg az éves támogatás 50%-át.

20 Mekkora összeg és hányan jogosultak? (a teljesség igénye nélkül) Területalapú: (becsült területméret 2004-ben: 4,355 millió ha, 2013: több mint 5 millió ha) Kiszámítás: támogatási alapösszeg (egységes) x referenciahozam (országonként eltérő, nálunk 4,73 t/ha GOFR) 2013: kb Ft/ha (tavaly Ft/ha) előlegek átutalása megkezdődött októberben előleget igénylők között (teljes támogatási összeg:~340 Mrd Ft, ebből 170 Mrd Ft-ot előlegként vesznek fel a gazdák) Kérelmek száma: 177 ezer (180 e?) 2011: termelő 280 Mrd Ft (56 ezer Ft/ha) A területalapú támogatás a jövedelem %-át is kiteheti! Állatjóléti támogatások (előírtnál nagyobb férőhely biztosítása, természetszerű tartás, fény, alom, mikroklíma, stb): 2012: 12 Md Ft (novemberben indul a kifizetés) Baromfi: 4,8 Md Ft Sertés: 7,2 Md Ft Erdősítési támogatás: 2012: 1,4 Md Ft (2300 igénylés) Génmegőrzés (Őshonos és veszélyeztetett mg-i állatfajták) 1,1 Md Ft (600 állattartó) Juh- és kecskeállomány elektronikus jelölés: 72 millió Ft (3500 ügyfél) Különleges tejtámogatás: 6 Mrd Ft (2555 ügyfél) Fiatal gazda támogatás 2014 A támogatás jellege visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás, közismert néven vissza nem térítendő támogatás, melynek 90%-át az MVH előre kifizeti. A támogatás mértéke az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU rendelete szerint 2014-től kezdődően euró, amely 2014-ben történő kifizetés esetén 297,04 forint/euró árfolyamon kerül átváltásra. A fiatal gazda támogatás teljes összege tetszőleges célra fordítható. A pályázaton 2014-ben max Euro (11,8 MFt) támogatás nyerhető.

KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS. Pál Gábor

KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS. Pál Gábor KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS Pál Gábor A kölcsönös megfeleltetés alapelvei, célja A KAP reform a közvetlen támogatások területén feloldotta a termelési kötelezettséget, ugyanakkor bevezetett egy új feltételrendszert,

Részletesebben

Természetvédelmi célú vidékfejlesztési támogatások Natura 2000 területeken

Természetvédelmi célú vidékfejlesztési támogatások Natura 2000 területeken Természetvédelmi célú vidékfejlesztési támogatások Natura 2000 területeken Az élőhelyvédelmi irányelv és a LIFE program 20. évfordulója Budapest, 2012. május 17. Balczó Bertalan, VM Nemzeti Parki és Tájvédelmi

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK

NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK ELŐÍRÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK Magyar Madártani Egyesület Fülöp Gyula Kék vércse LIFE - gazdálkodói fórumok - 2007 Natura 2000 területek lehetnek: Farm-alapú támogatás (SPS) területe

Részletesebben

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05.

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05. Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés Kecskemét, 2015.02.05. Az agrár- és vidékfejlesztés új rendszere Magyarországon Közös Agrárpolitika I. pillér közvetlen támogatások (uniós

Részletesebben

Kölcsönös megfeleltetés 2009. évi tapasztalatai, különös tekintettel a szarvasmarha tenyésztésre

Kölcsönös megfeleltetés 2009. évi tapasztalatai, különös tekintettel a szarvasmarha tenyésztésre MTTE Regionális résztaggyűlések 2010. március 2 12. Kölcsönös megfeleltetés 2009. évi tapasztalatai, különös tekintettel a szarvasmarha tenyésztésre Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid igazgató MgSzH Központ HOFI

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelete 3628 MAGYAR KÖZLÖNY 2008/65. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelete az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez

Részletesebben

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot fenntartásához szükséges

Részletesebben

Növény- és talajvédelmi ellenőrzések Mire ügyeljünk gazdálkodóként?

Növény- és talajvédelmi ellenőrzések Mire ügyeljünk gazdálkodóként? GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI IGAZGATÓSÁGA Növény- és talajvédelmi ellenőrzések Mire ügyeljünk gazdálkodóként? Fertőszentmiklós, 2015. 03. 06. Szemerits Attila, Havasréti

Részletesebben

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot fenntartásához szükséges

Részletesebben

Tájékoztató a 2015 és 2020 közötti közvetlen támogatási rendszer feltételeiről

Tájékoztató a 2015 és 2020 közötti közvetlen támogatási rendszer feltételeiről Tájékoztató a 2015 és 2020 közötti közvetlen támogatási rendszer feltételeiről Dr. Feldman Zsolt helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály Bejelentés a hazai feltételekről

Részletesebben

Zöldítés 2015-2020. Madarász István osztályvezető Agrárközgazdasági Főosztály. Budapest, 2015. február 27.

Zöldítés 2015-2020. Madarász István osztályvezető Agrárközgazdasági Főosztály. Budapest, 2015. február 27. Zöldítés 2015-2020 Madarász István osztályvezető Agrárközgazdasági Főosztály Budapest, 2015. február 27. Degresszivitás A közvetlen támogatások új rendszere Magyarországon Kötelező elemek Alaptámogatás

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2011. (2011.04.07) számú KÖZLEMÉNYE a 2011. évi egységes kérelem benyújtásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2011. (2011.04.07) számú KÖZLEMÉNYE a 2011. évi egységes kérelem benyújtásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2011. (2011.04.07) számú KÖZLEMÉNYE a 2011. évi egységes kérelem benyújtásáról I. A 2011. évi egységes kérelemben igényelhető támogatások Az Európai Mezõgazdasági

Részletesebben

KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS. gazdálkodói kézikönyv

KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS. gazdálkodói kézikönyv KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS gazdálkodói kézikönyv 2015 ELŐSZÓ 1 Tisztelt Gazdálkodó! 2015-től a Közös Agrárpolitika (KAP) reformja számos változást hozott a gazdálkodóknak. Már a korábbi ciklusokban együtt

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Wayda Imre vezető főtanácsos Agrárfejlesztési Főosztály Kaposvár, 2012. szeptember 21-22. Előzmények A 2007-2013. vidékfejlesztési program (ÚMVP

Részletesebben

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJELSZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. ÁPRILIS 1-30. I. tengely A

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

FODOR ZOLTÁN Termeléshez kötött támogatások a kertészeti ágazatban 2015-2020

FODOR ZOLTÁN Termeléshez kötött támogatások a kertészeti ágazatban 2015-2020 FODOR ZOLTÁN Termeléshez kötött támogatások a kertészeti ágazatban 2015-2020 Budapest, 2015. január 30. KAP I. termeléshez kötött támogatás önkéntes, legfeljebb az éves pénzügyi keret 13%-a (évente közel

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ, VALAMINT AZ AGRÁRKÖRNYEZET-GAZDÁLKODÁSI ÖVEZETEKBEN

VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ, VALAMINT AZ AGRÁRKÖRNYEZET-GAZDÁLKODÁSI ÖVEZETEKBEN VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ, VALAMINT AZ AGRÁRKÖRNYEZET-GAZDÁLKODÁSI ÖVEZETEKBEN Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség A TÁMOGATÁSOK ÁLTALÁNOS KERETE Figyelembe véve,

Részletesebben

Agrár és vidékpolitika aktualitásai 2013.

Agrár és vidékpolitika aktualitásai 2013. Agrár és vidékpolitika aktualitásai 2013. Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. február 22-23. Budapest I/1. Agrárgazdasági helyzetkép - 2012. I-III. negyedévében

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2014.

Részletesebben

MÁRTÉL DÓRA Tájékoztató a 2015-től bevezetendő közvetlen támogatási rendszerről és a zöldítésről

MÁRTÉL DÓRA Tájékoztató a 2015-től bevezetendő közvetlen támogatási rendszerről és a zöldítésről MÁRTÉL DÓRA Tájékoztató a 2015-től bevezetendő közvetlen támogatási rendszerről és a zöldítésről Petőfiszállás, 2014. október 29. A Közös Agrárpolitika költségvetése A 2014-2020 közötti költségvetési időszakban

Részletesebben

Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések. (2012. március 6.)

Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések. (2012. március 6.) Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések (2012. március 6.) 1. Kinek van adatszolgáltatási kötelezettsége? Annak az ügyfélnek van adatszolgáltatási kötelezettsége, aki az Európai

Részletesebben

13/2014. (II. 24.) VM rendelet

13/2014. (II. 24.) VM rendelet Magyar joganyagok - 13/2014. (II. 24.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott 1. oldal egyes agrártámogat 13/2014. (II. 24.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.../... (..) FVM rendelete az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő Helyes Mezőgazdasági és Környezeti

Részletesebben

Fodor Zoltán Takács Attila Termeléshez kötött támogatások. Székesfehérvár, 2014.11.27.

Fodor Zoltán Takács Attila Termeléshez kötött támogatások. Székesfehérvár, 2014.11.27. Fodor Zoltán Takács Attila Termeléshez kötött támogatások Székesfehérvár, 2014.11.27. 2 az agrár- és vidékfejlesztés új rendszere Magyarországon KAP I. pillér közvetlen támogatások (uniós forrás) - FM

Részletesebben

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései. Előadó: Szakács Roland

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései. Előadó: Szakács Roland Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései Előadó: Szakács Roland Az ÚMVP 4 tengelye I. tengely: Mezőgazdaság, élelmiszer-feldolgozás és erdészet versenyképességének javítása II. tengely:

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás Megjelent a 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől

Részletesebben

1. E rendelet és a hatálya alá tartozó támogatási jogcímek alkalmazásában:

1. E rendelet és a hatálya alá tartozó támogatási jogcímek alkalmazásában: 29/2012. (III. 24.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2012.

Részletesebben

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása. 111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések

I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása. 111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések Tájékoztató részanyag a Monitoring Bizottság részére a 2007-2013 közötti vidékfejlesztési program egyes intézkedés végrehajtásának előrehaladásáról Beszámoló időszaka: 2012. június 1-30. I. tengely - A

Részletesebben

(2) Az R. 3. (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

(2) Az R. 3. (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: 1444 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 17. szám A vidékfejlesztési miniszter 2/2013. (II. 1.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS KÉPZÉS Természetvédelmi követelmények című előadás tananyaga 2008. Ismertető a kölcsönös megfeleltetéshez kapcsolódó természetvédelmi követelményekről Natura2000 gyepterületek földhasználati

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2013. augusztus-szeptember 2013/5. szám Tartalom 1. AKG adatszolgáltatás... 1 2. Sertés törzstenyészetek fejlesztésének támogatása... 2 3. Nitrátérzékeny területek, trágyatárolók...

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére

Részletesebben

Múlt és jelen: az agrár-környezetgazdálkodás elmúlt 10 évének értékelése Galambos Annamária mb. főosztályvezető VM Agrárfejlesztési Főosztály

Múlt és jelen: az agrár-környezetgazdálkodás elmúlt 10 évének értékelése Galambos Annamária mb. főosztályvezető VM Agrárfejlesztési Főosztály Múlt és jelen: az agrár-környezetgazdálkodás elmúlt 10 évének értékelése Galambos Annamária mb. főosztályvezető VM Agrárfejlesztési Főosztály 2014. május 22. Agrár-környezetvédelem hosszú távon nem fenntartható

Részletesebben

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Virágzó Vidékünk Európa Nap Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Dr. Weisz Miklós AGRYA társelnök MNVH elnökségi tag Kecskemét, 2014-05-16 2000 2010 Fiatal gazdák (< 35): - 2,1% Gazdák (35 54): - 5,3 % Fiatal

Részletesebben

A növénytermesztés közvetlen támogatásai 2015-2020

A növénytermesztés közvetlen támogatásai 2015-2020 A növénytermesztés közvetlen támogatásai 2015-2020 Potori Norbert Martonvásár, 2014. szeptember 25. Magyarország KAP pénzügyi kerete 2016-2020 (pénzügyi év) + 15% Pillérek közötti átcsoportosítás -15%

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM a 139/2008. (X. 22.) FVM rendeletben meghatározott

KÉPZÉSI PROGRAM a 139/2008. (X. 22.) FVM rendeletben meghatározott KÉPZÉSI PROGRAM a 139/2008. (X. 22.) FVM rendeletben meghatározott an1 Kölcsönös megfeleltetés és a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot követelményei című képzéshez A képzési program kódszáma: an1

Részletesebben

Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései. Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu

Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései. Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu Támogatási lehetőségek 2013-ban Összesen 690 Mrd Ft (2012-ben 628 Mrd +10%) mezőgazdasági és vidékfejlesztési

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. december 2014/8. szám Tartalom 1. Nitrát jelentés december 31-ig... 1 2. Új, elektronikus kárbejelentés november 1-től... 3 3. Fiatal gazdák induló támogatása új ponthatár...

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodás támogatás igényléséről Az Új Magyarország

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. április 2014/3. szám Tartalom 1. Fiatal gazda pályázat 2014... 1 2. Fiatal gazda rendelet módosítások... 2 3. Bemutató üzemek... 2 4. Egységes kérelem 2014... 3 5. Képzés

Részletesebben

SZTAHURA ERZSÉBET E-kérelem_2015

SZTAHURA ERZSÉBET E-kérelem_2015 SZTAHURA ERZSÉBET E-kérelem_2015 Település, 2014. hónap nap E-kérelem Dolgozunk a megoldáson - lesznek megszemélyesített adatok - ugyanazon jogcímek maradnak az e-kérelemben, s benne maradnak a régi EMVA

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 45/2015. (IV. 8. ) számú KÖZLEMÉNYE a 2015. évi egységes kérelem benyújtásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 45/2015. (IV. 8. ) számú KÖZLEMÉNYE a 2015. évi egységes kérelem benyújtásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 45/2015. (IV. 8. ) számú KÖZLEMÉNYE a 2015. évi egységes kérelem benyújtásáról Jelen közleménnyel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban:

Részletesebben

ERDÕGAZDÁLKODÁS A DARÁNYI IGNÁC TERVBEN

ERDÕGAZDÁLKODÁS A DARÁNYI IGNÁC TERVBEN ERDÕGAZDÁLKODÁS A DARÁNYI IGNÁC TERVBEN ERDÕGAZDÁLKODÁS A DARÁNYI IGNÁC TERVBEN ERDÕGAZDÁLKODÁS A DARÁNYI IGNÁC TERVBEN ADarányi Ignác Terv a Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 végrehajtási programja. A

Részletesebben

Közvetlen támogatási lehetőségek 2014-2020 között

Közvetlen támogatási lehetőségek 2014-2020 között Közvetlen támogatási lehetőségek 2014-2020 között Dr. Vásáry Miklós EU referens, FM Agrárközgazdasági Főosztály Kecskemét - 2014. június 25. 2014. átmeneti év (1310/2013/EK/EP rendelet alapján) A Bizottság

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A gazdálkodás szabályozása a NATURA 2000 területeken. 112.lecke Víz Keretirányelv

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

22/2011. (III. 25.) VM

22/2011. (III. 25.) VM 22/2011. (III. 25.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2011.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A MEGYE MEZŐGAZDASÁGÁNAK HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A MEGYE MEZŐGAZDASÁGÁNAK HELYZETÉRŐL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ A MEGYE MEZŐGAZDASÁGÁNAK HELYZETÉRŐL 1476 Bp. 100. Pf. 407. Tel.: 374-3603; 374-3604 www.mvh.gov.hu AZ AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KIFIZETŐ ÜGYNÖKSÉG

Részletesebben

Értelmezõ rendelkezések

Értelmezõ rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 113. szám 19343 A vidékfejlesztési miniszter 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelete a szõlõ- és gyümölcsös ültetvények mûveléséhez nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásról

Részletesebben

Azonosítási és nyilvántartási rendszerek

Azonosítási és nyilvántartási rendszerek Azonosítási és nyilvántartási rendszerek Dr. Antal Ákos hatósági főállatorvos, megyei ENAR koordinátor Hajdú Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc biztonsági és Állategészségügyi

Részletesebben

A kölcsönös megfeleltetés általános keretrendszere, előírásai és követelményei

A kölcsönös megfeleltetés általános keretrendszere, előírásai és követelményei A kölcsönös megfeleltetés általános keretrendszere, előírásai és követelményei 1. A kölcsönös megfeleltetés bevezetése, jogszabályi háttere, definíciója, alkalmazási területe 1.1 A kölcsönös megfeleltetés

Részletesebben

A kölcsönös megfeleltetés általános keretrendszere, előírásai és követelményei

A kölcsönös megfeleltetés általános keretrendszere, előírásai és követelményei KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS KÉPZÉS Az előírások és követelmények általános ismertetése, a kapcsolódó ellenőrzések és intézkedések bemutatása 2008. A kölcsönös megfeleltetés általános keretrendszere, előírásai

Részletesebben

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember Megvalósítási határidő hosszabbítás A LEADER HACS közreműködésével megvalósuló, 2012-2014. években benyújtott támogatásban részesült kérelmek esetében meghosszabbításra került a megvalósítási határidő.

Részletesebben

Gazdálkodói kézikönyv MGSZH. Hogyan feleljünk meg a jogszabályi követelményeknek? Kölcsönös megfeleltetés egységes szakmai követelményrendszer

Gazdálkodói kézikönyv MGSZH. Hogyan feleljünk meg a jogszabályi követelményeknek? Kölcsönös megfeleltetés egységes szakmai követelményrendszer Kölcsönös megfeleltetés egységes szakmai követelményrendszer Gazdálkodói kézikönyv 2009 MGSZH Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal Hogyan feleljünk meg a jogszabályi követelményeknek? Tartalom Előszó Előszó

Részletesebben

A dohány támogatása az új ciklusban

A dohány támogatása az új ciklusban A dohány támogatása az új ciklusban Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Ófehértó, 2015. szeptember 10. Az agrár- és vidékfejlesztési támogatások

Részletesebben

113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet

113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet

37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2009.

Részletesebben

121/2012. (XI. 28.) VM rendelet

121/2012. (XI. 28.) VM rendelet 121/2012. (XI. 28.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához a 2012. évtől igényelhető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 53/2014. (IV. 08. ) számú KÖZLEMÉNYE a 2014. évi egységes kérelem benyújtásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 53/2014. (IV. 08. ) számú KÖZLEMÉNYE a 2014. évi egységes kérelem benyújtásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 53/2014. (IV. 08. ) számú KÖZLEMÉNYE a 2014. évi egységes kérelem benyújtásáról Jelen közleménnyel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

2 Kölcsönös megfeleltetés egységes szakmai követelményrendszer Kölcsönös megfeleltetés egységes szakmai követelményrendszer

2 Kölcsönös megfeleltetés egységes szakmai követelményrendszer Kölcsönös megfeleltetés egységes szakmai követelményrendszer Tartalom Előszó Tisztelt Gazdálkodó! Már 2004-es uniós csatlakozásunk előkészítése során érzékeltük, hogy a Közös Agrárpolitika (KAP) folyamatosan változik a 90-es évek eleje óta. A piaci beavatkozások

Részletesebben

Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő

Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő Alaptámogatás és a fiatal gazdák kiegészítő támogatása Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Földművelésügyi Minisztérium AGRYA KONFERENCIA 2015. február 27. - Budapest Az EU 7 éves pénzügyi

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal /2014. (..) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal /2014. (..) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal /2014. (..) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2013/2014. gazdálkodási

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

3. Záró rendelkezések. 1. Értelmezõ rendelkezések. 2. A támogatás igénybevételének feltételei. 8. E rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

3. Záró rendelkezések. 1. Értelmezõ rendelkezések. 2. A támogatás igénybevételének feltételei. 8. E rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 158. szám 26547 3. Záró rendelkezések 8. E rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba. Dr. Navracsics Tibor s. k., közigazgatási és igazságügyi miniszter A vidékfejlesztési

Részletesebben

2. Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 2330 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 21. szám A vidékfejlesztési miniszter 10/2014. (II. 14.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

ÁROP-2216-2012-2012-0002 12. számú tananyag

ÁROP-2216-2012-2012-0002 12. számú tananyag ÁROP-2216-2012-2012-0002 12. számú tananyag A vidékfejlesztési miniszter 34/2012. (IV. 6.) VM rendelete valamint a 24/2013. (IV. 11.) VM rendelete a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 28/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 28/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 28/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2015.

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

Kitöltési Útmutató a 2014. évi EMVA felülvizsgálati adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez 2014. verziószám: 01

Kitöltési Útmutató a 2014. évi EMVA felülvizsgálati adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez 2014. verziószám: 01 1. sz. melléklet: Kitöltési Útmutató a 2014. évi EMVA felülvizsgálati adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez Kitöltési Útmutató a 2014. évi EMVA felülvizsgálati adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 130/2014. (IX. 5.) MVH közleménye

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 130/2014. (IX. 5.) MVH közleménye A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 130/2014. (IX. 5.) MVH közleménye az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó ideiglenes rendkívüli támogatás igénybevételéről I. Jogszabályi alap

Részletesebben

EU.WATER. A Nitrátrendelet hatálya alá tartozó területen történő gazdálkodás feltételrendszere és az adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettség

EU.WATER. A Nitrátrendelet hatálya alá tartozó területen történő gazdálkodás feltételrendszere és az adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettség EU.WATER A Nitrátrendelet hatálya alá tartozó területen történő gazdálkodás feltételrendszere és az adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettség Debrecen 2011. december 13. www.euwater.envm.unideb.hu

Részletesebben

Aktualitások az MVH-nál. Paksa Imre 2012. Február 22.

Aktualitások az MVH-nál. Paksa Imre 2012. Február 22. Aktualitások az MVH-nál Paksa Imre 2012. Február 22. Zala megyében beérkezett területhez kapcsolódó kérelmek 2011-ben Jogcím Kérelem darabszám Kifizetett kérelmek % SAPS 3966 96,54 kifizetésre vár 75 1,89

Részletesebben

2007. évi beszámolója

2007. évi beszámolója Homokhátsági Mintagazdaság Kht. 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a HOMOKHÁTSÁGI MINTAGAZDASÁG KEREKEGYHÁZA KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG (6041 Kerekegyháza Fő u. 47/a) 2007. évi beszámolója Tartalom: 2007. évi közhasznú

Részletesebben

A vízgyűjtő-gazdálkodás és az erdőgazdálkodás összehangolásának lehetőségei

A vízgyűjtő-gazdálkodás és az erdőgazdálkodás összehangolásának lehetőségei A vízgyűjtő-gazdálkodás és az erdőgazdálkodás összehangolásának lehetőségei Clement Adrienne, BME Simonffy Zoltán, BME Deák József, GWIS Kft. Mozsgai Katalin, ÖKO Zrt. Rákosi Judit, ÖKO Zrt. Podmaniczky

Részletesebben

A MePAR átalakítása a Közös Agrárpolitika következő ciklusának támogatására

A MePAR átalakítása a Közös Agrárpolitika következő ciklusának támogatására A MePAR átalakítása a Közös Agrárpolitika következő ciklusának támogatására Bognár Erika Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság (Szekeres Ádám, Naszádos Anna, Balla Csilla) FÖLDMÉRÉSI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI

Részletesebben

Hogyan lesz több munkahely a mezőgazdaságban? A nemzeti támogatások szerepe

Hogyan lesz több munkahely a mezőgazdaságban? A nemzeti támogatások szerepe Hogyan lesz több munkahely a mezőgazdaságban? A nemzeti támogatások szerepe Móró Tamás Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály AgrarkozgazdasagiFO@fm.gov.hu Budapest, 2015. február 27.

Részletesebben

Jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények (JFGK) 4.: Mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezés

Jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények (JFGK) 4.: Mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezés KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS KÉPZÉS Mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezés Környezetvédelmi követelmények című előadás tananyaga MgSzH Központ, Növény, Talaj és Agrárkörnyezetvédelmi Igazgatóság 2008. Jogszabályban

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. október 2014/7. szám Tartalom 1. Borászati géptámogatás... 1 2. Fiatal gazda pályázati nyertesek teendői... 2 3. Vis maior bejelentés méhészeknek... 2 4. Méhészeti támogatások...

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2014. II negyedévére és az azt követő negyedévekre vonatkozóan Benyújtás helye:

Részletesebben

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 8. melléklet A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által meghirdetett nyilvános termőföld-haszonbérleti pályázat keretében benyújtott ajánlatok részét képező

Részletesebben

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz A nyomtatványon az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági

Részletesebben

Az agrár-környezetgazdálkodási támogatás múltja, jelene, folytatásának lehetőségei

Az agrár-környezetgazdálkodási támogatás múltja, jelene, folytatásának lehetőségei Az agrár-környezetgazdálkodási támogatás múltja, jelene, folytatásának lehetőségei Hegymegi Péter Miniszterelnökség Agrár- vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság EMVA Stratégiai Főosztály 2014. november

Részletesebben

hazai tapasztalatai 2008

hazai tapasztalatai 2008 SUMMER UNIVERSITY ON INFORMATION TECHNOLOGY IN AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT KONFERENCIA DEBRECEN 2009.08.26 Az e-saps e rendszer bevezetésének hazai tapasztalatai 2008 Szénás s Szilárd informatikus

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM a 139/2008. (X. 22.) FVM rendeletben meghatározott. b2 Beruházások az állattenyésztésben című képzéshez

KÉPZÉSI PROGRAM a 139/2008. (X. 22.) FVM rendeletben meghatározott. b2 Beruházások az állattenyésztésben című képzéshez 1 KÉPZÉSI PROGRAM a 139/2008. (X. 22.) FVM rendeletben meghatározott b2 Beruházások az állattenyésztésben című képzéshez A képzési program kódszáma: b2 A képzési program megnevezése: Beruházások az állattenyésztésben

Részletesebben

Magyartarka Tenyésztők Egyesülete Jubileumi Szakmai Nap. Bonyhád 2014. június 19.

Magyartarka Tenyésztők Egyesülete Jubileumi Szakmai Nap. Bonyhád 2014. június 19. Magyartarka Tenyésztők Egyesülete Jubileumi Szakmai Nap Bonyhád 2014. június 19. 1 Helyzetkép a mezőgazdaság teljesítménye 2013-ban az MSZR első előzetese szerint a mezőgazdaság kibocsátása folyó áron

Részletesebben

Kitöltési útmutató az új gazdálkodási naplóhoz

Kitöltési útmutató az új gazdálkodási naplóhoz 1 Kitöltési útmutató az új gazdálkodási naplóhoz Az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot, illetve

Részletesebben

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről 1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről I. A tejkvóta igénylésének alapja A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Legfontosabb tudnivalók a zöldítésről az őszi vetéshez

Legfontosabb tudnivalók a zöldítésről az őszi vetéshez Legfontosabb tudnivalók a zöldítésről az őszi vetéshez A zöldítés megnevezés az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokat takar. Ilyen gyakorlatokat minden gazdálkodónak

Részletesebben

az agrárkörnyezetgazdálkodási

az agrárkörnyezetgazdálkodási Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Tájékoztató az agrárkörnyezetgazdálkodási intézkedésbôl támogatást igénylôk részére (segédlet a 11/2005. (II. 28.) FVM rendelettel, a 34/2005. (IV. 15.) FVM rendelettel, 71/2005.

Részletesebben

A zöldítés, mint a KAP reform egyik legvitatottabb eleme. Madarász István EU agrárpolitikai referens VM Agrárközgazdasági Főosztály

A zöldítés, mint a KAP reform egyik legvitatottabb eleme. Madarász István EU agrárpolitikai referens VM Agrárközgazdasági Főosztály A zöldítés, mint a KAP reform egyik legvitatottabb eleme Madarász István EU agrárpolitikai referens VM Agrárközgazdasági Főosztály KAP ÚJ CÉLKITŰZÉSEI 1. Életképes élelmiszertermelés: a mezőgazdasági jövedelmek

Részletesebben

NEMZETI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV TÁJÉKOZTATÓ A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ TERÜLETEK TÁMOGATÁSA INTÉZKEDÉSBŐL TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK RÉSZÉRE

NEMZETI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV TÁJÉKOZTATÓ A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ TERÜLETEK TÁMOGATÁSA INTÉZKEDÉSBŐL TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK RÉSZÉRE NEMZETI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV TÁJÉKOZTATÓ A KEDVEZŐTLEN ADOTTSÁGÚ TERÜLETEK TÁMOGATÁSA INTÉZKEDÉSBŐL TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK RÉSZÉRE A tájékoztatóban megválaszolt kérdések: 1. Mit jelent a Kedvezőtlen Adottságú

Részletesebben

Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 Darányi Ignác Terv

Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 Darányi Ignác Terv Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 Darányi Ignác Terv Búsi Lajos Vidékfejlesztésért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 szakterületei 1. Agrárgazdas rgazdaság 2. Vidékfejleszt

Részletesebben