Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 PiIismarti Hrek200l. prilis Kellemes Húsat Ünnepeket! Kununk minden kedues oluasnknq,k s Ptismart aa,lamenng lakj no'k! X. vfolyam2. szm

2 ö ü ü ú ü ö ú ü ü ú ü ö ö ö ű ö ü ü ü ö ű ö ö ü ö ü ö ú ü ö ö ü Ö ű ö ü ö ü ü ü ö ö ü ü ü ü ü ü ü ö ü ü ö ö ö ü ö ü ö ö ü ü ü

3 Pilismarti Hrek 200l orilis Az alí*,icilrft a KÖZNEVELÉS c. újsg 13. g. mbanje entmeg 200l. mrcius30.nmiksa Lajos újsgrto bl. nttem n, mint fa. ''Bel e ttirzsbl gyiinge ga...,, Múlt' je en s jöv a pilismarti iskolban Radnti Miklos gyönyörű költemnybl vett rszlettelindtjaktkoteteshelytört. neti munkjt a falu sztil<itte'lulcacsn Varga Eszter nyugdjastanrn. A Pilismart ti)rtnete az skori vadselepektl az els vilghborubanelesettfalubeli katonk nevnekfelsorolsigksrivgiga teleprils histrijt.mint rja:, ilismart a többi szomszdoskozsggelegyütt az orszg legcsodlatosabbterületnfekszik, a Pilis, a Visegrdi hegysglbnl..a Duna leskanyarulatasa szembenlv BörzsÖny-hegysg Szent Mhly-csúcsa csodlatospanormtnyi$t az itt lknek saz ide ltogatknak.'' Kt nevet külön kiemel a konyv. Az egyik Dobozi MihIy.,pmlegetik Dobozi MihIy kivl vitzsgt s hres tettt. Amikor ugyanisa ma9amög tiltetettst szorosantölel felesgt a l gyorsasgban bzva biaos helyre akarta vinni, de mgsemfudott elmenektilni,miutn felesgt elbb leszúrta,hogy az ellensgkezbene kerüljön, a sűrű ellensgkoz vgtatott,s t is ugyanúgylemszroltk'' _ a korabeliidzeta törökök ellenmarton vvott csata egy je enetrevonatkozik. Szobor rzi emlkta Köztttsasgtren, itt tartjk a pilismartiak minden ünneplyüket. A msik nv.'bozlql Mihaly. ot vlasaotta nvadnakaz iskola. Markosi Lajos, az iskolaszk elnökhelyettese a Bozlcy Mi uílyaltalnos Iskola sspeciaiis Mezgazdasagt Szakiskola l996-ban kiadott Emlkkönyvbenrja rla:,, A pilismarti iskolamester,kntortant,egyhazi nekekgyujtje sszerzje,külíöldi irodalmi művek fordtja,a falu jegyzje...nem tartozotta korabeli, orszgosan elismertmagyarszellemirisok köz. A 3 o o....a.a.a a o. X' rrfolyam.2. szrim nagy trsadalmi talakulsbannem is tallta meg igazn a helyt.taln ppen azrtnem, mert letemunkjnakrtelmet egy'kis Duna menti,erdszli,a török dú. ls utn újranpesed,ismtmegkapaszkod koztissg szolglatban tta.', Markosi Lajos szban fuzi tozz. - A törökok utn a közsg gyorsan fejldótt. Az akkori lakk eszrmazottaima is itt lnek'meglhetst az erd sa dunai hajzsnyujtott. Mindkett a termszettiszteletresszeretetre is me5antottaa marti embereket. A msodik vilghboru utlr kezdett tre. tegezdnia falu lakossga,illetleg megvltoaak letviszonyai. A fiatalok tanulni' dolgozni Esztergomb a, Y cra, Budapestre jartak..ugyanakkora települsszpfekvse ide vonzott csaldokat.uj lakrszek eptiltek' ffiknt szellemi foglalkozsúak költöztek a faluba.ez elnyükre is vlhatna, ha k nagyobbrs vllalnnak a falu kozletben. Csakhogy reggel beülnek a kocsijukbq sestejönnek haza, a v fa u jellegtveszi fel Pilismart. Az idsebb genercikioregedetta kcizössgirnyit. sbl, shinyzik az utnptls.atformldott a kozsglendülete, letfilozfija. Meggyengülta kötds.ha nem miiködne az iskola"ha nem lennnekcivil szervezetek' ha nem volna a tizenktezerkötetes könyvtr, sha nem lnnekaz egyhzak, a lakossggyökrtelenn vlna. Abbl az alkalombl jrunk itt, hogy az iskola, amely egybknta Kiznevelst tobb pldnybanrendeli ffiog, az idn nyertes ett az elfizetk p yzatn,a koznevelsajndkaegy közel egym.illi forint rthihordoat nyelvi labor. GyartjaaTantal Kft. FdbiannGyimesi Lvia igazgatmondja: -Ennlnagyobböröm nem rhetett ben. nünket. Valsgos csoda: kinyitjuk az iskolt, sbejön egy nyelvi labor' Ez o yan fejldsaz intzmny letben, amilyenre mg sok vig nem szmthatfunkvolna' Termszetesen ki tudjuk hasznlni:kotelezen angoltsfakultatvtrgykntnmetet oktatunk. a oa a a a a a a a a a a a a

4 X. rfolvam.2 szaín Pilismarti Hrek2001orilis -A szomszdosdömös tavaly zrta be vglegesen islcoljt, a Kömevels is hirt adott rla. A pilismarti ltalnos islcolt ssmhsleolt nem fenye ge ti ilye n veszly?. Nagyonjk a beiskolazsimutatink, skapsaka gyerekeinka közpiskolkgimn. ban.sokanhat-snyolcosztlyos ziumokbakerülnek,ami miattegyik sze. mtink sr,a msik nevet.a korai szelekci kovetkeabenmeggyengülnekosalyolc" de örülünk annak,hogy gyerekeinkmeglljak helyüketa vrosban. tartoztarruikköz -Ók nyilvana tehetsges nak. De nűködik itt szahskala is amely viszont a legelesettebbfiatalolat szinte az utcarl gtijti össze. -Pontosangyvan.Ezeknek a gyerekeknek szakiskolanlküleslyüksemlenne tanulmnyaikbefejezsre, szakmatanulsra, elhelyezkedsre. Mr betöltöttk 16. tehtkiesteka közoktats ltletvüket' körbl'sokanaz ötödik, hatodik,hetedik osztlybanhagytkabbatanulmnyaikat, mindegyiktikhtrnyoshelyzetű,lemaravedsuka csaldokszocilis helyzetre zethetvissza.nlunk azorszgos Kpzsi Jegyzkbenszerepl mezgazdasgi szakmttanulnak,sajtfarmunkon,miközben közismereti trgyakblptoljak lemaradsukat. Hangsúlyozom, minden vgzettgyerektinkllst tall, ezt onnan tydjuk,hogy egy vigkövetjük útjukat. Erdekes,hogyvannak,akik nemis a tanult kapszakmjukban,a mezgazdasgiban nak munkt,hanemms tertileten.a nlunk megszerzettbizonytvny,fökntpedig az tnbizalom elegenda tarsadalmi Aki tehttanulnisdolbeilleszkedshez. gozni akar,tlünk lehetsget kap.korb. bi iskolinkel semhiszik,hogyezeka fiatalok hajlandakbeülni mgegyszeraz iskolapadba,vannakfuzeteikstanköny. veik shogytanulnak' -Szintna fe lzrkztats t szolgljk az el tr tanteryi csoportok,.ktosztalyt szervezünkaz enyhefok. gyerekekszmra' ban rtelmifogyatkos Nem örülünk annak,hogy immr ktcsoportravan szüksg,hiszenae indtskor, msflvtizedeazt gondoltuk,nhnyv alattelfogynaka megsrültgyerekek'nem gytörtnt' F;zta pedaggiaiprogra. munknakis kiemeltrszea veluk val törds.úgy gondolfuk,a legjobbanazzal ha integrltanveszszolgljukrdektiket, rszt iskola Meg kell tanek letben. az nulniukbeilleszkednisa többsgnektü. relemmel,szeretettelelfogadniket. Nem könnyu feladat,de nincs ms lehetsg, ez parancs.egybknt az ltalnosiskolnak stabilanmintegyktszutanuljavan vrl we. gvets sel? az idei köits -Elgedett -A szakmaimunkamindenfelttele megmaradt. Nem csökkentek az,raszmok a tanulcsoportoba szakkörök. De nem rzss az intzmny helyzete.a dologi kiadsokraalig jut valami,kedvezvi27 or* szont,hogy a kpvisel-testület szavazottmeg szakkörökre, soktathatjuk Nagy a msodikidegennyelvet'a nmetet. a hinyunk az eszközöket tekintve,nehezen tartjuka beszerzsi ütemtervet,de ez. ze igy van a legtöbb magyílriskola.az pületfelújtsrl egyelrecsak lmod. hatunk. A fenntartönkormanyzat rszr Csaja Irnjegyz nyilatkozik:.a szigorufeltteleket mindenintz. mnyünknek tudomsulkell vennie.nagynagyodafigyelssel ki lehetjönni a költsgvetsünkbl. Gondoljukel: a koltsgvetstervezsekor mgl0 milli forint hiny mutatkozotta lehetsgek saz ig. nyek között elz vben33 milli forint volt a deficit. Mindazonltal a sztilk ltalban jban vannak isko jukka.az iskola kezdemnyezsre korbbanvizsglatok kszülteh amelyet megismteltekkt.hromv el- 4: caa a a a aaaaaaaaaaa a aa aa ao a a ao

5 Pilismarti Hrek200l orilis teltvel.pozitv bizonytvnytlltottakki a vlemnyek, objektvmutat pedig az, hogy nem csökkent a gyerekek szma s megfelelnektartjak a szülk a tovbbta. nulsiarnyokat..amit grtünk, teljestjuk_ mondjaaz igazgat, KülönÖs lmnyaz iskola könyvtrban solvastermben ltni az ötödik osztlyos gyerekeket,amint fulükre illesztik a fej. hallgatt, szemük a csodlkozst elakad, tekintetükbefelfordul:megszlalta hang. Hasonl rdekldssel ostromolja krd. seivel a kszülket tad, üzembehelyez Csere Sndort, a Tantl iigmezet igaz. gatjt FeletnJanositz Bernadetttanr. Ltszik rajta,hogy kpzeletben mr az els nyelvi laboros rjt tartja. A türelmes magyarínatutn til le egy kis beszlgetsre CsereSndor..Nagyon örülünlq hogy igen rszorult iskolba jutott a Köznevels ajndka.ez mr a szzötvenedik kszülk,amelyet iskolkhoz eljutattunk.a többi laborral együtt több mint ngyszznltartunk.j konstrukcikrl van sz, ltvnyostechnikai fejlesasre nem szorulnak gyrtmnyaink. A minösgreíigyelünk.mi tech. nikai vonalon követjük az irnyt. Tavaly júliusl-nvezettebe cgünkaz ISo 900l minsgbiaostsi rendszert,a TÚV Hannover auditlta.lnyege,hogy a vllalatj minsnak hoss tvon a termkeink gt kell biaostania.elso fecsknekszmtunkaz oktatstechnika piacne tren. Meghosszabbtottrrk garanciaidt a egyrl ktvre,a pilismarti ksztilkis ktves jtllsra szmthat'tapasalatom, hogy az iskolk megbecstiliktechnikai ksztil. keiket' mr az ruk miatt is - a hordoat nyelvi labor rtke közel egymilli forint' Tvlati tervein köz tartozik a mechanikus hanqrogzts felvltsa digitlis rendszerrel. Igy tovbbtart a berendezs. A szakiskola llattelepta teszmajor teniletnszinte a semmibl hozta treaz iskola. osvald Zsolt mrnöktanrt,tagozafuezetot nem gazdasgosúgi, hanem pedaggiaiszempontokvezrlik.a vall- 5 o o aa...a oa.a a X. rfo vam 2 sz'm ja, hogy minl többfele tevkenysggel ismerkedjenekmeg a fiatalok, mert ez megkonnytiksbbielhelyezkedsüket. Köszönheten a p yzati rendszernek, gpektelis sikerult elltni a szakiskolt, foldetművelnek' Ugyancsak ptyvati pnzbl ptettek iveghnat,innenkenil ki a közsg minden koztrivirgpalntja,a munkarendje:az egyik hta gyakorlat, a msik az elmleti felkszüls szolglatbanll. HtÍn,keddeq szerdn a diakok szakmai elmletet tanulnak,csütörtökön spnteken ptoljak a közismereti hianyossgokat.hazassgis születettaz oszt ytrsakkozött:ms-ms települsrlrkezettlny sfiúitt szeret tt egymsba"mar pilismarti lakosok' gyerekeik a helyi iskolbajarnak. Minden erejtmegfesztve,rengetegtr. sadalmimunkvalptette fel a falu a nagy kezdbettis sportcsarnokot, amely tvanynak is impozns,de sokkal tobb egy sportolsra alka mas pületnl.osvald Zsolt azigazgat(fia:. -Ngysfel veadtk t, aztaa közös. sgi let kittintetettszntere-mondja oktber elejtlprilis vgigfolyamatosan üzemel. Itt mindenki tallkozhatmindenkivela roma Íiataloktlaz Önkormny. zati kpviselkig,i{ak s idsek, nk s frfrak,kilenc sportgbl ll a knlat. Legnpszeriibb a futball. Szintnosvald Zsolt rdemea labdarug utanptls.nevelsta n az orszgban is egyedülll szisztematikusfelptse. Mar als tagozatosgyerekketa Sportcsarnokbq illetve a mellettelvoplyrairnytja. Az elksztskorosztlytkpviselik.ut. nuk jön a kö yökcsapat, majd serdülk következnek. ok az ifi csapatba nnek bele, innen a tehetsgesek a nagycsapatba kenilnek. A sort az öregfiúk zrjak, fels korhatrnlkül.mind a hat csapatbajnoksgbanvesz rszt,kitiin eredmnnyel. Az els hromkorosalyt osvald Zsold edzi. Az ifik edzjea nyugdjasgpkocsivezet Varga Gyula, a csapat egykori jtkosa. A mesli,hogy voltakppen nincs pnze npesszakosly fenntartsra'a szülk szervezik meg egyms kozött a gyerekek aaaaaaaaaaaaaao

6 ö ü ö ü ü ö ö ö ü ö ü ö ö ü ö ü ö ü ü ú ö ö ü ö Í ü ö ö ü ö ö ú ú ö ö ú ö ü ü ú Í É ö ö

7 Pilismarti Hrek200-lprilis Szemtdj Avagt kilog a lidb...,,gondolkodom,teht vagyok'' _ rja a XWI. sznadbe inagyfranciafilozfus. nyúltamily mlyenvissza, Nem vletlen ugyanisa 20o. vihelyi szemetdjössze. ge legalbb ekkora plusz lpsttett elre rtknagysryihan. De mindez mgcsak gödor a völgyben az idsek gondozsi djnakemelkedshez kpest. Az albbiakbanmegprblomszemlltetni nhnyszmadattals a mai meglhets tükrbena kt,'szigoruan''kiadott helyi önkormnyzati hatrozat anomliit. Teszem ezt a kozsgjelenlegi kozhangu. latnak - úgy rzem_ nagyarnyúegyetermszetesenelre bocstva trtsvel. hogy nem azon nem titkolt szndkomat, szeretnm ezt egyoldalúan,psak'' a lakos. sgproblmitfelvetvetenni. Vagyis annak a bizonyos lnak, amelynek a lbakilg, minden ezenrsomcmben kisskörü psa. szalon kpestestrszt zom. Teht mind ezek tal úgya Polgrmesteri Hivatal esetleges nehzsgeit elismerve, ml. mint a Rumpold KFT. hatkonysgt tatva.ez azthiszemúgytisztessges! Tisaelt Falutrsaim,Tisaelt Önkormny. zati Hivatal! smlyentisaelt Kpvisel Testület! Br nagyon rövid szeretnklenni, viszont ezenteljesenúj,helyi - minderrkitrintközügyekkapcsnezt nehzlesz betartani. De gondolom,ez esetbena MlyenTisztelt Szerkesaön is elg rubrikt hagy ezen közugyek tisztzsra.mg mieltt a nagy procedúrbabelekezdenkcsupn a tr. gyilagossg kedvrtszeretnmelmonda. ni, hogy most valban a falu közössge nevben emeltemtollat. Ugyanis ezt a 9.000,-Ft.os szemtdjata 3.400'-helybe,br túlzottnak tartom,de _ esetlegeskifizetse mgha be is kell X. folyam'2. szm sorolni az els fel vi kiadsokbacsaldombanmgkozvetlenül nem kenyrkr. ds. Bizony aeokrt pad a lelkiismereterrq akiknek mr a napi kenyrelltsis gond hn szeretettkis falunkban. azon falutrsaimmindenek eltt elnzst _ vagy elesett- aki. tl legyenaz tehets, ket netnteljesenakaratlanulle vagy fel. rtkelek anyagilagalbbi indoklsaimban. Sajnos abba a furcsa demokrcibajutot. tunk, amikor mindencsaldi kiads a leg. több helyen a letfenntartstfenyegeti Saj. nos ebbl eredaz a szomorutnyis,.hogy az onkormnyzatokszocilis tmogatsai egyre apadnak,mikozbena munkanlktili. a szesg,az inflci sezek destestvre gnysg egyren. a Bizony a lakossgiszolgltatsoktrtse ellenre,a csilla. csökken meglhetsek gokba szöknek. Fleg ahol az önkormnyzat prztiwi elosasa enyhnsztlva nem igazn kortiütekinta csaldok szocilis adottsgval szemben. Vagy esetenknt egy-egy olyan kötelezettsget,,cipel'' a közsg, amely hosszúvekreelrevettiaz adsgokszinteteljesthetetlen terheit. Taln nagyonrosszatsejtek,ha az a bizonyos,,llb'' itt lg ki. Avagy a megemelt. nl is magasabbdjakegy-egykis rstp..tolnak. Bir ea cseppnektartoma tengerbe, amely taln csak aki egyltaln nem br fizetni,annakptlsraelegend. Termszetesen nem vonom ktsgbeaz Önkormuryzatolyan iranyu htranyait s nehzsgeit sem, amelyeta falvakra,sgy. rtelmiienk'ros kormnykotelezettsgek rnak r, sezek esetenknt sok.sok milli jrnak. Ft htrannyal Sajnos a szemtszllt RUMPOLD KFT. is jrhat ebbena cipben, csak nekik van egy lehetsegük thrtaniaz emelked koltsgeketa megrendelire,ahol a vonal vgn mindiga akossgl. Viszont el kell ismernünk' hogy vekta becsületeshelytllssalösszeszedika falu szemett sa tavaszi lomtalantsönzetlen 7 : ca a a a a a a a a a aa a a. a a a a a. a a a a a a

8 ö Ö ü ö ö ü É ö ü É ü ü ú ű Ö ö ö ü ú Í ö Ü ü ú ö ö ö

9 Pilismarti Hrek2001 prilis Unokink is tnifogik?... Nhnygondo ata pilisi erdk vdelmrl A Duna festi völgyszorosa ltal tolelt Dunazug-hegysgnemcsak haznk, de Eurpa termszetiltnivalinak ranglist. jn elkel helyenll' A Dunakanyarsa sokak föl magasod Visegrdi-hegysg szerint a vilg egyik legszebb tjkpi együttese:hiszena vadbangazdagerdk, a s a lnilönleges geolgiai kpzdmnyek vltozatos flra sok helyütt mg ma is rintetlen' terua Budai-hegysg termszetvdelmi let feliratútb iaz utbbi tz vbensajnos egyrefeljebbvndoroltaka hegyoldalakra. A valamikori nagy erdsgekmra villatelepekközötti parkocskakksilnyultak,a megmaradt erdkben pedig gyalogosok ttmegtkerülgethetjük.igy - ha hbortatlanul szeretnnkegy kellemesetkirndulni, az erd mlyre vagy csak egyszeni. en új lmnyekrevgyunk _ egy kicsit szakabbrakell tekintenünk. A fvros hatrarntúl kkl hegyvonulatokonugyanis jl kijelölt utak, vltozatosterepviszonyok sszebbnlszebbtúrkvrnak. Az ember mr vezredekta se vidken, s kihasznlvaa trsg kedveztermszeti adottsgait' folyamatosan alakda, vltoztatjaa tj arculatt.ugyanakkormg mindig nagy kiterjedsben maradtakfenn olyan területek,amelyeka mai napig megriak az eredetitermszetes llapotukat. A Pilismart környki erdk hbortatlan si llapotokat rz rszeit- amelyek a tjvdelmikörzet fokozottan vdettteni. letein belül is a legrtkesebbek - a nyolcvanas vekbenún.bioszfera magterület. nekjelöltk ki, kiterjedsük akkor mintegy 1500 hektarvolt' E területekena vdelmi elrsokmgszigorubbanrvnyesülnek: jelents hnyadukongyakorlatilagsemmif egazd kodsnem folyhat, a turisztika szmranem feltrt teruletek.a claz si llapotok fenntartsa,minden befolystl mentesen- a termszeteri viszont kor. X. rrfolyam.2. sz&n ltlanul' szabadonfejthetikki hatsukat.a ma$eruleteketkülönböz mrtkigbefo. lysolt, talaktott,ún.vd(puffer.)znilk övezik, amelyek hasznostsa- bizonyos keretek kozott _ mr megengedett.igy a bioszfera rezervtumok a hbortatlan' termszetes llapotúteniletrszektla teljesen talaktottkulturtjakigigen sokfele terület.,illetve tjtpustfoglalnak magukba. Az erdk termszetirtkeinek megvsa,oltalmazsanemcsaka hivatsostermszetvdksa területengazdlkodk fela. dat4 kötelessge,hanem minden egyes ember,aki a vdettterületentartzkodik. A turistlq a kirndulk elssorban fe. gyelmezett magatartsukkalműködhetnek közre a termszeti vdelmben. Ez rtkek nem kvn senkitl sem ldozatot vagy rendkvtiliteljestmnyt, csupn annyit, hogy az erdben nem szemetel, nemgyiijti csokorbaa vdettnövnyeket, a fokozottanvdetttertiletekenmga kozön. sgesvirgokatsemtpile, hangoskod,zajos viselkedssel nem za. varjaaz erd lakinak nyugalmt. Röviden fogalmazva:a termszetblnem visz el semmit,de nem is hagy ott semmifle,,emlket''!aki betartvaa termszet. vdelmielrsokatjrja e csodlatosvidkhegyeit-volgyeit,az erdket smez. ket, az eltt a termszet addigismertrejtett szpsgeiis feltrulnalq s letre szl gazdagodvatrhetvissza ottlmnyekkel honban.gondoljunk mindig ana: a mi magatartsunktl is fiigg' hogy az utnunk következ genercikis gyonyörködhessenek a termszet szpsgeiben, semberhez mltegszsges környezetbenlhessenek. Prusinszki Istvn a,,gyalogszerrel: a Pilis sa Visegradihegtsg,' cműlcönyv nyoman 9c :aaa aa aaaaaaa.aaa.aaaa aa... a

10 É ü Ö Á ö ö ö Ö Ö Ö ü Í Ö ö Á Ö ö ü ö Ö ü ö ö ö ü ö ö ö

11 X. rfolyam.2.szut Pilismarti}Iirek20Olprilis DR BALOGH JANOS PROFESSZOR ES rt UlUUrruUrO A PrLrSturART Nag esemnyvolt Pilismarton marcius I24n! A Magtar Televzi megjelent a Heckenast vi llnal, a mamutfenynl. Az egsz úgl kezddott, hogl levelet rtunk a testvremmel Dr. Balogh Jnos ökolgus professzornak az eserdrj iig. ben. Ugnnis azt olvastam, hogt ha ilyen nag/ ütemben folytatjak az irtsat, akkor 2035-re semmi sem marad belie. Aklror leszek 45 ves.milyen cnlnya jövnk lenne! A levelemben azt krdeztem,hogl mit tehetnnk, hognn foghatnank össze? (A professzor úr uglanis mar bejarta a trpu. si eserdket, hogt a föld allapotat felmrje,) Teltek a honapok. ] v múivafelhvott minket a Magnr Televzi, hogl a professzor ur szeretne talalkozni velijnk, sa W is ott lenne... MegbeszIttink egt idpontot, a mrcius I2.t, Nagton izguhunk, mire efött a varva vart rnp! DIeItt I ]-re kellett az ELTE tkolgia Tanszknlennijnk. Mar azt is filmre vettk,hogl megiink az utcn sziiieimmel sa testvreimmel!nagton izgalmas volt! A professzor úr nagt örömmel fogadott minket. Egl rn at beszigettiink,a szobaja teli volt kt;nywel, trkppel, a benszüiöttektl lrapott ajndlaklral: Ian. dzsakkal, kszerekkel csontbl, faragott alarcoklral. Beszlgettünk a terveinl+ri,az eserd rtkri.úgl rzem nagl dolog volt, hogt eg 88 ves tuds ember ilyen figelmel fordton rank, rtkelteelkpze. Iseinket.Arrol beszlgettiink,hogl a vilag megmentsta hozzank közeli erdk, fo. lyk tisztmtartasaval s vdelmvel kell kezdeni. Búcsuzul egt benfbl kzzel fara go tt szo broc skít lraptunk. Talan solcan emlkeznek, hogl marcius elejn alarasolrat giíjtöttem az utcdn sa boltokban Pilismaroton, hog kik tamogatjak az eserdck megmentsneküglt. Nagton solran alartak, s ezt odaadtam a professzor úrnak, hogt ilyen solran allunk mellette. HIlsan fogadta, s bztatott, hogt soha ne adjukfel! Ezutan a Magnr Televzio lejitt velünk Pilismartra. Felvettk a ki)zsg legszebb fajat a mamutfenynlet, itt Markosi Lajos nytgdjas erdmrnök bcsival is folytattak beszigetst, aki lelkesen tmogat minket s solrat tamtlunk tle az erdrl. K. sbb mgaz erdben lvtílrpdvenc helyiin. ket is megmutattuka tvseknek. Nagton izgalmasan telt az a nap! A felvtel elrekithatan aprilis I I4n lesz az MWI-en, a TI{EA,ÍAcmjműsorban, Legközelebb az estjerdk jelentsgrl s helyzetrlfogok rni. Karolyi FüIÖp (4. osztdlyos tarrul Knya Mhly Szeressük ht nagyon a szülfti dünket AÍanÉidatvert a nap a vndunn Atkoh rajtaszofencsillog fodorn. Hov trtott van Pilismarotpartja, Ragyog fnyben orök idk ota. Pilis zöld hegyei,s te szpdunakanyar Ötetat igyzzr hisz szenvedettsokat. Elveszettsok fia a hboruk alatt, De npetalpralh s talponis maraú. lsteni'trkldjadmege szorgalmasnpet, Hagybkben, ljen. bsgben, s egszsgben Malomvölgy patakja,hirs orombrce,' Mikls-dek völgye vjtok felwe, Hisz kszerez a frlu a Duna völgyben, Aran1partjavan ssmaragdzöldmezje, Mit seink rnk hagytakigy?.z E k r mi is. Tegyenmeg rettemindenki valamit. Kik tvolbamentetekgyertekti is haza. Ki Duna vizaiua vagy'k üssza oda' Nektink adtaistene gyönyöri vidket, Szeressii'kht nagyona szül foldtimket. 1 1 o aa a a a a,a a a aa a a a a a a a a a a, a a a a a a

12 f X. vfolvam.2.g.m Pilismarti Hrek 2001 orilis Volt panorma, nincs panorma! Pilismarmraskömykreaz egyik leg1obb rlt hely a reformtustemplom eltti dom. ha valaki a több vszzabon volt, Rgebben, dos lpcssoronfölment a kis trre,csodlatos kilts trult el.csalrnemkörben thattaaz egsztjat:balra a,,mogyorusok,a Fhidak,a Bitcok'', mögotte a Maroti hegyek erdi, aztn Basaharc,frlkorben a Duna szalagja,tuloldaln Szob, Zebegny,mögotte a Börzsöny sottvonulatai,jobbra a dömösi folykanyar fensgeslwnya a Szent Mihly-hegy hatalmas tömbjvel.,mellettedömöst, a visegrdi hegyeket, a maroti erdka lthatta' a Hboddal, a Malom-völggyel, a Madarszheggyel sa Mikls dek vöiggyel. Alattunk terült el falu, közpen az beneptilt katolikus templommal s a legends Kisheggyel.Htunk rnögott pedig a több vszados reformtus templomkert az l8 körül ptettreformtustemplommal. Az orszgegyik legszebbpanormja- volt ez. Csodlatos ltvny - volt A lpcssor vgnlv kis tr is szponrendbentaítoft volt' A lepcs ket oldalan a kertsek' hzak tövben sem volt annyi szemts trmelk mint most. Mirtez a sokvolt,mirtez a sokmúitidtj? Bartaimnak mindig azt ajn onzm,ha erre jmak, ide menjenekfol körüinzrri.ha kifejldne közsgünkbenaz idegenforgaloma falusi turizmus, ez a panormasokakatidecsalogatott volna, s sokakat elbivölt volna. Az intemetre la szmitgpesvilghlra/ a közsget, ismertetsz<ivegmellkepes illusr. cinak ezt a körpanormt lehetett volna feltenni. Mirtez a sokfelttelesmod? Az sszel a fels tagozatososlyoknak a közsg múltjrl egy-egytortnelemort tartottam'j id volt, kedvespedagguskollga. nimmel azt talituk ki, hogy a rendhagy mdon a szabadban,fenn a templomdombon mesleka múltrl,egybenmeg is mutat}atom, hogy mi, hol volt a hatrban,a közsgben.a gyerekekföljottek a kilthelyre, de hiba. A kis trens a közeli kertekbena hatalmasra nott bokrok, fk csaknemteljeseneltakartka körkiltst. -Hm! Hm! Ez az ttk is elveszett!észre vottük,hagytukelvesari?nagy kr rte! '"* I 2t...l.....Mit is tehannk'hogy üsszanyerjük? Egyegy j otlet,tenni akars, segtsg sokat me! Szljanak,akiknekez fontos!. LukcsnVarga Eszter Vöröskereszt hreibl Köszönetet mondunk a kozsg lakinak, akik tmogatstnéjtottakadomnyaikkal, hogy mi is segthessünkaz rvz sújtotta területenlknek.a cseklytmogatsta juttatjukel a tertiletiszervezetsegtsgvel rszorulknak. tt tl * * * ri rl *!t *!f * * {( * d( i( :1.{. rl. r} * * * * * * * * * rl. rt tt * Marciusi Vradsunkraaz Idsek Klubjban került sor. A 38 vradközi'il2o frft s18 n volt. Közültik sokan rendszeres vradk, de nhnyan elször vettka btorsgot,hogy segtsenek.'hls köszönet az önzetlen segtsgrt, amelyet embertrsainkgygyulsa,de sokszormegmentse rdekben nyújtottak' A vr nemcsakaz letmentshez szriksges, hanemszmtalangygyszer e t. shoz is nlktilözhetetlen.krjük Önöket tovbbrais jöjjeneksniveljk az önkn. tesek,vradkszmt. A vrletetment,segtsen Ön is! *!f * * * * * *'i * rf * * * * *!f *'f * * * :t't * * {. *'. rf * * *!B Az elmúltidszakbanaz aktivistk többször osztottakcseklyadomnyokata r. szorulknaka falu laki között. Az ta nosiskola tanuli közül egy-egy csapat5-5 flovelaktvankszülaz prilisban Esztergombanmegrendezsre kertilo versenyekre. Elsseglynyujtverseny felkszt: Krbeszn Saraka Ildik Csecsempolsiverseny felkszt: Jszbernyi Linda Magyar Vöröskeres pilismartialapszervezete aaaaaa(}aaaaaaaa

13 É Ú Í Í ú Í Í Á Á Á Í Ü Ü Í Í Ö ö ű Í Í ö É ö É Ö ö ü Ó ö ö ö ö

14 ü Í Á ö ö ö ö Á Á ú Ú Ü É É ú ú ö ö ö Í ö

Falunap 2009. Vdgegyhd.za, 2009. augusztus 20.

Falunap 2009. Vdgegyhd.za, 2009. augusztus 20. I Xfff.6vfolyam2. sz6m 2009. augusztus Falunap 2009. Vdgegyhd.za, 2009. augusztus 20. Ismdt leszfalunap! igen mellet nyom6s 6rv volt, hogy tavaly fel6riin6l is tobbet viirt szinte az egdszfalu. Ellene,

Részletesebben

Í ű ű ű ű ű ű ű ű ű Í ű ű ű ű Í ű ű ű Ő Í Í Ú Í Í ű ű Ü ű Ü Í 1997.APRILIS 25. Lakossgi frumok Dorozsmn Yarga Istvn a Kiskundoroamai /rosrszi onkormnyzat egyik kpviselje elkiildte lapunknak sszegzst s

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/383 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kszült: Kisújszlls Vros Önkormnyzat Kpviselő-testületnek 2009. mjus 26-n, 13.00 órai kezdettel tartott soron következő, nyilvnos ülsről. Az üls helye: Vroshza Gal Klmn terme

Részletesebben

szem6ben ez6rt bosszirsig 6s botrilny kove. A mai Amde a szenved6s mdgsem sziinik meg. A kultirra 16reit, s v6rz5 homlokkal, osszetort szivvel

szem6ben ez6rt bosszirsig 6s botrilny kove. A mai Amde a szenved6s mdgsem sziinik meg. A kultirra 16reit, s v6rz5 homlokkal, osszetort szivvel r-l}l,1 a +' 3!) I{ERCEGKUT KOZSEG rxnoruracr6s LAPJA 2005. l'ebruir, 6. 6vfolyam, 2. szirm trerf,ef/ku T,=Ufl-se3G Lz 6let 6rtelme 6s a szenved6s 6rtelme A rornai n6p b6rmilyen br.iszke, er6szakos 6s

Részletesebben

18.00. t9 t9. r0.00- 10.00 11.00 12,00 14.00 t4.40 15.30 16.00 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30Hei. (20.30 Futball 19.00 21.30 22.

18.00. t9 t9. r0.00- 10.00 11.00 12,00 14.00 t4.40 15.30 16.00 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30Hei. (20.30 Futball 19.00 21.30 22. NYERGESUJFALUI 7 / HIRMONDO Mayer Ktirolynd Tdrdk Jtinosnd Jenei Gyuldnd Nickl Erudbet Gydrgy Ferencnd Srimuhel Mifuilynd Farkas Ede Kozma Imre Kerezsi litszl6nd Czimler Jtinos OLih Andrdsnd Ncigel Jdnos

Részletesebben

Keserfi konszotid6ci6

Keserfi konszotid6ci6 Lengyel Loszlo Keserfi konszotid6ci6 KORAr KONSZOrroAcro vncy N0RMAIZACI6? (r. nrsz; Fulep nagy 6rdeklSd6sselfigyeli a konndnyzat 6s a munkdssdg viaskoddsdr. Matemarikai m5dszerekkel megcsindlta magdnak

Részletesebben

Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu. MEGniv6. Hivatal tan6cskoz6terme

Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu. MEGniv6. Hivatal tan6cskoz6terme Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. a 48 / 3ss -0o1 Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu MEGniv6 Magyarorsz5g helyi sz6l5 2011. evi CDCfiIX. torv6nyben biztosittott jogkordmben

Részletesebben

- m6ssz6val. - vet6lked6se

- m6ssz6val. - vet6lked6se Osszegezve az afrikai kusok neveivel kapcsolatban szerzett ismereteinkef figrr l6tjuk, hogy ez a nr5p 6llatteny6szt6 volt, eleinte m6g f6mkultrlra 6s vr{,rosi civiliz6ci6 n6lkiil. Legfontosabb h6zi6llata

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök 159. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 315/2007. (XI. 22.) Korm. r. A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás

Részletesebben

ú ľ ź ő ü ü ó ő ę ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ľ ü ľ ü ú Ö ő ü ľ óľ ő ü ő ü ź ľ ľ Ę ő ľ Ü Ö Á ĺ ľ ő ő ľ ő ö ö í ľ ő ö ó ó ó ú ö í ő ó ő ó í ó ľ ő ő ú ő ű ó ľ ő ö ő ľő Ú ę í őľ ö ö ľ ő í ő ü ę ó Ź

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

Magyar M{ltai Szeretetszolg{lat ÉVES BESZÁMOLÓ 2011 DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ CSOPORTJAI ÉS INTÉZMÉNYEI

Magyar M{ltai Szeretetszolg{lat ÉVES BESZÁMOLÓ 2011 DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ CSOPORTJAI ÉS INTÉZMÉNYEI Magyar M{ltai Szeretetszolg{lat ÉVES BESZÁMOLÓ 2011 DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ CSOPORTJAI ÉS INTÉZMÉNYEI De valaki azt mondhatn{: neked hited van, nekem pedig cselekedeteim L{tj{tok teh{t, hogy tettek {ltal igazul

Részletesebben

A megvalósulás első lépései

A megvalósulás első lépései 1394 2011 2011. február l Xviii. évfolyam 2. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L a tartalomból JóTéKoNysági bál Tizenötödik alkalommal rendezett jótékonysági bált

Részletesebben

Arny Jnos Alklmi vers Az újvet(csk trgy!) kell megnel

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

ű Í ű ű ű Ö ű ű Í ű ű 1997.MJUS 23. 2. OLDN- A klcsnszerzdsrl A klcsn aztjelenti, hogy a pnzintzet, vagy mas hitelez kte es meghatarozott pnzsszeget az ads rendelkezsre bocstani, az ads pedig kteles azt

Részletesebben

rendelt kelet-europai dllamokra rdborult a sotet kdzepkor. A gr6ztes dllamok

rendelt kelet-europai dllamokra rdborult a sotet kdzepkor. A gr6ztes dllamok A,flrDEGnAnonO" A nurnbergi perek lezajldsa.'t6n hazdnk nagr koltdje ismet elmondhatn6l; Eur6pa megint csendes, riira csend."... i Nemetorszilgra 6s a szo{etunio,,biztons6gi" ovezetekk6nt annak vazallusaiva

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON KÖZÉLET EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON Az általános iskola intézményvezetôjeként örömmel számolok be a Ked ves Ol va sók nak arról a jeles eseményrôl, mely május 30-án történt iskolánkban. Ekkor köszöntötte

Részletesebben

Közbiztonsági délutánt...szervezett önkormányzatunk, ahol a rendőrség szakemberei látták el hasznos, tanácsokkal a jelenlévőket / 3.

Közbiztonsági délutánt...szervezett önkormányzatunk, ahol a rendőrség szakemberei látták el hasznos, tanácsokkal a jelenlévőket / 3. 1394 2012 XIX. évf. 6. szám l 2012. június l ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja A tartalomból Önkormányzati hírek ebben a hónapban is ülésezett önkormányzatunk képviselőtestülete.

Részletesebben

er lol,\ lsllo^t- A MAGYAR VOROSKERESZT 2011. EVI TEVEKENYSECN

er lol,\ lsllo^t- A MAGYAR VOROSKERESZT 2011. EVI TEVEKENYSECN er lol,\ lsllo^t- A MAGYAR VOROSKERESZT 2011. EVI TEVEKENYSECN TARTALOMJEGYZEK SZERVEZETTSEG, SZERVEZETI ELET...3 KTEMELKEu6 nnnonzvrcnynk......6 SZAKMAI SZERVEZETEKBEN RESZVETEL...6 pr, KoMuuNrrAclos

Részletesebben

2011. AUGUSZIUS 23.. KEDD KOZELETI NAPILAPIXXIII EVF,I62,(6076)SZAM I 16 OLDATARA]

2011. AUGUSZIUS 23.. KEDD KOZELETI NAPILAPIXXIII EVF,I62,(6076)SZAM I 16 OLDATARA] 2011. AUGUSZIUS 23.. KEDD KOZELETI NAPILAPIXXIII EVF,I62,(6076)SZAM I 16 OLDATARA] -o a MAR CSAK EGYHARMADA VAN HATRA A TERMATFORASNAK I(ozelednek a foruashoz 630 m6ter m6lys6gben tartanak a frirssok Tusnidfiird6n,

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

kimutatds arlrelyet a tanulrndny v6g6n a fiiggeldkben bernutatunk

kimutatds arlrelyet a tanulrndny v6g6n a fiiggeldkben bernutatunk ,ffi' Prib6kje I azonnal rnegk ezdtek az ellenz6ki politikusok letarto zttrt6,sdt., majd nimetorszdgi btintetoldgerekbe valo deportdlasdt. Hitler megsz /d,ll5 csapataival d,rkezett hazilnkba Eichmann egy

Részletesebben

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat Ellenõrzési Figyelõ Interjú Wittich Tamással, az NFH fõigazgatójával Kerekasztal: Ellenõrzések a feketegazdaság visszaszorítására Fókusz: Uniós támogatások teljesítmény-ellenõrzése Mûhely: A folyószámla-kezelés

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben