TÁMOGATÁSI CSOMAG UKRAJNA SZÁMÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOGATÁSI CSOMAG UKRAJNA SZÁMÁRA"

Átírás

1 TÁMOGATÁSI CSOMAG UKRAJNA SZÁMÁRA

2 TÁMOGATÁSI CSOMAG UKRAJNA SZÁMÁRA Ez a dokumentum azokat a főbb konkrét intézkedéseket ismerteti, amelyeket a Bizottság rövid- és középtávon az ukrán gazdasági és pénzügyi helyzet stabilizálására, az átmenet elősegítésére, a politikai és gazdasági reformok ösztönzésére és az inkluzív fejlődés támogatására javasol, és amelyek valamennyi ukrán polgár javát szolgálják. Ezek az intézkedések az elkövetkező években az IMF és a Világbank jelentős pénzügyi forrásain túlmenően együttesen legalább 11 milliárd EUR támogatást biztosíthatnak az uniós költségvetésből és az EU-hoz kötődő nemzetközi pénzügyi szervezetektől. E kötelezettségvállalás célja egyrészt az, hogy válaszlépéseket tegyünk az ország stabilizálása érdekében, másrészt pedig az, hogy támogassuk a reformprogramot és tovább fokozzuk az ukrán hatóságok felelősségvállalását. Míg az intézkedések némelyike gyorsan végrehajtható, mások további tervezési munkálatokat és előkészületet igényelnek. Sokukhoz a Tanács és a Parlament sürgős és aktív támogatására van szükség. Megközelítésünk alapja az a törekvés, hogy segítsünk Ukrajnának mindazon remények valóra váltásában, amelyeknek a polgárok és a civil társadalom az elmúlt hetekben egyértelműen hangot adtak a Kijevben és az ország többi részén zajló, példa nélküli eseményekben. Kiemelt fontosságú információk: Az elkövetkező években 3 milliárd EUR biztosítható az uniós költségvetésből: makroszintű pénzügyi támogatás formájában nyújtott kölcsönként 1,6 milliárd EUR, vissza nem térítendő támogatásokból álló támogatási csomag keretében pedig 1,4 milliárd EUR, Az Európai Beruházási Banktól és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banktól legfeljebb 8 milliárd EUR biztosítható, A Szomszédsági Beruházási Keret révén potenciálisan 3,5 milliárd EUR tőkeáttétel keletkezhet, Donorkoordinációs platform létrehozása, A társulási megállapodás aláírása után a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség ideiglenes alkalmazása, szükség esetén egyes kereskedelmi intézkedések önálló előreütemezésével, Magas szintű beruházási fórum/munkacsoport szervezése, Ukrajna gázátviteli rendszerének korszerűsítése és a fordított irányú áramlásokkal kapcsolatos munka (Szlovákián keresztül), A megállapított kereten belül a vízumliberalizációs cselekvési terv felgyorsítása, Mobilitási partnerség felajánlása, Különböző területeken technikai segítségnyújtás biztosítása: az alkotmányos reformtól az igazságügyi reformon keresztül és a választások előkészítéséig. Mindezek az intézkedések hozzájárulást jelentenek a Bizottság részéről az arra irányuló európai és nemzetközi erőfeszítésekhez, hogy Ukrajna fenntartható módon kilábalhasson nehéz gazdasági helyzetéből, és támogatást kapjon a gazdasági és politikai átmenethez. Létfontosságú, hogy maguk a tagállamok is lépéseket tegyenek a

3 Bizottság által mozgósított eszközök megerősítése és kiegészítése érdekében. Elengedhetetlen a partnerországok és a nemzetközi pénzügyi szervezetek az IMF, az EBB, az EBRD és a Világbank részvétele is ahhoz, hogy felajánlásunk további forrásokat mobilizáljon, fokozódjon közös fellépésünk láthatósága és nagyobb legyen az általa kifejtett hatás. A hatékony és koherens európai uniós és nemzetközi válaszlépések biztosítása érdekében minden elemet és eszközt össze kell vonni. Az uniós erőfeszítések keretében támogatnunk kell Ukrajnát a politikai és gazdasági reform útján, beleértve a társulási megállapodásban/mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térségről szóló megállapodásban foglaltakat, amelynek aláírására készen állunk. Rendkívül fontos, hogy az ukrajnai és a harmadik országokban lévő nyilvánosság figyelmét egyaránt felhívjuk arra, hogy ezek a reformok milyen előnyöket és lehetőségeket kínálhatnak mind Ukrajna, mind az egész régió számára. GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS: A gazdasági támogatás makroszintű pénzügyi támogatás és fejlesztési támogatás formájában valósul meg. A Bizottság kész az uniós költségvetésből az elkövetkező években mintegy 3 milliárd EUR-t mozgósítani, és vállalja, hogy ezen összegek jelentős részét gyorsan elérhetővé teszi, hogy ezzel segítse Ukrajnát legsürgetőbb szükségleteinek rendezésében. E szükségletek közé tartozik a pénzügyi helyzet stabilizálása, valamint az új államigazgatási apparátus működésének támogatása. Makroszintű pénzügyi támogatás: A makroszintű pénzügyi támogatásra előirányzott teljes összeg 1,6 milliárd EUR. Rövid távon a Bizottság kész 610 millió EUR kölcsönt mozgósítani a makroszintű pénzügyi támogatás keretében erről már megegyezés született, a folyósítás feltétele, hogy az ukrán kormány és az IMF aláírja a vonatkozó megállapodást. A Bizottság kész további, maximum 1 milliárd EUR összegű makroszintű pénzügyi támogatásra javaslatot tenni. A Bizottság már kiküldte munkatársait, hogy a helyszínen értékeljék Ukrajna pénzügyi szükségleteit és előkészítsék a terepet a makroszintű pénzügyi támogatásnak. A kiküldött csoport szorosan együttműködik az IMF-fel. Fejlesztési támogatás: Az Ukrajnának az elkövetkező hét évben nyújtandó fejlesztési támogatási csomag vissza nem térítendő támogatás formájában fog megvalósulni és összege legalább 1,4 milliárd EUR lesz. A Bizottság jelenleg egy új, 140 millió EUR összegű programot dolgoz ki 2014-re; e program célja, hogy javítsa a kormány finanszírozási képességét és támogassa az intézményi átalakítást, felerősítve ezáltal a makroszintű pénzügyi támogatás tervezett hatását. Mindezt a civil társadalom támogatását célzó intézkedések egészítenék ki. Egy ilyen program mérete akár 200 millió EUR-ra is növelhető, amennyiben az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközön (ENI) belül lehetőség van átcsoportosításra, és 2

4 amennyiben Ukrajna a demokrácia elmélyítése és az emberi jogok tiszteletben tartása terén elért, bizonyított előrelépés alapján a többért többet keretprogram kedvezményezettje lehet. A közötti időszak fennmaradó éveire az ENI részeként jelenleg megközelítőleg 130 millió EUR összegű éves bilaterális keretösszeg van előirányozva, ezt további évi millió EUR egészíti ki az említett többért többet keretprogramból (ennek feltétele a demokrácia elmélyítése és az emberi jogok tiszteletben tartása terén elért, bizonyított előrelépés), valamint további jelentős összegű finanszírozás a Szomszédsági Beruházási Keretből (NIF) ez utóbbi alább kerül bemutatásra. Ami a meglévő programokat illeti, a Bizottság jelenleg számos ágazat költségvetésének folyamatban lévő támogatását finanszírozza, valamint finanszírozást nyújt számos technikai segítségnyújtási programhoz, amelyek olyan kulcsfontosságú területeken biztosítanak inputot az új kormánynak, mint a gazdasági fejlődés, az államháztartás igazgatása és az igazságszolgáltatás. Ez mintegy 400 millió EUR-t tesz ki. A NIF emellett ukrajnai bankképes beruházási projektek javára is igénybevételre kerül. Az elmúlt programozási időszakban a NIF keleti végrehajtásával kapcsolatban szerzett tapasztalatok azt mutatták, hogy millió EUR összegű, Ukrajna számára a kölcsönök és támogatások elegyítésére előirányzott támogatás esetén a várható tőkeáttételi hatás akár 3,5 milliárd EUR kölcsönt is generálhat. E tőkeáttétel lehetővé tételéhez és a benne rejlő potenciál teljes körű kiaknázásához elengedhetetlen a nemzetközi pénzügyi szervezetek részvétele. A NIF keretein belül a Bizottság jelenleg azon a lehetőségen munkálkodik, hogy a társulási megállapodás / mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtását támogató, elkülönített keretet hozzon létre az érintett országok számára. Ez lehetővé tenné partnereink számára, hogy a korszerűsítéshez és az uniós normák elfogadásához (olyan területeken, mint például a környezetvédelem és az energiaügy) létfontosságú ágazatokba történő beruházás támogatása érdekében hozzáférhessenek egy garantált és elkülönített kerethez. Megvizsgáljuk annak lehetőségét is, hogy hogyan lehetne ezt az eszközt felhasználni a magánszektorbeli beruházási lehetőségek további bővítéséhez. A korábbi stabilitási eszköz utóda, a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz felhasználható a sürgős intézkedésekhez, például a rendőrség reformjához és a választások támogatásához. Ha meghatározásra kerülnek a megfelelő fellépések, gyorsan mozgósítható akár 20 millió EUR is; további 15 millió EUR csoportosítható át a KKBP költségvetéséből a biztonsági ágazat reformjához kapcsolódó intézkedések támogatására. Végezetül a nukleáris biztonság és védelem területén végrehajtott műveletek szempontjából az EU számára Ukrajna a legfontosabb ország. Jelenleg összesen 3

5 50 millió EUR összegben kerülnek végrehajtásra projektek a Nukleáris Biztonsági Együttműködési Eszköz keretében. E projektek témája a nukleáris hulladékkezelés és a csernobili tilalmi zóna körüli, érintett területeken megvalósított szociális projektek. Az e területeken történő fellépésre nagyon rövid időn belül további 36,5 millió EUR összegű keret köthető le. Az új pénzügyi időszak programozási időszaka folyamatban van, ez lehetővé teszi az e területre irányuló uniós erőfeszítések fokozását. A Bizottság ismételten hangsúlyozza, hogy amennyiben a tagállamok támogatják a kezdeményezést kész uniós vagyonkezelői alapot létrehozni. Ezzel olyan eszköz jönne létre, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy további jelentős pénzügyi hozzájárulásokat tegyenek, növelné az EU, és ezzel együtt tagállamainak láthatóságát, és hozzájárulna a források hatékony, gyors és összehangolt elosztásához. Az Európai Beruházási Bank (EBB) az EU saját, politikavezérelt bankja, amely az elkövetkező három évre már 1,5 milliárd EUR összegben tervezett projekteket Ukrajnában. Ezt az összeget az EBB számottevően meg tudná növelni anélkül, hogy más régióktól kellene elvonnia a forrásokat, amennyiben biztosítottak a garanciavállalásra vonatkozó, megfelelő rendelkezések, és amennyiben a politikai és operatív feltételek ezt lehetővé teszik. Ez esetben az EBB a közötti időszakra akár 3 milliárd EUR összegű finanszírozást tudna nyújtani hosszú távú beruházásokhoz, egyrészt a helyi magánszektor, másrészt a gazdasági és szociális infrastruktúra támogatására. Az EBB külső hitelezési megbízatásának 2016 végére tervezett, félidős értékelését követően az EBB 2020-ig a már előirányzott, 3 milliárd EUR összegű opcionális megbízatás aktiválása révén tovább bővítheti tevékenységét. Az opcionális megbízatás igénybevételének feltétele, hogy a költségvetési hatóság jóváhagyja a kiegészítő finanszírozást. Műveletei során az EBB szorosan együttműködik a régióban tevékenykedő más nemzetközi pénzügyi szervezetekkel, ezáltal jelentős tőkeáttételi hatás kialakulásához járul hozzá. A Bizottság annak lehetőségét is megvizsgálja, hogy a társulási megállapodáshoz / mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodáshoz kapcsolódó hitelezésből az Euromediterrán Beruházási és Partnerségi Pénzügyi Eszköz (FEMIP) keretében visszafolyó összegekkel biztosított EBB-források egyes pótlólagos garanciái esetében teljes elkülönítést vagy az időszak elejére történő ütemezést alkalmazzon. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) a maga részéről olyan nemzetközi pénzügyi szervezet, amelynek az EU és annak tagállamai többségi részvényesei. A hiteles strukturális és makrogazdasági reformok támogatását célzó, összehangolt pénzügyi támogatási program részeként az EBRD ugyanezen időszak alatt 5 milliárd EUR-t tudna rendelkezésre bocsátani. Ez az összeg túlléphető, ha a gazdasági körülmények lehetővé teszik. NEMZETKÖZI DONORKOORDINÁCIÓS MECHANIZMUS: A Bizottság az ukrajnai helyszínen és a székhelyén egyaránt szoros kapcsolatot tart fenn a Nemzetközi Valutaalappal és a Világbankkal. Annak érdekében, hogy 4

6 elősegítse fentiekben ismertetetett uniós gazdasági és fejlesztési támogatás hatékony megvalósítását és hatásának maximalizálását, továbbá láthatóságának fokozását, a Bizottság kiaknázza a nemzetközi donorkoordináció erősítésének lehetőségeit oly módon, hogy a nemzetközi közösséggel és nemzetközi pénzügyi szervezetekkel együttműködve eseti donorkoordinációs mechanizmust hoz létre. E mechanizmus a szükségletek felmérése, valamint az ukrán hatóságok által elkészített reformprogram alapján folytathatja a munkát, és a gazdasági és politikai átmenethez nyújtott támogatás révén tartós kivezető utat biztosíthat Ukrajna nehéz gazdasági helyzetétből. E donorkoordinációs mechanizmus kijevi székhelyű nemzetközi platformként valósulhat meg, amely rendszeresen ülésezik az ország gazdasági helyzetének kezelésére szolgáló támogatói erőfeszítések szoros összehangolása céljából. A politikai iránymutatást a nemzetközi platform magas szintű koordinációs ülései fogják nyújtani. A Bizottság készen áll arra, hogy Brüsszelben otthont adjon az üléseknek. Az e mechanizmusban való részvétel nyitva áll különösen az uniós tagállamok, a Nemzetközi Valutaalap, a Világbank, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank, az Európai Beruházási Bank és az érdekelt harmadik országok előtt. Az uniós részvételt a helyszínen az Unió küldöttsége irányítaná. KERESKEDELEM ÉS BERUHÁZÁSOK: Bár a gazdasági és pénzügyi támogatás alapvetően fontos, a kereskedelem és a beruházások szintén lényeges eszközt jelentenek Ukrajna hosszú távú fenntarthatóságának elősegítése tekintetében. Az Unióval megkötött, ambiciózus mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás rendkívül hasznos lehet minden ukrán számára. Például az ukrán exportőrök évi közel félmilliárd eurót fognak megtakarítani az uniós importvámok csökkentésének köszönhetően; az ukrán mezőgazdaság pedig hasznot húz majd a mezőgazdasági termékeket és az azok feldolgozásával előállított termékeket terhelő vámok közel 400 millió eurós lefaragásából. Az Unió és Ukrajna eltérő gazdasági fejlettségi szintje a megállapodás aszimmetrikus jellegében jut kifejezésre. A megállapodást úgy alakították ki, hogy kedvezményes elbánást biztosítson Ukrajna számára például oly módon, hogy az Unió gyorsabban és nagyobb mértékben nyitja meg a piacát azáltal, hogy előrehozza a vámok leépítését, miközben az ukrán félnek hosszabb idő áll rendelkezésére hasonló intézkedések megtételéhez. A Bizottság készen áll arra, hogy a megállapodás aláírására vonatkozó döntés megszületése után gyorsan reagáljon annak érdekében, hogy hamar sor kerülhessen a társulási megállapodás / mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás ideiglenes alkalmazására. A Bizottság időközben kész biztosítani a megállapodás árubehozatalra vonatkozó rendelkezéseinek korai alkalmazását (vagyis a vámok csökkentését és a vámkontingensek megnyitását) annak révén, hogy javaslatot tesz az úgynevezett 5

7 önálló kereskedelmi intézkedésekről szóló tanácsi/európai parlamenti rendelet tervezetére. Ezek az uniós fél részéről egyoldalúan meghozott átmeneti kereskedelmi intézkedések lehetővé teszik, hogy Ukrajna már most vagyis annak aláírása és ideiglenes alkalmazása előtt hozzájusson a megállapodás által kínált számos előnyhöz. Mindazonáltal e támogatási intézkedések gyors végrehatásához arra van szükség, hogy a Tanács és az Európai Parlament egyértelműen kötelezettséget vállaljon a jóváhagyási eljárás gyorsított lefolytatására. Annak az erőfeszítésnek a keretében, hogy e rendkívüli időszakban valamennyi forrást és eszközt mozgósítsanak Ukrajna támogatására, a Főképviselő és a Bizottság arra is készen áll, hogy magas szintű beruházási fórumot/munkacsoportot hívjon össze az ukrajnai beruházási és együttműködési lehetőségek feltérképezése céljából. Ennek révén egy asztalhoz kell ültetni a befogadó országgal Ukrajna, az Unió, valamint a nemzetközi pénzügyi szervezetek magán és állami gazdasági szereplőinek székes körét, hogy maximálisra növeljék közös erőfeszítéseik hatását, és fenntartható, demokratikus és virágzó jövőt biztosítsanak az ukrán nép számára. Egy ilyen esemény arra is lehetőséget teremt, hogy segítséget nyújtsanak Ukrajnának az önálló kereskedelmi intézkedésekből és társulási megállapodásból / mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodásból származó előnyök maximális kihasználásához. ENERGIA ÉS KÖZLEKEDÉS: Az energia és az energiabiztonság, valamint a megfizethető árak alapvetően fontosak Ukrajna stabilitásához és biztonságához. Az Unió többek között költségvetési támogatás keretében együttműködik az új ukrán kormánnyal az energiaellátás hosszú távú diverzifikálása érdekében, valamint annak biztosítása céljából, hogy az ukrán földgázszállító rendszer továbbra is Európa földgáz-ellátásának lényeges tranzitútvonala maradjon. Ennek keretében a Bizottság az Európai Beruházási Bankkal, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal és a Világbankkal közösen folytatja a földgázszállító rendszer korszerűsítésére irányuló együttműködést az ukrán kormánnyal, mivel a földgázágazat reformjának végrehajtása összhangban áll az Energiaközösség kötelezettségvállalásaival. Bizonyos feltételek teljesülése esetén a kezdeti hitelnyújtás a közeljövőben lehetővé válik. Tömören fogalmazva a Bizottság kész arra, hogy segítséget nyújtson Ukrajnának a földgázellátási útvonalak diverzifikálásához, különösen azáltal, hogy a lehető leghamarabb működőképessé teszi a fordított irányú gázszállítást, elsősorban Szlovákián (emellett, a jelenlegihez hasonlóan, Lengyelországon és Magyarországon) keresztül. A Bizottságnak Szlovákiával együtt gondoskodnia kell arról, hogy az ukrán és a szlovák szállításirendszer-üzemeltetők meghatározzák az ahhoz szükséges szabályokat és eljárást, hogy az ukrajnai ellátásbiztonság fokozása céljából lehetővé váljon nagyobb mennyiségű földgáznak az Unióból Ukrajnába történő szállítása. A szlovák és ukrán és szállításirendszer-üzemeltetők közötti, az ukrán-szlovák gázvezetéken keresztül történő fordított irányú földgázszállításra vonatkozó egyetértési megállapodás szövegét a Bizottság közvetítésével fogadták el 2013 decemberében, de még nem került sor annak aláírására. A Bizottság kész arra, hogy a 6

8 két rendszerüzemeltető kérése esetén segítséget nyújtson az aláíráshoz. A Bizottság továbbra is elkötelezett az érintett tagállamokkal való együttműködés folytatása mellett annak érdekében, hogy elősegítsék további fordított irányú gázszállítási folyósok létrehozását Ukrajna irányában, Bulgárián és Románián, valamint Horvátországon és Magyarországon keresztül. A Bizottság változatlanul készen áll arra, hogy ha a körülmények lehetővé teszik középtávon elősegítse az ukrán földgáz-szállítási rendszer korszerűsítésére vonatkozó háromoldalú megközelítés kialakítását (az Unió, Oroszország és Ukrajna között). Ami a közlekedést illeti, miután a keleti partnerséggel foglalkozó vilniusi csúcstalálkozón parafálták az Unió és Ukrajna közötti, közös légtér létrehozásáról szóló megállapodást, a Bizottság gyorsan halad az előkészítő munkával, amely lehetővé teszi a Tanács számára, hogy határozatot hozzon annak aláírásáról. A Bizottság emellett készen áll a megállapodás korai végrehajtására. A Bizottság eltökélt szándékra, hogy folytassa az Unió és Ukrajna közötti közlekedési kapcsolatok fokozására irányuló munkát, különösen a keleti partnerség Közlekedési Paneljének keretében. MOBILITÁS: A mobilitás fontos terület, ahol a Bizottság jelentős, látható, rövid távú lépéseket megtételét látja szükségesnek. Míg ezek közül több a tagállamok politikai döntésén múlik, a Bizottság hajlandó és készen áll arra, hogy proaktívan megkönnyítse a gyors és hatékony koordinációt ezen a területen. A Bizottság teljes körűen elismeri az ukrán állampolgárok mobilitásának és személyes kapcsolatainak jelentőségét, és támogatni fogja az ukrán erőfeszítéseket a vízumliberalizációs eljárás felé való minél gyorsabb elmozdulásra, a vízumliberalizációról szóló cselekvési tervben elfogadott feltételekkel összhangban. Az előrehaladás természetesen azon múlik, hogy az új hatóságok miként lesznek képesek megbirkózni a legfontosabb lezáratlan kérdésekkel. Ugyanakkor a Bizottság a tőle telhető lehető legtöbb segítséget tudja és fogja nyújtani a fennmaradt kérdések gyorsított ütemben való megoldásához. A vízumliberalizációs eljárás lezárása azon ukrán állampolgárokkal szemben fennálló vízumkötelezettség eltörléséhez vezet, akik 180 napon belül legfeljebb 90 nap időtartamra kívánnak a schengeni térségbe utazni. Addig a Bizottság az EU és Ukrajna között jelenleg fennálló vízumkönnyítési megállapodás teljes körű kihasználására biztatja a tagállamokat. Ez lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy egy sor intézkedés közül válasszanak, ideértve például az állampolgárok bizonyos kategóriái számára a vízumdíjak eltörlését. Ezen túlmenően a Vízumkódex további lehetőségeket biztosít a tagállamok számára arra nézve, hogy más kategóriák például gyermekek esetében is eltöröljék a vízumdíjakat. A Bizottság továbbá a tagállamok egyetértésének függvényében kész arra, hogy mobilitási partnerséget ajánljon fel Ukrajnának, elősegítve a személyes kapcsolatokat és a jogszerű migrációs lehetőségeket, a vízumliberalizációs eljáráson túlmutató 7

9 együttműködési és gyakorlati támogatási keretet ajánlva az ukrán hatóságoknak. Amennyiben az ukrán fél érdeklődést mutat ez iránt, egy ilyen mobilitási partnerség nagyon gyorsan létrehozható. SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ÉS OKTATÁS: Az új Erasmus+ program keretében az EU több lehetőséget kínál fel a diákok mobilitására, a tudományos együttműködésre és ifjúsági csereprogramokra. Az Erasmus program támogatja a mindkét irányú, rövid távú hallgatói mobilitást a fogadó intézményben történő kreditszerzés érdekében, amelyet aztán a hazai intézmény elismer. Becslések szerint több mint 4000 ukrán fiatal élvezheti majd az Erasmus+ program keretében az egyetemi csereprogramok előnyeit, és több mint 7000 fő vesz majd részt ifjúsági projektekben és csereprogramokban. Elősegítjük a képzési és oktatói személyzet mobilitását is. Az ukrán hallgatók és egyetemek részt vehetnek az európai egyetemek konzorciuma által kínált magas szintű közös mesterképzésekben. Az egyetemek számára kapacitásépítő intézkedéseket ajánlunk a tantervek, tanítási gyakorlatok modernizálására, az infrastruktúra minőségének javítására és az igazgatás színvonalának emelésére. Az Erasmus+ az ifjúsági csereprogramokon, az Európai Önkéntes Szolgálaton és a fiatal munkavállalók mobilitásán keresztül támogatni fogja az ifjúsági mobilitást is. Ukrajna továbbra is részt vesz az iskolák etwinning programjában, amelybe annak márciusi hivatalos beindulását követően már 101 iskola és 280 tanár regisztrált. A kutatók a Marie Curie-fellépések keretében elérhető más kutatási támogatások doktori vagy poszt-doktori ösztöndíjaira pályázhatnak. TOVÁBBI LÉPÉSEK: Szélesebb körben a Bizottság továbbra is elkötelezett amellett, hogy segítse Ukrajnát olyan intézmények kiépítésében, amelyek az állam és az emberek érdekeit szolgálják azáltal, hogy a helyes kormányzást, a jogállamiságot és a korrupció elleni küzdelmet stb. mozdítják elő. Ezen intézmények célnak megfelelővé tétele nem csak önmagában cél, hanem az ország közép- és hosszú távú úgy társadalmi, mint gazdasági fejlődése biztosításának módja. A fenntartható gazdasági és politikai átmenet a jelen dokumentumban felvázolt számos területen igényli majd a technikai szakértelmet biztosító támogatásokat. Ezen túlmenően a Bizottság és a főképviselő az Európa Tanáccsal és a Velencei Bizottsággal együtt továbbra is támogatja az alkotmányos reformot. Az EU- Ukrajna Igazságügyi Reform Párbeszéd keretében folyamatban van az ügyészség és a rendőrség reformjához nyújtott támogatás is. Ezen túlmenően felderítés alatt áll, hogy milyen lehetőség van a választási segítségnyújtás területén a választások támogatására és technikai segítségnyújtásra, ideértve az EBESZ ODHIR választási megfigyelő missziója keretében a jövőbeli választások megfigyelését is. 8

10 Korlátozó intézkedések: Az EU már bizonyította, hogy képes gyorsan és rugalmasan releváns jogalkotást elfogadni. A Bizottság javaslatát február 24-én hétfőn nyújtotta be, amelyet módosított, hogy megfelelően tükrözze az időközben bekövetkezett változásokat. Ennek következtében a javaslat jelenleg az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért felelősnek minősített személyek vagyoni eszközeinek befagyasztására és visszaszerzésére koncentrál, a Tanács pedig hamarosan elfogadhatja. A Bizottság készen áll arra, hogy ha és amennyiben szükséges, további javaslatokkal álljon elő. Humanitárius segítségnyújtás és a polgári védelem: A Bizottság kihelyezett irodát nyitott Kijevben, hogy nyomon kövesse a helyzetet és információt biztosítson, többek között a tagállamok számára is a humanitárius segítségnyújtási és polgári védelmi kérdésekben. Ez az iroda kapcsolatban áll valamennyi jelentős mentő- és segélyszervezettel annak érdekében, hogy bármilyen esetleges jövőbeli tevékenységet koordináljon és vészhelyzeti tervezést végezzen. A Bizottság készen áll arra, hogy amennyiben Ukrajna kéri, segítséget nyújtson az EU polgári védelmi mechanizmusa révén. A Bizottság az erre való felkészülés jegyében már felkérte a mechanizmusban részt vevő tagállamokat, hogy mérjék fel az egészségügyi jellegű támogatásokra vonatkozó esetleges felajánlási lehetőségeket. 9

11 MELLÉKLET TÁMOGATÁS UKRAJNA SZÁMÁRA: INDIKATÍV TÁMOGATÁSI CSOMAG Forrás Indikatív összeg/tartomány (millió EUR) I. EURÓPAI BIZOTTSÁG ( ) I.1. Teljes fejlesztési támogatás (vissza nem térítendő támogatások) 1,565 Bilaterális keretösszeg, amelyből: => évi éves cselekvési program => közötti éves cselekvési programok (átlagosan) 780 => közötti többért többet keretprogram Szomszédsági Beruházási Keret A stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz 20 KKBP 15 I.2. Makroszintű pénzügyi támogatás (kölcsönök) 1,610 II. EURÓPAI PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ( ) EBB legfeljebb 3,000 EBRD 5000 MINDÖSSZESEN p.m.: előző programozási időszak évi éves cselekvési program (kötelezettségvállalás) évi éves cselekvési programok (folyamatban) 201 Nukleáris Biztonsági Együttműködési Eszköz i. folyamatban 50 ii. kötelezettségvállalás 36.5 ÖSSZESEN

12

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en)

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EUCO 217/13 CO EUR 15 COCL 8 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TAÁCS 2013. DECEMBER 19 20. KÖVETKEZTETÉSEK Mellékelten

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.11.15. COM(2011) 777 végleges VOL. 1/2 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A Bizottság

Részletesebben

Nemzetközi együttműködés. és fejlesztés. Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Nemzetközi együttműködés. és fejlesztés. Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Nemzetközi együttműködés Küzdelem a szegénység ellen egy változó világban és fejlesztés Ma már tudjuk, hogy megvannak a szükséges technikai, pénzügyi és anyagi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.5. COM(2011) 173 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Migrációs Stratégia és az azon alapuló, az Európai Unió által a 2014-2020. ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó

Részletesebben

Az Európai Konzertvatívok és Reformerek Csoport politikai irányelvei

Az Európai Konzertvatívok és Reformerek Csoport politikai irányelvei Az Európai Konzertvatívok és Reformerek Csoport politikai irányelvei Az Európai Konzertvatívok és Reformerek Csoport politikai alapelvei Az Európai Konzertvatívok és Reformerek Csoport politikai alapelvei,

Részletesebben

Az Európai Parlament

Az Európai Parlament Az Európai Parlament 2 Tartalomjegyzék Üdvözöljük az Európai Parlamentben! 3 Az Európai Parlament Önért dolgozik 5 Jó kezekben az európai költségvetés 11 A szabadságjogok és a demokrácia őre 17 Az Európai

Részletesebben

Az Európai Unió Területi Agendája 2020

Az Európai Unió Területi Agendája 2020 Az Európai Unió Területi Agendája 2020 Egy sokszínű régiókból álló, befogadó, intelligens és fenntartható Európa felé a területi tervezésért és területfejlesztésért felelős miniszterek 2011. május 19-én,

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság D2

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE 2014.3.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 94/243 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe

Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe A fejlődés és a felelősségteljes kormányzás elősegítése az EU régióiban és városaiban Hatodik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról Regionális

Részletesebben

KÜLÜGYMINISZTER. Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről. Budapest, 2009.

KÜLÜGYMINISZTER. Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről. Budapest, 2009. KÜLÜGYMINISZTER Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről Budapest, 2009. március TARTALOM 1. A nemzetközi fejlesztési együttműködés helye a külkapcsolatokban...

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az egészségfejlesztés

Részletesebben

SZERZŐDÉS A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓBELI STABILITÁSRÓL, KOORDINÁCIÓRÓL ÉS KORMÁNYZÁSRÓL A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG,

SZERZŐDÉS A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓBELI STABILITÁSRÓL, KOORDINÁCIÓRÓL ÉS KORMÁNYZÁSRÓL A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, SZERZŐDÉS A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓBELI STABILITÁSRÓL, KOORDINÁCIÓRÓL ÉS KORMÁNYZÁSRÓL A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

I. A 2030-IG TARTÓ IDŐSZAKRA VOATKOZÓ ÉGHAJLAT- ÉS EERGIAPOLITIKAI KERET

I. A 2030-IG TARTÓ IDŐSZAKRA VOATKOZÓ ÉGHAJLAT- ÉS EERGIAPOLITIKAI KERET Európai Tanács Brüsszel, 2014. október 23. (OR. en) SN 79/14 FELJEGYZÉS Tárgy: Európai Tanács (2014. október 23 24.) Következtetések a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keret

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok esetében. 2013. szeptember 30.

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014.

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 1 Forrai Szilvia Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A LIFELONG LEARNING, MINT SZAKPOLITIKAI

Részletesebben

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata ISSN 1830-4982 HU A TANÁCS FŐTITKÁRSÁGA Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata REFERENCIASZÖVEGEK 2009. DECEMBER Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP πϖ7080146_50ψεσφ ΗΥ Ινηαλτ.θξδ7:Μισε εν παγε 1 22.11.2007 1:10 Υηρ Σειτε 1 EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP Befektetés az emberekbe immár 50 éve πϖ7080146_50ψεσφ ΗΥ Ινηαλτ.θξδ7:Μισε εν παγε 1 22.11.2007 1:10 Υηρ

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM

EURÓPAI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Útmutató az Európai Unió állami támogatási, közbeszerzési és belső piaci szabályainak az általános gazdasági

Részletesebben