TÁMOGATÁSI CSOMAG UKRAJNA SZÁMÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOGATÁSI CSOMAG UKRAJNA SZÁMÁRA"

Átírás

1 TÁMOGATÁSI CSOMAG UKRAJNA SZÁMÁRA

2 TÁMOGATÁSI CSOMAG UKRAJNA SZÁMÁRA Ez a dokumentum azokat a főbb konkrét intézkedéseket ismerteti, amelyeket a Bizottság rövid- és középtávon az ukrán gazdasági és pénzügyi helyzet stabilizálására, az átmenet elősegítésére, a politikai és gazdasági reformok ösztönzésére és az inkluzív fejlődés támogatására javasol, és amelyek valamennyi ukrán polgár javát szolgálják. Ezek az intézkedések az elkövetkező években az IMF és a Világbank jelentős pénzügyi forrásain túlmenően együttesen legalább 11 milliárd EUR támogatást biztosíthatnak az uniós költségvetésből és az EU-hoz kötődő nemzetközi pénzügyi szervezetektől. E kötelezettségvállalás célja egyrészt az, hogy válaszlépéseket tegyünk az ország stabilizálása érdekében, másrészt pedig az, hogy támogassuk a reformprogramot és tovább fokozzuk az ukrán hatóságok felelősségvállalását. Míg az intézkedések némelyike gyorsan végrehajtható, mások további tervezési munkálatokat és előkészületet igényelnek. Sokukhoz a Tanács és a Parlament sürgős és aktív támogatására van szükség. Megközelítésünk alapja az a törekvés, hogy segítsünk Ukrajnának mindazon remények valóra váltásában, amelyeknek a polgárok és a civil társadalom az elmúlt hetekben egyértelműen hangot adtak a Kijevben és az ország többi részén zajló, példa nélküli eseményekben. Kiemelt fontosságú információk: Az elkövetkező években 3 milliárd EUR biztosítható az uniós költségvetésből: makroszintű pénzügyi támogatás formájában nyújtott kölcsönként 1,6 milliárd EUR, vissza nem térítendő támogatásokból álló támogatási csomag keretében pedig 1,4 milliárd EUR, Az Európai Beruházási Banktól és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banktól legfeljebb 8 milliárd EUR biztosítható, A Szomszédsági Beruházási Keret révén potenciálisan 3,5 milliárd EUR tőkeáttétel keletkezhet, Donorkoordinációs platform létrehozása, A társulási megállapodás aláírása után a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség ideiglenes alkalmazása, szükség esetén egyes kereskedelmi intézkedések önálló előreütemezésével, Magas szintű beruházási fórum/munkacsoport szervezése, Ukrajna gázátviteli rendszerének korszerűsítése és a fordított irányú áramlásokkal kapcsolatos munka (Szlovákián keresztül), A megállapított kereten belül a vízumliberalizációs cselekvési terv felgyorsítása, Mobilitási partnerség felajánlása, Különböző területeken technikai segítségnyújtás biztosítása: az alkotmányos reformtól az igazságügyi reformon keresztül és a választások előkészítéséig. Mindezek az intézkedések hozzájárulást jelentenek a Bizottság részéről az arra irányuló európai és nemzetközi erőfeszítésekhez, hogy Ukrajna fenntartható módon kilábalhasson nehéz gazdasági helyzetéből, és támogatást kapjon a gazdasági és politikai átmenethez. Létfontosságú, hogy maguk a tagállamok is lépéseket tegyenek a

3 Bizottság által mozgósított eszközök megerősítése és kiegészítése érdekében. Elengedhetetlen a partnerországok és a nemzetközi pénzügyi szervezetek az IMF, az EBB, az EBRD és a Világbank részvétele is ahhoz, hogy felajánlásunk további forrásokat mobilizáljon, fokozódjon közös fellépésünk láthatósága és nagyobb legyen az általa kifejtett hatás. A hatékony és koherens európai uniós és nemzetközi válaszlépések biztosítása érdekében minden elemet és eszközt össze kell vonni. Az uniós erőfeszítések keretében támogatnunk kell Ukrajnát a politikai és gazdasági reform útján, beleértve a társulási megállapodásban/mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térségről szóló megállapodásban foglaltakat, amelynek aláírására készen állunk. Rendkívül fontos, hogy az ukrajnai és a harmadik országokban lévő nyilvánosság figyelmét egyaránt felhívjuk arra, hogy ezek a reformok milyen előnyöket és lehetőségeket kínálhatnak mind Ukrajna, mind az egész régió számára. GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS: A gazdasági támogatás makroszintű pénzügyi támogatás és fejlesztési támogatás formájában valósul meg. A Bizottság kész az uniós költségvetésből az elkövetkező években mintegy 3 milliárd EUR-t mozgósítani, és vállalja, hogy ezen összegek jelentős részét gyorsan elérhetővé teszi, hogy ezzel segítse Ukrajnát legsürgetőbb szükségleteinek rendezésében. E szükségletek közé tartozik a pénzügyi helyzet stabilizálása, valamint az új államigazgatási apparátus működésének támogatása. Makroszintű pénzügyi támogatás: A makroszintű pénzügyi támogatásra előirányzott teljes összeg 1,6 milliárd EUR. Rövid távon a Bizottság kész 610 millió EUR kölcsönt mozgósítani a makroszintű pénzügyi támogatás keretében erről már megegyezés született, a folyósítás feltétele, hogy az ukrán kormány és az IMF aláírja a vonatkozó megállapodást. A Bizottság kész további, maximum 1 milliárd EUR összegű makroszintű pénzügyi támogatásra javaslatot tenni. A Bizottság már kiküldte munkatársait, hogy a helyszínen értékeljék Ukrajna pénzügyi szükségleteit és előkészítsék a terepet a makroszintű pénzügyi támogatásnak. A kiküldött csoport szorosan együttműködik az IMF-fel. Fejlesztési támogatás: Az Ukrajnának az elkövetkező hét évben nyújtandó fejlesztési támogatási csomag vissza nem térítendő támogatás formájában fog megvalósulni és összege legalább 1,4 milliárd EUR lesz. A Bizottság jelenleg egy új, 140 millió EUR összegű programot dolgoz ki 2014-re; e program célja, hogy javítsa a kormány finanszírozási képességét és támogassa az intézményi átalakítást, felerősítve ezáltal a makroszintű pénzügyi támogatás tervezett hatását. Mindezt a civil társadalom támogatását célzó intézkedések egészítenék ki. Egy ilyen program mérete akár 200 millió EUR-ra is növelhető, amennyiben az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközön (ENI) belül lehetőség van átcsoportosításra, és 2

4 amennyiben Ukrajna a demokrácia elmélyítése és az emberi jogok tiszteletben tartása terén elért, bizonyított előrelépés alapján a többért többet keretprogram kedvezményezettje lehet. A közötti időszak fennmaradó éveire az ENI részeként jelenleg megközelítőleg 130 millió EUR összegű éves bilaterális keretösszeg van előirányozva, ezt további évi millió EUR egészíti ki az említett többért többet keretprogramból (ennek feltétele a demokrácia elmélyítése és az emberi jogok tiszteletben tartása terén elért, bizonyított előrelépés), valamint további jelentős összegű finanszírozás a Szomszédsági Beruházási Keretből (NIF) ez utóbbi alább kerül bemutatásra. Ami a meglévő programokat illeti, a Bizottság jelenleg számos ágazat költségvetésének folyamatban lévő támogatását finanszírozza, valamint finanszírozást nyújt számos technikai segítségnyújtási programhoz, amelyek olyan kulcsfontosságú területeken biztosítanak inputot az új kormánynak, mint a gazdasági fejlődés, az államháztartás igazgatása és az igazságszolgáltatás. Ez mintegy 400 millió EUR-t tesz ki. A NIF emellett ukrajnai bankképes beruházási projektek javára is igénybevételre kerül. Az elmúlt programozási időszakban a NIF keleti végrehajtásával kapcsolatban szerzett tapasztalatok azt mutatták, hogy millió EUR összegű, Ukrajna számára a kölcsönök és támogatások elegyítésére előirányzott támogatás esetén a várható tőkeáttételi hatás akár 3,5 milliárd EUR kölcsönt is generálhat. E tőkeáttétel lehetővé tételéhez és a benne rejlő potenciál teljes körű kiaknázásához elengedhetetlen a nemzetközi pénzügyi szervezetek részvétele. A NIF keretein belül a Bizottság jelenleg azon a lehetőségen munkálkodik, hogy a társulási megállapodás / mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtását támogató, elkülönített keretet hozzon létre az érintett országok számára. Ez lehetővé tenné partnereink számára, hogy a korszerűsítéshez és az uniós normák elfogadásához (olyan területeken, mint például a környezetvédelem és az energiaügy) létfontosságú ágazatokba történő beruházás támogatása érdekében hozzáférhessenek egy garantált és elkülönített kerethez. Megvizsgáljuk annak lehetőségét is, hogy hogyan lehetne ezt az eszközt felhasználni a magánszektorbeli beruházási lehetőségek további bővítéséhez. A korábbi stabilitási eszköz utóda, a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz felhasználható a sürgős intézkedésekhez, például a rendőrség reformjához és a választások támogatásához. Ha meghatározásra kerülnek a megfelelő fellépések, gyorsan mozgósítható akár 20 millió EUR is; további 15 millió EUR csoportosítható át a KKBP költségvetéséből a biztonsági ágazat reformjához kapcsolódó intézkedések támogatására. Végezetül a nukleáris biztonság és védelem területén végrehajtott műveletek szempontjából az EU számára Ukrajna a legfontosabb ország. Jelenleg összesen 3

5 50 millió EUR összegben kerülnek végrehajtásra projektek a Nukleáris Biztonsági Együttműködési Eszköz keretében. E projektek témája a nukleáris hulladékkezelés és a csernobili tilalmi zóna körüli, érintett területeken megvalósított szociális projektek. Az e területeken történő fellépésre nagyon rövid időn belül további 36,5 millió EUR összegű keret köthető le. Az új pénzügyi időszak programozási időszaka folyamatban van, ez lehetővé teszi az e területre irányuló uniós erőfeszítések fokozását. A Bizottság ismételten hangsúlyozza, hogy amennyiben a tagállamok támogatják a kezdeményezést kész uniós vagyonkezelői alapot létrehozni. Ezzel olyan eszköz jönne létre, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy további jelentős pénzügyi hozzájárulásokat tegyenek, növelné az EU, és ezzel együtt tagállamainak láthatóságát, és hozzájárulna a források hatékony, gyors és összehangolt elosztásához. Az Európai Beruházási Bank (EBB) az EU saját, politikavezérelt bankja, amely az elkövetkező három évre már 1,5 milliárd EUR összegben tervezett projekteket Ukrajnában. Ezt az összeget az EBB számottevően meg tudná növelni anélkül, hogy más régióktól kellene elvonnia a forrásokat, amennyiben biztosítottak a garanciavállalásra vonatkozó, megfelelő rendelkezések, és amennyiben a politikai és operatív feltételek ezt lehetővé teszik. Ez esetben az EBB a közötti időszakra akár 3 milliárd EUR összegű finanszírozást tudna nyújtani hosszú távú beruházásokhoz, egyrészt a helyi magánszektor, másrészt a gazdasági és szociális infrastruktúra támogatására. Az EBB külső hitelezési megbízatásának 2016 végére tervezett, félidős értékelését követően az EBB 2020-ig a már előirányzott, 3 milliárd EUR összegű opcionális megbízatás aktiválása révén tovább bővítheti tevékenységét. Az opcionális megbízatás igénybevételének feltétele, hogy a költségvetési hatóság jóváhagyja a kiegészítő finanszírozást. Műveletei során az EBB szorosan együttműködik a régióban tevékenykedő más nemzetközi pénzügyi szervezetekkel, ezáltal jelentős tőkeáttételi hatás kialakulásához járul hozzá. A Bizottság annak lehetőségét is megvizsgálja, hogy a társulási megállapodáshoz / mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodáshoz kapcsolódó hitelezésből az Euromediterrán Beruházási és Partnerségi Pénzügyi Eszköz (FEMIP) keretében visszafolyó összegekkel biztosított EBB-források egyes pótlólagos garanciái esetében teljes elkülönítést vagy az időszak elejére történő ütemezést alkalmazzon. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) a maga részéről olyan nemzetközi pénzügyi szervezet, amelynek az EU és annak tagállamai többségi részvényesei. A hiteles strukturális és makrogazdasági reformok támogatását célzó, összehangolt pénzügyi támogatási program részeként az EBRD ugyanezen időszak alatt 5 milliárd EUR-t tudna rendelkezésre bocsátani. Ez az összeg túlléphető, ha a gazdasági körülmények lehetővé teszik. NEMZETKÖZI DONORKOORDINÁCIÓS MECHANIZMUS: A Bizottság az ukrajnai helyszínen és a székhelyén egyaránt szoros kapcsolatot tart fenn a Nemzetközi Valutaalappal és a Világbankkal. Annak érdekében, hogy 4

6 elősegítse fentiekben ismertetetett uniós gazdasági és fejlesztési támogatás hatékony megvalósítását és hatásának maximalizálását, továbbá láthatóságának fokozását, a Bizottság kiaknázza a nemzetközi donorkoordináció erősítésének lehetőségeit oly módon, hogy a nemzetközi közösséggel és nemzetközi pénzügyi szervezetekkel együttműködve eseti donorkoordinációs mechanizmust hoz létre. E mechanizmus a szükségletek felmérése, valamint az ukrán hatóságok által elkészített reformprogram alapján folytathatja a munkát, és a gazdasági és politikai átmenethez nyújtott támogatás révén tartós kivezető utat biztosíthat Ukrajna nehéz gazdasági helyzetétből. E donorkoordinációs mechanizmus kijevi székhelyű nemzetközi platformként valósulhat meg, amely rendszeresen ülésezik az ország gazdasági helyzetének kezelésére szolgáló támogatói erőfeszítések szoros összehangolása céljából. A politikai iránymutatást a nemzetközi platform magas szintű koordinációs ülései fogják nyújtani. A Bizottság készen áll arra, hogy Brüsszelben otthont adjon az üléseknek. Az e mechanizmusban való részvétel nyitva áll különösen az uniós tagállamok, a Nemzetközi Valutaalap, a Világbank, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank, az Európai Beruházási Bank és az érdekelt harmadik országok előtt. Az uniós részvételt a helyszínen az Unió küldöttsége irányítaná. KERESKEDELEM ÉS BERUHÁZÁSOK: Bár a gazdasági és pénzügyi támogatás alapvetően fontos, a kereskedelem és a beruházások szintén lényeges eszközt jelentenek Ukrajna hosszú távú fenntarthatóságának elősegítése tekintetében. Az Unióval megkötött, ambiciózus mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás rendkívül hasznos lehet minden ukrán számára. Például az ukrán exportőrök évi közel félmilliárd eurót fognak megtakarítani az uniós importvámok csökkentésének köszönhetően; az ukrán mezőgazdaság pedig hasznot húz majd a mezőgazdasági termékeket és az azok feldolgozásával előállított termékeket terhelő vámok közel 400 millió eurós lefaragásából. Az Unió és Ukrajna eltérő gazdasági fejlettségi szintje a megállapodás aszimmetrikus jellegében jut kifejezésre. A megállapodást úgy alakították ki, hogy kedvezményes elbánást biztosítson Ukrajna számára például oly módon, hogy az Unió gyorsabban és nagyobb mértékben nyitja meg a piacát azáltal, hogy előrehozza a vámok leépítését, miközben az ukrán félnek hosszabb idő áll rendelkezésére hasonló intézkedések megtételéhez. A Bizottság készen áll arra, hogy a megállapodás aláírására vonatkozó döntés megszületése után gyorsan reagáljon annak érdekében, hogy hamar sor kerülhessen a társulási megállapodás / mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás ideiglenes alkalmazására. A Bizottság időközben kész biztosítani a megállapodás árubehozatalra vonatkozó rendelkezéseinek korai alkalmazását (vagyis a vámok csökkentését és a vámkontingensek megnyitását) annak révén, hogy javaslatot tesz az úgynevezett 5

7 önálló kereskedelmi intézkedésekről szóló tanácsi/európai parlamenti rendelet tervezetére. Ezek az uniós fél részéről egyoldalúan meghozott átmeneti kereskedelmi intézkedések lehetővé teszik, hogy Ukrajna már most vagyis annak aláírása és ideiglenes alkalmazása előtt hozzájusson a megállapodás által kínált számos előnyhöz. Mindazonáltal e támogatási intézkedések gyors végrehatásához arra van szükség, hogy a Tanács és az Európai Parlament egyértelműen kötelezettséget vállaljon a jóváhagyási eljárás gyorsított lefolytatására. Annak az erőfeszítésnek a keretében, hogy e rendkívüli időszakban valamennyi forrást és eszközt mozgósítsanak Ukrajna támogatására, a Főképviselő és a Bizottság arra is készen áll, hogy magas szintű beruházási fórumot/munkacsoportot hívjon össze az ukrajnai beruházási és együttműködési lehetőségek feltérképezése céljából. Ennek révén egy asztalhoz kell ültetni a befogadó országgal Ukrajna, az Unió, valamint a nemzetközi pénzügyi szervezetek magán és állami gazdasági szereplőinek székes körét, hogy maximálisra növeljék közös erőfeszítéseik hatását, és fenntartható, demokratikus és virágzó jövőt biztosítsanak az ukrán nép számára. Egy ilyen esemény arra is lehetőséget teremt, hogy segítséget nyújtsanak Ukrajnának az önálló kereskedelmi intézkedésekből és társulási megállapodásból / mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodásból származó előnyök maximális kihasználásához. ENERGIA ÉS KÖZLEKEDÉS: Az energia és az energiabiztonság, valamint a megfizethető árak alapvetően fontosak Ukrajna stabilitásához és biztonságához. Az Unió többek között költségvetési támogatás keretében együttműködik az új ukrán kormánnyal az energiaellátás hosszú távú diverzifikálása érdekében, valamint annak biztosítása céljából, hogy az ukrán földgázszállító rendszer továbbra is Európa földgáz-ellátásának lényeges tranzitútvonala maradjon. Ennek keretében a Bizottság az Európai Beruházási Bankkal, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal és a Világbankkal közösen folytatja a földgázszállító rendszer korszerűsítésére irányuló együttműködést az ukrán kormánnyal, mivel a földgázágazat reformjának végrehajtása összhangban áll az Energiaközösség kötelezettségvállalásaival. Bizonyos feltételek teljesülése esetén a kezdeti hitelnyújtás a közeljövőben lehetővé válik. Tömören fogalmazva a Bizottság kész arra, hogy segítséget nyújtson Ukrajnának a földgázellátási útvonalak diverzifikálásához, különösen azáltal, hogy a lehető leghamarabb működőképessé teszi a fordított irányú gázszállítást, elsősorban Szlovákián (emellett, a jelenlegihez hasonlóan, Lengyelországon és Magyarországon) keresztül. A Bizottságnak Szlovákiával együtt gondoskodnia kell arról, hogy az ukrán és a szlovák szállításirendszer-üzemeltetők meghatározzák az ahhoz szükséges szabályokat és eljárást, hogy az ukrajnai ellátásbiztonság fokozása céljából lehetővé váljon nagyobb mennyiségű földgáznak az Unióból Ukrajnába történő szállítása. A szlovák és ukrán és szállításirendszer-üzemeltetők közötti, az ukrán-szlovák gázvezetéken keresztül történő fordított irányú földgázszállításra vonatkozó egyetértési megállapodás szövegét a Bizottság közvetítésével fogadták el 2013 decemberében, de még nem került sor annak aláírására. A Bizottság kész arra, hogy a 6

8 két rendszerüzemeltető kérése esetén segítséget nyújtson az aláíráshoz. A Bizottság továbbra is elkötelezett az érintett tagállamokkal való együttműködés folytatása mellett annak érdekében, hogy elősegítsék további fordított irányú gázszállítási folyósok létrehozását Ukrajna irányában, Bulgárián és Románián, valamint Horvátországon és Magyarországon keresztül. A Bizottság változatlanul készen áll arra, hogy ha a körülmények lehetővé teszik középtávon elősegítse az ukrán földgáz-szállítási rendszer korszerűsítésére vonatkozó háromoldalú megközelítés kialakítását (az Unió, Oroszország és Ukrajna között). Ami a közlekedést illeti, miután a keleti partnerséggel foglalkozó vilniusi csúcstalálkozón parafálták az Unió és Ukrajna közötti, közös légtér létrehozásáról szóló megállapodást, a Bizottság gyorsan halad az előkészítő munkával, amely lehetővé teszi a Tanács számára, hogy határozatot hozzon annak aláírásáról. A Bizottság emellett készen áll a megállapodás korai végrehajtására. A Bizottság eltökélt szándékra, hogy folytassa az Unió és Ukrajna közötti közlekedési kapcsolatok fokozására irányuló munkát, különösen a keleti partnerség Közlekedési Paneljének keretében. MOBILITÁS: A mobilitás fontos terület, ahol a Bizottság jelentős, látható, rövid távú lépéseket megtételét látja szükségesnek. Míg ezek közül több a tagállamok politikai döntésén múlik, a Bizottság hajlandó és készen áll arra, hogy proaktívan megkönnyítse a gyors és hatékony koordinációt ezen a területen. A Bizottság teljes körűen elismeri az ukrán állampolgárok mobilitásának és személyes kapcsolatainak jelentőségét, és támogatni fogja az ukrán erőfeszítéseket a vízumliberalizációs eljárás felé való minél gyorsabb elmozdulásra, a vízumliberalizációról szóló cselekvési tervben elfogadott feltételekkel összhangban. Az előrehaladás természetesen azon múlik, hogy az új hatóságok miként lesznek képesek megbirkózni a legfontosabb lezáratlan kérdésekkel. Ugyanakkor a Bizottság a tőle telhető lehető legtöbb segítséget tudja és fogja nyújtani a fennmaradt kérdések gyorsított ütemben való megoldásához. A vízumliberalizációs eljárás lezárása azon ukrán állampolgárokkal szemben fennálló vízumkötelezettség eltörléséhez vezet, akik 180 napon belül legfeljebb 90 nap időtartamra kívánnak a schengeni térségbe utazni. Addig a Bizottság az EU és Ukrajna között jelenleg fennálló vízumkönnyítési megállapodás teljes körű kihasználására biztatja a tagállamokat. Ez lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy egy sor intézkedés közül válasszanak, ideértve például az állampolgárok bizonyos kategóriái számára a vízumdíjak eltörlését. Ezen túlmenően a Vízumkódex további lehetőségeket biztosít a tagállamok számára arra nézve, hogy más kategóriák például gyermekek esetében is eltöröljék a vízumdíjakat. A Bizottság továbbá a tagállamok egyetértésének függvényében kész arra, hogy mobilitási partnerséget ajánljon fel Ukrajnának, elősegítve a személyes kapcsolatokat és a jogszerű migrációs lehetőségeket, a vízumliberalizációs eljáráson túlmutató 7

9 együttműködési és gyakorlati támogatási keretet ajánlva az ukrán hatóságoknak. Amennyiben az ukrán fél érdeklődést mutat ez iránt, egy ilyen mobilitási partnerség nagyon gyorsan létrehozható. SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ÉS OKTATÁS: Az új Erasmus+ program keretében az EU több lehetőséget kínál fel a diákok mobilitására, a tudományos együttműködésre és ifjúsági csereprogramokra. Az Erasmus program támogatja a mindkét irányú, rövid távú hallgatói mobilitást a fogadó intézményben történő kreditszerzés érdekében, amelyet aztán a hazai intézmény elismer. Becslések szerint több mint 4000 ukrán fiatal élvezheti majd az Erasmus+ program keretében az egyetemi csereprogramok előnyeit, és több mint 7000 fő vesz majd részt ifjúsági projektekben és csereprogramokban. Elősegítjük a képzési és oktatói személyzet mobilitását is. Az ukrán hallgatók és egyetemek részt vehetnek az európai egyetemek konzorciuma által kínált magas szintű közös mesterképzésekben. Az egyetemek számára kapacitásépítő intézkedéseket ajánlunk a tantervek, tanítási gyakorlatok modernizálására, az infrastruktúra minőségének javítására és az igazgatás színvonalának emelésére. Az Erasmus+ az ifjúsági csereprogramokon, az Európai Önkéntes Szolgálaton és a fiatal munkavállalók mobilitásán keresztül támogatni fogja az ifjúsági mobilitást is. Ukrajna továbbra is részt vesz az iskolák etwinning programjában, amelybe annak márciusi hivatalos beindulását követően már 101 iskola és 280 tanár regisztrált. A kutatók a Marie Curie-fellépések keretében elérhető más kutatási támogatások doktori vagy poszt-doktori ösztöndíjaira pályázhatnak. TOVÁBBI LÉPÉSEK: Szélesebb körben a Bizottság továbbra is elkötelezett amellett, hogy segítse Ukrajnát olyan intézmények kiépítésében, amelyek az állam és az emberek érdekeit szolgálják azáltal, hogy a helyes kormányzást, a jogállamiságot és a korrupció elleni küzdelmet stb. mozdítják elő. Ezen intézmények célnak megfelelővé tétele nem csak önmagában cél, hanem az ország közép- és hosszú távú úgy társadalmi, mint gazdasági fejlődése biztosításának módja. A fenntartható gazdasági és politikai átmenet a jelen dokumentumban felvázolt számos területen igényli majd a technikai szakértelmet biztosító támogatásokat. Ezen túlmenően a Bizottság és a főképviselő az Európa Tanáccsal és a Velencei Bizottsággal együtt továbbra is támogatja az alkotmányos reformot. Az EU- Ukrajna Igazságügyi Reform Párbeszéd keretében folyamatban van az ügyészség és a rendőrség reformjához nyújtott támogatás is. Ezen túlmenően felderítés alatt áll, hogy milyen lehetőség van a választási segítségnyújtás területén a választások támogatására és technikai segítségnyújtásra, ideértve az EBESZ ODHIR választási megfigyelő missziója keretében a jövőbeli választások megfigyelését is. 8

10 Korlátozó intézkedések: Az EU már bizonyította, hogy képes gyorsan és rugalmasan releváns jogalkotást elfogadni. A Bizottság javaslatát február 24-én hétfőn nyújtotta be, amelyet módosított, hogy megfelelően tükrözze az időközben bekövetkezett változásokat. Ennek következtében a javaslat jelenleg az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért felelősnek minősített személyek vagyoni eszközeinek befagyasztására és visszaszerzésére koncentrál, a Tanács pedig hamarosan elfogadhatja. A Bizottság készen áll arra, hogy ha és amennyiben szükséges, további javaslatokkal álljon elő. Humanitárius segítségnyújtás és a polgári védelem: A Bizottság kihelyezett irodát nyitott Kijevben, hogy nyomon kövesse a helyzetet és információt biztosítson, többek között a tagállamok számára is a humanitárius segítségnyújtási és polgári védelmi kérdésekben. Ez az iroda kapcsolatban áll valamennyi jelentős mentő- és segélyszervezettel annak érdekében, hogy bármilyen esetleges jövőbeli tevékenységet koordináljon és vészhelyzeti tervezést végezzen. A Bizottság készen áll arra, hogy amennyiben Ukrajna kéri, segítséget nyújtson az EU polgári védelmi mechanizmusa révén. A Bizottság az erre való felkészülés jegyében már felkérte a mechanizmusban részt vevő tagállamokat, hogy mérjék fel az egészségügyi jellegű támogatásokra vonatkozó esetleges felajánlási lehetőségeket. 9

11 MELLÉKLET TÁMOGATÁS UKRAJNA SZÁMÁRA: INDIKATÍV TÁMOGATÁSI CSOMAG Forrás Indikatív összeg/tartomány (millió EUR) I. EURÓPAI BIZOTTSÁG ( ) I.1. Teljes fejlesztési támogatás (vissza nem térítendő támogatások) 1,565 Bilaterális keretösszeg, amelyből: => évi éves cselekvési program => közötti éves cselekvési programok (átlagosan) 780 => közötti többért többet keretprogram Szomszédsági Beruházási Keret A stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz 20 KKBP 15 I.2. Makroszintű pénzügyi támogatás (kölcsönök) 1,610 II. EURÓPAI PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ( ) EBB legfeljebb 3,000 EBRD 5000 MINDÖSSZESEN p.m.: előző programozási időszak évi éves cselekvési program (kötelezettségvállalás) évi éves cselekvési programok (folyamatban) 201 Nukleáris Biztonsági Együttműködési Eszköz i. folyamatban 50 ii. kötelezettségvállalás 36.5 ÖSSZESEN

12

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 21.5.2013 2012/0268(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI MRTT Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, 2012. november 23. 1 Duna-stratégia 2011. júniusi Európai Tanács 4 cselekvési, 11 prioritási

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

AZ ÁLLAM- ÉS KORMÁ YFŐK I FORMÁLIS ÜLÉSE 2008. OVEMBER 7. HÁTTÉRA YAG

AZ ÁLLAM- ÉS KORMÁ YFŐK I FORMÁLIS ÜLÉSE 2008. OVEMBER 7. HÁTTÉRA YAG Brüsszel, 2008. november 7. AZ ÁLLAM- ÉS KORMÁ YFŐK I FORMÁLIS ÜLÉSE 2008. OVEMBER 7. HÁTTÉRA YAG 1. Az Európai Unió állam- és kormányfőinek a pénzügyi válságra adott válasz koordinálásában tanúsított

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.4.23. C(2015) 2583 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról ( a Fenntartható

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.23. COM(2016) 86 final ANNEX 2 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti,

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ BAGER GUSZTÁV Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ I. RÉSZ - HÁTTÉR 1. BEVEZETÉS, 1.1. Az elemzés célja 5 1.2. A könyv szerkezete 6 2. A NEMZETKÖZI VALUTAALAP SZEREPVÁLLALÁSA, TEVÉKENYSÉGE

Részletesebben

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2014/2204(INI) 5.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Részletesebben

Az EU Duna Régió Stratégia mint a területiség, összefogás szimbóluma Közép-Európában. Nádasi György Külügyminisztérium Sárvár, 2011. október 6.

Az EU Duna Régió Stratégia mint a területiség, összefogás szimbóluma Közép-Európában. Nádasi György Külügyminisztérium Sárvár, 2011. október 6. Az EU Duna Régió Stratégia mint a területiség, összefogás szimbóluma Közép-Európában Nádasi György Külügyminisztérium Sárvár, 2011. október 6. A Duna Régió Stratégia kezdetei Igény a tagállamok (8) és

Részletesebben

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 2011/0413(COD) 8.5.2012 VÉLEMÉNYTERVEZET a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről a Külügyi Bizottság részére a Stabilitási Eszköz létrehozásáról

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Költségvetési Bizottság KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Az Európai Parlament 2005. évi költségvetésének végrehajtása

EURÓPAI PARLAMENT. Költségvetési Bizottság KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Az Európai Parlament 2005. évi költségvetésének végrehajtása EURÓPAI PARLAMENT 2004 Költségvetési Bizottság 2009 28.9.2005 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Az Európai Parlament 2005. évi költségvetésének végrehajtása Mellékeljük a 2005-ös pénzügyi év C22-es

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.10. COM(2014) 138 final 2014/0078 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigetek lobogója alatt közlekedő halászhajók számára az Európai Unió joghatósága alá

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: 1-26. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2015/2132(BUD) 20.7.2015. Véleménytervezet Reimer Böge (PE560.

MÓDOSÍTÁS: 1-26. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2015/2132(BUD) 20.7.2015. Véleménytervezet Reimer Böge (PE560. Európai Parlament 2014-2019 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 2015/2132(BUD) 20.7.2015 MÓDOSÍTÁS: 1-26 Reimer Böge (PE560.817v01-00) az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetéséről

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás)

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) Európai Uniós ismeretek Magyarország és az Európai Unió 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) 1970-es évek 3 multilaterális keret: GATT Európai Biztonsági és Együttmőködési Értekezlet

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése

A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése IP/08/267 Brüsszel, 2008. február 20. A kohéziós politika és az energiaügy kihívásai: az Európai Unió régiói eredményeinek ösztönzése Danuta Hübner, a regionális politikáért felelős európai biztos ma bemutatta,

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Málta évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Málta évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Málta évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Málta évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.13. COM(2015) 267 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Málta 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Málta 2015. évi stabilitási programját HU HU Ajánlás

Részletesebben

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr!

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! A Magyar Természetvédők Szövetsége 2005 év elején kétszer kérte a Pénzügyminisztériumot, hogy hozza

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodás elfogadására a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetével

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

11267/04 kz/cad/mh 1 DG H II

11267/04 kz/cad/mh 1 DG H II AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2004. július 7. (OR. en) 11267/04 CORDROGUE 59 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Főtitkárság Címzett: a COREPER/Tanács Tárgy: Tervezet - Tanácsi állásfoglalás

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Erasmus+ és Kreatív Európa - A két ernyőprogram bemutatása. Bagó Zoltán Európai Parlamenti Képviselő EP Kulturális és Oktatási Bizottságának tagja

Erasmus+ és Kreatív Európa - A két ernyőprogram bemutatása. Bagó Zoltán Európai Parlamenti Képviselő EP Kulturális és Oktatási Bizottságának tagja Erasmus+ és Kreatív Európa - A két ernyőprogram bemutatása Bagó Zoltán Európai Parlamenti Képviselő EP Kulturális és Oktatási Bizottságának tagja Erasmus+ keretprogram az Unió oktatási, képzési, ifjúsági

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások

VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások VI./2.2.1.: A kohéziós és strukturális alapok felhasználása Magyarországon 2007 és 2013 között Milyen szabályok vonatkoznak az Unió kohéziós

Részletesebben

Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere. Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere. Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Létrehozásuk célja Felkészítés a csatlakozás utáni időszakra Tanulási

Részletesebben

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 2011/0276(COD) 2.4.2012 VÉLEMÉNYTERVEZET az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről a Regionális Fejlesztési Bizottság részére

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

dr. Hetényi Géza Főosztályvezető EU Gazdaságpolitikai Főosztály Külügyminisztérium

dr. Hetényi Géza Főosztályvezető EU Gazdaságpolitikai Főosztály Külügyminisztérium Az Európai Unió jelenlegi kihívásai A gazdasági válság kezelésére kidolgozott átfogó uniós gazdaságpolitikai intézkedéscsomag dr. Hetényi Géza Főosztályvezető EU Gazdaságpolitikai Főosztály Külügyminisztérium

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT INTEGRÁLT FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az Európai Bizottság 2011 októberében elfogadta a 2014 és 2020 közötti kohéziós politikára vonatkozó jogalkotási javaslatokat

Részletesebben

Ózd, 2014. február 13. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály

Ózd, 2014. február 13. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Javaslat a szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban című KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú pályázat megvalósításához szükséges önerő biztosítására megkötött kölcsönszerződés módosítására

Részletesebben

A kifizetések gyorsítása és egyéb pénzügyi, elszámolási kérdések a támogatásból megvalósuló közbeszerzésekben

A kifizetések gyorsítása és egyéb pénzügyi, elszámolási kérdések a támogatásból megvalósuló közbeszerzésekben A kifizetések gyorsítása és egyéb pénzügyi, elszámolási kérdések a támogatásból megvalósuló közbeszerzésekben Amiről szó lesz Az európai uniós támogatásokat szabályozó főbb normák - pénzügyi szempontból

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testületnek - EU önerő Alap pályázat benyújtása

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en) 5549/15 ACP 12 FIN 69 PTOM 6 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: az AKCS-munkacsoport az Állandó Képviselők Bizottsága/a

Részletesebben

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális Program (2014-2020) Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország,

Részletesebben

Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról

Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014. augusztus 26. Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról Általános információk A partnerségi megállapodás öt alapot

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.11.30. COM(2009)194 végleges/2 2009/0060 (COD) HELYESBÍTÉS A 2009.04.21-i COM(2009)194 végleges dokumentumot törli és annak helyébe lép. A helyesbítés a

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban játszott stratégiai szerepének tisztázása CLLD 2014-2020 szeminárium Brüsszel, 2013. február 06. 1 Emlékeztetőül: a Partnerségi

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.11.26. COM(2015) 701 final 2015/0263 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a strukturálisreform-támogató program 2017 2020-as időszakra vonatkozó létrehozásáról,

Részletesebben

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla Transznacionális Együttműködés 2014-2020 Közép-Európa 2020 és Duna Hegyesi Béla Tartalom Az Európai Területi Együttműködés A Közép Európa program bemutatása A Közép Európa program prioritásterületei A

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

MARIE CURIE NEMZETKÖZI KUTATÁSI MUNKAERŐCSERE Több kedvezményezett

MARIE CURIE NEMZETKÖZI KUTATÁSI MUNKAERŐCSERE Több kedvezményezett III. MELLÉKLET EGYEDI RENDELKEZÉSEK MARIE CURIE NEMZETKÖZI KUTATÁSI MUNKAERŐCSERE Több kedvezményezett III. 1. Fogalommeghatározások A II.1. cikkben szereplőkön túlmenően e támogatási megállapodás alkalmazásában:

Részletesebben

Magyarország Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program. Szarvas, 2011. Február 16.

Magyarország Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program. Szarvas, 2011. Február 16. Magyarország Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Szarvas, 2011. Február 16. Magyarország részvétele a határon átnyúló együttműködési programokban Magyarország 1995 és 2003 között a PHARE

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Az Európai Unió tevékenysége a katasztrófavédelem / humanitárius segítségnyújtás területén

Az Európai Unió tevékenysége a katasztrófavédelem / humanitárius segítségnyújtás területén Az Európai Unió tevékenysége a katasztrófavédelem / humanitárius segítségnyújtás területén Dr. Lattmann Tamás Nemzeti Közszolgálati Egyetem Társadalomtudományi Tanszék AZ EU szerepe a világon az egyik

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére 1181-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az Egész

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK A 2014 ÉS 2020 KÖZÖTTI KOHÉZIÓS POLITIKÁBAN KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014 és 2020 közötti időszakával kapcsolatos új szabályokat és

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS 2014 1. Erasmus + Mi az Erasmus +? Az ERASMUS+ egy átfogó programcsomag, amely

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.17. COM(2014) 89 final ANNEX 1 MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG ÉS AZ IZLANDI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁSHOZ A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 10.2.2005 COM(2005) 36 végleges 2005/0005 (CNS) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2792/1999/EK rendeletnek a 2004. évi cunami által sújtott országok részére történő

Részletesebben

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.31. COM(2011) 23 végleges Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről INDOKOLÁS Az Európai

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

ELJÁRÁSREND 6612/2006. Jóváhagyom: dr. Magyar Bálint

ELJÁRÁSREND 6612/2006. Jóváhagyom: dr. Magyar Bálint 6612/2006. Jóváhagyom: dr. Magyar Bálint ELJÁRÁSREND az Országos Szakképzési Tanács által a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprésze központi keretéből nyújtott támogatással kapcsolatban hozott állásfoglalás

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

BIZOTTSÁG KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK. (Vélemények)

BIZOTTSÁG KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK. (Vélemények) 2008.6.7. C 141/27 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG Ajánlattételi felhívás 2008 Kultúra program (2007 2013) A programba tartozó tevékenységek végrehajtása: többéves együttműködési projektek;

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

Erasmus+ Felsőoktatási intézmények közötti együttműködések Fókuszban a partnerországok. Holik Mónika

Erasmus+ Felsőoktatási intézmények közötti együttműködések Fókuszban a partnerországok. Holik Mónika Erasmus+ Felsőoktatási intézmények közötti együttműködések Fókuszban a partnerországok Holik Mónika Head of Unit A3 Erasmus+: Higher Education Erasmus Mundus Joint Master Degrees Education, Audiovisual

Részletesebben

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései NFÜ Közlekedési Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása

Részletesebben

Mi a javaslat célja? Mi a szerepe az európai politikai pártoknak és a hozzájuk kapcsolódó politikai alapítványoknak?

Mi a javaslat célja? Mi a szerepe az európai politikai pártoknak és a hozzájuk kapcsolódó politikai alapítványoknak? Brüsszel, 2012. szeptember 12. Kérdések és válaszok: Az Európai Bizottság javaslata az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok alapszabályáról és finanszírozásáról Mi a javaslat célja?

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.2. COM(2014) 611 final ANNEX 1 MELLÉKLET Tervezet AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A SVÁJCI ÁLLAMKÖZÖSSÉG KÖZÖTTI, A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSÁRÓL

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28.

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. EU 2020 célok: Európa (2020) Intelligens ( smart ) Fenntartható ( sustainable

Részletesebben

A Magyar Köztársaság kormánya

A Magyar Köztársaság kormánya A Magyar Köztársaság kormánya Új Magyarország Fejlesztési Terv 2009. áttekintése Varga István nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter Válságkezelés 4 pillér A gazdasági válság kirobbanását követően

Részletesebben

Közép és Kelet-Európa gázellátása

Közép és Kelet-Európa gázellátása Közép és Kelet-Európa gázellátása Előadó: Csallóközi Zoltán Magyar Mérnöki Kamara Gáz- és Olajipari Tagozat elnöke Budapest, 2012. október 4. Földgázenergia felhasználás jellemző adatai A földgáz a világ

Részletesebben

A Stratégia rendszerének bemutatása

A Stratégia rendszerének bemutatása A Stratégia rendszerének bemutatása Csicsely Ágnes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály A Stratégia elkészítésének indokai a) Jogszabályi kötelezettség A fogyatékos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Galovicz Mihály, IH vezető

Galovicz Mihály, IH vezető ÚMFT KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAMOK NFÜ Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása a versenyképesség

Részletesebben

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság *** AJÁNLÁSTERVEZET

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság *** AJÁNLÁSTERVEZET Európai Parlament 2014-2019 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2015/0062(NLE) 28.8.2015 *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Unió és az Egyesült Arab Emírségek közötti, a rövid távú tartózkodásra

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2231(INI) 25.2.2015

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2231(INI) 25.2.2015 EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Külügyi Bizottság 25.2.2015 2014/2231(INI) JELENTÉSTERVEZET az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó új uniós megközelítésről a Demokráciáért Európai Alapítvány létrehozása

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Opera3v Programok Szakmai Konzultáció Székesfehérvár 2013. december 4. A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1

Részletesebben