TÁMOGATÁSI CSOMAG UKRAJNA SZÁMÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOGATÁSI CSOMAG UKRAJNA SZÁMÁRA"

Átírás

1 TÁMOGATÁSI CSOMAG UKRAJNA SZÁMÁRA

2 TÁMOGATÁSI CSOMAG UKRAJNA SZÁMÁRA Ez a dokumentum azokat a főbb konkrét intézkedéseket ismerteti, amelyeket a Bizottság rövid- és középtávon az ukrán gazdasági és pénzügyi helyzet stabilizálására, az átmenet elősegítésére, a politikai és gazdasági reformok ösztönzésére és az inkluzív fejlődés támogatására javasol, és amelyek valamennyi ukrán polgár javát szolgálják. Ezek az intézkedések az elkövetkező években az IMF és a Világbank jelentős pénzügyi forrásain túlmenően együttesen legalább 11 milliárd EUR támogatást biztosíthatnak az uniós költségvetésből és az EU-hoz kötődő nemzetközi pénzügyi szervezetektől. E kötelezettségvállalás célja egyrészt az, hogy válaszlépéseket tegyünk az ország stabilizálása érdekében, másrészt pedig az, hogy támogassuk a reformprogramot és tovább fokozzuk az ukrán hatóságok felelősségvállalását. Míg az intézkedések némelyike gyorsan végrehajtható, mások további tervezési munkálatokat és előkészületet igényelnek. Sokukhoz a Tanács és a Parlament sürgős és aktív támogatására van szükség. Megközelítésünk alapja az a törekvés, hogy segítsünk Ukrajnának mindazon remények valóra váltásában, amelyeknek a polgárok és a civil társadalom az elmúlt hetekben egyértelműen hangot adtak a Kijevben és az ország többi részén zajló, példa nélküli eseményekben. Kiemelt fontosságú információk: Az elkövetkező években 3 milliárd EUR biztosítható az uniós költségvetésből: makroszintű pénzügyi támogatás formájában nyújtott kölcsönként 1,6 milliárd EUR, vissza nem térítendő támogatásokból álló támogatási csomag keretében pedig 1,4 milliárd EUR, Az Európai Beruházási Banktól és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banktól legfeljebb 8 milliárd EUR biztosítható, A Szomszédsági Beruházási Keret révén potenciálisan 3,5 milliárd EUR tőkeáttétel keletkezhet, Donorkoordinációs platform létrehozása, A társulási megállapodás aláírása után a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség ideiglenes alkalmazása, szükség esetén egyes kereskedelmi intézkedések önálló előreütemezésével, Magas szintű beruházási fórum/munkacsoport szervezése, Ukrajna gázátviteli rendszerének korszerűsítése és a fordított irányú áramlásokkal kapcsolatos munka (Szlovákián keresztül), A megállapított kereten belül a vízumliberalizációs cselekvési terv felgyorsítása, Mobilitási partnerség felajánlása, Különböző területeken technikai segítségnyújtás biztosítása: az alkotmányos reformtól az igazságügyi reformon keresztül és a választások előkészítéséig. Mindezek az intézkedések hozzájárulást jelentenek a Bizottság részéről az arra irányuló európai és nemzetközi erőfeszítésekhez, hogy Ukrajna fenntartható módon kilábalhasson nehéz gazdasági helyzetéből, és támogatást kapjon a gazdasági és politikai átmenethez. Létfontosságú, hogy maguk a tagállamok is lépéseket tegyenek a

3 Bizottság által mozgósított eszközök megerősítése és kiegészítése érdekében. Elengedhetetlen a partnerországok és a nemzetközi pénzügyi szervezetek az IMF, az EBB, az EBRD és a Világbank részvétele is ahhoz, hogy felajánlásunk további forrásokat mobilizáljon, fokozódjon közös fellépésünk láthatósága és nagyobb legyen az általa kifejtett hatás. A hatékony és koherens európai uniós és nemzetközi válaszlépések biztosítása érdekében minden elemet és eszközt össze kell vonni. Az uniós erőfeszítések keretében támogatnunk kell Ukrajnát a politikai és gazdasági reform útján, beleértve a társulási megállapodásban/mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térségről szóló megállapodásban foglaltakat, amelynek aláírására készen állunk. Rendkívül fontos, hogy az ukrajnai és a harmadik országokban lévő nyilvánosság figyelmét egyaránt felhívjuk arra, hogy ezek a reformok milyen előnyöket és lehetőségeket kínálhatnak mind Ukrajna, mind az egész régió számára. GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS: A gazdasági támogatás makroszintű pénzügyi támogatás és fejlesztési támogatás formájában valósul meg. A Bizottság kész az uniós költségvetésből az elkövetkező években mintegy 3 milliárd EUR-t mozgósítani, és vállalja, hogy ezen összegek jelentős részét gyorsan elérhetővé teszi, hogy ezzel segítse Ukrajnát legsürgetőbb szükségleteinek rendezésében. E szükségletek közé tartozik a pénzügyi helyzet stabilizálása, valamint az új államigazgatási apparátus működésének támogatása. Makroszintű pénzügyi támogatás: A makroszintű pénzügyi támogatásra előirányzott teljes összeg 1,6 milliárd EUR. Rövid távon a Bizottság kész 610 millió EUR kölcsönt mozgósítani a makroszintű pénzügyi támogatás keretében erről már megegyezés született, a folyósítás feltétele, hogy az ukrán kormány és az IMF aláírja a vonatkozó megállapodást. A Bizottság kész további, maximum 1 milliárd EUR összegű makroszintű pénzügyi támogatásra javaslatot tenni. A Bizottság már kiküldte munkatársait, hogy a helyszínen értékeljék Ukrajna pénzügyi szükségleteit és előkészítsék a terepet a makroszintű pénzügyi támogatásnak. A kiküldött csoport szorosan együttműködik az IMF-fel. Fejlesztési támogatás: Az Ukrajnának az elkövetkező hét évben nyújtandó fejlesztési támogatási csomag vissza nem térítendő támogatás formájában fog megvalósulni és összege legalább 1,4 milliárd EUR lesz. A Bizottság jelenleg egy új, 140 millió EUR összegű programot dolgoz ki 2014-re; e program célja, hogy javítsa a kormány finanszírozási képességét és támogassa az intézményi átalakítást, felerősítve ezáltal a makroszintű pénzügyi támogatás tervezett hatását. Mindezt a civil társadalom támogatását célzó intézkedések egészítenék ki. Egy ilyen program mérete akár 200 millió EUR-ra is növelhető, amennyiben az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközön (ENI) belül lehetőség van átcsoportosításra, és 2

4 amennyiben Ukrajna a demokrácia elmélyítése és az emberi jogok tiszteletben tartása terén elért, bizonyított előrelépés alapján a többért többet keretprogram kedvezményezettje lehet. A közötti időszak fennmaradó éveire az ENI részeként jelenleg megközelítőleg 130 millió EUR összegű éves bilaterális keretösszeg van előirányozva, ezt további évi millió EUR egészíti ki az említett többért többet keretprogramból (ennek feltétele a demokrácia elmélyítése és az emberi jogok tiszteletben tartása terén elért, bizonyított előrelépés), valamint további jelentős összegű finanszírozás a Szomszédsági Beruházási Keretből (NIF) ez utóbbi alább kerül bemutatásra. Ami a meglévő programokat illeti, a Bizottság jelenleg számos ágazat költségvetésének folyamatban lévő támogatását finanszírozza, valamint finanszírozást nyújt számos technikai segítségnyújtási programhoz, amelyek olyan kulcsfontosságú területeken biztosítanak inputot az új kormánynak, mint a gazdasági fejlődés, az államháztartás igazgatása és az igazságszolgáltatás. Ez mintegy 400 millió EUR-t tesz ki. A NIF emellett ukrajnai bankképes beruházási projektek javára is igénybevételre kerül. Az elmúlt programozási időszakban a NIF keleti végrehajtásával kapcsolatban szerzett tapasztalatok azt mutatták, hogy millió EUR összegű, Ukrajna számára a kölcsönök és támogatások elegyítésére előirányzott támogatás esetén a várható tőkeáttételi hatás akár 3,5 milliárd EUR kölcsönt is generálhat. E tőkeáttétel lehetővé tételéhez és a benne rejlő potenciál teljes körű kiaknázásához elengedhetetlen a nemzetközi pénzügyi szervezetek részvétele. A NIF keretein belül a Bizottság jelenleg azon a lehetőségen munkálkodik, hogy a társulási megállapodás / mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtását támogató, elkülönített keretet hozzon létre az érintett országok számára. Ez lehetővé tenné partnereink számára, hogy a korszerűsítéshez és az uniós normák elfogadásához (olyan területeken, mint például a környezetvédelem és az energiaügy) létfontosságú ágazatokba történő beruházás támogatása érdekében hozzáférhessenek egy garantált és elkülönített kerethez. Megvizsgáljuk annak lehetőségét is, hogy hogyan lehetne ezt az eszközt felhasználni a magánszektorbeli beruházási lehetőségek további bővítéséhez. A korábbi stabilitási eszköz utóda, a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz felhasználható a sürgős intézkedésekhez, például a rendőrség reformjához és a választások támogatásához. Ha meghatározásra kerülnek a megfelelő fellépések, gyorsan mozgósítható akár 20 millió EUR is; további 15 millió EUR csoportosítható át a KKBP költségvetéséből a biztonsági ágazat reformjához kapcsolódó intézkedések támogatására. Végezetül a nukleáris biztonság és védelem területén végrehajtott műveletek szempontjából az EU számára Ukrajna a legfontosabb ország. Jelenleg összesen 3

5 50 millió EUR összegben kerülnek végrehajtásra projektek a Nukleáris Biztonsági Együttműködési Eszköz keretében. E projektek témája a nukleáris hulladékkezelés és a csernobili tilalmi zóna körüli, érintett területeken megvalósított szociális projektek. Az e területeken történő fellépésre nagyon rövid időn belül további 36,5 millió EUR összegű keret köthető le. Az új pénzügyi időszak programozási időszaka folyamatban van, ez lehetővé teszi az e területre irányuló uniós erőfeszítések fokozását. A Bizottság ismételten hangsúlyozza, hogy amennyiben a tagállamok támogatják a kezdeményezést kész uniós vagyonkezelői alapot létrehozni. Ezzel olyan eszköz jönne létre, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy további jelentős pénzügyi hozzájárulásokat tegyenek, növelné az EU, és ezzel együtt tagállamainak láthatóságát, és hozzájárulna a források hatékony, gyors és összehangolt elosztásához. Az Európai Beruházási Bank (EBB) az EU saját, politikavezérelt bankja, amely az elkövetkező három évre már 1,5 milliárd EUR összegben tervezett projekteket Ukrajnában. Ezt az összeget az EBB számottevően meg tudná növelni anélkül, hogy más régióktól kellene elvonnia a forrásokat, amennyiben biztosítottak a garanciavállalásra vonatkozó, megfelelő rendelkezések, és amennyiben a politikai és operatív feltételek ezt lehetővé teszik. Ez esetben az EBB a közötti időszakra akár 3 milliárd EUR összegű finanszírozást tudna nyújtani hosszú távú beruházásokhoz, egyrészt a helyi magánszektor, másrészt a gazdasági és szociális infrastruktúra támogatására. Az EBB külső hitelezési megbízatásának 2016 végére tervezett, félidős értékelését követően az EBB 2020-ig a már előirányzott, 3 milliárd EUR összegű opcionális megbízatás aktiválása révén tovább bővítheti tevékenységét. Az opcionális megbízatás igénybevételének feltétele, hogy a költségvetési hatóság jóváhagyja a kiegészítő finanszírozást. Műveletei során az EBB szorosan együttműködik a régióban tevékenykedő más nemzetközi pénzügyi szervezetekkel, ezáltal jelentős tőkeáttételi hatás kialakulásához járul hozzá. A Bizottság annak lehetőségét is megvizsgálja, hogy a társulási megállapodáshoz / mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodáshoz kapcsolódó hitelezésből az Euromediterrán Beruházási és Partnerségi Pénzügyi Eszköz (FEMIP) keretében visszafolyó összegekkel biztosított EBB-források egyes pótlólagos garanciái esetében teljes elkülönítést vagy az időszak elejére történő ütemezést alkalmazzon. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) a maga részéről olyan nemzetközi pénzügyi szervezet, amelynek az EU és annak tagállamai többségi részvényesei. A hiteles strukturális és makrogazdasági reformok támogatását célzó, összehangolt pénzügyi támogatási program részeként az EBRD ugyanezen időszak alatt 5 milliárd EUR-t tudna rendelkezésre bocsátani. Ez az összeg túlléphető, ha a gazdasági körülmények lehetővé teszik. NEMZETKÖZI DONORKOORDINÁCIÓS MECHANIZMUS: A Bizottság az ukrajnai helyszínen és a székhelyén egyaránt szoros kapcsolatot tart fenn a Nemzetközi Valutaalappal és a Világbankkal. Annak érdekében, hogy 4

6 elősegítse fentiekben ismertetetett uniós gazdasági és fejlesztési támogatás hatékony megvalósítását és hatásának maximalizálását, továbbá láthatóságának fokozását, a Bizottság kiaknázza a nemzetközi donorkoordináció erősítésének lehetőségeit oly módon, hogy a nemzetközi közösséggel és nemzetközi pénzügyi szervezetekkel együttműködve eseti donorkoordinációs mechanizmust hoz létre. E mechanizmus a szükségletek felmérése, valamint az ukrán hatóságok által elkészített reformprogram alapján folytathatja a munkát, és a gazdasági és politikai átmenethez nyújtott támogatás révén tartós kivezető utat biztosíthat Ukrajna nehéz gazdasági helyzetétből. E donorkoordinációs mechanizmus kijevi székhelyű nemzetközi platformként valósulhat meg, amely rendszeresen ülésezik az ország gazdasági helyzetének kezelésére szolgáló támogatói erőfeszítések szoros összehangolása céljából. A politikai iránymutatást a nemzetközi platform magas szintű koordinációs ülései fogják nyújtani. A Bizottság készen áll arra, hogy Brüsszelben otthont adjon az üléseknek. Az e mechanizmusban való részvétel nyitva áll különösen az uniós tagállamok, a Nemzetközi Valutaalap, a Világbank, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank, az Európai Beruházási Bank és az érdekelt harmadik országok előtt. Az uniós részvételt a helyszínen az Unió küldöttsége irányítaná. KERESKEDELEM ÉS BERUHÁZÁSOK: Bár a gazdasági és pénzügyi támogatás alapvetően fontos, a kereskedelem és a beruházások szintén lényeges eszközt jelentenek Ukrajna hosszú távú fenntarthatóságának elősegítése tekintetében. Az Unióval megkötött, ambiciózus mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás rendkívül hasznos lehet minden ukrán számára. Például az ukrán exportőrök évi közel félmilliárd eurót fognak megtakarítani az uniós importvámok csökkentésének köszönhetően; az ukrán mezőgazdaság pedig hasznot húz majd a mezőgazdasági termékeket és az azok feldolgozásával előállított termékeket terhelő vámok közel 400 millió eurós lefaragásából. Az Unió és Ukrajna eltérő gazdasági fejlettségi szintje a megállapodás aszimmetrikus jellegében jut kifejezésre. A megállapodást úgy alakították ki, hogy kedvezményes elbánást biztosítson Ukrajna számára például oly módon, hogy az Unió gyorsabban és nagyobb mértékben nyitja meg a piacát azáltal, hogy előrehozza a vámok leépítését, miközben az ukrán félnek hosszabb idő áll rendelkezésére hasonló intézkedések megtételéhez. A Bizottság készen áll arra, hogy a megállapodás aláírására vonatkozó döntés megszületése után gyorsan reagáljon annak érdekében, hogy hamar sor kerülhessen a társulási megállapodás / mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás ideiglenes alkalmazására. A Bizottság időközben kész biztosítani a megállapodás árubehozatalra vonatkozó rendelkezéseinek korai alkalmazását (vagyis a vámok csökkentését és a vámkontingensek megnyitását) annak révén, hogy javaslatot tesz az úgynevezett 5

7 önálló kereskedelmi intézkedésekről szóló tanácsi/európai parlamenti rendelet tervezetére. Ezek az uniós fél részéről egyoldalúan meghozott átmeneti kereskedelmi intézkedések lehetővé teszik, hogy Ukrajna már most vagyis annak aláírása és ideiglenes alkalmazása előtt hozzájusson a megállapodás által kínált számos előnyhöz. Mindazonáltal e támogatási intézkedések gyors végrehatásához arra van szükség, hogy a Tanács és az Európai Parlament egyértelműen kötelezettséget vállaljon a jóváhagyási eljárás gyorsított lefolytatására. Annak az erőfeszítésnek a keretében, hogy e rendkívüli időszakban valamennyi forrást és eszközt mozgósítsanak Ukrajna támogatására, a Főképviselő és a Bizottság arra is készen áll, hogy magas szintű beruházási fórumot/munkacsoportot hívjon össze az ukrajnai beruházási és együttműködési lehetőségek feltérképezése céljából. Ennek révén egy asztalhoz kell ültetni a befogadó országgal Ukrajna, az Unió, valamint a nemzetközi pénzügyi szervezetek magán és állami gazdasági szereplőinek székes körét, hogy maximálisra növeljék közös erőfeszítéseik hatását, és fenntartható, demokratikus és virágzó jövőt biztosítsanak az ukrán nép számára. Egy ilyen esemény arra is lehetőséget teremt, hogy segítséget nyújtsanak Ukrajnának az önálló kereskedelmi intézkedésekből és társulási megállapodásból / mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodásból származó előnyök maximális kihasználásához. ENERGIA ÉS KÖZLEKEDÉS: Az energia és az energiabiztonság, valamint a megfizethető árak alapvetően fontosak Ukrajna stabilitásához és biztonságához. Az Unió többek között költségvetési támogatás keretében együttműködik az új ukrán kormánnyal az energiaellátás hosszú távú diverzifikálása érdekében, valamint annak biztosítása céljából, hogy az ukrán földgázszállító rendszer továbbra is Európa földgáz-ellátásának lényeges tranzitútvonala maradjon. Ennek keretében a Bizottság az Európai Beruházási Bankkal, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal és a Világbankkal közösen folytatja a földgázszállító rendszer korszerűsítésére irányuló együttműködést az ukrán kormánnyal, mivel a földgázágazat reformjának végrehajtása összhangban áll az Energiaközösség kötelezettségvállalásaival. Bizonyos feltételek teljesülése esetén a kezdeti hitelnyújtás a közeljövőben lehetővé válik. Tömören fogalmazva a Bizottság kész arra, hogy segítséget nyújtson Ukrajnának a földgázellátási útvonalak diverzifikálásához, különösen azáltal, hogy a lehető leghamarabb működőképessé teszi a fordított irányú gázszállítást, elsősorban Szlovákián (emellett, a jelenlegihez hasonlóan, Lengyelországon és Magyarországon) keresztül. A Bizottságnak Szlovákiával együtt gondoskodnia kell arról, hogy az ukrán és a szlovák szállításirendszer-üzemeltetők meghatározzák az ahhoz szükséges szabályokat és eljárást, hogy az ukrajnai ellátásbiztonság fokozása céljából lehetővé váljon nagyobb mennyiségű földgáznak az Unióból Ukrajnába történő szállítása. A szlovák és ukrán és szállításirendszer-üzemeltetők közötti, az ukrán-szlovák gázvezetéken keresztül történő fordított irányú földgázszállításra vonatkozó egyetértési megállapodás szövegét a Bizottság közvetítésével fogadták el 2013 decemberében, de még nem került sor annak aláírására. A Bizottság kész arra, hogy a 6

8 két rendszerüzemeltető kérése esetén segítséget nyújtson az aláíráshoz. A Bizottság továbbra is elkötelezett az érintett tagállamokkal való együttműködés folytatása mellett annak érdekében, hogy elősegítsék további fordított irányú gázszállítási folyósok létrehozását Ukrajna irányában, Bulgárián és Románián, valamint Horvátországon és Magyarországon keresztül. A Bizottság változatlanul készen áll arra, hogy ha a körülmények lehetővé teszik középtávon elősegítse az ukrán földgáz-szállítási rendszer korszerűsítésére vonatkozó háromoldalú megközelítés kialakítását (az Unió, Oroszország és Ukrajna között). Ami a közlekedést illeti, miután a keleti partnerséggel foglalkozó vilniusi csúcstalálkozón parafálták az Unió és Ukrajna közötti, közös légtér létrehozásáról szóló megállapodást, a Bizottság gyorsan halad az előkészítő munkával, amely lehetővé teszi a Tanács számára, hogy határozatot hozzon annak aláírásáról. A Bizottság emellett készen áll a megállapodás korai végrehajtására. A Bizottság eltökélt szándékra, hogy folytassa az Unió és Ukrajna közötti közlekedési kapcsolatok fokozására irányuló munkát, különösen a keleti partnerség Közlekedési Paneljének keretében. MOBILITÁS: A mobilitás fontos terület, ahol a Bizottság jelentős, látható, rövid távú lépéseket megtételét látja szükségesnek. Míg ezek közül több a tagállamok politikai döntésén múlik, a Bizottság hajlandó és készen áll arra, hogy proaktívan megkönnyítse a gyors és hatékony koordinációt ezen a területen. A Bizottság teljes körűen elismeri az ukrán állampolgárok mobilitásának és személyes kapcsolatainak jelentőségét, és támogatni fogja az ukrán erőfeszítéseket a vízumliberalizációs eljárás felé való minél gyorsabb elmozdulásra, a vízumliberalizációról szóló cselekvési tervben elfogadott feltételekkel összhangban. Az előrehaladás természetesen azon múlik, hogy az új hatóságok miként lesznek képesek megbirkózni a legfontosabb lezáratlan kérdésekkel. Ugyanakkor a Bizottság a tőle telhető lehető legtöbb segítséget tudja és fogja nyújtani a fennmaradt kérdések gyorsított ütemben való megoldásához. A vízumliberalizációs eljárás lezárása azon ukrán állampolgárokkal szemben fennálló vízumkötelezettség eltörléséhez vezet, akik 180 napon belül legfeljebb 90 nap időtartamra kívánnak a schengeni térségbe utazni. Addig a Bizottság az EU és Ukrajna között jelenleg fennálló vízumkönnyítési megállapodás teljes körű kihasználására biztatja a tagállamokat. Ez lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy egy sor intézkedés közül válasszanak, ideértve például az állampolgárok bizonyos kategóriái számára a vízumdíjak eltörlését. Ezen túlmenően a Vízumkódex további lehetőségeket biztosít a tagállamok számára arra nézve, hogy más kategóriák például gyermekek esetében is eltöröljék a vízumdíjakat. A Bizottság továbbá a tagállamok egyetértésének függvényében kész arra, hogy mobilitási partnerséget ajánljon fel Ukrajnának, elősegítve a személyes kapcsolatokat és a jogszerű migrációs lehetőségeket, a vízumliberalizációs eljáráson túlmutató 7

9 együttműködési és gyakorlati támogatási keretet ajánlva az ukrán hatóságoknak. Amennyiben az ukrán fél érdeklődést mutat ez iránt, egy ilyen mobilitási partnerség nagyon gyorsan létrehozható. SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ÉS OKTATÁS: Az új Erasmus+ program keretében az EU több lehetőséget kínál fel a diákok mobilitására, a tudományos együttműködésre és ifjúsági csereprogramokra. Az Erasmus program támogatja a mindkét irányú, rövid távú hallgatói mobilitást a fogadó intézményben történő kreditszerzés érdekében, amelyet aztán a hazai intézmény elismer. Becslések szerint több mint 4000 ukrán fiatal élvezheti majd az Erasmus+ program keretében az egyetemi csereprogramok előnyeit, és több mint 7000 fő vesz majd részt ifjúsági projektekben és csereprogramokban. Elősegítjük a képzési és oktatói személyzet mobilitását is. Az ukrán hallgatók és egyetemek részt vehetnek az európai egyetemek konzorciuma által kínált magas szintű közös mesterképzésekben. Az egyetemek számára kapacitásépítő intézkedéseket ajánlunk a tantervek, tanítási gyakorlatok modernizálására, az infrastruktúra minőségének javítására és az igazgatás színvonalának emelésére. Az Erasmus+ az ifjúsági csereprogramokon, az Európai Önkéntes Szolgálaton és a fiatal munkavállalók mobilitásán keresztül támogatni fogja az ifjúsági mobilitást is. Ukrajna továbbra is részt vesz az iskolák etwinning programjában, amelybe annak márciusi hivatalos beindulását követően már 101 iskola és 280 tanár regisztrált. A kutatók a Marie Curie-fellépések keretében elérhető más kutatási támogatások doktori vagy poszt-doktori ösztöndíjaira pályázhatnak. TOVÁBBI LÉPÉSEK: Szélesebb körben a Bizottság továbbra is elkötelezett amellett, hogy segítse Ukrajnát olyan intézmények kiépítésében, amelyek az állam és az emberek érdekeit szolgálják azáltal, hogy a helyes kormányzást, a jogállamiságot és a korrupció elleni küzdelmet stb. mozdítják elő. Ezen intézmények célnak megfelelővé tétele nem csak önmagában cél, hanem az ország közép- és hosszú távú úgy társadalmi, mint gazdasági fejlődése biztosításának módja. A fenntartható gazdasági és politikai átmenet a jelen dokumentumban felvázolt számos területen igényli majd a technikai szakértelmet biztosító támogatásokat. Ezen túlmenően a Bizottság és a főképviselő az Európa Tanáccsal és a Velencei Bizottsággal együtt továbbra is támogatja az alkotmányos reformot. Az EU- Ukrajna Igazságügyi Reform Párbeszéd keretében folyamatban van az ügyészség és a rendőrség reformjához nyújtott támogatás is. Ezen túlmenően felderítés alatt áll, hogy milyen lehetőség van a választási segítségnyújtás területén a választások támogatására és technikai segítségnyújtásra, ideértve az EBESZ ODHIR választási megfigyelő missziója keretében a jövőbeli választások megfigyelését is. 8

10 Korlátozó intézkedések: Az EU már bizonyította, hogy képes gyorsan és rugalmasan releváns jogalkotást elfogadni. A Bizottság javaslatát február 24-én hétfőn nyújtotta be, amelyet módosított, hogy megfelelően tükrözze az időközben bekövetkezett változásokat. Ennek következtében a javaslat jelenleg az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért felelősnek minősített személyek vagyoni eszközeinek befagyasztására és visszaszerzésére koncentrál, a Tanács pedig hamarosan elfogadhatja. A Bizottság készen áll arra, hogy ha és amennyiben szükséges, további javaslatokkal álljon elő. Humanitárius segítségnyújtás és a polgári védelem: A Bizottság kihelyezett irodát nyitott Kijevben, hogy nyomon kövesse a helyzetet és információt biztosítson, többek között a tagállamok számára is a humanitárius segítségnyújtási és polgári védelmi kérdésekben. Ez az iroda kapcsolatban áll valamennyi jelentős mentő- és segélyszervezettel annak érdekében, hogy bármilyen esetleges jövőbeli tevékenységet koordináljon és vészhelyzeti tervezést végezzen. A Bizottság készen áll arra, hogy amennyiben Ukrajna kéri, segítséget nyújtson az EU polgári védelmi mechanizmusa révén. A Bizottság az erre való felkészülés jegyében már felkérte a mechanizmusban részt vevő tagállamokat, hogy mérjék fel az egészségügyi jellegű támogatásokra vonatkozó esetleges felajánlási lehetőségeket. 9

11 MELLÉKLET TÁMOGATÁS UKRAJNA SZÁMÁRA: INDIKATÍV TÁMOGATÁSI CSOMAG Forrás Indikatív összeg/tartomány (millió EUR) I. EURÓPAI BIZOTTSÁG ( ) I.1. Teljes fejlesztési támogatás (vissza nem térítendő támogatások) 1,565 Bilaterális keretösszeg, amelyből: => évi éves cselekvési program => közötti éves cselekvési programok (átlagosan) 780 => közötti többért többet keretprogram Szomszédsági Beruházási Keret A stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz 20 KKBP 15 I.2. Makroszintű pénzügyi támogatás (kölcsönök) 1,610 II. EURÓPAI PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ( ) EBB legfeljebb 3,000 EBRD 5000 MINDÖSSZESEN p.m.: előző programozási időszak évi éves cselekvési program (kötelezettségvállalás) évi éves cselekvési programok (folyamatban) 201 Nukleáris Biztonsági Együttműködési Eszköz i. folyamatban 50 ii. kötelezettségvállalás 36.5 ÖSSZESEN

12

VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások

VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások VI./2.2.1.: A kohéziós és strukturális alapok felhasználása Magyarországon 2007 és 2013 között Milyen szabályok vonatkoznak az Unió kohéziós

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.4.23. C(2015) 2583 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról ( a Fenntartható

Részletesebben

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI MRTT Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, 2012. november 23. 1 Duna-stratégia 2011. júniusi Európai Tanács 4 cselekvési, 11 prioritási

Részletesebben

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról

Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014. augusztus 26. Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról Általános információk A partnerségi megállapodás öt alapot

Részletesebben

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ BAGER GUSZTÁV Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ I. RÉSZ - HÁTTÉR 1. BEVEZETÉS, 1.1. Az elemzés célja 5 1.2. A könyv szerkezete 6 2. A NEMZETKÖZI VALUTAALAP SZEREPVÁLLALÁSA, TEVÉKENYSÉGE

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

5932/2/15 REV 2 ADD 1 as/ok/kb 1 DPG

5932/2/15 REV 2 ADD 1 as/ok/kb 1 DPG Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. április 21. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2013/0024 (COD) 5932/2/15 REV 2 ADD 1 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy: EF 25 ECOFIN 69 DROIPEN 13 CRIMORG 15 CODEC 141

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2014/2204(INI) 5.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2231(INI) 25.2.2015

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2231(INI) 25.2.2015 EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Külügyi Bizottság 25.2.2015 2014/2231(INI) JELENTÉSTERVEZET az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó új uniós megközelítésről a Demokráciáért Európai Alapítvány létrehozása

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Fejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Fejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Fejlesztési Bizottság 2014/0059(COD) 7.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Fejlesztési Bizottság részéről a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére a konfliktusok által érintett és

Részletesebben

Előnézet a kérdőív csak online tölthető ki!

Előnézet a kérdőív csak online tölthető ki! Előnézet a kérdőív csak online tölthető ki! Kérdőív Felkészülés az Európa 2020 félidei felülvizsgálatára az uniós városok és régiók szempontjából Háttér Az Európa 2020 nevű uniós növekedési stratégia félidei

Részletesebben

3. tájékoztató HOVA KERÜL A PÉNZ?

3. tájékoztató HOVA KERÜL A PÉNZ? 3. tájékoztató HOVA KERÜL A PÉNZ? Az európai beruházási terv olyan intézkedéscsomag, amelynek célja legalább 315 milliárd EUR állami- és magánberuházás mozgósítása a reálgazdaság számára az elkövetkező

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK A 2014 ÉS 2020 KÖZÖTTI KOHÉZIÓS POLITIKÁBAN KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014 és 2020 közötti időszakával kapcsolatos új szabályokat és

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr!

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! A Magyar Természetvédők Szövetsége 2005 év elején kétszer kérte a Pénzügyminisztériumot, hogy hozza

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

Válaszok a leggyakrabban feltett kérdéseikre

Válaszok a leggyakrabban feltett kérdéseikre Strukturális alapok 2014-2020 Gyakorlati útmutató Hogyan tervezzünk egy több alapból finanszírozott működési programot az épületállomány energiahatékony felújítására Ön tervezi azokat a működési programokat,

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás)

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) Európai Uniós ismeretek Magyarország és az Európai Unió 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) 1970-es évek 3 multilaterális keret: GATT Európai Biztonsági és Együttmőködési Értekezlet

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK TÁMOGATÁSÁRA

AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK TÁMOGATÁSÁRA AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK TÁMOGATÁSÁRA 6 / FOLYAMATOS KIHÍVÁS Ahhoz, hogy esélyünk legyen a katasztrofális éghajlatváltozás elkerülésére, Európa politikáinak, kibocsátásainak, gazdaságainak és társadalmainak

Részletesebben

Miről lesz szó? A fejlesztési források növelése. Trendek, elképzelések és várható fejlemények a nemzetközi fejlesztési együttműködésben

Miről lesz szó? A fejlesztési források növelése. Trendek, elképzelések és várható fejlemények a nemzetközi fejlesztési együttműködésben Trendek, elképzelések és várható fejlemények a nemzetközi fejlesztési együttműködésben Szent-Iványi Balázs Miről lesz szó? A fejlesztési források növelése Migráció szerepe a fejlődésben Kereskedelmi nyitás

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

2005. évi II. törvény

2005. évi II. törvény Az Országgyűlés 2005. évi II. törvény a Szülőföld Alapról[1] - a szomszédos államokban élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének

Részletesebben

CBHF: az összefogás Alapja

CBHF: az összefogás Alapja Gyene István Hunor CBHF: az összefogás Alapja 2010. január 12-én hatalmas erejű földrengés pusztított az amerikai kontinens legszegényebb államában, Haitin. Az elmúlt században az egymást követő katonai

Részletesebben

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A menekültügyi politika célja a tagállamok menekültügyi eljárásainak harmonizálása egy közös európai menekültügyi rendszer kialakításával. A Lisszaboni Szerződés jelentős módosításokat

Részletesebben

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007.I- III.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007.I- III. ÚJ LEHETŐSÉGEK, ÚJ FORRÁSOK A BEFEKTETŐK ELŐTT KONFERENCIA Nagyvárad, 2008. április 4. Magyar tőkekivitel alakulása (millió euró) 1998-2007. 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 582,4 810,1

Részletesebben

1. tájékoztató MIÉRT KELL AZ EURÓPAI UNIÓNAK BERUHÁZÁSI TERV?

1. tájékoztató MIÉRT KELL AZ EURÓPAI UNIÓNAK BERUHÁZÁSI TERV? 1. tájékoztató MIÉRT KELL AZ EURÓPAI UNIÓNAK BERUHÁZÁSI TERV? A globális gazdasági és pénzügyi válság óta az Unióban visszaesett a beruházások szintje. Együttes és koordinált, európai szintű fellépésre

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en) 5549/15 ACP 12 FIN 69 PTOM 6 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: az AKCS-munkacsoport az Állandó Képviselők Bizottsága/a

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

MARIE CURIE NEMZETKÖZI KUTATÁSI MUNKAERŐCSERE Több kedvezményezett

MARIE CURIE NEMZETKÖZI KUTATÁSI MUNKAERŐCSERE Több kedvezményezett III. MELLÉKLET EGYEDI RENDELKEZÉSEK MARIE CURIE NEMZETKÖZI KUTATÁSI MUNKAERŐCSERE Több kedvezményezett III. 1. Fogalommeghatározások A II.1. cikkben szereplőkön túlmenően e támogatási megállapodás alkalmazásában:

Részletesebben

Az elmúlt 20 év során a LEADER szemléletmód hatékonynak és eredményesnek bizonyult a fejlesztéspolitikában: A Strukturális Alapokból finanszírozott

Az elmúlt 20 év során a LEADER szemléletmód hatékonynak és eredményesnek bizonyult a fejlesztéspolitikában: A Strukturális Alapokból finanszírozott Az elmúlt 20 év során a LEADER szemléletmód hatékonynak és eredményesnek bizonyult a fejlesztéspolitikában: A Strukturális Alapokból finanszírozott kezdeményezésekből nyert tapasztalatokon alapul A vidéki

Részletesebben

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban játszott stratégiai szerepének tisztázása CLLD 2014-2020 szeminárium Brüsszel, 2013. február 06. 1 Emlékeztetőül: a Partnerségi

Részletesebben

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap I. A célok meghatározása, felsorolása Az Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatását biztosító, az államháztartásról

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Szám: 33367/2013. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére A szabad vállalkozási zónák kedvező feltételeket és kedvezményeket biztosítanak

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001

ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 Információs nap célja Pályázati felhívás általános ismertetése; Források hatékony felhasználásának elősegítése; Gyakorlati tanácsadás; Kommunikációs

Részletesebben

A kifizetések gyorsítása és egyéb pénzügyi, elszámolási kérdések a támogatásból megvalósuló közbeszerzésekben

A kifizetések gyorsítása és egyéb pénzügyi, elszámolási kérdések a támogatásból megvalósuló közbeszerzésekben A kifizetések gyorsítása és egyéb pénzügyi, elszámolási kérdések a támogatásból megvalósuló közbeszerzésekben Amiről szó lesz Az európai uniós támogatásokat szabályozó főbb normák - pénzügyi szempontból

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában. Budapest, 2009. november 12.

A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában. Budapest, 2009. november 12. A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában Budapest, 2009. november 12. A külgazdasági stratégia főbb meghatározó kérdései, feladatai Az áru-és szolgáltatás export növelése. A kereskedelempolitika

Részletesebben

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS 2014 1. Erasmus + Mi az Erasmus +? Az ERASMUS+ egy átfogó programcsomag, amely

Részletesebben

MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL. a következőhöz:

MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.17. COM(2014) 90 final ANNEX 1 MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL a következőhöz: Javaslat

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI MIKROFINANSZÍROZÁS AZ EURÓPAI DIREKTÍVÁK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁGI MIKROFINANSZÍROZÁS AZ EURÓPAI DIREKTÍVÁK TÜKRÉBEN MAGYARORSZÁGI MIKROFINANSZÍROZÁS AZ EURÓPAI DIREKTÍVÁK TÜKRÉBEN Szekfü Tibor: elnök, Magyar Mikrofinanszírozási Hálózat Gödöllő, 2014. november A Magyar Mikrofinanszírozási hálózat 2005. A megyei és fővárosi

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

T(2.08`4- /1 4. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr!

T(2.08`4- /1 4. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr! T(2.08`4- /1 4 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014. (II.

Részletesebben

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Erdély 2020/ Ágazat pg. 1 of 9 Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Ágazati konzultációs dokumentum

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság MUNKADOKUMENTUM

EURÓPAI PARLAMENT. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság MUNKADOKUMENTUM EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 13.6.2007 MUNKADOKUMENTUM az uniós polgár harmadik országokbeli diplomáciai és konzuli védelméről Állampolgári Jogi,

Részletesebben

PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere és főbb célkitűzései A projekt módszertani megközelítései

PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere és főbb célkitűzései A projekt módszertani megközelítései APP4INNO Projekt Establishment and promotion of new approaches and tools for the strengthening of primary sector's competitiveness and innovation in the South East Europe PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

1999.08.13. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 213. szám

1999.08.13. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 213. szám AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1999. július 12-i 1784/1999/EK RENDELETE az Európai Szociális Alapról * AZ EURÓPAI PARLAMENT, AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

Részletesebben

Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály

Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ:746.272/2006. Javaslat a Semmelweis Kórház- Rendelőintézet és Egyetemi Oktató Kórház valamint a Diósgyőri Kórház - Rendelőintézet struktúrájának átalakítására,

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

MKT Az európai fejlesztéspolitika és hatása az államháztartás egyensúlyára.

MKT Az európai fejlesztéspolitika és hatása az államháztartás egyensúlyára. MKT Az európai fejlesztéspolitika és hatása az államháztartás egyensúlyára. Dr. Baráth Etele c. egyetemi tanár, az EGSZB tagja 2012-09-28 Az első fejlesztési terv 2004-2006 közötti időszakára összesen

Részletesebben

A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december

A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december A CENTRAL EUROPE (KÖZÉP-EURÓPA) Transznacionális Program a 2014-2020-as programozási periódusban a közép-európai

Részletesebben

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai 35. A 2008-as szlovén EU-elnökség kulturális programja 1 Az Európai Unió 2008-as szlovén elnökségének kulturális programja A 2008. január 1-jén kezdődött hat hónapos szlovén EU-elnökség elsősorban a kultúrák

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT KÖZÖSSÉG ÁLTAL IRÁNYÍTOTT HELYI FEJLESZTÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az Európai Bizottság 2011 októberében elfogadta a 2014 és 2020 közötti kohéziós politikára vonatkozó jogalkotási javaslatokat

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

fejlesztési politikája Az EU a világban Szent-Iványi Balázs Római szerződés:

fejlesztési politikája Az EU a világban Szent-Iványi Balázs Római szerződés: Az Európai Unió közös fejlesztési politikája Szent-Iványi Balázs Az EU a világban A fejlesztés-politika az EU külkapcsolati eszközrendszerének része A világ legnagyobb donora, az ODA 55%-a az EUtól származik

Részletesebben

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27.

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Lunk Tamás - Wächter Balázs Vital Pro Kft Tartalom Stratégia gazdasági fenntarthatósága Szubjektív helyzetkép A strukturális

Részletesebben

Költségvetési Bizottság. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

Költségvetési Bizottság. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Költségvetési Bizottság 14.7.2010 2010/0150(COD) VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére az energiaágazatbeli projektek

Részletesebben

60. Az Európai Bizottság jelentése a kulturális menetrend végrehajtásáról

60. Az Európai Bizottság jelentése a kulturális menetrend végrehajtásáról 60. Az Európai Bizottság jelentése a kulturális menetrend végrehajtásáról A kultúra az európai projektben kiemelt fontossággal bír, hiszen erre a sarokkőre épül az egység a sokféleségben európai uniós

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Magyarország 2012. évi nemzeti reformprogramjáról

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Magyarország 2012. évi nemzeti reformprogramjáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.5.30. COM(2012) 317 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Magyarország 2012. évi nemzeti reformprogramjáról és a Magyarország 2012 2015 közötti időszakra vonatkozó stabilitási

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszak vidékfejlesztési program tervezése, különös tekintettel a fiatal gazdákat érintőtöbblet és különleges támogatásokra

A 2014-2020 közötti időszak vidékfejlesztési program tervezése, különös tekintettel a fiatal gazdákat érintőtöbblet és különleges támogatásokra A 2014-2020 közötti időszak vidékfejlesztési program tervezése, különös tekintettel a fiatal gazdákat érintőtöbblet és különleges támogatásokra Dr. Weisz Miklós társelnök Budapest, 2013. február 22-23.

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT A KOHÉZIÓS POLITIKA LÁTHATÓSÁGÁNAK GARANTÁLÁSA: TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZABÁLYOK A 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014

Részletesebben

Európában számos olyan kezdeményezés létezik, mely a mentális problémákkal küzdők kutatástervezésbe és kivitelezésbe való bevonódását célozza.

Európában számos olyan kezdeményezés létezik, mely a mentális problémákkal küzdők kutatástervezésbe és kivitelezésbe való bevonódását célozza. A mentális egészség kutatásának jelentősége A mentális betegségek egyaránt hatalmas terhet rónak a páciensekre, családjaikra és a társadalomra is. Egy adott évben minden harmadik európai polgár közül legalább

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Előterjesztés. 4. napirend: Az EGTC 2011. évi pénzügyi és munkatervének elfogadása. Tisztelt Közgyűlés!

Előterjesztés. 4. napirend: Az EGTC 2011. évi pénzügyi és munkatervének elfogadása. Tisztelt Közgyűlés! Előterjesztés az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2011. május 25-i közgyűlésére 4. napirend: Az EGTC 2011. évi pénzügyi és munkatervének elfogadása Tisztelt

Részletesebben

Európa 2020 stratégia Intelligens, fenntartható, inkluzív növekedés. Turóczy László helyettes államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium

Európa 2020 stratégia Intelligens, fenntartható, inkluzív növekedés. Turóczy László helyettes államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Európa 2020 stratégia Intelligens, fenntartható, inkluzív növekedés Turóczy László helyettes államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Az előadás tartalma 1. Az Európa 2020 stratégiáról általában 2. Az

Részletesebben

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP)

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA AZ EU arra törekszik, hogy elősegítse a biztonságot, a békét, a nemzetközi együttműködést, a demokráciát, a

Részletesebben

A jövő innovatív mobilitását megalapozó 3 pillér (kutatás, felsőoktatás, üzlet) együttműködése, a sikeres integrálás feltételei

A jövő innovatív mobilitását megalapozó 3 pillér (kutatás, felsőoktatás, üzlet) együttműködése, a sikeres integrálás feltételei A jövő innovatív mobilitását megalapozó 3 pillér (kutatás, felsőoktatás, üzlet) együttműködése, a sikeres integrálás feltételei Dr. Bokor Zoltán MTA KTB közgyűlési képviselő 1 Tartalom Célok Az együttműködés

Részletesebben

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS 2011.6.1. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 162/1 IV (Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS A Tanács és a tagállamok

Részletesebben

HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS Az EU a világ egyik legnagyobb humanitárius adományozója: az Európai Bizottság és a tagállamok együttesen a sürgősségi segítségre fordított globális támogatás hozzávetőlegesen

Részletesebben

A Magyar Köztársaság kormánya

A Magyar Köztársaság kormánya A Magyar Köztársaság kormánya Új Magyarország Fejlesztési Terv 2009. áttekintése Varga István nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter Válságkezelés 4 pillér A gazdasági válság kirobbanását követően

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020. 2014. december 09. Terra Madre

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020. 2014. december 09. Terra Madre VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 2014. december 09. Terra Madre FEJLESZTÉSPOLITIKA AGRÁR ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS CÉLOK, FŐ IRÁNYOK: 1) EURÓPAI UNIÓS SZINT: EU 2020, KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA 2) TAGÁLLAMI/NEMZETI

Részletesebben

Az IMF igazgatótanácsa jóváhagyta Magyarország számára a 12,3 milliárd euró értékű készenléti hitelt

Az IMF igazgatótanácsa jóváhagyta Magyarország számára a 12,3 milliárd euró értékű készenléti hitelt Sajtóközlemény száma: 08/275 AZONNALI KIADÁSRA 2008. november 6. Nemzetközi Valutaalap Washington, D.C. 20431 Amerikai Egyesült Államok Az IMF igazgatótanácsa jóváhagyta Magyarország számára a 12,3 milliárd

Részletesebben

Az új energiahatékonysági irányelv

Az új energiahatékonysági irányelv Az új energiahatékonysági irányelv Dr. Hevesi Zsófia Klíma- és Energiaügyért Felelős Államtitkárság Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 3% 1,5% Energiahatékonysági munkacsoport ülés 2012. október 9., Budapest

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOGOSULTSÁG AZ UNIÓ MÁS TAGÁLLAMAIBAN

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOGOSULTSÁG AZ UNIÓ MÁS TAGÁLLAMAIBAN TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOGOSULTSÁG AZ UNIÓ MÁS TAGÁLLAMAIBAN A társadalombiztosítási rendszerek összehangolására a személyek Unión belüli szabad mozgásának támogatása érdekében van szükség. A munkavállalókra

Részletesebben

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról 1. sz. melléklet Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról A rendelet-tervezet kimondja, hogy az ERFA,

Részletesebben

LXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. április 2. A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M. 3. S z á m T á r g y O l d a l.

LXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. április 2. A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M. 3. S z á m T á r g y O l d a l. LXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. április 2. A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M 3. S z á m T á r g y O l d a l Közlemény Tájékoztató a mezőgazdasági- és az általános csekély összegű

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 30.116/2014. Javaslat a PÁR-BESZÉD - Partnerségben Salgótarjánnal elnevezésű projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! a Siketek

Részletesebben

Az Európai Parlament 2014. július 17-i állásfoglalása Ukrajnáról (2014/2717(RSP))

Az Európai Parlament 2014. július 17-i állásfoglalása Ukrajnáról (2014/2717(RSP)) P8_TA-PROV(2014)0009 Az ukrajnai helyzet Az Európai Parlament 2014. július 17-i állásfoglalása Ukrajnáról (2014/2717(RSP)) Az Európai Parlament, tekintettel az európai szomszédságpolitikáról, a keleti

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. december 8. (10.12) (OR. fr) 16516/08 SAN 304 SOC 741 RECH 398

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. december 8. (10.12) (OR. fr) 16516/08 SAN 304 SOC 741 RECH 398 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. december 8. (10.12) (OR. fr) 16516/08 SAN 304 SOC 741 RECH 398 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész) Címzett: a Tanács Előző dok. sz.: 16566/08

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2015/2018(BUD) 27.1.2015

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2015/2018(BUD) 27.1.2015 EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Költségvetési Bizottság 27.1.2015 2015/2018(BUD) JELENTÉSTERVEZET az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 009-04 Petíciós Bizottság 0.7.04 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Ferran Rosa Gaspar spanyol állampolgár által benyújtott 0098/0. sz. petíció a szabad mozgásról Európában és az ösztöndíj-feltételekről

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

A TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ ELŐTÉRBE HELYEZÉSE AZ EMBERI ÉS AZ INTÉZMÉNYI ERŐFORRÁSOK RÉVÉN A KÖZÖSSÉGI ORVOSI ELLÁTÁSBAN

A TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ ELŐTÉRBE HELYEZÉSE AZ EMBERI ÉS AZ INTÉZMÉNYI ERŐFORRÁSOK RÉVÉN A KÖZÖSSÉGI ORVOSI ELLÁTÁSBAN KÖZEGESZSÉGÜGYI KÖZÖSSÉGI PROGRAM A TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ ELŐTÉRBE HELYEZÉSE AZ EMBERI ÉS AZ INTÉZMÉNYI ERŐFORRÁSOK RÉVÉN A KÖZÖSSÉGI ORVOSI ELLÁTÁSBAN A PROJEKT BEMUTATÁSA Az Erőforrások Fejlesztésének

Részletesebben