"ÚJ OTTHON" LAKÁSSZÖVETKEZET NYÍRBÁTOR, Váci M. u. 21. sz. Szervezeti és Működési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""ÚJ OTTHON" LAKÁSSZÖVETKEZET. 4300 NYÍRBÁTOR, Váci M. u. 21. sz. Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 "ÚJ OTTHON" LAKÁSSZÖVETKEZET 4300 NYÍRBÁTOR, Váci M. u. 21. sz. Szervezeti és Működési Szabályzata

2 - 1 - A Szervezeti és Működési Szabályzat ( a továbbiakban SzMSz ) a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV Törvény alapján, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló évi CXLV törvény, valamint a Számviteli Törvény és a munkajoggal kapcsolatos törvények, rendeletek figyelembevételével a lakásszövetkezetekről szóló 2004 évi CXV törvénynek megfelelően módosított és érvényes Szövetkezeti Alapszabály alapján készült. Az SzMSz tartalmazza a szövetkezet adatait és szervezetét, a tisztségviselők a tagok valamint az alkalmazottak feladatait, jogkörét, a lakásszövetkezet működési szabályait. Az SzMSz a Szövetkezeti Alapszabályban nem rögzített, abban az SzMSz-re hivatkozó részleteket, kérdéseket, meghatározásokat, szabályozásokat, előírásokat, jogosultságokat is tartalmazza. Az SzMSz-t az Alapszabálynak megfelelően a küldöttgyűlésen kell megtárgyalni. Az SzMSz csak a küldöttgyűlés elfogadó határozata után léphet érvénybe.

3 - 2 - Tartalomjegyzék Tartalom: Oldal: A lakásszövetkezet feladata, tevékenységi köre, munkaszervezete A lakásszövetkezet feladata A lakásszövetkezet szervezeti felépítése A lakásszövetkezet képviselete, aláírásra jogosultság A lakásszövetkezet szervei A. közgyűlés A részközgyűlés A küldöttgyűlés Tisztségviselők választása, a jelölőbizottság működése Titkos szavazás módja Tagértekezlet 9 III. Fejezet Az Igazgatóság Az igazgatóság feladata Az igazgatóság tagjai jogosultak Az igazgatóság tagjainak kötelessége

4 Az igazgatósági ülés napirendjén szereplő előterjesztések előadói Zárt ülés Ad hoc Bizottság A szövetkezet elnöke és hatásköre IV. Fejezet A Felügyelőbizottság A felügyelőbizottság feladatai és hatásköre A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak jogai és kötelezettségei A felügyelőbizottság tagjai jogosultak A felügyelőbizottság tagjai kötelesek A felügyelőbizottság ülései V. Fejezet A küldött jogosultsága, költséghatárok az épület karbantartási, felújítási munkáknál VI. Fejezet Felújítási kölcsön felvétele VII. Fejezet A tőkeváltozás felhasználása

5 VIII. Fejezet Tisztségviselők és küldöttek díjazása IX. Fejezet A lakásszövetkezet munkaszervezetének tevékenysége, felépítése Munkaszervezet tevékenységi körén belüli főbb feladatcsoportok A munkaszervezet dolgozóinak munkaköri leírása A munkaszervezet feladatai a részközgyűlések, tagértekezletek határozatainak végrehajtásában Kézbesítés Bélyegzők használata Bejelentések - Panaszbejelentések - Hibabejelentések Záró rendelkezések

6 - 5 - I. A LAKÁSSZÖVETKEZET ADATAI A szövetkezet cégneve és rövidített elnevezése: Nyírbátori "Új Otthon" Lakás-Garázsépítő és Fenntartó Szövetkezet Nyírbátori "Új Otthon" Szövetkezet A szövetkezet székhelye: 4300 Nyírbátor Váci M. u. 21. Telefon: A szövetkezet tagjai: tagi nyilvántartás lakónyilvántartó könyvben vezetve. A szövetkezet tevékenységi köre: Főtevékenység: ingatlankezelés TÁOR: 6832'08 A főtevékenység jellegénél fogva alaptevékenysége a szövetkezetnek. Vállalkozási tevékenység: Az irodaépület egy részének bérbeadása, TEÁOR: 6820'08

7 A lakásszövetkezet csak szövetkezeti lakások kezelését végzi, társasházak kezelésére jelenleg az előírt társasházkezelő, ill. ingatlankezelői szakmai képesítésű munkatárssal nem rendelkezünk. Egyéb, az alapszabályban rögzített tevékenységek, melyeket gyakorlatilag nem végzünk: 8110'08 Építményüzemeltetés 4311'08 Bontás 4312'08 Építési terület előkészítése 4313'08 Talajmintavétel, próbafúrás 4120'08 Lakó- és nem lakóépület építése 4212'08 Vasút építése 4213'08 Híd, alagút építése 4221'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 4222'08 Elektromos, híradástechnikai célú közmű építése 4299'08 Egyéb m.n.s építés 4399'08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s 4391'08 Tetőfedés, tetőszerkezet építés 4211'08 Út, autópálya építése 4291'08 Vizi létesítmények építése 8020'08 Biztonsági rendszer szolgáltatás 4329'08 Egyéb épületgépészeti szerelés 4322'08 Víz, gáz, fűtés, légkondicionáló szerelés 4321'08 Villanyszerelés 4331'08 Vakolás 4332'08 Épületasztalos-szerkezet szerelése

8 4333'08 Padló,- falburkolás 4334'08 Festés, üvegezés 4339'08 Egyéb befejező építés m.n.s 4399'08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s 5520'08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely - szolgáltatás 5530'08 Kemping - szolgáltatás 5590'08 Egyéb szálláshely - szolgáltatás 5221'08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 4110'08 Épületgépészeti projekt szervezése 6810'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 6831'08 Ingatlanügynöki tevékenység 6203'08 Számítógép üzemelés 6311'08 Adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás 6920'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértő tevékenység 7311'08 Reklámügynöki tevékenység 7313'08 Médiareklám 5920'08 Hangfelvétel készítése, kiadása 6399'08 M.n.s egyéb információs szolgáltatás 7410'08 Divat, formatervezés 7490'08 M.n.s egyéb szakmai, tudományos műszaki tevékenység 7740'08 Immateriális javak kölcsönzése 8320'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 8291'08 Követelésbehajtás 8299'08 M.n.s egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

9 A szövetkezet cégbírósági nyilvántartó száma: A lakásszövetkezet számláját vezető pénzintézet megnevezése: OTP Bank Nyrt. Nyírbátori Fiók Pénzforgalmi jelzőszám: A szövetkezet statisztikai száma: A lakásszövetkezet adószáma: A szövetkezet társadalombiztosítási törzs-száma: CÉGBEJEGYZÉS, A LAKÁSSZÖVETKEZET KÉPVISELETE A szövetkezet törvényes képviselője az alapszabály alapján az elnök, cégjegyzési joga és képviseleti joga önálló. Az elnök akadályoztatása esetére az igazgatóság tagjai sorából helyettest bízhat meg. A megbízást igazgatósági határozatba kell foglalni. Az igazgatóság a jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve határozatban a szövetkezet dolgozóira átruházhatja. A lakásszövetkezet nevében aláírásra jogosultakat a KÉPVISELETI KÖNYVBEN nyílván kell tartani.

10 Nem képviselheti a szövetkezetet az, aki az adott ügyben az, aki az adott ügyben maga, vagy akinek a házastársa, élettársa, egyenes ági rokona, testvére ellentétesen érdekelt. Az alapszabály értelmében vezető tisztségviselő nem lehet aki tagja hasonló tevékenységet folytató gazdasági társaságnak. A bankszámla feletti rendelkezés esetében a bank felé bejelentett módon két megbízott személy együttes aláírása szükséges. A pénzintézeti dokumentumok aláírási jogosultságánál az érvényes pénzintézeti előírásokat is figyelembe kell venni. A lakásszövetkezet nevében egy személyben írhat alá szerződést, kötelezettségvállalást, levélforgalomban megkereséseket, nyilatkozatokat, hivatalos iratokat, tagi, nem tagi közleményeket, tájékoztatókat a lakásszövetkezet képviseletére jogosult elnök. Egyéb esetben kötelezettségvállaláshoz, szerződésekhez, nyilatkozatokhoz a lakásszövetkezet két képviseltre jogosultjának együttes aláírása szükséges. A tisztségviselők ( a szövetkezet elnöke kivételével ) nem állnak munkaviszonyban a szövetkezettel, munkájuk elismerését a küldöttgyűlés határozatban foglaltan szabályozza. Az igazgatóság elnöke feletti munkáltatói jogokat a küldöttgyűlés gyakorolja (megbízása, felmentése, munkadíja ) A munkabérének emelésére a felügyelőbizottság elnöke tehet javaslatot. A lakásszövetkezet alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogokat önálló jogkörben az igazgatóság elnöke gyakorolja - a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével. Az érvényes jogszabályoknak megfelelő, azok tartalmi és formai követelményeinek eleget tevő alkalmazási okmányokat az elnök írja alá. A jogszabályi és személyi változásoknak megfelelően az alkalmazotti okmányokat a mindenkori módosításoknak megfelelően a változások érvénybe lépése előtt aktualizálni kell,

11 arról az érintetteket írásban dokumentálhatóan értesíteni kell a változás érvénybe lépésének időpontja előtt. III. Fejezet A LAKÁSZÖVETKEZET SZERVEI (SZERVEZETI FELÉPÍTÉS) A lakásszövetkezet jogi személy A lakásszövetkezet testületi szervei Közgyűlés Részközgyűlés Küldöttgyűlés Tagértekezlet Igazgatóság Felügyelőbizottság KÖZGYŰLÉS, RÉSZKÖZGYŰLÉS: A közgyűlés a lakásszövetkezet legfőbb szerve, amely a törvényben és az alapszabályban meghatározott hatáskörben fejti ki tevékenységét. A lakásszövetkezetünk a vonatkozó jogszabály szerinti lehetőséggel élva a közgyűlés megtartásának módját részközgyűlések formájában tartsa meg.

12 Kialakított részközgyűlési körzetek: 1.sz. körzet:(igazgatósági tag: Veréb János ) Fáy A. u. 1. sz. 001 nyilvántartási számmal 11 lakás Fáy A. u. 2. sz. 002 ny. sz. 11 l. Fáy A. u. 2/A sz. 003 ny. sz. 11 l. Fáy A. u. 2/B sz. 004 ny. sz. 11 l. Fáy A. u. 3. sz. 005 ny. sz. 11 l. Fáy A. u. 4. sz. 006 ny. sz. 11 l. Fáy A. u. 5. sz. 007 ny. sz. 11 l. Fáy A. u. 6. sz. 008 ny. sz. 11 l. Fáy A. u. 7. sz. 009 ny. sz. 11 l. Fáy A. u. 8. sz. 010 ny. sz. 11 l. Fáy A. u. 9. sz. 011 ny. sz. 11 l. Fáy A. u. 10. sz. 013 ny. sz. 11 l. Összesen: 132 lakás Megválasztott küldöttek: Buzás Mihály Szilágyi János Fáy A. u. 2/A sz. Fáy A. u. 5. sz. Wesselényi Józsefné Fáy A. u. 7. sz. Veréb János Hadházi Tiborné Fáy A. u. 8. sz. Fáy A. u. 9. sz. Antalné Bokor Valéria Fáy A. u. 11. sz. Összesen: 6 fő, 4,5 %

13 2.sz. körzet: (igazgatósági tag: Tóth Árpád) Fáy A. u. 13. sz. 015 nyilvántartási számmal 10 lakás Fáy A. u. 15. sz. 016 ny. sz. 10 l. Fáy A. u. 29. sz. 017 ny. sz. 10 l. Fáy A. u. 31. sz. 018 ny. sz. 10 l. Fáy A. u. 33. sz. 019 ny. sz. 10 l. Munkácsy s. 3/A sz. 024 ny. sz. 11 l. Munkácsy s. 3/B sz. 025 ny. sz. 11 l. Munkácsy s. 4/A sz. 026 ny. sz. 11 l. Munkácsy s. 4/B sz. 027 ny. sz. 11 l. Munkácsy s. 5/A sz. 028 ny. sz. 11 l. Munkácsy s. 2/B sz. 029 ny. sz. 11 l. Összesen: 116 lakás Megválasztott küldöttek: Hermanovszky Artur Fáy A. u. 13. sz. Kovácsné Posta Enikő Fáy A. u. 15. sz. Horváth Gyula Gergely Tamásné Gédra Katalin Gyarmati István Polyák László Vadon Hajnalka Munkácsy s. 3/A sz. Munkácsy s. 3/B sz. Munkácsy s. 4/A sz. Munkácsy s. 4/B sz. Munkácsy s. 5/A sz. Munkácsy s. 5/B sz. Összesen: 8 fő, 6,8 %

14 3. sz. körzet: ( igazgatósági tag: Bardóczi József ) Munkácsy s. 1/A sz. 020 nyilvántartási számmal 11 lakás Munkácsy s. 1/B sz. 021 ny. sz. 11 l. Munkácsy s. 2/A sz. 022 ny. sz. 11 l. Munkácsy s. 2/B sz. 023 ny. sz. 11 l. Hunyadi út 3 sz. 031 ny. sz. 14 l. Hunyadi út 5 sz. 032 ny. sz. 14 l. Hunyadi út 7 sz. 033 ny. sz. 14 l. Kenyérmező u. 4 sz. 034 ny. sz. 14 l. Krúdy út 7 sz. 036 ny. sz. 14 l. Krúdy út 9 sz. 037 ny. sz. 14 l. Krúdy út 11 sz. 038 ny. sz. 14 l. Váci út 5 sz. 043 ny. sz. 19 l. Összesen: 161 lakás Megválasztott küldöttek: Gyenes Mihályné Munkácsy s. 2/A sz. Freund János Nagy Béláné Bihari Imréné Oláh Sándorné Munkácsy s. 2/B sz. Hunyadi út 3. sz. Hunyadi út 5. sz. Kenyérmező út 4 sz. Lengyelné B. Magdolna Krúdy út 7. sz.

15 Bardóczi József Krúdy út 11. sz. Összesen: 7 fő, 4,3 % 4. sz. körzet: ( igazgatósági tag: Oláh Sándorné ) Eduárd út 18. sz. 030 nyilvántartási számmal 9 lakás Zrínyi út 6. sz. 035 ny. sz. 13 l. Radnóti út 2. sz. 039 ny. sz. 8 l. Radnóti út 4. sz. 040 ny. sz. 8 l. Radnóti út 6. sz. 041 ny. sz. 8 l. Váci út 13. sz. 044 ny. sz. 9 l. Váci út 15. sz. 045 ny. sz. 6 l. Váci út 17. sz. 046 ny. sz. 6 l. Váci út 19. sz. 047 ny. sz. 6 l. Váci út 21. sz. 048 ny. sz. 8 l. Összesen: 81 lakás Megválasztott küldöttek: Juhász Kálmánné Váci M. út 5. sz. Hardi János Balogh Csaba Mizsei Ferenc Váci M. út 13. sz. Váci M. út 15. sz. Váci M. út 17. sz. Petrás Roland Eduárd u. 18. sz.

16 Füzesi Sándorné Radnóti út 4. sz. Összesen: 4 fő, 4,9 % Mindösszesen: 490 lakás, küldöttek száma 30 fő, 6,1 %. A küldöttek létszáma az alapszabály szerinti 3%-os arányt meghaladja, az alapszabályban és a 2004.évi CXV. Lakásszövetkezeti törvényben is meghatározott alsó határt ( 30 fő ) eléri. A közgyűlés A lakásszövetkezet legfőbb szerve, amely a törvényben és az alapszabályban meghatározott hatáskörben fejti ki tevékenységét. A határozatképességet a jelenléti ív alapján kell megállapítani. A közgyűlés megtartására vonatkozóan az alapszabályban leszabályozottak az irányadók. A részközgyűlés A lakásszövetkezet a közgyűlést azonos napirendi pontokkal részközgyűlések formájában tartja meg. Az alapszabály a részközgyűléseket a részközgyűlési körzet meghatározott belső ügyeiben önálló döntési jogkörrel ruházza fel, ha az így hozott határozat más részközgyűlési körzetet nem érint.

17 A szövetkezet szervezeti életében a részközgyűlés kettős tartalommal bír. Egyrészt a ritkábban alkalmazott eredeti jelentéstartalmának megfelelően a közgyűlés (az a fórum, ahol a szövetkezet minden tagja szavazati joggal részt vehet, közvetlenül személyesen gyakorolhatja tagi jogait, érvényesítheti érdekeit) megtartásának egyik módja, amikor a szövetkezet közgyűlést az előzetesen felsorolt meghatározott részközgyűlési körzetenként az igazgatóság által meghatározott időpontban azonos napirenddel hívja össze és tartja meg. A részközgyűlési jegyzőkönyvek alapján az igazgatóság utólag állapítja meg a határozatképességet, számolja össze a szavazatokat és hirdeti ki a határozato(ka)t. Az ilyen közgyűlésen hozott határozatok a szövetkezet egészére érvényesek. A részközgyűlés másik, a napi gyakorlatban inkább alkalmazott módja, amikor a részközgyűlési körzetek az alapszabályban rájuk ruházott jogkör alapján a saját körzetük belső ügyeiben önállóan döntenek, és az itt hozott határozatok más részközgyűlési körzetet nem érintenek. A részközgyűlést a szövetkezet igazgatósága hívja össze. A meghívón fel kell tüntetni a részközgyűlés helyét, időpontját, napirendjét, a meghívott előadó nevét, képviseleti minőségét. Fontos, hogy szerepeljen rajta a határozatképtelenség esetén a megismételt részközgyűlés időpontja. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az alapszabály előírásait betartva megismételt részközgyűlés azonos napirenddel az eredetileg kiírt időpont után akár fél órával később is megtartható. Az illetékes igazgatósági tag a részközgyűlés tervezett időpontja előtt legalább 15 nappal a lakásszövetkezet irodáján átveszi a részközgyűlés megtartásához szükséges nyomtatványokat (meghívó, jelenléti ív, egyéb írásos anyagok). Az alapszabályban előírt módon a részközgyűlést előkészíti, és a meghirdetett időpontban lebonyolítja. Ha ehhez a munkához segítségre van szüksége, azt még a nyomtatványok átvétele előtt kérheti a szövetkezet igazgatóságának elnökétől. A lezajlott részközgyűlés után 72 órán belül a hitelesített jegyzőkönyvet, a jelenléti ívet, a kitöltött meghívó egy eredeti példányát a szövetkezet irodáján le kell adnia. Az átadott iratokról másolatot kell kapnia, amelyen az eredeti iratok átvételét az átvevő igazolja. A részközgyűlés alapokmánya a jegyzőkönyv, amelynek tartozéka a helyszínen felfektetett jelenléti ív. A jelenléti ív alapján kell megállapítani a határozatképességet (részközgyűlés megkezdése után érkezők nevét a jegyzőkönyvben is meg kell jelölni). A jelenléti íven szereplő résztvevők közül levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és két hitelesítőt kell

18 megválasztani. A részközgyűlés az alapszabályban biztosított jogkörében határozatokat hozhat. Határozathozatalnál gondot kell fordítani a határozat szövegének megfogalmazására úgy,hogy a meghívóban meghirdetett napirendi pontok és a részközgyűlésen hozott határozatok összhangban legyenek. Ajánlatos a határozat szövegét előre megfogalmazni, és a vitát ennek alapján vezetni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a szavazás eredményére vonatkozó adatokat (..Igen, Nem,.Tartózkodás). A nem tag tulajdonos közgyűlésen és részközgyűlésen csak a lakásokkal kapcsolatos fizetési előírására és teljesítésére vonatkozóan szavazhat. A KÜLDÖTTGYŰLÉS A küldöttgyűlés az alapszabályban meghatározott ügyekben döntésre jogosult testület, melynek tagjait, a küldötteket 5 évi időtartamra a lépcsőházankénti tagértekezleteken választja meg. Amelyik lépcsőházban az ötéves ciklus alatt valamely okból a küldött hiányzik, annak pótlását a küldöttgyűlések előtti tagértekezleteken kell szavazással biztosítani, de ez esetben mandátumuk csak a választási ciklus végéig érvényes. A küldöttek számát az alapszabályban lefektetett taglétszám szerint kell megállapítani, illetőleg megválasztani. Ezzel lehetőség nyílik a szövetkezet növekedése mellett a küldöttek számának emelésére, továbbá az arányos képviselet biztosítására. Az alapszabály szerinti lakásonkénti 3%-os meghatározás a jelenlegi 490 egység mellett a lakásszövetkezeti trv. és az alapszabályban is meghatározott minimális 30 fős létszámnak felét sem éri el, ezért az minimum 30 fő az irányadó. A küldöttek a tagértekezleten kerülnek megválasztásra. 50% + 1 fő jelenléttel nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel megválasztott szövetkezeti tagok lehetnek. Küldöttnek olyan személy választható, aki abban a lépcsőházban lakik, élvezi a lépcsőház tagjai

19 többségének bizalmát, rátermettségénél, közvetlenségénél fogva rászolgált a lakótársak bizalmára. A küldött tartja a lakóépülethez (lépcsőházhoz) tartozó tagokkal és a lakásszövetkezettel a kapcsolatot. Meghallgatja a lakóházzal kapcsolatos javaslatokat, panaszokat, azokat akár írásban, akár szóban a lakásszövetkezet igazgatósága elé terjeszti, illetve a lakóépületet, lépcsőházat érintő kérdésekről, lakásszövetkezeti határozatokról a lépcsőházi tagokat és tulajdonosokat időben tájékoztatja. Olyan közérdekű bejelentést, mely a lakás vagy ingatlan, vagy a lakást kiszolgáló közös használatú területek, a nem lakás céljára szolgáló használatát érinti, azonnal továbbítani tartozik a lakásszövetkezet igazgatóságához az akadályozó körülmény, hiba mielőbbi megszüntetése végett. A küldött tájékozódni köteles az ingatlant érintő valamennyi tevékenységről. A közérdekű bejelentések ügyében tett intézkedésekről, továbbá minden a lépcsőházhoz, épülethez kapcsolódó ügy eredményéről, intézkedésekről a lépcsőházi tagtársakat tájékoztatnia kell. Fellép és intézkedést kezdeményez az igazgatóság felé a lakásszövetkezeti tag, tulajdonos vagy ezek családtagjai a lakásszövetkezeti tulajdonú közös helyiségek használata során a lakásszövetkezeti vagy magántulajdont veszélyeztető bárminemű magatartás (rongálás, szemetelés, falfirkálás stb.), vagy a helyiség szabálytalan használata esetén. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek jogtalan használói ellen. Intézkedik az estben is, ha a lakástulajdonos, vagy lakója a magántulajdonú lakásban olyan szabálytalan használatot végez, vagy olyan eseményt okoz, ami a lakásszövetkezeti tulajdont, illetve más lakásszövetkezeti tag (tulajdonos) lakását is veszélyezteti. (Például egy belső csőrepedés, dugulás esetében annak késedelmes kijavíttatása, vagy más- lakberendezési tárgy meghibásodása esetében. Minden olyan ügyben, amely sérti a lakásszövetkezet, a lakásszövetkezeti tagok vagyoni érdekeit. A küldöttet a lakásszövetkezet, a tagok és tulajdonosok érdekében végzett munkájában minden lakó és tulajdonos köteles támogatni. Munkájáról elsősorban megválasztóit tájékoztatja. A küldöttgyűlés napirendjére kerülő témákat az igazgatóság előzetesen megtárgyalja, kialakítja a határozati javaslatot. A napirendi pontokról a küldöttek részére írásos tájékoztatót küld. Terjedelmesebb előterjesztésnél az írásbeli anyagok megtekintését biztosítani kell. A küldöttgyűlés előtt minden esetben tagértekezletet kell tartani. E tagértekezleten - ha még ott nincs küldött - küldöttet kell választani és a küldött állásfoglalásának kialakítása érdekében a küldöttgyűlés napirendi pontjait meg kell tárgyalni.

20 A küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni. A küldöttgyűlés jegyzőkönyvét a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a két hitelesítő írja alá. A levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a két hitelesítő a jelenlévők közül a szövetkezet tagjai közül kerülhet megválasztásra a jelenlévő szavazati joggal rendelkezők ( küldöttek ) 50%+1 fő eredményességgel. A küldöttgyűlésen külön jelenléti ívet kell vezetni a szavazati joggal rendelkező megjelentekről a határozatképesség megállapításához, és külön jelenléti ívet a tanácskozási joggal résztvevő tagokról, meghívottakról. A küldöttgyűlésen tanácskozási joggal bármely tag részt vehet. A küldöttgyűlés jegyzőkönyvének tartalmaznia kell: - a gyűlés helyét, időpontját - a megjelent küldöttek számát, a megjelent nem küldött tagok számát - a jelenlévő, de nem tag tulajdonosok számát - a meghívott megjelentek számát és nevét (beosztását v. szakmai, egyéb meghívás jellegének ismertetését -, jogász, tűzrendészet, közüzemi szolgáltató stb.) - a gyűlést levezető elnök nevét - a jegyzőkönyvvezető, és két hitelesítő nevét - a határozatképesség ( határozat képtelenség) megállapítását - az előterjesztések lényegét - a vita során felszólaltak nevét- a felszólalás lényegét - a felszólalásra reagálók nevét, az adott válaszok lényegét - a hozott határozatokat - mellékletekként; jelenléti íveket, írásbeli beszámolókat, a választásokkal kapcsolatosan Az igazgatóság és a felügyelőbizottság elnöke és tagjai választott tisztségüknél fogva - szavazati jog nélkül, (kivéve természetesen, ha szavazati joggal rendelkező megválasztott küldöttek) állandó meghívottként, tanácskozási joggal vesznek részt a küldöttgyűlésen.

21 Szavazati jog: A. változat; 1 küldött 1 szavazat B. változat; a tényleges és valós képviselet megfelelőbb módja a szavazati egység szerinti; pl.: Váci 15 = 6 egység, Váci 5 = 19 egység - tehát a tényleges lakás (tagi létszám) arányában történő képviselet. A küldöttgyűlés határozatairól a küldött a legközelebbi részközgyűlésen köteles az őt választó körzet tagjainak beszámolni. Egyebekben a küldöttgyűlés hatáskörére és eljárására azokat a szabályokat kell alkalmazni, amelyek a közgyűlésre vonatkoznak. A küldöttgyűlés hatásköre az alapszabályban van rögzítve. TISZTSÉGVISELŐK VÁLASZTÁSA, A JELÖLŐBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE A tisztségviselők megválasztásának előkészítésére a jelölőbizottságot a választást lebonyolító küldöttgyűlés előtt legalább 60 nappal előbb kell létrehozni. A jelölőbizottság létrehozására az igazgatóság jogosult. A jelölőbizottság 5 főből áll (elnök + 4 tag). Az Igazgatóság a szövetkezet tagjai közül további 2 fő póttagot is köteles kijelölni. A póttag bevonására a rendes tag akadályoztatása, lemondása esetén kerül sor. Bevonás esetén a jelölőbizottsági tag teljes körű jogai illetik meg. A bevonás a póttagok közül ABC sorrendnek megfelelően történik. A tisztségviselő választás előtt legalább 60 nappal az igazgatóság a szövetkezet tagjai közül kijelöli a jelölőbizottság elnökét, és javaslatot tesz a bizottság tagjaira.

22 A bizottság elnökével ismerteti a jelölőbizottság működési elveit és meghatározza a bizottság működésének időtartamát. A jelölőbizottság megszervezése a kijelölt elnök feladata. A jelölőbizottság alakuló ülésén elfogadja a kijelölt elnököt. Kialakítja munkarendjét, a munkavégzése ütemét, munkáját az előírt határidőre befejezi. Működése alatt gondot fordít az alapszabály és a jogszabályok betartására. A felállított jelölőbizottság összetételét az igazgatóság soron következő ülésén határozatban elfogadja. Munkája során a jelölőbizottság megkeresi a szövetkezet tagjait, nem tag tulajdonosait,esetleg a kívül álló számításba jöhető szakembert, és ezek közül felkutatja a lehetséges jelölteket. Munkavégzéséhez rendelkezésére áll a szövetkezet tagnyilvántartása, illetve az abban található személyes adatok. - A jelölésre a lépcsőházi hirdető táblákon és a lakásszövetkezet központi irodájában kifüggesztett hirdetmény útján javaslatokat kér a tagságtól - a küldöttek részére küldött ajánló jegyzéken javaslatokat fogad be, - a jelölőbizottság tagjai a bizottság ülésein írásban, ajánlójegyzéken ajánlanak jelölteket, és a szövetkezet irodában hozzáférhető helyen elhelyezett urnába, a mellette elhelyezett ajánlójegyzéken bármelyik szövetkezeti tag javaslatot tehet akár az egész testületre, akár egy személyre. A javaslatok beérkezésére határidőt állapít meg, amelynek leteltével a beérkezett ajánlatokat összesíti, tisztázza, listát állít fel, amelynek élén a legtöbb ajánlással bíró jelölt lesz az első, a többiek az ajánlatok csökkenő sorrendjében követik egymást. Az így kialakult listán szereplő személyek jogosultságát ellenőrzi.

23 A jelölteket a jelölőbizottság tagjai személyesen vagy telefonon megkeresik és személyes beszélgetés keretében az alábbi kérdésekre kérnek választ: - a jelölt neve - tagja-e a szövetkezetnek - iskolai végzettsége - beosztása, képesítése - vállalja-e a jelölést a tisztségre. - alapvető ismerete van e az érvényes alapszabályról, és a lakásszövetkezeti törvényről Az elbeszélgetések után a jelölés vállalásától függően összeállítja a konszolidált jelölőlistát, amelyen a jelöltek számát korlátozza (maximum: a betöltendő tisztségviselői helyek 150 %-a) és amelyet a jelölőbizottság határozatképes ülésén kiértékel, sorrendbe állít, és többségi szavazással elfogad. A jelöltek közül a jelölések számától függetlenül a jelölőbizottság saját hatáskörében a személyes beszélgetések után a legalkalmasabbakat előre sorolhatja. A jelölőbizottság határozatképes, ha azon a tagok több mint fele részt vesz. Határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az elfogadott jelölt listát bizalmasan kezeli. Az általa végzett munkáról és a bizottság működése közben felmerült esetleges problémákról statisztikus adatokat tartalmazó szóbeli tájékoztatót ad a lakásszövetkezet igazgatóságának. A jelölőbizottság munkájáról a jelölőbizottság elnöke a küldöttgyűlésen rövid statisztikai adatokat tartalmazó beszámolót tart és nyilvánosságra hozza az elfogadott jelölt listát.

24 Ha a jelölőbizottság munkája során bármilyen szabálytalanságot, vagy működését akadályozó gondot észlel, köteles azt azonnal a szövetkezet elnökének tudomására hozni. Amennyiben a jelölőbizottság létszámában változás következik be, a bizottság elnöke köteles azt az igazgatóság felé jelezni. Az igazgatóság a jelölőbizottság teljes létszámát új tag kijelölésével a legrövidebb időn belül biztosítja. A jelölőbizottság munkája során tudomására jutott adatokat és információkat köteles bizalmasan kezelni. A szavazólapra csak a jelölőbizottság által elfogadott és a küldöttgyűlés elé terjesztett jelöltek kerülhetnek fel. Tisztségviselő jelölésére a küldöttgyűlés helyszínén ajánlás már nem tehető. Amennyiben a tisztségviselő választásakor a jelölőbizottság valamely tagjára a tagság részéről értékelhető számú jelölési indítvány érkezne, az érintett jelölőbizottsági tag, választási esélyeit mérlegelve, csak abban az esetben fogadhatja el a jelöltséget, ha a bizottsági tagságáról írásban, vagy a jelölőbizottság ülésén az elnök és a tagok jelenlétében szóban lemond és a bizottság elnöke a további munkavégzés alól felmenti, a jelölőbizottsági tagságát megszünteti. Ebben az esetben a jelölőbizottság létszámát a póttagok közül kell kiegészíteni. A jelölőbizottság elnökére ilyen okból felmentés nem alkalmazható. Megbízatása hatálya alatt a jelölőbizottság elnöke tisztségviselőnek nem jelölhető. A jelölőbizottság működése során költségtérítésben részesül, amelynek forrása az általános költségben meghatározott, a küldöttgyűlés által elfogadott keretösszeg. A bizottság részére biztosított költségkeret nem léphető túl. Titkos szavazás módja A titkos szavazás előkészítésére, lebonyolítására a tagok köréből 1 elnököt és 2 tagból álló szavazatszedő bizottságot kell választani. A szavazatszedő bizottságot nyílt szavazással a jelenlévő tagok (küldöttgyűlés esetében a küldöttek) egyszerű többséggel választják meg.

25 A szavazólapokat a határozati javaslatnak megfelelően el kell készíteni, azokat ki kell osztani ügyelve arra, hogy minden szavazásra jogosult küldött egy-egy kérdésről egy-egy szavazólapot kapjon. A titkos szavazáshoz szavazófülkét és a szavazás előtt üres állapotában megvizsgált, majd hitelesítve lezárt szavazó urnát kell biztosítani. A szavazás urnába való gyűjtése, összeszámlálása, jegyzőkönyvbe rögzítése a szavazatszedő bizottság, az eredményhirdetés a szavazatszedő bizottság elnökének vagy erre kijelölt tagjának feladata. A titkos szavazás eljárási szabályait és módját a szavazatszedő bizottság elnöke ismerteti a szavazólapok kiosztása előtt. A titkos szavazásra olyan szavazólapot kell készíteni, amelyből egyértelműen megállapítható a szavazatot leadó akarata, az Igen, Nem, Tartózkodás tényét egyértelműen meg kell jelölni. Titkos szavazást csak a tárgyi feltételek biztosítása esetén lehet megtartani. A titkos szavazás lebonyolítása tárgyi feltételeinek biztosítása az igazgatóság feladata. Érvénytelen az a szavazat, amelyből nem állapítható meg egyértelműen a szavazó akarata. Érvénytelen pl. a szavazólap, ha 2 ellentétes válasz esetén (igen, nem) mindkét válasz át van húzva, vagy egyik sincs áthúzva. Érvényes és eredményes a szavazás, ha a szavazólapokon leadott és összesített határozati javaslatot a megjelent tagok több mint 50 %-a elfogadta. Az eredményt jegyzőkönyvbe kell foglalni, feltüntetve az érvényes és érvénytelen szavazatok, a szavazásban részt vett tagok és a leadott szavazólapok számát. A jegyzőkönyvet a szavazatszámláló bizottság készíti el és a szavazást követően annak elnöke, és tagjai írják alá.

26 Tisztségviselő választás esetén a évi CXV. törvény 22. (3) és 25. (1) értelmében külön-külön szavazólapot kell készíteni az - az igazgatóság elnöki tisztségre jelöltekről - a felügyelőbizottság elnöki tisztségére jelöltekről - igazgatósági tag tisztségre jelöltekről - felügyelőbizottsági tag jelöltekről A jelölőbizottság elnöke a jelöltekre vonatkozó javaslatát e csoportosításban adja elő. Időközi választás esetén a szavazólapok száma a ténylegesen választandó tisztségek szerint alakul. A szavazólapokat a szavazatszámláló bizottság készíti el. A szavazólapoknak (még eltérő színű szavazólapok alkalmazása esetén is) tartalmaznia kell: - a lakásszövetkezet bélyegzőlenyomatát - a tisztségviselő választás időpontját - a tisztség megnevezését és a megválasztandó létszámot - a jelöltek nevét egymás alatt (ABC) sorrendben - rövid útmutatót a szavazás módjára A szavazásra jogosult küldöttek küldöttigazolványuk felmutatásával veszik át a különkülön jelöltségekről szóló 1-1 db szavazólapot, melyen a jelöltek neve mellett feltüntetett Igen, Nem válaszokból egyértelműen kell az egyiket megjelölni. Érvénytelen a szavazat, ha a feltüntetett jelöltek közül a megválasztásra kerülő tisztségviselők megválasztható számánál több személy kap igen szavazatot.

Szervezeti és Muködési Szabályzat

Szervezeti és Muködési Szabályzat "SEM" Lakásszövetkezet Szomb.athely Szervezeti és Muködési Szabályzat "BEM" LAKÁSSZOVETKEZET 9700 Szombathely, Váci M. u. 16. sz. Általános rész A szövetkezet neve, székhelye: "SEM" Lakásszövetkezet Székhelye:

Részletesebben

B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t. 5600. Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. A L A P S Z A B Á L Y A

B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t. 5600. Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. A L A P S Z A B Á L Y A B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600. Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. A L A P S Z A B Á L Y A 2008. évi december hó 9. napján történt módosításával Egységes szerkezetben A módosított

Részletesebben

A lakásszövetkezeti törvény szerkezetét követő alapszabály minta

A lakásszövetkezeti törvény szerkezetét követő alapszabály minta LOSZ Lakásszövetkezeti Alapszabály minta 1.. A lakásszövetkezeti törvény szerkezetét követő alapszabály minta Megjegyzés: A 2011. évi LXXVI. Törvény kapcsán indokolt módosított elemek vastagítva szerepelnek.

Részletesebben

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2014 1 A Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének alapszabálya I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve, képviselői, alapítás

Részletesebben

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013.( IV.18.) önkormányzati rendelete Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Módosította: a 10/2013. (IX.5.),

Részletesebben

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. SZERVEZETI- és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. SZERVEZETI- és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. SZERVEZETI- és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...5 1. A szabályzat alkalmazási köre... 5 2. A Társaság főbb adatai...

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. Az önkormányzat és jelképei

I. fejezet Általános rendelkezések. Az önkormányzat és jelképei Egységes szerkezet JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról. Jászdózsa Község Önkormányzatának

Részletesebben

Széchenyi István Hitelszövetkezet Alapszabálya

Széchenyi István Hitelszövetkezet Alapszabálya Széchenyi István Hitelszövetkezet Alapszabálya Amelyet a Szövetkezeti Hitelintézet 2013. augusztus 24. napján tartott 3/2013. (08.24.) sz. küldöttgyűlési határozatával a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület (Kispest) Önkormányzat képviselő-testületének **/2010. (XII.16.) sz. rendelete a képviselő-testület és szervei

Budapest Főváros XIX. kerület (Kispest) Önkormányzat képviselő-testületének **/2010. (XII.16.) sz. rendelete a képviselő-testület és szervei Budapest Főváros XIX. kerület (Kispest) Önkormányzat képviselő-testületének **/2010. (XII.16.) sz. rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról (tervezet) Budapest Főváros

Részletesebben

Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat ALAPSZABÁLY

Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat ALAPSZABÁLY Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben a 2014. május hó 29-én tartott küldöttgyűlésen elfogadott módosításokkal (módosítások

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Lakásszövetkezeti törvény

Lakásszövetkezeti törvény 2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekről Az Országgyűlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerű és

Részletesebben

2004. évi CXV. törvény. a lakásszövetkezetekről 1

2004. évi CXV. törvény. a lakásszövetkezetekről 1 2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekről 1 Az Országgyűlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerű és

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2010. május 28-án megtartott Küldöttgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2010. május 28-án megtartott Küldöttgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2010. május 28-án megtartott Küldöttgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2010. május 28-i Küldöttgyűlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

ELŐLAP. Forrás Takarékszövetkezet 2014.10.30.

ELŐLAP. Forrás Takarékszövetkezet 2014.10.30. ELŐLAP Szövetkezeti Hitelintézet neve: Testületi ülés típusa: Napirendi pont száma: Forrás Takarékszövetkezet Közgyűlés 3. A Takarékszövetkezet új alapszabályának megtárgyalása, elfogadása és döntés a

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete 1 FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról ( SZMSZ ) Fehérgyarmat

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. A KAMARA NEVE Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területi Építész Kamara. II. A KAMARA SZÉKHELYE 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 29.

ALAPSZABÁLY. I. A KAMARA NEVE Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területi Építész Kamara. II. A KAMARA SZÉKHELYE 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 29. ALAPSZABÁLY A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területi Építész Kamara az 1996. november 26-án megtartott alakuló Taggyűlésén elhatározta a tervező-és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról

Részletesebben

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Iktatószám: 01- /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és szerveinek szervezeti és működési szabályzatának elfogadása Az

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

Pannónia Önsegélyező Pénztár, a CIG Partnerség tagja ALAPSZABÁLY

Pannónia Önsegélyező Pénztár, a CIG Partnerség tagja ALAPSZABÁLY Pannónia Önsegélyező Pénztár, a CIG Partnerség tagja ALAPSZABÁLY Hatályos: 20154. áprilisjúlius 010. 1 / 49 Tartalomjegyzék I. A PÉNZTÁRRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A PÉNZTÁR SZERVEZETÉRE

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y LOSZ Lakásszövetkezeti Alapszabály minta 3. Megjegyzés: A 2011. évi LXXVI. Törvény kapcsán indokolt módosított elemek vastagítva szerepelnek. (Magyarázó szöveg: Zárójelben M betűt követően vastagítva aláhúzva

Részletesebben

9/1995.(VI.1.) 1 RENDELET

9/1995.(VI.1.) 1 RENDELET 9/1995.(VI.1.) 1 RENDELET AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A 22/1995. (XI. 1.) 2, A 2/1996. (I. 25.) 3, A 15/1996. (IV. 30.) 4, A 16/1996. (IV. 30.) 5, A 43/1996. (XII. 16.) 6, A 13/1997.

Részletesebben

MAGYAR PSZICHOLÓGUSOK ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA módosításainak egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege. Módosítva: 2015.

MAGYAR PSZICHOLÓGUSOK ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA módosításainak egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege. Módosítva: 2015. 1 MAGYAR PSZICHOLÓGUSOK ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA módosításainak egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege Módosítva: 2015. május hó napján 2 I. fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1

Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1 Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1 Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Veszprém, Pápai út 41. Szervezeti és Működési Szabályzata Az Szabályzat hatályba lépésének napja: 2013. április 24. Jóváhagyta: A Zrt. Igazgatósága 12/2013. (IV.24.). Ig. sz. határozattal 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Szaporodásbiológiai Társaság 2. Székhelye:

Részletesebben

KÖBE KÖZÉP-EURÓPAI KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

KÖBE KÖZÉP-EURÓPAI KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA KÖBE KÖZÉP-EURÓPAI KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2013. május 24-én megtartott Küldöttgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2013. május 24-i Küldöttgyűlése

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 1 ÉS TEVÉKENYSÉGE... 2 AZ EGYESÜLET TAGJAI ÉS JOGÁLLÁSUK... 4 AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE...

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 1 ÉS TEVÉKENYSÉGE... 2 AZ EGYESÜLET TAGJAI ÉS JOGÁLLÁSUK... 4 AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE... TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 1 AZ EGYESÜLET CÉLJA, FELADATAI ÉS TEVÉKENYSÉGE... 2 AZ EGYESÜLET TAGJAI ÉS JOGÁLLÁSUK... 4 AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE... 7 A KÖZGYŰLÉS... 7 AZ ELNÖKSÉG...

Részletesebben

PREAMBULUM I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI

PREAMBULUM I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE../2014. ( XI.22.) önkormányzati rendelete MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Medina Község Önkormányzat Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben