Éves jelentés 2009 UMIZ. I. Rendezvények: II. Tudományos tevékenység

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Éves jelentés 2009 UMIZ. I. Rendezvények: II. Tudományos tevékenység"

Átírás

1 UMIZ Éves jelentés 2009 I. Rendezvények: Irodalmi csoport: o Irodalmi est: vidám magyar versek o Irodalmi emlékest: 1848-as szabadságharc o Zenés könyvbemutató- Bauer Péter: A kisfiú o Kazinczy Ferenc magyar költő születésének 250. évfordulója alkalmából szervezett irodalmi emlékest Művészeti testület: o Szencz Lívia és Takács Ferdinánk kiállítása Utazócsoportok: o Keresztfalvi Péter atya útibeszámolója o Csoknyai Vilma útibeszámolója Filmklub: o Filmbemutató 1848 o Hyppolit, a lakáj című film Régészeti bizottság: o Dr. Osztovits Ottó Regio Sancti Martini címmel tartott előadást Nyelvtudományi testület (ISSZ- Imre Samu Nyelvi Intézet): o Az őrségi magyaroknak az őrségi magyarokról című konferenciapublikáció könyvbemutatója o Nemzetközi konferencia A magyar kultúra és nyelv a Kárpát-medencében a magyar tudományok napja alkalmából Bécsi Magyar Kollégiumban II. Tudományos tevékenység

2 Kutatások: o Egy földtanulmány folytatása Alsóőrben, Felsőőrben, Őriszigeten, a magyar nyelvben előforduló regionális nyelvjárási kifejezések felhasználásáról a Magyar Tudományos Akadémia új kiadásához Összmagyar Nyelvi Atlasz az UMIZ nyelvtudományos tanácsának keretein belül o Bővítettük az úgynevezett HT-listát (a külföldön élö magyarok nyelvjárásának kifejezésére szolgáló lista) egyike a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének adatbázisának. o Elkészítettük és feldolgoztuk a dialektusinterjúkat, amelyeket a négy magyarok lakta településen készítettünk és kiadtunk egy CD-t a nyelvjárásokról készült felvételekkel o Az UMIZ Nyelvtudományi testületének a tagjai részt vettek az ún. ELDIA projekten (European Language Diversity for All - egy multidiszciplináris megközelítés a kisebbségi nyelvek, a köznyelv és a nyelv megőrzésével kapcsolatos kutatások újjáélesztéséhez) Publikációk o Kétnyelvű konferenciakötet Az őrségi magyaroknak az őrségi magyarokról címmel o Elkészítettünk egy magyar nyelvű brosúrát Útmutató a burgenlandi pedagógusoknak és szülőknek címmel, amely a a kétnyelvű oktatás előnyeiről szól és a Magyar Tudományos Akadémia kezdeményezésére a Magyar Köztársaság Miniszterelnöki Hivatala adta ki o Közreműködtünk a Balassi Intézet ún. Szórvány Fehér Könyve megfogalmazásában, amely tudományos tartalmú bibliográfiák gyűjteménye és strukturálása a szórványben élő kisebbségek témához o A kisebbségek szempontjából fontos cikkek közzététele különböző szakfolyóíratokban (pl. Nyelvünk és Kultúránk 2009/1. kiadásában, Bécsi Napló, konferenciaelőadások elkészítésében, online kiadványokban, stb.) Diplomamunka konzultációk: o Barcza Ildikó: Őrisziget egy antropológus szemével o Ronald Kirnbauer: Felsőőr város jellemzése az ökoszisztéma szerkezetének és anyagáramlás elemzésének alapján. Egy történelmi és egy aktuális mérleg. (megjegyzés: A tanuló összehasonlította az adatokat 1850-től napjainkig) o Stöger Bernadett: A burgenlandi magyarok o Sipőcz Renáta: A burgenlandi magyarok nyelvi sajátosságai

3 III. Részvétel konferenciákon és találkozókon o Burgenland Tartomány Könyvtárosi Szövetsége (LVBB): tavaszi ülés, öszi ülés, továbbá vezetőségi ülések (az intézményvezető a szövetség 2. elnöke) o 40. Nemzetközi Kulturtörténeti Szimpozion Mogersdorf o 29. Szalónaki beszélgetések o Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága: Anyanyelvi konferencia előadás, továbbá résztvétel bizottsági üléseken ( az intézményvezető az elnökség tagja) o Előadás a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete által szervezett Élőnyelvi Konferencia keretében o Előadás a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottságának (VEAB) konferencián o Nyelvhasználat és jogi szabályozás a tudomány tükrében - a Magyar Tudományos Akadémai konferenciáján tartott előadás o Pannon Interkulturális Kutatóközpont elnökségi ülése és konferencia (a vezető elnökségi tag) o Előadás a Termini Kutatóhálózat Szimpozion Debrecenben (Magyarországon) o stb. V. Projektvonatkozású tevékenységek: Digitalizálás: o Régi diplomamunkák digitalizálása o A bővített kiadású Imre Samu nyelvjárási szótár Tájszótár digitalizálása o A bővített kiadású Karl Seper Alsóőr című könyvének digitalizálása Fordítás o Az őrségi magyaroknak az őrségi magyarokról című konferenciakötet fordítása o A Collegium Hungaricum Nyelvtudományi Konferencián tartott előadásaink egy részének fordítása o A helytörténetileg fontos tartalmú, burgenlandi régióra vonatkozó magyar történelmi forrásszövegek fordítása a Vasvári Domonkos Kolostor Alapítvánnyal együttműködve o A kisebbségekről szóló további tudományos munkák fordítása Idegenforgalmi projektek:

4 Együttműködés a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karának Idegenforgalmi Intézeti Tanszékével abból a célból, hogy létrehozzanak egy idegenforgalmi koncepciót az Őrség régió számára (kapcsolat az egyetem és a Felsőőri Turisztikai Szövetség között) Közreműködtünk az Alsóőri turistaútvonal koncepciójának létrehozásában. A projekt keretében 2010 áprilisában többek között az UMIZ elé egy többnyelvű információs táblát állítottunk fel. Régészeti leletek feldolgozása: o A 2008-ban talált régészeti leletek feldolgozása, amelyek közül néhány az Árpád-korból származik (honfoglaláskori) a Burgenlandi Tartományi Múzeummal együttműködve (Hannes Herdits tartományi régész közreműködésével) V. Együttműködések: o Fellépett egy betlehemező csoport Balatonzamárdiból (Magyarországról) a BUKV-val együttműködve o Közremüködtünk a 41. alkalommal megrendezett hagyományos őrvidéki pásztorjátékokon, amely a Felsőőri katolikus magyarok körének adventi eseménye. o Együttműködtünk a Pannon Interkulturális Kutatóközponttal a Vasfüggöny projekt keretében -két iskolai osztály tanulmányút keretében Magyarországra utazott. o Egy kiállítás közvetítése, valamint Dr. Osztovits Ottó előadása Kirchschlagban i.d. B.W.-ben o A helyi kisebbségi egyesületek (színjátszókör, énekkar) rendezvényeinek szervezésében segítettünk (tervetésben, nyomtatásban és reklámozásban) o Az alsóőri énekkar fennállásának 90. évforduló alkalmából készített emlékkönyv koncepciójának megalkotásában, a tervezésben, szerkesztésben, fordításban és reklámozásban segítettünk VI. Szakmai gyakorlatok: o A Trendwerk Közhasznú Társasággal kötött szerződés értelmében összesen 6 munkanélküli személyt alkalmaztunk egy-egy hónapra. o Az AMS Oberwarttal kötött szerződés értelmében egy főt foglakoztattunk 3 hónapig

5 szakmai gyakorlat keretében. Mindenki könnyű irodai munkát végzett, amelynek részeként a nyelvgyakorlás céljából fordítottak, továbbá digitalizálási munkákat és kisegítő tevékenységeket is végeztek. VII. Egyéni és csoportos látogatók fogadása: o Összesen 6 csoportot fogadtunk Győrból, Budapestről, Kecskemétröl, Sopronból, Zalaegerszegről és Debrecenből, amelynek során az Őrség régiójának napi programja keretében ellátogattak az alsóőri könyvtárba, a kultúrházba, valamint múzeumba, a vasvörösvári kastélyba, az őriszigeti templomba, felsőőri református templomba, illetve a későgótikus templomba Máriafalván. VIII.Könyvtárosi tevékenységek o Részvétel a Magyar Nemzeti Könyvtár Könyvtári Intézete könyvtárközi könyvcsereprogramján. Saját gyűjtemények kiegészítése valamint saját könyvtári feleslegek felkínálása. o Osztrák könyvtárak, és magánszemélyek könyvadományainak továbbítása a Magyarországon működő németnyelvű könyvtárak részére (tárgyévben több, mint 400 könyvet) o Könyvtárközi kölcsönzések intézése, különösen a szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárral o Tudományos szakkönyvek (részben gyűjteményekből, részben antikváriumból) célzott beszerzése egyesületeink munkája számára (régészeti bizottság, nyelvtudományi bizottság részére, stb.) o Az UMIZ rendezvényein használt könyvek értékesítése IX. Elektronikus adatfeldolgozás: Hálózat karbantartása és fejlesztése o Egy Fortinet 50 B hardware tűzfalat telepítettünk az adat-és hálózatbiztonság érdekében o A szerver szünetmentes tápegységének (UPS) akkumulátorát kicseréltük

6 o Windows-ra vonatkozó szolgáltatási csomagok és biztonsági frissítések Webhosting-szolgáltatás o A saját internetes oldalaink (www.umiz.at, stb.) aktualizálása és továbbfejlesztése o A magyar nemzeti kisebbségi egyesület oldalainak ( honlap egy része, az alsóöri színjátszókör oldala: Virgonc Énekkar oldala: a felsööri Magyar Katolikus Munkakör oldala: stb.) szerkesztése és karbantartása. o Hosting további számos Webhostingkunden számára a magyar nyelvterület kulturális tartalmaival: UHVZ-ZMTE: Zürichi Magyar Történelmi Egyesület (www.zmte.org), Szent György Lovagrend: Budapesti Könyvnagykereskedés: Pannon Interkulturális Fórum: stb. Honlapfejlesztés: o A történelmi magyar képeslapok adatbázisának kiegészítése: o Az adatbázisunkat folyamatosan meg kellett tisztítani a kémprogramoktól és az adatállományt új adatokkal egyészítettük ki o Az aktuális tartalmakat folyamatosan aktualizáltuk, pl. a oldalat kétnyelvűvé tettük o Az intézmény nyelvtudományi testületének honlapját továbbfejlesztettük XII. Örökségek és adományok átvétele o Átvettük Dr. Karl Sepernek, az Alsóőri Múzeum alapítójának hagyatékát o Átvettük Dr. Karl Gaál bécsi egyetemi professzor könyvhagyatékának néhány kötetét o A Magyar Tudományos Akadémia Történelemtudományi Intézetének adományát (40 évnyi számát a História folyóiratnak) átvettük és továbbítottuk a kisebbségi egyesület és hozzátartozói számára o A Burgenlandi Tartományi Múzeum Burgenlandia Szakgyűjtemény kiegészítéseként tudományos munkák átvétele o A Szegedi József Attila Egyetem Etnológiai Tanszéke publikációinak átvétele és kicserélése o Különböző magyar kiadók ajándékpéldényainak továbbítása az érdekelt nemzeti kiebbségi csoportokhoz

7 o Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaság Nyelvünk és kultúránk című folyóirat négy kiadásának továbbítása az érdekelt nemzeti kisebbségi csoporthoz (az intézményvezető tagja a szerkesztőbizottságnak) XIII. Adminisztráció: o Kidolgoztuk az irodai szolgáltatásainkra vonatkozó árlistát a saját bevételek növelése érdekében (másolás, szkennelés, faxolás, laminálás, domain vásárlás, webhosting, kölcsönzési díjak megváltoztatása, fordítási díjak, UMIZ-Shop termékek, stb.) o A bevételek növelése érdekében értékesítettük a weboldalunk szabad reklámfelületeit o Felvettünk a testületeink és csoportjaink közé egy régészeti bizottságot, továbbá egy filmklubot Megjegyzés: A tevékenységeink sokféleségét a teljesség igénye nélkül a könnyű átláthatóságot szem előtt tartva állítottuk össze.

MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA

MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA 212. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA Budapest, 213. május 5. 1. A szervezet alapadatai: Neve: Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Anyanyelvi

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetéséről és vagyoni helyzetéről Budapest, 2012.

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetéséről és vagyoni helyzetéről Budapest, 2012. Közgyűlés 2012. május 8. 9.00, Díszterem 2. napirendi pont, 1. számú melléklet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetéséről és vagyoni helyzetéről Budapest, 2012. Közgyűlés 2012. május

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 313-6/2009. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április

Részletesebben

2014. évi munkaterv. Összeállította. Rigóczki Csaba igazgató

2014. évi munkaterv. Összeállította. Rigóczki Csaba igazgató 2014. évi munkaterv Összeállította Rigóczki Csaba igazgató TARTALOM Tartalom... 2 2013. évi Beszámoló... 3 Helyzetelemzés... 3 A feladatellátási területen működő köznevelési intézményhálózat... 6 Az intézet

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK 2011. ÉVI BESZÁMOLÓ JELENTÉSE

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK 2011. ÉVI BESZÁMOLÓ JELENTÉSE A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK 2011. ÉVI BESZÁMOLÓ JELENTÉSE BUDAPEST 2012. 1 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA ÉVI JELENTÉSE 32. Összeállította: dr. Náray-Szabó Gábor ISSN 2063-5443 2

Részletesebben

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3.

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának 70/2014. (V. 19.) határozata az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi szakmai beszámolójának és 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról

Részletesebben

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet 26. évi beszámoló szöveges indoklása Budapest, 27. február 28. (Szabó Ágnes) gazdasági főigazgató helyettes (dr Lauter Éva) főigazgató 1 Tartalomjegyzék oldal I.

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 1. számú melléklete Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: MISKOLC AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. PROKAI MARGIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Az év meghatározó

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL A Tanács tevékenységének stratégia mentén megvalósult területi programjai 2014-ben A Magyar Nemzeti Tanács stratégiái az elmúlt

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

Az erdélyi nyelvészeti kutatások jelenlegi helyzete

Az erdélyi nyelvészeti kutatások jelenlegi helyzete Kolozsvári Akadémiai Bizottság Nyelvtudományi Szakbizottság Az erdélyi nyelvészeti kutatások jelenlegi helyzete Összeállította: Kádár Edit, a nyelvtudományi szakbizottság elnöke 1. A tudományterület jelenlegi

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERNEK

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERNEK A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERNEK Dr. Harsányi László elnök Perlik Pál igazgató Jóváhagyom: Dr. Hiller István miniszter NKA Nemzeti Kulturális Alap

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT TISZTÚJÍTÓ KÖZGYÜLÉSÉRŐL 2011. JÚNIUS 25. Helyszín: ELTE BTK Tanácsterem

ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT TISZTÚJÍTÓ KÖZGYÜLÉSÉRŐL 2011. JÚNIUS 25. Helyszín: ELTE BTK Tanácsterem ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT TISZTÚJÍTÓ KÖZGYÜLÉSÉRŐL 2011. JÚNIUS 25. Helyszín: ELTE BTK Tanácsterem Gecsényi Lajos köszöntötte a Magyar Történelmi Társulat tisztújító közgyűlésén megjelenteket

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONTJÁNAK 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ JELENTÉSE BUDAPEST

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONTJÁNAK 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ JELENTÉSE BUDAPEST A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONTJÁNAK 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ JELENTÉSE BUDAPEST 2015. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA ÉVI JELENTÉSE 35. Összeállította: Téglási Ágnes és

Részletesebben

Könyvtári Hírlevél KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Könyvtári Hírlevél KÜLDETÉSNYILATKOZAT Könyvtári Hírlevél A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei könyvtárak tájékoztatója II. évf. 1. szám 2004. január KÜLDETÉSNYILATKOZAT A miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Borsod-Abaúj-Zemplén megye legnagyobb

Részletesebben

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Széles Imre igazgató Győr, 2014. február 1. Helyzetelemzés, 2013. évi beszámoló Szakmai beszámolónk a 2013-as évben végzett

Részletesebben

A NEVELŐK HÁZA EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A NEVELŐK HÁZA EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A NEVELŐK HÁZA EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A NEVELŐK HÁZA EGYESÜLET 2011. évi közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A Nevelők Háza Egyesület a 2011. év gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

A Termini magyar nyelvi kutatóhálózat: a Kárpát-medencei hálózati együttműködés modellje

A Termini magyar nyelvi kutatóhálózat: a Kárpát-medencei hálózati együttműködés modellje Tudományos integráció: a nyelvtudomány példája Péntek János A Termini magyar nyelvi kutatóhálózat: a Kárpát-medencei hálózati együttműködés modellje Talán a szolidaritásra épülő civil világ is érzékeli,

Részletesebben

Jelentés az ausztriai magyarok helyzetérõl 1. ÖSSZEFOGLALÁS

Jelentés az ausztriai magyarok helyzetérõl 1. ÖSSZEFOGLALÁS Jelentés az ausztriai magyarok helyzetérõl 1. ÖSSZEFOGLALÁS A 2001. évi hivatalos népszámlálási adatok alapján Ausztriában 40.583 személy jelölte meg magánérintkezésben használt nyelvként a magyart. Egy

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

/2011. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 1 0. é v i m u n k á j á r ó l. Bevezetés

/2011. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 1 0. é v i m u n k á j á r ó l. Bevezetés /2011. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 1 0. é v i m u n k á j á r ó l Bevezetés Az intézmény a 2010. évre tervezett és jóváhagyott munkatervének amelyek megfogalmazásánál

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/211-7/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTE RJ ESZTÉS. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz-

ELŐTE RJ ESZTÉS. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz- NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 44 01 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 2013. évi beszámoló Alapadatok: Fővárosi Bíróság bejegyzési száma:

Részletesebben

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 2014. évi beszámoló

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 2014. évi beszámoló TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 2014. évi beszámoló Alapadatok: Fővárosi Bíróság bejegyzési szám:

Részletesebben

TANULMÁNYOK MÛHELY A Gramma Nyelvi Iroda tevékenységérõl 1

TANULMÁNYOK MÛHELY A Gramma Nyelvi Iroda tevékenységérõl 1 TANULMÁNYOK MÛHELY A Gramma Nyelvi Iroda tevékenységérõl 1 1. Bevezetõ A Gramma egyesület 2001 augusztusában jött létre a Mercurius Társadalomtudományi Kutatócsoportban tevékenykedõ nyelvészek jóvoltából.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A közművelődési feladatokat ellátó intézmények pénzügyi és szakmai beszámolója a megvalósult programjaik,

Részletesebben