A BIOTERMÉKEK FORGALMAZÁSA ÉS MARKETINGJE E-LEARNING

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIOTERMÉKEK FORGALMAZÁSA ÉS MARKETINGJE E-LEARNING"

Átírás

1 COMMERCIALISATION AND MARKETING A BIOTERMÉKEK FORGALMAZÁSA ÉS MARKETINGJE E-LEARNING Translated by MÖGÉRT GREENFOOD PROJECT ES1-LEO

2 TABLE OF CONTENTS Bevezetés... 3 Didactic Unit. 3.1 Marketing stratégiák az ökotermékek értékesítésére Rövid kereskedelmi csatornák Helyi piacok Zöld közbeszerzés Didactic Unit 3.2. Alternatív értékesítési csatornák az ökotermékek számára Alternatív elosztási modellek Értékesítés a gazdaságban Termelık piaca Beszerzési csoportok E-kereskedelem

3 Bevezetés Kereskedelem: mindazon folyamatok összessége, amely ahhoz szükséges, hogy a termék a termelıtıl eljusson a fogyasztóig. A mezıgazdasági termékek kereskedelme: azok a tevékenységek, amelynek során a mezıgazdasági termékek eljutnak a fogyasztóhoz. Az egész folyamat több lépésbıl áll, amelyben a kereskedelem szereplıi részt vesznek: termelık, szállítók, eladók, nagykereskedık stb. Ezek a meghatározások az ökotermesztés kereskedelmére is alkalmazhatók. Az egész folyamat során az árú tulajdonságait a legteljesebb mértékben figyelembe kell venni elıtérbe helyezve a minıség megırzését egészen addig, amíg a fogyasztóhoz jut. Az ökotermékek kereskedelme még mindig problémás és kevésbé megoldott kérdés a gazdálkodók és a termelık számára. Ebben a relatíve kis mérető szektorban a marketing fogások kevésbé fejlıdtek megfelelıen - a fogyasztók, a termelık, és a kereskedelmi folyamatban résztvevık elvárásaihoz képest. Családi stílusú mikro-vállalkozás Jellemzés az ökológiai termelı gazdaságok Minimális mennyiségő gazdasági tartalékok Kereskedelmi és marketing ismeretek teljes elutasítása, vagy nagyon csekély ismerete Azok az elosztási csatornák, amelyeket eddig használtak az ökotermékek kereskedelmében a következık: fogyasztói szövetkezetek, közvetlen eladás a fogyasztó számára a piacokon és a vásárokon, Bio-boltok és drogériák, Natura boltok. 3

4 A nagyvállalatok, amelyek együtt dolgoznak a mezıgazdasági termékek kereskedelmén export orientáltak és számítanak, az állami szervek segítségére termékeik eladásában. Számos tényezı akadályozza a kistermelık marketing tevékenységét. Az egyik legfontosabb, hogy a szabályozók nem támogatják a belsı fogyasztás a belsı piac fejlıdését. A szakértık elemzı véleménye szerint, a világpiac gyors léptekkel halad elıre ebben a szektorban az elmúlt években. A jövıre vonatkozó megállapítások is hasonlóak, köszönhetıen azoknak a fogyasztóknak, akik a környezettudatos és egészségtudatos vásárlók táborát növelik, akiket érdekel a termék minısége és igényekkel lépnek fel a termelı társaságokkal szemben. OKOK Hogy ne fejlıdjön a belsı piac A fogyasztó információja hiányos az ökotermékek jelölésérıl. Az ökotermékek magasabb ára Kevés elárusító hely van a fogyasztó közelében Az új szabályozók és adminisztráció bevezetésével új kereskedelmi csatornák születtek meg, amelyek új kereskedelmi lehetıségek megteremtését segítették elı. Az új technológiák megjelenése és alkalmazása a termelı számára az új lehetıségek széles választékát kínálja a marketing területén. Az ökotermékek on-line értékesítése közvetlen formában egy szilárd és megvalósítható kereskedelmi lehetıség Mint termelı, nagyobb lehetısége van a magasabb ár elérésére, ha kiiktatja a közvetítı kereskedıket a kereskedelmi láncból és létrehozza a saját vásárlói listáját. A következı elosztási és kereskedelmi csatornák elısegítik a közvetlen kapcsolatot a fogyasztó és a termelı között: a helyi piacok, közvetlen 4

5 értékesítés a termelı gazdaságban, értékesítés a vásárokban és beszerzési csoportokban. TERVEZÉS SZÜKSÉGES ILLESZKEDJEN HOGY KERESKEDELMI MANAGEMENT ÖKOTERMÉKEK MARKETING Az EU ökotermék lógója 5

6 Didactic Unit. 3.1 Marketing stratégiák az ökotermékek értékesítésére Módszerek és technikák sorozata, amely elısegíti egy vagy több termék lehetı legjobb eladását Mi a marketing? Módszerek és technikák tudománya, amely javítja a különbözı termékek kereskedelmét. Minden olyan tevékenység, amit végre kell hajtani, hogy a termék a végfelhasználókhoz jusson. Koetler egyik definíciója (aki a marketing atyjaként ismert) megállapítja, hogy a marketing társadalmi és irányítási folyamat, amelyben a különbözı csoportok és egyének megszerzik, amit kívánnak, és amire szükségük van és felajánlanak és cserélnek olyan termékeket, amelyek mások számára értékesek. Mint ökotermelı rendelkezel bizonyos termékekkel, amelyeket értékesíteni akarsz a fogyasztó számára, és ebbıl folyamatból profit/nyereség megszerzésére törekszel. A marketing minden olyan tevékenység, amelyet meg kell tenned, hogy elérd ezt a célt. A marketing célkitőzései között szerepel, hogy az értékesítési feladatot az ügyfél lehetı legnagyobb megelégedettségére végzi el figyelemmel kísérve annak igényeit és céljait. Lényeges hogy a termelı megismerje a fogyasztók igényeit és a fogyasztói szervezeteket (szervezetek, társaságok, gazdaságok stb..) és a termékei találkozzanak az igényekkel hogy a folyamatos üzletmenet érdekében. Meg kell határozni azokat a feltételeket, amelyben a termék eléri végfelhasználót (ár, szállítás, csomagolás, hely ahol a szóban forgó termék elérhetı kapható stb.) - a teljes kereskedelmi folyamat részét képezi. A termelı számára nagyon fontos. hogy figyelemmel legyen az elıbb említett változókra, amikor azt a hatékony marketing stratégiát kialakítja, amely illeszkedik a lehetıségeihez és a rendelkezésre álló forrásaihoz. 6

7 A fogyasztó, mint kulcselem Marketing Szaktanács adás Fogyasztó Vásárló Értékesíté s Üzlet Az elsı lépés hogy megismerkedjünk az ügyfél és a leendı ügyfél jellemzı tulajdonságaival. Ezek az ismeretek lehetıvé teszik, hogy megértsük a szükségleteit és elvárásait, céljait az ökotermékekre vonatkozóan. Mit szeretne a fogyasztó elérni a termek megvásárlása által, ehhez kell igazítani a termelı és a forgalmazó hozzáállását a marketing tevékenységhez, hogy minél jobban találkozzanak a vevı kívánságaival. Az ügyfél határoz mindenben. Számos esetben a vásárló nincs tudatában az árú tulajdonságainak, vagy nem tudja a minıségeket elkülöníteni, például az ökotermékek esetében a hozzáadott értéket, és annak valódi értékét a vidék és a környezet fenntarthatóságában. Nagyon fontos hogy ezek az információk eljussanak a vevıhöz, hogy a fogyasztó úgy érezze, megéri hogy megvásárlója az ökoterméket. 7

8 Amikor az öktermékeket reklámozzuk nagyon fontos hangsúlyozni, a termékek társadalomban betöltött értékeit, mint például a környezetvédelemben, a fenntarthatóságban, az állatjólét kialakításában, a termék nyomon követhetıségben játszott szerepét. Ezeknek, az üzeneteknek el kell jutniuk a fogyasztóhoz, annak érdekében, hogy megértse és értékelje a különbségeket más minıségő termékekkel összevetve, valamint az ökotermékek egyedi értékére is fel kell hívni a figyelmét. A meggyızött és lojális fogyasztó, aki megveszi az ökotermékeket nagyobb valószínőséggel, megy el a speciális bioüzletekbe vagy ellátogat és vásárol közvetlenül a termelıtıl, illetve kereskedı és értékesítı egyesületektıl, szövetkezetektıl. Annak érdekében a hogy a konvencionális terméket vásárló fogyasztó fokozatosan áttérjen és csatlakozzon az ökoterméket fogyasztó és vásárlok közösségéhez, elıfeltétel, hogy az ökotermékeket megtalálja a konvencionális üzletekben megfizethetı áron megfelelı információval és figyelemfelkeltı reklámmal ellátva. 8

9 Közvetlen értékesítés/ Direkt marketing Az ökotermékek kereskedelmének leghatékonyabb módja az u.n. közvetlen értékesítés Közvetlen értékesítés/ Direct marketing: mindazon folyamatok és technikák sorozata, amelynek során egy azonnali és közvetelen kapcsolat alakul ki a potenciális vevı és a termelı között, melynek célja a termék, vagy szolgáltatás, értékesítésének elısegítése, ennek érdekében a közvetlen kapcsolat rendszerek és eszközök kialakítása és telepítése. A minısített szabványos biotermékek speciális tulajdonságai alapján ez a legmegfelelıbb értékesítési technika a fogyasztó eléréséhez. A közvetlen kapcsolat a termelı és a fogyasztó között egyike azon kulcs elemeknek, ami meghatározza az ökotermékek kereskedelmét. MI AZ, AMIT ELFOGYASZT MIT SZERETNE TUDNI A VÁSÁRLÓ HONNAN JÖN A TERMÉK HOGYAN ÁLLÍTOTTÁK ELİ AZ ÖKOTERMÉKRİL KI ÁLLÍTOTTA ELİ 9

10 Ez az az információ, amit felhasználhat, ha az alkalmazott technikákat hatékonyabbá akarja tenni, és amivel biztosítani lehet, hogy a termék a lehetı legnagyobb számú fogyasztóhoz eljusson. A weboldalak információs anyagai, rövid bemutató anyagok, kapcsolódás a termelı egység, szövetkezet gazdálkodó Web oldalához egy közvetlen linkkel, közvetlen küldési lehetıség felajánlása, és reklámozás stb. Melyik a leginkább megfelelı stratégia? Amint sikerült elérni a vásárlót vagy potenciális vásárlót, ez az az idı, amikor meg kell határozni, hogy milyen módon jut el a hozzá termék, melyik a legmegfelelıbb marketing csatorna, hogy a maximális sikert érjünk el, a legkisebb költséggel. A számunkra a legmegfelelıbb marketing csatornát a lehetıségeikkel, a szükségletekkel és a forrásokkal összhangban, kell megválasztani a különbözı alternatívák, lehetıségek közül. A MARKETING CSATORNA TÍPUSA TULAJDONSÁGAI - Nincsenek közvetítık Direkt/közvetlen Kiskereskedı - A termelı hajtja végre a feladatok nagy részét: kereskedés, szállítás, tárolás és kockázatvállalás. - A legfontosabb tevékenység a közvetlen értékesítés: telefonos értékesítés, levelezés útján vagy katalógusból értékesítés, online értékesítés. - 1 a közvetítı kereskedık 1.szintje: kiskereskedık (specializált üzlet, raktáráruház, szupermarketek, hipermarketek). - Valakinek kapcsolatban kell lenni a közvetítı kereskedıvel. - 2 a közvetítı kereskedık 2.szintje: Nagykereskedı o nagykereskedık: közvetítı kereskedık, akik rendszerint nagykereskedelmi tevékenységet o Kiskereskedı, viszonteladó: közvetítı kereskedık, akik a kiskereskedıi szinten értékesítenek a végfogyasztó számára. Ügynök/ Intermediary - 3 a közvetítı kereskedık 3.szintje: o Közvetítı ügynök: kereskedelmi vállalatok a termelık számára keresnek ügyfeleket, vagy segítik ıket, abban hogy 10

11 üzleteket kössenek. o Nagykereskedık. o Kiskereskedık, viszonteladók. - Használják a viszonteladók és kiskereskedık, kis mérető üzemek. - A közvetítı kereskedık szinte minden marketing tevékenységet végrehajtanak. Forrás: IFES készítette a kivonatait Ivan Thompson Type of distribution channels tanulmánya alapján Minél több közvetítı kereskedıt igényel egy kereskedelmi csatorna, annál magasabb költséget kell kigazdálkodni a termelés során, ami hatással van a végtermék árára. Nagyon fontos ezt szem elıtt tartani, mivel az ökotermék vásárlók az esetek nagy részében az Ár alapján döntik el, hogy vásárolnak-e. Ha túl drága, akkor elérhetetlenné válik számukra, hiába vannak meggyızıdve a minıségérıl. Mindezek ellenére vannak olyan marketing stratégiák, amelyeket érdemes használni, hogy új és jobban használható lehetıségek nyíljanak meg egy bizonyos termék értékesítésére. 11

12 Rövid kereskedelmi csatornák Mint ökotermelınek elsıdleges szempont, hogy termeljen, és értékesíteni tudja a terméket úgy, hogy a munkája egy átlagos szintő fenntartható életvitelt tegyen lehetıvé. Azonban sok esetben a globális piac kereskedelmi formáinak logikája nyíltan ellentmondásban van a hiteles ökotermékek termelésnek és értékesítésének. A termelınek is ismernie kell, hogy a kereskedelmi csatorna munkaszakaszok sorozatából áll össze: termelés, elosztás, tárolás, elıkészítés, értékesítés és fogyasztás. A fogyasztók alkotják az utolsó láncszemet ebben a láncban. A marketing folyamat során különös figyelmet fordítanak arra, hogy biztosítsák a jó minıségő ételek és italok kínálatát, a frissességét és az ízletességét, ezzel azon fogyasztói igényeket elégítik ki, akik számára fontos a termékek kiváló minısége ahhoz, hogy megvásárolják azokat. Ez típusú kereskedelmi lánc tekinthetı a hosszú kereskedelmi (vagy ellátó) láncnak. Rövid kereskedelmi csatornák A rövid kereskedelmi csatornák megkönnyítik a méltányos ár kialakítását, mert ebben a kapcsolatrendszerben a fogyasztó reálisabb képet kap a mezıgazdasági termelésrıl és az élelmiszer árakról. Továbbá, a forgalmazók által sokszor felszámított magas költségeket méltányosan meg lehet osztani a termelık és fogyasztók között A méltányos ár lehetıvé teszi, hogy a termelı megfelelı árat kapjon a munkájáért, és a fogyasztó is kevesebbet fizet, és pontosan tudja, hogy milyen termékért fizet. 12

13 Csökkenti a kereskedelem költségeit ELİNYÖK Rövid kereskedelmi csatorna Fokozza a fogyasztói közönség ismereteit az ökotermékek minıségérıl Elısegíti a hozzáférést a minıségi márkákhoz (brandek) és reklámhoz Hozzájárul a vidékfejlesztéshez és az ökoszisztéma fenntartásához Elısegíti a termelı fogyasztó kapcsolatot A kistermelıi gazdaságok számára ez a fajta elosztási csatorna sok lehetıséget jelent, elsısorban azzal, hogy eltávolítja a közvetítı kereskedıket - amelyek a nagybani elosztásban és kereskedelemben érdekeltek elsısorban - a termelı és a fogyasztó közötti kapcsolatból, így mind a termelı mind a fogyasztó újra felfedezi saját környezetét és ebben a saját jelentıségüket. Új kapcsolatok kialakítását segíti elı a mezıgazdasági, vidéki környezet és az urbanizált világ között. 13

14 Helyi piacok Az elmúlt években növekvı tudatosság figyelhetı meg a fogyasztók között a vásárlói döntések következményeinek figyelembe vételében. A vásárlói döntések során egyre inkább figyelembe veszik a környezet állapotát és az egészséget. Továbbá a vásárlónak nagyobb választási lehetısége van a vásárlás helyszínén. A helyi piacokat a településeken szokásos vásárok helyszínén tartják, vagy a nagyvárosokban a modern bevásárló központokban. Néhány jelentısebb általános kiskereskedelmi üzletben, viszonteladói hálózatban a szokásos termékválaszték között megtalálható a biotermékek nemzeti, és nemzetközi termékválasztéka. Az üzletek a szokásos termékválaszték mellet néhány saját márkával rendelkezıt is, kínálnak ezek körében is megtalálhatóak az ökominıségben elıállítottak. A választék bıvítés extra minıséget kölcsönöz az üzlet arculatának. 14

15 HELYI PIAC FOGYASZTÓ GAZDÁLKODÓ A termék közelsége A termék jobb ellenırzése A termék ismerete A helyi ügyfelekhez való hozzáférés lehetıségei ELİNYÖK Folyamatos ellátás lehetısége Helyi foglakoztatás létrehozása Garancia a termék értékesítésére Gyarapodás, helyi és regionális fejlıdés elısegítése A környezet tisztelete HÁTRÁNYOK Információ hiánya a megrendezés napjáról, idıpontjáról Idıszakosan tartják A termelés eredményének a vásár napjához való igazítása, idızítés a piaci napokhoz. Az értékesítési terület korlátozott Zöld közbeszerzés A Zöld Közbeszerzés (ZK) az a folyamat, amelyben a hatóságok a javak és szolgáltatások vásárlásában, beszerzésében azokat részesítik elınyben, ahol alacsony a környezeti terhelés a termék elıállításának teljes életciklusa alatt, összehasonlítva ugyanazon funkciót betöltı termékre volnatkozó más elıállítási formákkal. 15

16 A Zöld Közbeszerzés egy önkéntes eszköz beszerésben, amely azt jelenti, hogy a tagállamok és a hatóságok határozzák meg, hol kívánják végrehajtani, és milyen mértékben. Európában a hatóságok a legnagyobb fogyasztók ebben a tekintetben. Jelenleg legalább a 17%-át költik el a nemzeti összterméknek (GDP) erre a célra az EUban. Felhasználják a vásárlóerejüket, hogy olyan termékeket és szolgáltatásokat válasszanak, amelyek alacsony környezeti terhelést jelentenek és ezen a módon jelentıs mértékben hozzájárulhatnak a fenntartható termeléshez és fogyasztáshoz. A Zöld közbeszerzés egy hatékony eszköz a Vezetı piac Európában kezdeményezés támogatására, amelyet az Európa Tanács indított el, hogy ezen keresztül segítse a kedvezı környezeti terheléssel elıállított termékek forgalmazását az olyan szektorokban, amelyek gazdasági szempontból fontosak az EU számára. Ezek között a szektorok között megtalálható az organikusan elıállított termékek forgalmazása. 16

17 PÉLDA a zöld közbeszerzésre Egy gyakorlati példát mutatunk be amelyben nyomonkövethetı hogyan alkamazták a Zöld Közbeszerzést, és ezzel összefüggésben hogyan növekedett az ökotermékek fogyasztása. 6 iskolában végezték a kísérletet Badalonában (Barcelona Spanyolország). A kísérletben megvizsgálták hogy milyen indíttatásból alkalmazták az iskolák a ZK-t. Az oktatási központokat azért választották ki, mert részt kívántak venni a felmérésben, valamint a ZK-el támogatott élelmiszereket alkamaztak az iskolai étkeztetésben. A ZK-rıl az EU által kialakított feltételrendszerre alapozva egy ismertetı kézikönyvet készítettek, amelynek alapján lefekteték a mérendı paramétereket és a mérési módszereket az eredmények feldolgozáshoz és kiértékeléséhez. A következı url bemutatja a szükséges feltételeket: t.pdf Az adatgyőjtés módszere kérdıívek és a személyes inerjúk készítése volt. Vizsgálatot folytattak minden iskolai étkezdében a kiválasztott iskolákban a fogyasztási és beszerzési szokásokról. Feltétel volt, hogy az élelmiszereket ökológiai mezıgazdasági termelésbıl vásárolják és az étkezésben a menük összeállítsásban is alkalmazkodniuk kellet az ökológiai szempontokhoz (kevesebb hús és több zöldség, több szezonális élelemiszer) A feltételek között szerepelt a nem mőanyag alapú étkészlet és evıeszközök használata, valamint ökológiai mőveléső zöldségeskert létesítése oktatási és fogyasztási céllal. Az ökotermékek vásárlása és feldolgozása, étrendbe illesztése, gazdasági és szociális hatással volt a kerület életére; a gazdálkodók számára komoly hasznot jelentett, hogy értékesíteni tudják a termékeiket, az alkalmazottak száma nıtt, és a minimális környezeti hatást biztosított: mert rövid értékesítési csatornát lehetett használni. 17

18 Didactic Unit 3.2. Alternatív értékesítési csatornák az ökotermékek számára Az ökotermékek kereskedelme egy gyenge láncszem az értékesítési folyamat láncolatában, amely a termelıtıl a fogyasztóig húzódik. A probléma részben a kereskedelmi lánchoz kapcsolódik: a termelık néhány hektáron gazdálkodnak, és nincsenek kapcsolatban egymással, a fı motivációjuk a jobb minıségő éltvitel elérése, a kereskedelmi szempontok másodlagosak. A termelı számára elsırendő és legfontosabb az ökológiai termesztési eljárások, technológia tökéletesítése. A termelı érdekei szerint elsısorban az ökofeltételrendszer szabályai szerinti termesztés megvalósítása fontos, hogy terméke az ökominısítés szerint elfogadott legyen. Azonban, ha a minısített terméke már megvannak, a termékekkel valamit kezdeni kell tehát a következı lépés: a kereskedelmi problémák megoldása. A kereskedelemkez kapcsolódó feladatok: piac keresése, árbeállítás (beárazás) és szállítás. A gazdálkodó az esetek többségében elsısorban a közvetlen kapcsolat kialakítására törekszik a fogyasztóval. Ez a forma lehetıvé teszi a termelınek hogy közvetlenül állítsa be az árakat, anélkül hogy figyelembe venné a közvetítık tanácsát a termék jellemzıire vonatkozóan. Ez lenne a közvetlen értékesítés, amelyet különbözı módokon végezhet: akár a gazdaságban is, vagy az utcai városi piacokon, stb. Ha azonban ezek a variánsok sikeres, azt találjuk, hogy szükségünk lesz nagyobb mennyiségő forrásokra, hogy végre tudjuk hajtani az értékesítést, majd kiderül, hogy ezt a feladatot egyedül mint gazdálkodó nem tudjuk megoldani. A továbbiakban, ha az üzletét szeretnénk a közvetlen értékesítésben növelni, csak termelı és fogyasztó közötti kapcsolat formájában akkor rövidesen kiderül ennek határa van. A probléma megoldására, amelynek során a termelı bıvíteni, növelni kívánja a piacát (vagy lehetséges piacát) számos alternatív elosztási csatorna áll a rendelkezésére, amelyek csak kevéssé térnek el az élelmiszertemékek 18

19 értékesítésében megszokott elosztási, kereskedelmi moduloktól: közvetlen (direkt) eladás, értékesítési csoportok, és e-marketing. FARMER ÉRTÉKESÍTÉS FOGYASZTÓ SIKER, ami arra utal t Nagy mennyiségő források megléte, hogy végrehajtsa az értékesítést. Lehetelen feladattá válik az értékesítés megfelelı végrehajtása. Az üzlet bıvítése érdekében alternativ kereskedelmi megoldások válnak szükségessé Lehetséges megoldások KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTÉS ÉRTÉKESÍTÉSI CSOPORTOK E-KERESKEDELEM Alternatív elosztási modellek Ha mint ökológiai gazdálkodó a konvencionális értékesítési csatornákon keresztül akar értékesíteni egy nagyon evidens problémával szembesül: a rendszerek nem 19

20 alkalmazkodtak sikeresen az ökotermékek eladásához. A tagoltság továbbra is a szektor kritikus pontja, köszönhetıen a gazdaságok területi szétszórtságának, valamint annak a ténynek, hogy csak kis mennyiségő árú mozog, az áruegységre esı költséghányad, nagyon megnı. Alternatív elosztási csatornák fontos szerepet játszanak az ökogazdálkodás szociális, gazdasági és ökológiai hatásának elterjesztésében, elımozdíva a közvetlen kapcsolatot a termelık között és a termelık és a fogyasztók között. A problémák egyike az ár, amellyel minden fogyasztó találkozik, amikor ökoterméket vásárol. Ha ezt a terméket a hagyományos kereskedelmi csatornákon keresztül értékesítik, akkor a fogyasztó az árút az esetek többségében nagyon drágának találja és nincs tisztában vele, hogy ez miért történik. Egy létezı probléma: az ügyfél méltányos árat fizessen azért, amit vásárol, és hogy ön mint termelı, mint tisztességes árat kapjon a munkájáért. Az alternatív elosztási csatornák kialakításával ez szempont nagyon népszerővé válik, amelyek biztosítják a termék mozgását az teljes láncon keresztül, és addig csökkentik az árat, amíg el nem érik a kívánt árbeállítást. 20

21 Az értékesítési csatorna megválasztását befolyásoló tényezık - A telephely logisztikai feldolgozásából adódó lehetıségek: közel van e elosztó központokhoz, vagy távol. A termékek szállítása miatt költségeink keletkezhetnek, ezért kellı figyelmet kell fordítani a termékek szállítása miatt felmerülı költségekre az ilyen típusú központokba. - Az értékesítési láncról szükséges ismertek. A kereskedelmi feladatokban való részvétel mértékével összefüggésben (ha azokat közvetlenül végzi, vagy van valaki, aki foglalkozik vele), többé-kevésbé könnyedén meg tudja tervezni a kereskedelmi folyamat valamennyi vonatkozását. - A saját organikus (ökológiai) ideológia: Ha többé-kevésbé elkötelezett az ökológiai szemlélethez és a hagyományos elosztási modellhez: Számos gazdálkodó az ökológiai gazdálkodás elkötelezett híve, nem értenek egyet a konvencionális gazdálkodás mőködésének és kereskedelmének modelljével: foglalkoztatja ıket a környezetre gyakorolt hatás és a Fair Trade kereskedelmi megoldások védelme, nem értenek egyet a globalizációval, stb. Ebben az esetben alternatív kereskedelmi megoldásokat kell keresni. - A vásárló jellemzése: ha ön egy elkötelezett vásárló, akkor bizonyára kevésbé lesz érzékeny az árban jelentkezı eltérésekre, és bizonyára jobban elviseli azokat a nehézségeket, amelyek a direkt értékesítéssel járnak. (pl.: kiutazás a termelı gazdaságába az árúért); ezzel ellentétben, ha az ön ökotermék vásárlója csak egy alkalmi fogyasztó, akkor bizonyára vonakodni fog, hogy az addig megszokott vásárlási szokásain változtasson, tehát, ha a keresett biotermék a boltban, szupermarketben van, akkor lehet, hogy hajlandó megvenni. 21

22 Logistikai lehetıségek a telephely közelében. in your area TÉNYEZİK amelyeket figyelembe kell venni ha értékesítési csatornát választunk a termékeink számára A termelı ismeretei a termékei értékesítésérıl. A termelı elkötelezettsége az alternativ elosztási csatornák iránt. A fogyasztó elkötelezettsége az alternativ elosztási csatornák iránt. Alternatív elosztási csatornák típusai Az ökológiai minıségő élelmiszerek bevezetése: kórházak, iskolák stb. ALTERNATÍV csatornák típusai A bioélelmiszerek eladása, a fıbb általános kiskereskedelmi üzletekben A biotermékek értékesítésére szakosodott bolt nyitása (vagy bizonyos típusú biotermékekre) Fogyasztóvédelmi szervezetek és szövetkezetek 22

23 Az ökoélelemiszerek bevezetése a szociális étkezdékbe, olyan tevékenység, amely megcélozza az élelmiszerellátás biztosítását hagyományos, megszokott módon, azáltal hogy a közeli elosztás olcsóbb és egyszerőbb módját választja. Az akció célja a belsı fogyasztás elısegítése. A legtöbb ilyen tevékenység részét képezi azoknak az intézkedéseknek, amiket társadalmi kezdeményezésre javasolt tervek alapján a közigazgatás különbözı szintjein (helyi, regionális, országos) jóváhagytak, és amelyeknek a célja az ökotermelésnek, mint alternatívának az ösztönzése. Ezek az intézkedések nem csak a fogyasztás növekedését érik el, hanem az elısegítenek egyfajta ismeretterjesutést a bioélelmiszerekrıl, és emelik a környezet tudatosságot a lakosság körében, ezen kívül javul azon földrajzi terület, régió gazdasági és társadalmi fejlıdése, ahol a fejlesztések elindultak Értékesítés a gazdaságban A közvetlen, direkt értékesítés a legfontosabb értékesítési csatorna az ökotermékek értékesítésében a mind a termelık mind a fogyasztók számára. 23

24 Direkt marketing Közvetlen értékesítés FOGYASZTÓ TERMELİ Árcsökkentés Profitnövelés Értékeli a termék frissességét és szezonalitását. Közvetlen kapcsolat a fogyasztóval A termék és eredetének ismerete Helyi termékek és fajták elosztása ELİNYÖK Etikai és környezetvédelmi megközelítéssel egyezı Növeli a foglalkoztatási lehetıségeket Közvetlen hozzáférés a piachoz Nagyobb bevételt eredményez Növeli a termék hozzáadott értékét. HÁTRÁNYOK El kell jutni arra a helyre ahol az értékesítés folyik A termékekhez nehéz hozzájutni, ha csak rövid ideig hozzáférhetık, hiánycikké válnak. Magasabb költségek: új beruházások, képzésre van szükség, új alkalmazottakkal szerzıdéskötés Kevesebb idı jut a speciális feladatok ellátására a termelésben és gazdaság irányításában. Az ökotermékek esetében a direkt marketingnek számos formája ismert: * Közvetlen értékesítés a gazdaságban. Költségesnek bizonyulhat, ha külön területet kell kialakítani a gazdaság területén az értékesítés számára. * Termelık szövetkezete és szövetsége. Az árak kialakítása felett nagyobb ellenırzést biztosít és biztosítja a termelı számára a termékei értékesítését. * Szakosodott bioboltok. Csak bioterméket értékesítenek. * Natura élelmiszer boltok. A gyógynövények mellett más természetes eredető termékeket is értékesít. 24

25 * Vendéglık ellátása. A vendéglátóhelyek közvetlenül a termelıtıl vásárolják az alapanyagokat, amelyekre szükségük van. * Doboz vagy csomag rendszer. A vásárló átveszi a gazdaságban vagy kiszállítják az otthonába az elıre összeállított csomagot vagy dobozt. A KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTÉS ELİNYEI TÁRSADALMI Csökken az egészség kocázatának veszélye Foglalkoztatás növelése A VIDÉKI KÖRNYEZET FEJLİDÉSE Fenntartja a természetes és helyi szokásokat, azzal hogy megtartja és fejleszti az alapvetı termesztési termelési formákat a kisvárosokban és falvakban TERMÉSZETES KÖRNYEZET A szennyezések és a hulladék keletkezésének csökkentése 25

26 Termelık piaca A termelık piacát gyakran zöld piacként is említik, ahol a közvetlen értékesítés számos formája megtaláható, a piac használatával a termelı elkerülheti, hogy nagyobb befektetést hajtson vérge az értékesítés elısegítésére. A piacok nyitottak, a szabadban, közterületeken rendezik, a termelık az árút közvetlenül a fogasztónak adják el. Elsısorban a friss termékek értékesítésére szolgának bár a feldolgozott termékek is egyre nagyobb mértékben megjelennek. A piacon az aznap szedett friss terméket lehet értékesíteni, - így megırizhetı a termék tápértéke, - ez a tulajdonság a legnagyobb vonzerı a vevık számára. Jelentıs mértékő megtakarítás érhetı el a szállítás csökkentésével, mivel a helyi piacokhoz nem szükséges a termék utaztatása hogy eljusson a fogyasztóhoz. TERMELİK PIACA FOGYASZTÓ GAZDÁLKODÓ A termék könnyen elérhetı Megtakarítás a kereskedésen A termék ismerete: honnan jön, hogyan állították elı stb. stb. Maximális alkalmazkodás az árhoz ELİNYÖK Helyi fajták megtalálásának lehetısége Beállított árak A természetes erıforrások megırzése A vásárló szükségleteit és kívánságait könnyő kitalálni A tevékenység fenntartása A területhez kötıdı tevékenységek fenntartása és továbbvitele A társadalmi összetartás növelése a vidéki környezetben 26

27 HÁTRÁNYOK Az elérhetı termékek kisebb választéka Elegendı mennyiségő termék szükséges Beszerzési csoportok Van egy másik változata a közvetlen értékesítésnek, ami a fogyasztói csoportokhoz való értékesítést jelenti. Ezek a fogyasztók általában egy csoportot alkotnak együtt kis szövetkezetek formájában, amely elvégzi a megrendelést és szervezi a szállítást. Ennek a modellnek a lehetıségei azonban behatároltak, ha az igények és az ellátás nı. Az ökotermékek értékesítésének ezen a szintjén a probléma megoldásához termelıi szövetkezeteket hoztak létre, amelyek kapcsolatba lépnek a beszerzési csoportokkal (vagy más szervezetekkel), hogy foglalkozzanak a termelık kereskedelmi forgalmával. 27

28 BESZERZÉSI CSOPORTOK FOGYASZTÓ Hozzáférés a kívánt termékhez GAZDÁLKODÓ Garancia hogy forgalmazza a termékét ADVANTAGES Garancia hogy megtalálja a termékeket amilyen formában akarja Maximális alkalmazkodás az árhoz Tevékenység fenntartása Megtakarítás kereskedésre fordítandó forrásokon A méltányos ár garantálása A társadalmi összetartás növekedése DISADVANTAGES Összetettség a csoport megformálásában A vásárló kívánságainak megfelelıen módosítania kell a termelést Támogató beszerzési csoportok A beszerzési csoportok, amelyek nagyon hatékonyaknak bizonyulhatnak az értékesítésben, az un. Támogató értékesítési csoportok. Ez a modell etikai választási lehetıség, amely az emberi kapcsolatok fontosságán alapul és a helyiek és támogató barátaik együttmőködésén egy adott területre vonatkozóan.. Támogató beszerzési csoportot egyének, családok csoportja alkotja akik a beszerzéseket együtt hajtják végre, a beszállítókat pontos etikai és környezet védelmi alapelvek szerint kiválasztják ki. A termékek ökológiai merzıgazdságból számaznak, amelyet szigorúan a helyi termelı szövetkezetek állítanak elı, vagy mezıgazdasági kisvállalkozások 28

29 MÉLTÁNYOS BESZERZÉSI CSOPORTOK FOGYASZTÓ GAZDÁLKODÓ Hozzájutás a friss termékekhez Közvetlen kapcsolat a vásárlóval Közvetlen kapcsolat a termelıvel A vásárló igényeinek ismerete ELİNYÖK A terméke elıállításának származásának teljes ismerete A hulladék keletkezésének megtakarítása Megtakarítás a csomagoláson és a csomagokon Méltányos árhoz jutás garanciája A természetes erıforrások megırzése; csökkentett szennyezıdés és energiafogyasztás Olyan minıségő élelmiszer elıállítása, ami egészséges, megbízható, organikusan fenntartható és társadalmilag méltányos A társadalmi összetartás növekedik HÁTRÁNYOK Az elérhetı termékek változatossága kisebb A termelés mennyiségileg elegendı legyen 29

MARKETING AND COMMERCIALISATION OF ORGANIC PRODUCTS

MARKETING AND COMMERCIALISATION OF ORGANIC PRODUCTS A BIOTERMÉKEK FORGALMAZÁSA ÉS MARKETINGJE MARKETING AND COMMERCIALISATION OF ORGANIC PRODUCTS Translated by AHOF/MÖGÉRT GREENFOOD PROJECT 2010-1-ES1-LEO05-20948 1. INTRODUCTION Általánosan megfogalmazva,

Részletesebben

Az elektronikus kereskedelem logisztikai kihívásai

Az elektronikus kereskedelem logisztikai kihívásai Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar E-business Kutatóközpont Az elektronikus kereskedelem logisztikai kihívásai Késztette: Nagy Piroska Gazdasági informatika szak E-business szakirány 2009

Részletesebben

Debreceni Egyetem Agrárgazdasági- és Vidékfejlesztési Kar

Debreceni Egyetem Agrárgazdasági- és Vidékfejlesztési Kar Debreceni Egyetem Agrárgazdasági- és Vidékfejlesztési Kar Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék Tanszékvezetı: Dr. habil. Herdon Miklós, egyetemi docens ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI MEGOLDÁSOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságelemzési és Módszertani Intézet Gazdasági- és Informatikai Tanszék A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FEJLİDÉSÜK

Részletesebben

Marketing logisztika

Marketing logisztika 2 Dankó László MSc. MA. PhD. CSc. Marketing logisztika a II. évfolyamos marketing szakos - értékesítés szakirányos MA közgazdász hallgatók számára Miskolc, 2009. 3 Szerkesztette: Dr. Dankó László PhD.

Részletesebben

Multinacionális ruházati vállalatok társadalmi felelısségvállalása

Multinacionális ruházati vállalatok társadalmi felelısségvállalása BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Újabb diplomás képzés tagozat Nemzetközi Menedzsment szakirány Multinacionális ruházati vállalatok

Részletesebben

Marketing és PR ismeretek

Marketing és PR ismeretek Marketing és PR ismeretek Czéhmester Eszter A szak- és felnıttképzés rendszerének fejlesztése a Savaria TISZK-hez csatlakozott szombathelyi partneriskolákban (TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0001) Elıszó Ez a füzet

Részletesebben

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Készítette: Horváth Zoltán Gödöllı 2010. A doktori

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI FÖLDES FRUZSINA. Mosonmagyaróvár 2008

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI FÖLDES FRUZSINA. Mosonmagyaróvár 2008 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI FÖLDES FRUZSINA Mosonmagyaróvár 2008 FÖLDES FRUZSINA doktori (PhD) értekezés tézisei 1 1. BEVEZETÉS, CÉLKITŐZÉSEK Az elmúlt idıszakban jelentıs fejlıdés tapasztalható a

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett segédanyag

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett segédanyag A Közbeszerzések Tanácsa által a közbeszerzési referens szakképesítés (OKJ 54 343 03 0000 00 00) Közbeszerzési vonatkozású gazdasági és pénzügyi tevékenység szakmai követelménymoduljának Pénzügyi ismeretek

Részletesebben

Egyeztetési változat. 2006. október 16.

Egyeztetési változat. 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM Egyeztetési változat 2006. október 16. Verzió: EKOP 2.2 Oldalszám összesen: 55 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 1. Glosszárium...4

Részletesebben

Értékesítés-menedzsment

Értékesítés-menedzsment Dr.Dankó László MSc,MSc,PhD,CSc. Értékesítés-menedzsment a nappali és levelezı tagozatos marketing szakos MA közgazdász hallgatók számára Miskolc, 2009. 2 Írta és szerkesztette: Dr. Dankó László tanszékvezetı

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés... 1 2. Az internet és az elektronikus kereskedelem... 3. 2.1. Az internet... 4

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés... 1 2. Az internet és az elektronikus kereskedelem... 3. 2.1. Az internet... 4 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 1 2. Az internet és az elektronikus kereskedelem... 3 2.1. Az internet... 4 2.1.1. Az internet kialakulása... 4 2.1.2. Az internet jelene és jövıje... 7 2.2. Az elektronikus

Részletesebben

ÉLELMISZERLOGISZTIKAI FOLYAMATOK OPTIMALIZÁLÁSA

ÉLELMISZERLOGISZTIKAI FOLYAMATOK OPTIMALIZÁLÁSA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR ÉLELMISZERLOGISZTIKAI FOLYAMATOK OPTIMALIZÁLÁSA Hajnal Éva DOKTORI ÉRTEKEZÉS Budapest 2007 A doktori iskola megnevezése: tudományága: vezetıje: Témavezetı:

Részletesebben

ELEMZÉS A hazai online könyvpiacról

ELEMZÉS A hazai online könyvpiacról ELEMZÉS A hazai online könyvpiacról 1 Tartalomjegyzék VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ 5 1. A MAGYARORSZÁGI ONLINE KÖNYVKERESKEDELEM FOGYASZTÓI HÁTTERÉNEK ÉS IPARÁGI HATÁSAINAK ÁTTEKINTÉSE 11 1.1. AZ ELEKTRONIKUS

Részletesebben

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSE FOGLALKOZTATÁS KÉSZÜLT AZ ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁVAL

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSE FOGLALKOZTATÁS KÉSZÜLT AZ ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁVAL IPARI PARKOK FEJLESZTÉSE FOGLALKOZTATÁS KÉSZÜLT AZ ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁVAL Készítette: Ipari Parkok Egyesület Rakusz Lajos 2007. szeptember T A R T A L O J M J E G Y Z É K

Részletesebben

E G Y VÁLLALKOZÁS MEGALAPÍTÁSÁNAK KEZDETI LÉPÉSEI

E G Y VÁLLALKOZÁS MEGALAPÍTÁSÁNAK KEZDETI LÉPÉSEI E G Y VÁLLALKOZÁS MEGALAPÍTÁSÁNAK KEZDETI LÉPÉSEI T é m a v e z e t ı : K é s z í t e t t e : d r. S z i l á g y i E n i k ı H o r v á t h G e r g ı T a m á s e g y e t e m i t a n á r s e g é d g a z

Részletesebben

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Készítette: Dr. Tombácz Endre Mozsgai Katalin

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI HALMARKETING PROGRAM 2011 2015 (KHMP 2011 2015)

KÖZÖSSÉGI HALMARKETING PROGRAM 2011 2015 (KHMP 2011 2015) VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM ERDÉSZETI, HALÁSZATI ÉS VADÁSZATI FİOSZTÁLY HOP IH OSZTÁLY KÖZÖSSÉGI HALMARKETING PROGRAM 2011 2015 (KHMP 2011 2015) N y i l v á n o s a n y a g Európai Halászati Alap: A

Részletesebben

Közgazdasági ismeretek

Közgazdasági ismeretek Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ KÉZIRAT TÁMOP projekt részére Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ Szerzı: Bacsi Zsuzsanna Pannon Egyetem Georgikon Kar Lektor:????

Részletesebben

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER 2009. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER... 1... 1 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 6 2.1. A stratégiai terv céljai... 6 2.2.

Részletesebben

Desztináció-marketing

Desztináció-marketing Balaton Partnerségi Program Desztináció Menedzser Tanfolyam 2007. November 5-6. Desztináció-marketing Dr. Piskóti István intézetigazgató Miskolci Egyetem Marketing Intézet A 2 nap szakmai programja 1.

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG AZ EU REGIONÁLIS POLITIKÁJÁBAN A HAZAI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK TAPASZTALATAI

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG AZ EU REGIONÁLIS POLITIKÁJÁBAN A HAZAI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK TAPASZTALATAI Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG AZ EU REGIONÁLIS POLITIKÁJÁBAN A HAZAI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK TAPASZTALATAI Doktori (PhD) értekezés tézisei Kiss

Részletesebben

A versenyképes vállalatirányítás

A versenyképes vállalatirányítás Schwarczenberger Istvánné dr.: A versenyképes vállalatirányítás Budapest, 2008. P:\BMS CM_final\Management\Versenyépes vállalatirányítás_sm.doc TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 3 2. AZ INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Interdiszciplináris (Tájépítészeti és Döntéstámogató Rendszerek) Doktori Iskola DOKTORI ÉRTEKEZÉS

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Interdiszciplináris (Tájépítészeti és Döntéstámogató Rendszerek) Doktori Iskola DOKTORI ÉRTEKEZÉS BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Interdiszciplináris (Tájépítészeti és Döntéstámogató Rendszerek) Doktori Iskola DOKTORI ÉRTEKEZÉS VERTIKÁLIS KOORDINÁCIÓ A SZİLİ- ÉS BORÁGAZATBAN A MAGYAR ÉS A FRANCIA GYAKORLAT

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORISKOLA

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORISKOLA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORISKOLA ÖKOTURISZTIKAI KLASZTER KIALAKÍTÁSA A BELSİ-SOMOGY ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT TERÜLETÉN Fodor Ágnes 2009. Pécs Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

Az ebusiness gyakorlata

Az ebusiness gyakorlata Schwarczenberger Istvánné dr. Az ebusiness gyakorlata A XXI. század vállalatirányításában egyre jelentısebb szerepet játszik az informatika. A versenyben maradás, a versenyelınyök megszerzése, egyre inkább

Részletesebben

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program Törzsanyag 1 Tartalom I. Útra kelünk 6 1. Mit jelent gazdálkodni? 7 1. Álmaink, céljaink 7 2. Kezdjük az alapvetı fogalmakkal! 7 3. Miért kell állandóan döntéseket

Részletesebben

Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR. Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0

Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR. Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0 HÁTRÁNYBÓL ELİNYT! VÁLASZOK A MUNKAERİPIACI (RE)INTEGRÁCIÓ KIHÍVÁSAIRA Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0

Részletesebben