A BIOTERMÉKEK FORGALMAZÁSA ÉS MARKETINGJE E-LEARNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIOTERMÉKEK FORGALMAZÁSA ÉS MARKETINGJE E-LEARNING"

Átírás

1 COMMERCIALISATION AND MARKETING A BIOTERMÉKEK FORGALMAZÁSA ÉS MARKETINGJE E-LEARNING Translated by MÖGÉRT GREENFOOD PROJECT ES1-LEO

2 TABLE OF CONTENTS Bevezetés... 3 Didactic Unit. 3.1 Marketing stratégiák az ökotermékek értékesítésére Rövid kereskedelmi csatornák Helyi piacok Zöld közbeszerzés Didactic Unit 3.2. Alternatív értékesítési csatornák az ökotermékek számára Alternatív elosztási modellek Értékesítés a gazdaságban Termelık piaca Beszerzési csoportok E-kereskedelem

3 Bevezetés Kereskedelem: mindazon folyamatok összessége, amely ahhoz szükséges, hogy a termék a termelıtıl eljusson a fogyasztóig. A mezıgazdasági termékek kereskedelme: azok a tevékenységek, amelynek során a mezıgazdasági termékek eljutnak a fogyasztóhoz. Az egész folyamat több lépésbıl áll, amelyben a kereskedelem szereplıi részt vesznek: termelık, szállítók, eladók, nagykereskedık stb. Ezek a meghatározások az ökotermesztés kereskedelmére is alkalmazhatók. Az egész folyamat során az árú tulajdonságait a legteljesebb mértékben figyelembe kell venni elıtérbe helyezve a minıség megırzését egészen addig, amíg a fogyasztóhoz jut. Az ökotermékek kereskedelme még mindig problémás és kevésbé megoldott kérdés a gazdálkodók és a termelık számára. Ebben a relatíve kis mérető szektorban a marketing fogások kevésbé fejlıdtek megfelelıen - a fogyasztók, a termelık, és a kereskedelmi folyamatban résztvevık elvárásaihoz képest. Családi stílusú mikro-vállalkozás Jellemzés az ökológiai termelı gazdaságok Minimális mennyiségő gazdasági tartalékok Kereskedelmi és marketing ismeretek teljes elutasítása, vagy nagyon csekély ismerete Azok az elosztási csatornák, amelyeket eddig használtak az ökotermékek kereskedelmében a következık: fogyasztói szövetkezetek, közvetlen eladás a fogyasztó számára a piacokon és a vásárokon, Bio-boltok és drogériák, Natura boltok. 3

4 A nagyvállalatok, amelyek együtt dolgoznak a mezıgazdasági termékek kereskedelmén export orientáltak és számítanak, az állami szervek segítségére termékeik eladásában. Számos tényezı akadályozza a kistermelık marketing tevékenységét. Az egyik legfontosabb, hogy a szabályozók nem támogatják a belsı fogyasztás a belsı piac fejlıdését. A szakértık elemzı véleménye szerint, a világpiac gyors léptekkel halad elıre ebben a szektorban az elmúlt években. A jövıre vonatkozó megállapítások is hasonlóak, köszönhetıen azoknak a fogyasztóknak, akik a környezettudatos és egészségtudatos vásárlók táborát növelik, akiket érdekel a termék minısége és igényekkel lépnek fel a termelı társaságokkal szemben. OKOK Hogy ne fejlıdjön a belsı piac A fogyasztó információja hiányos az ökotermékek jelölésérıl. Az ökotermékek magasabb ára Kevés elárusító hely van a fogyasztó közelében Az új szabályozók és adminisztráció bevezetésével új kereskedelmi csatornák születtek meg, amelyek új kereskedelmi lehetıségek megteremtését segítették elı. Az új technológiák megjelenése és alkalmazása a termelı számára az új lehetıségek széles választékát kínálja a marketing területén. Az ökotermékek on-line értékesítése közvetlen formában egy szilárd és megvalósítható kereskedelmi lehetıség Mint termelı, nagyobb lehetısége van a magasabb ár elérésére, ha kiiktatja a közvetítı kereskedıket a kereskedelmi láncból és létrehozza a saját vásárlói listáját. A következı elosztási és kereskedelmi csatornák elısegítik a közvetlen kapcsolatot a fogyasztó és a termelı között: a helyi piacok, közvetlen 4

5 értékesítés a termelı gazdaságban, értékesítés a vásárokban és beszerzési csoportokban. TERVEZÉS SZÜKSÉGES ILLESZKEDJEN HOGY KERESKEDELMI MANAGEMENT ÖKOTERMÉKEK MARKETING Az EU ökotermék lógója 5

6 Didactic Unit. 3.1 Marketing stratégiák az ökotermékek értékesítésére Módszerek és technikák sorozata, amely elısegíti egy vagy több termék lehetı legjobb eladását Mi a marketing? Módszerek és technikák tudománya, amely javítja a különbözı termékek kereskedelmét. Minden olyan tevékenység, amit végre kell hajtani, hogy a termék a végfelhasználókhoz jusson. Koetler egyik definíciója (aki a marketing atyjaként ismert) megállapítja, hogy a marketing társadalmi és irányítási folyamat, amelyben a különbözı csoportok és egyének megszerzik, amit kívánnak, és amire szükségük van és felajánlanak és cserélnek olyan termékeket, amelyek mások számára értékesek. Mint ökotermelı rendelkezel bizonyos termékekkel, amelyeket értékesíteni akarsz a fogyasztó számára, és ebbıl folyamatból profit/nyereség megszerzésére törekszel. A marketing minden olyan tevékenység, amelyet meg kell tenned, hogy elérd ezt a célt. A marketing célkitőzései között szerepel, hogy az értékesítési feladatot az ügyfél lehetı legnagyobb megelégedettségére végzi el figyelemmel kísérve annak igényeit és céljait. Lényeges hogy a termelı megismerje a fogyasztók igényeit és a fogyasztói szervezeteket (szervezetek, társaságok, gazdaságok stb..) és a termékei találkozzanak az igényekkel hogy a folyamatos üzletmenet érdekében. Meg kell határozni azokat a feltételeket, amelyben a termék eléri végfelhasználót (ár, szállítás, csomagolás, hely ahol a szóban forgó termék elérhetı kapható stb.) - a teljes kereskedelmi folyamat részét képezi. A termelı számára nagyon fontos. hogy figyelemmel legyen az elıbb említett változókra, amikor azt a hatékony marketing stratégiát kialakítja, amely illeszkedik a lehetıségeihez és a rendelkezésre álló forrásaihoz. 6

7 A fogyasztó, mint kulcselem Marketing Szaktanács adás Fogyasztó Vásárló Értékesíté s Üzlet Az elsı lépés hogy megismerkedjünk az ügyfél és a leendı ügyfél jellemzı tulajdonságaival. Ezek az ismeretek lehetıvé teszik, hogy megértsük a szükségleteit és elvárásait, céljait az ökotermékekre vonatkozóan. Mit szeretne a fogyasztó elérni a termek megvásárlása által, ehhez kell igazítani a termelı és a forgalmazó hozzáállását a marketing tevékenységhez, hogy minél jobban találkozzanak a vevı kívánságaival. Az ügyfél határoz mindenben. Számos esetben a vásárló nincs tudatában az árú tulajdonságainak, vagy nem tudja a minıségeket elkülöníteni, például az ökotermékek esetében a hozzáadott értéket, és annak valódi értékét a vidék és a környezet fenntarthatóságában. Nagyon fontos hogy ezek az információk eljussanak a vevıhöz, hogy a fogyasztó úgy érezze, megéri hogy megvásárlója az ökoterméket. 7

8 Amikor az öktermékeket reklámozzuk nagyon fontos hangsúlyozni, a termékek társadalomban betöltött értékeit, mint például a környezetvédelemben, a fenntarthatóságban, az állatjólét kialakításában, a termék nyomon követhetıségben játszott szerepét. Ezeknek, az üzeneteknek el kell jutniuk a fogyasztóhoz, annak érdekében, hogy megértse és értékelje a különbségeket más minıségő termékekkel összevetve, valamint az ökotermékek egyedi értékére is fel kell hívni a figyelmét. A meggyızött és lojális fogyasztó, aki megveszi az ökotermékeket nagyobb valószínőséggel, megy el a speciális bioüzletekbe vagy ellátogat és vásárol közvetlenül a termelıtıl, illetve kereskedı és értékesítı egyesületektıl, szövetkezetektıl. Annak érdekében a hogy a konvencionális terméket vásárló fogyasztó fokozatosan áttérjen és csatlakozzon az ökoterméket fogyasztó és vásárlok közösségéhez, elıfeltétel, hogy az ökotermékeket megtalálja a konvencionális üzletekben megfizethetı áron megfelelı információval és figyelemfelkeltı reklámmal ellátva. 8

9 Közvetlen értékesítés/ Direkt marketing Az ökotermékek kereskedelmének leghatékonyabb módja az u.n. közvetlen értékesítés Közvetlen értékesítés/ Direct marketing: mindazon folyamatok és technikák sorozata, amelynek során egy azonnali és közvetelen kapcsolat alakul ki a potenciális vevı és a termelı között, melynek célja a termék, vagy szolgáltatás, értékesítésének elısegítése, ennek érdekében a közvetlen kapcsolat rendszerek és eszközök kialakítása és telepítése. A minısített szabványos biotermékek speciális tulajdonságai alapján ez a legmegfelelıbb értékesítési technika a fogyasztó eléréséhez. A közvetlen kapcsolat a termelı és a fogyasztó között egyike azon kulcs elemeknek, ami meghatározza az ökotermékek kereskedelmét. MI AZ, AMIT ELFOGYASZT MIT SZERETNE TUDNI A VÁSÁRLÓ HONNAN JÖN A TERMÉK HOGYAN ÁLLÍTOTTÁK ELİ AZ ÖKOTERMÉKRİL KI ÁLLÍTOTTA ELİ 9

10 Ez az az információ, amit felhasználhat, ha az alkalmazott technikákat hatékonyabbá akarja tenni, és amivel biztosítani lehet, hogy a termék a lehetı legnagyobb számú fogyasztóhoz eljusson. A weboldalak információs anyagai, rövid bemutató anyagok, kapcsolódás a termelı egység, szövetkezet gazdálkodó Web oldalához egy közvetlen linkkel, közvetlen küldési lehetıség felajánlása, és reklámozás stb. Melyik a leginkább megfelelı stratégia? Amint sikerült elérni a vásárlót vagy potenciális vásárlót, ez az az idı, amikor meg kell határozni, hogy milyen módon jut el a hozzá termék, melyik a legmegfelelıbb marketing csatorna, hogy a maximális sikert érjünk el, a legkisebb költséggel. A számunkra a legmegfelelıbb marketing csatornát a lehetıségeikkel, a szükségletekkel és a forrásokkal összhangban, kell megválasztani a különbözı alternatívák, lehetıségek közül. A MARKETING CSATORNA TÍPUSA TULAJDONSÁGAI - Nincsenek közvetítık Direkt/közvetlen Kiskereskedı - A termelı hajtja végre a feladatok nagy részét: kereskedés, szállítás, tárolás és kockázatvállalás. - A legfontosabb tevékenység a közvetlen értékesítés: telefonos értékesítés, levelezés útján vagy katalógusból értékesítés, online értékesítés. - 1 a közvetítı kereskedık 1.szintje: kiskereskedık (specializált üzlet, raktáráruház, szupermarketek, hipermarketek). - Valakinek kapcsolatban kell lenni a közvetítı kereskedıvel. - 2 a közvetítı kereskedık 2.szintje: Nagykereskedı o nagykereskedık: közvetítı kereskedık, akik rendszerint nagykereskedelmi tevékenységet o Kiskereskedı, viszonteladó: közvetítı kereskedık, akik a kiskereskedıi szinten értékesítenek a végfogyasztó számára. Ügynök/ Intermediary - 3 a közvetítı kereskedık 3.szintje: o Közvetítı ügynök: kereskedelmi vállalatok a termelık számára keresnek ügyfeleket, vagy segítik ıket, abban hogy 10

11 üzleteket kössenek. o Nagykereskedık. o Kiskereskedık, viszonteladók. - Használják a viszonteladók és kiskereskedık, kis mérető üzemek. - A közvetítı kereskedık szinte minden marketing tevékenységet végrehajtanak. Forrás: IFES készítette a kivonatait Ivan Thompson Type of distribution channels tanulmánya alapján Minél több közvetítı kereskedıt igényel egy kereskedelmi csatorna, annál magasabb költséget kell kigazdálkodni a termelés során, ami hatással van a végtermék árára. Nagyon fontos ezt szem elıtt tartani, mivel az ökotermék vásárlók az esetek nagy részében az Ár alapján döntik el, hogy vásárolnak-e. Ha túl drága, akkor elérhetetlenné válik számukra, hiába vannak meggyızıdve a minıségérıl. Mindezek ellenére vannak olyan marketing stratégiák, amelyeket érdemes használni, hogy új és jobban használható lehetıségek nyíljanak meg egy bizonyos termék értékesítésére. 11

12 Rövid kereskedelmi csatornák Mint ökotermelınek elsıdleges szempont, hogy termeljen, és értékesíteni tudja a terméket úgy, hogy a munkája egy átlagos szintő fenntartható életvitelt tegyen lehetıvé. Azonban sok esetben a globális piac kereskedelmi formáinak logikája nyíltan ellentmondásban van a hiteles ökotermékek termelésnek és értékesítésének. A termelınek is ismernie kell, hogy a kereskedelmi csatorna munkaszakaszok sorozatából áll össze: termelés, elosztás, tárolás, elıkészítés, értékesítés és fogyasztás. A fogyasztók alkotják az utolsó láncszemet ebben a láncban. A marketing folyamat során különös figyelmet fordítanak arra, hogy biztosítsák a jó minıségő ételek és italok kínálatát, a frissességét és az ízletességét, ezzel azon fogyasztói igényeket elégítik ki, akik számára fontos a termékek kiváló minısége ahhoz, hogy megvásárolják azokat. Ez típusú kereskedelmi lánc tekinthetı a hosszú kereskedelmi (vagy ellátó) láncnak. Rövid kereskedelmi csatornák A rövid kereskedelmi csatornák megkönnyítik a méltányos ár kialakítását, mert ebben a kapcsolatrendszerben a fogyasztó reálisabb képet kap a mezıgazdasági termelésrıl és az élelmiszer árakról. Továbbá, a forgalmazók által sokszor felszámított magas költségeket méltányosan meg lehet osztani a termelık és fogyasztók között A méltányos ár lehetıvé teszi, hogy a termelı megfelelı árat kapjon a munkájáért, és a fogyasztó is kevesebbet fizet, és pontosan tudja, hogy milyen termékért fizet. 12

13 Csökkenti a kereskedelem költségeit ELİNYÖK Rövid kereskedelmi csatorna Fokozza a fogyasztói közönség ismereteit az ökotermékek minıségérıl Elısegíti a hozzáférést a minıségi márkákhoz (brandek) és reklámhoz Hozzájárul a vidékfejlesztéshez és az ökoszisztéma fenntartásához Elısegíti a termelı fogyasztó kapcsolatot A kistermelıi gazdaságok számára ez a fajta elosztási csatorna sok lehetıséget jelent, elsısorban azzal, hogy eltávolítja a közvetítı kereskedıket - amelyek a nagybani elosztásban és kereskedelemben érdekeltek elsısorban - a termelı és a fogyasztó közötti kapcsolatból, így mind a termelı mind a fogyasztó újra felfedezi saját környezetét és ebben a saját jelentıségüket. Új kapcsolatok kialakítását segíti elı a mezıgazdasági, vidéki környezet és az urbanizált világ között. 13

14 Helyi piacok Az elmúlt években növekvı tudatosság figyelhetı meg a fogyasztók között a vásárlói döntések következményeinek figyelembe vételében. A vásárlói döntések során egyre inkább figyelembe veszik a környezet állapotát és az egészséget. Továbbá a vásárlónak nagyobb választási lehetısége van a vásárlás helyszínén. A helyi piacokat a településeken szokásos vásárok helyszínén tartják, vagy a nagyvárosokban a modern bevásárló központokban. Néhány jelentısebb általános kiskereskedelmi üzletben, viszonteladói hálózatban a szokásos termékválaszték között megtalálható a biotermékek nemzeti, és nemzetközi termékválasztéka. Az üzletek a szokásos termékválaszték mellet néhány saját márkával rendelkezıt is, kínálnak ezek körében is megtalálhatóak az ökominıségben elıállítottak. A választék bıvítés extra minıséget kölcsönöz az üzlet arculatának. 14

15 HELYI PIAC FOGYASZTÓ GAZDÁLKODÓ A termék közelsége A termék jobb ellenırzése A termék ismerete A helyi ügyfelekhez való hozzáférés lehetıségei ELİNYÖK Folyamatos ellátás lehetısége Helyi foglakoztatás létrehozása Garancia a termék értékesítésére Gyarapodás, helyi és regionális fejlıdés elısegítése A környezet tisztelete HÁTRÁNYOK Információ hiánya a megrendezés napjáról, idıpontjáról Idıszakosan tartják A termelés eredményének a vásár napjához való igazítása, idızítés a piaci napokhoz. Az értékesítési terület korlátozott Zöld közbeszerzés A Zöld Közbeszerzés (ZK) az a folyamat, amelyben a hatóságok a javak és szolgáltatások vásárlásában, beszerzésében azokat részesítik elınyben, ahol alacsony a környezeti terhelés a termék elıállításának teljes életciklusa alatt, összehasonlítva ugyanazon funkciót betöltı termékre volnatkozó más elıállítási formákkal. 15

16 A Zöld Közbeszerzés egy önkéntes eszköz beszerésben, amely azt jelenti, hogy a tagállamok és a hatóságok határozzák meg, hol kívánják végrehajtani, és milyen mértékben. Európában a hatóságok a legnagyobb fogyasztók ebben a tekintetben. Jelenleg legalább a 17%-át költik el a nemzeti összterméknek (GDP) erre a célra az EUban. Felhasználják a vásárlóerejüket, hogy olyan termékeket és szolgáltatásokat válasszanak, amelyek alacsony környezeti terhelést jelentenek és ezen a módon jelentıs mértékben hozzájárulhatnak a fenntartható termeléshez és fogyasztáshoz. A Zöld közbeszerzés egy hatékony eszköz a Vezetı piac Európában kezdeményezés támogatására, amelyet az Európa Tanács indított el, hogy ezen keresztül segítse a kedvezı környezeti terheléssel elıállított termékek forgalmazását az olyan szektorokban, amelyek gazdasági szempontból fontosak az EU számára. Ezek között a szektorok között megtalálható az organikusan elıállított termékek forgalmazása. 16

17 PÉLDA a zöld közbeszerzésre Egy gyakorlati példát mutatunk be amelyben nyomonkövethetı hogyan alkamazták a Zöld Közbeszerzést, és ezzel összefüggésben hogyan növekedett az ökotermékek fogyasztása. 6 iskolában végezték a kísérletet Badalonában (Barcelona Spanyolország). A kísérletben megvizsgálták hogy milyen indíttatásból alkalmazták az iskolák a ZK-t. Az oktatási központokat azért választották ki, mert részt kívántak venni a felmérésben, valamint a ZK-el támogatott élelmiszereket alkamaztak az iskolai étkeztetésben. A ZK-rıl az EU által kialakított feltételrendszerre alapozva egy ismertetı kézikönyvet készítettek, amelynek alapján lefekteték a mérendı paramétereket és a mérési módszereket az eredmények feldolgozáshoz és kiértékeléséhez. A következı url bemutatja a szükséges feltételeket: t.pdf Az adatgyőjtés módszere kérdıívek és a személyes inerjúk készítése volt. Vizsgálatot folytattak minden iskolai étkezdében a kiválasztott iskolákban a fogyasztási és beszerzési szokásokról. Feltétel volt, hogy az élelmiszereket ökológiai mezıgazdasági termelésbıl vásárolják és az étkezésben a menük összeállítsásban is alkalmazkodniuk kellet az ökológiai szempontokhoz (kevesebb hús és több zöldség, több szezonális élelemiszer) A feltételek között szerepelt a nem mőanyag alapú étkészlet és evıeszközök használata, valamint ökológiai mőveléső zöldségeskert létesítése oktatási és fogyasztási céllal. Az ökotermékek vásárlása és feldolgozása, étrendbe illesztése, gazdasági és szociális hatással volt a kerület életére; a gazdálkodók számára komoly hasznot jelentett, hogy értékesíteni tudják a termékeiket, az alkalmazottak száma nıtt, és a minimális környezeti hatást biztosított: mert rövid értékesítési csatornát lehetett használni. 17

18 Didactic Unit 3.2. Alternatív értékesítési csatornák az ökotermékek számára Az ökotermékek kereskedelme egy gyenge láncszem az értékesítési folyamat láncolatában, amely a termelıtıl a fogyasztóig húzódik. A probléma részben a kereskedelmi lánchoz kapcsolódik: a termelık néhány hektáron gazdálkodnak, és nincsenek kapcsolatban egymással, a fı motivációjuk a jobb minıségő éltvitel elérése, a kereskedelmi szempontok másodlagosak. A termelı számára elsırendő és legfontosabb az ökológiai termesztési eljárások, technológia tökéletesítése. A termelı érdekei szerint elsısorban az ökofeltételrendszer szabályai szerinti termesztés megvalósítása fontos, hogy terméke az ökominısítés szerint elfogadott legyen. Azonban, ha a minısített terméke már megvannak, a termékekkel valamit kezdeni kell tehát a következı lépés: a kereskedelmi problémák megoldása. A kereskedelemkez kapcsolódó feladatok: piac keresése, árbeállítás (beárazás) és szállítás. A gazdálkodó az esetek többségében elsısorban a közvetlen kapcsolat kialakítására törekszik a fogyasztóval. Ez a forma lehetıvé teszi a termelınek hogy közvetlenül állítsa be az árakat, anélkül hogy figyelembe venné a közvetítık tanácsát a termék jellemzıire vonatkozóan. Ez lenne a közvetlen értékesítés, amelyet különbözı módokon végezhet: akár a gazdaságban is, vagy az utcai városi piacokon, stb. Ha azonban ezek a variánsok sikeres, azt találjuk, hogy szükségünk lesz nagyobb mennyiségő forrásokra, hogy végre tudjuk hajtani az értékesítést, majd kiderül, hogy ezt a feladatot egyedül mint gazdálkodó nem tudjuk megoldani. A továbbiakban, ha az üzletét szeretnénk a közvetlen értékesítésben növelni, csak termelı és fogyasztó közötti kapcsolat formájában akkor rövidesen kiderül ennek határa van. A probléma megoldására, amelynek során a termelı bıvíteni, növelni kívánja a piacát (vagy lehetséges piacát) számos alternatív elosztási csatorna áll a rendelkezésére, amelyek csak kevéssé térnek el az élelmiszertemékek 18

19 értékesítésében megszokott elosztási, kereskedelmi moduloktól: közvetlen (direkt) eladás, értékesítési csoportok, és e-marketing. FARMER ÉRTÉKESÍTÉS FOGYASZTÓ SIKER, ami arra utal t Nagy mennyiségő források megléte, hogy végrehajtsa az értékesítést. Lehetelen feladattá válik az értékesítés megfelelı végrehajtása. Az üzlet bıvítése érdekében alternativ kereskedelmi megoldások válnak szükségessé Lehetséges megoldások KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTÉS ÉRTÉKESÍTÉSI CSOPORTOK E-KERESKEDELEM Alternatív elosztási modellek Ha mint ökológiai gazdálkodó a konvencionális értékesítési csatornákon keresztül akar értékesíteni egy nagyon evidens problémával szembesül: a rendszerek nem 19

20 alkalmazkodtak sikeresen az ökotermékek eladásához. A tagoltság továbbra is a szektor kritikus pontja, köszönhetıen a gazdaságok területi szétszórtságának, valamint annak a ténynek, hogy csak kis mennyiségő árú mozog, az áruegységre esı költséghányad, nagyon megnı. Alternatív elosztási csatornák fontos szerepet játszanak az ökogazdálkodás szociális, gazdasági és ökológiai hatásának elterjesztésében, elımozdíva a közvetlen kapcsolatot a termelık között és a termelık és a fogyasztók között. A problémák egyike az ár, amellyel minden fogyasztó találkozik, amikor ökoterméket vásárol. Ha ezt a terméket a hagyományos kereskedelmi csatornákon keresztül értékesítik, akkor a fogyasztó az árút az esetek többségében nagyon drágának találja és nincs tisztában vele, hogy ez miért történik. Egy létezı probléma: az ügyfél méltányos árat fizessen azért, amit vásárol, és hogy ön mint termelı, mint tisztességes árat kapjon a munkájáért. Az alternatív elosztási csatornák kialakításával ez szempont nagyon népszerővé válik, amelyek biztosítják a termék mozgását az teljes láncon keresztül, és addig csökkentik az árat, amíg el nem érik a kívánt árbeállítást. 20

21 Az értékesítési csatorna megválasztását befolyásoló tényezık - A telephely logisztikai feldolgozásából adódó lehetıségek: közel van e elosztó központokhoz, vagy távol. A termékek szállítása miatt költségeink keletkezhetnek, ezért kellı figyelmet kell fordítani a termékek szállítása miatt felmerülı költségekre az ilyen típusú központokba. - Az értékesítési láncról szükséges ismertek. A kereskedelmi feladatokban való részvétel mértékével összefüggésben (ha azokat közvetlenül végzi, vagy van valaki, aki foglalkozik vele), többé-kevésbé könnyedén meg tudja tervezni a kereskedelmi folyamat valamennyi vonatkozását. - A saját organikus (ökológiai) ideológia: Ha többé-kevésbé elkötelezett az ökológiai szemlélethez és a hagyományos elosztási modellhez: Számos gazdálkodó az ökológiai gazdálkodás elkötelezett híve, nem értenek egyet a konvencionális gazdálkodás mőködésének és kereskedelmének modelljével: foglalkoztatja ıket a környezetre gyakorolt hatás és a Fair Trade kereskedelmi megoldások védelme, nem értenek egyet a globalizációval, stb. Ebben az esetben alternatív kereskedelmi megoldásokat kell keresni. - A vásárló jellemzése: ha ön egy elkötelezett vásárló, akkor bizonyára kevésbé lesz érzékeny az árban jelentkezı eltérésekre, és bizonyára jobban elviseli azokat a nehézségeket, amelyek a direkt értékesítéssel járnak. (pl.: kiutazás a termelı gazdaságába az árúért); ezzel ellentétben, ha az ön ökotermék vásárlója csak egy alkalmi fogyasztó, akkor bizonyára vonakodni fog, hogy az addig megszokott vásárlási szokásain változtasson, tehát, ha a keresett biotermék a boltban, szupermarketben van, akkor lehet, hogy hajlandó megvenni. 21

22 Logistikai lehetıségek a telephely közelében. in your area TÉNYEZİK amelyeket figyelembe kell venni ha értékesítési csatornát választunk a termékeink számára A termelı ismeretei a termékei értékesítésérıl. A termelı elkötelezettsége az alternativ elosztási csatornák iránt. A fogyasztó elkötelezettsége az alternativ elosztási csatornák iránt. Alternatív elosztási csatornák típusai Az ökológiai minıségő élelmiszerek bevezetése: kórházak, iskolák stb. ALTERNATÍV csatornák típusai A bioélelmiszerek eladása, a fıbb általános kiskereskedelmi üzletekben A biotermékek értékesítésére szakosodott bolt nyitása (vagy bizonyos típusú biotermékekre) Fogyasztóvédelmi szervezetek és szövetkezetek 22

23 Az ökoélelemiszerek bevezetése a szociális étkezdékbe, olyan tevékenység, amely megcélozza az élelmiszerellátás biztosítását hagyományos, megszokott módon, azáltal hogy a közeli elosztás olcsóbb és egyszerőbb módját választja. Az akció célja a belsı fogyasztás elısegítése. A legtöbb ilyen tevékenység részét képezi azoknak az intézkedéseknek, amiket társadalmi kezdeményezésre javasolt tervek alapján a közigazgatás különbözı szintjein (helyi, regionális, országos) jóváhagytak, és amelyeknek a célja az ökotermelésnek, mint alternatívának az ösztönzése. Ezek az intézkedések nem csak a fogyasztás növekedését érik el, hanem az elısegítenek egyfajta ismeretterjesutést a bioélelmiszerekrıl, és emelik a környezet tudatosságot a lakosság körében, ezen kívül javul azon földrajzi terület, régió gazdasági és társadalmi fejlıdése, ahol a fejlesztések elindultak Értékesítés a gazdaságban A közvetlen, direkt értékesítés a legfontosabb értékesítési csatorna az ökotermékek értékesítésében a mind a termelık mind a fogyasztók számára. 23

24 Direkt marketing Közvetlen értékesítés FOGYASZTÓ TERMELİ Árcsökkentés Profitnövelés Értékeli a termék frissességét és szezonalitását. Közvetlen kapcsolat a fogyasztóval A termék és eredetének ismerete Helyi termékek és fajták elosztása ELİNYÖK Etikai és környezetvédelmi megközelítéssel egyezı Növeli a foglalkoztatási lehetıségeket Közvetlen hozzáférés a piachoz Nagyobb bevételt eredményez Növeli a termék hozzáadott értékét. HÁTRÁNYOK El kell jutni arra a helyre ahol az értékesítés folyik A termékekhez nehéz hozzájutni, ha csak rövid ideig hozzáférhetık, hiánycikké válnak. Magasabb költségek: új beruházások, képzésre van szükség, új alkalmazottakkal szerzıdéskötés Kevesebb idı jut a speciális feladatok ellátására a termelésben és gazdaság irányításában. Az ökotermékek esetében a direkt marketingnek számos formája ismert: * Közvetlen értékesítés a gazdaságban. Költségesnek bizonyulhat, ha külön területet kell kialakítani a gazdaság területén az értékesítés számára. * Termelık szövetkezete és szövetsége. Az árak kialakítása felett nagyobb ellenırzést biztosít és biztosítja a termelı számára a termékei értékesítését. * Szakosodott bioboltok. Csak bioterméket értékesítenek. * Natura élelmiszer boltok. A gyógynövények mellett más természetes eredető termékeket is értékesít. 24

25 * Vendéglık ellátása. A vendéglátóhelyek közvetlenül a termelıtıl vásárolják az alapanyagokat, amelyekre szükségük van. * Doboz vagy csomag rendszer. A vásárló átveszi a gazdaságban vagy kiszállítják az otthonába az elıre összeállított csomagot vagy dobozt. A KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTÉS ELİNYEI TÁRSADALMI Csökken az egészség kocázatának veszélye Foglalkoztatás növelése A VIDÉKI KÖRNYEZET FEJLİDÉSE Fenntartja a természetes és helyi szokásokat, azzal hogy megtartja és fejleszti az alapvetı termesztési termelési formákat a kisvárosokban és falvakban TERMÉSZETES KÖRNYEZET A szennyezések és a hulladék keletkezésének csökkentése 25

26 Termelık piaca A termelık piacát gyakran zöld piacként is említik, ahol a közvetlen értékesítés számos formája megtaláható, a piac használatával a termelı elkerülheti, hogy nagyobb befektetést hajtson vérge az értékesítés elısegítésére. A piacok nyitottak, a szabadban, közterületeken rendezik, a termelık az árút közvetlenül a fogasztónak adják el. Elsısorban a friss termékek értékesítésére szolgának bár a feldolgozott termékek is egyre nagyobb mértékben megjelennek. A piacon az aznap szedett friss terméket lehet értékesíteni, - így megırizhetı a termék tápértéke, - ez a tulajdonság a legnagyobb vonzerı a vevık számára. Jelentıs mértékő megtakarítás érhetı el a szállítás csökkentésével, mivel a helyi piacokhoz nem szükséges a termék utaztatása hogy eljusson a fogyasztóhoz. TERMELİK PIACA FOGYASZTÓ GAZDÁLKODÓ A termék könnyen elérhetı Megtakarítás a kereskedésen A termék ismerete: honnan jön, hogyan állították elı stb. stb. Maximális alkalmazkodás az árhoz ELİNYÖK Helyi fajták megtalálásának lehetısége Beállított árak A természetes erıforrások megırzése A vásárló szükségleteit és kívánságait könnyő kitalálni A tevékenység fenntartása A területhez kötıdı tevékenységek fenntartása és továbbvitele A társadalmi összetartás növelése a vidéki környezetben 26

27 HÁTRÁNYOK Az elérhetı termékek kisebb választéka Elegendı mennyiségő termék szükséges Beszerzési csoportok Van egy másik változata a közvetlen értékesítésnek, ami a fogyasztói csoportokhoz való értékesítést jelenti. Ezek a fogyasztók általában egy csoportot alkotnak együtt kis szövetkezetek formájában, amely elvégzi a megrendelést és szervezi a szállítást. Ennek a modellnek a lehetıségei azonban behatároltak, ha az igények és az ellátás nı. Az ökotermékek értékesítésének ezen a szintjén a probléma megoldásához termelıi szövetkezeteket hoztak létre, amelyek kapcsolatba lépnek a beszerzési csoportokkal (vagy más szervezetekkel), hogy foglalkozzanak a termelık kereskedelmi forgalmával. 27

28 BESZERZÉSI CSOPORTOK FOGYASZTÓ Hozzáférés a kívánt termékhez GAZDÁLKODÓ Garancia hogy forgalmazza a termékét ADVANTAGES Garancia hogy megtalálja a termékeket amilyen formában akarja Maximális alkalmazkodás az árhoz Tevékenység fenntartása Megtakarítás kereskedésre fordítandó forrásokon A méltányos ár garantálása A társadalmi összetartás növekedése DISADVANTAGES Összetettség a csoport megformálásában A vásárló kívánságainak megfelelıen módosítania kell a termelést Támogató beszerzési csoportok A beszerzési csoportok, amelyek nagyon hatékonyaknak bizonyulhatnak az értékesítésben, az un. Támogató értékesítési csoportok. Ez a modell etikai választási lehetıség, amely az emberi kapcsolatok fontosságán alapul és a helyiek és támogató barátaik együttmőködésén egy adott területre vonatkozóan.. Támogató beszerzési csoportot egyének, családok csoportja alkotja akik a beszerzéseket együtt hajtják végre, a beszállítókat pontos etikai és környezet védelmi alapelvek szerint kiválasztják ki. A termékek ökológiai merzıgazdságból számaznak, amelyet szigorúan a helyi termelı szövetkezetek állítanak elı, vagy mezıgazdasági kisvállalkozások 28

29 MÉLTÁNYOS BESZERZÉSI CSOPORTOK FOGYASZTÓ GAZDÁLKODÓ Hozzájutás a friss termékekhez Közvetlen kapcsolat a vásárlóval Közvetlen kapcsolat a termelıvel A vásárló igényeinek ismerete ELİNYÖK A terméke elıállításának származásának teljes ismerete A hulladék keletkezésének megtakarítása Megtakarítás a csomagoláson és a csomagokon Méltányos árhoz jutás garanciája A természetes erıforrások megırzése; csökkentett szennyezıdés és energiafogyasztás Olyan minıségő élelmiszer elıállítása, ami egészséges, megbízható, organikusan fenntartható és társadalmilag méltányos A társadalmi összetartás növekedik HÁTRÁNYOK Az elérhetı termékek változatossága kisebb A termelés mennyiségileg elegendı legyen 29

MARKETING AND COMMERCIALISATION OF ORGANIC PRODUCTS

MARKETING AND COMMERCIALISATION OF ORGANIC PRODUCTS A BIOTERMÉKEK FORGALMAZÁSA ÉS MARKETINGJE MARKETING AND COMMERCIALISATION OF ORGANIC PRODUCTS Translated by AHOF/MÖGÉRT GREENFOOD PROJECT 2010-1-ES1-LEO05-20948 1. INTRODUCTION Általánosan megfogalmazva,

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

A KÖZVETLEN TERMELİI ÉRTÉKESÍTÉS LEHETİSÉGEI ÉS KORLÁTAI MAGYARORSZÁGON

A KÖZVETLEN TERMELİI ÉRTÉKESÍTÉS LEHETİSÉGEI ÉS KORLÁTAI MAGYARORSZÁGON A KÖZVETLEN TERMELİI ÉRTÉKESÍTÉS LEHETİSÉGEI ÉS KORLÁTAI MAGYARORSZÁGON Juhász Anikó Agárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Élelmiszerlánc Elemzési Osztály www.aki.gov.hu Konferencia a közvetlen értékesítésrıl

Részletesebben

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része Definiciók Európa e-gazdaságának fejlıdése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Az E-gazdaság fejlıdése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban A közbeszerzések aktuális kérdései Budapest, 2011. november 16-17. A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban Szuppinger Péter Regionális Környezetvédelmi Központ Magyar

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

A problémák, amikre válaszolni kell

A problémák, amikre válaszolni kell A problémák, amikre válaszolni kell Fenntarthatatlan gazdaság visszatérı válságok Környezeti krízis éghajlatváltozás Kimerülı erıforrások - energiafüggıség Növekvı társadalmi egyenlıtlenség - igazságtalanság

Részletesebben

A termıföldkérdés vidékfejlesztési összefüggései

A termıföldkérdés vidékfejlesztési összefüggései A termıföldkérdés vidékfejlesztési összefüggései Varga Péter Stratégia Kft. 2011. február 3. Kelebia Egy kis bevezetés - A közlegelık tragédiája (Hardin, 1968) Adva van egy közlegelı, amelyen a faluban

Részletesebben

Szabó Dorottya. Agrárgazdasági Kutató Intézet Élelmiszerlánc Elemzési Osztály

Szabó Dorottya. Agrárgazdasági Kutató Intézet Élelmiszerlánc Elemzési Osztály A piacok helyzete és s lehetıségei a hazai élelmiszerellátási si láncbanl Szabó Dorottya Agrárgazdasági Kutató Intézet Élelmiszerlánc Elemzési Osztály A válság hatás a kiskereskedelemre, Szent István Egyetem,

Részletesebben

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány foglalkoztathatóság javítása, foglalkoztatás bıvítése projekt rövid címe SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ munkaerı-piaci

Részletesebben

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények A mikroökonómia és makroökonómia eltérése: Bevezetés s a piacgazdaságba gba Alapfogalmak, piaci egyensúly Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények Makroökonómia:

Részletesebben

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI Történelmi áttekintés Római Birodalom: Marcus Terentius Varro: Logisticon c. mőve A római hadseregben a logistas-ok biztosították a hadtápellátást. Középkor: Baron de

Részletesebben

URBACT III Program Agrárközösségek Európa városaiban

URBACT III Program Agrárközösségek Európa városaiban URBACT III Program Agrárközösségek Európa városaiban www.urbact.hu www.urbact.eu Az AGRI-URBAN projekt 11 partnerváros európai hálózata spanyol (Baena) vezetéssel. Újító szerepet kívánnak betölteni a helyi

Részletesebben

A problémák, amikre válaszolni kell

A problémák, amikre válaszolni kell A problémák, amikre válaszolni kell Fenntarthatatlan gazdaság visszatérı válságok Környezeti krízis éghajlatváltozás Kimerülı erıforrások - energiafüggıség Növekvı társadalmi egyenlıtlenség - igazságtalanság

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM. Készítette Borbola Péter

ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM. Készítette Borbola Péter ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM Készítette Borbola Péter EGY KIS IDÉZET A kereskedelem a hálón kezdetben lehet,hogy veszteséges lesz, de biztosan azzá fog válni, ha nem kerül oda! Esther Dyson TÉMAKÖRÖK, TARTALOM

Részletesebben

Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban

Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban A FLUID-WIN projekt Nyertes projekt az EU 6. Kutatás fejlesztési és demonstrációs keretprogramjában Prioritás: Információs Társadalom Technológiák

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer

A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben Egy lehetséges szempontrendszer DOMBI Judit PhD-hallgató Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola Magyar

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

kik a piaci szereplık? mit tesznek? PIACI SZEREPLİK A NEMZETKÖZI ZI KERESKEDELEM

kik a piaci szereplık? mit tesznek? PIACI SZEREPLİK A NEMZETKÖZI ZI KERESKEDELEM A NEMZETKÖZI ZI KERESKEDELEM RÉSZTVEVİI Törzsök Éva RÉSZTVEVİK Termelık Kereskedık Szállítmányozók Fuvarozók Kikötık Raktárházak Bankok Biztosító társaságok Kereskedelmi kamarák Engedélyezı hatóságok Vámhatóságok

Részletesebben

11.6.2010 A7-0109/ 001-249. MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

11.6.2010 A7-0109/ 001-249. MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 11.6.2010 A7-0109/ 001-249 MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság Jelentés Renate Sommer A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. október 1 - i rendkívüli nyilvános testületi ülésére az Tárgy: napirendi pont mellékletei 1. sz. napirendi

Részletesebben

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények A közgazdask zgazdaságtan gtan részei: r Bevezetés s a piacgazdaságba gba Alapfogalmak, piaci egyensúly Elméleti: mikroökonómia makroökonómia nemzetközi gazdaságtan világgazdaságtan komparatív gazdaságtan

Részletesebben

A célok megvalósítása érdekében létrejövı beruházások:

A célok megvalósítása érdekében létrejövı beruházások: Miközben a fogyasztói oldalon tapasztalható a termék és terményváltás iránti növekvı igény (eredetigazolt, minıségi, egészséges termékek), az ehhez szükséges minıségi termelés és elıállítás szervezeti

Részletesebben

Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken. Zalai Borút Egyesület

Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken. Zalai Borút Egyesület Borturizmus és a szılı bor ágazat helyzete Magyarországon és a Zalai borvidéken Mi a borút? A borút definíciója: olyan összetett turisztikai termék, mely sajátos egyedi kínálattal rendelkezik, szervezett

Részletesebben

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Rövid leírás: ez a lecke a személyes pénzeszközökkel történı gazdálkodásról szól. Megvizsgálja az áruk tényleges megvásárlása elıtti piackutatás és

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

ziesedése az informáci

ziesedése az informáci NKTH Innotárs program KKVENT_8 Kis- és s középvk pvállalkozások esélyei a nemzetköziesed ziesedı tudásgazdas sgazdaságok gok korában Magyar KKV-k k nemzetköziesed ziesedése az informáci ciótechnológiai

Részletesebben

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás az XXX Kft., mint EZ és a YYY Kft., mint AZ között létrejött ILYEN szerzıdés tárgyában DÁTUM KOLCHIS Kft. 2 6 1. A kapcsolt vállalkozások azonosító

Részletesebben

Hogyan segítheti a fenntartható fejlıdés mágikus hármasa a kézmőipari vállalkozásokat? Értékfenntartó gazdálkodás az európai kézmőiparban

Hogyan segítheti a fenntartható fejlıdés mágikus hármasa a kézmőipari vállalkozásokat? Értékfenntartó gazdálkodás az európai kézmőiparban Hogyan segítheti a fenntartható fejlıdés mágikus hármasa a kézmőipari vállalkozásokat? Értékfenntartó gazdálkodás az európai kézmőiparban Gál Zsuzsanna projektkoordinátor LEONARDO projekt Szeged, 2009.

Részletesebben

Mikroökonómia - 8. elıadás

Mikroökonómia - 8. elıadás Mikroökonómia - 8. elıadás VÁLLALATOK A NEMZETKÖZI PIACOKON 1 HOGYAN VISELKEDIK EGY NEMZETKÖZI KAPCSOLATOKRA TÖREKVİ VÁLLALAT? PIAC: - gazdasági szereplık - szokások - kultúra, nyelv - jogrendszer, piaci

Részletesebben

Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata

Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata Feladat az osztálynak Párosítsátok az A oszlopban lévı szórészleteket a B oszlopban lévıkkel úgy, hogy értelmes szavakat kapjatok! A oszlop + B oszlop

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Szabó Imre miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tartalom 1. A feladatok és végrehajtásuk szükségessége,

Részletesebben

E-business vs. e-kereskedelem

E-business vs. e-kereskedelem E-kereskedelem E-business vs. e-kereskedelem Az online o kereskedelem fejlıdése se: csúcspont on-line cégek zuhanása európai Internetszolgáltatók belépése a befektetők kijózanodása post-net üzletek amerikai

Részletesebben

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar)

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) Támogatás összege: 1.,2. célterület: 8.000 1.600.000 euró, 3. célterület: 8.000 480.000 euró (szoftverfejlesztés: max 200.000 euró) Támogatási arány:

Részletesebben

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Dr. Polereczki Zsolt Dr. Szakály Zoltán Egyetemi adjunktus Egyetemi docens, Tanszékvezető KE-GTK, Marketing és Kereskedelem Tanszék

Részletesebben

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőképünk Vezető szerepet kívánunk betölteni a bevonatok területén, mindenkor kiváló minőségű, innovatív és fenntartható megoldásokat kínálunk, amelyekben ügyfeleink

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

LEADER vállalkozási alapú

LEADER vállalkozási alapú HPME-hez rendelt forrás HPME HVS célkitűzéshez Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása Versenyképesség (411) LEDER vállalkozási alapú 55 000 000 Ft Míves Térség térség gazdasági

Részletesebben

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens Európa e-gazdaságának fejlődése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Definiciók Az E-gazdaság fejlődése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Enyedi György

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17. HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM Budapest, 2014. június 17. Bevezetés A szervezetek mőködésük és szolgáltatásaik révén felelısek

Részletesebben

Gyakran ismétlıdı kérdések, válaszok

Gyakran ismétlıdı kérdések, válaszok Gyakran ismétlıdı kérdések, válaszok 1. Tájékoztatást kérı levelükben annak megállapítását kérték, hogy a gazdasági társaság, amely egy külföldi cég 100 százalékos tulajdonában van és kizárólag az anyacége

Részletesebben

A modern múlt m áért PROJEKTINDÍTÓ NAP. A projekt bemutatása

A modern múlt m áért PROJEKTINDÍTÓ NAP. A projekt bemutatása A modern múlt m - étkezésünk fenntarthatóságáé áért PROJEKTINDÍTÓ NAP A projekt bemutatása ELŐZMÉNYEK A TÁJT A VÁROSOMV A VÁROSODV A HELY SZELLEME KONFERENCIÁK Környezeti kultúra kulturális lis környezet

Részletesebben

A JÖVİ IT SZERVEZETE. Technológia által vezérelt változó környezet, dr.antal Erzsébet managing partner Nobel Management Consulting

A JÖVİ IT SZERVEZETE. Technológia által vezérelt változó környezet, dr.antal Erzsébet managing partner Nobel Management Consulting A JÖVİ IT SZERVEZETE Technológia által vezérelt változó környezet, változó igény az IT szervezetek felé dr.antal Erzsébet managing partner Nobel Management Consulting Nyomtatás elterjedése :50év 0 év Nyomtatás

Részletesebben

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei Budapest, 2011. november Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés European Bank for Reconstruction and Development

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Bioélelmiszerek. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Bioélelmiszerek. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Bioélelmiszerek Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Biotermék A valódi biotermék ellenőrzött körülmények között termelt, semmilyen műtrágyát és szintetikus, toxikus anyagot nem tartalmaz. A tápanyag-utánpótlás

Részletesebben

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Gyır, 2010. január 17. Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Dr. Poór József egyetemi tanár, CMC HSZOSZ elnöke Változni, de hogyan Fred,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY 1. Vállalkozások a nemzetgazdaságban 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. A vállalkozás fıbb jellemzıi, elemei 4. A vállalkozás szervezetének strukturális

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN NKTH Innotárs program KKVENT_8 HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN Dr. Antalóczy Katalin Halász György Imre Tatabánya, 2010. november 24. IKU Innovációs Kutató Központ (Pénzügykutató

Részletesebben

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE?

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO 14001 SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? Bárczi István a Fenntarthatósági Divízió vezetője 2014. szeptember 23. A KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÚJABB KAPCSOLÓDÁSI

Részletesebben

Internet of Things 2

Internet of Things 2 Az Internet jövıje Internet of Things Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2009.09.29. Internet of Things 2 2009.09.29. Internet of Things 3 2009.09.29. Internet of Things 4 2009.09.29. Internet of Things

Részletesebben

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA 31 341 01 0010 31 03-2012 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Szakma Kiváló Tanulója Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA Szakképesítés: 31 341 01 0010 31 03 Modulok: 0004-06 Az áruforgalom lebonyolítása

Részletesebben

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül 1.tétel a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül létrehozandó vezetıi szintek, azok fontosabb, elkülönült feladatai. b. Az innováció fogalma,szerepe a vállalkozásoknál.

Részletesebben

ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT

ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT EGYÜTTMŐKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA ÜZLETI ÉS NON-PROFIT TANÁCSADÓK EGYÜTTMŐKÖDÉSE FOGYATÉKOS EMBEREK MUNKAERİ-PIACI INTEGRÁCIÓJA ELİSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN Vezetıi

Részletesebben

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A dokumentum a Szakiskolai férıhelyek meghatározása 2010, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

Termelési rendszerek fejlesztési alapelveinek kiterjesztése üzleti folyamatokra az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft.-nél

Termelési rendszerek fejlesztési alapelveinek kiterjesztése üzleti folyamatokra az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft.-nél Termelési rendszerek fejlesztési alapelveinek kiterjesztése üzleti folyamatokra az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft.-nél Tartalomjegyzék 1. Az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. rövid bemutatása 2. A gazdaságosság és az

Részletesebben

E-Shopping Report 2012 Internetes vásárlási trendek Magyarországon

E-Shopping Report 2012 Internetes vásárlási trendek Magyarországon Internetes vásárlási trendek Magyarországon Kutatási ismertető 2012. augusztus KutatóCentrum 1036 Budapest, Lajos u. 103. Tel.:+36 (1) 373 09 36. Fax: +36 (1) 373 09 54. Az e-vásárlást kipróbálók, az online

Részletesebben

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás az XXX Kft., mint EZ és a YYY Kft., mint AZ között létrejött ILYEN szerzıdés tárgyában DÁTUM KOLCHIS Kft. 2 6 1. A kapcsolt vállalkozások azonosító

Részletesebben

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı összevont nyilvántartás

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı összevont nyilvántartás A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı összevont nyilvántartás az XXX Kft., mint EZ és a YYY Kft., mint AZ között létrejött ILYEN szerzıdés tárgyában DÁTUM KOLCHIS Kft. 2 6 1. A kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

A kereskedelem helye, szerepe

A kereskedelem helye, szerepe A kereskedelem helye, szerepe Kereskedelem: Egyrészt tevékenység, melynek során a termékek előállítójuktól eljutnak a felhasználóhoz. Másrészt szervezet, amelyhez azok a vállalatok tartoznak, amelyek fő

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés

SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés A TERMELİI ÉRTÉKESÍTİ SZERVEZETEK (TÉSZ) LEHETİSÉGEI A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK KOORDINÁLÁSÁBAN

Részletesebben

3 gyakorlati tipp a logisztikai költségek csökkentésére.

3 gyakorlati tipp a logisztikai költségek csökkentésére. 3 gyakorlati tipp a logisztikai költségek csökkentésére A Ghibli Kft. 1996-ban alakult olasz-magyar cégként. 2001 óta 100 %-os magyar tulajdonban van. 2008-ban több mint 1300 aktív megbízó. Az új ügyfeleink

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Dr. Kópházi Andrea Ph.D egyetemi docens, Humán-szakfelelıs NYME Közgazdaságtudományi Kar, Sopron Vezetés-szervezési és Marketing Intézet

Részletesebben

HELYI TERMÉKEK A KÖZÉTKEZTETÉSBEN Budapesti Corvinus Egyetem 2011. január 18. Méltányosan forgalmazott termékek a közétkeztetésben

HELYI TERMÉKEK A KÖZÉTKEZTETÉSBEN Budapesti Corvinus Egyetem 2011. január 18. Méltányosan forgalmazott termékek a közétkeztetésben HELYI TERMÉKEK A KÖZÉTKEZTETÉSBEN Budapesti Corvinus Egyetem 2011. január 18. Méltányosan forgalmazott termékek a közétkeztetésben Újszászi Györgyi Védegylet Mi a méltányos kereskedelem, vagyis a FAIR

Részletesebben

EPC e-payment Task Force tag MSE e-fizetések munkacsoport vezetı

EPC e-payment Task Force tag MSE e-fizetések munkacsoport vezetı Mire jó az e-sepa? Turny Ákos igazgató OTP Bank Nyrt. EPC e-payment Task Force tag MSE e-fizetések munkacsoport vezetı 1 Tartalom 1. Mit ad nekünk az EPC? 2. Az (e-mandate) 3. Az (e-payment) 4. Az (m-payment)

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

B8-0360/37. Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli a GUE/NGL képviselıcsoport nevében

B8-0360/37. Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 27.4.2015 B8-0360/37 37 A preambulumbekezdés A. mivel a 2015-ös milánói világkiállítás témája Bolygónk élelmezése: életre szóló energia, és mivel az esemény komoly ösztönzést adhat az élelmiszertermelés

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

A foglalkoztatás növekedés ökológiai hatásai

A foglalkoztatás növekedés ökológiai hatásai A foglalkoztatás növekedés ökológiai hatásai Környezeti terhelések Természeti erıforrások felhasználása Tér (természetes élıhelyek) felhasználása Környezetbe történı kibocsátások A környezet állapotát

Részletesebben

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22.

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. Bank rendszer és fenntarthatóság Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. A bankok jelentısége Fejlesztéseink, fogyasztásunk erıforrás használat, környezetterhelés, területhasználat;

Részletesebben

Portfólió a. TÁMOP /1/C Képzık képzése projekt keretében. Selmeczi Éva Faipari Mérnöki Kar Fa- és Papírtechnológiák Intézet

Portfólió a. TÁMOP /1/C Képzık képzése projekt keretében. Selmeczi Éva Faipari Mérnöki Kar Fa- és Papírtechnológiák Intézet Portfólió a TÁMOP 4.1.2-08/1/C-2009-0009 Képzık képzése projekt keretében Selmeczi Éva Faipari Mérnöki Kar Fa- és Papírtechnológiák Intézet 2011 A tantárgy elnevezése: F1FLUPAP Papír- és csomagolástechnológia

Részletesebben

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika Logisztikai rendszerek Termelési logisztika Termelési logisztika A termelési logisztika a mőködési területek jellegzetessége szerint a mikrologisztika, ezen belül a vállalati logisztika legmeghatározóbb

Részletesebben

A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem. Dr. Piskóti István Marketing Intézet

A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem. Dr. Piskóti István Marketing Intézet A vásárlás katedrálisai - Értékesítési csatornák és döntések a kereskedelem Dr. Piskóti István Marketing Intézet Disztribúciós mix A marketing (értékesítési, disztribúciós) csatorna kialakítására, működtetésére

Részletesebben

ALTERNATÍV ÉLELMISZERHÁLÓZATOK KÖZÖSSÉG ÁLTAL TÁMOGATOTT MEZŐGAZDÁLKODÁS. Dezsény Zoltán Fiatal Gazda 3.0, augusztus 30.

ALTERNATÍV ÉLELMISZERHÁLÓZATOK KÖZÖSSÉG ÁLTAL TÁMOGATOTT MEZŐGAZDÁLKODÁS. Dezsény Zoltán Fiatal Gazda 3.0, augusztus 30. ALTERNATÍV ÉLELMISZERHÁLÓZATOK KÖZÖSSÉG ÁLTAL TÁMOGATOTT MEZŐGAZDÁLKODÁS Dezsény Zoltán Fiatal Gazda 3.0, 2013. augusztus 30. Kecskemét Tematika Helyzet: Agráripari rendszer problémái Válasz: Alternatív

Részletesebben

Czelleng Arnold Ph.D. 30/2503-523 arnold.czelleng@tqconsulting.hu

Czelleng Arnold Ph.D. 30/2503-523 arnold.czelleng@tqconsulting.hu Élelmiszer-biztonsági és irányítási rendszerek az élelmiszer-innovációban innovációban Czelleng Arnold Ph.D. Élelmiszer-biztonsági és irányítási rendszerek de facto de jure HACCP QS (zöldség-gyümölcs)

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége

Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége Fókuszban a bankok kutatás hazai bankok befektetési tevékenysége Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért Bemutatkozás A Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért (TFF) egyesület 2001- ben alakult. Célunk a szervezetfejlesztıi

Részletesebben

Minıségbiztosítás az élelmiszeriparban A-tól Z-ig. IFS & FSSC 22000 Certifications

Minıségbiztosítás az élelmiszeriparban A-tól Z-ig. IFS & FSSC 22000 Certifications Minıségbiztosítás az élelmiszeriparban A-tól Z-ig IFS & FSSC 22000 Certifications Az élelmiszergyártás és forgalmazás a minıség és biztonság szempontjából nézve jelentıs potenciális kockázattal járó tevékenység.

Részletesebben

Szoftver- és szolgáltatásexport. Vityi Péter IVSZ szakértı

Szoftver- és szolgáltatásexport. Vityi Péter IVSZ szakértı Szoftver- és szolgáltatásexport Vityi Péter IVSZ szakértı Helyzetértékelés IVSZ felmérés 2012 október: 200 vállalat nemcsak IVSZ tagok Szoftver- és szolgáltatás export gazdasági helyzet Volumen: 180Mrd

Részletesebben

ugyanakkor: egy megoldás(?):

ugyanakkor: egy megoldás(?): Fidesz-KDNP Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Kabinet FideszFenntartható fejlıdés Munkacsoport A 2000-es évekre bebizonyosodott, hogy a fenntartható növekedés egy oximoron, azaz önmagának ellentmondó

Részletesebben

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés Dr Gısi Zsuzsanna A tárgy célja A humán erıforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja be, amelyek a munkaszervezetekben dolgozó

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben