3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez"

Átírás

1 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez A hirdetmény száma: KÉ. 3013/2011. A hirdetmény Közbeszerzési Értesítőbe történő feladásának napja: február 1. A hirdetmény ajánlatkérő honlapján történő megjelenésének napja: február 2. KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: , On-line értesítés: AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [x] Építési koncesszió [ ] A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód Szolgáltatási koncesszió [ ] I.SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Oroszlány Város Önkormányzata Postai cím: Rákóczi Ferenc út 78. Város/Község Oroszlány Postai irányítószám: 2840 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Dr. Molnár Miléna közbeszerzési ügyintéző Telefon: 34/ /149 Fax: 34/ Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be: [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció a következő címen szerezhető be: [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

2 I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA Központi szintű [ ] Közszolgáltató [ ] Regionális/helyi szintű [x] Támogatott szervezet [Kbt b) c) pont] [ ] Közjogi szervezet [ ] Egyéb [ ] Egyéb (nevezze meg): I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN [x] Általános közszolgáltatások [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció [ ] Védelem [ ] Szociális védelem [ ] Közrend és biztonság [ ] Szabadidő, kultúra és vallás [ ] Környezetvédelem [ ] Oktatás [ ] Gazdasági és pénzügyek [ ] Egyéb (nevezze meg): [ ] Egészségügy I.3.2) A KBT.VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN [ ] Víz [Kbt (1) bek. a) pont] [ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása [Kbt (1) bek. a) pont] [ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] [ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] [ ] Kikötői tevékenységek [Kbt (1) bek. bb) pont] [ ] Villamos energia [Kbt (1) bek.. a) pont] [ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] [ ] Vasúti szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] [ ] Repülőtéri tevékenység [Kbt (1) bek. bb) pont] [ ] Postai szolgáltatások [Kbt (1) bek. d) pont] I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x] II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés megbízási szerződés Oroszlány Város Önkormányzata hivatalos internetes honlapjának (www.oroszlany.hu) üzemeltetésére, fejlesztések a honlapon II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a

3 szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) [ ] Építési beruházás b) [ ] Árubeszerzés c) [x] Szolgáltatás [ ] Kivitelezés [ ] Tervezés és kivitelezés [ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően [ ] Építési koncesszió [ ] Adásvétel [ ] Lízing [ ] Bérlet [ ] Részletvétel [ ] Ezek kombinációja/egyéb Szolgáltatási kategória 7 (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) [ ] Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye NUTS-kód II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul A teljesítés helye NUTS-kód Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ] Keretmegállapodás megkötése [ ] II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) A teljesítés helye 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. NUTS-kód HU212 Keretmegállapodás több ajánlattevővel [ ] A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel [ ] A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem): A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Oroszlány Város Önkormányzata internetes kommunikációját elősegítő honlap kialakítása. A beszerzés részei: I. rész: tárhelyszolgáltatás, domain-kezelés II. rész: honlapfejlesztés, üzemeltetés II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szószedet Fő tárgy Kiegészítő tárgy(ak) Kiegészítő szószedet (adott esetben) II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [x] nem [ ] Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

4 egy részre [ ] egy vagy több részre [x] valamennyi részre [ ] II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x] II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve) I. Rész: Tárhelyszolgáltatás - Webhosting szolgáltatás és domain kezelés, legalább 20 gigab. tárhelyen, 200 db fiók biztosításával, 500 Gb adatforgalom/hó kerettel, min.100 Mbit/s kiszolgálói sebességgel. II. rész: Honlap-fejlesztés, -üzemeltetés Oroszlány Város Önkormányzata hivatalos internetes honlapjának (www.oroszlany.hu) üzemeltetése, fejlesztések a honlapon. - Jól átlátható, könnyen kezelhető, modern, gyors, dinamikus weblap kialakítása. A meglévő honlap átrendezése, új színek, rovatok kialakításával. - A Megbízó igénye esetén a weboldal részleges tartalmi gondozása (pl. grafikák szerkesztése, flash-animáció, video-tartalmak, riportok feltöltése) - A Polgármesteri Hivatal kijelölt munkatársainak a honlaphoz való 0-24 óráig történő hozzáférésének biztosítása. (Ők töltik fel az aktuális híreket, fotókat, a Hivatal közleményeit.) - Fő menüpontok: hírek (szöveges hír + 1 fő fotó, és innen megnyitható képgaléria, ahol nagy méretben, letölthető formában megjeleníthetőek a fotók, hírenként kb db), képgaléria (külön is nézhető nemcsak a hírektől kiindulva, letölthető képek, lapozható), programajánló (naptár formátum, a különböző dátumokra kattintva előjön az adott nap eseménye, fotóval), a Polgármesteri Hivatal közleményei (ezen belül több alpont is van, pl. Polgármesteri Hivatal, Testületi ülés, Bizottságok, stb.), polgármesteri köszöntő, stb. - Linkek (pl. önkormányzati intézmények, sportszervezetek, civil szervezetek, stb.) - Reklámzóna a lap alján, vékony csíkban. - Megbízott a honlap használatáról a Megbízó által kijelölt munkatársaknak részletes tájékoztatást ad és igény szerint a későbbiekben is segítséget köteles nyújtani. II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés 2011/03/11 (év/hó/nap)

5 ÉS/VAGY befejezés 2015/12/31 (év/hó/nap) III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Késedelmi kötbér: A honlap-fejlesztés megvalósításának, új funkciók, rovatok, színek kialakításának határideje a szerződéskötést követő 30 nap. A határidő elmulasztása esetén a kötbér mértéke: a nettó vállalkozói díj 1 %-a/nap, összesen legfeljebb a nettó vállalkozói díj 10 %-a. 10 napot meghaladó késedelem esetén Megbízó a szerződést rendkívüli felmondással megszüntetheti. A meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozási díj 10 %-a. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Megbízó előleget nem biztosít. Az ellenszolgáltatás kiegyenlítése utólag, a teljesítésigazolást követően, 30 napon belül, átutalással történik Megbízott számlája alapján, az alábbiak szerint: - tárhelyszolgáltatás: havonta utólag -honlapfejlesztés: egyszeri díj, a teljesítésigazolást követően utólag -honlap-üzemeltetés, karbantartás: havonta utólag III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen [ ] nem [x] Ha igen, a különleges feltételek meghatározása III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, valamint erőforrást nyújtó szervezet, amellyel szemben a Kbt. 60. (1) bek. a)-i) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak. Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy az erőforrást nyújtó szervezet esetében a Kbt. 62. (1) bek. a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok fennállnak. Megkövetelt igazolási mód: Kbt (3) bekezdés szerint nyilatkozat III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

6 Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója évi, számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából az eredmény-kimutatás másolatának benyújtása Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha: - a évben az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója adózás előtti eredménye negatív III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az előző legfeljebb 3 évben megvalósult, jelen közbeszerzés tárgyának megfelelő tárgyú (tehát: az I. rész tekintetében: webtárhely-szolgáltatások, domain kezelés; a II. Rész tekintetében: Weboldaltervezési szolgáltatások, honlap-fejlesztés, -üzemeltetés, karbantartás) referenciáinak ismertetése, a Kbt. 67. (3) bekezdés a) pontjában, valamint a Kbt. 68. (1) bekezdéseiben foglaltak szerint legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölésével; Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha együttesen: - nem rendelkezik az előző három évben (2008., 2009., 2010.) legalább 1 évig folyamatosan teljesített, legalább az ajánlati árnak megfelelő értékű, a közbeszerzés tárgya szerinti (tehát: az I. rész tekintetében: webtárhely-szolgáltatások, domain kezelés; a II. Rész tekintetében: Weboldal-tervezési szolgáltatások, honlap-fejlesztés, - üzemeltetés, karbantartás) referenciával. Ezen alkalmassági minimum követelménynek az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet, a Kbt. 69. (8) bekezdésében írtaknak megfelelően. III.2.4) Fenntartott szerződések A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x] A szerződés a Kbt szerint fenntartott igen [ ] nem [x] III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen [ ] nem [x] Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA

7 IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli [ ] Tárgyalásos [x] IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli [ ] Tárgyalásos [ ] IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [ ] VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [x] [x] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) Részszempont 1. bruttó ajánlati ár esztétikai és funkcionális tulajdonságok a II.2.1. pontban és a dokumentációban meghatározottak szerint segítségnyújtás, rendelkezésre állás (Ajánlattevő váratlan események esetén rövid határidővel rugalmasan vállalja a rendelkezésre állást maximum 72 órán belül) az ajánlatkérő által minimálisan előírt 20 gigab-on felül további tárhely biztosítása IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x] Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges) Súlyszám IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 4/72/2011. IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén Előzetes összesített tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ] Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [ ]

8 Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2011/02/21 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00 Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Az ajánlattételi határidő Dátum: 2011/02/21 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók HU Egyéb: IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2011/02/21 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 Helyszín : Polgármesteri Hivatal Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78., II emeleti tárgyaló Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek A Kbt. 80. (2) bek. szerint. V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? igen [ ] nem [x] Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)

9 V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: Az összegezés megküldésének tervezett időpontja: február 28. (hétfő) 16 óra V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: március óra. V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) A tárgyalás lefolytatásának fő célja, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, illetőleg a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. Ajánlatkérő az érvényes ajánlatot benyújtott ajánlattevőkkel kíván tárgyalni külön-külön, lehetőleg egy fordulóban. A tárgyalás lefolytatása során jegyzőkönyv készül. A tárgyalás zártkörű. A tárgyalás befejezésével Ajánlattevő részéről beáll az ajánlati kötöttség. Az első tárgyalás időpontja: február 24. (csütörtök) 13 óra. V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) igen [x] nem [ ] Az ajánlatkérő a dokumentációt elektronikus úton küldi meg az ajánlattevők részére. Az ajánlattevő elérhetőségét (név, cím/székhely, -cím) kérjük megküldeni az I/1. pontban jelzett elérhetőségek valamelyikére. Ajánlatkérő a dokumentációt és az esetleges kiegészítő tájékoztatást a honlapján is közzéteszi, a címen, a közbeszerzések menüpont alatt. A dokumentáció ajánlatkérői honlapról történő letöltéséről az ajánlatkérő visszaigazolást kér az I/1. pontban jelzett elérhetőségek valamelyikére a következő tartalommal: a dokumentációt letöltő ajánlattevő neve, elérhetősége (név, cím/székhely, -cím). V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: Az adható pontszám valamennyi részszempont esetén: V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: A részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra. A legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja. A következő ajánlatok pontszámai a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek kiszámításra. Részletek a dokumentációban. V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen [x] nem [ ] V.7) Egyéb információk: 1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. (2) bek. szerinti nyilatkozatot. 2. Az ajánlatokat írásban, zárt csomagolásban, 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat), a Kbt. 70/A. (1) bekezdésében meghatározott formai követelményeknek megfelelően a cégjegyzésre jogosult képviselő/k aláírásával ellátva kell benyújtani, a következő szöveg feltűntetésével: Ajánlat: Webhosting-szolgáltatás. Csak bontási ülés keretében bontható! Ajánlatkérő az ajánlatot a papír alapú példány mellett, teljes terjedelmében CD-lemezen is kéri benyújtani. 3. Az ajánlathoz csatolni kérjünk az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatot, illetve az ajánlatot aláíró/k aláírási címpéldányát és amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő, képviseleti jogosultsággal rendelkező személy írta alá meghatalmazását tartalmazó dokumentumot. (Az ajánlatkérő e dokumentumokat az ajánlattevő kötelezettségvállalásra való jogosultságának ellenőrzése céljából kéri.) 4. Az ajánlathoz kitöltve és cégszerűen aláírva mellékelni kérjük az általunk a dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott szerződéses feltételeket, felolvasólapot és ajánlattevői nyilatkozatot. Továbbá a közbeszerzés II. Részére (honlap-fejlesztés, -üzemeltetés) történő ajánlattétel esetén csatolni kérjük az ajánlattevő fejlesztési elképzeléseit tartalmazó részletes leírást, színes, képi megjelenítéssel együtt. 5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevőnek a Kbt. 71. (1) bekezdés a)-d) pontjai szerinti nyilatkozatát /nemleges tartalommal is/. 6. A hiánypótlás lehetősége a Kbt a szerint biztosított. V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2011/02/01 (év/hó/nap) B. MELLÉKLET A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

10 A RÉSZ SZÁMA 1 MEGHATÁROZÁS Tárhelyszolgáltatás, domain kezelés 1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA Oroszlány Város Önkormányzata internetes kommunikációját elősegítő honlap kialakításához: tárhelyszolgáltatás, domain-kezelés 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) Fő szószedet Fő tárgy Kiegészítő tárgy(ak) Kiegészítő szószedet (adott esetben) 3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK Webhosting szolgáltatás és domain kezelés, legalább 20 gigab. tárhelyen, 200 db fiók biztosításával, 500 Gb adatforgalom/hó kerettel, min.100 Mbit/s kiszolgálói sebességgel. 4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés 2011/04/01 (év/hó/nap) ÉS/VAGY Befejezés 2015/12/31 (év/hó/nap) 5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) B. MELLÉKLET A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A RÉSZ SZÁMA 2 MEGHATÁROZÁS Honlap-fejlesztés, üzemeltetés 1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA Oroszlány Város Önkormányzata internetes kommunikációját elősegítő honlap kialakítása a meglévő honlap átrendezésével. 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) Fő szószedet Fő tárgy Kiegészítő tárgy(ak) Kiegészítő szószedet (adott esetben) 3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK - Oroszlány Város Önkormányzata hivatalos internetes honlapjának (www.oroszlany.hu) üzemeltetése, fejlesztések a honlapon. - Jól átlátható, könnyen kezelhető, modern, gyors, dinamikus weblap kialakítása. A meglévő honlap átrendezése, új színek, rovatok kialakításával. - A Megbízó igénye esetén a weboldal részleges tartalmi gondozása (pl. grafikák szerkesztése, flash-animáció, videotartalmak, riportok feltöltése) - A Polgármesteri Hivatal kijelölt munkatársainak a honlaphoz való 0-24 óráig történő hozzáférésének biztosítása. (Ők töltik fel az aktuális híreket, fotókat, a Hivatal közleményeit.) - Fő menüpontok: hírek (szöveges hír + 1 fő fotó, és innen megnyitható képgaléria, ahol nagy méretben, letölthető

11 formában megjeleníthetőek a fotók, hírenként kb db), képgaléria (külön is nézhető nemcsak a hírektől kiindulva, letölthető képek, lapozható), programajánló (naptár formátum, a különböző dátumokra kattintva előjön az adott nap eseménye, fotóval), a Polgármesteri Hivatal közleményei (ezen belül több alpont is van, pl. Polgármesteri Hivatal, Testületi ülés, Bizottságok, stb.), polgármesteri köszöntő, stb. - Linkek (pl. önkormányzati intézmények, sportszervezetek, civil szervezetek, stb.) - Reklámzóna a lap alján, vékony csíkban. - Megbízott a honlap használatáról a Megbízó által kijelölt munkatársaknak részletes tájékoztatást ad és igény szerint a későbbiekben is segítséget köteles nyújtani. 4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés 2011/03/11 (év/hó/nap) ÉS/VAGY Befejezés 2015/12/31 (év/hó/nap) 5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL Jelen részre történő ajánlattétel esetén az ajánlat részeként csatolandó az ajánlattevő meglévő honlapra (www.oroszlany.hu) vonatkozó fejlesztési elképzeléseit tartalmazó részletes bemutató leírás, színes, képi megjelenítéssel együtt (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó)

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Telefon: 42/548-450. Címzett: Fazekas Jánosné gazdasági igazgatóhelyettes E-mail: jogi@nyirvv.hu Fax: 42/548-461

Telefon: 42/548-450. Címzett: Fazekas Jánosné gazdasági igazgatóhelyettes E-mail: jogi@nyirvv.hu Fax: 42/548-461 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ.

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ. 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Kunszentmárton Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Eljárás fajtája:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Hitelfelvétel Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/133 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma: 2010.11.10.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Egyéb közlemény: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

Egyéb közlemény: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez 1 / 17 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő javítást kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2010 / 74 száma: Ajánlatkérő: Észak-Bács-Kiskun Megyei Víz-és Csatornaművek Zrt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Kecskemét, Izsáki út 13. Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=21775/2009

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=21775/2009 1. oldal, összesen: 11 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő hiánypótlást kezdeményezi; c) az ajánlatkérő

Részletesebben

+36/1/282-95-88 E-mail:

+36/1/282-95-88 E-mail: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

KÉ-4804/2010 (HIÁNYPÓTOLT)

KÉ-4804/2010 (HIÁNYPÓTOLT) 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 65 Ajánlatkérő: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: Budapest

Részletesebben