Iszonyatos botrány kerekedett, tenger vér elfolyt, mindkét fél részéről, vivő-, vissz= és áranyerekből

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Iszonyatos botrány kerekedett, tenger vér elfolyt, mindkét fél részéről, vivő-, vissz= és áranyerekből"

Átírás

1 Molnár Éva, 1995 Ennek a könyvnek az elkészitése érdekében egyetlen újabb fának sem kellett meghalnia... Fabyen Könyvkiadó Bejegyzések Blázso:rics Lívia diáklány ellenőrzőjében: "Tisztelt Szülők! Leányuk órán Vavyan Fable kőny ret olvasott!" "Tisztelt Szülök! Leán,ytk órán V. F. könyqret olvasott!" "T. Szőlők! Mint fent!" e Csillaghullató nyáréj volt. A rácstalan páncélüveg ablakon át jól látszottak a mélykék égboltról lemálló, elmosódó csóvát húzó, majd kialvó csillagok. Az ember egyre aggodalmasabban bámulta e záporozást, már-már rettegve: rőgvest őrők gyászba borul a megvakuló ég. Az illető embernek egyébként ez már csak lelkileg számított volna valamit, ugyanis szervileg eléggé haldoklott, lincselésből kifolyólág; legalábbis a csücsra ivelő karrierjét csírájában elvetélt s épp ezért rögzötten pesszimista börtönorvos diagnózisa szeri nt. A fennforgó ember valóban drámaian érezte magát, noha saját véleménye szerint attól a néhány törött bordától, orrtól, fültől, Iéptől még vígari elélhetett volna. Ám a doktor megmondta: kész, vége., A haldokló tehát tapintatos agóniában hevert az, ágyán, s a csillaghullást szemlélte, gondolván: ezen elmélyültség igazán méltó krízisállapotához. A kórterem többi lakója főként sóhajtozással ` ütötte agyon az időt. i2öviddel ébéd után nyertek felvételt, nem a kóterkoszt miatt; ők négyen befal-? lak egy tál privát madártejet desszertként, melyet egyikőjűk szerető édesanyja komponált, feltehetően nem higiénikus tojásokból. Heveny tünetek közepette múlatták a délutánt. Mostanra teljesen kimerültek, aludni sem volt erejük. Az éj nem múlott, vagy ha múlongott is, csigalassúsággal tette, s a halni készülő egyén jelenléte fura hangulatba ringatta a rovott múltú táisakat. - Ó, ó - lehelte egyikük, az ajtóhoz közelí

2 ágyon. - A halál szele fiíjdos körülöttünk. Nem mintha sajnálnám a fickót, hiszen ő aztán rászolgált a lincselésre, a szemét! De valahogy mégis, a halál... - A prédíkátorhöz illő, vajazott hang egy sóhajjal elfulladt. Nem mélyűlt el a csend, a szembeni hencseren betegeskedö személy felhorkant. - Te nyavalyogsz, hogy így a halál, meg úgy a halál, míkor egy csomó nőt kínyírtál, válogatás nélkül?! - Ez nem igaz! - tiltakozott a sorozatgyilkos. - Válogatott nők voltak! Emlékszem, az első halványpiros nadrágot viselt, hatalmasan pazar fenekét necctunika takarta, már ha egy ilyen necces cucc bármit is takarhat, és ahogy ringó járással ment előttem, úgy tetszett; mintha meztelen voina. Hazáig követt m, majd hecsőngettem, és á beengedett, hogy megjavítsam a telefonját; és én kést fogtam rá, s kértem; ne sikítozzon, hanem sétáljon előttem fel s alá, és riszáljön. a vadítóan hullámzó necc alatt. Mindent megtett a kedvemért, mindent! Aztán Íáttam, hogy halott szegény! Ezernyi sebén olvadozott a vér, és én zokogva sirattam őt; míg zuhanyoztam és tiszta ruhát válasz toltam a férje szekrényéből. Azóta is, ha valami necceset, csipkét vagy tüllt, netán gyöngysort látok egy nőn, nekem végem! A haldokló egyén viharos javulást érzékelt áltaporában, ugyanis mindkét keze ökölbe szorult, s lelki szemei előtt megjelent a neccre bukó fickó arca, mégpedig a jobb öklével való találkozást kovetö pillanatban. - Rohadék gyilkos vagy; annyit mondok! - vélekedett a szembeni betegágy lakópa. - Rengeteg helyre törtem be, nem is akárhogyan őrzöttekbe, de annyi vér sem tapad a kezemhez, amennyíve1 egy katicabogár sminkelhetne. - Na és?! - morrant a haldokló melletti nyoszolya ápoltja. - Személyesen tényleg senkit sem ayrtál ki, de vajon hány kifosztottadat vitte el szívroham vagy szélütés, amikor felfedezték kincseik eltűntét!? - Hohö! - nyögte a humánus betőrő. - Bagoly mondja verébnek? Na és azok a szerencsétlenek, akik azért vesztették el mindenűket, mert nem bírsz magaddal, ha meglátsz egy szál gyufát?!.

3 A piromániákus nem felelt. A csillagok hullottak. Az ablak alatti ágy lakója felült, tőprengve vakaródzött. A boltozatos homlokú, gyér hajú férfi a fogyatkozó Holddal a háta mőgött olybá festett, mint Frankenstein teremtménye. - Nos! - szögezte Ie tépelődése végeztével. - Tudom, hogy méltatlan rá; én mégís megpróbálnék segíteni rajta: Orvosi esküm kötelez! 8 I 9 - Procc, feküdj vissza! - szólott szigorúan az idősödő betörő. - Hadd haljon meg á nyomorult, végtére is agyonverték... A haldokló viharosan izzadt. Ugyanis kóterszerre köztudottwolt hogy Procc cseppet sem orvos, ígyképpen esküt sem tehetett, amely gyögyászkodásra. kötelezné őt. A hátalmos termetű, mégis könnyed mozgású fickó - míg szabadlábon élt - hullaszállítóként ténykedett. Egy napon, midőn klienséért érkezett, feltűnt neki a holttal párhuzamos ágyon fekvő páciens gyatra állapota. Megesett a. szíve a szenvedőn; órákig merengett az űgyeleti szobában, mit tehetne érte. Éjféltájt felkerekedett, a körterembe surrant, és véget vetett a beteg gyötrelmeinek. Később ez megismétlődőit néhányszor. A negyedik esetnél rajtakapták. Az ítélethirdetés után időmilliárdossá vált; önvizsgálatot tartott, s belátta, hibázott, amikor azt gondolta, hogy az eutanázia a helyes megoldás. Nem, az ő küldetése e sárgolyón: meggyógyítani a betegeket, mindenáron. Azután egy éjjelen influenzától kínzott cellatársa felriadt s látta: Procc áll fölötte, ama szándékkal, hogy a falon élesre fent kanállal a mellkasába; konkrétan a tüdejébe hatoljon; köhögését orvoso- Iandó. A félholtra rettent beteg, másként értelmezvén a kanalas orvosságot, űvöltő hangot adott aggályainak. Az idő múlásával Procc agyán mindjobban elhatalmasodott a küldetéstudat. Rovott előéletü társai úgy vélték, egyre idegesítőbben viselkedik, s talán nem ártana, ha kezeltetné rilagát. Procc hallani sem akart pszichiáterről, mondván: midőn fiatal korában narkós lett, s ezt

4 megelégelvén elvonókúrára jelentkezett, kezelőorvosa semmire sem ment vele, így hát kénytelen volt önerőből leszokni; a doki ettől egészen elképedt, ám nem csodálkozhatott sokáig, mivel rövidesen elhunyt, kábítószer-túladagolás következtében. Ergo: a dilibúvárok mind hülyék, ő viszont med. univ., majd kúrálja elméjét. Egy napon a c llatársa, szerencsésen felépülvén influenzájából, zuhanyozás közben elejtette a szappant. Minden sittes tudja, hogy lehajolni veszélyes, pláne pacéran, hiszen mire az ember feiegyenesedik, legkevesebb nyolc ízben valósítják meg rajta a hátsó szándékot. A fickó furmányosan, a Iábujjaival próbálta felszedni a csúszka szökevényt, ám aznapi horoszkópja mindenképpen tragédiát prognosztizált: Ami meg völt írva, bekövetkezett. A pasas elvágódott a szappannyálkán; tizenketten végigmentek rajta, és még a bokáját is kificamította. Este veknire duzzadt jobb alsó végtaggal, jajgatva szenderült álomba, s.csak kevés híján nem jobblétre Szinte időben rezzent fel: az amputációnak még ellénszegülhetett, ám az első bemetszés már bekövetkezett. Iszonyatos botrány kerekedett, tenger vér elfolyt, mindkét fél részéről, vivő-, vissz= és áranyerekből egyaránt. A kóterparancsnok hosszasan töprengett, vála hogy mégsem ködlött fel benne a legkézenfekvőbb megoldás, miszerint agyász kéne Proccnak. Hanem azt eszelte ki, hogy a sebészetileg elhivatott rabbal közös cellába utalja a többi furcsát; a Néró csúfnevű gyújtogatót, a nőket irtogató Púdert és a maják kincséről süketelő betörőt, Bealt. Maradt egy szabad ágy. A sittfőnök egymáshoz dörzsőlte két kezét, s gurgulázó torokhangot hallatott, ami nála a kár öröm nevű élvet jelentette. És intézkedett, hogy kedvénc utáltját költöztessék a dilisek mellé. A fene a megmondhatója, hogy rossz-gonosz ember volt-e a börtönparancsnok vagy sem. Az ölődik zárkalakó szerü t igen. Az illető, egy exzsaru, jogtalan fegyverhasználat-emberölés bűnébe esvén került a kóterba, hosszabb időre. A förtelmes heküsmúlt bélyeget égetett a homlokára; ha

5 felbukkant valahol, a börtöntársak csevégésüket félbeszakítva, ekként figyelmeztették egymást kőzeledésére: achtung! Néhány hét múltával ez lett a fickó csúfneve. Ami azt illeti; Achtung nehezen vette fel a nevét. Hetekbe tellett, mire úgyannyira mégbarátkozott ve(e, hogy már nem ütött, kézéllel sem; ha megszólították. A, urcsákkal közös rabszobában napirenden voltak az atrocitások. Hol Proccot kellett leütni, hogy mégse operáljon, eszközt se fenjen; hol Nérót muszájlott gyufátlaw tani, olykar pedig Púdertól kényszerültek megvonni a szót, megelégelvén a hátukon futkosó hideget a mindenkor nőhalállal végződő történetek hallatán. 12 Béalt mindannyian kedvelték a maguk módján, őt sosem ütötték, nem is rúgták, az ő priccse egyszer sem izzott fel, s amikor egy napon hisztérikusan tüsszögni kezdett, majd köhögés fojtogatta, Procc önuralmat gyakorolt, és légcsőcsonkolás helyett martilapuból készített teát rendelt a bajára. A hattyúősz, élénk tekintetű, fehér bajuszú betörő - mintha őt nem is zsarú lakatolta volna le - előítélet-mentesen vonzódott Achtunghoz. E vonzalom láttán féltékenység parázslott fel a rabkeblekben, mivel a kóterfőnökön kívül senkí nem hitte, hogy Beal bolond, amikor maja kincset emleget, s meglehetást bizarr lett volna, ha éppen a valahai hekusnak árulja él, hová rejte te. A Hiénának becézett, szeszélyesen korrupt smasszer is érdeklődést tanúsított az ősz betörő meséi iránt. Azon napon; midőn Achtung az ebédné! egy újonnan béutalt sittesben ősellenségére ismervén ekagadtatta magát, és ezáltal ráérdemesült a tincsre, Hiéna alig akart közbelépni. Miután a jórészt holt exzsarut levitték a színről, a foglár fellélegzett: Beal immár védtelen, tehát komölyabban is kifaggatható. Hié a nem számolt a madártejjel. Két óra múlva saját ajkúlag szirénázva, őlben cipelte a lázrózsás Beált a doktor elé, és különféle; az autodafé módszerei közt használatos eljárásokat helyezétt kilátásba számára, ha legkedvesebb rabját hanyagul kúrálná: Egy órával később Néró, Procc és Púder is meg-

6 érkezett. Újra együtt volt a csapat. Ennek örömére ádáz perlekedésbe fogtak, fő- 13 ként a vécéhasználat sorrendjén, de a futkosási szűrietekben is hásznosan verték.el az ídőt: Nétó édésanyját trehányozták, keresztnevét nem ismer vén Salmon Ellaként emlegetve a tojásokkal gondatlan hölgyszemélyt. Béál; amint valamelyest erőre kapott, Achtung ágyához vánszorgott, s látnia kellett, hogy rabtársa vagy holt; vagy bogárnak tetteti magát. Hosszan, sóhajtozva nézte az exzsaru dagadt-tarkára batikolt fejét. A kóterdoki megállt mellettük, hasztalan borotvált, fekete árnyékos arcán rágcsálószerű vigyorral. - Ennek vége. Péppé verték. - Valami. azért tehetne - vélekedett Beal.. - Ha megtenném, amit a szívem dáktál, hosszú raboskodásra ítélnének. Ekkor Achtung kimerítő erőfeszítéssel felnézett, bár csak félszemmel. Egyenetlenül felpuffadt, sziv'arványos arcában a szemhéja úgy nyílt fel, akár egy répedés. Még az erős idegzetű (értsd: éizékétlen) doktor is hátrált egy lépésnyit., - Mindjárt réndbe jössz - nyögte Beal reszketeg mosollyal. - Francot jön rendbe! - ellenkezett az orvos, nem.is sejtvén, milyen szagü át ózon, tekintve, hogy sosem járt hivatása magaslatán. -Meghal, barátom! Kampec, kaput, exit! - Felemelte a kezét, fiktíve kítekerte saját nyakát, nyelvét előbuggyantva kilehelte a lelkét, majd dolgát derekasan elvégezvén kivonult a kórteremből. 14 Az ősz betörő utánanézett, tűnődőit egy percet, azután Procchoz fordult. - Halántéklebeny-kürtás kéne neki - gondolta fennhangon. - Előjegyzem - bólíntott az elhivatott. Tellett-múlott az éj. Olykor szóltak egymáshoz: zsörtöltek egy keveset; csupán az agóniájával elfoglalt Achtung hallgatott.., Púder felemlékezte néhány horror-esetét, Nérot végre elnyomta álma, Procc azon töprengett, miből készíthetne gyógyszikét; Beal említésbe hozta

7 a maja kincset, megjegyezvén: a tárgy varázsere u, jótettre és gonoszságra egyként képes, átkozottá lészen az, akire megorrol. Az éjszaka sápadozott, fakult. Ha az ember rossz passzban van, képes arra, hogy önmagát megbetegítse. Tonienek'k sikerült. Átmenetileg megvakult. Akkor w még nem tudta, hogy ez múló állapot. Nem is foglalkozott ilyen kicsinységgel, ugyanis többre törekedett: meg akart halni. Alighanem ezt is sikerült volná pszichésen véghezvinnie mágával. Ám ekkor a kórházi lélekgyógyász azt kezdte firtatni, mi sokkolót látott az utolsó látványok közt, mi volt az, amiért szünetelteti a szeme világát. kiejtés: Tonje 15 Nos, nem mesélte el neki. Fene tudja, miért. Talán átért, mert érezte, a pasas nincs vele, dolgát csupán teszi, lélektelenül, iránta közömbűsen. Azt remélte, görcseit egyedül is feloldhatja, mindenesetre jobb szórakozásnak igérkezett, ha saját magával folytat mélylélektani csevejt. Félmegoldás volt, féleredménnyel. Látott. Na jó, saját erőből nem sokat, azt is szellemképesen. Mivel hajszálnyit szétszórt volt, ez idáig tizenegy szeműveget veszitett el. Legfeljebb tizenkettőt. Éppen kontaktlencséül tanult. És eltökélte: éietben marad. Az életben maradás ama ritka formája mellett döntőit; amelytől sarkalatos változást remélt. Színüj életet kezdett., Ennek megteremtéséhez szomorú haláleset sietett a segítségére, mivel haláleset vidám nem lehet. Börtönőr bácsikája kurtányi, ám vehemens agónia után visszaadta lelkét az ördögnek. Végzetét közeledni érezvén - aüghanem kóros tudatállapottöl hánykoltatva-testamentumot készített, amelyben rá - rá! - hagyta vagyonát: egy meglehetősen romos házat és egy szörnyeteg járgányt. Továbbá némi pénzt a bankjában, kikőtvén: a soványka összeget csakis és kizárólag a viskó tatarozására fordíthatja. Holtában sem csente magát a`lány szívébe, mivel a felüjításhoz teivrajzot is mellékelt, leszögezvén: attól egy centire sem térhet el, különben örökrésze

8 automatikusan átszáll a Leszbikus Ápolónők Védegyletére. Tonie nem akarta elhinni, hogy létezik ilyen. Az ügyvéd megmutatta alapító okiratukat. A megátalkodott bácsika'- sátán nyugosztalja - óhaja szerint tett mindent. A kalyiba felújult; a nyavalyás járgányt nem adta el, de nem is tartotta meg. Birtokba vette az új fészket, holott a régiben már vakon tájékozódott. És kétségbeesett, estement elszántsággal megszervezte a karácsonyt, amely közelgett. S hozzá úgyképpen szervezte, hogy ha gyáva személyisége takarodót akarna fújni, ne álljon módjában megfutamodni. Elérkezett a rettegve vágyott nap. Tonie ott állt egy csupasz pulykahullávál és egy szamárf"ules szakácskőnywel, minden ízében remegve, azon tünődvén, hogy még lelécelhetne. E pillanatban megkondult a csengő. EIáIIt a lélegzete, de még a szíwerése is. Illem lehet! Hány óra? Annyi bz.zrosan nincs. Lehajította a didergő pulykát. Hol a kontaktlencsém? Hűlve, a helyén! Hát az ajtó.a A tokjáóan! Még eléggé idegennek számítottak a kőrűlmények, plusz gyatra volt a szeme;: eleinte folyton eltévedt, majd ezt elunván, gondosan feliratozta a hajlékot: immár táblák segítették a tájékozódásban. Követte a kijárathoz vezető nyilakat. Szorosra zárt szemhéjjal kitárta az ajtót. Nem mert felnézni. Mi van akkor; ha a Torokmetsző áll a Iábtörlön? Na és ha álmai pasasa? - Rosszkor jöttem, Tonie? - sóhajtotta egy lágy női hang. - I.átni sem bírsz? I6 I 17 Hanna volt, a szomszédné. Baköltőzése napján csengetett rá először. Se szó, se hang, beáradt a házba, futott két kört a nappaliban, majd arról tájékoztatta a hüledező lányt, hogy járatos az ezotériában, így értelemszerűen nyitva tartja miridhárom szemét, s ezúton figyelmezteti: bácsikája szelleme rajta van, valamint másik kétlő, akiket nem ismer, de kívánságra elküldi őket. Tonie éppen akkor kezdte meg színúj életét, ezért ő küldte el Meta Harit, a leprába.

9 Mire a szomszédné ékként felelt: úgy látja, nyit va van a lány démonkapuja. De majd ő bezárja. Tonie egész addigi életében tűrhetően hülyeségálló volt. Üj életre lépvén nem bírt megi?irkózni a démonkapu, pláne nyitott állapotban telédző démonkapu problémájával, elvégre ehhez foghatóval sosem találkozott. Csak állt dermedten; leejtett állal, magatehetetlenűl, s mért kreativ fantáziájával kereste kenyerét, valaki íziben düdolászni kezdett a fejében: Bú, j, bü, j szőrnyl.c ó, szörny szellemecske, nyitva van á démonkapu, csak bzíjját át rajta. Rajta, rajta, leszakadt a mája, elhasadt az arca, besurrant a sánda... Hanna előszedett egy meghajlított drótot, mint tudatta: az ingát, és félig behunyt szemmél, hegőr bített ujjú kezét félmagasan lebegtetve, Jézushoz fohászkodva fura hókuszpókuszba kezdett. Percekig zsezsegett a lány kőről, egyre tanácstalanabbul, mignem teljesen letört. Ekkor vállat vont, eltűntette az ingát, s azt mondta: nem bírt velük, valószínüleg azért nem mticcannak, mert még valami fontös dolguk lehet Tonievel. Viszont a démonkapuja bezárult. Vigyázzon, többé ne nyissa ki, mivel azon keresztül éllephetik az ártó szellemek. Mondta a lány: őrülten ideges, szeretne magára maradni, s mikor Meta Hari ennek okát firtatta; meggyónta: a varázsolás idegesiti, kegyetlenűl. Tudnüllik elmésnek itt van ő, e műfajban nem szorul behozatalra. Hanna meg, sem hallotta, arról kérdezte, mi rossz lelte őt mostanában, hiszen az amúgy csinos, aranyszín auráját piszkosszűrke foltok rútítják. Sikítva reagált, mondván: jelen vaksi állapotában azt sem látja, ami létezik, nemhogy...! Erre Meta Hari azt tanácsolta, mosttól fogva gondolkozzék pozitívan, majd éteri mosollyal kilebegett az ajtón. Mafla, nyögte Tonie magára maradván, most szólsz?! Nos, így barátkoztak őssze. Hanna félretolta a lányt, és a házba sétált. - Napok óta feltűnően titokzatos vagy. Mire készűlsz? - kérdezte. - Hát a karácsonyra, mint mindenki más - hebegte Tonie. Az átokverte kóntaktlencsétől eny-

10 hén könnyezett a szeme. Vagy az izgatottságtól. - Megvettém a fát, persze.nem igazit, de nagyon élethű, hoztam fenyőgallyakat, hogy való'di illat legyen, itt vannak valahol, mindjárt megkeresek mindent, és csinálok valamit a pulykával is, bár azt hiszem, vele várni kéne, még nem engedett fel a hullamerevsége. Te mit főzöl? Hanna leült a kanapéra. Keresztbe vetette lábait, eligazította szoknyáját: Őtvenes éveinek elején járó, szédítően magas, ezzel arányosan tömör testű nő volt, vasaltnak tetsző arcán kifeszült a bőr, s ha éppen átszellemült ezoterice, eltűnt róla minden mimika, úgy festett, mintha álarcot viselne. E pillanatban élénken müködtette arcizmait, azt óhajtván érzékeltemi, hogy valahány idegszálával figyel, Tonie gyónására kíváncsian. A lány - noha sem túl jól Iátta - érzékelte biztató mosolyát, fintorait, a szikrákat a szemében. Felsóhajtott, és úgy döntött; a fotelba rogy. Félúton meggondolta magát, és visszaemelkedett f"uggőlegesbe. Végre is ezer dolga volt. -jöl van - bátorította Hanna. - Elhiszem, hogy nem kőnnyű belevágni, de előbb-utóbb el kell mondanod. Első lépésként talán elkezdhemél lélegezni. Tonie di ámaian ősszezavarodott. - Harminc éve lélegzem - kőzőlte. - Nem tudom, ki bízott meg azzal, hogy anyám helyett anyám légy, de ha ennyire érdekel, elárulom: pasast várok! Úgyhogy légy szíves... - Mármost - szusszantott Hanna - legutóbbi információm tegnapról való; aszerint pedig egy fia pasasod sincs. - Hát most lesz! - dobbantott Tonie. - Karacsonyra kapom a jézuskától, hat óra tájt! Mindent tudsz, hazamehetsz pulykát tőlteni, de vigyázz; ne feledd.benne a banyagyürüdet, mint tavalyról mesélted volt, mert megint kitőrik egy fogad a vacsoránál! - Miért vagy ideges? -. érdeklődőit Meta Hari vérforraló higgadt hangon Megmondom neked, ki ideges! - zihá ta a lány szenvedélyes dühvel. - Te vagy ideges, mert véletlenül nem tudsz valamit a magánéletemről! - De azért gedzerri: Mindjárt kopogtat egy hap-

11 si, akit alig ismersz. Ettől aztán teljesen be vagy gazolva, mellesleg lehetsz is! - Nem vagyok begazolva! Hanem eltökéltem, hogy nem töltöm egyedül a karácsonyt! Ennél szörnyűbb nincsen, neked bizonygassam!? És ne na és a "családod?" mert idén jöjj. azzal, hogy " szeretteim egy része sílécen ünnepel, másik része a Bahamákra megy verítékezni, hála az égnek, mert pár napig bitang jói megvagyok a bátyám, nővérem, azok sarjai és anyámék nélkül! - Inkább egy alig ismert pacákkal... - Mi az, hogy "alig ismert"?! Egyáltalán nem ismerem, tudd meg! Mákszemnyi titkom sem maradt. Remélem, most boldog vagy! Tonie, jelezvén, hogy a maga részéről lezártnak tekinti a beszélgetést, bekapcsolta a rádiót, és a hírek hallgatásába temetkezett. Hanna nem moccant, nem tágított. Influenzaszerű nőszemély volt, ha egyszer elkapott valakit; nem eresztette, míg nem végzett vele. A hírolvasó beszámolt arról, hogy rettenetes hóesés várható, holott már a tegnapi rettenetestől is megbénult a forgalom a kontinensen. Majd meghatottan szólott a legkeresztényibb ünnepről, melynek alkalmából az újonnan megválasztott áliamfő közkegyelmet hirdetett. Ami azt jelentette, hogy nagy csomó bűnöző került szabadlábra, s éppen akkor, midőn az em- 21 beriség jó része naptár szerint is békességet s nyugalmat áhít. Tonie úgy gondolta, az újdonsült országfő máris, a legeslegelső húzásával bizonyságát adta alkalmatlanságának. Hanna viszont másüvé figyelt. Arcbőre kisímult, lárvaszerűvé vált. A lány ezt sem látta, valahogyan mégis észlelte. - Máskülönben nem vagy egyedűi - mondta Meta Hari. - Veled van Jost... - Jost bácsi meghalt! - kiabált Tonie szerfelett ingerülten. - Tudom - bólintott Hanna. Már vagy másfél perce nem pislogott. - Továbbá itt van egy ido-. sebb férfiszemély: alacsony, pufök arcú, fehér hajú és bajuszú, villogó szemű.

12 - Nem ismerem! - És még valaki: harmincas ipse, megtermétt, paradicsomszőke, kék szemű... Tonie marokra kapta a langyosodó pulykakorpuszt, és a pultot verte vele. - Nem akarlak megbántani, a keresztényi szeretetre valö tekintettel; melynek ünnepét üljük, mégís arra kérlek, menj a francba, édesem! - Szóval ismered - állapította meg Meta Hari: Naná, hogy ismerte. Pontosan ezért kapta fel a vizet s a tetemet. De soha, soha nem beszélt róla Hannának! A metadög egyszerűen sem tudhatta, hogy a vörösesszőke fickó valaha is Iétezett! Holott pedig tudta. r Tonie a kanapéra telépedett, a nővel szemkőzi, szórakozottságában a viseltes pulykabébivel a karjában. - Még sose mondtad, hogy ennyire látod őket - sóhajtotta. - Mi volna, ha megkérdeznéd tőtűk, mit akarnak tőlem? Hanna felfortyant. - Fogalmam sincs, minek nézel, drágaságom!? De tényleg! Lógass a csillárra egy füzér fokhagymát, vagy harapd a fogaid közé! Agybeteg, léha dolognak tartom, hogy holtak szellemeivel óhajtasz társalkodni, mikor percek választanak el egy sorsfordító találkozástól, márpedig erre neked kű- Iönösen fel kell készülnöd, mivel roppant időszerű lenne fordítani a sorsodon. Irtózatosan nézel ki, jobb, ha tőlem tudod! Hajszálpontosan kilenc gyűrődést vet rajtad a mackónaci... - A pincében jártam. Fát vágtam a kandallóba - hebegte Tonie. - Tényleg nem öltöztem át? - Nem öltöztél át, pici kincsem, deréktól léfelé úgy festesz, mint egy enervált tangóharmonika. A pólódon némi fűrészpor és pókhálócafatok borítják á "Ha e r pasast fel tudtak küldeni a Holdra, miér nem küldték fel valamennyü?" szövegü humoross got, és nem biztos, hogy a Jézuska-hozta pacákot pont ilyesmi részi nagyon romantikussá! És ha fóljebb emelém rajtad a tekintetemet, azt látom, hogy leheletnyi smink sincs rajtad, hacsak nem annak szántad a szád szélére vastagon felkent fogkrémet... - Féltem, hogy az idegességtől kijön a herpe-

13 szem, preventíve bekentem... Még nem mostam gy. le Honnan vettem ha mar fiirödtem kész a lehet, hiszen ezek szent titkok, ösztönmélyi sejdífi izurám, dögősen felöltöztem, s tűsarkü cipőben, ; lések! Rontások, átkok, ártó és áldott szellemek, tüchtig köténykében állok! a konyhában a földkeújraszületés, betegségbe menekülés: ezekben senki rekség legízesebb töltelékét gyömködve a pulykába? sem lehét profi mindentudó! - Ehhez képest - felelte fanyarul Hanna - postás- - Örülök, hogy így látod - hagyta rá Hanna ketgumi van a hajadban, az a csirkebélszerű fajta, amit tőszáz decibellel halkabban - Megtetted az első léez idő szerint már c ak a levélkézbesítők használnak pést a gyógyulás felé. a borítékkötegek összefogására. -Nem kell meggyógyulnom! Holtegészséges va- - Tényleg munkaköri gumi; a postástól kunye- gyok! - szőgezté le Tonie, gutalile fejjel. ráltam. - Ha olyan makk vagy, akkor minek ez a regi- - Na, tedd rendbe magad, fél óra múlva vissza- ment kőzlékedési tábla a házban, miért tartasz tarjövők, megnézem, megtörtént-e. MéIIesleg meg- falék-tartalék kontaktténcsét? Szembe kell nézned!. legyzem, nem lehetsz ennyire hülye. a problémáddal! Ezután már kölyökjáték Iesz a - Hol a tükör? - nyögte Tonie., gyógy lás!,'j Hanna nehéz sóhajjal felállt, elvette a ánytol a - Nincs problémám! pulykatetemet és a pultra helyezté, közben megad-. - N cs? Akk `r miért hordod Jost bácsid főrtelta a tükör koordinátáit, majd így folytatta: mes melegítőjét karácsonynap délutánján, legfel- - Ez a vaksiság is halálra idegesít, holott én e jebb másfél órányira egy meglehetőst kétséges találnyugodt lélek vagyok Meggyőződésem, hogy ha kozástól?! Rosszul leszek, ha belegondolok, hogy látni mernél, akkor nálam is messzebbre, és többet miféle alakot vársz ide. Itt fog aludni a pacák? látnál Sok embernek szüksége van a betegségére, - Vendégém lesz három. napig. akár egy falat kalácsra, te a vaksizást választottad. - Szűzanyám! Előre látom: nem lést egy nyu- Dobd el; térj magadhoz végre, az ég szerelmére! godt pillanatom, folyton át kell járnom...,. Hecsukom a démonkapudat.,, - Nem kell atjamfld, szükségtelen vigyaznod - Mondtam már, hqgy vendéget várok fám, elboldogulok, köszi! -A francos démonkapu a lábadnál van tárva- -Ne vágj a s avamba még egyszer... nyitva; ki-héjárnak rajta a szörnyetegek... - Te hányszor vágtál a szavamba?!

14 - De hát ez színtiszta babonaság, Hanna... - C k az idősebb nő jogán. Kuss, drágaságom. - Nem az, lelkem, és ea t titkon te is tüdod... Ho n ismered a pacákot? - Mert ezt csák titkon lehet s nem tudni, csupán - Hisz mondtam már, hogy nem ismerem! A sejteni, szerintem! És ha valaki olyan holtbiztosra barátnőm beszélt rá a Karácsonyi Társküldő Szoltudja, mrnt te; az csak ezo-pora-metaszélhámos g ar "I - Ismételd el, nem hiszek a ilemnek! - Karácsonyi Társküldő Szolgálat! - űvöltötte Tonie. - Nincs ebben semmi különös, ha abban sincs, hogy az ember bemegy egy irodába, és egy frissen vasalt, megértő bólintású illetőnek elrebegi, milyen partnerra vágyik. Az illető ezt beirja a számítógépbe; utóbbi széméz az adatbankjában, és kiválasztja a kollekcióból a megfelelőnek ítélt személyt. A dolog működik, házasságok, szexek köt-,... telnek ily módon, hát miért ne lehetne pont a karácsonyra kiterjeszteni?! Pont a karácsonyra, mikor seregnyien döbbennek rá: elcseszték az életüket, úgy elmagányosodtak, mint egy világítótoi: rony... - Értem - szólt közbe Hanna, vészjös hidegen. - Két magányos lelki rom összeadja;a negatíwmait, hát ez isteni! És ez működik?! - Mintha te nem Iennél magányos! - mutatott rá Tonie. - Nem, csupán egyedül élek, ez nem ugyanaz. Nekem itt vagy például te... A Iány felcsattant. -Na és mi van akkor, ha nem óhajtok itt lenni neked? - Itt vagy - monáta Hanna. - Akkor is, ha nem jövök át hozzád. Mindenütt, mindenkor tudok rólad. Nem tagadhatsz ki. De miért? Miért nem istápolsz inkább egy kivert kutyát, tarthatüál papagájt:.. - Tartok. Nem értesz. Nem csoda, hisz ez éppen úgyannyira érthetetlen, mint a szérelem vagy a barátság. Kettőnk közt kapcsolat köttetett, szaláthatatlan. Aligha bármelyikünk eltőkélt szándékán múlott, ez égi elrendelés, vagy valami afféle: - Az imént azt ígérted, magamra hagysz. Készü-

15 iődnőm kell. Felhívom például a cukrászatot, hogy hát megrendeltem-e a ma esti sülit, vagy nem rendeltem meg, mert zavartságomban erre sem emlékszem. Nemsokára jön egy pasas, őt biztosan megrendeltem. Ünneplőbe tett szíwel kell vár nom.:. - Ehelyett összeszorított popsival várod, szakasztott úgy, ahogy élsz. Relaxálj, Tonie! Milyen a pacák? Magas, szőke, kék szemű, fodros ajkü? - Nem személyleírást adtam róla a számitógépnek. - Hanem? - Hanem ecseteltem egy kedvelhető lelkületet. Azt kértem, legyen megfontolt, de szellemes, megbízható, de nem kukatolós; legyen játékos, de ne aberrált... - Egy pillanat - akasztotta meg Hanna. Azután nem kérdezett semmit. Fékehajtott fejjel nézett a lányra. Úgy másfél percig. Ennyi kellett, s Tonie megtört. V,allani kezdett. - Tavaly karácsonykor a Szolgálat egy csomó partit hozott össze. Nem mindegyik sikerült. Sok pasasnak csak nő kellett, aki három napig süt-főz rá; aki italt tölt neki, azután tartja a fejét, ha rosszul lesz a dőzstől. Némelyik ipse még szexre sem vágyott, talán azért, hogy élethűbb legyen a házasság-élménye. Másokkal kisebb-nagyobb csodák történtek: jöl érezték magukat, együtt marad- 2b 27.. lak még egy hétig, pár hónapig, néhányan ma is együtt vannak. Egy esetben azonban kiderűlt a pasasról, hogy szextébolyos, amolyan férfi nímfo-jost Sinkel, a néhai foglár háza á gyermekkormániás, na, egyszóval: színaberrált, a nő majdnem. bon hallott mesék kannibal boszorkáinak hajlékára belehalt, hónapokat töltött a kórházban, még maemlékeztetett. Talán azért ís, mert a bácsiról keveis analízisbe jár, a szörnyeteg filkó pedig vígan élisek s csak ritkán szólottak méltatólag. világát, s ki tudja...tonie harmatos kora óta - neveltetésé o1 kifo- - Aha - bölintott Meta Hari. - I.éhet, hogy ép-slyólag - úgy tudta, hogy a siriasszerkodás, zsenánt; peri ő jön hozzád vacsorára? S majd éjféltájt, aellenben szülei szemernyit sem szégyenletfék volna, ha Jost a hóhéripart űzi. 1 bakószakma gya-

16 kandallótűz duruzsolásától áhítatosan az ágyhoz kötöz, és három napig le sem fordul ról.ad?kotlásától nem á lelkülete, csupán, ama t'eny tar - Majd te átjössz, és megnézed az auráját. IIatolta vissza a bácsit, hogy ezen az egövőn eltőrőlmocskosnak látod, zsandárt huunk.fék a halálbűntetést, értsd: a bontevők rezdületlen, j l gbiztonságban irtogathatták egymást s a vétleneket; - Ó tehát őhetek hozzád áura-nézőbei az megható. Most Esakngyan magadra hagylak. Pori-a törvény meg'ovta őket saját szigorától. tosabban a három szellemvendégeddel: Miiid-Ez egyáltalán nem tetszett soknyi dézsma- és annyian nágyon türelmetlennek látszanak.sarcfizető polgárnak, ám a kormányaik humánum - Igazán? - kérdezte Tonie gúnyondárosan.re, demokráciára, nemzetközi elvárásokra hivat- -A fiatalabb szeretne már elménni.koztak. Mellesleg lózungjaik nem győzték meg a 'bűnözéstől terrorizált országiakókat. Mert ha azok - Tőlem ugyan mehet. -Amint ezt valóban érezni fogod, el is megy.csak mogyorónyit is meg lettek volna győzve, ak- Erre vár. Úgy sejtem, kőzöd volt a halálához. kor nem nevezik farizeusoknak a politikusaikat, i- Semmi közöm hozzá! Én csak..: -A lány el-nemde!? ihallgatott. rvégigpiilantfltt magán, s felfogta, ha-.tonie hajdan a kötelezően előírt ésaládí ősszegyan fest. - Rendbe kell tennem magam. Majdjöveteleken ezerszer is végighallgattá, amint az később beszélünk.egyébként mindenben elütő testvérek ezen egy té- Hanna halkan becsukta maga mögőtt az ajtót:mában milyennyire egyetértenek. Az űgyész őcs és Hóhideg szüremlett a házba.a. smasszer báty, valamint előbbi főfoglalkozásban Tonie borzongva végigsétált a nappaliból nyílóneurotikus felesége dühödten.taglalták, mit tennéajtók előtt. Azután eltűnt a fürdö feliratú mögőtt.nek a gaztevőkkel: társalgásukban méregínjekcio,. villamosszék, gázkamra és kiéheztetett aligátorok hemzsegtek i A házat megőrökölvén Tonienek olyatén sejtése ''I támadt, mintha bácsikája - a halálbüntetés bizonyosra vett visszaállítására várván - e helyütt rendezte volna be titkos kivégzőbazárját, mely már az okmány szentesítésének percében felvirágozhatott

17 volna. Csakcsupán a cégér hiányzott a homlokzati ról: Vérpad Shop. I A házba lépő félkőríves előtérben találta magát, s ízlése szerint választhatott, hogy a mennyezettői, alálógatott csontváz vállára dobja-e kabátját, i;',j'i avagy tieakasztja a zsalugáterajtós szekrényben sorakozó lábszárcsont-forma vállfák egyikére. Lámpaburaként állkapcsát elvesztett állati koponya il.'.;` szolgált, szőnyegűi gorillagerezna, feltehetően g Kongé. Ezek a motivumok visszatértek a ház egyéb on sin is: a kan hával e ben P h y gy y ott hodály nappali faburkolatú falán hóhérpallos ékeskedett, az innen nyíló ajtók kőzött külőnféle jelmezekbe büjtatott kirakati babák ácsorogtak, miszerint akasztott ember, lefejezett ember, aztán volt még céltábla-ember, dobónyilakkal díszes, de állt ott egy bakó is, komplett szerelésben, fején csuklyával; markában villogó pengéjű négyeiőkarddal. A Iány praktikusan kihasználta az alakok ottlétét: ők tar- I tolták az útmutató táblákat. A lambéria mőgött titkos mélyedések rejtőztek, amolyan dugizugok; Tonie az egyik rejtőhelyen ér dekes pszichéjű bácsikája jujvörös tintával irott verseire bukkant, talált továbbá zavarbeejtő magazinokat, kéz- és lábbilincseket, izzasztö hatású videokazettákat, meg egy rakás furcsaságot, amelyek rendeltetéséről fakó gőze sem volt, a már emtített neveltetéséből kifolyólag. A házban egyetlén szekrény sem foglalta a helyet, ezeket a falba építették, és zsalugáterajtqval látták el. Nem is volt sok elfoglalható felület, hiszen a vískó rengeteg apró helyiségből állt. A lentiek a nappaliból nyíltak, de egymással is közlekedtek, keskeny faajtök révén, melyeken legfeljebb egy gyermek fért át épségben. A fenti szobák közt is voltak átjáróajtók, akár egy rókavárban, így aztán nem csoda, ha Tonié több hónapnyi ittlét után sem mindig tudta, hol van, s a tájékoztató táblák nélkül rendszeresen eltévedt volna. Nemcsak ő nem ismerte ki magát, a felújítás közben az egyik festőember is elveszett,

18 két nápig keresték, mire meglelték az emeleti hálószobák egyikében, a gardröbszekrényben hortyogva, feje alatt egy szárazra szlopált hígítós flaskával. Jost bácsi a padláson is számtalan rejtekhelyet hozott Iétre, minden talpalatnyi helyet befiókozva, beajtózva. Valamennyi zugban, résben, kacifántban lappangott valami dugiholmi3 ha más nem, akkor egy-egy üveg évtizedes lekvár, szakadt horgászzsinór; maréknyi elgörbült szög, ásatag lábbelik, jó lehet még valamikor-ruhadarab, vagy háztartási kellék, miszerint tekerős mángorló, mozs r, huszárforma diótörő, mely a fogaival roppantotta szét a csonthéjat. És persze nem hiányoztak a morbid kincsek sem: lő-, vágó- és szúrófegyverek; agyafúrt kínzóeszközök; Jost bácsi gyűjtötte továbbá a hírnevesebb bűnözők arányosan kicsinyített 30 i 3I viaszmásait és használati tárgyaikat, amelyek az illetők kivégzése által kerűltek egy-egy gyűjtőelőd tulajdonába. Az emeleti toronyszobát rendezte be bűnügyi panoptikummá; e helyiségben Tonie a beköltözése óta nem fordult meg, hidegrázástól tartva. Ám a felsoroltak egyike sem hatott rá olyan fogvacogtatóan, mint az elhidegült kedvesétől kapott házszentelői ajándék. Az embermagas koboldszobrot a pincébe vezető Iépcső mellett helyezte el, hogy ne túl sűrűn találkozzék vele, ám tél lévén gyakorta járt arrafelé, s valahányszor elment előtte, annyiszor ijedt vissza tőle méteres ugrással. A kobold másokat is frusztrált, egyszer Hanna is majdnem megvedlett rémületében, a nikor rosszindulatú FöIdsugárzásokra vadászván váratlánul összefutott vele a lépcsőkanyarulatban. Kicsivel később, mikrobusznyi kebelén hideg borogatással, tüzetesen megvizsgálta ingájával a szőrnyeteget, majd rimánkodva követelte, hogy Tonie ha- Iadéktalanul dobja ki a házból, a városból, a boiygöról, mert földöntüli gonoszság Iakozik benne. Ugyan, ez csak egy kőszobor, legyintett a lány; eltitkolván, hogy ajándékozója miatt ragaszkodik hozzá. Ha kivágná a koboldot, végképp elfelejtené exkedvesét, és akkor ugyan mivel is gyötőrtetné magát hátralévő életében!? Tonie lezuhanyozott, elzárta a csapot, tőrűlkö-

19 zőt tekert a hajára, annak csücskével elkente a párát á tükrön; és a vele szemközt.álló teremtményre bámult. - Helló - mondta. Szeretett fennhangon gon- 32 dolkozni, ettől tarsaságban érezte magát. - Jó nagy marhaságot eszeltél ki. Épeszű pasas tíz percig sem bír e házban maradni, hiszen Iépten-nyomon beteg dolgokkal szembesűl. Melyek közül az egyik te magád vagy. Micsoda ötlet, idegen fickót vendégül hívni karácsonynap! Bánod, mi?! A legelső perctől. Ebből semmi jó nem sülhet ki. De ha egyszer nincs ismert pasas!? Csak nehogy a szinaberrált jöjjön partnerül, bár miért ne ő jönne, elvégre a kőrnyezet is hozzá illik. Mármost: sminkelj, őltözz, húzz fel védőkőtényt, mely nem csupán a konyhai szmötyiktöl óv, ha a zsébébe rejtesz egy stukkert, pacák-vehemenciától is oltalmazhat. Sosem lehet tudni. Lehajolt, előredobta. vállig érő haját, és dúsra borzoltatta a szárítóval. Azután megtekintette arcformáját, és továbbra sem Iátta szépnek.,túl széles az állcsontja és alsó ajka, túl lapos az orra, rettentően kék a szeme; még a kontaktlencsével együtt is. Hajszíne sem nyerte meg tetszését, olvadt csokoládéra emlékeztette, de már késő'volt átfesteni platinára, zöldre, lilára. Majd Iegközelebb: Gyors mozdulatokkal, türetmetlénül sminkelt, fekete szempillaspirált, halvány narancsszín rúzst alkalmazott:. Nem kis fejtörést okozott a fethúzándó ruhadarabok kiválasztása. Olyanféle őltözékre gondolt, amely egyszerre ünnepélyesen csinos, ugyanakkor némi oltalmat is nyújt. Mert ha például a pasas véletlenül meg akarná erőszakolni, ütközzék különős nehézségekbe; hogy elszálljon a kedve az egésztől. Olvasta valahol, mennyire nem kedvelik 33 a férfiak a harisnyanadrágot, miként az erényövet sem imádták, anno. Különösen nem kedvelik, ha alapanyaga szürke, céklalile, netán hajnalpü rózsaszín bolyhozott pamutból való. Rövid tűnődés után Tonie elvetette az ötletet, egyfelől nem lévén harisnyanadrágja; másfelől, ha tántán mégsem a Torokmetsző tenne nála látogatást, szükségtelen rontania partnerhez jutási esé-

20 lyein. Hatalmas sóhajt hallatott. Valaha egyetlen pillanatig sem volt efféle gondja, jöttek a fickók seregestől. Igen ám, de akkoriban porcikáról porcikára ragyogott, tévedhetedenűl tudta magáról, mekkora kincs, és hírből sem ismerte a depressziót. Na, ez múlt el. Talán nem végképp, Lakkfényű, fekete macskanadrágot húzott, csontszínű selyeminget öltött fölé, végűi könnyű topánba lépett. Vasszarért a konyhába, nyakába dobta a kötényt, és megpröbálta felélénkíteni emlékezetét, melyik zugban is lelhet tűzfegyverre, aemi erőszak, aberráciö ellen. Első nekifutásra rossz kapása volt, ost bácsi gyilkos csúzliját találta meg. Biztosra vette, hogy ehhez a modellhez fegyverviselési engedély szükségeltetik, ugyanis a majd tízkilós átlátszó műanyag szerkezet nem kisdedeknek készült, ártatlan játszadozásra. Profi gyilok volt; diónyi acélgolyókkal a tárban, melyek szuperszonikus továbbításáról eltéphetetlen gumiszál gondoskodott. Mindazonáltal Tonie esetleg magához vette volna, ha elfér a kötényzsebben. De kilógott belőle, mi több, súlyánál fogva folyton kiesett. 34 Folytatta a kutatást. A hegedűtokban őrzött dobtáras géppisztoly sem nyerte meg a tetszését, avatag és túlméretezett lévén. Azonkívül kezelni sem tudta volna. Könnyű kis női stukkerre vágyott. Végre talált egy bűbájosan kecses, csontmarkolatú Berettát, színházi táskába, lakkos körmű, keskeny kézbe illőt. A Jost bácsitól még hátulgombolósként ellesett módon ellenőrizte a tárat, azután a köténybe rejtette a védőeszközt, kezet mosott, és a sorsára váró pulykakorpusz fölé állt. Megint eszébe jutott a sütemény. Amit a kőzelí cukrászatböl rendelt meg; ha el nem felejtette, tekintettel arra, hogy sütni aztán végképp sem tudott. Egyszerre csak az összes kulináris gondolat kiment a fejéből, mert az órára pillantva rémülten látta: vészterhesen közelg a sorsfordító perc. Bár az még csak -közelgett, a csengő megszólalt, s ahhoz, ami ekkor Tonien átillant, remekül illett lélekharang hangja. A lány néhány erőteljes pislantással élesre állí-

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet)

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Észak hírnökei 4023 Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Az Opera szálló Hamburg külterületén, egy építkezés mellett állt. Jóval éjfél után érkeztünk meg, útközben többször is megálltunk, hogy

Részletesebben

T. Ágoston László A főnyeremény

T. Ágoston László A főnyeremény T. Ágoston László A főnyeremény Gondosan bezárta az ajtót, zsebre vágta a kulcsot és egy széllel bélelt, kopott nyári nadrágban, hasonlóképp elnyűtt pólóban, és mezítlábas papucsban lecsoszogott a földszintre

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT 1. fejezet Jack Reacher egy dupla feketét rendelt, csokireszelék és cukor nélkül, nem porceláncsészében, hanem mûanyag pohárban, és még mielõtt kihozták volna a kávét az asztalához, végignézte, ahogy egy

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

M. Veress Mária. Szép halál

M. Veress Mária. Szép halál 184 Rügyek Szép halál Először nem figyeltem fel a kiáltásra, nem volt abban semmi különös, hogy valaki ordibál, megszokott volt ez arrafelé. Csak mikor közelebb értem, akkor hallottam, hogy mintha segítségért

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Megbánás nélkül (No regrets)

Megbánás nélkül (No regrets) Stargate SG1- Megbánás nélkül (No Regrets) Kategória: Stargate SG1 Romantika Rövid ismertető: Bárcsak a Jég foglyai néhány perccel tovább tartott volna... Írta: Alli Snow Web: http://www.samandjack.net/fanfics/viewstory.php?sid=1251

Részletesebben

Velence ártatlan volt. Megtette, amit tudott, hogy beteljesítse a romantikáról alkotott elképzeléseit. Csakhogy színes gondoláival és zöld lagúnáival

Velence ártatlan volt. Megtette, amit tudott, hogy beteljesítse a romantikáról alkotott elképzeléseit. Csakhogy színes gondoláival és zöld lagúnáival 9 Velence ártatlan volt. Megtette, amit tudott, hogy beteljesítse a romantikáról alkotott elképzeléseit. Csakhogy színes gondoláival és zöld lagúnáival együtt is eleve esélytelen volt Hannes Bergtalerral

Részletesebben

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES festményeket pedig kevés kivétellel mindig megsiratom. De csapodár fajta az ószeres, szerelmes lesz néhány tárgyba, de aztán eladja, utána meg kesereg, miért tette. SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY

Részletesebben

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON Téboly Annának nem volt sok dolga, hiszen rajtam kívül egy teremtett lélek sem volt a presszóban, amin nem is lehet csodálkozni, hiszen kinek jutna eszébe éppen vasárnap éjjel

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

A menedék. Gellai Tamás

A menedék. Gellai Tamás Gellai Tamás A menedék a fiú a tengerparton áll Egy nagy és erős kéz ragadta meg hátulról, és belökte a sötét helyiségbe. A szorítás nyomán vadul lüktetett felkarja, még alig tudott másra gondolni, vagy

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

Általános iskolás kategória

Általános iskolás kategória Általános iskolás kategória I. helyezett Implom Renáta: Ki ül ott? A nap vacogva lement, S a jégfelhők mögött Még mindig fény bágyad. Talán a felhők fölött, Az ég tetején Ül a Teremtőnk? S egy óriás lámpával

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

brasnyó istván IN AETERNUM

brasnyó istván IN AETERNUM brasnyó istván versei IN AETERNUM Estelente a lehúzott redőny résein át jól látni a tengerészeket, ahogy tisztjeikkel együtt elhagyják a kocsmát az út túlsó felén, rézsút ablakunkkal szemben és körülállják

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

"Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval

Soha nem érzem, hogy itt a plafon - Interjú Bánsági Ildikóval "Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval 2014. augusztus 26. kedd, 07:00 "Mindig büszke voltam, ha valami újra hívtak. Soha nem érzem, hogy itt a plafon, hanem inkább azt, hogy szeretnék

Részletesebben

Mándy Iván. A huszonegyedik utca. Regény

Mándy Iván. A huszonegyedik utca. Regény Mándy Iván A huszonegyedik utca Regény 2011 Gábor megállt az öreg, púpos hátú ház előtt, egy véznán fityegő cédulánál. Kiadó szoba Letette ráncos barna bőröndjét, kalapját feljebb tolta homlokán. Általában

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

- Ne szégyelld magad, nem tehetsz róla tette még hozzá a szőke ismeretlen, akiről álmodott, s aki most ott guggolt mellette. Lágyan megsimogatta a

- Ne szégyelld magad, nem tehetsz róla tette még hozzá a szőke ismeretlen, akiről álmodott, s aki most ott guggolt mellette. Lágyan megsimogatta a BEVEZETÉS Esti fényben fürdött a füstös, külvárosi utca. A néma falak egymást nézték, s egy kósza szellő susogását hallgatták. Lassan szállingózott lefelé a tisztító köd, illatos nedvességgel árasztva

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG?

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? I. könyv Még meddig tart a dackorszak? PROLÓGUS Géza és Lina egymás mellett ültek a folyosói padon, a főorvosi szoba előtt. Várták, hogy beszólíttassanak. Nem beszéltek, mindegyikük

Részletesebben

Gingerli, az időmanó

Gingerli, az időmanó Gingerli, az időmanó Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Tak. Tak. Tak. Tik. Tik. Tik. Tak és tik. Tik és tak. Tik és megint tak. És megint tak. És megint tik. Tik és tak. Gingerli az ágyában feküdt, és hallgatta,

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

De vele nem ez volt a helyzet, nem megfontoltságból, alaposságból néztem utána. Hanem egyszerűen szembe jött. Nem

De vele nem ez volt a helyzet, nem megfontoltságból, alaposságból néztem utána. Hanem egyszerűen szembe jött. Nem 2013 március 30. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Előbb olvastam vele interjúkat, mint hogy a könyveit a kezembe vettem volna. Persze, ez akár érthető is lehet,

Részletesebben

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011 EÖTVÖS KÁROLY Magyar alakok 2011 A KIS MARISKA (Gróf Széchenyi István nőtlen korából) Széchenyi István Íróasztala fölött díszes aranykeretben fiatal nő arcképe függött a falon. Olajfestmény volt s gyönyörű

Részletesebben

útja a szabadság felé

útja a szabadság felé Szandra útja a szabadság felé Szandra útja a szabadság felé Szandra egy teljesen hétköznapi erdélyi kisvárosban nőtt fel. A családi házuk két kis szobából és egy nappali-konyhából állt. Két húga volt és

Részletesebben

Cukimami én idős motiváció:

Cukimami én idős motiváció: Cukimami s én idő ió: c motivá Énidó Kezdjük ott, hogy miért is fontos, az Énidő; Magad miatt, mert kell, hogy érezd; az anyasággal nem veszítetted el a nőiességedet, azt, hogy egy önálló és utánozhatatlanul

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

lott mást, mint a létra nyikorgó dallamát. De az aljához közeledve megváltoztak a hangok. Először halk, fémes morajlás. Majd egy kattanás és a

lott mást, mint a létra nyikorgó dallamát. De az aljához közeledve megváltoztak a hangok. Először halk, fémes morajlás. Majd egy kattanás és a 8. fejezet Fredrik Beier! Itt van Fredrik Beier? A sátor ponyváját félrerántották, és egy kerek szemüveges, fehér overallos fickó bámult be rá. Itt vagyok. Gyere! A férfi keresztülrohant a gyepen, a pajta

Részletesebben

örökbefogadás hülye ötletei 9. ÉVFOLYAM SZKA_209_33 P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n Készítette: Bányai László

örökbefogadás hülye ötletei 9. ÉVFOLYAM SZKA_209_33 P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n Készítette: Bányai László P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n örökbefogadás az apám hülye ötletei Készítette: Bányai László SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK_209_33 tanári örökbefogadás 9. évfolyam

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1.

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1. FARKAS KATALIN Félvér Tigris Derna krónikák 1. 1. Meglepetés A mai napom is ugyanúgy kezdődött, mint minden hétköznapom. Kicsit morcosan keltem fel, unottan ettem meg a reggelit, lassan öltöztem fel és

Részletesebben

Föléhajolt, melle előrelendült, illat szállt fel a hasa mentén, Darius fölemelte kissé a fejét, hogy lássa a köldökét: parányi kagyló, felül

Föléhajolt, melle előrelendült, illat szállt fel a hasa mentén, Darius fölemelte kissé a fejét, hogy lássa a köldökét: parányi kagyló, felül 1 Föléhajolt, melle előrelendült, illat szállt fel a hasa mentén, Darius fölemelte kissé a fejét, hogy lássa a köldökét: parányi kagyló, felül karimával; örült a látványnak, de ez csak az első fejezet,

Részletesebben

AZ A NAP. LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december

AZ A NAP. LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december HD LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december AZ A NAP APRÓ ISTVÁN Az a nap úgy kezdődött, hogy több kilométeres dugóba kerültem az elővárosban. Nem, így akármelyik nap kezdődhet, az a bizonyos

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Szűcs Ilona: Zongora az éjben. Nyitott ablakomban állva A kerten át, hallgatom, Hogy finom, játszi ujjak Hangot csiholnak a zongorán.

Szűcs Ilona: Zongora az éjben. Nyitott ablakomban állva A kerten át, hallgatom, Hogy finom, játszi ujjak Hangot csiholnak a zongorán. A Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskolában helyezték ki az ország első Verstablóját csütörtökön. Az Irodalmi Rádió akciójának segítségével a fiatalok a kortárs alkotók művészetéhez kerülhetnek közelebb.

Részletesebben

Mítoszok és Legendák Könyve. Magyariné Elek Andrea. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Mítoszok és Legendák Könyve. Magyariné Elek Andrea. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Mítoszok és Legendák Könyve Magyariné Elek Andrea 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! A tanító Benned hatalmas teremtő erő van. suttogta a mágus. Feladatod van az életben. Világok teremtője vagy.

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Amikor a férj jobban tudja...

Amikor a férj jobban tudja... Antennás, kinyithatós, lecsúsztathatós, analóg, pixeles, kicsi, de inkább nagy. Az első telefonjaink annyira a szürkeállományunkba égtek, hogy könnyű volt feleleveníteni a velük töltött időt és emlékeket.

Részletesebben

II. forduló. Név. Lakcím: Iskola: Osztály: Email cím: Telefonszám:...

II. forduló. Név. Lakcím: Iskola: Osztály: Email cím: Telefonszám:... II. forduló.. Név Lakcím:. Iskola:. Osztály:. Email cím:. Telefonszám:..... 1. Feladat Ki rejtőzik a számok mögött? Válaszoljatok a kérdésekre! A számokkal jelölt betűkből a regény egy szereplőjének nevét

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

A HECSEDLI MEG A POSTÁS

A HECSEDLI MEG A POSTÁS SZEMLE 13 T. Ágoston László A HECSEDLI MEG A POSTÁS Hecsedli. Várjuk a postást mondta Bányai, az író, és letette a kagylót. Régi, jól bevált, mondhatni egyezményes szövegük volt ez Zsengellérrel, a költővel

Részletesebben

Zágonyi Mónika. Jég és gyöngy

Zágonyi Mónika. Jég és gyöngy Zágonyi Mónika Jég és gyöngy JÉG ÉS GYÖNGY Első fejezet Uramisten úristen csak ennyit bírtam kinyögni, miközben az űrhajóban lévő számítógép monitorjára meredtem. Mi van? kérdezte Alain, az egyetlen társam,

Részletesebben

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság ELSŐ FEJEZET Nem így kellett volna történnie. Addie Folsom úgy képzelte, a középiskola után hat évvel tehetősen és egy jó kocsi volánjánál ülve tér majd haza. Ehelyett behúzott nyakkal és egy közel háromszázezer

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

A víz felől hűvös szellő fújdogált, bár a nap csak nemrég tért nyugovóra. Még mindig órák voltak hátra az alkonyatig. Világunk és a túlvilág közötti

A víz felől hűvös szellő fújdogált, bár a nap csak nemrég tért nyugovóra. Még mindig órák voltak hátra az alkonyatig. Világunk és a túlvilág közötti 1 A víz felől hűvös szellő fújdogált, bár a nap csak nemrég tért nyugovóra. Még mindig órák voltak hátra az alkonyatig. Világunk és a túlvilág közötti tér néhány óra múlva eltűnik, de én máris éreztem

Részletesebben

Fajtabemutató-Standard Módosítás: 2009. február 04. szerda, 14:59

Fajtabemutató-Standard Módosítás: 2009. február 04. szerda, 14:59 A kaukázusi juhászkutya ősi hazája Közép-Ázsia, Kaukázus, Azerbajdzsán, Örményország, Grúzia, Dagesztán, Csecsenföld, Észak-Oszétia és a környező kisebb köztársaságok. Nagyon nagy számban fordul elő Oroszország

Részletesebben

Most akartam éppen letenni a kalapomat. Hogyan tegyem le az ön dicséretei után? Ön azt gondolná, hogy leénekelte a fejemről.

Most akartam éppen letenni a kalapomat. Hogyan tegyem le az ön dicséretei után? Ön azt gondolná, hogy leénekelte a fejemről. GYORSVONATON Budapest A vonat öt perc múlva indul. Ma alig van utazó: az idő borongós. Lehet, hogy esik is. Az én kocsimban egy fiatal házaspár ül. A szomszéd fülkében foglaltak helyet. Ahogy bepillantottam,

Részletesebben

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD TATAY SÁNDOR Húshagyókedd Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Tatay Sándor jogutódja Barabás már kilencedik napja kerülgette a várost. S e kilenc napot megelőző kilenc hónapig vándorolt.

Részletesebben

SZERELEM, SZOMORÚBB A HALÁLNÁL

SZERELEM, SZOMORÚBB A HALÁLNÁL SZERELEM, SZOMORÚBB A HALÁLNÁL CSONKA MARGARÉTA Ma arra ébredtem, fejemben sétált Camille Claudell, egyre csak verte a márványkövet, majd elrohant döngetni nagykaput, Rodin, Rodin, nyissál kaput! Gyermekeim

Részletesebben

Főnixmadár. A hazugság polipkarjai

Főnixmadár. A hazugság polipkarjai Főnixmadár A hazugság polipkarjai Előszó A könyv igaz történet, a szerző által megélt és felidézett eseményeken alapul. Egy történet két lélek egymásra találásáról, amelyet a hazugság polipkarjai tartanak

Részletesebben

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt.

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Andrassew Iván A folyó, a tó és a tenger A platón ültünk Avrammal, a teherautót egy szerzetes vezette. A hegyoldalból a menekülttábor nem tűnt nagynak.

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

TARTALOM. Ügyintézés A hivatalban. Használt autó eladó. Birtesttás.

TARTALOM. Ügyintézés A hivatalban. Használt autó eladó. Birtesttás. TARTALOM 1. lecke Az emberi külső Neked ki tetszik?. Tanúvallomás. Körözés. Nem is tudom..... A magyarok és nyelvrokonaik Fél füllel hallottam Tükröm, tükröm... 2. lecke Öltözködés Divatbemutatón. Mit

Részletesebben

Nagy meleg volt a városban, mégsem vettem le az

Nagy meleg volt a városban, mégsem vettem le az Nagy meleg volt a városban, mégsem vettem le az esőkabátomat. Önbizalmat adott, miközben az utcákat róttam munka után kajtatva. Az önéletrajzomban csak a gyárban lehúzott hónapokat, a félbehagyott tanulmányaimat

Részletesebben

COWBOY ERDEI FOTELBEN

COWBOY ERDEI FOTELBEN 1595 Lesi Zoltán COWBOY ERDEI FOTELBEN Apu mégis elment vadászni, pedig megígérte nem hoz új nôt csodaországba. Szabadságot vett ki. Mint egy öreg cowboy egy erdei fotelbôl megtöltötte a sörétest. Nem

Részletesebben

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva!

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva! Örökkévaló 8. Rész Gerilla! Tiszperger József Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Dani és kis csapata kaptak némi fegyvert, megkapták az utasításokat, beültek a buszba, és visszamentek oda, ahonnan

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Ikon. bencsik orsolya. figyeltem anyámat ahogy figyeltem a fákat is télvíz idején mikor nagyon erősen fúj a szél 1

Ikon. bencsik orsolya. figyeltem anyámat ahogy figyeltem a fákat is télvíz idején mikor nagyon erősen fúj a szél 1 bencsik orsolya Ikon figyeltem anyámat. ha eljön az idő, bemegy a kamrába. a rossz lábú asztalról fölveszi a zöld tálat. a zsákból merít egy bögre kukoricát, két bögre búzát. összerázogatja. - - - - -

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

Gyönyörű, bájos, okos és perverz.

Gyönyörű, bájos, okos és perverz. NICHOLAS SHEAR Kedves boszorkány Gyönyörű, bájos, okos és perverz. Történetem a sebészemmel. David Block vagyok. Negyvenkettedik évemben járok, és ahogy múlnak az évek, egyre tisztábban emlékszem egy kapcsolatomra.

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

Jelige: whattrip PILLANGÓ. A deszkák között poloskák élnek ha nem félsz tőlük, ők sem félnek.

Jelige: whattrip PILLANGÓ. A deszkák között poloskák élnek ha nem félsz tőlük, ők sem félnek. Jelige: whattrip PILLANGÓ A deszkák között poloskák élnek ha nem félsz tőlük, ők sem félnek. I. A deszkák közt csakugyan poloskák éltek. Annyi verejték csöpögött le már a feszült homlokokról és észrevétlen

Részletesebben