J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete május hó 26. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 11. rendes ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester, Almási Pál, Dr. Bakos Gáborné, Baranyi Sándor, Endes Zsigmond, Gazdag János, Gilicze János, Guvat László, Dr. Halmágyi Pál, Kiss Imréné, Kovács Sándor, Lengyel István, Marosvári Attila, Márton Imre, Molnár László, Nagy-György József, Dr. Orbán Imre PhD, Orosné Spák Hedvig, Dr. Siket István és Toldi János települési képviselők. Jelen van továbbá: Dr. Bánfi Margit jegyző, Bálint Márta, a Makó Városi Kulturális- Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Fejes István tű. alezredes, tűzoltóparancsnok, Makó Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, Mátó Erzsébet, a József Attila Városi Könyvtár vezetője, Sarró Ferencné, a Belvárosi Óvoda képviseletében, Hepp Attiláné, az Újvárosi Óvoda képviseletében. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat és valamennyi kedves vendégünket a mai testületi ülésünkön. Külön tisztelettel köszöntöm a Városi Televízión keresztül azokat a makói és térségi polgárokat, akik az idejüket arra szánják, hogy Makó Város Önkormányzatának testületi ülését megnézzék. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 24 települési képviselő közül jelen van 20 fő. A megjelenési arány 83%-os. A megjelenés alapján megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, azt megnyitom. A Szervezeti és Működési Szabályzat 21. (1) bekezdés c) pontja alapján felkérem Molnár László és Toldi János települési képviselőket mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítésére. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy elvállalják-e? Molnár László és Toldi János a feladatot vállalják. Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Molnár László és Toldi János települési képviselők. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! Javaslatot teszek a mai ülésünk napirendjére. Az ülés napirendjeként a meghívóban közölteket javaslom megállapítani azzal, hogy sürgősséggel vegyük fel nyílt ülési előterjesztések közé 17/A számmal Pályázat benyújtása Makó Város Ifjúsági Diákönkormányzatával ifjúsági kezdeményezések támogatására, továbbá 1. sz. előterjesztés Makói Gyógyfürdő Kft évi beszámolója, valamint a 6. sz. előterjesztés Makó Város Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft évi beszámolója esetében a felügyelő bizottság ülésének jegyzőkönyvei az ülés előtt kerültek kiosztásra. Megkérdezem, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan? Endes Zsigmondnak van kérdése, tessék parancsolni. Endes Zsigmond települési képviselő: Tisztelt Testület! Tisztelt Polgármester Úr! Abból az apropóból szeretnék egy napirendi pontot javasolni, a televízióban láttam, hogy Gyimesi László szegedi Fideszes frakcióvezető polgári és büntető feljelentést tett, illetve kezdeményezett annak okán, hogy a szegedi önkormányzat neki információkérés kapcsán nem adott 17 oldal testületi

2 2 anyagot, illetve önkormányzati anyagot ki. Ezzel kapcsolatban szeretném megemlíteni, hogy én már lassan egy féléve, most harmadszorra kérem, hogy adják ki nekem a fürdőnek a II. fordulós pályázati anyagát, amit különben meg kellett volna a testületnek szavaznia, hogy ismerjük és még azóta még azt se tudom, hogy 1 oldalas vagy Szóval meg kellene beszélni, hogy miért nem adjátok nekünk ezt ki ezt a II. fordulós pályázati anyagot. Dr. Buzás Péter polgármester: Világos, és akkor kedves képviselőtársam azt gondolod, hogy most a napirend megállapításánál ezt önálló napirendként kellene napirendre tűzni. Én azt gondolom, hogy nem kellene önálló napirendre tűzni, a helyi testület munkáját az SZMSZ szabályozza. A Szervezeti és Működési Szabályzatunk lehetőséget ad interpellációt benyújtani ez ügyben, ezt nem tetted meg, de a közérdekű egyebekben szintén a televízió nyilvánossága előtt lehetőséged van arra, hogy ezt a kérdést megvitassuk. Én ülésvezetőként nem javaslom, hogy ezzel a napirendet kiegészítsük úgyhogy így Endes Zsigmond javaslata nélkül javaslom, hogy állapítsuk meg a napirendünket. Pontosabban először döntsünk Endes Zsigmond javaslatáról, mert ez egy módosító indítvány. Aki azzal ért egyet, hogy Endes Zsigmond javaslata kerüljön be a napirendek közé, az szavazzon most igennel. Kérem szavazzunk. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal és 7 tartózkodással a módosító javaslatot nem fogadta el. Dr. Buzás Péter polgármester: Nem került be a napirendi javaslatok közé képviselő úrnak a javaslata így az eredeti, általam elővezetett napirendi pontokat kérem, hogy szavazzuk meg. Kérem szavazzunk. A képviselő-testület 18 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással a következő határozatot hozza: 187/2010. (V.26.) MÖKT h. Tárgy: A képviselő-testület május 26-i ülésének napirendje. H A T Á R O Z A T Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete május 26-i ülésének napirendjét az elhangzott kiegészítést is figyelembe véve az alábbiak szerint határozza meg: 1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Előadó: Dr. Buzás Péter polgármester 2. Makó város polgármesterének beszámolója a Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységéről Előadó: Dr. Buzás Péter polgármester 3. Főépítész tájékoztatója a rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól Előadó: Novák István DLA városi főépítész 4. Előterjesztések, rendelettervezetek 5. Interpellációk, kérdések

3 6. Zárt ülési előterjesztések 3 7. Egyebek Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! Javaslom, hogy a napirendek megtárgyalása előtt emlékezzünk meg a 40 évvel ezelőtti eseményekről. Arról van szó, hogy 40 esztendővel ezelőtt Makó városában a Maros veszélyeztette az itt lakók életét. 40 évvel ezelőtt kitelepítették Makót Hódmezővásárhelyre, Szentesre és azok az idők embert próbáló idők voltak. Embert próbáló idők voltak azokra is, akik itt maradtak és hősies munkával védték a várost és embert próbáló idők voltak azokra is, akik befogadták őket Szentesen, Hódmezővásárhelyen. 40 esztendő évfordulónál tartunk most. Én javaslom, hogy emlékezzünk azokra a hősies helytállókra, akiknek köszönhetően végül is a Maros nem vette el Makót. Emlékezzünk azokra, akik elmentek akkor innen, emlékezzünk azokra, akik befogadtak bennünket és utána majd beszélünk arról is, hogy utána hova jutottunk. Úgy tudom, hogy kapunk erről egy rövid ismertető tájékoztatót, tessék parancsolni. Narrátor: Hazánk délkeleti részének vízrajz viszonyait évszázadokig a Tisza és mellékfolyói természetes kialakulású és állandóan változó lefolyási nyomvonala határozta meg. A 19. század folyamán a Széchenyi István által elgondolt, Vásárhelyi Pál által kidolgozott Tisza szabályozási terv végrehajtása lassan haladt, de a folyó hosszát mintegy 40%-kal így is csökkentették. Az 1945 után lezajlott társadalmi, politikai változások jelentős átalakulásokat okoztak az árvízvédelmi struktúrában. A problémák ellenére az 50-as, 60-as évekig a viszonylag szárazabb időjárás miatt komolyabb megterhelés nem érte a védelmi rendszert. A 70-es években azonban csapadékosabb időszak következett. Mint ahogy Vágás István mérnök, az akkor töltésállapotvizsgáló csoport vezetője írja jegyzeteiben, május 17-én, vasárnap délután a Maros gyulafehérvári váratlan betörése hírére Dégen Imre államtitkár, árvízvédelmi kormánybiztos telefonon, személyesen rendelte el a legmagasabb fokozatú árvízvédelmi készültséget. A kormánybiztos 19-én délután gépkocsin bejárta a Maros hazai töltéseit, tárgyalt Makó város vezetőivel, majd 22 óra tájban megérkezett a Szegedi Vízügyi Igazgatóságra. Május én elrendelték Magyarcsanád, Apátfalva, Maroslele, Óföldeák, valamint Makó részleges kitelepítését. Makóról 20-án éjszaka Hódmezővásárhelyre telepítették a kórházat 186 gondozottjával és ápolónőjével, a szociális otthont 143 fővel, a gyermekotthont 40 fővel, a gyógypedagógiai intézetet 94 fővel. A lakosság kitelepítendő része május 21-én távozott fő Makóról, a Makó járás községeiből 3.900, Tápéról pedig 730 személyt vittek zömében Hódmezővásárhelyre. Kiszomborról Szentesre 240 gyereket, nőt és öreget szállítottak el. A munkaképes férfiakat mindenütt beállították a védelmi munkába, a lakosságot végül június 3-án engedték vissza. A történelem emlékeiből látható hogyan temetkezett 1970-ben hullámsírba Makó. De azt is látjuk miként támadt fel és vált sokkal szebbé mint addig. A pusztulás és az eredményes újjáépítés az annak nyomán kibontakozó máig ható fejlődés azonban aligha feledtetheti, hogy a védelmi építményekről, berendezések fenntartásáról folyamatosan gondoskodnunk kell, mert folyótól távol lakni nem jó, de folyó mellett pedig veszélyes. Ezer évvel ezelőtt a Maros megteremtője volt a településnek, majd évszázadokon keresztül éltetője. A Maros város vonzereje vajon milyen lenne Makó a Maros nélkül, kérdi Medgyesi Pál, Vásárhelyi Pál-díjas mérnök, a Makó-Térségi Víziközmű Kft. vezérigazgatója, majd folytatja. A folyó mellett élőknek tudniuk kell, hogy árvizek, sőt kivételesen nagy árvizek mindig lesznek,

4 4 amíg a víz természeti körforgása meg nem szűnik. Be kell látnunk azt is, hogy még mindig jobb a kelleténél több víz, mint a vízhiány. Sikeres védekezésre ugyanis nagyobb esélyünk van, mint vízcsinálásra. A nagyobb árvizek kivédésére a Tisza völgyében már elkészült az új Vásárhelyi terv, sőt néhány árapasztó tározó készen is van már. Az új koncepció szerint ugyanis nem a töltések magasításával, erősítésével, hanem a veszélyt okozó árvízi csúcsok leválasztásával és tározásával szelídítik meg az egyre nagyobb árhullámokat. Mindez azonban a feladatnak csak egy része, mert hasonlóképpen kell gondolkodniuk a föld- és erdőtulajdonosoknak, sőt a lakóházak tulajdonosainak is. A Maros gazdagítja Makót és páratlan természeti értékekkel látja el, de mint minden értéket a Marost is figyelni kell, gondozni, odafigyelni igényeire és megtenni mindent, hogy békés és szép arcát jobban ismerjük, mint a pusztítót. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Tisztelt Testület! Kedves Makóiak! A város 1970-es kitelepítése a Maros árvízveszélye, az itt lakók lelkét mindig érzékennyé tette. Az erre való emlékezés szempontjából ma is érzékeny a makói lélek. Az az igazság, hogy nekem Medgyesi úr javasolta 10 évvel ezelőtt egy emlékülés megtartását, akkor ezt meg is szerveztük és most pedig a 40 éves évfordulón azt gondoltuk, hogy itt a testületi ülésen mindenképpen szóba kell hozni, hogy 40 évvel ezelőtt milyen események történtek. Azóta elkészült egy műemlék terve is, le van zsűrizve, Karsai Ildikónak az alkotása. Ennek a megépítése, kivitelezése még várat magára lehet, hogy majd a 45 vagy az 50 éves évfordulón, bízom benne, hogy nem kell 50- ig várni, az emlékmű is el fog készülni. Úgy hiszem, hogy most azért egy főhajtás jár ennek az eseménynek, jár az akkori makóiaknak és jár azoknak, akik segítettek nekünk. Ez a főhajtás az én javaslatom szerint legyen most a testületnek egy határozata, javaslom, hogy határozatban ismerjük el azoknak a munkáját, akik akkor itt helytálltak. Javaslom, foglaljuk határozatba, hogy Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város egész közössége nevében kifejezi köszönetét azoknak a makói és más településekről érkező szakembereknek, város vezetőknek és civil segítőknek, akik 40 évvel ezelőtti árvíz idején a gátakon vagy a védekezés irányába dolgoztak, így megfeszített munkával megmentették Makó városát a pusztulástól. Javaslom, hogy hozzuk meg ezt a határozatot. Van-e ezzel kapcsolatban vélemény? Vélemény nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk. A képviselő-testület 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 188/2010. (V.26.) MÖKT h. Tárgy: Elismerés a Maros folyón levonuló 40 évvel ezelőtti árhullám megfékezésében résztvevőknek. H A T Á R O Z A T Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város egész közössége nevében kifejezi köszönetét a város akkori vezetőinek, a civil segítőknek, valamint a szakembereknek, akik a 40 évvel ezelőtti árvíz idején a gátakon és a védekezés irányításán dolgoztak, és megfeszített munkával megmentették Makó várost a pusztulástól.

5 Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője 5 Dr. Buzás Péter polgármester: Javaslom továbbá, hogy foglaljuk határozatba azt is, hogy Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város közössége nevében kifejezi köszönetét Hódmezővásárhely és Szentes települések polgármesterének, testületének és rajtuk keresztül településeik közösségének azért, hogy 40 évvel ezelőtt befogadták a Makóról és környező településekről kiköltöztetett lakosok és segítséget nyújtottak az árvíz teremtette vészhelyzet megoldásában. Kérdés van-e? Kérdés nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e? Vélemény nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk. A képviselő-testület 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 189/2010. (V.26.) MÖKT h. Tárgy: Köszönet Hódmezővásárhely és Szentes polgármesterének. H A T Á R O Z A T Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város közössége nevében köszönetét fejezi ki Hódmezővásárhely és Szentes polgármesterének és rajtuk keresztül településeik közösségének Makó város és a környező települések 40 évvel ezelőtti kitelepítése során nyújtott segítségért, a lakosság befogadásáért. Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Dr. Lázár János, Hódmezővásárhely polgármestere 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. - Szirbik Imre, Szentes polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Dr. Buzás Péter polgármester: Most megadom a szót Molnár László települési képviselőnek, parancsolj. Molnár László sport tanácsnok, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Kedves Vendégeink! Vannak itt közöttünk idősödő társak, barátaim, akik évesek voltunk ezen eseményekkor, de vannak idősebbek, akik még élnek és közöttünk vannak, és megfeszített munkájukkal, mint ahogy polgármester úr a határozati javaslatban említette, azon fáradoztak, hogy Makót megmentsék a pusztulástól ben erről a példás munkáról, ami szerintem Európában egyedülálló volt, hiszen nagyon rövid idő alatt egész Makó lakosságát, kivéve a férfiakat, akik a gátakon dolgoztak, kitelepítették az említett helyekre,

6 6 Hódmezővásárhelyre, Szentesre. Ezek az emberek, akik itthon maradtak, gondoltak a szeretetteikre és nagyon sok kisgyermek 40 évvel ezelőtt Vásárhelyen és Szentesen látta meg a napvilágot ben egy csanádpalotai születésű újságíró, Dr. Mary György készített egy dokumentumjátékot, amelynek az a címe, hogy Hegyet küldjél. Egy mondatban szeretnék erre utalni. Ez a cím ez úgy adódott, hogy Dr. Forgó István akkori tanácselnök volt, a védelmi bizottságnak a parancsnoka, ebben az épületben itt például nagyon sokan aludtak, itt volt a törzs, innen irányították a munkálatokat és Forgó Pista bácsi felhívta a Soproni Városi Tanács elnökét, aki nagyon jó barátja volt, Erdélyi Sándornak hívták és a következőt mondta. Mondd meg, mondja Erdélyi Sándor barátom, mondd meg, hogy mi kell. Küldünk, ne szégyelljetek pénzt kérni. Forgó Pista bácsi mondja, nem pénz kell drága barátom, hegyet küldjél. Mire ő azt mondta, küldöm a hegyet, Te küldjél vizet. Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Polgármester Úr! Szeretném javasolni erről a tragikus májusi 40 évvel ezelőtt történt eseményekről június 15-ig tartsunk egy emlékülést ebben a teremben, amikor is ez a dokumentumjáték elhangzanék, hiszen nagyon sok olyan ember szólal meg ebben a műsorban, akik aktívan részt vettek a védekezésben, hogy ki lettek telepítve, tehát korhűen emlékeznek vissza ezekre az eseményekre. Én javaslom, hogy a meglévő fotódokumentumokat kibővítve, egy kibővített emléküléssel megemlékeznünk, hogy tulajdonképpen mi is történt 40 évvel ezelőtt. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Dr. Orbán Imre kér szót, tessék parancsolni képviselő úr. Dr. Orbán Imre PhD települési képviselő: Tisztelt Testület! Én javasolnám az eseménnyel kapcsolatban a hangvételváltást. Ez nem tragikus dolog, ez egy nagyon is dicsőséges győzelem, hát megvédték a várost, nem öntötte el a víz az utcákat, mindenünk megmaradt. A makóiak végül is különösebb veszteségek nélkül ezt túlélték. Hát ne erre vegyük, hogy most ez tragikus, nagyon nehéz idők voltak és győztünk, diadalt arattunk. Végre valami olyasmire emlékezzünk, elég lesz most nekünk itt a Trianon elég nagy tragédia az, hogy itt van a nyakunkon, egy nagy győzelem volt 1970-ben és ennek örüljünk közösen. Dr. Buzás Péter polgármester: Jó, van-e még vélemény? Én azt gondolom, hogy a dolognak ezt a polémia részét tegyük át erre a megemlékezésre. Ugyanis hiszem azt, hogy a Molnár László által elmondott gondolatmenet az abból a szempontból mindenképpen helytálló, hogy akik akkor annak idején átmentek Vásárhelyre, Szentesre, akkor ezt nem győzelemnek élték meg és nem olyan nagy öröm lett rajtuk úrrá. Akik itthon maradtak és éjt nappallá téve védekeztek a gátakon, azok nem biztos, hogy azt élték át, hogy most mi győzünk, legfeljebb a végén volt egy győzelem érzet bennük. Úgy hiszem, hogy a tisztességes helytállás több annál, mintegy üdvrivalgás. Ugyanakkor az is biztos, hogy nem feltétlen temetői hangulatban kell erre az eseményre emlékezni, hanem vissza kell gondolni és fel kell idézni azokat, amik akkor történtek, azokat a lépéseket, azokat a történéseket, azokat a kiállásokat, stb. Én nekem személy szerint is vannak ehhez emlékképeim. Én nagyon jó gondolatnak tartom a Molnár László képviselőtársam által felvetett azon javaslatot, hogy valamikor ebbe a terembe lehetőleg szervezzünk meg egy megemlékezést, emlékülést, nem önkormányzati emlékülést, hanem ehhez a témához kötődő emlékülést. Megkérlek Molnár László, hogy legyél ennek a mentora, megkérlek téged is Orbán képviselő úr, hogy segítsd ezt a folyamatot, a kollegáim is segíteni fognak ebben. Sőt megkérem Medgyesi Pál urat, hogy ahogy 5-10 évvel ezelőtt belevetette magát ebbe az ügybe, végül is szakmailag ő hozzá kötődik jobban, Te is segítsd elő, hogy ez egy méltó beszélgetés, megemlékező beszélgetés legyen erről az eseményről és akkor tegyünk erre a polémiára pontot. Még hadd mondjam el, hogy azt azért tudni kell, hogy ez másokat is megérintett ez az évforduló. A megyei levéltár az készített egy kiállításanyagot és egy könyv

7 7 készült. Ennek a könyvnek a bemutatójáról én még nem tudok, nagy valószínűséggel ezután lesz a bemutatója, a kiállítás is ezután fog megtörténni. Ez egy megyei merítésű, bemutatja az ugyanebben az esztendőben Csongrádon meglévő bajt, és bemutatja a miénket, meg ebben a 70-es év az azért nem volt ilyen szempontból eseménytelen. Én úgy tudom, hogy ez a kiállítás hozzánk is eljön, az én információm szerint ez ősszel valamikor ér ide a levéltári napok keretében. Tehát vannak események a 40 év körül, a megyében mások is mozgolódnak, mások is megemlékeznek erről. Megkérlek Molnár László, hogy legyél Te ennek a mentora és bízom benne, hogy összejön. Kérem tisztelettel a napirendek tárgyalása következik. 1. napirend Dr. Buzás Péter polgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Dr. Buzás Péter polgármester: A polgármesteri tájékoztatóból mindig ki szoktam emelni egyegy témát és az ember lelkére még, ha nem is a diadal érzetére, de mindenképpen hat ez a bizonyos árvíz ügy, de ez azért olyan szempontból hat most rám, hogy hadd kérjek meg mindenkit, hogy húzzunk egy párhuzamot. Annak idején láttuk, hogy a Maros az kint volt a két töltés között, láttuk, hogy ez mekkora veszélyt jelentett, láttuk az akkori Makót, aztán ugorjunk egy nagyot, láthattuk a 15 esztendővel ezelőtti Makót is és hát láthatjuk a mostani Makót. Kedves Makóiak! Tisztelt Testület! Jegyző asszonnyal és kolleganőimmel, kollegáimmal, főépítész úrral a múlt hét csütörtökön abban az élményben volt részem, hogy átvehettük Makó Város Önkormányzata nevében a Magyar Urbanisztikai Társaság elnöksége által odaítélt Hilddíjat. Én javaslom, hogy nézzük meg az erről készült Makói Televízió által készített rövid filmet, ami mutatja azt, hogy miért kaptuk ezt a díjat. (Film megtekintése.) Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! Kedves Jelenlévők! Nem tudom ki, hogy érzi magát, nekem jó volt csütörtökön ott Makó polgármesterének lenni, jó volt visszagondolni az elmúlt 16 évre. Megmondom őszintén azt is, hogy jó volt másnap olvasni az újságot, és az újságban olvasni azt, hogy Szeged kapott 1979-ben Hild-díjat Csongrád megyéből, Csongrád kapott 1984-ben és a rendszerváltás után 1996-ban Hódmezővásárhely. Úgyhogy most, ha a megyét nézzük, összességében negyedikek vagyunk a rangsorban, ha a rendszerváltás utáni Hild-díjakról beszélünk, akkor másodikok. Én bízom benne, hogy Makón többen vannak olyanok, akik úgy érzik, hogy érdemes volt dolgozni és érdemes lesz tovább folytatni ezt a munkát. Tisztelt Jelenlévők! Hölgyeim és Uraim! A Hild-díj után szeretném még szóbahozni azt, hogy nyert aktív turisztikai pályázatunk a Maros-parton. Ez azt jelenti, hogy a Maros-partot egyszerűen a Maros tulajdonságának a szemrevételével együtt, tehát annak az elfogadásával úgy fogjuk felújítani, most például 170 millió Ft-ból, de van egy másik pályázatunk, amelyik még folyamatban van, hogy az, ha kiönt, minél kevesebb kárt csináljon és egyébként pedig turisztikai célpont lehessen az idelátogatóknak, a makóiaknak pedig egy nagyszerű kitelepülés, lehetőségét hordozza magában. Ennek megfelelően a bejáratot, a sólyapályát építjük újjá, canopy-pálya épül, másik helyre beadtuk pályázatban a lombkorona sétányt, de itt is van ilyen fákat összekötő olyan turisztikai attrakció, ami az odalátogató fiataloknak jelenthet kikapcsolódást. Tehát mindent összevetve a Maros-partra belátható időn belül rá fogunk költeni újabb millió Ft-ot, ami úgy gondolom, hogy a makóiaknak nagyon-nagyon komoly jelentőséggel bír. A polgármesteri tájékoztatómban 3+1 témáról szoktam beszélni. A plusz egy téma az most az M43-as autópálya ügye lesz, mert manapság nem nagyon mehetünk el az M43- as autópálya mellett a nélkül, hogy ne beszélnénk arról, hogy hol tart, hogy áll, csőd van, baj

8 8 van, mi a gond, mi a probléma, meglesz, nem lesz. Most jön jól az, hogy tavaly is figyelemmel kísértük ezt a folyamatot és meghívtuk a kivitelezők képviselőit, akik most is jelen vannak. Itt van Németh Béla projektvezető, a Magyar Aszfalt részéről és Karakas Sándor, a Doprastav részéről. Megkérem, hogy jöjjenek ide mellém, amíg a témát megtárgyaljuk. Még ők kijönnek és helyet foglalnak, addig hadd mondjam el a testület tagjainak és hadd ismertessem Makó város közösségével is azt, hogy én folyamatosan tartom a kapcsolatot a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vezetésével, konkrétan Galuska János vezérigazgató-helyettessel. Legutoljára tegnap beszéltem vele. Ő elmondta, hogy mit tud, mit hall a 43-as építéséről és megkértem, hogy írja le pár sorban, hogy el tudjam hitelesen mondani most, minden szó legyen a helyén itt a testületnek. Ma reggel kaptam meg a következő levelet. Tisztelt Polgármester Úr! Az M43 autópálya épülő 2. szakaszán az elmaradt alvállalkozói kifizetések, illetve határidő módosítás kapcsán felmerült kérdések tekintetében Társaságunk számos sajtóközleményt jelentetett meg, melyek lényegi részeit kiemelve az alábbi tájékoztatást adjuk. Elmaradt alvállalkozói kifizetések: A NIF Zrt. a megjelent hírekkel ellentétben hangsúlyozni kívánja, hogy a Tisza M43 Konzorcium felé nincs tartozása, a benyújtott számlák maradéktalanul kifizetésre kerültek. Tudomásul vette a panaszokat és a szerződéses kereteken belül lehetséges módon igyekszik elősegíteni a helyzet megoldását. A Konzorcium vezető cégétől írásos biztosítékot kért a teljesítések ellenértékének kiegyenlítéséről. A NIF Zrt. felszólította a Konzorciumot, hogy a konzorciumi egyetemleges felelősségvállalás keretén belül, nyilatkozzanak az alvállalkozói követelések megvásárlásáról, ellenkező esetben megfontolja a Szerződés felmondásának lehetőségét. A beruházáson tapasztalt fővállalkozói szerződéstől eltérő alvállalkozói foglalkoztatás miatt NIF Zrt. minden projekten vizsgálatot rendelt el. ( ) Megrendelő megerősítette Szerződés felmondási szándékát, amennyiben a Konzorcium érdemben nem nyilatkozik fizetési szándékáról. A NIF Zrt. felszólítására, a SEDESA és a Hídépítő Zrt. közös nyilatkozatában elismeri felelősségét, továbbá részletes tájékoztatást ígér a követelések rendezésének menetére. A kivitelezők vállalása a Szeviép tulajdonú cégekre nem vonatkozik. ( ) A követelések megvásárlásáról szóló Konzorciumi nyilatkozat birtokában a NIF Zrt. a helyzet jelenlegi státuszát megnyugtatónak tartja. ( ) És van egy záró gondolatmenet a kivitelezési határidő módosításával kapcsolatban a vezérigazgatóhelyettes írja, hogy a NIF Zrt. a határidő csúszásáról megjelent híreket alaptalannak tarja és megerősíti, hogy a kivitelezés véghatárideje: augusztus 31. Ugyanakkor elismeri, hogy határidő módosítással kapcsolatos vállalkozói igényről tudomása van, amelyről a mérnök állásfoglalását követően nyilatkozik. Tehát, ha most az M43-as autópálya megépítését összefoglaljuk, van a mostani végponttól, tehát az 5-ös úttól a 47-esig terjedő szakasz, annak egy rövid részét már átadták a Csongrádi sugárútig, onnan épül a többi rész a 47-esig. A 47-estől épül a Tiszán átívelve valahol az Ószegedi út környékéig, ez tartozik még ezeknek a cégeknek a hatókörébe, feladatai közé, mert utána az Ószegedi út tájékától a Magyar Aszfalté egész a földeáki végpontig és a földeáki végponttól a lekötés és a város kikerülése az pedig a Doprastavé. Amit én eddig felolvastam ez erre a bizonyos szakaszra vonatkozik ez az információ, minden elem benne van, ami itt a korábbi időszakban beszélgetés tárgya volt, benne van az alvállalkozói tartozás ügye, szabályos, szabálytalan foglalkoztatás, abban vizsgálatot rendeltek el és benne van az, hogy a konzorciumi szerződésnek megfelelően a konzorciumi tagok adósi egyetemlegesség felelősség mintájára felelősséget vállalnak az adóstárs kifizetéséért és egyelőre a NIF Zrt. itt tart. Benne van a határidőre vonatkozó nyilatkozat, amelyik azt jelzi, hogy határidő igényt korábban nem jeleztek, még ma se jeleznek, még ma se adtak be ilyen kérelmet írásban, ugyanakkor tudnak arról, hogy van ilyen szándéka, tehát most már ennyivel változott az egész. A két kivitelező, aki a mi szakaszunk építése miatt itt van, ha úgy tetszik a Tiszán innen, az itt ül most mellettem. Megkérlek benneteket, mondjátok el, hogy mi újság, hol

9 9 tartotok, ti hogy látjátok a határidő teljesíthetőségét. Németh Bélát először, a Magyar Aszfalt projektvezetőjét kérem meg. Németh Béla, a Magyar Aszfalt Kft. projektvezetője: Tisztelt Képviselő-testület! Üdvözlök mindenkit, üdvözlöm a polgármester urat is a Maroslele 43-as Konzorcium nevében. Az M43-as autópálya szakasz 16,2 km-t úgy, ahogy a polgármester úr is említette, a konzorcium határidőre elkészíti. Az előbb felolvasott levél az a Tisza-híd és a Tisza-hídhoz tartozó közel 9 km-es szakaszon történt konzorciumi problémáknak a következménye és ott lévő alvállalkozói ki nem fizetésekre vonatkozott. Természetesen a NIF Zrt. minden beruházást az országban ilyen szempontból felülvizsgál és megnéz. Az M43-as autópálya 16,2 km-es szakaszának a jelenlegi munkavégzései azok láthatóak a képen is, hogy nagy erőkkel folynak a pályaszerkezet építési munkák, hídépítési munkák. Elkezdődnek a jövő hét és a rá következő héten a növénytelepítési munkák, vadvédő kerítés építés és a forgalomtechnikai elemeknek az építése. A befejezési határidőt a konzorcium továbbra is augusztus 31-nek tekinti, ekkor kell a 16,2 km-es autópálya szakaszt készre jelenteni a NIF Zrt. felé, illetve a mérnök felé. Annak ellenére, hogy a május az egy rendkívüli esőzést és egy rendkívüli időjárást okozott mind belvízben, mind csapadékban, ma úgy látja a konzorcium, hogy ez a határidő tartható. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm. Doprastav következik, parancsolj. Karakas Sándor, a Doprastav a.s. projektvezetője: Üdvözlöm Polgármester Úr! Üdvözlöm a jelenlévőket, képviselő-testület tagjait és a vendégeket. Túl sok kiegészítenivalóm nincs a kollegához, mert tulajdonképpen mi is hasonló munkafolyamatokat végzünk. Ha itt járnak a környéken, akkor láthatják, hogy készülnek a burkolatrétegek, betonozunk, aszfaltozunk a területen. Egyre több lezárás van, azt is biztos tapasztalják, sajnos ez ezzel jár és ez egyre több lesz ezután. Azt is hozzá kell tennem, a keresztező utaknál most kérek előre elnézést Önöktől, hogy ilyeneket fogunk tenni. Ezzel kapcsolatban van egy megállapodásunk a polgármesteri hivatal illetékes irodájával és amikor egy-egy lezárás történik, mindig tájékoztatjuk őket, hogy meg tudjon jelenni esetleg a helyi újságban a lezárás. Mi úgy gondoljuk augusztus 31-re biztos, hogy be tudjuk fejezni ezt a munkát. Az, hogy a többi szakaszon mi történik nem tudjuk, egy biztos, hogy augusztus 31-én ezen az elkerülő szakaszon még végig autózni nem lehet, mert akkor kezdődnek meg a műszaki átadások, de szeptember közepe felé szerintem már lehet autózni ezeken az utakon. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Az a helyzet, hogy aki nézi a képeket, láthatja, hogy körülbelül milyen állapotban van ez az út. A képekről nehéz megállapítani, hogy az hol készült, tehát melyik szakaszon, mert nincsenek a háttérben olyan tárgyak, amit be lehetne azonosítani. Én a pünkösdi hétvégén végig autóztam, a FÉG körforgalomtól a hídig. Hadd mondjam el, hogy csalóka az, amikor megyünk a földeáki úton, meg a maroslelei úton és akkor látjuk, hogy ott egyik oldalt sincs leaszfaltozva. Pont azért, hogy még keresztben tudjunk menni, ott pár száz méterre a munkát abbahagyják és ott nincs aszfaltozás. Ha az ember végigmegy a pályán, akkor azt látja, hogy van egy szakasz, ahol még nincs rajta a beton, meg az aszfalt, de az összes többi helyen a földfeltöltés kész, a beton rajta van, az le van szigetelve és rajta van két réteg aszfalt. A képeken nagyon jól átjön, hogy a különböző, ők úgy mondják, hogy hidak, mi azt mondjuk, hogy felüljáró, azoknak a betonelem része, elhelyezése úgy látszik mindenütt megtörtént és a monolittal történő összeépítése, összekötése meg folyamatban van. Ezt mind a Magyar Aszfalt, mind a Doprastav által készített útról tudom mondani. Azt kell elmondani, hogy mind a két ártéri szakaszon, nem a folyómeder fölött, hanem az ártéri szakaszon még nem ért össze, tehát van egy távolság még, ahol nem

10 10 épült össze a híd. Az én információim szerint az ottani dolgozó emberek, tehát akik munkát végeznek, azoknak a véleménye szerint július közepére, július 15. tájékára várják, hogy a hidat összekötik közepén. Ebbe mondjuk két nagyobb áradás beleszólhat, az egyik az már most jön, a másik az még június végén várható, de ténykérdés, hogy a munkák ilyen módon mennek. A többi szakasz, tehát a hídon túli szakaszról pedig beolvastam a NIF Zrt. vezérigazgatójának nyilatkozatát. Még egy záró gondolat útépítés kapcsán. Nem tudom, hogy a képviselőtársaim észrevették-e, sokszor szóvá szokták tenni, hogy mi lesz a makói átkelési szakasszal. Legutolsó ilyen típusú kérdésre én azt a választ adtam, hogy a makói átkelési szakaszon tavasszal végezni fognak egy szűk 30 millió Ft-os munkát. Aki jár a 43-ason itt Makón, az most észrevette, hogy ez a munka elkezdődött. Itt a vasúti kereszteződés környezetében, Nyizsnyai utcánál, a Kálvin téri körforgalomnál, Lonovics sugárút Kálvin körforgalomnál lesznek beavatkozások, összesen 27 millió Ft körüli összegben és azt követően, amikor a forgalom lekerül, utána lesz szó még egy millió Ft-os beavatkozásról, szintén az átkelési szakaszon. Én lezárva a polgármesteri tájékoztatóm kiegészítését, ennyiben szerettem volna információt adni és akkor megkérdezem képviselőtársaimat, hogy kinek van kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban. Endes Zsigmond az első kérdező. Endes Zsigmond települési képviselő: Tisztelt Testület! Tisztelt Polgármester Úr! Május 19-ére írod a beszámolódban, hogy a Víziközmű Társulat küldöttgyűlésén voltál és ott a Medgyesi Pál vezérigazgató úr a belső bekötések lehetőségéről beszélt. Azt szeretném kérdezni, hogy hogy állnak a szennyvíz bekötések Makó területén. Az igazgató úr, hogyha esetleg Dr. Buzás Péter polgármester: Szennyvíz bekötések, hogy állnak a város területén? Endes Zsigmond települési képviselő: Bekötési arányok hogy állnak? Dr. Buzás Péter polgármester: Jó, rendben van. Dr. Halmágyi Pálé a szó. Dr. Halmágyi Pál, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Képviselőtársaim! Kedves Vendégeink! Egy laikus autós kérdése következik az M43-asra visszatérve. Ugye ha autózunk akár Vásárhely fele, akár a lelei úton, akár a földeáki úton értjük körülbelül azokat a hidakat. Most induljunk el a földeáki úton és odaérünk a sztráda és a földeáki út csatlakozásához és ott elnézünk bal kéz fele és ott nem is olyan nagyon a távolban kb. 1 km, 800 méterre látszik még egy felüljáró. Az minek van, honnan hova vezet, melyik utat vezeti át az autósztráda felé? Én ezt szeretném megkérdezni. Gondolom értik a kérdést. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Nagy-György József parancsolj képviselő úr. Nagy-György József mezőgazdasági, közbiztonsági és környezetvédelmi részfeladatokat ellátó tanácsnok, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Vendégeink! Én az autópálya építés kapcsán szeretnék kérdezni, hogy például a földeáki út mellett az óföldeáki földút és a földeáki út közötti bezárt területek, szántóföldek, azoknak a szervizútjai, illetve a megközelíthetősége, de több ilyen is van egyébként az autópálya mentén, azok mikor fognak elkészülni. Jelen pillanatban rendkívül kellemetlen az, hogy több tábla ott be van zárva és egymás földjén járnak keresztül, még ráadásul betesz ennek ez az esős időjárás, amikor nagyon csúnya taposási károk is vannak. Ez az egyik. Van ott nekünk egy szervizútnak használt utunk, ami a Medicor mögött, dűlőút és ott az elkerülő úttal párhuzamosan szervizút nem épült, ennél fogva az a környék azt az egy utat tudja használni. Annak a rendbetételéről

11 11 már többször volt szó, természetes, hogy az időjárás ezt most nem segíti és ilyenkor értelmetlen komolyabb munkát végezni. Arra szeretnék rákérdezni, hogy a földeáki útnál elkészült a felüljáró alatt az az út, annak a minősége milyen lesz véglegesen, mert remélem, hogy nem így, ahogy most van és az a megkerülő szakasz kiépítettsége milyen lesz, amikor kész lesz, mert most ezzel kapcsolatosan nagyon sokunknak merül fel kérdése. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Márton Imre parancsolj. Márton Imre települési képviselő: Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Úr! Kedves Vendégek! Örömmel hallom, hogy itt a makói szakaszhoz kapcsolódóan az M43-as tényleg elkészül és Önök teljesítették azt, gondolom alvállalkozók felé is. Viszont én javasolni szeretném azt, hogyha van lehetőség, hallgassuk meg esetleg a másik két szakasznak a kivitelezőjét esetleg a következő testületi ülésen vagy egy rendkívülire hívjuk meg őket. Mert ez megnyugtató, csak hát innen most eljutunk a makói FÉG-től valahol majd Marosleléig, az még nem biztos, hogy olyan szerencsés és 99 nap múlva datálva lenne, hogy egy műszaki átadás elkezdődik, úgy tűnik Makó térségében ez menni is fog. Ha van lehetőség, én azt is szeretném kérni, hogy ezt a másik két konzorciumvezetőt is hívjuk meg egy tájékoztatásra. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Van-e még? Akkor a kérdésekre válaszadás. A szennyvíz Endes Zsigmond első kérdése, hogy a szennyvíz társulati ülésen vettem részt, ahol többek között Medgyesi Pál úr tájékoztatást adott a szennyvízbekötés lehetőségeiről, ez körülbelül így van benne a tájékoztatóban, mert ez így történt. Az az igazság Endes képviselőtársam, hogy azért örülök a kérdésnek, mert akkor most a televízió nyilvánossága előtt még egyszer el tudom mondani, hogy igen a szennyvíz program az olyan módon halad, hogy megnyertük a pályázatot és most már hál istennek ott tartunk, bár a küldöttgyűlést TV egyenes adásban közvetítettük és meg is ismételték, tehát szerintem elég sokan láthatták. De azért nem árt elmondani még egyszer, hogy hál Istennek a tenderek, tehát a kivitelezőtől az ajánlatkérő kiírások azok most már abban a szakaszban vannak, hogy előkészítő tenderek, tehát a műszaki ellenőr, ahogy mondják a mérnök, a PIU, vagy projektmenedzser, beruházási lebonyolító egység és a PR ajánlatkérés ez megjelent a Közbeszerzési Értesítőben május folyamán. Sőt már a mérnök tenderhez észrevételt is tettek a közbeszerzési döntőbizottsághoz. Tehát még nem tudjuk, hogy mit, meg nem tudjuk, hogy miért, meg nem tudjuk, hogy az, aki ezt megtette az megteheti-e, de mindent összevetve már az első jóindulat megjelent a kiírásaink körül. Itt tartunk, tehát történnek körülöttünk események, az előkészítő munkánknak a pályázati felhívásait közé tettük. A kiviteli tenderek előkészítésénél, a harmadik átdolgozásnál tartunk, most itt summásan valahol június dereka-közepére várható, hogy mi abba a helyzetbe, állapotba kerülünk, hogy azt is esetleg meg tudjuk hirdetni, ha valami közbe nem jön. Folyamatosan tartunk tájékoztatókat, utcafórumokat, ezeken az utcafórumokon a közbeszerzési irodavezető kollegánk elmondta, hogy jelenleg ha ezeken az átdolgozásokon túl leszünk és ha senki nem kifogásolna, tehát jó indulat kísérné a projektet, akkor elméletileg még június végén meg is lehetne hirdetni és ősszel már lehetne is a kivitelezővel szerződni. De ez egy elméleti határidő, mindenütt elmondom, most is elmondom, hogy én ebben nem hiszek. Nem vagyok abban biztos, hogy a minisztériumi szakhatóságoknak, háttér szervezetnek nem lesz újabb kérdése. Messze nem vagyok abban biztos, hogy a harmadik átdolgozás után meghirdethetjük, mert az előkészítő ajánlatkéréseket a negyedik után hirdethettük meg, tehát ha júniusban meghirdethetjük, akkor őszre már tényleg valamiről tudunk beszélni. Én a magam részéről senkit nem bíztatok ilyennel, én ha jövő tavasszal el tudjuk kezdeni magát a munkát, akkorra eljutunk ide, akkor nagyon örülni fogok, függetlenül attól, hogy egyre többen dolgoznak ezen a projekten és egyre több

12 12 munkát végeznek el. Az, amit kérdeztél, hogy házi bekötés, az arról szól, hogy maga a társulási tanács és a szennyvíz társulat is elkezdte azt a munkát, amelyik abból indul ki, hogy egyszer csak ezt a szennyvizet itt elkezdik megépíteni, egyszer csak ezek a csatornák megépülnek a falvakban is, Makón is. Tehát ez a tájékoztatás arról szólt, hogy ma Makó városában 24,8% volt a legutolsó szám, amit én tudok a szennyvíz rákötési arány, kerekítve 25%-a az itteni lakásoknak rá van kötve a szennyvízre, 75% nincs. Ezért csináljuk a szennyvíz projektet és ez a 75%, amit ezután fogunk rákötni, amikor elkezdődik a munka és a kivitelező azt mondja, hogy na ez az utca kész, a szennyvíz innen elszállítható, átadja, üzemeltetésre a vízmű átveszi, akkor rá lehet kötni ezekre, rá is kell kötni, mert akkor már nemcsak lehetőség, hanem egy kötelezettség is lesz. Tehát a beruházásban az van benne, hogy telekhatárig vagy telekhatár plusz 1 méterig van benne a projektben az ára a szennyvízcsatornának. Nos azért, hogy legyen mihez nyúlni Makón mi megcsináltuk szerintem az országban egyedülálló módon azt, hogy a befizetésekkel megképződik 70 ezer Ft lakástakarékpénztár típusú pénz a belső bekötésre. Megképződik, sehol másutt én nem hallottam még ilyenről. Kiszomboron, Makón 70, a többi helyen 50 ezer Ft képződik meg és ez a pénz Medgyesi Pál tájékoztatása szerint is arra elég, hogyha valakinek átlagos a bekötése, keveset kell bontani vagy fúrni, akkor ebből a 70 ezer Ft-ból ezt meg lehet csinálni. Medgyesi úr azt a tájékoztatást adta, hogy ő azt szeretné, ha különböző vállalkozások Makón, meg a térségben, kicsi vállalkozások, akik ezt meg tudják csinálni, ezt megcsinálják. Ezeket ők beminősítenék, a vízmű mint üzemeltető, úgy mondja, hogy akkreditálnák azért, hogy elhihessék neki, hogy szakszerű munkát végeznek. Ha ilyen kivitelezővel csináltatja meg valaki a bekötést, makói vagy térségi kisvállalkozóval, akkor nem kell neki terveztetni se, mert a kivitelező ezt is megoldja, utána megcsinálja a munkát, megcsinálja a végleges geodéziai bemérést, azt a vízműnél leadja, lerendezi, tehát ezt vállalná a kivitelező és ezért fizetné ki a lakos azt a tarifát, amibe ez kerül. Ez házanként más és más. Ahol tiszta beton az udvar ott nem elég a 70 ezer Ft, ahol átlagos ott nagy valószínűséggel elég. Ha valakinek van víz-gázszerelő szakmája és megcsinálja ezt magának és csak az anyagot kell megvenni és arról van számlája, akkor az LTP 70 ezer Ft-ból valószínűleg 50 körül kimarad neki, mert anyagköltség 20-nál nem biztos, hogy több lesz és akkor a kimaradó lakástakarékpénztár 50 ezerből tud venni ablakot, vagy bejárati ajtót. Tehát fel tudja arra használni, amire a lakástakarékpénztárt fel lehet használni. Tehát jelenleg a társulat ott tart, figyelemmel kísérve azt, hogy hol állnak a különböző ajánlatkérések, előkészítő dokumentáció, kiviteli dokumentáció, ajánlatkérő tenderek hol vannak, emellett már készítjük elő azt, hogy amikor a kivitelezés megtörténik és eljutunk oda, hogy a rákötésnek minél jobban meg kell, hogy közelítse a 100%-ot, de 80 fölött kell lenni, akkor ez a bizonyos bekötés hogy tud történni. Ennek hogy alakul ki a műszaki keresztmetszete, milyen igénye lesz a vízműnek, milyen feltételeket támaszt, mit tegyünk annak érdekében, hogy a kivitelezők erről információt kapjanak, hogy mi ez az akkreditáció, keressék meg a vízművet, a vízmű vizsgálja be őket, adja ki a bizonyítványt nekik és ez az akkreditálás ez addig jó egy-egy kivitelezőnél, amíg tisztességesen csinálja a munkát. Azt mondta a Medgyesi úr, hogyha 2-szer vagy 3-szor egymás után hiba van a munkájával, akkor visszavonják tőle az akkreditációt és akkor ő rá nem vonatkozik az a kedvezmény, amit ez jelent. Tehát ezekről beszélgettünk, arról, hogy a 70 ezer Ft, ami megképződik, ez hogyan költhető el, hogyan lesz ez felhasználva. Jegyző asszony és az OTP fiókvezető az OTP központtal tárgyal az ügyben, hogy ez lehetőleg egy pénzügyi folyamat legyen. Azt szeretnénk, ha csak egy mód van rá, hogy ezt ne kelljen megelőlegezni, hanem mondjuk a jogosult, aki az LTP jogosultja és a kivitelező együttes aláírásával a kivitelezőnek fizesse ki ezt számlára az OTP, stb. Tehát kedves Endes képviselőtársam ez a bizonyos szennyvíz rákötés ügy ez most a társulat üléséhez kötődően ezt jelentette. Halmágyi Pál kérdezte az átjáró ügyet, megkérem Németh Bélát, hogy az átjáró kérdésre szíveskedj válaszolni.

13 13 Németh Béla, a Magyar Aszfalt Kft. projektvezetője: A földeáki úttól, ami látható bal kéz felől, hogyha Vásárhely felé megyünk az az úgynevezett 5. sz. földútnak az átvezetése az autópálya felett. Ez ott régen is meglévő földút, csak az autópálya fölött az át fog haladni, annak a hídépítési munkái, illetve a csatlakozó töltéseknek a munkái látszanak. Dr. Buzás Péter polgármester: Jól van így? 5. sz. földút. Dr. Halmágyi Pál, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke, települési képviselő: Értem, de mennyire van szükség erre? Németh Béla, a Magyar Aszfalt Kft. projektvezetője: A szükségességét nem a kivitelező határozza meg, hanem a beruházó egyeztette le annak idején, ha jól tudom az önkormányzatokkal és ez alapján készült egy kiviteli jóváhagyott terv, a konzorcium ennek alapján építi meg. Az hogy ez mennyire szükséges, mennyire nem, ezt nem tudjuk és nem is ez a feladatunk. Dr. Buzás Péter polgármester: Arról van szó, hogy ez a terv, amikor elkészült, ebben a teremben volt társadalmi vitája. Lakossági véleményeket is meghallgattak, de ezt a tervet a tervező engedélyezésre nekünk megküldte. A terv engedélyeztetés során a műszaki iroda a külterület képviselőjét megkérdezi, jelesül Nagy-György Józsefet, hogy hogy látja ezt a kérdést. Most is ezt teszem, parancsolj képviselő úr. Nagy-György József mezőgazdasági, közbiztonsági és környezetvédelmi részfeladatokat ellátó tanácsnok, települési képviselő: Elég egyszerű a válasz erre, e nélkül a feljáró nélkül körülbelül olyan 2 ezer hektár szántó meg se közelíthető, ugyanis a körtöltés elválasztja azt a területet, másik oldalról pedig most elválasztja az autópálya és ezen a felüljárón keresztül lehet majd bemenni. Most nagyon szerencsétlen módon a Penyák és a Görbe dűlő felől lehetne megközelíteni, ha egyáltalán járhatók volnának, de annyira rossz a terep kint most, hogy a dűlőutakon, nemcsak ott, mindenütt óriási bajok vannak. Ez a felüljáró, amikor meglesz, akkor nem vagyunk kénytelenek ott átpréselni magunkat a körtöltésen a kis nyiladékokon, hanem normál módon meg lehet közelíteni majd és nemcsak a város felől, hanem az eredeti állapot a földeáki út felől, ahogy az kívánatos is. Hogy melyik táblákról van szó, a gacsibai belső táblákról, Ürmösről és az öntözőtáblákról név szerint, de hogyha Óföldeák felől nézzük, akkor még ott a vörös föld és a Návay táblákat is erről lehet megközelíteni. Tehát ez több ezer hektár, amit e nélkül nem lehetne megközelíteni. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Ez elég meggyőzően hangzott nekem. Karakas Sándor fog válaszolni, parancsolj. Karakas Sándor, a Doprastav a. s. projektvezetője: Várhatóan július vége, augusztus közepére fognak végleges módon elkészülni ezek a földutak. Sajnos ez az időjárás minket is hátráltat abban, hogy a földmunkáit meg tudjuk építeni. Folyamatban vannak, augusztus közepére biztos, hogy járhatóak lesznek ezek a földutak. Ez volt az egyik. A következő pedig, hogy olyan állapotban marad-e a Medicor mögötti út, azt már többször mi javítgattuk, de sajnos ez alatt az időjárás alatt, ha a lakosság is jár járta, meg mi is időnként járunk rajta, ezt mindig javítgatjuk, de addig még ilyen esős az idő, addig ez ilyen marad, nem tudunk vele mit tenni. A földeáki új útszakasz az a végleges nyomvonalon, de ideiglenes jelleggel épült meg azért, hogy át tudjuk vágni a földeáki utat. Ez mikor kész lesz az Igási útnak az az elkerülő része, akkor ez elbontásra kerül és újraépítjük ezt az utat. Egyébként is szintben ez nincs helyén,

14 14 mert felmegy most az Igási útra, később majd egyenesen átmegy a híd alatt és egy vízszintes vonalvezetése lesz ennek az útnak. Dr. Buzás Péter polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Márton Imre megfelel ez a válasz így? Nagyon jó. Én azt szeretném mondani még, hogy arra figyeljetek még nagyon oda, hogy az autópálya a belvízelvezetést megfelelő módon kezelje le. Tehát ne okozzon belvízátfolyási gondokat, ebben legyetek még nagyon résen. Az 5-ös autópálya megépítése ebben jelentett óriási tapasztalatot, annak idején az autópálya egyik, másik oldalán megmaradtak a víztömegek, nem sikerült ezt megoldani. Én sokszor szoktam negatív véleményt mondani a Balla Ivánról, ez ügyben inkább pozitívat mondanék, mert az Iván nagyon ragaszkodott a szakszerűséghez. Egy a lényeg, hogy most, amikor már látjuk, amikor esik az eső, most látszik, hogy ez működik, nem működik. Ha bármi gond van feltétlen szóljatok azonnal, mert most még azon lehet alakítani, hogyha át lesz adva az egész, akkor már biztos nem. Tehát én ebben kérek segítséget. Márton Imrének pedig azt szeretném mondani, hogy nem tudom, én megpróbálom, de borúlátó vagyok. Az az igazság, hogy eredendően mi nem alakítottunk ki kapcsolatot velük, nem a mi közigazgatási területünkhöz tartozik, bőven túlnyúlik a makói kistérség közigazgatási területén és hogyha eddig nem kértünk információt, én nem gondolom, hogy most ezt ők jó szívvel megtennék. Akkor, amikor az ember bajban van, mert azért valljuk be, hogy ők bajban vannak, mert az, hogy egy cég ilyen fizetési problémákkal küszködik, a többinek készfizető kezességet kell vállalni, na most abban, hogy ők eljöjjenek ide egy testületi ülésre, borúlátó vagyok. Megpróbálom, szerintem ebben információt fogunk kapni, de megmondom őszintén, hogy nem is ezt tartom én ebben a legfontosabbnak, mert azt meg tudom, hogy azokat a folyamatokat meg Szeged város polgármestere, Botka László szokta figyelni valami hasonló módon, mint én. Nem biztos, hogy ő végig autózik rajta, de van, aki helyette végig autózik rajta és ezekben az ügyekben az ő közreműködése nehezen vonható kétségbe. Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy én információt kérek tőlük, de nem bíztatlak azzal, hogy itt a következő testületi ülésen erre ilyen módon vissza tudunk térni. Vélemény van-e a polgármesteri tájékoztatóval kapcsolatban? Igen, Orbán Imréé a szó, tessék parancsolni. Dr. Orbán Imre PhD települési képviselő: Tisztelt Testület! Látjuk polgármester úr beszámolóját és ha végig olvassuk, akkor azt is észrevehetjük, hogy milyen szerteágazó témákkal foglalkozik, különböző pályázatok, 43-as csatornázás, fürdő és tovább. Én úgy gondolom, hogy ezeknek a témáknak a megbeszélésénél nagyon jó lenne, hogyha jelen tudna lenni Mágori Józsefné települési képviselőnk, országgyűlési képviselő, aki sajnos most elfoglaltsága miatt a Parlamentben kell, hogy legyen. Én mindenképpen javasolnám, akik szervezik a testületi üléseinket és ennek esetlegesen az időpontját is megváltoztathatják, ha a sors úgy hozza, hogy próbáljunk egyeztetni Mágorinéval, mert nagyon szeretett volna most is itt lenni és ezekben a dolgokban, kérdésekben megnyilatkozni. Gondolom ennek nincs akadálya, hisz polgármester úr is, amikor országgyűlési képviselő volt, akkor ez az egyeztetés megtörtént és mindig jelen tudott lenni. Érdeklődéssel hallottam ezt a csatornázási kérdést. A Hold utcán lakó egyik állampolgárunk, makói lakos keresett meg engem ezzel kapcsolatban és azt a döbbenetes esetet mesélte el, hogyha így van, ez szerintem nem elfogadható, hogy az ottan végzett csapadékvíz elvezető csatornázási munkákkal kapcsolatban becsöngettek hozzá és a munkát végző emberek megkérdezték, hogy hol van az ő lekötése majd a leendő szennyvízrendszerre. Az ott lévő ottani lakos megkérdezte, hogy nincs térképe vagy valami rajza, azt mondta, hogy nincsen, éppen ezért kérdi. Úgy gondolom, hogy ez ma már elfogadhatatlan, remélem, hogy nem így fog az egész csatornázás a városban menni. Ide pontos tervekkel kell készülni. Lehet megerősítésként kérdezni, hogy tényleg ott van-e, de hogy ez legyen az egyetlen forrás, ez azt hiszem ma már elfogadhatatlan. Köszönöm.

15 15 Dr. Buzás Péter polgármester: Endes Zsigmond, tessék parancsolni. Tisztelt Testület! Tisztelt Polgármester Úr! A május 10-i munkáddal kapcsolatban említetted a járdaépítést. A járdaépítéssel kapcsolatban elég sok lakossági panasz érkezett hozzám és ennek a summázatát szeretném elmondani. A két lényeges pontról, két halmazban lehet a kritikát megfogalmazni. Az első a járdaépítésnek a kijelölésének a helyessége, illetve szükségessége. Nagyon sokan panaszkodnak arra, hogy szinte kifogástalan járdát bontunk fel és a közelben lévő más rendkívül rossz állapotú járdát ott hagyjuk. Például Gerizdesen ezt én is láttam, hogy ez tényleg így van. Ezen belül van egy másik probléma, hogy amit említenek, hogy úgy látják, hogy a gerizdesi képviselőtársam, Dr. Nagy Lajos és a műszaki iroda vezető vitatkozik ott az állampolgár előtt, hogy nem ebben a járdában egyeztünk meg. Tehát Dr. Nagy Lajos lehet, hogy átvette a parancsnokságot az építőmunkások fölött és azt a járdát bontatja fel, ami neki tetszik. Ha ez igaz, akkor szervezetlenség látszik. A másik gond, amit említenek, hogy maga az ellenőrzöttséget hiányolják. Tehát a szakmai ellenőrzést és a szervezeti ellenőrzést. És ennek következtében a felbontott szakaszoknak az ép járdaelemei kevés része kerül a városi tulajdonba vissza. A másik a felhasznált anyagok, a homok, sóder, kavics, meg a cementnek a bekerülési aránya ennek következtében rendkívül alacsony. Olyan gondokról panaszkodnak, hogy például valakinek vert falú a háza és szerette volna a járda egész utcán való végig építése folyamán valakivel egyeztetni, hogy mégis hogyan építik az ő háza mellett a járdát és egyetlen egy olyan emberrel nem találkozott, akivel ezt meg tudta volna beszélni. Én úgy gondolom ez megoldható, mert én úgy látom, hogy a városnak van az új levélkihordó szolgálata, amelyben azt látom, hogy igen elkötelezett, használható és megbízható emberekkel találkozunk ezeken a területeken és akkor ugyanilyen embereket kellene a járdaépítésnél is munkavezetőnek, munkairányítónak kijelölni, akik az ottani munkafolyamatokat és az anyagokat, eszközöket felügyelnék és jó színvonalúan dolgoztatnák az embereket. Tehát én jónak tartom ezt a megoldást, csak még a gyerekbetegségeiről beszélek. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Jó. Van-e még vélemény a polgármesteri tájékoztatóhoz? Nincs. Lezárhatom a véleményeket? Lezárhatom, lezárom a véleményeket a polgármesteri tájékoztatóhoz. Orbán Imre képviselőtársam szóbahozta, hogy Mágoriné képviselő asszonyt meg kellene hívni azokra a tárgyalásokra, ahol én részt veszek, vagy a testületi ülésre? Csak a testületi ülésre. Nem értem pontosan, mire gondolsz, hogy miben alkalmazkodjunk a Mágorinéhoz. A következő a helyzet. Én azt gondolom, hogy Mágoriné ennek a térségnek a legitim országgyűlési képviselője és ennek megfelelően megkértek a polgármesterek, hogy szervezzek polgármesteri fórumot. Én azt megszerveztem és találkoztunk is vele és abban maradtunk, hogy legközelebb úgy gondolta, hogy június derekán volna értelme találkozni, találkozni is fogunk még egyszer. Ott elmondtuk neki, hogy mi minden információt megadunk ahhoz, ami a munkájához szükséges. Én a múltkori testületi ülésen ezt szintén deklaráltam. Most még egyszer kimondom, én megmondom őszintén, abban vagyok érdekelt, hogy Makó és térsége legitim országgyűlési képviselője minél több segítséget tudjon megadni Makónak is, de mivel a községi polgármester kollegáim megkértek, hogy segítsen ő nekik is. Nekem a legfontosabb az, hogy hétvégén megalakul az új kormány, hogy ennek a kormánynak a különböző, ott elintézhető dolgok megtaláljanak bennünket. Hála istennek a pályázatoknak egy döntő része uniós szabványok szerint megy, tehát azt tudjuk, hogy hogyan működik, de ettől még nagyon fontos, hogy a képviselő asszony azokon a pontokon, ahol megakad valami, tudjon nekünk segíteni. Ezt másként nem tudjuk megcsinálni, csak akkor, ha tisztességesen képbe hozzuk. Megmondom őszintén, hogy én egész idáig erre törekedtem, a munkatársam tartotta vele, tartja a kapcsolatot, ez Mágorinénak megfelel, én nekem ez volt a visszajelzésem. Sőt a múltkori testületi ülésen kérte azt, hogy szeretné, ha tudnánk találkozni azzal a pénzügyi szakértővel, aki tanácsokat ad nekünk és egyeztettem Mágorinéval időpontot, ő most nagyon

16 16 elfoglalt, Pesten van a Parlamentben, törvényhozó munka folyik, ezt én értem, ezzel együtt a szakértő még arra is hajlandó volt, hogy megkeresi őt a Parlamentben és akkor ott egyeztet vele. A szakértő ma le fog ide jönni hozzánk, Gazdag Jánossal, velem, jegyző asszonnyal itt fog majd beszélni. Tehát mi minden módon gondoljuk őt képbe hozni, ezért az égadta világon mindent megteszünk. Sőt abban egyeztünk meg ott a Te füled hallatára, többi polgármesterrel való beszélgetésben, hogy összeszedjük azokat a megoldandó feladatokat számára, amiben a segítségét kérjük. Itt a város apparátusa is ezt teszi, át fogjuk ezt neki adni, megígértem neki, hogy megcsinálom azt, hogy mik vannak kész, mi az, amit megnyertünk, mi az, ami rendben van, mi az, ami folyamatban van és mi az, amiben még működni kellene. Erről csinálunk egy nagyobb kimutatást, ezt is át fogom neki adni és minden egyes ügyben úgy fogunk neki információt adni, hogy legyen kedve segíteni nekünk. Megmondom őszintén, hogy Mágori Józsefné nekem még azt nem jelezte, hogy a testületi ülés időpontját megváltoztassuk. Ezt nem jelezte még. Millió más dologról, amiről beszéltünk, mindenben meg tudtunk egyezni, telefonon beszéltünk egymással, például a felügyelő bizottsági tagcseréről is. Megmondom őszintén, hogy ez a testületi ülés időpont megváltoztatás ez azért elgondolkoztató, mert amikor én országgyűlési képviselő lettem, ez akkor is felvetődött és akkor azt mondták a jobb oldali képviselők, hogy megértik és segítik az én munkámat, de ha egy mód van, ez a testületi ülés napja maradjon ezen a napon, mert rendszerváltás óta szerdán van a testületi ülés és itt a mindenkori országgyűlési képviselő el tudta azt intézni, hogy ő szerdán itthon tudjon lenni ezeken a testületi üléseken, ha akart. Tehát akkor ezt mondta nekem a jobb oldal, ennek a szószólója bízom benne, nem bántó, hogy kimondom, akkor Gilicze János volt, de mások is így foglaltak állást. Én az elmúlt 4 évben úgy csináltam a dolgom, hogy szerdánként, ha bizottsági ülésem volt, én a testületi ülésen akkor is itthon voltam. Maradjunk annyiban, hogy átgondolom, de bízom benne, hogy ezt a problémát Mágoriné is meg tudja oldani. Még tovább menve, ez előttem ugyanígy volt a Martonosi György esetében, a Dán János esetében, a Gazdag János esetében, maradjunk abban, hogy térjünk vissza erre a dologra és hogyha ez továbbra is igény marad, akkor a testület többi tagjával is megbeszélem, akkor megvitatjuk ezt. Én úgy gondolom, hogy e nélkül is millió más mód van arra, hogy az ember képviselő asszonynak minden információt megadjon. Megmondom őszintén, hogy ez annál is inkább szükséges, mert például, kimondom úgy, ahogy van, hogy itt van például ez a tájékoztató az autópálya kapcsán, ameddig én voltam a képviselő, meg az a kormány működött, ami mögött én képviselőként szavaztam, addig az autópálya ügye ment, haladt, minden rendben volt. Most, amikor interregnum van, tehát ez a kormány már nem, az új még nem, most jelentkezik egy csőd, meg jelentkezik egyes kivitelezők részéről a flikflakolás. Ebből sokfajta következtetést le lehet vonni, én egyelőre odáig megyek ebben a dologban, hogy ameddig én ráfigyeltem a folyamatokra, addig ez a dolog rendben volt. Természetesen minden segítséget meg akarok Andreának adni és meg akarom kérni majd arra személyesen is, megteszem ezt, hogy autópálya ügyben is folytassa tovább azt a munkát, amit én csináltam. Menjünk tovább úgy, hogy ez a határidő ne módosuljon, menjünk tovább úgy, ahogy nekem Galuska vezérigazgató-helyettes április elején, amikor átadtuk a szegedi autópálya szakaszt, azt mondta, hogy augusztus 30. a határidő, most ezt leírta és szeptember harmadik hetében autópálya átadás van. Tehát én megkérem arra, hogy vigye tovább ezt a fonalat Mágoriné, hogy legyen szeptemberben autópálya átadás, szeptember harmadik hetében és vigye tovább azt is, ahogy a kormány nyilatkozatban megjelent pár hónappal korábban, hogy ez év őszén folytatódhat az M43-as autópálya építés az országhatárig. Mert a tervek kész vannak, a pályázat kész van, kormányzati döntés kell hozzá és hadd menjen kifele Brüsszelbe a pályázat. Tehát én abban vagyok érdekelt, hogy ehhez a munkához is minden segítséget megadjak és azt tudom mondani, hogy ezek után is meg fogok adni minden segítséget. Hold utca. Hold utcában segítséget kérek a kollegáktól, mondjátok el, hogy hogy megy ott az a kivitelezés, mi történhetett, hogy történhetett, esetleg kérdezzetek vissza, hogy

17 17 melyik ház volt, ki volt az a lakó, melyik volt a kivitelező. Ilyen általános dolgokra általános választ tudunk adni, konkrét dologra tudunk konkrét választ adni, Horváth Bernadetté, a műszaki iroda vezetőjéé a szó. Horváth Bernadett, a műszaki iroda vezetője: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület! A Hold utcában valóban folyamatban van egy beruházás. Nem tudok róla, hogy a kivitelező kereste volna a lakókat a csatornabekötésekkel kapcsolatban, utána fogok járni. Ennyit tudok erről elmondani. De azt megköszönném mindenképpen, hogyha esetleg segítséget kapnék, hogy melyik lakótól érkezett ez a panasz, mert akkor kifejezetten őt kérdeznék meg, hogy melyik vállalkozó, mert több vállalkozó is dolgozik a Hold utcán. Dr. Buzás Péter polgármester: Jó. Tehát a képviselőt én megkérem, legyen szíves mondja meg Horváth Bernadettnek melyik az a lakó, menjünk ennek utána. Mert az az igazság, hogy a képviselő úrnak abban igaza van, hogy a kivitelező művezetőjének, no pláne munkatársának sem az ott lakótól kell tájékozódni arról, hogy hova kell tenni a csapadékvíz csatornát, vagy hogy kell a csapadékvíz csatornába bekötni a szennyvízcsatornát. Tehát eleve nem is lehet. Nem gondolom, hogy ezt a kivitelező emberének kell csinálni. Ennek azért utána kellene menni, mert az Orbán képviselő úr valószínűleg meg tudja mondani, hogy ki volt az a lakó, aki ezt csinálta és akkor menjünk ennek utána. Kérek szépen én visszajelzést az ügyben, hogy melyik volt ez a kivitelező, az nem annyira érdekel, hogy ki volt az az ember, de hogy történhet az meg, hogy ilyen ügyeket itt testületi ülésen kelljen megbeszélnünk, mert ennek az az üzenete, tudod. Az az üzenete, hogy nincs irányítva, részünkről nincs felügyelve, stb. Horváth Bernadett, a műszaki iroda vezetője: Mindenképpen van részünkről felügyelve, műszaki ellenőrrel és az iroda által is. Mi szoktuk kérni a kivitelezőt, hogy egyeztessenek minden esetben a lakókkal, hogy úgy kerüljön kiépítésre akár járda, akár csatorna, bármi, hogy az a lakó megelégedésére szolgáljon. Én el tudom képzelni, hogy becsöngetett, érdeklődött, de nem azért, mert tudatlan, hanem mert szeretett volna a lakóval kapcsolatot teremteni. Ez részünkről elvárás. Dr. Buzás Péter polgármester: Jó, akkor egyelőre ez egy válasz lehet azon a szinten, ahogy az észrevétel elhangzott, ezzel együtt engem ez nem nyugtat meg. Megkérlek arra Horváth Bernadett, hogy a következő testületi ülésen jelezzük ezt vissza, hogy ki az, ti elmentetek, megkérdeztétek, hogy ez mi volt és utána jártatok, hogy igen, ez a szokásos kapcsolatfelvétel volt udvariassági szempontból, csak ezek szerint valami, valahol félrecsúszott. Jó? Köszönöm szépen. Megfelel így Orbán úr? Jó. Köszönöm szépen. Endes Zsigmondnak volt egy polémiája a járdaépítéssel kapcsolatban. Ismételjük át, hogy ennek az egyik sarokpontja, ha jól látom az volt, hogy egyáltalán kell-e oda járda, ahova építünk elsősorban Gerizdesen. Jó lenne ezt is tudni, hogy melyik utca melyik szakaszáról van szó, mert általában kell Makón a járda. Konkrétan tényleg előfordulhat, hogy nem kell a járda. Én tapasztaltam már olyat a Verebes utcán is, hogy nem kért járdát az, akinek végül is utána lett járdája, csak az a helyzet, hogy ott valószínűleg az volt, hogy egy valaki nem kért és az összes többi meg kért és a demokrácia meg én úgy hallottam, hogy az a többségi elvet viszi. Most itt is előfordulhat, hogy egy valaki azt mondta, hogy nem kell neki járda, meg kettő valaki, és másik 20 valaki meg azt mondja, hogy kell neki a járda. Tehát jó lenne Endes Zsigmond, ha Te is elmondanád majd a Horváth Bernadettnek azt, hogy hol van ez, melyik utca, hány szám és hogy tudnánk tisztán, hogy most akkor kell Gerizdesre járda vagy nem kell járda. Én azt tapasztalom lakossági fórumokon, hogy sokan jönnek, hogy kell a járda. Egy kicsit sarkosabban fogalmazok Endes Zsigmond, nem tudom elhinni, hogy ez úgy van. Nem arra gondolok, hogy Te nem mondasz igazat, hanem

18 18 neked nem mondtak igazat. Én úgy gondolom, hogy Makón a járdaépítés monitoringja, műszaki ellenőrzése azóta van rendben, amióta ezt Horváth Bernadett csinálja. Egy csomó képviselői visszajelzést is kaptam, mert a Horváth Bernadett megcsinálja azt, hogy kimegy, és utólag a műszaki ellenőrzés után fogja magát az átadás-átvételkor és azt mondja, hogy itt, meg ott, meg amott bontsuk meg és nézzük meg a rétegrendet. Eszméletlen fontos, hogy a rétegrend meglegyen, az az anyag benne legyen, aminek benne kell lenni, stb. Makói vállalkozónak a járda 70%-át újjá kellett csinálni emiatt x évvel ezelőtt. Én úgy tudom, hogy ez a monitoring most is így működik. Így működik Horváth Bernadett? Horváth Bernadett, a műszaki iroda vezetője: Igen, így működik. Dr. Buzás Péter polgármester: Jó, tehát az, amit Te sugallsz Endes Zsigmond, mondd meg annak, aki ezt neked mondta, hogy az nem igaz. A műszaki iroda munkatársai nem úgy figyelnek oda erre az ügyre. Ha konkrétumokat tudsz, akkor azt meg majd mondd el, mert az engem is érdekelne, hogy hol van másként, miért van másként. Azt meg, hogy így Dr. Nagy Lajos, úgy Dr. Nagy Lajos, ezt meg nem kellene túl dimenzionálni szerintem, de majd megadom Horváth Bernadettnek a lehetőséget, hogy elmondja, hogy ő mit tud ezekről a dolgokról. De azért Dr. Nagy Lajos Gerizdesnek amióta én Makón az önkormányzatnál dolgozok, azóta a képviselője. Régen úgy hívták, hogy tanácstag, most úgy hívják, hogy helyi képviselő. Ha egy képviselő odamegy a munkatárshoz, a munkatárs azt komolyan veszi. Lehet, hogy Te néha másokat élsz meg, de én a képviselők döntő többségétől ezt tapasztalom. Ha Dr. Nagy Lajos egy munkatárssal elkezd beszélgetni, akkor a munkatárs nem mondhatja azt, hogy nem. Tehát ott azért arra oda kell neki figyelni, ami abból megvalósítható érdemes megcsinálni, stb. Neked meg nem kellene irigynek lenni, majd ha Te is annyi cikluson keresztül egyéni választókörzeti képviselő leszel, mint ő, akkor Te rád is oda fognak figyelni így a kollegák. Ellenőrzés a járdalap elmentése, hogy oda, ahova kellene nem kerül ki, stb. Megkérem Horváth Bernadett műszaki irodavezetőt, hogy mondja el az ügymenetet, de a többi ügyben is, amihez van véleményed, megkérlek, hogy mondd el, én csak most előhangoltam ezt a dolgot a képviselő úrnak, de járdalap ügyben érdekel az az ügymenet, hogy ez hogy van, stb. Horváth Bernadett, a műszaki iroda vezetője: Endes képviselő úr a helytelen járdakijelölést említette először. A járdaépítés az elmúlt 2 évben koncepció alapján történt. Ennek a koncepciónak a lényege az volt, hogy városi intézményeket, orvosi rendelő, illetve különböző közérdekeket szolgáló intézményeket, ingatlanok megközelítését segítette, illetve ezeket újítottuk fel. Gyakorlatilag az elkövetkezendő években egészen biztos, hogy ezen a koncepción változtatni fogunk, valószínűleg az lesz a cél most már, hogy a téglajárdák, illetve a rossz állapotú 40x40-es betonlapos járdák kerüljenek felújításra. Már csak azért is, mert itt tudunk kinyerni 40x40-es járdalapot és abból újra elő tudunk állítani egy jobb minőségű járdát máshol, más utcában. Én képviselő urat nem tudom, hogy mire gondolt, hogy én Dr. Nagy Lajos képviselővel bármikor is, bármiben egyeztem meg az utcán. Legutóbb a gerizdesi aszfaltozás során jártam Gerizdesen, nem is ebben az évben volt egyébként, úgyhogy nem tudom, hogy az a lakó, aki Önnel beszélt mire utalt, de majd egészen biztos, hogy képviselő úr el tetszik ezt nekem mondani. A felbontott 40x40-es járdalapokkal kapcsolatban pedig annyit szeretnék elmondani, hogy a belterületi csapadékvíz csatorna építése során, illetve az elmúlt években történt járdaépítések során nagyon rossz tapasztalataink voltak a járda visszaszolgáltatással kapcsolatban. Nemcsak a kivitelező helytelen bontási munkái miatt, mert azt valamilyen szinten tudtuk irányítani, hanem sajnos a lakók bevitték a házba, ami ellen a kivitelező nem tudott mit tenni. Én ez ellen annyit tudtam tenni, illetve az önkormányzat, hogy a közbeszerzés úgy került kiírásra az idei évben, hogy felmérésre került, hogy körülbelül hány 40x40-es járdalap van a

19 19 bontás során és annak 60%-át be kell hozni a II-es telepre a vállalkozónak. Az az önkormányzatot nem érdekli, hogy az a 40x40-es járdalap honnan kerül elő, neki azt biztosítania kell. Az elszámolás során szintén listába lesz véve. Tehát ilyen szinten az elszámolás miatt én nyugodtan alszok. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Tiéd a szó Endes Zsigmond, parancsolj. Endes Zsigmond települési képviselő: Csak azt nem értem, hogy mit kell ezen gondolkozni? A felújításra szoruló járdának a kijelölése kapcsán, ha megnézi az ember a várost, és az épített, felújított járdáknak a környékét, akkor nem kell különösebben nagy tudományos munkatársnak lenni, hogy közvetlen mellette a szembe lévő oldalon vagy egy-két utcával odébb esetenként balesetveszélyes járdák is maradtak, miközben egyes területeken tulajdonképpen már jól látható, hogy a kifogástalan járdáknak a díszburkolatra való cseréje történik szerte a városban. Hát ilyen például Gerizdes, amelynek szinte 50-60%-a díszburkolat, másutt pedig majdnem 20-30%-a balesetveszélyes járda vagy használhatatlan járda. Én csak erre gondoltam, de ezt a lakók is látják különben. A másik az meg, hogy a városi anyagok hogy mennek ilyen járdaépítésnél és az ellenőrzésnek a hiánya, szóval fel vannak háborodva a lakók. Ennyit erről. A rétegeknek az ellenőrzését meg ajánlom, hogy végezzék, én tippeket majd tudok mondani esetleg a Horváth Bernadettnek, ha kíváncsi arra, hogy hol csinálja, ahol tuti biztos, hogy cementet, se kavicsot nem talál. Köszönöm. Dr. Buzás Péter polgármester: Hát igen, ez van akkor, ha az ülésvezető hagyja, hogy a polgármesteri tájékoztató részeként tyúkperek is terítékre kerüljenek. Ez van akkor, hogyha hagyom Endes Zsigmondot, nem vonom meg tőle a szót, hanem hagyom, hogy azt, ami egyébként az ülés végére tartozna, ugyanúgy TV nyilvános, ilyenkor értékeljük ki. Nem biztos, hogy helyesen tettem, hogy hagytam, legközelebb nem fogom hagyni. A múltkor megkértelek Endes Zsigmond, hogy ne a polgármesteri tájékoztató részeként tárgyaljunk meg olyanokat, amit utána később kellene, nem jó dolog az, hogy a rendőrkapitány helyettesétől kezdve Kovacsics úron keresztül millióan itt vannak azért, hogy a fürdő beszámolóját, meg ÁRT hatályosulástól kezdve sok mindent megbeszéljünk, és ehelyett előjövünk olyan csacskasággal, hogy vajon jó-e az a koncepció, hogy most akkor jussunk el a város egyik pontjáról a másikra új járdával. Mondasz nem valós dolgokat, nem igaz az, hogy Gerizdesen kolbászból van a kerítés. Ha megnézzük például képviselőnként azt, hogy ki, mennyi járdát kapott, akkor Dr. Bakos Gáborné ebben a ciklusban, de szerintem a múlt ciklusban is különös tekintettel a SAPARD pályázatra lényegesen több járdát kapott, például Dr. Nagy Lajos is engedett át neki járdát. Lehetne azt is mondani, hogy ott is az összes járda így van, nem kell ilyeneket mondani, nem helyes dolog, no pláne nem gondolom, hogy a testületi ülés legelején. Gazdag János tessék parancsolni, tiéd a szó. Gazdag János, a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság elnöke, települési képviselő: Polgármester úr köszönöm a szót. Tisztelt Testület! Én azzal szeretném folytatni ezt a dolgot, felhívnám képviselőtársamnak a figyelmét, hogy a járdaépítés helyének kijelölése az testületi ülésen történt. Akkor kellett volna jól megvizsgálni, hogy mi és hova épül és akkor kellett volna ezeket a dolgokat elmondani, nem pedig már amikor készen van a járda. Hát tessék már betartani a szabályokat. Nem azért vagyunk itt, hogy hallgassuk ezeket a zagyva beszédeket. Hogy néz ki az, hogy Dr. Nagy Lajos képviselőtársunkkal kapcsolatban elkezdünk mondani olyan dolgokat, amiket hallottunk innen-onnan. Ha én is most elkezdeném mondani, hogy rólad mit hallunk, azt hiszem, hogy elég furcsa dolgok jönnének elő. De nem ezért van a testületi ülés,

20 20 hanem azért, hogy dolgozzunk és megoldjuk azokat a feladatokat, ami nekünk ki van rendelve, nem pedig azért, hogy téged végighallgassunk. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Személyes érintettség jogán meg kell adnom a szót majd az Endes képviselő úrnak, tessék parancsolni Endes képviselő úr, 2 percben a szó. Endes Zsigmond települési képviselő: Majd tájékoztassál, mint tapasztalt képviselő, hogy mikor szavaztuk meg konkrétan, mikor mit döntöttünk, hogy melyik járdát hogyan és milyen területen újítunk fel, majd tájékoztassál róla, hogy mikor volt erre lehetőségünk. Dr. Buzás Péter polgármester: Melyik testületi ülésen volt ez, majd keressük elő, akkor, amikor eldöntöttük a járda felosztást. Horváth Bernadett, a műszaki iroda vezetője: Amikor a TEKI pályázatot nyújtottuk be, akkor a pályázat műszaki tartalmának taglalása során lettek felsorolva a járdaépítéssel érintett utcák. Dr. Buzás Péter polgármester: Igen, tehát amikor a TEKI pályázatot adtuk be, akkor volt rá lehetőség kedves képviselő úr. Horváth Bernadett, akartál még mondani valamit? Horváth Bernadett, a műszaki iroda vezetője: Igen, annyit akartam mondani, hogy járdaépítés során is alkalmazunk műszaki ellenőrt, hiszen ez jogszabályi kötelezettségünk. Annyit szerettem volna még elmondani, ugyan ez a Makói Hírekben meg fog jelenni, de ha már a járdáról beszélünk, akkor úgy érzem, hogy érdemes elmondani, hogy a járdaépítés bizonyos szakaszai a műszaki átadás-átvételhez közelítenek. E héten megkezdődik a műszaki átadásátvételi eljárás, kérjük az érintett lakosokat, hogy a műszaki irodát keressék meg, hogyha van valami panaszuk, illetve az érintett területi képviselőt. Én a műszaki átadás-átvétel után, ahogy polgármester úr is mondta, körbe fogom járni az utcákat mintavételezés céljából és Endes képviselő urat minden egyes utcába szeretném majd meghívni, hogy ellenőrizzük együtt, hogy ezek a kételyek mindenféleképpen eloszoljanak. Nem szeretném, hogyha bármelyik képviselőben is ilyen kételyek merülnének fel, hogy nem szakszerűen vagy nem megfelelően vennénk át ezeket a munkákat. Dr. Buzás Péter polgármester: Ugye jól emlékszem, lehet, hogy most mondtad is, csak elment mellettem, hogy a műszaki átadás-átvétel előtt járdánál a területileg illetékes képviselő véleménye előtte ki van kérve. Horváth Bernadett, a műszaki iroda vezetője: Természetesen és a bontásnál is ott vannak a képviselők. Dr. Buzás Péter polgármester: Kedves Endes Zsigmond! Nyerni kell egyéni körzetben és a Te véleményedet is kikérik akkor, tehát ennek körülbelül ez a megoldása. Köszönöm szépen. Tehát még egyszer mondom a testület tagjainak és minden makói lakosnak is, hogy a járda ügyben Makón az a gyakorlat, amióta Horváth Bernadett a műszaki irodavezető, hogy annak a képviselőnek, tehát mondjuk Gerizdesen Dr. Nagy Lajosnak, Ráday lakótelep környékén Marosvári Attilának, Újvároson pedig a Kiss Imrénének ki van kérve a véleménye a járda átadhatóságát illetően. Tehát képviselői vélemény után veszi át a hatóság a járdát, utána még van a mintavétel, akkor nem veszi át, ha a rétegrend nincs rendben. Ezt fontos tudni, úgyhogy

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus hó 22. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január hó 31. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 3. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2007. december hó 6. napján, a városháza 1. emeleti nagy tanácskozó termében megtartott 21. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március hó 20. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 6. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010. október hó 27. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. július hó 2. napján, a városháza I. emeleti nagy tanácskozó termében megtartott 13. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 4/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. május 29-én megtartott ülésének

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 370/21/2016 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2016. szeptember 15. napján 16.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének Határozatok: J E G Y Z Ő K ÖN Y V E 366/2016.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 43/2015. (X.29.) TÜB határozata Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 43/2015. (X.29.) TÜB határozata Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása Iktatószám: 1637/9/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi Pénzügyi Bizottságának, valamint Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságának 2015. október 29. napján 14.00 órakor megtartott soros,

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének Iktatószám: 371/12/2016 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatok: 77/2016.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/ Polgármester:96/ Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/ Polgármester:96/ Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/ Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 6/2015. Készült: 1 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 2012. március 14-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 5-15/2012. TÁRGYSOROZAT Megnyitó és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának 2000. április 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén, Gyömrőn a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Csető

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak:

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: JEGYZŐKÖNYV Uraiújfalu, Vasegerszeg,Nagygeresd, Nemesládony, Simaság és Vámoscsalád községek képviselő-testületeinek 2014. december 18-án 17 óra 30 perckor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú jegyzőkönyv 2012. szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 144/2012./IX.20./ kt.határozat: - 2012. szeptember 20-ai rendkívüli nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/36/3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készület Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 26-án 11.30 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/3/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. március 26. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 26-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 18-án megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 18-án megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. november 18-án megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Sportpálya megközelítését

Részletesebben

Görög László polgármester

Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. május 06-án megtartott rendkívüli testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

1. Napirendi pont: Tájékoztató a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról.

1. Napirendi pont: Tájékoztató a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2015.

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai ( ) 1.) Előterjesztés víziközmű üzemeltetése tárgyában Előadó: Pálosi László polgármester

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai ( ) 1.) Előterjesztés víziközmű üzemeltetése tárgyában Előadó: Pálosi László polgármester Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 12-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (111-112) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés víziközmű

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 KISBERZSENY Szám: 125-40/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-én (csütörtökön ) 10,00 órai

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 3. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 24. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE 2013. augusztus 26-án 8.00 órától 10,00 óráig megtartott r e n d k í v ü l i képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.08.26-én 8.00

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Óvoda zárva tartása tavaszi a szünetben - Autóbusz menetrend módosítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2012. szeptember 26-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 67/2012. (IX.26.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 / 62 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. december hó 17. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 20. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.január 12-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011. Iktatószám: 1236-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/51/3/2015. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Psz/51/3/2015. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/51/3/2015. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 1/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet 16/2015. (II.25.)

Részletesebben

4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. július 11- én megtartott rendkívüli ülésének J

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 6-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 23-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 23-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Psz/23/7/2016.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 23-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 38/2016. (V.23.) Képviselő-testületi Határozat 39/2016.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült 2010. július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Marton Róbertné Ifj. Paulusz József Szilágyi Gábor

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-7/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2015. (III.04.) számú

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének:

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (91-93) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés az Európai

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 56/2012. (VII.30.) számú BKt. határozat Pályázat benyújtásáról a Szociális földprogramok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 370/1/2016 Magyarcsanád Községi Önkormányzat Szociális Bizottságának 2016. január 26. napján délután 13.30 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatok: 1/2016.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2009. október 20-án 14:10 órai kezdettel megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2009. október 20-án 14:10 órai kezdettel megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2009. október 20-án 14:10 órai kezdettel megtartott üléséről Készült: az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2009. október 20-án 14:10

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága március 29-án órakor megtartott soros nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága március 29-án órakor megtartott soros nyílt ülésének Iktatószám: 1680/2/2016 Magyarcsanád Község Önkormányzat Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága 2016. március 29-án 15.30 órakor megtartott soros nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 6/2016.

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2011. augusztus 16. napján 18 00 órakor, Sződ Község Faluházában megtartott Sződ Község Képviselő-testületének, Keszeg Község Képviselő-testületének és Csörög Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Szabó Gellért polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal?

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal? J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről. Jelen vannak:boldog István polgármester Enyedi Ferencné képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. augusztus 2-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 211-7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 2-án, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.:

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Képviselő-testülete 2008. november 5-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Meghozott határozatok: 93/2008. (XI. 5.) határozat:

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 30-án megtartott nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-án órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-án órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-án 17.30 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről Készült Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 20-án (csütörtökön) 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2014. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2008. június hó 12. napján, a városháza I. emeleti nagy tanácskozó termében megtartott 13. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2016. március 31. napján 13 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba elnök, Krausz Csaba Szin Zoltán

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez 161/2014.(X.21.) sz. önk.hat. 18/2014.(X.29.) önk.rend. 162/2014.(X.21.) sz. önk.hat. Napirendek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-111 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/50-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz. I-1/9-5/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. Határozat Tárgya: száma: 96/2016.(IX.07.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-án megtartott

Részletesebben

Igazoltan távol van: Sütő Mária Márta és Dr. Zsurzsucz Zsolt képviselők.

Igazoltan távol van: Sütő Mária Márta és Dr. Zsurzsucz Zsolt képviselők. Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 9/2010. J E GY Z Ő K Ö NY V Készült: Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 31-én 17.00 perckor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

1 7. s z á m ú. Készült a 2011. július 28-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

1 7. s z á m ú. Készült a 2011. július 28-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. 1 7. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. július 28-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 3-án 18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 3-án 18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Szám: V/1505/2014. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. március 3án 18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

Pálosi László polgármester

Pálosi László polgármester A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 106/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 11-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi üléséről. Ideje: 2015. július 20-án 16:05 óra. N A P I R

Részletesebben