21. Közös hazánk: a nyelv. Szilágyság/ május Meghívó. V. Pünkösdi kupa-meghívó Doba, május május 23.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "21. Közös hazánk: a nyelv. Szilágyság/21. 2008. május 23. 1. Meghívó. V. Pünkösdi kupa-meghívó Doba, 2008. május 24. 2008. május 23."

Átírás

1 Szilágyság/ V. Pünkösdi kupa-meghívó Doba, május 24. Az RMDSZ Szilágy megyei szervezete, Debren Község Polgármesteri Hivatala, Kisés Nagydoba RMDSZ szervezete és a Pro Doba Egyesület szeretettel meghívja Önt, hogy játékosként, nézõként vagy pártoló szurkolóként vegyen részt magyar közösségeink amatõr, harminc év fölötti öregfiúk focitornáján Kis- és Nagydobán, május 24-én (szombaton) délelõtt 8.00 órai kezdettel, a két falu bejáratánál létrehozott focipályán. Várunk szeretettel mindenkit, s fõleg azokat, akik szeretik a sportot és a barátságot, akiknek nem az eredmény, hanem a találkozás és az együttlét a fontos. Hajrá fiúk, semmi hiba, focizásra hív két Doba! Ára: 1 RON Közös hazánk: a nyelv Az erdélyi tudományosság egy napra Szilágycsehbe költözött Az Erdélyi Múzeum Egyesület zilahi és szilágysomlyói fiókszervezete, a Tövishát Kulturális Társaság, a Báthory István Alapítvány, a Pro Zilah Egyesület és a Hepehupa mûvelõdési folyóirat közös szervezésében zajlott le május 17-én Szilágycsehben az V. Szilágysági-kutatás napja. A helyszín megválasztása szerencsés egybeesés: tízéves az EME és a Tövishát Kulturális Társaság együttmûködése. A bevezetõben Vida Katalin, a társaság titkára értékelte azt a segítséget, amelyet az EME elnökétõl, Egyed Ákos akadémikustól kapott az egyesület, az elnök úr több elõadást tartott a Tövisháton, a jubileumi rendezvény védnökségét is elvállalta. A történelmi emlékezet építését, az anyanyelv ápolását, hagyományaink átörökítését szolgáló munkánk igazi irányítói voltak az évek során Péntek János professzor, az EME alelnöke, a KAB elnöke, Sipos Gábor az EME alelnöke, Bajusz István, a Zilah és vidéke fiókszervezet elnöke, Nagy Mihály Zoltán az EME munkatársa, László László tanár, Fejér László újságíró. A felsorolt nevek arról beszélnek, hogy a kolozsvári Jókai utcában székelõ szellemi központ fontos szerepet játszik a kisközösségek megmaradásában. Domokos Ferenc, alpolgármester is hangsúlyozta köszöntõ beszédében annak fontosságát, hogy a tudományos eredmények, a magyar tudományos nyelv eljutott a Tövishátra is. Gyalay György a Társaság elnöke a Szilágycsehben folyó közmûvelõdési és kulturális munka elismerésének tartja az V. Szilágyság-kutatás napja tudományos ülésszaka Szilágycsehbe helyezését. (Folytatás a 2. oldalon) TÁMOGATÁSÁVAL Meghívó Az RMDSZ Szilágy megyei és zilahi szervezete szeretettel meghívja Önt és kedves családját május 25-én délelõtt órai kezdettel a zilahi városi stadionon megrendezett hagyományõrzõ szilágysági napra! Töltsünk együtt pár órát kellemes légkörben! Az anyaországon kívül élõ magyarok, hogyan éltük át az elmúlt 50 évet? Mi az, ami átsegített bennünket a nehéz idõkön? Hogyan tudtuk a nehézségek ellenére is megõrizni önmagunkat? Miért volt fontos számunkra, hogy ne veszítsük el önmagunkat, hitünket? Mi az, amit nem felejtünk, nem felejthetünk? Hol mesél az Angyal a csodáról? Tehetünk-e még valamit azért, hogy ne bádogozzanak be minden ablakot? Megtudhatjuk a felvidéki színmûvész elõadásából. BORÁROS IMRE VESZTESÉGEINK (oly távol, messze van hazám) HELYSZÍN: ZILAH, KÁLVINEUM IDÕPONT: MÁJUS 23, PÉNTEK, 19,00 ÓRA JEGYEK A REFORMÁTUS LELKÉSZI HIVATALOKBAN VÁSÁROLHATÓK (5 RON)

2 2. Közérdekû Szilágyság/21. Ne feledjük el felköszönteni szeretteinket, rokonainkat, ismerõseinket névnapjuk alkalmából! május 26., hétfõ: Fülöp május 27., kedd: Hella május 28., szerda: Emil május 29., csütörtök: Magdolna május 30., péntek: Nándor, Johanna május 31., szombat: Angéla, Angyalka június 1., vasárnap: Tünde, Csenge MEZÕGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MEZÕGAZDASÁGI TANÁCSADÓ ÜGYNÖKSÉG SZILAGY MEGYEI MEZÕGAZDASÁGI TANÁCSADÓ HIVATAL Zilah, C.Coposu u. 79/A, postri i.sz Tel.: 0260/631883, fax: 0260/ KÖZLEMÉNY I. A Szilágy Megyei Mezõgazdasági Tanácsadó Hivatal a Mezõgazdasági, Vidékfejlesztési Igazgatósággal, az Állattenyésztési Fajtaszaporító és Nemesítõ Hivatallal, Juhtenyésztõk Egyesületével és a Zsibói Polgármesteri Hivatallal közösen szervezik zsibói sportpályán én órától az állatkiállítással egybekötött III. országos juhnyíró versenyt. Meghívunk minden érdeklõdõt, hogy jöjjön el a kiállításra, a versenyen résztvevõk pedig a jelentkezés feltételeirõl érdeklõdhetnek a 0260/ as telefonon, benevezési határidõ: Megjegyzés: a juhnyírás ollóval történik. II. A Szilágy Megyei Mezõgazdasági Tanácsadó Hivatal között Zoványon tartja a Szilágysági Borok Versenyét én és 23-án a zoványi óvoda épületébenfogadják a bormintákat én lesz a borok zsûrizése és az oklevelek átadása. További felvilágosításért hívják Farnas Ferencz mérnököt a 0260/ as és a 0260/ ás telefonon a Szilágy Megyei Mezõgazdasági Tanácsadó Hivatal székhelyén. Zsigmond Sándor, végrehajtó igazgató Meghívó Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, hogy 2008 május 24-én órai kezdettel vegyen részt az RMDSZ sarmasági szervezete által rendezett Tulipán - aszfaltrajz versenyen. Felhívás Kereskedelmi társaság munkatársat alkalmaz - építészeti szakmában járatos személyeket (ács, kõmûves, víz-gázszerelõ, villanyszerelõ stb.) - tapasztalt hegesztõt és lakatost (szakiskolai vagy szaklíceumi végzettséggel). Nagyon vonzó fizetések! Érdeklõdni lehet a es Szilágyság Közéleti, közmûvelõdési hetilap Közös hazánk: a nyelv (Folytatás az 1. oldalról) Az elnök kiemelte köszöntõ beszédében, a 150 éves jubileumra készülõ EME létfontosságú szerepét az erdélyi tudományos kutatások eredményeinek közkinccsé tételében. A rövid köszöntõ beszédek elhangzása után Péntek János nyelvész elõadásával kezdõdött a tudományos ülésszak. Reneszánsz Év lévén, a Mátyás király udvarában beszélt magyar nyelvvel ismerkedtünk meg elõször, azzal az egységes magyar nyelvvel, amelyrõl Galeotto Marzio is csodálkozva állapította meg, hogy a magyarok, akár urak, akár parasztok, mindnyájan egyazon szavakkal élnek. Az elõadó kiemelte a nyelv helyét az önazonosságunk meghatározásában: az erdélyi magyar tudatában azért vagyunk magyarok, mert magyarul beszélünk. A magyar nyelv önazonosságunk lényege. Nincs közös állampolgárságunk az anyaországi magyarokkal, de van a nyelvben közös hazánk. Demográfiai adatokra hivatkozva a professzor úr beszélt a Szilágyságban is tapasztalható apadásról és egy egészen új, az Európai Unió által teremtett helyzetrõl: a soknyelvûségrõl, az angol nyelv térhódításáról, a nyelvi globalizációról. Feladatunk van, értette meg velünk az elõadó, hisz a nyelvi globalizácíó egyetlen ellenszere a helyi közösségek anyanyelvápoló, hagyományõrzõ és átörökítõ munkája. Nem a változások, eltérések veszélyeztetik a magyar nyelv kommunikációs egységét, hanem a leépülés, a hiány. Ezt a figyelmeztetést tartalmazta a Báthory István Alapítvány elnöke, Széman Péter elõadása is. Két igen beszédes idézet: egy Kossuth és egy Arany idézet keretében foglalta a XX. századi Erdély demográfiai változásait. Az üzenet világos: tenni kell a dolgunkat, mert Arany szavaival élve Ha minket elfú az idõk zivatarja/ Nem lesz az Istennek soha több magyarja. Kaszta István a helytállást, a Kiadja a PRO SZILÁGYSÁG Egyesület Szerkesztõ: JÓZSA LÁSZLÓ Fõmunkatárs és mûszaki szerkesztõ: SZILÁGYI RÓBERT szülõföld védelme érdekében hozott áldozatot példázta a Hadak útján címû könyvébõl vett részletekkel. A könyvismertetés elvitt bennünket a közeli településre, Hadadra és emberi sorsokkal, tettekkel ismerkedtünk meg. Az ülésszakot vezetõ Bajusz István szerint a XXI. században már nincsenek tabu témák..biztos, így van. De vannak olyan témák, amelyekrõl nem szívesen beszélünk, különösen akkor, ha közvetlenül érint. Ezt cáfolta meg Péntek Pici László, aki édesapja világháborús emlékeirõl, kakastollas csendõri múltjáról nyíltan, megkapó õszinteséggel beszélt. Kiss Zoltán tanítósorsokat hozott elénk a református felekezeti oktatás közötti idõszakából. A teremben ülõ nyugdíjas tanítók arcát figyelve, megbizonyosodhatunk arról, hogy jó úton járunk. Az elõadó kutatásai felszínre hoztak olyan adatokat, amelyekrõl a nemzet napszámosai mindig szemérmesen hallgatnak. A második világháború utáni nemzetiségi politika jellemzõivel ismertetett meg bennünket az EME- munkatársa, Nagy Mihály Zoltán történész. Az elõadó már másodszor jár a Tövisháton, és az itteniek érdeklõdéssel várták elõadását. Keveset tudunk ennek a korszaknak a nemzetiségi politikájáról, de felsorolt tények, az egyelõre névtelen levél arra utal, hogy a kisebbségi lét történései ismétlõdnek. Józsa László elõadása elkalauzolt bennünket a szilágysági újságírás történetébe. Örömmel hallottuk, hogy megjelentetik az elõadás anyagának bõvített változatát. Jó lenne ott látni a szilágyságiak könyvespolcán. Külön színfoltja volt az ülésszaknak Vida Erika elõadása. A Mentor Könyvkiadó fõszerkesztõje Bogdán László Bûbájosok és Hutera Béla utolsó utazása címû regényeinek hõseit hozta be az elõadóterembe. Õk nem szilágyságiak, de erdélyiek és ugyanazok az események határozták meg sorsukat. Az elõadó néhány mondata után Bogdán László hõseit ismerõseinkként fogadtuk, és együtt jártuk az üres kenyérüzleteket a vistai asszonyokkal. Az EME alelnöke, Sipos Gábor egyetemi tanár Wesselényi István református fõgondnoki mûködését mutatta be elõadásában. Az április 21-én megválasztott fõgondnok szolgálatának felvázolásával párhuzamosan az adott korszak általános történeti fejlõdésérõl,, a XVII.-XVIII. századi Erdélyrõl is hiteles képet kaptunk. Az ülésszak záró részében Bajusz István az Erdélyi Múzeum- Egyesület zilahi fiókszervezetének elnöke átadta a Petri Mórdíjakat. Ebben az évben Vida Katalin és Széman Péter munkáját ismerték el ezzel a rangos díjjal. Kovács Kuruc János felhívta a jelenlevõk figyelmét a Szilágyság-kutatás folytatásának szükségességére, valamint a Szilágysági Magyarok következõ kötetének megjelentetését szolgáló munkára. A tövishátiak nagy örömére Kovács- Kuruc János beszélt arról is, hogy a fiókszervezet elkezdte a szilágycsehi reneszánsz kút megmentésének munkálatait. Nem fejezhetjük be úgy a tudósítást, hogy ne beszéljünk a szilágycsehiek érdeklõdésérõl. Bár párhuzamosan több esemény zajlott a városban, a magyar közösségünk most is bebizonyította az anyanyelvi és történelmi mûvelõdés iránti igényét. Köszönet érte és köszönet azoknak, akik segítettek a szervezésben és az egész napi munkában. Vida Katalin Területi szerkesztõk: VARGA D. ISTVÁN -Szilágycseh, OLÁH MIKLÓS - Kraszna Szerkesztõség és kiadóhivatal: Zilah Kossuth u. 33. Telefon: vagy 0788/ Nyomtatás: ColorPrint S.A. nyomda, 4700 Zalau 22 Decembrie nr. 66; tel/fax: 0260/ Felelõs vezetõ: MAJOR ISTVÁN igazgató. és ISSN * A névvel vagy névjeggyel ellátott írásokért szerzõik felelnek, azok nem mindig tükrözik a szerkesztõség véleményét is Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! A szerkesztõség (helyszûke miatt is) fenntartja a jogot a cikkek rövidített formában való közlésére. Névtelen leveleket nem közlünk, ezekre nem válaszolunk. A borítékra kérjük felírni a feladó pontos nevét és címét. Pontos cím és név esetén jeligével ellátott írásokat is közlünk.

3 Szilágyság/ Vidékeink Szilágysomlyó esélyei május 15-én, délután 18 órakor kezdõdött a somlyói RMDSZ kampánynyitó mûsora. Márton Ágota, Radnóti Miklós Nem tudhatom címû versét szavalta el. Ezután a Báthory István Iskola tánccsoportja reneszánsz táncokat adott elõ. Betanították Márton Gabriella és Papp Ildikó tanítónõk. A mi igazságunk a mi erõnk, az lesz a mienk, amit ki tudunk küzdeni magunknak idézte Berek István RMDSZ elnök Koós Károly ma is aktuális gondolatait. Néhány mondatban bemutatta a csapatot, amely felvállalja a következõ négy évben a helyi közigazgatásban a tanácsosi munkát. Olyan csapat áll önök elõtt, amely tagjai már bizonyítottak, közel 20 éve teszik a dolgukat a magyar közösségért mondta Berek István. Hánis Géza jelenlegi alpolgármester és polgármester jelölt néhány gondolatot emelt ki a programjából. Egy ipari park kellene, terelõ Május 18.-án az RMDSZ sarmasági szervezete, a helyi polgármesteri hivatal és a helyi vállalkozók közremûködésével sport- és más szórakoztató tevékenységekkel egybekötött, egész napos rendezvényre hívta a helybeli és körzetéhez tartozó közösségek tagjait. Verõfényes vasárnapon, szépen rendbetett környezetben, a település központjában található kúriához tartozó tágas kertben zajlottak a rendezvények, ahol van egy focipálya, egy szabadtéri színpad, és tágas tér nagyobb tömeg részére. A sportot ( focit ) kedvelõ fiatalemberek a helyi vállalkozók által benevezett csapatok számára focibajnokságot szerveztek. Fáradtságot nem ismerve szervezték, vezették, vagy irányították a csapatok játékát Balogh Zoltán, Keresztes F. Zoltán és Tóth Csaba. A bajnokság befejeztével okleveleket kaptak a résztvevõ csapatok, a két legjobb kapus, a legjobb mezõnyjátékos, a legszebb góllövõ, a gólkirály, az Öregfiuk csapata, valamint abban játékot vállaló régi rekisek. Különdíjat kapott Balogh Ernõ, III. helyezett lett a Klimarol-Levimola csapata, II. helyezést ért el Királytündérek néven benevezett Tünde+Királytrans csapata. I. helyen a Termovin csapata végzett, õk vitték el a Vállalkozók Vándorkupáját. Résztvételidíjat vagy különdíjat kapott minden csapat, éspedig: Europan, Art Metal, Hidroprof, Eebe Co, Antónia Prest, Kútfúrók, Iziboys, Crissim. A helyszínen megjelent sarmaságiak (és nem csak ) körükben tudhatták ezúttal is Seres Dénes utat építene és egy új lakóparkot a fiatal somlyóiak számára azért, hogy itthon tudjanak élni és boldogulni. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy megjelent köreinkben Kórodi Attila környzetvédelmi miniszter, Cseke Attila államtitkár és Csóka Tibor, a megyei tanács alelnöke és elnökjelöltje. Szabó István városi és megyei tanácsosjelölt felvázolta programját, amelyet röviden így tudnék összefoglalni: színvonalas magyar oktatást. Tudjuk mindnyájan milyen fontos ez! Fekete Szabó András szenátor bemutatta Csóka Tibort mint régi barátot és volt kollégáját. Kipróbált ember, aki már bizonyított mint közgazdász, és bizonyított mint magyar, mint RMDSZ-es tisztségviselõ. Most nagy esélye van annak, hogy 60 év után ismét magyar ember vezesse a megyét, és szomorúsággal tölt el az, Majális Sarmaságon parlamenti képviselõt, az RMDSZ megyei szervezetének elnökét. Õ nyújtotta át az okleveleket és díjakat, a helyi szervezet tanácsos-jelöltjeinek, megyei tanácsos-jelöltjeinek és polgármester-jelöltjének jelenlétében. A támogató vállalkozók elhatározták, hogy ezentúl minden év május elsõ vasárnapján megszervezik a Vállalkozók Vándorkupája focibajnokságot az RMDSZ patronátusa alatt. A 11 benevezett csapat játéka sok idõt vett igénybe, de jutott közönség bõven a selymesilosvai- szilágylompérti Kéknefelejcs, a sarmasági Illegetõk valamint a zilahi Terbete néptánccsoport elõadásainak megtapsolására is. Akárhányszor alkalmunk van megtekinteni az elõadásaikat, nagy örömmel tesszük azt, és mindig nagy sikert aratnak. A vidékünkön mindenki által ismert és szeretett Atlasz együttes valamint Katona Károly kolozsvári színmûvész magyar nótákkal, operettrészletekkel és vidám jelenetekkel tették színesebbé a napot. Futotta még az idõnkbõl sörivó versenyre ( 24 benevezõvel két forduló után született meg a gyõztes), palacsintaevõ versenyre, no meg Miss Sarmaság szépségversenyre is. Ezeken a versenyeken az egyik helyi vállalkozó által díjként felajánlott MP3-as lejátszók is gazdára találtak. Ne feledkezzünk meg arról, hogy néhány kondérban fõtt a bográcsgulyás, vadászpörkölt, és 500 palacsintát sütöttek a hozzáértõ asszonyok, mert ez majális volt és az egész napos programot csak úgy lehet végigcsinálni, ha van energia-utánpótlás. hogy a MPP jelöltet indít ellene. Nagy hiba ez, amikor az összefogás helyett néhányan a széthúzást választják! mondta a szenátor. Csóka Tibor bemutatkozásából megtudhattuk, hogy Selymesilosván született, tehát Somlyóhoz közel, a Magura másik oldalán. Liceumi tanulmányait Somlyón végezte. Négy év alatt többet tudtunk elérni a Szilágyságban is, mint 50 év alatt. Új utak épültek, közmûvesítettünk több települést, iskolákat tataroztunk, templomokat újítottunk fel. A jövõnket, a sorsunkat mi kell biztosítsuk mondta többek között Csóka Tibor. A napokban elbeszélgettem egy MPP-s ismerõsömmel és megkérdeztem: miért indítanak jelöltet Csóka ellenében? Nekünk az a fontos, hogy az RMDSZ minél gyengébb legyen mondotta. De akkor mi lesz az elkezdett munkával, amelyet folytatni kellene? Erre csak egy vállrándítás volt a válasz. Elszomorító álláspont ez, számunkra érthetetlen. Kórodi miniszter úr dicsérte a partiumi emberek lelkesedését és szorgalmát: Át kellene jönni ide (a székelységbõl), hogy megtudják, mit jelent magyarnak lenni. Könnyû tömbben magyarnak lenni mondom én. Az erõségünk csak az, hogy összefogunk, és attól leszünk erõsebbek. Cseke Attila államtitkár elmondta, hogy Reményik Sándor Lámpagyújtogató versének mondanivalója mennyire hasonlít az RMDSZ mindennapi tevékenységéhez. A lámpa fényt hoz a sötétségbe, új utat nyit. Az RMDSZ sok olyan ügyet oldott meg, amely nagyban hozzájárul ahhoz, hogy itthon érezzük magunkat. Sokáig nem éreztük magunkat itthon, de ki tudtuk harcolni azt, hogy megint itthon érezzük magunkat. Lámpagyújtó szerepet vállaltunk, amit továbbra is folytatni akarunk. Nem tetszik ez mindenkinek, de nekünk jó, hát folytatni akarjuk. Több mind 60 év után megint magyar lehet a megyei tanácselnök, ez egy történelmi esély, amelyet nem kellene eljátszani. Csóka Tibornak és Hánis Gézának egy egy lámpát adott át. A fényük tõlünk függ. Ha június elsején elmegyünk szavazni, és gyõzünk, akkor ez a Nem sorolhatjuk fel név szerint a helyi vállalkozókat, a rendezvény nem róluk szólt, bár az õ közremûködésükre is szükség volt a nap sikeréhez, mégis ki kell emelnünk a vadásztársaság által felállított különleges vadásztrófeákkal díszített pavilont, és az általuk készített finom vadaspörköltet. Mindenképpen köszönetet érdemel minden szervezõ és támogató, aki valamilyen módon közremûködött a zökkenõmentes rendezvény lebonyolításában. A nap sztárvendége a Csocsesz néven ismert magyarországi énekes volt, sajnos az õ elõadását megszakította a vihar és a záporesõ, amely elérkezett hozzánk is a késõi órákban. Így is hosszú majálisunk volt, este 10 órakor vetett véget a rendezvénysorozatnak a kitörõ zivatar. Tegyük hozzá, idõhiány miatt nem is valósult meg minden tervezett tevékenység. Meghívó Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, hogy vegyen részt az RMDSZ kampányzáró majálisán május 24-én, szombaton 12 órai kezdettel a Henrietta turisztikai központ területén (Nap Soarelui utca) Szilágysomlyón. Programok: bográcsosfõzõ verseny, horgászverseny, minifoci-bajnokság, kézmûves foglalkozások gyermekeknek, politikai sátor, nótaest és jókedv! A személyszállítást biztosítjuk 12 órától minden órában este hatig a bíróság melletti parkolóból. Információk személyesen vagy telefonon a Magyar Házban vagy a és es telefonszámokon. Mindenkit szeretettel várunk! fény tovább világít és bevilágítja majd a jövõnket is. Csodálatos gondolatok ezek, milyen jó volna, hogy sokan megszívleljék ezt! A Báthory Iskola szalagtánca következett amit Szodorai Melinda és Bara Jusztina tanított be. Fehér Zsuzsanna elszavalt egy.magyari Lajos verset. Utána következett a Boros Rolly által menedzselt magyar fiatalokból álló zenekar rövid koncertje. Együttlétünk a Báthory István Iskola himnuszával ért végett. Ezekért a gyermekekért, a jövõnkért érdemes dolgozni. Köszönet mindazoknak, akik munkájukkal segítettek a szervezésben és kivitelezésben. Köszönjük mindazoknak, akik ezen a tavaszi délutánon idõt szántak arra, hogy eljöjjenek és jelenlétükkel megtiszteljék rendezvényünket. Higgyék el, nagyon jól esett látni több mint kétszáz érdeklõdõt. Úgy érezzük, nem hiába dolgozunk. Köszönjük a Somlyó vidéki polgármestereknek és tanácsosoknak is, akik megtiszteltek bennünket. Nagyon fontos a június elseje számunkra. Az elkezdett munkát szeretnénk folytatni, de ez csak az Önök segítségével lehet! Vida János Nem utolsósorban a helyi képviselõk tanácsának minden tagja derekasan kivette részét a rendezvény szervezésében és lebonyolításában. Szerény véleményünk szerint akár hagyományt is teremthetnénk ehhez hasonló majálisok megszervezésével az RMDSZ égisze alatt, persze hibáinkból tanulva, új ötletek bevonásával, egyre sikeresebbé téve rendezvényeinket. Töltsünk együtt néhány órát barátainkkal, sors-és közösségbeli társainkkal ebben a rohanó világban, legyen fontos az, hogy élõ kapcsolatot tartsunk és ápoljunk egymással, elfelejtve legalább ilyen alkalmakkor a hétköznapok gondjait. Az RMDSZ sarmasági szervezetének nevében : Berki Edit elnök

4 4. Mûvelõdés Zúzdába küldött piros madár 75 éve született Páskándi Géza Ez a verseskönyv tulajdonképpen regény: egy indulat, egy látomás regénye. Az igazi verseskönyvet éppolyan izgalommal lehet olvasni, mint egy bûnügyi regényt. A bûnügyi regényben a tettest fogják meg, az igazi verseskönyven a lélek legmélyét érjük tetten. állította Páskándi Géza a Tû foka verseskötetben. Termékeny irodalmi pályáját a mûfaji változatosság jellemezte: versek, novellák, esszék, drámák, mûfordítások. A Partiumból indult, 75 évvel ezelõtt, május 18-án született Szatmárhegyen. Egy anekdóta szerint rövidnadrágos kamaszként jelentek meg versei és újságcikkei a Szatmárnémetiben szerkesztett Dolgozó Nép címû helyi lapban, amelynek munkatársa volt 16 éves diákként. Elsõ alkalommal 1949-ben költözött Bukarestbe, ahol elõbb az Ifjúmunkás hetilap, késõbb az Elõre napilap belsõ munkatársa. Második alkalommal 1963-ban került Bukarestbe, kijelölt kényszerlakhelyre. A két bukaresti állomás között nehéz évtizedet élt meg. A kolozsvári Bolyai Tudományegyetem III. éves magyar szakos hallgatójaként 1957 tavaszán letartóztatták, és az állam elleni izgatás vádjával hat év szabadságvesztésre ítélték. Letartóztatása idején jelent meg elsõ verseskötete Piros madár címmel. ám a könyv soha nem jutott boltokba, olvasókhoz, a madár nem repülhetett, a könyveket a zúzdában megsemmisítették. Igazi ritkaságnak számít megmentett néhány példánya melyeket tulajdonosaik évtizedeken át rejtegették. Kiszabadulást követõen könyvtáros, bibliográfus, szabadfoglalkozású író, klasszikus és kortárs román költõktõl fordított, írásai Bélteki Géza és Óváry Géza álnevekkel is megjelentek. Erdélyi évei késõbb a kincses városhoz kötõdnek, az 1970-es évek elején a Kriterion Könyvkiadó kolozsvári lektora, 1974-ben Magyarországra telepedett, Budapesten a Magyar Írószövetség Kortárs címû folyóiratának fõmunkatársa, a Nemzeti Színház dramaturgja. A magyar irodalom vesztett korai halálával, május 19-én halt meg Budapesten. A Magyarországon töltött két évtizedes pályája rendkívül termékenynek bizonyult: mintegy 30 kötetben közölt verseket, színmûveket, esszéket, meseregényt, gyermekverseket, regényt, filozófiai vígjátékot. Hagyatékát jelenleg a budapesti Petõfi Irodalmi Múzeumban õrzik. Színpadon bemutatott drámái történelmi tárgyuak: Vendégség, Tornyot választok, Erdélyi triptichon, Árpádházi triptichon, Magyar három király, László, Kálmán, Béla. József Attila és Kossuth díjjal tüntették ki, megkapta a Román Írószövetség díját. Prózáját román és német nyelvre fordították, drámáit angol nyelvre, azokat New Yorkban bemutatták. Páskándi Géza életmûve a magyar irodalom valós értéke. (Z.L.) Páskándi Géza {Zsengék mutatása) Van, ami olvasandó, van, ami mondandó, de mind-mind megírandó, mert költészetben szégyen nincsen; akár a születés, akár a halál, oly szégyentélen a líra. Szaladjak ki már az utca végére, lássam, mi van?! mondta a szomszédasszony, gyermekkorom szomszédasszonya. Mert az utca beletorkollott egy másik utcába, az pedig a megint-másikba és így a végtelenségig. S aki megjárta az utcákat, az utcák elejét és végét, visszamegy a házba. És a házban várják a rokon-légyfogók, a rokon-paradicsomok, a rokon-fényképek, a rokon-szavak, a rokon-edények, a rokonszalonnák, és õ megnézi, megkóstolja, meghallgatja, megtapogatja és megszagolja mindet, de csak egy szippantásra, egy azonosító szippantásra, mint a kutya, aki mindent egybevet a gazdája szagával, csak egy azonosító szippantásra, és feje elfordul a paradicsomoktól, füle becsukódík a szavak elõtt, szeme hátat fordít a fényképeknek, és csak a rokon-írást kutatja. És megleli és kiteregeti és körülnéz, látják-e mások is magányát, s ha nem látják, feje mélyen lehajlik, és a betûkben sok-sok lelkét keresi. És aztán megfeddi magát: saját magad utókora szeretnél lenni, hagyd a kéziratkukacokra, de mégsem hagyja, mindenképpen csúf irigység fogja el, olyan, amilyent verseket fordítva érzett, jobb szót találtam, mint õ, aki írta, neki tudják be ezt is, és csak lapoz, lapozgat, és megmenti magának azt, ami zsenge, de tiszta, és: mert Emléktáblát avattak az író-politikus 80. évfordulóján Csíkszeredában Domokos Géza erdélyi fõemberünk volt, azon fõemberek közé tartozott, akik tenni, cselekedni, építkezni tudtak, akinek megadatott, hogy a legcudarabb, a legsanyarúbb idõkben tegyenek szülõföldjükért, közösségükért hangsúlyozta Markó Béla szövetségi elnök pénteken, Csíkszeredában, az erdélyi író emléktáblájának ünnepi felavatásán. A Kriterion Alapítvány a neves író, közéleti szereplõ és politikus halálának egyéves és születésének 80. évfordulója alkalmából állított emléktáblát a csíkszeredai Kriterion Ház épületén. A Hunyadi László marosvásárhelyi szobrászmûvész által készített bronzplakettet íróbarátok, politikustársak és több mint száz résztvevõ jelenlétében avatták fel, munkásságát a Szövetség elnöke, Gálfalvi Zsolt író, Székedi Ferenc közíró és Ráduly Róbert, Csíkszereda Kötõ József, volt államtitkár szavaival élve az idei pünkösd többszörös ünnep volt a varsolciak számára, hiszen pünkösd harmadnapján az öregek találkozója, míg másodnapján jubileumi Kányádi Sándor szavalóversenynek örvendett falunk apraja és nagyja. Nemcsak a varsolciak vettek részt a versenyen, hanem a hagyományokhoz híven Kraszna- és Berettyómenti falvak, tíz iskola, valamint a határon túli három iskola tanulói is. Összesen tizenhárom iskola 63 tanulója vett részt a színvonalas megmérettetésen. Köszönet jár a szervezõknek: a varsolci Varsa Kulturális Egyesületnek, valamint a Varsolci Általános Iskola tanári karának, akik mindent megtettek a verseny gördülékenységéért. Nem volt könnyû feladata a vetélkedõ Nyelvemlék õ írta hát õ is magyarázza. És kikutatja saját nyelvemlékét, és tán büszke is, lám, nemcsak a nemzeteknek, nekem is vannak nyelvemlékeim, és válogat és magyaráz és felidéz, mintha elsüllyedt palotákat állítana össze. Az elsõ vers, amit írtam, plágium volt: saját szavaimra költöttem át egy reggeli imát, az Ûrnak 1940-ik esztendejében. De azt már elfeledtem: ha így történhetett, megérdemli a sorsát. Késõbb a hernyózásról írtam Komáromi Ferivel, Biszak Gyurival verset (talán harmadikban), amolyan költõi párbaj, hármas-vetélkedõ volt, Dionüszosz és Bacchus és koszorúk nélkül. Aztán a Homoród partján csavarogva vonalas irkákba is írtam, de csak sorok és címek maradtak: Kéj-éj, (olyan szûz voltam még, hogy tiszta szégyen!), Nullával osztom önmagam és én leszek a végtelen (egyetlen dolog volt, amit számtanból kívülrõl tudtam, s ímé, rögtön át is gyúrtam saját orcámra.) Aztán írtam verset gondolatban, baktatva a vasúti töltésen iskolám felé, és fûben és asztal mellett, de sohasem az árnyékszék falára. És lapozgattam a költõk verseit. Mindig versenyre csigáztak: pompás versenyló lett volna belõlem. És mindez szülõföldemen, Szatmárban történt, majd ifjúságom helyén, Bukarestben és részint Kolozsvárt. És a szûz-szó, miután Ady és Kosztolányi, és József Attila és Majakovszkij, és Szabó Lõrinc és Illyés Gyula, és Balassi és Berzsenyi, és Erdélyi József és Sinka, és Kassák és Weöres és az polgármestere méltatta. - Domokos Géza építõ ember volt: fontos volt számunkra 1989 elõtt, és 1989 után, de fontos lesz a még ránk váró idõkben is mondta a szövetségi elnök, aki úgy vélekedett, az írópolitikus hitvallása az volt, hogy intézményeket kell létrehoznunk, megtartanunk és mûködtetnünk: az õ nevéhez fûzõdik a Kriterion Kiadó létrehozása, az RMDSZ létrejötte és ennek mûködtetése a legnehezebb idõszakban, de az õ munkája nyomán született meg a Kriterion Alapítvány is. - Olyan ember volt, aki építeni tudott, de rombolni nem - mondta beszédében az RMDSZ elnöke. Gálfalvi Zsolt úgy vélekedett, Domokos Géza írástudóként, szellemi emberként, politikusként is mindvégig az értelmes cselekvés, az értelmes lét lehetõségét kereste, azt, hogy miként lehet hatékonyan cselekedni a magyarságért, utat találni a történelem csapdái között a közösség kezdeményezõjének, Dénes Irén tanítónõnek, Kraszna körzet megyei tanácsosjelöltjének, aki ezúttal is bizonyította tenniakarását nemcsak falujáért, hanem a megye kulturális fellendítéséért is. A verseny hírnevét és színvonalasságát bizonyította az is, hogy megtisztelt jelenlétével a tanügyi minisztérium részérõl Nagy Enikõ, szakreferens, aki javasolta, hogy 2009-ben újra találkozzunk a verskedvelõkkel, ezúttal az országos versenyen, itt Varsolcon. Kötõ József, a zsûri elnöke köszöntõbeszédében hangsúlyozta, hogy örül az újratalálkozásnak, és javaslatára együtt köszöntöttük a születésnapját ünneplõ Kányádi Sándor költõt. A zsûri többi tagja: Nagy Enikõ, szakreferens, Imecs Veronka, Napsugár szerkesztõség, Szõke Anna kissebbségi Szilágyság/21. ifjabb népiek ágyában is már feküdt, választhatott: vagy örökre tehetetlen lesz ennyi csontigszívó, nagy élmény után, vagy kitalál valami új és szép perverziót. De álljunk meg: még az ágyaknál vagyunk: hajdani nyélvünk töredékeinél, önmagunk folklórjánál, a szárnybontogató, zsenge nyelviségnél. Sörök habja csipkézte a számat. Rokokó szájam Beleroppansz, ha csókol a Század? 10 Áll a gólya künn a réten: Ûj Anteusz: féllábon áll. 16 Pici körmû esõcseppek,/kapirgálnak, mint a tyúkok, /karmolgatják a háztetõt, /mint macska a galambdúcot. (Óda a sündisznóhoz) Tüskéid kerítése óvta azt, mi lelkednek vetése. (A többit elfelejtették velem.) 21 Szûzlányok mosolyából jut-e még pohár bor? 22 Hunyj szemet bûnömön, van pilla szemeden. 27 II Ezt a sort is mutasd fel, mint szûz az ingét áldott éjjelen. 28 A régi kedves szigorú volt mindig, /hogyha beszélt, hogyha horgolt /ó, az arcán csak szigor volt. 36 Siratom tékozolt pénzeimet, /dolgoztam értük vígan, keserûn.. /Pénzek siratása nem is siratás! /Mindent bocsásson meg valaki. (Vásárhely) Domokos Géza erdélyi fõemberünk volt Varsolcon X. Kányádi Sándor szavalóverseny számára. Esélyteremtõ munkássága, igazságszeretete, megfontoltsága, konoksága és kitartása példa marad mindannyiunk számára mondta a marosvásárhelyi írótárs. Az emléktábla elkészítését és kihelyezését a Communitas Alapítvány és az Eurotrans Alapítvány támogatta. (Tájékoztató) referens, Fejér László, fõszerkesztõ, Szabó Anikó Marosvásárhelyrõl, a testvériskolánk képviselõje, valamint a Jókai Alapitvány képviselõje. Örültünk, hogy idén is a négy kategóriában (óvodás kortól- középiskoláig) vetélkedõ diákok a Varsa Egyesület díja mellett több különdíjat vehettek át: az RMDSZ megyei szervezete, a Varsolci Polgármesteri Hivatal, nyírbogáti testvériskola, a Napsugár szerkesztõsége, a budapesti Jókai Alapítvány és a Megyei Mûvelõdési Központ részérõl- Szõke Sándor. A díjkiosztó gálán fellépett a helyi Galagonya néptáncegyüttes, valamint az elõkészítõsök, Hupikék Törpikék modern tánccsapata. Minden versenyzõ nem nyerhetett díjat, de tapasztalatot annál inkább, viszont a közönség volt a legnagyobb nyerõ, hiszen ez alkalommal is kicsinek bizonyult a varsolci kultúrház. Jövõre reméljük, újratalálkozunk Varsolcon az országos vetálkedõn! Józsa Enikõ magyar tanár

5 Szilágyság/ Évforduló 125 év Sajtótörténeti vázlat A kiegyezés után minden fejlõdni kezdett elején Magyarországon 119 lap jelent meg, Erdélynek négy hetilapja és folyóirata volt: a Kolozsvári közlöny, a Korunk, a Keresztény Magvetõ és a Székely néplap ban már 321 lap jelenik meg Magyarországon, az ezredfordulóra ez a szám eléri az 1000-et. A Szilágyság elsõ lapját Szilágy címmel Borbély Sámuel, a volt zilahi tanítóképzõ tanára alapította Zilahon Ady Endre szöletésének évében, 1877-ben. Egyike volt az abban az évben megjelent 20 erdélyi lapnak. Borbély Sámuel szerkesztõje és kiadója is volt egyszemélyben. Igazi óriása volt a korabeli sajtónak. Pungur Gyula, Faluvégi és Juhos tanárok voltak a munkatársai. Ennek ellenére a fõszerkesztõ vezércikkeiben egyre inkább a borúlátás uralkodik el. Így ír elõfizetõi felszólításában: Egy 196 ezer lakost számláló megyében nem felesleges egy hírlap. A megye hat éven felüli lakosságának fele tud olvasni, ennek ellenére az elõfizetések hiánya egyre nyomasztóbbá válik december 27-én jelenik meg az utolsó lapszám. Majdnem három év után, 1882 novemberében Arday Balogh Sámuel ügyvéd minden elõkészület nélkül egyszemélyes lapot indított, amelynek már címét is aberránsnak minõsíti Kincs Gyula a Szilágyság 1908-ban kiadott jubileumi különszámban. Címe Szilágy és vidéke, mintha a Szilágy nem maga is vidék lenne A lapnak csak 23 száma jelent meg, április 15-én megszûnt. Arday távozása után alig három héttel megjelent a megye új hírlapja. A dési születésû Bocsánczy Adolf, a vármegye mûvelt alispánja már hónapok óta sarkallta Álgya Miklós és Dénes Lajos aljegyzõit egy igazi információközlõ társadalmi lap alapítására. Létre is jött volna, de a nyomda, amellyel megegyeztek, átköltözött Szilágysomlyóra. Végül május 6-án megjelent a Szilágy, de nem vitte tovább hasonnevû elõdje évfolyamszámozását, a jogfolytonosságot sem vállalta. Tehát egy teljesen új lapról beszélhetünk. Társadalmi hetilapként határozta meg magát, egyúttal az anyagi biztonság érdekében a Szilágy megyei Gazdasági Egyesület hivatalos közlönyeként is szerepelt. A Szilágy kezdettõl fogva birokra kelt a nemtörõdömséggel. Az a közöny címû vezércikkében K. Nagy Sándor ébreszteni próbál: A mi társadalmi életünk se nem él, se nem hal. A közöny lefogta karjait, hogy megszûnjék azoknak tevékenysége, s ne tudjanak munkálkodni, béklyót rakott lábaira, hogy ne tudjon haladni. Meddig tart e zsibbasztó álom? Kezdetben Dénes Lajos ügyvéd jegyezte a lapot, akit többek között Borbély Sámuel, Hiri Ferenc, Kincs Gyula, id. Török István segített. Három év elteltével már így írnak a lapban: sok részben lahangoló tanulsághoz juttatott, de sok részben bátorítólag is hat reánk, mert hiszen ha nem is mindig, de néha legjobb meggyõzõdés sugallta szavunk nem maradt kiáltó szó a pusztában, hanem visszhangot keltett. Joggal, hiszen a szerkesztõség jelmondata ez volt: Csak az igazat! 1899-ben Végh Samu a cserkészek mellékletét, ahogyan akkor nevezték: függelékét is megjelenteti az újságban ben Dénes Lajost alügyésznek nevezik ki, átadja a lapot Kincs Gyulának, a Zilahi Református Wesselényi Gimnázium segédtanárának. Belsõ munkatársak: Álgya Miklós, Berényi Sándor és Petri Mór. Kincs Gyula ösztönzésére Ady Endre mindjárt Zilahra kerülése elsõ évében, ötödik osztályos korában néhány barátjával litografált szépirodalmi lapot indít Ifjúság címmel. Erre az idõszakra hûséges testvéröccse, Ady Lajos emlékezik az akkor már Szilágyság nevet viselõ hetilap január 25-i számában. Az Ifjúság néhány szám után megszûnt. Példányait is hiába keressük könyvtárakban, irattárakban, csak korabeli beszámolókból, emlékezésekbõl tudhatunk róla. Az bizonyos, hogy 1893 decembere és 1894 júniusa között jelent meg május hetediki számában a szerkesztõség tíz éves munkáját ünnepli. Az év õszén már megjelentetik a Szilágy vármegyei képes kalendárium -ot. A korához képest igen nagy terjedelmû könyvet Seres Samu nyomtatta. Ady Endre elsõ verse amelyet Kossuth Lajos halálára írt nyomtatásban a Szilágyban jelent meg március 22-én ben már elsõ prózai írásait is közlik. Ezt követõen haláláig küld írásokat a lapnak májusában a lap fennállásának negyedszázados évfordulóján már Both István szerkeszti a lapot, hiszen Kincs Gyulát közben kinevezik a kollégium igazgatójává. Az ünnepi szám vezércikkében a cvikkeres, hegyesbajszú szerkesztõ ma is aktuális, megszívlelendõ mérleget készít: Csakis a múltnak és a jelennek egybevetésébõl meríthetünk biztos reményt s adhatunk komoly ígéretet a jövõre nézve. Jövõ? Reménység? Hát van ezeknek valami biztosítéka? Azt tudjuk, hogy ki mit dolgozott a múltban, ki mire vállalkozik a jelenben, de ki áll jót csak a holnapról is? Ki merné biztosan állítani, hogy a gazdag emlékekkel megrakott régi munkás nem éli-e túl a nagy tûzzel munkához fogó, szép reményekkel jogosító ifjú tehetséget? Igérhet-e bármelyikünk is magának vagy a közösségnek csak egy hónapot is, mint bizonysággal munkában tölthetõt? Mindezek a kételyek fennállhatnak az egyénre nézve, de a Szilágy jövõjét illetõleg - éppen a múlt tanúsága szerint - könnyebb dolog biztos ígéretet tenni. Mert változhatnak az egyének; jöhetnek új munkások, új vezetõk, csak egy maradjon meg változatlanul, a vezetõ elv: munkálni a közért becsülettel, tisztán minden önzõ érdektõl. Míg ez az elv fogja vezérelni, addig a város és a vármegye közszükségletét fogja kielégíteni a Szilágy s a közönség pártolása el nem maradhat. Szép kalligrafikus aláírása gondosságot, igényességet sugall. Hasonlóképpen az elõfizetési díjat is a valóságnak megfelelõen alakították. A valóság pedig elõdeink számára azt jelentette, hogy a kultúrára szomjazó és azt leginkább igénylõ réteg kedvezményt kapott. 95 évvel ezelõtt a Szilágy elõfizetési díja egy évre 8 korona volt. De lelkészek 6 koronáért, tanítók pedig 5 koronáért fizethettek elõ a lapra. Akkoriban tízezres példányszámban terjesztették a lapot. Igaz, a népesedési adatok és az akkori gazdasági helyzet, meg az ésszerû menedzselés ezt lehetõvé tette. A 25. jubileumi számban a Különfélék rovat Heti krónikáját Ady Lajos jegyzi. íme: Isten bizony, szokatlan és fonák dolog egy lap életében az a dátum, melyet el latinosodon héber szóval jubileumnak neveznek. Szokatlan, mert arra ugyan kapható mindig az újság, hogy másokat: intézményeket, mozgalmakat és embereket ünnepeljen, avagy - a szükséghez képest - gyászoljon (ami különben szintén csak egy formája az ünneplésnek), de már a saját ünneplését olyan félénk ügyetlenséggel csinálja, hogy az ünnepi köntös lerí róla, mint munkásról a vasárnapra fölvett feketekabát. De fonák is az ügy, nemcsak szokatlan. Más jubileumokon az ünnepeltnek nincs külön dolga, legfeljebb az ájulásig tartó szpícseket vállalja komoly arccal: a jubiláló lap a maga ünnepére egyszerûen agyondolgozza magátamint ezt a vastagra hízott ünnepi számok ad oculos bizonyítják. * Fölvetõdik az a kérdés is: szabad-é a sajtónak önmagát ünnepelnie. Mert - s ebben tökéletesen igaza van a Huszadik Század egyik okos tanulmányának, - a sajtónak nem jár ki sem hála, sem köszönet. Ünneplés sem. A sajtó, hogyha ma még nem is a társadalom, de mindenesetre»az emberiség nagy organizmusának szívedobbanása«. Ki akarna köszönetet mondani a szívnek, amiért lüktetésével vért hajt az artériákba? De mégis joga van az ünneptartásra. Ha ti. munkával ünnepel. Amint ezt most a Szilágy is teszi. 1gy az ünneplés nem a munkás vasárnapi korcsmázásához fog hasonlítani, hanem magának a lapnak s olvasóközönségének megtermékenyítõ s hatású idõpontjává lesz. Ilyen jubileumhoz, ilyen ünnepléshez joga van a lapnak. Ez megilleti, ez méltó a sajtóhoz, amelyet - Bíró Lajos már említett okos tanulmánya szerint - a magyar politikai élet utálva fél s kelletlenül, sõt fogcsikorgatva mondja a banketteken (amelyre meg sem hívják - A szerk.) reá az utolsó hivatalos pohárköszöntõt. Ami végeredményben nem baj. Nagyobb veszedelem volna ennél, ha üres fejû»közéleti«alakok vállveregetõ jóindulattal kezelnék az újságot. (Ady Lajos) * A Szilágyság 1945-ig folyamatosan megjelenik tõl már nincs magyar nyelvû lapja a megyének. A 89-es fordulat után szinte azonnal megjelenik a megye magyar nyelvû hetilapja. Fejér László újságíró szerkesztésében január 5-én megjelenik Szilágysági szó címmel. Az év nyarán Kui János tanár veszi át a szerkesztését, majd 1995 karácsonyától Józsa Lászlóra bízzák ezt a feladatot. Idõszerû egy Szilágy megyei magyar sajtótörténet összeállítása, ezen már dolgozik Fejér László és Józsa László. Annál is inkább, mert Szilágy megyében 1945-ig Zilahon 21 lap jelenik meg (természetesen nem egyidõben, sok esetben párhuzamosan), Szilágysomlyón 13 újságot nyomtattak ki, de volt lapja Krasznának, Zsibónak és Szilágycsehnek is. A történelmi Szilágysághoz tartozó Tasnádon három lap látott napvilágot. Ugyanide tartozna a nyomdatörténet is, amely elválaszthatatlan a sajtótörténettõl. Józsa László

6 6. Jelöltjeink Kampánynyitó majális Szilágycsehben Vasárnap, május 18-án délután a szilágycsehi RMDSZ sikeres közösségi rendezvényt szervezett a Hegymegén. Az esemény szerves része a junius 1- jén sorra kerülõ helyhatósági választásokat megelõzõ kampánynak. A nemrég megnyított Panoráma Panzió szomszédságában már kora délután elkezdõdött a készülõdés, amikor a bográcsfõzõ verseny résztvevõi rendezték soraikat s a csapatok hozzáláttak a munkához. Így a majálisozók már vidám hangulatban, az egész térséget betöltõ zeneszóval fogadták a megyei küldöttséget: Seres Dénes képviselõt, Fekete Szabó András szenátort, Csóka Tibor megyei tanácselnökjelöltet és a sajtó képviselõit. Domokos Ferenc, a városi RMDSZ elnõk a panzió teraszán üdvözölte a vendégeket, köszöntötte a választásra készülõ szilágycsehiek népes gyülekezetét, s beszédében az elmúlt eredményes négy év sikereit állítva bizonyítékul, sürgette az összefogást a RMDSZ választási sikeréért, hiszen kisvárosunk magyar közösségének Varga András személyében esélye van polgármestert állítania a város élére. Seres Dénes képviselõ szintén az összefogást emelte ki a választási gyõzelem zálogaként, hangsúlyozva, hogy csak így valósítható meg az alulról fölfele történõ építkezés, ami erõs, kisebbségi létünket befolyásolni tudó képviseletet biztosít országos sõt európai szinten. Õt követõen Varga András városunk RMDSZ-es polgármesterjelöltje szólt az emberekhez. Beszédében isnételte válsztási programját, amelyben reális helyzetfelismerésre alapozva vetítette elõre a város infrastrukturális fejlesztését, az oktatási, egészségügyi és szociális problémák megoldását, de szólt a kulturális és sportéletrõl, a turizmus kérdésérõl és nem utolsó sorban az egyházakkal való építõ kapcsolattartásról is. Végül Csóka Tibor tanácselnökjelölt lépet a mikrofonhoz, s felhívta a figyelmet, hogy a szilágysági magyrságnak 60 év után esélye van arra, hogy magyar embert állítson a megyei tanács élére, de ennek is az összefogás a feltétele. Csak így valósíthatjuk meg azt, hogy nemcsak szereplõi, hanem alakitói is legyünk a történelmünknek. A választási beszédek után a Berekenye Néptáncegyüttes tagjai mutatták be színes dalos-táncos mûsorukat. Közben a bográcsokban érlelõdtek az ízek, s Vida György sporttanár irányításával versenyre készültek a vállalkozó kedvû bajnokjelöltek. A Toldipróbák során Szabó Sándor bizonyult Toldi Miklós utódjának. Mind a rúdemelésben, mind a kõhajításban õ gyõzött. A legkisebbek kötéhúzásban mérték össze az erejüket. Végül a zsüri döntése szerint a bográcsfõzõk rangsorolása is megtötént. Elsõ lett Szabó Sándor csapata, második helyen végzett Láng György csapata, míg Horváth Potyó csapatának sikerült megszerezni a harmadik helyet. Késõ estig tartó kellemes együttlét volt ez a Hegymegén. Tegyünk érte, hogy a választások után újra együtt ünnepeljünk! Varga D. István A fejlõdés lehetõségei Szilágynagyfalu a Berettyómente egyik legnagyobb községe. A négy évvel ezelõtti állapotokat Diószegi Gyula polgármester részletezi. A legnagyobb gondunk a mezei és a falusi utak állapota volt. Rendbetételükre az anyagi források felkutatásához kezdtünk, most már az utak nagy részét leköveztük. A bürgezdi utat is sikerült leaszfaltozni. A polgármesteri hivatal a megyei tanácstól nyert pályázati pénzbõl fizette ki az aszfaltozás költségeit a nyílt versenytárgyaláson nyertes cégnek, amely el is végezte a munkálatokat. Ezt fontos tudni, mert most mások dicsekednek azzal, hogy õk csináltatták meg a bürgezdi utat. Sajnos, manapság egyre többen ékeskednek idegen tollakkal. Részt veszünk a kistérségi társulásban, és pályázatokkal meg holland segítséggel bevezettük a vizet. Öt községgel közösen pályáztunk a szelektív hulladékgyûjtés megszervezésére. A hulladékbegyûjtõ központ is Nagyfaluban lesz. Most indul a közbeszerzési pályázat, a nyertes cég az óvási idõszak lejárta után kezdheti a munkát. A Berettyó-híd is készül, két pillérje már készen van, erre is lejt kaptunk a központi költségvetésbõl. Rendeztük a sportpályát és a lelátót, részint a befektetõk, részint a központi költségvetés, részint a község anyagi forrásaiból. Az iskola sportcsarnoka is befejezés elõtt áll, nemsokára átadjuk a gyerekeknek, a falu sportolni vágyó fiatalságának. A szociális ellátás megterheli a községet. Jelenleg 118 iratcsomónk van, a szociális segélyre szorulók aktái. Igaz õk korlátozott mértékben dolgoznak a faluban, leginkább sáncok, parkok takarítására, rendbentartására, járdaépítésre meg a szemét elhordására tudjuk használni õket. Gazdaság Az elmúlt négy évben több cég is épített a községben. A legnagyobb a Hanna cég, amely mintegy 300 alkalmazottal különleges elektronikus mûszereket gyárt. Németi Gergely gombatermesztõ üzeme is szépen fejlõdött, hiszen legalább hetven embert foglalkoztat. Ezekenkívül legalább két asztalosmûhely és mintegy öt autószerelõ mûhely mûküdik a faluban. Nemsokára a volt téglagyárat is újraindítja egy vállalkozó, ez is legalább új munkahelyet jelent a községben. Bürgezden pedig Erdély egyik legnagyobb mézbegyûjtõ helye mûködik. Ezen kívül díszcserjetermesztõ cégek, virágtermesztõ vállalkozások is vannak. Körzeti tûzoltóságot is mûködtetünk mintegy 50 alkalmazottal, akik három váltásban szolgálnak ügyeletesként, és 10 község számára biztosítják a tûzvédelmet. Mindent összeszámolva, a közintézmények alkalmazottaival együtt, több mint 600 munkahely van a községben. Tehát van itthon is munkahely, ha valaki dolgozni akar. Meg lehet élni a községben, nem kell külföldre vándorolni. Hiszen itthon egyre jobbak lesznek a körülmények. Terveiket, kilátásaikat részletezze az olvasók számára. Számunkra is nagy esélyt jelent az autópálya. Egyik leszállóága itt lesz Nagyfalu határában, tehát gazdaságilag és minden szempontból ez a vidék közelebb fog kerülni Európához. Szeretnénk terelõutakat építeni, hogy tehermentesítsük a falut nagy forgalomtól, mert ez hátrányos a faluturizmus fejlesztésében. Több lábon kell állni, ezért a zöld faluturizmust fejleszteni szeretném, mert Bagos közelségét és a környék látványosságait jobban is ki lehetne használni a gazdák javára. Már körvonalazódik az ipari park létesítése is, hiszen a vasúti és autópályás elérhetõség nagy lehetõséget rejt magában. Ezt a leszálló csomópont mellett lehet kiépíteni. Természetesen mindehhez infrastruktúra szükséges. A vízhálózat kiépítése után következik a csatornázás. A szennyvíz-elvezetõ hálózatra és a szennyvíz-tisztító üzemre is közösen pályáztunk sikerrel a mikrorégióval. Rengeteg lehetõség nyílt meg elõttünk, csak rajtunk múlik, mennyire tudjuk kihasználni azokat. Mindehhez az egész közösség együttmûködése szükséges. Megvan ez az együttmûködés? Akadozik. Elõválasztásokat rendeztünk, de meg kellett ismételni, mert a nagyfalui és a bürgezdi módszer lényegesen eltért egymástól. Nagyfaluban mozgóurnával jártak házról-házra, és egy család csak egy szavazatot adhatott le. Bürgezden állóurnás szavazás volt, és minden szavazati jogú lakos véleményt nyilváníthatott. Így aránytalanná vált az egész, hiszen nem lehetett tisztességesen összegezni a két teljesen eltérõ módszer eredményeit. Az aránytalanság kiküszöbölésére most már egységes módszerrel megismételték az elõválasztást. Ezen három jelentkezõ közül választották ki a lakosok a jelöltet, és rangsorolták a tanácsosokat is. Nagyon sajnálom, ami utána történt. Annak ellenére, hogy minden jelölt aláírta jelentkezésekor a kötelezvényt, miszerint az eredménytõl függetlenül nem indul a Szövetség jelöltjével szemben sem más pártok színeiben, sem függetlenként, megszegték adott szavukat, és felléptek az elõválasztásokon kijelölt RMDSZ-es jelölttel szemben. Biztosan nem gondolták végig, hogy milyen eséllyel tudnák sikeresen képviselni a községet, ha nem áll mögöttük egy erõs megyei és országos érdekképviselet. Köszönöm a lakosság eddigi bizalmát. Remélem, folytathatom a megkezdett munkát önökkel, a nagyfaluiakkal együtt. Mert egyetlen polgármester sem tehet semmit egymagában, ha nem áll mögötte a közösség. Meglehet, Szilágyság/21. különböznek a vélemények, de remélem, hogy a közösség érdekében mindazok, akik nincsenek velünk, legalábbis nem ellenségünk, nem akadályozzák a munkát, nem az érdekképviselet ellen tevékenykedik majd, hogy széthúzza a közösséget. Számítunk rájuk továbbra is, hiszen mindenkire szükség van a közösség fejlesztésében. Mindaz, ami most fog történni, az nem egy-két ember érdeke, hanem az egész magyar közösség érdeke. A kihívás adott, az eredmény viszont attól függ, mekkora súllyal tudunk részt venni a helyi és a megyei önkormányzatokban. Ha nincs megfelelõ számú érdekképviselet azaz szavazatarány akkor a többség beleszólásunk nélkül is dönthet sorsunkról. Ezt nem lenne szabad megengedni. - Köszönöm a beszélgetést és sok sikert kívánok a továbbiakban Nagyfalu és Bürgezd népének. Lejegyezte: Józsa László Szilágynagyfalu Szilágynagyfalu községben Bürgezddel együtt több mint 4000 lakos él, mintegy háromnegyedrészben magyarok. (Bürgezden 350 lakost számlálnak) szavazati jogú állampolgár szerepel a hivatalos nyilvántartásokban. A községben a 15 tagú tanácsban jelenleg 11 RMDSZ-es magyar képviseli a lakosságot. A júniusi helyhatósági választásokra 5 polgármesterjelölt közül kell választani. Az RMDSZ-en kívül még két párt és két független jelölt indul. Diószegi Gyula január elsején született (Mint Petõfi Sándor, Bocskai István és Vida Gyula) Szilágynagyfaluban. Itt végezte az általános iskolát, majd 1980-ban Szilágysomlyón érettségizett között a berettyószéplaki kõolaj-finomítóban mûszerész tõl a líceum karbantartó villanyszerelõje, majd erdészeti munkát vállal tõl a község polgármestere ban nõsült, egy 18 éves és egy 25 éves lánya van. Az RMDSZ szilágynagyfalui tanácsosjelöltjei: 1. Fazakas Viola 2. Diószegi Gyula 3. Cseke Lajos 4. Farnas Mihály 5. László Zoltán 6. Katona Farnas Sándor 7. Köteles Ottó 8. Huéber György 9. Szabó István 10. Deák Zoltán 11. Benedek László 12. Fóris Csaba 13. Antal János Tibor 14. Torkos Ferenc 15. Boer László 16. Diószegi Attila Ferenc 17. Birtalan Sándor

7 Szilágyság/21. Jelöltjeink 7. A világ közepe Vasárnap a falunapok alkalmával Magyarkecelben felavatták a Környezetvédelmi Minisztérium pályázatán nyert pénzbõl kiépített fõteret. A szökõkúttal ellátott park mellett az óvoda játszóterét is rendezték ezt is bármelyik városi óvoda megirígyelhetné. A padokkal ellátott sétányokat virágok szegélyezik. Sokkal szebb lesz, ha majd azok is virítanak. Két hónapja itt még libák legeltek. Seres Dénes is ebben a faluban született, teljesen természetes, hogy részt vett az ünnepségen. Megnyitó beszédében elsõsorban a szülõföld szeretetének jelentõségét méltatta. Szeretem a szülõfalumat! Szeretem a környezõ dombokat, az erdõket, a falut õrzõ Meszest, és nem utolsósorban az ittlakó embereket. Szeretem a templomot, amelyben kereszteltek, a népviseletet, hagyományainkat. Büszke vagyok arra, hogy keceli vagyok. Számunkra Magyarkecel Nyugodtan alszom Nagy Ernõ évtizedek óta az elsõ magyar alpolgármestere a községnek. A helyhatósági választásokon az RMDSZ polgármester-jelöltségét vállalta. A hivatal mûködésérõl, beilleszkedésérõl faggattuk, hiszen nem lehetett könnyû dolga. Tulajdonképpen nem voltak problémáim. Részint azért, mert szociális munkásként már elõzõleg jól ismertem a hivatal mûködését, az embereket, ugyanakkor nyugodt és józan természetem is sokat segített az esetleges nézeteltérések elsimításban. Nagyon fontos volt a szociális munkásként szerzett tapasztalat, mert az emberekkel való közvetlen kapcsolat, az így szerzett tapasztalat sokkal mélyebb valóságismeretet jelentett, tehát hatékonyabban tudtam dolgozni a polgármesteri hivatalban. -- Milyen helyzetben volt a község ezelõtt négy évvel? Majdnem a nulláról vettünk át mindent. Sáros utcák, elhanyagolt intézmények, felgyülemlett, elhanyagolt lakossági gondok, rendezetlen tulajdon visszaszolgáltatási viszonyok. Teljes erõbedobással a tulajdonjogok tisztázásához fogtam, és jelenleg nyugodtan alszom. Az erdõket teljes mértékben kimértük a magántulajdonosoknak és a közbirtokosságoknak. A legelõket is már a közbirtokosság mûködteti saját tulajdonaként. Az egyetlen megoldatlan helyzet a varsolci tó alatt lévõ területek kártérítése, de ere sor kerül. Az infrastruktúra is javult Most már rendben vannak az utcáink Magyarkecelben és Egrespatakon is a legtöbb, mintegy 80%-ban köves, bitumenes réteggel ellátott utca. Ezen a héten befejezik a két Kecek közötti út aszfaltozását, és most kezdik az Egrespatak-Gurzófalva közötti út aszfaltozását. Dolgozunk az ivóvízhálózat kiépítésén minden faluban. A Meszesen két gyûjtõmedence épül. Az egyik Egrespatakot és Gurzófalvát fogja ellátni, a másik a két Kecel számára. A teljes hálózat készen kell legyen a jövõ év végéig. Nemsokára kezdõdik a szennyvíz-elvezetõ hálózat és a két tisztítóállomás kiépítése. A vízellátási rendszerhez hasonlóan két-két falunak külön hálózata lesz. Ezt a pályázatot most nyújtottuk be egy integrált pályázati keretben, amelyben ennél sokkal több elem szerepel. Ha mindez készen lesz, akkor minden utat és minden falu utcáját leaszfaltozzuk. Mindezt az RMDSZ segítségével, szakmai hozzáértésének igénybevételével sikerült elérnünk. A gazdaság milyen állapotban van? Tulajdonképpen most kezd igazán fejlõdni a község. Minden faluban van asztalosmûhely, kõmûvesek dolgoznak. Különösen Egrespatak fejlõdik látványosan. Kezd körvonalazódni az ipari park. Egy német a világ közepe, és ez így van rendjén. Talán mindenki így kellene érezzen, és akkor sokkal többen lennénk itt. Három náció lakja a községet, és békében tudnak élni egymás mellett. Egymás hagyományainak, identitásuk kölcsönös tiszteletében élnek egymás mellett románok, magyarok és romák. Mert egy cél fogja össze minden tevékenységüket: a közösség fejlesztése, az élhetõ falu megteremtése. Seres Dénes megjegyezte, hogy minden falufejlesztési tervet, tevékenységet támogat a Szövetség. A cselekvõ polgármesterek érdemelnek támogatást. Az eredmény pedig már kézzel fogható. A falu ünnepére teljesen lezárták a fõutcát, amelyen sátrakban várták a socãciþák a vendégeket kóstolóra (rájöttem: arrafelé így nevezik a rendezvényeket ellátó szakácsnõket). Meg lehetett kóstolni a különbözõ nemzetiségek hagyományos, illetve a vidék jellegzetes ételeit. A falu népe közös kultúrmûsorral szórakozott tovább. Ünnepelte saját magát, sikereit, a közös munka eredményeit. cég itt gyártja a páncélszekrényeket. Ezen kívül többen érdeklõdtek már terület és befektetési lehetõségek iránt. Az autópálya építésének közeledtén kívül már készen van az északi gyorsforgalmi út terve, amely Egrespatak határában halad el és csatlakozik az autópályához. Ez a gyorsforgalmi út fogja összekötni Nagybányánál az EU és Ukrajna közötti autópályát, amely Szatmár és Nagybánya után halad át Ukrajnába. Az autópálya leszálló csomópontja itt lesz a falu és a Zilah közötti dombon. Ezenkívül a falu határában halad el a Zilahot elkerülõ terelõút. Mindez nem csak új munkahelyeket fog teremteni a községben, hanem a fejlesztés lehetõsége is ugrásszerûen megnõ. Mert ilyen jelentõs európai jelentõségû közlekedési csomópontban több szolgáltatás is szükséges. Nem csak üzemanyag-töltõ állomás kell, de a jármûszerelõ és karbantartó mûhelyektõl egészen a parkolókig, pihenõhelyeket biztosító motelekig, a nagyteherautók parkolóhelyéig sok mindenre szükség van. Az infrastrukturális kedvezõ helyzet pedig a befektetõket is vonzza. Elõbbutóbb nagyobb termelõegységek is idetelepülnek a szolgáltatóipar mellé. Már megkerestek minket külföldi cégek, hogy vennének hektárnyi területet az utak nyomvonalának közelében. Csak egyetlen akadály, hogy a községnek ott nincs szabad területe. Minden föld a gazdáké, és sok kis parcellát, sok tulajdonostól kellene megvásárolni ahhoz, hogy összefüggõ területet lehessen kialakítani. De nem mindenki hajlandó eladni földjét. Az emberek még kivárnak. Pedig már most is nagyon magasak az ingatlanárak, Egrespatakon vetekszenek a városi árakkal. Tudom, hogy minden falu úgy fog kinézni négy év múlva, mint Magyarkecel. Mindehhez pedig az szükséges, hogy minél többen menjenek el szavazni, és növeljék súlyunkat nem csak a helyi, hanem a megyei döntéshozó testületekben is. Magyarkecel A község falvait már XI. századtól említik a jegyzékek. A 2002-es népszámlálási adatok szerint lakosságának 30,66%-a magyar, 67,22%-a román és 2,12%-a roma nemzetiségû. Összlakossága jelenleg 3076 személy, ebbõl 2485 választójogú állampolgár. Négy falu alkotja a községet. A legtöbb magyar Egrespatakon lakik, egyébként ez a község legnagyobb faluja 1353 lakossal (1100 választójogú állampolgárral, mintegy 45%-ban magyarok). Magyarkecel 713 lakost számlál (547 szavazati jogú állampolgár), alig egyharmada magyar. Mindkét faluban csak az elemi osztályokban van magyar oktatás. Az ötödikesek már vagy Zilahra, vagy Krasznára ingáznak. Felsõkecelben 829-en laknak (648 szavazati jogú állampolgár), közöttük nincs magyar. Gurzófalva 181 lakossal (144 szavazati jogú állampolgár) a legkisebb település, itt sem laknak magyarok. A községben 4 polgármester-jelöltre lehet szavazni június elsején, az egyetlen magyar közöttük Nagy Ernõ. A román pártok jelöltjei között nincs egyetlen magyar sem. Jelenleg a 13 tagú tanácsban négyen képviselik a magyar közösségek érdekeit. Megfelelõ részvétellel ez a szám akár hatra is növelhetõ. Nagy Ernõ november 26-án Zilahon született, de egrespataki. Itt járt az általános iskolába, majd Zilahon az 1. sz. líceumban érettségizett 1985-ben. 11 évet dolgozik a csapszerelvény gyárban tõl szociális családsegítõ munkás egy alapítványnál tõl alpolgármester ben nõsült, 17 éves és 15 éves lánya van, fia 4 éves. Az RMDSZ magyarkeceli tanácsosjelöltjei: 1. Seres Árpád Magyarkecel 2. Nagy Ernõ Egrespatak 3. Szeredai Melinda - Magyarkecel 4. Kui Lukács Egrespatak 5. Kui Sándor Egrespatak 6. Sallai Gyula Tibor Magyarkecel 7. Kui János Egrespatak 8. Kui Antal Magyarkecel 9. Szalánszki Jenõ Egrespatak 10. Kui Matild Magyarkecel 11. Nagy Dániel Egrespatak 12. Fehérvári Klára Magyarkecel 13. Kui Jenõ Egrespatak 14. Szeredai István Csaba Egrespatak 15. Seres Bálint Magyarkecel 16. Seres Ilonka - Magyarkecel

8 8. Fórum Szilágyság/ június 1-jén szavazzon az RMDSZ jelöltjeire! június 1-jén szavazzon az RMDSZ jelöltjeire!

9 Szilágyság/21. Sportvilág - Humor 9. Félreértés volt a foci-eb-t fenyegetõ al-kaida merénylet híre Félreértésen és csúsztatáson alapult a La Liberté svájci lap híre, amely szerint az al- Kaida nemzetközi terrorhálózat azzal fenyegetõzik, hogy merényleteket szervez Ausztriában és Svájcban a június 7-én kezdõdõ labdarúgó Európa-bajnokság ideje alatt - derült ki svájci és osztrák közlésekbõl. A lap csütörtöki számában Jürg Bühlert, a svájci rendõrség magas rangú illetékesét idézte, aki a tervezett terrortámadások alátámasztására különbözõ iszlamista honlapokon megjelent információkra hivatkozott. A pénteki osztrák sajtó szerint a bécsi belügyminisztériumban átfésülték a svájci újság által említett internetes platformok tartalmát, és rájöttek, hogy a fenyegetõzések valójában attól a Mohamed Mahmudtól származnak, akit idén márciusban négyévi börtönbüntetésre ítéltek Ausztriában egyebek között terrorista támadásokat kilátásba helyezõ üzenetek miatt. A származását tekintve másodgenerációs muzulmán férfit és élettársát az ügyészség többek között terrorszervezethez - nevezetesen az al-kaidához - való tartozással, bûnszövetkezetben történõ részvétellel, felbujtással és a szövetségi kormánnyal szembeni erõszakkal vádolta. Az esküdtek helybenhagyták azt a vádpontot is, amely szerint az elítélt a szélsõséges csoportokkal folytatott elektronikus levelezéseiben terrorista támadások lehetséges célpontjaiként jelölt meg olyan stadionokat, amelyekben mérkõzéseket rendeznek a júniusi svájci-ausztriai labdarúgó Európa-bajnokság idején. A Der Standard osztrák lap pénteki számában megszólaltatta Rudolf Golliát, a bécsi belügyminisztérium szóvivõjét, aki elmondta, hogy a La Liberté cikkének megjelenése után tüstént kapcsolatba léptek a svájci hivatalos szervekkel. Tõlük megtudták, hogy az újság valójában olyan interjút közölt, amely tulajdonképpen abban a formában le sem zajlott, közléséhez pedig az interjúalany nem járult hozzá. Sem svájci, sem osztrák részrõl nem tudnak konkrét terrorista fenyegetésrõl, ezért nem is tartanak szükségesnek semmilyen pótlólagos biztonsági intézkedést - szögezte le a szóvivõ. Ennek ellenére mindkét ország hatóságai az Eb-re való felkészülésükben továbbra is abból az általános érvényû feltételezésbõl indulnak ki, hogy a kontinenstorna rendezvényei - leginkább tömegeket vonzó jellegük miatt - potenciális célpontonként szolgálhatnak terrorista szervezetek számára. MTI Platini nem engedné a 18 év alatti játékosok igazolását Michel Platini, az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) elnöke szeretne gátat szabni annak, hogy a gazdag klubok már 18 éves koruk elõtt felvásárolják a tehetséges játékosokat. A francia sportvezetõ azt szeretné elérni, hogy a futballisták pályafutásuk elsõ profi szerzõdését csak azzal az egyesülettel köthessék meg, amelyben nevelkedtek. Szavai szerint mindig is az elitklubok rendelkeztek a legjobb játékosokkal és edzõkkel, de ha a jelenlegi folyamatok alapján hamarosan a legjobb utánpótláskorú labdarúgóik is a tulajdonukban lesznek, az a futball halálát jelentené. A nemzetközi szövetség (FIFA) szabályai csak a 16 éven aluliak szerzõdtetését tiltja, Platini ezt a korhatárt szeretné 18 évre felvinni. A játékosok szakszervezete ugyanakkor nem támogatja a javaslatot. MTI Alonso Monacóban meglepné a riválisokat Fernando Alonsónak az a célja a hétvégi Monacói Nagydíjon, hogy megmutassa, a Renault valóban sokat fejlõdött a szezon kezdete óta, és az április végi barcelonai versenyen mutatott forma nem volt véletlen. A kétszeres világbajnok két évvel ezelõtt a Renault-val, tavaly pedig a McLaren- Mercedesszel tudott nyerni Monte-Carlo utcáin, idén pedig újra a francia csapattal száll harcba a lehetõ legjobb helyezésért. A spanyol nemrégiben azt nyilatkozta, a futamgyõzelem tekintetében nem számít meglepetésre, most azonban leszögezte: a Renault-val viszont szeretne maradandót alkotni. Fejlõdtünk, de még mindig a Ferrari, a McLaren és a BMW mögött vagyunk. Annak ellenére, hogy a monacói egy olyan pálya, ahol a pilóta valóban okozhat különbséget, egy jó autó mindig elõnyt jelent és megkönnyíti a dolgokat - mondta Alonso a Renault által kiadott elõzetesben. Mi azonban meg fogjuk próbálni, és igyekszünk meglepetést okozni, illetve a lehetõ legtöbbet kihozni lehetõségeinkbõl. A spanyol ismét elmondta, az elõttük álló csapatok miatt a hetedik a legjobb pozíció, amit elérhet a francia alakulat a futamon. Alonso ennek ellenére hozzátette, az elõbbinél jobb helyezés is összejöhet, ha riválisaik közül hibázik valaki, mint ahogyan az legutóbb, Isztambulban is történt. A spanyol pilótát ugyanis Törökországban a két Ferrari, BMW Sauber és a mclarenes Lewis Hamilton mögött a hatodik helyen intették le. A másik McLaren-Mercedest vezetõ Heikki Kovalainen akkor csak a 12. lett, miután közvetlenül a rajt után nem tervezett kerékcserére kellett kiállnia. Törökországban megmutattuk, hogy az a fejlõdés, amit Spanyolországban értünk el, nem volt véletlen. Három pontot szereztünk, bár korrekt, ha azt mondom, hogy segített nekem Heikki problémája is a startnál - folytatta Alonso. Ezek nagyon fontos pontok, és azt bizonyítják, hogy javulunk. Még mindig sokat kell tennünk, mielõtt az élen harcolhatunk, de megfelelõ irányba haladunk és elszántabbak vagyunk, mint valaha amiatt, hogy újra oda kerüljünk. Papagájok Egy nõ bemegy a kisállatkereskedésbe és a papagájok után érdeklõdik. Az egyik kalitkában három, különösen szép papagáj üldögél, a jobb szélsõre rámutat az eladó: - Ez itt például ötezer forintba kerül. Nemcsak szép, hanem rendkívül okos is. - Mitõl rendkívüli? - Attól, hogy ért a számítógéphez. - És a középsõ madár mennyi? - Az még okosabb, annak az ára nyolcezer. - És mit tud? - Nemcsak ért a számítógépekhez, hanem a UNIX operációs rendszert is tudja használni. - És a harmadik papagáj? - Az, kérem, tízezer. - Miért, az mihez ért? - Nem tudjuk pontosan, de a másik kettõ csak úgy szólítja: fõnök. Jogosítvány Egy lengyel bevándorló az USÁ-ban bemegy az Állami Közlekedési Hivatalba, hogy jogosítványt kérjen. Elõször szemvizsgálatot végeznek. Mutatnak a férfinek egy táblát, hogy el tudja-e olvasni a rajta lévõ betûket: C W I R N O S T A C Z K I Mire a lengyel így felel: - Nemhogy el tudom olvasni, de ismerem is a fickót! Állatkertben A Kovács család az anyóssal állatkertbe látogat, éppen a vízilovat nézegetik, amikor megszólal Kovács: - Látja, mama! Mekkora szája van, aztán mégsem szól egy szót sem... Túlélés Két ivócimbora beszélget a kocsmában. Azt mondja az egyik: - Hallod, Jóska, olyan régi barátság már a miénk, kérnék tõled valamit. Ha úgy adódik, hogy én halok meg elõbb, jól esne, ha mondanál néhány jó szót a temetésemen. - Rendben van, Pista. De ha én halok meg elõbb, én meg arra kérlek, hogy koccints egyet az emlékemre a haverokkal a temetésem után. - Jó, megígérem. De nem bánnád, ha elõbb megkapnám a vesédet? Parkolóóra Nemrég kocsival jártam a belvárosban. Megálltam egy fizetõ parkolóban, de a parkolóórára egy papírt ragasztottak, nem mûködik felirattal. Így hát parkolócédula nélkül hagytam ott az autómat. Dolgom végeztével éppen mentem vissza a kocsihoz, amikor láttam, hogy egy szemfüles parkolóõr letépi a papírt az óráról és próbaképpen bedob egy ötvenest. A gép mûködött. Erre a férfi elõhúzta a büntetõcédulát, és kezdte feljegyezni a rendszámomat. Hirtelen ráripakodtam: - Hé, mit csinál? Hisz még egy csomó idõm van, nézze! Háború - Mi az abszolút hülyeség? -??? - Az Észak és Dél közti háborúban, a Nyugatiak oldalán Keletért harcolni. Hajnalig ébren Kovács beszélget a haverjával a kocsmában: - Képtelen vagyok leszoktatni a feleségemet arról, hogy minden nap hajnal négyig ébren maradjon. - Miért, mit szokott csinálni hajnal négyig? - Várja, hogy hazaérjek. Kezdõ ügyvéd A nyugalmazott ügyvédet a frissen végzett fia váltja fel az ügyvédi irodában. Egyik nap a fiú hazajön az irodából, és büszkén meséli az apjának: - Apám, ma végre lezártam azt az ügyet, amit neked 10 év alatt nem sikerült befejezned. - Megbolondultál, fiam? Hisz abból az ügybõl éltünk 10 éven át! Zsarolás Pistike így szól az anyjának: - Anyu, adnál nekem egy ezrest? - Dehogy adok, kisfiam! - Ha adsz egy ezrest, elmondom, tegnap apu mit mondott a bejárónõnek, amíg nem voltál itthon. - Na, jó...tessék, itt van! Halljam, mit mondott! - Azt mondta neki: Mariska, el ne felejtse kivasalni holnapra a kék ingemet! Ének Joe feleségét beválasztották a templomi kórusba énekelni. Minden este, miközben a vacsorát készíti az asszony, hangosan énekel a konyhában. Joe pedig ilyenkor kimegy a ház elé a kertbe. Egyik este kérdezi a feleség a férjétõl, amikor leülnek vacsorázni: - Mi baj, drágám? Talán nem tetszik a hangom, hogy mindig kimész, mikor énekelek? - De, nagyon tetszik. Csak nem akarom, hogy a szomszédok azt higgyék, hogy verlek. Statisztika Felmérések szerint a férfiak 25%-a csókolja meg a feleségét, amikor elhagyja a házat, és 90%-uk csókolja meg a házat, amikor elhagyja a felesége. Egy csokor virág Van egy diszkont üzlet a közelünkben, ahol a kocsimhoz a motorolajat és szûrõt szoktam venni. Legutóbb, mikor ott vásároltam, a pénztárnál lévõ állványról levettem egy virágcsokrot, és odaszóltam a pénztárosnak: - Még ezt is számolja hozzá, a feleségemnek. Mögöttem a sorban meglepõdve kiáltott fel egy nõ: - Nahát, micsoda úriember! Virágot visz a feleségének! Mondja, milyen gyakran teszi ezt? Mire megszólaltam volna, a pénztáros megelõzött: - Évente egyszer vagy 15 ezer kilométerenként, amelyik elõbb jön. Dísztárgyak Egy régi barátomnál voltam vendégségben, körbevezetett a lakásában, és megmutatta, mi mindent gyûjtöttek össze a feleségével házasságuk 20 éve alatt. - Látod, mennyi mindenünk van már! - dicsekedett a barátom. - Mielõtt meghalok, azelõtt egy nappal eladom az összes dísztárgyat, csak azért, hogy megtudjam, mi mennyit ér. - Hisz azt nem tudhatod, mikor fogsz meghalni! - mondtam neki. - Dehogynem, amikor eladom a cuccokat, az asszony megöl! Évforduló - Holnap lesz a házassági évfordulónk. Vettem magunknak két jegyet a Forma 1-re. - Nagy meglepetés lesz a feleségednek! - Az biztos, mert õ színházba akart menni. Cián Egy asszony bemegy a patikába, és ciánt kér. Kérdezi tõle a gyógyszerész, hogy mihez kell a cián. A nõ õszintén elmondja, hogy a férjét akarja megmérgezni. A patikus felháborodik: - Mit képzel, asszonyom? Ha én magának ciánt adnék, bûnrészessé válnék, mindkettõnket lecsuknának gyilkosságért. A nõ a táskájából elõhúz egy fényékpet, amin a férje látható félreérthetetlen helyzetben a gyógyszerész feleségével. Erre a gyógyszerész felkiált: - Ja, hölgyem, nem mondta, hogy receptje is van! Két cimbora beszélget: - A nõk képtelenek titkot tartani, barátom. - Ez nem igaz. - Hogy-hogy? - Én például már 20 éve képtelen vagyok kiszedni az asszonyból, hogy mire költi azt a rengeteg pénzt.

10 10. Hirdetés * Eladó Kolozsváron 2 szobás különbejáratú tömbházlakás 52 négyzetméter és erkély. Ára euró. Érdeklõdni lehet a es * Eladó kitûnõ állapotban, forgalomba beírva, 2001-ben gyártott 49 cm3 APRILIA DALEIM robogó. Irányár 600 euró. Érdeklõdni lehet a vagy a as * Sürgõsen eladó félben vagy egészben kb. 200 kg sertés. Érdeklõdni lehet a os * Eladó 300 liter vegyes vörösbor (magántermõ és oltott). Ára 3 lej/liter. Érdeklõdni lehet a vagy ös * Szilágyballán ház eladó 25 ár telekkel. Érdeklõdni lehet a os * Eladó Zsibón 29 ár terület a terelõút mellett. Érdeklõdni lehet a vagy es * Eladó azonnal beköltözhetõ családi ház, Zilahtól 18 km-re, kellemes zöldövezetben, fõúttól 100 métere. Érdeklõdni lehet a as * Szilágyságban letelepedni szándékozó özvegy férfi nem dohányzó, értelmiségi hölgyet keres 65 éves korig. Elérhetõség: Cluj Napoca OP1, CP343. * Eladó szoba és konyhabútor valamint egy régi 100 éves Durkopp varrógép. Érdeklõdni lehet a , vagy es * Eladó Krasznán a zilahi útban 46 ár terület, 22 méter széles utcafronttal. Érdeklõdni lehet a es * Krasznán eladó ház 22 ár telekkel, a Csucsai út 804 szám alatt. Irányár 30 ezer euró. Érdeklõdni lehet a es * Vegyes vörösbor eladó 3,5 lej/liter. Érdeklõdni lehet a vagy a ös * Szilágy megyében ingatlanokkal rendelkezõ, dolgozó férfi hozzáillõ nem dohányzó hölgyet keres 35 éves korig. Tel: * Gyermekfelügyeletet vállalok Zilahon. Érdeklõdni lehet a es * Eladó ház Szilágyszentkirályon. Érdeklõdni lehet a es * Eladó ház Szilágyszegen 3 szobával, konyhával központi fûtéssel, melléképületekkel és telekkel. Érdeklõdni lehet a vagy as Õszinte részvéttel osztozunk a Szabó család mély fájdalmában, melyet id. Szabó Sándor elvesztése okozott. Balla Barna és családja Szomorú szívvel és õszinte részvéttel együttérzünk a Mátyus Évával és gyászoló családjával szeretett édesanyja elhunyta okozta fájdalmas veszteségben. Nyugodjék békében! Az RMDSZ Zsibói szervezete Együttérzõ részvéttel osztozunk Mátyus Éva mély fájdalmában, melyet szeretett édesanyja elvesztése okozott. Az RMDSZ Szilágy megyei szervezete * Ház eladó Krasznán a Csucsai út 702 szám alatt (2 szoba, konyha, melléképület, 15 ár területen). Irányár 40 ezer euró. Érdeklõdni lehet a es * Fehérrel festett és üveggel együtt ellátott jó állapotban lévõ faablakok eladók a Kossuth utca 38/A szám alatt. Érdeklõdni lehet a vagy es * Eladó Zilahon 29 árnyi terület a Pálkertnél. Érdeklõdni lehet a os * Fiatal, megbízható nõ takarítást vagy gyermekvigyázást vállal. Érdeklõdni lehet a es * Eladó Sarmaságon kertes ház (Tavasz u. 16., az iskolával szemben), szántóföld, szilvás, szõlõskert pincével, hordók, kádak, szõlõtörõ prés. Érdeklõdni lehet a es * Eladó Szilágysomlyón felújított kertes ház 750 m2 területtel. Érdeklõdni lehet a vagy a es * Krasznán a Csucsai út 795. szám alatt eladó két lakrészes ház kerttel, melléképületekkel. Érdeklõdni lehet a helyszínen. * Szilágysámsonban eladó magántermõ és oltott szõlõdugvány. Érdeklõdni lehet a vagy a es * Eladó Bagos központjában építésre alkalmas panorámás telek 60 m. utcafronttal összesen 2900 m2 és 20 szilvafával. Érdeklõdni lehet a * Beteg nõ gondozására megbízható személy jelentkezését várom Zilahon a ös Kérem mielõbb hívjanak! * Eladó kombi Trabant 2009-ig érvényes technikai vizsgával. Érdeklõdni lehet a as * Sürgõsen eladó 6 ár telek Diósadon a 396 szám alatt. Ára 6000 lej. Érdeklõdni lehet a es * Eladó Zilah központjában (Gh. Doja út) 1182 négyzetméternyi terület. Érdeklõdni lehet a os * Eladó 2. emeleti három szobás lakás hõközponttal, parkettel, felszerelt fürdõszobával Zilah központjában. Érdeklõdni lehet a vagy es * Eladó 4 szobás földszinti tömbházlakás a Stadion negyedben.(valamint garázs, pince és padlás). Ideális magáncégek számára. Érdeklõdni lehet a vagy a es * Ház és telek eladó Zoványon a 26. szám alatt. Érdeklõdni lehet a as * Zilahon kiadó 30 ár szántóföld a Pálkert útján, továbbá eladó kitûnõ állapotban lévõ Arctic hûtõszekrészny fagyasztóval. Érdeklõdni lehet a es Szakképzett férfi vagy nõi fodrászt vagy tanuló jelentkezését várjuk a FIGARO fodrászszalonba. Érdeklõdni lehet a , as Eladó 11 ár szántóföld a Somos oldalon (a Fenyves határánál). Érdeklõdni lehet a as telefonszámon. HOSU Szélvédõközpont GimaRom Dealer Szélvédõk és ajtóablakok árusítása, beszerelése Csomagtartók autóknak, buszoknak és kamionoknak Zilah, December 22. utca 96. szám. Tel/fax: Mob: , Szilágyság/21. TÜNDE Kft. ÚJ és MODERN BÚTORÜZLET! Május 20-tól kezdõdõen minden kliensünk, aki 1500 RON érték fölött vásárol, részt vesz a cégünk által szervezett tombolán amelynek fõdíja 860 RON értékû bútor, a II. díj egy színestelevízió, a III. díj egy mikrohullámú sütõ, a IV. díj egy vasaló és 20 különdíj. A sorsolásra karácsony és újév között kerül sor. A nyertesek névsorát az újévi lapszámunkban közöljük. Sarmaság, Tavasz utca 2/A szám alatt (líceum mellett) Nyitvatartás munkanapokon: óra Szombaton: óra Érdeklõdni lehet a és telefonokon. Akciós árak, részletvásárlás, házhozszállítás! Szeretettel várunk minden érdeklõdõt! HUNTERLAND Új vadászüzlet Zilahon C. Coposu utca K2 tömbház (a vadászati hivatal épületében) Tel: Utazzon kényelmesen és biztonságosan NAPPAL a NEOCAR KFT.-vel, személyszállítás menetrend szerint naponta (hétfõ-szombat) a Zilah - Ferihegy - Budapest - Zilah útvonalon. Indulás REGGEL 8 órakor a zilahi autóbuszállomásról. Visszatérés órakor a budapesti Népliget Nemzetközi Buszpályaudvarról. Helyfoglalásért hívja a 0260/ as telefonszámot. További információkat a: Ro: 0744/607562, 0744/ Hu: 0630/ , 0630/ számokon kaphat. Köszönjük bizalmát! A WALEX-WMX Kft. Gépjármû-vezetõi tanfolyamot szervez A,B,C, C+E kategóriákban, 18 éves korhatárral és 21 éves korhatárral D kategóriában. MAGYAR NYELVÛ vizsgázási lehetõséggel. Elérhetõség: A cég titkársága a Ciobanca-kabinettel egy fedél alatt mûködik. Várjuk jelentkezésüket! EURO POP Nemzetközi és belföldi személyszállítás Naponta menetrendszerinti járatokkal közlekedik Zilahról Budapestre (a repülõtérre is). - Indulás Zilahról órakor az autóbusz-állomásról, - Indulás vissza Budapestrõl kor a Népliget buszpályaudvar 19-es peronjáról. Helyfoglalásért hívjon minket: 0260/619019, 0744/ (RO), 0670/ (HU) ÚJ ÚTVONALAK!!! Spanyolország - Madrid - 90 euró, Ausztria, Olaszország és Németország

11 Szilágyság/21. Információ 11. Románia és Lengyelország közt választ gyárhelyszínt a Volkswagen A Mercedes, az Audi és a Mitsubishi mellett a Volkswagen is Romániában nyitna termelõegységet, mondta Ovidiu Silaghi kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter hétfõn Bukarestben. A tárcavezetõ úgy tudja, hogy a felsorolt vállalatok jelenleg több beruházási helyszínt vizsgálnak. A Mercedest gyártó német Daimler vezetõsége a miniszter szerint elõször Nagyváradot szemelte ki, de a felmerült akadályok miatt Temesvárra irányult a figyelme. Korábban olyan hírek jelentek meg a bukaresti és a nemzetközi sajtóban, hogy a Daimler a Kolozs megyei Nemeszsukon (Jucu) nyit gyárat, ahol az idén üzembe helyezték a finn Nokia mobiltelefon-gyártó termelõegységét. A német gyártó Románia és Lengyelország közül választ majd, és várhatóan májusban dönti el, hogy melyik helyszínt találja alkalmasabbnak. Silaghi szerint az Audi is érdekelt abban, hogy Romániában gyártson jármûveket. A miniszter úgy tudja, hogy a vállalat vezetõsége még a keresés kezdeti szakaszában tart. A tárcavezetõ szerint a Mitsubishi is keres egy beruházásra alkalmas telket Romániában. Hivatalt hoz létre a kormány a hagyományos termékek védelmére Megszavazta a szenátus május 20-án azt a sürgõsségi kormányrendeletet, mely értelmében a mezõgazdasági tárca (MADR) alárendeltségében létrejön a hagyományos termékek védelmét ellátó hivatal, hivatalos nevén az ONPTER (Oficiul Naþional al Produselor Tradiþionale ºi Ecologice Româneºti), számol be errõl a Newsin. A rendelet akkor fog törvényerõre emelkedni, ha azt a képviselõház is elfogadta. A kormány indoklása szerint a hivatal a hagyományos nemzeti termékek és fogyasztási cikkek bejegyzését, engedélyeztetését és népszerûsítését ellenõrzi, továbbá ezek hazai és nemzetközi piacon való értékesítését is felügyeli, annak érdekében, hogy a hamisítványok eladását megakadályozhassa. Románia a világ 24-ik legbékésebb országa Izland, Dánia, Norvégia és Új-Zéland vezeti a világ legbékésebb országainak rangsorát, mutat rá a kedden Londonban közzétett Világbéke-Index (GPI) nevû kutatás. A rangsorban Románia a 24-ik helyet foglalja el. A felmérésben 140 államot osztályoztak 1- tõl 5-ig terjedõ minõsítésekkel, 1-est a legbékésebb országok kaptak. Románia békeindexe a más állampolgárokba vetett bizalom alapján 3-as. A százezer fõre jutó katonák, illetve rendõrök száma alapján az országot 2-es minõsítéssel osztályozták. Romániánál jobb minõsítéseket kapott Csehország, Magyarország és Szlovákia. Félmillióan dolgoznak feketén Romániában Ötszázezer személyre tehetõ Romániában az illegálisan munkát vállalók száma, számol be errõl az Erdély FM. A feketén dolgozók diákok, munkanélküliek, bevándorlók, magánvállalkozók a bruttó nemzeti össztermékhez 42 millió euróval járulnak hozzá, ami a GDP 35%-át teszi ki. Szakértõk szerint az illegális munkavállalásnak az adótörvény módosításával és a bürokrácia leegyszerûsítésével lehetne gátat vetni. PIACVEZETÕ BRÓKERCÉG Legalább középfokú végzettséggel rendelkezõ munkatársak jelentkezését várja biztosítási és hitelközvetítési feladatok ellátására. Mellékfoglalkozásként végezhetõ munkára a magas kereseti lehetõség mellett a képzést díjmentesen biztosítjuk. Jelentkezés interjúra és idõpont egyeztetés a es Horgász, vadász és kemping felszerelések Zilah, December 22. (Kraszna utca) utca 39. szám Tel/Fax: , Mobil: ÚJ üzletünk megnyílt Zsibón Avram Iancu utca, Bl. G8 1. ap. Tel: Ingyenes apróhirdetési szelvény 15 szóig Feladó neve és címe Telefonszáma Szöveg 21./2008 A szelvényt személyesen is be lehet hozni a szerkesztõségbe vagy postai úton lehet továbbítani. Kérjük nyomtatott betûvel töltsék ki a hírdetõ szelvényt, ne feledjék feltüntetni nevüket, lakcímüket, telefonszámukat. Adataikat bizalmasan kezeljük, szeretnénk elkerülni a kellemetlen meglepetéseket! Kizárólag a kitöltött szelvényt fogadjuk el, és csak magánszemélyektõl..

12 12. Információ Szilágyság/21.

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

N a g y k e r e k i. Könyvtári-, információs- és közösségi hely

N a g y k e r e k i. Könyvtári-, információs- és közösségi hely N a g y k e r e k i Könyvtári-, információs- és közösségi hely KÖNYV roma TÁR - Roma felhasználó a Könyvtárban - Méliusz Könyvtár 2016. január 25. Nagykereki Nagyzomlin lakosság lélekszáma 1375 fő (2015.

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás.

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás. December 12. 17.00 órakor kiállítás megnyitó a művelődési házban: Takács Gabriella kézműves, szövő szakember kiállítása. Megnyitja: Adorjáni Endre (20 éves a bátaszéki rajztagozat keretében) 2012. 12.

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

Tompaháti lovas nap 2011

Tompaháti lovas nap 2011 á z h i y g e k e r e D Hírek szám. I -V m a y fol. év I I X. 2011 us uszt Aug er emb t p e Sz t a! n o v i k ha n e l e j Meg A Derekegyházi Önkormányzat megbízásából szerkesztett független információs

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

T. Ágoston László 70. születésnapjára

T. Ágoston László 70. születésnapjára T. Ágoston László 70. születésnapjára A Magyar Írószövetség és a Hungarovox Kiadó és a jelenlévő vendégek T. Ágoston László író 70. születésnapját köszöntötte 2012. október 11. (csütörtök) 18 órakor a

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11.

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11. 2010. NOVEMBER 11. (CSÜTÖRTÖK) 15.00-17.00 Nemcsak a húszéveseké a világ! Örökifjak bálja zenél a Seres Duó zártkörû rendezvény helyszín: Aranytíz, Lovagterem, 18.00 Reitter Ferenc Díjátadó Ünnepség A

Részletesebben

Nyelvművelők vallomásai

Nyelvművelők vallomásai O O Nyelvművelők vallomásai Szerkeszte e: P I Anyanyelvápolók Szövetsége Tinta Könyvkiadó Budapest, A könyv megjelenését az Emberi Erőforrások Minisztériuma támoga a. A szerkesztő munkatársai:. B M. R

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

100 éve született Radnóti Miklós

100 éve született Radnóti Miklós 100 éve Miklós született Radnóti 100 éve született Radnóti Miklós április 15-én emlékeztünk könyvtárunkban Radnóti Miklós (1909-1944) születésének 100. évfordulójára a Radnóti-év keretén belül. A rendezvényen

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Felhívás. I. Böszörményi Ízek Fesztiválja. 2010. május 15. Hajdúböszörmény Bocskai tér

Felhívás. I. Böszörményi Ízek Fesztiválja. 2010. május 15. Hajdúböszörmény Bocskai tér Felhívás I. Böszörményi Ízek Fesztiválja 2010. május 15. Hajdúböszörmény Bocskai tér Hajdúböszörményben megrendezésre kerül az I. Böszörményi Ízek Fesztiválja, a Hajdú 400 Hagyományőrző, Kertészeti és

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

Forrás: www.starity.hu. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára 2014. szeptember

Forrás: www.starity.hu. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára 2014. szeptember Forrás: www.starity.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára 2014. szeptember Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptára

Részletesebben

visszaemlékezések. Összeállította és közzéteszi: Beke Sándor. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Erdélyi Toll. Irodalmi és művelődési folyóirat. Kiadja az E

visszaemlékezések. Összeállította és közzéteszi: Beke Sándor. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Erdélyi Toll. Irodalmi és művelődési folyóirat. Kiadja az E Az Erdélyi Toll sajtóvisszhangja (2009-től 2012 között) 2009 Erdélyi Toll (Recenzió) Gyergyói Kisújság, 2009. október 22-28., 43. szám Új sajtókiadvány (Recenzió. Fotó: a folyóirat 2009. 1. számának a

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás).

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás). COMENIUS pályázattal Romániában Közel kétéves előkészítés után a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola az Európai Unió Oktatási Bizottsága által támogatott, Egész életen át tartó tanulás COMENIUS

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - Kisebbségi önkormányzati választások 2010 - Kérje felvételét a német névjegyzékbe! 2. OKTATÁS - Továbbképzés óvodapedagógusok számára Deggendorfban

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

Szép Karácsonyi mûsorral ünnepeltek a derekegyháziak

Szép Karácsonyi mûsorral ünnepeltek a derekegyháziak á z h i y g e k e r e D Hírek szám. 1 am y l o vf X. é ár janu. 9 2 00 vont a h k i len Megje a! A Derekegyházi Önkormányzat megbízásából szerkesztett független információs kiadvány. Iskolások előadása

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

3100 Salgótarján Kassai sor 2. ; Tel.: +36-32-521-550 ; Fax: +36-32-521-555 E-mail: mbbmk@bbmk.hu ; Web: www.bbmk.hu

3100 Salgótarján Kassai sor 2. ; Tel.: +36-32-521-550 ; Fax: +36-32-521-555 E-mail: mbbmk@bbmk.hu ; Web: www.bbmk.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TALÁLKOZZUNK A KÖNYVTÁRBAN! ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK RENDEZVÉNYEI NÓGRÁD MEGYÉBEN címmel benyújtott nyertes pályázatra Pályázati azonosító: 3508-01184 A 2014-es évben is az Nemzeti

Részletesebben

Sivatagi rohamkukacok és a Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnáziumból a Rolex formáció is.

Sivatagi rohamkukacok és a Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnáziumból a Rolex formáció is. Erdélybe utazhat a természettudományos verseny győztese Szombaton Győrött rendezték meg az Integrált természettudományos verseny országos döntőjét, amit a Nemzeti Tankönyvkiadó és a győri Krúdy Gyula Középiskola

Részletesebben

Itt kezdődött a reformkor

Itt kezdődött a reformkor Itt kezdődött a reformkor 24 ÓRÁS FELOLVASÁS A LEGNAGYOBB MAGYAR, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOMBATHELYI ÉRETTSÉGI VIZSGÁ -JÁNAK 200. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Johann Ender: Széchenyi István ifjúkori portréja, 1818

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016)

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) Szakmai program a megyei kulturális stratégia gyakorlatba ültetésére TARTALOM MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR 2 Rendezvénysorozat a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2 Készülünk

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. 05. 06. 07. 09. 12. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Havi összesítő. Január

Havi összesítő. Január Havi összesítő Január Január 17. (péntek) 18:00 Találkozások - A százhalombattai Kalendárium bemutatója Vendégünk: Jankovits Márta, a Faluvédő Egylet elnöke A Kalendáriumot bemutatja Sinka László, alpolgármester

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra Előzetes könyvtári programok június 2., hétfő 11.00 Hahó, könyvtársak! Megyei olvasásnépszerűsítő játék szóbeli döntője. A vetélkedő győztesei, összesen 45 gyermek egyhetes balatoni táborozáson vehet részt

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

2009. október 11.: Kalóz-party

2009. október 11.: Kalóz-party Kalóz-party 2009. október 11.: Kalóz-party A Közösségi Ház mellett lévő régi épületből a felnőtt részleggel egy épületbe költözött át a Gyermekkönyvtár. A hivatalos megnyitó ünnepségen Tállai András polgármester

Részletesebben

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló A Népmese napjához kötődő programunkat azzal a céllal terveztük, hogy hozzásegítsük a kisiskolás korosztály képviselőit a mesékben való elmélyüléshez,

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

a fák táncra állanak.

a fák táncra állanak. 2015. április 10-én ismét a költészet parkjává alakul a KÖSZI előtti tér. A Költészet Napja Kőbányán ebben az évben is olyan különleges rendezvény lesz, amelyre érdemes jelentkezni gyerekeknek és felnőtteknek

Részletesebben

XV. évfolyam - 3. szám Kezdetben sok érdeklődő volt, de sajnos csak érdeklődtek. Többen mondják ma is, hogy szeretnének jönni néptánc oktatásra. Erre én mindig felteszem a kérdést az órákon: Itt vannak,

Részletesebben

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán Aranycsengettyû A Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség lapja XII. évfolyam 3. szám 2010. Május, Pünkösd Az Úr legyen veletek! (Ruth könyve 2. rész 4. vers) Egyszerûen szép bibliai köszöntés

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Családok Európai Éve 2014.

Családok Európai Éve 2014. A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT KÖRÖSÖK VIDÉKE EGYESÜLET BÉKÉSCSABA 48. MAGYAR NYELV HETE BÉKÉS MEGYÉBEN 2014. április 7-19. Családok Európai Éve 2014. Társadalmi felelősségvállalási pályázati kollégiuma

Részletesebben

Beszámoló a évi Eötvös József országos középiskolai szónokversenyről

Beszámoló a évi Eötvös József országos középiskolai szónokversenyről Beszámoló a 2016. évi Eötvös József országos középiskolai szónokversenyről 2016-ben nyolcadik alkalommal rendeztük meg az Eötvös József országos középiskolai szónokversenyt az ELTE Bölcsészettudományi

Részletesebben

Olvassatok mindennap!

Olvassatok mindennap! Olvassatok mindennap! A könyvekben, amelyek közt nevelkedtem, láthatatlan, titkos barátokra leltem; s bár lapjaik rég elporladtak már, az illatukat azóta is őrzi kezem. Carlos Ruiz Zafón ZALAI GYERMEKKÖNYVHETEK

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Téma 2009. április 20-25. Időpont, helyszín Ökolábnyom kiállítás FairTrade=Fenntartható kereskedelem (interaktív foglalkozás) Elsősegély verseny Látogatás

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

XVII évfolyam - 3 szám 2016 Március Rajzfilmek a '80-as évekből biztos van, amit még nem láttál! március 26 (szombat) 14:00 Kreatív Hobby műhely Programajánló Net-nagyi Folytatódik a számítógép használati

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

ב"ה. Éves jelentés 2011

בה. Éves jelentés 2011 Bét Sálom Éves jelentés 2011 A Bét Sálom Zsinagóga Budapest egyik leggyorsabban növekvő zsidó közössége, ahol minden generáció számára biztosított a zsidó vallás, tradíció és kultúra megismerése, valamint

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket.

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket. MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG NŐI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT FÉRFI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT Széchenyi István Egyetem Győr 2009. március 9-10. KÖSZÖNTŐ Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

FEBRUÁR. Rendezők: Magyar Mezőgazdaság Kft. Mezőgazda Kiadó Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet

FEBRUÁR. Rendezők: Magyar Mezőgazdaság Kft. Mezőgazda Kiadó Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet FEBRUÁR Rendezők: Magyar Mezőgazdaság Kft. Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet A rendezvény támogatója: Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat MAGYAR MEZŐGAZDASÁG KFT. 2014_konyvho_Meghivo_megnyito_CS6.indd

Részletesebben

GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN

GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN GULYÁS MIHÁLY A BAROMFI-FELDOLGOZÁS ÉS BAROMFIKONZERV-GYÁRTÁS TÖRTÉNETE OROSHÁZÁN GULYÁS MIHÁLY A baromfi-feldolgozás és a baromfikonzerv-gyártás története Orosházán A Békés Megyei Múzeumok Közleményei

Részletesebben

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Közösségért szervezett nap tippek a hatékony szervezéshez Előszó A Telenor felelős vállalatként fontosnak tartja, hogy a legkorszerűbb mobiltechnológiai szolgáltatások

Részletesebben